5/20. bydlení nové generace. Dřevostavbo, ztichni! Fasády jdou s dobou Nový dům se starým srdcem Jak se dělá masivní dřevěný panel.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "5/20. bydlení nové generace. Dřevostavbo, ztichni! Fasády jdou s dobou Nový dům se starým srdcem Jak se dělá masivní dřevěný panel."

Transkript

1 HLA říjen istopad 5/20 15 bydení nové generace 75 Kč,,49EUR proj SUJTE ekt rodi AVYHR nné ho dajte omu Dřevostavbo, ztichni! Fasády jdou s dobou Nový dům se starým srdcem Jak se děá masivní dřevěný pane

2 Konstrukční systém VYBÍRÁME-LI KONSTRUKČNÍ MATERIÁL PRO NÁŠ BUDOUCÍ DŮM, KDE PROŽIJEME TŘEBA I NĚKOLIK DESETILETÍ, JE JISTĚ ZAJÍMAVÉ VĚDĚT, JAK TAKOVÝ PRODUKT VZNIKÁ. ZAVÍTALI JSME TEDY DO RAKOUSKÉHO ZÁVODU V MĚSTĚ YBBS SPOLEČNOSTI STORA ENSO, ABYCHOM NA VLASTNÍ OČI VIDĚLI A NÁSLEDNĚ ZPROSTŘEDKOVALI CELÝ PROCES VÝROBY MASIVNÍCH DŘEVĚNÝCH PANELŮ. Jak se děá masivní dřevěný pane Co je CLT? P rvky z masivního dřeva mohou nabídnout ceou škáu vastností, které z něj bez nadsázky činí materiá budoucnosti. Váže atmosférický uhík, funguje skvěe po stránce statické a izoační, je ehčí než zděné systémy, výborně odoává požáru, urychuje výstavbu, pomáhá utvářet zdravé obytné prostředí, odoává zemětřesení, šetří podahovou pochu a životností dokáže směe konkurovat jiným materiáům. Navíc užití takového obnoviteného zdroje zásadně ovivňuje životní prostředí a kima, což je faktor, který již v dnešní době neze přehížet. 66 CLT (Cross Laminated Timber) je stavební výrobek z masivního dřeva zhotovený nejméně ze tří vrstev křížem epených jednovrstvých ameových desek. V současné době se paney Stora Enso CLT vyrábějí v rozměrech do 2,95 metrů šířky a 16 metrů déky a jsou dodávány v různých toušťkách od 60 do 400 miimetrů v závisosti na statických požadavcích. Na přání ze vyrobit pane až do šířky,95 metru. Jsou vhodné jak pro použití na vnějších a vnitřních stěnách, tak pro stropy a střechy, bez nutnosti použití dodatečných podpůrných či aternativních konstrukcí. Paney Stora Enso CLT mají broušený povrch a jsou dodávány ve třech různých povrchových kvaitách v pohedové kvaitě pro obytné prostory, v průmysové a nepohedové. Ze dřevin ze standardně vybírat mezi smrkem, borovicí, jedí, modřínem a borovicí imbou. Dřevo pro pohedové paney je sušeno do 11 procent vhkosti, dřevo pro nepohedové a průmysově pohedové paney do vhkosti 15 procent. 5/2015

