Páteční křížové cesty v našem kostele v postní době h. Loňské posvěcené kočičky na popelec přineste, prosíme, do neděle

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Páteční křížové cesty v našem kostele v postní době - 16.30 h. Loňské posvěcené kočičky na popelec přineste, prosíme, do neděle 15. 2. 2014."

Transkript

1 Poděkování a rozloučení Tak, jak jsem Vás již v loňském roce informoval, 14. února vyprší mé časné řeholní sliby v Kongregaci misionářů oblátů Panny Marie Neposkvrněné. Nyní je již i jmenován k 1. únoru 2015 můj nástupce zde na Klokotech. Duchovním správcem farností Klokoty a Dražice bude tak, jak se očekávalo, otec Jiří Můčka OMI, kterého nejen znáte, ale věřím, že ho máte i rádi. Již nyní Vás prosím o modlitbu za něj. I když ještě budu do poloviny února na Klokotech (budu mimo jiné zastupovat otce Jiřího v době, kdy bude na exerciciích), chtěl bych již nyní Vám všem poděkovat za všechno dobré, co jsem mohl za více než dva a půl roku mezi Vámi prožít. Upřímné Pán Bůh zaplať za to. Jak jsem již mnohokrát zdůraznil v rozhovorech s Vámi, do Brněnské diecéze se rozhodně nevracím proto, že by se mi na Klokotech nelíbilo. Na Klokoty, Dražice, celé Táborsko a na Vás budu rád vzpomínat - také v modlitbě. I Vás prosím o totéž. Váš P. Pavel Zahradníček OMI Páteční křížové cesty v našem kostele v postní době h povedou Modlitby matek povede CHO povedou omi laici povede Farní rada povedou děti povede Neokatechumenát Velký pátek P. Jiří Můčka, omi venkovní KC h Loňské posvěcené kočičky na popelec přineste, prosíme, do neděle

2 Příprava na Národní eucharistický kongres 2015 na poutním místě Klokoty (Řk. farnost Tábor-Klokoty) O PRVNÍCH PÁTCÍCH OD LEDNA DO ČERVNA 2015 (pozor na změnu v dubnu!): 16:30 svátost smíření + modlitba růžence 17:00 mše svatá s tematickou promluvou o Eucharistii dle témat pro přípravu na Národní eucharistický kongres: EUCHARISTIE A JEDNOTA 2. LEDEN 2015 EUCHARISTIE A SPOLEČENSTVÍ 6. ÚNOR 2015 EUCHARISTIE A SOLIDARITA 6. BŘEZEN 2015 EUCHARISTIE A EVANGELIZACE Pozor!!! Vzhledem k tomu, že 3. duben 2015 je Velký pátek, bude příprava a tematická promluva přesunuta až na druhý pátek v měsíci, tj. 10. DUBNA 2015! EUCHARISTIE A MARIA 1. KVĚTEN 2015 OBNOVENÍ SLAVENÍ EUCHARISTIE 5. ČERVEN 2015 Promluvy o eucharisti podle materiálů, které pro jednotlivé měsíce a témata připravují postupně různé české a moravské diecéze, budou mít kněží Kongregace misionářů oblátů Panny Marie Neposkvrněné - OMI, kteří poutní místo Tábor-Klokoty spravují. 17:45-18:45 Společná adorace 18:45-20:30 Tichá adorace před vystavenou Nejsvětější svátostí Současně je také tak jako každý pátek v roce na poutním místě Klokoty přiležitost ke svátosti smíření až do 20:30 (mimo to se zpovídá od pondělka do soboty vždy od 16:30 do 16:55, tj. před pravidelnou večerní mší svatou). Každý pátek v roce je rovněž od 17:40 do 20:30 možnost adorace před vystavenou Nejsvětější svátostí. V ambitech poutního místa (u vchodu na hřitov) je stůl se samoobsluhou - možností vzít si jako dárek pro sebe nebo pro druhé v libovolném množství (tedy i pro další šíření) výtisky časopisu Milujte se!, které v roce 2015 vycházejí vždy s několika texty o Eucharistii. V lednovém čísle je rozhovor s biskupem Jiřím Paďourem o významu eucharistické adorace, jedno z dochovaných kázání sv. Jana Marie Vianneye o eucharistické úctě a brožurka na vystřižení "Čtrthodinka před Nejsvětější svátostí" od sv. Antonína Marii Clareta. V příštím, tj. květnovém čísle, bude, mimo jiné, velmi působivá povídka Roberta H. Bensona s tématikou síly adorace a modlitby před Nejsvětější svátostí. Tato čísla a také dříve vydaná čísla časopisu Milujte se! si můžete pro další šíření objednat v libovolném množství rovněž na adrese

