STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY"

Transkript

1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í z 34. schůze Rady městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konané dne 23. listopadu 2007 čís. 691/34 čís. 723/34 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč místostarosta městského obvodu 1

2 Rada městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky: 691/34 s c h v a l u j e následující pronájmy bytových jednotek na dobu určitou do , s tím, že výše nájemného bude stanovena v souladu se zákonem č. 107/2006 Sb., v platném znění: a) p. Romanu Podranému, byt č. 2, vel. 1+1 na ulici * * * * *, Ostrava Hulváky, s nutností uhradit kauci dle 686a občanského zák., v platném znění b) p. Janu Neckáři, byt č. 8, vel. 1+1 na ulici * * * * *, Ostrava Mariánské Hory, s nutností uhradit kauce dle 686a občanského zák., v platném znění c) p. Ludmile Podrané, byt č. 2, vel. 1+1 na ulici * * * * *, Ostrava Hulváky, s nutností uhradit kauci dle 686a občanského zák., v platném znění odboru bytového hospodářství informovat žadatele o tomto rozhodnutí RMOb a připravit Smlouvy o nájmu bytů Zodp.: Hana Balusová T: pověřená vedením odboru BH starostku městského obvodu podpisem těchto Smluv o nájmu bytů 692/34 s c h v a l u j e uzavření Smluv o nájmu bytů (prodloužení nájmu bytu), které končí , dle předloženého návrhu odboru bytového hospodářství, s tím, že výše nájemného bude stanovena v souladu se zákonem č. 107/2006 Sb., v platném znění 2

3 odboru bytového hospodářství informovat žadatele o tomto rozhodnutí RMOb a připravit nové Smlouvy o nájmu bytu Zodp.: Hana Balusová T: pověřená vedením odboru BH 693/34 r o z h o d l a vyhovět žádosti o sepsání nové smlouvy na přístřeší s žadatelem Alexandrem Balážem, dveře čís. 9 na ul. * * * * *, Ostrava Hulváky, na dobu určitou do s tím, že výše nájemného bude stanovena v souladu se zákonem č. 107/2006 Sb., v platném znění odboru bytového hospodářství informovat žadatele o tomto rozhodnutí RMOb a připravit Smlouvu o nájmu přístřeší Zodp.: Hana Balusová T: pověřená vedením odboru BH starostku městského obvodu podpisem této Smlouvy o nájmu přístřeší 694/34 r o z h o d l a nevyhovět žádosti sl. Heleny Pulkové o pronájem bytu č. 21 na ul. * * * * *, Ostrava Hulváky t r v á na usnesení č. 616/32 ze dne (nevyhovět žádosti sl. Heleny Pulkové o pronájem bytu v lokalitě Červený kříž ) 3

4 odboru bytového hospodářství informovat žadatelku o tomto rozhodnutí RMOb Zodp.: Hana Balusová T: pověřená vedením odboru BH 695/34 s c h v a l u j e následující pronájem bytové jednotky na dobu určitou do , s tím, že výše nájemného bude stanovena v souladu se zákonem č. 107/2006 Sb., v platném znění p. Janě Horváthové, byt č. 8, vel. 1+1 na ulici * * * * *, Ostrava Hulváky, s nutností uhradit kauci dle 686a občanského zák., v platném znění odboru bytového hospodářství informovat žadatele o tomto rozhodnutí RMOb a připravit Smlouvu o nájmu bytu Zodp.: Hana Balusová T: pověřená vedením odboru BH starostku městského obvodu podpisem této Smlouvy o nájmu bytu 696/34 s c h v a l u j e vzájemnou výměnu bytu mezi žadateli těchto bytů, s tím, že výše nájemného bude stanovena v souladu se zákonem č. 107/2006 Sb., v platném znění: 4

5 a) p. Juříkovou Silvií, bytem * * * * *, Ostrava Mariánské Hory a p. Juříkovou Věrou, bytem * * * * *, Ostrava - Mariánské Hory, přičemž Smlouvy o nájmu bytu budou uzavřeny s paní Juříkovou Silvií na dobu určitou do a paní Juříkovou Věrou na dobu neurčitou b) p. Hellerovou Hermínou, bytem * * * * *, Petřvald a p. Vaněčkem Janem, bytem * * * * *, Ostrava - Mariánské Hory, přičemž Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s paní Hellerovou na dobu neurčitou c) manž. Rüllem Martinem a Rüllovou Ivanou, bytem * * * * *, Ostrava Zábřeh a Suchoněm Petrem, bytem * * * * *, Ostrava Mariánské Hor, přičemž Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s manž. Rüllovými na dobu určitou do odboru bytového hospodářství informovat žadatele o tomto rozhodnutí RMOb a připravit Smlouvy o nájmu bytu Zodp.: Hana Balusová T: pověřená vedením odboru BH starostku městského obvodu podpisem těchto Smluv o nájmu bytu 697/34 r o z h o d l a vyhovět žádosti o schválení podnájmu na dobu určitou p. Jakimovové Lucii, nájemce bytu č. 8, vel. 1+3 v Ostravě - Mariánských Horách, ul. * * * * *, pro podnájemníka Stipanitze Pavla, na dobu určitou od do

6 odboru bytového hospodářství informovat žadatele o tomto rozhodnutí RMOb Zodp.: Hana Balusová T: pověřená vedením odboru BH 698/34 r o z h o d l a vyhovět žádosti o proplacení elektrického ohřívače vody, vodovodní baterie a jejich instalaci v bytě č. 2 na ul. * * * * *, Ostrava Hulváky, nájemce bytu p. Lakatošová Eva odboru bytového hospodářství informovat žadatelku o tomto rozhodnutí RMOb Zodp.: Hana Balusová T: pověřená vedením odboru BH 699/34 r o z h o d l a v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ustanovení dle 18, odst. 3 a 12, odst. 6 o uzavření Smlouvy o dílo na zakázku malého rozsahu Provádění vodoinstalatérských prací, na dobu 1 roku (od do ) s firmou Vokamont, sdružení instalatérů se sídlem Václava Košaře 12/120 IČ: v rozsahu dle důvodové zprávy s ročním limitem 2 mil. Kč (bez DPH) 6

7 odboru bytového hospodářství zabezpečit zpracování Smlouvy o dílo s vybranou firmou Zodp.: Hana Balusová T: pověřená vedením odboru BH starostku městského obvodu podpisem této Smlouvy o dílo 700/34 r o z h o d l a v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ustanovení dle 18, odst. 3 a 12, odst. 6 na základě doporučení odboru bytového hospodářství o uzavření Smlouvy o dílo na zajištění montáže, opravy, výměny, revize a tlakové zkoušky vyhrazených plynových zařízení (veřejná zakázka malého rozsahu) s účinností od 1. ledna 2008 s firmou Milan Sondel se sídlem Lechowiczova 2835/31, Moravská Ostrava IČ: v rozsahu dle důvodové zprávy s ročním limitem 2 mil. Kč bez DPH odboru bytového hospodářství zabezpečit zpracování Smlouvy o dílo Zodp.: Hana Balusová T: pověřená vedením odboru BH starostku městského obvodu podpisem této Smlouvy o dílo 7

