Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o. Kloubní výživa. Diplomovaný farmaceutický asistent

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o. Kloubní výživa. Diplomovaný farmaceutický asistent"

Transkript

1 Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o. Kloubní výživa Diplomovaný farmaceutický asistent Vedoucí práce: PharmDr. Petr Vávra Vypracovala: Eliška Čerstvá Čelákovice 2011

2 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem absolventskou práci vypracovala samostatně a všechny použité písemné i jiné informační zdroje jsem řádně ocitovala. Jsem si vědoma, že doslovné kopírování cizích textů v rozsahu větším než je krátká doslovná citace je hrubým porušením autorských práv ve smyslu zákona 121/2000 Sb., je v přímém rozporu s interním předpisem školy a je důvodem pro nepřipuštění absolventské práce k obhajobě. Čelákovice 30. Dubna podpis 1

3 Obsah: Úvod Cíl práce Teoretická část Pojivová tkáň Kolagen Výskyt a klasifikace kolagenu Složení kolagenu Ovlivňování pevnosti kolagenu Struktura kolagenu Enzymová degradace kolagenu Elastin Proteoglykany Významné informace z hlediska použití kloubní výživy Výživa vazivové tkáně Ukládání vápníku ve vazivové tkáni Kortikoidy Diabetes Růstové faktory Poruchy syntézy kolagenu Biologicky aktivní látky použitelné pro kloubní výživu Výživa pro podporu tvorby kolagenu Kolagen jako živina MSM Výživa pro podporu tvorby proteoglykanů Ostatní živiny Kyselina askorbová Lysin Sirné aminokyseliny a zdroje síry Methionin, cystein a taurin

4 Měď, zinek a molybden Mangan, železo a nikl Křemík Wolfram Doplňování růstových faktorů pro novotvorby vaziva Kolostrum Růstové faktory krevního séra Růstové faktory mléka Růstové faktory a prostata Růstové faktory řas a sinic Protizánětlivé látky Potlačení bolesti Proteolytické enzymy Antikolagenázy, antielastázy Biologicky aktivní peptidy Praktické využití biochemických poznatků časování výživy bezcévné vazivové tkáně Délka trvání příjmu kloubní výživy Dávkování Praktická část Vyhodnocení dotazníkového průzkumu Rizikové skupiny obyvatelstva Osoby postižené osteoartrózou Pacienti s revmatickou artritidou Diabetici Kuřáci a osoby s rozedmou plic Hypermobilní jedinci Pacienti po operacích nebo úrazech Těhotné ženy Osoby s nadváhou Osoby se specifickou pracovní zátěží Sportovci

5 Sportující děti a mládež Dospělí sportovci Omezení příjmu doplňků stravy Psychická hlediska příjmu doplňků stravy Další příčiny bolestí pohybového aparátu Deformity páteře Svalová dysbalance Stres Redukční dieta Jiné příčiny Doplňky stravy pro kloubní výživu přehled Ústně šířené názory na kloubní výživu Diskuse Závěr Резюме Bibliografie Příloha

6 ÚVOD Pro svoji absolventskou práci jsem si vybrala téma Výživa kloubů. Toto téma jsem si vybrala z důvodů zvyšování průměrného věku populace. Který sebou přináší i to, že se zvyšuje procento výskytu zdravotních potíží typických pro vyšší věk, A ty jsou dány opotřebením organismu. U mladší populace jsou dva typické projevy, a to je stále se zvyšující náročnost sportovního tréninku, a v některých případech se vyskytují i případy jednostranného pracovního zatížení pohybového aparátu. Také některé módní trendy ve výživě (např. vegetariánství) vedou k omezení příjmu některých potravin, které jsou pro organismus zdrojem vhodných živin, jako je kolagen. Rozšiřování segmentu potenciálních spotřebitelů je příležitostí pro výrobce a distributory doplňků stravy, k rozšiřování nabídky výrobků, z nichž velká část je uváděna do oběhu prostřednictvím lékáren. Při řešení případných dotazů pacientů je nutno mít dostatečné informace nejen o složení výrobku, ale i o principech fungování kloubní výživy. A v neposlední řadě je vhodné znát i širší okolnosti, které ovlivní úspěšnost a vhodnost použití výrobků v konkrétních případech. V práci se budu věnovat problematice kloubní výživy a využití doplňků stravy jako součásti prevence u rizikových skupin populace, případně jako doplňku léčení některých potíží pohybového aparátu. V praktické části bude dotazníkové šetření, zaměřené na uživatele potravních doplňků určených pro kloubní výživu. 5

7 1 CÍL ABSOLVENTSKÉ PRÁCE Cílem mé absolventské práce je zpracovat problematiku kloubní výživy a využití doplňků stravy jako součást léčby i prevence u rizikových skupin populace. 6

8 2 TEORETICKÁ ČÁST 2.1 Pojivová tkáň Pojivová tkáň se diferencuje do různých forem vaziva, chrupavek, kostí, krve (účast na shlukování krevních destiček) a je podstatnou součástí lidského těla. Vždy bez ohledu na umístění se skládá z buněk a mezibuněčné hmoty. Mezibuněčná hmota je složena z vláknitého a amorfního (beztvarého) podílu. Vláknitý podíl je tvořen fibrilárními bílkovinami (kolagen a elastin), na složení amorfní části se podílejí proteoglykany. Vzájemný poměr jednotlivých složek mezibuněčné hmoty charakterizuje pojivovou tkáň a je určen metabolismem příslušných buněk. Buňky pojiva se ve vazivu diferencují na fibroblasty a fibrocyty. Ve fibroblastech se syntetizují bílkoviny, z nichž vznikají pojivová vlákna kolagenu a elastinu. V chrupavčité tkáni jsou dále typickými buňkami chondrocyty, které kromě kolagenu a elastinu syntetizují proteoglykany. V kostní tkáni jsou typické buňky osteoblasty, které také vytvářejí kolagen. Kolagen v kostní tkáni funguje jako krystalizační jádro pro nejdůležitější kostní minerál hydroxyapatit. Pojivo se podílí nejen na tvorbě pevnosti tkáně, ale také tvoří výplň mezi orgány. Dále se podílí na imunitních pochodech, hojení ran a hospodaření s vodou a minerálními látkami. V pojivové tkáni se odráží i stárnutí organismu a další patologické pochody, jako revmatické onemocnění, stárnutí tkáně, choroby velkých cév. Změny systému pojivové tkáně, které lze prokázat u starších osob, jsou důsledkem tohoto stárnutí. [HOŘEJŠÍ, 1989; KOŠTÍŘ, 1974; VODRÁŽKA, 1991; VELÍŠEK, 1999] 7

9 2.1.1 Kolagen Výskyt a klasifikace kolagenu Kolagen se v různých druzích pojiva vyskytuje ve formě fibril jako základním strukturním prvku. Zajišťuje soudržnost tkání, které tvoří. Jedná se o více příbuzných glykoproteinů, zastoupených v lidském těle přibližně z jedné třetiny, ve všech pojivových tkáních (kůže, šlachy, vazy, cévy, parenchymová tkáň, rohovka, chrupavky, kosti, zuby). Kolagenu je mnoho typů, původní klasické čtyři byly postupně rozšířeny na více než deset. Odlišují se tvarem kolagenních vláken a odlišným vzhledem pod mikroskopem a také molekulovou strukturou. Z hlediska stavu pohybového aparátu jsou nejvýznamnější kolageny I. a II. typu. Obrázek č. 1 Struktura kolagenu Složení kolagenu Základní organizovanou složkou kolagenu je tropokolagen, který vzniká působením enzymu (specifické proteinázy) ve fibroblastech ve formě prokolagenu. Tropokolagen je neplnohodnotná strukturální bílkovina, složená (protein + sacharid), fibrilární (skleroprotein), prakticky nerozpustná molekula má tvar makroskopických vláken. Aminokyselinové složení různých typů kolagenu se liší pouze málo. 8

10 Celkový podíl kolagenu na bílkovinách celého těla činí asi 30 %. Ve svalové tkáni je 5,2 % kolagenu a 0,3 % elastinu z celkových proteinů. Zastoupení aminokyselin v kolagenu v % (v g vztaženo na 16 g dusíku): ALANIN 11 ARGININ 4,9 ASPARAGOVÁ KYSELINA 5 CYSTEIN 0 GLUTAMOVÁ KYSELINA 7,6 GLYCIN 31,4 HISTIDIN 0,5 HYDROXYLISIN 0,6 HYDROXYPROLIN 10,1 ISOLEUCIN 1,2 LYSIN 2,6 LEUCIN 2,8 PHENYLALANIN 1,6 PROLIN 11,8 SERIN 3,8 THREONIN 2 TRYPTOFAN 0 TYROSIN 0,3 VALIN 2,1 METHIONIN 0,5 [LEDVINA, 1993; MUSIL, 1990; VOET, 1995] 9

