Ropušáci Bramboroidi Tukanosauři Kaktusáci Šlimáci

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ropušáci Bramboroidi Tukanosauři Kaktusáci Šlimáci"

Transkript

1 Ropušáci Jejich evoluční stopa končí u zeleného gumového medvídka, který se sem dostal s nějakým planetárním smetím před velice dávnou dobou. Specializují se na lov much pomocí jazykového karate a dalších loveckých technik. Mouchy jsou základem jejich jídelníčku. Aby jich polapili co nejvíce, mají svůj lepkavý jazyk neustále vyplazený, dokonce i když spí nebo mluví Bramboroidi První bramboroidi zde vyrostli z pohozených hranolek z vesmírného Space Drivu. Jsou to velmi impulzivní stvoření s obsedantní touhou něco strčit do pusy. Na rozdíl od kroket se do nich nedá cvrnkat, neboť by vás pravděpodobně kousli hned při prvním kontaktu. A protože jsou to stvoření dost odpudivá, pokousali by vás asi dost šeredně Tukanosauři Jak vznikli Tukanosauři? Mohu vám prozradit, že přirozenou cestou to nebylo. Vznikli kombinatorickou nepravděpodobností přefiltrovanou a vydestilovanou přes nulovou šanci. Draci a tukani se totiž nemají v lásce. Avšak jednoho osudného dne došlo k vesmírné anomálii a zamiloval se drak do tukanky. Počali spolu kopu dětí a založili tak de facto nový druh. Jejich mimikry je předurčují k práci v obchodech s cukrovinkami. Jsou to naprosto sladká stvoření a celý vesmír je miluje Kaktusáci Vesmírná drogová mafie na malých odlehlých planetách pěstuje kaktusy pro výrobu drog. Jednou místo klasického hnojiva použili hnojivo s příměsí inteligence používané na děti ve školách. Z této generace tak vzešly velmi inteligentní kaktusy. Protože jejich pěstitelé pocházeli z kriminálního prostředí, je jejich mluva lehce obhroublá a mají sklony ke kdejakým lumpárnám Šlimáci V učebnici z historie Šlimáků se dočteme, že se nejmenují podle toho, že by někde mazali nějaký sliz, ale proto, že nejedí okurky. Bohužel další listy učebnice jsou slepené od nějaké mazlavé hmoty, a tak se více z jejich historie již nedozvíme. Na první pohled je však jasné, že jde o inteligentní, čistotné a tak trochu domácké stvoření 1

2 Příprava hry Každý hráč si vybere svou barvu. Od této barvy si vezme žetony svých přívrženců (potvůrek). Jde vždy o stejný počet zástupců všech ras. Konkrétně o 8 Ropušáků, 6 Tukanosaurů, 6 Bramboroidů, 6 Kaktusáků a 6 Šlimáků. Dále ve své barvě dostane jeden kruhový žeton vesmírné lodi a jednu kartu s interiérem této lodi. Ve své barvě taktéž obdrží sadu 8 akčních karet (mají na zadních stranách logo Space Bastards). Každý hráč dostane do začátku ještě 5 peněz. Pro různý počet hráčů jsou doporučeny následující počty planet. Na planety, které nechcete pro hru využít, položte radioaktivní žeton. Tyto planety s radioaktivním žetonem jsou neosídlitelné. Tímto vypínáním planet žetonem docílíte určité variability vašeho vesmíru pro budoucí hry. Pro 2 hráče 5 planet Pro 3 hráče 7 planet Pro 4 hráče 8 planet Pro 5 hráčů 8 planet Jakmile osídlíte požadovaný počet planet, rozložte opodál hracího plánu karty vztahů (mají na zadních stranách logo Space Bastards v tmavě modrém pozadí). Karty pokládejte do sloupce otočené předními stranami navrch. Pokládejte je přesně v tomto pořadí od shora dolů: 1. láska, 2. střelba, 3. žraní, 4. obchod, 5. diplomacie, 6. migrace, 7. mutace a 8. změna vztahu. Nyní zamíchejte balíček karet s rasami. Ke každé kartě vztahu přiložte náhodně z obou stran jednu kartu rasy (viz obrázek). Nevadí, pokud budou dvě karty stejné rasy u jednoho vztahu. K poslední kartě změna vztahů položte všechny zbylé karty ras (mělo by jich být 6). Tyto karty tvoří nabídku pro výměnu karet ras u předcházejících 7 vztahů. Žetony bodů a peněz položte vedle hracího plánu tak, aby byly snadno dosažitelné. Na hracím plánu je počitadlo kol. Na začátek tohoto počitadla na symbol šipky položte označovací počítací žeton s obrázkem (hodin a šipky). Vylosujte hráče, který dostane žeton začínajícího hráče. Můžete to udělat tak, že od každé barvy hráčů vezmete stejně velkou potvůrku, obrátíte ji zadní stranou navrch, zamícháte a nyní jednu potvůrku otočíte. Barva této potvůrky rozhodne o začínajícím hráči. TIP: Ve více než 3 hráčích doporučuji nevypínat nejrozlehlejší planety! Každý hráč si do dlaně vezme od každé rasy dva žetony potvůrek své barvy (jen ty se budou účastnit osidlování). Žetony se nyní budou umisťovat na planety. Hráči se postupně střídají v určování planety, která se bude osidlovat. Jeden hráč začne určí planetu a všichni si do ruky skrytě připraví jeden žeton potvůrky, kterou chtějí na pla netu poslat. Poté postupně, počínaje hráčem, který planetu vybral, umisťují žetony s potvůrkami na planetu. Na každou planetu je během přípravy hry možné poslat jenom jednu svou potvůrku. Žeton musí celým svým tvarem ležet na čtvercové síti. Poloha žetonů vůči sobě nehraje roli. Žetony se pokládají přední barevnou stranou navrch. Pokud pro žeton hráče již na planetě není místo, může tento hráč žetony na planetě přeskládat. Pokud se nevejde ani po přeskládání, musí hráč na planetu poslat nejmenší potvůrku, kterou má v ruce pravděpodobně tedy Ropušáka. Toto případně musí udělat i více spoluhráčů ve zpětném pořadí tak, aby každý hráč měl na planetě jeden svůj žeton. Poté pokračuje další hráč, opět vybere planetu k osídlení a opět všichni postupně od tohoto hráče na planetu pošlou svůj žeton. Takto hráči osídlí určený počet planet (je dán celkovým počtem hráčů viz výše) a na každé z nich mají všichni hráči jeden žeton své barvy. Je zcela běžné, že je na planetě více žetonů stejných ras. TIP: Snažte se do hry poslat od každé rasy alespoň jednoho zástupce je to výhodnější. Rasy se liší jenom svou velikostí. Jejich skutečnou použitelnost a sílu určují až jejich vzájemné vztahy 2

