ZPĚVNÍK úvod. Ahoj muzikante, zpěváku a hlavně účastníku CSM!

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPĚVNÍK úvod. Ahoj muzikante, zpěváku a hlavně účastníku CSM!"

Transkript

1 ZPĚVNÍK úvod hoj muzikante, zpěváku a hlavně účastníku SM! Právě držíš v ruce unikátní kousek, který, i když vypadá zvenku jako normální zpěvník, je něčím zcela výjimečný! Uvnitř totiž najdeš písničky, které v žádném jiném dosud vydaném zpěvníku jsou autorské písně od dorare, žalmy, antifony, originální vícehlasy Před sebou máš zkrátka zpěvník, který stojí za to využít jen tady na SM, ale potom i doma ve farnosti, ve spolču. Máme radost, že něco takového mohlo vzniknout zrovna teď a zrovna pro tebe! Zpěvník obsahuje opravdu širokou škálu písní chválové, liturgické, autorské, taizovky aj. V notovém zápisu najdeš také žalmy, které většinou vznikly speciálně pro SM, a uslyšíš je tady tak poprvé. Řazení písní je abecední rozdělené na akordy a noty. Snažili jsme se uvádět také zdroje (v jakém zpěvníku bys písničku našel) a autory. Pokud je někde vícehlas v jedné notové osnově, hlavní hlas je ten vrchní bo odlišen velikostí notových hlaviček. kočně kdybys měl pocit, že písničku znáš trošku jinak, vůbec to vadí a může to taky znamenat, že jsme se při přepisu přehmátli na jinou notu či akord a tvůj pocit je správný. Tak jak se říká, kdo zpívá k Boží slávě, modlí se dvakrát, přeju ti, ať se ti s námi dobře modlí co jvíckrát! Za režii hudby Jitka 1 BROZUR_zpevnik.indd :00:03

2 ZPĚVNÍK představení kapel dorare hoj! Říkáme si dorare. Náš název souvisí s chválou, modlitbou, klaněním... a to je i naším hlavním cílem chválit Boha hudbou a zpěvem. Snažíme se také rozšiřovat křesťanský repertoár tvorbou vlastních písní, některé z nich (včetně těch jnovějších) najdeš i tady v notách, tak se boj k nám připojit. Nemáme vyhraněný styl, ale většina našich hudebníků má blízko k rockové hudbě, což se často odráží v podání našich písní. oufáme, že svým nadšením nakazíme i Tebe, ať Svorni jsme v jednom uchu! jak bysme řekli u nás na Valašsku: Tož cérky a ogaři, věříme, že sa všeci naladíme na společnú notu. KaPři (Kapela Příchovice) Jsme kapela, která vznikla v entru pro mládež v Jizerských horách (v Příchovicích), ale pocházíme z různých koutů naší republiky. Naše hudba je taková směs stylů ovlivněni jsme folkem, jazzem, rockem i klasickou hudbou. Snad si každý najde tu svou oblíbenou. My máme teď zrovna moc rádi Hevenu šalom. Některé písničky možná budeš znát, ale většinou jsou tady ve zpěvníku v notách, tak to půjde jako po másle. Tak ať se ti s námi dobře zpívá a chválí a raduje i modlí! hoj! VeKa (Vesmírná kapela) Jsme společenství asi 30 mladých lidí převážně z Královehradecké diecéze. Vznik Veky se datuje do roku Od té doby se několikrát změnila sestava až do té podoby, ve které jsme ds. Každoročně doprovázíme diecézní setkání s diecézním biskupem a pořádáme koncerty v různých farnostech po celé České republice. oufáme, že se Ti naše hudba bude líbit a sta se prostředkem naší společné modlitby. Vysvětlivky zkratek: HS I. (II., III.) KOI H III. KN zpěvník Hosana první díl (druhý, třetí díl) Koinonie hvalozpěvy (zpěvník z Katolické charismatické konference) kancionál 2 BROZUR_zpevnik.indd :00:03

3 ZPĚVNÍK akordy 1. bba Otče Jacek Sykulsky, Koi (118) F 7 1. Nás volíš si ds, ó Pa, F 4 odevšad vedeš nás k sobě, 7 mi F když Kristus bratrem se sta, mi 4 on naučí nás volat k Tobě. F R. /:bba, Otče:/ 7 mi F bba, Otče, bba, Otče 2. írkev je stromem života, ve věčnost kořeny vrůstá, celého světa cizota pro nás nikdy bude pustá. 3. Bůh, velký života árce, ze smrti nás vysvobodil, učinil z nás svoje stádce, když za děti své nás vyvolil. Znát svou vlastní hodnotu je důležité již proto, abychom mohli své obdarování využít ve prospěch druhých. (ary hapman) - převzato z 4. Bratři a sestry jsme všichni, jedna jsme velká rodina. Svým srdcem k té pravdě přilni, teď nastává její hodina. pozn.: text je převzat ze zpěvníku světového setkání mládeže v Čenstochové BROZUR_zpevnik.indd :00:03

4 ZPĚVNÍK akordy 2. ve Maria, Pán buď s Tebou Miloš Rejchert, HS I. (11) H mi #mi 1. ve, Maria, Pán buď s Tebou. #mi H mi H mi ve, Bůh má Tě rád. H mi #mi Tobě bude dítě kletbou, #mi H mi 7 dívko, přestaň se bát. F #mi #mi H H 7 7 R. Služebnice svého Pána požehnaná. #mi #mi #mi ve, ave, ave Maria. 2. Tebe národy chválit budou, Bůh Ti výsadu dal. Přijal na milost dívku chudou, z Tebe zrodí se Král. Svět potřebuje lidi, kteří objevují dobro, kteří se z toho radují, a získávají tak odvahu k dobrému.proto potřebujeme zase onu prazákladní důvěru, kterou nakoc může dát jen víra. Že svět je v podstatě dobrý, že Bůh je zde a je dobrý. Že je dobré žít a být člověkem. Odtud pak také přichází odvaha k radosti, která se zase angažuje, aby se mohli radovat i ostatní a přijmout radostné poselství. (Bedikt XVI.) - převzato z 4 BROZUR_zpevnik.indd :00:03

5 ZPĚVNÍK akordy 3. Bojujte dál HS I. (21) 6 6 R. Bojujte, bojujte dál. F # H H 7 Bojujte, bojujte dál. 7 7 Pohleďte jen, v dálce svítá, 7 7 pohleďte jen, den nás vítá, bojujte, bojujte dál. #mi #mi 7 1. Zpříma choďte, pozdvihněte hlavu, 7 6 i když pro vás vavřín roste. #mi #mi 7 Nechte mocným moc a slavným slávu, F #7 H H 7 o jejich se přízeň proste. 2. Kdo se ani zlatem koupit dá, mlčí a s proudem pluje, spravedlnost kdo ve světě hledá, v jedné řadě s vámi bojuje. 3. K útěku-li z boje chytrost radí, holubičí mějte prostotu, opatrní buďte jako hadi, zběhněte z cesty k životu. 4. Bojujte, však pomstu chte Pánu, On je soudcem a sám určí trest, prohraje, kdo ranou splácí ránu, k návisti kdo se chá svést. 5. Neusněte, ať vejdete zítra v zemi novou, v zaslíbenou vlast, nocí ať vás vede příslib jitra, vládou temna chte se zmást. 5 BROZUR_zpevnik.indd :00:04