11 Ovlivňování pevnosti kolagenu Významnou složkou je aminokyselina prolin a z ní vznikající hydroxyprolin, typický pro kolagen. Pro tuto reakci je nutná přítomnost železa a kyseliny askorbové jako hydroxylačního činidla. Při jejich nedostatku ve tkáních se dlouhodobě zhoršuje kvalita pojivové tkáně a snižuje se obsah kolagenu. Hydroxylované molekuly hydroxyprolinu totiž dokážou proniknout do mimobuněčného prostoru a dokončit tím vznik trojité šroubovice typické molekuly kolagenu. Další potřebnou složkou je síra která je potřebná pro další fázi dozrávání kolagenu. A podílí se na vzniku disulfidových můstků na konci jednotlivých molekul, které jsou jimi spojeny. Uspořádání fibril ve šroubovici je ovlivněno také působením kyseliny fosfowolframové. Na zpevňování kolagenních fibril příčnými vazbami působí enzym lysyloxidáza, obsahující měď. Další zvyšování pevnosti je způsobeno intramolekulárními a extramolekulárními příčnými vazbami, kde hraje hlavní roli aminokyselina lysin a její derivát hydroxylysin. Pevnost příčných vazeb narušuje aminopropionitril (váže lysyloxidázu), který se vyskytuje v semenech hrachoru (Lathyrus odoratus). Vyšší příjem semen při krmení zvířat způsobuje chorobu lathyrismus, typickou zkřehnutím vaziva. U člověka nebyla pozorována Struktura kolagenu Kolagen je tvořen molekulami tropokolagenu (relativní molekulová hmotnost asi 30 kda), které se skládají ze tří vzájemně spojených šroubovic, jejichž agregací vznikají kolagenní vlákna. Vysoký obsah glycinu je dán tím, že základní sekvence aminokyselin se skládá z jednotek glycinu, na který se střídavě vážou další aminokyseliny, nejčastěji prolin a hydroxyprolin. Na vzniklý peptidový řetězec se na volnou hydroxylovou skupinu vážou sacharidy, glukóza nebo galaktóza, které jsou obsaženy v množství 0,4 12 % hmotnosti, a kolagen je tedy glykoprotein. Vlákna kolagenu mají různou rychlost metabolismu, některá se nemění po dobu několika let, některé složky se dokážou obměnit poměrně rychle během několika 10

12 dnů, zejména při hojení ran. V některých případech je tím dokonce limitováno časování optimálního období pro operační zákroky, např. po úrazech kolena Enzymová degradace kolagenu Zesítěný kolagen může být v organismu rozkládán působením enzymů kolagenáz, které jsou tvořeny přímo organismem, nebo je secernují mikroorganismy, typicky baktérie zubního kazu nebo baktérie Clostridium histolyticum (plynatá sněť). Za určitých fyziologických či patologických podmínek se kolagen enzymově odbourává, typicky při hojení ran. Podobný proces probíhá při revmatické artritidě. Z hlediska doplňkové výživy kloubů je významné, že vlastní tvorba katabolických enzymů Imunitní vlastnosti kolagenu Kolagen i prokolagen působí jako imunogeny. V případě některých autoimunitních chorob dochází k poškození cév, kůže nebo kloubů. [LEDVINA, 1993; MUSIL, 1981; NĚMEČKOVÁ, 1990] Elastin Je to vláknitá bílkovina pojiva, která zajišťuje elasticitu podobně jako guma, tedy je to elastomer zejména se schopností roztažnosti a návratu do původní polohy i s dostatečnou pevností v tahu. Elastiny jsou podobně jako kolageny typické bílkoviny vazivové tkáně, které je doprovázejí v nejvíce namáhaných tkáních, typicky také ve šlachách. Zejména se uplatňují v cévách, kůži, chrupavkách ušních boltců, hrtanu, v plících a šíjovém vazu. Z vazivové tkáně mají nejvyšší odolnost proti degradaci a nejpomalejší metabolismus, většina elastinové tkáně vytvořené v mládí přetrvává v organismu až do smrti. Aminokyselinové zastoupení je odlišné od kolagenu, zejména chybí hydroxylysin a sirné aminokyseliny. Naopak jsou zde pro tuto tkáň typické neobvyklé aminokyseliny desmosin a isodesmosin, kde výchozí pro jejich tvorbu je aminokyselina lysin. 11

13 Elastin tvoří velmi pružné síťovité struktury, základní jednotkou je tropoelastin tvořený jedním řetězcem bílkoviny (polypeptidu), relativní molekulová hmotnost asi 70 kda. Nejtypičtějším zpevňujícím derivátem v elastinu je desmosin s vysokým zastoupením lysinových derivátů. Vytváří příčné vazby mezi vlákny kolagenu nebo elastinu a tím je zpevňuje. Také při této reakci se uplatňuje enzym lysyloxidáza, obsahující měď. Nedostatek mědi ve stravě vede k poškození tkání s obsahem elastinu, například až ke spontánnímu prasknutí aorty. Elastin dále může být poškozován vlastním enzymem elastázou, která se projeví při některých autoimunitních. Navenek se poškození elastinu projeví například rozedmou plic nebo aterosklerózou. Elastin je jen velmi slabý imunogen. [STRATIL, 1993; MUSIL, 1981; NĚMEČKOVÁ, 1990] Proteoglykany V pojivových tkáních kolagen a elastin ještě provázejí proteoglykany (nejčastěji mukopolysacharidy neboli správněji glykosaminoglykany), podílející se na základní hmotě pojiva. Základem molekuly je kyselina hyaluronová, která tvoří komplexy, ve kterých je prostřednictvím acetylglukosaminu nebo acetylgalaktosaminu připojen chondroitinsulfát nebo keratansulfát. Hyaluronová kyselina je součástí prakticky všech druhů pojiva. Chondroitinsulfáty spojují buňky v živočišných tkáních. Jsou složeny z glukuronové kyseliny a n-acetylgalaktosaminu esterifikovaného kyselinou sírovou. Chondroitin-4-sulfát je hlavně v pojivových a epitelových tkáních, nejvíce až 40 % v některých chrupavkách. Chondroitin-6-sulfát je obsažen v pokožce, chrupavkách, šlachách. Keratansulfát je součástí chrupavek. Je složen z jednotek D-galaktózy a N- acetyl-d-glukosamin-6-sulfátu. 12

14 Syntéza glykosaminoglykanů je ovlivněna enzymem glukosyltransferázou, jejímž kofaktorem je mangan. Při nedostatku manganu ve stravě vznikají poruchy rozvoje chrupavek, kostí, a rozvíjí se osteoporóza. [KARLSON, 1987; LEDVINA, 1993; VOET, 1995] 2.2 Významné informace z hlediska použití kloubní výživy Výživa vazivové tkáně Jak již bylo uvedeno, metabolismus vazivové tkáně pohybového aparátu není natolik rychlý, aby dodávka živin musela být zajištěna sítí vlásečnic. Nejrychlejší metabolismus probíhá v chrupavce, která je metabolicky značně aktivní. Vazivová tkáň pohybového aparátu je bezcévná. Potřebné nízkomolekulární prekurzory (živiny, zejména glukóza a aminokyseliny) se dostávají do nitra buněk pouze difúzí mezibuněčnou hmotou Ukládání vápníku ve vazivové tkáni Důvodem, proč se neukládá hydroxyapatit do šlach podobně jako při tvorbě kostí, je struktura šlachy. Je to dáno tím, že mikrofibrily jsou uspořádány tak kompaktně, že se mezi ně krystaly hydroxyapatitu nevejdou. Je to způsobeno různými typy kolagenu a poněkud odlišným zastoupením aminokyselin, které v důsledku znamenají proměnlivý obsah sacharidových zbytků, rozhodující o hustotě tropokolagenu v myofibrilách. [MUSIL, 1981] Kortikoidy Kortisol a kortikoidy s hydroxyskupinou v poloze 11 - beta inhibují syntézu glykosaminoglukanů a proteoglykanů, tedy složek vazivové tkáně Diabetes Nedostatek insulinu snižuje tvorbu glykosaminoglykanů, což je jedním z důvodů snížené imunity diabetiků k infekci a zpomalenému hojení ran. 13

15 2.2.5 Růstové faktory Růstové faktory, zejména FGF (fibroblastový růstový faktor), IGF-I a IGF-II, TGFbeta 1 a 2, a lymfokiny ovlivňují příznivě novotvorbu tkání a hojení. [VODRÁŽKA, 1991; LEDVINA, Poruchy syntézy kolagenu Vznikají poruchou tvorby některého z enzymů, účastnících se tvorby kolagenu, elastinu nebo mukopolysacharidů. Kromě vrozených poruch syntézy kolagenu existuje velmi známé onemocnění poruchy tvorby kolagen a to je skorbut. Předpokládá se u něj nedostatečná hydroxylační aktivita v důsledku nedostatku kyseliny askorbové (vitamínu C). Změny pevnosti kolagenu zvané hypermobilita vedou u člověka k extrémní pružnosti v kloubech, nazývané také hypermobilní syndrom (Marfanův syndrom), který je oficiálně zařazen v Mezinárodní klasifikaci nemocí (diagnóza M 357). Je považován za dědičnou chorobu. Typický je zde rozdíl mezi poměry kolagenu typu I a kolagenu typu III. Postihuje více ženy než muže, přesto nejznámější byl houslista Nicollo Paganini s jeho typickým prohnutým postojem při hraní. Nemoc se projevuje bolestí svalů i kloubů, hlavně nosných, a bolestí zad. U postižených je zvýšený výskyt plochých nohou a náchylnost k úrazům. Potenciálně hrozí osteoartróza. Při této diagnóze se podpůrně doporučují doplňky stravy pro výživu kloubů. [LEDVINA, 1993; VOET, 1995] 2.3 Biologicky aktivní látky použitelné pro kloubní výživu Lze je rozdělit do několika skupin podle oblasti působení Výživa pro podporu tvorby kolagenu Z biochemických podkladů vyplývá, že pro dobrý stav pohybového aparátu je rozhodující kvalita kolagenové složky vaziva. Příznivou skutečností je, že v nejvíce poškozované složce, což je kloubní chrupavka, probíhá nejsilnější metabolismus. Proto může docházet k hojení a obnově poškozené tkáně poměrně rychle a užití doplňků stravy má smysl. 14

