Obsah. Annual Report

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah. Annual Report 2013 45"

Transkript

1

2 Poděkování Upřímné poděkování patří všem partnerům Nadačního fondu IMPULS, kteří svoji společenskou odpovědnost neprokazují prázdnými frázemi, nýbrž konkrétními činy. Děkujeme všem, kterým osud lidí s roztroušenou sklerózou není lhostejný. Všem, kteří důvěřují Nadačnímu fondu IMPULS a vidí, že jeho snaha vrátit pacienty s nezvratnou diagnózou do aktivního života, má smysl. Jen díky Vám mohou být naše prostředky na podporu léčby lidí s roztroušenou sklerózou tak velkorysé. Ti, kterým osud do života přivál onoho nezvaného souputníka roztroušenou sklerózu, možnost volby neměli. Vy ano. A o to více si Vaší pomoci ceníme. Děkujeme.

3 Obsah Několik slov o Nadačním fondu IMPULS 5 Ohlédnutí za rokem Statut a cíle Nadačního fondu IMPULS 8 Zakladatelé, řídící a kontrolní orgány Nadačního fondu IMPULS k Běžné účty Nadačního fondu IMPULS 11 Formy darů 12 Shrnutí činnosti Nadačního fondu IMPULS v roce Přehled veřejně prospěšných aktivit fondu v roce Finanční část Přehled majetku Nadačního fondu IMPULS 26 Seznam nadačních příspěvků přiznaných správní radou a vyplacených v roce Náklady nadačního fondu, kontrola výdajů a hospodářský výsledek 29 Dary a finanční příspěvky nadačnímu fondu v roce Zpráva nezávislého auditora pro správní radu nadačního fondu za rok Účetní uzávěrka a opis přílohy k účetní uzávěrce Zpráva dozorčí rady za rok Účetní uzávěrka a její schválení 43 Annual Report

4 Pověz mi o tom a já zapomenu. Ukaž mi to a já si to možná zapamatuji. Zapoj mne a já pochopím. indiánské rčení

5 Několik slov o Nadačním fondu IMPULS IMPULS je jediným nadačním fondem v České republice, který již 13 let podporuje léčbu pacientů s roztroušenou sklerózou mozkomíšní. Jako jediná nestátní nezisková organizace v EU je zřizovatelem celostátního registru pacientů s roztroušenou sklerózou (ReMuS), jeho financování zajišťuje z vlastních nadačních zdrojů. Finančně podporuje zejména 15 specializovaných MS center pro diagnostiku a léčbu roztroušené sklerózy po celé ČR. Přispívá na projekty v oblasti fyzioterapie a psychoterapie, které nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění. Podporuje a medializuje sportovní a umělecké aktivity pacientů. Věnuje se podpoře vědy, vzdělávání, výzkumu a osvětové činnosti v oblasti roztroušené sklerózy. Je členem Asociace nadačních fondů při Fóru dárců a držitelem Známky kvality Fóra dárců. Spolupracuje se Sekcí klinické neuroimunologie a likvorologie České neurologické společnosti ČLS JEP a řadou uznávaných odborníků a lékařů. Posláním Nadačního fondu IMPULS je všestranně pomáhat pacientům a podporovat odborníky v léčbě roztroušené sklerózy mozkomíšní. 5

6 Jak se stát dárcem Nadačního fondu IMPULS? Finanční dary lze poukázat několika způsoby: Převodem na účet Bankovním převodem na účet číslo /0100 DMS Prostřednictvím dárcovské SMS ve tvaru DMS IMPULS na číslo Cena jedné DMS je 30 Kč, NF IMPULS obdrží 28,50 Kč. DMS roční Prostřednictvím dárcovské SMS ve tvaru DMS ROK IMPULS na číslo Roční podpora je 12 x 30 Kč. NF IMPULS obdrží 28,50 Kč z každé DMS. Online pomocí PaySec nebo platební karty Prostřednictvím elektronické peněženky PaySec a platebních karet online přes webové stránky Pokud máš minulost, s níž nejsi spokojen, zapomeň na ni, hned teď. Představ si pro sebe nový život a uvěř v něj. Soustřeď se jenom na ty okamžiky, v nichž jsi dosáhl toho, po čem jsi toužil. To ti dodá sílu, pomůže ti získat, po čem toužíš. Paulo Coelho 6

7 Ohlédnutí za rokem 2013 Každým rokem předkládáme veřejnosti výroční zprávu. Není podstatné, zda musíme, podstatné je, že chceme. Chceme, aby se veřejnost transparentně dozvěděla o třináctileté existenci našeho nadačního fondu, o všem, čím se snažíme ulehčit velké břímě, které bylo naloženo na bedra některým z nás. Třináct let je pro někoho obdobím dlouhým, pro někoho krátkým. Záleží na úhlu pohledu každého z nás. Z pohledu nadačního jsme ušli velký kus cesty. Dnes už s úsměvem vzpomínáme na první impulsí nesmělé krůčky, na radost z prvních darů, na nadšení z každé nové infuzní pumpy či polohovací postele, kterou jsme mohli koupit. Postupně přibývali dárci a partneři, a my jsme mohli uvádět do života projekty, které byly v začátcích pouhým snem. Projekty, kterými financujeme to, co by jinak vůbec nebylo. Třináctka je vnímána jako šťastné číslo. I pro IMPULS byl třináctý rok šťastným rokem, ve kterém si nadační fond našel svoje stálé společenské ukotvení a získal mnoho nových příznivců a podporovatelů. Jenom díky nim se podařilo historicky poskytnout nejvíce potřebného. Roztroušená skleróza není o zapomínání. Je to diagnóza mnoha tváří a mnoha podob. Je nevyzpytatelná a nepředvídatelná, nelze se jí bránit. Jednoho dne přijde a zůstane s námi do konce života. Každý nemocný má svoji vlastní roztroušenou sklerózu, proto je tak těžké najít příčinu onemocnění a lék, který by ji dokázal vyléčit. Víme, že nelze dělat vše, přesto se snažíme život s touto nezvanou přítelkyní ulehčit našimi projekty. Ať již terapií, osvětou nebo výzkumem. Stejně tak jako si nemůžeme koupit štěstí, nemůžeme si koupit ani trvalou přízeň. Tu si můžeme pouze zasloužit tím, co a jak děláme. Stejně tak nelze najít dostatečný způsob jak poděkovat těm, bez jejichž podpory bychom se neobešli. Přijměte laskavě tuto výroční zprávu jako souhrn dosaženého, jehož rekapitulací děkujeme všem, kteří nám pomohli, pomáhají a pomáhat budou. Váš Nadační fond IMPULS Tato výroční zpráva byla schválena správní radou Nadačního fondu IMPULS ke dni

