číslo 2 (22) ročník 6 červen 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "číslo 2 (22) ročník 6 červen 2014 http://www.obec-hlina.cz"

Transkript

1 číslo 2 (22) ročník 6 červen Lípa se studnou vedle domu čp. 36, 2014

2 2 Hlínské rozhledy, číslo 2 (22), ročník 6 proměny obce aneb Hlína včera a dnes Hasičské skladiště, Hasička na Hlíně, 2014.

3 Hlínské rozhledy, červen Milé čtenářky a čtenáři našeho zpravodaje, je měsíc červen a vy otevíráte letní vydání Rozhledů. Měsíc červen se úzce pojí se zahradou, barva červená barva červených plodů prvních jahod a třešní, rudá barva růží i pivoněk. S červnem přichází do zahrad vůně teplého léta. Teploty se zvyšují, dny se prodlužují a my máme proč zůstávat na zahradě déle a déle. Mnohé děti milují červenou, ale později dávají přednost modré. Staré lidi často přitahují pastelové barvy. Barvy jsou schopny oživit místnost, dodat energii, zlepšit náladu a posílit ducha. S nimi lze opravit tvar, odstranit nedostatky a dosáhnout různých pocitů: chladu a svěžesti nebo pocitů tepla a příjemnosti, lehkosti i hravosti, napjaté atmosféry i neklidu, okouzlení i půvabu. Mám ráda zelenou a červenou barvu. Zelenou pro její uklidňující účinky, vyrovnanost a pocit rovnováhy. Červenou pro její dynamiku, psychické povzbuzení i aktivační impulzy. Nejkrásnější snoubení těchto barev je právě na počátku června, kdy bující zelené jaro předává vládu šťavnatě červenému létu. Zpravodaj jsme tentokráte poskládali co možná nejvíce v harmonii letních barev. Začali jsme bohatými akcemi na Hlíně jako jsou tradiční oslava Dne matek, Dne dětí i nově Čarodějnické odpoledne. Aktivní byly i ženy v Babinci a tvořily a vyráběly opět krásné věci. Velmi důležitou akcí, která proběhla na počátku června (a tudíž se nemohla dostat do tohoto zpravodaje) je oslava 90. výročí založení SDH v obci, o které budeme podrobně informovat v následujícím vydání. K rozhovoru jsme tentokráte pozvali knihovnici Obecní knihovny na Hlíně. Nově je vám ve zpravodaji k přečtení obecní vyhláška regulující pohyb psů v obci. Nezapomněli jsme ani na recepty, trošku historie i povídání o tradicích a také na velkou pozvánku na divadelní představení nové pohádky v podání hlínských ochotníků, Popelka. Nabídka je tedy pestrá jako paleta barev. Tak tedy vybírejte podle vaší nálady Pohodové letní dny Vám všem za redakci rozhledů přeje Kamila Veselá Z OBSAHU: 3 Úvodní slovo 4 Slovo starosty 6 Vyhláška č. 1/ Události v obci 20 Rozhovor s Janou Vašulínovou 21 Pozvánka na divadlo Popelka 23 Kalendář připravovaných akcí 23 Společenská rubrika 24 Historické okénko 36 Hlínské vody Šatava (Říčka) 46 Povídání o rodinných svátcích Recepty aneb dobroty pro vás 58 Za hranicemi obce 59 Staročeská přísloví 3 61 Závěrečné slovo 62 Hlína a nejbližší okolí na starých pohlednicích Doteky obce

4 4 Hlínské rozhledy, číslo 2 (22), ročník 6 Vážení spoluobčané, tři měsíce uplynuly, Vy máte před sebou další vydání Hlínských rozhledů a já se opět pokusím Vám přiblížit dění na obecním úřadě a v zastupitelstvu obce. Jak jsem Vás již minule informoval, zastupitelstvo v dubnu na veřejném zasedání schválilo obecně závaznou vyhlášku, která řeší volný pohyb psů na veřejných prostranstvích. Přesné znění vyhlášky i s mapou, která je přílohou vyhlášky, je zveřejněno i v tomto vydání Rozhledů a tak jen krátce konstatuji, že volný pohyb psů po obci na vymezeném veřejném prostranství je zakázaný. Porušení tohoto zákazu na základě stížnosti a nebo kontrolní činnosti obecního úřadu je považováno za přestupek a pro majitele psa následuje přestupkové řízení u komise při MěÚ Ivančice, která obec Hlínu v těchto záležitostech na základě dohody zastupuje. Komise posoudí míru provinění a uloží nápravné opatření. Tak snad si to vše majitelé psů uvědomí a již nebude nutné řešit v obci napadení občana jejich volně pobíhajícím čtyřnohým přítelem. Dále Vás chci informovat, že byla dokončena a na své místo umístěna replika sochy sv. Panny Marie. Celá akce je již proúčtována, proběhla i kontrola na dotaci ze SZIF a v současné době jsme požádali o proplacení nákladů na práce s tímto spojené. Potud tedy vše v pořádku. Potíže nastaly ve chvíli, kdy je třeba naplnit podmínky dané rozhodnutím MěÚ Ivančice, které stanoví, že původní socha se upraví galerijním způsobem a bude umístěna v krytých prostorách. Tedy naprosto stejně jako u sochy sv. Josefa. Obě tyto sochy byly předcházejícími neodbornými opravami tak poškozeny, že nemohou již více být umístěny ve venkovním prostředí. Zastupitelstvo obce tedy řešilo, kam obě historické sochy umístit a shodlo se, že v obecní budově čp. 49 knihovna bude vytvořen prostor, kde se sochy umístí a kde budou také veškeré informace o jejich původu a historii. V současné době jsme požádali Krajský úřad JMK o povolení přemístit obě sochy do těchto prostor. U venkovního oplocení soch byla provedeno očištění a nový nátěr. V závěru mohu tedy konstatovat, že po dlouhých letech byla dokončena kompletní oprava a rekonstrukce historického místa v obci. V další části mého slova bych se věnoval činnosti zastupitelstva v oblasti hospodaření s pozemky ve vlastnictví obce. Na minulých veřejných zasedáních zastupitelstvo schválilo (a záměr obce byl řádně zveřejněn) výměnu některých pozemků obce v části Na paloučkách za pozemky ve vlastnictví pana Brandstättera v téže lokalitě. Pan Brandstätter vlastní pozemky, na kterých je umístěna obecní cesta a vodárna a obec naopak vlastní pozemky před jeho domem. V otázce pozemků se ještě zmíním, že před podpisem je také smlouva o koupi pozemků za obecním úřadem v ceně 20 Kč za m 2. Jak jsem Vás již minule informoval, blíží se podzimní komunální volby a tak zastupitelstvo na svém dubnovém zasedá-

