číslo 2 (22) ročník 6 červen 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "číslo 2 (22) ročník 6 červen 2014 http://www.obec-hlina.cz"

Transkript

1 číslo 2 (22) ročník 6 červen Lípa se studnou vedle domu čp. 36, 2014

2 2 Hlínské rozhledy, číslo 2 (22), ročník 6 proměny obce aneb Hlína včera a dnes Hasičské skladiště, Hasička na Hlíně, 2014.

3 Hlínské rozhledy, červen Milé čtenářky a čtenáři našeho zpravodaje, je měsíc červen a vy otevíráte letní vydání Rozhledů. Měsíc červen se úzce pojí se zahradou, barva červená barva červených plodů prvních jahod a třešní, rudá barva růží i pivoněk. S červnem přichází do zahrad vůně teplého léta. Teploty se zvyšují, dny se prodlužují a my máme proč zůstávat na zahradě déle a déle. Mnohé děti milují červenou, ale později dávají přednost modré. Staré lidi často přitahují pastelové barvy. Barvy jsou schopny oživit místnost, dodat energii, zlepšit náladu a posílit ducha. S nimi lze opravit tvar, odstranit nedostatky a dosáhnout různých pocitů: chladu a svěžesti nebo pocitů tepla a příjemnosti, lehkosti i hravosti, napjaté atmosféry i neklidu, okouzlení i půvabu. Mám ráda zelenou a červenou barvu. Zelenou pro její uklidňující účinky, vyrovnanost a pocit rovnováhy. Červenou pro její dynamiku, psychické povzbuzení i aktivační impulzy. Nejkrásnější snoubení těchto barev je právě na počátku června, kdy bující zelené jaro předává vládu šťavnatě červenému létu. Zpravodaj jsme tentokráte poskládali co možná nejvíce v harmonii letních barev. Začali jsme bohatými akcemi na Hlíně jako jsou tradiční oslava Dne matek, Dne dětí i nově Čarodějnické odpoledne. Aktivní byly i ženy v Babinci a tvořily a vyráběly opět krásné věci. Velmi důležitou akcí, která proběhla na počátku června (a tudíž se nemohla dostat do tohoto zpravodaje) je oslava 90. výročí založení SDH v obci, o které budeme podrobně informovat v následujícím vydání. K rozhovoru jsme tentokráte pozvali knihovnici Obecní knihovny na Hlíně. Nově je vám ve zpravodaji k přečtení obecní vyhláška regulující pohyb psů v obci. Nezapomněli jsme ani na recepty, trošku historie i povídání o tradicích a také na velkou pozvánku na divadelní představení nové pohádky v podání hlínských ochotníků, Popelka. Nabídka je tedy pestrá jako paleta barev. Tak tedy vybírejte podle vaší nálady Pohodové letní dny Vám všem za redakci rozhledů přeje Kamila Veselá Z OBSAHU: 3 Úvodní slovo 4 Slovo starosty 6 Vyhláška č. 1/ Události v obci 20 Rozhovor s Janou Vašulínovou 21 Pozvánka na divadlo Popelka 23 Kalendář připravovaných akcí 23 Společenská rubrika 24 Historické okénko 36 Hlínské vody Šatava (Říčka) 46 Povídání o rodinných svátcích Recepty aneb dobroty pro vás 58 Za hranicemi obce 59 Staročeská přísloví 3 61 Závěrečné slovo 62 Hlína a nejbližší okolí na starých pohlednicích Doteky obce

4 4 Hlínské rozhledy, číslo 2 (22), ročník 6 Vážení spoluobčané, tři měsíce uplynuly, Vy máte před sebou další vydání Hlínských rozhledů a já se opět pokusím Vám přiblížit dění na obecním úřadě a v zastupitelstvu obce. Jak jsem Vás již minule informoval, zastupitelstvo v dubnu na veřejném zasedání schválilo obecně závaznou vyhlášku, která řeší volný pohyb psů na veřejných prostranstvích. Přesné znění vyhlášky i s mapou, která je přílohou vyhlášky, je zveřejněno i v tomto vydání Rozhledů a tak jen krátce konstatuji, že volný pohyb psů po obci na vymezeném veřejném prostranství je zakázaný. Porušení tohoto zákazu na základě stížnosti a nebo kontrolní činnosti obecního úřadu je považováno za přestupek a pro majitele psa následuje přestupkové řízení u komise při MěÚ Ivančice, která obec Hlínu v těchto záležitostech na základě dohody zastupuje. Komise posoudí míru provinění a uloží nápravné opatření. Tak snad si to vše majitelé psů uvědomí a již nebude nutné řešit v obci napadení občana jejich volně pobíhajícím čtyřnohým přítelem. Dále Vás chci informovat, že byla dokončena a na své místo umístěna replika sochy sv. Panny Marie. Celá akce je již proúčtována, proběhla i kontrola na dotaci ze SZIF a v současné době jsme požádali o proplacení nákladů na práce s tímto spojené. Potud tedy vše v pořádku. Potíže nastaly ve chvíli, kdy je třeba naplnit podmínky dané rozhodnutím MěÚ Ivančice, které stanoví, že původní socha se upraví galerijním způsobem a bude umístěna v krytých prostorách. Tedy naprosto stejně jako u sochy sv. Josefa. Obě tyto sochy byly předcházejícími neodbornými opravami tak poškozeny, že nemohou již více být umístěny ve venkovním prostředí. Zastupitelstvo obce tedy řešilo, kam obě historické sochy umístit a shodlo se, že v obecní budově čp. 49 knihovna bude vytvořen prostor, kde se sochy umístí a kde budou také veškeré informace o jejich původu a historii. V současné době jsme požádali Krajský úřad JMK o povolení přemístit obě sochy do těchto prostor. U venkovního oplocení soch byla provedeno očištění a nový nátěr. V závěru mohu tedy konstatovat, že po dlouhých letech byla dokončena kompletní oprava a rekonstrukce historického místa v obci. V další části mého slova bych se věnoval činnosti zastupitelstva v oblasti hospodaření s pozemky ve vlastnictví obce. Na minulých veřejných zasedáních zastupitelstvo schválilo (a záměr obce byl řádně zveřejněn) výměnu některých pozemků obce v části Na paloučkách za pozemky ve vlastnictví pana Brandstättera v téže lokalitě. Pan Brandstätter vlastní pozemky, na kterých je umístěna obecní cesta a vodárna a obec naopak vlastní pozemky před jeho domem. V otázce pozemků se ještě zmíním, že před podpisem je také smlouva o koupi pozemků za obecním úřadem v ceně 20 Kč za m 2. Jak jsem Vás již minule informoval, blíží se podzimní komunální volby a tak zastupitelstvo na svém dubnovém zasedá-

5 Hlínské rozhledy, červen ní jednalo o počtu zastupitelů pro příští volební období. Pro obec, jako je ta naše, zákon uvádí 5 až 15 zastupitelů a o počtu rozhoduje končící zastupitelstvo. V současném volebním období je 9 zastupitelů. Vzhledem k tomu, že z řad vás, občanů, je jen malý zájem v zastupitelstvu pracovat, domnívám se, že by bylo vhodné snížit počet zastupitelů na 7. Je to jenom můj názor a na zasedání zastupitelstva nebylo v tomto směru rozhodnuto, objevila se různá stanoviska a rozhodnutí bylo odloženo na pozdější dobu. Proto znovu připomínám, aby se zájemci o práci v zastupitelstvu nebáli přihlásit. Rád Vám poskytnu informace o tom co práce zastupitele obnáší a jak postupovat při registraci do voleb. Domnívám se, že volby, ve kterých by se volilo 9 zastupitelů z 9 kandidátů by vlastně byly volby jen formální a doufám, že se tak nestane. V závěru se jen krátce zmíním o dalších záležitostech. Obec jedná o dalším vývoji v systému svozu odpadů, byla podána výpověď současné firmě, která odpad odváží a je připraveno výběrové řízení na nového dodavatele. Připravuje se také svoz biologického odpadu z obce, s detaily budete v následujícím období seznámeni. Byla provedena výměna oken a oprava střechy na hasičce, přestěhováno dětské hřiště (důvod nový majitel pozemku, kde bylo umístěno), požádali jsme o dotaci na vybavení požárního zásahového automobilu (centrála, radiostanice a kalové čerpadlo). Pod patronací obecního úřadu proběhl jako každý rok 1. června den dětí u Rozhledny V. Menšíka na Hlíně, ale v letošním roce poprvé s novým scénářem průběhu oslav. Domnívám se, že odpoledne se všem dětem velmi líbilo (a nejenom dětem) a chtěl bych touto cestou organizátorů a všem co se na průběhu akce podíleli poděkovat. Tak a to by prozatím bylo vše. Přeji Vám krásné prožití dovolenkového období a na podzim opět v rozhledech nashledanou. Miloš Dostalý

