INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU"

Transkript

1 INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU Co se děje v obci Byla uzavřena smlouva o dílo se sdružením Koupaliště Vnorovy (firmy VHS plus a Centroprojekt Zlín) na opravu koupaliště ve Vnorovech. Tato akce si vyžádá nejméně 7,5 milionu Kč a měla by být ukončena ke Poté ještě obec zbuduje nové ochozy kolem bazénu. Je to šibeniční termín, ale letošní sezonu snad stihneme. Koncem roku 2008 byly započaty práce na dobudování kanalizační sítě. V ulicích Za Zborem, Průhonek, Zelničky a Spinek již obyvatelé pocítili, co taková akce obnáší - prosíme je tímto o shovívavost s omezenou průjezdností, blátem a hlukem. Cena díla je cca 22 milionů Kč, dotace z Ministerstva zemědělství činí asi 10 milionů. Dále budou muset následovat opravy komunikací v těchto ulicích. Do budoucna musíme počítat s rekonstrukcemi komunikací i v ostatních částech obce. Bytová výstavba U Jazera bude pokračovat taktéž výstavbou místní komunikace. Cena díla v tomto případě bude kolem 4 milionů (bez chodníků). V rámci plánu společných zařízení po komplexní pozemkové úpravě je prioritou obce zpevněná polní cesta do Strážnice (v současnosti panelová stezka šíře 2m). Na tuto akci obec zpracovává projektovou dokumentaci, tu předloží Pozemkovému úřadu, který zajistí realizaci pomocí dotačních titulů. Dne se konalo zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Na programu byla také otázka vybudování fotovoltaické (sluneční) elektrárny na pozemcích Obce Vnorovy. Zastupitelstvo obce již v minulosti schválilo zadání změny územního plánu pro případnou výstavbu elektrárny na ploše do 10 ha. Nyní měli zastupitelé projednat jednotlivé nabídky případných investorů. Obec obdržela více nabídek, v této fázi bylo aktuálních 8 nabídek, z nich dvě nejvyšší se pohybovaly v částce kolem sto milionů ( ,- Kč) za pronájem 10 ha

2 pozemků na dobu 20 let. Poté, co část zastupitelů nechtěla o těchto nabídkách vůbec jednat, byl po kladném hlasování proveden stručný právní rozbor jednotlivých nabídek a možnosti právního ošetření případné smlouvy. Následně bylo hlasováno, zda Zastupitelstvo obce Vnorovy schvaluje výstavbu fotovoltaické elektrárny v obci Vnorovy na části pozemku p. č k. ú. Vnorovy o výměře do 10 ha. Tento návrh usnesení nebyl schválen. Hlasování: pro 7 (Bc. Motyčka Martin, Mgr. Fridrichová Marie, Ing. Gazárek Antonín, Mgr. Chudík Pavel, Kočiš Josef, MUDr. Knotková Jana, Chudík Pavel) proti 5 (Čajka Pavel, Pavka Pavel, RNDr. Bc. Urbančík Pavel, Ing. Celner Jaromír,PhDr. Tyllichová Hana) zdržel se 3 (Mgr. Pavka Petr, Ing. Břečka Jan, Ing. Třináctý Jiří) Občanské průkazy Při žádosti o první občanský průkaz musí žadatel doložit: - 1 fotografii - rodný list - osvědčení o státním občanství (osvědčení nemusí dokládat, pokud má platný cestovní pas) O vydání osvědčení o státním občanství žádají rodiče dítěte pouze na matrice dle místa trvalého pobytu (tj. občané s trvalým pobytem ve Vnorovech žádají na matrice OÚ Vnorovy). K vyřízení musí přinést rodný list dítěte, oddací list rodičů. Poplatek ze psů Upozorňujeme občany, že poplatek ze psů je splatný do Tento poplatek můžete zaplatit přímo v pokladně obecního úřadu. Po tomto datu budou rozesílány upomínky. Důrazně upozorňujeme majitele psů na nutnost zabezpečit si chovaná zvířata tak, aby nepobíhala po ulici. Volně pobíhající psi ohrožují občany a znečišťují předzahrádky. Majitelé volně pobíhajících psů se vystavují přestupkovému řízení. Poplatek za sběr komunálního odpadu Sazba poplatku za shromažďování, sběr, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu v roce 2009 činí na osobu 400,- Kč. Poplatek je splatný do Upozorňujeme občany, že na kontejnerech na plastové láhve a na papír je napsaný den vývozu. Žádáme tímto občany, když už nemohou plastové láhve dát do kontejneru, aby je nenechávali v igelitových pytlích před kontejnery.