5 Hlínské rozhledy, červen ní jednalo o počtu zastupitelů pro příští volební období. Pro obec, jako je ta naše, zákon uvádí 5 až 15 zastupitelů a o počtu rozhoduje končící zastupitelstvo. V současném volebním období je 9 zastupitelů. Vzhledem k tomu, že z řad vás, občanů, je jen malý zájem v zastupitelstvu pracovat, domnívám se, že by bylo vhodné snížit počet zastupitelů na 7. Je to jenom můj názor a na zasedání zastupitelstva nebylo v tomto směru rozhodnuto, objevila se různá stanoviska a rozhodnutí bylo odloženo na pozdější dobu. Proto znovu připomínám, aby se zájemci o práci v zastupitelstvu nebáli přihlásit. Rád Vám poskytnu informace o tom co práce zastupitele obnáší a jak postupovat při registraci do voleb. Domnívám se, že volby, ve kterých by se volilo 9 zastupitelů z 9 kandidátů by vlastně byly volby jen formální a doufám, že se tak nestane. V závěru se jen krátce zmíním o dalších záležitostech. Obec jedná o dalším vývoji v systému svozu odpadů, byla podána výpověď současné firmě, která odpad odváží a je připraveno výběrové řízení na nového dodavatele. Připravuje se také svoz biologického odpadu z obce, s detaily budete v následujícím období seznámeni. Byla provedena výměna oken a oprava střechy na hasičce, přestěhováno dětské hřiště (důvod nový majitel pozemku, kde bylo umístěno), požádali jsme o dotaci na vybavení požárního zásahového automobilu (centrála, radiostanice a kalové čerpadlo). Pod patronací obecního úřadu proběhl jako každý rok 1. června den dětí u Rozhledny V. Menšíka na Hlíně, ale v letošním roce poprvé s novým scénářem průběhu oslav. Domnívám se, že odpoledne se všem dětem velmi líbilo (a nejenom dětem) a chtěl bych touto cestou organizátorů a všem co se na průběhu akce podíleli poděkovat. Tak a to by prozatím bylo vše. Přeji Vám krásné prožití dovolenkového období a na podzim opět v rozhledech nashledanou. Miloš Dostalý

6 6 OBEC HLÍNA Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, Hlínské rozhledy, číslo 2 (22), ročník 6 kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezují prostory pro volné pobíhání psů Zastupitelstvo obce Hlína se na svém zasedání dne usneslo vydat na základě ust. 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ust. 10 písm. d), 35 a 84 odst. 2) písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku: Čl. 1 Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství 1. Obec Hlína stanovuje tato pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství 1) : a) na veřejných prostranstvích v zastavěném území obce vymezeném v příloze č. 1 je možný pohyb psů pouze na vodítku, to neplatí pro asistenční a vodící psy a pro psy ozbrojených složek, b) v prostorech autobusových zastávek a v místech, kde se na veřejných prostranstvích pořádájí společenské, kulturní nebo sportovní akce, musí být pes opatřen náhubkem. 2. Plnění povinností stanovených v odst. 1 zajišťuje fyzická osoba, která má psa na veřejném prostranství pod kontrolou či dohledem 2). Čl. 2 Vymezení prostor pro volné pobíhání psů 1. Volné pobíhání psů je možné mimo zastavěné území obce vymezené v příloze č Volné pobíhání psů v prostorech uvedených v odst. 1 je možné pouze pod neustálým dohledem a přímým vlivem osoby doprovázející psa. 1) 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. 2) Fyzickou osobou se rozumí např. chovatel psa, jeho vlastník či doprovázející osoba.

7 Hlínské rozhledy, červen Čl. 3 Sankce Porušení pravidel stanovených touto vyhláškou se postihuje podle zvláštních právních předpisů 3). Čl. 4 Účinnost Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po dni jejího vyhlášení. Ing. Miroslav Pacholík místostarosta Miloš Dostalý starosta Vyvěšeno na úřední desce dne: Sejmuto z úřední desky dne: ) 27 odst. 1 písm. q) zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů. Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce obce Hlína č. 1/2014.

8 8 Hlínské rozhledy, číslo 2 (22), ročník 6 V BABINCI se malovala vajíčka Určitě to znáte Rok co rok, každé Velikonoce pro Vás znamenají červené tváře od foukání do těch titěrných dírek ve skořápce bílých nebo dohněda zbarvených vajíček. Naše ženy to absolvovaly i tento rok a přinesly si 14. března 2014 na Obecní úřad do BABINCE krásně vyfouknutá vajíčka. Lektorkou pro malování těchto vajíček byla paní Štossová z Tetčic u Brna, která je zároveň i místostarostkou této obce. Naučila nás, jak vajíčko pevně držet v dlani, abychom na ně mohly krátkými tahy malovat různé vzory a pak už jsme mohly dát prostor naší fantazii. Na konci jsme měly opravdovou radost ze svých vlastnoručních výrobků. Myslíme, že se nám to podařilo. Babinec, malování vajíček, 14. března 2014.

9 Hlínské rozhledy, červen Babinec, malování vajíček, 14. března 2014.

10 10 Hlínské rozhledy, číslo 2 (22), ročník 6 Košt slivovice a jiných pálenek Košt slivovice na Hlíně se konal 15. března 2014, hodnotily se vzorky vypálené v letech 2012 a Akce se zúčastnilo 15 hodnotících. Počet hodnocených vzorků bylo 25 pálenek - slivovice, meruňkovice, třešňovice, hruškovice, špendlíkovice, calvados. Každý vzorek přihlášený do koštu slivovice měl čestné prohlášení že je nezávadný. Toto prohlášení bylo podepsáno od majitele vzorku. Hodnotilo se body 1 5, kdy jednička byl nejhorší a pětka nejlepší vzorek. Výsledky: 1. místo Dostalý Martin Meruňkovice bodů 2. místo Vaňura Jiří Meruňkovice bodů 3. místo Kocáb Jaromír Meruňkovice bodů Košt slivovice a jiných pálenek, 15. března 2014.

