Ropušáci Bramboroidi Tukanosauři Kaktusáci Šlimáci

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ropušáci Bramboroidi Tukanosauři Kaktusáci Šlimáci"

Transkript

1 Ropušáci Jejich evoluční stopa končí u zeleného gumového medvídka, který se sem dostal s nějakým planetárním smetím před velice dávnou dobou. Specializují se na lov much pomocí jazykového karate a dalších loveckých technik. Mouchy jsou základem jejich jídelníčku. Aby jich polapili co nejvíce, mají svůj lepkavý jazyk neustále vyplazený, dokonce i když spí nebo mluví Bramboroidi První bramboroidi zde vyrostli z pohozených hranolek z vesmírného Space Drivu. Jsou to velmi impulzivní stvoření s obsedantní touhou něco strčit do pusy. Na rozdíl od kroket se do nich nedá cvrnkat, neboť by vás pravděpodobně kousli hned při prvním kontaktu. A protože jsou to stvoření dost odpudivá, pokousali by vás asi dost šeredně Tukanosauři Jak vznikli Tukanosauři? Mohu vám prozradit, že přirozenou cestou to nebylo. Vznikli kombinatorickou nepravděpodobností přefiltrovanou a vydestilovanou přes nulovou šanci. Draci a tukani se totiž nemají v lásce. Avšak jednoho osudného dne došlo k vesmírné anomálii a zamiloval se drak do tukanky. Počali spolu kopu dětí a založili tak de facto nový druh. Jejich mimikry je předurčují k práci v obchodech s cukrovinkami. Jsou to naprosto sladká stvoření a celý vesmír je miluje Kaktusáci Vesmírná drogová mafie na malých odlehlých planetách pěstuje kaktusy pro výrobu drog. Jednou místo klasického hnojiva použili hnojivo s příměsí inteligence používané na děti ve školách. Z této generace tak vzešly velmi inteligentní kaktusy. Protože jejich pěstitelé pocházeli z kriminálního prostředí, je jejich mluva lehce obhroublá a mají sklony ke kdejakým lumpárnám Šlimáci V učebnici z historie Šlimáků se dočteme, že se nejmenují podle toho, že by někde mazali nějaký sliz, ale proto, že nejedí okurky. Bohužel další listy učebnice jsou slepené od nějaké mazlavé hmoty, a tak se více z jejich historie již nedozvíme. Na první pohled je však jasné, že jde o inteligentní, čistotné a tak trochu domácké stvoření 1

2 Příprava hry Každý hráč si vybere svou barvu. Od této barvy si vezme žetony svých přívrženců (potvůrek). Jde vždy o stejný počet zástupců všech ras. Konkrétně o 8 Ropušáků, 6 Tukanosaurů, 6 Bramboroidů, 6 Kaktusáků a 6 Šlimáků. Dále ve své barvě dostane jeden kruhový žeton vesmírné lodi a jednu kartu s interiérem této lodi. Ve své barvě taktéž obdrží sadu 8 akčních karet (mají na zadních stranách logo Space Bastards). Každý hráč dostane do začátku ještě 5 peněz. Pro různý počet hráčů jsou doporučeny následující počty planet. Na planety, které nechcete pro hru využít, položte radioaktivní žeton. Tyto planety s radioaktivním žetonem jsou neosídlitelné. Tímto vypínáním planet žetonem docílíte určité variability vašeho vesmíru pro budoucí hry. Pro 2 hráče 5 planet Pro 3 hráče 7 planet Pro 4 hráče 8 planet Pro 5 hráčů 8 planet Jakmile osídlíte požadovaný počet planet, rozložte opodál hracího plánu karty vztahů (mají na zadních stranách logo Space Bastards v tmavě modrém pozadí). Karty pokládejte do sloupce otočené předními stranami navrch. Pokládejte je přesně v tomto pořadí od shora dolů: 1. láska, 2. střelba, 3. žraní, 4. obchod, 5. diplomacie, 6. migrace, 7. mutace a 8. změna vztahu. Nyní zamíchejte balíček karet s rasami. Ke každé kartě vztahu přiložte náhodně z obou stran jednu kartu rasy (viz obrázek). Nevadí, pokud budou dvě karty stejné rasy u jednoho vztahu. K poslední kartě změna vztahů položte všechny zbylé karty ras (mělo by jich být 6). Tyto karty tvoří nabídku pro výměnu karet ras u předcházejících 7 vztahů. Žetony bodů a peněz položte vedle hracího plánu tak, aby byly snadno dosažitelné. Na hracím plánu je počitadlo kol. Na začátek tohoto počitadla na symbol šipky položte označovací počítací žeton s obrázkem (hodin a šipky). Vylosujte hráče, který dostane žeton začínajícího hráče. Můžete to udělat tak, že od každé barvy hráčů vezmete stejně velkou potvůrku, obrátíte ji zadní stranou navrch, zamícháte a nyní jednu potvůrku otočíte. Barva této potvůrky rozhodne o začínajícím hráči. TIP: Ve více než 3 hráčích doporučuji nevypínat nejrozlehlejší planety! Každý hráč si do dlaně vezme od každé rasy dva žetony potvůrek své barvy (jen ty se budou účastnit osidlování). Žetony se nyní budou umisťovat na planety. Hráči se postupně střídají v určování planety, která se bude osidlovat. Jeden hráč začne určí planetu a všichni si do ruky skrytě připraví jeden žeton potvůrky, kterou chtějí na pla netu poslat. Poté postupně, počínaje hráčem, který planetu vybral, umisťují žetony s potvůrkami na planetu. Na každou planetu je během přípravy hry možné poslat jenom jednu svou potvůrku. Žeton musí celým svým tvarem ležet na čtvercové síti. Poloha žetonů vůči sobě nehraje roli. Žetony se pokládají přední barevnou stranou navrch. Pokud pro žeton hráče již na planetě není místo, může tento hráč žetony na planetě přeskládat. Pokud se nevejde ani po přeskládání, musí hráč na planetu poslat nejmenší potvůrku, kterou má v ruce pravděpodobně tedy Ropušáka. Toto případně musí udělat i více spoluhráčů ve zpětném pořadí tak, aby každý hráč měl na planetě jeden svůj žeton. Poté pokračuje další hráč, opět vybere planetu k osídlení a opět všichni postupně od tohoto hráče na planetu pošlou svůj žeton. Takto hráči osídlí určený počet planet (je dán celkovým počtem hráčů viz výše) a na každé z nich mají všichni hráči jeden žeton své barvy. Je zcela běžné, že je na planetě více žetonů stejných ras. TIP: Snažte se do hry poslat od každé rasy alespoň jednoho zástupce je to výhodnější. Rasy se liší jenom svou velikostí. Jejich skutečnou použitelnost a sílu určují až jejich vzájemné vztahy 2