8 Statut a cíle Nadačního fondu IMPULS Nadační fond IMPULS byl založen dne jako první a do této doby také jediný subjekt zaměřený výhradně na problematiku roztroušené sklerózy mozkomíšní. Oblasti působení fondu jsou přesně vymezeny statutem a zakládací listinou. Jeho posláním je šíření osvěty o této málo známé nemoci, získávání finančních darů na úhradu léčebných a rehabilitačních projektů pro pacienty s roztroušenou sklerózou, podpora vědecké a výzkumné práce týkající se nemoci. Práce Nadačního fondu IMPULS je založena na transparentním rozdělování získaných finančních prostředků na projekty, které pomohou co největšímu počtu příjemců pacientů s roztroušenou sklerózou. Toto onemocnění patří k nejnákladnějším neurologickým poruchám. Průměrné roční náklady na léčbu jednoho nemocného u nás přesahují 250 tisíc korun. Pojišťovny léčbu v plné výši nehradí, nefinancují plně ani nezbytnou rehabilitační péči. Práce nadačního fondu proto začíná tam, kde veřejné finance končí v oblasti fyzioterapie, psychoterapie, osobní terapie. Nadační příspěvky směřují především do specializovaných zařízení a center pro léčbu roztroušené sklerózy. Za 13 let své existence se Nadační fond IMPULS stal důvěryhodným subjektem a garantem nezávislosti. O tom svědčí i fakt, že se v roce 2013 stal zřizovatelem prvního celostátního registru pacientů s roztroušenou sklerózou v České republice. Registr ReMuS, který již rok shromažďuje důležitá data o vývoji nemoci, nákladovosti a efektivnosti dlouhodobé léčby, se podařilo prosadit napříč státními i soukromými zdravotnickými organizacemi. Jedinečnost projektu spočívá v tom, že se správy, organizace i kompletního finančního zajištění registru ujala nestátní nezisková organizace. Ke konci roku 2013 se do registru zapojilo již téměř 3 tisíce pacientů, a ReMuS se tak stal jedním z nejpočetnějších registrů pacientů s roztroušenou sklerózou vůbec. Česká republika měla v roce 2013 odhadem 17 tisíc lidí s roztroušenou sklerózou mozkomíšní. Přesný počet neznáme. Víme však, že nemocných raketově přibývá. Každým rokem si vyslechne nezvratnou diagnózu dalších tisíc pacientů. Převažují mezi nimi lidé v mladším a středním věku mezi 20 a 40 lety. Věková hranice v posledních letech klesá i mezi dospívající a děti. Mezi pacienty se znenadání ocitají lidé na počátku rodinného i kariérního života. Ze dne na den jsou vyřazeni z pracovního života a stávají se závislými na pomoci rodiny, posléze i státu. Je v zájmu společnosti poskytnout těmto pacientům včasnou a komplexní léčbu, udržet jejich práceschopnost a kvalitu života. O to usiluje i Nadační fond IMPULS. Stále je pro koho pracovat, komu pomáhat. Stále existují potřební, kvůli kterým stojí za to naplňovat základní cíle, které si IMPULS vytyčil. 8

9 Hlavní cíle Nadačního fondu IMPULS 1. Podpora komplexní léčby roztroušené sklerózy prostřednictvím specializovaných MS center 2. Podpora diagnostiky a léčby roztroušené sklerózy 3. Podpora rehabilitace, zejména fyzioterapie a psychoterapie jako nedílné součásti léčby 4. Podpora vědy a výzkumu 5. Osvětová a vzdělávací činnost Mám spoustu jizev, ale také v sobě nesu okamžiky, k nimž by nedošlo, kdybych se neodvážil překročit své hranice. Paulo Coelho 9

10 Zakladatelé, řídící a kontrolní orgány Nadačního fondu IMPULS k Název IMPULS, nadační fond Sídlo Kateřinská 30, Praha 2 IČ Vznik 6. dubna 2000, zapsán v nadačním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu N, vložka 325. Dozorčí rada předseda dozorčí rady: Ing. Petr Štěpán členové dozorčí rady: Mgr. Marta Gellová K je třetí místo člena dozorčí rady neobsazené. Všichni členové správní a dozorčí rady pracovali po celou dobu výkonu svojí funkce bez nároku na finanční odměnu. Zakladatelé Nadačního fondu IMPULS a výše jejich vkladu do vlastního jmění Zdena Hadrbolcová prof. MUDr. Eva Havrdová, CSc. prof. ThDr. Jan Heller prof. MUDr. Soňa Nevšímalová, DrSc. JUDr. Cyril Svoboda JUDr. Martin Šolc Ing. Jaroslav Zika vklad Kč vklad Kč vklad Kč vklad Kč vklad Kč vklad Kč vklad Kč Výkonná ředitelka Nadačního fondu IMPULS Jana Vojáčková Správní rada předsedkyně správní rady: členové správní rady: Ing. Kateřina Bémová JUDr. Ing. Ariana Bučková Ing. Jiří Hrabák MVDr. Hana Navrátilová JUDr. Martin Šolc Mgr. Vladimíra Volková Kontakty webové stránky 10

11 Běžné účty Nadačního fondu IMPULS Běžný účet Nadačního fondu IMPULS číslo /0100 Je veden u Komerční banky, a.s., pobočka Václavské nám. 42, Praha 1. Podpisové právo k tomuto účtu mají členové správní rady Ing. Kateřina Bémová, MVDr. Hana Navrátilová a účetní nadačního fondu Ing. Jiří Polenda. Byl založen při vzniku Nadačního fondu IMPULS a je využíván dodnes jako komunikační účet, ze kterého jsou hrazeny výdaje nadačního fondu. Jsou na něj přijímány finanční dary a poskytovány z něj nadační příspěvky. Účet pro veřejnou sbírku Nadačního fondu IMPULS číslo /2700 Je veden u UniCredit Bank, a.s., pobočka Na Pankráci 58, Praha 4. Byl zřízen pro účely veřejné sbírky, která byla zahájena dne pronájmem telefonní linky. Rozhodnutím Magistrátu hl. m. Prahy byla sbírka dne prodloužena na dobu neurčitou. Podpisové právo k tomuto účtu má členka správní rady MVDr. Hana Navrátilová a výkonná ředitelka Jana Vojáčková. Další účty nadačního fondu Běžný účet číslo /4000 Byl založen dne u LBBW Bank CZ, a.s., veden je u pobočky Václavské náměstí 795/40, Praha 1. Na tento účet byla převedena část finančních zdrojů nadačního fondu z důvodu jejich příznivějšího zhodnocení. Podpisové právo k tomuto účtu má členka správní rady MVDr. Hana Navrátilová a výkonná ředitelka Jana Vojáčková. Běžný účet číslo /2700 Byl založen dne u UniCredit Bank, a.s., veden je u pobočky Na Pankráci 58, Praha 4. K tomuto účtu byl zřízen termínovaný vklad a dva majetkové účty s cennými papíry z důvodu vyššího zhodnocení finančních prostředků. Podpisovým právem k tomuto účtu disponuje členka správní rady MVDr. Hana Navrátilová a výkonná ředitelka Jana Vojáčková. Běžný účet číslo /2010 Byl založen dne u Fio banky, a.s., veden je u pobočky V celnici 1028/10, Praha 1, pro účely projektu registru pacientů s roztroušenou sklerózou ReMuS. Podpisové právo má výkonná ředitelka Jana Vojáčková a účetní nadačního fondu Ing. Jiří Polenda. 11

