za školní rok 2010/2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "za školní rok 2010/2011"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 dle 10 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších zápisů Název školy: ZŠ J. A. Komenského Blatná, okr. Strakonice Sídlo školy: Blatná Zřizovatel školy: Město Blatná Ředitel školy: Mgr. Jiřina Karlíková 1

2 a. Charakteristika školy - škola je od příspěvkovou organizací s právní subjektivitou - do sítě škol byla zařazena ŠÚ Strakonice dne , poslední změna v zařazení je na základě Rozhodnutí ŠÚ Strakonice ze dne součásti školy: 1. Základní škola 2. Školní družina 3. Školní jídelna - je organizována jako úplná s 9 ročníky - spádový obvod školy je MěÚ v Blatné stanoven takto: Blatná ulice: Brigádnická, Buzická, Čechova, Chelčického, Jiráskova, K Jatkám, Lapač, Malý vrch, Masná, Na Bílé husi, Na Blýskavkách, Na Tržišti, Nad Lomnicí, nábřeží Husovo, nám. J. A. Komenského, nám. Míru, Nerudova, pivovarská, Písecká, Purkyňova, Rybářská, Spálená, Strakatého, Šilhova, Topičská, U Čertova kamene, V Jamkách, V Podzámčí, Vorlíčkova, Zahradnická, Žižkova + připojené části města: Čekanice, Hněvkov, Skaličany + obce: Buzice, Chobot, Lažany, Lom, Mačkov, Myštice, Škvořetice, Uzenice, Uzeničky - vyučování začíná v 8. 00hod., (některých volitelných a nepovinných předmětů v hod.), přestávky jsou 10 a 15 minutové, polední přestávka je 50 minutová, odpolední vyučování je v pondělí, v úterý a ve čtvrtek, nejdéle do hod. - budova školy byla postavena v letech , v 60. letech byla přistavena kotelna na tuhá paliva, která byla v r převedena na plyn. Škola má vlastní tělocvičnu, oddělení školní družiny jsou umístěna v kmenových třídách. Při výuce se využívá odborných učeben chemie, fyziky, přírodopisu, cvičné kuchyně, dílny pro práci s dřevem a kovem. K dispozici jsou 2 učebny výpočetní techniky; je v ní 30 ( ) počítačů žákovských a po 1 učitelském. V jedné učebně je také 14 pracovních míst pro žáky na práci bez počítače. Jsou využívány pro výuku informatiky a pro práci s výukovými programy ostatních tříd. Další učebny anglického jazyka, německého jazyka, hudební výchovy, výtvarné výchovy jsou zároveň kmenovými učebnami, ve všech třídách je vyvěšen harmonogram využití. - šatny pro 1. ročník a II. A, II. C jsou umístěny u tříd v přízemí školy, pro II. A a 3. až 9. ročník jsou v suterénu školy; každá třída má svoji šatnovou kóji. - ke škole patří školní dvůr a školní pozemek, na kterém probíhá výuka pracovního vyučování. Školní dvůr je využíván pro výuku tělesné výchovy 1. stupně a pro pobyt dětí ŠD. Všechny herní prvky odpovídají hygienickým normám. - škola má vlastní školní kuchyni a jídelnu; školní kuchyně a částečně i školní jídelna byly v období červen až září 2004 nákladem 8 mil. Kč zrekonstruovány a odpovídají všem hygienickým normám. 2

3 - lavice a židle ve třídách odpovídají hygienickým normám, část jich je výškově stavitelná, v 15 třídách je barevný televizor, ve 12 třídách videopřehrávač, ve 2 třídách DVD přehrávač - v učebně fyziky a v V.A jsou interaktivní tabule, které pro svoji práci mohou využívat i ostatní vyučující - prostředí školy bylo vylepšeno opravou suterénu u kabinetu pracovní výchovy, dokončením výměny oken v průčelí školy a v tělocvičně, opravou střechy na tělocvičně, opravou přístřešku na kola na školním dvoře; ve dvou třídách byla opravena podlaha (IX.A,B) a obložení stěn (IX.A, VI.A) - ve škole je učitelům k dispozici učitelská knihovna a žákům knihovna 1. a 2. stupně s počítačem a připojením na internet - učební pomůcky jsou uloženy v kabinetech. Pomůcky se obměňují podle požadavků jednotlivých správců a výše finančních prostředků - ve škole je zajišťován pitný režim. a) prodejem školního mléka b) čajem ve várnicích c) nápojovým automatem (bez coca-coly) v letošním roce se škola přihlásila do projektu Ovoce do škol podle 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. a na základě usnesení Rady města č. 137/05 byla zřízena Školská rada; její volba se uskutečnila Jejími členy jsou: p. uč. Iva Tvrdá předsedkyně, p. uč. Zdeňka Lojdová místopředsedkyně, členové: p. J. Thorovský, ing. L. Jánský, Mgr. B. Navrátil, PhDr. M. Veselá při škole pracuje Rada rodičů, předsedkyní je p. Kateřina Malečková nadace založena nebyla b. Vzdělávací koncepce - v a ročníku jsme pracovali podle ŠVP Škola základ života, v 5.roč. podle vzdělávacího programu ZÁKLADNÍ ŠKOLA čj / volitelné předměty: 7. roč. - informatika I., II., sportovní hry 8. roč. - informatika I., II., sportovní hry, domácí nauka 9. roč. - informatika I., II., praktika z chemie I.,II. - nepovinné předměty: I. st. náboženství, dyslektická péče, Aj - v letošním roce jsme realizovali následující projekty : MĚSÍC TŘÍDA NÁZEV PROJEKTU POPIS PROJEKTU Září II. A Zdál se mi sen zpracovává informace o škole rozšiřuje své poznatky zapojuje fantazii rozšiřuje své představy od reál. světa PRŮŘEZ PŘEDMĚTY M, Prvouka, VV, PV, ČJ 3

