číslo 2 (22) ročník 6 červen 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "číslo 2 (22) ročník 6 červen 2014 http://www.obec-hlina.cz"

Transkript

1 číslo 2 (22) ročník 6 červen Lípa se studnou vedle domu čp. 36, 2014

2 2 Hlínské rozhledy, číslo 2 (22), ročník 6 proměny obce aneb Hlína včera a dnes Hasičské skladiště, Hasička na Hlíně, 2014.

3 Hlínské rozhledy, červen Milé čtenářky a čtenáři našeho zpravodaje, je měsíc červen a vy otevíráte letní vydání Rozhledů. Měsíc červen se úzce pojí se zahradou, barva červená barva červených plodů prvních jahod a třešní, rudá barva růží i pivoněk. S červnem přichází do zahrad vůně teplého léta. Teploty se zvyšují, dny se prodlužují a my máme proč zůstávat na zahradě déle a déle. Mnohé děti milují červenou, ale později dávají přednost modré. Staré lidi často přitahují pastelové barvy. Barvy jsou schopny oživit místnost, dodat energii, zlepšit náladu a posílit ducha. S nimi lze opravit tvar, odstranit nedostatky a dosáhnout různých pocitů: chladu a svěžesti nebo pocitů tepla a příjemnosti, lehkosti i hravosti, napjaté atmosféry i neklidu, okouzlení i půvabu. Mám ráda zelenou a červenou barvu. Zelenou pro její uklidňující účinky, vyrovnanost a pocit rovnováhy. Červenou pro její dynamiku, psychické povzbuzení i aktivační impulzy. Nejkrásnější snoubení těchto barev je právě na počátku června, kdy bující zelené jaro předává vládu šťavnatě červenému létu. Zpravodaj jsme tentokráte poskládali co možná nejvíce v harmonii letních barev. Začali jsme bohatými akcemi na Hlíně jako jsou tradiční oslava Dne matek, Dne dětí i nově Čarodějnické odpoledne. Aktivní byly i ženy v Babinci a tvořily a vyráběly opět krásné věci. Velmi důležitou akcí, která proběhla na počátku června (a tudíž se nemohla dostat do tohoto zpravodaje) je oslava 90. výročí založení SDH v obci, o které budeme podrobně informovat v následujícím vydání. K rozhovoru jsme tentokráte pozvali knihovnici Obecní knihovny na Hlíně. Nově je vám ve zpravodaji k přečtení obecní vyhláška regulující pohyb psů v obci. Nezapomněli jsme ani na recepty, trošku historie i povídání o tradicích a také na velkou pozvánku na divadelní představení nové pohádky v podání hlínských ochotníků, Popelka. Nabídka je tedy pestrá jako paleta barev. Tak tedy vybírejte podle vaší nálady Pohodové letní dny Vám všem za redakci rozhledů přeje Kamila Veselá Z OBSAHU: 3 Úvodní slovo 4 Slovo starosty 6 Vyhláška č. 1/ Události v obci 20 Rozhovor s Janou Vašulínovou 21 Pozvánka na divadlo Popelka 23 Kalendář připravovaných akcí 23 Společenská rubrika 24 Historické okénko 36 Hlínské vody Šatava (Říčka) 46 Povídání o rodinných svátcích Recepty aneb dobroty pro vás 58 Za hranicemi obce 59 Staročeská přísloví 3 61 Závěrečné slovo 62 Hlína a nejbližší okolí na starých pohlednicích Doteky obce

4 4 Hlínské rozhledy, číslo 2 (22), ročník 6 Vážení spoluobčané, tři měsíce uplynuly, Vy máte před sebou další vydání Hlínských rozhledů a já se opět pokusím Vám přiblížit dění na obecním úřadě a v zastupitelstvu obce. Jak jsem Vás již minule informoval, zastupitelstvo v dubnu na veřejném zasedání schválilo obecně závaznou vyhlášku, která řeší volný pohyb psů na veřejných prostranstvích. Přesné znění vyhlášky i s mapou, která je přílohou vyhlášky, je zveřejněno i v tomto vydání Rozhledů a tak jen krátce konstatuji, že volný pohyb psů po obci na vymezeném veřejném prostranství je zakázaný. Porušení tohoto zákazu na základě stížnosti a nebo kontrolní činnosti obecního úřadu je považováno za přestupek a pro majitele psa následuje přestupkové řízení u komise při MěÚ Ivančice, která obec Hlínu v těchto záležitostech na základě dohody zastupuje. Komise posoudí míru provinění a uloží nápravné opatření. Tak snad si to vše majitelé psů uvědomí a již nebude nutné řešit v obci napadení občana jejich volně pobíhajícím čtyřnohým přítelem. Dále Vás chci informovat, že byla dokončena a na své místo umístěna replika sochy sv. Panny Marie. Celá akce je již proúčtována, proběhla i kontrola na dotaci ze SZIF a v současné době jsme požádali o proplacení nákladů na práce s tímto spojené. Potud tedy vše v pořádku. Potíže nastaly ve chvíli, kdy je třeba naplnit podmínky dané rozhodnutím MěÚ Ivančice, které stanoví, že původní socha se upraví galerijním způsobem a bude umístěna v krytých prostorách. Tedy naprosto stejně jako u sochy sv. Josefa. Obě tyto sochy byly předcházejícími neodbornými opravami tak poškozeny, že nemohou již více být umístěny ve venkovním prostředí. Zastupitelstvo obce tedy řešilo, kam obě historické sochy umístit a shodlo se, že v obecní budově čp. 49 knihovna bude vytvořen prostor, kde se sochy umístí a kde budou také veškeré informace o jejich původu a historii. V současné době jsme požádali Krajský úřad JMK o povolení přemístit obě sochy do těchto prostor. U venkovního oplocení soch byla provedeno očištění a nový nátěr. V závěru mohu tedy konstatovat, že po dlouhých letech byla dokončena kompletní oprava a rekonstrukce historického místa v obci. V další části mého slova bych se věnoval činnosti zastupitelstva v oblasti hospodaření s pozemky ve vlastnictví obce. Na minulých veřejných zasedáních zastupitelstvo schválilo (a záměr obce byl řádně zveřejněn) výměnu některých pozemků obce v části Na paloučkách za pozemky ve vlastnictví pana Brandstättera v téže lokalitě. Pan Brandstätter vlastní pozemky, na kterých je umístěna obecní cesta a vodárna a obec naopak vlastní pozemky před jeho domem. V otázce pozemků se ještě zmíním, že před podpisem je také smlouva o koupi pozemků za obecním úřadem v ceně 20 Kč za m 2. Jak jsem Vás již minule informoval, blíží se podzimní komunální volby a tak zastupitelstvo na svém dubnovém zasedá-

