výroční zpráva / 1 / vše chce své

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "výroční zpráva / 1 / vše chce své"

Transkript

1 výroční zpráva 2011 / 1 /

2 obsah Slovo předsedy představenstva... 3 Personalistika Ekonomické ukazatele... 4 Zpráva dozorčí rady Organizační struktura společnosti... 5 etický kodex společnosti... 6 Vrcholové orgány společnosti v roce Přehled stavebních zakázek... 8 Dokončené projekty... 9 Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami Výrok auditora Rozvaha v plném rozsahu k Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu k Projekty ve výstavbě Příloha k účetní závěrce k Zahraniční aktivity Dceřiné firmy Stavební řemeslné specializace Konsolidovaný výkaz finanční pozice k Konsolidovaný výkaz o úplném výsledku k Společensky odpovědná firma PSJ, a.s. VEDENÍ SPOLEČNOSTI: CITY TOWER, Hvězdova 1716/2b, Praha 4 tel.: (+420) SÍDLO ZAPSANÉ V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU: Jiráskova č. p. 3960/ č. o. 32, Jihlava tel.: (+420) , KANCELÁŘE: Brno: Skořepka 366/4, Brno-střed tel.: (+420) Bratislava: Vlčie hrdlo 90, Bratislava tel.: (+421) IČ: , EU DIČ: CZ zapsán Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2309 den zápisu: Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s. č.ú /5500 V ruské Rjazani byla v roce 2011 završena dosud největší stavba v historii PSJ - Obchodně zábavní centrum M5 Mall / 2 /

3 SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA Vážení obchodní partneři, vážení přátelé, PSJ rostla z pohledu ekonomických výsledků i v jedenadvacátém roce existence společnosti. Loňský růst je o to cennější, přihlédneme-li k celkové ekonomické situaci nejen v Česku, ale i v celé Evropě. Podle objemových ukazatelů jsme dosáhli nejlepšího výsledku v historii společnosti. Obrat PSJ, a.s., činil 6,56 miliardy korun. Celá konsolidovaná Skupina PSJ pak zaznamenala výkony ve výši 7,54 miliardy korun. Za růstem objemu naší stavební výroby jednoznačně stojí exportní aktivity v Ruské federaci. Divize export je v tuto chvíli tahounem PSJ. Každoroční zvyšování exportních aktivit jasně ukazuje, že se zhodnocují naše dlouhodobější aktivity v zahraničí a že nám sázka na tuto oblast vyšla. V nastoleném trendu bychom chtěli pokračovat i v dalších letech. Také dceřiné firmy dosáhly povzbudivých ekonomických výsledků, naplnily naše předpoklady a položily základ úspěšnému fungování i v roce V roce 2011 jsme navíc završili majetkový vstup do společnosti D.I.S., spol. s r.o., a rozšířili tak portfolio o oblast infrastrukturního stavitelství. Ne vše se však v roce 2011 podařilo. Naše očekávání nenaplnili dosavadní tahouni tuzemských aktivit PSJ - Divize Čechy a Divize Morava. Toto zklamání je spojeno s některými náročnými zakázkami, u nichž jsme si slibovali hladší průběh a lepší dopad na ekonomiku firmy. Rok 2011 přinesl dokončení několika výrazných stavebních realizací, které získaly významné místo mezi referencemi PSJ. Dobrý pocit mám z oceňovaného projektu Main Point Karlin, kde jsme jako generální dodavatel naplnili představy developerské společnosti PSJ INVEST. Zapomenout rozhodně nemohu ani dokončení největší stavby historie PSJ - obchodně zábavního centra M5 Mall v ruské Rjazani. Počátek roku 2011 mají v termínu dokončení i další dvě úspěšné zakázky - polyfunkční komplex CPI City Center v Ústí nad Labem a průmyslový závod Polybutadien v Kralupech nad Vltavou. Osobně jsem měl také velkou radost z řemeslně zvládnuté rekonstrukce Zámku v Herálci. Pohled na české stavebnictví jasně naznačuje, že to těžší má pořád před sebou. Tím nemyslím pouze letošní rok, ale i rok V tomto horizontu nevidím reálně, že by investice ve státním sektoru nějakým způsobem rostly. Velkému propadu čelí zejména investice do infrastruktury, u kterých navíc panuje nejistota, v jakém objemu budeme moci čerpat evropské dotace po roce Další otázkou zůstává, do jaké míry jsou připraveny infrastrukturální projekty, abychom tyto peníze vůbec vyčerpali. Také privátní investice se budou nejspíš uskutečňovat jen velmi opatrně. Rozhodně ubude větších projektů. Aktuální potenciál stavebnictví by mohl spočívat v bytové výstavbě, přesněji řečeno v návratu k nájemnímu bydlení. Uvažované obchodní či administrativní záměry možná budou muset přehodnotit svůj rozsah či lokalitu. Šanci vidím v regionech, kde vnímám absenci či nedostatek kancelářských prostor áčkové kategorie. Ani letos nás nečeká jednoduchý rok. Přesto jsem přesvědčen, že PSJ představuje na českém i zahraničním trhu unikátní stavební společnost, která má před sebou slibnou perspektivu. Pokud však chceme udržet krok v dnešní nejisté době a úspěšně se vypořádat s měnícím se trhem, musíme umět pružně reagovat a přitom si pevně stát za našimi zásadami. Těmi jsou důslednost a tvrdost, ale zároveň korektnost, spolehlivost, vstřícnost a slušnost. V Jihlavě dne 16. července 2012 Ing. František Vaculík předseda představenstva a generální ředitel PSJ, a.s. / 3 /

4 Administrativní budova Main Point Karlin v Praze - držitel prestižního ocenění MIPIM Awards EKONOMICKÉ UKAZATELE Ekonomické výsledky za rok 2011 potvrdily další růst PSJ. Dosažená hospodářská čísla jsou o to cennější, přihlédneme-li k celkové ekonomické situaci nejen v Česku, ale i v celé Evropě. Za výrazným nárůstem objemu stavební výroby jednoznačně stojí exportní aktivity v Ruské federaci. Celkové výnosy konsolidované Skupiny PSJ za rok 2011 vzrostly o necelých 54% na úroveň 306,7 mil. EUR (7,54 miliardy Kč**). Skupina za příslušné období vyprodukovala pozitivní hospodářský výsledek před zdaněním 6,4 mil. EUR (157 milionů Kč**). Mateřská společnost PSJ zaznamenala obrat ve výši 266,8 mil. EUR (6,56 miliardy Kč**), což představuje více než 68% nárůst oproti předchozímu roku. Její hospodářský výsledek před zdaněním vykázal zisk ve výši necelých 7,8 mil. EUR (192 milionů Kč**). K datu sestavení výroční zprávy nedošlo k žádným významným událostem, které by měly vliv na finanční pozici společnosti. Rekonstrukce Zámku Herálec u Havlíčkova Brodu Celkové výnosy (v mil. Kč) Hospod. výsledek před zdaněním (v mil. Kč) Konsolidovaná skupina PSJ* PSJ, a.s * údaje stanovené dle metodiky IFRS ** při přepočítání údajů v EUR na Kč byl použit kurz 24,942 (za rok 2008), 26,445 (za rok 2009), 25,290 (za rok 2010) a 24,586 (za rok 2011) / 4 /

5 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI psj, a.s. STAVEBNÍ AKTIVITY OSTATNÍ AKTIVITY PSJ, a.s. GM, spol. s r.o. Divize Čechy Divize Morava Divize kapacity Divize export SOU stavební PSJ, s. r. o. TENISCENTRUM JIHLAVA, a.s. FC VYSOČINA JIHLAVA, a.s. Divize development PSJ Hydrotranzit, a.s. EKOKLIMA, a.s. D.I.S., spol. s r.o. POSLÁNÍ SKUPINY PSJ Jedinečným způsobem spoluvytváříme prostředí s cílem trvalého zvyšování kvality života. Důležitý je pro nás individuální přístup k zákazníkům s důrazem na citlivé vnímání jejich adekvátních potřeb. VIZE Naše poslání realizujeme především v oblastech developmentu, stavební výroby a dodávek technologických celků. Komplexním zvládnutím i nejsložitějších projektů na vybraných náročných tuzemských i zahraničních trzích se řadíme mezi nejlepší společnosti v oboru. K dosahování cílů rozvíjíme řízení společnosti na principech podporujících výkonnost a spokojenost zaměstnanců a akcionářů. Ve všech našich činnostech prosazujeme a naplňujeme krédo značky PSJ: Profesionalita, Serióznost, Jistota. Pohled na administrativní budovu Main Point Karlin. Ta byla vyhlášena nejlepší kancelářskou budovou světa za rok 2011! Prestižní ocenění MIPIM Awards získala jako první český projekt v historii. / 5 /