3 Poslové radosti Ing. Jan Krátoška Všichni jsme koncem roku, alespoň přes média, sledovali Pouť důvěry pořádanou komunitou Taizé. Téměř třicet tisíc mladých Evropanů se sešlo na setkání v Praze. Navštívil jsem hlavní město a viděl velké množství skupinek mladých lidí s batohy, spacáky i karimatkami v podpaží. Zaplavili metro i ulice a na první pohled bylo vidět, že jsou to jiní lidé, než běžně potkáváme. Po setkání na pozvání Českobudějovické diecéze přijelo k nám na Klokoty devět mladých děvčat, která byla v organizačním výboru setkání a u nás v Emauzích strávila pět dní. V pondělí 5. ledna navečer se s nimi uskutečnilo setkání. Trvalo více než dvě hodiny a bylo nanejvýš zajímavé. Vše začalo společnými modlitbami proloženými meditativními písněmi a úryvky z Bible. Následoval krátký film o Taizé, místu ztišení a načerpání sil do dalšího života. Poslední část byla beseda s mladými děvčaty. Připravila malé občerstvení a posedala si na koberec před nás, kteří jsme seděli na židlích. Posléze z tohoto gesta se zcela zřetelně ukázala jejich pokora a jejich vstřícnost. Jsou to vesměs děvčata mezi dvaceti a třiceti roky. Tři jsou z Polska a po jedné z Maďarska, Běloruska, Spojených států, Rumunska, Německa a Francie. Často se vrací do Taizé, kde pomáhají při organizaci akcí pro tisíce mladých lidí. Mohu říci, že jsem nepoznal, která z nich je katolického a která protestantského vyznání. Tři děvčata uměla obstojně česky a jedna z nich dokonce studuje ve Wroclawi český jazyk. Z jejich výpovědí a celkového postřehu z jejich chování a vyjadřování vyplynulo, že jsou poslové radosti, nasazují se pro Pána, důvěřují Stvořiteli a evangelizují. A tak mě napadlo, jak se my ve svém okolí angažujeme ve prospěch Pána, jak evangelizujeme a jsme skutečně solí země, jak zní jeden z podnětů hnutí Taizé pro rok 2015? Přece stále platí: Vy jste sůl země, jestliže však sůl pozbude chuti, čím bude osolena? (Mt 5,13) Historicko-vlastivědné přednášky v Táboře a Husitské muzeum v Táboře ve spolupráci s Českou křesťanskou akademií v Táboře srdečně zvou na přednášku Duchovní toulky Táborskem II. kostely, modlitebny, synagogy Mgr. Ludmila Mikulová Úterý 24. února 2015 v 17:30 přednáškový sál Husitského muzea