5 Hlínské rozhledy, červen ní jednalo o počtu zastupitelů pro příští volební období. Pro obec, jako je ta naše, zákon uvádí 5 až 15 zastupitelů a o počtu rozhoduje končící zastupitelstvo. V současném volebním období je 9 zastupitelů. Vzhledem k tomu, že z řad vás, občanů, je jen malý zájem v zastupitelstvu pracovat, domnívám se, že by bylo vhodné snížit počet zastupitelů na 7. Je to jenom můj názor a na zasedání zastupitelstva nebylo v tomto směru rozhodnuto, objevila se různá stanoviska a rozhodnutí bylo odloženo na pozdější dobu. Proto znovu připomínám, aby se zájemci o práci v zastupitelstvu nebáli přihlásit. Rád Vám poskytnu informace o tom co práce zastupitele obnáší a jak postupovat při registraci do voleb. Domnívám se, že volby, ve kterých by se volilo 9 zastupitelů z 9 kandidátů by vlastně byly volby jen formální a doufám, že se tak nestane. V závěru se jen krátce zmíním o dalších záležitostech. Obec jedná o dalším vývoji v systému svozu odpadů, byla podána výpověď současné firmě, která odpad odváží a je připraveno výběrové řízení na nového dodavatele. Připravuje se také svoz biologického odpadu z obce, s detaily budete v následujícím období seznámeni. Byla provedena výměna oken a oprava střechy na hasičce, přestěhováno dětské hřiště (důvod nový majitel pozemku, kde bylo umístěno), požádali jsme o dotaci na vybavení požárního zásahového automobilu (centrála, radiostanice a kalové čerpadlo). Pod patronací obecního úřadu proběhl jako každý rok 1. června den dětí u Rozhledny V. Menšíka na Hlíně, ale v letošním roce poprvé s novým scénářem průběhu oslav. Domnívám se, že odpoledne se všem dětem velmi líbilo (a nejenom dětem) a chtěl bych touto cestou organizátorů a všem co se na průběhu akce podíleli poděkovat. Tak a to by prozatím bylo vše. Přeji Vám krásné prožití dovolenkového období a na podzim opět v rozhledech nashledanou. Miloš Dostalý

6 6 OBEC HLÍNA Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, Hlínské rozhledy, číslo 2 (22), ročník 6 kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezují prostory pro volné pobíhání psů Zastupitelstvo obce Hlína se na svém zasedání dne usneslo vydat na základě ust. 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ust. 10 písm. d), 35 a 84 odst. 2) písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku: Čl. 1 Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství 1. Obec Hlína stanovuje tato pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství 1) : a) na veřejných prostranstvích v zastavěném území obce vymezeném v příloze č. 1 je možný pohyb psů pouze na vodítku, to neplatí pro asistenční a vodící psy a pro psy ozbrojených složek, b) v prostorech autobusových zastávek a v místech, kde se na veřejných prostranstvích pořádájí společenské, kulturní nebo sportovní akce, musí být pes opatřen náhubkem. 2. Plnění povinností stanovených v odst. 1 zajišťuje fyzická osoba, která má psa na veřejném prostranství pod kontrolou či dohledem 2). Čl. 2 Vymezení prostor pro volné pobíhání psů 1. Volné pobíhání psů je možné mimo zastavěné území obce vymezené v příloze č Volné pobíhání psů v prostorech uvedených v odst. 1 je možné pouze pod neustálým dohledem a přímým vlivem osoby doprovázející psa. 1) 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. 2) Fyzickou osobou se rozumí např. chovatel psa, jeho vlastník či doprovázející osoba.

7 Hlínské rozhledy, červen Čl. 3 Sankce Porušení pravidel stanovených touto vyhláškou se postihuje podle zvláštních právních předpisů 3). Čl. 4 Účinnost Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po dni jejího vyhlášení. Ing. Miroslav Pacholík místostarosta Miloš Dostalý starosta Vyvěšeno na úřední desce dne: Sejmuto z úřední desky dne: ) 27 odst. 1 písm. q) zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů. Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce obce Hlína č. 1/2014.

8 8 Hlínské rozhledy, číslo 2 (22), ročník 6 V BABINCI se malovala vajíčka Určitě to znáte Rok co rok, každé Velikonoce pro Vás znamenají červené tváře od foukání do těch titěrných dírek ve skořápce bílých nebo dohněda zbarvených vajíček. Naše ženy to absolvovaly i tento rok a přinesly si 14. března 2014 na Obecní úřad do BABINCE krásně vyfouknutá vajíčka. Lektorkou pro malování těchto vajíček byla paní Štossová z Tetčic u Brna, která je zároveň i místostarostkou této obce. Naučila nás, jak vajíčko pevně držet v dlani, abychom na ně mohly krátkými tahy malovat různé vzory a pak už jsme mohly dát prostor naší fantazii. Na konci jsme měly opravdovou radost ze svých vlastnoručních výrobků. Myslíme, že se nám to podařilo. Babinec, malování vajíček, 14. března 2014.

9 Hlínské rozhledy, červen Babinec, malování vajíček, 14. března 2014.

10 10 Hlínské rozhledy, číslo 2 (22), ročník 6 Košt slivovice a jiných pálenek Košt slivovice na Hlíně se konal 15. března 2014, hodnotily se vzorky vypálené v letech 2012 a Akce se zúčastnilo 15 hodnotících. Počet hodnocených vzorků bylo 25 pálenek - slivovice, meruňkovice, třešňovice, hruškovice, špendlíkovice, calvados. Každý vzorek přihlášený do koštu slivovice měl čestné prohlášení že je nezávadný. Toto prohlášení bylo podepsáno od majitele vzorku. Hodnotilo se body 1 5, kdy jednička byl nejhorší a pětka nejlepší vzorek. Výsledky: 1. místo Dostalý Martin Meruňkovice bodů 2. místo Vaňura Jiří Meruňkovice bodů 3. místo Kocáb Jaromír Meruňkovice bodů Košt slivovice a jiných pálenek, 15. března 2014.

11 Hlínské rozhledy, červen Košt slivovice a jiných pálenek, 15. března 2014.

12 12 Hlínské rozhledy, číslo 2 (22), ročník 6 V BABINCI se pletly košíky a opět proběhl další vydařený podvečer, kdy se naše ženy a dívky mohly opět zdokonalit v rukodělné činnosti. Sešly se 11. dubna 2014 tradičně na Obecním úřadu a pod vedením paní Soni Štoskové si vyrobily ošatku z pedigu na vajíčka, která na Velikonoční pondělí nabídnou koledníkům. Práce s pedigem se jim velice líbila ostatně svědčil o tom i počet účastnic. Myslím, že to byla opět zdařilá akce, která se našim ženám vryje do paměti. Babinec, pletení košíků, 11. dubna 2014.

13 Hlínské rozhledy, červen Babinec, pletení košíků, 11. dubna 2014.

14 14 Hlínské rozhledy, číslo 2 (22), ročník 6 Čarodějné odpoledne pro děti Ve středu 30. dubna 2014 se za obecním úřadem konalo čarodějné odpoledne pro děti, kterým všechny přítomné děti provázela čarodějnice Agáta a děti ji měly za úkol pomoct složit čarodějnické zkoušky, které se skládaly ze sedmi různých úkolů. Na konci je čekala sladká odměna a každý dostal balíček kouzelného lektvaru. Potom si všechny děti vyrobily čarodějnici, kterou si společně upálily a celé odpoledne bylo ukončeno opékáním špekáčků. Počasí nám přálo a na hřišti za obecním úřadem se sešlo přes dvacet dětí. Čarodějné odpoledne, 30. dubna 2014.

15 Hlínské rozhledy, červen Čarodějné odpoledne, 30. dubna 2014.

16 16 Hlínské rozhledy, číslo 2 (22), ročník 6 Den Matek na Hlíně Nedělní odpoledne 11. května 2014 patřilo všem maminkám, které společně v Pohostinství paní Koudelné oslavily svůj Svátek matek. Hlinské děti secvičily pásmo básniček, písniček a tanečního vystoupení, které na pódiu v místním pohostinství směle a s úsměvem předvedly. Místnost zaplněná maminkami a babičkami, zkrátka všemi ženami matkami radostně tleskala. Přítomným ženám popřál i starosta Miloš Dostalý a každá žena dostala karafiát a také kávu se zákuskem a chlebíček. Nechybělo ani přáníčko, které pro každou maminku připravily děti ve výtvarném kroužku. K tanci a poslechu pak hrál pan Leszczynski a nálada byla veselá. Poděkování patří nejen všem dětem, která maminky potěšily svým vystoupením, ale také slečně Tereze Mezníkové, která celé pásmo s dětmi nacvičila. Oslava svátku matek, 11. května 2014.

