výroční zpráva / 1 / vše chce své

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "výroční zpráva / 1 / vše chce své"

Transkript

1 výroční zpráva 2011 / 1 /

2 obsah Slovo předsedy představenstva... 3 Personalistika Ekonomické ukazatele... 4 Zpráva dozorčí rady Organizační struktura společnosti... 5 etický kodex společnosti... 6 Vrcholové orgány společnosti v roce Přehled stavebních zakázek... 8 Dokončené projekty... 9 Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami Výrok auditora Rozvaha v plném rozsahu k Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu k Projekty ve výstavbě Příloha k účetní závěrce k Zahraniční aktivity Dceřiné firmy Stavební řemeslné specializace Konsolidovaný výkaz finanční pozice k Konsolidovaný výkaz o úplném výsledku k Společensky odpovědná firma PSJ, a.s. VEDENÍ SPOLEČNOSTI: CITY TOWER, Hvězdova 1716/2b, Praha 4 tel.: (+420) SÍDLO ZAPSANÉ V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU: Jiráskova č. p. 3960/ č. o. 32, Jihlava tel.: (+420) , KANCELÁŘE: Brno: Skořepka 366/4, Brno-střed tel.: (+420) Bratislava: Vlčie hrdlo 90, Bratislava tel.: (+421) IČ: , EU DIČ: CZ zapsán Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2309 den zápisu: Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s. č.ú /5500 V ruské Rjazani byla v roce 2011 završena dosud největší stavba v historii PSJ - Obchodně zábavní centrum M5 Mall / 2 /

3 SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA Vážení obchodní partneři, vážení přátelé, PSJ rostla z pohledu ekonomických výsledků i v jedenadvacátém roce existence společnosti. Loňský růst je o to cennější, přihlédneme-li k celkové ekonomické situaci nejen v Česku, ale i v celé Evropě. Podle objemových ukazatelů jsme dosáhli nejlepšího výsledku v historii společnosti. Obrat PSJ, a.s., činil 6,56 miliardy korun. Celá konsolidovaná Skupina PSJ pak zaznamenala výkony ve výši 7,54 miliardy korun. Za růstem objemu naší stavební výroby jednoznačně stojí exportní aktivity v Ruské federaci. Divize export je v tuto chvíli tahounem PSJ. Každoroční zvyšování exportních aktivit jasně ukazuje, že se zhodnocují naše dlouhodobější aktivity v zahraničí a že nám sázka na tuto oblast vyšla. V nastoleném trendu bychom chtěli pokračovat i v dalších letech. Také dceřiné firmy dosáhly povzbudivých ekonomických výsledků, naplnily naše předpoklady a položily základ úspěšnému fungování i v roce V roce 2011 jsme navíc završili majetkový vstup do společnosti D.I.S., spol. s r.o., a rozšířili tak portfolio o oblast infrastrukturního stavitelství. Ne vše se však v roce 2011 podařilo. Naše očekávání nenaplnili dosavadní tahouni tuzemských aktivit PSJ - Divize Čechy a Divize Morava. Toto zklamání je spojeno s některými náročnými zakázkami, u nichž jsme si slibovali hladší průběh a lepší dopad na ekonomiku firmy. Rok 2011 přinesl dokončení několika výrazných stavebních realizací, které získaly významné místo mezi referencemi PSJ. Dobrý pocit mám z oceňovaného projektu Main Point Karlin, kde jsme jako generální dodavatel naplnili představy developerské společnosti PSJ INVEST. Zapomenout rozhodně nemohu ani dokončení největší stavby historie PSJ - obchodně zábavního centra M5 Mall v ruské Rjazani. Počátek roku 2011 mají v termínu dokončení i další dvě úspěšné zakázky - polyfunkční komplex CPI City Center v Ústí nad Labem a průmyslový závod Polybutadien v Kralupech nad Vltavou. Osobně jsem měl také velkou radost z řemeslně zvládnuté rekonstrukce Zámku v Herálci. Pohled na české stavebnictví jasně naznačuje, že to těžší má pořád před sebou. Tím nemyslím pouze letošní rok, ale i rok V tomto horizontu nevidím reálně, že by investice ve státním sektoru nějakým způsobem rostly. Velkému propadu čelí zejména investice do infrastruktury, u kterých navíc panuje nejistota, v jakém objemu budeme moci čerpat evropské dotace po roce Další otázkou zůstává, do jaké míry jsou připraveny infrastrukturální projekty, abychom tyto peníze vůbec vyčerpali. Také privátní investice se budou nejspíš uskutečňovat jen velmi opatrně. Rozhodně ubude větších projektů. Aktuální potenciál stavebnictví by mohl spočívat v bytové výstavbě, přesněji řečeno v návratu k nájemnímu bydlení. Uvažované obchodní či administrativní záměry možná budou muset přehodnotit svůj rozsah či lokalitu. Šanci vidím v regionech, kde vnímám absenci či nedostatek kancelářských prostor áčkové kategorie. Ani letos nás nečeká jednoduchý rok. Přesto jsem přesvědčen, že PSJ představuje na českém i zahraničním trhu unikátní stavební společnost, která má před sebou slibnou perspektivu. Pokud však chceme udržet krok v dnešní nejisté době a úspěšně se vypořádat s měnícím se trhem, musíme umět pružně reagovat a přitom si pevně stát za našimi zásadami. Těmi jsou důslednost a tvrdost, ale zároveň korektnost, spolehlivost, vstřícnost a slušnost. V Jihlavě dne 16. července 2012 Ing. František Vaculík předseda představenstva a generální ředitel PSJ, a.s. / 3 /

4 Administrativní budova Main Point Karlin v Praze - držitel prestižního ocenění MIPIM Awards EKONOMICKÉ UKAZATELE Ekonomické výsledky za rok 2011 potvrdily další růst PSJ. Dosažená hospodářská čísla jsou o to cennější, přihlédneme-li k celkové ekonomické situaci nejen v Česku, ale i v celé Evropě. Za výrazným nárůstem objemu stavební výroby jednoznačně stojí exportní aktivity v Ruské federaci. Celkové výnosy konsolidované Skupiny PSJ za rok 2011 vzrostly o necelých 54% na úroveň 306,7 mil. EUR (7,54 miliardy Kč**). Skupina za příslušné období vyprodukovala pozitivní hospodářský výsledek před zdaněním 6,4 mil. EUR (157 milionů Kč**). Mateřská společnost PSJ zaznamenala obrat ve výši 266,8 mil. EUR (6,56 miliardy Kč**), což představuje více než 68% nárůst oproti předchozímu roku. Její hospodářský výsledek před zdaněním vykázal zisk ve výši necelých 7,8 mil. EUR (192 milionů Kč**). K datu sestavení výroční zprávy nedošlo k žádným významným událostem, které by měly vliv na finanční pozici společnosti. Rekonstrukce Zámku Herálec u Havlíčkova Brodu Celkové výnosy (v mil. Kč) Hospod. výsledek před zdaněním (v mil. Kč) Konsolidovaná skupina PSJ* PSJ, a.s * údaje stanovené dle metodiky IFRS ** při přepočítání údajů v EUR na Kč byl použit kurz 24,942 (za rok 2008), 26,445 (za rok 2009), 25,290 (za rok 2010) a 24,586 (za rok 2011) / 4 /

