Vdovin haléř aneb kam jdou peníze ze sbírek K

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vdovin haléř aneb kam jdou peníze ze sbírek K"

Transkript

1 Číslo 7/ dubna Vdovin haléř aneb kam jdou peníze ze sbírek K aždou neděli se v našich kostelech vybírají peníze. Přispíváme hojně, ze srdce, ale občas se někdo zeptá: Kam jdou peníze z nedělních sbírek? V médiích slyšíme, že církev je financována státem, obzvlášť poslední dobou se zdůrazňuje, kolik finančních prostředků stát poskytuje církvím. K čemu jsou ještě sbírky? Finance, které stát poskytuje církvím v rámci náhrady za zabavený majetek, nejen, že jsou velmi omezené, ale v drtivé většině jsou určené pouze na platy církevních zaměstnanců. V podstatě všechny ostatní výdaje spojené s provozem církevních institucí věřící musejí uhradit sami. Proto také každým rokem zveřejňujeme přehled příjmů a výdajů spojených s provozem naší farnosti, kde najdete jednotlivé položky odpovídající na výše zmíněnou otázku, týkající se účelovosti kostelních sbírek. Je to hrubý přehled, protože těžko dopodrobna rozepsat všechny výdaje a příjmy. Najdete v něm jednotlivé zdroje příjmů farnosti, ale dozvíte se také, kolik financí jsme odeslali na potřeby Církví působící mimo naši farnost. Najdeme tam položku Svépomocný fond, do kterého přispívají všechny farnosti naší arcidiecéze 10% z nedělních sbírek a 10-30% z příjmů z hospodářské činnosti (pronájmů). Je určen pro výpomoc farnostem, které jsou ve slabé finanční kondici a ocitnou se v havarijní situaci, zvláště pokud jde o opravy církevních objektů. Bohužel mimo Prahu je to většina farností. Najdeme tam položky spojené s běžnou režií a údržbou KC sv. Prokopa a také fary a kostela u sv. Jakuba. Víme, kolik platíme za plyn, elektřinu a další záležitosti spojené s chodem našich domácností. Církevní objekty jsou podstatně větší a o to nákladnější. Největší položkou za loňský rok je oprava střech na kostele sv. Prokopa a na faře u sv. Jakuba. Jak jsem už dříve informoval, během výstavby KC došlo k určitým pochybením a do střechy po ně-

2 Zprávy od sv. Jakuba a sv. Prokopa duben 2013 strana 2 jaké době začalo zatékat. Po podrobném prozkoumání problému a konzultacích, jak s odborníky, tak se stavebním oddělením pražského arcibiskupství, byl stávající titanzinkový plech nahrazen plastovou folií a cela střecha byla doplněna prvky, které se původně vynechaly. S radostí musím konstatovat, že nejen do střechy nezatéká, ale po opravě se o toto řešení začalo zajímat několik dalších firem a institucí a bylo velice dobře hodnocené. Za provedení opravy patří dík našemu farníkovi p. Janu Hlávkovi. Pokud by někdo měl zájem, mohu poskytnout článek, který se ukázal v březnovém čísle časopisu Střechy- Fasády-Izolace. Fara u Sv. Jakuba měla bohužel již dožilou střešní krytinu, skrze kterou prosakovalo a v některých místech přímo zatékalo. Stávající kanadský šindel jsme nahradili eternitovými šablonami. V obou případech jak na KC, tak na faře mají krytiny minimální životnost několik desítek let. I v tomto případě bylo vše pod dozorem stavebního oddělení pražského arcibiskupství. Kromě toho bylo provedeno několik drobných oprav a investic na našich objektech. Například v kostele sv. Jakuba došlo k výměně dožilých halogenových reflektorů, bylo pozlaceno některé starší liturgické nádobí, zateplen zamrzající vodovod u sv. Jakuba a provedena výměna některých prvků kotelny u sv. Prokopa. Co nás čeká v nejbližší budoucnosti? Především pořad čeká projekt přístavby KC sv. Prokopa, který byl připravovaný mým předchůdcem P. Michaelem. Po konzultacích s Pastorační radou farnosti, která upozornila především na velmi vysoké náklady výstavby, které přesahují možnosti naší farnosti ( Kč), jsme se přiklonili k realizaci jen části tohoto projektu: v dílně u stávající garáže bude zřízené sociální zařízení, garážová vrata budou vyměněna za dřevěno - skleněnou stěnu se samostatným vchodem. Dále bude v garáži zřízen kuchyňský kout a samotná místnost bude upravena a vybavena tak, aby mohla sloužit mladší generaci, jednak pro potřeby našeho dopoledního volnočasového centra, jednak pro potřeby výuky náboženství (výuky se účastní přes 100 dětí). Realizace této části projektu by měla stát kolem Kč a budou použité prostředky shromážděné za tímto účelem na farním účtu. Práce by měly být zahájeny v dubnu letošního roku. Průběžně vás o tom budu informovat. Realizace další části projektu výstavby je prozatím odložena na neurčito. Až budou tyto práce u konce, rád bych věnoval čas projektu sochy Panny Marie v kostele sv. Prokopa a vybudování sociálního zařízení pro návštěvníky kostela sv. Jakuba. Jak mi bylo sděleno na Pastorační radě farnosti, o obou těchto projektech se mluví už několik let. Doufejme, že se nám je povede v dohledné době zrealizovat. Restituce: Je to velice aktuální téma v letošním roce. Pro ty, kteří se chtějí podrobně seznámit s církevními restitucemi je připravené setkání s vedoucím restitučního oddělení arcibiskupství pražského ing. Petrem Vyskočilem, které se uskuteční ve středu 17. dubna od hod. v KC sv. Prokopa. Stodůlecká farnost v minulosti vlastnila poměrně hodně pozemků, které bohužel byly nejen zabavené státem, ale následovně převedené na další subjekty. V následku celé této operace žádný z bývalých pozemků farnosti v současné době restitucím nepodléhá, stodůlecká farnost v restitučním řízení nemá nárok na vracení majetků. Při příležitosti tohoto setkání můžu odpovědět ta-

3 Zprávy od sv. Jakuba a sv. Prokopa duben 2013 strana 3 ké na případné otázky týkající se chodu naší farnosti. Poděkování! Rád bych vyjádřil dík všem, kteří jakýmkoliv způsobem podporují chod naší farnosti: Děkuji těm, kteří se modlí v kostele a i v tichosti svých domovů pokud nevyprosíme požehnání pro naši činnost, marné bude naše namáhání; Jsem velice vděčný všem, kteří věnují svůj čas a jako dobrovolníci pomáhají při provozu farnosti: díky za úklid farních budov, všechny brigády, odhrnování sněhu v zimě a všechny dobrovolnické práce, o kterých ani nevím, protože je vykonáváte jako opravdoví služebníci, hlavně pro Pána Boha; Vřelé díky těm, kteří přispívají na účet nebo do nedělní sbírky. Každá koruna obsahuje malou část Vašeho života, Vaší námahy, obsahuje rezignaci z něčeho, co jste si mohli koupit pro svou vlastní příjemnost a radost, a za to jsem Vám osobně a i jménem celého společenství farníků velice vděčný! Díky tomu všemu, co věnujete naší farnosti, se může uskutečňovat, jak pastorační činnost, tak i udržovat náš majetek ve stavu umožňujícím poskytování zázemí pro všechny potřeby našeho společenství. Za celé dílo života naší farnosti patří především dík tomu Nejvyššímu: Sláva Otci, i Synu, i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, i na věky věků. Amen P. Adam OBSAH: VDOVIN HALÉŘ ANEB KAM JDOU PENÍZE ZE SBÍREK... 1 HOSPODAŘENÍ FARNOSTI V ROCE POZDRAV P. MICHAELA ŠPILARA PRO ÚČASTNÍKY VELIKONOČNÍ VESELICE, ALE NEJEN PRO TY... 5 SENIOŘI ROZJÍMÁNÍ NAD BIBLÍ... 6 SKRUTINIA KATECHUMENŮ... 7 KŘÍŽOVÁ CESTA PRO DĚTI... 8 CHARITA DĚKUJE... 9 ZPRÁVY PRO DĚTI... 9 KOMUNITNÍ CENTRUM PO JARNÍM ÚKLIDU FARNÍ KÁVA NA FAŘE VE STODŮLKÁCH CO NÁS ČEKÁ CO SE UDÁLO ZE ŽIVOTA SVĚTOVÉ CÍRKVE HISTORICKÉ CÍRKEVNÍ OKÉNKO LITURGICKÝ KALENDÁŘ... 14