17 Hlínské rozhledy, červen Oslava svátku matek, 11. května 2014.

18 18 Hlínské rozhledy, číslo 2 (22), ročník 6 BABINEC vázal kytice O tom, že i z vázání kytice se dá udělat přitažlivá akce, se mohly naše ženy přesvědčit v pátečním hlinském BABINCI. Myslíte si, že nejde uvázat krásná kytice z rostlin, které Vám rostou na zahradě? To byste se divili! Ženy z našeho spolku měly příležitost vyzkoušet si vázat kytice z různých druhů květin. Stačily k tomu jen trošku šikovné ruce a pod vedením floristy pana Pavla šlo vše jako na drátku. Předvedl nám techniku vázání kytic, naučil nás dokonalé úpravě kytic pomocí různých konstrukcí či vycpávek a nakonec jsme si popovídali i o jednotlivých květinách, které se hodí do té, či oné kytice. Na závěr jsme měly příležitost si i zakoupit připravená aranžmá ze suchých květů, které si pro nás pan Pavel připravil. Myslíme, že se květnový květinový podvečer vydařil a už teď se těšíme na další setkání našeho spolku BABINEC. Babinec, vazby kytic, 16. května 2014.

19 Hlínské rozhledy, červen Babinec, vazby kytic, 16. května Čím více bab, tím zábavnější je náš babinec.

20 20 Rozhovor o obecní knihovně a o knížkách s knihovnicí Janou Vašulínovou Hlínské rozhledy, číslo 2 (22), ročník 6 Hlínská knihovna vznikla v říjnu roku V roce 2006 byla tato knihovna přestěhována do důstojných prostor zrekonstruované budovy bývalé obecní školy, kde se nachází dodnes. Pečlivou knihovnicí je zastupitelka a místostarosta paní Jana Vašulínová. A protože jsme zjistili, že je v hlínské obecní knihovně zase něco nového, požádali jsme Janu o krátký rozhovor. Jak to vypadá v současné době s návštěvníky knihovny, tedy se čtenáři? Kolik aktivních čtenářů navštěvuje obecní knihovnu? Jaký je podíl dětských čtenářů? V současné době pravidelně navštěvuje obecní knihovnu kolem 25 čtenářů. Nejmenší dětští čtenáři si zatím knihy půjčují v doprovodu maminek. Přibyly nějaké nové knihy do knihovny a kolik svazků celkem knihovna v současné době čítá? Knižní fond se postupně doplňuje o nové knihy, Nejvíce je z řad čtenářů zájem o romány, detektivky, historické romány. Zájem je také o různé životopisy a životní příběhy známých osobností z řad herců, zpěváků, malířů. Novinkou pro knihovnu je online katalog. Můžeš blíže popsat tuto skutečnost? Co přináší nového a jaké jsou výhody online katalogu? Zřízení on-line katalogu nám umožnila knihovna Kuřim, která na něj získala finance. Takto podporuje i ostatní knihovny v regionu. Během loňského roku v naší knihovně proběhla aktualizace knižního fondu a byl vytvořen on-line katalog. Byly vyřazeny duplikáty a knihy, které si čtenáři nevypůjčili více jak 15 let. Tím se v knihovně uvolnilo místo na nové knihy. Postupně se bude nabídka knih doplňovat o nové zajímavé tituly. On-line katalog umožňuje našim čtenářům pomocí internetu nahlédnout do seznamu knih, které si v naší knihovně můžou půjčit.odkaz na tento katalog najdou čtenáři na internetu na stránkách obce Hlína v sekci obecní knihovna nebo v internetovém vyhledávači zadají online katalog knihovna Hlína. Knihy si můžou vyhledat podle autora, názvu knihy nebo tématu (žánru). Máme v katalogu skoro knih. Na jaké knižní novinky by jsi nalákala čtenáře? Snažím se sledovat jaké vycházejí knižní novinky a nejzajimavější do knihovny kupuji. V nabídce máme např. Babí léto od M. Váňové, Stoletý stařík od Jonase Jonassona, Deník Gréty Kaisrové od Kláry Janečkové, Písečný muž od Larse Keplera, Potok stínů od Joy Fieldingové a mnoho dalších. Jaký žánr knih máš nejraději a máš nějakou oblíbenou knihu anebo autora? Mám ráda knihy, které mají zajímavý děj, jsou čtivé, napínavé, Může to být román ze současnosti, detektivka, historická kniha. Ráda čtu knihy od Magdy Váňové, Karla Čapka, Zdeny Frýbové, Joy Fieldidgové, Larse Kepplera, Stiega Larsona.

21 Hlínské rozhledy, červen Čekají hlínskou knihovnu v budoucí době nějaké další změny anebo nějaké vylepšení? Co si myslíš, že knihovně chybí, co by potřebovala a naopak, čím se může v současné době pochlubit? Ráda bych postupně doplnila knižní fond o další zajímavé tituly. Ráda bych aby knihovnu navštěvovalo více čtenářů, aby si do knihovny v tom dnešním přetechnizovaném světě našli cestu i děti, protože čtení knih je přece nádherné. Naše knihovna se může pochlubit pěknými a zajímavými knihami a tím, že ji vůbec na obci máme, že naši spoluobčané knihy rádi čtou a uchovávají je ve výborném stavu. Za celou dobu provozu naší knihovny nebyla poškozena ani ztracena jediná kniha. Díky za rozhovor Divadelní ochotníci Vám letos zahrají divadelní muzikál O POPELCE Asi žádný pohádkový příběh nenašel v celém světě tak velkou oblibu jako pohádka O Popelce. Tato pohádka nadchnula řadu významných umělců k filmovému, divadelnímu, televiznímu, baletnímu i muzikálovému zpracování. Poutavý a romantický příběh o krásné, chudé a laskavé Popelce inspiroval i hlínské ochotníky a tak se v letošním roce pustili do příprav na nové divadelní představení, které budete moci shlédnout v červenci a v srpnu 2014 v divadle v přírodním prostředí na Hlíně. Očarují Vás nejen kouzla, velkolepá scéna, překrásné kostýmy, skvělé výkony všech herců, ale především fantastická atmosféra, kterou si ponesete v sobě ještě několik dnů po zhlédnutí představení. Neváhejte a využijte jedinečné příležitosti stát se opět na chvíli dítětem a mávnutím kouzelného proutku se ocitnout v pohádce Popelka, která všem věkovým kategoriím přinese nezapomenutelný zážitek. Každý má jedinečnou příležitost vstoupit na chvíli do pohádkového příběhu plného tajuplných čar a fantazie, kde je láska je tím nejmocnějším kouzlem. Termíny jednotlivých představení: sobota 5. července 2014 v hod. neděle 6. července 2014 v hod. sobota 2. srpna 2014 v hod neděle 3. srpna 2014 v hod. Za nepříznivého počasí sledujte aktuální informace na:

22 22 Hlínské rozhledy, číslo 2 (22), ročník 6 První zkouška muzikálu Popelka na místě činu, 6. dubna 2014.