3 Stručný obraz hry Hra má pevně stanovený počet 12 kol. Za tento počet kol se budete snažit získat co nejvíce bodů přízně. Tyto body dostáváte za úspěšnou diplomacii během vámi zahrané akce diplomacie nebo za dominanci vaší barvy na planetě ve chvíli, kdy se tato dominance hodnotí. K dominanci je třeba mít na planetě více žetonů potvůrek vaší barvy než jakékoli jiné barvy. (Nikoliv více vašich potvůrek než je součet všech cizích potvůrek dohromady). Dominance na planetách se hodnotí vždy po čtyřech kolech hry a celkem tedy 3x za hru. V posledním 12. kole se přiděluje za dominanci dvojnásobný počet bodů. Na počitadle kol je hodnotící kolo vyznačeno symbolem bodu vládcovy ruky se zdviženým palcem. Karty vztahů a k nim přiložené rasy určují, jak se k sobě na planetách jednotlivá stvoření můžou chovat. Nabídka možných vztahů odpovídá 8 kartám akčních/plánovacích karet, které obdržel každý hráč na začátku hry. V jednotlivém kole každý hráč vybere jednu akční kartu a dle příslušného vztahu provede akci. Pokud si připlatí penězi, může akci provést zesíleně nebo dokonce zahrát dvě různé akce v jednom kole. Akce se plánují současně, každý hráč vyloží kartu s vybranou akcí zadní stranou navrch. Jakmile všichni vyberou jednu akci, všichni karty otočí. Akce se poté vyhodnocují dle jejich priorit (nikoli postupně dle pořadí hráčů). Teprve pokud je nutné určit pořadí hráčů v rámci stejně zvolené akce, počítá se pořadí od hráče s žetonem začínajícího hráče. Velkou roli také bude hrát cestování vašich potvůrek vesmírnou lodí. Vždy po odehrání akcí budete moci táhnout vesmírnou lodí a některé své potvory převážet. Mějte na paměti, že potřebujete na planetách získat dominanci, tedy nejlépe zbavit se svých konkurentů nebo převézt své potvory na méně osídlenou planetu a získat ji pro sebe. Ve hře hraje také velkou roli velikost planet, na planety se totiž vejde jen omezené množství žetonů. Všechny rasy jsou si de facto rovny a jejich síla záleží na aktuálním rozložení vztahů. Jediná jejich předem daná vlastnost je právě velikost žetonu. Na začátku hry byste se měli podívat na všechny vztahy a planety a přemýšlet o tom, jaké vztahy na daných planetách mohou vzniknout a jak je můžete využít ke svému prospěchu. Akční karty, které zahrajete, následně odevzdáte a do ruky se vám dostanou zpět teprve na konci 6. kola (v polovině hry) a tak každou akční kartu využijete ve hře maximálně dvakrát. Vztahy lze během hry do jisté míry měnit pomocí akce změna vztahu a tak není o zvraty nouze. Schéma herního kola (skládá se z několika fází) Každé kolo, dokud si pořadí nezautomatizujete, postupujte přesně dle tohoto schématu: TIP: Pokud hru hrajete poprvé, podívejte se dříve, než začnete hrát, na možnosti akcí vyplývající ze vztahů jednotlivých ras. 1. Posunutí žetonu s hodinami na počitadle kol o jeden stupeň. Pokud jej posouváte na políčko se symbolem vesmírné lodě, je herní kolo omezeno pouze na pohyb vesmírnou lodí (bod 5). Pokud jej posouváte na symbol planetky klasického kola, postupujte postupně od bodu 2 a skončete bodem Naplánování akce. Akce v obecné rovině znamená, že hráč využije aktuálního vztahu dvou ras ke svému prospěchu. Akce hráči plánují všichni současně. Hráči položí kartu označující plánovanou akci zadní stranou navrch na stůl. Jakmile všichni připraví svou akci, karty se otočí. POZOR! Hráč může vyložit dvě akce karty najednou, ale za tento kombo tah musí okamžitě ještě v této fázi, zaplatit 2 peníze. Při plánování mějte na zřeteli, že všechny vyložené karty akcí se odkládají stranou a vrací se do ruky až na konci 6. kola. Zahrané akce se odkládají viditelně, přední stranou navrch tak, aby hráči měli přehled, kdo a jaké akce už zahrál. 3. Vyhodnocení akcí. Akce se vyhodnocují dle priority vztahů. Priorita vztahů je dána seřazením vztahů ve sloupci. Od prvního vztahu láska, který má největší prioritu, až k poslednímu změna vztahu s nejmenší prioritou. Pokud více hráčů vyhodnocuje stejnou akci, rozhoduje jejich pořadí od začínajícího hráče. Hráč se během vyhodnocení může rozhodnout svou akci zesílit a za peníze využít nějakého bonusu (např. možnost zahrát akci okamžitě ještě jednou). Akce změna vztahu má specifická pravidla pro vyhodnocování! 4. Posunutí začínajícího hráče. Žeton začínajícího hráče se na konci každého klasického kola s akcemi posouvá na dalšího hráče po směru hodinových ručiček. Efekt žetonu ve hře: V pořadí od hráče s žetonem probíhají vždy tahy vesmírnou lodí. V případě shody akcí (více hráčů vyloží stejnou akci), rozhoduje ve vyhodnocování těchto akcí pořadí počítané po směru hodinových ručiček od hráče s žetonem začínajícího hráče. Akce se však normálně vyhodnocují dle priority akce, pouze v případě jejich shody rozhoduje pořadí počítané od žetonu začínajícího hráče. 5. Pohyb lodí. Hráči mají možnost postupně táhnout svou vesmírnou lodí. S tahem začíná hráč, který má žeton začínajícího hráče. V rámci tohoto pohybu se může loď standardně pohnout o 2 pole (tj. 2 kolečka na hracím plánu). Pokud je loď během celého svého pohybu neobsazená žádnou potvůrkou, může se pohnout až o 3 pole. Během tahu lodí je možné nalodit či vylodit libovolné potvůrky (kromě těch, které jsou zakázané vztahem migrace viz migrace). Naloďování je však omezeno kapacitou lodi. Do lodi se vám tak na čtvercovou síť vejde jen omezené množství potvůrek (stejně jako na planety). POZOR! Nelze naloďovat potvůrky jiné než vaší barvy! Můžete např. dorazit k planetě a vylodit zde svou potvůrku a okamžitě z planety nalodit jinou svou potvůrku. Tato výměna je však možná, pokud se obě potvůrky najednou vejdou do lodi či na planetu. Shrnutí: V rámci tahu je možno nalodit či vylodit libovolné množství potvůrek, jediná omezení jsou kapacita lodi a zákaz daný vztahem migrace. 3