6 ZPĚVNÍK akordy 4. Boží láska HS I. (24) mi mi mi mi R. Boží láska je jako slunce, ta je vždycky všude přítomná. F F 7 1. Otevři své srdce a vem si jí kolik chceš. 2. Nikdy mrak zastíní tu lásku, kterou má Bůh k nám. 3. ej tuto lásku i dále, také tomu, který chce tě mít rád. 4. Změnit může i tebe, když svolíš ještě i ds. 5. Budem ako strom R. Budem ako strom, sadený pri vode, mi a mojou oporou je mi živý Pán. mi mi 1. keď príde des, ja utečiem preč... (ale:) mi mi 2. po čase sucha, ja viem, že príde dážď... (a preto:) 6 BROZUR_zpevnik.indd :00:04

7 6. Budiž vděčně velebena KN (801) 1. Budiž vděčně velebena, Matko Boží, Maria, F # H mi že jsi Bohem vyvolena, spasení nám zrodila. mi F # Tebe ctíme, milujeme srdcem celým Maria, H mi mi Tebe ctíme, milujeme srdcem celým Maria. 2. Viděl prorok měsíc smavý pod tvou nohou, Maria, dvanáct hvězd kol Tvojí hlavy, sluncem celás zářila. ZPĚVNÍK akordy 7. Vypros nám, svým hříšným dětem, milost velkou, Maria, aby na té pouti světem i v nás krása zářila. 8. po zdejším putování ujmi se nás, Maria, by Tě v rajském radování naše duše spatřila. Nepřestávejme proto prosit Boha, aby nám pomohl jasně vidět, co je naším povoláním, a aby nám dal sílu toto povolání prožít s důvěrou. Potom zjistíme, že být věrný své malé a konkrétní roli je pro člověka právě tím jléčivějším prostředkem na moci této doby. (Henri J. M. Nouwen) - převzato z 7 BROZUR_zpevnik.indd :00:04

8 ZPĚVNÍK akordy 7. Bůh je síla má Pavel Hrabě, Koi (155) mi Bůh je síla má, i vojska mého. mi On působí volnou cestu mou. mi Neboť dal mi štít spasení Svého mi a dobrotivost Jeho zvelebila mě. /:Neboť kdo je Bohem, kromě Hospodina! mi kdo je skálou, kromě Boha našeho! :/ 8. Byl člověk jako já. Kendrick, K. Řežábek, Koi (146) 1./:Byl člověk jako já:/, mi /:stál tam, kde stojím já:/, /:cítil, co cítím já:/, On rozumí. /:On křehkost moji zná:/, mi /:žil v těle jako já:/, /:ďábel Ho pokoušel:/, Uposlechnutí Boží vůle ní slabost, ale odvaha! Odvaha spolehnout se na Něj, věřit, že Jeho cesty jsou našimi cestami. Odvaha následovat Krista stále novým a předvídatelným způsobem. (Fabio iardi) - převzato z 8 BROZUR_zpevnik.indd :00:04

9 ZPĚVNÍK akordy On prohrál. mi mi mi mi mi R: Bůh s námi je, nám blízko je, mi mi F Bůh s námi je, Imanuel. 2. Byl lidmi pohrdán, týrán a popliván, blízkými opuštěn, On odpouští. Muž plný bolesti vzal naše moci, svůj život položil za život můj. 9. áváš mi lásku vzácnou Jana Brůžková, Koi (194) /F # mi áváš mi lásku vzácnou, dáváš mi přátelství, /F # mi vždyť mám teď touhu jasnou jít na Tvé nádvoří, /:chválit Tvé svaté jméno, /F # mi přebývat v Tvých hlubinách, v srdci mít lásku Tvou, mi jenom s ní žít.:/ 9 BROZUR_zpevnik.indd :00:05

10 ZPĚVNÍK akordy 10. íky za Tvůj kříž KOI (77) 1. íky za Tvůj kříž, jenž nás vykoupil, mi mi když ses nám vydal cele do rukou. Ó, Pa náš, ó, Pa náš. Naše skutky zlé, Tys nám odpustil, mi mi přikryl krví svou, na vše zapomněl. ěkuji, děkuji. mi R. Pa, mám Tě rád, vážně mám Tě rád, mi F stále poznávám, že Ty miluješ nás, mi hlubokou radostí, mi mi těšíš srdce mé, ale jvětší je to, že mohu znát Tvou radost z nás. 2. Pro mé moci trpěls, Pa můj, abys vzal náš strach, lásku vyléváš. Ó, Pa náš, ó, Pa náš. Skončil úkol tvůj, Tvé je vítězství, těď nám dáváš růst, z vody živé pít. ěkuji, děkuji. 10 BROZUR_zpevnik.indd :00:05

11 11. obrořeč duše má aniel Kyzlink, Koi (186) /:obrořeč duše má Hospodinu a celé nitro mé Jeho svatému jménu.:/ zapomíj na žádné Jeho dobrodiní, On ti všechny tvé pravosti promíjí, ze všech mocí uzdravuje tělo tvé, tebe korunuje svou milostí a slitováním. ZPĚVNÍK akordy Milovat znamená dobrovolně ztratit svou svobodu, ale tato ztráta je ziskem, protože mi dává druhého a m dává druhému. Milovat Boha znamená ztratit sebe, abychom nalezli a získali Boha a nakoc v něm našli sami sebe. (Jacques Philippe) - převzato z 11 BROZUR_zpevnik.indd :00:05

12 ZPĚVNÍK akordy 12. manuel text: Milan Tesař, hymna WY Řím 2000 H 1. Jde nad obzorem nové slunce, dějinami září H a rozsvítí i jtemnější kouty našich tváří. H Už ní temno, mizí stíny, světlo lidem hlásá, H že bude žít, kdo hledat pravdu odmítá. 2. Jdem ze všech stran do ulic Říma, kroky vede víra, jsou slyšet ve zdech slova Písma, ten zvuk umírá! Zní jásot z Města, jásot z be, jásot všemi ústy, že mohou lidé bez rozdílu s Ježíšem žít. #mi H R. Jsme tu s Ním, ve světle Jeho krásy, F #mi H pod křížem naší spásy, zpíváme všemi hlasy: H H Bůh, manuel, manuel, manuel, H H Bůh, manuel, manuel. 3. Tak velký dar Bůh světu dává, Krista, svého Syna, v Něm lidé byli zachráněni, byla smyta vina. Je plný božství, plný lidství, pokrm lidem dává, Svým tělem sytí každou duši, chléb je On sám. 12 BROZUR_zpevnik.indd :00:05

