DEVELOPMENT OF THE RAILWAY NODE BRNO. CH4LLENGE University, BRNO,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DEVELOPMENT OF THE RAILWAY NODE BRNO. CH4LLENGE University, BRNO, 16. 10. 2014"

Transkript

1 DEVELOPMENT OF THE RAILWAY NODE BRNO THE PUBLIC PARTICIPATION AND COMMUNICATION CH4LLENGE University, BRNO, Dan Škaroupka Úsek technický Magistrátu města Brna

2 OBSAH PREZENTACE STRATEGICKÁ POLOHA BRNA V EVROPĚ PŘESTAVBA ŽELEZNIČNÍHO UZLU REALIZACE V OBDOBÍ DOPRACOVÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ NÁDRAŽÍ U ŘEKY A NOVÁ MĚSTSKÁ ČTVRŤ VLASTNÍ KOMUNIKACE S VEŘEJNOSTÍ

3 BRNO V NOVÉ TRANSEVROPSKÉ DOPRAVNÍ SÍTI (TEN-T) Nařízení (EU) č. 1315/ 2013: Hlavní směry rozvoje transevropské dopravní sítě Brno: křižovatka 1. a 4. koridoru hlavní sítě TEN-T Baltsko-jadranský Východní a východostředomořský

4 BRNĚNSKÉ PROJEKTY MEZI PRIORITAMI EU PRO OBDOBÍ Nařízení (EU) č. 1316/ 2013: Nástroj pro propojení Evropy Brněnské projekty: mezi předem identifikovanými projekty s možností spolufinancování

5 EVROPSKÉ STRATEGIE V DOPRAVNÍ POLITICE ČR Cíle Evropské unie jsou zahrnuty ve strategii dopravy v ČR: Dopravní politika ČR pro období s výhledem do roku 2050 Dopravní sektorové strategie, II. fáze Střednědobý plán rozvoje dopravní infrastruktury s dlouhodobým výhledem Operační program Doprava , návrh rozpočtu Název velkého projektu Elektrizace tratě vč. PEÚ Brno - Zastávka u Brna Modernizace tratě Brno - Přerov, I. etapa Blažovice - Nezamyslice Železniční uzel Brno - modernizace průjezdu a I. část osobního nádraží Modernizace tratě Brno - Přerov, II. etapa Nezamyslice - Přerov Předpokládané datum zahájení realizace projektu Předpokládané datum ukončení realizace projektu Možnost financování z CEF 4Q/2015 4Q/2016 Ne 1Q/2019 3Q/2023 Ano 1Q/2018 4Q/2023 Ano 1Q/2020 4Q/2023 Ano

6 DOPRACOVÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ŽELEZNIČNÍHO UZLU BRNO Studie Dopracování variant řešení železničního uzlu Brno ( ) zadavatel: Správa železniční dopravní cesty, s.o. zpracovatel: IKP Consulting Engineers, s.r.o. hlavní cíl studie: - umožnit objektivní technicko-technologické srovnání koncepčního řešení ŽUB v sledované variantě s nádražím u řeky s řešením s nádražím pod Petrovem - vytvořit podklad pro dokončení rozpracované studie proveditelnosti časové horizonty: střednědobý (2025) a dlouhodobý (2040) aktualizovaný rozsah dopravy: dálková (MD ČR) a regionální (KORDIS JMK)

7 DOPRACOVÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ŽELEZNIČNÍHO UZLU BRNO VARIANTA S NÁDRAŽÍM U ŘEKY Navržené úpravy minimalizují zásahy, prioritou je udržení charakteru kolejiště dle dokumentace pro územní řízení. Studie navrhuje změny: organizace provozu 3 provozní celky v hlavním nádraží (doprava příměstská, dálková a vysokorychlostní) úprava nástupišť hlavního nádraží, včetně nového č. 7 zapojení další traťové koleje od Přerova úpravy ve stanicích Brno-Židenice a Brno-Slatina

8 DOPRACOVÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ŽELEZNIČNÍHO UZLU BRNO VARIANTA S NÁDRAŽÍM POD PETROVEM Studie dopracovává řešení předložené Občanskou koalicí Nádraží v centru. Studie navrhuje změny: šestikolejná podzemní část nádraží (přidání 2 kolejí) posunutí podzemní části nádraží jižněji s tunely pod řekou Svratkou rozšíření nadzemní části nádraží Dopracování návazností městského komunikačního systému navrhuje mj. přesunutí autobusového terminálu.

