NOVINKY Z KONGRESOVÉHO CENTRA / PRAGUE CONGRESS CENTRE NEWS, ÚNOR / FEBRUARY 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NOVINKY Z KONGRESOVÉHO CENTRA / PRAGUE CONGRESS CENTRE NEWS, ÚNOR / FEBRUARY 2008"

Transkript

1 NOVINKY Z KONGRESOVÉHO CENTRA / PRAGUE CONGRESS CENTRE NEWS, ÚNOR / FEBRUARY 2008

2 Vážení čtenáři, úvodní slovo / foreword Na Pankráci 15, Praha 4 tel Unique interior design / jedinečný designový interiér 251 air-conditioned rooms (Standard/Executive/Suite) / 251 klimatizovaných pokojů (standard/executive/apartmá) Wi Fi / High Speed Internet Access / Wi-Fi / vysokorychlostní připojení k internetu Café Restaurant Esprit / Quick Business Lunch / Orangerie winter garden / zimní zahrada Be a Chef! / kurzy moderní gastronomie Délicatesse Bistro Esprit / Take Away 4 conference rooms with capacity up to 230 people / 4 konferenční místnosti s kapacitou do 230 osob Tawan thai massages / Tawan thajské masáže Secured parking / bezpečné parkování v podzemních garážích Easy access from D1 highway / snadný přístup z dálnice D1 Underground station Vyšehrad 200 m / stanice Metra Vyšehrad 200 m EXCELLENT HOTEL hotel that our guests love. Thank you. Awarded by InterContinental Hotels Group s Quality Control Programme. EXCELLENT HOTEL hotel, který hosté mají rádi. Děkujeme vám! Titul udělen centrem pro spokojenost zákazníků společnosti InterContinental Hotels Group. blíží se doba, kdy se Praha díky předsednictví České republiky v Radě EU stane opravdovým srdcem Evropy. Je pro nás do jisté míry satisfakcí, naše společnost bude mít tu čest hostit jednání jak Evropské komise a rady ministrů, tak zasedání výborů, jednání expertů, regionální konference a workshopy. Pro Kongresové centrum Praha je předsednictví České republiky Radě EU velkou výzvou. Neustále se snažíme zkvalitňovat naše služby, držet krok v technickém vybavení, vyhovět všem přáním našich klientů. Naše reference, mezi které patří Výroční zasedání Mezinárodního měnového fondu a skupiny Světové banky v září roku 2000, summit NATO v listopadu 2002 a řada mezinárodních kongresů a konferencí, hovoří za nás. Podpis smlouvy s Úřadem vlády ČR tak vnímám nejen jako ocenění dlouholeté práce, ale především jako závazek a výzvu. Přípravy na tento bezesporu náročný úkol jsou již v plném proudu. Jsem přesvědčen, že naše společnost v této nelehké zkoušce obstojí. Ing. Michal Kárník generální ředitel KCP Dear readers, The time of Czech presidency of the EU Council is approaching and so Prague is about to become the real heart of Europe. Having the honor to host the European Commission and Council of Ministers proceedings and committee sessions, expert meetings, regional conferences and workshops has been, in a certain manner, a satisfaction for our company. The Czech presidency of the EU Council is a great challenge for the Prague Congress Centre. We have been trying to improve our services constantly, keep up with the technical development, and meet our clients wishes. Our ref, among which you fi nd the International Monetary Fund and World Bank annual meetings in September 2000, NATO summit in November 2002 and many international congresses and conferences, speak for us. Therefore signing the contract with the Government offi ce of the Czech Republic is considered to be not only an appreciation of our longtime work but also a commitment and challenge. Preparations for this doubtlessly diffi cult task have already begun. I m sure our company will succeed in this demanding project. Michal Kárník General Manager of PCC 3

3 Schengen Schengenská dohoda definitivně přestříhala hraniční dráty Asi není v Evropě žádná obec, jejíž jméno by znalo tolik obyvatel České republiky, jako je lucemburský Schengen. Právě zde byla roku 1990 podepsána prováděcí úmluva, podle které mohou v tzv. Schengenském prostoru osoby překračovat hranice smluvních států na kterémkoliv místě, aniž by musely projít hraniční kontrolou a prokazovat se dokladem totožnosti. Již déle než měsíc do tohoto prostoru spadá také Česká republika. Bývalé celnice nyní slouží jako prostory pro občerstvení nebo zejí prázdnotou. A brzy zavládne podobně volný režim i na mezinárodních letištích. To, co se nám ještě před dvaceti Former customhouses now serve as a refreshment points or lety zdálo nepředstavitelné, se právě nyní stává skutečností. Zapojením do schengenské spolupráce se Česká republika připojila ke skupině států, které dovedly své úsilí are empty at all. And soon the same will happen at the international airports. What was absolutely impossible 20 years o naplnění práva volného pohybu osob v praxi do zdárného konce. ago is now coming true. By joining the schengen cooperation Kromě zrušení kontrol na hranicích se mezi zúčastněnými státy Schengenského prostoru the Czech Republic has associated with a group of countries vytvářejí společná pravidla pro kontroly na vnějších hranicích a stanovuje se společná that managed to bring their effort of fulfi lling the right to move vízová politika. Zrušení kontrol na vnitřních hranicích umožňují průvodní opatření zejména v oblasti policejní a soudní spolupráce v trestních věcech. Česko se proto napojí freely to a successful end. In addition to the cancellation of border checks, new collective na společnou počítačovou síť, kde si země v schengenském systému vyměňují informace rules of checking at the external borders are being created by the o hledaných osobách a věcech. Systém obsahuje také databázi nežádoucích osob, kte- countries of Schengen area and new visa policy is being established. The cancellations of checks at the internal borders are enabled 4 5 rým má být odepřen vstup na území Evropské unie. Spolu se svobodou pohybu uvnitř Schengenu se tak České republice dostává i velká zodpovědnost za fungování všech náležitostí v rámci takovéto instituce. Přesto je však pro Českou republiku vstup do Schengenu dalším potvrzením příslušnosti mezi vyspělé evropské státy. Základním dokumentem je tzv. Schengenská dohoda, podepsaná již vládami Belgie, Nizozemska, Lucemburska, Francie a Německa v lucemburském městě Schengen. Schengen agreement definitely cut the border wires There is not a European village name of which the people in the Czech Republic were more aware of than Schengen in Luxemburg. It was right here where the implementing agreement was signed in 1990 and according to which people can cross the borders whenever they want without having to go through pass control. For more than a month the Czech Republic has been a part of this area. by the attendant terms especially in the fi eld of police and judicial cooperation in criminal cases. The Czech Republic will join on the common computer network where countries of the schengen area share information about missing people and criminal cases. The system also contains a database of people not wanted in the European Union. Together with the freedom of movement inside the Schengen the Czech Republic has to take the responsibility for the smooth functioning of all matters within such an institution. However, the integration of the Czech Republic into Schengen area stands as evidence that this country belongs to developed European countries. Schengen