8 701/34 r o z h o d l a v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ustanovení dle 18, odst. 3 a 12, odst. 6 na základě doporučení odboru bytového hospodářství o uzavření Smlouvy o dílo na Čištění a opravu kanalizace a kanalizačních zařízení (veřejná zakázka malého rozsahu) s účinností od 1. ledna 2008 na dobu 1 roku do s firmou Jiří Duda se sídlem Chrjukinova 1814/5, Ostrava Zábřeh IČ: v rozsahu dle důvodové zprávy s ročním limitem 2 mil. Kč bez DPH odboru bytového hospodářství zabezpečit zpracování Smlouvy o dílo s vybranou firmou Zodp.: Hana Balusová T: pověřená vedením odboru BH starostku městského obvodu podpisem této Smlouvy o dílo 702/34 s c h v a l u j e rozpočtová opatření: a) zvýší se pol Neinvestiční přijaté transfery od obcí, ÚZ 3207 o 2, ,-- Kč - zvýší se odd Činnost místní správy, pol Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 1, ,-- Kč pol Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o ,-- Kč pol Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o ,-- Kč 8

9 pol Povinné pojistné na úrazové pojištění o 6.000,-- Kč ORJ 5, ÚZ zvýší se odd Předškolní zařízení, pol Platy zaměstnanců v pracovním poměru o ,-- Kč pol Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 3.000,-- Kč pol Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 2.000,-- Kč ORJ 4, ÚZ 3207 b) zvýší se pol Poplatek za užívání veřejného prostranství o ,-- Kč - zvýší se pol Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj o ,-- Kč - sníží se odd Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol Konzultační, poradenské a právní služby o ,-- Kč pol Nákup ostatních služeb o ,-- Kč pol Nespecifikované rezervy o ,-- Kč ORJ 8 - zvýší se odd Zastupitelstva obcí pol Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů o ,-- Kč pol Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o ,-- Kč pol Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o ,-- Kč ORJ 5 c) - sníží se odd Předškolní zařízení, pol Nákup materiálu jinde nezařazený o 8.000,-- Kč ORJ 4 - zvýší se odd Předškolní zařízení, pol Platy zaměstnanců v pracovním poměru ORJ 4 o 8.000,-- Kč d) sníží se pol Investiční přijaté transfery od obcí o 1, ,-- Kč ÚZ sníží se odd Ostatní záležitosti pozemních komunikací, pol Budovy, haly a stavby, ÚZ 3500 o 1, ,-- Kč ORJ 2, ORG

10 - zvýší se pol Neinvestiční přijaté transfery od obcí ÚZ 93 o 1, ,-- Kč - zvýší se odd Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň, pol Opravy a udržování ÚZ 93, ORG 2607, ORJ 3 o 1, ,-- Kč e) - zvýší se pol Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu ÚZ o 6, ,-- Kč - zvýší se odd Silnice, pol Budovy, haly a stavby o ,-- Kč ORJ 2, ÚZ zvýší se odd Ostatní záležitosti pozemních komunikací pol Budovy, haly a stavby o 4, ,-- Kč ORJ 2, ÚZ zvýší se odd Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň pol Budovy, haly a stavby o ,-- Kč ORJ 3, ÚZ f) - sníží se odd Využití volného času dětí a mládeže, pol Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím ORJ 10, ÚZ 160 o 6.000,-- Kč - zvýší se odd Ostatní zájmová činnost a rekreace, pol Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím, ORJ 10, ÚZ 160 o 2.000,-- Kč - zvýší se odd Střední odborné školy, pol Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím, ORJ 10, ÚZ 160 o 4.000,-- Kč g) zvýší se pol Přijaté neinvestiční dary o ,-- Kč - zvýší se odd Bytové hospodářství, pol Opravy a udržování o ,-- Kč ORJ 7 h) sníží se odd Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži pol Nákup ostatních služeb, ÚZ o 5.000,-- Kč - zvýší se odd. 4329, pol Nákup materiálu jinde nezařazený ÚZ o 5.000,-- Kč 10

11 - sníží se odd Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži pol Drobný hmotný dlouhodobý majetek, ÚZ o ,-- Kč - zvýší se odd. 4329, pol Nákup materiálu jinde nezařazený ÚZ o ,-- Kč - sníží se odd Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži pol Drobný hmotný dlouhodobý majetek, ÚZ o 3.000,-- Kč - zvýší se odd. 4329, pol Pohonné hmoty a maziva, ÚZ o 3.000,-- Kč - sníží se odd Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení, pol Elektrická energie o ,-- Kč - zvýší se odd. 4351, pol Drobný hmotný dlouhodobý majetek o ,-- Kč - sníží se odd Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení, pol Služby telekomunikací a radiokomunikací o ,-- Kč - zvýší se odd. 4351, pol Drobný hmotný dlouhodobý majetek o ,-- Kč - sníží se odd Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení, pol Služby peněžních ústavů o 1.000,-- Kč zvýší se odd. 4351, pol Služby školení a vzdělávání o 1.000,-- Kč ch) - sníží se pol Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu, ÚZ o 9, ,-- Kč - sníží se odd Příspěvek na živobytí, pol Sociální dávky ÚZ o 1, ,-- Kč - sníží se odd Doplatek na bydlení, pol Sociální dávky ÚZ o 5, ,-- Kč - sníží se odd Mimořádná okamžitá pomoc, pol Sociální dávky, ÚZ o 2, ,-- Kč i) - sníží se odd Silnice, pol Budovy, haly a stavby, ORJ 2, ÚZ 95, ORG 2621 o ,-- Kč 11

12 - zvýší se odd Ostatní záležitosti pozemních komunikací, ORJ 2, ÚZ 95, ORG 2621 o ,-- Kč j) - zvýší se pol Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj o 5.000,-- Kč - zvýší se pol Příjmy z úroků o ,-- Kč - zvýší se pol Přijaté sankční platby o ,-- Kč - zvýší se pol Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené o ,-- Kč - zvýší se odd Činnost místní správy, pol Nákup ostatních služeb ORJ 5 o ,-- Kč -zvýší se pol Správní poplatky - zvýší se odd Činnost místní správy pol Drobný hmotný dlouhodobý majetek pol Nákup materiálu jinde nezařazený o ,-- Kč o ,-- Kč o ,-- Kč k) sníží se odd Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků, pol Nákup materiálu jinde nezařazený o 2.000,-- Kč pol Věcné dary o 2.000,-- Kč - sníží se odd Zastupitelstva obcí pol Knihy, učební pomůcky a tisk o 9.000,-- Kč pol Služby pošt o 1.000,-- Kč pol Služby školení a vzdělávání o 2.000,-- Kč pol Nákup ostatních služeb o 2.000,-- Kč pol Cestovné o 4.000,-- Kč pol Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu o 1.000,-- Kč - sníží se odd Činnost místní správy pol Potraviny o 1.000,-- Kč pol Ochranné pomůcky o 1.000,-- Kč pol Nákup materiálu jinde nezařazený o ,-- Kč pol Pohonné hmoty a maziva o ,-- Kč pol Konzultační, poradenské a právní služby o 4.000,-- Kč pol Cestovné o 4.000,-- Kč - zvýší se odd Zastupitelstva obcí pol Opravy a udržování o ,-- Kč 12

