PODNIKATELSKÝ INKUBÁTOR KUNOVICE - PANSKÝ DVŮR neděle 18. září 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PODNIKATELSKÝ INKUBÁTOR KUNOVICE - PANSKÝ DVŮR neděle 18. září 2011"

Transkript

1 ROČNÍK 22 / ČÍSLO 9 ZÁŘÍ 2011 CENA 10 Kč Město Kunovice zve své občany u příležitosti konání Dnů evropského dědictví na SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ PODNIKATELSKÝ INKUBÁTOR KUNOVICE - PANSKÝ DVŮR neděle 18. září :30 Zahájení, proslov starostky města před vstupním portálem 8:45 Žehnání Panskému dvoru páter Jaroslav Polách 09:00 11:00 Koncert žáků pobočky ZUŠ v Kunovicích pódium na nádvoří 09:00 16:00 Možnost prohlídky vybraných prostor 11:00 14:00 Evropská kuchyně v restauraci Panský dvůr 14:00 16:00 Koncert dechové hudby Boršičanka, pódium na nádvoří 16:00 O moravské zemi promítání filmu Františka Kachlíka přednáškový sál 17:00 18:30 Memento Mori Kunovicím, nádvoří 18:30 19:00 Balonky z Panského dvora letí do světa 19:00 20:00 BÁRA BASIKOVÁ KONCERT, pódium na nádvoří 20:30 Ohňostroj nad Panským dvorem V průběhu konání akce bude otevřeno Komunitní centrum možnost pro rodiče s malými dětmi

2 Přečtěte si: Nové chodníky str. 5 Další kamery ve městě str. 6 Otázka zastupitelům str. 7 Škola začíná Beruška má rok str str. 12 Opět kunovický statek str. 13 Železniční zastávka str Společenská kronika str. 16 Zápisky z cest str Sportovní aktuality str Přijďte si zaběhat str. 21 Házenkářky v 1. lize str. 22 KUNOVJAN, Městský zpravodaj, Vydává: Městský úřad Kunovice, nám. Svobody 361, Kunovice, tel.: , Odpovědný redaktor: Zdeněk Kučera, Povoleno: Ministerstvem kultury ČR, registrační číslo MK ČR E 13133, Náklad: výtisků Příští číslo vychází 30. září 2011, uzávěrka redakčních příspěvků 12. září Vybráno z usnesení 12. schůze Rady města Kunovice konané dne Rada města: Schvaluje: Smlouvu č /518 o dodávce vody a odvádění odpadních vod uzavřenou mezi společností Slovácké vodárny a kanalizace, a.s. Uherské Hradiště, Za Olšávkou 290, Uherské Hradiště, a městem Kunovice na odvádění srážkových vod kanalizací pro objekt Podnikatelský inkubátor Kunovice Panský dvůr, Panská 25, Kunovice Smlouvu o připojení k distribuční soustavě č uzavřenou mezi městem Kunovice a společností E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, zastoupenou společností E.ON Česká republika, s. r. o., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, pro veřejné osvětlení areálu Podnikatelský inkubátor Kunovice Panský dvůr, Panská 25, Kunovice Smlouvu č o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítě nízkého napětí pro zákazníky kategorie C uzavřenou mezi městem Kunovice a společností E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, zastoupenou společností E.ON Česká republika, s.r.o., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, pro Komunitní centrum Dodatek č. 1 ke Smlouvě o vzájemné spolupráci č. D/2966/2009/ŘDP uzavřené za účelem realizace a zajištění udržitelnosti projektu Značení kulturních a turistických cílů Zlínského kraje mezi městem Kunovice a Zlínským krajem servisní smlouvu č. H0065 o montáži, provádění údržby, oprav, pravidelných kontrol a revizí zařízení dálkového přenosu systému NAM pro elektrickou požární signalizaci pro objekty Podnikatelského inkubátoru Kunovice Panský dvůr, Panská 25, Kunovice a Komunitního centra uzavřenou mezi městem Kunovice a System plus Zlín, s.r.o., se sídlem ve Velkém Ořechově, Kelníky 28, PSČ Smlouvu o připojení elektrické požární signalizace pro objekty Podnikatelského inkubátoru Kunovice Panský dvůr, Panská 25, Kunovice a Komunitního centra uzavřenou mezi městem Kunovice a Českou republikou Hasičským záchranným sborem Zlínského kraje, Přílucká 213, Zlín Dodatek č. 19, kterým se mění Příloha č. 3 Smlouvy č. 1/01/2/012/2003 o odběru obalových a dalších druhů odpadů uzavřenou mezi městem Kunovice a společností Sběrné suroviny UH, s. r. o., Brněnská 1372, Staré Město Smlouvu na pronájem reklamní plochy uzavřenou mezi městem Kunovice a firmou Aircraft Industries, a.s., Na Záhonech 1177, Kunovice Smlouvu o hudební produkci mezi městem Kunovice a Dechovou hudbou Stříbrňanka při hodech s právem 2011 Smlouvu o výpůjčce mezi Římskokatolickou farností Kunovice a městem Kunovice na výpůjčku Obrazu knížete Lichtenštejna Smlouvu o zabezpečení reklamní činnosti při sportovní činnosti uzavřenou mezi městem Kunovice a firmou Strabag a.s., Na Bělidle 198/21, Praha 5 dokumenty Informační koncepce, Informační strategie a Bezpečnostní politika MěÚ Kunovice včetně příloh, které jsou součástí projektu Atestace IS Městského úřadu Kunovice dle zákona č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy, ve znění pozdějších předpisů Smlouvu o dílo mezi městem Kunovice a firmou Dřevozpracující výrobní družstvo, Stromořadí 1098, PSČ Jaroměřice nad Rokytnou, IČ řešící dodávku interiéru stavby Podnikatelský inkubátor Kunovice Panský dvůr, akce je spolufinancována z Operačního programu Podnikání a inovace podání žádosti o dotaci ze Státního fondu životního prostředí v rámci výzvy č Operační program životního prostředí, prioritní osy 6 Zlepšování stavu přírody a krajiny, primární oblast podpory 6.5 Podpora regenerace urbanizované krajiny, na projekt s názvem Regenerace urbanizované krajiny Obnova zeleně areálu hřbitova Kunovice a finanční spoluúčast města Kunovice na tomto projektu pro rok 2012 a rok 2013 ve výši 25 % celkových výdajů projektu Rámcovou smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí NN č mezi městem Kunovice a Europe Easy Energy a.s.; IČ: , Hvězdova 1716/2b, Praha, Nusle, PSČ , řešící dodávku silové elektřiny a zajištění distribuce elektřiny do odběrných míst města Rámcovou smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí NN č mezi městem Kunovice a Europe Easy Energy a.s.; IČ: , strana 2 8/2011

3 Hvězdova 1716/2b, Praha, Nusle, PSČ , řešící dodávku silové elektřiny a zajištění distribuce elektřiny do odběrných míst města příspěvky města Kunovice (pololetně) na II. pololetí 2011 takto: NIPI bezbariérové prostředí o.p.s., Jihlava - 0 Kč, Ing. František Ilík, Uherské Hradiště - 0 Kč, SDH Kunovice, Kunovice Kč, Projekt pomoci parkinsonikům, o.s, Kunovice Kč, Středisko rané péče EDUCO Zlín o.s., Zlín Kč, Svaz tělesně postižených v ČR, o.s., MO Kunovice Kč, Kunovské centrum mládeže, Kunovice Kč, Sdružení Podané ruce, o.s., Brno - 0 Kč, Pionýrská skupina Kunovice, Kunovice Kč, MOTO RACING PosPa, Kunovice Kč, Mužský pěvecký sbor z Kunovic, o.s., Uherské Hradiště - 0 Kč, SHK Kunovice, Kunovice Kč, SHK Kunovice, Kunovice - 0 Kč, Římskokatolická farnost Kunovice, Kunovice Kč, Moravští zemští páni, Kunovice Kč, Z.O. chovatelů poštovních holubů Kč, Malovaný kraj, Břeclav - 0 Kč, LMK FENIX Kunovice, Kunovice Kč, Český svaz včelařů, Z.O. Uh. Hradiště, Uherské Hradiště Kč, Sportovní střelecký klub Aircraft Ind. SBTS Kunovice Kč, OREL Jednota Kunovice, Kunovice Kč, EPS aktivity, o.s., Kunovice Kč, KUNOVIAN AIR FORCE o.s., Strání Kč, Modelářský klub SMČR, Míkovice Kč, Střední škola letecká s.r.o., Kunovice - 0 Kč Smlouvu č o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítě nízkého napětí pro zákazníky kategorie C uzavřenou mezi městem Kunovice a společností E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, zastoupenou společností E.ON Česká republika, s. r. o., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, pro Podnikatelský inkubátor Kunovice Panský dvůr, Panská 25, Kunovice Dodatek č. 1 mandátní smlouvy č. 001/2011 na výkon Radniční okénko KUNOVJAN autorského dohledu při dodávce a realizaci interiéru stavby Podnikatelský inkubátor Kunovice Panský dvůr - nové vyhlášení mezi městem Kunovice a Ing. arch. Lucií Eibensteinerovou, Jižní 952, Uherské Hradiště, IČ: , řešící posun termínu ukončení prací s ohledem na termín ukončení celkové dodávky interiéru stavby Bere na vědomí: vyhodnocení rozpočtu města Kunovice k zprávu o plnění úkolů Městské policie v Kunovicích za 1. pololetí 2011 žádost ČSAD BUS Uherské Hradiště, a. s., Malinovského 874, Uherské Hradiště o poskytnutí investiční dotace města Kunovice na pořízení nového nízkopodlažního autobusu pro MHD ve výši Kč Kč a předkládá ZM odpověď Zlínského kraje na žádost o změnu názvů autobusových zastávek v Kunovicích ze dne informace o inspekci vykonané Českou školní inspekcí na Základní škole, Kunovice, Červená cesta 853, okres Uherské Hradiště, příspěvkové organizaci nabídku Anny Ksiaskiewiczové, Údolní 399, Uherské Hradiště Jarošov na zřízení bezplatného věcného břemene ve prospěch města Kunovice, spočívajícího ve vedení kanalizace města Kunovice přes pozemek p. č. 24/1 v k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště dle geometrického plánu č /2011 a předkládá ZM výpověď a ukončení Smlouvy o nájmu reklamní plochy mezi městem Kunovice a Evropským polytechnickým institutem, s.r.o. Osvobození 699, Kunovice, v Letním areálu v Kunovicích výpověď z nájmu nebytových prostor a věcí movitých mezi městem Kunovice a Soukromým gymnáziem, střední odbornou školou a jazykovou školou s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o. Osvobození 699, Kunovice, na pronájem Pálenice čp. 257 a 1264 s tím, že nájem skončí k výpověď z nájmu věcí movitých mezi městem Kunovice SCHŮZE RADY MĚSTA 15. září října 2011 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA 8. září 2011 Ještě doznívají prázdninové zážitky, ještě vzpomínáme na sluníčko, které nás o letošním létu častokrát nenavštěvovalo, na tu zvláštní vůni linoucí se z obilných polí, zářivé hlavy slunečnic, vlažný stín kukuřičného lánu, dozrávající mirabelky, meruňky a všechny dary zahrad, které neodmyslitelně k létu patří a ejhle, ani jsme se nenadáli, už tu ťuká na dveře nový školní rok 2011/2012. Ve školách (vyjma školy mateřské) je zatím zvláštní klid a ticho, i přesto však se zde na mnoha místech pilně pracuje, chystá a připravuje, aby se školní chodby a třídy opět mohly rozeznít dětskými hlasy. Ani Rada města Kunovice v době prázdnin nelenila a uskutečnila výběrové řízení na realizaci stavby Zlepšení energetické náročnosti objektu Základní školy Červená cesta Kunovice a Odstranění havarijního stavu střechy ZŠ Kunovice, Červená cesta. Předmětem první části stavby je zateplení pláště budovy (obvodových stěn, stropů a střechy) a výměna oken a dveří. Projekt řeší komplexně celý areál školy (objekty školy, kuchyně, jídelny, zázemí školy a provozu kuchyně). Zateplením obvodových stěn, podlah a stropů, včetně zateplení stávajících plochých střech, výměnou všech výplní oken a dveří v obvodovém plášti dojde ke zlepšení energetických vlastností školy. Druhá část stavby obsáhne celkovou obnovu střešní krytiny, klempířských prvků, výměnu poškozených trámů a vazeb, výměnu laťování a souvisejících prvků s výstavbou. Předpokládané zahájení stavebních prací by mělo začít v dubnu příštího roku a k 15. srpnu 2012 by mělo být dílo hotovo. Touto stavbou tak pokračuje město v akcích, jimiž zabezpečuje dobrý chod našich škol. Jsem ráda, že se tak děje a že mohu být při tom, a to tím spíš, že se obnovy konečně dočká naše škola stařenka. Vždyť už se jí blíží sté jubileum existence, a to přece stojí za to, dát ji znova do gala, aby jí to slušelo stejně jako před sto lety. Hodně radosti a úspěchů všem v novém školním roce přeje Olga Strašáková 8/2011 strana 3