4 Hráč má možnost lodí táhnout tam i zpět (tedy se vrátit na své výchozí pole). Hráč smí táhnout lodí přes pole obsazené cizí lodí. Hráč však nesmí skončit pohyb lodí na poli obsazeném cizí lodí! Hráč nemusí využít celý svůj pohyb lodí. Pole, které náleží k planetě a na kterém lze nalodit či vylodit potvůrku, je vždy stejně zbarvené jako příslušná planeta. Hráč smí žetony v lodi přeskládat tak jak potřebuje, aby se mu tam vešlo co nejvíce potvůrek. POZOR! Při vylodění potvůrek na planetu však nesmí se stávajícím osazenstvem planety jakkoliv hýbat a své potvůrky smí vylodit pouze na volná místa na planetě. Pokud se mu tam potvůrky nevejdou, má smůlu. Větší dolet lodi umožňuje akce migrace viz migrace. POZOR! Nelze nalodit potvůrku a ve stejném tahu ji opět na stejnou planetu vylodit a využít tento mechanismus k přeskládání svých potvůrek na planetě. Pokud začínáte a ještě nemáte loď umístěnou na hracím plánu, můžete ji umístit na libovolné volné pole a poté s ní táhnout. (V balení hry jsou všechny žetony vesmírných lodí 2x. Ve hře vždy používejte pouze jednu loď, druhý žeton lodi je pouze rezervní.) Jakmile loď již umístíte do plánu, vždy smíte táhnout pouze z místa, kde vaše loď skončí svůj pohyb. Na plánu jsou také dvě pole teleportů. Mezi těmito poli se vaše loď může přenést bez ztráty pohybu. Bodování a návrat karet akcí do ruky POZOR! Vždy na konci 4. kola se provede bodování dominancí na všech planetách (celkem 3x za hru). Každý hráč získá jeden bod za planetu, kde jeho barva potvůrek dominuje (vždy se poměří počet vašich žetonů s počtem žetonů každé jednotlivé cizí barvy, nikoliv se součtem všech žetonů cizích barev). V případě shody nikdo nic nezíská. Na konci 6. kola se všem hráčům vrátí použité akce zpět do ruky. Na konci 12. kola končí hra a uděluje se dvojnásobný počet bodů za dominance na planetách. Vyhrává hráč s nejvyšším počtem bodů. V případě bodové shody vyhraje hráč s vyšším množstvím peněz, pokud panuje i shoda v penězích, rozhoduje počet živých potvůrek ve hře. Obecná herní pravidla! Žetony potvůrek pokládejte na planety přesně do čtvercové sítě tak, aby bylo vždy jasné, které čtverečky zabírají. Kromě úvodní přípravy hry se s žetony na planetách nesmí hýbat (hráči si jejich přeskládáním nesmějí tvořit větší prostor). Pouze pokud hráč vyloďuje potvůrku, rodí, nebo mutuje, může žeton na planetě umístit libovolně (ale musí tam pro něj být místo). Pokud budete v rámci cyklu šesti kol hrát více než dvě dvojité akce (tj. složené ze dvou karet akcí), nebudete mít již v jednom kole co hrát. V takovém případě prostě hráč žádnou akci nedělá. Vztahy potvůrek a z nich vyplývající akce: Je možné zahrát dvě akční karty najednou. Hráč si obě karty vyloží a okamžitě zaplatí dva peníze. Na kartách je vždy v první řádce symbolů pro připomenutí uvedeno, čeho se akce týká. Zda se týká pouze jednotlivce, či rasy, či jedné rasy protihráče nebo všech ras. Taktéž je zde uvedeno, zda se akce provádí pouze na jedné planetě, nebo na všech planetách. Dále je na kartách symbolem naznačeno, jakým způsobem lze akci zesílit. Zesílení obvykle stojí 1 nebo 2 peníze. Pokud možnost zesílení na kartě uvedena není (akce obchod a diplomacie), nedají se tyto akce zesilovat. POZOR! Pro všechny akce platí, že se hrají pouze se svou barvou potvůrek a jejich prostřednictvím působíte na potvůrky protihráčů. Každou akci hraje pouze hráč, který ji vyloží nevyhodnocují ji tedy všichni hráči (výjimku tvoří jen akce změna vztahu ). Např. vyložím-li akci láska, narodím si děti pouze já, nikoliv všichni hráči, kteří by z hlediska vztahu teoreticky mohli. Tam, kde nemáte své potvůrky nelze zpravidla zahrát žádnou akci (kromě zesílené mutace ). Hráči každé kolo musí jednu akční kartu vyložit, přičemž nejsou povinni využít jejího efektu. Akční kartu však musí ode vzdat, ať akci využijí, či nikoliv. Pro akce je důležité, kterých ras se týkají. Podívejte se proto na karty vztahů a vedle nich vyložené karty ras! 1. Láska: Dvojice ras ve vztahu určuje, jací rodiče mohou mít děti a jakou potvůrku si hráč může narodit. POZOR! Potvůrka se vždy smí narodit pouze na planetě, kde jsou přítomní oba její rodiče a alespoň jeden z rodičů patří hráči. Pro narození potvůrky musí být na planetě místo. Hráč v rámci akce vždy narodí pouze jednu potvůrku na jedné planetě. Smí si vybrat, po kom z obou rodičů bude tedy jakou potvůrku ze dvou možností si na planetu přidá ze své zásoby. Rození se provede, bez ohledu na to, jestli s ním druhý rodič souhlasí. Zesílení znamená, že hráč může tuto akci zahrát okamžitě znova (třeba i na stejné planetě se stejnými rodiči). Zesílení lze provést pouze jednou v rámci zahrané karty (v této akci lze tedy narodit maximálně dva potomky). 2. Střelba: První karta ve vztahu je rasa střelce, druhá rasa (vedle hlavně zbraně) značí stříleného (na kartě vztahu je to naznačeno šipkou). Aby hráč mohl střílet, musí mít na planetě svou potvůrku patřící k rase střelců a taktéž nějaké oběti, tj. potvůrky protihráčů patřící k rase střílených. Hráč v rámci jedné akce vždy střílí potvůrky pouze na jedné vybrané planetě. Hráč zastřelí všechny potvůrky jedné barvy a rasy (např. všechny červené žabáčky). Žetony zastřelených potvůrek se otočí zadní stranou navrch a zůstávají na místě, kde byly. Mrtvolky potvůrek leží dále na planetě a překážejí tam. Potvůrky mrtvolky se však již nepočítají v případě určování dominance na planetě. Zesílení akce znamená zahrání této akce dvakrát po sobě. Např. zastřelení 4

