2. dubna 2004 Cena 6,00 Kč

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2. dubna 2004 Cena 6,00 Kč"

Transkript

1 7/2004 Slovo starostky Sušické školství Vážení čtenáři Sušických novin, v dnešním slově starostky bych se ráda věnovala oblasti školství. Nejprve mi dovolte pár citací zákona. Na základě zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů, je: Obec povinna vytvářet podmínky pro plnění povinné školní docházky. Územní obvod obce tvoří spádový obvod základní školy; pro dvě a více základních škol stanoví obec vyhláškou jejich spádové obvody s přihlédnutím k případným alternativním vzdělávacím programům. Je-li v obci více než jedna základní škola, stanoví se spádové obvody pouze pro základní školy zřizované obcí. Obec se může dohodnout se sousední obcí nebo s okolními obcemi na vytvoření společného spádového obvodu základní školy. Obec zřizuje jako příspěvkové organizace nebo se souhlasem krajského úřadu zrušuje předškolní zařízení, základní školu a školská zařízení jim sloužící, základní uměleckou školu, střediska pro volný čas dětí a mládeže, školní družinu, školní klub a školní knihovnu. Obec spravuje předškolní zařízení, základní školy a školská zařízení, které zřizuje zejména tím, že zabezpečuje investiční výdaje a neinvestiční náklady kromě mzdových prostředků, učebnic, školních pomůcek a potřeb hrazených státem, nestanoví-li tento zákon jinak. Obec může pro školy a školská zařízení, které zřizuje, přispívat na neinvestiční náklady, na mzdové prostředky, učebnice, školní pomůcky a potřeby jinak hrazené státem. Obec zabezpečuje stravování dětí navštěvujících předškolní zařízení a základní školy, které zřizuje; může zabezpečovat též stravování dětí a žáků jiných předškolních zařízení a škol. Toto je jen nepatrný výčet toho, co je obec jako zřizovatel příspěvkových organizací, tedy i základních a mateřských škol, povinna za zákona zajistit. Zastupitelstvu obce je vyhrazeno podle 84 odst. 2, bod e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zřizovat a rušit příspěvkové organizace. Žádost o zařazení do sítě a o změny se podává krajskému úřadu, který je místně příslušný, do 30. září. Krajský úřad v případě předškolních zařízení a školských zařízení, která zřizuje obec, o žádosti rozhodne a v ostatních případech postoupí žádosti souhrnně se svým vyjádřením do 30. listopadu k rozhodnutí ministerstvu. Při vyřazení základní školy, víceletého gymnázia, popřípadě osmileté konzervatoře v oboru tanec ze sítě je povinna obec, v níž se škola nachází, ve spolupráci s příslušným krajským úřadem zajistit plnění povinné školní docházky žáků školy vyřazené ze sítě v jiné základní škole; v případě vyřazení speciální základní školy nebo gymnázia, které je speciální střední školou, v jiné speciální základní škole. A nyní několik číselných údajů. Pokud si uděláme srovnání naplněnosti jednotlivých základních škol v Sušici, zjistíme následující údaje (tab. 1). Vezmeme-li v úvahu děti narozené v roce 1999 a mladší, které půjdou do 1. třídy ve školním roce 2005/ 2006, 2006/2007 a naproti tomu vycházející děti z 9. ročníků, dojdeme k zajímavým číslům (tab. 2). To tedy znamená, že v sušických školách by plnilo povinnou školní docházku ve školním roce: 2004/ žáků 2005/ žáků 2006/ žáků 2007/ žáků 2008/ žáků Celková kapacita škol je 1800 žáků: TGM žáků Komenského žáků Lerchova žáků I přes tuto nepříznivou prognózu vývoje počtu žáků je zajištěno plnění povinné školní docházky ve všech školách, jejichž zřizovatelem je Město Sušice a pro nejbližší období se neuvažuje s jejich redukcí. JUDr. JIŘINA RIPPELOVÁ tabulka 1 školní rok 2001/2002 školní rok 2002/2003 školní rok 2003/2004 školní rok 2004/2005 (údaje pro tento školní rok jsou předpokládané) tabulka 2 rok škola počet žáků počet tříd TGM Komenského Lerchova celkem TGM Komenského Lerchova celkem TGM Komenského Lerchova celkem TGM Komenského Lerchova celkem počet dětí naroz. vycházejících z 9. ročníku 2. dubna 2004 Cena 6,00 Kč rozdíl Rekonstrukce budovy České spořitelny na sušickém náměstí byla ukončena a pobočka pro klienty znovu otevřena v úterý 23. března. Trvalým cílem České spořitelny je, aby klienti byli co nejkvalitněji obslouženi a tomu byly podřízeny i všechny změny při rekonstrukci pobočky. Klienti jsou příjemně překvapeni výraznou změnou interiéru přepážky pro bezhotovostní operace byly odstraněny a na jednotlivých pracovištích byla vybudována místa k sezení pro klienty. Zákazník si může udělat pohodlí a klidně hovořit, poradce má k němu blíž a může mu lépe vyjít vstříc. Celkově je prostor pro jednání vzdušnější a uvolněnější. Samozřejmostí zůstal rovněž bezbariérový přístup do budovy. Slavnostní otevření proběhlo v pondělí 22. března v odpoledních hodinách za přítomnosti představitelů České spořitelny, a. s., zástupců města a dalších významných hostů. Na malém foto oficiální zahájení provozu ve zrenovovaných prostorách slavnostním přestřižením pásky, kterého V sobotu 20. března přivítala starostka města JUDr. Jiřina Rippelová v prostorách Muzea Šumavy návštěvu členů Rotaract Clubu Deggendorf. Tento klub je jakousi další větví Rotary klubu, jeho pravidla jsou podobná, založená na principech Rotary. Činnost klubu by se stručně dala charakterizovat motem učit se, pomáhat, slavit/lernen, helfen, feiern kde slovo pomoc se staví do popředí. Vykonává pouze aktivní činnosti, na rozdíl od Rotary, který poskytuje finanční pomoc pro uskutečnění jednotlivých akcí. Jedná se o organizaci poskytující humanitární služby svým občanům, prosazující vysoké etické zásady ve všech oblastech a organizující v tomto směru mnoho pozoruhodných projektů např. aktivní dárcovství krve ve spolupráci s Mezinárodním Červeným křížem. Rotaract Club Deggendorf vznikl v listopadu 2002, jeho se ujali starostka města Sušice JUDr. Jiřina Rippelová a Ing. Jan Škarka z centrály České spořitelny. as Rotaract Club členskou základnu tvoří žáci, studenti i absolventi. V současné době má 33 aktivních členů a návštěva v Sušici, kam zavítali s dárky pro Dětský domov, byla jeho prvním zahraničním výjezdem. Devatenáctičlennou delegaci vedl prezident klubu Christian Moser, oficiálního přijetí se zúčastnilo také vedení domova a několik dětí. Rotary je společenstvím, do něhož je zapojeno na 1,2 milionu mužů a žen organizovaných v téměř klubech působících prakticky ve všech zemích světa. První Rotary Club byl založen v Chicagu (Illinois, USA) v roce 1905 Paulem P. Harrisem. V našem regionu nejblíže působí Rotary Club v Klatovech, založený v roce Ve spolupráci se svým patronátním klubem, bavorským RC Cham, přispěl např. částkou korun na pomoc oblastem postiženým povodněmi na Moravě. as Přečtěte si lepší je mít vlastní bydlení skleněná archa v NP Šumava lesy prodávají kalamitní zlomy kam se stavebním a demoličním odpadem? z jednání městské rady pokračování Střípků z historie radnice do kina na jedinečné premiéry! sportovní novinky přehled akcí na příští dva týdny

2 strana 2 Uzavírka komunikací Z důvodu pokračování prací na výstavbě IV., V. a VI. etapy kanalizace Sušice III. čtvrť budou následné uzavírky a objížďky: ul. Stará Dlouhoveská je uzavřena ul. Nová Dlouhoveská bude uzavřena od do ul. Mariánská a Krátká je uzavřena do ul. Nuželická od ulice Nová Dlouhoveská ke křižovatce Chmelenská Hájkova je uzavřena do Objízdná trasa bude vedena obousměrně ulicí Nová Dlouhoveská, ulicí Pod Kalichem, dále přes areál bývalých kasáren a ulicí Hájkova. Objízdná trasa je určena pro veškerou dopravu. Pro místní dopravu z ulice Pod Nemocnicí je určena objízdná trasa ulicí Na Burince, Nábřeží Jana Seitze. Děkujeme za pochopení. Nejstarší oceněný oslaví letos 100. narozeniny Kaleidoskop Pojďte s námi do přírody Správa Národního parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava připravuje na tento rok řadu programů pro veřejnost. Letošní rok je výjimečný, neboť územím Národního parku Šumava putuje pět metrů dlouhá skleněná Archa, která k nám připlula z Národního parku Bavorský les. Proč Archa? Archa symbolizuje návrat k přírodě, zdůrazňuje zodpovědnost k trvale udržitelnému rozvoji tohoto příhraničního regionu. Archa přispívá k porozumění Čechů a Němců, nabádá k navázání nových vztahů, Archa představuje staletý význam této lesní krajiny jako tradičního a světoznámého sklářského regionu. Skleněná Archa je doprovázena programy a akcemi, které podporují tyto základní myšlenky. Archa zakotví u obce Dobrá Voda u Harmanic, na Březníku, na vrcholu Poledníku, v Prachaticích a na závěr své pouti u informačního střediska ve Stožci. Všem 45 kandidátům, navrženým na ocenění, předala starostka města JUDr. J. Rippelová, členky zastupitelstva PhDr. Ludmila Szvitková a RNDr. Eva Fedorová v pátek 19. března, jako výraz poděkování, drobný dárek, pamětní list a plaketu. Večer, jehož průvodkyní se stala Petra Černocká (ta v průběhu vystoupila spolu s kytaristou Jiřím Pracným) probíhal v atmosféře příjemně slavnostní. Hypotéka, která má ambice Jako každý rok zjara, také letos, lze jistě očekávat zvýšený zájem o investice do nemovitostí. Čím dál častěji lidé k financování výstavby využívají hypoték. Do letošního roku tuzemské banky formou hypotéky půjčily více než 100 tisícům domácností bezmála padesát miliard korun. Nejen o hypotékách jsme si povídali s ředitelem pobočky ČSOB v Sušici Ing. Václavem Kozlem. Jaký vývoj v oblasti investic do nemovitostí očekáváte v příštím období? Myslím si, že lze předpokládat zvýšený zájem investovat v této oblasti. Nabídka hypotéčních bank se neustále zlepšuje a tím se otevírají pro české domácnosti nové možnosti financování svého bydlení. O jaký typ hypotéky mají žadatelé nejčastěji zájem? Nejčastěji zajímá žadatele klasický hypotéční úvěr s úrokovou sazbou sjednanou dopředu na pět let. Naše banka nyní nově nabízí možnost fixace úrokové sazby až na 15 let. Spatřujete v tom hlavní výhodu pro zájemce? Určitě ne. Kromě již zmiňované fixace můžeme klientům nabídnout ještě další novinky. Hypotéky poskytujeme již od částky korun, se splatností až 30 let. Další nespornou výhodou je rychlost vyřízení a bezplatná rezervace úroku po dobu 30 dní od prvního projednání. Jinými slovy to znamená, že klient se přijde informovat a v případě zájmu s ním sjednáme zmíněnou rezervaci aktuálního úroku. Celých 30 dnů má možnost porovnávat naši nabídku s jinými bankami. Nebojíte se, že se po srovnání už nemusí vrátit? Pevně věřím, že k takové situaci docházet nebude. Nebude důvod. Kromě již zmíněných výhod se ČSOB Hypotéka dá upravovat dle možností a přání klienta. foto M. Fišer Oceněni byli nejen ti, kteří naše město úspěšně reprezentovali ve sportovních aktivitách, ale také ti, kteří se o jeho rozvoj zasloužili dlouhodobou prací, nebo ti, kteří se do jeho historie zapsali významným skutkem. Nejmladší oceněné Kristýnce Štěpánkové z Dlouhé Vsi je sedm let, nejstarší, pan František Pospíšil, oslaví v letošním roce sté narozeniny. Senátor Petr Smutný, host večera, předal při této příležitosti panu Pospíšilovi děkovný dopis ministryně školství Petry Buzkové za jeho celoživotní práci ve školství (na foto). Průběh večera oživil svým vystoupením hudební soubor ZUŠ Sušice a pěvecký sbor Svatobor. Výtěžek z dobrovolného vstupného celkem 5 016,50 Kč byl vložen do grantového systému města určeného na podporu aktivit volného času. as Znamená to hned několik způsobů řešení. Na rozdíl od specializovaných hypotéčních bank zájemcům navíc poskytujeme kompletní služby včetně zlevněného pojištění nemovitosti a hypotéky. Vedle hypoték nabízíme i spotřebitelské úvěry, kterými lze řešit situace, které nesnesou několikadenní odklad nutný pro vyřízení hypotéky. Tou se dá následně spotřebitelský úvěr splatit. Naší filozofií je, že klient nemusí shánět jinde a vše může vyřídit na jednom místě a v čase, který závisí především na něm. Co byste na závěr čtenářům doporučil? Myslím si, že investice do vlastního bydlení je jedním ze zásadních životních rozhodnutí. Měli bychom mu tedy věnovat patřičnou pozornost. Určitě doporučuji srovnání více nabídek, kde vedle rychlosti vyřízení a náročnosti na administrativu je nutné rovněž zvážit skutečné náklady spojené se splácením konkrétního úvěru. V řadě případů jsou totiž úrokové sazby vyskytující se v reklamách trochu zavádějící. as Skleněnou Archu stvořil Ronald Fischer z Frauenau a Hubert Stern ze Spiegelau společně s dalšími sklářskými umělci. Archa je tvořena ze 480 skleněných plátů, které jsou umělecky seskládány. V rámci všech programů, které připravuje Správa NP a CHKO Šumava, si můžete vybrat z široké nabídky terénních vycházek zaměřených na různá témata jako např. botaniku, zoologii či historii. Společně s odbornými pracovníky či strážci NP a CHKO se budete moci vydat na Boubín, Oblík, Krásnou Horu a další zajímavá místa. V cyklu přednášek a povídání se můžete dozvědět mnoho nového o Národním parku Šumava či Národním parku Bavorský les, zhlédnout festivalové filmy s tématikou o životním prostředí, vžít se do starých časů Keltů nebo se vrátit časem do dob šumavského spisovatele Karla Klostermanna. Pro rodiče a děti jsou připravené soutěživé programy, vycházky ale i tvořivá odpoledne. Po třech letech se bude konat akce ke Dni Země ve Vimperku pod názvem Lesní závodění Pojďme si hrát, tentokrát budou připraveny dvě samostatné lesní stezky s 5 6 stanovišti pro mladší a starší kategorii. Opět si budete moci vyzkoušet se svými dětmi své znalosti o šumavské přírodě, prověřit svoji zručnost a především prožít příjemné dopoledne v přírodě. Na Borové Ladě se můžete zúčasnit již známe a úspěšné akce pro rodiče a děti Běží celá rodina. Ke Dni dětí připravujeme tzv. tvořivá odpoledne, kdy jste, rodiče i děti, zváni k nám do budovy Správy NP a CHKO Šumava, kde si budete moci vyrobit recyklovaný papír či jednoduché ozdoby z hlíny. Ty z vás, kdo rádi chodí do lesa, zveme na terénní vycházky s dětmi, vydáme se do království lesa, kde si prohlédneme tento svět pomocí lup, zrcátek, zahrajeme si na malé přírodovědce, prohlédneme si malé vodní živočichy, zahrajeme si spoustu her či budeme objevovat lesní skřítky v podzimním listí. Tyto programy jsou určené pro děti od tří let, ale i pro ty mladší to bude jistě zážitek, jen s některými úkoly jim budou muset rodiče více pomoci. Kromě přírodovědně zaměřených akcí vás zveme na cyklus koncertů, které se budou konat v neopakovatelné atmosféře šumavských kostelů, např. v Dobré Vodě u Hartmanic, na Svatém Tomáši, v Kašperských Horách, Přední Výtoni, v Srní, Stachách či na Kvildě. Budete se moci zaposlouchat do krásné hudby The Baarova Orchestra. V dubnu vás zveme na přednášku o chráněném savci Šumavy Rys ostrovid Pokud vás láká doba minulá, vydejte se za historií Schwarzenberského plavebního kanálu, kde vás Ing. Hynek Hladík seznámí s historií plavení dřeva a budete moci zhlédnout ukázku plavení dřeva. Správa NP a CHKO Šumava je jen spoluorganizátorem, více informací naleznete na internetových stranách schwarzenbersky.kanal. Teď už záleží jen na vás, zda-li se vydáte vstříc šumavské přírodě, a pro jaký program se rozhodnete. Všechny akce pořádané Správou NP a CHKO Šumava budou sepsány v informačním materiálu pod názvem Programy pro veřejnost květen říjen 2004, který si budete moci vyzvednout na konci dubna na Správě NP a CHKO Šumava ve Vimperku, v Sušici či v informačních střediscích Správy NP a CHKO Šumava. Všechny aktuální informace najdete též na internetové adrese: Bc. MARTINA KUČEROVÁ Termín: pondělí v hod. Místo konání: IS Kašperské Hory Přednášející: Michaela Kocurová Kontakt: (další plánované akce na květen a červen podrobněji v následujících SN)