4 MĚSÍC TŘÍDA NÁZEV PROJEKTU POPIS PROJEKTU Září V. A Prázdninové zážitky Září V. B Vzpomínka z prázdnin zpracování zážitku písemnou a výtvarnou formou prezentace modelů zpracování zážitků grafická úpprava prezentace PRŮŘEZ PŘEDMĚTY ČJ, M, Vlastivěda, VV, PČ ČJ, M, Vlastivěda, VV, PČ Září V. B Moje já Září V. B Jsem součástí přírody, vesmíru Říjen I. B Naše škola Říjen II. A Můj domov (moje obec) Říjen IV. A Okresní město Strakonice Říjen V. A Vesmír Říjen V. B Vesmír Listopad III. A Blatná Listopad III. B Blatná a okolní obce Listopad III. A, B Vyjmenovaná slova mandaly (zjištění jednotlivých poznatků o žácích doplněk k Mému já prezentace průzkumná cesta školou spolupráce se žáky VI. C práce ve skupinách ČJ (sloh), Vlastivěda, VV, PČ ČJ (sloh), Přírodověda, VV, PČ ČJ, Prvouka, VV, PV, M rozšiřování poznatků o své obci ČJ, M (geometrie), VV, PV, Prvouka informace o městě osobnosti spojené s městem památky a kultura regionu výtvarné zpracování planet, Slunce, Měsíce vyhledávání informací výpočty vzdáleností referáty dramatizace pohybu planet Sluneční soustavy, Země a Měsíce výtvarné a plastické ztvárnění planet výpočty vzdáleností jednotlivých planet práce ve skupinách vyhledávání v encyklopediích informace o městě osobnosti, památky, historie, sport orientace v plánku města zpracování informací grafická úprava orientace na mapě informace o obcích památky, významné objekty, osobnosti zpracování informací prezentace VV, Vlastivěda, ČJ, PV, M ČJ, M, VV, Přírodověda M, ČJ, PČ, VV, Vlastivěda, Přírodověda, TV Prvouka, TV, ČJ, M, PV, VV Prvouka, TV, M, PV, VV půlroční projekt 1. část B ČJ, M, VV, PV, Prvouka, TV, HV 4

5 MĚSÍC TŘÍDA NÁZEV PROJEKTU POPIS PROJEKTU Listopad I. C Moje škola Listopad I. C Stromy na podzim Prosinec III. A, B Vánoce Prosinec III. A, B Vyjmenovaná slova Prosinec V. A, B 2. světová válka Prosinec II. A Zdraví mám jen jedno Leden Leden III. A, B Vyjmenovaná slova III. A, B Zdravé zuby Leden II. A Kamarádíme s přírodou Leden I. C Savci v lese Únor II. A Jsem účastník silničního rpovozu Únor III. B Člověk průzkumná cesta školou spolupráce se žáky VI. B práce ve skupinách práce ve skupině samostatné práce role ve skupině tradice příprava vánočního stolu stolování výroba přání koledy PRŮŘEZ PŘEDMĚTY ČJ, M, VV ČJ, M, Prvouka, HV, PV, TV ČJ, M, PV, VV, Prvouka, HV půlroční projekt 2. část L ČJ, M, VV, PV, Prvouka, TV, HV beseda o dané době využití interaktivní tabule Terezín výstupy, kvízy práce ve skupinách práce s encyklopediemi - vyhledávání nemoc, úraz čísla záchranné služby půlroční projekt 3. část M půlroční projekt 4. část P péče o zuby vhodné potraviny jídelníček stavba zubu skupinová práce vyhledávání informací zpracování poznatků o volně žijících zvířatech zajímavosti o nich rozšiřování znalostí prohlížení knih hádanky, pexeso, slovní úlohy psaní dle textu poznávání základních dopravních značek dopravní prostředky a jejich rozdělení prostředky MHD, jejich výhody a nevýhody stavba těla průběh lidského života režim dne zásady zdravého způsobu života Vlastivěda, PČ, VV, ČJ, M Prvouka, ČJ, VV ČJ, M, VV, PV, Prvouka, TV, HV ČJ, M, VV, Prvouka M, ČJ, VV, PV, Prvouka ČJ, M, Prvouka, PV, HV VV, Prvouka, M (geometrie), TV, ČJ Prvouka, ČJ, VV, PV, M 5