3 V souadu s fiozofií trvae udržiteného rozvoje CLT je schváený a certifikovaný stavební materiá, jehož produkce podéhá přísným kontroám. Pečivé pánování výroby přináší vemi efektivní využití surovin, a pokud je stavba odborně projektována a reaizována, správně chráněna proti povětrnostním vivům a vhkosti, souží stovky et, čímž napňuje fiozofii douhodobé udržitenosti. Havní vizí spoečnosti je nahradit neobnovitené materiáy inovacemi Zaujao nás Ceý výrobní závod Stora Enso je postaven CLT paneů, můžete je zde tedy vidět a cítit opravdu na každém kroku. Je vemi zajímavé vidět masivní prvky z vrstveného dřeva, které jsou pro tak vekou hau potřeba. V rodinných domech se setkáváme nejčastěji se subtiními třívrstvými paney v rozměrech 80 nebo 100 miimetrů. Lamey jsou epeny a násedně řezány v pohybu tak, aby stroj nemuse inku zastavovat a znovu se rozjíždět. Tato zdánivá maičkost šetří čas, který v konečném důsedku přináší mnohem větší efektivitu. Vzhedem k veké vytíženosti závodu se počítá opravdu každá minuta. Ceý proces výroby je promyšen do každého detaiu, vše sofistikovaně navazuje a nedochází k časovým prodevám. Zároveň je s materiáem zacházeno vemi efektivně. Přesnost je miimetrová a nazmar nepřichází ani zbytkový materiá (prořez). Ten může být použit pro výrobu daších prvků domu jako je nábytek, schody, parapety a daší. Pane, který svými rozměry přesahuje šířku auta 2,45 metru, musí být dopravován buď nastojato na speciání stoici, nebo naežato, ovšem na území České repubiky pouze na zákadě speciáního povoení. a vývojem nových produktů a sužeb na bázi dřeva a jiných obnovitených materiáů. Paney CLT jsou maximáně fexibiní a perfektně kombinovatené s jinými stavebními prvky. Díky přenosu zatížení do dvou směrů nekadou ze statického hediska žádné meze architektuře domu a budov. Jsou stáe častěji využívány při výstavbě rodinných domů, ae i vícepodažních městských, průmysových a komerčních objektů. Největší potenciá tohoto materiáu zůstává ve výškových bodovách. Zatím u nás chybějí a čekají na první odhodané stavitee, kteří ukážou trend ostatním a zamotají havu stavebním firmám pracujícím s betonem a cihou, dopňuje Pave Dufek ze spoečnosti Stora Enso, náš průvodce ve výrobním závodu Ybbs. Odkud se bere? V závodě Ybbs je zpracovávána kuatina z Rakouska, České repubiky a Sovinska. Pro veškeré zpracované dřevo patí povinnost certifikátu PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes), což je označení výrobků ze dřeva a papíru, jejichž výchozí surovina pochází z esů obhospodařovaných pode stanovených ekoogických, ekonomických a sociáních kritérií. Nejpoužívanější dřevinou je smrk, v Rakousku pokrývají esy více než 48 procent cekové rozohy, v nichž představuje smrk se svým šedesátiprocentním zastoupením nejdůežitější stavební a konstrukční dřevo. Se dvěma výrobními jednotkami a cekovou roční kapacitou kubických metrů je spoečnost Stora Enso ceosvětově největším producentem CLT paneů. Lucie Němcová Foto Stora Enso a Pave Korejtko Výhody systémů CLT 5/2015 pozitivní biance CO2 ekoogická a trvae udržitená stavební technoogie nižší hmotnost oproti betonu a cihám výborné izoační vastnosti vynikající protipožární vastnosti krátká doba výstavby, snadná montáž a vysoká míra prefabrikace špičkové statické vastnosti suchá výstavba konstrukce odoná vůči zemětřesení až o 10 procent více obytné pochy příjemné a zdravé kima v místnostech 67

4 Z kuatiny po hotový pane: zákuisím výrobního procesu 1 1, 2 Řezivo různých touštěk, vysušené na po-, 4, 5 Jednotivá prkna jsou na obou koncích třebnou vhkost, je nejdříve kvaitativně vytříděno přímo v piařském závodu do výše jmenovaných kvait a poté převezeno do výrobního závodu CLT. Zde dochází na samotném počátku výroby pouze ke kontroe konců každého kusu. Do určité vzdáenosti od spoje (čea) jednotivých prken by nemě být žádný suk, který by ovivňova kvaitu spoje a násedně nosnost ceé amey. Kromě smrku je ve veké míře zpracovávána i borovice. opatřena kínovým ozubem, nánosem epida a vzájemně spojena do takzvaného cinkové spoje. Vzniký nekonečný vys se formátuje do požadovaných déek a násedně hobuje. Jednotivé vysy jsou pak na bočních hranách opatřeny epidem a epeny k sobě do nekonečné desky, ze které se hned za isem vyřezávají příčné C a podéné L vrstvy pro budoucí skadbu CLT paneu. 6 Náseduje proces epení jednotivých desek vrstev k sobě do požadované toušťky paneu. V jednotivých vrstvách se střídá směr váken dřeva vždy o 90 stupňů, aby byo dosaženo vysoké pevnosti a stabiity výsedného produktu /2015

