Šli jsme podél trati. Jak já rád chodím podél tratí; klap, klap, délky pražců

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Šli jsme podél trati. Jak já rád chodím podél tratí; klap, klap, délky pražců"

Transkript

1 M. Řeháček, P. F. Polda, Vratislavice nad Nisou 45 příloha měsíčníku Vratislavický zpravodaj 2012/11 O železné cestě skrze vratislavické údolí Šli jsme podél trati. Jak já rád chodím podél tratí; klap, klap, délky pražců odměřují krok železničních poutníků. Vůně karbolky, to je moje, pražce jsou jí nasáklé, mezi nimi občas kus železa, co upadlo z vlaku, ztracené šrouby z kolejí nádherné železniční suvenýry barvy rzi. Na nebezpečných úsecích často mizím z dráhy do lesa, propletu se mezi stromy, přeskočím pár patníků a vrátím se zpátky mezi ony železné šíny. Vedou mne dál a v dálce se sbíhají. Bedlivě poslouchám, jestli někde neuslyším houkání vlaku. Zní v dálce za zatáčkami, kdesi nad Prosečí. A vtom se náhle přiřítí ten mohutný ocelový kolos; mám vlaky rád pro jejich robustnost tomu se jen tak žádné auto nevyrovná: ocelová kola, silné motory, vůně spálené nafty, všechno veliké. Mašinfíra má z poutníků podél trati evidentně v tváři ustaraný pohled, kolikrát už asi takto v lesním tichu skončil život zoufalců pod železnými nápravami. Uklidní ho ale zdvižený fotoaparát člověk se hned zařadí mezi nadšené zvěčňovatele vlaků, potkávám je v posledních letech čím dál častěji u trati, říká se jim šotouši. Šli jsme po trati z Jablonce až do Vratislavic, toho dne, co napadl první sníh. Vločky zůstaly ležet mezi pražci, kola vlaků je vmačkávala do oceli kolejí. Okolo ještě v časně zimním sluníčku zářily listy na břízkách a dubech. Dráha údolím Nisy má velký půvab, koleje klesají smrkovými lesy, mezi žulo vými skalami, jeden tunýlek, viadukt přes starý dobrý Rehböckelgrund čili Srnčí důl, pár zákrutů trati nad Prosečí, kde jeden svah údolí patří Jablonci a druhý už Vrati - slavicím. A najednou je tu prosečské nádraží, které zase náleží Liberci, přestože sama Proseč je zase jablonecká. Trať nedbá na staré ani nové obecní hranice. Koleje vedou údolím, okolo Kyselky, hlavního nádraží vratislavického až k původní zastávce Vratislavice továrna, ležící již na katastru Vesce a nazvané proto Vesec u Liberce. Mnohé krásy a nečekaná překvapení člověk najde při chůzi podél trati, pomalu našlapuje po pražcích a vlakům řítícím se zdálky pozorně naslouchá. Postavení železniční trati údolím Nisy jednoznačně navazovalo na vzestup průmyslu ve Vratislavicích, Jablonci a na Tanvaldsku. Málo se ví, že snahou tehdejších plánovačů dopravní infrastruktury nebylo jen napojit zdejší průmyslové podniky na páteřní tratě vedoucí do Liberce, ale také a možná především dopravit do kotelen zdejších fabrik severočeské a slezské uhlí ze západu i východu. 353

