ZPĚVNÍK úvod. Ahoj muzikante, zpěváku a hlavně účastníku CSM!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPĚVNÍK úvod. Ahoj muzikante, zpěváku a hlavně účastníku CSM!"

Transkript

1 ZPĚVNÍK úvod hoj muzikante, zpěváku a hlavně účastníku SM! Právě držíš v ruce unikátní kousek, který, i když vypadá zvenku jako normální zpěvník, je něčím zcela výjimečný! Uvnitř totiž najdeš písničky, které v žádném jiném dosud vydaném zpěvníku jsou autorské písně od dorare, žalmy, antifony, originální vícehlasy Před sebou máš zkrátka zpěvník, který stojí za to využít jen tady na SM, ale potom i doma ve farnosti, ve spolču. Máme radost, že něco takového mohlo vzniknout zrovna teď a zrovna pro tebe! Zpěvník obsahuje opravdu širokou škálu písní chválové, liturgické, autorské, taizovky aj. V notovém zápisu najdeš také žalmy, které většinou vznikly speciálně pro SM, a uslyšíš je tady tak poprvé. Řazení písní je abecední rozdělené na akordy a noty. Snažili jsme se uvádět také zdroje (v jakém zpěvníku bys písničku našel) a autory. Pokud je někde vícehlas v jedné notové osnově, hlavní hlas je ten vrchní bo odlišen velikostí notových hlaviček. kočně kdybys měl pocit, že písničku znáš trošku jinak, vůbec to vadí a může to taky znamenat, že jsme se při přepisu přehmátli na jinou notu či akord a tvůj pocit je správný. Tak jak se říká, kdo zpívá k Boží slávě, modlí se dvakrát, přeju ti, ať se ti s námi dobře modlí co jvíckrát! Za režii hudby Jitka 1 BROZUR_zpevnik.indd :00:03

2 ZPĚVNÍK představení kapel dorare hoj! Říkáme si dorare. Náš název souvisí s chválou, modlitbou, klaněním... a to je i naším hlavním cílem chválit Boha hudbou a zpěvem. Snažíme se také rozšiřovat křesťanský repertoár tvorbou vlastních písní, některé z nich (včetně těch jnovějších) najdeš i tady v notách, tak se boj k nám připojit. Nemáme vyhraněný styl, ale většina našich hudebníků má blízko k rockové hudbě, což se často odráží v podání našich písní. oufáme, že svým nadšením nakazíme i Tebe, ať Svorni jsme v jednom uchu! jak bysme řekli u nás na Valašsku: Tož cérky a ogaři, věříme, že sa všeci naladíme na společnú notu. KaPři (Kapela Příchovice) Jsme kapela, která vznikla v entru pro mládež v Jizerských horách (v Příchovicích), ale pocházíme z různých koutů naší republiky. Naše hudba je taková směs stylů ovlivněni jsme folkem, jazzem, rockem i klasickou hudbou. Snad si každý najde tu svou oblíbenou. My máme teď zrovna moc rádi Hevenu šalom. Některé písničky možná budeš znát, ale většinou jsou tady ve zpěvníku v notách, tak to půjde jako po másle. Tak ať se ti s námi dobře zpívá a chválí a raduje i modlí! hoj! VeKa (Vesmírná kapela) Jsme společenství asi 30 mladých lidí převážně z Královehradecké diecéze. Vznik Veky se datuje do roku Od té doby se několikrát změnila sestava až do té podoby, ve které jsme ds. Každoročně doprovázíme diecézní setkání s diecézním biskupem a pořádáme koncerty v různých farnostech po celé České republice. oufáme, že se Ti naše hudba bude líbit a sta se prostředkem naší společné modlitby. Vysvětlivky zkratek: HS I. (II., III.) KOI H III. KN zpěvník Hosana první díl (druhý, třetí díl) Koinonie hvalozpěvy (zpěvník z Katolické charismatické konference) kancionál 2 BROZUR_zpevnik.indd :00:03

3 ZPĚVNÍK akordy 1. bba Otče Jacek Sykulsky, Koi (118) F 7 1. Nás volíš si ds, ó Pa, F 4 odevšad vedeš nás k sobě, 7 mi F když Kristus bratrem se sta, mi 4 on naučí nás volat k Tobě. F R. /:bba, Otče:/ 7 mi F bba, Otče, bba, Otče 2. írkev je stromem života, ve věčnost kořeny vrůstá, celého světa cizota pro nás nikdy bude pustá. 3. Bůh, velký života árce, ze smrti nás vysvobodil, učinil z nás svoje stádce, když za děti své nás vyvolil. Znát svou vlastní hodnotu je důležité již proto, abychom mohli své obdarování využít ve prospěch druhých. (ary hapman) - převzato z 4. Bratři a sestry jsme všichni, jedna jsme velká rodina. Svým srdcem k té pravdě přilni, teď nastává její hodina. pozn.: text je převzat ze zpěvníku světového setkání mládeže v Čenstochové BROZUR_zpevnik.indd :00:03

4 ZPĚVNÍK akordy 2. ve Maria, Pán buď s Tebou Miloš Rejchert, HS I. (11) H mi #mi 1. ve, Maria, Pán buď s Tebou. #mi H mi H mi ve, Bůh má Tě rád. H mi #mi Tobě bude dítě kletbou, #mi H mi 7 dívko, přestaň se bát. F #mi #mi H H 7 7 R. Služebnice svého Pána požehnaná. #mi #mi #mi ve, ave, ave Maria. 2. Tebe národy chválit budou, Bůh Ti výsadu dal. Přijal na milost dívku chudou, z Tebe zrodí se Král. Svět potřebuje lidi, kteří objevují dobro, kteří se z toho radují, a získávají tak odvahu k dobrému.proto potřebujeme zase onu prazákladní důvěru, kterou nakoc může dát jen víra. Že svět je v podstatě dobrý, že Bůh je zde a je dobrý. Že je dobré žít a být člověkem. Odtud pak také přichází odvaha k radosti, která se zase angažuje, aby se mohli radovat i ostatní a přijmout radostné poselství. (Bedikt XVI.) - převzato z 4 BROZUR_zpevnik.indd :00:03

5 ZPĚVNÍK akordy 3. Bojujte dál HS I. (21) 6 6 R. Bojujte, bojujte dál. F # H H 7 Bojujte, bojujte dál. 7 7 Pohleďte jen, v dálce svítá, 7 7 pohleďte jen, den nás vítá, bojujte, bojujte dál. #mi #mi 7 1. Zpříma choďte, pozdvihněte hlavu, 7 6 i když pro vás vavřín roste. #mi #mi 7 Nechte mocným moc a slavným slávu, F #7 H H 7 o jejich se přízeň proste. 2. Kdo se ani zlatem koupit dá, mlčí a s proudem pluje, spravedlnost kdo ve světě hledá, v jedné řadě s vámi bojuje. 3. K útěku-li z boje chytrost radí, holubičí mějte prostotu, opatrní buďte jako hadi, zběhněte z cesty k životu. 4. Bojujte, však pomstu chte Pánu, On je soudcem a sám určí trest, prohraje, kdo ranou splácí ránu, k návisti kdo se chá svést. 5. Neusněte, ať vejdete zítra v zemi novou, v zaslíbenou vlast, nocí ať vás vede příslib jitra, vládou temna chte se zmást. 5 BROZUR_zpevnik.indd :00:04

6 ZPĚVNÍK akordy 4. Boží láska HS I. (24) mi mi mi mi R. Boží láska je jako slunce, ta je vždycky všude přítomná. F F 7 1. Otevři své srdce a vem si jí kolik chceš. 2. Nikdy mrak zastíní tu lásku, kterou má Bůh k nám. 3. ej tuto lásku i dále, také tomu, který chce tě mít rád. 4. Změnit může i tebe, když svolíš ještě i ds. 5. Budem ako strom R. Budem ako strom, sadený pri vode, mi a mojou oporou je mi živý Pán. mi mi 1. keď príde des, ja utečiem preč... (ale:) mi mi 2. po čase sucha, ja viem, že príde dážď... (a preto:) 6 BROZUR_zpevnik.indd :00:04

