Nové železnice v Berlíně

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nové železnice v Berlíně"

Transkript

1 Nové železnice v Berlíně Dne 28. května mohli zákazníci Deutsche Bahn v Berlíně konečně vidět výsledky 15 let plánování a výstavby nového železniční systému ve dříve rozděleném městě. V centru sítě je nové přímé spojení ze severu k jihu středem města, s novou velkou přestupní stanicí v místě, kde nová trať křižuje staré severojižní spojení stanice je umístěná téměř na prahu budov kancléřství a říšského sněmu, v nové vládní čtvrti. Historie Rozvoj železnice v Berlíně byl stejný, jako v jiných velkých městech: vznikl okruh koncových stanic, vždy jedna pro každou radiální hlavní trať. Brzy byla zřejmá potřeba jejich propojení, a proto byla otevřena v r jednoduchá spojovací trať vedoucí ulicemi. To bylo nahrazeno Okružní tratí (Ring line) v r (východní polovina) a v r (západní polovina). Ekvivalent z Paříže je Ceinture není to opravdová londýnská verze. Daleko důležitější pro dálkovou dopravu cestujících bylo v r otevření městské trati - Stadtbahnu, čtyřkolejné železniční trati vedoucí na viaduktu nad městem z východu na západ. Dvě koleje byly určené pro dopravu na dlouhé vzdálenosti a tato trať se náhle stala rozšířenou terminálovou stanicí pro mnohou dopravu z východu a západu, protože přepravovala cestující přímo do centra Berlína. Významným obdobím modernizace a expanze berlínských železnic je období od konce 80. let 19. století až po 1. světovou válku. Ring line se celkově zečtyřkolejnila a oddělila jednotlivé tratě pro místní služby poskytované na radiálních tratích. Za meziválečných let byly místní tratě elektrifikovány a vznikla Stadt-Schnell-Bahn, ze které v r vznikla S-Bahn. Plánování budoucnosti Úspěch Stadtbahnu znamenal, že již začátkem 20. století vznikly návrhy na přímou severojižní trať, ale žádný z nich nepřekročil stádium návrhu. Tou dobou již nebyl návrh dalšího spojení viaduktem skrz hustě osídlené oblasti možný, což znamenalo, že jakékoliv další spojení by se muselo udělat pomocí drahých tunelů. Když byly tyto návrhy znovu posuzovány během meziválečných let, bylo rozhodnuto vybudovat trať pouze pro městskou dopravu, zčásti z toho důvodu, že pouze velmi malá část cestujících na dlouhé vzdálenosti skutečně cestovala přes Berlín: většina jich chtěla svou cestu v Berlíně skončit nebo započít a i když cestovali na delší vzdálenost, tak chtěli využít příležitosti na přerušení své cesty. Dalším faktorem byly inženýrské problémy, které by kladla výstavba hlavní tratě. Proto tedy byla Nord-Süd Bahn (Severojižní trať) (otevřená v letech ) vystavěná v podobě, která by nikdy nemohla pojmout vozidla hlavní trati. Koncem 30. let 20. století vznikaly ohromné plány na znovuvybudování Berlína a všech jeho dopravních zařízení, včetně železnice. Ty se zaobíraly otázkou přesunutí všech existujících stanic pro dopravu na dlouhé vzdálenosti ven z městského centra na Ring (okruh), kde by měly být vybudovány další obrovské stanice. Nic z toho samozřejmě nebylo a po skončení 2. světové války zajistily politické změny, že se věci radikálně změnily, jak pro omezené požadavky železnice enklávy Západního Berlína, tak pokud jde o vytvoření nového systému pro obsluhu Východního Berlína bez kontaktu se západem. Centrem města a podél hranic Západního Berlína vedla Zeď. Poznámka ke jménům Projekt nových berlínských železnic přináší řadu změn v pojmenování původních stanic. Kvůli ujasnění jsou tyto změny uvedeny vcelku zde. Stanice na východním konci Stadtbahnu,

2 od r známa jako Berlin Ostbahnhof, se mezi lety 1987 a 1998 jmenovala Berlin Hauptbahnhof. Nesmí se to poplést s novým hlavním nádražím (Hauptbahnhof), které se nachází na místě bývalého nádraží Lehrter Bahnhof, koncové stanice dráhy, která měla své jméno podle přímé tratě z Hannoveru a která byla kdysi obsluhována Fliegender Hamburger. Byly různé návrhy na názvy nových stanic a průzkum veřejného mínění jasně ukázal, že obyvatelé Berlína chtějí zachovat starý název Lehrter Bahnhof. Nicméně jak vrcholový management DB, tak vedoucí představitelé města považovali tento název za neodpovídající funkci železniční stanice. Nakonec byl odsouhlasen kompromisní název Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bahnhof a odpovídající tabule s tímto názvem již byly na místě v okamžiku otevření nástupišť S-Bahnu v této stanici. Přípona Lehrter Bahnhof se postupně vytrácela z používání a uvnitř DB a stále více i v obecném užívání se stanice jmenuje pouze Berlin Hauptbahnhof, což je to, co říkaly všechny hlavní znaky. Přestože na místě, kde se kříží hlavní tratě směrem na jih v oblasti jižní části okruhu, byla křižovatka tratí S-Bahnu s názvem Papestraße, nebyla zde žádná mimoúrovňové křížení hlavních tratí. Úplně nová stanice nahradila mimoúrovňové křižení S-Bahnu a přidala zařízení pro hlavní tratě, a tak se 28. května změnil její název z Berlin-Papestraße na Berlin Südkreuz. Návrhy na to, aby byl přebudovaný ekvivalent na severní straně Ringu, Berlin- Gesundbrunnen, přejmenován na Berlin Nordkreuz, se neprosadily. Nová stanice Berlin- Spandau je na místě někdejší stanice Spandau West a bývalá stanice Spandau Hauptbahnhof nyní slouží pouze pro tratě S-Bahnu a je známa jako Berlin-Stresow Znovusjednocení Německa V r byla zbořena Zeď a o rok později došlo ke znovusjednocení. Dokonce již před tím, než bylo vydáno konečné rozhodnutí o tom, že se Berlín stane hlavním městem znovusjednocené země, bylo jasné, že se pro město s třemi miliony obyvatel stala podstatně významnější železnice, a proto bylo třeba obrovského množství práce, aby se zastaralá a neodpovídající infrastruktura dostala na úroveň, která by odpovídala moderním požadavkům. Spolková vláda ustanovila komisi pro zhodnocení toho, co musí být uděláno, když současně vzala v potaz předpověď toho, že do r by měla železnice počítat s 50 miliony cestujících na dlouhé vzdálenosti a s 85 miliony cestujících v regionálních vlacích (r. 2000: 16 milionů a 39 milionů). Jednoduchá rekonstrukce staré koncové stanice nebyla nikdy považována za skutečnou možnost. Komise vytvořila dva modely, které oba využily příležitosti, která se naskytne jednou za život, na vytvoření přímé severojižní trasy relativně snadno napříč středem města souběžně s linií, kterou kdysi tvořila Zeď. Jeden model byl Achsekreuzmodell křížový model. Ten ponechával dopravu z východních a západních tratí, aby využívaly Stadtbahn, a nabízel severojižní tunel, kterým by měla probíhat doprava ze severních a jižních tratí. Přestupní stanice by měla být vybudována v místě křížení, tam, kde bývalo nádraží Lehrter. Druhým modelem byl Ringmodell okružní model. To byl v základu model plánovaný koncem 30. let 20. století. Všechny dálkové vlaky by se měly napojit na Ring, kde by měly obsluhovat mnoho stanic, a tak přepravovat své cestující pohodlně po městě. Stadtbahn by měl sloužit pouze k místní dopravě. Žádný z těchto dvou návrhů nebyl posouzen jako vhodný: jedna centrální stanice neodpovídá potřebám velkého polycentrického města; použití okruhu (okružní trati) by vyžadovalo velkou výstavbu a velkou potřebu území ve vnitřních zónách města a měly by environmentální následky pro velké množství obyvatel, a většina cestujících by potřebovala k dokončení své cesty použít jiný druh dopravy. Komise byla požádána, aby se pokusila o 1

3 kompromis využitím křížového modelu, ale přitom aby se zkusila vyhnout hlavním slabinám, což vedlo ke vzniku Pilzmodell (houbového modelu). Komise podala zprávu v prosinci Mezitím byly v dubnu 1991 schváleny Verkehrsprojekte Deutsche Einheit (dopravní projekty německé jednoty), které obsahovaly masivní investice do různých hlavních železničních tratí obsluhujících Berlín, a spolkový parlament v červnu stvrdil, že se Berlín stane budoucím sídlem vlády. V prosinci 1991 byl schválen Zákon na urychlení plánovacích procedur v nových spolkových zemích a v Berlíně. Ukázalo se to jako klíčový nástroj v umožnění toho, aby se plánované nové železniční vybavení mohlo zrealizovat v přiměřeném časovém termínu. V červenci r spolková vláda formálně akceptovala zprávu komise a výběr Pilzkonzeptu (houbové koncepce) byl znovu zvýrazněn v Dohodě o hlavním městě následující měsíc. Klíčový krok pro zahájení byl učiněn v r. 1994, kdy byla uvolněna částka 10 miliard DM na obnovení a modernizaci berlínské železniční sítě. Byla založena speciální společnost DB Projekt GmbH Knoten Berlin (později DB ProjektBau GmbH) a bylo odsouhlaseno, že půjde nejenom o železniční tunel na hlavní trati, ale také o ostatní velké práce v budoucí vládní oblasti, silniční tunel B96 (Tiergartentunnel vedoucí z Heidestraße na Schöneberger Ufer) a část tunelu pro budoucí podzemní trať U55 vedoucí ze severu od Invalidenstraße a souběžně s východní stranou staničních tunelů. Práce na železničním tunelu započala 13. října K jeho otevření tedy došlo 14 let po rozhodnutí o jeho zbudování a téměř 11 let od začátku výstavby. Další práce v zájmu německého programu jednoty obsahovaly modernizaci tratí z Berlína do Hannoveru (směrem na Magdeburg a směrem na novou vysokorychlostní trať) a do Hamburku (ve dvou etapách, od prosince 2004 s možností rychlosti 230 km/h). V Berlíně samém má nová stanice Spandau, navržená firmou Gerkan Marg & Partners, střechu se třemi klenbami celkově pokrývajícími tři ostrovní nástupiště, z nichž dvě jsou pro hlavní trati Hannover/Hamburk a jedno pro S-Bahn. Stanice zůstává nedokončená, v návrhu obsažený hlavní vstup nebyl ještě vybudován. Mezi lety 1994 a 1998 byla berlínská městská trať celkově zrenovována za 779 mil. EUR a stanice Zoologischer Garten a Ostbahnhof byly přestavěny a opatřeny podstatně delšími nástupišti. 2

