Nové železnice v Berlíně

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nové železnice v Berlíně"

Transkript

1 Nové železnice v Berlíně Dne 28. května mohli zákazníci Deutsche Bahn v Berlíně konečně vidět výsledky 15 let plánování a výstavby nového železniční systému ve dříve rozděleném městě. V centru sítě je nové přímé spojení ze severu k jihu středem města, s novou velkou přestupní stanicí v místě, kde nová trať křižuje staré severojižní spojení stanice je umístěná téměř na prahu budov kancléřství a říšského sněmu, v nové vládní čtvrti. Historie Rozvoj železnice v Berlíně byl stejný, jako v jiných velkých městech: vznikl okruh koncových stanic, vždy jedna pro každou radiální hlavní trať. Brzy byla zřejmá potřeba jejich propojení, a proto byla otevřena v r jednoduchá spojovací trať vedoucí ulicemi. To bylo nahrazeno Okružní tratí (Ring line) v r (východní polovina) a v r (západní polovina). Ekvivalent z Paříže je Ceinture není to opravdová londýnská verze. Daleko důležitější pro dálkovou dopravu cestujících bylo v r otevření městské trati - Stadtbahnu, čtyřkolejné železniční trati vedoucí na viaduktu nad městem z východu na západ. Dvě koleje byly určené pro dopravu na dlouhé vzdálenosti a tato trať se náhle stala rozšířenou terminálovou stanicí pro mnohou dopravu z východu a západu, protože přepravovala cestující přímo do centra Berlína. Významným obdobím modernizace a expanze berlínských železnic je období od konce 80. let 19. století až po 1. světovou válku. Ring line se celkově zečtyřkolejnila a oddělila jednotlivé tratě pro místní služby poskytované na radiálních tratích. Za meziválečných let byly místní tratě elektrifikovány a vznikla Stadt-Schnell-Bahn, ze které v r vznikla S-Bahn. Plánování budoucnosti Úspěch Stadtbahnu znamenal, že již začátkem 20. století vznikly návrhy na přímou severojižní trať, ale žádný z nich nepřekročil stádium návrhu. Tou dobou již nebyl návrh dalšího spojení viaduktem skrz hustě osídlené oblasti možný, což znamenalo, že jakékoliv další spojení by se muselo udělat pomocí drahých tunelů. Když byly tyto návrhy znovu posuzovány během meziválečných let, bylo rozhodnuto vybudovat trať pouze pro městskou dopravu, zčásti z toho důvodu, že pouze velmi malá část cestujících na dlouhé vzdálenosti skutečně cestovala přes Berlín: většina jich chtěla svou cestu v Berlíně skončit nebo započít a i když cestovali na delší vzdálenost, tak chtěli využít příležitosti na přerušení své cesty. Dalším faktorem byly inženýrské problémy, které by kladla výstavba hlavní tratě. Proto tedy byla Nord-Süd Bahn (Severojižní trať) (otevřená v letech ) vystavěná v podobě, která by nikdy nemohla pojmout vozidla hlavní trati. Koncem 30. let 20. století vznikaly ohromné plány na znovuvybudování Berlína a všech jeho dopravních zařízení, včetně železnice. Ty se zaobíraly otázkou přesunutí všech existujících stanic pro dopravu na dlouhé vzdálenosti ven z městského centra na Ring (okruh), kde by měly být vybudovány další obrovské stanice. Nic z toho samozřejmě nebylo a po skončení 2. světové války zajistily politické změny, že se věci radikálně změnily, jak pro omezené požadavky železnice enklávy Západního Berlína, tak pokud jde o vytvoření nového systému pro obsluhu Východního Berlína bez kontaktu se západem. Centrem města a podél hranic Západního Berlína vedla Zeď. Poznámka ke jménům Projekt nových berlínských železnic přináší řadu změn v pojmenování původních stanic. Kvůli ujasnění jsou tyto změny uvedeny vcelku zde. Stanice na východním konci Stadtbahnu,

2 od r známa jako Berlin Ostbahnhof, se mezi lety 1987 a 1998 jmenovala Berlin Hauptbahnhof. Nesmí se to poplést s novým hlavním nádražím (Hauptbahnhof), které se nachází na místě bývalého nádraží Lehrter Bahnhof, koncové stanice dráhy, která měla své jméno podle přímé tratě z Hannoveru a která byla kdysi obsluhována Fliegender Hamburger. Byly různé návrhy na názvy nových stanic a průzkum veřejného mínění jasně ukázal, že obyvatelé Berlína chtějí zachovat starý název Lehrter Bahnhof. Nicméně jak vrcholový management DB, tak vedoucí představitelé města považovali tento název za neodpovídající funkci železniční stanice. Nakonec byl odsouhlasen kompromisní název Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bahnhof a odpovídající tabule s tímto názvem již byly na místě v okamžiku otevření nástupišť S-Bahnu v této stanici. Přípona Lehrter Bahnhof se postupně vytrácela z používání a uvnitř DB a stále více i v obecném užívání se stanice jmenuje pouze Berlin Hauptbahnhof, což je to, co říkaly všechny hlavní znaky. Přestože na místě, kde se kříží hlavní tratě směrem na jih v oblasti jižní části okruhu, byla křižovatka tratí S-Bahnu s názvem Papestraße, nebyla zde žádná mimoúrovňové křížení hlavních tratí. Úplně nová stanice nahradila mimoúrovňové křižení S-Bahnu a přidala zařízení pro hlavní tratě, a tak se 28. května změnil její název z Berlin-Papestraße na Berlin Südkreuz. Návrhy na to, aby byl přebudovaný ekvivalent na severní straně Ringu, Berlin- Gesundbrunnen, přejmenován na Berlin Nordkreuz, se neprosadily. Nová stanice Berlin- Spandau je na místě někdejší stanice Spandau West a bývalá stanice Spandau Hauptbahnhof nyní slouží pouze pro tratě S-Bahnu a je známa jako Berlin-Stresow Znovusjednocení Německa V r byla zbořena Zeď a o rok později došlo ke znovusjednocení. Dokonce již před tím, než bylo vydáno konečné rozhodnutí o tom, že se Berlín stane hlavním městem znovusjednocené země, bylo jasné, že se pro město s třemi miliony obyvatel stala podstatně významnější železnice, a proto bylo třeba obrovského množství práce, aby se zastaralá a neodpovídající infrastruktura dostala na úroveň, která by odpovídala moderním požadavkům. Spolková vláda ustanovila komisi pro zhodnocení toho, co musí být uděláno, když současně vzala v potaz předpověď toho, že do r by měla železnice počítat s 50 miliony cestujících na dlouhé vzdálenosti a s 85 miliony cestujících v regionálních vlacích (r. 2000: 16 milionů a 39 milionů). Jednoduchá rekonstrukce staré koncové stanice nebyla nikdy považována za skutečnou možnost. Komise vytvořila dva modely, které oba využily příležitosti, která se naskytne jednou za život, na vytvoření přímé severojižní trasy relativně snadno napříč středem města souběžně s linií, kterou kdysi tvořila Zeď. Jeden model byl Achsekreuzmodell křížový model. Ten ponechával dopravu z východních a západních tratí, aby využívaly Stadtbahn, a nabízel severojižní tunel, kterým by měla probíhat doprava ze severních a jižních tratí. Přestupní stanice by měla být vybudována v místě křížení, tam, kde bývalo nádraží Lehrter. Druhým modelem byl Ringmodell okružní model. To byl v základu model plánovaný koncem 30. let 20. století. Všechny dálkové vlaky by se měly napojit na Ring, kde by měly obsluhovat mnoho stanic, a tak přepravovat své cestující pohodlně po městě. Stadtbahn by měl sloužit pouze k místní dopravě. Žádný z těchto dvou návrhů nebyl posouzen jako vhodný: jedna centrální stanice neodpovídá potřebám velkého polycentrického města; použití okruhu (okružní trati) by vyžadovalo velkou výstavbu a velkou potřebu území ve vnitřních zónách města a měly by environmentální následky pro velké množství obyvatel, a většina cestujících by potřebovala k dokončení své cesty použít jiný druh dopravy. Komise byla požádána, aby se pokusila o 1

3 kompromis využitím křížového modelu, ale přitom aby se zkusila vyhnout hlavním slabinám, což vedlo ke vzniku Pilzmodell (houbového modelu). Komise podala zprávu v prosinci Mezitím byly v dubnu 1991 schváleny Verkehrsprojekte Deutsche Einheit (dopravní projekty německé jednoty), které obsahovaly masivní investice do různých hlavních železničních tratí obsluhujících Berlín, a spolkový parlament v červnu stvrdil, že se Berlín stane budoucím sídlem vlády. V prosinci 1991 byl schválen Zákon na urychlení plánovacích procedur v nových spolkových zemích a v Berlíně. Ukázalo se to jako klíčový nástroj v umožnění toho, aby se plánované nové železniční vybavení mohlo zrealizovat v přiměřeném časovém termínu. V červenci r spolková vláda formálně akceptovala zprávu komise a výběr Pilzkonzeptu (houbové koncepce) byl znovu zvýrazněn v Dohodě o hlavním městě následující měsíc. Klíčový krok pro zahájení byl učiněn v r. 1994, kdy byla uvolněna částka 10 miliard DM na obnovení a modernizaci berlínské železniční sítě. Byla založena speciální společnost DB Projekt GmbH Knoten Berlin (později DB ProjektBau GmbH) a bylo odsouhlaseno, že půjde nejenom o železniční tunel na hlavní trati, ale také o ostatní velké práce v budoucí vládní oblasti, silniční tunel B96 (Tiergartentunnel vedoucí z Heidestraße na Schöneberger Ufer) a část tunelu pro budoucí podzemní trať U55 vedoucí ze severu od Invalidenstraße a souběžně s východní stranou staničních tunelů. Práce na železničním tunelu započala 13. října K jeho otevření tedy došlo 14 let po rozhodnutí o jeho zbudování a téměř 11 let od začátku výstavby. Další práce v zájmu německého programu jednoty obsahovaly modernizaci tratí z Berlína do Hannoveru (směrem na Magdeburg a směrem na novou vysokorychlostní trať) a do Hamburku (ve dvou etapách, od prosince 2004 s možností rychlosti 230 km/h). V Berlíně samém má nová stanice Spandau, navržená firmou Gerkan Marg & Partners, střechu se třemi klenbami celkově pokrývajícími tři ostrovní nástupiště, z nichž dvě jsou pro hlavní trati Hannover/Hamburk a jedno pro S-Bahn. Stanice zůstává nedokončená, v návrhu obsažený hlavní vstup nebyl ještě vybudován. Mezi lety 1994 a 1998 byla berlínská městská trať celkově zrenovována za 779 mil. EUR a stanice Zoologischer Garten a Ostbahnhof byly přestavěny a opatřeny podstatně delšími nástupišti. 2