23 Hlínské rozhledy, červen Červenec 2014 Sobota 5. července 2014 v hod. Premiéra divadla v přírodním prostředí na Hlíně. Nezapomeňte si poznamenat do kalendáře a navštivte jedinečné divadelní představení, které sehrají hlínští amatérští ochotníci, za podpory SDH Hlína a obce Hlína v lesním prostředí. Divadelní hra má název: O POPELCE. Těšíme se na vás! Občerstvení zajištěno. Neděle 6. července 2014 v hod. Repríza divadelního představení v přírodním prostředí. Srpen 2014 Sobota 2. srpna 2014 v hod. Repríza divadelního představení v přírodním prostředí. Neděle 3. srpna 2014 v hod. Repríza divadelního představení v přírodním prostředí. Sobota 9. srpna 2014 od 8.00 hod. Tradiční nohejbalový turnaj na hřišti za obecním úřadem na Hlíně s večerní zábavou od hod. Celodenní akce, začátek v 8.00 hodin. Neděle 24. srpna až úterý 26. srpna 2014 Tradiční rozmarýnové hody na Hlíně, které začínají v sobotu 23. srpna stavěním máje na návsi pod kostelem. Zahájení hodů proběhne v neděli 24. srpna od hodin s večerní hodovou zábavou. V pondělí 25. srpna hodové veselí pokračuje další zábavou od hodin a ukončení hodů s poslední večerní zábavou bude v úterý 26. srpna od hod. V červenci oslaví své životní jubileum pan Jiří Nosek čp. 85, paní Alena Fraibergová a Marie Čechová čp. 120, v srpnu pan Stanislav Řezáč ml. a v září pan Miloš Bukáček. Všem oslavencům přejeme pevné zdraví, štěstí, pohodu a příjemné chvíle strávené v kruhu přátel a rodiny. Dne 19. května 2014 se nám na Hlíně narodila holčička Eliška Musilová. Šťastným rodičům blahopřejeme. Radostné zprávy oslav životních jubilejí bohužel někdy střídají i ty smutné zprávy o smrti našich blízkých. Dne 4. března 2014 zemřel ve věku nedožitých 78 let pan Josef Eichner a dne 17. března 2014 ve věku 37 let pan Viktor Chlubný. Rodinám a přátelům vyslovujeme upřímnou soustrast. V měsíci březnu zemřela hlínská rodačka paní Jarmila Vodáková, rozená Hledíková.

24 24 Hlínské rozhledy, číslo 2 (22), ročník 6 Zápisová kniha od založení sboru Díl 2. Dožínky Sbor dobrovolných hasičů pořádal v neděli dne 12. srpna 1928 dožínkovou zábavu, při které byl průvod s banderiem na koních. Průvod ubíral se od rozhledny do vesnice a pak na místo zábavy na návsi k domu č. 10, kdež se odbývala vlastní slavnost se starodávnými zvyky a děvčata tančila tanečky národní, jež se všem přítomným velice zamlouvaly. Tance nacvičil br. náčelník František Dočekal. Hospodářem byl br. Vilém Průša. Doplňovací volba náčelníka Br. František Dočekal se na řádné valné hromadě konané v neděli dne 20. ledna 1929 vzdal funkce náčelnické a navrhl na svoje místo br. Františka Podrackého, rolníka, č. 25, jenž funkci tuto také přijal. Zpráva z valné hromady r Členů měl sbor ke konci roku 1928 celkem 37, z nichž bylo 18 činných a 19 přispívajících. Schůzí konal sbor 6 výborových a 5 členských, 1 dožínkovou zábavu a 1 vinobraní. Cvičení bylo celkem 9, největší účast 13, nejmenší 3, průměr 9 členů při cvičení. Sbor zúčastnil se veřejného cvičení v Moravských Bránicích, kde náš sbor docílil skvělého úspěchu, takže přítomní lidé tvrdili, že sbor náš měl vodu již ve stroji z Hlíny a koně vypřažené již na cestě. Nočních hlídek bylo 47. Sbor má 1 ruční čtyřkolovou stříkačku s příslušenstvím a 15 výzbrojů, 286 metrů hadic, 1 nosítka, 1 lékárničku. Během roku byla poskytnuta sborovými samaritány první pomoc v osmi případech. Okrskové veřejné cvičení bylo konáno v neděli dne 26. května 1929, o kterém se bratr okrskový náčelník pochvalně vyjádřil o práci našeho sboru. Cvičení tomu byly přítomny sbory s motorovými stroji z Dolních Kounic a Moravských Bránic, kde sbor dolnokounický dodával vodu z rybníka na Paloučkách sboru moravskobránickému a docílili také pěkného výsledku po odstranění závady u sboru moravskobránického.

25 Hlínské rozhledy, červen Dožínky konané v neděli dne 11. srpna roku 1929 za pěkné účasti obecenstva hlinského se opětně vydařily. Průvod ubíral se jako roku loňského od rozhledny vesnicí s banderiem v národních krojích v čele a ověnčenými vozy v průvodu za hlaholu písní. Národní tance, při nichž byly zpívány též národní písně tančila děvčata hlinská za vedení bratra vzdělavatele Františka Dočekala. Hospodářem byl br. Jaroslav Vašulín. Zpráva z valné hromady konané v neděli dne 19. ledna roku 1930 za přítomnosti 23 členů. Po zahájení této bratrem starostou sboru promluvil za nepřítomného bratra vzdělavatele Františka Dočekala, správce školy na Hlíně, jenž se odstěhoval do Alexovic, bratr jednatel František Kratochvíl, typograf na Hlíně. O jubilejním roce 80. narozenin pana Tomáše Garriqua Masaryka, prvního presidenta československé republiky, ve smyslu slov pronesených panem presidentem na sjezdu českého hasičstva v Praze. Cvičebních hodin bylo v roce minulém 8, průměrná účast 10 členů z 15 členů činných. Noční poplachové cvičení bylo v roce minulém jedno a veřejné poplachové cvičení také jedno. Zábavní a divadelní hlídky 4 a žňových hlídek 43. Sbor zúčastnil se veřejného cvičení v Trboušanech počtem 13 členů a veřejného cvičení v Pršticích počtem 9 členů. Místní slavnosti svátku osvobození 28. října zúčastnilo se 10 bratří. Sbor vlastní stříkačku se žebříkem a 15 obleků s plnou výzbrojí v ceně okrouhle Kč a dluží občanské záložně v Ivančicích Kč. Schůzí konal sbor v roce minulém 2 výborové, 7 členských a 1 valnou hromadu. Členů měl sbor celkem Foto z oslav 25. výročí založení SDH na Hlíně, 25. července 1949.

26 26 Hlínské rozhledy, číslo 2 (22), ročník 6 39, z nichž bylo 19 činných (15 však jenom cvičilo, ostatní neměli výzbroje) a 20 přispívajících. Ošetřeno sborovými samaritány na Hlíně bylo 6 osob a 1 osoba při veřejném cvičení v Trboušanech. Za odstěhovavšího se bratra vzdělavatele Františka Dočekala navržen a jednohlasně zvolen byl bratr jednatel František Kratochvíl. Zpráva z mimořádné valné hromady konané dne 30. března roku 1930 za přítomnosti 27 členů. Jednáno o změně stanov; tyto byly zevrubně porovnány se stanovami starými a schváleny všemi přítomnými. Starostou hasičské župy Ivančické Pavlíkovy zvolen na župní valné hromadě bratr Antonín Kubíček, rolník v Nové Vsi, jeho náměstkem bratr Antonín Pavlíček, kovář v Rosicích. Uvažováno o stavbě hasičského skladiště a bratr starosta Antonín Cepek oznámil přítomným dosavadní podniknuté kroky v té věci, což bylo všemi přítomnými schváleno. Stanovy schváleny Zem. pol. správou dne pod č V Stavba hasičského skladiště byla schválena a usnesena na schůzi členů dne 15. června roku 1930 na základě usnesení výboru dne 14. června 1930, ve které byly stavba zadána panu Antonínu Ryšavému, zástupci stavitele pana Komárka z Neslovic po předložení rozpočtů pana Fialy z Ivančic a pana Cesara z Neslovic, kteréžto nebyly schváleny. Pan Ryšavý žádá za propůjčení firmy ke stavbě 25 % z vyplacené mzdy dělníkům při stavbě zaměstnaných a 2 % daně z obratu. Foto z oslav 25. výročí založení SDH na Hlíně, 25. července 1949.

