HR INDUKCIJSKA PLOČA ZA KUHANJE UPUTE ZA UPORABU HC452400EB. EURO Appliances - euappliances.info

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HR INDUKCIJSKA PLOČA ZA KUHANJE UPUTE ZA UPORABU HC452400EB. EURO Appliances - euappliances.info"

Transkript

1 HC452400EB HR INDUKCIJSKA PLOČA ZA KUHANJE CS INDUKČNÍ VARNÁ DESKA NL INDUCTIEKOOKPLAAT EN INDUCTION HOB UPUTE ZA UPORABU 2 NÁVOD K POUŽITÍ GEBRUIKSAANWIJZING USER MANUAL

2 2 ZA SAVRŠENE REZULTATE Zahvaljujemo vam što ste odabrali ovaj AEG proizvod. Proizveli smo ga kako bi vam pružio godine nepogrešivog rada, s inovativnim tehnologijama koje život čine jednostavnijim - svojstva koja ne možete pronaći kod običnih uređaja. Molimo vas da odvojite nekoliko minuta na čitanje kako biste dobili ono najbolje od njega. PRIBOR I POTROŠNI MATERIJAL U AEG web trgovini pronaći ćete sve što vam je potrebno za održavanje vaših AEG uređaja besprijekorno čistima i u savršenom radnom stanju. Pored široke palete dodataka namjenjenih i proizvedenih u skladu s visokim standardima kvalitete kakve očekujete, od posebnog posuđa do košara za pribor za jelo, od održača boca do vrećica za osjetljivo rublje... Posjetite web trgovinu na

3 Sadržaj 3 SADRŽAJ Informacije o sigurnosti Upute za postavljanje Opis proizvoda Upute za uporabu Korisni savjeti i preporuke Čišćenje i održavanje Rješavanje problema Briga za okoliš U ovom se priručniku koriste sljedeći simboli: Važne informacije koje se odnose na vašu osobnu sigurnost i informacije o tome kako spriječiti oštećenja na uređaju. Opće informacije i savjeti Informacije o zaštiti okoliša Zadržava se pravo na izmjene.

4 Informacije o sigurnosti 4 INFORMACIJE O SIGURNOSTI Prije postavljanja i korištenja uređaja, pozorno pročitajte ove upute. To je u interesu vaše sigurnosti i osiguravanja ispravnog rukovanja. Čuvajte ove upute i uvjerite se da se one nalaze uz uređaj ako ga selite ili prodajete. Sve osobe koje koriste uređaj moraju biti u pot punosti upoznate s rukovanjem i sigurnosnim svojstvima. Opća sigurnost UPOZORENJE Osobe (uključujući djecu) sa smanjenim fizičkim, osjetnim, mentalnim sposobnostima ili bez iskustva i znanja ne smiju koristiti ovaj uređaj. Njih treba nadzirati ili uputiti u rukovanje ure đajem osoba odgovorna za njihovu sigurnost. Roditeljska blokada Ovim uređajem smiju se služiti samo odrasle osobe. Djeca moraju biti pod nadzorom kako bi se izbjeglo igranje s uređajem. Pakiranje mora biti spremljeno podalje od dohvata djece. Postoji opasnost od gušenja. Dok uređaj radi, djeca ne smiju biti u blizini. UPOZORENJE Aktiviranjem roditeljske blokade sprječavate da mala djeca i kućni ljubimci slučajno uključe uređaj. Sigurnost tijekom rada Uklonite svu ambalažu, naljepnice i prevlake iz uređaja prije prve uporabe. Polja kuhanja postavite na "isključeno" nakon svake uporabe. Opasnost od opeklina! Na površinu za kuhanje ne stavljajte metalne predmete, primjerice pribor za jelo ili poklopce za posuđe, jer mogu postati vrući. Korisnici s ugrađenim pacemakerom moraju držati gornji dio trupa udaljen barem 30 cm od uključenih indukcijskih polja kuhanja. UPOZORENJE Opasnost od požara! Pregrijane masti i ulja se vrlo brzo zapale. Ispravno rukovanje Uvijek nadzirite uređaj dok radi. Koristite uređaj samo za pripremu jela u kućanstvu! Nemojte koristiti uređaj kao radnu površinu ili za čuvanje stvari. Nemojte stavljati ni držati vrlo zapaljive tekućine i materijale ili predmete koji se mogu ra stopiti (od plastike ili aluminija) na uređaj ili blizu njega. Pazite pri spajanju uređaja na utičnice u blizini. Ne dopustite da električni kabeli dodiruju uređaj ili vruće posuđe. Ne dopustite da se električni kabeli zapletu. Kako spriječiti oštećivanje uređaja Ako predmeti ili posuđe padnu na staklokeramiku, površina se može oštetiti.

