Umělci Dětem ulice II Artists To the Children of the Street II Dobročinná aukce uměleckých děl Charitable Auction of Artwork

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Umělci Dětem ulice II. 2008 Artists To the Children of the Street II. 2008 Dobročinná aukce uměleckých děl Charitable Auction of Artwork"

Transkript

1 Umělci Dětem ulice II Artists To the Children of the Street II Dobročinná aukce uměleckých děl Charitable Auction of Artwork 31. května :00 Palác Žofín Malý sál May 31 st, :00 p.m. Small Hall of the Žofín Palace (Slovanský Island, Prague 1) Internetová aukce dražených děl probíhá na The Artwork is Being Auctioned Online at Projekt Šance První preventivní a humanitární program pro komerčně sexuálně zneužívané děti a mládež, oběti obchodování s lidmi, žijícími v ČR v zapomenutí Projekt Šance The fi rst preventive and humanitarian programme for commercially sexually abused children and adolescents, victims of traffi cking in humans, living in limbo... in the Czech Republic. podílí se na fi nancování share the costs

2 Rytmus_zivota_s_sance07_215x285 7/26/07 4:34 PM Page 1 Rytmus_zivota_s_sance07_215x285 7/26/07 4:34 PM Page 1 Rytmus_zivota_s_sance07_21 Rytmus_zivota_s_sance07_215x285 7/26/07 4:34 PM Page 1

3 Vážená paní, vážený pane, srdečně Vás zveme na dobročinnou aukci občanského sdružení Projekt Šance, které již přes 10 let pomáhá dětem a mladým lidem, žijícím v České republice na ulici v zapomenutí. Dětem Ulice Kromě provozu dvou center, kde našim klientům zajišťujeme existenční potřeby a kde mohou najít útočiště, se snažíme zrealizovat projekt PRACOVNÍ TERAPEUTICKÉ DÍLNY, v níž by se naši klienti mohli naučit návykům potřebným k pracovnímu uplatnění v rámci alternativního vzdělávání. Pracovní dílna, kterou jsme pro naše klienty otevřeli v červnu 2007, začala již od samého počátku provozu plnit svůj účel. Někteří klienti získávají více sebedůvěry, jiní díky odměnám za práci nacházejí novou střechu nad hlavou. Zvyšuje se také počet těch, kteří dílnu opouštějí a sami si hledají práci na pracovním trhu. Dílna pro ně byla impulsem, který potřebovali, aby změnili svůj život. Výtěžek z dobročinné aukce Umělci Dětem Ulice bude věnován na zajištění provozu PRACOVNÍ TERAPEUTICKÉ DÍLNY (na nákup dílů, z nichž klienti sestavují propisky a na odměny klientům za práci). Najdete-li ve svém programu čas, který byste mohli aukci věnovat, bude nám ctí setkat se s Vámi. Pro každého z Vás, kdo aukci navštívíte, máme připravenou malou pozornost od klientů z PRACOVNÍ TERAPEUTICKÉ DÍLNY, od Dětí Ulice. Připravena je pro Vás rovněž tombola o umělecké ex Libris. Chcete li si dražená díla prohlédnout před aukcí, kontaktujte nás na telefonním čísle: Rádi Vás s jednotlivými objekty aukce seznámíme. Dobročinná aukce uměleckých děl se uskuteční dne 31. května 2008 od 15:00 hodin v Malém sále Paláce Žofín na Slovanském ostrově. Internetová aukce dražených děl probíhá na Těšíme se na Vás. Projekt Šance Projekt Šance, o.s., Ve Smečkách 28, Praha 1 Tel.: * První fotografie z terapie prací pracovní dílna/zkušební provoz Lukáš Markéta Mirek , CZ , MV II/s-os/ /97-R v Praze

4 MF_plus_Sance_210x :40 Str. 1 Jak se aukce zúčastnit? U vchodu do aukční místnosti Vás přivítají asistentky, které Vám se vším rády pomohou. Za vratnou zálohu Kč Vás zaregistrují a vydají Vám aukční číslo. Po zahájení aukce bude dražitel postupně vyvolávat aukční čísla jednotlivých děl zahrnutých do aukčního katalogu. U každého z děl je v katalogu uvedena cena autorská a cena aukční, která zpravidla odpovídá jedné třetině autorské ceny. Vydražením uměleckého díla nejen pomůžete změnit život některým z Dětí Ulice, ale můžete tímto způsobem také uskutečnit kvalitní investici do umění. Zvednete-li při aukci aukční číslo, příhoz bude činit 100 Kč, bude li okamžitá aukční cena menší než Kč. Bude li okamžitá aukční cena menší než Kč a vyšší než Kč, bude příhoz činit 500 Kč. Přesnou hodnotu příhozů s dražební vyhláškou naleznete v závěrečné části aukčního katalogu. Vámi Vydražená díla můžete získat okamžitě po aukci, zaplatíte li cenu vydraženého díla u asistentek. Vydražené dílo můžete také zaplatit a vyzvednout si je do 7 dnů od ukončení aukce v Galerii Vltavín, Ostrovní 6, Praha 1, tel.: Aukce se nemusíte účastnit osobně. Po dohodě se zaměstnanci galerie Vltavín můžete díla dražit telefonicky nebo v zastoupení do výše Vámi zadaného limitu. Rozhodnete-li se pro jeden z výše uvedených způsobů dražby, kontaktujte Galerii Vltavín na adrese: Ostrovní 6, Praha 1 nebo na telefonním čísle: Cena vydražených děl je konečná. Galerie Vltavín se vzdala aukční provize.

5 Dear Madam, Dear Sir: We would like to invite you to a charitable auction organized by the civil association Projekt Šance (Project Chance), which has been helping already for more than 10 years children and young people in the Czech Republic who are homeless and forgotten. To the Children of the Street. Besides operating two centers where we provide essential provisions and services to our clients and where they can find a shelter, we are trying to introduce the THERAPEUTI- CAL WORKSHOP project where our clients could learn skills necessary for work within the frame of alternative education. The workshop that we opened for our clients in June 2007 has begun to fulfill its purpose from its very beginning. Some of our clients are gaining more self-confidence, others are finding a new roof above their heads thanks to the money they are receiving for their work. Furthermore, the number of people who leave the workshop and look for work on the job market independently is growing. The workshop was an impulse for them, an impulse they needed to change their lives. The proceeds from the charitable auction Art Masters to the Children of the Street will be used to secure operation of the THERAPEUTICAL WORKSHOP (for purchasing parts, from which the clients assemble ballpoint pens, and for paying clients for their work). Should you find in your schedule some time that you could dedicate to the auction, we will be honored to meet you. Everybody who visits the auction will receive a small souvenir made in the THERA- PEUTICAL WORKSHOP by our clients, the Children of the Street. There will also be a raffle for art ex Libris. If you would like to see the auctioned works prior to the auction, please contact us at our telephone number: We will be happy to introduce you the individual auctioned pieces. The charitable auction of the works of art will take place on May 31, 2008, in the Small Hall of the Žofín Palace on the Slovanský Island starting at 3:00 p.m. The artwork is being auctioned online at We are looking forward to seeing you. Projekt Šance Projekt Šance, o.s., Ve Smečkách 28, Prague 1 Tel.: , * irst photographs from the work therapy workshop/testing operation Lukáš Markéta Mirek Business Identification Number: , Tax Identification Number: CZ , Registration of Legal Identity: MV II/s-os/ /97-R in Prague.

