Dětská práce v Chiapasu, Mexiku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dětská práce v Chiapasu, Mexiku"

Transkript

1 Dětská práce v Chiapasu, Mexiku Mgr. Lucie Nečasová

2 Dětská práce, chudoba a nedostatek vzdělání jsou jedním ze zásadních problémů, kterým Chiapas, nejjižnější a nejchudší stát Mexika, dodnes čelí. Řada indiánských dětí, jak na vesnici, tak ve městě, je nucena vstoupit na pracovní trh již ve věku 6-7 let. Většina dívek prodává na místním trhu, uklízí v obchodech či domácnostech. Chlapci čistí boty, prodávají žvýkačky, sladkosti a suvenýry v ulicích, věnují se zemědělství, sběru odpadků atd. Řada dětí pracuje více než 8 hodin denně, pravidelně nejí, více než polovina pracujících dětí nechodí do školy nebo ji opouští během prvních pár let. Rodiče těchto dětí obvykle neměli možnost získat ani základní vzdělání, obvykle nemají žádnou nebo velmi špatně placenou práci, příjmy dětí proto tvoří nedílnou součást rodinné ekonomiky. Chiapas se nachází na jihu Mexika, kde přímo hraničí s Guatemalou. Situace státu je stejně jako u řady dalších rozvojových zemí paradoxní, neboť přes své přírodní a nerostné bohatství patří mezi nejchudší státy Mexika s největším počtem indiánského, domorodého obyvatelstva. V Chiapasu žijí přibližně 4.7 milionů obyvatel, z nichž více než 1.6 milionů je přičítán domorodé populaci (INEGI, 2010) 1. Domorodé obyvatelstvo se na základě jazykových, kulturních a etnických odlišností dělí do několika skupin na Tsotsily, Tseltaly, Choly, Tojobaly, Zoquei a Lakandony. Nejvíce je Tsotsilů a Tseltalů, kteří obývají horskou oblast Los Altos a jižní část Lakandonské džunle. Nejméně je Lakandonů žijících v pěti domorodých komunitách v severní části Lakandonské džungle. Ačkoliv se životní podmínky jednotlivých etnických skupin v řadě aspektů shodují (negramotnost, zdravotní péče, úroveň obydlí), je nutné podotknout, že jejich ekonomická situace je často rozdílná, zejména diky podpoře mexické vlády. Většina indiánského obyvatelstva žije dodnes v zemědělských komunitách, i když od roku 1970 prudce vzrostl jejich počet i v největších chiapaských městech jako je Tuxtla Gutierrez, Tapachula a San Cristóbal de Las Casas. Jak již bylo zmíněno Chiapas je jedním z nejchudších států Mexika, zejména kontrastní čísla ukazuje srovnání venkovské a městské populace, % dětí ve věku 0-5 let trpí podvýživou, 70.3 % indiánských dětí žijících v komunitách trpí podvýživou. Pouze 30.9 % obyvatel Chiapasu má do obydlí zavedenou vodu, elektřinu a odpad, 31 % dětí umírá na následky nemocí do jednoho roku po narození (UNICEF 2010, CONAPO, 2000). 2 1 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Censo de población y vivienda México, INEGI, UNICEF, Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, Mexico 2010, CONAPO, 2000,

3 Život v domorodých osadách, migrace do velkých měst Lidé v indiánských komunitách se věnují hlavně zemědělství a chovu dobytka. Většina obyvatel produktivního věku neobdržela žádné vzdělání, proto pouze minimum z nich má v komunitě příležitost získat placenou práci, a to za minimální mzdu. Téměř ve všech indiánských osadách je patrná chudoba, špatný přístup ke vzdělání a základní zdravotnické péči, což zapříčiňuje frustraci a v některých případech i rostoucí násilí, jak uvnitř jednotlivých rodin, tak v rámci komunity. Jak již bylo zmíněno od let se tisíce rodin rozhodlo opustit své vesnice a začalo se stěhovat do měst. Hlavní důvody migrace domorodého obyvatelstva mají převážně ekonomický, politický a náboženský charakter. První migrační vlna přišla v letech a to zejména kvůli neúrodě, narůstající chudobě a nedostatku pracovních příležitostí. Lidé si od městského způsobu života slibovali zlepšení ekonomické situace, která by jim umožnila zajistit lepší život pro sebe a své děti. Druhá migrační vlna (pol let) způsobená silnými náboženskými konflikty měla dlouhodobější a masivnější charakter. Obyvatelům konvertujícím od tradičního náboženství k evangelickým církvím byl odepřen přístup k vodě, k lékařské péči a ke vzdělání. Tisíce rodin násilně vypuzených z domorodých komunit odešlo do městských center hledat pomoc a nový domov. Poslední migrační vlna je úzce spojena s politickými konflikty a Zapatistickou revolucí, která se odehrála v roce 1994 s cílem zlepšit životní podmínky domorodého obyvatelstva. Rozpory mezi Zapatisty 3 a polovládními jednotkami vyvrcholily v roce 1997 v indiánské vesnici Acteal, kdy při náboženském obřadu byly vyvražděny všechny ženy a děti. Řada rodin tak odešla ze strachu z rostoucích nepokojů, jiné s vidinou získání půdy vhodné k zemědělství. Desetitisíce rodin se tak od 70. let až do roku 2000 začaly usazovat ve slumech na periferiích všech větších měst. Většina z nich přišla do města bez prostředků, jejich obydlí proto byla velmi skromná. Domky na periferii jsou stejně jako v domorodých komunitách vystavěny zejména ze dřeva, z hlíny a z kartonů. Obydlí zpravidla nemají vybaveny žádným nábytkem, chybí okna a často také základní věci jako přístup k vodě a elektřině. 3 Zapatistická revoluce začala 1. Ledna 1994, kdy tisíce indiánských obyvatel zejména Tsotsilové, Tseltalové a Tojolobalové z horských oblastí a z džungle povstali za svá práva a obsadili největší chiapaská města. Obyvatelé požadovali přerozdělení zemědělské půdy, kterou vlastnili velkostatkáři, přístup ke vzdělání a lékařské péči.

4 Lidé migrující do měst nemají většinou žádné vzdělání, neumí číst ani psát, proto jsou stejně jako v komunitách i ve městech jejich pracovní příležitosti značně omezené. Muži často pracují jako dělníci na stavbách nebo pouliční prodavači. Ženy uklízí v domácnostech ekonomicky stabilnějších rodin, prodávají na ulici nebo na místních trzích, věnují se výrobě a prodeji šperků a oblečení. Muži i ženy si průměrně za10 hodinovou práci vydělají maximálně Kč, když mají štěstí a mají pravidelný příjem. Příjem pouličních prodejců je do značné míry závislí na turistickém ruchu a na tom kolika lidem jsou schopni své výrobky prodat. Chudoba, špatné životní podmínky a frustrace tak často vyúsťuje stejně jako v domorodých komunitách v nadměrnou konzumaci alkoholu, v násilí a v neposlední řadě v nutnost zapojit do pracovní činnosti rovněž děti. Dětská práce v indiánských komunitách a v městských centrech V Mexiku je oficiálně registrováno 3.6 milionu pracujících dětí ve věku 5-17 let, z toho je zaznamenáno dětí v Chiapasu ( chlapců, dívek) (INEGI, 2007). 4 Je však nutné podotknout, že číslo zahrnuje pouze děti, jejichž rodiny při výzkumu práci svých dětí otevřeně přiznaly. Číslo nevypovídá o dětech zapojených do práce v domácnosti, do prostituce nebo do obchodu s drogami. Dle oficiálních statistik se dětská práce dělí do tří hlavních sektorů, 29 % dětí pracuje v zemědělství, 25 % v obchodu a 24 % ve službách (INEGI, 2007). 5 Práce indiánských dětí nabývá jiných rozměrů v domorodých komunitách a ve městech, ačkoliv jsou do práce zapojeny děti obou skupin. Dalo by se hovořit o třech skupinách pracujících dětí. Děti pracující v domorodých, zemědělských komunitách vzdálených od města, dále děti z domorodých komunit dojíždějící za prací do blízkého, většího města a děti z periferie velkých měst. Dětská práce v indiánských komunitách 4 Ačkoliv dětská práce je v Chipasu evidentnější mezi indiánskou populací, není to vždy pravidlem např. v Mexico city jsou do dětské práce zapojeny děti z jakýchkoliv chudých rodin, děti žijící na ulici, děti migrantů. 5 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Resultados del módulo de trabajo infantil Encuesta nacional de ocupación y empleo México, INEGI, 2008

