Studijní program : Radiologický asistent 2014/2015 (prezenční studium) Název předmětu : Soudní lékařství a zdravotnické právo

Save this PDF as:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Studijní program : Radiologický asistent 2014/2015 (prezenční studium) Název předmětu : Soudní lékařství a zdravotnické právo"

Transkript

1 Studijní program : Radiologický asistent 2014/2015 (prezenční studium) Název předmětu : Soudní lékařství a zdravotnické právo Rozvrhová zkratka : OPD/RDB22 Rozvrh výuky : 10 hod přednášek + 12 hodin seminářů Zařazení výuky : 2. ročník, LS Počet kreditů : 1 Forma výuky : Přednášky, semináře Přednášky, semináře - učebna RAM Vyučující : Výuka : Mgr. René Šifta Průběžná Den bloku Téma Poč. hod. Vyučující Pojem soudní lékařství zdravotnické právo Etický kodex ČLK + kazuistika Základní, obecně závazné a další právní předpisy ve zdravotnictví Pojišťovny a pojišťovací vztahy + VZP Vybrané případy a otázky právní odpovědnosti ve zdravotnictví trestně právní odpovědnost, občanskoprávní odpovědnost, správní, pracovní a smluvní Medicínské právo zákon o zdravotnických službách a zákon o specifických zdravotnických službách Medicínské právo práva a povinnosti lékaře a pacienta Medicínské právo lege artis a informovaný souhlas

2 Medicínské právo zdravotnická dokumentace a mlčenlivost a dříve vyslovená přání Medicínské právo a NOZ (Nový občanský zákoník) Medicínské právo profesní standardy a Smlouva péče o zdraví Způsob ukončení : Podmínky ukončení : Doporučená literatura : Kolokvium 100 % účast na seminářích Seznam české odborné literatury ( k datu 22. září 2014 ): I. do roku 1989 ( československá ) Gecík, K. Právna zodpovednost v zdravotníctve a medicíne. 2. doplněné vydání, Martin:Nakladatelství Osveta, s Stolínová, J., Právní postavení a odpovědnost lékaře, 1. vydání, Praha: Avicenum, 1977 Štěpán, J.: Právní odpovědnost ve zdravotnictví, Praha: Avicenum 1970 Štěpán, J. Právo a moderní lékařství. Praha: Panorama, 1989 Štěpán, J. Štěpnová, J.: Právní odpovědnost ve zdravotnictví. SZN, 1960 II. od roku 1989 do současnosti Buriánek, J., Lékařské tajemství, zdravotnická dokumentace a související právní otázky. Praha: Linde, ISBN Císařová, D., Sovová, O.: Trestní právo a zdravotnictví. 2. Praha: Orac Doležal, A., Doležal. T.: Přehled judikatury z oblasti

3 zdravotnictví I. Praha: Wolters Kluver ČR, a.s., 2011, s. 264 Doležal,T.: Vztah lékaře a pacienta z pohledu soukromého práva. Praha: Leges, 2012, 160 s. Doležal, A., Doležal, T., Ochrana práv pacienta ve zdravotnictví, Linde, Praha, ISBN Fenyk, J., Hájek, R., Střít, I., Polák, P. Trestní zákoník a trestní řád Průvodce trestněprávními předpisy a judikaturou. 1. díl, Trestní zákoník. 1. vydání.praha: Nakladatelství Linde, s. ISBN Haškovcová, H., Práva pacientů, komentované vydání. Nakladatelství Aleny Krtilové, Havířov-Město, 1996, ISBN Haškovcová, H., Lékařská etika. 3. vydání Praha: Galén, ISBN Hlaváčková,L., Svobodný,P., Dějiny lékařství v českých zemích, 1. vydání. Praha: Triton, ISBN Holčapek, T. Dokazování v medicínskoprávních sporech. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2011, s. 212 Hrib, N. Kriminalistika a zdravotnictví. Plzeň: Aleš Čeněk, s. ISBN Hulmák, M. Uzavírání smluv v civilím právu. 1. vydání, Praha: C.H.Beck, ISBN Křížová, E. a kol. Alternativní medicína jako problém. Zvláštní část. 1. vydání.praha: Nakladatelství Karolinum, s. ISBN Jelínek, J. a kol.: Trestní právo hmotné. 1.vydání. Praha: Leges, 2009, 896 s. ISBN Jelinek, J. ( ed.): O novém trestním zákoníku. Sborník z mezinárodní vědecké konference Olomoucké právnické dny. Praha: Leges, 2009, 224 s. ISBN Jelinek, J., Herczeg, J.: Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Komentář s judikturou. Praha: Leges, s. ISBN

4 Lata, Jan. Účel a smysl trestu. Praha: LexisNexis CZ, s.r.o., s. ISBN Macur, J. Odpovědnost a zavinění v občanském právu. 1. vydání. Brno: Univerzita J.A. Purkyně v Brně, ISBN Mach, J.: Lékař a právo. Praktická příručka pro lékaře a zdravotníky. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, a.s., 2010, 320 s. ISBN Mach.J. a kol.: Zdravotnictví a právo. Komentované předpisy. Druhé, rozšířené a doplněné vydání.praha: Orac, 2005 Mach, J., Rath D., Právní sebeobrana lékaře. Praha: Presstempus, 2003 Mach, J.: Přehled judikatury z oblasti zdravotnictví II.Odpovědnost ve zdravotnictví. Praha: Wolters Kluver ČR, a.s., 2012, s. 546 Mach, J.: Medicína a právo. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2006 Matějek, Jaromír. Dříve projevená přání pacientů: výhody a rizika. 1. vydání. Praha: Galén, s. ISBN Maaytová, A. Otázky ekonomiky zdravotnictví s ohledem na zvyšování efektivnosti. První vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, s. Novotný, O., Vokoun, R., Šámal, P. a kol. Trestní právo hmotné. Zvláštní část. 6. vydání, Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2010, s. 600 ISBN Policar, R. Zdravotnická dokumentace v praxi. Praha: Grada Publishing, 2010 Prudil, L. Základy právní odpovědnosti ve zdravotnictví. 4. doplněné vydání.brno: Nakladatelství Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, s. ISBN X. Ptáček, R., Bartůněk, P.: Etika a komunikace v medicíně, Praha: Grada, 2011