4 reference Kongresové centrum Praha (KCP) místo pro velké mezinárodní kongresy 1 V červenci 2007 se v KCP konal největší vědecký kongres v České republice pod záštitou Evropské federace psychologických asociací v čele s prezidentem T. Tikkanenem (viz foto 3). Jednalo se o X. Evropský kongres psychologie (X. ECP), na který bylo přihlášeno téměř 3000 psychologů z 69 zemí všech kontinentů světa, který organizovala Unie psychologických asociací ČR spolu se společností ODEON TRAVEL AGENCY (viz foto 2). X. ECP byl náročný nejen po organizační stránce, ale zejména z hlediska jeho technického zabezpečení, které komplexně zajišťoval ComputerSystem spolu s KCP. Paralelně probíhalo 18 sekcí. Poprvé byla realizována k psychologické diagnostice a intervenci i videosekce; také byla realizována výstava za 6 jednotlivé evropské země k jejich historii psychologie (viz foto 4). Vedle téměř tisíce posterových prezentací byla zajištěna i výstava knih, psychologických testů a diagnostických přístrojů (viz foto 1). Všichni účastníci X. ECP měli rovněž k dispozici speciální internetový sektor. Na slavnostním večeru jubilejního X. ECP úspěšně vystoupila znovu po 12 letech v KCP i Laterna Magika (viz foto 5). Jejich umělecky a technicky výborně připravené představení bylo přijato všemi účastníky s velkým uznáním a přispělo k dobré propagaci České republiky. Chtěli bychom proto za organizátory X. ECP i touto cestou poděkovat vedení a zaměstnancům KCP, ComputerSystemu a společnosti ODEON TRAVEL AGENCY, kteří prokázali, že dovedou perfektně zajistit vrcholná vědecká setkání nejen evropského, ale i světového rozměru. Prof. PhDr. Ivo Čermák, CSc. (programový výbor) PhDr. Miloslav Šolc (organizační výbor) Foto Patrik Weiss 2 The Prague Congress Centre (PCC) place for major international congresses In July 2007 the PCC hosted the biggest scientifi c congress in the Czech Republic under the auspices of European Federation of Psychologists` Associations headed by president T. Tikkanen (see photo 3). It was the 10 th European Congress of Psychology (X. ECP), participated by almost 3000 psychologists from 69 countries worldwide, organized by the Union of Psychologists` Associations of Czech Republic together with ODEON TRAVEL AGENCY company (see photo 2) reference The 10 th ECP was organizationally very demanding. However, the technical background aspect was especially diffi cult. It was provided completely by ComputerSystem together with the PCC. There were 18 sections running currently. For the fi rst time there was a video section carried out together with the psychological diagnostic and intervention; there was also an exhibition of history of psychology for each of the European countries (see photo 4). In addition to nearly thousand poster presentations there was an exhibition of books, psychological tests and diagnostic instruments (see photo 1). There was also a special internet sector available for all the 10th ECP participants. At the gala party of the jubilee 10 th ECP there was a successful performance of Laterna Magika (see photo 5) which took place in PCC after 12-year break. The show was artistically and technically well-prepared and was highly appreciated by the audience. It also helped to promote the Czech Republic. On behalf of the organizers of the 10 th ECP we would like to thank the PCC management and staff, Computer- System and ODEON TRAVEL AGENCY companies that proved to be able to provide and secure top scientifi c meetings of european as well as world standards on the highest quality level. Prof. PhDr. Ivo Čermák, CSc. (steering committee) PhDr. Miloslav Šolc (organizing committee) Photo Patrik Weiss 7