6 ETICKÝ KODEX SPOLEČNOSTI Preambule Poskytujeme služby a vystupujeme tak, abychom vždy zachovali dobré jméno PSJ i našich klientů. Respektujeme lidi a prostředí kolem nás. Chováme se zodpovědně vůči společnosti. Spolupracujeme s kolegy a hledáme lepší cesty k dosažení cílů. Vždy bereme v úvahu etické chování při všech krocích, které podstupujeme. Dbej o dobré jméno společnosti! Naši klienti spoléhají na odborné kvality a důvěryhodnost PSJ a tyto vlastnosti jsou základem naší profesionální pověsti. Měli bychom jednat vždy tak, abychom zachovali a podpořili dobré jméno PSJ. Vystupuje-li kdokoli z nás v situaci, v níž může být důvodně pokládán za zástupce PSJ, měl by zpravidla vyjadřovat jen stanoviska PSJ a nikoli své vlastní názory a postoje. Veškerý majetek PSJ a jeho klientů, ať už jde o hmotné, duševní či elektronické vlastnictví, by se mělo používat zodpovědně, v rámci své pracovní činnosti a vždy bychom přitom měli dodržovat zákony a oprávněný účel využití. Jednej profesionálně! Odborné služby bychom měli poskytovat v souladu s pravidly společnosti PSJ a s příslušnými odbornými a profesními standardy. Měli bychom nabízet pouze služby, které jsme schopni poskytnout, a snažit se splnit nejméně to, k čemu jsme se zavázali. Chceme být nejúspěšnější, ale nikdy ne na úkor platných zákonů a etických zásad. Měli bychom se řídit zákonnými normami a předpisy platnými v zemích, kde podnikáme. Měli bychom dodržovat Všeobecnou deklaraci lidských práv Organizace spojených národů a uznávat svou odpovědnost za dodržování těchto práv, která se uplatňují v našem vztahu k zaměstnancům a komunitám, v nichž působíme. Tento závazek se týká také činností spojených s právy a nároky původních obyvatel. Měli bychom plnit své smluvní povinnosti, informovat své klienty pravdivě a za své služby si účtovat přiměřenou cenu. Měli bychom respektovat důvěrnost informací a soukromí svých klientů, zaměstnanců i dalších obchodních partnerů. Měli bychom pracovat v souladu s platnými právními předpisy, směrnicemi a profesními standardy, a vždy zachovávat příslušný stupeň důvěrnosti a soukromí. Měli bychom se vyvarovat střetu zájmů. Pokud zjistíme, že by mohl nastat, měli bychom použít opatření, která by mohla dostatečně ochránit zájmy zainteresovaných stran. Měli bychom chránit svou nezávislost a jedinečnost. Měli bychom dodržovat právní předpisy a profesní standardy, které nám pomáhají zachovat si nezbytnou míru objektivity, díky níž získáváme a posilujeme důvěru klientů a dalších subjektů v naše služby. Měli bychom se snažit zabránit tomu, aby naše nezávislost a jedinečnost byla ohrožena či aby vznikl dojem, že je ohrožena. Měli bychom věnovat pozornost všem okolnostem, které by mohly snížit naši objektivitu nebo vyvolat takové zdání. Pokud se dostaneme do složité situace či do situace, která může způsobit PSJ obtíže, měli bychom se poradit o vhodném postupu s kompetentními pracovníky společnosti. Při těchto konzultacích bychom měli dodržovat příslušné odborné a administrativní postupy. Měli bychom věrně evidovat všechny finanční transakce a vést o nich účetnictví v souladu s místně přijatými účetními zásadami a ve všech výkazech skupiny bychom se měli řídit Mezinárodními standardy účetního výkaznictví (IFRS) a příslušnými metodikami a pravidly skupiny PSJ. Je pro nás nepřípustné, abychom požadovali, přijímali, nabízeli, slibovali nebo dávali úplatky. Neměli bychom přímo ani nepřímo vyžadovat nebo přijímat žádné nepatřičné platby nebo jiné odměny, které by byly poskytovány s účelem přimět nás jednat v rozporu se stanovenými povinnostmi. Nezapomínej na vzájemný respekt! Se svými spolupracovníky, klienty a všemi obchodními partnery bychom měli jednat s respektem, důstojně, čestně a zdvořile. Měli bychom si cenit různorodosti svých pracovníků a považovat ji za konkurenční výhodu, kterou je nutno podporovat a rozšiřovat. Měli bychom se zásadně vyvarovat jakékoli diskriminaci, odplaty a obtěžování na pracovišti. Měli bychom poskytovat rovné příležitosti lidem bez ohledu na rasu, barvu pleti, pohlaví, národnost, náboženství, etnickou příslušnost nebo jiné odlišné charakteristiky. Měli bychom se snažit vyvažovat pracovní vytížení a soukromý život a pomáhat v tom i ostatním. Neměli bychom zaměstnávat žádnou osobu, jejíž věková hranice by byla nižší než 15 let nebo jiná, místním zákonem stanovená vyšší minimální věková hranice pro zaměstnávání. Na svých pracovištích bychom neměli využívat nucenou nebo otrockou práci ani jiné formy nedobrovolné práce. Neměli bychom dovolovat žádné praktiky, které by omezovaly svobodný pohyb zaměstnanců. Měli bychom neustále usilovat o zlepšování svých schopností a dovedností. Měli bychom poskytovat bezpečné a zdravé pracovní prostředí a usilovat o jeho trvalé zlepšování. Pěstuj osobní zodpovědnost! Každý z nás by měl důsledně a náležitě dodržovat Etický kodex a další závazná pravidla PSJ a podporovat v tom i ostatní. Pokud se dozvíme o porušení Etického kodexu nebo budeme mít takové podezření, prošetříme situaci a podnikneme přiměřené kroky k nápravě. Všichni pracovníci PSJ by měli informovat kompetentní osoby o svých pochybnostech ohledně dodržování Etického kodexu a měli by tak činit v dobré víře, čestně a s respektem. PSJ bude rozhodně chránit své zaměstnance před možnými negativními důsledky takového oznámení. Nadřízení pracovníci by měli řešit problémy, na které budou upozorněni. Proti osobám, které poruší Etický kodex nebo jiná závazná pravidla PSJ by mělo být zahájeno disciplinární řízení a v krajním případě mohou být propuštěni ze zaměstnání. Disciplinární opatření by se mohlo vztahovat rovněž na osoby, které nařídí či schválí porušení těchto pravidel, nebo které o takovém porušování ví a přesto neprodleně nepodniknou kroky k jeho nápravě. Pracovníci, kteří se s etickým problémem setkají během působení v zahraničí, by vždy měli respektovat zavedené postupy a zvyklosti země, v níž dočasně pracují. Pokud řešení, k němuž je místní pravidla zavazují, nepovažují za vhodné či dostatečné, měli by se obrátit na zodpovědné osoby ve své zemi. Problémem se pak budou zabývat vedení obou společností. / 6 /

7 VRCHOLOVÉ ORGÁNY SPOLEČNOSTI v roce 2011 PŘEDSTAVENSTVO Ing. František Vaculík předseda představenstva Ing. Miroslav Horňák člen představenstva Ing. Jiří Pech člen představenstva Ing. Pavel Vomela člen představenstva Jaroslav Jirkovský člen představenstva DOZORČÍ RADA MANAGEMENT SPOLEČNOSTI Ing. Jan Blaško, MBA předseda dozorčí rady Ing. Kamil Ziegler člen dozorčí rady Ing. Josef Noha člen dozorčí rady generální ředitel: ekonomický ředitel: ředitel pozemních staveb: technický ředitel: ředitel strategie a organizace řízení: personální ředitel: ředitel Divize Čechy: ředitel Divize Morava: ředitel Divize kapacity: ředitel Divize export: ředitel Divize development: Ing. František Vaculík Ing. Miroslav Horňák Ing. Jiří Pech Ing. Vladimír Jabulka Ing. Pavel Vokáč, CSc. Mgr. Karel Bezděka Ing. Jan Kadlec Ing. Zbyněk Morkus Petr Vondruška Jaroslav Jirkovský Ing. Aleš Kořený, MBA / 7 /

