železnice_město_architektura 7. ročník odborné konference

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "železnice_město_architektura 7. ročník odborné konference 3. 6. 2015 www.krizovatkyarchitektury.cz"

Transkript

1 železnice_město_architektura 7. ročník odborné konference

2 KŘIŽOVATKY ARCHITEKTURY železnice_město_architektura Hlavní nádraží v Praze V srpnu 1845 vjel do Prahy první vlak. A v následujících desetiletích železnice zásadním způsobem ovlivnila města, hospodářství i životy lidí. O 170 let později jsou ovšem nádraží i celé tratě opouštěny, jiné se transformují do nové podoby nebo se převádějí do majetku obcí. Má železnice ještě i dnes potenciál ovlivňovat ekonomický i sociální život tak, jako ve svých počátcích? Tomáš Šenberger PROGRAMOVÁ RADA Předseda prof. Ing. arch. Tomáš Šenberger proděkan FSv ČVUT v Praze Členové PhDr. Anna Matoušková náměstkyně ministra kultury Mgr. Karel Ksandr generální ředitel NTM Mgr. Květa Vitvarová Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska Ing. arch. Karel Hájek, Ph.D. FSv ČVUT v Praze, karek architektonický ateliér Ing. Petr Prokeš České dráhy, a.s. JUDr. Petr Bým šéfredaktor Stavebního fóra ZAHÁJENÍ BLOK I a BLOK II MODERÁTOR: Petr Král, ČRo - Radiožurnál ZAHÁJENÍ KONFERENCE PhDr. Anna Matoušková, náměstkyně ministra kultury Mgr. František Bureš, MBA, LL.M., člen představenstva Českých drah Mgr. Ing. Petr Lepeška, zástupce ředitele Odboru územního plánování, MMR BLOK I ŽELEZNICE: HISTORICKÝ EXKURZ JAK ŽELEZNICE ZASÁHLY DO VÝVOJE MĚST Mgr. Michal Novotný, ředitel Železničního muzea NTM PRINCIPY A VÝCHODISKA PRÁVNÍ OCHRANY ŽELEZNIČNÍ INFRASTRUKTURY V ČESKÉ REPUBLICE Mgr. Jiří Vajčner, Ph.D., ředitel Odboru památkové péče, MK ŽELEZNICE JAKO SOUČÁST KULTURNÍHO DĚDICTVÍ Mgr. Alena Borovcová, Ph.D., Metodické centrum technických památek a průmyslového dědictví územního odborného pracoviště NPÚ v Ostravě NÁDRAŽÍ HAVÍŘOV, NÁDRAŽÍ VÍTKOVICE: DVA RŮZNÉ OSUDY Ing. arch. Jiří Kugl, FSv ČVUT v Praze Ing. arch. Naděžda Goryczková, generální ředitelka NPÚ diskusní příspěvek BLOK II ŽELEZNIČNÍ INFRASTRUKTURA: CO A JAK CHRÁNIT? KOŘENOV: OBNOVA TOPÍRNY Ing. Petr Prokeš, ředitel o.p.s. Železniční společnost Tanvald

3 BLOK III a BLOK IV AKTUÁLNÍ SITUACE Mgr. Ing. Jan Krofta, ředitel kanceláře úseku pro techniku, servis a majetek, České dráhy, a.s. PERSPEKTIVY NÁDRAŽÍ NA ČESKÉ ŽELEZNICI Tomáš Drmola, MBA, náměstek generálního ředitele pro správu majetku, SŽDC HLAVNÍ NÁDRAŽÍ V PRAZE: REVITALIZACE ŽELEZNIČNÍ STANICE Ing. Libor Martínek, hlavní inženýr projektu, METROPROJEKT Praha a.s. ŽELEZNIČNÍ EXPOZICE NTM V BÝVALÉM LOKOMOTIVNÍM DEPU NA MASARYKOVĚ NÁDRAŽÍ V PRAZE Mgr. Karel Ksandr, generální ředitel NTM OBEC - ŽELEZNICE - NÁDRAŽÍ JINDŘICHOHRADECKÉ ÚZKOKOLEJKY, HISTORIE A SOUČASNÝ TURISTICKÝ POTENCIÁL PhDr. Pavel Matlas, Ph.D., Jindřichohradecké místní dráhy, a.s. SPOLUPRÁCE MĚSTA UHERSKÉ HRADIŠTĚ A ČESKÝCH DRAH Ing. arch. Aleš Holý, vedoucí odboru architektury, plánování a rozvoje, Město Uherské Hradiště BLOK III NÁDRAŽÍ PRO XXI. STOLETÍ ŽELEZNIČNÍ INFRASTRUKTURA A ÚZEMNÍ ROZVOJ Mgr. Ing. Petr Lepeška, zástupce ředitele Odboru územního plánování, MMR HLAVNÍ NÁDRAŽÍ V BRNĚ: RELOKACE A JEJÍ URBANISTICKÉ SOUVISLOSTI Bc. Matěj Hollan, náměstek primátora města Brna pro oblast sociálně-kulturní, radní MASARYKOVO NÁDRAŽÍ V PRAZE: PAMÁTKA, DOPRAVA, KOMERCE Ing. Petr Palička, výkonný ředitel, Penta Investments MOŽNOSTI ROZVOJE: ZAHRANIČNÍ PŘÍKLADY, ZKUŠENOSTI Ing. arch. Karel Hájek, Ph.D., FSv ČVUT v Praze BLOK IV MĚSTO A KOLEJE: URBANISTICKÉ SOUVISLOSTI František Bureš, ČD

4 DOPROVODNÝ PROGRAM PROHLÍDKA VLÁDNÍHO SALONKU ČD Vládní salonek navržený Josefem Fantou zkraje 20. století se exkluzivně stal místem, kam vedle prezidentů či korunovaných hlav tentokrát zavítali účastníci konference, aby se nejen kochali secesním interiérem, ale rovněž společně poobědvali. VÝSTAVA PRACÍ STUDENTŮ FSV ČVUT V PRAZE Výstava předdiplomních projektů studentů Katedry architektury řešící oblast nákladového nádraží na Žižkově a nádraží v Kolíně. VERNISÁŽ VÝSTAVY 170 LET ŽELEZNICE V PRAZE HOD. NÁRODNÍ TECHNICKÉ MUZEUM Výstava v dopravní hale vznikla v souvislosti se 170. výročím příjezdu prvního vlaku do Prahy na dnešní Masarykovo nádraží. Výstava nabízí průřez historií celého železničního uzlu Praha a je doplněna unikátními modely vlaků ze stavebnice Merkur. Vernisáž výstavy zahájil generální ředitel NTM Karel Ksandr a náměstkyně ministra kultury Anna Matoušková.

5 NA KONFERENCI ZAZNĚLO NEŠŤASTNÁ NÁDRAŽÍ ANEB NA ŽELEZNICI (NE)DĚJOU SE VĚCI Česko má více než 1200 nádražních budov. Mnohé z nich vzhledem k proměně provozu na železnici už svému původnímu účelu nemohou sloužit. Zjevně šance pro investice ve městech jsou totiž nádražní budovy obvykle v centru nebo na hlavní městské komunikaci. Pro smysluplné projekty veřejného sektoru nebo development jsou tak jako stvořená. Realita je bohužel a naneštěstí naprosto jiná. Nelze říci, že by se dnes o už nefunkční nádraží nikdo nestaral. Hodně práce na tomto poli udělalo bienále Industriální stopy stejně jako Benjamin Fragner a jeho VCPD, starají se památkáři i občanské iniciativy. Občas tyto aktivity mají i praktické dopady, v poslední době například záchranu pozoruhodného nádraží v Havířově před demolicí. Najít nové funkce pro přebytečná nádraží ale musí někdo jiný, to je věcí Českých drah (ČD), Správy železniční dopravní cesty (SŽDC), státních institucí (ministerstvo dopravy, pro místní rozvoj či průmyslu a obchodu) a samozřejmě také samotných obcí. Právě na těchto místech by se měly rodit smysluplné projekty konverze buď jako přímá veřejná investice nebo v podobě vytvoření prostoru pro investice soukromé. To se ovšem neděje. S jedinou výjimkou. DROBEČEK ÚSPĚCHU Před lety do Česka s velkým halasem vstoupila Grandi Stazioni, italská developerská fi rma, jejíž specializaci signalizuje už samotné její jméno. Za asistence ČD se rozmáchla skutečně velkoryse: po kompletní rekonstrukci a revitalizaci pražského Wilsonova/Hlavního nádraží měla přijít na řadu nádraží v Karlových Varech a Mariánských Lázních a pak věřilo se to bude pokračovat dále. Postupem doby se ale tyto plány rozpustily v nelítostné ekonomické realitě. Zbyla jen dnes už dokončená (a v zásadě zdařilá) rekonstrukce hlavní haly Wilsonova nádraží, když ovšem na zásadní opravu stále čeká původní Fantova budova. Co se vlastně stalo, nikdo neví, ani Italové, ani dráhy nejsou příliš sdílné. Od majitele, tedy ČD, na konferenci zaznělo alespoň, že snad do roku Nebo Nebo ještě později. CO S TÍM? ČD dnes spravují přes 1100 nádražních budov, na údržbu toho všeho, natož pak na konverzi nevyužitých nádraží dráhy prostě nemají ani peníze, ani energii. A navíc by měla nádraží být převedena do majetku SŽDC. JEN VEDLE NÁDRAŽÍ Nešikovná legislativa ale není hlavní bariérou řešení nádražního problému, ta je jinde. Už jmenovaní systémoví hráči, jeho předpokládaní řešitelé, se bohužel k ničemu nemají. Zbývá sektor soukromý a občanský. Ten druhý ovšem má manévrovací prostor značně limitovaný. Může zabránit té či oné demolici jako třeba nedávno v Havířově (což ovšem není konverze), v praktické rovině má ale sílu jen na malé projekty. Například Železniční sdružení Tanvald s pomocí norských fondů zachraňuje topírnu ozubnicové dráhy v Kořenově a nejspíš se mu to podaří. Soukromý sektor, typicky developer, by zase u velkorysejších projektů potřeboval spolupráci toho veřejného. Ve Vídni i jinde jsou hybateli revitalizačních nádražních projektů obec a majitel, tedy dráhy samotné, kteří ho připraví a naplánují. Samotná realizace obvykle zůstává na soukromých investorech, kteří jsou do projektu implementováni prostřednictvím společného podniku. V Česku to z výše uvedených i jiných příčin nejde trefně to vyjádřil Petr Palička ze společnosti Penta Investments: U nás je možné stavět jen VEDLE nádraží! ČD leckterá nádraží nabízejí k prodeji, k mání je dnes třeba bývalá výpravní budova v Domažlicích za tři miliony korun. To je snad jediná cesta k využití alespoň části potenciálu sociálního i ekonomického, který mnohé nádražní budovy nepochybně mají. MOŽNÉ JE VŠECHNO Na konferenci Křižovatky architektury byly jako vždy s lítostivými úsměvy prezentovány mnohé příklady revitalizace velkých, ale hlavně malých, možno říci okresních nádraží v Německu, Rakousku či Švýcarsku. Obvykle se pro ně našlo nové využití v podobě knihoven, malých koncertních a výstavních sálů, obchodů nebo restaurací, a to často s pokračujícím železničním provozem. Možností je jistě bezpočet. Jednu stejně vizionářskou, jako utopickou prezentoval nedávno Karel Ksandr, ředitel Národního technického muzea, jako pražskou muzejní stezku. Ta by začínala v historické budově Národní muzea, pokračovala v jeho nových prostorách, pak ve Fantově nádražní budově, odkud by návštěvník pokračoval do železniční expozice NTM na Masarykově nádraží, dále do městského muzea na Florenci a skončil by ve Vojenském muzeu pod Vítkovem. To by ovšem pro švarné mládence, zaměstnané na dráze, jimž se zatím Fantova secese rozpadá pod rukama, bylo asi zcela nestravitelné sousto. Petr Bým, šéfredaktor Stavebního fóra