9 DOPRACOVÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ŽELEZNIČNÍHO UZLU BRNO STANOVISKO RADY MĚSTA BRNA KE STUDII Rada města Brna schválila 26. března 2014 stanovisko k technické části dokumentaci studie. Ve stanovisku jsou shrnuta hlediska urbanistická, dopravní, ochrany životního prostředí a vliv na zemědělský půdní fond k oběma variantám. Rada města Brna konstatuje, že varianta pod Petrovem není v souladu s Územním plánem města Brna, musí být posouzeny její dopady na dopravní a technickou infrastrukturu v centru města a musí být zohledněna náročnost výstavby rozsáhlých tunelů pod historickým jádrem. Vzhledem k dosažitelnosti realizace je varianta s nádražím u řeky jediná do takové míry připravená, že je v souladu se strategickými dokumenty státu, které předpokládají modernizaci brněnského železničního uzlu od roku 2018 se spolufinancováním z evropských zdrojů v programovacím období

10 DALŠÍ POSTUP STÁTNÍCH INSTITUCÍ Dokončení Studie proveditelnosti projektu 2015 Rozhodnutí o variantě přestavby železničního uzlu 2015 Žádost o spolufinancování z Nástroje pro propojení Evropy (CEF) 2016 Zahájení realizace přestavby železničního uzlu (v případě zvolení varianty u řeky) 2018 Realizace invariantních úseků s využitím prostředků Operačního programu Doprava : úsek Brno-Maloměřice Brno-Židenice úsek Brno-Horní Heršpice Modřice

11 NÁDRAŽÍ U ŘEKY ROZVOJ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY Cílový stav železniční infrastruktury v Brně a regionu: Přestavba železničního uzlu zajistí plnohodnotnou obsluhu města regionální i dálkovou dopravou. Umožní koncepční rozvoj infrastruktury městské hromadné dopravy. Připraví podmínky pro zapojení Brna do systému Rychlých spojení.

12 NÁDRAŽÍ U ŘEKY ROZVOJ MĚSTSKÉ INFRASTRUKTURY Nádraží u řeky městská infrastruktura Komplexní řešení obsluhy nádraží u řeky a nové městské čtvrti: veřejná hromadná doprava, individuální automobilová doprava, parkování, cyklisté, pěší. Tramvaj Plotní Připravuje se realizace 1. etapy.

13 NÁDRAŽÍ U ŘEKY ROZVOJ MĚSTSKÉ INFRASTRUKTURY Nádraží u řeky městská infrastruktura: prověření uživatelsky přívětivého řešení ve studii Komplexní řešení dopravní obslužnosti po přestavbě ŽUB s nádražím u řeky dopracování dopravního modelu obsluhy území prověření dopravní obsluhy a urbanistického řešení rozvojového území Heršpická - Pražákova schválení investičního záměru propojení Bulvár Husova

14 NÁDRAŽÍ U ŘEKY ROZVOJ ÚZEMÍ NOVÁ MĚSTSKÁ ČTVRŤ Nová městská čtvrť odstranění 7 km železničních tratí na území města uvolněné plochy: 192 hektarů pro developerskou činnost nabízeno 58 hektarů osa Petrov nádraží u řeky Bulvár jako páteř území prostupné těleso nádraží na mostní konstrukci s integrovaným autobusovým terminálem metropolitní zástavba, integrace funkcí, zaručený podíl bydlení propojení parků historického jádra, viaduktu a revitalizovaných břehů Svratky protipovodňová ochrana modelace terénu revitalizace Nových Sadů, Komárova

15 NÁDRAŽÍ U ŘEKY ROZVOJ ÚZEMÍ NOVÁ MĚSTSKÁ ČTVRŤ Nová městská čtvrť Aktualizace Územního plánu města Brna využití území bydlení v bytových domech (BB) zeleň (Z) nový typ ploch se zajištěným podílem bydlení více než 30% smíšené rezidenční (SR) plochy smíšené obytné (S) obchod a služby (CO) výroba (CV) doprava (DS)

16 NÁDRAŽÍ U ŘEKY ROZVOJ ÚZEMÍ NOVÁ MĚSTSKÁ ČTVRŤ Nová městská čtvrť - propojení parků historického jádra s revitalizovanými břehy řeky Svratky ideová urbanistická studie schválení investičního záměru 7. června 2014: 175 let od příjezdu prvního vlaku do Brna