5 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI psj, a.s. STAVEBNÍ AKTIVITY OSTATNÍ AKTIVITY PSJ, a.s. GM, spol. s r.o. Divize Čechy Divize Morava Divize kapacity Divize export SOU stavební PSJ, s. r. o. TENISCENTRUM JIHLAVA, a.s. FC VYSOČINA JIHLAVA, a.s. Divize development PSJ Hydrotranzit, a.s. EKOKLIMA, a.s. D.I.S., spol. s r.o. POSLÁNÍ SKUPINY PSJ Jedinečným způsobem spoluvytváříme prostředí s cílem trvalého zvyšování kvality života. Důležitý je pro nás individuální přístup k zákazníkům s důrazem na citlivé vnímání jejich adekvátních potřeb. VIZE Naše poslání realizujeme především v oblastech developmentu, stavební výroby a dodávek technologických celků. Komplexním zvládnutím i nejsložitějších projektů na vybraných náročných tuzemských i zahraničních trzích se řadíme mezi nejlepší společnosti v oboru. K dosahování cílů rozvíjíme řízení společnosti na principech podporujících výkonnost a spokojenost zaměstnanců a akcionářů. Ve všech našich činnostech prosazujeme a naplňujeme krédo značky PSJ: Profesionalita, Serióznost, Jistota. Pohled na administrativní budovu Main Point Karlin. Ta byla vyhlášena nejlepší kancelářskou budovou světa za rok 2011! Prestižní ocenění MIPIM Awards získala jako první český projekt v historii. / 5 /

6 ETICKÝ KODEX SPOLEČNOSTI Preambule Poskytujeme služby a vystupujeme tak, abychom vždy zachovali dobré jméno PSJ i našich klientů. Respektujeme lidi a prostředí kolem nás. Chováme se zodpovědně vůči společnosti. Spolupracujeme s kolegy a hledáme lepší cesty k dosažení cílů. Vždy bereme v úvahu etické chování při všech krocích, které podstupujeme. Dbej o dobré jméno společnosti! Naši klienti spoléhají na odborné kvality a důvěryhodnost PSJ a tyto vlastnosti jsou základem naší profesionální pověsti. Měli bychom jednat vždy tak, abychom zachovali a podpořili dobré jméno PSJ. Vystupuje-li kdokoli z nás v situaci, v níž může být důvodně pokládán za zástupce PSJ, měl by zpravidla vyjadřovat jen stanoviska PSJ a nikoli své vlastní názory a postoje. Veškerý majetek PSJ a jeho klientů, ať už jde o hmotné, duševní či elektronické vlastnictví, by se mělo používat zodpovědně, v rámci své pracovní činnosti a vždy bychom přitom měli dodržovat zákony a oprávněný účel využití. Jednej profesionálně! Odborné služby bychom měli poskytovat v souladu s pravidly společnosti PSJ a s příslušnými odbornými a profesními standardy. Měli bychom nabízet pouze služby, které jsme schopni poskytnout, a snažit se splnit nejméně to, k čemu jsme se zavázali. Chceme být nejúspěšnější, ale nikdy ne na úkor platných zákonů a etických zásad. Měli bychom se řídit zákonnými normami a předpisy platnými v zemích, kde podnikáme. Měli bychom dodržovat Všeobecnou deklaraci lidských práv Organizace spojených národů a uznávat svou odpovědnost za dodržování těchto práv, která se uplatňují v našem vztahu k zaměstnancům a komunitám, v nichž působíme. Tento závazek se týká také činností spojených s právy a nároky původních obyvatel. Měli bychom plnit své smluvní povinnosti, informovat své klienty pravdivě a za své služby si účtovat přiměřenou cenu. Měli bychom respektovat důvěrnost informací a soukromí svých klientů, zaměstnanců i dalších obchodních partnerů. Měli bychom pracovat v souladu s platnými právními předpisy, směrnicemi a profesními standardy, a vždy zachovávat příslušný stupeň důvěrnosti a soukromí. Měli bychom se vyvarovat střetu zájmů. Pokud zjistíme, že by mohl nastat, měli bychom použít opatření, která by mohla dostatečně ochránit zájmy zainteresovaných stran. Měli bychom chránit svou nezávislost a jedinečnost. Měli bychom dodržovat právní předpisy a profesní standardy, které nám pomáhají zachovat si nezbytnou míru objektivity, díky níž získáváme a posilujeme důvěru klientů a dalších subjektů v naše služby. Měli bychom se snažit zabránit tomu, aby naše nezávislost a jedinečnost byla ohrožena či aby vznikl dojem, že je ohrožena. Měli bychom věnovat pozornost všem okolnostem, které by mohly snížit naši objektivitu nebo vyvolat takové zdání. Pokud se dostaneme do složité situace či do situace, která může způsobit PSJ obtíže, měli bychom se poradit o vhodném postupu s kompetentními pracovníky společnosti. Při těchto konzultacích bychom měli dodržovat příslušné odborné a administrativní postupy. Měli bychom věrně evidovat všechny finanční transakce a vést o nich účetnictví v souladu s místně přijatými účetními zásadami a ve všech výkazech skupiny bychom se měli řídit Mezinárodními standardy účetního výkaznictví (IFRS) a příslušnými metodikami a pravidly skupiny PSJ. Je pro nás nepřípustné, abychom požadovali, přijímali, nabízeli, slibovali nebo dávali úplatky. Neměli bychom přímo ani nepřímo vyžadovat nebo přijímat žádné nepatřičné platby nebo jiné odměny, které by byly poskytovány s účelem přimět nás jednat v rozporu se stanovenými povinnostmi. Nezapomínej na vzájemný respekt! Se svými spolupracovníky, klienty a všemi obchodními partnery bychom měli jednat s respektem, důstojně, čestně a zdvořile. Měli bychom si cenit různorodosti svých pracovníků a považovat ji za konkurenční výhodu, kterou je nutno podporovat a rozšiřovat. Měli bychom se zásadně vyvarovat jakékoli diskriminaci, odplaty a obtěžování na pracovišti. Měli bychom poskytovat rovné příležitosti lidem bez ohledu na rasu, barvu pleti, pohlaví, národnost, náboženství, etnickou příslušnost nebo jiné odlišné charakteristiky. Měli bychom se snažit vyvažovat pracovní vytížení a soukromý život a pomáhat v tom i ostatním. Neměli bychom zaměstnávat žádnou osobu, jejíž věková hranice by byla nižší než 15 let nebo jiná, místním zákonem stanovená vyšší minimální věková hranice pro zaměstnávání. Na svých pracovištích bychom neměli využívat nucenou nebo otrockou práci ani jiné formy nedobrovolné práce. Neměli bychom dovolovat žádné praktiky, které by omezovaly svobodný pohyb zaměstnanců. Měli bychom neustále usilovat o zlepšování svých schopností a dovedností. Měli bychom poskytovat bezpečné a zdravé pracovní prostředí a usilovat o jeho trvalé zlepšování. Pěstuj osobní zodpovědnost! Každý z nás by měl důsledně a náležitě dodržovat Etický kodex a další závazná pravidla PSJ a podporovat v tom i ostatní. Pokud se dozvíme o porušení Etického kodexu nebo budeme mít takové podezření, prošetříme situaci a podnikneme přiměřené kroky k nápravě. Všichni pracovníci PSJ by měli informovat kompetentní osoby o svých pochybnostech ohledně dodržování Etického kodexu a měli by tak činit v dobré víře, čestně a s respektem. PSJ bude rozhodně chránit své zaměstnance před možnými negativními důsledky takového oznámení. Nadřízení pracovníci by měli řešit problémy, na které budou upozorněni. Proti osobám, které poruší Etický kodex nebo jiná závazná pravidla PSJ by mělo být zahájeno disciplinární řízení a v krajním případě mohou být propuštěni ze zaměstnání. Disciplinární opatření by se mohlo vztahovat rovněž na osoby, které nařídí či schválí porušení těchto pravidel, nebo které o takovém porušování ví a přesto neprodleně nepodniknou kroky k jeho nápravě. Pracovníci, kteří se s etickým problémem setkají během působení v zahraničí, by vždy měli respektovat zavedené postupy a zvyklosti země, v níž dočasně pracují. Pokud řešení, k němuž je místní pravidla zavazují, nepovažují za vhodné či dostatečné, měli by se obrátit na zodpovědné osoby ve své zemi. Problémem se pak budou zabývat vedení obou společností. / 6 /