4 Hospodaření farnosti v roce 2012 Příjmy v roce 2012 byly ,- Kč Sbírky Devět účelových sbírek Dary Úroky Tržby z nájmu KC sv. Prokopa Tržby nepravidelný program Tržby z kulturních akcí Tržby ostatní (prodej knih, zboží) Granty od MČ Praha 13, Nadace Život Umělce a Nadace ČHF Dotace od MČ Praha 13 Příspěvek farníků na tiskoviny ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč Náklady bez odpisů dlouhodobého majetku činily ,- Kč Režijní výdaje ,- Kč Z toho například: Za drobný majetek, kancelářské potřeby, čisticí prostředky ,- Kč Za plyn ,- Kč Za elektrickou energii ,- Kč Za vodné, stočné ,- Kč Poplatky bance 4 270,- Kč Tiskoviny Zprávy od Jakuba, Kat. týdeník, knihy ,- Kč Odpad 3 460,- Kč Bohoslužebné náklady ,- Kč Katechetické materiály ,- Kč Ostatní služby ,- Kč Odměny: varhaníci, úklid, vrátnice ,- Kč Honoráře na kulturní akce ,- Kč Opravy střechy a ostatní ,- Kč Odeslané účelové sbírky (Haléř sv. Petra, na Arcidiecézní charitu, na Svatou zemi, na Arcidiecézi, na bohoslovce, na církevní školství, na misie, Mikulášská sbírka na bohoslovce) ,- Kč Arcidiecézní svépomocný fond ,- Kč Výdaje - zdaňovanými příjmy (prodej knih, zboží) ,- Kč Pojistné ,- Kč Výdaje farnosti v roce 2012 byly vyšší než příjmy a to z důvodu oprav střech, které proběhly na kostele sv. Prokopa a faře u Sv. Jakuba. Z dlouhodobého hlediska však stodůlecká farnost díky štědrým příspěvkům věřících poskytovaným pří příležitostí nedělních sbírek a darům zasílaným na účet farnosti, díky příjmům z pronájmů prostor KC je finančně soběstačná. Přesné výsledky hospodaření jsou pro zájemce k nahlédnutí po domluvě s P. Adamem. Zdislava Divišová

5 Zprávy od sv. Jakuba a sv. Prokopa duben 2013 strana 5 Pozdrav P. Michaela Špilara nejen pro účastníky Velikonoční veselice Z dravím vás všechny. Doufám, že všichni vzkvétáte v Hospodinově náruči, zvláště teď v době velikonoční. Krom toho, že zdravím všechny, tak specielně: Samozřejmě Angela a Adama a všechny mý předchůdce, který se tam určitě sjeli. Zdravim celej tým pastoračních asistentů a všechny spolupracovníky, kteří nebyli a asi dodnes nejsou vidět: Lucii, Zdislavu, všechny Jirky a Petry, Jarmilu, Editu, Eriku, Maxe, Václava I., II. atd., Mirka, Honzu... atd. jednoduše desítky dalších - sorry, že nemůžu vypsat všechny - přeju vám ať vás Boží království stále těší aspoň tak, jak jsem to u vás zažil já. Nemůžu zapomenout na moje milovaný seniory - moudrost zralého věku, to je to, co u vás vždy najdu, tak ať vám to vydrží! Pozdravujte Moninec! Zdravím robátka moje takřka vlastní v mládežnický kapele a na spolču - moc nezlobte :-). Chvalte Hospodina, neboť je dobrý a vy jste jeho obraz. Prokopbende vzkvétej a hrej zvučně ke slávě Hospodinově tak, jak vás to Hospodin naučil. Tuhle jsem vám zvizitýroval při meziskoku kapelní skříň - stále excelentní - pokud jsem nedal vše na svý místo přesně, tak prosím za odpuštění. Všichni muzikanti příští rok někoho vyšlete na Velehrad na setkání chváličů. Více na někdy v prosinci či lednu se tam snad něco objeví. Katecheti, ať vám Hospodin požehná, abyste ten nápor vydrželi a neztratili odvahu, chuť i nápad. Ministranti ať ministříte k radosti Hospodinově jako jste ministřili se mnou. Když něco zkazíte, pamatujte, že se z toho zpravidla nestřílí, tak odvahu! Pán Bůh neni žádnej legalista. Jo a moji podavači donašeči - pardon pomocníci v podávání eucharistie - věřím, že zůstáváte normální a pokorní pro což jste byli do služby pozváni. Jste dodnes mou radostí. Buďte jako papež František. Prostě normální - jste jedni z mnohých, ale přesto jedineční, protože pro každýho z nás má Hospodin "své specielní voko". Tomáši (Vítku) tobě jedno osobní veřejný (a ne že mi za to dáš do nosu), pozdravuj všechny chlapy z lodi a jejich rodiny - ty co tam byli i nebyli, však víš - a aaa kotelnu jo. Kubo a Vojto ať je tábor pěknej jo. A žádný "voloviny"! Jen bezpečný ptákoviny! Petře doufám, že hory byly vydařený? Ať nad vámi Hospodin rozjasní svoji tvář.

6 Zprávy od sv. Jakuba a sv. Prokopa duben 2013 strana 6 No a teď bych mohl vyjmenovávat všechny ostatní manželský spolča, pastorační rady, varhaníky, návštěvníky Bety, Alfy, Biblických hodin atd. Jednoduše fakt když si jen vzpomenu na Stodůlky vidim konkrétní tváře, životy atd. Fakt si vás pamatuju. Tak když tam s vámi teď nemohu být, chci všem poděkovat znovu za to, že jsem ve Stodůlkách mohl být tak dlouho i krátce zároveň. Ať vám všem opravdu Bůh žehná, že už to víc nepůjde. P. Michael Špilar ( foto: Vít Kobza) K aždý měsíc se scházíme, my starší farníci, abychom se spolu modlili nad Božím slovem, objevovali stále nově jeho bohatství a hloubku a zakoušeli jeho účinnost. Často skutečně vnímáme při společném sdílení milou atmosféru Boží i vzájemné lásky mezi námi a těšíme se z Boží laskavosti k člověku. Senioři rozjímání nad Biblí Naposledy jsme se věnovali podobenství O marnotratném otci z Lukášova evangelia (Lk 15, 11-32). Čerpali jsme z krásné knížky našeho otce Angela se stejným názvem. Autor se věnuje tomuto podobenství v mnoha úhlech pohledu včetně užitečných aplikací pro naše životy. Něco z toho jsme si přečetli a prodiskutovali. Zde je troška pro všechny: "Zásadním hříchem mladšího syna je pošlapání a přetnutí vztahu s otcem. Hřích není především přestoupení zákona, ale pošlapání vztahu lásky k Bohu. Obrácení se zády k Bohu. Odchod od Boha a prožívání života bez něho. Skutečnost, že mnohdy nejsme schopni vnímat hřích jinak než jako přestoupení zákona, svědčí o tvrdosti našeho srdce, o tom, že nevnímáme hřích jako porušení vztahu k Bohu. Je tragické vnímat své viny jen jako přestoupení zákona, protože to vede k zákonictví a bezduchému moralismu." O hříchu a o lásce k Bohu jsme trochu diskutovali. Zaměřili jsme se na naše útěky před Bohem. P. Angelo uvádí ve své knížce naše útěky podle mladšího syna: seberealizace, virtuální realita, zabydlení se v minulosti (neodpuštění, ukřivděnost, sebelítost) či v budoucnosti (kariérismus). Pak jsme mluvili o starším synu a jeho postoji k Otci i bratrovi. Naše útěky podle staršího syna jsou maskované. Člověk zůstává naoko s Bohem, ale duchem a srdcem je jinde. Modlí se k Bohu, ale bez srdce, Boha živého vlastně nepotřebuje. Navenek žije jako křesťan, ale s postojem plnění povinností, chce mít pomodleno, vyplněno, má strach před trestem. Nemá odvahu odevzdat Bohu své zaměstnání, konflikty ve vztazích, dovolenou... Pro takové situace platí ono "ctí mne ústy, ale jejich srdce je daleko ode mne (srv. Mk 7,6). Vždy jsem obdivovala lidi, u nichž jsem viděla, že všechno mohou (smějí) a že