6 6 OBEC HLÍNA Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, Hlínské rozhledy, číslo 2 (22), ročník 6 kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezují prostory pro volné pobíhání psů Zastupitelstvo obce Hlína se na svém zasedání dne usneslo vydat na základě ust. 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ust. 10 písm. d), 35 a 84 odst. 2) písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku: Čl. 1 Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství 1. Obec Hlína stanovuje tato pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství 1) : a) na veřejných prostranstvích v zastavěném území obce vymezeném v příloze č. 1 je možný pohyb psů pouze na vodítku, to neplatí pro asistenční a vodící psy a pro psy ozbrojených složek, b) v prostorech autobusových zastávek a v místech, kde se na veřejných prostranstvích pořádájí společenské, kulturní nebo sportovní akce, musí být pes opatřen náhubkem. 2. Plnění povinností stanovených v odst. 1 zajišťuje fyzická osoba, která má psa na veřejném prostranství pod kontrolou či dohledem 2). Čl. 2 Vymezení prostor pro volné pobíhání psů 1. Volné pobíhání psů je možné mimo zastavěné území obce vymezené v příloze č Volné pobíhání psů v prostorech uvedených v odst. 1 je možné pouze pod neustálým dohledem a přímým vlivem osoby doprovázející psa. 1) 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. 2) Fyzickou osobou se rozumí např. chovatel psa, jeho vlastník či doprovázející osoba.

7 Hlínské rozhledy, červen Čl. 3 Sankce Porušení pravidel stanovených touto vyhláškou se postihuje podle zvláštních právních předpisů 3). Čl. 4 Účinnost Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po dni jejího vyhlášení. Ing. Miroslav Pacholík místostarosta Miloš Dostalý starosta Vyvěšeno na úřední desce dne: Sejmuto z úřední desky dne: ) 27 odst. 1 písm. q) zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů. Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce obce Hlína č. 1/2014.

8 8 Hlínské rozhledy, číslo 2 (22), ročník 6 V BABINCI se malovala vajíčka Určitě to znáte Rok co rok, každé Velikonoce pro Vás znamenají červené tváře od foukání do těch titěrných dírek ve skořápce bílých nebo dohněda zbarvených vajíček. Naše ženy to absolvovaly i tento rok a přinesly si 14. března 2014 na Obecní úřad do BABINCE krásně vyfouknutá vajíčka. Lektorkou pro malování těchto vajíček byla paní Štossová z Tetčic u Brna, která je zároveň i místostarostkou této obce. Naučila nás, jak vajíčko pevně držet v dlani, abychom na ně mohly krátkými tahy malovat různé vzory a pak už jsme mohly dát prostor naší fantazii. Na konci jsme měly opravdovou radost ze svých vlastnoručních výrobků. Myslíme, že se nám to podařilo. Babinec, malování vajíček, 14. března 2014.

9 Hlínské rozhledy, červen Babinec, malování vajíček, 14. března 2014.

10 10 Hlínské rozhledy, číslo 2 (22), ročník 6 Košt slivovice a jiných pálenek Košt slivovice na Hlíně se konal 15. března 2014, hodnotily se vzorky vypálené v letech 2012 a Akce se zúčastnilo 15 hodnotících. Počet hodnocených vzorků bylo 25 pálenek - slivovice, meruňkovice, třešňovice, hruškovice, špendlíkovice, calvados. Každý vzorek přihlášený do koštu slivovice měl čestné prohlášení že je nezávadný. Toto prohlášení bylo podepsáno od majitele vzorku. Hodnotilo se body 1 5, kdy jednička byl nejhorší a pětka nejlepší vzorek. Výsledky: 1. místo Dostalý Martin Meruňkovice bodů 2. místo Vaňura Jiří Meruňkovice bodů 3. místo Kocáb Jaromír Meruňkovice bodů Košt slivovice a jiných pálenek, 15. března 2014.

11 Hlínské rozhledy, červen Košt slivovice a jiných pálenek, 15. března 2014.

12 12 Hlínské rozhledy, číslo 2 (22), ročník 6 V BABINCI se pletly košíky a opět proběhl další vydařený podvečer, kdy se naše ženy a dívky mohly opět zdokonalit v rukodělné činnosti. Sešly se 11. dubna 2014 tradičně na Obecním úřadu a pod vedením paní Soni Štoskové si vyrobily ošatku z pedigu na vajíčka, která na Velikonoční pondělí nabídnou koledníkům. Práce s pedigem se jim velice líbila ostatně svědčil o tom i počet účastnic. Myslím, že to byla opět zdařilá akce, která se našim ženám vryje do paměti. Babinec, pletení košíků, 11. dubna 2014.

13 Hlínské rozhledy, červen Babinec, pletení košíků, 11. dubna 2014.

14 14 Hlínské rozhledy, číslo 2 (22), ročník 6 Čarodějné odpoledne pro děti Ve středu 30. dubna 2014 se za obecním úřadem konalo čarodějné odpoledne pro děti, kterým všechny přítomné děti provázela čarodějnice Agáta a děti ji měly za úkol pomoct složit čarodějnické zkoušky, které se skládaly ze sedmi různých úkolů. Na konci je čekala sladká odměna a každý dostal balíček kouzelného lektvaru. Potom si všechny děti vyrobily čarodějnici, kterou si společně upálily a celé odpoledne bylo ukončeno opékáním špekáčků. Počasí nám přálo a na hřišti za obecním úřadem se sešlo přes dvacet dětí. Čarodějné odpoledne, 30. dubna 2014.

15 Hlínské rozhledy, červen Čarodějné odpoledne, 30. dubna 2014.

16 16 Hlínské rozhledy, číslo 2 (22), ročník 6 Den Matek na Hlíně Nedělní odpoledne 11. května 2014 patřilo všem maminkám, které společně v Pohostinství paní Koudelné oslavily svůj Svátek matek. Hlinské děti secvičily pásmo básniček, písniček a tanečního vystoupení, které na pódiu v místním pohostinství směle a s úsměvem předvedly. Místnost zaplněná maminkami a babičkami, zkrátka všemi ženami matkami radostně tleskala. Přítomným ženám popřál i starosta Miloš Dostalý a každá žena dostala karafiát a také kávu se zákuskem a chlebíček. Nechybělo ani přáníčko, které pro každou maminku připravily děti ve výtvarném kroužku. K tanci a poslechu pak hrál pan Leszczynski a nálada byla veselá. Poděkování patří nejen všem dětem, která maminky potěšily svým vystoupením, ale také slečně Tereze Mezníkové, která celé pásmo s dětmi nacvičila. Oslava svátku matek, 11. května 2014.

17 Hlínské rozhledy, červen Oslava svátku matek, 11. května 2014.

18 18 Hlínské rozhledy, číslo 2 (22), ročník 6 BABINEC vázal kytice O tom, že i z vázání kytice se dá udělat přitažlivá akce, se mohly naše ženy přesvědčit v pátečním hlinském BABINCI. Myslíte si, že nejde uvázat krásná kytice z rostlin, které Vám rostou na zahradě? To byste se divili! Ženy z našeho spolku měly příležitost vyzkoušet si vázat kytice z různých druhů květin. Stačily k tomu jen trošku šikovné ruce a pod vedením floristy pana Pavla šlo vše jako na drátku. Předvedl nám techniku vázání kytic, naučil nás dokonalé úpravě kytic pomocí různých konstrukcí či vycpávek a nakonec jsme si popovídali i o jednotlivých květinách, které se hodí do té, či oné kytice. Na závěr jsme měly příležitost si i zakoupit připravená aranžmá ze suchých květů, které si pro nás pan Pavel připravil. Myslíme, že se květnový květinový podvečer vydařil a už teď se těšíme na další setkání našeho spolku BABINEC. Babinec, vazby kytic, 16. května 2014.