4 Počet zastavení dálkových vlaků v Berlíně se po 28. květnu zvýšil o 13 % Fakta o severojižní trase v tunelu byla použita (desková) kolej na pružném podkladu jinde byla použita klasická kolej na štěrkovém loži, včetně viaduktu Perleberger pro vrchní trakční vedení byly použity pevné vodiče všude Ks signály řízené počítačovými stavědly a provozované z regionálního řídícího centra v Berlíně maximální přípustná rychlost v tunelu je 120 km/h max. stoupání je 3 %, a to z odbočky Wedding směrem k hlavnímu nádraží práce byly vykonány v zájmu vlastníků, DB AG, spolkové vlády a města Berlína, řízeny byly DB Projektbau tak, je běžnou německou praxí, byly práce prováděny konsorcii, ve kterých bylo zúčastněno více než 25 velkých firem, stejně tak jako velké množství subdodavatelů. Byly seskupeny do velkých skupin, jako byly ArGe Hochbau, ArGe Tiefbau, ArGe Ausbau a další. Kontraktorem pro východozápadní zastřešení hlavního nádraží byl Merow a Donges byl kontraktorem pro severojižní struktury DB ještě nezveřejnily celkové konečné náklady, ale náklady na hlavní nádraží jsou přibližně 700 mil. EUR. Houbová koncepce Houbová koncepce navrhovala výstavbu severojižního tunelu s hlavní stanicí na místě, kde se kříží Stadtbahn, stejně tak jako nové stanice pro dálkovou dopravu na severním a jižním konci nové severojižní tratě, v Gesundbrunnen a Papestraße. Plán obsahoval rozšíření stanic Zoologischer Garten a Ostbahnhof na Stadtbahnu. Ve stejné době byl do plánování zanesen Nordring (severní okruh), aby poskytoval cestu pro dopravu z východních a západních tratí do nižších úrovní nové centrální stanice a na tratě směrem na jih. Skutečnost, že tato část okruhu měla dostatek volného prostoru v okolí a vedla po většinu své trasy průmyslovými oblastmi, znamenala, že sociální dopad jejího rozšíření nebude tak až tak velký, jako by mohl být v případě celokruhového návrhu. Navíc tento plán nabídl větší flexibilitu a lepší načasování určitých služeb, jako např. spojení Hamburku s Drážďany, než by to mohl učinit křížový model. 3

5 Hlavní nádraží Severní tunel trojúhelník Potsdammer Jižní tunel oblast kolejového východ směrem Lenné Platz trojúhelníku Papestrraße sunken tubes snížené hloubené štoly cut and cover otevřený tunel bored tunnel ražený tunel Otevření 28. května Tratě otevřené 28. května společně se změnou jízdního řádu jsou následující: obnovená a modernizovaná městská část hlavní tratě Lehrter Bahn z Ruhlebenu, kde se rozchází se spojením ze Spandau na Stadtbahn východně od stanice Westhafen (dříve Putlitzstraße), odkud zatáčí jižně a přechází na novou severojižní trať začínající bezprostředně v místě spojení s Ringem směrem na západ od stanice Wedding a strmě klesající pod povrch země směrem k nízkoúrovňovým nástupištím nového hlavního nádraží (Hauptbahnhof), nová trať pokračující jižně od hlavního nádraží jako čtyřkolejná, procházející novou stanici Potsdamer Platz se čtyřmi nástupišti a vystupující na povrch v oblasti krátkého kolejového trojúhelníku na obracení vozového parku (Gleisdreieck) před tím, než vyústí v nové přestupní stanici Südkreuz a poté v celkově znovuzřízeném železničním spojení mezi hlavními tratěmi z Lipska a Drážďan, obnovená a modernizovaná Anhalter Bahn vedoucí jižním směrem do Ludwigsfelde v délce 17 km, kde navazuje na současnou hlavní trať do Lipska, která již byla v rámci německého programu jednoty přestavěna, a od května lze na ni dosáhnout rychlosti až 200 km/h, obnovené hlavní koleje okružní trati mezi Halensee a Schönhauser Allee s dvěma přípojnými oblouky na trať do Magdeburku v Grunewaldu, což je traťové spojení pro nákladní dopravu směrem na Spandau západně od Jungfernheide, nové stanice v Gesundbrunnen, a nové spojení v tzv. oblasti Nordkreuz (severní kříž) s hlavními tratěmi na sever. Obnova severní části okruhu vyžadovala vybudování nebo znovuobnovení 52 mostů, 11 tunelů, zádržné zdi a 7 stanic (Witzleben, Westend, Jungfernheide, Beusselstraße, Westhafen, Wedding, Gesundbrunnen). Do r bylo proinvestováno 610 mil. eur, obnovená Stettiner Bahn mezi Nordkreuz a Karow, modernizovaná trať z Frankfurter Allee k rozšířenému depu Rummelsburg, kterou budou používat vlaky ICE jedoucí mezi novými stanicemi a svým depem. Dva velké projekty a jeden menší ještě nebyly uskutečněny. Nejdůležitější je hlavní trať do Drážďan, jejíž severní konec bude využit pro vytvoření přímého železničního spojení na plánované nové mezinárodní letiště Berlin Brandenburg, které bude postaveno na místě současného letiště Schönfeld. Na severu města ještě nebyla přestavěna berlínská část Nordbahn, a to mezi Bornholmer Straße a Birkenwerder (část hlavní tratě do Rostocku). A přestože bylo při vybudování severojižního tunelu vytvořeno budoucí spojení na tzv. 4

6 Stammbahn, původní hlavní trať směrem na Postupim, nebyly na tomto projektu provedeny žádné další práce. I když zde byl dostatek železničního prostoru, který umožnil obnovení dvoukolejné hlavní trati z Lipska až k Ludwigsfelde s dodatečnými kolejemi S-Bahnu tam, kde byly zapotřebí, nelze totéž říci o trati na Drážďany. Jižně od Marienfelde je pouze dvoukolejná trať. Pro získání pozemků nutných ke zřízení čtyř kolejí, tj. pro oddělení S-Bahnu od hlavních kolejí bylo zapotřebí přesného plánovacího procesu a místní obyvatelé měli velké námitky proti hlavní trati vedené za jejich zahradami a přes jejich cesty. Následující boje způsobily, že tato část projektu je o roky zpožděná proti původnímu časovému plánu. Jako dočasný expedient, aby mohly jezdit vlaky mezi severojižní tratí a Dresdner Bahn, byl vybudován jednokolejný oblouk od lipské tratě na jih od Großbeerenu, tak, aby se mohly vlaky dostat na vnější okruh, ze kterého mohou dále odbočit na Dresdner Bahn. Bohužel je to pomalá trať, takže pro Drážďany, jako hlavní město Saska, nedošlo k žádnému zlepšení jízdních dob při cestách do Berlína. Železnice v centru města Nová dvoukolejná trať začíná bezprostředně západně od stanice Wedding s hladkým propojením směrem ven hlavními tratěmi severní části okruhu. 570-metrový viadukt se tyčí mezi kolejemi okružní trati a poté se stáčí jižním směrem nad plavebním kanálem Spandauer a Perleberger Straße před tím, než strmě klesne mezi dvě koleje obnovené Lehrter Bahn jdoucí kolem Westhafen. Poté již čtyřkolejná železniční trať klesá na začátku 3,5 km dlouhého tunelu vedoucího napříč městem pod povrchem a téměř okamžitě dosahuje severní hrdlo nového hlavního nádraží v Berlíně. Severojižní nástupiště pod povrchem jsou vybudovány v místě bývalého nádraží Lehrter. Severně od stanice se železniční tunel kříží se silničním tunelem Tiergarten, který je dlouhý 2,45 km a stál 390 mil. eur. Práce na něm započaly v říjnu 1995 a otevřen byl v dubnu Za stanicí přechází severojižní trať do 1,27 km dlouhé sekce ražených tunelů pod řekou Sprévou. Tunely vyúsťují do podzemní stanice Potsdamer Platz s dvěma oddělenými nástupišti pro čtyři tratě. Trať poté pokračuje tunelem až do místa mezi linkami U1 a U2 západně od Gleisdreieck, kde vystupuje na povrch jako čtyřkolejná trať. Zapojení Anhalter Bahn je dosaženo o kousek dál jižněji, přesně za mostem Monumenten, a pokračuje až k místu pod Südring (jižním okruhem), kde stojí nová stanice Südkreuz. Směrem na jih se dělí tratě na Lipsko a Drážďany a nadjezd pro trať směrem na Drážďany je již vybudován. Na Anhalter Bahn se čtyřkolejná trať zužuje na dvě koleje a jako dvoukolejná trať pokračuje směrem na jih. Berlínské hlavní nádraží (Berlin Hauptbahnhof) Nejdůležitější berlínské nádraží sestává z pěti úrovní, s kolejemi v té nejnižší a nejvyšší úrovni. Je to největší evropské nádraží ve tvaru kříže umístěné tam, kde nový tunel prochází pod východo-západním Stadtbahnem. Je to také jeden z největších staničních projektů v Evropě, se kterým se mohou rovnat pouze projekty na obnovu a přestavbu nádraží v Antverpách nebo St.Pancras/King s Cross. Architektonickou firmou byla společnost Gerkan Marg & Partners z Hamburku, která je také odpovědná za novou stanici ve Spandau. Stejně jako ve Spandau se snažili o vytvoření kompletně moderního nádraží vynikajícího lehkostí konstrukce a maximálně osvětleného denním světlem ve všech svých částech (dolů ke sníženým nástupištím). Mělo být také snadné pro použití cestujícími zachováním 5