17 PREZENTACE Z PTAČÍ PERSPEKTIVY

18 POHLED Z PTAČÍ PERSPEKTIVY 19. PATRO TOWER I

19 Prezentace projektu Nádraží u řeky přehledné srozumitelné informace pozitiva realizace projektu aktuality a tiskové zprávy facebook Nádraží u řeky komplexní informace o projektu:

20 INFORMAČNÍ KANCELÁŘ A MODEL Komplexní informace o projektu, model území Radnická 2, Brno

21 BULLETIN NÁDRAŽÍ U ŘEKY

22 INFORMACE x EMOCE

23

Přestavba železničního uzlu Brno

Přestavba železničního uzlu Brno Přestavba železničního uzlu Brno Autoři článku: Ing. arch. Jaroslav Dokoupil, hlavni architekt Arch.Design Group, spoluautor současného urbanistického řešení ŽUB Ing. Michal Babič, do roku 2014 technický

Více

Operační program Doprava 2014-2020 Krátká verze pro EK

Operační program Doprava 2014-2020 Krátká verze pro EK Operační program Doprava 2014-2020 Krátká verze pro EK Pracovní návrh Verze 1 Ministerstvo dopravy listopad 2013 OBSAH 1. Příprava operačního programu a zapojení partnerů... 5 2. Strategie pro příspěvek

Více

Středisko: 440 atelier 4 Sochorova 3178/23, 616 00 Brno tel.: +420 541 420 911 www.archdesign.cz

Středisko: 440 atelier 4 Sochorova 3178/23, 616 00 Brno tel.: +420 541 420 911 www.archdesign.cz Územní studie Podmíněná přípustnost prodejních ploch v lokalitě Aupark Brno stupeň: ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ PODKLAD TEXTOVÁ ČÁST Objednatel: Statutární město Brno Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno číslo zakázky:

Více

Studie proveditelnosti. E l e k t r i z a c e t r a t i v č. P E Ú B r n o Z a s t á v k a u B r n a

Studie proveditelnosti. E l e k t r i z a c e t r a t i v č. P E Ú B r n o Z a s t á v k a u B r n a Studie proveditelnosti E l e k t r i z a c e t r a t i v č. P E Ú B r n o Z a s t á v k a u B r n a duben 2013 Název akce Druh dokumentace Studie proveditelnosti Objednatel SŽDC, s. o. Stavební správa

Více

6 Železniční uzel Brno: Návrh a hodnocení možné přestavby železničního uzlu s vlakotramvají

6 Železniční uzel Brno: Návrh a hodnocení možné přestavby železničního uzlu s vlakotramvají 6 Železniční uzel Brno: Návrh a hodnocení možné přestavby železničního uzlu s vlakotramvají Tématem této kapitoly jsou varianty přestavby železničního uzlu a hlavního nádraží Brno: Současně diskutované

Více

Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti - Sektor dopravy - SOUHRNNÝ ITINERÁŘ

Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti - Sektor dopravy - SOUHRNNÝ ITINERÁŘ Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti - Sektor dopravy - SOUHRNNÝ ITINERÁŘ pro železniční odbočnou větev Česká Třebová Přerov II. tranzitního železničního koridoru (TŽK) 1. TEN-T označení

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI PŘESTUPNÍ TERMINÁL KRÁLOVO POLE

STUDIE PROVEDITELNOSTI PŘESTUPNÍ TERMINÁL KRÁLOVO POLE STUDIE PROVEDITELNOSTI PŘESTUPNÍ TERMINÁL KRÁLOVO POLE ŘÍJEN 2009. PPP Centrum a.s. Obsah OBSAH...- 2-1 SHRNUTÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI...- 3-1.1 ÚKOL A CÍL STUDIE PROVEDITELNOSTI... - 3-1.2 POSTUP PRACÍ...

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 2010 2015. Příloha č. 1. Karty rozvojových aktivit

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 2010 2015. Příloha č. 1. Karty rozvojových aktivit STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 2010 2015 Příloha č. 1 Karty rozvojových aktivit upravená verze březen 2010 A01-1 Organizace a financování podnikatelského poradenství PÚ01 Cíl 1: Rozvoj

Více

Strategický plán rozvoje městské části Praha Libuš. C. Realizační část

Strategický plán rozvoje městské části Praha Libuš. C. Realizační část Strategický plán rozvoje městské části Praha Libuš C. Zpracovatel: SPF Group, v.o.s. Datum: červenec-srpen 2009 Obsah OBSAH... 2 1 ÚVOD... 3 2 REALIZACE A MONITORING STRATEGICKÉHO PLÁNU... 4 Realizace