5 Upute za postavljanje 5 Posuđe za kuhanje od lijevanog željeza, lijevanog aluminija ili s oštećenim dnom može kod pomicanja ogrebati staklokeramiku. Ne dopustite da se posuđe isprazni kuhanjem, tako ćete spriječiti oštećivanje posuđa i staklokeramike. Polja kuhanja ne koristite s praznim posuđem ili bez posuđa za kuhanje. Nemojte pokrivati dijelove uređaja aluminijskom folijom. Nemojte pokrivati ventilacijski otvor od 5 mm između radne površine i prednjeg dijela kuhinjskog elementa ispod nje. UPOZORENJE Ako je površina napukla, iskopčajte uređaj iz napajanja kako biste izbjegli strujni udar. UPUTE ZA POSTAVLJANJE Prije postavljanja, zapišite serijski broj (Serijski br.) s natpisne pločice.natpisna pločica ure đaja nalazi se na donjem dijelu kućišta. Made in Switzerland V ~50/60Hz 3,7 kw/leistung ind. 3,7 kw Typ: 55 FED 02 AU PNC: /00 Serie: HC452400EB Savjeti za sigurnost UPOZORENJE Ovo morate pročitati! Uvjerite se da je uređaj neoštećen nakon transporta. Nemojte priključivati uređaj ako je oštećen. Po potrebi, obratite se dobavljaču. Jedino ovlašteni serviser smije postaviti, spojiti ili popravljati ovaj uređaj. Koristite samo ori ginalne rezervne dijelove. Ugradbene uređaje smijete koristiti jedino nakon uklapanja u odgovarajuće, normirane ormare za ugradnju i radne ploče. Ne mijenjajte specifikacije i ne vršite izmjene na proizvodu. Postoji opasnost od ozljede i oštećenja na uređaju. U potpunosti se pridržavajte zakona, odredbi, smjernica i normi na snazi u zemlji u kojoj koristite uređaj (sigurnosnih propisa, pravila o recikliranju, pravila o sigurnosti u radu s električnim uređajima itd.)! Održavajte minimalni razmak od drugih uređaja i kuhinjskih elemenata! Postavite zaštitu od strujnog udara, na primjer: postavite ladice jedino sa zaštitnom pregra dom neposredno ispod uređaja! Površine rezanja na radnoj ploči zaštitite od vlage prikladnim brtvilom! Uređaj zabrtvite na radnu površinu prikladnim brtvilom da ne ostane prostora! Zaštitite dno uređaja od pare i vlage, npr. od perilice posuđa ili pećnice! Nemojte postavljati uređaj blizu vrata ni ispod prozora! U protivnom vruće posuđe za kuhanje može ispasti s površine za kuhanje kad otvorite vrata ili prozore.

6 Upute za postavljanje 6 UPOZORENJE Opasnost od ozljeda od električne struje. Pažljivo se pridržavajte uputa za električno spajanje. Stezaljka mrežnog priključka je pod naponom. Uklonite napon sa stezaljke mrežnog priključka. Ispravnom ugradnjom osigurajte zaštitu od strujnog udara. Klimavi i nestručni utični spojevi mogu pregrijati stezaljku. Spojne priključke pravilno mora instalirati kvalificirani električar. Za isključivanje povlačite predviđenu traku na kabelu. U slučaju jednofaznog priključka, treba koristiti odgovarajući električni kabel tipa H05BBF T maks. 90 C (ili više). Oštećeni električni kabel zamijenite specijalnim kabelom (tipa H05BB-F T maks. 90 C; ili više). Obratite se najbližem ovlaštenom servisu. Električna instalacija uređaja mora omogućavati njegovo iskapčanje iz električne mreže i imati na svim polovima širinu otvora kontakta od najmanje 3 mm. Morate imati točne uređaje za izolaciju: automatske sklopke, osigurače (osigurače na na vijanje izvaditi iz držača), prekidače uzemljenja i sklopke. Ako koristite dodatni okvir C-FRAME, prije postavljanja uređaja najprije pročitajte upute isporučene s okvirom. Sklapanje 500mm 50mm 50mm 5mm R 5mm = 600mm 490+1mm = 340+1mm

7 Upute za postavljanje 25 mm 20 mm 7 38 mm 5 mm 5 mm Rupu između radne površine i staklokeramičke ploče zabrtvite silikonom. Silikon namažite sapunicom. Višak silikona odstranite strugalicom. Postavljanje više od jednog uređaja Dodani dijelovi:spojna šipka(šipke), silikon otporan na toplinu, gumeni kalup, brtvena traka. Koristite samo poseban silikon otporan na toplinu. Izrezivanje rupe u radnoj površini Udaljenost od zida: minimalno 50 mm Dubina: 490 mm Širina: zbrojite širine svih ugradbenih uređaja i oduzmite 20 mm (pogledajte i Pregled širina svih uređaja ) Primjer: 360 mm - 20 mm = 920 mm Postavljanje više od jednog uređaja 1. Zabilježite dimenzije rupe na radnoj površini i ispilite. 490 mm mm 580 mm

8 8 Upute za postavljanje Uređaje jedan po jedan postavite na mekanu površinu, npr. deku, s donjom stranom prema gore. Postavite brtvenu traku oko donjeg ruba uređaja, uz vanjski rub staklokeramike. Lagano stegnite vijke fiksirajućih ploča u odgovarajućim rupama u zaštitnom oklopu. Umetnite prvi uređaj u izrezanu rupu u radnoj površini. U rupu u radnoj površini umetni te spojnu šipku i gurnite do polovice širine prema uređaju. 6. Labavo zavrnite ploče za fiksiranje odozdo na radnoj površini i na spojnoj šipci. 7. Umetnite sljedeći uređaj u rupu u radnoj površini. Pazite da prednji krajevi uređaja bu du na istoj razini Zategnite vijke ploče za fiksiranje / kopči držača. Rupu između radne površine i uređaja, i rupe između uređaja zabrtvite silikonom. Silikon namažite sapunicom. Pritisnite gumeni kalup na staklokeramičku ploču i polako ga pomičite preko silikona. 12. Ne dirajte silikon dok se ne stvrdne, što može potrajati otprilike jedan dan. 13. Silikon koji izađe ispod kalupa pažljivo odstranite žiletom.

9 Opis proizvoda Temeljito očistite staklokeramičku ploču. OPIS PROIZVODA Opći pregled 1 1 Indukcijsko polje kuhanja 2300 W, s funkcijom električne snage 3200 W 2 Indukcijsko polje kuhanja 2300 W, s funkcijom električne snage 3200 W 3 Staklena šipka 4 Upravljačka ploča Izgled upravljačke ploče Za rukovanje uređajem koristite polja senzora. Zasloni, signali i zvukovi prikazuju koje su funkcije aktivne. polje senzora funkcija 1 Aktivira i deaktivira uređaj. 2 Blokira/deblokira upravljačku ploču. 3 Aktivira i deaktivira funkciju STOP+GO. Aktivira i deaktivira funkciju povezivanja. 4 5 Prikaz stupnja kuhanja. Prikazuje stupanj kuhanja. 6 Indikatori tajmera za polja kuhanja. Prikazuje za koje ste od polja kuhanja postavili vrijeme. 7 Prikaz tajmera. Prikazuje vrijeme u minutama.

