ROČNÍK: V ÚNOR 2011 č. 2. Společný zpravodaj farností Újezd a Horní Lhota. Vydává farní úřad pro potřebu svých farníků.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROČNÍK: V ÚNOR 2011 č. 2. Společný zpravodaj farností Újezd a Horní Lhota. Vydává farní úřad pro potřebu svých farníků."

Transkript

1 ROČNÍK: V ÚNOR 2011 č. 2 Společný zpravodaj farností Újezd a Horní Lhota. Vydává farní úřad pro potřebu svých farníků. HODNOTA STARÝCH LIDÍ V měsíci únoru slavíme svátek Panny Marie Lurdské. Tento den je světovým dnem nemocných. Modlíme se za nemocné a také našich farnostech udělujeme svátost nemocných, svátost která je posilou ve stáří a nemoci. Touto svátostí Bůh posiluje člověka, aby trpělivě a statečně nesl obtíže spojené s nemocí a protože ve stáří se často hlásí nějaký den neduh, nemoc, proto tuto svátost přijímají starší lidé jako posilu ve stáří. Kdo ze starých lidí správně chápe význam této svátosti, ten v ní vidí úžasnou příležitost, kterou mu Pán dává, aby posvěcoval čas svého života a podle možností svou láskou byl k prospěchu bližním. Naši předkové si dovedli vážit starých lidí, svých babiček a dědečků. Jistě byly výjimky, o kterých se píše v románech pojednávajících o těžkém životě výměnkářů, ale to jsou výjimky. Na počátku minulého století odcházeli mnozí evropané do Ameriky, aby tam začali nový život. Mnozí uspěli, získali půdu, pracovali a domohli se slušného živobytí. Tehdy nebylo takové spojení jaké je dnes letadla, telefony, faxy, dopis z Ameriky šel několik týdnů, protože byl přepravován lodí. V jednom takovém dopise vypravují o svém životě sedláci, kteří se vystěhovali do Kanady. V tomto dopise bylo napsáno: Víte, co nám zde nejvíce chybí? Staří lidé. Odcházeli totiž většinou mladí selští synové a dcery, samé mladé rodiny. V Kanadě si vytvořili novou existenci, měli malé děti. Tížil je však jeden nedostatek. Chyběli jim staří lidé. Člověk by rád zašel k dědečkovi, měl by si s ním o čem promluvit. Ale také by rád zašel k babičce, která již nemůže sice pracovat, sedí v lenošce, ale dovede tak pěkně vyprávět o starých časech. Člověk ji rád poslouchá a při tom se uklidní. Ano, stáří má svou cenu. Staří lidé nejsou zbyteční. Pravda, nemohou pracovat jako mladí, často jim přidělávají práci svou slabostí a nemocí. Ale nejsou břemenem. Mají svůj úkol. Poznali život, poznali jej důkladněji než mladí, a život je nejlepší škola. Staří lidé mají životní zkušenosti, které možná draze zaplatili a mohou svou radou uchránit mnohých těžkostí. Starý člověk dovede potěšit, dovede být vděčný za službu, kterou mu mladí prokazují. A může ještě něco velmi důležitého. Může se modlit. Mládí často nemá čas na modlitbu. Alespoň si to myslí. Staří lidé mají čas, nic jim neuteče. Nemusejí při modlitbě spěchat, nic je nepohání. Pro ně není modlitba nikdy dlouhá. Od doby, kdy byla tato úvaha v dopise napsána, uplynulo téměř sto let. Mnohé se změnilo, život je více uspěchaný, i mnozí staří lidé žijí ve spěchu. Děti a mladí lidé jsou netrpěliví a mnohdy nemají zájem naslouchat. Pak ale nedovedou využít času, nudí se, a z nudy podléhají pokušení. Staré latinské přísloví nám praví: Spěchej pomalu! Kontakt se starými lidmi může mnohému naučit. Naučit vážit si života a dobře využívat času. Je to výzva pro mladé i staré. Obnovme komunikaci mezi generacemi, Život farností č.2 Strana 1 / 14

2 Neučme děti zaplňovat volný čas sezením u počítače. Vysvětlujme jim trpělivě, že kolem sebe mohou získat daleko víc, než nabízí internet. APOŠTOLÁT MODLITBY Denní modlitba apoštolátu: Nebeský Otče, kladu před tebe celý dnešní den. Přináším ti v něm své modlitby, práce, radosti i utrpení ve spojení s Ježíšem Kristem, který ve mši sv. neustále zpřítomňuje oběť sebe samého za záchranu světa. Duch svatý, který jej vedl, kéž je i mým průvodcem a vyzbrojí mě silou pro svědectví o tvé lásce. To vše přináším jako svou nepatrnou oběť spolu s Pannou Marií, Matkou našeho Pána a Matkou církve, zvláště na úmysly, které nám předkládá Svatý otec a naši biskupové pro měsíc únor: Úmysl všeobecný: Aby se manželství a rodina těšily všeobecné vážnosti a aby byl uznáván jejich nezastupitelný přínos celé společnosti. Úmysl misijní: Aby křesťanská společenství v oblastech zvláště postižených nemocemi přinášela trpícím lidem svědectví o Kristově přítomnosti. Úmysl národní: Aby se v nás všech prohlubovalo poznání, že křtem jsme byli zachráněni od hříchu a získali důstojnost Božích dětí. Z FARNÍCH MATRIK : V měsíci lednu odešli na věčnost : 9. ledna: Anna Zvonková 78 let Vysoké Pole ledna: Emilie Machučová 86 let Drnovice ledna: Anna Ovesná 80 let Drnovice ledna: Anděla Matošková 85 let Drnovice ledna: Amálie Buriánková 84 let Loučka 31 Odpočinutí věčné dej jim, Pane, a světlo věčné ať jim svítí. Ať odpočívají v pokoji. * * * Život farností č.2 Strana 2 / 14

3 Důležitost přítomného okamžiku nespočívá v tom, co děláme, ani ve způsobu, jakým to děláme, ale ve faktu, zda pracujeme z lásky k Bohu, nebo z lásky k sobě. Sv. Maxmilián Maria Kolbe Ze života kněze O FARNÍCÍCH Tak jako miluje kočka svá koťata, slepice svá kuřata či osel svá oslíčata, tak miluje i kněz své farníky. Já je dokonce zbožňuji. Popravdě řečeno to však není zásluha moje, ale jejich. Mám je rád proto, že to jsou lidé bodří, prostí a vyrovnaní, se kterými ani vichřice nepohne, natož já. Týden co týden po každém nedělním kázání čekám, kdy přijdou před faru s transparentem Dost bylo řečí! A vyvezou mě za hranice farnosti. Ale oni ne. Trpělivě naslouchají každému mému slovu, někteří si jej dokonce nahrávají na magnetofon a 31. prosince večer přehrávají. Duše farníka je duše svatá, o tom nemám ani tu nejmenší pochybnost. Její nositelé, farníci, se dělí v zásadě do dvou skupin. Na ty, kteří všemu věří, a na ty, kteří ničemu nevěří. Rozdíl mezi nimi je sice dosti podstatný, ale nikoliv důležitý. Důležité je to, že se mají rádi a nikdo je nezmění. Trvalo mi léta, než jsem na to přišel. Nemohu je změnit, ale mohu je milovat. Změnit je může jenom Bůh, když se mu do toho moc nepletu. Stejně jako farníky nemůže kněz měnit ani zavedené farní zvyky a pořádky. Alespoň ne rychle. Proto, je-li moudrý a zkušený, zachovává ve své farnosti první rok vše při starém a vůbec nic nemění. V klidu počká, až rok uplyne, a když se to stane, ani pak nic nového zavádět nemusí, protože se už stejně blíží doba, kdy bude přeložený, a nestačil by to dokončit. Farníci ho pak mají tím více rádi, jelikož si nemusí zvykat na žádné novoty, a všude vyprávějí, kolik toho udělal, když nic neudělal. Já to tak dělám už pět let a nemohu si stěžovat. Jelikož je však nás kněží málo a farníků mnoho, musíme si osvojovat nové formy pastorace, abychom ji rozšířili na všechny skupiny obyvatelstva a nezapomněli přitom ani na jediného živáčka. Odborně se tomu říká nová evangelizace. Je to sice náročné, ale stojí to zato. U nás na venkově, kde je ještě stále dosti pohřbů, jsem ji začal realizovat právě na tomto poli. Nepohřbívám už jednotlivé farníky, ale celé farnosti. Za pět roků jsem jich stačil pohřbít šestnáct. Což není na mladého kněze špatný průměr. A na starého to také celkem ujde. (Z postřehů a povídek P. Jiřího Barhoně připravil V. Ulrich) O včelách a lidech Může se člověk pán tvorstva poučit chováním obyčejného hmyzu? Myslím, že to rozhodně stojí za zvážení. Tak tedy například: Podle vědců žijí včely na zemi déle než lidé a i jejich společenský systém je pořád stejný. Ve včelstvu panují přísná pravidla, která se vyvíjela po mnohá tisíciletí a která umožnila včelám přežít až do dnes. Každé jejich porušení třeba necitlivým zásahem včelaře, může včelstvu způsobit vážné problémy, nebo i jeho zánik. V České republice se vloni narodilo už 40% dětí mimo manželství. Ať už je důvodem vypočítavost, nebo snaha nechat si otevřená zadní vrátka pro případ, že by se vztah nevyvíjel podle původních představ, nebo jsou to jiné důvody, většinou to zavání sobectvím. Jaký bude mít tento trend Život farností č.2 Strana 3 / 14