4 Počet zastavení dálkových vlaků v Berlíně se po 28. květnu zvýšil o 13 % Fakta o severojižní trase v tunelu byla použita (desková) kolej na pružném podkladu jinde byla použita klasická kolej na štěrkovém loži, včetně viaduktu Perleberger pro vrchní trakční vedení byly použity pevné vodiče všude Ks signály řízené počítačovými stavědly a provozované z regionálního řídícího centra v Berlíně maximální přípustná rychlost v tunelu je 120 km/h max. stoupání je 3 %, a to z odbočky Wedding směrem k hlavnímu nádraží práce byly vykonány v zájmu vlastníků, DB AG, spolkové vlády a města Berlína, řízeny byly DB Projektbau tak, je běžnou německou praxí, byly práce prováděny konsorcii, ve kterých bylo zúčastněno více než 25 velkých firem, stejně tak jako velké množství subdodavatelů. Byly seskupeny do velkých skupin, jako byly ArGe Hochbau, ArGe Tiefbau, ArGe Ausbau a další. Kontraktorem pro východozápadní zastřešení hlavního nádraží byl Merow a Donges byl kontraktorem pro severojižní struktury DB ještě nezveřejnily celkové konečné náklady, ale náklady na hlavní nádraží jsou přibližně 700 mil. EUR. Houbová koncepce Houbová koncepce navrhovala výstavbu severojižního tunelu s hlavní stanicí na místě, kde se kříží Stadtbahn, stejně tak jako nové stanice pro dálkovou dopravu na severním a jižním konci nové severojižní tratě, v Gesundbrunnen a Papestraße. Plán obsahoval rozšíření stanic Zoologischer Garten a Ostbahnhof na Stadtbahnu. Ve stejné době byl do plánování zanesen Nordring (severní okruh), aby poskytoval cestu pro dopravu z východních a západních tratí do nižších úrovní nové centrální stanice a na tratě směrem na jih. Skutečnost, že tato část okruhu měla dostatek volného prostoru v okolí a vedla po většinu své trasy průmyslovými oblastmi, znamenala, že sociální dopad jejího rozšíření nebude tak až tak velký, jako by mohl být v případě celokruhového návrhu. Navíc tento plán nabídl větší flexibilitu a lepší načasování určitých služeb, jako např. spojení Hamburku s Drážďany, než by to mohl učinit křížový model. 3

5 Hlavní nádraží Severní tunel trojúhelník Potsdammer Jižní tunel oblast kolejového východ směrem Lenné Platz trojúhelníku Papestrraße sunken tubes snížené hloubené štoly cut and cover otevřený tunel bored tunnel ražený tunel Otevření 28. května Tratě otevřené 28. května společně se změnou jízdního řádu jsou následující: obnovená a modernizovaná městská část hlavní tratě Lehrter Bahn z Ruhlebenu, kde se rozchází se spojením ze Spandau na Stadtbahn východně od stanice Westhafen (dříve Putlitzstraße), odkud zatáčí jižně a přechází na novou severojižní trať začínající bezprostředně v místě spojení s Ringem směrem na západ od stanice Wedding a strmě klesající pod povrch země směrem k nízkoúrovňovým nástupištím nového hlavního nádraží (Hauptbahnhof), nová trať pokračující jižně od hlavního nádraží jako čtyřkolejná, procházející novou stanici Potsdamer Platz se čtyřmi nástupišti a vystupující na povrch v oblasti krátkého kolejového trojúhelníku na obracení vozového parku (Gleisdreieck) před tím, než vyústí v nové přestupní stanici Südkreuz a poté v celkově znovuzřízeném železničním spojení mezi hlavními tratěmi z Lipska a Drážďan, obnovená a modernizovaná Anhalter Bahn vedoucí jižním směrem do Ludwigsfelde v délce 17 km, kde navazuje na současnou hlavní trať do Lipska, která již byla v rámci německého programu jednoty přestavěna, a od května lze na ni dosáhnout rychlosti až 200 km/h, obnovené hlavní koleje okružní trati mezi Halensee a Schönhauser Allee s dvěma přípojnými oblouky na trať do Magdeburku v Grunewaldu, což je traťové spojení pro nákladní dopravu směrem na Spandau západně od Jungfernheide, nové stanice v Gesundbrunnen, a nové spojení v tzv. oblasti Nordkreuz (severní kříž) s hlavními tratěmi na sever. Obnova severní části okruhu vyžadovala vybudování nebo znovuobnovení 52 mostů, 11 tunelů, zádržné zdi a 7 stanic (Witzleben, Westend, Jungfernheide, Beusselstraße, Westhafen, Wedding, Gesundbrunnen). Do r bylo proinvestováno 610 mil. eur, obnovená Stettiner Bahn mezi Nordkreuz a Karow, modernizovaná trať z Frankfurter Allee k rozšířenému depu Rummelsburg, kterou budou používat vlaky ICE jedoucí mezi novými stanicemi a svým depem. Dva velké projekty a jeden menší ještě nebyly uskutečněny. Nejdůležitější je hlavní trať do Drážďan, jejíž severní konec bude využit pro vytvoření přímého železničního spojení na plánované nové mezinárodní letiště Berlin Brandenburg, které bude postaveno na místě současného letiště Schönfeld. Na severu města ještě nebyla přestavěna berlínská část Nordbahn, a to mezi Bornholmer Straße a Birkenwerder (část hlavní tratě do Rostocku). A přestože bylo při vybudování severojižního tunelu vytvořeno budoucí spojení na tzv. 4

6 Stammbahn, původní hlavní trať směrem na Postupim, nebyly na tomto projektu provedeny žádné další práce. I když zde byl dostatek železničního prostoru, který umožnil obnovení dvoukolejné hlavní trati z Lipska až k Ludwigsfelde s dodatečnými kolejemi S-Bahnu tam, kde byly zapotřebí, nelze totéž říci o trati na Drážďany. Jižně od Marienfelde je pouze dvoukolejná trať. Pro získání pozemků nutných ke zřízení čtyř kolejí, tj. pro oddělení S-Bahnu od hlavních kolejí bylo zapotřebí přesného plánovacího procesu a místní obyvatelé měli velké námitky proti hlavní trati vedené za jejich zahradami a přes jejich cesty. Následující boje způsobily, že tato část projektu je o roky zpožděná proti původnímu časovému plánu. Jako dočasný expedient, aby mohly jezdit vlaky mezi severojižní tratí a Dresdner Bahn, byl vybudován jednokolejný oblouk od lipské tratě na jih od Großbeerenu, tak, aby se mohly vlaky dostat na vnější okruh, ze kterého mohou dále odbočit na Dresdner Bahn. Bohužel je to pomalá trať, takže pro Drážďany, jako hlavní město Saska, nedošlo k žádnému zlepšení jízdních dob při cestách do Berlína. Železnice v centru města Nová dvoukolejná trať začíná bezprostředně západně od stanice Wedding s hladkým propojením směrem ven hlavními tratěmi severní části okruhu. 570-metrový viadukt se tyčí mezi kolejemi okružní trati a poté se stáčí jižním směrem nad plavebním kanálem Spandauer a Perleberger Straße před tím, než strmě klesne mezi dvě koleje obnovené Lehrter Bahn jdoucí kolem Westhafen. Poté již čtyřkolejná železniční trať klesá na začátku 3,5 km dlouhého tunelu vedoucího napříč městem pod povrchem a téměř okamžitě dosahuje severní hrdlo nového hlavního nádraží v Berlíně. Severojižní nástupiště pod povrchem jsou vybudovány v místě bývalého nádraží Lehrter. Severně od stanice se železniční tunel kříží se silničním tunelem Tiergarten, který je dlouhý 2,45 km a stál 390 mil. eur. Práce na něm započaly v říjnu 1995 a otevřen byl v dubnu Za stanicí přechází severojižní trať do 1,27 km dlouhé sekce ražených tunelů pod řekou Sprévou. Tunely vyúsťují do podzemní stanice Potsdamer Platz s dvěma oddělenými nástupišti pro čtyři tratě. Trať poté pokračuje tunelem až do místa mezi linkami U1 a U2 západně od Gleisdreieck, kde vystupuje na povrch jako čtyřkolejná trať. Zapojení Anhalter Bahn je dosaženo o kousek dál jižněji, přesně za mostem Monumenten, a pokračuje až k místu pod Südring (jižním okruhem), kde stojí nová stanice Südkreuz. Směrem na jih se dělí tratě na Lipsko a Drážďany a nadjezd pro trať směrem na Drážďany je již vybudován. Na Anhalter Bahn se čtyřkolejná trať zužuje na dvě koleje a jako dvoukolejná trať pokračuje směrem na jih. Berlínské hlavní nádraží (Berlin Hauptbahnhof) Nejdůležitější berlínské nádraží sestává z pěti úrovní, s kolejemi v té nejnižší a nejvyšší úrovni. Je to největší evropské nádraží ve tvaru kříže umístěné tam, kde nový tunel prochází pod východo-západním Stadtbahnem. Je to také jeden z největších staničních projektů v Evropě, se kterým se mohou rovnat pouze projekty na obnovu a přestavbu nádraží v Antverpách nebo St.Pancras/King s Cross. Architektonickou firmou byla společnost Gerkan Marg & Partners z Hamburku, která je také odpovědná za novou stanici ve Spandau. Stejně jako ve Spandau se snažili o vytvoření kompletně moderního nádraží vynikajícího lehkostí konstrukce a maximálně osvětleného denním světlem ve všech svých částech (dolů ke sníženým nástupištím). Mělo být také snadné pro použití cestujícími zachováním 5

