Zpravodaj ANR ČR 2/2014. Obsah: Okénko výkonné rady. Zprávy ze zasedání VR ANR ČR Náhradní péče pro děti cizince

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj ANR ČR 2/2014. Obsah: Okénko výkonné rady. Zprávy ze zasedání VR ANR ČR Náhradní péče pro děti cizince"

Transkript

1 Vážení čtenáři, přejeme příjemné chvilky strávené s naším Zpravodajem. Obsah: Okénko výkonné rady Zprávy ze zasedání VR ANR ČR Náhradní péče pro děti cizince Ze života náhradních rodin Místní klub Bystřice nad Perštejnem Projekty realizované ANR ČR Náhradní rodiče a trh práce Jiná sdělení Pozvánky na akce, vzdělávání

2 Okénko výkonné rady Zpráva ze zasedání VR ANR ČR Členové výkonné rady se sešli 15. března ve Frenštátě p. R. v budově místní Charity. Na zasedání se zůčastnila také členka dozorčí rady Romana Pavlicová. Členové výkonné rady projednali plnění úkolů, které vyplynuly z minulého zasedání VR. Hlavním tématem byla příprava materiálu na řádné zasedání valné hromady. Některé podlady k jejímu uskutečnění však nejsou doposud s důvodu časového presu a také nedodání podkladů ze strany některých předsedů místních klubů připraveny. VR odsouhlasila posunutí termínu zasedání valné hromady na září Členové VR byli informováni o stavu probíhajících projektů. Nově se rozběhl projekt Doučování, kterého se účastní 30 dětí z 16 náhradních rodin. Na stránkách je možno se znovu přihlásit na Facebook, kde můžete sdílet své zkušenosti z náhradní rodinné péče. Bylo zjištěno, že za letošní rok ještě nebyly uhrazeny všechny členské příspěvky. Upozorňujeme předsedy místních klubů, kteří tak doposud neučinili, že veškeré členské příspěvky musí projít účetnictvím organizace. Proto členské příspěvky, které jste vybrali od vašich členů posílejte podle pokynů na účet organizace a zažádejte si zpětně o jejich vydání do vaší klubové pokladyny. Učiňte tak neprodleně do konce března. Kluby kzeré tak neučiní nebudou mít možnost se zůčastnit zasedání valné hromady.

3 I děti cizinci mají právo na náhradní rodinnou péči Nezletilí cizinci bez doprovodu jsou specifickou ohroženou skupinou uprchlíků, kteří se do ČR buď dostávají jako imigranti nebo se zde ocitnou sami po úmrtí rodiče či jeho hospitalizaci, případně umístění do věznice. Děti, které do ČR přicestují už sami, přijíždějí většinou ilegálně za pomocí převaděčů. Motivem cesty do Evropy je snaha rodiny buď chránit jejich zdraví před následky válečného konfliktu, případně špatné humanitární situace, nebo plánované finanční přilepšení rodině ze zahraničí. Děti jsou na cestě více než ostatní migranti ohroženy zneužíváním, život a zdraví ohrožujícími podmínkami nebo obchodováním. Do roku 2012 byly všechny děti cizinci bez doprovodu v ČR umísťovány do detašovaného pracoviště Zařízení pro děti cizince Permon v Hříměždicích u Příbrami. Toto zařízení bylo na základě pochybení zjištěných šetřením Ombudsmana ČR zrušeno nařízením MŠMT ČR. Celá zpráva je uveřejněna na V současnosti jsou nezletilí cizinci bez doprovodu umísťováni do diagnostického ústavu Zařízení pro děti cizince, případně do běžné sítě zařízení ústavní výchovy. Dle našeho názoru tak není naplňován nejlepší zájem dítěte ve smyslu Úmluvy o právech dítěte, protože tato skupina dětí nemá možnost žít v rodinném prostředí, které je pro ně vhodnější než ústavní péče. Zároveň není naplňován aktuální koncept výchovy dětí bez rodičů MPSV, dle kterého mají tyto primárně vyrůstat v náhradní rodině, sekundárně v nízkokapacitním zařízení a až následně v klasickém zařízení ústavní výchovy. Umístění dětí cizinců do pěstounské rodiny komplikují následující charakteristiky těchto dětí neujasněný pobytový status a s tím spojená agenda na Cizinecké policii a Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra, jazyková bariéra dětí, neorientovanost v českém prostředí nebo jejich zažitá traumata. Umístění dále kromě výše uvedených specifických problémů ztěžuje i věk většiny těchto dětí na území ČR blížícímu se osmnáctému roku, což je pro běžné pěstouny činí neatraktivními.