5

6 rozvoj Prahy / development of Prague Velká voda přinesla velké plány Je možné, že za pár let už nebudou muset desetitisíce Pražanů prchat každý víkend z města pryč do přírody. Vltavské ostrovy Rohanský, Libeňský a Maniny, by se měly v budoucnosti stát rekreační zónou, ve které bude na rozloze téměř pětapadesáti hektarů dominovat zeleň. Z bývalých libeňských doků se stanou přístavy pro jachty, v přístavních budovách se otevřou nové obchody a restaurace. Centrem kulturního dění by se měl stát amfi teátr s jevištěm vytvořeným přímo na vodní ploše. Takovou vizi alespoň ústy radního Pavla Klegy předestírá pražský magistrát. The flood brought big plans It is possible that in a few years tens of thousand Prague people won t have to escape for the weekend from the city to the country. The Vltava islands Rohanský, Libeňský and Maniny should be turned into a vacational spot where the green foliage would dominate on the area of 55 hectares. Former docks in Libeň will be opened rebuilt to yacht ports and new shops and restaurants will open there. A built-on-water amphitheatre is about to become a centre of cultural events. That is the vision Prague magistrature has come out with, the councillor Pavel Klega said. Zavlaje nad Prahou olympijská vlajka? Vlajka pěti spojených olympijských kruhů, které symbolizují pět kontinentů by se v Praze mohla objevit už v roce Na tento termín totiž již byla podána ofi ciální kandidatura. Přesto se většina zasvěcených reálně vyjadřuje až o roce 2020, kdy by skutečně měla Praha mít naději letní olympijské hry hostit. Olympijské hry / Olympic games Will the Olympic flag flaunt above Prague? The fl ag of fi ve connected Olympic circles representing fi ve continents could appear in Prague in Candidacy for this term has already been announced. However, most of the experts speak seriously about the year 2020 when Prague has a real chance of organizing the Games. The Olympic Games would not be only a prestigious event for Prague and the Czech Republic. The cost of Games could be about 132 billion CZK as the Prague mayor Pavel Bém Olympijské hry by samozřejmě pro Prahu, potažmo Českou republiku neznamenaly The renewal of one of the Vltava branches is being jen prestiž. Náklady na organizaci Her se dnes podle primátora Pavla Béma mohou said but according to experience of other cities it could go up markedly. On the other Připravuje se obnovení ramena Vltavy přibližně v místě toho původního, které bylo zasypáno v 19. století. Právě tato úprava udělá red up later. This adjustment will turn the Rohanský tato částka ještě výrazně posunout směrem nahoru. Na druhou stranu by velká část improving the traffi c and other things that are necessary for the city of Prague whether prepared where there used to be one and was cove- pohybovat okolo 132 miliard Kč, ale podle zkušeností z jiných metropolí se může hand a great deal of these money would be used to modernize the city s infrastructure, z Rohanského a Maninského poloostrova skutečné ostrovy. Především ten první pak čekají velké změny. V jeho části vznikne nové is going to go through big changes. In one part ších úprav, které jsou pro Prahu nezbytné bez ohledu na to, zda se zde Olympiáda The Olympic centre should be built at Letňany according to current plans. The idea of and Maniny peninsulas to real islands. The fi rst one investic byla směřována do infrastruktury města, zlepšení dopravní situace a dal- the Olympics take place or not. městské centrum s obytnými domy, službami, hotely a kancelářemi. of it the new city centre with houses, hotels and uskuteční, nebo ne. rebuilding the exhibition halls into multi-functional sports hall has been considered very Plochy, které nejsou chráněny zábranami proti velké vodě, budou offi ces will be built. The areas not protected from Olympijské centrum by podle současných plánů mělo vyrůst v Letňanech. Nápad original even by the experts. Sazka Arena, Račice and Trója channels could serve as sloužit pro sport a relaxaci obyvatel. fl oods will serve as sport and relaxation spots přeměnit výstaviště na víceúčelovou sportovní halu považují i odborníci za velmi other Olympic sport fi elds as well as the Strahov stadium after modernization. And what Cestu k těmto změnám otevřela paradoxně katastrofální povodeň for the citizens. originální. Jako další olympijská sportoviště mohou sloužit například Sazka Aréna, more the weight lifters should compete for the Olympic medals in the Prague Congress v srpnu roku Není to ostatně poprvé, kdy velká voda v Praze Ironically, these changes were allowed by the kanály v Račicích či v Tróji, po modernizaci i Strahovský stadion. A o olympijské medaile ve vzpírání by se mělo soutěžit přímo v prostorách Kongresového centra. We do not know whether the Olympic fl ag will fl aunt above Prague but if it does, the Centre premises. zamíchala kartami a v konečném důsledku přinesla zkvalitnění života disastrous fl oods in August Anyway, pro obyvatele hlavního města. it was not for the fi rst time when the fl ood Jestli nad Prahou olympijská vlajka skutečně zavlaje, nevíme, ale pokud ano, Kongresové centrum udělá vše pro bezchybný průběh této mimořádně prestižní události. tigious event. Prague Congress Centre will do its best for a fl awless course of such a particularly pres- caused changes that eventually brought more quality of life for the citizens of Prague