6 MĚSÍC TŘÍDA NÁZEV PROJEKTU POPIS PROJEKTU Únor III. A, B Vyjmenovaná slova půlroční projekt 5. část S půlroční projekt 6. část V PRŮŘEZ PŘEDMĚTY ČJ, M, VV, PV, TV, Prvouka Únor III. A Jídelníček Únor II. A Pošta Únor IV. A Česká republika Březen I. C Ve zdravém těle, zdravý duch Březen III. A Živočichové Březen III. A, B Vyjmenovaná slova Březen V. B Zdravé zuby Březen II. A Kamarádíme s přírodou Březen II. A Den s pohádkou Březen I. B Jaro čaruje zdravé a nezdravé potraviny potraviny živočišného a rostlinného původu tvorba jídelníčku skupinová práce vzájemné předávání informací formou prezentace psaní adresy psaní pozdravu kde se pošta nachází, k čemu slouží barevné mozaiky, skládanka (puzzle) hádanky práce s informací grafická úprava práce s encyklopedií pracovní listy jednotky míry vystřihování, vybarvování, kreslení dle předlohy práce ve skupinách třídění informací předávání informací práce s encyklopedií, pracovními listy ukončení pololetního projektu 7. část Z zpracování poznatků o ústní hygieně závěrečné téma člověk prevence a léčba zdravé stravování jídelníček třídění a shromažďování poznatků o přírodě na jaře práce s encyklopedií zajímavosti pohádka klasická a moderní znaky pohádky rozvoj mluveného projevu zpracování výtvarnou technikou 1. jarní den písničky, básničky, hádanky, říkadla o jaru práce ve skupinách jarní květiny jarní svátky (Velikonoce) ČJ, M, PV, Prvouka, VV ČJ, PV, Prvouka, VV ČJ, PV, VV, M, Vlastivěda ČJ, M, HV, PV, Prvouka ČJ, M, VV, PV, TV, Prvouka ČJ, M, VV, PV, TV, Prvouka Přírodověda, M, ČJ (sloh), PČ, VV Prvouka, ČJ, VV, PV ČJ, VV, PV, HV, M (geometrie) 6

7 MĚSÍC TŘÍDA NÁZEV PROJEKTU POPIS PROJEKTU Duben II. A Kdo žije v lese Duben V. A, B Jarní výlet s ohebnými slovy Duben III. B Kočka Duben I. B Den Země Duben 7. r. Časopis Květen III. A, B Rostliny Květen 8. r. Anketa Květen IV. A Kuchařka ČR Červen IV. A České osobnosti našich dějin Červen I. C Černý bez bezová šťáva - škola spolupracuje s PPP ve Strakonicích rozvoj dětské fantazie a představivosti (pohádkoví skřítci, lesní strašidla) vypravování pohádek interpretace textu celotýdenní projekt upevnění znalostí rozvoj slovní zásoby třídění a řazení práce ve skupinách třídění informací práce s encyklopedií prezentace pobyt v lese sběr přírodnin výstavka přírodnin ve třídě kresba lesa (stromy, zvířata, houby,..) vytvoření časopisu na zvolené téma grafické zpracování stavba časopisu fantazie, různorodost práce ve skupinách práce s encyklopedií třídění informací předávání informací prezentace skupinové práce spolupráce ve dvojici volba tématu vytvoření anketního lístku zjištění dat vyhodnocení ankety (Excel, graf, internet) dobrovolný projekt sběr receptů z regionů ČR sestavení knihy křížovka jako motivace pro výběr osobnosti časová osa zařazení do doby, rodu vytvoření karty o osobnosti celotýdenní projekt sběr bezu, výroba šťávy, recept vyšívání ubrousku bez v ročních obdobích PRŮŘEZ PŘEDMĚTY Prvouka, ČJ, VV, PV, M, TV ČJ, M, PV Prvouka, ČJ, VV, PV, M, TV Prvouka, VV, PV, HV, TV ČJ, M, VV, OV, I, mediální výchova ČJ, M, Prvouka, VV I, ČJ, M, VV, OV, VkZ ČJ, Vlastivěda, VV, PV ČJ, M, Prvouka, VV, PV, TV, HV - zařazením do projektu Rozvoje školních poradenskýchpracovišť Vzdělání- Informace-Poradenství II (RŠPP-VIP II) Institutu pedagogicko - 7

8 psychologického poradenství Česské republiky jsme pro školu získali školního psychologa Mgr. Ivetu Honzíkovou - logopedická péče je zabezpečována proškolenými logopedickými asistentkami: p. vych. M. Džisovou, J. Kortusovou a B. Fajovou, nápravné čtení vede p. uč. Eva Kotšmídová a p. uč. i. Chvostová - pro 7 žáků školy zpracovali vyučující individuální vzdělávací plány, s těmito žáky pracovali vyučující jak v hodinách, tak se jim věnovali individuálně po vyučování - v 8. ročníku jsou žáci pro výuku čes. jazyka a matematiky rozděleni na 3 skupiny - pro žáky, kteří během školního roku nezvládali učivo a měli zájem, zabezpečovali vyučující dle potřeby doučování - talentovaní žáci jsou v rámci výuky pověřováni vypracováváním obtížnějších úkolů, na II. st. jsou zařazováni do skupin připravující se na soutěže a olympiády v jednotlivých předmětech - výchovná poradkyně p. uč. Marie Vanduchová má pro svoji činnost zpracovaný podrobný celoroční plán, velmi kladně hodnotí spolupráci s ÚP ve Strakonicích; pracovnice tohoto úřadu informovaly rodiče žáků 9. tříd o stavu na trhu práce , žáci 9. tříd absolvovali profesní testy ve škole pod dohledem školní psycholožky - v rámci evaulace jsme prováděli hodnocení žáků v každém čtvrtletí prostřednictvím žákovských knížek (sebehodnocení žáka, hodnocení učitelem i zákonným zástupcem) - žáci 5. (Čj, Ma, Aj, všeobecný přehled) a 9.tříd (Čj, Ma, Aj, Nj, všeobecný přehled) byli zapojeni do testování znalostí a vědomostí v uvedených předmětech Společností pro kvalitu školy - žáci 9. tříd vypracovávali v týmech samostatné práce na zvolené téma a prezentovali je před vedením školy a vyučujícími - exkurze, besedy, přednášky, výlety, výstavy jako doplněk vzdělávání jsou zajišťovány jednotlivými vyučujícími: Akce doplňující výuku (exkurze, besedy, přednášky, výstavy) Datum Název akce (třída/ročník, ped. dohled/organizátor) začátek plaveckého výcviku pro 3. ročníky výstava Příroda Blatenska - VI. C (p. uč. Schmidová) Dravci - 1. a 2. stupeň návštěva městské knihovny - V. B (p. uč. Zemanová) návštěva matriky - IX. A (p. uč. Klivanová) Běh naděje (Strakonice) - VIII. A, IX. B, VI. B, část VII. A, B (p. uč. Karešová, Klivanová, Polívková, Rážová) atletické závody 1. stupně věnované 106. výročí založení školy návštěva matriky - IX. B (p. uč. Ptáčková) Vzdělání a řemeslo (České Budějovice) - 8. a 9. ročník (p. uč. Rážová, Kolínská, Klímová, Polívková, Vanduchová, p. řed. Karlíková) 8