13 ZPĚVNÍK akordy mi R. Jsme tu s Ním, ve světle Jeho krásy, mi pod křížem naší spásy, zpíváme všemi hlasy: Bůh, manuel, manuel, manuel, H Bůh, manuel, manuel. () 4. Věk smrti končí, sílu ztrácí, Ježíš z hrobu vstává, uch Boží va do všech srdcí, smíme volat: Sláva! církev, panna zasnoubená, za ženichem míří, smí tvořit spolu s Matkou Boží společenství. () 5. Je nové jaro, doba květů, doba nové síly, je čas, kdy všichni mohou kráčet ke stejnému cíli. Čas nových šancí, nových činů, doba nové lásky, čas volání, že Bůh je s námi a my jsme s Ním! Ticho je opak rozptýlenosti duše, opak zvědavosti a povídavosti. Je to schopnost navracet se, jakoby přirozeně, do svého nitra, kdy jsme přitahováni přítomností Boha, který v nás přebývá. (Jacques Philippe) - převzato z 13 BROZUR_zpevnik.indd :00:06

14 ZPĚVNÍK akordy 13. hci jít za Tebou Martina Střítecká, Koi (199) mi maj7 2 /:Hledám Tvoji tvář, Pa můj, mi maj7 2 hledám Tvoji tvář každý den. mi maj7 2 Po Tobě touží duše má, mi maj7 2 očekávám slovo Tvé.:/ mi /:hci jít za Tebou, Ježíši, cestou Tvou, mi chci jít za Tebou, Ježíši,:/ za Tebou. F #mi oda: /:Za Tebou, Pa můj, chci jít každý den, F #mi (F #mi ) za Tebou, Pa můj, chci jít.:/ Nemusíš se tedy srovnávat s druhými, uch Svatý na tebe zapomněl, i tebe obdaroval, abys mohl být užitečný. (Pavel Semela) - převzato z 14 BROZUR_zpevnik.indd :00:06

15 14. hci, Pa, chválit Tě HS II. (71) 1. hci, Pa, chválit Tě, den ode d víc, #mi chci, Pa, chválit Tě, den ode d víc. F #mi hci hledat Tvoji tvář a poznávat milost Tvou, H 7 chci Tebe chválit. ZPĚVNÍK akordy R. Ptáci v oblacích Tobě zpívají #mi stromy na polích ruce zvedají, F #mi H 7 i já zpívat chci, své ruce pozvednout k oslavě Tvé. 2. hci Tebe více znát hci k Tobě lásku mít Jen Tobě sloužit chci... Lidské srdce bylo stvořeno tak, že může existovat bez druhého člověka. (Józef ugustyn) - převzato z 15 BROZUR_zpevnik.indd :00:06

16 ZPĚVNÍK akordy 15. hleba a víno Petr ben, HS I. (473) mi mi mi mi R. hleba a víno seme, mi B F mi mi mi přijmi ty dary, prosíme. mi F mi mi B 1. Mám prázdné ruce, Pa, že skutkem jsem je naplnil, mi F mi mi F B mi mám těžké nohy, Pa, bližnímu jsem se přiblížil. 2. Mám němá ústa, Pa, vždyť soucit svůj jsem odepřel, jsem uzavřený, Pa, dej, abych všem se otevřel. 3. Mám v sobě bolest, Pa, že tolik věcí zranilo, mám také touhu, Pa, aby Tě srdce poznalo. 16. Jak dobré je /H /:Jak dobré je mi /H před Tebou být, mi mi7 4 jak dobré je s Tebou žít.:/ /H mi mi7 /:Přijď, přijď, uchu Svatý, mi mi7 4 vzýváme Tě, přijď k nám.:/ 16 BROZUR_zpevnik.indd :00:06

17 17. Je krásné být Božím dítětem Hana Svobodová, HS II. (87) H 1. Je krásné být Božím dítětem H a v Bohu svého Otce mít. H On stále vítězí nad světem H a já smím v jeho péči žít. #mi H R. tak každý nový den zpívám Bohu chvály své, #mi H Jemu patří život můj, pláč i chvíle radostné, #mi H kde mi síly stačí, tam svou mocí pomáhá, ZPĚVNÍK akordy #mi H k němu vždy se navracím, vždyť jen On mé srdce zná, srdce zná. 2. Je krásné Ježíšem dát se vést a s Ním jen stoupat k bi výš, je krásné znát matku Marii a u ní před zlem hledat skrýš. 18. Ježíš je Král Králů leluja Sofie ontry, Nasmi Butya, L. Malinová, Koi (97) mi H 7 mi leluja, aleluja, ale aleluja. 17 BROZUR_zpevnik.indd :00:06

18 ZPĚVNÍK akordy 19. Ježíši ukřižovaný Jiří Černý, Koi (154) mi mi mi mi Ježíši ukřižovaný, lituji hříchů, lituji. mi mi mi mi Ježíši ukřižovaný, Kyrie eleison. 20. Ježíši, přijď Lucie Míčková 1. Před Tebou, Pa, klečíme s hlavou skloněnou, mi zase Ti, Pa, bloudíme, uč nás jít cestou svou. R. Ježíši, přijď, Ježíši, přijď, přijď se svojí láskou, Ježíši, přijď, Ježíši, přijď a uzdrav nás. Ježíši, přijď, Ježíši, přijď, vždyť jsme Tvůj zástup, Ježíši, přijď a obnov Boží obraz v nás. 2. laně své k Tobě zvedáme, každý z nás chce být jen Tvůj, Ty jlíp víš, co v srdcích skrýváme, proměň ve světlo naši tmu. 18 BROZUR_zpevnik.indd :00:07

19 ZPĚVNÍK akordy 21. Jozue mi F mi R. Jozue, ten porazil Jericho, Jericho, Jericho, mi F mi mi Jozue, ten porazil Jericho, dolů hradby padají. mi F 1. Jen si mluvte, jak silní lidé v kramflecích, mi jen si stavte hradby z elegantních slov, mi F je k smíchu tohle vaše lopocení mi mi při vzpomínce na Jericho. 2. Kampak sestro takhle z rána, kam chvátáš bratře můj. Odlož všechna svá dobrá předsevzetí a troubení připravuj. Protože Hospodin dal tohle město v ruku tvou, máš šanci, tak se snaž. Rytmus ti udělí dirigent rukou svou a melodii přece znáš. 3. tu dav se tiše prodírá, podél hradeb příjemnou houštinou. Nikdo ani špitá, pohrdajíc ozvěnou. však sedmého d Jozue rozkaz dal: ť se nikdo se svým hlasem tají! Nikdo se dělat kravál ostýchal, dolů hradby padají. Všichni máme příležitost využít svých schopností prokazovat druhým lásku, i když to přesahuje naše pracovní povinnosti. (ary hapman) - převzato z 19 BROZUR_zpevnik.indd :00:07