7 12 pražské stavby Hlavní nádraží v novém kabátě Pražské Hlavní nádraží změní do roku 2011 radikálně svou tvář. Z oprýskané haly se stánky jako v tržnici se stane multifunkční centrum, které by nemělo sloužit jen cestujícím, ale také obyvatelům a návštěvníkům Prahy. Luxusní butiky, přívětivé restaurace, lákavé kavárny, ale také informační servis to vše slibuje italská fi rma Grandi Stazioni, která rekonstrukci provádí. V secesní budově by se tak již brzy měly objevit interiéry a služby na úrovni jednadvacátého století. První vlaštovku lze na Hlavním nádraží navštívit už nyní. Od prosince minulého roku je otevřen obchod s oděvy italské skupiny Sasch. V nákupním prostoru o celkové rozloze 1600 metrů čtverečných se objeví i další atraktivní obchody. Podle zástupců společnosti Grandi Stazioni budou mít cestující brzy k dispozici například obchody s knihami nebo s dárkovým zbožím. Jednáme i se zástupci bank a cestovních kanceláří, které by tu rády měly své pobočky, popisuje další záměry mluvčí společnosti Martin Hamšík. Nové obchody by měly vyrůst i v jižní části haly, s jejíž rekonstrukcí se počítá od roku Oprava a modernizace pražského Hlavního nádraží by měla být ukončena v roce 2011 rekonstrukcí historické Fantovy budovy. Zrenovované Hlavní nádraží dostane fi rma Grandi Stazioni do třicetiletého pronájmu a bude jej moci komerčně využívat. Záměrem revitalizace však není jen nádražní budova, ale i její okolí. Ve spolupráci s radnicí Prahy 1, Městskou policií a Policií České republiky se změní prostory před vstupem do nádražní haly i přilehlý park. Pražanům nechvalně známý Sherwood se tak v budoucnu změní v bezpečné a v noci dobře osvětlené místo. The Main Station being modernized Prague Main Station will completely change its look since The unsightly hall, full of market stalls, will be rebuilt into a multifunctional centre that should serve not only to the passengers but also to the citizens and visitors of Prague. Luxurious boutiques, homy restaurants, attractive cafés and information service centres that is what the Italian fi rm Grandi Stazioni, providing the reconstruction, has promised. There should appear interiors and services of 21st century quality in the secession building. METROPROJEKT Praha a.s. ING. ARCH AT There is already something to visit at the Main Station now. For exemply since December last year a new clothes shop of Italian group Sasch has been opened. In the shopping area of 1600 sq. meters many other stores will open. According to the Grandi Stazioni representatives, there will be for example book and gift shops available for the passengers. We have been negotiating with banks and travel agencies representatives that would like to have P buildings in Prague their branches here, said the company spokesman Martin Hamšík about the plans. New shops should be built in the southern part of the hall and the reconstruction is planned to start in Rebuilding and modernization of Prague Main Station is supposed to fi nish in 2011 by reconstruction of the historical Fanta building. Grande Stazioni Company will rent the renewed Main Station for thirty years and will be allowed to use it commercially. The plan of revitalization is not only about the building but also about its surroundings. In cooperation with Town Hall of Prague 1, Municipal police and the Police of the Czech Republic the outside premises and the nearby park will change as well. The dubious park Sherwood will turn into a safe and, at night, well-lit place. gitální vizualizace - pøístøešek nad 1.nástupištìm - varianta schody TAS REKONSTRUKCE ST. PRAHA HLAVNÍ NÁDRA Í název díla: odp. p vypra D ARCHITEKTONICKÁ, STAVEBNÍ A KONSTRUKÈNÍ ÈÁST 13

8 pověst / legend akce / events 2008 The devil failed to win a bet, his Seznam akcí column still stands at Vyšehrad Čert sázku prohrál, jeho sloup stojí na Vyšehradě dodnes Přímo v centru bájného Vyšehradu, za kostelem sv. Petra a Pavla, stojí na okraji parčíku do trojhranu složené tři velké žulové sloupy. Původ Čertova sloupu, jak se nezvyklý artefakt nazývá, je dodnes obestřen tajemstvím Není divu, že o něm koluje řada legend. Podle nejznámější z nich pochází podivný sloup z Říma a na Vyšehrad ho přinesl sám ďábel. Tak dlouho se totiž pokoušel o duši jednoho vyšehradského kněze, až s ním nebožák uzavřel smlouvu: čert dostane jeho duši, pokud přinese z římského kostela Panny Marie za řekou Tiberou kamenný sloup dřív, než on stihne odsloužit mši. Čert ihned odletěl do Říma, z kostela vytrhl sloup a vydal se na zpáteční let. Nad benátskou zátokou však na něho čekal sv. Petr, který mu sloup třikrát shodil do moře a čert ho odtud musel třikrát lovit. Nad Vyšehrad proto doletěl pozdě a tak sloupem vztekle mrštil na kostel sv. Petra a Pavla. Sloup propadl střechou a klenbou až na dlažbu a přitom se rozbil na tři kusy. V tomto kostele také kámen zůstal ležet až do roku Tehdy je odtud pod vedením důstojníka Putze vyneslo dvanáct dělostřelců na sousední hřbitov a uložilo k severní zdi kostela. Na hřbitově pod okapem zůstaly tři kamenné bloky ležet až do roku 1896, kdy je probošt vyšehradské kapituly Mikuláš Karlach nechal konečně přenést na jejich současné místo. Right in the middle of legendary Vyšehrad, behind St. Petr and Pavel church, at the fringe of a park stand three big granite columns set to a triangle. The origin of the Devil s column, as this unusual monument is called, has been entangled with legends. No surprise it is so. According to one of the best known, the strange column comes from Rome and was brought to Vyšehrad by the Devil himself. He was tempting one local priest s soul for such a long time that fi nally the poor wretch made a contract with him: The Devil will win the priest s soul if he brings a granite column from the Roman church of Virgin Mary before the priest fi nishes celebrating mass. The devil immediately fl ew to Rome, took the column and fl ew back. When he was fl ying over Venice bay, St. Peter was waiting for him and threw the column to the sea three times and the Devil had to dive for it. That is why he came late to Vyšehrad and in anger he threw the column at the St. Petr and Pavel church. It fell through the roof and domes to the ground where it broke into three pieces. The stones remained at the church till In this year twelve cannoneers under the command of the offi cer Putz took them out to a nearby cemetery and put them next to the northern wall of the church. Until 1896 the stones remained at the cemetery and fi nally they were taken to their present place by the prior of Vyšehrad canonry Mikuláš Karlach kongres Evropské společnosti pro antikoncepci 10 th Congress of the European Society of Contraception ISF 2008 Světový semenářský kongres ISF 2008 World Seed Congress Evropská konference na téma cystická fi bróza 31 st European Cystic Fibrosis Conference OMA Meeting 2008 Setkání zástupců sdružení předních světových mobilních operátorů, dodavatelů zařízení a sítí a IT společností OMA Meeting 2008 Meeting of delegates of the Open Mobile Alliance XIV. světový kongres psychiatrů XIV. World Congress of Psychiatry CongressMan, informační čtvrtletník Kongresového centra Praha, a.s. CongressMan, quarterly of the Prague Congress Centre Datum vydání / Publication: únor 2008 / february 2008 Registrační číslo: MKČR E Vydavatel / Publisher: Kongresové centrum Praha, a.s., IČO: , adresa: 5. května 65, Praha 4, Rezervace akcí / Booking of events: Tel.: , Redakce: Martina Šrámková, MediaClar, s.r.o., Tel.: , Pavla Flídrová, marketing KCP, Tel.: , Grafická úprava a výroba: Machart, s.r.o., Náklad: ks 14 15

