Žamberské listy www. zamberk. cz

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Žamberské listy www. zamberk. cz"

Transkript

1 Žamberské listy www. zamberk. cz 1 20 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŽAMBERK ROČNÍK XVI. S PŘÍLOHOU 1. PROSINCE listopadu 2005 se žamberská veřejnost dočkala. Téměř v poledne byla otevřena II.část průtahu městem za přítomnosti I.náměstka hejtmana Pardubického kraje Ing. Romana Línka, náměstka hejtmana Ing. Ivo Tomana, generálního ředitele společnosti Chládek & Tintěra, Pardubice a.s. Ing. Libora Josky, starosty města Žamberka Mgr. Tomáše Kalouse, členů zastupitelstva města Žamberka a asi tří desítek občanů města. Mezi nimi byli převážně bývalí řidiči autobusové a nákladní dopravy ČSAD, kteří přišli nostalgicky zavzpomínat na léta dřiny, kdy několik desítek let brzo ráno co ráno vstávali do práce, aby nás včas dovezli do zaměstnání či převezli zboží tam, kam patřilo. Ačkoliv to, co po mnoho let v bývalém areálu ČSAD budovali, již není, patří jim alespoň krátké poděkování za jejich práci v tomto objektu. Stavba tak navázala na předchozí část otevřenou 15.října 2004, čímž byl výrazně dokončen zámysl odklonu husté dopravy z prostoru křižovatky u kostela a částečné odlehčení dopravy v blízkosti náměstí. Nynější dopravní situace lépe umožňuje třídit dopravu směr Ostrava a Letohrad. Celá stavba započala na přelomu r a r po konečném rozhodnutí Pardubického kraje. Generálním projektantem firmou STRADA v.o.s., Hradec Králové byla zpracována projektová dokumentace na celý úsek II.etapy, město Žamberk převedlo pozemky bývalého areálu do svého vlastnictví a Pardubický kraj jako investor vybral generálního dodavatele stavby, kterým se stala po roce opět firma s hrochem ve znaku Chládek & Tintěra, Pardubice a.s. Vlastní stavba byla zahájena 10. května 2005 převzetím staveniště a jako celek byla dokončena po 190 dnech. Z dopravního hlediska byla rozdělena na dvě části. Na samostatnou komunikaci nově budovaného průtahu (silnici II/310) a na úpravu stávající komunikace (silnice I/11) v místě napojení na nový úsek. V dnešních dílech se budeme věnovat 1.části nové komunikaci napříč bývalým areálem ČSAD. Tato část navazuje na kruhovou křižovatku u obchodního střediska Konzumu, vede napříč již zmíněným areálem ČSAD a je ukončena na výjezdu z tohoto areálu na křižovatce I/11 s ulicí Havlenovou. V areálu se nejprve musely provést rozsáhlé demoliční práce budov a následné vyklizení celého prostoru. Stavební suť byla přetříděna, částečně recyklována a použita do násypů. Zbytek byl odvezen na skládku. Poté následovala výstavba monolitických betonových opěrných a zárubních zdí, byla realizována i výstavba dešťové kanalizace. Pokračovalo se výstavbou zemního tělesa a konstrukce nové komunikace, v souběhu se realizovala výstavba nového veřejného osvětlení včetně bezpečnostního osvětlení přechodů pro chodce v souladu s novými bezpečnostními normami. Nově vybudovaný úsek komunikace II/310 je dlouhý 205 m v šířkové kategorii MS 9 s jízdními pruhy širokými 3,5 m. Konstrukce vozovky odpovídá dopravnímu zatížení stupně IV., je upnuta do betonových silničních obrubníků, obrusná vrstva vozovky je z asfaltobetonu. Chodníky lemující novou komunikaci jsou ze zámkové dlažby v přírodním provedení. Stavební práce na této nové silnici byly ukončeny ve druhé polovině září, veřejnost ji však využívala od 10.září 2005 jako objízdnou trasu při realizaci druhé části této stavby. A o té až příště. Ing. Fabián Vladimír, REÚP

2 2 www. zamberk. cz Žamberské listy PREZIDENT VÁCLAV KLAUS V ŽAMBERKU V úterý 6. prosince 2005 navštíví Žamberk prezident České republiky Václav Klaus. Přijede v rámci třídenní návštěvy Pardubického kraje v doprovodu hejtmana Ing. Michala Rabase. Prezidenta uvítáme před budovou radnice na Masarykově nám. v hod., kde se Václav Klaus setká s občany našeho města. Chcete-li se pana prezidenta na cokoli zeptat, přijďte. Jste srdečně zváni! Program Václava Klause v Žamberku bude pokračovat setkáním s představiteli města a dalšími starosty okolních obcí a také s řediteli příspěvkových organizací. Mgr. Tomáš Kalous, starosta NÁVŠTĚVY PREZIDENTŮ V ŽAMBERKU 1890 navštívil dlouho před svým zvolením do funkce prezidenta T. G. Masaryk Žamberk během svého pobytu v Klášterci nad Orlicí. Pobýval u profesora Eduarda Alberta profesor T. G. Masaryk (ještě před svým zvolením do funkce prezidenta) měl přednášku v Žamberku v Sokolovně prezident T. G. Masaryk navštívil Žamberk neoficiální návštěva prezidenta Dr. Eduarda Beneše v Žamberku po inspekci opevnění manželka prezidenta Václava Havla, předsedkyně Výboru dobré vůle, paní Olga Havlová se účastnila slavnostního otevření PENZIONU v Žamberku dne Pozván byl i pan prezident, nemohl se zúčastnit. JMENOVÁNÍ PREZIDENTŮ ČESTNÝMI OBČANY MĚSTA ŽAMBERKA A DALŠÍ POCTY byl T. G. Masaryk jmenován čestným občanem města Žamberka, jmenování se osobně nezúčastnil byl jmenován prezident Dr. Eduard Beneš čestným občanem Žamberka, jmenování se osobně nezúčastnil Patronem zvonu Sv. Václav, který byl vysvěcen a nově zavěšen v Žamberku v kostele sv. Václava, byl prezident Václav Havel. Celého slavnostního aktu se nemohl účastnit kvůli nemoci. Mgr. Marie Otavová, Městské muzeum Zveme Vás na 25. jednání zastupitelstva města Žamberka, které se uskuteční 13. prosince 2005 v hod. v jednacím sálu na MěÚ, Nádražní ul. 833 (III. poschodí). Na programu jednání: finance, majetek, různé. Podrobný program bude zveřejněn na plakátech a úřední desce. PŘÍPRAVA ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA NA ROK 2006 žadatelé o finanční příspěvek V souvislosti s přípravou a tvorbou rozpočtu příjmů a výdajů Města Žamberka pro rok 2006 město Žamberk zveřejňuje podmínky pro podání žádostí o finanční příspěvek z rozpočtu města v roce 2006: 1. Žadateli o příspěvek mohou být nestátní neziskové organizace (občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické společnosti), příspěvkové organizace a výjimečně i jiné právnické a fyzické osoby působící v oblasti mládeže, tělovýchovy a sportu, sociálních služeb, podpory rodin, kultury, vzdělávání a vědy, zdravotnictví ve městě Žamberku nebo zabezpečují tyto aktivity pro občany Žamberka. 2. Žádost o příspěvek se podává písemně v trojím vyhotovení v termínu do 31. prosince Žádosti se podávají na předepsaných tiskopisech. 3. Žádost o příspěvek v kategorii mládežnických projektů se podává písemně v trojím vyhotovení v termínu do 31.ledna Žádosti se podávají na předepsaných tiskopisech. 4. V žádosti musí být povinně uveden zejména účel, na který budou prostředky použity, požadovaná výše příspěvku, identifikace žadatele a musí být doloženy podklady potřebné pro posouzení žádosti, především projekt využití příspěvku včetně předpokládaného přínosu pro činnosti žadatele. 5. Žadatel je povinen předložit doklad potvrzující jeho řádnou registraci (doklad o registraci občanského sdružení na ministerstvu vnitra, zřizovací listinu apod.) a musí prokázat řádné vedení účetní evidence. 6. Žádosti mohou být doručeny osobně, v elektronické podobě, nebo prostřednictvím České pošty s.p. na Městský úřad Žamberk, finanční odbor, Masarykovo náměstí 166, Žamberk. 7. Příjemcem žádostí v kategorii mládežnických projektů je odbor školství a kultury Městského úřadu v Žamberku. Ing. Eva Janotová, vedoucí finančního odboru UPOZORNĚNÍ PRACOVNÍ DOBA Městského úřadu v Žamberku od do pátek ZAVŘENO sobota ZAVŘENO neděle ZAVŘENO pondělí ZAVŘENO svátek úterý (úřední den) středa (úřední den) čtvrtek (úřední den) pátek ZAVŘENO sobota ZAVŘENO Ing. Ivan Prchal, tajemník MěÚ RADA MĚSTA SCHVÁLILA ODPRODEJ MAJETKU Jedná se o vyřazený majetek, který je použitý a jinde nevyužitelný. V případě, že budete mít o majetek zájem, volejte na tel. č , pí Dytrtová, finanční odbor. Název...Prodejní cena psací oboustr. stůl Kč stolek pod psací stroj Kč stůl kancelářský světlý Kč stůl kancelářský světlý Kč stůl pod psací stroj Kč stůl pod psací stroj Kč knihovnička Kč skříň Femina Kč křeslo zelené Kč židle otočná Kč židle otočná Kč PC stolek Kč skříň AR Kč skříň AR Kč skříň AR Kč skříň AR Kč skříň AR Kč stolek pod počítač Kč odkladová skříň Kč skříň Kč čalouněná židle Kč čalouněná židle Kč čalouněná židle Kč čalouněná židle Kč čalouněná židle Kč čalouněná židle Kč čalouněná židle šedá Kč čalouněná židle šedá Kč skříňka závěsná + sklo Kč nástavec Kč kontejner hnědý Kč věšáková stěna Kč křesílko Kč židle dřevěná Kč židlička bobek Kč kuchyň Asta Kč věšáková stěna...20 Kč Iveta Dytrtová, finanční odbor Vysoušeč a topidlo Město Žamberk zakoupilo pro odstraňování následků havarijních událostí a přírodních katastrof 2 kusy vysoušečů vlhkosti a l kus topidla na propan-butan těchto charakteristik: a) Vysoušeče (DESA DH 721 a UFESA Arisan) slouží k snížení vlhkosti v objektech. Oba vysoušeče mají kapacitu až 20 litrů zkondenzované vzdušné vlhkosti za 24 hodin. b) Horkovzdušné zařízení DESA GAS 30 kw je určeno k vytápění místností s přívodem čerstvého vzduchu a je vybaveno přídavným elektr. ventilátorem. Tepelný výkon max. 30 kw, výkon ventilátoru 1000 m 3 /h. Tato zařízení jsou připravena k využití při vzniku havarijních situací a budou zapůjčována podle posouzení povodňových a krizových orgánů města. V běžném životě je možné provést smluvní zapůjčení těchto přístrojů za přijatelnou finanční úhradu fyzickým i právnickým osobám města i správního obvodu obce s rozšířenou působností. V případě zájmu o zápůjčku a k poskytnutí informací se obracejte na vedoucího odboru obrany a krizového řízení MěÚ Ing. Fikejse, tel , Ing. Vladimír Fikejs, vedoucí odboru obrany a KŘ

