Žamberské listy www. zamberk. cz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Žamberské listy www. zamberk. cz"

Transkript

1 Žamberské listy www. zamberk. cz 1 20 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŽAMBERK ROČNÍK XVI. S PŘÍLOHOU 1. PROSINCE listopadu 2005 se žamberská veřejnost dočkala. Téměř v poledne byla otevřena II.část průtahu městem za přítomnosti I.náměstka hejtmana Pardubického kraje Ing. Romana Línka, náměstka hejtmana Ing. Ivo Tomana, generálního ředitele společnosti Chládek & Tintěra, Pardubice a.s. Ing. Libora Josky, starosty města Žamberka Mgr. Tomáše Kalouse, členů zastupitelstva města Žamberka a asi tří desítek občanů města. Mezi nimi byli převážně bývalí řidiči autobusové a nákladní dopravy ČSAD, kteří přišli nostalgicky zavzpomínat na léta dřiny, kdy několik desítek let brzo ráno co ráno vstávali do práce, aby nás včas dovezli do zaměstnání či převezli zboží tam, kam patřilo. Ačkoliv to, co po mnoho let v bývalém areálu ČSAD budovali, již není, patří jim alespoň krátké poděkování za jejich práci v tomto objektu. Stavba tak navázala na předchozí část otevřenou 15.října 2004, čímž byl výrazně dokončen zámysl odklonu husté dopravy z prostoru křižovatky u kostela a částečné odlehčení dopravy v blízkosti náměstí. Nynější dopravní situace lépe umožňuje třídit dopravu směr Ostrava a Letohrad. Celá stavba započala na přelomu r a r po konečném rozhodnutí Pardubického kraje. Generálním projektantem firmou STRADA v.o.s., Hradec Králové byla zpracována projektová dokumentace na celý úsek II.etapy, město Žamberk převedlo pozemky bývalého areálu do svého vlastnictví a Pardubický kraj jako investor vybral generálního dodavatele stavby, kterým se stala po roce opět firma s hrochem ve znaku Chládek & Tintěra, Pardubice a.s. Vlastní stavba byla zahájena 10. května 2005 převzetím staveniště a jako celek byla dokončena po 190 dnech. Z dopravního hlediska byla rozdělena na dvě části. Na samostatnou komunikaci nově budovaného průtahu (silnici II/310) a na úpravu stávající komunikace (silnice I/11) v místě napojení na nový úsek. V dnešních dílech se budeme věnovat 1.části nové komunikaci napříč bývalým areálem ČSAD. Tato část navazuje na kruhovou křižovatku u obchodního střediska Konzumu, vede napříč již zmíněným areálem ČSAD a je ukončena na výjezdu z tohoto areálu na křižovatce I/11 s ulicí Havlenovou. V areálu se nejprve musely provést rozsáhlé demoliční práce budov a následné vyklizení celého prostoru. Stavební suť byla přetříděna, částečně recyklována a použita do násypů. Zbytek byl odvezen na skládku. Poté následovala výstavba monolitických betonových opěrných a zárubních zdí, byla realizována i výstavba dešťové kanalizace. Pokračovalo se výstavbou zemního tělesa a konstrukce nové komunikace, v souběhu se realizovala výstavba nového veřejného osvětlení včetně bezpečnostního osvětlení přechodů pro chodce v souladu s novými bezpečnostními normami. Nově vybudovaný úsek komunikace II/310 je dlouhý 205 m v šířkové kategorii MS 9 s jízdními pruhy širokými 3,5 m. Konstrukce vozovky odpovídá dopravnímu zatížení stupně IV., je upnuta do betonových silničních obrubníků, obrusná vrstva vozovky je z asfaltobetonu. Chodníky lemující novou komunikaci jsou ze zámkové dlažby v přírodním provedení. Stavební práce na této nové silnici byly ukončeny ve druhé polovině září, veřejnost ji však využívala od 10.září 2005 jako objízdnou trasu při realizaci druhé části této stavby. A o té až příště. Ing. Fabián Vladimír, REÚP

2 2 www. zamberk. cz Žamberské listy PREZIDENT VÁCLAV KLAUS V ŽAMBERKU V úterý 6. prosince 2005 navštíví Žamberk prezident České republiky Václav Klaus. Přijede v rámci třídenní návštěvy Pardubického kraje v doprovodu hejtmana Ing. Michala Rabase. Prezidenta uvítáme před budovou radnice na Masarykově nám. v hod., kde se Václav Klaus setká s občany našeho města. Chcete-li se pana prezidenta na cokoli zeptat, přijďte. Jste srdečně zváni! Program Václava Klause v Žamberku bude pokračovat setkáním s představiteli města a dalšími starosty okolních obcí a také s řediteli příspěvkových organizací. Mgr. Tomáš Kalous, starosta NÁVŠTĚVY PREZIDENTŮ V ŽAMBERKU 1890 navštívil dlouho před svým zvolením do funkce prezidenta T. G. Masaryk Žamberk během svého pobytu v Klášterci nad Orlicí. Pobýval u profesora Eduarda Alberta profesor T. G. Masaryk (ještě před svým zvolením do funkce prezidenta) měl přednášku v Žamberku v Sokolovně prezident T. G. Masaryk navštívil Žamberk neoficiální návštěva prezidenta Dr. Eduarda Beneše v Žamberku po inspekci opevnění manželka prezidenta Václava Havla, předsedkyně Výboru dobré vůle, paní Olga Havlová se účastnila slavnostního otevření PENZIONU v Žamberku dne Pozván byl i pan prezident, nemohl se zúčastnit. JMENOVÁNÍ PREZIDENTŮ ČESTNÝMI OBČANY MĚSTA ŽAMBERKA A DALŠÍ POCTY byl T. G. Masaryk jmenován čestným občanem města Žamberka, jmenování se osobně nezúčastnil byl jmenován prezident Dr. Eduard Beneš čestným občanem Žamberka, jmenování se osobně nezúčastnil Patronem zvonu Sv. Václav, který byl vysvěcen a nově zavěšen v Žamberku v kostele sv. Václava, byl prezident Václav Havel. Celého slavnostního aktu se nemohl účastnit kvůli nemoci. Mgr. Marie Otavová, Městské muzeum Zveme Vás na 25. jednání zastupitelstva města Žamberka, které se uskuteční 13. prosince 2005 v hod. v jednacím sálu na MěÚ, Nádražní ul. 833 (III. poschodí). Na programu jednání: finance, majetek, různé. Podrobný program bude zveřejněn na plakátech a úřední desce. PŘÍPRAVA ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA NA ROK 2006 žadatelé o finanční příspěvek V souvislosti s přípravou a tvorbou rozpočtu příjmů a výdajů Města Žamberka pro rok 2006 město Žamberk zveřejňuje podmínky pro podání žádostí o finanční příspěvek z rozpočtu města v roce 2006: 1. Žadateli o příspěvek mohou být nestátní neziskové organizace (občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické společnosti), příspěvkové organizace a výjimečně i jiné právnické a fyzické osoby působící v oblasti mládeže, tělovýchovy a sportu, sociálních služeb, podpory rodin, kultury, vzdělávání a vědy, zdravotnictví ve městě Žamberku nebo zabezpečují tyto aktivity pro občany Žamberka. 2. Žádost o příspěvek se podává písemně v trojím vyhotovení v termínu do 31. prosince Žádosti se podávají na předepsaných tiskopisech. 3. Žádost o příspěvek v kategorii mládežnických projektů se podává písemně v trojím vyhotovení v termínu do 31.ledna Žádosti se podávají na předepsaných tiskopisech. 4. V žádosti musí být povinně uveden zejména účel, na který budou prostředky použity, požadovaná výše příspěvku, identifikace žadatele a musí být doloženy podklady potřebné pro posouzení žádosti, především projekt využití příspěvku včetně předpokládaného přínosu pro činnosti žadatele. 5. Žadatel je povinen předložit doklad potvrzující jeho řádnou registraci (doklad o registraci občanského sdružení na ministerstvu vnitra, zřizovací listinu apod.) a musí prokázat řádné vedení účetní evidence. 6. Žádosti mohou být doručeny osobně, v elektronické podobě, nebo prostřednictvím České pošty s.p. na Městský úřad Žamberk, finanční odbor, Masarykovo náměstí 166, Žamberk. 7. Příjemcem žádostí v kategorii mládežnických projektů je odbor školství a kultury Městského úřadu v Žamberku. Ing. Eva Janotová, vedoucí finančního odboru UPOZORNĚNÍ PRACOVNÍ DOBA Městského úřadu v Žamberku od do pátek ZAVŘENO sobota ZAVŘENO neděle ZAVŘENO pondělí ZAVŘENO svátek úterý (úřední den) středa (úřední den) čtvrtek (úřední den) pátek ZAVŘENO sobota ZAVŘENO Ing. Ivan Prchal, tajemník MěÚ RADA MĚSTA SCHVÁLILA ODPRODEJ MAJETKU Jedná se o vyřazený majetek, který je použitý a jinde nevyužitelný. V případě, že budete mít o majetek zájem, volejte na tel. č , pí Dytrtová, finanční odbor. Název...Prodejní cena psací oboustr. stůl Kč stolek pod psací stroj Kč stůl kancelářský světlý Kč stůl kancelářský světlý Kč stůl pod psací stroj Kč stůl pod psací stroj Kč knihovnička Kč skříň Femina Kč křeslo zelené Kč židle otočná Kč židle otočná Kč PC stolek Kč skříň AR Kč skříň AR Kč skříň AR Kč skříň AR Kč skříň AR Kč stolek pod počítač Kč odkladová skříň Kč skříň Kč čalouněná židle Kč čalouněná židle Kč čalouněná židle Kč čalouněná židle Kč čalouněná židle Kč čalouněná židle Kč čalouněná židle šedá Kč čalouněná židle šedá Kč skříňka závěsná + sklo Kč nástavec Kč kontejner hnědý Kč věšáková stěna Kč křesílko Kč židle dřevěná Kč židlička bobek Kč kuchyň Asta Kč věšáková stěna...20 Kč Iveta Dytrtová, finanční odbor Vysoušeč a topidlo Město Žamberk zakoupilo pro odstraňování následků havarijních událostí a přírodních katastrof 2 kusy vysoušečů vlhkosti a l kus topidla na propan-butan těchto charakteristik: a) Vysoušeče (DESA DH 721 a UFESA Arisan) slouží k snížení vlhkosti v objektech. Oba vysoušeče mají kapacitu až 20 litrů zkondenzované vzdušné vlhkosti za 24 hodin. b) Horkovzdušné zařízení DESA GAS 30 kw je určeno k vytápění místností s přívodem čerstvého vzduchu a je vybaveno přídavným elektr. ventilátorem. Tepelný výkon max. 30 kw, výkon ventilátoru 1000 m 3 /h. Tato zařízení jsou připravena k využití při vzniku havarijních situací a budou zapůjčována podle posouzení povodňových a krizových orgánů města. V běžném životě je možné provést smluvní zapůjčení těchto přístrojů za přijatelnou finanční úhradu fyzickým i právnickým osobám města i správního obvodu obce s rozšířenou působností. V případě zájmu o zápůjčku a k poskytnutí informací se obracejte na vedoucího odboru obrany a krizového řízení MěÚ Ing. Fikejse, tel , Ing. Vladimír Fikejs, vedoucí odboru obrany a KŘ

