Obsah. Annual Report

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah. Annual Report 2013 45"

Transkript

1

2 Poděkování Upřímné poděkování patří všem partnerům Nadačního fondu IMPULS, kteří svoji společenskou odpovědnost neprokazují prázdnými frázemi, nýbrž konkrétními činy. Děkujeme všem, kterým osud lidí s roztroušenou sklerózou není lhostejný. Všem, kteří důvěřují Nadačnímu fondu IMPULS a vidí, že jeho snaha vrátit pacienty s nezvratnou diagnózou do aktivního života, má smysl. Jen díky Vám mohou být naše prostředky na podporu léčby lidí s roztroušenou sklerózou tak velkorysé. Ti, kterým osud do života přivál onoho nezvaného souputníka roztroušenou sklerózu, možnost volby neměli. Vy ano. A o to více si Vaší pomoci ceníme. Děkujeme.

3 Obsah Několik slov o Nadačním fondu IMPULS 5 Ohlédnutí za rokem Statut a cíle Nadačního fondu IMPULS 8 Zakladatelé, řídící a kontrolní orgány Nadačního fondu IMPULS k Běžné účty Nadačního fondu IMPULS 11 Formy darů 12 Shrnutí činnosti Nadačního fondu IMPULS v roce Přehled veřejně prospěšných aktivit fondu v roce Finanční část Přehled majetku Nadačního fondu IMPULS 26 Seznam nadačních příspěvků přiznaných správní radou a vyplacených v roce Náklady nadačního fondu, kontrola výdajů a hospodářský výsledek 29 Dary a finanční příspěvky nadačnímu fondu v roce Zpráva nezávislého auditora pro správní radu nadačního fondu za rok Účetní uzávěrka a opis přílohy k účetní uzávěrce Zpráva dozorčí rady za rok Účetní uzávěrka a její schválení 43 Annual Report

4 Pověz mi o tom a já zapomenu. Ukaž mi to a já si to možná zapamatuji. Zapoj mne a já pochopím. indiánské rčení

5 Několik slov o Nadačním fondu IMPULS IMPULS je jediným nadačním fondem v České republice, který již 13 let podporuje léčbu pacientů s roztroušenou sklerózou mozkomíšní. Jako jediná nestátní nezisková organizace v EU je zřizovatelem celostátního registru pacientů s roztroušenou sklerózou (ReMuS), jeho financování zajišťuje z vlastních nadačních zdrojů. Finančně podporuje zejména 15 specializovaných MS center pro diagnostiku a léčbu roztroušené sklerózy po celé ČR. Přispívá na projekty v oblasti fyzioterapie a psychoterapie, které nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění. Podporuje a medializuje sportovní a umělecké aktivity pacientů. Věnuje se podpoře vědy, vzdělávání, výzkumu a osvětové činnosti v oblasti roztroušené sklerózy. Je členem Asociace nadačních fondů při Fóru dárců a držitelem Známky kvality Fóra dárců. Spolupracuje se Sekcí klinické neuroimunologie a likvorologie České neurologické společnosti ČLS JEP a řadou uznávaných odborníků a lékařů. Posláním Nadačního fondu IMPULS je všestranně pomáhat pacientům a podporovat odborníky v léčbě roztroušené sklerózy mozkomíšní. 5

6 Jak se stát dárcem Nadačního fondu IMPULS? Finanční dary lze poukázat několika způsoby: Převodem na účet Bankovním převodem na účet číslo /0100 DMS Prostřednictvím dárcovské SMS ve tvaru DMS IMPULS na číslo Cena jedné DMS je 30 Kč, NF IMPULS obdrží 28,50 Kč. DMS roční Prostřednictvím dárcovské SMS ve tvaru DMS ROK IMPULS na číslo Roční podpora je 12 x 30 Kč. NF IMPULS obdrží 28,50 Kč z každé DMS. Online pomocí PaySec nebo platební karty Prostřednictvím elektronické peněženky PaySec a platebních karet online přes webové stránky Pokud máš minulost, s níž nejsi spokojen, zapomeň na ni, hned teď. Představ si pro sebe nový život a uvěř v něj. Soustřeď se jenom na ty okamžiky, v nichž jsi dosáhl toho, po čem jsi toužil. To ti dodá sílu, pomůže ti získat, po čem toužíš. Paulo Coelho 6

7 Ohlédnutí za rokem 2013 Každým rokem předkládáme veřejnosti výroční zprávu. Není podstatné, zda musíme, podstatné je, že chceme. Chceme, aby se veřejnost transparentně dozvěděla o třináctileté existenci našeho nadačního fondu, o všem, čím se snažíme ulehčit velké břímě, které bylo naloženo na bedra některým z nás. Třináct let je pro někoho obdobím dlouhým, pro někoho krátkým. Záleží na úhlu pohledu každého z nás. Z pohledu nadačního jsme ušli velký kus cesty. Dnes už s úsměvem vzpomínáme na první impulsí nesmělé krůčky, na radost z prvních darů, na nadšení z každé nové infuzní pumpy či polohovací postele, kterou jsme mohli koupit. Postupně přibývali dárci a partneři, a my jsme mohli uvádět do života projekty, které byly v začátcích pouhým snem. Projekty, kterými financujeme to, co by jinak vůbec nebylo. Třináctka je vnímána jako šťastné číslo. I pro IMPULS byl třináctý rok šťastným rokem, ve kterém si nadační fond našel svoje stálé společenské ukotvení a získal mnoho nových příznivců a podporovatelů. Jenom díky nim se podařilo historicky poskytnout nejvíce potřebného. Roztroušená skleróza není o zapomínání. Je to diagnóza mnoha tváří a mnoha podob. Je nevyzpytatelná a nepředvídatelná, nelze se jí bránit. Jednoho dne přijde a zůstane s námi do konce života. Každý nemocný má svoji vlastní roztroušenou sklerózu, proto je tak těžké najít příčinu onemocnění a lék, který by ji dokázal vyléčit. Víme, že nelze dělat vše, přesto se snažíme život s touto nezvanou přítelkyní ulehčit našimi projekty. Ať již terapií, osvětou nebo výzkumem. Stejně tak jako si nemůžeme koupit štěstí, nemůžeme si koupit ani trvalou přízeň. Tu si můžeme pouze zasloužit tím, co a jak děláme. Stejně tak nelze najít dostatečný způsob jak poděkovat těm, bez jejichž podpory bychom se neobešli. Přijměte laskavě tuto výroční zprávu jako souhrn dosaženého, jehož rekapitulací děkujeme všem, kteří nám pomohli, pomáhají a pomáhat budou. Váš Nadační fond IMPULS Tato výroční zpráva byla schválena správní radou Nadačního fondu IMPULS ke dni

8 Statut a cíle Nadačního fondu IMPULS Nadační fond IMPULS byl založen dne jako první a do této doby také jediný subjekt zaměřený výhradně na problematiku roztroušené sklerózy mozkomíšní. Oblasti působení fondu jsou přesně vymezeny statutem a zakládací listinou. Jeho posláním je šíření osvěty o této málo známé nemoci, získávání finančních darů na úhradu léčebných a rehabilitačních projektů pro pacienty s roztroušenou sklerózou, podpora vědecké a výzkumné práce týkající se nemoci. Práce Nadačního fondu IMPULS je založena na transparentním rozdělování získaných finančních prostředků na projekty, které pomohou co největšímu počtu příjemců pacientů s roztroušenou sklerózou. Toto onemocnění patří k nejnákladnějším neurologickým poruchám. Průměrné roční náklady na léčbu jednoho nemocného u nás přesahují 250 tisíc korun. Pojišťovny léčbu v plné výši nehradí, nefinancují plně ani nezbytnou rehabilitační péči. Práce nadačního fondu proto začíná tam, kde veřejné finance končí v oblasti fyzioterapie, psychoterapie, osobní terapie. Nadační příspěvky směřují především do specializovaných zařízení a center pro léčbu roztroušené sklerózy. Za 13 let své existence se Nadační fond IMPULS stal důvěryhodným subjektem a garantem nezávislosti. O tom svědčí i fakt, že se v roce 2013 stal zřizovatelem prvního celostátního registru pacientů s roztroušenou sklerózou v České republice. Registr ReMuS, který již rok shromažďuje důležitá data o vývoji nemoci, nákladovosti a efektivnosti dlouhodobé léčby, se podařilo prosadit napříč státními i soukromými zdravotnickými organizacemi. Jedinečnost projektu spočívá v tom, že se správy, organizace i kompletního finančního zajištění registru ujala nestátní nezisková organizace. Ke konci roku 2013 se do registru zapojilo již téměř 3 tisíce pacientů, a ReMuS se tak stal jedním z nejpočetnějších registrů pacientů s roztroušenou sklerózou vůbec. Česká republika měla v roce 2013 odhadem 17 tisíc lidí s roztroušenou sklerózou mozkomíšní. Přesný počet neznáme. Víme však, že nemocných raketově přibývá. Každým rokem si vyslechne nezvratnou diagnózu dalších tisíc pacientů. Převažují mezi nimi lidé v mladším a středním věku mezi 20 a 40 lety. Věková hranice v posledních letech klesá i mezi dospívající a děti. Mezi pacienty se znenadání ocitají lidé na počátku rodinného i kariérního života. Ze dne na den jsou vyřazeni z pracovního života a stávají se závislými na pomoci rodiny, posléze i státu. Je v zájmu společnosti poskytnout těmto pacientům včasnou a komplexní léčbu, udržet jejich práceschopnost a kvalitu života. O to usiluje i Nadační fond IMPULS. Stále je pro koho pracovat, komu pomáhat. Stále existují potřební, kvůli kterým stojí za to naplňovat základní cíle, které si IMPULS vytyčil. 8