6 How to participate in the auction? MF_plus_Sance_210x :40 Str. 1 Our assistants will be present at the entrance to the auction hall and will gladly help you with any questions you may have. They will register you against a refundable deposit of 1,000 CZK and give you an auction number. During the auction, the auctioneer will gradually call out auction numbers of individual works of art that are included in the auction catalogue. The catalogue lists common and auction prices for each of the auctioned pieces. The auction price is usually about one third of the common price. By purchasing one of the auctioned art works, you will not only help to change the life of some of the Children of the Street but you will also make a high quality investment in art. By raising your auction number during the auction, you will make a bid that is 100 CZK higher than the previous one if the current auction price is under 10,000 CZK. If the current auction price falls in between 9,999 CZK and 20,000 CZK, your bid will be 500 CZK higher than the previous one. You can see a detailed information of bid increases together with the auction code in the final part of the catalogue. When you purchase an auctioned art work, you can receive it immediately after the auction if you pay its price to our assistants. You can also pay for your auctioned piece and pick it up at the same time within 7 days after the auction at the Vltavín Gallery, Ostrovní 6, Prague 1, tel.: You do not have to be present at the auction personally. If arranged in advance with the Vltavín Gallery employees, you can participate in the auction via telephone or per procurationem when you decide the maximum amount you want to pay for the given auctioned piece. Shall you decide to participate in one of these two manners, please contact the Vltavín Gallery at: Ostrovní 6, Prague 1, or at telephone number: The price of auctioned pieces is final. Vltavín Gallery waived its right to receive an auction provision.

7 Naše poraněná mláďata Před časem, když jsem působil jako vedoucí Uměleckého provozu Hudební fakulty AMU, kde jsem měl na starosti přípravu a organizaci veškeré veřejné aktivity školy, jsem potkal představitele občanského sdružení, které se stará o naše poraněná mláďata žijící ve strašných podmínkách, doslova na okraji společnosti. Uvědomil jsem si, jak mlčky chodím i já okolo věcí, které by mne trápit měly, jak jsem vlastně naivní, když si myslím, že nějaké institucionální zajištění může těmto chudákům pomoci. Snažil jsem se vyjít vstříc těm, kdo se pokoušeli seznámit postižené děti a mladistvé i s jiným světem, než ve kterém se ocitli oni, samozřejmě i za cenu, že naše snaha nechat na ně působit hudbu a divadlo se může minout účinkem. Povedlo se, přišli. Asi byli zaskočeni, neodešli však. Obdivoval jsem a obdivuji práci obětavců neváhajících nasazovat své zdraví, mnohdy i bezpečí své a svého nejbližšího okolí, aby alespoň něco málo dali těm potřebným. Postupně jsem měl možnost poznat něco málo z toho, co skutečně dělají, i hloubku celého problému, jenž by naši bohorovnou společnost trápit měl. Jestliže se dnes naskýtá eventualita udělat další krok pro vylepšení a pro pozitivní pocit oněch nešťastníků, že nejsou zcela odepsáni, připojuji se z celého srdce se svým doporučením a prosím, aby se k žádosti občanského sdružení přihlédlo a pomohlo se mu. Zdá se mi, že naší jedinou správnou cestou je cesta prevence a dodávání sebedůvěry těm, kdo se bez ní zmítají jako všichni jim podobní ztroskotanci. V Praze, dne Prof. Václav Riedlbauch generální ředitel České filharmonie Our Injured Youth Some time ago, when I was the head of the Art Operations division of the Music Faculty of the Academy of Performing Arts where I was responsible for preparation and organization of all public activities of the school, I met a representative of a civil association that takes care of our injured youth who are living in terrible conditions, literally on the edge of society. I realized how indifferent we are, including me, to things that should worry us, how naive I actually am when I think that some institutional provision can help these poor people. I was trying to assist those who were trying to introduce to the afflicted children and young people a different world than the one they are experiencing. There was of course a risk that our effort to expose them to music and theater can go astray. But it did turn out well, they came. They were probably surprised, however, they did not leave. I admired and still admire the work of the devoted people who do not hesitate to risk their health and often times also their safety as well as the safety of those close to them in order to give at least a little to those who really need it. Gradually, I have had the opportunity to see at least a little what they really do and also the depth of the problem, which should worry our entire pontifical society. Since the opportunity is coming along now to make yet another step to improve the situation and to create a positive feeling among the unfortunate people that they are not completely written-off, I am joining in with all my heart and my recommendation and ask that the request of the civil association is met and assistance provided. It appears that the only right path is the path of prevention and providing confidence to those who, without it, are in disarray just like all other marginalized people. Prague, April 15th, 2002 Prof. Václav Riedlbauch Managing Director of the Czech Philharmonic Orchestra

8 1 2 3 Salvador Dalí 1 2 Poslední večeře barevný tisk reprodukce 64 39,5 cm autorská cena: 150 Kč aukční cena: 1 Kč Last Supper Colour print reproduction 64 39,5 cm Author s price: 150 CZK Auction price: 1 CZK Vítězství Krista a Panny Marie barevný dřevoryt 24,5 18 cm autorská cena: 150 Kč aukční cena: 99 Kč Jesus Christ s and Virgin Mary s Victory Colour woodcut 24,5 18 cm Author s price: 150 CZK Auction price: 99 CZK 3 Marc Chagall Za zrcadlem litografie 9, cm autorská cena: 150 Kč aukční cena: 99 Kč Behind the Mirror Lithography 9, cm Author s price: 150 CZK Auction price: 99 CZK ( 6 )

9 4 Karel Demel Postava a měsíc mezzotinta 18 12,5 cm autorská cena: Kč aukční cena: 300 Kč Figure and the Moon Mezzotint 18 12,5 cm Author s price: CZK Auction price: 300 CZK Oldřich Kulhánek Milenci lept 9,5 14 cm autorská cena: Kč aukční cena: 300 Kč Lovers Etching 9,5 14 cm Author s price: CZK Auction price: 300 CZK ( 7 )