9 pro pořádání kongresů, workshopů, firemních prezentací, školení, veletrhů, výstav, kulturních a společenských událostí až pro osob 20 sálů a 50 salonků s kapacitou od 12 do osob vybavených moderní kongresovou audiovizuální technikou lukrativní výstavní plochy o celkové rozloze m 2 exkluzivní výhled na panorama Pražského hradu a Vyšehradu z Kongresového foyeru a přilehlých prostor For organising of congresses, workshops, company presentations, training, trade fairs, exhibitions, cultural a social events for up to persons 20 halls and 50 meeting romms with capacity from 12 to persons, equipped with modern technology Attractive exhibition spaces with the total area of square meters Exclusive view of the Prague Castle and Vyšehrad from the Congress foyers and from nearbly halls Place for your event cz tel.: , fax:

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB VE SPOJENÝCH ARABSKÝCH EMIRÁTECH 18. SRPNA 2014, PRAHA FOUNDATION OF THE CZECH BUSINESS CLUB Czech business community in the

Více

Conference capacity and set out kapacity a uspořádání sálů

Conference capacity and set out kapacity a uspořádání sálů ENG /CZ HOTEL TRANZIT CONGRESS HALL Conference capacity and set out kapacity a uspořádání sálů u n i q u e p o s i t i o n a t P r a g u e A i r p o r T j e d i n e č n á p o l o h a n a p r a ž s k é

Více

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_133 Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika slovesa

Více

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu:

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Budějovice Název materiálu: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru!

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru! ACTIPACK CZ, a.s. www.actipack.cz Newsletter 2/2015 ActiPack rozšířil výrobu i své prostory Vážení obchodní partneři, Závod prošel významnými audity od předních letošní rok byl ve znamení potravinářských

Více

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers (český text pro hostitelské organizace následuje na str. 3) 6.11. 11.11. 2015 Hotel Kaskáda, Ledeč nad Sázavou Husovo nám. 17, 584 01 Ledeč nad

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03 Autor: Růžena Krupičková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Energy News 4 1 Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Na jaře příštího roku nabídneme našim zákazníkům již čtvrtý Pentagram a to Pentagram šamponů. K zavedení tohoto Pentagramu jsme se rozhodli na základě

Více

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight)

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight) POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Zora Smolková aj9-jes-smo-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Výklad a cvičení z větné stavby, vy_32_inovace_ma_33_01

Více

The capital of the U.K., is situated on the Thames in the southern part of England. The city was probably founded 2,000 years ago.

The capital of the U.K., is situated on the Thames in the southern part of England. The city was probably founded 2,000 years ago. Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: únor 2013 Ročník: 3. až 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová slova: London, Tube, Big Ben, Buckingham Palace, Tower Bridge. Cíl práce a způsob použití:

Více

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Energy news2 1 Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Doposud jste Energy znali jako výrobce a dodavatele humánních přírodních doplňků stravy a kosmetiky.

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-čte-07 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : Hallo! My name is Megan. This summer I am at language

Více

Verbs Slovesa Test. PhDr. Zuzana Žantovská

Verbs Slovesa Test. PhDr. Zuzana Žantovská VY_32_INOVACE_AJ_140 Verbs Slovesa Test PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 3. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika - slovesa Předmět: Anglický jazyk Výstižný popis způsobu

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

WELCOME TO THE CZECH REPUBLIC, SUMMER JOB

WELCOME TO THE CZECH REPUBLIC, SUMMER JOB WELCOME TO THE CZECH REPUBLIC, SUMMER JOB writing skills Určeno studentům úrovně B1 / B2 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: duben 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging

Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging Energy News1 1 Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging Již v minulém roce jsme Vás informovali, že dojde k přebalení všech tří zelených potravin do nových papírových obalů, které

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

LOCATION Koruna palace is situated in one of the most prestigious area of Prague central business district. The building is located