5 Sovová, O., Zdravotnická praxe a právo, Praha: Leges, ISBN Stolínová, J., Mach, J.: Právní odpovědnost v medicíně, Galen, 1998 Stolínová, J., Mach., J. Právní odpovědnost v medicíně. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Galén, s Šámal, P. a kol. Trestní zákoník I. 1 až 139. Komentář. 1. vydání. Praha: C.H. Beck, 2009, 1303 s. ISBN Šámal, P. a kol. Trestní zákoník II 140 až 421. Komentář. 2 vydání. Praha: C.H. Beck, 2012, 2150 s. ISBN Ščerba, F. Výběrová bibliografie článků z trestního práva Praha: Linde, s. 239 Šnédar, L.: Základy zdravotnického práva. 2008, 125 s. ISBN Štefan, J, Mach, J. Soudně lékařská a medicínsko právní problematika v praxi. 1. vydání, Praha: Grada Publishing, 2005 Šustek, P., Holčapek,T. Informovaný souhlas. Praha: Aspi, 2007 Těšínová, J., Žďárek, R., Policar, R.: Medicínské právo. 1. vydání. Praha: C.H. Beck, 2011 Uherek, P. Povinná mlčenlivost zdravotnických pracovníků. Praha: Grada, 2008 Vávra, Martin. Kdo je vinen? Sociologie trestního práva a trestání. Plzeň: Aleš Čeněk, s. ISBN Vondráček, L., Dvořáková, V. Pochybení a sankce při poskytování lékařské péče. 1. vydání. Praha: Nakladatelství Grada Publishing, s. ISBN Vondráček, L., Kurzová, H. Zdravotnické právo pro praxi a posluchače lékařských fakult. Praha: Karolinum, 2002

6 Sbírka zákonů Sbírka mezinárodních smluv

Termín Téma Poč.hod.

Termín Téma Poč.hod. Studijní program : OŠETŘOVATELSTVÍ - Ošetřovatelská péče v interních oborech - kombinovaná forma Název předmětu : VYBRANÉ KPITOLY ZDRAVOTNICKÉHO PRÁVA Rozvrhová zkratka : OSE/ODK26 Rozvrh výuky : 6 hodin

Více

Název předmětu : Soudní lékařství a zdravotnické právo

Název předmětu : Soudní lékařství a zdravotnické právo Studijní program : Porodní asistentka 2014/2015 (kombinované studium) Název předmětu : Soudní lékařství a zdravotnické právo Rozvrhová zkratka : OPD/PKB33 Rozvrh výuky : 10 hodin seminářů Zařazení výuky

Více

Studijní program : Radiologický asistent 2014/2015 (kombinované studium) Název předmětu : Soudní lékařství a zdravotnické právo

Studijní program : Radiologický asistent 2014/2015 (kombinované studium) Název předmětu : Soudní lékařství a zdravotnické právo Studijní program : Radiologický asistent 2014/2015 (kombinované studium) Název předmětu : Soudní lékařství a zdravotnické právo Rozvrhová zkratka : OPD/RKB22 Rozvrh výuky : 7 hodin seminářů Zařazení výuky

Více

Studijní program : Zubní lékařství. Název předmětu : Management, etika, legislativa a sociální aspekty zubního lékařství

Studijní program : Zubní lékařství. Název předmětu : Management, etika, legislativa a sociální aspekty zubního lékařství Studijní program : Zubní lékařství Název předmětu : Management, etika, legislativa a sociální aspekty zubního lékařství Rozvrhová zkratka : PVL/ZUA12 Rozvrh výuky : 30 hodin seminářů Zařazení výuky : 5.

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Anotace předmětu: EKONOMICKÁ KRIMINALITA. VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s.

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Anotace předmětu: EKONOMICKÁ KRIMINALITA. VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Metodické listy pro kombinované studium Anotace : Studijní předmět poskytuje základní informace o ekonomické kriminalitě a o některých s ní spojených rizicích v podnikání. Uvádí se zobecněné případy a

Více

PROGRAM PŘEDNÁŠEK TRESTNÍ PRÁVO (hmotné a procesní) V EVROPSKÉM PROSTŘEDÍ

PROGRAM PŘEDNÁŠEK TRESTNÍ PRÁVO (hmotné a procesní) V EVROPSKÉM PROSTŘEDÍ PROGRAM PŘEDNÁŠEK TRESTNÍ PRÁVO (hmotné a procesní) V EVROPSKÉM PROSTŘEDÍ IV. jarní semestr Evropská hospodářská, správní a kulturní studia - ak. rok 2014/2015 I. 25. 2. 2014 doc. M. Fryšták Pojem trestního

Více

Název předmětu : PORODNÍ ASISTENCE U ŽENY PŘI FYZIOLOGICKÉM TĚHOTENSTVÍ A PORODU POA/PAB hodin seminářů 40 hodin praktických cvičení

Název předmětu : PORODNÍ ASISTENCE U ŽENY PŘI FYZIOLOGICKÉM TĚHOTENSTVÍ A PORODU POA/PAB hodin seminářů 40 hodin praktických cvičení Studijní program : PORODNÍ ASISTENCE - PREZENČNÍ Název předmětu : PORODNÍ ASISTENCE U ŽENY PŘI FYZIOLOGICKÉM TĚHOTENSTVÍ A PORODU Rozvrhová zkratka : Rozvrh výuky : POA/PAB06 0 hodin seminářů 0 hodin praktických

Více

Humanitní základy lékařství

Humanitní základy lékařství Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze ( https://www.lf2.cuni.cz) Humanitní základy lékařství Napsal uživatel Marie Havlová dne 7. Červen 2012-0:00. V zimním semestru dvouhodinová

Více

Výuka: Termín Téma Poč. hod.