4 a Soukromým gymnáziem, střední odbornou školou a jazykovou školou s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o., Osvobození 699, Kunovice, na pronájem movitých věcí v objektu Pálenice čp. 257 a 1264 s tím, že nájem skončí výpověď z nájmu reklamní plochy umístěné ve sportovní hale v Kunovicích mezi městem Kunovice a Soukromým gymnáziem, střední odbornou školou a jazykovou školou s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o. Osvobození 699, Kunovice, s tím, že nájem skončí k návrh na řešení prodloužení kabelů NN v ul. Na Zelničkách a V Hrabůvkách Ukládá: vedoucí odboru finančního zabezpečit finanční krytí realizace servisní smlouvy č. H0065 o montáži, provádění údržby, oprav, pravidelných kontrol a revizí zařízení dálkového přenosu systému NAM pro elektrickou požární signalizaci pro objekty Podnikatelského inkubátoru Kunovice Panský dvůr, Panská 25, Kunovice a Komunitního centra z rezervy rozpočtu města odboru investic a územního plánování podat žádost o připojení k distribuční soustavě NN na I. a II. etapu řešenou v rámci akce Rozvod NN lokalita Zelničky a předložit návrh smlouvy k projednání v radě města vedoucí odboru finančního zahrnout výši finanční spoluúčasti města na projektu s názvem Regenerace urbanizované krajiny Obnova zeleně areálu hřbitova Kunovice do rozpočtu města Kunovice pro rok 2012 a rok 2013 paní Monice Kandrnálové připravit všechny potřebné podklady pro uzavření darovacích smluv a poukázání finančních prostředků žadatelům, kterým rada města schválila příspěvek města (pololetně) místostarostovi přepracovat Pravidla a účely pro poskytování příspěvků (pololetně) z rozpočtu města Kunovice společně s formulářem žádosti o příspěvek Zveřejňuje: záměr města na převod pozemků p. č. 4543, p. č. 4542, p. č k. ú. Kunovice u Uherské Hradiště a pozemků p. č. 681/2, 682/2, 699/2, 768/25, 900/8, 901/10, 901/36 a 901/96 v k. ú. Míkovice nad Olšavou záměr města na pronájem nebytových prostor v Domě pro seniory, Cihlářská 536, Kunovice, označené čísly 33.1, 33.2 a 44 záměr města na převod pozemků díl e z p. č. 2408/19 o výměře 18 m2 a díl h z p. č. 2408/1 o výměře 10 m2 v k. ú. Kunovice u Uherského Hradiště Souhlasí: s přijetím účelově určeného finančního daru z Nadace Děti-kultura-sport pro Základní školu, Kunovice, Červená cesta 853, okres Uherské Hradiště, příspěvkovou organizaci dle darovací smlouvy č. j. 787NP/11/06 v částce Kč na pořízení keramické pece Rozhodla: v souladu s ustanovením 76 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění o vyloučení nabídky společnosti U1 s.r.o., Nejedlého 373, Brno Lesná, IČ: z další účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na dodávku Podnikatelský inkubátor Kunovice Panský dvůr dodávka interiéru nové vyhlášení. Při posouzení nabídky dodavatele U1 s.r.o. hodnotící komise zjistila, že v nabídce v návrhu smlouvy o dílo uchazeč neuvedl hodnoty hodnotících kritérií Doba plnění ve dnech a Délka záruční doby. Neobsahuje-li nabídka hodnoty všech hodnotících kritérií, je tím pádem nevyhodnotitelná z důvodu nesplnění zákonem stanovené povinnosti a to uvedení hodnot u všech hodnotících kritérií na základě doporučení hodnotící komise v souladu s ustanovením 81 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů o výběru nejvhodnější nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na dodávku Podnikatelský inkubátor Kunovice Panský dvůr dodávka interiéru nové vyhlášení zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení a v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů OPPI níže vybranému uchazeči Dřevozpracující výrobní družstvo, Stromořadí 1098, PSČ Jaroměřice nad Rokytnou, IČ Trvá: na změně názvů autobusových zastávek v Kunovicích v souladu s označením ulic, nikoliv názvů neexistujících provozoven viz. tabulka Stávající název Navrhovaný název Beze změny Kunovice, rozc. k žel. st. 0,5 Kunovice, tř. Vítězství Kunovice, žel. st. Beze změny Kunovice, lékárna Kunovice, Na Rynku Kunovice, škola Beze změny Kunovice, úpravna vody Kunovice, Petříkovec Kunovice, činžovní domy Kunovice, Novoveská Kunovice, Na Bělince Beze změny Kunovice, Let 01 Kunovice, Let Kunovice, míchárna krmiv Kunovice, Slovliker Kunovice, konec Kunovice, Lidická Kunovice, rest. na křiž. Kunovice, Panská Kunovice, cihelna Kunovice, Osvobození Kunovice, Nový dvůr Beze změny strana 4 8/2011

5 Vybráno z usnesení 3. mimořádné schůze Rady města Kunovice konané dne Rada města: Schvaluje: Smlouvu o dílo mezi městem Kunovice a firmou SPEDIMEX MORAVIA, spol. s r.o., Smetanova 1075, Vsetín, PSČ , IČ: na realizaci akce Zlepšení energetické náročnosti objektu Základní školy Červená cesta Kunovice, akce je spolufinancována z Operačního programu Životního prostředí Mandátní smlouvu mezi městem Kunovice a firmou Ing. Zdeněk KŘIVA ZK servis, Štěpnická 1137, Uherské Hradiště, PSČ , IČ: na služby spojené se zajištěním stavebního dozoru dle zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon) a koordinátora BOZP při realizaci stavby dle zákona č. 309/2006 Sb. o zajištění další podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci během realizace stavební akce Zlepšení energetické náročnosti objektu Základní školy Červená cesta Kunovice Dohodu č. 007/O/2011 o udělení souhlasu ke zvláštnímu užívání tělesa silnice č. II/ pro stavbu Revitalizace ulice Na Dolině Kunovice mezi městem Kunovice, Zlínským krajem, se sídlem tř. Tomáše Bati 21, Zlín, PSČ , IČ: , zastoupené ŘSZK, příspěvková organizace, se sídlem K Majáku 5001, Zlín, PSČ , IČ: , a firmou STRABAG a.s., se sídlem Na Bělidle 198/21, Praha 5, PSČ , IČ: s realizační firmou STRABAG a.s, odštěpný závod Brno, Tovární 3, Brno, PSČ Darovací smlouvu mezi paní Marií Fornůskovou, Uh. Hradiště, Okružní 692, a městem Kunovice a za dar děkuje Dodatek smlouvy Dodatek č. IN ke smlouvě o poskytování služeb a koupi zboží č. IN mezi městem Kunovice, nám. Svobody 361, Kunovice a Vodafone Czech Republic, a. s., Vinohradská 167, Praha 10, IČ: Smlouvu o upsání akcií uzavřenou mezi městem Kunovice a společností Slovácké vodárny a kanalizace, a. s,. se sídlem Uherské Hradiště, Za Olšávkou 290, PSČ Bezpečně nejen do školy Na přelomu září a října letošního roku plánuje město Kunovice zahájení stavebních prací na akci Bezbariérové chodníky ve městě Kunovice. V rámci této akce dojde k celkové rekonstrukci levostranného chodníku podél ulic Pekařská, Husitská a Novoveská ve směru na Ostrožskou Novou Ves. Chodník bude budován od křižovatky ulici Pekařská Jana Hrubého Záhumní až po konec města. Součástí stavby bude celková rekonstrukce chodníku, stávajících zastávek, vybudování nové výstupní stanice autobusů MHD zastávky Činžovní domy a vybudování přechodů pro chodce, jež budou vyhovovat požadavkům vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Tato vyhláška řeší maximální délku přechodů, dovolené sklony a šířky chodníků a další náležitosti. Stavbou tedy dojde k odstranění problémových míst, kdy zejména handicapovaní občané měli v některých částech města omezený pohyb a přístup vinou bariér tvořených obrubníky nebo velkým sklonem chodníků a podobně. Celková délka nových chodníků přesáhne 1 km, tři autobusové zálivy budou mít nové přístřešky pro cestující, u Základní školy Červená cesta bude přecházení regulováno světelnou signalizací na znamení. Celkové předpokládané náklady stavby dosahují přibližně 12,7 mil. Kč, předpokládaný příspěvek ze státního fondu dopravní infrastruktury je 6,874 mil. Kč. Na tuto akci naváže bezprostředně celková rekonstrukce silnice I/55, kdy stávající zpevněné krajnice ze žulových kostek budou upraveny a dostanou asfaltový povrch. Takto upravený pás bude vymezen pro jízdu cyklistů a od ostatní dopravy bude oddělen vodorovným dopravním značením. Rekonstrukce a výstavba chodníků by měla být dokončena v prosinci 2011, navazující opravy komunikací do poloviny roku O průběhu stavby budeme dále informovat. Ing. Milan Valouch, vedoucí odboru investic a územního plánování 8/2011 strana 5

6 Rozšíření kamerového systému V roce 2004 začalo město Kunovice budovat městský kamerový dohlížecí systém (dále jen MKDS). První a druhá etapa byla financována z vlastních prostředků města a kamerami bylo osazeno centrum Kunovic. V roce 2005 došlo v rámci třetí etapy k rozšíření počtu kamerových bodů o kameru na hřbitově a bezdrátové propojení na centrálu v budově městského úřadu. V roce 2006, ve čtvrté etapě budování MKDS, byl náš kamerový systém napojen na operační pracoviště Policie ČR v Uherském Hradišti. Třetí a čtvrtá etapa byly z 90 % financovány z dotace ministerstva vnitra Program partnerství. Celková hodnota kamerového systému činila cca Kč. Již v prvním roce fungování MKDS přispěl provoz systému výrazně k odhalení resp. objasnění několika trestných činů, zaznamenání mnoha přestupků a byl denně využíván při aktuální koordinaci postupů bezpečnostních složek. Současně stále plní svou preventivní funkci, tedy vytváří bezpečné zóny v exponovaných lokalitách. Kamery MKDS jsou instalovány v místech, kde se nejčastěji pohybují obyvatelé a návštěvníci města, kde jsou koncentrovány kulturní, komerční, společenské instituce a v místech tvořících dopravní uzly. V rámci rekonstrukce Panského dvora jsme v červenci letošního roku přistoupili k rozšíření MKDS o další tři kamerové body. Tři nově vzniklé body jsou umístěny v areálu Panského dvora. Jsou zde použity kamery s vysokým obrazovým rozlišením, dobrou citlivostí a věrným podáním barevné informace. Samotné kamery jsou umístěny ve vyhřívaném krytu pro zabezpečení správné funkce v nepříznivých klimatických podmínkách. Mimo jiné disponují funkcí automatického ostření, automatického nebo manuálního přepnutí do vysoce citlivého režimu, neomezenou kontinuální rotací v rozsahu 360 stupňů apod. Díky možnosti rotace pokrývají velkou část přilehlého okolí (nádvoří PIKu, dětského hřiště, sportovní haly, komunitního centra, Slováckého sklepa, Slovácké búdy) a nepochybně tak přispějí ke zvýšení bezpečnosti v takto monitorované části města. Městská policie při využívání kamerového systému postupuje dle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii a v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Městský kamerový dohlížecí systém rozhodně přispívá velkou měrou ke snížení kriminality ve městě a každá další kamera je příspěvkem k většímu bezpečí občanů Kunovic. Michal Zámečník, Městská policie Kunovice Dostavba kanalizace ve finále Město Kunovice od listopadu 2010 realizuje stavbu Dostavba kanalizační sítě ve městě Kunovice, která je spolufinancována z prostředků Evropské unie v rámci operačního programu životní prostředí. Touto akcí se řeší vybudování jednotné kanalizační sítě v ulicích Na Zelničkách, V Grni, Na Dolině, V Zátiší a Na Strnisku. Na Zelničkách a V Grni již probíhají závěrečné práce spojené s opravou povrchů a vyklizení ploch využívaných stavbou v době výstavby. V ulicích Na Strnisku, V Zátiší a Na Dolině ještě obyvatelé na finální povrch čekají. Od června zde totiž Slovácké vodárny a kanalizace, a.s. prováděly výměny poškozených armatur na vodovodním potrubí, jejichž dokončení bylo podmínkou pro zahájení celkové rekonstrukce této ulice. Ta byla zahájena ve druhé polovině července. Po provedení zemních prací (odkopávek pro umístění konstrukčních vrstev komunikace), byly zjištěny další poruchy na vodovodním řadu a Slovácké vodárny a kanalizace, a.s. tak musely přistoupit k výměně všech napojovacích pásů stávajících vodovodních přípojek před realizací stavebních prací na komunikaci. Z toho důvodu došlo k časovému posunu dokončení stavby. Dle sdělení pracovníků správce vodovodu jsou již všechny přípojky vyměněny a práce na celkové rekonstrukci komunikace v ul. Na Dolině tak mohou pokračovat. Zdržení, které nebylo způsobeno naší vinou, prodlouží termín dokončení stavby cca o 2-3 týdny. První automobily by tudy mohly projíždět již v polovině září. V ulicích Na Strnisku a V Zátiší bylo nutno provést diagnostiku podloží rýhy a kontrolu ze strany poskytovatele dotace, která projednala závěry diagnostického průzkumu. Proto do konce stavby (září 2011) budou v těchto ulicích provedeny povrchy z asfaltobetonu. Zdržení dokončení finálních povrchů komunikací v těchto ulicích je způsobeno nutností postupovat v souladu s požadavky poskytovatele dotace a zákona ve vztahu k celkové realizaci stavby. Děkuji touto cestou všem občanům bydlícím ve zmíněných ulicích za trpělivost a spolupráci během realizace této významné investiční akce a popřát jim, aby vybudované dílo sloužilo dlouhá léta bez problémů ke spokojenosti všech. Ing. Milan Valouch, vedoucí odboru investic a územního plánování strana 6 8/2011