3 Stručný obraz hry Hra má pevně stanovený počet 12 kol. Za tento počet kol se budete snažit získat co nejvíce bodů přízně. Tyto body dostáváte za úspěšnou diplomacii během vámi zahrané akce diplomacie nebo za dominanci vaší barvy na planetě ve chvíli, kdy se tato dominance hodnotí. K dominanci je třeba mít na planetě více žetonů potvůrek vaší barvy než jakékoli jiné barvy. (Nikoliv více vašich potvůrek než je součet všech cizích potvůrek dohromady). Dominance na planetách se hodnotí vždy po čtyřech kolech hry a celkem tedy 3x za hru. V posledním 12. kole se přiděluje za dominanci dvojnásobný počet bodů. Na počitadle kol je hodnotící kolo vyznačeno symbolem bodu vládcovy ruky se zdviženým palcem. Karty vztahů a k nim přiložené rasy určují, jak se k sobě na planetách jednotlivá stvoření můžou chovat. Nabídka možných vztahů odpovídá 8 kartám akčních/plánovacích karet, které obdržel každý hráč na začátku hry. V jednotlivém kole každý hráč vybere jednu akční kartu a dle příslušného vztahu provede akci. Pokud si připlatí penězi, může akci provést zesíleně nebo dokonce zahrát dvě různé akce v jednom kole. Akce se plánují současně, každý hráč vyloží kartu s vybranou akcí zadní stranou navrch. Jakmile všichni vyberou jednu akci, všichni karty otočí. Akce se poté vyhodnocují dle jejich priorit (nikoli postupně dle pořadí hráčů). Teprve pokud je nutné určit pořadí hráčů v rámci stejně zvolené akce, počítá se pořadí od hráče s žetonem začínajícího hráče. Velkou roli také bude hrát cestování vašich potvůrek vesmírnou lodí. Vždy po odehrání akcí budete moci táhnout vesmírnou lodí a některé své potvory převážet. Mějte na paměti, že potřebujete na planetách získat dominanci, tedy nejlépe zbavit se svých konkurentů nebo převézt své potvory na méně osídlenou planetu a získat ji pro sebe. Ve hře hraje také velkou roli velikost planet, na planety se totiž vejde jen omezené množství žetonů. Všechny rasy jsou si de facto rovny a jejich síla záleží na aktuálním rozložení vztahů. Jediná jejich předem daná vlastnost je právě velikost žetonu. Na začátku hry byste se měli podívat na všechny vztahy a planety a přemýšlet o tom, jaké vztahy na daných planetách mohou vzniknout a jak je můžete využít ke svému prospěchu. Akční karty, které zahrajete, následně odevzdáte a do ruky se vám dostanou zpět teprve na konci 6. kola (v polovině hry) a tak každou akční kartu využijete ve hře maximálně dvakrát. Vztahy lze během hry do jisté míry měnit pomocí akce změna vztahu a tak není o zvraty nouze. Schéma herního kola (skládá se z několika fází) Každé kolo, dokud si pořadí nezautomatizujete, postupujte přesně dle tohoto schématu: TIP: Pokud hru hrajete poprvé, podívejte se dříve, než začnete hrát, na možnosti akcí vyplývající ze vztahů jednotlivých ras. 1. Posunutí žetonu s hodinami na počitadle kol o jeden stupeň. Pokud jej posouváte na políčko se symbolem vesmírné lodě, je herní kolo omezeno pouze na pohyb vesmírnou lodí (bod 5). Pokud jej posouváte na symbol planetky klasického kola, postupujte postupně od bodu 2 a skončete bodem Naplánování akce. Akce v obecné rovině znamená, že hráč využije aktuálního vztahu dvou ras ke svému prospěchu. Akce hráči plánují všichni současně. Hráči položí kartu označující plánovanou akci zadní stranou navrch na stůl. Jakmile všichni připraví svou akci, karty se otočí. POZOR! Hráč může vyložit dvě akce karty najednou, ale za tento kombo tah musí okamžitě ještě v této fázi, zaplatit 2 peníze. Při plánování mějte na zřeteli, že všechny vyložené karty akcí se odkládají stranou a vrací se do ruky až na konci 6. kola. Zahrané akce se odkládají viditelně, přední stranou navrch tak, aby hráči měli přehled, kdo a jaké akce už zahrál. 3. Vyhodnocení akcí. Akce se vyhodnocují dle priority vztahů. Priorita vztahů je dána seřazením vztahů ve sloupci. Od prvního vztahu láska, který má největší prioritu, až k poslednímu změna vztahu s nejmenší prioritou. Pokud více hráčů vyhodnocuje stejnou akci, rozhoduje jejich pořadí od začínajícího hráče. Hráč se během vyhodnocení může rozhodnout svou akci zesílit a za peníze využít nějakého bonusu (např. možnost zahrát akci okamžitě ještě jednou). Akce změna vztahu má specifická pravidla pro vyhodnocování! 4. Posunutí začínajícího hráče. Žeton začínajícího hráče se na konci každého klasického kola s akcemi posouvá na dalšího hráče po směru hodinových ručiček. Efekt žetonu ve hře: V pořadí od hráče s žetonem probíhají vždy tahy vesmírnou lodí. V případě shody akcí (více hráčů vyloží stejnou akci), rozhoduje ve vyhodnocování těchto akcí pořadí počítané po směru hodinových ručiček od hráče s žetonem začínajícího hráče. Akce se však normálně vyhodnocují dle priority akce, pouze v případě jejich shody rozhoduje pořadí počítané od žetonu začínajícího hráče. 5. Pohyb lodí. Hráči mají možnost postupně táhnout svou vesmírnou lodí. S tahem začíná hráč, který má žeton začínajícího hráče. V rámci tohoto pohybu se může loď standardně pohnout o 2 pole (tj. 2 kolečka na hracím plánu). Pokud je loď během celého svého pohybu neobsazená žádnou potvůrkou, může se pohnout až o 3 pole. Během tahu lodí je možné nalodit či vylodit libovolné potvůrky (kromě těch, které jsou zakázané vztahem migrace viz migrace). Naloďování je však omezeno kapacitou lodi. Do lodi se vám tak na čtvercovou síť vejde jen omezené množství potvůrek (stejně jako na planety). POZOR! Nelze naloďovat potvůrky jiné než vaší barvy! Můžete např. dorazit k planetě a vylodit zde svou potvůrku a okamžitě z planety nalodit jinou svou potvůrku. Tato výměna je však možná, pokud se obě potvůrky najednou vejdou do lodi či na planetu. Shrnutí: V rámci tahu je možno nalodit či vylodit libovolné množství potvůrek, jediná omezení jsou kapacita lodi a zákaz daný vztahem migrace. 3

4 Hráč má možnost lodí táhnout tam i zpět (tedy se vrátit na své výchozí pole). Hráč smí táhnout lodí přes pole obsazené cizí lodí. Hráč však nesmí skončit pohyb lodí na poli obsazeném cizí lodí! Hráč nemusí využít celý svůj pohyb lodí. Pole, které náleží k planetě a na kterém lze nalodit či vylodit potvůrku, je vždy stejně zbarvené jako příslušná planeta. Hráč smí žetony v lodi přeskládat tak jak potřebuje, aby se mu tam vešlo co nejvíce potvůrek. POZOR! Při vylodění potvůrek na planetu však nesmí se stávajícím osazenstvem planety jakkoliv hýbat a své potvůrky smí vylodit pouze na volná místa na planetě. Pokud se mu tam potvůrky nevejdou, má smůlu. Větší dolet lodi umožňuje akce migrace viz migrace. POZOR! Nelze nalodit potvůrku a ve stejném tahu ji opět na stejnou planetu vylodit a využít tento mechanismus k přeskládání svých potvůrek na planetě. Pokud začínáte a ještě nemáte loď umístěnou na hracím plánu, můžete ji umístit na libovolné volné pole a poté s ní táhnout. (V balení hry jsou všechny žetony vesmírných lodí 2x. Ve hře vždy používejte pouze jednu loď, druhý žeton lodi je pouze rezervní.) Jakmile loď již umístíte do plánu, vždy smíte táhnout pouze z místa, kde vaše loď skončí svůj pohyb. Na plánu jsou také dvě pole teleportů. Mezi těmito poli se vaše loď může přenést bez ztráty pohybu. Bodování a návrat karet akcí do ruky POZOR! Vždy na konci 4. kola se provede bodování dominancí na všech planetách (celkem 3x za hru). Každý hráč získá jeden bod za planetu, kde jeho barva potvůrek dominuje (vždy se poměří počet vašich žetonů s počtem žetonů každé jednotlivé cizí barvy, nikoliv se součtem všech žetonů cizích barev). V případě shody nikdo nic nezíská. Na konci 6. kola se všem hráčům vrátí použité akce zpět do ruky. Na konci 12. kola končí hra a uděluje se dvojnásobný počet bodů za dominance na planetách. Vyhrává hráč s nejvyšším počtem bodů. V případě bodové shody vyhraje hráč s vyšším množstvím peněz, pokud panuje i shoda v penězích, rozhoduje počet živých potvůrek ve hře. Obecná herní pravidla! Žetony potvůrek pokládejte na planety přesně do čtvercové sítě tak, aby bylo vždy jasné, které čtverečky zabírají. Kromě úvodní přípravy hry se s žetony na planetách nesmí hýbat (hráči si jejich přeskládáním nesmějí tvořit větší prostor). Pouze pokud hráč vyloďuje potvůrku, rodí, nebo mutuje, může žeton na planetě umístit libovolně (ale musí tam pro něj být místo). Pokud budete v rámci cyklu šesti kol hrát více než dvě dvojité akce (tj. složené ze dvou karet akcí), nebudete mít již v jednom kole co hrát. V takovém případě prostě hráč žádnou akci nedělá. Vztahy potvůrek a z nich vyplývající akce: Je možné zahrát dvě akční karty najednou. Hráč si obě karty vyloží a okamžitě zaplatí dva peníze. Na kartách je vždy v první řádce symbolů pro připomenutí uvedeno, čeho se akce týká. Zda se týká pouze jednotlivce, či rasy, či jedné rasy protihráče nebo všech ras. Taktéž je zde uvedeno, zda se akce provádí pouze na jedné planetě, nebo na všech planetách. Dále je na kartách symbolem naznačeno, jakým způsobem lze akci zesílit. Zesílení obvykle stojí 1 nebo 2 peníze. Pokud možnost zesílení na kartě uvedena není (akce obchod a diplomacie), nedají se tyto akce zesilovat. POZOR! Pro všechny akce platí, že se hrají pouze se svou barvou potvůrek a jejich prostřednictvím působíte na potvůrky protihráčů. Každou akci hraje pouze hráč, který ji vyloží nevyhodnocují ji tedy všichni hráči (výjimku tvoří jen akce změna vztahu ). Např. vyložím-li akci láska, narodím si děti pouze já, nikoliv všichni hráči, kteří by z hlediska vztahu teoreticky mohli. Tam, kde nemáte své potvůrky nelze zpravidla zahrát žádnou akci (kromě zesílené mutace ). Hráči každé kolo musí jednu akční kartu vyložit, přičemž nejsou povinni využít jejího efektu. Akční kartu však musí ode vzdat, ať akci využijí, či nikoliv. Pro akce je důležité, kterých ras se týkají. Podívejte se proto na karty vztahů a vedle nich vyložené karty ras! 1. Láska: Dvojice ras ve vztahu určuje, jací rodiče mohou mít děti a jakou potvůrku si hráč může narodit. POZOR! Potvůrka se vždy smí narodit pouze na planetě, kde jsou přítomní oba její rodiče a alespoň jeden z rodičů patří hráči. Pro narození potvůrky musí být na planetě místo. Hráč v rámci akce vždy narodí pouze jednu potvůrku na jedné planetě. Smí si vybrat, po kom z obou rodičů bude tedy jakou potvůrku ze dvou možností si na planetu přidá ze své zásoby. Rození se provede, bez ohledu na to, jestli s ním druhý rodič souhlasí. Zesílení znamená, že hráč může tuto akci zahrát okamžitě znova (třeba i na stejné planetě se stejnými rodiči). Zesílení lze provést pouze jednou v rámci zahrané karty (v této akci lze tedy narodit maximálně dva potomky). 2. Střelba: První karta ve vztahu je rasa střelce, druhá rasa (vedle hlavně zbraně) značí stříleného (na kartě vztahu je to naznačeno šipkou). Aby hráč mohl střílet, musí mít na planetě svou potvůrku patřící k rase střelců a taktéž nějaké oběti, tj. potvůrky protihráčů patřící k rase střílených. Hráč v rámci jedné akce vždy střílí potvůrky pouze na jedné vybrané planetě. Hráč zastřelí všechny potvůrky jedné barvy a rasy (např. všechny červené žabáčky). Žetony zastřelených potvůrek se otočí zadní stranou navrch a zůstávají na místě, kde byly. Mrtvolky potvůrek leží dále na planetě a překážejí tam. Potvůrky mrtvolky se však již nepočítají v případě určování dominance na planetě. Zesílení akce znamená zahrání této akce dvakrát po sobě. Např. zastřelení 4