16 Kolagen jako živina Kolagen je nerozpustná bílkovina značně odolná vůči působení rozpouštědel a trávicích enzymů. Trávení a využitelnost kolagenu obsaženého v živočišných složkách stravy je limitováno výkonností trávicí soustavy, zejména schopností produkovat kyselinu chlorovodíkovou a trávicí enzym kolagenázu. Tato schopnost se individuálně liší. Při konzumaci masa je produkce kyseliny chlorovodíkové v žaludku nutná pro nabobtnání a rozpuštění kolagenu, který spojuje svalová vlákna. Pro zahájení proteolýzy a jeho následné štěpení na kratší řetězce aminokyselin je potřebný enzym kolagenáza, jehož produkce je poměrně malá. Kolagenáza štěpí molekulu tropokolagenu na dva kratší řetězce. Při trávení bílkovin obecně dochází působením proteolytických enzymů ke štěpení až na úroveň oligopeptidů, kdy stěnou tenkého střeva do krevního oběhu procházejí nikoliv volné aminokyseliny, ale krátké řetězce několika aminokyselin, nejčastěji tripeptidy. Pro organismus je to výhodné tím, že šetří energii makroergních fosfátů, která by byla nutná pro štěpení a opětovnou tvorbu peptidové vazby mezi aminokyselinami. Pokud se jako doplněk stravy používá hydrolyzát kolagenu, nahrazuje se tím omezená funkce žaludku na trávení kolagenu. Kromě toho dalším trávením vznikají krátké oligopeptidy, které organismus přednostně využije k tvorbě protokolagenu, protože to je pro něj výhodné. *MUSIL, 1981; NĚMEČKOVÁ, Pro výrobu doplňků stravy se používají především dva typy surovin: Hydrolyzát kolagenu Jednotlivé typy podle výrobní technologie se liší molekulovou hmotností (délkou řetězce aminokyselin). Čím je molekulová hmotnost nižší (řetězec kratší), tím lépe je výrobek stravitelný a využitelný. Problémem těchto výrobků je, že čím více jsou zastoupeny krátké řetězce, tím je větší riziko vzniku hořkých peptidů v surovině, které zhoršují senzoriku výrobku. Senzorika výrobků je horší v případě kyselé nebo alkalické hydrolýzy, lepší je v případě enzymového štěpení. Doporučovaná denní dávka výrobku by měla činit asi 10 g čistého hydrolyzátu kolagenu. 15

17 Hydrolyzát kolagenu se v doplňcích stravy používá ve formě hotových nebo práškových nápojů, v tabletách nebo tobolkách. Kolagen Jako specifický výrobek pro výživu kloubů se používá lyofilizovaný kolagen. Princip jeho účinnosti je v tom, že přítomnost kolagenu v trávicí soustavě vyvolává tvorbu žaludeční kolagenázy, na kterou organismus reaguje novotvorbou kolagenu. Dávkování se řídí doporučením výrobce, nejedná se o typickou živinu, ale spíš o stimulátor metabolismu. Poznámka ke kolagenu jako živině: Označení kolagen jako surovina z hlediska potravinářského je mírně nepřesné, z hlediska biochemického je to směs kolagenu a elastinu. To se týká i želatiny nebo hydrolyzátů kolagenu. Riziko BSE (Bovinní spongiformní encefalopatie lidově nemoc šílených krav) Nedostatečná informovanost orgánů státního dozoru v některých zemích o technologii výroby želatiny a dalších kolagenových produktů má za následek, že vyžadují dodatečné rozbory nebo jiné prokázání skutečnosti, že výrobky s obsahem želatiny nebo hydrolyzátu kolagenu původem z hovězího neobsahují BSE. Obdobně je to s požadavky konečných spotřebitelů. Fyzikální a chemické podmínky při výrobě vylučují riziko přenosu BSE. Vzhledem k tomu, že složení kolagenu v nejvíce používaných surovinových zdrojích je stejné, do ČR se dováží obvykle želatina nebo hydrolyzáty kolagenu deklarované jako vepřového nebo drůbežího původu. *MUSIL, 1990; NĚMEČKOVÁ, 1990] MSM (Metylsulfonylmetan) V organismu se podle některých autorů podílí na tvorbě kolagenu, zejména v kombinaci s křemíkem, zmírňuje bolestivost kloubů, svalů a šlach. Tyto účinky jsou považovány za sporné. Zejména v americké literatuře bývá často zaměňován za dimethylsulfoxid. Celkově podporuje prokrvení tkání rozšiřováním vlásečnic způsobeným sulfanem, který z MSM vzniká. Problémem MSM je dříve uváděná 16

18 nevhodnost dlouhodobého současného příjmu s nesteroidními antirevmatiky nebo kyselinou acetylsalicylovou. Další nevýhodou je nevhodnost kombinace s alkoholem, která se projevuje zesílením hyperemizace a zvýšením krevního tlaku po dobu, než se odbourá alkohol v jaterních peroxisomech. MSM si přechovává aktivitu v organismu poměrně dlouho (podle celkové výše denních dávek), běžně 48 hodin, a po tuto dobu je nutno s nežádoucími účinky počítat. Kromě toho MSM je silně hořká látka, která zejména nalačno u citlivých osob navozuje nevolnost. Nevolnost je způsobena tím, že organismus vnímá hořké složky potravy jako potenciálně toxické. Vnímání hořké chuti je na povrchu tenkého střeva, takže jej nelze odstranit příjmem doplňků v potahovaných tabletách nebo v tobolkách, ale nejvhodnější je příjem MSM po jídle. Obvyklé dávkování mg denně Výživa pro podporu tvorby proteoglykanů Další významnou složkou vaziva jsou proteoglykany. Pro podporu jejich tvorby se nejvíce používají deriváty chondroitinu a deriváty glukosaminu. Doplňují se jako přirozené složky upravených surovin, které je obsahují ve zvýšené míře, jako např. žraločí chrupavka, nebo se doplňují v čistém stavu. Jejich složení je podle původu odlišné, například rozdíly jsou mezi chondroitinem vepřovým nebo žraločím. Chondroitin Nevýhodou chondroitinu je poměrně vysoká cena a špatná využitelnost, uvádí se méně než 10%. Další nevýhodou je, že z doplňků stravy pro kloubní výživu má nejvýraznější hořkou chuť a je nejhůře snášen, je nutno doporučovat jeho příjem zásadně po jídle. Vhodné dávkování přibližně 800 mg denně. Obrázek č. 2 - Chondroitin 17

19 Glukosamin Efekt jeho příjmu nastupuje s vícedenním odstupem, ale také poměrně dlouho přetrvává, takže náhodné vynechání až po dobu dvou týdnů je možné. Chuť glukosaminu je slano-kyselá a nezpůsobuje v běžných dávkách nevolnost ani nalačno. Vhodné dávkování asi 1500 mg denně. [https://snzr.ksrzis.cz/snzr/rrh/, 1] Obrázek č.3 - Glukosamin Kyselina hyaluronová Používá se hlavně v tekutém stavu v injekční formě. Jako doplněk stravy je méně obvyklá. Mangan Je kofaktorem enzymu glukosyltransferázy, která ovlivňuje tvorbu glykosaminoglykanů. Je ve vzájemném vztahu s železem, uvedeno níže, včetně dávkování. 18

20 2.3.3 Ostatní živiny Problémy s klouby je vhodné kromě obvyklých doplňků stravy řešit také dalšími živinami, které mohou ovlivňovat metabolismus vazivové tkáně. Některé módní trendy ve výživě, nebo nadměrné používání některých doplňků stravy může způsobit potíže Kyselina askorbová Doporučená denní dávka 80 mg, v tabletách nebo kapslích. Zejména u kuřáků, při stresu, zvýšeném obsahu dusičnanů ve vodě nebo stravě, zvýšené zátěži se doporučuje dávkování vyšší. Z hlediska účinnosti samotné kyseliny askorbové nerozhoduje, zda je přírodní nebo syntetická, ale z hlediska ostatních doprovodných látek jsou přírodní produkty vhodnější. Produkty ze syntetické kyseliny askorbové jsou výrazně levnější Lysin Lysin je esenciální aminokyselina, která je nutná pro tvorbu zpevňujících složek hydroxylysinu, desmosinu a isodesmosinu. Podporuje obranyschopnost organismu a hojení poškozené tkáně. Vysoký obsah lysinu je ve svalech. Svaly jako významná složka pohybového aparátu určují správné postavení kloubů vůči sobě. Nedostatek lysinu je zejména ve stravě veganů. Podává se jako volná aminokyselina ve formě L-lysinu obvykle v tobolkách. Denní dávka by neměla překročit 5 g čisté látky, je vhodné rozdělit na menší množství během dne. *NĚMEČKOVÁ, 1991; RICHTER, 2007; https://snzr.ksrzis.cz/snzr/rrh/, 1] Sirné aminokyseliny a zdroje síry Methionin, cystein a taurin Metabolismus vazivové tkáně přímo neovlivňují, ale příznivě ovlivňují proteosyntézu a jsou zdrojem síry. Denní dávka esenciální aminokyseliny L-methioninu by neměla překročit 1,5 g, neesenciální aminokyseliny L-cysteinu 3 g. Methionin je významný tím, že v řetězcích bílkovin bývá obvykle výchozí aminokyselinou, od níž začíná stavba peptidového řetězce. Cystein je považován za aminokyselinu, u které ve volném stavu je uváděna stimulace proteosyntézy. Taurin je aminokyselina s obsahem 19