6 ŘEKLI O NÁS Anna Matoušková, MK ČR Naděžda Goryczková, NPÚ Letošní Křižovatky architektury již posedmé přesvědčily širokou odbornou i zainteresovanou veřejnost o tom, že hlavní pořadatel konference - Společnost ABF, a.s., disponuje velice cennou devizou, kterou je léty působnosti vybudovaná široká síť vztahů a mimořádná schopnost nové vztahy přinášející synergie vytvářet. Byť je pořádání konference pro fi rmu doplňkovou činností, má tato aktivita díky využití oné komparativní výhody mimořádnou kvalitu a tím i význam. Křižovatky architektury je tak možno v rámci konferenčního dění na našem území považovat za ojedinělý počin nejen pro uplatnění mezioborového a interinstitucionálního přístupu a volbu opravdu žhavých témat, ale též pro sedmiletou kontinuitu s trvale vysokým standardem odborné i organizačně logistické stránky počinu. Ministerstvo si velice váží spolupráce s ABF, a.s. a oceňuje to, že může participovat na tomto konferenčním projektu. Letošní téma soustřeďující se na architektonické a urbanistické aspekty železniční infrastruktury bylo z pohledu našeho resortu více než aktuální. Stačí připomenout několik medializovaných řízení o prohlášení některých prvků železniční infrastruktury za kulturní památky vedených naším úřadem v posledních letech. Železnice se od poloviny 19. století zásadním způsobem podílela na dějinném vývoji českých zemí a také se velice čitelně vepsala do tváře naší krajiny městské i venkovské. Železnice je širokou veřejností vnímána nejen jako důležitý ekonomický faktor, ale svým způsobem také kulturní fenomén. Železnice je nedílnou součástí naší minulosti i našeho kulturního dědictví. Tento fakt, jemuž společnost přikládá v jistých periodách větší či menší váhu, klade před Ministerstvo kultury a celý systém státní památkové péče, zejména v posledních letech, mnoho koncepčních a metodických otázek. Stačí vyslovit tři nejzásadnější: Jak dále postupovat při rozšiřování segmentu železniční infrastruktury v památkovém fondu ČR? Jak oživit tyto památky? Jak o ně pečovat a jak je zprostředkovávat veřejnosti? Při bližším pohledu na program letošních Křižovatek v konfrontaci s těmito otázkami každý pochopí, proč jsme za široké mezioborové otevření tematiky velmi rádi. Jsem přesvědčena, že stejně tak jako v předchozích letech najdou poznatky z konference svoji rezonanci i v naší památkářské praxi. Ohlédnutí za letošními Křižovatkami nemůže opominout poděkování programové radě a jejímu předsedovi, všem přednášejícím i účastníkům a samozřejmě také organizátorovi. Těšíme se na spolupráci při přípravě dalšího ročníku Křižovatek architektury. Anna Matoušková, náměstkyně ministra kultury Bylo mi ctí se Vaší konference zúčastnit, byla perfektně zorganizovaná, tematicky velmi aktuální, zajímavá a užitečná a mě osobně to skutečně bavilo. Aleš Holý, vedoucí odboru architektury, plánování a rozvoje, Městský úřad Uherské Hradiště Děkuji za milou spolupráci a perfektní organizaci. Tomáš Šenberger, proděkan FSv ČVUT v Praze Bylo nám potěšením být hlavním mediálním partnerem konference. A rádi jím budeme i příští rok. Ivan Ryšavý, šéfredaktor, odborný měsíčník Moderní obec Mnohokrát srdečně děkuji za úžasnou spolupráci s Vámi a Vaši profesionální přípravu celé konference a těším se někdy v budoucnu na další spolupráci. Karel Hájek, FSv ČVUT v Praze, karek architektonický ateliér Karel Ksandr, NTM Děkujeme za pozvání, zajímavý zážitek v noblesním prostředí i skvělý oběd. Olga Koníčková, šéfredaktorka