2 Tunýlek ve Svijanském lese je jediným podzemním objektem na celé trati mezi Vratislavicemi a Jabloncem 354

3 Byli to především jablonečtí průmyslníci, kteří ve druhé polovině 19. století prosazovali zřízení železniční cesty těžko průstupným údolím Nisy. Sousední Liberec byl totiž v relativním klidu, neboť tehdy již na hlavní trati ležel a vlaky jej se světem spojovaly od roku Jenže Jablonečtí se svým skleněným zbožím za železnicí museli až do Rychnova a to se jim pochopitelně nelíbilo. Proslulý jablonecký starosta Josef Pfeiffer, který plán na přivedení železnice do města mohutně prosazoval, ale zemřel příliš záhy a projekt neprosadil. Podobně dopadl i Ludwig baron Oppenheimer, majitel maloskalského panství, na jehož území ležela západní část Jablonce. V roce 1869 svolal schůzku významných jabloneckých průmyslníků, z nich byl vytvořen výbor, který společně s městskou radou odeslal do Vídně žádost o zřízení trati údolím Nisy. Opět bez výsledku. Teprve jablonec - kému okresnímu hejtmanovi Adolfu Hübnerovi se konečně podařilo udělat v této věci první konkrétní krok na náklady okresu nechal celou trať Liberec Tanvald zaměřit v nepřístupném horském terénu. Potom předložil projekt stavby rakouskému ministru obchodu Albertu Schäff - lemu společně s prosebným dopisem. Jenže tahle trať měla bůhví proč tolik odpůrců, že se ji ještě celá léta nepodařilo prosadit. Šeptalo se, že projekt brzdí generální ředitel Pardubicko-liberecké dráhy dr. Gross, neboť nová trasa by mohla ohrožovat zájmy jím řízeného podniku. V roce 1880 proto byly vyměřovací práce ještě zopakovány a regionální činitelé opět orodovali za dotace u vídeňských úřadů. A opět bez výsledku. Rakousko-uherský stát nechal údolí Nisy ve štychu. Zdejší houževnatí horalé tak snad konečně pochopili, že si musí pomoci sami podnikatelé a další osobnosti z celého údolí dali hlavy dohromady a sešli se 10. října 1882 v dalším výboru pro výstavbu dráhy vedle starostů a dalších funkcionářů z Liberce a Jablonce zde nemohly chybět ani vratislavické veličiny Anton Hopf, Ignaz Ginzkey, Anton Schöpfer a Gustav Trenkler. Předsedou výboru byl zvolen Emil Müller z Jablonce, představitel okresu a neúnavný a houževnatý člověk. Byl to také on, kdo roku 1883 připravil o přípravě stavby dráhy celou osmdesátistránkovou knihu nazvanou Das Eisenbahn - project Reichenberg-Gablonz-Tannwald (Projekt železné dráhy Liberec Ja - blonec Tanvald). Výbor začal počítat kolik lidí se na 25 km dlouhé trati přepraví, kolik cihel ze zdejších cihelen se vyveze do světa, kolik surovin rychle vlaky vyloží u továren a pivovarů. Nová žádost o povolení a podporu stavby železnice ze dne 28. října 1882 byla tentokrát doplněna i rozpočtem. Vídeňské ministerstvo obchodu proto konečně 11. prosince 1882 rozhodlo o povo - lení přípravných prácí a vyvlastnění pozemků pro zřízení lokální trati 355

4 Vlak dorazil do stanice Maffersdorf-Schänke (Vratislavice-Šenk, dnes Vratislavice nad Nisou) někdy na počátku 20. století. To se ještě po této trati proháněly parní lokomotivy s názvy Maffersdorf či Ignaz Ginzkey. z Liberce přes Jablonec nad Nisou do Tanvaldu. Již druhý den došlo k revidování průběhu celé trasy komisí, ministerstvo poté dne 21. února 1883 vydalo předběžné povolení stavby. Ve Vratislavicích nebyli samozřejmě všichni z nové železnice nadšeni. Řada sedláků prskala, že jim koleje jen zaberou nejlepší půdu, ale ještě oddělí jejich statky od polností a celkově jim zkomplikují život a nic nepřinesou. Dne 28. března 1885 započala přesná vyměřování plánované trati, která měla sloužit k definitivnímu povolení. Nová komisionální revize celé trasy byla pak provedena za účasti zástupců obcí ve dnech 7. a 8. dubna. A ve Vratislavicích se začali hádat, kde budou mít nádraží! Nebylo to ostatně nic nového v Liberci se také kdysi pořádně dohádali, kde že bude nádražní budova stát, a našlo se tehdy mnoho prudílků, kterým žádná z lokalit nebyla dost dobrá. Jenže ve Vratislavicích to bylo přeci jen trochu jiné značná délka celého údolí vyžadovala dobré rozmístění jednotlivých nádraží tak, aby umožňovala nejen docházkovou vzdálenost pro cestující, ale hlavně aby z nich bylo možné zásobovat zdejší fabriky. Vratislavice tak nakonec měly hned 4 nádraží: Maffersdorf-Fabrik (ležela na veseckém katastru, dnes Vesec u Liberce), Maffersdorf-Schänke (dnešní nádraží Vratislavice 356