19 Hlínské rozhledy, červen Babinec, vazby kytic, 16. května Čím více bab, tím zábavnější je náš babinec.

20 20 Rozhovor o obecní knihovně a o knížkách s knihovnicí Janou Vašulínovou Hlínské rozhledy, číslo 2 (22), ročník 6 Hlínská knihovna vznikla v říjnu roku V roce 2006 byla tato knihovna přestěhována do důstojných prostor zrekonstruované budovy bývalé obecní školy, kde se nachází dodnes. Pečlivou knihovnicí je zastupitelka a místostarosta paní Jana Vašulínová. A protože jsme zjistili, že je v hlínské obecní knihovně zase něco nového, požádali jsme Janu o krátký rozhovor. Jak to vypadá v současné době s návštěvníky knihovny, tedy se čtenáři? Kolik aktivních čtenářů navštěvuje obecní knihovnu? Jaký je podíl dětských čtenářů? V současné době pravidelně navštěvuje obecní knihovnu kolem 25 čtenářů. Nejmenší dětští čtenáři si zatím knihy půjčují v doprovodu maminek. Přibyly nějaké nové knihy do knihovny a kolik svazků celkem knihovna v současné době čítá? Knižní fond se postupně doplňuje o nové knihy, Nejvíce je z řad čtenářů zájem o romány, detektivky, historické romány. Zájem je také o různé životopisy a životní příběhy známých osobností z řad herců, zpěváků, malířů. Novinkou pro knihovnu je online katalog. Můžeš blíže popsat tuto skutečnost? Co přináší nového a jaké jsou výhody online katalogu? Zřízení on-line katalogu nám umožnila knihovna Kuřim, která na něj získala finance. Takto podporuje i ostatní knihovny v regionu. Během loňského roku v naší knihovně proběhla aktualizace knižního fondu a byl vytvořen on-line katalog. Byly vyřazeny duplikáty a knihy, které si čtenáři nevypůjčili více jak 15 let. Tím se v knihovně uvolnilo místo na nové knihy. Postupně se bude nabídka knih doplňovat o nové zajímavé tituly. On-line katalog umožňuje našim čtenářům pomocí internetu nahlédnout do seznamu knih, které si v naší knihovně můžou půjčit.odkaz na tento katalog najdou čtenáři na internetu na stránkách obce Hlína v sekci obecní knihovna nebo v internetovém vyhledávači zadají online katalog knihovna Hlína. Knihy si můžou vyhledat podle autora, názvu knihy nebo tématu (žánru). Máme v katalogu skoro knih. Na jaké knižní novinky by jsi nalákala čtenáře? Snažím se sledovat jaké vycházejí knižní novinky a nejzajimavější do knihovny kupuji. V nabídce máme např. Babí léto od M. Váňové, Stoletý stařík od Jonase Jonassona, Deník Gréty Kaisrové od Kláry Janečkové, Písečný muž od Larse Keplera, Potok stínů od Joy Fieldingové a mnoho dalších. Jaký žánr knih máš nejraději a máš nějakou oblíbenou knihu anebo autora? Mám ráda knihy, které mají zajímavý děj, jsou čtivé, napínavé, Může to být román ze současnosti, detektivka, historická kniha. Ráda čtu knihy od Magdy Váňové, Karla Čapka, Zdeny Frýbové, Joy Fieldidgové, Larse Kepplera, Stiega Larsona.

21 Hlínské rozhledy, červen Čekají hlínskou knihovnu v budoucí době nějaké další změny anebo nějaké vylepšení? Co si myslíš, že knihovně chybí, co by potřebovala a naopak, čím se může v současné době pochlubit? Ráda bych postupně doplnila knižní fond o další zajímavé tituly. Ráda bych aby knihovnu navštěvovalo více čtenářů, aby si do knihovny v tom dnešním přetechnizovaném světě našli cestu i děti, protože čtení knih je přece nádherné. Naše knihovna se může pochlubit pěknými a zajímavými knihami a tím, že ji vůbec na obci máme, že naši spoluobčané knihy rádi čtou a uchovávají je ve výborném stavu. Za celou dobu provozu naší knihovny nebyla poškozena ani ztracena jediná kniha. Díky za rozhovor Divadelní ochotníci Vám letos zahrají divadelní muzikál O POPELCE Asi žádný pohádkový příběh nenašel v celém světě tak velkou oblibu jako pohádka O Popelce. Tato pohádka nadchnula řadu významných umělců k filmovému, divadelnímu, televiznímu, baletnímu i muzikálovému zpracování. Poutavý a romantický příběh o krásné, chudé a laskavé Popelce inspiroval i hlínské ochotníky a tak se v letošním roce pustili do příprav na nové divadelní představení, které budete moci shlédnout v červenci a v srpnu 2014 v divadle v přírodním prostředí na Hlíně. Očarují Vás nejen kouzla, velkolepá scéna, překrásné kostýmy, skvělé výkony všech herců, ale především fantastická atmosféra, kterou si ponesete v sobě ještě několik dnů po zhlédnutí představení. Neváhejte a využijte jedinečné příležitosti stát se opět na chvíli dítětem a mávnutím kouzelného proutku se ocitnout v pohádce Popelka, která všem věkovým kategoriím přinese nezapomenutelný zážitek. Každý má jedinečnou příležitost vstoupit na chvíli do pohádkového příběhu plného tajuplných čar a fantazie, kde je láska je tím nejmocnějším kouzlem. Termíny jednotlivých představení: sobota 5. července 2014 v hod. neděle 6. července 2014 v hod. sobota 2. srpna 2014 v hod neděle 3. srpna 2014 v hod. Za nepříznivého počasí sledujte aktuální informace na:

22 22 Hlínské rozhledy, číslo 2 (22), ročník 6 První zkouška muzikálu Popelka na místě činu, 6. dubna 2014.

23 Hlínské rozhledy, červen Červenec 2014 Sobota 5. července 2014 v hod. Premiéra divadla v přírodním prostředí na Hlíně. Nezapomeňte si poznamenat do kalendáře a navštivte jedinečné divadelní představení, které sehrají hlínští amatérští ochotníci, za podpory SDH Hlína a obce Hlína v lesním prostředí. Divadelní hra má název: O POPELCE. Těšíme se na vás! Občerstvení zajištěno. Neděle 6. července 2014 v hod. Repríza divadelního představení v přírodním prostředí. Srpen 2014 Sobota 2. srpna 2014 v hod. Repríza divadelního představení v přírodním prostředí. Neděle 3. srpna 2014 v hod. Repríza divadelního představení v přírodním prostředí. Sobota 9. srpna 2014 od 8.00 hod. Tradiční nohejbalový turnaj na hřišti za obecním úřadem na Hlíně s večerní zábavou od hod. Celodenní akce, začátek v 8.00 hodin. Neděle 24. srpna až úterý 26. srpna 2014 Tradiční rozmarýnové hody na Hlíně, které začínají v sobotu 23. srpna stavěním máje na návsi pod kostelem. Zahájení hodů proběhne v neděli 24. srpna od hodin s večerní hodovou zábavou. V pondělí 25. srpna hodové veselí pokračuje další zábavou od hodin a ukončení hodů s poslední večerní zábavou bude v úterý 26. srpna od hod. V červenci oslaví své životní jubileum pan Jiří Nosek čp. 85, paní Alena Fraibergová a Marie Čechová čp. 120, v srpnu pan Stanislav Řezáč ml. a v září pan Miloš Bukáček. Všem oslavencům přejeme pevné zdraví, štěstí, pohodu a příjemné chvíle strávené v kruhu přátel a rodiny. Dne 19. května 2014 se nám na Hlíně narodila holčička Eliška Musilová. Šťastným rodičům blahopřejeme. Radostné zprávy oslav životních jubilejí bohužel někdy střídají i ty smutné zprávy o smrti našich blízkých. Dne 4. března 2014 zemřel ve věku nedožitých 78 let pan Josef Eichner a dne 17. března 2014 ve věku 37 let pan Viktor Chlubný. Rodinám a přátelům vyslovujeme upřímnou soustrast. V měsíci březnu zemřela hlínská rodačka paní Jarmila Vodáková, rozená Hledíková.