13 pol Drobný hmotný dlouhodobý majetek o ,-- Kč - zvýší se odd Činnost místní správy pol Služby peněžních ústavů o 5.000,-- Kč pol Služby školení a vzdělávání o 5.000,-- Kč pol Nákup ostatních služeb o ,-- Kč Zodp.: Ing. Věra Palarčíková T: vedoucí finančního odboru 703/34 b e r e n a v ě d o m í rozbor hospodaření městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky za období předložit materiál ke schválení RMO Zodp.: Ing. Věra Palarčíková T: vedoucí finančního odboru 704/34 b e r e n a v ě d o m í návrh rozpočtu městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky na rok 2008 a návrh rozpočtového výhledu městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky na období předložit materiál ke schválení RMO Zodp.: Ing. Věra Palarčíková T: vedoucí finančního odboru 13

14 705/34 p r o j e d n a l a a) žádost Českého svazu žen ORŽ Ostrava o poskytnutí finančního daru r o z h o d l a o poskytnutí finančního daru ve výši 2.000,-- Kč Českému svazu žen, ORŽ Ostrava, Mojmírovců 29, Ostrava, IČ na pořádání vánoční výstavky, konané ve Středisku volného času Korunka, pořádané Klubem žen Ostrava Mariánské Hory právničce úřadu připravit k podpisu Darovací smlouvu ve smyslu rozhodnutí RMOb Zodp.: JUDr. Julie Gillová T: právnička úřadu starostku městského obvodu podpisem Darovací smlouvy b) žádost Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické, Ostrava, příspěvkové organizace o poskytnutí sponzorského daru na přípravu a organizaci oslav 75. výročí založení Střední zdravotnické školy v Ostravě r o z h o d l a o poskytnutí sponzorského daru ve výši ,-- Kč Střední zdravotnické škole a Vyšší odborné škole zdravotnické v Ostravě, Jeremenkova 2, Ostrava, IČ k vytištění výročního almanachu pro všechny žáky a studenty školy právničce úřadu připravit k podpisu Darovací smlouvu ve smyslu rozhodnutí RMOb Zodp.: JUDr. Julie Gillová T: právnička úřadu 14

15 starostku městského obvodu podpisem Darovací smlouvy 706/34 r e v o k u j e usnesení RMOb č. 573/30 ze dne 1. října /34 p r o j e d n a l a žádost SMO odboru majetkového magistrátu o vyjádření k nabídce Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště Ostrava na převod pozemku p. p. č. 736/255 ostatní plocha, silnice v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, do vlastnictví statutárního města Ostravy n a v r h u j e zastupitelstvu městského obvodu doporučit zastupitelstvu města využít nabídku Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště Ostrava k převodu pozemku p. p. č. 736/255 ostatní plocha, silnice v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava do vlastnictví statutárního města Ostravy starostce městského obvodu předložit toto doporučení RMOb na nejbližším zasedání ZMOb T: /34 r o z h o d l a v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ust. 10, odst. 1, 18, odst. 3 a 12, odst. 6 o uzavření Smlouvy o dílo na zakázku malého rozsahu Vypracování prohlášení vlastníka v domech na ul. Pražákova 9 a 11 se společností 15

16 Claris realitní kancelář, s. r. o. se sídlem Nový Jičín, 5. května 23/6, PSČ IČ: v rozsahu dle přílohy č. 2 za cenu nejvýše přípustnou ,-- Kč majetkoprávnímu odboru připravit Smlouvu o dílo k podpisu ve smyslu rozhodnutí RMOb Zodp.: Jindřiška Pavúková T: pověřená vedením odboru MP starostku městského obvodu podpisem této smlouvy 709/34 p r o j e d n a l a žádosti o ukončení smluv o nájmu pozemků, uzavřených s manž. Vladislavem a Hanou Levinskými (st. p. č. 1155), spol. POLAR televize Ostrava, s. r. o. (st. p. č. 1344), manž. Milošem a Miladou Pidrovými (st. p. č. 1345), manž. Augustinem a Danou Galusovými ( st. p. č. 3028), p. Ondřejem Kochem (st. p. č. 3070), Ing. Václavem Bláhou (st. p. č. 3101) a p. Marií Obdržálkovou (st. p. č. 3193) r o z h o d l a a) ukončit dohodou ke dni 31. prosince 2007 Smlouvy o nájmu pozemků v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava: - st. p. č zastavěná plocha a nádvoří o výměře 19 m 2 s manž. Vladislavem Levinským, r. nar. * * *, bytem * * * * *, Ostrava-Výškovice a Hanou Levinskou, r. nar. * * *, bytem * * * * *, Praha 4 - st. p. č zastavěná plocha a nádvoří o výměře 22 m 2 se spol. POLAR televize Ostrava, s.r.o., IČ: , se sídlem Boleslavova 710/19, Ostrava - Mariánské Hory - st. p. č zastavěná plocha a nádvoří o výměře 22 m 2 s manž. Milošem Pidrou, r. nar a Miladou Pidrovou, r. nar. * * *, oba bytem * * * * *, Ostrava-Svinov 16

17 - st. p. č zastavěná plocha a nádvoří o výměře 21 m 2 s manž. Augustinem Galusem, r. nar. * * * a Danou Galusovou, r. nar. * * *, oba bytem * * * * *, Petřvald u Karviné - st. p. č zastavěná plocha a nádvoří o výměře 18 m 2 s p. Ondřejem Kochem, r. nar. * * *, bytem * * * * *, Ostrava-Poruba - st. p. č zastavěná plocha a nádvoří o výměře 18 m 2 s Ing. Václavem Bláhou, r. nar. * * *, bytem * * * * *, Ostrava-Mariánské Hory - st. p. č zastavěná plocha a nádvoří o výměře 17 m 2 s p. Marií Obdržálkovou, r. nar. * * *, bytem * * * * * Ostrava-Mariánské Hory majetkoprávnímu odboru připravit dohody o ukončení smluv o nájmu pozemků k podpisu ve smyslu rozhodnutí RMOb Zodp.: Jindřiška Pavúková T: pověřená vedením odboru MP starostku městského obvodu podpisem těchto dohod Zodp.:Ing. arch. Liana Janáčková b) vyhlásit záměr obvodu pronajmout pozemky v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava: - st. p. č zastavěná plocha a nádvoří o výměře 19 m 2 - st. p. č zastavěná plocha a nádvoří o výměře 19 m 2 - st. p. č zastavěná plocha a nádvoří o výměře 22 m 2 - st. p. č zastavěná plocha a nádvoří o výměře 22 m 2 - st. p. č zastavěná plocha a nádvoří o výměře 21 m 2 - st. p. č zastavěná plocha a nádvoří o výměře 18 m 2 - st. p. č zastavěná plocha a nádvoří o výměře 18 m 2 - st. p. č zastavěná plocha a nádvoří o výměře 17 m 2 majetkoprávnímu odboru zveřejnit záměr obvodu obvyklým způsobem Zodp.:Jindřiška Pavúková T: pověřená vedením odboru MP 17

