Dětská práce v Chiapasu, Mexiku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dětská práce v Chiapasu, Mexiku"

Transkript

1 Dětská práce v Chiapasu, Mexiku Mgr. Lucie Nečasová

2 Dětská práce, chudoba a nedostatek vzdělání jsou jedním ze zásadních problémů, kterým Chiapas, nejjižnější a nejchudší stát Mexika, dodnes čelí. Řada indiánských dětí, jak na vesnici, tak ve městě, je nucena vstoupit na pracovní trh již ve věku 6-7 let. Většina dívek prodává na místním trhu, uklízí v obchodech či domácnostech. Chlapci čistí boty, prodávají žvýkačky, sladkosti a suvenýry v ulicích, věnují se zemědělství, sběru odpadků atd. Řada dětí pracuje více než 8 hodin denně, pravidelně nejí, více než polovina pracujících dětí nechodí do školy nebo ji opouští během prvních pár let. Rodiče těchto dětí obvykle neměli možnost získat ani základní vzdělání, obvykle nemají žádnou nebo velmi špatně placenou práci, příjmy dětí proto tvoří nedílnou součást rodinné ekonomiky. Chiapas se nachází na jihu Mexika, kde přímo hraničí s Guatemalou. Situace státu je stejně jako u řady dalších rozvojových zemí paradoxní, neboť přes své přírodní a nerostné bohatství patří mezi nejchudší státy Mexika s největším počtem indiánského, domorodého obyvatelstva. V Chiapasu žijí přibližně 4.7 milionů obyvatel, z nichž více než 1.6 milionů je přičítán domorodé populaci (INEGI, 2010) 1. Domorodé obyvatelstvo se na základě jazykových, kulturních a etnických odlišností dělí do několika skupin na Tsotsily, Tseltaly, Choly, Tojobaly, Zoquei a Lakandony. Nejvíce je Tsotsilů a Tseltalů, kteří obývají horskou oblast Los Altos a jižní část Lakandonské džunle. Nejméně je Lakandonů žijících v pěti domorodých komunitách v severní části Lakandonské džungle. Ačkoliv se životní podmínky jednotlivých etnických skupin v řadě aspektů shodují (negramotnost, zdravotní péče, úroveň obydlí), je nutné podotknout, že jejich ekonomická situace je často rozdílná, zejména diky podpoře mexické vlády. Většina indiánského obyvatelstva žije dodnes v zemědělských komunitách, i když od roku 1970 prudce vzrostl jejich počet i v největších chiapaských městech jako je Tuxtla Gutierrez, Tapachula a San Cristóbal de Las Casas. Jak již bylo zmíněno Chiapas je jedním z nejchudších států Mexika, zejména kontrastní čísla ukazuje srovnání venkovské a městské populace, % dětí ve věku 0-5 let trpí podvýživou, 70.3 % indiánských dětí žijících v komunitách trpí podvýživou. Pouze 30.9 % obyvatel Chiapasu má do obydlí zavedenou vodu, elektřinu a odpad, 31 % dětí umírá na následky nemocí do jednoho roku po narození (UNICEF 2010, CONAPO, 2000). 2 1 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Censo de población y vivienda México, INEGI, UNICEF, Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, Mexico 2010, CONAPO, 2000,

3 Život v domorodých osadách, migrace do velkých měst Lidé v indiánských komunitách se věnují hlavně zemědělství a chovu dobytka. Většina obyvatel produktivního věku neobdržela žádné vzdělání, proto pouze minimum z nich má v komunitě příležitost získat placenou práci, a to za minimální mzdu. Téměř ve všech indiánských osadách je patrná chudoba, špatný přístup ke vzdělání a základní zdravotnické péči, což zapříčiňuje frustraci a v některých případech i rostoucí násilí, jak uvnitř jednotlivých rodin, tak v rámci komunity. Jak již bylo zmíněno od let se tisíce rodin rozhodlo opustit své vesnice a začalo se stěhovat do měst. Hlavní důvody migrace domorodého obyvatelstva mají převážně ekonomický, politický a náboženský charakter. První migrační vlna přišla v letech a to zejména kvůli neúrodě, narůstající chudobě a nedostatku pracovních příležitostí. Lidé si od městského způsobu života slibovali zlepšení ekonomické situace, která by jim umožnila zajistit lepší život pro sebe a své děti. Druhá migrační vlna (pol let) způsobená silnými náboženskými konflikty měla dlouhodobější a masivnější charakter. Obyvatelům konvertujícím od tradičního náboženství k evangelickým církvím byl odepřen přístup k vodě, k lékařské péči a ke vzdělání. Tisíce rodin násilně vypuzených z domorodých komunit odešlo do městských center hledat pomoc a nový domov. Poslední migrační vlna je úzce spojena s politickými konflikty a Zapatistickou revolucí, která se odehrála v roce 1994 s cílem zlepšit životní podmínky domorodého obyvatelstva. Rozpory mezi Zapatisty 3 a polovládními jednotkami vyvrcholily v roce 1997 v indiánské vesnici Acteal, kdy při náboženském obřadu byly vyvražděny všechny ženy a děti. Řada rodin tak odešla ze strachu z rostoucích nepokojů, jiné s vidinou získání půdy vhodné k zemědělství. Desetitisíce rodin se tak od 70. let až do roku 2000 začaly usazovat ve slumech na periferiích všech větších měst. Většina z nich přišla do města bez prostředků, jejich obydlí proto byla velmi skromná. Domky na periferii jsou stejně jako v domorodých komunitách vystavěny zejména ze dřeva, z hlíny a z kartonů. Obydlí zpravidla nemají vybaveny žádným nábytkem, chybí okna a často také základní věci jako přístup k vodě a elektřině. 3 Zapatistická revoluce začala 1. Ledna 1994, kdy tisíce indiánských obyvatel zejména Tsotsilové, Tseltalové a Tojolobalové z horských oblastí a z džungle povstali za svá práva a obsadili největší chiapaská města. Obyvatelé požadovali přerozdělení zemědělské půdy, kterou vlastnili velkostatkáři, přístup ke vzdělání a lékařské péči.

4 Lidé migrující do měst nemají většinou žádné vzdělání, neumí číst ani psát, proto jsou stejně jako v komunitách i ve městech jejich pracovní příležitosti značně omezené. Muži často pracují jako dělníci na stavbách nebo pouliční prodavači. Ženy uklízí v domácnostech ekonomicky stabilnějších rodin, prodávají na ulici nebo na místních trzích, věnují se výrobě a prodeji šperků a oblečení. Muži i ženy si průměrně za10 hodinovou práci vydělají maximálně Kč, když mají štěstí a mají pravidelný příjem. Příjem pouličních prodejců je do značné míry závislí na turistickém ruchu a na tom kolika lidem jsou schopni své výrobky prodat. Chudoba, špatné životní podmínky a frustrace tak často vyúsťuje stejně jako v domorodých komunitách v nadměrnou konzumaci alkoholu, v násilí a v neposlední řadě v nutnost zapojit do pracovní činnosti rovněž děti. Dětská práce v indiánských komunitách a v městských centrech V Mexiku je oficiálně registrováno 3.6 milionu pracujících dětí ve věku 5-17 let, z toho je zaznamenáno dětí v Chiapasu ( chlapců, dívek) (INEGI, 2007). 4 Je však nutné podotknout, že číslo zahrnuje pouze děti, jejichž rodiny při výzkumu práci svých dětí otevřeně přiznaly. Číslo nevypovídá o dětech zapojených do práce v domácnosti, do prostituce nebo do obchodu s drogami. Dle oficiálních statistik se dětská práce dělí do tří hlavních sektorů, 29 % dětí pracuje v zemědělství, 25 % v obchodu a 24 % ve službách (INEGI, 2007). 5 Práce indiánských dětí nabývá jiných rozměrů v domorodých komunitách a ve městech, ačkoliv jsou do práce zapojeny děti obou skupin. Dalo by se hovořit o třech skupinách pracujících dětí. Děti pracující v domorodých, zemědělských komunitách vzdálených od města, dále děti z domorodých komunit dojíždějící za prací do blízkého, většího města a děti z periferie velkých měst. Dětská práce v indiánských komunitách 4 Ačkoliv dětská práce je v Chipasu evidentnější mezi indiánskou populací, není to vždy pravidlem např. v Mexico city jsou do dětské práce zapojeny děti z jakýchkoliv chudých rodin, děti žijící na ulici, děti migrantů. 5 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Resultados del módulo de trabajo infantil Encuesta nacional de ocupación y empleo México, INEGI, 2008