7 co možno nejkratších pěších cest. Jejich úkol vůbec neusnadňovalo to, že tato ohromná nádražní budova je přesně v nové vládní čtvrti Berlína a kvůli své velikosti je v této oblasti dominantní budovou soutěžit s ní může jen budova Reichstagu z konce 19. století (přestavěná pro využití současným spolkovým parlamentem podle návrhu sira Normana Fostera). Hlavní nádraží zabírá plochu čtverce o straně 430 m. Jeho vnějšímu vzhledu dominuje 321 metrů dlouhý lesklý střešní oblouk klenoucí se nad ohybem městské trati (v tomto místě vyrovnané v délce asi 1 km) a dosahující výše 27 metrů. Střešní oblouk je přerušen dvěma 46 metrů vysokými věžemi, které dotvářejí budovu Hlavního nádraží měřící 160 x 40 m. Nejvyšší částí budovy je 60 m vysoký komín sloužící pro ventilaci parkovacích ploch a silničního tunelu. Stadtbahn jezdí na úrovni 2 Hlavního nádraží, 10 m nad zemí. Tady obsluhují dvě 405 m dlouhá ostrovní nástupiště hlavní tratě, spolu s 200 m dlouhými ostrovním nástupišti pro S-Bahn. Úroveň 1 je 4,5 m nad zemí a na této úrovni lze nalézt Cestovní centrum DB a čekárnu spolu s různými obchody a občerstveními. Úroveň 0 je v úrovni hlavního vstupu do budovy a nabízí napojení na autobusy, tramvaje a taxi a je zde také obchodní zóna a občerstvení. Dvě nadzemní úrovně jsou souběžné se dvěma podzemními. Úroveň -1 je 7,5 m pod zemí. Je zde další prostor pro obchody a občerstvení a poskytuje také přístup na parkoviště pro 900 automobilů (a také pro 150 jízdních kol), které je přímo spojené se sousedním silničním tunelem. Poslední je úroveň -2, která je 15 metrů pod zemí a kterou probíhá hlavní severojižní trať. Čtyři 405 m dlouhá ostrovní nástupiště s osmi kolejemi jsou určena pro vlaky na hlavní trati a další krátké nástupiště bude v budoucnu sloužit pro linku U55 metra. Vertikální dopravu mezi různými úrovněmi zabezpečuje celkem 54 eskalátorů, 6 panoramatických výtahů, dalších 10 výtahů pro cestující, 7 nákladních výtahů a 5 schodišť a je zde ještě 9 dalších výtahů pro případ nenadálých událostí. Celková plocha nádraží činí téměř m 2, z nichž je m 2 určeno pro obchody a občerstvení. Střecha se využívá pro získávání elektřiny od července 2003 je na její jižní straně v provozu m 2 fotovoltaických článků s celkovým výkonem 190 kw. Předpokládá se roční výkon ve výši kwh, což jsou téměř 2 % celkové spotřeby nádraží. První vlak na hlavní trati projel novým nádražím po upravených kolejích městské trati dne a krátce poté zde zastavovaly vlaky S-Bahnu, ačkoliv zde bylo ještě staveniště a s nepříznivými přístupy pro cestující. Pro nyní dokončenou stanici se předpokládá, že ji využije cestujících za den. Denně projede asi 500 vlaků na severojižní trase, dalších 260 projede na městské trati a dále ještě asi 800 vlaků S-Bahnu. Neobvyklý konstrukční proces byl na Hlavním nádraží použit proto, aby se předešlo narušení rozložení pozemních vod, která mají velký význam pro stabilitu mnoha berlínských staveb. Boční zdi, 25 metrů hluboké a 1,2 m silné, byly zasazeny do příkopů a upevněny diagonálními bočními kotvami. Prostor mezi těmito zdmi byl poté vyhlouben a vzniklo tak velké jezero, které se zaplnilo povrchovou vodou. Jakmile bylo v hloubce asi 20 m dosaženo konečné úrovně dna výkopu, 27 m dlouhá ukotvení byla zapuštěna vertikálně dolů za účelem zafixování budoucí základové desky tunelu k podloží a udržení tlaku vody. Jakmile byla základová deska vybetonována a zajištěna její vodotěsnost, byla vypumpována povrchová voda a výstavba nádraží mohla začít. Je zvláštní, že jako i jiné berlínské nádraží projektované Gerkan Marg & Partners ve Spandau zůstalo Hlavní nádraží nedokončené, protože nebyla nikdy dokončena celá střecha v plné délce, i když byly objednány a dodány všechny komponenty. 6

8 Ostatní nádraží v projektu Nové nádraží ve Spandau je již v provozu mnoho let, ale musíme se zde zmínit, že se jedná o jeden z klíčových prvků nového schématu služeb, stejně jako přestavěný Ostbahnhof, který je v plném provozu již také několik let. Zcela novými stanicemi, které byly zprovozněny 28. května, jsou Gesundbrunnen, Potsdamer Platz a Südkreuz. Gesundbrunnen V Gesundbrunnen bylo vždycky velké nádraží s nástupišti kdysi sloužící radiálnímu S- Bahnu, Ring S-Bahnu a hlavním tratím na Stettiner Bahn, ale od konce 80. let byla stanice zpustlá a opuštěná. Plány na novou síť berlínských železnic přinesly do této oblasti ohromné změny. V trojúhelníku tvořeném stanicemi Gesundbrunnen, Schönhauser Allee a Bornholmer Straße spojilo nové spojení Nordkreuz hlavní tratě a linky S-Bahnu v obou směrech s S-Bahnem a hlavními tratěmi na sever a tyto tratě se poté rozdělují na Bornholmer Straße směrem na trať Nordbahn do Rostocku a na Stettiner Bahn do Stralsundu vše uskutečněné prostřednictvím mimoúrovňového křížení. Nové nádraží Gesundbrunnen má tři nové ostrůvky nástupišť obsluhujících hlavní tratě (Ring a tratě směrem na sever) a dvě nová nástupiště pro S-Bahn. Nicméně neúspěch při hledání strategického partnera znamenal, že jsou v provozu pouze velmi jednoduchá staniční zařízení a budovy pro obsluhu. Potsdamer Platz Berlín je polycentrické město a Potsdamer Platz se vždy považoval za jedno z jeho nejmódnějších center. Přestože se po roce 1945 nacházel přímo na hranici mezi sektory a v průběhu let poté zpustnul. Znovusjednocení a přebudování znamenalo, že je na cestě k opětovnému nabytí bývalého významu. Bývalo tu koncové nádraží pro trať z Magdeburku a od konce 30. let zde bývala velká stanice S-Bahnu podzemní Nord-Süd Bahn. Jakmile zde pod Potsdamer Platz začala fungovat nová přímá trať, tak bylo pouze logické, že by tu mělo být i nádraží. Toto nové nádraží má čtyři podzemní nástupiště a na povrchu země je označeno pouze čtvercovými pavilóny kryjícími přístupová schodiště. Nástupiště jsou na úrovni -2 a průchozí oblast, která také vede přímo na stanici S-Bahnu a navazuje na sousední stanici metra a vede také do obchodních pasáží v této oblasti, je na úrovni -1. Protože tuto stanici budou obsluhovat pouze regionální vlaky, tak má nástupiště dlouhá pouze 260 metrů. Südkreuz Na místě, ve kterém se kříží South Ring s Anhalter Bahn, byla vždy přestupní stanice S- Bahnu. Na tomto místě byla nyní zbudována velká přestupní stanice pro obsluhu jižního Berlína, která plně nahradila staré budovy. Plány tohoto nádraží musely být přepracovány a architektem, jehož návrh byl zrealizován, byl Karl-Heinz Mitzon. V přízemí jsou čtyři oddělená nástupiště, z nichž to nejzápadnější slouží pro S-Bahn. Ostatní tři jsou 403 metrů dlouhá (a 11 metrů široká) a jsou určena pro dopravu na hlavní trati do Lipska a do Drážďan s následným rozdělením na dvě tratě hned jižně od nádraží. Tato nástupiště pro hlavní tratě jsou v délce 380 metrů zastřešena. Prostřední nástupiště z těchto tří ještě není dokončené, ale pracuje se na něm, aby mohlo být používáno již v prosinci jako nástupiště pro vlaky ICE z/do Frankfurtu nad Mohanem. Na nejvyšší úrovni z tratí Ringu bylo 7

