Vdovin haléř aneb kam jdou peníze ze sbírek K

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vdovin haléř aneb kam jdou peníze ze sbírek K"

Transkript

1 Číslo 7/ dubna Vdovin haléř aneb kam jdou peníze ze sbírek K aždou neděli se v našich kostelech vybírají peníze. Přispíváme hojně, ze srdce, ale občas se někdo zeptá: Kam jdou peníze z nedělních sbírek? V médiích slyšíme, že církev je financována státem, obzvlášť poslední dobou se zdůrazňuje, kolik finančních prostředků stát poskytuje církvím. K čemu jsou ještě sbírky? Finance, které stát poskytuje církvím v rámci náhrady za zabavený majetek, nejen, že jsou velmi omezené, ale v drtivé většině jsou určené pouze na platy církevních zaměstnanců. V podstatě všechny ostatní výdaje spojené s provozem církevních institucí věřící musejí uhradit sami. Proto také každým rokem zveřejňujeme přehled příjmů a výdajů spojených s provozem naší farnosti, kde najdete jednotlivé položky odpovídající na výše zmíněnou otázku, týkající se účelovosti kostelních sbírek. Je to hrubý přehled, protože těžko dopodrobna rozepsat všechny výdaje a příjmy. Najdete v něm jednotlivé zdroje příjmů farnosti, ale dozvíte se také, kolik financí jsme odeslali na potřeby Církví působící mimo naši farnost. Najdeme tam položku Svépomocný fond, do kterého přispívají všechny farnosti naší arcidiecéze 10% z nedělních sbírek a 10-30% z příjmů z hospodářské činnosti (pronájmů). Je určen pro výpomoc farnostem, které jsou ve slabé finanční kondici a ocitnou se v havarijní situaci, zvláště pokud jde o opravy církevních objektů. Bohužel mimo Prahu je to většina farností. Najdeme tam položky spojené s běžnou režií a údržbou KC sv. Prokopa a také fary a kostela u sv. Jakuba. Víme, kolik platíme za plyn, elektřinu a další záležitosti spojené s chodem našich domácností. Církevní objekty jsou podstatně větší a o to nákladnější. Největší položkou za loňský rok je oprava střech na kostele sv. Prokopa a na faře u sv. Jakuba. Jak jsem už dříve informoval, během výstavby KC došlo k určitým pochybením a do střechy po ně-

2 Zprávy od sv. Jakuba a sv. Prokopa duben 2013 strana 2 jaké době začalo zatékat. Po podrobném prozkoumání problému a konzultacích, jak s odborníky, tak se stavebním oddělením pražského arcibiskupství, byl stávající titanzinkový plech nahrazen plastovou folií a cela střecha byla doplněna prvky, které se původně vynechaly. S radostí musím konstatovat, že nejen do střechy nezatéká, ale po opravě se o toto řešení začalo zajímat několik dalších firem a institucí a bylo velice dobře hodnocené. Za provedení opravy patří dík našemu farníkovi p. Janu Hlávkovi. Pokud by někdo měl zájem, mohu poskytnout článek, který se ukázal v březnovém čísle časopisu Střechy- Fasády-Izolace. Fara u Sv. Jakuba měla bohužel již dožilou střešní krytinu, skrze kterou prosakovalo a v některých místech přímo zatékalo. Stávající kanadský šindel jsme nahradili eternitovými šablonami. V obou případech jak na KC, tak na faře mají krytiny minimální životnost několik desítek let. I v tomto případě bylo vše pod dozorem stavebního oddělení pražského arcibiskupství. Kromě toho bylo provedeno několik drobných oprav a investic na našich objektech. Například v kostele sv. Jakuba došlo k výměně dožilých halogenových reflektorů, bylo pozlaceno některé starší liturgické nádobí, zateplen zamrzající vodovod u sv. Jakuba a provedena výměna některých prvků kotelny u sv. Prokopa. Co nás čeká v nejbližší budoucnosti? Především pořad čeká projekt přístavby KC sv. Prokopa, který byl připravovaný mým předchůdcem P. Michaelem. Po konzultacích s Pastorační radou farnosti, která upozornila především na velmi vysoké náklady výstavby, které přesahují možnosti naší farnosti ( Kč), jsme se přiklonili k realizaci jen části tohoto projektu: v dílně u stávající garáže bude zřízené sociální zařízení, garážová vrata budou vyměněna za dřevěno - skleněnou stěnu se samostatným vchodem. Dále bude v garáži zřízen kuchyňský kout a samotná místnost bude upravena a vybavena tak, aby mohla sloužit mladší generaci, jednak pro potřeby našeho dopoledního volnočasového centra, jednak pro potřeby výuky náboženství (výuky se účastní přes 100 dětí). Realizace této části projektu by měla stát kolem Kč a budou použité prostředky shromážděné za tímto účelem na farním účtu. Práce by měly být zahájeny v dubnu letošního roku. Průběžně vás o tom budu informovat. Realizace další části projektu výstavby je prozatím odložena na neurčito. Až budou tyto práce u konce, rád bych věnoval čas projektu sochy Panny Marie v kostele sv. Prokopa a vybudování sociálního zařízení pro návštěvníky kostela sv. Jakuba. Jak mi bylo sděleno na Pastorační radě farnosti, o obou těchto projektech se mluví už několik let. Doufejme, že se nám je povede v dohledné době zrealizovat. Restituce: Je to velice aktuální téma v letošním roce. Pro ty, kteří se chtějí podrobně seznámit s církevními restitucemi je připravené setkání s vedoucím restitučního oddělení arcibiskupství pražského ing. Petrem Vyskočilem, které se uskuteční ve středu 17. dubna od hod. v KC sv. Prokopa. Stodůlecká farnost v minulosti vlastnila poměrně hodně pozemků, které bohužel byly nejen zabavené státem, ale následovně převedené na další subjekty. V následku celé této operace žádný z bývalých pozemků farnosti v současné době restitucím nepodléhá, stodůlecká farnost v restitučním řízení nemá nárok na vracení majetků. Při příležitosti tohoto setkání můžu odpovědět ta-