4 V ČR se umísťování dětí cizinců do náhradní rodinné péče dosud žádná organizace nevěnuje a neexistují ani pěstounské páry připravené na přijetí dětí cizinců. Vzhledem k výše uvedenému se naše organizace rozhodla podporovat manželské páry k převzetí dětí cizinců do pěstounské péče a jednat s příslušnými orgány sociální péče o možnostech přechodu dětí do náhradní rodinné péče. Migrační toky se v posledních letech ČR vyhýbají, v souvislosti s tím je na našem území i nižší počet nezletilých cizinců bez doprovodu než v minulých letech. Jedná se o zhruba 30 případů ročně. V případě změny nelegálních tras a zvyků však lze očekávat prudké zvýšení. Ještě před osmi roky se počty nezletilých cizinců bez doprovodu v ČR pohybovaly ve stovkách ročně, v sousedním Rakousku šlo v roce 2013 jen v případě nezletilých žadatelů o azyl v současnosti o více než 1000 případů. Organizace pro pomoc uprchlíkům se od roku 2003 zabývá prací s ohroženou skupinou nezletilých cizinců bez doprovodu a od roku 2004 úzce spolupracujeme se Zařízením pro děti cizince, kam je umísťována většina dětí cizinců. Orgány sociální péče při jednání s cizineckou policií zastupujeme při výkonu role opatrovníka, Ministerstvo vnitra jmenuje zástupce Organizace pro pomoc uprchlíkům opatrovníkem pro řízení o mezinárodní ochraně (tzv. azylové řízení). Od roku 2008 provozujeme Dům na půl cesty pro mladé cizince bez doprovodu, přičemž tato sociální služba je poskytována zpravidla na dobu 12 měsíců. Během pobytu si mladí cizinci cvičí své sociální dovednosti a je jim poskytnuta pomoc s nalezením následného vhodného ubytování a pracovní poradenství.

5 Ze života náhradních rodin. Představuje se Místní klub Asociace náhradních rodin ČR Bystřice nad Pernštejnem Schází se v prostorách TJ Orel v Bystřici nad Pernštejnem. Klub pořádá sportovní a kulturní akce pro rodiny s dětmi. V rámci popularizace náhradní rodinné péče pořádá setkání pro veřejnost. Klub podporuje dlouhodobě město Bystřice nad Pernštejnem. Předsedkyně klubu Marcela Dědová je externím profesionálním koučem, lektorem Osvěty o náhradní péči a také laickým poradcem pro otázky NRP. S akcí pořádaných klubem vybíráme: Rozloučení se starým rokem 2013 turnaj v bowlingu ve sportovní hale v Bystřici nad Perštejnem.

6 Návštěva vodního ráje Jihlava na pozvání klubu ANR ČR Pelhřimov a Pěstounské rodiny kraje Vysočina o.s., diskotéka na přivítání nového roku, Karneval za účasti MK Ždársko.

7 Sportovní odpoledne, návštěva posilovny pro starší děti s rodiči, Muzikoterapie s hendikepovanými dětmi pod vedením p. Soni Dudkové a členy klubu Úsměv.