7 Zprávy od sv. Jakuba a sv. Prokopa duben 2013 strana 7 už nic nemusí. Že vlastně všechno, co dělají, dělají ve velké svobodě, s vděčností, že mohou. Jaká úleva od tíže a tlaku postoje, kdy všechno jen musím a musím. To je postoj staršího syna, který si nikdy neužil vztahu s otcem, i když mohl, a otci to ještě vyčítá. Měli bychom prosit o výměnu srdce, tedy srdce tvrdého za milosrdné. Nedávno jsem slyšela promluvu, kde bylo uváděno několik typů jednání nemilosrdného srdce. Napsala jsem si to, může to pomoci nám všem: 1. Naslouchám sice člověku a jeho bolesti a problému, ale bez srdce, nebere mne to, nemám v sobě soucítění, jsem nad tím. Skrutinia katechumenů 2. Když mi někdo poví o své bolesti či problému, jdu to hned někomu sdělit. 3. Dělám rozdíly v čase a pozornosti lidem, vybírám si lidi, s nimiž komunikuji déle a s druhými co nejkratčeji. 4. Výběr lidí, věnuji se jen těm, z kterých něco bude (třeba i v rodině vůči dětem). 5. Muž mluví raději se ženami než s muži. A naopak. 6. Když jdu na adoraci či na mši, tak "teď nepomáhám nikomu" (zákonictví). 7. Když ve farnosti žijí manželé, on je podruhé ženatý, potřebují pomoc, já si řeknu, že žijí v hříchu a takovým já nepomáhám. Účastník setkání (foto: George Redgrave, S krutinium (lat.) původně posuzování, zda je kandidát způsobilý křtu; dnes obřad katechumenátu, jehož jádrem je exorcismus. První skrutinium obsahuje odevzdání nového jména, přijetí kandidátů celou farností a značení křížem. Druhé skrutinium pak obsahuje zřeknutí se hříchů, zmíněnou modlitbu exorcismu a značení olejem katechumenů.) Čtvrtou neděli postní (Laetare) března 2013 v Komunitním centru sv. Prokopa byli P. Angelem při mši sv. představeni čekatelé křtu - zleva Honza, Zuzka, Katka, Gulnara, Martina. Na křest se pod vedením P. Angela připravovali jeden a půl roku. Připojili jsme se k modlitbám, aby se přimkli k Ježíši Kristu. Další skrutinium se uskutečnilo 5. neděli postní při večerní mši sv. v kostele sv. Jakuba St. 17. března a poslední - třetí se konalo v pátek 22. března při večerní mši sv. opět v kostele sv. Jakuba St. ve Stodůlkách. Marie Průchová (foto: M. Průchová)

8 Zprávy od sv. Jakuba a sv. Prokopa duben 2013 strana 8 Křížová cesta pro děti N a Květnou neděli se již tradičně konala křížová cesta pro děti od 0 do 10 let v doprovodu rodičů. Jejími režiséry, organizátory a skvělými průvodci byli Marie Nedbalová společně s Vojtou a Žofkou. Na přípravách se ale podílela celá Nedbalovic rodina (možná I další neviditelné ruce ). Děti se letos sešly v kostele sv. Jakuba Staršího ve Stodůlkách. Bylo jich méně než obvykle, zřejmě díky nevlídnému mrazivému počasí (zúčastnilo se 38 dětí a 24 dospělých), ale podařilo se jim vytvořit krásné společenství. U vchodu do kostela dostaly malý dřevěný křížek, samolepky s kytičkami a noty, podle kterých zpívaly po každém zastavení kratičkou píseň. Vojta rozdal všem také pohlednici s oltářem stodůleckého kostela. Poté děti přivítal otec Adam a ukázal jim sošku Krista Vzkříšeného, která se umísťuje na oltář farního kostela o velikonoční vigílii a zůstává tam po celou dobu velikonoční. Následovala křížová cesta. Každé zastavení doprovázel nádherný barevný obrázek, výstižná modlitba a nápěv Ježíšův kříž je pro mě velký div, věřím, že vstane a bude navždy živ za doprovodu kytary a flétny. Po každém zastavení si děti nalepily kytičku na svůj dřevěný křížek, aby si uvědomily, že smrt není jen záležitost smutná, ale i radostná, protože přináší nový život. Ježíš sice za nás umřel na kříži, nezůstal však v hrobě, ale vstal z mrtvých. Každý malý I velký účastník křížové cesty si domů odnesl dárek v podobě papírové kytičky ozdobené bonbóny. Po společné duchovní hostině se děti radovaly také z hostiny skutečné v podobě mnoha napečených beránků, k nimž se podával horký čaj. Na odvážné děti na závěr čekal ještě jeden úkol: mohly venku čtrnáctkrát obejít

9 Zprávy od sv. Jakuba a sv. Prokopa duben 2013 strana 9 nebo oběhnout kostel. Kdo vydržel a nenechal se odradit ledovým větrem, dostal sladkou odměnu. Nezbývá než poděkovat: organizátorům za dokonalou přípravu, dětem a rodičům za Charita děkuje odvahu dorazit a zůstat až do konce a Pánu za to, že dává smysl našemu utrpení a naplňuje nás radostí Vzkříšení. Beata (foto: Vojta Nedbal) K olektiv Farní charity z celého srdce děkuje sestřičce Jaroslavě Kasalové, která dlouhá léta pracovala v Charitě a teď si již užívá zaslouženého důchodu. Děkujeme za vzornou a láskyplnou službu našim nemocným. Kristýna Vyskočilová, Kateřina Hlaváčková a kolektiv sestřiček. F arní charita velmi děkuje všem, kteří naše klienty podarovali beránky či jiným pečivem. Díky vám jsme potěšili mnoho našich opuštěných nemocných. Jsme vděčni za vaši pomoc a spoléháme na vás i nadále! Děkujeme vám za modlitby i dary. Za Farní charitu Kristýna Vyskočilová M ilé děti, konečně jsou tady Velikonoce a vy jste si už určitě všimli, že u oltáře v Komunitním centru stojí otevřený hrob z kamenů a před ním nechybí vzkříšený Ježíš. Je tam navíc opět velká dřevěná truhla na velikonoční poklad. Čeká vás tak jako loni velikonoční program. Bude velmi jednoduchý. Radost z toho, že Ježíš vstal z mrtvých, můžeme dávat druhým tak, že jim uděláte radost. Potěšíte je, rozesmějete je, zavoláte jim, vzpomenete si na ně... Toho, komu uděláme radost, namalujeme na kartičku, kterou dostaneme každou neděli při mši sv. v 9.30 hodin při průvodu s dary. Zprávy pro děti Vymalovanou postavu vystřihnete a přinesete další neděli do kostela. Po mši sv. spolu nalepíme na zadní stranu postavy špejli a upevníme jí ke vzkříšenému Ježíšovi u oltáře. Budeme stavět velikonoční betlém, ve kterém místo pastýřů budou ti, kterým jsme předali něco ze své radosti. Každá postava v našem velikonočním betlému přinese radost i do velikonočního pokladu. S každou novou postavou totiž přibudou i dobroty v dřevěné truhle. Po Slavnosti Seslání Ducha Svatého si potom poklad rozdělíme. Lída Vyskočilová P. S. Na všechny, kteří sbírali obrázky Křížové cesty, stále čeká odměna!

10 Zprávy od sv. Jakuba a sv. Prokopa duben 2013 strana 10 Komunitní centrum po jarním úklidu S rdečné a velké poděkování patří všem, kteří přispěli k tomu, aby naše komunitní centrum po dlouhé zimě zkrásnělo. Především díky všem z řad mládeže, kteří v čase bezprostřední přípravy před nedělí Zmrtvýchvstání Páně udělali velký kus práce společně s P. Angelem, a to právě nejen na liturgické přípravě svátků a doprovázení katechumenů. Minulou sobotu jsme pak v započaté práci pokračovali a sešlo se nás opravu dost! Práce nám šla výborně od ruky. Vzhledem k velmi studenému začátku jara jsme nemuseli zatím bojovat s plevelem, a tak byl čas na důkladné uklizení celého pozemku, zasázení jarních kytiček do truhlíků (výborná práce nejmladších účastníků brigády!), přesazení květin v interiéru, mytí oken v sále i v přízemí a další mytí a smýčení... Silní muži venku pomohli s rozebráním starého pískoviště a složením nového, plastového, do kterého následně přijde nový písek. Čerstvý chléb a párky v poledne nám chutnaly výborně! Ještě jednou: veliký dík a těšíme se na další brigádu! Za KC Milan Flodr a Zdeňka Nováková Farní káva na faře ve Stodůlkách K aždých 14 dní (v kalendáři je to vždy sudý týden) v neděli po ranní mši sv. u Sv. Jakuba St. ve Stodůlkách se můžete zastavit na faře na farní kávu. Pohoštění bývá z vlastních zdrojů co kdo donese na společný stůl. Kdo má chuť, slaví na farní kávě i své životní jubileum. 24. března jsme též slavili, a to svátek i narozeniny Marie Krupičkové. Nejbližší farní káva se bude konat 7. dubna. red (foto:

11 Zprávy od sv. Jakuba a sv. Prokopa duben 2013 strana 11 Co nás čeká V naší farnosti: Další pokračování přednáškového cyklu Prokopská zastavení se bude konat v úterý 16. dubna od hod. v Komunitním centru (KC) sv. Prokopa na téma Kolem kolem Jižní Afriky. Čeká vás promítání fotografií a povídání o 6330 km dlouhé cestě osamělého cyklisty Jiřího Bíny Namibií a Jihoafrickou republikou. Přednáška o církevních restitucích Ing. Petra Vyskočila, vedoucího restitučního odd. Arcibiskupství pražského, se uskuteční ve středu 17. dubna od v KC sv. Prokopa. Zasedání pastorační rady farnosti se uskuteční ve čtvrtek 18. dubna v 19 hod. na faře ve Stodůlkách. Dříve narození se setkají mimořádně ve středu ve Vršovicích u P. Stanislawa Góry v hod. Víkendovky pro děti z náboženství budou probíhat následovně: 2. třída: 30. dubna - 1. května, KC sv. Prokopa; 3. třída: dubna, Zbiroh; 4. a 5. třída: května, Zbiroh. Srdečně zveme na osvědčený program obnovy manželství pro manželské páry. Čeká nás osm večerů od 22. dubna do 10. června (vždy pondělí od 19 hod.) v KC sv. Prokopa. Začínáme večeří, poté následují promluvy vedoucího páru a pak to nejdůležitější - rozhovory v soukromí mezi vámi dvěma. Žádná skupinová cvičení! Kurz je založen na biblických principech. Další podrobnosti jsou na farním webu a na nástěnce. Závazné přihlášky na nebo (manželé Padevětovi). Platby budou probíhat na prvním večeru. Kurzem budou provázet manželé Míla a Jiří Musilovi. Kurz pořádají ve spolupráci Římskokatolická farnost Praha - Stodůlky, Křesťanská společenství Praha a Centrum pro manželství a rodinu, o.s. Viz též Cyklistický výlet na karlštejnské území podnikneme v sobotu 11. května a zakončíme na farní zahradě. Květnové Prokopské zastavení se uskuteční v úterý 14. května od hod. v KC sv. Prokopa. Hostem a přednášejícím bude Fr. Mgr. Jakub Jirovec OT; téma: Řád německých rytířů historie a současnost. Svatojánská mešní sbírka proběhne v neděli 19. května, její výtěžek je určen na chod arcidiecéze. Noc kostelů se bude letos konat v pátek 24. května. Materiály s programem budou k dispozici před koncem dubna. První svaté přijímání dětí, které se připravovaly v naší farnosti, se uskuteční při nedělní mši svaté 2. června v hod. Farní pouť ke sv. Prokopovi na Sázavu je letos připravena na sobotu 8. června. Kněžské svěcení jáhna Jakuba Jirovce se uskuteční v sobotu 15. června ve 12 hod. v Bruntále. Prokopské volnočasové centrum spolu s pravidelným programem o pátcích ( hod.) nabízí: 19. dubna - Hravé cvičení pro děti s Natašou; 26. dubna

12 Zprávy od sv. Jakuba a sv. Prokopa duben 2013 strana 12 Vaření: Jáhelník bezlepkový nákyp ; 3. května Přednáška na téma Období vzdoru, MUDr. Věra Gabrielová. Informace: Daria Křivánková Farní dovolená pro rodiny s duchovním programem letos proběhne v termínu od soboty 10. srpna do soboty 17. srpna v Rychlebských horách v Bílé Vodě v objektu komunity Chemin-Neuf. S rodinami by měl jet P. Angelo. Budeme se snažit zajistit hlídání dětí. Prosíme proto tři mládežníky (dívky či chlapce), aby se na tuto službu přihlásili. Ubytování i stravu mají na farní dovolené zdarma a pomoc s hlídáním dětí je potřebná pouze v době dopoledního programu. Na farní dovolenou se můžete hlásit již nyní u Marie Průchové: Letní stanový tábor pro děti 7-15 let bude ve dnech Děti je možné už přihlašovat buď na nástěnce v kostele, nebo mailem na Více informací o táboře na stránkách farnosti. Časopis IN! pro dívky (měsíčník) bude nyní pravidelně k dispozici k prodeji v poličkách na tiskoviny vedle vchodu do kostela sv. Prokopa. Příprava na přijetí svátosti biřmování pro mládež se koná každou neděli od hod. na faře ve Stodůlkách. Přípravu vede P. Adam.... V pražské arcidiecézi Přednáška Úcta ke sv. Cyrilu a Metoději v jazyce výtvarného umění se koná ve vinohradském kostele Nejsvětějšího Srdce Páně 14. dubna v 16 hodin. Přednáška probíhá ve videosále v 1. patře zadního traktu kostela (vchod přes zahrádku). Svátek sv. Vojtěcha a 70. narozeniny otce kardinála budou slaveny v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v úterý 23. dubna v společným slavením eucharistie, které bude předsedat kardinál Dominik Duka OP. Při této poutní slavnosti bude vystavena lebka sv. Vojtěcha. Kardinál Dominik Duka zve všechny kněze, jáhny a celou místní církev na pouť do katedrály, aby zvláště v Roce víry byl tento svátek náležitě oslaven. Mons. Michael Slavík, generální vikář, zve k modlitbám i za našeho arcibiskupa (narozen ), Vojtěchova nástupce a k oslavě arcibiskupových narozenin. V rámci cyklu Varhanní nešpory Maltézských rytířů pořádá Suverénní Rytířský a Špitální řád sv. Jana z Jeruzaléma, Rhodu a Malty a Společnost pro duchovní hudbu v kostele Panny Marie Pod řetězem v Lázeňské ulici v Praze 1 čtvrtý koncert duchovní hudby v úterý 16. dubna 2013 od

13 Zprávy od sv. Jakuba a sv. Prokopa duben 2013 strana 13 Na programu jsou díla J. S. Bacha a G. F. Händla, H. Purcela, L.Vierna, D. Buxtehudeho a dalších. Účinkují: titulární varhanice u kostela Panny Marie Vítězné (Pražského Jezulátka) Drahomíra Matznerová a Miroslav Laštovka trubka. Koncert je zdarma, probíhá za podpory MČ Praha 1. (foto: O. Luštinec) Co se událo V moravských a českých diecézích Cyril a Metoděj doba, život, dílo je název ojedinělé výstavy, která byla u příležitosti výročí příchodu svatých bratří na Moravu otevřena v Brně. Až do ji můžete shlédnout v brněnském Paláci šlechtičen, v unikátním archeologickém skanzenu v Modré u Velehradu a v Muzeu umění v Olomouci. Závěrem roku pak budou všechny tři výstavy společně přesunuty do Anežského kláštera v Praze. Ze života světové církve 63 nových blahoslavených a 7 Božích služebníků brzy dostane církev díky dekretům, které schválil papež František prefektovi Kongregace pro blahořečení a svatořečení 27. března. Převažují mezi nimi dekrety o mučednictví z období španělské občanské války a perzekuce katolické církve ve třicátých letech minulého století. Týkají se celkem 58 mučedníků, zavražděných in odium fidei (z nenávisti k víře) v letech Blahořečen bude také jeden mučedník nacismu italský kněz usmrcený v Dachau a dva mučedníci komunistických režimů z 50. let rumunský kněz O. Vladimír Ghika a maďarský laik Stefan Sándor. Mezi novými blahoslavenými je rovněž italský seminarista Rolando Rivi, kterého v pouhých 14 letech zastřelil politický komisař jedné partyzánské jednotky na sklonku 2. světové války. Zdroje: apha.cz, tisk.cirkev.cz, katyd.cz, res.claritatis.cz Historické církevní okénko 2. dubna 1998 byl v Praze zahájen proces blahořečení bývalého pražského arcibiskupa kardinála ThDr. Josefa Berana ( ). 7. dubna 1348 český král Karel IV. listinou založil Pražskou univerzitu jako církevní instituci. Jejími kancléři byli pražští arcibiskupové. Měla 4 fakulty: teologickou, svobodných umění, právnickou a lékařskou. Řídila se vzorem univerzit v Bologni a v Paříži. 17. dubna 1393 bylo z Vltavy vyloveno tělo zavražděného kněze Jana Nepomuckého, generálního vikáře pražské ar-