27 Hlínské rozhledy, červen Jmenování Františka Kašíka ( ) ze dne čestným členem a starostou sboru na Hlíně.

28 28 Hlínské rozhledy, číslo 2 (22), ročník 6 Na stavbě zaměstnáni budou zedníci Hasičského sboru na Hlíně, bratři Augustin Tolar, Jaroslav Vašulín a pan Jan Sládek a pomocní dělníci také občané hlinští. Zedníci dostanou za každou odpracovanou hodinu 4 Kč a pomocní dělníci 2,20 Kč a budou pracovati každý dvě hodiny denně zdarma. Smlouvu o stavbě podepsali: stavitel Josef Komárek, za sbor starosta Antonín Cepek a jednatel František Kratochvíl. Slavnost vložení pamětního kamene do stavby hasičského skladiště konala se dne 3. srpna roku 1930 spolu se slavností dožínkovou. Slavnosti se zúčastnili členové okolních sborů v hojném počtu. Při slavnosti promluvili bratři: župní starosta Antonín Kubíček a župní vzdělavatel Alois Klecker z Trboušan. Slavnost zahájil a za sbor promluvil bratr vzdělavatel František Kratochvíl. V pamětním kameni byla uložena pamětní listina sboru s podpisy přítomných hostí a podpisy domácích bratrů a občanů, pak různé doklady dnešní kultury a běžné kovové mince této doby platné. Po skončení konala se slavnost dožínková s pořadem jako léta předešlá. Tuto řídil bratr náčelník František Podracký. Všichni přítomní hosté byli slavností touto mile uspokojeni. Obě slavnosti se plně zdařily. Pokračování příště Foto z oslav 25. výročí založení SDH na Hlíně, 25. července 1949.

29 Hlínské rozhledy, červen Foto z oslav 25. výročí založení SDH na Hlíně, 25. července Foto z oslav 40. výročí založení SDH na Hlíně, 12. července 1964.

30 30 Tradice divadla na Hlíně od roku 1970 Devátým dílem o tradici divadla na Hlíně je po jednoleté přestávce opereta o třech dějstvích s názvem Slovácká princezna, která se hrála i v roce Hlínské rozhledy, číslo 2 (22), ročník 6 Rok 2001 Slovácká princezna Operetu od Rudolfa Piskáčka napsal podle staršího námětu Jiří Balda se zpěvními texty Emanuela Brožíka. Děj se odehrává za napoleonských válek na Moravském Slovácku ve vesnici nedaleko Velehradu. Oproti roku 1981 se hrálo s omlazeným kolektivem a živou hudbu Jaromíra Glöcknera nahradila orchestrální nahrávka. Scénu tvoří domky pěkně omítnuté a žundra ozdobena ornamenty. Vlevo je chalupa Šmatlačky. Ve střeše vikýř, kvítím zdobená okna a rozkvetlá zahrádka vpředu. Blíže vrátek do zahrady lavice a obuvnický stolek s příslušenstvím. Za Šmatlaččinou chalupou je menší chalupa hrnčířova. Vpravo je hospoda se zápražím s lavicí a stolem. V pozadí jsou ostatní chalupy. Na začátku hry sedí Šmatlačka před chalupou a spravuje boty. Jiné ženy dělají jiné mužské řemeslnické práce protože muži mimo rychtáře byli na vojně. Ženy čekají na dopisy od vojáků. Na scénu přichází dědeček Kožušek s Maryškou a Katuše s Franckem, který se schovává před verbíři u Šmatlačky. Komorník Florián potká mladou vdovu Evu Halašovou a spolu se správcem Zastrou obdivují pěkné ženy na Slovači. Ženy chystají delegaci k panu vrchnímu, který má přijet, aby vyprosily muže z vojny. Do vesnice přichází hejtman Reiner a starý kaprál Pelikán. Druhé dějství se odehrává na zámku, kde očekávají příchod nového vrchního. Hejtmanovi se Maryška líbí a nazval ji Slováckou princeznou. Hejtman chce vystoupit jako skutečný nový vrchní a chce vyslechnout žádost žen a dívek z Javornice. Všichni se dozví o poslední vůli hraběte o daru panství příbuznému Jiřímu z Reinerů, který oznámí všem uzavření příměří mezi rakouským a francouzským císařem a tedy i propuštění všech mužů z vojny. Třetí dějství začíná posvícením, chystá se svatba Katuše a Francka. Reiner odchází do Vídně vyřešit dědictví. Po příjezdu požádá Maryšku o ruku. Dohromady se dají Florián s Evou a Šmatlačka se správcem. Operetka končí slovy Jiřího z Reinerů: Lidé dobří! Představuji vám novou zámeckou paní. Jsme oba chudí jako vy všichni, ale i my máme dobrá slovácká srdce. Ruku v ruce s vámi chceme udělat naši Slovač ještě krásnější. Půjde to za vedení naší Slovácké princezny? Na závěr je píseň Pan bůh Slovač chrání. V operetě se hrály a zpívaly písně: Šmatlačka, Eva, ženy K čertu s tou lopatou Maryška legenda o Slovači Když bůh v dávném čase Katuše, Francek Františku, hochu můj, počkej přec

Veřejné zasedání č. 3/ 2011

Veřejné zasedání č. 3/ 2011 Veřejné zasedání č. 3/ 2011 Dne 4.3.2011 se v 19.00 hod konalo v zasedací místnosti obecního úřadu veřejné zasedání zastupitelstva obce Hlína. Přítomni zastupitelé : -p.dostalý Miloš, ing.pacholík Miroslav,

Více

MĚSTO SEZIMOVO ÚSTÍ. Obecně závazná vyhláška č. 4/2012,

MĚSTO SEZIMOVO ÚSTÍ. Obecně závazná vyhláška č. 4/2012, MĚSTO SEZIMOVO ÚSTÍ Obecně závazná vyhláška č. 4/2012, o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství a o vymezení prostor pro volné pobíhání psů Zastupitelstvo města Sezimovo Ústí vydává na základě

Více

18. Přírodní rezervace Rybníky

18. Přírodní rezervace Rybníky 18. Přírodní rezervace Rybníky Nedaleko od silnice Kozlovice Tichá, asi v polovině vzdálenosti mezi okraji těchto obcí, byl kdysi rybníček, který již zanikl. Na jeho místě vznikla přirozenou sukcesí mokřadní

Více

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ...