8 Projekty realizované ANR ČR Náhradní rodiče a trh práce První víkendové setkání druhého běhu kurzu Vzdělávání pro uplatnění na trhu práce se uskutečnilo na Rusavě ve dnech od do První víkend se nesl v duchu seznamování se navzájem i seznamování se s tématem sociální práce, a kdo tedy přijal pozvání do našeho kurzu? Sedmnáct účastníků, mužů i žen, se sjelo napříč z celé republiky, jsou tu lidé z Aše, z Prahy i z Ostravy a dalších míst. Přijeli lidé z různých organizací, z neziskového sektoru, z nadačního fondu, přijeli pěstouni, přijeli i lidé ze zdravotnictví, kteří se do budoucna chtějí zaměřit na práci s náhradními rodinami. Přijeli všichni ti, co se o téma náhradky zajímají a co se chtějí dozvědět více informací. To, že informací bude hodně a budou podávány z úst velmi fundovaných, všichni přihlášení už věděli z našich webových stránek Informace nám předávají Doc.PhDr. Oldřich Matoušek,CSc. a jeho kolegyně z Filosofické fakulty v Praze PhDr. Hana Pazlarová, PhD. Kurz je rozdělen do čtyř bloků, čtyř víkendů. O prvním víkendu jsme se vrhli na téma současná rodina a rámce k jejímu hodnocení, hodnocení situace rodiny a dítěte, plánování a strategie práce s rodinou a co je dětské trauma a jak s ním pracovat. Účastníci odjížděli nadšení nejen z kurzu jako takového, ale byli příjemně překvapení z hezkého prostředí hotelu, příjemného personálu a dobrého jídla. Večerní hodiny jsme si zpříjemnili teplou vířivkou, někdo i masáží a hlavně společným bowlingem, ve kterém nás stoprocentně převálcovaly naše malé děti příště to napravíme.

9 2 běh Příprav PPPD A je před námi dlouho očekávaný víkend s datem až Realizační tým projektu už dlouho dopředu znal jména účastníků přípravy pěstounů na přechodnou dobu, znal jména, avšak neznal osoby za nimi se skrývající. Kladli jsme si otázky: Budou to správní lidé? Sedne si celá skupina dohromady? Budou schopni spolupracovat spolu navzájem? Mnoho otázek se honilo hlavou i lektorům budeme schopni předat jim všechno to, co sami známe a umíme? Jaká bude odezva na naše vzdělávací metody? Na vzdělávání však přijíždí s otázkami v hlavě i budoucí náhradní rodiče, i jim se hlavou honí mnoho otázek: Co mě tu asi tak řeknou nového? Vychovali jsme svoje vlastní děti tak proč nějaké vzdělávání? Jak to celé bude probíhat? Bude to jako v práci při různých školeních (taky tam hned usnu?)? Nadešel pátek a klienti, budoucí pěstouni na přechodnou dobu, jsou tu. Najednou je jich plná vzdělávací prostora, 17 lidí, kteří přijeli snad ze všech koutů naší republiky. Jedni manželé dorazili z Karlovarského kraje až od Chebu, tři lidé přijeli z Jihočeského kraje, dva z Vysočiny, osm ze Zlínského kraje a dva z Moravskoslezského kraje. Začínáme se navzájem poznávat, každý má za úkol představit sebe a svou rodinu. Lidé jsou to různí, ale spojuje je jedna společná věc a to chuť pomoci dětem, které nemají to štěstí a nemohou vyrůstat ve své biologické rodině. V sobotu už jedeme naplno, máme před sebou velmi hodně informací, které musíme budoucím profesionálním rodičům předat. Začínají pracovat v malých skupinkách, začínají přemýšlet o tom, co každé dítě potřebuje, definují si základní potřeby dítěte. V tuto chvíli se již začínají naši klienti setkávat s realitou. Naše vzdělávání nejsou jednotvárná, nejsou nudná a rozhodně nutí lidi přemýšlet. Pokud si někdo myslel, že to tu krásně v klidu