9 vybudováno nové nástupiště dlouhé přibližně jako jeden vlak západně od starého, přesně nad severojižními nástupišti. Toto 37 m široké nástupiště také tvoří hlavní spojení mezi nížeji položenými nástupišti a hlavním vchodem do nádraží, a to prostřednictvím eskalátorů, výtahu a schodišť. Zatímco úplně nová nádraží ve Spandau a Lehrter Bahnhof jsou charakterizována křivkami, pro Südkreuz jsou charakteristické rovné linie, které odrážejí průmyslovou architekturu této oblasti pocházející ještě z dob císařství. Vlaková obslužnost Přestože byla nová berlínská nádražní zařízení otevřena uprostřed doby platnosti jízdního řádu spíš než v prosinci proto, aby pomohla Deutsche Bahn vypořádat se s poptávkou po dopravě způsobenou letošním mistrovstvím světa ve fotbale v Německu, nárys železničních služeb, které byly zavedeny 28. května, byl již plánován po delší dobu. Nejdůležitějšími službami navazujícími na Stadtbahn budou ICE v hodinovém intervalu směrem na Kolín, Braunschweig, Göttingen a Frankfurt nad Mohanem (které přejdou na novou severojižní trať v prosinci) a méně frekventované vlaky EuroCity mezi Berlínem a Varšavou. Všechny tyto vlaky budou obsluhovat Ostbahnhof, Hauptbahnhof a Spandau zvyšující významně důležitost Spandau jako zastávky InterCity. Žádný z nich nebude obsluhovat Zoologischer Garten. To je nejkontroverznější rozhodnutí nového jízdního řádu a bylo od svého zveřejnění loni v létě trpce odsuzováno. DB ho zdůvodňují tím, že další zastávka v Zoo by o čtyři minuty prodloužila jízdní dobu, což nelze respektovat, protože železniční dálková osobní doprava musí být atraktivní svou pokud možno nejvyšší rychlostí, a také proto, že stanice Zoo je vzdálena pouze několik minut od Hauptbahnhofu. Oponenti zase argumentují, že celá jedna oblast vnitřního města zůstane bez železničního spojení, že spojení z a do Zoo jsou daleko lepší, než ta k Hauptbahnhofu, a že skutečným důvodem takovéto drážní politiky je donutit maximální množství lidí k tomu, aby využívali nové nádraží, aby se tak mohly ospravedlnit nájmy, které jsou požadovány v obchodních zónách. Zoo bude samozřejmě dále obsluhováno RE (regionálními vlaky), které dále pokračují přes Stadtbahn, RE1 z Magdeburku do Frankfurtu nad Odrou, RE2 z Rathenow do Cottbusu a RE7 z Dessau do Wünsdorfu. Nejdůležitějšími službami, které se připojí na novou trať skrze nízko položená nástupiště na Hauptbahnhofu, jsou ICE ve směru Hamburk-Berlín-Lipsko (-Mnichov) (která od května jezdí v hodinovém intervalu), IC/EC vlaky ve směru Hamburk-Berlín-Drážďany (- Praha) a ICE ve směru Stralsund-Berlín-Erfurt-Dortmund. Tato poslední služba získá v prosinci omezený počet vlaky z Rostocku, což je termín, kdy také frankfurtská ICE začnou používat spodnější trať začínající a končící na Südkreuz. Spodní trať začnou také využívat tři linky regionálních expresů - RE3 Stralsund/Schwedt-Berlín- Elsterwerda/Senftenberg (směrem na odbočku Großbeeren), RE4 Wismar/Wittenberge- Berlín-Luckenwalde, a RE5 Rostock/Stralsund-Berlín-Wittenberg/Falkenberg. Vedení dálkových vlaků od 28. května 2006 Berlin Hauptbahnhof (dolní úroveň) Trať Směr Zastávky v Berlíně 27 Drážďany-Hamburk Berlin Südkreuz, Berlin Hauptbahnhof, Berlin-Spandau 28 Mnichov-Hamburk Berlin Südkreuz, Berlin Hauptbahnhof, Berlin-Spandau 50 Berlín-Halle Berlin-Gesundbrunnen, Berlin Hauptbahnhof, Berlin Südkreuz 51 Stralsund-Halle (4x) Berlin-Gesundbrunnen, Berlin Hauptbahnhof, Berlin Südkreuz 8

10 Berlin Hauptbahnhof (horní úroveň) Trať Směr Zastávky v Berlíně 3 Berlín-Frankfurt Berlin Ostbahnhof, Berlin Hauptbahnhof, Berlin-Spandau (Main) (Sprinter) 10 Berlín - oblast Porůří Berlin Ostbahnhof, Berlin Hauptbahnhof, Berlin-Spandau 11/12 Berlín-Frankfurt Berlin Ostbahnhof, Berlin Hauptbahnhof, Berlin-Spandau (Main) 51 Stralsund - Halle (2x) Berlin Ostbahnhof, Berlin Hauptbahnhof 77 Štětín/Berlín - Berlin Ostbahnhof, Berlin Hauptbahnhof, Berlin-Spandau Amsterdam 95 Berlín-Varšava Berlin Hauptbahnhof, Berlin Ostbahnhof 99 Krakov-Hamburk Berlin Ostbahnhof, Berlin Hauptbahnhof Tratě regionálních vlaků od 28. května 2006 Berlin Hauptbahnhof (dolní úroveň) Trať Směr Zastávky v Berlíně RE 3 Stralsund/Schwedt-Berlín- Elsterwerda/Senftenberg Berlin-Gesundbrunnen, Berlin Hauptbahnhof, Berlin Potsdamer Platz, Berlin Südkreuz, Berlin-Lichterfelde RE 4 RE 5 Wismar/Wittenberge- Berlín- Ludwigsfelde/Luckenwalde Rostock/Stralsund-Berlín- Lutherstadt Wittenberg/Falkenberg Ost Berlin-Spandau, Berlin Jungfernheide, Berlin Hauptbahnhof, Berlin Potsdamer Platz, Berlin Südkreuz, Berlin-Lichterfelde Ost Berlin-Gesundbrunnen, Berlin Hauptbahnhof, Berlin Potsdamer Platz, Berlin Südkreuz, Berlin-Lichterfelde Ost RE 7 RB 14 Berlin Hauptbahnhof (horní úroveň) Trať Směr Zastávky v Berlíně RE 1 Magdeburk/Brandenburg- Berlin-Wannsee, Berlin Zoologischer Garten, Berlin Berlín-Frankfurt nad Hauptbahnhof, Berlin Friedrichstraße, Berlin Odrou/Eisenhüttenstadt Alexanderplatz, Berlin Ostbahnhof RE 2 Rathenow-Berlín-Cottbus Berlin-Spandau, Berlin Zoologischer Garten, Berlin Hauptbahnhof, Berlin Friedrichstraße, Berlin Alexanderplatz, Berlin Ostbahnhof Dessau/Belzig-Berlín- Wünsdorf Nauen-Berlín-Lübben- Senftenberg Berlin-Wannsee, Berlin-Charlottenburg, Berlin Zoologischer Garten, Berlin Hauptbahnhof, Berlin Friedrichstraße, Berlin Alexanderplatz, Berlin Ostbahnhof, Berlin-Karlshorst, Berlin-Schönefeld Flughafen Berlin-Albrechtshof, Berlin-Spandau, Berlin Zoologischer Garten, Berlin Hauptbahnhof, Berlin Friedrichstraße, Berlin Alexanderplatz, Berlin Ostbahnhof, Berlin-Karlshorst, Berlin-Schönefeld Flughafen 9

11 Cestovní doby dálkové dopravy: zisky a ztráty Cílová stanice Jízdní řád 2005 Jízdní řád 2006 Rozdíl Lipsko 1 h 48 min. 1 h 14 min. 34 min. Lipsko Sprinter není 1 hodina (nová služba) Hamburk 1 h 33 min. 1 h 36 min. 3 minuty navíc Hamburk Sprinter 1 h 30 min. 1 h 30 min. Beze změny Frankfurt (Main) Sprinter 3 h 29 min. 3 h 36 min. 7 minut navíc Hannover 1 h 32 min. 1 h 39 min. 7 minut navíc Jízdní doby z r jsou do a z Berlin Zoologischer Garten, doby z r jsou do a z Berlin Hauptbahnhof. Nárůst jízdních dob je způsoben delší trasou a dodatečnou zastávkou v Berlin-Spandau. Název v originálu: Berlin s new railways Zdroj: Modern Railways 6/2006, s Překlad: Věra Streitbergová Korektura: ODIS 10

STAVEBNÍ INTEGRACE. Propojovací tratě a přestupní uzly

STAVEBNÍ INTEGRACE. Propojovací tratě a přestupní uzly STAVEBNÍ INTEGRACE Propojovací tratě a přestupní uzly Stavební integrační opatření = propojení komponent infrastruktury jednotlivých dopravců resp. druhů dopravy úprava tratí, zastávek, přestupních uzlů

Více

Požadavky cestujících na železniční dopravu v současnosti a v roce 2030

Požadavky cestujících na železniční dopravu v současnosti a v roce 2030 Czech Raildays 2013, Ostrava 18. 6. 2013 Požadavky cestujících na železniční dopravu v současnosti a v roce 2030 Miroslav Vyka // SVAZ CESTUJÍCÍCH VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ// prezident www.svazcestujicich.cz

Více

Dopravní terminál v Českém Brodě

Dopravní terminál v Českém Brodě Dopravní terminál v Českém Brodě V Českém Brodě je dlouhodobým záměrem vybudovat přestupní terminál Pražské integrované dopravy (PID). Obrat cestujících je cca 5 000 za pracovní den, což je nejvíce v rámci

Více

VRT v Německu, trať Norimberk - Mnichov

VRT v Německu, trať Norimberk - Mnichov VRT v Německu, trať Norimberk - Mnichov 1. Vysokorychlostní tratě Železniční dopravu lze rozdělit na konvenční a vysokorychlostní. Mezníkem mezi nimi je rychlost 200 km/h. Vysokorychlostní tratě mohou

Více

Česká železnice na křižovatce

Česká železnice na křižovatce Česká železnice na křižovatce Ing. Petr Žaluda předseda představenstva a generální ředitel ČD, a.s. Prague Marriott Hotel, 7. září 2010 Orientace na zákazníka dopravce ČD, a.s., je v přímém kontaktu se

Více

Průvodní zpráva. Studie nového železničního spojení Plzeň České Budějovice s odbočkou Ražice Písek

Průvodní zpráva. Studie nového železničního spojení Plzeň České Budějovice s odbočkou Ražice Písek ČVUT V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ, ÚSTAV DOPRAVNÍCH SYSTÉMŮ (K612) Průvodní zpráva Studie nového železničního spojení Plzeň České Budějovice s odbočkou Ražice Písek Michal Bahenský, Martin Barchánek, Vladimír

Více

Ejpovice. Sulkov. Černice. Útušice

Ejpovice. Sulkov. Černice. Útušice Dálniční obchvat Plzně je součástí stavby dálnice D5 0510 v úseku Ejpovice Sulkov, km 67,941-88,377 Historie Ještě v roce 1988 se předpokládalo, že dálnice D5 bude do roku 2000 dobudována od Prahy pouze

Více

ŽELEZNICE V PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ

ŽELEZNICE V PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ ŽELEZNICE V PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVĚĚ Charakteristika sítě veřejné dopravy v systému PID Druh dopravy Metro Příměstská Městské Příměstské Tramvaje železnice autobusy autobusy Počet linek denní provoz

Více

INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY

INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY Výchozí situace: INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY - suburbanizace roste počet cest přes hranici město / region - nekoordinované jízdní řády bez (garantované) návaznosti spojů - souběžné vedení spojů / druhů

Více

Multimodální přeprava cestujících

Multimodální přeprava cestujících Dopravní kombinace Praha 26. 05. 2015 Multimodální přeprava cestujících Miroslav Vyka // SVAZ CESTUJÍCÍCH VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ // prezident www.svazcestujicich.cz Kdy je v Praze největší dopravní zácpa?