7 on-line registrace: HLAVNÍ PARTNER: Ministerstvo životního prostředí otevřelo dotační program pro obce a správy národních parků na podporu rozvoje infrastruktury, environmentálního vzdělávání, ekologické dopravy apod. Letos mají zájemci o dotaci k dispozici celkem 50 milionů Kč. Státní fond životního prostředí ČR bude žádosti s návrhy projektů přijímat poštou nebo přímo v podatelně až do 30. září Program, který je přímo zaměřený na rozvoj obcí ležících na území národních parků, funguje už od roku 2010 a ministerstvo na něj za tu dobu poskytlo už 180 milionů korun. Nyní nabízí na ekologické projekty obcí dalších 50 milionů. S ohledem na proběhlá jednání ke spuštění letošní výzvy programu i se zástupci národních parků se dá očekávat, že zájem o dotaci bude velký, žadatelé by tedy s podáním žádosti podle ministra Richarda Brabce rozhodně neměli dlouho váhat. Připomeňme si, že v minulosti byl v tomto programu určeném pro obce či správy národních parků díky dotaci téměř 1,5 milionu zajištěn např. provoz návštěvnického a informačního centra v Domě Českého Švýcarska. Obec Dolní Dvůr v Krkonošském národním parku zase získala podporu přes půl milionu korun na intenzifikaci ČOV ke stabilizaci procesu biologického čištění odpadních vod a zlepšení účinku jejich čištění. Šumavská obec Srní si za příspěvek téměř čtvrt milionu Kč nechala vysadit nové dřeviny a ošetřit ty staré podél pěší zóny a nové silnice. Správa NP Šumava díky téměř milionové dotaci zajistila programy pro veřejnost a návštěvníky spojené s 20. výročím založení parku. HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNEŘI: květen 2015 PARTNEŘI: MEDIÁLNÍ PARTNEŘI: V pořadí už 4. výzva programu se zaměřuje na projekty na podporu ekologicky přátelské infrastruktury a vybavenosti obcí, jež zahrnuje i úpravu zeleně, a to s cílem zajistit její ekosystémovou funkci a udržitelnost. Dále se podpora týká projektů na zlepšení a podporu environmentálního vzdělávání a výchovy, která má za cíl zlepšit znalosti široké veřejnosti a žáků všech stupňů škol o přírodních hodnotách daného regionu v národním parku. Dotace je možné žádat i na podporu ekologicky příznivé dopravy v národních parcích, snížení tzv. světelného znečištění, kterým trpí ptactvo, nebo na zpracování dokumentů a studií pro územní plánování v obcích národních parků, zaměřených na zachování a ochranu krajinného rázu. V srpnu 1845 vjel do Prahy první vlak. A v následujících desetiletích železnice zásadním způsobem ovlivnila města, hospodářství i životy lidí. O 170 let později jsou ovšem nádraží i celé tratě opouštěny, jiné se transformují do nové podoby nebo se převádějí do majetku obcí. Má železnice ještě i dnes potenciál ovlivňovat ekonomický i sociální život tak, jako ve svých počátcích? Projekt je realizován s finanční podporou Ministerstva kultury. ak připomíná předseda její programo- dochází k problémům, protože ze strany or- S posledním vývojem Přitom však podle Kláry Dostálové často PŘESUNE SE BRNĚNSKÉ NÁDRAŽÍ? vé rady prof. Ing. gánů, jež mají dopravní infrastrukturu obecně ve své kompetenci, chybějí podrobné sunu brněnského ná- okolo přesunu/nepře- arch. Tomáš Šenberger, už v 19. století zásadně projekty, na jejichž základě by k žádoucímu draží v kontextu moderní města seznámí ovlivnila expanzi průmyslu, nebývalý rozvoj způsobovat komplikace, neboť v poměrně účastníky konference zpřesnění došlo. To následně v území může sídel včetně architektury podrobném územním plánu je nutné např. Bc. Matěj Hollan, náměstek primátora měs- a následně i životy lidí. pro napřímení tratí vymezovat až 300 metrů široké koridory. Důvodem těchto problémů ta Brna. Podle jeho slov OTÁZKY, NA NĚŽ HLEDEJME je mj. obecně vyšší tempo pořizování jednotlivých územně plánovacích dokumentací. a nejtěžší zkouškou udělat takovou studii Brno, resp. SŽDC, nyní stojí před finální ODPOVĚDI Počítač a vynález internetu, který stejným proveditelnosti a do ní vstupní studie, aby způsobem ignoruje hranice, politická uspořádání i zeměpisnou situaci, mění společ- PROVOZU NÁDRAŽÍ ly, že»závěry studie proveditelnosti jsou CO PŘINESE OPTIMALIZACE obě strany po publikování výsledku seznanost podobně rychle a nekontrolovaně, jak Zejména starosty a další zástupce obcí a měst varianta je objektivně výhodnější pro ces- skutečně objektivní a jedna nebo druhá se o to zasloužila železnice ve druhé polovině 19. století. Také kvůli těmto přicházejícím změnám se mění nároky kladené náměstka generálního nějak realizovatelná«. jistě zaujme vystoupení tující a občany města a je finančně alespoň dnešní společností na železniční dopravu. ředitele Správy železniční dopravní cesty KONFRONTAČNÍ STŘETY KOLEM Zvyšuje se rychlost a cestovní komfort, zmenšují se naopak požadavky na plošný (SŽDC) Tomáše Drmoly, MBA. Promluví totiž Na konferenci vystoupí ŽELEZNIČNÍCH PAMÁTEK rozsah staveb a zařízení pro dopravu.»nádraží i celé tratě jsou opouštěny, mj. i o tom, které cíle a i Mgr. Jiří Vajčner, Ph.D., jiné se přestavují a do té doby rozsáhlé záměry si SŽDC stanovila z hlediska osobních nádraží a co pro tyto objekty bude kové péče Ministerstva ředitel Odboru památ- drážní plochy se vracejí zpět městu. Jak s nimi nakládat? Jak se vypořádat s jejich znamenat optimalizace jejich hospodaření. kultury. Bude se věnovat problematice právní kulturním odkazem? A má železnice stále potenciál ovlivnit život stejně, jako to budovy a jejich infrastruktury zároveň řešit ochrany památek že- SŽDC hodlá při rekonstrukcích nádražních měla na svém počátku?«klade otázky profesor Šenberger. propojení na jiné druhy dopravy (parkoviště, V Ústředním seznamu i celý prostor stanice a přednádraží, včetně lezniční infrastruktury. MHD, P+R). Preferováno bude řešení formou kulturních památek ČR je evidováno jen NA ČEM VÁZNE DOPRAVNÍ integrovaných dopravních terminálů. něco málo přes dvě stě památek, které mají INFRASTRUKTURA V ÚZEMNÍM Optimalizace provozu nádražních budov spojitost se železnicí. Přitom tento seznam PLÁNOVÁNÍ má spočívat zejména ve financování pomocí komerčních výnosů (nájemné z obchodních památkách. Jak Jiří Vajčner upozorňuje, obsahuje téměř 45 tisíc záznamů o kultur- Železniční infrastruktuře v kontextu územního rozvoje se na kon- železniční infrastruktury ze SFŽP a výhleformě obecných mechanismů památkovéních prostor), dotací na provozuschopnost péče o železniční památky funguje na platferenci bude věnovat dově také díky platbám dopravců za přístup ho zákona a zároveň se opírá o mechanismy 1. náměstkyně ministryně pro místní rozvoj stanovena podle spravedlivého algoritmu. jejich kulturně historických hodnot. k nádražním budovám, jejichž výše bude pro zajištění ochrany či alespoň zmapování Ing. Klára Dostálová. I ve stanicích s velmi nízkým počtem Navíc v případě železničních památek V rámci územního plánování se mj. vymezují nechat základní služby při zajištění ekonofrontována se střetem veřejného zájmu na nastupujících cestujících chce SŽDC po- bývá památková péče více než jinde kon- i plochy a koridory pro mické udržitelnosti, tedy minimálně převést stanice do režimu»zastávka«. Časem zájmu na zajištění bezpečné a moderní do- ochraně památkového fondu a veřejného umístění jednotlivých záměrů také z oblasti železniční dopravy, přičemž platí hierarchická posloupnost závazných nástrojů popř. dlouhodobém pronájmu a to i k vyu- Podrobný program konference, jejímž se však může uvažovat i o jejich prodeji, pravní obslužnosti a přepravy. územního plánování od celostátního dokumentu, jímž je politika územního rozvoje, ce. Krajním řešením by měla zůstat asanace síčník Moderní obec najdete na: pro jiné účely než pro potřeby železni- hlavním mediálním partnerem je i mě- přes krajské zásady územního rozvoje až a následné vybudování vhodných přístřešků, případně zakonzervování budov. také on-line přihláška. zovatkyarchitektury.cz. K dispozici je tam po územní plány jednotlivých obcí. /zr/ ZÁŠTITA: ORGANIZÁTOR: ANEB NA ŽELEZNICI (NE)DĚJOU SE VĚCI Cílem již 7. ročníku konference Křižovatky architektury je otevřít diskusi na téma dopadu vlivu železnice na urbanismus města vs. vracení ploch zpět městům a hledání nové funkce. Téma konference navazuje na výročí 170 let příjezdu prvního vlaku do Prahy a oslavy železnice po ČR. Česko má více než 1200 nádražních budov, z nichž mnohé již svému původnímu neslouží. Zjevně šance pro investice ve městech jsou totiž nádražní budovy obvykle v centru nebo na hlavní městské komunikaci. Pro smysluplné projekty veřejného sektoru nebo development jsou tak jako stvořená. Realita je bohužel naprosto jiná. Nelze říci, že by se dnes o už nefunkční nádraží nikdo nestaral. Hodně práce na tomto poli udělal například Benjamin Fragner a jeho VCPD, starají se památkáři i občanské iniciativy. Občas tyto aktivity mají i praktické dopady, například nedávnou záchranu pozoruhodného nádraží v Havířově před demolicí. Najít nové funkce pro přebytečná nádraží je ale věcí Českých drah, Správy železniční dopravní cesty (SŽDC), státních institucí (ministerstva dopravy, pro místní rozvoj či průmyslu a obchodu) a samotných obcí. Měly by se rodit smysluplné projekty konverze buď jako přímá veřejná investice nebo v podobě vytvoření prostoru pro investice soukromé. To se ovšem neděje. S jedinou výjimkou. Drobeček úspěchu Před lety do Česka s velkým halasem vstoupila zahraniční developerská firma, která se za asistence ČD rozmáchla skutečně velkoryse: po kompletní rekonstrukci a revitalizaci pražského Wilsonova/Hlavního nádraží měla přijít na řadu nádraží v Karlových Varech a Mariánských lázních a pak se mělo pokračovat dále. Postupem doby se tyto plány rozpustily. Zbyla jen dnes už dokončená rekonstrukce hlavní haly Wilsonova nádraží, na zásadní opravu stále čeká původní Fantova budova. Co se vlastně stalo, nikdo neví dráhy nejsou příliš sdílné, na nedávné konferenci Křižovatky architektury, která byla letos věnována roli železniční dopravy v městských zástavbách, zaznělo alespoň, že snad do roku Nebo Nebo ještě později. ČD dnes spravují přes nádražních budov, nemovitostí vlastní celkem 5 300, k tomu 67 milionů metrů čtverečních pozemků. Je to velké sousto na údržbu, natož pak na konverzi nevyužitých nádraží dráhy prostě nemají ani peníze, ani energii. Navíc by měla nádraží být převedena do majetku SŽDC. O této transakci se už jedná roky (k čemuž přispívají časté změny vedení ČD) a musí ji schválit Brusel. SŽDC ale hodlá převzít jen funkční nádraží, nikoli desítky již nefunkčních (např. secesní nádraží na pražském Vyšehradě, viz foto), která jako Černý Petr zůstanou ČD. Přičemž koleje jsou majetkem SŽDC, pozemky pod nimi patří ČD. V takových krkolomných poměrech se nepochybně pracuje velmi obtížně. Nešikovná legislativa ale není hlavní bariérou řešení nádražního problému. Už jmenovaní řešitelé se bohužel k ničemu nemají. Zbývá sektor soukromý a i občanský, který má manévrovací prostor značně limitovaný. Může zabránit té či oné demolici, jako třeba nedávno v Havířově (což ovšem není konverze), v praktické rovině má ale sílu jen na malé projekty. Například Železniční sdružení Tanvald zachraňuje topírnu ozubnicové dráhy v Kořenově a nejspíš se mu to podaří. Ve Vídni i jinde jsou hybateli revitalizačních nádražních projektů obec a majitel dráhy, kteří je připraví a naplánují. Samotná realizace obvykle zůstává na soukromých investorech, kteří jsou do projektu implementováni prostřednictvím společného podniku. V Česku to ze všech možných příčin nejde. ČD leckterá nádraží nabízejí k prodeji, k mání je dnes třeba bývalá výpravní budova v Domažlicích. To je snad jediná cesta k využití alespoň části potenciálu sociálního i ekonomického, který mnohé nádražní budovy nepochybně mají. Možná by pomohlo, kdyby se takové nemovitosti prodávaly za symbolickou korunu, ovšem se závazkem určitého záměru a při zachování těchto výjimečných staveb. Což ale vzhledem k tomu, že jde o státní majetek, nepřichází do úvahy. Na letošní konferenci Křižovatky architektury byly prezentovány mnohé příklady revitalizace velkých, ale hlavně malých okresních nádraží v Německu, Rakousku či Švýcarsku. Obvykle se pro ně našlo nové využití v podobě knihoven, malých koncertních a výstavních sálů, obchodů nebo restaurací, často s pokračujícím železničním provozem, což je ideální stav. Možností je jistě bezpočet. Jednu stejně vizionářskou, jako utopickou prezentoval nedávno Karel Ksandr, ředitel Národního technického muzea, jako pražskou muzejní stezku. Ta by začínala v historické budově Národní muzea, pokračovala v jeho nových prostorách, ve Fantově nádražní budově, a odtud by návštěvník pokračoval do železniční expozice NTM na Masarykově nádraží a dále do městského muzea na Florenci a skončil by ve Vojenském muzeu pod Vítkovem. To by ovšem pro dráhy, jimž se zatím Fantova secese rozpadá pod rukama, bylo asi zcela nestravitelné sousto. Konference Křižovatky architektury se konala za podpory Ministerstva kultury ČR. Časopis ARCHITEKT jako mediální partner Konference poskytnul bezplatně prostor na svých stránkách. MEDIÁLNÍ KAMPAŇ Mediální kampaň probíhala na stránkách odborných titulů a odborných webových portálů. Celkem bylo publikováno více než 50 mediálních výstupů. Do Kulturního sálu Hlavního nádraží v Praze přišlo diskutovat na 120 účastníků. OZNÁMENÍ MŽP dá 50 milionů na rozvoj pro obce v národních parcích NEŠŤASTNÁ NÁDRAŽÍ KONFERENCE odborné webové portály odborné tituly HLAVNÍ NÁDRAŽÍ PRAHA J železnice _město _architektura Na 7. ročníku konference vystoupí např.: Anna Matoušková, náměstkyně ministra kultury Klára Dostálová, náměstkyně ministryně pro místní rozvoj Karel Ksandr, generální ředitel NTM Tomáš Drmola, náměstek pro správu majetku SŽDC Matěj Hollan, náměstek primátora města Brna Petr Palička, Penta Investments železnice jako fenomén rozvoje měst a obcí co železnice městům dala, co vzala a co jim vrací zpět památková ochrana železniční infrastruktury nádraží pro XXI. století SPRÁVA A ROZVOJ Architektura, železnice, město O čem bude červnová konference Křižovatky architektury? Dopadu vlivu železnice na urbanismus měst versus vracení ploch zpět městům a hledání nové funkce se bude 3. června v Praze zabývat letošní konference Křižovatky architektury konference Jako hlavní řečníci vystou James Corner a Michael KŘIŽOVATKY ARCHITEKTURY: si připraví: Alfredo Brillem ŽELEZNICE_MĚSTO_ARCHITEKTURA Henk Ovink. Jednotlivých Ve středu 3. června od 8.30 do 16 hodin se v budově zaměří na témata Soukro Hlavního nádraží v Praze uskuteční 7. ročník město, Město 2.1: prostor konference Křižovatky architektury. Její téma ve veřejném prostoru a Vy Železnice_město_architektura navazuje na 170. výročí poučení z chyb se dále zú příjezdu prvního vlaku do Prahy a oslavy železnice i zahraničních odborníků v České republice. Cílem konference je otevřít diskuzi bohatý doprovodný progr na téma dopadu vlivu železnice na urbanismus města sdílené bydlení nebo sdíle vs. vracení ploch zpět městům a hledání nové funkce. Na konferenci vystoupí například Anna Matoušková (MK ČR), Klára Dostálová (MMR ČR), Karel Ksandr přednáška (NTM), Tomáš Drmola (SŽDC), Matěj Hollan (Město Brno), Petr Palička (Penta Investments). KRISTINE JENSEN A IW Jarní část přednáškového pořádaného v letošním ro RESITE 2015 Kruh, bude pokračovat ve Ve dnech 18. a 19. června se v pražském Foru Karlín hodin pražském Studiu H uskuteční již počtvrté největší konference ve střední zahraničních tvůrkyň. Kri Evropě o zlepšování kvality života ve městech díky a kreativní ředitelka dáns lepšímu plánování, architektuře a správě resite Jensens Tegnestue, bude Tématem letošního ročníku je Sdílené město jako Na stavbě i mimo ni vyprá řešení pro akutní problémy naší doby, kterými jsou a proměnách města. Pols nedostatek zdrojů, zvláště prostoru, případně jeho v rámci své přednášky Sn špatné využití, a nezájem obyvatel o veřejné dění. malého nekomerčního ate Hlavní nádraží Praha železnice_město_arc V srpnu 1845 vjel do Prahy první vlak. A v následujících desetiletíc ovlivnila města, hospodářství i životy lidí. O 170 let později jsou ovš jiné se transformují do nové podoby nebo se převádějí do majetk potenciál ovlivňovat ekonomický i sociální život tak, jako ve svých železnice jako fenomén rozvoje měst a obcí co železnice městům dala, co vzala a co jim vrací z památková ochrana železniční infrastruktury nádraží pro XXI. století w HLAVNÍ PARTNEŘI: PARTNEŘI: ZÁŠTITA: HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNEŘI: MEDIÁLNÍ PARTNEŘI: ORGANIZÁTOR: Projekt byl realizován s fi nanční podporou Ministerstva kultury.

