CHÝŇSKÝ ZPRAVODAJ. Vážení občané, milí čtenáři. Co bude dál se ŠKOLOU a ŠKOLKOU v Chýni? Tentokrát nepřehlédněte: Ročník VIII.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CHÝŇSKÝ ZPRAVODAJ. Vážení občané, milí čtenáři. Co bude dál se ŠKOLOU a ŠKOLKOU v Chýni? Tentokrát nepřehlédněte: Ročník VIII."

Transkript

1 CHÝŇSKÝ ZPRAVODAJ Ročník VIII. Číslo 2/2014 Vážení občané, milí čtenáři jako je květen lásky čas, v Chýni by se dal nazvat květen časem slavností. Začalo se pálením čarodějnic, pokračovalo Jarní slavností, následovaly Staročeské Máje a slavnosti ukončil poslední květnovou sobotu Dětský den, kdy přálo počasí a děti se maximálně vyřádily při soutěžích, v pěně, na sajdkáře, na čtyřkolce, prohlédly si bagr a zahopsaly v nafukovacím hradu. Viděli jsme i krásné modely z Lega, které nám předvedli pánové Hrdlička a Bucek. Všem sponzorům velice děkujeme. V Chýni se však nejen slavilo, ale i pracovalo. Budování železniční zastávky je již v plném stavebním proudu, termín dokončení je naplánován už na září. Jednáme i s jinou firmou o svozu biodpadu z domácností, která nabízí o polovinu nižší ceny. Sešli jsme se i se zástupci České pošty a hovořili o možnosti vybudovat v Chýni její novou pobočku. Získali jsme také dotaci na Sběrný dvůr. Zaměstnanci obecního úřadu i nadále statečně bojují s trávou. Snaží se včas posekat bující zeleň v Chýni, ale bohužel se najdou i tací jedinci, kteří řežou do stromů na Hlavní třídě a ve Višňovce, kde zničili dva stromy. Přeji vám slunečné a ničím nerušené prázdniny. Josef Novotný, starosta Tentokrát nepřehlédněte: S pitnou vodou musíme šetřit str. 2 Jarní slavnost ozdobili veteráni i malí hasiči str. 3 Chýně má čtrnáct nových občanů str. 4 Sezona na Strahováku zahájena. Jaká bude? str. 5 Chýňská škola oslaví 150 let str. 8 V obci vzniká nový spolek Dřevosad str. 9 Co bude dál se ŠKOLOU a ŠKOLKOU v Chýni? Během loňských prázdnin se nám podařilo rozšířit základní školu o dvě třídy a školku o jedno oddělení pro 25 dětí. A ještě k tomu zvětšit jídelnu, kde se najednou může stravovat až 30 dětí. Co bude dál? Bohužel, už zase nemáme místo pro děti ve školce. Celkem 50 dětí zůstalo při zápisu pod čarou a nebyly přijaty. Škola na školní rok 2014/2015 zatím stačit bude, ale už dnes víme, že za rok nám bude chybět jedna třída. Škoda, že na to nemyslili naši předchůdci, když se tvořil územní plán a podepisovaly smlouvy s developery. Mělo se myslet na školu a školku, škoda! V Chýni byla založena Rada na výstavbu nové základní školy, kterou bychom všichni moc chtěli, ale je to otázka financí, plánů a projektů na zhruba 5 let. Ale co těch 5 let? Kam s dětmi? Potřebujeme školku a školu teď, teď hned! Máme řešení. Naskytla se možnost koupě objektu v Chýni, na adrese Hlavní 21. Býval to MNV, později Autronik. Tento objekt bychom mohli přizpůsobit pro školku s kapacitou asi 50 dětí. Později i upravit na jednu až dvě třídy pro základní školu podle momentální potřeby. Až nebude třeba školy ani školky, lze tento objekt přestavět na Domov důchodců nebo využít jako sklady (obec žádné nemá). Je to, stručně řečeno, víceúčelový dům, jak se patří. Koupě domu nenaruší rozpočet obce, protože jej začne splácet, až ve chvíli, kdy skončí jiný úvěr na podobnou částku. Navštívili jsme i ministerstvo školství a prvního náměstka ministra školství, který byl naším nápadem nadšen. Až budete tento článek číst ve Zpravodaji, už budeme vědět, zda zastupitelé obce odhlasovali tuto dobrou věc. Seženeme-li finance na rekonstrukci zmiňované nemovitosti, můžeme přes prázdniny rekonstruovat a v září či říjnu mohou vaši malí Cipískové přijít do nové budovy chýňské školky. Držte nám palce! Josef Novotný a Jaroslav Kuchař 1

2 S PITNOU VODOU musíme šetřit KRÁTCE/AKTUÁLNĚ Bude v Chýni pošta? Česká pošta zrušila k 1. červnu letošního roku výdejní místo poštovních zásilek v Chýni, neboť nevyhovuje bezpečnostním i jiným standardům pošty. Vedení obce však usiluje o vybudování poštovní pobočky v obci se všemi základními službami, a jedná proto se zástupci České pošty o této možnosti. V současné době se vybírá místo v Chýni, které by vyhovovalo stanoveným standardům pošty, poté bude vedení pošty rozhodovat o tom, zda v Chýni poštovní pobočku vybuduje. Obec udělá vše pro to, aby plnohodnotná poštovní pobočka v Chýni zřízena byla. Tráva do kontejnerů na papír a plast nepatří. Žádáme občany, aby neukládali bioodpad, hlavně posekanou trávu do kontejnerů na papír či plast, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích. Pro bioodpad jsou určeny bionádoby, které si každý občan může zakoupit u společnosti Rumpold a nechat vyvážet každý čtvrtek. Kaplička na poutní cestě nebude. V jednom z minulých čísel Chýňského zpravodaje jsem psal, že město Hostivice má vypracovaný projekt na znovupostavení kapličky č. 18 a má podánu žádost o dotaci z krajských fondů. Nyní jsem dotazem u místostarosty Jiřího Kučery zjistil, že město dotaci nezískalo, a proto se nyní kaplička stavět nebude. Záměr ovšem zůstává a město se k němu vrátí podle finančních možností. O dalším vývoji budu informovat. Pavel Fousek, kronikář a ou Inzerce V posledních několika letech dochází zejména v letním období k jevu, který není pro některé občany příjemný, a sice nedostatku vody z vodovodního řadu v domácnostech. Týká se to především výše položených míst v obci lokality Háje a Na Vyhlídce, a to v době zvýšeného odběru o víkendech a večer. Důvodem nedostatku pitné vody je malý tlak vody ve vodovodním řadu. Současné vedení Technických služeb Rudná, které jsou dodavatelem pitné vody do Chýně a investorem vodovodního přivaděče do Chýně, tvrdí, že Technické služby nejsou schopny za současné situace tlak vody navýšit. Řešením by byla výstavba vodojemu v Chýni, kde by se voda akumulovala pro dobu se zvýšeným odběrem. Probíhají jednání mezi obcí a Technickými službami Rudná. Chýně se odmítá podílet na výstavbě a financování vodojemu, neboť v době před výstavbou vodovodního přivaděče do Chýně byla naše obec ujišťována tehdejším vedením Technických služeb Rudná, že vodojem není potřeba stavět. Několik let předtím však Technické služby Rudná o vodojemu hovořily jako o součásti výstavby vodovodního přivaděče a rovněž Chýně jej měla v projektu na původní vlastní přivaděč pražské vody do Chýně s napojovacím místem v Sobíně. Do doby, než bude celá situace vyřešena, žádáme chýňské občany, aby šetřili s pitnou vodou. Především to znamená omezit zalévání zahrad a napouštění bazénů pitnou vodou v době, kdy je velká spotřeba vody z vodovodního řadu pro domácnosti. Josef Novotný, starosta Ve Višňovce opět řádili VANDALOVÉ V noci z 16. na 17. dubna letošního roku vandalové opět poničili veřejnou zeleň a majetek obce ve Višňovce. Uřezali několik stromků, některé menší vytrhli i s kořeny, lavičky poházeli po Višňovce a kontejnery na papír a plasty vysypali na trávník a prázdné je pak pohodili ve stráni. Prosíme všechny obyvatele Chýně, aby na obecní úřad hlásili jakékoliv informace, které by napomohly dopadení vandalů a jejich předání policii. Obec požádala Městskou policii Hostivice, aby se při výjezdech do Chýně pozdě večer nebo v noci zaměřila na Višňovku a kontrolovala podezřelé osoby. Ve Višňovce bývají nalezeny i injekční stříkačky, které jsou nebezpečné zejména pro děti. Apelujeme proto na rodiče malých dětí, aby sledovali, s čím si děti ve Višňovce hrají a větší děti zároveň poučili, jak postupovat v případě nálezu injekční stříkačky. (ou) Devastující a nevratná škoda na stromech u Strahovského rybníka Již mnoho let působí v Chýni spolek rybářů, který se mimo jiné stará o pronajatý obecní Strahovský rybník a jeho okolí. Po celou dobu pronájmu nebyli s rybáři problémy, ba naopak, moc si jejich práce vážíme a ctíme ji. Letos na jaře nechali rybáři ořezat stromy kolem rybníka lesnickým odborníkem, aniž to nahlásili majiteli, kterým je obec Chýně. Na úřadě se začaly shromažďovat výtky a dotazy občanů. Chtěli vysvětlit, kdo to proboha u rybníka provedl. Po vzájemných nepříjemných dohadech s rybáři se vedení obce rozhodlo, že spor vyřeší soudní znalec. Úřad proto oslovil nezávislou dendroložku, která vypracovala znalecký posudek. Nestranná soudní znalkyně v něm dospěla k závěru, že na pozemku, jehož jsou dřeviny součástí, vznikla jejich ořezem devastující a nevratná škoda. Tu vyjádřila částkou korun. Kompletní znalecký posudek je k dispozici na obecním úřadě. Obec Chýně nemůže jen tak přehlížet, co se děje s jejím majetkem. Proto jsme rádi, že byl znalecký posudek vypracován a potvrdil správnost našeho jednání. Doufáme, že se nic podobného nebude opakovat a vzniklou škodu nahradí rybáři například novou výsadbou dřevin. Josef Novotný, Jaroslav Kuchař 2