24 24 Hlínské rozhledy, číslo 2 (22), ročník 6 Zápisová kniha od založení sboru Díl 2. Dožínky Sbor dobrovolných hasičů pořádal v neděli dne 12. srpna 1928 dožínkovou zábavu, při které byl průvod s banderiem na koních. Průvod ubíral se od rozhledny do vesnice a pak na místo zábavy na návsi k domu č. 10, kdež se odbývala vlastní slavnost se starodávnými zvyky a děvčata tančila tanečky národní, jež se všem přítomným velice zamlouvaly. Tance nacvičil br. náčelník František Dočekal. Hospodářem byl br. Vilém Průša. Doplňovací volba náčelníka Br. František Dočekal se na řádné valné hromadě konané v neděli dne 20. ledna 1929 vzdal funkce náčelnické a navrhl na svoje místo br. Františka Podrackého, rolníka, č. 25, jenž funkci tuto také přijal. Zpráva z valné hromady r Členů měl sbor ke konci roku 1928 celkem 37, z nichž bylo 18 činných a 19 přispívajících. Schůzí konal sbor 6 výborových a 5 členských, 1 dožínkovou zábavu a 1 vinobraní. Cvičení bylo celkem 9, největší účast 13, nejmenší 3, průměr 9 členů při cvičení. Sbor zúčastnil se veřejného cvičení v Moravských Bránicích, kde náš sbor docílil skvělého úspěchu, takže přítomní lidé tvrdili, že sbor náš měl vodu již ve stroji z Hlíny a koně vypřažené již na cestě. Nočních hlídek bylo 47. Sbor má 1 ruční čtyřkolovou stříkačku s příslušenstvím a 15 výzbrojů, 286 metrů hadic, 1 nosítka, 1 lékárničku. Během roku byla poskytnuta sborovými samaritány první pomoc v osmi případech. Okrskové veřejné cvičení bylo konáno v neděli dne 26. května 1929, o kterém se bratr okrskový náčelník pochvalně vyjádřil o práci našeho sboru. Cvičení tomu byly přítomny sbory s motorovými stroji z Dolních Kounic a Moravských Bránic, kde sbor dolnokounický dodával vodu z rybníka na Paloučkách sboru moravskobránickému a docílili také pěkného výsledku po odstranění závady u sboru moravskobránického.

25 Hlínské rozhledy, červen Dožínky konané v neděli dne 11. srpna roku 1929 za pěkné účasti obecenstva hlinského se opětně vydařily. Průvod ubíral se jako roku loňského od rozhledny vesnicí s banderiem v národních krojích v čele a ověnčenými vozy v průvodu za hlaholu písní. Národní tance, při nichž byly zpívány též národní písně tančila děvčata hlinská za vedení bratra vzdělavatele Františka Dočekala. Hospodářem byl br. Jaroslav Vašulín. Zpráva z valné hromady konané v neděli dne 19. ledna roku 1930 za přítomnosti 23 členů. Po zahájení této bratrem starostou sboru promluvil za nepřítomného bratra vzdělavatele Františka Dočekala, správce školy na Hlíně, jenž se odstěhoval do Alexovic, bratr jednatel František Kratochvíl, typograf na Hlíně. O jubilejním roce 80. narozenin pana Tomáše Garriqua Masaryka, prvního presidenta československé republiky, ve smyslu slov pronesených panem presidentem na sjezdu českého hasičstva v Praze. Cvičebních hodin bylo v roce minulém 8, průměrná účast 10 členů z 15 členů činných. Noční poplachové cvičení bylo v roce minulém jedno a veřejné poplachové cvičení také jedno. Zábavní a divadelní hlídky 4 a žňových hlídek 43. Sbor zúčastnil se veřejného cvičení v Trboušanech počtem 13 členů a veřejného cvičení v Pršticích počtem 9 členů. Místní slavnosti svátku osvobození 28. října zúčastnilo se 10 bratří. Sbor vlastní stříkačku se žebříkem a 15 obleků s plnou výzbrojí v ceně okrouhle Kč a dluží občanské záložně v Ivančicích Kč. Schůzí konal sbor v roce minulém 2 výborové, 7 členských a 1 valnou hromadu. Členů měl sbor celkem Foto z oslav 25. výročí založení SDH na Hlíně, 25. července 1949.

26 26 Hlínské rozhledy, číslo 2 (22), ročník 6 39, z nichž bylo 19 činných (15 však jenom cvičilo, ostatní neměli výzbroje) a 20 přispívajících. Ošetřeno sborovými samaritány na Hlíně bylo 6 osob a 1 osoba při veřejném cvičení v Trboušanech. Za odstěhovavšího se bratra vzdělavatele Františka Dočekala navržen a jednohlasně zvolen byl bratr jednatel František Kratochvíl. Zpráva z mimořádné valné hromady konané dne 30. března roku 1930 za přítomnosti 27 členů. Jednáno o změně stanov; tyto byly zevrubně porovnány se stanovami starými a schváleny všemi přítomnými. Starostou hasičské župy Ivančické Pavlíkovy zvolen na župní valné hromadě bratr Antonín Kubíček, rolník v Nové Vsi, jeho náměstkem bratr Antonín Pavlíček, kovář v Rosicích. Uvažováno o stavbě hasičského skladiště a bratr starosta Antonín Cepek oznámil přítomným dosavadní podniknuté kroky v té věci, což bylo všemi přítomnými schváleno. Stanovy schváleny Zem. pol. správou dne pod č V Stavba hasičského skladiště byla schválena a usnesena na schůzi členů dne 15. června roku 1930 na základě usnesení výboru dne 14. června 1930, ve které byly stavba zadána panu Antonínu Ryšavému, zástupci stavitele pana Komárka z Neslovic po předložení rozpočtů pana Fialy z Ivančic a pana Cesara z Neslovic, kteréžto nebyly schváleny. Pan Ryšavý žádá za propůjčení firmy ke stavbě 25 % z vyplacené mzdy dělníkům při stavbě zaměstnaných a 2 % daně z obratu. Foto z oslav 25. výročí založení SDH na Hlíně, 25. července 1949.

27 Hlínské rozhledy, červen Jmenování Františka Kašíka ( ) ze dne čestným členem a starostou sboru na Hlíně.

28 28 Hlínské rozhledy, číslo 2 (22), ročník 6 Na stavbě zaměstnáni budou zedníci Hasičského sboru na Hlíně, bratři Augustin Tolar, Jaroslav Vašulín a pan Jan Sládek a pomocní dělníci také občané hlinští. Zedníci dostanou za každou odpracovanou hodinu 4 Kč a pomocní dělníci 2,20 Kč a budou pracovati každý dvě hodiny denně zdarma. Smlouvu o stavbě podepsali: stavitel Josef Komárek, za sbor starosta Antonín Cepek a jednatel František Kratochvíl. Slavnost vložení pamětního kamene do stavby hasičského skladiště konala se dne 3. srpna roku 1930 spolu se slavností dožínkovou. Slavnosti se zúčastnili členové okolních sborů v hojném počtu. Při slavnosti promluvili bratři: župní starosta Antonín Kubíček a župní vzdělavatel Alois Klecker z Trboušan. Slavnost zahájil a za sbor promluvil bratr vzdělavatel František Kratochvíl. V pamětním kameni byla uložena pamětní listina sboru s podpisy přítomných hostí a podpisy domácích bratrů a občanů, pak různé doklady dnešní kultury a běžné kovové mince této doby platné. Po skončení konala se slavnost dožínková s pořadem jako léta předešlá. Tuto řídil bratr náčelník František Podracký. Všichni přítomní hosté byli slavností touto mile uspokojeni. Obě slavnosti se plně zdařily. Pokračování příště Foto z oslav 25. výročí založení SDH na Hlíně, 25. července 1949.