3 Žamberské listy www. zamberk. cz 3 Posunutí realizace akce Blíží se konec roku a všichni začínají bilancovat, jakých úspěchů se dosáhlo a jakých ne. A zcela samozřejmě se to týká i stavební činnosti na území města. Jistě všichni vidíte kolem sebe vše, co se v letošním roce ve městě podařilo zrealizovat, a rozhodně toho nebylo málo. Přesto budeme muset jít do nového roku s některými dluhy vůči občanům, protože některé akce se i přes veškerou snahu pověřených pracovníků města nepodařilo zrealizovat. Zejména se to týká již v minulém čísle ŽL zmíněné ulice Dymlovská, a nyní k ní musíme připojit i několik let posouvanou rekonstrukci chodníků v ul. Na Drahách. Obě akce se již bohužel nevešly do kapacit firem, které se na nich měly podílet. Jedná se o firmu STILMAT s.r.o., kterou o velmi dobré úmysly včas zahájit a dokončit akci Oprava chodníku v ul. Na Drahách připravila značná vytíženost firmy a náhlá změna počasí oproti původním dlouhodobým předpovědím meteorologů. Někteří jistě oprávněně namítnou, co jste mohli čekat v půli listopadu, ale letošní stavební sezona byla velmi dlouhá a příznivá a vše vypadalo, že do počátku prosince bude možno ještě stavět. Pevně věříme, že občané bydlící v ulici Na Drahách budou mít pochopení a ještě chvíli budou ochotni používat jediný chodník v této lokalitě. Tak, jak tato akce měla být pro firmu STILMAT s.r.o. poslední v letošním roce, stává se v podstatě na jaře příštího roku akcí prioritní a na konci měsíce dubna 2006 snad již všichni vykročí po nové zámkové dlažbě. Ještě jednou přijměte prosím tuto omluvu. Za REÚP: Ing. Fabián Vladimír Za STILMAT s.r.o.: Stejskal Pavel Městská doprava na podměstí Dnem dochází k některým změnám (u spojů č.43 a 47) na autobusové lince č ČSAD Ústí nad Orlicí na podměstí Žamberka. Jízdní řád platný od Za REÚP Ing. Fabián Vladimír Grantové programy v oblasti kultury a památkové péče Rada Pardubického kraje schválila zásady a podmínky grantových programů v oblasti kultury a památkové péče na příští rok a rozhodla o vyhlášení těchto programů 2. prosince Konkrétní výše finančních prostředků bude známa až po schválení rozpočtu Pardubického kraje na rok V oblasti kultury budou vyhlášeny programy na podporu kulturních aktivit v Pardubickém kraji (uzávěrka 27. ledna 2006), dále na podporu preventivní péče o sbírky muzeí v Pardubickém kraji (uzávěrka 15. března 2006) a na podporu internetizace knihoven (uzávěrka 31. března 2006). V oblasti památkové péče jde o programy na podporu vlastníků kulturních památek v Pardubickém kraji a dále na podporu nejvýznamnějších kulturních památek v Pardubickém kraji (uzávěrky 1. února 2006). Zásady a podmínky jednotlivých grantových programů budou vyvěšeny na internetových stránkách Pardubického kraje informace podají také pracovníci odboru kultury a památkové péče Krajského úřadu Pardubického kraje. MINISERIÁL O POVINNOSTECH A OPRÁVNĚNÍCH MĚSTSKÉ POLICIE III. díl novely zákonů pro rok 2006, které ovlivní činnost MP v Žamberku. ZÁKON č. 379/2005 Sb., ze dne 19.srpna 2005 o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami s účinností od 1. ledna 2006 Zákon umožňuje strážníkovi provádět vyšetření přítomnosti alkoholu nebo jiné návykové látky v případě splnění zákonných norem, a to pomocí dechové zkoušky, popřípadě odběrem slin. Zákon zpřísňuje postihy za prodej a podávání tabákových výrobků osobám mladší 18 let. MP Žamberk disponuje digitálním měřícím přístrojem na zjištění požití alkoholu a od roku 2003 spolupracuje s Obvodním oddělením policie ČR v Žamberku a odborem sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu na kontrolních akcích, zaměřených na prodej alkoholu mladistvým v restauračních zařízeních a na diskotékách. V roce 2006 budou strážníci provádět dechové zkoušky zejména u osob, které bezprostředně ohrožují sebe nebo jiné osoby, narušují veřejný pořádek, ničí majetek nebo přivodí jinému újmu na zdraví a bude podezření, že jednají pod vlivem alkoholu. Dále u osob, které vykonávají činnost, před kterou, a při které nesmí požívat alkoholické nápoje. Bude se jednat zejména o řidiče vozidel. ZÁKON č. 411/2005 Sb., ze dne 21.září 2005, který mění zákon 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích a některé další předpisy s účinností od 1. července 2006 Zákon umožňuje strážníkům ve vyjmenovaných případech zabránit řidiči vozidla v jízdě, a nařídit setrvání na místě do příchodu policie ČR. Půjde zejména o případy, kdy je řidič podezřelý z dopravní nehody, řídil vozidlo pod vlivem alkoholu, řídil vozidlo bez příslušného oprávnění nebo je podezření, že vozidlo bylo odcizeno. Zákon umožňuje strážníkům měřit rychlost vozidel a ukládat blokovou pokutu za překročení nejvyšší dovolené rychlosti. Protože Městská policie Žamberk má za úkol přispívat k bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, a chce účinně bojovat proti porušování pravidel na silnicích, bude v příštím roce disponovat laserovým měřičem rychlosti ProLaser III a bude kontrolovat a postihovat neukázněné řidiče za překročení nejvyšší dovolené rychlosti v katastru města Žamberka a obce Lukavice. Patrik Lauterbach, velitel MP Vážení čtenáři Žamberských listů, Vánoce a nový rok pomalu ťukají na dveře, blíží se čas adventu a svátků vánočních, proto bych Vám nejdříve chtěla popřát za Školní jídelnu Žamberk pohodové Vánoce, dětem kouzelného Ježíška, hodně štěstí, zdraví, spokojenosti a pracovních úspěchů v novém roce ŠJ od září prošla několika změnami. Od personálních až po samotnou přípravu pokrmů. Chtěla bych se proto ohlédnout za uplynulým obdobím a přiblížit Vám, čím ŠJ prošla. Počínaje zářím ŠJ přešla z ekonomických důvodů na plně objednávkový systém. Názory byly různé, museli jsme se potýkat také s kritikou, ale ve většině případů tento krok byl vnímán pozitivně. ŠJ společně s Městským úřadem Žamberk investovala potřebné finanční prostředky k tomu, aby přechod byl pro strávníky co nejpohodlnější. V obou výdejnách se přidal jeden terminál na objednávání obědů, rozšířila se možnost objednávání obědů přes internet. Touto formou bych chtěla hlavně poděkovat panu starostovi, místostarostovi a Radě města Žamberka, kteří se kladně postavili k mému návrhu a ve ŠJ v polovině září mohly být zakoupeny chladící vany pro salátový bufet. Od září tedy strávníci mohou mít k obědu dle libosti ovocné či zeleninové saláty a nápoje, které jsou zahrnuty do ceny oběda, a nemusejí za ně platit, jako tomu bylo v minulém školním období. Otázky samozřejmě jsou, zda je to pro ŠJ výhodné? Mohu ale konstatovat, že ŠJ tím, že přešla na plně objednávkový systém, vychází finančně dobře a může si toto dovolit. Ba naopak od 7. listopadu došlo ke zvýšení gramáže mas pro všechny strávníky mimo dětí v MŠ. Za předpokladu, že ŠJ bude vycházet takto dobře i v příštím období, mám v plánu od druhého pololetí školní docházky snížení ceny oběda o 1 Kč. Na tuto skutečnost bude mít samozřejmě vliv pořizovací cena komodit, cena benzínu, elektřiny apod. Co připravuje ŠJ nového? Hodně diskutované téma ve ŠJ stále je, jak máme přistupovat k požadavkům rodičů dětí, které jsou nemocné nebo se uzdravily a chtějí si zrušit či objednat oběd v ten den? Od 1. prosince bude možnost v naléhavých případech si zrušit, popřípadě objednat oběd do 7 hod. ráno po telefonické domluvě v kanceláři. Telefonní čísla jsou: , Po sedmé hodině ráno do 9.30 bude fungovat tzv. bazar volných jídel (prozatím pouze přes telefon, připravuje se přístup přes internet), kdy strávník, který z různých důvodů nebude moci přijít na oběd, může svůj oběd nabídnout k odkoupení jiné osobě, která si tento oběd převezme a zaplatí za něj. V případě, že si tento oběd nikdo neodkoupí, oběd bude hradit původní objednatel a záleží na něm, zda na oběd půjde, vyzvedne si ho do jídlonosiče nebo nechá propadnout. Nadále jinak platí objednávání a zrušení obědů do 14 hod. předešlého dne. Co ŠJ nabízí? ŠJ provozuje jako svou hlavní činnost stravování studentů a učitelů. Zároveň se věnuje i doplňkové činnosti, ze které financuje inovování interiéru a zlepšuje kvalitu nabízených služeb pro strávníky z hlavní i doplňkové činnosti. Pro veřejnost nabízí možnost pořádání rautů, předváděcích akcí, svateb a hostin všeho druhu. Zaručujeme kvalitní služby a profesionální personál. Přání celého kolektivu ŠJ je, aby strávníci byli spokojeni s nabízenými službami, a vítáme každou připomínku na zkvalitnění nabízených služeb. Bc. Anna Marková, ředitelka ŠJ