3 REJ ČARODĚJNIC ovládl hřiště Filipojakubská, Valpružina nebo také Noc čarodějnic. Tak bývá označována noc z 30. dubna na 1. května, kdy se v dávné minulosti zapalovaly na vyvýšených místech ohně. Tato tradice v téměř nezměněné podobě přetrvala dodnes, a tak jsme i letos mohli na obecním hřišti v Chýni už před setměním vidět skupiny větších či menších čarodějnic a čarodějů. Roztodivné babizny s černými nebo naopak rudými vlasy pobíhaly po hřišti a čekaly na zapálení ohně. Byly mezi nimi i děti ze základní a mateřské školy v Chýni, které se proměnily v čarodějnice a čaroděje společně se svými učitelkami. Aby jim čas do setmění rychleji utíkal, byla vyhlášena soutěž o nejlepší masku a ta odměněna. Opékaly se buřtíky, děti se mohly osvěžit malinovkou a všichni už netrpělivě čekali, až se setmí, aby mohli zaměstnanci obecního úřadu zapálit vatru. Netrvalo dlouho a spolu s ní vzplála i čarodějnice umístěná na jejím vrcholu. Tradice byla naplněna. (vam) Jarní slavnost ozdobili VETERÁNI i malí HASIČI Jen pár hodin poté, co obecní hřiště opustily poslední čarodějnice, ožilo čilým ruchem znovu. V Chýni se totiž 1. května odpoledne slavily Slavnosti jara. Malí návštěvníci si za slunečného počasí zařádili na skákacím hradě a ti odvážnější se pak mohli beztrestně zmáčet v pěně, kterou nastříkali chýnští hasiči. Pozornost malých i velkých přitahovala i výstava velmi věrohodných modelů nákladních aut, které představil pan Kracík z Chýně. Již tradičně se děti povozily na motorce se sajdkárou a tatínci mohli obdivovat automobily veterány. Své umění na Jarní slavnosti předvedli i malí hasiči z Úhonic ve věku mezi čtyřmi a pěti lety. Museli uhasit malý hořící domek postavený speciálně pro jejich vystoupení. Podařilo se jim to na poslední chvíli. Jarní slavnost si na obecním hřišti všichni návštěvníci, ale především děti, užili. (vam) STAROČESKÉ MÁJE už nejsou v ohrožení Jedna z mála tradic, které se dochovala v Chýni Máje, byla letos velice ohrožena. Trošku náhodou jsem se dozvěděl, že mladí letos nebudou Máje ani organizovat, ani tancovat. Moc mě to mrzelo. Největší slavnost a nejzajímavější akce, na kterou se vždy půl roku připravovali a pak ji zase půl roku řešili a hodnotili, by letos poprvé nebyla? I když jsem nikdy netancoval, ani Máje neorganizoval, hned jak mi pár kamarádů, starých májovníků slíbilo, že mi s tím pomohou, vrhli jsme se do toho. Původně jsme počítali s tím, že budeme mít tak maximálně dvě kolony, ale ve finále tancovaly na obecním hřišti čtyři kolony. Měli jsme pouze jeden měsíc na to, vše nacvičit, sehnat kroje, vše zorganizovat, hřiště, májku, břízky, muziku, zábavu. Hrůza! A výsledek? Kdo tam byl, tak mi dá za pravdu, že to bylo nádherné. Odměna za ten měsíc usilovné dřiny, nácviků kdy děvčata přiběhla z kuchyně přímo na nácvik a pak zase běžela uložit děti. Kdo to nezažil, tak neuvěří. Pořádání Májů se mohlo povést jen s neskutečnou partou lidí, kteří doopravdy dřeli a drželi se pravidla jeden za všechny a všichni za jednoho. Jsem na ně na všechny hrdý a jsem moc rád, že jsem mohl být jeden z nich. Už na večerní zábavě všichni slíbili, že příští rok to dáme zas a že Máje jsou prostě naše! Již teď se hlásí noví lidé, bereme každého, kdo bude chtít s námi tancovat, ne ale, že musí, ale že chce! Doufáme, že dáme i jednu kolonu z dětí. Chtěl bych všechny zúčastněné znovu moc pochválit a ještě jednou poděkovat. Jmenovat nemohu všechny, tak snad jen Káju Kohoutovou, vedoucí Májů, bez které bychom Máje nedali. Děkujeme panu Vítkovi za krásnou fotografii a ještě hezčí DVD přehrávku. Za všechny májovníky jeden z nich. Jaroslav Kuchař 3