7 VRCHOLOVÉ ORGÁNY SPOLEČNOSTI v roce 2011 PŘEDSTAVENSTVO Ing. František Vaculík předseda představenstva Ing. Miroslav Horňák člen představenstva Ing. Jiří Pech člen představenstva Ing. Pavel Vomela člen představenstva Jaroslav Jirkovský člen představenstva DOZORČÍ RADA MANAGEMENT SPOLEČNOSTI Ing. Jan Blaško, MBA předseda dozorčí rady Ing. Kamil Ziegler člen dozorčí rady Ing. Josef Noha člen dozorčí rady generální ředitel: ekonomický ředitel: ředitel pozemních staveb: technický ředitel: ředitel strategie a organizace řízení: personální ředitel: ředitel Divize Čechy: ředitel Divize Morava: ředitel Divize kapacity: ředitel Divize export: ředitel Divize development: Ing. František Vaculík Ing. Miroslav Horňák Ing. Jiří Pech Ing. Vladimír Jabulka Ing. Pavel Vokáč, CSc. Mgr. Karel Bezděka Ing. Jan Kadlec Ing. Zbyněk Morkus Petr Vondruška Jaroslav Jirkovský Ing. Aleš Kořený, MBA / 7 /

8 PŘEHLED STAVEBNÍCH ZAKÁZEK Významné stavby dokončené v roce 2011 Bytový dům Mníšecký Eden v Mníšku p.b. I. etapa Novostavba mateřské školy v Mníšku pod Brdy Administrativní budova Main Point Karlin, Praha 8 Polyfunkční komplex CPI City Center v Ústí n.l. Rekonstrukce Zámku Herálec u Havlíčkova Brodu Rekonstrukce Univerzity Palackého v Olomouci Průmyslový závod Polybutadien v Kralupech n.vl. Výstavba závodu Colorbeton Ledčice Obchod. zábavní centrum M5 Mall v Rjazani, Rusko Významné stavby realizované v roce 2011 Rezidenční Park Baarova, Praha 4 Michle Bytový dům u Libeňského pivovaru - X-LOFT, Praha Bytový dům Mníšecký Eden v Mníšku p.b. II. etapa Novostavba řadových domů v Mníšku pod Brdy Výstavba domu pro seniory Tusarova Praha 7 Nemoc. Jihlava - pavilon urgentní a intenzivní péče Clarion Congress Hotel v Českých Budějovicích Rekonstrukce a dostavba hotelu Maximus Resort AZ Tower, Brno - Štýřice CPI City Center Olomouc CPI Retail Park v Trutnově Podíl státních, municipálních a soukromých zakázek Státní investice Soukromé instituce 0,4% 4,4% Municipální investice KÚ Vysočina - Rekonstrukce kuchyně v ul. Ke Skalce Administrativní budova Ptáček Svitavy Parkovací dům Slaný Revitalizace Cihlářského potoka v Havlíčkově Brodě Sea World Residence - Hammamet, Tunisko Přesun závodu Kronospan z Německa do Běloruska Komplex Megapolis v Kazani I. etapa, Rusko Obchodní komplex v Tambově, Rusko 95,2% Obchod. admin. komplex Soči Adler, Rusko Rozdělení zakázek dle segmentu výstavby Rozdělení zakázek dle teritoria Bytová výstavba Občanská vybavenost Multifunkční stavby Administrativní objekty Průmyslové stavby Ostatní stavby Zakázky v dalších českých regionech Zahraniční zakázky Zakázky v regionu Vysočiny Zakázky v dalších českých regionech Zahraniční zakázky Zakázky v regionu Vysočiny 9,0% 0,3% 8,3% 9,6% 4% 35,6% 37,3% 64% 32% / 8 /

9 DOKONČENÉ PROJEKTY Průmyslový závod Polybutadien v Kralupech nad Vltavou Struktura zakázek PSJ v roce 2011 doznala oproti období 2010 poměrně významných změn ve třech oblastech. Z pohledu ročního finančního objemu i procentuelního podílu objemu tržeb dosáhly svého historického maxima zakázky v zahraničí. V roce 2011 představovaly 64 %, což je o 28 % více než v roce Markantní pokles nastal v segmentu výstavby administrativních objektů (9,6 % z předchozích 29 %), a proti tomu vzrostla realizace průmyslových objektů (z 11 % v roce 2010 na 35,6 % v roce 2011). Nadále platí, že PSJ je stavební společností zaměřenou na privátní investory. Podíl zakázek realizovaných pro soukromý sektor dosáhl v roce 2011 více než 95 % obratu PSJ, a.s., což je ještě o 3 % více než v roce Nejvýznamnější stavbou dokončenou v roce 2011 na českém trhu byla výstavba originální administrativní budovy Main Point Karlin. Budova vyrostla v Praze 8 pro developerskou společnost PSJ INVEST a stala se novým sídlem Kooperativa pojišťovny a České podnikatelské pojišťovny. Finanční objem stavby, kterou PSJ dokončila v červenci 2011, dosáhly 952 milionů korun. Zdařilá stavba se pyšní řadou prestižních ocenění v čele s cenou MIPIM Awards. Úspěšně se rozvíjející spolupráce s investorskou společností CPI - Czech Property Investments - přinesla svůj prozatímní vrchol v Ústí nad Labem. Investicí ve výši 575 milionů korun zde vznikl polyfunkční komplex CPI City Center. Mix kanceláří, obchodních ploch a čtyřhvězdičkového hotelu Clarion přivítal své první hosty už v dubnu Mezi významné završené zakázky v tuzemsku se bezesporu zařadila dodávka pro společnost SYNTHOS, pro kterou PSJ v Kralupech nad Vltavou postavila novou výrobní jednotku na výrobu syntetického polybutadienového kaučuku (finanční objem: 323 milionů korun, dokončení v červnu 2011). Do dlouhé řady zdařilých rekonstrukcí památkově chráněných objektů realizovaných společností PSJ se zařadila komplexní obnova Zámku v Herálci. Ten se díky investici ve výši 127 milionů korun proměnil na pětihvězdičkový hotelový komplex Chateau Herálec. Své brány otevřel v červenci Doplňme i další zakázky ukončené v roce Rekonstrukcí prošly objekty Univerzity Palackého v Olomouci (finanční objem: 67 milionů korun, dokončení v únoru 2011), ve středočeském Mníšku pod Brdy byla zkolaudována I. etapa bytového domu Mníšecký Eden (finanční objem: 99 milionů korun, dokončení v lednu 2011) a v Ledčicích byla uskutečněna dodávka závodu společnosti SEMMELROCK STEIN+DESIGN DLAŽ- BY (finanční objem: 96 milionů korun, dokončení v dubnu 2011). / 9 /