5 Děti žijící v indiánských komunitách pracují především v zemědělství, v domácnosti nebo v místních obchodech. Obvykle vykonávají stejnou činnost jako jejich rodiče, proto se jejich práce bere jako výpomoc a nedostávají za ní žádnou mzdu. Přesto tyto děti pracují velmi často více než 8 hodin denně a jejich práce je fyzicky velmi náročná. Kromě již zmíněných sektorů mají děti na starost obstarávání dřeva, vody, zajištění stravy pro dobytek atd. Většina z nich chodí na základní školu, pokud jí má přímo ve své komunitě. Na střední školu však pokračuje pouze minimum z nich. Rodiče obvykle nevidí ve vzdělání žádnou výhodu proto dětem další vzdělání často ani nepovolí. Děti se obvykle po dokončení základní šestileté docházky plně věnují práci, kterou vykonávaly již během studia na základní škole. Marco věk 11 let, cholská komunita v blízkosti guatemalských hranic, Chiapas Marco spolu se svými sourozenci pracuje na kukuřičném poli svého otce. Každý den ráno musí vstávat v pět hodin ráno, aby stihl obstarat pole, nakrmit zvířata a donést vodu z nedaleké řeky. V 9 hodin po snídani odchází do školy. Po škole už ho čeká jeho otec, aby mu opět pomohl na poli. Večer se vrací domů, je unavený, občas si udělá úkoly, ale často už na to nenajde sílu. Až vyroste chtěl by být doktorem. Za svou práci nedostává žádnou odměnu, pouze jednou za čas mu otec koupí sladkost nebo coca- colu v místním obchodě. Děti dojíždějící za prací z komunit do města Řada dětí žijících v komunitách blízkých městu má situaci mnohdy ještě složitější. Kromě práce v zemědělství a v domácnosti musí často dojíždět do práce i do nejbližšího města, aby podpořily ekonomický příjem rodiny popř. si koupily pomůcky do školy, uniformu, jídlo nebo zaplatily léky nebo lékařské ošetření pro někoho z blízkých příbuzných. Děti ve věku 6-8 let většinou dojíždí do města v doprovodu některého z rodičů nebo starších sourozenců. Starší děti dojíždí většinou sami. Tyto děti jsou velmi často podvyživené a unavené. Bety věk 13 let Bety žije společně se svými rodiči a pěti sourozenci v tsotsilké komunitě Zinacantán, asi 15 minut vzdálené od města San Cristóbal de Las Casas. Bety již ukončila šestou třídu základní školy, střední školu už jí otec nepovolil. Během dne se Bety stará o domácnost a mladší sourozence. Odpoledne šije společně s matkou blůzy a vyrábí náramky, které pak 3x týdně

6 vozí prodávat do San Cristóbalu. Rodina nemá místnou na místním tržišti, tak Bety musí chodit s výrobky na zádech a nabízet je kolemjdoucím. Někdy si může vydělat až 100 Kč jindy zase vůbec nic, pouze utratí za dopravu. Dětská práce a děti z městských periferií Většina dětí z periferií měst má práci mimo svůj domov jako nedílnou součást života. Chlapci pracují jako čističi bot tzv. boleros, sběrači odpadků, pomocníci v supermarketech, pouliční prodavači artesanías, žvýkaček nebo cigaret. Dívky uklízí v domácnostech ekonomicky stabilnějších rodin, vyrábí šperky a blůzky, prodávají na místních tržištích. Většina dětí z městských periferií pracuje více než 8 hodin denně v podmínkách, které zásadně narušují jejich základní práva. Alejandro věk 12 let Alejandro žije v rodině pouze s matkou a mladšími sourozenci. Ve svých 12 letech má již třetí zaměstnání, které dodnes úspěšně kombinuje se školní docházkou. Alejandro začal pracovat, když mu bylo šest a jejich otec od nich odešel. Nejdříve prodával na ulici žvýkačky, kde byl jeho příjem závislí na tom, kolik lidí si je koupí. Druhé zaměstnání si našel, když mu bylo osm let a začal pracovat jako pomocná síla v supermarketu. Jeho příjem byl závislí na tom, kolik lidí mu dá spropitné za to, že jim zabalil nákup. V současné době prodává na místním tržišti sýr. Vstává v 5 hodin ráno a od šesti hodin do tří prodává. Od půl čtvrté do sedmi chodí do školy. Polovinu peněž, která si vydělá dává své matce jako příspěvek na jídlo do domácnosti, za zbytek si kupuje školní pomůcky, uniformu nebo oblečení. Okolnosti a důsledky dětské práce Z dostupných statistik, akademických výzkumů a informací místních i mezinárodních neziskových organizací je patrné, že pracující děti jsou přetěžovány, jsou podvyživené, unavené a často vystavované násilí, jak v rodině, tak na ulici. Domácnosti, ve kterých musí děti vstoupit na pracovní trh spojuje řada společných charakteristik jako je chudoba, negramotnost a nedostatek příležitostí. Přesto ne všechny rodiny jsou stejné a ne všechny děti pracují ze stejného důvodu a ve stejných podmínkách.

7 Rodiny pracujících dětí se dají klasifikovat do čtyř základních kategorií. Jedná se o rodiny, kde jsou oba rodiče nebo alespoň jeden nezaměstnaní. Dále jsou to nekompletní rodiny, v nichž chybí zejména otec. Děti tak musí podpořit rodinný příjem, neboť matka sama nemůže vydělat tolik peněz, aby mohla zajistit základní jídlo a oblečení pro všechny své děti. Dalším příkladem jsou rodiny, kde je otec alkoholik a velká část rodinných prostředků tak mizí v pití. Zejména nejstarší chlapci jsou nuceni převzít roli otce a pomoci zajistit domácnost. Dalším příkladem jsou děti žijící s prarodiči nebo se staršími sourozenci. Jejich rodiče zpravidla emigrovali do USA a neposílají jim pravidelně žádné peníze. Prarodiče, u kterých bydlí mají minimální nebo žádný příjem a bez podpory se nejsou schopni o své vnuky a vnučky postarat. Až 40 % pracujících dětí nedostává za svou práci žádnou odměnu, jedná se zejména o děti v indiánských komunitách, u kterých je práce považovaná za součást výchovy. Průměrný týdenní výdělek dětí, které mají pravidelnou výplatu činí Kč týdně. Většina z nich odevzdává celou výplatu nebo alespoň polovinu svým rodičům jako příspěvek na chod domácnosti. Většina dětí v hloubkových rozhovorech uvádí, že druhou polovinu výplaty utrácí za jídlo během pracovní doby, za školní pomůcky a oblečení. Oficiální statistiky uvádějí, že 29 % dětí pracuje, aby si zaplatily školu a ostatní výdaje, 28 % protože rodina potřebuje a závislá na jejich příjmu, 18 % dětí pracuje, protože se chce naučit něco nového (INEGI, 2007) 6. Z jiných výzkumů zase vyplývá, že některé děti jsou nuceny vydělat alespoň 60 Kč denně, jinak je rodiče nepustí domů a nedostanou najíst. Ovšem jsou i děti, které pracující i přes zákaz rodičů, aby podpořily rodinnou ekonomiku, a aby získaly zkušenosti (rozhovor, Dr. José Luis Escalona Victoria, CIESAS 7 ). Caty věk - 10 let Caty a José jsou sourozenci. Žijí v jedné z nejchudších kolonií 24 de mayo na periferii města San Cristóbal de Las Casas. V rodině je šest sourozenců, Caty je třetí nejstarší, José čtvrtý. Děti žijí pouze s mámou, která dlouhodobě nepracuje, protože se cítí vážně nemocná. Otec dětí emigroval do USA, s rodinou již neudržuje žádné kontakty, neposílá jim peníze, o děti neprojevuje zájem. Děti s matkou žijí v jednom pokoji v malém domku vystavěném ze dřeva a desek. Podlaha je z hlíny, střecha z plechu. Nemají žádný nábytek, koupelnu ani okna. Nejstarší sourozenci nepracují a ti co se snaží vydělat nějaké peníze a zajistit pro rodinu jídlo 6 INEGI, 2007: Instituto Nacional de Estadística y Geografía 7 CIESAS Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social