5 příslušníků dvou barev na jedné planetě, nebo akci na dvou planetách. Zesílení lze provést pouze jednou v rámci zahrané karty (nelze si připlatit a provést ho vícekrát). 3. Žraní: Hraje se zcela stejně jako akce střílení. Opět jedna rasa představuje žroucí a druhá (vedle otevřené tlamy) žrané. Pro akci platí stejná pravidla jako pro střelbu. Rozdíl je pouze v důsledku akce. Sežrané potvůrky nezůstávají na planetě jako mrtvolky, ale jejich žetony jsou z planety odstraněny a vráceny majiteli. Zesílení akce opět znamená zahrání této akce dvakrát po sobě (vícekrát nelze). 4. Obchod: Akce se provádí na všech planetách, kde je možný určený vztah (vyskytuje se kýžená dvojice ras) a kde alespoň jedna z potvůrek z dané dvojice patří hráči, který obchod zahrál. Hráč získá jeden peníz z každé vytvořené dvojice. POZOR! Jedna potvůrka však může být využita pouze pro vytvoření jedné dvojice. (Např. vztah určují rasy žabáků a brambor. Na planetě je jeden žabák a dvě brambory. Hráč však získá z daného vztahu pouze jeden peníz. Protože žabák smí být využit pouze jedenkrát pro jednu dvojici.) Na planetě však může při určité konstelaci vzniknout více dvojic. Pokud je dvojice tvořena pomocí potvůrky spoluhráče, získá majitel této potvůrky také jeden peníz. Pokud je dvojice tvořena potvůrkami jen jednoho hráče, získá tento hráč za tuto dvojici pouze jeden peníz (nikoliv dva, ale nikomu ze spoluhráčů nic nedává). Prakticky to doporučuji takto: hráč si vezme do ruky hrst peněz z banku a vyhodnocuje každou planetu postupně. Pokud je na planetě schopen vytvořit pomocí své potvůrky obchodní vztah, získá jeden peníz. Pokud je k tomu využita potvůrka spoluhráče, dá jeden peníz z banku i spoluhráči. Spoluhráči mají možnost odmítnout obchodní vztah, v takovém případě nezíská z dané dvojice nikdo nic. Obchodní akci nelze zesílit. K čemu jsou peníze? Za peníze je možno nakupovat: hraní dvou akčních karet za kolo (2 peníze), zesílené akce (zpravidla 2 peníze), tahy lodí (pouze v rámci akce migrace), body na konci hry (jeden bod stojí 5 peněz). 5. Diplomacie: Akce se provádí na všech planetách, kde je možný určený vztah (vyskytuje se kýžená dvojice ras) a kde alespoň jedna z potvůrek z dané dvojice patří hráči, který diplomacii zahrál. Vyhodnocuje se úplně stejně jako obchod, hráč však získává z každé dvojice vítězný bod namísto peněz. Platí samozřejmě i pravidlo, že pokud je dvojice tvořena pomocí potvůrky protihráče, získá tento protihráč také bod. U bodů je ale o něco pravděpodobnější scénář, kdy hráč odmítne vytvořit koalici a nikdo z dvojice bod nezíská (např. nechce pomoci vedoucímu hráči). O získané body již nelze přijít. Body hráči neskrývají a jejich počet je pro všechny viditelný. Souhrn: Body lze získat: akcí diplomacie, za dominance na planetách v rozhodnou dobu a nákupem v poměru 1 bod za 5 peněz na konci hry. 6. Migrace pohyb lodí: Dvě karty ras u vztahu migrace ukazují potvůrky, které normálně během fáze létání lodí nelze nalodit do vesmírné lodi (potvůrkám se dělá v lodi špatně a trpí fóbií z létání). Akce migrace však povoluje hráči, který ji zahrál, nalodit i tyto rasy. Jednou naloděné potvůrky už je pak možno vylodit kdykoliv i během fáze létání, zákaz se vztahuje vždy pouze pro nalodění. Akce migrace navíc umožňuje okamžitý pohyb vaší vesmírnou lodí o jedno pole zdarma a o další pole za peníze. Cena každého dalšího pohybu o jedno pole je 1 peníz. Hráč může za pohyb lodí utratit maximálně 5 peněz tedy využít tuto akci až k šesti pohybům lodí. V rámci pohybu lodí smí nalodit a vylodit libovolný počet svých potvůrek. Pohyb lodí a naloďování a vyloďování potvůrek se jinak řídí obecnými pravidly o manipulaci s lodí. 7. Mutace: Tento vztah platí oboustranně, tedy mutovat lze z první rasy na druhou nebo z druhé na první. Akce znamená, že všechny vaše potvůrky jedné rasy na jedné planetě změníte na potvůrky druhé rasy (určené vztahem mutace). To prakticky znamená, že odstraníte své žetony měněné rasy a položíte na planetu stejný počet žetonů rasy, za kterou jste měnili. Výhodou je, že změněné žetony smíte umístit na planetě na libovolné místo. Pokud na planetě není prostor pro kýženou proměnu, můžete změnit menší množství potvůrek tak, aby se tam po proměně vešly. Pokud zaplatíte 2 peníze, lze mutaci využít na proměnu spoluhráčových potvůrek namísto vlastních. Opět na jedné planetě proměníte všechny příslušníky jedné barvy a jedné rasy, ale samozřejmě pouze v rámci dvojice ras určených vztahem mutace. Druhé zesílení akce mutace dovoluje přeskládat mrtvolky. Za zaplacení 1 peníze smí hráč manipulovat se všemi mrtvolkami na jedné planetě. Může je uspořádat třeba tak, aby zabíraly méně místa Každé zesílení je možné provést pouze jednou v rámci zahrané karty. TIP: Akci mutace lze využít i k přeskládání potvůrek na planetě a uvolnění místa pro další 8. Změna vztahu: Jakmile jeden z hráčů vyloží tuto akci, budou měnit vztahy všichni hráči! Hráč, který akci vyložil, má tu výhodu, že bude měnit mezi prvními a navíc může využít dvou druhů zesílení uvedených na kartě. Počínaje hráčem, který změnu vztahu vyložil, každý hráč vymění jednu libovolnou kartu rasy z libovolného vztahu za jinou z nabídky 6 karet ras u karty změna vztahu. Změněný vztah je pro dané kolo uzamknut (vedle vztahu se položí žeton stop ) a jiný hráč jej již nesmí měnit. POZOR! Pokud je vyloženo více karet změn vztahu v jednom kole, provede se pouze jedna akce změna vztahu (jako by byla vyložena jen jedna tato karta). Se změnou začíná hráč, který tuto akci vyložil a je po směru hodinových ručiček nejblíže začínajícímu hráči (pokud tuto kartu vyloží sám začínající hráč, začíná s výměnou on). Každý hráč vymění pouze jednu kartu rasy. Hráč, který kartu změna vztahu vyložil jako druhý či další (je v pořadí dále od začínajícího 5