10 prospí, ten se přepočítal. Příčiny a projevy citové deprivace je dalším tématem, které některé lidi překvapuje. Vidíme, že jim hlavami začíná běžet otázka, zda nepřecenili své síly, zda zvládnou tuto náročnou službu nikým nechtěným a opuštěným dětem. A to jsme teprve na začátku. Otázka, zda na to mám, zda jsem nepřecenil své síly, je v tuto chvíli nasnadě a je pro účastníky velmi důležitá. Je nutné, aby si ji každý sám položil, aby si na ni dokázal odpovědět. Víkend končí a je tu rozloučení. Lidé odjíždí, někdo se smíšenými pocity, někdo jasně přesvědčený o tom, že to je přesně to, co chce dělat, ale každý si něco z prvního společného víkendu odnáší a všichni se podle zpětné vazby těší na ten další, který proběhne počátkem března. Realizační tým projektu i lektoři mají za sebou první vzdělávací víkend a mnoho otázek bylo již zodpovězeno. První odpovědí je, že je to skupina, která bude umět spolupracovat spolu navzájem. Jsou to lidé, kteří ví, že chtějí pomoci a my se budeme snažit je na to všechno dobře a kvalitně připravit. Dostanete od nás mnoho informací a o kterých nyní nemáte ani tušení, mnohdy si sáhnete až na své vlastní dno. Všechno jednou ve službě přijatým dětem zúročíte a mnohdy si vzpomenete, že to je přesně to, o čem jsme tu společně mluvili. Kéž jsou vám všechny tyto informace jednou k užitku. asistent projektu Monika Dietrichová

11 Jiná sdělení Projekt Jak aktivně nacházet náhradní rodiče - profesionalizace procesů při výběru adeptů na nový typ zaměstnání úspěšně pokračuje dalším během vzdělávacích seminářů v regionech Praha, 18. února 2014 Další série dvoudenních seminářů organizovaných v rámci projektu Jak aktivně nacházet náhradní rodiče - profesionalizace procesů při výběru adeptů na nový typ zaměstnání (zkrácený název Zn. Náhradní rodič, reg. číslo CZ.1.04/5.1.01/ ) pořádaných v krajských městech pro sociální pracovníky z řad OSPOD i neziskových organizací, kteří chtějí napomoci dalšímu zlepšení péče o ohrožené děti, proběhne do června ve všech 14 krajských městech ČR. Projekt je financován Evropským sociálním fondem. Lektoři vzdělávacích bloků Pěstounství, Psychologie a komunikace, Legislativa a PR a marketing zprostředkují účastníkům z řad pracovníků OSPOD a neziskových organizací nové poznatky v oblasti komunikace se zájemci o náhradní rodičovství i příklady dobré praxe z pořádání edukačně-náborových kampaní u nás a v zahraničí. Sociální pracovníci tak budou mít možnost během dvouhodinového workshopu možnost vyzkoušet si prakticky metody vyhledávání náhradních rodičů pro děti, které z různých důvodů nemohou vyrůstat ve své rodině. Do konce minulého roku proběhlo již 14 seminářů ve všech krajích ČR. Vyškoleno bylo celkem 258 odborníků, kteří se specializují na péči o ohrožené děti,

12 především na oblast náhradní rodinné péče. Účastníci si cenili především praktických informací a odborného přístupu lektorů, příkladů ze zahraničí a možnosti síťování s odborníky na problematiku NRP v regionu. Projekt se zkráceným názvem Zn. Náhradní rodič vyvrcholí v červnu 2014 v Praze mezinárodní konferencí. Bližší informace o projektu a termínech seminářů naleznete na webových stránkách Další informace o projektu poskytne: Jana Rydlová Nadační fond J&T Tel.: Mail: Termíny následujících seminářů: Kraj Město Termín Hotel Ústecký Ústí nad Labem Clarion Congress Hotel, Špitálské nám. 351, Ústí nad Labem Karlovarský Karlovy Vary Hotel Lafonte, Majkovské 29, Karlovy Vary - Rybáře Pardubický Pardubice Hotel Staré časy, Havlíčkova 1080, Pardubice Liberecký Liberec Hotel Liberec, nám. F. X. Šaldy 1345/6, Liberec Vysočina Jihlava Hotel Gustav Mahler, Křížová 4, Jihlava Královéhradecký Hradec Králové Hotel Alessandria, Třina SNP 733, Hradec Králové Olomoucký Olomouc Hotel Prachárna, Křelovská 91, Olomouc Zlínský Zlín Hotel Garni, nám. T. G. Masaryka 1335, Zlín