11 Hlínské rozhledy, červen Košt slivovice a jiných pálenek, 15. března 2014.

12 12 Hlínské rozhledy, číslo 2 (22), ročník 6 V BABINCI se pletly košíky a opět proběhl další vydařený podvečer, kdy se naše ženy a dívky mohly opět zdokonalit v rukodělné činnosti. Sešly se 11. dubna 2014 tradičně na Obecním úřadu a pod vedením paní Soni Štoskové si vyrobily ošatku z pedigu na vajíčka, která na Velikonoční pondělí nabídnou koledníkům. Práce s pedigem se jim velice líbila ostatně svědčil o tom i počet účastnic. Myslím, že to byla opět zdařilá akce, která se našim ženám vryje do paměti. Babinec, pletení košíků, 11. dubna 2014.

13 Hlínské rozhledy, červen Babinec, pletení košíků, 11. dubna 2014.

14 14 Hlínské rozhledy, číslo 2 (22), ročník 6 Čarodějné odpoledne pro děti Ve středu 30. dubna 2014 se za obecním úřadem konalo čarodějné odpoledne pro děti, kterým všechny přítomné děti provázela čarodějnice Agáta a děti ji měly za úkol pomoct složit čarodějnické zkoušky, které se skládaly ze sedmi různých úkolů. Na konci je čekala sladká odměna a každý dostal balíček kouzelného lektvaru. Potom si všechny děti vyrobily čarodějnici, kterou si společně upálily a celé odpoledne bylo ukončeno opékáním špekáčků. Počasí nám přálo a na hřišti za obecním úřadem se sešlo přes dvacet dětí. Čarodějné odpoledne, 30. dubna 2014.

15 Hlínské rozhledy, červen Čarodějné odpoledne, 30. dubna 2014.

16 16 Hlínské rozhledy, číslo 2 (22), ročník 6 Den Matek na Hlíně Nedělní odpoledne 11. května 2014 patřilo všem maminkám, které společně v Pohostinství paní Koudelné oslavily svůj Svátek matek. Hlinské děti secvičily pásmo básniček, písniček a tanečního vystoupení, které na pódiu v místním pohostinství směle a s úsměvem předvedly. Místnost zaplněná maminkami a babičkami, zkrátka všemi ženami matkami radostně tleskala. Přítomným ženám popřál i starosta Miloš Dostalý a každá žena dostala karafiát a také kávu se zákuskem a chlebíček. Nechybělo ani přáníčko, které pro každou maminku připravily děti ve výtvarném kroužku. K tanci a poslechu pak hrál pan Leszczynski a nálada byla veselá. Poděkování patří nejen všem dětem, která maminky potěšily svým vystoupením, ale také slečně Tereze Mezníkové, která celé pásmo s dětmi nacvičila. Oslava svátku matek, 11. května 2014.

17 Hlínské rozhledy, červen Oslava svátku matek, 11. května 2014.

18 18 Hlínské rozhledy, číslo 2 (22), ročník 6 BABINEC vázal kytice O tom, že i z vázání kytice se dá udělat přitažlivá akce, se mohly naše ženy přesvědčit v pátečním hlinském BABINCI. Myslíte si, že nejde uvázat krásná kytice z rostlin, které Vám rostou na zahradě? To byste se divili! Ženy z našeho spolku měly příležitost vyzkoušet si vázat kytice z různých druhů květin. Stačily k tomu jen trošku šikovné ruce a pod vedením floristy pana Pavla šlo vše jako na drátku. Předvedl nám techniku vázání kytic, naučil nás dokonalé úpravě kytic pomocí různých konstrukcí či vycpávek a nakonec jsme si popovídali i o jednotlivých květinách, které se hodí do té, či oné kytice. Na závěr jsme měly příležitost si i zakoupit připravená aranžmá ze suchých květů, které si pro nás pan Pavel připravil. Myslíme, že se květnový květinový podvečer vydařil a už teď se těšíme na další setkání našeho spolku BABINEC. Babinec, vazby kytic, 16. května 2014.

19 Hlínské rozhledy, červen Babinec, vazby kytic, 16. května Čím více bab, tím zábavnější je náš babinec.

20 20 Rozhovor o obecní knihovně a o knížkách s knihovnicí Janou Vašulínovou Hlínské rozhledy, číslo 2 (22), ročník 6 Hlínská knihovna vznikla v říjnu roku V roce 2006 byla tato knihovna přestěhována do důstojných prostor zrekonstruované budovy bývalé obecní školy, kde se nachází dodnes. Pečlivou knihovnicí je zastupitelka a místostarosta paní Jana Vašulínová. A protože jsme zjistili, že je v hlínské obecní knihovně zase něco nového, požádali jsme Janu o krátký rozhovor. Jak to vypadá v současné době s návštěvníky knihovny, tedy se čtenáři? Kolik aktivních čtenářů navštěvuje obecní knihovnu? Jaký je podíl dětských čtenářů? V současné době pravidelně navštěvuje obecní knihovnu kolem 25 čtenářů. Nejmenší dětští čtenáři si zatím knihy půjčují v doprovodu maminek. Přibyly nějaké nové knihy do knihovny a kolik svazků celkem knihovna v současné době čítá? Knižní fond se postupně doplňuje o nové knihy, Nejvíce je z řad čtenářů zájem o romány, detektivky, historické romány. Zájem je také o různé životopisy a životní příběhy známých osobností z řad herců, zpěváků, malířů. Novinkou pro knihovnu je online katalog. Můžeš blíže popsat tuto skutečnost? Co přináší nového a jaké jsou výhody online katalogu? Zřízení on-line katalogu nám umožnila knihovna Kuřim, která na něj získala finance. Takto podporuje i ostatní knihovny v regionu. Během loňského roku v naší knihovně proběhla aktualizace knižního fondu a byl vytvořen on-line katalog. Byly vyřazeny duplikáty a knihy, které si čtenáři nevypůjčili více jak 15 let. Tím se v knihovně uvolnilo místo na nové knihy. Postupně se bude nabídka knih doplňovat o nové zajímavé tituly. On-line katalog umožňuje našim čtenářům pomocí internetu nahlédnout do seznamu knih, které si v naší knihovně můžou půjčit.odkaz na tento katalog najdou čtenáři na internetu na stránkách obce Hlína v sekci obecní knihovna nebo v internetovém vyhledávači zadají online katalog knihovna Hlína. Knihy si můžou vyhledat podle autora, názvu knihy nebo tématu (žánru). Máme v katalogu skoro knih. Na jaké knižní novinky by jsi nalákala čtenáře? Snažím se sledovat jaké vycházejí knižní novinky a nejzajimavější do knihovny kupuji. V nabídce máme např. Babí léto od M. Váňové, Stoletý stařík od Jonase Jonassona, Deník Gréty Kaisrové od Kláry Janečkové, Písečný muž od Larse Keplera, Potok stínů od Joy Fieldingové a mnoho dalších. Jaký žánr knih máš nejraději a máš nějakou oblíbenou knihu anebo autora? Mám ráda knihy, které mají zajímavý děj, jsou čtivé, napínavé, Může to být román ze současnosti, detektivka, historická kniha. Ráda čtu knihy od Magdy Váňové, Karla Čapka, Zdeny Frýbové, Joy Fieldidgové, Larse Kepplera, Stiega Larsona.

