výroční zpráva / 1 / vše chce své

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "výroční zpráva / 1 / vše chce své"

Transkript

1 výroční zpráva 2011 / 1 /

2 obsah Slovo předsedy představenstva... 3 Personalistika Ekonomické ukazatele... 4 Zpráva dozorčí rady Organizační struktura společnosti... 5 etický kodex společnosti... 6 Vrcholové orgány společnosti v roce Přehled stavebních zakázek... 8 Dokončené projekty... 9 Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami Výrok auditora Rozvaha v plném rozsahu k Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu k Projekty ve výstavbě Příloha k účetní závěrce k Zahraniční aktivity Dceřiné firmy Stavební řemeslné specializace Konsolidovaný výkaz finanční pozice k Konsolidovaný výkaz o úplném výsledku k Společensky odpovědná firma PSJ, a.s. VEDENÍ SPOLEČNOSTI: CITY TOWER, Hvězdova 1716/2b, Praha 4 tel.: (+420) SÍDLO ZAPSANÉ V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU: Jiráskova č. p. 3960/ č. o. 32, Jihlava tel.: (+420) , KANCELÁŘE: Brno: Skořepka 366/4, Brno-střed tel.: (+420) Bratislava: Vlčie hrdlo 90, Bratislava tel.: (+421) IČ: , EU DIČ: CZ zapsán Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2309 den zápisu: Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s. č.ú /5500 V ruské Rjazani byla v roce 2011 završena dosud největší stavba v historii PSJ - Obchodně zábavní centrum M5 Mall / 2 /

3 SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA Vážení obchodní partneři, vážení přátelé, PSJ rostla z pohledu ekonomických výsledků i v jedenadvacátém roce existence společnosti. Loňský růst je o to cennější, přihlédneme-li k celkové ekonomické situaci nejen v Česku, ale i v celé Evropě. Podle objemových ukazatelů jsme dosáhli nejlepšího výsledku v historii společnosti. Obrat PSJ, a.s., činil 6,56 miliardy korun. Celá konsolidovaná Skupina PSJ pak zaznamenala výkony ve výši 7,54 miliardy korun. Za růstem objemu naší stavební výroby jednoznačně stojí exportní aktivity v Ruské federaci. Divize export je v tuto chvíli tahounem PSJ. Každoroční zvyšování exportních aktivit jasně ukazuje, že se zhodnocují naše dlouhodobější aktivity v zahraničí a že nám sázka na tuto oblast vyšla. V nastoleném trendu bychom chtěli pokračovat i v dalších letech. Také dceřiné firmy dosáhly povzbudivých ekonomických výsledků, naplnily naše předpoklady a položily základ úspěšnému fungování i v roce V roce 2011 jsme navíc završili majetkový vstup do společnosti D.I.S., spol. s r.o., a rozšířili tak portfolio o oblast infrastrukturního stavitelství. Ne vše se však v roce 2011 podařilo. Naše očekávání nenaplnili dosavadní tahouni tuzemských aktivit PSJ - Divize Čechy a Divize Morava. Toto zklamání je spojeno s některými náročnými zakázkami, u nichž jsme si slibovali hladší průběh a lepší dopad na ekonomiku firmy. Rok 2011 přinesl dokončení několika výrazných stavebních realizací, které získaly významné místo mezi referencemi PSJ. Dobrý pocit mám z oceňovaného projektu Main Point Karlin, kde jsme jako generální dodavatel naplnili představy developerské společnosti PSJ INVEST. Zapomenout rozhodně nemohu ani dokončení největší stavby historie PSJ - obchodně zábavního centra M5 Mall v ruské Rjazani. Počátek roku 2011 mají v termínu dokončení i další dvě úspěšné zakázky - polyfunkční komplex CPI City Center v Ústí nad Labem a průmyslový závod Polybutadien v Kralupech nad Vltavou. Osobně jsem měl také velkou radost z řemeslně zvládnuté rekonstrukce Zámku v Herálci. Pohled na české stavebnictví jasně naznačuje, že to těžší má pořád před sebou. Tím nemyslím pouze letošní rok, ale i rok V tomto horizontu nevidím reálně, že by investice ve státním sektoru nějakým způsobem rostly. Velkému propadu čelí zejména investice do infrastruktury, u kterých navíc panuje nejistota, v jakém objemu budeme moci čerpat evropské dotace po roce Další otázkou zůstává, do jaké míry jsou připraveny infrastrukturální projekty, abychom tyto peníze vůbec vyčerpali. Také privátní investice se budou nejspíš uskutečňovat jen velmi opatrně. Rozhodně ubude větších projektů. Aktuální potenciál stavebnictví by mohl spočívat v bytové výstavbě, přesněji řečeno v návratu k nájemnímu bydlení. Uvažované obchodní či administrativní záměry možná budou muset přehodnotit svůj rozsah či lokalitu. Šanci vidím v regionech, kde vnímám absenci či nedostatek kancelářských prostor áčkové kategorie. Ani letos nás nečeká jednoduchý rok. Přesto jsem přesvědčen, že PSJ představuje na českém i zahraničním trhu unikátní stavební společnost, která má před sebou slibnou perspektivu. Pokud však chceme udržet krok v dnešní nejisté době a úspěšně se vypořádat s měnícím se trhem, musíme umět pružně reagovat a přitom si pevně stát za našimi zásadami. Těmi jsou důslednost a tvrdost, ale zároveň korektnost, spolehlivost, vstřícnost a slušnost. V Jihlavě dne 16. července 2012 Ing. František Vaculík předseda představenstva a generální ředitel PSJ, a.s. / 3 /

4 Administrativní budova Main Point Karlin v Praze - držitel prestižního ocenění MIPIM Awards EKONOMICKÉ UKAZATELE Ekonomické výsledky za rok 2011 potvrdily další růst PSJ. Dosažená hospodářská čísla jsou o to cennější, přihlédneme-li k celkové ekonomické situaci nejen v Česku, ale i v celé Evropě. Za výrazným nárůstem objemu stavební výroby jednoznačně stojí exportní aktivity v Ruské federaci. Celkové výnosy konsolidované Skupiny PSJ za rok 2011 vzrostly o necelých 54% na úroveň 306,7 mil. EUR (7,54 miliardy Kč**). Skupina za příslušné období vyprodukovala pozitivní hospodářský výsledek před zdaněním 6,4 mil. EUR (157 milionů Kč**). Mateřská společnost PSJ zaznamenala obrat ve výši 266,8 mil. EUR (6,56 miliardy Kč**), což představuje více než 68% nárůst oproti předchozímu roku. Její hospodářský výsledek před zdaněním vykázal zisk ve výši necelých 7,8 mil. EUR (192 milionů Kč**). K datu sestavení výroční zprávy nedošlo k žádným významným událostem, které by měly vliv na finanční pozici společnosti. Rekonstrukce Zámku Herálec u Havlíčkova Brodu Celkové výnosy (v mil. Kč) Hospod. výsledek před zdaněním (v mil. Kč) Konsolidovaná skupina PSJ* PSJ, a.s * údaje stanovené dle metodiky IFRS ** při přepočítání údajů v EUR na Kč byl použit kurz 24,942 (za rok 2008), 26,445 (za rok 2009), 25,290 (za rok 2010) a 24,586 (za rok 2011) / 4 /