29 Hlínské rozhledy, červen Foto z oslav 25. výročí založení SDH na Hlíně, 25. července Foto z oslav 40. výročí založení SDH na Hlíně, 12. července 1964.

30 30 Tradice divadla na Hlíně od roku 1970 Devátým dílem o tradici divadla na Hlíně je po jednoleté přestávce opereta o třech dějstvích s názvem Slovácká princezna, která se hrála i v roce Hlínské rozhledy, číslo 2 (22), ročník 6 Rok 2001 Slovácká princezna Operetu od Rudolfa Piskáčka napsal podle staršího námětu Jiří Balda se zpěvními texty Emanuela Brožíka. Děj se odehrává za napoleonských válek na Moravském Slovácku ve vesnici nedaleko Velehradu. Oproti roku 1981 se hrálo s omlazeným kolektivem a živou hudbu Jaromíra Glöcknera nahradila orchestrální nahrávka. Scénu tvoří domky pěkně omítnuté a žundra ozdobena ornamenty. Vlevo je chalupa Šmatlačky. Ve střeše vikýř, kvítím zdobená okna a rozkvetlá zahrádka vpředu. Blíže vrátek do zahrady lavice a obuvnický stolek s příslušenstvím. Za Šmatlaččinou chalupou je menší chalupa hrnčířova. Vpravo je hospoda se zápražím s lavicí a stolem. V pozadí jsou ostatní chalupy. Na začátku hry sedí Šmatlačka před chalupou a spravuje boty. Jiné ženy dělají jiné mužské řemeslnické práce protože muži mimo rychtáře byli na vojně. Ženy čekají na dopisy od vojáků. Na scénu přichází dědeček Kožušek s Maryškou a Katuše s Franckem, který se schovává před verbíři u Šmatlačky. Komorník Florián potká mladou vdovu Evu Halašovou a spolu se správcem Zastrou obdivují pěkné ženy na Slovači. Ženy chystají delegaci k panu vrchnímu, který má přijet, aby vyprosily muže z vojny. Do vesnice přichází hejtman Reiner a starý kaprál Pelikán. Druhé dějství se odehrává na zámku, kde očekávají příchod nového vrchního. Hejtmanovi se Maryška líbí a nazval ji Slováckou princeznou. Hejtman chce vystoupit jako skutečný nový vrchní a chce vyslechnout žádost žen a dívek z Javornice. Všichni se dozví o poslední vůli hraběte o daru panství příbuznému Jiřímu z Reinerů, který oznámí všem uzavření příměří mezi rakouským a francouzským císařem a tedy i propuštění všech mužů z vojny. Třetí dějství začíná posvícením, chystá se svatba Katuše a Francka. Reiner odchází do Vídně vyřešit dědictví. Po příjezdu požádá Maryšku o ruku. Dohromady se dají Florián s Evou a Šmatlačka se správcem. Operetka končí slovy Jiřího z Reinerů: Lidé dobří! Představuji vám novou zámeckou paní. Jsme oba chudí jako vy všichni, ale i my máme dobrá slovácká srdce. Ruku v ruce s vámi chceme udělat naši Slovač ještě krásnější. Půjde to za vedení naší Slovácké princezny? Na závěr je píseň Pan bůh Slovač chrání. V operetě se hrály a zpívaly písně: Šmatlačka, Eva, ženy K čertu s tou lopatou Maryška legenda o Slovači Když bůh v dávném čase Katuše, Francek Františku, hochu můj, počkej přec

Obecně závazná vyhláška města Pohořelice č. 2/2009,

Obecně závazná vyhláška města Pohořelice č. 2/2009, Obecně závazná vyhláška města Pohořelice č. 2/2009, kterou se vydává Požární řád města Pohořelice Zastupitelstvo města Pohořelice se na svém XX. zasedání dne 18.3.2009 usnesením č. 18/XX/09 usneslo vydat

Více

Zápis z veřejného zasedání č. 12 / 04

Zápis z veřejného zasedání č. 12 / 04 Zápis z veřejného zasedání č. 12 / 04 Dne 23.11.2004 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,p.vašulín, p. Koudelný,

Více

Obecně závazná vyhláška obce Pravlov č.2/2005

Obecně závazná vyhláška obce Pravlov č.2/2005 Obecně závazná vyhláška obce Pravlov č.2/2005 kterou se stanovuje Požární řád obce Pravlov Zastupitelstvo obce Pravlov se na svém. zasedání dne usneslo vydat podle 29 odst.1 písm. o) bod 1 zákona č.133/1985

Více

MĚSTO SEZIMOVO ÚSTÍ. Obecně závazná vyhláška č. 4/2012,

MĚSTO SEZIMOVO ÚSTÍ. Obecně závazná vyhláška č. 4/2012, MĚSTO SEZIMOVO ÚSTÍ Obecně závazná vyhláška č. 4/2012, o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství a o vymezení prostor pro volné pobíhání psů Zastupitelstvo města Sezimovo Ústí vydává na základě

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

18. Přírodní rezervace Rybníky

18. Přírodní rezervace Rybníky 18. Přírodní rezervace Rybníky Nedaleko od silnice Kozlovice Tichá, asi v polovině vzdálenosti mezi okraji těchto obcí, byl kdysi rybníček, který již zanikl. Na jeho místě vznikla přirozenou sukcesí mokřadní

Více

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ...

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ... Místní program obnovy venkova obce Milejovice na období 2011 2015... Milan Vacek starosta... Michal Fouček místostarosta stránka 1 z 10 1.Obsah 1.Obsah...2 2.Úvod...3 2.1.Charakteristika obce...3 2.2.Výsledky

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Města Desná č. 2/2006

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Města Desná č. 2/2006 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Města Desná č. 2/2006 POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTA DESNÁ Zastupitelstvo města Desná se na svém zasedání dne 22.2.2006 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm o) bod 1. zákona č. 133/1985

Více

MĚSTO PLANÁ NAD LUŽNICÍ

MĚSTO PLANÁ NAD LUŽNICÍ MĚSTO PLANÁ NAD LUŽNICÍ Obecně závazná vyhláška č. 1/2004 POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTA Zastupitelstvo Města Planá nad Lužnicí vydává podle 29 odst. 1 písm. o) bod 1. zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. č. 1/2014

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. č. 1/2014 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Obce Přezletice č. 1/2014 Obec Přezletice na základě usnesení zastupitelstva ze dne 18.2.2014 podle 29 odst. 1 písm o) bod 1. zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění

Více

Obec Rozdrojovice. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2013, o veřejném pořádku

Obec Rozdrojovice. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2013, o veřejném pořádku Obec Rozdrojovice OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2013, o veřejném pořádku Zastupitelstvo obce Rozdrojovice se na svém 22. zasedání dne 26.9. 2013 usnesením č. 22/2013 usneslo vydat na základě 10 písm. a)

Více

SDH LIPŮVKA 1879-2009

SDH LIPŮVKA 1879-2009 OBEC LIPŮVKA Z historie obce První písemnou zmínku o Lipůvce nalézáme roku 1371 v Moravských zemských deskách. Z archeologických nálezů však víme, že zde žili lidé již mnohem dříve. Dá se předpokládat,

Více

MĚSTYS Opatov Zastupitelstvo obce Opatova Obecně závazná vyhláška č. 4/2015 kterou se vydává požární řád obce

MĚSTYS Opatov Zastupitelstvo obce Opatova Obecně závazná vyhláška č. 4/2015 kterou se vydává požární řád obce MĚSTYS Opatov Zastupitelstvo obce Opatova Obecně závazná vyhláška č. 4/2015 kterou se vydává řád obce Zastupitelstvo obce Opatov se na svém zasedání konaném dne 29. 9. 2015 usneslo vydat na základě 29