8 PŘEHLED STAVEBNÍCH ZAKÁZEK Významné stavby dokončené v roce 2011 Bytový dům Mníšecký Eden v Mníšku p.b. I. etapa Novostavba mateřské školy v Mníšku pod Brdy Administrativní budova Main Point Karlin, Praha 8 Polyfunkční komplex CPI City Center v Ústí n.l. Rekonstrukce Zámku Herálec u Havlíčkova Brodu Rekonstrukce Univerzity Palackého v Olomouci Průmyslový závod Polybutadien v Kralupech n.vl. Výstavba závodu Colorbeton Ledčice Obchod. zábavní centrum M5 Mall v Rjazani, Rusko Významné stavby realizované v roce 2011 Rezidenční Park Baarova, Praha 4 Michle Bytový dům u Libeňského pivovaru - X-LOFT, Praha Bytový dům Mníšecký Eden v Mníšku p.b. II. etapa Novostavba řadových domů v Mníšku pod Brdy Výstavba domu pro seniory Tusarova Praha 7 Nemoc. Jihlava - pavilon urgentní a intenzivní péče Clarion Congress Hotel v Českých Budějovicích Rekonstrukce a dostavba hotelu Maximus Resort AZ Tower, Brno - Štýřice CPI City Center Olomouc CPI Retail Park v Trutnově Podíl státních, municipálních a soukromých zakázek Státní investice Soukromé instituce 0,4% 4,4% Municipální investice KÚ Vysočina - Rekonstrukce kuchyně v ul. Ke Skalce Administrativní budova Ptáček Svitavy Parkovací dům Slaný Revitalizace Cihlářského potoka v Havlíčkově Brodě Sea World Residence - Hammamet, Tunisko Přesun závodu Kronospan z Německa do Běloruska Komplex Megapolis v Kazani I. etapa, Rusko Obchodní komplex v Tambově, Rusko 95,2% Obchod. admin. komplex Soči Adler, Rusko Rozdělení zakázek dle segmentu výstavby Rozdělení zakázek dle teritoria Bytová výstavba Občanská vybavenost Multifunkční stavby Administrativní objekty Průmyslové stavby Ostatní stavby Zakázky v dalších českých regionech Zahraniční zakázky Zakázky v regionu Vysočiny Zakázky v dalších českých regionech Zahraniční zakázky Zakázky v regionu Vysočiny 9,0% 0,3% 8,3% 9,6% 4% 35,6% 37,3% 64% 32% / 8 /

9 DOKONČENÉ PROJEKTY Průmyslový závod Polybutadien v Kralupech nad Vltavou Struktura zakázek PSJ v roce 2011 doznala oproti období 2010 poměrně významných změn ve třech oblastech. Z pohledu ročního finančního objemu i procentuelního podílu objemu tržeb dosáhly svého historického maxima zakázky v zahraničí. V roce 2011 představovaly 64 %, což je o 28 % více než v roce Markantní pokles nastal v segmentu výstavby administrativních objektů (9,6 % z předchozích 29 %), a proti tomu vzrostla realizace průmyslových objektů (z 11 % v roce 2010 na 35,6 % v roce 2011). Nadále platí, že PSJ je stavební společností zaměřenou na privátní investory. Podíl zakázek realizovaných pro soukromý sektor dosáhl v roce 2011 více než 95 % obratu PSJ, a.s., což je ještě o 3 % více než v roce Nejvýznamnější stavbou dokončenou v roce 2011 na českém trhu byla výstavba originální administrativní budovy Main Point Karlin. Budova vyrostla v Praze 8 pro developerskou společnost PSJ INVEST a stala se novým sídlem Kooperativa pojišťovny a České podnikatelské pojišťovny. Finanční objem stavby, kterou PSJ dokončila v červenci 2011, dosáhly 952 milionů korun. Zdařilá stavba se pyšní řadou prestižních ocenění v čele s cenou MIPIM Awards. Úspěšně se rozvíjející spolupráce s investorskou společností CPI - Czech Property Investments - přinesla svůj prozatímní vrchol v Ústí nad Labem. Investicí ve výši 575 milionů korun zde vznikl polyfunkční komplex CPI City Center. Mix kanceláří, obchodních ploch a čtyřhvězdičkového hotelu Clarion přivítal své první hosty už v dubnu Mezi významné završené zakázky v tuzemsku se bezesporu zařadila dodávka pro společnost SYNTHOS, pro kterou PSJ v Kralupech nad Vltavou postavila novou výrobní jednotku na výrobu syntetického polybutadienového kaučuku (finanční objem: 323 milionů korun, dokončení v červnu 2011). Do dlouhé řady zdařilých rekonstrukcí památkově chráněných objektů realizovaných společností PSJ se zařadila komplexní obnova Zámku v Herálci. Ten se díky investici ve výši 127 milionů korun proměnil na pětihvězdičkový hotelový komplex Chateau Herálec. Své brány otevřel v červenci Doplňme i další zakázky ukončené v roce Rekonstrukcí prošly objekty Univerzity Palackého v Olomouci (finanční objem: 67 milionů korun, dokončení v únoru 2011), ve středočeském Mníšku pod Brdy byla zkolaudována I. etapa bytového domu Mníšecký Eden (finanční objem: 99 milionů korun, dokončení v lednu 2011) a v Ledčicích byla uskutečněna dodávka závodu společnosti SEMMELROCK STEIN+DESIGN DLAŽ- BY (finanční objem: 96 milionů korun, dokončení v dubnu 2011). / 9 /

10 PROJEKTY VE VÝSTAVBĚ Vzrůstající tendenci mají stavební dodávky PSJ pro investorskou společnosti CPI - Czech Property Investments. V roce 2011 byly zahájeny hned tři významné zakázky. V Českých Budějovicích prošel komplexní rekonstrukcí výškový hotel Gomel, který se investicí ve výši 327 milionů korun proměnil ve čtyřhvězdičkový Clarion Congress Hotel. Své první hosty přivítal v dubnu V září 2011 zahájila Divize kapacity PSJ výstavbu nákupního areálu CPI Retail Park v Trutnově. Zakázka za 399 milionů korun předpokládá ukončení v říjnu V závěru roku 2011 se rozběhla stavební činnost také v Olomouci. Vzniká zde multifunkční komplex s názvem CPI City Center zahrnující čtyřhvězdičkový kongresový hotel, kanceláře a obchodní prostory (finanční objem 348 milionů korun, dokončení v dubnu 2013). Opomenout však nelze ani další stavby, které uskutečňujeme v Praze nebo ve Středočeském kraji. V Mníšku pod Brdy je ve výstavbě II. etapa bytového areálu Mníšecký Eden (finanční objem: 104 milionů korun, dokončení v červenci 2012) a také komplexu řadových domů (finanční objem: 71 milionů korun, dokončení v březnu 2012). Ve Slaném se PSJ podílí na realizaci netradičního plně automatizovaného parkovacího domu (finanční objem: 39 milionů korun, dokončení v prosinci 2012). Do výčtu schází výstavba domu pro seniory v Tusarově ulici v Praze 7 (finanční objem: 159 milionů korun, dokončení v květnu 2012) a realizace dvou etap bytového projektu X-LOFT v Praze - Libni (finanční objem: 261 milionů korun, dokončení v srpnu 2012). AZ Tower Brno - Štýřice Významnou pozici značky PSJ u největších tuzemských investorů a developerů dokumentuje současná zakázková naplněnost společnosti. Společnost má ve svém portfoliu rozestavěné či zasmluvněné stavby ve finančním objemu kolem 10 miliard korun. Veřejností nejvíce sledovanou zakázkou PSJ na českém trhu je bezesporu výstavba 111 metrů vysoké budovy AZ Tower. Nejvyšší dům v Česku roste od dubna 2011 v Brně Štyřicích. Další z historických mezníků společnosti PSJ, která je generálním dodavatelem i spoluinvestorem projektu, by měl stavebně skončit v červnu Finanční objem díla činí 522 milionů korun. PSJ neopouští ani areál michelského BB Centra. Za 511 milionů korun zde pro PASSERINVEST GROUP vznikl Rezidenční Park Baarova se 139 bytovými jednotkami v dispozicích 2 + kk až 6 + kk. Jeho výstavba skončila v dubnu Nejvýznamnější stavbou na Moravě je dodávka pavilonu urgentní a intenzivní péče Nemocnice Jihlava (finanční objem: 254 milionů korun, dokončení v listopadu 2012). V Brně jsme byli pověřeni rekonstrukcí a dostavbou hotelu Maximus Resort (finanční objem: 143 milionů korun, dokončení v květnu 2012) a v Jihlavě probíhá kompletní rekonstrukce bývalého stravovacího objektu kasáren pro účely Kraje Vysočina, který zde získá chybějící kancelářské prostory (finanční objem: 59 milionů korun, dokončení v srpnu 2012). Rezidenční Park Baarova, Praha 4 Michle / 10 /

