ZPĚVNÍK úvod. Ahoj muzikante, zpěváku a hlavně účastníku CSM!

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPĚVNÍK úvod. Ahoj muzikante, zpěváku a hlavně účastníku CSM!"

Transkript

1 ZPĚVNÍK úvod hoj muzikante, zpěváku a hlavně účastníku SM! Právě držíš v ruce unikátní kousek, který, i když vypadá zvenku jako normální zpěvník, je něčím zcela výjimečný! Uvnitř totiž najdeš písničky, které v žádném jiném dosud vydaném zpěvníku jsou autorské písně od dorare, žalmy, antifony, originální vícehlasy Před sebou máš zkrátka zpěvník, který stojí za to využít jen tady na SM, ale potom i doma ve farnosti, ve spolču. Máme radost, že něco takového mohlo vzniknout zrovna teď a zrovna pro tebe! Zpěvník obsahuje opravdu širokou škálu písní chválové, liturgické, autorské, taizovky aj. V notovém zápisu najdeš také žalmy, které většinou vznikly speciálně pro SM, a uslyšíš je tady tak poprvé. Řazení písní je abecední rozdělené na akordy a noty. Snažili jsme se uvádět také zdroje (v jakém zpěvníku bys písničku našel) a autory. Pokud je někde vícehlas v jedné notové osnově, hlavní hlas je ten vrchní bo odlišen velikostí notových hlaviček. kočně kdybys měl pocit, že písničku znáš trošku jinak, vůbec to vadí a může to taky znamenat, že jsme se při přepisu přehmátli na jinou notu či akord a tvůj pocit je správný. Tak jak se říká, kdo zpívá k Boží slávě, modlí se dvakrát, přeju ti, ať se ti s námi dobře modlí co jvíckrát! Za režii hudby Jitka 1 BROZUR_zpevnik.indd :00:03

2 ZPĚVNÍK představení kapel dorare hoj! Říkáme si dorare. Náš název souvisí s chválou, modlitbou, klaněním... a to je i naším hlavním cílem chválit Boha hudbou a zpěvem. Snažíme se také rozšiřovat křesťanský repertoár tvorbou vlastních písní, některé z nich (včetně těch jnovějších) najdeš i tady v notách, tak se boj k nám připojit. Nemáme vyhraněný styl, ale většina našich hudebníků má blízko k rockové hudbě, což se často odráží v podání našich písní. oufáme, že svým nadšením nakazíme i Tebe, ať Svorni jsme v jednom uchu! jak bysme řekli u nás na Valašsku: Tož cérky a ogaři, věříme, že sa všeci naladíme na společnú notu. KaPři (Kapela Příchovice) Jsme kapela, která vznikla v entru pro mládež v Jizerských horách (v Příchovicích), ale pocházíme z různých koutů naší republiky. Naše hudba je taková směs stylů ovlivněni jsme folkem, jazzem, rockem i klasickou hudbou. Snad si každý najde tu svou oblíbenou. My máme teď zrovna moc rádi Hevenu šalom. Některé písničky možná budeš znát, ale většinou jsou tady ve zpěvníku v notách, tak to půjde jako po másle. Tak ať se ti s námi dobře zpívá a chválí a raduje i modlí! hoj! VeKa (Vesmírná kapela) Jsme společenství asi 30 mladých lidí převážně z Královehradecké diecéze. Vznik Veky se datuje do roku Od té doby se několikrát změnila sestava až do té podoby, ve které jsme ds. Každoročně doprovázíme diecézní setkání s diecézním biskupem a pořádáme koncerty v různých farnostech po celé České republice. oufáme, že se Ti naše hudba bude líbit a sta se prostředkem naší společné modlitby. Vysvětlivky zkratek: HS I. (II., III.) KOI H III. KN zpěvník Hosana první díl (druhý, třetí díl) Koinonie hvalozpěvy (zpěvník z Katolické charismatické konference) kancionál 2 BROZUR_zpevnik.indd :00:03

3 ZPĚVNÍK akordy 1. bba Otče Jacek Sykulsky, Koi (118) F 7 1. Nás volíš si ds, ó Pa, F 4 odevšad vedeš nás k sobě, 7 mi F když Kristus bratrem se sta, mi 4 on naučí nás volat k Tobě. F R. /:bba, Otče:/ 7 mi F bba, Otče, bba, Otče 2. írkev je stromem života, ve věčnost kořeny vrůstá, celého světa cizota pro nás nikdy bude pustá. 3. Bůh, velký života árce, ze smrti nás vysvobodil, učinil z nás svoje stádce, když za děti své nás vyvolil. Znát svou vlastní hodnotu je důležité již proto, abychom mohli své obdarování využít ve prospěch druhých. (ary hapman) - převzato z 4. Bratři a sestry jsme všichni, jedna jsme velká rodina. Svým srdcem k té pravdě přilni, teď nastává její hodina. pozn.: text je převzat ze zpěvníku světového setkání mládeže v Čenstochové BROZUR_zpevnik.indd :00:03

4 ZPĚVNÍK akordy 2. ve Maria, Pán buď s Tebou Miloš Rejchert, HS I. (11) H mi #mi 1. ve, Maria, Pán buď s Tebou. #mi H mi H mi ve, Bůh má Tě rád. H mi #mi Tobě bude dítě kletbou, #mi H mi 7 dívko, přestaň se bát. F #mi #mi H H 7 7 R. Služebnice svého Pána požehnaná. #mi #mi #mi ve, ave, ave Maria. 2. Tebe národy chválit budou, Bůh Ti výsadu dal. Přijal na milost dívku chudou, z Tebe zrodí se Král. Svět potřebuje lidi, kteří objevují dobro, kteří se z toho radují, a získávají tak odvahu k dobrému.proto potřebujeme zase onu prazákladní důvěru, kterou nakoc může dát jen víra. Že svět je v podstatě dobrý, že Bůh je zde a je dobrý. Že je dobré žít a být člověkem. Odtud pak také přichází odvaha k radosti, která se zase angažuje, aby se mohli radovat i ostatní a přijmout radostné poselství. (Bedikt XVI.) - převzato z 4 BROZUR_zpevnik.indd :00:03

5 ZPĚVNÍK akordy 3. Bojujte dál HS I. (21) 6 6 R. Bojujte, bojujte dál. F # H H 7 Bojujte, bojujte dál. 7 7 Pohleďte jen, v dálce svítá, 7 7 pohleďte jen, den nás vítá, bojujte, bojujte dál. #mi #mi 7 1. Zpříma choďte, pozdvihněte hlavu, 7 6 i když pro vás vavřín roste. #mi #mi 7 Nechte mocným moc a slavným slávu, F #7 H H 7 o jejich se přízeň proste. 2. Kdo se ani zlatem koupit dá, mlčí a s proudem pluje, spravedlnost kdo ve světě hledá, v jedné řadě s vámi bojuje. 3. K útěku-li z boje chytrost radí, holubičí mějte prostotu, opatrní buďte jako hadi, zběhněte z cesty k životu. 4. Bojujte, však pomstu chte Pánu, On je soudcem a sám určí trest, prohraje, kdo ranou splácí ránu, k návisti kdo se chá svést. 5. Neusněte, ať vejdete zítra v zemi novou, v zaslíbenou vlast, nocí ať vás vede příslib jitra, vládou temna chte se zmást. 5 BROZUR_zpevnik.indd :00:04

6 ZPĚVNÍK akordy 4. Boží láska HS I. (24) mi mi mi mi R. Boží láska je jako slunce, ta je vždycky všude přítomná. F F 7 1. Otevři své srdce a vem si jí kolik chceš. 2. Nikdy mrak zastíní tu lásku, kterou má Bůh k nám. 3. ej tuto lásku i dále, také tomu, který chce tě mít rád. 4. Změnit může i tebe, když svolíš ještě i ds. 5. Budem ako strom R. Budem ako strom, sadený pri vode, mi a mojou oporou je mi živý Pán. mi mi 1. keď príde des, ja utečiem preč... (ale:) mi mi 2. po čase sucha, ja viem, že príde dážď... (a preto:) 6 BROZUR_zpevnik.indd :00:04

7 6. Budiž vděčně velebena KN (801) 1. Budiž vděčně velebena, Matko Boží, Maria, F # H mi že jsi Bohem vyvolena, spasení nám zrodila. mi F # Tebe ctíme, milujeme srdcem celým Maria, H mi mi Tebe ctíme, milujeme srdcem celým Maria. 2. Viděl prorok měsíc smavý pod tvou nohou, Maria, dvanáct hvězd kol Tvojí hlavy, sluncem celás zářila. ZPĚVNÍK akordy 7. Vypros nám, svým hříšným dětem, milost velkou, Maria, aby na té pouti světem i v nás krása zářila. 8. po zdejším putování ujmi se nás, Maria, by Tě v rajském radování naše duše spatřila. Nepřestávejme proto prosit Boha, aby nám pomohl jasně vidět, co je naším povoláním, a aby nám dal sílu toto povolání prožít s důvěrou. Potom zjistíme, že být věrný své malé a konkrétní roli je pro člověka právě tím jléčivějším prostředkem na moci této doby. (Henri J. M. Nouwen) - převzato z 7 BROZUR_zpevnik.indd :00:04