21 síry (kyselina 2 -aminoetansulfonová). Tvoří významnou nestrukturní dusíkatou složku v živočišných buňkách a tvoří se z methioninu a cysteinu. Jeho podávání snižuje potřebu sirných aminokyselin. Denní dávka taurinu jako doplňku stravy by neměla překročit 2 g, dávky nad 3 g jsou již považovány za léčebné. Obvykle se podávají v tobolkách. Obrázek č.4 - Methionin Měď, zinek a molybden Měď je složka enzymu lysyloxidázy, zinek je obsažen ve vazivové tkáni i hydroxyapatitu v kostní hmotě. Měď a zinek jsou v organismu ve vzájemném antagonismu, zejména se navzájem omezují ve vstřebatelnosti. Zinek je v současné době populární jako prvek doporučovaný pro zvýšení imunity, potlačení akné a podporu růstu svalové hmoty. Předávkování zinkem může současně snížit hladinu mědi v organismu. Doporučená denní dávka mědi je 1 mg a zinku 10 mg. Molybden je prvek, který příznivě ovlivňuje metabolismus mědi. Denní doporučená dávka molybdenu je 50 mikrogramů. Příjem molybdenu ve stravě je na dolní hranici potřebné dávky. *NĚMEČKOVÁ, 1991; STRATIL, Mangan, železo a nikl Mangan je nutný pro tvorbu glykosaminoglykanů. Množství manganu a železa ve stravě navzájem ovlivňuje vstřebávání jednotlivých kovů. V přítomnosti železa je vstřebávání manganu zhoršeno, při nedostatku železa je vstřebávání manganu zvýšené. Doporučená denní dávka manganu je 2 mg. Obsah manganu ve stravě je celkově na dolní hranici potřebného příjmu, ale v některých oblastech je nadměrný 20

22 obsah manganu ve vodě. Železo ovlivňuje tvorbu hydroxyprolinu. Doporučená denní dávka železa je 14 mg. Nikl příznivě ovlivňuje transport železa v organismu. Doporučená denní dávka niklu ve stravě není stanovena, obsah niklu ve stravě je považován spíše za nadbytečný Křemík Křemík je nutný pro tvorbu vazivové tkáně a kostí, je obsažen v hydroxyapatitu jako doprovázející prvek. Zvýšený příjem křemíku podporuje tvorbu svalové hmoty. Potrava by měla obsahovat mg křemíku v 1 kg. Denní doporučená dávka křemíku není stanovena, obsah křemíku ve stravě je považován za dostatečný Wolfram Wolfram je složka kyseliny fosfowolframové (uspořádání fibril ve šroubovici kolagenu). Je nutný pro normální růst a reprodukci. Doporučená denní dávka není stanovena. Obvyklé množství obsažené ve stravě je nad 100 mikrogramů v kilogramu a není toxické. Doplňky stravy s obsahem wolframu v ČR nejsou obvyklé, vyskytují se spíše v produkci firem z USA. *NĚMEČKOVÁ, 1991; STRATIL Doplňování růstových faktorů pro podporu novotvorby vaziva Kolostrum Kolostrum, neboli mlezivo je produkt mléčné žlázy první tři dny po porodu. Liší se složením od běžného složení mléka. Je typické vysokým obsahem biologicky aktivních polypeptidů, zejména imunoglobulinů a růstových faktorů. Dále obsahuje velké množství prebiotických látek, typicky galaktooligosacharidů. Zpracování kolostra do výsledného produktu se liší u jednotlivých firem. Pro podporu výživy kloubů je nejvhodnější proteinový koncentrát z kolostra, kde je zachován co nejvyšší obsah růstových faktorů. Účinná denní dávka se pohybuje mezi g čisté látky. Doba podávání nemá překročit 3 měsíce z toho důvodu, aby v důsledku obsahu imunoglobulinů nedošlo k utlumení tvorby vlastních imunoglobulinů. 21

23 Růstové faktory krevního séra Pro tyto účely se zpracovává hovězí nebo vepřová krev na albuminový koncentrát s obsahem růstových faktorů. Jejich koncentrace je v konkrétních produktech ještě asi 10x vyšší než v kolostru. Podle koncentrace se účinná denní dávka pohybuje v množství několika gramů sérového koncentrátu. Nejvýhodnější forma podávání je v enterosolventních tobolkách Růstové faktory mléka Vyspělé technologie při zpracování mléka umožňují získávat v nativním stavu sérovou frakci mléka (syrovátku), kde se dále koncentrují proteinové složky s významným obsahem růstových faktorů. Jejich koncentrace je přibližně 10x nižší než v kolostru. Vzhledem k nižší přirozené koncentraci se obvyklé dávky pohybují v desítkách gramů proteinového koncentrátu. Obvyklá forma jsou tablety nebo ochucené práškové nápoje, někdy v kombinaci s hydrolyzátem kolagenu Růstové faktory a prostata Živočišné růstové faktory (shodné s růstovými faktory z kolostra, mléka, krevního séra) podporují zvětšování prostaty. Z toho důvody výrobky s jejich obsahem nejsou vhodné dlouhodobě pro muže. Není účelná ani jejich kombinace s produkty potlačujícími jejich účinky, např. Prunus africanus Růstové faktory řas a sinic Nejedná se o typické živočišné růstové faktory výše uvedené. Pod tímto pojmem je míněn obsah buněk řas a sinic uměle pěstovaných pro potravinářské účely, nejčastěji chlorelly a spiruliny. Obsahuje volné aminokyseliny, vitamíny, minerální látky, peptidy, glykoproteiny a především deriváty nukleových kyselin DNA a RNA. Soubor těchto látek odpovídá rychlému buněčnému metabolismu a bylo u něho prokázáno rychlejší hojení nebo obnova tkáně. Vyšší dávky těchto produktů nejsou vhodné v případě poruchy metabolismu kyseliny močové (dna), na níž se metabolizují nukleové kyseliny. V malém množství mohou působit příznivě. *VODRÁŽKA,1991; https://snzr.ksrzis.cz/snzr/rrh/, 1] 22

24 2.3.5 Protizánětlivé látky Protizánětlivé účinky jsou uváděny u chondroitinu, glukosaminu a MSM. K dalším patří doplňky stravy s obsahem účinných složek: Výrobky obsahující n-3 (omega-3) mastné kyseliny, zejména EPA (eikosapentaenová) a DHA (dokosahexaenová). Cetylované estery kyseliny myristové a olejové. Rostlina Boswelia serrata Rostlina Harpagophytum procumbens Protizánětlivé látky tlumí zánět jako příčinu bolesti v postiženém místě. Jsou vhodné jako podpůrný prostředek. Jejich případné úspěšné použití nesmí navodit mylný dojem, že je možno omezit příjem vlastních doplňků na výživu kloubů, které mají podpořit regeneraci poškozené tkáně Potlačení bolesti Platí podobná zásada jako u prostředků omezujících zánět. Často se v doplňcích stravy doporučuje aminokyselina fenylalanin Proteolytické enzymy Používají se jako podpůrné doplňky, zejména v případě zánětu nebo úrazu, pro podporu odstranění nekrotické tkáně Antikolagenázy a antielastázy Poměrně málo známé jsou možnosti využití doplňků stravy s obsahem účinných látek souhrnně označovaných jako antikolagenázy a antielastázy, které tedy ovlivňují nežádoucí působení vlastních kolagenáz a elastáz. Při zkoumání účinných látek různých rostlin se ukázalo jako nejsilnější působení extraktu z bílého čaje, což jsou nejmladší lístky z vrcholu rostliny. Další účinnou látkou s antikolagenázovým působením je Osteol TM, což jsou biologicky aktivní peptidy získávané z mléka. Podporují ochranu chondrocytů, inhibují kolagenázu a tlumí zánět, zpomalují degradaci chrupavky. Dají se vhodně kombinovat s chondroitinem a glukosaminem a hydrolyzátem kolagenu. *FIREMNÍ PODKLADY, 1+ 23

25 2.3.9 Biologicky aktivní peptidy Získávají se tak, že tkáň je upravena kryolýzou a různými typy filtrace. Tím se získá sekvence řetězců peptidů o standardizované velikosti do 10 kda. Z králičí chrupavky, kostí a svalů se vyrábí doplněk stravy s komerčním označením BIOPULSE MOBILIS. 2.4 Praktické využití biochemických poznatků Časování výživy bezcévné pojivové tkáně Aby byl zajištěn plynulý přísun živin do pojivové tkáně difúzí živin z okolní tkáně, je vhodné přijímat důležité stavební látky spíše častěji během dne. Tedy stanovenou denní dávku přijímat nikoliv najednou, ale podle možnosti v intervalech 2 3 hodiny nebo jiných pravidelných pauzách, podle typu výrobku a doporučeného dávkování Délka trvání příjmu kloubní výživy V dřívější době se doporučovalo příjem některých doplňků stravy na výživu kloubů po dvou týdnech přerušovat. V současné době se v případě již nastalých potíží doporučuje trvalý příjem doplňků, zejména hydrolyzátu kolagenu v kombinaci s glukosaminem. Podobně u rizikových skupin níže uvedených je vhodné doplňovat kloubní výživu dlouhodobě Dávkování V případě akutních potíží, léčbě zranění a podobně je vhodné přijímat doplňky stravy podporující výživu vazivové tkáně na horní hranici doporučené výrobcem. Zejména denní dávka hydrolyzátu kolagenu by měla být nejméně 10 g, ale může být i výrazně vyšší, bez rizika je i celkový obsah 50 % v denní dávce bílkovin. Horní dávky je vhodné přijímat po celou dobu trvání potíží. Z hlediska dlouhodobého preventivního příjmu postačují dávky třetinové až poloviční, tedy například kolem 3-5 g hydrolyzátu kolagenu a 500 mg glukosaminu. *FIREMNÍ PODKLADY, 1; https://snzr.ksrzis.cz/snzr/rrh/, 1] 24

26 3 PRAKTICKÁ ČÁST Praktickou částí absolventské práce bylo dotazníkové šetření. Jeho cílem bylo zjistit nejčastější potíže kloubního aparátu, s kterými pacienti přichází do lékárny a také vypracovat seznam nejčastějších onemocnění kloubů. Ke každému onemocnění byly uvedeny výrobky pro výživu kloubů. 3.1 Vyhodnocení dotazníkového průzkumu Výskyt kloubního onemocnení stoupá ve stáří a ve skupině nad 55 let se objevuje již u více než 50 % populace. 25