9 Hlavní cíle Nadačního fondu IMPULS 1. Podpora komplexní léčby roztroušené sklerózy prostřednictvím specializovaných MS center 2. Podpora diagnostiky a léčby roztroušené sklerózy 3. Podpora rehabilitace, zejména fyzioterapie a psychoterapie jako nedílné součásti léčby 4. Podpora vědy a výzkumu 5. Osvětová a vzdělávací činnost Mám spoustu jizev, ale také v sobě nesu okamžiky, k nimž by nedošlo, kdybych se neodvážil překročit své hranice. Paulo Coelho 9

10 Zakladatelé, řídící a kontrolní orgány Nadačního fondu IMPULS k Název IMPULS, nadační fond Sídlo Kateřinská 30, Praha 2 IČ Vznik 6. dubna 2000, zapsán v nadačním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu N, vložka 325. Dozorčí rada předseda dozorčí rady: Ing. Petr Štěpán členové dozorčí rady: Mgr. Marta Gellová K je třetí místo člena dozorčí rady neobsazené. Všichni členové správní a dozorčí rady pracovali po celou dobu výkonu svojí funkce bez nároku na finanční odměnu. Zakladatelé Nadačního fondu IMPULS a výše jejich vkladu do vlastního jmění Zdena Hadrbolcová prof. MUDr. Eva Havrdová, CSc. prof. ThDr. Jan Heller prof. MUDr. Soňa Nevšímalová, DrSc. JUDr. Cyril Svoboda JUDr. Martin Šolc Ing. Jaroslav Zika vklad Kč vklad Kč vklad Kč vklad Kč vklad Kč vklad Kč vklad Kč Výkonná ředitelka Nadačního fondu IMPULS Jana Vojáčková Správní rada předsedkyně správní rady: členové správní rady: Ing. Kateřina Bémová JUDr. Ing. Ariana Bučková Ing. Jiří Hrabák MVDr. Hana Navrátilová JUDr. Martin Šolc Mgr. Vladimíra Volková Kontakty webové stránky 10

11 Běžné účty Nadačního fondu IMPULS Běžný účet Nadačního fondu IMPULS číslo /0100 Je veden u Komerční banky, a.s., pobočka Václavské nám. 42, Praha 1. Podpisové právo k tomuto účtu mají členové správní rady Ing. Kateřina Bémová, MVDr. Hana Navrátilová a účetní nadačního fondu Ing. Jiří Polenda. Byl založen při vzniku Nadačního fondu IMPULS a je využíván dodnes jako komunikační účet, ze kterého jsou hrazeny výdaje nadačního fondu. Jsou na něj přijímány finanční dary a poskytovány z něj nadační příspěvky. Účet pro veřejnou sbírku Nadačního fondu IMPULS číslo /2700 Je veden u UniCredit Bank, a.s., pobočka Na Pankráci 58, Praha 4. Byl zřízen pro účely veřejné sbírky, která byla zahájena dne pronájmem telefonní linky. Rozhodnutím Magistrátu hl. m. Prahy byla sbírka dne prodloužena na dobu neurčitou. Podpisové právo k tomuto účtu má členka správní rady MVDr. Hana Navrátilová a výkonná ředitelka Jana Vojáčková. Další účty nadačního fondu Běžný účet číslo /4000 Byl založen dne u LBBW Bank CZ, a.s., veden je u pobočky Václavské náměstí 795/40, Praha 1. Na tento účet byla převedena část finančních zdrojů nadačního fondu z důvodu jejich příznivějšího zhodnocení. Podpisové právo k tomuto účtu má členka správní rady MVDr. Hana Navrátilová a výkonná ředitelka Jana Vojáčková. Běžný účet číslo /2700 Byl založen dne u UniCredit Bank, a.s., veden je u pobočky Na Pankráci 58, Praha 4. K tomuto účtu byl zřízen termínovaný vklad a dva majetkové účty s cennými papíry z důvodu vyššího zhodnocení finančních prostředků. Podpisovým právem k tomuto účtu disponuje členka správní rady MVDr. Hana Navrátilová a výkonná ředitelka Jana Vojáčková. Běžný účet číslo /2010 Byl založen dne u Fio banky, a.s., veden je u pobočky V celnici 1028/10, Praha 1, pro účely projektu registru pacientů s roztroušenou sklerózou ReMuS. Podpisové právo má výkonná ředitelka Jana Vojáčková a účetní nadačního fondu Ing. Jiří Polenda. 11

12 Formy darů Finanční podpora Transparentnost, účelnost a efektivita. To jsou priority, kterými se Nadační fond IMPULS při nakládání s přijatými finančními dary řídí. Všem svým dárcům IMPULS může zaručit, že účelově vázané dary beze zbytku použije na daný projekt. Příspěvky bez přesného určení transparentním způsobem posoudí a poukáže na projekty, jež pomohou maximálnímu počtu pacientů. Dárci mohou přispívat fondu několika způsoby pomocí své platební karty, elektronické peněženky PaySec, standardním bankovním převodem nebo dárcovskou SMS. Mohou zvolit jednorázový nebo pravidelný převod přímo z webových stránek nebo využít projekt darujspravne.cz. Nadační fond pořádá během roku řadu dobročinných a sbírkových akcí. Zde mohou příznivci podporovat veřejně prospěšnou práci fondu prostřednictvím aukcí, nákupem výrobků či sbírkou do zapečetěných pokladniček. Hmotná podpora a dobrovolnická činnost Velmi cennou a vítanou pomocí pacientům s roztroušenou sklerózou jsou vedle finančních darů také dary hmotné povahy. Ať již se jedná o konkrétní rehabilitační pomůcky, sportovní vybavení, náčiní a cvičební doplňky pro fyzioterapii či jiné předměty po dohodě s příjemci. Nadační fond IMPULS je poukazuje účelově konkrétním příjemcům či projektům. Důležitou podporou práce nadačního fondu je i osobní angažovanost. IMPULS spolupracuje s týmem dobrovolníků z řad jednotlivců i firem, kteří se podílejí na organizování akcí a přípravě projektů. Všem dárcům a podporovatelům patří za nezištné poskytnutí peněžní, hmotné či osobní pomoci velké poděkování. 12

13 Shrnutí činnosti Nadačního fondu IMPULS v roce 2013 Finančně podporovat komplexní léčbu a diagnostiku roztroušené sklerózy, její výzkum, vzdělání a osvětu, to byly hlavní cíle Nadačního fondu IMPULS v roce Veškerá práce a aktivity fondu proto probíhaly v kontextu těchto závazků. Podpora komplexní léčby roztroušené sklerózy prostřednictvím specializovaných MS center Mluvíme-li o komplexní léčbě roztroušené sklerózy, máme na mysli dlouhodobý program různých metod a léčebných postupů směřujících k zastavení progrese onemocnění. V minulých letech bylo prvořadým úkolem Nadačního fondu IMPULS vytvořit tým odborníků lékařů a specialistů, kteří jsou pacientům k dispozici na jednom odborném pracovišti. Takovým místem se stalo specializované Centrum pro demyelinizační poruchy Neurologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze na Karlově náměstí. Dnes funguje po celé republice patnáct center. V roce 2013 poskytl Nadační fond IMPULS odborným centrům pro léčbu roztroušené sklerózy finanční prostředky jak na úhradu odborného personálu, tak na přístrojové vybavení fyzioterapeutů. Jmenujme například nákup rehabilitačních pomůcek pro individuální fyzioterapii pánevního dna pro MS centrum v Praze nebo pořízení rehabilitačních pomůcek do Domova sv. Josefa v Žirči u Dvora Králové, lůžkového zařízení se specializací na roztroušenou sklerózu. Cílem nadačního fondu do dalších let je zajistit kvalifikovanou fyzioterapeutickou, psychoterapeutickou péči, v případě potřeby i služby sociálního pracovníka pro všechna MS centra v celé republice. V roce 2013 fond přispěl na léčbu ve specializovaných centrech úhrnem Kč. Podpora rehabilitace Oddělit podporu MS center a rehabilitace nelze úplně, ale tímto rozdělením jsme chtěli i podtrhnout význam rehabilitace jako takový. Základem úspěchu terapie u pacientů s roztroušenou sklerózou je nasazení správných rehabilitačních aktivit. Nadační fond IMPULS se snaží pomáhat pacientům s rehabilitací jak po psychické, tak po fyzické stránce, neboť roztroušená skleróza je onemocnění, u něhož jsou tyto dvě oblasti velmi úzce propojeny. Duševní a fyzická kondice významně ovlivňuje pozitivní účinek léčby. 13