8 a léky pro mámu jsou právě Caty a José. Caty začala prodávat žvýkačky, když jí bylo 8 let. Dneska prodává na trhu ve své kolonii vařenou kukuřici. Její mladší bratr José se živí jako sběratel odpadků, za což se velmi stydí. V rodině není dostatek peněz na jídlo, proto jsou děti nuceny několikrát týdně hledat jídlo v popelnicích a na smetištích. Caty dodnes kombinuje práci se školou, José ukončil pouze první rok základní školy. Roberto věk 9 let Roberto žije pouze s babičkou v kolonii Peje de Oro na periferii města San Cristóbal de Las Casas. Jeho rodiče a nejstarší sourozenci odešli za prací do USA, když mu byly čtyři roky. Roberto vyrábí a prodává nanuky na místním trhu, aby si vydělal na jídlo, a aby pomohl babičce zaplatit léky, protože je nemocná. Do školy Roberto stále chodí, i když ne pravidelně. Až bude velký, chtěl by také odjet pracovat do USA, vydělat si peníze, aby si mohl v Mexiku postavit nějaký menší dům. Dětská práce má mezi jinými důsledky vliv i na vzdělání dětí. Dle oficiálních statistik z celkového počtu pracujících dětí v Chiapasu nechodí více než do školy, kombinuje školní docházku s prací (INEGI, 2007) 8 Pracující děti mají ve srovnání s nepracujícími mnohem horší průměr, často propadají a během vyučování velmi často nedávají pozor. Ačkoliv v Chiapasu působí řada neziskových organizací, které zajišťují stipendia pro pracující děti, stále se jim úplně nedaří eliminovat dětskou práci nebo ji alespoň snížit na přijatelnou úroveň. Dulce věk 8 let Dulce vstává každý den ve tři ráno, aby jela se svou matkou pro zboží na trh za město. Ovoce a zeleninu, kterou nakoupí pak prodává na místním trhu v centru města. Od šesti hodin od rána až do osmi prodává na trhu, poté jde do školy a od dvou hodin odpoledne zase prodává až do večera. Dulce obvykle nemá čas připravit si úkoly ani se učit. Když přijde večer domů musí uklidit a pomoc mámě připravit večeři. Když dostane špatnou známku, tak jí rodiče zbijí. Dětská práce a gender 8 INEGI 2007, Instituto Nacional de Estadística y Geografía

9 Ačkoliv oficiální statistiky uvádí, že je mnohem více pracujících chlapců než dívek ( chlapců, dívek) realita je často jiná. U dívek je těžké přesně určit, co lze zahrnout do dětské práce a co ne. Většina z nich je v indiánských komunitách i ve městech přetěžována prací v domácnosti. Dívky ve věku osmi let jsou často zodpovědné za celé obydlí, hlavně v době kdy jsou jejich rodiče v práci. Chodí pro vodu, vaří a perou pro celou rodinu, starají se o mladší sourozence. Nadměrná zátěž v domácnosti provází téměř všechny dívky, porušuje jejich základní práva, oficiálně však není klasifikována jako dětská práce. Za svou práci nedostávají ani minimální mzdu a často musí domácí práce kombinovat ještě s jinou činností, která jim umožní vydělat nějaké peníze. Dívky kromě toho, že pracují více než osm hodin denně trpí často frustrací ze samoty, neboť většinu času tráví doma sami zatímco zbytek rodiny pracuje mimo obydlí. Lili věk 8 let Lili žije se svou matkou a sourozenci na periferii města San Cristobal de Las Casas v kolonii 1 de enero. Celá rodina žije v jedné místnosti bez nábytku, bez koupelny, bez oken v domě z hlíny a desek. Celkem je jich 6 sourozenců, Lili je třetí nejstarší. Její matka pracuje jako hospodyně více než 10 hodin v jiných domácnostech. Nejstarší dva bratři prodávají na místním tržišti celý den. Lili je tak zodpovědná za celou domácnost. Připravuje jídlo, pere prádlo pro celou rodinu, uklízí, stará se o mladší sourozence. Téměř celé dny je doma sama s mladšími sourozenci ve věku 0-4 roky. Když má chvilku čas prodává ve své kolonii použité oblečení. V Chiapasu se stejně jako v řadě jiných rozvojových zemí neklade takový důraz na vzdělání dívek, na jejich očkování, na jejich budoucnost. Dle hloubkových rozhovorů je jedním z hlavních důvodů fakt, že dívka se jednou vdá, rodinné obydlí opustí a rodičům se z ní nic nevrátí. Investice do dívek je tak často vnímána jako zbytečné utrácení peněz za někoho, kdo dříve nebo později z rodiny odejde. Proto, když rodina nemá dostatek prostředků, aby například ve vzdělání podpořila všechny své děti, dá přednost chlapcům. Dívky, jak už bylo zmíněno, pracují hlavně v domácnosti, aby se připravily na roli budoucích manželek a matek. Závěr:

10 Dětská práce je jednou z hlavních charakteristik rozvojových zemí a samozřejmě sebou nese řadu rizik. Většina rodin obhajuje práci svých dětí jako kulturní fenomén se slovy my jsme také pracovali, když jsme byli ještě děti. Jaké má dětská práce hranice, aby neohrožovala zdraví dítěte, jeho vývoj a vzdělání? Dětská práce v Chiapasu je jedním z důležitých problémů, kterým stát čelí. Ačkoliv se mexická vláda a neziskové organizace snaží dětskou práci úplně eliminovat nebo ji aspoň zredukovat na minimální úroveň nemají zatím moc velký úspěch, neboť se stále objevuje více dětí prodávajících na ulici nebo na místním tržišti. Pracující děti opouštějí školu nebo nemají čas se jí věnovat, jsou častěji nemocné, podvyživené a unavené. Jaká budoucnost může tyhle děti čekat? Většina z nich nedokončí ani základní školu, na střední školu už z nich chodí pouze minimum. Dívky a chlapci spolu často začínají žít jakmile dokončí základní školu. První děti mají dívky ve věku let. Šance těchto dětí zajistit si lepší život a mít nové pracovní příležitosti je kvůli nedostatku vzdělání, informovanosti a omezených příležitostí ze strany rodičů téměř nemožná. Vybraná literatura: Bigmore, Pablo y Raúl Pérezgrovas Garza, 2003, Vida cotidiana en las colonias indígenas en la zona peri-urbana de San Cristóbal de Las Casas, en Anuario de Estudios Indígenas IX, Chiapas, Instituto de Estudios Indígenas de la Universidad Autónoma de Chiapas, 2003, pp Celis, Barbara. Entrevista con Ann Veneman, Directora del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). Lo difícil es hacer cumplir la ley, Defensor, México, Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, 2010, pp Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, 2002, Caminando hacia el amanecer. Informe especial sobre desplazados de guerra en Chiapas. Chiapas, Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas. Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé, Carpeta Básica para talleres de Derechos humanos, Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé, Chiapas, México Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Las niñas mexicanas: una población altamente discriminada, en Revista Defensor, México, Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, 2010, pp