7 co možno nejkratších pěších cest. Jejich úkol vůbec neusnadňovalo to, že tato ohromná nádražní budova je přesně v nové vládní čtvrti Berlína a kvůli své velikosti je v této oblasti dominantní budovou soutěžit s ní může jen budova Reichstagu z konce 19. století (přestavěná pro využití současným spolkovým parlamentem podle návrhu sira Normana Fostera). Hlavní nádraží zabírá plochu čtverce o straně 430 m. Jeho vnějšímu vzhledu dominuje 321 metrů dlouhý lesklý střešní oblouk klenoucí se nad ohybem městské trati (v tomto místě vyrovnané v délce asi 1 km) a dosahující výše 27 metrů. Střešní oblouk je přerušen dvěma 46 metrů vysokými věžemi, které dotvářejí budovu Hlavního nádraží měřící 160 x 40 m. Nejvyšší částí budovy je 60 m vysoký komín sloužící pro ventilaci parkovacích ploch a silničního tunelu. Stadtbahn jezdí na úrovni 2 Hlavního nádraží, 10 m nad zemí. Tady obsluhují dvě 405 m dlouhá ostrovní nástupiště hlavní tratě, spolu s 200 m dlouhými ostrovním nástupišti pro S-Bahn. Úroveň 1 je 4,5 m nad zemí a na této úrovni lze nalézt Cestovní centrum DB a čekárnu spolu s různými obchody a občerstveními. Úroveň 0 je v úrovni hlavního vstupu do budovy a nabízí napojení na autobusy, tramvaje a taxi a je zde také obchodní zóna a občerstvení. Dvě nadzemní úrovně jsou souběžné se dvěma podzemními. Úroveň -1 je 7,5 m pod zemí. Je zde další prostor pro obchody a občerstvení a poskytuje také přístup na parkoviště pro 900 automobilů (a také pro 150 jízdních kol), které je přímo spojené se sousedním silničním tunelem. Poslední je úroveň -2, která je 15 metrů pod zemí a kterou probíhá hlavní severojižní trať. Čtyři 405 m dlouhá ostrovní nástupiště s osmi kolejemi jsou určena pro vlaky na hlavní trati a další krátké nástupiště bude v budoucnu sloužit pro linku U55 metra. Vertikální dopravu mezi různými úrovněmi zabezpečuje celkem 54 eskalátorů, 6 panoramatických výtahů, dalších 10 výtahů pro cestující, 7 nákladních výtahů a 5 schodišť a je zde ještě 9 dalších výtahů pro případ nenadálých událostí. Celková plocha nádraží činí téměř m 2, z nichž je m 2 určeno pro obchody a občerstvení. Střecha se využívá pro získávání elektřiny od července 2003 je na její jižní straně v provozu m 2 fotovoltaických článků s celkovým výkonem 190 kw. Předpokládá se roční výkon ve výši kwh, což jsou téměř 2 % celkové spotřeby nádraží. První vlak na hlavní trati projel novým nádražím po upravených kolejích městské trati dne a krátce poté zde zastavovaly vlaky S-Bahnu, ačkoliv zde bylo ještě staveniště a s nepříznivými přístupy pro cestující. Pro nyní dokončenou stanici se předpokládá, že ji využije cestujících za den. Denně projede asi 500 vlaků na severojižní trase, dalších 260 projede na městské trati a dále ještě asi 800 vlaků S-Bahnu. Neobvyklý konstrukční proces byl na Hlavním nádraží použit proto, aby se předešlo narušení rozložení pozemních vod, která mají velký význam pro stabilitu mnoha berlínských staveb. Boční zdi, 25 metrů hluboké a 1,2 m silné, byly zasazeny do příkopů a upevněny diagonálními bočními kotvami. Prostor mezi těmito zdmi byl poté vyhlouben a vzniklo tak velké jezero, které se zaplnilo povrchovou vodou. Jakmile bylo v hloubce asi 20 m dosaženo konečné úrovně dna výkopu, 27 m dlouhá ukotvení byla zapuštěna vertikálně dolů za účelem zafixování budoucí základové desky tunelu k podloží a udržení tlaku vody. Jakmile byla základová deska vybetonována a zajištěna její vodotěsnost, byla vypumpována povrchová voda a výstavba nádraží mohla začít. Je zvláštní, že jako i jiné berlínské nádraží projektované Gerkan Marg & Partners ve Spandau zůstalo Hlavní nádraží nedokončené, protože nebyla nikdy dokončena celá střecha v plné délce, i když byly objednány a dodány všechny komponenty. 6

8 Ostatní nádraží v projektu Nové nádraží ve Spandau je již v provozu mnoho let, ale musíme se zde zmínit, že se jedná o jeden z klíčových prvků nového schématu služeb, stejně jako přestavěný Ostbahnhof, který je v plném provozu již také několik let. Zcela novými stanicemi, které byly zprovozněny 28. května, jsou Gesundbrunnen, Potsdamer Platz a Südkreuz. Gesundbrunnen V Gesundbrunnen bylo vždycky velké nádraží s nástupišti kdysi sloužící radiálnímu S- Bahnu, Ring S-Bahnu a hlavním tratím na Stettiner Bahn, ale od konce 80. let byla stanice zpustlá a opuštěná. Plány na novou síť berlínských železnic přinesly do této oblasti ohromné změny. V trojúhelníku tvořeném stanicemi Gesundbrunnen, Schönhauser Allee a Bornholmer Straße spojilo nové spojení Nordkreuz hlavní tratě a linky S-Bahnu v obou směrech s S-Bahnem a hlavními tratěmi na sever a tyto tratě se poté rozdělují na Bornholmer Straße směrem na trať Nordbahn do Rostocku a na Stettiner Bahn do Stralsundu vše uskutečněné prostřednictvím mimoúrovňového křížení. Nové nádraží Gesundbrunnen má tři nové ostrůvky nástupišť obsluhujících hlavní tratě (Ring a tratě směrem na sever) a dvě nová nástupiště pro S-Bahn. Nicméně neúspěch při hledání strategického partnera znamenal, že jsou v provozu pouze velmi jednoduchá staniční zařízení a budovy pro obsluhu. Potsdamer Platz Berlín je polycentrické město a Potsdamer Platz se vždy považoval za jedno z jeho nejmódnějších center. Přestože se po roce 1945 nacházel přímo na hranici mezi sektory a v průběhu let poté zpustnul. Znovusjednocení a přebudování znamenalo, že je na cestě k opětovnému nabytí bývalého významu. Bývalo tu koncové nádraží pro trať z Magdeburku a od konce 30. let zde bývala velká stanice S-Bahnu podzemní Nord-Süd Bahn. Jakmile zde pod Potsdamer Platz začala fungovat nová přímá trať, tak bylo pouze logické, že by tu mělo být i nádraží. Toto nové nádraží má čtyři podzemní nástupiště a na povrchu země je označeno pouze čtvercovými pavilóny kryjícími přístupová schodiště. Nástupiště jsou na úrovni -2 a průchozí oblast, která také vede přímo na stanici S-Bahnu a navazuje na sousední stanici metra a vede také do obchodních pasáží v této oblasti, je na úrovni -1. Protože tuto stanici budou obsluhovat pouze regionální vlaky, tak má nástupiště dlouhá pouze 260 metrů. Südkreuz Na místě, ve kterém se kříží South Ring s Anhalter Bahn, byla vždy přestupní stanice S- Bahnu. Na tomto místě byla nyní zbudována velká přestupní stanice pro obsluhu jižního Berlína, která plně nahradila staré budovy. Plány tohoto nádraží musely být přepracovány a architektem, jehož návrh byl zrealizován, byl Karl-Heinz Mitzon. V přízemí jsou čtyři oddělená nástupiště, z nichž to nejzápadnější slouží pro S-Bahn. Ostatní tři jsou 403 metrů dlouhá (a 11 metrů široká) a jsou určena pro dopravu na hlavní trati do Lipska a do Drážďan s následným rozdělením na dvě tratě hned jižně od nádraží. Tato nástupiště pro hlavní tratě jsou v délce 380 metrů zastřešena. Prostřední nástupiště z těchto tří ještě není dokončené, ale pracuje se na něm, aby mohlo být používáno již v prosinci jako nástupiště pro vlaky ICE z/do Frankfurtu nad Mohanem. Na nejvyšší úrovni z tratí Ringu bylo 7