6 hráče), má právo svou změnu provést přednostně před zbylými hráči. Pořadí, ve kterém ostatní hráči mění jeden vztah, je pak dáno normálně dle pořadí od hráče, který změnu vztahu vyložil jako první (je nejblíže začínajícímu hráči či je sám začínajícím hráčem). Hráč nemusí vztah měnit, ale pouze jej uzamknout, aby jej nemohl změnit nikdo z protihráčů. Akci změna vztahu lze zesílit či modifikovat za peníze dvěma způsoby: Pokud zaplatíte 1 peníz, smíte prohodit dvojici ras v rámci jednoho vztahu (např. střelce za stříleného), prohození smíte vykonat dříve, než vztah uzamknete tedy okamžitě po výměně rasy. Uzamknuté vztahy již pak nelze prohazovat. Toto smíte udělat maximálně jednou v rámci zahrané karty. Nebo za 1 peníz máte možnost uzamknout další vztah (kromě toho, který je automaticky uzamknut vaší výměnou), aby jej nemohli měnit spoluhráči. Toto zesílení smíte provést maximálně dvakrát v rámci zahrané karty (tj. utratit za něj 2 peníze). Zesílení této akce mohou využít jen hráči, kteří akci vyložili! Ostatní hráči pouze mění jednu karty rasy za jinou! Shrnutí: Akcí můžete změnit vztahy ve vesmíru, ale musíte být připraveni na to, že je budou v rámci vaší akce měnit i protihráči. Pokud se sejde více karet změna vztahu v jednom kole, provede se akce pouze tak, jako by byla vyložena pouze jedna tato karta. Výhodou vyložení karty je přednost výběru změny před ostatními a dvě další možnosti využití (prohození a zámek). Pravidla pro 2 hráče Pravidla pro dva hráče se liší především rozdílnou úvodní přípravou hry. Bude s vámi totiž hrát ještě jeden neutrální fiktivní hráč. Vyberte barvu jeho potvůrek. Na každou planetu, kterou budete osidlovat, umístíte ještě žeton potvůrky tohoto neutrálního hráče. Aby byl výběr neutrálních potvůrek náhodný, vezměte do ruky od každé rasy jednu kartu, zamíchejte je a položte zadními stranami navrch. Vždy, když budete osidlovat planetu, otočte jednu kartu za tohoto neutrálního hráče a podle rasy na kartě pošlete na planetu příslušnou potvůrku. Neutrální hráč nehraje žádné akce. Jeho potvůrky na planetách můžete využívat k interakci (peníze, body, atd.), přičemž neutrální hráč vždy souhlasí s diplomacií i obchodem. Potvůrky neutrálního hráče však nemůžete využívat k samotné akci, nelze s nimi střílet, žrát či létat. Závěr U této hry se může projevit delší prodleva v čekání na tahy nezkušených hráčů. Buďte s nimi trpěliví! Vžijte se do rozličných rolí jednotlivých potvůrek, dejte jim vlastní názvy a prožijte společně s nimi kolonizaci vzdáleného vesmíru. Přejeme hodně zábavy a pohody nejen s touto hrou. Pro více informací o této hře, FAQ, možností rozšíření a další herní tipy navštivte Potěší nás, když se přidáte k našim přátelům na Facebooku Poděkování Na dotvoření atmosféry hry se velkou měrou podílel talentovaný ilustrátor Martin Málek. Patří mu veliký dík za dobře odvedenou práci. Vznikl tak nový vesmír. Dále děkuji všem testerům hry. Zejména pak Lomimu z herního klubu Kavenu z Plzně, a Jakubovi Dvořáčkovi, kteří mě kromě jiného přesvědčili, abych hru vydal. Dále pak Dilli, Ládinkovi a Petrovi Bělíkovi za důležitý test, který mě dovedl k zásadním úpravám herního mechanismu. Překladatelům Láďovi Sedlákovi a Zlatce Hokrové. Své manželce Darince za potřebné konzultace a podporu v práci. Jiří Mikoláš Jira s games 2011 Autor: Jiří Mikoláš Ilustrace: Martin Málek Grafika: Martin Málek, Jiří Mikoláš Jira s games jsou také zakázkové hry Naší doménou jsou hry na zakázku pro firmy a instituce. Na rozdíl od reklamních agentur, vyvíjíme hry s originálním herním systémem na míru potřeb zákazníka. Nabízíme osobní přístup a garanci originálního řešení. Máte raději koláče od babičky nebo z továrny? Máte raději společenské hry s nápadem, nebo 100x převlečený princip? Umíme dělat hry! Máme 10 let zkušeností! Jsme hravá společnost Rozšíření hry a další scénáře V balení hry najdete také žetony vajec. Pravidla pro jejich využití najdete na stránkách Hra také nabízí variabilitu scénářů. Jiného scénáře hry, který zaručí i jiný styl jejího hraní, docílíte tak, že změníte pořadí priorit ve vyhodnocování akcí. Když např. dáte jako první akci mutaci či migraci, bude vaše hra pravděpodobně velmi agresivní. Pokud na první místo dáte změnu vztahu, bude zase více náhodná. Doporučené scénáře také najdete na ale můžete si tvořit i vlastní 6