11 Convención sobre los Derechos del Niño, México, Red por los Derechos de la Infancia en México, Derechos Infancia México A. C. La infancia cuenta en México 2009, Las Niñas. México, Red por los Derechos de la Infancia en México, Geremia, Valeria. Índice de medición de calidad de leyes en el marco normativo de ellos derechos de la infancia, Red por derechos de la infancia, México DF Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Censo de población y vivienda México, INEGI, 2011 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Resultados del módulo de trabajo infantil Encuesta nacional de ocupación y empleo México, INEGI, 2008 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Perspectivas estadísticas Chiapas, junio México, INEGI, 2011 López Moya, Martín de la Cruz y Flor María Pérez Robledo (1993), Conflicto social y derechos humanos, Tesis de licenciatura en sociología. Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Chiapas. Melel Xojobal, Infancia indígena y trabajo en San Cristóbal de Las Casas, México. Sus actores y sus voces. México, Melel, 2009 Melel Xojobal (varios), 2008, So that you know, Aspirations and stories by women of Chiapas, Melel Xojobal, Chiapas, México Smith, Alejandra, Los indígenas no hablan bien. Defensores comunitarios, ciudadanía étnica y retos ante el racismo estructural en México, Culturales, vol. III, núm. 005, 2007, pp Melel Xojobal (varios) Una tierra para soñar cuentos, Melel Xojobal, Red por los Derechos de la Infancia, La infancia cuenta en México, Las niñas. México, Red por los Derechos de la Infancia, Robledo Hernández, Gabriela, 2009, Identidades femeninas en transformación: religión y género entre la población indígena urbana en el altiplano chiapaneco, México, Cetro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), Rus, Jan 2009, La nueva ciudad maya en el valle de Jovel: urbanización acelerada, juventud indígena y comunidad en San Cristóbal de las Casas, en Marco Antonio Estrada (edit.), Chiapas después de la tormenta. Estudios sobre economía, sociedad y política. México, El Colegio de México, 2009, pp

12 Rus, Jan 2009b. La lucha contra los caciques indígenas en los Altos de Chiapas, en ANUARIO XIII del Instituto de Estudios Indígenas de la Universidad Autónoma de Chiapas. Chiapas, IEI-UNACH, 2009 Velázquez Torres, David, et. al. 2004, Barrio Primero de de Enero, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, en Rodríguez Herrero, Hipólito, Los barrios pobles en 31 ciudades mexicanas. Estudio de Antropología Social, México, Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) y Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), 2004, Tomo III (Centro, Sur y Sureste), pp. 28/7 28/42.

Jmenuji se Daniel. a lidé přede mnou často zavírali oči.

Jmenuji se Daniel. a lidé přede mnou často zavírali oči. Nezavírejte oči.. Jmenuji se Daniel. a lidé přede mnou často zavírali oči. Znamená to, že by bylo lepší kdybych tady nebyl? Stejně tak jako mi to říkávala moje máma když mě prodávala, nebo můj táta když

Více

Projekt hmotné podpory ústavům sociální péče v Kyrgyzstánu

Projekt hmotné podpory ústavům sociální péče v Kyrgyzstánu Projekt hmotné podpory ústavům sociální péče v Kyrgyzstánu Kyrgyzstán je země bývalého Svazu sovětských socialistických republik. Po jeho rozpadu v roce 1991 získal Kyrgyzstán nezávislost a v témže roce

Více

Struktura dotazovaných v Slovensku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku (%):

Struktura dotazovaných v Slovensku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku (%): Struktura dotazovaných v Slovensku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku (%): Pohlaví Stáří Rodinný stav Muž Žena do let - let - let - let - let od let svobodný / svobodná ženatý

Více

Struktura dotazovaných v Česku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku (%):

Struktura dotazovaných v Česku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku (%): Struktura dotazovaných v Česku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku (%): Pohlaví Stáří Rodinný stav Muž Žena do let 6 - let 6 - let 6 - let 6-6 let od 66 let svobodný / svobodná

Více

Struktura dotazovaných v Slovensku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku:

Struktura dotazovaných v Slovensku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku: Struktura dotazovaných v Slovensku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku: % Pohlaví Stáří Rodinný stav Muž Žena do let - let - let - let - let od let svobodný / svobodná ženatý

Více

Zpráva o činnosti NF Inka za rok 2014

Zpráva o činnosti NF Inka za rok 2014 Zpráva o činnosti NF Inka za rok 2014 Činnost v Peru Oblast Chumbivilcas, na fotografiích náhorní planina ve výšce 3 800-4 300 mn.m., kde NF Inka podporuje rozvojové aktivity místních obcí, především kurzy

Více

Vyhodnocování potřeb dětí. Benešov, 19. 10. 2012 Alena Svobodová

Vyhodnocování potřeb dětí. Benešov, 19. 10. 2012 Alena Svobodová Vyhodnocování potřeb dětí Benešov, 19. 10. 2012 Alena Svobodová Principy vyhodnocování Vyhodnocování je založeno na informacích/znalostech - vývoj dítěte, teorie citové vazby, podpůrné faktory, rizikové

Více

Ročník IX. Zeměpis. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Mezipřed. vztahy. Kompetence Očekávané výstupy

Ročník IX. Zeměpis. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Mezipřed. vztahy. Kompetence Očekávané výstupy Obyvatelstvo světa IX. Charakteristika demografického vývoje Žák vysvětlí, proč rychlý růst světového obyvatelstva, vyvolal mezi vědci i politiky znepokojení z perspektiv dalšího vývoje. Uvede příčiny

Více

Ostrava, 11. února 2010. Seminář pro učitele geografie

Ostrava, 11. února 2010. Seminář pro učitele geografie Ostrava, 11. února 2010 Seminář pro učitele geografie Globální a rozvojové vzdělávání informuje o problémech dlouhodobé chudoby a životech lidí v rozvinutých a v rozvojových zemích. směřuje k přijetí zodpovědnosti

Více

Severní Amerika. Mapa

Severní Amerika. Mapa Severní Amerika Zakreslete pojmy z tabulky do mapy: Ostrovy Červeně, Poloostrovy fialově, Zdroj: http://d-maps.com/m/amnord/amnord13.gif (11.11.2011) Severní Amerika Zakreslete pojmy z tabulky do mapy:

Více

Občané o ekonomické situaci svých domácností duben 2009

Občané o ekonomické situaci svých domácností duben 2009 eu0 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 0 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o ekonomické situaci svých domácností duben 00 Technické

Více

Feeding, vzdělácí a sociální programy pro nejchudší děti a mládež v Africe (Zambie)

Feeding, vzdělácí a sociální programy pro nejchudší děti a mládež v Africe (Zambie) Feeding, vzdělácí a sociální programy pro nejchudší děti a mládež v Africe (Zambie) Mgr. Monika Měrotská Zdravotně sociální fakulta Jihočeská universita v Českých Budějovicích Děti ulice Děti ulice: dítě,

Více

Název: Rozvojové problémy

Název: Rozvojové problémy Název: Rozvojové problémy Autor: Mgr. Petra Šípková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Zeměpis a jeho aplikace Ročník: 3. (1. ročník vyššího gymnázia)

Více

PODROBNÁ ŽÁDOST O PŘIJETÍ v Domově Alma Mater,o.p.s.

PODROBNÁ ŽÁDOST O PŘIJETÍ v Domově Alma Mater,o.p.s. PODROBNÁ ŽÁDOST O PŘIJETÍ v Domově Alma Mater,o.p.s. I. OSOBNÍ ÚDAJE ŽADATELE (*) Žadatel: (titul, jméno, příjmení) (rodné příjmení) Narozen:... (den, měsíc, rok) (místo) Státní příslušnost: Rodné číslo:

Více

Projekt Škole krávy, dětem mléko! se stal realitou!