3 Žamberské listy www. zamberk. cz 3 Posunutí realizace akce Blíží se konec roku a všichni začínají bilancovat, jakých úspěchů se dosáhlo a jakých ne. A zcela samozřejmě se to týká i stavební činnosti na území města. Jistě všichni vidíte kolem sebe vše, co se v letošním roce ve městě podařilo zrealizovat, a rozhodně toho nebylo málo. Přesto budeme muset jít do nového roku s některými dluhy vůči občanům, protože některé akce se i přes veškerou snahu pověřených pracovníků města nepodařilo zrealizovat. Zejména se to týká již v minulém čísle ŽL zmíněné ulice Dymlovská, a nyní k ní musíme připojit i několik let posouvanou rekonstrukci chodníků v ul. Na Drahách. Obě akce se již bohužel nevešly do kapacit firem, které se na nich měly podílet. Jedná se o firmu STILMAT s.r.o., kterou o velmi dobré úmysly včas zahájit a dokončit akci Oprava chodníku v ul. Na Drahách připravila značná vytíženost firmy a náhlá změna počasí oproti původním dlouhodobým předpovědím meteorologů. Někteří jistě oprávněně namítnou, co jste mohli čekat v půli listopadu, ale letošní stavební sezona byla velmi dlouhá a příznivá a vše vypadalo, že do počátku prosince bude možno ještě stavět. Pevně věříme, že občané bydlící v ulici Na Drahách budou mít pochopení a ještě chvíli budou ochotni používat jediný chodník v této lokalitě. Tak, jak tato akce měla být pro firmu STILMAT s.r.o. poslední v letošním roce, stává se v podstatě na jaře příštího roku akcí prioritní a na konci měsíce dubna 2006 snad již všichni vykročí po nové zámkové dlažbě. Ještě jednou přijměte prosím tuto omluvu. Za REÚP: Ing. Fabián Vladimír Za STILMAT s.r.o.: Stejskal Pavel Městská doprava na podměstí Dnem dochází k některým změnám (u spojů č.43 a 47) na autobusové lince č ČSAD Ústí nad Orlicí na podměstí Žamberka. Jízdní řád platný od Za REÚP Ing. Fabián Vladimír Grantové programy v oblasti kultury a památkové péče Rada Pardubického kraje schválila zásady a podmínky grantových programů v oblasti kultury a památkové péče na příští rok a rozhodla o vyhlášení těchto programů 2. prosince Konkrétní výše finančních prostředků bude známa až po schválení rozpočtu Pardubického kraje na rok V oblasti kultury budou vyhlášeny programy na podporu kulturních aktivit v Pardubickém kraji (uzávěrka 27. ledna 2006), dále na podporu preventivní péče o sbírky muzeí v Pardubickém kraji (uzávěrka 15. března 2006) a na podporu internetizace knihoven (uzávěrka 31. března 2006). V oblasti památkové péče jde o programy na podporu vlastníků kulturních památek v Pardubickém kraji a dále na podporu nejvýznamnějších kulturních památek v Pardubickém kraji (uzávěrky 1. února 2006). Zásady a podmínky jednotlivých grantových programů budou vyvěšeny na internetových stránkách Pardubického kraje informace podají také pracovníci odboru kultury a památkové péče Krajského úřadu Pardubického kraje. MINISERIÁL O POVINNOSTECH A OPRÁVNĚNÍCH MĚSTSKÉ POLICIE III. díl novely zákonů pro rok 2006, které ovlivní činnost MP v Žamberku. ZÁKON č. 379/2005 Sb., ze dne 19.srpna 2005 o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami s účinností od 1. ledna 2006 Zákon umožňuje strážníkovi provádět vyšetření přítomnosti alkoholu nebo jiné návykové látky v případě splnění zákonných norem, a to pomocí dechové zkoušky, popřípadě odběrem slin. Zákon zpřísňuje postihy za prodej a podávání tabákových výrobků osobám mladší 18 let. MP Žamberk disponuje digitálním měřícím přístrojem na zjištění požití alkoholu a od roku 2003 spolupracuje s Obvodním oddělením policie ČR v Žamberku a odborem sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu na kontrolních akcích, zaměřených na prodej alkoholu mladistvým v restauračních zařízeních a na diskotékách. V roce 2006 budou strážníci provádět dechové zkoušky zejména u osob, které bezprostředně ohrožují sebe nebo jiné osoby, narušují veřejný pořádek, ničí majetek nebo přivodí jinému újmu na zdraví a bude podezření, že jednají pod vlivem alkoholu. Dále u osob, které vykonávají činnost, před kterou, a při které nesmí požívat alkoholické nápoje. Bude se jednat zejména o řidiče vozidel. ZÁKON č. 411/2005 Sb., ze dne 21.září 2005, který mění zákon 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích a některé další předpisy s účinností od 1. července 2006 Zákon umožňuje strážníkům ve vyjmenovaných případech zabránit řidiči vozidla v jízdě, a nařídit setrvání na místě do příchodu policie ČR. Půjde zejména o případy, kdy je řidič podezřelý z dopravní nehody, řídil vozidlo pod vlivem alkoholu, řídil vozidlo bez příslušného oprávnění nebo je podezření, že vozidlo bylo odcizeno. Zákon umožňuje strážníkům měřit rychlost vozidel a ukládat blokovou pokutu za překročení nejvyšší dovolené rychlosti. Protože Městská policie Žamberk má za úkol přispívat k bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, a chce účinně bojovat proti porušování pravidel na silnicích, bude v příštím roce disponovat laserovým měřičem rychlosti ProLaser III a bude kontrolovat a postihovat neukázněné řidiče za překročení nejvyšší dovolené rychlosti v katastru města Žamberka a obce Lukavice. Patrik Lauterbach, velitel MP Vážení čtenáři Žamberských listů, Vánoce a nový rok pomalu ťukají na dveře, blíží se čas adventu a svátků vánočních, proto bych Vám nejdříve chtěla popřát za Školní jídelnu Žamberk pohodové Vánoce, dětem kouzelného Ježíška, hodně štěstí, zdraví, spokojenosti a pracovních úspěchů v novém roce ŠJ od září prošla několika změnami. Od personálních až po samotnou přípravu pokrmů. Chtěla bych se proto ohlédnout za uplynulým obdobím a přiblížit Vám, čím ŠJ prošla. Počínaje zářím ŠJ přešla z ekonomických důvodů na plně objednávkový systém. Názory byly různé, museli jsme se potýkat také s kritikou, ale ve většině případů tento krok byl vnímán pozitivně. ŠJ společně s Městským úřadem Žamberk investovala potřebné finanční prostředky k tomu, aby přechod byl pro strávníky co nejpohodlnější. V obou výdejnách se přidal jeden terminál na objednávání obědů, rozšířila se možnost objednávání obědů přes internet. Touto formou bych chtěla hlavně poděkovat panu starostovi, místostarostovi a Radě města Žamberka, kteří se kladně postavili k mému návrhu a ve ŠJ v polovině září mohly být zakoupeny chladící vany pro salátový bufet. Od září tedy strávníci mohou mít k obědu dle libosti ovocné či zeleninové saláty a nápoje, které jsou zahrnuty do ceny oběda, a nemusejí za ně platit, jako tomu bylo v minulém školním období. Otázky samozřejmě jsou, zda je to pro ŠJ výhodné? Mohu ale konstatovat, že ŠJ tím, že přešla na plně objednávkový systém, vychází finančně dobře a může si toto dovolit. Ba naopak od 7. listopadu došlo ke zvýšení gramáže mas pro všechny strávníky mimo dětí v MŠ. Za předpokladu, že ŠJ bude vycházet takto dobře i v příštím období, mám v plánu od druhého pololetí školní docházky snížení ceny oběda o 1 Kč. Na tuto skutečnost bude mít samozřejmě vliv pořizovací cena komodit, cena benzínu, elektřiny apod. Co připravuje ŠJ nového? Hodně diskutované téma ve ŠJ stále je, jak máme přistupovat k požadavkům rodičů dětí, které jsou nemocné nebo se uzdravily a chtějí si zrušit či objednat oběd v ten den? Od 1. prosince bude možnost v naléhavých případech si zrušit, popřípadě objednat oběd do 7 hod. ráno po telefonické domluvě v kanceláři. Telefonní čísla jsou: , Po sedmé hodině ráno do 9.30 bude fungovat tzv. bazar volných jídel (prozatím pouze přes telefon, připravuje se přístup přes internet), kdy strávník, který z různých důvodů nebude moci přijít na oběd, může svůj oběd nabídnout k odkoupení jiné osobě, která si tento oběd převezme a zaplatí za něj. V případě, že si tento oběd nikdo neodkoupí, oběd bude hradit původní objednatel a záleží na něm, zda na oběd půjde, vyzvedne si ho do jídlonosiče nebo nechá propadnout. Nadále jinak platí objednávání a zrušení obědů do 14 hod. předešlého dne. Co ŠJ nabízí? ŠJ provozuje jako svou hlavní činnost stravování studentů a učitelů. Zároveň se věnuje i doplňkové činnosti, ze které financuje inovování interiéru a zlepšuje kvalitu nabízených služeb pro strávníky z hlavní i doplňkové činnosti. Pro veřejnost nabízí možnost pořádání rautů, předváděcích akcí, svateb a hostin všeho druhu. Zaručujeme kvalitní služby a profesionální personál. Přání celého kolektivu ŠJ je, aby strávníci byli spokojeni s nabízenými službami, a vítáme každou připomínku na zkvalitnění nabízených služeb. Bc. Anna Marková, ředitelka ŠJ

4 4 www. zamberk. cz Žamberské listy Věnujme pozornost pří řírodě Jak si občané Žamberka na svých vycházkách v místech pod Černým lesem všimli, roste podél cesty za fotbalovým stadionem unikátní stromořadí 15 vzrostlých zdravých stromů. Jedná se o pyramidální duby (Qercus robur pyramidalis). Podle dostupných informací v rámci Pardubického kraje takové stromořadí neexistuje. Vzrůst těchto stromů a tvar korun je velice variabilní a z přírodního hlediska zajímavý. Průměrná výška těchto dubů je téměř 20 metrů a při měření kmenů v úřední výšce 160 cm se obvod kmenů pohybuje od 1,5 do 2,7 metru. Stáří těchto stromů je přes 80 let, což jistě mnozí pamětníci potvrdí. Do letošního roku byly pozemky se stromořadím majetkem pana Parishe, nyní po odkoupení jsou v majetku města Žamberka. Bohužel je tato lokalita v budoucnu v zájmovém území stavební činnosti, proto Základní organizace Českého svazu ochránců přírody v Žamberku požádala Město Žamberk, aby toto stromořadí bylo vyhlášeno významným krajinným prvkem, a tím ochráněno před zásahy investorů (poškození, vykácení). Rada města tuto žádost naší ochranářské organizace v usnesení rady ze dne letošního roku zamítla bez udání důvodu. Proč? Z nepochopení? Nezájmu a neznalosti? Případní budoucí investoři budou mít jistě ulehčené řešení. Bude jim záležet na nějakém stromě? Jeden, dva nebo pět? Základní organizace ČSOP doufá, že na základě odvolání a dopisu městskému zastupitelstvu v Žamberku se věc napraví a příroda bude mít jednou navrch. ZO ČSOP Žamberk Poznámka redakce: Dopis byl předán k vyjádření p. Ing. J. Vanžurovi, vedoucímu odboru ŽPZE a Radě města. (viz Usnesení č. 3572/05). Šel jsem na koledu Díky. Právě toto krátké slovo vyvolávalo v pátek a sobotu 21. a 22. října u členů žamberského pěveckého sboru bujaré veselí a ovace. Corale totiž nahrávaly své nové vánoční cédéčko Šel jsem na koledu a slovo díky znamenalo dokončenou písničku už se nemusela opravovat, zpívat znovu, její atmosféra byla už zkrátka ta pravá krásně coralová. Jak ale takové pravé natáčení vypadá? Maraton zpěvu pro nás startoval v pátek jednu hodinu po poledni v malebném, ale značně chladivém kostelíku v Jablonném n.orl. Co by ale člověk neobětoval pro akustiku. Po krátkém rozezpívání, instrukcích o slušném chování a představení hudebního režiséra a mistra zvuku začíná ten pravý kolotoč sbor sem, nástroje tam, změna, tohle nepůjde, k sobě, od sebe, doleva, doprava, dopředu, dozadu a teď se všichni postavte na hlavu :o) Dokonalý zvuk si žádá dokonalý systém, dvě hodiny utekly jako voda, ale už to určitě bude znít královsky. Poprvé také zaslechneme větu: Je to naprosto báječné, ale, která předvídá jednu z mnoha změn, samozřejmě jen k lepšímu. Páteční natáčení však končí již krátce po páté hodině a my máme na svém kontě ještě stále osmnáct nedotčených koled (z celkových dvaceti). Většina sboristů tedy již v duchu pomalu oplakává původně volnou neděli - tohle přece nemůžeme stihnout snad ani do těch Vánoc! Sobota pro nás však začíná už ve čtvrt na devět ráno a končí no to ještě uvidíme. Slovo díky se však z kouzelné bedýnky s červeným světlem značícím nahrávání ozývá překvapivě často, takže ještě před obědem stráveným ve zdejší mexické restauraci se počet nahrávek zvedá na deset. Než se po polední pauze znovu vrhneme k mikrofonům, vysvlékneme se všichni ze zimních bund do triček a skáčeme do obrovské kupy spadaného listí ne, nezbláznili jsme se, jen se fotíme na přebal našeho nového výtvoru. Pro umělecký dojem vyhazujeme listí do vzduchu a culíme se od ucha k uchu. Po několika poznámkách o venčení pejsků, zvířecích potřebách a příhodných hromadách spadaného listí nejsou úsměvy už vůbec hrané. Poté ještě několik pravých nefalšovaných fotek z natáčení a hurá opět do práce nebo spíš do zpěvu. Neúnavně zpíváme, zpíváme, občas zíváme, přesto zpíváme, popíjíme čaj s rumem (samozřejmě jen ti plnoletí), zpíváme, mrzneme, zpíváme a kolem deváté se ozve dvacáté díky následované radostným řinčením. Magické červené světlo značící nahrávání se už znovu nerozsvítí. Unaveně, ale radostně se rozjíždíme do svých domovů. Ještě že existuje moderní technika pokud bychom totiž měli každou koledu zazpívat celou naprosto čistě, bez sebemenší chybičky, s tím pravým nasazením od začátku až do konce bez možnosti střihu a opravy, mrzli bychom v jistém malebném kostelíku nejspíš ještě teď. Jana Nováková, sboristka Krátce z penzionu V Centru sociální péče města Žamberka poměřili obyvatelé své síly při Olympiádě seniorů. Letošní III. ročník obohatil již tradiční disciplíny hod bačkorou, šipky, kuželky - o soutěže nové, jako například: paměťová a hmatová poznávačka, tangram či navlékání záclonových kroužků na čas. Akce vyvrcholila předáním cen vítězům, medailí a diplomů každému účastníkovi, závěrečným zhodnocením při sklence vína a dobrým pocitem z vlastních výkonů. Miroslava Krajčírová, ředitelka Milan Dušek ze Žamberka je autorem knížky CESTA K SLU- NEČNICOVÉMU POLI. Vyšla ve vydavatelství OFTIS v Ústí n.o. Jde o soubor 30 příběhů o pátrání po kriminálních živlech, ale i po lidech, kteří se schovávají pod maskou solidních občanů. Povídky zasahují snad do všech oblastí našeho současného života. Jsou kritické k těm, kteří podléhají svodům zločinu, ale nevyhýbají se ani výtkám do řad policie. Přesto však je zcela jasně znát, na které straně autor stojí. Knížka má výraznou obálku od lanškrounského malíře Václava Smejkala a mohla by být skvělým dárkem pro ty, kteří si oblíbili detektivní literaturu. -red- Jak žijeme v penzionu V září letošního roku jsme se rozloučili s létem. Zaměstnanci penzionu nám opekli vuřty a připravili kávičku a občerstvení. Pan Černý hrál na harmoniku a kdo uměl - zpíval. Zkrátka bylo veselo a milo. V říjnu se konala Olympiáda seniorů, již III.ročník. Náš ochotný personál, který je pro každou legraci, připravil 13 soutěžních disciplín: šipky, kuželky, rybolov, házení bačkorou a další. Ti, co absolvovali již předchozí ročníky, se moc těšili. Soutěž se bodovala a samozřejmě i oceňovala drobnými cenami. Všichni za účast dostali čokoládovou medaili. Příprava dala hodně práce a trochu zamrzela slabší účast. Kromě těchto akcí se u nás 3x týdně cvičí pod vedením zdravotní sestry a 1x týdně pěvecký kroužek zpívá pro radost sobě i druhým. Skupina seniorů hraje karty, jiná různé společenské hry. Mladší a schopnější vyrážejí na výlety. Letos jsme si také užili i nepříjemné věci. Když dělali novou silnici za Kopečkem k vrátnici Albertina. Všechna auta do sanatoria a nového sídliště jezdila v těsné blízkosti penzionu po prašné cestě parkem. Sotva toto skončilo, začal se opravovat most a silnice v blízkosti penzionu. Opět hluk a prach. Ale s trochou trpělivosti přežíváme a jsme rádi, že se naše město stále vylepšuje a stává krásnější. Přivítali jsme autobus, který několikrát denně zajíždí sem na podměstí. Pro nás starší občany je Hlubokán problémový kopec. Doufáme, že autobusový spoj bude zachován i přes zimu. Těšíme se na Mikuláše, který doufáme přijde i k nám do penzionu. Přejeme všem našim zaměstnancům hodně zdraví a veselou mysl, i když je někdy trápíme. -ZD-