11 ZAHRANIČNÍ AKTIVITY Od počátku své existence se PSJ snaží také prosadit na zahraničních trzích. Podnikání mimo Českou republiku patří mezi strategické záměry společnosti. PSJ v zahraničí spatřuje potenciál pro růst a stejně tak prostor pro kompenzaci nedostatku tuzemských zakázek. Společnost PSJ doposud realizovala stavební zakázky v pětadvaceti zemích celého světa, přičemž jako prioritní trhy vnímá Slovensko, Tunis, jihovýchodní Asii a především Ruskou federaci a jiné země bývalého Společenství nezávislých států. Exportní aktivity dosáhly v roce 2011 objemu 4,2 miliardy korun, což představuje trojnásobný nárust oproti roku Meziroční zahraniční aktivity PSJ tak dosáhly nejvyšší úrovně v dosavadní historii značky PSJ. Počítáme s tím, že Divize export bude i v dalších letech jedním z tahounů růstu PSJ. Nejvýznamnější zahraniční aktivity PSJ se v posledních letech odehrávají v Rusku. Významné místo v dosavadní historii společnosti zaujímá výstavba obchodního a zábavního centra M5 Mall, které bylo slavnostně otevřeno 11. listopadu Vyrostlo zhruba 185 km východně od Moskvy v půlmilionovém městě Rjazaň jako investice skupiny PPF, konkrétně specializované developerské divize PPF Real Estate Russia. Výstavba gigantického komplexu za 120 milionů EUR byla zahájena v prosinci Objemově ještě větší zakázka se realizuje u města Petrozavodsk. Zde vzniká nový závod společnosti Kalevala na výrobu OSB desek. Předpokládá investici přesahující 150 milionů EUR a pravděpodobné dokončení je stanoveno na prosinec Tím však Komplex Megapolis v Kazani I. etapa, Rusko kontrakty PSJ v rámci Ruské federaci nekončí. V Kazani je realizována I. etapa rezidenčního komplexu Megapolis (finanční objem: 32 milionů EUR, dokončení v červenci 2013), v Adleru roste moderní obchodně administrativní komplex R SEVEN GROUP (finanční objem: 52 milionů EUR, dokončení v říjnu 2012) a výstavba dalšího obchodního komplexu se děje v Tambově (finanční objem: 10,5 milionů EUR, dokončení v červenci 2012). Velmi netradiční zakázku zahájila v roce 2011 Divize kapacity PSJ. Ta pro dřevozpracující společnost Kronospan Holding provedla demontáž výrobního závodu v německém městě Ebersdorf, aby ho mohla znovu postavit v běloruském městě Smorgoň. Kontrakt za 8,3 milionu EUR bude z pohledu PSJ ukončen v prvním čtvrtletí roku V Tunisu je v běhu náročná stavba rezidenčního komplexu Sea World Residence v Hammametu (finanční objem 56 milionů EUR). Zejména s ohledem na vnitropolitickou situaci v zemi má průběh tohoto díla zpoždění. Obchodně zábavní centrum M5 Mall v Rjazani, Rusko / 11 /

12 Na zakázce Clarion Congress Hotel v Českých Budějovicích se nemalou měrou podílela EKOKLIMA, a.s. DCEŘINÉ FIRMY Skupinu firem PSJ vhodně doplňují dceřiné firmy, které jsou silnými hráči ve své specializaci. Řeč je o firmách EKO- KLIMA, a.s., D.I.S., spol. s r.o., a PSJ Hydrotranzit, a.s., působící na Slovensku. Slovenská dceřiná firma PSJ Hydrotranzit, a. s., pokračovala v roce 2011 ve stabilizaci pozice na stavebním trhu po první vlně světové hospodářské krize. Dosáhla obratu 42 milionů eur, což sice neodpovídalo plánu, nicméně zaznamenala největší zisk před zdaněním ve své historii a to ve výši 1,679 milionů eur. Dosáhla toho díky racionalizačním a úsporným opatřením a též díky jednoznačnému zvýšení efektivnosti ve všech úrovních společnosti. Potvrdila tak pozici jedné z nejsilnější firem na slovenském trhu s oborovou specializací na liniové stavby a nádrže. Nejvýznamnější dokončenou zakázku PSJ Hydrotranzit v roce 2011 představovala realizace II. etapy centrálního skladového areálu pro uložení zemního plynu ve slovenské obci Gajary pro NAFTA a.s. (finanční objem 31,3 milionů eur). V neposlední řadě pokračovala dlouhodobá činnost v komplexu přečerpávací stanice Budkovce, kde byla předána nádrž ropy č. 235 (finanční objem 12,4 milionů eur). Další dvě totožné nádrže v celkovém finančním objemu přes 22,6 milionů eur firma PSJ Hydrotranzit v Budkovcích realizuje. Tamtéž staví i nádrž požární vody (finanční objem 31,3 milionů eur). Druhou lokalitou s výraznou koncentrací kapacit této dceřiné firmy je areál Kompresorové stanice pro tranzit plynu v obci Veľké Zlievce. Zde se od roku 2011 realizuje rozšíření této kompresorové stanice o dvojici kompresorů s celkovým výkonem 68 MW (finanční objem 24,9 milionů eur). EKOKLIMA, a.s. stabilně patří k české špičce v oblasti techniky prostředí zdravotních instalací. V roce 2011 firma pracovala s celkovým obratem 401,2 milionů korun, včetně aktivit v Ruské federaci. Hospodářský výsledek za dané období vykazuje zisk před zdaněním 14 milionů korun. Nejvýznamnější zakázkou této společnosti se v daném období stala zakázka v rámci obchodně zábavního centra M5 Mall v ruské Rjazani (finanční objem 178 milionů korun). Mezi významné akce se zařadila i dodávka pro rekonstrukci a dostavbu Clarion Congress Hotelu v Českých Budějovicích (finanční objem 39 milionů korun). Společnost PSJ získala v říjnu roku 2011 majoritní podíl ve společnosti D.I.S., spol. s r.o., která se specializuje na oblast infrastrukturního stavitelství. Pro D.I.S. byl rok 2011 úspěšný a nepodepsala se na něm ani pokračující hospodářská krize. Firma dosáhla obratu 768 milionů korun a hospodářského výsledku před zdaněním ve výši 103 milionů korun. Nejvýraznější dokončenou stavbu byla tři roky trvající realizace silnice I/52 Brno Rajhrad (finanční objem 531 milionů korun). V Rokycanově ulici v Brně pak byla dokončena oprava kanalizace a vodovodu (finanční objem 59 milionů korun). Z rozpracovaných zakázek je třeba zmínit demolici domů a opravu kanalizace v Plotní ulici v Brně (finanční objem 110 milionů korun), dobudování kanalizace v městské části Brno Starý Lískovec (finanční objem 110 mil. Kč) a realizaci kanalizace a ČOV v projektu Dyje II. - Třebíčsko (finanční objem 101 milionů korun). Součástí Skupiny PSJ nadále zůstávají další dceřiné firmy s jiným než stavebním zaměřením. Jde o FC VYSOČINA JIHLA- VA, a.s.; TENISCENTRUM JIHLAVA, a.s.; GM, spol. s r.o. a SOU stavební PSJ, s.r.o. PSJ Hydrotranzit pokračoval v dlouhodobé činnost v komplexu přečerpávací stanice Budkovce / 12 /