3 Zprávy od sv. Jakuba a sv. Prokopa duben 2013 strana 3 ké na případné otázky týkající se chodu naší farnosti. Poděkování! Rád bych vyjádřil dík všem, kteří jakýmkoliv způsobem podporují chod naší farnosti: Děkuji těm, kteří se modlí v kostele a i v tichosti svých domovů pokud nevyprosíme požehnání pro naši činnost, marné bude naše namáhání; Jsem velice vděčný všem, kteří věnují svůj čas a jako dobrovolníci pomáhají při provozu farnosti: díky za úklid farních budov, všechny brigády, odhrnování sněhu v zimě a všechny dobrovolnické práce, o kterých ani nevím, protože je vykonáváte jako opravdoví služebníci, hlavně pro Pána Boha; Vřelé díky těm, kteří přispívají na účet nebo do nedělní sbírky. Každá koruna obsahuje malou část Vašeho života, Vaší námahy, obsahuje rezignaci z něčeho, co jste si mohli koupit pro svou vlastní příjemnost a radost, a za to jsem Vám osobně a i jménem celého společenství farníků velice vděčný! Díky tomu všemu, co věnujete naší farnosti, se může uskutečňovat, jak pastorační činnost, tak i udržovat náš majetek ve stavu umožňujícím poskytování zázemí pro všechny potřeby našeho společenství. Za celé dílo života naší farnosti patří především dík tomu Nejvyššímu: Sláva Otci, i Synu, i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, i na věky věků. Amen P. Adam OBSAH: VDOVIN HALÉŘ ANEB KAM JDOU PENÍZE ZE SBÍREK... 1 HOSPODAŘENÍ FARNOSTI V ROCE POZDRAV P. MICHAELA ŠPILARA PRO ÚČASTNÍKY VELIKONOČNÍ VESELICE, ALE NEJEN PRO TY... 5 SENIOŘI ROZJÍMÁNÍ NAD BIBLÍ... 6 SKRUTINIA KATECHUMENŮ... 7 KŘÍŽOVÁ CESTA PRO DĚTI... 8 CHARITA DĚKUJE... 9 ZPRÁVY PRO DĚTI... 9 KOMUNITNÍ CENTRUM PO JARNÍM ÚKLIDU FARNÍ KÁVA NA FAŘE VE STODŮLKÁCH CO NÁS ČEKÁ CO SE UDÁLO ZE ŽIVOTA SVĚTOVÉ CÍRKVE HISTORICKÉ CÍRKEVNÍ OKÉNKO LITURGICKÝ KALENDÁŘ... 14

4 Hospodaření farnosti v roce 2012 Příjmy v roce 2012 byly ,- Kč Sbírky Devět účelových sbírek Dary Úroky Tržby z nájmu KC sv. Prokopa Tržby nepravidelný program Tržby z kulturních akcí Tržby ostatní (prodej knih, zboží) Granty od MČ Praha 13, Nadace Život Umělce a Nadace ČHF Dotace od MČ Praha 13 Příspěvek farníků na tiskoviny ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč Náklady bez odpisů dlouhodobého majetku činily ,- Kč Režijní výdaje ,- Kč Z toho například: Za drobný majetek, kancelářské potřeby, čisticí prostředky ,- Kč Za plyn ,- Kč Za elektrickou energii ,- Kč Za vodné, stočné ,- Kč Poplatky bance 4 270,- Kč Tiskoviny Zprávy od Jakuba, Kat. týdeník, knihy ,- Kč Odpad 3 460,- Kč Bohoslužebné náklady ,- Kč Katechetické materiály ,- Kč Ostatní služby ,- Kč Odměny: varhaníci, úklid, vrátnice ,- Kč Honoráře na kulturní akce ,- Kč Opravy střechy a ostatní ,- Kč Odeslané účelové sbírky (Haléř sv. Petra, na Arcidiecézní charitu, na Svatou zemi, na Arcidiecézi, na bohoslovce, na církevní školství, na misie, Mikulášská sbírka na bohoslovce) ,- Kč Arcidiecézní svépomocný fond ,- Kč Výdaje - zdaňovanými příjmy (prodej knih, zboží) ,- Kč Pojistné ,- Kč Výdaje farnosti v roce 2012 byly vyšší než příjmy a to z důvodu oprav střech, které proběhly na kostele sv. Prokopa a faře u Sv. Jakuba. Z dlouhodobého hlediska však stodůlecká farnost díky štědrým příspěvkům věřících poskytovaným pří příležitostí nedělních sbírek a darům zasílaným na účet farnosti, díky příjmům z pronájmů prostor KC je finančně soběstačná. Přesné výsledky hospodaření jsou pro zájemce k nahlédnutí po domluvě s P. Adamem. Zdislava Divišová

5 Zprávy od sv. Jakuba a sv. Prokopa duben 2013 strana 5 Pozdrav P. Michaela Špilara nejen pro účastníky Velikonoční veselice Z dravím vás všechny. Doufám, že všichni vzkvétáte v Hospodinově náruči, zvláště teď v době velikonoční. Krom toho, že zdravím všechny, tak specielně: Samozřejmě Angela a Adama a všechny mý předchůdce, který se tam určitě sjeli. Zdravim celej tým pastoračních asistentů a všechny spolupracovníky, kteří nebyli a asi dodnes nejsou vidět: Lucii, Zdislavu, všechny Jirky a Petry, Jarmilu, Editu, Eriku, Maxe, Václava I., II. atd., Mirka, Honzu... atd. jednoduše desítky dalších - sorry, že nemůžu vypsat všechny - přeju vám ať vás Boží království stále těší aspoň tak, jak jsem to u vás zažil já. Nemůžu zapomenout na moje milovaný seniory - moudrost zralého věku, to je to, co u vás vždy najdu, tak ať vám to vydrží! Pozdravujte Moninec! Zdravím robátka moje takřka vlastní v mládežnický kapele a na spolču - moc nezlobte :-). Chvalte Hospodina, neboť je dobrý a vy jste jeho obraz. Prokopbende vzkvétej a hrej zvučně ke slávě Hospodinově tak, jak vás to Hospodin naučil. Tuhle jsem vám zvizitýroval při meziskoku kapelní skříň - stále excelentní - pokud jsem nedal vše na svý místo přesně, tak prosím za odpuštění. Všichni muzikanti příští rok někoho vyšlete na Velehrad na setkání chváličů. Více na někdy v prosinci či lednu se tam snad něco objeví. Katecheti, ať vám Hospodin požehná, abyste ten nápor vydrželi a neztratili odvahu, chuť i nápad. Ministranti ať ministříte k radosti Hospodinově jako jste ministřili se mnou. Když něco zkazíte, pamatujte, že se z toho zpravidla nestřílí, tak odvahu! Pán Bůh neni žádnej legalista. Jo a moji podavači donašeči - pardon pomocníci v podávání eucharistie - věřím, že zůstáváte normální a pokorní pro což jste byli do služby pozváni. Jste dodnes mou radostí. Buďte jako papež František. Prostě normální - jste jedni z mnohých, ale přesto jedineční, protože pro každýho z nás má Hospodin "své specielní voko". Tomáši (Vítku) tobě jedno osobní veřejný (a ne že mi za to dáš do nosu), pozdravuj všechny chlapy z lodi a jejich rodiny - ty co tam byli i nebyli, však víš - a aaa kotelnu jo. Kubo a Vojto ať je tábor pěknej jo. A žádný "voloviny"! Jen bezpečný ptákoviny! Petře doufám, že hory byly vydařený? Ať nad vámi Hospodin rozjasní svoji tvář.