27 Většina respondentů začne užívat preparáty kloubní výživy při výskytu zdravotních potíží. Nejčastějším projevem onemocnění kloubů je bolest. 26

28 V počáteční fázi onemocnění se bolest objevuje při zátěži, s rozvívejícícm se onemocněním i při běžné aktivitě. Onemocnění kloubů omezuje respondenty již při běžné pohybové aktivitě. 27

Trápívaly mě problémy svalů a kloubů teď mám ARTHROREVITAL. tobolky. unikátní směs optimální kloubní výživy a bioaktivních látek z 11 druhů bylin

Trápívaly mě problémy svalů a kloubů teď mám ARTHROREVITAL. tobolky. unikátní směs optimální kloubní výživy a bioaktivních látek z 11 druhů bylin Herbamedicus, s.r.o. Trápívaly mě problémy svalů a kloubů teď mám ARTHROREVITAL tobolky unikátní směs optimální kloubní výživy a bioaktivních látek z 11 druhů bylin Arthrorevital ARTHROREVITAL Pomoc při

Více

Jídlo a doplňky výživy

Jídlo a doplňky výživy Jídlo a doplňky výživy Co běžně jím a jaké doplňky výživy při závodech používám Jak si chráním některé exponované částí těla Zpracoval : Jiří Jíra Hledík Fotografie : Jakub Cejpek Patřím mezi ty ultramaratonce,

Více

Složky potravy a vitamíny

Složky potravy a vitamíny Složky potravy a vitamíny Potrava musí být pestrá a vyvážená. Měla by obsahovat: základní živiny cukry (60%), tuky (25%) a bílkoviny (15%) vodu, minerální látky, vitaminy. Metabolismus: souhrn chemických

Více

Zásady výživy ve stáří

Zásady výživy ve stáří Zásady výživy ve stáří Výuka VŠCHT Doc. MUDr Lubomír Kužela, DrSc Fyziologické faktory I. Pokles základních metabolických funkcí Úbytek svalové tkáně Svalová slabost, srdeční a dechové potíže Tendence

Více

Výživa kostí, kĺbov, šliach a väzivového tkaniva

Výživa kostí, kĺbov, šliach a väzivového tkaniva Výživa kostí, kĺbov, šliach a väzivového tkaniva Peter Novák Klouby a kosti jsou zatěžovány nejen sportovní aktivitou, ale i degenerativními změnami způsobenými věkem nebo životním stylem a pracovní zátěží.

Více

Colostrum ESSENS. kvalitní a čistě přírodní zdroj imunity

Colostrum ESSENS. kvalitní a čistě přírodní zdroj imunity Colostrum ESSENS kvalitní a čistě přírodní zdroj imunity Co je colostrum? Colostrum, česky mlezivo, je první mléko produkované savci několik hodin po porodu. Má jedinečné složení, které se liší od složení

Více

extrakt ženšenu extrakt zeleného čaje multivitamin obsahující vyvážené množství 12 druhů vitamínů a 9 minerálů

extrakt ženšenu extrakt zeleného čaje multivitamin obsahující vyvážené množství 12 druhů vitamínů a 9 minerálů Gerifit Doplněk stravy Energie plná zdraví na celý den! Kvalitní produkt z Dánska spojující: extrakt ženšenu extrakt zeleného čaje multivitamin obsahující vyvážené množství 12 druhů vitamínů a 9 minerálů

Více

V organismu se bílkoviny nedají nahradit žádnými jinými sloučeninami, jen jako zdroj energie je mohou nahradit sacharidy a lipidy.

V organismu se bílkoviny nedají nahradit žádnými jinými sloučeninami, jen jako zdroj energie je mohou nahradit sacharidy a lipidy. BÍLKOVINY Bílkoviny jsou biomakromolekulární látky, které se skládají z velkého počtu aminokyselinových zbytků. Vytvářejí látkový základ života všech organismů. V tkáních vyšších organismů a člověka je

Více

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy Typy výživy 1. Dle energetických nároků (bazální metabolismus, typ práce, teplota okolí) 2. Dle potřeby živin (věk, zaměstnání, pohlaví) 3. Dle stravovacích zvyklostí, tradic, tělesného typu 4. Dle zdravotního

Více

Optimální péče od samého začátku. Důležité mikrovyživující látky pro matku a dítě

Optimální péče od samého začátku. Důležité mikrovyživující látky pro matku a dítě Optimální péče od samého začátku Důležité mikrovyživující látky pro matku a dítě Pure Encapsulations Společnost Pure Encapsulations byla založena v roce 1991 v USA. Synonymem pro produkty PURE je pojem

Více

Název: Zdravý životní styl 2

Název: Zdravý životní styl 2 Název: Zdravý životní styl 2 Výukové materiály Autor: Mgr. Blanka Machová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Biologie Ročník: 4. a 5. (2. a 3. vyššího

Více

CENÍK COLOSTRUM. Colostrum ESSENS. Cena: 695,00 Kč. Sprchový gel s colostrem 200 ml. Cena: 120,00 Kč

CENÍK COLOSTRUM. Colostrum ESSENS. Cena: 695,00 Kč. Sprchový gel s colostrem 200 ml. Cena: 120,00 Kč CENÍK COLOSTRUM Colostrum ESSENS Charakteristika: Doplněk stravy COLOSTRUM obsahuje bovinní colostrum. Bovinní colostrum (mlezivo) je první mléko produkované mléčnými žlázami po porodu. Colostrum je cenné

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA NADLEDVINY dvojjediná žláza párově endokrinní žlázy uložené při horním pólu ledvin obaleny tukovým

Více

Title: EMEA-7840 - Herbalife24 - Product Factsheets ID: EMEA7840-H24-Product Factsheets_CZ Proof No: D Date: 01/09/11

Title: EMEA-7840 - Herbalife24 - Product Factsheets ID: EMEA7840-H24-Product Factsheets_CZ Proof No: D Date: 01/09/11 OPTIMÁLNÍ VÝŽIVA PRO SPORTOVCE Správná sportovní výživa vám dodá sebedůvěru. Formula 1 Sport obsahuje vyvážené množství sacharidů, proteinů, vitamínů a minerálů a vytváří tak pevný základ pro dosažení

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0387 Krok za krokem Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tématická Nauka o výživě Společná pro celou sadu oblast DUM č.

Více

*Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních

*Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních www.bileplus.cz Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních látek (vápník, mastné kyseliny, syrovátka, větvené aminokyseliny) ovlivňující metabolismus tuků spalování tuků Mléčné výrobky a mléčné

Více

Načasování příjmu stravy s ohledem na sportovní výkon. Suchánek Pavel Institut klinické a experimentální mediciny, Praha

Načasování příjmu stravy s ohledem na sportovní výkon. Suchánek Pavel Institut klinické a experimentální mediciny, Praha Načasování příjmu stravy s ohledem na sportovní výkon. Suchánek Pavel Institut klinické a experimentální mediciny, Praha Požadavky Při načasování příjmu stravy a tedy zejména energie před výkonem je potřeba

Více

BÍLKOVINY. V organismu se nedají nahradit jinými sloučeninami, jen jako zdroj energie je mohou nahradit sacharidy a lipidy.

BÍLKOVINY. V organismu se nedají nahradit jinými sloučeninami, jen jako zdroj energie je mohou nahradit sacharidy a lipidy. BÍLKOVINY o makromolekulární látky, z velkého počtu AMK zbytků o základ všech organismů o rostliny je vytvářejí z anorganických sloučenin (dusičnanů) o živočichové je musejí přijímat v potravě, v trávicím

Více

VYHLÁŠKA č. 450/2004 Sb. ze dne 21. července 2004, o označování výživové hodnoty potravin, ve znění vyhlášky č. 330/2009 Sb.

VYHLÁŠKA č. 450/2004 Sb. ze dne 21. července 2004, o označování výživové hodnoty potravin, ve znění vyhlášky č. 330/2009 Sb. VYHLÁŠKA č. 450/2004 Sb. ze dne 21. července 2004, o označování výživové hodnoty potravin, ve znění vyhlášky č. 330/2009 Sb. Změna: 330/2009 Sb. Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 19 odst. 1 písm.

Více

Nejsilnější vitamín C i pro citlivý žaludek. Využijte maximum díky pufrování

Nejsilnější vitamín C i pro citlivý žaludek. Využijte maximum díky pufrování Nejsilnější vitamín C i pro citlivý žaludek Využijte maximum díky pufrování Pure Encapsulations Společnost Pure Encapsulations byla založena v roce 1991 v USA. Synonymem pro produkty PURE je pojem kvalita.

Více

PORUCHY VÝŽIVY Složky výživy

PORUCHY VÝŽIVY Složky výživy PORUCHY VÝŽIVY Složky výživy Jaroslav Veselý Ústav patologické fyziologie LF UP Název projektu: Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a klinických předmětů na Lékařské

Více

Nanokorektory v akci. Lepší a levnější než plastika, injekce a další invazivní zásahy do organizmu navíc naprosto bezpečné.