12 Formy darů Finanční podpora Transparentnost, účelnost a efektivita. To jsou priority, kterými se Nadační fond IMPULS při nakládání s přijatými finančními dary řídí. Všem svým dárcům IMPULS může zaručit, že účelově vázané dary beze zbytku použije na daný projekt. Příspěvky bez přesného určení transparentním způsobem posoudí a poukáže na projekty, jež pomohou maximálnímu počtu pacientů. Dárci mohou přispívat fondu několika způsoby pomocí své platební karty, elektronické peněženky PaySec, standardním bankovním převodem nebo dárcovskou SMS. Mohou zvolit jednorázový nebo pravidelný převod přímo z webových stránek nebo využít projekt darujspravne.cz. Nadační fond pořádá během roku řadu dobročinných a sbírkových akcí. Zde mohou příznivci podporovat veřejně prospěšnou práci fondu prostřednictvím aukcí, nákupem výrobků či sbírkou do zapečetěných pokladniček. Hmotná podpora a dobrovolnická činnost Velmi cennou a vítanou pomocí pacientům s roztroušenou sklerózou jsou vedle finančních darů také dary hmotné povahy. Ať již se jedná o konkrétní rehabilitační pomůcky, sportovní vybavení, náčiní a cvičební doplňky pro fyzioterapii či jiné předměty po dohodě s příjemci. Nadační fond IMPULS je poukazuje účelově konkrétním příjemcům či projektům. Důležitou podporou práce nadačního fondu je i osobní angažovanost. IMPULS spolupracuje s týmem dobrovolníků z řad jednotlivců i firem, kteří se podílejí na organizování akcí a přípravě projektů. Všem dárcům a podporovatelům patří za nezištné poskytnutí peněžní, hmotné či osobní pomoci velké poděkování. 12

13 Shrnutí činnosti Nadačního fondu IMPULS v roce 2013 Finančně podporovat komplexní léčbu a diagnostiku roztroušené sklerózy, její výzkum, vzdělání a osvětu, to byly hlavní cíle Nadačního fondu IMPULS v roce Veškerá práce a aktivity fondu proto probíhaly v kontextu těchto závazků. Podpora komplexní léčby roztroušené sklerózy prostřednictvím specializovaných MS center Mluvíme-li o komplexní léčbě roztroušené sklerózy, máme na mysli dlouhodobý program různých metod a léčebných postupů směřujících k zastavení progrese onemocnění. V minulých letech bylo prvořadým úkolem Nadačního fondu IMPULS vytvořit tým odborníků lékařů a specialistů, kteří jsou pacientům k dispozici na jednom odborném pracovišti. Takovým místem se stalo specializované Centrum pro demyelinizační poruchy Neurologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze na Karlově náměstí. Dnes funguje po celé republice patnáct center. V roce 2013 poskytl Nadační fond IMPULS odborným centrům pro léčbu roztroušené sklerózy finanční prostředky jak na úhradu odborného personálu, tak na přístrojové vybavení fyzioterapeutů. Jmenujme například nákup rehabilitačních pomůcek pro individuální fyzioterapii pánevního dna pro MS centrum v Praze nebo pořízení rehabilitačních pomůcek do Domova sv. Josefa v Žirči u Dvora Králové, lůžkového zařízení se specializací na roztroušenou sklerózu. Cílem nadačního fondu do dalších let je zajistit kvalifikovanou fyzioterapeutickou, psychoterapeutickou péči, v případě potřeby i služby sociálního pracovníka pro všechna MS centra v celé republice. V roce 2013 fond přispěl na léčbu ve specializovaných centrech úhrnem Kč. Podpora rehabilitace Oddělit podporu MS center a rehabilitace nelze úplně, ale tímto rozdělením jsme chtěli i podtrhnout význam rehabilitace jako takový. Základem úspěchu terapie u pacientů s roztroušenou sklerózou je nasazení správných rehabilitačních aktivit. Nadační fond IMPULS se snaží pomáhat pacientům s rehabilitací jak po psychické, tak po fyzické stránce, neboť roztroušená skleróza je onemocnění, u něhož jsou tyto dvě oblasti velmi úzce propojeny. Duševní a fyzická kondice významně ovlivňuje pozitivní účinek léčby. 13

14 Vzhledem k tomu, že úhrada rehabilitace leží z větší části na bedrech pacientů, věnuje Nadační fond IMPULS značnou část svých prostředků, aby pacientům ulehčil právě v této oblasti. Díky finančním příspěvkům Nadačního fondu IMPULS se podařilo v Centru pro demyelinizační onemocnění Neurologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze, kde se léčí přes 4 tisíce pacientů, nabídnout v Česku ojedinělé rehabilitační služby. V roce 2013 IMPULS vybavil centrum novými fyzioterapeutickými pomůckami a financoval rehabilitace pacientů pod vedením kvalifikovaných pracovníků. Od roku 2010 IMPULS financuje projekt Podpora psychoterapie u pacientů s RS, který je zaměřen na včasnou a dostupnou psychoterapeutickou péči. Hlavním cílem projektu je pomoci pacientům (i jejich blízkým) naučit se žít se svojí nemocí a snížit pokud možno na minimum negativní faktory, které s sebou může nemoc přinášet. Již třetím rokem běží díky příspěvkům Nadačního fondu IMPULS úspěšný projekt víkendových setkání Potkalo se tělo s duší. Pacienti se na nich učí aktivnímu přístupu k sobě samému, přijetí nemoci, uvědomění si psychosomatických souvztažností. Rozšiřují si znalosti o možnostech komplexní rehabilitace, která může zabránit vzniku bludného kruhu depresí, pasivity a sociální izolace. Garantem odbornosti celého projektu se stala fyzioterapeutka Mgr. Lucie Keclíková a psychoterapeutka Renáta Schubertová z MS centra v Praze vedeného prof. MUDr. Evou Havrdovou, CSc., světově uznávanou odbornicí na léčbu roztroušené sklerózy. IMPULS poskytuje maximální podporu také pacientům, kteří bojují s onemocněním individuálními sportovními výkony, uměleckou prací či rukodělnými aktivitami a chtějí jimi motivovat i další pacienty. Nadační fond jim pomáhá s medializací jejich práce. V roce 2013 uspořádal aukci šperků pacientky Mgr. Lenky Matouškové a podpořil distribuci knihy se skutečnými příběhy pacientů Drobnomalby od psychoterapeutky Renáty Schubertové. Organizačně zastřešil také tým českých cyklistů z řad pacientů, lékařů a specialistů při jejich účasti na charitativní cyklistické akci Climbing Mont Ventoux v jižní Francii. Fond se pravidelně účastní výstavy uměleckých prací pacientů s roztroušenou sklerózou Cesta za duhou. Na projekty rehabilitační péče putovalo v roce 2013 z nadačních peněz Kč. Podpora vědy a výzkumu Roztroušená skleróza patří mezi agresivní autoimunitní onemocnění, která na svůj lék stále čekají. Jedinou účinnou léčbu nabízí chronická protizánětlivá terapie, která je u řady pacientů schopna uchránit nervový systém a tím dramaticky ovlivnit jejich další prognózu. Nadační fond IMPULS cíleně podporuje vědecké a výzkumné projekty, které se snaží přispět vývoji nových léků a k lepší budoucnosti pacientů. V roce 2013 se podařilo například z prostředků nadačního fondu realizovat nákup hlubokomrazicího boxu pro výzkumné účely 1. LF Univerzity Karlovy v Praze. Na tyto projekty v roce 2013 věnoval Kč. Projekt ReMuS Stěžejním projektem v oblasti výzkumu je celostátní pacientský registr ReMuS. Odstartoval v lednu 2013 po deseti letech diskuzí a více než roce intenzivních příprav. První celorepublikový registr pacientů s roztroušenou sklerózou u nás shromažďuje data o vývoji nemoci, účincích konkrétních léků a bezpečnosti dlouhodobé léčby. Jeho zřizovatelem a provozovatelem se stal Nadační fond IMPULS ve spolupráci se Sekcí neuroimunologie a likvorologie České neurologické společnosti ČLS JEP. Jedná se o naprosto ojedinělou situaci v rámci EU, kdy je celostátní registr financován nestátní neziskovou organizací pouze z nadačních prostředků. Cílem registru je zmapovat skutečnou situaci v ČR počet pacientů, závažnost postižení, počet nově diagnostikovaných, práceschopnost, typ medikace, apod. Data z registru pomohou vyhodnotit nákladovost léčby a přispějí k lepšímu plánování finančního krytí nákladné terapie. Významně se uplatní jak při výzkumu roztroušené sklerózy a vývoji nových léků na národní úrovni, tak zapojením do mezinárodních databází. 14