3 Pokud je vítr, láhve se rozlétávají do okolí. Pokud někdo chce dát pytel s plastovými lahvemi před kontejner, nechť tak učiní v pondělí před vývozem, aby zde igelitové pytle nebyly celý týden. Nová OZV č. 1/2008 o podmínkách spalování rostlinných materiálů Zastupitelstvem obce Vnorovy byla dne schválená OZV o podmínkách spalování rostlinných materiálů na území obce Vnorovy. Vznikla na základě stížností občanů, zakazuje se v ní spalování rostlinných materiálů: v mokrém stavu, za mlhy a větru, v pátek, sobotu a neděli. Celé znění vyhlášky je uveřejněno na webových stránkách obce Vnorovy INFORMACE MATEŘSKÉ ŠKOLY VNOROVY S dětmi pracujeme podle školního vzdělávacího programu " Objevujeme svět kolem nás". Hravou formou je učíme znát základní pravidla hygieny, chování, vzájemné tolerance, sebeobsluhy. Učíme se poznávat barvy, velikosti, geometrické tvary. Zpíváme, cvičíme, hrajeme si a poznáváme svět kolem nás. Co pro děti v letošním školním roce připravujeme? Školní rok jsme začínali v měsíci září týdnem zdravé výživy s netradičním jídelníčkem. Děti poznávaly co je zdravé a dobré, chutnaly zdravá jídla našich kuchařek a také maminek. V říjnu jsme si vstup do naší školy vyzdobili dýňovými strašidýlky a dekorativními výrobky ve spolupráci s rodiči. Předvánoční atmosféru jsme navodili rozjímáním u jesliček na naší školní zahradě. Co na děti ve školce ještě čeká? Zimní čas je ve znamení pohádek, divadelních představení a besed s paní knihovnicí. Jaro přivítáme Duhovým týdnem. Budeme střídat barvy oblečení, výzdobu školy i jídelníček podle barvy duhy. Oslavíme Den matek a Den dětí programem a soutěžemi na školní zahradě. Čeká nás táborák na ukončení školního roku, po kterém nejstarší děti navštíví hvězdárnu ve Veselí nad Moravou a čeká je přespání v mateřské škole. Školní rok ukončíme celodenním výletem, cestou za pokladem a každoročním rozloučením s předškoláky pasováním na školáky. Na Vaše děti se těší učitelky a kolektiv zaměstnanců MŠ Vnorovy