Nanokorektory v akci. Lepší a levnější než plastika, injekce a další invazivní zásahy do organizmu navíc naprosto bezpečné. Nanokorektory v akci Lepší a levnější než plastika, injekce a další invazivní zásahy do organizmu navíc naprosto bezpečné. Nanokorektory všeobecně NANO CORRECTOR je mnohonásobně účinnější než konvenční

Více

První multivitamín z čistých, bio-aktivních substancí

První multivitamín z čistých, bio-aktivních substancí První multivitamín z čistých, bio-aktivních substancí All-in-one Pure 365 doplněk stravy * Složení přípravku na straně 9 brožury. Pure Encapsulations Společnost Pure Encapsulations byla založena v roce

Více

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Metabolický syndrom 3 z 5 a více rizikových faktorů: - obvod pasu u

Více

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz - poruchy trávení a metabolismu - poruchy způsobené nevhodnou výživou - poruchy způsobené nedostatečnou pohybovou aktivitou nepoměr energetického příjmu a výdeje 1. Příjem energie (určité živiny nebo skupiny

Více

MINERÁLNÍ A STOPOVÉ LÁTKY

MINERÁLNÍ A STOPOVÉ LÁTKY MINERÁLNÍ A STOPOVÉ LÁTKY Následující text podává informace o základních minerálních a stopových prvcích, jejich výskytu v potravinách, doporučených denních dávkách a jejich významu pro organismus. Význam

Více

živé organismy získávají energii ze základních živin přeměnou látek v živinách si syntetizují potřebné sloučeniny, dochází k uvolňování energie některé látky organismy nedovedou syntetizovat, proto musí

Více

6 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ELEMENTŮ TVÉ STRAVY

6 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ELEMENTŮ TVÉ STRAVY 6 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ELEMENTŮ TVÉ STRAVY VODA // ODKYSELENÍ TĚLA (UDRŽENÍ SPRÁVNÝCH HODNOT PH V TĚLE) // BÍLKOVINY SACHARIDY TUKY VLÁKNINA MIKRO-ŽIVINY (VITAMÍNY, MINERÁLY, ENZYMY ) VODA NAPROSTO ZÁSADNÍ

Více

Pavel Suchánek, RNDr. Institut klinické a experimentální medicíny Fórum zdravé výživy Praha

Pavel Suchánek, RNDr. Institut klinické a experimentální medicíny Fórum zdravé výživy Praha Jídelníček dorostenců, fotbalistů Pavel Suchánek, RNDr. Institut klinické a experimentální medicíny Fórum zdravé výživy Praha Program přednášky 1. Základní složky výživy 2. Odlišnosti ve stravě dorostenců

Více

Grain CELOŽIVOTNÍ PREVENTIVNÍ VÝŽIVA = KOMBINACE ČERSTVÉHO MASA, OVOCE A ZELENINY PRO ZLEPŠENÍ ZDRAVÍ PSA

Grain CELOŽIVOTNÍ PREVENTIVNÍ VÝŽIVA = KOMBINACE ČERSTVÉHO MASA, OVOCE A ZELENINY PRO ZLEPŠENÍ ZDRAVÍ PSA WWW.SAMSFIELD.COM SUPERPRÉMIOVÉ KRMIVO PRO PSY SUPERPRÉMIOVÉ KRMIVO PRO PSY Grain CELOŽIVOTNÍ PREVENTIVNÍ VÝŽIVA = KOMBINACE ČERSTVÉHO MASA, OVOCE A ZELENINY PRO ZLEPŠENÍ ZDRAVÍ PSA NÍZKÝ OBSAH OBILOVIN

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Název projektu Registrační číslo projektu Název aktivity Název vzdělávacího materiálu Číslo vzdělávacího materiálu Jméno autora Název školy Moderní škola CZ.1.07/1.5.00/34.0526

Více

TEPOVÁ FREKVENCE A SPORT

TEPOVÁ FREKVENCE A SPORT TEPOVÁ FREKVENCE A SPORT Vytvořeno v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Autor: Mgr. Jaroslav Babka Škola: Gymnázium Sušice Předmět: Tělesná výchova Datum vytvoření: květen 2014 Třída:

Více

Nutriční aspekty konzumace mléčných výrobků

Nutriční aspekty konzumace mléčných výrobků Nutriční aspekty konzumace mléčných výrobků Prof. MVDr. Lenka VORLOVÁ, Ph.D. a kolektiv FVHE VFU Brno Zlín, 2012 Mléčné výrobky mají excelentní postavení mezi výrobky živočišného původu - vyšší biologická

Více

EUNIKÉ SILVER Doplněk stravy 60 tobolek High duality, účinnost zvýšena mikronizací

EUNIKÉ SILVER Doplněk stravy 60 tobolek High duality, účinnost zvýšena mikronizací EUNIKÉ SILVER Výrobek EUNIKÉ SILVER je kombinací mikronizované sladkovodní řasy česká chlorela SP (Chlorella sp.) a extraktu léčivé rostliny šišáku bajkalského (Scutellaria baicalensis). Obě složky jsou

Více

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ Dokáže pravidelný běh zpomalit stárnutí? SPORTEM KU ZDRAVÍ, NEBO TRVALÉ INVALIDITĚ? MÁ SE ČLOVĚK ZAČÍT HÝBAT, KDYŽ PŮL ŽIVOTA PROSEDĚL ČI DOKONCE PROLEŽEL NA GAUČI? DOKÁŽE PRAVIDELNÝ POHYB ZPOMALIT PROCES

Více

Fyziologické aspekty cyklistiky

Fyziologické aspekty cyklistiky Fyziologické aspekty cyklistiky Správná intenzita tréninku, Spotřeba energie při MTB, Kontrola hmotnosti prostřednictvím MTB, Výživa a pitný režim v MTB, Psychika a MTB, Správná intenzita zátěže atrofie

Více

Náhradní mléčná výživa versus kravské mléko Mléko jako zdroj vápníku

Náhradní mléčná výživa versus kravské mléko Mléko jako zdroj vápníku Náhradní mléčná výživa versus kravské mléko Mléko jako zdroj vápníku Mateřské mléko Nejlepší způsob výživy je mateřské mléko složení je přizpůsobeno výživovým potřebám v různých fázích vývoje Složení mateřského

Více

První multivitamín z čistých, bio-aktivních substancí

První multivitamín z čistých, bio-aktivních substancí První multivitamín z čistých, bio-aktivních substancí Včetně koenzymu Q10, luteinu a OPC * Složení přípravku na straně 9 brožury. Pure Encapsulations Společnost Pure Encapsulations byla založena v roce

Více

446/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 16. července 2004, kterou se stanoví požadavky na doplňky stravy a na obohacování potravin potravními doplňky

446/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 16. července 2004, kterou se stanoví požadavky na doplňky stravy a na obohacování potravin potravními doplňky 446/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 16. července 2004, kterou se stanoví požadavky na doplňky stravy a na obohacování potravin potravními doplňky Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 19 odst. 1 písm. a) a

Více

Díl VI.: Zotavení a regenerace po výkonu II

Díl VI.: Zotavení a regenerace po výkonu II Díl VI.: Zotavení a regenerace po výkonu II Co obsahuje tento díl: V tomto díle rozvíjíme problematiku zotavení a regenerace po výkonu z předchozího dílu o syntézu bílkovin po tréninku a o pohled na suplementaci

Více

Nemoci opěrné soustavy

Nemoci opěrné soustavy Nemoci opěrné soustavy EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Anotace Označení DUMU: VY_32_INOVACE_BI1.4 Předmět: Biologie Tematická oblast: Biologie člověka Autor: RNDr. Marta Najbertová

Více

Hygiena a školní zdravotnictví. Výživa a pitný režim

Hygiena a školní zdravotnictví. Výživa a pitný režim Hygiena a školní zdravotnictví Výživa a pitný režim Diskuse Proč je zdravá výživa důležitá? Jak byste definovali zdravou výživu? Zdravá výživa a populace České republiky. Jakým způsobem vést dítě ke zdravé

Více

Aminokyseliny, proteiny, enzymy Základy lékařské chemie a biochemie 2014/2015 Ing. Jarmila Krotká Metabolismus základní projev života látková přeměna souhrn veškerých dějů, které probíhají uvnitř organismu

Více

Proteiny. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Proteiny. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Proteiny Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Proteiny 1 = hlavní, energetická živina = základní stavební složka orgánů a tkání těla, = jejich energetickou hodnotu tělo využívá jen v některých metabolických

Více

AMK u prasat. Pig Nutr., 20/3

AMK u prasat. Pig Nutr., 20/3 AMK u prasat. Pig Nutr., 20/3 Potřeba AMK ve výživě prasat Prasata mají obecně odlišné nároky na živiny než ostatní hospodářská zvířata, především pak na zastoupení aminokyselin. Ve výživě prasat se krmná

Více

Předmět: Biologie Školní rok: 2010/11 Třída: 1.L. Jméno: Dolák Patrik Datum: 4.12. Referát na téma: Jsou všechny tuky opravdu tak špatné?

Předmět: Biologie Školní rok: 2010/11 Třída: 1.L. Jméno: Dolák Patrik Datum: 4.12. Referát na téma: Jsou všechny tuky opravdu tak špatné? Jméno: Dolák Patrik Datum: 4.12 Referát na téma: Jsou všechny tuky opravdu tak špatné? Tuky se v zásadě dělí na přirozené a umělé. Rozlišují se zejména podle stravitelnosti. Nedávný průzkum renomované

Více

CELLULITIS účinně proti celulitidě konečně!!! gel

CELLULITIS účinně proti celulitidě konečně!!! gel Herbamedicus, s.r.o. CELLULITIS účinně proti celulitidě konečně!!! gel unikátní masážní přípravek pro účinné odbourávání podkožního tuku, zvýšení pevnosti a pružnosti pokožky a proti klinickým projevům

Více

Čistá výživa pro mozek. Výborná chuť s maximálním účinkem

Čistá výživa pro mozek. Výborná chuť s maximálním účinkem Čistá výživa pro mozek Výborná chuť s maximálním účinkem Pure Encapsulations Společnost Pure Encapsulations byla založena v roce 1991 v USA. Synonymem pro produkty PURE je pojem kvalita. Již déle než 20

Více

RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL

RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL STUDIE K HODNOCENÍ NUTRIČNÍCH FAKTORŮ U ZDRAVÝCH JEDINCŮ 1) Rok 2007 proběhla studie (Praha,Brno) a) 1087 dětí ve věku 4-6 let

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Vyhláška o označování výživové hodnoty potravin

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Vyhláška o označování výživové hodnoty potravin Stránka č. 1 z 6 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Vyhláška o označování výživové hodnoty potravin Citace pův. předpisu: 450/2004 Sb. Částka: 150/2004

Více

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín Civilizační choroby Jaroslav Havlín Civilizační choroby Vlastnosti Nejčastější civilizační choroby Příčiny vzniku Statistiky 2 Vlastnosti Pravděpodobně způsobené moderním životním stylem (lifestyle diseases).