18 b e r e n a v ě d o m í ukončení smlouvy o nájmu pozemku st. p. č zastavěná plocha a nádvoří o výměře 19 m 2 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, z důvodu úmrtí nájemce Ing. Jana Hebelky 710/34 r o z h o d l a uzavřít s účinností od 1. ledna 2008 Dodatky č. 1 ke Smlouvám o nájmu pozemků: - st. p. č zastavěná plocha a nádvoří o výměře 18 m 2 s p. Vladislavem Sikorou, r. nar. * * *, bytem * * * * *, Milíkov u Jablunkova - st. p. č zastavěná plocha a nádvoří o výměře 18 m 2 s p. Libuší Adamcovou, r. nar. * * *, bytem * * * * *, Ostrava-Mariánské Hory kterými se mění a upravují: - čl. I. Předmět nájmu - čl. II. Předmět smlouvy - čl. IV. Nájemné - odst. 1 - výše nájemného na částku 740,-- Kč - odst. 2 - variabilní symbol majetkoprávnímu odboru připravit k podpisu Dodatky č. 1 ke Smlouvám o nájmu pozemků ve smyslu rozhodnutí RMOb Zodp.: Jindřiška Pavúková T: pověřená vedením odboru MP starostku městského obvodu podpisem těchto dodatků 18

19 711/34 p r o j e d n a l a žádost p. Blaženy Bolkové o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu pozemku r o z h o d l a s účinností od 1. ledna 2008 uzavřít s p. Blaženou Bolkovou, r. nar. * * *, bytem * * * * *, Ostrava-Mariánské Hory, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu pozemku st. p. č zastavěná plocha a nádvoří o výměře 23 m 2 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, kterým se mění a upravují: smluvní strany smlouvy čl. I. Předmět nájmu čl. III. Účel nájmu čl. IV. Nájemné - odst. 1 - výše nájemného na částku 940,-- Kč - odst. 2 - variabilní symbol majetkoprávnímu odboru připravit k podpisu Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu pozemku ve smyslu rozhodnutí RMOb Zodp.: Jindřiška Pavúková T: pověřená vedením odboru MP starostku městského obvodu podpisem tohoto dodatku 712/34 p r o j e d n a l a žádost Ing. Irény Bláhové o uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o nájmu pozemku r o z h o d l a s účinností od 1. ledna 2008 uzavřít s Ing. Irénou Bláhovou, r. nar. * * *, bytem * * * * *, Ostrava-Mariánské Hory, Dodatek č. 3 ke Smlouvě o nájmu pozemku st. p. č zastavěná plocha a nádvoří 19

20 o výměře 18 m 2 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, kterým se mění a upravují: smluvní strany smlouvy čl. III. Účel nájmu čl. IV. Nájemné - odst. 1 - výše nájemného na částku 740,-- Kč - odst. 2 - variabilní symbol majetkoprávnímu odboru připravit k podpisu Dodatek č. 3 ke Smlouvě o nájmu pozemku ve smyslu rozhodnutí RMOb Zodp.: Jindřiška Pavúková T: pověřená vedením odboru MP starostku městského obvodu podpisem tohoto dodatku 713/34 p r o j e d n a l a návrh na uzavření Smlouvy o nájmu pozemku, a to části p. p. č. 334/3 trvalý travní porost o výměře 210 m 2 v k. ú. Zábřeh Hulváky, obec Ostrava r o z h o d l a uzavřít s účinností od 1. ledna 2008 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou Smlouvu o nájmu pozemku, a to části p. p. č. 334/3 trvalý travní porost o výměře 210 m 2 v k. ú. Zábřeh Hulváky, obec Ostrava se společností SMP Net, s. r. o., se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Plynární 420/3, PSČ , IČ: za účelem užívání pozemku pod stavbou regulační stanice plynu a ročním nájmem ve výši ,-- Kč 20

21 majetkoprávnímu odboru připravit Smlouvu o nájmu pozemku k podpisu ve smyslu rozhodnutí RMOb Zodp.: Jindřiška Pavúková T: pověřená vedením odboru MP starostku městského obvodu podpisem této smlouvy 714/34 p r o j e d n a l a žádost podnikatelského subjektu podnikajícího dle živnostenského zákona, evidovaného Magistrátem města Ostravy pod obchodním názvem Jaromír Blejchař - YOGI, bytem * * * * *, Ostrava-Muglinov, IČ: , o vrácení poměrné části ročního nájemného uhrazeného za pronájem části p.č. 183/1 k.ú. Mar. Hory, ostatní plocha, zeleň, za účelem umístění reklamního zařízení. r o z h o d l a vrátit podnikatelskému subjektu podnikajícímu dle živnostenského zákona, evidovanému Magistrátem města Ostravy pod obchodním názvem Jaromír Blejchař - YOGI, bytem * * * * *, Ostrava-Muglinov, IČ: , poměrnou část ročního nájemného ve výši 7.333,--Kč za období od do z důvodu ukončení nájemní smlouvy dohodou ke dni odboru MHDaO: v součinnosti s odborem finančním zajistit vrácení poměrné části nájemného ve smyslu rozhodnutí RMOb Zodp.: Ing. Milan Flisník T: pověřený vedením odboru MHDaO 21

22 715/34 p r o j e d n a l a žádosti občanů, uvedenými v příloze k zápisu z dnešní schůze, o uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou do na pronájem hrobového místa na veřejném pohřebišti v Ostravě - Mariánských Horách r o z h o d l a uzavřít s žadateli, uvedeným v příloze, nájemní smlouvy na dobu určitou s účinností od data podpisu smlouvy do na pronájem hrobových míst na pohřebišti v Ostravě - Mariánských Horách s ročním nájemným stanoveným v usnesení z 56. schůze RMOb ze dne pod číslem usnesení 1147/56. odboru MHDaO: připravit nájemní smlouvy ve smyslu rozhodnutí RMOb Zodp.: Ing. Milan Flisník T: pověřený vedením odboru MHDaO starostku městského obvodu podpisem nájemních smluv 716/34 r o z h o d l a v souladu se Zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ustanovením dle 18, odst. 3, 12, odst. 6 a Směrnicí č. 2/2007, čl. III, odst. 2, písm. c) SMO - městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky pro zadávání veřejných zakázek, o uzavření Smlouvy o dílo na zakázku malého rozsahu rekonstrukce parkoviště ve dvorní části domu Přemyslovců č. 65 v Ostravě-Mariánských Horách s lhůtou plnění duben květen 2008 v rozsahu dle důvodové zprávy, s podnikatelským subjektem podnikajícím podle živnostenského zákona, evidovaným Magistrátem města Ostravy pod obchodním názvem Jaromír Mičulka ÚDRŽBA VOZOVEK, s místem podnikání Dolní 34/102, Ostrava-Zábřeh, IČ: , za cenu nejvýše přípustnou ,90 Kč včetně DPH (bez DPH ,70--Kč). 22