10 10 Upute za uporabu polje senzora funkcija 8 Prikazuje rad funkcije tajmera koji broji sekunde. 9 Prikazuje rad funkcija Nadglednik minuta/tajmera koji odbrojava sekunde. 10 Aktivira funkciju električne snage. Produljuje ili skraćuje vrijeme. / Postavlja polje kuhanja. 13 Postavlja funkciju tajmera. Upravljačka traka. 14 Podešavanje stupnja kuhanja. Prikazi stupnjeva kuhanja Zaslon Opis Polje kuhanja je isključeno Polje kuhanja radi - Funkcija održavanja topline / je uključena Funkcija automatskog zagrijavanja je uključena Funkcija električne snage je uključena + broj Došlo je do kvara / OptiHeat Control (3 stupnja indikatora preostale topline): još se kuha / održavanje topline / preostala toplina / Funkcija zaključavanje/roditeljska blokada je uključena Posuđe je neprikladno ili premalo ili nema posuđa na polju kuhanja Uključeno je automatsko isključivanje OptiHeat Control (indikator preostale topline s 3 stupnja) UPOZORENJE \ \ Opasnost od opeklina uslijed preostale topline! OptiHeat Control prikazuje razinu preostale topline. Indukcijska polja kuhanja stvaraju toplinu potrebnu za kuhanje izravno na dnu posuđa. Staklokeramika se grije uslijed topline posuđa. UPUTE ZA UPORABU Uključivanje i isključivanje Dodirnite na 1 sekundu za uključivanje ili isključivanje uređaja.

11 Upute za uporabu 11 Automatsko isključivanje Funkcija automatski isključuje ploču ako: su sva su polja kuhanja isključena. ne postavite stupanj kuhanja nakon uključivanja ploče za kuhanje; pokrijete polje senzora nekim predmetom (tavom, krpom, itd.) dulje od 10 sekundi. Čuje se signal sve dok ne uklonite predmet; se ploča za kuhanje previše zagrije (npr. kad iz lonca sve iskipi). Prije ponovnog kori štenja ploče za kuhanje, polje kuhanja se mora ohladiti; koristite neodgovarajuće posuđe. pali se i nakon 2 minute polje kuhanja se automatski isključuje. ne isključite polje kuhanja ili ne promijenite stupanj kuhanja. Nakon nekog vremena pali se i ploča za kuhanje se isključuje. Vidi tablicu. je postavljeno vrijeme automatskog isključivanja Stupnjevi kuhanja Isključuje se nakon 6 sati sati 4 sati 1,5 sati Postavka topline Dodirnite stupanj kuhanja na traci za posluživanje. Ispravite na lijevo ili na desno, prema potrebi. Nemojte otpustiti prije postizanja točnog stupnja kuhanja. Prikaz pokazuje stupanj kuhanja. Automatsko zagrijavanje Funkcija automatskog zagrijavanja postavlja najvišu temperaturu (ne ) na neko vrijeme, nekon čega se smanjuje do potreb ne razine. Za uključivanje funkcije dotaknite simbol te nakon toga podesite postavku temperatu re. se uključuje kad polje kuhanja radi na najvišoj postavci temperature. Za zaustavljanje funkcije promijenite po stavku temperature

12 12 Upute za uporabu Uključivanje i isključivanje funkcije električne snage Funkcija električne snage indukcijskim poljima kuhanja stavlja na raspolaganje više snage. Funkcija električne snage ostaje aktivirana najviše 10 minuta. Nakon toga, indukcijsko polje kuhanja se automatski prebacuje na stupanj kuhanja 14. Za uključivanje dodirnite i pali. se. Za isključivanje dodirnite stupanj kuhanja - Funkcija povezivanja Funkcijom povezivanja povezuju se dva polja kuhanja i djeluju kao jedno. Prvo namjestite temperaturu za jedno polje kuhanja. Za pokretanje funkcije povezivanja dodirnite. Za postavljanje ili izmjenu temperature do dirnite jednu od upravljačkih traka. Za zaustavljanje funkcije povezivanja dodirnite. Polja kuhanja rade neovisno jedno o dru gome. Upravljanje snagom Upravljanje snagom dijeli snagu između dva polja kuhanja koja tvore par (vidi sliku). Funkcija električne snage povećava snagu jednog polja kuhanja u paru na maksimalnu razinu i automatski smanjuje snagu drugog polja kuhanja na nižu razi nu. Prikaz "smanjenog" polja se mijenja. Tajmer Odbrojava postavljeno vrijeme. Tajmerom za odbrojavanje postavljate koliko dugo će polje kuhanja raditi u jednom ciklusu kuhanja. Nakon odabira polja kuhanja postavite tajmer za odbrojavanje. Izbor funkcije tajmera moguć je ako je polje kuhanja uključeno i postavljena željena tempe ratura. dok se ne uključi indikator željene zone Za postavljanje zone kuhanja:dodirujte kuhanja. Kad se ova funkcija uključi, uključuje se. Za aktiviranje tajmera za odbrojavanje: dodirnite tajmera da postavite vrijeme ( minuta). Kad pokazivač polja kuhanja trepće sporije, vrijeme se odbrojava.. Pokazivač polja kuhanja Prikaz preostalog vremena: postavite polje kuhanja pomoću počinje brže treperiti. Zaslon prikazuje preostalo trajanje. dodirom na ili. za promjenu tajmera:postavite polje kuhanja s. Dotaknite Za deaktiviranje tajmera za odbrojavanje: postavite polje kuhanja pomoću. Preostalo vrijeme se odbrojava unazad do 00. Pokazivač polja kuhanja se gasi.