6 Zprávy od sv. Jakuba a sv. Prokopa duben 2013 strana 6 No a teď bych mohl vyjmenovávat všechny ostatní manželský spolča, pastorační rady, varhaníky, návštěvníky Bety, Alfy, Biblických hodin atd. Jednoduše fakt když si jen vzpomenu na Stodůlky vidim konkrétní tváře, životy atd. Fakt si vás pamatuju. Tak když tam s vámi teď nemohu být, chci všem poděkovat znovu za to, že jsem ve Stodůlkách mohl být tak dlouho i krátce zároveň. Ať vám všem opravdu Bůh žehná, že už to víc nepůjde. P. Michael Špilar ( foto: Vít Kobza) K aždý měsíc se scházíme, my starší farníci, abychom se spolu modlili nad Božím slovem, objevovali stále nově jeho bohatství a hloubku a zakoušeli jeho účinnost. Často skutečně vnímáme při společném sdílení milou atmosféru Boží i vzájemné lásky mezi námi a těšíme se z Boží laskavosti k člověku. Senioři rozjímání nad Biblí Naposledy jsme se věnovali podobenství O marnotratném otci z Lukášova evangelia (Lk 15, 11-32). Čerpali jsme z krásné knížky našeho otce Angela se stejným názvem. Autor se věnuje tomuto podobenství v mnoha úhlech pohledu včetně užitečných aplikací pro naše životy. Něco z toho jsme si přečetli a prodiskutovali. Zde je troška pro všechny: "Zásadním hříchem mladšího syna je pošlapání a přetnutí vztahu s otcem. Hřích není především přestoupení zákona, ale pošlapání vztahu lásky k Bohu. Obrácení se zády k Bohu. Odchod od Boha a prožívání života bez něho. Skutečnost, že mnohdy nejsme schopni vnímat hřích jinak než jako přestoupení zákona, svědčí o tvrdosti našeho srdce, o tom, že nevnímáme hřích jako porušení vztahu k Bohu. Je tragické vnímat své viny jen jako přestoupení zákona, protože to vede k zákonictví a bezduchému moralismu." O hříchu a o lásce k Bohu jsme trochu diskutovali. Zaměřili jsme se na naše útěky před Bohem. P. Angelo uvádí ve své knížce naše útěky podle mladšího syna: seberealizace, virtuální realita, zabydlení se v minulosti (neodpuštění, ukřivděnost, sebelítost) či v budoucnosti (kariérismus). Pak jsme mluvili o starším synu a jeho postoji k Otci i bratrovi. Naše útěky podle staršího syna jsou maskované. Člověk zůstává naoko s Bohem, ale duchem a srdcem je jinde. Modlí se k Bohu, ale bez srdce, Boha živého vlastně nepotřebuje. Navenek žije jako křesťan, ale s postojem plnění povinností, chce mít pomodleno, vyplněno, má strach před trestem. Nemá odvahu odevzdat Bohu své zaměstnání, konflikty ve vztazích, dovolenou... Pro takové situace platí ono "ctí mne ústy, ale jejich srdce je daleko ode mne (srv. Mk 7,6). Vždy jsem obdivovala lidi, u nichž jsem viděla, že všechno mohou (smějí) a že

7 Zprávy od sv. Jakuba a sv. Prokopa duben 2013 strana 7 už nic nemusí. Že vlastně všechno, co dělají, dělají ve velké svobodě, s vděčností, že mohou. Jaká úleva od tíže a tlaku postoje, kdy všechno jen musím a musím. To je postoj staršího syna, který si nikdy neužil vztahu s otcem, i když mohl, a otci to ještě vyčítá. Měli bychom prosit o výměnu srdce, tedy srdce tvrdého za milosrdné. Nedávno jsem slyšela promluvu, kde bylo uváděno několik typů jednání nemilosrdného srdce. Napsala jsem si to, může to pomoci nám všem: 1. Naslouchám sice člověku a jeho bolesti a problému, ale bez srdce, nebere mne to, nemám v sobě soucítění, jsem nad tím. Skrutinia katechumenů 2. Když mi někdo poví o své bolesti či problému, jdu to hned někomu sdělit. 3. Dělám rozdíly v čase a pozornosti lidem, vybírám si lidi, s nimiž komunikuji déle a s druhými co nejkratčeji. 4. Výběr lidí, věnuji se jen těm, z kterých něco bude (třeba i v rodině vůči dětem). 5. Muž mluví raději se ženami než s muži. A naopak. 6. Když jdu na adoraci či na mši, tak "teď nepomáhám nikomu" (zákonictví). 7. Když ve farnosti žijí manželé, on je podruhé ženatý, potřebují pomoc, já si řeknu, že žijí v hříchu a takovým já nepomáhám. Účastník setkání (foto: George Redgrave, S krutinium (lat.) původně posuzování, zda je kandidát způsobilý křtu; dnes obřad katechumenátu, jehož jádrem je exorcismus. První skrutinium obsahuje odevzdání nového jména, přijetí kandidátů celou farností a značení křížem. Druhé skrutinium pak obsahuje zřeknutí se hříchů, zmíněnou modlitbu exorcismu a značení olejem katechumenů.) Čtvrtou neděli postní (Laetare) března 2013 v Komunitním centru sv. Prokopa byli P. Angelem při mši sv. představeni čekatelé křtu - zleva Honza, Zuzka, Katka, Gulnara, Martina. Na křest se pod vedením P. Angela připravovali jeden a půl roku. Připojili jsme se k modlitbám, aby se přimkli k Ježíši Kristu. Další skrutinium se uskutečnilo 5. neděli postní při večerní mši sv. v kostele sv. Jakuba St. 17. března a poslední - třetí se konalo v pátek 22. března při večerní mši sv. opět v kostele sv. Jakuba St. ve Stodůlkách. Marie Průchová (foto: M. Průchová)

8 Zprávy od sv. Jakuba a sv. Prokopa duben 2013 strana 8 Křížová cesta pro děti N a Květnou neděli se již tradičně konala křížová cesta pro děti od 0 do 10 let v doprovodu rodičů. Jejími režiséry, organizátory a skvělými průvodci byli Marie Nedbalová společně s Vojtou a Žofkou. Na přípravách se ale podílela celá Nedbalovic rodina (možná I další neviditelné ruce ). Děti se letos sešly v kostele sv. Jakuba Staršího ve Stodůlkách. Bylo jich méně než obvykle, zřejmě díky nevlídnému mrazivému počasí (zúčastnilo se 38 dětí a 24 dospělých), ale podařilo se jim vytvořit krásné společenství. U vchodu do kostela dostaly malý dřevěný křížek, samolepky s kytičkami a noty, podle kterých zpívaly po každém zastavení kratičkou píseň. Vojta rozdal všem také pohlednici s oltářem stodůleckého kostela. Poté děti přivítal otec Adam a ukázal jim sošku Krista Vzkříšeného, která se umísťuje na oltář farního kostela o velikonoční vigílii a zůstává tam po celou dobu velikonoční. Následovala křížová cesta. Každé zastavení doprovázel nádherný barevný obrázek, výstižná modlitba a nápěv Ježíšův kříž je pro mě velký div, věřím, že vstane a bude navždy živ za doprovodu kytary a flétny. Po každém zastavení si děti nalepily kytičku na svůj dřevěný křížek, aby si uvědomily, že smrt není jen záležitost smutná, ale i radostná, protože přináší nový život. Ježíš sice za nás umřel na kříži, nezůstal však v hrobě, ale vstal z mrtvých. Každý malý I velký účastník křížové cesty si domů odnesl dárek v podobě papírové kytičky ozdobené bonbóny. Po společné duchovní hostině se děti radovaly také z hostiny skutečné v podobě mnoha napečených beránků, k nimž se podával horký čaj. Na odvážné děti na závěr čekal ještě jeden úkol: mohly venku čtrnáctkrát obejít