21 Hlínské rozhledy, červen Čekají hlínskou knihovnu v budoucí době nějaké další změny anebo nějaké vylepšení? Co si myslíš, že knihovně chybí, co by potřebovala a naopak, čím se může v současné době pochlubit? Ráda bych postupně doplnila knižní fond o další zajímavé tituly. Ráda bych aby knihovnu navštěvovalo více čtenářů, aby si do knihovny v tom dnešním přetechnizovaném světě našli cestu i děti, protože čtení knih je přece nádherné. Naše knihovna se může pochlubit pěknými a zajímavými knihami a tím, že ji vůbec na obci máme, že naši spoluobčané knihy rádi čtou a uchovávají je ve výborném stavu. Za celou dobu provozu naší knihovny nebyla poškozena ani ztracena jediná kniha. Díky za rozhovor Divadelní ochotníci Vám letos zahrají divadelní muzikál O POPELCE Asi žádný pohádkový příběh nenašel v celém světě tak velkou oblibu jako pohádka O Popelce. Tato pohádka nadchnula řadu významných umělců k filmovému, divadelnímu, televiznímu, baletnímu i muzikálovému zpracování. Poutavý a romantický příběh o krásné, chudé a laskavé Popelce inspiroval i hlínské ochotníky a tak se v letošním roce pustili do příprav na nové divadelní představení, které budete moci shlédnout v červenci a v srpnu 2014 v divadle v přírodním prostředí na Hlíně. Očarují Vás nejen kouzla, velkolepá scéna, překrásné kostýmy, skvělé výkony všech herců, ale především fantastická atmosféra, kterou si ponesete v sobě ještě několik dnů po zhlédnutí představení. Neváhejte a využijte jedinečné příležitosti stát se opět na chvíli dítětem a mávnutím kouzelného proutku se ocitnout v pohádce Popelka, která všem věkovým kategoriím přinese nezapomenutelný zážitek. Každý má jedinečnou příležitost vstoupit na chvíli do pohádkového příběhu plného tajuplných čar a fantazie, kde je láska je tím nejmocnějším kouzlem. Termíny jednotlivých představení: sobota 5. července 2014 v hod. neděle 6. července 2014 v hod. sobota 2. srpna 2014 v hod neděle 3. srpna 2014 v hod. Za nepříznivého počasí sledujte aktuální informace na:

22 22 Hlínské rozhledy, číslo 2 (22), ročník 6 První zkouška muzikálu Popelka na místě činu, 6. dubna 2014.

23 Hlínské rozhledy, červen Červenec 2014 Sobota 5. července 2014 v hod. Premiéra divadla v přírodním prostředí na Hlíně. Nezapomeňte si poznamenat do kalendáře a navštivte jedinečné divadelní představení, které sehrají hlínští amatérští ochotníci, za podpory SDH Hlína a obce Hlína v lesním prostředí. Divadelní hra má název: O POPELCE. Těšíme se na vás! Občerstvení zajištěno. Neděle 6. července 2014 v hod. Repríza divadelního představení v přírodním prostředí. Srpen 2014 Sobota 2. srpna 2014 v hod. Repríza divadelního představení v přírodním prostředí. Neděle 3. srpna 2014 v hod. Repríza divadelního představení v přírodním prostředí. Sobota 9. srpna 2014 od 8.00 hod. Tradiční nohejbalový turnaj na hřišti za obecním úřadem na Hlíně s večerní zábavou od hod. Celodenní akce, začátek v 8.00 hodin. Neděle 24. srpna až úterý 26. srpna 2014 Tradiční rozmarýnové hody na Hlíně, které začínají v sobotu 23. srpna stavěním máje na návsi pod kostelem. Zahájení hodů proběhne v neděli 24. srpna od hodin s večerní hodovou zábavou. V pondělí 25. srpna hodové veselí pokračuje další zábavou od hodin a ukončení hodů s poslední večerní zábavou bude v úterý 26. srpna od hod. V červenci oslaví své životní jubileum pan Jiří Nosek čp. 85, paní Alena Fraibergová a Marie Čechová čp. 120, v srpnu pan Stanislav Řezáč ml. a v září pan Miloš Bukáček. Všem oslavencům přejeme pevné zdraví, štěstí, pohodu a příjemné chvíle strávené v kruhu přátel a rodiny. Dne 19. května 2014 se nám na Hlíně narodila holčička Eliška Musilová. Šťastným rodičům blahopřejeme. Radostné zprávy oslav životních jubilejí bohužel někdy střídají i ty smutné zprávy o smrti našich blízkých. Dne 4. března 2014 zemřel ve věku nedožitých 78 let pan Josef Eichner a dne 17. března 2014 ve věku 37 let pan Viktor Chlubný. Rodinám a přátelům vyslovujeme upřímnou soustrast. V měsíci březnu zemřela hlínská rodačka paní Jarmila Vodáková, rozená Hledíková.