5 příslušníků dvou barev na jedné planetě, nebo akci na dvou planetách. Zesílení lze provést pouze jednou v rámci zahrané karty (nelze si připlatit a provést ho vícekrát). 3. Žraní: Hraje se zcela stejně jako akce střílení. Opět jedna rasa představuje žroucí a druhá (vedle otevřené tlamy) žrané. Pro akci platí stejná pravidla jako pro střelbu. Rozdíl je pouze v důsledku akce. Sežrané potvůrky nezůstávají na planetě jako mrtvolky, ale jejich žetony jsou z planety odstraněny a vráceny majiteli. Zesílení akce opět znamená zahrání této akce dvakrát po sobě (vícekrát nelze). 4. Obchod: Akce se provádí na všech planetách, kde je možný určený vztah (vyskytuje se kýžená dvojice ras) a kde alespoň jedna z potvůrek z dané dvojice patří hráči, který obchod zahrál. Hráč získá jeden peníz z každé vytvořené dvojice. POZOR! Jedna potvůrka však může být využita pouze pro vytvoření jedné dvojice. (Např. vztah určují rasy žabáků a brambor. Na planetě je jeden žabák a dvě brambory. Hráč však získá z daného vztahu pouze jeden peníz. Protože žabák smí být využit pouze jedenkrát pro jednu dvojici.) Na planetě však může při určité konstelaci vzniknout více dvojic. Pokud je dvojice tvořena pomocí potvůrky spoluhráče, získá majitel této potvůrky také jeden peníz. Pokud je dvojice tvořena potvůrkami jen jednoho hráče, získá tento hráč za tuto dvojici pouze jeden peníz (nikoliv dva, ale nikomu ze spoluhráčů nic nedává). Prakticky to doporučuji takto: hráč si vezme do ruky hrst peněz z banku a vyhodnocuje každou planetu postupně. Pokud je na planetě schopen vytvořit pomocí své potvůrky obchodní vztah, získá jeden peníz. Pokud je k tomu využita potvůrka spoluhráče, dá jeden peníz z banku i spoluhráči. Spoluhráči mají možnost odmítnout obchodní vztah, v takovém případě nezíská z dané dvojice nikdo nic. Obchodní akci nelze zesílit. K čemu jsou peníze? Za peníze je možno nakupovat: hraní dvou akčních karet za kolo (2 peníze), zesílené akce (zpravidla 2 peníze), tahy lodí (pouze v rámci akce migrace), body na konci hry (jeden bod stojí 5 peněz). 5. Diplomacie: Akce se provádí na všech planetách, kde je možný určený vztah (vyskytuje se kýžená dvojice ras) a kde alespoň jedna z potvůrek z dané dvojice patří hráči, který diplomacii zahrál. Vyhodnocuje se úplně stejně jako obchod, hráč však získává z každé dvojice vítězný bod namísto peněz. Platí samozřejmě i pravidlo, že pokud je dvojice tvořena pomocí potvůrky protihráče, získá tento protihráč také bod. U bodů je ale o něco pravděpodobnější scénář, kdy hráč odmítne vytvořit koalici a nikdo z dvojice bod nezíská (např. nechce pomoci vedoucímu hráči). O získané body již nelze přijít. Body hráči neskrývají a jejich počet je pro všechny viditelný. Souhrn: Body lze získat: akcí diplomacie, za dominance na planetách v rozhodnou dobu a nákupem v poměru 1 bod za 5 peněz na konci hry. 6. Migrace pohyb lodí: Dvě karty ras u vztahu migrace ukazují potvůrky, které normálně během fáze létání lodí nelze nalodit do vesmírné lodi (potvůrkám se dělá v lodi špatně a trpí fóbií z létání). Akce migrace však povoluje hráči, který ji zahrál, nalodit i tyto rasy. Jednou naloděné potvůrky už je pak možno vylodit kdykoliv i během fáze létání, zákaz se vztahuje vždy pouze pro nalodění. Akce migrace navíc umožňuje okamžitý pohyb vaší vesmírnou lodí o jedno pole zdarma a o další pole za peníze. Cena každého dalšího pohybu o jedno pole je 1 peníz. Hráč může za pohyb lodí utratit maximálně 5 peněz tedy využít tuto akci až k šesti pohybům lodí. V rámci pohybu lodí smí nalodit a vylodit libovolný počet svých potvůrek. Pohyb lodí a naloďování a vyloďování potvůrek se jinak řídí obecnými pravidly o manipulaci s lodí. 7. Mutace: Tento vztah platí oboustranně, tedy mutovat lze z první rasy na druhou nebo z druhé na první. Akce znamená, že všechny vaše potvůrky jedné rasy na jedné planetě změníte na potvůrky druhé rasy (určené vztahem mutace). To prakticky znamená, že odstraníte své žetony měněné rasy a položíte na planetu stejný počet žetonů rasy, za kterou jste měnili. Výhodou je, že změněné žetony smíte umístit na planetě na libovolné místo. Pokud na planetě není prostor pro kýženou proměnu, můžete změnit menší množství potvůrek tak, aby se tam po proměně vešly. Pokud zaplatíte 2 peníze, lze mutaci využít na proměnu spoluhráčových potvůrek namísto vlastních. Opět na jedné planetě proměníte všechny příslušníky jedné barvy a jedné rasy, ale samozřejmě pouze v rámci dvojice ras určených vztahem mutace. Druhé zesílení akce mutace dovoluje přeskládat mrtvolky. Za zaplacení 1 peníze smí hráč manipulovat se všemi mrtvolkami na jedné planetě. Může je uspořádat třeba tak, aby zabíraly méně místa Každé zesílení je možné provést pouze jednou v rámci zahrané karty. TIP: Akci mutace lze využít i k přeskládání potvůrek na planetě a uvolnění místa pro další 8. Změna vztahu: Jakmile jeden z hráčů vyloží tuto akci, budou měnit vztahy všichni hráči! Hráč, který akci vyložil, má tu výhodu, že bude měnit mezi prvními a navíc může využít dvou druhů zesílení uvedených na kartě. Počínaje hráčem, který změnu vztahu vyložil, každý hráč vymění jednu libovolnou kartu rasy z libovolného vztahu za jinou z nabídky 6 karet ras u karty změna vztahu. Změněný vztah je pro dané kolo uzamknut (vedle vztahu se položí žeton stop ) a jiný hráč jej již nesmí měnit. POZOR! Pokud je vyloženo více karet změn vztahu v jednom kole, provede se pouze jedna akce změna vztahu (jako by byla vyložena jen jedna tato karta). Se změnou začíná hráč, který tuto akci vyložil a je po směru hodinových ručiček nejblíže začínajícímu hráči (pokud tuto kartu vyloží sám začínající hráč, začíná s výměnou on). Každý hráč vymění pouze jednu kartu rasy. Hráč, který kartu změna vztahu vyložil jako druhý či další (je v pořadí dále od začínajícího 5

6 hráče), má právo svou změnu provést přednostně před zbylými hráči. Pořadí, ve kterém ostatní hráči mění jeden vztah, je pak dáno normálně dle pořadí od hráče, který změnu vztahu vyložil jako první (je nejblíže začínajícímu hráči či je sám začínajícím hráčem). Hráč nemusí vztah měnit, ale pouze jej uzamknout, aby jej nemohl změnit nikdo z protihráčů. Akci změna vztahu lze zesílit či modifikovat za peníze dvěma způsoby: Pokud zaplatíte 1 peníz, smíte prohodit dvojici ras v rámci jednoho vztahu (např. střelce za stříleného), prohození smíte vykonat dříve, než vztah uzamknete tedy okamžitě po výměně rasy. Uzamknuté vztahy již pak nelze prohazovat. Toto smíte udělat maximálně jednou v rámci zahrané karty. Nebo za 1 peníz máte možnost uzamknout další vztah (kromě toho, který je automaticky uzamknut vaší výměnou), aby jej nemohli měnit spoluhráči. Toto zesílení smíte provést maximálně dvakrát v rámci zahrané karty (tj. utratit za něj 2 peníze). Zesílení této akce mohou využít jen hráči, kteří akci vyložili! Ostatní hráči pouze mění jednu karty rasy za jinou! Shrnutí: Akcí můžete změnit vztahy ve vesmíru, ale musíte být připraveni na to, že je budou v rámci vaší akce měnit i protihráči. Pokud se sejde více karet změna vztahu v jednom kole, provede se akce pouze tak, jako by byla vyložena pouze jedna tato karta. Výhodou vyložení karty je přednost výběru změny před ostatními a dvě další možnosti využití (prohození a zámek). Pravidla pro 2 hráče Pravidla pro dva hráče se liší především rozdílnou úvodní přípravou hry. Bude s vámi totiž hrát ještě jeden neutrální fiktivní hráč. Vyberte barvu jeho potvůrek. Na každou planetu, kterou budete osidlovat, umístíte ještě žeton potvůrky tohoto neutrálního hráče. Aby byl výběr neutrálních potvůrek náhodný, vezměte do ruky od každé rasy jednu kartu, zamíchejte je a položte zadními stranami navrch. Vždy, když budete osidlovat planetu, otočte jednu kartu za tohoto neutrálního hráče a podle rasy na kartě pošlete na planetu příslušnou potvůrku. Neutrální hráč nehraje žádné akce. Jeho potvůrky na planetách můžete využívat k interakci (peníze, body, atd.), přičemž neutrální hráč vždy souhlasí s diplomacií i obchodem. Potvůrky neutrálního hráče však nemůžete využívat k samotné akci, nelze s nimi střílet, žrát či létat. Závěr U této hry se může projevit delší prodleva v čekání na tahy nezkušených hráčů. Buďte s nimi trpěliví! Vžijte se do rozličných rolí jednotlivých potvůrek, dejte jim vlastní názvy a prožijte společně s nimi kolonizaci vzdáleného vesmíru. Přejeme hodně zábavy a pohody nejen s touto hrou. Pro více informací o této hře, FAQ, možností rozšíření a další herní tipy navštivte Potěší nás, když se přidáte k našim přátelům na Facebooku Poděkování Na dotvoření atmosféry hry se velkou měrou podílel talentovaný ilustrátor Martin Málek. Patří mu veliký dík za dobře odvedenou práci. Vznikl tak nový vesmír. Dále děkuji všem testerům hry. Zejména pak Lomimu z herního klubu Kavenu z Plzně, a Jakubovi Dvořáčkovi, kteří mě kromě jiného přesvědčili, abych hru vydal. Dále pak Dilli, Ládinkovi a Petrovi Bělíkovi za důležitý test, který mě dovedl k zásadním úpravám herního mechanismu. Překladatelům Láďovi Sedlákovi a Zlatce Hokrové. Své manželce Darince za potřebné konzultace a podporu v práci. Jiří Mikoláš Jira s games 2011 Autor: Jiří Mikoláš Ilustrace: Martin Málek Grafika: Martin Málek, Jiří Mikoláš Jira s games jsou také zakázkové hry Naší doménou jsou hry na zakázku pro firmy a instituce. Na rozdíl od reklamních agentur, vyvíjíme hry s originálním herním systémem na míru potřeb zákazníka. Nabízíme osobní přístup a garanci originálního řešení. Máte raději koláče od babičky nebo z továrny? Máte raději společenské hry s nápadem, nebo 100x převlečený princip? Umíme dělat hry! Máme 10 let zkušeností! Jsme hravá společnost Rozšíření hry a další scénáře V balení hry najdete také žetony vajec. Pravidla pro jejich využití najdete na stránkách Hra také nabízí variabilitu scénářů. Jiného scénáře hry, který zaručí i jiný styl jejího hraní, docílíte tak, že změníte pořadí priorit ve vyhodnocování akcí. Když např. dáte jako první akci mutaci či migraci, bude vaše hra pravděpodobně velmi agresivní. Pokud na první místo dáte změnu vztahu, bude zase více náhodná. Doporučené scénáře také najdete na ale můžete si tvořit i vlastní 6