Projekt Škole krávy, dětem mléko! se stal realitou! Projekt Škole krávy, dětem mléko! se stal realitou! Jsme rádi, že díky dárcům, mezi něž patříte i Vy, jsme mohli v minulém půlroce pomoci na svět projektu Škole krávy, dětem mléko!, který měl zprostředkovat

Více

INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte

INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte Om 1. informace o dítěti Jméno a příjmení Rodné číslo Místo narození Trvalý pobyt Faktický pobyt 2. rodiče Rodiče Otec Matka Jméno a příjmení Stav Trvalý pobyt Přechodný

Více

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I Z M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U Pro časopis ZÁMEČEK foto, text: František Miker, Lukáš Pěkný, Aleš Dvořák Mukačevo Ukrajina, dne 2. 7.

Více

Občané o ekonomické situaci svých domácností

Občané o ekonomické situaci svých domácností eu00 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 0 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o ekonomické situaci svých domácností Technické

Více

ŽÁDOST o poskytnutí služby sociální péče v Domově poklidného stáří Vejprnice

ŽÁDOST o poskytnutí služby sociální péče v Domově poklidného stáří Vejprnice Domov poklidného stáří Vejprnice Baculus o.p.s., IČ: 26997355 Tylova 999, Vejprnice, PSČ 330 27 Tel.: 377 815 111, E-mail: info@baculus.cz; www.baculus.cz ŽÁDOST o poskytnutí služby sociální péče v Domově

Více

Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání. Prezentace výsledků výzkumu

Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání. Prezentace výsledků výzkumu Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání Prezentace výsledků výzkumu Výzkum - Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání Národní institut dětí a mládeže ve spolupráci s Českou asociací streetwork,

Více

Evropský sociální fond Operační program Praha Adaptabilita Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. Chudoba (bída)

Evropský sociální fond Operační program Praha Adaptabilita Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. Chudoba (bída) 1 Tento materiál vznikl v rámci projektu Inovace studijního programu Pastorační a sociální práce ETF UK (CZ.2.17/3.1.00/33279) spolufinancovaného z prostředků Evropského sociálního fondu, státního rozpočtu

Více

Rozvojové projekty v Ladaku a Čhangthangu (severní Indie)

Rozvojové projekty v Ladaku a Čhangthangu (severní Indie) Rozvojové projekty v Ladaku a Čhangthangu (severní Indie) Mgr. Karin Majerová Mgr. Bc. Michal Majer Bc. Johana Krajčírová Historie organizace vzniklo v roce 2004 skupinka nadšenců od roku 2006 projekty

Více

Thajsko1. Populace: 63, 038, 247 (Prosinec 2007) Jazyky:

Thajsko1. Populace: 63, 038, 247 (Prosinec 2007) Jazyky: Thajsko Populace: 63, 038, 47 (Prosinec 007) Jazyky: Thajština (Oficiální jazyk), Mandarínština, laoština, malajština, monkhmerština a vietnamština (menšinové jazyky), Angličtina (hlavní cizí jazyk) Informace

Více

GEOGRAFIE ČR obyvatelstvo, demografické údaje

GEOGRAFIE ČR obyvatelstvo, demografické údaje GEOGRAFIE ČR obyvatelstvo, demografické údaje GER2, přednáška 2 letní semestr 2008 Mgr. Michal Holub, holub@garmin.cz v České republice žije cca 10 450 000 lidí (9/2008) je to obdobný počet, jako v roce

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD LAUDEROVÝCH ŠKOL

ŠKOLNÍ ŘÁD LAUDEROVÝCH ŠKOL ŠKOLNÍ ŘÁD LAUDEROVÝCH ŠKOL Školní řád Lauderových škol stanoví základní práva a povinnosti žáků základní školy Gur Arje, gymnázia Or Chadaš a některá práva a povinnosti učitelů, ředitele a dalších pracovníků

Více

Neúplné rodiny žena jako zaměstnankyně nebo pečovatelka?

Neúplné rodiny žena jako zaměstnankyně nebo pečovatelka? Neúplné rodiny žena jako zaměstnankyně nebo pečovatelka? Možnosti rodin a přístupy rodinných politik Anna Šťastná Neúplné rodiny V průběhu celé historie; v minulosti tvořily významný podíl v rámci rodinných

Více

based on Need-driven Grassroots Ownership Venkovské projekty, ve kterých místní vědí co chtějí a aktivně o to usilují

based on Need-driven Grassroots Ownership Venkovské projekty, ve kterých místní vědí co chtějí a aktivně o to usilují based on Need-driven Grassroots Ownership Venkovské projekty, ve kterých místní vědí co chtějí a aktivně o to usilují bongo Worldwide je nevládní nezisková organizace, která od roku 2005 podporuje několik

Více

REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE AUSTRÁLIE A OCEÁNIE. 10. přednáška Nový Zéland

REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE AUSTRÁLIE A OCEÁNIE. 10. přednáška Nový Zéland REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE AUSTRÁLIE A OCEÁNIE 10. přednáška Nový Zéland Nový Zéland obecně podobná historie, hospodářská specializace i problémy jako Austrálie periferní poloha 2000 km od Austrálie původní

Více

Sociální a ekonomické determinanty a jejich ukazatelé v EU a ČR. Hana Janatová, SZÚ

Sociální a ekonomické determinanty a jejich ukazatelé v EU a ČR. Hana Janatová, SZÚ Sociální a ekonomické determinanty a jejich ukazatelé v EU a ČR Hana Janatová, SZÚ DETERMINE Spolufinancován: DG SANCO, Program pro veřejné zdraví 2003-2008 Trvání: červen 2006 květen 2010 Nositel grantu:

Více

*** Podle mého názoru jsou základními podmínkami pro začlenění se do nové společnosti přístup

*** Podle mého názoru jsou základními podmínkami pro začlenění se do nové společnosti přístup říjen 2008 Základními podmínkami pro integraci do nové společnosti je přístup k dobrému vzdělání a k pracovnímu trhu. Rozhovor s Barbarou John, bývalou komisařkou pro integraci a migraci v Berlíně Abstrakt:

Více

Sluneční soustava. Význam a vývoj Geografie

Sluneční soustava. Význam a vývoj Geografie Zeměpis 6 třída Sluneční soustava Ročníková práce je určena pro žáky šestého ročníku základní školy. cíl projektu: vytvořit výukové listy slunce a jednotlivých planet probíraných v zeměpise. zadání: vyhledej

Více

VÝVOJ PŘÍSTUPU K AUTISMU VE ŠPANĚLSKU

VÝVOJ PŘÍSTUPU K AUTISMU VE ŠPANĚLSKU VÝVOJ PŘÍSTUPU K AUTISMU VE ŠPANĚLSKU Poznatky, specializace a inkluze Praha, 28.2. 1.3. 2013 Šedesátá léta 1960: autismus je znám jako jedna z psychóz, ne jako vývojová porucha. Mluví se o matkách ledničkách.