9 vybudováno nové nástupiště dlouhé přibližně jako jeden vlak západně od starého, přesně nad severojižními nástupišti. Toto 37 m široké nástupiště také tvoří hlavní spojení mezi nížeji položenými nástupišti a hlavním vchodem do nádraží, a to prostřednictvím eskalátorů, výtahu a schodišť. Zatímco úplně nová nádraží ve Spandau a Lehrter Bahnhof jsou charakterizována křivkami, pro Südkreuz jsou charakteristické rovné linie, které odrážejí průmyslovou architekturu této oblasti pocházející ještě z dob císařství. Vlaková obslužnost Přestože byla nová berlínská nádražní zařízení otevřena uprostřed doby platnosti jízdního řádu spíš než v prosinci proto, aby pomohla Deutsche Bahn vypořádat se s poptávkou po dopravě způsobenou letošním mistrovstvím světa ve fotbale v Německu, nárys železničních služeb, které byly zavedeny 28. května, byl již plánován po delší dobu. Nejdůležitějšími službami navazujícími na Stadtbahn budou ICE v hodinovém intervalu směrem na Kolín, Braunschweig, Göttingen a Frankfurt nad Mohanem (které přejdou na novou severojižní trať v prosinci) a méně frekventované vlaky EuroCity mezi Berlínem a Varšavou. Všechny tyto vlaky budou obsluhovat Ostbahnhof, Hauptbahnhof a Spandau zvyšující významně důležitost Spandau jako zastávky InterCity. Žádný z nich nebude obsluhovat Zoologischer Garten. To je nejkontroverznější rozhodnutí nového jízdního řádu a bylo od svého zveřejnění loni v létě trpce odsuzováno. DB ho zdůvodňují tím, že další zastávka v Zoo by o čtyři minuty prodloužila jízdní dobu, což nelze respektovat, protože železniční dálková osobní doprava musí být atraktivní svou pokud možno nejvyšší rychlostí, a také proto, že stanice Zoo je vzdálena pouze několik minut od Hauptbahnhofu. Oponenti zase argumentují, že celá jedna oblast vnitřního města zůstane bez železničního spojení, že spojení z a do Zoo jsou daleko lepší, než ta k Hauptbahnhofu, a že skutečným důvodem takovéto drážní politiky je donutit maximální množství lidí k tomu, aby využívali nové nádraží, aby se tak mohly ospravedlnit nájmy, které jsou požadovány v obchodních zónách. Zoo bude samozřejmě dále obsluhováno RE (regionálními vlaky), které dále pokračují přes Stadtbahn, RE1 z Magdeburku do Frankfurtu nad Odrou, RE2 z Rathenow do Cottbusu a RE7 z Dessau do Wünsdorfu. Nejdůležitějšími službami, které se připojí na novou trať skrze nízko položená nástupiště na Hauptbahnhofu, jsou ICE ve směru Hamburk-Berlín-Lipsko (-Mnichov) (která od května jezdí v hodinovém intervalu), IC/EC vlaky ve směru Hamburk-Berlín-Drážďany (- Praha) a ICE ve směru Stralsund-Berlín-Erfurt-Dortmund. Tato poslední služba získá v prosinci omezený počet vlaky z Rostocku, což je termín, kdy také frankfurtská ICE začnou používat spodnější trať začínající a končící na Südkreuz. Spodní trať začnou také využívat tři linky regionálních expresů - RE3 Stralsund/Schwedt-Berlín- Elsterwerda/Senftenberg (směrem na odbočku Großbeeren), RE4 Wismar/Wittenberge- Berlín-Luckenwalde, a RE5 Rostock/Stralsund-Berlín-Wittenberg/Falkenberg. Vedení dálkových vlaků od 28. května 2006 Berlin Hauptbahnhof (dolní úroveň) Trať Směr Zastávky v Berlíně 27 Drážďany-Hamburk Berlin Südkreuz, Berlin Hauptbahnhof, Berlin-Spandau 28 Mnichov-Hamburk Berlin Südkreuz, Berlin Hauptbahnhof, Berlin-Spandau 50 Berlín-Halle Berlin-Gesundbrunnen, Berlin Hauptbahnhof, Berlin Südkreuz 51 Stralsund-Halle (4x) Berlin-Gesundbrunnen, Berlin Hauptbahnhof, Berlin Südkreuz 8

10 Berlin Hauptbahnhof (horní úroveň) Trať Směr Zastávky v Berlíně 3 Berlín-Frankfurt Berlin Ostbahnhof, Berlin Hauptbahnhof, Berlin-Spandau (Main) (Sprinter) 10 Berlín - oblast Porůří Berlin Ostbahnhof, Berlin Hauptbahnhof, Berlin-Spandau 11/12 Berlín-Frankfurt Berlin Ostbahnhof, Berlin Hauptbahnhof, Berlin-Spandau (Main) 51 Stralsund - Halle (2x) Berlin Ostbahnhof, Berlin Hauptbahnhof 77 Štětín/Berlín - Berlin Ostbahnhof, Berlin Hauptbahnhof, Berlin-Spandau Amsterdam 95 Berlín-Varšava Berlin Hauptbahnhof, Berlin Ostbahnhof 99 Krakov-Hamburk Berlin Ostbahnhof, Berlin Hauptbahnhof Tratě regionálních vlaků od 28. května 2006 Berlin Hauptbahnhof (dolní úroveň) Trať Směr Zastávky v Berlíně RE 3 Stralsund/Schwedt-Berlín- Elsterwerda/Senftenberg Berlin-Gesundbrunnen, Berlin Hauptbahnhof, Berlin Potsdamer Platz, Berlin Südkreuz, Berlin-Lichterfelde RE 4 RE 5 Wismar/Wittenberge- Berlín- Ludwigsfelde/Luckenwalde Rostock/Stralsund-Berlín- Lutherstadt Wittenberg/Falkenberg Ost Berlin-Spandau, Berlin Jungfernheide, Berlin Hauptbahnhof, Berlin Potsdamer Platz, Berlin Südkreuz, Berlin-Lichterfelde Ost Berlin-Gesundbrunnen, Berlin Hauptbahnhof, Berlin Potsdamer Platz, Berlin Südkreuz, Berlin-Lichterfelde Ost RE 7 RB 14 Berlin Hauptbahnhof (horní úroveň) Trať Směr Zastávky v Berlíně RE 1 Magdeburk/Brandenburg- Berlin-Wannsee, Berlin Zoologischer Garten, Berlin Berlín-Frankfurt nad Hauptbahnhof, Berlin Friedrichstraße, Berlin Odrou/Eisenhüttenstadt Alexanderplatz, Berlin Ostbahnhof RE 2 Rathenow-Berlín-Cottbus Berlin-Spandau, Berlin Zoologischer Garten, Berlin Hauptbahnhof, Berlin Friedrichstraße, Berlin Alexanderplatz, Berlin Ostbahnhof Dessau/Belzig-Berlín- Wünsdorf Nauen-Berlín-Lübben- Senftenberg Berlin-Wannsee, Berlin-Charlottenburg, Berlin Zoologischer Garten, Berlin Hauptbahnhof, Berlin Friedrichstraße, Berlin Alexanderplatz, Berlin Ostbahnhof, Berlin-Karlshorst, Berlin-Schönefeld Flughafen Berlin-Albrechtshof, Berlin-Spandau, Berlin Zoologischer Garten, Berlin Hauptbahnhof, Berlin Friedrichstraße, Berlin Alexanderplatz, Berlin Ostbahnhof, Berlin-Karlshorst, Berlin-Schönefeld Flughafen 9

11 Cestovní doby dálkové dopravy: zisky a ztráty Cílová stanice Jízdní řád 2005 Jízdní řád 2006 Rozdíl Lipsko 1 h 48 min. 1 h 14 min. 34 min. Lipsko Sprinter není 1 hodina (nová služba) Hamburk 1 h 33 min. 1 h 36 min. 3 minuty navíc Hamburk Sprinter 1 h 30 min. 1 h 30 min. Beze změny Frankfurt (Main) Sprinter 3 h 29 min. 3 h 36 min. 7 minut navíc Hannover 1 h 32 min. 1 h 39 min. 7 minut navíc Jízdní doby z r jsou do a z Berlin Zoologischer Garten, doby z r jsou do a z Berlin Hauptbahnhof. Nárůst jízdních dob je způsoben delší trasou a dodatečnou zastávkou v Berlin-Spandau. Název v originálu: Berlin s new railways Zdroj: Modern Railways 6/2006, s Překlad: Věra Streitbergová Korektura: ODIS 10

STAVEBNÍ INTEGRACE. Propojovací tratě a přestupní uzly

STAVEBNÍ INTEGRACE. Propojovací tratě a přestupní uzly STAVEBNÍ INTEGRACE Propojovací tratě a přestupní uzly Stavební integrační opatření = propojení komponent infrastruktury jednotlivých dopravců resp. druhů dopravy úprava tratí, zastávek, přestupních uzlů

Více

Požadavky cestujících na železniční dopravu v současnosti a v roce 2030

Požadavky cestujících na železniční dopravu v současnosti a v roce 2030 Czech Raildays 2013, Ostrava 18. 6. 2013 Požadavky cestujících na železniční dopravu v současnosti a v roce 2030 Miroslav Vyka // SVAZ CESTUJÍCÍCH VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ// prezident www.svazcestujicich.cz

Více

Multimodální přeprava cestujících

Multimodální přeprava cestujících Dopravní kombinace Praha 26. 05. 2015 Multimodální přeprava cestujících Miroslav Vyka // SVAZ CESTUJÍCÍCH VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ // prezident www.svazcestujicich.cz Kdy je v Praze největší dopravní zácpa?