Michael Tummelhofer PRAVIDLA HRY

Michael Tummelhofer PRAVIDLA HRY Michael Tummelhofer PRAVIDLA HRY Příprava hry: Herní materiál: Hrací plán Hrací kameny: 48 sloupů ve čtyřech barvách 48 kamenů šlápot ve čtyřech barvách 4 figurky pro bodovací lištu 1 velká šlápota 1 chrám

Více

Herní materiál. Cíl hry. společenská hra pro 3 až 5 hráčů od dvanácti let věku, jedna partie trvá 60 až 90 minut

Herní materiál. Cíl hry. společenská hra pro 3 až 5 hráčů od dvanácti let věku, jedna partie trvá 60 až 90 minut společenská hra pro 3 až 5 hráčů od dvanácti let věku, jedna partie trvá 60 až 90 minut Zloděj Z lo D ej Vezmi si náhodně kartu jiného hráče. Vezmi si náhodne kartu iného hráča. Přístav 1 3 Policejní stanice

Více

kartu Loupež Mor Všichni hráči dostanou za svá města pouze 1 kartu se surovinou. Města a rytíři: Hráči nedostanou za svá města žádné obchodní zboží.

kartu Loupež Mor Všichni hráči dostanou za svá města pouze 1 kartu se surovinou. Města a rytíři: Hráči nedostanou za svá města žádné obchodní zboží. Varianty Přátelský zloděj ušetří všechny hráče tak dlouho, dokud nemají více než 2 vítězné body. Dodatečná pravidla Zloděj nesmí po hodu 7 nebo po zahrání rytíře vstoupit na pole, s nímž sousedí hráč,

Více

CÍL HRY VIDEO PRAVIDLA KOMPONENTY HRY ANATOMIE KARTY DRUHY KARET SVĚT BATTALIE JEDNOTKY

CÍL HRY VIDEO PRAVIDLA KOMPONENTY HRY ANATOMIE KARTY DRUHY KARET SVĚT BATTALIE JEDNOTKY CÍL HRY agresivní bojové a dobyvačné hře, kdy budete obsazovat města protivníků. V této hře stupeň města představuje přesně to množství vítězných bodů, které hráč právě vlastní, když dané město kontroluje.

Více

Pravidla hry. RUNEBOUND je dobrodružná fantasy hra pro 2 6 hráčů. Běžná herní doba je 2 4 hodiny.

Pravidla hry. RUNEBOUND je dobrodružná fantasy hra pro 2 6 hráčů. Běžná herní doba je 2 4 hodiny. Pravidla hry Vítejte v RUNEBOUNDU Svět RUNEBOUNDU je magický, nebezpečný svět mocných čarodějů, vznešených rytířů, strašlivých monster a potrhlých tyranů. Je to svět velkých úkolů a pozoruhodných skutků.

Více

Nejlepší hry s pyramidkami

Nejlepší hry s pyramidkami Nejlepší hry s pyramidkami Až se jednou zastavíte na Marsu, nemělo by vás překvapit, že tam kluci na každém rohu hrají hry s podivnými pyramidkami, z nichž některé jsou větší, jiné menší a některé nejmenší.