4 dopad na rozvoj či rozpad naší kultury naší společnosti? Co tento vývoj přinese za další tři čtyři generace? To nevím. Nejsem sociolog ani prognostik. Jsem ale včelař a vím, že včely by si podobnými experimenty koledovaly o pořádný průšvich. Pokračování příště (PM) Z pamětní knihy farnosti Újezd IV. Náboženské poměry dle zaznamenání P. Stanislava Gottwalda, faráře a administrátora zdejší farnosti v letech Vždy při psané příspěvků z pamětní knihy naší farnosti přichází mně na mysl určitá souvztažnost. Ptám se často sám sebe, beze vší domýšlivosti zbývá mně psát již jen o P. Stanislavu Gottwaldovi, mons. J. Studeném a mons. Janu Můčkovi, současném našem faráři a děkanu bude mně dopřáno Pánem času a života tento osobní záměr ještě realizovat? Rád bych k této svojí činnosti parafrázoval slova nezapomenutelného pražského kunsthistorika V.V. Štecha, který svoji spokojenost vyjadřoval slovy: Potěšení je na mé straně. I mně toto činí potěšení, při veškeré úctě ke zvěčnělému panu profesorovi. Ohlédnu-li se zpět k počátkům zápisů z pamětní knihy až téměř do současnosti, napadá člověku myšlenka, co vše se za tu dobu ve farnosti událo, za co vše mohu být vděčen, že jsem mohl do tohoto fragmentu či zlomku historie aspoň trochu nahlédnout a spolu s našimi farníky se na jejím poznávání podílet. Snad všichni mně dají za pravdu, že o pastoraci P. S. Gottwalda se může psát velmi dobře, zejména pro jeho inspirujícího a tvůrčího ducha, kterého vnášel do díla ve své farnosti opírajíce se o spolupráci se zdejšími farníky a s farní radou. I když ani to nebylo bezproblémové, taktéž byla situace při jednáních ve věcech církevních mezi československou stranou a Svatým stolcem. Vedoucím delegace Svatého stolce byl arcibiskup Agostino Casaroli, dále Giovanni Cheli a Angelo Sodano, pozdější vatikánský státní sekretář, vedoucím čs. delegace byl vyslanec Alois Tichý ze zastupitelského úřadu v Itálii. Čs. strana neměla na obnově rozhovorů přílišný zájem, přinejmenším do doby, než zkonsoliduje či znormalizuje situaci v církevní oblasti, tak, aby Vatikán měl co nejhorší startovní vyjednávací pozici (o odložení rozhovorů se výrazně zasazoval tajemník ÚV KSČ Vasil Bilak.) Jednání se znovu rozběhla až od roku 1971, kdy již byly téměř všechny výdobytky Pražského jara zlikvidovány či neutralizovány. Delegace se sešly v březnu 1971 po zakládacích sjezdech SKD PIT (Sdružení katolických duchovních - Pacem in terris). Po úmrtích biskupů Skoupého a Hloucha rozhovory vrcholily souhlasem Vatikánu s vysvěcením 4 biskupů jednoho moravského a tří slovenských: Josef Vrana jako apoštolský administrátor pro Olomouc, Julius Gábriš jako apoštolský administrátor trnavské diecéze, Jozef Feranec jako sídelní biskup banskobystrický a Ján Pásztor jako sídelní biskup nitranský. Tento výsledek byl v československém případě z hlediska církve nejspornějším výsledkem vatikánské Ostpolitiky za celou dobu jeho trvání. Nejenže nebyly obsazeny všechny vakantní diecéze, na čemž Svatý stolec do té doby vždy trval, ale navíc dva noví biskupové patřili k předním členům SKD PIT a tři byli kapitulními vikáři; církev tak přistoupila na něco, co do té doby (a od té doby) trvale odmítala. A tak pod nového administrátora olomoucké arcidiecéze se dostala i farnost Újezd, v níž nový duchovní správce P. Stanislav Gottwald začal nejprve úpravami pořadu mší svatých. Tyto byly po dohodě s věřícími stanoveny takto: pondělí, středa, čtvrtek, sobota ráno v 6.30 (sob. 7.00), úterý a pátek večer v hod. Účast hlavně večer bývá osob. Na první pátky chodí pomáhat se zpovědí P. Kolečkář, kaplan z Val. Klobouk (od září administrátor v Luhačovicích), a nyní jeho nástupce P. Tomeček. Bývá asi penitentů. Nedělní účast se postupně zlepšovala. V kostele pořízen nový rozhlas, nákl. cca Kčs, proveden dvojí nátěr věže (cca Kč), zakoupena gotická mešní roucha (zelené, fialové, červené a bílé) cca Kčs. Pořízeny nové podstavce Život farností č.2 Strana 4 / 14