15 Export dat probíhá dvakrát ročně. Zprávy se souhrnnými výsledky, tabulkami a grafy jsou publikovány na webových stránkách Nadačního fondu IMPULS. Po roce fungování sledoval registr ke konci roku 2013 již pacientů léčených pomocí dlouhodobé biologické léčby, a to ze 7 specializovaných MS center. V následujícím roce se ReMuS zaměří na zapojení všech 15 MS center, aby poskytl kompletní informace k moderní dlouhodobé biologické léčbě u nás. V plánech pro nejbližší období je i propojení registru s evropskými a mezinárodními databázemi. Osvětová a vzdělávací činnost Roztroušená skleróza patří mezi nejčastější neurologická onemocnění. Pro úspěšnou terapii je zcela zásadní její včasná diagnostika. Bohužel, roztroušená skleróza je jednou z chorob, o kterých se na veřejnosti příliš nemluví. Jen několik odvážných, mediálně známých osobností, se nebojí o své zkušenosti otevřeně hovořit, aniž by se museli obávat diskvalifikace ve svém pracovním životě. Podpory takových osobností si opravdu ceníme. Osvěta mezi veřejností je jedním z hlavních poslání Nadačního fondu IMPULS. Díky spolupráci s řadou lékařských kapacit v oboru neurologie, se snaží IMPULS o nemoci, jejích příznacích, průběhu a léčbě pravidelně informovat. V rámci svých mediálních kampaní dodává pacientům odvahu, odhodlání bojovat a snad i optimismus ve zdánlivě bezvýchodných situacích. Nadační fond IMPULS je organizace, která je tu pro pacienty a nasměruje je tam, kde je jim podána pomocná ruka. Další výraznou aktivitou na poli osvěty v roce 2013 byla realizace kalendáře Klapzubova jedenáctka. Ve spolupráci s Českou asociací fotbalových hráčů, o. s. se v něm podařilo zhmotnit myšlenku o statečnosti, soudržnosti, vůli a poctivosti cvičení, které jsou důležité jak pro fotbalový tým, tak i pro život s nevyléčitelnou nemocí. Originální fotografie předních českých fotbalistů vytvořil pro IMPULS renomovaný fotograf Robert Vano. Nadační fond IMPULS podporuje a bude podporovat také odborníky, lékaře a terapeuty v jejich dalším vzdělávání. Pořádá odborné konference a semináře, financuje odborné kurzy. Významnou odbornou akcí, kterou IMPULS v roce 2013 organizoval, byl prestižní neurologický kongres 16. Jedličkovy neuroimunologické a likvorologické dny. Pozornost věnuje ale i osvětě mladých lidí a motivaci mládeže ke společenské odpovědnosti. Příkladem takové akce bylo vystoupení na Anglickém gymnáziu v Praze. Na osvětovou činnost věnoval v roce 2013 Nadační fond IMPULS Kč. Všichni na jevišti tohoto velikého světa stojíme, a cokoli se tu koná, všech se týče. Jan Amos Komenský 15

16

17 Přehled veřejně prospěšných aktivit fondu v roce 2013

18 Veškeré veřejně prospěšné aktivity Nadační fond IMPULS organizuje s prvořadým zřetelem získat podporu a pomoc pro pacienty s roztroušenou sklerózou. V roce 2013 se IMPULS snažil získat podporu pro pacienty s roztroušenou sklerózou například benefičními koncerty pro IMPULS, dobročinnými aukcemi, 24hodinovým maratonem pro roztroušenou sklerózu MaRS a řadou dalších sbírkových či osvětových akcí. Spolupracoval také na dobročinných aktivitách jiných neziskových organizací u nás i v Evropě (Unie Roska, Občanské sdružení SMS, Klimmen Tegen MS nizozemská organizace atd.) Dále uvádíme chronologický přehled těch nejdůležitějších. MaRS ročník maratonu pacientů s roztroušenou sklerózou Praha 6, Upozornit na potřebu fyzické aktivity jako nedílné součásti léčby roztroušené sklerózy bylo smyslem již druhého ročníku vytrvalostního sportovního fitness maratonu MaRS, pořádaného Nadačním fondem IMPULS z iniciativy pacientů. Týmy složené z pacientů, lékařů, zdravotní sester, fyzioterapeutů, rodinných příslušníků, přátel i umělců se celý den střídaly v kontinuálním cvičení na cvičebních přístrojích v prostorách fitness klubu Hadovka Health & Fitness. Podpořit dobročinnou a osvětovou akci přišlo na dvě stovky pacientů a příznivců, mezi nimi i známé osobnosti jako Tereza Brodská, Jan Čenský, Otakar Brousek ml. či Ivan Hašek. V průběhu maratonu pokřtil prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc. knihu Drobnomalby od Renáty Schubertové psychoterapeutky MS centra v Praze 2. O hudební doprovod se postarala známá jazzová zpěvačka Hana Robinson a její Trio. Výtěžek v hodnotě Kč putoval na nákup fyzioterapeutických pomůcek pro pacienty s roztroušenou sklerózou. 18

19 Dražba umělecké faksimile Vyšehradského kodexu Nakladatelství a vydavatelství Tempus Libri spol. s r. o. se specializuje na výrobu přesných napodobenin vzácných rukopisů, historicky a kulturně výjimečných a hodnotných děl. Jednou z takových památek je i exkluzivní umělecká faksimile Vyšehradského kodexu krále Vratislava z 11. století, vůbec nejcennějšího latinského rukopisu u nás. Z limitované edice 199 číslovaných exemplářů obdržel Nadační fond IMPULS darem jeden výtisk. IMPULS jej ve spolupráci s internetovým portálem Aukro a za mediální podpory Rádia Impuls vložil do aukce, v níž byl vydražen za Kč. Výtěžek byl zčásti věnován pacientce s RS a výherkyni soutěže Rádia Impuls Pošli to dál, zčásti putoval na úhradu fyzioterapeutických cvičení pacientů s roztroušenou sklerózou. Benefiční koncert pro IMPULS Kostel sv. Anny, Praha 1, Již poosmé pozval Nadační fond IMPULS své dárce, partnery a spolupracovníky na benefiční koncert renomovaného multižánrového kvarteta Clarinet Factory. Vystoupení podpořil jako host jazzový mág Alan Vitouš a hudebník Jarda Svoboda. Zatímco výtěžky z minulých let putovaly na podporu fyzioterapie, získaná částka v roce 2013 ve výši Kč byla poukázána ve prospěch pacientského registru ReMuS. V rámci koncertu byl rovněž společností UNIMEX GROUP, a.s. předán nadačnímu fondu šek v hodnotě Kč. O netradiční vsuvku koncertu se postaral skladatel, hudebník a malíř Milan Cais, který zde představil svůj obraz Dvě místa dva světy, jenž v rámci křtu nového CD Clarinet Factory namaloval přímo na pódiu. Tento obraz byl o měsíc později vydražen v aukci ve prospěch Nadačního fondu IMPULS za Kč. Získané prostředky byly věnovány na stejný účel. Potkalo se tělo s duší Rekreační areál u Jetřichovic , , Projekt víkendových setkání odborníků a pacientů vznikl v roce 2010 za podpory Nadačního fondu IMPULS. Úspěšně běží již třetím rokem pod vedením psychoterapeutů a fyzioterapeutů MS centra v Praze 2 a externích lékařů. Je určen pacientům s roztroušenou sklerózou. V rámci seminářů se pacienti učí vy- 19