8 KONTAKT: Bc. Eva Pácaltová, manažerka projektu tel.: ABF, a.s. Mimoňská 645/2a Praha 9 - Prosek

Perspektivy nádraží na české železnici. Tomáš Drmola, MBA

Perspektivy nádraží na české železnici. Tomáš Drmola, MBA Perspektivy nádraží na české železnici Tomáš Drmola, MBA Konference Křižovatky architektury Praha hlavní nádraží, 3. červen 2015 Obsah 1. Proces transformace železničního sektoru ČR 2. Důvody a přínosy

Více

BULLETIN. 174. Žofínské fórum. Setkání primátorů a starostů měst a obcí ČR

BULLETIN. 174. Žofínské fórum. Setkání primátorů a starostů měst a obcí ČR BULLETIN 174. Žofínské fórum Setkání primátorů a starostů měst a obcí ČR 16. prosince 2014 174. Žofínské fórum Setkání primátorů a starostů měst a obcí ČR 16. prosince 2014 Obsah: - Přednášející v hlavní

Více

INDUSTRIÁLNÍ STOPY 6. BIENÁLE V OSTRAVĚ

INDUSTRIÁLNÍ STOPY 6. BIENÁLE V OSTRAVĚ INDUSTRIÁLNÍ STOPY 6. BIENÁLE V OSTRAVĚ V roce 2011 pořádalo Výzkumné centrum průmyslového dědictví při FA ČVUT spolu s Kolegiem pro technické památky ČKAIT & ČSSI a s Národním památkovým ústavem šesté

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE. 8. března 2016, Společenský dům, Prostějov. ICT UNIE z.s. Distribuovány účastníkům konference v den konání

ZÁKLADNÍ ÚDAJE. 8. března 2016, Společenský dům, Prostějov. ICT UNIE z.s. Distribuovány účastníkům konference v den konání ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název konference: Termíny a místa konání: Generální partner: Hlavní partneři: Mediální partner: Materiály partnerů: Odborní garanti: Produkce a organizační zajištění: Cílová skupina: 45.

Více

ČESKÉ LÁZEŇSTVÍ JAKO EVROPSKÝ FENOMÉN

ČESKÉ LÁZEŇSTVÍ JAKO EVROPSKÝ FENOMÉN Sdružení lázeňských míst ČR ve spolupráci s agenturou CzechTourism, Svazem léčebných lázní, Lázněmi Luhačovice a městem Luhačovice pořádají 14.KONFERENCI SLM ČR Hotel Společenský dům, Lázně Luhačovice

Více

Dopravní terminál v Českém Brodě

Dopravní terminál v Českém Brodě Dopravní terminál v Českém Brodě V Českém Brodě je dlouhodobým záměrem vybudovat přestupní terminál Pražské integrované dopravy (PID). Obrat cestujících je cca 5 000 za pracovní den, což je nejvíce v rámci

Více

ACTA ENVIRONMENTALICA UNIVERSITATIS COMENIANAE (Bratislava)

ACTA ENVIRONMENTALICA UNIVERSITATIS COMENIANAE (Bratislava) ACTA ENVIRONMENTALICA UNIVERSITATIS COMENIANAE (Bratislava) KRÁTKE SPRÁVY SHORT NOTES Vol. 20 1/2012 U N I V E R Z I T A K O M E N S K É H O V B R A T I S L A V E 102 ACTA ENVIRONMENTALICA UNIVERSITATIS

Více

Národní programy podpory regionálního rozvoje ve výhledu na rok 2012

Národní programy podpory regionálního rozvoje ve výhledu na rok 2012 Národní programy podpory regionálního rozvoje ve výhledu na rok 2012 RNDr.Josef Postránecký Ministerstvo pro místní rozvoj Národní programy v roce 2011 Program obnovy a rozvoje venkova Podpora revitalizace

Více

KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011

KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011 KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011 Odborná konference SENIOR LIVING se jako jediná v České republice věnovala problematice bydlení seniorů. Stěžejními tématy konference je bydlení a kvalita života seniorů

Více

BULLETIN. 176. Žofínské fórum. K aktuálním otázkám českého zdravotnictví:

BULLETIN. 176. Žofínské fórum. K aktuálním otázkám českého zdravotnictví: BULLETIN 176. Žofínské fórum K aktuálním otázkám českého zdravotnictví: Kdo bude léčit? O vzdělávání lékařů, platech a odchodech do zahraničí. Novela zákona o zdravotních službách 23. března 2015 176.