23 odboru MHDaO: zabezpečit zpracování Smlouvy o dílo s vybranou firmou ve smyslu rozhodnutí RMOb Zodp.: Ing. Milan Flisník T: pověřený vedením odboru MHDaO starostku městského obvodu podpisem Smlouvy o dílo 717/34 r o z h o d l a v souladu se Zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ustanovením dle 18, odst. 3, 12, odst. 6 a Směrnicí č. 2/2007, čl. III, odst. 2, písm. d) SMO - městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky pro zadávání veřejných zakázek, o uzavření Smlouvy o dílo na zakázku malého rozsahu na II. etapu stavby Parkoviště a komunikace na ulici L. Ševčíka v Ostravě-Hulvákách s lhůtou plnění od do v rozsahu dle důvodové zprávy, s podnikatelským subjektem podnikajícím podle živnostenského zákona, evidovaným Magistrátem města Ostravy pod obchodním názvem Jaromír Mičulka ÚDRŽBA VOZOVEK, s místem podnikání Dolní 34/102, Ostrava-Zábřeh, IČ: , za cenu nejvýše přípustnou ,20 Kč včetně DPH (bez DPH ,20 Kč). odboru MHDaO: zabezpečit zpracování Smlouvy o dílo s vybranou firmou ve smyslu rozhodnutí RMOb Zodp.: Ing. Milan Flisník T: pověřený vedením odboru MHDaO 23

24 starostku městského obvodu podpisem Smlouvy o dílo 718/34 r oz h o d l a uzavřít s účinností od na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou Smlouvu o poskytování webhostingu s firmou RPIC-ViP s. r. o., Výstavní 2224/8, Ostrava Mariánské Hory, IČ: pověřenému vedoucímu odboru organizačního a vnitřních věcí připravit k podpisu smlouvu ve smyslu rozhodnutí RMOb Zodp.: Ing. Rudolf Zahradník T: pověřený vedením odboru OaVV starostku městského obvodu podpisem smlouvy ve smyslu rozhodnutí RMOb 719/34 s c h v a l u j e výši mimořádných odměn ředitelů základních a mateřských škol příspěvkových organizací Městského obvodu MHaH dle přiloženého návrhu vedoucí odboru školství zaslat sdělení o odměně, zpracované dle rozhodnutí RMOb, ředitelům základních a mateřských škol příspěvkových organizací Městského obvodu MHaH Zodp. : Mgr. Renáta Weinerová T: pověřena vedením odboru školství 24

25 720/34 p r o j e d n a l a žádosti občanů našeho obvodu o poskytování pečovatelské služby r o z h o d l a uzavřít Smlouvy o poskytování pečovatelské služby mezi Statutárním městem Ostrava, městským obvodem Mariánské Hory a Hulváky a: - Annou Rézmüvešovou, nar. * * *, bytem ul. * * * * *, Ostrava- Mariánské Hory - Miladou Plchovou, nar. * * *, bytem ul. * * * * *, Ostrava- Mariánské Hory - Annou Hasilíkovou, nar. * * *, bytem ul. * * * * *, Ostrava- Mariánské Hory odboru sociálních věcí realizovat toto usnesení Zodp.: Bc. Dagmar Bradová T: vedoucí odboru SV 721/34 p r o j e d n a l a návrh odboru výstavby, VHaZ o provedení odpisu pohledávky za pokutu dle rozhodnutí č. 78/2005 ze dne ve výši 5.000,-- Kč r o z h o d l a odepsat pohledávku za pokutu dle rozhodnutí č. 78/2005 ze dne ve výši 5.000,-- Kč dle předloženého návrhu odboru výstavby, VHaZ odboru výstavby, VHaZ ve spolupráci s finančním odborem provést odpis pohledávky ve smyslu rozhodnutí RMOb Zodp.: Ing. Dagmar Pulchartová T: vedoucí odboru výstavby, VHaZ Ing. Věra Palarčíková vedoucí finančního odboru 25

26 722/34 s c h v a l u j e Jednací řád RMOb dle předloženého návrhu s účinností od 1. prosince /34 m ě n í termín konání 10. zasedání ZMOb ze na * * * * * * Příští (mimořádná) schůze RMOb se koná ve čtvrtek v 9.00 hodin 26

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í z 38. schůze Rady městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konané dne 4. února 2008 čís. usn. 837/38 čís. usn. 853/38 Ing.

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í z 31. schůze Rady městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konané dne 15. října 2007 čís. 590/31 čís. 611/31 Ing. arch.

Více

Usnesení STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í

Usnesení STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í z 11. schůze Rady městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konané dne 4. dubna 2011 čís. usn. 321/11 341/11 Ing. arch.

Více

Usnesení STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í

Usnesení STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í ze 13. schůze Rady městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konané dne 2. května 2011 čís. usn. 373/13 388/13 Ing. arch.

Více

Usnesení 26. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 26. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 26. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 23.05.2016 čís. 1157/RMObM-MH/1418/26-1162/RMObM-MH/1418/26 Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu RSDr. Jiří Boháč místostarosta městského

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í z 56. schůze Rady městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konané dne 8. prosince 2008 čís. usn. 1359/56 čís. usn. 1385/56

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í z 61. schůze Rady městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konané dne 23.února 2009 čís. usn. 1507/61 čís. usn. 1530/61

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í ze 43. schůze Rady městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konané dne 14.dubna 2008 čís. usn. 943/43 čís. usn. 965/43

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í ze 79. schůze Rady městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konané dne 25. ledna 2010 čís. usn. 2306/79 čís. usn. 2331/79

Více

Usnesení STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í

Usnesení STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í z 23. schůze Rady městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konané dne 24. října 2011 čís. usn. 728/23 754/23 Ing. arch.

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í z 15. schůze Rady městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konané dne 30. května 2011 čís. usn. 418/15-448/15 Ing. arch.

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í z 13. mimořádné schůze Rady městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konané dne 8. října 2008 čís. usn. 1247/M13-1251/M13

Více

Usnesení 22. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 05.06.2014

Usnesení 22. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 05.06.2014 22. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 05.06.2014 čís. 0286/ZMOb-MH/1014/22-0306/ZMOb-MH/1014/22 RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu Ing. Jiří Jezerský místostarosta městského

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í z 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 21. dubna 2008 čís. 157/12 - čís. 175/12

Více

Usnesení 9. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 29.06.2015

Usnesení 9. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 29.06.2015 9. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 29.06.2015 čís. 0490/RMObM-MH/1418/9-0495/RMObM-MH/1418/9 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 6. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 6. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 6. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 18.05.2015 čís. 0394/RMObM-MH/1418/6-0397/RMObM-MH/1418/6 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Jana Pagáčová místostarostka městského

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í z 28. schůze Rady městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konané dne 29. srpna 2007 čís. 468/28 čís. 528/28 Ing. arch.