7 6. Budiž vděčně velebena KN (801) 1. Budiž vděčně velebena, Matko Boží, Maria, F # H mi že jsi Bohem vyvolena, spasení nám zrodila. mi F # Tebe ctíme, milujeme srdcem celým Maria, H mi mi Tebe ctíme, milujeme srdcem celým Maria. 2. Viděl prorok měsíc smavý pod tvou nohou, Maria, dvanáct hvězd kol Tvojí hlavy, sluncem celás zářila. ZPĚVNÍK akordy 7. Vypros nám, svým hříšným dětem, milost velkou, Maria, aby na té pouti světem i v nás krása zářila. 8. po zdejším putování ujmi se nás, Maria, by Tě v rajském radování naše duše spatřila. Nepřestávejme proto prosit Boha, aby nám pomohl jasně vidět, co je naším povoláním, a aby nám dal sílu toto povolání prožít s důvěrou. Potom zjistíme, že být věrný své malé a konkrétní roli je pro člověka právě tím jléčivějším prostředkem na moci této doby. (Henri J. M. Nouwen) - převzato z 7 BROZUR_zpevnik.indd :00:04

8 ZPĚVNÍK akordy 7. Bůh je síla má Pavel Hrabě, Koi (155) mi Bůh je síla má, i vojska mého. mi On působí volnou cestu mou. mi Neboť dal mi štít spasení Svého mi a dobrotivost Jeho zvelebila mě. /:Neboť kdo je Bohem, kromě Hospodina! mi kdo je skálou, kromě Boha našeho! :/ 8. Byl člověk jako já. Kendrick, K. Řežábek, Koi (146) 1./:Byl člověk jako já:/, mi /:stál tam, kde stojím já:/, /:cítil, co cítím já:/, On rozumí. /:On křehkost moji zná:/, mi /:žil v těle jako já:/, /:ďábel Ho pokoušel:/, Uposlechnutí Boží vůle ní slabost, ale odvaha! Odvaha spolehnout se na Něj, věřit, že Jeho cesty jsou našimi cestami. Odvaha následovat Krista stále novým a předvídatelným způsobem. (Fabio iardi) - převzato z 8 BROZUR_zpevnik.indd :00:04

9 ZPĚVNÍK akordy On prohrál. mi mi mi mi mi R: Bůh s námi je, nám blízko je, mi mi F Bůh s námi je, Imanuel. 2. Byl lidmi pohrdán, týrán a popliván, blízkými opuštěn, On odpouští. Muž plný bolesti vzal naše moci, svůj život položil za život můj. 9. áváš mi lásku vzácnou Jana Brůžková, Koi (194) /F # mi áváš mi lásku vzácnou, dáváš mi přátelství, /F # mi vždyť mám teď touhu jasnou jít na Tvé nádvoří, /:chválit Tvé svaté jméno, /F # mi přebývat v Tvých hlubinách, v srdci mít lásku Tvou, mi jenom s ní žít.:/ 9 BROZUR_zpevnik.indd :00:05

10 ZPĚVNÍK akordy 10. íky za Tvůj kříž KOI (77) 1. íky za Tvůj kříž, jenž nás vykoupil, mi mi když ses nám vydal cele do rukou. Ó, Pa náš, ó, Pa náš. Naše skutky zlé, Tys nám odpustil, mi mi přikryl krví svou, na vše zapomněl. ěkuji, děkuji. mi R. Pa, mám Tě rád, vážně mám Tě rád, mi F stále poznávám, že Ty miluješ nás, mi hlubokou radostí, mi mi těšíš srdce mé, ale jvětší je to, že mohu znát Tvou radost z nás. 2. Pro mé moci trpěls, Pa můj, abys vzal náš strach, lásku vyléváš. Ó, Pa náš, ó, Pa náš. Skončil úkol tvůj, Tvé je vítězství, těď nám dáváš růst, z vody živé pít. ěkuji, děkuji. 10 BROZUR_zpevnik.indd :00:05

11 11. obrořeč duše má aniel Kyzlink, Koi (186) /:obrořeč duše má Hospodinu a celé nitro mé Jeho svatému jménu.:/ zapomíj na žádné Jeho dobrodiní, On ti všechny tvé pravosti promíjí, ze všech mocí uzdravuje tělo tvé, tebe korunuje svou milostí a slitováním. ZPĚVNÍK akordy Milovat znamená dobrovolně ztratit svou svobodu, ale tato ztráta je ziskem, protože mi dává druhého a m dává druhému. Milovat Boha znamená ztratit sebe, abychom nalezli a získali Boha a nakoc v něm našli sami sebe. (Jacques Philippe) - převzato z 11 BROZUR_zpevnik.indd :00:05

12 ZPĚVNÍK akordy 12. manuel text: Milan Tesař, hymna WY Řím 2000 H 1. Jde nad obzorem nové slunce, dějinami září H a rozsvítí i jtemnější kouty našich tváří. H Už ní temno, mizí stíny, světlo lidem hlásá, H že bude žít, kdo hledat pravdu odmítá. 2. Jdem ze všech stran do ulic Říma, kroky vede víra, jsou slyšet ve zdech slova Písma, ten zvuk umírá! Zní jásot z Města, jásot z be, jásot všemi ústy, že mohou lidé bez rozdílu s Ježíšem žít. #mi H R. Jsme tu s Ním, ve světle Jeho krásy, F #mi H pod křížem naší spásy, zpíváme všemi hlasy: H H Bůh, manuel, manuel, manuel, H H Bůh, manuel, manuel. 3. Tak velký dar Bůh světu dává, Krista, svého Syna, v Něm lidé byli zachráněni, byla smyta vina. Je plný božství, plný lidství, pokrm lidem dává, Svým tělem sytí každou duši, chléb je On sám. 12 BROZUR_zpevnik.indd :00:05

13 ZPĚVNÍK akordy mi R. Jsme tu s Ním, ve světle Jeho krásy, mi pod křížem naší spásy, zpíváme všemi hlasy: Bůh, manuel, manuel, manuel, H Bůh, manuel, manuel. () 4. Věk smrti končí, sílu ztrácí, Ježíš z hrobu vstává, uch Boží va do všech srdcí, smíme volat: Sláva! církev, panna zasnoubená, za ženichem míří, smí tvořit spolu s Matkou Boží společenství. () 5. Je nové jaro, doba květů, doba nové síly, je čas, kdy všichni mohou kráčet ke stejnému cíli. Čas nových šancí, nových činů, doba nové lásky, čas volání, že Bůh je s námi a my jsme s Ním! Ticho je opak rozptýlenosti duše, opak zvědavosti a povídavosti. Je to schopnost navracet se, jakoby přirozeně, do svého nitra, kdy jsme přitahováni přítomností Boha, který v nás přebývá. (Jacques Philippe) - převzato z 13 BROZUR_zpevnik.indd :00:06

14 ZPĚVNÍK akordy 13. hci jít za Tebou Martina Střítecká, Koi (199) mi maj7 2 /:Hledám Tvoji tvář, Pa můj, mi maj7 2 hledám Tvoji tvář každý den. mi maj7 2 Po Tobě touží duše má, mi maj7 2 očekávám slovo Tvé.:/ mi /:hci jít za Tebou, Ježíši, cestou Tvou, mi chci jít za Tebou, Ježíši,:/ za Tebou. F #mi oda: /:Za Tebou, Pa můj, chci jít každý den, F #mi (F #mi ) za Tebou, Pa můj, chci jít.:/ Nemusíš se tedy srovnávat s druhými, uch Svatý na tebe zapomněl, i tebe obdaroval, abys mohl být užitečný. (Pavel Semela) - převzato z 14 BROZUR_zpevnik.indd :00:06

15 14. hci, Pa, chválit Tě HS II. (71) 1. hci, Pa, chválit Tě, den ode d víc, #mi chci, Pa, chválit Tě, den ode d víc. F #mi hci hledat Tvoji tvář a poznávat milost Tvou, H 7 chci Tebe chválit. ZPĚVNÍK akordy R. Ptáci v oblacích Tobě zpívají #mi stromy na polích ruce zvedají, F #mi H 7 i já zpívat chci, své ruce pozvednout k oslavě Tvé. 2. hci Tebe více znát hci k Tobě lásku mít Jen Tobě sloužit chci... Lidské srdce bylo stvořeno tak, že může existovat bez druhého člověka. (Józef ugustyn) - převzato z 15 BROZUR_zpevnik.indd :00:06

16 ZPĚVNÍK akordy 15. hleba a víno Petr ben, HS I. (473) mi mi mi mi R. hleba a víno seme, mi B F mi mi mi přijmi ty dary, prosíme. mi F mi mi B 1. Mám prázdné ruce, Pa, že skutkem jsem je naplnil, mi F mi mi F B mi mám těžké nohy, Pa, bližnímu jsem se přiblížil. 2. Mám němá ústa, Pa, vždyť soucit svůj jsem odepřel, jsem uzavřený, Pa, dej, abych všem se otevřel. 3. Mám v sobě bolest, Pa, že tolik věcí zranilo, mám také touhu, Pa, aby Tě srdce poznalo. 16. Jak dobré je /H /:Jak dobré je mi /H před Tebou být, mi mi7 4 jak dobré je s Tebou žít.:/ /H mi mi7 /:Přijď, přijď, uchu Svatý, mi mi7 4 vzýváme Tě, přijď k nám.:/ 16 BROZUR_zpevnik.indd :00:06