4 Tříkrálová sbírka 2015 Mája Šittová V pátek 9. ledna 2015 se čtyři skupinky tříkrálových koledníků vydaly na svoji pouť Pražským sídlištěm. Skupinku vždy tvořily 3 děti (většinou děti navštěvující výuku náboženství na Klokotech) a dospělý vedoucí skupinky. Koledníci v domácnostech zazpívali koledu, zájemcům označili dveře křídou a informovali o účelu sbírky. Dárce pak obdarovali baleným tříkrálovým cukrem a kalendáříkem. Vybrané prostředky použije Charita České republiky na přímou humanitární pomoc doma i v zahraničí (35 %) a 65 % sbírky zůstane ve Farní charitě Tábor, která je použije na své projekty (Dobrovolnické centrum Tábor, Projekt Auritus, humanitární činnost). Veliké poděkování patří všem dárcům, ale také všem koledníkům, kteří se do sbírky zapojili. Do 5 pokladniček, u kterých se vystřídalo 20 dětí (Síčová Tereza, Síčová Veronika, Candrová Nela, Candrová Kristýna, Jech David, Jech Dalibor, Strunová Sára, Havlíková Monika, Hejná Marie, Urbanová Nikol, Urbanová Veronika, Sova Štěpán, Sova Vlastimil, Dvořák Jan, Dušek Jiří, Vocílka František, Vocílková Štěpánka, Janeček Vojtěch, Janeček Josef, Švábová Kristýna) za doprovodu pí Šittové, Sovové, Pecherové, Markétky Frejlachů a Marušky Kulhánkové se dohromady vykoledovalo: na Klokotech a Pražském sídlišti Kč (vloni pokladniček). Celkový výtěžek všech 28 pokladniček (vloni 33) táborských koledníků byl Kč (vloni to bylo Kč). Diecézní charita České Budějovice celkem k Kč. Celková sbírka Charity České republiky vynesla k Kč. Postřehy dětí a vedoucích: - Někteří starší lidé byli rádi, že jsme přišli, někteří už na nás přímo čekali. - Někteří si s námi i zazpívali koledu. - Cizinci, které jsme navštívili, byli také rádi, že poznali naše tradice. - Nepříjemná byla nedůvěra, kterou k nám někteří lidí vyjádřili (kontrola průkazek). - Vykoledovali jsme ještě i plnou igelitovou tašku dobrot. - Někteří ani neotevřeli, někteří nám zavřeli před nosem. - Líbilo se mi, že jsme mohli koledovat. - Líbilo se mi ve výtahu. - Nelíbilo se mi, když jsme šli po schodech.

5 - Ubývá dětí ochotných koledovat a také rodičů vedoucích na doprovod. - Děkujeme o. Pavlovi za požehnání na cestu při Tříkrálové sbírce, J. Pecherové za vyřizování a organizaci, dětem za jejich ochotu a čas, který tomu věnovaly i lidem, kteří přispěli na dobrou věc. Díky Bohu i za dobré počasí, co více jsme si mohli přát. - Líbilo se mi, jak ta jedna paní nám dala úplně všechny peníze, co měla v kapse, tu poslední minci nemohla pořád vylovit. - Líbila se mi ta kasička na koledování, byla hezká. - Líbilo se mi, jak jsme v kostele vystupovali my. Koledování na Pražském sídlišti Česká křesťanská akademie v táboře Vás zve na besedu s promítáním fotografií Z Čech až na konec světa - Svatojakubská poutní cesta na kole i pěšky přednáší František Šesták cestovatel a autor cestopisů pondělí 2. února v 18:00 Poutní dům Emauzy

6 7. 2. v sobotu po mši svaté v Emauzích proběhne rozloučení s o. Pavlem Kdo můžete, přispějte nějakou dobrotou na společný stůl na dárek je možné přispívat u paní Šotkové, v zákristii nebo ve farní kanceláři Příměstský tábor na Klokotech - jarní prázdniny ( února) Příjezdy dětí: 7:00-8:00 program: 8:00-16:00 vyzvedávání dětí: 16:00-17:00 Místo: Klokoty, poutní areál u kostela Nanebevzetí Panny Marie Součástí programu bude výroba masek, maškarní ples, vyrábění, modlitba... Na středu je plánován výlet do Bechyně. Doporučený příspěvek na den: 100 Kč Děti přihlašujte prosíme do 7. února 2015 Marie Šittová , Markéta Frejlachová , neděle sbírka na topení v našem kostele