20 ZPĚVNÍK akordy 22. Králi, milost nám dej raham Kendrick, Koi (37) #mi H Králi, milost nám dej, #mi H přijď a uzdrav naši zem, H F #mi #mi očisť ji svým uchem, uzdrav dotykem. #mi H Klaníme se, vzýváme jméno Tvé, ó Pa. mi H mi Přijď s láskou svou sem k nám. Na jedné straně slyšíme, že uch Svatý je něco, co lze ukázat, že je viditelný jako láska, která když se setká s člověkem, tak jej přetváří od základu. le ani tu lze přece ukázat takovým způsobem, jakým se třeba předvádí nové auto. Na druhé straně se říká, že uch Svatý je bouře, proměna, a to taková, že bývá označován jako síla nového stvoření, jehož zasahování do skutečnosti ní méně podstatné ž právě stvoření. Jak se to děje? Nuže, jádro odpovědi je už dáno odkazem na lásku, kterou lze ukázat, a přesto je základní silou lidského života, ano, skutečnosti jako takové. (Bedikt XVI.) - převzato z 20 BROZUR_zpevnik.indd :00:07

21 23. Lajlaj důdap tabidybam Bob Fliedr, HS II. (115) mi F mi R. /:Lajlaj důdap tabidybam lajlaj dů laj dý. mi B F Lajlaj důdap tabidybam lajlaj dý.:/ ZPĚVNÍK akordy mi 7 F 7 1. Na cestách před časem Pána cest potkal jsem, mi B F zrovna hnízdil ve mně smutek a žralo napětí. mi 7 F 7 Na cestách před časem Pána cest potkal jsem, mi B F řekl: Víš, co lidem schází? spustil vzápětí: 2. Tkaničky kuráže písnička rozváže, k beskýmu telefonu přip novej drát. Tkaničky kuráže písnička rozváže, tak se chte víc prosit a zkuste zazpívat! 3. Tleskání, dupání z končetin vyhání všechno příjemný revma a příjemj chlad. Tleskání, dupání z končetin vyhání různý zápecnický choutky. Tak zkuste zatleskat! 21 BROZUR_zpevnik.indd :00:07

22 ZPĚVNÍK akordy 24. Mana Josef Hrubý, HS II. (125) 1. Proč se trápíš, proč se trápíš tím, co máš v rukou svých, proč se ztrácíš, proč se ztrácíš, ve svých denních trápeních, z duše roušku pryč si dej, ať uvidíš něco víc, k bi jen se podívej, je tam všechno bo nic. mi R. Právě padá z be mana. 2. Proč se skláníš, proč se skláníš nad svou malou vírou, komu bráníš, komu bráníš stát se lásky přemírou. laně nastav trochu výš, někdo rozesmát tě chce, poznáš dřív, jak uvěříš, jak ti přímo do srdce. mi Šel jsem dlouhou cestou tmou, spásu příliš vzdálenou, mi vyprahlostí spoutaný, bídou lidskou zmítaný, mi ze zajetí pomoz výš, čekám až mě, Pa, vysvobodíš, vysvobodíš. 22 BROZUR_zpevnik.indd :00:08

23 25. Maria (Máš v duši píseň) Učedníci, HS I. (131) mi 1. Máš v duši píseň andělských zvonů, H mi máš v duši bolest, těch jkrásnějších tónů. mi Máš v sobě sílu, po které se touží, H mi máš v sobě naději, pro ty, kdo se souží. mi R. Maria, s Tebou Maria, království lásky se otvírá, mi mi Maria, s Tebou Maria, království lásky se otvírá. 2. Máš v duši příslib beského štěstí, máš v sobě naplnění spasitelných zvěstí, máš v sobě lásku, pro ty, kdo Tě hledají, máš v sobě lásku, pro ty, kdo Tě volají. 3. Požehj mé kroky, požehj má ústa, žehj každé písni, ve strunách mých zůstaň, kytice veršů jkrásnějších květů, patří Tobě, Maria, Božímu světu. ZPĚVNÍK akordy 23 BROZUR_zpevnik.indd :00:08

24 ZPĚVNÍK akordy 26. Můj Králi, má spáso Koi (179) F #mï #mi Můj Králi, má spáso, nikdo ní jako Ty, za činy Tvé, z lásky mocné, životem chci chválu vzdát. F #mi #mi Můj Králi, má spáso, bezpečný přístav jsi můj ať vším co jsem, a vším co mám, přestanu chválit Tě. F #mi Tobě ať jásání z úst našich zní, F #mi sláva i moc Tobě jen náleží. Vrcholky hor se sklání před Tebou, F #mi moře chválí sílu Tvou. F #mi Před jmém Tvým s radostí Tobě zpívám, F #mi jsi moje láska, Tebe uctívám, F #mi H mi7 navždy mi zůsta úkrytem náruč Tvá. 24 BROZUR_zpevnik.indd :00:08

25 27. Nám, Pa, dal jsi slovo své HS I. (421) H mi H mi R. Nám, Pa, dal jsi Slovo své, ucha svého dej nám též. H mi H mi ť Tebe vždycky přijmeme, ucha svého dej nám též. ZPĚVNÍK akordy H mi H mi 1. Zůstaň, Pa, s námi všechny dny až na věky, ucha svého dej nám též. H mi H mi Ty jsi cesta, Ty jsi život pro nás, pro bratry, ucha svého dej nám též. 2. Všechny moci světa, když nás, Pa, týrají, ucha svého dej nám též. Ve víře nás přece Boží síla provází, ucha svého dej nám též. 3. Stále znovu zpívám: Pa, dej nám ucha též, ucha svého dej nám též. Který srdce, mysl zarmoucenou pozdvih, ucha svého dej nám též. 25 BROZUR_zpevnik.indd :00:08

26 ZPĚVNÍK akordy 28. Obrácení Josef Hrubý, HS II. (163) 1. louho hrách na stěnu už jsem házel, F dlouho jsem se potloukal, jak často Bůh mně při všem scházel, F to těžko ds bych spočítal. Když Ježíše jsem s davy viděl, F jak slova lásky promlouval, už mám za co bych se vůbec styděl, já za Ježíšem půjdu dál. F R. hceš-li žít, chceš-li žít, můžeš jít, můžeš jít, tam, kde slunce září, jsou lháři, tam můžeš srdce otevřít; F rozhodnout, rozhodnout, můžeš hd, můžeš hd, jít, ke kterému Pánu, Bohu, bo ďáblu, až vydechš naposled. 2. Vlci sice zuby cení, když snad chceš s nimi být, bázeň však se v radost změní, když za Ježíšem toužíš jít. Snadno totiž potom poznáš, komu na tě záleží, vlčí kůži vždycky lehce prodáš, nos tu, co ti náleží. 26 BROZUR_zpevnik.indd :00:08