5 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI psj, a.s. STAVEBNÍ AKTIVITY OSTATNÍ AKTIVITY PSJ, a.s. GM, spol. s r.o. Divize Čechy Divize Morava Divize kapacity Divize export SOU stavební PSJ, s. r. o. TENISCENTRUM JIHLAVA, a.s. FC VYSOČINA JIHLAVA, a.s. Divize development PSJ Hydrotranzit, a.s. EKOKLIMA, a.s. D.I.S., spol. s r.o. POSLÁNÍ SKUPINY PSJ Jedinečným způsobem spoluvytváříme prostředí s cílem trvalého zvyšování kvality života. Důležitý je pro nás individuální přístup k zákazníkům s důrazem na citlivé vnímání jejich adekvátních potřeb. VIZE Naše poslání realizujeme především v oblastech developmentu, stavební výroby a dodávek technologických celků. Komplexním zvládnutím i nejsložitějších projektů na vybraných náročných tuzemských i zahraničních trzích se řadíme mezi nejlepší společnosti v oboru. K dosahování cílů rozvíjíme řízení společnosti na principech podporujících výkonnost a spokojenost zaměstnanců a akcionářů. Ve všech našich činnostech prosazujeme a naplňujeme krédo značky PSJ: Profesionalita, Serióznost, Jistota. Pohled na administrativní budovu Main Point Karlin. Ta byla vyhlášena nejlepší kancelářskou budovou světa za rok 2011! Prestižní ocenění MIPIM Awards získala jako první český projekt v historii. / 5 /

6 ETICKÝ KODEX SPOLEČNOSTI Preambule Poskytujeme služby a vystupujeme tak, abychom vždy zachovali dobré jméno PSJ i našich klientů. Respektujeme lidi a prostředí kolem nás. Chováme se zodpovědně vůči společnosti. Spolupracujeme s kolegy a hledáme lepší cesty k dosažení cílů. Vždy bereme v úvahu etické chování při všech krocích, které podstupujeme. Dbej o dobré jméno společnosti! Naši klienti spoléhají na odborné kvality a důvěryhodnost PSJ a tyto vlastnosti jsou základem naší profesionální pověsti. Měli bychom jednat vždy tak, abychom zachovali a podpořili dobré jméno PSJ. Vystupuje-li kdokoli z nás v situaci, v níž může být důvodně pokládán za zástupce PSJ, měl by zpravidla vyjadřovat jen stanoviska PSJ a nikoli své vlastní názory a postoje. Veškerý majetek PSJ a jeho klientů, ať už jde o hmotné, duševní či elektronické vlastnictví, by se mělo používat zodpovědně, v rámci své pracovní činnosti a vždy bychom přitom měli dodržovat zákony a oprávněný účel využití. Jednej profesionálně! Odborné služby bychom měli poskytovat v souladu s pravidly společnosti PSJ a s příslušnými odbornými a profesními standardy. Měli bychom nabízet pouze služby, které jsme schopni poskytnout, a snažit se splnit nejméně to, k čemu jsme se zavázali. Chceme být nejúspěšnější, ale nikdy ne na úkor platných zákonů a etických zásad. Měli bychom se řídit zákonnými normami a předpisy platnými v zemích, kde podnikáme. Měli bychom dodržovat Všeobecnou deklaraci lidských práv Organizace spojených národů a uznávat svou odpovědnost za dodržování těchto práv, která se uplatňují v našem vztahu k zaměstnancům a komunitám, v nichž působíme. Tento závazek se týká také činností spojených s právy a nároky původních obyvatel. Měli bychom plnit své smluvní povinnosti, informovat své klienty pravdivě a za své služby si účtovat přiměřenou cenu. Měli bychom respektovat důvěrnost informací a soukromí svých klientů, zaměstnanců i dalších obchodních partnerů. Měli bychom pracovat v souladu s platnými právními předpisy, směrnicemi a profesními standardy, a vždy zachovávat příslušný stupeň důvěrnosti a soukromí. Měli bychom se vyvarovat střetu zájmů. Pokud zjistíme, že by mohl nastat, měli bychom použít opatření, která by mohla dostatečně ochránit zájmy zainteresovaných stran. Měli bychom chránit svou nezávislost a jedinečnost. Měli bychom dodržovat právní předpisy a profesní standardy, které nám pomáhají zachovat si nezbytnou míru objektivity, díky níž získáváme a posilujeme důvěru klientů a dalších subjektů v naše služby. Měli bychom se snažit zabránit tomu, aby naše nezávislost a jedinečnost byla ohrožena či aby vznikl dojem, že je ohrožena. Měli bychom věnovat pozornost všem okolnostem, které by mohly snížit naši objektivitu nebo vyvolat takové zdání. Pokud se dostaneme do složité situace či do situace, která může způsobit PSJ obtíže, měli bychom se poradit o vhodném postupu s kompetentními pracovníky společnosti. Při těchto konzultacích bychom měli dodržovat příslušné odborné a administrativní postupy. Měli bychom věrně evidovat všechny finanční transakce a vést o nich účetnictví v souladu s místně přijatými účetními zásadami a ve všech výkazech skupiny bychom se měli řídit Mezinárodními standardy účetního výkaznictví (IFRS) a příslušnými metodikami a pravidly skupiny PSJ. Je pro nás nepřípustné, abychom požadovali, přijímali, nabízeli, slibovali nebo dávali úplatky. Neměli bychom přímo ani nepřímo vyžadovat nebo přijímat žádné nepatřičné platby nebo jiné odměny, které by byly poskytovány s účelem přimět nás jednat v rozporu se stanovenými povinnostmi. Nezapomínej na vzájemný respekt! Se svými spolupracovníky, klienty a všemi obchodními partnery bychom měli jednat s respektem, důstojně, čestně a zdvořile. Měli bychom si cenit různorodosti svých pracovníků a považovat ji za konkurenční výhodu, kterou je nutno podporovat a rozšiřovat. Měli bychom se zásadně vyvarovat jakékoli diskriminaci, odplaty a obtěžování na pracovišti. Měli bychom poskytovat rovné příležitosti lidem bez ohledu na rasu, barvu pleti, pohlaví, národnost, náboženství, etnickou příslušnost nebo jiné odlišné charakteristiky. Měli bychom se snažit vyvažovat pracovní vytížení a soukromý život a pomáhat v tom i ostatním. Neměli bychom zaměstnávat žádnou osobu, jejíž věková hranice by byla nižší než 15 let nebo jiná, místním zákonem stanovená vyšší minimální věková hranice pro zaměstnávání. Na svých pracovištích bychom neměli využívat nucenou nebo otrockou práci ani jiné formy nedobrovolné práce. Neměli bychom dovolovat žádné praktiky, které by omezovaly svobodný pohyb zaměstnanců. Měli bychom neustále usilovat o zlepšování svých schopností a dovedností. Měli bychom poskytovat bezpečné a zdravé pracovní prostředí a usilovat o jeho trvalé zlepšování. Pěstuj osobní zodpovědnost! Každý z nás by měl důsledně a náležitě dodržovat Etický kodex a další závazná pravidla PSJ a podporovat v tom i ostatní. Pokud se dozvíme o porušení Etického kodexu nebo budeme mít takové podezření, prošetříme situaci a podnikneme přiměřené kroky k nápravě. Všichni pracovníci PSJ by měli informovat kompetentní osoby o svých pochybnostech ohledně dodržování Etického kodexu a měli by tak činit v dobré víře, čestně a s respektem. PSJ bude rozhodně chránit své zaměstnance před možnými negativními důsledky takového oznámení. Nadřízení pracovníci by měli řešit problémy, na které budou upozorněni. Proti osobám, které poruší Etický kodex nebo jiná závazná pravidla PSJ by mělo být zahájeno disciplinární řízení a v krajním případě mohou být propuštěni ze zaměstnání. Disciplinární opatření by se mohlo vztahovat rovněž na osoby, které nařídí či schválí porušení těchto pravidel, nebo které o takovém porušování ví a přesto neprodleně nepodniknou kroky k jeho nápravě. Pracovníci, kteří se s etickým problémem setkají během působení v zahraničí, by vždy měli respektovat zavedené postupy a zvyklosti země, v níž dočasně pracují. Pokud řešení, k němuž je místní pravidla zavazují, nepovažují za vhodné či dostatečné, měli by se obrátit na zodpovědné osoby ve své zemi. Problémem se pak budou zabývat vedení obou společností. / 6 /