7 DEKRET, jímž se stanovuje, co je potřeba vykonat pro získání daru odpustků u příležitosti Roku zasvěceného života. Apoštolská penitenciárie ze zvláštního pověření papeže Františka ráda uděluje plnomocné odpustky za tří obvyklých podmínek: svátost smíření, svaté přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce všem jednotlivým členům institutů zasvěceného života i ostatním věřícím, kteří se budou opravdově kát a budou vedeni duchem lásky. Když navštíví určené místo (kterým jsou i Klokoty) a tam se budou veřejně modlit liturgii hodin anebo se po přiměřenou dobu budou věnovat zbožným úvahám zakončeným modlitbou Otčenáš, vyznáním víry v kterékoli schválené formě a zbožnému vzývání blahoslavené Panny Marie (např. modlitbou Zdrávas Maria pozn. red.). Budou ji moci využít od první adventní neděle letošního roku až do 2. února 2016, tj. do dne, kdy se Rok zasvěceného života slavnostně ukončí, s možností obětovat je také za duše v očistci. Administrátorem českobudějovické diecéze bylo stanoveno, že tyto plnomocné odpustky je možné v Roce zasvěceného života získávat na poutním místě Klokoty: na Boží hod, tj. Velikonoce, seslání Ducha svatého, Vánoce; na svátek Uvedení Páně do chrámu a o všech dalších svátcích Páně; na svátek sv. Jana Nepomuckého (16. 5.), Jana N. Neumanna (19. 6.) a sv. Mikuláše (6. 12.); o slavnosti Nanebevzetí P. Marie ; v den patrocinia a výročního dne posvěcení daného kostela; v pondělí svatodušní (ve všech mariánských kostelích a kaplích diecéze). OZNÁMENÍ A POZVÁNÍ z Klokot pondělí -Uvedení Páně do chrámu - přineste si svíčky pondělí ČKA František Šesták Z Čech až na konec světa úterý - svatoblažejské požehnání První pátek v měsíci celodenní adorace v Emauzích h. v kostele h. adorace s modlitbami a zpěvem, h. tichá adorace. Při mši sv. katecheze jako příprava na národní eucharistický kongres. Adorace a svátost smíření v kostele každý pátek h Setkání omi laiků sbírka na topení v našem kostele středa - P. Marie Lurdská udělování svátosti pomazání nemocných středa h. - Emauzy posezení u čaje nad Biblí Emauzy 18 h. Farní rada neděle 16 h. řeckokatolická mše sv o. Zdeněk Čížkovský, omi výročí narození středa - Emauzy h. - Setkání seniorů Emauzy 16 h. Setkání CHO Přehled hospodaření farnosti za rok 2014 bude uveden v dubnovém Fiatu až bude účetnictví zpracováno vikariátní účetní. Již nyní všem upřímné P. Bůh zaplať!