5 nad Nisou), Maffersdorf-Sauerbrunn (Vratislavice-Kyselka, později zrušena) a Proschwitz (dnes Proseč nad Nisou, ležela na vratislavickém katastru). Kromě zastávky Kyselka, která byla dřevěná, byla později všechna nádra - žíčka vybudována jako solidní zděné budovy. Staré pohlednice prozrazují, že naproti nádraží Maffersdorf-Fabrik bývala dokonce hospoda Gasthaus zum Bahnhof (Hostinec u nádraží) Thaddeuse Langeho. Ministerstvo si při povolování vymínilo, že plánovaný podíl státu na stavbě nepřekročí jednu třetinu celkových nákladů a zbývající dvě třetiny nákladů ponesou zdejší obce a jejich podnikatelé. Město Jablonec nad Nisou získalo předběžné povolení pro stavbu dráhy a to 27. ledna 1886 přeneslo na vídeňskou firmu Lindheim & Co., neboť věřilo, že v osobě tehdejšího šéfa Wilhelma von Lindheim získá další osobnost, která se zasadí celou svojí vahou o prosazení dokončení trati. Firma Lindheim & Co. pak podala v dubnu 1886 žádost o vydání koncese, které bylo skutečně vyhověno. Léta práce a schůzování byla konečně završena úspěchem. Koncese pro železniční trať z Liberce do Jablonce nad Nisou byla vydána ve Vídni 2. července 1886 zákonem č Založena byla akciová společnost Reichenberger-Gablonzer-Tannwalder Eisenbahn (Liberecko-jablonecko-tanvaldská železnice). Na konci roku 1886 se stejně jako jiné obce na trati také Vratislavice musely zavázat, že ročně zařídí objem přepraveného nákladu ve výši nejméně tun, a pokud ne, za každou chybějící tunu zaplatí 24 krejcarů. V polovině září 1887 byla uzavřena právní smlouva na financování stavby s c. k. Zemskou bankou. Původně se předpokládaly náklady zlatých, ale v průběhu realizace byly nakonec navýšené na plných zlatých! Část byla pokryta z vydaných akcií, část právě z úvěrů, které měly být spláceny z výnosů železniční přepravy. Stavební podnikatel vrchní inženýr Stern započal pak stavbu dne 4. října 1887 prvním slavnostním výkopem. Započetí stavebních prací přineslo velké pozdvižení v údolí Nisy! Stavba postupovala velmi rychle, kromě několika mostků a propustků ve Vratislavicích a většího viaduktu v Srnčím dole nebyla totiž na trati okolo Vratislavic budována žádná velká přemostění. Kácely se stromy, střílely skály, stovky chlapů ryly v zemi a perku a po večerech vyváděly ve zdejších hospodách. Traťoví dělníci přezdívaní ajznbonští tovaryši či trhani byli najímáni z celé monarchie, tunely a mosty budovali především specia - listé z Itálie. Trať tak přivedla do mnohdy odlehlých zemědělských vsí řadu často exotických osob. Vesničané byli nezřídka šokováni až zhnuseni. Každopádně byla práce na stavbě železnice a lidé na ní zajímavýn tématem. Odráží to kus kramářské písně od semilského Josefa Lišky z té doby: 357