27 ZPĚVNÍK akordy 29. Otče chválím Ladislav Štěpán mi /:Otče chválím, jméno Tvé posvěcené, mi Tvé jméno chválím, ať je navěky vyvýšené.:/ mi Haleluja, jen Tobě zní dík chvály mé, mi () haleluja, jen Tobě zní dík chvály mé. 30. Pa Bože, přijď k nám Michaela Romanská, Koi (200) 2 Pa Bože, přijď k nám ve své moci a slávě, F #mi přebývej mezi námi, navštiv lid svůj. 2 2 Přijď Ježíši k nám, Ty jsi hlava své církve, jsi naším Králem, Ty jsi úhelný kámen. #mi7 mi #mi7 mi Jsi požehnaný Bůh, pevná skála, požehnaný navěky, #mi7 mi #mi7 F #mi požehnané je Tvoje jméno, požehnaný Syn Otce svého. Pa Bože přijď k nám 27 BROZUR_zpevnik.indd :00:09

28 ZPĚVNÍK akordy 31. Pa, Tys učitel a přítel HS I. (181) H mi H mi 1. Otče, jak mnoho lidí, Otče, F #mi naslouchá hlasu, který je pro nás živou písní. H mi H mi Tvoje srdce vždy plné lásky, F #mi Tvůj uch teď mládím jásá, buď světlem našich dnů. H mi R. Otče, Tys učitel a přítel, my, mladí této země, ds Tebe hledáme. H mi Otevř teď naše srdce Kristu, ať rozdáváme radost všem lidem na zemi. 2. Slavnost, s Tebou je život slavnost s Tebou je život písní, kterou si s námi zpíváš. Stále jsi mezi námi živý i ds nám dej svou lásku pro všechny děti své. Pro každého z nás je dobré hledat a nacházet, jaký záměr má Bůh s naším životem. Jeho vůle ní nic jiného ž dobro a štěstí pro každého z nás. (Kateřina Lachmanová) - převzato z 28 BROZUR_zpevnik.indd :00:09

29 ZPĚVNÍK akordy 32. Pánu, ať zní John Watson #mi /:Haleluja, haleluja.:/ 1. Pánu ať zní píseň chval, Pánu ať tady zní: Sláva! Jméno má vyvýšené, jen On navěky vlád. /:Králů Král,:/ /:Pánů Pán.:/ /:Haleluja, haleluja.:/ 2. Jako jeho vojsko budeme stát, Pánu ať tady zní: Sláva! ej svou moc, Pa, požehj nám, kéž naše země Tvou slávu zná. F # /:Králů Král,:/ /:Pánů Pán.:/ H #mi H F # H /:Haleluja, haleluja.:/ Marnotratný syn se mohl vrátit do otcovského domu jen proto, že ho otec miloval. (Józef ugustyn) -převzato z 29 BROZUR_zpevnik.indd :00:09

30 ZPĚVNÍK akordy 33. Pojďte ke mně všichni Koi (206) H mi Pojďte ke mně všichni, kteří pracujete, H mi pojďte ke mně všichni, kdo jste obtíženi. H mi /: já vám, praví Pán, () já vám odpočik dám:/ Zkušenost potvrzuje, že ten, kdo jde s Pám a chává se jím vést, postupně zakouší pocit svobody: jeho srdce se svírá, dusí, ale naopak uvolňuje a dýchá stále víc. (Jacques Philippe) - převzato z 30 BROZUR_zpevnik.indd :00:09

31 ZPĚVNÍK akordy 34. Právě teď Koi (19) F 1. Právě teď je chválit Pána čas, F být svatyní Jeho Svatého ucha. F F Svou důvěru slož u Něj a chválu Bohu vzdej, F mi B sláva Páně toto místo naplní. F R. Pána chval, Pána chval, F Pána chval, Pána chval. (...tak Pána svého chval) 2. On přebývá ve chválách svého lidu, má rád, když Jeho jméno vzýváme, svou důvěru slož u Něj a začni chválit jej, sláva Páně toto místo naplní. 31 BROZUR_zpevnik.indd :00:09

32 ZPĚVNÍK akordy 35. Přijď, uchu Svatý, k nám Petr Pololánik, Koi (144) F #mi /:Přijď, uchu Svatý, k nám, přijď se svým dotykem, H H 7 svou náruč otvírám před Tvým vlídným pokojem.:/ #mi /:Přijď do všech mých zmatků, přijď do všech mých obav, F #mi F #mi7 H přijď do všech mých jistot, přijď do všech mých klidů.:/ 36. Přijímám Jiří Černý, HS II. (218) H mi mi Tvé tělo, Pa, přijímám, H mi mi Tvou církev, Pa, přijímám. mi H mi /:otýkám se hříchů, dotýkám se ran, mi jsou mé, jsou Tvé, Pa přijímám.:/ 32 BROZUR_zpevnik.indd :00:10

33 ZPĚVNÍK akordy 37. Přinášíme Otče Josef a Jiří Veselí, HS I. (429) mi7 mi7 mi7 Přinášíme, Otče, přinášíme dary mi B mi spolu s Kristem, Tvým Sym. mi7 mi 6 Sám promění je a ten dluh starý mi B mi proudem krve své smyje. mi mi7 F 6 Přinášíme chléb a víno, mi mi 7 F svoji práci život svůj. mi mi mi mi tvoje láska, ta očistí ho, mi mi mi B mi mi věčnou hodnotu mu dá. ruzí potřebují vaše schopnosti. Pokud svými schopnostmi vyjadřujete lásku, state se sami milujícími lidmi, ale nadto pomáháte druhým, aby se i oni rozhodli pro lásku jako životní styl. (ary hapman) - převzato z 33 BROZUR_zpevnik.indd :00:10

34 ZPĚVNÍK akordy 38. Připravujte cestu HS I. (214) 1. Otevřete brány hradeb kamenných, otevřete brány hradeb srdcí svých, mi otevřete, aby mohl dál. Nechte všeho, chte obav, starostí, připravujte cestu Jeho Království, mi připravujte cestu, aby vejít mohl slávy Král. mi R. To kvůli Králi, Králi, připrav každý cestu, cestu svou, mi to kvůli Králi, Králi, naprav každý cestu, cestu křivou, cestu zlou. 2. Pozdvihněte svoje srdce znavená, posilněte klesající kolena, otevřete, aby mohl dál. Není doba k spánku, je čas nabrat sil, pominula noc a den se přiblížil, připravujte cestu, aby vejít mohl slávy Král. 34 BROZUR_zpevnik.indd :00:10

35 ZPĚVNÍK akordy 39. Rozžíhá B. Fliedr, HS I. (225) mi mi R. Rozžíhá Maria svíce v nás. mi mi Temnotou s Marií projdem snáz. F mi Rozžíhá Maria svíce v nás, F temnotou s Marií projdem snáz. mi F 1. Jí patří dík, že mrtvým lánům mi dal život Boží Syn, mi F že světlo vešlo do míst, mi kde dlouho ležel stín. 2. Jí patří dík, že Země k bi se znovu přiklání, že padla vláda noci a přišlo svítání. 3. Jí patří dík, že Věčné Světlo nám hoří v kostelích, a být Matky Boží, kdo znal by Knihu knih? 4. Jí patří dík, že Kristův oheň nás chává spát, že rozehřívá ledy a v teplo mění chlad. 5. Jí patří dík, za všechna díla, co chrání pláštěm svým, dík za posilu v nouzi, za pomoc trpícím. 6. Jí patří dík, že zvláštní cestou si vede národ náš. Kéž rozezní se ve, až přijde Mesiáš. 35 BROZUR_zpevnik.indd :00:10