5 Děti žijící v indiánských komunitách pracují především v zemědělství, v domácnosti nebo v místních obchodech. Obvykle vykonávají stejnou činnost jako jejich rodiče, proto se jejich práce bere jako výpomoc a nedostávají za ní žádnou mzdu. Přesto tyto děti pracují velmi často více než 8 hodin denně a jejich práce je fyzicky velmi náročná. Kromě již zmíněných sektorů mají děti na starost obstarávání dřeva, vody, zajištění stravy pro dobytek atd. Většina z nich chodí na základní školu, pokud jí má přímo ve své komunitě. Na střední školu však pokračuje pouze minimum z nich. Rodiče obvykle nevidí ve vzdělání žádnou výhodu proto dětem další vzdělání často ani nepovolí. Děti se obvykle po dokončení základní šestileté docházky plně věnují práci, kterou vykonávaly již během studia na základní škole. Marco věk 11 let, cholská komunita v blízkosti guatemalských hranic, Chiapas Marco spolu se svými sourozenci pracuje na kukuřičném poli svého otce. Každý den ráno musí vstávat v pět hodin ráno, aby stihl obstarat pole, nakrmit zvířata a donést vodu z nedaleké řeky. V 9 hodin po snídani odchází do školy. Po škole už ho čeká jeho otec, aby mu opět pomohl na poli. Večer se vrací domů, je unavený, občas si udělá úkoly, ale často už na to nenajde sílu. Až vyroste chtěl by být doktorem. Za svou práci nedostává žádnou odměnu, pouze jednou za čas mu otec koupí sladkost nebo coca- colu v místním obchodě. Děti dojíždějící za prací z komunit do města Řada dětí žijících v komunitách blízkých městu má situaci mnohdy ještě složitější. Kromě práce v zemědělství a v domácnosti musí často dojíždět do práce i do nejbližšího města, aby podpořily ekonomický příjem rodiny popř. si koupily pomůcky do školy, uniformu, jídlo nebo zaplatily léky nebo lékařské ošetření pro někoho z blízkých příbuzných. Děti ve věku 6-8 let většinou dojíždí do města v doprovodu některého z rodičů nebo starších sourozenců. Starší děti dojíždí většinou sami. Tyto děti jsou velmi často podvyživené a unavené. Bety věk 13 let Bety žije společně se svými rodiči a pěti sourozenci v tsotsilké komunitě Zinacantán, asi 15 minut vzdálené od města San Cristóbal de Las Casas. Bety již ukončila šestou třídu základní školy, střední školu už jí otec nepovolil. Během dne se Bety stará o domácnost a mladší sourozence. Odpoledne šije společně s matkou blůzy a vyrábí náramky, které pak 3x týdně

6 vozí prodávat do San Cristóbalu. Rodina nemá místnou na místním tržišti, tak Bety musí chodit s výrobky na zádech a nabízet je kolemjdoucím. Někdy si může vydělat až 100 Kč jindy zase vůbec nic, pouze utratí za dopravu. Dětská práce a děti z městských periferií Většina dětí z periferií měst má práci mimo svůj domov jako nedílnou součást života. Chlapci pracují jako čističi bot tzv. boleros, sběrači odpadků, pomocníci v supermarketech, pouliční prodavači artesanías, žvýkaček nebo cigaret. Dívky uklízí v domácnostech ekonomicky stabilnějších rodin, vyrábí šperky a blůzky, prodávají na místních tržištích. Většina dětí z městských periferií pracuje více než 8 hodin denně v podmínkách, které zásadně narušují jejich základní práva. Alejandro věk 12 let Alejandro žije v rodině pouze s matkou a mladšími sourozenci. Ve svých 12 letech má již třetí zaměstnání, které dodnes úspěšně kombinuje se školní docházkou. Alejandro začal pracovat, když mu bylo šest a jejich otec od nich odešel. Nejdříve prodával na ulici žvýkačky, kde byl jeho příjem závislí na tom, kolik lidí si je koupí. Druhé zaměstnání si našel, když mu bylo osm let a začal pracovat jako pomocná síla v supermarketu. Jeho příjem byl závislí na tom, kolik lidí mu dá spropitné za to, že jim zabalil nákup. V současné době prodává na místním tržišti sýr. Vstává v 5 hodin ráno a od šesti hodin do tří prodává. Od půl čtvrté do sedmi chodí do školy. Polovinu peněž, která si vydělá dává své matce jako příspěvek na jídlo do domácnosti, za zbytek si kupuje školní pomůcky, uniformu nebo oblečení. Okolnosti a důsledky dětské práce Z dostupných statistik, akademických výzkumů a informací místních i mezinárodních neziskových organizací je patrné, že pracující děti jsou přetěžovány, jsou podvyživené, unavené a často vystavované násilí, jak v rodině, tak na ulici. Domácnosti, ve kterých musí děti vstoupit na pracovní trh spojuje řada společných charakteristik jako je chudoba, negramotnost a nedostatek příležitostí. Přesto ne všechny rodiny jsou stejné a ne všechny děti pracují ze stejného důvodu a ve stejných podmínkách.

7 Rodiny pracujících dětí se dají klasifikovat do čtyř základních kategorií. Jedná se o rodiny, kde jsou oba rodiče nebo alespoň jeden nezaměstnaní. Dále jsou to nekompletní rodiny, v nichž chybí zejména otec. Děti tak musí podpořit rodinný příjem, neboť matka sama nemůže vydělat tolik peněz, aby mohla zajistit základní jídlo a oblečení pro všechny své děti. Dalším příkladem jsou rodiny, kde je otec alkoholik a velká část rodinných prostředků tak mizí v pití. Zejména nejstarší chlapci jsou nuceni převzít roli otce a pomoci zajistit domácnost. Dalším příkladem jsou děti žijící s prarodiči nebo se staršími sourozenci. Jejich rodiče zpravidla emigrovali do USA a neposílají jim pravidelně žádné peníze. Prarodiče, u kterých bydlí mají minimální nebo žádný příjem a bez podpory se nejsou schopni o své vnuky a vnučky postarat. Až 40 % pracujících dětí nedostává za svou práci žádnou odměnu, jedná se zejména o děti v indiánských komunitách, u kterých je práce považovaná za součást výchovy. Průměrný týdenní výdělek dětí, které mají pravidelnou výplatu činí Kč týdně. Většina z nich odevzdává celou výplatu nebo alespoň polovinu svým rodičům jako příspěvek na chod domácnosti. Většina dětí v hloubkových rozhovorech uvádí, že druhou polovinu výplaty utrácí za jídlo během pracovní doby, za školní pomůcky a oblečení. Oficiální statistiky uvádějí, že 29 % dětí pracuje, aby si zaplatily školu a ostatní výdaje, 28 % protože rodina potřebuje a závislá na jejich příjmu, 18 % dětí pracuje, protože se chce naučit něco nového (INEGI, 2007) 6. Z jiných výzkumů zase vyplývá, že některé děti jsou nuceny vydělat alespoň 60 Kč denně, jinak je rodiče nepustí domů a nedostanou najíst. Ovšem jsou i děti, které pracující i přes zákaz rodičů, aby podpořily rodinnou ekonomiku, a aby získaly zkušenosti (rozhovor, Dr. José Luis Escalona Victoria, CIESAS 7 ). Caty věk - 10 let Caty a José jsou sourozenci. Žijí v jedné z nejchudších kolonií 24 de mayo na periferii města San Cristóbal de Las Casas. V rodině je šest sourozenců, Caty je třetí nejstarší, José čtvrtý. Děti žijí pouze s mámou, která dlouhodobě nepracuje, protože se cítí vážně nemocná. Otec dětí emigroval do USA, s rodinou již neudržuje žádné kontakty, neposílá jim peníze, o děti neprojevuje zájem. Děti s matkou žijí v jednom pokoji v malém domku vystavěném ze dřeva a desek. Podlaha je z hlíny, střecha z plechu. Nemají žádný nábytek, koupelnu ani okna. Nejstarší sourozenci nepracují a ti co se snaží vydělat nějaké peníze a zajistit pro rodinu jídlo 6 INEGI, 2007: Instituto Nacional de Estadística y Geografía 7 CIESAS Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social