Více

Usnesení 58. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 58. schůze rady městského obvodu konané dne 58. schůze rady městského obvodu konané dne 02.04.2013 čís. 1736/RMOb-MH/1014/58-1752/RMOb-MH/1014/58 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Ing. Jiří Jezerský místostarosta městského obvodu

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í z 24. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 19. února 2010 čís. 321/24 - čís. 328/24

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í z 25. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 15. dubna 2010 čís. usn. 329/25 čís.

Více

Usnesení 88. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 88. schůze rady městského obvodu konané dne 88. schůze rady městského obvodu konané dne 14.07.2014 čís. 2616/RMOb-MH/1014/88-2638/RMOb-MH/1014/88 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í z 11. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 25. února 2008 čís. 144/11 - čís. 156/11

Více

Usnesení 31. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 31. schůze rady městského obvodu konané dne 31. schůze rady městského obvodu konané dne 07.03.2016 čís. 0969/RMOb-MH/1418/31-0999/RMOb-MH/1418/31 Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu RSDr. Jiří Boháč místostarosta městského obvodu

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 000 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

Usnesení 19. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 19. schůze rady městského obvodu konané dne 19. schůze rady městského obvodu konané dne 07.09.2015 čís. 0607/RMOb-MH/1418/19-0624/RMOb-MH/1418/19 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Jana Pagáčová místostarostka městského obvodu

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Usnesení STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í

Usnesení STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í z 20. schůze Rady městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konané dne 12. září 2011 čís. usn. 626/20 654/20 Ing. arch.

Více

Usnesení 10. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 10. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 10. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 28.12.2015 čís. 0094/ZMOb-MH/1418/10-0114/ZMOb-MH/1418/10 Ing. arch. Liana Janáčková Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu Strana

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 11 970 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Usnesení 46. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 46. schůze rady městského obvodu konané dne 46. schůze rady městského obvodu konané dne 01.10.2012 čís. 1368/RMOb-MH/1014/46-1388/RMOb- MH/1014/46 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 8. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 8. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 8. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 15.10.2015 čís. 0075/ZMOb-MH/1418/8-0093/ZMOb-MH/1418/8 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 13. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 13. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 13. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 08.06.2016 čís. 0159/ZMOb-MH/1418/13-0176/ZMOb-MH/1418/13 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í z 65. schůze Rady městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konané dne 4. května 2009 čís. usn. 1638/65 čís. usn. 1644/65

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í z 5. schůze Rady městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konané dne 27. prosince 2006 čís. 89/5 čís. 113/5 Ing. Radomír

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í z 21. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 22. června 2009 čís. 241/21 - čís.

Více

Návrh rozpočtu MČ Praha - Zbraslav pro rok Rozpočtové výdaje

Návrh rozpočtu MČ Praha - Zbraslav pro rok Rozpočtové výdaje Návrh rozpočtu MČ Praha - Zbraslav pro rok 2016 - Rozpočtové výdaje OdPa Pol Popis Rozpočet 2015 Rozpočet 2015 schválený upravený Čerpání 2015 Návrh 2016 Pozn. 2143 5139 Nákup materiálu 0 0 0 150 000 2143

Více

Usnesení 94. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 94. schůze rady městského obvodu konané dne 94. schůze rady městského obvodu konané dne 30.10.2014 čís. 2850/RMOb-MH/1014/94-2872/RMOb-MH/1014/94 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 79. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 79. schůze rady městského obvodu konané dne 79. schůze rady městského obvodu konané dne 10.03.2014 čís. 2351/RMOb-MH/1014/79-2379/RMOb-MH/1014/79 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

Usnesení STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í

Usnesení STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í z 8. schůze Rady městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konané dne 21. února 2011 čís. usn. 225/8 252/8 Ing. arch. Liana

Více

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč)

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) Paragraf Položka Název položky Návrh rozpočtu 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 10 800,00 1112 Daň z příjmů

Více

Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2014 Příjmová část

Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2014 Příjmová část Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2014 Příjmová část Příjmy Položka Název položky 2012 2013 Návrh 2014 1341 Poplatek ze psů 44 44 43 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství

Více

Usnesení 68. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 68. schůze rady městského obvodu konané dne 68. schůze rady městského obvodu konané dne 23.09.2013 čís. 2042/RMOb-MH/1014/68-2063/RMOb-MH/1014/68 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Ing. Jiří Jezerský místostarosta městského obvodu

Více

Pro 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 26. dubna 2007

Pro 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 26. dubna 2007 Materiál číslo: Pro 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 26. dubna 2007 Název materiálu: Návrh 1. úpravy rozpočtu městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky

Více

Usnesení 33. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 33. schůze rady městského obvodu konané dne 33. schůze rady městského obvodu konané dne 06.04.2016 čís. 1033/RMOb-MH/1418/33-1055/RMOb-MH/1418/33 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LYSOLAJE ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LYSOLAJE ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LYSOLAJE ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI Z V E Ř E J N Ě N Í návrhu ročního rozpočtu na rok 2017 Městské části Praha-Lysolaje Městská část Praha - Lysolaje na základě 11 odst. 3 zákona č. 250/2000

Více

Usnesení 46. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 46. schůze rady městského obvodu konané dne 46. schůze rady městského obvodu konané dne 31.10.2016 čís. 1498/RMOb-MH/1418/46-1526/RMOb-MH/1418/46 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í z 58. schůze Rady městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konané dne 12. ledna 2009 čís. usn. 1413/58 čís. usn. 1430/58

Více

Usnesení 22. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 22. schůze rady městského obvodu konané dne 22. schůze rady městského obvodu konané dne 19.10.2015 čís. 0698/RMOb-MH/1418/22-0727/RMOb-MH/1418/22 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 75. schůze rady městského obvodu konané dne 13.01.2014

Usnesení 75. schůze rady městského obvodu konané dne 13.01.2014 75. schůze rady městského obvodu konané dne 13.01.2014 čís. 2259/RMOb-MH/1014/75-2285/RMOb-MH/1014/75 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Statutární město Ostrava - Městský obvod Pustkovec ROZPOČET NA ROK 2017

Statutární město Ostrava - Městský obvod Pustkovec ROZPOČET NA ROK 2017 PŘÍJMY v tis. Kč Schválený Schválený Schválený rozpočet rozpočet rozpočet 1341 Poplatky ze psů 23 25 26 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 60 30 35 1351 Odvod výtěžku z provozování loterii

Více

PŘÍJMY CELKEM v Kč NÁVRH ROZPOČTU OBCE DRŽKOVÁ NA ROK 2014

PŘÍJMY CELKEM v Kč NÁVRH ROZPOČTU OBCE DRŽKOVÁ NA ROK 2014 NÁVRH ROZPOČTU OBCE DRŽKOVÁ NA ROK 2014 PLÁNOVANÉ PŘÍJMY ROZPOČTU OBCE DRŽKOVÁ V ROCE 2014 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 650000 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 30000 Daň z příjmu fyzických