8 ZPĚVNÍK akordy 7. Bůh je síla má Pavel Hrabě, Koi (155) mi Bůh je síla má, i vojska mého. mi On působí volnou cestu mou. mi Neboť dal mi štít spasení Svého mi a dobrotivost Jeho zvelebila mě. /:Neboť kdo je Bohem, kromě Hospodina! mi kdo je skálou, kromě Boha našeho! :/ 8. Byl člověk jako já. Kendrick, K. Řežábek, Koi (146) 1./:Byl člověk jako já:/, mi /:stál tam, kde stojím já:/, /:cítil, co cítím já:/, On rozumí. /:On křehkost moji zná:/, mi /:žil v těle jako já:/, /:ďábel Ho pokoušel:/, Uposlechnutí Boží vůle ní slabost, ale odvaha! Odvaha spolehnout se na Něj, věřit, že Jeho cesty jsou našimi cestami. Odvaha následovat Krista stále novým a předvídatelným způsobem. (Fabio iardi) - převzato z 8 BROZUR_zpevnik.indd :00:04

9 ZPĚVNÍK akordy On prohrál. mi mi mi mi mi R: Bůh s námi je, nám blízko je, mi mi F Bůh s námi je, Imanuel. 2. Byl lidmi pohrdán, týrán a popliván, blízkými opuštěn, On odpouští. Muž plný bolesti vzal naše moci, svůj život položil za život můj. 9. áváš mi lásku vzácnou Jana Brůžková, Koi (194) /F # mi áváš mi lásku vzácnou, dáváš mi přátelství, /F # mi vždyť mám teď touhu jasnou jít na Tvé nádvoří, /:chválit Tvé svaté jméno, /F # mi přebývat v Tvých hlubinách, v srdci mít lásku Tvou, mi jenom s ní žít.:/ 9 BROZUR_zpevnik.indd :00:05

10 ZPĚVNÍK akordy 10. íky za Tvůj kříž KOI (77) 1. íky za Tvůj kříž, jenž nás vykoupil, mi mi když ses nám vydal cele do rukou. Ó, Pa náš, ó, Pa náš. Naše skutky zlé, Tys nám odpustil, mi mi přikryl krví svou, na vše zapomněl. ěkuji, děkuji. mi R. Pa, mám Tě rád, vážně mám Tě rád, mi F stále poznávám, že Ty miluješ nás, mi hlubokou radostí, mi mi těšíš srdce mé, ale jvětší je to, že mohu znát Tvou radost z nás. 2. Pro mé moci trpěls, Pa můj, abys vzal náš strach, lásku vyléváš. Ó, Pa náš, ó, Pa náš. Skončil úkol tvůj, Tvé je vítězství, těď nám dáváš růst, z vody živé pít. ěkuji, děkuji. 10 BROZUR_zpevnik.indd :00:05

11 11. obrořeč duše má aniel Kyzlink, Koi (186) /:obrořeč duše má Hospodinu a celé nitro mé Jeho svatému jménu.:/ zapomíj na žádné Jeho dobrodiní, On ti všechny tvé pravosti promíjí, ze všech mocí uzdravuje tělo tvé, tebe korunuje svou milostí a slitováním. ZPĚVNÍK akordy Milovat znamená dobrovolně ztratit svou svobodu, ale tato ztráta je ziskem, protože mi dává druhého a m dává druhému. Milovat Boha znamená ztratit sebe, abychom nalezli a získali Boha a nakoc v něm našli sami sebe. (Jacques Philippe) - převzato z 11 BROZUR_zpevnik.indd :00:05

12 ZPĚVNÍK akordy 12. manuel text: Milan Tesař, hymna WY Řím 2000 H 1. Jde nad obzorem nové slunce, dějinami září H a rozsvítí i jtemnější kouty našich tváří. H Už ní temno, mizí stíny, světlo lidem hlásá, H že bude žít, kdo hledat pravdu odmítá. 2. Jdem ze všech stran do ulic Říma, kroky vede víra, jsou slyšet ve zdech slova Písma, ten zvuk umírá! Zní jásot z Města, jásot z be, jásot všemi ústy, že mohou lidé bez rozdílu s Ježíšem žít. #mi H R. Jsme tu s Ním, ve světle Jeho krásy, F #mi H pod křížem naší spásy, zpíváme všemi hlasy: H H Bůh, manuel, manuel, manuel, H H Bůh, manuel, manuel. 3. Tak velký dar Bůh světu dává, Krista, svého Syna, v Něm lidé byli zachráněni, byla smyta vina. Je plný božství, plný lidství, pokrm lidem dává, Svým tělem sytí každou duši, chléb je On sám. 12 BROZUR_zpevnik.indd :00:05

13 ZPĚVNÍK akordy mi R. Jsme tu s Ním, ve světle Jeho krásy, mi pod křížem naší spásy, zpíváme všemi hlasy: Bůh, manuel, manuel, manuel, H Bůh, manuel, manuel. () 4. Věk smrti končí, sílu ztrácí, Ježíš z hrobu vstává, uch Boží va do všech srdcí, smíme volat: Sláva! církev, panna zasnoubená, za ženichem míří, smí tvořit spolu s Matkou Boží společenství. () 5. Je nové jaro, doba květů, doba nové síly, je čas, kdy všichni mohou kráčet ke stejnému cíli. Čas nových šancí, nových činů, doba nové lásky, čas volání, že Bůh je s námi a my jsme s Ním! Ticho je opak rozptýlenosti duše, opak zvědavosti a povídavosti. Je to schopnost navracet se, jakoby přirozeně, do svého nitra, kdy jsme přitahováni přítomností Boha, který v nás přebývá. (Jacques Philippe) - převzato z 13 BROZUR_zpevnik.indd :00:06

14 ZPĚVNÍK akordy 13. hci jít za Tebou Martina Střítecká, Koi (199) mi maj7 2 /:Hledám Tvoji tvář, Pa můj, mi maj7 2 hledám Tvoji tvář každý den. mi maj7 2 Po Tobě touží duše má, mi maj7 2 očekávám slovo Tvé.:/ mi /:hci jít za Tebou, Ježíši, cestou Tvou, mi chci jít za Tebou, Ježíši,:/ za Tebou. F #mi oda: /:Za Tebou, Pa můj, chci jít každý den, F #mi (F #mi ) za Tebou, Pa můj, chci jít.:/ Nemusíš se tedy srovnávat s druhými, uch Svatý na tebe zapomněl, i tebe obdaroval, abys mohl být užitečný. (Pavel Semela) - převzato z 14 BROZUR_zpevnik.indd :00:06

15 14. hci, Pa, chválit Tě HS II. (71) 1. hci, Pa, chválit Tě, den ode d víc, #mi chci, Pa, chválit Tě, den ode d víc. F #mi hci hledat Tvoji tvář a poznávat milost Tvou, H 7 chci Tebe chválit. ZPĚVNÍK akordy R. Ptáci v oblacích Tobě zpívají #mi stromy na polích ruce zvedají, F #mi H 7 i já zpívat chci, své ruce pozvednout k oslavě Tvé. 2. hci Tebe více znát hci k Tobě lásku mít Jen Tobě sloužit chci... Lidské srdce bylo stvořeno tak, že může existovat bez druhého člověka. (Józef ugustyn) - převzato z 15 BROZUR_zpevnik.indd :00:06

16 ZPĚVNÍK akordy 15. hleba a víno Petr ben, HS I. (473) mi mi mi mi R. hleba a víno seme, mi B F mi mi mi přijmi ty dary, prosíme. mi F mi mi B 1. Mám prázdné ruce, Pa, že skutkem jsem je naplnil, mi F mi mi F B mi mám těžké nohy, Pa, bližnímu jsem se přiblížil. 2. Mám němá ústa, Pa, vždyť soucit svůj jsem odepřel, jsem uzavřený, Pa, dej, abych všem se otevřel. 3. Mám v sobě bolest, Pa, že tolik věcí zranilo, mám také touhu, Pa, aby Tě srdce poznalo. 16. Jak dobré je /H /:Jak dobré je mi /H před Tebou být, mi mi7 4 jak dobré je s Tebou žít.:/ /H mi mi7 /:Přijď, přijď, uchu Svatý, mi mi7 4 vzýváme Tě, přijď k nám.:/ 16 BROZUR_zpevnik.indd :00:06