8 a léky pro mámu jsou právě Caty a José. Caty začala prodávat žvýkačky, když jí bylo 8 let. Dneska prodává na trhu ve své kolonii vařenou kukuřici. Její mladší bratr José se živí jako sběratel odpadků, za což se velmi stydí. V rodině není dostatek peněz na jídlo, proto jsou děti nuceny několikrát týdně hledat jídlo v popelnicích a na smetištích. Caty dodnes kombinuje práci se školou, José ukončil pouze první rok základní školy. Roberto věk 9 let Roberto žije pouze s babičkou v kolonii Peje de Oro na periferii města San Cristóbal de Las Casas. Jeho rodiče a nejstarší sourozenci odešli za prací do USA, když mu byly čtyři roky. Roberto vyrábí a prodává nanuky na místním trhu, aby si vydělal na jídlo, a aby pomohl babičce zaplatit léky, protože je nemocná. Do školy Roberto stále chodí, i když ne pravidelně. Až bude velký, chtěl by také odjet pracovat do USA, vydělat si peníze, aby si mohl v Mexiku postavit nějaký menší dům. Dětská práce má mezi jinými důsledky vliv i na vzdělání dětí. Dle oficiálních statistik z celkového počtu pracujících dětí v Chiapasu nechodí více než do školy, kombinuje školní docházku s prací (INEGI, 2007) 8 Pracující děti mají ve srovnání s nepracujícími mnohem horší průměr, často propadají a během vyučování velmi často nedávají pozor. Ačkoliv v Chiapasu působí řada neziskových organizací, které zajišťují stipendia pro pracující děti, stále se jim úplně nedaří eliminovat dětskou práci nebo ji alespoň snížit na přijatelnou úroveň. Dulce věk 8 let Dulce vstává každý den ve tři ráno, aby jela se svou matkou pro zboží na trh za město. Ovoce a zeleninu, kterou nakoupí pak prodává na místním trhu v centru města. Od šesti hodin od rána až do osmi prodává na trhu, poté jde do školy a od dvou hodin odpoledne zase prodává až do večera. Dulce obvykle nemá čas připravit si úkoly ani se učit. Když přijde večer domů musí uklidit a pomoc mámě připravit večeři. Když dostane špatnou známku, tak jí rodiče zbijí. Dětská práce a gender 8 INEGI 2007, Instituto Nacional de Estadística y Geografía

9 Ačkoliv oficiální statistiky uvádí, že je mnohem více pracujících chlapců než dívek ( chlapců, dívek) realita je často jiná. U dívek je těžké přesně určit, co lze zahrnout do dětské práce a co ne. Většina z nich je v indiánských komunitách i ve městech přetěžována prací v domácnosti. Dívky ve věku osmi let jsou často zodpovědné za celé obydlí, hlavně v době kdy jsou jejich rodiče v práci. Chodí pro vodu, vaří a perou pro celou rodinu, starají se o mladší sourozence. Nadměrná zátěž v domácnosti provází téměř všechny dívky, porušuje jejich základní práva, oficiálně však není klasifikována jako dětská práce. Za svou práci nedostávají ani minimální mzdu a často musí domácí práce kombinovat ještě s jinou činností, která jim umožní vydělat nějaké peníze. Dívky kromě toho, že pracují více než osm hodin denně trpí často frustrací ze samoty, neboť většinu času tráví doma sami zatímco zbytek rodiny pracuje mimo obydlí. Lili věk 8 let Lili žije se svou matkou a sourozenci na periferii města San Cristobal de Las Casas v kolonii 1 de enero. Celá rodina žije v jedné místnosti bez nábytku, bez koupelny, bez oken v domě z hlíny a desek. Celkem je jich 6 sourozenců, Lili je třetí nejstarší. Její matka pracuje jako hospodyně více než 10 hodin v jiných domácnostech. Nejstarší dva bratři prodávají na místním tržišti celý den. Lili je tak zodpovědná za celou domácnost. Připravuje jídlo, pere prádlo pro celou rodinu, uklízí, stará se o mladší sourozence. Téměř celé dny je doma sama s mladšími sourozenci ve věku 0-4 roky. Když má chvilku čas prodává ve své kolonii použité oblečení. V Chiapasu se stejně jako v řadě jiných rozvojových zemí neklade takový důraz na vzdělání dívek, na jejich očkování, na jejich budoucnost. Dle hloubkových rozhovorů je jedním z hlavních důvodů fakt, že dívka se jednou vdá, rodinné obydlí opustí a rodičům se z ní nic nevrátí. Investice do dívek je tak často vnímána jako zbytečné utrácení peněz za někoho, kdo dříve nebo později z rodiny odejde. Proto, když rodina nemá dostatek prostředků, aby například ve vzdělání podpořila všechny své děti, dá přednost chlapcům. Dívky, jak už bylo zmíněno, pracují hlavně v domácnosti, aby se připravily na roli budoucích manželek a matek. Závěr:

10 Dětská práce je jednou z hlavních charakteristik rozvojových zemí a samozřejmě sebou nese řadu rizik. Většina rodin obhajuje práci svých dětí jako kulturní fenomén se slovy my jsme také pracovali, když jsme byli ještě děti. Jaké má dětská práce hranice, aby neohrožovala zdraví dítěte, jeho vývoj a vzdělání? Dětská práce v Chiapasu je jedním z důležitých problémů, kterým stát čelí. Ačkoliv se mexická vláda a neziskové organizace snaží dětskou práci úplně eliminovat nebo ji aspoň zredukovat na minimální úroveň nemají zatím moc velký úspěch, neboť se stále objevuje více dětí prodávajících na ulici nebo na místním tržišti. Pracující děti opouštějí školu nebo nemají čas se jí věnovat, jsou častěji nemocné, podvyživené a unavené. Jaká budoucnost může tyhle děti čekat? Většina z nich nedokončí ani základní školu, na střední školu už z nich chodí pouze minimum. Dívky a chlapci spolu často začínají žít jakmile dokončí základní školu. První děti mají dívky ve věku let. Šance těchto dětí zajistit si lepší život a mít nové pracovní příležitosti je kvůli nedostatku vzdělání, informovanosti a omezených příležitostí ze strany rodičů téměř nemožná. Vybraná literatura: Bigmore, Pablo y Raúl Pérezgrovas Garza, 2003, Vida cotidiana en las colonias indígenas en la zona peri-urbana de San Cristóbal de Las Casas, en Anuario de Estudios Indígenas IX, Chiapas, Instituto de Estudios Indígenas de la Universidad Autónoma de Chiapas, 2003, pp Celis, Barbara. Entrevista con Ann Veneman, Directora del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). Lo difícil es hacer cumplir la ley, Defensor, México, Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, 2010, pp Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, 2002, Caminando hacia el amanecer. Informe especial sobre desplazados de guerra en Chiapas. Chiapas, Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas. Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé, Carpeta Básica para talleres de Derechos humanos, Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé, Chiapas, México Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Las niñas mexicanas: una población altamente discriminada, en Revista Defensor, México, Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, 2010, pp