14 Vzhledem k tomu, že úhrada rehabilitace leží z větší části na bedrech pacientů, věnuje Nadační fond IMPULS značnou část svých prostředků, aby pacientům ulehčil právě v této oblasti. Díky finančním příspěvkům Nadačního fondu IMPULS se podařilo v Centru pro demyelinizační onemocnění Neurologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze, kde se léčí přes 4 tisíce pacientů, nabídnout v Česku ojedinělé rehabilitační služby. V roce 2013 IMPULS vybavil centrum novými fyzioterapeutickými pomůckami a financoval rehabilitace pacientů pod vedením kvalifikovaných pracovníků. Od roku 2010 IMPULS financuje projekt Podpora psychoterapie u pacientů s RS, který je zaměřen na včasnou a dostupnou psychoterapeutickou péči. Hlavním cílem projektu je pomoci pacientům (i jejich blízkým) naučit se žít se svojí nemocí a snížit pokud možno na minimum negativní faktory, které s sebou může nemoc přinášet. Již třetím rokem běží díky příspěvkům Nadačního fondu IMPULS úspěšný projekt víkendových setkání Potkalo se tělo s duší. Pacienti se na nich učí aktivnímu přístupu k sobě samému, přijetí nemoci, uvědomění si psychosomatických souvztažností. Rozšiřují si znalosti o možnostech komplexní rehabilitace, která může zabránit vzniku bludného kruhu depresí, pasivity a sociální izolace. Garantem odbornosti celého projektu se stala fyzioterapeutka Mgr. Lucie Keclíková a psychoterapeutka Renáta Schubertová z MS centra v Praze vedeného prof. MUDr. Evou Havrdovou, CSc., světově uznávanou odbornicí na léčbu roztroušené sklerózy. IMPULS poskytuje maximální podporu také pacientům, kteří bojují s onemocněním individuálními sportovními výkony, uměleckou prací či rukodělnými aktivitami a chtějí jimi motivovat i další pacienty. Nadační fond jim pomáhá s medializací jejich práce. V roce 2013 uspořádal aukci šperků pacientky Mgr. Lenky Matouškové a podpořil distribuci knihy se skutečnými příběhy pacientů Drobnomalby od psychoterapeutky Renáty Schubertové. Organizačně zastřešil také tým českých cyklistů z řad pacientů, lékařů a specialistů při jejich účasti na charitativní cyklistické akci Climbing Mont Ventoux v jižní Francii. Fond se pravidelně účastní výstavy uměleckých prací pacientů s roztroušenou sklerózou Cesta za duhou. Na projekty rehabilitační péče putovalo v roce 2013 z nadačních peněz Kč. Podpora vědy a výzkumu Roztroušená skleróza patří mezi agresivní autoimunitní onemocnění, která na svůj lék stále čekají. Jedinou účinnou léčbu nabízí chronická protizánětlivá terapie, která je u řady pacientů schopna uchránit nervový systém a tím dramaticky ovlivnit jejich další prognózu. Nadační fond IMPULS cíleně podporuje vědecké a výzkumné projekty, které se snaží přispět vývoji nových léků a k lepší budoucnosti pacientů. V roce 2013 se podařilo například z prostředků nadačního fondu realizovat nákup hlubokomrazicího boxu pro výzkumné účely 1. LF Univerzity Karlovy v Praze. Na tyto projekty v roce 2013 věnoval Kč. Projekt ReMuS Stěžejním projektem v oblasti výzkumu je celostátní pacientský registr ReMuS. Odstartoval v lednu 2013 po deseti letech diskuzí a více než roce intenzivních příprav. První celorepublikový registr pacientů s roztroušenou sklerózou u nás shromažďuje data o vývoji nemoci, účincích konkrétních léků a bezpečnosti dlouhodobé léčby. Jeho zřizovatelem a provozovatelem se stal Nadační fond IMPULS ve spolupráci se Sekcí neuroimunologie a likvorologie České neurologické společnosti ČLS JEP. Jedná se o naprosto ojedinělou situaci v rámci EU, kdy je celostátní registr financován nestátní neziskovou organizací pouze z nadačních prostředků. Cílem registru je zmapovat skutečnou situaci v ČR počet pacientů, závažnost postižení, počet nově diagnostikovaných, práceschopnost, typ medikace, apod. Data z registru pomohou vyhodnotit nákladovost léčby a přispějí k lepšímu plánování finančního krytí nákladné terapie. Významně se uplatní jak při výzkumu roztroušené sklerózy a vývoji nových léků na národní úrovni, tak zapojením do mezinárodních databází. 14

15 Export dat probíhá dvakrát ročně. Zprávy se souhrnnými výsledky, tabulkami a grafy jsou publikovány na webových stránkách Nadačního fondu IMPULS. Po roce fungování sledoval registr ke konci roku 2013 již pacientů léčených pomocí dlouhodobé biologické léčby, a to ze 7 specializovaných MS center. V následujícím roce se ReMuS zaměří na zapojení všech 15 MS center, aby poskytl kompletní informace k moderní dlouhodobé biologické léčbě u nás. V plánech pro nejbližší období je i propojení registru s evropskými a mezinárodními databázemi. Osvětová a vzdělávací činnost Roztroušená skleróza patří mezi nejčastější neurologická onemocnění. Pro úspěšnou terapii je zcela zásadní její včasná diagnostika. Bohužel, roztroušená skleróza je jednou z chorob, o kterých se na veřejnosti příliš nemluví. Jen několik odvážných, mediálně známých osobností, se nebojí o své zkušenosti otevřeně hovořit, aniž by se museli obávat diskvalifikace ve svém pracovním životě. Podpory takových osobností si opravdu ceníme. Osvěta mezi veřejností je jedním z hlavních poslání Nadačního fondu IMPULS. Díky spolupráci s řadou lékařských kapacit v oboru neurologie, se snaží IMPULS o nemoci, jejích příznacích, průběhu a léčbě pravidelně informovat. V rámci svých mediálních kampaní dodává pacientům odvahu, odhodlání bojovat a snad i optimismus ve zdánlivě bezvýchodných situacích. Nadační fond IMPULS je organizace, která je tu pro pacienty a nasměruje je tam, kde je jim podána pomocná ruka. Další výraznou aktivitou na poli osvěty v roce 2013 byla realizace kalendáře Klapzubova jedenáctka. Ve spolupráci s Českou asociací fotbalových hráčů, o. s. se v něm podařilo zhmotnit myšlenku o statečnosti, soudržnosti, vůli a poctivosti cvičení, které jsou důležité jak pro fotbalový tým, tak i pro život s nevyléčitelnou nemocí. Originální fotografie předních českých fotbalistů vytvořil pro IMPULS renomovaný fotograf Robert Vano. Nadační fond IMPULS podporuje a bude podporovat také odborníky, lékaře a terapeuty v jejich dalším vzdělávání. Pořádá odborné konference a semináře, financuje odborné kurzy. Významnou odbornou akcí, kterou IMPULS v roce 2013 organizoval, byl prestižní neurologický kongres 16. Jedličkovy neuroimunologické a likvorologické dny. Pozornost věnuje ale i osvětě mladých lidí a motivaci mládeže ke společenské odpovědnosti. Příkladem takové akce bylo vystoupení na Anglickém gymnáziu v Praze. Na osvětovou činnost věnoval v roce 2013 Nadační fond IMPULS Kč. Všichni na jevišti tohoto velikého světa stojíme, a cokoli se tu koná, všech se týče. Jan Amos Komenský 15