4 ADOPCE NA DÁLKU Začátkem měsíce března se znovu uskutečnila peněžní sbírka na charitní projekt ADOPCE NA DÁLKU. Celou akci organizuje a zajišťuje Arcidiecézní charita Praha. Z peněz, které byly vybrány v Lidéřovicích jsou podporováni dva žáci studentka v Ugandě narozena v roce 1990 a žák v Indii narozený v roce O studijních výsledcích jsou z jejích škol zasílány pravidelné zprávy. Na žáka z Indie bylo odesláno 5.900,- Kč a studentku z Ugandy 7.900,- Kč. Zbylé peníze byly odeslány na provoz nemocnice sv. Karla Boromejského do Ugandy 2000,- Kč a na chod učňovského školství rovněž do Ugandy 2.050,- Kč. Obě dvě akce zajišťuje zase Arcidiecézní charita Praha. Chtěli bychom srdečně poděkovat Vám všem štědrým dárcům za vybrané peněžní prostředky. Velký dík patří též ženám, které sbírku provedly a v neposlední řadě patří poděkování MVDr. Ludmile Vajdíkové, která překládá anglicky psané dopisy od těchto žáků do češtiny. Díky Vám všem! MÍSTNÍ KNIHOVNA VNOROVY Březen měsíc knihy Místní knihovna Vnorovy v březnu měsíci knihy má pro své čtenáře připraveny následující akce:. Pohádkové čtení čteme pohádky. František Nepil Polní žínka Evelínka pro 2. tř. ZŠ. Ilustrátoři českých knih pro 6. tř. ZŠ. Učedníci čtení pro 1. tř. ZŠ. Nejmilejší pohádky pro děti z MŠ. Pasování na čtenáře knihovny žáci 2. tř. ZŠ. Noc s Andersenem pro děti ze čtenářského kroužku Těm čtenářům, kteří mají delší dobu půjčené knihy, budou při vracení prominuty upomínací výlohy. Nové knihy:. Alergie a jak jim čelit. Hrníčková kuchařka. Chrudošův mix. Vaculík,L. - Petr má medvěda nebo co. Vokolek,V. - Obrazy ze Staré říše. Pecháčková,I. - Legenda o svatém Václavovi. Seifert,J. - Maminka. Komárek,S. - Mandaríni. Krejčí,K. - Praha legend a skutečností Vydává OÚ Vnorovy pod reg.číslem MK ČR E 12379, odpovědný redaktor Ing.Motyčková Zdeňka, zpracoval kolektiv pracovníků OÚ, tisk OÚ Vnorovy, vydáno dne ,

5

INFORMAČNÍ LIST OBCE VNOROVY č. 2/2011

INFORMAČNÍ LIST OBCE VNOROVY č. 2/2011 INFORMAČNÍ LIST OBCE VNOROVY č. 2/2011 Slovo starosty Je doba prázdnin a dovolených a rok 2011 je již ve své druhé polovině. Co se v poslední době v obci událo? Největší investiční akcí je oprava komunikací

Více

VÝPIS USNESENÍ ZE 14. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VNOROVY ( ze dne 11. 11. 2013)

VÝPIS USNESENÍ ZE 14. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VNOROVY ( ze dne 11. 11. 2013) SLOVO STAROSTY Hořící svíce na adventním věnci nám připomíná, že se blíží Vánoce, ale také konec kalendářního roku, což je vždy spojeno s bilancováním. V roce 2013 nejnáročnější akcí, kterou jsme prováděli,

Více

INFORMAČNÍ LIST OBCE VNOROVY

INFORMAČNÍ LIST OBCE VNOROVY INFORMAČNÍ LIST OBCE VNOROVY č. č. 1/2013 TŘIĎME ODPAD, UŠETŘÍME! I když tomu počasí ještě moc nenasvědčuje, jaro už je tady a s ním přichází na řadu také jarní úklid. S tím samozřejmě souvisí také otázka

Více

Zápis z 14. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 11.11.2013 od 18.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 14. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 11.11.2013 od 18.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 14. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 11.11.2013 od 18.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 11.11.2013 se konalo 14. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno

Více

ZPRAVODAJ ZPRÁVY Z RADNICE LETOHRADSKÝ. ÚNOR 2008 - číslo 2/2008 - ročník XVIII.