8 KLOKOTY - události - únor neděle 4. neděle v mezidobí mše sv. v 10 h. po-so 17.00, 2.2. pondělí Svátek Uvedení Páně do chrámu (Hromnice) mše sv. v 17 h. žehnání svíček a průvod, přineste si svíčky ne hod. Emauzy -18 h. - přednáška ČKA - Z Čech až na konec světa - František Šesták 3.2. úterý Sv. Blažeje, biskupa a mučedníka mše svatá v 17 h. se svatoblažejským požehnáním Společenství Modlitby matek v h. v Emauzích 4.2. středa h. mše sv. v nemocnici 5.2. čtvrtek Památka sv. Agáty, panny a mučednice 6.2. pátek Památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků První pátek v měsíci - celodenní adorace v Emauzích h., v kostele od h. do h. adorace s modlitbami a zpěvem, h. - tichá adorace svátost smíření h., h. mše svatá v 17 h sobota První sobota v měsíci, po mši sv. požehnání, poté v Emauzích rozloučení s o. Pavlem Emauzy - setkání OMI laiků 8.2. neděle 5. neděle v mezidobí sbírka na topení mše svatá v 10 hod po-pá Příměstský tábor na Klokotech - jarní prázdniny úterý Památka sv. Scholastiky, panny středa Panny Marie Lurdské svátost pomazání nemocných Světový den nemocných Emauzy - Posezení u čaje nad Biblí - v h h. mše sv. v nemocnici pátek Fatimský den svátost smíření, výstav Nejsvětější svátosti h neděle 6. neděle v mezidobí přineste kočičky na popelec dětská mše svatá v 10 hod. Emauzy - 15 h. - maškarní karneval pro děti úterý Emauzy - 18 h. - Farní rada OMI - výročí schválení kongregace středa POPELEČNÍ STŘEDA - den přísného postu ZAČÍNÁ DOBA POSTNÍ mše sv. v 17 h. s udílením popelce h. mše sv. v nemocnici pátek Křížovou cestu povede společenství Modlitby matek h. v kostele svátost smíření, výstav Nejsvětější svátosti h neděle 1. neděle postní sbírka na svatopetrský haléř mše svatá v 10 hod. 16 h. řeckokatolická mše sv. *o. Zdeněk Čížkovský, omi středa Emauzy h. - Setkání seniorů h. mše sv. v nemocnici pátek Křížovou cestu povede společenství CHO h. v kostele svátost smíření, výstav Nejsvětější svátosti h. Možnost ke sv. zpovědi Po-So h., v pátek nebo kdykoliv po domluvě. Římskokatolická farnost Tábor-Klokoty, Staroklokotská 1, Tábor , tel: Dary na opravy a provoz našeho poutního místa můžete zasílat na účet Poštovní spořitelny /0300, VS Na požádání vystavíme potvrzení. Administrátor farnosti: P. Jiří Můčka, OMI, tel.: Farní vikáři na Klokotech: P. Karl Zaiser, OMI, tel.: P. Mariusz Piwowarczyk, OMI, tel.: Pastorační asistent: Janka Pecherová, telefon: Mgr. Hana Koukalová, tel.: Diecézní ředitelka PMD Děkujeme za dobrovolný příspěvek na tisk našeho Fiatu, výrobní náklady na 1 výtisk činí téměř 5 Kč. Můžete vhodit do kasičky v kostele. Pokud není uvedeno jinak, mše sv. každý den

Buďme světlem - a předávejme plamen Milí farníci Klokot, Dražic, Chýnova, Hartvíkova a Hrobů! Milí farníci oblátských farností! Váš o.

Buďme světlem - a předávejme plamen Milí farníci Klokot, Dražic, Chýnova, Hartvíkova a Hrobů! Milí farníci oblátských farností! Váš o. Buďme světlem - a předávejme plamen Měsíc únor začínáme svátkem Uvedení Páně do chrámu (lidově Hromnice), který budeme slavit poprvé již o vigilii tohoto svátku, tedy v sobotu 1. února večer a pak v neděli

Více

Ježíš Kristus obraz pravého Boha Postní duchovní obnova 21. března 2015, sobota

Ježíš Kristus obraz pravého Boha Postní duchovní obnova 21. března 2015, sobota Milí farníci, prožíváme dobu postní, čas milosti nabízený křesťanovi, příležitost k obrácení a návratu k Bohu. Je třeba odvrátit naše pohledy od tolika model, které nás svádějí, a obrátit je k jedinému

Více

7.12.2013. SEDM PŘEKÁŽEK ŠŤASTNÉHO ŽIVOTA III. část ThLic. Mgr. Jaroslav Lorman, ThD. Průvodce adventem. První prosincová sobota na Klokotech

7.12.2013. SEDM PŘEKÁŽEK ŠŤASTNÉHO ŽIVOTA III. část ThLic. Mgr. Jaroslav Lorman, ThD. Průvodce adventem. První prosincová sobota na Klokotech Průvodce adventem Je řada míst, která jsem již vícekrát prošel. Líbila se mi a rád jsem se na ně vracel. A pak jsem měl jednou štěstí, že jsem si je prošel s nějakým výborným průvodcem. A teprve jsem užasl,