13 Upute za uporabu 13 Kada odbrojavanje tajmera završi, čuje se signal i 00 trepće. Polje kuhanja se deaktivira. Deaktiviranje signala: dodirnite Tajmer za mjerenje Tajmerom za mjerenje pratite koliko dugo zona kuhanja radi. dok se ne uključi Odabir zone kuhanja (ako radi više od 1 zone kuhanja): dodirujte indikator željene zone kuhanja. Kad se ova funkcija uključi, uključuje se. Za uključivanje tajmera za mjerenje: Dodirnite Simbol se isključuje i uključuje se.. Pokazivač Kako bi vidjeli koliko dugo polje kuhanja radi:postavite polje kuhanja s polja kuhanja počinje brže treperiti. Zaslon prikazuje trajanje rada tog polja. Zaslon prikazuje vrijeme rada polja kuhanja koje radi duže vremena. i dodirnite ili za Za deaktiviranje tajmera za mjerenje: postavite zonu kuhanja s isključivanje tajmera. Simbol se isključuje i se uključuje. Kada istovremeno rade dvije funkcije tajmera, na zaslonu se prvo prikazuje tajmer za mjerenje. Zvučni alarm. Tajmer možete koristiti kao zvučni alarm dok zone kuhanja ne rade. Dodirnite. Dodirnite ili na tajmeru kako biste postavili vrijeme. Kada odbrojavanje tajmera završi, čuje se signal i 00 trepće. Za isključivanje zvuka: dodirnite STOP+GO Funkcija postavlja sva polja kuhanja koja rade na način najniže temperature - održavanje topline ( ). Kada radi, ne možete promijeniti stupanj kuhanja. ne zaustavlja funkciju Tajmer.. Uključuje se simbol. Za uključivanje ove funkcije dodirnite. Pali se stupanj kuhanja kojeg ste prije posta Za zaustavljanje ove funkcije dodirnite vili. Zaključavanje Možete blokirati upravljačku ploču, ali ne i. To sprječava nehotičnu promjenu stupnja kuhanja. Najprije podesite stupanj zagrijavanja. Za pokretanje ove funkcije dodirnite. Na 4 se sekunde uključuje simbol. Tajmer ostaje uključen. Za isključivanje ove funkcije dodirnite. Uključuje se stupanj zagrijavanja kojeg ste prije postavili. Kada isključite uređaj, također isključujete i ovu funkciju.

14 14 Korisni savjeti i preporuke Roditeljska blokada Ova funkcija sprječava nehotičan rad ploče za kuhanje. Aktiviranje roditeljske blokade Uključite ploču za kuhanje pomoću. Nemojte podešavati postavku topline. Dodirnite na 4 sekunde. Uključuje se simbol. Uključite ploču za kuhanje pomoću. Isključivanje roditeljske blokade Uključite ploču za kuhanje pomoću. Nemojte podešavati postavku topline. Dodirnite na 4 sekunde. Uključuje se simbol. Uključite ploču za kuhanje pomoću. Zaobilaženje roditeljske blokade u jednom ciklusu kuhanja Uključite ploču za kuhanje pomoću. Uključuje se simbol. Dodirnite na 4 sekunde. Postavite postavku topline u roku od 10 sekundi. Možete rukovati pločom za kuhanje. Kada isključite ploču za kuhanje pomoću, roditeljska blokada ponovno radi. OffSound Control (Isključivanje i uključivanje zvukova) Isključivanje zvukova Isključite uređaj. Dodirnite u trajanju od 3 sekunde. Prikazi se upale i ugase. Dodirnite se pali: signal je isključen. Dodirnite, se pali: signal je isključen. Kada ova funkcija radi zvuk se oglašava samo kada: dodirnete se završi funkcija Podešavanje vremena tajmer za odbrojavanje završi postavite nešto na upravljačku ploču. 3 sekunde, Uključivanje zvukova Isključite uređaj. Dodirnite u trajanju od 3 sekunde. Prikazi se upale i ugase. Dodirnite 3 sekunde, se pali zato što je signal isključen. Dodirnite, se pali. Zvuk je uključen. KORISNI SAVJETI I PREPORUKE Indukcijska polja kuhanja koristite s prikladnim posuđem za kuhanje. Posuđe stavite na križić koji se nalazi na površini na kojoj kuhate. U potpunosti prekrijte kri žić. Magnetski dio na dnu posuđa mora imati najmanje 125 mm. Indukcijska polja kuhanja se automatski prilagođavaju veličini dna posuđa - do određene granice. Možete kuhati i tako da veliko posuđe istovremeno postavite na dva polja kuhanja.

15 Korisni savjeti i preporuke 15 Posuđe za kuhanje na indukcijskim poljima kuhanja Za indukcijska polja kuhanja snažno elektromagnetsko polje vrlo brzo proizvodi toplinu u po suđu. Materijal posuđa Odgovarajući: lijevano željezo, čelik, emajlirani čelik, nehrđajući čelik, višeslojno dno (kojeg je proizvođač označio kao odgovarajuće). Neodgovarajući: aluminij, bakar, mjed, staklo, keramika, porculan. Posuđe je odgovarajuće za indukcijsku ploču za kuhanje ako malo vode vrlo brzo zakuha na polju postavljenom na najviši stupanj kuhanja.... se magnet privuče za dno posuđa. Dno posuđa za kuhanje treba biti što je moguće deblje i ravnije. Zvukovi rada Ako čujete zvuk pucketanja: posuđe je izrađeno od različitih materijala (struktura "sendviča"). zvižduk: koristite jedno ili više polja kuhanja s visokim razinama električne snage, a posu đe je izrađeno od različitih materijala (struktura "sendviča"). brujanje: koristite visoke razine električne snage. škljocanje: dolazi do električnog preključivanja. pištanje, zujanje: radi ventilator. Zvukovi su uobičajena pojava i ne označavaju nikakav kvar. Ušteda energije Ako je moguće, posuđe poklopite poklopcem. Posuđe za kuhanje postavite na polje kuhanje prije uključivanja. Öko Timer (Eko tajmer) Radi uštede energije, grijač polja za kuhanje isključuje se prije signala tajmera za od brojavanje. Skraćivanje vremena grijanja ovisi o postavci topline i vremenu kuhanja. Primjeri primjene pri kuhanju Podaci u tablici dani su samo kao smjernice. Stupnj evi kuhanj a Koristite za: Dnevno vrijeme Savjeti 1 Kuhanu hranu držite na toplom po po trebi pokriti 1-3 Holandski umak, topiti: maslac, čokoladu, želatinu 5 25 min Povremeno promiješajte