17 17. Je krásné být Božím dítětem Hana Svobodová, HS II. (87) H 1. Je krásné být Božím dítětem H a v Bohu svého Otce mít. H On stále vítězí nad světem H a já smím v jeho péči žít. #mi H R. tak každý nový den zpívám Bohu chvály své, #mi H Jemu patří život můj, pláč i chvíle radostné, #mi H kde mi síly stačí, tam svou mocí pomáhá, ZPĚVNÍK akordy #mi H k němu vždy se navracím, vždyť jen On mé srdce zná, srdce zná. 2. Je krásné Ježíšem dát se vést a s Ním jen stoupat k bi výš, je krásné znát matku Marii a u ní před zlem hledat skrýš. 18. Ježíš je Král Králů leluja Sofie ontry, Nasmi Butya, L. Malinová, Koi (97) mi H 7 mi leluja, aleluja, ale aleluja. 17 BROZUR_zpevnik.indd :00:06

18 ZPĚVNÍK akordy 19. Ježíši ukřižovaný Jiří Černý, Koi (154) mi mi mi mi Ježíši ukřižovaný, lituji hříchů, lituji. mi mi mi mi Ježíši ukřižovaný, Kyrie eleison. 20. Ježíši, přijď Lucie Míčková 1. Před Tebou, Pa, klečíme s hlavou skloněnou, mi zase Ti, Pa, bloudíme, uč nás jít cestou svou. R. Ježíši, přijď, Ježíši, přijď, přijď se svojí láskou, Ježíši, přijď, Ježíši, přijď a uzdrav nás. Ježíši, přijď, Ježíši, přijď, vždyť jsme Tvůj zástup, Ježíši, přijď a obnov Boží obraz v nás. 2. laně své k Tobě zvedáme, každý z nás chce být jen Tvůj, Ty jlíp víš, co v srdcích skrýváme, proměň ve světlo naši tmu. 18 BROZUR_zpevnik.indd :00:07

19 ZPĚVNÍK akordy 21. Jozue mi F mi R. Jozue, ten porazil Jericho, Jericho, Jericho, mi F mi mi Jozue, ten porazil Jericho, dolů hradby padají. mi F 1. Jen si mluvte, jak silní lidé v kramflecích, mi jen si stavte hradby z elegantních slov, mi F je k smíchu tohle vaše lopocení mi mi při vzpomínce na Jericho. 2. Kampak sestro takhle z rána, kam chvátáš bratře můj. Odlož všechna svá dobrá předsevzetí a troubení připravuj. Protože Hospodin dal tohle město v ruku tvou, máš šanci, tak se snaž. Rytmus ti udělí dirigent rukou svou a melodii přece znáš. 3. tu dav se tiše prodírá, podél hradeb příjemnou houštinou. Nikdo ani špitá, pohrdajíc ozvěnou. však sedmého d Jozue rozkaz dal: ť se nikdo se svým hlasem tají! Nikdo se dělat kravál ostýchal, dolů hradby padají. Všichni máme příležitost využít svých schopností prokazovat druhým lásku, i když to přesahuje naše pracovní povinnosti. (ary hapman) - převzato z 19 BROZUR_zpevnik.indd :00:07

20 ZPĚVNÍK akordy 22. Králi, milost nám dej raham Kendrick, Koi (37) #mi H Králi, milost nám dej, #mi H přijď a uzdrav naši zem, H F #mi #mi očisť ji svým uchem, uzdrav dotykem. #mi H Klaníme se, vzýváme jméno Tvé, ó Pa. mi H mi Přijď s láskou svou sem k nám. Na jedné straně slyšíme, že uch Svatý je něco, co lze ukázat, že je viditelný jako láska, která když se setká s člověkem, tak jej přetváří od základu. le ani tu lze přece ukázat takovým způsobem, jakým se třeba předvádí nové auto. Na druhé straně se říká, že uch Svatý je bouře, proměna, a to taková, že bývá označován jako síla nového stvoření, jehož zasahování do skutečnosti ní méně podstatné ž právě stvoření. Jak se to děje? Nuže, jádro odpovědi je už dáno odkazem na lásku, kterou lze ukázat, a přesto je základní silou lidského života, ano, skutečnosti jako takové. (Bedikt XVI.) - převzato z 20 BROZUR_zpevnik.indd :00:07

21 23. Lajlaj důdap tabidybam Bob Fliedr, HS II. (115) mi F mi R. /:Lajlaj důdap tabidybam lajlaj dů laj dý. mi B F Lajlaj důdap tabidybam lajlaj dý.:/ ZPĚVNÍK akordy mi 7 F 7 1. Na cestách před časem Pána cest potkal jsem, mi B F zrovna hnízdil ve mně smutek a žralo napětí. mi 7 F 7 Na cestách před časem Pána cest potkal jsem, mi B F řekl: Víš, co lidem schází? spustil vzápětí: 2. Tkaničky kuráže písnička rozváže, k beskýmu telefonu přip novej drát. Tkaničky kuráže písnička rozváže, tak se chte víc prosit a zkuste zazpívat! 3. Tleskání, dupání z končetin vyhání všechno příjemný revma a příjemj chlad. Tleskání, dupání z končetin vyhání různý zápecnický choutky. Tak zkuste zatleskat! 21 BROZUR_zpevnik.indd :00:07

22 ZPĚVNÍK akordy 24. Mana Josef Hrubý, HS II. (125) 1. Proč se trápíš, proč se trápíš tím, co máš v rukou svých, proč se ztrácíš, proč se ztrácíš, ve svých denních trápeních, z duše roušku pryč si dej, ať uvidíš něco víc, k bi jen se podívej, je tam všechno bo nic. mi R. Právě padá z be mana. 2. Proč se skláníš, proč se skláníš nad svou malou vírou, komu bráníš, komu bráníš stát se lásky přemírou. laně nastav trochu výš, někdo rozesmát tě chce, poznáš dřív, jak uvěříš, jak ti přímo do srdce. mi Šel jsem dlouhou cestou tmou, spásu příliš vzdálenou, mi vyprahlostí spoutaný, bídou lidskou zmítaný, mi ze zajetí pomoz výš, čekám až mě, Pa, vysvobodíš, vysvobodíš. 22 BROZUR_zpevnik.indd :00:08

23 25. Maria (Máš v duši píseň) Učedníci, HS I. (131) mi 1. Máš v duši píseň andělských zvonů, H mi máš v duši bolest, těch jkrásnějších tónů. mi Máš v sobě sílu, po které se touží, H mi máš v sobě naději, pro ty, kdo se souží. mi R. Maria, s Tebou Maria, království lásky se otvírá, mi mi Maria, s Tebou Maria, království lásky se otvírá. 2. Máš v duši příslib beského štěstí, máš v sobě naplnění spasitelných zvěstí, máš v sobě lásku, pro ty, kdo Tě hledají, máš v sobě lásku, pro ty, kdo Tě volají. 3. Požehj mé kroky, požehj má ústa, žehj každé písni, ve strunách mých zůstaň, kytice veršů jkrásnějších květů, patří Tobě, Maria, Božímu světu. ZPĚVNÍK akordy 23 BROZUR_zpevnik.indd :00:08

24 ZPĚVNÍK akordy 26. Můj Králi, má spáso Koi (179) F #mï #mi Můj Králi, má spáso, nikdo ní jako Ty, za činy Tvé, z lásky mocné, životem chci chválu vzdát. F #mi #mi Můj Králi, má spáso, bezpečný přístav jsi můj ať vším co jsem, a vším co mám, přestanu chválit Tě. F #mi Tobě ať jásání z úst našich zní, F #mi sláva i moc Tobě jen náleží. Vrcholky hor se sklání před Tebou, F #mi moře chválí sílu Tvou. F #mi Před jmém Tvým s radostí Tobě zpívám, F #mi jsi moje láska, Tebe uctívám, F #mi H mi7 navždy mi zůsta úkrytem náruč Tvá. 24 BROZUR_zpevnik.indd :00:08