3 Šesté jednání Rady města Sušice se uskutečnilo 1. března Rada přijala následující usnesení: RM souhlasila s návrhem stavby trasy posilovacího vedení vysokého napětí Volšovy Dlouhá Ves na pozemcích v k. ú. Dolní Staňkov, Nuzerov v rámci výjimečné přípustnosti stavby. RM doporučuje zastupitelstvu města prodej haly na st. parc. 97, pozemek st. p. 97, část pozemku 115/5, část stavební st. p. 98, část objektu kalových polí na pozemku st. p. 98, část objektu manipulační skládky kalu na p. č. 115/5 včetně komunikací na prodávané části p. č. 115/5 za cenu 2,9 mil. Kč a pověřila odbor majetku a rozvoje města vypracováním návrhu procesu prodeje požadované části areálu ČOV a přípravou materiálu k projednání prodeje v ZM včetně návrhu kupní smlouvy s podmínkou vytvoření padesáti pracovních míst, pod smluvní pokutou. RM vzala na vědomí zprávu o výsledku inventur v zařízeních města ke dni RM uložila vedoucímu odboru majetku a rozvoje města zajistit vhodnou formou inzerce nabídku odprodeje nepotřebných předmětů z Domova důchodců. RM souhlasila s návrhem likvidace části pronajatého majetku 1. JVS (úpravna vody po rekonstrukci). RM odložila prodej mikrorypadla DH vedeného v inventáři zahradnictví pod č panu Vladislavu Mourečkovi a uložila odboru majetku a rozvoje města projednat se zájemcem koupi veškerého pronajatého inventáře. RM vzala na vědomí zápis z jednání bytové komise. RM souhlasila s přidělením bytu č. 23 o velikosti 1+1/I. kat. ul. Sirkařská 980, Sušice, manželům Kulhánkovým na dobu určitou jednoho roku. RM souhlasila s výměnou bytu mezi manželi Uherovými, 5. května 757, Sušice a manželi Peťovskými, V Rybníčkách 716, Sušice. RM souhlasila s uzavřením podnájemní smlouvy mezi p. Jelínkovou Zídkovou a p. Pendlovou, od do RM souhlasila s úpravou balkonu v bytě č. 11, ul. Kaštanová Zasedání rady města 1161, Sušice, okenním systémem GLASA, na náklady nájemce bytu p. Radky Chmelíkové. Žadatelka si musí zajistit patřičné povolení ke stavební úpravě na odboru výstavby a územního plánování městského úřadu v Sušici. RM souhlasila s úpravou balkonu v bytě č. 6, ul. Nádražní 357, Sušice, okenním systémem GLASA, na náklady nájemců bytu manželů Sloupových. Žadatelé si musí zajistit patřičné povolení ke stavební úpravě na odboru výstavby a územního plánování městského úřadu v Sušici. RM odložila žádost Bytservisu, bod č. 9, zřídit funkci domovníka v domě č. p. 28, Sušice a uložila odboru majetku a rozvoje města tento bod projednat s Bytservisem, s. r. o. RM schválila postup pro přidělování bezbariérových bytů. RM schválila předložené dodatky na valorizaci nájemného za pronájem nebytových prostor pro rok 2003 u nájemců Miroslava Adámka (areál pohřební služby v Sušici), Českého Telecomu, a. s., Praha (objekt č. 14 na st. p. č. 580/3 v Sušici) a ZČE, a. s., Plzeň (objekt Penzion č. p. 56/II v Sušici). RM schválila podle čl. VII. odstavce 4 Smlouvy o nájmu mezi Městem Sušice a Nemocnicí Sušice, o. p. s. žádost Nemocnice Sušice, o. p. s., o povolení podnájmu nebytových prostor (garáže a autodílna) na stavební parcele č k. ú. Sušice nad Otavou. RM schválila Dohodu o přístupu mezi Městem Sušice na straně jedné a SOLO, a. s., Brno a MAT- CHES, a. s., Brno na straně druhé, která řeší přístup k majetku Města Sušice umístěnému v areálu SOLO, a. s., Brno. RM vzala na vědomí stanovisko Českých radiokomunikací ve věci prodeje pozemkové parcely č. 669/4 k. ú. Sušice a uložila odboru majetku a rozvoje města jednat s Českými radiokomunikacemi o bezúplatném převodu. RM schválila záměr pronájmu nebytových prostor v suterénu objektu č. p. 131/II o výměře 26,5 m 2 Ing. Zdeňkovi Špirkovi za roční nájemné 500 Kč s tím, že ostatní platby budou řešeny smlouvou s Bytservisem. RM schválila návrh opatření týkající se ošetření stromů v intra- V sobotu 13. března vyrazily čtyři zobcovky do světa. Irča, Lenka, Lída a Luděk si sbalili fidlátka (rozuměj zobcové flétny) a vyjeli reprezentovat svoji mateřskou ZUŠku do krajského města. Zvítězili v kategorii Komorní soubory s převahou devilánu Jírovec maďal na náměstí dle návrhu č. 2 znaleckého posudku Ing. Jana Spěváčka a uložila odboru majetku a rozvoje města zajistit provedení tohoto úkolu. RM schválila návrh smlouvy o dílo na zhotovení projektové dokumentace Dešťová kanalizace v ul. Pod Stráží v Sušici se zhotovitelem GAL, spol. s r. o., projektová firma Sušice. RM schválila Smlouvu o dílo č. 01/2004 o dodávce inženýrských a projektových prací s Ing. Jiřím Lejskem na vypracování projektové dokumentace řešení závad ležaté kanalizace a návrh lapolu pro kuchyňskou část včetně nutných stavebních úprav v objektu Sokolovna v Sušici za cenu Kč bez DPH. RM uložila odboru majetku a rozvoje města jednat s majiteli sousedního pozemku o možnosti vedení kanalizace přes soukromý pozemek. RM vzala na vědomí posouzení p. Vítězslava Kryštofa týkající se zdroje vody pro chatu Svatobor a uložila odboru majetku a rozvoje města předložit návrh smlouvy vzešlé z výběrového řízení z prosince roku RM souhlasila s uzavřením smlouvy č o úhradě podílu odběratele na oprávněných nákladech dodavatele spojených s připojením odběrných zařízení v objektech bytových domů Kaštanová ulice 96 bytových jednotek, mezi Městem Sušice a firmou Západočeská energetika, a. s., ve výši Kč. RM souhlasila s uzavřením smlouvy na zhotovení projektové dokumentace (dle požadavku DI Klatovy), na úpravu parkoviště u objektů č. p. 131 a č. p. 138, Sušice Nábř. J. Seitze mezi Městem Sušice a firmou Šumavaplan, spol. s r. o., Sušice, v celkové částce ,50 Kč, vč. DPH. Aktuality Stavební a demoliční odpad představuje nejenom značný podíl v objemech odpadů, ale zároveň je zdrojem druhotných surovin, které mohou být po recyklaci použity jako plnohodnotné stavební materiály. Stavební a demoliční odpady mají v České republice výrazný podíl na celkové produkci odpadů (kolem 25 %). Představují tedy významný zdroj druhotných surovin. Je proto žádoucí, aby nakládání s touto komoditou bylo upřesněno specifickými pravidly v návaznosti na zákon č. 185/ 2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Nakládání se stavebními odpady se nedotýká pouze životního prostředí (snížení produkce odpadů, omezení objemu vytěžených primárních surovin), ale má podstatný vliv na produktivitu a náklady stavební výroby. Nekvalifikované nakládání s těmito materiály znamená nejen ztrátu cenné suroviny, ale má za následek postupné zaplňování prostoru skládek, původně určených pro jiné nevyužitelné odpady, zejména komunální, a to v lepším případě. V horším případě je neupravený stavební odpad ukládán pod nejrůznějšími záminkami (rekultivace, terénní úpravy atd.) přímo na nezabezpečené plochy nejčastěji bývalé pískovny či různé terénní prohlubně. RM pověřila starostku podpisem smlouvy. RM souhlasila s uzavřením smlouvy o zabezpečení komunikace a přístupu k datům České kanceláře pojistitelů a pověřila starostku města jejím podpisem. Z důvodu odstoupení od smlouvy paní Marie Tomkové, Havlínova 1111 Praha 8, RM revokuje své rozhodnutí o přidělení bytu č. B 3 o velikosti 1+2 ze dne , usnesení č. 655, bod č. 8. RM schválila přidělení bytů smlouvu o budoucí smlouvě o nájmu bytu 96 b. j. Sušice pro budoucí nájemce každého z členů družstva a budoucích nájemců uvedených v seznamu a pověřila starostku města podpisem smluv. RM schválila realizaci akce Den Sušice 2004 a smlouvu o spolupráci mezi Městem Sušice a agenturou RLA Stallion, s. r. o., Plzeň na zabezpečení této akce ve dnech RM neschválila účast města v projektu společnosti ProMost, a. s., na projektu v oblasti cestovního ruchu a prezentaci v publikaci Kompas (prezentace cest. ruchu). RM schválila zadání projektové dokumentace v Nemocnici Sušice, o. p. s., k vyřešení požadavku KHS Plzeň na základě kontroly ze dne (příprava enterální výživy v kuchyňských prostorách Nemocnice, o. p. s.) as Dárcům krve Plánované odběry krve budou probíhat na stanovených místech v době od 14 do hodin Klatovy Horažďovice Kolinec Sušice Kašperské Hory Těžiště při nakládání se stavebními odpady lze tedy spatřovat v jejich materiálovém využití. Lze nalézt řešení, které je šetrné k životnímu prostředí, ale je také životaschopné z ekonomického hlediska. S demoličními odpady je nutno nakládat s platnou právní úpravou nakládání s odpady, s cíli stanovenými 6. akčním programem EU pro životní prostředí a se Surovinovou politikou státu a oblasti nerostných surovin, přijatou vládou ČR v prosinci Akční program EU nařizuje využívat 50 % stavebního a demoličního odpadu do roku 2005 a 75 % do roku Tyto cíle jsou závazné a musí být naplněny. V obecné rovině je doporučeno přednostní využívání jednotlivých konstrukčních celků staveb (prefabrikátů, ocelových konstrukcí, dřevěných konstrukcí nosníků apod.) jako celků. Pokud uvedené využití není možné, je nutno mechanicky (fyzikálně) upravit odpad tak, aby svou strukturou byl srovnatelný se štěrkopísky nebo stavebním kamenivem a dále jej využít buď jako stavební výrobky (v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů) nebo k výrobě stavebních a jiných výrobků nebo k materiálovému využití upravených stavebních odpadů v prostorách a na povrchu terénu v souladu s požadavky 12 vyhlášky č. 383/ strana 3 V kraji nezapadli! Pravidelné zasedání zastupitelstva města Sušice se uskuteční: 7. dubna, 16. června, 22. září, 24. listopadu, 15. prosince 2004 Pravidelná jednání městské rady: 26. dubna, 10. a 24. května, 7. a 21. června, 19. července, 2., 16. a 30. srpna, 13. a 27. září, 11. a 25. října, 8. a 22. listopadu a 6. prosince Jak nakládat se stavebním a demoličním odpadem 2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Neupravené (nerecyklované) stavební a demoliční odpady nelze obecně využívat na jakékoliv terénní úpravy a rekonstrukce (s výjimkou odpadů podskupiny zemina vytěžená, kategorie O ostatní odpad), protože v neupravených stavebních a demoličních odpadech nelze obecně prokázat obsah škodlivin ve volném výluhu ani v sušině (nelze prakticky připravit průměrný reprezentativní vzorek odpadu pro účely analytického stanovení) a tedy je nelze neupravené (nerecyklované) ani využívat v podzemních prostorách chových nástrojů v okresním kole, a tak je čekala Plzeň kolo krajské. Obsadili v něm ve velmi těžké konkurenci devíti souborů krásné druhé místo. O vysoké úrovni a vyrovnanosti soutěžících svědčí i bodové ohodnocení od 1. místa je dělila jen 1,1 bodu. Gratulace tedy patří Ireně Schlumpergerové, Lence Reindlové, Lídě Vodičkové a Luďkovi Naglmüllerovi. Poděkování pak jejich učiteli Tomáši Bastlovi. MILENA NAGLMÜLLEROVÁ P. S.: Tomáši, oni si ve vlaku vymysleli heslo: Bastl Tomáš je náš! Jsou to uličníci, ale mají Tě rádi. ani na povrchu terénu v souladu s 12 vyhlášky č. 383/2001 Sb., ani k vytváření krycí (rekultivační vrstvy) při uzavírání skládek v souladu s 11 odst. 16 citované vyhlášky. Neupravené (nerecyklované) stavební a demoliční odpady kategorie ostatní odpad dle Katalogu odpadů je proto možné v souladu s požadavky vyhlášky č. 383/2001 Sb., pouze ukládat jako odpad, který nelze hodnotit na základě jeho vyluhovatelnosti, tj. na skládky kategorie S OO, nebo v případě, že je znečištěn nebezpečnými složkami, na skládky kategorie S NO. ožp