24 24 Hlínské rozhledy, číslo 2 (22), ročník 6 Zápisová kniha od založení sboru Díl 2. Dožínky Sbor dobrovolných hasičů pořádal v neděli dne 12. srpna 1928 dožínkovou zábavu, při které byl průvod s banderiem na koních. Průvod ubíral se od rozhledny do vesnice a pak na místo zábavy na návsi k domu č. 10, kdež se odbývala vlastní slavnost se starodávnými zvyky a děvčata tančila tanečky národní, jež se všem přítomným velice zamlouvaly. Tance nacvičil br. náčelník František Dočekal. Hospodářem byl br. Vilém Průša. Doplňovací volba náčelníka Br. František Dočekal se na řádné valné hromadě konané v neděli dne 20. ledna 1929 vzdal funkce náčelnické a navrhl na svoje místo br. Františka Podrackého, rolníka, č. 25, jenž funkci tuto také přijal. Zpráva z valné hromady r Členů měl sbor ke konci roku 1928 celkem 37, z nichž bylo 18 činných a 19 přispívajících. Schůzí konal sbor 6 výborových a 5 členských, 1 dožínkovou zábavu a 1 vinobraní. Cvičení bylo celkem 9, největší účast 13, nejmenší 3, průměr 9 členů při cvičení. Sbor zúčastnil se veřejného cvičení v Moravských Bránicích, kde náš sbor docílil skvělého úspěchu, takže přítomní lidé tvrdili, že sbor náš měl vodu již ve stroji z Hlíny a koně vypřažené již na cestě. Nočních hlídek bylo 47. Sbor má 1 ruční čtyřkolovou stříkačku s příslušenstvím a 15 výzbrojů, 286 metrů hadic, 1 nosítka, 1 lékárničku. Během roku byla poskytnuta sborovými samaritány první pomoc v osmi případech. Okrskové veřejné cvičení bylo konáno v neděli dne 26. května 1929, o kterém se bratr okrskový náčelník pochvalně vyjádřil o práci našeho sboru. Cvičení tomu byly přítomny sbory s motorovými stroji z Dolních Kounic a Moravských Bránic, kde sbor dolnokounický dodával vodu z rybníka na Paloučkách sboru moravskobránickému a docílili také pěkného výsledku po odstranění závady u sboru moravskobránického.

25 Hlínské rozhledy, červen Dožínky konané v neděli dne 11. srpna roku 1929 za pěkné účasti obecenstva hlinského se opětně vydařily. Průvod ubíral se jako roku loňského od rozhledny vesnicí s banderiem v národních krojích v čele a ověnčenými vozy v průvodu za hlaholu písní. Národní tance, při nichž byly zpívány též národní písně tančila děvčata hlinská za vedení bratra vzdělavatele Františka Dočekala. Hospodářem byl br. Jaroslav Vašulín. Zpráva z valné hromady konané v neděli dne 19. ledna roku 1930 za přítomnosti 23 členů. Po zahájení této bratrem starostou sboru promluvil za nepřítomného bratra vzdělavatele Františka Dočekala, správce školy na Hlíně, jenž se odstěhoval do Alexovic, bratr jednatel František Kratochvíl, typograf na Hlíně. O jubilejním roce 80. narozenin pana Tomáše Garriqua Masaryka, prvního presidenta československé republiky, ve smyslu slov pronesených panem presidentem na sjezdu českého hasičstva v Praze. Cvičebních hodin bylo v roce minulém 8, průměrná účast 10 členů z 15 členů činných. Noční poplachové cvičení bylo v roce minulém jedno a veřejné poplachové cvičení také jedno. Zábavní a divadelní hlídky 4 a žňových hlídek 43. Sbor zúčastnil se veřejného cvičení v Trboušanech počtem 13 členů a veřejného cvičení v Pršticích počtem 9 členů. Místní slavnosti svátku osvobození 28. října zúčastnilo se 10 bratří. Sbor vlastní stříkačku se žebříkem a 15 obleků s plnou výzbrojí v ceně okrouhle Kč a dluží občanské záložně v Ivančicích Kč. Schůzí konal sbor v roce minulém 2 výborové, 7 členských a 1 valnou hromadu. Členů měl sbor celkem Foto z oslav 25. výročí založení SDH na Hlíně, 25. července 1949.

26 26 Hlínské rozhledy, číslo 2 (22), ročník 6 39, z nichž bylo 19 činných (15 však jenom cvičilo, ostatní neměli výzbroje) a 20 přispívajících. Ošetřeno sborovými samaritány na Hlíně bylo 6 osob a 1 osoba při veřejném cvičení v Trboušanech. Za odstěhovavšího se bratra vzdělavatele Františka Dočekala navržen a jednohlasně zvolen byl bratr jednatel František Kratochvíl. Zpráva z mimořádné valné hromady konané dne 30. března roku 1930 za přítomnosti 27 členů. Jednáno o změně stanov; tyto byly zevrubně porovnány se stanovami starými a schváleny všemi přítomnými. Starostou hasičské župy Ivančické Pavlíkovy zvolen na župní valné hromadě bratr Antonín Kubíček, rolník v Nové Vsi, jeho náměstkem bratr Antonín Pavlíček, kovář v Rosicích. Uvažováno o stavbě hasičského skladiště a bratr starosta Antonín Cepek oznámil přítomným dosavadní podniknuté kroky v té věci, což bylo všemi přítomnými schváleno. Stanovy schváleny Zem. pol. správou dne pod č V Stavba hasičského skladiště byla schválena a usnesena na schůzi členů dne 15. června roku 1930 na základě usnesení výboru dne 14. června 1930, ve které byly stavba zadána panu Antonínu Ryšavému, zástupci stavitele pana Komárka z Neslovic po předložení rozpočtů pana Fialy z Ivančic a pana Cesara z Neslovic, kteréžto nebyly schváleny. Pan Ryšavý žádá za propůjčení firmy ke stavbě 25 % z vyplacené mzdy dělníkům při stavbě zaměstnaných a 2 % daně z obratu. Foto z oslav 25. výročí založení SDH na Hlíně, 25. července 1949.