17 17. Je krásné být Božím dítětem Hana Svobodová, HS II. (87) H 1. Je krásné být Božím dítětem H a v Bohu svého Otce mít. H On stále vítězí nad světem H a já smím v jeho péči žít. #mi H R. tak každý nový den zpívám Bohu chvály své, #mi H Jemu patří život můj, pláč i chvíle radostné, #mi H kde mi síly stačí, tam svou mocí pomáhá, ZPĚVNÍK akordy #mi H k němu vždy se navracím, vždyť jen On mé srdce zná, srdce zná. 2. Je krásné Ježíšem dát se vést a s Ním jen stoupat k bi výš, je krásné znát matku Marii a u ní před zlem hledat skrýš. 18. Ježíš je Král Králů leluja Sofie ontry, Nasmi Butya, L. Malinová, Koi (97) mi H 7 mi leluja, aleluja, ale aleluja. 17 BROZUR_zpevnik.indd :00:06

18 ZPĚVNÍK akordy 19. Ježíši ukřižovaný Jiří Černý, Koi (154) mi mi mi mi Ježíši ukřižovaný, lituji hříchů, lituji. mi mi mi mi Ježíši ukřižovaný, Kyrie eleison. 20. Ježíši, přijď Lucie Míčková 1. Před Tebou, Pa, klečíme s hlavou skloněnou, mi zase Ti, Pa, bloudíme, uč nás jít cestou svou. R. Ježíši, přijď, Ježíši, přijď, přijď se svojí láskou, Ježíši, přijď, Ježíši, přijď a uzdrav nás. Ježíši, přijď, Ježíši, přijď, vždyť jsme Tvůj zástup, Ježíši, přijď a obnov Boží obraz v nás. 2. laně své k Tobě zvedáme, každý z nás chce být jen Tvůj, Ty jlíp víš, co v srdcích skrýváme, proměň ve světlo naši tmu. 18 BROZUR_zpevnik.indd :00:07

19 ZPĚVNÍK akordy 21. Jozue mi F mi R. Jozue, ten porazil Jericho, Jericho, Jericho, mi F mi mi Jozue, ten porazil Jericho, dolů hradby padají. mi F 1. Jen si mluvte, jak silní lidé v kramflecích, mi jen si stavte hradby z elegantních slov, mi F je k smíchu tohle vaše lopocení mi mi při vzpomínce na Jericho. 2. Kampak sestro takhle z rána, kam chvátáš bratře můj. Odlož všechna svá dobrá předsevzetí a troubení připravuj. Protože Hospodin dal tohle město v ruku tvou, máš šanci, tak se snaž. Rytmus ti udělí dirigent rukou svou a melodii přece znáš. 3. tu dav se tiše prodírá, podél hradeb příjemnou houštinou. Nikdo ani špitá, pohrdajíc ozvěnou. však sedmého d Jozue rozkaz dal: ť se nikdo se svým hlasem tají! Nikdo se dělat kravál ostýchal, dolů hradby padají. Všichni máme příležitost využít svých schopností prokazovat druhým lásku, i když to přesahuje naše pracovní povinnosti. (ary hapman) - převzato z 19 BROZUR_zpevnik.indd :00:07

20 ZPĚVNÍK akordy 22. Králi, milost nám dej raham Kendrick, Koi (37) #mi H Králi, milost nám dej, #mi H přijď a uzdrav naši zem, H F #mi #mi očisť ji svým uchem, uzdrav dotykem. #mi H Klaníme se, vzýváme jméno Tvé, ó Pa. mi H mi Přijď s láskou svou sem k nám. Na jedné straně slyšíme, že uch Svatý je něco, co lze ukázat, že je viditelný jako láska, která když se setká s člověkem, tak jej přetváří od základu. le ani tu lze přece ukázat takovým způsobem, jakým se třeba předvádí nové auto. Na druhé straně se říká, že uch Svatý je bouře, proměna, a to taková, že bývá označován jako síla nového stvoření, jehož zasahování do skutečnosti ní méně podstatné ž právě stvoření. Jak se to děje? Nuže, jádro odpovědi je už dáno odkazem na lásku, kterou lze ukázat, a přesto je základní silou lidského života, ano, skutečnosti jako takové. (Bedikt XVI.) - převzato z 20 BROZUR_zpevnik.indd :00:07

21 23. Lajlaj důdap tabidybam Bob Fliedr, HS II. (115) mi F mi R. /:Lajlaj důdap tabidybam lajlaj dů laj dý. mi B F Lajlaj důdap tabidybam lajlaj dý.:/ ZPĚVNÍK akordy mi 7 F 7 1. Na cestách před časem Pána cest potkal jsem, mi B F zrovna hnízdil ve mně smutek a žralo napětí. mi 7 F 7 Na cestách před časem Pána cest potkal jsem, mi B F řekl: Víš, co lidem schází? spustil vzápětí: 2. Tkaničky kuráže písnička rozváže, k beskýmu telefonu přip novej drát. Tkaničky kuráže písnička rozváže, tak se chte víc prosit a zkuste zazpívat! 3. Tleskání, dupání z končetin vyhání všechno příjemný revma a příjemj chlad. Tleskání, dupání z končetin vyhání různý zápecnický choutky. Tak zkuste zatleskat! 21 BROZUR_zpevnik.indd :00:07

22 ZPĚVNÍK akordy 24. Mana Josef Hrubý, HS II. (125) 1. Proč se trápíš, proč se trápíš tím, co máš v rukou svých, proč se ztrácíš, proč se ztrácíš, ve svých denních trápeních, z duše roušku pryč si dej, ať uvidíš něco víc, k bi jen se podívej, je tam všechno bo nic. mi R. Právě padá z be mana. 2. Proč se skláníš, proč se skláníš nad svou malou vírou, komu bráníš, komu bráníš stát se lásky přemírou. laně nastav trochu výš, někdo rozesmát tě chce, poznáš dřív, jak uvěříš, jak ti přímo do srdce. mi Šel jsem dlouhou cestou tmou, spásu příliš vzdálenou, mi vyprahlostí spoutaný, bídou lidskou zmítaný, mi ze zajetí pomoz výš, čekám až mě, Pa, vysvobodíš, vysvobodíš. 22 BROZUR_zpevnik.indd :00:08

23 25. Maria (Máš v duši píseň) Učedníci, HS I. (131) mi 1. Máš v duši píseň andělských zvonů, H mi máš v duši bolest, těch jkrásnějších tónů. mi Máš v sobě sílu, po které se touží, H mi máš v sobě naději, pro ty, kdo se souží. mi R. Maria, s Tebou Maria, království lásky se otvírá, mi mi Maria, s Tebou Maria, království lásky se otvírá. 2. Máš v duši příslib beského štěstí, máš v sobě naplnění spasitelných zvěstí, máš v sobě lásku, pro ty, kdo Tě hledají, máš v sobě lásku, pro ty, kdo Tě volají. 3. Požehj mé kroky, požehj má ústa, žehj každé písni, ve strunách mých zůstaň, kytice veršů jkrásnějších květů, patří Tobě, Maria, Božímu světu. ZPĚVNÍK akordy 23 BROZUR_zpevnik.indd :00:08

24 ZPĚVNÍK akordy 26. Můj Králi, má spáso Koi (179) F #mï #mi Můj Králi, má spáso, nikdo ní jako Ty, za činy Tvé, z lásky mocné, životem chci chválu vzdát. F #mi #mi Můj Králi, má spáso, bezpečný přístav jsi můj ať vším co jsem, a vším co mám, přestanu chválit Tě. F #mi Tobě ať jásání z úst našich zní, F #mi sláva i moc Tobě jen náleží. Vrcholky hor se sklání před Tebou, F #mi moře chválí sílu Tvou. F #mi Před jmém Tvým s radostí Tobě zpívám, F #mi jsi moje láska, Tebe uctívám, F #mi H mi7 navždy mi zůsta úkrytem náruč Tvá. 24 BROZUR_zpevnik.indd :00:08

25 27. Nám, Pa, dal jsi slovo své HS I. (421) H mi H mi R. Nám, Pa, dal jsi Slovo své, ucha svého dej nám též. H mi H mi ť Tebe vždycky přijmeme, ucha svého dej nám též. ZPĚVNÍK akordy H mi H mi 1. Zůstaň, Pa, s námi všechny dny až na věky, ucha svého dej nám též. H mi H mi Ty jsi cesta, Ty jsi život pro nás, pro bratry, ucha svého dej nám též. 2. Všechny moci světa, když nás, Pa, týrají, ucha svého dej nám též. Ve víře nás přece Boží síla provází, ucha svého dej nám též. 3. Stále znovu zpívám: Pa, dej nám ucha též, ucha svého dej nám též. Který srdce, mysl zarmoucenou pozdvih, ucha svého dej nám též. 25 BROZUR_zpevnik.indd :00:08