13 Semináře v roce 2014 našem klubu Teplická duha pořádané organizací Děti patří domů. Jsou pro vás připraveny semináře na témata: Příbuzenská PP - její specifika a potřeby Dítě jiného etnika v náhradní rodinné péči Psychický vývoj dítěte v náhradní rodině Děti se specifickými potřebami, PAS V roce 2014 toho bude opravdu hodně a my se na vás už moc těšíme! O všech dalších termínech seminářů vás budeme včas informovat Příbuzenská pěstounská péče Na toto téma si s námi bude povídat Dagmar Zezulová, povoláním lékařka, jinak pěstounka, zakladatelka Děti patří domů, autorka knih DOMOV JE MÍSTO, ODKUD TĚ NEVYHODÍ a DOMOV JE MÍSTO, ODKUD TĚ NEVYHODÍ...ANI KDYŽ VYROSTEŠ. Seminář začíná v 15,00 hodin, účastí získáte 3 hodiny vzdělávání

14 Liga otevřených mužů pořádá 2 víkendové workshopy pro otce a syny. (http://ilom.cz/novinky/akce/muzska-cesta-pro-otce-a-syny/) Mužská cesta pro otce a syny jsou dva workshopy pro muže otce a syny ve věku let. Maximální počet všech účastníků je 16. Hlavními zásadami společné práce jsou bezpečný prostor, vzájemný respekt, otevřená mužská komunikace a profesionální vedení. Co zažijete? iniciaci... důvěru, práci, sílu, tělo, strach, legraci, Co získáte?

15 Děkujeme za podporu:.

Zpravodaj ANR ČR 2/2013. Obsah: Okénko výkonné rady Poděkování Povinnosti předsedů MK

Zpravodaj ANR ČR 2/2013. Obsah: Okénko výkonné rady Poděkování Povinnosti předsedů MK Vážení čtenáři přejeme hezké chvilky s měsíčníkem Zpravodaj. Obsah: Okénko výkonné rady Poděkování Povinnosti předsedů MK Ze života náhradních rodin Také o lidech - po 20 letech Novela osvojitelům Projekty

Více

Zpravodaj ANR ČR 5/2011 Datum: 23. května 2011

Zpravodaj ANR ČR 5/2011 Datum: 23. května 2011 Vážení přátelé, právě jste otevřeli páté letošní vydání Zpravodaje. Přejeme příjemné počtení. Obsah: Okénko výkonné rady Zasedání VR Rozhovor s předsedkyní místního klubu ANR ČR Martou Mikulovou Ze života

Více

Zpravodaj ANR ČR 4/2012. Obsah: Okénko výkonné rady. Informace z VH Představení nových členů VR. Ze života náhradních rodin

Zpravodaj ANR ČR 4/2012. Obsah: Okénko výkonné rady. Informace z VH Představení nových členů VR. Ze života náhradních rodin Milí přátelé, se slunečními paprsky vám přinášíme i čtvrté vydání Zpravodaje v tomto roce. Obsah: Okénko výkonné rady Informace z VH Představení nových členů VR Ze života náhradních rodin I samožadatel

Více

Zpravodaj ANR ČR 11-12/2012. Obsah: Okénko výkonné rady PF 2013 Ohlédnutí za rokem 2012

Zpravodaj ANR ČR 11-12/2012. Obsah: Okénko výkonné rady PF 2013 Ohlédnutí za rokem 2012 Milí přátelé! Přejeme příjemné prožití svátečních dnů v rodiném kruhu a šťastný nový rok 2013. Obsah: Okénko výkonné rady PF 2013 Ohlédnutí za rokem 2012 Ze života náhradních rodin Zkušení pěstouni a PP

Více

Zpravodaj ANR ČR 6/2010 Datum: 15.června 2010

Zpravodaj ANR ČR 6/2010 Datum: 15.června 2010 Vážení přátelé, dostává se Vám do rukou červnové již šesté číslo zpravodaje. Přejeme příjemné počtení. Obsah: Okénko výkonné rady Pozvánka na valnou hromadu Pravidla pro účastníky VH Představení místopředsedkyně