16 16 Čišćenje i održavanje Stupnj evi kuhanj a Koristite za: Dnevno vrijeme Savjeti 1-3 Zgušnjavanje: mekani omleti, pržena jaja min Kuhajte poklopljeno 3-5 Vreti rižu i jela na mlijeku, zagrijavanje gotovih obroka min Dodati najmanje dvostruko više vo de nego riže, jela na mlijeku po vremeno promiješati 5-7 Kuhati na pari povrće, ribu, meso min Dodajte nekoliko žlica tekućine 7-9 Kuhati krumpire na pari min Koristite maks. ¼ l vode na 750 g krumpira 7-9 Kuhanje većih količina namirnica, variva i juha Do 3 l tekućine plus sastojci min 9-12 Lagano pržiti: sitno izrezane sastojke u po po umaku, teleći Cordon-bleu, kotlete, trebi sjeckano meso omotano tijestom, koba sice, jetru; zgušnjavanje umaka; prženje jaja, palačinki, uštipaka okrenite kad prođe pola vremena kuhanja Jako pržiti, isjeckano meso, odresci od butine, odresci Okrenite kad prođe pola vremena kuhanja 14 Kuhati velike količine vode, kuhati tjesteninu, popržiti meso (gulaš, pečenja u loncu), du boko pržiti krumpiriće 5 15 min Funkcija električne snage je pogodna za zagrijavanje velikih količina vode. Podaci o akrilamidima Važno rema najnovijim znanstvenim spoznajama, ako hrana puno potamni (naročito ona koja sadrži škrob), akrilamidi mogu dovesti zdravlje u opasnost. Stoga preporučujemo da kuhate na nižim temperaturama i da ne tamnite previše hranu. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE Očistite uređaj nakon svake uporabe. Uvijek koristite posuđe za kuhanje s čistim dnom. UPOZORENJE Oštra i gruba sredstva za čišćenje oštećuju uređaj. Radi vlastite sigurnosti nemojte čistiti ovaj uređaj aparatima na paru ili pod visokim tlakom. Ogrebotine ili tamne mrlje na staklokeramici ne utječu na rad uređaja. Za uklanjanje prljavštine: 1. Odmah uklonite:plastiku koja se topi, plastičnu foliju i hranu koja sadrži šećer. U su protnom, prljavština može uzrokovati oštećenje uređaja. Koristite posebni strugač za

17 Rješavanje problema staklo. Stavite strugač na staklenu površinu pod oštrim kutom i pomičite oštricom po površini. Uklonite nakon što je uređaj dovoljno hladan:krugove od vapnenca, krugove od vo de, mrlje od masnoće, metalnosjajne promjene boje. Koristite posebno sredstvo za čišćenje staklokeramike ili nehrđajućeg čelika. Očistite uređaj vlažnom krpom i s malo sredstva za čišćenje. Na kraju, prebrišite uređaj čistom krpom. UPOZORENJE Nemojte koristiti strugač ili oštre predmete za čišćenje staklene šipke i područja između nje i staklokeramike. Staklena šipka pričvršćena je za keramički tanjur. Nemojte stavljati lonce na staklenu šipku. Pazite da se lonci i staklena šipka međusobno ne dodiruju. RJEŠAVANJE PROBLEMA Problem Mogući uzrok i rješenje Ne možete uključiti uređaj ili rukovati njime. Dodirnuli ste 2 ili više polja senzora istovremeno. Dodirnite samo jedno polje senzora. Na upravljačkoj ploči ima vode ili mrlja masnoće. Obrišite upravljačku ploču. Ponovno uključite uređaj i postavite stupanj kuhanja unutar 7 sekundi. Radi zaštita djece ili blokiranje tipki ili Stop+Go. Vidi poglavlje Rukovanje uređajem. Signal se čuje kad je uređaj isključen. Prekrili ste jedno ili više polja senzora. Izvadite predmet iz polja senzora. Ne uključuje se pokazivač preo Polje kuhanja nije vruće jer je radilo samo kratko vrijeme. Ako stale topline. polje kuhanja mora biti vruće, obratite se servisnoj službi. Postavljena temperatura varira Aktivna je funkcija upravljanja snagom. Vidi dio Upravljanje sna između dvije postavke tempera gom. ture. Signal se čuje, a uređaj se uključuje i ponovno isključuje. Nakon 5 sekundi čuje se još jedan signal. svijetli Pokrili ste. Izvadite predmet iz polja senzora. Radi automatsko isključivanje. Isključite i ponovno uključite uređaj.

18 18 Briga za okoliš Problem Mogući uzrok i rješenje se uključuje Na polju za kuhanje nema posuđa. Stavite posuđe na polje kuhanja. Neodgovarajuće posuđe. Koristite odgovarajuće posuđe. Promjer dna posuđa za kuhanje premalen je za polje kuhanja. Premjestite posuđe na manje polje kuhanja. i broj svijetle. Došlo je do pogreške na uređaju. Iskopčajte uređaj iz električne mreže na neko vrijeme. Iskopčajte osigurač iz električne instalacije u kućanstvu. Ponovno ukopčajte. ponovno uključi, obratite se servisnom centru. Ako se se uključuje Ovo je greška u uređaju zato što je posuda u kojoj se kuhalo pre sušila. Polje je postalo prevruće kako bi radilo. Uključilo se au tomatsko isključivanje. Isključite uređaj. Uklonite vruće posuđe. Nakon približno 30 bi trebalo nestati sa sekundi ponovno uključite polje kuhanja. zaslona dok indikator preostale topline može ostati. Ohladite po suđe i provjerite njegovu pogodnost za indukcijsko polje kuhanja u dijelu Posuđe. Nema signala kad dodirnete polja senzora na ploči. Signali su isključeni. Uključite signale (pogledajte poglavlje "Upravljanje signalima"). Ako primjenom gore navedenih rješenja ne možete ukloniti problem, pitajte svog dobavljača ili službu za korisnike. Dajte im podatke s nazivne pločice: troznamenkastu slovno-brojčanu šifru za staklokeramiku (u uglu površine za kuhanje) i poruku pogreške koja se pojavljuje. Ako ste nepravilno rukovali uređajem, rad servisera službe za korisnike ili dobavljača neće biti besplatan, čak ni za vrijeme jamstvenog roka. Upute o službi za kupce i jamstvenim uvjetima nalaze se u jamstvenoj knjižici. BRIGA ZA OKOLIŠ Simbol na proizvodu ili na njegovoj ambalaži označuje da se s tim proizvodom ne smije postupiti kao s otpadom iz domaćinstva. Umjesto toga treba biti uručen prikladnim sabirnim točkama za recikliranje elektroničkih i električkih aparata. Ispravnim odvoženjem ovog proizvoda spriječit ćete potencijalne negativne posljedice na okoliš i zdravlje ljudi, koje bi inače mogli ugroziti neodgovarajućim rukovanjem otpada ovog proizvoda. Za detaljnije informacije o recikliranju ovog proizvoda molimo Vas da kontaktirate Vaš lokalni gradski ured, uslugu za odvoženje otpada iz domaćinstva ili trgovinu u kojoj ste kupili proizvod. Pakiranje Materijali za pakiranje su prihvatljivi za okoliš i mogu se reciklirati. Plastične komponente posebno su označene: >PE<,>PS< itd. Bacite materijale za pakiranje u kućanski otpad na odgovarajućem lokalnom odlagalištu.