LOCATION Koruna palace is situated in one of the most prestigious area of Prague central business district. The building is located R E P R E Z E N T A T I V N Í K A N C E L Á Ř E K P R O N Á J M U V á c l a v s k é n á m ě s t í 1, 1 0 0 0 0 P r a h a 1 P A L Á C K O R U N A LOKALITA Palác Koruna se nachází na prestižní adrese v centru

Více

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz ENVIRONMENTAL EDUCATION IN www.skola.obecpaseka.cz RAINBOW SCHOOL and ECO-SCHOOL IN PASEKA Red color symbolize education. Orange color Yellow color Green color Azure color Blue color Violet color symbolize

Více

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.0624 Název šablony klíčové aktivity: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji výuky cizích jazyků Název DUM:

Více

AJ 3_15_Susice.notebook. March 28, 2014. úvodní strana

AJ 3_15_Susice.notebook. March 28, 2014. úvodní strana úvodní strana 1 SUŠICE SUŠICE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 15 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

18.VY_32_INOVACE_AJ_UMB18, Frázová slovesa.notebook. September 09, 2013

18.VY_32_INOVACE_AJ_UMB18, Frázová slovesa.notebook. September 09, 2013 1 (Click on the text to move to the section) Worksheet Methodology Sources 2 Decide which words are considered prepositions (předložky) and which are particles (částice) Source: SWAN, Michael a Catharine

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

půjčky do 3 tisic jedna noc. Do hlavního vysílacího času se pak mají vrátit některé programy, jako třeba Ozák. Incident 1:Since I started the Qubee

půjčky do 3 tisic jedna noc. Do hlavního vysílacího času se pak mají vrátit některé programy, jako třeba Ozák. Incident 1:Since I started the Qubee půjčky do 3 tisic jedna noc. Do hlavního vysílacího času se pak mají vrátit některé programy, jako třeba Ozák. Incident 1:Since I started the Qubee service on 2nd week of January with 512kbs it was satisfactory

Více

LOGBOOK. Blahopřejeme, našli jste to! Nezapomeňte. Prosím vyvarujte se downtrade

LOGBOOK. Blahopřejeme, našli jste to! Nezapomeňte. Prosím vyvarujte se downtrade název cache GC kód Blahopřejeme, našli jste to! LOGBOOK Prosím vyvarujte se downtrade Downtrade (z GeoWiki) Je to jednání, kterého byste se při výměnách předmětů v keších měli vyvarovat! Jedná se o snížení

Více

VELKÁ CENA HRADCE KRÁLOVÉ A KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V PLAVÁNÍ 2. ročník ČESKÝ POHÁR V PLAVÁNÍ 1. kolo: 12. 3. 2016 13. 3. 2016

VELKÁ CENA HRADCE KRÁLOVÉ A KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V PLAVÁNÍ 2. ročník ČESKÝ POHÁR V PLAVÁNÍ 1. kolo: 12. 3. 2016 13. 3. 2016 VELKÁ CENA HRADCE KRÁLOVÉ A KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V PLAVÁNÍ 2. ročník ČESKÝ POHÁR V PLAVÁNÍ 1. kolo: 12. 3. 2016 13. 3. 2016 Pořadatel: Plavecký klub Hradec Králové, Eliščino nábřeží 842, 500 03 Hradec

Více

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 PRAGUE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 16 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Petr Macháček PETALIT s.r.o. 1 What is Redwood. Sensor Network Motion Detection Space Utilization Real Estate Management 2 Building

Více

VY_22_INOVACE_17_AJ_3.02_Jazykový test. V hodině žáci vypracují test, naleznou správná řešení a doporučení.

VY_22_INOVACE_17_AJ_3.02_Jazykový test. V hodině žáci vypracují test, naleznou správná řešení a doporučení. Škola Autor Číslo projektu Číslo Tematický celek Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Anotace Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Mgr. Martina Suntychová CZ.1.07/1.5.00/34.0394

Více

Chit Chat 2 - Lekce 4

Chit Chat 2 - Lekce 4 www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Chit Chat - Lekce (ch_unit.jbb) Chit Chat - Lekce Lekce: STRANA Cvičení: SLOVÍČKA naučit next to vedle, u opposite naproti supermarket supermarket

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Chrudim, Čáslavská 205. Keywords: The wedding banquet, The seating arrangement, Wedding customs

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Chrudim, Čáslavská 205. Keywords: The wedding banquet, The seating arrangement, Wedding customs Klíčová slova: 5. Keywords: The wedding banquet, The seating arrangement, Wedding customs Text: The wedding banquet The wedding banquet is a special occasion for each restaurant owner. It should be prepared

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Co vím o Ázerbájdžánu?

Co vím o Ázerbájdžánu? Ministerstvo mládeže a sportu Ázerbájdžánské republiky Ministerstvo zahraničních věcí Ázerbájdžánské republiky Velvyslanectví Ázerbájdžánské republiky v Praze ve spolupráci s Centrem ázerbájdžánských a

Více

Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno

Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno Aguarra, s.r.o., Lisabonská 2394/4, 190 00 Praha 9, www.aguarra.cz 2 Aguarra, s.r.o., Lisabonská 2394/4, 190 00 Praha 9, www.aguarra.cz 3 Aguarra,

Více

Palmovka Business center +420 224 217 217. Kancelářské prostory k pronájmu / Offices for lease. Na Žertvách 2247/29, Prague 8