Výuka: Termín Téma Poč. hod. Studijní program : OŠETŘOVATELSTVÍ Ošetřovatelská péče v interních oborech kombinovaná forma Název předmětu : EKONOMIKA ZDRAVOTNICTVÍ Rozvrhová zkratka : MNG/ORK16 Rozvrh výuky : 5 hodin přednášek, 4 hodiny

Více

Právní a správní aspekty veřejné správy

Právní a správní aspekty veřejné správy Právní a správní aspekty veřejné správy (témata státní závěrečné zkoušky pro navazující magisterské studium) Obor: Pedagogika veřejná správa (prezenční i kombinované studium) Akademický rok: 2018/2019

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu VYBRANÉ KAPITOLY TRESTNÍHO PRÁVA

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu VYBRANÉ KAPITOLY TRESTNÍHO PRÁVA Metodický list pro první soustředění Název tématického celku: Základy trestní odpovědnosti Tematický celek je věnován vysvětlení základních pojmů z oblasti trestního práva jako předpoklad pro porozumění

Více

Pochybení v perioperační péči

Pochybení v perioperační péči Pochybení v perioperační péči M G R. E R N A M I Č U D O V Á 2 0 1 6 Odpovědnost Základem odpovědnosti je spáchání takového činu, kdy vzniká povinnost strpět sankce stanovené platnou legislativou. Legislativa

Více

Fakulta právnická Katedra veřejné správy, LS 2019

Fakulta právnická Katedra veřejné správy, LS 2019 PŘEDMĚT SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ POLITIKA A SPRÁVA/SZPS LS 2018/2019 (18. 2. 25. 5. 2019) pondělí Přednáška 10.15-11.55 hod + Seminář 12.05-13.45 hod. - PC 520 Č. Datum: Téma: 1. 25. 2. 2019 Pojem sociální

Více

150 výukových hodin praxe (tj. 10 vyučovacích hodin - 8 prac. hodin denně, 15 dnů, 3 prac. týdny)

150 výukových hodin praxe (tj. 10 vyučovacích hodin - 8 prac. hodin denně, 15 dnů, 3 prac. týdny) Studijní program : Název předmětu: Rozvrhová zkratka: Rozvrh výuky: Všeobecné lékařství Základní výkony ve zdravotnictví klinická praxe PLE/VCBP1 150 výukových hodin praxe (tj. 10 vyučovacích hodin - 8

Více

Úvod do práva sociálního zabezpečení II

Úvod do práva sociálního zabezpečení II Vysoká škola Karlovy Vary, obecně prospěšná společnost SYLABUS PŘEDMĚTU Anglicky Identifikace Typ předmětu Úvod do práva sociálního zabezpečení II Social insurance law II PSZ II povinný oborový ECTS kredity

Více

R e š e r š e. Smlouva o výpůjčce

R e š e r š e. Smlouva o výpůjčce R e š e r š e (Dokumentografická jednorázová rešerše) Smlouva o výpůjčce Vypracovala: Krajská vědecká knihovna v Liberci Rumjancevova 1362/1 460 53 Liberec tel. +420-482 412 111 fax +420-482 412 122 www.kvkli.cz

Více

Základy obchodního práva

Základy obchodního práva Vysoká škola Karlovy Vary, obecně prospěšná společnost SYLABUS PŘEDMĚTU Anglicky Identifikace Typ předmětu Základy obchodního práva Principles of Commercial Law ZOP povinný ECTS kredity 4 Forma studia

Více

Zavádění nového informačního systému s ohledem na ošetřovatelskou dokumentaci

Zavádění nového informačního systému s ohledem na ošetřovatelskou dokumentaci Krajská vědecká knihovna v Liberci, příspěvková organizace, Rumjancevova 1362/1 460 53 Liberec 1 tel. +420-482 412 111; www.kvkli.cz ; library@kvkli.cz R e š e r š e (Dokumentografická jednorázová rešerše)

Více

Ilona Kostadinovová, Publikační činnost

Ilona Kostadinovová, Publikační činnost Ilona Kostadinovová, Publikační činnost Doporučená literatura autorky: KOSTADINOVOVÁ, I. Struktura soudu jako záruka jeho efektivního fungování v praxi. Budování Mezinárodního trestního tribunálu. Via

Více

Studijní program : Všeobecné lékařství. Název předmětu : Epidemiologická metodologie; EBM. Rozvrh výuky : 12 hodin seminářů

Studijní program : Všeobecné lékařství. Název předmětu : Epidemiologická metodologie; EBM. Rozvrh výuky : 12 hodin seminářů Studijní program : Všeobecné lékařství Název předmětu : Epidemiologická metodologie; EBM Rozvrhová zkratka : PVL/VCB11 Rozvrh výuky : 12 hodin seminářů Zařazení výuky : 3. ročník, 6. semestr Počet kreditů

Více

Soudní znalectví v oboru zdravotnictví

Soudní znalectví v oboru zdravotnictví Miroslav Hirt a kolektiv Příručka je určena k základnímu vzdělání uchazeče o jmenování znalcem z oboru zdravotnictví, ale neměla by chybět ani v knihovně znalců zkušených. Jsou v ní uvedena všechna práva

Více

Diplomová práce ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU LÉKY

Diplomová práce ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU LÉKY PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY PRÁVO A PRÁVNÍ VĚDA Katedra občanského práva Diplomová práce ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU LÉKY PharmDr. Lukáš Kazik 2011/2012 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci

Více

Právní aktuality v medicíně. JUDr. Jan Mach advokát ředitel právní kanceláře ČLK

Právní aktuality v medicíně. JUDr. Jan Mach advokát ředitel právní kanceláře ČLK Právní aktuality v medicíně JUDr. Jan Mach advokát ředitel právní kanceláře ČLK Některé aktuality Nová definice lege artis potvrzená nálezem ÚS Nálezy ÚS k přeregistraci a k limitům úhrad ZP Znalecké hodnocení

Více

Občanskoprávní odpovědnost za újmu na zdraví při poskytování zdravotní péče v českém a německém právu (srovnání)

Občanskoprávní odpovědnost za újmu na zdraví při poskytování zdravotní péče v českém a německém právu (srovnání) Univerzita Karlova v Praze Právnická fakulta Matěj Resl Občanskoprávní odpovědnost za újmu na zdraví při poskytování zdravotní péče v českém a německém právu (srovnání) Diplomová práce Vedoucí diplomové