4 strana 4 Společenská kronika / Informace Vzpomínka Dne 2. dubna t. r. prosím vzpomeňte pátého výročí úmrtí paní Věry Skálové, manželky primáře MUDr. Jakuba Skály, který po jistý čas vykonával v době okupace závodního lékaře v továrně Solo. Paní Věra Skálová darovala dostatečnou částku na opravu varhan v kapli Anděla Strážce nad městem Sušicí. Na uctění památky své matky jsem připraven spolupodílet se na možné opravě tohoto zařízení, aby dále sloužilo věřícím v tomto kraji. Jménem rodiny Jiří Skála Krutý osud nevrací, co jednou vzal, vrací jen vzpomínky, stesk a žal. Dne 4. dubna 2004 vzpomeneme již 15. výročí úmrtí naší milované maminky a sestry, paní Olgy Burianové. Stále vzpomínají dcera a sestra s rodinami. Děkujeme touto cestou všem, kteří tichou vzpomínkou uctí její památku. Dne 10. dubna 2004 uplyne první smutné výročí od úmrtí pana Josefa Novotného z Dlouhé Vsi. Vzpomínají manželka Libuše a děti s rodinami. Dne 29. března 2004 by se dožil 75 let pan Jaroslav Balatý z Vlkonic. Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi. Manželka a děti s rodinami Opustili nás Marie Vizingerová (1956), Vlasta Rejšková (1921), Hedvika Stulíková (1929), Anna Westrmaierová (1925), Anežka Pillerová (1935), František Maršát (1937), Otilie Štěchová (1933), Milan Oudes (1962). Vítáme nové občánky * Simona Berková * Denisa Bursová* Karel Harant * Natálie Jiříčková* Tereza Kotalová * Pavel Prosser * Tomáš Zezula * Pierot petrklíč bledule Kolombina děti si hází míč dneska odchází zima Jarní popěvek Na mezi kdeco kvaltuje včera jsme ještě říkali zebe Nad polem skřivánek krumpluje modrotisk nebe J. Doubravický A. Kolářová: Příchod jara (papírová krajka) Smutné vzpomínání Dvě světové války. Obě si vyžádaly miliony lidských obětí. Za každým padlým a umučeným se skrývají smutné rodinné osudy. Zvlášť krutě zasáhly obě války do života sušické rodiny Grünbergerových. Na dědu a tatínka vzpomíná paní Marie Branyšová: Ještě než se rozhovořím o tatínkovi a dědovi, zmíním se o strýčkovi, panu Václavu Šperlovi, bratrovi mé maminky. Šperlovi bydleli nedaleko od nás, tady na Příkopech. Narukoval do první světové války jako střelec 2. roty 32. střeleckého pluku. Pocházel z Petrovic a vyučil se ve Vídni knihařství. Vstoupil do legií. Sotva se v roce 1919 vrátil s legionáři do vlasti, aniž by se podíval aspoň na chvíli domů, byl zařazen do nově zformované pravidelné jednotky Československé armády, která byla nasazena do bojů na Slovensku. Bojovalo se proti Maďarům. Podle statistik byl vedený od jako nezvěstný. Dozvěděli jsme se mnohem později, že u Nižního Medzeva jejich rota byla napadena revolučními Maďary, zajata a celá povražděna tak, že vojáky utloukali kameny. Celou II. rotu praporu 27. střeleckého pluku! V době totality se velebila maďarská revoluce a jihoslovenská tzv. republika rad. Proto se o bestiálních skutcích fanatických revolucionářů nesmělo nikde psát. Druhou a třetí obětí války byli dědeček a babička. Když děda Eduard Grünberger padl a babička dostala úřední oznámení, skácela se jako podťatá. Zemřela na mrtvici. Nepamatuji si ani na jednoho osobně, znám dědečka a babičku z několika rodinných fotografií a tady toho dokumentu A paní Branyšová rozkládá v deskách pečlivě uložený výuční dědův list. Na krásném tvrdém papíru, ve velkém formátu, s řadou grafických motivů z bednářské práce po okrajích se potvrzuje jeho vyučení bednářem. Děda před válkou pracoval v sušickém pivovaru jako mistr bednářský při výrobě a údržbě sudů. Podle pamětníků vím, jak moc si na svém postavení zakládal, pokračuje Marie Branyšová. Doma zůstali tři sirotci, dvanáctiletý Eduard, desetiletý Emil a osmiletá Marie. Měli štěstí v neštěstí, neboť jejich poručníkem se stal moc hodný a čestný člověk, strážník Karel Kopač. To víte, na náš domek na Příkopech si leckdo brousil drápky. Děti by byl ošidil a za pár korun domek odkoupil. Ale poručník nedovolil. Naopak dbal, aby děti řádně chodily do školy. Nejstarší Eduard, můj tatínek, se vyučil zámečníkem v Sole. Potom pracoval u Schwarzkopfů, kde si ho brzy jako velmi šikovného a poctivého řemeslníka oblíbil pan továrník Schwarzkopf. Tatínek odešel načas do Mladé Boleslavi, kde se vyučil automechanikem a získal řidičský průkaz. Potom se stal osobním šoférem pana továrníka a při obchodních cestách pro Schwarzkopfovu firmu, továrnu na výrobu obuvi, pamětníkům známou jako ševcárna, projezdil takřka celou Evropu. Když paní Schwarzkopfová ovdověla, často dokázal dorůstajícím dětem dobře poradit. Pamatuji se, že rodině pomáhal s výchovnými zásahy i pan učitel Jan Jáša. Jak se Eduard dostal k hasičům, byla má další otázka. Jen pokračoval ve stopách svého otce. Zbrojnice a hasiči, to byla jedna velká část dědova a pak i tatínkova života. Byl jistě mezi hasiči váženou osobou, jinak by neměl tolik důležitých funkcí ve sboru i župě, vypráví Marie Branyšová. Pokračuje: Tatínek se nikdy nesmířil s okupací. Fašisty nenáviděl. Samozřejmě, jak se naskytla první příležitost, neváhal se zapojit do ilegálního odbojového hnutí, řízeného českými hasiči. Co si matně pamatuji z útržků hovoru, jen okrajově něco málo naznačil. Vhledem k funkci ve sboru se snažil vyreklamovat totálně nasazené sušické kamarády hasiče. Důvod? Jsou zapotřebí pro sbor. Něco také říkal o úsporách drahocenného benzinu a shánění zdravotnického materiálu pro samaritské hlídky. Vše mělo posloužit hasičům při plánovaném převratu a podílu na našem osvobození. Jinak ani před námi raději nemluvil. Vím také, že se hasiči domluvili na velkém denním i nočním cvičení. Měli radost, že cvičení, které mělo být prověrkou připravenosti sborů pro revoluční vystoupení proti okupantům, dopadlo výborně. Do služby zakrátko nastoupilo skoro 62 tisíc hasičů! Znám z vyprávění, že v Sušici tak jako jinde byli hasiči pro případ bojového vystoupení rozděleni na hasičské bojové jednoty, složené z mužů do 35 let věku, a na bezpečnostní oddíly, kde byli zbývající členové sboru. Jenže odboj byl prozrazen. Nejprve zasáhlo Gestapo v roce 1943 hlavně proti pražskému ústředí. Důvěru hasičů si získala odbojová skupina Erlan. Nikdo nevěděl, že jsou to konfidenti gestapáků. Stateční zatčení, a byly jich stovky, nepromluvili. Tak se vázanost z Prahy na venkovské sbory neprozradila. Mnoho pražských odvážných odbojářů zaplatilo statečnost životem. Další rána byla zasazena po školícím hasičském kursu. Ten byl v létě 1944 protektorátními úřady nařízen. Hlavně se projednávalo nasazení hasičů při náletech a přiblížení fronty. Jeden kurs probíhal v Sušici. Účastníci potajmu mezi sebou domlouvali nové úkoly hasičů odbojářů při revolučním českém národním povstání (blíže rozepsáno v publikaci k 130. výročí založení Dobrovolného hasičského sboru v Sušici). Snad opět měli okupanti mezi hasiči konfidenta, možná někdo promluvil, kde neměl. Vše se prozradilo. Rozjela se zběsilá gestapácká akce HASIČ. Jen na Sušicku, Klatovsku a Plánicku bylo zatčeno 16 vedoucích představitelů sborů. 15. prosince 1944 byl zatčen Eduard Grünberger. V malé chvíli odmlčení našla paní Branyšová jednu fotografii. Skupina lidí na procházce nábřežím Otavy směrem k Luhu. Podívejte, náhodou tady mám tohle. To jsou naši a Tonnerovi. Pan Tonner také pracoval v ševcárně. Byli to moc hodní lidé a moji rodiče s nimi kamarádili. Říkám to proto, že pan Tonner si také užil koncentráku. Od jara 1943 do jara 1945 zažil útrapy Buchenwaldu. Když byl zatčen, jeho dvojčátkům Růžence a Fanynce nebyl ani rok. Ano, Růženku a Fanynku znám dobře, byly to mé spolužačky od 1. třídy a rád se s nimi dodnes potkávám. A vyprávění Josefa Tonnera»Buchenwald pro pět korun«jsem četl ve sborníku Sušicko za okupace. Jen si nepřejte vylíčit, v jakém stavu se vrátil domů. Koncentrák ho hrozně poznamenal tělesně i duševně, dodala Marie Branyšová. Posléze jsme se vrátili k tatínkovu věznění v Klatovech. Mám tady uloženo několik dokumentů. Vidíte? ukazuje paní Branyšová zažloutlé listiny a lístky. Tady úřední listina klatovského Gestapa. V liché čtvrtky smíme tatínkovi přivézt čisté prádlo a toaletní potřeby, v sudé odvézt vyprat špinavé. Přísně zakázáno přivézt a snažit se podstrčit nějaké potraviny! Snad by následoval trest smrti. Na tomhle lístku tatínek sděluje, že v Klatovech dál nebude. Dlouho jsme doma čekali, než se znovu ozval korespondenčním lístkem z Terezína. Všechny tři, které nám poslal, mám schované. Vidíte, o co nás prosil: kousek chleba, trochu cukru, soli, nějaký česnek, cibuli. Tady prosí o živočišné uhlí, určitě trpěl průjmy. V posledním lístku prosí o sto korun, za které by si prý mohl koupit nějaký lék. Jaký, a proč, samozřejmě nemohl napsat. Všechna korespondence musela být vedená v němčině, kvůli cenzuře. Jak se Grünbergerovi dozvěděli, že tatínek zaplatil, stejně jako na 500 dalších zatčených českých hasičů, Terezín životem? Až po dlouhé době, vzpomíná se slzami v očích paní Branyšová. Byla jsem tenkrát v květnu 1945 na sušickém náměstí. Přijela nějaká nákladní auta a někdo slézal dolů. Lidi, koukněte, ozvalo se vedle mě radostně, to je Honzík Kopelentů! Honzík se vrátil! Věděla jsem, že pan Kopelent byl zatčen stejně jako tatínek a pan Hálek. Prodrala jsem se k němu. Bývala bych ho nepoznala. Vyhublý, propadlé rysy, zsinalý, skoro vyhaslé oči, všechny zuby vytlučené! Tak se vrátil. Říkala jsem si: ať se tatínek vrátí třeba taky takový, jen když bude doma. My už s maminkou se o něho postaráme. Prodrala jsem se k panu Kopelentovi. Bohužel, o tatínkovi ani panu Hálkovi nic nevěděl. Až později k nám přišel pan Rejšek, taky terezínský vězeň. Smutně řekl: Na tatínka nečekejte, nevrátí se. Zemřel na tyfus. Naše rodina se s tím dlouho nedokázala vyrovnat. Nejsem s tím vyrovnána ani dneska, ani moje děti, které dědečka nikdy nepoznaly. Ten smutek sebedelší čas nezhojí. Nevrátil se ani pan Hálek. Pátrala někdy paní Branyšová po posledních dnech života tatínka? Samozřejmě, hned při první poválečné návštěvě Terezína. Našla jsem hrob s jeho jménem. Při další návštěvě jsem náhodou v muzeu objevila jako exponát ukázku deníku jednoho kápa, dozorce. Mimo jiné obsahoval seznam vězňů. Patrně se jednalo o tzv. marodku nebo vězně odváděné toho dne jako nemocné do samotek. U některých byl křížek. Ke svému zděšení jsem na poslední řádce četla Eduard Grünberger, cela č. 454, stáří 42 let. Nechyběl kříž. Předem odsouzen k smrti. Po řadě let, když maminka už nežila a my, děti, jsme dávno měly založené rodiny, jednou mému manželovi prozradil pan Rejšek, že o tyfu nám tenkrát vlastně lhal. Bál se říci krutou pravdu. Tatínek byl umučen. Na svědomí ho měl velitel tábora, jemuž jinak vězni neřekli než Pinďa. Tuším se jmenoval Rojko. Ten byl poslední u tatínka na samotce. Po jeho odchodu, souhrou náhod to byl pan Rejšek, kdo byl zavolán, aby mrtvého vězně odnesl do krematoria. Ještě dnes se třesu hrůzou. Prý v tatínkově vyhublém a zuboženém těle nebyla snad jediná kůstka, která by nebyla zpřerážená nebo rozdrcená! Tak pracoval Pinďa Popel z kremačních pecí jiní vězňové házeli lopatami do řeky Ohře. Vlny odnesly i popel mého tatínka. Byla jsem jen ráda, že posledním, kdo posloužil po smrti tatínkovi, byl člověk od nás, ze Sušice. Dnes vše přesně vím. Tatínek nezemřel přirozenou smrtí na následky útrap nebo tyfovou epidemií, ale byl umučen. Československý válečný kříž, udělený mému otci Eduardu Grünbergerovi in memoriam, nedokáže stejně jako nic na světě vrátit rodině tátu, zahojit bolest v srdcích. Přála bych si jediné. Aby nikdy od žádných rodin nemuseli odcházet tátové bojovat, bránit svobodu své země proti tyranům. Aby nikdy žádná rodina nepoznala takové bolesti, jaké byly souzeny té naší Vyprávění paní Marie Branyšové zapsal Milan Pokorný.