Více

Obecně závazná vyhláška Obce Křtiny č. 7/2005 Požární řád Obce Křtiny

Obecně závazná vyhláška Obce Křtiny č. 7/2005 Požární řád Obce Křtiny Obecně závazná vyhláška Obce Křtiny č. 7/2005 Požární řád Obce Křtiny Zastupitelstvo Obce Křtiny se na svém zasedání dne 12. 12. 2005 usneslo vydat na základě zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně,

Více

VYHLÁŠKA č. 1/2008 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE. Čl. l Úvodní ustanovení

VYHLÁŠKA č. 1/2008 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE. Čl. l Úvodní ustanovení VYHLÁŠKA č. 1/2008 Zastupitelstvo obce Slapy se na svém zasedání dne 17.1.2008 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a v

Více

Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04

Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04 Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04 Dne 16.8.2004 se v 19.30 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,p.vašulín, p. Koudelný,

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014 Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku

Více

Veřejné zasedání č. 3/ 2011

Veřejné zasedání č. 3/ 2011 Veřejné zasedání č. 3/ 2011 Dne 4.3.2011 se v 19.00 hod konalo v zasedací místnosti obecního úřadu veřejné zasedání zastupitelstva obce Hlína. Přítomni zastupitelé : -p.dostalý Miloš, ing.pacholík Miroslav,

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 24.září 2014 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 24.září 2014 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Z á p i s č. 4 ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 24.září 2014 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka,p.Halák.,p. Mišta, p.novák,.p.

Více

Obec Vyšehořovice. Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2008 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE

Obec Vyšehořovice. Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2008 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE Obec Vyšehořovice Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2008 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE Zastupitelstvo obce Vyšehořovice se na svém zasedání dne 27.2.2008 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE SVOJŠICE, číslo 3/2011 kterou se vydává POŽÁRNÍ ŘÁD. obce SVOJŠICE

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE SVOJŠICE, číslo 3/2011 kterou se vydává POŽÁRNÍ ŘÁD. obce SVOJŠICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE SVOJŠICE, číslo 3/2011 kterou se vydává POŽÁRNÍ ŘÁD obce SVOJŠICE Zastupitelstvo obce Svojšice se na svém zasedání dne 12.5.2011 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o)

Více

Obecně závazná vyhláška obce Kornatice č.3/2004 požární řád obce

Obecně závazná vyhláška obce Kornatice č.3/2004 požární řád obce Obecně závazná vyhláška obce Kornatice č.3/2004 požární řád obce Zastupitelstvo obce Kornatice se na svém zasedání dne 12.5.2004 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb., o požární

Více

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

P o ž ární řád obce L h o t k a

P o ž ární řád obce L h o t k a P o ž ární řád obce L h o t k a OBEC LHOTKA Zastupitelstvo obce Lhotka Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, kterou se vydává požární řád obce Zastupitelstvo obce Lhotka se na svém zasedání konaném dne 19.

Více

OBEC BĚLEČ. Obecně závazná vyhláška č. 3/2009, kterou se vydává Požární řád obce

OBEC BĚLEČ. Obecně závazná vyhláška č. 3/2009, kterou se vydává Požární řád obce OBEC BĚLEČ Obecně závazná vyhláška č. 3/2009, kterou se vydává Požární řád obce Zastupitelstvo obce Běleč se na svém zasedání dne 24.11.2009 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) bod 1 zákona č.

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA TÁBORA Č. 06/2006 O PRAVIDLECH PRO POHYB PSŮ NA VEŘEJNÉM PROSTRANSTVÍ A O VYMEZENÍ PROSTORŮ PRO VOLNÉ POBÍHÁNÍ PSŮ

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA TÁBORA Č. 06/2006 O PRAVIDLECH PRO POHYB PSŮ NA VEŘEJNÉM PROSTRANSTVÍ A O VYMEZENÍ PROSTORŮ PRO VOLNÉ POBÍHÁNÍ PSŮ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA TÁBORA Č. 06/2006 O PRAVIDLECH PRO POHYB PSŮ NA VEŘEJNÉM PROSTRANSTVÍ A O VYMEZENÍ PROSTORŮ PRO VOLNÉ POBÍHÁNÍ PSŮ Zastupitelstvo města Tábora vydává dle ustanovení 24 odst.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015 Obec Drásov Zastupitelstvo obce Drásov Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 16.12.2014 v 19. 00 hod. na obecním úřadě.

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 16.12.2014 v 19. 00 hod. na obecním úřadě. Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 16.12.2014 v 19. 00 hod. na obecním úřadě. Přítomni z řad zastupitelů: Štěpánka Bejčková, Petr Holeček, Robert Korsa, František Čečil, Luboš

Více

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011 Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011 Jednání zastupitelstva obce zahájil a řídil starosta. V úvodu uvedl, že jednání zastupitelstva

Více

Naučná stezka - 14 zastavení na Praze 14

Naučná stezka - 14 zastavení na Praze 14 Zastavení první... Hloubětín Na místě Hloubětína žili lidé již v 10. století. Jméno obce historické prameny spojují s postavou vladyky Hlupoty. Dnešní podobu získal Hloubětín až v roce 1907. K Praze byl

Více

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 9.4.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě.

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 9.4.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 9.4.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Přítomno: 5 zastupitelů (B.Holeček a R Svoboda omluveni), 12 občanů,

Více

Obec PERÁLEC POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE

Obec PERÁLEC POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE Obec PERÁLEC Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, kterou se vydává požární řád obce PERÁLEC Zastupitelstvo obce Perálec se na svém 23. veřejném zasedání dne 7.června 2010 usnesením č. 23/9 usneslo vydat

Více

Požární řád obce Číhaň. Obecně závazná vyhláška č.1/2014

Požární řád obce Číhaň. Obecně závazná vyhláška č.1/2014 Požární řád obce Číhaň Obecně závazná vyhláška č.1/2014 Zastupitelstvo obce Číhaň se na svém veřejném zasedání dne 15.12.2014 usneslo podle 84 odst. 2 písm. i) zákona čís. 128/2000 Sb., o obcích ( obecní

Více

OBEC LUŽNICE Obecně závazná vyhláška č. 5/2012

OBEC LUŽNICE Obecně závazná vyhláška č. 5/2012 OBEC LUŽNICE Obecně závazná vyhláška č. 5/2012 Obec Lužnice na základě usnesení zastupitelstva č.10/0509/2012 ze dne 5. 9. 2012 podle 29 odst. 1 písm. o) bod 1. zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně,

Více

OBEC HUTISKO-SOLANEC. Obecně závazná vyhláška obce Hutisko-Solanec č. 01/2008, kterou se vydává Požární řád obce. Požární řád obce

OBEC HUTISKO-SOLANEC. Obecně závazná vyhláška obce Hutisko-Solanec č. 01/2008, kterou se vydává Požární řád obce. Požární řád obce OBEC HUTISKO-SOLANEC Obecně závazná vyhláška obce Hutisko-Solanec č. 01/2008, kterou se vydává Požární řád obce Zastupitelstvo obce Hutisko-Solanec se na svém zasedání dne 9. prosince 2008 usnesením č.