10 PROJEKTY VE VÝSTAVBĚ Vzrůstající tendenci mají stavební dodávky PSJ pro investorskou společnosti CPI - Czech Property Investments. V roce 2011 byly zahájeny hned tři významné zakázky. V Českých Budějovicích prošel komplexní rekonstrukcí výškový hotel Gomel, který se investicí ve výši 327 milionů korun proměnil ve čtyřhvězdičkový Clarion Congress Hotel. Své první hosty přivítal v dubnu V září 2011 zahájila Divize kapacity PSJ výstavbu nákupního areálu CPI Retail Park v Trutnově. Zakázka za 399 milionů korun předpokládá ukončení v říjnu V závěru roku 2011 se rozběhla stavební činnost také v Olomouci. Vzniká zde multifunkční komplex s názvem CPI City Center zahrnující čtyřhvězdičkový kongresový hotel, kanceláře a obchodní prostory (finanční objem 348 milionů korun, dokončení v dubnu 2013). Opomenout však nelze ani další stavby, které uskutečňujeme v Praze nebo ve Středočeském kraji. V Mníšku pod Brdy je ve výstavbě II. etapa bytového areálu Mníšecký Eden (finanční objem: 104 milionů korun, dokončení v červenci 2012) a také komplexu řadových domů (finanční objem: 71 milionů korun, dokončení v březnu 2012). Ve Slaném se PSJ podílí na realizaci netradičního plně automatizovaného parkovacího domu (finanční objem: 39 milionů korun, dokončení v prosinci 2012). Do výčtu schází výstavba domu pro seniory v Tusarově ulici v Praze 7 (finanční objem: 159 milionů korun, dokončení v květnu 2012) a realizace dvou etap bytového projektu X-LOFT v Praze - Libni (finanční objem: 261 milionů korun, dokončení v srpnu 2012). AZ Tower Brno - Štýřice Významnou pozici značky PSJ u největších tuzemských investorů a developerů dokumentuje současná zakázková naplněnost společnosti. Společnost má ve svém portfoliu rozestavěné či zasmluvněné stavby ve finančním objemu kolem 10 miliard korun. Veřejností nejvíce sledovanou zakázkou PSJ na českém trhu je bezesporu výstavba 111 metrů vysoké budovy AZ Tower. Nejvyšší dům v Česku roste od dubna 2011 v Brně Štyřicích. Další z historických mezníků společnosti PSJ, která je generálním dodavatelem i spoluinvestorem projektu, by měl stavebně skončit v červnu Finanční objem díla činí 522 milionů korun. PSJ neopouští ani areál michelského BB Centra. Za 511 milionů korun zde pro PASSERINVEST GROUP vznikl Rezidenční Park Baarova se 139 bytovými jednotkami v dispozicích 2 + kk až 6 + kk. Jeho výstavba skončila v dubnu Nejvýznamnější stavbou na Moravě je dodávka pavilonu urgentní a intenzivní péče Nemocnice Jihlava (finanční objem: 254 milionů korun, dokončení v listopadu 2012). V Brně jsme byli pověřeni rekonstrukcí a dostavbou hotelu Maximus Resort (finanční objem: 143 milionů korun, dokončení v květnu 2012) a v Jihlavě probíhá kompletní rekonstrukce bývalého stravovacího objektu kasáren pro účely Kraje Vysočina, který zde získá chybějící kancelářské prostory (finanční objem: 59 milionů korun, dokončení v srpnu 2012). Rezidenční Park Baarova, Praha 4 Michle / 10 /

11 ZAHRANIČNÍ AKTIVITY Od počátku své existence se PSJ snaží také prosadit na zahraničních trzích. Podnikání mimo Českou republiku patří mezi strategické záměry společnosti. PSJ v zahraničí spatřuje potenciál pro růst a stejně tak prostor pro kompenzaci nedostatku tuzemských zakázek. Společnost PSJ doposud realizovala stavební zakázky v pětadvaceti zemích celého světa, přičemž jako prioritní trhy vnímá Slovensko, Tunis, jihovýchodní Asii a především Ruskou federaci a jiné země bývalého Společenství nezávislých států. Exportní aktivity dosáhly v roce 2011 objemu 4,2 miliardy korun, což představuje trojnásobný nárust oproti roku Meziroční zahraniční aktivity PSJ tak dosáhly nejvyšší úrovně v dosavadní historii značky PSJ. Počítáme s tím, že Divize export bude i v dalších letech jedním z tahounů růstu PSJ. Nejvýznamnější zahraniční aktivity PSJ se v posledních letech odehrávají v Rusku. Významné místo v dosavadní historii společnosti zaujímá výstavba obchodního a zábavního centra M5 Mall, které bylo slavnostně otevřeno 11. listopadu Vyrostlo zhruba 185 km východně od Moskvy v půlmilionovém městě Rjazaň jako investice skupiny PPF, konkrétně specializované developerské divize PPF Real Estate Russia. Výstavba gigantického komplexu za 120 milionů EUR byla zahájena v prosinci Objemově ještě větší zakázka se realizuje u města Petrozavodsk. Zde vzniká nový závod společnosti Kalevala na výrobu OSB desek. Předpokládá investici přesahující 150 milionů EUR a pravděpodobné dokončení je stanoveno na prosinec Tím však Komplex Megapolis v Kazani I. etapa, Rusko kontrakty PSJ v rámci Ruské federaci nekončí. V Kazani je realizována I. etapa rezidenčního komplexu Megapolis (finanční objem: 32 milionů EUR, dokončení v červenci 2013), v Adleru roste moderní obchodně administrativní komplex R SEVEN GROUP (finanční objem: 52 milionů EUR, dokončení v říjnu 2012) a výstavba dalšího obchodního komplexu se děje v Tambově (finanční objem: 10,5 milionů EUR, dokončení v červenci 2012). Velmi netradiční zakázku zahájila v roce 2011 Divize kapacity PSJ. Ta pro dřevozpracující společnost Kronospan Holding provedla demontáž výrobního závodu v německém městě Ebersdorf, aby ho mohla znovu postavit v běloruském městě Smorgoň. Kontrakt za 8,3 milionu EUR bude z pohledu PSJ ukončen v prvním čtvrtletí roku V Tunisu je v běhu náročná stavba rezidenčního komplexu Sea World Residence v Hammametu (finanční objem 56 milionů EUR). Zejména s ohledem na vnitropolitickou situaci v zemi má průběh tohoto díla zpoždění. Obchodně zábavní centrum M5 Mall v Rjazani, Rusko / 11 /

12 Na zakázce Clarion Congress Hotel v Českých Budějovicích se nemalou měrou podílela EKOKLIMA, a.s. DCEŘINÉ FIRMY Skupinu firem PSJ vhodně doplňují dceřiné firmy, které jsou silnými hráči ve své specializaci. Řeč je o firmách EKO- KLIMA, a.s., D.I.S., spol. s r.o., a PSJ Hydrotranzit, a.s., působící na Slovensku. Slovenská dceřiná firma PSJ Hydrotranzit, a. s., pokračovala v roce 2011 ve stabilizaci pozice na stavebním trhu po první vlně světové hospodářské krize. Dosáhla obratu 42 milionů eur, což sice neodpovídalo plánu, nicméně zaznamenala největší zisk před zdaněním ve své historii a to ve výši 1,679 milionů eur. Dosáhla toho díky racionalizačním a úsporným opatřením a též díky jednoznačnému zvýšení efektivnosti ve všech úrovních společnosti. Potvrdila tak pozici jedné z nejsilnější firem na slovenském trhu s oborovou specializací na liniové stavby a nádrže. Nejvýznamnější dokončenou zakázku PSJ Hydrotranzit v roce 2011 představovala realizace II. etapy centrálního skladového areálu pro uložení zemního plynu ve slovenské obci Gajary pro NAFTA a.s. (finanční objem 31,3 milionů eur). V neposlední řadě pokračovala dlouhodobá činnost v komplexu přečerpávací stanice Budkovce, kde byla předána nádrž ropy č. 235 (finanční objem 12,4 milionů eur). Další dvě totožné nádrže v celkovém finančním objemu přes 22,6 milionů eur firma PSJ Hydrotranzit v Budkovcích realizuje. Tamtéž staví i nádrž požární vody (finanční objem 31,3 milionů eur). Druhou lokalitou s výraznou koncentrací kapacit této dceřiné firmy je areál Kompresorové stanice pro tranzit plynu v obci Veľké Zlievce. Zde se od roku 2011 realizuje rozšíření této kompresorové stanice o dvojici kompresorů s celkovým výkonem 68 MW (finanční objem 24,9 milionů eur). EKOKLIMA, a.s. stabilně patří k české špičce v oblasti techniky prostředí zdravotních instalací. V roce 2011 firma pracovala s celkovým obratem 401,2 milionů korun, včetně aktivit v Ruské federaci. Hospodářský výsledek za dané období vykazuje zisk před zdaněním 14 milionů korun. Nejvýznamnější zakázkou této společnosti se v daném období stala zakázka v rámci obchodně zábavního centra M5 Mall v ruské Rjazani (finanční objem 178 milionů korun). Mezi významné akce se zařadila i dodávka pro rekonstrukci a dostavbu Clarion Congress Hotelu v Českých Budějovicích (finanční objem 39 milionů korun). Společnost PSJ získala v říjnu roku 2011 majoritní podíl ve společnosti D.I.S., spol. s r.o., která se specializuje na oblast infrastrukturního stavitelství. Pro D.I.S. byl rok 2011 úspěšný a nepodepsala se na něm ani pokračující hospodářská krize. Firma dosáhla obratu 768 milionů korun a hospodářského výsledku před zdaněním ve výši 103 milionů korun. Nejvýraznější dokončenou stavbu byla tři roky trvající realizace silnice I/52 Brno Rajhrad (finanční objem 531 milionů korun). V Rokycanově ulici v Brně pak byla dokončena oprava kanalizace a vodovodu (finanční objem 59 milionů korun). Z rozpracovaných zakázek je třeba zmínit demolici domů a opravu kanalizace v Plotní ulici v Brně (finanční objem 110 milionů korun), dobudování kanalizace v městské části Brno Starý Lískovec (finanční objem 110 mil. Kč) a realizaci kanalizace a ČOV v projektu Dyje II. - Třebíčsko (finanční objem 101 milionů korun). Součástí Skupiny PSJ nadále zůstávají další dceřiné firmy s jiným než stavebním zaměřením. Jde o FC VYSOČINA JIHLA- VA, a.s.; TENISCENTRUM JIHLAVA, a.s.; GM, spol. s r.o. a SOU stavební PSJ, s.r.o. PSJ Hydrotranzit pokračoval v dlouhodobé činnost v komplexu přečerpávací stanice Budkovce / 12 /