16

17 Přehled veřejně prospěšných aktivit fondu v roce 2013

18 Veškeré veřejně prospěšné aktivity Nadační fond IMPULS organizuje s prvořadým zřetelem získat podporu a pomoc pro pacienty s roztroušenou sklerózou. V roce 2013 se IMPULS snažil získat podporu pro pacienty s roztroušenou sklerózou například benefičními koncerty pro IMPULS, dobročinnými aukcemi, 24hodinovým maratonem pro roztroušenou sklerózu MaRS a řadou dalších sbírkových či osvětových akcí. Spolupracoval také na dobročinných aktivitách jiných neziskových organizací u nás i v Evropě (Unie Roska, Občanské sdružení SMS, Klimmen Tegen MS nizozemská organizace atd.) Dále uvádíme chronologický přehled těch nejdůležitějších. MaRS ročník maratonu pacientů s roztroušenou sklerózou Praha 6, Upozornit na potřebu fyzické aktivity jako nedílné součásti léčby roztroušené sklerózy bylo smyslem již druhého ročníku vytrvalostního sportovního fitness maratonu MaRS, pořádaného Nadačním fondem IMPULS z iniciativy pacientů. Týmy složené z pacientů, lékařů, zdravotní sester, fyzioterapeutů, rodinných příslušníků, přátel i umělců se celý den střídaly v kontinuálním cvičení na cvičebních přístrojích v prostorách fitness klubu Hadovka Health & Fitness. Podpořit dobročinnou a osvětovou akci přišlo na dvě stovky pacientů a příznivců, mezi nimi i známé osobnosti jako Tereza Brodská, Jan Čenský, Otakar Brousek ml. či Ivan Hašek. V průběhu maratonu pokřtil prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc. knihu Drobnomalby od Renáty Schubertové psychoterapeutky MS centra v Praze 2. O hudební doprovod se postarala známá jazzová zpěvačka Hana Robinson a její Trio. Výtěžek v hodnotě Kč putoval na nákup fyzioterapeutických pomůcek pro pacienty s roztroušenou sklerózou. 18

19 Dražba umělecké faksimile Vyšehradského kodexu Nakladatelství a vydavatelství Tempus Libri spol. s r. o. se specializuje na výrobu přesných napodobenin vzácných rukopisů, historicky a kulturně výjimečných a hodnotných děl. Jednou z takových památek je i exkluzivní umělecká faksimile Vyšehradského kodexu krále Vratislava z 11. století, vůbec nejcennějšího latinského rukopisu u nás. Z limitované edice 199 číslovaných exemplářů obdržel Nadační fond IMPULS darem jeden výtisk. IMPULS jej ve spolupráci s internetovým portálem Aukro a za mediální podpory Rádia Impuls vložil do aukce, v níž byl vydražen za Kč. Výtěžek byl zčásti věnován pacientce s RS a výherkyni soutěže Rádia Impuls Pošli to dál, zčásti putoval na úhradu fyzioterapeutických cvičení pacientů s roztroušenou sklerózou. Benefiční koncert pro IMPULS Kostel sv. Anny, Praha 1, Již poosmé pozval Nadační fond IMPULS své dárce, partnery a spolupracovníky na benefiční koncert renomovaného multižánrového kvarteta Clarinet Factory. Vystoupení podpořil jako host jazzový mág Alan Vitouš a hudebník Jarda Svoboda. Zatímco výtěžky z minulých let putovaly na podporu fyzioterapie, získaná částka v roce 2013 ve výši Kč byla poukázána ve prospěch pacientského registru ReMuS. V rámci koncertu byl rovněž společností UNIMEX GROUP, a.s. předán nadačnímu fondu šek v hodnotě Kč. O netradiční vsuvku koncertu se postaral skladatel, hudebník a malíř Milan Cais, který zde představil svůj obraz Dvě místa dva světy, jenž v rámci křtu nového CD Clarinet Factory namaloval přímo na pódiu. Tento obraz byl o měsíc později vydražen v aukci ve prospěch Nadačního fondu IMPULS za Kč. Získané prostředky byly věnovány na stejný účel. Potkalo se tělo s duší Rekreační areál u Jetřichovic , , Projekt víkendových setkání odborníků a pacientů vznikl v roce 2010 za podpory Nadačního fondu IMPULS. Úspěšně běží již třetím rokem pod vedením psychoterapeutů a fyzioterapeutů MS centra v Praze 2 a externích lékařů. Je určen pacientům s roztroušenou sklerózou. V rámci seminářů se pacienti učí vy- 19

20 rovnat se s diagnózou pomocí aktivního přístupu k životu. Hledají souvislosti mezi psychikou a fyzickým stavem, duší a tělem, a seznamují se s různými fyzioterapeutickými a psychoterapeutickými praktikami. 16. Jedličkovy neuroimunologické a likvorologické dny Děkanát 1. LF UK, Praha 2, Sekce klinické neuroimunologie a likvorologie České neurologické společnosti ČLS JEP a Nadační fond IMPULS ve spolupráci s Nadačním fondem pro neurovědy a Czech production, s.r.o. se staly opět po dvou letech organizátory celostátního vědeckého sympózia s názvem 16. Jedličkovy neuroimunologické a likvorologické dny. Prestižní akce svým odborným programem, rozsahem a účastí zahraničních vědeckých kapacit tradičně vzbuzuje mimořádný zájem lékařů a vědeckých pracovníků z České a Slovenské republiky. Hlavními tématy sympozia byla paraneoplastická onemocnění, komplexní hodnocení aktivity roztroušené sklerózy (MR, OCT, psycholog etc.), invalidita u RS, pracovní schopnost a progresivní multifokální leukoencefalopatie. Ze zahraničních hostů na sympoziu vystoupily vědecké kapacity prof. Nancy Richert (USA) a prof. Angela Vincent (Oxford, GB). Climbing Mont Ventoux Charitativní cyklistická akce Provensálské Alpy, Francie, Tradici sportovních výstupů na mytickou horu Mont Ventoux v jižní Francii, spojenou se získáváním prostředků na výzkum a léčbu roztroušené sklerózy, založila v roce 2011 skupina nadšenců z nizozemské organizace Klimmen Tegen MS. V následujícím roce se podařilo akci úspěšně medializovat a přilákat zájem firem, takže z původních 16 účastníků se jich v květnu 2013 sešlo na startu 390. K akci se připojil i Nadační fond IMPULS, který pomohl vypravit sedmnáctičlennou českou posádku cyklistů z řad pacientů a lékařů. Za každého účastníka, který zdolal výšlap na vrcholek proslulé Větrné hory a dosáhl cíle, byl na konto nizozemské nadace připsán příspěvek 500 EUR. Na léčbu a výzkum roztroušené sklerózy se nizozemskému národnímu MS fondu podařilo získat úctyhodných EUR. 20

21 Hana Robinson pro IMPULS a křest kalendáře Klapzubova jedenáctka Divadlo ABC, Praha 1, Jazzové tóny v podání zpívající klavíristky Hany Robinson a jejích hostů rozezněly sál divadla ABC při benefičním koncertu Nadačního fondu IMPULS pořádaném ve prospěch pacientů s roztroušenou sklerózou. Zpěvačka, která aktivně spolupracuje s Nadačním fondem IMPULS několik let, vystoupila se skladbami ze své první sólové autorské desky Brouk v hlavě. Během večera byl pokřtěn kalendář s tématem Klapzubovy jedenáctky, jehož autorem je renomovaný fotograf Robert Vano. Tematika Klapzubovy jedenáctky nebyla pro kalendář 2014 zvolena náhodně. Bassův příběh o vůli a cvičení, které vede člověka k vytouženému cíli, je pro pacienty s roztroušenou sklerózou velkou motivací. Souboj s nevyléčitelnou nemocí vyžaduje totéž nasazení jako fotbalový zápas vůli, statečnost a poctivý trénink. Mercedes-Benz Prague Fashion Weekend 2013 Praha 1, Již počtvrté se pražské ulice na několik dní proměnily ve velké přehlídkové molo. Praha se stala dějištěm významné módní události pořádané po vzoru světových fashion weeků. Na podzimní Mercedes-Benz Prague Fashion Weekend 2013 se v premiéře představila řada módních návrhářů a designérů z Čech i Slovenska se svými aktuálními kolekcemi. Na prestižní akci prezentoval svoji práci i Nadační fond IMPULS. V době, kdy pražské centrum žilo módou a designem, bylo možné zakoupit za 350 Kč módní nákupní kabelu, tzv. Fashion bag. Z každého prodaného kusu pak organizátoři věnovali Nadačnímu fondu IMPULS 100 Kč. Celková částka ve prospěch Nadačního fondu IMPULS a projektu ReMuS představovala Kč. Vernisáž výstavy Cesta za duhou Praha 1, Již po jedenácté se stal Nadační fond IMPULS partnerem projektu Cesta za Duhou. Cílem je představit díla autorů s roztroušenou sklerózou, jejich pohled na svět kolem sebe, na svou nemoc. Právě různé formy uměleckého vyjádření tvoří součást terapie pacientů, pomáhají jim vyrovnat se s diagnózou a překonat její příznaky. Vernisáž kreseb, maleb, fotografií, šperků, prací z textilu či keramiky proběhla v prostorách Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství na Václavském náměstí za účasti řady autorů, příznivců a podporovatelů. 21