5 Žamberské listy www. zamberk. cz 5 Otakar Sedloň Hlavsa, Trampota, Sedláček, Nejedlý a mnozí další, jsou často uváděni jako malíři našeho regionu Podorlicka. Málokdo však ví, že jejich současník, akademický malíř profesor Otakar Sedloň, by měl být stejně jako oni zmiňován jako významná umělecká osobnost Žamberska. Málokdo o tomto malíři ví a abych to alespoň částečně napravil, chtěl bych žamberskou veřejnost seznámit s jeho životopisem. Otakar Sedloň se narodil 30. srpna 1885 v Trpíně, vesničce mezi Poličkou a Kunštátem (tehdy stejně jako dnes to byl Pardubický kraj). Jeho otec Tomáš Sedloň byl v Trpíně učitelem a někdy po roce 1886 byl přeložen do Merklovic u Vamberka, později do Doudleb n.o. Po maturitě na reálce v Kosteci n.o. studoval Otakar malířství na Umělecko-průmyslové škole v Praze u profesorů Dítěte, Maška, Preislera a Schikanedra. Po absolutoriu a složení profesorských zkoušek nastoupil v roce 1908 na reálku v Lipníku nad Bečvou jako profesor kreslení. V dalším školním roce přešel do Brna, kde pádem tabule utrpěl těžký úraz, který jej na několik let vyřadil z pracovní i umělecké činnosti. Styk s uměleckým světem obnovuje až po roce V roce 1922 navštěvuje Jadran, 1925 Paříž, 1927 Podkarpatskou Rus a v roce 1933 Rumunsko. Tehdy se také stává členem spolku Myslbek, s nímž pak často vystavuje. Období mezi dvěma světovými válkami je asi nejúspěšnější v jeho malířské kariéře. Žije a tvoří v ateliéru na Národní třídě v Praze a patří k tehdy nejvyhledávanějším portrétistům. Portrétoval členy Rašínovy rodiny, spisovatele Holečka, básníka Kaminského a další významné osobnosti tehdejší doby. Jeho obrazy jsou v majetku tehdejších bank, ministerstev a dalších institucí, stejně tak bylo možné je spatřit v pražských i mimopražských kavárnách a restauracích. Jak bylo tehdy mezi umělci zvykem, nechávali svá díla jako protihodnotu za ubytování a další služby na venkově. Dnes se s jeho obrazy můžeme setkat v malých vesnických galeriích (Rybná nad Zdobnicí, Pěčín), na úřadech některých podorlických měst (Vamberk, Doudleby n.o., Rychnov nad Kněžnou), nebo v soukromých sbírkách. Po roce 1948, kdy se odmítá podřídit tehdejším politickým vlivům na umění, nastává jeho pravděpodobně nejhorší životní i umělecké období. Odmítá se zúčastnit konkurzu na portrét Klementa Gottwalda a tím se odsuzuje do role umělce nepohodlného vládnoucímu režimu. Svou situaci si ještě sám zhoršuje neúnavnou kritikou kolegů, kteří netvoří v jím zastávaném směru realismu a tvoří v duchu socialistického realismu nebo jiných, pro něho nepřijatelných směrech. Konflikty, které vyvolávají jeho zápisky do návštěvních knih výstav některých kolegů malířů, končí vyloučením ze Svazu výtvarných umělců. Členství v SVU mu bylo vráceno v roce 1972, rok před jeho smrtí. Nabídky na doživotní pobyt na zámku v Dobříši nevyužil a 18. října 1973 umírá jako umělec známý pouze užšímu okruhu odborníků. Do kraje pod Orlickými horami jezdil rád a často. V Žamberku byl častým hostem v rodině svého bratra Josefa, který měl obchod s textilním zbožím naproti Divišovu divadlu. Každý rok zde trávil několik týdnů a během pobytu navštěvoval své přátele a známé v okolních městech i vesnicích. Věnoval se však zároveň i činnosti umělecké, což dokazuje velké množství skic i obrazů, jejichž názvy můžeme vyčíst z katalogů výstav (Žamberk Na drahách, Orlice u Vonwillerky, Židova továrna v Žamberku, Kyšperk náměstí, Čihák, Pěčín.). V Žamberku se uskutečnila i jedna z jeho autorských výstav. V současné době se pracuje na internetové podobě Galerie profesora Otakara Sedloně, která by měla být náhradou za slíbenou, ale dosud neuskutečněnou galerii, pro kterou Vamberk a Doudleby obdržely z pozůstalosti malíře asi 130 obrazů. Definitivní podobu a adresu však tato galerie ještě nemá. Zájemci, kteří budou chtít tuto virtuální galerii navštívit, mohou si o adresu napsat na nebo formou SMS na mobil Přivítám i jakékoliv informace o malíři a jeho díle, kterými bych mohl doplnit jeho životopis a připravovaný katalog obrazů, a za jakoukoliv informaci předem děkuji. Petr Sedloň Je nás většina? Nás, co jsme neotupěli? Právě jako bleskem proběhl měsíc listopad a s ním i výročí, které, jak se zdá, je opět aktuální před nadcházejícími volbami. O datu 17. listopadu se bude vždy už jen mluvit a mentorovat, zda události té doby měly proběhnout tak či onak. Zda mělo být více razantnosti v činech revolucionářů a likvidantů komunismu. Toto téma je opět aktuální nyní před blížícími se volbami. Prázdnost cílů a činů našich politických stran je tak opět oživena neustále jmenovaným společným nepřítelem v rouchu komunistů, nyní aktuálně s přidáním nebezpečí ve spojení s ČSSD. Dokonce se pár politiků probudilo po 15 letech a vyhlásili cz! Okamžitě, hledajíce u voličů laciné body, se k tomu začali připojovat naši političtí myslitelé. Co na tom, že v jejich řadách, bez rozdílu, jde-li o pravici či levici, je jich přehršle, a stále jsou ti bývalí do jejich řad přijímáni a osazováni na posty, kde rozhodují o těch druhých, kde určují další rozvoj měst a obcí i našeho státu. Je nutno se zeptat. Jak to napravit? Rozhodně ne strašením lidí a prosazováním nulové tolerance a jen té své pravdy. To je to hledání skulinek, využívání politických krizí, abych dostal tu svou stranu o kus dál ke svému cíli. Občan je až na druhém místě. Recept? Politici tzv. demokratičtí, a oni to dobře vědí, by měli především nabídnout voličům něco pozitivního a lepšího než politici komunističtí. Měli by občanům ukázat cestu k lepší budoucnosti jejich života a především ji co nejdříve realizovat. Daní za to je tvrdá práce a příklad sama sebe těm ostatním. Ostatní je jen politikaření. Jde nám to těch 15 let velmi ztuha, či spíše to nejde. Pokud nás např. pan Topolánek (ODS) nabádá k občanské ostražitosti z obavy nad plíživým návratem komunistů, měl by se nejprve zamyslet, co pro to jeho strana udělala. Od roku 1989 jsme slyšeli bezpočet kritik na existenci komunistů a spojení s nimi. Jenže vážení demokratičtí straníci, zhodnoťte nyní v listopadu 2005, kolik jste dali svými činy, šarvátkami a hádáním se o teplá křesla a osobní zisky příležitosti k tomu, že komunisté mají takové preference, jaké mají? Jak to, že jste jim v tom, když jste je v listopadu 1989 nezakázali, nezabránili svými činy ve férové demokratické soutěži? Vždyť logika voliče v principu spočívá v tom. Nabídni mi něco lepšího než ten druhý a já tě budu volit. Nebo snad ne? V tom případě by snad muselo jít o Žamberk, kde po volbách byla demokratická soutěž popřena migrací zvolených zastupitelů a natruc této soutěži máme modrou radnici. A tak bych panu Topolánkovi, jenž mne k tomuto psaní vyprovokoval svým článkem O občanské ostražitosti, vzkázal: Porazili jsme komunisty? Jestli ano, tak nyní musíme porazit také veškeré darebáctví. Občan Josef Nyklíček Otakar Sedloň - ŽAMBERK NA DRAHÁCH BYLA OTEVŘENA NOVÁ NEKUŘÁCKÁ VINÁRNA PARNAS naproti Městskému úřadu a poště v Žamberku. Nabízíme přesnídávkové polévky, obědy, večer grilovaná jídla na roštu. Dále kávy, čaje, lihoviny a značková moravská vína Znovínu Znojmo a.s. a kvalitní vína sudová i přes ulici. Otevírací doba: Po, Út hod. St, Čt, Pá hod hod. So hod. Ne hod. Jste srdečně zváni.