27 Hlínské rozhledy, červen Jmenování Františka Kašíka ( ) ze dne čestným členem a starostou sboru na Hlíně.

28 28 Hlínské rozhledy, číslo 2 (22), ročník 6 Na stavbě zaměstnáni budou zedníci Hasičského sboru na Hlíně, bratři Augustin Tolar, Jaroslav Vašulín a pan Jan Sládek a pomocní dělníci také občané hlinští. Zedníci dostanou za každou odpracovanou hodinu 4 Kč a pomocní dělníci 2,20 Kč a budou pracovati každý dvě hodiny denně zdarma. Smlouvu o stavbě podepsali: stavitel Josef Komárek, za sbor starosta Antonín Cepek a jednatel František Kratochvíl. Slavnost vložení pamětního kamene do stavby hasičského skladiště konala se dne 3. srpna roku 1930 spolu se slavností dožínkovou. Slavnosti se zúčastnili členové okolních sborů v hojném počtu. Při slavnosti promluvili bratři: župní starosta Antonín Kubíček a župní vzdělavatel Alois Klecker z Trboušan. Slavnost zahájil a za sbor promluvil bratr vzdělavatel František Kratochvíl. V pamětním kameni byla uložena pamětní listina sboru s podpisy přítomných hostí a podpisy domácích bratrů a občanů, pak různé doklady dnešní kultury a běžné kovové mince této doby platné. Po skončení konala se slavnost dožínková s pořadem jako léta předešlá. Tuto řídil bratr náčelník František Podracký. Všichni přítomní hosté byli slavností touto mile uspokojeni. Obě slavnosti se plně zdařily. Pokračování příště Foto z oslav 25. výročí založení SDH na Hlíně, 25. července 1949.

29 Hlínské rozhledy, červen Foto z oslav 25. výročí založení SDH na Hlíně, 25. července Foto z oslav 40. výročí založení SDH na Hlíně, 12. července 1964.

30 30 Tradice divadla na Hlíně od roku 1970 Devátým dílem o tradici divadla na Hlíně je po jednoleté přestávce opereta o třech dějstvích s názvem Slovácká princezna, která se hrála i v roce Hlínské rozhledy, číslo 2 (22), ročník 6 Rok 2001 Slovácká princezna Operetu od Rudolfa Piskáčka napsal podle staršího námětu Jiří Balda se zpěvními texty Emanuela Brožíka. Děj se odehrává za napoleonských válek na Moravském Slovácku ve vesnici nedaleko Velehradu. Oproti roku 1981 se hrálo s omlazeným kolektivem a živou hudbu Jaromíra Glöcknera nahradila orchestrální nahrávka. Scénu tvoří domky pěkně omítnuté a žundra ozdobena ornamenty. Vlevo je chalupa Šmatlačky. Ve střeše vikýř, kvítím zdobená okna a rozkvetlá zahrádka vpředu. Blíže vrátek do zahrady lavice a obuvnický stolek s příslušenstvím. Za Šmatlaččinou chalupou je menší chalupa hrnčířova. Vpravo je hospoda se zápražím s lavicí a stolem. V pozadí jsou ostatní chalupy. Na začátku hry sedí Šmatlačka před chalupou a spravuje boty. Jiné ženy dělají jiné mužské řemeslnické práce protože muži mimo rychtáře byli na vojně. Ženy čekají na dopisy od vojáků. Na scénu přichází dědeček Kožušek s Maryškou a Katuše s Franckem, který se schovává před verbíři u Šmatlačky. Komorník Florián potká mladou vdovu Evu Halašovou a spolu se správcem Zastrou obdivují pěkné ženy na Slovači. Ženy chystají delegaci k panu vrchnímu, který má přijet, aby vyprosily muže z vojny. Do vesnice přichází hejtman Reiner a starý kaprál Pelikán. Druhé dějství se odehrává na zámku, kde očekávají příchod nového vrchního. Hejtmanovi se Maryška líbí a nazval ji Slováckou princeznou. Hejtman chce vystoupit jako skutečný nový vrchní a chce vyslechnout žádost žen a dívek z Javornice. Všichni se dozví o poslední vůli hraběte o daru panství příbuznému Jiřímu z Reinerů, který oznámí všem uzavření příměří mezi rakouským a francouzským císařem a tedy i propuštění všech mužů z vojny. Třetí dějství začíná posvícením, chystá se svatba Katuše a Francka. Reiner odchází do Vídně vyřešit dědictví. Po příjezdu požádá Maryšku o ruku. Dohromady se dají Florián s Evou a Šmatlačka se správcem. Operetka končí slovy Jiřího z Reinerů: Lidé dobří! Představuji vám novou zámeckou paní. Jsme oba chudí jako vy všichni, ale i my máme dobrá slovácká srdce. Ruku v ruce s vámi chceme udělat naši Slovač ještě krásnější. Půjde to za vedení naší Slovácké princezny? Na závěr je píseň Pan bůh Slovač chrání. V operetě se hrály a zpívaly písně: Šmatlačka, Eva, ženy K čertu s tou lopatou Maryška legenda o Slovači Když bůh v dávném čase Katuše, Francek Františku, hochu můj, počkej přec

http://www.obec-hlina.cz

http://www.obec-hlina.cz číslo 1 (13) ročník 4 březen 2012 http://www.obec-hlina.cz Malá vzpomínka na Kvetoucí třešňové sady na Hlíně, duben 2008. 2 proměny obce aneb Hlína včera a dnes Hlínské rozhledy, číslo 1 (13), ročník 4

Více

Na stromech černé plody zimy země až na kost prázdno dálka. A zůstat sám a mezi svými jak nad zamrzlou vodou lávka JAN SKÁCEL

Na stromech černé plody zimy země až na kost prázdno dálka. A zůstat sám a mezi svými jak nad zamrzlou vodou lávka JAN SKÁCEL Zima v obci, prosinec 2007. Na stromech černé plody zimy země až na kost prázdno dálka A zůstat sám a mezi svými jak nad zamrzlou vodou lávka JAN SKÁCEL 2 HLÍNSKÉ ROZHLEDY, PROSINEC 2009 ÚVODNÍ SLOVO REDAKCE