5 Jak dlouho budou ještě chlapci chodit řehtat? Pořádná šupačka, košíček na výslužku a hajdy koledovat! Zvony v křesťanském světě odletěly na zelený čtvrtek hned po ranním zvonění do Říma. Až na výjimky, všechny křesťanské církve zachovávají tento zvyk a zvony se pak rozezní až na bílou sobotu. Náš volšovský zvon (s datem r. 1725) odletěl za války na rozkaz Hitlera někam do Hamburku že by se tam ještě našel? Volšovský zvon byl připevněn na naší 500 let staré lípě. Stříška, která ho staletí chránila před nepohodou, už dávno ztrouchnivěla a spadla. Jak dlouho vydrží lípa, netroufá si nikdo hádat. Na stařičké lípě býval zavěšený také kříž, který bohužel neodolal našim vojákům. Pojďme na koledu do časů minulých Na zelený čtvrtek v poledne se vždy chlapci z vesnice i z okolí, připraveni s pomlázkami, řehtačkami, klapačkami a někdy i trakárkem, sešli u této lípy. Celý personál statku, tedy jak se říkalo panská robota, přihlížel, jak se chlapci modlí. Pak chlapecká družina prošla parkem přes můstek k letitému dubu, po můstku poblíž něj byla na ohromné letité olši Boží muka a přes hraběcí kočárovou cestu skrz vrátka kolem skládky klád ke stavení z červených cihel, kterým byla pila z roku Tady bydlel pilař, který pilu vedl. Z výklenku ve štítě této krásné budovy shlížel Jan Nepomucký, k němuž vždy chodívala na jeho svátek celá osada. Dnes se neví, kde skončil, snad jej odnesla voda z vantrok. I ty vzaly za své. Zakládající kramli z roku 1891, původně vysoko v krovu, ukořistil nějaký sběratel. Z pily to pře silnici nebylo daleko do Luhu. Ještě zastavení s modlitbou u Potužníků křížku, pak po silnici, přes dvůr u mlýna na lávku mezi mlýnem a restaurací Volšovka, přes Junků lesík (původní majitelé) Jo, to býval tehdy přepychový lesík byl a už nikdy nebude Poté se přešlo na Páteček kolem Dirnhoferů hamru, přes dvorek Poláků. Na rozcestí je tu kříž ten vydržel dodnes a také u něj se odbylo povinné zastavení s modlitbou. Pak chlapci pokračovali směrem na Hornečků dvůr (pořád na Pátečku), což byl chráněný královský dvůr, bohužel komunisty zbořený kvůli diverzantům. Pak se šlo směrem na Staré Volšovy ještě s několika zastávkami s modlitbou, dál na Volšovy, kde cestu tehdy krášlila jen krásná louka s hrušní na konci. Několikeré zastavení se odbylo u hospod u Staré Hospody, v hospodě U Míčků (dnes již zbořená). Ve Staré hospodě byl vysoko ve výklenku od roku 1894 vystaven sv. Václav na koni. Před pár lety na bílém koni odjel kamsi do světa Družina chlapců šla dále přes chalupy k poslednímu stavení, kolem truhlářské dílny pana Šindlera přes lávku vedoucí přes potok Volšovka. Tento vodní zdroj poháněl nedalekou elektrárnu (bohužel podlehla lidské hrabivosti a mamonu a skončila kdesi ve sběru). Ještě honem přes dvůr u Kourů, nahoru k bývalé kovárně a odtud pokračovaly dvě party jedna šla přes louku Lazarku na Běliště, kde žily čtyři rodiny. Všichni se znovu sešli ve dvoře. Dnes musí zajít na Štamberk kolem školy, kde vyrostly nové domy. Kdysi tam bývala jen úrodná pole. Na bílou sobotu brzy zrána chlapci s košíkem a taškami chodili ke stavením, kde s řehtačkou či klepačkou se hlásili o příspěvek ve formě vajíček, nebo i peněz. Velitel každé skupinky popřál příjemné svátky a pokračovalo se po celé trase. Také jsme měli samotu, kde se stávalo, že domácí vyšli před dům a říkali: Vždyť jste tu už byli! Pravda byli, ale chlapci ze sousední vsi. No, však i my volšovští jsme byli obdarováni a příští rok to odnesla klika od řehtačky a nějaké modřiny za odměnu té partě, která za nás vybírala Na místa volšovské obchůzky se tlačily i další party chlapců, volšovských však bylo víc a svá území si dovedli po klukovsku pěkně uhájit a zjednat pořádek. V roce končily stříbrné pětikoruny a tak lidé koledníky podarovávali těmito mincemi bylo dobře pro ně, že se jich včas zbavili, i pro chlapce. My volšovští jsme chodívali do každého stavení, nesměli jsme zapomenout na nikoho, lidé už na nás čekali. Vyfasovali jsme každý dvě pětikoruny a šest kusů vajec. Po skončení obchůzky jsme se sešli ve statkovém kravíně a tam jsme se dělili. Nevím jak kdy, možná byly i různé strkanice a zádrhely, ale za mých časů to šlo všechno slušně, nikdo nebyl ošizen a přál bych si, aby i dnešní páni kluci byli nejen k sobě poctiví. Stávalo se, že zbylo něco málo nedělitelných financí, tak ty jsme dali do pokladničky v zámecké kapli. V době Velikonoc je počasí ještě vrtkavé, nezřídka prší, sněží, jako v aprílu. Ale chlapci jdou je to jejich výsada, možná i čest, chodit o velikonočních svátcích řehtat. KAREL RENDL Značný vliv na osud sušické radnice měly správní reformy. Zrušení staré městské samosprávy v roce 1788 spolu s úřadem královského rychtáře a jejich nahrazení magistrátem nepřineslo ve způsobu využití objektu žádné změny. I nadále zde sídlili státem jmenovaní radní a obecní reprezentace, zůstal zde i nadále solní sklad a snad i další úřady, jako například městský soud. Zrušení patrimoniálního zřízení a jeho nahrazení systémem nových úřadů politické, soudní a finanční správy však mělo přímo fatální vliv na stavební podstatu radnice a její architektonickou cenu. Městská samospráva měla eminentní zájem kvůli dalšímu rozvoji a prosperitě obce, aby se Sušice stala sídlem co možná největšího počtu nových státních úřadů a proto v dubnu roku 1850 nabídla radnici jakožto nejhonosnější městskou veřejnou budovu za sídlo okresního soudu a podkrajského úřadu. Dokonce se rozhodla budovu přestavět, zmodernizovat a rozšířit. Radikální přestavba radnice byla dokončena v roce 1851, kolaudace proběhla 9. července. Do nově přestavěné radnice se nastěhovaly státní úřady: podkrajský úřad (nahrazený později okresním úřadem a okresním hejtmanstvím), okresní soud, státní zastupitelství a berní úřad. V roce 1850 bylo v severním křídle radnice zbudováno také vězení pro potřeby okresního soudu. Měst- Historie Střípky z historie sušické radnice Jubileum sušických hasičů V roce 2004 oslaví 130. výročí od svého založení sbor dobrovolných hasičů v Sušici. Seriál chce ukázat na prospěšnost práce mnoha generací sušických hasičů, práce, která bývá někdy bohužel doceněna až tehdy, když slyšíme pronikavý zvuk sirén, vidíme blikavé modré světlo naděje na jejich vozech, v naší blízkosti šlehají plameny znamenající zkázu, nebo třeba město sužují ničivé povodně. Deset dílů je vyprávěním o 130 létech hasičské tradice v Sušici. První poválečná léta 5. května 1945 se ujal správy města Revoluční národní výbor v čele s Čeňkem Vaškem. Členem revolučního orgánu byl i hasič Antonín Novotný. RNV se spojil se sušickou částí odbojové NIVY. Štábní kapitán Antonín Pinkas v článku Vojenský odboj v Sušici, otištěném ve sborníku Sušicko za okupace, vzpomíná na sobotu 5. května V Sušici zaslechli občané zoufalé výzvy pražského rozhlasu, žádajícího pomoc českého četnictva, vojska a policie při bojích o budovu rozhlasu a pražskému povstání. Zakrátko nato se sešli v budově radnice představitelé ilegálního odboje, kteří předtím udržovali tajně styk s dílčími skupinami odbojové organizace NIVA na Klatovsku a Domažlicku. Mezi účastníky schůzky nechyběli ani členové hasičského sboru Ferdinand Prantl a především poručík dělostřelectva v záloze Martin Milfort. Ferdinand Prantl se stal předsedou vyšetřovací komise revolučního národního výboru, která začala okamžitě se zajišťováním zrádců a kolaborantů. Sám měl s fašistickým persekvováním dost vlastních špatných zkušeností z věznění za války. Revoluční národní výbor, odbojáře i vyšetřovací komisi od soboty čekal obrovský kus práce. V hotelu Svatoboru byla dislokována silně ozbrojená německá vojenská jednotka, očekávající rozkazy. Po složitém vyjednávání, jehož se zúčastnili členové NIVY i RNV, německý major kapituloval. V neděli hrozilo další nebezpečí, neboť na nádraží přijel silně ozbrojený prapor německé armády, který nehodlal kapitulovat a vyhrožoval bojem. Složitými jednáními byli vojáci pacifikováni a vyvedeni bočními ulicemi směrem k Albrechticím. Pokračovalo zajišťování udavačů, zrádců a kolaborantů. Po celou sobotu i neděli množství občanů přihlíželo na náměstí rušnému průběhu sušických revolučních dnů. Vojenští vysloužilci nabídli k pomoci 150 svých členů, s nabídkou zajištění pořádkových hlídek a ostrahy města přišli také sokolové a hasiči. Poslední akcí RNV před osvobozením města v neděli 6. května bylo jednání s americkými jednotkami, pobývajícími blízko v Petrovicích. Američané pochopili složitou situaci Sušice a ve první tank 4. pancéřové divize Americké armády přijel Volšovskou ulicí na sušické náměstí. Sušice svobodně vydechla. V průběhu druhé světové války bylo uvězněno fašisty hasičů, z nichž se nevrátilo domů. Jen z Klatovska, Sušicka a Plánicka v smutně proslulé gestapácké akci Hasič v roce 1944 bylo zatčeno 16 hasičských čelných funkcionářů. Sušičtí hasiči hned v květnu navštívili rodiny Hálkovu a Grünbergerovu, aby projevili soustrast, poděkovali rodinám za pochopení pro hasičskou práci obou zahynuvších bratří a předali peněžitý dar členů sboru k okamžité pomoci při řešení složité finanční situace pozůstalých. 21. října 1945 se zrušila dosavadní protektorátní hasičská organizovanost a byl ustaven Svaz československého hasičstva. Hasičům se vrátily i názvy sbor, pozdravy Nazdar, oslovení bratře, sestro, odznaky ský purkmistrovský úřad byl nejprve přestěhován do domu čp. 6 na západní straně náměstí, ale v šedesátých letech 19. století se vrátil i on do budovy radnice, takže kromě okresního úřadu a okresního soudu zde sídlily ještě úřady berní a listovní, purkmistrovský a městský důchodenský úřad. Další stavební změny přišly až těsně před rokem Namísto vězeňských kobek v prvním patře byly přestavěné prostory pronajaty městské spořitelně, v druhém patře vznikla zasedací síň obecního zastupitelstva a do dalších uvolněných prostor se později nastěhovalo i krátce před tím založené městské muzeum. Muzeum původně sídlilo v přízemí v místnosti, kterou předtím využívala občanská záložna a později spořitelna. V roce 1895 však byla tato místnost pronajata bernímu úřadu a muzeum se přestěhovalo do třetího patra do místností bývalých vězeňských separací. Na konci 20. let dvacátého století sídlily v prvním patře rad- a symboly užívané před válkou. Tehdy netušili, že to není na dlouho. Specifickým úkolem nejen hasičů sušických, ale všech sborů v blízkosti tzv. pohraničí, byla pomoc při zakládání dobrovolných hasičských sborů v místech, odkud byli postupně odsunováni do Německa na základě závěrů Postupimské konference a Benešových dekretů tamní obyvatelé. Založení sborů z nově příchozích českých osidlovatelů pohraničních obcí a měst bylo nanejvýš nutné. Objevovaly se úmyslně založené požáry s tendencemi co nejvíce tak sabotovat předávání objektů národní správě. Členové sušického sboru vyjížděli do vylidněných a jen pomalu znovu osidlovaných míst, aby zajistili budovy zbrojnic, stříkačky, nářadí a součásti výzbroje bývalých německých dobrovolných hasičů. Někde narazili na odpor, nepochopení, jinde odcházející hasiči ctili zásady kamarádství a sami měli zájem, aby technika přešla do dobrých rukou. Jak jen to šlo, zakládaly se české sbory. Hned v roce 1945 vznikly české sbory v Hartmanicích, Kašperských Horách a v Rejštejně, o rok později např. v Srní, Štěpanicích a Dolejším Těšově. Novým sborům sušičtí poskytovali materiální, odbornou a metodickou pomoc tak, aby byly co nejdříve připraveny k účinnému rychlému zásahu. Po odchodu německých starousedlíků hrozilo nové nebezpečí od nesvědomitých národních správců. Mnozí přišli pouze nakrást co se jen dalo, vyrabovat svěřené objekty a zmizet. Založený požár zakryl stopy. Hasičské sbory se zapojily do Dvouletého plánu obnovy válkou rozvráceného národního hospodářství. Členové obětavě pomáhali při zemědělských pracích, obnově železnic, výstavbě průmyslových závodů i v lesním hospodářství. Všichni byli nadchnuti ideály obnovy republiky. Veliké sucho roku 1947 znamenalo stálou pohotovost městského sboru. strana 5 nice městské úřady a okresní soud, ve druhém patře městské úřady a okresní úřad a ve třetím patře městské muzeum. Ve třicátých letech byl připravován projekt nové přestavby radnice, kterým se jí měl pravděpodobně vrátit historizující vzhled. V roce 1935 byl dokonce předložen projekt na přestavbu od architektů Freiwalda a Böhma, ale události následujících let odsunuly tento záměr zcela stranou. Také návrh na zřízení ústředního topení byl v roce 1941 odložen na pozdější dobu. Realizován byl teprve v roce Roku 1942 byly zrekvírovány dva cimbály od věžních hodin. Podle dochovaného popisu byl jeden z roku 1802, vážil 288 kg a měl průměr 90 cm. Druhý cimbál byl také z roku 1802, vážil 169 kg a měl průměr 70 cm. Oba cimbály měly na horním okraji umělecký reliéf a korunu tvořenou čtyřmi uchy s reliéfy lidských hlav a oba pocházely ze zvonařské dílny Josefa Pernera v Českých Budějovicích. Po druhé světové válce v budově radnice tehdejší režim i nadále zachoval vězení, které roku 1951 prošlo adaptací. Ještě v letech 1954 a 1956 trvalo vnitro na zachování zdi, která na malém dvoře v areálu radnice oddělovala vězeňský dvorek. Vězení byl zrušeno před rokem 1958 a z bývalých kobek byly zřízeny kanceláře. Z. ŘEZNÍČKOVÁ Vyjížděl v tomto roce k 15 velkým požárům a řadě drobnějších lesních a polních zahoření. Do základů např. vyhořel zámek v Hořejším Těšově, když požár byl ohlášen velmi pozdě a prakticky nebylo kde brát vodu. Vedení se natahovalo od potoka pod Hartmanicemi a trvalo dlouho, než se voda dostala až nahoru. Stačila už pouze k ochraně okolních objektů. Zato se podařilo zachránit další zámecké objekty, také postižené ohněm: Dolejší Těšov a Hořejší Krušec. Při všech požárech provázely hasiče potíže s nedostatkem vody. Musela být prováděna dlouhá hadicová propojení. Často vypomáhalo na jedné trase vedení několik posilových čerpadel. V roce 1948 uctili hasiči pietní slavností při odhalení pamětní desky bratřím Františku Hálkovi a Eduardu Grünbergerovi jejich památku. Deska byla umístěna na budově zbrojnice na nároží Klostermannovy a Havlíčkovy ulice. Po vybudování nové zbrojnice ji hasiči přemístili do průčelí zbrojnice v ulici Na Hrázi. Rok 1948 od února přinesl i jiné události, které se zanedlouho projevily v organizování a životě hasičských sborů. V únoru komunistickým převratem došlo ke změně státní politické linie, završené potom volbou Klementa Gottwalda prezidentem republiky a v roce 1949 závěry 9. sjezdu KSČ. V hasičských sborech se musely ustavit akční výbory, které měly za úkol očištění sborů od tzv. reakčních živlů a buržoazních elementů. Dílo se příliš nedařilo. Nikdo neměl chuť najednou prstem ukázat na někoho z bratrů nebo sester se slovy: odejdi. Proto nedošlo v Sušici vůbec k žádným zásahům ve sboru. Ovšem brzy po nastolení komunistické moci řada členů se sama vzdala členství a dobrovolně odešla. Jednalo se o jak výkonné, tak přispívající členy především z řad sušických obchodníků, bývalých majitelů továren, majitelů řemeslnických provozů a úředníků. MILAN POKORNÝ Příště: Stali jsme se požárníky.