Více

MODERNÍ TRENDY V TRAMVAJOVÉ DOPRAVĚ V NĚMECKÝCH MĚSTECH I REGIONECH

MODERNÍ TRENDY V TRAMVAJOVÉ DOPRAVĚ V NĚMECKÝCH MĚSTECH I REGIONECH MODERNÍ TRENDY V TRAMVAJOVÉ DOPRAVĚ V NĚMECKÝCH MĚSTECH I REGIONECH Tramvajová doprava prožívá v západní Evropě svou renesanci. V německých městech starších i novějších spolkových zemí (bývalá NDR) jsou

Více

www.ropstrednicechy.cz Vážení žadatelé,

www.ropstrednicechy.cz Vážení žadatelé, Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 1 Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na celkové zkvalitnění dopravy

Více

Na nádraží v Brně-Horních Heršpicích se staví, vlaky dočasně nahradí autobusy

Na nádraží v Brně-Horních Heršpicích se staví, vlaky dočasně nahradí autobusy Odbor komunikace tiskové oddělení Ondřej Kubala, T: 972 232 299, M: 724 977 822, e-mail: kubala@cd.cz Brno, 12. února 2008 Na nádraží v Brně-Horních Heršpicích se staví, vlaky dočasně nahradí autobusy

Více

VRT v Číně Vysokorychlostní tratě

VRT v Číně Vysokorychlostní tratě VRT v Číně Vysokorychlostní tratě Jan Pecháček Sk. 2 55 2009/2010 Vysokorychlostní železnice v Číně Projekt na vybudování vysokorychlostních tratí v Číně jsou velice ambiciózní. Plány hovoří o dokončení

Více

Vysokorychlostní tratě

Vysokorychlostní tratě ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ Vysokorychlostní tratě seminární práce David Pöschl Praha 2007/2008 Železniční doprava Nizozemska Železniční síť v Nizozemsku je relativně rozsáhlá,

Více

ČISTÁ MOBILITA. Železniční infrastruktura pro Prahu a Středočeský kraj. Ing. Pavel Surý generální ředitel

ČISTÁ MOBILITA. Železniční infrastruktura pro Prahu a Středočeský kraj. Ing. Pavel Surý generální ředitel ČISTÁ MOBILITA Železniční infrastruktura pro Prahu a Středočeský kraj Ing. Pavel Surý generální ředitel Praha, 16. 2. 2015 Příčiny růstu poptávky v příměstské dopravě: zvyšující se atraktivita a konkurenceschopnost

Více

Železniční spojení Prahy, Letiště Václava Havla Praha a Kladna. Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie

Železniční spojení Prahy, Letiště Václava Havla Praha a Kladna. Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie Železniční spojení Prahy, Letiště Václava Havla Praha a Kladna Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie Současný stav Kladno je největší město Středočeského kraje a do Prahy z něj směřuje vůbec nejvíce

Více

Páteřní linky v Praze i v zahraničí

Páteřní linky v Praze i v zahraničí Páteřní linky v Praze i v zahraničí Ing. Martin Jareš, Ph.D., ROPID ROPID Regionální organizátor Pražské integrované dopravy 1/13 Hierarchizace sítě linek především ve velkých městech je potřeba zjednodušit

Více

Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti - Sektor dopravy - SOUHRNNÝ ITINERÁŘ

Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti - Sektor dopravy - SOUHRNNÝ ITINERÁŘ Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti - Sektor dopravy - SOUHRNNÝ ITINERÁŘ pro železniční odbočnou větev Česká Třebová Přerov II. tranzitního železničního koridoru (TŽK) 1. TEN-T označení

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ VRT BERLIN HAMBURG SEMINÁRNÍ PRÁCE Z PŘEDMĚTU VYSOKORYCHLOSTNÍ TRATĚ

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ VRT BERLIN HAMBURG SEMINÁRNÍ PRÁCE Z PŘEDMĚTU VYSOKORYCHLOSTNÍ TRATĚ ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ VRT BERLIN HAMBURG SEMINÁRNÍ PRÁCE Z PŘEDMĚTU VYSOKORYCHLOSTNÍ TRATĚ 2010/2011 ROBERT PLOCEK 1 57 Historie V roce 1992 byla schválena nová dopravní

Více

DOPRAVNĚ-PROVOZNÍ INTEGRACE. Realizace dopravně-provozních opatření

DOPRAVNĚ-PROVOZNÍ INTEGRACE. Realizace dopravně-provozních opatření DOPRAVNĚ-PROVOZNÍ INTEGRACE Realizace dopravně-provozních opatření Realizace dopravně-provozních opatření realizace prostorových opatření (přímá spojení, koncentrace nabídky, omezení souběhů) a časových

Více

trvání automobilovou (dny) od - do železniční provoz tramvaj

trvání automobilovou (dny) od - do železniční provoz tramvaj Přípravné práce Uzel Plzeň, 2. stavba: časový harmonogram činností Mikulášská, první rok stavby termín doprovodná činnost železniční provoz tramvaj trolejbus chodce Přeložka NTL plynu v Mikulášské ulici

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA HLAVNÍ STAVEBNÍ PRÁCE NA TRATI LYSÁ NAD LABEM MILOVICE ÚSPĚŠNĚ POKRAČUJÍ

TISKOVÁ ZPRÁVA HLAVNÍ STAVEBNÍ PRÁCE NA TRATI LYSÁ NAD LABEM MILOVICE ÚSPĚŠNĚ POKRAČUJÍ HLAVNÍ STAVEBNÍ PRÁCE NA TRATI LYSÁ NAD LABEM MILOVICE ÚSPĚŠNĚ POKRAČUJÍ V době od 10.9.2009 do 10.12.2009 probíhají hlavní stavební práce spojené s Elektrizací trati Lysá nad Labem - Milovice Od 20.8.2009

Více

Vysokorychlostní tratě

Vysokorychlostní tratě Semestrální práce z předmětu Vysokorychlostní tratě České vysoké učení technické v Praze Fakulta dopravní Světlíková Eva 2 56 2011/2012 Obsah Vysokorychlostní tratě v Belgii 3 HSL 1 4 LGV Nord 4 HSL 2

Více

Kolejové napojení Letiště Václava Havla Praha. 06.06.2013 Trendy evropské dopravy

Kolejové napojení Letiště Václava Havla Praha. 06.06.2013 Trendy evropské dopravy Kolejové napojení Letiště Václava Havla Praha 06.06.2013 Trendy evropské dopravy KOLEJOVÉ NAPOJENÍ 1. Výkony Letiště Václava Havla Praha 2. Spojení letiště se spádovou oblastí 3. Analýza okolních letišť

Více

Integrace řešení pro mobilitu zítřka

Integrace řešení pro mobilitu zítřka Integrace řešení pro mobilitu zítřka Konference: Inteligence procesní infrastruktury jako podpora čisté mobility ve městech Dr. Martina Mannová Praha, 20. září 2012 Integrace řešení pro mobilitu zítřka_0001-2012

Více

Semestrální práce: Vysokorychlostní tratě. Železniční tratě, Argentina

Semestrální práce: Vysokorychlostní tratě. Železniční tratě, Argentina Semestrální práce: Vysokorychlostní tratě Železniční tratě, Argentina Tomáš Hála, 1.56 2007/2008-1 - Železniční tratě, Argentina Doprava v Argentině je specifická vzhledem k rozložení sídel a obyvatelstva.

Více

trasa D pražského metra

trasa D pražského metra trasa D pražsk ského metra - Nově koncipovaný moderní systém lehkého kolejového metra - Plně automatizovaný provoz bez řidiče - Zabezpečení nástupišť oddělovací stěnou od kolejiště - Vrchní odběr trakční

Více

Zkušenost z Curychu úspěšná dopravní politika

Zkušenost z Curychu úspěšná dopravní politika Zkušenost z Curychu úspěšná dopravní politika Ing. Ruedi Ott, ředitel dopravního plánování Město Curych ležící u kraje jezera je centrem městské aglomerace s přibližně 1 milionem obyvatel. Město samo má

Více

EXTENSION OF METRO LINE "A" IN PRAGUE - SECTION V.A DEJVICKÁ (EXCLUDING) MOTOL. EIA Non Technical Summary

EXTENSION OF METRO LINE A IN PRAGUE - SECTION V.A DEJVICKÁ (EXCLUDING) MOTOL. EIA Non Technical Summary EXTENSION OF METRO LINE "A" IN PRAGUE - SECTION V.A DEJVICKÁ (EXCLUDING) MOTOL EIA Non Technical Summary FEBRUARY 2011 Pro projekt bylo provedeno posouzení vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001

Více

Vysokorychlostní trať Peking-Šanghaj, Čína

Vysokorychlostní trať Peking-Šanghaj, Čína Vysokorychlostní trať Peking-Šanghaj, Čína Jméno: Tomáš Krulich Skupina: 2 55 Mapa vysokorychlostní tratě Peking-Šanghaj Původně technologie Maglev Odstoupení od magnetické technologie z důvodu vysokých

Více

Blízká budoucnost kolejí a stanic v Praze a okolí

Blízká budoucnost kolejí a stanic v Praze a okolí Integrovaná doprava mobilita měst i regionů Blízká budoucnost kolejí a stanic v Praze a okolí Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie SŽDC 22. 11. 2013 Železniční uzel Praha 2 Železniční uzel Praha délka

Více

Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce

Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce listopad 2007 Bc. Marek Binko Má-li mít vysokorychlostní železniční systém vůbec nějaký smysl, musí být navržen tak, aby byl obchodně

Více

Technická opatření dopravní nabídky, provozu, infrastruktury a zařízení technického nestačí nemohou být realizována koordinovaný

Technická opatření dopravní nabídky, provozu, infrastruktury a zařízení technického nestačí nemohou být realizována koordinovaný TECHNICKÁ INTEGRACE Technická opatření = propojení dopravní nabídky, provozu, infrastruktury a zařízení jednotlivých dopravců resp. druhů dopravy, a to prostřednictvím (často inovativního) technického