11 Convención sobre los Derechos del Niño, México, Red por los Derechos de la Infancia en México, Derechos Infancia México A. C. La infancia cuenta en México 2009, Las Niñas. México, Red por los Derechos de la Infancia en México, Geremia, Valeria. Índice de medición de calidad de leyes en el marco normativo de ellos derechos de la infancia, Red por derechos de la infancia, México DF Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Censo de población y vivienda México, INEGI, 2011 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Resultados del módulo de trabajo infantil Encuesta nacional de ocupación y empleo México, INEGI, 2008 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Perspectivas estadísticas Chiapas, junio México, INEGI, 2011 López Moya, Martín de la Cruz y Flor María Pérez Robledo (1993), Conflicto social y derechos humanos, Tesis de licenciatura en sociología. Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Chiapas. Melel Xojobal, Infancia indígena y trabajo en San Cristóbal de Las Casas, México. Sus actores y sus voces. México, Melel, 2009 Melel Xojobal (varios), 2008, So that you know, Aspirations and stories by women of Chiapas, Melel Xojobal, Chiapas, México Smith, Alejandra, Los indígenas no hablan bien. Defensores comunitarios, ciudadanía étnica y retos ante el racismo estructural en México, Culturales, vol. III, núm. 005, 2007, pp Melel Xojobal (varios) Una tierra para soñar cuentos, Melel Xojobal, Red por los Derechos de la Infancia, La infancia cuenta en México, Las niñas. México, Red por los Derechos de la Infancia, Robledo Hernández, Gabriela, 2009, Identidades femeninas en transformación: religión y género entre la población indígena urbana en el altiplano chiapaneco, México, Cetro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), Rus, Jan 2009, La nueva ciudad maya en el valle de Jovel: urbanización acelerada, juventud indígena y comunidad en San Cristóbal de las Casas, en Marco Antonio Estrada (edit.), Chiapas después de la tormenta. Estudios sobre economía, sociedad y política. México, El Colegio de México, 2009, pp

12 Rus, Jan 2009b. La lucha contra los caciques indígenas en los Altos de Chiapas, en ANUARIO XIII del Instituto de Estudios Indígenas de la Universidad Autónoma de Chiapas. Chiapas, IEI-UNACH, 2009 Velázquez Torres, David, et. al. 2004, Barrio Primero de de Enero, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, en Rodríguez Herrero, Hipólito, Los barrios pobles en 31 ciudades mexicanas. Estudio de Antropología Social, México, Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) y Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), 2004, Tomo III (Centro, Sur y Sureste), pp. 28/7 28/42.

Muž Žena Stáří do 25 let 25% 38% 26-35 let 27% 17% 36-45 let 26% 26% 46-55 let 14% 12% 56-65 let 8% 5% od 66 let 0% 1%

Muž Žena Stáří do 25 let 25% 38% 26-35 let 27% 17% 36-45 let 26% 26% 46-55 let 14% 12% 56-65 let 8% 5% od 66 let 0% 1% DOTAZOVÁNÍ DOMÁCNOSTÍ - podrobné výsledky Dolní Rakousy Struktura dolnorakouskych žen a mužů, pro něž připadá práce připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v zahraničí: Ochota (dále) pracovat v zahraničí:

Více

Struktura dotazovaných v Česku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku:

Struktura dotazovaných v Česku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku: Struktura dotazovaných v Česku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku: % Pohlaví Stáří Rodinný stav Muž Žena do let - 5 let - 5 let - 55 let 5-5 let od let svobodný / svobodná

Více

Struktura dotazovaných v Slovensku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku:

Struktura dotazovaných v Slovensku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku: Struktura dotazovaných v Slovensku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku: % Pohlaví Stáří Rodinný stav Muž Žena do let - let - let - let - let od let svobodný / svobodná ženatý

Více

Struktura dotazovaných v Česku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku (%):

Struktura dotazovaných v Česku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku (%): Struktura dotazovaných v Česku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku (%): Pohlaví Stáří Rodinný stav Muž Žena do let 6 - let 6 - let 6 - let 6-6 let od 66 let svobodný / svobodná

Více

Struktura dotazovaných v Slovensku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku (%):

Struktura dotazovaných v Slovensku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku (%): Struktura dotazovaných v Slovensku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku (%): Pohlaví Stáří Rodinný stav Muž Žena do let - let - let - let - let od let svobodný / svobodná ženatý

Více

Feeding, vzdělácí a sociální programy pro nejchudší děti a mládež v Africe (Zambie)

Feeding, vzdělácí a sociální programy pro nejchudší děti a mládež v Africe (Zambie) Feeding, vzdělácí a sociální programy pro nejchudší děti a mládež v Africe (Zambie) Mgr. Monika Měrotská Zdravotně sociální fakulta Jihočeská universita v Českých Budějovicích Děti ulice Děti ulice: dítě,

Více

Název: Rozvojové problémy

Název: Rozvojové problémy Název: Rozvojové problémy Autor: Mgr. Petra Šípková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Zeměpis a jeho aplikace Ročník: 3. (1. ročník vyššího gymnázia)

Více

Důsledky nedostatku pitné vody

Důsledky nedostatku pitné vody Důsledky nedostatku pitné vody Není možné žít bez pitné vody. Když člověk nemá pravidelný přísunu pitné vody dochází k postupné dehydrataci, jejímž prvním příznakem je pocit žízně je tedy logické, že dehydratovaný

Více

Občané o ekonomické situaci svých domácností duben 2009

Občané o ekonomické situaci svých domácností duben 2009 eu0 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 0 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o ekonomické situaci svých domácností duben 00 Technické

Více

Občané o ekonomické situaci svých domácností

Občané o ekonomické situaci svých domácností eu00 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 0 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o ekonomické situaci svých domácností Technické

Více

Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání. Prezentace výsledků výzkumu

Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání. Prezentace výsledků výzkumu Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání Prezentace výsledků výzkumu Výzkum - Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání Národní institut dětí a mládeže ve spolupráci s Českou asociací streetwork,

Více

METODICKÝ LIST. Učební pomůcku tvoří: ZÁKLADNÍ KARTY:

METODICKÝ LIST. Učební pomůcku tvoří: ZÁKLADNÍ KARTY: METODICKÝ LIST Učební pomůcka FINANČNÍ GRAMORNOST je pomocníkem k praktickému vyučování ve vzdělávacím programu Matematika a Člověk a jeho svět, oblast financí. Je určena dětem 4. 5. tříd, ale při vhodné

Více

Prevence užívání návykových látek nemoci způsobené kouřením

Prevence užívání návykových látek nemoci způsobené kouřením Prevence užívání návykových látek nemoci způsobené kouřením určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. RAKOVINA PLIC Její projevy: kašel tzv.

Více

ČÁST A ÚDAJE O ŽADATELI/ŽADATELCE

ČÁST A ÚDAJE O ŽADATELI/ŽADATELCE Dotazník k žádosti o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli / pěstouny / pěstouny na přechodnou dobu ČÁST A ÚDAJE O ŽADATELI/ŽADATELCE I. OSOBNÍ ÚDAJE ŽADATELE/KY Státní příslušnost:

Více

Dotazník k žádosti o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli / pěstouny / pěstouny na přechodnou dobu

Dotazník k žádosti o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli / pěstouny / pěstouny na přechodnou dobu Dotazník k žádosti o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli / pěstouny / pěstouny na přechodnou dobu ČÁST A ÚDAJE O ŽADATELI/ŽADATELCE I. OSOBNÍ ÚDAJE ŽADATELE/KY Rodné příjmení: Státní

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Platby mimo zdravotní pojištění (XVI. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Platby mimo zdravotní pojištění (XVI. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 14.5.2003 26 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Platby mimo zdravotní pojištění (XVI.