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í z 55. schůze Rady městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konané dne 24. listopadu 2008 čís. usn. 1319/55 čís. usn. 1353/55

Více

Rozpočet na rok 2010 obce Radimovice

Rozpočet na rok 2010 obce Radimovice Příjmy Rozpočet na rok 2010 obce Radimovice Paragraf Položka 0 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze záv.čin. 0 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 0 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů

Více

Usnesení 43. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 43. schůze rady městského obvodu konané dne 43. schůze rady městského obvodu konané dne 19.09.2016 čís. 1384/RMOb-MH/1418/43-1415/RMOb-MH/1418/43 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í z 2. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 14. prosince 2006 --------------------------------------------------------------------------------

Více

Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 2009 - Rozpočtové příjmy

Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 2009 - Rozpočtové příjmy Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 29 - Rozpočtové příjmy OdPa Pol Popis Rozpočet 8 Rozpočet 8 po Plnění 28 Návrh 29 schválený změnách 1341 Poplatek ze psů 22 22 267 514 27 1342 Poplatek za lázeňský

Více

Usnesení 82. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 82. schůze rady městského obvodu konané dne 82. schůze rady městského obvodu konané dne 22.04.2014 čís. 2438/RMOb-MH/1014/82-2460/RMOb-MH/1014/82 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2016

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2016 Název a sídlo vykazující jednotky : Obec Čakov Čakov 19, 37384 Dubné IČ 00581216 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2016 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Název Návrh rozpočtu 2016 PŘÍJMY 0000 1111 Daň z příjmů fyz.osob

Více

Pro 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 26. dubna 2007

Pro 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 26. dubna 2007 Materiál číslo: Pro 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 26. dubna 2007 Název materiálu: Rozbor hospodaření městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky za období

Více

Návrh rozpočtu I. Rozpočtové příjmy. Stránka 1. Obec Středokluky, Lidická 61, Středokluky, , CZ, IČO:

Návrh rozpočtu I. Rozpočtové příjmy. Stránka 1. Obec Středokluky, Lidická 61, Středokluky, , CZ, IČO: I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text Rozpočet 0000 - - Návrh rozpočtu 2016 Obec Středokluky, Lidická 61, Středokluky, 252 68, CZ, IČO: 00241695 0000 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv. 2 300 000

Více

PŘÍJMY CELKEM v Kč ROZPOČET OBCE DRŽKOVÁ NA ROK 2013

PŘÍJMY CELKEM v Kč ROZPOČET OBCE DRŽKOVÁ NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE DRŽKOVÁ NA ROK 2013 PŘÍJMY ROZPOČTU OBCE DRŽKOVÁ V ROCE 2013 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 550000 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 30000 Daň z příjmu fyzických osob z

Více

Usnesení 85. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 85. schůze rady městského obvodu konané dne 85. schůze rady městského obvodu konané dne 02.06.2014 čís. 2523/RMOb-MH/1014/85-2543/RMOb-MH/1014/85 RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus radní městského obvodu Strana

Více

Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,00. Org: 0000 Obec ,00

Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,00. Org: 0000 Obec ,00 strana: 1 / 9 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 00000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 500 000,00 0000 0000 1112 00000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 110 000,00

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV Statutární město Ostrava Městský obvod Martinov ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV na rok 2016 Schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 73/10 dne 18. prosince 2015 PŘÍJEM Třída Třída

Více

Rozpočet obce České Libchavy na rok 2013

Rozpočet obce České Libchavy na rok 2013 PŘÍJMY Rozpočet obce České Libchavy na rok 2013 Daňové příjmy : 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti 900 000,00 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze SVČ 27 000,00 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava. Rozpočtové příjmy. Par. Pol. Text návrh rozpočtu

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava. Rozpočtové příjmy. Par. Pol. Text návrh rozpočtu Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava Rozpočtové příjmy Par. Pol. Text návrh rozpočtu 0000 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti a funk.pož. 1.500.000 0000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze

Více

Usnesení STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í

Usnesení STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í z 9. schůze Rady městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konané dne 7. března 2011 čís. usn. 253/9 287/9 Ing. arch. Liana

Více

Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2015 Příjmová část

Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2015 Příjmová část Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2015 Příjmová část Příjmy Položka Název položky 2013 2014 Návrh 2015 1341 Poplatek ze psů 44 43 43 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í z 28. mimořádné schůze Rady městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konané dne 3. srpna 2009 čís. usn. 1878/M28 1894/M28

Více

Rozpočet Obce Staňkovice na rok 2016

Rozpočet Obce Staňkovice na rok 2016 Rozpočet Obce Staňkovice na rok 2016 v tis. Kč PŘÍJMY ÚZ Pol. Text Částka 1111 DPFO ze závislé činnosti 1 700 1112 DPFO ze závislé činnosti 25 1113 DPFO vybírané srážkou 235 1121 DPPO 2 200 1122 DPPO za

Více

Rozpočet na rok celkem Celospolečenské funkce lesů SU-AU Org. Par. Položka UZ Popis Kč

Rozpočet na rok celkem Celospolečenské funkce lesů SU-AU Org. Par. Položka UZ Popis Kč Rozpočet na rok 2015 I.Příjmy 681 1111 daň z příjmů fyz. osob ze zav. činnosti 770 000,00 681 1112 daň z příjmů fyz. osob ze sam. činnosti 140 000,00 681 1113 daň z příjmů fyz. osob z kapitálových výnosů

Více

ROZPOČET OBCE DOBRČICE NA ROK 2016

ROZPOČET OBCE DOBRČICE NA ROK 2016 I. Rozpočtové příjmy 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 360 000,00 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 20 000,00 1113 Daň z příjmů

Více

- 0309/RMOb-Pro/1418/30

- 0309/RMOb-Pro/1418/30 30. schůze rady městského obvodu konané dne 08.02.2016 čís. 0303/RMOb-Pro/1418/30-0309/RMOb-Pro/1418/30 Mgr. Marie Matějová starostka Ing. Zdeněk Dvorský místostarosta Strana 1/7 Přehled usnesení rady

Více

Usnesení 83. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 83. schůze rady městského obvodu konané dne 83. schůze rady městského obvodu konané dne 05.05.2014 čís. 2461/RMOb-MH/1014/83-2486/RMOb-MH/1014/83 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 1. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 1. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 1. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 04.11.2014 čís. 0001/ZMOb-MH/1418/1-0012/ZMOb-MH/1418/1 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 12. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 12. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 12. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 14.04.2016 čís. 0136/ZMOb-MH/1418/12-0158/ZMOb-MH/1418/12 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Rozpočet Obce Staňkovice na rok 2014