25 27. Nám, Pa, dal jsi slovo své HS I. (421) H mi H mi R. Nám, Pa, dal jsi Slovo své, ucha svého dej nám též. H mi H mi ť Tebe vždycky přijmeme, ucha svého dej nám též. ZPĚVNÍK akordy H mi H mi 1. Zůstaň, Pa, s námi všechny dny až na věky, ucha svého dej nám též. H mi H mi Ty jsi cesta, Ty jsi život pro nás, pro bratry, ucha svého dej nám též. 2. Všechny moci světa, když nás, Pa, týrají, ucha svého dej nám též. Ve víře nás přece Boží síla provází, ucha svého dej nám též. 3. Stále znovu zpívám: Pa, dej nám ucha též, ucha svého dej nám též. Který srdce, mysl zarmoucenou pozdvih, ucha svého dej nám též. 25 BROZUR_zpevnik.indd :00:08

26 ZPĚVNÍK akordy 28. Obrácení Josef Hrubý, HS II. (163) 1. louho hrách na stěnu už jsem házel, F dlouho jsem se potloukal, jak často Bůh mně při všem scházel, F to těžko ds bych spočítal. Když Ježíše jsem s davy viděl, F jak slova lásky promlouval, už mám za co bych se vůbec styděl, já za Ježíšem půjdu dál. F R. hceš-li žít, chceš-li žít, můžeš jít, můžeš jít, tam, kde slunce září, jsou lháři, tam můžeš srdce otevřít; F rozhodnout, rozhodnout, můžeš hd, můžeš hd, jít, ke kterému Pánu, Bohu, bo ďáblu, až vydechš naposled. 2. Vlci sice zuby cení, když snad chceš s nimi být, bázeň však se v radost změní, když za Ježíšem toužíš jít. Snadno totiž potom poznáš, komu na tě záleží, vlčí kůži vždycky lehce prodáš, nos tu, co ti náleží. 26 BROZUR_zpevnik.indd :00:08

27 ZPĚVNÍK akordy 29. Otče chválím Ladislav Štěpán mi /:Otče chválím, jméno Tvé posvěcené, mi Tvé jméno chválím, ať je navěky vyvýšené.:/ mi Haleluja, jen Tobě zní dík chvály mé, mi () haleluja, jen Tobě zní dík chvály mé. 30. Pa Bože, přijď k nám Michaela Romanská, Koi (200) 2 Pa Bože, přijď k nám ve své moci a slávě, F #mi přebývej mezi námi, navštiv lid svůj. 2 2 Přijď Ježíši k nám, Ty jsi hlava své církve, jsi naším Králem, Ty jsi úhelný kámen. #mi7 mi #mi7 mi Jsi požehnaný Bůh, pevná skála, požehnaný navěky, #mi7 mi #mi7 F #mi požehnané je Tvoje jméno, požehnaný Syn Otce svého. Pa Bože přijď k nám 27 BROZUR_zpevnik.indd :00:09

28 ZPĚVNÍK akordy 31. Pa, Tys učitel a přítel HS I. (181) H mi H mi 1. Otče, jak mnoho lidí, Otče, F #mi naslouchá hlasu, který je pro nás živou písní. H mi H mi Tvoje srdce vždy plné lásky, F #mi Tvůj uch teď mládím jásá, buď světlem našich dnů. H mi R. Otče, Tys učitel a přítel, my, mladí této země, ds Tebe hledáme. H mi Otevř teď naše srdce Kristu, ať rozdáváme radost všem lidem na zemi. 2. Slavnost, s Tebou je život slavnost s Tebou je život písní, kterou si s námi zpíváš. Stále jsi mezi námi živý i ds nám dej svou lásku pro všechny děti své. Pro každého z nás je dobré hledat a nacházet, jaký záměr má Bůh s naším životem. Jeho vůle ní nic jiného ž dobro a štěstí pro každého z nás. (Kateřina Lachmanová) - převzato z 28 BROZUR_zpevnik.indd :00:09

29 ZPĚVNÍK akordy 32. Pánu, ať zní John Watson #mi /:Haleluja, haleluja.:/ 1. Pánu ať zní píseň chval, Pánu ať tady zní: Sláva! Jméno má vyvýšené, jen On navěky vlád. /:Králů Král,:/ /:Pánů Pán.:/ /:Haleluja, haleluja.:/ 2. Jako jeho vojsko budeme stát, Pánu ať tady zní: Sláva! ej svou moc, Pa, požehj nám, kéž naše země Tvou slávu zná. F # /:Králů Král,:/ /:Pánů Pán.:/ H #mi H F # H /:Haleluja, haleluja.:/ Marnotratný syn se mohl vrátit do otcovského domu jen proto, že ho otec miloval. (Józef ugustyn) -převzato z 29 BROZUR_zpevnik.indd :00:09

30 ZPĚVNÍK akordy 33. Pojďte ke mně všichni Koi (206) H mi Pojďte ke mně všichni, kteří pracujete, H mi pojďte ke mně všichni, kdo jste obtíženi. H mi /: já vám, praví Pán, () já vám odpočik dám:/ Zkušenost potvrzuje, že ten, kdo jde s Pám a chává se jím vést, postupně zakouší pocit svobody: jeho srdce se svírá, dusí, ale naopak uvolňuje a dýchá stále víc. (Jacques Philippe) - převzato z 30 BROZUR_zpevnik.indd :00:09

31 ZPĚVNÍK akordy 34. Právě teď Koi (19) F 1. Právě teď je chválit Pána čas, F být svatyní Jeho Svatého ucha. F F Svou důvěru slož u Něj a chválu Bohu vzdej, F mi B sláva Páně toto místo naplní. F R. Pána chval, Pána chval, F Pána chval, Pána chval. (...tak Pána svého chval) 2. On přebývá ve chválách svého lidu, má rád, když Jeho jméno vzýváme, svou důvěru slož u Něj a začni chválit jej, sláva Páně toto místo naplní. 31 BROZUR_zpevnik.indd :00:09

32 ZPĚVNÍK akordy 35. Přijď, uchu Svatý, k nám Petr Pololánik, Koi (144) F #mi /:Přijď, uchu Svatý, k nám, přijď se svým dotykem, H H 7 svou náruč otvírám před Tvým vlídným pokojem.:/ #mi /:Přijď do všech mých zmatků, přijď do všech mých obav, F #mi F #mi7 H přijď do všech mých jistot, přijď do všech mých klidů.:/ 36. Přijímám Jiří Černý, HS II. (218) H mi mi Tvé tělo, Pa, přijímám, H mi mi Tvou církev, Pa, přijímám. mi H mi /:otýkám se hříchů, dotýkám se ran, mi jsou mé, jsou Tvé, Pa přijímám.:/ 32 BROZUR_zpevnik.indd :00:10

33 ZPĚVNÍK akordy 37. Přinášíme Otče Josef a Jiří Veselí, HS I. (429) mi7 mi7 mi7 Přinášíme, Otče, přinášíme dary mi B mi spolu s Kristem, Tvým Sym. mi7 mi 6 Sám promění je a ten dluh starý mi B mi proudem krve své smyje. mi mi7 F 6 Přinášíme chléb a víno, mi mi 7 F svoji práci život svůj. mi mi mi mi tvoje láska, ta očistí ho, mi mi mi B mi mi věčnou hodnotu mu dá. ruzí potřebují vaše schopnosti. Pokud svými schopnostmi vyjadřujete lásku, state se sami milujícími lidmi, ale nadto pomáháte druhým, aby se i oni rozhodli pro lásku jako životní styl. (ary hapman) - převzato z 33 BROZUR_zpevnik.indd :00:10

34 ZPĚVNÍK akordy 38. Připravujte cestu HS I. (214) 1. Otevřete brány hradeb kamenných, otevřete brány hradeb srdcí svých, mi otevřete, aby mohl dál. Nechte všeho, chte obav, starostí, připravujte cestu Jeho Království, mi připravujte cestu, aby vejít mohl slávy Král. mi R. To kvůli Králi, Králi, připrav každý cestu, cestu svou, mi to kvůli Králi, Králi, naprav každý cestu, cestu křivou, cestu zlou. 2. Pozdvihněte svoje srdce znavená, posilněte klesající kolena, otevřete, aby mohl dál. Není doba k spánku, je čas nabrat sil, pominula noc a den se přiblížil, připravujte cestu, aby vejít mohl slávy Král. 34 BROZUR_zpevnik.indd :00:10