Více

Zpravodaj ANR ČR dvojčíslo 7, 8/2011

Zpravodaj ANR ČR dvojčíslo 7, 8/2011 Obsah: Okénko výkonné rady Pozvánka na mimořádnou valnou hromadu Zasedání výkonné rady ANR ČR Jmenování nového člena dozorčí rady Ze života náhradních rodin Příběh pěstounky Markéty II. Jak se rodí maminky

Více

METODIKA přípravy k pěstounství. METODIKA přípravy k pěstounství. METODIKA přípravy k pěstounství. METODIKA přípravy k pěstounství

METODIKA přípravy k pěstounství. METODIKA přípravy k pěstounství. METODIKA přípravy k pěstounství. METODIKA přípravy k pěstounství METODIKA přípravy k pěstounství METODIKA přípravy k pěstounství METODIKA přípravy k pěstounství METODIKA přípravy k pěstounství METODIKA přípravy k pěstounství Metodika přípravy k pěstounství 2011 Poprvé

Více

občanské sdružení rozum a cit zpravodaj www.rozumacit.cz

občanské sdružení rozum a cit zpravodaj www.rozumacit.cz občanské sdružení rozum a cit zpravodaj ZIMA2011 www.rozumacit.cz V současné době nabízíme: Poradenské centrum Poskytujeme: informace o náhradní rodinné péči sociálně-právní poradenství psychologické poradenství

Více

Zpravodaj ANR ČR 7-8/2012. Obsah: Okénko výkonné rady. Tisková zpráva Pár slov s Alešem Dietrichem. Ze života náhradních rodin

Zpravodaj ANR ČR 7-8/2012. Obsah: Okénko výkonné rady. Tisková zpráva Pár slov s Alešem Dietrichem. Ze života náhradních rodin Tak jako v minulých letech nabízíme prázdninové dvojčíslo našeho Zpravodaje. Doufáme, že si v něm najdete něco, co vás zaujme. Obsah: Okénko výkonné rady Tisková zpráva Pár slov s Alešem Dietrichem Ze

Více

PĚSTOUNSKÁ RODINA MŮJ ZÁCHRANNÝ KRUH. Průvodce pro žadatele o pěstounskou péči v Libereckém kraji

PĚSTOUNSKÁ RODINA MŮJ ZÁCHRANNÝ KRUH. Průvodce pro žadatele o pěstounskou péči v Libereckém kraji PĚSTOUNSKÁ RODINA MŮJ ZÁCHRANNÝ KRUH Průvodce pro žadatele o pěstounskou péči v Libereckém kraji OBSAH 1. Úvodní slovo 3 2. Ministerstvo práce a sociálních věcí 4 3. Co je pěstounská péče 8 Pěstounská

Více

Zpravodaj ANR ČR 7/2010 Datum: 15. července 2010

Zpravodaj ANR ČR 7/2010 Datum: 15. července 2010 Vážení přátelé, právě jste otevřeli již sedmé - červencové číslo Zpravodaje. Je to prázdninové číslo,tak přejeme příjemné počtení a krásně strávené letní dny. Obsah: Okénko výkonné rady Z valné hromady

Více

PĚSTOUNSKÁ RODINA. Můj záchranný kruh. Průvodce pro žadatele o pěstounskou péči v Libereckém kraji

PĚSTOUNSKÁ RODINA. Můj záchranný kruh. Průvodce pro žadatele o pěstounskou péči v Libereckém kraji PĚSTOUNSKÁ RODINA Můj záchranný kruh Průvodce pro žadatele o pěstounskou péči v Libereckém kraji OBSAH 1. Úvodní slovo 3 2. Co je pěstounská péče 5 Pěstounská péče na přechodnou dobu 6 Příbuzenská pěstounská

Více

MONITORING PŘÍPRAV NA NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI V ČESKÉ REPUBLICE

MONITORING PŘÍPRAV NA NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI V ČESKÉ REPUBLICE MONITORING PŘÍPRAV NA NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI V ČESKÉ REPUBLICE (Popis současného stavu) Monitoring příprav na náhradní rodinnou péči v České republice (Popis současného stavu) Vydalo Středisko náhradní