9 Zprávy od sv. Jakuba a sv. Prokopa duben 2013 strana 9 nebo oběhnout kostel. Kdo vydržel a nenechal se odradit ledovým větrem, dostal sladkou odměnu. Nezbývá než poděkovat: organizátorům za dokonalou přípravu, dětem a rodičům za Charita děkuje odvahu dorazit a zůstat až do konce a Pánu za to, že dává smysl našemu utrpení a naplňuje nás radostí Vzkříšení. Beata (foto: Vojta Nedbal) K olektiv Farní charity z celého srdce děkuje sestřičce Jaroslavě Kasalové, která dlouhá léta pracovala v Charitě a teď si již užívá zaslouženého důchodu. Děkujeme za vzornou a láskyplnou službu našim nemocným. Kristýna Vyskočilová, Kateřina Hlaváčková a kolektiv sestřiček. F arní charita velmi děkuje všem, kteří naše klienty podarovali beránky či jiným pečivem. Díky vám jsme potěšili mnoho našich opuštěných nemocných. Jsme vděčni za vaši pomoc a spoléháme na vás i nadále! Děkujeme vám za modlitby i dary. Za Farní charitu Kristýna Vyskočilová M ilé děti, konečně jsou tady Velikonoce a vy jste si už určitě všimli, že u oltáře v Komunitním centru stojí otevřený hrob z kamenů a před ním nechybí vzkříšený Ježíš. Je tam navíc opět velká dřevěná truhla na velikonoční poklad. Čeká vás tak jako loni velikonoční program. Bude velmi jednoduchý. Radost z toho, že Ježíš vstal z mrtvých, můžeme dávat druhým tak, že jim uděláte radost. Potěšíte je, rozesmějete je, zavoláte jim, vzpomenete si na ně... Toho, komu uděláme radost, namalujeme na kartičku, kterou dostaneme každou neděli při mši sv. v 9.30 hodin při průvodu s dary. Zprávy pro děti Vymalovanou postavu vystřihnete a přinesete další neděli do kostela. Po mši sv. spolu nalepíme na zadní stranu postavy špejli a upevníme jí ke vzkříšenému Ježíšovi u oltáře. Budeme stavět velikonoční betlém, ve kterém místo pastýřů budou ti, kterým jsme předali něco ze své radosti. Každá postava v našem velikonočním betlému přinese radost i do velikonočního pokladu. S každou novou postavou totiž přibudou i dobroty v dřevěné truhle. Po Slavnosti Seslání Ducha Svatého si potom poklad rozdělíme. Lída Vyskočilová P. S. Na všechny, kteří sbírali obrázky Křížové cesty, stále čeká odměna!

10 Zprávy od sv. Jakuba a sv. Prokopa duben 2013 strana 10 Komunitní centrum po jarním úklidu S rdečné a velké poděkování patří všem, kteří přispěli k tomu, aby naše komunitní centrum po dlouhé zimě zkrásnělo. Především díky všem z řad mládeže, kteří v čase bezprostřední přípravy před nedělí Zmrtvýchvstání Páně udělali velký kus práce společně s P. Angelem, a to právě nejen na liturgické přípravě svátků a doprovázení katechumenů. Minulou sobotu jsme pak v započaté práci pokračovali a sešlo se nás opravu dost! Práce nám šla výborně od ruky. Vzhledem k velmi studenému začátku jara jsme nemuseli zatím bojovat s plevelem, a tak byl čas na důkladné uklizení celého pozemku, zasázení jarních kytiček do truhlíků (výborná práce nejmladších účastníků brigády!), přesazení květin v interiéru, mytí oken v sále i v přízemí a další mytí a smýčení... Silní muži venku pomohli s rozebráním starého pískoviště a složením nového, plastového, do kterého následně přijde nový písek. Čerstvý chléb a párky v poledne nám chutnaly výborně! Ještě jednou: veliký dík a těšíme se na další brigádu! Za KC Milan Flodr a Zdeňka Nováková Farní káva na faře ve Stodůlkách K aždých 14 dní (v kalendáři je to vždy sudý týden) v neděli po ranní mši sv. u Sv. Jakuba St. ve Stodůlkách se můžete zastavit na faře na farní kávu. Pohoštění bývá z vlastních zdrojů co kdo donese na společný stůl. Kdo má chuť, slaví na farní kávě i své životní jubileum. 24. března jsme též slavili, a to svátek i narozeniny Marie Krupičkové. Nejbližší farní káva se bude konat 7. dubna. red (foto:

11 Zprávy od sv. Jakuba a sv. Prokopa duben 2013 strana 11 Co nás čeká V naší farnosti: Další pokračování přednáškového cyklu Prokopská zastavení se bude konat v úterý 16. dubna od hod. v Komunitním centru (KC) sv. Prokopa na téma Kolem kolem Jižní Afriky. Čeká vás promítání fotografií a povídání o 6330 km dlouhé cestě osamělého cyklisty Jiřího Bíny Namibií a Jihoafrickou republikou. Přednáška o církevních restitucích Ing. Petra Vyskočila, vedoucího restitučního odd. Arcibiskupství pražského, se uskuteční ve středu 17. dubna od v KC sv. Prokopa. Zasedání pastorační rady farnosti se uskuteční ve čtvrtek 18. dubna v 19 hod. na faře ve Stodůlkách. Dříve narození se setkají mimořádně ve středu ve Vršovicích u P. Stanislawa Góry v hod. Víkendovky pro děti z náboženství budou probíhat následovně: 2. třída: 30. dubna - 1. května, KC sv. Prokopa; 3. třída: dubna, Zbiroh; 4. a 5. třída: května, Zbiroh. Srdečně zveme na osvědčený program obnovy manželství pro manželské páry. Čeká nás osm večerů od 22. dubna do 10. června (vždy pondělí od 19 hod.) v KC sv. Prokopa. Začínáme večeří, poté následují promluvy vedoucího páru a pak to nejdůležitější - rozhovory v soukromí mezi vámi dvěma. Žádná skupinová cvičení! Kurz je založen na biblických principech. Další podrobnosti jsou na farním webu a na nástěnce. Závazné přihlášky na nebo (manželé Padevětovi). Platby budou probíhat na prvním večeru. Kurzem budou provázet manželé Míla a Jiří Musilovi. Kurz pořádají ve spolupráci Římskokatolická farnost Praha - Stodůlky, Křesťanská společenství Praha a Centrum pro manželství a rodinu, o.s. Viz též Cyklistický výlet na karlštejnské území podnikneme v sobotu 11. května a zakončíme na farní zahradě. Květnové Prokopské zastavení se uskuteční v úterý 14. května od hod. v KC sv. Prokopa. Hostem a přednášejícím bude Fr. Mgr. Jakub Jirovec OT; téma: Řád německých rytířů historie a současnost. Svatojánská mešní sbírka proběhne v neděli 19. května, její výtěžek je určen na chod arcidiecéze. Noc kostelů se bude letos konat v pátek 24. května. Materiály s programem budou k dispozici před koncem dubna. První svaté přijímání dětí, které se připravovaly v naší farnosti, se uskuteční při nedělní mši svaté 2. června v hod. Farní pouť ke sv. Prokopovi na Sázavu je letos připravena na sobotu 8. června. Kněžské svěcení jáhna Jakuba Jirovce se uskuteční v sobotu 15. června ve 12 hod. v Bruntále. Prokopské volnočasové centrum spolu s pravidelným programem o pátcích ( hod.) nabízí: 19. dubna - Hravé cvičení pro děti s Natašou; 26. dubna