Více

Pracovní list Trh práce

Pracovní list Trh práce Pracovní list Trh práce Pracovní síly ČSÚ sleduje podle několika různých hledisek: - podle vykonávaného zaměstnání (jakou práci dělají) - podle odvětvových sektorů (kde pracují) - podle dosažené kvalifikace

Více

REGISTRACE - ARGUMENTY

REGISTRACE - ARGUMENTY REGISTRACE - ARGUMENTY Já už jsem toho vyzkoušel(a) tolik a nikde jsem nebyl(a) úspěšný(á) V přímém prodeji jde především o vytrvalost a cílevědomost. Pokud je kvalitní produkt prodává se sám. Máte možnost

Více

Severní Amerika. Mapa

Severní Amerika. Mapa Severní Amerika Zakreslete pojmy z tabulky do mapy: Ostrovy Červeně, Poloostrovy fialově, Zdroj: http://d-maps.com/m/amnord/amnord13.gif (11.11.2011) Severní Amerika Zakreslete pojmy z tabulky do mapy:

Více

Projekt hmotné podpory ústavům sociální péče v Kyrgyzstánu

Projekt hmotné podpory ústavům sociální péče v Kyrgyzstánu Projekt hmotné podpory ústavům sociální péče v Kyrgyzstánu Kyrgyzstán je země bývalého Svazu sovětských socialistických republik. Po jeho rozpadu v roce 1991 získal Kyrgyzstán nezávislost a v témže roce

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD LAUDEROVÝCH ŠKOL

ŠKOLNÍ ŘÁD LAUDEROVÝCH ŠKOL ŠKOLNÍ ŘÁD LAUDEROVÝCH ŠKOL Školní řád Lauderových škol stanoví základní práva a povinnosti žáků základní školy Gur Arje, gymnázia Or Chadaš a některá práva a povinnosti učitelů, ředitele a dalších pracovníků

Více

ESEJ Dětská práce jako celosvětový problém

ESEJ Dětská práce jako celosvětový problém Jana Pospíšilová UČO: 210574 ESEJ Dětská práce jako celosvětový problém Jsme první generací, která se může extrémní a hloupé chudobě podívat do tváře. Máme peníze, máme léky, máme na to vědu... ale máme

Více

Neúplné rodiny žena jako zaměstnankyně nebo pečovatelka?

Neúplné rodiny žena jako zaměstnankyně nebo pečovatelka? Neúplné rodiny žena jako zaměstnankyně nebo pečovatelka? Možnosti rodin a přístupy rodinných politik Anna Šťastná Neúplné rodiny V průběhu celé historie; v minulosti tvořily významný podíl v rámci rodinných

Více

VÍCEGENERAČNÍ DŮM DÁLE JEN VGD. Přenos know-how z Německa ( Mehrgenerationshaus Brunsbüttel, Dresden, Hamburg ) Barbora Zálohová a MUM tým 2013

VÍCEGENERAČNÍ DŮM DÁLE JEN VGD. Přenos know-how z Německa ( Mehrgenerationshaus Brunsbüttel, Dresden, Hamburg ) Barbora Zálohová a MUM tým 2013 VÍCEGENERAČNÍ DŮM DÁLE JEN VGD Přenos know-how z Německa ( Mehrgenerationshaus Brunsbüttel, Dresden, Hamburg ) Barbora Zálohová a MUM tým 2013 KDE SE POTKÁVAJÍ LIDÉ VŠECH GENERACÍ CO TO JE VGD? Zájmová

Více

DOMÁCÍ ŘÁD 5. KOMUNITY

DOMÁCÍ ŘÁD 5. KOMUNITY DOMÁCÍ ŘÁD 5. KOMUNITY Naše komunita je zřízená od ledna 2007. Na 5. komunitě bydlí 8 obyvatel ve čtyřech dvoulůžkových pokojích. Všichni naši obyvatelé jsou zcela závislí na pomoci personálu. Tato pravidla

Více

Problémy a priority obyvatel indického venkova. Jana Kubelková

Problémy a priority obyvatel indického venkova. Jana Kubelková Problémy a priority obyvatel indického venkova Jana Kubelková Případové studie z indického venkova 1. Problémy, potřeby a priority místních obyvatel v regionu distriktu Thanjavur (Centrální Tamilnadu)

Více

GEOGRAFIE ČR obyvatelstvo, demografické údaje

GEOGRAFIE ČR obyvatelstvo, demografické údaje GEOGRAFIE ČR obyvatelstvo, demografické údaje GER2, přednáška 2 letní semestr 2008 Mgr. Michal Holub, holub@garmin.cz v České republice žije cca 10 450 000 lidí (9/2008) je to obdobný počet, jako v roce

Více

ZAJIŠTĚNÍ A ZPŘÍSTUPNĚNÍ VODNÍCH ZDROJŮ 2014

ZAJIŠTĚNÍ A ZPŘÍSTUPNĚNÍ VODNÍCH ZDROJŮ 2014 ZPRÁVA O POMOCI V ETIOPII ZAJIŠTĚNÍ A ZPŘÍSTUPNĚNÍ VODNÍCH ZDROJŮ 2014 ekvtisni.cz strana 1 / 5 Voda nad zlato Více než 700 milionů obyvatel planety nemá přístup k nezávadné pitné vodě. Téměř polovina

Více

Jak šetřit a přitom neměnit nákupní chování Kreditní karta Citi Výhodný nákup

Jak šetřit a přitom neměnit nákupní chování Kreditní karta Citi Výhodný nákup Jak šetřit a přitom neměnit nákupní chování Kreditní karta Citi Výhodný nákup Dopad ekonomického zpomalení Zaznamenal/a jste již nějaký dopad finanční krize na Vás osobně nebo na někoho z Vašeho blízkého

Více

Jmenuji se Daniel. a lidé přede mnou často zavírali oči.

Jmenuji se Daniel. a lidé přede mnou často zavírali oči. Nezavírejte oči.. Jmenuji se Daniel. a lidé přede mnou často zavírali oči. Znamená to, že by bylo lepší kdybych tady nebyl? Stejně tak jako mi to říkávala moje máma když mě prodávala, nebo můj táta když

Více

Lekce Koupíme místní jablko? strana 1/2 Příloha 1 pracovní list Zaznamenejte do pracovního listu, odkud pocházejí jablka, která se prodávají v obchodě, do kterého chodíte s rodiči nakupovat. odrůda země

Více

PODROBNÁ ŽÁDOST O PŘIJETÍ v Domově Alma Mater,o.p.s.

PODROBNÁ ŽÁDOST O PŘIJETÍ v Domově Alma Mater,o.p.s. PODROBNÁ ŽÁDOST O PŘIJETÍ v Domově Alma Mater,o.p.s. I. OSOBNÍ ÚDAJE ŽADATELE (*) Žadatel: (titul, jméno, příjmení) (rodné příjmení) Narozen:... (den, měsíc, rok) (místo) Státní příslušnost: Rodné číslo:

Více

ŽÁDOST o poskytnutí služby sociální péče v Domově poklidného stáří Vejprnice

ŽÁDOST o poskytnutí služby sociální péče v Domově poklidného stáří Vejprnice Domov poklidného stáří Vejprnice Baculus o.p.s., IČ: 26997355 Tylova 999, Vejprnice, PSČ 330 27 Tel.: 377 815 111, E-mail: info@baculus.cz; www.baculus.cz ŽÁDOST o poskytnutí služby sociální péče v Domově

Více

Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe. Česká republika 50+:

Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe. Česká republika 50+: Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe Česká republika 50+: projekt SHARE Radim Boháček NHÚ AV ČR SHARE Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe Studie o zdraví, stárnutí a důchodovém

Více

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové.

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 8 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Postoj veřejnosti ke konzumaci vybraných návykových látek

Více

Ostrava, 11. února 2010. Seminář pro učitele geografie

Ostrava, 11. února 2010. Seminář pro učitele geografie Ostrava, 11. února 2010 Seminář pro učitele geografie Globální a rozvojové vzdělávání informuje o problémech dlouhodobé chudoby a životech lidí v rozvinutých a v rozvojových zemích. směřuje k přijetí zodpovědnosti

Více

Profil společnosti. RIZIKA ZDRAVOTNICTVÍ Výsledky výzkumu březen 2010

Profil společnosti. RIZIKA ZDRAVOTNICTVÍ Výsledky výzkumu březen 2010 Profil společnosti RIZIKA ZDRAVOTNICTVÍ Výsledky výzkumu březen 2010 8. duben 2010 Základní parametry projektu Název projektu Cíl projektu Región Metoda Cílová skupina Velikost souboru Rizika zdravotnictví

Více

Jmenuji se Karel Staněk. Informace o podnikatelské příležitosti pro 21. století

Jmenuji se Karel Staněk. Informace o podnikatelské příležitosti pro 21. století Jmenuji se Karel Staněk kontaktní údaje: tel.: 733141882 skype: karelstanek1 e-mail: karel.stanek@centrum.cz Pracuji v týmu, který zabezpečuje provoz stránky Bohatý Čech. Také potřebujete peníze? Rozhodl

Více

Česká rodina a domácnost z pohledu Sčítání lidu, domů a bytů

Česká rodina a domácnost z pohledu Sčítání lidu, domů a bytů Česká rodina a domácnost z pohledu Sčítání lidu, domů a bytů Jitka Langhamrová,Vysoká škola ekonomická, Praha Téma rodina a domácnost je velice často diskutované. Je velké množství možností, jak na rodinu