26 ZPĚVNÍK akordy 28. Obrácení Josef Hrubý, HS II. (163) 1. louho hrách na stěnu už jsem házel, F dlouho jsem se potloukal, jak často Bůh mně při všem scházel, F to těžko ds bych spočítal. Když Ježíše jsem s davy viděl, F jak slova lásky promlouval, už mám za co bych se vůbec styděl, já za Ježíšem půjdu dál. F R. hceš-li žít, chceš-li žít, můžeš jít, můžeš jít, tam, kde slunce září, jsou lháři, tam můžeš srdce otevřít; F rozhodnout, rozhodnout, můžeš hd, můžeš hd, jít, ke kterému Pánu, Bohu, bo ďáblu, až vydechš naposled. 2. Vlci sice zuby cení, když snad chceš s nimi být, bázeň však se v radost změní, když za Ježíšem toužíš jít. Snadno totiž potom poznáš, komu na tě záleží, vlčí kůži vždycky lehce prodáš, nos tu, co ti náleží. 26 BROZUR_zpevnik.indd :00:08

27 ZPĚVNÍK akordy 29. Otče chválím Ladislav Štěpán mi /:Otče chválím, jméno Tvé posvěcené, mi Tvé jméno chválím, ať je navěky vyvýšené.:/ mi Haleluja, jen Tobě zní dík chvály mé, mi () haleluja, jen Tobě zní dík chvály mé. 30. Pa Bože, přijď k nám Michaela Romanská, Koi (200) 2 Pa Bože, přijď k nám ve své moci a slávě, F #mi přebývej mezi námi, navštiv lid svůj. 2 2 Přijď Ježíši k nám, Ty jsi hlava své církve, jsi naším Králem, Ty jsi úhelný kámen. #mi7 mi #mi7 mi Jsi požehnaný Bůh, pevná skála, požehnaný navěky, #mi7 mi #mi7 F #mi požehnané je Tvoje jméno, požehnaný Syn Otce svého. Pa Bože přijď k nám 27 BROZUR_zpevnik.indd :00:09

28 ZPĚVNÍK akordy 31. Pa, Tys učitel a přítel HS I. (181) H mi H mi 1. Otče, jak mnoho lidí, Otče, F #mi naslouchá hlasu, který je pro nás živou písní. H mi H mi Tvoje srdce vždy plné lásky, F #mi Tvůj uch teď mládím jásá, buď světlem našich dnů. H mi R. Otče, Tys učitel a přítel, my, mladí této země, ds Tebe hledáme. H mi Otevř teď naše srdce Kristu, ať rozdáváme radost všem lidem na zemi. 2. Slavnost, s Tebou je život slavnost s Tebou je život písní, kterou si s námi zpíváš. Stále jsi mezi námi živý i ds nám dej svou lásku pro všechny děti své. Pro každého z nás je dobré hledat a nacházet, jaký záměr má Bůh s naším životem. Jeho vůle ní nic jiného ž dobro a štěstí pro každého z nás. (Kateřina Lachmanová) - převzato z 28 BROZUR_zpevnik.indd :00:09

29 ZPĚVNÍK akordy 32. Pánu, ať zní John Watson #mi /:Haleluja, haleluja.:/ 1. Pánu ať zní píseň chval, Pánu ať tady zní: Sláva! Jméno má vyvýšené, jen On navěky vlád. /:Králů Král,:/ /:Pánů Pán.:/ /:Haleluja, haleluja.:/ 2. Jako jeho vojsko budeme stát, Pánu ať tady zní: Sláva! ej svou moc, Pa, požehj nám, kéž naše země Tvou slávu zná. F # /:Králů Král,:/ /:Pánů Pán.:/ H #mi H F # H /:Haleluja, haleluja.:/ Marnotratný syn se mohl vrátit do otcovského domu jen proto, že ho otec miloval. (Józef ugustyn) -převzato z 29 BROZUR_zpevnik.indd :00:09

30 ZPĚVNÍK akordy 33. Pojďte ke mně všichni Koi (206) H mi Pojďte ke mně všichni, kteří pracujete, H mi pojďte ke mně všichni, kdo jste obtíženi. H mi /: já vám, praví Pán, () já vám odpočik dám:/ Zkušenost potvrzuje, že ten, kdo jde s Pám a chává se jím vést, postupně zakouší pocit svobody: jeho srdce se svírá, dusí, ale naopak uvolňuje a dýchá stále víc. (Jacques Philippe) - převzato z 30 BROZUR_zpevnik.indd :00:09

31 ZPĚVNÍK akordy 34. Právě teď Koi (19) F 1. Právě teď je chválit Pána čas, F být svatyní Jeho Svatého ucha. F F Svou důvěru slož u Něj a chválu Bohu vzdej, F mi B sláva Páně toto místo naplní. F R. Pána chval, Pána chval, F Pána chval, Pána chval. (...tak Pána svého chval) 2. On přebývá ve chválách svého lidu, má rád, když Jeho jméno vzýváme, svou důvěru slož u Něj a začni chválit jej, sláva Páně toto místo naplní. 31 BROZUR_zpevnik.indd :00:09

32 ZPĚVNÍK akordy 35. Přijď, uchu Svatý, k nám Petr Pololánik, Koi (144) F #mi /:Přijď, uchu Svatý, k nám, přijď se svým dotykem, H H 7 svou náruč otvírám před Tvým vlídným pokojem.:/ #mi /:Přijď do všech mých zmatků, přijď do všech mých obav, F #mi F #mi7 H přijď do všech mých jistot, přijď do všech mých klidů.:/ 36. Přijímám Jiří Černý, HS II. (218) H mi mi Tvé tělo, Pa, přijímám, H mi mi Tvou církev, Pa, přijímám. mi H mi /:otýkám se hříchů, dotýkám se ran, mi jsou mé, jsou Tvé, Pa přijímám.:/ 32 BROZUR_zpevnik.indd :00:10

33 ZPĚVNÍK akordy 37. Přinášíme Otče Josef a Jiří Veselí, HS I. (429) mi7 mi7 mi7 Přinášíme, Otče, přinášíme dary mi B mi spolu s Kristem, Tvým Sym. mi7 mi 6 Sám promění je a ten dluh starý mi B mi proudem krve své smyje. mi mi7 F 6 Přinášíme chléb a víno, mi mi 7 F svoji práci život svůj. mi mi mi mi tvoje láska, ta očistí ho, mi mi mi B mi mi věčnou hodnotu mu dá. ruzí potřebují vaše schopnosti. Pokud svými schopnostmi vyjadřujete lásku, state se sami milujícími lidmi, ale nadto pomáháte druhým, aby se i oni rozhodli pro lásku jako životní styl. (ary hapman) - převzato z 33 BROZUR_zpevnik.indd :00:10

34 ZPĚVNÍK akordy 38. Připravujte cestu HS I. (214) 1. Otevřete brány hradeb kamenných, otevřete brány hradeb srdcí svých, mi otevřete, aby mohl dál. Nechte všeho, chte obav, starostí, připravujte cestu Jeho Království, mi připravujte cestu, aby vejít mohl slávy Král. mi R. To kvůli Králi, Králi, připrav každý cestu, cestu svou, mi to kvůli Králi, Králi, naprav každý cestu, cestu křivou, cestu zlou. 2. Pozdvihněte svoje srdce znavená, posilněte klesající kolena, otevřete, aby mohl dál. Není doba k spánku, je čas nabrat sil, pominula noc a den se přiblížil, připravujte cestu, aby vejít mohl slávy Král. 34 BROZUR_zpevnik.indd :00:10

35 ZPĚVNÍK akordy 39. Rozžíhá B. Fliedr, HS I. (225) mi mi R. Rozžíhá Maria svíce v nás. mi mi Temnotou s Marií projdem snáz. F mi Rozžíhá Maria svíce v nás, F temnotou s Marií projdem snáz. mi F 1. Jí patří dík, že mrtvým lánům mi dal život Boží Syn, mi F že světlo vešlo do míst, mi kde dlouho ležel stín. 2. Jí patří dík, že Země k bi se znovu přiklání, že padla vláda noci a přišlo svítání. 3. Jí patří dík, že Věčné Světlo nám hoří v kostelích, a být Matky Boží, kdo znal by Knihu knih? 4. Jí patří dík, že Kristův oheň nás chává spát, že rozehřívá ledy a v teplo mění chlad. 5. Jí patří dík, za všechna díla, co chrání pláštěm svým, dík za posilu v nouzi, za pomoc trpícím. 6. Jí patří dík, že zvláštní cestou si vede národ náš. Kéž rozezní se ve, až přijde Mesiáš. 35 BROZUR_zpevnik.indd :00:10

36 ZPĚVNÍK akordy 40. Svorni jsme HS I. (247) mi 1. Svorni jsme v jednom uchu, vede nás jeden Pán, mi svorni jsme v jednom uchu, vede nás jeden Pán, mi s modlitbou zříme den, kdy rozkol bude překonán. mi mi mi mi R. Poznají nás po lásce, křesťany, křesťany, mi mi ano po lásce poznají křesťany. 2. Půjdeme ruku v ruce, půjdeme k lidem všem, půjdeme ruku v ruce, půjdeme k lidem všem. Společně rozhlásíme, že Bůh přišel v tuto zem. 3. Každý chval Boha Otce, od nějž život pochází, každý chval Syna Jeho, v němž vše smysl nachází a každý chval ar ucha, jenž svornosti předchází. uch Boží je duchem pokoje, promlouvá a jedná v ovzduší pokoje a jemnosti, nikdy však ve zmatku a rozruchu. (Jacques Philippe) - převzato z 36 BROZUR_zpevnik.indd :00:11