4 4 www. zamberk. cz Žamberské listy Věnujme pozornost pří řírodě Jak si občané Žamberka na svých vycházkách v místech pod Černým lesem všimli, roste podél cesty za fotbalovým stadionem unikátní stromořadí 15 vzrostlých zdravých stromů. Jedná se o pyramidální duby (Qercus robur pyramidalis). Podle dostupných informací v rámci Pardubického kraje takové stromořadí neexistuje. Vzrůst těchto stromů a tvar korun je velice variabilní a z přírodního hlediska zajímavý. Průměrná výška těchto dubů je téměř 20 metrů a při měření kmenů v úřední výšce 160 cm se obvod kmenů pohybuje od 1,5 do 2,7 metru. Stáří těchto stromů je přes 80 let, což jistě mnozí pamětníci potvrdí. Do letošního roku byly pozemky se stromořadím majetkem pana Parishe, nyní po odkoupení jsou v majetku města Žamberka. Bohužel je tato lokalita v budoucnu v zájmovém území stavební činnosti, proto Základní organizace Českého svazu ochránců přírody v Žamberku požádala Město Žamberk, aby toto stromořadí bylo vyhlášeno významným krajinným prvkem, a tím ochráněno před zásahy investorů (poškození, vykácení). Rada města tuto žádost naší ochranářské organizace v usnesení rady ze dne letošního roku zamítla bez udání důvodu. Proč? Z nepochopení? Nezájmu a neznalosti? Případní budoucí investoři budou mít jistě ulehčené řešení. Bude jim záležet na nějakém stromě? Jeden, dva nebo pět? Základní organizace ČSOP doufá, že na základě odvolání a dopisu městskému zastupitelstvu v Žamberku se věc napraví a příroda bude mít jednou navrch. ZO ČSOP Žamberk Poznámka redakce: Dopis byl předán k vyjádření p. Ing. J. Vanžurovi, vedoucímu odboru ŽPZE a Radě města. (viz Usnesení č. 3572/05). Šel jsem na koledu Díky. Právě toto krátké slovo vyvolávalo v pátek a sobotu 21. a 22. října u členů žamberského pěveckého sboru bujaré veselí a ovace. Corale totiž nahrávaly své nové vánoční cédéčko Šel jsem na koledu a slovo díky znamenalo dokončenou písničku už se nemusela opravovat, zpívat znovu, její atmosféra byla už zkrátka ta pravá krásně coralová. Jak ale takové pravé natáčení vypadá? Maraton zpěvu pro nás startoval v pátek jednu hodinu po poledni v malebném, ale značně chladivém kostelíku v Jablonném n.orl. Co by ale člověk neobětoval pro akustiku. Po krátkém rozezpívání, instrukcích o slušném chování a představení hudebního režiséra a mistra zvuku začíná ten pravý kolotoč sbor sem, nástroje tam, změna, tohle nepůjde, k sobě, od sebe, doleva, doprava, dopředu, dozadu a teď se všichni postavte na hlavu :o) Dokonalý zvuk si žádá dokonalý systém, dvě hodiny utekly jako voda, ale už to určitě bude znít královsky. Poprvé také zaslechneme větu: Je to naprosto báječné, ale, která předvídá jednu z mnoha změn, samozřejmě jen k lepšímu. Páteční natáčení však končí již krátce po páté hodině a my máme na svém kontě ještě stále osmnáct nedotčených koled (z celkových dvaceti). Většina sboristů tedy již v duchu pomalu oplakává původně volnou neděli - tohle přece nemůžeme stihnout snad ani do těch Vánoc! Sobota pro nás však začíná už ve čtvrt na devět ráno a končí no to ještě uvidíme. Slovo díky se však z kouzelné bedýnky s červeným světlem značícím nahrávání ozývá překvapivě často, takže ještě před obědem stráveným ve zdejší mexické restauraci se počet nahrávek zvedá na deset. Než se po polední pauze znovu vrhneme k mikrofonům, vysvlékneme se všichni ze zimních bund do triček a skáčeme do obrovské kupy spadaného listí ne, nezbláznili jsme se, jen se fotíme na přebal našeho nového výtvoru. Pro umělecký dojem vyhazujeme listí do vzduchu a culíme se od ucha k uchu. Po několika poznámkách o venčení pejsků, zvířecích potřebách a příhodných hromadách spadaného listí nejsou úsměvy už vůbec hrané. Poté ještě několik pravých nefalšovaných fotek z natáčení a hurá opět do práce nebo spíš do zpěvu. Neúnavně zpíváme, zpíváme, občas zíváme, přesto zpíváme, popíjíme čaj s rumem (samozřejmě jen ti plnoletí), zpíváme, mrzneme, zpíváme a kolem deváté se ozve dvacáté díky následované radostným řinčením. Magické červené světlo značící nahrávání se už znovu nerozsvítí. Unaveně, ale radostně se rozjíždíme do svých domovů. Ještě že existuje moderní technika pokud bychom totiž měli každou koledu zazpívat celou naprosto čistě, bez sebemenší chybičky, s tím pravým nasazením od začátku až do konce bez možnosti střihu a opravy, mrzli bychom v jistém malebném kostelíku nejspíš ještě teď. Jana Nováková, sboristka Krátce z penzionu V Centru sociální péče města Žamberka poměřili obyvatelé své síly při Olympiádě seniorů. Letošní III. ročník obohatil již tradiční disciplíny hod bačkorou, šipky, kuželky - o soutěže nové, jako například: paměťová a hmatová poznávačka, tangram či navlékání záclonových kroužků na čas. Akce vyvrcholila předáním cen vítězům, medailí a diplomů každému účastníkovi, závěrečným zhodnocením při sklence vína a dobrým pocitem z vlastních výkonů. Miroslava Krajčírová, ředitelka Milan Dušek ze Žamberka je autorem knížky CESTA K SLU- NEČNICOVÉMU POLI. Vyšla ve vydavatelství OFTIS v Ústí n.o. Jde o soubor 30 příběhů o pátrání po kriminálních živlech, ale i po lidech, kteří se schovávají pod maskou solidních občanů. Povídky zasahují snad do všech oblastí našeho současného života. Jsou kritické k těm, kteří podléhají svodům zločinu, ale nevyhýbají se ani výtkám do řad policie. Přesto však je zcela jasně znát, na které straně autor stojí. Knížka má výraznou obálku od lanškrounského malíře Václava Smejkala a mohla by být skvělým dárkem pro ty, kteří si oblíbili detektivní literaturu. -red- Jak žijeme v penzionu V září letošního roku jsme se rozloučili s létem. Zaměstnanci penzionu nám opekli vuřty a připravili kávičku a občerstvení. Pan Černý hrál na harmoniku a kdo uměl - zpíval. Zkrátka bylo veselo a milo. V říjnu se konala Olympiáda seniorů, již III.ročník. Náš ochotný personál, který je pro každou legraci, připravil 13 soutěžních disciplín: šipky, kuželky, rybolov, házení bačkorou a další. Ti, co absolvovali již předchozí ročníky, se moc těšili. Soutěž se bodovala a samozřejmě i oceňovala drobnými cenami. Všichni za účast dostali čokoládovou medaili. Příprava dala hodně práce a trochu zamrzela slabší účast. Kromě těchto akcí se u nás 3x týdně cvičí pod vedením zdravotní sestry a 1x týdně pěvecký kroužek zpívá pro radost sobě i druhým. Skupina seniorů hraje karty, jiná různé společenské hry. Mladší a schopnější vyrážejí na výlety. Letos jsme si také užili i nepříjemné věci. Když dělali novou silnici za Kopečkem k vrátnici Albertina. Všechna auta do sanatoria a nového sídliště jezdila v těsné blízkosti penzionu po prašné cestě parkem. Sotva toto skončilo, začal se opravovat most a silnice v blízkosti penzionu. Opět hluk a prach. Ale s trochou trpělivosti přežíváme a jsme rádi, že se naše město stále vylepšuje a stává krásnější. Přivítali jsme autobus, který několikrát denně zajíždí sem na podměstí. Pro nás starší občany je Hlubokán problémový kopec. Doufáme, že autobusový spoj bude zachován i přes zimu. Těšíme se na Mikuláše, který doufáme přijde i k nám do penzionu. Přejeme všem našim zaměstnancům hodně zdraví a veselou mysl, i když je někdy trápíme. -ZD-

5 Žamberské listy www. zamberk. cz 5 Otakar Sedloň Hlavsa, Trampota, Sedláček, Nejedlý a mnozí další, jsou často uváděni jako malíři našeho regionu Podorlicka. Málokdo však ví, že jejich současník, akademický malíř profesor Otakar Sedloň, by měl být stejně jako oni zmiňován jako významná umělecká osobnost Žamberska. Málokdo o tomto malíři ví a abych to alespoň částečně napravil, chtěl bych žamberskou veřejnost seznámit s jeho životopisem. Otakar Sedloň se narodil 30. srpna 1885 v Trpíně, vesničce mezi Poličkou a Kunštátem (tehdy stejně jako dnes to byl Pardubický kraj). Jeho otec Tomáš Sedloň byl v Trpíně učitelem a někdy po roce 1886 byl přeložen do Merklovic u Vamberka, později do Doudleb n.o. Po maturitě na reálce v Kosteci n.o. studoval Otakar malířství na Umělecko-průmyslové škole v Praze u profesorů Dítěte, Maška, Preislera a Schikanedra. Po absolutoriu a složení profesorských zkoušek nastoupil v roce 1908 na reálku v Lipníku nad Bečvou jako profesor kreslení. V dalším školním roce přešel do Brna, kde pádem tabule utrpěl těžký úraz, který jej na několik let vyřadil z pracovní i umělecké činnosti. Styk s uměleckým světem obnovuje až po roce V roce 1922 navštěvuje Jadran, 1925 Paříž, 1927 Podkarpatskou Rus a v roce 1933 Rumunsko. Tehdy se také stává členem spolku Myslbek, s nímž pak často vystavuje. Období mezi dvěma světovými válkami je asi nejúspěšnější v jeho malířské kariéře. Žije a tvoří v ateliéru na Národní třídě v Praze a patří k tehdy nejvyhledávanějším portrétistům. Portrétoval členy Rašínovy rodiny, spisovatele Holečka, básníka Kaminského a další významné osobnosti tehdejší doby. Jeho obrazy jsou v majetku tehdejších bank, ministerstev a dalších institucí, stejně tak bylo možné je spatřit v pražských i mimopražských kavárnách a restauracích. Jak bylo tehdy mezi umělci zvykem, nechávali svá díla jako protihodnotu za ubytování a další služby na venkově. Dnes se s jeho obrazy můžeme setkat v malých vesnických galeriích (Rybná nad Zdobnicí, Pěčín), na úřadech některých podorlických měst (Vamberk, Doudleby n.o., Rychnov nad Kněžnou), nebo v soukromých sbírkách. Po roce 1948, kdy se odmítá podřídit tehdejším politickým vlivům na umění, nastává jeho pravděpodobně nejhorší životní i umělecké období. Odmítá se zúčastnit konkurzu na portrét Klementa Gottwalda a tím se odsuzuje do role umělce nepohodlného vládnoucímu režimu. Svou situaci si ještě sám zhoršuje neúnavnou kritikou kolegů, kteří netvoří v jím zastávaném směru realismu a tvoří v duchu socialistického realismu nebo jiných, pro něho nepřijatelných směrech. Konflikty, které vyvolávají jeho zápisky do návštěvních knih výstav některých kolegů malířů, končí vyloučením ze Svazu výtvarných umělců. Členství v SVU mu bylo vráceno v roce 1972, rok před jeho smrtí. Nabídky na doživotní pobyt na zámku v Dobříši nevyužil a 18. října 1973 umírá jako umělec známý pouze užšímu okruhu odborníků. Do kraje pod Orlickými horami jezdil rád a často. V Žamberku byl častým hostem v rodině svého bratra Josefa, který měl obchod s textilním zbožím naproti Divišovu divadlu. Každý rok zde trávil několik týdnů a během pobytu navštěvoval své přátele a známé v okolních městech i vesnicích. Věnoval se však zároveň i činnosti umělecké, což dokazuje velké množství skic i obrazů, jejichž názvy můžeme vyčíst z katalogů výstav (Žamberk Na drahách, Orlice u Vonwillerky, Židova továrna v Žamberku, Kyšperk náměstí, Čihák, Pěčín.). V Žamberku se uskutečnila i jedna z jeho autorských výstav. V současné době se pracuje na internetové podobě Galerie profesora Otakara Sedloně, která by měla být náhradou za slíbenou, ale dosud neuskutečněnou galerii, pro kterou Vamberk a Doudleby obdržely z pozůstalosti malíře asi 130 obrazů. Definitivní podobu a adresu však tato galerie ještě nemá. Zájemci, kteří budou chtít tuto virtuální galerii navštívit, mohou si o adresu napsat na nebo formou SMS na mobil Přivítám i jakékoliv informace o malíři a jeho díle, kterými bych mohl doplnit jeho životopis a připravovaný katalog obrazů, a za jakoukoliv informaci předem děkuji. Petr Sedloň Je nás většina? Nás, co jsme neotupěli? Právě jako bleskem proběhl měsíc listopad a s ním i výročí, které, jak se zdá, je opět aktuální před nadcházejícími volbami. O datu 17. listopadu se bude vždy už jen mluvit a mentorovat, zda události té doby měly proběhnout tak či onak. Zda mělo být více razantnosti v činech revolucionářů a likvidantů komunismu. Toto téma je opět aktuální nyní před blížícími se volbami. Prázdnost cílů a činů našich politických stran je tak opět oživena neustále jmenovaným společným nepřítelem v rouchu komunistů, nyní aktuálně s přidáním nebezpečí ve spojení s ČSSD. Dokonce se pár politiků probudilo po 15 letech a vyhlásili cz! Okamžitě, hledajíce u voličů laciné body, se k tomu začali připojovat naši političtí myslitelé. Co na tom, že v jejich řadách, bez rozdílu, jde-li o pravici či levici, je jich přehršle, a stále jsou ti bývalí do jejich řad přijímáni a osazováni na posty, kde rozhodují o těch druhých, kde určují další rozvoj měst a obcí i našeho státu. Je nutno se zeptat. Jak to napravit? Rozhodně ne strašením lidí a prosazováním nulové tolerance a jen té své pravdy. To je to hledání skulinek, využívání politických krizí, abych dostal tu svou stranu o kus dál ke svému cíli. Občan je až na druhém místě. Recept? Politici tzv. demokratičtí, a oni to dobře vědí, by měli především nabídnout voličům něco pozitivního a lepšího než politici komunističtí. Měli by občanům ukázat cestu k lepší budoucnosti jejich života a především ji co nejdříve realizovat. Daní za to je tvrdá práce a příklad sama sebe těm ostatním. Ostatní je jen politikaření. Jde nám to těch 15 let velmi ztuha, či spíše to nejde. Pokud nás např. pan Topolánek (ODS) nabádá k občanské ostražitosti z obavy nad plíživým návratem komunistů, měl by se nejprve zamyslet, co pro to jeho strana udělala. Od roku 1989 jsme slyšeli bezpočet kritik na existenci komunistů a spojení s nimi. Jenže vážení demokratičtí straníci, zhodnoťte nyní v listopadu 2005, kolik jste dali svými činy, šarvátkami a hádáním se o teplá křesla a osobní zisky příležitosti k tomu, že komunisté mají takové preference, jaké mají? Jak to, že jste jim v tom, když jste je v listopadu 1989 nezakázali, nezabránili svými činy ve férové demokratické soutěži? Vždyť logika voliče v principu spočívá v tom. Nabídni mi něco lepšího než ten druhý a já tě budu volit. Nebo snad ne? V tom případě by snad muselo jít o Žamberk, kde po volbách byla demokratická soutěž popřena migrací zvolených zastupitelů a natruc této soutěži máme modrou radnici. A tak bych panu Topolánkovi, jenž mne k tomuto psaní vyprovokoval svým článkem O občanské ostražitosti, vzkázal: Porazili jsme komunisty? Jestli ano, tak nyní musíme porazit také veškeré darebáctví. Občan Josef Nyklíček Otakar Sedloň - ŽAMBERK NA DRAHÁCH BYLA OTEVŘENA NOVÁ NEKUŘÁCKÁ VINÁRNA PARNAS naproti Městskému úřadu a poště v Žamberku. Nabízíme přesnídávkové polévky, obědy, večer grilovaná jídla na roštu. Dále kávy, čaje, lihoviny a značková moravská vína Znovínu Znojmo a.s. a kvalitní vína sudová i přes ulici. Otevírací doba: Po, Út hod. St, Čt, Pá hod hod. So hod. Ne hod. Jste srdečně zváni.