6 strana 6 S nastupujícím jarem přichází i oblíbené období mláďat. Třebaže u fen není říje řízena sezonností, mnoho fen má říji právě na jaře. Štěňata se pak rodí na konci jara, což je výhodné, neboť většina nových majitelů zvýhodňuje zakoupení nového domácího mazlíčka právě v tomto období. Chovatel chovné feny by měl ještě před jejím krytím zvážit její zdravotní stav, stáří, odbyt štěňat Veterinář radí fena a porod a vybrat vhodného krycího psa. Stejně tak dojde-li k nežádoucímu nakrytí feny. U feny starší, či nakryté příliš velkým psem může být porod příliš velkým rizikem. Pak je vhodné poradit se s veterinárním lékařem, který rozhodne zda nežádoucí březost přerušit. Průměrná délka březosti fen je 63 dní. Fyziologické rozpětí doby březosti je 59 až 68 dní. V úvahu je nutno brát i termíny opakovaného krytí. V první polovině březosti není třeba fenu nikterak omezovat ani zvyšovat dávky krmení. Až v druhé polovině březosti je nutno zvýšit krmné dávky a fenu příliš nezatěžovat. Ke konci březosti je u feny možno pozorovat různé změny, které ukazují na blížící se porod. Je to zejména nápadný růst mléčné žlázy a její Úspěch sušického curlingu Dne 20. března 2004 postoupil tým mužů Curling Skid Clubu Sušice do kvalifikačního turnaje první ligy Mistrovství České republiky. Vzhledem k tomu, že bychom se rádi podělili o radost i se čtenářem Sušických novin, který není zasvěcen do tajů hry a hracího řádu soutěže, dovolujeme si poskytnout několik základních informací jak o soutěži MČR, tak i o hře curling jako takové. Curling hrají dvě čtyřčlenná mužstva s žulovými kameny. Ve hře je 16 kamenů a hráči je střídavě odhazují do kruhů na protější straně. Hraje se z obou stran, hra jedním směrem se nazývá end. Vítězem endu se stává ten tým, který má kámen nebo kameny blíže středu soustředných kruhů než je kámen nebo kameny soupeře. Mistrovství ČR se hraje na osm endů v časovém limitu 1 45 hod. Po ukončení limitu se dohrává rozehraný end plus jeden end. MČR curlingu mužů má tři ligy. Extraligu a první ligu, které hraje osm týmů a druhou ligu, kterou hraje 12 týmů. V druhé lize je pět pražských týmů, dva týmy Kladna, po jednom z Trutnova, Brna západ, Sušice a dokonce tým z Bratislavy a tým z polských Piechowic. Liga se hraje v základní části systémem každý s každým a dále kvalifikačním vyřazovacím způsobem. První dva týmy základní části postupují přímo do turnaje první ligy a osm týmů hraje vyřazovacím způsobem o dvě další místa. CSC Sušice byl po základním kole na desátém místě se dvěma vítězstvími. Zmiňovaný úspěch sušického curlingu se dostavil v kvalifikačním turnaji, který se hraje vyřazovacím způsobem nasazením do tzv. pavouka. První zápas jsme hráli proti třetímu týmu základní části, týmu Savona 4. Po celý zápas jsme udrželi s tabulkově lepším soupeřem kontakt tím, že jsme mu neumožnili skórovat více kameny v jednom endu. Zatímco tedy sbíral body po jednom, nám se podařilo zaútočit v pátém endu a bodovat čtyřmi kameny. Zápas skončil v limitu nerozhodně 5:5 a prodlužovalo se o jeden end. V prodloužení jsme umístili jeden kámen s takovou ochranou ostatními kameny, že soupeř nedokázal svůj umístit lépe. Zvítězili jsme celkově 6:5. Pionýr na lyžích Letos jsme opět měli možnost vyjet si na tři víkendy na Hojsovu Stráž a tam si pěkně užívat zimních radovánek. Dvakrát jsme měli štěstí na sníh a tak jsme běžky, sjezdovky ani snowboardy nenechali zahálet. Únorový víkend byl na sníh skoupý, a tak jsme využili náhradní program, vypravili se do bazénu a na výstavu paní Klimtové a jejích pohádkových bytostí na Brčálníku. Pestré byly i večery při diskotékách, soutěžích, nebo jen tak při kytaře. Já osobně jsem letošní lyžařskou sezónu uzavřela (mám splněno), ale už se těším na tu další. Určitě si společné další pobyty nenechám ujít. V. BERANOVÁ, PS Otava Sušice Důkazem toho, že i ze Sušice se lze dostat mezi nejlepší, je mladý fotbalista Tomáš Pekhart (narozený , člen TJ Sušice oddíl kopané), v současnosti kapitán prvoligového mužstva starších žáků SK Slavia Praha a člen reprezentačního týmu ČR hráčů do 16 let. A jak probíhala jeho dosavadní fotbalová kariéra? Už od prvních fotbalových krůčků Tomáš převyšoval své vrstevníky nejen výškou, ale především fotbalovým uměním. Proto velmi často nastupoval na hřiště s hráči mnohem staršími. Když svým věkem patřil ještě do kategorie minižáků, byl už oporou týmu žáků mladších V sezóně 2001/ 2002 hrál už druhý rok v dresu Sušice za starší žáky. Poté si ho všimli trenéři z Klatov a dohodli se se sušickým oddílem na ročním hostování. Tomáš zde tak začal už ve třinácti letech hrát českou nejvyšší soutěž starších žáků. Brzy po svém příchodu se stal i nejlepším střelcem týmu. Dostal se také do výběru Plzeňského kraje, se kterým se v červnu 2003 zúčastnil republikového finále mezikrajské soutěže v Náchodě, kde byl vyhlášen nejlepším střelcem celého turnaje. Čtenáři nám píší Druhý zápas znamenal již přímý souboj o postup do kvalifikačního turnaje první ligy. Nastoupili jsme proti Kladnu Nephropoliths, které porazilo Trutnov. Tento západ byl ještě těžší. Po třech endech jsme prohrávali již 5:1. Další vývoj však ukázal, že první vítězství nebylo jen pouhou náhodou! Podařilo se nám nejen vyrovnat, ale v předposledním endu jsme již zápas získali pod kontrolu náskokem čtyř kamenů. Soupeř hrál poslední end výborně. Nám se však účinnou obranou podařilo náskok uhájit a celkově zvítězit 9:8. Toto vítězství již znamenalo postup! V dohrávaném finále jsme se utkali s týmem Kolibris 6. Tento zápas jsme prohráli v poměru 2:6, když se nám v druhém endu nepodařilo uhájit tzv. čtyřku. Druhé místo v kvalifikačním turnaji a postup do vyšší ligy Mistrovství ČR curlingu je ohromným úspěchem sušického týmu, který curling hraje druhým rokem. Tým tvoří Jiří Petrák, Jiří Petrák ml., Ing. Miloslav Pitro, Michal Fornous, Ing. Josef Farták, Ing. Josef Stárek a Ing. Milan Rippel. Věříme, že úspěch nezůstane bez povšimnutí případných zájemců o tuto hru. Členství v klubu je otevřené a rádi uvítáme zájemce si curling vyzkoušet. Curling se dá hrát v téměř každém věku pro radost z pohybu nebo také skýtá možnost účastnit se republikových soutěží nebo mezinárodních turnajů. JIŘÍ PETRÁK, vedoucí týmu CSC Sušice začínající sekrece, mírný otok vulvy, mírný vaginální výtok a ochabnutí pánevních vazů. Některé feny se projevují i změněným chováním odmítají krmivo, jsou nepokojné, bázlivé, vyhledávají klid, stavějí si hnízdo, příležitostně mohou i zvracet. Porod začíná otevírací fází, která trvá 6 12 hodin a je charakteristická otevřením krčku děložního, odchodem hlenu a začínají porodní stahy, které posouvají štěňata dále do porodních cest. Ve vypuzovací fázi se již zapojí i břišní lis a nastává vypuzování štěňat. Praskají vnější plodové obaly a odtéká plodová voda. Většinou se štěně rodí uzavřené v posledním plodovém obalu, který fena lízáním nebo rozkousnutím odstraní. Lízáním obnaží nejprve hlavu štěněte, potom celé tělo a nakonec přehryzne pupeční šňůru. Placenta štěněte se obvykle vyloučí do 15 minut a fena ji sežere. Pokud fena sama takto neošetří štěně po porodu, musí zasáhnout chovatel, který štěněti osuší tlamičku, čumáček a celé tělo. Pupeční šňůru je třeba 0,5 cm od pupku podvázat a odstřihnout. Časové intervaly mezi jednotlivými štěňaty jsou asi 30 minut. Mohou však trvat jen několik minut ale i více hodin. Délka porodu je tedy závislá na celkovém počtu štěňat. Jestliže je však pauza mezi porodem štěňat větší než dvě hodiny, je vhodné poradit se s veterinárním lékařem, zda není třeba fenu zkontrolovat. Narozená štěňata se ihned přisávají k mléčnému struku feny a sají mlezivo. To podporuje další průběh porodu a tvorbu mléka. Je nutné zajistit, aby štěňata byla v teple u feny, neboť jsou náchylná k prostydnutí. Také je nutné zkontrolovat, zda má fena dostatek mléka. Není-li tomu tak, je nutno štěňata dokrmovat. Feně se štěňaty chovatel zajistí klidné a teplé prostředí, aby nebyly ničím rušeny. Chovatel by měl kontrolovat zda štěňata přibírají na váze a zdárně prospívají. MVDr. LENKA ŠVEJDOVÁ, ZO ČSOP Zelená Šumava Rodí se fotbalová hvězda? Po ukončení úspěšné sezóny 2002/2003 měly Klatovy přirozeně velký zájem o to, aby Tomáš i nadále hájil jejich barvy. Sušici ale kontaktovaly i týmy ještě kvalitnější ozvala se Viktoria Plzeň, ale také Slavia Praha. Tomáš se nakonec po velmi složitém zvažování rozhodl pro hostování v pražském týmu, což znamenalo zásadní změnu především v jeho osobním životě. Musel se odstěhovat od rodičů na internát, přestoupit na jinou základní školu a v Sušici zanechat i své kamarády. Po půlroce stráveném v Praze však svého rozhodnutí určitě nelituje. Na trávníku je pro útok Slavie nepostradatelným hráčem. V devíti podzimních mistrovských utkáních nastřílel 12 gólů, čímž se stal znovu nejlepším střelcem svého mužstva. Skvělými výkony se dostal do Pražského výběru starších žáků a dokonce byl nominován i do širšího kádru reprezentace České republiky hráčů do 16 let. A co popřát Tomášovi na závěr? Snad jen co nejméně sportovních zranění, štěstí na dobré trenéry a další fotbalové úspěchy. JONÁŠ BARTOŠ Svět zábavy V pátek v se sešla početná skupina z našeho gymnázia, abychom spolu s dalšími navrženými občany převzali plakety, poděkování, dárky a květinu. To, že si vašich výsledků a práce někdo všimne, je bezesporu příjemné zjištění. DĚKUJEME! Slavnostní večer byl plný překvapení. Posuďte sami, byla-li příjemná. Celým večerem provázela Petra Černocká, kterou jsme zatím jako moderátorku neznali. Záhy jsme pochopili proč. Oheň do papíru nezabalíš a nepřipravená zpěvačka je vším, jen ne dobrou moderátorkou slavnostního večera. Roztržitý a improvizovaný projev proložený laciným vtipem a rozpustilým smíchem je obtížně stravitelný i u pubertální Berušky. Kdo čekal noblesu, čekal marně. Petra Černocká absolvovala večer bez uzardění. Na nesrozumitelnou otázku sama odpověděla, za zkomolené jméno se omluvila a byla se sebou spokojená, neboť jak sama doufá, snad se uvidíme i příště. Nejprve paní starostka ocenila dívku z MŠ za její pohotovost, díky které zachránila dva lidské životy (mimochodem to, že MŠ je zkratka pro mateřskou školu, Petra Černocká pochopila přímo na jevišti a měla z toho evidentní radost). Paní starostka přivítala senátora Smutného a společně se chystali předat ocenění stoletému občanu města panu Pospíšilovi za celoživotní práci. Petra Černocká se musela přiznat, že zapomněla jméno pana Smutného, které před několika vteřinami zaslechla, on jí pružně napověděl, že je senátor tím jí ovšem moc nepomohl ale v sále bylo živo a zatím nás to docela bavilo. Pak přišly na řadu Milena Naglmüllerová a Bohumila Skrbková. I ty byly oceněny za celoživotní dílo. Těžko říct, Končí letošní hokejová sezona. Na stadionu v Sušici se po ledě pohybuje velmi nenápadný pán s kšiltovkou naraženou hluboko do čela. Možná jste ho potkali na ulici, možná ho znáte osobně, ale většina z nás neví, že se proslavil svojí prací až v Americe. Nevím, kde v téměř jednobarevném bílém světě hokeje bere pan Bohumil Korál svoji inspiraci, ale jeho masky, které pro brankáře celého světa maluje, hýří sytými barvami a neotřelými nápady. Jeho téměř umělecká díla zdobí masky brankářů takových jmen jako jsou Bříza, Čechmánek, Salfický, Lakosil a mnoho dalších, ale také designoval helmy hokejistů na MS ve Finsku. V letošní sezoně pořádala americká televizní společnost ESPN soutěž o nejhezčí design masky v NHL. A tu vyhrála maska, kterou pan Korál namaloval pro brankáře Romana hodlají-li v životě ještě cosi podniknout, nebo už se vyčerpaly. Petra Černocká nejprve z paní Skrbkové udělala paní Skrblíkovou a potom všem prozradila, že si obě vyznamenané hrají na gymnáziu s dětičkama. Za celoživotní práci převzala kromě jiných poděkování i paní doktorka Prajerová a pan Baierl. Pořadí vyznamenaných záhadné! Všechno šlo jako na drátkách. Každý odpověděl na těžkou otázku Petry Černocké. Za všechny snad tu pro Jindru Beneše, který krom toho, že je skvělý sportovec v mezinárodním měřítku, je také výborný student sušického gymnázia. Tak toho se P. Černocká zeptala, jestli by maminka nebyla šťastnější, kdyby místo ježdění na lodi nedělal radši zemědělskou školu. Ani Jindra to nevěděl! I další studenti dostali poděkování za celoživotní práci. Asi, abychom se nehádali. Vůbec to ale nevadí. Poděkování si můžeme vzájemně vyměňovat, půjčovat nejsou na nich naše jména, nikdo je neorazítkoval ani neopatřil podpisem. Můžeme je i přikopírovat kamarádům. Krabičky s plaketami mají zezadu nálepku Svět zábavy a docela se to hodí. Plaketa vypadá trochu jako žeton na košík do supermarketu, jen má větší průměr a je trošku tenčí. Ale ta krabička je od opravdové medaile. Na přední straně je zlatě napsáno REPREZENTANT MĚSTA SUŠICE R Poděkovali jsme. Ustálená fráze není zač asi vznikla v podobné situaci. Člověk má být zdvořilý a květina má vonět. Tak tedy děkujeme. Milena Naglmüllerová, Bohumila Skrbková, Alena Fišerová, Josef Baierl, František Pekhart, Adéla Lučanská, Jindřich Beneš, Pavel Paták, Martin Paták Maska pro Čechmánka Bohumil Korál je autorem vítězného designu brankářské masky, která vyhrála soutěž pořádanou americkou televizní společností ESPN. Čechmánka! Ten chytá v letošní sezoně za Los Angles a i proto je na masce logo v barvách klubu se žolíkovou kartou krále. Ale abyste viděli práci pana Korála, nemusíte zrovna do Ameriky. Stačí zajít na sušický stadion, kde již zdálky září barevné masky brankářů druhých tříd, kteří chytají za TJ Sušici nebo můžete navštívit jeho internetové stránky PETRA MAŘÍKOVÁ Nápad, výrazné barvy, detailní zpracování to vše můžete obdivovat na výtvorech pana Korála.