10 6 Olbram Zoubek Eva s věnečkem zlacený slepotisk 14,5 19,5 cm autorská cena: Kč aukční cena: 300 Kč Eve with a Wreath Blind blocking 14,5 19,5 cm Author s price: CZK Auction price: 300 CZK Artedílna Projektu Šance Děti ulice Arteworkshop of Projekt Chance Children of the street Lucčiny narozeniny v Domě Šance kombinovaná technika na sololitu 140x186 cm autorská cena: 1 Kč aukční cena: 1 Kč Lucy s birthday at the Chance House Combined technique on Sololit 140x186 Author s price: 1 CZK Auction price: 1 CZK ( 8 )

11 8 Jiří Anderle 8krát dívka a slzy štěstí lept s kresbou 18 16,5 cm autorská cena: Kč aukční cena: Kč 8 times Girls and Tears of Happiness Etching with a drawing 18 16,5 cm Author s price: CZK Auction price: CZK Radka Baboráková sklářská firma BDK skleněná mísa kolekce dekoračního skla autorská cena: Kč aukční cena: 600 Kč Glass bowl Set of decoration glass Author s price: CZK Auction price: 600 CZK ( 9 )

12 10 Jaroslav Bartoš U tří stromů akryl na desce cm autorská cena: Kč aukční cena: Kč Three Trees Acrylic on board cm Author s price: CZK Auction price: CZK Karel Beneš Múzy barevná litografie cm autorská cena: Kč aukční cena: Kč Muses Colour lithography cm Author s price: CZK Auction price: CZK ( 10 )

13 12 Daniela Benešová Sněhový strom barevná litografie cm autorská cena: Kč aukční cena: Kč Snow Tree Colour lithography cm Author s price: CZK Auction price: CZK Tomáš Bím Reservé barevná litografie cm autorská cena: Kč aukční cena: Kč Reserved Colour lithography cm Author s price: CZK Auction price: CZK ( 11 )

14 Václav Bláha Pták barevná litografie cm autorská cena: Kč aukční cena: 400 Kč Bird Colour lithography cm Author s price: CZK Auction price: 400 CZK Hvězdy barevná litografie 20,5 16 cm autorská cena: Kč aukční cena: 400 Kč Stars Colour lithography 20,5 16 cm Author s price: CZK Auction price: 400 CZK Milena Blašková Tátovy ruce reliefní obraz (pryskyřice) cm autorská cena: Kč aukční cena: Kč Father s Hands Relief picture (resin) cm Author s price: CZK Auction price: CZK ( 12 )

15 17 Petr Bobek sklářská firma Opál Sada 6 ks rytých sklenic barvené, zdobené sklo v. 22 cm autorská cena: Kč aukční cena: 600 Kč Set of 6 engraved glasses Dyed, decorated glass h. 22 cm Author s price: CZK auction price: 600 CZK Petr Boreček Život šamot engoba v. 34 cm autorská cena: Kč aukční cena: Kč Life Fireclay engobe h. 34 cm Author s price: CZK Auction price: CZK ( 13 )

16 19 Roy Breimon Gabriel kombinovaná technika na sololitu cm autorská cena: Kč aukční cena: Kč Gabriel Combined technique on Sololit (wood-fibre board) cm Author s price: CZK Auction price: CZK Josef Bruckmüller Světlit akryl na dřevěné desce 55,5 55,5 cm autorská cena: Kč aukční cena: Lightening Acrylic on wooden board 55,5 55,5 cm Author s price: CZK Auction price: CZK ( 14 )

17 21 Angela Marie Bukovanská Kytice kombinovaná technika na sololitu cm autorská cena: Kč aukční cena: Kč Bunch of Flowers Combined technique on Sololit (wood-fibre board) cm Author s price: CZK Auction price: CZK Jiří Bureš sklářská firma Glass Princ, s.r.o. Skleněný taliř norský motiv sklo ø 38 cm autorská cena: Kč aukční cena: Kč Glass plate Norwegian design Glass ø 38 cm Author s price: CZK Auction price: CZK ( 15 )

18 23 Teodor Buzu V modrém prostoru olej na sololitu cm autorská cena: Kč aukční cena: Kč In the Blue Space Oil on Sololit (wood-fibre board) cm Author s price: CZK Auction price: CZK Stanka Čermáková- Hrtánková Plameny vášně olej na plátně cm autorská cena: Kč aukční cena: Kč Flames of Passion Oil on canvas cm Author s price: CZK Auction price: CZK ( 16 )

19 25 Kateřina Černá Colette linoryt cm autorská cena: Kč aukční cena: 700 Kč Colette Linocut cm Author s price: CZK Auction price: 700 CZK David Černý sklářská firma Váza a mísa foukané, hutně tvarované sklo s nástřikem za studena cm, cm autorská cena: Kč aukční cena: 350 Kč Vase and bowl Blown, thick formed glass with cold spray cm, cm Author s price: CZK Auction price: 350 CZK ( 17 )

20 27 Filip Černý Lesní silnice akryl na plátně cm autorská cena: Kč aukční cena: Kč Forest Road Acrylic on canvas cm Author s price: CZK Auction price: CZK Petr Červený Sklárna Floriánova huť Ledový svět sklo broušené a lepené cm autorská cena: Kč aukční cena: Kč Ice World Cut and glued glass cm Author s price: CZK Auction price: CZK ( 18 )

21 Karel Demel 29 Flétna I kombinovaná technika hlubotisk cm autorská cena: Kč aukční cena: Kč 30 Flute I Combined technique, gravure print cm Author s price: CZK Auction price: CZK Faun kombinovaná technika hlubotisk cm autorská cena: Kč aukční cena: Kč Faun Combined technique, gravure print cm Author s price: CZK Auction price: CZK Jiří Dolina Myslivec ze Zakynthu dřevo jilm v. 99 cm autorská cena: Kč aukční cena: Kč Hunter of Zakynthos Wood elm h. 99 cm Author s price: CZK Auction price: CZK ( 19 )

22 32 Milan Doubrava Schody závěsná plastika cm autorská cena: Kč aukční cena: Kč Stairs Wall sculpture cm Author s price: CZK Auction price: CZK Miroslav Drobník Pelechovská sklárna Mísa I a Mísa II sklo ø 30 cm autorská cena: Kč aukční cena: Kč Bowl I and Bowl II Glass ø 30 cm Author s price: CZK Auction price: CZK ( 20 )