6 6 www. zamberk. cz Žamberské listy 3. prosince - sobota ve 20 hod. 4. prosince neděle ve 20 hod. Napola (SRN) válečné drama Obraz z období nacistické říše. Příběh o přátelství mezi dvěma mladými muži, který se odehrává v období hrůzné mašinérie nacismu roku 1942 v elitní nacistické škole. titulky 110 min. od 12 let 60,- Kč 6. prosince úterý ve 20 hod. 7. prosince středa ve 20 hod. Noční hlídka (Rusko) akční horor Mezi námi žijí Jiní, lidé s nadpřirozenými schopnostmi. Jsou to vojáci v nekonečné válce mezi Temnotou a Světlem. Natočeno podle stejnojmenného bestselleru Sergeje Lukjaněnka. titulky 114 min. od 15 let 60,- Kč 11. prosince neděle v 17 hod. Kouzelný kolotoč (Velká Británie) pohádkový příběh Malá Florence si na zahradě bezstarostně hraje s kolotočem. Vinou zlého kouzla se ale ocitne v tajemném ledovém vězení. Podaří se jejím zvířecím kamarádům Florence zachránit? česky 85 min. přístupný 60,- Kč 13. prosince úterý ve 20 hod. 14. prosince středa ve 20 hod. Říše vlků (Francie) krimi/thriller V turecké čtvrti Paříže jsou nalezeny tři brutálně zavražděné ženy. Do vyšetřování případu se vloží J.L.Schiffer (Jean Reno), který se vyzná v podsvětí a používá tvrdé vyšetřovací metody. širokoúhlý titulky 130 min. od 15 let 60,- Kč ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU s programem žáků a učitelů ZŠ 28. října 581 v Žamberku. Městský kulturní podnik FIDIKO Žamberk zve na ADVENTNÍ KONCERT, který se uskuteční 3. prosince v 17 hod. v kapli Panny Marie Bolestné u kostela sv. Václava v Žamberku. Účinkují Pražští komorní sólisté 2003 (zpěv, flétna, klavír, violoncello) a Radovan Lukavský (umělecký přednes). Vstupné 80,- Kč, důchodci 50,- Kč PŘEDSTAVENÍ ZA OPONOU DIVIŠOVA DIVADLA 4. prosince neděle ve hod. Divadelní soubor Černí šviháci z Kostelce nad Orlicí Jak čerti lechtali Rampušáka Veselá pohádka pro děti od tří let a jejich rodiče, babičky a dědečky. Délka 45 min. Vstupné jednotné: 25,- Kč 15. prosince čtvrtek v PŘÍBĚH O UPLAKANÉM VELBLOUDOVI Mongolsko, SRN (2003) Režie: Farloni Luigi, Byambasuren Davaa Vstupné: 35,- Kč členové FK, ostatní 60,- Kč Od 6. prosince bude zpřístupněna VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ A PLAKÁTŮ v předsálí Divišova divadla Historie Folkových Vánoc v Žamberku Fotografie z dílny Hany Sklenkové můžete zhlédnout vždy před každým představením a během provozní doby kanceláře v Divišově divadle v průběhu prosince. Základní umělecká škola Petra Ebena zve srdečně všechny příznivce na tradiční Vánoční koncert všech oborů v pondělí 12. prosince 2005 v 18 hodin v Divišově divadle Vstupné: 40,- Kč, důchodci 30,- Kč předprodej FIDIKO

7 Žamberské listy www. zamberk. cz 7 XV. Folkové Vánoce jubilejní Letošní FV opět chystají svá překvapení, protože jsou jubilejní. Prvním bude výstava v předsálí. Tak, jako u příležitosti desátého, budeme představovat všechny ročníky minulé. Jenom škoda, že u toho prvního jsme ještě neoslovili paní Hanu Sklenkovou, která jinak všechny další ročníky s fotoaparátem spolu s Martinem provázela. Takže výstava o FV v provedení H. Sklenkové. Druhé překvapení se týká termínů koncertů. V předchozích ročnících byly dva ve dvou dnech. Letos, vzhledem ke kvalitě a vypovídacím sdělením jsme usoudili, že dát chystané koncerty hned po sobě je náročné, a proto jsme jejich termíny dali týden od sebe. První proběhne od 18 hodin. Opět s Václavem Součkem jako moderátorem, opět se stálicemi festivalu (v úctě jejich hudebnímu působení s žamberskými kořeny). Takže znovu Corale a Duo ťuk na začátku programu. Následují profesionálové. Jiřího Schmitzera většina z nás vnímá jako herce. Ale zasvěcení vědí, že jeho muzikantská dráha je neméně zajímavá. Dovede pobavit, rozesmát, prvky hudební s divadelními se prolínají. Takové vystoupení je požitkem, od pohlazení k zamyšlení. Kdo je fanouškem televizních programů, tomu určitě bude známé další hudební těleso Dobrý večer quintet. Kdo ne, tomu připomenu činnost 4TETu Jiřího Korna, který se pohybuje ve stejných vodách. DVQ (soubor, kde jediným hudebním nástrojem je hlas) se opírá o provedení písní Jaroslava Ježka s texty Voskovce a Wericha. Umí však skvěle i jiné žánry, včetně vánočních koled a písní. Druhý koncert v hodin. Charismatická osobnost slovenského rocku, hudební mág, tajemný klávesový hrdina, Paganini organu (variace na klasickou hudbu, písňová tvorba, instrumentální rockové kompozice). Takovými tituly obdařují znalci hudby a dokonce i kritici Mariána Vargu (Slovenská republika). Ti, kdo zažili Vargu a jeho kapelu Collegium musicum v dobách společné republiky, se chtě nechtě musí považovat za pamětníky. Někdo si v té souvislosti možná také připomene spolupráci M. Vargy s Pavolem Hamelem v legendární skupině Prúdy. Těla zestárla, ale Vargova hudba nikoliv, invence se nezastavila. Stále má moc oslovit další generace posluchačů. Po skvělém koncertu Laca Décziho v Letohradě máme tak možnost vychutnat v krátké době další skvělou nástrojovou virtozitu i neuvěřitelné gejzíry skladatelských nápadů. O koncertu M. Vargy v Praze informovaly všechny deníky. A představte si, že stejné v prosinci proběhne v Žamberku. Věřte tedy Folkovým Vánocům jako v minulých letech a koncert nevynechejte, i když není zrovna folkový. Bez mecenášů a sponzorů by to nešlo. Děkujeme: Marius Pedersen a.s. Hradec Králové, OHGS s.r.o. Ústí nad Orlicí, Hotel U černého medvěda Jablonné n. O., Alberon Letohrad s.r.o.. A žamberské firmy: Stavební truhlářství J. Hejkrlík, Železářství, kuchyňka Z.Železo, Lékárna U zlaté koruny Mgr. D. Janovcová, Potraviny J. Kalousová, Foto H. Sklenková, Rels M. Nyklíček, Josef Nyklíček, Autoforum s.r.o. R. Toman, Květinářství A. Maryšková, Bytový textil I. Šrámková, Agro Žamberk a.s., Dolon car O. Dobeš. Jaroslav Moravec, ředitel FIDIKO VÍTÁME Vítám tě na svět, děťátko milé, dnes ráda bych ti dala do vínku veselé s tátou prožité chvíle a láskyplnou maminku. 19. listopadu jsme přivítali v obřadní síni radnice do života a mezi občany našeho města tyto nejmladší ratolesti: Ondřeje Veselého, Patricii Kalousovou, Barboru Neugebauerovou, Ondřeje Talacka, Denise Vacka, Sáru Dapecí, Stanislava Polanského, Barboru Víšovou, Terezu Androvou, Martina Dostála, Davida Schwarze, Annu Královou, Nelu Durchánkovou, Samuela Severýna, Barboru Lehkou a Marianu Felcmanovou. Malým občánkům přejeme šťastný a spokojený život plný lásky a sluníčka. -hb- BLAHOPŘEJEME Jan Nešťák 86 let Albertova Lidmila Hubálková 86 let Albertova František Kaška 86 let Terezy Svatové Marie Killerová 85 let Vrchlického Anna Macháčková 85 let 28. října Jaroslava Strnadová 84 let 17.listopadu Věra Keprtová 80 let U Líšnice Augustin Šolc 80 let nám.gen.knopa Cecílie Nováková 80 let nám.gen.knopa Jaruška Horová 80 let nám.gen.knopa 832 VZPOMÍNÁME Marie Charfreitagová 76 let Zámecká Jana Svobodová 67 let Pionýrů MUDr. Věra Krejzková 88 let Pod Suticí Josef Šponar 79 let Husovo nábřeží 400 Čest jejich památce! Edita Pálková, evidence obyvatel VZPOMÍNÁME 10. prosince 2005 by se dožil 60 let pan Jaroslav Žabka ze Žamberka, Polska 410. Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte v tento den společně s námi. Děkujeme. Manželka Hana, syn Jaroslav s rodinou, dcera Renata s rodinou a syn Radek. Dne tomu bylo 20 let, co nás navždy opustila naše drahá manželka, maminka, sestra a švagrová paní Kristína Kalousková, rozená Bendlová. Všichni, kdož jste ji znali, jí prosím zachovejte tichou vzpomínku. Kalousek Jan s rodinou Děkujeme za projevenou účast nad úmrtím mé manželky, maminky, babičky a prababičky paní Marie Charfreitagové ze Žamberka. Manžel Jaroslav a děti s rodinami PODĚKOVÁNÍ 30. listopadu 2005 odešel z řad Policie ČR pan kpt. Richard Schroller, který na Obvodním oddělení v Žamberku zastával funkci vedoucího oddělení. Velký kus svého života zasvětil práci, která si vyžaduje velké oběti, a to nejen na úkor své rodiny, ale i na úkor svých koníčků a volného času. Kpt. Schroller byl kolega, který uměl stmelit kolektiv, dokázal vytvořit pracovní podmínky pro své podřízené a být jejich oporou. Tímto mu jménem svým i současných kolegů děkuji za obětavou práci a přeji v dalším civilním životě vše nejlepší, hodně zdraví a spokojenosti. Por. Šilar R., zástupce Obv. odd. PČR Žamberk ŽIVOTNÍ VÝROČÍ DIAMANTOVÉ, ZLATÉ A STŘÍBRNÉ SVATBY Sbor pro občanské záležitosti Města Žamberka pořádá pro diamantové, zlaté a stříbrné jubilanty slavnostní setkání v obřadní síni radnice. V případě, že Vy nebo někdo z Vašich blízkých oslaví toto významné výročí v příštím roce a souhlasí s přijetím v obřadní síni nebo s návštěvou zástupce města a SPOZu v rodinném prostředí, prosíme o podání zprávy, abychom mohli slavnostní obřad nebo osobní gratulaci provést. Jsme zcela závislí na rodinných příslušnících, kteří s námi spolupracují a na tak vzácné jubileum svých blízkých nás upozorní. Děkujeme Vám za spolupráci a věříme, že s námi navážete kontakt, a v případě, že si jubilanti přejí své životní výročí oslavit, zavoláte na Městský úřad Žamberk, Nádražní 833, Odbor právní, tel.: , Anna Stejskalová, předsedkyně SPOZ