13 STAVEBNÍ ŘEMESLNÉ SPECIALIZACE Divize kapacity se podílela na monolitickém skeletu administrativní budovy Main Point Karlin Společnost PSJ dlouhodobě rozvíjí portfolio svých aktivit i za hranice inženýrsko-dodavatelských služeb. V rámci stavebních zakázek tak podporuje rozvoj vlastních výrobních středisek s různými specializacemi, které jsou v rámci mateřské společnosti PSJ soustředěny v samostatné Divizi kapacity. Jedná se o následující specializace: železobetonové monolitické konstrukce ocelové a zámečnické konstrukce, opláštění střech a budov práce HSV nákladní doprava mechanizace a půjčovna zemní práce, demolice a inženýrské sítě V roce 2011 bylo v PSJ, a.s., zaměstnáno 154 pracovníků dělnických profesí. Ti našli uplatnění nejen v rámci zakázek mateřské firmy, ale i na celé řadě dodávek pro stavební firmy či přímé investory. V roce 2011 dosáhla Divize kapacity velmi dobrého ekonomického výsledku, který se dá přičíst velmi kvalitnímu a stabilnímu kolektivu pracovníků, jejich vysokému pracovnímu nasazení, schopnostem vzájemné komunikace a dobrému technickému vybavení divize. Toto vše vytváří důležité předpoklady pro úspěšné hospodaření a rozvoj divize. Výrobní program PSJ, potažmo Divize kapacity, je založen převážně na realizaci inženýrsko-dodavatelských služeb. Těžištěm výrobního programu je středisko monolitických konstrukcí, které v roce 2011 dosáhlo obratu 353 milionů korun (5% navýšení obratu oproti roku 2010). Mezi největší dodávky tohoto střediska náležel monolitický skelet administrativní budovy Main Point Karlin, Rezidenčního Parku Baarova v Praze Michli, bytového projektu X-LOFT v Praze Libni a Pavilonu urgentní a intenzivní péče Nemocnice Jihlava. Středisko ocelových konstrukcí, opláštění a zámečnických prací prostavělo v roce milionů korun. Nejvýznamnější zakázkou tohoto střediska byl v roce 2011 přesun výrobní haly Kronospan z německého Ebersdorfu do běloruského Smorgonu, kde ji opět smontovali. V roce 2011 došlo k fúzi střediska hlavní stavební výroby a střediska mechanizace sledující zvýšení efektivity práce. Střediska v roce 2011 dohromady vytvořila obrat 47,7 milionů korun. Různým typům terénních úprav, demolic, přípojek a zpevnění komunikací se věnuje středisko servis. Za rok 2011 realizovalo práce v objemu 122,8 milionů korun. Středisko se mimo jiné podílelo na zakázkách Pavilon urgentní a intenzivní péče Nemocnice Jihlava, revitalizace Cihlářského potoka v Havlíčkově Brodě, dostavba biatlonového areálu v Novém Městě na Moravě a Špitálské předměstí Jihlava. / 13 /

14 SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÁ FIRMA Akciová společnost PSJ je dlouholetým akcionářem a reklamním partnerem FC VYSOČINA JIHLAVA Jako stabilní a úspěšná společnost cítí PSJ svou společenskou zodpovědnost, a to především v kraji, se kterým je úzce spjata Vysočinou. Hlavními oblastmi, do kterých PSJ dlouhodobě přispívá finančními prostředky, je oblast kulturní, sportovní a samozřejmě nezapomíná ani na veřejně prospěšnou činnost a charitu. PSJ věnuje nemalé prostředky na rozvoj vrcholového i mládežnického sportu v regionu. Řadu let je jméno PSJ spjato s fotbalovým klubem FC VYSOČINA JIH- LAVA, který disponuje mimo jiné rozsáhlou mládežnickou základnou. Finanční prostředky putují také na podporu kuželkářského oddílu KK PSJ Jihlava, který mezi družstvy i jednotlivci náleží k nejlepším v Česku. PSJ dále náleží k největším reklamním partnerům hokejového klubu HC Dukla Jihlava a fotbalového klubu 1.SC Znojmo, dále sponzoruje jihlavské TENISCENTRUM nebo nově i extraligový ženský tým Florbalové školy Jihlava. V oblasti kultury PSJ dlouhodobě spolupracuje s festivalem Prázdniny v Telči, s Mezinárodním festivalem dokumentárního filmu v Jihlavě, jihlavským občanským sdružením Havířský průvod a se setkáním uměleckých kovářů Brtnické kovadliny. V roce 2011 PSJ podpořila i klasickou hudební scénu. Svědčí o tom partnerství s Festivalem Gustav Mahler Jihlava, s Filharmonií Gustava Mahlera a též s jedinečným jazzovým koncertem zpěvačky Mary Stallings, který se uskutečnil v Národním divadle v Praze. PSJ bylo též sponzorem výstavy 20 let CASUA a Letní žurnalistické školy v Havlíčkově Brodě. Společnost PSJ se stala generálním partnerem jedinečného jazzového koncertu zpěvačky Mary Stallings, který se uskutečnil v Národním divadle v Praze PSJ také pravidelně věnuje prostředky na charitativní a veřejně prospěšné projekty. Několik let přispívá Nadaci Jindřicha a Ičky Waldezových, která se zaměřuje především na podporu handicapovaných dětí. Dále pomáhá Dětskému centru v Jihlavě a dalším potřebným ústavům či organizacím. I v roce 2011 pokračovalo partnerství s vědomostní soutěží Kraje Vysočina s názvem Poznej Vysočinu, která je určená pro žáky druhých stupňů základních škol. Jako člen Hospodářské komory ČR se PSJ aktivně podílí na nejrůznějších činnostech zaměřených na podporu podnikatelského sektoru. Z pozice člena Svazu podnikatelů ve stavebnictví a v rámci činnosti v expertních skupinách (ekonomické, legislativní a společensko-etické) pomáhá společnost PSJ zlepšovat podmínky pro podnikání ve stavebnictví. Společnost PSJ dbá i na ekologické aspekty svého podnikání. Je držitelem certifikátu, který potvrzuje, že firma zavedla a systematicky udržuje systém environmentálního managementu podle normy ČSN EN ISO 14001:2005. / 14 /