Více

4/2011. www.mesto-modrice.cz příloha - Kam v Modřicích 5... za svědectvím 870 let psané historie

4/2011. www.mesto-modrice.cz příloha - Kam v Modřicích 5... za svědectvím 870 let psané historie 4/20 příloha - Kam v Modřicích 5... za svědectvím 870 let psané historie o Obsah Zprávy z radnice Zpráva starosty o činnosti MěÚ Komentované usnesení RMM č. 5/20 Komentované usnesení ZMM č. 3/20 Komentované

Více

noviny Kvasické Vážení spoluobčané

noviny Kvasické Vážení spoluobčané Kvasické noviny 2 2003 informační čtvrtletník o událostech v našem městečku Vážení spoluobčané V dnešním vydání Kvasických novin bych Vás rád informoval o aktivitách vedení Obce Kvasice od posledního vydání

Více

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Obecní úřad Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary tel.: 495 458 155 fax: 495 260 758 e-mail: urad@vsestary-obec.cz mobil (předseda): 721 562 521 Jaké jsou uzávěrky

Více

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Obecní úřad Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary tel.: 495 458 155 fax: 495 260 758 e-mail: urad@vsestary-obec.cz mobil (předseda): 724 184 485 Valná hromada svazku

Více

SLOVO STAROSTY VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 2 ROČNÍK 3 ČERVEN 2009. Foto: Antonín Špaček

SLOVO STAROSTY VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 2 ROČNÍK 3 ČERVEN 2009. Foto: Antonín Špaček VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 2 ROČNÍK 3 ČERVEN 2009 Foto: Antonín Špaček Vážení spoluobčané, SLOVO STAROSTY tři měsíce opět velmi rychle uplynuly a vrcholí přípravy dalšího čísla našeho Zpravodaje. Dnes

Více

Z P R AV O D A J. č. 4/2014. První pozdrav zimy na rybníku Štikovec

Z P R AV O D A J. č. 4/2014. První pozdrav zimy na rybníku Štikovec OŘECHOVSKÝ Z P R AV O D A J č. 4/2014 První pozdrav zimy na rybníku Štikovec Slovo starosty obce Vážení spoluobčané, i když od voleb uběhl již nějaký čas, chtěl bych touto cestou poděkovat Vám všem, kteří

Více

MĚŠICKÝ ZPRAVODAJ Srpen 2007 1

MĚŠICKÝ ZPRAVODAJ Srpen 2007 1 MĚŠICKÝ ZPRAVODAJ Srpen 2007 1 Září Paprsku něžný, zářivý, Jen výš ti budou unikat vítr tě měkce vplétá před hlasem touhy uplakané, svým rychlým koním do hřívy hřívami koní vítr vane - je konec léta, konec

Více

ZPRAVODAJ. Zastupitelstvo obce

ZPRAVODAJ. Zastupitelstvo obce S T Ø E L I C K Ý ZPRAVODAJ Ročník XXII http://www.streliceubrna.cz Květen 2003 Zastupitelstvo obce 4. zasedání Zastupitelstva obce se konalo v úterý 25.3.2003 v zasedacím sále Obecního domu a bylo na

Více

K prčické kašně patří i čtyři kamenné sloupky

K prčické kašně patří i čtyři kamenné sloupky M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9,- Kč číslo 265 květen 2012 K prčické kašně patří i čtyři kamenné sloupky Odpradávna, co lidská paměť sahá, stávaly u prčické kašny na Vítkově náměstí

Více

Sbor dobrovolných hasičů Všemina

Sbor dobrovolných hasičů Všemina červen 2014 Číslo 2 Ročník XVI. V LISTĚ NALEZNETE: Sbor dobrovolných hasičů Všemina Z jednání zastupitelstva obce Ze všeminské matriky str. 2 Příjemně prožitý květnový den Naši jubilanti MO ČČK str. 3

Více

Občasník slaví narozeniny

Občasník slaví narozeniny NAROZENINOVÉ VYDÁNÍ ČÍSLO 3 ČERVEN 2008 DISTRIBUCE ZDARMA Z OBSAHU: Nulté vydání občasníku Patnáctileté ohlédnutí Lokálku nahradí autobusy Provoz MŠ o prázdninách Májoví stárci Čtvrt století služby Josefa

Více

Oucmanický zpravodaj leden 2014

Oucmanický zpravodaj leden 2014 Leden 24. 1. 2014 Kalendář akcí 1. pololetí 2014 Hasičský ples SDH Leden Přednáška o zdraví p. Opat Seniorský klub Únor Zpívání s harmonikou Seniorský klub Únor Beseda nad kronikou Seniorský klub Únor

Více

zima 2011 Foto: Jaroslava Vilingrová Vánoce na Hradištku Projekt Ohlédnutí Plán zimní údržby silnic Rozhovor s farářem P. Dębkem

zima 2011 Foto: Jaroslava Vilingrová Vánoce na Hradištku Projekt Ohlédnutí Plán zimní údržby silnic Rozhovor s farářem P. Dębkem ZPRAVODAJ V y d á v á o b e c H r a d i š t k o zima 2011 Foto: Jaroslava Vilingrová Vánoce na Hradištku Projekt Ohlédnutí Plán zimní údržby silnic Rozhovor s farářem P. Dębkem Páteční odpoledne 21. října

Více

zpravodaj obce Šitbořice

zpravodaj obce Šitbořice zpravodaj obce Šitbořice září 2008 ŠTENGARÁČEK - zpravodaj obce Šitbořice Vážení čtenáři, dostáváte do rukou letošní třetí číslo obecního zpravodaje. Zahrnuje období dovolených a prázdnin. Na události

Více

SLOVO STAROSTY VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 4 ROČNÍK 7 PROSINEC 2013. Foto: Antonín Špaček

SLOVO STAROSTY VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 4 ROČNÍK 7 PROSINEC 2013. Foto: Antonín Špaček VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 4 ROČNÍK 7 PROSINEC 2013 Foto: Antonín Špaček SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, rok 2013 se přiblížil ke svému konci a stejně jako v letech minulých se Vám i letos do domácností

Více

V srpnu společně oslavíme 660 let obce

V srpnu společně oslavíme 660 let obce DEVÍTKA č. 1/2010-2010/č.1 V srpnu společně oslavíme 660 let obce V sobotu 14. srpna 2010 se v rámci oslav výročí 660 let od první zmínky o obci uskuteční I. sraz rodáků a bývalých obyvatel obce Malá Morava.