7 Měl by se v rámci oprav budovy ZŠ červená cesta stávající plot opravit, nebo úplně zrušit? Na první pohled snad až příliš jednoduchá otázka a přesto kolik lidí, tolik názorů. A také důvodů, chce se doplnit po přečtení odpovědí tří členů zastupitelstva města, kteří se svého úkolu zhostili i přes prázdninově-dovolenkový čas. Pokud máte, vážení čtenáři chuť zeptat se členů zastupitelstva města na problémy, které s městem Kunovice souvisejí, pošlete svou otázku na ovou adresu Zeptáme se za Vás. Mgr. Olga Strašáková Ploty, ploty, ploty Pryč s nimi, říkal kdysi Jiří Vařecha. A i když si to tenkrát nikdo nedovedl moc představit, přesto zmizel plot u kostela a odkryl krásné prostranství, na němž ještě k tomu všemu přibyly úžasné sochy. Ano, měli jsme obavu i strach o jejich celistvost..., a přesto jsou (snad to nezakřiknu) dosud nedotčeny. Toto místo se stalo ostrůvkem k setkání, k rozhovoru, spočinutí. A tak se mi chce říct, že by to podobně mohlo fungovat i kolem naší školy na Červené cestě. Vzpomínám na staré fotografie tenkrát nové školy, a na nich plot není.vypadaly moc hezky.vždyť plot nemusí být vždycky zděný s kovovými hroty a koneckonců každá překážka často svádí k jejímu KUNOVJAN Otázka pro zastupitele města Kunovice Z redakční pošty Pane místostarosto, transparentnost samosprávy je slovní spojení skloňované v současné době snad ve všech pádech i na všech úrovních státní správy, samosprávy i podnikatelské sféry. Jedním z nástrojů jak toho dosáhnout je právě e-aukce, která je mnohem transparentnější než obálková metoda. Mrzí mne proto, že řeknete Á ale neřeknete už B. Jaká cena za 1 kilowatu byla vysoutěžena, kdo bude tedy novým dodavatelem energie, na jak dlouhou dobu máte tuto cenu garantovanou? I mne osobně popuzuje chování dodavatelů energií a pokud by byla jiná rozumná alternativa pro nás občany, rád bych dodavatele změnil. Nechce se mi totiž například celé léto platit Vážený pane Janíku, svůj příspěvek v minulém čísle Kunovjanu jsem koncipoval jako obecnou informaci o první elektronické aukci, kterou město realizovalo, proto zde byly uvedeny pouze (podle mého názoru) nejpodstatnější finanční údaje týkající se celkového výsledku. Samozřejmě s poskytnutím dalších Tarif Silová elektřina Kč/MWh bez DPH C01d, C02d, C03d 1525,00 Kč C25d, C26d VT 1650,00 Kč C25d, C26d NT 1044,00 Kč C45d VT 1705,00 Kč C45d NT 1428,00 Kč C62d 1073,00 Kč podrobností nemá město Kunovice žádné problémy, takže připojuji drobné doplnění. Veřejná zakázka proběhla ve dvou částech, v první části soutěže pro vysoké napětí zvítězila firma Centropol Energy, a.s. a ve druhé části pro nízké napětí, kde se realizuje většina odběru elektrické energie, byla nejvýhodnější nabídka firmy Europe Easy Energy, a.s. Smlouva předpokládá garantovanou cenu do konce roku 2012, poté překonávání, tak co kdybychom nabídli rovnou další otevřený prostor k setkání a třeba školním debatám? Ing. Pavel Hašek Domnívám se, že opravit a ponechat. Asi není vhodná doba na rušení plotů. Bohužel, co není dnes oploceno, připevněno řetězy či jinak, je ničeno a znehodnocováno. Asi je někde chyba Když už se drancuje, krade a ničí i na hřbitovech, je vidět, kam jsme to jako vyspělá společnost dotáhli. Proto říkám: Plot vkusně opravit a areál nechat oplocený. V horní části, kde část oplocení tvoří zídka, bych tuto zboural a nahradil klasickým plotem. Aby tam prostě bylo vidět a různé partičky, které se tam slézají byly víc na očích. Ing. Pavel Vardan Plánovaná rekonstrukce základní školy nepočítá s opravou školního plotu, proto bude má odpověď lakonická. Pokud by rozpočet města překypoval finančními prostředky, byl bych pro zachování plotu (čili jeho opravu) a to z důvodů bezpečnostních, kdy areál školy navazuje bezprostředně na velmi frekventovanou komunikaci, i z důvodů estetických, neboť svým způsobem dotváří celkový architektonický dojem ze sto let starého objektu. zálohy na plyn který na topení odebírám hlavně v prosinci, lednu a únoru. Platby za jiné služby i zboží probíhají až po odebrání služby, u zboží většinou se splatností dní. Jen energie a vodné stočné jsou jakousi zálohovou výjimkou. Ale noviny i televize stále varují před uzavíráním nových výhodných smluv, které nakonec v dalších letech vedou naopak k navýšení původní ceny. Uveďte prosím v Městském zpravodaji i ty ostatní údaje. Jednak je to vaše povinnost vůči občanům a za druhé tak získáme informace, které můžeme také použít při možném výběru našeho nového dodavatele energií. S pozdravem Vladimír Janík, Kunovice se město rozhodne, zda tuto prodlouží nebo vyhlásí nové výběrové řízení. Cena v soutěži dosažená se týká pouze ceny silové elektřiny, neboť cena za distribuční služby tvořící zbytek celkové ceny za elektrickou. energii, je stanovena cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu a nelze ji smluvně měnit. Celkovou cenu za 1 kwh elektrické energie lze poměrně obtížně kvantifikovat, neboť je odvislá od zvolených tarifů a nákladů na distribuci, z tohoto důvodu jsem uváděl pouze celkovou částku úspory, která byla dosažena součtem cen za všechna odběrná místa v Kunovicích, oproti stávajícímu dodavateli. Pro názornost uvádím v připojené tabulce ceny silové elektřiny nabídnuté vítězným uchazečem bez zmíněných nákladů na distribuci. Ing. Pavel Vardan, místostarosta 8/2011 strana 7

8 Kéž by to trvalo věčně! Když jsme společně s pedagogickým sborem naší školy hodnotili končící školní rok, shodli jsme se na tom, že utekl téměř zběsilým tempem a podařilo se nám v jeho průběhu dosáhnout tolika úspěchů, že bude lépe založit jej na důstojné místo a vrátit se k němu až bude jednou hůř. Těmito slovy mi chtěl ředitel Základní školy U Pálenice vyklouznout z otázky Jaký byl školní rok , jehož prázdniny se chýlí zvolna ke konci. Tak tedy ještě jednou a lépe, pane řediteli: Jaký byl uplynulý školní rok, co vás nejvíc potěšilo?? Potěšila mě celá řada skvělých úspěchů našich žáků na olympiádách soutěžích a přehlídkách a celá řada dalších akcí, o nichž jsme informovali rodiče i veřejnost v průběhu roku. Úspěch na celostátní či krajské úrovni svědčí o tom, že se dokážeme věnovat talentovaným dětem a podpořit je v jejich snažení.to je taková ta výkladní skříň školy, ale já mám velikou radost z něčeho, co je možná trochu šedivé a není moc vidět, ale pro mě i mé kolegy je to signál, že děti a tedy i rodiče jsou s naší školou spokojení. Podařilo se vytvořit silnou zpětnou vazbu mezi školou a rodiči. V posledních pěti letech jsme využívali dílčí ankety, abychom se dozvěděli názory rodičů i dětí. Letos jsme udělali masivní anketu cílenou na rodiče a vrátilo se nám více než dvě stovky odpovědí, tedy více než dvoutřetinová návratnost. Už tato skutečnost svědčí o zájmu rodičů komunikovat se školou. Po sumarizaci odpovědí jsem byl až na rozpacích, zda si opravdu zasloužíme to, co z odpovědí vyplynulo. Měl jsem z toho takovou radost, že jsem pro celý učitelský sbor doma napekl a navařil a pozval je na oslavu naší společné práce. Byla to ale především jejich zásluha. Hodně si cením soutěže IQ Starr, jejímž smyslem je jakési pozvednutí či podpora talentovaných dětí. Probíhá u nás už třetím rokem a děcka o ni mají obrovský zájem. Soutěžící jsou rozdělení do dvou kategorií první stupeň a druhý stupeň. Kritéria jsou nastavená tak, aby nebyl upřednostněn nikdo s jednostranným zaměřením a ještě se nestalo, aby zvítězil někdo z nejvyšších ročníků. Znamená to, že pravidla jsou dobře nastavená. Svou roli ve výsledcích hraje i to, jak dotyčného vnímají učitelé i jeho spolužáci. Obdobná soutěž probíhá na Hradišťském gymnáziu, my jsme si jejich model zmodifikovali pro potřeby základní školy a zatím to přes počáteční pochybnosti funguje. Vycházet dobře s rodiči svých žáků je tak trochu součástí vaší práce, jsou stejně spokojené i děti? Obrovskou radost jsem měl z ocenění Zlínského kraje, které škola získala za Primární preventivní program školy. Dostali jsme se mezi čtyři školy, jejichž program byl oceněn úplně nejvýš. Význam tohoto ocenění spočívá v tom, že nehodnotí pouze samotný program napsat se dá leccos, ale hodnotí se i to, jak se předložený program daří uvádět do praxe. Hodnotitelé si všimli toho, co považuji za nesmírně důležité: otevřené komunikace mezi učiteli a žáky bez toho, že by se tak dělo na úkor autority všech zúčastněných. Přidanou hodnotou naší školy je velké množství projektů a aktivit, péče a starost o děti, které jim nabízíme a které ony akceptují. Zavedli jsme žákovská shromáždění, kdy se jednou za měsíc setkáváme s dětmi tváří v tvář a říkáme si o tom, co funguje, co nefunguje, co by mohlo být lepší a co by se mělo změnit. První dvě setkání byla poměrně rozpačitá, ale ke konci roku už to byla skutečně diskuse na patřičné úrovni. Samotní žáci jsou moderátory diskuse a zvládají svůj úkol na výbornou. I kolegové kantoři přijali tento dosud ne zcela obvyklý způsob komunikace se žáky. Stanovili jsme si oblasti, o nichž chceme diskutovat lidé ve škole, stravování, školní web atd., případně reagujeme na aktuální problém, který se vyskytne. Svou pozitivní roli v tomto směru sehrála práce školní psycholožky, nebo činnost školního parlamentu. I ten už si dnes žáci vedou sami a my, učitelé, už jsme pouze v roli konzultantů. Osvědčuje se taková otevřenost školy? Snažíme se být maximálně otevřenou školou komunikující s rodiči našich žáků. Dvakrát do roka dáváme rodičům kromě vysvědčení také písemnou zprávu o tom co jejich dítě umí či neumí. Zda se dokáže učit, komunikovat a spolupracovat s ostatními, prosadit v kolektivu svůj názor a podobně. Zavedli jsme zveřejňování výukových materiálů na našich webových stránkách. Žáci píší ve škole písemku a v zápětí si rodiče mohou na webu zkontrolovat její zadání. Kdo chce, má možnost být podrobně informován o dění ve škole, protože jak už jsem říkal na začátku, zpětnou vazbu mezi školou a rodiči považuji za nesmírně důležitou pro všechny zúčastněné pro děti, kantory i rodiče. V loňském roce jste měli ve škole i zahraniční hosty Další přidanou hodnotou je skutečnost, že se nám podařilo - jako čtvrté základní škole v rámci ČR za dobu deseti let, po které tento program trvá -připravit týdenní program pro kolegy z Velké Británie, Belgie či Španělska, kteří se přijeli podívat, jakým způsobem se věnujeme tělesné výchově a sportu a vyměňovali jsme si vzájemně zkušenosti, jak se to dělá jinde. Velmi je třeba zajímalo, proč se nám daří zapojovat děti do sportování. Vaši kantoři určitě mají čím své zahraniční kolegy zaujmout Potěšilo mě, že kolegyně Janásová získala ocenění Zlínského kraje. Během pěti let je po kolegyni Drgáčové a Gogolové třetí kantorkou z naší školy, jejíž práce byla takto ohodnocena. Jsou školy, které na podobné ocenění čekají deset roků. Další z našich kolegyň byla ve světě sbírat zkušenosti. Stalo strana 8 8/2011

9 se tak díky našemu aktivnímu přístupu v projektu Dny rodičů v matematice a kolegyně Procházková se zúčastnila třítýdenní stáže zaměřené na výuku matematiky ve Velké Británii. Byl to čtvrtý nebo pátý případ podobného čerpání zkušeností odjinud a zcela jistě se budeme snažit v pokračování těchto aktivit. Kolik má vaše škola žáků? V letošním školním roce otevíráme dvě první třídy a poprvé v historii školy budeme mít patnáct tříd, což znamená, že nám přibudou další žáci a ve škole jich bude celkem na tři stovky. Co nového chystáte do školního roku ? Mám pocit, že jsme se postupně dostali na úroveň, na niž jsme se chtěli dostat a teď se budeme muset hodně snažit, abychom se na ní udrželi. To je vždycky těžší. Nechystáme žádné systémové změny a zaměříme se především na další zkvalitňování výuky intenzivní rozbory, přípravy a podobně. Budeme se muset věnovat využití možností, jež nám poskytnou nové učebny. V rámci projektu, který nám umožnil vybavit nové odborné učebny, budeme připravovat na 750 digitálních učebních materiálů pro ročník. Budou se týkat prakticky všech předmětů a budou postupně, tak jak budou vznikat, opět zveřejňovány na našich webových stránkách. Bude se jed- KUNOVJAN nat o interaktivní materiály sloužící k podpoře výuky, jednotlivé předměty budou propojené a vzájemně se budou doplňovat. Čím po prázdninách děti překvapíte? Až přijdou děti na začátku září do školy, setkají se poprvé s kompletně vymalovanou celou školou, novými nástěnkami, zkrátka změněným interiérem. Budou se seznamovat s novými odbornými učebnami pro výuku chemie, biologie a jazykovou výuku, vybavenými novými podlahami, nábytkem a především interaktivními tabulemi a dalším zařízením. Setkají se také s nově vybavenými místnostmi určenými pro trávení volného času knihovna a školní klub. Myslím, že všechny uvedené změny budou viditelné na první pohled a doufám, že je děti kladně ocení. Jaké máte přání do nového školního roku? Vážím si všech dosažených úspěchů a přál bych si, aby tento stav trval věčně a aby se nepokazily vztahy mezi lidmi. Aby kantoři chodili do školy tak rádi jak chodí a abychom dokázali i nadále komunikovat mezi sebou i s dětmi tak, jak už to dokážeme. Přeji vám, abyste si mohl všechna uvedená přání na konci dalšího školního roku odškrtnout jako splněná. Díky za rozhovor. Zdeněk Kučera Od Pálenice až na Madagaskar Madagaskar, krásné a slunné místo. Ač to tak zpočátku nevypadalo, i na Vápenickém Madagaskaru, který uspořádala ZŠ U Pálenice, bylo slunečno a nádherně. Čtyři desítky dětí z Kunovic na něj odjelo 1.července sice v dešti, ale ten jim náladu nepokazil. Kde jinde totiž zažijete tolik dobrodružství a legrace? Alexáci, Skyprův klan a Lemuři prožili osm dní plných soutěží a překvapení v Bílých Karpatech nad Vápenicemi v rodinném Agropenzionu u Michalců. Poznávali novou krajinu, osidlovali nová místa, neboť stále na ně útočily nebezpečné Fosy. Nakonec došlo i na vytoužené koupání. Večery si všichni zpříjemnili diskotékou nebo opékáním špekáčků, za které děkujeme rodině Píšťkově. A pokud náhodou některého z obyvatel Madagaskaru něco zabolelo, mohl přijít za šamankou Zdenkou Peterkovou, která vše vyléčila nebo za šéfkou Madagaskaru Andreou Olbertovou, která nahrazovala všechny maminky. Domů se všichni vraceli se spoustou zážitků a také odměn, za které děkujeme všem sponzorům. Určitě budeme také vzpomínat na super vedoucí Anetku Habartovou, Klárku Varmužovou a Ivču Gejdošovou, bez kterých by to nebylo na našem táboře ono. AnO Základní umělecká škola Uherské Hradiště, pobočka Kunovice zve své žáky a jejich rodiče na SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2011/2012 ve čtvrtek 1. září, v hod., velký sál v Panském dvoře (naproti Fialky) 8/2011 strana 9