Více

Výživu kůže nelze oddělit od výživy celého těla. Moderní nutriční doplňky nenahrazují výživu, ale doplňují ji. Primárním účelem kůže na tvořit bariéru na pomezí vnějšího prostředí a organizmu Kosmetické

Více

nemoc úraz operace síla energie vitalita Ensure Plus Advance Výživa nové generace Chrání a obnovuje Vaše svaly

nemoc úraz operace síla energie vitalita Ensure Plus Advance Výživa nové generace Chrání a obnovuje Vaše svaly nemoc úraz operace síla energie vitalita Ensure Plus Advance Výživa nové generace Chrání a obnovuje Vaše svaly Ztráta tělesné hmotnosti a svalu Delší nemoc, úraz, operace, pobyt v nemocnici vede ke ztrátě

Více

PŘEHLED PRODUKTŮ. AKCE 2+1 ZDARMA Při zakoupení dvou produktů nefdesanté získáváte třetí zdarma! zdraví a vitalita. nefdesante.cz

PŘEHLED PRODUKTŮ. AKCE 2+1 ZDARMA Při zakoupení dvou produktů nefdesanté získáváte třetí zdarma! zdraví a vitalita. nefdesante.cz zdraví a vitalita PŘEHLED PRODUKTŮ Platí od 1. 1. 2012 / Doporučené ceny při sazbě 14 % DPH. AKCE 2+1 ZDARMA Při zakoupení dvou produktů nefdesanté získáváte třetí zdarma! Koupíte-li jakékoliv dva produkty

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0387 Krok za krokem Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tématická Nauka o výživě Společná pro celou sadu oblast DUM č.

Více

Iva Hrnčiříková Fakulta sportovních studií MU VÝŽIVA V ZIMNÍCH SPORTECH - LYŽOVÁNÍ

Iva Hrnčiříková Fakulta sportovních studií MU VÝŽIVA V ZIMNÍCH SPORTECH - LYŽOVÁNÍ Iva Hrnčiříková Fakulta sportovních studií MU VÝŽIVA V ZIMNÍCH SPORTECH - LYŽOVÁNÍ VÝŽIVA Její role nezastupitelná Součástí tréninku Správná aplikace může snížit rizika přinášená specifickým tréninkovým

Více

Vážení reprezentanti, dovolte, abychom Vám představili nové produkty uvedené na BUSINESS DAY 10. 12. 2013

Vážení reprezentanti, dovolte, abychom Vám představili nové produkty uvedené na BUSINESS DAY 10. 12. 2013 Vážení reprezentanti, dovolte, abychom Vám představili nové produkty uvedené na BUSINESS DAY 10. 12. 2013 AMINO 1000 STAR pro podporu kostí, chrupavek a cév 525 Kč imunita vitalita tvorba kolagenu nervová

Více

Význam STH a β-agonistů na růst a jatečnou hodnotu požadavky

Význam STH a β-agonistů na růst a jatečnou hodnotu požadavky Význam STH a agonistů. Pig Nutr., 21/2 Význam STH a β-agonistů na růst a jatečnou hodnotu požadavky Somatotropin Somatotropin je přírodní protein přibližně 191 aminokyselinových zbytků, které jsou syntetizovány

Více

Moderní odborníci na výživu věří, že plody jujuby jsou bohaté na vitamíny a mají vysokou nutriční a medicínskou hodnotu.

Moderní odborníci na výživu věří, že plody jujuby jsou bohaté na vitamíny a mají vysokou nutriční a medicínskou hodnotu. Datlový sirup TIENS Datlový sirup Čínští lékaři věří, že Jujuba Udržuje lidi fit Doplňuje energii Posiluje játra, slezinu a žaludek Vyživuje krev Zklidňuje nervy Moderní odborníci na výživu věří, že plody

Více

Oligobiogenní prvky bývají běžnou součástí organismů, ale v těle jich již podstatně méně (do 1%) než prvků makrobiogenních.

Oligobiogenní prvky bývají běžnou součástí organismů, ale v těle jich již podstatně méně (do 1%) než prvků makrobiogenních. 1 (3) CHEMICKÉ SLOŢENÍ ORGANISMŮ Prvky Stejné prvky a sloučeniny se opakují ve všech formách života, protože mají shodné principy stavby těla i metabolismu. Např. chemické děje při dýchání jsou stejné

Více

OBSAH 1 ÚVOD... 7. 1.1 Výrobek a materiál... 7 1.2 Přehled a klasifikace materiálů pro výrobu... 8 2 ZDROJE DŘEVA... 13

OBSAH 1 ÚVOD... 7. 1.1 Výrobek a materiál... 7 1.2 Přehled a klasifikace materiálů pro výrobu... 8 2 ZDROJE DŘEVA... 13 OBSAH 1 ÚVOD................................................. 7 1.1 Výrobek a materiál........................................ 7 1.2 Přehled a klasifikace materiálů pro výrobu..................... 8 2

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Profil aktualizovaného znění: VYHLÁŠKA. kterou se stanoví požadavky na doplňky stravy a na obohacování potravin

SBÍRKA ZÁKONŮ. Profil aktualizovaného znění: VYHLÁŠKA. kterou se stanoví požadavky na doplňky stravy a na obohacování potravin Page 1 of 5 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Vyhláška kterou se stanoví požadavky na doplňky stravy a na obohacování potravin Citace pův. předpisu:

Více

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Vitamíny a minerální látky

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Vitamíny a minerální látky Název školy: Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec Autor: Mgr. Lucie Baliharová Název: VY_32_INOVACE_20/09_Zdravý životní styl Téma: Vitamíny a minerální látky Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1355

Více

zdraví a vitalita PROFIL PRODUKTU

zdraví a vitalita PROFIL PRODUKTU zdraví a vitalita BETA KAROTEN PUP LKA A» účinné látky z přírodních zdrojů» chrání organizmus před volnými radikály» chrání kůži a zrak při opalování na slunci a v soláriích» pupalka vhodně působí při

Více

NERO. ZPOŤ SE! MÁKNI! DOBIJ SE!

NERO. ZPOŤ SE! MÁKNI! DOBIJ SE! Pot je dobrý. Pot je společníkem dříčů, pro které není první krůpěj důvodem přestat, ale důkazem, že jsme ze sebe něco vydali a blahodárným povzbuzením. Povzbuzením, jenž se stalo tělesnou rozkoší, která

Více

RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL

RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL STUDIE K HODNOCENÍ NUTRIČNÍCH FAKTORŮ U ZDRAVÝCH JEDINCŮ 1) Rok 2007 proběhla studie (Praha,Brno) a) 1087 dětí ve věku 4-6 let

Více

Léčebná výživa u onemocnění jater Výuka na VŠCHT

Léčebná výživa u onemocnění jater Výuka na VŠCHT Léčebná výživa u onemocnění jater Výuka na VŠCHT Lubomír Kužela Hlavní formy postižení jater. Akutní hepatitida virová, alkoholická, toxická Posthepatitické potíže, hyperbilirubinemie Chronická hepatitida

Více

PŘÍRODNÍ NÁPOJ NATURAL BALANCE

PŘÍRODNÍ NÁPOJ NATURAL BALANCE CO BYSTE MĚLI VĚDĚT O PŘÍRODNÍ NÁPOJ NATURAL BALANCE Chutný, zdravý nápoj pro energii, soustředění a úpravu hmotnosti Obsahuje uhlohydráty s pomalým uvolňováním, díky tomu má nízký glykemický index a udržuje

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Název projektu Registrační číslo projektu Název aktivity Název vzdělávacího materiálu Číslo vzdělávacího materiálu Jméno autora Název školy Moderní škola CZ.1.07/1.5.00/34.0526

Více

Inovace studia molekulární a buněčné biologie

Inovace studia molekulární a buněčné biologie Inovace studia molekulární a buněčné biologie Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. MBIO1/Molekulární biologie 1 Tento projekt je spolufinancován

Více

Lipidy, důležité přírodní látky

Lipidy, důležité přírodní látky Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025 Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního

Více

Sylabus pro předmět Úvod do nutrice člověka

Sylabus pro předmět Úvod do nutrice člověka Sylabus pro předmět Úvod do nutrice člověka Témata a obsah přednášek a cvičení 1. týden Základní pojmy spojené s lidskou výživou a vlivy ovlivňující výživu člověka. Historie výživy člověka. Vysvětlení

Více

NUTRACEUTIKA PROTEINY

NUTRACEUTIKA PROTEINY NUTRAEUTIKA PROTEINY VYUŽITÍ Proteiny, aminokyseliny, koncentráty většinou pro sportovní výživu Funkční potraviny hydrolyzáty Bílkovinné izoláty i v medicíně Fitness a wellness přípravky PROTEINY Sušená

Více

Co je to tvrzení...?