6 6 www. zamberk. cz Žamberské listy 3. prosince - sobota ve 20 hod. 4. prosince neděle ve 20 hod. Napola (SRN) válečné drama Obraz z období nacistické říše. Příběh o přátelství mezi dvěma mladými muži, který se odehrává v období hrůzné mašinérie nacismu roku 1942 v elitní nacistické škole. titulky 110 min. od 12 let 60,- Kč 6. prosince úterý ve 20 hod. 7. prosince středa ve 20 hod. Noční hlídka (Rusko) akční horor Mezi námi žijí Jiní, lidé s nadpřirozenými schopnostmi. Jsou to vojáci v nekonečné válce mezi Temnotou a Světlem. Natočeno podle stejnojmenného bestselleru Sergeje Lukjaněnka. titulky 114 min. od 15 let 60,- Kč 11. prosince neděle v 17 hod. Kouzelný kolotoč (Velká Británie) pohádkový příběh Malá Florence si na zahradě bezstarostně hraje s kolotočem. Vinou zlého kouzla se ale ocitne v tajemném ledovém vězení. Podaří se jejím zvířecím kamarádům Florence zachránit? česky 85 min. přístupný 60,- Kč 13. prosince úterý ve 20 hod. 14. prosince středa ve 20 hod. Říše vlků (Francie) krimi/thriller V turecké čtvrti Paříže jsou nalezeny tři brutálně zavražděné ženy. Do vyšetřování případu se vloží J.L.Schiffer (Jean Reno), který se vyzná v podsvětí a používá tvrdé vyšetřovací metody. širokoúhlý titulky 130 min. od 15 let 60,- Kč ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU s programem žáků a učitelů ZŠ 28. října 581 v Žamberku. Městský kulturní podnik FIDIKO Žamberk zve na ADVENTNÍ KONCERT, který se uskuteční 3. prosince v 17 hod. v kapli Panny Marie Bolestné u kostela sv. Václava v Žamberku. Účinkují Pražští komorní sólisté 2003 (zpěv, flétna, klavír, violoncello) a Radovan Lukavský (umělecký přednes). Vstupné 80,- Kč, důchodci 50,- Kč PŘEDSTAVENÍ ZA OPONOU DIVIŠOVA DIVADLA 4. prosince neděle ve hod. Divadelní soubor Černí šviháci z Kostelce nad Orlicí Jak čerti lechtali Rampušáka Veselá pohádka pro děti od tří let a jejich rodiče, babičky a dědečky. Délka 45 min. Vstupné jednotné: 25,- Kč 15. prosince čtvrtek v PŘÍBĚH O UPLAKANÉM VELBLOUDOVI Mongolsko, SRN (2003) Režie: Farloni Luigi, Byambasuren Davaa Vstupné: 35,- Kč členové FK, ostatní 60,- Kč Od 6. prosince bude zpřístupněna VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ A PLAKÁTŮ v předsálí Divišova divadla Historie Folkových Vánoc v Žamberku Fotografie z dílny Hany Sklenkové můžete zhlédnout vždy před každým představením a během provozní doby kanceláře v Divišově divadle v průběhu prosince. Základní umělecká škola Petra Ebena zve srdečně všechny příznivce na tradiční Vánoční koncert všech oborů v pondělí 12. prosince 2005 v 18 hodin v Divišově divadle Vstupné: 40,- Kč, důchodci 30,- Kč předprodej FIDIKO

7 Žamberské listy www. zamberk. cz 7 XV. Folkové Vánoce jubilejní Letošní FV opět chystají svá překvapení, protože jsou jubilejní. Prvním bude výstava v předsálí. Tak, jako u příležitosti desátého, budeme představovat všechny ročníky minulé. Jenom škoda, že u toho prvního jsme ještě neoslovili paní Hanu Sklenkovou, která jinak všechny další ročníky s fotoaparátem spolu s Martinem provázela. Takže výstava o FV v provedení H. Sklenkové. Druhé překvapení se týká termínů koncertů. V předchozích ročnících byly dva ve dvou dnech. Letos, vzhledem ke kvalitě a vypovídacím sdělením jsme usoudili, že dát chystané koncerty hned po sobě je náročné, a proto jsme jejich termíny dali týden od sebe. První proběhne od 18 hodin. Opět s Václavem Součkem jako moderátorem, opět se stálicemi festivalu (v úctě jejich hudebnímu působení s žamberskými kořeny). Takže znovu Corale a Duo ťuk na začátku programu. Následují profesionálové. Jiřího Schmitzera většina z nás vnímá jako herce. Ale zasvěcení vědí, že jeho muzikantská dráha je neméně zajímavá. Dovede pobavit, rozesmát, prvky hudební s divadelními se prolínají. Takové vystoupení je požitkem, od pohlazení k zamyšlení. Kdo je fanouškem televizních programů, tomu určitě bude známé další hudební těleso Dobrý večer quintet. Kdo ne, tomu připomenu činnost 4TETu Jiřího Korna, který se pohybuje ve stejných vodách. DVQ (soubor, kde jediným hudebním nástrojem je hlas) se opírá o provedení písní Jaroslava Ježka s texty Voskovce a Wericha. Umí však skvěle i jiné žánry, včetně vánočních koled a písní. Druhý koncert v hodin. Charismatická osobnost slovenského rocku, hudební mág, tajemný klávesový hrdina, Paganini organu (variace na klasickou hudbu, písňová tvorba, instrumentální rockové kompozice). Takovými tituly obdařují znalci hudby a dokonce i kritici Mariána Vargu (Slovenská republika). Ti, kdo zažili Vargu a jeho kapelu Collegium musicum v dobách společné republiky, se chtě nechtě musí považovat za pamětníky. Někdo si v té souvislosti možná také připomene spolupráci M. Vargy s Pavolem Hamelem v legendární skupině Prúdy. Těla zestárla, ale Vargova hudba nikoliv, invence se nezastavila. Stále má moc oslovit další generace posluchačů. Po skvělém koncertu Laca Décziho v Letohradě máme tak možnost vychutnat v krátké době další skvělou nástrojovou virtozitu i neuvěřitelné gejzíry skladatelských nápadů. O koncertu M. Vargy v Praze informovaly všechny deníky. A představte si, že stejné v prosinci proběhne v Žamberku. Věřte tedy Folkovým Vánocům jako v minulých letech a koncert nevynechejte, i když není zrovna folkový. Bez mecenášů a sponzorů by to nešlo. Děkujeme: Marius Pedersen a.s. Hradec Králové, OHGS s.r.o. Ústí nad Orlicí, Hotel U černého medvěda Jablonné n. O., Alberon Letohrad s.r.o.. A žamberské firmy: Stavební truhlářství J. Hejkrlík, Železářství, kuchyňka Z.Železo, Lékárna U zlaté koruny Mgr. D. Janovcová, Potraviny J. Kalousová, Foto H. Sklenková, Rels M. Nyklíček, Josef Nyklíček, Autoforum s.r.o. R. Toman, Květinářství A. Maryšková, Bytový textil I. Šrámková, Agro Žamberk a.s., Dolon car O. Dobeš. Jaroslav Moravec, ředitel FIDIKO VÍTÁME Vítám tě na svět, děťátko milé, dnes ráda bych ti dala do vínku veselé s tátou prožité chvíle a láskyplnou maminku. 19. listopadu jsme přivítali v obřadní síni radnice do života a mezi občany našeho města tyto nejmladší ratolesti: Ondřeje Veselého, Patricii Kalousovou, Barboru Neugebauerovou, Ondřeje Talacka, Denise Vacka, Sáru Dapecí, Stanislava Polanského, Barboru Víšovou, Terezu Androvou, Martina Dostála, Davida Schwarze, Annu Královou, Nelu Durchánkovou, Samuela Severýna, Barboru Lehkou a Marianu Felcmanovou. Malým občánkům přejeme šťastný a spokojený život plný lásky a sluníčka. -hb- BLAHOPŘEJEME Jan Nešťák 86 let Albertova Lidmila Hubálková 86 let Albertova František Kaška 86 let Terezy Svatové Marie Killerová 85 let Vrchlického Anna Macháčková 85 let 28. října Jaroslava Strnadová 84 let 17.listopadu Věra Keprtová 80 let U Líšnice Augustin Šolc 80 let nám.gen.knopa Cecílie Nováková 80 let nám.gen.knopa Jaruška Horová 80 let nám.gen.knopa 832 VZPOMÍNÁME Marie Charfreitagová 76 let Zámecká Jana Svobodová 67 let Pionýrů MUDr. Věra Krejzková 88 let Pod Suticí Josef Šponar 79 let Husovo nábřeží 400 Čest jejich památce! Edita Pálková, evidence obyvatel VZPOMÍNÁME 10. prosince 2005 by se dožil 60 let pan Jaroslav Žabka ze Žamberka, Polska 410. Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte v tento den společně s námi. Děkujeme. Manželka Hana, syn Jaroslav s rodinou, dcera Renata s rodinou a syn Radek. Dne tomu bylo 20 let, co nás navždy opustila naše drahá manželka, maminka, sestra a švagrová paní Kristína Kalousková, rozená Bendlová. Všichni, kdož jste ji znali, jí prosím zachovejte tichou vzpomínku. Kalousek Jan s rodinou Děkujeme za projevenou účast nad úmrtím mé manželky, maminky, babičky a prababičky paní Marie Charfreitagové ze Žamberka. Manžel Jaroslav a děti s rodinami PODĚKOVÁNÍ 30. listopadu 2005 odešel z řad Policie ČR pan kpt. Richard Schroller, který na Obvodním oddělení v Žamberku zastával funkci vedoucího oddělení. Velký kus svého života zasvětil práci, která si vyžaduje velké oběti, a to nejen na úkor své rodiny, ale i na úkor svých koníčků a volného času. Kpt. Schroller byl kolega, který uměl stmelit kolektiv, dokázal vytvořit pracovní podmínky pro své podřízené a být jejich oporou. Tímto mu jménem svým i současných kolegů děkuji za obětavou práci a přeji v dalším civilním životě vše nejlepší, hodně zdraví a spokojenosti. Por. Šilar R., zástupce Obv. odd. PČR Žamberk ŽIVOTNÍ VÝROČÍ DIAMANTOVÉ, ZLATÉ A STŘÍBRNÉ SVATBY Sbor pro občanské záležitosti Města Žamberka pořádá pro diamantové, zlaté a stříbrné jubilanty slavnostní setkání v obřadní síni radnice. V případě, že Vy nebo někdo z Vašich blízkých oslaví toto významné výročí v příštím roce a souhlasí s přijetím v obřadní síni nebo s návštěvou zástupce města a SPOZu v rodinném prostředí, prosíme o podání zprávy, abychom mohli slavnostní obřad nebo osobní gratulaci provést. Jsme zcela závislí na rodinných příslušnících, kteří s námi spolupracují a na tak vzácné jubileum svých blízkých nás upozorní. Děkujeme Vám za spolupráci a věříme, že s námi navážete kontakt, a v případě, že si jubilanti přejí své životní výročí oslavit, zavoláte na Městský úřad Žamberk, Nádražní 833, Odbor právní, tel.: , Anna Stejskalová, předsedkyně SPOZ