Více

Liberecký kraj. Zpracovatel: Odbor dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje

Liberecký kraj. Zpracovatel: Odbor dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje Liberecký kraj Zpracovatel: Odbor dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje říjen 2002 OBSAH 1. ÚVOD... 2 2. SWOT ANALÝZA JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ DOPRAVY... 2 3. STRATEGICKÉ CÍLE... 4 3.1 HLAVNÍ CÍL STRATEGIE

Více

Rozvojové území Brno-jih

Rozvojové území Brno-jih BRNO ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A ROZVOJE, KOUNICOVA 67, 601 67 ZADÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE Rozvojové území Brno-jih Obsah: 1. Účel pořízení územní studie a stanovení hlavních cílů 2. Vymezení řešeného území 3.

Více

Námitka obce Křenovice (K039)

Námitka obce Křenovice (K039) Námitka obce Křenovice (K039) Námitka obce Křenovice, se sídlem Školní 535, 683 52 Křenovice, zaevidovaná na podatelně Krajského úřadu Jihomoravského kraje zaevidována dne 18.04.2011 pod č.j. JMK 53931/2011,

Více

Aktuální průběh přípravy Rychlých spojení na SŽDC

Aktuální průběh přípravy Rychlých spojení na SŽDC Aktuální průběh přípravy Rychlých spojení na SŽDC Článek do sborníku konference Czech Raildays 2014 1 Úvod 1.1 Úvodní informace Tento článek má za cíl přinést aktuální informace o průběhu přípravy Rychlých

Více

Informace z kontrolní akce NKÚ č. 12/11 Peněžní prostředky určené na modernizaci významných železničních uzlů

Informace z kontrolní akce NKÚ č. 12/11 Peněžní prostředky určené na modernizaci významných železničních uzlů Informace z kontrolní akce NKÚ č. 12/11 Peněžní prostředky určené na modernizaci významných železničních uzlů Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu (dále

Více

Příloha č. 2 Regiony NUTS II

Příloha č. 2 Regiony NUTS II 1p/05-6 Integrované projekty Příloha č. 2 Regiony NUTS II Region NUTS2 Hl. m. Praha Region NUTS2 Jihovýchod Region NUTS2 Jihozápad Region NUTS2 Moravskoslezsko Region NUTS2 Severovýchod Region NUTS2 Severozápad

Více

Kooperant. Koncepce dopravy Plzeňského kraje - 2. etapa Koncept návrhu řešení. Atelier T - plan, spol. s r.o.

Kooperant. Koncepce dopravy Plzeňského kraje - 2. etapa Koncept návrhu řešení. Atelier T - plan, spol. s r.o. Název akce Koncepce dopravy Plzeňského kraje - 2. etapa Koncept návrhu řešení Druh dokumentace Část Objednatel Členové konsorcia Kooperant Studie koncepční A - Textová část Plzeňský kraj Škroupova 18 306

Více

Spojení Evropy! Projekt RAILHUC zajistil dohody směřující ke zlepšení železniční dopravy v regionu střední Evropy.

Spojení Evropy! Projekt RAILHUC zajistil dohody směřující ke zlepšení železniční dopravy v regionu střední Evropy. This project is implemented through the CENTRAL EUROPE programme co-financed by ERDF. PROJEKT RAILHUC TISKOVÁ ZPRÁVA Spojení Evropy! Projekt RAILHUC zajistil dohody směřující ke zlepšení železniční dopravy

Více

C. IMPLEMENTAČNÍ ČÁST

C. IMPLEMENTAČNÍ ČÁST PROGRAM ROZVOJE ÚSTECKÉHO KRAJE Zpracovatel: SPF Group, v.o.s. Masarykova 129/106 400 01 Ústí nad Labem Datum: červen 2013 OBSAH Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Projektový cyklus a akční plán... 4 2.1 Akční plán...