13 STAVEBNÍ ŘEMESLNÉ SPECIALIZACE Divize kapacity se podílela na monolitickém skeletu administrativní budovy Main Point Karlin Společnost PSJ dlouhodobě rozvíjí portfolio svých aktivit i za hranice inženýrsko-dodavatelských služeb. V rámci stavebních zakázek tak podporuje rozvoj vlastních výrobních středisek s různými specializacemi, které jsou v rámci mateřské společnosti PSJ soustředěny v samostatné Divizi kapacity. Jedná se o následující specializace: železobetonové monolitické konstrukce ocelové a zámečnické konstrukce, opláštění střech a budov práce HSV nákladní doprava mechanizace a půjčovna zemní práce, demolice a inženýrské sítě V roce 2011 bylo v PSJ, a.s., zaměstnáno 154 pracovníků dělnických profesí. Ti našli uplatnění nejen v rámci zakázek mateřské firmy, ale i na celé řadě dodávek pro stavební firmy či přímé investory. V roce 2011 dosáhla Divize kapacity velmi dobrého ekonomického výsledku, který se dá přičíst velmi kvalitnímu a stabilnímu kolektivu pracovníků, jejich vysokému pracovnímu nasazení, schopnostem vzájemné komunikace a dobrému technickému vybavení divize. Toto vše vytváří důležité předpoklady pro úspěšné hospodaření a rozvoj divize. Výrobní program PSJ, potažmo Divize kapacity, je založen převážně na realizaci inženýrsko-dodavatelských služeb. Těžištěm výrobního programu je středisko monolitických konstrukcí, které v roce 2011 dosáhlo obratu 353 milionů korun (5% navýšení obratu oproti roku 2010). Mezi největší dodávky tohoto střediska náležel monolitický skelet administrativní budovy Main Point Karlin, Rezidenčního Parku Baarova v Praze Michli, bytového projektu X-LOFT v Praze Libni a Pavilonu urgentní a intenzivní péče Nemocnice Jihlava. Středisko ocelových konstrukcí, opláštění a zámečnických prací prostavělo v roce milionů korun. Nejvýznamnější zakázkou tohoto střediska byl v roce 2011 přesun výrobní haly Kronospan z německého Ebersdorfu do běloruského Smorgonu, kde ji opět smontovali. V roce 2011 došlo k fúzi střediska hlavní stavební výroby a střediska mechanizace sledující zvýšení efektivity práce. Střediska v roce 2011 dohromady vytvořila obrat 47,7 milionů korun. Různým typům terénních úprav, demolic, přípojek a zpevnění komunikací se věnuje středisko servis. Za rok 2011 realizovalo práce v objemu 122,8 milionů korun. Středisko se mimo jiné podílelo na zakázkách Pavilon urgentní a intenzivní péče Nemocnice Jihlava, revitalizace Cihlářského potoka v Havlíčkově Brodě, dostavba biatlonového areálu v Novém Městě na Moravě a Špitálské předměstí Jihlava. / 13 /

14 SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÁ FIRMA Akciová společnost PSJ je dlouholetým akcionářem a reklamním partnerem FC VYSOČINA JIHLAVA Jako stabilní a úspěšná společnost cítí PSJ svou společenskou zodpovědnost, a to především v kraji, se kterým je úzce spjata Vysočinou. Hlavními oblastmi, do kterých PSJ dlouhodobě přispívá finančními prostředky, je oblast kulturní, sportovní a samozřejmě nezapomíná ani na veřejně prospěšnou činnost a charitu. PSJ věnuje nemalé prostředky na rozvoj vrcholového i mládežnického sportu v regionu. Řadu let je jméno PSJ spjato s fotbalovým klubem FC VYSOČINA JIH- LAVA, který disponuje mimo jiné rozsáhlou mládežnickou základnou. Finanční prostředky putují také na podporu kuželkářského oddílu KK PSJ Jihlava, který mezi družstvy i jednotlivci náleží k nejlepším v Česku. PSJ dále náleží k největším reklamním partnerům hokejového klubu HC Dukla Jihlava a fotbalového klubu 1.SC Znojmo, dále sponzoruje jihlavské TENISCENTRUM nebo nově i extraligový ženský tým Florbalové školy Jihlava. V oblasti kultury PSJ dlouhodobě spolupracuje s festivalem Prázdniny v Telči, s Mezinárodním festivalem dokumentárního filmu v Jihlavě, jihlavským občanským sdružením Havířský průvod a se setkáním uměleckých kovářů Brtnické kovadliny. V roce 2011 PSJ podpořila i klasickou hudební scénu. Svědčí o tom partnerství s Festivalem Gustav Mahler Jihlava, s Filharmonií Gustava Mahlera a též s jedinečným jazzovým koncertem zpěvačky Mary Stallings, který se uskutečnil v Národním divadle v Praze. PSJ bylo též sponzorem výstavy 20 let CASUA a Letní žurnalistické školy v Havlíčkově Brodě. Společnost PSJ se stala generálním partnerem jedinečného jazzového koncertu zpěvačky Mary Stallings, který se uskutečnil v Národním divadle v Praze PSJ také pravidelně věnuje prostředky na charitativní a veřejně prospěšné projekty. Několik let přispívá Nadaci Jindřicha a Ičky Waldezových, která se zaměřuje především na podporu handicapovaných dětí. Dále pomáhá Dětskému centru v Jihlavě a dalším potřebným ústavům či organizacím. I v roce 2011 pokračovalo partnerství s vědomostní soutěží Kraje Vysočina s názvem Poznej Vysočinu, která je určená pro žáky druhých stupňů základních škol. Jako člen Hospodářské komory ČR se PSJ aktivně podílí na nejrůznějších činnostech zaměřených na podporu podnikatelského sektoru. Z pozice člena Svazu podnikatelů ve stavebnictví a v rámci činnosti v expertních skupinách (ekonomické, legislativní a společensko-etické) pomáhá společnost PSJ zlepšovat podmínky pro podnikání ve stavebnictví. Společnost PSJ dbá i na ekologické aspekty svého podnikání. Je držitelem certifikátu, který potvrzuje, že firma zavedla a systematicky udržuje systém environmentálního managementu podle normy ČSN EN ISO 14001:2005. / 14 /