20 rovnat se s diagnózou pomocí aktivního přístupu k životu. Hledají souvislosti mezi psychikou a fyzickým stavem, duší a tělem, a seznamují se s různými fyzioterapeutickými a psychoterapeutickými praktikami. 16. Jedličkovy neuroimunologické a likvorologické dny Děkanát 1. LF UK, Praha 2, Sekce klinické neuroimunologie a likvorologie České neurologické společnosti ČLS JEP a Nadační fond IMPULS ve spolupráci s Nadačním fondem pro neurovědy a Czech production, s.r.o. se staly opět po dvou letech organizátory celostátního vědeckého sympózia s názvem 16. Jedličkovy neuroimunologické a likvorologické dny. Prestižní akce svým odborným programem, rozsahem a účastí zahraničních vědeckých kapacit tradičně vzbuzuje mimořádný zájem lékařů a vědeckých pracovníků z České a Slovenské republiky. Hlavními tématy sympozia byla paraneoplastická onemocnění, komplexní hodnocení aktivity roztroušené sklerózy (MR, OCT, psycholog etc.), invalidita u RS, pracovní schopnost a progresivní multifokální leukoencefalopatie. Ze zahraničních hostů na sympoziu vystoupily vědecké kapacity prof. Nancy Richert (USA) a prof. Angela Vincent (Oxford, GB). Climbing Mont Ventoux Charitativní cyklistická akce Provensálské Alpy, Francie, Tradici sportovních výstupů na mytickou horu Mont Ventoux v jižní Francii, spojenou se získáváním prostředků na výzkum a léčbu roztroušené sklerózy, založila v roce 2011 skupina nadšenců z nizozemské organizace Klimmen Tegen MS. V následujícím roce se podařilo akci úspěšně medializovat a přilákat zájem firem, takže z původních 16 účastníků se jich v květnu 2013 sešlo na startu 390. K akci se připojil i Nadační fond IMPULS, který pomohl vypravit sedmnáctičlennou českou posádku cyklistů z řad pacientů a lékařů. Za každého účastníka, který zdolal výšlap na vrcholek proslulé Větrné hory a dosáhl cíle, byl na konto nizozemské nadace připsán příspěvek 500 EUR. Na léčbu a výzkum roztroušené sklerózy se nizozemskému národnímu MS fondu podařilo získat úctyhodných EUR. 20

21 Hana Robinson pro IMPULS a křest kalendáře Klapzubova jedenáctka Divadlo ABC, Praha 1, Jazzové tóny v podání zpívající klavíristky Hany Robinson a jejích hostů rozezněly sál divadla ABC při benefičním koncertu Nadačního fondu IMPULS pořádaném ve prospěch pacientů s roztroušenou sklerózou. Zpěvačka, která aktivně spolupracuje s Nadačním fondem IMPULS několik let, vystoupila se skladbami ze své první sólové autorské desky Brouk v hlavě. Během večera byl pokřtěn kalendář s tématem Klapzubovy jedenáctky, jehož autorem je renomovaný fotograf Robert Vano. Tematika Klapzubovy jedenáctky nebyla pro kalendář 2014 zvolena náhodně. Bassův příběh o vůli a cvičení, které vede člověka k vytouženému cíli, je pro pacienty s roztroušenou sklerózou velkou motivací. Souboj s nevyléčitelnou nemocí vyžaduje totéž nasazení jako fotbalový zápas vůli, statečnost a poctivý trénink. Mercedes-Benz Prague Fashion Weekend 2013 Praha 1, Již počtvrté se pražské ulice na několik dní proměnily ve velké přehlídkové molo. Praha se stala dějištěm významné módní události pořádané po vzoru světových fashion weeků. Na podzimní Mercedes-Benz Prague Fashion Weekend 2013 se v premiéře představila řada módních návrhářů a designérů z Čech i Slovenska se svými aktuálními kolekcemi. Na prestižní akci prezentoval svoji práci i Nadační fond IMPULS. V době, kdy pražské centrum žilo módou a designem, bylo možné zakoupit za 350 Kč módní nákupní kabelu, tzv. Fashion bag. Z každého prodaného kusu pak organizátoři věnovali Nadačnímu fondu IMPULS 100 Kč. Celková částka ve prospěch Nadačního fondu IMPULS a projektu ReMuS představovala Kč. Vernisáž výstavy Cesta za duhou Praha 1, Již po jedenácté se stal Nadační fond IMPULS partnerem projektu Cesta za Duhou. Cílem je představit díla autorů s roztroušenou sklerózou, jejich pohled na svět kolem sebe, na svou nemoc. Právě různé formy uměleckého vyjádření tvoří součást terapie pacientů, pomáhají jim vyrovnat se s diagnózou a překonat její příznaky. Vernisáž kreseb, maleb, fotografií, šperků, prací z textilu či keramiky proběhla v prostorách Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství na Václavském náměstí za účasti řady autorů, příznivců a podporovatelů. 21