5 (objednal P. Drozd) pod sochy nákladem Kčs. Převezen z Dlouhé Loučky nový oltář (po sestřičkách) a postaven nalevo, doprostřed místo odstraněného oltáře. Dosavadní s P. Marii újezdskou přeložen proti sv. Anně kvůli symetrii. Do Loučky posláno Kčs. Přeladěny byly varhany a částečně opraveny (4.700 Kčs). Vyměňovány barevné tabule (firma Isostav Praha) okenní, nákladem (neuvedeno). Při střílení vyrazilo JZD další dvě tabule, oprava bude dodatečně. Na hřbitov zaveden vodovod (1.132 Kčs) a 2 lavice, 1 pro farní zahradu (660 Kčs). Hlavní práce v tomto roce (1971) adaptace farní budovy celkem nákladem za Kčs. Bylo to už v hodině dvanácté, celý suterén budovy mokrý, plesnivý a hubka už šla do I. patra (na dvoře). Z místnosti vlevo od chodby pořízena nová kuchyň a spižírna. Přivedena voda teplá i studená a vyřešen odpad. Vedle kuchyně menší pokojík pro hospodyni. Vykopán sklep (starý sklep na zahradě zbourán předchůdcem i se stodolou) Mgr.Vladimír Měřínský (pokračování příště) ŽIVOT A POSLÁNÍ KŘESŤANŮ V CÍRKVI A VE SVĚTĚ Závěrečný dokument Plenárního sněmu katolické církve v ČR Sněm jako událost obdarování a nového porozumění zkušenost církve v době komunistické perzekuce Chceme dnes pojednat o situaci naší církve a jejího vedení po 2. světové válce. Agostino Casaroli, diplomat Svatého stolce, ji vidí takto: V Československu (myslím tím zvlášť Čechy s jejich starou husitskou tradicí) vyvstal dojem, že katolická církev tamnímu režimu připadá jako cizí břemeno zanechané tam minulými staletími, které je třeba s rozhodností odstranit, i kdyby to podle předpokladu mělo trvat mnohem déle, než je záhodno Zdá se, že koncem války probleskla hlavou některých nových československých odpovědných činitelů myšlenka ustanovit národní církev nezávislou na Římu. Toto pokušení se pravděpodobně později opět vrátilo zejména po státním puči v únoru V každém případě se tato myšlenka zrodila už mrtvá. V březnu 1950 byly přerušeny diplomatické styky s Vatikánem, boj proti církvi podle klasických marxistických schémat postupoval sevřeným krokem a s rozhodností a logikou přesně stanovenou: církvi byla odňata školská zařízení, církevní majetek byl vyvlastněn, potlačeny byly všecky mužské řády a ženské byly redukovány na formálně existující instituce určené k zániku; jako ústavy pro formování kněžstva byly určeny dva semináře jeden pro Čechy a Moravu, druhý pro Slovensko; ordinářům bylo vzato právo přijímat a schvalovat kandidáty; rozhodnutí kontrolovaly a omezovaly orgány, jež byly zcela podřízeny státu; největší drama se týkalo mládeže, která byla odváděna jak od rodin, tak od církve; vrcholem všeho bylo téměř naprosté potlačení legitimního vedení církve. Strategie nové státní moci vůči církvím byla formulována v Návrhu církevního oddělení Ústředního akčního výboru Národní fronty, schváleném 30. srpna 1948 na poradě J. Hendrycha, A. Čepičky, J. Taussigové a zástupců církevní komise Ústředního akčního výboru Národní fronty. Dokument obsahuje celou škálu taktických kroků, kterými mají být církve (především katolická) ovládnuty: využít existujících rozporů mezi hierarchií a nižším klérem (nahradit legální hierarchii umělým všekatolickým sdružením, které by ji ve vztahu k moci i věřícím zastupovalo; za pomocí nové mzdové politiky definované v novém zákoně připoutat duchovní ke státu; prostřednictvím přerušení kontaktů s Vatikánem vytvořit národní katolickou církev, odtrženou od Říma; začlenit řeckokatolickou církev do pravoslavné atd. Dokument sledoval jasný cíl: šlo v první řadě o vztah založený na jednoznačné a vědomé vůli státu, ovládaného komunistickou stranou, církev zlikvidovat. Ve skutečnosti nezůstal z biskupů v Čechách a na Moravě ve funkci ani jeden. Uprázdněné byly arcidiecéze v Olomouci a diecéze v Hradci Králové. Impeditus (zabavený, poutaný) byl litoměřický biskup (statečný monsignor Trochta, který byl propuštěn z vězení v r. 1960, byl v něm od roku 1954, kdy byl odsouzen na 25 let, později byl propuštěn přirozeně mu nebylo dovoleno ujmout se funkce, dále byli impediti biskupové z Brna a Českých Budějovic a především pak arcibiskup pražský. Byli odstraněni administrativními zásahy. Tak jak těsně po válce v rozmezí několika let na biskupské stolce nastoupili, tak mnozí českoslovenští biskupové v rozmezí několika let pozemský svět opustili. Biskupská úmrtí načal nitranský apoštolský administrátor Eduard Nécsey, který byl vysvěcen za války. Několik týdnů před smrtí byl jmenován titulárním arcibiskupem. Slovensko tak mělo po dvaceti letech na šest týdnů arcibiskupa. Dne 17. dubna 1969 zemřel trnavský apoštolský administrátor Ambrož Lazík, přesně za měsíc Josef Beran. Na konci téhož roku je následoval Stanislav Zela. Zemřel a podle jeho přání se pohřební obřady vyhnuly Olomouci. Pro Život farností č.2 Strana 5 / 14

6 kolaborantské vedení arcidiecéze to byla poměrně velká ostuda. Zásadním zlomem se stal rok 1972; tři biskupská úmrtí přiměla Svatý stolec k ústupkům ohledně biskupských jmenování. Nejdříve zemřel Karel Skoupý, pohřben byl na vlastní přání mezi občany města na brněnském ústředním hřbitově. Za tři měsíce zemřel poslední slovenský římskokatolický biskup konsekrovaný před r. 1950, v době úmrtí poslední biskup se státním souhlasem, rožňavský Robert Pobožný. O den později zemřel českobudějovický Josef Hlouch. Den před smrtí se Josef Hlouch střetl s krajským církevním tajemníkem Leo Drozdkem, který požadoval přeložení a propuštění dalších kněží (již v červnu 1971 byl biskup např. přinucen odvolat z funkce svého sekretáře Miloslava Vlka. Za další necelé dva roky zemřel za obdobných okolností kardinál Štěpán Trochta. Dne 5. dubna 1974 se vrátil z pražské nemocnice do Litoměřic a měl nařízený absolutní klid. Byl však přinucen přijmout opilého krajského církevního tajemníka Karla Dlabala, který na kardinála křičel a vyhrožoval mu, aby ho donutil k rozhodnutím, jež se týkala některých kněží, zvláště salesiánů, kteří žili v jeho blízkosti. Kardinálův osobní tajemník referoval, že slyšel Dlabala křičet: Ty starý dědku, jestli nevyhodíš všechny tyhle salesiány, zpřelámu ti hnáty Otřesen tímto rozhovorem, šel si kardinál lehnout, údajně se slovy: Myslím, že je to má smrt Ráno byl nalezen v bezvědomí, po převozu do nemocnice odpoledne zemřel. Zvláštní konec toho, který vydržel ponižování a nelidské utrpení v nacistických a komunistických lágrech. Podivná doba, kdy biskupové a kardinálové římskokatolické církve umírají po rozčilení z rozhovoru se státním úředníkem, který je v alkoholovém opojení, pod výhružkami fyzického násilí nutí k nepřijatelným rozhodnutím. Ačkoli se státní orgány snažily co mohly, aby se kardinálův pohřeb nestal protirežimní manifestací a aby se jej neúčastnilo velké množství věřících, všemu zabránit nemohly. Do Litoměřic tak mj. přijeli tři kardinálové vídeňský Franz König, berlínský Alfred Bengsh a krakovský Karol Wojtyla (kardinál Wyszynski byl vrácen z hranic zpět do Polska), apoštolský nuncius Luigi Poggi a další biskupové. Příjezdové cesty do Litoměřic byly blokované, účastníci pohřbu byli kontrolováni, byl zakázán pohřební průvod městem, z kardinálovy rodné vsi Francovy Lhoty kromě rodiny přijelo vlakem jen asi 30 lidí, protože autobus nebyl povolen, aby se šetřilo benzínem. Rodáci poté na hřbitově zasypali kardinálovu rakev prstí z jeho rodné vsi. Mši za zesnulého sloužil pražský administrátor Tomášek, další čeští ordináři koncelebrovali. Koncelebrace a veřejná vystoupení byly naopak zakázány všem zahraničním kardinálům a biskupům. I přes zákaz projevu si však nad Trochtův hrob stoupl Karol Wojtyla, budoucí papež a se spolubratrem se rozloučil a ve své řeči ho nazval mučedníkem. Tato fakta slouží pro povzbuzení a růst svornosti, lásky a katolického přátelství. Nemůžeme samozřejmě zločin, hřích, v žádném případě schvalovat. To ale nemá co dělat s myšlenkou nenávisti vůči tomu, kdo to zlo způsobil. Křesťanský postoj je nenávidět hřích, ale hříšníka milovat! Záleží ovšem i na dobré vůli z druhé strany, ale tu se máme všemožně snažit probudit, podpořit, třeba i projevem důvěry bez naivity a slepé nekritičnosti vůči pokryteckému podbízení. Mons. Karel Otčenášek. Mgr.Vladimír Měřínský (pokračování příště) Účinný lék na naše bolesti: NOVÉNA ODEVZDÁNÍ Přes všechny vymoženosti, které nám současnost nabízí, přes všechny prostředky, které máme, aby nám ulehčovaly a zpříjemňovaly život a navzdory nejrůznějším zdrojům informací a návodů, jak řešit veškeré možné situace, stále a dokonce možná stále více - pociťujeme, jak jsme unaveni, nešťastní, zmatení, jak padáme pod tíhou starostí, bolestí, všelijakých zranění, prázdnoty, neřešitelných problémů A my jen ztrácíme čas: na jedné straně nicneděláním, na straně druhé snahami uspořádat věci jen svými silami. Jak často ale zjišťujeme, že jsou to pokusy marné a my se divíme, jak je to možné, vždyť jsme to mysleli tak dobře a kolik času a energie jsme těm problémům věnovali Kde se stala chyba? Na co jsme zapomněli? Odpověď je jediná a jasná: na Boha. Kdo víc a lépe může rozumět našim trápením, nepokojům, obavám, touhám a všemu, co se uvnitř každého z nás skrývá, než Ten, který nám život dal, než Ten, který si nejvíc přeje naše štěstí, pokoj, radost... Nejen přeje, On nám je také může a chce dát. Pro svou velkou lásku k nám, pro svou všemohoucnost, pro své milosrdenství. Pak je jen na nás, jestli si budeme schopni tuto skutečnost Život farností č.2 Strana 6 / 14