Princes of Florence - Pro Ludo

Princes of Florence - Pro Ludo Princes of Florence - Pro Ludo Die Fürsten von Florenz Pravidla pro rozšíření (Pro Ludo) Pravidla pro 2 hráče Při hře 2 hráčů použijte následující pravidla: Peníze do začátku: 2500 Florinů Základní cena

Více

Od Uwe Rosenberga Pro 2 až 5 hráčů od 10 let, 40 minut

Od Uwe Rosenberga Pro 2 až 5 hráčů od 10 let, 40 minut Od Uwe Rosenberga Pro 2 až 5 hráčů od 10 let, 40 minut Herní materiál 65 karet přísad na pizzu (13 od každého druhu: olivy, papričky, žampiony, salám a ananas) 40 karet s objednávkami (8 od každé v 5 barvách

Více

Hra pro 2 10 hráčů od deseti let. OBSAH HRY CÍL HRY

Hra pro 2 10 hráčů od deseti let. OBSAH HRY CÍL HRY Hra pro 2 10 hráčů od deseti let. OBSAH HRY 104 hracích karet s čísly 1 104, pravidla hry CÍL HRY Na všech kartách jsou symboly krav. Každá kráva, kterou během hry vezmete, znamená jeden minusový bod.

Více

NA ZÁPAD! (Go West!)

NA ZÁPAD! (Go West!) NA ZÁPAD! (Go West!) Leo Colovini 1.0 ÚVOD Na konci 18. století se zájmy USA upíraly díky osidlování vnitrozemí a přistěhovalectví ze západní, střední a severní Evropy stále více k dobytí Západu rozšiřování

Více

Doba. 1. Položte herní plán doprostřed stolu. 2. Žetony jídla roztřiďte podle hodnot a umístěte je na loviště.

Doba. 1. Položte herní plán doprostřed stolu. 2. Žetony jídla roztřiďte podle hodnot a umístěte je na loviště. Herní materiál: 1 herní plán 4 desky hráčů 58 surovin ze dřeva 40 dřevěných figurek 8 značek ve dvou velikostech 53 žetonů jídla 28 kartiček budov 18 žetonů nástrojů 1 figurka začínajícího hráče 36 civilizačních

Více

strategická desková hra pro dva hráče

strategická desková hra pro dva hráče strategická desková hra pro dva hráče Hrací potřeby: Sada 10 hracích kamenů pro každého hráče: 2 Pěšáci, 2 Rytíři, 1 Věž, 1 Zvěd, 1 Generál, 1 Katapult, 1 Lučištník, 1 Král 1 kámen se symbolem vlajky 4

Více

O HŘE HERNÍ MATERIÁL

O HŘE HERNÍ MATERIÁL Autor: Stefan Feld hra pro 2-5 hráčů od 10 let na 45-60 minut V první verzi českých pravidel se bohužel vyskytlo několik chyb. Byly způsobeny především chybami v původních německých pravidlech. Přesto

Více

KUBA. Pravidla přeložil Bednin (připomínky posílejte na Bednin@email.cz)

KUBA. Pravidla přeložil Bednin (připomínky posílejte na Bednin@email.cz) KUBA Pravidla přeložil Bednin (připomínky posílejte na Bednin@email.cz) Za nepříznivých okolností se vesnice na ostrově snaží získat nezávislost, vliv a bohatství.kdo bude schopen nejvýhodněji prodávat

Více

ČAS LÉTAT Evoluce: O původu druhů rozšíření

ČAS LÉTAT Evoluce: O původu druhů rozšíření ČAS LÉTAT Evoluce: O původu druhů rozšíření Vážení přátelé, máte před sebou rozšíření hry Evoluce. Před tím, než začnete tuto hru hrát, spojte oba balíčky karet základní a rozšíření - a pořádně je zamíchejte.

Více

Herní materiál. Pro 2 až 6 hráčů od 10 let

Herní materiál. Pro 2 až 6 hráčů od 10 let Pro 2 až 6 hráčů od 10 let Kotěhůlky! Proč právě Kotěhůlky? Že se v českých, moravských a slezských městech skvěle vyznáte? Ale kde jsou zrovna Kotěhůlky? On je to vlastně takový chyták. Kotěhůlky na mapě

Více

Une extension pleine de tendresse par Antoine Bauza & Corentin Lebrat

Une extension pleine de tendresse par Antoine Bauza & Corentin Lebrat Une extension pleine de tendresse par Antoine Bauza & Corentin Lebrat Pravidla rozšíření Takenoko: Panďátka je rozšířením pro hru Takenoko, jež přináší 3 nové herní prvky: nové díly políček, nové karty

Více

Poté hráči spočtou své Body prestiže a vítězem se stává ten, kdo jich nashromáždil nejvíce.

Poté hráči spočtou své Body prestiže a vítězem se stává ten, kdo jich nashromáždil nejvíce. Pravidla hry Rokoko Cíl hry V Rokoku se stáváte majitelem oděvnické dílny na dvoře francouzského krále Ludvíka XV., kde se snažíte získat co nejvíce prestiže. Během každého tahu zahrajete kartu jednoho

Více

Hráč, který je na tahu musí vyložit předem daný počet karet z ruky. Počet karet je určen počtem symbolů

Hráč, který je na tahu musí vyložit předem daný počet karet z ruky. Počet karet je určen počtem symbolů EMANUELLE ORNELLA OLTRE MARE BENÁTŠTÍ OBCHODNÍCI MEZI ORIENTEM A ZÁPADEM HERNÍ MATERIÁL 98 karet zboží sedmi druhů (8x drahokamy, 10x svitky, 12x hedvábí, 14x sůl, 16x keramika, 18x olivy, 20x obilí) 1

Více

Chytrý medvěd učí počítat

Chytrý medvěd učí počítat CZ Habermaaß-hra 3151A /4547N Chytrý medvěd učí počítat Medvědí kolekce vzdělávacích her pro 2 až 5 hráčů ve věku od 4 do 8 let. S navlékacím počítadlem Chytrého medvěda a třemi extra velkými kostkami.

Více

UPPSALA. Herní materiál. Cíl hry. Pro 2 až 6 hráčů od 10 let

UPPSALA. Herní materiál. Cíl hry. Pro 2 až 6 hráčů od 10 let UPPSALA Pro 2 až 6 hráčů od 10 let Uppsala! Proč právě Uppsala? Že se v evropských městech skvěle vyznáte? Ale kde je zrovna Uppsala? Zřejmě leží na západ od Sankt Petersburgu. Leží ale na východ, nebo

Více

VYZNÁTE SE VE SVĚTĚ? Pro 2 6 hráčů od 10 let.

VYZNÁTE SE VE SVĚTĚ? Pro 2 6 hráčů od 10 let. KDE LEŽÍ Honolulu VYZNÁTE SE VE SVĚTĚ? Pro 2 6 hráčů od 10 let. Honolulu! Proč právě Honolulu? Že se v evropských, asijských, amerických, či afrických městech skvěle vyznáte? Ale kde leží Honolulu? Zřejmě

Více

Habermaaß-hra 4280. Nešikovná čarodějnice

Habermaaß-hra 4280. Nešikovná čarodějnice CZ Habermaaß-hra 4280 Nešikovná čarodějnice Nešikovná čarodějnice Okouzlující sledovací hra podporující rychlé rozhodování, pro 2 až 4 hráče ve věku od 5 do 99 let. Hra má FEX efekt pro zvýšení stupně

Více

V zemi skřítků se hráči snaží navštívit co nejvíce měst. Musíte kombinovat jakou krajinou a jakým dopravním prostředkem budete cestovat.