37 41. Tobě patří chvála Koi (132) maj7 /:Tobě patří chvála, čest a sláva, my zvedáme svoje dlaně, H mi my voláme: Ty jsi Pán! :/ F #mi /:Vždyť Ty jsi Pán, Ty jediný Ty jsi Král, H mi Ty jsi tolik nádherný, celý svět se Ti klaní.:/ F #mi Neboť Tvé je království, moc i sláva navěky, #mi F #mi v Tvém jménu je síla, Ty jsi lfa, Omega, H mi F #mi Ty jsi Ježíš, Ty jsi Pán, vládce můj. H mi Ty jsi Ježíš, Ty jsi Pán, vládce můj. ZPĚVNÍK akordy Kdo tedy může milovat na vlastní náklady? Ten, kdo je sám šťastný z toho, že je zištně milován. (leš Opatrný) - převzato z 37 BROZUR_zpevnik.indd :00:11

38 ZPĚVNÍK akordy 42. Tvé světlo Lucie Míčková H /:Tvé světlo ve tmě svítí, H žádná tma ho pohltí.:/ H /:Proto zvu Tě, Pa, do temnot mých. H Proto zvu Tě, Pa, do temnot mých.:/ 43. Tví jsme my Steve Hampton, Michal Otřísal, Koi (163) 6 6 mi 7maj mi Tví jsme my, nás shromáždila v jedno láska Tvá. 6 6 mi7 7maj Náš hlas zní, rodina Tvých dětí zpívá, Králi náš. F # H mi7 F #mi7 mi7 H mi7 F #mi maj7 R. Volá: bba, Otče, velká moc je Tvá. bba, Otče, velká moc je Tvá. 2. Tví jsme my, zpíváme, vždyť nám vlád láska Tvá. Náš hlas zní, rodina Tvých dětí zpívá, Králi náš. 38 BROZUR_zpevnik.indd :00:11

39 44. Tvoje jméno vyznávám Rick Founds, Karel ŘeŽábek, Koi (204) Tvoje jméno vyznávám, rád Ti zpívám svoji chválu, jsem tak vděčný, že Tě znám, jsem tak vděčný za Tvou spásu. Přišel jsi k nám z bes, ukázat směr, dát v oběť sám sebe, jak Bůh to chtěl. H mi Z kříže byls do hrobu dán, třetí den jsi z mrtvých vstal, mi7 Tvoje jméno vyznávám. ZPĚVNÍK akordy Ježíši tedy jde o to, abychom byli k sobě přísní a dodržovali s úzkostlivou přesností všechny předpisy, nýbrž abychom byli k sobě dobří, abychom ve svobodě Božích dětí mohli vděčně užívat darů, které nám Bůh dává. Jsme lidé, které Bůh miluje. (nselm rün) - převzato z 39 BROZUR_zpevnik.indd :00:11

40 ZPĚVNÍK akordy 45. Tvůj plamen Ladislav Štěpán /:Tvůj plamen, osvěcuje naši tvář, Tvůj plamen, dává oslnivou zář, Tvůj plamen, mocí ucha vylitý, Tvůj plamen, máme v sobě ukrytý.:/ /:ej nám, Otče náš, ten plamen vznítit v žár. ej nám, Otče náš být světlem Tvým a hřát.:/ 46. Ty jsi jediný Bůh Michaela Romanská, Koi (195) 2 Ty jsi jediný Bůh, první a poslední, nikdy byl a bude více nikdo, jako jsi Ty. 2 Ty máš jvětší moc, Ty jsi svrchovaný, nikdy byl a bude více nikdo, jako jsi Ty. 2 Jsi jvětší ve své síle a jvětší ve své moci. 2 Hrozný jsi ve svém hněvu, jvětší ve svém milování. 2 Svatý ve všech svých skutcích, moudrý a dokonalý. Nikdy byl a bude více nikdo, jako jsi Ty. 40 BROZUR_zpevnik.indd :00:11

41 47. Tys můj skalní štít Petr Pololánik, Koi (140) mi mi /:Tys můj skalní štít a pevná tvrz má. mi mi Veď m pro své jméno a doveď mě k cíli.:/ mi /:Vysvoboď mě z rukou přátel mi a těch, kdo pronásledují m, mi kéž jsem zahanben, mi když Tě, Hospodi, volám!:/ ZPĚVNÍK akordy 48. Vezmi nás, Maria, za ruku HS II. (284) H mi mi 1.Vezmi nás, Maria, za ruku H 7 klepeme u Boží brány. H mi Bohu jsi jlepší matkou, mi tak jak s Ním, buď ted i s námi. 2. Vezmi nás, Maria, za ruku a pevně k sobě nás tiskni. Když se chcem odvrátit zády, ch nás, voláme v tísni. 3. Vezmi nás, Maria, za ruku veď, nás až k Božímu trůnu. Jenom Tvým životem dopředu k svatosti běžíme domů. 41 BROZUR_zpevnik.indd :00:12

4 Bůh je síla má. 1 Jak dobré je. 2 Chci Pane chválit. 3 Mé dlaně. zvednuté

4 Bůh je síla má. 1 Jak dobré je. 2 Chci Pane chválit. 3 Mé dlaně. zvednuté Písničky 1 Jak dobré je 1. :Jak dobré je před tebou být, jak dobré je s tebou žít. : :Přijd, přijd Duchu Svatý, vzýváme tě, přijd k nám. : 2 Chci Pane chválit Tě Koinonie č.100 1. Chci Pane chválit Tě,

Více

1 Jak dobré je. 2 Chci Pane chválit. 3 Mé dlaně

1 Jak dobré je. 2 Chci Pane chválit. 3 Mé dlaně A Agnus Dei.................... 8 At požehnán je Bůh........... 18 At srdce mé Tebe vídá........ 29 B Bůh je síla má................. 4 D Dáváš mi lásku vzácnou....... 27 Dobrořeč duše má Hospodinu.. 15

Více

NEŠPORY SVATÉ RODINY ÚVODNÍ VERŠ. Kněz: Lid: Slyš. Sláva Otci i Synu, * jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky.

NEŠPORY SVATÉ RODINY ÚVODNÍ VERŠ. Kněz: Lid: Slyš. Sláva Otci i Synu, * jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky. NEŠPORY SVATÉ RODINY revidovaná verze Kněz: Bo Slyš - že, po - spěš mi Lid: Kněz: na - še vo ÚVODNÍ VERŠ Sláva Otci i Synu, * Lid: po - moc! na - lá - ní! i Du - chu sva jako byla na počátku i nyní i vždycky,

Více

VĚČNÉ EVANGELIUM (Legenda 1240)

VĚČNÉ EVANGELIUM (Legenda 1240) 0 Jroslv Vrchcký I. (sbor tcet) Con moto tt.ii. dgo 0 VĚČNÉ EVNGELIUM (Legend 0) JOCHIM Kdo v dí n dě l, jk tí mrč Leoš Jnáček ny? Půl hvě zd m je skryt host nd o blč ný. Moderto Zs n děl nd be ze tí str

Více

102. JEŽÍŠI, DÁVNO UŽ TO VÍM (hudba: AC Bratislava; text: Karel Sedláček) C # mi VÍM, ŽE TI NA MNĚ ZÁLEŽÍ (hudba a text: Markéta Plchová)

102. JEŽÍŠI, DÁVNO UŽ TO VÍM (hudba: AC Bratislava; text: Karel Sedláček) C # mi VÍM, ŽE TI NA MNĚ ZÁLEŽÍ (hudba a text: Markéta Plchová) 101. VÍM, Ž TI N MNĚ ZÁLŽÍ (hudba a text: Markéta Plchová) mi Vím, že Ti záleží na srdci mém, nejsem Ti lhostejný/á. V čase těžkých chvil, ve dnech bouřlivých, Ty dál nade mnou bdíš. mi Ruku mi podáváš,

Více

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 Z poselství Ježíše ze dne 19. srpna 2012 v 10:56. LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 ZA OCHRANU PŘED FALEŠNÝM PROROKEM Nejdražší Ježíši, zachraň nás před klamem falešného proroka. Ježíši, smiluj se nad námi. Ježíši,

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

"Kancionálové" nedělní nešpory

Kancionálové nedělní nešpory "Kncionálové" nedělní nešpory Jkub Pvlík Jednotný kncionál obshuje pod č. 084 nedělní 2. nešpory zhudebněné Zdeňkem Pololáníkem. Většin textů je z neděle 1. týdne žltáře, ntifon k Mgnifict je schválně

Více

Píseň poutnická. 1. Sva. nás, byl. ja.