Více

SÓLO RODIČE A KOMBINACE

SÓLO RODIČE A KOMBINACE SÓLO RODIČE A KOMBINACE PRACOVNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA Radka Dudová, Ph.D. Gender a sociologie Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. PODÍL JEDNORODIČOVSKÝCH RODIN NA VŠECH RODINÁCH SE ZÁVISLÝMI DĚTMI Zdroj:

Více

Ročník IX. Zeměpis. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Mezipřed. vztahy. Kompetence Očekávané výstupy

Ročník IX. Zeměpis. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Mezipřed. vztahy. Kompetence Očekávané výstupy Obyvatelstvo světa IX. Charakteristika demografického vývoje Žák vysvětlí, proč rychlý růst světového obyvatelstva, vyvolal mezi vědci i politiky znepokojení z perspektiv dalšího vývoje. Uvede příčiny

Více

REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE AUSTRÁLIE A OCEÁNIE. 10. přednáška Nový Zéland

REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE AUSTRÁLIE A OCEÁNIE. 10. přednáška Nový Zéland REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE AUSTRÁLIE A OCEÁNIE 10. přednáška Nový Zéland Nový Zéland obecně podobná historie, hospodářská specializace i problémy jako Austrálie periferní poloha 2000 km od Austrálie původní

Více

rozhodně souhlasí spíše souhlasí spíše nesouhlasí rozhodně nesouhlasí neví

rozhodně souhlasí spíše souhlasí spíše nesouhlasí rozhodně nesouhlasí neví TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: +420 2 3 4 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Názory občanů na drogy květen Technické parametry

Více

ŽIVOTNÍ STYL DĚTÍ A MLÁDEŽE (ZKUŠENOSTI A POSTOJE V OBLASTI KOUŘENÍ, ALKOHOLU A DROG)

ŽIVOTNÍ STYL DĚTÍ A MLÁDEŽE (ZKUŠENOSTI A POSTOJE V OBLASTI KOUŘENÍ, ALKOHOLU A DROG) ŽIVOTNÍ STYL DĚTÍ A MLÁDEŽE (ZKUŠENOSTI A POSTOJE V OBLASTI KOUŘENÍ, ALKOHOLU A DROG) LIBERECKÝ KRAJ - 212 V roce 212 se opět uskutečnilo šetření životního stylu dětí a mládeže zaměřené na problematiku

Více

ČEŠI A REKLAMA V ROCE 2010

ČEŠI A REKLAMA V ROCE 2010 ČEŠI A REKLAMA V ROCE 2010 Stala se reklama součástí našeho života nebo nás žene do záhuby podporou zbytečného konzumu a zbavuje nás naší vůle? Část výzkumu, jejíž výsledky předkládá ČMS ČESKÁ MARKETINGOVÁ

Více

Životní náklady studentů, zdroje jejich financování a představy o spoluúčasti. Petr Matějů

Životní náklady studentů, zdroje jejich financování a představy o spoluúčasti. Petr Matějů Životní náklady studentů, zdroje jejich financování a představy o spoluúčasti Petr Matějů Základní teze Vysokoškolské vzdělání je smíšený statek: přináší užitek jednotlivci i společnosti Studiem na vysoké

Více

Senior a chudoba. Mgr. P. Zimmelová, Ph.D. Kulatý stůl - RPSS ČB České Budějovice 22.10.2012

Senior a chudoba. Mgr. P. Zimmelová, Ph.D. Kulatý stůl - RPSS ČB České Budějovice 22.10.2012 Senior a chudoba Mgr. P. Zimmelová, Ph.D. Kulatý stůl - RPSS ČB České Budějovice 22.10.2012 Definice chudoba znamená nemajetnost nedostatečný příjem, nedostatečné zdraví a vzdělání, nelidské podmínky práce

Více

Vnímání potravin spotřebitelem. Ing. Jan Pivoňka, Ph.D.

Vnímání potravin spotřebitelem. Ing. Jan Pivoňka, Ph.D. Vnímání potravin spotřebitelem Ing. Jan Pivoňka, Ph.D. Vliv kultury a socioekonomického prostředí na vnímání potravin spotřebitelem Analýza marketingového prostředí (makroprostředí) Ekonomické vlivy Demografické

Více

Rozvojové projekty v Ladaku a Čhangthangu (severní Indie)

Rozvojové projekty v Ladaku a Čhangthangu (severní Indie) Rozvojové projekty v Ladaku a Čhangthangu (severní Indie) Mgr. Karin Majerová Mgr. Bc. Michal Majer Bc. Johana Krajčírová Historie organizace vzniklo v roce 2004 skupinka nadšenců od roku 2006 projekty

Více

Mapa školy PRO STŘEDNÍ ŠKOLY

Mapa školy PRO STŘEDNÍ ŠKOLY Mapa školy PRO STŘEDNÍ ŠKOLY INDIVIDUALIZOVANÁ ZPRÁVA Mapy školy pro střední školy Analýza I - SWOT Škola: Gymnázium, ul. Školská 20 Typ školy: Kód školy: OBSAH INDIVIDUALIZOVANÉ ZPRÁVY ÚVOD... 3 VLASTNÍ

Více

Drogy a volný čas. - porovnání 2007 vs. 2008 vs. 2009 vs. 2010 vs. 2011 vs. 2012 -

Drogy a volný čas. - porovnání 2007 vs. 2008 vs. 2009 vs. 2010 vs. 2011 vs. 2012 - Drogy a volný čas - porovnání vs. vs. vs. vs. vs. - Porovnání výsledků výzkumů provedených na SOŠ a SOU Jičínská 762 Mladá Boleslav ve školních letech 2006/07 až / - Střední odborná škola a Střední odborné

Více

Svatby v české společnosti

Svatby v české společnosti TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: klara.prochazkova@soc.cas.cz Svatby v české společnosti Technické parametry Výzkum:

Více

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I Z M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U Pro časopis ZÁMEČEK foto, text: František Miker, Lukáš Pěkný, Aleš Dvořák Mukačevo Ukrajina, dne 2. 7.

Více

DOTAZNÍK PRO ZÁJEMCE O NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI

DOTAZNÍK PRO ZÁJEMCE O NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI DOTAZNÍK PRO ZÁJEMCE O NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI OSOBNÍ ÚDAJE Datum a místo narození: Státní příslušnost: Stav: rodné příjmení: národnost: náboženské vyznání: PSČ: Jedná se o vaše trvalé bydliště? Telefon:

Více

Důsledky nálezu Ústavního soudu. v nemocenském pojištění

Důsledky nálezu Ústavního soudu. v nemocenském pojištění Změny v nemocenském pojištění v souvislosti s Nálezem Důsledky nálezu Ústavního soudu (č. 166/2008 Sb.) Ústavního soudu v nemocenském pojištění Petr Nečas místopředseda vlády ministr Květen práce 2008

Více

Evropský sociální fond Operační program Praha Adaptabilita Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. Chudoba (bída)

Evropský sociální fond Operační program Praha Adaptabilita Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. Chudoba (bída) 1 Tento materiál vznikl v rámci projektu Inovace studijního programu Pastorační a sociální práce ETF UK (CZ.2.17/3.1.00/33279) spolufinancovaného z prostředků Evropského sociálního fondu, státního rozpočtu

Více

www.cerge-ei.cz/share Výsledky studie SHARE 50+ v Evropě

www.cerge-ei.cz/share Výsledky studie SHARE 50+ v Evropě www.cerge-ei.cz/share Výsledky studie SHARE 50+ v Evropě Co dále? Dalším krokem projektu SHARE 50+ v Evropě v roce 2008 a 2009 je sběr a připojení dat životní historie respondentů k již existující databázi

Více

Problém HIV/AIDS v Etiopii

Problém HIV/AIDS v Etiopii Českomoravská psychologická společnost Problém HIV/AIDS v Etiopii Mgr. Daniel Messele 29. dubna 2009 Akademie věd Praha Etiopie a sousední státy, velká etiopská města Umístění: východní Afrika Sousední