9 Datum Název akce (třída/ročník, ped. dohled/organizátor) účast v oblastním kole atletické soutěže 1. stupně Kinderiáda v Českých Budějovicích účast žáků 2. stupně na lehkoatletických závodech pořádaných ZŠ TGM Blatná fotografování 1. tříd Po stopách řemesel na Blatensku (beseda v MěLK Blatná) - IV. B (p. uč. Voborníková) běh s dýní na kolci - žáci 6. ročníku (p. uč. Lojdová) Po stopách řemesel na Blatensku (beseda v MěLK Blatná) - V. B (p. uč. Zemanová) Noc na Karlštejně (Divadlo Příbram divadelní představení studentů Gymnázia Pod Svatou Horou Příbram) - IX. A, B (p. uč. Dlabačová, Klímová) Po stopách řemesel na Blatensku (beseda v MěLK Blatná) - III. B (p. uč. Kotšmídová) Po stopách řemesel na Blatensku (beseda v MěLK Blatná) - III. A (p. uč. Chvostová) koncert ZUŠ - 3. a 5. ročník Po stopách řemesel na Blatensku (beseda v MěLK Blatná) - I. A (p. uč. Fialová) Dopravní hřiště Strakonice - 4. ročník (p. uč. Lojdová, Voborníková) Techmánia (Plzeň) - VI. B, VII. B (p. uč. Kolínská, Vanduchová) Techmánia (Plzeň) - VI. A, VII. A (p. uč. Kolínská, Dlabačová) Po stopách řemesel na Blatensku (beseda v MěLK Blatná) - I. B (p. uč. Motyková) Den obnovitelných zdrojů (SPŠ Volyně) - 7. ročník (p. uč. Klivanová, Karešová, Vanduchová) Po stopách řemesel na Blatensku (beseda v MěLK Blatná) - IV. A (p. zást. Krapsová) soutěž Přírodopisný klokan - 8. a 9. ročník (p. uč. Karešová) hudební pořad Pavla Nováka (Sokolovna Blatná) - 1. stupeň sběr kaštanů a žaludů beseda s paní Skolkovou Kriminalita mládeže - 8. ročníky výlov rybníka (Labuťák) - 5. ročník, VIII. B, VI. B a C (p. uč. Zemanová, Fiedlerová, Kolínská, Komrsková, Pešková) Po stopách řemesel na Blatensku (beseda v MěLK Blatná) - I. C (p. uč. Srbová) výlov rybníka (Labuťák) - 4. ročník (p. uč. Lojdová, Voborníková) sběr kaštanů a žaludů divadelní představení Jak Lesíčkovi uletěly včely (Karlovarské hudební divadlo, Blatenský zámek) - 1. stupeň Karlovarské hudební divadlo (blatenský zámek) - 1. stupeň Planetárium Praha - 5. ročník (p. uč. Zemanová, Fiedlerová) beseda o ochraně zvířat - 6. ročník (p. Pelcl) 9