6 Aiznponské tovaryši, kterak nám to dobře sluší. Kteří jsme v té práci stáli, železnice přibývají, Sem pošlete řemeslníci, na tu slavnou železnici, Peníze si vyděláte, do šporkasy je nedáte, Krejčí běží od jehličky, pospíchá na železnici, Má slabé tělo k tomu, ten uteče nejdřív domů, Ševci, truhláři, bednáři, mlynáři, také pekaři Pracujou tam všickni taky, vydělají stříbrňáky, A což kováři zkusí, když při ohni stojí, Jenom se jim zuby bělí, ostatek jsou celí černí, Zedníci jsou furianti, nechtí doma nic dělati, utečou na železnici, tam prý mají plat největší. Kameníci, pozor dejte, těžké štuky nezvedejte, Byste si nestrhli pupek, pak by každý domů utek, Ach ubohé tovaryši, kteří káry tahat musí, Udřený a oškubaný, ty peníze jsou vydřený, Ti přitom nejvíce zkusí, musí rovnat hory, doly, Prachem trhat země, skály, pak jim říkají trhani. Stavba šla skutečně velmi rychle. Již 7. července 1888 přivezl dopravce Antusch na vratislavické nádraží na velkém povoze první lokomotivu, která se 27. července vydala na cestu do Proseče. To byl historický okamžik! Spojení do Liberce bylo ale dokončeno teprve 29. října tohoto roku, kdy z libereckého nádraží přijela do Vratislavic lokomotiva s příznačným názvem MAFFERSDORF. Slavnostní zahájení provozu bylo stanoveno 25. listopadu První vlak byl vypraven z Jablonce nad Nisou, odkud vyjel v 9 hodin ráno. Vlaj - kami a chvojím ověnčený vlak s čestnými hosty zdravili obyvatelé Vrati - slavic stojící okolo trati. U prvního vlaku se na vratislavickém nádraží pak sešli zástupci pravobřežních Vratislavic v čele s obecním představeným Anto nem Staatsem, jakož i zástupci levobřežní obce vedení Antonem Hopfem. Dostavilo se i zdejší duchovenstvo, též místní školní rada, učitelé a zástupci spolků. Muzika vyhrávala, pělo se a krásně ozdobený první vlak funěl na peróně, přivítán slavnostními řečmi. Dojel poté dolů do Liberce a po krátkém uvítání na libereckém nádraží se zase vrátil v 10 hodin 36 minut zpět do Jablonce nad Nisou. Trať splnila očekávání svých tvůrců. Již v prosinci 1888 tudy bylo vlaky přepraveno cestujících. Uvádí se, že jen za dva velikonoční dny bylo 358

7 Žulový mostek v Novém Světě si dodnes uchoval velkou část z původní krásy starých železnic. Jeho zajímavostí je, že skrze něj nevede jenom cesta, ale ještě teče potůček. 359

8 v roce 1889 odbaveno osob. V roce 1900 dosáhl počet přepravených osob , nosnost nákladu byla tun. Vylepšováno bylo také technické vybavení. Na přelomu 19. a 20. století na trati sloužilo 9 lokomotiv. První dvě se jmenovaly MAFFERSDORF (Vratislavice) a PROSCHWITZ (Pro - seč). Od roku 1902 přibyly ještě REICHENBERG (Liberec) a GABLONZ (Ja - blonec) a pak ještě další lokomotivy, které nesly mj. i názvy po osobnostech, které se zasloužily o vznik trati EMIL MÜLLER a IGNAZ GINZKEY. Lokomotivy tahaly 45 osobních vagónů a 8 vagónů na zavazadla, 25 ná - kladních vagónů a 2 poštovní vozy. Otevření trati bylo velkým krokem pro Vratislavice a zdejší továrny, povoznickému a poštovskému řemeslu však zasadilo ránu téměř smrtelnou. Jak napsal vratislavický učitel Alfred Appelt: Dne 31. prosince 1888 jel naposledy starý dobrý pošťácký povoz z Liberce přes Vratislavice do Jablonce. Přišli jsme o jeden malý kousek romantiky. Ale čas se nenechá zastavit a i ono pískání lokomotivy jednoho dne dozní ustoupí nejnovějším objevům lidského ducha. Okolo trati se ve Vratislavicích dodnes udržely scenérie jako z dob, kdy byla liberecko-jablonecká železnice budována. Co by se také dalo měnit na dřevěných chalupách, dubech a železné cestě pro ohnivé oře? 360

Pivovar ve Vratislavicích byl slavnostně otevřen 22. ledna 1874, na

Pivovar ve Vratislavicích byl slavnostně otevřen 22. ledna 1874, na M. Řeháček, P. F. Polda, Vratislavice nad Nisou 67 příloha měsíčníku Vratislavický zpravodaj 2015/01 Příběh vratislavického piva Pivovar ve Vratislavicích byl slavnostně otevřen 22. ledna 1874, na Wachebergu

Více

Se vzpomínkami na dávné rychtáře a starosty sedím uprostřed vratislavické

Se vzpomínkami na dávné rychtáře a starosty sedím uprostřed vratislavické M. Řeháček, P. F. Polda, Vratislavice nad Nisou 29 příloha měsíčníku Vratislavický zpravodaj 2011/05 Se vzpomínkami na dávné rychtáře a starosty sedím uprostřed vratislavické civilizace v bujném jaru na

Více

kronika.txt Šátek žen z SdP se už zase předělává a nahrazuje se krojem z Jizerských hor

kronika.txt Šátek žen z SdP se už zase předělává a nahrazuje se krojem z Jizerských hor Šátek žen z SdP se už zase předělává a nahrazuje se krojem z Jizerských hor Překlad z němčiny pořídil Ervín Šolc P a m ě t n í k n i h a obce J e ř m a n i c e J e ř m a n i c e - M i l í ř e do 1. 6.