7 VRCHOLOVÉ ORGÁNY SPOLEČNOSTI v roce 2011 PŘEDSTAVENSTVO Ing. František Vaculík předseda představenstva Ing. Miroslav Horňák člen představenstva Ing. Jiří Pech člen představenstva Ing. Pavel Vomela člen představenstva Jaroslav Jirkovský člen představenstva DOZORČÍ RADA MANAGEMENT SPOLEČNOSTI Ing. Jan Blaško, MBA předseda dozorčí rady Ing. Kamil Ziegler člen dozorčí rady Ing. Josef Noha člen dozorčí rady generální ředitel: ekonomický ředitel: ředitel pozemních staveb: technický ředitel: ředitel strategie a organizace řízení: personální ředitel: ředitel Divize Čechy: ředitel Divize Morava: ředitel Divize kapacity: ředitel Divize export: ředitel Divize development: Ing. František Vaculík Ing. Miroslav Horňák Ing. Jiří Pech Ing. Vladimír Jabulka Ing. Pavel Vokáč, CSc. Mgr. Karel Bezděka Ing. Jan Kadlec Ing. Zbyněk Morkus Petr Vondruška Jaroslav Jirkovský Ing. Aleš Kořený, MBA / 7 /

8 PŘEHLED STAVEBNÍCH ZAKÁZEK Významné stavby dokončené v roce 2011 Bytový dům Mníšecký Eden v Mníšku p.b. I. etapa Novostavba mateřské školy v Mníšku pod Brdy Administrativní budova Main Point Karlin, Praha 8 Polyfunkční komplex CPI City Center v Ústí n.l. Rekonstrukce Zámku Herálec u Havlíčkova Brodu Rekonstrukce Univerzity Palackého v Olomouci Průmyslový závod Polybutadien v Kralupech n.vl. Výstavba závodu Colorbeton Ledčice Obchod. zábavní centrum M5 Mall v Rjazani, Rusko Významné stavby realizované v roce 2011 Rezidenční Park Baarova, Praha 4 Michle Bytový dům u Libeňského pivovaru - X-LOFT, Praha Bytový dům Mníšecký Eden v Mníšku p.b. II. etapa Novostavba řadových domů v Mníšku pod Brdy Výstavba domu pro seniory Tusarova Praha 7 Nemoc. Jihlava - pavilon urgentní a intenzivní péče Clarion Congress Hotel v Českých Budějovicích Rekonstrukce a dostavba hotelu Maximus Resort AZ Tower, Brno - Štýřice CPI City Center Olomouc CPI Retail Park v Trutnově Podíl státních, municipálních a soukromých zakázek Státní investice Soukromé instituce 0,4% 4,4% Municipální investice KÚ Vysočina - Rekonstrukce kuchyně v ul. Ke Skalce Administrativní budova Ptáček Svitavy Parkovací dům Slaný Revitalizace Cihlářského potoka v Havlíčkově Brodě Sea World Residence - Hammamet, Tunisko Přesun závodu Kronospan z Německa do Běloruska Komplex Megapolis v Kazani I. etapa, Rusko Obchodní komplex v Tambově, Rusko 95,2% Obchod. admin. komplex Soči Adler, Rusko Rozdělení zakázek dle segmentu výstavby Rozdělení zakázek dle teritoria Bytová výstavba Občanská vybavenost Multifunkční stavby Administrativní objekty Průmyslové stavby Ostatní stavby Zakázky v dalších českých regionech Zahraniční zakázky Zakázky v regionu Vysočiny Zakázky v dalších českých regionech Zahraniční zakázky Zakázky v regionu Vysočiny 9,0% 0,3% 8,3% 9,6% 4% 35,6% 37,3% 64% 32% / 8 /

9 DOKONČENÉ PROJEKTY Průmyslový závod Polybutadien v Kralupech nad Vltavou Struktura zakázek PSJ v roce 2011 doznala oproti období 2010 poměrně významných změn ve třech oblastech. Z pohledu ročního finančního objemu i procentuelního podílu objemu tržeb dosáhly svého historického maxima zakázky v zahraničí. V roce 2011 představovaly 64 %, což je o 28 % více než v roce Markantní pokles nastal v segmentu výstavby administrativních objektů (9,6 % z předchozích 29 %), a proti tomu vzrostla realizace průmyslových objektů (z 11 % v roce 2010 na 35,6 % v roce 2011). Nadále platí, že PSJ je stavební společností zaměřenou na privátní investory. Podíl zakázek realizovaných pro soukromý sektor dosáhl v roce 2011 více než 95 % obratu PSJ, a.s., což je ještě o 3 % více než v roce Nejvýznamnější stavbou dokončenou v roce 2011 na českém trhu byla výstavba originální administrativní budovy Main Point Karlin. Budova vyrostla v Praze 8 pro developerskou společnost PSJ INVEST a stala se novým sídlem Kooperativa pojišťovny a České podnikatelské pojišťovny. Finanční objem stavby, kterou PSJ dokončila v červenci 2011, dosáhly 952 milionů korun. Zdařilá stavba se pyšní řadou prestižních ocenění v čele s cenou MIPIM Awards. Úspěšně se rozvíjející spolupráce s investorskou společností CPI - Czech Property Investments - přinesla svůj prozatímní vrchol v Ústí nad Labem. Investicí ve výši 575 milionů korun zde vznikl polyfunkční komplex CPI City Center. Mix kanceláří, obchodních ploch a čtyřhvězdičkového hotelu Clarion přivítal své první hosty už v dubnu Mezi významné završené zakázky v tuzemsku se bezesporu zařadila dodávka pro společnost SYNTHOS, pro kterou PSJ v Kralupech nad Vltavou postavila novou výrobní jednotku na výrobu syntetického polybutadienového kaučuku (finanční objem: 323 milionů korun, dokončení v červnu 2011). Do dlouhé řady zdařilých rekonstrukcí památkově chráněných objektů realizovaných společností PSJ se zařadila komplexní obnova Zámku v Herálci. Ten se díky investici ve výši 127 milionů korun proměnil na pětihvězdičkový hotelový komplex Chateau Herálec. Své brány otevřel v červenci Doplňme i další zakázky ukončené v roce Rekonstrukcí prošly objekty Univerzity Palackého v Olomouci (finanční objem: 67 milionů korun, dokončení v únoru 2011), ve středočeském Mníšku pod Brdy byla zkolaudována I. etapa bytového domu Mníšecký Eden (finanční objem: 99 milionů korun, dokončení v lednu 2011) a v Ledčicích byla uskutečněna dodávka závodu společnosti SEMMELROCK STEIN+DESIGN DLAŽ- BY (finanční objem: 96 milionů korun, dokončení v dubnu 2011). / 9 /