8 8 www. zamberk. cz Žamberské listy Vánoční čas se již přiblížil a my bychom Vám chtěli připomenout naši nabídku akcí pro děti i dospělé: sobota ADVENTNÍ MOTIVY (výtvarné dílny) VÁNOČNÍ ŘETĚZY hodin v DDM pro děti od 1.třídy a dospělé s sebou: skořice, badyán, bobkový list, sušené ovoce, ořechy, mašle, perníčky, malé květináčky, šišky, umělohmotná jablíčka, cena: 30,- Kč MALOVÁNÍ SVÍCNŮ hodin v DDM pro děti od 3.třídy a dospělé za 8,- Kč je možné zakoupit svícínek IKEA cena: 30,- Kč VÁNOČNÍ OZDOBY Z PLECHU hodin v DDM pro děti od 1.třídy a dospělé s sebou: plíšky od čajových svíček cena 30,- Kč neděle MIKULÁŠSKÉ ODPOLEDNE Odpoledne plné mikulášských a čertovských soutěží pro předškolní i školní děti, mikulášská hip hopová vystoupení taneční skupiny NEON, tanec s ohněm skupiny CAPOEIRA a sladká nadílka od Mikuláše. od hodin v Restauraci Na Kopečku, Žamberk vstupné: 30,- Kč Vstupenky je možné zakoupit v Restauraci Na Kopečku od hodin. pondělí MIKULÁŠSKÁ JÍZDA PROGRAM JÍZDY: odjezd od DDM ANIMO kolem pošty Masarykovo náměstí ZASTÁVKA odjezd přes Jiráskovo nám Služebna Policie ČR ZASTÁVKA odjezd přes Masaryk. nám. a okolo kostela Parkoviště u polikliniky ZASTÁVKA odjezd Nádražní ulicí MŠ Sluníčko ZASTÁVKA odjezd Sokolovskou ulicí, sídlištěm Tělocvična Žirafa vchod ZASTÁVKA odjezd ulicí 28.října zpět do DDM ANIMO Chcete-li, aby Vaše dítě obdrželo dárek prostřednictvím Mikuláše, předejte jej v DDM ANI- MO od 8.00 do hodin nebo od 8.00 do hodin a označte jej jménem dítěte, adresou a zastávkou, kde má být dárek předán. Děti obdrží dárky od Mikuláše v rámci Mikulášské jízdy na jednotlivých zastávkách. Mikulášská pošta: 10,- Kč. Pro kroužek ORIENTÁLNÍCH TANCŮ hledáme další zájemkyně již od 2. třídy! Kroužek probíhá v úterý od do hodin v malém sálku gymnázia. Za DDM ANIMO Lucie Kluková Capoeira Aché Fight Team Dne 17. listopadu 2005 se konal v tělocvičně U žirafy výukový seminář brazilského bojového tance capoeiry pod vedením instruktorů z Capoeira Aché Fight Teamu. Tuto akci si vzal pod záštitu DDM Animo ŽAMBERK a členové týmu Capoeira de vida Carreira spolupracující s občanským sdružením ProJunior. Na této akci se sešlo celkem 32 cvičenců, kteří od deváté hodiny ráno cvičili neúnavně až do odpoledních hodin, kdy se konalo vystoupení pro veřejnost, na kterém vystoupila kromě cvičenců capoeiry také break dance skupina Deep Skillz Crew z Letohradu a taneční skupina Neon ze Žamberka. Jako pořadatel si myslím, že se akce povedla, protože každý, kdo navštívil náš seminář, si přišel na své. Seminář byl určen pro začátečníky i pokročilé a věkové rozmezí účastníků bylo let. Doufám, že takovýchto akcí bude v budoucnu víc a ve větším rozsahu. Na závěr bych chtěl poděkovat všem zúčastněným, návštěvníkům vystoupení a DDM ANIMO za spolupráci. David Müller Kam jsem se to, proboha, dostala! by jistě zaúpěla Johanka Vaňousová, kdyby v sobotu večer měla k dispozici kompletní program 15. oborové přehlídky profesionálních a amatérských loutkářských souborů a skupin PŘELET NAD LOUTKÁŘSKÝM HNÍZDEM. V pražském divadle Minor a ve Studiu Ypsilon se totiž o víkendu sešla skutečná absolutní špička našeho, ale i zahraničního, loutkového divadla. Převažovaly profesionální soubory, prostřídané umělci z Německa, Maďarska a Slovenska. A mezi nimi, hned po udílení ceny Erik (obdoba filmového Oskara), nastupuje na scénu Johana Vaňousová, soubor Poslední mravenec, působiště ZUŠ Petra Ebena Žamberk, s inscenací kramářských písniček Vojna s Turkem. Nabitý malý sál, uvolněná atmosféra, zdařilé představení a nekonečný závěrečný potlesk. Minimálně polovina by ho patřila autorce představení Olze Strnadové, která nemohla být při tom. Johanka ví, že se jedná o špičkovou přehlídku, ale nedostatek informací o spoluúčinkujících snad přispěl k tomu, že hrála soustředěně a s přehledem. Jen se divila, proč většina diváků přišla znovu zhlédnout Turky, když už je přece viděla na Chrudimi či v Hronově? Právě proto!!! A tak jsem coby divák zažila podobný pocit, jako bych viděla někoho ze Žamberka závodit na olympiádě. PhDr. Hana Chvátilová KRAJKÁŘKY V NĚMECKÉM SCHNEEBERGU Ve dnech nám bylo nabídnuto zúčastnit se mezinárodního setkání krajkářek ve Schneebergu, německém městě ležícím blízko Annabergu nedaleko českých hranic. A tak jsme se my, tři krajkářky - Jana Stoklásková, Iva Kulichová a Anna Tarantová, vydaly paličkovat do světa pod vedením paní učitelky Poludové. Zájezd organizovala naše ZUŠ a na cestu přispělo Město Žamberk v rámci mládežnických projektů. Šestihodinová cesta autem nebyla jednotvárná. U hranic jsme totiž mohly ocenit krásy nejstaršího řemesla, ani v Německu jsme se nenudily, protože nám jízdu zpestřovaly žluté cedule Umleitung (objížďka). I v samotném Schneebergu byla orientace poměrně obtížná, a tak není divu, že jsme poprvé nedojely do penzionu, ale na hřbitov. Navzdory všem potížím jsme nakonec naše poměrně luxusní ubytování našly. Ještě týž večer jsme se seznámily se zástupkyněmi z Polska, Belgie a samozřejmě i domácího Německa, které tuto akci organizovaly. V následujících pěti dnech nás místní krajkářky učily používat v praxi Schneeberskou techniku. Nový pro nás byl i používaný materiál a spousta dalších věcí, jež jsme upotřebily při paličkovaní podzimních motivů. Ve volném čase jsme navštěvovaly různé pamětihodnosti a muzea, která jsou zde zaměřena především na hornictví, dřevořezbářství a ruční krajku. Město Schneeberg také pro nás připravilo celodenní výlet do Drážďan, kde nás provedla německá průvodkyně. Bohužel mluvila ve své mateřštině tak moc rychle, že jsme stihly pochytit jen máloco, ale s tím jsme se tu setkávaly běžně. Drážďany ovšem tento nedostatek hravě nahradily. Prohlédly jsme si Zwinger, ve kterém je galerie velkých světových uměleckých sbírek, a také Frauenkirche, kostel, jenž byl za Druhé světové války zničen a nyní je jen krátce rekonstruovaný otevřen veřejnosti. Co by se snad tomuto velkolepému městu dalo vytknout, jsou předražené veřejné záchodky. Téměř každý večer pro nás byl nachystán nějaký zajímavý program, ať už to byla narozeninová oslava jedné z krajkářek, zápas v bowlingu nebo vyrábění růží z listů javoru. Nic ale netrvá věčně stejně jako náš pobyt zde. V sobotu ráno jsme se se všemi rozloučily a s těžkým srdcem a lehkými peněženkami jsme se vydaly zpět do milované vlasti. Prožitý týden byl pro nás příležitostí, jak navázat nová mezinárodní přátelství, přiučit se něco nového a poznat odlišný životní styl. Iva Kulichová, Anna Tarantová

9 Žamberské listy www. zamberk. cz 9 Předvánoční dárek I když letošní indiánské léto se mile protáhlo a výtvarníci ze ZUŠ Petra Ebena se ještě potýkali s náročnými barevnými harmoniemi malby v přírodě, nadělili v listopadu milou pozornost své základně-budově školy na náměstí. Sami vymysleli a sami provedli rozměrnou malbu na zeď v I. patře. Tím si mohla další generace žáků výtvarného oboru vyzkoušet náročnou práci, při které záleží na každém tahu štětce, a kdy je tento výkon sledován přítomnými žáky, pedagogy i veřejností v budově. Chodba školy tak přibyla k dalším veřejným prostorám (už mezi ně patří čekárny lékařů, mateřské školky, úřady, kanceláře), kterým někdy komisní atmosféru krasomilně zpříjemnil výtvarný obor Základní umělecké školy v Žamberku. Nechcete i Vy si vylepšit Vaše okolí? čč. CYKLISTIKA SK ŽAMBERK ZPRÁVA O ČINNOSTI CYKLISTICKÉHO ODDÍLU ZA ROK 2005 Sezonu 2005, která byla v dosavadní historii nejúspěšnější, jsme zahájili zimní přípravou v tělocvičně a na lyžích. Kluci se zúčastnili zimního týdenního soustředění na běžkách v Orlických horách. Silová příprava probíhala v posilovně a na lezecké umělé stěně. První cyklistické kilometry začali najíždět v domácím prostředí a dále pokračovali týdenním soustředěním ve Slovenském Štúrově. Závodit jsme začali 9.dubna v Soběslavi na silničním ČP. MTB XC pohár startoval 30.dubna v České Kamenici. V tomto roce jsme se zúčastnili 40 závodů po celé ČR, z toho dvou mezinárodních etapáků a šesti MTB maratonů. Na začátku července jsme na týden vyjeli do italského Val di Sol. Letní prázdniny byly ve znamení dvou mistrovství ČR, a to na horských a silničních kolech. Konec srpna a celé září probíhal středeční pohár horských kol BP Lumen Bike4U CUP, který měl 7 závodů. Samostatnou kapitolou jsou MTB maratony, kam se kluci vždy těší. Mládežnické kategorie jezdily okolo ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽAMBERK, NÁDRAŽNÍ 743 pořádá v sobotu 10. prosince 2005 tradiční VÁNOČNÍ JARMARK ARK Otevřeno hod. Srdečně zveme!!! Instalatéři opět uspěli Na fotografii zleva Stanislav Šroller a Martin Suk Cech instalatérů České republiky uspořádal začátkem listopadu soutěž učňů oboru instalatér v Olomouci. Střední odborné učiliště obchodu, řemesel a služeb v Žamberku reprezentovali žáci 3. ročníku Martin Suk a Stanislav Šroler. První ze dvou dnů se soutěžící věnovali teorii, kam postoupilo pouze prvních šest družstev. Další den následovala praktická část. V součtu obou disciplín obsadili žamberští žáci skvělé 3. místo. Ing. Petr Stejskal Lyžařský oddíl v Českých Petrovicích STARTUJE SPORT AREÁL Č. PETROVICE OTEVÍRÁ LYŽAŘSKÝ ODDÍL PRO DĚTI OD 5-10 LET Činnost oddílu bude zaměřena na výuku sjezdového lyžování,zvyšování motorických dovedností na sněhu a upevňování celkové fyzické kondice. Cílem oddílu je naučit děti technice a znalostem pro závodní lyžování v alpských disciplínách a skicrossu. Sport areál, jakožto zřizovatel, bude oddíl podporovat a nabízí: 1. Bezplatné tréninky 2x týdně ve Sport areálu 2. Trenéra a metodika pro děti 3. Technické zázemí a potřeby pro trénink (kloubové tyče, vysílačky, terče, startovní čísla, časomíru, vrtačky, rolbování tréninkových tratí atd.) 4. Služby servismana pro údržbu a přípravu lyží 5. Po domluvě klubové oblečení Informace a přihlášky na telefonu nebo přímo ve Sport areálu České Petrovice. -M. Baier- VLEKY VE SPORT AREÁLU V ČESKÝCH PETROVICÍCH ZAHAJUJÍ PROVOZ VE ČVRTEK JSOU VELMI DOBRÉ PODMÍNKY, PŘIJEĎTE SI ZALYŽOVAT! 50km. Několikrát se podařilo vystoupit na stupně vítězů. Nejlepších výsledků v tomto roce dosáhl v kategorii kadet Jakub Šilar. Vybojoval dva tituly mistra Pardubického kraje, na MČR MTB XC dojel 25. a v silniční mistrovské časovce skončil na 21.místě. Na MČR MTB XC podal Jaroslav Cabalka slibný výkon, když vybojoval 31.místo. Z DALŠÍCH VÝSLEDKŮ: Jakub Šilar 2. místo ČP silnice časovka družstev v HK 1. místo Ralye malé Sudety (celkově 5. ) 1. místo BP Lumen Bike4U CUP 13. místo 6.ČP MTB Brno 27. místo ČP MTB XC celkově( 6 závodů ) Jaroslav Cabalka 56. místo ČP MTB XC celkově Jan Zářecký 33. místo 6.ČP MTB Brno 53. místo ČP MTB XC celkově Za projevenou podporu děkujeme našim partnerům : Tessuti sport Žamberk, Stabyt s.r.o. Ústí nad Orlicí, DDM Animo Žamberk VÝZVA PRO ŽAMBERSKÉ CYKLISTY!!! Kdo má zájem o cyklistické dresy (triko + kalhoty) SK Žamberk Tessuti sport, volejte prosím Dolečka Martina tel Přibližná cena asi 1700Kč. Bude možnost objednat také bundu s dlouhým rukávem.zájemci, hlaste se do konce roku Za cyklisty Doleček Martin