Více

Technická univerzita v Liberci

Technická univerzita v Liberci Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Studijní program: Geografie Studijní obor (kombinace): Aplikovaná geografie VÝVOJ ŢELEZNIČNÍ SÍTĚ LIBERECKÉHO KRAJE V ANALÝZÁCH

Více

Jubileum zubaté železnice. Model autovlaku pro 300 autíček Strana 4 Strana 5 Strana 6 Strana 7. Ing. Zdeněk Meidl

Jubileum zubaté železnice. Model autovlaku pro 300 autíček Strana 4 Strana 5 Strana 6 Strana 7. Ing. Zdeněk Meidl Lustigova Modlitba zněla z vagonu Strana 3 S r p e n 2 0 1 2 Nový hornický skanzen Strana 8 I n t e r n í m a g a z í n p ro z a m ě s t n a n c e ČD C a rg o, a. s. Provoz O vás - pro vás Historie Zajímavosti

Více

ZPRAVODAJ JANOVSKÉ. vody. V souvislosti

ZPRAVODAJ JANOVSKÉ. vody. V souvislosti ZPRAVODAJ JANOVSKÉ RADNICE číslo 1/2010 DUBEN 2010 Slovo starosty Vážení spoluobčané, Máme za sebou jedno z nejkomplikovanějších zimních období, a tak nemohu jinak, než poděkovat všem, kteří se v jeho

Více

Historie. od 1. ledna 1901.

Historie. od 1. ledna 1901. Historie města Rychnova od 1. ledna 1901. 2. díl započatý 28. října 1933 Wilhelm Preissler Úvod Naše rodné město Rychnov vstoupilo 1. lednem 1901 do nového století své historie. Podle v prvním dílu popsaného

Více

NĚKOLIK KAPITOL K TIŠNOVCE

NĚKOLIK KAPITOL K TIŠNOVCE NĚKOLIK KAPITOL K TIŠNOVCE Rodný dům ing Oskara Životského v Doubravníku. Dobová pohlednice vydaná na památku k odhalení desky dne 28. srpna 1910 v Doubravníku. Stavba tratě v Bystřici. Připadá to nedávno,

Více

Co je štěstí? Zdroj Internet. Ne však každý o štěstí má stejnou představu. Když o někoho opřít se můžeš, ochotně každému pomůžeš.

Co je štěstí? Zdroj Internet. Ne však každý o štěstí má stejnou představu. Když o někoho opřít se můžeš, ochotně každému pomůžeš. Co je štěstí? Víš, co je štěstí? Je to dům, auto a chata? Ne, štěstí je dětství, když máma je i táta. Víš, co je štěstí? Když máš peněz jako smetí? Ne, štěstí je rodina, jsou to rozesmáté tváře dětí. Víš,

Více

Historie Citic do roku 1938

Historie Citic do roku 1938 Historie Citic do roku 1938 Čím začít? Snad dobou asi před 40 až 50 milióny let, kdy došlo na jihu a východě Evropy k obnovené horotvorné činnosti a vrásnění Alp a Karpat. Část zemské kůry, ležící severně

Více

Nové zbraně v boji s hlukem. Potřebujeme funkční železnici. Hora jako ementál 2 / 2013. kolem tratí ubude betonu. říká šéf SŽDC Jiří Kolář

Nové zbraně v boji s hlukem. Potřebujeme funkční železnici. Hora jako ementál 2 / 2013. kolem tratí ubude betonu. říká šéf SŽDC Jiří Kolář 2 / 2013 Potřebujeme funkční železnici říká šéf SŽDC Jiří Kolář Hora jako ementál tunel napříč Gotthardem Nové zbraně v boji s hlukem kolem tratí ubude betonu POVODNĚ 2013 1 Editorial Editorial obvykle

Více

Vážení spoluobčané! Psáno v polovině července 2007. Měj důvěru sám v sebe. Ivana Kumprichtová starostka obce OÚ 315 691 143 PSČ 277 05

Vážení spoluobčané! Psáno v polovině července 2007. Měj důvěru sám v sebe. Ivana Kumprichtová starostka obce OÚ 315 691 143 PSČ 277 05 zprávy, perličky a jiné zajímavosti ze Spomyšle a okolí vydává nepravidelně obec Spomyšl srpen 2007 Vážení spoluobčané! Dnes vás seznámím s několika akcemi, které proběhly, jsou v běhu nebo se na ně chystáme.