7 uvědomit, přijat ji a zda budeme ochotni otevřít náš výsostný prostor a pozvat Jej do něj. Dát mu absolutní důvěru, aby všechno převzal do svých rukou. Zpočátku to nebude vůbec jednoduché vzdát se svého já, svých vlastních představ, nápadů, někdy se bude zdát, že se potíže ještě zhoršují, místo aby se zlepšovaly, bude třeba znovu odolávat pokušením řešit problémy svým vlastním úsilím, bude třeba znovu a znovu obnovovat víru v Boha. Když ale přese všechno dokážeme vše odevzdat do Boží péče a modlit se Pane, staň se vůle Tvá, já ti věřím, dějí se zázraky Kdo udělali takovou zkušenost, mohli by vyprávět. Jsou to i lidé kolem nás a nejsou ojedinělí. Jednou z možností, které mohou vést k naší proměně, a kterou většina z nás pro naše vnitřní osvobození a uzdravení tolik potřebujeme, je novéna Odevzdání. Je to útlá brožurka a její přečtení nám vezme skutečně jenom několik málo minut dne. O to víc je vzácná, o to víc je opravdová a účinná, o to víc stojí za to o ní přemýšlet. Novéna bude k dispozici na obvyklých místech s tiskovinami ve všech našich kostelech. Pořad bohoslužeb v únoru farnost Újezd /JM, HM/ 1. února : Úterý Dr.: Za + prarodiče Opravilovy, Ludmilu Opravilovu a dar zdraví pro živou rodinu 2. února : Středa Uvedení Páně do chrámu Za děti, které půjdou k 1. sv. přijímání Na dobrý úmysl Am 3. února : Čtvrtek Sv. Blažeje, biskupa a muč. 4. února : Pátek První pátek v měsíci únoru Dr.: Za manžele Častulíkovy a duše v očistci Za Zdeňka Šafaříka, rodiče z obou stran, pomoc a ochranu Panny Marie pro živou rodinu Za + Otýlii Fiodorovu, syna, snachu, rodiče z obou stran, jejich děti, dar zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu An 5. února : Sobota Sv. Agaty, panny a mučednice 6.30 Új.: Lo.: Za + Františku a Jana Hábovy, jejich rodiče, pomoc a ochranu Boží pro živou rodinu Za + Agátku Vaňatkovu, + manžela a duše v očistci ŠF 6. února : Neděle 5. neděle v mezidobí Sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků 7.00 Új.: 8.15 Sl.: 9.40 Új.: Dr.: Za rodiče Obadalovy, syna Josefa, vnuka Pavla, duše v očistci a Boží požehnání pro živou rodinu Za + Ludmilu a Antonína Belžíkovy, jejich rodiče, duše v očistci a dar zdraví pro živou rodinu Za farníky (sv. křest) Za + rodiče Struškovy, jejich dceru, syna, dva zetě s prosbou o dar zdraví a Boží pomoc pro živou rodinu An ZvV Ra MJ 7. února : Pondělí Za Stanislava Trčku, Františka a Aloisii Trčkovu, Annu Janošovu, Martu a Jana Machů, duše v očistci a Boží požehnání pro živé rodiny On Život farností č.2 Strana 7 / 14

8 8. února : Úterý 9. února : Středa 10. února : Čtvrtek Sv. Scholastiky, panny Dr.: Za + rodiče Obadalovy, bratra, švagra, Pavla, ochranu a pomoc Boží pro živou rodinu Za + Jana Polčáka, rodiče z obou stran, jejich děti a dar zdraví pro celou rodinu Dr.: Za rodiče Struškovy, dítě, dceru, zetě, vnučku, duše v očistci a dar zdraví pro celou rodinu Ov 11. února : Pátek Panny Marie Lurdské 12. února : Sobota Sobotní památka P M 6.30 Új.: Lo.: Za + Františka Pavelku, + bratra, + rodiče Pavelkovy, jejich + vnuka Rostislava, duše v očistci a Boží ochranu pro živou rodinu Za + Josefa Machů, zetě Aloise, dvoje rodiče, duše v očistci, Boží požehnání a ochranu pro živé rodiny Za + rodinu Petřvalskou, Zajíčkovu, dar zdraví a Boží požehnání pro obě živé rodiny Za + Františka a Anežku Beňkovy, Boží pomoc a ochranu pro živou rodinu MJ Pe 13. února : Neděle 6. neděle v mezidobí 7.00 Új.: 8.15 Sl.: 9.40 Új.: Dr.: Za + Františka Kozubíka (k nedožitým 90 narozeninám), manželku, syna Josefa, dar zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu Za + Miroslava Váňu (výroční mše sv.) Za + Vlastu Frýželkovu (výroční mše sv.) Na poděkování za 50 let manželství s prosbou o dar zdraví a Boží požehnání do dalších let Ma Pe Am Ov 14. února : Pondělí - Úmrtí sv. Cyrila v Římě 15. února : Úterý 16. února : Středa 17. února : Čtvrtek Sv. Alexia a druhů Za rodiče Hlavičkovy, syna Vladimíra, jeho vnuka, dar zdraví, ochranu a pomoc Boží pro živou rodinu Dr.: Za + rodiče Bodlákovy, dva syny, dva zetě, snachu, dar zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu Za rodiče Machů, syna Oldřicha a Boží požehnání pro živou rodinu Za + P. Františka Petrů, jeho + rodiče, sourozence, přibuzné a duše v očistci Dr.: Za Emílii Častulíkovu, manžela, rodiče z obou stran a sourozence On Pe 18. února : Pátek Za + Boženu a Ludvíka Zvonkovy, jejich + rodiče, duše v očistci a dar zdraví pro živou rodinu Za dvoje + rodiče Váňovy, jejich vnuka, duše v očistci, pomoc a ochranu Boží pro živou rodinu 19. února : Sobota 6.30 Új.: Na poděkování Pánu Bohu za 70 let života, s prosbou Ku ZvV Život farností č.2 Strana 8 / 14

9 Sobotní památka Panny Marie 20. února : Neděle 7. neděle v mezidobí Lo.: 7.00 Új.: 8.15 Sl.: 9.40 Új.: Dr.: o ochranu a Boží pomoc pro živou rodinu Za rodiče Repákovy, tři syny, rodinu Golisovu a ochranu Panny Marie pro živou rodinu Za + Karla Mozgvu (k nedožitým padesátinám) Za farníky Za + Milana Kamenčáka (výroční mše sv.) Za starší občany z Drnovic An ZvV MJ KJ 21. února : Pondělí Sv. Petra Damianiho, biskupa 22. února : Úterý Svátek Stolce sv. Petra 23. února : Středa Sv. Polykarpa, biskupa a muč. 24. února : Čtvrtek 25. února : Pátek 26. února : Sobota Sobotní památka Panny Marie 27. února : Neděle 8. neděle v mezidobí 28. února: Pondělí Za Vojtěcha Kořenka, živou a + rodinu Kostkovu, Hovězákovu a Chromčákovu Dr.: Za rodiče Machučovy, děti, vnuka Miroslava, ochranu a pomoc Boží pro živou rodinu Za rodiče Stružkovy, Antonína Fojtíka a jeho rodiče Za + Františka Machů, sestru, dvoje rodiče, duše v očistci, dary Ducha svatého a Boží ochranu pro živé rodiny Dr.: Za Aloise Maniše, dceru Marii, rodiče z obou stran a duše v očistci 6.30 Új.: Lo.: 7.00 Új.: 8.15 Sl.: 9.40 Új.: Dr.: Za + rodiče Častulíkovy, syny, švagra a Boží požehnání pro živé rodiny Za + Irenu Kozubíkovu, živou a + rodinu Za Josefa a Vlastu Mikulkovy, dceru Lenku, rodiče Mikulkovy, bratra Stanislava s manželkou, dceru Marii a Boží požehnání pro živou rodinu Za + Bohumila Trochtu, S.M. Annu Šútovu a duše v očistci Za + Josefa Repatého, rodiče Repaté, Nášelovy, bratra Milana a živou rodinu Za + Radka Fiodora (výroční mše sv.) Za + rodiče Zvončákovy, + sourozence, rodiče z obou stran a Boží požehnání pro živou rodinu Za + Františku Svobodovu, + manžela, švagra a duše v očistci Za + rodiče Brlicovy, syna Josefa, dar zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu On MJ Pe ŠF Ku Mě Am KJ On Život farností č.2 Strana 9 / 14