Co je to tvrzení...? Co je to tvrzení...? tvrzení je sdělení, které není z hlediska označování povinné živiny jsou bílkoviny, tuky, sacharidy, vláknina, vitaminy, minerální látky (spec. sodík), jiné látky látky další s fysiologickým

Více

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í CZ.1.07/2.2.00/15.0324 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

Chemické složení rybího těla

Chemické složení rybího těla Chemické složení rybího těla Produkce ryb (2001) 24,7 tisíc tun (20,1 tis. t odchovaných, 4,6 tis. tun odlovených na udici) Spotřeba ryb v ČR 4,6-5,4 kg, sladkovodní ryby 0,9-1,1 kg Průměrná celosvětová

Více

CUKROVKA /diabetes mellitus/

CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ Řadíme ji mezi neinfekční chronická onemocnění Na jejím vzniku se podílí nezdravý způsob života Významnou úlohu sehrává dědičnost Významným rizikovým

Více

Základní charakteristika výrobků a ceník (platný od 1.12.2013)

Základní charakteristika výrobků a ceník (platný od 1.12.2013) 1-2 HODINY PŘED VÝKONEM ENERVIT PRE SPORT (8x 45 g) pomeranč 359 Jedinečný na trhu: dlouhodobé uvolňování energie díky sacharidům s nízkým glykemickým indexem svým složením představuje optimální jídlo

Více

Minerální látky, stopové prvky, vitaminy. Zjišťování vý.zvyklostí 6.10.

Minerální látky, stopové prvky, vitaminy. Zjišťování vý.zvyklostí 6.10. Minerální látky, stopové prvky, vitaminy Zjišťování vý.zvyklostí 6.10. Vápník 99% v kostní tkáni, 1% v ECT DDD 1mg průměrně vstřebá se cca 35-50% v proximální části tenkého střeva Vylučuje se ledvinami

Více

Osteoartróza (OA) je degenerativní, pomalé a progresivní onemocnění chrupavky synoviálního kloubu.

Osteoartróza (OA) je degenerativní, pomalé a progresivní onemocnění chrupavky synoviálního kloubu. 1.2 OBECNÁ ČÁST OSTEOARTRÓZA 1.2.1 Osteoarthrosis deformans definice Osteoartróza (OA) je degenerativní, pomalé a progresivní onemocnění chrupavky synoviálního kloubu. Všechny stavy a procesy, které mění

Více

Definice zvláštním složením, zvláštním výrobním postupem 54/2004 Sb., o potravinách určených pro zvláštní výživu

Definice zvláštním složením, zvláštním výrobním postupem 54/2004 Sb., o potravinách určených pro zvláštní výživu Hejmalová Michaela Definice potraviny, které se odlišují od potravin pro běžnou spotřebu svým: zvláštním složením, zvláštním výrobním postupem a jsou stanovené pro výživové účely uvedené v této vyhlášce

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0387 Krok za krokem Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tématická Nauka o výživě Společná pro celou sadu oblast DUM č.

Více

Co jsou aminokyseliny

Co jsou aminokyseliny Co jsou aminokyseliny Aminokyseliny jsou molekuly obsahující vodík, uhlík, kyslík a dusík. Dusík je ve formě aminoskupiny, typické právě jen pro aminokyseliny. Přeměnou aminokyselin se vytváří z aminoskupiny

Více

Česko ORGANICKÉ MINERÁLY BIOGENNÍ PRVKY VÁPNÍK, ŽELEZO, JÓD, ZINEK, SELÉN,

Česko ORGANICKÉ MINERÁLY BIOGENNÍ PRVKY VÁPNÍK, ŽELEZO, JÓD, ZINEK, SELÉN, Česko ORGANICKÉ MINERÁLY BIOGENNÍ PRVKY VÁPNÍK, ŽELEZO, JÓD, ZINEK, SELÉN, CHRÓM, Calcium, Magnesium Organické Minerály ORGANICKÉ MINERÁLY Zásadní zvláštností všech přípravků linie «Organické minerály»

Více

Já trá, slinivká br is ní, slož ení potrávy - r es ení

Já trá, slinivká br is ní, slož ení potrávy - r es ení Já trá, slinivká br is ní, slož ení potrávy - r es ení Pracovní list Olga Gardašová VY_32_INOVACE_Bi3r0105 Játra Jsou největší žlázou v lidském těle váží přibližně 1,5 kg. Tvar je trojúhelníkový, barva

Více

Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu. Danuše Hrbková nutriční terapeutka

Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu. Danuše Hrbková nutriční terapeutka Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu Danuše Hrbková nutriční terapeutka Směnný provoz narušení cirkadiánního rytmu dopad na zdraví člověka vyšší riziko koronárního postižení nárůst hladiny

Více

Rediar. Efektivní podpora při řešení trávicích problémů u telat FARM-O-SAN - PŘEŽVÝKAVCI

Rediar. Efektivní podpora při řešení trávicích problémů u telat FARM-O-SAN - PŘEŽVÝKAVCI Rediar Efektivní podpora při řešení trávicích problémů u telat REDIAR JE Vysoký obsah vitaminů A, D a E Obohaceno probiotiky Vysoký obsah elektrolytů a glukózy Snadná aplikace rychle a snadno rozpustný

Více

Doplňková krmiva LR koncept profesionálů

Doplňková krmiva LR koncept profesionálů Doplňková krmiva LR koncept profesionálů S obsahem kolostra: Všechny produkty řady Professional od LR obsahují přírodní látku kolostrum podporující zdraví! Vyvinuto zvěrolékaři: Receptury byly vyvinuty

Více

Arteriální hypertenze vysoký krevní tlak

Arteriální hypertenze vysoký krevní tlak Arteriální hypertenze vysoký krevní tlak Onemocnění charakterizované zvýšeným tepenným tlakem ve velkém krevním oběhu je hypertenze arteriální. Jedno z nejčastějších onemocnění, jehož příčina není známa.

Více

Fitmin puppy kaše 3 kg. Fitmin puppy kaše 850g. KATALOG FITMIN PSI Kompletní suchá krmiva PUPPY. Hmotnost: 3,000

Fitmin puppy kaše 3 kg. Fitmin puppy kaše 850g. KATALOG FITMIN PSI Kompletní suchá krmiva PUPPY. Hmotnost: 3,000 KATALOG FITMIN PSI Kompletní suchá krmiva PUPPY Fitmin puppy kaše 3 3,000 instantní doplňkové krmivo s probiotikem a antioxidanty pro odstavovaná štěňata všech plemen ve stáří 6-8 týdnů. Bílkoviny 15 %,

Více

Moderní přístupy k výživě dětí

Moderní přístupy k výživě dětí Moderní přístupy k výživě dětí Výuka VŠCHT Kužela, L. Moderní přístupy v oblasti výživy Převažující pojetí výživy doposud V popředí obava z hladovění Proto pohled spíše z kvantitativního hlediska Je stále

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Mendelova 2. stupeň Základní Zdravověda

Více

METABOLISMUS TUKŮ VĚČNĚ DISKUTOVANÉ TÉMA

METABOLISMUS TUKŮ VĚČNĚ DISKUTOVANÉ TÉMA METABOLISMUS TUKŮ VĚČNĚ DISKUTOVANÉ TÉMA Ing. Vladimír Jelínek V dnešním kongresovém příspěvku budeme hledat odpovědi na následující otázky: Co jsou to tuky Na co jsou organismu prospěšné a při stavbě

Více

Complete Food for Dogs

Complete Food for Dogs Complete Food for Dogs CD Healthy Line Delikan Na Kopečku 1431 751 31 Lipník nad Bečvou Tel/fax:+420 581 771 270 www.krmivo-pro-psy.blue4net.cz DELIKAN 16 let zkušeností v extruzi a výživě psů výroba krmiv

Více

3/5.3 DOPLŇKY STRAVY PODLE PLATNÉ LEGISLATIVY

3/5.3 DOPLŇKY STRAVY PODLE PLATNÉ LEGISLATIVY VÝROBA POTRAVIN A JEJICH UVÁDĚNÍ DO OBĚHU V souladu s ustanovením 3d (Informační povinnost provozovatele potravinářského podniku) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Mendelova 2. stupeň Základní Předmět Zdravověda Téma /

Více

Nutrienty v potravě Energetická bilance. Mgr. Jitka Pokorná Mgr. Veronika Březková

Nutrienty v potravě Energetická bilance. Mgr. Jitka Pokorná Mgr. Veronika Březková Nutrienty v potravě Energetická bilance Mgr. Jitka Pokorná Mgr. Veronika Březková Energetická bilance energetický příjem ve formě chemické energie živin (sacharidů 4kcal/17kJ, tuků 9kcal/38kJ, bílkovin

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. L- Carnitin,,Fresenius 1 g injekční roztok levocarnitinum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. L- Carnitin,,Fresenius 1 g injekční roztok levocarnitinum Příloha č.2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.sukls83901/2008 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE L- Carnitin,,Fresenius 1 g injekční roztok levocarnitinum Přečtěte si pozorně celou

Více

Na sodík Ca vápník K draslík P fosfor

Na sodík Ca vápník K draslík P fosfor Složení potravy Bílkoviny 15% denní dávky = 1-1,5 g/24 hod. Význam - obnova a tvorba vlastních bílkovin - obranyschopnost organizmu Jsou nenahraditelné nelze je vytvořit z cukrů ani tuků. Plnohodnotné

Více

PŘEHLED PRODUKTŮ. AKCE 2+1 ZDARMA Při zakoupení dvou produktů nefdesanté získáváte třetí zdarma! zdraví a vitalita. nefdesante.cz

PŘEHLED PRODUKTŮ. AKCE 2+1 ZDARMA Při zakoupení dvou produktů nefdesanté získáváte třetí zdarma! zdraví a vitalita. nefdesante.cz zdraví a vitalita PŘEHLED PRODUKTŮ Platí od 1. 4. 2011 / Doporučené ceny při sazbě 10 % DPH. AKCE 2+1 ZDARMA Při zakoupení dvou produktů nefdesanté získáváte třetí zdarma! Koupíte-li jakékoliv dva produkty

Více