8 8 www. zamberk. cz Žamberské listy Vánoční čas se již přiblížil a my bychom Vám chtěli připomenout naši nabídku akcí pro děti i dospělé: sobota ADVENTNÍ MOTIVY (výtvarné dílny) VÁNOČNÍ ŘETĚZY hodin v DDM pro děti od 1.třídy a dospělé s sebou: skořice, badyán, bobkový list, sušené ovoce, ořechy, mašle, perníčky, malé květináčky, šišky, umělohmotná jablíčka, cena: 30,- Kč MALOVÁNÍ SVÍCNŮ hodin v DDM pro děti od 3.třídy a dospělé za 8,- Kč je možné zakoupit svícínek IKEA cena: 30,- Kč VÁNOČNÍ OZDOBY Z PLECHU hodin v DDM pro děti od 1.třídy a dospělé s sebou: plíšky od čajových svíček cena 30,- Kč neděle MIKULÁŠSKÉ ODPOLEDNE Odpoledne plné mikulášských a čertovských soutěží pro předškolní i školní děti, mikulášská hip hopová vystoupení taneční skupiny NEON, tanec s ohněm skupiny CAPOEIRA a sladká nadílka od Mikuláše. od hodin v Restauraci Na Kopečku, Žamberk vstupné: 30,- Kč Vstupenky je možné zakoupit v Restauraci Na Kopečku od hodin. pondělí MIKULÁŠSKÁ JÍZDA PROGRAM JÍZDY: odjezd od DDM ANIMO kolem pošty Masarykovo náměstí ZASTÁVKA odjezd přes Jiráskovo nám Služebna Policie ČR ZASTÁVKA odjezd přes Masaryk. nám. a okolo kostela Parkoviště u polikliniky ZASTÁVKA odjezd Nádražní ulicí MŠ Sluníčko ZASTÁVKA odjezd Sokolovskou ulicí, sídlištěm Tělocvična Žirafa vchod ZASTÁVKA odjezd ulicí 28.října zpět do DDM ANIMO Chcete-li, aby Vaše dítě obdrželo dárek prostřednictvím Mikuláše, předejte jej v DDM ANI- MO od 8.00 do hodin nebo od 8.00 do hodin a označte jej jménem dítěte, adresou a zastávkou, kde má být dárek předán. Děti obdrží dárky od Mikuláše v rámci Mikulášské jízdy na jednotlivých zastávkách. Mikulášská pošta: 10,- Kč. Pro kroužek ORIENTÁLNÍCH TANCŮ hledáme další zájemkyně již od 2. třídy! Kroužek probíhá v úterý od do hodin v malém sálku gymnázia. Za DDM ANIMO Lucie Kluková Capoeira Aché Fight Team Dne 17. listopadu 2005 se konal v tělocvičně U žirafy výukový seminář brazilského bojového tance capoeiry pod vedením instruktorů z Capoeira Aché Fight Teamu. Tuto akci si vzal pod záštitu DDM Animo ŽAMBERK a členové týmu Capoeira de vida Carreira spolupracující s občanským sdružením ProJunior. Na této akci se sešlo celkem 32 cvičenců, kteří od deváté hodiny ráno cvičili neúnavně až do odpoledních hodin, kdy se konalo vystoupení pro veřejnost, na kterém vystoupila kromě cvičenců capoeiry také break dance skupina Deep Skillz Crew z Letohradu a taneční skupina Neon ze Žamberka. Jako pořadatel si myslím, že se akce povedla, protože každý, kdo navštívil náš seminář, si přišel na své. Seminář byl určen pro začátečníky i pokročilé a věkové rozmezí účastníků bylo let. Doufám, že takovýchto akcí bude v budoucnu víc a ve větším rozsahu. Na závěr bych chtěl poděkovat všem zúčastněným, návštěvníkům vystoupení a DDM ANIMO za spolupráci. David Müller Kam jsem se to, proboha, dostala! by jistě zaúpěla Johanka Vaňousová, kdyby v sobotu večer měla k dispozici kompletní program 15. oborové přehlídky profesionálních a amatérských loutkářských souborů a skupin PŘELET NAD LOUTKÁŘSKÝM HNÍZDEM. V pražském divadle Minor a ve Studiu Ypsilon se totiž o víkendu sešla skutečná absolutní špička našeho, ale i zahraničního, loutkového divadla. Převažovaly profesionální soubory, prostřídané umělci z Německa, Maďarska a Slovenska. A mezi nimi, hned po udílení ceny Erik (obdoba filmového Oskara), nastupuje na scénu Johana Vaňousová, soubor Poslední mravenec, působiště ZUŠ Petra Ebena Žamberk, s inscenací kramářských písniček Vojna s Turkem. Nabitý malý sál, uvolněná atmosféra, zdařilé představení a nekonečný závěrečný potlesk. Minimálně polovina by ho patřila autorce představení Olze Strnadové, která nemohla být při tom. Johanka ví, že se jedná o špičkovou přehlídku, ale nedostatek informací o spoluúčinkujících snad přispěl k tomu, že hrála soustředěně a s přehledem. Jen se divila, proč většina diváků přišla znovu zhlédnout Turky, když už je přece viděla na Chrudimi či v Hronově? Právě proto!!! A tak jsem coby divák zažila podobný pocit, jako bych viděla někoho ze Žamberka závodit na olympiádě. PhDr. Hana Chvátilová KRAJKÁŘKY V NĚMECKÉM SCHNEEBERGU Ve dnech nám bylo nabídnuto zúčastnit se mezinárodního setkání krajkářek ve Schneebergu, německém městě ležícím blízko Annabergu nedaleko českých hranic. A tak jsme se my, tři krajkářky - Jana Stoklásková, Iva Kulichová a Anna Tarantová, vydaly paličkovat do světa pod vedením paní učitelky Poludové. Zájezd organizovala naše ZUŠ a na cestu přispělo Město Žamberk v rámci mládežnických projektů. Šestihodinová cesta autem nebyla jednotvárná. U hranic jsme totiž mohly ocenit krásy nejstaršího řemesla, ani v Německu jsme se nenudily, protože nám jízdu zpestřovaly žluté cedule Umleitung (objížďka). I v samotném Schneebergu byla orientace poměrně obtížná, a tak není divu, že jsme poprvé nedojely do penzionu, ale na hřbitov. Navzdory všem potížím jsme nakonec naše poměrně luxusní ubytování našly. Ještě týž večer jsme se seznámily se zástupkyněmi z Polska, Belgie a samozřejmě i domácího Německa, které tuto akci organizovaly. V následujících pěti dnech nás místní krajkářky učily používat v praxi Schneeberskou techniku. Nový pro nás byl i používaný materiál a spousta dalších věcí, jež jsme upotřebily při paličkovaní podzimních motivů. Ve volném čase jsme navštěvovaly různé pamětihodnosti a muzea, která jsou zde zaměřena především na hornictví, dřevořezbářství a ruční krajku. Město Schneeberg také pro nás připravilo celodenní výlet do Drážďan, kde nás provedla německá průvodkyně. Bohužel mluvila ve své mateřštině tak moc rychle, že jsme stihly pochytit jen máloco, ale s tím jsme se tu setkávaly běžně. Drážďany ovšem tento nedostatek hravě nahradily. Prohlédly jsme si Zwinger, ve kterém je galerie velkých světových uměleckých sbírek, a také Frauenkirche, kostel, jenž byl za Druhé světové války zničen a nyní je jen krátce rekonstruovaný otevřen veřejnosti. Co by se snad tomuto velkolepému městu dalo vytknout, jsou předražené veřejné záchodky. Téměř každý večer pro nás byl nachystán nějaký zajímavý program, ať už to byla narozeninová oslava jedné z krajkářek, zápas v bowlingu nebo vyrábění růží z listů javoru. Nic ale netrvá věčně stejně jako náš pobyt zde. V sobotu ráno jsme se se všemi rozloučily a s těžkým srdcem a lehkými peněženkami jsme se vydaly zpět do milované vlasti. Prožitý týden byl pro nás příležitostí, jak navázat nová mezinárodní přátelství, přiučit se něco nového a poznat odlišný životní styl. Iva Kulichová, Anna Tarantová