Více

Člověk a chráněná krajina stezky k soužití

Člověk a chráněná krajina stezky k soužití Správa Chráněné krajinné oblasti Broumovsko Centrum rozvoje Česká Skalice Centrum kultury a vzdělávání Pellyho domy Police nad Metují Člověk a chráněná krajina stezky k soužití Konference konaná v rámci

Více

Podpora života a podnikání v Olomouckém kraji

Podpora života a podnikání v Olomouckém kraji Podpora života a podnikání v Olomouckém kraji Olomouc 23. 9. 2016 Úvod Akciová společnost ve 100 % vlastnictví státu 1993 Rozdělení Československa => rozdělení ČSD České republika - České dráhy (ČD), státní

Více

Obsah Muzeum železnice na Masarykově nádraží v Praze 2 -- 3 4 -- 5 6 -- 7 8 -- 15 16 -- 18 Cíle projektu 19 -- 27 28 -- 29 2013

Obsah Muzeum železnice na Masarykově nádraží v Praze 2 -- 3 4 -- 5 6 -- 7 8 -- 15 16 -- 18 Cíle projektu 19 -- 27 28 -- 29 2013 Obsah 1 muzeum železnice na Masarykově nádraží v Praze 2 -- 3 historické mapy, železniční síť 4 -- 5 fotodokumentace areálu bývalých dílen Masarykova nádraží 6 -- 7 historické fotografie 8 -- 15 návrh

Více

Prezentace pro OKD a.s.

Prezentace pro OKD a.s. HORNICKÝ LANDEK Prezentace pro OKD a.s. OBSAH PREZENTACE 1. VÝCHODISKA 2. KONTEXT PROJEKTU 3. NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ 4. ÚSKALÍ A RIZIKA 5. PŘÍLEŽITOSTI 1 VÝCHODISKA I. Analýza současného stavu + KLADY Unikátnost

Více

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA k 2. AKTUALIZACI SPRM

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA k 2. AKTUALIZACI SPRM USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA k 2. AKTUALIZACI SPRM I. NÁVRH NA USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ZM- OR 19/08 MĚSTO KUTNÁ HORA odbor regionálního rozvoje a územního plánování Zpráva pro jednání Zastupitelstva

Více

Partneři: o.s. Cyklistika a Energie Budoucnosti (CEB) a Nadace Partnerství (NP), program Zelené stezky Připravili: Todd Edelman (CEB) a Daniel Mourek

Partneři: o.s. Cyklistika a Energie Budoucnosti (CEB) a Nadace Partnerství (NP), program Zelené stezky Připravili: Todd Edelman (CEB) a Daniel Mourek Partneři: o.s. Cyklistika a Energie Budoucnosti (CEB) a Nadace Partnerství (NP), program Zelené stezky Připravili: Todd Edelman (CEB) a Daniel Mourek (NP) Vlaky konkurují autobusům m a automobilům Vlaky

Více

BULLETIN. 180. Žofínské fórum. Turistická sezóna, cestovní ruch a služby

BULLETIN. 180. Žofínské fórum. Turistická sezóna, cestovní ruch a služby BULLETIN 180. Žofínské fórum Turistická sezóna, cestovní ruch a služby 1. 6.2015 180. Žofínské fórum Turistická sezóna, cestovní ruch a služby 1. června 2015 od 13:00 hod. Obsah: - Přednášející v hlavní

Více

Průmyslové dědictví mezi sny, možnostmi a realitou. 4. ročník odborné konference 25. 9. 2012. www.krizovatkyarchitektury.cz ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Průmyslové dědictví mezi sny, možnostmi a realitou. 4. ročník odborné konference 25. 9. 2012. www.krizovatkyarchitektury.cz ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Průmyslové dědictví mezi sny, možnostmi a realitou 4. ročník odborné konference 25. 9. 2012 www.krizovatkyarchitektury.cz ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA KŘIŽOVATKY ARCHITEKTURY Průmyslové dědictví mezi sny, možnostmi

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 730/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 666 ze dne 16.10.2013 Uzavření smlouvy na zpracování Master management plánu konverze Nákladového nádraží Žižkov na kulturně -

Více

funkcionalita M g r. M i l a n F i l i p

funkcionalita M g r. M i l a n F i l i p 01 konverze a funkcionalita M g r. M i l a n F i l i p Vedoucí odboru strategického rozvoje kraje 02 Východiska ZK je zřizovatelem tří kulturních institucí: Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně Krajská

Více

EXPOZICE GENERÁL LAUDON PREZENTACE PROJEKTU

EXPOZICE GENERÁL LAUDON PREZENTACE PROJEKTU EXPOZICE GENERÁL LAUDON PREZENTACE PROJEKTU ZDŮVODNĚNÍ REALIZACE PROJEKTU Nevyužívané, nerekonstruované 3.NP v objektu na Masarykově nám. 45 v Novém Jičíně Riziko částečně chátrající kulturní památky na

Více

Mgr. Michal Roubík. Ústav hospodářských a sociálních dějin, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. Institut pro památky a kulturu, o.p.s.

Mgr. Michal Roubík. Ústav hospodářských a sociálních dějin, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. Institut pro památky a kulturu, o.p.s. Mgr. Michal Roubík Ústav hospodářských a sociálních dějin, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze - Institut pro památky a kulturu, o.p.s. Nádraží Benešov Kulturní památka mezi minulostí a budoucností

Více

Vlakem na konferenci

Vlakem na konferenci Vlakem na konferenci Clarion Congress Hotel http://www.clarioncongresshotelolomouc.com Dotazník aneb jedete v tom s námi! Vážené kolegyně, vážení kolegové, Český institut interních auditorů Vás zve na

Více

Projekt revitalizace MASARYKOVA NÁDRAŽÍ & Proměna bývalé pražské TOVÁRNY WALTER

Projekt revitalizace MASARYKOVA NÁDRAŽÍ & Proměna bývalé pražské TOVÁRNY WALTER Projekt revitalizace MASARYKOVA NÁDRAŽÍ & Proměna bývalé pražské TOVÁRNY WALTER Penta Investments 18.10.2016 Petr Palička TRENDY EVROPSKÉHO STAVEBNICTVÍ Přestavba a využití Brownfields v Praze a ČR CONTENT

Více

Fakulta stavební VŠB TUO. Aktivita A 09103

Fakulta stavební VŠB TUO. Aktivita A 09103 Fakulta stavební VŠB TUO Katedra městského inženýrství Aktivita A 09103 Vliv průmyslové bytové výstavby na udržitelný rozvoj dostupnosti jednotlivých druh bydlení a disparit v oblasti průmyslové bytové

Více

Spolupráce MMR s NSZM. Finanční zdroje MMR pro města a obce

Spolupráce MMR s NSZM. Finanční zdroje MMR pro města a obce Spolupráce MMR s NSZM Finanční zdroje MMR pro města a obce XVII. Celostátní konference Národní sítě Zdravých měst ČR Ing. Michal Janeba náměstek ministra pro regionální politiku a cestovní ruch Ministerstvo

Více

Společnost ABF, a.s. Vás zve k účasti na prodejně prezentačním veletrhu. STŘÍBRNÉ VÁNOČNÍ DNY v Letňanech.

Společnost ABF, a.s. Vás zve k účasti na prodejně prezentačním veletrhu. STŘÍBRNÉ VÁNOČNÍ DNY v Letňanech. Společnost ABF, a.s. Vás zve k účasti na prodejně prezentačním veletrhu STŘÍBRNÉ VÁNOČNÍ DNY v Letňanech. OBSAH PREZENTACE POŘADATEL VELETRŽNÍ AREÁL CHARAKTERISTIKA VELETRHU NOMENKLATURA BILANCE CENA PLOCHY

Více

SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE a FITE a.s. si Vás dovolují pozvat na konferenci ODPADY 21 ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ STŘEDOEVROPSKÝCH ZEMÍ

SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE a FITE a.s. si Vás dovolují pozvat na konferenci ODPADY 21 ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ STŘEDOEVROPSKÝCH ZEMÍ SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE a FITE a.s. si Vás dovolují pozvat na konferenci ODPADY ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ STŘEDOEVROPSKÝCH ZEMÍ pořádanou ve dnech 13. - 14. 5. 2014 Konference je součástí

Více

Závěrečná zpráva 2015

Závěrečná zpráva 2015 Úvodní slovo 21. ročník specializované výstavy nových projektů bydlení proběhl ve dnech 19. - 22. března 2015 v PVA Expo Praha-Letňany. Výstava Bydlení, nové projekty se během své existence stala nejvyhledávanější

Více

Hlavní aktivity regionální politiky v roce 2012

Hlavní aktivity regionální politiky v roce 2012 Hlavní aktivity regionální politiky v roce 2012 Příprava a schválení Strategie regionálního rozvoje 2014+ Novela zákona o podpoře regionálního rozvoje Hlavní aktivity pro rok 2012 Příprava a schválení

Více

Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha Institute of Technology, Sligo REALIZACE STÁLÉ EXPOZICE OBUVNICTVÍ PROJEKT ROČNÍKOVÉ PRÁCE

Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha Institute of Technology, Sligo REALIZACE STÁLÉ EXPOZICE OBUVNICTVÍ PROJEKT ROČNÍKOVÉ PRÁCE Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha Institute of Technology, Sligo REALIZACE STÁLÉ EXPOZICE OBUVNICTVÍ PROJEKT ROČNÍKOVÉ PRÁCE student: Eva Bártková vedoucí práce: PhDr. Hana Slámová, Ph.D.