15 PERSONALISTIKA Společnost PSJ si uvědomuje, že zaměstnanci a ostatní spolupracovníci jsou pro ni naprosto klíčovým faktorem. Oni totiž rozhodují o výsledcích projektů a o uplatnění PSJ v konkurenčně náročném podnikatelském prostředí. Proto PSJ přikládá tak velký význam péči o své zaměstnance, zejména v oblasti jejich motivace, výcviku a dalšího vzdělávání. V tomto roce se i přes turbulentní změny, které se ve světě i v České republice udály, podařilo stabilizovat zaměstnanecký kádr, udržet personální politiku na vysoké úrovni a to vše plně v souladu s firemními cíli, vizí a strategií. V oblasti péče o zaměstnance firma dále pokračovala v propracovaném systému benefitů, ať už se jednalo o benefity organizační, výkonnostní a rozvojové, či bonusy při příležitosti významných životních událostí. PSJ dále intenzivně podporovala vzdělávání a zvyšování odbornosti zaměstnanců, které plně respektuje strategii dalšího rozvoje firmy v současném dynamickém prostředí. V rámci firmy už šestým rokem trvá projekt Univerzita PSJ. K jeho realizaci společnost v roce 2011 využila prostředky z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Projekt kromě vzdělávacích aktivit přinesl také úplnou novinku: z finančních prostředků dotace projektu byla pořízena ODBORNÁ KNIHOVNA UNIVERZITY PSJ. Tato unikátní firemní knihovna nyní čítá 317 svazků zaměřených na odborné vzdělávání zaměstnanců firmy v oblasti managementu, personalistiky, počítačových dovedností, efektivní administrativy a samozřejmě souvisejících oborových témat ze stavebnictví. PR oddělení i nadále pokračovalo v procesu zkvalitnění interní komunikace, jejíž nejvýraznější aktivitou byla v roce 2011 inovace formy, struktury a obsahu firemního časopisu. Zaměstnanci z rukou generálního ředitele Františka Vaculíka přebírají certifikáty určené absolventům jedné ze skupin UNIVERZITY PSJ Dalším zásadním výstupem byla modernizace logotypu PSJ, která měla za cíl reagovat na vývoj v oblasti vizuální komunikace a docílit optimálního využití loga v exteriéru architektury, v merkantiliích a dalších médiích. Koncept plynule a logicky navazuje na původní logo. Redesign rozšiřuje komunikační a estetické možnosti původního loga. V souladu se společenskou odpovědností a vědomím nedostatku kvalitní pracovní síly ve stavebnictví podporuje PSJ učňovské školství, a tím přispívá k výchově dalších stavařských generací. Tato snaha PSJ se projevila zintenzivněním spolupráce mezi PSJ a Střední průmyslovou školou stavební akademika Stanislava Bechyně Havlíčkův Brod, Střední školou stavební Jihlava a Střední školou stavební Třebíč. Vzájemná kooperace zahrnuje praxe studentů, přednášky, zaštítění ročníkových prací, soutěže o nejlepšího studenta a další aktivity. V roce 2011 se také prohloubila spolupráce s ČVUT Praha, jež vedlo až k podpisu smlouvy o spolupráci, kde se PSJ stalo partnerem školy. Partnerství zahrnuje takové oblasti, jako jsou mentoring studentů, zadávání diplomových prací, přednášky nebo soutěže. PSJ věří, že touto činností přispěje k propagaci stavebnictví a současně studentům umožní poznat praktickou stránku studovaného oboru. Současně spolupráce umožňuje představit studentům PSJ jako perspektivní firmu, a získat tak do budoucna nové kvalitní zaměstnance. Akcent na lidské zdroje a veškerá energie a prostředky, které PSJ na promyšlenou personální politiku vynakládá, se úročí ve faktu, že společnost má stabilizované jádro zaměstnanců a současně se na pracovním trhu stává atraktivním zaměstnavatelem. Konsolidovaná Skupina PSJ v současnosti zaměstnává 829 zaměstnanců, přičemž akciová společnost PSJ v loňském roce evidovala 440 pracovníků. / 15 /

16 ZPRÁVA DOZORČÍ RADY Předložená účetní závěrka společnosti za rok 2011 byla sestavena v souladu se zákonem o účetnictví, jak je uvedeno ve zprávě auditora. Po prostudování zprávy auditora a seznámení se s rozborem hospodaření akciové společnosti za rok 2011 se dozorčí rada ztotožňuje s výrokem auditora a z těchto důvodů doporučuje řádné valné hromadě ke schválení roční účetní závěrku PSJ, a.s. v Jihlavě dne 20. června 2012 Ing. Jan Blaško, MBA - předseda dozorčí rady ZPRÁVA o vztazích mezi propojenými osobami ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI Za období od do Zpracovatel: PSJ a.s., sídlo Jiráskova 32, Jihlava, ČR, IČ: (jako osoba ovládaná) Sestavena k 31. březnu 2012 I. ZPRÁVA PSJ, a.s. a O ovládající VZTAZÍCH osoby MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI PSJ NEW N.V. Za A. období Ovládající od osoba do Zpracovatel: PSJ a.s., sídlo Jiráskova 32, Jihlava, ČR, IČ: Sídlo: Naritaweg (jako osoba 165 Telestone ovládaná) 8, 1043 BW Amsterdam B. Smlouvy uzavřené v roce 2011 žádné I. C. Plnění PSJ, a protiplnění a.s. a ovládající poskytnutá osoby v roce 2011 výplata části dividendy za rok 2009: 6,27 mil. Kč PSJ NEW N.V. A. Ovládající osoba Ovládané osobě nevyplývá z uvedených smluv, plnění,protiplnění, Sídlo: Naritaweg jiných 165 právních Telestone úkonů 8, 1043 a ostatních BW Amsterdam opatření žádná újma. Osoby B. Smlouvy ovládané uzavřené stejnou v roce ovládající 2011 osobou jsou dceřiné žádné společnosti PSJ, a.s., jejichž výčet a přehled vzájemných transakcí a zůstatků jsou C. Plnění součástí a protiplnění účetní závěrky. poskytnutá Veškeré v roce smlouvy 2011 uzavřené výplata v roce části 2011 dividendy s dceřinými za společnostmi rok 2009: 6,27 byly mil. uzavřeny Kč v rámci běžného obchodního styku. Ovládané osobě nevyplývá z uvedených smluv, plnění,protiplnění, jiných právních úkonů a ostatních opatření žádná újma. Ing. Osoby František ovládané Vaculík stejnou ovládající osobou jsou dceřiné společnosti Ing. PSJ, Miroslav a.s., jejichž Horňák výčet a přehled vzájemných transakcí a zůstatků předseda představenstva člen představenstva jsou součástí účetní závěrky. Veškeré smlouvy uzavřené v roce 2011 s dceřinými společnostmi byly uzavřeny v rámci běžného obchodního styku. Ing. František Vaculík předseda představenstva Ing. Miroslav Horňák člen představenstva / 16 /

17 / 17 /

18 / 18 /

19 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PSJ, a.s., k ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU K v tis. Kč Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM A. Pohledávky za upsaný základní kapitál B. Dlouhodobý majetek B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek B.I.1. Zřizovací výdaje Software Ocenitelná práva B.II. Dlouhodobý hmotný majetek B.II.1. Pozemky Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Jiný dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek B.III. Dlouhodobý finanční majetek B.III.1. Podíly - ovládaná osoba Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Půjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba, podstatný vliv Jiný dlouhodobý finanční majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek C. Oběžná aktiva C.I. Zásoby C.I.1. Materiál Nedokončená výroba a polotovary C.II. Dlouhodobé pohledávky C.II.1. Pohledávky z obchodních vztahů Dlouhodobé poskytnuté zálohy Jiné pohledávky Odložená daňová pohledávka C.III. Krátkodobé pohledávky C.III.1. Pohledávky z obchodních vztahů Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení Stát - daňové pohledávky Krátkodobé poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky C.IV. Krátkodobý finanční majetek C.IV.1. Peníze Účty v bankách D.I. Časové rozlišení D.I.1. Náklady příštích období Příjmy příštích období / 19 /

20 v tis. Kč PASIVA CELKEM A. Vlastní kapitál A.I. Základní kapitál A.I.1. Základní kapitál A.II. Kapitálové fondy A.II.1. Emisní ážio Ostatní kapitálové fondy Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků A.III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku A.III.1. Zákonný rezervní fond/nedělitelný fond A.IV. Výsledek hospodaření minulých let A.IV.1. Nerozdělený zisk minulých let A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) B. Cizí zdroje B.I. Rezervy Rezerva na daň z příjmů Ostatní rezervy B.II. Dlouhodobé závazky B.II.1. Závazky z obchodních vztahů Jiné závazky B.III. Krátkodobé závazky B.III.1. Závazky z obchodních vztahů Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům 4. sdružení Závazky k zaměstnancům Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění Stát - daňové závazky a dotace Krátkodobé přijaté zálohy Dohadné účty pasivní Jiné závazky B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci B.IV.1. Bankovní úvěry dlouhodobé Krátkodobé bankovní úvěry C.I. Časové rozlišení C.I.1. Výdaje příštích období Výnosy příštích období / 20 /

výroční zpráva / 1 / vše chce své

výroční zpráva / 1 / vše chce své výroční zpráva 2012 / 1 / obsah Slovo předsedy představenstva... 3 Personalistika... 15 Ekonomické ukazatele... 4 Zpráva dozorčí rady... 16 Organizační struktura společnosti... 5 etický kodex společnosti...