Více

karty nestvůr bojové karty karty diváků sázecí žetony

karty nestvůr bojové karty karty diváků sázecí žetony ÚVODEM Vítejte u hry Colossal Arena! Pro všeobecnou zábavu dnes mezi sebou bojuje v aréně osm divokých nestvůr v zápase na pět kol. Přišli jste vsadit na tyto gladiátory své těžce vydělané zlato s nadějí

Více

Pravidla hry. Herní materiál. Dirk Henn Hra pro 3 5 hráčů

Pravidla hry. Herní materiál. Dirk Henn Hra pro 3 5 hráčů Pravidla hry Dirk Henn Hra pro 3 5 hráčů Připravil Jakub Dobal V této hře představujete vojenské velitele, Daimjó (japonský kníže, místodržitel), v Japonsku 16. století. Budete bránit pozici svého klanu,

Více

Petr Chval. Pravidla hry / Rulebook / Spielregeln. 60 min 2 5

Petr Chval. Pravidla hry / Rulebook / Spielregeln. 60 min 2 5 Petr Chval Pravidla hry / Rulebook / Spielregeln 8 99 60 min 2 5 Pravidla hry Obsah Vítejte ve Veroně...3 O hře...3 Přehled komponent...3 Příprava hry...3 Herní plán...3 Výbava hráčů...3 Přípravné kolo...3

Více

Hra o hradech, městech a rytířích. Kolo osudu. Hostince a katedrály. Kupci a stavitelé. Ovce a kopce

Hra o hradech, městech a rytířích. Kolo osudu. Hostince a katedrály. Kupci a stavitelé. Ovce a kopce Kompletní pravidla Carcassonne: základní hra, 4 velká rozšíření a další bonusy včetně minirozšíření Řeka Hra o hradech, městech a rytířích Kolo osudu Hostince a katedrály Kupci a stavitelé Ovce a kopce

Více

ÚVOD O PRAVIDLECH POČÁTEČNÍ ROZESTAVENÍ PRINCIP HRY CÍL HRY VERZE HRY STRUKTURA PRAVIDEL -1-

ÚVOD O PRAVIDLECH POČÁTEČNÍ ROZESTAVENÍ PRINCIP HRY CÍL HRY VERZE HRY STRUKTURA PRAVIDEL -1- CÍL HRY Každý hráč ve hře ovládá svůj vlastní národ. Vede jej z hlubin starověku až po současnost a snaží se rozvinout jej tak, aby zanechal v dějinách co nejvýraznější otisk a odkaz budoucím pokolením.

Více

Pravidla ustupování... 21 Princezny... 21 Pevnosti... 21 [Barbaři]... 22 Pravidla ústupu barbarů... 22 Přidělování poškození... 22 [Válka]...

Pravidla ustupování... 21 Princezny... 21 Pevnosti... 21 [Barbaři]... 22 Pravidla ústupu barbarů... 22 Přidělování poškození... 22 [Válka]... PRAVIDLA HRY [Obsah] [Obsah]... 1 [Seznam obrázků]... 3 [Seznam tabulek]... 3 [Úvod]... 4 Cíl hry... 4 Počet hráčů a délka hry... 4 [Obsah hry]... 5 [Příprava hry]... 7 Zvolte si barvu... 7 Zvolte si zemi...

Více

PRAVIDLA HRY 1. PŘÍPRAVA HRY. Důležité upozornění

PRAVIDLA HRY 1. PŘÍPRAVA HRY. Důležité upozornění PRAVIDLA HRY Space Alert je týmová hra o přežití. Hráči se stávají posádkou průzkumné kosmické lodi s hyperprostorovým pohonem zkoumající nebezpečné sektory galaxie. Průzkumná loď je plně automatizována

Více

Rozšíření základní hry. Vodní říše. Ostrov pokladů. Druhé rozšíření. Nové předměty a dobrodružství. Nové artefakty. Varianta s deseti artefakty

Rozšíření základní hry. Vodní říše. Ostrov pokladů. Druhé rozšíření. Nové předměty a dobrodružství. Nové artefakty. Varianta s deseti artefakty Vodní říše Někteří mudrci tvrdí, že všechny mýty mají prazáklad v Astrálních světech. Jsou i tací, kteří soudí, že naopak Astrální světy jsou odrazem představ smrtelníků, že je to živoucí zhmotnění mýtů.

Více

Hvězdný koráb Katan OBSAH BALENÍ PŘÍPRAVA HRY PŘÍBĚH ZAČÍNÁ

Hvězdný koráb Katan OBSAH BALENÍ PŘÍPRAVA HRY PŘÍBĚH ZAČÍNÁ Hvězdný koráb Katan OBSAH BALENÍ 70 karet Sektor 12 karet Misí 18 karet Modul 2 herní plány (Hvězdné koráby) 1 modrá kostka (1, 2, 2, 3, 3, 4) 1 žlutá kostka (1, 1, 2, 2, 3, 3) 18 mincí 1 Astro 14 mincí

Více

Hra pro 3 4 hráče od 8 let, hrací doba: 45-60 min.

Hra pro 3 4 hráče od 8 let, hrací doba: 45-60 min. Autor: Sébastien Pauchon Illustrationen: Arnaud Demaegd Layout: Cyril Demaegd Yspahan FAQ & Forum: http://www.ystari.com Překlad: CAULY přeloženo pro www.svet-deskovych-her.cz Hra pro 3 4 hráče od 8 let,

Více

I. PŘEDMLUVA. Více si o Dahlgaardovi a kámenu Trickerion přečtěte na www.trickerion.com! II. CÍL HRY

I. PŘEDMLUVA. Více si o Dahlgaardovi a kámenu Trickerion přečtěte na www.trickerion.com! II. CÍL HRY I. PŘEDMLUVA Hlavní město iluzionistů bývalo před desetiletími rušnou metropolí, z jejíž někdejší slávy však zbyly jen trosky. Zlaté časy skončily záhadným zmizením Dahlgaarda Velikého, mecenáše města

Více

Přehled hry a hrací deska pro první pokusy Přečtěte si nejprve tento přehled, ve kterém najdete nejdůležitější změny oproti hře Osadníci z Katanu.