ZPRAVODAJ ZPRÁVY Z RADNICE LETOHRADSKÝ. ÚNOR 2008 - číslo 2/2008 - ročník XVIII. ZPRÁVY Z RADNICE Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY 13. 12. jednání s p. Čandou (OCH); Praha služebně 14. 12. jednání s p. A. Taclem; jednání se statutárními zástupci školských příspěvkových organizací; jednání

Více

Liptál - vesnice roku 2006

Liptál - vesnice roku 2006 V dnešním čísle najdete: Leden - Březen 2010 Liptál - vesnice roku 2006 Z jednání zastupitelstva Daň z nemovitostí Rozpočet obce Plán kulturních akcí Jan Kobzáň Lipťáci letos oslaví 80. výročí Diamantová

Více

Kanalizace Batňovice. Batňovický zpravodaj * ročník 20 * číslo 1 2014

Kanalizace Batňovice. Batňovický zpravodaj * ročník 20 * číslo 1 2014 Vydává Obecní úřad v Batňovicích červen 2014 Kanalizace Batňovice Naše obec získala dotaci na akci nazvanou Dostavba kanalizace Batňovice I. etapa. Obec podala žádost o poskytnutí podpory v rámci Operačního

Více

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 18.12.2009 se konalo 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno

Více

číslo 6/2012, vydáno dne 22. 12. 2012

číslo 6/2012, vydáno dne 22. 12. 2012 CHOLTICKÝ ZPRAVODAJ číslo 6/2012, vydáno dne 22. 12. 2012 ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, všichni se již chystáme na vánoční svátky, všude zní vánoční koledy a skoro na každém náměstí svítí nějaký

Více

Rádio BLANÍK zahájilo v Jincích nový školní rok

Rádio BLANÍK zahájilo v Jincích nový školní rok Rádio BLANÍK zahájilo v Jincích nový školní rok Foto Ung. 1 kalendář akcí říjen 2012 1. 10. Po TÝDEN KNIHOVEN Burza knih aj. 9.00-17.00 h. (více: Knihovna) Šachový kroužek Pionýra (SCJS) 16.00 h. 2. 10.

Více

Přibyslavský. www.pribyslav.cz DUBEN 2011 ČÍSLO 244

Přibyslavský. www.pribyslav.cz DUBEN 2011 ČÍSLO 244 Přibyslavský O B Č A S N Í K ROČNÍK XXI ČÍSLO 244 ZDARMA Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy z jednotlivých odborů městského úřadu str. 2 Usnesení rady a zastupitelstva Podrobný výčet usnesení a rozpočtových

Více

č. 1/2010 Usnesení č. 15 ze zasedání zastupitelstva obce Tichá konané dne 22.02.2010:

č. 1/2010 Usnesení č. 15 ze zasedání zastupitelstva obce Tichá konané dne 22.02.2010: č. 1/2010 Usnesení č. 15 ze zasedání zastupitelstva obce Tichá konané dne 22.02.2010: 16/380/1) schvaluje program jednání zasedání zastupitelstva obce konané 22.02.2010 16/381:1) volí předsedu návrhové

Více

Vážení spoluobčané, č. 20 prosinec 2012 Želešický zpravodaj

Vážení spoluobčané, č. 20 prosinec 2012 Želešický zpravodaj Vážení spoluobčané, č. 20 prosinec 2012 Želešický zpravodaj čtvrté čtvrtletí roku je pomalu u konce a do konce kalendářního roku zbývá několik málo dní. Dní, které pro většinu obyvatel naší obce budou

Více

Vážení spoluobčané, chtěl bych Vám touto cestou jménem Obce Ladná i jménem svým popřát vše nejlepší do nadcházejícího roku 2008, hodně štěstí,

Vážení spoluobčané, chtěl bych Vám touto cestou jménem Obce Ladná i jménem svým popřát vše nejlepší do nadcházejícího roku 2008, hodně štěstí, Vážení spoluobčané, chtěl bych Vám touto cestou jménem Obce Ladná i jménem svým popřát vše nejlepší do nadcházejícího roku 2008, hodně štěstí, pevného zdraví, vzájemného porozumění a rodinné pohody. Pevně

Více

OTNICKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH. 12. ročník 12. června 2007. Pohled na otnické ulice před 10 lety

OTNICKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH. 12. ročník 12. června 2007. Pohled na otnické ulice před 10 lety OTNICKÝ ZPRAVODAJ 28 ČÍSLO ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH 12. ročník 12. června 2007 Pohled na otnické ulice před 10 lety... a dnes. 2 Z obsahu: Z elektronické pošty 3. strana Zpráva o činnosti

Více

Zíma Yvetta. Simonová staropražská skupina. Třehusk. Výzva. Zastupitelé schválili vyrovnaný rozpočet. Sokolovna Králův Dvůr 24. 4. 2015 od 17:30.