Více

Turnaj mikrožáků v kopané. Malujeme obrázky

Turnaj mikrožáků v kopané. Malujeme obrázky www.mesto-desna.cz ZPRAVODAJ PRO OBČANY MĚSTA DESNÁ cena 10 Kč Prosinec 2011 Z obsahu: Společenská kronika 3 Proběhla hodina ekologie 3 Nový předmět na ZŠ 7 Jubilejní Společenský ples 8 Okénko zajímavostí

Více

Co je štěstí? Zdroj Internet. Ne však každý o štěstí má stejnou představu. Když o někoho opřít se můžeš, ochotně každému pomůžeš.

Co je štěstí? Zdroj Internet. Ne však každý o štěstí má stejnou představu. Když o někoho opřít se můžeš, ochotně každému pomůžeš. Co je štěstí? Víš, co je štěstí? Je to dům, auto a chata? Ne, štěstí je dětství, když máma je i táta. Víš, co je štěstí? Když máš peněz jako smetí? Ne, štěstí je rodina, jsou to rozesmáté tváře dětí. Víš,

Více

VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 3 ROČNÍK 5 ZÁŘÍ 2011

VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 3 ROČNÍK 5 ZÁŘÍ 2011 VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 3 ROČNÍK 5 ZÁŘÍ 2011 Vážení spoluobčané, první týdny druhé poloviny roku se vyznačovaly nestálým a vesměs podmračeným, často deštivým a také chladným počasím. To nijak nenahrávalo

Více

Miliardový projekt Čistá Jizera dokončen

Miliardový projekt Čistá Jizera dokončen Ročník XIX. Číslo 9 Pátek 30. září 2011 Informační měsíčník občanů Semilska Cena 13 Kč Zasedání Zastupitelstva města Semily se uskuteční 31. října od 17 hod. v divadelním sále budovy radnice Z deníku paralelního

Více

zpravodaj starolískovecký Informační měsíčník pro občany městské části brno-starý lískovec Starolískovecká superstar. Starolískovecké mladé hody

zpravodaj starolískovecký Informační měsíčník pro občany městské části brno-starý lískovec Starolískovecká superstar. Starolískovecké mladé hody starolískovecký zpravodaj CERVEN 2011 ročník 19 www.staryliskovec.cz Informační měsíčník pro občany městské části brno-starý lískovec Starolískovecká superstar Letošním rokem se snad definitivně dá říci,

Více

O Ř E C H O V S K Ý Z P R AV O D A J

O Ř E C H O V S K Ý Z P R AV O D A J O Ř E C H O V S K Ý Z P R AV O D A J č. 2/2012 Netradiční pohled na Tikovice Slovo starosty Vážení spoluobčané, v těchto dnech dostáváte do svých domovů druhé číslo Ořechovského zpravodaje. Doufám, že

Více

Zpravodaj Obce Vysočany

Zpravodaj Obce Vysočany Březen 2013 Zpravodaj Obce Vysočany OBEC VYSOČANY Zpravodaj Obce Vysočany Obsah: Slovo starosty...3 Střípky z obecní kroniky 3. díl...4 Aktuální seznam e-mailových adres...5 Rozpočet obce Vysočany - rok

Více

Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010

Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010 Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010 Dětský maškarní ples Obsah Slovo starosty 3 Zajímavosti z obce 4 Informace 4 Další informace 4 Co zjistil starosta z Kvačan v archívu? 5 Poděkování

Více

Oucmanický. zpravodaj leden 2015 č. 8. Kalendář akcí 1. pololetí 2015. Leden 1. 1. 2015

Oucmanický. zpravodaj leden 2015 č. 8. Kalendář akcí 1. pololetí 2015. Leden 1. 1. 2015 Leden 1. 1. 2015 Leden 23. 1. 2015 Leden 26. 1. 2015 Únor 20. 2. 2015 Únor 9. 2. 2015 Březen 14. 3. 2015 Březen 23. 3. 2015 Duben 30. 4. 2015 Duben 30. 4. 2015 Kalendář akcí 1. pololetí 2015 Novoroční

Více

Informační zpravodaj Městského úřadu Skuteč ZÁŘÍ 2008 cena na stánku 5,- Kč, zdarma distribuováno do domácností

Informační zpravodaj Městského úřadu Skuteč ZÁŘÍ 2008 cena na stánku 5,- Kč, zdarma distribuováno do domácností Informační zpravodaj Městského úřadu Skuteč ZÁŘÍ 2008 cena na stánku 5,- Kč, zdarma distribuováno do domácností RADNIČNÍ OKÉNKO Skutečské posvícení alespoň z poloviny proběhlo tak, jak jsme zvyklí. V hřejivých

Více

Z mateřské školy Liptál

Z mateřské školy Liptál V dnešním čísle najdete: Květen - červenec 2009 Liptál - vesnice roku 2006 Z jednání zastupitelstva Kanalizace v obci Společenská kronika Informace OÚ Liptál a Lidečko, Vesnice roku... Úspěchy našich občanů

Více

Přišlo jaro LIST MĚSTSKÉHO ÚŘADU PRO OBČANY TELČSKA. duben 2012 ROČNÍK XXIII. Starosta Roman Fabeš aktuálně pro TL: Cena: 6 Kč

Přišlo jaro LIST MĚSTSKÉHO ÚŘADU PRO OBČANY TELČSKA. duben 2012 ROČNÍK XXIII. Starosta Roman Fabeš aktuálně pro TL: Cena: 6 Kč 4 duben 2012 ROČNÍK XXIII Cena: 6 Kč LIST MĚSTSKÉHO ÚŘADU PRO OBČANY TELČSKA Starosta Roman Fabeš aktuálně pro TL: Rekonstrukce průtahu pokračuje Se začátkem dubna se znovu rozběhnou práce na průtahu silnice

Více