7 Kultura strana 7 Program kina Sušice Filmy, které musíte vidět Začátky představení, není-li uvedeno jinak, vždy ve hod. Filmy označené * uvádíme premiérově. Informace a předprodej vstupenek od hod. v pokladně kina nebo na tel (čtvrtek) odpolední představení v hod. Údolí včel Finále Plzeň 2004 Historický příběh z 2. pol. 13. stol. o střetnutí náboženského fanatismu s touhou po svobodném životě. Hrají P. Čepek, J. Kačer aj., režie František Vláčil. Československo 1967, 97 min., od 15 let. 2. (pátek) Projekt 100: Rosemary má děťátko * Psychologický snímek s hororovým tématem satana zrozeného lidskou ženou. Na motivy románu Iry Levina. Hrají Mia Farrow, John Cassavetes aj., režie Roman Polanski. USA 1968, titulky, 137 min., od 15 let. Rozhodně si nenechte ujít! 3. (sobota) Projekt 100 Fanny a Alexander/Fanny och Alexander * Rodinná kronika života měšťanské rodiny z počátku 20. století zachycuje prvky švédské národní povahy a způsobu života. Hrají Pernilla Allwin, Bertil Guve aj., režie Ingmar Bergman. Švédsko 1982, titulky, 189 min., od 15 let. Rozhodně si nenechte ujít! (neděle pondělí) Bratři jak se patří * Komedie o siamských dvojčatech. Hrají Matt Damon, Cher aj., režie Bobby Farelly.USA, titulky, 119 min., přístupný (úterý středa) Chouchou Královna Paříže/Chouchou * Zábavný a optimistický příběh muže, který navzdory svým zvláštnostem nachází své místo ve světě. Snímek byl vyhlášen Evropským filmem roku Hrají Gad Elmaleh, Alain Chabat aj., režie Merzak Allouache. Francie, titulky, 105 min., přístupný. 8. (čtvrtek) Filmový klub Tak to chodí/it Runs in the Family * Tragikomický příběh tří generací úspěšné americké rodiny. Hrají Michael Douglas, Rory Culkin aj., režie Fred Schepisi. USA, titulky, 109 min., od 12 let (pátek sobota) Velká ryba/big Fish * Dramatický příběh nepřekonatelného vypravěče neuvěřitelných historek o cestě kolem světa. Hrají Albert Finney, Ewan McGregor, Jessica Lange aj., režie Tim Burton. USA, titulky, 125 min., přístupný (neděle pondělí) Žádostivá těla/les Corps Impatients * Milostné drama tří lidí, kdy láska je postavena tváří v tvář životu i smrti. Hrají Laura Smet, Nicolas Duvauchelle aj., režie Xaver Giannoli. Francie, titulky, 94 min., od 12 let (úterý středa) Porota/Runaway Jury * Napínavý příběh ze soudního prostředí podle knihy J. Grishama o nefungující spravedlnosti, manipulaci s porotou a lidech, kteří se nezastaví před ničím. Hrají John Cusack, Gene Hackman. Dustin Hoffman aj., režie Gary Fleder. USA, titulky, 127 min., od 12 let (čtvrtek pátek) odpolední představení v hod. Looney Tunes: Zpět v akci * Známé animované postavičky králík Bugs, kačer Duffy a další se vydávají za novými dobrodružstvími. USA, český dabing, 92 min., přístupný. Chouchou Královna Paříže dubna Děj hořké komedie se odehrává v současnosti a má aktuální téma. Tím je nelehký život menšin. Hrdina filmu (chouchou/šušu=mazlíček) má na první pohled smůlu je transvestita a navíc ilegální arabský emigrant. Zároveň má však štěstí, protože azyl najde na idylické faře a práci u chápavé psychoterapeutky. Chouchou se setká se svými krajany, zamiluje se do elegantního boháče a snímek končí přes potíže s policejním inspektorem celkem šťastně. Autor snímku filmař alžírského původu se vyhýbá laciné atraktivnosti a předkládá téma s chápavou otevřeností a s důvěrou v divákovu toleranci. Ve filmu je výborné herecké obsazení. Velká ryba dubna V příběhu natočeném podle literární předlohy Daniela Wallacea se ústředním tématem stává proplétání fikce a reality. Režisér Tim Burton zde mohl rozvinout svou vlastní fantazii a uplatnit i některé motivy ze svých dřívějších děl. Rámcem příběhu je návštěva manželů v rodném městě v Alabamě, kdy se syn snaží usmířit a pochopit otce, jemuž celý život zazlíval vyprávění vymyšlených zážitků a historek. Název filmu se odvíjí od motivu nepolapitelné obrovské ryby, symbolizující svobodu i věčnost bytí, ale také od povahy otce, který byl velkou rybou v malém rybníce, ale neztratil se ani v oceánu. Časopis Cinema hodnotí O.K. Žádostivá těla dubna Snímek popisuje problémy mladé trojice, spjaté sexuálními vazbami, ale také vážnými zdravotními potížemi. Nemocná dívka Charlotta odjíždí se svým přítelem Paulem se léčit z Paříže na venkov. Do jejich příběhu vstupuje další dívka, Charlottina sestřenice, Paul se do ní zamiluje a hledá únik od čím dál těžšího soužití s nemocnou Char- Společně oslaví výročí Už jste si byli zatančit v neděli odpoledne v Sokolovně? Ne? Tak to je velká škoda. My chodíme pravidelně. Jednou za měsíc odpoledne se ustrojíme a čekáme až začnou první písničky. Jsme věrní posluchači Solovačky a harmonikáře p. Vondráška. Při prvním setkání jsme šli pouze poslouchat. Ale dopadlo to tak, že jsme s první písničkou začali tancovat a dotancovali jsme se až k závěru. Celé tři hodiny jsme se pohupovali v rytmu valčíku a polky. Zpívali jsme z plných plic a nálada byla veselá. V letošním roce si Sušický dětský sbor (SDS) připomene třicáté páté výročí svého založení. Sbor vznikl v roce 1969 jako malý školní soubor při tehdejší ZŠ Nejedlého (dnes ZŠ T. G. M.). V roce 1970 přešel pod Dům pionýrů a mládeže, kde byl ideologicky lépe zastřešen. Výhodou bylo i to, že do něj mohly chodit i děti z jiných škol. Od roku 1993 sbor působí pod hlavičkou ZUŠ v Sušici. Sbor založil Josef Baierl, který je v jeho čele jako hlavní sbormistr nepřetržitě až do dnešní doby. Postupně se sbor rozrůstal o několik přípravných oddělení. Dnes jsou to Broučci, Sluníčka, Včelky a hlavní sbor. Sbor měl také štěstí na významné spolupracovníky, jakými byli např. skladatelé Miroslav Raichl, Věroslav Neumann, textař Václav Fischer, sbormistr Milan Uherek, choreografka Svatava Čížková a další. SDS po celou dobu své činnosti pořádá výměnné koncerty doma i v zahraničí, účastnil se mnoha soutěží a festivalů, natáčel pro Českou televizi i rozhlas. V současné době má 176 dětí od 5 do 19 let. Každé léto pořádá pěvecké soustředění formou letních táborů. Kromě Josefa Baierla, který je uměleckým vedoucím SDS a vede hlavní sbor, dnes vedou přípravné sbory Milena Naglmüllerová s Jaroslavou Hanusovou, Jan Pelech a Jan Zdeněk. Dlouholetou klavíristku Libuši Rebstöckovou vystřídal Dan Čámský. V letošním jubilejním roce sbor připravuje 4. festival Je kraj, kde voní tráva, jehož se ve dnech dubna zúčastní 18 sborů. V sobotu 1. května a v sobotu 8. května bude sbor spoluúčinkovat se Svatoborem, a klatovským Šumavanem na koncertu k Roku české hudby. V sobotu 5. června se sejdou bývalí zpěváci, aby společně se současnými zpěváky oslavili jubileum na společném koncertě v sušické Sokolovně. Nejzávažnější letošní akcí SDS bude mezinárodní soutěž ve španělském Canto Nigros. Na koncertě bývalých zpěváků vystoupí tři generace, včetně několika babiček a dědečků, kteří v době založení sboru byli dětmi. Jejich děti a vnoučata chodí dnes, stejně jako jejich rodiče a prarodiče, zpívat do přípravných sborů. Už z toho je vidět, že běh na dlouhou trať se SDS a jeho sbormistru vydařil a přinesl i mnoho pozoruhodných výsledků. Sušický dětský sbor se tak stal nepřehlédnutelnou kulturní vizitkou města a svou obec úspěšně reprezentuje už více jak třicet let doma i za hranicemi. JIŘÍ KOLÁŘ Odpoledne s muzikou Jsme nesmírně rádi, že i veřejnost se k nám přidala a veselila se s námi. S radostí jsme přivítali zprávu, že pan Vondrášek bude hrát ještě 4. dubna a celá zábava bude o hodinu delší. Rádi bychom tímto poděkovali Městskému kulturnímu středisku, jmenovitě paní Haně Krousové, za projevenou přízeň k seniorům z Domova důchodců a také všem, kteří nám pomohou strávit krásné nedělní odpoledne. JOSEF DORŇÁK za výbor obyvatel Domova důchodců v Sušici lottou. Ta ztrácí důvěru ve svého přítele, je posedlá žárlivostí, která ji nakonec přivede k zoufalému rozhodnutí. Jde o zajímavý film mladého francouzského režiséra, který se už může pochlubit několika cenami ze světových filmových festivalů. Časopis Cinema hodnotí 60 % O. K. Porota dubna Film inspirovaný právnickým bestsellerem Johna Grishama umožňuje nahlédnout do specifik amerického soudního systému, založeného na precedentech a funkci dvanáctičlenné laické poroty. Román byl inspirován skutečným soudním sporem, žalobou tabákového koncernu, filmoví tvůrci si zvolili téma neregulovaného prodeje zbraní v USA. V hlavních rolích vynikající herci John Cusack, Gene Hackman a Dustin Hoffman. Časopis Cinema hodnotí 60 % O. K. Bazén dubna Stárnoucí anglická autorka detektivních románů přistoupí na nabídku vydavatele, aby kvůli inspiraci odjela do jeho vily v Provence. Její samotu a soukromí však nepříjemně naruší mladá, sebevědomá a sexuálně nespoutaná vydavatelova dcera, která ženu současně provokuje i fascinuje. Žena se cítí ohrožena ve svých postojích a hodnotách, současně jí však nezvaná spolubydlící poskytuje inspiraci k psaní. Zvrat ve vyprávění nastane ve chvíli, kdy dojde ke zločinu Komorní psychologický příběh, v němž většina děje souvisí s velkým bazénem na pozemku vily. Časopis Cinema hodnotí 80 % super. Pán velryb dubna Novozélandský snímek je jedním z mála, který zachycuje život Maorů. Vychází z románové předlohy Witiho Ihimaery, který je prvním známým maorským spisovatelem. Autor převzal a rozvinul legendu o praotci Paikeaovi, který připlul na hřbetě velryby a přivedl s sebou svůj lid, aby zaplnil prázdnou zemi. Za Paikeova potomka se považuje starý muž Koro, který se snaží udržet staré tradice a obřady a chce najít někoho, komu by svoje vědomosti předal. Tímto následovníkem se nakonec stane dívenka, která sice není příliš vítaná, protože všichni očekávali chlapce, nakonec ale Koro uzná svou chybu a dívka se stane pokračovatelkou v tradicích maorské vesnice. Pán velryb spojuje maorské tradice se současností, je příběhem o přátelství, toleranci, oddanosti i současném životě původních obyvatel novozélandského venkova. Časopis Cinema hodnotí 80 % super. Filmový klub Tak to chodí čtvrtek 8. dubna Příběh dobře situované newyorské rodiny je zaznamenán v poloze smutné komedie s melodramatickými a psychologickými prvky. Pozornost vzbuzuje také tím, že se v něm poprvé před kamerou setkali slavní herci Kirk a Michael Douglasové. Představují otce a syna a v dalších rolích se k nim přidal i Michaelův syn Cameron a Michaelova matka Diana. Seznámíme se s rodinou právníka Alexe Gromberga a v řadě příběhů poznáváme charaktery postav, problémy s generačními rozdíly i výchovou dětí. Všichni členové rodiny řeší své problémy, oporu však vždy nacházejí v kruhu rodiny. Hrajeme od hod. Looney Tunes: Zpět v akci dubna Krátké kreslené grotesky nazývané Looney Tunes (Bláznivé melodie či písničky) existují už od roku Původně vznikly jako předfilmy, dnes se uplatňují v televizi, na videu i v počítačových hrách. Vycházejí z dobrodružství mnoha postaviček nejpopulárnější jsou králík Bunny a kačer Duffy. V uváděném snímku obě postavičky hrají v kombinaci s živými herci. Film je uváděn v českém znění. Časopis Cinema hodnotí 60 % O. K. Projekt Rosemary má děťátko 2. dubna Snímek vznikl podle stejnojmenného románu spisovatele Iry Levina. Zavádí nás do New Yorku, do nového bytu mladého manželského páru. Manžel neúspěšný herec se zaplete se satanistickou sektou, která bydlí v sousedství, manželi Castevetovými, kteří připravují podmínky pro zrození Antikrista, jehož má počít se smrtelnou ženou Satan. Mladá žena Rosemary má jednoho dne hrůzný sen. Zdálo se jí, že je zavlečena do jakési společnosti, připoutána na lůžko a znásilněna podivným tvorem. Řada okolností jejího těhotenství ji dovádí k podezření, že se opravdu dostala do jakési podivné společnosti, která usiluje o její dítě. Až závěr po narození dítěte leccos vyjasní Autorem filmu je renomovaný režisér Roman Polanski, za výkon v hlavní roli byla Mia Farrow oceněna Oscarem. Fanny a Alexander 3. dubna Kronika života měšťanské rodiny odehrávající se na počátku 20. století, vznikla v roce Je rozsáhlým dílem původně natočeným jako pětihodinová verze pro TV a posléze upravená pro kino. Bergman v tomto díle shrnuje témata a problémy svých předchozích filmů a zároveň se nostalgicky ohlíží za dětstvím. Odráží se zde jeho radost z návratu do rodné země, neskrývá své okouzlení švédskými vánočními zvyky, zachycuje prvky národní povahy se sklonem k mysticismu i přízračným vidinám. Snímek završuje filmovou tvorbu světoznámého režiséra, byl oceněn řadou prestižních mezinárodních filmových cen.