Více

INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY

INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY Výchozí situace: INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY - suburbanizace roste počet cest přes hranici město / region - nekoordinované jízdní řády bez (garantované) návaznosti spojů - souběžné vedení spojů / druhů

Více

ČISTÁ MOBILITA. Železniční infrastruktura pro Prahu a Středočeský kraj. Ing. Pavel Surý generální ředitel

ČISTÁ MOBILITA. Železniční infrastruktura pro Prahu a Středočeský kraj. Ing. Pavel Surý generální ředitel ČISTÁ MOBILITA Železniční infrastruktura pro Prahu a Středočeský kraj Ing. Pavel Surý generální ředitel Praha, 16. 2. 2015 Příčiny růstu poptávky v příměstské dopravě: zvyšující se atraktivita a konkurenceschopnost

Více

Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti - Sektor dopravy - SOUHRNNÝ ITINERÁŘ

Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti - Sektor dopravy - SOUHRNNÝ ITINERÁŘ Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti - Sektor dopravy - SOUHRNNÝ ITINERÁŘ pro železniční odbočnou větev Česká Třebová Přerov II. tranzitního železničního koridoru (TŽK) 1. TEN-T označení

Více

ŽELEZNICE V PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ

ŽELEZNICE V PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ ŽELEZNICE V PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVĚĚ Charakteristika sítě veřejné dopravy v systému PID Druh dopravy Metro Příměstská Městské Příměstské Tramvaje železnice autobusy autobusy Počet linek denní provoz

Více

Integrace řešení pro mobilitu zítřka

Integrace řešení pro mobilitu zítřka Integrace řešení pro mobilitu zítřka Konference: Inteligence procesní infrastruktury jako podpora čisté mobility ve městech Dr. Martina Mannová Praha, 20. září 2012 Integrace řešení pro mobilitu zítřka_0001-2012

Více

Páteřní linky v Praze i v zahraničí

Páteřní linky v Praze i v zahraničí Páteřní linky v Praze i v zahraničí Ing. Martin Jareš, Ph.D., ROPID ROPID Regionální organizátor Pražské integrované dopravy 1/13 Hierarchizace sítě linek především ve velkých městech je potřeba zjednodušit

Více

trasa D pražského metra STUDIE VARIANTNÍHO ŘEŠENÍ 08 / 2012 Z Á K L A D N Í I N F O R M A C E

trasa D pražského metra STUDIE VARIANTNÍHO ŘEŠENÍ 08 / 2012 Z Á K L A D N Í I N F O R M A C E trasa D pražského metra STUDIE VARIANTNÍHO ŘEŠENÍ 08 / 2012 Z Á K L A D N Í I N F O R M A C E Úvodní informace Základním principem řešení v rámci této studijní rozvahy je ověření možností alternativního

Více

EXTENSION OF METRO LINE "A" IN PRAGUE - SECTION V.A DEJVICKÁ (EXCLUDING) MOTOL. EIA Non Technical Summary

EXTENSION OF METRO LINE A IN PRAGUE - SECTION V.A DEJVICKÁ (EXCLUDING) MOTOL. EIA Non Technical Summary EXTENSION OF METRO LINE "A" IN PRAGUE - SECTION V.A DEJVICKÁ (EXCLUDING) MOTOL EIA Non Technical Summary FEBRUARY 2011 Pro projekt bylo provedeno posouzení vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001

Více

NÁVRH SPOJENÍ PRAHA LETIŠTĚ PRAHA - KLADNO A PROJECT OF THE HIGH SPEED CONNECTION PRAHA PRAHA AIRPORT - KLADNO

NÁVRH SPOJENÍ PRAHA LETIŠTĚ PRAHA - KLADNO A PROJECT OF THE HIGH SPEED CONNECTION PRAHA PRAHA AIRPORT - KLADNO NÁVRH SPOJENÍ PRAHA LETIŠTĚ PRAHA - KLADNO A PROJECT OF THE HIGH SPEED CONNECTION PRAHA PRAHA AIRPORT - KLADNO Pavel Drdla 1 Anotace: Příspěvek se zabývá problematikou navrhovaného dopravního systému Aircon

Více

Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce

Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce listopad 2007 Bc. Marek Binko Má-li mít vysokorychlostní železniční systém vůbec nějaký smysl, musí být navržen tak, aby byl obchodně

Více

rozvoj dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje

rozvoj dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje rozvoj dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje STAVEBNÍ FÓRUM OSTRAVA 12. listopadu 2008 obsah situování kraje v Evropském prostoru potenciál rozvoje a vazby na dopravní infrastrukturu dopravní

Více

Víceúčelový objekt. Centrum Hostivice. www.centrumhostivice.cz

Víceúčelový objekt. Centrum Hostivice. www.centrumhostivice.cz Víceúčelový objekt www.centrumhostivice.cz Základní a statistické údaje o Hostivici Kraj: Okres: Katastrální území: Katastrální výměra: Středočeský Praha-západ Hostivice a Litovice 1 449 ha Statut města:

Více

DEVELOPMENT OF THE RAILWAY NODE BRNO. CH4LLENGE University, BRNO, 16. 10. 2014

DEVELOPMENT OF THE RAILWAY NODE BRNO. CH4LLENGE University, BRNO, 16. 10. 2014 DEVELOPMENT OF THE RAILWAY NODE BRNO THE PUBLIC PARTICIPATION AND COMMUNICATION CH4LLENGE University, BRNO, 16. 10. 2014 Dan Škaroupka Úsek technický Magistrátu města Brna OBSAH PREZENTACE STRATEGICKÁ

Více

Praha olympijská a železnice

Praha olympijská a železnice Praha olympijská a železnice duben 2007 Bc. Marek Binko Budou-li v hlavním městě Praze pořádány olympijské hry, bude to mj. i neopakovatelná příležitost pro realizaci rozsáhlých investic do infrastruktury,

Více

Podél ulice Kolbenova by byla vhodná větší kultivace prostředí s vytvořením uliční fronty a urbanizovaného městského prostředí.

Podél ulice Kolbenova by byla vhodná větší kultivace prostředí s vytvořením uliční fronty a urbanizovaného městského prostředí. STRUČNÝ POPIS NÁVRHU ÚZEMÍ SEVER Rozvojová plocha mezi Vysočanskou radiálou a stávající zástavbou Hutí tvoří největší potenciál pro další rozvoj Prahy 14. Předpokládá se navázání na stávající obytnou zástavbu

Více

Přednáška č. 9 AUTOBUSOVÁ NÁDRAŽÍ

Přednáška č. 9 AUTOBUSOVÁ NÁDRAŽÍ Přednáška č. 9 AUTOBUSOVÁ NÁDRAŽÍ 1. Pojmy a definice Řešení autobusových nádraží v ČR upravuje ČSN 73 6075 Navrhovanie autobusových staníc. Při navrhování autobusových nádraží se přiměřeně uplatní pravidla

Více

III. Základní parametry zadávacích podmínek veřejné zakázky Optimalizace tratě Praha Bubeneč Praha Holešovice

III. Základní parametry zadávacích podmínek veřejné zakázky Optimalizace tratě Praha Bubeneč Praha Holešovice III. Základní parametry zadávacích podmínek veřejné zakázky Optimalizace tratě Praha Bubeneč Praha Holešovice 1. Předmět veřejné zakázky 2. Důvod veřejné zakázky 3. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Více

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY. Návrh vedení linek a obsluhy území

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY. Návrh vedení linek a obsluhy území ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY Návrh vedení linek a obsluhy území Dopravní obsluha území 1, rozsah řešeného území systém městské dopravy systém regionální dopravy součást integrovaného dopravního

Více

Kolejové napojení Letiště Václava Havla Praha. 06.06.2013 Trendy evropské dopravy

Kolejové napojení Letiště Václava Havla Praha. 06.06.2013 Trendy evropské dopravy Kolejové napojení Letiště Václava Havla Praha 06.06.2013 Trendy evropské dopravy KOLEJOVÉ NAPOJENÍ 1. Výkony Letiště Václava Havla Praha 2. Spojení letiště se spádovou oblastí 3. Analýza okolních letišť

Více

VEŘEJNÁ KOLEJOVÁ DOPRAVA - URBANIZAČNÍ FENOMÉN

VEŘEJNÁ KOLEJOVÁ DOPRAVA - URBANIZAČNÍ FENOMÉN PROBLEMATIKA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY V OKOLÍ VELKÝCH MĚST ING. ARCH. IVAN LEJČAR ALEJ architektonický ateliér PŘÍMĚSTSKÁ ŽELEZNICE DŮLEŽITÁ SOUČÁST VEŘEJNÉ DOPRAVY VYBRANÉ PŘÍKLADY Z EVROPSKÝCH MĚST - INSPIRACE

Více

Železniční spojení Prahy, Letiště Václava Havla Praha a Kladna

Železniční spojení Prahy, Letiště Václava Havla Praha a Kladna Železniční spojení Prahy, Letiště Václava Havla Praha a Kladna Úvod Při pohledu do mapy současné železniční sítě v okolí Prahy je zřejmá disproporce mezi severozápadním sektorem a zbývajícím územím. Zatímco

Více

Dálnice D11. Osičky Hradec Králové stavba 1105-2 (nedokončená část km 88,30 90,76) H61. informační leták, stav k 04/2015.

Dálnice D11. Osičky Hradec Králové stavba 1105-2 (nedokončená část km 88,30 90,76) H61. informační leták, stav k 04/2015. D Dálnice Osičky stavba 05-2 (nedokončená část km 88,30 90,76) informační leták, stav k 04/2015 Dálnice D stavba 05-2 Osièky nedokonèená èást (km 88,30 km 90,76) infografika D-05-2-Osicky-HK-130406b stavba

Více

8. České dopravní fórum

8. České dopravní fórum AŽD Praha s.r.o. 8. České dopravní fórum Kolejová doprava v městských aglomeracích Ing. Zdeněk Chrdle, AŽD Praha 27. dubna 2012 Osnova Současný stav Vyšší využití železniční infrastruktury pro přepravu

Více

Čtvrtá část DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

Čtvrtá část DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ Čtvrtá část DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ V předkládané dokumentaci jsou zapracovány připomínky veřejnoprávních organizací z projednávání studie Doprava, Světovar II 07/2012. V této podobě bylo dopravní řešení odsouhlaseno.