35 ZPĚVNÍK akordy 39. Rozžíhá B. Fliedr, HS I. (225) mi mi R. Rozžíhá Maria svíce v nás. mi mi Temnotou s Marií projdem snáz. F mi Rozžíhá Maria svíce v nás, F temnotou s Marií projdem snáz. mi F 1. Jí patří dík, že mrtvým lánům mi dal život Boží Syn, mi F že světlo vešlo do míst, mi kde dlouho ležel stín. 2. Jí patří dík, že Země k bi se znovu přiklání, že padla vláda noci a přišlo svítání. 3. Jí patří dík, že Věčné Světlo nám hoří v kostelích, a být Matky Boží, kdo znal by Knihu knih? 4. Jí patří dík, že Kristův oheň nás chává spát, že rozehřívá ledy a v teplo mění chlad. 5. Jí patří dík, za všechna díla, co chrání pláštěm svým, dík za posilu v nouzi, za pomoc trpícím. 6. Jí patří dík, že zvláštní cestou si vede národ náš. Kéž rozezní se ve, až přijde Mesiáš. 35 BROZUR_zpevnik.indd :00:10

36 ZPĚVNÍK akordy 40. Svorni jsme HS I. (247) mi 1. Svorni jsme v jednom uchu, vede nás jeden Pán, mi svorni jsme v jednom uchu, vede nás jeden Pán, mi s modlitbou zříme den, kdy rozkol bude překonán. mi mi mi mi R. Poznají nás po lásce, křesťany, křesťany, mi mi ano po lásce poznají křesťany. 2. Půjdeme ruku v ruce, půjdeme k lidem všem, půjdeme ruku v ruce, půjdeme k lidem všem. Společně rozhlásíme, že Bůh přišel v tuto zem. 3. Každý chval Boha Otce, od nějž život pochází, každý chval Syna Jeho, v němž vše smysl nachází a každý chval ar ucha, jenž svornosti předchází. uch Boží je duchem pokoje, promlouvá a jedná v ovzduší pokoje a jemnosti, nikdy však ve zmatku a rozruchu. (Jacques Philippe) - převzato z 36 BROZUR_zpevnik.indd :00:11

37 41. Tobě patří chvála Koi (132) maj7 /:Tobě patří chvála, čest a sláva, my zvedáme svoje dlaně, H mi my voláme: Ty jsi Pán! :/ F #mi /:Vždyť Ty jsi Pán, Ty jediný Ty jsi Král, H mi Ty jsi tolik nádherný, celý svět se Ti klaní.:/ F #mi Neboť Tvé je království, moc i sláva navěky, #mi F #mi v Tvém jménu je síla, Ty jsi lfa, Omega, H mi F #mi Ty jsi Ježíš, Ty jsi Pán, vládce můj. H mi Ty jsi Ježíš, Ty jsi Pán, vládce můj. ZPĚVNÍK akordy Kdo tedy může milovat na vlastní náklady? Ten, kdo je sám šťastný z toho, že je zištně milován. (leš Opatrný) - převzato z 37 BROZUR_zpevnik.indd :00:11

38 ZPĚVNÍK akordy 42. Tvé světlo Lucie Míčková H /:Tvé světlo ve tmě svítí, H žádná tma ho pohltí.:/ H /:Proto zvu Tě, Pa, do temnot mých. H Proto zvu Tě, Pa, do temnot mých.:/ 43. Tví jsme my Steve Hampton, Michal Otřísal, Koi (163) 6 6 mi 7maj mi Tví jsme my, nás shromáždila v jedno láska Tvá. 6 6 mi7 7maj Náš hlas zní, rodina Tvých dětí zpívá, Králi náš. F # H mi7 F #mi7 mi7 H mi7 F #mi maj7 R. Volá: bba, Otče, velká moc je Tvá. bba, Otče, velká moc je Tvá. 2. Tví jsme my, zpíváme, vždyť nám vlád láska Tvá. Náš hlas zní, rodina Tvých dětí zpívá, Králi náš. 38 BROZUR_zpevnik.indd :00:11

39 44. Tvoje jméno vyznávám Rick Founds, Karel ŘeŽábek, Koi (204) Tvoje jméno vyznávám, rád Ti zpívám svoji chválu, jsem tak vděčný, že Tě znám, jsem tak vděčný za Tvou spásu. Přišel jsi k nám z bes, ukázat směr, dát v oběť sám sebe, jak Bůh to chtěl. H mi Z kříže byls do hrobu dán, třetí den jsi z mrtvých vstal, mi7 Tvoje jméno vyznávám. ZPĚVNÍK akordy Ježíši tedy jde o to, abychom byli k sobě přísní a dodržovali s úzkostlivou přesností všechny předpisy, nýbrž abychom byli k sobě dobří, abychom ve svobodě Božích dětí mohli vděčně užívat darů, které nám Bůh dává. Jsme lidé, které Bůh miluje. (nselm rün) - převzato z 39 BROZUR_zpevnik.indd :00:11

40 ZPĚVNÍK akordy 45. Tvůj plamen Ladislav Štěpán /:Tvůj plamen, osvěcuje naši tvář, Tvůj plamen, dává oslnivou zář, Tvůj plamen, mocí ucha vylitý, Tvůj plamen, máme v sobě ukrytý.:/ /:ej nám, Otče náš, ten plamen vznítit v žár. ej nám, Otče náš být světlem Tvým a hřát.:/ 46. Ty jsi jediný Bůh Michaela Romanská, Koi (195) 2 Ty jsi jediný Bůh, první a poslední, nikdy byl a bude více nikdo, jako jsi Ty. 2 Ty máš jvětší moc, Ty jsi svrchovaný, nikdy byl a bude více nikdo, jako jsi Ty. 2 Jsi jvětší ve své síle a jvětší ve své moci. 2 Hrozný jsi ve svém hněvu, jvětší ve svém milování. 2 Svatý ve všech svých skutcích, moudrý a dokonalý. Nikdy byl a bude více nikdo, jako jsi Ty. 40 BROZUR_zpevnik.indd :00:11

41 47. Tys můj skalní štít Petr Pololánik, Koi (140) mi mi /:Tys můj skalní štít a pevná tvrz má. mi mi Veď m pro své jméno a doveď mě k cíli.:/ mi /:Vysvoboď mě z rukou přátel mi a těch, kdo pronásledují m, mi kéž jsem zahanben, mi když Tě, Hospodi, volám!:/ ZPĚVNÍK akordy 48. Vezmi nás, Maria, za ruku HS II. (284) H mi mi 1.Vezmi nás, Maria, za ruku H 7 klepeme u Boží brány. H mi Bohu jsi jlepší matkou, mi tak jak s Ním, buď ted i s námi. 2. Vezmi nás, Maria, za ruku a pevně k sobě nás tiskni. Když se chcem odvrátit zády, ch nás, voláme v tísni. 3. Vezmi nás, Maria, za ruku veď, nás až k Božímu trůnu. Jenom Tvým životem dopředu k svatosti běžíme domů. 41 BROZUR_zpevnik.indd :00:12

"Kancionálové" nedělní nešpory

Kancionálové nedělní nešpory "Kncionálové" nedělní nešpory Jkub Pvlík Jednotný kncionál obshuje pod č. 084 nedělní 2. nešpory zhudebněné Zdeňkem Pololáníkem. Většin textů je z neděle 1. týdne žltáře, ntifon k Mgnifict je schválně

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

O jednom mučedníkovi nebo mučednici

O jednom mučedníkovi nebo mučednici 1. nešpory spočné texty O dnom mučedníkov nebo mučednc Jkub Pvlík 1. nt. - VI.F (Žlm 118-I.II) já Ke kž dé mu, př znám před svým kdo cem v neb. ke mně j. př zná před ld m, 2. nt. - VI.F (Žlm 118-III) ž

Více

NEŠPORY SVÁTEK POSVĚCENÍ CHRÁMU ÚVODNÍ VERŠ. Sláva Otci i Synu, * (Lid): jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky. Kněz: Lid: Lid (Kněz):

NEŠPORY SVÁTEK POSVĚCENÍ CHRÁMU ÚVODNÍ VERŠ. Sláva Otci i Synu, * (Lid): jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky. Kněz: Lid: Lid (Kněz): NEŠPORY SVÁTEK POSVĚCENÍ CHRÁMU (revidovaná verze) Kněz: Bo Lid: Slyš Lid (Kněz): - že, po na - še vo ÚVODNÍ VERŠ - spěš mi Sláva Otci i Synu, * (Lid): po - moc! na - lá - ní! i chu jako byla na počátku

Více

Texty chval: Cesta života Český Krumlov (texty, které se shodují s texty CŽ ČB, najdete v předchozím zpěvníku).

Texty chval: Cesta života Český Krumlov (texty, které se shodují s texty CŽ ČB, najdete v předchozím zpěvníku). Texty chval: esta života Český Krumlov (texty, které se shodují s texty Ž ČB, najdete v předchozím zpěvníku). 1. TY JSI PÁNEM NA NEBI A 1. Ty jsi Pánem na nebi, A Ty jsi Králem národů, A Tvojí spravedlností

Více

NEŠPORY. pro slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE ÚVODNÍ VERŠ. Slyš. Sláva Otci i Synu, a na věky. jako byla na počátku i nyní i vždycky, vě ků. A - men.