19 19 PRO DOKONALÉ VÝSLEDKY Děkujeme vám, že jste si zvolili výrobek značky AEG. Aby vám bezchybně sloužil mnoho let, vyrobili jsme jej s pomocí inovativních technologií, které usnadňují život, a vybavili jsme jej funkcemi, které u obyčejných spotřebičů nenajdete. Stačí věnovat pár minut čtení a zjistíte, jak z něho získat co nejvíce. PŘÍSLUŠENSTVÍ A SPOTŘEBNÍ MATERIÁL V e-shopu společnosti AEG naleznete vše, co potřebujte k udržování všech vašich spotřebičů AEG v perfektním stavu. Čeká na vás široká nabídka příslušenství navrženého a vyrobeného s ohledem na nejvyšší standardy kvality, které očekáváte: od speciálního kuchyňského vybavení po košíčky na příbory, od držáků na lahve po vaky na choulostivé prádlo Navštivte internetový obchod na

20 20 Obsah OBSAH Bezpečnostní informace Pokyny k instalaci Popis spotřebiče Provozní pokyny Užitečné rady a tipy Čištění a údržba Co dělat, když... Poznámky k ochraně životního prostředí V tomto návodu pro uživatele se používají následující symboly: Důležité informace týkající se Vaší bezpečnosti a informace o ochraně spotřebiče před poškozením. Všeobecné informace a rady Upozornění k ochraně životního prostředí Zmĕny vyhrazeny.

21 Bezpečnostní informace 21 BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE Přečtěte si pečlivě tento návod ještě před instalací spotřebiče a jeho prvním použitím k zaji štění bezpečného a správného provozu. Tento návod k použití vždy uchovejte spolu se spotřebičem, i při případném stěhování nebo prodeji. Uživatelé musí dokonale seznámeni s obsluhou a bezpečnostními funkcemi spotřebiče. Všeobecné bezpečnostní informace UPOZORNĚNÍ Tento spotřebič nesmějí používat osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo bez patřičných zkušeností a znalostí. Spotřebič mohou používat jen v případě, že je sledují osoby odpovědné za jejich bezpečnost, nebo jim dávají příslušné pokyny k použití spotřebiče. Dětská pojistka Tento spotřebič smějí používat pouze dospělí. Na děti je třeba dohlédnout, aby si se spotřebičem nehrály. Všechny obaly uschovejte z dosahu dětí. Hrozí nebezpečí udušení. Nedovolte dětem, aby se přibližovaly k zapnutému spotřebiči. UPOZORNĚNÍ Zapněte dětskou pojistku, aby malé děti nebo domácí zvířata nemohly spotřebič náhodně zapnout. Bezpečnost při provozu Před prvním použitím odstraňte ze spotřebiče všechny obaly, nálepky a folie. Po každém použití nastavte varné zóny do polohy "vypnuto". Nebezpečí popálení! Na varný povrch nedávejte kovové předměty jako příbory nebo po kličky, protože by se mohly zahřát na vysokou teplotu. Uživatelé s kardiostimulátory se nesmějí horní částí těla přiblížit k zapnuté indukční varné zóně blíže než na 30 cm. UPOZORNĚNÍ Nebezpečí požáru! Přehřáté tuky a oleje se mohou velmi rychle vznítit. Správné používání spotřebiče Při vaření spotřebič vždy sledujte. Používejte ho jen k pro vaření v domácnosti. Nepoužívejte ho jako pracovní nebo odkládací plochu. Nepokládejte vysoce hořlavé materiály, kapaliny nebo předměty, které by se mohly rozta vit (z plastu nebo hliníku) na spotřebič nebo do jeho blízkosti, ani je na něm neskladujte. Při připojování spotřebiče do nejbližší síťové zásuvky buďte opatrní. Dbejte na to, aby se elektrické přívodní kabely nedotýkaly spotřebiče nebo horkého nádobí. Elektrické kabely nesmí být zamotané.

22 22 Pokyny k instalaci Rady k ochraně spotřebiče před poškozením Jestliže na sklokeramickou desku spadne nádobí nebo jiný předmět, může se povrch po škodit. Nádoby vyrobené z litiny, hliníkové slitiny nebo s poškozeným dnem mohou při posuno vání po povrchu sklokeramickou desku poškrábat. Nenechávejte obsah hrnců a pánví vyvařit do sucha. Zabráníte tak poškození nádobí a sklokeramické desky. Nepoužívejte varné zóny s prázdnými nádobami nebo zcela bez nádob. Žádnou část spotřebiče nezakrývejte alobalem. Nezakrývejte větrací otvor o velikosti 5 mm mezi pracovní deskou a přední částí dílu umí stěného pod ní. UPOZORNĚNÍ Jestliže se na povrchu objeví prasklina, odpojte spotřebič od elektrické sítě, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem. POKYNY K INSTALACI Před instalací si poznamenejte sériové číslo (S. N.) z typového štítku. Typový štítek je umí stěný na spodní části spotřebiče. Made in Switzerland V ~50/60Hz 3,7 kw/leistung ind. 3,7 kw Typ: 55 FED 02 AU PNC: /00 Serie: HC452400EB