22 Tisková konference k projektu ReMuS Clarion Congress Hotel Prague Praha 9, Výsledky prvního výstupu z celostátního registru pacientů s roztroušenou sklerózou ReMuS prezentoval Nadační fond IMPULS na pracovní snídani spojené s tiskovou konferencí za laskavé podpory Clarion Congress Hotel Prague. Výstup se týkal dat za období od do , kdy bylo do projektu zapojeno pacientů ze tří specializovaných MS center VFN Prahy, Teplic a Jihlavy. Již první údaje z registru potvrdily statistiky známé z jiných zemí. I u nás dvě třetiny pacientů s roztroušenou sklerózou tvoří ženy, největší počet pacientů je mezi 20. až 40. rokem. Více než polovina pacientů, léčených nákladnými biologickými preparáty, zůstává práceschopných. Benefiční večer s dražbou šperků Praha 2, Zviditelnit práci lidí s roztroušenou sklerózou a podpořit je v jejich aktivitách bylo záměrem předvánočního benefičního večera s dražbou šperků. IMPULS jej pořádal v prostorách Velkého sálu Novoměstské radnice za laskavé podpory městské části Praha 2, která také převzala nad celou akcí záštitu. Za účasti starostky Prahy 2 Mgr. Jany Černochové byl během večera nadačnímu fondu slavnostně předán výtěžek z projektu Fashion bag od společnosti Mercedez-Benz v hodnotě Kč a finanční šek od společnosti ALBI Česká republika, a.s. v hodnotě Kč. Dary a zisk z aukce putovaly na podporu projektu celostátního registru pacientů ReMuS. Prezentace Nadačního fondu IMPULS Anglické gymnázium Praha 9, Zvyšovat sociální povědomí a debatovat o různých sociálních, polických, uměleckých a vědeckých tématech. To je smyslem tradičních setkání Lectures & Talks, které pro studenty a učitele pořádá Anglické gymnázium v Praze na Sokolovské ulici. Tématem listopadového setkání byla problematika roztroušené sklerózy alias nemoc mladých. Zástupci fondu se snažili nastínit studentům úskalí života s ereskou, představit práci fondu a ukázat, jak mohou pacientům pomoci. Cílem bylo osvětlit četná tabu o nemoci a přimět mladé lidi k zamyšlení nad vlastní společenskou zodpovědností. Do svého života s roztroušenou sklerózou daly na inspirativním setkání nahlédnout i novinářka Hana Rausová a zpěvačka Hana Robinson. Jejich vyprávění naslouchalo více než 200 studentů. Vánoční trhy Praha, Vánoční věnce, keramiku, svícny, obrázky a další vánoční dekorace vyrobené pacienty s roztroušenou sklerózou si mohli pořídit návštěvníci tradičních pražských vánočních trhů. IMPULS touto formou nejen podpořil činnost pacientů, ale zároveň prezentoval výsledky své celoroční práce. Kromě vánočního zboží zde bylo možné zakoupit i kalendář Roberta Vana Klapzubova jedenáctka či knihu skutečných příběhů pacientů s RS Drobnomalby. Výtěžek předvánoční sbírky ve výši Kč směřoval ve prospěch projektu ReMuS. 22

23 Bez druhých je život, láska a štěstí pouhou utopií. Jsme spolu navzájem propojeni tisíci vlákny. Jeden život závisí na druhém, žádný se bez druhého nemůže rozvinout. Phil Bosmans 23

24

25 Finanční část

26 Přehled majetku Nadačního fondu IMPULS Dva přístroje, které na základě výpůjčky užívá Neurologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze 1. GAITRite v částce: Kč 2. Spectralis v částce: ,47 Kč Seznam nadačních příspěvků přiznaných správních radou a vyplacených v roce 2013 v celkové výši Kč Příjemce příspěvku Účel Kč Fakultní nemocnice Brno příspěvková organizace se sídlem Jihlavská 20, Brno IČ: Česká asociace fotbalových hráčů, o. s. se sídlem Náměstí France Kafky 24/3, Praha 1 IČ: Oblastní charita Červený Kostelec středisko Domov sv. Josefa v Žirči se sídlem 5. května 1170, Červený Kostelec IČ: Fakultní nemocnice Hradec Králové se sídlem Sokolská 581, Hradec Králové IČ: Centrum pro demyelinizační onemocnění, databáze pacientů s RS projekt ReMuS kalendář Klapzubova jedenáctka osvěta roztroušené sklerózy pořízení rehabilitačních pomůcek Centrum pro demyelinizační onemocnění, databáze pacientů s RS projekt ReMuS Kč Kč Kč Kč 26

27 Nemocnice Jihlava příspěvková organizace se sídlem Vrchlického 461/59, Jihlava IČ: Fakultní nemocnice Plzeň příspěvková organizace Edvarda Beneše 1128/13, Plzeň IČ: Všeobecná fakultní nemocnice v Praze příspěvková organizace se sídlem U nemocnice 2, Praha 2 IČ: Všeobecná fakultní nemocnice v Praze příspěvková organizace se sídlem U nemocnice 2, Praha 2 IČ: Všeobecná fakultní nemocnice v Praze příspěvková organizace se sídlem U nemocnice 2, Praha 2 IČ: Všeobecná fakultní nemocnice v Praze příspěvková organizace se sídlem U nemocnice 2, Praha 2 IČ: Všeobecná fakultní nemocnice v Praze příspěvková organizace se sídlem U nemocnice 2, Praha 2 IČ: Centrum pro demyelinizační onemocnění, databáze pacientů s RS projekt ReMuS Centrum pro demyelinizační onemocnění, databáze pacientů s RS projekt ReMuS Centrum pro demyelinizační onemocnění, Karlovo nám. 32, Praha 2 fyzioterapeutická péče o pacienty s RS pomůcky pro individuální fyzioterapii zaměřenou na poruchy pánevního dna Centrum pro demyelinizační onemocnění, Karlovo nám. 32, Praha 2 databáze pacientů s RS projekt ReMuS Centrum pro demyelinizační onemocnění, Karlovo nám. 32, Praha 2 podpora fyzioterapie rehabilitační pomůcky Centrum pro demyelinizační onemocnění, Karlovo nám. 32, Praha 2 fyzioterapeutická péče o pacienty s RS úhrada nákladů na mzdu fyzioterapeutky Centrum pro demyelinizační onemocnění, Karlovo nám. 32, Praha 2 psychoterapeutická péče o pacienty s RS úhrada nákladů na mzdu psychoterapeutky Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč 27

28 Fakultní nemocnice Královské Vinohrady příspěvková organizace se sídlem Šrobárova 1150/50, Praha 10 IČ: Univerzita Karlova v Praze veřejnoprávní instituce se sídlem Ovocný trh 35, Praha 1 IČ: Fakultní nemocnice Olomouc příspěvková organizace se sídlem I. P. Pavlova 6, Olomouc IČ: Fakultní nemocnice Ostrava příspěvková organizace se sídlem 17. listopadu 1790/5, Ostrava Poruba IČ: Mgr. Lucie Keclíková se sídlem Tomanova 1150/70, Praha 6 Břevnov IČ: Mgr. Klára Novotná Žiželice Ing. Pavel Doležel Praha 5 Vladimír Hrabec Kobylí Monika Pajerová Jilemnice Centrum pro demyelinizační onemocnění, databáze pacientů s RS projekt ReMuS hlubokomrazicí box pro výzkumné účely Centrum pro demyelinizační onemocnění, databáze pacientů s RS projekt ReMuS Centrum pro demyelinizační onemocnění, databáze pacientů s RS projekt ReMuS víkendové programy Potkalo se tělo s duší vzdělávání fyzioterapeutů účast na 27. českém a slovenském neurologickém sjezdu, kurzech Ganganalyse a Neurac 1 podpora léčby preparátem Fampyra rekonstrukce bezbariérového bytu sociální rehabilitace Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč VYPLACENÉ NADAČNÍ PŘÍSPĚVKY CELKEM Kč 28

29 Náklady nadačního fondu, kontrola výdajů a hospodářský výsledek Celkové náklady na provoz Nadačního fondu IMPULS v roce 2013 činily Kč. Mzdové náklady Kč Ostatní daně a poplatky Kč Spotřeba materiálu Kč Cestovné 0 Kč Jiné náklady 0 Kč Účetní, auditorské a ostatní služby Kč Daň z příjmů 0 Kč Celkem Kč Statutem Nadačního fondu IMPULS je určeno, že celkové náklady související se správou nadačního fondu nesmějí ve vztahu k celkové hodnotě v daném roce poskytnutých nadačních příspěvků převýšit 50 % hodnoty, která nepřesahuje Kč a 10 % hodnoty, která přesahuje Kč. Možné náklady: 50 % z Kč = Kč + 10 % z Kč = Kč Celkové možné náklady dle statutu Nadačního fondu IMPULS: Skutečné náklady: Kč Kč V rámci úspor a snahy nasměrovat pomoc do skutečně potřebných oblastí provozní náklady činily pouze 58,47 % z celkově možných nákladů. 29