NEŠPORY. pro slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE ÚVODNÍ VERŠ. Slyš. Sláva Otci i Synu, a na věky. jako byla na počátku i nyní i vždycky, vě ků. A - men. NEŠPORY pro slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE revidovaná verze Kněz: Bo že, po Lid: Kněz: Slyš na ÚVODNÍ VERŠ še vo spěš mi Sláva Otci i Synu, Lid: na po moc! lá ní! i Du chu sva jako byla na počátku i nyní

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

TAK ZASE PŘÍŠTÍ ROK!!! AHOJ!

TAK ZASE PŘÍŠTÍ ROK!!! AHOJ! TAK ZASE PŘÍŠTÍ ROK!!! AHOJ! OBSAH TAM JE TO MÍSTO... 2 ONE WAY UAN UEJ... 3 TAK MILOVAL BŮH SVĚT... 4 KRÁLI VÍTĚZNÝ... 5 KVŮLI NÁM... 6 SLÁVA TI PATŘÍ... 7 TY SÁM MI VLÁDNI... 8 STÁLE VÍC... 9 MÁM...

Více

NEŠPORY SLAVNOST VŠECH SVATÝCH

NEŠPORY SLAVNOST VŠECH SVATÝCH NEŠPORY SLAVNOST VŠECH SVATÝCH (revidovaná verze) Kněz: Lid: Bo Slyš Lid (Kněz): - že, po na - še vo ÚVODNÍ VERŠ - spěš mi Sláva Otci i Synu, * (Lid): - lá - ní! i po - moc! na chu té Du- sva - - mu, jako

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Koncert F.R.K. Familion

Koncert F.R.K. Familion Sklecká pouť 18. července 2015 Koncert.R.K. mlon =64 E k k k k k Em k k sks Poďte ovečky k s k k s k k JP, text D Ref. Po-ďte o-več-ky po-ďte blíž, vo - lá nás Pán Je - žíš, po-ďte ť sly-ší - te m k k

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

15. Nic nejde vzít zpět Sextet: Katarina, Carmen, Aunt Inez, Garcia, Mayor, Jose

15. Nic nejde vzít zpět Sextet: Katarina, Carmen, Aunt Inez, Garcia, Mayor, Jose h=72 Em(add2) 15. Nic nejde vzít zpět Sextet: Katarina, Carmen, Aunt Inez, Garcia, Mayor, Jose 5 Em(add2) JOSE 9 D7 1 Am(add2) CARMEN Tennáh- lý zvrat tennáh - lý pád když lás Už nik - ka své o - tě -

Více

Modlitba před svátostí smíření

Modlitba před svátostí smíření Modlitby Modlitba před svátostí smíření Bože, přesto, že jsi dopředu věděl, kolikrát a jak moc Tě zradíme, daroval jsi nám svobodnou vůli k rozhodování. Odpusť, když jsme tento Tvůj dar zneužili pro konání

Více

Zpěvník chvály R.O.F.C. Šumperk

Zpěvník chvály R.O.F.C. Šumperk Zpěvník chvály R.O.F.C. Šumperk #2 3 4 Spasiteli můj Pane, dal s mi srdce své Kéž Boží slitování Lásku ve mně vzkřísí Znovu žít začínám S pokorou se skláním Odpuštění přijímám Svému Králi věřím dál Pane

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé!

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé! Motto: Když hory vyprávějí, moudrý člověk mlčí ITALSKÉ DOLOMITY pastorační dům Velehrad 13. 20. června 2015 Nechat vyslovit své srdce, které se nezáludně k citům přizná, poodhaluje tajemství vzniku vděčnosti,

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

Novéna k Panně Marii Lurdské

Novéna k Panně Marii Lurdské Novéna k Panně Marii Lurdské Ať by byla naše situace mnohdy i beznadějná, touto novénou vždy získáme zvláštní milosti, které nám přinesou klid a posilu. Je však důležité, abychom si uvědomili, že její

Více

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA Škola duchovního života Písmo svaté: Stále se radujte, bez přestání se modlete. Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu. Tak to Bůh po Vás chce v Kristu Ježíši. (1Sol 5, 16-18)

Více

Novéna ke sv. Terezii z Avily. panně, řeholnici a učitelce církve

Novéna ke sv. Terezii z Avily. panně, řeholnici a učitelce církve Novéna ke sv. Terezii z Avily panně, řeholnici a učitelce církve Svatá Terezie se narodila 28. března 1515 ve španělské Avile. Matka jí zemřela v pouhých čtrnácti letech, a tak ji vychovával její zbožný

Více

NEDĚLE TROJIČNÍ. formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně)

NEDĚLE TROJIČNÍ. formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně) NEDĚLE TROJIČNÍ formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána

Více

Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu z 21. 8. 1944 s po moc ným ra zít kem ŽRS v Pra ze. /Sou kro má sbír ka, SRN/

Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu z 21. 8. 1944 s po moc ným ra zít kem ŽRS v Pra ze. /Sou kro má sbír ka, SRN/ Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu s no vým po moc ným ra zít kem po pře jme no vá ní Ži dov ské ná bo žen ské ob ce na Ži dov skou ra du star ších v Pra ze. /ŽM/ Do pisni ce z ghet ta do pro tek

Více

Betlémská země i nebe (Recitační pásmo dětí na dětské vánoční slavnosti, Huslenky 2012)

Betlémská země i nebe (Recitační pásmo dětí na dětské vánoční slavnosti, Huslenky 2012) Betlémská země i nebe (Recitační pásmo dětí na dětské vánoční slavnosti, Huslenky 2012) Píseň Pásli ovce valaši (všichni) Nebeská zář ( Ema Sívková, Natálka Hajdová, Petr Čech, Andrejka Sívková, Ríša Bubník,

Více

Dneska ne. 4 œ œ œ Ó. œœ œ. œ œ œ. œœœ œœ. b b. j œ. j œ œ - œ. & b b. œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ. j œ œ. j œœ œ. œ œ.

Dneska ne. 4 œ œ œ Ó. œœ œ. œ œ œ. œœœ œœ. b b. j œ. j œ œ - œ. & b b. œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ. j œ œ. j œœ œ. œ œ. Dneska ne 0 Music and Lyrics by ANDREW LIPPA GOMEZ Kde e ten seznam hotelů Á! Hotel Merde Rue de Toilette Hygienická stanice ho už šestkrát nechala zavřít To e pořád málo Voilá! Hotel Noseratu Hodnocení:

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

п ϵтϵoүɴ мⲁⲁϫϵ ммoϥ ϵcⲱтм мⲁⲣϵϥ cⲱтм

п ϵтϵoүɴ мⲁⲁϫϵ ммoϥ ϵcⲱтм мⲁⲣϵϥ cⲱтм ϵтϵoү ⲁⲁϫϵ oϥ ϵcⲱт ⲁⲣϵϥ cⲱт ϥcϩoүoⲣт ϭɪ oүo ɪ ϵтⲁϯ ⲁɪ ϩⲁ oүⲇⲱⲣo ʜ ϵтʙϵ oүϩϵoүⲱ ʜ ϵтʙϵ oүcⲱ ʜ ϵтʙϵ oүϣтʜ ʜ ϵтʙϵ ⲕϵ ϩⲱʙ тϵɪϵɪϵ Nag Hammadi Library Modlitba apoštola Pavla (codex 1 text 1) přeložil Vagrant

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě?

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Za napětím v manželství bývá často neochota se omluvit.

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581

Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Autor: Jana Paulusová Fišerová Datum: 28.10. 2012 Ročník: 6. 9. Vzdělávací oblast: Umění

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Chebu. reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Chebu. reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02. METODICKÉ LISTY výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Chebu reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.0007 Sada metodických listů: KABINET 1. STUPNĚ ZŠ Název metodického

Více

Obsah. Agnus dei... 1. Jsem ti blízko... 33 Jsme Tvůj lid... 35. Blahoslavení... 3 Budu Tě vyvyšovat... 7 Bůh je dobrý... 4 Bůh silný můj jsi ty...