Více

JÁ PĚSTOUN. Příručka pro zájemce o pěstounství

JÁ PĚSTOUN. Příručka pro zájemce o pěstounství JÁ PĚSTOUN Příručka pro zájemce o pěstounství 2 Jsou situace, které zažijete jen v rodině. Hledáme rodiče, kteří umějí darovat lásku a pochopení. Staňte se pěstounem a pomozte opuštěným a ohroženým dětem

Více

NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE A TRANSFORMACE SYSTÉMU PÉČE O OHROŽENÉ DĚTI V ČESKÉ REPUBLICE

NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE A TRANSFORMACE SYSTÉMU PÉČE O OHROŽENÉ DĚTI V ČESKÉ REPUBLICE NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE A TRANSFORMACE SYSTÉMU PÉČE O OHROŽENÉ DĚTI V ČESKÉ REPUBLICE vydal za finanční podpory Brno, říjen 2008 2008 Triada-Poradenské centrum o. s., Brno, All rights reserved ISBN 978-80-254-3353-9

Více

Zpravodaj ANR ČR 10/2012. Obsah: Okénko výkonné rady. Pozvánka na zasedání VR. Ze života náhradních rodin. Zkušenosti s přechodkou

Zpravodaj ANR ČR 10/2012. Obsah: Okénko výkonné rady. Pozvánka na zasedání VR. Ze života náhradních rodin. Zkušenosti s přechodkou Vážení přátelé, nabízíme další číslo našeho měsíčníku Zpravodaj ANR ČR. Obsah: Okénko výkonné rady Pozvánka na zasedání VR Ze života náhradních rodin Zkušenosti s přechodkou Projekty realizované ANR ČR

Více

Organizátor projektu: Tento projekt spolufinancuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR a Ústecký kraj.

Organizátor projektu: Tento projekt spolufinancuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR a Ústecký kraj. Organizátor projektu: Tento projekt spolufinancuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR a Ústecký kraj. 15. Poznámky Informace o náhradní rodinné péči v kostce. Autor textu: Bc. Alena Krausová Projekt:

Více

Zpravodaj ANR ČR 12/2010 Datum: 17. prosince 2010

Zpravodaj ANR ČR 12/2010 Datum: 17. prosince 2010 Vážení přátelé, dostává se k Vám prosincový Zpravodaj, poslední v roce 2010. Doufáme, že Vám toto sváteční číslo zpříjemní volné chvilky. Obsah: Okénko výkonné rady Školení zástupců místních klubů Rozšíření

Více

POLITIKA PŘIJÍMÁNÍ, NÁVRATŮ A INTEGRAČNÍ OPATŘENÍ PRO NEZLETILÉ BEZ DOPROVODU V ČESKÉ REPUBLICE A STATISTICKÉ ÚDAJE

POLITIKA PŘIJÍMÁNÍ, NÁVRATŮ A INTEGRAČNÍ OPATŘENÍ PRO NEZLETILÉ BEZ DOPROVODU V ČESKÉ REPUBLICE A STATISTICKÉ ÚDAJE POLITIKA PŘIJÍMÁNÍ, NÁVRATŮ A INTEGRAČNÍ OPATŘENÍ PRO NEZLETILÉ BEZ DOPROVODU V ČESKÉ REPUBLICE A STATISTICKÉ ÚDAJE Evropská migrační síť 2009 Studie financována Evropskou komisí a Ministerstvem vnitra

Více

Práce s ohroženými rodinami

Práce s ohroženými rodinami Práce s ohroženými rodinami Komentáře k novele zákona o sociálně právní ochraně zákona č. 359/1999 Sb. Kolektiv autorů 2013 Obsah 1 Pěstounská péče a terénní práce... 4 1.1 První rok s novelou v náhradní

Více

Zpravodaj ANR ČR 6/2011 Datum: 30. června 2011

Zpravodaj ANR ČR 6/2011 Datum: 30. června 2011 Vážení přátelé, přejeme příjemné počtení v šestém letošní vydání Zpravodaje. Obsah: Okénko výkonné rady Sdělení Výkonné rady Rozhovor s p. PhDr. Miloslavem Macelou Rozhovor s Lenkou Švestkovou Ze života