10 Modernizace stoleté školy Základní škola Červená cesta je menší z obou kunovických škol. Skoro by se dalo říci, že oč je menší, o to je starší, než Základní škola U Pálenice. Ani velikost ani věk však v tomto případě nejsou hendikepem. Přesvědčí vás o tom prázdninové povídání s ředitelem školy Mgr. Ladislavem Michkem, s nímž jsem se sešel v nezvykle ztichlé školní budově, kterou už prošla celá řada kunovických generací. Když se, pane řediteli, ohlédnete zpátky, co vám udělalo v minulém školním roce radost, čím se můžete pochlubit? Skutečně jsou věci, s nimiž se pochlubím docela rád. V posledních pěti letech nám každým rokem ubývalo dětí odcházely dvě deváté třídy a my jsme otevírali jednu první třídu. Letos nastává změna, přibývá 15 dětí a je tomu tak díky dojíždějícím žákům ze spádové oblasti Popovice, Míkovice a Podolí, kteří k nám nastupují v šestém ročníku a odcházejí v devátém. Letos tedy otevíráme dva šesté ročníky. Přibývající žáci by mohli být známkou kvalitní výuky Podařily se nám dílčí úspěchy v oblasti vzdělávání. Průběžně veřejnost informujeme prostřednictvím našich webových stránek i prostřednictvím Kunovjanu o účasti našich žáků na nejrůznějších olympiádách a vědomostních soutěžích. Velmi potěšující bylo umístění našich deváťáků v prověrce vědomostí v rámci srovnávacích SCIO testů. V konkurenci snad 20 tisíc jejich vrstevníků prokázali, že mají znalosti a dokáží je uplatnit. Navíc jsme si vybrali náročnější variantu, kdy se testy píší na počítači v online režimu, tedy vlastně v přímém přenosu. Ani vyučující, ani žáci se nemohou dostat k zadání testu předem a připravit se na něj. Je to skutečně prověrka toho, co mají žáci v hlavě a jak s tím umí zacházet. Navíc žáci pracují v přesně vymezeném čase a po jeho uplynutí se program automaticky vypne bez jakékoliv možnosti sebemenšího prodloužení. Pokud scházela tečka na konci poslední věty, není po skončení času jakákoliv možnost ji ještě dopsat. A aby se předešlo případnému opisování či kolektivnímu způsobu práce, dostává každý žák otázky ve změněném pořadí a ještě jsou zpřeházené varianty odpovědí. V tomto směru se jednalo skutečně o objektivní prověření vědomostí po všech stránkách. Dopadli jsme dobře ve všech předmětech, ať to byla čeština, matematika či angličtina a zařadili jsme se tak mezi 20% nejlepších devátých tříd v rámci České republiky, které se těchto testů zúčastnily. A navíc, tento úspěch nebyl prvním, podobného výsledku už naši žáci dosáhli před pěti lety. Dokážete výuku nějakým způsobem zpestřit či ozvláštnit? Za připomenutí stojí naše činnost mimo výuku. Program exkurzí, který mé kolegyně z pedagogického sboru dokáží během školního roku připravit a s dětmi absolvovat, je opravdu neobvyklý. Připravit exkurzi třeba do elektrárny Dlouhé stráně, Dukovan nebo do Osvětimi či Vídně není nic jednoduchého, termíny na podobné akce je nutné sjednávat s ročním předstihem. Je velmi pravděpodobné, že většina dětí se už nikdy v životě do podobných míst, která navštíví v rámci školní exkurze nedostane, a vlastně z toho čerpají po celý zbytek života. Nejsou to jen obyčejné výlety, tyhle akce přinášejí mnohem víc, než je na první pohled zřejmé. Velké podpory se nám dostává ze strany SRPŠ a jsem velmi vděčný za finanční příspěvek na dopravu pro žáky. Mohou se tak těchto akcí zúčastnit všichni žáci. Dnes už je samozřejmým požadavkem žáků i jejich rodičů program mimoškolní činnosti. Co v tomto směru vaše škola svým žákům nabízí? V oblasti mimoškolní činnosti nabízí škola skutečně celou řadu aktivit zájmových kroužků s nejrůznějším zaměřením. V poslední době se nám v tomto směru osvědčilo organizování jakýchsi zájmových kurzů namísto klasických kroužků. Pro děti nejsou příliš dlouhým časovým závazkem, trvají třeba jen dvě či tři odpoledne a během té doby se naučí dělat něco konkrétního. Příkladem může být úspěšné korálkování, kde si děvčata vyráběla drobnou bižuterii a ozdobné přívěsky, nebo malování na hedvábí. Při kontrole České školní inspekce byla škola v tomto směru velmi kladně ohodnocena. V uplynulém školním roce jste zavedli ve vaší jídelně jakousi novinku. Co to je? Již zmíněná Česká školní inspekce nás velmi chválila za provoz salátového bufetu v školní jídelně. Děti si sami vybírají z bohaté nabídky nejrůznějších salátů zeleninových i ovocných. Každý si vybere nač má chuť a dosavadní zkušenosti jsou velmi pozitivní. I ze strany dětí máme jednoznačně pozitivní ohlasy. Celou akci jsme mohli zrealizovat díky poměrně velkému počtu strávníků takříkajíc přes ulici, kteří se u nás stravují. Představují pro kuchyni práci nad rámec jejích povinností, ale současně také přinášejí finanční prostředky, na něž bychom při provozu výhradně pro potřeby školy nedosáhli. A už jsme u peněz. Jsou finance i pro vaši školu velkým problémem? Financování škol je obecně problematickou záležitostí a ať se bude náš zřizovatel snažit sebevíc, stále budeme potřebovat o něco víc peněz, než nám může poskytnout. Samozřejmě že se snažíme získávat prostředky prostřednictvím grantů z nejrůznějších podpůrných programů. Před dvěma lety se nám podařilo sehnat peníze na kompletní vybavení odborných učeben pro výuku přírodopisu, chemie, jazykovou učebnu, počítačovou učebnu a multimediální učebnu. Stále se jedná o nejlépe vybavené učebny v širokém okolí a myslím, že už si strana 10 8/2011

11 jak žáci, tak učitelé neumí představit návrat k tomu, co zde kdysi bylo. Netvrdím, že je technika samospasitelná, násobilku, nebo vyjmenovaná slova se stejně musí každý naučit sám, to za něj žádný počítač neudělá. Ten může pouze pomoci nabyté vědomosti uplatnit zkombinovat a zpestřit, v tom je jeho smysl. A kantorům zase pomůže lépe dětem učivo vysvětlit a prezentovat. Loni o prázdninách zde naplno běžely práce na rekonstrukci školních šaten, osvědčily se? Je až neuvěřitelné, jak zásadním způsobem tato investice změnila chod školy. Zcela odpadlo téměř každodenní řešení ztrát součástí oblečení, děti se v šatnách pohybují bez návalů a front, nemusí přenášet potřeby do tělocviku, nebo výtvarné výchovy ze školy domů a naopak, vše si mohou zamknout ve své skříňce. Škola se postupně modernizuje a podle posledních informací se našemu zřizovateli, kterým je město Kunovice, podařilo získat dotaci na rekonstrukci a opravu střechy, fasády a výměnu oken. S pracemi by se mělo začít v jarních měsících a za rok, na konci příštích prázdnin by mělo být všechno hotovo. Za dva roky bude naše škola slavit stoleté výročí a jistě by bylo pěkné, kdyby do druhého století svého trvání mohla vykročit v plné parádě Byli jste při získávání peněz z oblasti dotací úspěšní i letos? V červnu se nám podařilo získat dotaci z nadace Děti Kultura Sport, díky níž budeme moci koupit keramickou pec. Doposud jsme řešili vypalování keramických výtvorů našich žáků v rámci hodin výtvarné výchovy, či keramického kroužku převozem jinam. Nezřídka došlo k poškození či dokonce k rozbití a teď tedy všechny tyhle nepříjemnosti odpadnou. Další dotaci jsme získali z programu Evropské unie Peníze školám a díky předloženému projektu jsme obdrželi více než milión korun. Z jedné části těchto prostředků se bude financovat vypracovávání výukových programů, jež budou aplikovatelné právě na učebny s vybavením, které jsme získali před dvěma lety. Jsou to tedy peníze, které bezprostředně souvisejí s kvalitou výuky. Naši kantoři budou dělat tyto přípravy nad rámec svých povinností a samozřejmě že část peněz bude určena jim jako odměna za vykonanou práci. Druhá část peněz z této dotace je určena na pořízení dalšího vybavení potřebného pro výuku, Bude se jednat spíš o drobnější, možno říci neinvestiční pomůcky, bez nichž je ale výuka v podstatě nemožná a budou určeny především pro potřeby samotné výuky. Třetí část prostředků bude určena také na vybavení. Ale tentokrát se bude jednat o vybavení pro učitele odborná literatura, slovníky, snad i nějaký přenosný počítač. Další část dotace bude určena na preventivní programy eliminující patologické jevy a prvky chování šikana, alkoholismus a návykové látky a podobně. Poslední část dotačních financí půjde na projekt individualizace ve výuce. V sedmém a osmém ročníku jsme rozdělili při výuce matematiky žáky na dvě poloviny, které se učí každá samostatně. Učitel tak má na jednotlivé žáky více času a může se jim věnovat skutečně individuálně a poskytnout tak všem žákům dostatečný prostor pro zvládnutí vyučované látky. Obdobný krok jsme učinili i v prvním ročníku v hodinách českého jazyka. Chystáte pro své žáky v novém školním roce nějaké překvapení? Překvapení pro některé žáky bude, že se od 1. září budou muset opět začít učit, že jim začíná škola. Jiné překvapení na ně zatím nechystáme, ale až na jaře vypuknou rekonstrukční práce, nastane zcela jistě velmi náročná situace, kdy nebude nouze o nečekané situace, s nimiž se budeme muset všichni žáci i učitelé umět vyrovnat. Do budoucna ještě chystáme rekonstrukci sociálních zařízení, ale to zřejmě není na programu tohoto školního roku. V každém případě se spolu s učitelským sborem těšíme na nové žáky na prvňáčky i na nové žáky v šestém ročníku a samozřejmě i na všechny, s nimiž jsme se už ve škole potkávali. Přeji vám i vašemu učitelskému sboru hodně sil potřebných ke zvládnuté všech úkolů, jež na váš čekají. Díky za rozhovor. Zdeněk Kučera Mateřská škola v Berušce? Po posledním zápise dětí do kunovické mateřské školy její ředitelka zjistila, že počet přihlášených dětí je vyšší, než kapacita všech pěti tříd, byť je školka od roku 2009 o jednu třídu větší. Město však nemá vhodné prostory pro další třídu, a i kdyby nějaké rozumné prostory byly, nestihly by se vytvořit podmínky pro provoz školky, zejména požární a hygienické. Také investice v řádu několika set tisíc korun pro jeden až dva školní roky se nejeví jako smysluplné vynakládání veřejných prostředků. Autor článku sice zastává názor, že matka má být se svým dítětem doma co nejdéle, aby se mohla po celý den podílet na tvorbě jeho osobnosti, avšak na druhé straně město respektuje složité podmínky při začleňování maminek do pracovního procesu a snaží se rodičům dětí, které nebyly přijaty do mateřské školy, vyjít vstříc. Okamžitě po zjištění, že přibližně 15 dětí nebude moci být z kapacitních důvodů přijato, byla podána žádost o grant na provozování hlídacího centra, nakonec neúspěšná. V současné době se zpracovává žádost o dotaci 8/2011 z evropských fondů (Operační program Vzdělávání a lidské zdroje) na projekt, který napomáhá spolupráci mezi zaměstnanci a zaměstnavateli a jehož součástí je také Centrum pro hlídání dětí. Výsledky však budou známy až na konci roku, a proto se vedení města rozhodlo dotovat provoz Centra z vlastních zdrojů. Výhodou připravovaného zařízení je, že nemusí splňovat přísné hygienické a další normy, pro jejichž vyhodnocení je také potřeba několik měsíců. Město Kunovice bude od září nabízet volnočasové aktivity pro děti ve věku 3 6 let v Centru pro matky s dětmi Beruška, Panská 24 (budova Komunitního centra, bývalá sýpka za Panským dvorem) pod vedením patřičně kvalifikované osoby. Předběžná doba, po kterou zde budou děti moci být umístěné, je 4 5 hodin, podle požadavků rodičů, stejně tak jako konkrétní čas. Centrum bude k dispozici i pro děti, které nebyly původně zapsány v mateřské škole. Mgr. Jan Šobáň, vedoucí odboru kultury, školství, cestovního ruchu a sportu strana 11

12 Beruška slavila své první narozeniny Ano, už je to tak. V pátek 15. července uplynul celý jeden rok, od slavnostního otevření centra pro matky s dětmi Beruška. Tenkrát jsme ještě pořádně nevěděli, do čeho jdeme, a co nás čeká. Zpětně lze ale říci, že naše snahy měly smysl a první rok existence mateřského centra byl úspěšný. Náš záměr vytvořit místo pro setkávání rodin s malými dětmi se totiž vydařil. Centrum Beruška nabízí dětem společenství vrstevníků, ve kterém se mohou učit vzájemné komunikaci a sdílení společného prostoru. Cílem je přispět k rozvoji dětí, a to po stránce psychické i fyzické. Rodičům se zase snažíme zprostředkovat větší pocit uspokojení ze soužití s dětmi. Prostor pro trávení volného času podporuje jak všestranný rozvoj dětí a jejich socializaci, tak i posilování dobře fungujících rodin. Období výchovy malých dětí je časem radostným, ale i psychicky, fyzicky a sociálně náročným, proto jsme rádi, že můžeme být rodičům i dětem oporou a společný čas trávit be was/were been být become became become stát se begin began begun začít break broke broken zlomit bring brought brought přinést build built built postavit buy bought bought koupit can could been able umět/moci catch caught caught chytit choose chose chosen vybrat come came come pouze přijít 4 cost studenti cost ve cost skupině forma aktivní komunikace stát cut cut cut řezat do did done dělat drink drank drunk pít drive drove driven řídit eat ate eaten jíst AKTIVNI KURZY ANGLICTINY aktivně. Rok utekl jako voda a my jsme měli možnost poznat spoustu úžasných dětí a milých rodičů. Od 1. září funguje centrum Beruška opět v běžném režimu. V případě jakéhokoliv dotazu nás můžete kontaktovat na tel , Věra Huspeninová, pověřená pracovnice Kunovice na Slavnostech vína V sobotu 10. září proběhne na Slavnostech vína v Uherském Hradišti prezentace Mikroregionu Dolní Poolšaví, jehož jsou Kunovice součástí. Ráno před osmou hodinou vyrazí průvod od Městského úřadu v Kunovicích, aby se u hradišťského zimního stadionu připojili hlavnímu průvodu všech účastníků. Vedle vystoupení v rámci rozličných pořadů na mnoha místech Uherského Hradiště se tentokrát v parku před obchodní akademií uskuteční čtyřhodinová přehlídka všech muzik, sborů, souborů a chas obcí a měst Dolního Poolšaví. Z Kunovic vystoupí dětské folklorní soubory Věneček, Kunovjánek, Handrláček, Merínek a Děcka z Kunovic, dále folklorní soubory Handrlák a Lintava, ženský sbor z Kunovic, Tetičky, mužský sbor z Kunovic, CM Lintava a hodová chasa. Přehlídka s názvem Vitajte v Dolním Poolšaví začíná ve 12 hodin. Slovem provází Barbora Majíčková. Přibližně ve stejnou dobu začne ochutnávka zabijačkových specialit opět z produkce hasičů z Drslavic. Vedle toho bude v pasáži hotelu Slunce od 10 hodin hrát Cimbálová muzika Kunovjané. Všichni jsou samozřejmě srdečně zváni! Mgr. Jan Šobáň, vedoucí odboru kultury, školství, cestovního ruchu a sportu Přátelské posezení ročníků 1940 a 1941 V neděli 11. září se u příležitosti významného výročí uskuteční v pizzerii na hotelu v Kunovicích přátelské posezení ročníků 1940 a Setkání začíná ve hodin. Každý účastník si útratu bude hradit sám. Těšíme se na vás! strana 12 8/2011