Více

Dopravní sektorové strategie 2. fáze

Dopravní sektorové strategie 2. fáze Dopravní sektorové strategie 2. fáze Střednědobý plán rozvoje dopravní infrastruktury s dlouhodobým výhledem () Název akce Dopravní sektorové strategie 2. fáze Střednědobý plán rozvoje dopravní infrastruktury

Více

INTEGROVANÝ PLÁN MOBILITY OSTRAVA

INTEGROVANÝ PLÁN MOBILITY OSTRAVA MOBILITA INTEGROVANÝ PLÁN MOBILITY OSTRAVA ást I. - strategická EDSTAVÍTE-LI SI VAŠE MSTO ZA DVACET LET, JAK BYSTE CHTLI, ABY VYPADALO? Integrovaný plán mobility Ostrava část I. - strategická Finální verze

Více

jednání Rady města Ústí nad Labem

jednání Rady města Ústí nad Labem jednání Rady města Ústí nad Labem dne: 10. 06. 2015 bod programu: 67 věc: Vyjádření ke Konceptu územně technické studie Nová trať Litoměřice Ústí nad Labem st. hranice SRN - informace dopad na rozpočet:

Více

ROČENKA DOPRAVY BRNO 2012

ROČENKA DOPRAVY BRNO 2012 ROČENKA DOPRAVY BRNO 2012 dle ČSN EN ISO 9001:2001 Brněnské komunikace a.s. Renneská třída 787/1a, 657 68 Brno, 543 321 225, fax: řešení, 543 214 098 Nabídkatel.: komplexních bkom@bkom.cz projektů a činností

Více

PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU MĚSTA BRNA 2010-2015

PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU MĚSTA BRNA 2010-2015 Zadavatel: Statutární město Brno Magistrát města Brna www.brno.cz PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU MĚSTA BRNA 2010-2015 ANALYTICKÁ ČÁST Zpracovatel: Kolektiv autorů: Mgr. Martina Pacasová, Ing. MgA. Barbora

Více

STRATEGICKY PLAN MC PRAHA LYSOLAJE NA ROK 2013

STRATEGICKY PLAN MC PRAHA LYSOLAJE NA ROK 2013 STRATEGICKY PLAN MC PRAHA LYSOLAJE NA ROK 2013 Obsah 1. Úvod... 2 2. Realizace a monitoring strategického plánu... 2 2.1. Realizace strategického plánu... 2 2.2. Organizační změny systém projektového řízení...

Více

Dopravní politika České republiky

Dopravní politika České republiky III. Dopravní politika České republiky pro léta 2005-2013 Aktualizace 2011 materiál pro připomínkové řízení OBSAH 1. ÚVOD...4 2. VÝCHODISKA...6 3. STRUKTURA PRIORIT A CÍLŮ DOPRAVNÍ POLITIKY...9 3.1 Dosažení

Více

2.12 DOPRAVA ÚVOD 2.12.1 ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA

2.12 DOPRAVA ÚVOD 2.12.1 ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA 2.12 DOPRAVA ÚVOD Doprava výrazným způsobem ovlivňuje rozvoj ekonomiky, její konkurenceschopnost v prostředí celosvětové globalizace, úroveň kvality dopravy představuje výrazný rozhodovací faktor pro investory,

Více

Hodnoty a problémy. IPR PRaha. uap Praha /

Hodnoty a problémy. IPR PRaha. uap Praha / Hodnoty a problémy IPR PRaha uap Praha / 2014 Územně analytické podklady hl. m. Prahy 2014 00 / pořizovatel Odbor stavební a územního plánu MHMP Jungmannova 29/35, Praha 1 zpracovatel Institut plánování

Více

Regionální plán Pražské integrované dopravy. na rok 2012 s výhledem na období 2013 2016

Regionální plán Pražské integrované dopravy. na rok 2012 s výhledem na období 2013 2016 Regionální plán Pražské integrované dopravy na rok 2012 s výhledem na období 2013 2016 OBSAH 2/52 OBSAH... 2 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK... 4 1 ÚVOD... 5 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVĚ...

Více

Operační program Doprava 2014-2020

Operační program Doprava 2014-2020 Operační program Doprava 2014-2020 Fáze 2 - pracovní návrh Verze 2 Ministerstvo dopravy červen 2013 OBSAH 1. Příprava operačního programu a zapojení partnerů... 4 2. Strategie pro příspěvek operačního

Více

I. ÚVOD...4. I.1.Předmět řešení...4. I.2.Postup zpracování...4. I.3.Projednávání a doklady...4. I.4.Výchozí podklady...4

I. ÚVOD...4. I.1.Předmět řešení...4. I.2.Postup zpracování...4. I.3.Projednávání a doklady...4. I.4.Výchozí podklady...4 únor 8 I. ÚVOD...4 I..Předmět řešení...4 I..Postup zpracování...4 I.3.Projednávání a doklady...4 I.4.Výchozí podklady...4 I.5.Používané zkratky a termíny...5 I.6.Hodnocení rozvoje dopravní infrastruktury

Více