Více

SYMPÓZIUM RODINNÉ TERAPIE 24. 25.4.2014 Olomouc

SYMPÓZIUM RODINNÉ TERAPIE 24. 25.4.2014 Olomouc SYMPÓZIUM RODINNÉ TERAPIE 24. 25.4.2014 Olomouc Mgr. Drahomír Ševčík IDENTIFIKACE Domácí násilí je: (Schneider německý kriminolog) z hlediska výskytu nejrozšířenější z hlediska latence nejméně kontrolované

Více

Závěrečná zpráva o působení lektorky/lektora

Závěrečná zpráva o působení lektorky/lektora Závěrečná zpráva o působení lektorky/lektora Akademický rok: 2014/2015 Destinace (země, město): Španělsko, Santiago de Compostela Jméno, příjmení: Mgr. Kateřina Vlasáková Jméno, příjmení, titul: Kateřina

Více

ČÁST A ÚDAJE O ŽADATELI/ŽADATELCE

ČÁST A ÚDAJE O ŽADATELI/ŽADATELCE Dotazník k žádosti o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli / pěstouny / pěstouny na přechodnou dobu ČÁST A ÚDAJE O ŽADATELI/ŽADATELCE I. OSOBNÍ ÚDAJE ŽADATELE/KY Státní příslušnost:

Více

REGISTRACE - ARGUMENTY

REGISTRACE - ARGUMENTY REGISTRACE - ARGUMENTY Já už jsem toho vyzkoušel(a) tolik a nikde jsem nebyl(a) úspěšný(á) V přímém prodeji jde především o vytrvalost a cílevědomost. Pokud je kvalitní produkt prodává se sám. Máte možnost

Více

TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ. stát

TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ. stát TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Trh = místo, kde se střetává nabídka s poptávkou Tržní mechanismus = zajišťuje spojení výrobce a spotřebitele, má dvě strany: 1. nabídka, 2. poptávka. Znaky tržního mechanismu: - výrobky

Více

Dotazník k žádosti o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli / pěstouny / pěstouny na přechodnou dobu

Dotazník k žádosti o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli / pěstouny / pěstouny na přechodnou dobu Dotazník k žádosti o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli / pěstouny / pěstouny na přechodnou dobu ČÁST A ÚDAJE O ŽADATELI/ŽADATELCE I. OSOBNÍ ÚDAJE ŽADATELE/KY Rodné příjmení: Státní

Více

VY_32_INOVACE_Z.1.10 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014. Člověk a společnost Geografie Zeměpis Obyvatelstvo a sídla

VY_32_INOVACE_Z.1.10 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014. Člověk a společnost Geografie Zeměpis Obyvatelstvo a sídla Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Amenitní migrace do venkovských oblastíčeské republiky

Amenitní migrace do venkovských oblastíčeské republiky Amenitní migrace do venkovských oblastíčeské republiky Marie Novotná & Jan Kopp Katedra geografie ZČU v Plzni Šumava Javorná Projekt GA ČR Amenitní migrace jako nová forma specifické globální migrace obyvatel.

Více

JAK NA PRÁCI PŘÍRUČKA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM CZ.1.04/3.3.05/68.00163

JAK NA PRÁCI PŘÍRUČKA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM CZ.1.04/3.3.05/68.00163 JAK NA PRÁCI PŘÍRUČKA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Jak na práci, příručka pro osoby se zdravotním postižením Mgr. Marta Říhová Jan Hanzálek Martin Švec Mgr. Lenka Cole Graficky zpracovala: Mgr. Marta

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Důchodová reforma = šance pro aktivní občany

Důchodová reforma = šance pro aktivní občany Důchodová reforma = šance pro aktivní občany 5.9.2012 Vydání 2012/09/05 Obsah Úvod - strana 1 Jak poznat dobrou firmu - strana 2 Pilíře důchodové reformy str. 3 Výhody a nevýhody II. A III. pilíře str.

Více

SMRT A PÉČE O UMÍRAJÍCÍ

SMRT A PÉČE O UMÍRAJÍCÍ SMRT A PÉČE O UMÍRAJÍCÍ Pohled laické i zdravotnické veřejnosti Září 2011 / Prezentace z exkluzivního výzkumu pro Cestu domů/ Client Service Manager: Jan Tuček, Analytik: Lenka Beranová / STEM/MARK, a.

Více

Pomoc v nouzi o.p.s.

Pomoc v nouzi o.p.s. Pomoc v nouzi o.p.s. Sídlo: Fibichova 852, 356 01 Sokolov, tel: 359 574 087, e-mail: info@pomocvnouziops.cz Služby jsou poskytovány na území Karlovarského kraje. Pomoc v nouzi, o.p.s., je poskytovatel

Více

Problémy a priority obyvatel indického venkova. Jana Kubelková

Problémy a priority obyvatel indického venkova. Jana Kubelková Problémy a priority obyvatel indického venkova Jana Kubelková Případové studie z indického venkova 1. Problémy, potřeby a priority místních obyvatel v regionu distriktu Thanjavur (Centrální Tamilnadu)

Více

Co všechno víme o starším pravěku?

Co všechno víme o starším pravěku? Co všechno víme o starším pravěku? Starší pravěk Starší paleolit Starší doba kamenná Co víme o starším pravěku? Které vývojové stupně člověka známe? člověk zručný člověk vzpřímený člověk rozumný nejstarší

Více

Klima a chudoba - dopady na rozvojový svět. Globální změna klimatu fakta a fikce Liberec, 15. června 2010. Jan Doležal, Glopolis dolezal@glopolis.

Klima a chudoba - dopady na rozvojový svět. Globální změna klimatu fakta a fikce Liberec, 15. června 2010. Jan Doležal, Glopolis dolezal@glopolis. Klima a chudoba - dopady na rozvojový svět Globální změna klimatu fakta a fikce Liberec, 15. června 2010 Jan Doležal, Glopolis dolezal@glopolis.org 1 Chudoba ve světě ¼ populace v rozvojových zemích žije

Více

Životní náklady studentů, zdroje jejich financování a představy o spoluúčasti. Petr Matějů

Životní náklady studentů, zdroje jejich financování a představy o spoluúčasti. Petr Matějů Životní náklady studentů, zdroje jejich financování a představy o spoluúčasti Petr Matějů Základní teze Vysokoškolské vzdělání je smíšený statek: přináší užitek jednotlivci i společnosti Studiem na vysoké

Více

Výroční zpráva 2007 Domov na půl cesty MAJÁK

Výroční zpráva 2007 Domov na půl cesty MAJÁK Výroční zpráva 2007 Domov na půl cesty MAJÁK Obsah: Aktivity v roce 2007 /dokončení stavby, příprava na zahájení provozu, registrace poskytovatelů soc. služeb a další významné události v roce 2007/ Projekt

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

OPRAVÁRNA.CZ. Co jde opravit, není třeba vyhazovat

OPRAVÁRNA.CZ. Co jde opravit, není třeba vyhazovat OPRAVÁRNA.CZ Co jde opravit, není třeba vyhazovat Co je Opravárna - komunitní web podporující opravu rozbitých výrobků - sdružuje šikovné lidi, kteří umí cokoliv opravit ať už jde o elektroniku, domácí

Více

VÍCEGENERAČNÍ DŮM DÁLE JEN VGD. Přenos know-how z Německa ( Mehrgenerationshaus Brunsbüttel, Dresden, Hamburg ) Barbora Zálohová a MUM tým 2013

VÍCEGENERAČNÍ DŮM DÁLE JEN VGD. Přenos know-how z Německa ( Mehrgenerationshaus Brunsbüttel, Dresden, Hamburg ) Barbora Zálohová a MUM tým 2013 VÍCEGENERAČNÍ DŮM DÁLE JEN VGD Přenos know-how z Německa ( Mehrgenerationshaus Brunsbüttel, Dresden, Hamburg ) Barbora Zálohová a MUM tým 2013 KDE SE POTKÁVAJÍ LIDÉ VŠECH GENERACÍ CO TO JE VGD? Zájmová

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 3) Borovského Žáky

Více

ROAD TO RESPONSIBILITY

ROAD TO RESPONSIBILITY ROAD TO RESPONSIBILITY Road to Responsibility, Inc. (RTR) je nestátní nezisková organizace, která pečuje přibližně o 1000 mentálně postižených klientů v jižní části státu Massachusetts v USA. RTR byla

Více

Závěrečná zpráva ze kvantitativního sociologického výzkumu

Závěrečná zpráva ze kvantitativního sociologického výzkumu říjen SPOR O KÁCENÍ STROMŮ V NÁRODNÍM PARKU ŠUMAVA POHLEDEM ČESKÉ POPULACE Závěrečná zpráva ze kvantitativního sociologického výzkumu Spor o kácení stromů v Národním parku Šumava pohledem české populace