V zemi skřítků se hráči snaží navštívit co nejvíce měst. Musíte kombinovat jakou krajinou a jakým dopravním prostředkem budete cestovat. Elfenland Počet hráčů: 2-6 Doporučený věk: nejméně 10 let Délka hry: 60 až 80 minut Vydavatel: Amigo Rok vydání: 1998 Autor: Alan R. Moon V zemi skřítků se hráči snaží navštívit co nejvíce měst. Musíte

Více

CAESAR & KLEOPATRA (Caesar & Cleopatra)

CAESAR & KLEOPATRA (Caesar & Cleopatra) CAESAR & KLEOPATRA (Caesar & Cleopatra) Wolfgang Lüdtke Caesar a Kleopatra jsou ve sporu. Jedná se o nezávislost Egypta. Pomocí šikovného nasazení povolených a méně povolených prostředků se oba snaží získat

Více

Příprava hry. Průběh hry

Příprava hry. Průběh hry Ve Vikings: Warriors of the North se hráči ujímají rolí vikingských jarlů, kteří bojují o nadvládu nad severem a korunu Konunga. Moc získá ten, kterému se jako prvnímu podaří vyloupit všechny vesnice a

Více

Habermaaß-hra 4232. Černý pirát

Habermaaß-hra 4232. Černý pirát CZ Habermaaß-hra 4232 Černý pirát Černý pirát Hra pro 2-4 hráče, ve věku od 5-99 let. Dobří a poctiví mořeplavci plují od jednoho ostrova pokladů k dalšímu. V patách je jim ale Černý pirát Černovous Mořský

Více

Michael Tummelhofer PRAVIDLA HRY

Michael Tummelhofer PRAVIDLA HRY Michael Tummelhofer PRAVIDLA HRY Příprava hry: Herní materiál: Hrací plán Hrací kameny: 48 sloupů ve čtyřech barvách 48 kamenů šlápot ve čtyřech barvách 4 figurky pro bodovací lištu 1 velká šlápota 1 chrám

Více

Michael Kiesling. 8 dřevěných kostiček (po dvou ve čtyřech barvách) 45 mincí (10x hodnota 10 zlatých, 15x hodnota 5 zlatých, 20x hodnota 1 zlatý)

Michael Kiesling. 8 dřevěných kostiček (po dvou ve čtyřech barvách) 45 mincí (10x hodnota 10 zlatých, 15x hodnota 5 zlatých, 20x hodnota 1 zlatý) Michael Kiesling Hráči představují vůdce vikingských kmenů, které se z pevniny vydávají na moře a objevují a osídlují neznámé ostrovy. Na ostrovech těží zlato a bojují proti nepřátelským lodím. Zvítězí

Více

Habermaaß-hra 3389A /4521N. Počítání s piráty (mini verze)

Habermaaß-hra 3389A /4521N. Počítání s piráty (mini verze) CZ Habermaaß-hra 3389A /4521N Počítání s piráty (mini verze) Počítání s piráty mini verze Vzdělávací hra pro 2 až 4 piráty ve věku od 6 do 99 let. Obsahuje variantu pro jednoho hráče. Autor: Wolfgang Dirscherl

Více

JAMBO. Cíl hry Vyhrává ten, komu se podaří vydělat více zlata.

JAMBO. Cíl hry Vyhrává ten, komu se podaří vydělat více zlata. JAMBO Rüdiger Dorn Pozadí hry Pozdravem Jambo vítají ve svahilštině zdatní prodavači své koupěchtivé zákazníky. Již před staletími existovala v srdci Afriky kvetoucí obchodnická kultura. Zdaleka sem přicházelo

Více

Príprava hry. 1. Umístěte nový herní plán na původní, jak je zobrazeno níže. jídla na loviště

Príprava hry. 1. Umístěte nový herní plán na původní, jak je zobrazeno níže. jídla na loviště Príprava hry Herní materiál: 1 herní plán 1 deska hráče (pro 5. hráče) 10 dřevěných figurek černé barvy (pro 5. hráče) 3 černé dřevěné kostičky (2 velké, 1 malá) 4 malé kostičky ve 4 barvách 10 dřevěných

Více

Habermaaß-hra 4646. Chutná nebo nechutná?

Habermaaß-hra 4646. Chutná nebo nechutná? CZ Habermaaß-hra 4646 Chutná nebo nechutná? Chutná nebo nechutná? Hra podporující exekutivní funkce pro 2 4 hráče ve věku od 4 do 99 let. Využívá Fex-efekt na zvýšení stupně obtížnosti hry. Autoři: Markus

Více

Aquaretto. Hra pro 2 až 5 hráčů, od 10ti let, délka hry cca 45 minut

Aquaretto. Hra pro 2 až 5 hráčů, od 10ti let, délka hry cca 45 minut Aquaretto Hra pro 2 až 5 hráčů, od 10ti let, délka hry cca 45 minut Každý hráč vlastní jednu vodní zoologickou zahradu. Hráči se snaží přilákat do svého vodní parku co nejvíce návštěvníků. Snaží se proto

Více

PŘED PRVNÍ HROU OPATRNĚ VYLAMTE KARTÓNOVÉ HRACÍ KOMPONENTY Z DESEK. Líc. HERNÍ KOMPONENTY 4 balíčky karet: Líc Rub. Líc. Líc

PŘED PRVNÍ HROU OPATRNĚ VYLAMTE KARTÓNOVÉ HRACÍ KOMPONENTY Z DESEK. Líc. HERNÍ KOMPONENTY 4 balíčky karet: Líc Rub. Líc. Líc Aquileia, druhé nejdůležitější město Římské říše, byla původně založena jako výspa proti barbarským útočníkům. Její vojenský původ má za následek její podivnou čtyřúhelníkovou strukturu, rozdělenou hlavními

Více

Vědomostní hra pro 2 až 6 hráčů od 10 let, ve které najdete téměř všechno o zvířatech.

Vědomostní hra pro 2 až 6 hráčů od 10 let, ve které najdete téměř všechno o zvířatech. Vědomostní hra pro 2 až 6 hráčů od 10 let, ve které najdete téměř všechno o zvířatech. Možná tušíte, že žirafa může být vysoká přes 5 metrů a krokodýl nilský může vážit až 700 kilogramů. Ale víte, jak

Více

Habermaaß-hra 4530. Terra Kids Země světa

Habermaaß-hra 4530. Terra Kids Země světa CZ Habermaaß-hra 4530 Terra Kids Země světa Terra kids Země světa Vzrušující poznávací hra pro 2-4 cestovatele ve věku od 8 do 99 let. Herní nápad: zaměstnanci Haba Ilustrace: Albert Kokai Délka hry: cca.

Více

Uwe Rosenberg 2006 NOMINACE

Uwe Rosenberg 2006 NOMINACE Uwe Rosenberg HRA ROKU 2006 NOMINACE Uwe Rosenberg Počet hráčů: 3-5 Věk: od 12 let Doba trvání: ca. 45 minut Obsah: 104 hracích karet 6 karet 3. fazolové pole 1 návod ke hře CÍL HRY Každý hráč obchoduje

Více

Notre Dame. Stefan Feld

Notre Dame. Stefan Feld HRACÍ MATERIÁL Notre Dame Stefan Feld 5 částí hrací desky (městské čtvrti) 3 kartičky Notre Dame (po jedné trojúhelníkové, čtvercové a pětiúhelníkové) 45 akčních karet (nemocnice, rezidence, klášterní

Více

Habermaaß-hra 4935. Magie stínů

Habermaaß-hra 4935. Magie stínů CZ Habermaaß-hra 4935 Magie stínů Magie stínů Magická stínová hra pro 2 až 4 hráče ve věku od 4 do 99 let. Autor: Kai Haferkamp Ilustrace: Marc Robitzky Délka hry: cca. 15 až 20 minut Obsah: 4 malé kouzelné

Více

Obsah hry. Cíl hry. Hra od Dirka Henna pro 2-6 hráčů

Obsah hry. Cíl hry. Hra od Dirka Henna pro 2-6 hráčů Hra od Dirka Henna pro 2-6 hráčů V malém městečku Alhambra se přední středověcí stavitelé z Evropy a Arábie rozhodli postavit obrovské paláce a nádherné zahrady. Staňte se jedním ze stavitelů, najměte

Více

Habermaaß-hra 4446. Nadýchaný koláč

Habermaaß-hra 4446. Nadýchaný koláč CZ Habermaaß-hra 4446 Nadýchaný koláč Nadýchaný koláč Foukací hra pro 1-4 hráče ve věku od 4 do 12 let s herní variantou pro foukače profesionály. Tato hra procvičuje motoriku rtů a úst čímž se hravou

Více

Habermaaß-hra 4931. Koza s motýlkem

Habermaaß-hra 4931. Koza s motýlkem CZ Habermaaß-hra 4931 Koza s motýlkem Koza s motýlkem Kombinační hra pro 2-6 hráčů ve věku od 5 do 99let. S "Fex efektem" pro větší zábavu a větší namáhání mozkových závitů! Autoři: Christiane Hüpper,

Více

Habermaaß-hra 3615A /4714N. Kartová hra Najdi správný pár

Habermaaß-hra 3615A /4714N. Kartová hra Najdi správný pár CZ Habermaaß-hra 3615A /4714N Kartová hra Najdi správný pár Kartová hra Najdi správný pár Monstrózně rychlá vyhledávací hra pro 2 až 6 hráčů ve věku od 4 do 99 let. Zahrnuje variantu pro experty na sbírání

Více

Strana 1. Vysoké napětí FACTORY MANAGER / Ředitel továrny FRIEDEMANN FRIESE

Strana 1. Vysoké napětí FACTORY MANAGER / Ředitel továrny FRIEDEMANN FRIESE Strana 1 Vysoké napětí FACTORY MANAGER / Ředitel továrny FRIEDEMANN FRIESE 1 Strana 2 Předmluva Vítejte ve světě podnikatelů. Ve hře Vysoké napětí - Factory Manager se každý z hráčů vžije do role majitele

Více

Habermaaß-hra 4789A /4092N. Super nosorožec Rhino

Habermaaß-hra 4789A /4092N. Super nosorožec Rhino CZ Habermaaß-hra 4789A /4092N Super nosorožec Rhino Super nosorožec Rhino Napínavá stavební 3-D hra pro 2-5 super hrdinů od 5-99 let. Authors: Steven Strumpf & Scott Frisco Licence: Excel Global Development

Více

Autoři: David V. H. Peters a Harry Wu. hra pro 2-5 hráčů

Autoři: David V. H. Peters a Harry Wu. hra pro 2-5 hráčů Bohaté obchodnické rodiny táhnou se svou karavanou po Hedvábné stezce, aby uzavřely lukrativní obchody. Hráči se vžijí do rolí obchodníků, Obsah hry 1 hrací deska znázorňuje mapu s políčky. Na horním a

Více

Na počátku hry nemáš nic než trochu peněz a malé pozemky. Dominion svět plný napínavých dobrodružství.