10 PROJEKTY VE VÝSTAVBĚ Vzrůstající tendenci mají stavební dodávky PSJ pro investorskou společnosti CPI - Czech Property Investments. V roce 2011 byly zahájeny hned tři významné zakázky. V Českých Budějovicích prošel komplexní rekonstrukcí výškový hotel Gomel, který se investicí ve výši 327 milionů korun proměnil ve čtyřhvězdičkový Clarion Congress Hotel. Své první hosty přivítal v dubnu V září 2011 zahájila Divize kapacity PSJ výstavbu nákupního areálu CPI Retail Park v Trutnově. Zakázka za 399 milionů korun předpokládá ukončení v říjnu V závěru roku 2011 se rozběhla stavební činnost také v Olomouci. Vzniká zde multifunkční komplex s názvem CPI City Center zahrnující čtyřhvězdičkový kongresový hotel, kanceláře a obchodní prostory (finanční objem 348 milionů korun, dokončení v dubnu 2013). Opomenout však nelze ani další stavby, které uskutečňujeme v Praze nebo ve Středočeském kraji. V Mníšku pod Brdy je ve výstavbě II. etapa bytového areálu Mníšecký Eden (finanční objem: 104 milionů korun, dokončení v červenci 2012) a také komplexu řadových domů (finanční objem: 71 milionů korun, dokončení v březnu 2012). Ve Slaném se PSJ podílí na realizaci netradičního plně automatizovaného parkovacího domu (finanční objem: 39 milionů korun, dokončení v prosinci 2012). Do výčtu schází výstavba domu pro seniory v Tusarově ulici v Praze 7 (finanční objem: 159 milionů korun, dokončení v květnu 2012) a realizace dvou etap bytového projektu X-LOFT v Praze - Libni (finanční objem: 261 milionů korun, dokončení v srpnu 2012). AZ Tower Brno - Štýřice Významnou pozici značky PSJ u největších tuzemských investorů a developerů dokumentuje současná zakázková naplněnost společnosti. Společnost má ve svém portfoliu rozestavěné či zasmluvněné stavby ve finančním objemu kolem 10 miliard korun. Veřejností nejvíce sledovanou zakázkou PSJ na českém trhu je bezesporu výstavba 111 metrů vysoké budovy AZ Tower. Nejvyšší dům v Česku roste od dubna 2011 v Brně Štyřicích. Další z historických mezníků společnosti PSJ, která je generálním dodavatelem i spoluinvestorem projektu, by měl stavebně skončit v červnu Finanční objem díla činí 522 milionů korun. PSJ neopouští ani areál michelského BB Centra. Za 511 milionů korun zde pro PASSERINVEST GROUP vznikl Rezidenční Park Baarova se 139 bytovými jednotkami v dispozicích 2 + kk až 6 + kk. Jeho výstavba skončila v dubnu Nejvýznamnější stavbou na Moravě je dodávka pavilonu urgentní a intenzivní péče Nemocnice Jihlava (finanční objem: 254 milionů korun, dokončení v listopadu 2012). V Brně jsme byli pověřeni rekonstrukcí a dostavbou hotelu Maximus Resort (finanční objem: 143 milionů korun, dokončení v květnu 2012) a v Jihlavě probíhá kompletní rekonstrukce bývalého stravovacího objektu kasáren pro účely Kraje Vysočina, který zde získá chybějící kancelářské prostory (finanční objem: 59 milionů korun, dokončení v srpnu 2012). Rezidenční Park Baarova, Praha 4 Michle / 10 /

11 ZAHRANIČNÍ AKTIVITY Od počátku své existence se PSJ snaží také prosadit na zahraničních trzích. Podnikání mimo Českou republiku patří mezi strategické záměry společnosti. PSJ v zahraničí spatřuje potenciál pro růst a stejně tak prostor pro kompenzaci nedostatku tuzemských zakázek. Společnost PSJ doposud realizovala stavební zakázky v pětadvaceti zemích celého světa, přičemž jako prioritní trhy vnímá Slovensko, Tunis, jihovýchodní Asii a především Ruskou federaci a jiné země bývalého Společenství nezávislých států. Exportní aktivity dosáhly v roce 2011 objemu 4,2 miliardy korun, což představuje trojnásobný nárust oproti roku Meziroční zahraniční aktivity PSJ tak dosáhly nejvyšší úrovně v dosavadní historii značky PSJ. Počítáme s tím, že Divize export bude i v dalších letech jedním z tahounů růstu PSJ. Nejvýznamnější zahraniční aktivity PSJ se v posledních letech odehrávají v Rusku. Významné místo v dosavadní historii společnosti zaujímá výstavba obchodního a zábavního centra M5 Mall, které bylo slavnostně otevřeno 11. listopadu Vyrostlo zhruba 185 km východně od Moskvy v půlmilionovém městě Rjazaň jako investice skupiny PPF, konkrétně specializované developerské divize PPF Real Estate Russia. Výstavba gigantického komplexu za 120 milionů EUR byla zahájena v prosinci Objemově ještě větší zakázka se realizuje u města Petrozavodsk. Zde vzniká nový závod společnosti Kalevala na výrobu OSB desek. Předpokládá investici přesahující 150 milionů EUR a pravděpodobné dokončení je stanoveno na prosinec Tím však Komplex Megapolis v Kazani I. etapa, Rusko kontrakty PSJ v rámci Ruské federaci nekončí. V Kazani je realizována I. etapa rezidenčního komplexu Megapolis (finanční objem: 32 milionů EUR, dokončení v červenci 2013), v Adleru roste moderní obchodně administrativní komplex R SEVEN GROUP (finanční objem: 52 milionů EUR, dokončení v říjnu 2012) a výstavba dalšího obchodního komplexu se děje v Tambově (finanční objem: 10,5 milionů EUR, dokončení v červenci 2012). Velmi netradiční zakázku zahájila v roce 2011 Divize kapacity PSJ. Ta pro dřevozpracující společnost Kronospan Holding provedla demontáž výrobního závodu v německém městě Ebersdorf, aby ho mohla znovu postavit v běloruském městě Smorgoň. Kontrakt za 8,3 milionu EUR bude z pohledu PSJ ukončen v prvním čtvrtletí roku V Tunisu je v běhu náročná stavba rezidenčního komplexu Sea World Residence v Hammametu (finanční objem 56 milionů EUR). Zejména s ohledem na vnitropolitickou situaci v zemi má průběh tohoto díla zpoždění. Obchodně zábavní centrum M5 Mall v Rjazani, Rusko / 11 /