Rozpočet Obce Staňkovice na rok 2014 Rozpočet Obce Staňkovice na rok 2014 v tis. Kč PŘÍJMY ÚZ Pol. Text Částka 1111 DPFO ze závislé činnosti 2 270 1112 DPFO ze závislé činnosti 50 1113 DPFO vybírané srážkou 190 1121 DPPO 1 800 1122 DPPO za

Více

Usnesení 4. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 4. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 4. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 12.03.2015 čís. 0031/ZMOb-MH/1418/4-0045/ZMOb-MH/1418/4 Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu Jana Pagáčová místostarostka městského

Více

S C H V Á L E N Ý R O Z P O Č E T roku: 2012. V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek. Schválený. Par Org Pol N+Z+Uz Popis

S C H V Á L E N Ý R O Z P O Č E T roku: 2012. V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek. Schválený. Par Org Pol N+Z+Uz Popis strana : 1 1032 Podpora ostatních produkčních činností 1032 0000 5021 00000000 Ostatní osobní výdaje 1000.00 1032 0000 5139 00000000 Nákup materiálu jinde nezařaze 15000.00 1032 0000 5169 00000000 Nákup

Více

Usnesení 27. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 27. schůze rady městského obvodu konané dne 27. schůze rady městského obvodu konané dne 11.01.2016 čís. 0860/RMOb-MH/1418/27-0890/RMOb-MH/1418/27 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Přehled hospodaření MČ Brno-Líšeň. za I. čtvrtletí roku rozpočtová činnost.

Přehled hospodaření MČ Brno-Líšeň. za I. čtvrtletí roku rozpočtová činnost. Přehled hospodaření MČ za I. čtvrtletí roku 2016.- rozpočtová činnost. Položka Upr. rozpočet Skutečnost Plnění v tis. Kč v tis. Kč v % PŘÍJMY 175 527,034 31 934,072 18,19% VÝDAJE 255 196,000 46 616,322

Více

ROZPOČET OBCE HORY PRO ROK 2014

ROZPOČET OBCE HORY PRO ROK 2014 Příjmy ROZPOČET OBCE HORY PRO ROK 2014 schválený na zasedání zastupitelstva obce dne 31.3.2014 231 10 0000 1111 Daň z příjmů FO ze záv. čin. a funk. požitků 43 231 10 0000 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 21

Více

Usnesení 77. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 77. schůze rady městského obvodu konané dne 77. schůze rady městského obvodu konané dne 10.02.2014 čís. 2297/RMOb-MH/1014/77-2320/RMOb-MH/1014/77 RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus radní městského obvodu Strana

Více

ROZPOČET 2016 OBCE DĚPOLTOVICE

ROZPOČET 2016 OBCE DĚPOLTOVICE ROZPOČET 2016 OBCE DĚPOLTOVICE I.Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text Schválený Rozpočet po rozpočet změnách a b 1 2 1 Daňové příjmy 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv. činnosti 93 0000 1112

Více

Usnesení 2. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 18.12.2014

Usnesení 2. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 18.12.2014 2. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 18.12.2014 čís. 0013/ZMOb-MH/1418/2-0024/ZMOb-MH/1418/2 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Výdajová část ke komentáři k rozpočtu Městského obvodu Plesná na rok 2015

Výdajová část ke komentáři k rozpočtu Městského obvodu Plesná na rok 2015 Výdajová část ke komentáři k rozpočtu Městského obvodu Plesná na rok 2015 BĚŽNÉ VÝDAJE 5011 Platy zaměstnanců platy zaměstnanců (zimní údržba) 220 000,00 Kč 5031 Povinné poj.na soc.zabezp. odvody z platů

Více

ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY

ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY Par Pol Popis Rozpočet Kč 0000 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 270 000 0000 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam výděl. činnosti 48 000 0000 1113

Více

Usnesení 93. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 93. schůze rady městského obvodu konané dne 93. schůze rady městského obvodu konané dne 16.10.2014 čís. 2818/RMOb-MH/1014/93-2844/RMOb-MH/1014/93 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva Města Bechyně konaného dne

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva Města Bechyně konaného dne U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva Města Bechyně konaného dne 11. 11. 2009 USNESENÍ č. 55/8-09 Z I. b e r e n a v ě d o m í Rozpočtové opatření č. 46/2009 par.3613 nebytové hospodářství, pol. 5171

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 4 133 200,00 0000 0000 1112 000000000

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV Statutární město Ostrava Městský obvod Martinov ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV na rok 2014 Schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 184/23 dne 13. prosince 2013 PŘÍJEM Třída Třída

Více

Org: , Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,00 Org: ,00. Org: ,00

Org: , Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,00 Org: ,00. Org: ,00 roku 2016 strana: 1 / 11 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 1 600 000,00 0000 0000 1112 000000000

Více

Výpis z usnesení 15. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 10. srpna 2015

Výpis z usnesení 15. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 10. srpna 2015 Výpis z usnesení 15. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 10. srpna 2015 1/ Kontrola usnesení 15/80 b e r e n a v ě d o m í provedenou kontrolu usnesení. 2/ Rozpočtové opatření č. 10/15 15/81 s

Více

Podrobný rozpis rozpočtu pro rok 2011 Příjmy - v tisících Kč schválený upravený čerpání %plnění ÚZ paragraf položka účel Daňové příjmy celkem

Podrobný rozpis rozpočtu pro rok 2011 Příjmy - v tisících Kč schválený upravený čerpání %plnění ÚZ paragraf položka účel Daňové příjmy celkem Podrobný rozpis rozpočtu pro rok 2011 Příjmy - v tisících Kč schválený upravený čerpání %plnění ÚZ paragraf položka účel %čerpání 0 1... Daňové příjmy celkem z toho: 66 275 000,00 66 275 000,00 1111 DPFOZČ

Více

2212 0000 5169 00000000 Nákup ostatních služeb 60000.00 Celkem: 2212 Silnice 60000.00

2212 0000 5169 00000000 Nákup ostatních služeb 60000.00 Celkem: 2212 Silnice 60000.00 strana : 1 2141 Vnitřní obchod 2141 0000 5136 00000000 Knihy, učební pomůcky a tisk 3000.00 Celkem: 2141 Vnitřní obchod 3000.00 2212 Silnice 2212 0000 5169 00000000 Nákup ostatních služeb 60000.00 Celkem:

Více

Usnesení 84. schůze rady městského obvodu konané dne 19.05.2014

Usnesení 84. schůze rady městského obvodu konané dne 19.05.2014 84. schůze rady městského obvodu konané dne 19.05.2014 čís. 2488/RMOb-MH/1014/84-2522/RMOb-MH/1014/84 RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu Ing. Jiří Jezerský místostarosta městského obvodu

Více

Rozpočet 2016 Obec Tachlovice, Jakubská náves 8, Tachlovice, , CZ, IČO:

Rozpočet 2016 Obec Tachlovice, Jakubská náves 8, Tachlovice, , CZ, IČO: Rozpočet 216 Obec Tachlovice, Jakubská náves 8, Tachlovice, 252 17, CZ, IČO: 233871 I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text Rozpočet a b - - 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv. 1 685 1112 Daň z příjmu

Více