Na počátku hry nemáš nic než trochu peněz a malé pozemky. Dominion svět plný napínavých dobrodružství. Na počátku hry nemáš nic než trochu peněz a malé pozemky. Avšak brány světa jsou ti otevřeny dokořán, neboť svou říši si můžeš budovat stavbou vesnic, založením tržiště či postavením trůnního sálu. Ale

Více

NÁVOD LOGIX mini Hra pro 2-4 hráče

NÁVOD LOGIX mini Hra pro 2-4 hráče NÁVOD LOGIX mini Hra pro 2-4 hráče Cíl hry: Každý hráč si na začátku vylosuje kartu s tajným kódem (vzorem rozložení kuliček). V průběhu partie hráči pokládají na desku nové kuličky nebo přemisťují stávající

Více

Habermaaß-hra 4778A /4680N. První hra Stavění zvířátek

Habermaaß-hra 4778A /4680N. První hra Stavění zvířátek CZ Habermaaß-hra 4778A /4680N První hra Stavění zvířátek První hra Stavění zvířátek Tři skládací hry se zvířaty pro 1-4 hráče ve věku od 2let. Autor: Klaus Miltenberger Ilustrace: Kristin Muckel Délka

Více

Úvod. Obsah. Dvě mapy Severní Amerika a Evropa. Vysoké napětí deluxe pro 2 hráče: Proti Trustu. Příprava hry

Úvod. Obsah. Dvě mapy Severní Amerika a Evropa. Vysoké napětí deluxe pro 2 hráče: Proti Trustu. Příprava hry Úvod Hra Vysoké napětí deluxe vychází z velmi úspěšné hry Vysoké napětí. Není to však pouze stejná hra s většími, propracovanějšími a krásnějšími komponentami, ale svébytná verze připravená k desátému

Více

Habermaaß-hra 4094. Princezna Kouzelná víla

Habermaaß-hra 4094. Princezna Kouzelná víla CZ Habermaaß-hra 4094 Princezna Kouzelná víla Princezna Kouzelná víla Paměťová a kreslící hra pro družstva pro 2-4 víly od 4 do 10 let. Autor: Ilustrace: Délka hry: Thilo Hutzler Anja Rieger přibližně

Více

Hra od Antoina Bauzy Ilustrace Gerald Guerlais Od 2 do 5 hráčů Věk od 8 let

Hra od Antoina Bauzy Ilustrace Gerald Guerlais Od 2 do 5 hráčů Věk od 8 let Hra od Antoina Bauzy Ilustrace Gerald Guerlais Od 2 do 5 hráčů Věk od 8 let Herní komponenty 3 50 karet ohňostrojů česká pravidla 8 modrých žetonů 3 červené žetony 5 duhových karet 8 (používá se jen v

Více

Habermaaß-hra 4511. Divocí Vikingové

Habermaaß-hra 4511. Divocí Vikingové CZ Habermaaß-hra 4511 Divocí Vikingové Hra Habermaaß č. 4511 Divocí Vikingové Riskantní sázková hra pro 2 5 odvážných Vikingů ve věku 6 99 let. Autor: Ilustrace: Délka hry: Wolfgang Dirscherl Michael Menzel

Více

ZOOLORETTO. Herní materiál 16 kulatých destiček mláďat (Nachwuchsplättchen) 2 od každého z 8 druhů

ZOOLORETTO. Herní materiál 16 kulatých destiček mláďat (Nachwuchsplättchen) 2 od každého z 8 druhů ZOOLORETTO Michael Schacht Herní idea Každý hráč vlastní jednu zoo. Hráči se pokoušejí přilákat do svých zoo co nejvíce návštěvníků, aby získali vítězné body. Za tímto účelem musí shromažďovat vhodná zvířata.

Více

Před první hrou setřiďte karty podle přiloženého pořadníku do drážek v krabici. 500 karet 130 karet peněz Název

Před první hrou setřiďte karty podle přiloženého pořadníku do drážek v krabici. 500 karet 130 karet peněz Název Něco visí ve vzduchu. Správce vypadá, jako by skrýval tajemství. Tvůj věrný sluha tě však varuje. Chystá se spiknutí. Tohle si přece nenecháš líbit. Vymysli vlastní plán, využij svého vlivu a známostí.

Více

MONSTRA & MÝTY. (Monster & Mythen)

MONSTRA & MÝTY. (Monster & Mythen) MONSTRA & MÝTY (Monster & Mythen) Alan R. Moor Richard Borg 1.0 Úvod V jednom fantastickém světě spolu bojují mocní čarodějové, trpaslíci, trollové, skřeti a nemrtví. Hráči velí jejich armádám (pěchotě,

Více

Maharaja. Maharaja verze 1.1 Strana 1/8

Maharaja. Maharaja verze 1.1 Strana 1/8 Maharaja Hra, ve které budujete paláce v Indii 1. Úvod... 1 2. Hrací materiál... 2 3. Začínáme hrát... 2 3.1. Hrací deska... 2 3.2. Příprava hry... 2 3.3. Bodovací tabulka... 2 4. Základní průběh hry...

Více

Možná umístění karet: Tento příklad nabízí pět možných umístění, kam je možné zahrát kartu Švýcarska. Německo Braniborská brána, Berlín

Možná umístění karet: Tento příklad nabízí pět možných umístění, kam je možné zahrát kartu Švýcarska. Německo Braniborská brána, Berlín VE ZKRATCE Pokud se hráč v průběhu kola stane jediným hráčem, který se zbavil své poslední karty, stává se vítězem hry. Když je hráč na tahu, musí se snažit umístit jednu ze svých karet na správné místo.

Více

Příprava hry. Centrální karty

Příprava hry. Centrální karty Jak se má chovat pravý viktoriánský gentleman? Měl by starostlivě pečovat o svůj majetek, účastit se opulentních hostin, dělat dojem na vlivné osoby Jinými slovy, pravý viktoriánský gentleman je nesnesitelně

Více

Habermaaß-hra 8679A /4716N. Hrad Strašidlákov karetní hra

Habermaaß-hra 8679A /4716N. Hrad Strašidlákov karetní hra CZ Habermaaß-hra 8679A /4716N Hrad Strašidlákov karetní hra Hrad Strašidlákov karetní hra Roztřesená hra pro 2-4 malé duchy ve věku 4 do 99 let. Autoři: Kai Haferkamp & Markus Nikisch Ilustrace: Sabine

Více

PENÍZE NAVÍC. pravidla hry

PENÍZE NAVÍC. pravidla hry PENÍZE NAVÍC pravidla hry PENÍZE NAVÍC - HRA O ŽIVOT(Ě) aneb 30 LET VIRTUÁLNÍ REALITY ČESKÉ DOMÁCNOSTI Vítejte ve hře o životě PENÍZE NAVÍC, která vás provede finančním životem běžné české domácnosti.

Více

ALHAMBRA. Dirk Henn. Při každém dalším hodnocení se rozděluje více bodů. Kdo na konci hry dosáhne největšího počtu bodů, vyhrává.

ALHAMBRA. Dirk Henn. Při každém dalším hodnocení se rozděluje více bodů. Kdo na konci hry dosáhne největšího počtu bodů, vyhrává. ALHAMBRA Dirk Henn Nejlepší stavitelé z celé Evropy a arabských zemí chtějí změřit své síly ve svém umění. Zaměstnejte ty nejvhodnější stavební čety a ujistěte se, že budete mít neustále přísun té správné

Více

Možné umístění karty. V tomto příkladu je pět možných míst, kam je možné umístit kartu Člověk.

Možné umístění karty. V tomto příkladu je pět možných míst, kam je možné umístit kartu Člověk. Jak se hraje Cardline? Vítězí ten hráč, který jako první úspěšně umístí svoji poslední kartu. Každý hráč se ve svém tahu pokouší umístit jednu ze svých karet na správné místo. Pokud hráč umístí kartu špatně,

Více

KAMIONEM PO EVROPĚ "Kdo si hraje, nezlobí!" Vyrobeno výrobním družstvem Eva ve spolupráci s FaF VFU BRNO Nápad: Výrobní družstvo disk Říčany

KAMIONEM PO EVROPĚ Kdo si hraje, nezlobí! Vyrobeno výrobním družstvem Eva ve spolupráci s FaF VFU BRNO Nápad: Výrobní družstvo disk Říčany KAMIONEM PO EVROPĚ "Kdo si hraje, nezlobí!" Vyrobeno výrobním družstvem Eva ve spolupráci s FaF VFU BRNO Nápad: Výrobní družstvo disk Říčany OBSAH HRY: 1. Herní plán 2. Kamiony z moduritu - 6 ks. 3. Karty

Více

Eufrat a Tigris HRACÍ MATERIÁL PŘÍPRAVA NA HRU. Sestavení monumentů. Příprava hrací desky. Výběr dynastie

Eufrat a Tigris HRACÍ MATERIÁL PŘÍPRAVA NA HRU. Sestavení monumentů. Příprava hrací desky. Výběr dynastie HRACÍ MATERIÁL Eufrat a Tigris 1 hrací deska 153 civilizačních kartiček - 30 černých osady - 57 červených chrámy - 36 modrých farmy - 30 zelených tržiště 8 kartiček katastrof 4 spojovací kartičky 4 kartičky

Více

Každý hráč dostane 1 list s herním plánem. Připraví se 6 kostek. Navíc potřebuje každý hráč tužku. Určí se, kdo začíná.