Píseň poutnická. 1. Sva. nás, byl. ja. 1. Sva [q=156] tá Ma Píseň poutnická ri a, pros za Šteyerův kancionál (1764) nás, a le lu ja, a 7 le lu ja, a by Bůh byl la skav na nás, a le lu 14 ja, Je žíš Kri stus, Spa si tel náš, a le lu ja. 2. Rodičko

Více

O jednom mučedníkovi nebo mučednici

O jednom mučedníkovi nebo mučednici 1. nešpory spočné texty O dnom mučedníkov nebo mučednc Jkub Pvlík 1. nt. - VI.F (Žlm 118-I.II) já Ke kž dé mu, př znám před svým kdo cem v neb. ke mně j. př zná před ld m, 2. nt. - VI.F (Žlm 118-III) ž

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

NEŠPORY MARIÁNSKÉ. doprovod

NEŠPORY MARIÁNSKÉ. doprovod NEŠPORY MARIÁNSKÉ doprovod 2 800 ÚVODNÍ VERŠ Bo Kněz: po že, spěš mi na po moc! Lid: Slyš na vo še lá ní! Kněz: Sláva Otci i Synu, * i Du sva chu té mu, Lid: jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a

Více

Pobožnost podle Františka Kalouse

Pobožnost podle Františka Kalouse Pobožnost podle Františka Kalouse D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) ÚVODNÍ PÍSEŇ APOŠTOLSKÝ POZDRAV ÚVODNÍ MODLITBY D: Hospodine, slavný Bože náš, tobě zasvětíme život svůj. O:

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

102. JEŽÍŠI, DÁVNO UŽ TO VÍM (hudba: AC Bratislava; text: Karel Sedláček) C # mi. 101. VÍM, ŽE TI NA MNĚ ZÁLEŽÍ (hudba a text: Markéta Plchová)

102. JEŽÍŠI, DÁVNO UŽ TO VÍM (hudba: AC Bratislava; text: Karel Sedláček) C # mi. 101. VÍM, ŽE TI NA MNĚ ZÁLEŽÍ (hudba a text: Markéta Plchová) 101. VÍM, Ž TI N MNĚ ZÁLŽÍ (hudba a text: Markéta Plchová) mi Vím, že Ti záleží na srdci mém, nejsem Ti lhostejný/á. V čase těžkých chvil, ve dnech bouřlivých, Ty dál nade mnou bdíš. mi Ruku mi podáváš,

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

Texty chval: Cesta života Český Krumlov (texty, které se shodují s texty CŽ ČB, najdete v předchozím zpěvníku).

Texty chval: Cesta života Český Krumlov (texty, které se shodují s texty CŽ ČB, najdete v předchozím zpěvníku). Texty chval: esta života Český Krumlov (texty, které se shodují s texty Ž ČB, najdete v předchozím zpěvníku). 1. TY JSI PÁNEM NA NEBI A 1. Ty jsi Pánem na nebi, A Ty jsi Králem národů, A Tvojí spravedlností

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Slavný růženec - Věřím v Boha...

Slavný růženec - Věřím v Boha... Slavný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, který z mrtvých vstal. - Otče náš... 1. První den v týdnu časně ráno přichází ke Kristovu hrobu Marie Magdaléna a spatří kámen od vchodu odvalený. - Zdrávas Maria...

Více

Seznam chval a písní AŤ CHVÁLA BOHU JE VZDÁNA... 3 BŮH S NÁMI JE... 3 DĚTI V AFRICE... 3 DUCH A NEVĚSTA... 4 EUCHARISTIA... 4 HEVENU ŠALOM ALECHÉM...

Seznam chval a písní AŤ CHVÁLA BOHU JE VZDÁNA... 3 BŮH S NÁMI JE... 3 DĚTI V AFRICE... 3 DUCH A NEVĚSTA... 4 EUCHARISTIA... 4 HEVENU ŠALOM ALECHÉM... Zpěvník křesťanských skupinek Plzeň Seznam chval a písní AŤ CHVÁLA BOHU JE VZDÁNA... 3 BŮH S NÁMI JE... 3 DĚTI V AFRICE... 3 DUCH A NEVĚSTA... 4 EUCHARISTIA... 4 HEVENU ŠALOM ALECHÉM... 4 HOSANA... 4 HOSPODIN

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel Stejně jako existují fyzikální zákony, které určují dění ve vesmíru, jsou i zákony duchovní, které určují náš vztah k Bohu. 1. Bůh tě miluje a má s tvým životem ten

Více

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. Sudý týden - sobota Lichý týden - pondělí Modleme se s důvěrou k všemohoucímu Bohu: 1. Dávej své církvi hojnost darů Ducha Svatého. 2. Upevňuj víru všech služebníků církve. 3. Dej všem lidem poznat Krista.

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

NEŠPORY SVÁTEK POSVĚCENÍ CHRÁMU ÚVODNÍ VERŠ. Sláva Otci i Synu, * (Lid): jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky. Kněz: Lid: Lid (Kněz):

NEŠPORY SVÁTEK POSVĚCENÍ CHRÁMU ÚVODNÍ VERŠ. Sláva Otci i Synu, * (Lid): jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky. Kněz: Lid: Lid (Kněz): NEŠPORY SVÁTEK POSVĚCENÍ CHRÁMU (revidovaná verze) Kněz: Bo Lid: Slyš Lid (Kněz): - že, po na - še vo ÚVODNÍ VERŠ - spěš mi Sláva Otci i Synu, * (Lid): po - moc! na - lá - ní! i chu jako byla na počátku

Více

NEŠPORY. pro slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE ÚVODNÍ VERŠ. Slyš. Sláva Otci i Synu, a na věky. jako byla na počátku i nyní i vždycky, vě ků. A - men.

NEŠPORY. pro slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE ÚVODNÍ VERŠ. Slyš. Sláva Otci i Synu, a na věky. jako byla na počátku i nyní i vždycky, vě ků. A - men. NEŠPORY pro slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE revidovaná verze Kněz: Bo že, po Lid: Kněz: Slyš na ÚVODNÍ VERŠ še vo spěš mi Sláva Otci i Synu, Lid: na po moc! lá ní! i Du chu sva jako byla na počátku i nyní

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov Bible pro děti představuje Nebe, Boží nádherný domov Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Lazarus Upravili: Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for Children,

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

TAK ZASE PŘÍŠTÍ ROK!!! AHOJ!

TAK ZASE PŘÍŠTÍ ROK!!! AHOJ! TAK ZASE PŘÍŠTÍ ROK!!! AHOJ! OBSAH TAM JE TO MÍSTO... 2 ONE WAY UAN UEJ... 3 TAK MILOVAL BŮH SVĚT... 4 KRÁLI VÍTĚZNÝ... 5 KVŮLI NÁM... 6 SLÁVA TI PATŘÍ... 7 TY SÁM MI VLÁDNI... 8 STÁLE VÍC... 9 MÁM...

Více

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce.

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. Já budu jásotem oslavovat Hospodina Máme Bibli? To je úžasná kniha. Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. A já bych hned na začátku

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015 10. neděle po svátku Trojice 9. srpna 2015 evangelium podle Jana 14 Ježíš řekl: 1 Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. 2 V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

Pohřební obřad. Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Naše pomoc je ve jménu Hospodina, on učinil nebe i zemi.

Pohřební obřad. Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Naše pomoc je ve jménu Hospodina, on učinil nebe i zemi. Pohřební obřad V kostele v obřadní síni Otevření Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen Introit A Naše pomoc je ve jménu Hospodina, on učinil nebe i zemi. Introit B Pochválen buď Bůh a Otec našeho

Více

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 S Á ČK Y NA PS Í E XK RE ME N TY SÁ ČK Y e xk re m en t. p o ti sk P ES C Sá čk y P ES C č er né,/ p ot is k/ 12 m y, 20 x2 7 +3 c m 8.8 10 bl ok

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Lord You're Mighty. Youthful Praise. Pane, jsi mocný...