15 PERSONALISTIKA Společnost PSJ si uvědomuje, že zaměstnanci a ostatní spolupracovníci jsou pro ni naprosto klíčovým faktorem. Oni totiž rozhodují o výsledcích projektů a o uplatnění PSJ v konkurenčně náročném podnikatelském prostředí. Proto PSJ přikládá tak velký význam péči o své zaměstnance, zejména v oblasti jejich motivace, výcviku a dalšího vzdělávání. V tomto roce se i přes turbulentní změny, které se ve světě i v České republice udály, podařilo stabilizovat zaměstnanecký kádr, udržet personální politiku na vysoké úrovni a to vše plně v souladu s firemními cíli, vizí a strategií. V oblasti péče o zaměstnance firma dále pokračovala v propracovaném systému benefitů, ať už se jednalo o benefity organizační, výkonnostní a rozvojové, či bonusy při příležitosti významných životních událostí. PSJ dále intenzivně podporovala vzdělávání a zvyšování odbornosti zaměstnanců, které plně respektuje strategii dalšího rozvoje firmy v současném dynamickém prostředí. V rámci firmy už šestým rokem trvá projekt Univerzita PSJ. K jeho realizaci společnost v roce 2011 využila prostředky z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Projekt kromě vzdělávacích aktivit přinesl také úplnou novinku: z finančních prostředků dotace projektu byla pořízena ODBORNÁ KNIHOVNA UNIVERZITY PSJ. Tato unikátní firemní knihovna nyní čítá 317 svazků zaměřených na odborné vzdělávání zaměstnanců firmy v oblasti managementu, personalistiky, počítačových dovedností, efektivní administrativy a samozřejmě souvisejících oborových témat ze stavebnictví. PR oddělení i nadále pokračovalo v procesu zkvalitnění interní komunikace, jejíž nejvýraznější aktivitou byla v roce 2011 inovace formy, struktury a obsahu firemního časopisu. Zaměstnanci z rukou generálního ředitele Františka Vaculíka přebírají certifikáty určené absolventům jedné ze skupin UNIVERZITY PSJ Dalším zásadním výstupem byla modernizace logotypu PSJ, která měla za cíl reagovat na vývoj v oblasti vizuální komunikace a docílit optimálního využití loga v exteriéru architektury, v merkantiliích a dalších médiích. Koncept plynule a logicky navazuje na původní logo. Redesign rozšiřuje komunikační a estetické možnosti původního loga. V souladu se společenskou odpovědností a vědomím nedostatku kvalitní pracovní síly ve stavebnictví podporuje PSJ učňovské školství, a tím přispívá k výchově dalších stavařských generací. Tato snaha PSJ se projevila zintenzivněním spolupráce mezi PSJ a Střední průmyslovou školou stavební akademika Stanislava Bechyně Havlíčkův Brod, Střední školou stavební Jihlava a Střední školou stavební Třebíč. Vzájemná kooperace zahrnuje praxe studentů, přednášky, zaštítění ročníkových prací, soutěže o nejlepšího studenta a další aktivity. V roce 2011 se také prohloubila spolupráce s ČVUT Praha, jež vedlo až k podpisu smlouvy o spolupráci, kde se PSJ stalo partnerem školy. Partnerství zahrnuje takové oblasti, jako jsou mentoring studentů, zadávání diplomových prací, přednášky nebo soutěže. PSJ věří, že touto činností přispěje k propagaci stavebnictví a současně studentům umožní poznat praktickou stránku studovaného oboru. Současně spolupráce umožňuje představit studentům PSJ jako perspektivní firmu, a získat tak do budoucna nové kvalitní zaměstnance. Akcent na lidské zdroje a veškerá energie a prostředky, které PSJ na promyšlenou personální politiku vynakládá, se úročí ve faktu, že společnost má stabilizované jádro zaměstnanců a současně se na pracovním trhu stává atraktivním zaměstnavatelem. Konsolidovaná Skupina PSJ v současnosti zaměstnává 829 zaměstnanců, přičemž akciová společnost PSJ v loňském roce evidovala 440 pracovníků. / 15 /

16 ZPRÁVA DOZORČÍ RADY Předložená účetní závěrka společnosti za rok 2011 byla sestavena v souladu se zákonem o účetnictví, jak je uvedeno ve zprávě auditora. Po prostudování zprávy auditora a seznámení se s rozborem hospodaření akciové společnosti za rok 2011 se dozorčí rada ztotožňuje s výrokem auditora a z těchto důvodů doporučuje řádné valné hromadě ke schválení roční účetní závěrku PSJ, a.s. v Jihlavě dne 20. června 2012 Ing. Jan Blaško, MBA - předseda dozorčí rady ZPRÁVA o vztazích mezi propojenými osobami ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI Za období od do Zpracovatel: PSJ a.s., sídlo Jiráskova 32, Jihlava, ČR, IČ: (jako osoba ovládaná) Sestavena k 31. březnu 2012 I. ZPRÁVA PSJ, a.s. a O ovládající VZTAZÍCH osoby MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI PSJ NEW N.V. Za A. období Ovládající od osoba do Zpracovatel: PSJ a.s., sídlo Jiráskova 32, Jihlava, ČR, IČ: Sídlo: Naritaweg (jako osoba 165 Telestone ovládaná) 8, 1043 BW Amsterdam B. Smlouvy uzavřené v roce 2011 žádné I. C. Plnění PSJ, a protiplnění a.s. a ovládající poskytnutá osoby v roce 2011 výplata části dividendy za rok 2009: 6,27 mil. Kč PSJ NEW N.V. A. Ovládající osoba Ovládané osobě nevyplývá z uvedených smluv, plnění,protiplnění, Sídlo: Naritaweg jiných 165 právních Telestone úkonů 8, 1043 a ostatních BW Amsterdam opatření žádná újma. Osoby B. Smlouvy ovládané uzavřené stejnou v roce ovládající 2011 osobou jsou dceřiné žádné společnosti PSJ, a.s., jejichž výčet a přehled vzájemných transakcí a zůstatků jsou C. Plnění součástí a protiplnění účetní závěrky. poskytnutá Veškeré v roce smlouvy 2011 uzavřené výplata v roce části 2011 dividendy s dceřinými za společnostmi rok 2009: 6,27 byly mil. uzavřeny Kč v rámci běžného obchodního styku. Ovládané osobě nevyplývá z uvedených smluv, plnění,protiplnění, jiných právních úkonů a ostatních opatření žádná újma. Ing. Osoby František ovládané Vaculík stejnou ovládající osobou jsou dceřiné společnosti Ing. PSJ, Miroslav a.s., jejichž Horňák výčet a přehled vzájemných transakcí a zůstatků předseda představenstva člen představenstva jsou součástí účetní závěrky. Veškeré smlouvy uzavřené v roce 2011 s dceřinými společnostmi byly uzavřeny v rámci běžného obchodního styku. Ing. František Vaculík předseda představenstva Ing. Miroslav Horňák člen představenstva / 16 /