8 strana 8 Sport Letošní hokejová sezona končí. Naši malí hokejisté Sušice chlapci od šesti let celou zimu poctivě trénovali, soboty a neděle jezdili s rodiči po celých jižních Čechách, kde sváděli urputné boje s mnohdy velmi těžkými soupeři. Řady těch nejmladších druháčků posílili noví borci, a když se podíváte pozorně na foto, uvidíte mezi nimi i jednu neohroženou hokejistku! Hokejová sezóna končí... Nejmladší hokejisté děkují Za všechny nadšené děti a jejich rodiče bych chtěla poděkovat všem drobným sponzorům, kteří přispěli do skrovného rozpočtu. Za všechny jmenujme alespoň pojišťovnu Kooperativa, která oblékla do slušivých dresů hokejisty druhých a třetích tříd, pan J. Juriga zase ty starší čtvrťáky. Finanční částkou přispělo i mnoho rodičů a dědečků malých hokejistů. Neobyčejnou radost chlapcům udělali zimní čepice s nápisem hokej Sušice od maminek. Dík ale patří hlavně všem rodičům a prarodičům, kteří svůj volný čas věnují svým potomkům. Jen díky jim je pro děti i obyčejný trénink nade vše a věřte, že v Sušici je minimálně padesát dětí, kterým je líto, že zima končí. Do nové sezóny jim přejme hodně zdraví a úspěchů. P. MAŘÍKOVÁ Hokejový celek žáků 7. tříd HC Lasselsberger Plzeň obsadil 3. místo v české žákovské extralize. V rozhodujícím utkání porazil tým HC Slavia Praha 2:0. Průběh zápasu výrazně ovlivnil odchovanec sušického hokeje dvanáctiletý brankář Filip Lejsek (na snímku pod svými spoluhráči), který si připsal na své konto druhou vychytanou nulu v sezóně. dop První střelecká soutěž Druháci mají ve svém týmu také jednu dívku. Stojící zleva: P. Nauš, J. Vastl, V. Kolář, D. Potužník, M. Petrášek, T. Petrášek, P. Pavlíček, dole zleva: E. Vachoušek, J. Ptášnik, P. Kašák, F. Korál, R. Kraml, M. Ciňková, D. Matějka, M. Ciněk, M. Pavlíček, J. Miskowicz, ležící brankáři: P. Jíně, T. Skolek, trenéři: L. Potužník, B. Korál. Ve slušivých dresech Kooperativy tým třeťáků. Stojící zleva: V. Mergl, J. Mařík, V. Chalupný, D. Štěpán, J. Chalupný, D. Weinfourter, J. Kutil, dole zleva: M. Šafránek, J. Skuhra, A. Straka, M. Fedor, J. Bureš, trenéři: P. Mařík, J. Bureš. První střelecká soutěž letošní sezóny se konala v neděli 21. března na střelnici v Podmoklech, za velmi větrného počasí. Prvního jarního závodu se zúčastnilo celkem jednadvacet startujících ze sedmi střeleckých klubů, kteří měřili své síly ve dvou disciplínách na vzdálenost 25 metrů. Střílelo se 5+30 ran ze sportovní malorážní pistole a 5+20 ran z velkorážní pistole na terč rychlopalby. Nepříznivé počasí naprosto nedokázalo ovlivnit pevnou ruku Ladislava Pešla z Hlavňovického klubu, který dosáhl výsledku 200 bodů (z 200 možných!) se třinácti zásahy středu terče. Nejlepšího centr v soutěži nastřílel Josef Těsnohlídek 10,8 bodu. Výsledky v jednotlivých disciplínách: sportovní pistole J. Těsnohlídek Prachatice 291 b. 2. M. Makrlík Sušice 272 b. 3. L. Pešl Hlavňovice 272 b. 4. M. Vintiška Klatovy 272 b. (2. 4. rozstřel) 5. A. Hanus Sušice 270 b. velkorážní pistole L. Pešl Hlavňovice 200 b. 2. J. Těsnohlídek Prachatice 198 b. 3. Josef Obrcian Písek 197 b. 4. F. Sedlák Klatovy 196 b. 5. František Mottl Sušice 194 b. V neděli 28. března byla zahájena Celoroční soutěž ve sportovní i velkorážní pistoli. Soutěž bude probíhat každou neděli střídavě na střelnicích Podmokly a Hlavňovice. mm Družstvo čtvrťáků. Zleva stojící: M. Skuhra, J. Kechner, V. Černý, J. Mergl, D. Motlík, J. Zelený, L. Kodýdek, J. Jílek, L. Šmrha, dole zleva: R. Vachoušek, V. Nauš, M. Rajtmajer, T. Ptášnik, M. Halas, J. Bartoš, M. Vrána, trenér: V. Pitel. Fotografie: M. Fišer

9 strana 12 Kultura Oblastní kulturní přehled od 2. do 16. dubna 2004 Sušice Společenská zábava neděle 4. dubna ve hod. Sokolovna Pro dobrou náladu hraje harmonikář Jan Vondrášek z Klatov k tanci i poslechu. pondělí 5. dubna v hod. Sokolovna Nové setkání Michala Suchánka a Richarda Genzera pořádá SDS Klatovy. Rezervace vstupenek v MKS Sušice. čtvrtek 8. dubna v hod. Sokolovna SOLASIDO vítězové konkurzu hudební soutěže se představí ve večerním klání sobota 10. dubna ve hod. Sokolovna Velikonoční zábava hraje Fortuna sobota 17. dubna ve hod. Sokolovna Staropražští heligonkáři k tanci i poslechu, stolové uspořádání, možnost občerstvení. Vstupenky v MKS. Tradiční Kloub Sokolovna tel Program akcí uvnitř SN. PDA Sušice diskotéka každý pátek od hod. Dům Penzion pro důchodce středa 14. dubna v hod. klub Pěkně od podlahy zpívání při harmonice, pořádá Klub důchodců čtvrtek 15. dubna v hod. Světec i středověký diplomat sv. Vintíř a Evropa kolem r beseda s přednáškou, autor Ing. Václav Šmídl. Pořádá ČKA Sušice. Muzeum Šumavy Tel., fax: Otevřeno od 1. května 2004: pondělí úterý sobota neděle zavřeno a hod hod. Tělovýchova, sport, relaxace Fitness centrum Valérie Mičková Vojtěška pondělí pátek hod. neděle hod. Informace Městská knihovna, Na Vršku 60, tel Půjčovna pro dospělé, čítárna, studovna, internet, kopírování: pondělí, středa, pátek a hod. Půjčovna pro děti: pondělí, středa, pátek hod. v době každých prázdnin a hod. Městské kulturní středisko Sokolovna Předprodej vstupenek na kulturní akce tel , pondělí čtvrtek a hod. redakce SN tel , fax: Kino pokladna otevřena od hod. tel , Informační středisko Sokolovna přízemí provozní doba do 30. dubna 2004 pondělí pátek a hod. tel , nebo Hartmanice Muzeum Dr. Šimona Adlera v Dobré Vodě Tel otevřeno celoročně denně mimo pondělí a hod. Stálá expozice věnovaná kultuře a tradicím židovské menšiny v Čechách Informace Městské informační středisko tel Veřejná internetová stanice Kašperské Hory neděle 11. dubna v hod. kostel sv. Markéty Velikonoční koncert hraje kašperskohorská křesťanská folková skupina Páter Vavřinec a spol. pátek 23. dubna v a v hodin kino Bubáci a Hastrmani klasickou pohádku Josefa Lady uvádí divadelní kroužek ZŠ a ZUŠ K. Hory Společenská zábava každou sobotu od hod. Sokolovna Disco pořádá R. Volf dubna 2004 výstavní síň radnice Velikonoční prodejní výstava Příjem předmětů k prodeji: ve čtvrtek a v pátek vždy od do hod. ve výstavní síni radnice. Přijímaný artikl: keramika, knihy, skleněné i dřevěné předměty, mechanické přístroje. Při příjmu bude požadován soupis předmětů. Historické mapy Šumavy výstava starých map z archivů Emila Kintzla prostory MěKIS dubna IS NP Šumava v pracovní dny vždy hod. Činnost okrsku HS v K. Horách do r výstava fotografií, pomůcek i památečních drobností kašperskohorské HS. Bohoslužby velikonočního týdne: neděle 4. dubna 8 30 hod. K. Hory hod. Hartmanice pátek 9. dubna hod. K. Hory hod. Rejštejn hod. Hartmanice sobota 10. dubna hod. Rejštejn hod. K. Hory hod. Hartmanice neděle 11. dubna 8 30 hod. K. Hory hod. Hartmanice hod. Srní Velikonoční pondělí 12. dubna všichni jsou zváni na pouť do Strašína, kam poputují kašperskohorští farníci. Informace na tel Muzea, výstavy Muzeum historických motocyklů tel , denně a hod. Expozice České hračky Muzeum Šumavy Tel (historické pracoviště) (přírodovědné pracoviště) stálá expozice Život a příroda Šumavy Galerie Kašperské Hory Tel V prostoru Galerie prodejna skla, celoročně otevřeno (prohlídky je možno dohodnout na tel , ) úterý až sobota a hod. neděle hod. Život a práce sklářů v Anníně Informace Městská knihovna tel pondělí, středa hod. pátek hod. Městské kulturní a informační středisko tel. kultura , informace veřejná internetová stanice Počátky lyžování na Šumavě výstava fotografií z archivu Emila Kintzla Železná Ruda Muzeum Šumavy tel úterý sobota a hod. neděle hod. stálá expozice: dekorativní sklo, památky sklářského rodu Abele, šumavské hamernictví Horažďovice Kino Otava Tel Změna programu vyhrazena! dubna (oba dny ve hod.) Pán velryb Fascinující příběh nejmajestátnějšího tvora na Zemi a malého děvčátka. Nový Zéland, titulky. 7. dubna (pouze ve hod.) Amélie z Montmartru Opakování úspěšné romantické komedie o zasněné servírce. Francie, titulky dubna (čtvrtek ve hod., pátek v hod.) Spy Kids 3D Game Over Třetí pokračování úspěšné série o dětských špionech. V hlavní roli Antonio Banderas. USA dubna (pouze ve hod.) Snowboardista Kaskadérské kousky tří přátel, kteří bojují o prvenství v prestižní soutěži. Francie, titulky, od 12 let dubna (ve středu ve hod., ve čtvrtek v a ve hod.) Pán prstenů: Návrat krále Nadešel čas rozhodující bitvy. Putování končí Fantasy film USA, titulky, od 12 let dubna (oba dny od hod.) Velká ryba Pro někoho je každý rybník malý. Hrají Albert Finney, Ewan McGregor ad. USA, titulky. Společenská zábava Kulturní dům Horažďovice, tel sobota 3. dubna ve hod. Turbo rocková zábava úterý 6. dubna v hod. John Murell Poslední léto Hrají: Marta Vančurová a Vlastimil Harapes sobota 10. dubna ve hod. Aušus rocková zábava úterý 13. dubna v hod. Jiří Just Příběh Coco Chanel Hrají: Libuše Švormová, Michaela Dolinová, Lumír Olšovský, Jan Čenský. sobota 17. dubna ve hod. Zvlášňý škola rocková zábava Informační centrum města Horažďovice zámek (naproti muzeu) tel , úterý pátek hod. sobota hod. Městské muzeum Tel ; otevřeno červen až září celoročně badatelské služby, dotazy možno em Klatovy Galerie U Bílého jednorožce úterý neděle a hod. tel , Přednášky pátek 19. března od hod. Vít Vlnas Obrázky z historie Národní galerie II Galerie Klenová Janovice n. Úhlavou, tel.: Zámek Klenová Stálá expozice historického nábytku a českého umění 20. století ze sbírek galerie. Podstatnou část expozice tvoří dílo Vilmy Vrbové Kotrbové denně kromě pondělí a hod. Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše úterý pátek a hod. tel.: , Stálá expozice Historie Klatovska leden až duben 2004 úterý a pátek a hod. Výstavy v hlavní budově muzea 17. března 23. května 2004 výstavní sál muzea Na stezkách krále Šumavy historie finanční stráže a ostrahy hranic v Pošumaví. 17. března 4. července 2004 přednáškový sál JUDr. Karel Hostaš výstava k životnímu výročí významné osobnosti klatovského společenského a politického života Knihovna archiv studovna pondělí a středa a hod. Kulturní památky Hrad Rabí tel., fax , v dubnu otevřeno: sobota, neděle, ve všední dny kromě pondělí jen pro ohlášené skupiny nad 10 návštěvníků a hod. Hrad Velhartice tel , v dubnu otevřeno: pouze soboty a neděle a hod. 11. dubna 2004 v hod. Velikonoce promítání filmu Ježíš dle evangelia Lukášova 8. května 2004 v hod. podvečerní koncert pěveckých souborů Šumavan, Svatobor a jejich dětských sborů 1. května 30. září Verneovky podle Karla Zemana originální hravá expozice pro děti i dospělé s možností projít se světem J. Verna ve filmových kulisách K. Zemana Hrad Kašperk tel , otevřeno v dubnu a v květnu denně kromě pondělí hod. 10. a 11. dubna ukázky zručnosti jezdce a koně (Bára a Spotty) Hrad Švihov tel v dubnu otevřeno: sobota, neděle, svátky a hod. Úřední hodiny pro vyřizování vašich záležitostí Městský úřad Sušice tel pondělí a středa a hod. pátek a hod. úterý a čtvrtek nejsou úřední dny Úřad práce tel (Nádražní ul.) pondělí, středa hod. úterý, pátek hod. čtvrtek (pouze pro prvotní evidenci) hod. Referát státní sociální podpory tel pondělí, středa hod. pátek hod. Notář pondělí hod. Katastrální úřad tel pondělí hod. středa hod. Finanční úřad tel pondělí, středa hod. Telefonní čísla, která bychom měli znát lékařská pohotovost 155 požární ochrana 150 městská policie , Policie ČR 158, Poruchy elektřiny, plynu, vody: Západočeská energetika Plzeň (služba 24 hod., denně i o víkendech a svátcích) Zubní pohotovost 3. a 4. dubna MUDr. Volf ( ) 10. a 11. dubna lékaři na poliklinice 12. dubna MUDr. Lamborová ( ) 17. a 18. dubna MUDr. Prunner ( ) jako pravidelný čtrnáctideník vydává Městské kulturní středisko v Sušici. Redakce si vyhrazuje právo vybrat k otištění příspěvky pisatelů podle potřeb SN. Příspěvky představují názory a postoje pisatelů. Za obsah inzerátů zodpovídá zadavatel. Adresa redakce: MKS, T. G. M. 120/I, Sušice, tel Internet Odpovědná redaktorka PhDr. Ludmila Szvitková. Grafická úprava Milena Hálková, Karel Viták, tiskne Typos Klatovy. Cena 6 Kč. Povoleno OÚ Klatovy pod č. j. 72/ /92.

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 69. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 30. září 2002 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20 2. Kontrola

Více

MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ

MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ PAMÁTNÍK TEREZÍN MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA BÝVALÁ MAGDEBURSKÁ KASÁRNA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ PAMĚTNÍ DESKA U

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany Hospodaření města Slatiňany za rok 2010 Závěrečný účet města Slatiňany Vyvěšeno: 4.dubna 2011 Sejmuto: 19.dubna 2011 Závěrečný účet města za rok 2010 Hospodaření města Slatiňany, hospodaření PO ZŠ Slatiňany,

Více

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města číslo : 78 konaného dne: 20.1.2004 od 15:00:00 do 19:40:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo

Více

snesení z 8. jednání rady města, které se konalo v pondělí 19. 4. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání:

snesení z 8. jednání rady města, které se konalo v pondělí 19. 4. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: snesení z 8. jednání rady města, které se konalo v pondělí 19. 4. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1. Dodatek č.2 ke smlouvě o poskytnutí úvěru 2. Vyrozumění ve věci

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

Rada města Usnesení č. 01/09

Rada města Usnesení č. 01/09 Rada města Usnesení č. 01/09 z jednání rady města konaného dne 12.01.2009 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 1-50 RM schvaluje 1) a) Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu

Více

Usnesení R M 1 / 5 5 / 0 8

Usnesení R M 1 / 5 5 / 0 8 č.j. zápisu MCH 5584/2008 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 55. zasedání dne 15. září 2008 R M 1 / 5 5 / 0 8 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou města Chropyně a s t a n

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera z 79. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 14. 11. 2005 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil,

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 3 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 107 Vydána dne 1. 2. 2013 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3421. Zpráva o vyřízení interpelací 3422. Návrh plánu

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2010. POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE SRNÍ a jejích místních částí: Hrádky, Mechov, Rokyta, Sedlo a Staré Srní

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2010. POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE SRNÍ a jejích místních částí: Hrádky, Mechov, Rokyta, Sedlo a Staré Srní OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/21 Zastupitelstvo obce Srní se na svém zasedání dne 31. května 21 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších

Více

340 22 Nýrsko okres Klatovy

340 22 Nýrsko okres Klatovy O B E C H A M R Y 340 22 Nýrsko okres Klatovy tel., fax : 376390180, 376390014, 376390015, 376390058 e-mail : obechamry@nextra.cz V Hamrech 6. 4. 2010 Vyřizuje : Coufalová Věc : Návrh závěrečného účtu

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 20. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. prosince 2003 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty města, Městský úřad Kojetín, Masarykovo

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 9. zasedání dne 25. února 2015 Číslo jednací zápisu: MCH 986/2015 Číslo spisu jednání: 984/2015/OVV U s n e s e n í R M 1 / 9 / 1 5 : program zasedání

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 104/2014 spisová značka 102/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 94. zasedání dne 15. ledna 2014 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 9 4 / 1 4 1. program

Více

Zápis č. 25/2013. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 8. října 2013 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 25/2013. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 8. října 2013 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 25/2013 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 8. října 2013 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Host: Jan Macháček, František Skála, Karel Hloušek, Pavel Čermák, Mgr. Lenka Žežulková Mgr.