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ... Místní program obnovy venkova obce Milejovice na období 2011 2015... Milan Vacek starosta... Michal Fouček místostarosta stránka 1 z 10 1.Obsah 1.Obsah...2 2.Úvod...3 2.1.Charakteristika obce...3 2.2.Výsledky

Více

Fotodokumentace terénního průzkumu historického osídlení na Drahanské vrchovině (leden duben 2008)

Fotodokumentace terénního průzkumu historického osídlení na Drahanské vrchovině (leden duben 2008) Příloha k diplomové práci Tomáš Jurčí, UP Olomouc 2008 Fotodokumentace terénního průzkumu historického osídlení na Drahanské vrchovině (leden duben 2008) Benátky Foto 1 Stará cesta vedoucí z Benátek do

Více

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči 1 110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči Historie hasičských sborů se odvíjí od doby rakousko-uherské monarchie jejíž součástí byly naše země až do roku 1918. Profesionální sbor hasičů měla

Více

SOKOL - 1945 OPIS. Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně.

SOKOL - 1945 OPIS. Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně. OPIS SOKOL - 1945 Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně. Tak zahájena znovu činnost naší jednoty po čtyřleté nucené přestávce za doby německé okupace, strašného utrpení

Více

Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04

Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04 Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04 Dne 16.8.2004 se v 19.30 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,p.vašulín, p. Koudelný,

Více

2015 LEDEN BŘEZEN. Písek

2015 LEDEN BŘEZEN. Písek 2015 LEDEN BŘEZEN Písek 1 SLOVO ŘEDITELKY Vážení a milí, ráda bych Vám představila další číslo našeho zpravodaje. V tomto čísle představíme různé akce za období leden-březen 2015. Letošní zima je již za

Více

Naučná stezka - 14 zastavení na Praze 14

Naučná stezka - 14 zastavení na Praze 14 Zastavení první... Hloubětín Na místě Hloubětína žili lidé již v 10. století. Jméno obce historické prameny spojují s postavou vladyky Hlupoty. Dnešní podobu získal Hloubětín až v roce 1907. K Praze byl

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. 1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu + informace, co se událo v obci od minulého zasedání. 2. Projednání

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

v Praze a na Kokořínsku

v Praze a na Kokořínsku Na výletech s mobilem Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky v Praze a na Kokořínsku Co jsou virtuální naučné stezky? Jedná se o nový moderní způsob značení přírodních, kulturních a turistických

Více

Výzkum povrchových vod u města Rokycany řeka Klabavka

Výzkum povrchových vod u města Rokycany řeka Klabavka Výzkum povrchových vod u města Rokycany řeka Klabavka Základní škola Ulice Míru, Rokycany Mgr. Monika Abrtová Únor 2015 1 Obsah 1 Navštívená lokalita... 2 2 Předmět zkoumání... 2 3 Vymezení území... 2

Více

Rekonstrukce ulice Nádražní

Rekonstrukce ulice Nádražní - 1 - Žabčice leží jižně od města Brna ve vzdálenosti 25 km po silnici a 20 km po železnici. Okolí vsi v úrodném údolí řeky Svratky bylo osídleno již od pravěku. Nejstarší zápis je z r. 1356, jméno obce

Více

SDH LIPŮVKA 1879-2009

SDH LIPŮVKA 1879-2009 OBEC LIPŮVKA Z historie obce První písemnou zmínku o Lipůvce nalézáme roku 1371 v Moravských zemských deskách. Z archeologických nálezů však víme, že zde žili lidé již mnohem dříve. Dá se předpokládat,

Více

Veřejné zasedání č. 16

Veřejné zasedání č. 16 Veřejné zasedání č. 16 Dne 7.12.2005 se v 19.30 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015

OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015 OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Svijanská jedenáctka

Svijanská jedenáctka Námět turistického pochodu Svijanská jedenáctka Turistický výlet na místa, kam se často pěšky nechodí. Přesto i zde se dá najít řada zajímavostí: vesnické kostelíky, údolí Jizery s mohutnými stromy, jezera

Více

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin Obec Veliká Ves Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Jaroš, p. Čuchal, p. Pokorná, p. Hanykýř Omluveni: p.

Více

Přírodní rizika. Výzkum možných rizik v blízkém okolí Adamova. Autoři: Soňa Flachsová Anna Kobylková. Škola: ZŠ a MŠ Adamov, Komenského 4, 679 04

Přírodní rizika. Výzkum možných rizik v blízkém okolí Adamova. Autoři: Soňa Flachsová Anna Kobylková. Škola: ZŠ a MŠ Adamov, Komenského 4, 679 04 Přírodní rizika Výzkum možných rizik v blízkém okolí Adamova Autoři: Soňa Flachsová Anna Kobylková Škola: ZŠ a MŠ Adamov, Komenského 4, 679 04 1) OBSAH 1) Obsah 2) Úvod 3) Cíl 4) Realizační část 5) Závěr

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

V letošním roce uplynulo 40 let od premiéry slavné pohádky. Přijďte proto prožít den s Popelkou do Švihova. Připravili jsme pro vás hned dvě trasy.

V letošním roce uplynulo 40 let od premiéry slavné pohádky. Přijďte proto prožít den s Popelkou do Švihova. Připravili jsme pro vás hned dvě trasy. V ydejte se s námi barevnou podzimní přírodou po místech, kde se na Švihovsku natáčela před čtyřiceti lety oblíbená pohádka Tři oříšky pro Popelku. Poznáte místa, kde Popelka se svojí sestrou Dorou a zlou

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Brno. Liberec. Karlovy Vary

Brno. Liberec. Karlovy Vary Brno Největší moravské město leží na soutoku Svitavy a Svratky. Jeho dominantou je hrad Špilberk. Je významným průmyslovým a kulturním centrem, městem veletrhů. Otázka: Které město leží pod horou Ještěd?

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 321-02/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 321-02/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 321-02/2014 o ceně pozemků v k.ú. Lhenice pozemek 654/3 vodní plocha koryto umělé o výměře 1154 m2, podíl 1/6, k.ú. Vodice u Lhenic pozemek 710/51 ostatní plocha jiná plocha o výměře

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 24. 02. 2012, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích.

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 24. 02. 2012, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích. Obec Malešovice Zastupitelstvo obce Malešovice Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 24. 02. 2012, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích. Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání

Více

SDH Žamberk. Údaje o stříkačce

SDH Žamberk. Údaje o stříkačce Údaje o stříkačce SDH Žamberk Ani Žamberk nebyl ušetřen zkázy způsobené ohněm, a proto se jeho občané snažili vytvářet ochranu proti tomuto živlu. Staré kroniky zaznamenávají rok 1572, kdy město lehlo

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

Po Šluknově a okolí. (vůdcovská práce) Antonín Matějka

Po Šluknově a okolí. (vůdcovská práce) Antonín Matějka Po Šluknově a okolí (vůdcovská práce) Antonín Matějka 23. února 2008 1 Úvod Dost často k nám na základnu přijíždí různé návštěvy. A proto jsem se rozhodl napsat pár návrhů na výlety po okolí Šluknova.