Více

SBORNÍK STÁTNÍHO OKRESNÍHO ARCHIVU VE FRÝDKU MÍSTKU

SBORNÍK STÁTNÍHO OKRESNÍHO ARCHIVU VE FRÝDKU MÍSTKU SBORNÍK STÁTNÍHO OKRESNÍHO ARCHIVU VE FRÝDKU MÍSTKU 1 1999 OBSAH Úvodní slovo Alena Matějová: Nad minulostí i současností Státního okresního archivu ve Frýdku Místku Tomáš Adamec Kateřina Lepíková: Místek

Více

Z obsahu. schůze rady zasedání zastupitelstva středověké podzemí 100 let Posázavského pacifiku z historie z domova důchodců kultura sport

Z obsahu. schůze rady zasedání zastupitelstva středověké podzemí 100 let Posázavského pacifiku z historie z domova důchodců kultura sport SVĚTELSKÝ ZPRAVODAJ strana 1 Z obsahu Foto: Jaroslav Vála schůze rady zasedání zastupitelstva středověké podzemí 100 let Posázavského pacifiku z historie z domova důchodců kultura sport strana 2 SVĚTELSKÝ

Více

Program slavnosti Pernerovy Bratčice

Program slavnosti Pernerovy Bratčice PERNEROVY BRATČICE ALMANACH vydáno při příležitosti 195. výročí narození Ing. Jana Pernera, rodáka z Bratčic 3. setkání rodáků a přátel obce Program slavnosti Pernerovy Bratčice Hlavní partneři: České

Více

Volba presidenta na Malé Moravě

Volba presidenta na Malé Moravě DEVÍTKA č. 1/2013-2013/č. 1 Volba presidenta na Malé Moravě Nejenom celá Česká republika, ale také naše obec žila v lednu první přímou volbou presidenta v naší historii. V prvním kole výsledek volby kopíruje

Více

Staré školské hranice jeřmanické školní obce byly původně zřejmě velmi úzké a sotva se dostaly přes hranice obce.

Staré školské hranice jeřmanické školní obce byly původně zřejmě velmi úzké a sotva se dostaly přes hranice obce. Překlad z němčinypřeklad z němčiny: Ervín Šolc Inv. (přelepené číslo) II/4a K r o n i k a Národní škola J e ř m a n i c e Kulaté razítko se zněním: - v originále: Schulleitung Hermannsthal Bez. Reichenberg

Více

Opravdu jen máloco si vychutnám tak vášnivě jako láhev vratislavického

Opravdu jen máloco si vychutnám tak vášnivě jako láhev vratislavického M. Řeháček, P. F. Polda, Vratislavice nad Nisou 66 příloha měsíčníku Vratislavický zpravodaj 2014/10 Vratislavický pivovar Opravdu jen máloco si vychutnám tak vášnivě jako láhev vratislavického Konrada

Více

Úřední hodiny městského obvodu Vratislavice nad Nisou:

Úřední hodiny městského obvodu Vratislavice nad Nisou: 2 2008 MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU Vratislavický zpravodaj Obyvatel Vratislavic přibývá Podle údajů z matriky městského obvodu měly k 31. prosinci 2007 Vratislavice 7 482 obyvatel.

Více

Čarodějnice a čarodějové z MŠ Kamínek

Čarodějnice a čarodějové z MŠ Kamínek květen 2015 cena 10 Kč Čarodějnice a čarodějové z MŠ Kamínek Malé čarodějnice a čarodějové prolétli městem a přiletěli navštívit i městský úřad. Děti zazpívaly a rozdaly přihlížejícím dárečky. Paní starostka

Více

VÝROČÍ. Praha 29. února 2012 Ročník V., Číslo 2

VÝROČÍ. Praha 29. února 2012 Ročník V., Číslo 2 Praha 29. února 2012 Ročník V., Číslo 2 VÝROČÍ Výročí mohou být různá. Oslavujeme události, osobnosti a to v kulatých nebo půlkulatých výročích. Obvykle se masově oslavují stále stejné události a jako

Více

Noví prvňáčci. 2007 září. Seznam nově přidělených telefonních čísel Městského úřadu Harrachov přímé linky.