Lord You're Mighty. Youthful Praise. Pane, jsi mocný... Lord You're Mighty Youthful Praise Pane, jsi mocný... Hospodine, jak veliké je Tvé jméno po vší zemi, svou slávou převyšuješ nebesa i zemi- Když přemýšlím o všem, co jsi stvořil: slunce, měsíc a hvězdy,

Více

2. Čisté víno (Sem tam)

2. Čisté víno (Sem tam) 1. Čekání na zázrak (Sem tam) H # 1. Už padá půlnoc, zní jen můj těžký krok, oblohou snáší se k zemi mráz, vítr ztichl, zbyl jenom úplněk, () i čas zůstal na chvíli stát. 2. jinak nic, pouze průhledný

Více

Překlady 1/5 14, ,7 1,62

Překlady 1/5 14, ,7 1,62 Překlady 1/5 Po uži tí Ci helné pře kla dy Porotherm KP 7 se po uží va jí ja ko pl ně nos né prv ky nad oken ní mi a dveř ní mi otvo ry ve zdě ných stě no vých kon struk cích. Vý ho dy pl ně sta tic ky

Více

Vánoční besídka CB Žižkov 2010

Vánoční besídka CB Žižkov 2010 Vánoční besídka CB Žižkov 2010 Píseň 1 Pán Ježíš přikázal budete světlem Autor: Tomáš Najbrt Pán Ježíš přikázal budete světlem, budete svítit do okolí. Pán Ježíš přikázal před celým světem, velkým i dětem,

Více

Pobo nost v den památky V ech vìrných zemøelých I

Pobo nost v den památky V ech vìrných zemøelých I POBO NOST I 277 Pobo nost v den památky V ech vìrných zemøelých I Od svící na oltáøi se rozsvítí velikonoèní svíce. Knìz mù e zùstat ve fialovém ornátì nebo obléci pluviál. Kde jsou k tomu vhodné podmínky,

Více

NEŠPORY PRO SVÁTEK POVÝŠENÍ SVATÉHO K

NEŠPORY PRO SVÁTEK POVÝŠENÍ SVATÉHO K NEŠPORY PRO SVÁTEK POVÝŠENÍ SVATÉHO KŘÍŽE revidovaná verze 50 Bo Slyš še ÚVODNÍ VERŠ že, pospěš mi vo lá ní! Sláva Otci i Synu, * i po moc! chu jako byla počátku i nyní i vždycky, * Du sva té mu, ků. a

Více

15. Nic nejde vzít zpět Sextet: Katarina, Carmen, Aunt Inez, Garcia, Mayor, Jose

15. Nic nejde vzít zpět Sextet: Katarina, Carmen, Aunt Inez, Garcia, Mayor, Jose h=72 Em(add2) 15. Nic nejde vzít zpět Sextet: Katarina, Carmen, Aunt Inez, Garcia, Mayor, Jose 5 Em(add2) JOSE 9 D7 1 Am(add2) CARMEN Tennáh- lý zvrat tennáh - lý pád když lás Už nik - ka své o - tě -

Více

Koncert F.R.K. Familion

Koncert F.R.K. Familion Sklecká pouť 18. července 2015 Koncert.R.K. mlon =64 E k k k k k Em k k sks Poďte ovečky k s k k s k k JP, text D Ref. Po-ďte o-več-ky po-ďte blíž, vo - lá nás Pán Je - žíš, po-ďte ť sly-ší - te m k k

Více

NEDĚLE SVATODUŠNÍ. formulář D1 (bohoslužby s večeří Páně)

NEDĚLE SVATODUŠNÍ. formulář D1 (bohoslužby s večeří Páně) NEDĚLE SVATODUŠNÍ formulář D1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. POZDRAV K: Milost a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Podpořte vydání knihy Básní a Energetických obrázků Duchovní léčitelky. S fotografiemi

Podpořte vydání knihy Básní a Energetických obrázků Duchovní léčitelky. S fotografiemi Podpořte vydání knihy Básní a Energetických obrázků Duchovní léčitelky S fotografiemi Část peněz ze zisku této knihy věnuje na podporu centra www.nightlife.mypage.cz Brána k uzdravení Těla, Duše i Světa.

Více

Důstojnost práce je založena na lásce. Velkou výsadou člověka je možnost milovat, čímž přesahuje vše pomíjivé a dočasné. (Jít s Kristem, 48)

Důstojnost práce je založena na lásce. Velkou výsadou člověka je možnost milovat, čímž přesahuje vše pomíjivé a dočasné. (Jít s Kristem, 48) 1. den Práce, cesta ke svatosti Přicházíme, abychom znovu upozornili na příklad Pána Ježíše, který po třicet let pracoval v Nazaretě jako řemeslník. V Ježíšových rukou se práce stejně je tomu s prací,

Více

Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky

Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky Bible pro děti představuje Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children

Více

Obsah Úvo dem 1 Tech nic ká pří pra va sé rio vé a ku so vé vý ro by 2 Tech no lo gie vý ro by zá klad ních sku pin ná byt ku

Obsah Úvo dem 1 Tech nic ká pří pra va sé rio vé a ku so vé vý ro by 2 Tech no lo gie vý ro by zá klad ních sku pin ná byt ku Obsah Úvodem... 9 1 Tech nic ká pří pra va sé rio vé a ku so vé vý ro by... 11 1.1 Obsah a úko ly tech nic ké pří pra vy vý ro by... 11 1.1.1 Kon strukč ní pří pra va vý ro by... 11 1.1.2 Te chno lo gic

Více

Slovo dětem: Píseň ze Svítá:

Slovo dětem: Píseň ze Svítá: 1 Vršovice 5.12.2010 Pozdrav: Milé děti, milé sestry, milí bratři, vítám vás na bohoslužbách v 2. neděli adventní, při kterých bude pokřtěna Viktorka Venclů a zdravím vás apoštolským pozdravem: Milost

Více

Písně z Taizé Zpěvník společenství Krypta u Nejsv. Salvátora

Písně z Taizé Zpěvník společenství Krypta u Nejsv. Salvátora Písně z Taizé Zpěvník společenství Krypta u Nejsv. Salvátora 2 Obsah: 1. Adoramus te Christe benedicimus tibi, quia per crucem tuam redemisti mundum, quia per crucem tuam redemisti mundum. 2. Adoramus

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

Slavnost Ježíše Krista Krále. Cyklus C Lk 23,35-43

Slavnost Ježíše Krista Krále. Cyklus C Lk 23,35-43 Slavnost Ježíše Krista Krále Cyklus C Lk 23,35-43 Čtení z druhého listu svatého apoštola Jana. (Vyvolená paní,) měl jsem velikou radost, když jsem našel mezi tvými dětmi takové, které žijí v pravdě, jak

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

Modlitba za dobrou volbu pomocného biskupa ostravsko-opavské diecéze

Modlitba za dobrou volbu pomocného biskupa ostravsko-opavské diecéze Modlitba za dobrou volbu pomocného biskupa ostravsko-opavské diecéze Bože, Dobrý pastýři, svěřujeme ti jmenování ostravsko opavského pomocného biskupa a prosíme: veď mysl Svatého otce i všech, kteří nesou

Více

Spravedlnost tvých svědectví je věčná, / dej mi rozum a budu žít. Haleluja! (Ž 119,144)

Spravedlnost tvých svědectví je věčná, / dej mi rozum a budu žít. Haleluja! (Ž 119,144) 1. NEDĚLE PO TROJICI SVATÉ TÉMA: Písma svědčí o Mně Heslo týdne: Kdo slyší vás, slyší mne, a kdo odmítá vás, odmítá mne. (L 10,16) Žalm týdne: Ž 34,2-11 Píseň týdne: 683/1 Pán Bůh je láska, dal svého Syna

Více

Radostný růženec - Věřím v Boha...

Radostný růženec - Věřím v Boha... Radostný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, kterého jsi z Ducha svatého počala. - Otče náš... 1. Bůh poslal archanděla Gabriela do galilejského Nazaretu. - Zdrávas Maria... 2. K panně, zasnoubené muži

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

Rady pro pokročilou duši

Rady pro pokročilou duši Rady pro pokročilou duši Richard Bach Příručka Mesiáše Rady pro pokročilou duši Nejlepší způsob, jak se vyhnout odpovědnosti, je říct: Mám odpovědnost. Tví přátelé tě během první minuty vašeho setkání

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

NEŠPORY SLAVNOST VŠECH SVATÝCH

NEŠPORY SLAVNOST VŠECH SVATÝCH NEŠPORY SLAVNOST VŠECH SVATÝCH (revidovaná verze) Kněz: Lid: Bo Slyš Lid (Kněz): - že, po na - še vo ÚVODNÍ VERŠ - spěš mi Sláva Otci i Synu, * (Lid): - lá - ní! i po - moc! na chu té Du- sva - - mu, jako

Více

3. Kousky veršů (Poupata)

3. Kousky veršů (Poupata) 1. esta poslední kapky (Poupata) mi mi 1. Sklenici vína dolej nám, ó, Pane, mi mi dokud tam na dně něco zbejvá, Pane, nebudem vědět o těle, duše se vínem umeje, nebudem bdít a nebudem spát, ó, Pane. 2.

Více

POLEČNOU ESTOU 2 MOTTO SLOVO ÚVODEM

POLEČNOU ESTOU 2 MOTTO SLOVO ÚVODEM MOTTO Prosinec 1999 Ty, který jsi začátek a konec, vezmi tento rok do svých rukou a veď nás podle své vůle! Požehnej naše touhy i naše skutky, pomoz, ať se podaří vše, co nás k tobě přibližuje. Kate Walther

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Téma 30 Pastýř, který mne vede k Otci Evangelizace mého já.