12 Na zakázce Clarion Congress Hotel v Českých Budějovicích se nemalou měrou podílela EKOKLIMA, a.s. DCEŘINÉ FIRMY Skupinu firem PSJ vhodně doplňují dceřiné firmy, které jsou silnými hráči ve své specializaci. Řeč je o firmách EKO- KLIMA, a.s., D.I.S., spol. s r.o., a PSJ Hydrotranzit, a.s., působící na Slovensku. Slovenská dceřiná firma PSJ Hydrotranzit, a. s., pokračovala v roce 2011 ve stabilizaci pozice na stavebním trhu po první vlně světové hospodářské krize. Dosáhla obratu 42 milionů eur, což sice neodpovídalo plánu, nicméně zaznamenala největší zisk před zdaněním ve své historii a to ve výši 1,679 milionů eur. Dosáhla toho díky racionalizačním a úsporným opatřením a též díky jednoznačnému zvýšení efektivnosti ve všech úrovních společnosti. Potvrdila tak pozici jedné z nejsilnější firem na slovenském trhu s oborovou specializací na liniové stavby a nádrže. Nejvýznamnější dokončenou zakázku PSJ Hydrotranzit v roce 2011 představovala realizace II. etapy centrálního skladového areálu pro uložení zemního plynu ve slovenské obci Gajary pro NAFTA a.s. (finanční objem 31,3 milionů eur). V neposlední řadě pokračovala dlouhodobá činnost v komplexu přečerpávací stanice Budkovce, kde byla předána nádrž ropy č. 235 (finanční objem 12,4 milionů eur). Další dvě totožné nádrže v celkovém finančním objemu přes 22,6 milionů eur firma PSJ Hydrotranzit v Budkovcích realizuje. Tamtéž staví i nádrž požární vody (finanční objem 31,3 milionů eur). Druhou lokalitou s výraznou koncentrací kapacit této dceřiné firmy je areál Kompresorové stanice pro tranzit plynu v obci Veľké Zlievce. Zde se od roku 2011 realizuje rozšíření této kompresorové stanice o dvojici kompresorů s celkovým výkonem 68 MW (finanční objem 24,9 milionů eur). EKOKLIMA, a.s. stabilně patří k české špičce v oblasti techniky prostředí zdravotních instalací. V roce 2011 firma pracovala s celkovým obratem 401,2 milionů korun, včetně aktivit v Ruské federaci. Hospodářský výsledek za dané období vykazuje zisk před zdaněním 14 milionů korun. Nejvýznamnější zakázkou této společnosti se v daném období stala zakázka v rámci obchodně zábavního centra M5 Mall v ruské Rjazani (finanční objem 178 milionů korun). Mezi významné akce se zařadila i dodávka pro rekonstrukci a dostavbu Clarion Congress Hotelu v Českých Budějovicích (finanční objem 39 milionů korun). Společnost PSJ získala v říjnu roku 2011 majoritní podíl ve společnosti D.I.S., spol. s r.o., která se specializuje na oblast infrastrukturního stavitelství. Pro D.I.S. byl rok 2011 úspěšný a nepodepsala se na něm ani pokračující hospodářská krize. Firma dosáhla obratu 768 milionů korun a hospodářského výsledku před zdaněním ve výši 103 milionů korun. Nejvýraznější dokončenou stavbu byla tři roky trvající realizace silnice I/52 Brno Rajhrad (finanční objem 531 milionů korun). V Rokycanově ulici v Brně pak byla dokončena oprava kanalizace a vodovodu (finanční objem 59 milionů korun). Z rozpracovaných zakázek je třeba zmínit demolici domů a opravu kanalizace v Plotní ulici v Brně (finanční objem 110 milionů korun), dobudování kanalizace v městské části Brno Starý Lískovec (finanční objem 110 mil. Kč) a realizaci kanalizace a ČOV v projektu Dyje II. - Třebíčsko (finanční objem 101 milionů korun). Součástí Skupiny PSJ nadále zůstávají další dceřiné firmy s jiným než stavebním zaměřením. Jde o FC VYSOČINA JIHLA- VA, a.s.; TENISCENTRUM JIHLAVA, a.s.; GM, spol. s r.o. a SOU stavební PSJ, s.r.o. PSJ Hydrotranzit pokračoval v dlouhodobé činnost v komplexu přečerpávací stanice Budkovce / 12 /

13 STAVEBNÍ ŘEMESLNÉ SPECIALIZACE Divize kapacity se podílela na monolitickém skeletu administrativní budovy Main Point Karlin Společnost PSJ dlouhodobě rozvíjí portfolio svých aktivit i za hranice inženýrsko-dodavatelských služeb. V rámci stavebních zakázek tak podporuje rozvoj vlastních výrobních středisek s různými specializacemi, které jsou v rámci mateřské společnosti PSJ soustředěny v samostatné Divizi kapacity. Jedná se o následující specializace: železobetonové monolitické konstrukce ocelové a zámečnické konstrukce, opláštění střech a budov práce HSV nákladní doprava mechanizace a půjčovna zemní práce, demolice a inženýrské sítě V roce 2011 bylo v PSJ, a.s., zaměstnáno 154 pracovníků dělnických profesí. Ti našli uplatnění nejen v rámci zakázek mateřské firmy, ale i na celé řadě dodávek pro stavební firmy či přímé investory. V roce 2011 dosáhla Divize kapacity velmi dobrého ekonomického výsledku, který se dá přičíst velmi kvalitnímu a stabilnímu kolektivu pracovníků, jejich vysokému pracovnímu nasazení, schopnostem vzájemné komunikace a dobrému technickému vybavení divize. Toto vše vytváří důležité předpoklady pro úspěšné hospodaření a rozvoj divize. Výrobní program PSJ, potažmo Divize kapacity, je založen převážně na realizaci inženýrsko-dodavatelských služeb. Těžištěm výrobního programu je středisko monolitických konstrukcí, které v roce 2011 dosáhlo obratu 353 milionů korun (5% navýšení obratu oproti roku 2010). Mezi největší dodávky tohoto střediska náležel monolitický skelet administrativní budovy Main Point Karlin, Rezidenčního Parku Baarova v Praze Michli, bytového projektu X-LOFT v Praze Libni a Pavilonu urgentní a intenzivní péče Nemocnice Jihlava. Středisko ocelových konstrukcí, opláštění a zámečnických prací prostavělo v roce milionů korun. Nejvýznamnější zakázkou tohoto střediska byl v roce 2011 přesun výrobní haly Kronospan z německého Ebersdorfu do běloruského Smorgonu, kde ji opět smontovali. V roce 2011 došlo k fúzi střediska hlavní stavební výroby a střediska mechanizace sledující zvýšení efektivity práce. Střediska v roce 2011 dohromady vytvořila obrat 47,7 milionů korun. Různým typům terénních úprav, demolic, přípojek a zpevnění komunikací se věnuje středisko servis. Za rok 2011 realizovalo práce v objemu 122,8 milionů korun. Středisko se mimo jiné podílelo na zakázkách Pavilon urgentní a intenzivní péče Nemocnice Jihlava, revitalizace Cihlářského potoka v Havlíčkově Brodě, dostavba biatlonového areálu v Novém Městě na Moravě a Špitálské předměstí Jihlava. / 13 /