10 Datum Název akce (třída/ročník, ped. dohled/organizátor) Šedivý den Čertovské zastavení - vystoupení 1. a 2. ročníku, vánoční výstava a dílna (16:00 hodin) exkurze - Škoda Mladá Boleslav - části VIII. A, B, IX. A (p. uč. Vanduchová, Kolínská) pokus o rekord ve vypouštění balónků - 1. tříd (nám J. A. Komenského, Blatná) filmové představení Star dance III stupeň Muzeum Karlova mostu, projížďka parníkem (Praha) - IV. A, B (p. uč. Lojdová, Voborníková) koncert Pražské filharmonie (Rudolfinum Praha) - části VI. A, C, VIII. A, IX. A, B (p. uč. Klímová, Dlabačová) Vánoční koncert ZUŠ - třídy VIII. A, VII. A, B, IX. A, B - 10:00 hodin Pražský hrad, památky Prahy - VII. A, VI. B, část IX. B (p. uč. Klivanová, Komrsková) Zpívání na schodech - pro veřejnost 16:00 hodin (dopolední zkouška 10:00 hodin) projekt O poklad Anežky české 7. ročník (p. uč. Kubíková) Prvňáčkem na zkoušku MŠ Vrchlického - akce pro předškoláky pod patronací 1. a 8. tříd (p. uč. Fialová, Motyková, Srbová, Rážová) Jak víla Modrovláska (divadelní představení) 1. stupeň Hostinec u kamenného stolu (Divadlo Na Fidlovačce, Praha) výběr žáků 2. stupně (p. uč. Dlabačová, Klímová) Prvňáčkem na zkoušku MŠ Šilhova - akce pro předškoláky pod patronací 1. a 8. tříd (p. uč. Fialová, Motyková, Srbová, Rážová) Půjdem spolu do pohádky - akce pro rodiče a budoucí prvňáčky pod patronací 5. a 9. tříd (p. uč. Klímová, Fiedlerová, Zemanová) Rychlé šípy (Divadlo Příbram) 6. ročník (p. uč. Dlabačová, Pešková, Komrsková) účast v okresním kole matematické olympiády - 5. a 9. ročník (p. uč. Pešková) divadelní představení v Příbrami - 4. ročník (p. uč. Lojdová, Voborníková) účast v okresním kole chemické olympiády (p. uč. Karešová) účast v okresním kole olympiády v německém jazyce (p. uč. Klímová) přírodovědná beseda na Střední odborné škole v Blatné (p. Pelcl) - 9. ročník (p. uč. Pešková, Polívková) účast ve vědomostní soutěži v ruském jazyce (p. uč. Rážová) Zápis do 1. ročníku základní školy - 14:00-17: Zápis do 1. ročníku základní školy - 9:00-11: testování úrovně v anglickém jazyce - 6. a 7. ročník exkurze Praha, Pražské židovské muzeum - 9. ročník (p. uč. Klímová, Komrsková) koncert ZUŠ - 4. a 5. ročníky (p. uč. Lojdová, Voborníková, Zemanová, 10

11 Datum Název akce (třída/ročník, ped. dohled/organizátor) Fiedlerová) LVVZ (Belveder Šumava) - 7. ročník konkurz do pěvecké soutěže SOLASIDO grantový projekt Elektro - 5. ročník koncert ZUŠ - 1. a 3. ročník (p. uč. Fialová, Motyková, Srbová, Chvostová, Kotšmídová) natáčení nahrávek pro soutěž SOLASIDO účast žáků v okresním kole zeměpisné olympiády - kategorie A, B, C (p. uč. Rážová) soutěž SOLASIDO - vystoupení pro 1. a 2. stupeň, odpolední finálové kolo pro veřejnost účast v okresním kole recitační soutěže - 1. stupeň (p. uč. Zemanová) účast v okresním kole recitační soutěže - 2. stupeň (p. uč. Schmidová) návštěva městské knihovny - V. B (p. uč. Zemanová) přednáška "Čas proměn" (paní Kalábová) - dívky 6. ročníku Matematický klokan - celostátní matematická soutěž návštěva městké knihovny - I. A (p. uč. Fialová) účast v okresním kole olympiády v českém jazyce (p. uč. Klímová) účast v okresním kole fyzikální olympiády (p. uč. Pešková) Lední revue Příbram - 1., 2., 3. a 5. ročník (p. uč. Fialová, Motyková, Srbová, Tvrdá, Karbanová, Chvostová, Kotšmídová, Zemanová, Fiedlerová) Aprílový běh do schodů - 13:00-14:00 hodin přednáška "Systém sociálních služeb" (paní Kateřina Malečková, MěÚ) - IX. A účast v okresním kole biologické olympiády (p. uč. Karešová) účast v okresním kole matematické olympiády ročník (p. uč. Pešková) přednáška "Systém sociálních služeb" (paní Kateřina Malečková, MěÚ) - IX. B návštěva městské knihovny - II. A, B (p. uč. Tvrdá, Karbanová) účast v krajském kole zeměpisné olympiády (p. uč. Rážová) návštěva městské knihovny - III. A, B (p. uč. Chvostová, Kotšmídová) exkurze Praha - Národní muzeum, Bobová dráha Prosek, Výstaviště Praha (dinosauři) - VI. A, B, C (p. uč. Pešková, Kubíková, Komrsková) účast v okresním kole biologické olympiády - kategorie D (p. uč. Karešová) Velikonoční jarmark - spolupráce ŠD, SRPDŠ - vystoupení 1.a 3. ročníku, dramatického a pohybového kroužku, velikonoční tvůrčí dílny útěž v soutěži hlídek mladých zdravotníků (p. vych. Džisová) beseda o včelařství s ochutnávkou medu - p. Rotbauer - 6. ročník účast v okresním kole Jihočeského zvonku (p. uč. Dlabačová) divadelní vystoupení "Čert a Káča" - 1. stupeň Den Země - celoškolní projektový den dle rozpisu aktivit jednotlivých tříd 11