9 Žamberské listy www. zamberk. cz 9 Předvánoční dárek I když letošní indiánské léto se mile protáhlo a výtvarníci ze ZUŠ Petra Ebena se ještě potýkali s náročnými barevnými harmoniemi malby v přírodě, nadělili v listopadu milou pozornost své základně-budově školy na náměstí. Sami vymysleli a sami provedli rozměrnou malbu na zeď v I. patře. Tím si mohla další generace žáků výtvarného oboru vyzkoušet náročnou práci, při které záleží na každém tahu štětce, a kdy je tento výkon sledován přítomnými žáky, pedagogy i veřejností v budově. Chodba školy tak přibyla k dalším veřejným prostorám (už mezi ně patří čekárny lékařů, mateřské školky, úřady, kanceláře), kterým někdy komisní atmosféru krasomilně zpříjemnil výtvarný obor Základní umělecké školy v Žamberku. Nechcete i Vy si vylepšit Vaše okolí? čč. CYKLISTIKA SK ŽAMBERK ZPRÁVA O ČINNOSTI CYKLISTICKÉHO ODDÍLU ZA ROK 2005 Sezonu 2005, která byla v dosavadní historii nejúspěšnější, jsme zahájili zimní přípravou v tělocvičně a na lyžích. Kluci se zúčastnili zimního týdenního soustředění na běžkách v Orlických horách. Silová příprava probíhala v posilovně a na lezecké umělé stěně. První cyklistické kilometry začali najíždět v domácím prostředí a dále pokračovali týdenním soustředěním ve Slovenském Štúrově. Závodit jsme začali 9.dubna v Soběslavi na silničním ČP. MTB XC pohár startoval 30.dubna v České Kamenici. V tomto roce jsme se zúčastnili 40 závodů po celé ČR, z toho dvou mezinárodních etapáků a šesti MTB maratonů. Na začátku července jsme na týden vyjeli do italského Val di Sol. Letní prázdniny byly ve znamení dvou mistrovství ČR, a to na horských a silničních kolech. Konec srpna a celé září probíhal středeční pohár horských kol BP Lumen Bike4U CUP, který měl 7 závodů. Samostatnou kapitolou jsou MTB maratony, kam se kluci vždy těší. Mládežnické kategorie jezdily okolo ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽAMBERK, NÁDRAŽNÍ 743 pořádá v sobotu 10. prosince 2005 tradiční VÁNOČNÍ JARMARK ARK Otevřeno hod. Srdečně zveme!!! Instalatéři opět uspěli Na fotografii zleva Stanislav Šroller a Martin Suk Cech instalatérů České republiky uspořádal začátkem listopadu soutěž učňů oboru instalatér v Olomouci. Střední odborné učiliště obchodu, řemesel a služeb v Žamberku reprezentovali žáci 3. ročníku Martin Suk a Stanislav Šroler. První ze dvou dnů se soutěžící věnovali teorii, kam postoupilo pouze prvních šest družstev. Další den následovala praktická část. V součtu obou disciplín obsadili žamberští žáci skvělé 3. místo. Ing. Petr Stejskal Lyžařský oddíl v Českých Petrovicích STARTUJE SPORT AREÁL Č. PETROVICE OTEVÍRÁ LYŽAŘSKÝ ODDÍL PRO DĚTI OD 5-10 LET Činnost oddílu bude zaměřena na výuku sjezdového lyžování,zvyšování motorických dovedností na sněhu a upevňování celkové fyzické kondice. Cílem oddílu je naučit děti technice a znalostem pro závodní lyžování v alpských disciplínách a skicrossu. Sport areál, jakožto zřizovatel, bude oddíl podporovat a nabízí: 1. Bezplatné tréninky 2x týdně ve Sport areálu 2. Trenéra a metodika pro děti 3. Technické zázemí a potřeby pro trénink (kloubové tyče, vysílačky, terče, startovní čísla, časomíru, vrtačky, rolbování tréninkových tratí atd.) 4. Služby servismana pro údržbu a přípravu lyží 5. Po domluvě klubové oblečení Informace a přihlášky na telefonu nebo přímo ve Sport areálu České Petrovice. -M. Baier- VLEKY VE SPORT AREÁLU V ČESKÝCH PETROVICÍCH ZAHAJUJÍ PROVOZ VE ČVRTEK JSOU VELMI DOBRÉ PODMÍNKY, PŘIJEĎTE SI ZALYŽOVAT! 50km. Několikrát se podařilo vystoupit na stupně vítězů. Nejlepších výsledků v tomto roce dosáhl v kategorii kadet Jakub Šilar. Vybojoval dva tituly mistra Pardubického kraje, na MČR MTB XC dojel 25. a v silniční mistrovské časovce skončil na 21.místě. Na MČR MTB XC podal Jaroslav Cabalka slibný výkon, když vybojoval 31.místo. Z DALŠÍCH VÝSLEDKŮ: Jakub Šilar 2. místo ČP silnice časovka družstev v HK 1. místo Ralye malé Sudety (celkově 5. ) 1. místo BP Lumen Bike4U CUP 13. místo 6.ČP MTB Brno 27. místo ČP MTB XC celkově( 6 závodů ) Jaroslav Cabalka 56. místo ČP MTB XC celkově Jan Zářecký 33. místo 6.ČP MTB Brno 53. místo ČP MTB XC celkově Za projevenou podporu děkujeme našim partnerům : Tessuti sport Žamberk, Stabyt s.r.o. Ústí nad Orlicí, DDM Animo Žamberk VÝZVA PRO ŽAMBERSKÉ CYKLISTY!!! Kdo má zájem o cyklistické dresy (triko + kalhoty) SK Žamberk Tessuti sport, volejte prosím Dolečka Martina tel Přibližná cena asi 1700Kč. Bude možnost objednat také bundu s dlouhým rukávem.zájemci, hlaste se do konce roku Za cyklisty Doleček Martin

10 10 www. zamberk. cz Žamberské listy PODNIKATELSKÝ TURNAJ ČTYŘHER Uspořádala ho firma FAMA a uskutečnil se 12. listopadu v nafukovací hale za účasti fotbalových internacionálů Antonína Panenky a Karola Dobiáše. Výsledky: 1. M.Chvátil J.Štrunc, 2. K.Frajvald K.Kopecký, 3. A.Panenka K.Dobiáš, 4. J.Mačát Vl.Havel, 5. P.Jindra J.Musil LIGA NEREGISTROVANÝCH Zúčastnilo se 13 družstev, byla rozdělena do dvou skupin. Závěrečné zápasy se protáhly až do poloviny října, kdy bylo dohráno dramatické finále. Pořadí ve skupinách: A skupina: 1. Vysloužilci, 2. Grifmont, Kanci, 4.Maratonci, 5. Sagip, 6. Komtel B skupina: 1.FAMA, 2.Velorexport, 3.Nám je to jedno, 4.Pinec-Team, 5.Senioři, 6.Lazaret, 7.Dřeva Čtvrtfinále: Vysloužilci Pinec-Team 3 : 0, Chvátil-Toman 6:0, 6:3, R.Hájek-Havel 6:2, 6:1, Chvátil, Kulhánek Toman, Havel 6:1, 6:3, 13 Kanci Velorexport 2 : 1, P.Hovádek Chládek 3:6, 2:6, Kacálek-Mazura 4:6, 6:2, 6:1, Kacálek, Kališík Chládek, Mazura 6:4, 6:2, Grifmont Nám je to jedno 2 : 1, O.Hájek D.Černý 3:6, 3:6, Žaluda Rob.Cvik 6:4, 6:4, Hájek,Žaluda Černý,Cvik 6:4, 6:4, FAMA Maratonci 2 : 1, Mačát Absolon 6:0, 6:0, Štrunc Maivald 3:6, 4:6, Štrunc, Mačát Maivald, Flekr 6:0, 6:4, semifinále: Vysloužilci 13 Kanci 3 : 0, Chvátil Kacálek 6:1, 6:2, R.Hájek Hovádek 6:3, 6:2, čtyřhra 6:1, 6:2, Grifmont FAMA 2 : 0, O.Hájek Mačát 6:3, 7:5, Žaluda Mačát 6:3, 6:0, f i n á l e: Vysloužilci Grifmont 2 : 1, Chvátil O.Hájek 3:6, 6:0, 6:2, R.Hájek Žaluda 4:6, 3:6, Chvátil,R.Hájek R.Hájek,Žaluda 3:6, 6:2, 6:4. -mcva- 80 LET TOSK ŽAMBERK Příští sezona TOSK Žamberk bude jubilejní. Klub oslaví 80 let své existence. V r.1926 byl založen tenisový oddíl a tím začala osmdesátiletá cesta organizovaného tenisu v Žamberku. Cesta vroubená úspěchy i nezdary, obdobími plnými zájmu o tenis a naopak dobou, kdy hrát tenis byl skoro protistátní čin. Od amatérských začátků až po dnešní na profesionální úrovni fungující klub. Od jednoho kurtu za Žídkovými (dnes asfaltové hřiště u vchodu do parku) k současnému areálu Pod Černým lesem. Výročí jistě významné. Vždyť při pohledu do historie tělovýchovy a sportovních klubů v Žamberku zjistíme, že TOSK patří historicky k nejstarším klubům. Není sice služebně nejstarší, ale je nejdéle nepřetržitě sloužící klub v Žamberku. V prologu almanachu vydaného k 70letému výročí zazněla slova pana Dr.Jašky : Každé společenství je silné svojí současností, ale také tím, že se hlásí ke své historii. Protože je nutné nejen neustále zdokonalovat to současné, ale také uchovávat v úctě odkaz a práci průkopníků a zakladatelů. V duchu těchto slov bychom si rádi 80 let TOSK a tenisu v Žamberku připomněli a také oslavili. Na podporu významu připravovaných akcí je třeba připomenout, že v sezoně 2006 existují ještě další kulatá tenisová výročí v Žamberku. Budeme pořádat již 20.ročník Týdne tenisu, což je seriál turnajů všech kategorií od elévů až po dospělé, na přelomu července a srpna a v rámci 20.ročníku Týdne tenisu proběhne 30.ročník turnaje žactva. Co TOSK v jubilejním roce připravuje: - všechny tradiční akce budou ve znamení tohoto výročí - v dubnu vyjde zbrusu nový almanach postihující celou historii tenisu v Žamberku a další doprovodné materiály (CD, informační tiskovina, pamětní list) - výroční valná hromada na začátku dubna bude mít slavnostní charakter 20. ročník TÝDNE TENISU bude dotován většími a bohatšími cenami, předpokládáme lepší a kvalitnější účast a se uskuteční tenisový víkend se slavnostním společenským setkáním, budou pozváni všichni, kteří v minulosti i současnosti reprezentovali oddíl - v tenisovém areálu bude v září instalována výstavka, která přiblíží historii hlavně fotografiemi O historii i současnosti TOSK a tenisu v Žamberku i konání jednotlivých akcí Vás budeme průběžně od února 2006 informovat na stránkách ŽL. -mcva- Velká Kunratická V neděli 13.listopadu se běžel již 72.ročník závodu Velká Kunratická. Závod se konal v Praze v chráněné oblasti Kunratického lesa. Během závodu bylo nutno 3x přeběhnout potok, 3x vyběhnout prudký kopec, z nichž výběh na Hrádek se převážně překonával po čtyřech. Celková trať měřila 3,1 km. Závod vyhrál legendární Faschingbauer Pavel v čase 11,36,1. Ze Žamberka se jej zúčastnil Kalous Petr, který se umístil z závodníků na 74. místě v čase 14,52,3. O 1 minutu si zlepšil svůj osobní rekord z loňského roku. vkal SPORTOVNÍ AKCE PROSINEC 2005 LEDEN běh Běh přátelství, Pardubice - Hradec Králové 25 km běh Malá cena Velké verandy Choceň běh Vánoční běh Parníkem Č.Třebová běh Silvestrovské proběhnutí J. Skalického lyže Jizerská padesátka lyže Českomoravský pohár Klášterec n.orl lyže Orlický půlmaratón 20 km volně Deštné v O.h lyže Orlický maratón 40 km klasicky Deštné v O.h. vkal Starší dorost BK GYMNÁZIUM ŽA - SOKOL PP HRADEC KRÁLOVÉ 113:76 Andrle 38, Píč 18, Rubeš M. 9, Štětina 9, Krejčí 9, Divíšek 9, Rubeš D. 6, Bulíček 5, Kratochvíl 2. BK GYMNÁZIUM ŽA - SOKOL PP HRADEC KRÁLOVÉ 111:77 Andrle 36, Krejčí 21, Píč 14, Štětina 10, Rubeš M. 8, Rubeš D. 8, Kaplan 6, Bulíček 6, Divíšek 2. Muži BK GYMNÁZIUM ŽA HAVLÍČKŮV BROD 72 : 80 Andrle 21, Beran 19, Prokopec 8, Kacálek 7, Hlavsa 5, Diblík 5, Rubeš 4, Mlynář 2, Bílek 1. Muži BK GYMNÁZIUM ŽA - SKUTEČ 67 : 55 Prokopec 15, Beran 14, Andrle 10, Šmirous 8, Plíva 7, Mlynář 4, Diblík 3, Bílek 2, Bříza 2, Hlavsa 2. -vlsm- TJ Sokol Česká Rybná Vás srdečně zve na 9. ročník Vánočního turnaje VE STOLNÍM TENISU, který se koná 26. prosince 2005 v sále OÚ Česká rybná. Turnaj pro neregistrované a zvlášť pro registrované hráče. Registrace hráčů od hod. Startovné 50,- Kč- Stolní tenisté pokračovali v soutěžních zápasech okresního přeboru OP II. a OP III. se střídavými výsledky : Ústí nad Orlicí D-Žamberk A 10:4 Body: Sourada 2,5 a Toman 1,5 V tomto zápase prohrál Milan Sourada první soutěžní zápas během 3 sezon, které hraje za naše družstvo. Řetová B-Žamberk A 9:9 Body: Sourada 4,5, Vávra 3, Toman 1,5 Žamberk B-Líšnice B 3:15 Body: Krulikovský 2 a V.Hofman 1 Žamberk B-Králíky C 13:5 Body: Havel 4,5, Krulikovský 4, Týče 2,5 a R.Hofman 2 Ing. Břetislav Havel, oddíl stolního tenisu FUTSAL FC RIO Žamberk zahájil letošní divizní futsalovou sezonu velice úspěšně. Z pěti odehraných utkání jsme ani jednou neodešli poraženi Rokytnice v Orlických horách RIO FK Řetůvka 3 : 2 Branky: Menzel Milan 2, Halbrštát Leoš RIO FK Peliny Choceň 1 : 1 Branky: Menzel Milan RIO FC Torf Este Pardubice B 5 : 1 Branky: Menzel Milan, Halbrštát Leoš, Pavelka Michal, Procházka Petr, Huška Vladimír Hlinsko RIO FC Pumpa Miřetice 5 : 3 Branky: Menzel Milan 2, Procházka Petr 2, Pavlík Radek RIO SK AC Plačice 2 : 1 Branky: Menzel Milan, Halbrštát Leoš Vlastimil Knop, vedoucí mužstva FLORBAL Litomyšl FbK JAWS Ústí n.o. SK Supy Žamberk 7:4 (2:1, 3:0, 2:3) Střelci branek: Kos Libor 2, Novotný Lukáš, Novotný Richard SK Supy Žamberk FBC Nové Město n.m. 4:5 (0:2, 1:0, 3:3) Střelci branek: Kos Libor 2, Bartoš Michal, Mikulecký Michal Kostelec nad Orlicí SK Supy Žamberk TJ Sokol Choceň Pipichovci 4:3 (0:2, 2:0, 2:1) Střelci branek: Kos Lukáš 2, Kos Libor, Petráň Karel SK Supy Žamberk FTS Florbal Náchod B 4:4 (0:2, 2:1, 2:1) Střelci branek: Kos Libor 2, Dostál Milan 2 Lukáš Kos ZVEME VÁS NA PLAVÁNÍ Svaz postižených civilizačními chorobami a Územní organizace svazu diabetiků v Žamberku zvou své členy, jejich rodinné příslušníky i ostatní spoluobčany na plavání do krytého plaveckého bazénu v České Třebové, které se uskuteční od 8.30 do 9.45 hod. v sobotu: a Odjezd autobusu je v 7.30 hod. z Masarykova náměstí v Žamberku se zastávkou u Divišova divadla, U silnic (naproti Penny), jídelny Gastro Royal, nádraží ČD a v Dlouhoňovicích. Všichni jste srdečně zváni. Miroslav Vondřich, předseda organizace SPCCH v Žamberku