Zíma Yvetta. Simonová staropražská skupina. Třehusk. Výzva. Zastupitelé schválili vyrovnaný rozpočet. Sokolovna Králův Dvůr 24. 4. 2015 od 17:30. Králův Dvůr, Počaply, Zahořany, Levín, Křižatky, Popovice, Karlova Huť Králodvorský zpravodaj n duben 2015 n č. 4 n vydává Městský úřad Králův Dvůr n zdarma n Zastupitelé schválili vyrovnaný rozpočet První

Více

ZPRAVODAJ OBCÍ. Slovo starosty Vážení spoluobčané,

ZPRAVODAJ OBCÍ. Slovo starosty Vážení spoluobčané, ZPRAVODAJ OBCÍ SRCH. HRÁDEK. POHRÁNOV Vydává Obecní úřad Srch Ročník II prosinec 2011 Slovo starosty Vážení spoluobčané, bude tomu již rok, co jsem Vás oslovil jako nový starosta z titulní strany tohoto

Více

Zpravodaj ročník XXIII., číslo 1 březen 2012 Zprávy z radnice: entrum Městsko-lázeňské informační cy na a město Lázně Bohdaneč ojížďky ojížďk

Zpravodaj ročník XXIII., číslo 1 březen 2012 Zprávy z radnice: entrum Městsko-lázeňské informační cy na a město Lázně Bohdaneč ojížďky ojížďk Zpravodaj ročník XXIII., číslo 1 březen 2012 Zprávy z radnice: Schválením rozpočtu na rok 2012 v prosincovém jednání zastupitelstva města jsme nastavili základní mantinely pro práci zastupitelstva a úřadu

Více

KUNOVJAN. Nechť tato světla prozáří vaše dny. Městský zapravodaj ročník 25. Ivana Majíčková starostka

KUNOVJAN. Nechť tato světla prozáří vaše dny. Městský zapravodaj ročník 25. Ivana Majíčková starostka KUNOVJAN kunovjan Městský zapravodaj ročník 25 Číslo: 1/2015 www.mesto-kunovice.cz CENA 10 Kč Nechť tato světla prozáří vaše dny V novém roce konejte dobro, i když bude zapomenuto. Nevzdávejte se úspěchu,

Více

Vážení a milí občané,

Vážení a milí občané, Vážení a milí občané, dovolte, abych Vám podala zprávu o událostech v naší obci. V lednu 2015 byly dokončeny čerpací zkoušky průzkumných vrtů v lokalitě U Rezervoáru a na Kempě. Na Kempě byl proveden 100

Více

Záchrana gotického hradu Soběslav - městská knihovna v novém

Záchrana gotického hradu Soběslav - městská knihovna v novém MĚSÍČNÍK MĚSTA SOBĚSLAVI ROČNÍK 19 říjen 2010 cena 10,- Kč Záchrana gotického hradu Soběslav - městská knihovna v novém Ve středu 1. září 2010 byla za účasti čestných hostů a poté i široké veřejnosti slavnostně

Více

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA. Z obsahu: vydává Město Fryšták ročník XVIII číslo 2 únor 2008 cena 10 Kč

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA. Z obsahu: vydává Město Fryšták ročník XVIII číslo 2 únor 2008 cena 10 Kč 2 vydává Město Fryšták ročník XVIII číslo 2 únor 2008 cena 10 Kč TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA Z obsahu: 2-4/ Zprávy RMF a ZMF 5/ Zápis dětí do ZŠ 6/ OZV o odpadech 7/ Odpady 2008 8/ Zprávy z MŠ 9/ Zprávy ze ZŠ 10/