Více

rozvoj dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje

rozvoj dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje rozvoj dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje STAVEBNÍ FÓRUM OSTRAVA 12. listopadu 2008 obsah situování kraje v Evropském prostoru potenciál rozvoje a vazby na dopravní infrastrukturu dopravní

Více

Rychlá spojení. aktualizovaná koncepce VRT pro ČR. Ing. Jindřich KUŠNÍR Ředitel odboru drážní a vodní dopravy Ministerstvo dopravy ČR

Rychlá spojení. aktualizovaná koncepce VRT pro ČR. Ing. Jindřich KUŠNÍR Ředitel odboru drážní a vodní dopravy Ministerstvo dopravy ČR Rychlá spojení aktualizovaná koncepce VRT pro ČR Ing. Jindřich KUŠNÍR Ředitel odboru drážní a vodní dopravy Ministerstvo dopravy ČR zóna 1 : hustá síť VRT a rychlých konvenčních tratí vysoký stupeň mobility

Více

ŽELEZNIČNÍ SPOJENÍ PRAHY, LETIŠTĚ RUZYNĚ A KLADNA

ŽELEZNIČNÍ SPOJENÍ PRAHY, LETIŠTĚ RUZYNĚ A KLADNA AKTUALIZACE STUDIE PROVEDITELNOSTI 2015 ŽELEZNIČNÍ SPOJENÍ PRAHY, LETIŠTĚ RUZYNĚ A KLADNA SDRUŽENÍ: METROPROJEKT Praha a.s. 16.2.2017 PŘEHLEDNÁ SITUACE HLAVNÍ PŘÍNOSY A PRINCIPY NÁVRHU HLAVNÍ PŘÍNOSY A

Více

Vozidlový park souprav Velaro pro široký rozchod znamená opětné spuštění ruského programu VYSOKORYCHLOSTNÍ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY

Vozidlový park souprav Velaro pro široký rozchod znamená opětné spuštění ruského programu VYSOKORYCHLOSTNÍ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY Vozidlový park souprav Velaro pro široký rozchod znamená opětné spuštění ruského programu VYSOKORYCHLOSTNÍ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY Alexander Nazarov, Oleg Nazarov a Marion Protze* * Alexander Nazarov je prvním

Více

ského metra 20. 05. 2012

ského metra 20. 05. 2012 trasa D pražsk ského metra ALTERNATIVNÍ MOŽNOSTI ŘEŠENÍ 2012 20. 05. 2012 Původní návrh (2010-11) Alternativa 2012 Zadání 2010: Nová trasa metra, provozně nezávislá na trasách A B C, moderní lehké metro,

Více

Železniční osobní doprava v ČR dnes a v budoucnosti. Ing. Antonín Blažek náměstek generálního ředitele ČD pro osobní dopravu

Železniční osobní doprava v ČR dnes a v budoucnosti. Ing. Antonín Blažek náměstek generálního ředitele ČD pro osobní dopravu Železniční osobní doprava v ČR dnes a v budoucnosti Ing. Antonín Blažek náměstek generálního ředitele ČD pro osobní dopravu GŘČD Vývoj železnice v uplynulém období Izolovaný vývoj v jednotlivých státech

Více

Idea řešení nového autobusového terminálu před Smíchovským nádražím (RNDr. Drahomír Bárta, únor 2015)

Idea řešení nového autobusového terminálu před Smíchovským nádražím (RNDr. Drahomír Bárta, únor 2015) Úvod Idea řešení nového autobusového terminálu před Smíchovským nádražím (RNDr. Drahomír Bárta, únor 2015) Současná organizace autobusové dopravy v Praze 5 je velmi nevyhovující. Zásadním problémem je,

Více

Přednáška č. 9 AUTOBUSOVÁ NÁDRAŽÍ

Přednáška č. 9 AUTOBUSOVÁ NÁDRAŽÍ Přednáška č. 9 AUTOBUSOVÁ NÁDRAŽÍ 1. Pojmy a definice Řešení autobusových nádraží v ČR upravuje ČSN 73 6075 Navrhovanie autobusových staníc. Při navrhování autobusových nádraží se přiměřeně uplatní pravidla

Více

DEVELOPMENT OF THE RAILWAY NODE BRNO. CH4LLENGE University, BRNO, 16. 10. 2014

DEVELOPMENT OF THE RAILWAY NODE BRNO. CH4LLENGE University, BRNO, 16. 10. 2014 DEVELOPMENT OF THE RAILWAY NODE BRNO THE PUBLIC PARTICIPATION AND COMMUNICATION CH4LLENGE University, BRNO, 16. 10. 2014 Dan Škaroupka Úsek technický Magistrátu města Brna OBSAH PREZENTACE STRATEGICKÁ

Více

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY. Návrh vedení linek a obsluhy území

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY. Návrh vedení linek a obsluhy území ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY Návrh vedení linek a obsluhy území Dopravní obsluha území 1, rozsah řešeného území systém městské dopravy systém regionální dopravy součást integrovaného dopravního

Více

Zvyšování traťových rychlostí na síti SŽDC

Zvyšování traťových rychlostí na síti SŽDC Želaktuel 2013 Zvyšování traťových rychlostí na síti SŽDC Mgr. Ing. Radek Čech, Ph.D. Vedoucí oddělené koncepce infrastruktury Odbor strategie 16.5.2013, Praha Výchozí požadavky Požadavky dopravců (ČD

Více

Vize železnice jako moderní, ekologické a bezpečné formy dopravy budoucnosti

Vize železnice jako moderní, ekologické a bezpečné formy dopravy budoucnosti Konference Inovace & Železnice 13. prosinec 2016, Praha Vize železnice jako moderní, ekologické a bezpečné formy dopravy budoucnosti Ing. Dan Ťok ministr dopravy Hlavní témata prezentace Základní cíle

Více

8. České dopravní fórum

8. České dopravní fórum AŽD Praha s.r.o. 8. České dopravní fórum Kolejová doprava v městských aglomeracích Ing. Zdeněk Chrdle, AŽD Praha 27. dubna 2012 Osnova Současný stav Vyšší využití železniční infrastruktury pro přepravu

Více

Současnost a budoucnost železničního spojení Praha - Mnichov

Současnost a budoucnost železničního spojení Praha - Mnichov Současnost a budoucnost železničního spojení Praha - Mnichov Tématem této práce je osobní železniční doprava mezi hlavním městem České republiky Prahou (1 200 000 obyvatel) a hlavním městem spolkové země

Více

Správa a rozvoj komunikací v Plzni. Ing. Petr Náhlík, náměstek primátora města Plzně

Správa a rozvoj komunikací v Plzni. Ing. Petr Náhlík, náměstek primátora města Plzně Správa a rozvoj komunikací v Plzni Ing. Petr Náhlík, náměstek primátora města Plzně Město Plzeň leží v ploché kotlině, kterou protékají čtyři řeky, členící terén na vyvýšené terasy. Na těchto terasách

Více

Vysokorychlostní trať Wuhan-Guangzhou FILIP HOLENDA 257

Vysokorychlostní trať Wuhan-Guangzhou FILIP HOLENDA 257 Vysokorychlostní trať Wuhan-Guangzhou FILIP HOLENDA 257 Mapa Wuhan Guangzhou Obr 1 [2] Trať se nachází v jižní části koridoru Peking - Guangzhou a je částí z plánovaného 2100 km dlouhého spojení, úsek

Více

Modernizace trati Praha Kladno s připojením na letiště Ruzyně, I. etapa

Modernizace trati Praha Kladno s připojením na letiště Ruzyně, I. etapa Modernizace trati Praha Kladno s připojením na letiště Ruzyně, I. etapa Vypracování přípravné dokumentace je financováno Evropskou unií z rozpočtu TEN-T v rámci finanční pomoci společenství pro rozvoj

Více

rychlostní silnice R6

rychlostní silnice R6 rychlostní silnice R6 Praha Pavlov 12/2008 uvedeno do provozu DOPRAVNÍ VÝZNAM STAVBY Silnice I/6 je zahrnuta do vybrané silniční sítě jako vybraný tah R6 Praha Karlovy Vary státní hranice se Spolkovou

Více

Role autobusu a vlaku v mobilitě obyvatelstva

Role autobusu a vlaku v mobilitě obyvatelstva AUTOBUS A VLAK - KONKURENCE NEBO SPOLUPRÁCE? Role autobusu a vlaku v mobilitě obyvatelstva Miroslav Vyka // Svaz cestujících ve veřejné dopravě // Prezident 1 MOBILITA OBYVATELSTVA HYBNOST OBYVATEL ROSTE

Více

Spojení Letiště Václava Havla Praha se spádovou oblastí Praha, ČR 14.04.2014

Spojení Letiště Václava Havla Praha se spádovou oblastí Praha, ČR 14.04.2014 Spojení Letiště Václava Havla Praha se spádovou oblastí Praha, ČR 14.04.2014 Obsah : Výkony Letiště Václava Havla Praha Spojení letiště se spádovou oblastí Analýza okolních letišť 2 Výkony Letiště Václava

Více

trasa D pražského metra STUDIE VARIANTNÍHO ŘEŠENÍ 08 / 2012 Z Á K L A D N Í I N F O R M A C E

trasa D pražského metra STUDIE VARIANTNÍHO ŘEŠENÍ 08 / 2012 Z Á K L A D N Í I N F O R M A C E trasa D pražského metra STUDIE VARIANTNÍHO ŘEŠENÍ 08 / 2012 Z Á K L A D N Í I N F O R M A C E Úvodní informace Základním principem řešení v rámci této studijní rozvahy je ověření možností alternativního

Více

PRAHA LETIŠTĚ KLADNO STUDIE PROVEDITELNOSTI 2013-4 AKTUALIZACE STUDIE PROVEDITELNOSTI 2015

PRAHA LETIŠTĚ KLADNO STUDIE PROVEDITELNOSTI 2013-4 AKTUALIZACE STUDIE PROVEDITELNOSTI 2015 PRAHA LETIŠTĚ KLADNO STUDIE PROVEDITELNOSTI 2013-4 AKTUALIZACE STUDIE PROVEDITELNOSTI 2015 Přehled územních stop Cíle projektu Obsluha Kladna a Středočeského kraje Spojení největšího města kraje s Prahou