Více

TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY

TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY POZNAMENEJTE SI! DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY 21. 23. 4. 2015 HRADEC KRÁLOVÉ Kongresové výstavní a společenské centrum ALDIS www.dnytepen.cz www.tscr.cz www.exponex.cz Pořadatel: Teplárenské sdružení

Více

Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary 01.10.2014

Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary 01.10.2014 Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary 01.10.2014 Dosavadní průběh prací ustaven: řídící výbor 3 pracovní skupiny: doprava životní prostředí lidské zdroje zpracování konceptu v rámci projektu z OPTP

Více

ROP Jihovýchod. Prezentace vybraných projektů Plány do dalších let Ing. Artur Zatloukal

ROP Jihovýchod. Prezentace vybraných projektů Plány do dalších let Ing. Artur Zatloukal ROP Jihovýchod Prezentace vybraných projektů Plány do dalších let Ing. Artur Zatloukal Evropská unie Evropský fond pro regionální rozvoj Investice do vaší budoucnosti 1.1 Rozvoj dopravní infrastruktury

Více

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 30.6.2007 Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 byl

Více

ZHODNOCENÍ KONFERENCE

ZHODNOCENÍ KONFERENCE 40. Den malých obcí ZHODNOCENÍ KONFERENCE GENERÁLNÍ PARTNER HLAVNÍ PARTNEŘI ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název konference: Termíny a místa konání: Generální partner: 40. Den malých obcí 31. října 2013, Společenský dům,

Více

INFORMACE PRO VYSTAVOVATELE

INFORMACE PRO VYSTAVOVATELE INFORMACE PRO VYSTAVOVATELE ZAMĚŘENÍ VELETRHU dvoudenní vzájemný dialog účastníků stavebního a realitního trhu ve formě akce Business-to-business (B2B) spolu s představiteli veřejné správy obcí, kraje

Více

workshop 2016 příměstské lesy

workshop 2016 příměstské lesy workshop 2016 příměstské lesy Termín: 8. 2. 2016 14. 2. 2016 MÍSTO KONÁNÍ: POŘADATEL: KLADNO - SPORTHOTEL SLETIŠTĚ MĚSTO KLADNO LEKTOŘI: ING. MILOTA SIDOROVÁ, PHD. ING. LADISLAV BAKAY, PHD. HOSTÉ: RNDR.

Více

Komisař pro zaměstnanost, sociální záležitosti a rovné příležitosti Evropská komise Rue de la Loi 200 1040 Brusel Belgie. Praha, 12.

Komisař pro zaměstnanost, sociální záležitosti a rovné příležitosti Evropská komise Rue de la Loi 200 1040 Brusel Belgie. Praha, 12. PhDr. Vladimír Špidla Komisař pro zaměstnanost, sociální záležitosti a rovné příležitosti Evropská komise Rue de la Loi 200 1040 Brusel Belgie K RUKÁM PANA KOMISAŘE Věc: Žádost o podporu Praha, 12.prosince

Více

15. 19. 9. 2015. představení veletrhu. www.forarch.cz 26. MEZINÁRODNÍ STAVEBNÍ VELETRH ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV

15. 19. 9. 2015. představení veletrhu. www.forarch.cz 26. MEZINÁRODNÍ STAVEBNÍ VELETRH ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV 26. MEZINÁRODNÍ STAVEBNÍ VELETRH Hlavní téma veletrhu: ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV představení veletrhu Souběžně probíhající veletrhy: FOR THERM FOR WOOD BAZÉNY, SAUNY & SPA FOR WASTE & WATER www.forarch.cz

Více

PROJEKTY MODERNIZACE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

PROJEKTY MODERNIZACE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY Pardubice Beroun Ostrava Olomouc Uherský Brod 29 532 063 CHF PROGRAM ŠVÝCARSKO-ČESKÉ SPOLUPRÁCE PROJEKTY MODERNIZACE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY Vrámci tzv. Švýcarského příspěvku (Swiss Contribution) poskytlo

Více

Společenské vědy ve vzdělávání

Společenské vědy ve vzdělávání UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra společenských věd Žižkovo nám. 5, Olomouc 77140 pořádá 25. 26. dubna 2012 II. mezinárodní vědeckou konferenci s oborově didaktickým zaměřením

Více

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS) je dobrovolná, zájmová, nestranická a nevládní organizace sdružující především

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS) je dobrovolná, zájmová, nestranická a nevládní organizace sdružující především Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS) je dobrovolná, zájmová, nestranická a nevládní organizace sdružující především historické obce nebo jejich části, na jejichž území jsou zachovány

Více

39. Den malých obcí ZHODNOCENÍ KONFERENCE

39. Den malých obcí ZHODNOCENÍ KONFERENCE 39. Den malých obcí ZHODNOCENÍ KONFERENCE ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název konference: Termíny a místa konání: 39. Den malých obcí 5. března 2013, Národní dům Smíchov, Praha 7. března 2013, Společenský dům, Prostějov

Více

Dolní oblast Vítkovice - památka pro lidi

Dolní oblast Vítkovice - památka pro lidi Dolní oblast Vítkovice - památka pro lidi OSTRAVA - 5. 11. 2013 Multifunkční aula GONG Ing. Jiří Michálek, Ph.D. Ředitel pro strategii VÍTKOVICE, a.s. MK ČR: Vracíme památky do života Realizací projektů

Více

Analýza a prezentace hodnot moderní architektury 60. a 70. let 20. století jako součásti národní a kulturní identity ČR.

Analýza a prezentace hodnot moderní architektury 60. a 70. let 20. století jako součásti národní a kulturní identity ČR. Analýza a prezentace hodnot moderní architektury 60. a 70. let 20. století jako součásti národní a kulturní identity ČR. Několik slov o projektu Ing. arch. Naděžda Goryczková, generální ředitelka NPÚ NPÚ

Více

Základní charakteristika Agentury CzechInvest

Základní charakteristika Agentury CzechInvest Diskusní setkání Stavebního fóra Brownfieldy v Plzeňském kraji a možnosti jejich financování z OPPI PhDr. Blanka Bendlová Ředitelka regionální kanceláře pro Plzeňský kraj 25. 3. 2009, Hotel Angelo, Plzeň

Více

Dejme minulosti budoucnost s veletrhem PAMÁTKY 2012!

Dejme minulosti budoucnost s veletrhem PAMÁTKY 2012! Dejme minulosti budoucnost s veletrhem PAMÁTKY 2012! Historický Průmyslový palác na Výstavišti v pražských Holešovicích nabídne 4. až 6. října unikátní veletržní premiéru specializovaného veletrhu PAMÁTKY

Více

INDUSTRIÁLNÍ KULTURNÍ DĚDICTVÍ CHRÁM CHMELE A PIVA HOP AND BEER TEMPLE. Královské město Žatec. Mgr. Zdeňka Hamousová & Bc. Eva Hapáková & Petr Bažant

INDUSTRIÁLNÍ KULTURNÍ DĚDICTVÍ CHRÁM CHMELE A PIVA HOP AND BEER TEMPLE. Královské město Žatec. Mgr. Zdeňka Hamousová & Bc. Eva Hapáková & Petr Bažant INDUSTRIÁLNÍ KULTURNÍ DĚDICTVÍ CHRÁM CHMELE A PIVA HOP AND BEER TEMPLE Královské město Žatec Mgr. Zdeňka Hamousová & Bc. Eva Hapáková & Petr Bažant Listopad, 2013 Královsk lovské město Žatec The Royal

Více

Analýza indikátorů možného rozvoje venkova

Analýza indikátorů možného rozvoje venkova Evropský model země dělství a jeho aplikace v podmínkách českého agrárního venkova Ing. arch. Iveta Merunková merunkova@gmail.com ČZU Praha Analýza indikátorů možného rozvoje venkova Kvalita venkovského

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1. MMR ČR Stavební správa stavební zákon

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1. MMR ČR Stavební správa stavební zákon Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Název Téma hodiny Předmět Ročník /y/ CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_32_INOVACE_17_CZSŘ_4.17_ MMR ČR Stavební správa stavební zákon Střední odborná škola a Střední

Více

BULLETIN. 179. Žofínské fórum. konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky. Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie

BULLETIN. 179. Žofínské fórum. konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky. Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie BULLETIN 179. Žofínské fórum konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie Praha, Velký sál paláce Žofín 26. 5. 2015 179. Žofínské fórum konané

Více

Ernst & Young diskusní setkání

Ernst & Young diskusní setkání Ernst & Young diskusní setkání 30. května 2013 Strategie ve veřejné správě v České republice 30. května 2013 Vážené dámy, vážení pánové, dne 30. května 2013 jsme uspořádali diskusní setkání k tématu Strategie