Téma 30 Pastýř, který mne vede k Otci Evangelizace mého já. Téma 30 Pastýř, který mne vede k Otci Evangelizace mého já. Já jsem dobrý pastýř. Dobrý pastýř položí svůj život za ovce. Ten, kdo není pastýř, kdo pracuje jen za mzdu a ovce nejsou jeho vlastní, opouští

Více

Duch svatý, chvála a uctívání

Duch svatý, chvála a uctívání Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, ho musí uctívat v duchu a v pravdě. Jan 4,24 (B21) Cíle tohoto kázání: Lépe pochopit, kdo je Duch svatý Více poznat, co říká Bible Silněji motivovat k chvále a uctívání

Více

Nebe, Boží nádherný domov

Nebe, Boží nádherný domov Bible pro děti představuje Nebe, Boží nádherný domov Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Lazarus Upravili: Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2011 Bible for Children,

Více

9. neděle po Trojici svaté

9. neděle po Trojici svaté 9. neděle po Trojici svaté Správci Boží milosti Heslo týdne: Komu bylo mnoho dáno, od toho se mnoho očekává, a komu mnoho svěřili, od toho budou žádat tím více. (L 12,48b) F: Plnit, Bože můj, tvou vůli

Více

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen.

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen. Růženec Panny Marie V Lurdech a ve Fatimě Panna Marie doporučuje růženec. Růženec, věnec růží, je modlitební úvahou nad životem Ježíše a Marie vybranými evangelijními obrazy: tajemstvími. 16. října 2002

Více

Zpěvník chvály R.O.F.C. Šumperk

Zpěvník chvály R.O.F.C. Šumperk Zpěvník chvály R.O.F.C. Šumperk #2 3 4 Spasiteli můj Pane, dal s mi srdce své Kéž Boží slitování Lásku ve mně vzkřísí Znovu žít začínám S pokorou se skláním Odpuštění přijímám Svému Králi věřím dál Pane

Více

VEČER CHVAL 11. DUBNA 2015

VEČER CHVAL 11. DUBNA 2015 VEČER CHVL 11. DUBN 2015 PŘIVÍTÁNÍ 1. gnus Dei 2. Tvý srdce chci mít RDEK - ROZJÍMÁNÍ 3. Je nádherné být v chámu tvém 4. Ty jsi Král 5. Náš Bůh RDEK ROZJÍMÁNÍ 6. Emanuel 7. Svítání 8. Pane, přijď s mocí

Více

Kamila Krátká z 8.A. KLEC a KLÍČ. Jestlipak víte, co se stane s člověkem, jenž utíká před světem? Stane se z něj to, co už nikdo nevidí,

Kamila Krátká z 8.A. KLEC a KLÍČ. Jestlipak víte, co se stane s člověkem, jenž utíká před světem? Stane se z něj to, co už nikdo nevidí, Kamila Krátká z 8.A píše poezii a v letošním roce získala za přednes básně Klec a klíč na regionální recitační soutěži Dětská scéna 2013 ocenění za autorský přínos. Ukázky z její tvorby zveřejňujeme v

Více

Moleben k Božímu milosrdenství

Moleben k Božímu milosrdenství Obvyklý začátek K: Požehnaný Bůh náš v každé době, nyní i vždycky a na věky věků. Amen L: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi. 3x Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vždycky

Více

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Pastorale Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20 Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Hudba: Bohdan Mikolášek Liturgie: Jana Mikolášková Nebojte se! Liturgická vánoční slavnost pořad:

Více

TÉMA. Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta

TÉMA. Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta TÉMA Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta Abych mohla napsat jak jsem pochopila ajurvédu, tak se musím nejdříve zamyslet nad tím co to je - pochopení. Pochopení chápat věci realisticky.

Více

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše Bible pro děti představuje Narození Ježíše Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot Upravili: E. Frischbutter; Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box

Více

Základní principy knih a myšlenek Leanne Payneové. Tony Kalma

Základní principy knih a myšlenek Leanne Payneové. Tony Kalma 1. Centrální místo kříže Základní principy knih a myšlenek Leanne Payneové Tony Kalma Izajáš 53:4. Ježíš na sebe vzal naše bolesti a nesl naše nemoci. Učinil volnou cestu k Bohu, když vzal na sebe naše

Více

Když Bůh všechno stvořil

Když Bůh všechno stvořil Bible pro děti představuje Když Bůh všechno stvořil Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: Bob Davies; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

O Vánocích. h7 A4. D h G 1. Je to zvláštní čas, touhu v srdci máš, D h G e A4 A nic víc nehledáš, okno pro svý přání otvíráš.

O Vánocích. h7 A4. D h G 1. Je to zvláštní čas, touhu v srdci máš, D h G e A4 A nic víc nehledáš, okno pro svý přání otvíráš. Obsah: O Vánocích Proroctví Marie a anděl Mariina píseň Všude je tma Vánoční zvěstování Spinkej, malý Králi Vánoční oslava j dnes v Betlémě Narodil se Kristus Pán Tichá noc Čas vánoční Kdybych znal tisíc

Více

п ϵтϵoүɴ мⲁⲁϫϵ ммoϥ ϵcⲱтм мⲁⲣϵϥ cⲱтм

п ϵтϵoүɴ мⲁⲁϫϵ ммoϥ ϵcⲱтм мⲁⲣϵϥ cⲱтм ϵтϵoү ⲁⲁϫϵ oϥ ϵcⲱт ⲁⲣϵϥ cⲱт ϥcϩoүoⲣт ϭɪ oүo ɪ ϵтⲁϯ ⲁɪ ϩⲁ oүⲇⲱⲣo ʜ ϵтʙϵ oүϩϵoүⲱ ʜ ϵтʙϵ oүcⲱ ʜ ϵтʙϵ oүϣтʜ ʜ ϵтʙϵ ⲕϵ ϩⲱʙ тϵɪϵɪϵ Nag Hammadi Library Modlitba apoštola Pavla (codex 1 text 1) přeložil Vagrant

Více

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza MŮJ STRACH Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje.

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. Můj strach Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

OČIŠŤOVÁNÍ SMYSLŮ SMYSL ZRAKU

OČIŠŤOVÁNÍ SMYSLŮ SMYSL ZRAKU OČIŠŤOVÁNÍ SMYSLŮ SMYSL ZRAKU Můj lide, pro každé mé dítě je zásadní, aby vešlo do období duchovní a fyzické změny. Fyzické smysly člověka musí vejít do harmonie s jeho duchem. Začnete se smyslem zraku.

Více

Alison Gross Am G C E7 Am G C Dm E7 1. Když zapadlo slunce a vkradla se noc a v šedivých mracích se ztrácel den, Am G C E7 Am G Am a když síly zla ve tmě převzaly moc, tu Alison Gross vyšla z hradu ven.

Více

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison.

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARD kostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 9, ročník 16 www.zidenice.farnost.cz vychází 6. září 2009 Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

II. MODLITBY K SOUKROMÉMU POUŽITÍ VĚŘÍCÍCH, KTEŘÍ MUSEJÍ BOJOVAT PROTI MOCI TEMNOT

II. MODLITBY K SOUKROMÉMU POUŽITÍ VĚŘÍCÍCH, KTEŘÍ MUSEJÍ BOJOVAT PROTI MOCI TEMNOT II. MODLITBY K SOUKROMÉMU POUŽITÍ VĚŘÍCÍCH, KTEŘÍ MUSEJÍ BOJOVAT PROTI MOCI TEMNOT MODLITBY 1. Smiluj se nade mnou Pane, můj Bože, měj slitování se svým služebníkem [svou služebnicí]: sužuje mě zástup

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

Legenda o třech stromech

Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech je v tomto setkání s malými metodickými úpravami zpracována v rámci jednoho setkání pro skupinu mládeže a dospělých včetně seniorů. Ve středu zájmu není

Více

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn ZMRTVÝCHVSTÁNÍ Ježíšovi nepřátelé zvítězili. Ježíš byl mrtev, jeho učedníci rozptýleni. Všemu byl konec. Zlí lidé nechtěli poslouchat Ježíšovo učení a teď, když byl mrtev, se radovali. Ježíš však řekl:

Více

25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B

25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B 25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B VSTUPNÍ ANTIFONA Srov. Iz 40,5 Pán mi řekl: Ty jsi můj Syn, já jsem tě dnes zplodil. Nebo: Radujte se všichni v Pánu, protože se nám narodil Spasitel. Dnes

Více

Slavnost a požehnání sňatku

Slavnost a požehnání sňatku Slavnost a požehnání sňatku tento obřad se používá, pokud se neslaví Eucharistie SHROMÁŽDĚNÍ SPOLEČENSTVÍ Všichni stojí. Ženich a nevěsta stojí před předsedajícím Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska

Více

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17)

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) 1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Miluje-li kdo svět, láska Otcova v něm není. Neboť všechno, co je ve světě, po čem dychtí člověk a co chtějí jeho

Více

SAMUEL MARTASEK / PŘED TVÁŘÍ OTCE

SAMUEL MARTASEK / PŘED TVÁŘÍ OTCE SAMUEL MARTASEK / PŘED TVÁŘÍ OTCE ( 6 ) O MOSTU A NADĚJI Má naděje není změtí náhod na náhody je život krátký Jen se zeptej moudré matky Naděje je pevným mostem do budoucích dnů je i ráda milým hostem

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více