23 34 Jiří Dudycha Zvláštní sen keramika 31,5 15 cm autorská cena: Kč aukční cena: Kč Strange Dream Ceramics 31,5 15 cm Author s price: CZK Auction price: CZK Jan Dvořák U nás doma olej na plátně cm autorská cena: Kč aukční cena: Kč In our Home Oil on canvas cm Author s price: CZK Auction price: CZK ( 21 )

24 36 Radomír Dvořák Let me do tech dřevo v. 200 cm autorská cena: Kč aukční cena: Kč Let me do tech Wood h. 200 cm Author s price: CZK Auction price: CZK Milan Ďuriš Modrý prostor II akryl na plátně cm autorská cena: Kč aukční cena: Kč Blue Space II Acrylic on canvas cm Author s price: CZK Auction price: CZK ( 22 )

25 38 Jan Fišera Kompozice I a II sklo Tiffany technika cm a cm autorská cena: Kč aukční cena: 800 Kč Composition I and II Glass Tiffany technique cm and cm Author s price: CZK Auction price: 800 CZK Josef a Eva Flekovi sklářská firma J. E. F. Glass Kolekce 7 ks replik historického skla repliky historického skla autorská cena: Kč aukční cena: 500 Kč Set of 7 replicas of historical glass Replicas of historical glass Author s price: CZK Auction price: 500 CZK ( 23 )

26 40 Jitka Forejtová Mísa s geometrickým šrafováním ploché sklo, nařezáno, ztaveno a ztvarováno v el. peci 27,5 27 cm, 5 9,5 cm autorská cena: Kč aukční cena: Kč Bowl with geometric hatching Flat glass, cut, melted and formed in an electric furnace 27,5 27 cm, 5 9,5 cm Author s price: CZK Auction price: CZK Roman Franta Máma akryl na papíře cm autorská cena: Kč aukční cena: Kč Mother Acrylic on paper cm Author s price: CZK Auction price: CZK ( 24 )

27 42 Roman Franta Zahrada akryl na papíře cm autorská cena: Kč aukční cena: Kč Garden Acrylic on paper cm Author s price: CZK Auction price: CZK Jan Frydrych st. Triangl broušené optické sklo 37 18, 5 8,8 cm autorská cena: Kč aukční cena: Kč Triangle Cut optical glass 37 18, 5 8,8 cm Author s price: CZK Auction price: CZK ( 25 )

28 44 Igor Grimmich Na křídle toužení olej na plátně cm autorská cena: Kč aukční cena: Kč On the Wing of Desire Oil on canvas cm Author s price: CZK Auction price: CZK Petr Grosman Tři kamarádi akryl na kartonu cm autorská cena: Kč aukční cena: Kč Three Friends Acrylic on cardboard cm Author s price: CZK Auction price: CZK ( 26 )

29 46 Martin Gudev Oheň II akryl na plátně cm autorská cena: Kč aukční cena: Kč Fire II Acrylic on canvas cm Author s price: CZK Auction price: CZK Jiří Haidl sklářská firma Antic glass Česká historická číše replika historického skla v. 30 cm autorská cena: Kč aukční cena: 500 Kč Czech historical cup Replica of historical glass h. 30 cm Author s price: CZK Auction price: 500 CZK ( 27 )

30 48 Karel O. Hájek Setkání pod hruškou olej na plátně cm autorská cena: Kč aukční cena: Kč Meeting under a Pear Tree Oil on canvas cm Author s price: CZK Auction price: CZK Petr Hampl století grafika cm autorská cena: Kč aukční cena: Kč 20 th Century Print cm Author s price: CZK Auction price: CZK Pěna grafika cm autorská cena: Kč aukční cena: Kč Foam Print cm Author s price: CZK Auction price: CZK ( 28 )

31 51 Petr Hampl Koupání III grafika cm autorská cena: Kč aukční cena: Kč Bathing III Print cm Author s price: CZK Auction price: CZK Eva Hašková Křehká nesmrtelnost lept s akvatintou cm autorská cena: Kč aukční cena: Kč Fragile Immortality Etching with aquatint cm Author s price: CZK Auction price: CZK ( 29 )

32 53 Jana Hauptmannová V království rostlin olejový pastel cm autorská cena: Kč aukční cena: Kč In the Kingdom of Plants Oil pastel cm Author s price: CZK Auction price: CZK Čestmír Havrda sklářská firma Lampglas 3 náhrdelníky kov a sklo sklo s kovem autorská cena: Kč aukční cena: 700 Kč 3 necklaces, metal and glass Glass with metal Author s price: CZK Auction price: 700 CZK ( 30 )

33 55 Petr Hejný Dva andělé zápasící kombinovaná technika cm autorská cena: Kč aukční cena: Kč Two Fighting Angels Combined technique cm Author s price: CZK Auction price: CZK Eva Heřmanská Galaxie II smalt na oceli cm autorská cena: Kč aukční cena: Kč Galaxy II Enamel on steel cm Author s price: CZK Auction price: CZK ( 31 )

34 Jiří Hlaváček 57 Musica erotica počítačová grafika na papíře cm autorská cena: Kč aukční cena: 500 Kč Musica Erotica Computer print on paper cm Author s price: CZK Auction price: 500 CZK Zima počítačová grafika na papíře cm autorská cena: Kč aukční cena: 500 Kč Winter Computer print on paper cm Author s price: CZK Auction price: 500 CZK 59 Lutobor Hlavsa Tetování olej na papíře cm autorská cena: Kč aukční cena: Kč Tattoo Oil on paper cm Author s price: CZK Auction price: CZK ( 32 )

35 František Hodonský 60 Z podzimních záznamů kresba na papíře cm autorská cena: Kč aukční cena: Kč From Autumn Records Drawing on paper cm Author s price: CZK Auction price: CZK 61 Zimní zahrada kresba na papíře cm autorská cena: Kč aukční cena: Kč 62 Winter Garden Drawing on paper cm Author s price: CZK Auction price: CZK Říční krajina kresba na papíře cm autorská cena: Kč aukční cena: Kč River Landscape Drawing on paper cm Author s price: CZK Auction price: CZK ( 33 )

36 63 Xenia Hoffmeisterová Lodičky konec sezony akryl na plátně cm autorská cena: Kč aukční cena: Kč Boats End of Season Acrylic on canvas cm Author s price: CZK Auction price: CZK Alexandra Horová Snídaně smalt na železe cm autorská cena: Kč aukční cena: Kč Breakfast Enamel on iron cm Author s price: CZK Auction price: CZK ( 34 )