14 Zprávy od sv. Jakuba a sv. Prokopa duben 2013 strana 14 cidiecéze, a pochováno na hřbitově staroměstského kostela sv. Kříže. Roku bylo 1396 přeneseno do katedrály sv. Víta na Pražském hradě. 20. dubna 1913 se narodil ThDr. Jan Anastáz Opasek, katolický knězbenediktin, teolog, literární historik a básník, organizátor exilového kulturního života. V září byl 1938 jmenován převorem břevnovského benediktinského kláštera a roku 1947 zvolen jeho opatem. Za totalitního režimu, v r. 1950, byl odsouzen na doživotí. V prosinci 1968 odešel do SRN, kde působil v benediktinském opatství v Rohru. V r se vrátil do vlasti a stal se arciopatem břevnovského kláštera. Byl zakladatelem laického sdružení Opus bonum v Německu a nositelem řádu T. G. Masaryka ( ). Liturgický kalendář 27. dubna 1238 papež Řehoř IX. odevzdal špitál Anežky České v Praze Na Poříčí a jeho statky velmistru a bratřím Řádu křížovníků s červenou hvězdou vstoupila 23letá Anežka spolu s dalšími sedmi dívkami ze šlechtických rodin do kláštera Na Františku. Tento její čin vzbudil pozornost v celé Evropě, protože odmítla nejen nabízený sňatek s císařem, ale stala se vůbec první královskou dcerou, která vstoupila do chudého řádu sv. Kláry. Nedlouho po složení věčných slibů se Anežka stala z rozhodnutí papeže Řehoře IX. abatyší kláštera. V této funkci pak setrvala až do smrti, i když v roce 1238 se vzdala tohoto titulu a nazývala se jen "soror maior" (starší sestra). Na její žádost změnil Řehoř IX. špitální bratrstvo, které založila, v samostatný řád s řeholí sv. Augustina. Nový řád však nadále zůstával závislý na klášteru Na Františku. Anežka se vzdala hospitálu i s jeho statky ve prospěch Svatého otce, který hned zvláštní bullou vše odevzdal velmistrovi a bratřím nového řádu. Tak se osamostatnil jediný ryze český mužský řád - křižovníků s červenou hvězdou. Zdroj: Historický kalendář -Tiskové středisko ČBK, apha.cz (foto: dubna 2013 Neděle 21. dubna - 4. velikonoční Úterý 23. dubna - svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka, hlavního patrona pražské arcidiecéze Čtvrtek 25. dubna - svátek sv. Marka, evangelisty Neděle 28. dubna - 5. velikonoční

15 Přehled nepravidelných aktivit a slavností ve farnosti sv. Jakuba St. 11. dubna května Výstava obrazu Trioart u Sv. Prokopa 13. dubna; Třináctého na třináctce: Velikonoční koncert u Sv. Prokopa 14. dubna Finanční a hospodářský přehled naší farnosti - slovo při všech bohoslužbách 16. dubna; Prokopská zastavení Kolem kolem jižní Afriky u Sv. Prokopa 17. dubna; Církevní restituce v naší arcidiecézi a naší farnosti; dotazy na finanční a hospodářskou stránku naší farnosti setkáni u Sv. Prokopa 18. dubna; Zasedaní Pastorační Rady farnosti u Sv. Jakuba dubna Víkendovka pro děti ze 3. třídy Zbiroh dubna Víkendovka pro děti ze třídy Zbiroh 30. dubna - 1. května Noc v Komunitním centru pro děti ze 2. třídy Květen; neděle Májové pobožností v kostele sv. Jana a Pavla v Krtni května Víkendovka pro děti ze třídy - Zbiroh 9. května; Slavnost Nanebevstoupení Páně u Sv. Jakuba 11. května; Cyklistický výlet směrem na karlštejnské území; zakončení na farní zahradě 14. května; Prokopská zastavení: Řád německých rytířů u Sv. Prokopa května Víkendovka mládeže připravující se na biřmování Zbiroh 19. května Slavnost Seslaní Ducha Svatého 22. května; Mše sv. a setkání vedoucích farních dětských táborů u Sv. Prokopa 24. května; Noc kostelů: od Sv. Jakuba až na Krteň... - průvod 26. května Slavnost Nejsvětější Trojice 29. května Příležitost ke svátosti smíření pro děti z I. a II. stupně u Sv. Prokopa 30. května; Slavnost Těla a Krve Páně u Sv. Jakuba 1. června; První svatá zpověď pro děti u Sv. Prokopa 2. června; První svaté přijímání pro děti u Sv. Prokopa 8. června Farní pouť k sv. Prokopovi na Sázavu 12. června; Zakončení školního roku pro děti I. a II. stupně ZŠ u Sv. Jakuba. 15. června; Kněžské svěcení jáhna Jakuba Jirovce - Bruntál 19. června; výročí posvěcení Komunitního centra sv. Prokopa Mše sv. celebrována novoknězem Jakubem Jirovcem 22. června; Poutní slavnost v kostele sv. Jana a Pavla na Krtni 24. června; Slavnost Narození sv. Jana Křtitele u Sv. Jakuba 29. června Slavnost ke cti svatých apoštolů Petra a Pavla 30. června; Poutní slavnost ke cti sv. apoštolů Petra a Pavla v Řeporyjích 4. července; Poutní slavnost ke cti sv. Prokopa u Sv. Prokopa 5. července; Slavnost ke cti svatých Cyrila a Metoděje u Sv. Jakuba 25. července; Poutní slavnost ke cti sv. Jakuba u Sv. Jakuba ve Stodůlkách srpna Letní tábor pro děti 7-15 let Dolní Bousov (okr. Mlada Boleslav) srpna Farní dovolená rodin Bílá Voda u Javorníka 15. srpna; Slavnost Nanebevzetí Panny Marie u Sv. Prokopa 14. září Cyklistický výlet 30. září - 2. října Duchovní obnova pro seniory Jiřetín p. Jedlovou 12. října; Výročí posvěcení kostela sv. Jakuba St. Farní den Září 2013 Zahájení přípravy na přijetí svátosti biřmováni pro dospělé UPOZORŇUJEME, ŽE SE V PLÁNOVANÝCH AKTIVITÁCH MOHOU JEŠTĚ VYSKYTOVAT ZMĚNY. PROSÍME O PRŮBĚŽNÉ SLEDOVÁNÍ AKTUALIT NA FARNÍM WEBU NEBO VE ZPRÁVÁCH OD JAKUBA A PROKOPA. V PŘÍPADĚ DOTAZŮ SE OBRAŤTE NA KNĚZE NEBO NA NĚKTERÉHO Z PASTORAČNÍCH ASISTENTŮ!