13 Kunovický statek podruhé Po zveřejnění vzpomínek pana Františka Hanáčka na to, jak to bylo s někdejším kunovickým školním statkem (viz Kunovjan č. 8/2011) přišel do redakce Kunovjanu další příspěvek na dané téma. Jedná se vlastně o pokračování historie objektu dnešního Panského dvora a je též tak trochu pokračováním jiného článku, který si mohli čtenáři v letošním Kunovjanu přečíst. Vzpomínáte na rozhovor o vskutku nevšedních životních osudech pana Rudolfa Arnošta? Vyšel v dubnovém čísle, jmenuje se Bilance jednoho lidského života a pan Arnošt v něm mimo jiné připomněl, že v Kunovicích pro Zemědělské výrobní sdružení budoval velkozávod na výrobu zeleniny. A právě zde začíná vzpomínka paní Květoslavy Arnoštové, která v letech pracovala jako účetní na podnikovém ředitelství Státního statku v Uherském Hradišti. Tak tedy ještě trochu historie Ve své době byl v Kunovicích Školní statek - ten byl v roce 1960 předán Státnímu statku Uherské Hradiště. Později byly v Kunovicích statky dva a to Starý dvůr (nyní Panský dvůr) a Nový dvůr - nově objekt postavený mezi Kunovicemi a Hlukem. Mezi vzpomínkami pana Hanáčka a skutečností dochází k rozporu v souvislosti s rokem V tomto roce tedy 1972 se tehdejší Starý dvůr stává majetkem Zemědělského výrobního sdružení Uherské Hradiště (ZVS). Pod novým vedením začala v malé části objektu (1 budova) pracovat stavební skupina pro celé ZVS vedoucím stavitelem byl pan Pitel. Zbývající prostory byly určeny pro zařízení Velkozávodu pro výrobu zeleniny. Tímto úkolem byl pověřen a zároveň jmenován jeho ředitelem právě můj manžel, ing. Rudolf Arnošt, který do roku 1972 pracoval jako hlavní agronom podnikového ředitelství Státního statku Uherské Hradiště. Práce s vybudováním nového závodu i s jeho speciálním zaměřením byla hodně náročná. Prostory pro potřebu výroby byly v té době už hodně zdevastované - i vzhledem ke stáří objektu - a bylo zapotřebí nejprve je přizpůsobit stávajícím potřebám. Podle plánů se mělo pěstovat více druhů zeleniny - okurky, hrášek na zeleno, špenát, zelené fazolky, karotka, zelí apod. K tomu bylo nutné zajistit odpovídající množství kvalitního osiva. A pak samozřejmě i pracovníky, kteří by si s tímto uměli poradit. To znamená jak školené techniky, tak i pomocné pracovníky na sázení a okopávky, traktoristy, řidiče a také zařídit administrativu. Musely se vybudovat i potřebné dílny. Pro hospodaření na velkých plochách bylo zapotřebí nových a především výkonných strojů, hlavně pro pozdější automatizovanou sklizeň. Tyto stroje se opatřovaly velice obtížně, některé byly dodávány ze zahraničí z Holandska a z USA. A ze zahraničí se sháněly nejen stroje, ale i zkušenosti, třeba z Itálie a Bulharska. Přes počáteční potíže se přece jen podařilo uvést závod do chodu a výrobu úspěšně rozjet. Zelenině se dařilo, podnik začal prosperovat, měl dostatek zaměstnanců a v době hlavní sezóny v něm bylo dost práce i pro brigádníky z řad studentů i důchodců. Svými výrobky zásoboval nový velkozávod mimo jiné hlavně Mrazírny Kunovice a n. p. Fruta Kunovice, Babice a Bzenec. O co lépe se dařilo závodu, o to hůře byl na tom jeho vedoucí. Nadměrné pracovní tempo a nároky spolu s pracovní dobou - někdy i 18-20hod.denně - nemohlo skončit jinak než celkovým KUNOVJAN zdravotním kolapsem. Nějaký čas strávil při špatném zdravotním stavu v nemocnici, pak po zotavení musel být přeložen do kanceláře vedení ZVS a tam 3 roky, zbývající mu do důchodu, pracoval už jen jako odborný poradce. Na jeho místo ředitele závodu nastoupil ing. Bleša, který bohužel dopadl ještě hůře skončil tragicky. Dalším vedoucím pak byl ing. Rypl a to zřejmě až do doby, kdy město Kunovice postupně začalo zchátralé objekty areálu nynějšího Panského dvora vykupovat. Toto byl zapomenutý zhruba dvacetiletý úsek historie, kdy se několik desítek dobrovolníků snažilo o obohacení výživy našich občanů o tolik potřebné vitamíny. Pochopitelně, nejednalo se o nezištnou práci, byla to možnost výdělku, i když - jako v celém zemědělství - nebyl nijak skvělý, ale přece jen zabezpečoval obživu pro jejich rodiny. Tak to už jsou jen vzpomínky na minulost. Ale do budoucna přejeme Panskému dvoru v jeho nové krásné podobě zdárný start a ať se mu v nové historii daří. A také velké díky všem, kteří se o tuto příjemnou změnu k lepšímu zasloužili. Květoslava Arnoštová, Kunovice Nejen škola čeká na prvňáčky! Ve čtvrtek 1. září 2011 v hodin se na náměstí u sochy Školáka Boříka uskuteční slavnostní vítání všech prvňáčků ze základních škol v Kunovicích. Bořík už čeká na své nové kamarády, aby vyslechl jejich tajná přání. A po slavnosti zve starostka Ivana Majíčková všechny prvňáčky na malé občerstvení do nově otevřené Cukrárny Panský dvůr. 8/2011 strana 13

14 Železniční zastávka Kunovice Železniční trať Břeclav - Staré Město (nejdříve se cílová stanice uváděla jako Uherské Hradiště, potom Velehrad, pak Staré Město - Velehrad, nakonec jenom Staré Město) byla otevřena 1. května Trať Bzenec - Kunovice byla otevřena 1. června 1887, kdy projel po trati první nákladní vlak a o tři dny později první osobní vlak s pasažéry. Trať Bzenec - Kunovice (dříve se uváděla jako hradišťská spojka, ale také olšavská spojka) navazovala na trať Staré Město - Kunovice - Uherský Brod, po které projel první vlak 1. dubna Původně se trať ze Bzence měla vyhnout tehdy bezvýznamné vesnici Veselí nad Moravou a měla vést přes Uherský Ostroh. Protože původně plánovaná trasa procházela místy častých záplav a v nevyhovujících přírodních podmínkách, změnila se trasa nynější trati. Výtopna ve Veselí nad Moravou byla vybudována již v roce Vlaky začaly pravidelně zastavovat v tzv. zastávce Kunovice kolem roku 1940 po vybudování podniku Avia. V celostátních jízdních řádech však byla pravidelná zastavení v Zastávce Kunovice uváděna až po skončení války. Před tím zřejmě vlaky na zastávce zastavovaly podle nějakých prozatímních jízdních řádů, či dle místní nebo regionální úpravy, případně požadavků továrny. První prodej lístků před postavením budovy zastávky byl u Hrušků v ulici Na Zahrádkách. Zaklepalo se na malé okénko, které bylo vyřezáno ve výplni jednoho křídla okna, a byl vydán lístek, vlastně jízdenka. První budova zastávky byla určena pro zřízence, který prodával jízdenky - to byla právě paní Hrušková a také pro závoráře. Paní Hrušková prodávala jízdenky zhruba do poloviny roku 1945, kdy ji vystřídali zřízenci ČSD. Populární pan Hlůšek nejdříve obsluhoval závory z malé dřevěné budky u sokolského hřiště. Po vybudování nového závodu LETu, se obsluha přesunula na zastávku Kunovice i s panem Hlůškem, který býval dost přísný, a hodně ho zlobilo, když si malé děti chodily hrávat do blízkosti železniční tratě. První objekt zastávky byl postaven za okupace v roce Pokud si pamatuji, stavba měla půdorys zhruba 4 x 5 metrů. Výhybka k podniku Avia byla vybudována také za okupace a koleje končily u vozovky, která mířila do podniku. Tato výhybka sloužila hlavně k navážení uhlí, to se vysypalo na zem a odváželo se ke kotelně v podniku. Ze zastávky se za okupace patrně odvážely na nádraží opravené díly letadel, těsně po válce pak také nalezené sestavy bombardérů Ju-88. Ty byly z celé tehdejší republiky odesílány do Kunovic a po ujasnění situace o vojenském letectvu se tato letadla po železnici odesílala k leteckému útvaru do Brna. Výhybky do podniku byly propojeny až po vybudování závodu U Lesa. V Avii, vlastně potom již v n. p. LET, byla také výtopna, protože přepravu nákladů a zaměstnanců obstarávaly vlaky tažené nejdříve parními lokomotivami, ale to by bylo na další určitě zajímavý článek o přepravě mezi tzv. starým a novým závodem. Výdejní okénko na objektu zastávky bylo situováno k jihu. Malá sedlová střecha překrývala zhruba o 80 cm obvodové zdi a sloužila k nepatrné ochraně cestujících před deštěm. Vzpomínám si, jak se pod ten malý přístřešek bývalé zastávky za deště tlačíval hrozen zmoklých cestujících stojících v blátě a ti, co měli smůlu, stáli na dešti a ještě v blátě. Když byla v polovině padesátých let postavena opravdová budova zastávky, rádi a hrdě Kunovjané snášeli, když cizí lidé mluvili o dvou kunovských nádražích. Na tu dobu byla zastávka zařízením vskutku přepychovým: v čekárně se v zimě topilo, byla tam dvě WC, stoly a lavice, o pořádek se starala uklízečka - prostě na tu dobu přepych. V důsledku zvyšování výroby v LETu Kunovice, a tím pádem rostoucího počtu pracovníků, se upravilo i nástupiště zastávky a zlepšilo se jeho osvětlení. Později se také stejně upravilo nástupiště u obou závodů LET. Velmi smělé, ba až neuvěřitelné byly plány LETu Kunovice na rozšíření železniční dopravy, které byly rozpracovávány ve druhé polovině 80. let. Tehdy se předpokládalo, že při sériové výrobě doprav- strana 14 8/2011

15 ních letounů L-610 bude v Kunovicích zaměstnáno nejméně deset tisíc zaměstnanců, a protože takové množství lidí by v době dopravní špičky tehdejší silniční doprava nezvládala, měla být hlavním dopravním prostředkem pracovníků LETu železnice. Vlaky, vlastně železniční pouličky, měly do LETu jezdit přímo ze Starého Města přes Uherské Hradiště. Ve Starém Městě se mělo v této souvislosti údajně budovat velké autobusové nádraží. Projektovaly se dva alternativní způsoby příjezdu k takzvanému novém závodu: jedna alternativa byla ve výstavbě nové trasy z nádraží Kunovice přímo zadem za řekou Olšavou k n. p. LET a měla sloužit i tehdejším chladírnám, druhá počítala s rozšířením a upravením stávající stanice Zastávka Kunovice. S poklesem výroby v podniku LET a v souvislosti se stále klesajícím počtem těch, kteří do zaměstnání jezdili vlakem, se z objektu někdejší luxusní čekárny stal objekt zdevastovaný a zanedbaný, až se v něm cestující čekající na příjezd vlaku ani nemohli schovat před nepříznivým počasím. Svou polohou navíc budova kunovické zastávky zasahovala KUNOVJAN do sousední vozovky a stále více komplikovala dopravní situaci v tomto prostoru. V prosinci roku 2007 byla budova stržena. Škoda, že se při likvidaci objektu nezachránil alespoň základní kámen pocházející z první budovy zastávky z roku 1942, jenž býval umístěný v jednom z jejích rohů. Správa železniční dopravní cesty nechala jako náhradu za odstraněný objekt na nástupišti postavit provizorní přístřešek z lešenářských trubek. Zastávka Kunovice rychle získala posměšnou přezdívku Lešeňov a ostudný objekt sloužil cestujícím až do května roku 2009, kdy byla předána do užívání nová čekárna včetně vydlážděného příchodu a bezbariérového přístupu v celkové hodnotě 1,6 mil. korun. Bohužel, už i na nové čekárně se stačili podepsat vandalové. Děkuji za vzpomínky a informace panu Bahulovi, Dr. Slávku Štěrbovi a hlavně paní Hruškové z ulice Na Zahrádkách. Pokud máte, vážení čtenáři Kunovjanu, další informace pro doplnění či fotografie zastávek a kunovských železničních tratí, budu rád, pokud mi je zapůjčíte, čestně je vrátím. Jaroslav Olbert Poznáváme interiér našeho kostela Varhany Varhany jsou největším a mechanicky nejsložitějším hudebním nástrojem. Tóny se v něm tvoří v dřevěných nebo kovových píšťalách buď chvěním vzduchových sloupců, nebo chvěním kovových jazýčků - to podle druhů píšťal. Stlačený vzduch se do píšťal vhání obvykle měchem. Moderní varhany mohou mít až sedm manuálů (klaviatur), dvě pedálnice (klaviatury pro nohy), desítky rejstříků a až píšťal o velikosti od 11 mm až do 10 metrů. Předchůdci tohoto nástroje byly panova píšťala a dudy. Dlouhá staletí usilovného zvětšování a zdokonalování dala vznik samotnému královskému nástroji jak se varhanům říká, který zdobí největší katedrály světa, stejně jako malý venkovský kostelík. Největší službu umění vykonaly varhany v době hudebního baroka, kdy se na ně provozovaly velkolepé koncerty. Ale hlas varhan neztratil své kouzlo ani dnes svědčí o tom vyprodané varhanní koncerty ať v koncertních síních s moderními elektrifikovanými nástroji nebo ve chrámech s historickými nástroji. Pro V prostorách Městské knihovny Kunovice si můžete prohlédnout výstavu BAREVNÉ VIDĚNÍ ZUŠ UHERSKÉ HRADIŠTĚ, POBOČKA KUNOVICE Práce žáků a absolventů výtvarného oboru vznikly ve školním roce 2010/2011 a jsou k vidění dokonce září. varhany psali hudbu skladatelé všech dob (Johann Sebastian Bach v období baroka, Antonín Dvořák v době romantismu či Petr Eben v moderní hudbě) a každá doba měla také své slavné varhaníky i stavitele těchto nástrojů. České varhanářství bylo velmi ovlivněno varhanářstvím německým. Mezi tradiční české výrobce varhan patří od roku 1873 krnovská firma Rieger-Kloss, která již vyrobila varhan a lze je nalézt ve všech světadílech. Také naše varhany zhotovila tato renomovaná firma. Bylo to v roce 1946, kdy stávající varhany dosloužily, a tak začala akce na zajištění nových varhan. Byly dodány v roce Původně měly 15 rejstříků s příslušnými spojkami žaluziemi a s motorem na pohánění měchů. Mají píšťal. Po doplnění a úpravách stály Kč. Dnes v našem kostele na tento královský nástroj hraje jako hlavní varhaník pan Josef Fojta a slouží výhradně jako hudební nástroj k doprovázení zpěvu při bohoslužbách. P. Jaroslav Polách 8/2011 strana 15