Více

Moravskokrumlovské noviny

Moravskokrumlovské noviny Moravskokrumlovské noviny Měsíčník Vydává Město Moravský Krumlov Ročník Číslo 5. 5. 008 ZDARMA do všech domácností v Moravském Krumlově, Polánce a Rokytné Informace z radnice, názory, diskuse, polemika,

Více

Krátce z tiskovky. RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí. Upozornění pro rodiče nově narozených občánků města Dobříš

Krátce z tiskovky. RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí. Upozornění pro rodiče nově narozených občánků města Dobříš 02 2015 RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí zdarma Zveme vás na benefi ční koncert a vernisáž výstavy plakátů do kulturního domu. Akci společně pořádají o.p.s. profem, Kulturní středisko Dobříš a Základní

Více

Hněvošický zpravodaj č. 2/2014

Hněvošický zpravodaj č. 2/2014 Hněvošický zpravodaj č. 2/2014 Obecní úřad Hněvošice říjen 2014 Volby do zastupitelstev obcí Volby do zastupitelstev obcí vyhlásil prezident republiky svým rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod

Více

OdOlen. měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz. OdOlen 2/2013. Foto: Zdeněk Kocur. Foto: Pavel Novotný

OdOlen. měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz. OdOlen 2/2013. Foto: Zdeněk Kocur. Foto: Pavel Novotný 2 OdOlen zpravodaj města Odolena Voda 2013 měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz Foto: Zdeněk Kocur Foto: Zdeněk Kocur Foto: Zdeněk Kocur Foto: Pavel Novotný OdOlen 2/2013 1 fotogalerie

Více

zpravodaj VYDÁVÁ ZASTUPITELSTVO OBCE SOKOLNIC LEDEN 2010

zpravodaj VYDÁVÁ ZASTUPITELSTVO OBCE SOKOLNIC LEDEN 2010 Sokolnický zpravodaj ZDARMA VYDÁVÁ ZASTUPITELSTVO OBCE SOKOLNIC LEDEN 2010 Zprávy z Rady a Zastupitelstva Schválení výše vodného a stočného na rok 2010. Rada schválila předloženou výši vodného a stočného

Více

INFORMAČNÍ LIST OBCE VNOROVY

INFORMAČNÍ LIST OBCE VNOROVY INFORMAČNÍ LIST OBCE VNOROVY č. 4/2012 KYSELÉ JABLKO Všichni asi známe to přirovnání o kousání do kyselého jablka. Já nyní chci a musím do jednoho takového kyselého jablka kousnout. Jedná se o problém

Více

Veselé Velikonoce. Březen 2012 / XXII. ročník / vydává Obec Trnava, Zlínský kraj

Veselé Velikonoce. Březen 2012 / XXII. ročník / vydává Obec Trnava, Zlínský kraj Březen 2012 / XXII. ročník / vydává Obec Trnava, Zlínský kraj Veselé Velikonoce Je-li Zelený čtvrtek bílý, tak je léto teplé. Když na Velký pátek hřmí, na poli se urodí. Prší-li na Bílou sobotu, bude v

Více

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ČÍSLO 294. 1. Zprávy z radnice str. 3 10. 2. Den otevřených dveří v ZŠ str. 10. 3. Koncert ke Dni otců str.

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ČÍSLO 294. 1. Zprávy z radnice str. 3 10. 2. Den otevřených dveří v ZŠ str. 10. 3. Koncert ke Dni otců str. Přibyslavský O B Č A S N Í K ČERVEN 2015 ROČNÍK XXV ČÍSLO 294 ZDARMA 1. Zprávy z radnice str. 3 10 2. Den otevřených dveří v ZŠ str. 10 3. Koncert ke Dni otců str. 12 4. Sportovní zprávy str. 23 5. Inzerce

Více