22 Tisková konference k projektu ReMuS Clarion Congress Hotel Prague Praha 9, Výsledky prvního výstupu z celostátního registru pacientů s roztroušenou sklerózou ReMuS prezentoval Nadační fond IMPULS na pracovní snídani spojené s tiskovou konferencí za laskavé podpory Clarion Congress Hotel Prague. Výstup se týkal dat za období od do , kdy bylo do projektu zapojeno pacientů ze tří specializovaných MS center VFN Prahy, Teplic a Jihlavy. Již první údaje z registru potvrdily statistiky známé z jiných zemí. I u nás dvě třetiny pacientů s roztroušenou sklerózou tvoří ženy, největší počet pacientů je mezi 20. až 40. rokem. Více než polovina pacientů, léčených nákladnými biologickými preparáty, zůstává práceschopných. Benefiční večer s dražbou šperků Praha 2, Zviditelnit práci lidí s roztroušenou sklerózou a podpořit je v jejich aktivitách bylo záměrem předvánočního benefičního večera s dražbou šperků. IMPULS jej pořádal v prostorách Velkého sálu Novoměstské radnice za laskavé podpory městské části Praha 2, která také převzala nad celou akcí záštitu. Za účasti starostky Prahy 2 Mgr. Jany Černochové byl během večera nadačnímu fondu slavnostně předán výtěžek z projektu Fashion bag od společnosti Mercedez-Benz v hodnotě Kč a finanční šek od společnosti ALBI Česká republika, a.s. v hodnotě Kč. Dary a zisk z aukce putovaly na podporu projektu celostátního registru pacientů ReMuS. Prezentace Nadačního fondu IMPULS Anglické gymnázium Praha 9, Zvyšovat sociální povědomí a debatovat o různých sociálních, polických, uměleckých a vědeckých tématech. To je smyslem tradičních setkání Lectures & Talks, které pro studenty a učitele pořádá Anglické gymnázium v Praze na Sokolovské ulici. Tématem listopadového setkání byla problematika roztroušené sklerózy alias nemoc mladých. Zástupci fondu se snažili nastínit studentům úskalí života s ereskou, představit práci fondu a ukázat, jak mohou pacientům pomoci. Cílem bylo osvětlit četná tabu o nemoci a přimět mladé lidi k zamyšlení nad vlastní společenskou zodpovědností. Do svého života s roztroušenou sklerózou daly na inspirativním setkání nahlédnout i novinářka Hana Rausová a zpěvačka Hana Robinson. Jejich vyprávění naslouchalo více než 200 studentů. Vánoční trhy Praha, Vánoční věnce, keramiku, svícny, obrázky a další vánoční dekorace vyrobené pacienty s roztroušenou sklerózou si mohli pořídit návštěvníci tradičních pražských vánočních trhů. IMPULS touto formou nejen podpořil činnost pacientů, ale zároveň prezentoval výsledky své celoroční práce. Kromě vánočního zboží zde bylo možné zakoupit i kalendář Roberta Vana Klapzubova jedenáctka či knihu skutečných příběhů pacientů s RS Drobnomalby. Výtěžek předvánoční sbírky ve výši Kč směřoval ve prospěch projektu ReMuS. 22

23 Bez druhých je život, láska a štěstí pouhou utopií. Jsme spolu navzájem propojeni tisíci vlákny. Jeden život závisí na druhém, žádný se bez druhého nemůže rozvinout. Phil Bosmans 23

24

25 Finanční část

26 Přehled majetku Nadačního fondu IMPULS Dva přístroje, které na základě výpůjčky užívá Neurologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze 1. GAITRite v částce: Kč 2. Spectralis v částce: ,47 Kč Seznam nadačních příspěvků přiznaných správních radou a vyplacených v roce 2013 v celkové výši Kč Příjemce příspěvku Účel Kč Fakultní nemocnice Brno příspěvková organizace se sídlem Jihlavská 20, Brno IČ: Česká asociace fotbalových hráčů, o. s. se sídlem Náměstí France Kafky 24/3, Praha 1 IČ: Oblastní charita Červený Kostelec středisko Domov sv. Josefa v Žirči se sídlem 5. května 1170, Červený Kostelec IČ: Fakultní nemocnice Hradec Králové se sídlem Sokolská 581, Hradec Králové IČ: Centrum pro demyelinizační onemocnění, databáze pacientů s RS projekt ReMuS kalendář Klapzubova jedenáctka osvěta roztroušené sklerózy pořízení rehabilitačních pomůcek Centrum pro demyelinizační onemocnění, databáze pacientů s RS projekt ReMuS Kč Kč Kč Kč 26

27 Nemocnice Jihlava příspěvková organizace se sídlem Vrchlického 461/59, Jihlava IČ: Fakultní nemocnice Plzeň příspěvková organizace Edvarda Beneše 1128/13, Plzeň IČ: Všeobecná fakultní nemocnice v Praze příspěvková organizace se sídlem U nemocnice 2, Praha 2 IČ: Všeobecná fakultní nemocnice v Praze příspěvková organizace se sídlem U nemocnice 2, Praha 2 IČ: Všeobecná fakultní nemocnice v Praze příspěvková organizace se sídlem U nemocnice 2, Praha 2 IČ: Všeobecná fakultní nemocnice v Praze příspěvková organizace se sídlem U nemocnice 2, Praha 2 IČ: Všeobecná fakultní nemocnice v Praze příspěvková organizace se sídlem U nemocnice 2, Praha 2 IČ: Centrum pro demyelinizační onemocnění, databáze pacientů s RS projekt ReMuS Centrum pro demyelinizační onemocnění, databáze pacientů s RS projekt ReMuS Centrum pro demyelinizační onemocnění, Karlovo nám. 32, Praha 2 fyzioterapeutická péče o pacienty s RS pomůcky pro individuální fyzioterapii zaměřenou na poruchy pánevního dna Centrum pro demyelinizační onemocnění, Karlovo nám. 32, Praha 2 databáze pacientů s RS projekt ReMuS Centrum pro demyelinizační onemocnění, Karlovo nám. 32, Praha 2 podpora fyzioterapie rehabilitační pomůcky Centrum pro demyelinizační onemocnění, Karlovo nám. 32, Praha 2 fyzioterapeutická péče o pacienty s RS úhrada nákladů na mzdu fyzioterapeutky Centrum pro demyelinizační onemocnění, Karlovo nám. 32, Praha 2 psychoterapeutická péče o pacienty s RS úhrada nákladů na mzdu psychoterapeutky Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč 27

28 Fakultní nemocnice Královské Vinohrady příspěvková organizace se sídlem Šrobárova 1150/50, Praha 10 IČ: Univerzita Karlova v Praze veřejnoprávní instituce se sídlem Ovocný trh 35, Praha 1 IČ: Fakultní nemocnice Olomouc příspěvková organizace se sídlem I. P. Pavlova 6, Olomouc IČ: Fakultní nemocnice Ostrava příspěvková organizace se sídlem 17. listopadu 1790/5, Ostrava Poruba IČ: Mgr. Lucie Keclíková se sídlem Tomanova 1150/70, Praha 6 Břevnov IČ: Mgr. Klára Novotná Žiželice Ing. Pavel Doležel Praha 5 Vladimír Hrabec Kobylí Monika Pajerová Jilemnice Centrum pro demyelinizační onemocnění, databáze pacientů s RS projekt ReMuS hlubokomrazicí box pro výzkumné účely Centrum pro demyelinizační onemocnění, databáze pacientů s RS projekt ReMuS Centrum pro demyelinizační onemocnění, databáze pacientů s RS projekt ReMuS víkendové programy Potkalo se tělo s duší vzdělávání fyzioterapeutů účast na 27. českém a slovenském neurologickém sjezdu, kurzech Ganganalyse a Neurac 1 podpora léčby preparátem Fampyra rekonstrukce bezbariérového bytu sociální rehabilitace Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč VYPLACENÉ NADAČNÍ PŘÍSPĚVKY CELKEM Kč 28

29 Náklady nadačního fondu, kontrola výdajů a hospodářský výsledek Celkové náklady na provoz Nadačního fondu IMPULS v roce 2013 činily Kč. Mzdové náklady Kč Ostatní daně a poplatky Kč Spotřeba materiálu Kč Cestovné 0 Kč Jiné náklady 0 Kč Účetní, auditorské a ostatní služby Kč Daň z příjmů 0 Kč Celkem Kč Statutem Nadačního fondu IMPULS je určeno, že celkové náklady související se správou nadačního fondu nesmějí ve vztahu k celkové hodnotě v daném roce poskytnutých nadačních příspěvků převýšit 50 % hodnoty, která nepřesahuje Kč a 10 % hodnoty, která přesahuje Kč. Možné náklady: 50 % z Kč = Kč + 10 % z Kč = Kč Celkové možné náklady dle statutu Nadačního fondu IMPULS: Skutečné náklady: Kč Kč V rámci úspor a snahy nasměrovat pomoc do skutečně potřebných oblastí provozní náklady činily pouze 58,47 % z celkově možných nákladů. 29