Více

Rozdělení populace v ČR podle věku a pohlaví (v %)

Rozdělení populace v ČR podle věku a pohlaví (v %) tabulka č. 1 Rozdělení populace v ČR podle věku a pohlaví (v %) Populace celkem* Populace ohrožená chudobou ** Věk Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem 100 100 100 100 100 100 0-15 18 32 16-24 12 13

Více

Ekonomika III. ročník. 006_Rozdělování, přerozdělování, směna a spotřeba

Ekonomika III. ročník. 006_Rozdělování, přerozdělování, směna a spotřeba Ekonomika III. ročník 006_Rozdělování, přerozdělování, směna a spotřeba Znovu si připomeňme: Tzv. hospodářský proces má 4 fáze: 1. Výroba 2. Rozdělování peněz (zaměstnanec x podnikatel) a přerozdělování

Více

rodiče sám - sama kupuji ji nikdo - nesvačím 3. Kdo ti připravuje svačinu?

rodiče sám - sama kupuji ji nikdo - nesvačím 3. Kdo ti připravuje svačinu? Dotazník pro žáky školy zdravý životní styl stravování zpracovali a vyhodnotili žáci z volitelného předmětu DOMÁCNOST SVAČINY: 1. Nosíš do každý den občas někdy vůbec školy svačinu? 1. tř. - 17 15 2 0

Více

Rozhodování žáků absolventských ročníků základních škol o další vzdělávací a profesní dráze

Rozhodování žáků absolventských ročníků základních škol o další vzdělávací a profesní dráze 21. 11. 2013, Bratislava Inovatívne technológie včasnej prevencie v poradenských systémoch a preventívnych programoch Rozhodování žáků absolventských ročníků základních škol o další vzdělávací a profesní

Více

Jednotlivci využívající vybrané informační a komunikační technologie

Jednotlivci využívající vybrané informační a komunikační technologie Mobilní telefon Jednotlivci využívající vybrané informační a komunikační technologie Mobilní telefon v roce 2012 nepoužívaly pouze 4 % osob starších šestnácti V roce 2007, to bylo 14 procent české populace.

Více

Byclosure Lisabon, Portugalsko www.byclosure.com

Byclosure Lisabon, Portugalsko www.byclosure.com Vznik podnikatelského záměru je mladá, novátorská internetová firma působící v portugalském Lisabonu. Založili ji v roce 2008 tři přátelé Vasco, Duarte a Luís. Za dva roky své existence zaznamenala celou

Více

Mikroekonomie I: Trh výrobních faktorů

Mikroekonomie I: Trh výrobních faktorů PhDr. Praha, VŠFS, 29.11.2010 Výrobní faktory Poptávka po výrobních faktorech Výrobní faktory = vzácné vstupy, které používáme k produkci statků-výstupu Tradiční výrobní faktory Prvotní výrobní faktory:

Více

1. Největší státy počet obyvatel.

1. Největší státy počet obyvatel. AMERIKA 1. Největší státy počet obyvatel. 1. Největší státy počet obyvatel. Středozápad USA oblast Velkých planin Středozápad USA oblast Velkých jezer (Great Plains) (Midwest) 2. Hospodářsky nevýznamnější

Více

Spokojenost s životem červen 2015

Spokojenost s životem červen 2015 ov150730 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Spokojenost s životem červen 2015 Technické

Více

Analýza odvodů OSVČ a zaměstnanců

Analýza odvodů OSVČ a zaměstnanců Analýza odvodů OSVČ a zaměstnanců Zpracoval tým Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR ve spolupráci se serverem Podnikatel.cz 27.5.2015, Praha Obsah: Porovnání odvodů daní z příjmů Porovnání

Více

BIO POTRAVINY ZPRÁVA Z VÝZKUMU OFICIÁLNÍ PARTNER: KANTAR MEDIA GROUP PRO ČR A SR

BIO POTRAVINY ZPRÁVA Z VÝZKUMU OFICIÁLNÍ PARTNER: KANTAR MEDIA GROUP PRO ČR A SR BIO POTRAVINY ZPRÁVA Z VÝZKUMU VÝZKUM TRHU, MÉDIÍ A VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ, VÝVOJ SOFTWARE Národních hrdinů 73, 190 12 Praha 9 tel.: 225 301 111, fax: 225 301 101 e-mail: median@median.cz www.median.cz OFICIÁLNÍ

Více

DOVOLENOU LETOS VĚTŠINA ČECHŮ PLÁNUJE STRÁVIT V ČR. NEJČASTĚJI VYRAZÍ NA CHALUPU NEBO NA POBYTOVÝ ZÁJEZD.

DOVOLENOU LETOS VĚTŠINA ČECHŮ PLÁNUJE STRÁVIT V ČR. NEJČASTĚJI VYRAZÍ NA CHALUPU NEBO NA POBYTOVÝ ZÁJEZD. TISKOVÁ INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 06/11 VYDÁNO DNE 29. 6. 11 DOVOLENOU LETOS VĚTŠINA ČECHŮ PLÁNUJE STRÁVIT V ČR. NEJČASTĚJI VYRAZÍ NA CHALUPU NEBO NA POBYTOVÝ ZÁJEZD. Více než tři pětiny (62 %) ekonomicky

Více

PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH

PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH Podíl úvazků na zkrácenou pracovní dobu je v České republice jeden z nejmenších. Podle výsledků výběrového šetření pracovních sil (VŠPS-LFS)

Více

Den finanční gramotnosti. Výzkum: Češi a investice

Den finanční gramotnosti. Výzkum: Češi a investice Výzkum: Češi a investice Výzkum Češi a investice Nese důraz na finanční gramotnost nějaké ovoce? 2 Je éra poučování o RPSN a dluhové pasti za námi? Nechávají finančně gramotní lidé ležet své peníze na

Více

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE UNICEF

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE UNICEF Základní škola T. G. Masaryka Blatná, okr. Strakonice ABSOLVENTSKÁ PRÁCE UNICEF Autor práce: Frederika Slezáková, IX. A Vedoucí práce: Mgr. Věra Vitáková Školní rok: 2010/2011 Úvod Jako téma absoloventské

Více

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CAPA.8.

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CAPA.8. Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Autor: Mgr. Tomáš Hradský Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CAPA.8.20 Vzdělávací

Více

Domov poklidného stáří Vejprnice Tylova 30, 330 27 Vejprnice. Žádost o poskytnutí služby sociální péče

Domov poklidného stáří Vejprnice Tylova 30, 330 27 Vejprnice. Žádost o poskytnutí služby sociální péče Baculus, občanské sdružení Domov poklidného stáří Vejprnice Tylova 30, 330 27 Vejprnice I. OSOBNÍ ÚDAJE ŽADATELE Žádost o poskytnutí služby sociální péče Žadatel: (titul, jméno, příjmení) (rodné příjmení)

Více

Podpora samostatného bydlení

Podpora samostatného bydlení Život s podporou Podpora samostatného bydlení Každý člověk má mít možnost žít život podle svých představ Bydlet tam kde chce a s tím, koho si vybral a je mu s ním dobře Co je služba Podpora samostatného

Více

Kdo si na co půjčuje? aneb profil dnešního českého dlužníka

Kdo si na co půjčuje? aneb profil dnešního českého dlužníka Kdo si na co půjčuje? aneb profil dnešního českého dlužníka 25. května 200 Jana Zíková, Key Account Manager pro finanční sektor Factum Invenio, s.r.o. Obsah Postoje veřejnosti k půjčkám a úvěrům Sjednané

Více

VYBRANÁ TÉMATA 4/2013. Institut majetkového přiznání a daň z bohatství

VYBRANÁ TÉMATA 4/2013. Institut majetkového přiznání a daň z bohatství VYBRANÁ TÉMATA 4/2013 Institut majetkového přiznání a daň z bohatství Ing. Josef Palán březen 2013 Vybraná témata 4/2013 2 Obsah: INSTITUT MAJETKOVÉHO PŘIZNÁNÍ A DAŇ Z BOHATSTVÍ... 3 EVROPSKÁ UNIE... 3

Více

OBECNÝ PRŮZKUM TRHU Ve Španělsku, Nizozemí, Velké Británii, České republice a Bulharsku