Přehled hry a hrací deska pro první pokusy Přečtěte si nejprve tento přehled, ve kterém najdete nejdůležitější změny oproti hře Osadníci z Katanu. A Přehled hry a hrací deska pro první pokusy Velký obrázek dole je hrací plán pro první hru. Malé obrázky znázorňují příjem surovin pro města. A B C Přečtěte si nejprve tento přehled, ve kterém najdete

Více

OSADNÍCI Z KATANU HISTORICKÉ SCÉNÁŘE 1: CHEOPS

OSADNÍCI Z KATANU HISTORICKÉ SCÉNÁŘE 1: CHEOPS OSADNÍCI Z KATANU HISTORICKÉ SCÉNÁŘE 1: CHEOPS Klaus Teuber K historii Mezi lety 2800 a 2200 př. Kr. zažíval starověký Egypt svůj první velký rozkvět. Úrodné pruhy podél Nilu zajišťovaly lidem bohaté žně

Více

PRAVIDLA HER MULTIFUNKČNÍ STŮL

PRAVIDLA HER MULTIFUNKČNÍ STŮL PRAVIDLA HER MULTIFUNKČNÍ STŮL Seznam her: stolní fotbálek vč. 2x míček kulečník vč. 2 x tágo, sada koulí, křídy, trojúhelník stolní tenis vč. 2 x pálka na stolní tenis, síťka, 2x míček stolní hokej vč.

Více

Šachy... 3 Náčelník a bojovníci... 3 K.O. šachy... 4 Double šachy... 4 Poziční šachy... 4 Žravé šachy... 4

Šachy... 3 Náčelník a bojovníci... 3 K.O. šachy... 4 Double šachy... 4 Poziční šachy... 4 Žravé šachy... 4 Obsah Šachy... 3 Náčelník a bojovníci... 3 K.O. šachy... 4 Double šachy... 4 Poziční šachy... 4 Žravé šachy... 4 Dáma... 5 Polská dáma... 5 Staroněmecká dáma... 5 Turecká dáma... 6 Rohová dáma... 6 Žravá

Více

Jubilejní vydání k 20. vyrocí, navíc

Jubilejní vydání k 20. vyrocí, navíc Jubilejní vydání k 20. vyrocí, navíc s novymi variantami hry 6 bere. Hra pro 2-10 hráčů od 10 let. Délka hry: cca 45 minut Autor Wolfgang Kramer Není to hra pro krávy! Obsah: 104 hracích karet 10 karet

Více

Hrací potřeby. Cíl hry

Hrací potřeby. Cíl hry Hrací potřeby 1 hrací plán - představuje mapu pralesa rozdělenou na šestiúhelníková pole. První čtyři pole už jsou odkrytá, ostatní pokrývá prales a budou odkrývána v jednotlivých tazích tím, že se na

Více

Ukázky Mapy Přehled Žetonů Standardní Pátrací Hrací Kámen Bílá hranice je standardní hranice mezi dvěma Regiony. Speciální Pátrací Hrací Kámen (Společenstvo) Speciální Pátrací Hrací Kámen (Stín) Silná

Více

AMUN RE. V zemi Faraónů

AMUN RE. V zemi Faraónů AMUN RE V zemi Faraónů Amun Re se odehrává ve starověkém Egyptě za časů Faraónů. Jednotliví Hráči představují soupeřící dynastie. V průběhu času použijí svůj vliv k převzetí různých provincií a stavění

Více

SYLLA. Bylo nebylo... (trocha historie ) Cíl hry. Příprava

SYLLA. Bylo nebylo... (trocha historie ) Cíl hry. Příprava SYLLA Autor hry: Dominque Erhard; Ilustrace: Arnaud Demaegd; Design: Cyril Demaegd FAQ, fórum a varianta pro 2 hráče: http://www.ystari.com Poděkování Vývoj Sylly byl velmi dlouhý a náročný. Zkoušely se

Více

JAK SE STÁT VESMÍRNÝM PRŮZKUMNÍKEM V SEDMI LEKCÍCH ÚVOD. Záznam z přednášek na Akademii kosmických letů. Počet hráčů. Důležité upozornění

JAK SE STÁT VESMÍRNÝM PRŮZKUMNÍKEM V SEDMI LEKCÍCH ÚVOD. Záznam z přednášek na Akademii kosmických letů. Počet hráčů. Důležité upozornění Hra obsahuje dva sešity Pravidla hry a příručku Jak se stát vesmírným průzkumníkem. Touto příručkou byste měli určitě začít. Obsahuje návod uzpůsobený tak, abyste se podle něj mohli hru co nejpříjemněji

Více

2. Výběr akce. kce HLÍDKA VÝPRAV STAVBA VÝZKUM

2. Výběr akce. kce HLÍDKA VÝPRAV STAVBA VÝZKUM Pravidla hry 1 Hra 4X od Scotta Almese 2 5 HRÁÈÙ ~30 MIN ÈÙ ~30 MIN VÌK 13+ N VÌK 13+ VÌK 13+ Herní materiál 35 figurek (7 v každé barvě) 5 žetonů výzkumu 5 žetonů štítu (1 v každé barvě) 15 žetonů zdrojů

Více

Desková hra. UROBOROS Koloběh života. Pravidla

Desková hra. UROBOROS Koloběh života. Pravidla Desková hra UROBOROS Koloběh života Pravidla Uroboros je starodávný symbol, který zobrazuje hada nebo draka požírajícího svůj vlastní ocas. Symbolizuje čas a nekonečný a nepřetržitý běh života. Představuje

Více

Osadníci z Katanu tématická sada z karetní hry pro dva hráče

Osadníci z Katanu tématická sada z karetní hry pro dva hráče Osadníci z Katanu tématická sada z karetní hry pro dva hráče Přeložil Jan Štefl 4/2008 Umělec & Dobrodinec Možnosti tématické sady Umělec a dobrodinec Tématická sada Umělec & dobrodinec je jednou z celkem

Více