12 Datum Název akce (třída/ročník, ped. dohled/organizátor) Hokejbal proti drogám - 4. a 5. ročník (op. uč. Voborníková) koncert Salve Caritas - zájemci návštěva dětského oddělení Městské knihovny v Blatné - I. B (p. uč. Motyková) Dopravní hřiště u MŠ Šilhova Blatná - III. B (p. uč. Kotšmídová) Soutěž HMZ - Ukaž, co umíš (p. vych. Džisová) Mc. Donald - 4. a 5. ročník (p. uč. Voborníková) dopravní hřiště u MŠ Šilhova Blatná - III. A (p. uč. Chvostová) divadelní představení "Vokův pes Vilém" - 3. a 4. ročník Mc. Donald - 2. a 3. ročník (p. uč. Tvrdá) dopravní hřiště u MŠ Šilhova Blatná - I. C (p. uč. Srbová) ZOO Plzeň - školní výlet 2. ročníku (p. uč. Tvrdá, Karbanová) exkurze na skládku TKO Písek (p.uč. Karešová, Klivanová) v rámci akce ŠKOLA ZAŘÍDÍ KRAJ ZAPLATÍ návštěva partnerské školy ve slovenském Važci - zástupci pedagogů, 9. ročník Jaderná elektárna Temelín - exkurze 9. ročníku (p. uč. Karešová, Polívková) Akademie - dopoledne vystoupení pro 1. a 2. stupeň, odpolední vystoupení pro veřejnost Dopravní hřiště Strakonice - 4. ročník (p. uč. Lojdová, Voborníková) školní výlet - ZOO Praha - VII. A, B, VI. A, C (p. uč. Dlabačová, Pešková, Klivanová, Karešová) fotografování 1. stupně (třída 25,- Kč, jednotlivec 3x15,- Kč, skupina 1x15,- Kč) fotografování 2. stupeň Bavíme se společně - zimní stadion - 15:00 hodin Pivovar Plzeň - exkurze 9. ročník (p. uč. Karešová, Klímová) školní výlet - Sušice, Svatobor - 4. ročník (p. uč. Lojdová, VOborníková) Hoslovice (mlýn) - exkurze 5. ročník (p. uč. Fiedlerová, Zemanová) Dudáček Strakonice - VI. B (p. uč. Komrsková) školní výlet - Praha - VIII. B (p. uč. Kolínská, p. vych. Honzíková) Sklárny Bělčice - exkurze VI. A, IX. A (p. uč. Dlabačová, Klímová) Sklárny Bělčice - exkurze III. B (p. uč. Kotšmídová, p. vych. Fajová) Přírodovědné centrum, Aquapark - Horažďovice - VI. B, VIII. A (p. uč. Komrsková, Rážová) školní výlet - zámek Lnáře - 1. ročník (p. uč. Fialová, Srbová, Motyková) "Naši Furianti" (divadelní představení blatenských ochotníků) - Sokolovna Blatná ročník sportovní den - III. A, B (p. uč. Chvostová, Kotšmídová) návštěva výstavy "Když neživé ožívá" - III. B (p. uč. Kotšmídová) filmové představení "Na vlásku" 12

13 Datum Název akce (třída/ročník, ped. dohled/organizátor) vyhlášeny dny ředitelského volna (důvodem je rekonstrukce budovy) - školní družina je k dispozici pro všechny žáky 1. stupně, přihlášky nutno odevzdat do pátku Výlety Třída Datum Náplň Ped. dohled I. A Lnáře - zámek, div. představení Fialová I. B Lnáře - zámek, div. představení Motyková I. C Lnáře - zámek, div. představení Srbová II. A ZOO Plzeň Tvrdá II. B ZOO Plzeň Karbanová III. A ZOO Plzeň Chvostová III. B ZOO Plzeň Kotšmídová IV. A Sušice, Svatobor Lojdová IV. B Sušice, Svatobor Voborníková V. A V. B Národní technické muzeum Praha Národní technické muzeum Praha Zemanová Fiedlerová VI. A ZOO Praha Dlabačová VI. B Horažďovice (Přírodovědné centrum, Aquapark) Komrsková VI. C ZOO Praha Pešková VII. A ZOO Praha Klivanová VII. B ZOO Praha Karešová VIII. A Horažďovice (Přírodovědné centrum, Aquapark) Rážová VIII. B Praha Kolínská, Honzíková IX. A IX. B Partnerské město a škola ve Važci Partnerské město a škola ve Važci Klímová Polívková - plavecký výcvik plavecká výuka pro 3. a 4. ročníky probíhala v plaveckém stadionu Písek, plavecká škola Plaváček od do pro III. A, B a od do pro IV. A, B 13

14 - lyžařský výcvik 7. roč. proběhl na Šumavě v Železné Rudě hotel Belveder ve dnech protidrogovou prevencí je pověřena p. uč. Hana Kolínská. Škola má zpracovanou Školní preventivní strategii. Je zaměřena nejen na dostatečnou informovanost žáků o nebezpečí drog, ale také na akce, které mají žákům ukázat smysluplné trávení volného času - BESIP touto oblastí je pověřena p. učitel Martin Voneš, žáci 4. tříd se zúčastnili výuky na dopravním hřišti v Písku (viz přehled akcí), některé třídy 1.stupně potom u MŠ Vrchlického Blatná školní družina pořádala pro žáky školy dopravní soutěž - ředitelka školy vyhlásila podle 24 zákona 561/2004 volné dny a to: , a Údaje o mimoškolních aktivitách kroužky: zdravotnický I., II., III. dramatický I., II. dovedné ruce pohybový Malý kuchtík sportovní francouzského jazyka - akce pro děti v době mimo vyučování pořádané školní družinou: Datum Název akce Počet dětí Organizátoři Fajová, Mašková, Podzimní atletická olympiáda Kortusová, Kulhová zdrav. Školení zdravotníků 2010 kroužek Džisová Studijní středisko "Mladý zdravotník" 2010 Střelské Hoštice 17 Džisová Fajová, Mašková, Pečení a zdobení hnětynek Kulhová Ukázka výcviku policejních psů 129 Fajová, Mašková, Kortusová, Kulhová Doktorské spaní Džisová Doktorské spaní Džisová Cestování po České republice 61 Kulhová, Fajová Cestování po České republice 34 Mašková, Kortusová Vystoupení dramatického kroužku v Domově pro seniory Blatná a Mateřském centru Kapřík Blatná 24 Kulhová 14