Zamrzivač hladnjak Chladnička s mrazničkou - -

Zamrzivač hladnjak Chladnička s mrazničkou - - HR Upute za uporabu 2 CS Návod k použití 16 RU 30 UK І 46 Zamrzivač hladnjak Chladnička s mrazničkou - - ZRB836MW2 Sadržaj Informacije o sigurnosti 2 Opis proizvoda 4 Rad uređaja 5 Prva uporaba _ 5 Svakodnevna

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE K BEZPEČNOSTI NEBEZPEČÍ VAROVÁNÍ. ČESKY Instalace strana 2 Návod k použití Strana

DŮLEŽITÉ INFORMACE K BEZPEČNOSTI NEBEZPEČÍ VAROVÁNÍ. ČESKY Instalace strana 2 Návod k použití Strana 501931902055.book Page 108 Thursday, June 4, 2009 4:21 PM ČESKY Instalace strana 2 Návod k použití Strana DŮLEŽITÉ INFORMACE K BEZPEČNOSTI VAŠE BEZPEČNOST I BEZPEČNOST DALŠÍCH OSOB JE VELMI DŮLEŽITÁ V

Více

Návod k použití, instalaci a připojení

Návod k použití, instalaci a připojení CZ Návod k použití, instalaci a připojení Vestavěná sklokeramická indukční varná deska VESTAVĚNÁ SKLOKERAMICKÁ INDUKČNÍ VARNÁ DESKA Vážený spotřebiteli! Návody k obsluze Návod k zapojení Typový štítek

Více

Návod k použití, instalaci a připojení

Návod k použití, instalaci a připojení CZ Návod k použití, instalaci a připojení Vestavná sklokeramická varná deska Vestavná sklokeramická varná deska Vážený zákazníku! Sklokeramická varná deska je určena pro použití v domácnosti. Obaly našich

Více

SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA

SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA PHS 6410C PHS 6411C SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA NÁVOD K OBSLUZE Vážený zákazníku Děkujeme, že jste zakoupil výrobek značky PHILCO. Aby váš spotřebič sloužil co nejlépe, přečtěte si všechny pokyny v tomto

Více

Návod k použití. Mikrovlnná trouba EMS17216

Návod k použití. Mikrovlnná trouba EMS17216 Návod k použití Mikrovlnná trouba EMS17216 2 electrolux bezpečnostní informace We were thinking of you when we made this product electrolux 3 CS CS CS Obsah Bezpečnostní pokyny 4 Popis spotřebiče 7 Před

Více

Návod k obsluze a montáži

Návod k obsluze a montáži Návod k obsluze a montáži Sklokeramické varné desky s indukcí CS 1212-1 CS 1221-1 CS 1222 Před umístěním, instalací a uvedením přístroje do provozu si bezpodmínečně pročtěte tento návod k obsluze. Ochráníte

Více

návod k použití Mikrovlnná trouba EMS26415

návod k použití Mikrovlnná trouba EMS26415 návod k použití Mikrovlnná trouba EMS26415 2 electrolux Obsah Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com Bezpečnostní informace 2 Před prvním použitím 4 Popis spotřebiče

Více

Návod k obsluze. Indukční varná deska TI 1242 B

Návod k obsluze. Indukční varná deska TI 1242 B Návod k obsluze Indukční varná deska TI 1242 B Vážená zákaznice, vážený zákazníku, zakoupili jste si varnou desku BRANDT, za což Vám děkujeme. Při výrobě spotřebiče jsme uplatnili naši lásku k oboru a

Více

Návod k použití a údržbě Návod na používanie a údržbu Felhasználói és karbantartási kézikönyv Manual de utilizare şi întreţinere

Návod k použití a údržbě Návod na používanie a údržbu Felhasználói és karbantartási kézikönyv Manual de utilizare şi întreţinere AKZM 654 Návod k použití a údržbě Návod na používanie a údržbu Felhasználói és karbantartási kézikönyv Manual de utilizare şi întreţinere DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY VAŠE BEZPEČNOST I BEZPEČNOST DALŠÍCH

Více

INSTALLATION, QUICK START

INSTALLATION, QUICK START AMW 832 AMW 836 INSTALLATION, QUICK START INSTALLATION, DÉMARRAGE RAPIDE AUFSTELLUNG, KURZANLEITUNG INSTALLAZIONE, GUIDA RAPIDA INSTALLATIE, SNEL AAN DE SLAG INSTALACIÓN, GUÍA DE INICIO RÁPIDO INSTALAÇÃO,

Více

Návod k použití, instalaci a připojení

Návod k použití, instalaci a připojení CZ Návod k použití, instalaci a připojení Elektrická trouba Elektrická trouba Vážený zákazníku! Upřímně vám děkujeme za zakoupení našeho výrobku. Přesvědčte se sám o tom, že se na naše výrobky můžete spolehnout.

Více

NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ. Varná deska

NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ. Varná deska CS NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ Varná deska Vážená zákaznice, vážený zákazníku, Děkujeme vám, že jste si zakoupili varnou desku BRANDT. Vložili jsou do tohoto přístroje veškerý svůj um, naše know-how, aby

Více

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SPOTŘEBIČE SI POZORNĚ PŘEČTĚTE TENTO STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ A POKYNY K INSTALACI!