11 Žamberské listy www. zamberk. cz 11 DO ČESKÉ SPOŘITELNY PRO RYCHLÉ PENÍZE NEBO NEZÁVAZNOU RADU Půjčit si peníze je dnes velmi snadné. Stačí jen vědět, na koho se obrátit. Pokud nechcete zbytečně papírovat a na hotovost dlouho čekat, obraťte se na Českou spořitelnu, která výrazně zjednodušila a zrychlila proces schvalování úvěrů. Více nejen o tomto tématu prozradil Ing. Petr Novotný, ředitel pobočky České spořitelny v Žamberku. Pojďme hned k podstatě věci. Jak si lze snadno a rychle půjčit peníze? Stačí pouze přijít do pobočky České spořitelny. Byli jsme si vědomi toho, že schvalovací proces úvěrů klienty zbytečně zatěžoval, a proto jsme ho výrazně zjednodušili. Jsem přesvědčen, že snadněji si půjčit peníze již nelze. Dobře, řekněme, že potřebuji půjčit korun. Kolik dokladů musím mít s sebou a jak dlouho bude trvat, než mi úvěr schválíte? Smlouvu o úvěru uzavřeme již na první schůzce a klientům postačí pouze jeden doklad totožnosti. Pokud si bude brát úvěr do výše korun, nepotřebuje žádného ručitele a není třeba ani zajištění. Jak vysoké budou splátky a na co všechno mohu tento úvěr použít? Výši splátek si klient může nastavit sám podle svých možností - zvolí dobu splácení. Maximální doba splácení je 6 let. Úroková sazba je garantovaná po celou dobu úvěru, takže když si půjčí například korun, bude splácet pouze 949 Kč měsíčně. Úvěr lze navíc kdykoliv předčasně splatit bez sankčních poplatků. Peníze z úvěru může klient použít na cokoliv. Může si tak dopřát vše, co nutně potřebujete, ale dosud mu scházely hotové finanční prostředky v dostatečné výši. Co můžete nabídnout klientům, kteří řeší otázku bydlení? Naše pobočka samozřejmě nabízí široké spektrum hypotečních úvěrů s rekordně nízkou úrokovou sazbou již od 2,79 % p.a. Novinkou v této oblasti je Novomanželská hypotéka, kterou nabízíme manželům a všem mladým párům do 36 let, které se starají alespoň o jedno dítě. K výhodám Novomanželské hypotéky patří zejména velmi nízká splátka, která je výsledkem možnosti kombinace se všemi poskytovanými státními podporami či příspěvky, garance úrokové sazby v prvním období fixace se slevou 0,2 % a možnosti volby delší splatnosti úvěru pro pevnou splátku, která je stanovena až na 30 let. Jaké možnosti mají klienti, kteří nechtějí své bydlení řešit prostřednictvím hypotéky? Mohou využít jednoho z nejvýhodnějších produktů na trhu, kterým je stavební spoření. Pokud si je uzavřou do konce roku, získají státní podporu ve výši až Kč i prémii ve stejné výši od Stavební spořitelny České spořitelny. Klient, který má založeno stavební spoření, může samozřejmě využít překlenovacího úvěru nebo úvěru ze stavebního spoření. A jaké možnosti nabízíte v oblasti úvěrů podnikatelům? Podnikatelům doporučuji především Podnikatelský úvěr 5 PLUS. Klientovi stačí pouze 5 % z celkových nákladů na investici jako spoluúčast na financování, k žádosti o úvěr pak postačí předložit jen 5 dokladů. Rozhodnutí o úvěru klientovi sdělíme do 5 dnů. Klient si může odložit splácení jistiny až o 5 měsíců a půjčit si může až 5 milionů korun. Co byste vzkázal klientům, kteří se bojí, že si půjčkou vytvoří velký závazek? V první řadě bych jim chtěl nabídnout možnost nezávazné konzultace, kdy jim naši odborníci rádi nabídnou různé možnosti řešení konkrétní situace a společně jistě najdou to nejlepší řešení. Proč by se klienti měli obrátit právě na Českou spořitelnu? Česká spořitelna nabízí výhodné a kvalitní produkty a služby s maximálně konkurenceschopnými parametry, je silnou a stabilní bankou, která svým klientům dlouhodobě poskytuje jistotu a ty nejlepší podmínky. Chtěl byste něco vzkázat vašim klientům? Snad jen to, že v případě dotazů nebo zájmu o produkty a služby České spořitelny nás lze kontaktovat na adrese Česká spořitelna, Nádražní 51, Žamberk, tel Neváhejte přijít osobně, naši zaměstnanci se Vám budou rádi věnovat! HLEDÁM PRÁCI ŘIDIČE, NEJLÉPE NA DODÁVKU (ne obch. zástupce). ŘP sk. B; C; BE; CE mám, PP ne. Praxe 5 let. Tel TRHY NA MASARYKOVĚ NÁMĚSTÍ BAR OSIRIS otvírací doba: NONSTOP Žamberk, Vrchlického 161 (u pošty přes nově upravený park) NABÍZÍ: příjemné posezení, šipky (zakládáme soutěžní družstvo) podrobnosti u baru, fotbálek (každá pátá hra zadarmo), dotyková obrazovka (silver ball) Různé druhy nápojů. Pivo: Kelt, Gambrinus 10, Plzeň 12, Staropramen 10 Nealko: Kofola, Cappy, Tonic aj. Informace na tel.: Vhodné např. - autoprodejna, prodejna nábytku, prodejna potravin, textilu, obuvi, FITNES nebo několika jiných prodejen. K dispozici je 20 m prosklené výkladní plochy, 15 m zrcadlové stěny, kancelář, sklad, výtah, sociální zázemí. - dále ve II.poschodí 3,5 místností + terasa s výhledem na město, soc.zařízení cca 120 m 2 nebytové plochy (bývalá Agrobanka - nad restaurací U Pastýře) Kostelní ul., bývalý Autosalon Frydrych) PŘIJME NA NOVÉ PRACOVIŠTĚ HYPOTEČNÍ BANKY, STAVEBNÍ SPOŘITELNY A ŽIVOTNÍ POJIŠŤOVNY V LETOHRADĚ OBCHODNÍHO ZÁSTUPCE pro město Žemberk a okolní obce! Přihlášky: Wüstenrot, oblast.kancelář, Ústecká 89, Letohrad PRONAJMU prostory (50 m²) v Žamberku vhodné k podnikání, bydlení. Tel , KOUPÍM byt 2+1 v osobním vlastnictví na sídlišti (U žirafy) v Žamberku. Tel PRODÁM družstevní byt 1+1 na sídlišti v Žamberku. Tel Květinářství Maryšková Alena Žamberk (proti poště) NABÍZÍ POSYPOVOU SŮL. Balení 5, 10, 25 a 50 kg. Bezdětní manželé HLEDAJÍ PRONÁJEM bytu 1+1 nebo 2+1 v Žamberku. Nebo blízkém okolí. Nabídky na č.tel Placená inzerce

12 12 www. zamberk. cz Žamberské listy ŽAMBERSKÉ LISTY - čtrnáctideník, řídí Redakční rada, odp. red. V. Pavlousková, MK ČR E Vydavatel: Město Žamberk, Masarykovo nám. 166, Žamberk, IČO: Náklad ks, cena 10,- Kč. redakce tel.: Tiskárna Kerschbaum, tel Uzávěrka příštího vydání je 5.12 do hod. ŽL č.21/05 vyjdou Upozorňujeme, že Listy č.1/06 vyjdou 16. ledna, uzávěrka na ně je 5. ledna do hod.

ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA ROČNÍK XVII. 15. PROSINCE 2006

ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA ROČNÍK XVII. 15. PROSINCE 2006 21 2006 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA ROČNÍK XVII. 15. PROSINCE 2006 Průtah městem III. etapa - Divišova ulice Když před dvěma lety v dubnu začala I. etapa průtahu městem Žamberkem směrem na Letohrad, bylo

Více

ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 28. června 2013

ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 28. června 2013 Žamberské LISTY ŽAMBERSKÉ www.zamberk.cz 1 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 28. června 2013 DNES V LISTECH: foto J. Kulhánek Krásné prožití letních měsíců, vydařenou dovolenou a mnoho zážitků přeje čtenářům

Více

č.16 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 1. října 2013 DNES V LISTECH:

č.16 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 1. října 2013 DNES V LISTECH: ŽAMBERSKÉ 1 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 1. října 2013 DNES V LISTECH: Zámecký park foto archiv: Pavel Morávek Zprávy z radnice a Městského úřadu Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Humanitární

Více

ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA

ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 16. 6. 2014 www.zamberk.cz 1 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA ČÍSLO 11 JAMROCK - 19. - 22. 6. 2014 - DALŠÍ INFORMACE O FESTIVALU NA STRANĚ 15 Čas je ve skutečnosti jediný kapitál, který člověk má, a je to

Více

ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA

ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA č.12 1. července 2010 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA Motto dne: REDAKČNÍ RADA ŽAMBERSKÝCH LISTŮ PŘEJE VŠEM NAŠIM ČTENÁŘŮM KRÁSNÉ LÉTO, V POHODĚ PROŽITÉ DNY DOVOLENÉ A DĚTEM KRÁSNÉ PRÁZDNINY! Kdo neumí odpočívat,

Více

č.10 Dnes v listech: ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA www.zamberk.cz VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ VIOLA slaví 20 let Festival JAM ROCK ÓČKO se blíží! ROČNÍK XIX.