12 Zprávy od sv. Jakuba a sv. Prokopa duben 2013 strana 12 Vaření: Jáhelník bezlepkový nákyp ; 3. května Přednáška na téma Období vzdoru, MUDr. Věra Gabrielová. Informace: Daria Křivánková Farní dovolená pro rodiny s duchovním programem letos proběhne v termínu od soboty 10. srpna do soboty 17. srpna v Rychlebských horách v Bílé Vodě v objektu komunity Chemin-Neuf. S rodinami by měl jet P. Angelo. Budeme se snažit zajistit hlídání dětí. Prosíme proto tři mládežníky (dívky či chlapce), aby se na tuto službu přihlásili. Ubytování i stravu mají na farní dovolené zdarma a pomoc s hlídáním dětí je potřebná pouze v době dopoledního programu. Na farní dovolenou se můžete hlásit již nyní u Marie Průchové: Letní stanový tábor pro děti 7-15 let bude ve dnech Děti je možné už přihlašovat buď na nástěnce v kostele, nebo mailem na Více informací o táboře na stránkách farnosti. Časopis IN! pro dívky (měsíčník) bude nyní pravidelně k dispozici k prodeji v poličkách na tiskoviny vedle vchodu do kostela sv. Prokopa. Příprava na přijetí svátosti biřmování pro mládež se koná každou neděli od hod. na faře ve Stodůlkách. Přípravu vede P. Adam.... V pražské arcidiecézi Přednáška Úcta ke sv. Cyrilu a Metoději v jazyce výtvarného umění se koná ve vinohradském kostele Nejsvětějšího Srdce Páně 14. dubna v 16 hodin. Přednáška probíhá ve videosále v 1. patře zadního traktu kostela (vchod přes zahrádku). Svátek sv. Vojtěcha a 70. narozeniny otce kardinála budou slaveny v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v úterý 23. dubna v společným slavením eucharistie, které bude předsedat kardinál Dominik Duka OP. Při této poutní slavnosti bude vystavena lebka sv. Vojtěcha. Kardinál Dominik Duka zve všechny kněze, jáhny a celou místní církev na pouť do katedrály, aby zvláště v Roce víry byl tento svátek náležitě oslaven. Mons. Michael Slavík, generální vikář, zve k modlitbám i za našeho arcibiskupa (narozen ), Vojtěchova nástupce a k oslavě arcibiskupových narozenin. V rámci cyklu Varhanní nešpory Maltézských rytířů pořádá Suverénní Rytířský a Špitální řád sv. Jana z Jeruzaléma, Rhodu a Malty a Společnost pro duchovní hudbu v kostele Panny Marie Pod řetězem v Lázeňské ulici v Praze 1 čtvrtý koncert duchovní hudby v úterý 16. dubna 2013 od

13 Zprávy od sv. Jakuba a sv. Prokopa duben 2013 strana 13 Na programu jsou díla J. S. Bacha a G. F. Händla, H. Purcela, L.Vierna, D. Buxtehudeho a dalších. Účinkují: titulární varhanice u kostela Panny Marie Vítězné (Pražského Jezulátka) Drahomíra Matznerová a Miroslav Laštovka trubka. Koncert je zdarma, probíhá za podpory MČ Praha 1. (foto: O. Luštinec) Co se událo V moravských a českých diecézích Cyril a Metoděj doba, život, dílo je název ojedinělé výstavy, která byla u příležitosti výročí příchodu svatých bratří na Moravu otevřena v Brně. Až do ji můžete shlédnout v brněnském Paláci šlechtičen, v unikátním archeologickém skanzenu v Modré u Velehradu a v Muzeu umění v Olomouci. Závěrem roku pak budou všechny tři výstavy společně přesunuty do Anežského kláštera v Praze. Ze života světové církve 63 nových blahoslavených a 7 Božích služebníků brzy dostane církev díky dekretům, které schválil papež František prefektovi Kongregace pro blahořečení a svatořečení 27. března. Převažují mezi nimi dekrety o mučednictví z období španělské občanské války a perzekuce katolické církve ve třicátých letech minulého století. Týkají se celkem 58 mučedníků, zavražděných in odium fidei (z nenávisti k víře) v letech Blahořečen bude také jeden mučedník nacismu italský kněz usmrcený v Dachau a dva mučedníci komunistických režimů z 50. let rumunský kněz O. Vladimír Ghika a maďarský laik Stefan Sándor. Mezi novými blahoslavenými je rovněž italský seminarista Rolando Rivi, kterého v pouhých 14 letech zastřelil politický komisař jedné partyzánské jednotky na sklonku 2. světové války. Zdroje: apha.cz, tisk.cirkev.cz, katyd.cz, res.claritatis.cz Historické církevní okénko 2. dubna 1998 byl v Praze zahájen proces blahořečení bývalého pražského arcibiskupa kardinála ThDr. Josefa Berana ( ). 7. dubna 1348 český král Karel IV. listinou založil Pražskou univerzitu jako církevní instituci. Jejími kancléři byli pražští arcibiskupové. Měla 4 fakulty: teologickou, svobodných umění, právnickou a lékařskou. Řídila se vzorem univerzit v Bologni a v Paříži. 17. dubna 1393 bylo z Vltavy vyloveno tělo zavražděného kněze Jana Nepomuckého, generálního vikáře pražské ar-