Více

GE - Vyšší kvalita výuky

GE - Vyšší kvalita výuky Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Téma: EURASIE Autor: Název: Mgr. Richard Trávníček, Ph.D. Geografie dopravy

Více

V zastoupení pana hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila. ITI Olomoucké metropolitní oblasti. konference Olomouc, 29.4.2015

V zastoupení pana hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila. ITI Olomoucké metropolitní oblasti. konference Olomouc, 29.4.2015 1 V zastoupení pana hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila ITI Olomoucké metropolitní oblasti konference Olomouc, 29.4.2015 1. Část jak vidím město a obec 2. Část data 3. Část principy plánů udržitelné

Více

Cyklistická stezka tzv. Moravská stezka / podél Baťova kanálu Spytihněv - Babice Staré Město Uherské Hradiště Kunovický les Ostrožská Nová Ves

Cyklistická stezka tzv. Moravská stezka / podél Baťova kanálu Spytihněv - Babice Staré Město Uherské Hradiště Kunovický les Ostrožská Nová Ves Cyklistická stezka tzv. Moravská stezka / podél Baťova kanálu Spytihněv - Babice Staré Město Uherské Hradiště Kunovický les Ostrožská Nová Ves Uherský Ostroh Ostrožská Nová Ves Kunovice - Uherské Hradiště

Více

Schéma tratí v okolí Prahy

Schéma tratí v okolí Prahy Schéma tratí v okolí Prahy Současný stav Kladno je největší město Středočeského kraje (téměř 70 tis) a do Prahy z něj směřuje vůbec nejvíc pravidelných dojíždějících v celé ČR (zdroj ČSÚ) Železniční trať

Více

jednání Rady města Ústí nad Labem

jednání Rady města Ústí nad Labem jednání Rady města Ústí nad Labem dne: 10. 06. 2015 bod programu: 67 věc: Vyjádření ke Konceptu územně technické studie Nová trať Litoměřice Ústí nad Labem st. hranice SRN - informace dopad na rozpočet:

Více

Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary

Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary Investor: Správa železniční dopravní cesty s. o., Stavební správa Plzeň Generální projektant: SUDOP Praha a. s. Celkové investiční

Více

Společný dopravní systém pro Prahu a Středočeský kraj. Ing. Martin Jareš, Ph.D. ROPID

Společný dopravní systém pro Prahu a Středočeský kraj. Ing. Martin Jareš, Ph.D. ROPID Společný dopravní systém pro Prahu a Středočeský kraj Ing. Martin Jareš, Ph.D. ROPID Dva IDS v jedné aglomeraci: PID a SID založena 1993 celé území Prahy a 1/3 území SČK metro, tramvaje, železnice, autobusy,

Více

Požadavky na železniční síť v jednotném systému dálkové a regionální dopravy

Požadavky na železniční síť v jednotném systému dálkové a regionální dopravy Požadavky na železniční síť v jednotném systému dálkové a regionální dopravy Ing. Jindřich Kušnír Ředitel odboru drah, železniční a kombinované dopravy Železnice síťový dopravní mód, efektivita závislá

Více

Dlouhodobá vize SŽDC. Bc. Marek Binko. ředitel odboru strategie. Czech Raildays, Ostrava, 18. června 2013

Dlouhodobá vize SŽDC. Bc. Marek Binko. ředitel odboru strategie. Czech Raildays, Ostrava, 18. června 2013 Dlouhodobá vize SŽDC Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie Hlavní poslání a činnosti Předmět činnosti Na základě platné právní úpravy Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, plní funkci

Více

Nevyužit. Ostrava 14. 6. 2011 Ing. Josef Bosáček

Nevyužit. Ostrava 14. 6. 2011 Ing. Josef Bosáček Nevyužit ité potenciály možných řešení v dálkovd lkové a regionáln lní dopravě v ČR, SR a vzájemn jemné dopravě mezi nimi Ostrava 14. 6. 2011 Ing. Josef Bosáček Historie rychlé dálkové dopravy v Československu

Více

Městská doprava v Rakousku

Městská doprava v Rakousku Městská doprava v Rakousku Wien, Graz, Linz, Salzburg, Innsbruck Wien hlavní a největší město Rakouska 1,7 mil. obyvatel, navíc husté zalidnění během 19. století omnibusy, koňka, tramvaje, městská dráha

Více

Moderní dopravní služby

Moderní dopravní služby Veřejná doprava budou jasně nastavena nová pravidla podílu státu a krajů na financování regionální autobusové a především železniční dopravy (dosavadní vládou posvěcený model platí pro roky 2010-2019),

Více

Rozvoj příměstské a městské železnice v pražské aglomeraci

Rozvoj příměstské a městské železnice v pražské aglomeraci Přednášející: Bc. Marek Binko České dráhy, a.s., www.cd.cz Co chceme fungující systém příměstské a městské železnice jako integrovanou součást systému veřejné dopravy osob dopravu, která svou kvalitou

Více

Mgr. Michal Roubík. Ústav hospodářských a sociálních dějin, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. Institut pro památky a kulturu, o.p.s.

Mgr. Michal Roubík. Ústav hospodářských a sociálních dějin, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. Institut pro památky a kulturu, o.p.s. Mgr. Michal Roubík Ústav hospodářských a sociálních dějin, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze - Institut pro památky a kulturu, o.p.s. Nádraží Benešov Kulturní památka mezi minulostí a budoucností

Více

SROVNÁNÍ JÍZDNÍCH DOB VLAK VS. MHD

SROVNÁNÍ JÍZDNÍCH DOB VLAK VS. MHD SROVNÁNÍ JÍZDNÍCH DOB VLAK VS. MHD linka vlaku trasa čas jízdy vlakem čas jízdy MHD (v minutách) S1 Masarykovo nádraží - Klánovice 19 41 S2 Masarykovo nádraží - Horní Počernice 16 26 S3 Satalice - Hlavní

Více

Z 2710 / 00. Výroková část změny: A. základní údaje

Z 2710 / 00. Výroková část změny: A. základní údaje Výroková část změny: Z 2710 / 00 A. základní údaje Číslo změny: Z 2710 / 00 Městská část: Praha 2, Praha 4, Praha 5 Katastrální území: Hlubočepy, Nové Město, Podolí, Smíchov, Vyšehrad Parcelní číslo: VRÚ

Více

C.1.4 INVESTIČNÍ A UDRŽOVACÍ NÁKLADY. Územní studie prověření variant Křenovické spojky. 2.etapa, Návrhová část. Technická část - Severní varianty

C.1.4 INVESTIČNÍ A UDRŽOVACÍ NÁKLADY. Územní studie prověření variant Křenovické spojky. 2.etapa, Návrhová část. Technická část - Severní varianty Objednatel: Souprava: Zhotovitel: Projekt: Jihomoravský kraj Žerotínovo náměstí 3/5 601 82 Brno IKP Consulting Engineers, s.r.o. Jankovcova 1037/49, Classic 7 budova C, CZ-170 00 Praha 7 tel: +420 255

Více

Užitková vozidla: Pro nás všechny na cestách 61. IAA Užitková vozidla 21. - 28. září 2006 Hannover

Užitková vozidla: Pro nás všechny na cestách 61. IAA Užitková vozidla 21. - 28. září 2006 Hannover Užitková vozidla: Pro nás všechny na cestách 61. IAA Užitková vozidla 21. - 28. září 2006 Hannover Otevřeno od 9.00 do 18.00 hod. www.iaa.de. Tel.: + 49 (0) 69/9 75 07-0 Informace pro návštěvníky Termín

Více

1. Úvod. Tabulka 1.1. Srovnání množství a výkonů přepraveného zboží v závislosti na druhu dopravy v ČR.

1. Úvod. Tabulka 1.1. Srovnání množství a výkonů přepraveného zboží v závislosti na druhu dopravy v ČR. 1. ÚVOD Česká republika má vzhledem ke své poloze ve středu Evropy důležitou úlohu v mezinárodní dopravě. Rok 2004 pro nás byl zlomový díky našemu vstoupení do EU a v dopravě se to projevilo podle očekávání

Více

Informační memorandum k nemovitosti. Skladová hala nájem nemovitosti Říčany u Prahy

Informační memorandum k nemovitosti. Skladová hala nájem nemovitosti Říčany u Prahy Informační memorandum k nemovitosti Skladová hala nájem nemovitosti Říčany u Prahy Obsah 1) POPIS NEMOVITOSTI.. 3 A) ADRESA. 3 B) PŘEDMĚT NÁJMU.. 3 C) POPIS LOKALITY. 3 D) DOPRAVNÍ SITUACE.. 3 E) POPIS

Více

KOMENTÁŘ KE VZOROVÉMU LISTU SVĚTLÝ TUNELOVÝ PRŮŘEZ DVOUKOLEJNÉHO TUNELU

KOMENTÁŘ KE VZOROVÉMU LISTU SVĚTLÝ TUNELOVÝ PRŮŘEZ DVOUKOLEJNÉHO TUNELU KOMENTÁŘ KE VZOROVÉMU LISTU SVĚTLÝ TUNELOVÝ PRŮŘEZ DVOUKOLEJNÉHO TUNELU OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1. Předmět a účel... 3 1.2. Platnost a závaznost použití... 3 2. SOUVISEJÍCÍ NORMY A PŘEDPISY... 3 3. ZÁKLADNÍ

Více

Optimalizace trať. úseku Praha Hostivař Praha hl. n., I. část žst. Praha Hostivař

Optimalizace trať. úseku Praha Hostivař Praha hl. n., I. část žst. Praha Hostivař Optimalizace trať. úseku Praha Hostivař Praha hl. n., I. část žst. Praha Hostivař SŽDC s. o. Stavební správa západ a SUDOP PRAHA a. s. Prezentace pro občany Prahy 15 dne 20. 8. 2013 Na základě zákona č.