37 Jan Hrubý 65 Razítko I barevný linoryt 29,5 42 cm autorská cena: Kč aukční cena: 400 Kč Stamp I Colour linocut 29,5 42 cm Author s price: CZK Auction price: 400 CZK 66 Razítko II barevný linoryt 29,5 42 cm autorská cena: Kč aukční cena: 400 Kč Stamp II Colour linocut 29,5 42 cm Author s price: CZK Auction price: 400 CZK Jana Chrásková Zátiší keramický reliéf ø 45 cm autorská cena: Kč aukční cena: Kč Still Life Ceramic relief ø 45 cm Author s price: CZK Auction price: CZK ( 35 )

38 68 Vlastislav Janáček Padlý anděl broušená skleněná plastika z optického skla v. 31 cm autorská cena: Kč aukční cena: Kč Fallen Angel Cut statue of optical glass h. 31 cm Author s price: CZK Auction price: CZK Jitka Janíková Půjčený stín II suchý pastel hlazený sololit cm autorská cena: Kč aukční cena: Kč Borrowed Shadow II Dry pastel smoothed Sololit (wood-fibre board) cm Author s price: CZK Auction price: CZK ( 36 )

39 70 Antonie Jankovcová Váza pískovaný, rubínový listr s platinou cm autorská cena: Kč aukční cena: Kč Vase Sanded, ruby lustre with platinum cm Author s price: CZK Auction price: CZK Oldřich Jelen Milenci litografie cm autorská cena: Kč aukční cena: Kč Lovers Lithography cm Author s price: CZK Auction price: CZK ( 37 )

40 72 Boris Jirků Bibona Toskánsko kombinovaná technika na sololitu cm autorská cena: Kč aukční cena: Kč Bibona, Tuscany Combined technique on Sololit (wood-fibre board) cm Author s price: CZK Auction price: CZK Jiří Jírů Sibiř 2 fotografie cm autorská cena: Kč aukční cena: Kč Siberia 2 Photography cm Author s price: CZK Auction price: CZK Trojlístek fotografie cm autorská cena: Kč aukční cena: Kč Shamrock Photography cm Author s price: CZK Auction price: CZK ( 38 )

41 Ivana Jurná-Lipská 75 Kobylka s hříbětem pastel cm autorská cena: Kč aukční cena: Kč Mare with Foal Pastel cm Author s price: CZK Auction price: CZK 76 Dostih litografie cm autorská cena: Kč aukční cena: 700 Kč Horse Race Lithography cm Author s price: CZK Auction price: 700 CZK 77 Parforsní hon litografie 32,5 26 cm autorská cena: Kč aukční cena: 700 Fox Hunt Lithography 32,5 26 cm Author s price: CZK Auction price: 700 CZK ( 39 )

42 78 Arnošt Kába Duše kombinovaná technika textil, drát, sklo cm autorská cena: Kč aukční cena: Kč Soul Combined technique textile, wire, glass cm Author s price: CZK Auction price: CZK 79 Iveta Kadlecová Chlapec a lidé olej na plátně cm autorská cena: Kč aukční cena: Kč Boy and People Oil on canvas cm Author s price: CZK Auction price: CZK ( 40 )

43 Zuzana Kadlecová Červené rozmary I volná kresba, kombinovaná technika na papíře 29,5 42 cm autorská cena: Kč aukční cena: Kč Red Caprices I Free drawing, combined technique on paper 29,5 42 cm Author s price: CZK Auction price: CZK Červené rozmary II volná kresba, kombinovaná technika na papíře 29,5 42 cm autorská cena: Kč aukční cena: Kč Red Caprices II Free drawing, combined technique on paper 29,5 42 cm Author s price: CZK Auction price: CZK 82 Červené rozmary III volná kresba, kombinovaná technika na papíře 29,5 42 cm autorská cena: Kč aukční cena: Kč Red Caprices III Free drawing, combined technique on paper 29,5 42 cm Author s price: CZK Auction price: CZK ( 41 )

44 Miloslav Kalík 83 bez názvu I fotografie 45,5 31 cm autorská cena: 600 Kč aukční cena: 150 Kč Unnamed I Photography 45,5 31 cm Author s price: 600 CZK Auction price: 150 CZK 84 bez názvu II fotografie 45,5 31 cm autorská cena: 600 Kč aukční cena: 150 Kč Unnamed II Photography 45,5 31 cm Author s price: 600 CZK Auction price: 150 CZK 85 bez názvu III fotografie 45,5 31 cm autorská cena: 600 Kč aukční cena: 150 Kč Unnamed III Photography 45,5 31 cm Author s price: 600 CZK Auction price: 150 CZK ( 42 )

Vyvolávací cena: 500 Kč Minimální výše příhozu: 100 Kč

Vyvolávací cena: 500 Kč Minimální výše příhozu: 100 Kč Aukční položka č. 51 Jana Kremanová: Pantarhei I. Umělec: Jana Kremanová Technika: Serigrafie Žánr: Kompozice Rok vzniku díla: 1992 Rozměry: 500 700 mm Autorský tisk Signatura: Kremanová 92, PD Adjustace:

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Umělci dětem ulice IV. 2011. Dobročinná aukce uměleckých děl

Umělci dětem ulice IV. 2011. Dobročinná aukce uměleckých děl tar 190x58 10.4.2006 9:35 Str. 1 KDO DÁ ANCI DùTEM ULICE? Umělci dětem ulice IV. 2011 Dobročinná aukce uměleckých děl 8. prosince 2011 18:00 Aukční síň Vltavín Masarykovo nábřeží 36, Praha 1 Internetová

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz ENVIRONMENTAL EDUCATION IN www.skola.obecpaseka.cz RAINBOW SCHOOL and ECO-SCHOOL IN PASEKA Red color symbolize education. Orange color Yellow color Green color Azure color Blue color Violet color symbolize

Více

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29 Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings Hlavní část žák čte text s porozuměním, s textem pracuje, odpovídá na otázky, které se k textu vztahují,

Více

Dobročinná aukce uměleckých děl. Umělci dětem ulice V. 2012

Dobročinná aukce uměleckých děl. Umělci dětem ulice V. 2012 advokátní kancelář síla argumentů Není um Dobročinná aukce uměleckých děl tar 190x58 10.4.2006 9:35 Str. 1 KDO DÁ ANCI DùTEM ULICE? Umělci dětem ulice V. 2012 12. prosince 2012 18:00 Aukční síň Vltavín

Více

DobročInná aukce Uměleckých Děl. Umělci dětem ulice VI. 2013

DobročInná aukce Uměleckých Děl. Umělci dětem ulice VI. 2013 advokátní kancelář síla argumentů Každ DobročInná aukce Uměleckých Děl tar 190x58 10.4.2006 9:35 Str. 1 KDO DÁ ANCI DùTEM ULICE? Umělci dětem ulice VI. 2013 12. prosince 2013 18:00 aukční síň Vltavín masarykovo