Více

T R E S T N Õ P R V O H M O T N trestni pravo hmotne.indd 1 trestni pravo hmotne.indd :11: :11:07

T R E S T N Õ P R V O H M O T N trestni pravo hmotne.indd 1 trestni pravo hmotne.indd :11: :11:07 TRESTNÕ PR VO HMOTN Trestní právo hmotné TRESTNÕ ODPOVÃDNOST PR VNICK CH OSOB ZMÃNY V TRESTNÕCH Z KONECH PO 1. 1. 2010 4 PAVEL ä MAL RUDOLF VOKOUN OTO NOVOTN a kol. Vzor citace: ŠÁMAL, P., VOKOUN, R.,

Více

Jaro / Léto. Přehled autorského obsahu služby systému ASPI. www.aspi.cz. Platnost od 1. 6. 2015

Jaro / Léto. Přehled autorského obsahu služby systému ASPI. www.aspi.cz. Platnost od 1. 6. 2015 Jaro / Léto 2015 Přehled autorského obsahu služby systému ASPI www.aspi.cz Platnost od 1. 6. 2015 Obsah Sestavte si systém ASPI ASPI základ ASPI základ a autorský obsah Jak si vybrat obsah ASPI / Technické

Více

Právní aktuality pro lékaře. JUDr. Jan Mach advokát místopředseda Společnosti medicínského práva ČLS JEP

Právní aktuality pro lékaře. JUDr. Jan Mach advokát místopředseda Společnosti medicínského práva ČLS JEP Právní aktuality pro lékaře JUDr. Jan Mach advokát místopředseda Společnosti medicínského práva ČLS JEP GDPR ve zdravotnictví Nařízení (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů (General Data Protection Regulation)

Více

Univerzita medicínského práva

Univerzita medicínského práva Jan Mach, Aleš Buriánek, Dagmar Záleská, Dita Mlynářová, Ivana Kvapilová, Miloš Máca, Daniel Valášek Univerzita medicínského práva Kolektiv právní kanceláře České lékařské komory Právní tým České lékařské

Více

Občanskoprávní odpovědnost ve zdravotnickém právu

Občanskoprávní odpovědnost ve zdravotnickém právu Univerzita Karlova v Praze Právnická fakulta Suzan Saidamová Občanskoprávní odpovědnost ve zdravotnickém právu Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D. Katedra občanského

Více

R e š e r š e. (Dokumentografická jednorázová rešerše) Vypracovala: Krajská vědecká knihovna v Liberci Rumjancevova 1362/ Liberec

R e š e r š e. (Dokumentografická jednorázová rešerše) Vypracovala: Krajská vědecká knihovna v Liberci Rumjancevova 1362/ Liberec R e š e r š e (Dokumentografická jednorázová rešerše) Ekonomika organizačních složek měst Vypracovala: Krajská vědecká knihovna v Liberci Rumjancevova 1362/1 460 53 Liberec tel. +420-482 412 111 fax +420-482

Více

Specializace ve zdravotnictví B5345 Radiologický asistent - prezenční bakalářské studium 5345R010. Fyziologie Matematika

Specializace ve zdravotnictví B5345 Radiologický asistent - prezenční bakalářské studium 5345R010. Fyziologie Matematika Vztah dvou předmětů může být: a) indiferentní zapsání předmětu není vázáno žádnými podmínkami b) podmiňující zápisem student může zapsat předmět při současném zapsání nebo dřívějším absolvování podmiňujícího

Více

INFORMOVANÝ SOUHLAS Diplomová práce

INFORMOVANÝ SOUHLAS Diplomová práce Univerzita Karlova v Praze Právnická fakulta Vladimíra Beránková INFORMOVANÝ SOUHLAS Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Prof. JUDr. Dagmar Císařová, DrSc. Katedra trestního práva Datum vypracování

Více

Aktuální problematika informovaného souhlasu, vedení zdravotnické dokumentace a nový trestní zákonník, právní povinnosti a právní odpovědnost

Aktuální problematika informovaného souhlasu, vedení zdravotnické dokumentace a nový trestní zákonník, právní povinnosti a právní odpovědnost Aktuální problematika informovaného souhlasu, vedení zdravotnické dokumentace a nový trestní zákonník, právní povinnosti a právní odpovědnost zdravotníka Přednášející: JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M

Více

Univerzita Karlova v Praze Právnická fakulta Katedra trestního práva Centrum zdravotnického práva. Zuzana Procházková

Univerzita Karlova v Praze Právnická fakulta Katedra trestního práva Centrum zdravotnického práva. Zuzana Procházková Univerzita Karlova v Praze Právnická fakulta Katedra trestního práva Centrum zdravotnického práva Zuzana Procházková VZTAH LÉKAŘ - PACIENT, TRESTNĚPRÁVNÍ ASPEKTY Diplomová práce Vedoucí diplomové práce:

Více

ZKUŠEBNÍ OKRUHY PRO BAKALÁŘSKÉ STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY

ZKUŠEBNÍ OKRUHY PRO BAKALÁŘSKÉ STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY ZKUŠEBNÍ OKRUHY PRO BAKALÁŘSKÉ STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY Studijní obor: Pedagogika sociální práce Studijní program: Pedagogika (B 7501) Akademický rok: 2018/2019 Forma: prezenční i kombinovaná Zkouška se

Více

Mgr. Michaela Povolná, E.MA Centrum zdravotnického práva PF UK

Mgr. Michaela Povolná, E.MA Centrum zdravotnického práva PF UK Mgr. Michaela Povolná, E.MA Centrum zdravotnického práva PF UK Vztah lékař pacient Druhy právní odpovědnosti Kazuistika Q&A Listina základních práv a svobod Úmluva o LP a biomedicíně Zákon o zdravotních

Více

Informovaný souhlas pacienta

Informovaný souhlas pacienta UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Právnická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE Informovaný souhlas pacienta Jana Kaslová Vedoucí diplomové práce: JUDr. Olga Sovová, Ph. D. Katedra trestního práva Centrum zdravotnického