5 Pošné epení jednovrstvých ameových desek a epení cinkového spoje se provádí poyuretanovým epidem (PUR). K bočnímu sepování ame do jednovrstvých ameových desek se používá emuzní poymerové izokyanátové epido (EPI). Tato epida jsou zdravotně nezávadná a neobsahují formadehyd. Použitá množství jsou zredukována na minimum nutné k dosažení požadovaných parametrů, díky čemuž podí epida na cekovém produktu nepřesahuje jedno procento. Domy z masivního dřeva na hypotéku ZAUJALA VÁS TECHNOLOGIE MASIVNÍCH DŘEVĚNÝCH PANELŮ CLT? VYBERTE SI NĚKTERÝ Z DOMŮ OD FIREM, KTERÉ SE REALIZACEMI DŘEVOSTAVEB Z TOHOTO MATERIÁLU ZABÝVAJÍ JEJICH PŘEHLED NAJDETE V ADRESÁŘI FIREM NA VYBRALI JSME NAMÁTKOU DVA A PŘEDSTAVÍME VÁM I MOŽNOST JEJICH FINANCOVÁNÍ HYPOTÉKOU. 7 Fáze vytvrzení v hydrauickém isu. 8 Každý pane je po vytvrzení přebroušen tak, aby byy odstraněny nerovnosti, otaky z isu, přebytky epida a vznika finání hadká pocha. 9 Jeden ze tří CNC strojů PBA dáe opracuje pane Rodinný dům Space od firmy Dřevostavby MC Novák Menší rodinný dům moderního vzhedu pro -4čennou rodinu s užitnou pochou 125 m2 a zastavěnou pochou 90 m2. Dům je řešen konstrukcemi v nízkoenergetickém standardu, které ze rozšířit až do kategorie pasivních domů. přesně pode připravené projektové dokumentace s přesností na miimetry. Jsou zhotoveny veškeré potřebné otvory pro okna, dveře, spoje pro vzájemné napojení, drážky a vrtání pro rozvody, prostě vše, co projektant vměstna do projektu. Cena na kíč: Kč Hypotéka: Kč Doba spácení: 25 et Úroková sazba od: 2,09 % Doba fixace úrokové sazby: 5 et Orientační výše měsíční spátky: Kč 10, 11 Kontroa opracovaných paneů, kvaity povrchu, rozměrů, ruční dočištění, popřípadě kosmetické vyspravení drobných vad. 12, 1 Jednotivé na míru vytvořené díy domu jsou pomocí techniky pečivě naoženy a přepraveny nákadním vozidem přímo na staveniště, kde odborná stavební firma zkompetuje hrubou stavbu. Montáž průměrného rodinného domu zabere pouhé dva až tři dny. Bungaov Kompakt 2 od NOVAHOME 12 1 Dům pod svými vekými křídy" ze střešních přesahů skrývá pro své obyvatee bezbariérové útočiště. Na zastavěné poše 129 m2 je rozožena obdéníková dispozice +kk. Obývací prostor se skádá z kuchyně, jídeny a obývacího pokoje s přímým vstupem na terasu a zahradu. Posuvnou stěnou je od obývacího pokoje odděena pracovna. Cena na kíč: Kč Hypotéka: Kč Doba spácení: 20 et Úroková sazba od: 2,09 % Doba fixace úrokové sazby: 5 et Orientační výše měsíční spátky: Kč 69

6

Stora Enso. CLT. Nejstarší a zároveň nejmodernější stavební materiál na světě: dřevo.

Stora Enso. CLT. Nejstarší a zároveň nejmodernější stavební materiál na světě: dřevo. Stora Enso. CLT. Nejstarší a zároveň nejmodernější stavební materiál na světě: dřevo. Stora Enso Pro lidi a jejich svet. ˇ Závody Hartola a Pälkäne V našich finských závodech Hartola a Pälkäne se vyrábějí

Více

Petr Šmíd, Petra Lukešová, Daniel Mourek. Plány mobility. Přínos pro podniky a instituce

Petr Šmíd, Petra Lukešová, Daniel Mourek. Plány mobility. Přínos pro podniky a instituce Petr Šmíd, Petra Lukešová, Danie Mourek Pány mobiity Přínos pro podniky a instituce Nadace Partnerství 2011 Pány mobiity Pány mobiity: Přínos pro podniky a instituce Autoři pubikace: Petr Šmíd, Petra

Více

výrobní družstevnictví

výrobní družstevnictví 02/2011 MĚSÍČNÍK ROČNÍK 58 CENA 20 Kč výrobní družstevnictví časopis českých a moravských výrobních družstev Manažer roku 2010: Rozhovor s předsedou SČMVD Janem Wiesnerem Ceorepubiková konference Daňové