14 Zprávy od sv. Jakuba a sv. Prokopa duben 2013 strana 14 cidiecéze, a pochováno na hřbitově staroměstského kostela sv. Kříže. Roku bylo 1396 přeneseno do katedrály sv. Víta na Pražském hradě. 20. dubna 1913 se narodil ThDr. Jan Anastáz Opasek, katolický knězbenediktin, teolog, literární historik a básník, organizátor exilového kulturního života. V září byl 1938 jmenován převorem břevnovského benediktinského kláštera a roku 1947 zvolen jeho opatem. Za totalitního režimu, v r. 1950, byl odsouzen na doživotí. V prosinci 1968 odešel do SRN, kde působil v benediktinském opatství v Rohru. V r se vrátil do vlasti a stal se arciopatem břevnovského kláštera. Byl zakladatelem laického sdružení Opus bonum v Německu a nositelem řádu T. G. Masaryka ( ). Liturgický kalendář 27. dubna 1238 papež Řehoř IX. odevzdal špitál Anežky České v Praze Na Poříčí a jeho statky velmistru a bratřím Řádu křížovníků s červenou hvězdou vstoupila 23letá Anežka spolu s dalšími sedmi dívkami ze šlechtických rodin do kláštera Na Františku. Tento její čin vzbudil pozornost v celé Evropě, protože odmítla nejen nabízený sňatek s císařem, ale stala se vůbec první královskou dcerou, která vstoupila do chudého řádu sv. Kláry. Nedlouho po složení věčných slibů se Anežka stala z rozhodnutí papeže Řehoře IX. abatyší kláštera. V této funkci pak setrvala až do smrti, i když v roce 1238 se vzdala tohoto titulu a nazývala se jen "soror maior" (starší sestra). Na její žádost změnil Řehoř IX. špitální bratrstvo, které založila, v samostatný řád s řeholí sv. Augustina. Nový řád však nadále zůstával závislý na klášteru Na Františku. Anežka se vzdala hospitálu i s jeho statky ve prospěch Svatého otce, který hned zvláštní bullou vše odevzdal velmistrovi a bratřím nového řádu. Tak se osamostatnil jediný ryze český mužský řád - křižovníků s červenou hvězdou. Zdroj: Historický kalendář -Tiskové středisko ČBK, apha.cz (foto: dubna 2013 Neděle 21. dubna - 4. velikonoční Úterý 23. dubna - svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka, hlavního patrona pražské arcidiecéze Čtvrtek 25. dubna - svátek sv. Marka, evangelisty Neděle 28. dubna - 5. velikonoční

15 Přehled nepravidelných aktivit a slavností ve farnosti sv. Jakuba St. 11. dubna května Výstava obrazu Trioart u Sv. Prokopa 13. dubna; Třináctého na třináctce: Velikonoční koncert u Sv. Prokopa 14. dubna Finanční a hospodářský přehled naší farnosti - slovo při všech bohoslužbách 16. dubna; Prokopská zastavení Kolem kolem jižní Afriky u Sv. Prokopa 17. dubna; Církevní restituce v naší arcidiecézi a naší farnosti; dotazy na finanční a hospodářskou stránku naší farnosti setkáni u Sv. Prokopa 18. dubna; Zasedaní Pastorační Rady farnosti u Sv. Jakuba dubna Víkendovka pro děti ze 3. třídy Zbiroh dubna Víkendovka pro děti ze třídy Zbiroh 30. dubna - 1. května Noc v Komunitním centru pro děti ze 2. třídy Květen; neděle Májové pobožností v kostele sv. Jana a Pavla v Krtni května Víkendovka pro děti ze třídy - Zbiroh 9. května; Slavnost Nanebevstoupení Páně u Sv. Jakuba 11. května; Cyklistický výlet směrem na karlštejnské území; zakončení na farní zahradě 14. května; Prokopská zastavení: Řád německých rytířů u Sv. Prokopa května Víkendovka mládeže připravující se na biřmování Zbiroh 19. května Slavnost Seslaní Ducha Svatého 22. května; Mše sv. a setkání vedoucích farních dětských táborů u Sv. Prokopa 24. května; Noc kostelů: od Sv. Jakuba až na Krteň... - průvod 26. května Slavnost Nejsvětější Trojice 29. května Příležitost ke svátosti smíření pro děti z I. a II. stupně u Sv. Prokopa 30. května; Slavnost Těla a Krve Páně u Sv. Jakuba 1. června; První svatá zpověď pro děti u Sv. Prokopa 2. června; První svaté přijímání pro děti u Sv. Prokopa 8. června Farní pouť k sv. Prokopovi na Sázavu 12. června; Zakončení školního roku pro děti I. a II. stupně ZŠ u Sv. Jakuba. 15. června; Kněžské svěcení jáhna Jakuba Jirovce - Bruntál 19. června; výročí posvěcení Komunitního centra sv. Prokopa Mše sv. celebrována novoknězem Jakubem Jirovcem 22. června; Poutní slavnost v kostele sv. Jana a Pavla na Krtni 24. června; Slavnost Narození sv. Jana Křtitele u Sv. Jakuba 29. června Slavnost ke cti svatých apoštolů Petra a Pavla 30. června; Poutní slavnost ke cti sv. apoštolů Petra a Pavla v Řeporyjích 4. července; Poutní slavnost ke cti sv. Prokopa u Sv. Prokopa 5. července; Slavnost ke cti svatých Cyrila a Metoděje u Sv. Jakuba 25. července; Poutní slavnost ke cti sv. Jakuba u Sv. Jakuba ve Stodůlkách srpna Letní tábor pro děti 7-15 let Dolní Bousov (okr. Mlada Boleslav) srpna Farní dovolená rodin Bílá Voda u Javorníka 15. srpna; Slavnost Nanebevzetí Panny Marie u Sv. Prokopa 14. září Cyklistický výlet 30. září - 2. října Duchovní obnova pro seniory Jiřetín p. Jedlovou 12. října; Výročí posvěcení kostela sv. Jakuba St. Farní den Září 2013 Zahájení přípravy na přijetí svátosti biřmováni pro dospělé UPOZORŇUJEME, ŽE SE V PLÁNOVANÝCH AKTIVITÁCH MOHOU JEŠTĚ VYSKYTOVAT ZMĚNY. PROSÍME O PRŮBĚŽNÉ SLEDOVÁNÍ AKTUALIT NA FARNÍM WEBU NEBO VE ZPRÁVÁCH OD JAKUBA A PROKOPA. V PŘÍPADĚ DOTAZŮ SE OBRAŤTE NA KNĚZE NEBO NA NĚKTERÉHO Z PASTORAČNÍCH ASISTENTŮ!