Každý hráč dostane 1 list s herním plánem. Připraví se 6 kostek. Navíc potřebuje každý hráč tužku. Určí se, kdo začíná. Herní materiál 6 kostek se surovinami blok s 60 herními plány Příprava Každý hráč dostane list s herním plánem. Připraví se 6 kostek. Navíc potřebuje každý hráč tužku. Určí se, kdo začíná. Princip hry

Více

K O M P O N E N T Y. 4 ukazatele vítězných bodů. 14 pro každého hráče. Počítadlo vítězných bodů

K O M P O N E N T Y. 4 ukazatele vítězných bodů. 14 pro každého hráče. Počítadlo vítězných bodů V roce 1861 dostal sir Raffles za úkol vybudovat stanici pro Východoindickou společnost na ostrově Singapur. Nebyl to jednoduchý úkol, protože ostrov byl pokryt zejména lesy a bažinami. Raffes problém

Více

Karty Prší. Anotace: Abstract: Gymnázium, Praha 6, Arabská 14 předmět Programování, vyučující Tomáš Obdržálek

Karty Prší. Anotace: Abstract: Gymnázium, Praha 6, Arabská 14 předmět Programování, vyučující Tomáš Obdržálek Gymnázium, Praha 6, Arabská 14 předmět Programování, vyučující Tomáš Obdržálek Karty Prší ročníkový projekt, Tomáš Krejča 1E květen 2014 Anotace: Mým cílem bylo vytvořit simulátor karetní hry prší. Hráč

Více

Malé kartičky evolučních výhod položte tak, aby se nesmíchaly s kartičkami s příkazy jdeme - nejlépe na druhou stranu herní plochy.

Malé kartičky evolučních výhod položte tak, aby se nesmíchaly s kartičkami s příkazy jdeme - nejlépe na druhou stranu herní plochy. ÚVOD Začíná se psát historie lidstva. Na scénu tvořenou kulisami divokých prehistorických rostlin a bizarních tvorů právě vstupují první předchůdci člověka. Jste jedním z nich - vůdcem nepočetné tlupy

Více

Habermaaß-hra 4298. Malí kouzelníci

Habermaaß-hra 4298. Malí kouzelníci CZ Habermaaß-hra 4298 Malí kouzelníci Malí kouzelníci Bláznivá hra na zapamatování pro 2-4 hráče ve věku od 4 do 99 let. Obsahuje i variantu pro pokročilé kouzelníky. Autoři: Stine & Kis Ilustrace: Antje

Více

Obsah hry. Příprava hry. Přehled hry. 60 karet ptáků Každé prostředí obsahuje ptáky: 1 raritního 1 dravého 1 vzácného 2 málo běžné

Obsah hry. Příprava hry. Přehled hry. 60 karet ptáků Každé prostředí obsahuje ptáky: 1 raritního 1 dravého 1 vzácného 2 málo běžné PRAVIDLA Každý rok se ti nejnadšenější (nebo možná jen nejbláznivější) pozorovatelé ptáků připravují na velký rok, kdy se pokusí pozorovat co nejvíce ptáků. Tento rok jste se k nim rozhodli přidat i vy.

Více

Cíl hry. Herní komponenty

Cíl hry. Herní komponenty Matthias Cramer, Louis Malz, Stefan Malz pro 2-5 hráčů od 12 let Vítejte v éře rokoka. Francii vládne Ludvík XV. a opulentní bály se stávají bontonem. Významné osobnosti se zahalují do vznešených kabátů

Více

SUROVINY 5 HRÁČŮ 13 LET

SUROVINY 5 HRÁČŮ 13 LET 1 5 HRÁČŮ 13 LET AŽ OD 45 MINUT Píše se rok 2212. Jinan dvoulaločný, latinsky Ginkgo Biloba, nejstarší a nejsilnější strom světa, se stal symbolem nové metody výstavby měst v symbióze s přírodou. Lidé

Více

Samuraj & Katana HERNÍ PRAVIDLA 1. CÍL HRY 2. POČET HRÁČŮ 3. OBSAH 4. PŘÍPRAVA KE HŘE

Samuraj & Katana HERNÍ PRAVIDLA 1. CÍL HRY 2. POČET HRÁČŮ 3. OBSAH 4. PŘÍPRAVA KE HŘE Samuraj & Katana HERNÍ PRAVIDLA Samuraj & Katana je diplomatická a strategická hra odehrávající se v Japonsku 16tého století, uprostřed SENGOKU-JIDAI ( věku země ve válce ), který trval od Onin válek (1477)

Více

Obsah krabice. 1 hrací deska 60 karet. 1 karta hotelu. 32 karet pohybu 2 karet fotografií. 34 dřevěných částí

Obsah krabice. 1 hrací deska 60 karet. 1 karta hotelu. 32 karet pohybu 2 karet fotografií. 34 dřevěných částí Po celá desetiletí pátrají reportéři z celého světa po Lochnesské příšeře. Poslední dobou se ale zvěstí o jejím spatření objevují stále častěji. Tyto zvěsti přirozeně upoutaly pozornost řady reportérů,

Více

Cíl hry. Herní komponenty

Cíl hry. Herní komponenty Jay Cormier & Sen-Foong Lim Ve hře Tortuga se z hráčů stávají piráti, prahnoucí po pokladech Karibiku. Vaším cílem je legendární pirátský přístav Tortuga pouze zde budou uloupené poklady v bezpečí, a vás

Více

NÁVOD. SPOJUJ SLŮVKA téma: DŮM. vzdělávací hra ve 2 variantách od 7 let

NÁVOD. SPOJUJ SLŮVKA téma: DŮM. vzdělávací hra ve 2 variantách od 7 let NÁVOD SPOJUJ SLŮVKA téma: DŮM vzdělávací hra ve 2 variantách od 7 let Dílky s obrázky a anglickými slovíčky, které popisující obsah těchto obrázků jsou jednoduchou a atraktivní formou výuky pro nejmladší.

Více

Souhrn. Cíl hry. Autoři: Marco Rusowski a Marcel Süßelbeck

Souhrn. Cíl hry. Autoři: Marco Rusowski a Marcel Süßelbeck Biskup očekává velmi váženou návštěvu, ale bohužel velká freska - malba na stropě katedrály - zoufale volá po zrestaurování. Souhrn Autoři: Marco Rusowski a Marcel Süßelbeck pro 2-4 hráče od 10 let Proslulí

Více

TAJ MAHAL MOCNÍ MAHARADŽOVÉ HONOSNÉ PALÁCE

TAJ MAHAL MOCNÍ MAHARADŽOVÉ HONOSNÉ PALÁCE TAJ MAHAL MOCNÍ MAHARADŽOVÉ HONOSNÉ PALÁCE Indie začátkem 18 století. Téměř 200 let trvající vláda Velkých mogulů se očividně rozpadá. Toho využívají ve svůj prospěch maharadžové a kmenoví vládci na severozápadě

Více

Hra obsahuje: Příprava na hru: Desková hra pro odvážné dobrodruhy s chladnou hlavou č e s k ý n á v o d

Hra obsahuje: Příprava na hru: Desková hra pro odvážné dobrodruhy s chladnou hlavou č e s k ý n á v o d Desková hra pro odvážné dobrodruhy s chladnou hlavou č e s k ý n á v o d Počet hráčů: 2-4 Věk hráčů: 10-99 let Hra obsahuje: 1 herní plán 36 šestiúhelníkových tabulek, znázorňujících prostor, odhalovaný

Více

aneb Mizerný nekromant

aneb Mizerný nekromant KOSTLIVEC aneb Mizerný nekromant Pravidla hry Úvod Kostlivec je desková/karetní hra, jejímž cílem je postavit ze souboru kostí a různých doplňků kostlivce, který bude schopen porazit kostlivce postaveného

Více

Přehled hry. Cíl hry ... BARBAR ČARODĚJ BARBAR RYTÍŘ ČARODĚJ ZLODĚJKA POČET ŽIVO ŽIVOTY 4 ŽIVO POČET ŽIVOTŮ + 5. zabíjí nestvůry se silou 3 a méně.

Přehled hry. Cíl hry ... BARBAR ČARODĚJ BARBAR RYTÍŘ ČARODĚJ ZLODĚJKA POČET ŽIVO ŽIVOTY 4 ŽIVO POČET ŽIVOTŮ + 5. zabíjí nestvůry se silou 3 a méně. pravidla hry Přehled hry V průběhu každého kola hry se hráči postupně rozhodují, jestli zůstanou ve hře a pokusí se vstoupit s vybraným hrdinou do podzemí, nebo zda v daném kole ze hry odstoupí. Ve svém

Více

Habermaaß-hra 2404. Domino Had z číslic a obrázků

Habermaaß-hra 2404. Domino Had z číslic a obrázků CZ Habermaaß-hra 2404 Domino Had z číslic a obrázků Domino Had z číslic a obrázků Barevná a veselá paměťová hra s čísly pro 2-4 děti ve věku od 4 let. Obsahuje i variantu pro jednoho hráče. Design: Jutta

Více

THE FORGOTTEN PLANET. Hra pro 2-4 hráče od 12 let

THE FORGOTTEN PLANET. Hra pro 2-4 hráče od 12 let THE FORGOTTEN PLANET Hra pro 2-4 hráče od 12 let Po celém vesmíru probíhá nekonečná honba za energetickými krystaly. Velká obchodní gilda platí ohromné sumy peňez a tak existuje spousta pátračů, kteří

Více

Caballero [Cabajero].