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky BREDERODE a.s. za období 01.01.2012 31.12012 (v celých

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ 5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) Voda čištěná 9.139 8.895 8.547 8.699 7.874 90,5 Fakturace - domácnosti - ostatní 1.829 2.935 1.697 2.738 Celkem 4.764 4.435 4.109 3.953 3.904 98,8 1.646

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

Svitavou Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč)

Svitavou Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0.... 1... 3.......... Od: IČ 1.1.2013 31.12.2013 Do: v tisících Kč 2 8 0 8 4 8 2 9 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesní obcí Přídolí Sídlo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2013 ( v tisících Kč ) Obchodní firma a sídlo Severočeské vodovody

Více

PROZAPO a.s. Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč)

PROZAPO a.s. Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310 ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4.......... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesy voda s.r.o. IČ v tisících Kč 2 5 9 7 4 2 2 0 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

A Uspořádání a označování položek rozvahy

A Uspořádání a označování položek rozvahy Přílohy 2 A Uspořádání a označování položek rozvahy AKTIVA CELKEM A. Pohledávky za upsaný základní kapitál B. Dlouhodobý majetek B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek B.I. 1. Zřizovací výdaje 2. Nehmotné výsledky

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2014 ( v tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2014 ( v tisících Kč ) ROZVAHA v plném rozsahu ( v tisících Kč ) Obchodní firma a sídlo Geewa a.s. Identifikační číslo Sokolovská 366/84 186 00 Praha 8 256 17 036 Česká republika Označ. A K T I V A řád. Běžné Brutto Korekce

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

ke dni IČO 73401

ke dni IČO 73401 Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Bytové družstvo Příční 10-11 č. 500/2002 Sb. (BILANCE) ke dni 31.12.2013 Sídlo, bydliště nebo místo (v celých tisících

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

ROZVAHA Czech Airlines Handling, a.s. v plném rozsahu IČ 25674285 k datu Aviatická 1017/2 31.12.2013 160 08 Praha 6 (v tisících Kč) 31.12.2013 31.12.2012 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 314

Více

ROZVAHA NOEN Václavské náměstí 802/56

ROZVAHA NOEN Václavské náměstí 802/56 ROZVAHA A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.4. Ocenitelná práva 008 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 011 B.II.

Více

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost Minimální závazný výčet informací ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost (v celých tisících Kč) Olomouc,a.s.

Více

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací : 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

R O Z V A H A. ke dni... V celých tisících Kč. v plném rozsahu Účetní období od: do

R O Z V A H A. ke dni... V celých tisících Kč. v plném rozsahu Účetní období od: do Sestaveno dle přílohy č.1 a 2 k vyhlášce č.5/22 Sb. R O Z V A H A v plném rozsahu 31.1212 ke dni... V celých tisících Kč Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Městské služby Moravský Beroun s.r.o.

Více

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč Příloha č. 17: Rozvaha účetní jednotky: Aktiva ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU Běžné Minulé účetní období úč. období 2005 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 515 569-190 742 324 827 532 019 A. POHLEDÁVKY

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

6. Roční účetní závěrka za rok 2010

6. Roční účetní závěrka za rok 2010 AKTIV Číslo Běžné účetní období a b c AKTIVA CELKEM 1 Brutto 1 Korekce 2 Netto 3 Označení Minulé účetní období 1 405 466-460 949 944 517 959 186 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 2 0 0 0 0 B. Dlouhodobý

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013 Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2013 Příloha je sestavena dle 39 vyhlášky 500/2002 Sb. 1. Obecné údaje Obchodní firma: ČD Restaurant, a.s. Sídlo: Praha 3, Prvního pluku 81/2a, PSČ 130 11 IČ: 278

Více

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ:

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ: ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2013 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek k 31.12.2013 Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T I V

Více

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. IČ v tisících Kč 2 5 3 3 2 4 5 7 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy

Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy Označ. 2012 Vertikální analýza 2012 AKTIVA CELKEM 001 242 229 274 515 290 011 266 109 269 096 100% 100% 100% 100% 100% A. Pohledávky za upsaný základní kapitál

Více

ROZVAHA Czech Airlines Technics, a.s. v plném rozsahu IČ 27145573 k datu Jana Kašpara 1069/1 31.12.2013 160 08 Praha 6 - Ruzyně (v tisících Kč) 31.12.2013 31.12.2012 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM

Více

Bytové družstvo Horní Maršov, družstvo

Bytové družstvo Horní Maršov, družstvo Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: Bytové družstvo Horní Maršov, družstvo 25993291 / CZ25993291 Horní Maršov 102, 54226 HORNÍ MARŠOV Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, ve

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 2003 2002 2001 AKTIVA CELKEM 4 026 021 3 993 316 3 793 930 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 5 940 0 0 B. Dlouhodobý majetek 1 531 885 1 510 678 1 494 555 B. I.

Více

Brutto Korekce Netto Netto a b c

Brutto Korekce Netto Netto a b c ROZVAHA v plném rozsahu B O R, s.r.o. k 31.12.2010 Choceň, Na Bílé 1231, PSČ 56501 v tis. Kč IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží PŘÍLOHA 1 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Označ. TEXT (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží 01 429 794 484 852 377 846 A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02 380 590 476 201

Více

Brutto Korekce Netto Netto a b c

Brutto Korekce Netto Netto a b c ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2007 v tis. Kč BOR, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T

Více

ROZVAHA. Dům u Labutě. Palackého nám. 231 +16 176 568 +15 608 +14 591 +14 012 568 +13 444 +12 960

ROZVAHA. Dům u Labutě. Palackého nám. 231 +16 176 568 +15 608 +14 591 +14 012 568 +13 444 +12 960 ROZVAHA k....... 3... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4.......... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Dům u Labutě a.s. IČ v tisících Kč 2 9 2 6 2 3 1 3 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x.

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 4.5.2015 Podací : 541701229 Heslo zjištění stavu: 06999caf Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1... 4............. EUROCOMPANIES.......................... Assistance...................... a.s...............................................

Více

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ČSAD Brno holding, a.s. IČ 1000 Kč 4 6 3 4 7 1 5 1 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo

Více

Rozvaha v plném rozsahu

Rozvaha v plném rozsahu Rozvaha v plném rozsahu Běžné účetní období Minulé úč. období 2013 Minulé úč. období 2012 Brutto Korekce Netto Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 138 087-363 027 775 060 763 997 749 352 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

Uspořádání a označování položek rozvahy sestavované v plném rozsahu (pro podnikatele)

Uspořádání a označování položek rozvahy sestavované v plném rozsahu (pro podnikatele) Uspořádání a označování položek rozvahy sestavované v plném rozsahu (pro podnikatele) 001 A K T I V A C E L K E M Název Brutto SÚ AÚ Korekce SU AÚ 010 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 353 101 B.

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

ROZVAHA. AGRO Chomutice a.s Chomutice

ROZVAHA. AGRO Chomutice a.s Chomutice ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014 A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 010 B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 013

Více

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 25346075 Název a sídlo účetní jednotky AGRO Zlechov, a.s.

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 25346075 Název a sídlo účetní jednotky AGRO Zlechov, a.s. R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 25346075 Název a sídlo účetní jednotky AGRO Zlechov, a.s. Zlechov 119 68710 Zlechov Označení A K T I V A řád. Běžné účetní období

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet infomací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12013 (v tisících Kč) Rok Měsíc IČ 2013 12 27343456 Jméno a příjmení, obchodní

Více

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 64789306 Název a sídlo účetní jednotky ZEAS Podhorní Újezd, a.s.

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 64789306 Název a sídlo účetní jednotky ZEAS Podhorní Újezd, a.s. R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 64789306 Název a sídlo účetní jednotky ZEAS Podhorní Újezd, a.s. Podhorní Újezd 119 50754 Podhorní Újezd Označení A K T I V A řád.