30 Dary a finanční příspěvky nadačnímu fondu v roce 2013 v celkové výši Kč Dary a finanční příspěvky od právnických osob vyšší nebo rovny Kč AiP Beroun, s.r.o. ALBI Česká republika, a.s. Auto Průhonice, a.s. BAYER, s.r.o. Biogen Idec (Czech Republic), s.r.o. Česká asociace fotbalových hráčů, o.s. GRACE LMC, s.r.o. JAGGA Beroun, s.r.o. Nadační fond AVAST Novartis, s.r.o. Orange controls, s.r.o. STEP Finance, a.s. Tempus Libri spol. s r.o. Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o. UNIMEX GROUP, a.s. Celkem Dary a finanční příspěvky od právnických osob nepřesahující Kč Celkem Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč 30

31 Dary a finanční příspěvky od fyzických osob vyšší nebo rovny Kč Jan Gerner prof. MUDr. Eva Havrdová, CSc. Jan Hitzger MUDr. Dana Horáková, Ph.D. Hana Miléřová MVDr. Hana Navrátilová Lukáš Nedbal Ing. Dušan Olejár Milan Otáhal Ing. Daniel Raus prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc. Marian Skrip Petr Sláma Jiří Valášek Milan Vojáček Jana Vojáčková Ing. Martin Vojta Celkem Dary a finanční příspěvky od fyzických osob nižší než Kč Celkem Dary a finanční příspěvky od dárců, kteří si nepřejí zveřejnění Celkem DARY A FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY ZA ROK 2013 CELKEM Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč 31

32 32 Zpráva nezávislého auditora pro správní radu nadačního fondu za rok 2013

33 33

34 34

35 Účetní uzávěrka a opis přílohy k účetní uzávěrce

36 36

37 37

38 38

výroční zpráva nadačního fondu Impuls 2012 Impuls fund endowment report annual

výroční zpráva nadačního fondu Impuls 2012 Impuls fund endowment report annual výroční zpráva nadačního fondu Impuls 2012 annual report endowment fund Impuls 2012 Obsah Úvodem 5 Introduction 6 Vznik a poslání Nadačního fondu IMPULS 8 Establishment and Mission of the Endowment Fund

Více

výroční zpráva Nadačního fondu Impuls

výroční zpráva Nadačního fondu Impuls výroční zpráva Nadačního fondu Impuls 2011 Obsah Pár slov úvodem 5 Vznik a poslání Nadačního fondu IMPULS 7 Zakladatelé a řídící a kontrolní orgány Nadačního fondu IMPULS k 31. 12. 2011 9 Běžné účty Nadačního

Více

Výroční zpráva nadačního fondu IMPULS

Výroční zpráva nadačního fondu IMPULS Výroční zpráva nadačního fondu IMPULS Výroční zpráva nadačního fondu IMPULS za rok 2010 Obsah Pár slov úvodem 5 Vznik a poslání nadačního fondu IMPULS 7 Zakladatelé a řídící a kontrolní orgány nadačního

Více

annual report 2011 výroční zpráva

annual report 2011 výroční zpráva annual report 2011 výroční zpráva Obsah Contents Kapitola I Slovo patronky 6 Struktura Nadace Terezy Maxové dětem 7 Statut Nadace Terezy Maxové dětem 8 Grantová pravidla Nadace Terezy Maxové dětem 8 Kalendář

Více

Výroční zpráva Annual Report

Výroční zpráva Annual Report Výroční zpráva Annual Report Tereza Maxová Foundation Výroční zpráva Annual Report Tereza Maxová Foundation 2013 Slovo patronky 4 Struktura nadace 5 Statut 6 Grantová pravidla 6 Kalendář akcí 7 Partnerské

Více

Slovo patronky 6 Struktura nadace 7 Statut 8 Grantová pravidla 8 Kalendář akcí 9 Partnerské projekty 14 Veřejné sbírky 18

Slovo patronky 6 Struktura nadace 7 Statut 8 Grantová pravidla 8 Kalendář akcí 9 Partnerské projekty 14 Veřejné sbírky 18 Slovo patronky 6 Struktura nadace 7 Statut 8 Grantová pravidla 8 Kalendář akcí 9 Partnerské projekty 14 Veřejné sbírky 18 Part I A Word from the Patron 6 Structure of the Tereza Maxová Foundation 7 Statutes

Více

annual report výroční zpráva 2010

annual report výroční zpráva 2010 annual report výroční zpráva 2010 Obsah Contents Kapitola I Slovo patronky 6 Struktura nadace 7 Statut 8 Grantová pravidla 8 Kalendář akcí 9 Řekli o nás 16 Veřejné sbírky 20 Part I A Word from the Patron

Více

vyroční zpráva annual report

vyroční zpráva annual report vyroční zpráva annual report 2009 Obsah Contens KAPiTOLA i Slovo patronky 6 Struktura nadace 7 Statut 8 Grantová pravidla 8 Příklady konkrétních podpořených projektů 9 Kalendář akcí 14 Veřejné sbírky

Více

Vážíme si každého př íspěvku, který nám pomáhá rů st.

Vážíme si každého př íspěvku, který nám pomáhá rů st. Výroční zpráva 2007 Annual Report 2007 Vážíme si každého př íspěvku, který nám pomáhá rů st. ANNUAL REPORT 2007 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Obsah / Content Úvod / Introduction 1 Konto BARIÉRY / Barriers Account

Více

SKICÁK 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE TEREZY MAXOVÉ

SKICÁK 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE TEREZY MAXOVÉ SKICÁK 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE TEREZY MAXOVÉ ANNUAL REPORT TEREZA MAXOVÁ FOUNDATION 52 LISTŮ / PAGES A4 210x297 mm 1 OBSAH Content SLOVO PATRONKY / WORD OF THE PATRON........................................

Více

Nadace rozvoje občanské společnosti. Civil Society Development Foundation. Annual Report. výroční zpráva. nadace rozvoje občanské společnosti

Nadace rozvoje občanské společnosti. Civil Society Development Foundation. Annual Report. výroční zpráva. nadace rozvoje občanské společnosti Nadace rozvoje občanské společnosti Civil Society Development Foundation Annual Report výroční zpráva nadace rozvoje občanské společnosti 09 05 06 08 09 10 13 14 16 18 26 28 36 40 42 43 obsah / contents

Více

Individualita. Kvalita kvalitní výuka, profesionalita pedagogů QUALITY HIGH-QUALITY TEACHING, PROFESSIONAL TEACHERS. Příprava na život.