16 Společenská kronika Jubilanti měsíce V průběhu měsíce srpna 2011 oslavili svá významná životní jubilea tito naši spoluobčané: 92 let Hedvika Bogdanowiczová Marie Grebeníčková 80 let Marie Jordánová Antonín Hanáček Božena Spilková František Staroba Amália Máčková Anna Štěrbová Úmrtí 75 let Marie Ančíková Anna Malíková Valentin Talášek Jiří Kolařík Anna Chrástková Ludmila Frýsová 70 let Anna Kaděrová Ludmila Kulajová Sňatky V měsíci září 2011 oslaví 50. let společného manželství Marie a František Štolbovi Marie a Josef Kusákovi Všem jubilantům srdečně blahopřejeme. V průběhu předchozích měsíců letošního roku zemřeli tito naši spoluobčané: Červen Charlotte Suchánková Červenec Anna Janůšková Marie Králíková Marie Hůsková Odešel dobrý člověk Ve čtvrtek 14. srpna 2011 zemřel po krátké nemoci PaedDr. Mgr. Bohumír Riedl, humanista v pravém smyslu toho slova. V Uherském Hradišti a okolí byl znám jako středoškolský učitel, širší veřejnost jej znala jako neúnavného a obětavého organizátora humanitární pomoci potřebným v rozvojových zemích. Stal se iniciátorem výroby ručně pletených obinadel pro malomocné a organizátorem sběru dioptrických brýlí, které putovaly jako velmi žádaný humanitární dar do zemí Třetího světa. Zejména v případě obvazového materiálu našel prof. Riedl řadu dobrovolnic, mezi nimiž nescházely ani obyvatelky Kunovic. Při přebírání pamětní medaile, kterou Bohumíru Riedlovi předávala v roce 2009 tehdejší místostarostka Ivana Majíčková při příležitosti deseti let trvání této specifické humanitární činnosti, pan profesor Riedl mimo jiné řekl: Jsem hrdý na své spoluobčany v Čechách, na Moravě i na Slovensku, kteří se neuzavírají do sebe pouze každodenními starostmi, ale dokáží vnímat své okolí a najít v sobě ještě sílu pomoci a rozdávat to, co vlastní. Těmito slovy ohodnotil své četné spolupracovníky, se kterými se stal živým příkladem milosrdenství a lidskosti i daleko za hranicemi naší vlasti. Nezbývá než doufat, že bohulibé dílo Bohumíra Riedla najde své následovníky. red Starostlivost o zvěř v kunovické honitbě I v těchto letních dnech se kunovičtí myslivci starají o zvěř ve svém revíru. Doplňují zásypy pro drobnou a spárkatou zvěř plevami a solí. Než do zásypů navezou vše potřebné, je třeba v jejich nejbližším okolí posekat trávu a také zásypy vyčistit a vydesinfikovat vápnem. Protože kunovická honitba zahrnuje téměř hektarů lesní i polní kultury a je v ní několik desítek zásypů, bylo by jejich doplňování krmivem bez pomoci mechanizace nemožné. Na snímcích jsou členové Honebního společenstva Kunovice při doplňování zásypu ve Žlébku a při obsekávání zásypu v Lintavách. Ing. Jan Prachař - kronikář Honebního společenstva Kunovice strana 16 8/2011

17 Sobota 3.9. CIGÁN 19:30 Česko slovenské filmové drama. Adamovi, čtrnáctiletému romskému chlapci z osady, zabijí otce. Nikdo neví, co se stalo. Nejsou svědkové ani důkazy. České titulky Mládeži do 12 let nevhodný Středa 7.9. KRÁLOVA ŘEČ 17:00 a 19:30 Historické drama Velká Británie. Vystrašená země potřebuje pravého vůdce. České titulky Mládeži do 12 let nevhodný Z aktuální nabídky Městského informačního centra Kunovice Pro podzimní výlety, ukrácení dlouhé chvíle, připomínku akcí a událostí v Kunovicích, jen tak pro radost či pro zpestření rodinné kuchyně nabízí Městské informační centrum Kunovice celou řadu tipů. Přijďte si vybrat. Turistická mapa Chřiby a okolí + 20 pohlednic cena 55 Kč Turistická mapa Zlínského kraje + 20 pohlednic cena 69 Kč Sobota ŽENY SOBĚ 19:30 Americká komedie. I komedie pro holky může mít koule. Rozlučka se svobodou se může pěkně zvrhnout. České titulky Mládeži do 15let nevhodný Středa PRINC A PRUĎAS 19:30 Americká fantasy komedie. Film je urážkou všech pohádek a fantasy příběhů. České titulky Mládeži do 15let nevhodný Sobota PAUL 17:00 a 19:30 Americká komedie. Paul je mimozemšťan z Oblasti 51, kde před šedesáti lety údajně přistálo UFO. České titulky Mládeži do 12 let nevhodný Středa REKVALIFIKACE 17:00 a 19:30 Český film brutální komedie. Film mapuje situaci člověka, který přesáhl padesátku, přišel o práci a nyní ji hledá. České titulky Mládeži přístupný Mini puzzle souměstí Kunovice-Uherské Hradiště-Staré Město cena 10 Kč Plechové magnetky s vyobrazením dřívějších Kunovic; dva druhy cena 60 Kč Placka Kunovice cena 30 Kč Publikace 30 Let s gym em aneb 30 let kunovské kulturistiky cena 49 Kč DVD Hody s právem, Jízda králů, Fašank cena 129 Kč Sobota ÚTĚK ZE SIBIŘE 17:00 a 19:30 Americké filmové drama. Jeden z nejsilnějších skutečných příběhů o lidské vůli a touze po svobodě České titulky Mládeži do 12 let nevhodný Středa LIDICE 17:00 a 19:30 Český film, drama. Osud jedné rodiny na pozadí lidské tragédie. Příběh Lidic je příběhem obyčejných lidí, kteří se absurdní náhodou připletli do cesty dějinám. Mládeži do 12 let nevhodný Textilní panenky; různé druhy Kuchařka tradičních slováckých pokrmů cena Kč cena 199 Kč Vstupné na všechna představení je 40 Kč. Program kina Lípa naleznete na internetové adrese Kdy má MIC otevřeno: pondělí čtvrtek pátek hod hod. 8/2011 strana 17

18 Zápisky z cest Jiří Prachař bydlí v Kunovicích, je studentem 4. ročníku Akademie sociálního umění Tabor a několi měsíců je na roční praxi ve středisku v německém Werksiedlung St. Christoph, Kandern, nacházejícím se v oblasti trojmezí hranic Německa, Švýcarska a Francie. Věnuje se zde péči o postižené lidi, ale kromě svých povinností si dokáže najít čas pro zajímavé cesty a z nich vyplývající zážitky. O jeden z nich se podělil i se čtenáři Kunovjanu. Postřehy ze Švýcarska Před několika dny jsem byl ve Švýcarsku, kde jsem navštívil s přítelkyní pana Veliho Seilera, jednoho z lektorů Akademie, který má zde zařízení (školu a dílny se statkem pro náročné děti). Je to ve středu města, některé domy s malým zámečkem a krásnou starou zahradou jsou včleněné do města a všichni jsou tak vzájemně propleteni i s místními obyvateli. Toto zařízení založil před válkou jeho otec s matkou. Sice s minimem finančních prostředků, ale s maximálním nasazením. To, proč to dělali, když stěží uživili sami sebe a svoji šestičlennou rodinu, může být vhodná otázka pro mnohé. Dneska si asi ani nedovedeme představit bídu, která tehdy byla, ještě hůře si potom můžeme představit sílu, která dokázala v takové bídě obejmout své okolí. Navštívili jsme pak ještě jedno ze tří zařízení pro děti, které tento člověk k tomu stihl založit. To je zase druhý model. V tom prvním žily děti ve městě, pracovaly, chodily do školy a zažívaly toto městské nebo tehdy vesnické prostředí, které by jinak zažít nemohly. Toto druhé zařízení bylo vysoko v horách, na samotě a bylo určeno pro ty nejtěžší případy (týrané děti, děti z ulice, různě zneužité, psychicky narušené). Pracují zde většinou muži a práce tu není zrovna lehká. Všechno si zde dělají sami, na městě nejsou v podstatě závislí. Je to několik sdružených statků, v každém žije muž a žena a k tomu dvě děti (model rodiny), věnují se zemědělství, staví domy a každý přispívá svou odbornou prací. Jeden pracuje s kůží, druhý je truhlář, pekař, učitel apod. Pro děti, které jsou mnohdy agresivní, hyperaktivní či jinak neklidné je to jediná účinná terapie. To nejsilnější, co jsme ale zažili, bylo u Thunského jezera. Možná jste již o něm ledacos slyšeli. Před tisíci lety tu někdo, nějaké bratrstvo nebo řád, postavil přesně dvanáct kostelů, všechny kolem jezera. Nevím, co všechno ještě o tom historikové našli, ale skoro ve většině kostelů jsou ještě tisíc let zachovalé malby, které vypráví prostým jednoduchým, ale naprosto geniálním způsobem o tom, co je člověk a proč je na Zemi. Návštěva těchto kostelů byla velmi zvláštní věc. Vstupovali jsme dovnitř vždy s úctou a když jsme prošli dveřmi, začali jsme cítit brnění a teplo v prstech, dotýkala se nás obrovská hloubka a klid tohoto místa. Člověk by tu zapomněl na všechny své problémy a mohl by tu hodiny sedět a s čistou hlavou přemýšlet. Tu atmosféru, to co se nás zde dotýkalo, nemůže člověk zažít v každém kostele. Těžko říci, jak takové místo na zemi může vzniknout. Snad je to jen paměť země, která drží v sobě živý obraz svatých činů, které tu někdo vykonával. Každopádně, když jsme vyšli ven, potkali jsme starou kostelnici, která tu už léta pracuje a která se nás hned ptala: Tak co jste zde cítili? Vyprávěla, že hodně nemocných na tato místa přichází jako k lékaři. Když si to takto ještě jednou promítám v mysli, bylo vlastně až zarážející, že skoro u každého z těchto kostelů jsme měli důležité setkání. Když pominu tuto paní, tak u dalšího kostela jsme potkali český pár, dokonce měli společné přátele s mojí přítelkyní. V padesáti letech, přesně na velký pátek, si vzali dovolenou a vyrazili pěšky z Čech do Santiga de Compostela ve Španělsku na Svatojakubskou pouť, trasu čítajících několik tisíc kilometrů. Měli jsme zajímavý rozhovor o tom, proč to vlastně udělali. U dalšího kostela jsme potkali zase průvodce, odborníka a historika na nástěnné malby těchto kostelů. Měl poutavý výklad o těchto místech, po kterém nám doporučil další kostel, který bychom jinak nenavštívili. Já na náhody nevěřím, ale je to tak, jako kdyby tato místa tvořila mezi sebou mozaiku. Jakoby duch těchto míst pořád člověku pomáhal a těm, co chtějí něco vidět, něco ukazoval. Avšak asi nejzajímavější místo u Thunského jezera je údolí Justin Stahl, které se od břehu zvedá do výšky 1500 m nad mořem. Žil tu kdysi v jeskyni jeden velmi pobožný člověk a o kus níže druhý. Údolí Justin Stahl je v podstatě krásné malé Alpské údolí plné krav s několika sedláky, od kterých je možno koupit výtečný alpský sýr a mléko. Během hodiny jsme jej celé prošli a na horním konci, skoro v té nejzapadlejší chalupě jsme poprosili o kávu. Na zápraží seděl starý upracovaný Švýcar, vtipně nám na naši prosbu odpověděl a kávu přinesl. Sedli jsme si ke stolu a pustili se do rozhovoru. Byl to letitý výrobce sýrů a humor mu opravdu nechyběl. Pak začal vyprávět o neuvěřitelné živosti tohoto místa. Za tu dobu, co žije v Alpách a vyrábí sýry, se s něčím podobným ještě nesetkal. strana 18 8/2011