Více

Nová kvalita bydlení. Hliníkové okenní systémy

Nová kvalita bydlení. Hliníkové okenní systémy Nová kvaita bydení Hiníkové okenní systémy 2 Schüco Hiníkové okenní systémy Obsah Schüco 3 Voný výhed, trvaá hodnota Obsah Okna zajišťují prosvětené obytné prostory, voný výhed do okoí a současně chrání

Více

Obsah. Nová kvalita, nové možnosti lepeno zcela bez formaldehydu technologie a ekologie dřevostavby a ekologie 2

Obsah. Nová kvalita, nové možnosti lepeno zcela bez formaldehydu technologie a ekologie dřevostavby a ekologie 2 Obsah 1 Nová kvalita, nové možnosti lepeno zcela bez formaldehydu technologie a ekologie dřevostavby a ekologie 2 2 Mnohostranné použití ověřené aplikace 4 3 Přesvědčivé vlastnosti technická data certifikáty

Více

Výroční zpráva 2013 Řízení letového provozu České republiky

Výroční zpráva 2013 Řízení letového provozu České republiky ýroční zpráva ízení etového provozu eské repubiky ýroční annua report zpráva air ízení navigation etového services provozu of the eské czech repubiky repubic 4 5 8 9 5 6 8 9 6 8 4 6 4 46 57 58 59 74 75

Více

Bulletin 2/2012. Dřevostavby - bydlení nové generace. ASOCIACE DODAVATELŮ montovaných DOMŮ. www.admd.cz

Bulletin 2/2012. Dřevostavby - bydlení nové generace. ASOCIACE DODAVATELŮ montovaných DOMŮ. www.admd.cz www.admd.cz Bulletin 2/2012 ASOCIACE DODAVATELŮ montovaných DOMŮ Dřevostavby - bydlení nové generace Je potěšující, že i přes pokles ekonomiky, vyjádřený indexem meziroční výkonnosti jednotlivých odvětví,

Více

Rady, tipy, informace tipy, informace

Rady, tipy, informace tipy, informace Pasivní dům Pasivní domy Rady, Rady, tipy, tipy, informace informace Obsah Co je pasivní dům? 2 Tepelné ztráty a zisky 3 Pozemek 4 Projekt 6 Jaký dům zvolit? 7 Interiér 9 Materiály pro stavbu 11 Lehké

Více

Tepelné izolace. Rady, tipy, informace

Tepelné izolace. Rady, tipy, informace Tepelné izolace Rady, tipy, informace Obsah Tepelné ztráty 2 Druhy tepelných ztrát 3 Energetická náročnost budov 4 Snižování energetické náročnosti budov 5 Průkaz energetické náročnosti budovy 7 Energetický

Více

Spravedlivá společnost

Spravedlivá společnost Spravedivá spoečnost Voební manifest ČSSD ke krajským a senátním vobám 12. a 13. října 2012 SVOBODA SPRAVEDLNOST SOLIDARITA Vážené spouobčanky a vážení spouobčané, na podzim se bude v krajských a senátních

Více

TISKOVÉ A DISTRIBUČNÍ CENTRUM. na skautské stezce

TISKOVÉ A DISTRIBUČNÍ CENTRUM. na skautské stezce TISKOVÉ A DISTRIBUČNÍ CENTRUM Váš průvodce na skautské stezce 1 Vážení čtenáři, edice Vůdcovská zkouška vám opět přináší 14 příruček, které se zabývají jednotivými obory vůdcovské zkoušky. Díky vekému

Více

SOUČASNÝ STAV V EVROPSKÉ UNII DOPADY NA ČESKOU ENERGETICKOU LEGISLATIVU

SOUČASNÝ STAV V EVROPSKÉ UNII DOPADY NA ČESKOU ENERGETICKOU LEGISLATIVU ÚVOD Publikace Budovy s nízkou spotřebou energie v Jihočeském kraji a Horním Rakousku - konkrétní příklady a zkušenosti je určena všem, kteří plánují stavbu domu a přemýšlejí o jeho energetické koncepci.