4 DĚTSKÝ DEN byl letos nabitý atrakcemi a zalitý sluncem Chýně má 14 nových občanů Foto: Jiří Grégr V Chýni se už stalo tradicí slavnostní uvítání nových občánků. Letos poprvé se rodiče s miminky sešli na obecním úřadě ve čtvrtek 27. února. Místostarosta obce Jaroslav Kuchař mezi občany Chýně přivítal celkem 14 dětí. Dvanáct z nich byli chlapci - Filip, Robin, Tomáš, Jan, Luca, Teodor, Matěj, Lukáš, Petr, Max, Jaroslav a Jakub - a jen 2 holčičky: Karolína a Barbora. S pásmem písniček a básniček vystoupily děti z místní mateřské a základní školy za hudebního doprovodu vedoucí učitelky Jitky Bělkové. Děkujeme fotografovi Jiřímu Grégrovi za zachycení slavnostní okamžiků a zhotovení CD s fotografiemi pro rodiče nových občánků. Další vítání občánků se uskuteční podle počtu narozených dětí. (ou) Foto: Rudolf Musil Krátce po druhé hodině se poslední květnovou sobotu začaly na obecní hřiště scházet děti z Chýně i okolí, aby v krásném slunečném počasí oslavily svůj svátek. Už pár desítek minut po začátku děti zaplnily skákací hrad i trampolínu a zajímaly se i o další atrakce. Bylo jich tu letos víc než dost. Děti mohly změřit své síly při skákání v pytlích, v hodu na cíl i do basketbalového koše. Odvážní kluci i holky se mohli svézt na čtyřkolce nebo na motocyklu se sajdkárou a nechyběla ani již tradiční disciplína šplhání na bedýnky od piva. První lezení na bedýnky v Chýni zorganizoval v roce 1999 František Fousek a od té doby se jedná o nedílnou součást každého Dětského dne. Jedna bedýnka je vysoká 27,5 cm a ti nejlepší jich dokážou na sebe postavit i třicet, čímž došplhají až do výšky přesahující neuvěřitelných osm metrů. Hlavně kluky, ale i jejich tatínky, pak lákala úžasná výstava krásných modelů postavených z Lega. V soutěžích děti vyhrávaly barevné kamínky, za které si pak mohly v krámku koupit různé drobnosti děvčata náušnice, náramky nebo sponky do vlasů, kluci pak přívěšky ke klíčům, držáky na pití, čepice, šátky a jiné drobnosti. Zdá se, že v Chýni jsou samé šikovné a soutěživé děti, protože ceny byly rychle rozebrané Během odpoledne plného zážitků některé děti snad neměly ani čas na občerstvení. Přitom chýnští hasiči se pečlivě a vytrvale starali o to, aby ohýnek, kde si děti mohly opéct buřty, během celého odpoledne nezhasnul. Malinovka pro děti i pivo pro rodiče teklo proudem, dospělí si pochutnávali i na klobáskách, děti chodily s cukrovou vatou. Dětský den v Chýni se opravdu vydařil. Velké poděkování patří všem, kteří se podíleli na organizaci a průběhu dětského dne, sponzorům, kteří věnovali finanční a věcné dary i jednotlivcům, kteří věnovali především svůj volný čas či zapůjčili některé atrakce. Vladimír Kropáč vyprávěl SENIORŮM Příjemné a především zajímavé setkání se uskutečnilo na začátku června. Stalo se pomalu tradicí, že se chýňští senioři scházejí na obecním úřadě vždy první pondělí v měsíci. Mezi seniory na jejich čtvrté setkání dorazil tentokrát Vladimír Kropáč, aby jim vyprávěl své zážitky z cest. Cesta, ze které se rozhodl přiblížit své zážitky, byla obdivuhodná - pěšky prošel horní Španělsko a urazil přitom 600 kilometrů. Svoje napínavé vyprávění podbarvil Vladimír Kropáč fotografiemi a videem. Setkání si nenechalo ujít na čtyřicet účastníků, kteří byli nadšeni. K dobré náladě přispělo i občerstvení v podobě kávy a dortů. Přes prázdniny se senioři nescházejí. Další schůzka je proto naplánována na 1. září od 16,30 hodin, kdy zahraje a zazpívá místní občanka paní Foltýnová. Vítáme každého nového důchodce, který má zájem společně pobesedovat! (ou) 4

5 SEZONA NA STRAHOVÁKU ZAHÁJENA. Jaká bude? V sobotu 26. dubna se tradičně po zimě sešli rybáři s přáteli a příznivci, aby otevřeli novou sezónu Nedočkavě nahazovali pruty a vedli vzrušené debaty. Po letech práce, starání se a zážitků měli by ustoupit komerčnímu subjektu. Fotbal v Chýni žije. Přes zimu naši nejmladší fotbalisté odehráli dva halové turnaje a poctivě trénovali v hale. Starší žáci na medaili nedosáhli, ale mladší nám opět udělali velkou radost. Dostali se až do finále a prohráli až s Ruzyní. Stejně jako minulý rok. Kluci bojovali chýňským srdíčkem a dosáhli výborných výsledků. Na jaře až do konce června trénujeme každé úterý od 15:00 na místním obecním hřišti. Předposlední týden v srpnu jedou kluci i holky na fotbalové soustředění, kde se bude utužovat chýňská parta. A v září začneme nanovo. Družstvo mužů sehrálo opět několik přátelských utkání. Dva krát změřili síly se Střešovicemi, dále s Bílou Horou a asi nejvydařenější byl zájezd FC Chýně na Šumavu do Borové Lady. Na chalupu k Óňovi. S Borovou Ladou jsme uhráli cennou remízu 2:2 a druhý den pod vedením známého cyklisty Romana Chyby někteří ujeli i více jak 30 km na kole. Velmi povedený zájezd. V červnu proběhl tradiční Memoriál Standy Šmerdy na obecním hřišti v Chýni a v létě chystáme zájezd na pouťový turnaj do Věšína u Příbrami. Na září je naplánován zájezd na Chýně nad rybníkem Baštou nejsou Benátky, louka u Strahováku nejsou pláže francouzské riviéry, ba ani Mácháče. Strahovský rybník je specifická nádrž, spíše rybníček, neboť dlouho nebyl, a když byl obnoven, stalo se tak již s představou, že bude mimo jiné potěšením i pro místní rybáře. Jeho sousedství s čističkou odpadních vod a s tím, co územní plán hrdě nazývá průmyslovou zónou Chýně (betonárka Berger-beton, logistický areál OK-trans) je sice bizarní, protéká jím Litovický potok, ale také výtok z čističky, rybám se v něm ale daří, možná právě proto. O plůdkové rybníčky, o ryby v rybníce, o pořádek kolem rybníka se starala a stará obecně prospěšná společnost Strahovský rybník (www.strahovak.cz). Jak čas utíkal, lidé se scházeli a rozcházeli, některé plány starých soukmenovců však zřejmě nezrezivěly. Vedle hráze se objevil na původně obecním pozemku dům. Domeček jako klícka, se zahrádkou, skřípnutou mezi břeh a cestu, na zahrádce pak zanedlouho další a další. Mezi nimi umělá jezírka, červení kapříci a žáby velikosti zajíce. Je libo žabí stehýnka? A nyní, náhle, přišla odtud nabídka vše lepší bude, bufet i rybaření, tráva jako na golfovém hřišti, ryby dva krát (tři krát) takové než teď. Spolu s pokusem zkorumpovat některé členy rybářského spolku. Co asi váží víc? Na jedné straně možná profesionalita, leč v komerčním hávu, zájem povýtce privátní. Nebo na straně druhé dobrovolná, nezištná práce, přirozeně hezké a prosté místo pro setkávání, společně prožité milé chvíle s lidmi, kteří se dokáží usmívat Každý ať váží sám. Petr Kovář FOTBALISTY ČEKÁ PŘES LÉTO soustředění a zájezd Moravu do Šatova, kde sehrajeme přátelské utkání. Večer ochutnáme místní burčák, ale pozor jedou i ženské! Po fotbalové stránce všechno pěkně funguje, jen to naše hřiště ještě musí počkat! Všichni víme a uvědomujeme si, že přece škola a školka je to nejdůležitější v obci! Sportu zdar a fotbalu zvlášť! Jarda Kuchař, trenér a předseda 5