10 Pořad bohoslužeb v únoru farnost Horní Lhota 2. února : Středa Uvedení Páně do chrámu 3. února : Čtvrtek Sv. Blažeje, biskupa a mučedníka 4. února : Pátek První pátek v měsíci únoru 5. února : Sobota Sv. Agaty, panny a mučednice 6. února : Neděle 5. neděle v mezidobí Sv. Pavla Mikiho, a druhů,muč. 7. února : Pondělí 10. února : Čtvrtek Sv. Scholastiky, panny 12. února : Sobota Sobotní památka Panny Marie Za děti, které půjdou k prvnímu svatému přijímání Za + Aloise Chupíka, jeho rodiče, duše v očistci, Boží pomoc a ochranu pro živou rodinu Za + rodinu Vojáčkovu, Heinzovu a Boží ochranu pro celou živou rodinu Za členy živého růžence Sehradice: Za + Oldřicha Kovaříka, celou živou a + rodinu Za + Františka Petráše (5. výročí), dvě sestry, jejich rodiče, dva švagry, Boží pomoc a ochranu Panny Marie pro celou živou rodinu Za Cyrila Koutného, zetě Stanislava, rodič Urbánkovy a syna Za + Ludvíka a Marii Masařovy, dva + bratry, dvoje rodiče, duše v očistci, živou a + rodinu 13. února : Neděle 6. neděle v mezidobí Za rodinu Manduchovu, Novosadovu, Váňovu, duše v očistci a ochranu pro živou rodinu Za farníky (sv. křest) 14. února : Pondělí - Úmrtí sv Sehradice: Cyrila v Římě 17. února : Čtvrtek Sv. Alexia a druhů Za + Františka a Marii Masařovy, dar zdraví a Boží ochranu ro 19. února : Sobota Sobotní památka Panny Marie 20. února : Neděle 7. neděle celou živou rodinu Se 31(chybí úmysl) Za + Bohumila Hubáčka, rodiče a bratra Za + Františka Mikulce, syna, rodiče z obou stran, duše v očistci a Boží ochranu pro živou rodinu Život farností č.2 Strana 10 / 14

11 v mezidobí 21. února : Pondělí Sv. Petra Damianiho, biskupa 24. února : Čtvrtek 26. února : Sobota Sobotní památka Panny Marie 27. února : Neděle 8. neděle v mezidobí 28. února: Pondělí Sehradice: Za + Marii a Františka Latinákovy, za celý rod, duše v očistci a ochranu Boží pro živé rodiny Za + Josefa Čechmánka, Annu Holasovu, celou živou a + rodinu Za + Františka a Marii Juránkovy, duše v očistci, živou a + rodinu 6.55 Za + Adolfínu a Aloise Petrů, Adolfa a Marii Petrášovu, syna Josefa a manželku, ostatní + rodinu, duše v očistci a dar zdraví pro živou rodinu 9.30 Za Marii Žebráčkovu, rodiče z obou stran a Boží ochranu pro živou rodinu Sehradice: Na poděkování za dožití životního jubilea s prosbou o Boží požehnání do dalších let pro celou rodinu Paradox Dnes máme větší domy a menší rodiny. Víc vymožeností, ale míň času. Máme víc titulů, ale míň zdravého rozumu. Víc vědomostí, ale míň soudnosti. Máme víc odborníků, ale také víc problémů. Více zdravotníků, ale méně starostlivosti. Utrácíme příliš bezstarostně. Smějeme se málo. Jezdíme rychle. Zlobíme se brzy, udobřujeme pozdě. Čteme málo, televizi sledujeme hodně a modlíme se velmi zřídka. Znásobili jsme naše majetky, ale zredukovali naše hodnoty. Mluvíme mnoho, milujeme málo a podvádíme příliš často. Učíme se, jak vydělat na živobytí, ale ne jak žít. Přidali jsme roky životu, ale ne život rokům. Máme vyšší budovy, ale nižší charaktery. Širší dálnice, ale užší obzory. Kupujeme víc, těšíme se z toho míň. Cestujeme na měsíc a zpět, ale máme problém přejít přes ulici navštívit sousedy. Život farností č.2 Strana 11 / 14

12 Dobýváme venkovní vesmír, ale vnitřní ne. Rozbili jsme atom, ale ne naše předsudky. Píšeme víc, učíme se míň. Plánujeme víc, dokončujeme míň. Naučili jsme se pospíchat, ale ne čekat. Máme vyšší platy, ale nižší morálku. Vytvořily jsme víc počítačů pro víc informací a abychom vytvořili víc kopií, ale méně komunikujeme. Máme vyšší kvantitu, ale nižší kvalitu. Tohle je čas rychlého stravování a pomalého trávení, vysokých mužů a nízkých charakterů Víc volného času a méně zábavy... Maria, pomož * * * Spasitel učil především dvěma věcem: dobrotě ducha a pokoře srdce. První slouží k přemáhání zla, kterým trpíme, druhá chrání dobro, které konáme. Sv. Albert Veliký Život farností č.2 Strana 12 / 14

13 Pololáník Zdeněk (1935) JMÉNA Z KANCIONÁLU (pokračování) Zdeněk Pololáník narozený 25. října 1935 v Brně je český hudební skladatel, varhaník a pedagog vystudoval brněnskou konzervatoř ve varhanní třídě prof. Josefa Černockého a skladatele a hobojisty Františka Suchého. Poté v rodném městě absolvoval ještě skladbu na Janáčkově akademii múzických umění v Brně ( ) u profesorů Viléma Petrželky a Theodora Schaefera. Je autorem více než 700 hudebních děl, v nichž dominují skladby duchovní psané k praktickým liturgickým účelům i ke koncertnímu provedení (společně s biskupem Josefem Hrdličkou napsal také řadu písní v Kancionálu). Je rovněž autorem více než sto padesáti opusů či čtyř set padesáti děl scénické, televizní i filmové hudby (Lev s bílou hřívou, Člověk proti zkáze, Opera na vinici, Žert, Katapult, Synové a dcery Jakuba skláře apod.), a také baletů. Duchovní hudba je oblast, které věnuje v průběhu celého uměleckého života skladatel svou pozornost - v nejširším záběru od prosté, každodenní chrámové hudby, až po velká díla. Do koncertní duchovní hudby patří zejména celovečerní oratorium na Šalamounův hebrejský text Šír haš-širím pro sóla, smíšený sbor a velký symfonický orchestr na kompletní text Písně písní v hebrejském originále. Další skladby z této oblasti jsou zhudebněné texty Žalmů v nejrůznějších podobách vokálního a nástrojového obsazení (Cantus psalmorum, Andělské poselství světu, Cantus laetitiae, Velikonoční cesta, Nabuchodonosor, Poselství vánoc, Koleda, Adventní písně a sbory atd.). V jeho tvorbě mají svoje místo též varhany jako sólový nástroj (Sonata bravura, Sonata laetitiae, Esultazio e pianto, Burlesca) či s klavírem (Variace pro varhany a klavír, Dodici preludii). Četné skladby pro varhany jsou dokladem skladatelovy invence, ale i důkazem důvěrné znalosti všech technických a interpretačních možností tohoto nástroje, který sám mistrovsky ovládá. Po roce 1989 působil jako varhaník v brněnské katedrále sv. Petra a Pavla a založil na JAMU oddělení duchovní hudby. Jeho skladby se stále hrají nejen v pětadvaceti zemích Evropy, ale i v Japonsku, Spojených státech amerických, Rusku, či na Novém Zélandu. V roce 2001 byl na Velehradě oceněn Řádem sv. Cyrila a Metoděje. Zdeněk Pololáník žije a tvoří v Ostrovačicích u Brna, kde mu obec udělila Čestné občanství. Do Kancionálu je zařazeno od tohoto autora 18 žalmových odpovědí a 16 písní. Prof. Pukl Josef (1921) Tento významný varhaník, klavírista, hudební pedagogie narodil 5.února 1921 v Nevojicích u Vyškova. Vystudoval varhanní hru na brněnské konzervatoři u Františka Michálka ( ) a následně obor klavír u Jaroslava Kvapila na téže škole ( ). V letech si doplnil své vzdělání studiem varhanní hry ve třídě Františka Michálka na JAMU. Velmi různorodá byla jeho koncertní činnost. Kromě vlastních sólových koncertů působil ve Státní filharmonii Brno jako hráč na klávesové nástroje (varhany, klavír, cembalo, celestu). Byl také varhanním a klavírním korepetitorem několika pěveckých sborů (Moravan, Foerster, Krásnohorská, Rastislav Blansko) a některých sólistů (Zdeněk Kroupa, Cecílie Strádalová, manželé Baarovi). Jeho repertoár tvořily skladby všech slohových období. Velký počet skladeb též premiéroval, své Život farností č.2 Strana 13 / 14