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 7.8.2014 PROGRAMOVÝ DOKUMENT Globální cíl IROP: Zajistit vyvážený rozvoj území, zlepšit veřejné služby a veřejnou správu pro zvýšení konkurenceschopnosti a zajištění

Více

JAK ŽIVÍ RODINU SÓLO RODIČE

JAK ŽIVÍ RODINU SÓLO RODIČE JAK ŽIVÍ RODINU SÓLO RODIČE PENÍZE, PRÁCE A SOCIÁLNÍ SYSTÉM V ČR Radka Dudová, Ph.D. Gender a sociologie Sociologický ústav AV ČR,, v.v.i. 20. října 2014 Mezinárodn ní kulatý stů ůl SÓLO ROD DIČE SÓLO

Více

ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1

ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1 ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1 KONTAKT Nám. T. G. Masaryka 1, 261 01 Příbram 1 tel./fax: 318635 050,777 942 520 e-mail: info@charita-pribram.cz ŘEDITELKA

Více

ZEMĚPIS - OSNOVY PRO OSMILETÉ STUDIUM NA GYMNÁZIU DR. JOSEFA PEKAŘE

ZEMĚPIS - OSNOVY PRO OSMILETÉ STUDIUM NA GYMNÁZIU DR. JOSEFA PEKAŘE ZEMĚPIS - OSNOVY PRO OSMILETÉ STUDIUM NA GYMNÁZIU DR. JOSEFA PEKAŘE PRIMA: Hodinová dotace 5 hod PLANETA ZEMĚ: MAPA - ZEMĚ: PŘÍRODNÍ SLOŽKY A OBLASTI ZEMĚ: Proč se učím zeměpis Naše planeta součást vesmíru

Více

www.technickespolco.com 1

www.technickespolco.com 1 13.1.211 Obsah prezentace Představení knihy Shrnutí Norbergovy knihy Globalizace část 1. Ing. Boleslav Vraný, Ph.D. 211 Představení knihy Chápání slova kapitalismus Pokrok za posledních 2 let Norberg J.:

Více

Číslo: 01_voborilova. Téma: Hospodaření domácnosti. Ročník: 8. Autorka: Mgr. Ivana Vobořilová. Finanční vzdělávání na základních školách v České Lípě

Číslo: 01_voborilova. Téma: Hospodaření domácnosti. Ročník: 8. Autorka: Mgr. Ivana Vobořilová. Finanční vzdělávání na základních školách v České Lípě Anotace: Žák se seznámí s pojmem rodinný rozpočet, definuje složky rozpočtu domácnosti, uvede příklady výdajových i příjmových položek, vysvětlí pojmy schodkový rozpočet, vyrovnaný rozpočet, přebytkový

Více

Jakub Šlajs Česká asociace streetwork, o.s.

Jakub Šlajs Česká asociace streetwork, o.s. Jakub Šlajs Česká asociace streetwork, o.s. Sociální práce a streetwork - Co je to sociální práce? To, co ostatní, tj. lékaři, učitelé, policie, hasiči, školy apod. nedělají? - Cílem sociální práce je:

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve stacionáři. smlouvu o poskytnutí týdenní služby sociální péče podle 47 cit. zákona

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve stacionáři. smlouvu o poskytnutí týdenní služby sociální péče podle 47 cit. zákona Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve stacionáři Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i Paní Bydliště nar v textu této smlouvy dále jen Osoba a SENIOR Teplice, IČ 26598442, se sídlem

Více

Analýza sociálních služeb města Kravaře

Analýza sociálních služeb města Kravaře Analýza sociálních služeb města Kravaře Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Obsah Úvod... 2 1. Základní informace...

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

Konference ke kolektivnímu vyjednávání a sociální politice. Vídeň, 12. 13. června 2014

Konference ke kolektivnímu vyjednávání a sociální politice. Vídeň, 12. 13. června 2014 Konference ke kolektivnímu vyjednávání a sociální politice Vídeň, 12. 13. června 2014 Vyjednávání naší budoucnosti! Strategie odborů v časech ekonomické krize Rezoluce Zabezpečit budoucnost Evropy - zorganizujme

Více

Drogy a volný čas. Výsledky výzkumu provedeného na středních a základních školách středočeského kraje ve školním roce 2011/12

Drogy a volný čas. Výsledky výzkumu provedeného na středních a základních školách středočeského kraje ve školním roce 2011/12 Drogy a volný čas Výsledky výzkumu provedeného na středních a základních školách středočeského kraje ve školním roce 2011/12 - Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Jičínská 762, 293 01 Mladá

Více

KLAS = Domovy klidného aktivního stáří

KLAS = Domovy klidného aktivního stáří O projektu Dvorec Temelín Realizátorem projektu je občanské sdružení POMOC, které významně přispělo svými zkušenostmi z provozu Domova sv. Anežky v Čihovicích. Po dlouhém hledání se stal rozsáhlý areál

Více

1. Největší státy počet obyvatel.

1. Největší státy počet obyvatel. AMERIKA 1. Největší státy počet obyvatel. 1. Největší státy počet obyvatel. Středozápad USA oblast Velkých planin Středozápad USA oblast Velkých jezer (Great Plains) (Midwest) 2. Hospodářsky nevýznamnější

Více

Sociální a kulturní soudržnost

Sociální a kulturní soudržnost STEM, Středisko empirických výzkumů Praha SOÚ, Sociologický ústav Akademie věd ČR Jilská 1, 110 00 Praha CESES, Centrum sociálních a ekonomických strategií FSV UK Celetná 20, 110 00 Praha Sociální a kulturní

Více

Dopad veřejných politik na strukturu migrantů v České republice: případová studie a doporučení. Proměna trhu práce: nic se neděje?

Dopad veřejných politik na strukturu migrantů v České republice: případová studie a doporučení. Proměna trhu práce: nic se neděje? Dopad veřejných politik na strukturu migrantů v České republice: případová studie a doporučení PhDr. Marie Jelínková, PhD. Sdružení pro integraci a migraci Multikulturní centrum Praha Proměna trhu práce:

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Analýza sociálních služeb obce Hněvošice

Analýza sociálních služeb obce Hněvošice Analýza sociálních služeb obce Hněvošice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání Střednědobého

Více

Proměny postojů a názorů ne/venkovských obyvatel ČR v mezinárodním srovnání

Proměny postojů a názorů ne/venkovských obyvatel ČR v mezinárodním srovnání Proměny postojů a názorů ne/venkovských obyvatel ČR v mezinárodním srovnání Miloš Delín a kolektiv Lidské zdroje zemědělství a venkova Dny vědy ÚZEI, 26. 24. 1. 2015 Chtěli jsme Cíle proměny postojů a

Více

ESS 5. European Social Survey. Karty

ESS 5. European Social Survey. Karty ESS 5 European Social Survey Karty 1 KARTA 1 Vůbec žádný čas Méně než ½ hodiny ½ hodiny až 1 hodinu Více než 1 hodinu, ale ne více než 1,5 hodiny Více než 1,5 hodiny, ale ne více než 2 hodiny Více než

Více

Mgr. Stanislav Zlámal 18. 9. 2013. sedmý

Mgr. Stanislav Zlámal 18. 9. 2013. sedmý Jméno Mgr. Stanislav Zlámal Datum 18. 9. 2013 Ročník sedmý Vzdělávací oblast Člověk a příroda Vzdělávací obor Zeměpis Tematický okruh Latinská Amerika Téma klíčová slova Latinská Amerika (španělská část)

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny Vypracoval: Ivana Štefková Schválil: Mgr. Ilona Racková Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu. I. OBECNÁ

Více

Rozvoj šetrného cestovního ruchu v rumunském Banátu a na Podkarpatské Rusi

Rozvoj šetrného cestovního ruchu v rumunském Banátu a na Podkarpatské Rusi Rozvoj šetrného cestovního ruchu v rumunském Banátu a na Podkarpatské Rusi Mgr. Ivo Dokoupil terénní pracovník společnosti Člověk v tísni o.p.s. Asistenční pomoc krajanům v Rumunsku Rozvoj cestovního ruchu