6 Chýňská KNIHOVNA NABÍZÍ na čtyři tisíce svazků nejrůznějších žánrů Foto: mna Foto: mna Možná o tom někteří z vás ani nevědí, ale v Chýni už více než sto let funguje obecní knihovna. Když jsem se na začátku června vypravila za paní Vlastou Novákovou, která ji vede, přivítala mě milá a usměvavá dáma. Mezi tisícovkami knih jsme si povídaly o tom, které knížky se v Chýni nejvíce půjčují, jak se daří jejich počet každoročně rozšiřovat i o tom, že děti chodí do knihovny hlavně pro povinnou četbu. Což je opravdu škoda Jak dlouho funguje knihovna v Chýni? Knihovna byla založena poté, co byla postavena škola v Chýni. Už je to tedy více než sto let. Kolik v současné době evidujete čtenářů? Mám zaregistrováno necelou sedmdesátku čtenářů, z toho je ale pouze 16 dětí. To se mi zdá zoufale málo. Do knihovny chodí hlavně rodiče s malými dětmi, větší děti moc ne. Proto tu máme také stoleček s židličkami, kde si ti nejmenší mohou malovat. Hodně knih si půjčují maminky s dětmi tak do sedmi let. Starší školáci přijdou výjimečně, hlavně pak pro povinnou četbu. Kolik máte k dispozici knih a o jaké žánry je největší zájem? V evidenci mám přibližně čtyři tisíce knih. A jsou tu, myslím, všechny žánry. Vypíchnout jeden nebo dva nejoblíbenější se snad ani nedá. Obec čtenářská je různorodá. Zájem je ale o detektivky, historické romány i krásnou literaturu. Lidé si hodně půjčují třeba i knihy o zahradničení či naučnou literaturu z oboru lékařství. Nově tu třeba máme velmi pěkné knihy od Vlastimila Vondrušky Přemyslovská epopej. Je to hezkým stylem psaný historický román, který má čtyři díly. K dispozici jsou všechny. Pak se hodně půjčují současné spisovatelky jako je Simona Monyová, Halina Pawlowská nebo Danielle Steelová. Zájemci si zde mohou půjčit i poezii. Kdy je knihovna otevřena veřejnosti a jak dlouhá je výpůjční doba? Pro čtenáře jsem tu k dispozici každé pondělí a středu odpoledne, vždy od 15 do 18 hodin. Knížky si lidé mohou půjčit na jeden měsíc. Co všechno musí čtenáři udělat pro to, aby si mohli knížky z chýňské knihovny vypůjčit? Je to jednoduché. Stačí se zaregistrovat a já jim vystavím legitimaci. S tou si pak přicházejí knížky půjčovat. Jakým způsobem rozšiřujete nabídku knih? Dostávám každoročně deset tisíc korun na nákup nových knih od obecního úřadu. Daří se mi je nakupovat s určitou slevou, takže knížky u nás v knihovně přibývají. Dalším zdrojem nových knih jsou pak sami čtenáři, kteří často přijdou a nějaké své knížky nám darují. Jsou to třeba ty, které se jim už nevejdou do domácí knihovny, nebo v případě, že zruší doma knihovnu, na kterou už nemají místo. Co se děje s novou knihou, než si ji mohou čtenáři vypůjčit? Musím ji zapsat do knižního seznamu, založit knižní lístek, kam se pak následně eviduje každá výpůjčka knihy. Poté musím knížku orazítkovat a obalit. Půjčujete ještě něco jiného než knihy? Třeba časopisy, nebo noviny? Ne. Jedinou výjimkou je časopis ABC pro děti. Kromě půjčování knih je tu pro kohokoli zdarma k dispozici internet. Teď, když už ho všichni mají doma, o něj už příliš velký zájem není. Dřív sem chodili lidé brouzdat častěji. Co by podle vás mohlo knihovně nejvíce pomoci? Určitě bychom potřebovali více místa. Knížky nám přibývají a nemůžeme dát regály, ve kterých je skladujeme, doprostřed místnosti, abychom se nepropadli o patro níž. A také bych zde uvítala více čtenářů, hlavně těch dětských. Třeba náš rozhovor bude někoho k návštěvě knihovny umístěné v prvním patře budovy obecního úřadu inspirovat Martina Vampulová 6

7 REKORDMAN mezi námi Teprve před několika málo lety a víceméně náhodou jsem ke svému velkému překvapení zjistil, že mezi námi žije jeden z rodáků, který se dokázal prosadit v náročném sportu, kterým nepochybně motokros je. V následujícím rozhovoru bych vám chtěl představit Mirka Nejedlého a jeho celoživotní koníček. Kolik ti bylo let, když jsi s motokrosem začínal? První zkušenosti s motorkou jsem sbíral už ve svých šesti, sedmi letech. Tehdy jsme jezdili na malých motorkách značky Pionýr nebo Stadion, to byl moped. Se kterými kamarády z Chýně, případně z okolí jste to začínali zkoušet? Byli to Jirka Legát, Láďa Kropáč, Roman Rajtora nebo Zdeněk Picka. Dále bratři Kozlové z Jenče, Jiří Starec a další. Ve kterém roce ses zúčastnil prvního skutečného závodu? A kolik ti bylo let? První skutečný závod jsem jel v Sedlčanech, byl to krajský přebor. Tehdy mi bylo 17 let a jezdil jsem na motorce značky ČZ 360 Montreal. Skončil jsem čtvrtý. Jaký byl tvůj první terénní motocykl? První motorky jsme si postavili sami. Upravili jsme různé stroje, často nalezené po stodolách a ty jsme přizpůsobili podle našich možností pro terénní ježdění. Pod jakou organizací jsi začínal jezdit závody? Měl jsem štěstí, že jsme začínali v době, kdy motocykly československé výroby ČZ a Jawa byly na světové špičce, a to i díky československým reprezentantům jako byli J. Falta, Z. Velký, O. Toman, J. Churavý a další, kteří přiváželi z celého světa ty nejcennější trofeje. A tito závodníci mi byli vzorem. V sedmdesátých letech byla také velká podpora tomuto sportu. Díky zemědělskému družstvu vznikl Motokros klub JZD Chýně. Ladislav Rajtora ml., který nám dělal trenéra a manažera, zajistil první tovární motocykly ČZ. A my jsme mohli začít trénovat a posléze se i zúčastnit vypsaných závodů sezony. Na výjezdy nám zemědělské družstvo darovalo starší nákladní Pragu RN, kterou jsme si opravili a ta dlouho sloužila k dopravě na tréninky i závody. Jak byly soutěže v motokrosu členěny v rámci Československa? Krajský přebor, mistrovství Čech a Moravy, Mistrovství Slovenska a Mistrovství ČSSR. Pamatuji se, že jste trénovali, ale možná i závodili v bývalé cihelně za Chýní. Trénovali jste také někde jinde? V Chýni jsme jezdili také na místě zvaném Rajtorovic pískovna, to je v místě, kde jsou nyní sklady Plzeňského Prazdroje. To byla naše tréninková trať. Samozřejmě jsme jezdili trénovat i na velké tratě. Také jsme jezdili na dráze ve Zbraslavi, v Nučicích na čtyřce, což bylo místo po bývalé šachtě, kde trénovala Dukla Praha. Jakou první trofej jsi získal a kde se konal závod, na kterém jsi byl poprvé úspěšný? Bylo to v oněch již zmíněných Sedlčanech. Jaký byl tvůj dosavadní největší úspěch? V roce 1974, v mých sedmnácti letech, jsem se stal krajským přeborníkem. Zvítězil jsem a dostal jsem se na mistrovství republiky v 1. výkonnostní třídě. V juniorech v osmnácti letech jsem skončil na druhém místě v republice a to mi otevřelo cestu do Dukly. Potom už ve veteránech jsem získal vicemistra Evropy, a to třikrát za sebou v letech 2011, 2012, V roce 2012 navíc mistra světa v družstvech. To bylo u nás v Ledči nad Sázavou a v roce 2013 totéž ve Švédském Vrigstadu. Jaký byl tvůj další osud mladého závodníka? Na vojnu jsem nastoupil do výcvikového střediska Dukly v Benešově u Prahy. Odtud mě po základním výcviku přeřadili do Liptovského Mikuláše, kde měla Dukla oddíl motokrosu. Tady jsme se zúčastňovali Mistrovství Slovenska, ČSSR a Armádního přeboru. Po vojně jsem pokračoval v závodění v oddílu Svazarmu v Chýni ve středisku motokrosu Beroun. Od kterého roku jezdíš závody veteránů? A veteráni jsou jen závodníci, nebo i stroje? Jak staré stroje jsou uznávány v kategorii veteránů? S aktivním závoděním mladých závodníků jsem skončil ve svých sedmadvaceti letech. Foto: archiv Miroslava Nejedlého V kategorii veteránů jsem začal jezdit ve svých čtyřiceti letech na moderním stroji Yamaha 250 a od padesáti let jsem přešel na čtyřtaktní Yamahu 450. Zároveň jsem se od padesáti let začal zúčastňovat Mistrovství Evropy na stroji ČZ 400. Celkem jsem zatím absolvoval 28 závodních sezon, 11 jako mladý a 17 jako veterán. Veteráni jezdí ve věkových kategoriích 35 až 50 let, 50 až 60 let, to je moje současná kategorie, dále 60 až 66 let a 66 let a více. Ke každé kategorii veterána závodníka je přiřazena kategorie veterána - stroje. V naší kategorii máme omezení stáří stroje do roku výroby Já jezdím na ČZ 400, rok výroby Ze kterých zemí jsou tvoji současní soupeři? Které země patří v tomto sportu ke špičce? Na špičkové úrovni jezdí Češi, Angličani, Italové, Němci. Na pískových tratích zase Holanďani, Belgičani a závodníci ze severských států. Nejvíce používané stroje jsou ČZ, Jawa, BSA, Ducati, Triumph, Husqvarna, Bultaco a Maico. České ČZ z doby, kdy byla tato značka na vrcholu kvality, jsou samozřejmě na špičce. Máš mezi svými soupeři zároveň i kamarády? V depu jsou mými kamarády všichni, bez rozdílu, odkud kdo pocházíme a i přesto, že se těžko domlouváme. Jsme jedna velká 7