10 10 www. zamberk. cz Žamberské listy PODNIKATELSKÝ TURNAJ ČTYŘHER Uspořádala ho firma FAMA a uskutečnil se 12. listopadu v nafukovací hale za účasti fotbalových internacionálů Antonína Panenky a Karola Dobiáše. Výsledky: 1. M.Chvátil J.Štrunc, 2. K.Frajvald K.Kopecký, 3. A.Panenka K.Dobiáš, 4. J.Mačát Vl.Havel, 5. P.Jindra J.Musil LIGA NEREGISTROVANÝCH Zúčastnilo se 13 družstev, byla rozdělena do dvou skupin. Závěrečné zápasy se protáhly až do poloviny října, kdy bylo dohráno dramatické finále. Pořadí ve skupinách: A skupina: 1. Vysloužilci, 2. Grifmont, Kanci, 4.Maratonci, 5. Sagip, 6. Komtel B skupina: 1.FAMA, 2.Velorexport, 3.Nám je to jedno, 4.Pinec-Team, 5.Senioři, 6.Lazaret, 7.Dřeva Čtvrtfinále: Vysloužilci Pinec-Team 3 : 0, Chvátil-Toman 6:0, 6:3, R.Hájek-Havel 6:2, 6:1, Chvátil, Kulhánek Toman, Havel 6:1, 6:3, 13 Kanci Velorexport 2 : 1, P.Hovádek Chládek 3:6, 2:6, Kacálek-Mazura 4:6, 6:2, 6:1, Kacálek, Kališík Chládek, Mazura 6:4, 6:2, Grifmont Nám je to jedno 2 : 1, O.Hájek D.Černý 3:6, 3:6, Žaluda Rob.Cvik 6:4, 6:4, Hájek,Žaluda Černý,Cvik 6:4, 6:4, FAMA Maratonci 2 : 1, Mačát Absolon 6:0, 6:0, Štrunc Maivald 3:6, 4:6, Štrunc, Mačát Maivald, Flekr 6:0, 6:4, semifinále: Vysloužilci 13 Kanci 3 : 0, Chvátil Kacálek 6:1, 6:2, R.Hájek Hovádek 6:3, 6:2, čtyřhra 6:1, 6:2, Grifmont FAMA 2 : 0, O.Hájek Mačát 6:3, 7:5, Žaluda Mačát 6:3, 6:0, f i n á l e: Vysloužilci Grifmont 2 : 1, Chvátil O.Hájek 3:6, 6:0, 6:2, R.Hájek Žaluda 4:6, 3:6, Chvátil,R.Hájek R.Hájek,Žaluda 3:6, 6:2, 6:4. -mcva- 80 LET TOSK ŽAMBERK Příští sezona TOSK Žamberk bude jubilejní. Klub oslaví 80 let své existence. V r.1926 byl založen tenisový oddíl a tím začala osmdesátiletá cesta organizovaného tenisu v Žamberku. Cesta vroubená úspěchy i nezdary, obdobími plnými zájmu o tenis a naopak dobou, kdy hrát tenis byl skoro protistátní čin. Od amatérských začátků až po dnešní na profesionální úrovni fungující klub. Od jednoho kurtu za Žídkovými (dnes asfaltové hřiště u vchodu do parku) k současnému areálu Pod Černým lesem. Výročí jistě významné. Vždyť při pohledu do historie tělovýchovy a sportovních klubů v Žamberku zjistíme, že TOSK patří historicky k nejstarším klubům. Není sice služebně nejstarší, ale je nejdéle nepřetržitě sloužící klub v Žamberku. V prologu almanachu vydaného k 70letému výročí zazněla slova pana Dr.Jašky : Každé společenství je silné svojí současností, ale také tím, že se hlásí ke své historii. Protože je nutné nejen neustále zdokonalovat to současné, ale také uchovávat v úctě odkaz a práci průkopníků a zakladatelů. V duchu těchto slov bychom si rádi 80 let TOSK a tenisu v Žamberku připomněli a také oslavili. Na podporu významu připravovaných akcí je třeba připomenout, že v sezoně 2006 existují ještě další kulatá tenisová výročí v Žamberku. Budeme pořádat již 20.ročník Týdne tenisu, což je seriál turnajů všech kategorií od elévů až po dospělé, na přelomu července a srpna a v rámci 20.ročníku Týdne tenisu proběhne 30.ročník turnaje žactva. Co TOSK v jubilejním roce připravuje: - všechny tradiční akce budou ve znamení tohoto výročí - v dubnu vyjde zbrusu nový almanach postihující celou historii tenisu v Žamberku a další doprovodné materiály (CD, informační tiskovina, pamětní list) - výroční valná hromada na začátku dubna bude mít slavnostní charakter 20. ročník TÝDNE TENISU bude dotován většími a bohatšími cenami, předpokládáme lepší a kvalitnější účast a se uskuteční tenisový víkend se slavnostním společenským setkáním, budou pozváni všichni, kteří v minulosti i současnosti reprezentovali oddíl - v tenisovém areálu bude v září instalována výstavka, která přiblíží historii hlavně fotografiemi O historii i současnosti TOSK a tenisu v Žamberku i konání jednotlivých akcí Vás budeme průběžně od února 2006 informovat na stránkách ŽL. -mcva- Velká Kunratická V neděli 13.listopadu se běžel již 72.ročník závodu Velká Kunratická. Závod se konal v Praze v chráněné oblasti Kunratického lesa. Během závodu bylo nutno 3x přeběhnout potok, 3x vyběhnout prudký kopec, z nichž výběh na Hrádek se převážně překonával po čtyřech. Celková trať měřila 3,1 km. Závod vyhrál legendární Faschingbauer Pavel v čase 11,36,1. Ze Žamberka se jej zúčastnil Kalous Petr, který se umístil z závodníků na 74. místě v čase 14,52,3. O 1 minutu si zlepšil svůj osobní rekord z loňského roku. vkal SPORTOVNÍ AKCE PROSINEC 2005 LEDEN běh Běh přátelství, Pardubice - Hradec Králové 25 km běh Malá cena Velké verandy Choceň běh Vánoční běh Parníkem Č.Třebová běh Silvestrovské proběhnutí J. Skalického lyže Jizerská padesátka lyže Českomoravský pohár Klášterec n.orl lyže Orlický půlmaratón 20 km volně Deštné v O.h lyže Orlický maratón 40 km klasicky Deštné v O.h. vkal Starší dorost BK GYMNÁZIUM ŽA - SOKOL PP HRADEC KRÁLOVÉ 113:76 Andrle 38, Píč 18, Rubeš M. 9, Štětina 9, Krejčí 9, Divíšek 9, Rubeš D. 6, Bulíček 5, Kratochvíl 2. BK GYMNÁZIUM ŽA - SOKOL PP HRADEC KRÁLOVÉ 111:77 Andrle 36, Krejčí 21, Píč 14, Štětina 10, Rubeš M. 8, Rubeš D. 8, Kaplan 6, Bulíček 6, Divíšek 2. Muži BK GYMNÁZIUM ŽA HAVLÍČKŮV BROD 72 : 80 Andrle 21, Beran 19, Prokopec 8, Kacálek 7, Hlavsa 5, Diblík 5, Rubeš 4, Mlynář 2, Bílek 1. Muži BK GYMNÁZIUM ŽA - SKUTEČ 67 : 55 Prokopec 15, Beran 14, Andrle 10, Šmirous 8, Plíva 7, Mlynář 4, Diblík 3, Bílek 2, Bříza 2, Hlavsa 2. -vlsm- TJ Sokol Česká Rybná Vás srdečně zve na 9. ročník Vánočního turnaje VE STOLNÍM TENISU, který se koná 26. prosince 2005 v sále OÚ Česká rybná. Turnaj pro neregistrované a zvlášť pro registrované hráče. Registrace hráčů od hod. Startovné 50,- Kč- Stolní tenisté pokračovali v soutěžních zápasech okresního přeboru OP II. a OP III. se střídavými výsledky : Ústí nad Orlicí D-Žamberk A 10:4 Body: Sourada 2,5 a Toman 1,5 V tomto zápase prohrál Milan Sourada první soutěžní zápas během 3 sezon, které hraje za naše družstvo. Řetová B-Žamberk A 9:9 Body: Sourada 4,5, Vávra 3, Toman 1,5 Žamberk B-Líšnice B 3:15 Body: Krulikovský 2 a V.Hofman 1 Žamberk B-Králíky C 13:5 Body: Havel 4,5, Krulikovský 4, Týče 2,5 a R.Hofman 2 Ing. Břetislav Havel, oddíl stolního tenisu FUTSAL FC RIO Žamberk zahájil letošní divizní futsalovou sezonu velice úspěšně. Z pěti odehraných utkání jsme ani jednou neodešli poraženi Rokytnice v Orlických horách RIO FK Řetůvka 3 : 2 Branky: Menzel Milan 2, Halbrštát Leoš RIO FK Peliny Choceň 1 : 1 Branky: Menzel Milan RIO FC Torf Este Pardubice B 5 : 1 Branky: Menzel Milan, Halbrštát Leoš, Pavelka Michal, Procházka Petr, Huška Vladimír Hlinsko RIO FC Pumpa Miřetice 5 : 3 Branky: Menzel Milan 2, Procházka Petr 2, Pavlík Radek RIO SK AC Plačice 2 : 1 Branky: Menzel Milan, Halbrštát Leoš Vlastimil Knop, vedoucí mužstva FLORBAL Litomyšl FbK JAWS Ústí n.o. SK Supy Žamberk 7:4 (2:1, 3:0, 2:3) Střelci branek: Kos Libor 2, Novotný Lukáš, Novotný Richard SK Supy Žamberk FBC Nové Město n.m. 4:5 (0:2, 1:0, 3:3) Střelci branek: Kos Libor 2, Bartoš Michal, Mikulecký Michal Kostelec nad Orlicí SK Supy Žamberk TJ Sokol Choceň Pipichovci 4:3 (0:2, 2:0, 2:1) Střelci branek: Kos Lukáš 2, Kos Libor, Petráň Karel SK Supy Žamberk FTS Florbal Náchod B 4:4 (0:2, 2:1, 2:1) Střelci branek: Kos Libor 2, Dostál Milan 2 Lukáš Kos ZVEME VÁS NA PLAVÁNÍ Svaz postižených civilizačními chorobami a Územní organizace svazu diabetiků v Žamberku zvou své členy, jejich rodinné příslušníky i ostatní spoluobčany na plavání do krytého plaveckého bazénu v České Třebové, které se uskuteční od 8.30 do 9.45 hod. v sobotu: a Odjezd autobusu je v 7.30 hod. z Masarykova náměstí v Žamberku se zastávkou u Divišova divadla, U silnic (naproti Penny), jídelny Gastro Royal, nádraží ČD a v Dlouhoňovicích. Všichni jste srdečně zváni. Miroslav Vondřich, předseda organizace SPCCH v Žamberku