16 Ř Í MSKOKATOLICKÁ FARN OST U K OSTELA SV. JAKUBA S T A R Š Í H O K o v á ř o v a 2 1 / 2 2, P r a h a 1 3 S t o d ů l k y, IČO: ; č.ú / 0800; F a r n í k a n c e l á ř : Ludmila Vyskočilová ; ; úřední hodiny: pondělí: ; středa: ; K o n t a k t s k n ě z e m : P. Th Lic. Adam Lodek administrátor farnosti tel ; ; P. Angelo Scarano Th.D., S.S.L. - farní vikář tel ; ; K o m u n i t n í c e n t r u m s v. P r o k o p a V Hůrkách 1292/8; Praha 13 - Nové Butovice RNDr. Zdeňka Nováková - úřední hodiny: čtvrtek ; ; F a r n í k n i h o v n a : Marie Průchová pondělí a středa: a ; tel ; C í r k e v n í m a t e ř s k á š k o l a S r d í č k o - Podpěrova 1879/2, Praha 13 Lužiny; tel Mgr. Eva Kuchyňková ředitelka; mob ; F a r n í C h a r i t a : Bc. Kristýna Vyskočilová ředitelka; tel ; Mgr. Kateřina Hlaváčková charitní ošetřovatelská služba; tel , Neděle Charitní šatníky: Přecechtělova 2243; Praha 13 - Velká Ohrada; tel ; pondělí Husníkova 2079; Praha 13 - Nové Butovice; tel ; čtvrtek Oblečení je možné donést i jindy po telefonické domluvě modlitba růžence mše sv mše sv. Kostel sv. Jakuba St. B O H O S L U Ž B Y Kostel sv. Prokopa pro rodiny s dětmi mše sv. Pondělí mše sv. recitovaná s modlitbou breviáře Úterý modlitba růžence mše sv. Středa mše sv. Čtvrtek mše sv Pátek mše sv. ZÁŘÍ - ČERVEN modlitba breviáře: Ranní chvály mše sv. recitovaná Sobota mše sv. (nedělní liturgie) Neděle Kostel sv. Petra a Pavla v Řeporyjích: neděle hod. A D O R A C E N E J S V Ě T Ě J Š Í S V Á T O S T I Kostel sv. Jakuba St pouze poslední neděli v měsíci spojená se zpěvem za účasti mládežnické scholy sv. Jakuba; Kostel sv. Prokopa Středa ; Pátek třetí pátek v měsíci se zpěvy z Taizé; ostatní pátky v tichu; S V Á T O S T S M Í Ř E N Í středa: a v kostele sv. Prokopa 30min. před bohoslužbou vyjma pátku ráno poslední neděli v měsíci v kostele sv. Jakuba ; ZÁŘÍ - ČERVEN ZÁŘÍ - ČERVEN pátek: v kostele sv. Jakuba nebo kdykoliv po dohodě Zprávy od sv. Jakuba a sv. Prokopa farní zpravodaj - pro vnitřní potřebu vydává Řk farnost v Praze - Stodůlkách. Náklady na vytištění jsou 6 Kč. Dobrovolné příspěvky dávejte do sbírky. Redakční rada: Marie Průchová, Pavla Fabianová, Petr Vobořil, Ludmila Vyskočilová, Daniela Kolouchová, Zdeňka Nováková, Marie Horáková, Marie Vyleťalová, Veronika Luštincová, Ondřej Luštinec, Petr Praus, P. Angelo Scarano. Za celek zodpovídá P. Adam Lodek

PROGRAM úterý 14. srpna

PROGRAM úterý 14. srpna PROGRAM úterý 14. srpna příjezd nabídka mše svaté v kostele sv. Prokopa (č. 4) 16.00 celebruje Mons. František Lobkowicz 17.30 celebruje Mons. Jiří Mikulášek 19.30 zahájení setkání, hlavní pódium u Zimního

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů.

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Pro naše klienty si připravili divadelní představení

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB 2/2011 Dostává se Vám do rukou další číslo Benjamína. Tradičně přináší informace ohledně Velikonoc časy bohoslužeb i příležitostí ke zpovědi. Jsem rád, že mnohé věci jako umývání nohou, otevření kostela

Více

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688 Všemohoucí, věčný Bože, když se tvůj jednorozený Syn stal člověkem, byl ti představen v chrámě; my si to dnes připomínáme a pokorně prosíme: očisti naše nitro, abychom mohli předstoupit před tebe. 1.čt.:

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2016 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

Velikonoční triduum Jana Šustová

Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum, což znamená "doba tří dnů" (z lat. tres - tři, a dies - den), tvoří Večerní slavnost na Zelený čtvrtek (Památka Večeře Páně), liturgie Velkého pátku

Více

Neděle 27. prosince 2015. Neděle 20. prosince 2015. Neděle 13. prosince 2015. Neděle 6. prosince 2015

Neděle 27. prosince 2015. Neděle 20. prosince 2015. Neděle 13. prosince 2015. Neděle 6. prosince 2015 Neděle 27. prosince 2015 Děkuji za rekordní sbírku z min. neděle na splacení dluhů, která vynesla u sv. Anny 53039,- v Bludovicích 9948,- a na Špluchově 2165,- Dětská mše sv. - bude u sv. Anny příští neděli

Více

Rozpis bohoslužeb ve farnosti a okolí od 24. května do 31. května 2015

Rozpis bohoslužeb ve farnosti a okolí od 24. května do 31. května 2015 od 24. května do 31. května 2015 24.5. Seslání Ducha svatého - slavnost Úterý 26.5. 18.00 Mše svatá L. Bělohrad Středa 27.5. 19.00 Mše svatá + Májová pobožnost Červená Třemešná Čtvrtek 28.5. 18.00 Mše

Více

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison.

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARD kostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 9, ročník 16 www.zidenice.farnost.cz vychází 6. září 2009 Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2014. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2014. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2014 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

Z FARNOSTI. redakce. Zpravodaj farnosti při kostele Panny Marie Sněžné v Praze únor 2011 3

Z FARNOSTI. redakce. Zpravodaj farnosti při kostele Panny Marie Sněžné v Praze únor 2011 3 Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Číslo 2 Ročník XVII. Únor 2011 Milí farníci a všichni čtenáři Sněženky, 15. února si každoročně připomínáme 14 pražských mučedníků - františkánů

Více

INFORMÁTOR FARNOSTÍ HRANICE NA MORAVĚ, STŘÍTEŽ NAD LUDINOU, JINDŘICHOV POPELEČNÍ STŘEDA KŘÍŽOVÉ CESTY 1. SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ. ročník XIX číslo 1 únor 2016

INFORMÁTOR FARNOSTÍ HRANICE NA MORAVĚ, STŘÍTEŽ NAD LUDINOU, JINDŘICHOV POPELEČNÍ STŘEDA KŘÍŽOVÉ CESTY 1. SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ. ročník XIX číslo 1 únor 2016 POPELEČNÍ STŘEDA Popeleční středa, den přísného postu, letos připadá na 10.2.2016. Mše svaté ve farním kostele v Hranicích budou ráno v 8:00 hodin a večer v 17:30 hodin, v Ústí v 19:00 hodin, v Jindřichově

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov ŘÍJEN 2011 Modlíte se roztržitě? Pak hlavu vzhůru! I umět řídit vyžaduje čas a praxi Pokud máte s modlením stejné zkušenosti jako já, pak hlavu vzhůru, mám pro

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Fiat adventní 2015 Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Adventní zamyšlení Za svých pár let působení ve farnostech českobudějovické diecéze píšu každý rok touto dobou nějaká adventní

Více

Panna Maria, Prostřednice všech milostí

Panna Maria, Prostřednice všech milostí Květen 2006 Zpravodaj farností Říčany, Kostelec u Křížků, Mukařov, Velké Popovice, Popovičky a Jažlovice Panna Maria, Prostřednice všech milostí Maria je vznešená hvězda vyšlá z Jakuba, její paprsek osvětluje

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

Číslo 8/2013 28. dubna. Doma u Otce

Číslo 8/2013 28. dubna. Doma u Otce Číslo 8/2013 28. dubna K olikrát nás v duchu napadlo: Tady se nedá žít! Takovou zoufalou reakci možná vyvolaly nemožné poměry doma, na pracovišti, nebo v našem státě. Ať už jsou důvody těchto našich povzdechů

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 4 duben 2012 PROČ SLAVÍME VELIKONOCE A CO NÁM PŘIPOMÍNAJÍ? Často dnes slyšíme, že Velikonoce jsou svátkem jara. Původně tomu v pohanských dobách tak

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Ročník XVII. Prosinec 2011 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky, zatímco obchody již zdobí vánoční výzdoba a leckde dokonce zní i koledy,

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ Svatební obřad bude ve mši svaté. Jelikož jste oba přijali svátost křtu, vaše manželství, které uzavřete, bude svátostné. PŘÍCHOD DO KOSTELA A ÚVODNÍ OBŘADY Kněz si

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno občanské sdružení pastorace VŠ studentů organizace vzdělávacích, kulturních,

Více

N A D A Č N Í F O N D

N A D A Č N Í F O N D N A D A Č N Í F O N D K A R D I N Á L A M I L O S L A V A V L K A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 6 Úvodní slovo pro výroční zprávu Nadačního fondu kardinála Miloslava Vlka za rok 2006 Vážení přátelé,

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Ročník XXI. Září 2015 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky, zdravím vás na začátku nového školního roku, tedy i nové farní sezony. Je tady

Více

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 28. května 2011 9.30 10.30 Sobotní škola - uvádí Liebl Petr Společná píseň č.

Více

5/2013. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční. Zdrávas Maria

5/2013. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční. Zdrávas Maria dobroučské farnosti neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční 5/2013 Bratři a sestry. Bože, tvůj Syn, náš Vykupitel, se narodil z Panny Marie, ona se tak stala pro nás prostřednicí všech milostí. Vyslyš

Více

Já se taky zpovídám!