15 Datum Název akce Počet dětí Čertovské zastoupení Vánoční besídka se zdobením perníčků 35 Fajová Organizátoři Fajová, Kulhová, Mašková Vánoční besídka 26 Kulhová Závody psích spřežení 76 Fajová, Mašková, Kortusová, Kulhová 17. a Cesta po Nilu 63 Fajová, Kulhová Cesta po Nilu 29 Mašková Skok do nového pololetí 85 Fajová, Mašková, Kortusová, Kulhová Karneval 31 Fajová Opičí dráha 25 Kortusová Klokaní závody 88 Fajová, Mašková, Kortusová, Kulhová Karneval 52 Kulhová, Mašková Velikonoční jarmark Fajová, Mašková, Kortusová, Kulhová Cestování po České republice 25 Kulhová Vystoupení dramatického kroužku v Domově pro seniory Blatná 12 Kulhová Objevování Ameriky (soutěž) 92 Fajová, Mašková, Kortusová, Kulhová Akademie 44 Kulhová, Fajová Bavíme se společně 20 Fajová Letem světem - soutěžní odpoledne na Fajová, Mašková, zahradě Kortusová, Kulhová - byl dovršen společný projekt naší školy a ZŠ a MŠ ve Važci návštěvou našich žáků na Slovensku ve dnech ; žáci 9.tříd se svými třídními učitelkami a vedením školy byli ve Važci velmi pěkně přijati;ve škole proběhlo společné čtení prací, znalostní soutěž, utkání ve florbale (děvčata i kluci), vybíjené (děvčata); navštívili jsme Važeckou jeskyni, muzeum, Spišský hrad a Vysoké Tatry; část finančních prostředků jsme získali z grantu Jihočeského kraje, část od Města Blatná a část z vlastních zdrojů - žáci školy se mohou vyjádřit k chodu školy prostřednictvím schránky na připomínky, žáci II. st. i prostřednictvím předsedů tříd v žákovském parlamentu, který se scházel pravidelně 1x za 14 dní c. Rámcový popis personálního zabezpečení školy - viz. tabulky 2 - pedagogický kolektiv tvořilo 15

16 33 vyučujících (fyzicky), přepočtených počet 29,045 5 vychovatelek (fyzicky), přepočtený počet 3, všichni pedagogičtí pracovníci mají kromě tří pracovniků (2 učitelé a 1 vychovatelka dálkově studující) předepsané vzdělání - někteří vyučující učili předměty, pro které nemají aprobaci - provoz zajišťovalo 7 pracovníků, přepočtený úvazek 6, ve školní jídelně pracovalo 7 pracovnic včetně vedoucí d. Údaje o přijímacím řízení a zařazování dětí, výsledek ukončení školního vzdělávání a další správní řízení - viz. tabulky 3, 4 a 6 e. Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání - viz. tabulka 5 - údaje o účasti školy v soutěžích a olympiádách garantovaných MŠMT, soutěže typu A a B: Účast v soutěžích (okresní a krajská kola) Matematická olympiáda kategorie Z místo Polívková Linda (V. A) místo Faměra Matouš (V. A) místo Houdek Otakar (V. B) kategorie Z6 4. místo Voborník Pavel (VI. A) místo Bláhová Táňa (VI. A) 30. místo Holečková Dominika (VI. A) kategorie Z místo Čech Jiří (IX. A) Dějepisná olympiáda 6. místo Faměra Václav (VIII. B) 9. místo Čech Jiří (IX. A) 17. místo Kubík Tomáš (VIII. B) 18. místo Petráňová Jana (IX. B) 24. místo Veverková Lucie (VIII. B) 25. místo Spálenská Karolína (VIII. B) 24. místo Veverková Lucie (VIII. B) 25. místo Spálenská Karolína (VIII. B) 26. místo Šišková Lucie (VIII. B) 16

17 27. místo Šejvarová Nikola (VIII. B) 28. místo Flanderová Věra (VIII. B) 35. místo Ondrášková Anna (VIII. B) Chemická olympiáda kategorie D 4. místo Valachová Klára (IX. B) Olympiáda v ruském jazyce kategorie začátečníci ročník 1. místo Kubík Tomáš (VIII. B) 3. místo Spálenská Karolína (VIII. B) kategorie pokročilí ročník 3. místo Opatrná Lenka (IX. A) kategorie - absolutní vítěz 1. místo Kubík Tomáš (VIII. B) 1.místo - kraj Logická olympiáda NÁRODNÍ KOLO 74. místo Polívková Linda (V. A) Olympiáda v anglickém jazyce kategorie I. A 2. místo Hajíček Matyáš (VI. A) kategorie II. A 5. místo Sedláková Anežka (IX. B) Zeměpisná olympiáda kategorie A 2. místo Bláhová Táňa (VI. A) 14.místo - kraj kategorie B 6. místo Loudová Hana (VII. B) kategorie C 2. místo Faměra Václav (VIII. B) 8.místo - kraj Olympiáda v českém jazyce kategorie I místo Kubíková Zlata (IX. B) Čapek Tomáš (IX. A) Biologická olympiáda 17

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 dle 10 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších zápisů Název

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 dle 10 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších zápisů Název

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z á k l a d n í š k o l a P r a c h a t i c e, Z l a t á s t e z k a 2 4 0 Zlatá stezka 240, 383 01 Prachatice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013-2014 Zpracovala IX/2014 Mgr. Lenka Králová