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SPOTŘEBIČE SI POZORNĚ PŘEČTĚTE TENTO STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ A POKYNY K INSTALACI! Stručný návod Tabulka PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SPOTŘEBIČE SI POZORNĚ PŘEČTĚTE TENTO STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ A POKYNY K INSTALACI! KDYŽ NENÍ SPUŠTĚN ŽÁDNÝ CYKLUS, OVLÁDACÍ PANEL SE Z DŮVODU ÚSPORY ENERGIE PO

Více

CS NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ. Varná deska

CS NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ. Varná deska CS NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ Varná deska 1 Vážená zákaznice, vážený zákazníku, objevovat výrobky De Dietrich znamená zakoušet jedinečné emoce, které mohou být vyvolány pouze hodnotnými předměty. Okouzlení

Více

Vaše uživatelský manuál PANASONIC NN-DF383B http://cs.yourpdfguides.com/dref/5390684

Vaše uživatelský manuál PANASONIC NN-DF383B http://cs.yourpdfguides.com/dref/5390684 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

OBSAH URČENÉ POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM PRAČKY VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS PRAČKY PŘED PRVNÍM PRACÍM CYKLEM PŘÍPRAVA PRÁDLA

OBSAH URČENÉ POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM PRAČKY VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS PRAČKY PŘED PRVNÍM PRACÍM CYKLEM PŘÍPRAVA PRÁDLA IFU-TL HR CZ.fm Page 1 Friday, November 7, 2008 2:36 PM OBSAH URČENÉ POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM PRAČKY VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS PRAČKY PŘED PRVNÍM PRACÍM CYKLEM PŘÍPRAVA PRÁDLA PRACÍ PROSTŘEDKY A

Více

Návod k použití HEV 2230250 B-447-01

Návod k použití HEV 2230250 B-447-01 Návod k použití HEV 230250 B-447-01 Obsah Na co musíte dávat pozor.................. 4 Před montáží............................. 4 Bezpečnostní pokyny....................... 5 Takto zabráníte škodám na

Více

URČENÉ POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM PRAČKY

URČENÉ POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM PRAČKY URČENÉ POUŽITÍ Tato pračka je určena výhradně k praní a odstřeďování prádla vhodného pro praní v pračce v množství, které je v domácnosti obvyklé. Při používání pračky dodržujte pokyny uvedené v tomto

Více

POZOR! HBC 86K753. Návod k použití. MIKROVLNNÁ ENERGIE NEODSTRAŇUJTE TENTO KRYT! Opravu smí provádět pouze odborný servis.

POZOR! HBC 86K753. Návod k použití. MIKROVLNNÁ ENERGIE NEODSTRAŇUJTE TENTO KRYT! Opravu smí provádět pouze odborný servis. POZOR! MIKROVLNNÁ ENERGIE NEODSTRAŇUJTE TENTO KRYT! Opravu smí provádět pouze odborný servis. (Toto upozornění vystřihněte a nalepte na zadní stranu mikrovlnné trouby.) Návod k použití HBC 86K753 Q4ACZM0244

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Mikrovlnná trouba SE 2617

NÁVOD K OBSLUZE. Mikrovlnná trouba SE 2617 NÁVOD K OBSLUZE Mikrovlnná trouba SE 2617 2 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení výrobku BRANDT. Naše společnost vkládá všechny své vědomosti a know-how do realizace každého spotřebiče tak, aby

Více

Four à micro-ondes Microwave oven Magnetronoven Mikrobølgeovn elektronisk Forno microondas Mikrovlnná trouba

Four à micro-ondes Microwave oven Magnetronoven Mikrobølgeovn elektronisk Forno microondas Mikrovlnná trouba FR EN NL DA PT CS GUIDE D INSTALLATION ET D UTILISATION INSTRUCTIONS FOR USE INSTALLATIE- EN GEBRUIKSGIDS BETJENINGSVEJLEDNING MANUAL DE UTILIZAÇÃO NÁVOD K POUŽITÍ Four à micro-ondes Microwave oven Magnetronoven

Více

Vaše uživatelský manuál PANASONIC NNCD555W http://cs.yourpdfguides.com/dref/5811604

Vaše uživatelský manuál PANASONIC NNCD555W http://cs.yourpdfguides.com/dref/5811604 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Návod k použití NPD 615 XEU B-853-01

Návod k použití NPD 615 XEU B-853-01 Návod k použití NPD 615 XEU B-853-01 2 Vážení zákazníci, chceme vám poděkovat a zároveň poblahopřát, že jste si vybrali náš výrobek. Tento praktický a moderní spotřebič byl vyroben z materiálů nejvyšší

Více

Návod k použití S-760-01

Návod k použití S-760-01 Návod k použití ER 47554 EU S-760-01 Vážení zákazníci, chceme vám poděkovat a zároveň poblahopřát, že jste si vybrali náš výrobek. Tento praktický a moderní spotřebič byl vyroben z materiálů nejvyšší kvality,

Více

Návod k použití S-760-01

Návod k použití S-760-01 Návod k použití ER 47554 EU S-760-01 2 Vážení zákazníci, chceme vám poděkovat a zároveň poblahopřát, že jste si vybrali náš výrobek. Tento praktický a moderní spotřebič byl vyroben z materiálů nejvyšší

Více

C3VP6R Sporák se sklokeramickou deskou

C3VP6R Sporák se sklokeramickou deskou C3VP6R Sporák se sklokeramickou deskou Návod k instalaci a obsluze C3VP6R Sporák se sklokeramickou deskou Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti

Více

Model ESF 6161. Návod k použití

Model ESF 6161. Návod k použití M y č k a n á d o b í Model ESF 6161 CS Návod k použití Obsah Bezpečnostní pokyny 3 Instalace 4 Umístění pod pracovní desku 4 Vyrovnání na podlaze 4 Připojení vody 4 Připojení odpadní hadice 5 Elektrické

Více

Návod k obsluze a montáži Pečicí trouba

Návod k obsluze a montáži Pečicí trouba Návod k obsluze a montáži Pečicí trouba Před umístěním, instalací a uvedením přístroje do provozu si bezpodmíneènì pročtěte tento návod k obsluze. Ochráníte tak sebe a zabráníte možnosti vzniku škod na

Více

Bezpečnostní informace

Bezpečnostní informace DDW-M1211 DDW-M1212 15 15 15 LIKVIDACE VÝROBKU Nevyhazujte tento výrobek do netříděného domovního odpadu. Při likvidaci výrobku je nutné ho zlikvidovat v rámci speciálních nařízení příslušné země. Bezpečnostní

Více