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ David Holada PŘÍLOHA C. ANALÝZA PŘESTUPNÍCH UZLŮ V PŘÍHRANIČNÍM SASKU Diplomová práce 2016 Úvod Svobodný stát Sasko je jedna ze 16 spolkových zemí

Více

Přínos VRT pro regionální železnici v Praze a okolí. Ing. Jiří Prokel

Přínos VRT pro regionální železnici v Praze a okolí. Ing. Jiří Prokel Přínos VRT pro regionální železnici v Praze a okolí Ing. Jiří Prokel Konference Czech Raildays 2013 18.6.2013 Základní principy PID jednotný regionální dopravní systém založený na preferenci páteřní kolejové

Více

Optimalizace dopravní obslužnosti Vilémovska. Konzultační dopravní společnost

Optimalizace dopravní obslužnosti Vilémovska. Konzultační dopravní společnost Optimalizace dopravní obslužnosti Vilémovska Konzultační dopravní společnost Analýza současného stavu Silnice Kvalitní silniční dopravní napojení obcí Račetice, Pětipsy, Rokle a Chbany. Ostatní obce vesměs

Více

STUDIE. SEVERNÍHO OBCHVATU MĚSTA PŘELOUČ silnice č. I/2 PROJEKTANT VYPRACOVAL KRESLIL KONTROLOVAL DOC. DOLEŽEL ING. ŠMEJDA ING. ŠMEJDA DOC.

STUDIE. SEVERNÍHO OBCHVATU MĚSTA PŘELOUČ silnice č. I/2 PROJEKTANT VYPRACOVAL KRESLIL KONTROLOVAL DOC. DOLEŽEL ING. ŠMEJDA ING. ŠMEJDA DOC. PROJEKTANT VYPRACOVAL KRESLIL KONTROLOVAL DOC. DOLEŽEL ING. ŠMEJDA ING. ŠMEJDA DOC. DOLEŽEL KRAJ: PARDUBICKÝ INVESTOR: MĚSTO PŘELOUČ NÁZEV AKCE: STUDIE OKRES: PARDUBICE SEVERNÍHO OBCHVATU MĚSTA PŘELOUČ

Více

Silnicei/44. Červenohorské sedlo jih M55. informační leták, stav k 03/2015

Silnicei/44. Červenohorské sedlo jih M55. informační leták, stav k 03/2015 Silnicei/44 Červenohorské sedlo jih informační leták, stav k 03/2015 M55 Dopravní význam stavby Stavba silnice I/44 Červenohorské sedlo jih navazuje na dokončenou modernizaci úseku silnice I/44 na severní

Více

Koncepce modernizace železniční sítě v ČR

Koncepce modernizace železniční sítě v ČR Koncepce modernizace železniční sítě v ČR Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie Praha, 27. listopadu 2014 Vstupy do koncepce požadavky na infrastrukturu z dopravního trhu nákladní doprava osobní regionální

Více

AUTOBUS A VLAK: KONKURENCE NEBO SPOLUPRÁCE? 8. Října 2015, Louny AUTOBUS NEBO VLAK: FAKTORY PRO MULTIMODALNÍ VÝBĚR

AUTOBUS A VLAK: KONKURENCE NEBO SPOLUPRÁCE? 8. Října 2015, Louny AUTOBUS NEBO VLAK: FAKTORY PRO MULTIMODALNÍ VÝBĚR AUTOBUS A VLAK: KONKURENCE NEBO SPOLUPRÁCE? 8. Října 2015, Louny AUTOBUS NEBO VLAK: FAKTORY PRO MULTIMODALNÍ VÝBĚR Peter Köhler, generální ředitel LEO Express pro region střední a východní Evropy peter.koehler@le.cz

Více

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY. Návrh vedení linek a obsluhy území

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY. Návrh vedení linek a obsluhy území ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY Návrh vedení linek a obsluhy území Dopravní obsluha území 1, rozsah řešeného území systém městské dopravy systém regionální dopravy součást integrovaného dopravního

Více

Mgr. Michal Roubík. Ústav hospodářských a sociálních dějin, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. Institut pro památky a kulturu, o.p.s.

Mgr. Michal Roubík. Ústav hospodářských a sociálních dějin, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. Institut pro památky a kulturu, o.p.s. Mgr. Michal Roubík Ústav hospodářských a sociálních dějin, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze - Institut pro památky a kulturu, o.p.s. Nádraží Benešov Kulturní památka mezi minulostí a budoucností

Více

Letiště Helsinky-Vantaa bude mít železniční spojení

Letiště Helsinky-Vantaa bude mít železniční spojení Letiště Helsinky-Vantaa bude mít železniční spojení Plánování první letištní železniční trati ve Finsku je již v plném proudu a začátek výstavby je plánován na rok 2008 na okraji Helsinek. Pracovní skupina

Více

Popis stávajícího stavu traťového úseku Praha-Krč Vrané nad Vltavou. Semestrální práce

Popis stávajícího stavu traťového úseku Praha-Krč Vrané nad Vltavou. Semestrální práce Popis stávajícího stavu traťového úseku Praha-Krč Vrané nad Vltavou Semestrální práce Umístění trati Součást tratě 210 Praha-Vršovice Vrané nad Vltavou Čerčany/Dobříš V žst. Praha-Vršovice napojeno na

Více

Praha olympijská a železnice

Praha olympijská a železnice Praha olympijská a železnice duben 2007 Bc. Marek Binko Budou-li v hlavním městě Praze pořádány olympijské hry, bude to mj. i neopakovatelná příležitost pro realizaci rozsáhlých investic do infrastruktury,

Více

Dlouhodobá vize SŽDC. Bc. Marek Binko. ředitel odboru strategie. Czech Raildays, Ostrava, 18. června 2013

Dlouhodobá vize SŽDC. Bc. Marek Binko. ředitel odboru strategie. Czech Raildays, Ostrava, 18. června 2013 Dlouhodobá vize SŽDC Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie Hlavní poslání a činnosti Předmět činnosti Na základě platné právní úpravy Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, plní funkci

Více

Rozvoj příměstské a městské železnice v pražské aglomeraci

Rozvoj příměstské a městské železnice v pražské aglomeraci Přednášející: Bc. Marek Binko České dráhy, a.s., www.cd.cz Co chceme fungující systém příměstské a městské železnice jako integrovanou součást systému veřejné dopravy osob dopravu, která svou kvalitou

Více

E.5. DopracovÆn variant łeen U Brno TECHNICK` ZPR`VA

E.5. DopracovÆn variant łeen U Brno TECHNICK` ZPR`VA Dopl uj c œdaje : Ing. Mare Ing. Hartman 2 31.3.2014 aktualizace v.r. v.r. Ing. Mare Ing. Hartman 1 28.2.2014 aktualizace v.r. v.r. Ing. Mare Ing. Hartman 0 20.12.2013 prvn vydæn v.r. v.r. Rev. Datum Popis

Více

Ražba tunelů pro evropské vysokorychlostní železnice

Ražba tunelů pro evropské vysokorychlostní železnice Ražba tunelů pro evropské vysokorychlostní železnice Prof. Dr.-Ing. Alfred Haack, exprezident ITA Mezinárodní tunelářské asociace a výkonný ředitel a člen představenstva STUVA Výzkumné asociace pro podzemní

Více

Společný dopravní systém pro Prahu a Středočeský kraj. Ing. Martin Jareš, Ph.D. ROPID

Společný dopravní systém pro Prahu a Středočeský kraj. Ing. Martin Jareš, Ph.D. ROPID Společný dopravní systém pro Prahu a Středočeský kraj Ing. Martin Jareš, Ph.D. ROPID Dva IDS v jedné aglomeraci: PID a SID založena 1993 celé území Prahy a 1/3 území SČK metro, tramvaje, železnice, autobusy,

Více

ROP SM, 5,19 km I/55 II/367 Střížovice, Kvasice. SFDI, VZ Cyklostezka podél Baťova kanálu - úsek Otrokovice 2,69 km I/55

ROP SM, 5,19 km I/55 II/367 Střížovice, Kvasice. SFDI, VZ Cyklostezka podél Baťova kanálu - úsek Otrokovice 2,69 km I/55 24. Moravská cyklistická cesta / podél Baťova kanálu ve Zlínském kraji 65,3 km Celková situace: Cyklostezka podél Baťova kanálu a Moravské stezky je budována postupně (viz. tabulka) Kompletní cyklostezka

Více

Příprava tratí Rychlých spojení v České republice

Příprava tratí Rychlých spojení v České republice Příprava tratí Rychlých spojení v České republice Ing. Pavel Surý generální ředitel Praha, 24. 3. 2015 Tratě Rychlých spojení (RS) = tratě pro vysokorychlostní železniční dopravu dle Nařízení Evropského

Více

Strategický cíl 2 Fyzicky prostupné, dostupné a propojené město (pohyb mobilita)

Strategický cíl 2 Fyzicky prostupné, dostupné a propojené město (pohyb mobilita) Fyzicky prostupné, dostupné a propojené město (pohyb mobilita) Udržitelná mobilita založená na vyváženém poměru jednotlivých způsobů dopravy, dobrá dostupnost Prahy v regionálním, národním, celoevropském

Více

- Referát na konferenci CZECH RAILDAYS -

- Referát na konferenci CZECH RAILDAYS - - Referát na konferenci CZECH RAILDAYS - Návrh kvalitního systému regionální železniční dopravy v MS kraji Úvod, význam železnice pro Moravskoslezský kraj. Stručné představení Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského

Více

Zastupitelstvo města Lysá nad Labem

Zastupitelstvo města Lysá nad Labem Zastupitelstvo města Lysá nad Labem konané dne 13. 07. 2016 Žádost o vyjádření vlastníka dotčené nemovitosti Trvalý zábor, dočasný zábor a věcné břemeno Rada města projedná materiál na svém jednání dne

Více

DÍL 2 ZÁVAZNÝ VZOR SMLOUVY. Příloha 2c ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY

DÍL 2 ZÁVAZNÝ VZOR SMLOUVY. Příloha 2c ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY DÍL 2 ZÁVAZNÝ VZOR SMLOUVY Příloha 2c ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY, STÁTNÍ ORGANIZACE 1 OBSAH: 1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ... 3 2. POPIS PŘEDMĚTNÉ STAVBY... 3 3. PŘEHLED

Více

Dálnice. Veselí nad Lužnicí Bošilec. stavba 0308C. C2c. Dálnice D3. Veselí nad Lužnicí. stavba 0308C INFORMAČNÍ LETÁK, stav k 12/2016

Dálnice. Veselí nad Lužnicí Bošilec. stavba 0308C. C2c. Dálnice D3. Veselí nad Lužnicí. stavba 0308C INFORMAČNÍ LETÁK, stav k 12/2016 Horusice D3 Dálnice INFORMAČNÍ LETÁK, stav k 12/2016 Ve III/14713 (původně II/147) 3 Veselí nad Lužnicí 1 60 atice Veselí n. Luž. jih C2c doprovodná komunikace 24 stavba 0309/I Bošilec Ševětín České Budějovice

Více

Moravskoslezský kraj a regionální železniční doprava.