17 / 17 /

18 / 18 /

19 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PSJ, a.s., k ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU K v tis. Kč Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM A. Pohledávky za upsaný základní kapitál B. Dlouhodobý majetek B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek B.I.1. Zřizovací výdaje Software Ocenitelná práva B.II. Dlouhodobý hmotný majetek B.II.1. Pozemky Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Jiný dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek B.III. Dlouhodobý finanční majetek B.III.1. Podíly - ovládaná osoba Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Půjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba, podstatný vliv Jiný dlouhodobý finanční majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek C. Oběžná aktiva C.I. Zásoby C.I.1. Materiál Nedokončená výroba a polotovary C.II. Dlouhodobé pohledávky C.II.1. Pohledávky z obchodních vztahů Dlouhodobé poskytnuté zálohy Jiné pohledávky Odložená daňová pohledávka C.III. Krátkodobé pohledávky C.III.1. Pohledávky z obchodních vztahů Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení Stát - daňové pohledávky Krátkodobé poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky C.IV. Krátkodobý finanční majetek C.IV.1. Peníze Účty v bankách D.I. Časové rozlišení D.I.1. Náklady příštích období Příjmy příštích období / 19 /

20 v tis. Kč PASIVA CELKEM A. Vlastní kapitál A.I. Základní kapitál A.I.1. Základní kapitál A.II. Kapitálové fondy A.II.1. Emisní ážio Ostatní kapitálové fondy Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků A.III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku A.III.1. Zákonný rezervní fond/nedělitelný fond A.IV. Výsledek hospodaření minulých let A.IV.1. Nerozdělený zisk minulých let A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) B. Cizí zdroje B.I. Rezervy Rezerva na daň z příjmů Ostatní rezervy B.II. Dlouhodobé závazky B.II.1. Závazky z obchodních vztahů Jiné závazky B.III. Krátkodobé závazky B.III.1. Závazky z obchodních vztahů Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům 4. sdružení Závazky k zaměstnancům Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění Stát - daňové závazky a dotace Krátkodobé přijaté zálohy Dohadné účty pasivní Jiné závazky B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci B.IV.1. Bankovní úvěry dlouhodobé Krátkodobé bankovní úvěry C.I. Časové rozlišení C.I.1. Výdaje příštích období Výnosy příštích období / 20 /

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0.... 1... 3.......... Od: IČ 1.1.2013 31.12.2013 Do: v tisících Kč 2 8 0 8 4 8 2 9 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesní obcí Přídolí Sídlo

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Zpracované v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ 28749383 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Van Der

Více

Výroční zpráva ABRA Software a.s. za hospodářský rok 2008 (1.7.2007 30.6.2008)

Výroční zpráva ABRA Software a.s. za hospodářský rok 2008 (1.7.2007 30.6.2008) Výroční zpráva ABRA Software a.s. za hospodářský rok 28 (1.7.27 3.6.28) 2 Obsah 1. Úvod 2. Informace o vývoji společnosti, činnosti a stávajícím hospodářském postavení 3. Informace o skutečnostech významných

Více

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací : 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. IČ v tisících Kč 2 5 3 3 2 4 5 7 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

Výroční zpráva společnosti

Výroční zpráva společnosti Výroční zpráva společnosti RENATEX CZ a.s. za rok 2013, společnost se sídlem Ostrava Poruba, K myslivně 2140, PSČ 708 00, IČ: 45192731, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

Více

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 POPISNÁ ČÁST POLOLETNÍ ZPRÁVY EMITENTA REGISTROVANÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 PODLE ZÁKONA Č. 591/1992 SB., O CENNÝCH PAPÍRECH VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ Popisná

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1... 4............. EUROCOMPANIES.......................... Assistance...................... a.s...............................................

Více

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x.

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 4.5.2015 Podací : 541701229 Heslo zjištění stavu: 06999caf Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ČSAD Brno holding, a.s. IČ 1000 Kč 4 6 3 4 7 1 5 1 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo

Více

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s.

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s. R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U korečnice 1770 68801 Uherský Brod Označení A K T I V A řád. Běžné

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013 Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2013 Příloha je sestavena dle 39 vyhlášky 500/2002 Sb. 1. Obecné údaje Obchodní firma: ČD Restaurant, a.s. Sídlo: Praha 3, Prvního pluku 81/2a, PSČ 130 11 IČ: 278

Více

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Přehled o peněžních tocích (cash flow) k 31.12.2010 ( v tis. Kč) IČ : 47675772 Položka Řád. Běžné Minulé P. Stav pen.prostř.a pen.ekviv.na začátku úč..001.>> Z.

Více

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Účet ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Položka rozvahy Aktiva 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software B.I.3.

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

předseda představenstva

předseda představenstva PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1 OBECNÉ INFORMACE O ÚČETNÍ JEDNOTCE 1.1 Založení a charakteristika společnosti Název účetní jednotky: Bytové družstvo Sulova Sídlo účetní jednotky: Praha, Zbraslav,

Více

PROTOŽE MÍT SYSTÉM JE ZÁKLAD. WWW.ABRA.EU VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2012 (1. 7. 2011 30. 6.

PROTOŽE MÍT SYSTÉM JE ZÁKLAD. WWW.ABRA.EU VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2012 (1. 7. 2011 30. 6. PROTOŽE MÍT SYSTÉM VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2012 (1. 7. 2011 30. 6. 2012) JE ZÁKLAD. WWW.ABRA.EU WWW.ABRA.EU 1 2 3 4 5 6 7 8 Úvod Informace o vývoji společnosti,

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA 4

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA 4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2013 ROZVAHA

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti za rok 2013 Výroční zpráva společnosti 2013 I. Úvod II. Textová část výroční zprávy společnosti 1. Údaje o společnosti 2. Údaje o činnosti společnosti 3. Údaje

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 1. POPIS SPOLEČNOSTI EURODRAŽBY.CZ (dále jen společnost ) akciová společnost, která vznikla dne 22. července 1997 a sídlí v Praze 8, Čimická 780/61, Čimice,

Více

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011 Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011 I. OBECNÉ ÚDAJE: 1. Popis účetní jednotky: Účetní jednotka: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. IČO: 25527797 Sídlo: Českomoravská 35, 190 00 Praha 9 Právní

Více

Minimální výčet. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál. Označení A K T I V A Běžné účetní období Min.úč.ob. Brutto Korekce Netto Netto a b 1 2 3 4

Minimální výčet. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál. Označení A K T I V A Běžné účetní období Min.úč.ob. Brutto Korekce Netto Netto a b 1 2 3 4 Minimální výčet ROZVAHA dle vyhlášky MF v plném rozsahu k 31.12013 Název a sídlo Účetní jednotka doručí (v celých tisících Kč) účetní jednotky účetní závěrku současně THIMM správní, s. r. o. s doručením

Více

Výkazy v plném rozsahu

Výkazy v plném rozsahu Výkazy v plném rozsahu Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Právní forma účetní jednotky Předmět podnikání

Více

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 0-DLOUHODOBÝ MAJETEK 01-Dlouhodobý nehmotný majetek 02-Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 03-Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 04-Nedokončený dlouhodobý

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 1. Majetek podniku a jeho finanční krytí 2. Majetkovástruktura

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Název společnosti: Buckley Associates, a.s. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Právní forma: Akciová

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

_9..~~~_~~!_~~~Y~~!1L~.Y~~~~5!D:!~~~~C? Havlíčkův Brod

_9..~~~_~~!_~~~Y~~!1L~.Y~~~~5!D:!~~~~C? Havlíčkův Brod Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějěích předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu (v celých tlslcích Kč) ke dni 31.12.2014 Obchodní firma nebo jiný název _9..~~~_~~!_~~~Y~~!1L~.Y~~~~5!D:!~~~~C?

Více

Geewa a.s. Příloha účetní závěrky

Geewa a.s. Příloha účetní závěrky 1. Charakteristika a hlavní aktivity Vznik a charakteristika společnosti Geewa a.s. ( společnost ) vznikla 17. října 1997. Předmětem podnikání je výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006 k 31. 12. 2006 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

Výroční zpráva o podnikatelské činnosti. za rok 2013

Výroční zpráva o podnikatelské činnosti. za rok 2013 Výroční zpráva o podnikatelské činnosti za rok 2013 1. Úvod obecné údaje o společnosti 2. Statutární a kontrolní orgány společnosti 3. Majetková spoluúčast v jiných společnostech 4. Roční zpráva o podnikatelské

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

Obsah: Výroční zpráva byla sestavena ke dni 22. 5. 2015. Ing. František Urbaník jednatel AISE, s. r.o.