36 ZPĚVNÍK akordy 40. Svorni jsme HS I. (247) mi 1. Svorni jsme v jednom uchu, vede nás jeden Pán, mi svorni jsme v jednom uchu, vede nás jeden Pán, mi s modlitbou zříme den, kdy rozkol bude překonán. mi mi mi mi R. Poznají nás po lásce, křesťany, křesťany, mi mi ano po lásce poznají křesťany. 2. Půjdeme ruku v ruce, půjdeme k lidem všem, půjdeme ruku v ruce, půjdeme k lidem všem. Společně rozhlásíme, že Bůh přišel v tuto zem. 3. Každý chval Boha Otce, od nějž život pochází, každý chval Syna Jeho, v němž vše smysl nachází a každý chval ar ucha, jenž svornosti předchází. uch Boží je duchem pokoje, promlouvá a jedná v ovzduší pokoje a jemnosti, nikdy však ve zmatku a rozruchu. (Jacques Philippe) - převzato z 36 BROZUR_zpevnik.indd :00:11

37 41. Tobě patří chvála Koi (132) maj7 /:Tobě patří chvála, čest a sláva, my zvedáme svoje dlaně, H mi my voláme: Ty jsi Pán! :/ F #mi /:Vždyť Ty jsi Pán, Ty jediný Ty jsi Král, H mi Ty jsi tolik nádherný, celý svět se Ti klaní.:/ F #mi Neboť Tvé je království, moc i sláva navěky, #mi F #mi v Tvém jménu je síla, Ty jsi lfa, Omega, H mi F #mi Ty jsi Ježíš, Ty jsi Pán, vládce můj. H mi Ty jsi Ježíš, Ty jsi Pán, vládce můj. ZPĚVNÍK akordy Kdo tedy může milovat na vlastní náklady? Ten, kdo je sám šťastný z toho, že je zištně milován. (leš Opatrný) - převzato z 37 BROZUR_zpevnik.indd :00:11

38 ZPĚVNÍK akordy 42. Tvé světlo Lucie Míčková H /:Tvé světlo ve tmě svítí, H žádná tma ho pohltí.:/ H /:Proto zvu Tě, Pa, do temnot mých. H Proto zvu Tě, Pa, do temnot mých.:/ 43. Tví jsme my Steve Hampton, Michal Otřísal, Koi (163) 6 6 mi 7maj mi Tví jsme my, nás shromáždila v jedno láska Tvá. 6 6 mi7 7maj Náš hlas zní, rodina Tvých dětí zpívá, Králi náš. F # H mi7 F #mi7 mi7 H mi7 F #mi maj7 R. Volá: bba, Otče, velká moc je Tvá. bba, Otče, velká moc je Tvá. 2. Tví jsme my, zpíváme, vždyť nám vlád láska Tvá. Náš hlas zní, rodina Tvých dětí zpívá, Králi náš. 38 BROZUR_zpevnik.indd :00:11

39 44. Tvoje jméno vyznávám Rick Founds, Karel ŘeŽábek, Koi (204) Tvoje jméno vyznávám, rád Ti zpívám svoji chválu, jsem tak vděčný, že Tě znám, jsem tak vděčný za Tvou spásu. Přišel jsi k nám z bes, ukázat směr, dát v oběť sám sebe, jak Bůh to chtěl. H mi Z kříže byls do hrobu dán, třetí den jsi z mrtvých vstal, mi7 Tvoje jméno vyznávám. ZPĚVNÍK akordy Ježíši tedy jde o to, abychom byli k sobě přísní a dodržovali s úzkostlivou přesností všechny předpisy, nýbrž abychom byli k sobě dobří, abychom ve svobodě Božích dětí mohli vděčně užívat darů, které nám Bůh dává. Jsme lidé, které Bůh miluje. (nselm rün) - převzato z 39 BROZUR_zpevnik.indd :00:11

40 ZPĚVNÍK akordy 45. Tvůj plamen Ladislav Štěpán /:Tvůj plamen, osvěcuje naši tvář, Tvůj plamen, dává oslnivou zář, Tvůj plamen, mocí ucha vylitý, Tvůj plamen, máme v sobě ukrytý.:/ /:ej nám, Otče náš, ten plamen vznítit v žár. ej nám, Otče náš být světlem Tvým a hřát.:/ 46. Ty jsi jediný Bůh Michaela Romanská, Koi (195) 2 Ty jsi jediný Bůh, první a poslední, nikdy byl a bude více nikdo, jako jsi Ty. 2 Ty máš jvětší moc, Ty jsi svrchovaný, nikdy byl a bude více nikdo, jako jsi Ty. 2 Jsi jvětší ve své síle a jvětší ve své moci. 2 Hrozný jsi ve svém hněvu, jvětší ve svém milování. 2 Svatý ve všech svých skutcích, moudrý a dokonalý. Nikdy byl a bude více nikdo, jako jsi Ty. 40 BROZUR_zpevnik.indd :00:11

41 47. Tys můj skalní štít Petr Pololánik, Koi (140) mi mi /:Tys můj skalní štít a pevná tvrz má. mi mi Veď m pro své jméno a doveď mě k cíli.:/ mi /:Vysvoboď mě z rukou přátel mi a těch, kdo pronásledují m, mi kéž jsem zahanben, mi když Tě, Hospodi, volám!:/ ZPĚVNÍK akordy 48. Vezmi nás, Maria, za ruku HS II. (284) H mi mi 1.Vezmi nás, Maria, za ruku H 7 klepeme u Boží brány. H mi Bohu jsi jlepší matkou, mi tak jak s Ním, buď ted i s námi. 2. Vezmi nás, Maria, za ruku a pevně k sobě nás tiskni. Když se chcem odvrátit zády, ch nás, voláme v tísni. 3. Vezmi nás, Maria, za ruku veď, nás až k Božímu trůnu. Jenom Tvým životem dopředu k svatosti běžíme domů. 41 BROZUR_zpevnik.indd :00:12

Obsah KŘESŤANSKÉ RYTMICKÉ PÍSNĚ... 1 1. Abbakuk... 1 2. Abba, Otče... 1 3. Alegria... 1 4. Aleluja... 2 5. Aleluja, zpívejme... 2 6. Anežka... 2 7.