Více

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ:

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: ROZVAHA k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: 452 74 649 Minulé účetní Označ. A K T I V A Běžné účetní období období Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 330 487 646 110

Více

Jihočeské papírny, a.s. Větřní ke dni Větřní.č.p.2 IČ

Jihočeské papírny, a.s. Větřní ke dni Větřní.č.p.2 IČ VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT Obchodní firma v plném rozsahu Jihočeské papírny, a.s. Větřní ke dni 31.12.2002... Sídlo účetní jednotky 382 11 Větřní.č.p.2 IČ 00012297...... v tis. Kč Označ. T E X T Číslo Skutečnost

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2013 ROZVAHA

Více

Konsolidovaná rozvaha k

Konsolidovaná rozvaha k Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2002 AKTIVA CELKEM 3 993 316 3 800 365 3 206 238 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 0 0 16 B. Stálá aktiva 1 510 678 1 499 941 1 502 466 B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Rozvaha v plném rozsahu - AKTIVA ke dni:

Rozvaha v plném rozsahu - AKTIVA ke dni: Rozvaha v plném rozsahu - AKTIVA ke dni: 31.12.215 Název účetní jednotky: S T S P r u n é ř o v, a. s. Běžné účetní období IČO: 48288551 (v tis. Kč) prosinec 14 označ. a AKTIVA b Brutto 1 Korekce 2 Netto

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

Adresa sídla. Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost. Obsah souboru. Údaje o auditu a auditorovi. Údaje o dalších osobách

Adresa sídla. Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost. Obsah souboru. Údaje o auditu a auditorovi. Údaje o dalších osobách Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů Základní údaje IČ 45192570 Obchodní firma Lázně Teplice nad Bečvou a. s. Ulice Obec Teplice nad Bečvou č.p. 63 PSČ 753 51 E-mail

Více

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková PROFI-TEN a.s. Účetní závěrka k 31.12.2014 Minimální závazný výčet informací uvedený ve Vyhlášce č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně a doručením daňového přiznání za daň z příjmů

Více

a.s. Obsah přílohy 1. Obecné údaje 2. Majetková účast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Osobní náklady

a.s. Obsah přílohy 1. Obecné údaje 2. Majetková účast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Osobní náklady Příloha k účetní závěrce k 31.12.2015 společnosti GOLF RESORT ČERNÝ MOST a.s. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

ROZVAHA. POLABÍ Vysoká a.s Vysoká nad Labem

ROZVAHA. POLABÍ Vysoká a.s Vysoká nad Labem ROZVAHA A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 013 B.II.1. Pozemky 014 B.II.2. Stavby 015 B.II.3. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých

Více

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s.

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s. R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U korečnice 1770 68801 Uherský Brod Označení A K T I V A řád. Běžné

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012 Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012 I. OBECNÉ ÚDAJE: 1. Popis účetní jednotky: Účetní jednotka: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. IČO: 25527797 Sídlo: Českomoravská 35, 190 00 Praha 9 Právní

Více

ROZVAHA TINY CZ. Komenského

ROZVAHA TINY CZ. Komenského ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4........ Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky TINY CZ s.r.o. IČ v tisících Kč 2 5 9 9 8 2 0 0 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2013 ROZVAHA

Více

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, PSČ Choceň (tis. Kč) IČ:

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, PSČ Choceň (tis. Kč) IČ: ROZVAHA v plném rozsahu B O R, s.r.o. k 31.12.14 Na Bílé 1231, PSČ 56501 Choceň (tis. Kč) IČ: 49286854 Označ. AKTIVA řádek 31.12.14 Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T I V A C E

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

ROZVAHA ve plném rozsahu

ROZVAHA ve plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Minimální závazný výčet informací uvedený ve Vyhlášce č. 500/2002 Sb. ROZVAHA ve plném rozsahu XY Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Účet ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Položka rozvahy Aktiva 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software B.I.3.

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Zpracované v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ 28749383 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Van Der

Více

ROZVAHA. v plném rozsahu. ke dni ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA. v plném rozsahu. ke dni ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Obchodní firma nebo jiný název účetní

Více

Seznam příloh. Příloha č. 1: Uspořádání a označování položek rozvahy... 69

Seznam příloh. Příloha č. 1: Uspořádání a označování položek rozvahy... 69 Seznam příloh Příloha č. 1: Uspořádání a označování položek rozvahy... 69 Příloha č. 2: Uspořádání a označování položek výkazu zisku a ztráty druhové členění... 73 68 Příloha č. 1: Uspořádání a označování

Více

Výkazy v plném rozsahu

Výkazy v plném rozsahu Výkazy v plném rozsahu Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Právní forma účetní jednotky Předmět podnikání

Více

Poznámky k současné situaci podniku

Poznámky k současné situaci podniku Poznámky k současné situaci podniku Název podniku: Plzeňský Prazdroj, a.s. OKEČ: Rozvaha v plném rozsahu (k 31.12. v tis. Kč ) AKTIVA 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 AKTIVA CELKEM 0 0 0 15,170,444

Více

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s.

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 0 1 1 duben 2012 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. 2011 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Aktiva Rozvaha aktiva

Více

předseda představenstva

předseda představenstva PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1 OBECNÉ INFORMACE O ÚČETNÍ JEDNOTCE 1.1 Založení a charakteristika společnosti Název účetní jednotky: Bytové družstvo Sulova Sídlo účetní jednotky: Praha, Zbraslav,

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

ROZVAHA. KABLO elektro PRAHA Budečská 851/

ROZVAHA. KABLO elektro PRAHA Budečská 851/ ROZVAHA k....... 3... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4........ Od: IČ 1.1.2014 31.12.2014 Do: v tisících Kč 6 2 0 6 5 5 2 1 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky KABLO elektro PRAHA Sídlo

Více

ROZVAHA. ve zjednodušeném rozsahu ke dni ( v celých tisících Kč ) označ PASIVA řád Běžné účetní Minulé účetní. řád

ROZVAHA. ve zjednodušeném rozsahu ke dni ( v celých tisících Kč ) označ PASIVA řád Běžné účetní Minulé účetní. řád Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) IČ 25 00 37 80 Obchodní firma nebo jiný název účetní

Více

Minimální výčet. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál. Označení A K T I V A Běžné účetní období Min.úč.ob. Brutto Korekce Netto Netto a b 1 2 3 4

Minimální výčet. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál. Označení A K T I V A Běžné účetní období Min.úč.ob. Brutto Korekce Netto Netto a b 1 2 3 4 Minimální výčet ROZVAHA dle vyhlášky MF v plném rozsahu k 31.12013 Název a sídlo Účetní jednotka doručí (v celých tisících Kč) účetní jednotky účetní závěrku současně THIMM správní, s. r. o. s doručením

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4

Více

Ekonomické aspekty hospodaření u Vojenských lesů a statků. s. p.

Ekonomické aspekty hospodaření u Vojenských lesů a statků. s. p. Ekonomické aspekty hospodaření u Vojenských lesů a statků. s. p. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Ekonomické aspekty hospodaření

Více

Výroční zpráva ABRA Software a.s. za hospodářský rok 2008 (1.7.2007 30.6.2008)

Výroční zpráva ABRA Software a.s. za hospodářský rok 2008 (1.7.2007 30.6.2008) Výroční zpráva ABRA Software a.s. za hospodářský rok 28 (1.7.27 3.6.28) 2 Obsah 1. Úvod 2. Informace o vývoji společnosti, činnosti a stávajícím hospodářském postavení 3. Informace o skutečnostech významných

Více

Příloha 1: Rozvaha v plném rozsahu ( tis. Kč ) AKTIVA v Kč za období řádek a b c

Příloha 1: Rozvaha v plném rozsahu ( tis. Kč ) AKTIVA v Kč za období řádek a b c Příloha 1: Rozvaha v plném rozsahu ( tis. Kč ) AKTIVA v Kč za období řádek 2 009 2 010 2 011 2 012 2 013 2 014 2 015 2 016 2 017 2 018 2 019 AKTIVA CELKEM (ř.02+03+28+55) 1 1 100 10 732 11 301 11 840 12

Více

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Název společnosti: Buckley Associates, a.s. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Právní forma: Akciová

Více

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s.

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 0 1 0 květen 2011 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. 2010 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Aktiva Rozvaha aktiva

Více

Uspořádání a označování položek rozvahy sestavované v plném rozsahu (pro podnikatele)

Uspořádání a označování položek rozvahy sestavované v plném rozsahu (pro podnikatele) Uspořádání a označování položek rozvahy sestavované v plném rozsahu (pro podnikatele) 001 A K T I V A C E L K E M Název Brutto SÚ AÚ Korekce SU AÚ 010 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 353 101 B.

Více