Moravskoslezský kraj a regionální železniční doprava. Moravskoslezský kraj a regionální železniční doprava Strana 1 Moravskoslezský kraj v číslech Rozloha: 5 427 km 2 Počet obcí: 300 ( z toho 40 měst) Počet obyvatel: 1 220 000 Hustota: 224 obyvatel / km 2

Více

Přednáška č. 3 UMÍSŤOVÁNÍ AUTOBUSOVÝCH A TROLEJBUSOVÝCH ZASTÁVEK

Přednáška č. 3 UMÍSŤOVÁNÍ AUTOBUSOVÝCH A TROLEJBUSOVÝCH ZASTÁVEK Přednáška č. 3 UMÍSŤOVÁNÍ AUTOBUSOVÝCH A TROLEJBUSOVÝCH ZASTÁVEK 1. Všeobecné požadavky Umístění a stavební uspořádání zastávky musí respektovat bezpečnost a plynulost provozu: a) stavebně přiměřeným řešením

Více

Nevyužit. Ostrava 14. 6. 2011 Ing. Josef Bosáček

Nevyužit. Ostrava 14. 6. 2011 Ing. Josef Bosáček Nevyužit ité potenciály možných řešení v dálkovd lkové a regionáln lní dopravě v ČR, SR a vzájemn jemné dopravě mezi nimi Ostrava 14. 6. 2011 Ing. Josef Bosáček Historie rychlé dálkové dopravy v Československu

Více

NÁVRH SPOJENÍ PRAHA LETIŠTĚ PRAHA - KLADNO A PROJECT OF THE HIGH SPEED CONNECTION PRAHA PRAHA AIRPORT - KLADNO

NÁVRH SPOJENÍ PRAHA LETIŠTĚ PRAHA - KLADNO A PROJECT OF THE HIGH SPEED CONNECTION PRAHA PRAHA AIRPORT - KLADNO NÁVRH SPOJENÍ PRAHA LETIŠTĚ PRAHA - KLADNO A PROJECT OF THE HIGH SPEED CONNECTION PRAHA PRAHA AIRPORT - KLADNO Pavel Drdla 1 Anotace: Příspěvek se zabývá problematikou navrhovaného dopravního systému Aircon

Více

Dálnice D11. Osičky Hradec Králové stavba 1105-2 (nedokončená část km 88,30 90,76) H61. informační leták, stav k 04/2015.

Dálnice D11. Osičky Hradec Králové stavba 1105-2 (nedokončená část km 88,30 90,76) H61. informační leták, stav k 04/2015. D Dálnice Osičky stavba 05-2 (nedokončená část km 88,30 90,76) informační leták, stav k 04/2015 Dálnice D stavba 05-2 Osièky nedokonèená èást (km 88,30 km 90,76) infografika D-05-2-Osicky-HK-130406b stavba

Více

Síť 21 integrovaná optimalizace sítě a plánovací přípravy koridorů

Síť 21 integrovaná optimalizace sítě a plánovací přípravy koridorů Síť 21 integrovaná optimalizace sítě a plánovací přípravy koridorů Ing. Eckart Fricke, Dipl.-Kfm. Götz Müller, Ing. Michael Pohl Konkurenční situace železnice je rozhodujícím způsobem vytvářena výkonnou

Více

KARLOVY VARY TEXTOVÁ ČÁST

KARLOVY VARY TEXTOVÁ ČÁST Urbanistické řešení širšího centra města KARLOVY VARY TEXTOVÁ ČÁST 1 Motto soutěžního návrhu : PROPOJENÉ MĚSTO (OD DISKONTINUITY KE KONTINUITĚ) stávající DISKONTINUITA MĚSTA budoucí KONTINUITA MĚSTA diskontinuita

Více

Bytový dům Janáčkova - Masná

Bytový dům Janáčkova - Masná Bytový dům Janáčkova - Masná Seznam příloh Průvodní zpráva Širší vztahy územní plán M :2000 Situace M 1:500 Půdorys 1.NP M 1:200 Půdorys 2.- 4. NP M 1:200 Půdorys 5.NP M 1:200 Půdorys 6.NP M 1:200 Řez

Více

Podpora života a podnikání v Olomouckém kraji

Podpora života a podnikání v Olomouckém kraji Podpora života a podnikání v Olomouckém kraji Olomouc 23. 9. 2016 Úvod Akciová společnost ve 100 % vlastnictví státu 1993 Rozdělení Československa => rozdělení ČSD České republika - České dráhy (ČD), státní

Více

Případová studie: projekt most Vasco da Gama

Případová studie: projekt most Vasco da Gama Text 1 Roku 1991 se portugalská vláda rozhodla v Lisabonu postavit druhý most přes řeku Tagus. Jediný most přes Tagus zvaný most 25. dubna byl již velmi přetížen a v průběhu let bylo vytvořeno několik

Více

Dopravní stavitelství Přednáška 7. Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava

Dopravní stavitelství Přednáška 7. Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava Dopravní stavitelství Přednáška 7 Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava Požadavky vyplývající z vyhlášky 398/2009 Sb. Vyhláška o obecných technických

Více

Vysokorychlostní železniční tratě

Vysokorychlostní železniční tratě Y2VT - téma č. 5 Vysokorychlostní železniční tratě Lukáš Týfa Ústav dopravních systémů (K612) Téma č. 5 Stavby vysokorychlostních tratí Anotace: VRT: Kolín n. R. Frankfurt n. M., Berlín Wolfsburg, Lyon

Více

Renáta Slabá Odbor strategie Oddělení dopravní politiky a čisté mobility

Renáta Slabá Odbor strategie Oddělení dopravní politiky a čisté mobility Dopravní infrastruktura 2015-2020, Operační program doprava, programy na podporu čistě mobility, cyklostrategie, dopravní obslužnost kraje Renáta Slabá Odbor strategie Oddělení dopravní politiky a čisté

Více

informační leták, 04/2011 UVEDENO DO PROVOZU

informační leták, 04/2011 UVEDENO DO PROVOZU Bøezo R Rychlostní silnice informační leták, 04/2011 UVEDENO DO PROVOZU doprovodná komunikace most pøes údolí K8 most pøes silnici a potok Stavba Kamenný Dvùr Rudolec Rychlostní silnice R Dopravní význam

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA VARIANTA A OBSAH PRŮVODNÍ ZPRÁVY: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA.

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA VARIANTA A OBSAH PRŮVODNÍ ZPRÁVY: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA. A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA OBSAH PRŮVODNÍ ZPRÁVY: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÍCÍ STAVBU A JEJÍ PROVOZ 3. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ, SOULAD STAVBY S NIMI 4. ZDŮVODNĚNÍ

Více

Parametry a priority přestavby železniční sítě ČR

Parametry a priority přestavby železniční sítě ČR Parametry a priority přestavby železniční sítě ČR Ing. Jiří Kalčík, projektant dopravních staveb Současný stav ţelezniční sítě České republiky vznikl historickým vývojem, který je od svých počátků konzistentní.

Více

Veřejná doprava v Libereckém kraji. Ing. Petr Prokeš, KORID LK

Veřejná doprava v Libereckém kraji. Ing. Petr Prokeš, KORID LK Veřejná doprava v Libereckém kraji Ing. Petr Prokeš, KORID LK Veřejná doprava v LK Dálková železniční doprava - Objednatel: stát - MD ČR - Dopravce: České dráhy, a.s. - 4 vozební ramena - Doplnění systému:

Více

DOPRAVNĚ-PROVOZNÍ INTEGRACE. Prostorová a časová integrační opatření

DOPRAVNĚ-PROVOZNÍ INTEGRACE. Prostorová a časová integrační opatření DOPRAVNĚ-PROVOZNÍ INTEGRACE Prostorová a časová integrační opatření Dopravně-provozní opatření = propojení komponent dopravní nabídky a provozu jednotlivých dopravců resp. druhů dopravy úprava vedení linek

Více

OBSAH 1. Autobusové nádraží Nový Knín, parc.č. 590/15; k.ú. Nový Knín

OBSAH 1. Autobusové nádraží Nový Knín, parc.č. 590/15; k.ú. Nový Knín OBSAH 1 1. IDENTIFIKACE A ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY 2 1.1. IDENTIFIKACE 2 1.2. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJÍ ÚČEL 2 2. ÚDAJE O DOSAVADNÍM VYUŽITÍ A ZASTAVĚNOSTI ÚZEMÍ, O STAVEBNÍM POZEMKU

Více

Příprava a realizace tunelu Ejpovice z pohledu investora Ing. Milan Majer, SŽDC, Stavební správa západ

Příprava a realizace tunelu Ejpovice z pohledu investora Ing. Milan Majer, SŽDC, Stavební správa západ Ing. Milan Majer, SŽDC, Stavební správa západ Tunelářské odpoledne 3/2013 Organizace a řízení tunelových staveb a stavební dozor Železniční koridory projekty 22 a 23 Železniční spojení Praha Norimberk

Více