Více

= 1 = O B E C P U S T I N A. Obecně závazná vyhláška obce Pustina č. 1/2005, kterou se vydává Požární řád

= 1 = O B E C P U S T I N A. Obecně závazná vyhláška obce Pustina č. 1/2005, kterou se vydává Požární řád = 1 = O B E C P U S T I N A Obecně závazná vyhláška obce Pustina č. 1/2005, kterou se vydává Požární řád Zastupitelstvo obce Pustina se na svém zasedání dne 3.6.2005 usneslo usnesením č. 2/2005 vydat na

Více

Obec Písečná. Obecně závazná vyhláška č. 1/2005 o požární ochraně obce

Obec Písečná. Obecně závazná vyhláška č. 1/2005 o požární ochraně obce Obec Písečná Obecně závazná vyhláška č. 1/2005 o požární ochraně obce Zastupitelstvo obce Písečná se na svém zasedání dne 24.3.2005 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č.133/1985 Sb., ve

Více

Město Rabí Zastupitelstvo města Rabí Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, kterou se vydává požární řád města POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTA

Město Rabí Zastupitelstvo města Rabí Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, kterou se vydává požární řád města POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTA Město Rabí Zastupitelstvo města Rabí Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, kterou se vydává požární řád města Zastupitelstvo Města Rabí se na svém zasedání dne 18.11. 2015 usnesením č. 8/2015, usneslo vydat

Více

Obec Rudná pod Pradědem

Obec Rudná pod Pradědem Obec Rudná pod Pradědem (návrh) OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2013 obce Rudná pod Pradědem O VEŘEJNÉM POŘÁDKU Zastupitelstvo obce Rudná pod Pradědem se na svém x. zasedání dne xx.xx.2013 usnesením č. xx/x/2013

Více

VYHLÁŠKA č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE. Čl. l Úvodní ustanovení

VYHLÁŠKA č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE. Čl. l Úvodní ustanovení VYHLÁŠKA č. 1/2005 Zastupitelstvo obce Velký Újezd se na svém zasedání dne 30. března 2005 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2013 o pravidlech pohybu psů a jiných zvířat na veřejných prostranstvích ze dne 14. 3. 2013 účinnost ode dne 30. 3. 2013 (některá ustanovení

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Malá Bystřice (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

za krásami brněnských lesů

za krásami brněnských lesů za krásami brněnských lesů Obsah Úvod 1 Naučné stezky 2 Naučná stezka lesnická - lesní správa Deblín 4 Naučná stezka lesnická - lesní správa Brno 6 Naučná stezka lesnická - lesní správa Lipůvka 8 Naučná

Více

OBEC LESNÁ. Zastupitelstvo obce Lesná. Obecně závazná vyhláška č. 4/2015, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

OBEC LESNÁ. Zastupitelstvo obce Lesná. Obecně závazná vyhláška č. 4/2015, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství OBEC LESNÁ Zastupitelstvo obce Lesná Obecně závazná vyhláška č. 4/2015, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo obce Lesná se na svém zasedání dne.. usnesením č. usneslo vydat

Více

1. Celkový pohled na lesní část, olšina s porostem ostřice třeslicovité.

1. Celkový pohled na lesní část, olšina s porostem ostřice třeslicovité. 7. Přírodní rezervace Novodvorský močál Na jihovýchodním okraji Panských Nových Dvorů tam, kde začíná lesní komplex bývalého vojenského lesa a kde byl kdysi rybník, vzniklo samovolnou sukcesí (vývojem)

Více

Požární řád obce. Čl. 1 Úvodní ustanovení

Požární řád obce. Čl. 1 Úvodní ustanovení Požární řád obce Lužnice Vyhláška č.1/2011 Obec Lužnice na základě usnesení zastupitelstva ze dne29. 8. 2011 podle 29 odst. 1 písm. o) bod 1. zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších

Více

Obec Třanovice. Zápis. z 9. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 21.12.2015 v 17. 00 hod.

Obec Třanovice. Zápis. z 9. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 21.12.2015 v 17. 00 hod. Obec Třanovice Zápis z 9. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE konaného dne 21.12.2015 v 17. 00 hod. Přítomno dle presenční listiny 13 členů ZO Třanovice, 2 omluveni 1 občan Zahájení Zasedání Zastupitelstva

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

Obecně závazná vyhláška č. 1/2006

Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 Zastupitelstvo obce Radkov se na svém zasedání dne 19.4.2006 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších

Více

Zápis o průběhu 8. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 26. 7. 2006 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin.

Zápis o průběhu 8. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 26. 7. 2006 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin. Zápis o průběhu 8. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 26. 7. 2006 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin. Starostka Jaroslava Šalomounová zahájila 8. zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013.

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově. Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin a skončeno ve 21:00 hodin. Na

Více

OBEC HORKA Obecně závazná vyhláška č. 1/2011, o místních poplatcích POPLATEK ZE PSŮ

OBEC HORKA Obecně závazná vyhláška č. 1/2011, o místních poplatcích POPLATEK ZE PSŮ OBEC HORKA Obecně závazná vyhláška č. 1/2011, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Horka se na svém zasedání dne 17. 1. 2011 usnesením č. 1. usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

Vzor obecně závazné vyhlášky obce, kterou se vydává Požární řád obce

Vzor obecně závazné vyhlášky obce, kterou se vydává Požární řád obce Vzor obecně závazné vyhlášky obce, kterou se vydává Požární řád obce Varianta a) obec zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů OBEC/MĚSTO/MĚSTYS... Zastupitelstvo obce Obecně závazná vyhláška č. /..,

Více

OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015

OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015 OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Veřejné zasedání č. 16

Veřejné zasedání č. 16 Veřejné zasedání č. 16 Dne 7.12.2005 se v 19.30 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

Obecně závazná vyhláška č.7/2005

Obecně závazná vyhláška č.7/2005 Obecně závazná vyhláška č.7/2005 Zastupitelstvo obce Dobročkovice na základě usnesení č.4/2005 ze dne 31.5.2005 podle 29 odst. 1 písm o) bod 1. zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších

Více

Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži

Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži datum konání: 7. 11. 2014 začátek: 19.00 hod. ukončení: 19.45

Více

Obec Zašová. Zastupitelstvo obce Zašová

Obec Zašová. Zastupitelstvo obce Zašová Obec Zašová Zastupitelstvo obce Zašová Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 kterou se vydává řád obce Zastupitelstvo obce Zašová se na svém zasedání konaném dne 9.6.2015 usnesením č. 5/8 usneslo vydat na

Více

Ještě funkční, ale už téměř nevyužívaná studna v blízkosti domu č.p.69, poblíž potoka pochází z roku 1936. Foto 2007.

Ještě funkční, ale už téměř nevyužívaná studna v blízkosti domu č.p.69, poblíž potoka pochází z roku 1936. Foto 2007. OBECNÍ STUDNY. Když se naši předkové usazovali v tomto kraji, určitě zohledňovali vše co jim tenkráte mohlo přinést dobré životní podmínky. Zřejmě je zaujali hned i dva výrazné prameny (Blinka a Voděradský

Více

MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM

MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2009 kterou se vydává požární řád, stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob a stanoví další

Více

M Ě S T O V A R N S D O R F

M Ě S T O V A R N S D O R F M Ě S T O V A R N S D O R F Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství v katastrálním území Varnsdorf a o vymezení prostor pro volné pobíhání psů a o trvalém

Více

Zastupitelé pro období 2010-2014

Zastupitelé pro období 2010-2014 Dolno - Brusnický zpravodaj Zvičina 671 m. n. m. obecní měsíčník listopad 2010 První schůze nového zastupitelstva obce Ve zpravodaji naleznete: Nové zastupitelstvo obce Představení starosty a jednotlivých

Více

OBEC Rácovice. Zastupitelstvo obce Rácovice Obecně závazná vyhláška obce Rácovice č. 6/2015 kterou se vydává požární řád obce

OBEC Rácovice. Zastupitelstvo obce Rácovice Obecně závazná vyhláška obce Rácovice č. 6/2015 kterou se vydává požární řád obce OBEC Rácovice Zastupitelstvo obce Rácovice Obecně závazná vyhláška obce Rácovice č. 6/2015 kterou se vydává požární řád obce Zastupitelstvo obce Rácovice se na svém zasedání konaném dne 20.2.2015 usneslo

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči 1 110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči Historie hasičských sborů se odvíjí od doby rakousko-uherské monarchie jejíž součástí byly naše země až do roku 1918. Profesionální sbor hasičů měla

Více

MĚSTO ČESKÁ SKALICE ZASTUPITELSVO MĚSTA

MĚSTO ČESKÁ SKALICE ZASTUPITELSVO MĚSTA MĚSTO ČESKÁ SKALICE ZASTUPITELSVO MĚSTA OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 07/2011 o zabezpečení veřejného pořádku při chovu a pohybu psů a jiných zvířat Zastupitelstvo města Česká Skalice se na svém zasedání

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2008

V Ř E S K O V Á K červen 2008 V Ř E S K O V Á K červen 2008 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,v minulém čísle Vřeskováka jsme chtěli upozornit na nevhodné parkování vozidel v naší obci. Musím konstatovat, že situace se vůbec nezměnila

Více

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 13 z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

OBEC SIŘEJOVICE se sídlem Obecní úřad Siřejovice Siřejovice č.p. 37, 410 02 Lovosice

OBEC SIŘEJOVICE se sídlem Obecní úřad Siřejovice Siřejovice č.p. 37, 410 02 Lovosice OBEC SIŘEJOVICE se sídlem Obecní úřad Siřejovice Siřejovice č.p. 37, 410 02 Lovosice ZÁPIS ze 12. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Siřejovice, konaného dne 26.9.2012 od 19,00 hodin Jednání zastupitelstva

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

Účast: přítomni všichni zastupitelé plus hosté z řad občanů viz prezenční listiny.