16 Ř Í MSKOKATOLICKÁ FARN OST U K OSTELA SV. JAKUBA S T A R Š Í H O K o v á ř o v a 2 1 / 2 2, P r a h a 1 3 S t o d ů l k y, IČO: ; č.ú / 0800; F a r n í k a n c e l á ř : Ludmila Vyskočilová ; ; úřední hodiny: pondělí: ; středa: ; K o n t a k t s k n ě z e m : P. Th Lic. Adam Lodek administrátor farnosti tel ; ; P. Angelo Scarano Th.D., S.S.L. - farní vikář tel ; ; K o m u n i t n í c e n t r u m s v. P r o k o p a V Hůrkách 1292/8; Praha 13 - Nové Butovice RNDr. Zdeňka Nováková - úřední hodiny: čtvrtek ; ; F a r n í k n i h o v n a : Marie Průchová pondělí a středa: a ; tel ; C í r k e v n í m a t e ř s k á š k o l a S r d í č k o - Podpěrova 1879/2, Praha 13 Lužiny; tel Mgr. Eva Kuchyňková ředitelka; mob ; F a r n í C h a r i t a : Bc. Kristýna Vyskočilová ředitelka; tel ; Mgr. Kateřina Hlaváčková charitní ošetřovatelská služba; tel , Neděle Charitní šatníky: Přecechtělova 2243; Praha 13 - Velká Ohrada; tel ; pondělí Husníkova 2079; Praha 13 - Nové Butovice; tel ; čtvrtek Oblečení je možné donést i jindy po telefonické domluvě modlitba růžence mše sv mše sv. Kostel sv. Jakuba St. B O H O S L U Ž B Y Kostel sv. Prokopa pro rodiny s dětmi mše sv. Pondělí mše sv. recitovaná s modlitbou breviáře Úterý modlitba růžence mše sv. Středa mše sv. Čtvrtek mše sv Pátek mše sv. ZÁŘÍ - ČERVEN modlitba breviáře: Ranní chvály mše sv. recitovaná Sobota mše sv. (nedělní liturgie) Neděle Kostel sv. Petra a Pavla v Řeporyjích: neděle hod. A D O R A C E N E J S V Ě T Ě J Š Í S V Á T O S T I Kostel sv. Jakuba St pouze poslední neděli v měsíci spojená se zpěvem za účasti mládežnické scholy sv. Jakuba; Kostel sv. Prokopa Středa ; Pátek třetí pátek v měsíci se zpěvy z Taizé; ostatní pátky v tichu; S V Á T O S T S M Í Ř E N Í středa: a v kostele sv. Prokopa 30min. před bohoslužbou vyjma pátku ráno poslední neděli v měsíci v kostele sv. Jakuba ; ZÁŘÍ - ČERVEN ZÁŘÍ - ČERVEN pátek: v kostele sv. Jakuba nebo kdykoliv po dohodě Zprávy od sv. Jakuba a sv. Prokopa farní zpravodaj - pro vnitřní potřebu vydává Řk farnost v Praze - Stodůlkách. Náklady na vytištění jsou 6 Kč. Dobrovolné příspěvky dávejte do sbírky. Redakční rada: Marie Průchová, Pavla Fabianová, Petr Vobořil, Ludmila Vyskočilová, Daniela Kolouchová, Zdeňka Nováková, Marie Horáková, Marie Vyleťalová, Veronika Luštincová, Ondřej Luštinec, Petr Praus, P. Angelo Scarano. Za celek zodpovídá P. Adam Lodek

Farní polévka aneb společenství naší farnosti

Farní polévka aneb společenství naší farnosti Číslo 10/2014 18. května Farní polévka aneb společenství naší farnosti A si před čtrnácti lety jsem byl při návštěvě Říma pozván svými přáteli do restaurace na společnou večeři. Večeře začínala asi v 18.00,

Více

č. 4 duben 2013 21. ročník 1. 4. Pondělí velikonoční 2. 4. 8. výročí úmrtí bl. Jana Pavla II. 7. 4. svátek Božího milosrdenství

č. 4 duben 2013 21. ročník 1. 4. Pondělí velikonoční 2. 4. 8. výročí úmrtí bl. Jana Pavla II. 7. 4. svátek Božího milosrdenství zpravodaj pražské arcidiecéze č. 4 duben 2013 21. ročník ÚVODNÍK O co jde? Celý březen se naše oči upíraly do Říma a se zvědavostí jsme čekali, kdo bude novým papežem. Sympatická postava papeže Františka

Více

Farnost jako rodina, farnost jako instituce

Farnost jako rodina, farnost jako instituce Číslo 2/2015 25. ledna Farnost jako rodina, farnost jako instituce K dyž vyslovíme slovo rodina, nejčastěji se nám vybaví obraz domova, obraz otce, matky, dětí a všeho, co člověk prožívá spolu se svými

Více

Základním cílem je jednota

Základním cílem je jednota Číslo 11/2015 14. června K ončí školní rok a spolu s ním končí v životě naší farnosti další pastorační sezóna. Když se podívám zpět na to, co jsme společně prožili od září loňského roku, naplňuje mé srdce

Více

Číslo 7/2015 12. dubna

Číslo 7/2015 12. dubna Číslo 7/2015 12. dubna P říchod teplého jara určitě u všech vzbuzuje pozitivní náladu a vyvolává radost v srdci. Velikonoční svátky, kterými jsme prošli, jsou pro mnohé bodem zlomu mezi studeným obdobím

Více

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Červen 2007 Obsah:! Pastýřský list kardinála u příležitosti oslav jeho 75. narozenin... str. 9! Zvony na Tetíně péčí farníků...str. 9-10! Svědectví: vnímání rozdílů mezi ateisty a věřícími...str. 10-11!

Více

ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE. č. 7 září 2011 19. ročník ÚVODNÍK

ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE. č. 7 září 2011 19. ročník ÚVODNÍK ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE č. 7 září 2011 19. ročník ÚVODNÍK Jak se žije v církevních školách v pražské arcidiecézi Září již tradičně vybízí k myšlenkám na školu, ať už ve vzpomínkách starší generace,

Více

Pobožnosti křížových cest

Pobožnosti křížových cest 1/2015 únor Zpravodaj FARNOSTÍ KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN Milí farníci, postní doba je časem, ve kterém budeme neustále vyzýváni k obnově svého vztahu k Bohu. Není to povinnost, ale mnohem spíše nezbytnost.

Více

pražské arcidiecéze č. 6, červen 2004

pražské arcidiecéze č. 6, červen 2004 pražské arcidiecéze č. 6, červen 2004 Odpočinku čest! Aneb práce bez odpočinku na nás působí negativně Přirozeným důsledkem lidské činnosti je únava. Je to jakýsi poplašný signál potřeby odpočinku. Únava

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Hle, s králem průvod korouhví, kříž vpředu tajemně se skví, vždyť na něm v mukách s tělem pněl, našeho těla Stvořitel. Neměl podoby ani krásy, neměl vzhled, abychom po něm

Více

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 24 leden únor 2014 číslo 1 2 OLDIN 1 2 / 2014

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 24 leden únor 2014 číslo 1 2 OLDIN 1 2 / 2014 Olomoucký arcidiecézní informátor 1 Ročník 24 leden únor 2014 číslo 1 2 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Dobře skloubit péčí o naši rodinu a o rodiny cizí V olomoucké

Více

11/2009 LISTOPAD. Za komunistů to bylo. zápasu za pravdu a spravedlnost v naší zemi. dnes. Věděli jsme kdo je kdo, věděli jsme, proti