Více

Milí farníci! Malá pouť k Neposkvrněnému srdci Panny Marie 13. 6. 2015

Milí farníci! Malá pouť k Neposkvrněnému srdci Panny Marie 13. 6. 2015 Milí farníci! V měsíci červnu nás čeká radostná událost. Pro naši českobudějovickou diecézi bude 13. června 2015 v 9:30 vysvěcen na biskupa Mons. Vlastimil Kročil. Chci vás pozvat, abyste se této slavnosti

Více

Bohoslužby Svatého týdne a o Velikonocích 2014

Bohoslužby Svatého týdne a o Velikonocích 2014 Odvaha k lásce "V pohádkách dívky svou láskou vysvobozují prince zakleté do všelijakých zvířat, obludných medvědů a tygrů, aniž vědí, že z nich budou princi. A chlapeček přijme od dědečka kameny a neví,

Více

Advent na Klokotech. Jaká příprava - taková oslava

Advent na Klokotech. Jaká příprava - taková oslava Jaká příprava - taková oslava Jedna stará moudrost říká: Jaká příprava taková oslava. Platí to i o přípravě Vánoc - radostné oslavě Kristova narození. Když bude mít příprava na Vánoce jen materiální rozměr,

Více

AKTUALITY. ročník XXV. Foto: Pavel Ambrož

AKTUALITY. ročník XXV. Foto: Pavel Ambrož D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY 2 únor 2015 ročník XXV. Foto: Pavel Ambrož Posilněte svá srdce Postní doba je časem obnovy pro církev, pro její

Více

Palec ukazováček prst je největší prsteníček malíček

Palec ukazováček prst je největší prsteníček malíček Poděkování a pozvání Velmi děkuji všem, kteří jste se jakkoliv zapojili do Noci kostelů 2013. Upřímné Pán Bůh zaplať! Srdečně Vás všechny zvu na Malou klokotskou pouť 8. června 2013. Mimo to Vás zvu k

Více

1. SOBOTA NA KLOKOTECH

1. SOBOTA NA KLOKOTECH Výjimečná událost - výjimečná příležitost Jak již jistě víte, hostem letošní hlavní klokotské poutě bude Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský a primas český. Všichni jste srdečně zváni. Je to zvláštní

Více

4. 2014-1. ŘÍJNOVÁ SOBOTA NA KLOKOTECH

4. 2014-1. ŘÍJNOVÁ SOBOTA NA KLOKOTECH Podzim oprav Tak jako každý rok, i letos začaly na konci léta opravy našeho kostela. Důvodem, proč se nezačíná na jaře, ale až téměř na podzim je současný způsob rozhodování o státních příspěvcích na opravy

Více

Začali křížem začni také hlaholici a, b nestavěli na sobě, ale na Boží moci. Nejednali ve svém jménu, ale ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha Svatého

Začali křížem začni také hlaholici a, b nestavěli na sobě, ale na Boží moci. Nejednali ve svém jménu, ale ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha Svatého Začali křížem začni také V červenci oslavíme slavnost svatých Cyrila a Metoděje. Tito muži vykonali obrovské evangelizační dílo. Mezi našimi předky to neměli lehké. Slované rozhodně neměli holubičí povahu.

Více

Máme své Emauzy Velmi mě oslovuje úryvek z Lukášova evangelia o učednících, kteří jdou do Emauz. Může se číst při odpoledních a večerních

Máme své Emauzy Velmi mě oslovuje úryvek z Lukášova evangelia o učednících, kteří jdou do Emauz. Může se číst při odpoledních a večerních Máme své Emauzy Velmi mě oslovuje úryvek z Lukášova evangelia o učednících, kteří jdou do Emauz. Může se číst při odpoledních a večerních bohoslužbách na Hod Boží velikonoční. Zachycuje paradoxní situaci.

Více

AKTUALITY. ročník XXV. Foto: Klára Málová

AKTUALITY. ročník XXV. Foto: Klára Málová D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY 1 leden 2015 ročník XXV. Foto: Klára Málová Na plavbě temným mořem života potřebujeme záblesky světla pro orientaci

Více

2 / 2014 ÚNOR. že ho vzal na sebe, proměnil ho a dal mu jiný. Gave v Lurdech se poprvé 11. února 1858 zjevila Panna Maria v jeskyni Massabielle.