Více

Strategický cíl 2 Fyzicky prostupné, dostupné a propojené město (pohyb mobilita)

Strategický cíl 2 Fyzicky prostupné, dostupné a propojené město (pohyb mobilita) Fyzicky prostupné, dostupné a propojené město (pohyb mobilita) Udržitelná mobilita založená na vyváženém poměru jednotlivých způsobů dopravy, dobrá dostupnost Prahy v regionálním, národním, celoevropském

Více

Dopravní infrastruktura koncepce jejího rozvoje z pohledu MD

Dopravní infrastruktura koncepce jejího rozvoje z pohledu MD Dopravní infrastruktura koncepce jejího rozvoje z pohledu MD Ing. Peter Marec MD odbor infrastruktury a ÚP Liberec 19. 20. září 2013 Dopravní plánování Evropská úroveň Bílá kniha Cesta k jednotnému evropskému

Více

trasa D pražského metra

trasa D pražského metra trasa D pražského metra AKTUÁLNÍ STAV PŘÍPRAVY MOŽNOSTI DALŠÍHO POSTUPU 11 / 2013 Z Á K L A D N Í I N F O R M A C E Trasa metra I.D Náměstí Míru - Depo Písnice TRASA METRA I.D Depo Písnice Pankrác Náměstí

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov jako pořizovatel územně plánovací dokumentace obce Nemojany dle ustanovení 6 a 47 zákona č. 183/2006 Sb., zákona

Více

Rozvoj území polsko-česk eského příhranip hraničí v závislosti z na obnově a modernizaci trati Broumov Tłumaczów Broumov, 17. 6.. 2011 Obnova trati Broumov Otovice Tłumaczów v širších souvislostech Králov

Více

11. České dopravní fórum Rezidence primátora hl. m. Prahy. Technická správa komunikací hl. m. Prahy na počátku roku 2014

11. České dopravní fórum Rezidence primátora hl. m. Prahy. Technická správa komunikací hl. m. Prahy na počátku roku 2014 11. České dopravní fórum Rezidence primátora hl. m. Prahy Technická správa komunikací hl. m. Prahy na počátku roku 2014 Základní informace Technická správa komunikací hl. m. Prahy (TSK) příspěvková organizace

Více

GE - Vyšší kvalita výuky

GE - Vyšší kvalita výuky Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Téma: EURASIE Autor: Název: Mgr. Richard Trávníček, Ph.D. Kolejová doprava

Více

Železniční infrastruktura nejlépe vybavených států (bez malých států) zdroj: The 2008 World Factbook

Železniční infrastruktura nejlépe vybavených států (bez malých států) zdroj: The 2008 World Factbook od poč. 2. polovina 20. století urychlení poklesu významu železnice ve vyspělých zemích s tržním hospodářství (jiná situace v socialistickém táboře) především v souvislosti s růstem silniční dopravy s

Více

Vývoj systému městské dopravy v Berlíně

Vývoj systému městské dopravy v Berlíně Vývoj systému městské dopravy v Berlíně Hans-Heino Dubenkropp, vedoucí provozu, Berlínský dopravní podnik (Berliner Verkehrsbetriebe/BVG) Historie Berlínského dopravního podniku (Berliner Verkehrsbetriebe/BVG)

Více

SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3. MÚK Trojice. Říjen 2009. Závěrečná zpráva. Zakázka č. 09-P2-31

SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3. MÚK Trojice. Říjen 2009. Závěrečná zpráva. Zakázka č. 09-P2-31 SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3 MÚK Trojice Říjen 2009 Závěrečná zpráva Zakázka č. 09-P2-31 SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3 DHV CR, spol. s r.o. Sokolovská 100/94 186 00 Praha 8

Více

A/ URBANISTICKÉ VSTUPY A PŘEDPOKLADY

A/ URBANISTICKÉ VSTUPY A PŘEDPOKLADY OBSAH TABULKOVÉ ČÁSTI A/ URBANISTICKÉ VSTUPY A PŘEDPOKLADY Hodnoty zdrojů a cílů za katastrální území v plochách stabilizovaných, Hodnoty zdrojů a cílů v plochách návrhových, Souhrnný přehled hodnot zdrojů

Více

Robin Povšík Náměstek hejtmana Středočeského kraje pro oblast dopravy 7.10.2010, Prague Marriot Hotel

Robin Povšík Náměstek hejtmana Středočeského kraje pro oblast dopravy 7.10.2010, Prague Marriot Hotel Doprava a dopravní infrastruktura významný faktor rozvoje regionů Středočeský kraj Robin Povšík Náměstek hejtmana Středočeského kraje pro oblast dopravy 7.10.2010, Prague Marriot Hotel Středočeský kraj

Více

Železnice a přestupní terminály v České republice

Železnice a přestupní terminály v České republice CZECHBUS 2014 Železnice a přestupní terminály v České republice Ing. Michal Váňa, Ph.D. odbor strategie Praha, 19. 11. 2014 Proč využívat železniční dopravu? Je rychlá a relativně spolehlivá, plnoprávné

Více

Srovnání principů dopravní obslužnosti ve Spolkové republice Německo a v Rakousku Tomáš Nigrin Jiří Dujka

Srovnání principů dopravní obslužnosti ve Spolkové republice Německo a v Rakousku Tomáš Nigrin Jiří Dujka Srovnání principů dopravní obslužnosti ve Spolkové republice Německo a v Rakousku Tomáš Nigrin Jiří Dujka Cíl příspěvku Popis a srovnání definice dopravní obslužnosti v Německu a Rakousku (včetně rámcového

Více

Dopravní infrastruktura okresu Břeclav

Dopravní infrastruktura okresu Břeclav Dopravní infrastruktura okresu Břeclav Práce do předmětu P108 Environmentalistika Zdeněk Hrabě Po stránce dopravy je okres Břeclav velmi důležitým tranzitním územím, ať jde o dopravu železniční, silniční,

Více

Výstavba terminálu kombinované dopravy v Břeclavi a napojení vodní cesty Dunaj ČR

Výstavba terminálu kombinované dopravy v Břeclavi a napojení vodní cesty Dunaj ČR Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti období 2004-2006 - Sektor dopravy - PŘEHLEDNÝ POPIS PROJEKTU Výstavba terminálu kombinované dopravy v Břeclavi a napojení vodní cesty Dunaj ČR I Projekt

Více

Silnicei/11. Nebory Oldřichovice T56. informační leták, stav k 08/2014. stavba. Nebory. Oldøichovice. Nebory. stavba I/68 Tøanovice Nebory

Silnicei/11. Nebory Oldřichovice T56. informační leták, stav k 08/2014. stavba. Nebory. Oldøichovice. Nebory. stavba I/68 Tøanovice Nebory Silnicei/ Oldřichovice Èeský Tìšín Siln informační leták, stav k 08/2014 I/ Tøanovice most pøes Neborùvku most pøes Bystrý potok T56 most pøes Malý Javorový potok Oldřichovice Silnice I/ Dopravní význam

Více

DOPRAVNÍ STAVBY KAPITOLA 11 LETIŠTĚ ZASTAVOVACÍ PLOCHY A TERMINÁLY

DOPRAVNÍ STAVBY KAPITOLA 11 LETIŠTĚ ZASTAVOVACÍ PLOCHY A TERMINÁLY DOPRAVNÍ STAVBY KAPITOLA 11 LETIŠTĚ ZASTAVOVACÍ PLOCHY A TERMINÁLY Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů se specifickými vzdělávacími potřebami na Vysoké škole technické

Více

Dopravní stavitelství Přednáška 2. Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava

Dopravní stavitelství Přednáška 2. Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava Dopravní stavitelství Přednáška 2 Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava Podle způsobu vzniku 1. Rostlá města (vývojová) vznikla přirozeným vývojem,

Více

PKP CARGO spojuje své síly s AWT

PKP CARGO spojuje své síly s AWT PKP CARGO spojuje své síly s AWT PKP CARGO připraveno expandovat do Evropy 1 2 3 4 Druhý dopravce v EU Licence na dopravu v devíti zemích EU Komplexní logistické služby v rámci skupiny PKP CARGO Dobrá

Více

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18 Severní Terasa STŘÍBRNÍKY Radimova 18 územní studie Praha 6 pořizovatel: Magistrát města Ústí nad Labem odbor územního plánování Velká Hradební 8 Ústí nad Labem, 401 00 datum: 12. 2009 OBSAH DOKUMENTACE:

Více

Vysokorychlostní železnice v ČR proč?

Vysokorychlostní železnice v ČR proč? Ing. Petr Šlegr Š Ing. Petr Šlegr Několik faktů z historie železnice ve světe a u nás 1805 Trevithickova parní lokomotiva 1825 První veřejná železnice v Anglii 1829 Liverpol Manchester 1832 koněspřežná

Více

270 Č. Třebová Zábřeh Olomouc Přerov Hranice Bohumín

270 Č. Třebová Zábřeh Olomouc Přerov Hranice Bohumín Novinky v jízdním řádu vlaků 2014 025 Dolní Lipka Hanušovice - Na základě požadavku Pardubického kraje jsou objednány o víkendu 4 páry vlaků, jeden je veden také v pátek (v Hanušovicích nově příjezd v

Více

ŽELEZNIČNÍ KORIDORY. a významné železniční stavby v Plzeňském kraji pro ekologickou dopravu ČR

ŽELEZNIČNÍ KORIDORY. a významné železniční stavby v Plzeňském kraji pro ekologickou dopravu ČR Stavební správa západ Sokolovská 278/1955 190 00 PRAHA 9 ŽELEZNIČNÍ KORIDORY a významné železniční stavby v Plzeňském kraji pro ekologickou dopravu ČR pracoviště Plzeň Sušická 25 304 88 Plzeň Ing. Pavel

Více

Stavebnictví v roce 2007 a 2008

Stavebnictví v roce 2007 a 2008 Stavebnictví v roce 2007 a 2008 Jaké bylo české stavebnictví v roce 2007? Celková čísla vyznívají příznivě růst celkové produkce + 6,7 % stavební práce přesáhly poprvé 500 miliard Kč průměrná mzda vzrostla

Více

Středoškolská technika 2015 STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ

Středoškolská technika 2015 STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ Středoškolská technika 2015 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ Ondřej Machač

Více

Rekonstrukce a dostavba TERMINÁLU na letišti M.R. Štefánika v Bratislavě

Rekonstrukce a dostavba TERMINÁLU na letišti M.R. Štefánika v Bratislavě Rekonstrukce a dostavba TERMINÁLU na letišti M.R. Štefánika v Bratislavě Příprava rekonstrukce a dostavby Terminálu Příprava započala v letech 2003 2004. Podnětem k přípravě byl : - Výrazný nárůst provozu

Více

Systém odměňování výkonu. Část A. Část B

Systém odměňování výkonu. Část A. Část B Systém odměňování výkonu Tato příloha upravuje systém odměňování výkonu a podmínky jeho uplatnění. Část A Systém odměňování výkonu na regionální dráze provozované Adwanced World Transport, a.s. Příloha

Více

Kultura cestování 21. století? Standard pro cestující v roce 2010? osobní dopravě. Úloha ná. dopravě

Kultura cestování 21. století? Standard pro cestující v roce 2010? osobní dopravě. Úloha ná. dopravě Kultura cestování 21. století? Standard pro cestující v roce 2010? Úloha ná nádraž draží v moderní moderní osobní osobní dopravě dopravě 2007 (po uvedení do provozu)... Ani nová řešení nejsou vždy úspěšná...