Více

Vnitřní řád školní družiny Školní rok 2014 2015

Vnitřní řád školní družiny Školní rok 2014 2015 Vnitřní řád školní družiny Školní rok 2014 2015 1. Provoz školní družiny (dále jen ŠD): - pondělí až pátek 6.00-7.45 hod. - pondělí 11.40-17.00 hod. - úterý až pátek 11.40-16.00 hod. ŠD není v provozu

Více

rodiče sám - sama kupuji ji nikdo - nesvačím 3. Kdo ti připravuje svačinu?

rodiče sám - sama kupuji ji nikdo - nesvačím 3. Kdo ti připravuje svačinu? Dotazník pro žáky školy zdravý životní styl stravování zpracovali a vyhodnotili žáci z volitelného předmětu DOMÁCNOST SVAČINY: 1. Nosíš do každý den občas někdy vůbec školy svačinu? 1. tř. - 17 15 2 0

Více

MATURITNÍ OTÁZKY ZE ZEMĚPISU

MATURITNÍ OTÁZKY ZE ZEMĚPISU MATURITNÍ OTÁZKY ZE ZEMĚPISU 1) Země jako vesmírné těleso. Země jako součást vesmíru - Sluneční soustava, základní pojmy. Tvar, velikost a složení zemského tělesa, srovnání Země s ostatními tělesy Sluneční

Více

Příklady uplatňování Agendy 21 v některých zahraničních městech

Příklady uplatňování Agendy 21 v některých zahraničních městech Příklady uplatňování Agendy 21 v některých zahraničních městech Městské oblasti zaujímají 3 4% zemské souše, žije v nich však polovina obyvatel planety. Rychlý nárůst urbanizace bude pokračovat především

Více

ŠKOLA PRO BUDOUCNOST

ŠKOLA PRO BUDOUCNOST VY_32_INOVACE_02_01 Název: Počet a hustota obyvatel Očekávaný výstup: Žák se seznámí s pojmy, které souvisí s počty obyvatel na světě Druh učebního materiálu: prezentace Materiál ověřen: 2. 11. 2011 VY_32_INOVACE_02_02

Více

Vyhodnocení zjišťování potřeb seniorů. Senioři na Klatovsku žijící v přirozením prostředí

Vyhodnocení zjišťování potřeb seniorů. Senioři na Klatovsku žijící v přirozením prostředí Soubor respondentů Vyhodnocení zjišťování potřeb seniorů Senioři na Klatovsku žijící v přirozením prostředí senioři celkem lidi ženy muži celkem 300 214 86 % 100% 71% 29% V dotazování jsme vyhodnotili

Více

DOTAZNÍK ke zjištění schopnosti zvládat samostatné bydlení

DOTAZNÍK ke zjištění schopnosti zvládat samostatné bydlení Podpora samostatného bydlení - dotazník 1 DOTAZNÍK ke zjištění schopnosti zvládat samostatné bydlení jméno a příjmení. datum narození. trvalé bydliště... Údaje uvedené v žádosti považuje MPS Louny za důvěrné

Více

Sdružení Linka bezpečí Linka Vzkaz domů

Sdružení Linka bezpečí Linka Vzkaz domů Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Evropská 33, Praha 6 Předmět: Management Sdružení Linka bezpečí Linka Vzkaz domů 15. listopadu 2005 Kulíková Daniela 2A SOP Molková Michaela Nováková Daniela

Více

Statistika Mládež a drogy

Statistika Mládež a drogy Statistika Mládež a drogy Brněnské školy Vypracoval: A Kluby ČR o.p.s. 1 Statistika Mládež a drogy 2014 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty brněnských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání

Více

02 Životní úroveň a odpad učební list

02 Životní úroveň a odpad učební list Projekt CZ.1.07/1.1.00/08.0094 Vzdělávání pro udržitelný rozvoj v environmentálních a ekonomických souvislostech Asociace pedagogů základního školství České republiky www.vcele.eu 02 Životní úroveň a odpad

Více

1. Prosazování principů rovnosti žen a mužů jako součást politiky vlády

1. Prosazování principů rovnosti žen a mužů jako součást politiky vlády 1. Prosazování principů rovnosti žen a mužů jako součást politiky vlády 1. 1. V rámci své mediální politiky a s ohledem na průřezový charakter politiky rovných příležitostí žen a mužů zdůrazňovat tento

Více

Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe. Česká republika 50+:

Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe. Česká republika 50+: Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe Česká republika 50+: projekt SHARE Radim Boháček NHÚ AV ČR SHARE Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe Studie o zdraví, stárnutí a důchodovém

Více

Obětí domácího násilí se stala více než pětina Čechů. Domácímu násilí podléhají vedle většiny žen i muži, nejčastější formou je psychické násilí

Obětí domácího násilí se stala více než pětina Čechů. Domácímu násilí podléhají vedle většiny žen i muži, nejčastější formou je psychické násilí Obětí domácího násilí se stala více než pětina Čechů. Domácímu násilí podléhají vedle většiny žen i muži, nejčastější formou je psychické násilí Obětí domácího násilí, které je definováno jako škála chování

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 3) Borovského Ţáky

Více

Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace

Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace Prima - 2 hod. týdně, 66 hod. ročně Planeta Země Vesmír Slunce a sluneční soustava Země jako vesmírné těleso Glóbus a mapa. Glóbus, měřítko globusu, poledníky a rovnoběžky,

Více

Důsledky nedostatku pitné vody

Důsledky nedostatku pitné vody Důsledky nedostatku pitné vody Není možné žít bez pitné vody. Když člověk nemá pravidelný přísunu pitné vody dochází k postupné dehydrataci, jejímž prvním příznakem je pocit žízně je tedy logické, že dehydratovaný

Více

13. 5. 2011, Brno Připravila: Vendula Jičínská NIKAZAM

13. 5. 2011, Brno Připravila: Vendula Jičínská NIKAZAM 13. 5. 2011, Brno Připravila: Vendula Jičínská NIKAZAM Posílení konkurenceschopnosti absolventů MENDELU v oblasti rozvojové spolupráce a managementu přírodních zdrojů v zemích třetího světa 13. 5. 2011,

Více

Soukromá střední průmyslová škola elektrotechnická spol. s r.o. TRH 1999 E.4A

Soukromá střední průmyslová škola elektrotechnická spol. s r.o. TRH 1999 E.4A Soukromá střední průmyslová škola elektrotechnická spol. s r.o. TRH Žatec 1999 E.4A Bílek Viktor Trh Počátky rozvoje trhu spadají až k samým počátkům vývoje lidského společenství. Již s první dělbou práce

Více

Domácí řád. Domova pro seniory Panny Marie Královny v Choryni 1

Domácí řád. Domova pro seniory Panny Marie Královny v Choryni 1 Domácí řád Domova pro seniory Panny Marie Královny v Choryni 1 Řád Domova pro seniory Panny Marie Královny v Choryni upravuje základní podmínky soužití obyvatelek domova a je závazný pro všechny obyvatelky,

Více

Nový rezidenční projekt v srdci Švýcarska

Nový rezidenční projekt v srdci Švýcarska Nový rezidenční projekt v srdci Švýcarska Umístění Nový rezidenční projekt v srdci Švýcarska se nachází v jednom z nejkrásnějších regionů v Alpách Bernese Oberland v blízkosti Interlakenu, Brienz. Bernese

Více

Ekonomika III. ročník. 006_Rozdělování, přerozdělování, směna a spotřeba

Ekonomika III. ročník. 006_Rozdělování, přerozdělování, směna a spotřeba Ekonomika III. ročník 006_Rozdělování, přerozdělování, směna a spotřeba Znovu si připomeňme: Tzv. hospodářský proces má 4 fáze: 1. Výroba 2. Rozdělování peněz (zaměstnanec x podnikatel) a přerozdělování

Více