14 kompozice mu věnovali např. někteří brněnští autoři. Vedle koncertování spolupracoval také při stavbě některých varhan vypracovával dispoziční návrhy a dohlížel na jejich stavbu jako organolog brněnské diecéze.významná byla i jeho pedagogická činnost. Nejdříve vyučoval v letech na Lidové škole umění Jaroslava Kvapila v Brně (klavír, varhany), působil externě na konzervatoři v Brně (varhany, improvizace), mezi léty již jako interní zaměstnanec na téže škole ( vedoucím varhanního oddělení). V letech byl pověřen výukou klavírní praxe a varhanní improvizace na JAMU. Vyškolil více než 40 studentů, kteří se uplatnili v různých hudebních oborech. Do Kancionálu byly zařazeny 4 písně s jeho varhanním doprovodem (Matka pláče, Blíž k Tobě Bože můj, Ty mocný, silný, veliký a Buď ve svátosti). Zprávy a informace Adorační den v Horní Lhotě bude ve Čtvrtek 10. února. Tříkrálová sbírka na Charitu. V sobotu 8. ledna proběhla také v našich farnostech tříkrálová sbírka na Charitu. V Sehradicích bylo vybráno ,--; v Horní Lhotě ,--; v Dolní Lhotě ,--; v Újezdě ,--; ve Vysokém Poli ,--; ve Slopném ,--v Loučce ,-- a v Drnovicích ,-- Kč. Všem dobrodincům upřímné Pán Bůh zaplať za jejich štědré dary. Dík patří také dětem - koledníkům a jejich vedoucím. 2. února, o svátku Uvedení Páně do chrámu si při mši svaté ve farním kostele posvětí své křestní svíce děti, které letos přistoupí k prvnímu svatému přijímání. Všechny tyto děti budeme provázet svými modlitbami. Světový den nemocných února o svátku Panny Marie Lurdské. V našich farnostech při této příležitosti nabídneme starším a nemocným lidem v rámci společného udělování svátost pomazání nemocných. Otec Kryštof zve na biblickou hodinu, která se koná vždy jednou za 14 dnů v pondělí v Sehradicích a ve čtvrtek v Horní Lhotě vždy po mši svaté. Blíže v nedělních ohláškách. Manželské večery pořádá Centrum pro rodinu ve Valašských Kloboukách. Podrobnosti na vývěskách kostelů. Víkend pro seniory ve dnech března na Velehradě. Přihlásit se je možné telefonicky, nebo písemně na adrese: Marie Budínová, Prostřední 437, Otrokovice, tel.: Bližší informace na faře. S K U P I N Y Ú K L I D U V kostelích újezdské farnosti v únoru 2011: Dat. : Újezd : Drnovice : Slopné 5.2.: : : : Život farností č.2 Strana 14 / 14

Společný zpravodaj farnosti Újezd a Horní Lhota. Vydává farní úřad pro potřebu svých farníků. KDY JSOU VÁNOCE?

Společný zpravodaj farnosti Újezd a Horní Lhota. Vydává farní úřad pro potřebu svých farníků. KDY JSOU VÁNOCE? ROČNÍK: IV Vánoční číslo 2010 č. 12 Společný zpravodaj farnosti Újezd a Horní Lhota. Vydává farní úřad pro potřebu svých farníků. KDY JSOU VÁNOCE? Když se ráno probudíš s přáním milovat Boha a s ním milovat

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí 29.12. Úterý 30.12.

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí 29.12. Úterý 30.12. Svátek sv. Rodiny Ježíše, Marie a Josefa 28.12. 10:45 Za Jaroslava Melichara a syna 29.12. 30.12. 31.12. Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Jakešovu a duše v očistci

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

Kostelníček. Kostel v roce 1983. Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014. Přítomni:

Kostelníček. Kostel v roce 1983. Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014. Přítomni: Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014 Přítomni: O. Jacek, Vladimír Prečan, Martin Lovecký, Gabriela Winklerová, Lenka Příborská Program: 1. Cyrilometodějská pouť 5. 7. 2014 - příprava podia, příprava mše

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY Jedna z nejvýznamnějších sakrálních památek jižního Valašska je zasvěcená naším národním patronům apoštolům svatému Cyrilu a Metoději. Průvodcovská služba:

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU 1. Poslání a úkoly farní pastorační rady Farní pastorační rada (dále jen farní rada) je společenství

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno občanské sdružení pastorace VŠ studentů organizace vzdělávacích, kulturních,

Více

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL 3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL Ve třetím Božím přikázání nám Pán Bůh ukládá, abychom jeden den v týdnu zvláštním způsobem zasvětili jemu. Všichni lidé na světě za všech dob měli jeden

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel Antonín Dvořák 1841-1904 světoznámý hudební skladatel Kořeny slavného hudebníka Dvořákova rodina žila od roku 1818 v Nelahozevsi (střední Čechy). Všichni Antonínovi předci z otcovy strany byly řezníci

Více

Katedrála Svatého Ducha řím. katol.

Katedrála Svatého Ducha řím. katol. V HRADCI KRÁLOVÉ Katedrála Svatého Ducha řím. katol. Karla Tomana, 500 03 19.00 Zvony zvoní napříč časem Vyzvánění katedrálních zvonů 19.10 Přivítání návštěvníků Noci kostelů 19.15 Duchovní a varhanní

Více

PŘEMYSLOVSKÝ STÁT. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012

PŘEMYSLOVSKÝ STÁT. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012 PŘEMYSLOVSKÝ STÁT Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace s počátky vzniku českého státu, vláda přemyslovských knížat Prezentace slouží k názornému výkladu

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 27.1.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov ŘÍJEN 2011 Modlíte se roztržitě? Pak hlavu vzhůru! I umět řídit vyžaduje čas a praxi Pokud máte s modlením stejné zkušenosti jako já, pak hlavu vzhůru, mám pro

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 18. února 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Martásková Libuše 10.30 10.45 Přestávka

Více

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Monografie Bagin, A.: Apoštolové Slovanů Cyril a Metoděj. Praha : Česká katolická Charita, 1982. 164 s. Bartůněk, V.: Soluňští

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Období reálného socialismu. Mgr. Martin Klapetek, Ph.D. KfiTF JU

Období reálného socialismu. Mgr. Martin Klapetek, Ph.D. KfiTF JU Období reálného socialismu Mgr. Martin Klapetek, Ph.D. KfiTF JU Vztah k náboženství na okraji 1, základní parametry vztahu české společnosti k náboženství již z období 1918-1928 2, lidová strana součástí