Obsah. Agnus dei... 1. Jsem ti blízko... 33 Jsme Tvůj lid... 35. Blahoslavení... 3 Budu Tě vyvyšovat... 7 Bůh je dobrý... 4 Bůh silný můj jsi ty... 1 Obsah Agnus dei...... 1 Beránku, vzdáváme Ti čest...... 2 Blahoslavení...... 3 Budu Tě vyvyšovat...... 7 Bůh je dobrý...... 4 Bůh silný můj jsi ty...... 5 Byl člověk jako já...... 6 esta...... 8 en jak

Více

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1 ADVENT 2012 Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu 2. neděle adventní/část 1 1. čtení (Baruch 5,1-9) Svlékni ze sebe, Jeruzaléme, roucho své žalosti a soužení a oblékni se v ozdobu věčné slávy, kterou

Více

S ARCIBISKUPEM V SOBOTU 1. ÚNORA 2014

S ARCIBISKUPEM V SOBOTU 1. ÚNORA 2014 Panna Maria Lidická Zdirad Čech 2014 SETKÁNÍ ZASVĚCENÝCH OSOB ARCIDIECÉZE PRAŽSKÉ S ARCIBISKUPEM DOMINIKEM KARDINÁLEM DUKOU OP V SOBOTU 1. ÚNORA 2014 V ROCE 670. VÝROČÍ POČÁTKU PRAŽSKÉHO ARCIBISKUPSTVÍ

Více

Týden přípravy. Tomu, kdo žízní, dám napít zadarmo z pramene vody živé /Zj 21,6/ Tato přislíbení platí - pro tebe, který žádáš více,

Týden přípravy. Tomu, kdo žízní, dám napít zadarmo z pramene vody živé /Zj 21,6/ Tato přislíbení platí - pro tebe, který žádáš více, Osobní modlitba, ale jaká? Sv. Terezie z Avily nám dává ve svém životopise velice jednoduchou, ale současně hlubokou definici vnitřní modlitby: Podle mého mínění to není nic jiného než prodlévání u přítele,

Více

5. Ned le postní, tematická homilie

5. Ned le postní, tematická homilie 5. Ned le postní, tematická homilie P t hlavních ástí eucharistické modlitby: 1. Preface - úvod 2. Epikleze vzývání Ducha svatého nad p inesenými dary 3. Slova ustanovení Toto je moje t lo, toto je má

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

03 AŤ SRDCE MÉ TEBE VÍDÁ Ať srdce mé Tebe vídá Ať srdce mé Tebe zná Vidět Tě toužím

03 AŤ SRDCE MÉ TEBE VÍDÁ Ať srdce mé Tebe vídá Ať srdce mé Tebe zná Vidět Tě toužím 1 OBSAH Ať nám Hospodin žehná 01 37 Otevřete víc brány své Ať Tvá živá voda 02 38 Obeta srdca Ať srdce mé Tebe vídá 03 39 Pane, co jsem před Tebou Boží království 04 40 Pane můj, Tys můj pastel Budem ako

Více

Zpěvník k modlitbě 2013

Zpěvník k modlitbě 2013 Zpěvník k modlitbě 2013 1. Adoramus te, Domine (Klaníme se ti, Pane.) 2. Ať nám Hospodin žehná Ať nám Hospodin žehná po všechny dny našeho života. Blaze každému, kdo se bojí Hospodina, kdo kráčí po jeho

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM

DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM Radka Josková 1. LEKCE JAN 7,38 CÍL: vzbudit žížeň po Duchu svatém, touhu, otevřít srdce TÉMA: voda v přírodě a jak je to bez ní, voda v Bibli, Boží zaslíbení VĚK: předškolní

Více

pískovaný celopísek jen text (negativ) (pozitiv) Pískování na láhev vína: + cena vína dle Vašeho výběru (pouze láhve VÍNO HRUŠKA) Pískování na přání:

pískovaný celopísek jen text (negativ) (pozitiv) Pískování na láhev vína: + cena vína dle Vašeho výběru (pouze láhve VÍNO HRUŠKA) Pískování na přání: Pískování na láhev vína: 149,- Kč + cena vína dle Vašeho výběru (pouze láhve VÍNO HRUŠKA) Pískování na přání: 199,- Kč (vlastní obrázek, vlastní delší texty) + cena vína dle Vašeho výběru (pouze láhve

Více

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š...

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š... 2 0 1 2 / 2 01 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í k r2o0 1 2 / 2 01 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d o v á D o k u m e n t : I I V O S / I / S M 9 8 8 S c h v

Více

Zivot Pána Ježíše. podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme.

Zivot Pána Ježíše. podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme. b v Zivot Pána Ježíše podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. [ Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme. @ 1987 David C. Cook Publishing Co., Elgin,II 60120 rv L Josef a Marie milovali

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Koledové karaoke zpěvníček

Koledové karaoke zpěvníček Koledové karaoke zpěvníček 1. Narodil se Kristus Pán 2. Pásli ovce Valaši 3. Byla cesta ušlapaná 4. Slyšte, slyšte 5. Nesem vám noviny 6. Jak jsi krásné, neviňátko 7. Dej Bůh štěstí tomu domu 8. Zelená

Více

Za novou evangelizaci

Za novou evangelizaci Za novou evangelizaci Vstupní antifona Srov. Žl 105 (104), 3-5 Uvažujte o Hospodinu a jeho moci, hledejte ho a pamatujte na divy, které učinil. Vstupní modlitba Bože, tys mocí Ducha Svatého poslal své

Více

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Název projektu: EU Peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_140 Jméno autora: Jana Lanková Třída/ročník: 2. stupeň ZŠ praktické - výuka

Více

Začátek lidského smutku

Začátek lidského smutku Bible pro děti představuje Začátek lidského smutku Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Obsah KŘESŤANSKÉ RYTMICKÉ PÍSNĚ... 1 1. Abbakuk... 1 2. Abba, Otče... 1 3. Alegria... 1 4. Aleluja... 2 5. Aleluja, zpívejme... 2 6. Anežka... 2 7.

Obsah KŘESŤANSKÉ RYTMICKÉ PÍSNĚ... 1 1. Abbakuk... 1 2. Abba, Otče... 1 3. Alegria... 1 4. Aleluja... 2 5. Aleluja, zpívejme... 2 6. Anežka... 2 7. Obsah KŘESŤANSKÉ RYTMICKÉ PÍSNĚ... 1 1. Abbakuk... 1 2. Abba, Otče... 1 3. Alegria... 1 4. Aleluja... 2 5. Aleluja, zpívejme... 2 6. Anežka... 2 7. Apoštolská... 3 8. Ať požehnán je Bůh... 3 9. Ať Tě Hospodine

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Já jsem dveře (J 10:7, 9)

Já jsem dveře (J 10:7, 9) Já jsem dveře (J 10:7, 9) - pomodlit se za kázání ÚČEL KÁZÁNÍ: Ukázat, že Ježíš Kristus je Jahve a jako takový má veškerou moc na nebi i na zemi. HOMILETICKÁ MYŠLENKA: Ježíš Kristus je Jahve (Hospodin),

Více

MODLITBA O SPÁSU. Ó, můj Pane, veď mne do tvého království a ochraňuj mne před temnotou, která by pohltila mou duši.

MODLITBA O SPÁSU. Ó, můj Pane, veď mne do tvého království a ochraňuj mne před temnotou, která by pohltila mou duši. 1. Z poselství Ježíše ze dne 16. listopadu 2010 v 09:55. MODLITBA O SPÁSU Všechny moje děti, i kdyby to bylo z lásky k jejich rodinám, musí procitnout vůči silám zla, chtějí-li se zachránit. Moje láska

Více

Ekumenická liturgie z Limy Praha - Vinohrady LP 1998, verze 2

Ekumenická liturgie z Limy Praha - Vinohrady LP 1998, verze 2 Ekumenická liturgie z Limy Praha - Vinohrady LP 1998, verze 2 (P = předsedající, S = SBOR) I.Úvod 1) Úvodní zpěv 2)Pozdrav P: Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a obecenství Ducha svatého s vámi

Více

ÚKON ZASVĚCENÍ NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI PANNY MARIE

ÚKON ZASVĚCENÍ NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI PANNY MARIE ÚKON ZASVĚCENÍ NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI PANNY MARIE pro kněze Mariánského kněžského hnutí Panno Maria Fatimská, Matko milosrdenství, Královno nebe a země, Útočiště hříšníků, my, kteří patříme k Mariánskému

Více

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V TŘEBÍČI B r á f o v a 3 3, 6 7 4 0 1 T ř e b í č Tel.: 568 841 068 trebic@evangnet.cz www.trebic.evangnet.cz SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 Milí bratři

Více

POZVÁNÍ. P. Jan Maria Vianney Pavel HANÁČEK O.Carm.