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

6. Přírodní památka Profil Morávky

6. Přírodní památka Profil Morávky 6. Přírodní památka Profil Morávky Řeka Morávka se v úseku od Kamence ve Skalici až po Staré Město zahlubuje do terénu až na skalní podloží. Řeka zde vytváří kaňonovité údolí, skalní prahy a peřeje i hluboké

Více

Výroční zpráva 2013. Valštejn, občanské sdružení

Výroční zpráva 2013. Valštejn, občanské sdružení Výroční zpráva 2013 Valštejn, občanské sdružení Obsah Úvodní slovo... 3 Základní údaje o občanském sdružení Valštejn... 4 Činnosti sdružení v roce 2013... 5 Plány do roku 2014... 7 Úvodní slovo Vážení

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

Zápis z veřejného zasedání č. 13/ 2013 zastupitelstva obce Hlína ze dne 25.4.2013

Zápis z veřejného zasedání č. 13/ 2013 zastupitelstva obce Hlína ze dne 25.4.2013 Zápis z veřejného zasedání č. 13/ 2013 zastupitelstva obce Hlína ze dne 25.4.2013 Dne 25.4.2013 se v 19.00 hodin konalo v zasedací místnosti obecního úřadu veřejné zasedání zastupitelstva obce Hlína. Přítomni

Více

Novostavba rodinného domu v Přerově XI Vinary, ul. Růžová

Novostavba rodinného domu v Přerově XI Vinary, ul. Růžová č.j. NZ 50/07 Novostavba rodinného domu v Přerově XI Vinary, ul. Růžová Nálezová zpráva o provedení archeologického výzkumu ARCHAIA Olomouc, o.p.s. Feat. ARCHAIA Brno o.p.s. 2007 2 Tato práce, která vznikla

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014.

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014. Z Á P I S ze 41. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 25.4.2014 od 19.00 hodin do 20.14 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Vilém Dorn, Mgr.

Více

Veřejné zasedání č. 7/ 2008

Veřejné zasedání č. 7/ 2008 Veřejné zasedání č. 7/ 2008 Dne 4.3.2008 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva obce Hlína. Přítomni : 9 členů p. Jozef Sliacky, p.miloš Dostalý, p. Petr

Více

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU NA ČESKÉ STRANĚ NOVÝ PLAVEBNÍ KANÁL Z HORNÍHO TOKU FLÁJSKÉHO POTOKA DO FREIBERSKÉ MULDY - KULTURNĚ NAUČNÁ STEZKA

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU NA ČESKÉ STRANĚ NOVÝ PLAVEBNÍ KANÁL Z HORNÍHO TOKU FLÁJSKÉHO POTOKA DO FREIBERSKÉ MULDY - KULTURNĚ NAUČNÁ STEZKA PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU NA ČESKÉ STRANĚ NOVÝ PLAVEBNÍ KANÁL Z HORNÍHO TOKU FLÁJSKÉHO POTOKA DO FREIBERSKÉ MULDY - KULTURNĚ NAUČNÁ STEZKA 11. DUBNA 2013, KLÍNY (HOTEL EMERAN) Projektoví partneři Základní informace

Více

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Číslo: 6 Listopad Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6 Brechtík Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Vážení rodiče, držíte v rukou nové vydání školního časopisu, který je určen Vám i Vašim dětem. Tento časopis

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 1 č.j. 5/2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 22.4.2015 19:05 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 22.4.2015 20:45

Více

Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 19.12. 2014 Čížkov konaného dne 19.12. 2014 v Čížkově

Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 19.12. 2014 Čížkov konaného dne 19.12. 2014 v Čížkově Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 19.12. 2014 Čížkov konaného dne 19.12. 2014 v Čížkově Zápis Přítomní členové zastupitelstva: Ing. Tomášek, Chott, Ing Jára, MgA. Skala, Třeštík, Nová, Černý J.,

Více

Dívčí Kámen. Nabídka na využití prostor zříceniny hradu. platná od 26. 5. 2014 do 31. 12. 2014. Určeno veškerým kulturním vystoupením

Dívčí Kámen. Nabídka na využití prostor zříceniny hradu. platná od 26. 5. 2014 do 31. 12. 2014. Určeno veškerým kulturním vystoupením Nabídka na využití prostor zříceniny hradu Dívčí Kámen platná od 26. 5. 2014 do 31. 12. 2014 Určeno veškerým kulturním vystoupením Foto: Petr Znachoř Nabízíme možnost prezentace uměleckých aktivit v netradičním

Více

2010 Zasedání ZO č.8/2010 dne 8. 11. 2010. Zasedání ZO č.9/2010 dne 20. 12. 2010. 2011 Zasedání ZO č.1/2011 dne 22. 2. 2011. str.

2010 Zasedání ZO č.8/2010 dne 8. 11. 2010. Zasedání ZO č.9/2010 dne 20. 12. 2010. 2011 Zasedání ZO č.1/2011 dne 22. 2. 2011. str. 4-4z/2007 2007 Zasedání ZO č.4/2007 dne 13. 6. 2007 Zastupitelstvo schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Bednárec č. 4/2007, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Luleč. význam v krajině/využití lidmi ohrožení navrhované opatření fotografie ostatní poznámky mapovatel(é)

Luleč. význam v krajině/využití lidmi ohrožení navrhované opatření fotografie ostatní poznámky mapovatel(é) 1 studánky evidenční číslo 24 typ lokality: studánka, nyní studna místní název: Libuša zaměření N 49 15 27,0 EO 16 55 20,1 325 m n.m. katastr Luleč lokalizace - 100 m JZ od koupaliště U Libuše - studna

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 13. prosince 2013

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 13. prosince 2013 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 13. prosince 2013 Přítomni: Buchal J., Dvořák P., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Setnička P., Štika Z. Omluveni: Bureš J.,

Více

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 10 z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015,

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

ZLATOBÝL občanské sdružení

ZLATOBÝL občanské sdružení ZLATOBÝL občanské sdružení Výroční zpráva 2012 Milí čtenáři, ve druhé výroční zprávě sdružení Zlatobýl se můžete seznámit s našimi dalšími kroky, které jsme v roce 2012 učinili. Jsou zatím skromné, neboť

Více

Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013.

Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013. Zápis číslo 23/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 10.4.2013 Přítomni: starosta - Josef Hloužek, Petr Smejsík členové - Pavel Říhák, Pavel Nezhyba, Ing. Jaroslav Řezáč, Ing.

Více

OBEC LUŽNICE Obecně závazná vyhláška č. 5/2012

OBEC LUŽNICE Obecně závazná vyhláška č. 5/2012 OBEC LUŽNICE Obecně závazná vyhláška č. 5/2012 Obec Lužnice na základě usnesení zastupitelstva č.10/0509/2012 ze dne 5. 9. 2012 podle 29 odst. 1 písm. o) bod 1. zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 9.4.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě.

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 9.4.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 9.4.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Přítomno: 5 zastupitelů (B.Holeček a R Svoboda omluveni), 12 občanů,

Více

Mokřady aneb zadržování vody v krajině

Mokřady aneb zadržování vody v krajině Mokřady aneb zadržování vody v krajině Jan Dvořák Říjen 2012 Obsah: 1. Úloha vody v krajině 2. Mokřady základní fakta 3. Obnova a péče o mokřady 4. Mokřady - ochrana a management o. s. Proč zadržovat vodu

Více

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011 Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011 Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, V. Končelík, E. Křivancová, J. Křivanec I. Machovcová, P. Šeda Přítomní občané:

Více

Centrum Motýlek. Prezentace činnosti a zaměření dětského a mateřského Centra Motýlek. Připravila: Alena Hrbková

Centrum Motýlek. Prezentace činnosti a zaměření dětského a mateřského Centra Motýlek. Připravila: Alena Hrbková Centrum Motýlek Prezentace činnosti a zaměření dětského a mateřského Centra Motýlek Připravila: Alena Hrbková OBSAH Centrum Motýlek Založení Centra Motýlek Členové Centra Motýlek Činnost v roce 2009 Činnost

Více

Zápis č. 3/2015 z jednání zastupitelstva obce Velenice, konaného dne 12.6.2015 od 18.00 do 18.43 hod.