Já se taky zpovídám! tonino Lasconi Já se taky zpovídám! Příprava na slavnost svátosti smíření Takže Odkud mám začít? Ilustrace GiUSY capizzi kluci a holky to je kniha pro vás! kniha Já se taky zpovídám! je tady pro vás, kdo

Více

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN 2012 Pán vstal z mrtvých, aleluja! Drazí přátelé, prožíváme závěr postní doby a připravujeme se

Více

Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady

Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady září 2012 červen 2013 Naše farnost je typickou pražskou farností, tzn. že kromě katolíků, majících trvalý nebo přechodný pobyt na území

Více

Slyš, Izraelův pastýři, skvěj se září, ty, který trůníš nad cheruby, probuď svou sílu a přijď nás zachránit. Žalm 80

Slyš, Izraelův pastýři, skvěj se září, ty, který trůníš nad cheruby, probuď svou sílu a přijď nás zachránit. Žalm 80 30. 11. 2014 Ročník XXI., číslo 48 první neděle adventní Zábřeh, Svébohov, Jedlí, Maletín, Zvole, Klášterec Štíty, Cotkytle, Horní Studénky Postřelmov, Lesnice, Dlouhomilov Tatenice, Hoštejn, Lubník Mohelnice,

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

Krátké ohlédnutí za rokem 2009 v naší farnosti

Krátké ohlédnutí za rokem 2009 v naší farnosti Krátké ohlédnutí za rokem 2009 v naší farnosti 1/ Duchovní správa Po celé první pololetí zajišťovali duchovní správu farnosti probošt P. Václav Habart jako její řádný farář, P. Pavel Lev Eliáš OFMCap.

Více

Milí farníci a poutníci,

Milí farníci a poutníci, 3/1993 Milí farníci a poutníci, denně sledujeme televizní noviny a čteme tištěné. O vánocích přichází novina nejradostnější: Narodil se Kristus Pán, veselme se! Všem Vám posílám od trůnu Panny Marie Křtinské

Více

Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr

Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr Bohoslužby v ostatních kostelích najdete na stránkách Arcibiskupství pražského: http://bohosluzby.apha.cz/ nebo http://www.krestanskevanoce.cz/?k=praha Cizojazyčné

Více

MODŘANY 5 / 2001. Úvodní slovo ZPRAVODAJ

MODŘANY 5 / 2001. Úvodní slovo ZPRAVODAJ Adiutorium nostrum in nomine Domini KŘESŤANSKÉ MODŘANY Úvodní slovo ZPRAVODAJ 5 / 2001 LISTOPAD 2001 Milí bratři a sestry v Kristu, začátek měsíce listopadu je i ve světské společnosti doprovázen zvýšenou

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Pravidelné bohoslužby v naší farnosti. Velikonoce. FARNÍ LISTY č. 123 Velikonoční doba 2011 FARNÍ LISTY

Pravidelné bohoslužby v naší farnosti. Velikonoce. FARNÍ LISTY č. 123 Velikonoční doba 2011 FARNÍ LISTY Pravidelné bohoslužby v naší farnosti Bohoslužby v kostele Stětí sv. Jana Křtitele, Praha-Hostivař Neděle 8.00 hod. - mše sv. 11.00 hod. - mše sv. Úterý 18.00 hod. - mše sv. Pátek 18.00 hod. - mše sv.

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Vznik dvou náboženských obcí ve Svinově

Vznik dvou náboženských obcí ve Svinově NA PAMÁTKU Vznik dvou náboženských obcí ve Svinově 29. května 2015 Obec Svinov, povýšená v roce 1936 na město, se na přelomu 19. a 20. století stále rychleji přetvářela z původně zemědělské vesnice v moderní

Více

pro farnosti Březina, Boseň, Dolní Krupá, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN KVĚTEN 2014

pro farnosti Březina, Boseň, Dolní Krupá, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN KVĚTEN 2014 f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Dolní Krupá, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN KVĚTEN 2014 Ten, který se vrátil z říše zemřelých a jasně zazářil lidskému rodu: tvůj

Více

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 ÚVODNÍK Milí čtenáři Děníčku, připomeňme si jeden ze závěrů, který udělal Tomáš Zendulka v minulém čísle Děníčku, a to možný prodej

Více

dobroučské neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí Modlitba z 12. neděle v mezidobí

dobroučské neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí Modlitba z 12. neděle v mezidobí dobroučské farnosti neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí 26/2006 Modlitba z 12. neděle v mezidobí Svatý Bože, dej ať jsme naplněni úctou a láskou k tobě. Vždyť ty nás stále miluješ, staráš se o

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

,,. KOSTELNIK. praktická příručka

,,. KOSTELNIK. praktická příručka ,,. KOSTELNIK praktická příručka Olomouc 2010 KŇAZSKÝ SEM NÁR sv. Fr.mtiška Xaverskeho zapisané dna: BANSKÁ BYSTRICA. KNJŽNICA,?i "L't().Jp na&a: l. 1 vl I 'f' prírast wve c1s o: ÚVODEM Vydání této knihy

Více

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012 Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 Změna názvu sdružení 2 Dne 3. října 2012 byla na členské schůzi SLDB schválena změna názvu sdružení

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze 1

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze 1 Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze 1 Číslo 4 Ročník XV. Duben 2009 Milí farníci a všichni čtenáři Sněženky, postní doba se chýlí ke konci a Velikonoce jsou za dveřmi. Církev nestanovila

Více

FOGLIK. Jaro 2010. Časopis žáků ZŠ a MŠ Hněvošice

FOGLIK. Jaro 2010. Časopis žáků ZŠ a MŠ Hněvošice FOGLIK Jaro 2010 Časopis žáků ZŠ a MŠ Hněvošice Nadvláda zimy nenávratně končí. Země se odívá do jarního šatu a člověk žasne nad dokonalou harmonií barev, vůní, tvarů, nad kouzlem rodícího se života. Všude

Více

Fiat Svatodušní 2015

Fiat Svatodušní 2015 Fiat Svatodušní 2015 Farní časopis farností Vlachovo Březí, Dub, Předslavice E. Vella: Svolávání moci Ducha svatého Duch Svatý je důležitý. On má naši modlitbu vést. Svatý Duch není luxusem. On je nutností.

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Doba postní 01/2014

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Doba postní 01/2014 FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Doba postní 01/2014 Úvodní slovo Na druhý poslech Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Milí farníci, počátek doby postní je čas, jak novým způsobem uchopit svůj život.

Více

POSELSTVÍ PAPEŽE BENEDIKTA XVI. K POSTNÍ DOBĚ 2013

POSELSTVÍ PAPEŽE BENEDIKTA XVI. K POSTNÍ DOBĚ 2013 Měsíčník farnosti sv. Bartoloměje 3 2013 POSELSTVÍ PAPEŽE BENEDIKTA XVI. K POSTNÍ DOBĚ 2013 Víra v lásku vzbuzuje lásku My, kteří jsme uvěřili, poznali jsme lásku, jakou má Bůh k nám. (1 Jan 4, 16) Drazí

Více

neděli 8. prosince Děkujeme a budeme se těšit na setkání s vámi na dalších vtaženi!.

neděli 8. prosince Děkujeme a budeme se těšit na setkání s vámi na dalších vtaženi!. Vtaženi! V neděli 8. prosince jsme se pilně připravovali na večer na hodinu modlitby, chvály, uctívání Musím říct, že jsem z toho měla opravdu nádherný pocit. Zažila jsem silnou Boží přítomnost a věřím,

Více

Občanské sdružení. Kaple Senohraby. Výroční zpráva 2012

Občanské sdružení. Kaple Senohraby. Výroční zpráva 2012 Občanské sdružení Kaple Senohraby Výroční zpráva 2012 Senohraby květen, 2013 OBSAH Úvodní slovo předsedy sdružení Aktivity sdružení v roce 2012 Základní informace o sdružení Finanční zpráva Poděkování

Více

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky.