14 SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÁ FIRMA Akciová společnost PSJ je dlouholetým akcionářem a reklamním partnerem FC VYSOČINA JIHLAVA Jako stabilní a úspěšná společnost cítí PSJ svou společenskou zodpovědnost, a to především v kraji, se kterým je úzce spjata Vysočinou. Hlavními oblastmi, do kterých PSJ dlouhodobě přispívá finančními prostředky, je oblast kulturní, sportovní a samozřejmě nezapomíná ani na veřejně prospěšnou činnost a charitu. PSJ věnuje nemalé prostředky na rozvoj vrcholového i mládežnického sportu v regionu. Řadu let je jméno PSJ spjato s fotbalovým klubem FC VYSOČINA JIH- LAVA, který disponuje mimo jiné rozsáhlou mládežnickou základnou. Finanční prostředky putují také na podporu kuželkářského oddílu KK PSJ Jihlava, který mezi družstvy i jednotlivci náleží k nejlepším v Česku. PSJ dále náleží k největším reklamním partnerům hokejového klubu HC Dukla Jihlava a fotbalového klubu 1.SC Znojmo, dále sponzoruje jihlavské TENISCENTRUM nebo nově i extraligový ženský tým Florbalové školy Jihlava. V oblasti kultury PSJ dlouhodobě spolupracuje s festivalem Prázdniny v Telči, s Mezinárodním festivalem dokumentárního filmu v Jihlavě, jihlavským občanským sdružením Havířský průvod a se setkáním uměleckých kovářů Brtnické kovadliny. V roce 2011 PSJ podpořila i klasickou hudební scénu. Svědčí o tom partnerství s Festivalem Gustav Mahler Jihlava, s Filharmonií Gustava Mahlera a též s jedinečným jazzovým koncertem zpěvačky Mary Stallings, který se uskutečnil v Národním divadle v Praze. PSJ bylo též sponzorem výstavy 20 let CASUA a Letní žurnalistické školy v Havlíčkově Brodě. Společnost PSJ se stala generálním partnerem jedinečného jazzového koncertu zpěvačky Mary Stallings, který se uskutečnil v Národním divadle v Praze PSJ také pravidelně věnuje prostředky na charitativní a veřejně prospěšné projekty. Několik let přispívá Nadaci Jindřicha a Ičky Waldezových, která se zaměřuje především na podporu handicapovaných dětí. Dále pomáhá Dětskému centru v Jihlavě a dalším potřebným ústavům či organizacím. I v roce 2011 pokračovalo partnerství s vědomostní soutěží Kraje Vysočina s názvem Poznej Vysočinu, která je určená pro žáky druhých stupňů základních škol. Jako člen Hospodářské komory ČR se PSJ aktivně podílí na nejrůznějších činnostech zaměřených na podporu podnikatelského sektoru. Z pozice člena Svazu podnikatelů ve stavebnictví a v rámci činnosti v expertních skupinách (ekonomické, legislativní a společensko-etické) pomáhá společnost PSJ zlepšovat podmínky pro podnikání ve stavebnictví. Společnost PSJ dbá i na ekologické aspekty svého podnikání. Je držitelem certifikátu, který potvrzuje, že firma zavedla a systematicky udržuje systém environmentálního managementu podle normy ČSN EN ISO 14001:2005. / 14 /

15 PERSONALISTIKA Společnost PSJ si uvědomuje, že zaměstnanci a ostatní spolupracovníci jsou pro ni naprosto klíčovým faktorem. Oni totiž rozhodují o výsledcích projektů a o uplatnění PSJ v konkurenčně náročném podnikatelském prostředí. Proto PSJ přikládá tak velký význam péči o své zaměstnance, zejména v oblasti jejich motivace, výcviku a dalšího vzdělávání. V tomto roce se i přes turbulentní změny, které se ve světě i v České republice udály, podařilo stabilizovat zaměstnanecký kádr, udržet personální politiku na vysoké úrovni a to vše plně v souladu s firemními cíli, vizí a strategií. V oblasti péče o zaměstnance firma dále pokračovala v propracovaném systému benefitů, ať už se jednalo o benefity organizační, výkonnostní a rozvojové, či bonusy při příležitosti významných životních událostí. PSJ dále intenzivně podporovala vzdělávání a zvyšování odbornosti zaměstnanců, které plně respektuje strategii dalšího rozvoje firmy v současném dynamickém prostředí. V rámci firmy už šestým rokem trvá projekt Univerzita PSJ. K jeho realizaci společnost v roce 2011 využila prostředky z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Projekt kromě vzdělávacích aktivit přinesl také úplnou novinku: z finančních prostředků dotace projektu byla pořízena ODBORNÁ KNIHOVNA UNIVERZITY PSJ. Tato unikátní firemní knihovna nyní čítá 317 svazků zaměřených na odborné vzdělávání zaměstnanců firmy v oblasti managementu, personalistiky, počítačových dovedností, efektivní administrativy a samozřejmě souvisejících oborových témat ze stavebnictví. PR oddělení i nadále pokračovalo v procesu zkvalitnění interní komunikace, jejíž nejvýraznější aktivitou byla v roce 2011 inovace formy, struktury a obsahu firemního časopisu. Zaměstnanci z rukou generálního ředitele Františka Vaculíka přebírají certifikáty určené absolventům jedné ze skupin UNIVERZITY PSJ Dalším zásadním výstupem byla modernizace logotypu PSJ, která měla za cíl reagovat na vývoj v oblasti vizuální komunikace a docílit optimálního využití loga v exteriéru architektury, v merkantiliích a dalších médiích. Koncept plynule a logicky navazuje na původní logo. Redesign rozšiřuje komunikační a estetické možnosti původního loga. V souladu se společenskou odpovědností a vědomím nedostatku kvalitní pracovní síly ve stavebnictví podporuje PSJ učňovské školství, a tím přispívá k výchově dalších stavařských generací. Tato snaha PSJ se projevila zintenzivněním spolupráce mezi PSJ a Střední průmyslovou školou stavební akademika Stanislava Bechyně Havlíčkův Brod, Střední školou stavební Jihlava a Střední školou stavební Třebíč. Vzájemná kooperace zahrnuje praxe studentů, přednášky, zaštítění ročníkových prací, soutěže o nejlepšího studenta a další aktivity. V roce 2011 se také prohloubila spolupráce s ČVUT Praha, jež vedlo až k podpisu smlouvy o spolupráci, kde se PSJ stalo partnerem školy. Partnerství zahrnuje takové oblasti, jako jsou mentoring studentů, zadávání diplomových prací, přednášky nebo soutěže. PSJ věří, že touto činností přispěje k propagaci stavebnictví a současně studentům umožní poznat praktickou stránku studovaného oboru. Současně spolupráce umožňuje představit studentům PSJ jako perspektivní firmu, a získat tak do budoucna nové kvalitní zaměstnance. Akcent na lidské zdroje a veškerá energie a prostředky, které PSJ na promyšlenou personální politiku vynakládá, se úročí ve faktu, že společnost má stabilizované jádro zaměstnanců a současně se na pracovním trhu stává atraktivním zaměstnavatelem. Konsolidovaná Skupina PSJ v současnosti zaměstnává 829 zaměstnanců, přičemž akciová společnost PSJ v loňském roce evidovala 440 pracovníků. / 15 /