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C I N F O R M A C E. pro jednání zastupitelstva města dne 28. 11. 2013

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C I N F O R M A C E. pro jednání zastupitelstva města dne 28. 11. 2013 S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C I N F O R M A C E pro jednání zastupitelstva města dne 28. 11. 2013 Dopis od společnosti REAL SPACE s.r.o. ze dne 31.10.2013 ve věci odstoupení od Smlouvy o

Více

USNESENÍ č. 51/06-04 Z

USNESENÍ č. 51/06-04 Z MĚSTO BECHYNĚ ZASTUPITELSTVO MĚSTA BECHYNĚ USNESENÍ č. 51/06-04 Z ze dne 15.12.2004 Rozpočtové změny Zastupitelstvo Města I. s c h v a l u j e 1. rozpočtovou změnu č.60/2004 - navýšení příjmů na pol.4112

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2214/04 V Praze dne 18. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2214/04 V Praze dne 18. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2214/04 V Praze dne 18. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 25. února 2004 v 19.30 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

Rada města Chropyně. Výroční zprávu za rok 2008 Správy majetku města Chropyně, okres Kroměříž, p. o., se sídlem Komenské-

Rada města Chropyně. Výroční zprávu za rok 2008 Správy majetku města Chropyně, okres Kroměříž, p. o., se sídlem Komenské- čj. zápisu MCH 1435/2009 spisová značka 1278/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 70. zasedání dne 16. března 2009 R M 1 / 7 0 / 0 9 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 4/111/2007 1) schválilo program 4. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 4/111/2007 1) schválilo program 4. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 24. dubna 2007 usnesením č. 4/111/2007 program 4. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 4/112/2007 návrhovou komisi ve složení: usnesením

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 5. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 18. května 2011 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov a ve čtvrtek 19. května 2011

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010 Usnesení č. 512 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 10.05.2010. Usnesení č. 513 Rada města rozhodla uzavřít Pojistnou smlouvu na pojištění

Více

MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO

MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO Usnesení z jednání Zastupitelstva města Skalná č. ZM 01 /2015, které se uskutečnilo dne 12. 02. 2015 v zasedací místnosti Městské sportovní haly ve Skalné, Sportovní č.p. 412,

Více

U S N E S E N Í. 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice

U S N E S E N Í. 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice U S N E S E N Í 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 10. září 2009 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 16.OO hod. ukončení : 18.OO hod. přítomni : Ing. Jan Hýbl, František Jurčák,

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

U S N E S E N Í R 1031/01-09

U S N E S E N Í R 1031/01-09 U S N E S E N Í z 50. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 13. ledna 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Hruška, Bc. Omastová, Mgr. Kunt, Navrátil

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Hruška, Bc. Omastová, Mgr. Kunt, Navrátil z 10. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 21.5.2003 od 14:30 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu ---------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Hruška, Bc. Omastová, Mgr. Kunt, Navrátil Rada po

Více

Město Stráž pod Ralskem

Město Stráž pod Ralskem Upraveno v souladu se zákonem Č. 10112000 Sb. o ochraně osobních údajů! Město Stráž pod Ralskem USNESENÍ z S. zasedání Rady města Stráž pod Ralskem konaného dne 6. března 2013 Přítomní: Bc. Věra Reslová,

Více

Usnesení z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 26. 6. 2008

Usnesení z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 26. 6. 2008 M ě s t o Š e n o v okres Ostrava - město ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Šaroun M., Žilka L., Klepl M., Ing. Končický Milan, Ing. Štefanová Zdena, Havlíčková Hana. ostatní :

Šaroun M., Žilka L., Klepl M., Ing. Končický Milan, Ing. Štefanová Zdena, Havlíčková Hana. ostatní : Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 27.2.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

4. Vnitřní směrnice č. 3/2014 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na stavební práce, dodávky a služby

4. Vnitřní směrnice č. 3/2014 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na stavební práce, dodávky a služby čj. MCH 658/2014 spisová značka 656/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 96. zasedání dne 12. února 2014 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 9 6 / 1 4 program

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2224/04 V Praze dne 10. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2224/04 V Praze dne 10. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2224/04 V Praze dne 10. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 17. března 2004 v 9.00 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015. Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015. Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015 USNESENÍ č. 542/RM/2015 Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa Rada města Lanškroun schválila zahraniční služební cestu Jaroslava

Více

Státní fond rozvoje bydlení 20.4.2011

Státní fond rozvoje bydlení 20.4.2011 Státní fond rozvoje bydlení 20.4.2011 Státní fond rozvoje bydlení Zřízen zákonem č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení Účelem fondu je podporovat rozvoj bydlení v České republice v souladu s

Více

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 311. RM doporučuje ZM schválení Smlouvy o společném postupu zadavatelů ve věci PD na akci rekonstrukce části Žižkovy ulice. 312. RM

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 59. schůzi 09.11.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera, Navrátil

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera, Navrátil z 86. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 13. 2. 2006 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera,

Více

čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 90. zasedání dne 14. října 2009 R M 1 / 9 0 / 0 9 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou města

Více

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2009 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 30. 7. 2009 od 17. 00 hodin

Více

Zápis. z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Účetní uzávěrka Tepelného hospodářství města + Audit podnikatelského

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

U S N E S E N Í. z 35. zasedání Rady města Zlatých Hor konaného dne 18. března 2008

U S N E S E N Í. z 35. zasedání Rady města Zlatých Hor konaného dne 18. března 2008 U S N E S E N Í z 35. zasedání Rady města Zlatých Hor konaného dne 18. března 2008 ****************************************************************************************** 157 Rada města Zlatých Hor

Více

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 172 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

Usnesení z 10. zasedání Rady města Staré Město ze dne 28.3.2011

Usnesení z 10. zasedání Rady města Staré Město ze dne 28.3.2011 Usnesení z 10. zasedání Rady města Staré Město ze dne 28.3.2011 57) RM schvaluje v rámci kontroly usnesení zásady výběru poplatků za odpady v tomto znění: 1) Podnikatel se sídlem podnikání ve Starém Městě,

Více

Mgr. Vlastimil Kubíček. Ing. Miroslav Bouška

Mgr. Vlastimil Kubíček. Ing. Miroslav Bouška Město Králíky Přítomni členové rady města: Z části jednání omluven: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 10 rady města konané 07.03.2012 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Mgr. Vlastimil Kubíček, Ing. Ladislav

Více

Rada města Usnesení č. 19/10

Rada města Usnesení č. 19/10 Rada města Usnesení č. 19/10 z jednání rady města konaného dne 29.11.2010 Usnesení obsahuje: 5 stran, body č. 49 90 RM schvaluje 49) opatření k zabezpečení průběhu inventarizačních prací na majetku MěÚ

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Z Á P I S Z 42. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 27. 10. 2004

Z Á P I S Z 42. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 27. 10. 2004 Z Á P I S Z 42. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 27. 10. 2004 MĚSTSKÝ ÚŘAD SLANÝ Místo konání: Čas konání: 27. 10. 2004 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek, Ing. Pavel Bartoníček, p. Karel Ležák,

Více

Z Á P I S č. 24. z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 24. z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 24 z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Zápis č. 1/2009. ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Satalice, konaného dne 7. 1. 2009 v zasedací místnosti Úřadu MČ Praha Satalice

Zápis č. 1/2009. ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Satalice, konaného dne 7. 1. 2009 v zasedací místnosti Úřadu MČ Praha Satalice Zápis č. 1/2009 ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Satalice, konaného dne 7. 1. 2009 v zasedací místnosti Úřadu MČ Praha Satalice Přítomni: p. Vaňhara, Ing. Baťa, Mgr. Voborská, p. Vrabec,

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2248/04 V Praze dne 19. května 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 26. května 2004 v 9.00 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín USNESENÍ z 33. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 20. července 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

Usnesení. přísp. 2007

Usnesení. přísp. 2007 Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 29.10.2007 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 21 členů

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Pro 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 26. dubna 2007

Pro 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 26. dubna 2007 Materiál číslo: Pro 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 26. dubna 2007 Název materiálu: Rozbor hospodaření městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky za období

Více

Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 23.1.2008 v zasedací místnosti městyse Chudenice

Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 23.1.2008 v zasedací místnosti městyse Chudenice Zastupitelé městyse schválili: Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 23.1.2008 Jmenování paní Dany Andrlové do funkce ředitelky MŠ Chudenice, okres Klatovy, příspěvkové organizace.

Více

5. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení díla s názvem: Proboštov obec bez bariér, III. etapa s firmou JAPIS s.r.o.

5. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení díla s názvem: Proboštov obec bez bariér, III. etapa s firmou JAPIS s.r.o. Zápis a usnesení 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov. Podle ustanovení 96 zákona č.126/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení) v platném znění, svolané na úterý, dne 25. 1. 2011 v 13,00 hodin

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Hatín Zveřejněno: 31.3.2010 Sejmuto: 15.3.2010

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Hatín Zveřejněno: 31.3.2010 Sejmuto: 15.3.2010 Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Hatín Zveřejněno: 31.3.2010 Sejmuto: 15.3.2010 Datum : 30.3. 2010 Začátek : 19.00 Místo : OÚ Hatín Zasedání řídil : starosta Ing. Jiří Boček Přítomní členové zastupitelstva

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 630 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení zastupitelstva

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

USNESENÍ ze zasedání zastupitelstva města Železná Ruda č. 29

USNESENÍ ze zasedání zastupitelstva města Železná Ruda č. 29 USNESENÍ ze zasedání zastupitelstva města Železná Ruda č. 29 Přítomni: pp. Šnebergr, Kříž, Fischer, Kořán, Papež, Roubal, Sekyra,Horek,Chabr, Škývara, Lučan Omluveni: pp. Najman, Navrátilová Nepřítomni:

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 2. řádné jednání Rady města, konané dne 21.1.2015 kancelář starosty 1. (100) I/14 Červený Kostelec, OŽK 2. (101) Červený Kostelec, rekonstrukce

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 3946/2014 spisová značka 3888/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 111. zasedání dne 6. srpna 2014 R M 1 / 1 1 1 / 1 4 program zasedání Rady města Chropyně č. 111. 1. Kontrola

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2014 konané dne 12. únor 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2014 konané dne 12. únor 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2014 konané dne 12. únor 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/03/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 Zastupitelstvo města Slatiňany Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 45/4/2015/ZMS schválilo program 4. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO Příjmy Výdaje Výsledek (+) přebytek, (-) schodek Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání obce dne 28. prosince 2012) Rozpočet obce po RO 2012/03 3 681 163,00 4 860

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček z 31. zasedání Rady města Nový Bydžov konaného dne 15. 10. 2007 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu Nový Bydžov ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová,

Více

Usnesení R M 1 / 4 1 / 0 8

Usnesení R M 1 / 4 1 / 0 8 č.j. zápisu MCH 1540/2008 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 41. zasedání dne 27. února 2008 R M 1 / 4 1 / 0 8 b e r e n a v ě d o m í Podrobný rozbor pohledávek na bytovém hospodářství

Více

Usnesení z 69. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 21. 8. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 69. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 21. 8. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 69. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 21. 8. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Program zastupitelstva MČ Praha Zličín, které se bude konat dne 18.9.2013

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Chládek Martin, Mašová Marie,

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015

Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015 Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015 223/19/15 Rada obce Doubrava program 19. schůze Rady obce Doubrava konané dne 12. 10. 2015 1. Zahájení a procení záležitosti 2.

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2009

Hospodaření města Slatiňany za rok 2009 Hospodaření města Slatiňany za rok 2009 2. část závěrečného účtu města Slatiňany za rok 2009 Vyvěšeno: 31.5.2010 Sejmuto: Hospodaření města 1-12/2009 příjmy na oddíly Kč Poř.č. Oddíl Pol. Upravený Skutečnost

Více

Usnesení 77. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 12. března 2014

Usnesení 77. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 12. března 2014 Usnesení 77. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 12. března 2014 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo Obsah usnesení 1856/77/14 schvaluje program 77. schůze rady

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. Zastupitelstvo města schvaluje: USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. program dnešního jednání v předloženém znění 2. aby rozprava probíhala ke každému

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 23 ze dne 20. 12.2012 od 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 23 ze dne 20. 12.2012 od 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 23 ze dne 20. 12.2012 od 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice Přítomno: Omluveno: 9 členů zastupitelstva obce 2 členové zastupitelstva obce 4 občané

Více

- 101/2000 ---------------------------------------------------------------------------------------- Z

- 101/2000 ---------------------------------------------------------------------------------------- Z - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o odkoupení pozemků v okolí domu č. p. 911 2. Žádost o odkoupení pozemků

Více

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč Obec Hrušky Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013 Příjmová část: Paragraf Položka Org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 1012 2119 3117 3314 3341 4121 735 MD D

Více

Usnesení z 85. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 12. 2. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 85. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 12. 2. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: Usnesení z 85. jednání Rady MČ Praha-, které se konalo dne 12. 2. 2014 na Úřadě MČ Praha- 1. Pietní park pro zvířata chovaná v zájmových chovech v Praze ě - oznámení o zahájení

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemků pod částí dvou garáží v lokalitě Chmelnice 2. Informace o plnění

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

Zápis. z 2.zasedání zastupitelstva obce Nová ves nad Popelkou, které se konalo 11.12.2014 v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis. z 2.zasedání zastupitelstva obce Nová ves nad Popelkou, které se konalo 11.12.2014 v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis z 2.zasedání zastupitelstva obce Nová ves nad Popelkou, které se konalo 11.12.2014 v zasedací místnosti obecního úřadu 1. Zahájení Jednání ZO zahájil starosta obce Vladimír Tomášek v 18 hod. Přivítal

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 000 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

Usnesení č. 8/2011 z 8. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 14. prosince 2011

Usnesení č. 8/2011 z 8. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 14. prosince 2011 Zastupitelstvo města Slatiňany Usnesení č. 8/2011 z 8. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 14. prosince 2011 106/8/2011/ZMS schválilo program 8. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění

Více