30 Dary a finanční příspěvky nadačnímu fondu v roce 2013 v celkové výši Kč Dary a finanční příspěvky od právnických osob vyšší nebo rovny Kč AiP Beroun, s.r.o. ALBI Česká republika, a.s. Auto Průhonice, a.s. BAYER, s.r.o. Biogen Idec (Czech Republic), s.r.o. Česká asociace fotbalových hráčů, o.s. GRACE LMC, s.r.o. JAGGA Beroun, s.r.o. Nadační fond AVAST Novartis, s.r.o. Orange controls, s.r.o. STEP Finance, a.s. Tempus Libri spol. s r.o. Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o. UNIMEX GROUP, a.s. Celkem Dary a finanční příspěvky od právnických osob nepřesahující Kč Celkem Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč 30

31 Dary a finanční příspěvky od fyzických osob vyšší nebo rovny Kč Jan Gerner prof. MUDr. Eva Havrdová, CSc. Jan Hitzger MUDr. Dana Horáková, Ph.D. Hana Miléřová MVDr. Hana Navrátilová Lukáš Nedbal Ing. Dušan Olejár Milan Otáhal Ing. Daniel Raus prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc. Marian Skrip Petr Sláma Jiří Valášek Milan Vojáček Jana Vojáčková Ing. Martin Vojta Celkem Dary a finanční příspěvky od fyzických osob nižší než Kč Celkem Dary a finanční příspěvky od dárců, kteří si nepřejí zveřejnění Celkem DARY A FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY ZA ROK 2013 CELKEM Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč 31

32 32 Zpráva nezávislého auditora pro správní radu nadačního fondu za rok 2013

33 33

34 34

35 Účetní uzávěrka a opis přílohy k účetní uzávěrce

36 36

37 37

38 38

6. 7. březen 2015 4. ročník

6. 7. březen 2015 4. ročník 6. 7. březen 2015 4. ročník Nadační fond IMPULS byl založen v roce 2000 s cílem podporovat komplexní a kvalitní léčbu roztroušené sklerózy, její výzkum a osvětovou MaRS = unikátní dobročinný, sportovní

Více

Výroční zpráva Nadačního fondu IMPULS

Výroční zpráva Nadačního fondu IMPULS Výroční zpráva Nadačního fondu IMPULS 2004 Obsah: A. Úvodní slovo B. Poslání nadace C. Základní informace D. Organizace nadace E. Činnost a aktivity nadace v roce 2004 F. Finanční zpráva o hospodaření

Více

Nadační fond IMPULS byl založen v roce 2000 s cílem podporovat komplexní a kvalitní léčbu roztroušené sklerózy, její výzkum a osvětovou činnost.

Nadační fond IMPULS byl založen v roce 2000 s cílem podporovat komplexní a kvalitní léčbu roztroušené sklerózy, její výzkum a osvětovou činnost. Nadační fond IMPULS byl založen v roce 2000 s cílem podporovat komplexní a kvalitní léčbu roztroušené sklerózy, její výzkum a osvětovou Unikátní dobročinná a sportovně osvětová kampaň 24 HODIN NEPŘETRŽITÉHO

Více

Výroční zpráva Nadačního fond Impuls

Výroční zpráva Nadačního fond Impuls Výroční zpráva Nadačního fond Impuls 2002 Obsah: Úvodní slovo předsedy správní rady nadačního fondu IMPULS Úvodní slovo Poslání nadace Základní informace Organizace nadace Činnost a aktivity nadace v roce

Více

Výroční zpráva Nadačního fond Impuls

Výroční zpráva Nadačního fond Impuls Výroční zpráva Nadačního fond Impuls 2003 Obsah: Úvodní slovo Poslání nadace Základní informace Organizace nadace Činnost a aktivity nadace v roce 2003 Finanční zpráva nadačního fondu Impuls Účetnictví

Více

Výroční zpráva za rok 2015

Výroční zpráva za rok 2015 Výroční zpráva Nadačního fondu za rok 2015 Výroční zpráva za rok 2015 Poděkování Děkujeme všem dárcům, kteří s laskavostí a láskou podpořili a podporují činnost Nadačního fondu IMPULS, ať již financemi,

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03 Autor: Růžena Krupičková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

Výroční zpráva Nadačního fondu IMPULS za rok 2014

Výroční zpráva Nadačního fondu IMPULS za rok 2014 V Z 2 0 Výroční zpráva Nadačního fondu IMPULS za rok 2014 1 4 Výroční zpráva Nadačního fondu IMPULS za rok 2014 Poděkování Děkujeme všem, kteří nás v tomto roce podpořili. Děkujeme všem, kteří s otevřeným

Více

Základní údaje o Nadačním fondu Uran (dále jen fond )

Základní údaje o Nadačním fondu Uran (dále jen fond ) Výroční zpráva za rok 2014 Základní údaje o Nadačním fondu Uran (dále jen fond ) Vznik fondu: 17. října 2014 Zápis do nadačního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl N, vložka 1 181: 10. prosince

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Sekce klinické neuroimunologie a likvorologie ČNS ČLS JEP 17. Jedličkovy dny 2015 Doc. MUDr. Radomír Taláb, CSc.

Sekce klinické neuroimunologie a likvorologie ČNS ČLS JEP 17. Jedličkovy dny 2015 Doc. MUDr. Radomír Taláb, CSc. Sekce klinické neuroimunologie a likvorologie ČNS ČLS JEP 17. Jedličkovy dny 2015 Doc. MUDr. Radomír Taláb, CSc. Období 05/2013 05/2015 Celkem 8 setkání 2x + vedoucí MSC ( 29.1.2014, 12.12.2014) Hlavní

Více

výroční zpráva nadačního fondu Impuls 2012 Impuls fund endowment report annual

výroční zpráva nadačního fondu Impuls 2012 Impuls fund endowment report annual výroční zpráva nadačního fondu Impuls 2012 annual report endowment fund Impuls 2012 Obsah Úvodem 5 Introduction 6 Vznik a poslání Nadačního fondu IMPULS 8 Establishment and Mission of the Endowment Fund

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Celostátní setkání pacientů 19. 10. 2012. LYMFOM HELP, o.s.

Celostátní setkání pacientů 19. 10. 2012. LYMFOM HELP, o.s. Celostátní setkání pacientů 19. 10. 2012 LYMFOM HELP, o.s. OBSAH 1. O sdružení a hlavní oblasti činnosti 2. Významné projekty a aktivity v roce 2012 3. Výhled do roku 2013 O SDRUŽENÍ A HLAVNÍ OBLASTI ČINNOSTI

Více

Výroční zpráva. nadačního fondu IMPULS. Schválená dne 01.04.2009

Výroční zpráva. nadačního fondu IMPULS. Schválená dne 01.04.2009 Výroční zpráva nadačního fondu IMPULS 2008 Schválená dne 01.04.2009 1 Obsah: A...3 Úvodní slovo...3 B...3 Poslání nadačního fondu...3 C...4 Základní informace...4 D...4 Organizace nadačního fondu...4 E...5

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING Eva Minaříková Institute for Research in School Education, Faculty of Education, Masaryk University Structure of the presentation What can we as teachers

Více

výroční zpráva Nadačního fondu Impuls

výroční zpráva Nadačního fondu Impuls výroční zpráva Nadačního fondu Impuls 2011 Obsah Pár slov úvodem 5 Vznik a poslání Nadačního fondu IMPULS 7 Zakladatelé a řídící a kontrolní orgány Nadačního fondu IMPULS k 31. 12. 2011 9 Běžné účty Nadačního

Více

Základní odborné pojmy z dané problematiky v anglickém jazyce 5)

Základní odborné pojmy z dané problematiky v anglickém jazyce 5) 116 Základní odborné pojmy z dané problematiky v anglickém jazyce 5) dar (gift) Dobrovolný převod majetku nezištně a bez protihodnoty. K podstatným náležitostem daru patří způsobilost dárce, úmysl dárce,

Více

Úvodní slovo předsedy správní rady 3. Účel nadačního fondu 4 6. Představujeme správní radu Nadačního fondu Evy Matějkové 7

Úvodní slovo předsedy správní rady 3. Účel nadačního fondu 4 6. Představujeme správní radu Nadačního fondu Evy Matějkové 7 Výroční zpráva 2014 Obsah Úvodní slovo předsedy správní rady 3 Účel nadačního fondu 4 6 Představujeme správní radu Nadačního fondu Evy Matějkové 7 Program podpory zdravotnictví 8 Program pro jesle a mateřské

Více

půjčky do 3 tisic jedna noc. Do hlavního vysílacího času se pak mají vrátit některé programy, jako třeba Ozák. Incident 1:Since I started the Qubee

půjčky do 3 tisic jedna noc. Do hlavního vysílacího času se pak mají vrátit některé programy, jako třeba Ozák. Incident 1:Since I started the Qubee půjčky do 3 tisic jedna noc. Do hlavního vysílacího času se pak mají vrátit některé programy, jako třeba Ozák. Incident 1:Since I started the Qubee service on 2nd week of January with 512kbs it was satisfactory

Více

Kdo jsme Čím se zabýváme Nabídka služeb pro veřejnou správu Ověřeno v praxi u tisíce uživatelů v podnikatelské a bankovní sféře Plně využitelné u