Více

Základní škola Kutná Hora, Kamenná stezka 40, 284 01 Kutná Hora

Základní škola Kutná Hora, Kamenná stezka 40, 284 01 Kutná Hora Základní škola Kutná Hora, Kamenná stezka 40, 284 01 Kutná Hora Výroční zpráva o činnosti školy 2013-2014 O b s a h: Str. Údaje 2-5 Základní údaje o škole 5-8 Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2011-2012 o hospodaření za rok 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2011-2012 o hospodaření za rok 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2011-2012 o hospodaření za rok 2011 Výroční zpráva byla schválena provozní poradou dne 8. 10. 2012 Výroční zpráva byla schválena školskou radou dne 9. 10.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Votice, okres Benešov, Pražská 235, 25901 Votice, tel. 317 813 322, e-mail:zsvotice@centrum.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Z Á K L A D N Í Š K O L Y V O T I C E ZA ŠKOLNÍ ROK: 2013/2014 č.j.:

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2013-2014 o hospodaření za rok 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2013-2014 o hospodaření za rok 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013-2014 o hospodaření za rok 2013 Výroční zpráva byla schválena provozní poradou dne 8. 10. 2014 Výroční zpráva byla schválena školskou radou dne 14. 10.

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek

1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek 1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 V Milevsku 9. 9. 2013 Zpracoval: PaedDr. Martin Hrych Obsah 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 3

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Kroměříž 2012 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Základní škola Chlumčany, okr.plzeň-jih Komenského 154, 334 42 Chlumčany

Základní škola Chlumčany, okr.plzeň-jih Komenského 154, 334 42 Chlumčany OBSAH:... 2 1. Charakteristika školy... 3 1.1. Název školy (přesný název organizace dle Rozhodnutí o zařazení do sítě škol)... 3 1.2. Název a adresa zřizovatele... 3 1.3. Poslední zařazení do sítě škol...

Více

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí Komenského 420. Výroční zpráva činnosti školy

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí Komenského 420. Výroční zpráva činnosti školy Základní škola Frýdlant nad Ostravicí Komenského 420 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 O B S A H I. Základní údaje o škole.................................. 3 II. Přehled oborů vzdělání..................................

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Kroměříž 2013 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

1. Základní údaje o škole

1. Základní údaje o škole 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola Název: 17. základní škola a mateřská škola Plzeň, Malická 1, příspěvková organizace Sídlo: Malická 469/1, 301 00 Plzeň Právní forma: příspěvková organizace IZO: 600

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

Základní škola Kutná Hora, Kamenná stezka 40, 284 01 Kutná Hora

Základní škola Kutná Hora, Kamenná stezka 40, 284 01 Kutná Hora Základní škola Kutná Hora, Kamenná stezka 40, 284 01 Kutná Hora Výroční zpráva o činnosti školy 2011-2012 O b s a h : Str. Údaje 2-6 Základní údaje o škole 6-8 Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje

Více

Základní škola Veselí nad Lužnicí, Čs. armády 210, okres Tábor

Základní škola Veselí nad Lužnicí, Čs. armády 210, okres Tábor Základní škola Veselí nad Lužnicí, Čs. armády 210, okres Tábor Č.j.: 2ZŠ 181/14 Vypracoval: Mgr. Ilona Vránková Projednáno pedag. radou dne: 27. 8. 2014 Schváleno školskou radou dne 13. 10. 2014 V Ý R

Více

17. základní škola a mateřská škola Plzeň, Malická 1, příspěvková organizace

17. základní škola a mateřská škola Plzeň, Malická 1, příspěvková organizace 17. základní škola a mateřská škola Plzeň, Malická 1, příspěvková organizace 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola Název: 17. základní škola a mateřská škola Plzeň, Malická 1, příspěvková organizace Sídlo:

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2013 2014

Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2013 2014 Základní škola Morkovice, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2013 2014 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Obsah 1 Základní údaje o škole 4 1.1 Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/13 Základní škola Milín, okres Příbram, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/13 Základní škola Milín, okres Příbram, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/13 Základní škola Milín, okres Příbram, příspěvková organizace IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy: Základní škola Milín, okres Příbram, příspěvková organizace

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2008/2009

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

Základní škola Blansko, Erbenova 13. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2010/2011

Základní škola Blansko, Erbenova 13. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2010/2011 Základní škola Blansko, Erbenova 13 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2010/2011 V Blansku dne 5.10.2011 Č.j. ERB/448/11 A.12./A 10 Mgr. Věra Gottwaldová ředitelka školy 1 Obsah : I. Základní údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2008/09 Obsah 1.Základní charakteristika školy...6 1.1.Škola...6 1.2.Zřizovatel...6 1.3.Součásti

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace. Výroční zpráva. za školní rok

Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace. Výroční zpráva. za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 2 Identifikační údaje Organizace: Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace Komenského 22 357 08 Krajková IČO : 69983534 IZO: 102 428 093 REDIZO:

Více

1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA, RAKOVNÍK, Martinovského 153, 269 01 Rakovník

1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA, RAKOVNÍK, Martinovského 153, 269 01 Rakovník 1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA, RAKOVNÍK, Martinovského 153, 269 01 Rakovník VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI 1. ZŠ RAKOVNÍK ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 1 OBSAH Strana 1. Charakteristika školy... 3 2. Umístění školy... 4 3. Klima

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, ve znění vyhlášky

Více