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

FARNÍ LISTY MARIA, POMOZ, PŘIŠEL ČAS MILOSTNÁ MATKO, SLYŠ NÁŠ HLAS. V NEBEZPEČÍ A STRÁDÁNÍ LIDSKÁ KDE SÍLA BEZMOCNÁ, NEOSLYŠ PROSEB DÍTEK SVÝCH,

FARNÍ LISTY MARIA, POMOZ, PŘIŠEL ČAS MILOSTNÁ MATKO, SLYŠ NÁŠ HLAS. V NEBEZPEČÍ A STRÁDÁNÍ LIDSKÁ KDE SÍLA BEZMOCNÁ, NEOSLYŠ PROSEB DÍTEK SVÝCH, FARNÍ LISTY květen 2014 MARIA, POMOZ, PŘIŠEL ČAS MILOSTNÁ MATKO, SLYŠ NÁŠ HLAS. V NEBEZPEČÍ A STRÁDÁNÍ PŘÍMLUVA TVÁ NÁS OCHRÁNÍ. LIDSKÁ KDE SÍLA BEZMOCNÁ, TVÁ KYNE RUKA POMOCNÁ. NEOSLYŠ PROSEB DÍTEK SVÝCH,

Více

Farní listy. Vsetín, Horní nám. 134 www.farnost-vsetin.ic.cz; favsetin@ado.cz. Máj Mariin měsíc

Farní listy. Vsetín, Horní nám. 134 www.farnost-vsetin.ic.cz; favsetin@ado.cz. Máj Mariin měsíc Farní listy Květen 2013 Vsetín, Horní nám. 134 www.farnost-vsetin.ic.cz; favsetin@ado.cz Máj Mariin měsíc Máj měsíc obzvláště zasvěcený Boží Matce. V těchto dnech v českých kostelech a u různých Božích

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Co by měl znát pracovník Charity

Co by měl znát pracovník Charity 1 Co by měl znát pracovník Charity OBSAH: Úvod..2.s. Charita Česká republika 2.s. Struktura Charity..23.s. Diecézní charita Litoměřice 45.s. Jaký by měl být charitní pracovník?...6.s. Propagace Charity...6.s.

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Dotazník pro české starokatolíky

Dotazník pro české starokatolíky Milé sestry, milí bratři, Dotazník pro české starokatolíky tento dotazník slouží ke zmapování potřeb a přání českých starokatolíků a dále ke zjištění nedostatků a problémů, které věřící ve své církvi pociťují.

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady

Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady září 2012 červen 2013 Naše farnost je typickou pražskou farností, tzn. že kromě katolíků, majících trvalý nebo přechodný pobyt na území

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 1 číslo 6 září 2008 SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU NA HALENKOVĚ Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov bude dne 26. 9. 2008 ve 13.00 hod. slavnostně

Více

Novéna k Panně Marii Lurdské

Novéna k Panně Marii Lurdské Novéna k Panně Marii Lurdské Ať by byla naše situace mnohdy i beznadějná, touto novénou vždy získáme zvláštní milosti, které nám přinesou klid a posilu. Je však důležité, abychom si uvědomili, že její

Více

6/2013 ČERVEN. P. Zdzislaw CIESIELSKI. Slovo kněze. www.farnostcechtice.cz

6/2013 ČERVEN. P. Zdzislaw CIESIELSKI. Slovo kněze. www.farnostcechtice.cz Slovo kněze V červnu budeme v liturgii slavit Nejsvětější Srdce Ježíšova. Slovo Boži mluv o Božském Srdci v podobenství o ztracené ovci. Člověk má u Boha velikou hodnotu. Má také radost, když se člověk

Více

2. třída - Poznáváme Boží lásku

2. třída - Poznáváme Boží lásku 2. třída - Poznáváme Boží lásku Vazba učiva 2. ročníku na klíčové kompetence: Kompetence k učení V tematickém celku věnovaném stvoření a počátkům dějin spásy žáci získávají základy lidského a křesťanského

Více

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci 2013 Diakonie Českobratrské církve evangelické je jednou z nestátních organizací poskytujících sociální, zdravotní, pastorační a vzdělávací služby v České republice. V přímé péči denně pomáhá tisícům klientů

Více

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI OBSAH: Preambule Oddíl A. Výchova a vzdělávání v církvi Čl. 1 Zásady a cíle výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 2. Obsah výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 3. Zaměření výchovy

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA 2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA C)Počátky našeho písemnictví 5)Literatura předhusitská a husitská (konec 14. století - polovina 15.století) C) POČÁTKY NAŠEHO PÍSEMNICTVÍ (polovina 9.století- počátek 15.století)

Více

Farní časopis farností Vlachovo Březí, Dub, Předslavice

Farní časopis farností Vlachovo Březí, Dub, Předslavice Fiat Farní časopis farností Vlachovo Březí, Dub, Předslavice ADVENT Bděle jednat znamená porozumět, uctivě se k někomu či něčemu chovat. Bdělost souvisí s probuzením. Kdo bděle pozoruje svůj dech, kdo

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

V Á N E K. Ztráta svátosti pokání

V Á N E K. Ztráta svátosti pokání Ročník 09, číslo 10, 1.12.2013 Zpravodaj farnosti Protivanov V Á N E K Ztráta svátosti pokání Nedávno jsem četl pěknou studii od kardinála Joachima Meisnera, arcibiskupa z Kolína, který se zamýšlel, proč

Více

37. DSM Litoměřice 15. 3. 2008. Dominik Fišer http://www.doser.cz, dominik.fiser@seznam.cz

37. DSM Litoměřice 15. 3. 2008. Dominik Fišer http://www.doser.cz, dominik.fiser@seznam.cz Křesťanské weby 37. DSM Litoměřice 15. 3. 2008 Dominik Fišer http://www.doser.cz, dominik.fiser@seznam.cz Co můžete (ne)očekávat? nahlédneme, co zajímavého může mladý člověk najít na českém křesťanském

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

Střešovický. evangelík. na říjen 2013

Střešovický. evangelík. na říjen 2013 Střešovický evangelík na říjen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Náboženství Ročník: Prima Očekávané školní výstupy (kompetence) Učivo (osnovy) Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)

Více

JSME POVOLÁNI KE SVATOSTI

JSME POVOLÁNI KE SVATOSTI LISTOPAD 2006 11 ROČNÍK V. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Měsíčník farnosti Horní Lhota. Vydává farní úřad Horní Lhota pro potřebu svých farníků

Více

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V TŘEBÍČI B r á f o v a 3 3, 6 7 4 0 1 T ř e b í č Tel.: 568 841 068 trebic@evangnet.cz www.trebic.evangnet.cz SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 Milí bratři

Více

Pak je tady pro Tebe. V životì jde o víc!

Pak je tady pro Tebe. V životì jde o víc! Hledáš odpovědi na otázky ohledně Boha, víry a smyslu života? Občas se cítíš jak rozkymácená lodička na vlnách tohoto světa? Jsi smutný a potřebuješ povzbuzení? Nenašel jsi ještě živou víru? Toužíš zažít

Více

Klasické náměty ve výtvarném umění

Klasické náměty ve výtvarném umění Narození Ježíše Krista VV-1 Náměty DUM č. 3 tercie osmiletého studia Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdělávání II Mgr. B. Skrbková Gymnázium Sušice Narození Ježíše

Více

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics Věk v letech Statistics Věk v letech N Mean Median 12 18 43,15 38,5 6 5 4 3 Věk v letech 2 1 16 21 25 28 31 34 38 42 45 5 55 59 62 65 68 74 78 Věk v letech Pohlaví muž žena pohlaví Frequency 62 51,7 51,7

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_19 Autor Mgr. Kateřina

Více

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 MONOTEISTICKÁ

Více

Ú N O R 2 0 1 4. Milovaní farníci,

Ú N O R 2 0 1 4. Milovaní farníci, Ú N O R 2 0 1 4 Milovaní farníci, tak jsem se opět rozhodl obnovit vydávání našeho farního plátku. Toto únorové číslo vychází v době, kdy prožíváme liturgické mezidobí, které je svým způsobem zvláštní,

Více

Kalendář farností Drahotuše, Partutovice, Potštát, Jezernice, Loučka, Podhoří 2008 LEDEN