Obsah KŘESŤANSKÉ RYTMICKÉ PÍSNĚ... 1 1. Abbakuk... 1 2. Abba, Otče... 1 3. Alegria... 1 4. Aleluja... 2 5. Aleluja, zpívejme... 2 6. Anežka... 2 7. Obsah KŘESŤANSKÉ RYTMICKÉ PÍSNĚ... 1 1. Abbakuk... 1 2. Abba, Otče... 1 3. Alegria... 1 4. Aleluja... 2 5. Aleluja, zpívejme... 2 6. Anežka... 2 7. Apoštolská... 3 8. Ať požehnán je Bůh... 3 9. Ať Tě Hospodine

Více

Zpěvník k modlitbě 2013

Zpěvník k modlitbě 2013 Zpěvník k modlitbě 2013 1. Adoramus te, Domine (Klaníme se ti, Pane.) 2. Ať nám Hospodin žehná Ať nám Hospodin žehná po všechny dny našeho života. Blaze každému, kdo se bojí Hospodina, kdo kráčí po jeho

Více

Obsah. Agnus dei... 1. Jsem ti blízko... 33 Jsme Tvůj lid... 35. Blahoslavení... 3 Budu Tě vyvyšovat... 7 Bůh je dobrý... 4 Bůh silný můj jsi ty...

Obsah. Agnus dei... 1. Jsem ti blízko... 33 Jsme Tvůj lid... 35. Blahoslavení... 3 Budu Tě vyvyšovat... 7 Bůh je dobrý... 4 Bůh silný můj jsi ty... 1 Obsah Agnus dei...... 1 Beránku, vzdáváme Ti čest...... 2 Blahoslavení...... 3 Budu Tě vyvyšovat...... 7 Bůh je dobrý...... 4 Bůh silný můj jsi ty...... 5 Byl člověk jako já...... 6 esta...... 8 en jak

Více

Texty chval: Cesta života Český Krumlov (texty, které se shodují s texty CŽ ČB, najdete v předchozím zpěvníku).

Texty chval: Cesta života Český Krumlov (texty, které se shodují s texty CŽ ČB, najdete v předchozím zpěvníku). Texty chval: esta života Český Krumlov (texty, které se shodují s texty Ž ČB, najdete v předchozím zpěvníku). 1. TY JSI PÁNEM NA NEBI A 1. Ty jsi Pánem na nebi, A Ty jsi Králem národů, A Tvojí spravedlností

Více

Velikonoční triduum. Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota, neděle Zmrtvýchvstání Páně. Jakub Pavlík. Antifonář k Denní modlitbě církve

Velikonoční triduum. Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota, neděle Zmrtvýchvstání Páně. Jakub Pavlík. Antifonář k Denní modlitbě církve Antifonář k Denní modlitbě církve Svazeček 6. Velikonoční triduum Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota, neděle Zmrtvýchvstání Páně Jakub Pavlík In adiutorium 2012 Kantika z evangelií 3 KANTIKA Z EVANGELIÍ

Více

S B Í R K A K Á Z Á N Í

S B Í R K A K Á Z Á N Í S B Í R K A K Á Z Á N Í PRO ČTENÉ SLUŽBY BOŽÍ II. 2006/2007 1 MODLITBA JAKO VÝZBROJ KŘESŤANSKÉHO BOJE VSTUPNÍ SLOVA Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. Na počátku našeho shromáždění volejme s žalmistou:

Více

Modlitby a úvahy na téma: Duchovní povolání. Vhodné pro týden modliteb za duchovní povolání. www.hledampovolani.cz

Modlitby a úvahy na téma: Duchovní povolání. Vhodné pro týden modliteb za duchovní povolání. www.hledampovolani.cz Modlitby a úvahy na téma: Duchovní povolání Vhodné pro týden modliteb za duchovní povolání www.hledampovolani.cz Příručka modliteb za duchovní povolání je dílem společenství biskupů, kněží a jejich spolupracovníků.

Více

PRAHA 2009 SBORNÍK PÍSNÍ SVATOJÁNSKÉ NAVALIS

PRAHA 2009 SBORNÍK PÍSNÍ SVATOJÁNSKÉ NAVALIS PRAHA 2009 SBORNÍK PÍSNÍ SVATOJÁNSKÉ NAVALIS Rytířský řád Křižovníků s červenou hvězdou Vroucně vítán budiž Vroucně vítán budiž, Jene svatý / země česká plesá jménem tvým, / píseň slávy v stánek nebes

Více

Zpěvník chval. Církev bratrská Chomutov

Zpěvník chval. Církev bratrská Chomutov Zpěvník chvl írkv brtrská homutov Něktré méně pouţívné kordy: Obsh: 1. BB, OTČ... 1 2. J KBY NKVITOL FÍK... 1 3. Ť BŮH, HOSPOIN... 1 4. Ť LÁ ZMĚ SLYŠÍ... 1 5. Ť LÝ SVĚT VÍ, Ž PÁN BRZO PŘIJ... 2 6. Ť

Více

Nové Město na Moravě květen

Nové Město na Moravě květen Nové Město na Moravě květen Panna Maria - prostřednice všech milostí Maria, dej mi své oči, vždy jasné a laskavé, ať vidím pravdivě, ať každý den správně rozeznám, co je dobré a co je jenom klam, ať pro

Více

EXERCICIE DOMA HLEDÁNÍ BOHA -2-

EXERCICIE DOMA HLEDÁNÍ BOHA -2- EXERCICIE DOMA HLEDÁNÍ BOHA -2- Pro vnitřní potřebu farnosti sv. Tomáše Praha Malá Strana 2013 1. týden: Hledám sebe 2. týden: jako sami sebe 3. týden: Hledání smyslu života 4. týden: Hledání Boha 5. týden:

Více

Čtení z Písma svatého pro mše za zemřelé a pro pohřební obřady Následující texty jsou převzaty z Pohřebních obřadů ( Česká biskupská konference, KNA). Výběr konkrétních textů je vždy třeba domluvit s knězem.

Více

EXERCICIE DOMA HLEDÁNÍ BOHA -1-

EXERCICIE DOMA HLEDÁNÍ BOHA -1- EXERCICIE DOMA HLEDÁNÍ BOHA -1- Pro vnitřní potřebu farnosti sv. Tomáše Praha Malá Strana 2013 MODLITBA ZA FARNÍ MISIE Pane Ježíši, posílej nám Svého Ducha, aby tato farní misie byla časem Milosti a Naděje.

Více

TÝDEN MODLITEB ZA MLÁDEŽ

TÝDEN MODLITEB ZA MLÁDEŽ TÝDEN MODLITEB ZA MLÁDEŽ 6. 13. dubna 2014 Úvodní slovo Drazí přátelé, v postním období vyhlížíme horizonty naděje řečeno slovy papeže Františka které nám tento čas s velkou naléhavostí připomíná. Nejsme

Více

HESLA JEDNOTY BRATRSKÉ 2003

HESLA JEDNOTY BRATRSKÉ 2003 HESLA JEDNOTY BRATRSKÉ 2003 Heslo roku: Člověk se dívá na to, co má před očima, Hospodin však hledí na srdce. 1. Samuelova 16,7 2002 Evangelische Brüder-Unität, Herrnhut Translation 2002 Miroslav Matouš,

Více

PRIMIČNÍ MŠE SVATÁ Újezd u Brna 6. července 2011

PRIMIČNÍ MŠE SVATÁ Újezd u Brna 6. července 2011 PRIMIČNÍ MŠE SVATÁ Újezd u Brna 6. července 2011 HISTORIE MĚSTA Město Újezd u Brna leží v Jihomoravském kraji v okrese Brno-venkov. Nachází se 15 km jihovýchodně od Brna na březích řeky Litavy (dříve Cézavy).