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03 Autor: Růžena Krupičková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

WELCOME TO THE CZECH REPUBLIC, SUMMER JOB

WELCOME TO THE CZECH REPUBLIC, SUMMER JOB WELCOME TO THE CZECH REPUBLIC, SUMMER JOB writing skills Určeno studentům úrovně B1 / B2 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: duben 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING Eva Minaříková Institute for Research in School Education, Faculty of Education, Masaryk University Structure of the presentation What can we as teachers

Více

Benefiční aukce pro Gaudia proti rakovině o.s. The charity auction for Gaudia against cancer (non-profit organization)

Benefiční aukce pro Gaudia proti rakovině o.s. The charity auction for Gaudia against cancer (non-profit organization) Benefiční aukce pro Gaudia proti rakovině o.s. The charity auction for Gaudia against cancer (non-profit organization) Gaudia proti rakovině o.s. Vás srdečně zve na benefiční aukci Gaudia against cancer

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

Zušlechtěný živel. Lukáš Jabůrek

Zušlechtěný živel. Lukáš Jabůrek u m ě l e c k á g a l e r i e m o s e r m o s e r a r t g a l l e r y Kuže / Cone plastika / object design Studio IRDS Ingrid Račková a David Suchopárek, IRDS Zušlechtěný živel THE REFINED ELEMENT 17.

Více

Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging

Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging Energy News1 1 Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging Již v minulém roce jsme Vás informovali, že dojde k přebalení všech tří zelených potravin do nových papírových obalů, které

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Angličtina hravě - první stupeň

Angličtina hravě - první stupeň INV E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Projekt: Registrační číslo projektu: Každý máme šanci

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_133 Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika slovesa

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Libuše Matulová Název materiálu: Education Označení materiálu: VY_32_INOVACE_MAT27 Datum vytvoření: 10.10.2013

Více

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN writing skills Určeno studentům úrovně B1 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: květen 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers (český text pro hostitelské organizace následuje na str. 3) 6.11. 11.11. 2015 Hotel Kaskáda, Ledeč nad Sázavou Husovo nám. 17, 584 01 Ledeč nad

Více

Magický konec roku ve stylu The Mark. Magical Year-End by The Mark

Magický konec roku ve stylu The Mark. Magical Year-End by The Mark Magický konec roku ve stylu The Mark Magical Year-End by The Mark Praha na sebe během Vánoc, díky svým pohádkovým scenériím za mrazivých zimních dnů, bere ještě magičtější podobu než jindy. Na letošní

Více

POSLECH. Mona has got her eleventh birthady on Sathurday, she she is planning a big party for her friends. She met her friend John.

POSLECH. Mona has got her eleventh birthady on Sathurday, she she is planning a big party for her friends. She met her friend John. POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-pos-14 Z á k l a d o v ý t e x t : Mona has got her eleventh birthady on Sathurday, she she is planning a big

Více

Obsah. D) Česká písnička - Když jsem já sloužil... 9

Obsah. D) Česká písnička - Když jsem já sloužil... 9 Obsah Obsah... 1 14. ZÁŘÍ "ŠKOLKA VOLÁ" -ROZDÍL MEZI VESNICÍ A MĚSTEM... 2 A) Básnička s pohybem - ČJ - Vesnice a město... 2 B) Aktivita - Rozdíl mezi vesnicí a městem... 2 C) Tvorba s dětmi - Moje město...

Více

www.czenglish.net/czenglish-1/pet/ Czenglish 1 (401-500)

www.czenglish.net/czenglish-1/pet/ Czenglish 1 (401-500) 1 401 Is Mrs Brown youngish? Yes, she is. Je paní Brownová poměrně mladá? Ano, je. 402 This garden shed is wooden but that one is brick. Tento zahradní domek je dřevěný, ale tamten je cihlový. 403 My garage

Více

Anglický jazyk 5. ročník

Anglický jazyk 5. ročník nglický jazyk 5. ročník Pátá třída (Testovací klíč: ZLZJOGGV) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 9 14 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace

Více

VY_22_INOVACE_17_AJ_3.02_Jazykový test. V hodině žáci vypracují test, naleznou správná řešení a doporučení.

VY_22_INOVACE_17_AJ_3.02_Jazykový test. V hodině žáci vypracují test, naleznou správná řešení a doporučení. Škola Autor Číslo projektu Číslo Tematický celek Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Anotace Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Mgr. Martina Suntychová CZ.1.07/1.5.00/34.0394

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Zubní pasty v pozměněném složení a novém designu

Zubní pasty v pozměněném složení a novém designu Energy news4 Energy News 04/2010 Inovace 1 Zubní pasty v pozměněném složení a novém designu Od října tohoto roku se začnete setkávat s našimi zubními pastami v pozměněném složení a ve zcela novém designu.

Více

Umûlci dûtem ulice! Benefiãní aukce

Umûlci dûtem ulice! Benefiãní aukce katalog aukce projekt sance 9/12/06 1:02 PM Page 1 Umûlci dûtem ulice! Benefiãní aukce Aukce se koná 21. fiíjna 2006 v Malém sále paláce Îofín od 13.00 (Slovansk ostrov 226, 110 00 Praha 1) Pfiedaukãní

Více

Šperky. značky Primossa

Šperky. značky Primossa značky Primossa Šperky značky Primossa Šperky Primossa / Tradice od roku 1930 Primossa / Since 1930 Obsah Content Kolekce Burki Collection Burki 6 Kolekce Queen Collection Queen 16 Kolekce Lines Collection

Více

Katalog aukce pro Green Doors. O.s. Green Doors Galerie Artinbox

Katalog aukce pro Green Doors. O.s. Green Doors Galerie Artinbox Katalog aukce pro Green Doors O.s. Green Doors Galerie Artinbox 3. Vladimír Birgus: Vídeň archivní inkoustový tisk, 5/20, 32 x 45 cm, 2009 vyvolávací cena: 4 000 Kč běžná prodejní cena: 15 000 Kč 4. Veronika

Více

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.0624 Název šablony klíčové aktivity: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji výuky cizích jazyků Název DUM:

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-čte-07 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : Hallo! My name is Megan. This summer I am at language

Více

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people.

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people. Otázka: Shopping Jazyk: Angličtina Přidal(a): Maoam 1)DO YOU PREFER SMALL SHOPS TO SHOPPING CENTERS? UPŘEDNOSTŇUJETE MALÉ OBCHODY PŘED NÁKUPNÍMI CENTRY? I prefer a small shop in front of shopping centers

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19.