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PODPORUJ EME: DĚTI RODINY V TĚŽKÉ ŽIVOTNÍ SITUACI PĚSTOUNSKÉ A ADOPTIVNÍ RODINY ZÁJEMCE O NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PODPORUJ EME: DĚTI RODINY V TĚŽKÉ ŽIVOTNÍ SITUACI PĚSTOUNSKÉ A ADOPTIVNÍ RODINY ZÁJEMCE O NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PODPORUJ EME: DĚTI RODINY V TĚŽKÉ ŽIVOTNÍ SITUACI PĚSTOUNSKÉ A ADOPTIVNÍ RODINY ZÁJEMCE O NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI Vroce 2013 oslavila Amalthea už 10 let! Vize Amalthea Amalthea je nestátní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 ZPRACOVÁNO PODLE POKYNŮ PRO STÁTNÍ DOTACE

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 ZPRACOVÁNO PODLE POKYNŮ PRO STÁTNÍ DOTACE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 ZPRACOVÁNO PODLE POKYNŮ PRO STÁTNÍ DOTACE Název a sídlo organizace Středisko náhradní rodinné péče o.s. Jelení 91, 118 00 Praha 1 IČ: 60457937 Datum vzniku: 12. 9. 1994 Datum

Více

Zpravodaj ANR ČR 5/2012. Obsah: Okénko výkonné rady. Pozvánka na zasedání VR Představení nových členů VR. Ze života náhradních rodin

Zpravodaj ANR ČR 5/2012. Obsah: Okénko výkonné rady. Pozvánka na zasedání VR Představení nových členů VR. Ze života náhradních rodin Vážení čitatelé, s posledním květnovým dnem k vám opět přichází Zpravodaj s novými informacemi o naší organizaci i zajímavostmi o NRP. Obsah: Okénko výkonné rady Pozvánka na zasedání VR Představení nových

Více

Metodika přípravy k pěstounství Zkušenosti a doporučení z realizace pilotní přípravy zájemců o pěstounství včetně finanční a kapacitní náročnosti

Metodika přípravy k pěstounství Zkušenosti a doporučení z realizace pilotní přípravy zájemců o pěstounství včetně finanční a kapacitní náročnosti Metodika přípravy k pěstounství Zkušenosti a doporučení z realizace pilotní přípravy zájemců o pěstounství včetně finanční a kapacitní náročnosti 2011 Poprvé vydáno organizací Amalthea o. s. v roce 2011

Více

občanské sdružení rozum a cit zpravodaj léto2013 www.rozumacit.cz

občanské sdružení rozum a cit zpravodaj léto2013 www.rozumacit.cz zpravodaj občanské sdružení rozum a cit léto2013 www.rozumacit.cz V současné době nabízíme naše služby v těchto projektech: Poradenské centrum Poskytujeme: informace o náhradní rodinné péči sociálně-právní

Více

JÁ PĚSTOUN. Příručka pro zájemce o pěstounství

JÁ PĚSTOUN. Příručka pro zájemce o pěstounství JÁ PĚSTOUN Příručka pro zájemce o pěstounství Jsou situace, které zažijete jen v rodině. Hledáme rodiče, kteří umějí darovat lásku a pochopení. Staňte se pěstounem a pomozte opuštěným a ohroženým dětem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek Rodina je obojí, jak základní jednotkou společnosti, tak kořenem kultury. Je to neutuchající zdroj podpory, obhajoby, ujištění a emocionálního

Více

Studie EMN o nezletilých bez doprovodu v ČR

Studie EMN o nezletilých bez doprovodu v ČR Studie EMN o nezletilých bez doprovodu v ČR Politika přijímání, návratů a integrační opatření pro nezletilé bez doprovodu v České republice a statistické informace Ministerstvo vnitra ČR Praha 2010 Publikace

Více

Informace o náhradní rodinné péči v kostce.

Informace o náhradní rodinné péči v kostce. Informace o náhradní rodinné péči v kostce. Autor textu: Bc. Alena Krausová Projekt: Získávání zájemců o náhradní rodinnou péči a podpora žadatelů v Ústeckém kraji Náborová kampaň: Zasaďte se o spokojené

Více