č.10 Dnes v listech: ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA www.zamberk.cz VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ VIOLA slaví 20 let Festival JAM ROCK ÓČKO se blíží! ROČNÍK XIX. ŽAMBERSKÉ LISTY www.zamberk.cz 1 ROČNÍK XIX. Dnes v listech: VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ VIOLA slaví 20 let Festival JAM ROCK ÓČKO se blíží! foto: Josef Kvičera ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA č.10 30. května 2008 2

Více

Informace z radnice a městského úřadu

Informace z radnice a městského úřadu 2 Informace z radnice a městského úřadu POZOR - VÝMĚNA ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ! Vážení občané, kdo vlastníte řidičské průkazy (ŘP) vydané od 1. ledna 2001 do 30. dubna 2004, jste povinni do 31. prosince 2013

Více

Žamberské. Žamberské. č.18/2012. 1. listopadu 2012 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA. www.zamberk.cz. listy

Žamberské. Žamberské. č.18/2012. 1. listopadu 2012 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA. www.zamberk.cz. listy Žamberské Žamberské listy 1 č.18/2012 1. listopadu 2012 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 2 Žamberské listy Zprávy z radnice Vážení občané, zveme Vás k jednání nad strategickým plánem města Žamberka ve čtvrtek

Více

2.11.2009 č.18. 2.listopadu PAMÁTKA ZESNULÝCH. ŽIVOT J.Kvičera

2.11.2009 č.18. 2.listopadu PAMÁTKA ZESNULÝCH. ŽIVOT J.Kvičera ŽAMBERSKÉ LISTY WWW.ZAMBERK.CZ 1 2.11.2009 č.18 2.listopadu PAMÁTKA ZESNULÝCH ŽIVOT J.Kvičera Tak už to v životě chodí. Všechno má začátek a konec. Všechno se jednou rodí a na konci zazní pak zvonec Cesta

Více

Žamberské listy www. zamberk. cz

Žamberské listy www. zamberk. cz Žamberské listy www. zamberk. cz 1 17 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŽAMBERK ROČNÍK XVI. ROZŠÍŘENÉ VYDÁNÍ 14. ŘÍJNA 2005 Působení této významné jednotky v Žamberku nemělo dlouhého trvání. Již k 1.7. 1997

Více

Žamberské LISTY www.zamberk.cz 1. č.9. viz palec - Den dětí Titulní strana

Žamberské LISTY www.zamberk.cz 1. č.9. viz palec - Den dětí Titulní strana Žamberské LISTY www.zamberk.cz 1 č.9 viz palec - Den dětí Titulní strana ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 16. května 2011 2 www.zamberk.cz Žamberské LISTY Zprávy z radnice Vážení nájemci a pronajímatelé bytů,

Více

č.10 Motto dne: Jen oči dítěte dovedou vidět jako důležité to, co dospělí pro svou důležitost přehlížejí. ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 1.

č.10 Motto dne: Jen oči dítěte dovedou vidět jako důležité to, co dospělí pro svou důležitost přehlížejí. ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 1. č.10 1. června 2010 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA Motto dne: Jen oči dítěte dovedou vidět jako důležité to, co dospělí pro svou důležitost přehlížejí. 2 Zprávy z radnice PODPIS DOHODY Divišovo divadlo sedačky

Více

16.11.2009 č.19 15:00 15:45 KONCERT PĚVECKÉHO SBORU VIOLA ŽAMBERK

16.11.2009 č.19 15:00 15:45 KONCERT PĚVECKÉHO SBORU VIOLA ŽAMBERK ŽAMBERSKÉ LISTY WWW.ZAMBERK.CZ 1 16.11.2009 č.19 Město Žamberk ve spolupráci s Městským kulturním podnikem Fidiko, OU a PrŠ Tyršova Žamberk, Dámským klubem RosaLie Žamberk a Občanským sdružením CEMA Žamberk

Více

č.15 ŽAMBERSKÉ POŠTĚ JE 175 LET! repro foto: Kunštát - konečná stanice žamberské pošty (více na str. 6 a 7).

č.15 ŽAMBERSKÉ POŠTĚ JE 175 LET! repro foto: Kunštát - konečná stanice žamberské pošty (více na str. 6 a 7). Žamberské LISTY www.zamberk.cz 1 č.15 ŽAMBERSKÉ POŠTĚ JE 175 LET! repro foto: Kunštát - konečná stanice žamberské pošty (více na str. 6 a 7). Akce v září 2011 konané u příležitosti výročí 100 let založení

Více

15. 6. 2015 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA č. 11

15. 6. 2015 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA č. 11 www.zamberk.cz 1 15. 6. 2015 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA č. 11 foto: D. Kerschbaum Podrobný program Svátků dřeva uvádíme na straně 5. 2 ZPRÁVY Z RADNICE A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŽAMBERSKÉ LISTY ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

Více

Žamberské LISTY www.zamberk.cz 1. č.16

Žamberské LISTY www.zamberk.cz 1. č.16 Žamberské LISTY www.zamberk.cz 1 č.16 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 30. září 2011 2 www.zamberk.cz Žamberské LISTY Zprávy z radnice 67. výročí příchodu zpravodajské skupiny BARIUM do Žamberka Ve čtvrtek

Více

ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 2. prosince 2013

ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 2. prosince 2013 Žamberské LISTY ŽAMBERSKÉ www.zamberk.cz 1 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 2. prosince 2013 DNES V LISTECH: Elektronická komunikace Předvánoční akce Pozvánka na Divadelní ples TECHNOhrátky v Žamberku Informace

Více

ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA

ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 15.10. 2014 www.zamberk.cz 1 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA ČÍSLO 17 Město Žamberk Vás zve na SLAVNOSTNÍ VEČER U PŘÍLEŽITOSTI 96. VÝROČÍ VZNIKU SAMOSTATNÉHO ČESKOSLOVENSKÉHO STÁTU 30. října 2014 v Žamberku

Více

Žamberské LISTY www.zamberk.cz 1. č.6

Žamberské LISTY www.zamberk.cz 1. č.6 Žamberské LISTY www.zamberk.cz 1 č.6 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 1. dubna 2011 2 www.zamberk.cz Žamberské LISTY Zprávy z radnice Zveme Vás na zasedání zastupitelů města Žamberka, které se uskuteční 19.

Více

č.14 Dnes v Listech: www.zamberk.cz čtrnáctideník města žamberka ročník XIX. POZVÁNKA NA ZASTUPITELSTVO VOLBY TROFEO NIKÉ BOHEMIA 2008 PŘÍLOHA

č.14 Dnes v Listech: www.zamberk.cz čtrnáctideník města žamberka ročník XIX. POZVÁNKA NA ZASTUPITELSTVO VOLBY TROFEO NIKÉ BOHEMIA 2008 PŘÍLOHA 1 ročník XIX. se koná ve dnech 6. a 7. září 2008 na Masarykově náměstí v Žamberku. 6. září v 16.30 hod. se v kapli sv. Rozálie uskuteční mše svatá. 7. září v 9.15 hod. se v kostele sv. Václava uskuteční

Více

ŽAMBERSKÉ LISTY WWW.ZAMBERK.CZ

ŽAMBERSKÉ LISTY WWW.ZAMBERK.CZ ŽAMBERSKÉ LISTY WWW.ZAMBERK.CZ 1 16.2.2009 č.3 Město Žamberk ve spolupráci s DDM ANIMO Žamberk, Městským kulturním podnikem FIDIKO, ZUŠ Petra Ebena Žamberk a SpZŠ Žamberk srdečně zve rodiče, trenéry i

Více

Žamberské LISTY www.zamberk.cz 1. č.7

Žamberské LISTY www.zamberk.cz 1. č.7 1 č.7 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 15. dubna 2011 2 Zprávy z radnice Zveme Vás na zasedání zastupitelů města Žamberka, které se uskuteční 19. dubna 2011 od 15 hod. v zasedacím sále MěÚ III. poschodí, Nádražní

Více

Vojáčkovy sady ROZŠÍŘENÉ VYDÁNÍ

Vojáčkovy sady ROZŠÍŘENÉ VYDÁNÍ 2 2006 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA ROČNÍK XVII. 1. ÚNORA 2006 Vojáčkovy sady Na sklonku podzimu byl veřejnosti dán do užívání rekonstruovaný park Vojáčkových sadů. Když se v únoru loňského roku do něj

Více

1. červen - Mezinárodní den dětí

1. červen - Mezinárodní den dětí www.zamberk.cz 1 1. 6. 2015 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA č. 10 foto: D. Kerschbaum 1. červen - Mezinárodní den dětí 2 ZPRÁVY Z RADNICE A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŽAMBERSKÉ LISTY Koordinační tým sleduje a vyhodnocuje

Více

Žamberské LISTY www.zamberk.cz 1. č.18. foto: Miloš Jansa

Žamberské LISTY www.zamberk.cz 1. č.18. foto: Miloš Jansa Žamberské LISTY www.zamberk.cz 1 č.18 foto: Miloš Jansa ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 1. listopadu 2011 2 Zprávy z radnice Vážení spoluobčané, níže Vám podáváme informaci ve věci aktuálního rozhodnutí předsedy

Více

DUBEN 2015 Informační měsíčník pro občany města ZDARMA. Rozhovor se starostou města Zdeňkem Matoušem

DUBEN 2015 Informační měsíčník pro občany města ZDARMA. Rozhovor se starostou města Zdeňkem Matoušem města Krupky DUBEN 2015 Informační měsíčník pro občany města ZDARMA Rozhovor se starostou města Zdeňkem Matoušem Aktuální jarní období u nás přináší jak věci veselé a radostné, tak i vážné a smutnější.

Více

č.9 ŽAMBERSKÉ 140. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V ŽAMBERKU ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 15. května 2013

č.9 ŽAMBERSKÉ 140. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V ŽAMBERKU ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 15. května 2013 ŽAMBERSKÉ 1 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 15. května 2013 140. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V ŽAMBERKU Více na straně 6. Foto: David Müller DNES V LISTECH: SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ SBĚRNÝ DVŮR CENA

Více

ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA

ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA ŽAMBERSKÉ LISTY 1 ROČNÍK XIX. Tyršova rozhledna foto: Pavel Morávek ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA č.2 2 ŽAMBERSKÉ LISTY Zprávy z radnice PRODEJ BYTŮ v sobotu 26. ledna 2008 proběhlo v zasedací místnosti

Více

č.2 ŽAMBERSKÉ DNES V LISTECH: VEŘEJNÉ BRUSLENÍ NA ZIMNÍM STADIONU V ŽAMBERKU ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 1. ÚNORA 2013

č.2 ŽAMBERSKÉ DNES V LISTECH: VEŘEJNÉ BRUSLENÍ NA ZIMNÍM STADIONU V ŽAMBERKU ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 1. ÚNORA 2013 ŽAMBERSKÉ 1 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 1. ÚNORA 2013 VEŘEJNÉ BRUSLENÍ NA ZIMNÍM STADIONU V ŽAMBERKU DNES č.2 V LISTECH: novela zákona o silniční dopravě konkurzní řízení na pracovní místo gymnázium první

Více

č.3 Žamberské LISTY www.zamberk.cz 1 v pondělí 21. února 2011 od 18 hodin v Divišově divadle v Žamberku

č.3 Žamberské LISTY www.zamberk.cz 1 v pondělí 21. února 2011 od 18 hodin v Divišově divadle v Žamberku Žamberské LISTY www.zamberk.cz 1 č.3 Město Žamberk ve spolupráci se SVČ ANIMO Žamberk, Městským kulturním podnikem FIDIKO, ZUŠ Petra Ebena Žamberk a SpZŠ Žamberk srdečně zve rodiče, trenéry i všechny další

Více