Více

Dodatek č. 1 k Přílohám I Směrnice Ministerstva životního prostředí

Dodatek č. 1 k Přílohám I Směrnice Ministerstva životního prostředí Dodatek č. 1 k Přílohám I Směrnice Ministerstva životního prostředí č. 13/2006 o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR platným od 1. listopadu 2008 Dodatek č. 1 k Přílohám

Více

Třanovice 1 okres Frýdek-Místek Moravskoslezský kraj

Třanovice 1 okres Frýdek-Místek Moravskoslezský kraj 739 53 Třanovice 1 okres Frýdek-Místek Moravskoslezský kraj Obnova venkova: zastřešující pojem pro zachování protipólu k městu, zachování alternativního způsobu a přístupu k životu. Prof. Ing. arch. Miroslav

Více

Personalistika a vzdělávání ve veřejné správě

Personalistika a vzdělávání ve veřejné správě Pozvánka na konferenci Personalistika a vzdělávání ve veřejné správě Stěžejní témata: Pracovněprávní vztahy ve veřejné správě Nový občanský zákoník jaké změny přinese nový občanský zákoník do veřejné správy

Více

Návrh Zadání změny č.2

Návrh Zadání změny č.2 Návrh Zadání změny č.2 územního plánu obce LÁZNĚ TOUŠEŇ Pořizovatel: Spolupracující zastupitel: Výkonný pořizovatel: OÚ MĚSTYSE LÁZNĚ TOUŠEŇ Hlavní 56, 250 89 Lázně Toušeň tel. 326 992 302 Ing. František

Více

EMPLA spol. s r. o. Hradec Králové Centrum pro osvětu, vzdělání a informace v ochraně prostředí a zdraví

EMPLA spol. s r. o. Hradec Králové Centrum pro osvětu, vzdělání a informace v ochraně prostředí a zdraví EMPLA spol. s r. o. Hradec Králové Centrum pro osvětu, vzdělání a informace v ochraně prostředí a zdraví ve spolupráci s Asociací ekologických expertů, o. s. pořádá odborný seminář AKTUALIZAČNÍ SEMINÁŘ

Více

Kadaň ztracené předměstí Atelier Jana Šépky a Mirky Tůmové, ČVUT FA letní semestr 2012 / 2013

Kadaň ztracené předměstí Atelier Jana Šépky a Mirky Tůmové, ČVUT FA letní semestr 2012 / 2013 Kadaň ztracené předměstí Atelier Jana Šépky a Mirky Tůmové, ČVUT FA letní semestr 2012 / 2013 Atelier Jana Šépky a Mirky Tůmové vedoucí atelieru Ing. akad. arch. Jan Šépka Ing. arch. Mirka Tůmová Internet:

Více

STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE

STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE F A K U L T A STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE Program: ARCHITEKTURA A STAVITELSTVÍ VÝUKA ARCHITEKTURY NA FSv ČVUT V PRAZE 90. léta: reakce na změnu podmínek vznik programu Pozemní stavby a architektura = inženýrské

Více

Přestupní terminál vlak-bus Milevsko

Přestupní terminál vlak-bus Milevsko Přestupní terminál vlak-bus Milevsko Ing. Jan Křemen SŽDC, Odbor strategie jednání RM, Milevsko, 2. 3. 2016 Železniční trať Tábor Ražice zahájení provozu 1889 dlouhodobě bez větší investice záměr SŽDC

Více

Po stopách zdraví a nemoci člověka a zvířat III.

Po stopách zdraví a nemoci člověka a zvířat III. Po stopách zdraví a nemoci člověka a zvířat III. K historii a současnosti medicíny, farmacie a veterinárního lékařství 24. 25. září 2013 Společnost Praha dvt.hyperlink.cz D VT pro dějiny věd a techniky

Více

Regionální operační program Jihozápad

Regionální operační program Jihozápad Regionální operační program Jihozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Dostupnost center... 2 Prioritní osa 2 - Stabilizace a rozvoj měst a obcí... 4 Prioritní

Více

Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu

Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu Mgr. Eva Torčíková 12.3.2010 Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu hlavním důvodem však není nedostatek jejich propagace, protože ta se v poslední

Více

Praha olympijská a železnice

Praha olympijská a železnice Praha olympijská a železnice duben 2007 Bc. Marek Binko Budou-li v hlavním městě Praze pořádány olympijské hry, bude to mj. i neopakovatelná příležitost pro realizaci rozsáhlých investic do infrastruktury,

Více

Česká železnice na křižovatce

Česká železnice na křižovatce Česká železnice na křižovatce Ing. Petr Žaluda předseda představenstva a generální ředitel ČD, a.s. Prague Marriott Hotel, 7. září 2010 Orientace na zákazníka dopravce ČD, a.s., je v přímém kontaktu se

Více

KONFERENCE BIOMASA & ENERGETIKA 2012

KONFERENCE BIOMASA & ENERGETIKA 2012 KONFERENCE BIOMASA & ENERGETIKA 2012 Konference se koná pod záštitou ministra zemědělství Petra Bendla. České sdružení pro biomasu pořádá 27. listopadu 2012 na pražské ČZU za účasti významných expertů,

Více

SMART CITIES Z POHLEDU MMR

SMART CITIES Z POHLEDU MMR JAK JE DŮLEŽITÉ BÝTI SMART ANEB 7 KROKŮ NA CESTĚ DO CHYTRÉHO MĚSTA PRAHA, 22. 3. 2017 SMART CITIES Z POHLEDU MMR MGR. FRANTIŠEK KUBEŠ MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ODBOR REGIONÁLNÍ POLITIKY VEDOUCÍ ODDĚLENÍ

Více

Veřejná doprava v Libereckém kraji. Ing. Petr Prokeš, KORID LK

Veřejná doprava v Libereckém kraji. Ing. Petr Prokeš, KORID LK Veřejná doprava v Libereckém kraji Ing. Petr Prokeš, KORID LK Veřejná doprava v LK Dálková železniční doprava - Objednatel: stát - MD ČR - Dopravce: České dráhy, a.s. - 4 vozební ramena - Doplnění systému:

Více

JAK BÝT PŘIPRAVEN NA CHYTRÁ ŘEŠENÍ PRO ROZVOJ MĚST A OBCÍ?

JAK BÝT PŘIPRAVEN NA CHYTRÁ ŘEŠENÍ PRO ROZVOJ MĚST A OBCÍ? JAK BÝT PŘIPRAVEN NA CHYTRÁ ŘEŠENÍ PRO ROZVOJ MĚST A OBCÍ? CHYTRÝ REGION PŘÍLEŽITOST PRO OBCE A MĚSTA 19. 10. 2016, HRADEC KRÁLOVÉ ING. KLÁRA DOSTÁLOVÁ MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ NÁMĚSTKYNĚ PRO ŘÍZENÍ

Více

21. BETONÁŘSKÉ DNY 2014 spojené s výstavou BETON 2014

21. BETONÁŘSKÉ DNY 2014 spojené s výstavou BETON 2014 VÝZVA K ZASLÁNÍ ANOTACE ODBORNÉHO PŘÍSPĚVKU PŘEDBĚŽNÁ POZVÁNKA Česká betonářská společnost ČSSI www.cbsbeton.eu UZÁVĚRKA ANOTACÍ: 30. ČERVNA 2014 VYBRANÉ PŘÍSPĚVKY ZE SBORNÍKU K 21. BD 2014 BUDOU ZAŘAZENY

Více

SUDOP PRAHA a. s. a Správa železniční dopravní cesty, s.o. pořádají. 19. ročník konference ŽELEZNICE 2014

SUDOP PRAHA a. s. a Správa železniční dopravní cesty, s.o. pořádají. 19. ročník konference ŽELEZNICE 2014 Správa železniční dopravní cesty SUDOP PRAHA a. s. a Správa železniční dopravní cesty, s.o. pořádají 19. ročník konference ŽELEZNICE 2014 setkání investorů, projektantů, stavitelů a správců s mezinárodní

Více

Vážená paní komisařko, Dovolte, prosím, abych Vás oslovil Vaším rodným jazykem, který je Vám jistě nejbližší.

Vážená paní komisařko, Dovolte, prosím, abych Vás oslovil Vaším rodným jazykem, který je Vám jistě nejbližší. Prof. Danuta Hübner, Ph. D. Komisařka pro regionální politiku The European Commission Rue de la Loi 200 1049 Brussels Belgium K RUKÁM PANÍ KOMISAŘKY Email: Cabinet-Huebner@ec.europa.eu Věc: Žádost o podporu

Více

výkonná ředitelka, Regionální centrum EIA s.r.o. odborný konzultant, Regionální centrum EIA s.r.o.

výkonná ředitelka, Regionální centrum EIA s.r.o. odborný konzultant, Regionální centrum EIA s.r.o. O Záštitu byli požádáni: Mgr. Daniel Havlík náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Mgr. Kateřina Šebestová náměstkyně primátora Statutárního města Ostrava Konference je organizována s podporou Moravskoslezského

Více

Informace odboru ŽP o možnostech financování projektů v roce 2015 zaměřených na ochranu a zlepšení životního prostředí

Informace odboru ŽP o možnostech financování projektů v roce 2015 zaměřených na ochranu a zlepšení životního prostředí Informace odboru ŽP o možnostech financování projektů v roce 2015 zaměřených na ochranu a zlepšení životního prostředí Úvod 1. Dotační programy Plzeňského kraje v roce 2015 pro oblast ŽP 2. Národní dotační

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. rektora ČVUT v Praze prezidenta SPS ČR. předsedy TA ČR