11 Žamberské listy www. zamberk. cz 11 DO ČESKÉ SPOŘITELNY PRO RYCHLÉ PENÍZE NEBO NEZÁVAZNOU RADU Půjčit si peníze je dnes velmi snadné. Stačí jen vědět, na koho se obrátit. Pokud nechcete zbytečně papírovat a na hotovost dlouho čekat, obraťte se na Českou spořitelnu, která výrazně zjednodušila a zrychlila proces schvalování úvěrů. Více nejen o tomto tématu prozradil Ing. Petr Novotný, ředitel pobočky České spořitelny v Žamberku. Pojďme hned k podstatě věci. Jak si lze snadno a rychle půjčit peníze? Stačí pouze přijít do pobočky České spořitelny. Byli jsme si vědomi toho, že schvalovací proces úvěrů klienty zbytečně zatěžoval, a proto jsme ho výrazně zjednodušili. Jsem přesvědčen, že snadněji si půjčit peníze již nelze. Dobře, řekněme, že potřebuji půjčit korun. Kolik dokladů musím mít s sebou a jak dlouho bude trvat, než mi úvěr schválíte? Smlouvu o úvěru uzavřeme již na první schůzce a klientům postačí pouze jeden doklad totožnosti. Pokud si bude brát úvěr do výše korun, nepotřebuje žádného ručitele a není třeba ani zajištění. Jak vysoké budou splátky a na co všechno mohu tento úvěr použít? Výši splátek si klient může nastavit sám podle svých možností - zvolí dobu splácení. Maximální doba splácení je 6 let. Úroková sazba je garantovaná po celou dobu úvěru, takže když si půjčí například korun, bude splácet pouze 949 Kč měsíčně. Úvěr lze navíc kdykoliv předčasně splatit bez sankčních poplatků. Peníze z úvěru může klient použít na cokoliv. Může si tak dopřát vše, co nutně potřebujete, ale dosud mu scházely hotové finanční prostředky v dostatečné výši. Co můžete nabídnout klientům, kteří řeší otázku bydlení? Naše pobočka samozřejmě nabízí široké spektrum hypotečních úvěrů s rekordně nízkou úrokovou sazbou již od 2,79 % p.a. Novinkou v této oblasti je Novomanželská hypotéka, kterou nabízíme manželům a všem mladým párům do 36 let, které se starají alespoň o jedno dítě. K výhodám Novomanželské hypotéky patří zejména velmi nízká splátka, která je výsledkem možnosti kombinace se všemi poskytovanými státními podporami či příspěvky, garance úrokové sazby v prvním období fixace se slevou 0,2 % a možnosti volby delší splatnosti úvěru pro pevnou splátku, která je stanovena až na 30 let. Jaké možnosti mají klienti, kteří nechtějí své bydlení řešit prostřednictvím hypotéky? Mohou využít jednoho z nejvýhodnějších produktů na trhu, kterým je stavební spoření. Pokud si je uzavřou do konce roku, získají státní podporu ve výši až Kč i prémii ve stejné výši od Stavební spořitelny České spořitelny. Klient, který má založeno stavební spoření, může samozřejmě využít překlenovacího úvěru nebo úvěru ze stavebního spoření. A jaké možnosti nabízíte v oblasti úvěrů podnikatelům? Podnikatelům doporučuji především Podnikatelský úvěr 5 PLUS. Klientovi stačí pouze 5 % z celkových nákladů na investici jako spoluúčast na financování, k žádosti o úvěr pak postačí předložit jen 5 dokladů. Rozhodnutí o úvěru klientovi sdělíme do 5 dnů. Klient si může odložit splácení jistiny až o 5 měsíců a půjčit si může až 5 milionů korun. Co byste vzkázal klientům, kteří se bojí, že si půjčkou vytvoří velký závazek? V první řadě bych jim chtěl nabídnout možnost nezávazné konzultace, kdy jim naši odborníci rádi nabídnou různé možnosti řešení konkrétní situace a společně jistě najdou to nejlepší řešení. Proč by se klienti měli obrátit právě na Českou spořitelnu? Česká spořitelna nabízí výhodné a kvalitní produkty a služby s maximálně konkurenceschopnými parametry, je silnou a stabilní bankou, která svým klientům dlouhodobě poskytuje jistotu a ty nejlepší podmínky. Chtěl byste něco vzkázat vašim klientům? Snad jen to, že v případě dotazů nebo zájmu o produkty a služby České spořitelny nás lze kontaktovat na adrese Česká spořitelna, Nádražní 51, Žamberk, tel Neváhejte přijít osobně, naši zaměstnanci se Vám budou rádi věnovat! HLEDÁM PRÁCI ŘIDIČE, NEJLÉPE NA DODÁVKU (ne obch. zástupce). ŘP sk. B; C; BE; CE mám, PP ne. Praxe 5 let. Tel TRHY NA MASARYKOVĚ NÁMĚSTÍ BAR OSIRIS otvírací doba: NONSTOP Žamberk, Vrchlického 161 (u pošty přes nově upravený park) NABÍZÍ: příjemné posezení, šipky (zakládáme soutěžní družstvo) podrobnosti u baru, fotbálek (každá pátá hra zadarmo), dotyková obrazovka (silver ball) Různé druhy nápojů. Pivo: Kelt, Gambrinus 10, Plzeň 12, Staropramen 10 Nealko: Kofola, Cappy, Tonic aj. Informace na tel.: Vhodné např. - autoprodejna, prodejna nábytku, prodejna potravin, textilu, obuvi, FITNES nebo několika jiných prodejen. K dispozici je 20 m prosklené výkladní plochy, 15 m zrcadlové stěny, kancelář, sklad, výtah, sociální zázemí. - dále ve II.poschodí 3,5 místností + terasa s výhledem na město, soc.zařízení cca 120 m 2 nebytové plochy (bývalá Agrobanka - nad restaurací U Pastýře) Kostelní ul., bývalý Autosalon Frydrych) PŘIJME NA NOVÉ PRACOVIŠTĚ HYPOTEČNÍ BANKY, STAVEBNÍ SPOŘITELNY A ŽIVOTNÍ POJIŠŤOVNY V LETOHRADĚ OBCHODNÍHO ZÁSTUPCE pro město Žemberk a okolní obce! Přihlášky: Wüstenrot, oblast.kancelář, Ústecká 89, Letohrad PRONAJMU prostory (50 m²) v Žamberku vhodné k podnikání, bydlení. Tel , KOUPÍM byt 2+1 v osobním vlastnictví na sídlišti (U žirafy) v Žamberku. Tel PRODÁM družstevní byt 1+1 na sídlišti v Žamberku. Tel Květinářství Maryšková Alena Žamberk (proti poště) NABÍZÍ POSYPOVOU SŮL. Balení 5, 10, 25 a 50 kg. Bezdětní manželé HLEDAJÍ PRONÁJEM bytu 1+1 nebo 2+1 v Žamberku. Nebo blízkém okolí. Nabídky na č.tel Placená inzerce

12 12 www. zamberk. cz Žamberské listy ŽAMBERSKÉ LISTY - čtrnáctideník, řídí Redakční rada, odp. red. V. Pavlousková, MK ČR E Vydavatel: Město Žamberk, Masarykovo nám. 166, Žamberk, IČO: Náklad ks, cena 10,- Kč. redakce tel.: Tiskárna Kerschbaum, tel Uzávěrka příštího vydání je 5.12 do hod. ŽL č.21/05 vyjdou Upozorňujeme, že Listy č.1/06 vyjdou 16. ledna, uzávěrka na ně je 5. ledna do hod.

Iva a Honza Šnajderovi

Iva a Honza Šnajderovi B U L L E T I N 12/2015 Vážení rodiče, milí přátelé, dostalo se k Vám první číslo našeho malého bulletinu. Rádi bychom Vás informovali co je ve Filia klubu a Filiánku nového. Filia klub působí v Brně již

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků KOMETA CUP 2011 v kategoriích:

Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků KOMETA CUP 2011 v kategoriích: Bantam 1998 25. 28. 8. 2011 Mezinárodní hokejový turnaj žáků Peewee 2000 1. 4. 9. 2011 Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna. Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

Informační občasník Mateřské školy Ročov

Informační občasník Mateřské školy Ročov Informační občasník Mateřské školy Ročov č. 1 září 2014 Přivítání všech dětí v MŠ proběhlo 1. 9. 2014. Na děti ve školce čekalo malé překvapení. Třídní seznam dětí i se značkami najdete na nástěnce v šatně

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Dlouholetá tradice hokejových turnajů mládeže v jihomoravské metropoli a snaha o její udržení nás oslovila o pořádání této významné sportovní akce.

Dlouholetá tradice hokejových turnajů mládeže v jihomoravské metropoli a snaha o její udržení nás oslovila o pořádání této významné sportovní akce. 24. 27. 3. 2011 Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna Mezinárodní hokejový turnaj žáků Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků. Dlouholetá

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá Datum Čas Název akce Místo konání sobota 1.12. 15.00-18.00 Doneste si zvoneček, rozsvítíme stromeček aneb VELKÝ POHÁDKOVÝ MEJDAN Vánoční dílny neděle 2.12. 09.00-18.00 Advent na náměstí - Reprodukovaná

Více

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea,

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea, Zpravodaj č. 6/ 2011 Vážení přátelé slánského muzea, na prahu léta je již v plném proudu výstavní sezóna Národopisného muzea Slánska ve Třebízi. Návštěvníci vníci sem přicházejí nejen za stálými expozicemi

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

DVOUDENNÍ HOKEJOVÝ TURNAJ ELÉVŮ O PUTOVNÍ POHÁR STAROSTY MĚSTA CHRUDIMI

DVOUDENNÍ HOKEJOVÝ TURNAJ ELÉVŮ O PUTOVNÍ POHÁR STAROSTY MĚSTA CHRUDIMI DVOUDENNÍ HOKEJOVÝ TURNAJ ELÉVŮ O PUTOVNÍ POHÁR STAROSTY MĚSTA CHRUDIMI Termín: 15. - 16. března 2014 (sobota - neděle) Začátek turnaje: v sobotu 15. 3. v 08:00 hod., konec turnaje: v neděli 16. 3. v cca

Více

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, KONCERT PRO ŽÁKY 5. TŘÍD ZŠ Ten vánoční čas, aneb Jak Anděl málem propadl dovolujeme si Vám nabídnout výchovné koncerty, které základní umělecká škola Bedřicha

Více

Rada vyslovila uznání a poděkování

Rada vyslovila uznání a poděkování Vzdělávání: Rada vyslovila uznání a poděkování Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Rada města Bruntálu v úterý 22. listopadu vyslovila uznání a poděkování řediteli, pedagogickému sboru a nepedagogickým

Více

Daniela Zábojníková a Patrik Bída

Daniela Zábojníková a Patrik Bída Staronový král a nová královna V loňském roce se ve spolupráci Šachového oddílu Kunovice a obou kunovických škol uskutečnil první ročník turnaje nazvaného O šachového krále a královnu Kunovických škol.

Více

Ve státním zájmu. Představení se koná v sobotu 26. listopadu 2011 v 19.00 hod. v žatčanské orlovně.

Ve státním zájmu. Představení se koná v sobotu 26. listopadu 2011 v 19.00 hod. v žatčanské orlovně. Obecní vysílání Tylovo divadlo Újezd u Brna Vás srdečně zve na svou nejnovější inscenaci ze současnosti od Antonína Procházky Ve státním zájmu Představení se koná v sobotu 26. listopadu 2011 v 19.00 hod.

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

CHRUDIM CITY CUP 2015

CHRUDIM CITY CUP 2015 II. ROČNÍK HOKEJOVÉHO TURNAJE O PUTOVNÍ POHÁR MĚSTA CHRUDIM CHRUDIM CITY CUP 2015 kategorie mladší žáci 21.3. - 22.3. 2015 Zimní stadión Chrudim Termín: 21. - 22. března 2015 (sobota - neděle) Začátek

Více

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE info@cz-squash.net www.cz-squash.net 1 MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE SQUASHI 2013 Jménem České Asociace

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Mezinárodní festival. Romale

Mezinárodní festival. Romale Mezinárodní festival Romale Naši drazí přátelé a milovníci romské hudby, dovolte, abych vás všechny tímto pozvala na další ročník mezinárodního romského festivalu "ROMALE" romská oslava / Gypsy Celebration,

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Vnitřní řád školní jídelny

Vnitřní řád školní jídelny ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, DOLNÍ OLEŠNICE, okres Trutnov, příspěvková organizace, Dolní Olešnice 41, 543 71 Hostinné, tel. 724 893 650, E-mail: zsdolniolesnice@seznam.cz IČO 75016591 Vnitřní řád

Více

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC občasník s informacemi o Beřovickém golfu Říjen 2015 Všechny čtenáře chceme hned v úvodu ujistit, že našim cílem je pouze a jen poskytnout z času na čas několik informací a novinek,

Více

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Sídlo: Mlýnská 152, 666 01 Tišnov IČO: 49457543 Telefon: 549 410 082 E-mail: sekretariat@kulturatisnov.cz Internetové stránky: http://www.mekstisnov.cz/

Více

Program na leden 2012

Program na leden 2012 Program na leden 2012 Po Čt 9.1. Setkání s klienty - diskuse s p. ředitelem - od 14.00 hod. na jídelně 12. 1. Vystoupení Církevní mateřské školy z Pacova - od 13.30 hod. na společ. místnosti Pá 6.1. Mše

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

KVV JMK GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE. Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a KVV ČSLH JMK.

KVV JMK GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE. Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a KVV ČSLH JMK. Mezinárodní hokejový turnaj žáků Bantam 2000 Peewee 2002 29. 8. 1. 9. 2013 29. 8. 1. 9. 2013 KVV JMK GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a KVV ČSLH JMK. Vážení sportovní

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009. 23. 27. června 2009 Tábor

Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009. 23. 27. června 2009 Tábor Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009 23. 27. června 2009 Tábor Vítejte v Táboře Město Tábor bylo založeno husity v roce 1420. Leží 90 km od hlavního města České republiky a je druhým největším jihočeským

Více

FINÁLE VÝBĚRY OFS 2014 pásmo - východ ve dnech 13.-14. května 2014 HLUK

FINÁLE VÝBĚRY OFS 2014 pásmo - východ ve dnech 13.-14. května 2014 HLUK FINÁLE VÝBĚRY OFS 2014 pásmo - východ ve dnech 13.-14. května 2014 HLUK Č A S O V Ý P R O G R A M Příjezd: v úterý 13.5 2013 nejpozději do 11:00 hod., hřiště TJ Spartak Hluk. V kabině bude připraveno,

Více

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Zpravodaj obce Zahnašovice číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Krásné ȷarní dny Co nového se plánuȷe v letošním roce v obc? V těchto dnech obec obdržela vyjádření Povodí Moravy k manipulačnímu

Více

Proměňte všední okamžiky ve výjimečné zážitky. Podpořte nás!