Více

Požadavky na ústní zkoušku z oboru Ústavní právo jako součásti státní rigorózní zkoušky

Požadavky na ústní zkoušku z oboru Ústavní právo jako součásti státní rigorózní zkoušky JUDr. Monika Forejtová, Ph.D. vedoucí Katedry ústavního a evropského práva V Plzni dne 13. července 2015 Požadavky na ústní zkoušku z oboru Ústavní právo jako součásti státní rigorózní zkoušky Státní rigorózní

Více

Centrum adiktologie Psychiatrická klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze Bakalářský studijní obor ADIKTOLOGIE

Centrum adiktologie Psychiatrická klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze Bakalářský studijní obor ADIKTOLOGIE Bakalářský studijní obor ADIKTOLOGIE Název předmětu: Vyučující: KRIMINOLOGIE Hana Jaroslav Zařazení 3. ročník, zimní semestr, šk. rok 2008/2009 Cíle předmětu: Posluchač zná základní pojmy kriminologie

Více

ZKUŠEBNÍ OKRUHY PRO BAKALÁŘSKÉ ZKOUŠKY SOCIÁLNÍ PRÁCE SE ZAMĚŘENÍM NA VZDĚLÁVÁNÍ

ZKUŠEBNÍ OKRUHY PRO BAKALÁŘSKÉ ZKOUŠKY SOCIÁLNÍ PRÁCE SE ZAMĚŘENÍM NA VZDĚLÁVÁNÍ ZKUŠEBNÍ OKRUHY PRO BAKALÁŘSKÉ ZKOUŠKY Studijní obor: SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ PRÁCE SE ZAMĚŘENÍM NA VZDĚLÁVÁNÍ Studijní program: SPECIALIZACE V PEDAGOGICE Kód programu: B 7507 Platnost od akademického roku

Více

Ústav veřejného zdravotnictví a medicínského práva - otázky SRZk 2018/ Vztah lékař pacient, historický vývoj, Úmluva o právech a biomedicíně

Ústav veřejného zdravotnictví a medicínského práva - otázky SRZk 2018/ Vztah lékař pacient, historický vývoj, Úmluva o právech a biomedicíně Ústav veřejného zdravotnictví a medicínského práva - otázky SRZk 2018/2019 A. Medicínské právo 1. Vztah lékař pacient, historický vývoj, Úmluva o právech a biomedicíně 2. Právní systémy, hierarchie právních

Více

ASPI - Profesní řešení Advokát

ASPI - Profesní řešení Advokát Jednorázový zřizovací poplatek služby ASPI Roční předplatné jednouživatelského přístupu ke službě ASPI (bez DPH) ASPI základ - Primární obsah Platforma ASPI, Předpisy ČR (od r. 1918) a EU, Judikatura ČR

Více

ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJU ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJU JAKO SOUČÁST PODNIKOVË STREATEGIE

ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJU ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJU JAKO SOUČÁST PODNIKOVË STREATEGIE ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJU Metodický list č.1 ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJU JAKO SOUČÁST PODNIKOVË STREATEGIE Strategie jako základ konkurenceschopnosti podniku Strategie rozvoje lidských zdrojů jako nedílná součást

Více

Lege artis Ve světle nového zákona o zdavotních službách Adamus K, Vitovják M., Dobiáš M., Útrata R., Hrubá K., Loyka S,

Lege artis Ve světle nového zákona o zdavotních službách Adamus K, Vitovják M., Dobiáš M., Útrata R., Hrubá K., Loyka S, Lege artis Ve světle nového zákona o zdavotních službách Adamus K, Vitovják M., Dobiáš M., Útrata R., Hrubá K., Loyka S, Advokátní kancelář Mgr. MUDr. Karel Adamus, Ph.D., Kirovova 11, Karviná Ústav soudního

Více

Otázky ke státní závěrečné zkoušce z oboru Veřejná ekonomika a správa, navazující magisterský studijní program akademický rok 2013/2014-3.

Otázky ke státní závěrečné zkoušce z oboru Veřejná ekonomika a správa, navazující magisterský studijní program akademický rok 2013/2014-3. Otázky ke státní závěrečné zkoušce z oboru Veřejná ekonomika a správa, navazující magisterský studijní program akademický rok 2013/2014-3. etapa 1. Ekonomika, řízení a financování justice a vězeňství Charakteristika

Více

POV. VOL. PRACOVNĚPRÁVNÍ VZTAHY V ADVOKACII/PPA LS 2018/2019 ( ) pondělí hod. - VC 329

POV. VOL. PRACOVNĚPRÁVNÍ VZTAHY V ADVOKACII/PPA LS 2018/2019 ( ) pondělí hod. - VC 329 POV. VOL. PRACOVNĚPRÁVNÍ VZTAHY V ADVOKACII/PPA LS 2018/2019 (18. 2. 25. 5. 2019) pondělí 12.05 13.45 hod. - VC 329 KPP/PPA VC 329 pondělí 12.05-13.45 Dittrich/Kostadinovová Č. Datum: Téma: 1. 18. 2. 2019

Více

Právní aspekty poskytování zdravotní péče nezletilým

Právní aspekty poskytování zdravotní péče nezletilým Univerzita Karlova v Praze Právnická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE Právní aspekty poskytování zdravotní péče nezletilým Michaela Blažková Vedoucí diplomové práce: doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D. Katedra: Katedra

Více

Podzim / Zima. Když si musíte být jistí

Podzim / Zima. Když si musíte být jistí Podzim / Zima 2015 Platnost od 12. 10. 2015 Když si musíte být jistí Obsah Základ ASPI a Knihovna ASPI Jak si vybrat obsah ASPI / Technické řešení ASPI Nové ASPI a iaspi Sestavte si systém ASPI Profesní

Více

Specializace ve zdravotnictví B5345 Radiologický asistent - prezenční bakalářské studium 5345R010