2 / 2014 ÚNOR. že ho vzal na sebe, proměnil ho a dal mu jiný. Gave v Lurdech se poprvé 11. února 1858 zjevila Panna Maria v jeskyni Massabielle. ÚNOR 2 / 2014 Každý rok si připomínáme Světový den nemocných. Památka Panny Marie Lurdské nás k této myšlence přivádí. V jeskyni u řeky Gave v Lurdech se poprvé 11. února 1858 zjevila Panna Maria v jeskyni

Více

AKTUALITY. Drazí bratři a sestry, prvního března přijal Svatý otec mou žádost o uvolnění ze služby diecézního

AKTUALITY. Drazí bratři a sestry, prvního března přijal Svatý otec mou žádost o uvolnění ze služby diecézního D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY březen 2014 ročník 3 XXIV. Papež František s Mons. Paďourem a Mons. Posádem při návštěvě Ad limina v Římě. Dopis

Více

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Prosinec 2012 Nenechme si vzít advent Začíná adventní doba a s ní nový liturgický rok. Doba radostného očekávání svátků Narození Páně nás bude provázet téměř celým prosincem.

Více

VĚSTNÍK VÁLKA S ALIGÁTORY ČÍSLO 2 ÚNOR 2013 SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 LHOTCE

VĚSTNÍK VÁLKA S ALIGÁTORY ČÍSLO 2 ÚNOR 2013 SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 LHOTCE ČÍSLO 2 ÚNOR 2013 VĚSTNÍK Drazí farníci, loňský únor začal vycházet Věstník každý měsíc. Velký dík hlavním redaktorům manželům Šilhavým, ale také vám, kteří přispíváte svými články. Každý, kdo někdy zkusil

Více

AKTUALITY. únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby

AKTUALITY. únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby (...) Bůh se neprojevuje prostřednictvím

Více

IKD. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXV / 2015 25 Kč. 2 Jiří Vojáček: Ředitel, který dohlédne na druhý břeh

IKD. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXV / 2015 25 Kč. 2 Jiří Vojáček: Ředitel, který dohlédne na druhý břeh IKD INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXV / 2015 25 Kč 2 Jiří Vojáček: Ředitel, který dohlédne na druhý břeh TIPY NA KNIHY Nakladatelství Portál Portál, s. r. o., Klapkova 2, 182 00 Praha 8 www.portal.cz

Více

8) Farní zpravodaj Acta praepositurae novodemensis dožil se v roce 2011 svého 17. ročníku 9) Ekumena 10) Různé události v roce 2010 Pravidelné akce

8) Farní zpravodaj Acta praepositurae novodemensis dožil se v roce 2011 svého 17. ročníku 9) Ekumena 10) Různé události v roce 2010 Pravidelné akce NĚKTERÉ UDÁLOSTI V NAŠÍ FARNOSTI BĚHEM ROKU 2011 1) Duchovní správa Po celý rok 2011 zajišťovali duchovní správu farnosti jako její řádný farář P. Václav Habart, 29. probošt jindřichohradecký (v Jindř.

Více

ŠTĚDRÝ DEN PŘED KOSTELEM

ŠTĚDRÝ DEN PŘED KOSTELEM Drazí spoluobčané! Drazí bratři a sestry v Kristu! Zdravím Vás jménem katolické farnosti a přeji Vám všem pěkný zbytek adventní doby, radostné Vánoce a požehnaný nový rok! Snad jste viděli lešení na faře

Více

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 24 leden únor 2014 číslo 1 2 OLDIN 1 2 / 2014

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 24 leden únor 2014 číslo 1 2 OLDIN 1 2 / 2014 Olomoucký arcidiecézní informátor 1 Ročník 24 leden únor 2014 číslo 1 2 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Dobře skloubit péčí o naši rodinu a o rodiny cizí V olomoucké