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. rektora ČVUT v Praze prezidenta SPS ČR. předsedy TA ČR ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Šestý ročník z cyklu konferencí TRENDY EVROPSKÉ ENERGETIKY se uskutečnil v Praze ve Velkém jednacím sále Zastupitelstva hl. m. Prahy dne 22. 11. 2016. Hlavním tématem byl tzv. PRŮMYSL

Více

Partnerství veřejného a soukromého sektoru v územním rozvoji obcí. Klub regionalistů Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava 24.5.2011

Partnerství veřejného a soukromého sektoru v územním rozvoji obcí. Klub regionalistů Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava 24.5.2011 Partnerství veřejného a soukromého sektoru v územním rozvoji obcí Klub regionalistů Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava 24.5.2011 Faktory úspěšného územního rozvoje Právní prostředí, politické prostředí,

Více

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na druhé pololetí roku 2011 a první pololetí roku 2012 Specifikace výzev

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na druhé pololetí roku 2011 a první pololetí roku 2012 Specifikace výzev Plán výzev ROP Moravskoslezsko na druhé pololetí roku 2011 a první pololetí roku 2012 Specifikace výzev 5. 10. 2011 Plán výzev ROP Moravskoslezsko na 2. pololetí 2011 a 1. pololetí 2012 Specifikace výzev

Více

Hradec Králové, středa 25. dubna 2012 Kongresové, výstavní a společenské centrum Aldis

Hradec Králové, středa 25. dubna 2012 Kongresové, výstavní a společenské centrum Aldis SPOLEČNOST VODNÍ ZDROJE EKOMONITOR SPOL. S R.O. AKREDITOVANÁ U MINISTERSTVA ČESKÉ REPUBLIKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A ČLEN ASOCIACE INSTITUCÍ VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH VÁS ZVE NA SEMINÁŘ

Více

DEVELOPMENT OF THE RAILWAY NODE BRNO. CH4LLENGE University, BRNO, 16. 10. 2014

DEVELOPMENT OF THE RAILWAY NODE BRNO. CH4LLENGE University, BRNO, 16. 10. 2014 DEVELOPMENT OF THE RAILWAY NODE BRNO THE PUBLIC PARTICIPATION AND COMMUNICATION CH4LLENGE University, BRNO, 16. 10. 2014 Dan Škaroupka Úsek technický Magistrátu města Brna OBSAH PREZENTACE STRATEGICKÁ

Více

a workshop MANAGEMENT KULTURNÍ KRAJINY

a workshop MANAGEMENT KULTURNÍ KRAJINY P O Z V Á N K A V s o u v i s l o s t i s X. v ý r o č í m p o d p i s u E v r o p s k é ú m l u v y o k r a j i n ě F L O R E N C E + 1 0 s i v á s d o v o l u j e m e p o z v a t n a t ř e t í a workshop

Více

Projekt Národní centrum zahradní kultury v Kroměříži Metodické, odborné a edukační centrum péče a obnovy historických zahrad a parků

Projekt Národní centrum zahradní kultury v Kroměříži Metodické, odborné a edukační centrum péče a obnovy historických zahrad a parků Projekt Národní centrum zahradní kultury v Kroměříži Metodické, odborné a edukační centrum péče a obnovy historických zahrad a parků Ing. Jitka Gajdoštinová + Ing. Lenka Křesadlova Ph.D. - NPÚ ÚOP v Kroměříži

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ing. Miroslav Kalous Náměstek ministra Obsah prezentace Význam cestovního ruchu pro ČR Základní statistická data cestovního ruchu Podpora cestovního

Více

Fakulta stavební VŠB TUO. Aktivita A 09103

Fakulta stavební VŠB TUO. Aktivita A 09103 Fakulta stavební VŠB TUO Katedra městského inženýrství Aktivita A 09103 Vliv průmyslové bytové výstavby na udržitelný rozvoj dostupnosti jednotlivých druh bydlení a disparit v oblasti průmyslové bytové

Více

Činnost ČSSI. Doc. Ing. František Kuda, CSc. viceprezident ČSSI pro odborné společnosti předseda ČSMI ČSSI

Činnost ČSSI. Doc. Ing. František Kuda, CSc. viceprezident ČSSI pro odborné společnosti předseda ČSMI ČSSI Činnost ČSSI Doc. Ing. František Kuda, CSc. viceprezident ČSSI pro odborné společnosti předseda ČSMI ČSSI Český svaz stavebních inženýrů je tvůrčí, stavovské, výběrové a neziskové sdružení stavebních inženýrů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Centrum pro restaurování a památkovou péči, o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA Centrum pro restaurování a památkovou péči, o.p.s. 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA Centrum pro restaurování a památkovou péči, o.p.s. Úvod 2 Po předchozích letech, kdy Centrum pro restaurování zejména budovalo díky doplňkové činnosti své finanční zdroje, nastal v

Více

Závěrečná zpráva veletrhu Bydlení 2013

Závěrečná zpráva veletrhu Bydlení 2013 Letošní 19. ročník specializované výstavy nových projektů Bydlení 2013 proběhl ve dnech 21.-24. března 2013 v PVA Letňany a je již minulostí. Tento rok představil veletrh několik zásadních novinek, z nichž

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE. 17. března 2015, Společenský dům, Prostějov. Distribuovány účastníkům konference v den konání

ZÁKLADNÍ ÚDAJE. 17. března 2015, Společenský dům, Prostějov. Distribuovány účastníkům konference v den konání ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název konference: Termíny a místa konání: Generální partner: Hlavní partner: Mediální partner: Materiály partnerů: Odborní garanti: Produkce a organizační zajištění: Cílová skupina: 43.

Více

SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE z.s. a FITE a.s. si Vás dovolují pozvat na konferenci ODPADY 21

SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE z.s. a FITE a.s. si Vás dovolují pozvat na konferenci ODPADY 21 SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE z.s. a FITE a.s. si Vás dovolují pozvat na konferenci ODPADY ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ STŘEDOEVROPSKÝCH ZEMÍ pořádanou ve dnech 15. - 16. 4. 2015 Konference je součástí

Více

Geografické myšlení jako aktuální společenská výzva

Geografické myšlení jako aktuální společenská výzva Jihočeská pobočka České geografické společnosti a katedra geografie Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích si vás dovolují pozvat na výroční konferenci České geografické společnosti

Více

STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ A URBANISTICKÝ ROZVOJ

STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ A URBANISTICKÝ ROZVOJ STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ A URBANISTICKÝ ROZVOJ II. část Ing. arch. Jan Fibiger, CSc Předseda správní rady Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství I. Územní plánování je právně kodifikovaný systém: poznávání

Více

Efektivní hospodaření s vodou a "zelená infrastruktura" ve městě

Efektivní hospodaření s vodou a zelená infrastruktura ve městě Město Třeboň a ENKI o.p.s. Vás zvou na konferenci Efektivní hospodaření s vodou a "zelená infrastruktura" ve městě ve čtvrtek 11. února 2016 od 9:00 hod v Kongresovém a kulturním centru Roháč Na Sadech

Více

- Referát na konferenci CZECH RAILDAYS -

- Referát na konferenci CZECH RAILDAYS - - Referát na konferenci CZECH RAILDAYS - Návrh kvalitního systému regionální železniční dopravy v MS kraji Úvod, význam železnice pro Moravskoslezský kraj. Stručné představení Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského

Více

Dopravní politika a strategie rozvoje dopravních sítí v ČR

Dopravní politika a strategie rozvoje dopravních sítí v ČR Dopravní politika a strategie rozvoje dopravních sítí v ČR Ing. Luděk Sosna, Ph.D. ředitel Odboru strategie Konference Doprava 2010 15.4.2010 Sněmovní sál Plzeňské radnice Tvorba strategie dopravy Strategii

Více

Jiří Paroubek: Vybrané aktivity v Ústeckém kraji od roku 2005

Jiří Paroubek: Vybrané aktivity v Ústeckém kraji od roku 2005 Jiří Paroubek: Vybrané aktivity v Ústeckém kraji od roku 2005 V letech 2005 2006, tedy v době, kdy byl Jiří Paroubek předsedou české vlády, získal díky jeho aktivitám Ústecký kraj cca 11 mld. Kč Peníze

Více

DOPRAVNÍ POLITIKA A STATISTIKA DOPRAVY

DOPRAVNÍ POLITIKA A STATISTIKA DOPRAVY DOPRAVNÍ POLITIKA A STATISTIKA DOPRAVY Co to je dopravní politika deklaruje co stát (EU atd.) musí a chce v oblasti dopravy udělat vytváří se na delší plánovací období (např. ČR 2007 2013, EU 2001 2010)

Více

I.Ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. pořádá pod záštitou

I.Ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. pořádá pod záštitou I.Ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně pořádá pod záštitou České společnosti pro ortopedii a traumatologii Profesní odborové unie zdravotních

Více

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření Cíle krajské samosprávy Cíle a opatření - Definovány v : Programovém prohlášení rady kraje Bylo přijato Radou Karlovarského kraje dne 9. 6. 2005 usnesením č. RK 444/06/05 Regionální rozvoj Cíl 1.: Podpořit

Více

LUHAČOVICE 25.9.2014

LUHAČOVICE 25.9.2014 IV. ROČNÍK MEZINÁRODNÍ KONFERENCE STŘEDNÍ MORAVA KŘIŽOVATKA DOPRAVNÍCH A EKONOMICKÝCH ZÁJMŮ Pod záštitou předsedů vlád České a Slovenské republiky LUHAČOVICE 25.9.2014 IV. ROČNÍK MEZINÁRODNÍ KONFERENCE

Více