Palmovka Business center +420 224 217 217. Kancelářské prostory k pronájmu / Offices for lease. Na Žertvách 2247/29, Prague 8 Kancelářské prostory k pronájmu / Offices for lease Palmovka Business center Na Žertvách 2247/29, Prague 8 +420 224 217 217 Knight Frank, spol. s r.o., Diamant building, Wenceslas Square 3, 110 00, Prague

Více

STUDY EDITS FOR BETTER TRANSPORT IN THE CENTRE OF NÁCHOD

STUDY EDITS FOR BETTER TRANSPORT IN THE CENTRE OF NÁCHOD CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE Faculty of transportation sciences Title of project STUDY EDITS FOR BETTER TRANSPORT IN THE CENTRE OF NÁCHOD 2006 Petr Kumpošt Basic information about town Náchod Náchod

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Varenská Office Centrum. Ostrava

Varenská Office Centrum. Ostrava Varenská Office Centrum Ostrava Varenská Office Center VARENSKÁ OFFICE CENTER nabízí moderní administrativní prostory v budově, která mezi lety 2006 a 2007 prošla kompletní, nákladnou rekonstrukcí pro

Více

Project 3 Unit 7B Kelly s problem

Project 3 Unit 7B Kelly s problem VY_32_INOVACE_94 Project 3 Unit 7B Kelly s problem Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. P3 U7B důvod náladový nepřátelský rada někomu zavolat bazar

Více

Kdo jsme Čím se zabýváme Nabídka služeb pro veřejnou správu Ověřeno v praxi u tisíce uživatelů v podnikatelské a bankovní sféře Plně využitelné u

Kdo jsme Čím se zabýváme Nabídka služeb pro veřejnou správu Ověřeno v praxi u tisíce uživatelů v podnikatelské a bankovní sféře Plně využitelné u Kdo jsme Čím se zabýváme Nabídka služeb pro veřejnou správu Ověřeno v praxi u tisíce uživatelů v podnikatelské a bankovní sféře Plně využitelné u uživatelů ve veřejné správě Bez nutnosti nasazování dalšího

Více

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů Datum: 17. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_303 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas aneb Perfektní budoucnost. 2013 Předminulý čas se v angličtině nazývá Future Perfect. Používáme jej tehdy, potřebujeme-li jasně vyjádřit, že nějaký děj proběhl ještě dříve než budoucí děj, o kterém hovoříme.

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Libuše Matulová Název materiálu: Education Označení materiálu: VY_32_INOVACE_MAT27 Datum vytvoření: 10.10.2013

Více

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING Eva Minaříková Institute for Research in School Education, Faculty of Education, Masaryk University Structure of the presentation What can we as teachers

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

PALÁC ANDĚL +420 224 217 217. Kancelářské prostory k pronájmu / Offices for lease. Radlická 3185/1C, Prague 5

PALÁC ANDĚL +420 224 217 217. Kancelářské prostory k pronájmu / Offices for lease. Radlická 3185/1C, Prague 5 Kancelářské prostory k pronájmu / Offices for lease PALÁC ANDĚL Radlická 3185/1C, Prague 5 +420 224 217 217 Knight Frank, spol. s r.o., Diamant building, Wenceslas Square 3, 110 00, Prague 1 E-mail: office@cz.knightfrank.com

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) žáky 2. stupně ZŠ

Více

AMOSDESIGN CESTA K ÚSPĚCHU THE ROAD TO SUCCESS

AMOSDESIGN CESTA K ÚSPĚCHU THE ROAD TO SUCCESS AMOSDESIGN CESTA K ÚSPĚCHU 1 / Moravská galerie Brno UPM expozice 2 / Soukromá rezidence Brno postel / Corian / Mendelova univerzita v Brně velká aula 4 / Soukromá rezidence Brno kuchyňský ostrov / Corian

Více

PART 2 - SPECIAL WHOLESALE OFFER OF PLANTS SPRING 2016 NEWS MAY 2016 SUCCULENT SPECIAL WHOLESALE ASSORTMENT

PART 2 - SPECIAL WHOLESALE OFFER OF PLANTS SPRING 2016 NEWS MAY 2016 SUCCULENT SPECIAL WHOLESALE ASSORTMENT PART 2 - SPECIAL WHOLESALE OFFER OF PLANTS SPRING 2016 NEWS MAY 2016 SUCCULENT SPECIAL WHOLESALE ASSORTMENT Dear Friends We will now be able to buy from us succulent plants at very good wholesale price.

Více

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA Mgr. Kateřina Kasanová PRO VYJÁDŘENÍ PRAVDĚPODOBNOSTI SEKUNDÁRNÍ MODÁLNÍ SLOVESA základní informace must be must have been can t be can t have been may, might,

Více

VY_22_INOVACE_60 MODAL VERBS CAN, MUST

VY_22_INOVACE_60 MODAL VERBS CAN, MUST VY_22_INOVACE_60 MODAL VERBS CAN, MUST Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 9. MODAL VERBS CAN, MUST, SHOULD 1/ Connect the verbs to their future forms.

Více

PRIMÁRNÍ MODÁLNÍ SLOVESA CAN

PRIMÁRNÍ MODÁLNÍ SLOVESA CAN PRIMÁRNÍ MODÁLNÍ SLOVESA Jak již bylo řečeno, primární modální slovesa vyjadřují míru svobody/nesvobody provádět nějakou činnost. Podíváme se na jednotlivá modální slovesa a vysvětlíme si jejich význam.