Více

Zateplení stěn a fasád

Zateplení stěn a fasád Zateplení stěn a fasád Vnější tepelně izolační kompozitní systémy (ETICS) O společnosti Rigips, s.r.o. je členem koncernu Saint-Gobain, který jakožto světový výrobce a distributor zpracovává suroviny (sklo,

Více

Okna do rodinných domů

Okna do rodinných domů W W W. D O M O V I N Y. C Z BAVTE SE BYDLENÍM srpen 2008 ZDARMA Zdokonalené vlastnosti střešní krytiny str. 8-9 Předokenní rolety str. 6-7 Okna do rodinných domů i paneláků str. 10-11 12 833 Kč nebo 1

Více

dvouměsíčník/ročník 5 The RILSA s main role is applied research on labour a sociálních vìcí na regionální, celostátní i mezinárodní

dvouměsíčník/ročník 5 The RILSA s main role is applied research on labour a sociálních vìcí na regionální, celostátní i mezinárodní 01_OBALKA_4ciso11.qxd 5.8.2011 8:18 StrÆnka 1 4 Havní nápní ústavu je apikovaný výzkum v obasti práce The RILSA s main roe is appied research on abour a sociáních vìcí na regionání, ceostátní i mezinárodní

Více

Stavíme ze dřeva. Přírodní, udržitelné a spolehlivé dřevostavby z materiálů EGGER. www.egger.cz

Stavíme ze dřeva. Přírodní, udržitelné a spolehlivé dřevostavby z materiálů EGGER. www.egger.cz Stavíme ze dřeva Přírodní, udržitelné a spolehlivé dřevostavby z materiálů EGGER www.egger.cz Dřevo mě učí pracovat přesně a hledat jednoduchá řešení. Hermann Kaufmann, architekt Obsah 4 Stavby trvalé

Více

dvouměsíčník/ročník 6 The RILSA s main role is applied research on labour a sociálních vìcí na regionální, celostátní i mezinárodní

dvouměsíčník/ročník 6 The RILSA s main role is applied research on labour a sociálních vìcí na regionální, celostátní i mezinárodní 01_OBALKA_2ciso12.qxd 3.4.2012 8:56 StrÆnka 1 2 Havní nápní ústavu je apikovaný výzkum v obasti práce The RILSA s main roe is appied research on abour a sociáních vìcí na regionání, ceostátní i mezinárodní

Více

Vytápění. Rady, tipy, informace

Vytápění. Rady, tipy, informace Rady, tipy, informace Měřiče spotřeby Díky PRE jsem ušetřila 1 500 Kč na ročním provozu kombinované chladničky. Půjčte si i vy zdarma měřič spotřeby. www.energetickyporadce.cz/merici-zarizeni 2 Centrum

Více

Zubatá nástavba kamenné KDYŽ SE DŘEVOZPRACOVATELSKÁ SPOLEČNOST JACER-CZ ROZHODLA PRO RENOVACI PŮVODNÍ ZEMĚDĚLSKÉ. Nebytové dřevostavby

Zubatá nástavba kamenné KDYŽ SE DŘEVOZPRACOVATELSKÁ SPOLEČNOST JACER-CZ ROZHODLA PRO RENOVACI PŮVODNÍ ZEMĚDĚLSKÉ. Nebytové dřevostavby Nebytové dřevostavby Zubatá nástavba kamenné KDYŽ SE DŘEVOZPRACOVATELSKÁ SPOLEČNOST JACER-CZ ROZHODLA PRO RENOVACI PŮVODNÍ ZEMĚDĚLSKÉ USEDLOSTI Z DRUHÉ POLOVINY 19. STOLETÍ, SE DŘEVEM JAKO STAVEBNÍM MATERIÁLEM

Více

ISOVER pro fasádní zateplovací systémy

ISOVER pro fasádní zateplovací systémy Nejširší nabídka tepelných, zvukových a protipožárních izolací ISOVER pro fasádní zateplovací systémy Informace pro projektanty a realizační firmy Minerální vata Pěnový polystyren XPS Kombinované izolace

Více

Okna. Rady, tipy, informace OB-1

Okna. Rady, tipy, informace OB-1 Okna Rady, tipy, informace OB-1 Obsah Základní parametry okenního systému 2 Materiál okenního systému 3 Dřevo 3 Plast 4 Kov 5 Kombinace 7 Energetická úspora oken 8 Rozhodující kritéria 10 Postup při výměně

Více

Bulletin 1/2013. Zdravé bydlení? Špičkové technické parametry? Individuální vzhled? Kvalitní dřevostavby jsou vždy řešením!