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky. Děkanát Kyjov Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Moravské Budějovice Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Děti s rodiči Hraní v orlovně Každé pondělí dopoledne od 6. října. Rodiče si mohou se svými dětmi přijít pohrát do prostor orlovny a využít

Více

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město Výroční zpráva 2007 Křesťanský sbor Praha Jižní Město Hrabákova 1969, Praha 4, 148 00 tel.: 603 174 268 e-mail: KS.PRAHA.JM@POST.CZ www.ksjm.ecn.cz Obsah Poslání, základní orientace Cílová skupina (oblast)

Více

PODZIMNÍ SBOROVÝ DOPIS 2015

PODZIMNÍ SBOROVÝ DOPIS 2015 PODZIMNÍ SBOROVÝ DOPIS 2015 Zbožnost, která se spokojí s tím, co má, je už sama velké bohatství. Nic jsme si totiž na svět nepřinesli, a také si nic nemůžeme odnést. Máme-li jídlo a oděv, spokojme se s

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_17 Autor Mgr. Kateřina

Více

Vydává Římskokatolický farní úřad v Pardubicích OBSAH:

Vydává Římskokatolický farní úřad v Pardubicích OBSAH: Vydává Římskokatolický farní úřad v Pardubicích OBSAH: ZE ŽIVOTA FARNOSTI... str. 2 Jak dopadly volby nové Pastorační rady ZPRÁVY Z DIECÉZE.. str. 3 Blahopřání Otec biskup opět mezi námi Diecézní setkání

Více

Pokud se rozhodnete prodloužit si čas strávený v našem regionu, pomůžeme Vám také s výběrem doplňkových programů.

Pokud se rozhodnete prodloužit si čas strávený v našem regionu, pomůžeme Vám také s výběrem doplňkových programů. Vážené dámy, vážení pánové, jménem Vzdělávacího a kulturního centra Klášter Broumov si vás touto cestou dovoluji informovat a pozvat k účasti na konferenci 1. Broumovské diskuse na téma Je naše demokracie

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 2 číslo 1 únor 2009 Charita Nový Hrozenkov na počátku roku 2009 Charita Nový Hrozenkov zaznamenala v uplynulém roce řadu změn a proto bychom vás rádi o těchto

Více

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU 1. Poslání a úkoly farní pastorační rady Farní pastorační rada (dále jen farní rada) je společenství

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Děkanát Svitavy Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

DUBEN 2012. Z obsahu: ČASOPIS FARNOSTI PUSTÁ POLOM

DUBEN 2012. Z obsahu: ČASOPIS FARNOSTI PUSTÁ POLOM DUBEN 2012 ČASOPIS FARNOSTI PUSTÁ POLOM Z obsahu: Dám si Dr.Ing............... 02 Velikonoční přání............. 03 Svatý týden a Velikonoce 2012 04 Vedeni Duchem svatým......... 05 Ptali jste se.... 06

Více

Kdy jsou Vánoce? Tehdy, až místo nemám čas, odpovíš pomohu Ti. Tehdy, až místo beru, řekneš, vezmi si.

Kdy jsou Vánoce? Tehdy, až místo nemám čas, odpovíš pomohu Ti. Tehdy, až místo beru, řekneš, vezmi si. MĚSÍČNÍK UNIČOVSKÉ FARNOSTI Prosinec 201 3 Ročník 9 Číslo 1 3 Milí farníci, sestry a bratři, adventní čas spěje k svému dovršení. Brzy oslavíme narození Ježíše Krista. Žasneme nad velikým tajemstvím, že

Více

FARNÍ KALENDÁŘ DUBEN 2014

FARNÍ KALENDÁŘ DUBEN 2014 FARNÍ KALENDÁŘ DUBEN 2014 KLÍČE: NP Nezávazná památka P Památka SV Svátek SL Slavnost VÝZNAMNÝ DEN: církevní ne církevní MŠE SV.: Zapsány zde jsou jenom výjimky; ostatní mše jsou dle běžného rozvrhu Út

Více

Oddíl B. Odpovědnost za výchovu a vzdělávání v církvi a jejich hospodářské zajištění

Oddíl B. Odpovědnost za výchovu a vzdělávání v církvi a jejich hospodářské zajištění ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI OBSAH: Preambule Oddíl A. Výchova a vzdělávání v církvi Čl. 1 Zásady a cíle výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 2. Obsah výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 3. Zaměření výchovy

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Ročník XVIII. Březen 2012 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky, v únoru byli ohlášeni kandidáti na křest o letošních Velikonocích. Měli přijít

Více

Obsah: 1. Oslavy 100 let Orla 2. Doškolení florbalových trenérů - 3. Divadelní dílna 4. Výzva EHR 5. Orel na Facebooku Přidejte se.

Obsah: 1. Oslavy 100 let Orla 2. Doškolení florbalových trenérů - 3. Divadelní dílna 4. Výzva EHR 5. Orel na Facebooku Přidejte se. Obsah: 1. Oslavy 100 let Orla 2. Doškolení florbalových trenérů - 3. Divadelní dílna 4. Výzva EHR 5. Orel na Facebooku Přidejte se Sestry a bratři, Přinášíme vám v tomto zpravodaji informace o aktivitách,

Více

Kostelníček OMALOVÁNKA

Kostelníček OMALOVÁNKA . OMALOVÁNKA Kostelníček Měsíčník římskokatolické farnosti Radějov číslo 4 ročník XIV Losovat se bude při dalším vydání Kostelníčku!!! Hodně štěstí!!! Jméno:...Příjmení:... -12- Drazí, Dovolte mi, abych

Více

Společný zpravodaj farnosti Újezd a Horní Lhota. Vydává farní úřad pro potřebu svých farníků. KDY JSOU VÁNOCE?

Společný zpravodaj farnosti Újezd a Horní Lhota. Vydává farní úřad pro potřebu svých farníků. KDY JSOU VÁNOCE? ROČNÍK: IV Vánoční číslo 2010 č. 12 Společný zpravodaj farnosti Újezd a Horní Lhota. Vydává farní úřad pro potřebu svých farníků. KDY JSOU VÁNOCE? Když se ráno probudíš s přáním milovat Boha a s ním milovat

Více

V tomto čísle se dočtete...

V tomto čísle se dočtete... Duben V tomto čísle se dočtete... Neuvěřitelné hlavolamy a záhady stereogramy Zajímavosti Velikonoce Vtipné obrázky klasika (jako vždy) Moudro měsíce... pozoooor!!!! (1) Neuvěřitelné hlavolamy a záhady

Více

Střešovický. evangelík. na říjen 2013

Střešovický. evangelík. na říjen 2013 Střešovický evangelík na říjen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Veřejné zasedání farní rady

Veřejné zasedání farní rady Veřejné zasedání farní rady Jedna z řady věcí, které mě před rokem hned po mém příchodu na Klokoty velmi potěšily, je, že farní rada je vlastně takové společenství lidí, kteří se v nejrůznějších oblastech

Více

Římskokatolická farnost Dobříš a Pastorační centrum sv. Tomáše VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

Římskokatolická farnost Dobříš a Pastorační centrum sv. Tomáše VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Římskokatolická farnost Dobříš a Pastorační centrum sv. Tomáše VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Činnost a zaměření Římskokatolická farnost Dobříš patří do Arcidiecéze pražské. Správní činnost ŘK farnosti Dobříš

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí 29.12. Úterý 30.12.

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí 29.12. Úterý 30.12. Svátek sv. Rodiny Ježíše, Marie a Josefa 28.12. 10:45 Za Jaroslava Melichara a syna 29.12. 30.12. 31.12. Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Jakešovu a duše v očistci

Více

Symboly Vánoc v rodinách

Symboly Vánoc v rodinách Symboly Vánoc v rodinách Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_13_03 Tématický celek: Rodina a finance Autor: PaedDr.

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_19 Autor Mgr. Kateřina

Více

ZPRAVODAJ č. 2 ČERVENEC 2015

ZPRAVODAJ č. 2 ČERVENEC 2015 ZPRAVODAJ č. 2 ČERVENEC 2015 ŘÍMS KOKATOLIC KÁ FA RN OST KA MENICE U JIHLAVY Blahoslavený člověk, který obstojí ve zkoušce; když se osvědčí, dostane vavřín života, jejž Pán zaslíbil těm, kdo ho milují.

Více

Animátoři farní animátory děkanátní animátoři animátorské spolčo Farnosti scholy a ministranti spolča tábory

Animátoři farní animátory děkanátní animátoři animátorské spolčo Farnosti scholy a ministranti spolča tábory Animátoři - Každá farnost má své farní animátory, kteří vedou scholy, ministranty, spolča apod. - Kromě toho se schází děkanátní animátoři animátorské spolčo Setkání jednou měsíčně ve Vsetíně s kaplanem

Více

V Á N E K. Závěr liturgického roku v duchu parusie aneb Co nás čeká po smrti

V Á N E K. Závěr liturgického roku v duchu parusie aneb Co nás čeká po smrti Ročník 08, číslo 11, 25.11.2012 Zpravodaj farnosti Protivanov V Á N E K Závěr liturgického roku v duchu parusie aneb Co nás čeká po smrti Dnes v církvi slavíme Krista Krále, poslední neděli v liturgickém

Více