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19. VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL Název: Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Autor: Mgr. Iveta Milostná Sada: VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19. Ročník: 5. ročník Datum vytvoření: 10. června

Více

Content Language level Page. Mind map Education All levels 2. Go for it. We use this expression to encourage someone to do something they want.

Content Language level Page. Mind map Education All levels 2. Go for it. We use this expression to encourage someone to do something they want. Study newsletter 2015, week 40 Content Language level Page Phrase of the week Go for it All levels 1 Mind map Education All levels 2 Czenglish Stressed vs. in stress Pre-intermediate (B1-) Advanced (C1)

Více

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení Předmět Ročník a obor Kód sady Kód DUM Autor Anglický jazyk Všechny ročníky střední školy všech oborů AJ/ZA+SC+OS/01020+03+04/01 AJ/ZA+SC+OS/01+20+03+04/01/03-20 Mgr.

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : After a Christmas holiday two friends are chatting at a school hall

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: GSZUTIZ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 04 02 07 08 02 Obecná škola Otázka

Více

Kids Fun Day Summer on the farm

Kids Fun Day Summer on the farm Kids Fun Day Summer on the farm IIK Grand Prix 2013 May 2013 For Grand Prix only Propagační materiály článek v interním ITS Bulletinu Dear Parents and Colleagues, The ITS Kids Fun Day is just around the

Více

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. Revision P4 U3 1. Past continuous What was happening yesterday at 5 pm? 1. We (go)

Více

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Vzdělávací oblast: Vzdělávání a komunikace v cizím jazyce Název: Rozdíl v používání as/ like Autor: Mgr.Tompos Monika Datum, třída:

Více

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight)

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight) POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Zora Smolková aj9-jes-smo-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

PART 2 - SPECIAL WHOLESALE OFFER OF PLANTS SPRING 2016 NEWS MAY 2016 SUCCULENT SPECIAL WHOLESALE ASSORTMENT

PART 2 - SPECIAL WHOLESALE OFFER OF PLANTS SPRING 2016 NEWS MAY 2016 SUCCULENT SPECIAL WHOLESALE ASSORTMENT PART 2 - SPECIAL WHOLESALE OFFER OF PLANTS SPRING 2016 NEWS MAY 2016 SUCCULENT SPECIAL WHOLESALE ASSORTMENT Dear Friends We will now be able to buy from us succulent plants at very good wholesale price.

Více

CZECH REPUBLIC. Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks. www.topatoys.cz

CZECH REPUBLIC. Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks. www.topatoys.cz T O P A Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks www.topatoys.cz Popelka Cinderella Product number 302 11 Snehurka ˇ Snow White Product number 302 04 Dřevěné obrázkové kostky pro děti 2 Wooden picture

Více

Přítomný čas prostý/ průběhový. Present simple/ present continuous. Výhradní výukový materiál portálu onlinejazyky.cz

Přítomný čas prostý/ průběhový. Present simple/ present continuous. Výhradní výukový materiál portálu onlinejazyky.cz Přítomný čas prostý/ průběhový Present simple/ present continuous Výhradní výukový materiál portálu onlinejazyky.cz Present continuous Přítomný čas průběhový použijeme pro situace, které: 1) Probíhají

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Benefiční aukce pro Gaudia proti rakovině o.s. The charity auction for Gaudia against cancer (non-profit organization)

Benefiční aukce pro Gaudia proti rakovině o.s. The charity auction for Gaudia against cancer (non-profit organization) Benefiční aukce pro Gaudia proti rakovině o.s. The charity auction for Gaudia against cancer (non-profit organization) Gaudia proti rakovině o.s. Vás srdečně zve na benefiční aukci Gaudia against cancer

Více

Charming... Kolekce Podzim - Zima 2008 / 2009 3 PODZIM ZIMA 2008 / 2009

Charming... Kolekce Podzim - Zima 2008 / 2009 3 PODZIM ZIMA 2008 / 2009 kolekce Podzim - Zima 2008 / 2009 PODZIM ZIMA 2008 / 2009 Rolničky, rolničky... Slyšíte to? Jestli ještě podobné tóny nezní ze všech stran, pak si buďte jisti, že brzo začnou. Vánoce jsou za dveřmi, opět

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_30 Jméno autora: Lenka Korenová Vestková Třída/ročník:

Více

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 PRAGUE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 16 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

ANGLICKÝ JAZYK základní úroveň obtížnosti

ANGLICKÝ JAZYK základní úroveň obtížnosti NOVÁ MATURITNÍ ZKOUŠKA Ilustrační zadání 2008 Základní úroveň obtížnosti AJZCZMZ08PS ANGLICKÝ JAZYK základní úroveň obtížnosti POSLECH Testový sešit obsahuje 23 úloh. Na řešení úloh a zaznamenání odpovědí

Více

20/ Řeč přímá a nepřímá

20/ Řeč přímá a nepřímá Úroveň jazyka Pre-Intermediate ( 1. 2. ročník ANJ jako první jazyk, středně pokročilí studen&) 2.sada (nebo 3. - 4. ročník - ANJ jako druhý jazyk, středně pokročilí studen&) 20/ Řeč přímá a nepřímá Citace

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Věty k překladu From Unit 2 part B, Project 2

Věty k překladu From Unit 2 part B, Project 2 Věty k překladu From Unit 2 part B, Project 2 Unit 2 part B - translation practice 1. Proč jsou Mickey a Millie doma odpoledne? Why are Mickey and Millie at home in the afternoon? 2. Proč nejde Mut do

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona Tématická oblast DUM č. CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Anglický jazyk pro obor podnikání

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) ZŠ Dělnická 7.

Více

Denisa Prošková, ilustroval Drahomír Trsťan KDOPAK BY SE ŠKOLY BÁL WHO WOULD BE AFRAID OF SCHOOL

Denisa Prošková, ilustroval Drahomír Trsťan KDOPAK BY SE ŠKOLY BÁL WHO WOULD BE AFRAID OF SCHOOL Denisa Prošková, ilustroval Drahomír Trsťan KDOPAK BY SE ŠKOLY BÁL WHO WOULD BE AFRAID OF SCHOOL ENÍ PRVNÍ TENÍ V ANGLI TIN Denisa Prošková, ilustroval Drahomír Trsťan Kdopak by se školy bál Who Would

Více

Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription

Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription DŮLEŽITÉ: Pro objednání MAPS musíte být členem Microsoft Partner Programu na úrovni Registered Member. Postup registrace do Partnerského programu naleznete

Více

ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA

ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA NEOTVÍREJ ZADÁNÍ, DOKUD NEDOSTANEŠ POKYN ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA jméno: (Napiš své jméno ČITELNĚ TISKACÍM PÍSMEM.) OTÁZKY PŘED TESTEM. Vybranou odpověď dej celou do kroužku. 1. Jak dobře podle tvého názoru

Více

1.1 Představování. What i s your name? What s your name? My name i s Tom. My names Tom. a m Tom. i m Tom. Cvičení: Já jsem Jirka.