11/2009 LISTOPAD. Za komunistů to bylo. zápasu za pravdu a spravedlnost v naší zemi. dnes. Věděli jsme kdo je kdo, věděli jsme, proti 11/2009 LISTOPAD Obruče Za komunistů to bylo celkem jednoduché, zaslechnete možná ještě dnes. Věděli jsme kdo je kdo, věděli jsme, proti čemu se stavíme. Ano, železná opona a přítomný nesmrtelný režim

Více

Zpravodaj. Červen 2014. farnosti sv. Václava na Smíchově Ježíšovo srdce

Zpravodaj. Červen 2014. farnosti sv. Václava na Smíchově Ježíšovo srdce 6 Červen 2014 Zpravodaj farnosti sv. Václava na Smíchově Ježíšovo srdce Měsíc červen je zvláštním způsobem poznamenán úctou k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu. Jestliže už lidské srdce představuje nezbadatelné

Více

ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE. č. 6 červen 2011 19. ročník ÚVODNÍK

ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE. č. 6 červen 2011 19. ročník ÚVODNÍK ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE č. 6 červen 2011 19. ročník ÚVODNÍK Hlasatel radostné zvěsti, duchovní vůdce i partner, který naslouchá... Milí čtenáři, dne 25. června tohoto roku vysvětíme v naší katedrále

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 4 S far Ř e ímsk v nost P er ní př ok lz at edměstí eň olick á

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 4 S far Ř e ímsk v nost P er ní př ok lz at edměstí eň olick á VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Římskokatolická farnost Plzeň Severní předměstí Tři "kouzelná" slova Milí farníci, obracím se tímto slovem zvláště k manželům, protože vnímám silnou potřebu vás povzbudit a podepřít.

Více

ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE. č. 4 duben 2012 20. ročník ÚVODNÍK

ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE. č. 4 duben 2012 20. ročník ÚVODNÍK ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE č. 4 duben 2012 20. ročník ÚVODNÍK Rozhodnutí je jistým závazkem Velikonoce nejsou jen oslavou smrti Ježíše Krista, ale také jeho vzkříšení. Z tohoto spásného činu se rodí

Více

ZPRAVODAJ. pražské arcidiecéze č. 10, prosinec 2006

ZPRAVODAJ. pražské arcidiecéze č. 10, prosinec 2006 ZPRAVODAJ pražské arcidiecéze č. 10, prosinec 2006 S radostí a optimismem do nového církevního roku Mám před sebou nový kalendář a přemýšlím, kam nás příští rok asi zavede. Máme být pesimisty nebo optimisty?

Více

pražské arcidiecéze č. 8, říjen 2003

pražské arcidiecéze č. 8, říjen 2003 pražské arcidiecéze č. 8, říjen 2003 Naším úkolem není být Matkou Terezou V polovině října proběhne blahořečení Matky Terezy. Snad nikdo nepochybuje o jejím významu. Matka Tereza rozvinula sociální činnost,

Více

č. 10 prosinec 2009 17. ročník

č. 10 prosinec 2009 17. ročník zpravodaj pražské arcidiecéze č. 10 prosinec 2009 17. ročník ÚVODNÍK Advent starý slib se začíná uskutečňovat Přichází, nebo už přišel? Přihodí se, nebo už se přihodilo? Samo latinské slovo advent pro

Více

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 20 květen 2010. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 20 květen 2010. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz 5 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 20 květen 2010 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz 2 Z galerie zapomenutých kněží František Kutal (1882 1967) Mezi ty, kteří

Více

KOSTEL SV. FRANTIŠKA Z ASSISI A KOMUNITNÍ CENTRUM BL. MATKY TEREZY

KOSTEL SV. FRANTIŠKA Z ASSISI A KOMUNITNÍ CENTRUM BL. MATKY TEREZY fchodoviny ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA 12 /2014 KOSTEL SV. FRANTIŠKA Z ASSISI A KOMUNITNÍ CENTRUM BL. MATKY TEREZY rosu dejte nebesa shůry... Přejeme všem požehnaný adventní čas prožitý v radostném

Více

ČASOPIS FARNOSTI STRÁŽNICE r. XIV., květen 2014

ČASOPIS FARNOSTI STRÁŽNICE r. XIV., květen 2014 ČASOPIS FARNOSTI STRÁŽNICE r. XIV., květen 2014 2014 Duchovní slovo Dne 25. března 2014 jsme oslavovali výročí farnosti Panny Marie. Při této příležitosti pronesl generální představený piaristů Otec Pedro

Více

V půli postu. pražské arcidiecéze č. 4, duben 2003. Rerferendum a informace

V půli postu. pražské arcidiecéze č. 4, duben 2003. Rerferendum a informace pražské arcidiecéze č. 4, duben 2003 2. Arcidiecézní pou za kněžská a řeholní povolání na Svaté Hoře pořádá Arcibiskupství pražské a Římskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí Panny Marie Příbram Svatá

Více

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Duben 2013 Velikonoce s papežem Františkem Letošní velikonoční triduum zahájil Svatý otec velmi netradičně v římské věznici pro mladistvé Casal del Marmo. Mši svatou na památku

Více

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Únor 2008 BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Obsah:! Neratovice pozdravují a zvou Beroun... str. 9! Co se dělo: Ministranské setkání ve Střešovicích... str. 10! Co se dělo: Příběh jednoho Ježíška.. str. 10!

Více

Dej nám více víry, Pane!

Dej nám více víry, Pane! Číslo 1/2015 11. ledna B lížíme se k půlce ledna. Za námi jsou již Vánoce, oslavy Nového roku a celá sváteční atmosféra s tím spojena. Za námi je už pomalu i tradiční charitní akce Tříkrálová sbírka. Evropské

Více

MĚSÍČNÍK ŠUMPERSKÉHO DĚKANÁTU

MĚSÍČNÍK ŠUMPERSKÉHO DĚKANÁTU ROČNÍK 3 ČÍSLO 5 KVĚTEN 2012 TAM&TAM MĚSÍČNÍK ŠUMPERSKÉHO DĚKANÁTU OBSAH KŘEST O VELI- KONOCÍCH V ŠUMPERKU ROZHOVOR - MANŽELÉ KOPŘIVOVI PROGRAM NOCI KOSTELŮ SVĚTEC MÉHO SRDCE - GIANNA BERETTA MOLLA VELIKONOČNÍ

Více

ZPRAVODAJ. pražské arcidiecéze č. 6, červen 2007

ZPRAVODAJ. pražské arcidiecéze č. 6, červen 2007 ZPRAVODAJ pražské arcidiecéze č. 6, červen 2007 Aby se naplnily jeho sýpky Červen je měsícem Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. Možná už jenom někteří si na to vzpomínají. Matka Boží, která nás doprovázela

Více

Srdečně zveme na výroční

Srdečně zveme na výroční 4 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 21 duben 2011 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Velikonoční pastýřský list olomouckého arcibiskupa Drazí bratři a sestry,

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Únor 2009 Číslo 2 Ročník 15 Úvodník P. Jiří Koníček Liturgický kalendář Rosteme ve víře Svatý Pavel a Církev Rosteme ve víře Ut unum sint Harfa podobenství Východní liturgie

Více