Bulletin 1/2013. Zdravé bydlení? Špičkové technické parametry? Individuální vzhled? Kvalitní dřevostavby jsou vždy řešením! www.admd.cz Bulletin 1/2013 ASOCIACE DODAVATELŮ montovaných DOMŮ Zdravé bydlení? Špičkové technické parametry? Individuální vzhled? Kvalitní dřevostavby jsou vždy řešením! Dlouholeté působení výrobců dřevostaveb

Více

sborník PředNášek dřevostavby PRo bydlení Ing. PetR WaldsteIN

sborník PředNášek dřevostavby PRo bydlení Ing. PetR WaldsteIN sborník přednášek Dřevostavby pro bydlení Ing. Petr Waldstein Sborník přednášek Obsah 1 Teoretická východiska 2 1.1 Výhody výstavby objektů ze dřeva 2 1.2 Nevýhody výstavby objektů ze dřeva 2 2 Základní

Více

1. Co je a co není dřevostavba

1. Co je a co není dřevostavba 1. Co je a co není dřevostavba 14 Co je a co není dřevostavba Hádejte: jedná se o dřevostavbu, nebo jen o fantasticky a jemně zvládnutou přístavbu s dřevěným obkladem? S trochou nadsázky můžeme tvrdit,

Více

Nejlepší dům je ten, který splňuje vaše sny. Tak jako cihlový dům POROTHERM Dům, o kterém jste vždy snili

Nejlepší dům je ten, který splňuje vaše sny. Tak jako cihlový dům POROTHERM Dům, o kterém jste vždy snili www.wienerberger.cz Nejlepší dům je ten, který splňuje vaše sny Tak jako cihlový dům POROTHERM Dům, o kterém jste vždy snili Z ženského pohledu tvoří krásný a harmonický domov správně zvolené barvy, útulně

Více

REZIDENT. Jaro 2015. Dřevo v architektuře David Vávra na cestách po Švýcarsku Zůstává po nás vůně dřeva

REZIDENT. Jaro 2015. Dřevo v architektuře David Vávra na cestách po Švýcarsku Zůstává po nás vůně dřeva REZIDENT magazín pro moderní architekturu, design a stavbu jaro 2015 Jaro 2015 99 Kč Dřevo v architektuře David Vávra na cestách po Švýcarsku Zůstává po nás vůně dřeva Parket Atelier, Budějovická 1035,

Více

Podklad pro provádění systému POROTHERM. 3. vydání

Podklad pro provádění systému POROTHERM. 3. vydání Podklad pro provádění systému POROTHERM 3. vydání OBSAH A. Cihla - klasický stavební materiál v bytové výstavbě... 2 1. Ekologie a hospodárnost......................... 2 2. Optimalizace stavebně fyzikálních

Více

bulletin problémů. Regulaci klimatu v prostoru zajišťuje

bulletin problémů. Regulaci klimatu v prostoru zajišťuje květen 2010 www.fermacell.cz bulletin Zdravé, bezpečné a kvalitní bydlení s materiály FERMACELL Rostoucí znečištění životního prostředí a hektičtější způsob života společnosti vedou člověka stále více

Více

PSMCZ 4+5. stavební infozpravodaj CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM HELUZ. www.psmcz.cz. HELUZ FAMILY 50 2in1. U = 0,11 W/m 2 K

PSMCZ 4+5. stavební infozpravodaj CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM HELUZ. www.psmcz.cz. HELUZ FAMILY 50 2in1. U = 0,11 W/m 2 K PSMCZ 4+5 ISSN 1802-6907 www.psmcz.cz 2012 stavební infozpravodaj CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM HELUZ AREÁL VÝSTAVIŠTĚ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH HELUZ FAMILY 50 2in1 broušené cihelné bloky s integrovanou tepelnou izolací

Více

Kvalitní okna a dveře Malé koupelny. Téma: 27/2008. Naše pozvánka: FOR ARCH, Pražský veletržní areál Letňany

Kvalitní okna a dveře Malé koupelny. Téma: 27/2008. Naše pozvánka: FOR ARCH, Pražský veletržní areál Letňany 27/2008 ročník 11 Téma: Kvalitní okna a dveře Malé koupelny Naše pozvánka: FOR ARCH, Pražský veletržní areál Letňany 23. 29. září 2008 Dům a byt, výstaviště Černá louka Ostrava 16. 19. října 2008 SHOP

Více