Více

ROK S PAPEŽEM FRANTIŠKEM

ROK S PAPEŽEM FRANTIŠKEM ROK S PAPEŽEM FRANTIŠKEM Texty pro společenství manželů 2014 1 Cesta manželství není jednoduchá, ale je velmi krásná. 1 Na otázku, jakou důležitost dnes má rodina, Svatý otec reagoval: Řekl bych, že je

Více

milost & pravda duben 2006 ročník 6 číslo 4 pro vnitřní potřebu neprodejné Šest příčin nezodpovězených modliteb 1. Zbožnost nebo prosperita?

milost & pravda duben 2006 ročník 6 číslo 4 pro vnitřní potřebu neprodejné Šest příčin nezodpovězených modliteb 1. Zbožnost nebo prosperita? milost & pravda z p r a v o d a j v š e c h j i h o č e s k ý c h c í r k v í S l o v o ž i v o t a Slovo úvodem V Lev. 25:10 12 se píše: Posvěťte padesátý rok a vyhlaste v zemi svobodu všem jejím obyvatelům.

Více

Blaze lidu, který si Hospodin vyvolil za svůj majetek.

Blaze lidu, který si Hospodin vyvolil za svůj majetek. FARNÍ INFORMÁTOR NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE 31. KVĚTNA 2015 Blaze lidu, který si Hospodin vyvolil za svůj majetek. Maria na cestě k Alžbětě, mozaika v Ain Karem, Peregrinatio ad Fontes Salutis, 3.3.2013, Izrael

Více

Život v Duchu PŘEDMLUVA

Život v Duchu PŘEDMLUVA Život v Duchu Ernst Sievers Otče, vylij svého Ducha na svůj lid a daruj nám nový pohled na Tvou slávu, nové zakoušení Tvé moci, novou důvěru k Tvému slovu, novou odevzdanost pro Tvou službu, aby Tvoje

Více

Zpěvník chvály R.O.F.C. Šumperk

Zpěvník chvály R.O.F.C. Šumperk Zpěvník chvály R.O.F.C. Šumperk #2 3 4 Spasiteli můj Pane, dal s mi srdce své Kéž Boží slitování Lásku ve mně vzkřísí Znovu žít začínám S pokorou se skláním Odpuštění přijímám Svému Králi věřím dál Pane

Více

DVA ZPŮSOBY VÍRY VSTUPNÍ SLOVA

DVA ZPŮSOBY VÍRY VSTUPNÍ SLOVA DVA ZPŮSOBY VÍRY VSTUPNÍ SLOVA Chválu vzdejte Hospodinu a vzývejte jeho jméno, uvádějte ve známost jeho skutky, zpívejte mu žalmy, přemýšlejte o všech jeho činech, označte se jeho svatým jménem, ať se

Více

TŘICET TŘI KROKY S MARIÍ K JEŽÍŠI PŘÍPRAVNÁ BROŽURKA NOVÉNY K ÚPLNÉMU ZASVĚCENÍ SE JEŽÍŠI KRISTU RUKAMA PANNY MARIE

TŘICET TŘI KROKY S MARIÍ K JEŽÍŠI PŘÍPRAVNÁ BROŽURKA NOVÉNY K ÚPLNÉMU ZASVĚCENÍ SE JEŽÍŠI KRISTU RUKAMA PANNY MARIE TŘICET TŘI KROKY S MARIÍ K JEŽÍŠI PŘÍPRAVNÁ BROŽURKA NOVÉNY K ÚPLNÉMU ZASVĚCENÍ SE JEŽÍŠI KRISTU RUKAMA PANNY MARIE 33 kroky s Marií k Ježíši! Přípravná brožura k zasvěcení života Kristu, rukama Panny

Více

Hesla Jednoty bratrské 2016

Hesla Jednoty bratrské 2016 Hesla Jednoty bratrské 2016 Heslo roku: Jako ten, kteréhož matka jeho těší, tak já vás těšiti budu. Izaiáš 66,13 K Copyright 2015 Petr Heřman DÚLOS Original copyright 2015 Evangelische Brüder-Unität, Herrnhut

Více

APOŠTOL BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ. Každá duše, jež má ke mně vztah, bude po celou věčnost rozjímat o mé lásce a mém milosrdenství.

APOŠTOL BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ. Každá duše, jež má ke mně vztah, bude po celou věčnost rozjímat o mé lásce a mém milosrdenství. Každá duše, jež má ke mně vztah, bude po celou věčnost rozjímat o mé lásce a mém milosrdenství. /Deníček 699/ 4 1. ROČNÍK 2006 2 Drazí přátelé, odevzdáváme do Vašich rukou čtvrté číslo Apoštola. V tomto

Více

Přišli jsme se mu poklonit.

Přišli jsme se mu poklonit. Duchovní příprava mladých lidí na XX. světový den mládeže v Kolíně nad Rýnem (11.) 15. 21. srpna 2005 Přišli jsme se mu poklonit. (Mt 2,2) Připravil P. Jan Balík sekretariát Sekce pro mládež ČBK Asociace

Více

Blaze lidu, který si Hospodin vyvolil za svůj majetek.

Blaze lidu, který si Hospodin vyvolil za svůj majetek. FARNÍ INFORMÁTOR SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE 3. ČERVNA 2012 Blaze lidu, který si Hospodin vyvolil za svůj majetek. P. Marko I. Rupnik, S.J., Centro Aletti: SVATÁ RODINA, ikona VII. Světového setkání rodin

Více

Do domu Hospodinova s radostí půjdeme.

Do domu Hospodinova s radostí půjdeme. FARNÍ INFORMÁTOR 1. NEDĚLE ADVENTNÍ 1. PROSINCE 2013 Do domu Hospodinova s radostí půjdeme. Poutníci ve svatyni na Poli pastýřů v Betlémě, Palestina, Peregrinatio ad Fontes Salutis, 2. března 2013. MODLITBA

Více

Hesla Jednoty bratrské 2014

Hesla Jednoty bratrské 2014 Hesla Jednoty bratrské 2014 Copyright 2013 Petr Heřman DÚLOS Original copyright 2013 Evangelische Brüder-Unität, Herrnhut Translation 2013 Miroslav Matouš Cover 2013 Slávek Heřman, Petr Heřman. Na obálce

Více

Program Týdne modliteb za jednotu křesťanů. 18. 25. ledna 2012

Program Týdne modliteb za jednotu křesťanů. 18. 25. ledna 2012 POZVÁNÍ KE SPOLEČNÝM MODLITBÁM Program Týdne modliteb za jednotu křesťanů 18. 25. ledna 2012 Vydala: Česká biskupská konference Ekumenická rada církví Praha 2011 (pro vnitřní potřebu) MODLITBY ZA JEDNOTU

Více