8 parta, kterou spojuje láska k tomuto sportu. To nám pomáhá překonávat všechny těžkosti a nelitujeme nákladů, které jsou s tímto sportem spojeny. Zároveň jsem hrdý na to, že mohu reprezentovat Českou republiku, ale i naši obec. Ale ve chvíli, kdy se postavíme na startovní čáru, nikdo nezná bratra, jsme soupeři! S jakým motocyklem nyní závodíš? Mám Yamahu 450 a veterána ČZ 400, rok výroby Jak často trénuješ, abys mohl podávat výkony, nesoucí tak dobrá umístění? Každou sobotu nebo neděli se snažím jezdit republikové závody na Yamaze, s tím většinou vystačím, abych byl v potřebné kondici a mohl vydržet evropský šampionát na veteránu. Na jaký závod se v nejbližší době chystáš? Na Mistrovství Evropy ve Stříbře, které se koná 7. června. Tohoto závodu se v mojí kategorii zúčastní 59 startujících ze 14 zemí Evropy. Čím bychom měli náš rozhovor ukončit? Chci ještě poděkovat svojí ženě Editě, která mě podporuje celou dobu mého závodění a na závody mě doprovází. Mirku, děkuji za rozhovor pro Chýňský zpravodaj a přeji ti, abys zvítězil v nejbližším závodě a také v těch, které budou následovat. Pavel Fousek, kronikář Foto: archiv Miroslava Nejedlého Chýňská ŠKOLA oslaví 150 let V minulém vydání Chýňského zpravodaje jsem psal o některých významných výročích, která si letos připomínáme. Dnes chci připomenout datum, které je pro naši obec nejvýznamnější. Tedy 150. výročí otevření školy v Chýni. Provoz ve zdejší škole byl zahájen 2. října Tento den bylo provedeno její slavnostní vysvěcení, které provedl vikář z Hořelic (dnes část Rudné, pozn. kron.). Po ukončeném obřadu vystrojila obec hostinu v čp. 24 na počest zúčastněných hodnostářů a v upomínce na den otevření nové školy. Plány zhotovil Josef Sechter, stavitelský mistr z Unhoště. Cena výstavby školy 5205 zlatých, 95 krejcarů. S opravou cesty před školou za 219 zlatých. Školní stavení dle plánu sestává ze školní budovy, hospodářských stavení (dřevník, chlév s dvorečkem a zahrádka školní 120 m 2 ). Toto jsou opisy zápisů ze Školní kroniky, která byla založena v roce 1878 a ve které první kronikář zpětně popsal i vznik školy v Chýni. Foto: mna Před postavením školy mohly děti z Chýně navštěvovat školu v Úhonicích, které měly stejnou vrchnost jako Chýně, řád Premonstrátů na Strahově. Chýně byla takzvaně přifařena a přiškolena k Úhonicím. Na zdejší faře byla také vedena matrika chýňských obyvatel. Protože do Úhonic musely děti docházet téměř pět kilometrů, byla docházka velmi slabá. Proto se chýňstí sousedé rozhodli svěřit učení svých dětí učitelům, většinou z řad domkářů, kteří vyučovali buď ve svých domcích anebo střídavě ve statcích a chalupách v celé Chýni. Obec se skládala na živobytí pro tyto učitele a zajišťovala jim i otop. Proto otevření vlastní školy znamenalo pro obec nebývalý pokrok a zlepšení vzdělanosti našich předků. Ve škole se připravuje výstava Současná ředitelka školy, Marie Urbánková, se obrátila na několik lidí s výzvou k účasti na přípravě výstavy k tomuto významnému výročí. Proto jsem jako chýňský kronikář nabídl svoji pomoc. Zároveň jsem požádal o pomoc několik dalších spoluobčanů. Využívám této příležitosti a obracím se na všechny, kteří chodili do zdejší školy a mají fotografie nebo předměty, jako školní pomůcky, kresby a podobně, aby se obrátili na paní ředitelku nebo na mě a tyto věci zapůjčili na připravovanou výstavu. Také bychom rádi využili pomoci ostatních při identifikování spolužáků na fotografiích. Bylo by dobré také oslovit rodáky z Chýně a upozornit je na připravovanou výstavu a slavnostní setkání k tomuto výročí. Zatím je navržen termín konání výstavy ve škole na 28. a 29. září Za jakoukoli pomoc s touto věcí předem děkujeme a těšíme se na setkání ve škole. Pavel Fousek, kronikář 8

9 V obci vzniká nový spolek DŘEVOSAD V současné době zakládáme nový spolek s názvem Dřevosad z.s., jehož hlavním posláním bude výsadba dřevin, jejich kultivace a zlepšování životního prostředí vůbec. Měl by částečně nahradit prázdné místo po občanském sdružení Arbor. Byl bych rád, kdyby se spolek stal nedílnou součástí obecního dění. V dnešní době, kdy se stále rozšiřují zastavěné oblasti obce, a ubývá přírody v našem okolí, kdy máme v životě více stresu a méně pohybu, je potřebné k těmto negativním vlivům vytvořit nějakou protiváhu. Aktivní výsadba stromů v našem okolí nám jistě tuto protiváhu pomůže vytvořit. Pozitivní význam zeleně je myslím všeobecně znám, jen tedy pro připomenutí: Stromy zlepšují kvalitu vzduchu, ať už se jedná o vytváření kyslíku, zachytávání prachu, regulaci vlhkosti a teploty v krajině, až po uvolňování silic, které dokážou hubit choroboplodné zárodky. Zeleň nám vytváří estetickou krajinu a působí jako protihluková bariéra. Funkční krajina pokrytá zelení dokáže zabránit povodním a tlumí i negativní působení větru. Stanovy spolku pamatují i na jednoduché zapojení veřejnosti do spolkové činnosti formou takzvaného podporujícího členství. Podporující člen spolku bude informován o chystaných akcích, valných hromadách, záměrech a hospodaření. Členský příspěvek podporujících členů bude podle stanov použit výhradně k nákupu sazenic stromů a keřů, dále pak k nákupu opěrných kůlů a chrániček proti okusu. Ondřej Jelínek Inzerce PORADNA PRO O ZDRAVÍ RNDr. Lucie Houšková Trápí vás zdravotní potíže, kterých se chcete zbavit? Jste vy nebo vaše dítě často nemocní? Máte chuť najít cestu k uzdravení pomocí bylin? Přijďte. počítačová Oberon diagnostika - analýza celkového zdravotního stavu, zjištění mikrobiální zátěže (bakterie, paraziti, viry, plísně), vyhodnocení příčin nemocí zaměřuji se na akutní i chronické potíže (alergie, astma, plísně, poruchy cyklu, častá onemocnění dětí, nechutenství, atopické ekzémy, civilizační nemoci dospělých, roztroušená skleróza aj.) celostní bylinná terapie, výživové poradenství Cena: 700 Kč za poradnu v délce cca min. Kontakt: tel.: , Adresa poradny: Vzdělávací a relaxační centrum MaHu, Krátká 1065, Hostivice Chýňští senioři už se počítače nebojí Druhý červnový týden měli senioři z Chýně možnost seznámit se s počítačem a jeho obsluhou. Občanské sdružení Jihočeský institut celoživotního vzdělávání totiž na obecním úřadu v Chýni v rámci projektu Senioři komunikují uspořádal bezplatný PC kurz pro zájemce, kteří se chtějí naučit pracovat na počítači. O kurz byl obrovský zájem. K dispozici bylo deset míst a přihlásila se dvacítka zájemců. Čtyři dny pak senioři během čtyř hodin výuky zjišťovali, jak počítač obsluhovat, jak se pracuje s myší a jakým způsobem si mohou napsat a vytisknout jednoduchý dokument. Naučili se pracovat s em a vyhledávat potřebné informace na internetu. Zkušení lektoři předali praktické rady práce s internetem Výuku vedli zkušení lektoři, kteří ji přizpůsobili potřebám a možnostem všech zúčastněných. Díky kurzu si mnozí senioři osvojili práci s počítačem a zjistili, že se není čeho bát. Navíc získali praktické zkušenosti při vyhledávání na internetu, takže teď už jim nic nebrání v přístupu k zajímavým nebo aktuálním informacím. Pokud nemají počítač s připojením na internet doma, mohou třeba využít bezplatný přístup na internet v obecní knihovně. (mna) Ing. Jiří Houška Hypoteční a finanční specialista s dlouhodobou praxí ve vašem okolí. AKCE: Zajistěte si aktuální úrokovou sazbu 2,59-2,69 % již 3 roky před koncem fixace vaší nevýhodné hypotéky. Nezávazné poradenství v oblasti hypotečních úvěrů, stavebního spoření, penzijního připojištění, pojištění nemovitosti, životního pojištění a investic. 100% nezávislost, žádná finanční instituce není upřednostňována, hledám vždy pouze nejlepší nabídku šitou na míru klienta. Tato služba finančního zprostředkování je pro vás zdarma. V případě realizace obchodu zajistím i administrativní úkony. Vzhledem k dlouholeté spolupráci s bankami získávám pro své klienty nižší úrokovou sazbu než je nabízena na standardní přepážce banky. Finanční odměna při doporučení a realizaci hypotéky. Na mém webu najdete tipy, jak se vyznat ve finančním světě. Schůzku si je možné domluvit u vás doma nebo v zaměstnání, příp. na jiném zvoleném místě. Tel.: , Web: 9