Proměňte všední okamžiky ve výjimečné zážitky. Podpořte nás! Proměňte všední okamžiky ve výjimečné zážitky. Podpořte nás! MECENÁŠSKÝ KLUB Foto: Pavel Hejný Filantropie Láska ke kultuře, úcta k historii, ale především touha pomáhat, to vše spojuje naše mecenáše.

Více

GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE. Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a ČSLH Jihomoravského kraje.

GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE. Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a ČSLH Jihomoravského kraje. Mezinárodní hokejový turnaj žáků Bantam 2000 Peewee 2002 30. 8. 2. 9. 2012 30. 8. 2. 9. 2012 KVV JMK GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a ČSLH Jihomoravského kraje.

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

LUDĚK MÍČEK starosta obce

LUDĚK MÍČEK starosta obce Vážení spoluobčané, dovolte, abych Vás všechny pozdravil na stránkách našeho zpravodaje. Zima nám utekla a myslím si, že ke spokojenosti nás všech. Naše nově zakoupena sněžná fréza vyjela jednou, ale alespoň

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2010 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Brožíkova síň Staroměstské radnice v Praze patřila první prosincový čtvrtek dětským hrdinům,

Více

Zpráva za oblast školství, kultury a sportu. Pro jednání ZM 18. 2. 2013 www.kostelecno.cz

Zpráva za oblast školství, kultury a sportu. Pro jednání ZM 18. 2. 2013 www.kostelecno.cz Zpráva za oblast školství, kultury a sportu Pro jednání ZM 18. 2. 2013 www.kostelecno.cz Školy a školská zařízení zřizovaná městem Mateřské školy zřizuje město dvě. Nedostatek míst v mateřských školách

Více

NEWSLETTER - ÚNOR 2014

NEWSLETTER - ÚNOR 2014 NEWSLETTER - ÚNOR 2014 Drazí přátelé, jak už jistě víte, v Latinském kulturním centru se děje mnoho zajímavých akcí, rozhodli jsme se tedy vytvořit pro Vás tento informační newsletter, kde můžete najít

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více

7:00 8:30 Registrace hráčů u hostesek v restauraci GC Mstětice 7:15 8:30 Snídaně formou bufetového stolu v prostorách restaurace a příprava na hru

7:00 8:30 Registrace hráčů u hostesek v restauraci GC Mstětice 7:15 8:30 Snídaně formou bufetového stolu v prostorách restaurace a příprava na hru Středoškolský pohár 2012 GC Mstětice 10.5. 2012 Organizační pokyny Program dne: Příjezd na hřiště 7:00 8:30 Registrace hráčů u hostesek v restauraci GC Mstětice 7:15 8:30 Snídaně formou bufetového stolu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

Týden 31. 5. - 6. 6. 2014

Týden 31. 5. - 6. 6. 2014 správný cíl Vaší cesty Týden 31. 5. - 6. 6. 2014 Milovníci grilování mohou vyrazit do nově zrekonstruovaných Šimkových sadů v Hradci Králové. Tento týden sem byly znovu instalovány tři venkovní grily.

Více

Fokus divadlo 2014. Barbora Genserová, studentka 5.B, se v silné konkurenci studentů středních škol umístila na 3. místě. Blahopřejeme!

Fokus divadlo 2014. Barbora Genserová, studentka 5.B, se v silné konkurenci studentů středních škol umístila na 3. místě. Blahopřejeme! Fokus divadlo 2014 Pod tímto názvem Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě vyhlásila na podzim 1. ročník soutěže o nejlepší divadelní recenzi a kritiku. Jelikož se v literárním semináři

Více

PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007

PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007 Asociace školních sportovních klubů České republiky PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007 A. Všeobecná ustanovení --------------------------- 1.

Více

Hurá do školy! Víkendový adaptační pobyt pro žáčky 1. tříd

Hurá do školy! Víkendový adaptační pobyt pro žáčky 1. tříd Hurá do školy! Víkendový adaptační pobyt pro žáčky 1. tříd PO PRVÉ DO ŠKOLY CO TO ZNAMENÁ? Poprvé do školy. Jaké to je? Jaké pocity děti prožívají? Jaké pocity prožívají rodiče? Těšení a obavy zároveň.

Více

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod.

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4 Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. pavilon 1. stupně Základní škola, Mládežnická 536, Trutnov 4 Základní škola, Mládežnická

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2015 INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU: VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 18.3.2015. Zastupitelstvo obce schválilo prodej lesního pozemku p.č. 487/1 o výměře 14 485

Více

3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni

3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni Pozvánka na basketbalový turnaj 3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni Termín: 26. 28. 12. 2014 (pátek až neděle) Centrem místa konání: Městská sportovní hala Plzeň, Úslavská 75 Kategorie: U10

Více

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Augustínek MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Letní tábor ve Sv. Dobrotivé, 2012 Školní družina 2 Augustínek, 2012 VYCHOVÁVAT MÁ BÝT RADOST! Milí rodiče a přátelé naší školy sv.

Více

Veselé Vánoce. přeje. Zastupitelstvo obce. Nové Dvory

Veselé Vánoce. přeje. Zastupitelstvo obce. Nové Dvory Veselé Vánoce a Šťastný Nový rok 1997 přeje Zastupitelstvo obce Nové Dvory Vážení spoluobčané! Tak jako každý rok i letos se blíží konec roku. Je třeba se zamyslet nad tím co nám tento rok dal či co nám

Více

Propozice - Mistrovství České republiky družstev mužů a žen v atletice

Propozice - Mistrovství České republiky družstev mužů a žen v atletice Propozice - Mistrovství České republiky družstev mužů a žen v atletice Pořadatel Z pověření ČAS zajišťuje oddíl atletiky T.J. Sokol Kolín-atletika Datum Neděle 7. září 2014 Místo Atletický stadion Mirka

Více

DOMOV SENIORŮ Rybniční 1282, Strakonice

DOMOV SENIORŮ Rybniční 1282, Strakonice DOMOV SENIORŮ Rybniční 1282, Strakonice Leden 2010 ŽIVOT U NÁS Vážení obyvatelé, právě se Vám dostává do ruky výtisk nultého vydání zpravodaje Život u nás Mé přání je, aby tento zpravodaj vycházel pravidelně

Více

REZERVACE provoz@hoteluprince.com +420 602 462 260

REZERVACE provoz@hoteluprince.com +420 602 462 260 REZERVACE provoz@hoteluprince.com +420 602 462 260 Proč právě u nás a s námi? Naše rodinná společnost vždy kladla a klade velký důraz na spokojenost našich zákazníků. Díky tomu jsme byli schopni vytvořit

Více

Ubytování Hotely. Hotel Gurmán. Detail Detail. Detail [ ] [ ] [ ]

Ubytování Hotely. Hotel Gurmán. Detail Detail. Detail [ ] [ ] [ ] Ubytování Hotely Hotel Gurmán 10 kompletně vybavených pokojů, nejnáročnějším zákazníkům můžeme nabídnout zámecké či královské apartmá s výhledem na zámek a vybavením pro prožití těch nejkrásnějších chvil.

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

Zůstanete li s námi, od teď už Vám žádná informace o škole neuteče. V tomto zpravodaji jsou informace za období 16. 31. 12. 2014.

Zůstanete li s námi, od teď už Vám žádná informace o škole neuteče. V tomto zpravodaji jsou informace za období 16. 31. 12. 2014. Hezké středeční odpoledne, srdečně Vás vítáme u druhého prosincového zpravodaje Střední školy služeb a řemesel Stochov. Letošní poslední vydání! A tak přejeme vše jen to nejlepší do nového roku 2015. Zůstanete

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Kulturní a sportovní kalendář města na rok 2011

Kulturní a sportovní kalendář města na rok 2011 Kulturní a sportovní kalendář města na rok 2011 Vážení občané, návštěvníci, v tomto kulturním a sportovním kalendáři přinášíme plánované informace o kulturních akcích pořádaných jak městem Horní tak i

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

Propozice - MČR mužů a žen na dráze 2015

Propozice - MČR mužů a žen na dráze 2015 Propozice - MČR mužů a žen na dráze 2015 Pořadatel Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický klub AK ŠKODA Plzeň. Datum Sobota 27. června a neděle 28. června 2015. Místo Plzeň - atletický stadion města

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce MONFISH JUNIOR Výroční zpráva o činnosti v roce 2013 Cílem programu Monfish Junior je budovat v Praze silný klub mladých muškařů a tyto učit muškařským dovednostem. Přivést děti od televizí a počítačů

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 TAKTICKÉ HASIČSKÉ CVIČENÍ V MALÉ BYSTŘICI Podobně jako v loňském roce se i letos naše jednotka dobrovolných hasičů zúčastnila taktického hasičského cvičení. A co víc, dokonce

Více

Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS

Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS A. Všeobecná ustanovení ROZPIS FINÁLOVÉ ČÁSTI SOUTĚŽE 1. Řídící orgán Sportovně technický úsek sekretariátu ČTS Leoš Fiala, Ing.

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK Odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK Odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK Odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk JID: 11150/2015/MUZBK Č.j.: MUZBK-29164/2014/SPDO/HALK-5 Spisová značka: 29164/2014/SPDO Spis. a skart. znak, lhůta: 280.10

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Pozvánka na 15. ročník. Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 17. 25. srpna 2013

Pozvánka na 15. ročník. Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 17. 25. srpna 2013 Pozvánka na 15. ročník Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 17. 25. srpna 2013 1) O šachového krále seniorů nad 50 let 2) Mistrovství ČR seniorů nad 60 let 3) O šachového krále seniorů nad 70

Více

Rok 2012 - Roztoky. Příloha ke kronice města

Rok 2012 - Roztoky. Příloha ke kronice města Rok 2012 - Roztoky Příloha ke kronice města Události roku 2012 ve fotografii seřazeno volně podle kapitol kroniky zpracovala Jaroslava Weberová kronikářka města foto J. Weberová ostatní autoři uvedeni

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

Turistická chata ve Špindlerově Mlýně

Turistická chata ve Špindlerově Mlýně Turistická chata ve Špindlerově Mlýně Nově zrekonstruovaná Turistická chata ve Špindlerově Mlýně nabízí velmi levné a stylové ubytování v srdci lyžařského areálu Svatý Petr. Cena od 150,-Kč na osobu. -

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

Čl. I. Úvodní ustanovení

Čl. I. Úvodní ustanovení KARLOVARSKÝ KRAJ RADA KRAJE PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE NA PODPORU SPORTOVNÍCH AKTIVIT A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE - ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Více

Monte Bondone Program a časový harmonogram Sportkids pobytu jarní prázdniny 2016

Monte Bondone Program a časový harmonogram Sportkids pobytu jarní prázdniny 2016 Monte Bondone Program a časový harmonogram Sportkids pobytu jarní prázdniny 2016 Po cca 800km jízdy po dálnici z Prahy sjedete v Itálii u města Trento. Pokračujete jízdou do kopce (20 min.) a jste v Monte

Více

Aktivity Volejbalového centra nad Metují

Aktivity Volejbalového centra nad Metují únor 2015 březen 2015 duben 2015 květen 2015 červen 2015 14.6.2015 (neděle) Závěrečná - minivolejbal Žákovský i minivolejbal Týniště nad Orlicí 7.6.2015 (neděle) Hradecký turnaj minivolejbalu Žákovský

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva za rok 2011 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2011 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ Základní údaje o zařízení: - název: Mateřská škola Poteč, příspěvková organizace - adresa: Mateřská škola Poteč, Poteč č.12, 766 01 Valašské klobouky - IČO: 71005641 - telefon: 577321702

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

od 20. července do 16. srpna 2009

od 20. července do 16. srpna 2009 Třetí ročník Ballet & Dance Workshop Ostrava PROJEKT SE KONÁ POD ZÁŠTITOU NÁMĚSTKA PRIMÁTORA STATUTÁRNÍHO MĚSTA OSTRAVY L U B O M Í R A P O S P Í Š I L A od 20. července do 16. srpna 2009 Class Pointe

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

SPONZOŘI O P A T O V I C E

SPONZOŘI O P A T O V I C E SPONZOŘI O P A T O V I C E Svaz lyžařů České republiky úsek běžeckých disciplín a Lyžařský klub Veřovice ČESKÝ POHÁR V BĚHU NA LYŽÍCH RKZ DOROST 2008 ČÁST I. 5. 6. ledna 2008 Veřovice 3 I. Základní informace:

Více

Monte Bondone (jarní prázdniny) Program a časový harmonogram Sportkids pobytu

Monte Bondone (jarní prázdniny) Program a časový harmonogram Sportkids pobytu Monte Bondone (jarní prázdniny) Program a časový harmonogram Sportkids pobytu Po cca 800km jízdy po dálnici z Prahy sjedete v Itálii u města Trento. Pokračujete jízdou do kopce (20 min.) a jste v Monte

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více