16 ZPRÁVA DOZORČÍ RADY Předložená účetní závěrka společnosti za rok 2011 byla sestavena v souladu se zákonem o účetnictví, jak je uvedeno ve zprávě auditora. Po prostudování zprávy auditora a seznámení se s rozborem hospodaření akciové společnosti za rok 2011 se dozorčí rada ztotožňuje s výrokem auditora a z těchto důvodů doporučuje řádné valné hromadě ke schválení roční účetní závěrku PSJ, a.s. v Jihlavě dne 20. června 2012 Ing. Jan Blaško, MBA - předseda dozorčí rady ZPRÁVA o vztazích mezi propojenými osobami ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI Za období od do Zpracovatel: PSJ a.s., sídlo Jiráskova 32, Jihlava, ČR, IČ: (jako osoba ovládaná) Sestavena k 31. březnu 2012 I. ZPRÁVA PSJ, a.s. a O ovládající VZTAZÍCH osoby MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI PSJ NEW N.V. Za A. období Ovládající od osoba do Zpracovatel: PSJ a.s., sídlo Jiráskova 32, Jihlava, ČR, IČ: Sídlo: Naritaweg (jako osoba 165 Telestone ovládaná) 8, 1043 BW Amsterdam B. Smlouvy uzavřené v roce 2011 žádné I. C. Plnění PSJ, a protiplnění a.s. a ovládající poskytnutá osoby v roce 2011 výplata části dividendy za rok 2009: 6,27 mil. Kč PSJ NEW N.V. A. Ovládající osoba Ovládané osobě nevyplývá z uvedených smluv, plnění,protiplnění, Sídlo: Naritaweg jiných 165 právních Telestone úkonů 8, 1043 a ostatních BW Amsterdam opatření žádná újma. Osoby B. Smlouvy ovládané uzavřené stejnou v roce ovládající 2011 osobou jsou dceřiné žádné společnosti PSJ, a.s., jejichž výčet a přehled vzájemných transakcí a zůstatků jsou C. Plnění součástí a protiplnění účetní závěrky. poskytnutá Veškeré v roce smlouvy 2011 uzavřené výplata v roce části 2011 dividendy s dceřinými za společnostmi rok 2009: 6,27 byly mil. uzavřeny Kč v rámci běžného obchodního styku. Ovládané osobě nevyplývá z uvedených smluv, plnění,protiplnění, jiných právních úkonů a ostatních opatření žádná újma. Ing. Osoby František ovládané Vaculík stejnou ovládající osobou jsou dceřiné společnosti Ing. PSJ, Miroslav a.s., jejichž Horňák výčet a přehled vzájemných transakcí a zůstatků předseda představenstva člen představenstva jsou součástí účetní závěrky. Veškeré smlouvy uzavřené v roce 2011 s dceřinými společnostmi byly uzavřeny v rámci běžného obchodního styku. Ing. František Vaculík předseda představenstva Ing. Miroslav Horňák člen představenstva / 16 /

17 / 17 /

18 / 18 /

19 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PSJ, a.s., k ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU K v tis. Kč Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM A. Pohledávky za upsaný základní kapitál B. Dlouhodobý majetek B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek B.I.1. Zřizovací výdaje Software Ocenitelná práva B.II. Dlouhodobý hmotný majetek B.II.1. Pozemky Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Jiný dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek B.III. Dlouhodobý finanční majetek B.III.1. Podíly - ovládaná osoba Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Půjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba, podstatný vliv Jiný dlouhodobý finanční majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek C. Oběžná aktiva C.I. Zásoby C.I.1. Materiál Nedokončená výroba a polotovary C.II. Dlouhodobé pohledávky C.II.1. Pohledávky z obchodních vztahů Dlouhodobé poskytnuté zálohy Jiné pohledávky Odložená daňová pohledávka C.III. Krátkodobé pohledávky C.III.1. Pohledávky z obchodních vztahů Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení Stát - daňové pohledávky Krátkodobé poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky C.IV. Krátkodobý finanční majetek C.IV.1. Peníze Účty v bankách D.I. Časové rozlišení D.I.1. Náklady příštích období Příjmy příštích období / 19 /

20 v tis. Kč PASIVA CELKEM A. Vlastní kapitál A.I. Základní kapitál A.I.1. Základní kapitál A.II. Kapitálové fondy A.II.1. Emisní ážio Ostatní kapitálové fondy Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků A.III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku A.III.1. Zákonný rezervní fond/nedělitelný fond A.IV. Výsledek hospodaření minulých let A.IV.1. Nerozdělený zisk minulých let A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) B. Cizí zdroje B.I. Rezervy Rezerva na daň z příjmů Ostatní rezervy B.II. Dlouhodobé závazky B.II.1. Závazky z obchodních vztahů Jiné závazky B.III. Krátkodobé závazky B.III.1. Závazky z obchodních vztahů Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům 4. sdružení Závazky k zaměstnancům Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění Stát - daňové závazky a dotace Krátkodobé přijaté zálohy Dohadné účty pasivní Jiné závazky B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci B.IV.1. Bankovní úvěry dlouhodobé Krátkodobé bankovní úvěry C.I. Časové rozlišení C.I.1. Výdaje příštích období Výnosy příštích období / 20 /

2010 Výroční zpráva 1

2010 Výroční zpráva 1 Výroční zpráva 2010 1 OBSAH Slovo předsedy představenstva 3 Ekonomické ukazatele 4 Organizační struktura společnosti 5 Vrcholové orgány společnosti v roce 2010 6 Přehled stavebních zakázek 7 Dokončené

Více

Lanová dráha na Sněžku

Lanová dráha na Sněžku 2013 výroční zpráva Lanová dráha na Sněžku unikátní projekt v nejpřísněji chráněné zóně národního parku OBSAH 05 06 09 10 12 14 15 17 17 18 18 20 25 26 27 28 30 31 58 Představení společnosti Vize mise

Více

OBSAH: Rok 2009 v číslech 4. Úvodní slovo generálního ředitele společnosti 5. Zpráva dozorčí rady 7

OBSAH: Rok 2009 v číslech 4. Úvodní slovo generálního ředitele společnosti 5. Zpráva dozorčí rady 7 Výroční zpráva 2OO9 OBSAH: Rok 2009 v číslech 4 Úvodní slovo generálního ředitele společnosti 5 Zpráva dozorčí rady 7 Hospodářské výsledky a významné ekonomické a strategické skutečnosti roku 2009 8 Podnikání

Více

OBSAH. OLTERM & TD OLOMOUC, a.s.

OBSAH. OLTERM & TD OLOMOUC, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 1 OLTERM & TD OLOMOUC, a.s. je výrobcem a dodavatelem tepelné energie pro byty, školská zařízení, terciální a komerční sféru. Společnost dále zajišťuje provoz Plaveckého stadionu Olomouc

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA SKUPINY AGEL

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA SKUPINY AGEL VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI AGEL a.s. 2009 KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA SKUPINY AGEL 2009 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY: I. ČÁST VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI AGEL a.s. ZA ROK 2009 1. ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA

Více

Výroční zpráva 2009 Factoring KB, a.s.

Výroční zpráva 2009 Factoring KB, a.s. 2009 Factoring KB poskytuje soubor factoringových služeb, který zahrnuje odkup, správu, inkaso a financování pohledávek. Výroční zpráva 2009 Factoring KB, a.s. 27 Při průměrném počtu 40 zaměstnanců došlo

Více

Výroční zpráva 2013 2013

Výroční zpráva 2013 2013 2013 Výroční zpráva 2013 Obsah Poslání firmy Obsah Poslání fi rmy 2 Úvodní slovo předsedkyně představenstva a generální ředitelky 3 Zpráva dozorčí rady 4 Profi l společnosti 5 Základní údaje o společnosti

Více

Výroční zpráva 2008 Factoring KB, a.s.