10 Z historie Chýně (5. díl) Exkurze do historie Chýně, aneb jak se tu žilo v průběhu staletí V dnešním díle našeho historického seriálu se vracíme do roku 1659, abychom se podívali na majetkové poměry tehdejších obyvatel Chýně. Cena statků proti době předbělohorské podstatně poklesla, i když byly některé z nich dokonce zvětšeny. Roku 1659 nebyl velký cenový rozdíl mezi statkem a chalupou. Již v době předbělohorské obvykle nový hospodář složil určitý závdavek a ostatní cenu pak po léta splácel o výročních soudech. Počátkem 17. století byla však většina statků bez dluhů. Po třicetileté válce se stala zadluženost statků trvalým jevem. Majitelům nepatřilo většinou na statku nic nebo jen nepatrné procento. Všechno ostatní náleželo věřitelům. Poddaní, hospodářsky zubožení, zatížení kontribucí, robotami a poddanskými dávkami, nebyli schopni cenu splácet. Hlavní věřitelem byla vrchnost a její pohledávky musely být spláceny na prvním místě. Strahovská vrchnost získala podle stavu z roku 1659 odúmrtí z období třicetileté války 680 kop grošů míšenských. Tyto pohledávky byly zaknihovány a vrchnost byla vlastně skutečným vlastníkem předlužených poddanských usedlostí, i když její pohledávky byly na delší čas nedobytné, přece jen o nic nepřišla. Hůře na tom byli podílníci na statcích nevybytí sourozenci hospodářů současných i předchozích. Ti čekali na své podíly často celá desetiletí, někdy se jich dočkaly až jejich děti nebo dokonce vnuci, v některých případech i ve snížené hodnotě. Pozemková kniha byla dále vedena pravidelně. V letech 1692 až 1695 byla založena nová pozemková kniha a zároveň opět pořízen soupis současného stavu v obci. V období 1659 až 1695 vrchnost často zasahovala do rozdělení půdního fondu v obci. Byly zřízeny nové chalupy roku 1664 chalupa pozdější čp. 30, kterou postavila vrchnost a obdařila přídělem půdy od pustého statku Tlaskalovského tři kopy záhonů polí. Roku 1675 dala vrchnost postavit další chalupu, zvanou Habánovskou, pozdější čp. 16 o výměře čtyři kopy záhonů orné půdy. (Jedna kopa od čp. 26, jedna od čp. 1, jedna a půl kopy od obecního pole a půl kopy, co ovčák užíval). Toto opatření však nestačilo, proto udělala vrchnost roku 1695 velký zásah do pozemkové držby, kterým chtěla vytvořit hospodaření schopné statky a chalupy podle pracovních možností a schopností jednotlivých hospodářů. Tehdy byl definitivně zrušen statek Tlaskalovský, který byl pustý již celá desetiletí, a pole byla podle možností pronajímána poddaným. Například od roku 1689 měl pole od tohoto statku najatá Jiří Lefler (čp. 3) za roční nájem 6 zlatých (není uvedena výměra najatých polí). (Pokračování příště.) (red) zdroj: Jaroslava Střesková, prom. hist., Hospodářský a sociální vývoj obce Chýně Inzerce VOLÁNÍ a SMS za 1,- Kč + TELEVIZE VE VAŠEM TABLETU, NOTEBOOKU nebo MOBILU Společnost KABELOVÁ TELEVIZE CZ s.r.o. má pro své zákazníky od konce května v nabídce speciální mobilní tarif KT mobil TOP. Chcete volat a posílat SMS zprávy do všech sítí za 1,- Kč a neplatit žádný měsíční paušál? Tak právě pro Vás máme do zlatova vypečenou SIM kartu s tímto tarifem. VÝHODY TARIFU: volání do všech sítí za 1,- Kč/min. SMS do všech sítí za 1,- Kč žádný měsíční paušál přenos telefonního čísla ZDARMA bez úvazků a jiných podmínek V měsíci květnu jsme plně zprovoznili doplňkovou službu k internetovým tarifům sledovanitv.cz, která Vám nabízí možnost další televize do domácnosti. Díky této službě můžete sledovat více jak 35 televizních programů a poslouchat více než 25 rozhlasových stanic přímo ve Vašem počítači, tabletu nebo chytrém mobilním telefonu. VÝHODY SLUŽBY: funkce Timeshift - možnost sledování všech pořadů na všech programech až 30 hodin po jejich odvysílání až 40 hodin nahrávek dostupných po dobu 3 měsíců s možností opakovaného přehrávání funkce automatického nahrávání zvolených programů, např. všech dílů vybraného seriálu a jejich následné přehrání pauza pozastavení si právě probíhajícího programu až na 60 minut možnost přehrávání přímo na webovém prohlížeči bez nutnosti instalace dalších programů EPG elektronický programový průvodce informující o probíhajících i následujících pořadech sledovanitv.cz je součástí některých internetových tarifů v plné verzi včetně Timeshift 30 hodin + Nahrávky 40 hodin. Máte-li zájem o tyto služby či máte jakýkoli dotaz, neváhejte nás kontaktovat. Obchodní tým již připravuje Prázdninovou akci, která Vás jistě potěší a zpříjemní letní dny. Lucie Bucharová, obchodní ředitelka, KABELOVÁ TELEVIZE CZ s.r.o. 10