Účast: přítomni všichni zastupitelé plus hosté z řad občanů viz prezenční listiny. Účast: přítomni všichni zastupitelé plus hosté z řad občanů viz prezenční listiny. Zahájení: 18,40 starostka. Program: 1. Zahájení 2. Schválení programu jednání 3. Volba pracovních orgánů 4. Kontrola plnění

Více

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 26. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 25.1.2013 od 19.00 hodin do 20.00 hodin v zasedací místnosti hasičské zbrojnice v Nepomyšli Přítomni: Josef Lněníček,

Více

2. Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu paní Zdeňku Dusovou a pana Václava Modrého starosta dal hlasovat o návrhu

2. Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu paní Zdeňku Dusovou a pana Václava Modrého starosta dal hlasovat o návrhu Zápis z jednání zastupitelstva obce Sendražice konaného dne 16.12.2010 na obecním úřadě. Začátek jednání v 19 hodin. Přítomno: ZO - V.Horák, M.Holeček, V.Modrý, F.Matěna, ing.hrubý, Z.Dusová, Z.Pejcha

Více

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015,

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2010. POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE SRNÍ a jejích místních částí: Hrádky, Mechov, Rokyta, Sedlo a Staré Srní

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2010. POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE SRNÍ a jejích místních částí: Hrádky, Mechov, Rokyta, Sedlo a Staré Srní OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/21 Zastupitelstvo obce Srní se na svém zasedání dne 31. května 21 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších

Více

R O Z S E Č S K Ý Z P R A V O D A J 4 / 2015

R O Z S E Č S K Ý Z P R A V O D A J 4 / 2015 R O Z S E Č S K Ý Z P R A V O D A J 4 / 2015 Slovo úvodem Vážení spoluobčané, přinášíme Vám závěrečné číslo Rozsečského zpravodaje v roce 2015 se všemi důležitými rubrikami. V Kapitolách z regionální historie

Více

O b e c. M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2009

O b e c. M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2009 O b e c M i k u l o v Z á p i s č. 3/2009 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mikulov, které se uskutečnilo dne 16.3.2009 od 18:00 hodin na Obecním úřadě Mikulov - zasedací místnost. Přítomno: 5 resp.6

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ V Y H L Á Š K A č. 1/2009. Čl.1 Úvodní ustanovení. Čl. 2

OBECNĚ ZÁVAZNÁ V Y H L Á Š K A č. 1/2009. Čl.1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 OBEC BŘEZOLUPY OBECNĚ ZÁVAZNÁ V Y H L Á Š K A č. 1/2009 obce Březolupy o požárním řádu Zastupitelstvo obce Březolupy se na svém zasedáni dne 22.7.2009 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 1/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 1/2015 MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 1/2015 Požární řád města Červeného Kostelce Zastupitelstvo města Červeného Kostelce se na svém zasedání dne 23.4.2015 usnesením č. Z- 2015/2/24 usneslo

Více

OBEC Libějovice. Čl. 1 Úvodní ustanovení

OBEC Libějovice. Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC Libějovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2013 POŽÁRNÍ ŘÁD Obce Libějovice Zastupitelstvo obce Libějovice se na svém zasedání dne 9. 8. 2013, usnesením č. 8/2013/7 usneslo vydat na základě 29 odst.

Více

Žerotický zpravodaj léto 2010

Žerotický zpravodaj léto 2010 Žerotický zpravodaj léto 2010 1 Vážení a milí občané, nejen léto, ale i čtyřleté volební období pomalu končí a tak tu máme opět pro vás žhavé novinky z posledních letních měsíců. Kanalizace Před několika

Více

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2014 konaného dne 16.5.2014 - zasedání veřejné ( jednání č. 53)

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2014 konaného dne 16.5.2014 - zasedání veřejné ( jednání č. 53) Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2014 konaného dne 16.5.2014 - zasedání veřejné ( jednání č. 53) -Přítomni: L. Daenemarková, Z.Gregor,, H.Huňatová R.Svatoň, J.Žižka = členové zastupitelstva

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 1 č.j. 9/2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 12.12.2014 18:08 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 12.12.2014

Více

V jižní části města protká Škvorecký potok s kaskádou rybníků. Jsou to Horní Úvalský rybník, rybník Lhoták a Dolní Úvalský rybník.

V jižní části města protká Škvorecký potok s kaskádou rybníků. Jsou to Horní Úvalský rybník, rybník Lhoták a Dolní Úvalský rybník. V jižní části města protká Škvorecký potok s kaskádou rybníků. Jsou to Horní Úvalský rybník, rybník Lhoták a Dolní Úvalský rybník. Říčka Výmola, protékající městem, obtočně napájí rybník Fabrák, pod lesem

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vraclav č. 1/2008. kterou se vydává POŽÁRNÍ ŘÁD. obce Vraclav

Obecně závazná vyhláška obce Vraclav č. 1/2008. kterou se vydává POŽÁRNÍ ŘÁD. obce Vraclav Obecně závazná vyhláška obce Vraclav č. 1/2008 kterou se vydává POŽÁRNÍ ŘÁD obce Vraclav Zastupitelstvo obce Vraclav se na svém zasedání dne 31. 3. 2008 usneslo vydat svým usnesením č. 13/08 na základě

Více

Město Abertamy, 1) Zahájení, volba pracovních komisí, program jednání. B-1/ -ZMě schválilo ustavení návrhové komise ve složení: Ingrid Cejpková

Město Abertamy, 1) Zahájení, volba pracovních komisí, program jednání. B-1/ -ZMě schválilo ustavení návrhové komise ve složení: Ingrid Cejpková Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 26. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 10.9.2008 od 17,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 5/2005 Požární řád města Červeného Kostelce

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 5/2005 Požární řád města Červeného Kostelce MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 5/2005 Požární řád města Červeného Kostelce Zastupitelstvo města Červeného Kostelce se na svém zasedání dne 25.8.2005 usnesením č. 2.25 usneslo vydat na

Více

Návrh na nové vyhlášení přírodní památky Kejtovské louky

Návrh na nové vyhlášení přírodní památky Kejtovské louky KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí a zemědělství Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Dle rozdělovníku Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 24. 6. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 24. 6. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti konaného dne 24. 6. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti (Pozn.: v zápise jsou přítomní uváděni bez akadem. titulů. V případě, že hlasování není jednomyslné, je hlasování zastupitelů

Více

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 10 z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Požární řád města Nejdek

Požární řád města Nejdek Obecně závazná vyhláška města č. 1 / 2008 Požární řád města Město na základě usnesení č. ZM/244/9/08 zastupitelstva města ze dne 10. dubna 2008 v souladu s 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb., o

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ŠVÁBENICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ŠVÁBENICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ŠVÁBENICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD Zastupitelstvo obce Švábenice na svém zasedání konaném dne 13.5.2005 vydává podle ustanovení 10 písm.d) a 84 odst.2 písm. i) zákona č.128/2000

Více