1.1 Představování. What i s your name? What s your name? My name i s Tom. My names Tom. a m Tom. i m Tom. Cvičení: Já jsem Jirka. 1.1 Představování V angličtině se zeptáme: What is your name? Doslova to znamená: Jaké je tvoje jméno? A odpovíme: I am Tom. (Já jsem Tom.) Nebo: My name is Tom. (Moje jméno je Tom.) Angličtina některé

Více

VELKÁ CENA HRADCE KRÁLOVÉ A KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V PLAVÁNÍ 2. ročník ČESKÝ POHÁR V PLAVÁNÍ 1. kolo: 12. 3. 2016 13. 3. 2016

VELKÁ CENA HRADCE KRÁLOVÉ A KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V PLAVÁNÍ 2. ročník ČESKÝ POHÁR V PLAVÁNÍ 1. kolo: 12. 3. 2016 13. 3. 2016 VELKÁ CENA HRADCE KRÁLOVÉ A KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V PLAVÁNÍ 2. ročník ČESKÝ POHÁR V PLAVÁNÍ 1. kolo: 12. 3. 2016 13. 3. 2016 Pořadatel: Plavecký klub Hradec Králové, Eliščino nábřeží 842, 500 03 Hradec

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru!

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru! ACTIPACK CZ, a.s. www.actipack.cz Newsletter 2/2015 ActiPack rozšířil výrobu i své prostory Vážení obchodní partneři, Závod prošel významnými audity od předních letošní rok byl ve znamení potravinářských

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

AJ 3_15_Susice.notebook. March 28, 2014. úvodní strana

AJ 3_15_Susice.notebook. March 28, 2014. úvodní strana úvodní strana 1 SUŠICE SUŠICE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 15 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2015 - I. termín

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2015 - I. termín ANGLICKÝ JAZYK Obor: 79-41-K/81 Součet bodů: Opravil: Kontroloval: 1. Vyškrtni jedno slovo ze tří v každém sloupci, které se liší výslovností samohlásky. four father sister add tailor badge watch brother

Více

SHINY, SHINY... DIAMONDS!

SHINY, SHINY... DIAMONDS! PODZIM ZIMA 2007/2008 Otvíráte katalog s novou kolekcí na ich perků. S novinkami, které jsme pro vás připravili a s kterými se ji mů ete setkat a na ivo si je prohlédnout i v obchodech. Trendem leto ní

Více

Verb + -ing or infinitive

Verb + -ing or infinitive Verb + -ing or infinitive Verb + -ing or infinitive There are 3 groups of verbs: 1. Verbs followed by ing form 2. Verbs followed by infinitive 3. Verbs that can have ing form or infinitive, but the meaning

Více

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2010 - I. termín

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2010 - I. termín ANGLICKÝ JAZYK Obor: 79-41-K/81 Součet bodů: Opravil: Kontroloval: 1) K obrázkům přiřaďte následující číslovky, členy nebo ukazovací zájmena tak, aby dvojice dávaly věcný smysl a byly zároveň mluvnicky

Více

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VZDĚLÁVÁNÍ V ČR VY_32_INOVACE_AH_3_03 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název šablony Předmět

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Markéta Zakouřilová aj9-jen-zak-psa-02 In the park (R reporter, B Bill) R: _1, may I ask you several questions? B: Yes, of course. R: What

Více

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v EMTRAS [Czech] My Headteacher is Ředitel naší školy je My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je My Form Tutor is Můj třídní učitel(ka) je My Form is Moje třída je P.E. is on Tělocvik mám v I must bring

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Anglický jazyk 1. lekce Jméno. 2. ročník. Správně spoj. Použij k tomu různé pastelky. Dobré odpoledne

Anglický jazyk 1. lekce Jméno. 2. ročník. Správně spoj. Použij k tomu různé pastelky. Dobré odpoledne Anglický jazyk 1. lekce Jméno. 2. ročník Správně spoj. Použij k tomu různé pastelky. Hello Bye Good morning Children Yes No Good afternoon Good night Good evening Dobrý den děti Ahoj Ano Dobrou noc Dobré

Více

VY_22_INOVACE_60 MODAL VERBS CAN, MUST

VY_22_INOVACE_60 MODAL VERBS CAN, MUST VY_22_INOVACE_60 MODAL VERBS CAN, MUST Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 9. MODAL VERBS CAN, MUST, SHOULD 1/ Connect the verbs to their future forms.

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Chit Chat 2 - Lekce 2

Chit Chat 2 - Lekce 2 www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Chit Chat - Lekce (ch_lekce.jbb) Chit Chat - Lekce Lekce: STRANA Cvičení: SLOVÍČKA naučit bedroom ložnice bathroom koupelna kitchen kuchyně living

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 7 9 9 8 2 U k á z k a k n i h

Více

SBÍRKA ŠETLÍKOVA KOLEKCE

SBÍRKA ŠETLÍKOVA KOLEKCE SBÍRKA ŠETLÍKOVA KOLEKCE Doc. PhDr. Jiří Šetlík, CSc. (nar. 1929) je uznávaným českým historikem umění. V šedesátých. letech byl vedoucím sbírky moderního umění Národní galerie v Praze a v závěru 60. let

Více

VY_INOVACE_61 MODAL VERBS

VY_INOVACE_61 MODAL VERBS VY_INOVACE_61 MODAL VERBS Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník:8. 1. Choose the correct pronunciation and translate MUST /must/ /moust/ /mast/ /most/ MUSTN

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Náhradník Náhradník 9.A

Náhradník Náhradník 9.A 9. (Testovací klíč: PGEEJXR) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Gramatika Slovní zásoba Konverzace 05 02 06 06 04 Obecná škola Otázka

Více

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008 Energy News 4 Inovace Innovations 1 Fytomineral Tímto Vám sdělujeme, že již byly vybrány a objednány nové lahve a uzávěry na produkt Fytomineral, které by měly předejít únikům tekutiny při přepravě. První

Více

BOOK LEATHER COLLECTION 2015

BOOK LEATHER COLLECTION 2015 BOOK LEATHER COLLECTION 2015 prvotřídní kůže, kterou nám dodávají naši indičtí partneři z Kalkaty. Zde se toto tradiční řemeslo předává už po mnoho generací, zdejší kůže proto dosahuje nejvyšší kvality.

Více