Individualita. Kvalita kvalitní výuka, profesionalita pedagogů QUALITY HIGH-QUALITY TEACHING, PROFESSIONAL TEACHERS. Příprava na život. Výroční zpráva 2006 Annual Report 2006 Individualita přístup ke každému studentovi jako ke konkrétní osobnosti s konkrétním nadáním a specifickými potřebami INDIVIDUALITY TREAT EACH STUDENT AS AN INDIVIDUAL

Více

profil společnosti & výroční zpráva 2012

profil společnosti & výroční zpráva 2012 profil společnosti & výroční zpráva Company profile & PROfIl SPOleČnOSTI VýROČní ZPRáVa COmPany PROfIle annual RePORT obsah prezentace Content of presentation Základní údaje o společnosti Primary Data

Více

Profil společnosti & Výroční zpráva 2007 Company Profile & Annual Report 2007

Profil společnosti & Výroční zpráva 2007 Company Profile & Annual Report 2007 Profil společnosti & Výroční zpráva 2007 Company Profile & Annual Report 2007 Obsah prezentace Content of the presentation 1. Základní údaje o společnosti (str. 4) 2. Úvodní slovo ředitele společnosti

Více

VÝBOR DOBRÉ VŮLE NADACE OLGY HAVLOVÉ > VÝROČNÍ ZPRÁVA 07

VÝBOR DOBRÉ VŮLE NADACE OLGY HAVLOVÉ > VÝROČNÍ ZPRÁVA 07 VÝBOR DOBRÉ VŮLE NADACE OLGY HAVLOVÉ > VÝROČNÍ ZPRÁVA 07 Paní Olga jako zakladatelka Nadace dbala zejména na odborný přístup při posuzování žádostí a na účelné využití každého nadačního příspěvku, na pohotové

Více

Profil společnosti Výroční zpráva. Company profile Annual report

Profil společnosti Výroční zpráva. Company profile Annual report Annual report Content of Presentation Obsah prezentace Profil společnosti Základní údaje o společnosti Primary Data on the Company Úvodní slovo statutárního ředitele Introductory World by the Statutory

Více

PROFIL SPOLEČNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA COMPANY PROFILE ANNUAL REPORT

PROFIL SPOLEČNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA COMPANY PROFILE ANNUAL REPORT 2014 PROFIL SPOLEČNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA COMPANY PROFILE ANNUAL REPORT 1 OBSAH PREZENTACE CONTENT OF PRESENTATION 01 Základní údaje o společnosti 5 General Information about the Company 02 Úvodní slovo statutárního

Více

SLOVO ÚVODEM A WORD OF INTRODUCTION

SLOVO ÚVODEM A WORD OF INTRODUCTION SLOVO ÚVODEM A WORD OF INTRODUCTION Jistou lidskou potřebou je věci i události pořádat, řadit, třídit, zařazovat, dávat do souvislostí, jinými slovy zpřehledňovat. Jak moc je všechna taková činnost pro

Více

Programy pro ohroženou mládež. výroční zpráva

Programy pro ohroženou mládež. výroční zpráva Programy pro ohroženou mládež výroční zpráva 2013 1 Mezinárodní cena Nadace ERSTE za přínos sociální integraci 2013 obsah... 3 Představení Laty 4 Úvodní slovo ředitelky 5 Lidé v Latě 6 Projekty v Latě

Více

WWW.POMOZTEDETEM.CZ ZPRÁVA ZA 13. ROČNÍK POMOZTE DĚTEM SBÍRKOVÝ PROJEKT ČESKÉ TELEVIZE A NADACE ROZVOJE OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI

WWW.POMOZTEDETEM.CZ ZPRÁVA ZA 13. ROČNÍK POMOZTE DĚTEM SBÍRKOVÝ PROJEKT ČESKÉ TELEVIZE A NADACE ROZVOJE OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI WWW.POMOZTEDETEM.CZ ZPRÁVA ZA 13. ROČNÍK POMOZTE DĚTEM SBÍRKOVÝ PROJEKT ČESKÉ TELEVIZE A NADACE ROZVOJE OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI Nadace rozvoje občanské společnosti Všechny postupně konané veřejné sbírky projektu

Více

Zpráva představenstva BH Securities a. s. 8. Výrok auditora 27. Finanční část účetní závěrka 32. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami 62

Zpráva představenstva BH Securities a. s. 8. Výrok auditora 27. Finanční část účetní závěrka 32. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami 62 První burzy vznikly při pravidelných střetnutích obchodníků na určitých místech, která se nazývala loggia. Ve středověku se tato střetnutí pořádala v některých italských městech, kupříkladu ve Florencii,

Více

COMPANY PROFILE & ANNUAL REPORT PROFIL SPOLEČNOSTI & VÝROČNÍ ZPRÁVA

COMPANY PROFILE & ANNUAL REPORT PROFIL SPOLEČNOSTI & VÝROČNÍ ZPRÁVA & & Obsah prezentace Content of presentation OBSAH PREZENTACE CONTENT OF PRESENTATION OBSAH PREZENTACE CONTENT OF PRESENTATION OBSAH PREZENTACE CONTENT O Základní údaje o společnosti Primary Data on the

Více

The Transition of of Physically Handicapped Graduates to the Labour Market

The Transition of of Physically Handicapped Graduates to the Labour Market The Transition of of Physically Handicapped Graduates to the Labour Market MEZINÁRODNÍ KONFERENCE 12. června 2015 Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. Sborník z konference, 12. června 2015, Metropolitní

Více

výroční zpráva 2008 / annual report 2008

výroční zpráva 2008 / annual report 2008 výroční zpráva 2008 / annual report 2008 Obsah / Content Jiří Anderle Variace na renesanční téma (Polaiolo), varianta s kresbou 1/1, 2005, 65 x 48 cm, lept Variations on a Renaissance theme (Polaiolo),

Více

Obsah / Table of contents

Obsah / Table of contents Obsah / Table of contents Rozhovor s profesorem Cyrilem Höschlem, předsedou České lékařské akademie... 3 Interview with Professor Cyril Höschl, Chairman of the Czech Medical Academy Setkání přípravné skupiny

Více

Profil společnosti Výroční zpráva. Company Profile Annual Report

Profil společnosti Výroční zpráva. Company Profile Annual Report Profil společnosti Výroční zpráva Company Profile Annual Report OBSAH PREZENTACE Content of the presentation Základní údaje o společnosti Úvodní slovo ředitele společnosti Představenstvo a dozorčí rada

Více

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 CZECH RED CROSS ANNUAL REPORT 2010 ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ CZECH RED CROSS ORGANIZAČNÍ STRUKTURA MANDATORY INFORMATION OBSAH CONTENTS Název Český červený kříž Právní

Více

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA CZECH RED CROSS ANNUAL REPORT

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA CZECH RED CROSS ANNUAL REPORT 2014 ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA CZECH RED CROSS ANNUAL REPORT humanita nestrannost neutralita nezávislost dobrovolnost jednota světovost humanity impartiality neutrality independence voluntary

Více

Výroční zpráva Nadace pro transplantace kostní dřeně

Výroční zpráva Nadace pro transplantace kostní dřeně Výroční zpráva Nadace pro transplantace kostní dřeně 2010 Slovo na úvod Nadace pro transplantace kostní dřeně vznikla v roce 1992 s cílem vybudovat v České republice program dobrovolného dárcovství kostní

Více

Tuto vizi pomáháme naplňovat aktivním lidem, kteří se nevzdávají odpovědnosti k přírodě, společnosti a budoucnosti.

Tuto vizi pomáháme naplňovat aktivním lidem, kteří se nevzdávají odpovědnosti k přírodě, společnosti a budoucnosti. Výroční zpráva Annual Report 2005 Život v prosperující zemi se zdravou a přístupnou krajinou, kde ve městech vedou bezpečné cesty do školy i za prací, obchody nabízejí zdravé potraviny, venkov je živým

Více