Více

4 / 2015 DUBEN. Aleluja Pán z mrtvých vstal. aby namalovali obraz na paletu, kterou. žije. Ukázal se nejprve Marii Magdalské a

4 / 2015 DUBEN. Aleluja Pán z mrtvých vstal. aby namalovali obraz na paletu, kterou. žije. Ukázal se nejprve Marii Magdalské a DUBEN 4 / 2015 Aleluja Pán z mrtvých vstal V katedrále sv. Bartoloměje byla krásná výstava Na paletě. Umělci byli vyzváni, aby namalovali obraz na paletu, kterou užívají malíři ke své práci. Zaujal mě

Více

Zpravodaj. Říjen 2014. farnosti sv. Václava na Smíchově. Panny Marie Růžencové

Zpravodaj. Říjen 2014. farnosti sv. Václava na Smíchově. Panny Marie Růžencové 10 Říjen 2014 Zpravodaj farnosti sv. Václava na Smíchově Panny Marie Růžencové Měsíc říjen je měsícem Královny svatého růžence. Ačkoli modlitba svatého růžence se stala oblíbenou i jako určitá náhrada

Více

AKTUALITY. září 2014 ročník XXIV.

AKTUALITY. září 2014 ročník XXIV. D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY 9 září 2014 ročník XXIV. Půst, modlitbu a almužnu za každých okolností Nikdy se nám nedostane štěstí přijít do

Více

INFORMÁTOR. 1 únor 2015 ROK ZASVĚCENÉHO ŽIVOTA FARNOSTÍ HRANICE NA MORAVĚ, STŘÍTEŽ NAD LUDINOU, JINDŘICHOV BIBLICKÉ HODINY POPELEČNÍ STŘEDA

INFORMÁTOR. 1 únor 2015 ROK ZASVĚCENÉHO ŽIVOTA FARNOSTÍ HRANICE NA MORAVĚ, STŘÍTEŽ NAD LUDINOU, JINDŘICHOV BIBLICKÉ HODINY POPELEČNÍ STŘEDA BIBLICKÉ HODINY Biblické hodiny se konají přibližně každou druhou sobotu po večerní mši svaté na faře v Hranicích. Termín příštího setkání: 21.2.2015 v 17:30 hodin. Ve Stříteži na faře se konají biblické

Více

AKTUALITY. U příležitosti XXII. Světového dne nemocných, jehož letošním tématem je Víra a láska: Také my jsme

AKTUALITY. U příležitosti XXII. Světového dne nemocných, jehož letošním tématem je Víra a láska: Také my jsme SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANSKÉ PRO ČASOPIS DIECÉZNÍ AKTUALITY 1 leden 2014 ročník XXIV. Také my jsme povinni položit život za své bratry U příležitosti XXII. Světového dne nemocných, jehož letošním tématem je

Více

ČASOPIS FARNOSTI STRÁŽNICE r. XV., únor 2015

ČASOPIS FARNOSTI STRÁŽNICE r. XV., únor 2015 ČASOPIS FARNOSTI STRÁŽNICE r. XV., únor 2015 Duchovní slovo Letošní rok prožíváme jako přípravu na Národní eucharistický kongres, který bude mít tři úrovně: 15. a 16. května se bude v Olomouci konat arcidiecézní

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze. Ročník XXI. Květen 2015

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze. Ročník XXI. Květen 2015 Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Ročník XXI. Květen 2015 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky, měsíc květen je pro nás velmi bohatý. Je to měsíc zasvěcený Panně Marii a také

Více

1 / 2014 LEDEN. Nám, nám narodil se. tyto svátky snad na každém kroku. Toto dnes

1 / 2014 LEDEN. Nám, nám narodil se. tyto svátky snad na každém kroku. Toto dnes LEDEN 1 / 2014 Betlém je město Vánoc, kde se připomínají tyto svátky snad na každém kroku. Toto dnes stotisícové město se rozprostírá na táhlých svazích a na vrcholu se tyčí zdaleka viditelná bazilika

Více