Caballero [Cabajero]. El Grande RAFINOVANÁ STRATEGICKÁ HRA PRO 2-5 HRÁČŮ OD 12TI LET OD WOLFGANGA KRAMERA A RICHARDA ULRICHA HERNÍ MATERIÁL hrací plán 5 Grandů (vyšších šlechticů) v pěti barvách velké kostky 155 Caballeros

Více

AMUN RE. V zemi Faraónů

AMUN RE. V zemi Faraónů AMUN RE V zemi Faraónů Amun Re se odehrává ve starověkém Egyptě za časů Faraónů. Jednotliví Hráči představují soupeřící dynastie. V průběhu času použijí svůj vliv k převzetí různých provincií a stavění

Více

Dinosauří Člověče nezlob se

Dinosauří Člověče nezlob se Dinosauří Člověče nezlob se Hra pro 2 až 4 hráče od 4 let. Každý dětský soubor her musí obsahovat nejoblíbenější hru Člověče nezlob se. Zahrajte si tuto klasiku hracím plánu s dinosaury. 1.1. Každý hráč

Více

Rozšířený obchod. Náhrada za slabý list (karty v ruce)

Rozšířený obchod. Náhrada za slabý list (karty v ruce) Tato alternativní pravidla jsou určena hráčům, kteří již mají s hrou World of Tanks: Rush určité zkušenosti a chtěli by svůj zážitek ze hry prohloubit, a také obecně zkušeným hráčům moderních společenských

Více

Varování! Hry jsou nevhodné pro děti do 3 let. Výrobce: BEX Sport AB, Švédsko. Dovozce: STOA-Zahradní minigolf s.r.o.

Varování! Hry jsou nevhodné pro děti do 3 let. Výrobce: BEX Sport AB, Švédsko. Dovozce: STOA-Zahradní minigolf s.r.o. Výrobce: BEX Sport AB, Švédsko Dovozce: STOA-Zahradní minigolf s.r.o. Údržba: Skladujte na suchém místě uložené ve vaku/boxu, který je součástí balení. Výrobky odpovídají normě EN-71. Distributor: Varování!

Více

OBSAH BALENÍ PREHLED ˇ A CÍL HRY. Kupujte nejlepší domy, když jsou levné, protihráče přinuťte hodně utrácet a svůj majetek prodávejte s velkým ziskem!

OBSAH BALENÍ PREHLED ˇ A CÍL HRY. Kupujte nejlepší domy, když jsou levné, protihráče přinuťte hodně utrácet a svůj majetek prodávejte s velkým ziskem! PRAVIDLA HRY 1 Kupujte nejlepší domy, když jsou levné, protihráče přinuťte hodně utrácet a svůj majetek prodávejte s velkým ziskem! OBSAH BALENÍ 30 karet domů očíslovaných od 1 do 30. 15 17 1 19 22 21

Více

3 Přehled hry. Průběh hry

3 Přehled hry. Průběh hry pravidla hry 2 Příprava hry Přichystejte herní plán podle obrázku. Každý si vezměte žetony odpovědí s písmeny A, B a C a potápěče ve stejné barvě. Umístěte potápěče na pozice 1-4 na herním plánu. Zamíchejte

Více

Virginio Gigli, Flaminia Brasini, Stefano Luperto, Antonio Tinto 2-4 hráči od 12 let asi 90 minut

Virginio Gigli, Flaminia Brasini, Stefano Luperto, Antonio Tinto 2-4 hráči od 12 let asi 90 minut Acchittocca Virginio Gigli, Flaminia Brasini, Stefano Luperto, Antonio Tinto 2-4 hráči od 12 let asi 90 minut Herní materiál:: 1 velký herní plán 4 podložky pro hráče 32 lodí ve 4 barvách 96 cihliček ve

Více

Habermaaß-hra 3123A /4448N. Tanec s vejci

Habermaaß-hra 3123A /4448N. Tanec s vejci CZ Habermaaß-hra 3123A /4448N Tanec s vejci Tanec s vejci Živá hra plná poskakování s vejci pro 2-4 hráče ve věku od 5 do 99let. Autor: Ilustrace: Roberto Fraga Martina Leykamm Obsah: 1 dřevěné vejce 9

Více

PRAVIDLA HRY. hra pro 2 nebo 4 hráče od 8 let na 30 40 minut

PRAVIDLA HRY. hra pro 2 nebo 4 hráče od 8 let na 30 40 minut PRAVIDLA HRY hra pro 2 nebo 4 hráče od 8 let na 30 40 minut All rights reserved 2008 HERNÍ MATERIÁL ŽETONY HRÁČŮ 2x10 normálních autíček 2x1 magnetické autíčko 2x4 baterie 2x1 bodovací žeton HERNÍ PLÁN

Více

Napínavá stolní hra z Divokého západu pro 2 až 5 hráčů od 8 let.

Napínavá stolní hra z Divokého západu pro 2 až 5 hráčů od 8 let. Napínavá stolní hra z Divokého západu pro 2 až 5 hráčů od 8 let. Divoký západ - neznámé dálavy leží před námi. Začíná se stavět železnice a ze stanových městeček prvních osadníků se brzy stanou opravdová

Více

vytvořená Temple Games, Inc. přeložil: Dalibor Novák

vytvořená Temple Games, Inc. přeložil: Dalibor Novák Pravidla Polarity vytvořená Temple Games, Inc. přeložil: Dalibor Novák Polarity je fascinující akční hra, která vyzývá hráčovy mentální a fyzické schopnosti. Je založena na magnetickém principu, podle

Více

Medvídek Teddy barvy a tvary

Medvídek Teddy barvy a tvary CZ Habermaaß-hra 5878 Moje první hra Medvídek Teddy barvy a tvary Moje první hra Medvídek Teddy barvy a tvary První umísťovací hra pro 1 až 4 malé medvídky od 2 let. Autor: Christiane Hüpper Ilustrace:

Více

Akční karty, karty akce Akční karty přinášejí během hry určité výhody a možnosti pro hráče. Akční karty mají základní barvu bílou.

Akční karty, karty akce Akční karty přinášejí během hry určité výhody a možnosti pro hráče. Akční karty mají základní barvu bílou. Vysvětlivky Tyto vysvětlivky shrnují základní pojmy a měly by ulehčit pochopení hlavně novým hráčům. Díky obrovskému množství kombinací různých karet se může vyskytnout mnoho zvláštních případů, které

Více

Cíl hry. Obsah. Příprava

Cíl hry. Obsah. Příprava PRAVIDLA HRY Cíl hry Ocitli jste se v kůži malého prasátka. Vaším největším přáním je postavit pevný a krásný dům, kde budete moci trávit dlouhé zimní večery. Abyste toho docílili, nebudete potřebovat

Více

Habermaaß-hra 5656A /4676N. Moje první hra Večer na farmě

Habermaaß-hra 5656A /4676N. Moje první hra Večer na farmě CZ Habermaaß-hra 5656A /4676N Moje první hra Večer na farmě Moje první hra Večer na farmě Hra na dobrou noc se zvířátky pro 1-4 děti od 2 let. Obsahuje i soutěžní variantu. Autor a design: Anna Lena Räckers

Více

Habermaaß-hra 4638. Moje první hra Můj den

Habermaaß-hra 4638. Moje první hra Můj den CZ Habermaaß-hra 4638 Moje první hra Můj den Moje první hra Můj den Dvě barevné umísťovací hry pro 1-2 hráče ve věku od 2 let, nebo jedno dítě a dospělého. Autor: Hanna Bachmann Design: Jutta Neundorfer

Více

Héra a Zeus. Cíl hry Héra zvítězí, pokud najde Arguse a osvobodí ho. Zeus zvítězí, pokud najde Io a osvobodí ji.

Héra a Zeus. Cíl hry Héra zvítězí, pokud najde Arguse a osvobodí ho. Zeus zvítězí, pokud najde Io a osvobodí ji. Héra a Zeus Když se hádají bohové, země se třese. Zeus, otec bohů a jeho žena Héra se často neshodnou na věcech pozemských i olympských. A často tato neshoda přejde v hádku, kdy si oba z bohů přivolávají

Více

Habermaaß-hra 4929. Tajná mise

Habermaaß-hra 4929. Tajná mise CZ Habermaaß-hra 4929 Tajná mise Tajná mise To chce pevné nervy, hra pro 2-5 tajných agentů ve věku od 8 do 99 let. Autoři: Christiane Hüpper, Miriam Košer, Markus Nikisch a Johannes Zirm Ilustrace: Heinrich

Více

CÍL HRY HERNÍ MATERIÁL PŘÍPRAVA HRY

CÍL HRY HERNÍ MATERIÁL PŘÍPRAVA HRY VÝSTAVBA PRVNÍ ČÁSTI POBŘEŽÍ Začíná hráč se světlými figurkami. Táhne vrchní krajinu z balíčku a přiloží ji ke krajině s delfínem uprostřed stolu. Nakonec položí jednoho svého Řeka do města, jednu svou

Více

CÍL HRY A BODOVÁNÍ Kdo bude mít nejvíce bodů po uplynutí stanoveného počtu kol, stává se vítězem hry. Příklad: Počitadlo kol pro 3 hráče.

CÍL HRY A BODOVÁNÍ Kdo bude mít nejvíce bodů po uplynutí stanoveného počtu kol, stává se vítězem hry. Příklad: Počitadlo kol pro 3 hráče. Jak už to tak ve středověku bývalo, vznešené šlechtické rody se neustále snažily získat větší vliv a moc. Rody se rozpínaly a kromě bojů a šarvátek využívaly také sňatků a spojenectví. Pro středověk bylo

Více