11 První Tour De Beer Chýně 2014 ZNÁ VÍTĚZE V sobotu 14. června proběhl historicky první ročník akce Tour De Beer Chýně Tato myšlenka vznikla (jak jinak než u piva?) ve Vinotéce Na Kopci. Jestli si dobře pamatuji, tak otcem myšlenky byl Pavel Grygera a poté už se sypal jeden nápad za druhým od Ládi Porhinčáka a Zdeňka Vobořila, říká za organizační tým Tomáš Koudelka. Vzhledem, k tomu, že se jednalo o akci pro kamarády, vyvěsili organizátoři informace o připravované akci jen do Vinotéky Na Kopci. Každý účastník složil zápisné ve výši 200 Kč. Ovšem zájem o akci byl překvapující. Letošního prvního ročníku se zúčastnilo 16 milovníků zlatavého moku (dvě ženy a 14 mužů) a boj to byl opravdu dramatický. Jaká jsou pravidla? Vlastně téměř žádná nejsou, je to prostě srandakce, ale pokud se chce účastník akce považovat za právoplatného chýňského pivaře, musí v každém výčepním zařízení vypít dvě piva (muži velká a ženy malá). Tour De Beer má celkem sedm zastávek, to znamená vypít čtrnáct piv. Všechna pochopitelně v jeden den, nebo spíše v jedno odpoledne. Tour De Beer Chýně byla zahájena ve 13 hodin ve Vinotéce Na Kopci. Každý účastník obdržel tzv. hrací kartu se seznamem pivních zastávek a památeční triko, které musel mít každý na sobě až do konce akce. Po malém pohoštění se odebralo 16 nažhavených pivařů na pivní stezku Chýní Po absolvování této náročné tour se soutěžící vrátili zpět do Vinotéky Na Kopci, kde se konalo slavnostní vyhlášení vítězů. 1. místo se sedmnácti vypitými pivy vyhrál Zdeněk Vobořil, 2. místo obsadila s 16 pivy Andrea Štolcová a třetí skončil Petr Veselý, který vypil 15 piv. Každý ze třech zmíněných obdržel stylový diplom a balíček výher. Řeknu vám, akce to byla parádní a lidé v obci jen koukali, co se děje. Příští ročník určitě pojmeme velkolepěji a velkoryseji. Do všech zúčastněných restaurací vyvěsíme zápisy a naší prioritou je sehnat více partnerů, abychom mohli účastníkům nabídnout lákavé výhry. Třeba poukazy na konzumaci do restauračních zařízení, sudy piva, krásné poháry nebo lepší pohoštění, plánuje společně s organizačním týmem Tomáš Koudelka z KT media a dodává: Určitě budeme rádi, když se příště nějakým způsobem zapojí i obec Chýně. Na příští ročník organizátoři očekávají zápis okolo stovky účastníků. Chýňané, bude nás minimálně 100? ptá se Tomáš Koudelka. Velké poděkování patří všem, co se na historicky první Tour De Beer Chýně 2014 podíleli: zvláště Vinotéce Na Kopci, Pavlu Grygerovi a Lubovi Rovňákovi. Pivu zdar a těšíme se na další ročník! (tk) Inzerce SEZNAM PIVNÍCH ZASTÁVEK Vinotéka Na Kopci Pivovarská krčma Pivovarský dvůr Pivovarská zahrádka Pivo na Křižovatce U Veselého kuchaře Bowling 11

12 CHÝŇSKÝ ZPRAVODAJ ev. č. MK E Redakce: Ing. Martina Vampulová, Grafická úprava: Martina Sekyrková. Tisk: Vydává Obec Chýně, Hlavní 200, Chýně, IČ: , Vychází minimálně 4x ročně. Číslo 2/2014 vyšlo

CHÝŇSKÝ ZPRAVODAJ. Úvodník starostky. Chýně je úžasné MÍSTO PRO ŽIVOT. Tentokrát nepřehlédněte: Ročník VIII. Číslo 3/2014

CHÝŇSKÝ ZPRAVODAJ. Úvodník starostky. Chýně je úžasné MÍSTO PRO ŽIVOT. Tentokrát nepřehlédněte: Ročník VIII. Číslo 3/2014 CHÝŇSKÝ ZPRAVODAJ Ročník VIII. Číslo 3/2014 Úvodník starostky Vážení občané, milí čtenáři, dostáváte do rukou poslední letošní číslo Chýňského zpravodaje, které jsme pro vás připravili k vánočnímu či novoročnímu

Více

zpravodaj obce Šitbořice

zpravodaj obce Šitbořice zpravodaj obce Šitbořice září 2008 ŠTENGARÁČEK - zpravodaj obce Šitbořice Vážení čtenáři, dostáváte do rukou letošní třetí číslo obecního zpravodaje. Zahrnuje období dovolených a prázdnin. Na události

Více

CHÝŇSKÝ ZPRAVODAJ. Chceme dělat PRO LIDI a HLAVNĚ PRO DĚTI. Ročník VI. Číslo 3/2012

CHÝŇSKÝ ZPRAVODAJ. Chceme dělat PRO LIDI a HLAVNĚ PRO DĚTI. Ročník VI. Číslo 3/2012 CHÝŇSKÝ ZPRAVODAJ Ročník VI. Číslo 3/2012 Chceme dělat PRO LIDI a HLAVNĚ PRO DĚTI V polovině srpna byl na zasedání zastupitelstva pěti hlasy odvolán z funkce starosty obce Chýně Pavel Fousek. Následně

Více

Ďáblický. září 2011. měsíčník Městské části Praha Ďáblice

Ďáblický. září 2011. měsíčník Městské části Praha Ďáblice Ďáblický měsíčník Městské části Praha Ďáblice září 2011 Obsah... Zprávy z Rady...2 Léto a úředníci...3 Od září v mateřském centru...4 Začal nový školní rok...5 Rozšiřování skládky Ďáblice příběh bez konce?...6

Více

Přibyslavský. www.pribyslav.cz KVĚTEN 2013 ČÍSLO 269. Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy z jednotlivých odborů městského úřadu str.

Přibyslavský. www.pribyslav.cz KVĚTEN 2013 ČÍSLO 269. Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy z jednotlivých odborů městského úřadu str. Přibyslavský O B Č A S N Í K KVĚTEN 2013 ROČNÍK XXIII ČÍSLO 269 ZDARMA Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy z jednotlivých odborů městského úřadu str. 3 Usnesení rady města Podrobný výčet usnesení a rozpočtových

Více

Slovo starosty. Zprávy obce Žabčice 2/2011. Říjen 2011. 51

Slovo starosty. Zprávy obce Žabčice 2/2011. Říjen 2011. 51 Zprávy obce Žabčice 2/2011. Říjen 2011. 51 Slovo starosty Vážení spoluobčané, rok 2011 se přehoupl do své druhé poloviny a zbývá nám už pouze velmi krátká doba k tomu, abychom dokončili vše, co jsme si

Více

Slovo starosty. Zprávy obce Žabčice 2/2010. Listopad 2010. 49

Slovo starosty. Zprávy obce Žabčice 2/2010. Listopad 2010. 49 Zprávy obce Žabčice 2/2010. Listopad 2010. 49 Slovo starosty Vážení spoluobčané, toto číslo našeho obecního informačního zpravodaje tentokrát vychází o něco později než je obvyklé. Důvodem tohoto zpoždění

Více

Zprávy z fotbalového oddílu

Zprávy z fotbalového oddílu Ďáblický M ě s í č n í k m ě s t s k é č á s t i P r a h a Ď á b l i c e červenec srpen 2012 Zprávy z fotbalového oddílu na straně 12 Z obsahu... Zprávy z rady městské části...2 Změny jízdních řádů autobusů

Více

Investiční akce 2013/2014

Investiční akce 2013/2014 4 Kontaktní informace Obec Bílá Třemešná 544 72 Bílá Třemešná 315 okres Trutnov Internetová adresa: http://www.bilatremesna.cz/ Výběr z obsahu OBEC BÍLÁ TŘEMEŠNÁ... 1 SOKOL BÍLÁ TŘEMEŠNÁ... 6 HASIČI A

Více

HORECKÝ ZPRAVODAJ PF 2015 12/2014. Vážení a milí spoluobčané, AKCE BOHOSLUŽBY

HORECKÝ ZPRAVODAJ PF 2015 12/2014. Vážení a milí spoluobčané, AKCE BOHOSLUŽBY HORECKÝ ZPRAVODAJ 12/2014 Vážení a milí spoluobčané, před čtyřmi lety jsem se stala novou starostkou Horky nad Moravou. Tehdy jsem vstupovala do komunální politiky jako nováček. S velkým odhodláním, elánem

Více

Oucmanický. zpravodaj leden 2015 č. 8. Kalendář akcí 1. pololetí 2015. Leden 1. 1. 2015

Oucmanický. zpravodaj leden 2015 č. 8. Kalendář akcí 1. pololetí 2015. Leden 1. 1. 2015 Leden 1. 1. 2015 Leden 23. 1. 2015 Leden 26. 1. 2015 Únor 20. 2. 2015 Únor 9. 2. 2015 Březen 14. 3. 2015 Březen 23. 3. 2015 Duben 30. 4. 2015 Duben 30. 4. 2015 Kalendář akcí 1. pololetí 2015 Novoroční

Více

Zpravodaj NOVÝ HROZENKOV ČÍSLO 3/2014. Fotbalové turnaje

Zpravodaj NOVÝ HROZENKOV ČÍSLO 3/2014. Fotbalové turnaje ČÍSLO 3/2014 Zpravodaj NOVÝ HROZENKOV ZPRAVODAJSTVÍ Z RADNICE Vážení čtenáři novohrozenkovského Zpravodaje, vážení občané, čas se neúprosně blíží ke konci roku 2014, blíží se zároveň konec volebního období

Více

Oucmanický zpravodaj leden 2014

Oucmanický zpravodaj leden 2014 Leden 24. 1. 2014 Kalendář akcí 1. pololetí 2014 Hasičský ples SDH Leden Přednáška o zdraví p. Opat Seniorský klub Únor Zpívání s harmonikou Seniorský klub Únor Beseda nad kronikou Seniorský klub Únor

Více

Zpravodaj Obce Vysočany

Zpravodaj Obce Vysočany Březen 2013 Zpravodaj Obce Vysočany OBEC VYSOČANY Zpravodaj Obce Vysočany Obsah: Slovo starosty...3 Střípky z obecní kroniky 3. díl...4 Aktuální seznam e-mailových adres...5 Rozpočet obce Vysočany - rok

Více

CHÝŇSKÝ ZPRAVODAJ. Vážení spoluobčané,

CHÝŇSKÝ ZPRAVODAJ. Vážení spoluobčané, CHÝŇSKÝ ZPRAVODAJ Starosta Chýně informuje Číslo 1/2008 Vážení spoluobčané, v minulém čísle Zpravodaje jsem akcentoval onu cennou devizu poklidu pro práci a soužití a žití vůbec, které se obecně říká mír.