Specializace ve zdravotnictví B5345 Radiologický asistent - prezenční bakalářské studium 5345R010 Vztah dvou předmětů může být: a) indiferentní zapsání předmětu není vázáno žádnými podmínkami b) podmiňující zápisem student může zapsat předmět při současném zapsání nebo dřívějším absolvování podmiňujícího

Více

,Studijní program : Všeobecné lékařství. Název předmětu : Epidemiologie 2. Rozvrh výuky : 30 hodin seminářů

,Studijní program : Všeobecné lékařství. Název předmětu : Epidemiologie 2. Rozvrh výuky : 30 hodin seminářů ,Studijní program : Všeobecné lékařství Název předmětu : Epidemiologie 2 Rozvrhová zkratka : PVL/VC022 Rozvrh výuky : 30 hodin seminářů Zařazení výuky : 5. ročník, 9. a 10. semestr Počet kreditů : 2 Forma

Více

Základní termíny interní propedeutiky, pohled na lékařskou dokumentaci. Lenka Hodačová Ústav sociálního lékařství Lékařská fakulta v Hradci Králové

Základní termíny interní propedeutiky, pohled na lékařskou dokumentaci. Lenka Hodačová Ústav sociálního lékařství Lékařská fakulta v Hradci Králové Základní termíny interní propedeutiky, pohled na lékařskou dokumentaci Lenka Hodačová Ústav sociálního lékařství Lékařská fakulta v Hradci Králové 1 Základní terminologie Interní propedeutika Postup při

Více

Obchodní právo v praxi II

Obchodní právo v praxi II Vysoká škola Karlovy Vary, obecně prospěšná společnost SYLABUS PŘEDMĚTU Anglicky Identifikace Typ předmětu Obchodní právo v praxi II Commercial Law in practice II OPP II povinný oborový ECTS kredity 6

Více

Základy pracovního práva II

Základy pracovního práva II Vysoká škola Karlovy Vary, obecně prospěšná společnost SYLABUS PŘEDMĚTU Anglicky Identifikace Typ předmětu Základy pracovního práva II Labour law II PRP II povinný ECTS kredity 4 Forma studia kombinovaná

Více

48 hodin praktických cvičení

48 hodin praktických cvičení Studijní program : Všeobecné lékařství Název předmětu : PSYCHIATRIE Rozvrhová zkratka : PSY/VC022 Rozvrh výuky : 18 hodin přednášek 24 hodin seminářů 48 hodin praktických cvičení Zařazení výuky : 4. ročník,

Více

PRAKTICKÁ SESTRA (1. ročník) a ZDRAVOTNICKÝ ASISTENT - denní studium

PRAKTICKÁ SESTRA (1. ročník) a ZDRAVOTNICKÝ ASISTENT - denní studium Obor: PRAKTICKÁ SESTRA (1. ročník) a ZDRAVOTNICKÝ ASISTENT - denní studium 1.ročník PŘEDMĚT AUTOR NÁZEV Český jazyk a literatura SOCHROVÁ, M. Čítanka 1. k literatuře v kostce. Praha, Fragment, 2007. 140

Více

Tematické okruhy ke státní závěrečné zkoušce navazujícího magisterského studijního programu

Tematické okruhy ke státní závěrečné zkoušce navazujícího magisterského studijního programu Tematické okruhy ke státní závěrečné zkoušce navazujícího magisterského studijního programu Specializace v pedagogice o b o r S o c i á l n í p e d a g o g i k a pro akademický rok 2015/2016 (kombinované

Více

Centrum adiktologie Psychiatrická klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze Bakalářský studijní obor ADIKTOLOGIE 2.

Centrum adiktologie Psychiatrická klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze Bakalářský studijní obor ADIKTOLOGIE 2. Centrum adiktologie Bakalářský studijní obor ADIKTOLOGIE 2. ročník Název předmětu: OPATŘENÍ POTLAČUJÍCÍ NABÍDKU: ZÁKLADNÍ DEFINICE A APLIKACE PŘÍSTUPŮ Vyučující: JUDr. Alexander Sotolář JUDr. František

Více

Ošetřovatelství v akci

Ošetřovatelství v akci Ošetřovatelství v akci - zkušenosti s e-learningem v bakalářském studiu ošetřovatelsví na LF UK v Plzni Bc. Jana Kašpárková Oddělení ošetřovatelství ARK LF UK a FN v Plzni MEFANET 2007 Brno 21. 11. 22.

Více

Občanskoprávní odpovědnost za ublížení na zdraví při poskytování zdravotních služeb

Občanskoprávní odpovědnost za ublížení na zdraví při poskytování zdravotních služeb Univerzita Karlova v Praze Právnická fakulta Dana Pobudová Občanskoprávní odpovědnost za ublížení na zdraví při poskytování zdravotních služeb Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: doc. JUDr. Josef

Více

JE ROLE ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY POUZE FINANČNÍ?

JE ROLE ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY POUZE FINANČNÍ? 6. PODZIMNÍ KONFERENCE PREZIDIA ČAS 23.11.2013 BRNO PRACOVNÍ PODMÍNKY ZDRAVOTNÍKŮ OHROŽENÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE? JE ROLE ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY POUZE FINANČNÍ? VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR MUDR. RENÁTA PETROVÁ

Více

Zdravotnická dokumentace

Zdravotnická dokumentace Certifikovaný kurz: Mentor klinické praxe ošetřovatelství a porodní asistence (2017) Repetitorium teorie ošetřovatelství Zdravotnická dokumentace Mgr. Martin Krause, DiS. martin.krause@tul.cz Zdravotnická

Více

PRŮVODCE STUDIEM PŘEDMĚTU KYBERNETICKÁ KRIMINALITA (CYBERCRIME) Mgr. Radim Vičar. Univerzita obrany, Fakulta ekonomiky a managementu

PRŮVODCE STUDIEM PŘEDMĚTU KYBERNETICKÁ KRIMINALITA (CYBERCRIME) Mgr. Radim Vičar. Univerzita obrany, Fakulta ekonomiky a managementu PRŮVODCE STUDIEM PŘEDMĚTU KYBERNETICKÁ KRIMINALITA (CYBERCRIME) Mgr. Radim Vičar Univerzita obrany, Fakulta ekonomiky a managementu radim.vicar@unob.cz Tento předmět se zaměřuje na právní aspekty kybernetické