Obsah: Výroční zpráva byla sestavena ke dni 22. 5. 2015. Ing. František Urbaník jednatel AISE, s. r.o. Výroční zpráva 2014 Obsah: [ 3 ] Slovo ředitele společnosti [ 4 ] Informace o společnosti [ 5 ] Zpráva auditora k účetní závěrce [ 6 ] Účetní závěrka [ 19 ] Zpráva o vztazích [ 23 ] Zpráva auditora k výroční

Více

P Ř Í L O H A. k roční účetní závěrce 2014 ============================= Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové

P Ř Í L O H A. k roční účetní závěrce 2014 ============================= Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové P Ř Í L O H A k roční účetní závěrce 2014 ============================= Obecné údaje 1. Charakteristika společnosti: Obchodní firma: ALMET, a.s. Sídlo : Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové Právní forma :

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

P Ř Í L O H A. k roční účetní závěrce 2013 ============================= Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové

P Ř Í L O H A. k roční účetní závěrce 2013 ============================= Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové P Ř Í L O H A k roční účetní závěrce 2013 ============================= Obecné údaje 1. Charakteristika společnosti: Obchodní firma: ALMET, a.s. Sídlo : Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové Právní forma :

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 12 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

Rozvaha ÚČETNÍ OBDOBÍ. Syntetický účet. Číslo položky BĚŽNÉ. Název položky MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO

Rozvaha ÚČETNÍ OBDOBÍ. Syntetický účet. Číslo položky BĚŽNÉ. Název položky MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 312014 ( v Kč, s přesností na dvě desetinná místa ) okamžik sestavení: 26.02015 Syntetický účet č.ř. 1 2 3 4 BĚŽNÉ BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ AKTIVA CELKEM A.

Více

Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s.

Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s. Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s. IČ: 25848402 28. února 2015 VIAVIS a. s. Obránců Míru 237/35 703 00 Ostrava tel.: +420 595 174 250 e-mail: info@viavis.cz web: www.viavis.cz zapsána

Více

Účetní závěrka Obsah semináře Účetní závěrka pojem, okamžik sestavení, postupy, účel Rozvaha Výkaz zisků a ztrát Cash-flow, přehled o změnách vlastního kapitálu Příloha k účetní závěrce Analýza výkazů,

Více

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014 Zpráva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné individuální účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce za rok 2014, informace o výrocích auditora 1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za

Více

česká verze výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012

česká verze výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012 výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012 česká verze Obsah Údaje o společnosti, orgány a profil společnosti...3 Lidské zdroje, obrat a organizační struktura...4 Rozvaha...5 Výkaz zisku a ztráty...7 Přehled

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

1. 8. Změny Českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb...

1. 8. Změny Českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb... ISSN-0322-9653 31. 12. 2013 Ročník XLVIII Cena 80 Kč 1 MINISTERSTVO FINANCÍ 1. 8. Změny Českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč)

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč) Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ======= 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet ----------------------------------------------------

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027

Více

Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s.

Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s. IČ: 25848402 28. února 2014 VIAVIS a. s. Obránců Míru 237/35 703 00 Ostrava tel.: +420 595 174 250 e-mail: info@viavis.cz web: www.viavis.cz zapsána

Více

Výroční zpráva společnosti. TRANSROLL EAST, a.s.

Výroční zpráva společnosti. TRANSROLL EAST, a.s. Výroční zpráva společnosti TRANSROLL EAST, a.s. TRANSROLL EAST, a.s., se sídlem na adrese Praha 4, Hněvkovská 1228/5, PSČ 148, IČ: 255 24 739, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném MS v Praze, oddíl B,

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ve zjednodušeném rozsahu

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ve zjednodušeném rozsahu Účetní závěrka za rok 0 MF č.j. 8/97 7/00 název závěrku současně x příslušnému finančnímu úřadu VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ke dni..0 0 599 Bytové Ostřešany Sídlo nebo bydliště a místo podnikání liší-li se od

Více

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 0. Vymezení konsolidačního celku 0.0. Konsolidující účetní jednotka Interhotel Olympik, a.s. Sokolovská 138 Praha 8 IČ 45272271 ) Název a sídlo

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

výroční zpráva 2011 annual report

výroční zpráva 2011 annual report annual report výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2011 česká verze Obsah Slovo předsedy, údaje o společnosti, orgány a profil společnosti........................................3 Lidské zdroje, obrat a organizační

Více

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009 17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. zpracovaná za rok končící 31. prosincem 2010 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou

Více

Finanční zpravodaj 1/2014

Finanční zpravodaj 1/2014 Strana 12 Finanční zpravodaj 1/2014 9 Změna Českého účetního standardu č. 001 Účty a zásady účtování na účtech oznamuje Ministerstvo financí změnu Českého účetního standardu pro účetní jednotky, které

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2014. Stavoprojekt Olomouc. a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo místo IČ. Holická 568/31y Olomouc 779 00

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2014. Stavoprojekt Olomouc. a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo místo IČ. Holická 568/31y Olomouc 779 00 Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky (BILANCE) Stavoprojekt Olomouc ke dni 31.12.2014 a.s. ( v celých tisících

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41 5 OBSAH 1. ÚVOD DO SOUSTAVY ÚČETNICTVÍ...11 1.1 Právní rámec účetnictví a České účetní standardy...12 1.1.1 Stručná charakteristika zákona o účetnictví...12 1.1.2 Stručná charakteristika vyhlášek k zákonu

Více

ROZVAHA v p ném rozsahu ke dni 3t12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA v p ném rozsahu ke dni 3t12.2013 (v celých tisících Kč) Rozvaha podle Přílohy Č. I vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu ROZVAHA v p ném rozsahu

Více

Crefo číslo 9210195021 Registrace: Krajský soud Hradec Králové IČO 10482245 Spisová značka B/1011121 DIČ CZ10482245 Status aktivní

Crefo číslo 9210195021 Registrace: Krajský soud Hradec Králové IČO 10482245 Spisová značka B/1011121 DIČ CZ10482245 Status aktivní Strana 1 z 12 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246 810 246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369 113 691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

PŘÍLOHA. statutární město Zlín. Informace podle 7 odst. 5 zákona (TEXT) (v Kč) Období: 12 / 2013 IČO: 00283924 Název:

PŘÍLOHA. statutární město Zlín. Informace podle 7 odst. 5 zákona (TEXT) (v Kč) Období: 12 / 2013 IČO: 00283924 Název: PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč) Období: 12 / 2013 IČO: 00283924 Název: statutární město Zlín A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Statutární město Zlín pokračuje

Více

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků Obsah ČÁST I Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků DÍL 1 Povinnost vedení účetnictví a zahajovací rozvaha KAPITOLA 1 Účetní jednotka...................................

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY za rok 2014 Název společnosti: AGROPLAST KOBYLY a.s. IČO : 48292494 Sídlo společnosti: Právní forma: Rejstřík: spisová značka Předmět podnikání: Kobyly 93, 463 45 pošta Pěnčín Akciová

Více

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí.

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí. OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o společnosti 3. Roční účetní závěrka 4. Zpráva auditora 5. Cíle společnosti pro rok 2015 6. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014 7. Zpráva dozorčí

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 IN STORE MEDIA Praha a.s. Ke Krči 26 147 00 Praha 4 Braník DIČ CZ26177757 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 Odesláno dne: Podpis statutárního orgánu Osoba odpovědná za účetnictví

Více