Kdo jsme Čím se zabýváme Nabídka služeb pro veřejnou správu Ověřeno v praxi u tisíce uživatelů v podnikatelské a bankovní sféře Plně využitelné u Kdo jsme Čím se zabýváme Nabídka služeb pro veřejnou správu Ověřeno v praxi u tisíce uživatelů v podnikatelské a bankovní sféře Plně využitelné u uživatelů ve veřejné správě Bez nutnosti nasazování dalšího

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona Tématická oblast DUM č. CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Anglický jazyk pro obor podnikání

Více

Výroční zpráva. nadačního fondu IMPULS. Schválená dne 04.06.2008

Výroční zpráva. nadačního fondu IMPULS. Schválená dne 04.06.2008 Výroční zpráva nadačního fondu IMPULS 2007 Schválená dne 04.06.2008 Obsah: A...3 Úvodní slovo...3 B...3 Poslání nadačního fondu...3 C...4 Základní informace...4 D...4 Organizace nadačního fondu...4 E...5

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

VS. shop? Kamenný obchod nebo e-

VS. shop? Kamenný obchod nebo e- VS. shop? Kamenný obchod nebo e- VS. Kamenný obchod nebo e-shop? Kdo jsem (krátce) Provozování butiku Fashion Systems Provozování e-shopu Příklad e-shopu Draculaclothing.com Přehlídky, eventy&online marketing

Více

Výroční zpráva. je registrovaná nezisková organizace sdružující mladé sklerotiky.

Výroční zpráva. je registrovaná nezisková organizace sdružující mladé sklerotiky. Výroční zpráva Občanského sdružení SMS za rok 2012 SMS je registrovaná nezisková organizace sdružující mladé sklerotiky. Mladými rozumíme lidi nejen věkem, ale hlavně duchem a aktivním přístupem k životu.

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB VE SPOJENÝCH ARABSKÝCH EMIRÁTECH 18. SRPNA 2014, PRAHA FOUNDATION OF THE CZECH BUSINESS CLUB Czech business community in the

Více

Socrates / Comenius Czech rep. 2006/2007

Socrates / Comenius Czech rep. 2006/2007 zobrazit. V pravděpodobně není k dispozici dostatek Restartujte počítač a o zobrazit. V pravděpodobně není k dispozici dostatek Restartujte počítač a o zobrazit. V pravděpodobně není k dispozici dostatek

Více

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Energy News 4 1 Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Na jaře příštího roku nabídneme našim zákazníkům již čtvrtý Pentagram a to Pentagram šamponů. K zavedení tohoto Pentagramu jsme se rozhodli na základě

Více

Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription

Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription DŮLEŽITÉ: Pro objednání MAPS musíte být členem Microsoft Partner Programu na úrovni Registered Member. Postup registrace do Partnerského programu naleznete

Více

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD CVIČENÍ K VIDEU 5 DVD PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD Na DVD si můžeš prohlédnout 4 ukázky správných a 4 ukázky nesprávných odpovědí těchto částí ústní maturitní zkoušky z angličtiny: 1) Interakce

Více

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 PRAGUE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 16 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 CEROS, Centrum komplexní neurorehabilitační péče pro nemocné s roztroušenou sklerózou, obecně prospěšná společnost Společnost zabývající se rozpracováváním a rozšiřováním koncepce

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

Social Media a firemní komunikace

Social Media a firemní komunikace Social Media a firemní komunikace TYINTERNETY / FALANXIA YOUR WORLD ENGAGED UČTE SE OD STARTUPŮ ANALYSIS -> PARALYSIS POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE

Více

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Energy news2 1 Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Doposud jste Energy znali jako výrobce a dodavatele humánních přírodních doplňků stravy a kosmetiky.

Více

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014 NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014 DUBEN 2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU Nadační fond Střední průmyslové školy Hranice (NF SPŠ) byl

Více

RAFAEL DĚTEM, nadační fond VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014

RAFAEL DĚTEM, nadační fond VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 RAFAEL DĚTEM, nadační fond VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBSAH: Úvodní slovo Základní údaje Poslání Hospodaření Poděkování dárcům Vážení a milí přátelé, RAFAEL DĚTEM, nadační fond byl založen, aby pomáhal zejména

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu:

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Budějovice Název materiálu: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Nadační fond Julinka Výroční zpráva 2015

Nadační fond Julinka Výroční zpráva 2015 Nadační fond Julinka Výroční zpráva 2015 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o Nadačním fondu Julinka 3. Struktura fondu 4. Poslání a účel fondu 5. Akce pořádané Nadačním fondem Julinka v roce 2014

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers (český text pro hostitelské organizace následuje na str. 3) 6.11. 11.11. 2015 Hotel Kaskáda, Ledeč nad Sázavou Husovo nám. 17, 584 01 Ledeč nad

Více

Vondřich I.: Potlačení ekzému kortikoidní terapií (KAZUISTIKA 4/2010)

Vondřich I.: Potlačení ekzému kortikoidní terapií (KAZUISTIKA 4/2010) Vondřich I.: Potlačení ekzému kortikoidní terapií (KAZUISTIKA 4/2010) VONDŘICH I.: POTLAČENÍ EKZÉMU KORTIKOIDNÍ TERAPIÍ KASUISTIKA Z POHLEDU LÉKAŘE, PSYCHOSOM, 2010;8(4), s. 249-252 Souhrn: Rád bych se

Více

Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti Butterfly-Aid za rok 2011. Motto: Naděje má křídla

Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti Butterfly-Aid za rok 2011. Motto: Naděje má křídla Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti Butterfly-Aid za rok 2011 Motto: Naděje má křídla 1 Obsah 1. Úvod - Slovo ředitelky 3 2. Struktura o.p.s... 3-4 3. Poslání a cíle 4 4. Historie společnosti 4-5

Více

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013 NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013 DUBEN 2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU Nadační fond Střední průmyslové školy Hranice (NF SPŠ) byl

Více

Nadační fond Šestý smysl Výroční zpráva 2013

Nadační fond Šestý smysl Výroční zpráva 2013 Nadační fond Šestý smysl Výroční zpráva 2013 3 Obsah Úvodní slovo předsedy správní rady 4 Základní údaje o nadačním fondu 6 Přehled činností nadačního fondu v roce 2013 8 Soupis nadačních příspěvků v roce

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Výroční zpráva. obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA

Výroční zpráva. obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA Období: 2005 1. Identifikační údaje: 1.1. Název firmy: LABYRINT BOHEMIA 1.2. Právní forma: obecně prospěšná společnost Obecně prospěšná společnost

Více

Kompetence sester z pohledu lékaře. Z. Mrozek KARIM LF a FN Olomouc Česká lékařská komora

Kompetence sester z pohledu lékaře. Z. Mrozek KARIM LF a FN Olomouc Česká lékařská komora Kompetence sester z pohledu lékaře Z. Mrozek KARIM LF a FN Olomouc Česká lékařská komora Vyhláška MZ č. 99/2012 o (minimálním!!!) personálním vybavení Personální zabezpečení zdravotní péče na operačním

Více

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight)

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight) POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Zora Smolková aj9-jes-smo-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans

Více

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_133 Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika slovesa

Více

Jak jsme se dostali k dobrovolnictví?

Jak jsme se dostali k dobrovolnictví? Jak jsme se dostali k dobrovolnictví? gymnázium je od roku 2008 členem mezinárodní sítě škol EAC (EAC = European Active Citizenship) spolupráci škol řídí nevládní organizace CESES se sídlem v italském

Více

Výroční zpráva za rok 2009

Výroční zpráva za rok 2009 Výroční zpráva za rok 2009 Annual Report 2009 1 Výroční zpráva Nadačního fondu Větrník za rok 2009 OBSAH: Úvodní slovo předsedkyně správní rady...3 Základní údaje o nadačním fondu...4 Programy nadačního

Více

Právní formy podnikání v ČR

Právní formy podnikání v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Právní formy podnikání v ČR Bakalářská práce Prokeš Václav Leden, 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Bankovnictví Právní formy podnikání v ČR Bakalářská

Více

ADC Young Creative. Brief MOBIL.CZ

ADC Young Creative. Brief MOBIL.CZ ADC Young Creative O ZNAČCE: MOBIL.CZ je virtuální mobilní operátor, který nabízí SIM karty, tarify, telefony a zdarma LTE internet. Každý zákazník si může vybrat ideální řešení pomocí webových stránek,

Více

Kids Fun Day Summer on the farm

Kids Fun Day Summer on the farm Kids Fun Day Summer on the farm IIK Grand Prix 2013 May 2013 For Grand Prix only Propagační materiály článek v interním ITS Bulletinu Dear Parents and Colleagues, The ITS Kids Fun Day is just around the

Více

Výroční zpráva. nadačního fondu IMPULS. Schválená dne 25.04.2007

Výroční zpráva. nadačního fondu IMPULS. Schválená dne 25.04.2007 Výroční zpráva nadačního fondu IMPULS 2006 Schválená dne 25.04.2007 Obsah: A...3 Úvodní slovo...3 B...3 Poslání nadačního fondu...3 C...4 Základní informace...4 D...4 Organizace nadačního fondu...4 E...5

Více

AJ 3_20_American_holidays.notebook. April 14, 2014. 1.Úvodní strana

AJ 3_20_American_holidays.notebook. April 14, 2014. 1.Úvodní strana 1.Úvodní strana 1 AMERICAN FESTIVALS AJ 3 Konverzační témata DUM č. 20 septima osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Butterfly-Aid za rok 2014. Motto: Naděje má křídla. Obecně prospěšné společnosti

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Butterfly-Aid za rok 2014. Motto: Naděje má křídla. Obecně prospěšné společnosti VÝROČNÍ ZPRÁVA Obecně prospěšné společnosti Butterfly-Aid za rok 2014 Motto: Naděje má křídla Obsah 1. Úvod - slovo ředitelky... 1 2. Struktura organizace... 1 3. Poslání... 2 4. Historie společnosti...