19 V zimě jsou všechna alpská údolí mrtvá. Všechny krávy jsou pryč a většina sedláků s nimi na zimu odchází. Toto údolí si však svou živou atmosféru ponechává i v zimě, jakoby každý kámen a strom měl svou tvář. To jsou zajisté věci, které si běžný turista pouhou procházkou nepovšimne. Ale tyto věci jsou hlouběji v krajině a odtud působí na člověka. Jsou to síly, které jsou možná běžné a právě proto si je ani neuvědomujeme. Život vzniká tam, kde se duch spojí s hmotou. Kde se nebe protne se zemí. To znamená, že síla v přírodě - oheň, země, vzduch a voda to, co formuje počasí, hory, není nějaký tupý zákon, který prostě je a člověk ho může oklamat, ale je to bytost, tak jak to vnímali i staří Řekové a kultury před námi. Je to bytost, kterou se musí člověk naučit vnímat a pak pozná, že k němu neustále promlouvá a když se ji naučí rozumět zjistí, že dobrá úroda nezávisí na množství hnojiva, ale na onom vztahu, vztahu s přírodou. Tak jak jsem později KUNOVJAN na jedné zahradě mohl pozorovat, ale jinak je to známá věc, že rostliny ve stejný datum vysazené a jen pár metrů od sebe rostou s ohromným rozdílem. A to jen proto, že k nim přichází zahradník každý druhý den, myslí na ně, pozoruje je, zpívá jim, má je rád a k těm druhým přichází někdo jen za čtrnáct dnů a udělá jen to nejnutnější. Co je to tedy život? Odkud se vlastně bere? Myslím, že to není tak, že by země byla jen půda a rostliny, prostá zeleň, která se jen zelení a rozrůstá. Ve filmech a fantazii už jsme dali spíš vlastní život robotům, než přírodě. Některým lidem se však bohužel daří naše vnímaní omezit jen na to, že život je mechanika, která díky energii běží tak, že žijeme. Srdce je pumpa, játra jsou chemická laboratoř, mozek je centrální počítač atd. Zkrátka vyškrtli ducha z těla. My lidé však máme duši i ducha v těle a taky srdce a na to nezapomeňme. Jirka Prachař Roztrhl se řetěz, Honza je celý! O čtvrtém červencovém víkendu se konal tradiční závod silničních motocyklů ve slovenské záhorácké obci Kopčany, kde mladý závodník Honza Pospíšil nemohl chybět.v sobotním tréninku se mu opravdu hodně dařilo, a nakonec toho bylo třetí místo na startovním roštu. Ten kluk jel takovů pilu, že sem mosel zavírat oči, tady to řvalo to bylo neskutečné, chvilkami jsem řval jeď a chvilkami už radši zpomal, popisuje atmosféru sobotního tréninku šéf rodinné závodní stáje, táta Pospíšil. Vše nasvědčovalo, že Honza má šanci tohle skvělé umístění uhájit i v samotném závodě a dát si tak prima dárek k narozeninám. Úvod závodu se skutečně vydařil - Honza byl po třetím kole na druhé pozici! V devátém kole však přichází zvrat: defekt a s tím i zdánlivě nešťastný konec závodu. 8/2011 Právě v tomto okamžiku předjel Honza Pospíšil pozdějšího vítěze závodu a odsunul jej na třetí pozici Ani sebevětší jezdcovo soustředění před závodem nepřekoná rozmarnou techniku, která dokáže zhatit všechny šance Za touto strohou informací se však ukrývá i mnoho obav a úzkostí, které zažívají zejména Honzovi rodiče. Ostatně pocity maminky Pavly jsou více než výmluvné: Tentokrát jsem s Honzou a manželem nejela na závody hned v sobotu, protože mám ruku v sádře. O to víc jsem trnula strachy doma. Když mi Honza poslal textovou zprávu, jak dobře v tréninku dopadl, nedalo mi to, a s přáteli jsme se v neděli vypravili na Slovensko za naším závodníkem. Na jednu stranu Honzovi přeju vítězství, to znamená, že musí jet naplno, ale na druhou stranu mu radím, aby jel pomalu, opatrně. Když se v závodě usadil na druhé pozici a začal dojíždět vedoucího jezdce, musela jsem od trati odejít a vydýchat to. Horší chvíle ale přišly, když se Honza po devátém kole neobjevil. Nevíme, co se stalo. Zkušený závodník Karel Kalina mě uklidňoval, že nevyvěsili bílou vlajku, tudíž není na trati nehoda. Nakonec se dozvídám, že měl Honza defekt, přetrhl se mu řetěz. Nevídaná úleva. Honza přijel do depa na skútru a hned odešel. Potřeboval být chvíli sám. Když se po dvaceti minutách vrátil, už měl úsměv na tváři. Ten měl ostatně i manžel, který se mi svěřil, že když viděl, jak Honzovi vyletěl řetěz, jenom děkoval všem třem nahoře za to, že se mu nezamotal do kola. Byl by to nekontrolovaný pád. Takže závody v Kopčanech vlastně dopadly nejlíp jak mohly a Honza, si tam pro ten věnec určitě v příštích letech ještě zajede, dodává Pavla Pospíšilová, motocyklová maminka a manželka k pohledání. A jak dopadl samotný závod? Olin Hanák, kterého Honza stíhal ze druhé pozice musel odstoupit z první pozice. Jako první tedy dojel Martin Turna, kterého Honza ve třetím kole předjel a odsunul na třetí pozici. Martin se po závodě dokonce pokusil Honzovi dát věnec vítěze s tím, že jemu náleží víc. Neuspěl. Vyjedu si vlastní a tobě gratuluju, uslyšel z Honzových úst. Tak tedy za rok! red strana 19

20 Kajakářská naděje z Kunovic Na letošním mistrovství České republiky získal patnáctiletý hokejista Jakub Mlčoch, člen oddílu kanoistiky TJ Ostrožská Nová Ves, svoji druhou medaili v kajakářské kariéře. Tu první, zlatou, má z roku 2009, kdy se stal žákovským republikovým šampiónem na čtyřkajaku. Letos si dojel v lodi spolu s novoveským Niklem, černožickým hokejistou Vaňkem a pražským Antošem pro stříbro na olympijském kilometru. Kromě čtyřkajaku závodil rovněž na singlkajaku, kde dosáhl nejlepšího umístnění ve sprintu na 200 metrů - celkově skončil osmnáctý. Na deblkajaku s již zmiňovaným Petrem Vaňkem si v Račicích sedli do jedné lodě poprvé v životě a přesto nescházelo mnoho k jejich postupu mezi nejlepších devět posádek. Jejich výkon vypadal nadějně a je příslibem do budoucna. Nedlouho po návratu z republikového šampionátu rychlostních kanoistů se stříbrnou medailí, zasedl do kajaku s poněkud nezvyklým předsevzetím: projet Baťův kanál. Na Baťáku nepádloval poprvé, ale tahle projížďka měla být přece jen poněkud delší. Ve středu 28.července po desáté hodině vyrazil za deště v rychlostním kajaku od bělovského jezu v Otrokovicích, aby téhož dne po 18té hodině za slunečného počasí spokojeně dorazil k platu u Výklopníku, přičemž neopomněl zajet do skalického přístavu. Ke zvládnutí přibližně 53 km dlouhé trasy potřeboval Jakub něco málo přes osm hodin. V tomto čase je zahrnuto i přenášení lodi, proplouvání komorami a přestávek k občerstvení si sice vezl náhradní svršky a občerstvení, servisní podporu mu přesto zajišťoval jeho otec jedoucí podél trasy na kole. Samotným pádlováním jsem strávil odhadem tak šest hodin čistého času, konečně jsem si užil prázdnin a je zajímavé, že mě po výkonu vůbec nic nebolí, glosoval svůj sportovní výkon mladý kajakář. Zdolání zatím nejdelší trasy na Baťáku nebylo pro Jakuba samoúčelnou akcí.v září se chystá na maratónské mistrovství ČR, které by se mělo konat v Týně nad Vltavou. Jakub Mlčoch je momentálně jediným Kunovjanem, který se v sousední Ostrožské Nové Vsi, věnuje tradičnímu olympijskému sportovnímu odvětví. V červnu 2013 bude Zlínský kraj pořadatelem VI. Letní olympiády dětí a mládeže, která je významným projektem Českého olympijského výboru. Její součástí budou i soutěže v rychlostní kanoistice. Nejen v souvislosti s touto akcí by rychlostní kanoisté potřebovali rozšířit závodní tým, zejména chlapci i děvčaty ve věku 9-13 let. Bližší informace jsou k dispozici na webových stránkách Vít Pjajčík Fotbalisté vykročili úspěšně V prvních dvou utkáních okresní soutěže naznačili kunovičtí fotbalisté, že postup ze základní třídy byl naprosto zasloužený. V obou odehraných utkáních zvítězili, když v sousedském derby nad béčkem Ostrožské Nové Vsi zvítězili 2:0 a ve druhém případě dokonce porazili Korytnou hokejovým skóre 8:2. V době uzávěrky Kunovjanu vedli Kunovjané po dvou kolech soutěžní tabulku před týmy Bánova a Strání B díky lepšímu skóre. Zdá se, že i na podzim bude na hřišti na Bělince k vidění dobrá kopaná, poznamenejte si tedy do svých kalendářů termíny dalších utkání týmu Fotobal Kunovice. red termín zahájení utkání :15 Kunovice - Huštěnovice :30 Staré Město - Kunovice :15 Kunovice - Strání B :00 Tupesy - Kunovice :15 Kunovice - Pitín :30 Jarošov - Kunovice MEMORIÁL ALFONSE BALCARA Srdečně Vás zveme na 8. ročník házenkářského turnaje veteránek. Těšíme se na Vás v sobotu 3. září 2011 na Sokolském hřišti v Kunovicích (za nepříznivého počasí ve sportovní hale). Zahájení turnaje: 8:30 hod. Předpokládané zakončení: 16:30 hod. V průběhu turnaje bude zajištěno občerstvení, po jeho skončení losování tomboly a večer diskotéka strana 20 8/2011

U S N E S E N Í z III. zasedání Zastupitelstva města Kunovice konaného 14. dubna 2011 v obřadní síni městského úřadu

U S N E S E N Í z III. zasedání Zastupitelstva města Kunovice konaného 14. dubna 2011 v obřadní síni městského úřadu U S N E S E N Í z III. zasedání Zastupitelstva města Kunovice konaného 14. dubna 211 v obřadní síni městského úřadu Zastupitelstvo města: 42/III./211 schvaluje zprávu o činnosti Rady města Kunovice od

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

2. Zřízení Komise Rady města Chropyně k prevenci kriminality

2. Zřízení Komise Rady města Chropyně k prevenci kriminality R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 7. zasedání dne 28. ledna 2015 Číslo jednací zápisu: MCH 415/2015 Číslo spisu jednání: 404/2015/OVV U s n e s e n í R M 1 / 7 / 1 5 : 1. program zasedání

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

U S N E S E N Í č. 34 z 32. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 18.6.2012

U S N E S E N Í č. 34 z 32. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 18.6.2012 U S N E S E N Í č. 34 z 32. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 18.6.2012 I. Rada města schvaluje : - zapisovatele: Ing. Pavla Vavřinu, - rozpravu ke každému bodu programu zvlášť, - za správnost

Více

U S N E S E N Í z XXIII. zasedání Zastupitelstva města Kunovice konaného 4. září 2014 ve velké zasedací místnosti MěÚ v Kunovicích

U S N E S E N Í z XXIII. zasedání Zastupitelstva města Kunovice konaného 4. září 2014 ve velké zasedací místnosti MěÚ v Kunovicích U S N E S E N Í z XXIII. zasedání Zastupitelstva města konaného 4. září 2014 ve velké zasedací místnosti MěÚ v Kunovicích Zastupitelstvo města: 466/XXIII./2014 zprávu o činnosti Rady města od XXII. zasedání

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Město Horažďovice Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení pronájmu bytové jednotky č. 107 v domě s pečovatelskou službou,

Více

Usnesení z 16. schůze Rady města Bechyně konané dne 12. 6. 2013 (usnesení č. 196-213)

Usnesení z 16. schůze Rady města Bechyně konané dne 12. 6. 2013 (usnesení č. 196-213) Usnesení z 16. schůze Rady města Bechyně konané dne 12. 6. 2013 (usnesení č. 196-213) USNESENÍ č. 196/16-13 R I. u k l á d á vedoucí odboru VaSV zveřejnit záměr pronájmu bytu č. 13 v domě čp. 637 v Bechyni

Více

U S N E S E N Í č. 77 z 73. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.07.2014

U S N E S E N Í č. 77 z 73. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.07.2014 U S N E S E N Í č. 77 z 73. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.07.2014 I. Rada města schvaluje : - zapisovatele: Bc. Lucii Vyžrálkovou, Ing. Pavla Vavřinu - rozpravu ke každému bodu programu

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZPRÁVA KONTROLNÍHO VÝBORU O PLNĚNÍ USNESENÍ A ÚKOLŮ Z MINULÝCH ZASEDÁNÍ předseda: MUDr. Karel Franěk člen: Ivo Chleboun člen: Jindřich Tomášek

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2011 konané dne 21. prosince 2011. 1. Technický bod ( schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání)

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2011 konané dne 21. prosince 2011. 1. Technický bod ( schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2011 konané dne 21. prosince 2011 1. Technický bod ( schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2011 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované Rada města Železný Brod po projednání 54/14rm schvaluje doplněný program dnešní schůze rady města 55/14rm souhlasí s přihlášením

Více

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení Obec Výrava, Výrava 116, 50303 Smiřice Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu 27. 5. 2015, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 19:00 hod.

Více

U S N E S E N Í č. 15 z 15. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 21. 07. 2015

U S N E S E N Í č. 15 z 15. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 21. 07. 2015 U S N E S E N Í č. 15 z 15. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 21. 07. 2015 I. Rada města schvaluje: - zapisovatele: Ing. Bc. Lucii Vyžrálkovou, Ing. Pavla Vavřinu - rozpravu ke každému bodu

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 36. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 21. 11. 2013

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 36. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 21. 11. 2013 Zápis z 36. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 21. 11. 2013 36. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

Usnesení č. 22/2015. ze zasedání Rady města Klecany, které se konalo dne 8. 6. 2015

Usnesení č. 22/2015. ze zasedání Rady města Klecany, které se konalo dne 8. 6. 2015 Usnesení č. 22/2015 ze zasedání Rady města Klecany, které se konalo dne 8. 6. 2015 Přítomni dle prezenční listiny: Ing. Jiří Bendl, Bc. Daniel Dvořák, Ivo Kurhajec, Jiří Medek Omluven: Mgr. Pavel Kotrba

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/29/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 50/2012 konané dne 20. srpna 2012

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 50/2012 konané dne 20. srpna 2012 Rada města Slatiňany: USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 50/2012 konané dne 20. srpna 2012 731/50/2012/RMS schválila návrh programu 50. schůze rady města Slatiňany 732/50/2012/RMS schválila ceny

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

ZÁPIS Z 25. SCHŮZE RADY MĚSTA

ZÁPIS Z 25. SCHŮZE RADY MĚSTA ZÁPIS Z 25. SCHŮZE RADY MĚSTA Dne: 3. června 2015 Přítomni: 4 Omluven: Huszár 1. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 483 v k.ú. Horní Planá v souvislosti se stavbou

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Mgr. Jan Hauerland, Petr Becha Přítomni: Richard

Více

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 ZM schvaluje: odprodej části pozemku pp.168/5 o výměře cca 300 m 2 v k. ú. Mikovice Českému zahrádkářskému

Více

U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.06.2013 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.06.2013 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.06.2013 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení smlouvy o odvozu a likvidaci TKO ze dne 16. 01. 2002 uzavřené

Více

Koncepce rozvoje školy (2012-2014)

Koncepce rozvoje školy (2012-2014) Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, Dukelská 13, České Budějovice, 371 45 Koncepce rozvoje školy (2012-2014) Úvod : Předložený návrh koncepce školy vychází z předchozích koncepcí školy

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Město Červený Kostelec PROGRAM. 21. řádné jednání Rady města, konané dne 6.11.2013. kancelář starosty

Město Červený Kostelec PROGRAM. 21. řádné jednání Rady města, konané dne 6.11.2013. kancelář starosty Zastupitelstvo a rada - ADW PROGRAM 21. řádné jednání Rady města, konané dne 6.11.2013 kancelář starosty 1. (10) Umístění čerpací stanice společnosti COOP v Červeném Kostelci Jiří Prouza 2. (11) Oprava

Více

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 Usnesení s termínem č.: 1025 KC Kaskáda 19.11. 1095 ONI 31.01.2015 229 KC Kaskáda 30.11. R A D A M Ě S T A I. schvaluje

Více

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014)

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXII. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 12.06.2014

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXII. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 12.06.2014 Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXII. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 12.06.2014 Usnesení č. 1/XXII/14: ZM schvaluje program zasedání, včetně doplnění bodu

Více

OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31

OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31 OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31 Usnesení z 5. zasedání zastupitelstva obce Řepiště, konaného dne 10.6.2015 v Osvětovém domě v Řepištích 171. Zastupitelstvo obce Řepiště určuje zapisovatelem paní Michaelu

Více

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4704/2014 spisová značka 4701/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 114. zasedání dne 1. října 2014 R M 1 / 1 1 4 / 1 4 program zasedání Rady města Chropyně č. 114. 1. Kontrola

Více

Zápis z 41. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 11.6.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107

Zápis z 41. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 11.6.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Zápis z 41. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 11.6.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Marek Košut Pavel Šrámek Zbyněk Parma Eva Gréeová Hosté

Více

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání. Zápis z řádného zasedání ZO dne 20.7. 2015, zahájeno v 18,00 hod., ukončeno ve 20,15 hod Přítomni: 9 Hosté: Slavomíra Vacardová, Kateřina Šabatová, Mgr. Josef Kozlovský, Renata Skrbková, Lucia Franková,

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis č. 08/2014 ze schůze obecního zastupitelstva ze dne 28.08.2014 Přítomni: Nepřítomni-omluveni: Přizváni hosté: Určení ověřovatelé zápisu : Veřejnost: p.paták, p.fousek, ing.