Více

Studijní program : Název předmětu Epidemiologie 1 Rozvrhová zkratka : PVL/VC012 Rozvrh výuky Zařazení výuky Počet kreditů Forma výuky Semináře:

Studijní program : Název předmětu Epidemiologie 1 Rozvrhová zkratka : PVL/VC012 Rozvrh výuky Zařazení výuky Počet kreditů Forma výuky Semináře: Studijní program : Všeobecné lékařství Název předmětu : Epidemiologie 1 Rozvrhová zkratka : PVL/VC012 Rozvrh výuky : 60 hodin seminářů Zařazení výuky : 4. ročník, 7. a 8. semestr Počet kreditů : 3 Forma

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu ETIKA POMÁHAJÍCÍCH PROFESÍ. studijní opora kombinovaného studia

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu ETIKA POMÁHAJÍCÍCH PROFESÍ. studijní opora kombinovaného studia UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu ETIKA POMÁHAJÍCÍCH PROFESÍ studijní opora kombinovaného studia Tělesná výchova a sport zdravotně postižených PhDr. Miloš Bednář, Ph.D. Praha

Více

Prohlubování vzdělávání nelékařů. Podpora vzdělávání zdravotnických pracovníků z fondů Evropské unie IPVZ 23. 9. 2010

Prohlubování vzdělávání nelékařů. Podpora vzdělávání zdravotnických pracovníků z fondů Evropské unie IPVZ 23. 9. 2010 Prohlubování vzdělávání nelékařů Podpora vzdělávání zdravotnických pracovníků z fondů Evropské unie IPVZ 23. 9. 2010 1. Cíl projektu Cílem projektu je zavedení systému prohlubování znalostí a zvyšování

Více

PÉČE SOUDU O NEZLETILÉ VE VĚCECH ZDRAVOTNÍ PÉČE

PÉČE SOUDU O NEZLETILÉ VE VĚCECH ZDRAVOTNÍ PÉČE PÉČE SOUDU O NEZLETILÉ VE VĚCECH ZDRAVOTNÍ PÉČE Anna Hořínová, 2012 PRAMENY VNITROSTÁTNÍ LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD (č. 2/1993 Sb.) ZOR (z. č. 94/1963 Sb.) OZ (z. č. 40/1964 Sb.) NOVÝ OZ ZSPOD (z.

Více

Právní postavení českého lékaře

Právní postavení českého lékaře 15.4.2008 18:16:55 Právní postavení českého lékaře JUDr. Jan Mach advokát ředitel právní kanceláře ČLK Email: mach.jan@email.cz Strana 1 z 14 15.4.2008 18:16:56 Trestní represe nebo stavovský dohled profesní

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE Právní odpovědnost ve zdravotnictví Ivo Příborský PLZEŇ 2012 ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ KATEDRA FORENZNÍ PSYCHOLOGIE

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta zdravotnických studií Katedra ošetřovatelství a porodní asistence. Sborník příspěvků

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta zdravotnických studií Katedra ošetřovatelství a porodní asistence. Sborník příspěvků Západočeská univerzita v Plzni Fakulta zdravotnických studií Sborník příspěvků Celostátní konference s mezinárodní účastí pro studenty programu Ošetřovatelství a Porodní asistence, všeobecné sestry a porodní

Více

Publikace o ochranných známkách ve fondu MZK vydané v letech

Publikace o ochranných známkách ve fondu MZK vydané v letech Publikace o ochranných známkách ve fondu MZK vydané v letech 2008 2018 Zdroj: katalog MZK https://vufind.mzk.cz/ Poznámka: V případě zájmu o dané publikace se můžete obrátit na M. Machátovou nebo na informační

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Etika ve VS

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Etika ve VS Etika ve veřejné správě (N_EtVS) Magisterské studium Garant předmětu:. PhDr. Marek Matějka Vyučující:.. PhDr. Marek Matějka, Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.: 2/3 Rozsah studijního předmětu:

Více

Sylabus pro denní formu výuky bc. oboru adiktologie

Sylabus pro denní formu výuky bc. oboru adiktologie Název předmětu: Základy práva Číslo předmětu: B01270 Typ předmětu, dotace: povinný, 30 hodin, 2+0 Zakončení předmětů: zápočet Ročník: 1. Semestr: zimní Vyučující: JUDr. Michaela Štefunková, Ph.D. Kontakt:

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická Diplomová práce Některé otázky odpovědnosti za škodu způsobenou nesprávným úředním postupem Vladimír Volný Plzeň, 2014 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta

Více

Autor: JUDr. Lukáš Bohuslav Redakce: JUDr. Petr Flášar

Autor: JUDr. Lukáš Bohuslav Redakce: JUDr. Petr Flášar Autor: JUDr. Lukáš Bohuslav Redakce: JUDr. Petr Flášar Cíl přednášky Ukázat základní parametry práce s jednotlivými právními informačními systémy (základ pro pozdější oddělenou práci s PIS) Získávání informací

Více

Univerzita Karlova Právnická fakulta Centrum zdravotnického práva AKTUÁLNÍ OTÁZKY MLČENLIVOSTI ZDRAVOTNICKÉHO PRACOVNÍKA

Univerzita Karlova Právnická fakulta Centrum zdravotnického práva AKTUÁLNÍ OTÁZKY MLČENLIVOSTI ZDRAVOTNICKÉHO PRACOVNÍKA Univerzita Karlova Právnická fakulta Centrum zdravotnického práva AKTUÁLNÍ OTÁZKY MLČENLIVOSTI ZDRAVOTNICKÉHO PRACOVNÍKA Praha, 2008... 2 Prohlašuji, že jsem tuto práci zpracovala samostatně a vyznačila