Výroční zpráva 2008 Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2008 Factoring KB, a.s. Factoring pro firmy Vybrané údaje o hospodaření Jednotka 2008 Obrat společnosti mil. Kč 17 259 Meziroční pokles obratu % -4,88 Zisk společnosti (po zdanění) tis.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014. GALA a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014. GALA a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 GALA a.s. Strana 1 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 3 PROFIL SPOLEČNOSTI... 4 VRCHOLOVÉ ORGÁNY... 5 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI... 6 NÁVRH PŘEDSTAVENSTVA NA ROZDĚLENÍ ZISKU... 9 ZPRÁVA

Více

Společnost ČP Leasing, a.s., poskytuje svým leasing automobilů nákladních, a to jak a dále pak operativní a leasing technologií

Společnost ČP Leasing, a.s., poskytuje svým leasing automobilů nákladních, a to jak a dále pak operativní a leasing technologií ČP Leasing, a.s. / Výroční zpráva 2000 1 Společnost ČP Leasing, a.s., poskytuje svým klientům finanční leasing automobilů osobních, užitkových, nákladních, a to jak nových, tak ojetých, a dále pak operativní

Více

Projektování je pro nás hračka... NOEN, a.s. Výroční zpráva 2009

Projektování je pro nás hračka... NOEN, a.s. Výroční zpráva 2009 Projektování je pro nás hračka... 09 NOEN, a.s. Výroční zpráva 2009 Obsah Výroční zpráva 2009 ZÁKLADNÍ ČÁST FINANČNÍ ČÁST 1/ PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI Úvodní slovo předsedy představenstva Základní údaje

Více

Obsah 1. ÚVODNÍ SLOVO 5 2. HISTORIE A SOUČASNOST 7. 2.1 Základní identifikační údaje společnosti 8. 2.2 Předmět podnikání 8

Obsah 1. ÚVODNÍ SLOVO 5 2. HISTORIE A SOUČASNOST 7. 2.1 Základní identifikační údaje společnosti 8. 2.2 Předmět podnikání 8 Výroční zpráva 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 / PODA A.S. Obsah 1. ÚVODNÍ SLOVO 5 2. HISTORIE A SOUČASNOST 7 2.1 Základní identifikační údaje společnosti 8 2.2 Předmět podnikání 8 2.3 Orgány společnosti a organizační

Více

Výroční zpráva 2011 Factoring KB, a.s.

Výroční zpráva 2011 Factoring KB, a.s. Factoring KB, a.s. Obsah Profil společnosti 2 Vybrané ekonomické ukazatele 3 Úvodní slovo předsedy představenstva 6 Zpráva představenstva 8 Strategické cíle společnosti pro rok 2012 9 Nejvýznamnější události

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH OBSAH 1. Úvodní slovo 4 2. Historie a současnost 6 2.1 Základní identifikační údaje společnosti 6 2.2 Předmět podnikání 6 2.3 Orgány společnosti a organizační struktura společnosti

Více

Moravia steel el. a.s. / Výroční zpráva 2008

Moravia steel el. a.s. / Výroční zpráva 2008 Moravia steel el a.s. / Výroční zpráva 2008 Obsah 2 1. Úvodní slovo předsedy dozorčí rady 4 2. Profil společnosti 5 3. Statutární orgány 7 4. Zpráva představenstva 12 5. Zpráva dozorčí rady 13 6. Výrok

Více

Výroční zpráva 2009 2009

Výroční zpráva 2009 2009 Výroční zpráva Klíčové údaje Celkový obrat Factoringu České spořitelny (v mil. Kč) 50 000 40 000 35 588 30 000 30 007 31 818 27 501 20 000 10 000 0 2006 2007 Celkový obrat společnosti Factoring České spořitelny

Více

Obsah. Ampluservis, a.s.

Obsah. Ampluservis, a.s. výroční zpráva 2011 Ampluservis, a.s. nabízí komplexní služby v oblasti oprav, údržby, rekonstrukcí a montáží ve všech průmyslových odvětvích. Od roku 2001 provádíme také revize vyhrazených technických

Více

Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010

Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Výroční zpráva Obsah 2 Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Váš spolehlivý partner ve světě tepla Obsah 4 Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Obsah Profil společnosti 6 Přehled vybraných technických

Více

Výroční zpráva 2010. VEMEX s.r.o. Zemní plyn ekologický zdroj energie

Výroční zpráva 2010. VEMEX s.r.o. Zemní plyn ekologický zdroj energie Výroční zpráva 2010 VEMEX s.r.o. Zemní plyn ekologický zdroj energie I. Úvodní slovo Je pro mě velkou ctí každý rok vystoupit ve Výroční zprávě společnosti VEMEX s hodnocením naší činnosti. To platí samozřejmě

Více

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz Výroční zpráva VZ Czech E189023 www.domena.cz Klíčové údaje Celkový obrat Factoringu České spořitelny (v mil. Kč) 50 000 49 242 40 000 41 694 30 000 27 501 31 377 20 000 10 000 0 2009 2010 Celkový obchodní

Více

FACTORING ČESKÉ SPOŘITELNY. Výroční zpráva 2007

FACTORING ČESKÉ SPOŘITELNY. Výroční zpráva 2007 FACTORING ČESKÉ SPOŘITELNY Výroční zpráva 2007 Klíčové údaje Celkový obrat Factoringu České spořitelny (v mil. Kč) 30 007 31 818 22 525 22 770 2004 2005 2006 2007 Celkový obrat společnosti Factoring České

Více

Obsah. Profil společnosti 3

Obsah. Profil společnosti 3 2014 Výroční zpáva Obsah 01. Profil společnosti 02. Ohlédnutí za rokem 2014 03. Zpráva představenstva 04. Zpráva dozorčí rady 05. Zpráva nezávislého auditora 06. Účetní závěrka rok 2014 07. Zpráva o vztazích

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL

VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL ZA ROK 2013 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY SPOLEČNOSTI

Více

Výroční zpráva 2010 2010

Výroční zpráva 2010 2010 Výroční zpráva Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje 3 Organizační struktura 4 Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu aktiv 5 Zpráva dozorčí rady 8 Záměry pro další období 9 Obchodní

Více

Úvodní slovo předsedy představenstva

Úvodní slovo předsedy představenstva Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Vybrané ukazatele 7 Vrcholové orgány společnosti 9 Zpráva představenstva společnosti o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku 10 Zpráva dozorčí rady

Více

Výroční zpráva 2005 ČD - Telematika a.s.

Výroční zpráva 2005 ČD - Telematika a.s. Výroční zpráva 2005 ČD - Telematika a.s. Komunikace to je slovo, které jednoduše vystihuje hlavní poslání společnosti ČD - Telematika a.s. Také z toho důvodu je partnerem projektu nadačního fondu Českého

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL Obsah výroční zprávy společnosti AGEL a.s. za rok 2012 1. Úvodní slovo předsedy představenstva společnosti 2. Zpráva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka:

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: VÝROČNÍ ZPRÁVA 20 K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed 1 Obsah Základní údaje o akciové společnosti 3 Finanční skupina Dimension 7 Zpráva představenstva 10 Organizační schéma

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka:

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed Obsah Základní údaje o akciové společnosti 3 Finanční skupina Dimension 7 Zpráva představenstva 10 Organizační schéma

Více