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 35. KONANÉ DNE 27.8.2014 v 17.30 hod.

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 35. KONANÉ DNE 27.8.2014 v 17.30 hod. Obec Krhová Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 35 KONANÉ DNE 27.8.2014 v 17.30 hod. POČET PŘÍTOMNÝCH ČLENŮ RADY OBCE KRHOVÁ Sylva Kristková Ing. Alois Bayer František

Více

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Město Horažďovice Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12

Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12 Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12 U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva města Vizovice dne 11. 03. 2013 Zastupitelstvo města Vizovice přijalo na svém zasedání dne 11. 03. 2013 následující

Více

Zápis a usnesení 42. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE konaného dne 18.8.2014 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 42. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE konaného dne 18.8.2014 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 42. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE konaného dne 18.8.2014 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI zastupitelé: Miroslav Nogol, Jan Ondraczka, Petr Riedel, Jindřich Mackowski, Tomáš Kubala, Petra

Více

Usnesení 9. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 29.06.2015

Usnesení 9. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 29.06.2015 9. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 29.06.2015 čís. 0490/RMObM-MH/1418/9-0495/RMObM-MH/1418/9 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 14. řádné jednání Rady města, konané dne 9.6.2014 kancelář starosty 1. (18) Správní budova místního hospodářství města Červený Kostelec 2. (19)

Více

Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Výměna rozbitého herního prvku na dětském hřišti v Sobíně a pořízení

Více

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 3. KONANÉ DNE 11.12.2014 od 16.00 hod.

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 3. KONANÉ DNE 11.12.2014 od 16.00 hod. Obec Krhová Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 3 KONANÉ DNE 11.12.2014 od 16.00 hod. POČET PŘÍTOMNÝCH ČLENŮ RADY OBCE KRHOVÁ Sylva Kristková Ing. Alois Bayer Ing.

Více

PŘIHLÁŠKA do 11. ročníku soutěže (2012) CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR)

PŘIHLÁŠKA do 11. ročníku soutěže (2012) CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR) generální partner PŘIHLÁŠKA do 11. ročníku soutěže (2012) CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR) Jak podat přihlášku: Součásti přihlášky Způsob podání A) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Vyplněný

Více

U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení pronájmu bytu č. 1 v bytovém domě č. p. 2050, Luční čtvrť

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, Dukelská 13, České Budějovice, 371 45 Koncepce rozvoje školy Úvod : Předložený návrh koncepce školy na období 2010 2011 vychází z předchozích koncepcí

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/10/12/13

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/10/12/13 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/10/12/13 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Bytový fond o Dodatky k NS o Výpovědi z nájmu bytu (605/11, 614/13) o Výměna van v BD čp. 261-265

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

41/07/2013- RO U Usnesení ze 41. zasedání rady obce konané dne 1. 7. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce

41/07/2013- RO U Usnesení ze 41. zasedání rady obce konané dne 1. 7. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce 41/07/2013- RO U Usnesení ze 41. zasedání rady obce konané dne 1. 7. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka, Ing. Pavla

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. Regenerace centra obce Rybníky

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. Regenerace centra obce Rybníky Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů k podlimitní

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e ( Plán rozvoje na r. 2007 2010 ) 1. úvod Plán obnovy obce Vranovice byl zpracován a schválen ZO dne 1.8.1994 a v r. 1996 došlo k první a také poslední aktualizaci.

Více

Informace o přijatých usneseních z 34. schůze Rady města Šluknov konané dne 5. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 34. schůze Rady města Šluknov konané dne 5. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Zápis Č. 8/20 15 ze zasedání zastupitelstva obce Tetčice, konaného dne 9. 9. 2015, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu,

Více

ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.06.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.06.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.06.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, Josef Neužil, Ing. Bohuslav Jirák,

Více

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 1/11/2014- RO U Příloha k usnesení z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Usnesení ze zasedání zastupitelstva města č. 3 konaného dne 25. 6. 2007 v Napajedlích

Usnesení ze zasedání zastupitelstva města č. 3 konaného dne 25. 6. 2007 v Napajedlích Usnesení ze zasedání zastupitelstva města č. 3 konaného dne 25. 6. 2007 v Napajedlích Projednání předkládaných zpráv: 1. Schválení půjček z Fondu rozvoje bydlení na území města Napajedel 2. Rozpočtové

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE DLE 85 ZVZ

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE DLE 85 ZVZ PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE DLE 85 ZVZ Název veřejné zakázky: Žerotínovo nám. 1/2 - stavební úpravy, zateplení budovy 1. Identifikační údaje zadavatele Identifikační údaje zadavatele: Název: Jihomoravský

Více

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti města. 2) Oznámení

Více

340/2006-102. RM V n e s c h v a l u j e žádost o posílení rozpočtu ZŠ 5. května na rok 2006 na dofinancování platu jednoho správního zaměstnance,

340/2006-102. RM V n e s c h v a l u j e žádost o posílení rozpočtu ZŠ 5. května na rok 2006 na dofinancování platu jednoho správního zaměstnance, RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 102. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 18.04.2006 333/2006-102. RM V bere na vě domí plnění usnesením č. 51/2006-92. RM b), 334/2006-102. RM V

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Radčice. konaného dne 19. února 2015

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Radčice. konaného dne 19. února 2015 Přítomni: - Ing. Jana Fichtnerová - Mgr. Dagmar Havlová - Ing. Vratislav Ondráček - Dušan Ruža - Barbora Skrbková Zástupci veřejnosti: 0 Program: Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Radčice konaného

Více

Odbor investic a majetku

Odbor investic a majetku nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 1393/2014 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně 17. ledna 2014 Zápis

Více

ZŠ KUNOVICE, U PÁLENICE

ZŠ KUNOVICE, U PÁLENICE ZŠ KUNOVICE, U PÁLENICE ŠKOLA, KDE SI SVŮJ POCIT ÚSPĚCHU ZAŽIJE KAŽDÉ DÍTĚ ŠKOLA,KDE UČITELÉ I ŽÁCI PŘEMÝŠLEJÍ NAD TÍM, CO, JAK A PROČ DĚLAJÍ CO NA ŠKOLE OCEŇUJÍ RODIČE CO NA ŠKOLE OCEŇUJÍ RODIČE Zdroj:

Více

Usnesení. z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

Usnesení. z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. Usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 21/1.1 Program 21. zasedání

Více

Příloha k usnesení z 34. zasedání rady obce konané dne 14. 1. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení z 34. zasedání rady obce konané dne 14. 1. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce 34/01/2013- RO U Příloha k usnesení z 34. zasedání rady obce konané dne 14. 1. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Petr Vojkůvka, Ing. Pavla Novosadová

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

U S N E S E N Í. 09. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 09.03.2015 od 14:00 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 09. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 09.03.2015 od 14:00 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 09. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 09.03.2015 od 14:00 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 01. Žádost p. Xxxx o pronájem nebytových prostor v Nádražní ul. č. p.

Více

Usnesení ze 17. jednání RM konané dne 23. 06. 2015. Kontrola plnění usnesení. Odbor sociálních věcí. Odbor školství, kultury a tělovýchovy

Usnesení ze 17. jednání RM konané dne 23. 06. 2015. Kontrola plnění usnesení. Odbor sociálních věcí. Odbor školství, kultury a tělovýchovy Usnesení ze 17. jednání RM konané dne 23. 06. 2015 Kontrola plnění usnesení 15/017/001/00/00 - Kontrola plnění usnesení Rady města Zábřeh Bez usnesení. Jedná se o materiál informativního charakteru. 15/017/991/01/00

Více

Usnesení R M 1 / 5 3 / 0 8 / 1

Usnesení R M 1 / 5 3 / 0 8 / 1 č.j. MCH 4969/2008 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 53. zasedání dne 13. srpna 2008 R M 1 / 5 3 / 0 8 / 1 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou města Chropyně a s t a n o

Více

Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 8. srpna 2013 v 18.00 hod.

Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 8. srpna 2013 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 8. srpna 2013 v 18.00 hod. Vladimír Korek, Hynek Čada (příchod v 18.15.), Pavel Havelka, Josef Šnábl, Vítězslav

Více

U S N E S E N Í z 67. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 13.11.2013 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 67. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 13.11.2013 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 67. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 13.11.2013 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 - prodloužení pronájmu bytu č. 1 v domě č. p. 25, ul. Na Valech ve

Více

Zápis. z 13. jednání rady města, které se konalo v pondělí 13.8. 2012. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Nepřítomen: Program jednání:

Zápis. z 13. jednání rady města, které se konalo v pondělí 13.8. 2012. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Nepřítomen: Program jednání: Zápis z 13. jednání rady města, které se konalo v pondělí 13.8. 2012 Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Nepřítomen: Program jednání: 1. Přístavba společenského sálu ke KD projednání změnových listů

Více

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 7. KONANÉ DNE 10.03.2015 od 16.00 hod.

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 7. KONANÉ DNE 10.03.2015 od 16.00 hod. Obec Krhová Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 7 KONANÉ DNE 10.03.2015 od 16.00 hod. POČET PŘÍTOMNÝCH ČLENŮ RADY OBCE KRHOVÁ Sylva Kristková - přítomna Ing. Alois

Více

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie Machová, Josef

Více

Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010

Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010 Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010 1) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo, že v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,

Více

U S N E S E N Í R 1269/05-09

U S N E S E N Í R 1269/05-09 U S N E S E N Í z 57. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 27. května 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 2, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

PhDr. Říhová místostarostka. Program:

PhDr. Říhová místostarostka. Program: - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOROVANY Petra z Lindy 13 373 12 Borovany. Strategický plán rozvoje školy na období 2009-2013 /projednáno školskou radou 30.9.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOROVANY Petra z Lindy 13 373 12 Borovany. Strategický plán rozvoje školy na období 2009-2013 /projednáno školskou radou 30.9. ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOROVANY Petra z Lindy 13 373 12 Borovany Strategický plán rozvoje školy na období 2009-2013 /projednáno školskou radou 30.9.2009/ Naší snahou je, aby škola byla místem, kam žáci budou rádi

Více

P O Z V Á N K A P R O G R A M

P O Z V Á N K A P R O G R A M P O Z V Á N K A na 129. schůzi Rady města Kolína, která se koná dne 16.12.2013 od 13:30 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kolín. Zahájení zahájení a ověření zápisu z minulé schůze P R O G R A

Více

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 5/2014 Datum konání: 2. 7. 2014 od 18.30 hodin

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 5/2014 Datum konání: 2. 7. 2014 od 18.30 hodin Obec Veliká Ves Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 5/2014 Datum konání: 2. 7. 2014 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Jaroš, p. Čuchal, p. Hanykýř Omluveni: p. Krčil, p. Pokorná

Více

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015. 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015. 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany Rada města Slatiňany USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany 96/10/2015/RMS schválila Výroční

Více

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2 vyhlášky č. 232/2012 Sb.

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2 vyhlášky č. 232/2012 Sb. č.j.: MMJ/KT/4553/2013 JID: 168191/2013/MMJ Zpracoval: Ing. Rostislav Kříž Schváleno usnesením Rady města Jihlavy č. 13/14-RM dne 9.1.2014 ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ve smyslu 156 zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

Informace o přijatých usneseních ze 76. schůze Rady města Šluknov konané dne 27. května 2013 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních ze 76. schůze Rady města Šluknov konané dne 27. května 2013 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu.

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu. USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2008 konané dne 13. února 2008 RM schvaluje: 1. Obsah textu veřejného oznámení konkurzních řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Základní školy Tišnov, Smíškova 840, okres

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009 USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009 RM schvaluje: 1. Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku parc. č. 1476/9 v k. ú. Tišnov části areálu letního kina v Tišnově o výměře cca 1 250

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

R A D A M Ě S T A N E J D K U

R A D A M Ě S T A N E J D K U ZÁPIS USNESENÍ 24. ČERVNA 2015 R A D A M Ě S T A N E J D K U 17. SCHŮZE Přítomni: Ing. Vítek, p. Tóth, Ing. Růžička, p. Mlateček, Omluveni: p. Cingroš, Hosté: Bc. Trtík, JUDr. Čihák Zapisovatel: Ing. Vítek

Více

ZÁPIS č. 6/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 26. 6. 2014 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně

ZÁPIS č. 6/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 26. 6. 2014 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně ZÁPIS č. 6/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 26. 6. 2014 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně Přítomni: Josef Mezera, Stanislav Vokurka, Lenka Kupková, Ing. Petr Kollert, Ing. Josef

Více

Z á p i s č. 5 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 6. 5. 2015

Z á p i s č. 5 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 6. 5. 2015 Z á p i s č. 5 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 6. 5. 2015 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola

Více