Více

MUDr. Robin Šín. ZZS Plzeňského kraje Ústav sociálního lékařství LF UK v Plzni

MUDr. Robin Šín. ZZS Plzeňského kraje Ústav sociálního lékařství LF UK v Plzni Zásady povinné mlčenlivosti zdravotnických pracovníků III. konference portálu AKUTNĚ.CZ Brno, 19. 11. 2011 MUDr. Robin Šín ZZS Plzeňského kraje Ústav sociálního lékařství LF UK v Plzni Úvod - povinná mlčenlivost

Více

Právo a ochrana lékaře

Právo a ochrana lékaře UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Právnická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE Právo a ochrana lékaře Lucie Cyrányová Vedoucí diplomové práce: doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D. Katedra občanského práva Centrum zdravotnického

Více

SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ úvodní setkání Sociální zabezpečení / LS 2015 1. POLITIKA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ 1.1 Systém sociálního zabezpečení v ČR 1.2 Oblasti sociálního zabezpečení 1.3 Financování sociálního

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví

Ukázka knihy z internetového knihkupectví Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 0 4 2 JUDr. Jan Vondráček,

Více

Specializace ve zdravotnictví B5345 Zdravotnický záchranář - prezenční bakalářské studium 5345R021

Specializace ve zdravotnictví B5345 Zdravotnický záchranář - prezenční bakalářské studium 5345R021 Vztah dvou předmětů může být: a) indiferentní zapsání předmětu není vázáno žádnými podmínkami b) podmiňující zápisem student může zapsat předmět při současném zapsání nebo dřívějším absolvování podmiňujícího

Více

Okolnosti vylučující protiprávnost a činnost lékaře. Diplomová práce

Okolnosti vylučující protiprávnost a činnost lékaře. Diplomová práce Univerzita Karlova v Praze Právnická fakulta Pavel Longin Okolnosti vylučující protiprávnost a činnost lékaře Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Prof. JUDr. Dagmar Císařová, DrSc. Katedra: Centrum

Více

Zpracovatel: Oddělení informačních služeb NTK. Datum zadání: Datum zpracování:

Zpracovatel: Oddělení informačních služeb NTK. Datum zadání: Datum zpracování: Rešerše: 080402/2015 Téma rešerše: Bibliografie autora z vybraných databází Zadavatel: Jaroslav Mužík Zpracovatel: Datum zadání: 8. 4. 2015 Datum zpracování: 22. 4. 2015 20 mm 210 mm 1/6 Klíčová slova:

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Spolupráce a další vztahy policie I. Označení materiálu: Datum vytvoření:

Více

UČEBNÍ PLÁN. Počet kreditů. Latinské základy medicínské 2(2) Z 2 terminologie

UČEBNÍ PLÁN. Počet kreditů. Latinské základy medicínské 2(2) Z 2 terminologie UČEBNÍ PLÁN Obor vzdělání: 53 41 N/2. Diplomovaný zdravotnický záchranář Vzdělávací program: 53 41 N/21 Diplomovaný zdravotnický záchranář Vyšší odborné studium, denní, tříleté Název Týdenní počet vyučovacích

Více

Rozdílné vnímání správného postupu léčby a výše odškodnění subjekty (účastníky) řízení

Rozdílné vnímání správného postupu léčby a výše odškodnění subjekty (účastníky) řízení Rozdílné vnímání správného postupu léčby a výše odškodnění subjekty (účastníky) řízení Loyka S.¹, 3, Hrubá K.¹, Adamus K.², Dobiáš M.¹, Duda M. ¹, ¹Ústav soudního lékařství a medicínského práva LF UP a

Více

PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Podniková ekonomika NÁZEV BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Kupní smlouva, zejména z pohledu převodu nemovitosti TERMÍN UKONČENÍ STUDIA A OBHAJOBA (MĚSÍC/ROK) Červen / 2012 JMÉNO A PŘÍJMENÍ / STUDIJNÍ

Více

Vyšší odborná škola Havířov s.r.o. Tematický plán. Školní rok:20 17/2018

Vyšší odborná škola Havířov s.r.o. Tematický plán. Školní rok:20 17/2018 Vyšší odborná škola Havířov s.r.o. školní rok 2017/20 18 Vzdělávací program: Veřejná správ a regionální rozvoj. Obor:Veřejnosprávní činnost Ročník: I. Vyučující: JUDr.Sárka Palermová Školní rok:20 17/2018

Více

Trestné činy zdravotnických pracovníků - komparace české a německé právní úpravy

Trestné činy zdravotnických pracovníků - komparace české a německé právní úpravy Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra trestního práva Diplomová práce Trestné činy zdravotnických pracovníků - komparace české a německé právní úpravy Klára Snášelová 2008/2009 Prohlašuji, že

Více

Komparace vybraných položek rozvahy dle české legislativy a IFRS

Komparace vybraných položek rozvahy dle české legislativy a IFRS Krajská vědecká knihovna v Liberci, příspěvková organizace, Rumjancevova 1362/1, 460 35 Liberec 1 tel. +420-482 412 111; www.kvkli.cz ; library@kvkli.cz R e š e r š e (Dokumentografická jednorázová rešerše)

Více

LCH/PAK01. 5 hodin cvičení

LCH/PAK01. 5 hodin cvičení Studijní program : Porodní asistence bakalářské studium - kombinovaná forma Název předmětu : Klinická biochemie Rozvrhová zkratka : LCH/PAK01 Rozvrh výuky : 5 hodin přednášek 5 hodin cvičení Zařazení výuky

Více

Trestněprávní odpovědnost lékařů v oboru gynekologie a porodnictví

Trestněprávní odpovědnost lékařů v oboru gynekologie a porodnictví Univerzita Karlova v Praze Právnická fakulta Diplomová práce Trestněprávní odpovědnost lékařů v oboru gynekologie a porodnictví Natálie Kociánová Vedoucí diplomové práce: JUDr. Olga Sovová, Ph.D. Katedra

Více

Centrum adiktologie. Cíle předmětu:

Centrum adiktologie. Cíle předmětu: Bakalářský studijní obor ADIKTOLOGIE KRIMINOLOGIE Název předmětu: Mgr. Jaroslav Vyučující: Zařazení 3. ročník, zimní semestr, ak. rok 2011/2012, středa 9 12,15 hod. Cíle předmětu: Posluchač zná základní

Více