Více

Čtvrtletník obce Dlouhoňovice

Čtvrtletník obce Dlouhoňovice DLO HOŇOVICKÝ Čtvrtletník obce Dlouhoňovice OBČASNÍK CENA 6 Kč č. 63 3/2014 Výlet důchodců Na středu 27. 8. 2014 byl připraven výlet pro důchodce-úsov, Javoříčko a Bouzov. Program měl pečlivě připravený

Více

Díky. A za rok na shledanou, maškary a maškarádi! rozloučil se starosta s aktéry letňanského masopustu

Díky. A za rok na shledanou, maškary a maškarádi! rozloučil se starosta s aktéry letňanského masopustu Březen 2013 I Ročník 19 I ZDARMA Díky. A za rok na shledanou, maškary a maškarádi! rozloučil se starosta s aktéry letňanského masopustu www.letnany.cz Fotoreportáž na straně 10 Téma měsíce Ples MČ Praha

Více

DEN DĚTÍ V DOBŘANECH

DEN DĚTÍ V DOBŘANECH číslo 7-8 červenec/srpen 2009 ročník VII www.dobrany.cz zdarma do všech domácností DEN DĚTÍ V DOBŘANECH PODČÁRNÍK Přiznám se, že jeden z článků v tomto vydání ve mně vyvolává rozpaky. Předpokládám, že

Více

Hada ve finále Miss vymění za hadici

Hada ve finále Miss vymění za hadici Mažoretky Berušky se probojovaly do finále ODOLENA VODA Zavřené památky otevřely dveře 3 Mistrovství tví MAS Nad Prahou Závod plný adrenalinunu DOLNÍ CHABRY KLÍČANY 2 3 6 www.kindergarten.cz Sever Čtvrtek

Více

ŠTÍTINSKÝ ZPRAVODAJ KVĚTEN 2015 ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY ŠTÍTINSKÝ ZPRAVODAJ

ŠTÍTINSKÝ ZPRAVODAJ KVĚTEN 2015 ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY ŠTÍTINSKÝ ZPRAVODAJ ŠTÍTINSKÝ ZPRAVODAJ OBSAH KVĚTEN 2015 Úvodní slovo starosty...1 Obsah...1 Z jednání zastupitelstva...2 Obecní úřad informuje...2 Cíle Zastupitelstva obce Štítina pro období 2015 2016 2 Závazné ukazatele

Více

Občasník slaví narozeniny

Občasník slaví narozeniny NAROZENINOVÉ VYDÁNÍ ČÍSLO 3 ČERVEN 2008 DISTRIBUCE ZDARMA Z OBSAHU: Nulté vydání občasníku Patnáctileté ohlédnutí Lokálku nahradí autobusy Provoz MŠ o prázdninách Májoví stárci Čtvrt století služby Josefa

Více

Michal Novotný OBSAH Jubilanti 91 let v roce 2013 Maškarní arneval Paní Adéla Raschová Paní Hedvika Grigarková Paní Anežka Kubesová

Michal Novotný OBSAH Jubilanti 91 let v roce 2013 Maškarní arneval Paní Adéla Raschová Paní Hedvika Grigarková Paní Anežka Kubesová 02 ÚVOD, OBSAH Vážení čtenáři, možná jste si nedávno položili otázku, co se stalo s Vaším zpravodajem Komárek, jakto, že jste ho během podzimu nenašli ve Vašich schránkách. Vězte, že poslední vydání letošního

Více

Boroviny. Občasník. Vydává Obec Borová Lada

Boroviny. Občasník. Vydává Obec Borová Lada Občasník Boroviny Vydává Obec Borová Lada Ročník X., číslo 1/červenec 2010 Registrační číslo: MK ČR E 12488 Redakční rada: Elvíra Běhounová, Mgr.Alena Braunová, Monika Juříková, Ing. Jana Hrazánková, Mgr.Vlaďka

Více

XXXVII. ROČNÍK LISTOPAD 2014 11 Kč

XXXVII. ROČNÍK LISTOPAD 2014 11 Kč XXXVII. ROČNÍK LISTOPAD 2014 11 Kč Evropský týden mobility. Foto K. Jiroušová 2 Z usnesení zastupitelstva a rady města Níže citovaná usnesení byla schválena jednomyslně, není-li uvedeno jinak. ZM schvaluje

Více

únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ

únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ Zprávy ze zasedání rady Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových stránkách www.praha13.cz

Více

ZPRAVODAJ MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU

ZPRAVODAJ MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU VRATISLAVICKÝ 4 ZPRAVODAJ MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU 2013 PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 2013 4 PROJEDNÁVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA LIBERCE 4 BUDOUCNOST ZELENÉHO ÚDOLÍ 5 MODERNIZACE TRAMVAJOVÉ

Více

Mládí vpřed. Ukončení projektu. Bezpečněji na cestách. Škola a školka. Den v MŠ. Holetínské trnky. Hasiči. Myslivecké sdružení Holetín.

Mládí vpřed. Ukončení projektu. Bezpečněji na cestách. Škola a školka. Den v MŠ. Holetínské trnky. Hasiči. Myslivecké sdružení Holetín. Číslo 2/2010 červen 2010 Mládí vpřed ČTĚTE: Držíte v ruce další číslo našich novin. Myslím, že už je patnácté. Jeho příprava pro mě byla hodně zajímavá, ale také náročná. Přinesla mi spoustu zážitků. Byla

Více

Dětský den byl opět ve znamení pohádek. V tomto čísle najdete: ČÍSLO 3 ČERVEN 2013 DISTRIBUCE ZDARMA. Studie nové prodejny COOP

Dětský den byl opět ve znamení pohádek. V tomto čísle najdete: ČÍSLO 3 ČERVEN 2013 DISTRIBUCE ZDARMA. Studie nové prodejny COOP ČÍSLO 3 ČERVEN 2013 DISTRIBUCE ZDARMA ZPRAVODAJ OBCE V tomto čísle najdete: Studie nové prodejny COOP Otevření Domu pro seniory Pravidla přidělování motivační dotace Májová ročníku 1995 Společenská kronika

Více

TĚLOCVIČNA V ŘETOVÉ NEJEN V NOVÉM KABÁTĚ

TĚLOCVIČNA V ŘETOVÉ NEJEN V NOVÉM KABÁTĚ 1 TĚLOCVIČNA V ŘETOVÉ NEJEN V NOVÉM KABÁTĚ Po dlouhých 35 let sloužila v Řetové sportovcům tělocvična postavená svépomocí částečně z rozebraných dílů ubytovny v České Třebové. Zkolaudována byla v roce

Více

SLIVENECKÝ. časopis městské části Praha Slivenec 6 2010. Slavnost na novém hřišti

SLIVENECKÝ. časopis městské části Praha Slivenec 6 2010. Slavnost na novém hřišti SLIVENECKÝ M R A M O R časopis městské části Praha Slivenec 6 2010 Slavnost na novém hřišti V sobotu 9. 10. 2010 bylo ve sliveneckém fotbalovém areálu slavnostně uvedeno do užívání nové tréninkové hřiště

Více