Kalendář farností Drahotuše, Partutovice, Potštát, Jezernice, Loučka, Podhoří 2008 LEDEN 2008 LEDEN 1 Út Nový rok-matky Boží PM. Den modl.za mír 2 St sv. Bazil a Řehoř 3 Čt 4 Pá 5 So 6 Ne Návštěvy nemocných Potštát - Živý Betlém Tříkrálová sbírka Zjevení Páně 7 Po Karneval - Drahotuše - únor

Více

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Autor: Milan Stiller Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CASPO.9.12 Vzdělávací

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

1. Jaký je věřící lid, když z něho vyjmeme hierarchii:

1. Jaký je věřící lid, když z něho vyjmeme hierarchii: Současná situace Božího lidu: Samozřejmě existuje mnoho dobrého ve vztazích Božího lidu. Ne však vše. Z podstaty věci hledání nápravy jevů špatných se věnujeme hlavně věcem negativním. Prosím o zohlednění

Více

Církev a internetové společenské sítě

Církev a internetové společenské sítě Církev a internetové společenské sítě Téměř před 20 lety jsem zahlédl reklamu na mobilní telefony s nápisem: Důležité jsou vztahy, vše ostatní je technika. Myslím, že by to mohla být vůdčí myšlenka vašeho

Více

Úvod ke Křestním obřadům Křest malých dětí

Úvod ke Křestním obřadům Křest malých dětí Úvod ke Křestním obřadům Křest malých dětí Latinsky: Ordo Baptismi parvulorum, editio typica 1969; editio typica altera 1973; nova reimpressio; nova impressio 2003. Česky: Křestní obřady (křest malých

Více

Již v roce 1881 dala královna Saská Karola postavit na počest své matky Louisy, princezny z Vasů, chudobinec pro 12 chudých panství moraveckého.

Již v roce 1881 dala královna Saská Karola postavit na počest své matky Louisy, princezny z Vasů, chudobinec pro 12 chudých panství moraveckého. Již v roce 1881 dala královna Saská Karola postavit na počest své matky Louisy, princezny z Vasů, chudobinec pro 12 chudých panství moraveckého. K ošetřování chudých a nemocných a k vedení chudobince povolala

Více

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě?

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Za napětím v manželství bývá často neochota se omluvit.

Více

pamětní deska na rodný dům Pavla Kristiána koldína

pamětní deska na rodný dům Pavla Kristiána koldína Václav Fiala pamětní deska na rodný dům Pavla Kristiána koldína v Klatovech Carrarský mramor, 155 x 500 cm Klatovy, Pražská 23 2012 Čeněk Vosmík: Pavel Kristián z Koldína, 1924 umělý kámen, schodiště klatovské

Více

M Ě S Í Č N Í K D U B E N 2 0 1 4. Drazí farníci,

M Ě S Í Č N Í K D U B E N 2 0 1 4. Drazí farníci, M Ě S Í Č N Í K ZPRAVODAJ FARNOSTI ŘÍČANY D U B E N 2 0 1 4 Drazí farníci, v druhé polovině měsíce dubna nás čekají velké slavnosti. Vrchol liturgického slavení, tedy posvátné Triduum, slavnost Zmrtvýchvstání

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

S T A N O V Y F A R N O S T I

S T A N O V Y F A R N O S T I S T A N O V Y P A S T O R AČNÍ RADY F A R N O S T I V A R C I D I E C É Z I O L O M O U C K É Po projednání s kněžskou radou Arcidiecéze olomoucké Mons. Jan Graubner, olomoucký arcibiskup, metropolita

Více

Diecézní charita ostravsko-opavská S T A N O V Y. I. Preambule

Diecézní charita ostravsko-opavská S T A N O V Y. I. Preambule Diecézní charita ostravsko-opavská S T A N O V Y I. Preambule Posláním Charity je pomáhat lidem v hmotné, sociální, duševní a duchovní nouzi bez ohledu na rasu, náboženství nebo národnost. II. Název, sídlo,

Více

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň ADVENT 2012 Ejhle, Hospodin přijde

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň ADVENT 2012 Ejhle, Hospodin přijde pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň ADVENT 2012 Ejhle, Hospodin přijde Drazí přátelé, slavností Ježíše Krista Krále nám končí liturgický rok. 1. neděle adventní

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2008/09 zpracováno 24. 8. 2009 PODZIM 2008 6. 9. 2008 Vystoupení na zámku v Rudolticích 11. 9. 2008 Koncert

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Narodila se 19. července 1924 jako dcera rolníka Aloise Zelíka a jeho manželky Anny, rozené Jirsákové, 1. Úvodní modlitba: Viz str. 5.

Narodila se 19. července 1924 jako dcera rolníka Aloise Zelíka a jeho manželky Anny, rozené Jirsákové, 1. Úvodní modlitba: Viz str. 5. 9. DEN Krátký životopis Narodila se 19. července 1924 jako dcera rolníka Aloise Zelíka a jeho manželky Anny, rozené Jirsákové, v Napajedlích č. 302. Navštěvovala mateřskou, obecnou a měšťanskou školu v

Více

KNIHY HŘBITOVA V ŽÍŠOVĚ. 1. vydání září 2008

KNIHY HŘBITOVA V ŽÍŠOVĚ. 1. vydání září 2008 KNIHY HŘBITOVA V ŽÍŠOVĚ 1. vydání září 2008 Poznámky na úvod: Hřbitovní knihy se sestávají z: Ze starší knihy, v kterém byly sepsány relativně starší hroby a starší plátci hrobů Z novější knihy (sešitu),

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze 1

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze 1 Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze 1 Číslo 4 Ročník XV. Duben 2009 Milí farníci a všichni čtenáři Sněženky, postní doba se chýlí ke konci a Velikonoce jsou za dveřmi. Církev nestanovila

Více

Církev bratrská v Ostravě

Církev bratrská v Ostravě Církev bratrská v Ostravě Sborová oznámení DUBEN 2013 PRAVIDELNÝ PROGRAM: ÚTERÝ 9:30 Maminec STŘEDA 15:00 Klub seniorů STŘEDA 18:30 Biblická a modlitební hodina PÁTEK 15:00 Dorost (www.cb.cz/ostrava/archa)

Více

VARHANNÍ KONCERT. Farnost Sezemice a město Sezemice. První koncert na nově zrekonstruované varhany v kostele Nejsvětější Trojice v Sezemicích

VARHANNÍ KONCERT. Farnost Sezemice a město Sezemice. První koncert na nově zrekonstruované varhany v kostele Nejsvětější Trojice v Sezemicích Farnost Sezemice a město Sezemice VARHANNÍ KONCERT První koncert na nově zrekonstruované varhany v kostele Nejsvětější Trojice v Sezemicích Sobota 1. listopadu 2014 v 18.00 hodin Program koncertu: Johann

Více

STANOVY PASTORAČNÍCH RAD ARCIDIECÉZE PRAŽSKÉ

STANOVY PASTORAČNÍCH RAD ARCIDIECÉZE PRAŽSKÉ STANOVY PASTORAČNÍCH RAD ARCIDIECÉZE PRAŽSKÉ (1) Po projednání s kněžskou radou stanovuji, že každá farnost pražské arcidiecéze si má právo zřídit si ve smyslu kán. 536 Kodexu kanonického práva (dále jen

Více

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI:

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: !!POSTNÍ SPECIÁL!! soutěž CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: strana 1 osmisměrka strana 2 životopis o svaté Marii Magdalské strana 3 mše svatá část 1. pokračování strana 4, 5 připravme se na následující mše svaté

Více

Jak se modlit za nevěřícího manžela

Jak se modlit za nevěřícího manžela Jak se modlit za nevěřícího manžela Mo Tizzardová Poděkování Z celého srdce děkuji Jan Hodgeové, která se stala mou přítelkyní, pomohla mi uvědomit si, jak moc mě Bůh miluje, a stála při mně a modlila

Více

ŽIVOT FARNOSTÍ. Žeň je hojná, ale dělníků málo

ŽIVOT FARNOSTÍ. Žeň je hojná, ale dělníků málo ŽIVOT FARNOSTÍ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ročník VI. ČERVEN 2012 č. 6 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více