Více

DOPRAVNĚ-PROVOZN PROVOZNÍ INTEGRACE. ení

DOPRAVNĚ-PROVOZN PROVOZNÍ INTEGRACE. ení DOPRAVNĚ-PROVOZN PROVOZNÍ INTEGRACE Technická integrační opatřen ení Technická opatřen ení = propojení komponent dopravní nabídky, provozu, infrastruktury a zařízení jednotlivých dopravců resp. druhů dopravy,

Více

Shrnutí práv cestujících v autobusové a autokarové dopravě 1

Shrnutí práv cestujících v autobusové a autokarové dopravě 1 Shrnutí práv cestujících v autobusové a autokarové dopravě 1 Nařízení (EU) č. 181/2011 (dále jen nařízení ) vstoupilo v platnost dne 1. března 2013. Toto nařízení stanoví minimální soubor práv cestujících

Více

Někteří z vás si možná tlučou na čelo, proč do Heřmánku píši o nějakém Hitlerově řezu? Co to je? Proč se zde zmiňuji o člověku, který stojí za smrtí

Někteří z vás si možná tlučou na čelo, proč do Heřmánku píši o nějakém Hitlerově řezu? Co to je? Proč se zde zmiňuji o člověku, který stojí za smrtí Někteří z vás si možná tlučou na čelo, proč do Heřmánku píši o nějakém Hitlerově řezu? Co to je? Proč se zde zmiňuji o člověku, který stojí za smrtí miliony lidí? Než se rozhodnete otočit stránku, zkuste

Více

Nádraží jako městotvorný prvek, možnosti využití soukromého kapitálu

Nádraží jako městotvorný prvek, možnosti využití soukromého kapitálu Nádraží jako městotvorný prvek, možnosti využití soukromého kapitálu Ing. Bořivoj Kačena předseda představenstva Společnosti pro rozvoj silniční dopravy v ČR Zahájení železničního provozu v polovině 19.

Více

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi. MINISTERSTVO DOPRAVY ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VL 3 KŘIŽOVATKY SCHVÁLENO MD OPK Č.J. 18/2012-120-TN/1 ZE DNE 1. 3. 2012 S ÚČINNOSTÍ OD 1. 4. 2012 SE SOUČASNÝM

Více

Cyklostezky v Jihlavě

Cyklostezky v Jihlavě Cyklostezky v Jihlavě Statutární město Jihlava se začalo výrazněji věnovat problematice cyklodopravy a výstavbě stezek pro cyklisty od roku 2001, kdy byl postaven 1. úsek tzv. První cyklostezky na ulici

Více

Investovat do železnic se Švédsku vyplatí

Investovat do železnic se Švédsku vyplatí Investovat do železnic se Švédsku vyplatí Bo Bylund, generální ředitel, Banverket Na základě skutečné politické jednoty se ve Švédsku bude investovat po dobu dvaceti let přibližně 100 miliard SEK do modernizace

Více

NOVÉ MODERNÍ BYTY BERLIN-MITTE

NOVÉ MODERNÍ BYTY BERLIN-MITTE NOVÉ MODERNÍ BYTY BERLIN-MITTE BERLÍN NĚMECKO REALITNÍ INVESTICE Dovolujeme si vám představit možnost investovat na stabilním realitním trhu v hlavním městě Německa - v ekonomickém, politickém a kulturním

Více

Možnosti inteligentního rozvoje dopravy v městských aglomeracích

Možnosti inteligentního rozvoje dopravy v městských aglomeracích Možnosti inteligentního rozvoje dopravy v městských m aglomeracích ch Seminář Mgr. Robert Spáčil, Ph.D.D. vedoucí oddělen lení životního prostřed edí Úvodem Doprava je jednou z podmínek rozvoje obcí, měst,

Více

Nadace Partnerství a její dopravní program

Nadace Partnerství a její dopravní program a její dopravní program Ing.Petr Šmíd / Tel./fax: 274 816 727 3 základní témata Posilování občanské společnosti - Škola pro udržitelný život - Vzdělávací programy Ochrana přírody - Strom života Udržitelný

Více

Železnice v IDS JMK a přestupní uzly. Ing. Jiří Horský KORDIS JMK, a.s.

Železnice v IDS JMK a přestupní uzly. Ing. Jiří Horský KORDIS JMK, a.s. Železnice v IDS JMK a přestupní uzly Ing. Jiří Horský KORDIS JMK, a.s. 1 Úvodní informace o IDS JMK IDS JMK v provozu od 1. ledna 2004. Příští rok budeme slavit 10. výročí vzniku. Nyní zaintegrována veškerá

Více

Koncepce rychlédopravy v ČR

Koncepce rychlédopravy v ČR Návrh postupného přetváření železniční sítě SŽDC konkurenceschopná evropská síť Mgr. Jan ILÍK Odbor drah, železniční a kombinované dopravy, MD ČR Koncepce rychlédopravy v ČR AKTUÁLNĚ-úkol Politiky územního

Více

PŘIHLÁŠKA do 11. ročníku soutěže (2012) CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR)

PŘIHLÁŠKA do 11. ročníku soutěže (2012) CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR) generální partner PŘIHLÁŠKA do 11. ročníku soutěže (2012) CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR) Jak podat přihlášku: Součásti přihlášky Způsob podání A) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Vyplněný

Více

ZVÝŠENÍ ÚNOSNOSTI SILNICE I/19 - ŽĎÁR NAD SÁZAVOU. vypracoval Hančík J. investor: město Žďár nad Sázavou. Akce

ZVÝŠENÍ ÚNOSNOSTI SILNICE I/19 - ŽĎÁR NAD SÁZAVOU. vypracoval Hančík J. investor: město Žďár nad Sázavou. Akce vedoucí projektant zodp. projektant Ing. Sedlák Ing. Sedlák vypracoval Hančík J. kontroloval investor: město Žďár nad Sázavou Akce Ing. Kotlán ZVÝŠENÍ ÚNOSNOSTI SILNICE I/19 - ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Pod Příkopem

Více

Požadavky na kvalitu regionální osobnídopravy

Požadavky na kvalitu regionální osobnídopravy Požadavky na kvalitu regionální osobnídopravy Budoucnost železniční osobní dopravy v ČR Ostrava, 15.6.2010 Ing. Jaroslav Kadlec Současný vozidlový park pro regionální dopravu Zastaralé motorové a přípojné

Více

je tvořen navzájem provázanými složkami: část prostoru upravená či používaná pro dopravu (pohyb dopravních prostředků)

je tvořen navzájem provázanými složkami: část prostoru upravená či používaná pro dopravu (pohyb dopravních prostředků) Dopravní systém je tvořen navzájem provázanými složkami: 1. Dopravní prostředky soubor pohyblivých zařízení 2. Dopravní cesty část prostoru upravená či používaná pro dopravu (pohyb dopravních prostředků)

Více

Město Dobřichovice Vítova 61

Město Dobřichovice Vítova 61 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Soutěžní kategorie Kontaktní osoba ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SOUTĚŽNÍM Financování soutěžního řešení název a adresa předkladatele Město Dobřichovice Vítova 61 PSČ 25229 IČ 241181 Název soutěžního

Více

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření Cíle krajské samosprávy Cíle a opatření - Definovány v : Programovém prohlášení rady kraje Bylo přijato Radou Karlovarského kraje dne 9. 6. 2005 usnesením č. RK 444/06/05 Regionální rozvoj Cíl 1.: Podpořit

Více

Doprava ve městech. Případová studie stárnutí a ubývání populace měst v evropském regionu. Christiane Just

Doprava ve městech. Případová studie stárnutí a ubývání populace měst v evropském regionu. Christiane Just Doprava ve městech Případová studie stárnutí a ubývání populace měst v evropském regionu Christiane Just Faktory ovlivňující cestovní zvyklosti a dopravu ve městech jsou předmětem řady studií a často se

Více

AUKČNÍ KARTA. OSTRAVICA TEXTILIA, Ostrava, ul. 28.října 284/58. Označení vyhlašovatele a poskytovatele

AUKČNÍ KARTA. OSTRAVICA TEXTILIA, Ostrava, ul. 28.října 284/58. Označení vyhlašovatele a poskytovatele AUKČNÍ KARTA OSTRAVICA TEXTILIA, Ostrava, ul. 28.října 284/58 Označení vyhlašovatele a poskytovatele Vyhlašovatel: Poskytovatel: AMÁDEUS REAL, a.s. se sídlem Praha 1, Dlouhá 13, PSČ 116 78 IČ: 272 41 131

Více

5. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM. AKTUÁLNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V METROPOLÍCH EVROPY 8. 9. 6. 2011 Praha

5. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM. AKTUÁLNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V METROPOLÍCH EVROPY 8. 9. 6. 2011 Praha UDRŽITELNÁ DOPRAVA V PRAZE 5. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM AKTUÁLNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V METROPOLÍCH EVROPY 8. 9. 6. 2011 Praha Jak lze zavádět udržitelnou (čistou) dopravu? Evropská unie (DG TREN) definuje řadu oblastí

Více