Více

Výroční zpráva 2013. Obsah. Úvodní slovo předsedy správní rady o Nadačním fondu Střední průmyslové školy stavební Valašské Meziříčí

Výroční zpráva 2013. Obsah. Úvodní slovo předsedy správní rady o Nadačním fondu Střední průmyslové školy stavební Valašské Meziříčí Nadační fond Střední průmyslové školy stavební ve Valašském Meziříčí 757 01 Valašské Meziříčí, Máchova 10, IČ 44740671 tel.: 571 751 011, fax: 571 751 010, e-mail:nadfond@spsstavvm.cz Výroční zpráva 2013

Více

Výroční zpráva o činnosti Nadačního fondu Umbilicus v roce 2013

Výroční zpráva o činnosti Nadačního fondu Umbilicus v roce 2013 Výroční zpráva o činnosti Nadačního fondu Umbilicus v roce 2013 Zprávu předkládá správní rada NADAČNÍHO FONDU UMBILICUS zastoupená Kateřinou Waldmannovou 26. března 2014 1. Vznik Nadačního fondu a jeho

Více

VY_22_INOVACE_84. P3 U3 Revision

VY_22_INOVACE_84. P3 U3 Revision VY_22_INOVACE_84 P3 U3 Revision Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 7. 1. Complete with will/won t have travel drive solve need be (2x) My dad thinks

Více

Výroční zpráva Nadačního fond Impuls

Výroční zpráva Nadačního fond Impuls Výroční zpráva Nadačního fond Impuls 2001 Obsah Slovo úvodem Roztroušená skleróza mozkomíšní Představení Nadačního fondu Impuls Zpráva o činnosti organizace Představení členů organizace Hospodaření organizace

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging

Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging Energy News1 1 Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging Již v minulém roce jsme Vás informovali, že dojde k přebalení všech tří zelených potravin do nových papírových obalů, které

Více

Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2011 do 31.12.2011

Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2011 do 31.12.2011 Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2011 do 31.12.2011 Účetní jednotka Název : Nadační fond Naděje pro Vaše srdce Sídlo : Střimelická 2498 / 12, 141 00 Praha 4

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona Tématická oblast DUM č. CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Anglický jazyk pro obor podnikání

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona Označení materiálu II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách VY_22_INOVACE_Mrh14 Vypracoval(a),

Více

Ošetřovací plán Treatment Plan

Ošetřovací plán Treatment Plan Ošetřovací plán Treatment Plan Czech / Česky Contents 1. Contents 2. Examination 3. Periodontitis ( Gum Disease ) 4. Treatment 5. Root Treatment 6. Crown 7. Extraction 8. Dentures 9. Exemption 10. HC2

Více

VY_22_INOVACE_60 MODAL VERBS CAN, MUST

VY_22_INOVACE_60 MODAL VERBS CAN, MUST VY_22_INOVACE_60 MODAL VERBS CAN, MUST Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 9. MODAL VERBS CAN, MUST, SHOULD 1/ Connect the verbs to their future forms.

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.01.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_14_AJ_G

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.01.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_14_AJ_G Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.01.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_14_AJ_G Ročník: IV. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk anglický

Více

Výroční zpráva 2007. Obsah I. Základní údaje o fondu II. Zpráva Správní rady o hospodaření v roce 2007 III. Činnost Správní rady IV.

Výroční zpráva 2007. Obsah I. Základní údaje o fondu II. Zpráva Správní rady o hospodaření v roce 2007 III. Činnost Správní rady IV. Výroční zpráva 2007 Obsah I. Základní údaje o fondu II. Zpráva Správní rady o hospodaření v roce 2007 III. Činnost Správní rady IV. Zpráva revizora Přílohy I. Účetní závěrka roku 2007 II. Příloha tvořící

Více

Příloha k účetní závěrce Rozvahový den: 31. 12. 2010 (údaje jsou uváděny v korunách) AMELIE, o. s.

Příloha k účetní závěrce Rozvahový den: 31. 12. 2010 (údaje jsou uváděny v korunách) AMELIE, o. s. Příloha k účetní závěrce Rozvahový den: 31. 12. 2010 (údaje jsou uváděny v korunách) AMELIE, o. s. Registrace: Ministerstvo vnitra dne 22. 12. 2006 č. 27052141 Sídlo: Praha IČ: 27052141 právní forma: občanské

Více

Výroční zpráva nadačního fondu IMPULS

Výroční zpráva nadačního fondu IMPULS Výroční zpráva nadačního fondu IMPULS Výroční zpráva nadačního fondu IMPULS za rok 2010 Obsah Pár slov úvodem 5 Vznik a poslání nadačního fondu IMPULS 7 Zakladatelé a řídící a kontrolní orgány nadačního

Více

N A D A Č N Í F O N D

N A D A Č N Í F O N D N A D A Č N Í F O N D K A R D I N Á L A M I L O S L A V A V L K A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 6 Úvodní slovo pro výroční zprávu Nadačního fondu kardinála Miloslava Vlka za rok 2006 Vážení přátelé,

Více

1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní

1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní 1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní Kritéria pro IV. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016

Více

Just write down your most recent and important education. Remember that sometimes less is more some people may be considered overqualified.

Just write down your most recent and important education. Remember that sometimes less is more some people may be considered overqualified. CURRICULUM VITAE - EDUCATION Jindřich Bláha Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Bc. Jindřich Bláha. Dostupné z Metodického

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

AJ 3_08_Shopping.notebook. November 08, 2013. úvodní strana

AJ 3_08_Shopping.notebook. November 08, 2013. úvodní strana úvodní strana 1 SHOPPING AJ 3 Konverzační témata DUM č. 8 sexta osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

EURO přeshraniční platba

EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba je platební příkaz splňující následující kriteria: Je předložen elektronicky Je požadováno standardní provedení (tj. nikoliv urgentní nebo expresní) Částka

Více

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU ČR, s.p. Letecká informační služba AIR NAVIGATION SERVICES OF THE C.R. Aeronautical Information Service Navigační 787 252 61 Jeneč A 1/14 20 FEB +420

Více

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people.

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people. Otázka: Shopping Jazyk: Angličtina Přidal(a): Maoam 1)DO YOU PREFER SMALL SHOPS TO SHOPPING CENTERS? UPŘEDNOSTŇUJETE MALÉ OBCHODY PŘED NÁKUPNÍMI CENTRY? I prefer a small shop in front of shopping centers

Více

EURAXESS pomáhá vědcům

EURAXESS pomáhá vědcům Mgr. et Mgr. Hana Hušková EURAXESS pomáhá vědcům Podpora mobility a vzdělávání výzkumných pracovníků Obsah 1. Co je EURAXESS? 2. EURAXESS Jobs 3. EURAXESS Services 4. EURAXESS Rights 5. EURAXESS Links

Více

Výroční zpráva. Výroční zpráva Nadace Auxilia 2010 str. 1

Výroční zpráva. Výroční zpráva Nadace Auxilia 2010 str. 1 Výroční zpráva 2010 str. 1 ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy a vážení pánové, nadešel čas poděkovat všem, kteří pomáhali Nadaci Auxilia naplňovat její poslání a sami se tak podíleli na rozvoji, stabilitě a profesionalizaci

Více

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz ENVIRONMENTAL EDUCATION IN www.skola.obecpaseka.cz RAINBOW SCHOOL and ECO-SCHOOL IN PASEKA Red color symbolize education. Orange color Yellow color Green color Azure color Blue color Violet color symbolize

Více

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008 Energy News 4 Inovace Innovations 1 Fytomineral Tímto Vám sdělujeme, že již byly vybrány a objednány nové lahve a uzávěry na produkt Fytomineral, které by měly předejít únikům tekutiny při přepravě. První

Více