OBECNÝ PRŮZKUM TRHU Ve Španělsku, Nizozemí, Velké Británii, České republice a Bulharsku 2013-1-ES1-LEO05-66586 SENDI - Začleňování speciálních vzdělávacích potřeb a zdravotních postižení OBECNÝ PRŮZKUM TRHU Ve Španělsku, Nizozemí, Velké Británii, České republice a Bulharsku Tento projekt

Více

Názory obyvatel na přijatelnost půjček

Názory obyvatel na přijatelnost půjček er10315b TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 8 840 1 E-mail: martin.buchtik@soc.cas.cz Názory obyvatel na přijatelnost půjček

Více

ilit Obyvatelstvo Jižní Ameriky Vazba na ŠVP: geografie světadílů 4. ročník, seminář zeměpisu 5. ročník

ilit Obyvatelstvo Jižní Ameriky Vazba na ŠVP: geografie světadílů 4. ročník, seminář zeměpisu 5. ročník Téma aktivity: Slumy jihoamerických měst Předmět: Zeměpis Doporučený věk studentů: 17 18 let Vazba na ŠVP: geografie světadílů 4. ročník, seminář zeměpisu 5. ročník Cíle: Cílem je nalézt a zdokumentovat

Více

Kontrolní seznam před odjezdem. Supporting European Mobility for Employment

Kontrolní seznam před odjezdem. Supporting European Mobility for Employment Supporting European Mobility for Employment Kontrolní seznam před odjezdem Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace

Více

K příležitosti Mezinárodního dne vody, který letos připadl na 22. března, se několik tříd ZŠ Lupáčova v průběhu druhého pololetí zapojilo do projektu

K příležitosti Mezinárodního dne vody, který letos připadl na 22. března, se několik tříd ZŠ Lupáčova v průběhu druhého pololetí zapojilo do projektu K příležitosti Mezinárodního dne vody, který letos připadl na 22. března, se několik tříd ZŠ Lupáčova v průběhu druhého pololetí zapojilo do projektu Mýdlo = hrdina dětí. Projekt uspořádal UNICEF s podporou

Více

Finanční gramotnost BONUS

Finanční gramotnost BONUS BONUS Napsala: Darina Schránilová Poznejte, jak funguje svět peněz a začněte budovat své bohatství Lidé často vydělávají peníze jen proto, aby uspokojili své okamžité potřeby a nemyslí na svou budoucnost.

Více

Občané o přijetí eura a dopadech vstupu ČR do EU duben 2014

Občané o přijetí eura a dopadech vstupu ČR do EU duben 2014 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o přijetí eura a dopadech vstupu ČR do EU duben

Více

Zpráva o činnosti v Peru 2015

Zpráva o činnosti v Peru 2015 NADAČNÍ FOND INKA Zpráva o činnosti v Peru 2015 Nadační fond Inka spolupracoval v Peru s asociací INKASY Inka Sumaq Yachachiq (Inka šikovný student), která vznikla jako nástupnická organizace naší pobočky

Více

Číslo: 01_voborilova. Téma: Hospodaření domácnosti. Ročník: 8. Autorka: Mgr. Ivana Vobořilová. Finanční vzdělávání na základních školách v České Lípě

Číslo: 01_voborilova. Téma: Hospodaření domácnosti. Ročník: 8. Autorka: Mgr. Ivana Vobořilová. Finanční vzdělávání na základních školách v České Lípě Anotace: Žák se seznámí s pojmem rodinný rozpočet, definuje složky rozpočtu domácnosti, uvede příklady výdajových i příjmových položek, vysvětlí pojmy schodkový rozpočet, vyrovnaný rozpočet, přebytkový

Více

INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy PROFIL A MOTIVACE DOBROVOLNÝCH PRACOVNÍKŮ VĚNUJÍCÍCH SE PRÁCI S DĚTMI A MLÁDEŽÍ

INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy PROFIL A MOTIVACE DOBROVOLNÝCH PRACOVNÍKŮ VĚNUJÍCÍCH SE PRÁCI S DĚTMI A MLÁDEŽÍ INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy PROFIL A MOTIVACE DOBROVOLNÝCH PRACOVNÍKŮ VĚNUJÍCÍCH SE PRÁCI S DĚTMI A MLÁDEŽÍ PROSINEC 2002 Úvodem SVČ a občanská sdružení se ve své

Více

1. okruh Mezinárodní migrace obyvatelstva

1. okruh Mezinárodní migrace obyvatelstva 1. okruh Mezinárodní migrace obyvatelstva Kvízové otázky: 1. Která země na světě má největší podíl imigrantů ve své populaci? 2. Která země na světě má největší podíl emigrantů ve své populaci? 3. Která

Více

Životní úroveň, rodinné finance a sociální podmínky z pohledu veřejného mínění

Životní úroveň, rodinné finance a sociální podmínky z pohledu veřejného mínění TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR V Holešovičkách 41, Praha 8 Tel./fax: 286 840 129, 130 E-mail: cervenka@soc.cas.cz Životní úroveň, rodinné finance a sociální

Více

HLEDÁNÍ. Projekce pro školy. dětem

HLEDÁNÍ. Projekce pro školy. dětem Jeden svět Festival dokumentárních filmů o lidských právech HLEDÁNÍ Projekce pro školy Jeden svět dětem Filmy pro žáky ZŠ Letos můžete vybírat ze dvou projekcí, které jsou sestaveny dle věku diváků. Projekcí

Více

Rozdělení rolí v rodině

Rozdělení rolí v rodině TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR V Holešovičkách 41, Praha 8 Tel./fax: +420 286 840 129, 30 E-mail: chludilo@soc.cas.cz Rozdělení rolí v rodině Technické parametry

Více

Co všechno víme o starším pravěku?

Co všechno víme o starším pravěku? Co všechno víme o starším pravěku? Starší pravěk Starší paleolit Starší doba kamenná Co víme o starším pravěku? Které vývojové stupně člověka známe? člověk zručný člověk vzpřímený člověk rozumný nejstarší

Více

Den finanční gramotnosti. Výzkum Češi a rodinné finance

Den finanční gramotnosti. Výzkum Češi a rodinné finance Výzkumy finanční gramotnosti 2 Jednou ročně monitorujeme finanční gramotnost Čechů z různých pohledů 2011 mezigenerační finanční gramotnost, 2012 muži, ženy a finance a letos Češi a rodinné finance Zaměřujeme

Více

Obr. 31-1: Poslední zásoba vody pro lidi i dobytek v táboře Harshien

Obr. 31-1: Poslední zásoba vody pro lidi i dobytek v táboře Harshien Jijiga potřebuje naši pomoc Jijiga, hlavní město somálského regionu na severozápadě Etiopie, se 67 okresy a celkem 4,3 miliony obyvatel, by se měla postarat o 1,3 milionů lidí bez přístřeší. Tito uprchlíci

Více

JAK BÝT ÚSPĚŠNÝ V SÍŤOVÉM MARKETINGU

JAK BÝT ÚSPĚŠNÝ V SÍŤOVÉM MARKETINGU JAK BÝT ÚSPĚŠNÝ V SÍŤOVÉM MARKETINGU Marie Slivová (od 28.8.2010 Michaličková) Kouč osobního rozvoje JAK BÝT ÚSPĚŠNÝ V SÍŤOVÉM MARKETINGU 1 JAK BÝT ÚSPĚŠNÝ V SÍŤOVÉM MARKETINGU Někteří vedoucí struktur

Více

Ne. Například tentokrát,

Ne. Například tentokrát, Jsem zasvěcená 12 let Ne. Například tentokrát, být loajální k mojí matce a moje matka je alkoholička i můj bratr je alkoholik. (Ano.) A já nevím co je se mnou špatně, že se mi nedaří je pozitivním způsobem

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

1. Největší státy počet obyvatel.

1. Největší státy počet obyvatel. AFRIKA 1. Největší státy počet obyvatel. 2. Hospodářsky nevýznamnější státy bohaté, vyspělé, rychle se rozvíjející podle celkového hrubého domácího produktu (mil. US dolarů) 2008 podle Světové banky (WB)

Více