POZVÁNÍ. P. Jan Maria Vianney Pavel HANÁČEK O.Carm. Všechno je milost. sv. Terezie z Lisieux POZVÁNÍ k modlitbě a mši sv. za nová duchovní povolání v podvečer svátku sv. Terezie z Lisieux 30.9. 2013 v 18.00 v Kostelním Vydří, při níž složím VĚČNÉ SLIBY

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

KRISTOVO SVĚTLO ZÁŘÍ NADE VŠEMI

KRISTOVO SVĚTLO ZÁŘÍ NADE VŠEMI KRISTOVO SVĚTLO ZÁŘÍ NADE VŠEMI LITURGIE PRO EKUMENICKOU NEDĚLI 23. ZÁŘÍ 2007 Liturgie vychází z toho, že tato ekumenická bohoslužba se koná na ve večerních hodinách, tedy mimo čas vlastních bohoslužeb.

Více

P edmluva k 1. vyd nì

P edmluva k 1. vyd nì Praha 2005 P edmluva k 1. vyd nì Na světě je hodně písní, písně pro radost, pro člověka, pro smích i pro smutek, lidé skládají a interpretují své pocity, pohledy a myšlenky do slov a tónů. Písně dovedou

Více

2. třída - Poznáváme Boží lásku

2. třída - Poznáváme Boží lásku 2. třída - Poznáváme Boží lásku Vazba učiva 2. ročníku na klíčové kompetence: Kompetence k učení V tematickém celku věnovaném stvoření a počátkům dějin spásy žáci získávají základy lidského a křesťanského

Více

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se BIBLE Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se na tuto výrobu specializovalo. Další označení

Více

ANTIFONY ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ K DOBĚ. které chybí v LH I z r. 1976

ANTIFONY ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ K DOBĚ. které chybí v LH I z r. 1976 ANTIFONY K DOBĚ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ které chybí v LH I z r. 1976 *2 D O B A A D V E N TNÍ I A Ž D O 1 6. P R O S I N C E PRVNÍ NEDĚLE ADVENTNÍ Žaltář 1. týdne A. 1. Hlásejte všem lidem: Hle přijde Bůh,

Více

TÝDEN MODLITEB ZA MLÁDEŽ

TÝDEN MODLITEB ZA MLÁDEŽ TÝDEN MODLITEB ZA MLÁDEŽ 22. 29. března 2015 Úvodní slovo Drazí přátelé, v postním období vyhlížíme horizonty naděje řečeno slovy papeže Františka které nám tento čas s velkou naléhavostí připomíná. Nejsme

Více

Případ Desatera přikázání

Případ Desatera přikázání Představ si svět bez zákona Existovala by spravedlnost? Co kdyby nebylo žádného trestu za přestoupení zákona? Byl by jsi v klidu? Byl by jsi šťastný nebo šťastná v takovém světě?... šťastný je ten, kdo

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce Bible pro děti představuje První Velikonoce Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Janie Forest Upravili: Lyn Doerksen Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Více

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ.

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS SYSTÉMU: NA ÚSTŘEDÍ FIRMY NEBO NA PRONAJATÉM SERVERU JE NAINSTALOVANÝ

Více

Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 IV/1 (1953)

Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 IV/1 (1953) Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 Barth, Karl. Kirchliche Dogmatik IV/1-3, Zollikon-Zürich, 1953-1959. IV/1 (1953) 13. kapitola: předmět a problémy učení o smíření

Více

Kain a Ábel (Gn 4,1-16)

Kain a Ábel (Gn 4,1-16) Kain a Ábel (Gn 4,1-16) 4:1 I poznal člověk svou ženu Evu a ta otěhotněla a porodila Kaina. Tu řekla: "Získala jsem muže, a tím Hospodina." 2 Dále porodila jeho bratra Ábela. Ábel se stal pastýřem ovcí,

Více

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s.

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i

Více

Projekt: Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505

Projekt: Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Moravou Metodický list Zařazení materiálu: Šablona:Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti (I/2) Sada:1 Číslo: EU-OPVK-ČIG-2ST-08

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

GRAPE SC IPTV. více než televize

GRAPE SC IPTV. více než televize GRAPE SC IPTV více než televize Uz ivatelska pr i rucka TELEVIZE IPTV je digita lni televize, ktera je vzdy o krok napred. Tato televize Va m prina s i nadstandartni funkce a ten nejve ts i komfort pri

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Nejdi do pekla. Mladá korejská umělkyně vzata do pekla www.divinerevelations.info/pit

Nejdi do pekla. Mladá korejská umělkyně vzata do pekla www.divinerevelations.info/pit Nejdi do pekla Mladá korejská umělkyně vzata do pekla www.divinerevelations.info/pit V roce 2009 byla, mladá Korejská umělkyně, která se účastnila celonočního modlitebního setkání navštívena Ježíšem Kristem.

Více

Křížová cesta se společenstvím mužské spirituality

Křížová cesta se společenstvím mužské spirituality Křížová cesta se společenstvím mužské spirituality Úvodní modlitba před svatostánkem Učíš nás, že náš život má smysl v tom, že máme zlo překonávat dobrem, tmu světlem a zlou vůli dobrou vůlí. Říkáš, že

Více

Souhrnný list: Být člověkem je skvělé

Souhrnný list: Být člověkem je skvělé Souhrnný list: Být člověkem je skvělé Sklání se lesní zátoka v rytmu horských potoků Pokud chceš nalézt pramen, musíš jít vzhůru, proti proudu. Prodírej se, hledej, nevzdávej se, víš, že někde tu být musí

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

Tobě. 1. Solitér (N. Sedaka / P. Vrba) 2. Jen Pán Bůh ví (L. Štaidl / L. Štaidl) 3. Tobě (L. Štaidl / L. Štaidl)

Tobě. 1. Solitér (N. Sedaka / P. Vrba) 2. Jen Pán Bůh ví (L. Štaidl / L. Štaidl) 3. Tobě (L. Štaidl / L. Štaidl) Tobě 1. Solitér (N. Sedaka / P. Vrba) 2. Jen Pán Bůh ví (L. Štaidl / L. Štaidl) 3. Tobě (L. Štaidl / L. Štaidl) 4. Pak snad ti dojde (L. Štaidl / P. Vrba) 5. Smím dál I (L. Štaidl / L. Štaidl) 6. Ty, slunce

Více

Mgr. Dana Walterová. Pracovní list. interaktivita. 9-11 let (3. - 5.ročník)

Mgr. Dana Walterová. Pracovní list. interaktivita. 9-11 let (3. - 5.ročník) VY_ 32_INOVACE_10 Anotace Materiál obsahuje pracovní list, na kterém žáci doplňují i, í, y, ý, postupně ve vyjmenovaných a příbuzných slovech po B, L, M a pak v souhrnném cviření Autor Mgr. Dana Walterová

Více

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing I N T E R N E T O V Ý M A R K E T I N G e f e k t i v n í a c í l e n ý m a r k e t i n g p r o f e s i o n á l n í e m a i l i n g š p i č k o v é t e c h n i c k é z á z e m í p r o p r a c o v a n é

Více

Roční cyklus A: Čtvrtek po slavnosti Seslání Ducha Svatého Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze Svátek 1. ČTENÍ Gn 22, 9-18 Oběť našeho praotce Abraháma. Čtení z první knihy Mojžíšovy. Abrahám a Izák

Více

Den kdy se vrátí láska k nám

Den kdy se vrátí láska k nám Den kdy se vrátí láska k nám obsazení: Tereza Petra Göbelová Petra Tereza Agelová 1. scéna pohoda Proslov DJ karaoke party hard repertoár Podvod, Holky z naší školky, Pohoda, Den kdy se vrátí láska k nám

Více

Spasení jediné řešení

Spasení jediné řešení Týden od 21. do 27. října 4 Texty na tento týden: Ř 5,12; Ef 1,3 5; Ř 6,8; 5,8; Ef 2,8.9; 2K 5,17 Základní verš Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul,

Více

50 ZPŮSOBŮ JAK BÝT SÁM SEBOU. Monika Mihaličková www.beyourself.cz

50 ZPŮSOBŮ JAK BÝT SÁM SEBOU. Monika Mihaličková www.beyourself.cz 50 ZPŮSOBŮ JAK BÝT SÁM SEBOU Monika Mihaličková www.beyourself.cz Jedinou povinností člověka je zjistit, co je jeho smyslem života. Tento e-book Vám pomůže, jak na to. 1 Zjisti, kdo jsi. Je to snadné.

Více

Egypt. program pro děti

Egypt. program pro děti Světový den modliteb 2014 Egypt program pro děti 2 Světový den modliteb (Při vchodu nabízíme dětem skleničku nebo kelímek s vodou, kterou děti mají hned na místě ochutnat.) 1. Seznámení s Egyptem (doporučujeme

Více