Zápis č. 3/2015 z jednání zastupitelstva obce Velenice, konaného dne 12.6.2015 od 18.00 do 18.43 hod. Zápis č. 3/2015 z jednání zastupitelstva obce Velenice, konaného dne 12.6.2015 od 18.00 do 18.43 hod. 1) Zahájení, určení ověřovatelů zápisu + informace, co se událo v obci od minulého zasedání. 2) Projednání

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Mgr. Jan Hauerland, Petr Becha Přítomni: Richard

Více

Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva obce Běleč, konaného ve čtvrtek 13. února 2014 od 19:30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči

Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva obce Běleč, konaného ve čtvrtek 13. února 2014 od 19:30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva obce Běleč, konaného ve čtvrtek 13. února 2014 od 19:30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči Přítomni: Stanislav Šmejkal, Jaroslav Čech, Marcel Fiala, Pavel

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Přítomni: starosta Josef Hloužek členové - Karel Škraňka, Luděk Tůma, Pavel Říhák, Ing. Jiří Hložek Nepřítomni: Ing.

Více

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PĚČNOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pěčnov

Více

Vzor obecně závazné vyhlášky obce, kterou se vydává Požární řád obce

Vzor obecně závazné vyhlášky obce, kterou se vydává Požární řád obce Vzor obecně závazné vyhlášky obce, kterou se vydává Požární řád obce Varianta a) obec zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů OBEC/MĚSTO/MĚSTYS... Zastupitelstvo obce Obecně závazná vyhláška č. /..,

Více

Obecně závazná vyhláška města Kadaně

Obecně závazná vyhláška města Kadaně Obecně závazná vyhláška města Kadaně č. 4/2004, kterou se vydává P O Ž Á R N Í Ř Á D M Ě S T A Zastupitelstvo města Kadaně se dne 1. dubna 2004 usneslo usnesením č. 315/2004 v souladu s ustanoveními 10

Více

OBEC STAŠOV. Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015,

OBEC STAŠOV. Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015, OBEC STAŠOV Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis ze 75. zasedání zastupitelů obce Bratčice, konaného dne 6. 10. 2014 od 19 hod v budově Obecního úřadu Bratčice 49. Přítomni: Havránek V., Kotrba Vl.,

Více

Obecní úřad Chodouň 4 6/2007 ANEB O B S A H

Obecní úřad Chodouň 4 6/2007 ANEB O B S A H Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. 4 6/2007 ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ ANEB CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK O B S A H 1. OZNÁMENÍ OÚ 1.1. Informace o povolení k nakládání s vodami a jejich platnost od 1.1.2008 2.

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. č. 1/2015 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. č. 1/2015 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 Zastupitelstvo obce Doubrava se na svém 3. zasedání konaném dne 9. 2. 2015 usnesením č.91/3/2015 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č.133/1985 Sb., o

Více

Účast: přítomni všichni zastupitelé plus hosté z řad občanů viz prezenční listiny.

Účast: přítomni všichni zastupitelé plus hosté z řad občanů viz prezenční listiny. Účast: přítomni všichni zastupitelé plus hosté z řad občanů viz prezenční listiny. Zahájení: 18,40 starostka. Program: 1. Zahájení 2. Schválení programu jednání 3. Volba pracovních orgánů 4. Kontrola plnění

Více

Požární řád obce. Čl. 1 Úvodní ustanovení

Požární řád obce. Čl. 1 Úvodní ustanovení Požární řád obce Lužnice Vyhláška č.1/2011 Obec Lužnice na základě usnesení zastupitelstva ze dne29. 8. 2011 podle 29 odst. 1 písm. o) bod 1. zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších

Více

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 18.12.2009 se konalo 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 občanské sdružení SPOLEČNÁ POHODA se sídlem 262 11 Rosovice 267 IČO 265 44 610 tel.: 605 732 422, č. účtu: 158 836 676/0600 http://pohoda.rosovice.info, e-mail: pohoda@rosovice.info

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

Dle prezenční listiny je přítomno 6 členů zastupitelstva obce, zastupitelstvo je usnášeníschopné.

Dle prezenční listiny je přítomno 6 členů zastupitelstva obce, zastupitelstvo je usnášeníschopné. ZÁPIS č.312014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Tetčice, které se konalo v úterý dne 13.5 2014 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: paní kg. Soňa Štossová, Ph.D., Silvie

Více

ZPRAVODAJ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ. Duben 2012 ČÍSLO ZDARMA. Z pyžamové párty v Bakově

ZPRAVODAJ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ. Duben 2012 ČÍSLO ZDARMA. Z pyžamové párty v Bakově ZPRAVODAJ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ ČÍSLO ZDARMA Z pyžamové párty v Bakově Rákos nad zlato V pohádkách se sice vypráví sůl nad zlato, ale rákos živil i zdejší obyvatele. Takže by se dalo říct rákos nad zlato.

Více

Salzburgsko: Pidinger

Salzburgsko: Pidinger Salzburgsko: Pidinger 9. dubna 2015 11:22 Docela náročná ferrata - na víkend: - V pátek dorazit na místo na parkoviště - Sobota celý den lezení (1.5 hodiny nástup k ferratě, následně 4 hodiny lezení a

Více

Duha. časopis žáků ZŠ Huštěnovice

Duha. časopis žáků ZŠ Huštěnovice Duha časopis žáků ZŠ Huštěnovice První číslo Podzim 2013 Obsah: 1. Slovo úvodem 2. Krátká historie školy 3. Jaké byly školy dříve? 4. Co děláme ve škole 5. Paní učitelka 6. Básničky o škole Milí čtenáři,

Více

Kronika obce Sytno 2004

Kronika obce Sytno 2004 1.0. Obyvatelstvo a jeho migrace Kronika obce Sytno 2004 1.1.Významná životní výročí 80 let Hejhalová Marie 70 let Trochová Marta 65 let Šimanová Milada 60 let Kvarda Petr, Kvardová Marie, Šilhanová Marie,Hrubý

Více

Veřejné zasedání č. 6/ 2007

Veřejné zasedání č. 6/ 2007 Veřejné zasedání č. 6/ 2007 Dne 12.12.2007 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva obce Hlína. Přítomni : 9 členů p. Jozef Sliacky, p.miloš Dostalý, p. Petr

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Malá Bystřice (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

Exkurze do Želešic - 20.4.2010

Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Byli jsme pozváni na exkurzi do naší kmenové školy MŠ a ZŠ Želešice. Pan ředitel nás provedl celou velkou školu a ukázal nám všechny místnosti. Od tříd, učeben, kabinetů,

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

o průběhu 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 09. 09. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00

Více

Zápis z Valné Hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne 20.4.2015 v Buštěhradě.

Zápis z Valné Hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne 20.4.2015 v Buštěhradě. Zápis z Valné Hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne 20.4.2015 v Buštěhradě. Program: 1) Zahájení a prezence. 2) Kontrola zápisu z minulé VH (9.3.2015) a volba ověřovatele zápisu.

Více

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Ulice Sadová

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Ulice Sadová HOSTIVICKÝ ULIČNÍK Historický vývoj ulic a domů v Hostivici Ulice Sadová Hostivice, srpen 2010 Ulice Sadová 2 UPOZORNĚNÍ Tento dokument je součástí díla Hostivický uličník, které obsahuje úvodní souhrnné

Více

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17:15 hod. Zasedání řídil : Martin Muchka starosta obce Přítomno : 6 členů zastupitelstva

Více

Veřejné zasedání č. 4/ 2007

Veřejné zasedání č. 4/ 2007 Veřejné zasedání č. 4/ 2007 Dne 25.6.2007 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva obce Hlína. Přítomni : 8 členů, od 20.15 hodiny přítomno 7 členů p. Jozef

Více