Noví prvňáčci. 2007 září. Seznam nově přidělených telefonních čísel Městského úřadu Harrachov přímé linky. 2007 září Noví prvňáčci Šestnáct žáků nastoupilo třetího září 2007 do první třídy harrachovské základní školy. Vykročilo tak na jistě dlouhou životní vzdělávací etapu. Touto cestou jim přejeme úspěšné

Více

V únorovém čísle: roãník 17, ãíslo únor 2008

V únorovém čísle: roãník 17, ãíslo únor 2008 roãník 17, ãíslo únor 2008 2 cena 12 Kã Hrádek se rozrûstá... Přestože v loňském roce se v našem městě narodilo o 11 dětí méně proti roku 2006, v celkových počtech se Hrádek nad Nisou opět posunul výše.

Více

Kronika události 2004

Kronika události 2004 Kronika události 2004 Z pozoruhodnosti Novojičínského života Rok dvoutisící čtvrtý v dějinách Evropy, Českého státu a nepochybně i Nového Jičína byl vpravdě historický, neboť svobodná Evropa v podobě patnáctičlenné

Více

Chytrých kolejí bude přibývat

Chytrých kolejí bude přibývat Populárně-technický magazín 1 / 2015 Na západě vládne Viktorie ražba tunelů u Plzně Prababička horských železnic ozubnice na Rigi Chytrých kolejí bude přibývat kontrola jedoucích vozidel K U R Z Y A Š

Více

Vánoční strom rozsvícen

Vánoční strom rozsvícen 12 MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU 2005 Vratislavický zpravodaj Vítání občánků Dne 22. listopadu se letos podruhé zaplnila obřadní síň úřadu městského obvodu nejmenšími občánky

Více

Miliardový projekt Čistá Jizera dokončen

Miliardový projekt Čistá Jizera dokončen Ročník XIX. Číslo 9 Pátek 30. září 2011 Informační měsíčník občanů Semilska Cena 13 Kč Zasedání Zastupitelstva města Semily se uskuteční 31. října od 17 hod. v divadelním sále budovy radnice Z deníku paralelního

Více

STOLETÍ ŽELEZNIC DĚJINY DOPRAVY NA KOLEJI NAPSAL. ING. VLADIMÍR RINGES vrchní ministerský komisař v ministerstvu železnic

STOLETÍ ŽELEZNIC DĚJINY DOPRAVY NA KOLEJI NAPSAL. ING. VLADIMÍR RINGES vrchní ministerský komisař v ministerstvu železnic STOLETÍ ŽELEZNIC DĚJINY DOPRAVY NA KOLEJI NAPSAL ING. VLADIMÍR RINGES vrchní ministerský komisař v ministerstvu železnic KAREL SYNEK NAKLADATEL PRAHA VEŠKERÁ PRÁVA VYHRAZENA COPYRIGHT 1938 BY KAREL SYNEK,

Více

Předmluva Narodil jsem se 29.ledna 1871 jako syn rolníka v Rychnově, navštěvoval jsem pětitřídní obecnou školu v mé rodné vsi Rychnov.

Předmluva Narodil jsem se 29.ledna 1871 jako syn rolníka v Rychnově, navštěvoval jsem pětitřídní obecnou školu v mé rodné vsi Rychnov. Předmluva Narodil jsem se 29.ledna 1871 jako syn rolníka v Rychnově, navštěvoval jsem pětitřídní obecnou školu v mé rodné vsi Rychnov. Mé přání po vyšším studiu a hudebním vzdělání nebylo - pro početnost

Více

Na vozíku podél kamenů

Na vozíku podél kamenů červenec 2015 cena 10 Kč Na vozíku podél kamenů Harrachov bez bariér je již tradiční akcí, která se pořádá vždy před začátkem hlavní turistické sezóny. Letošní ročník byl už šestým v pořadí, kdy došlo

Více