Více

The Park V PARKU www.thepark.cz

The Park V PARKU www.thepark.cz POPIS PROJEKTU Prestižní projekt nabízí kanceláře špičkové kvality. Mezi naše nájemníky patří: IBM, BP, Accenture, Computer Associates, Honeywell, Dell, Sun Microsystem, Sony a další. DESCRIPTION The prestigious

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Social Media a firemní komunikace

Social Media a firemní komunikace Social Media a firemní komunikace TYINTERNETY / FALANXIA YOUR WORLD ENGAGED UČTE SE OD STARTUPŮ ANALYSIS -> PARALYSIS POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE

Více

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení Předmět Ročník a obor Kód sady Kód DUM Autor Anglický jazyk Všechny ročníky střední školy všech oborů AJ/ZA+SC+OS/01020+03+04/01 AJ/ZA+SC+OS/01+20+03+04/01/03-20 Mgr.

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona Tématická oblast DUM č. CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Anglický jazyk pro obor podnikání

Více

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v EMTRAS [Czech] My Headteacher is Ředitel naší školy je My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je My Form Tutor is Můj třídní učitel(ka) je My Form is Moje třída je P.E. is on Tělocvik mám v I must bring

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Amazon Court KANCELÁŘE K PRONÁJMU OFFICES TO LET. RIVER CITY PRAGUE www.amazoncourt.cz

Amazon Court KANCELÁŘE K PRONÁJMU OFFICES TO LET. RIVER CITY PRAGUE www.amazoncourt.cz POPIS PROJEKTU Energeticky úsporná budova s unikátní architekturou v blízkosti centra města. Se sedmi nadzemními podlažími a třemi podzemními podlažími nabízí k pronájmu přibližně 19 800 m2 kancelářského

Více

Kids Fun Day Summer on the farm

Kids Fun Day Summer on the farm Kids Fun Day Summer on the farm IIK Grand Prix 2013 May 2013 For Grand Prix only Propagační materiály článek v interním ITS Bulletinu Dear Parents and Colleagues, The ITS Kids Fun Day is just around the

Více

Anglický jazyk. Specifikace oboru. 1. Prague 1. www.isspolygr.cz. Co je to polygrafie. DUM číslo: 103 Prague. Co je to polygrafie

Anglický jazyk. Specifikace oboru. 1. Prague 1. www.isspolygr.cz. Co je to polygrafie. DUM číslo: 103 Prague. Co je to polygrafie Specifikace oboru Co je Anglický to POLYGRAFIE jazyk 1. 1. www.isspolygr.cz 1 Co je to polygrafie Vytvořil: Vytvořila: Jan Pavla Doležal Axmanová DUM číslo: 103 Co je to polygrafie Škola Ročník Název projektu

Více

XXXIV. FLEBOLOGICKÉ DNY

XXXIV. FLEBOLOGICKÉ DNY XXXIV. FLEBOLOGICKÉ DNY s mezinárodní úãastí Novinky v diagnostice a léãbû Ïilních onemocnûní HRADEC KRÁLOVÉ 2. - 3. fiíjna 2009 pofiádá âeská flebologická spoleãnost âeské lékafiské spoleãnosti J. E.

Více

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Činžovní Dům V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Jeden z nejatraktivnějších činžovních domů v centru Prahy s velkým potenciálem pro vybudování luxusní rezidence. Neopakovatelná příležitost

Více

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Vzdělávací oblast: Vzdělávání a komunikace v cizím jazyce Název: Rozdíl v používání as/ like Autor: Mgr.Tompos Monika Datum, třída:

Více

POSLECH. Mona has got her eleventh birthady on Sathurday, she she is planning a big party for her friends. She met her friend John.

POSLECH. Mona has got her eleventh birthady on Sathurday, she she is planning a big party for her friends. She met her friend John. POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-pos-14 Z á k l a d o v ý t e x t : Mona has got her eleventh birthady on Sathurday, she she is planning a big

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

seznamu nepravidelných sloves, osvojuje si správnou výslovnost, vede jednoduchý rozhovor

seznamu nepravidelných sloves, osvojuje si správnou výslovnost, vede jednoduchý rozhovor VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_23 Úvodní část seznámení s cílem hodiny - nepravidelná slovesa Hlavní část nepravidelná slovesa vyhledávání v seznamu, správná výslovnost Závěrečná část zpětná vazba

Více

11/ Podmínkové věty. ( 1st Conditional) VY_32_INOVACE_AJ_UMA11,Podmínkové věty (1st Conditional).notebook. January 28, 2014

11/ Podmínkové věty. ( 1st Conditional) VY_32_INOVACE_AJ_UMA11,Podmínkové věty (1st Conditional).notebook. January 28, 2014 Úroveň jazyka Pre-Intermediate 11/ Podmínkové věty ( 1st Conditional) Citace a zdroje Zpracovala: Mgr.Alena Závorová 1 Podmínkové věty typu 1 ( First Conditional ) Vedlejší věty podmínkové vyjadřují podmínku,

Více

Právní formy podnikání v ČR

Právní formy podnikání v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Právní formy podnikání v ČR Bakalářská práce Prokeš Václav Leden, 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Bankovnictví Právní formy podnikání v ČR Bakalářská

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Mgr. Milena Kašová aj5-mas-kas-cte-05 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : My country I live in the Czech Republic. The country

Více

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) :

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-cte-03 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : It's Christmas. Andrea is visiting her friends during

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

GREAT BRITAIN. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Anglický jazyk Třída 3.A Téma hodiny Druh materiálu

GREAT BRITAIN. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Anglický jazyk Třída 3.A Téma hodiny Druh materiálu Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.0390 0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_HoP02 Vypracoval(a),

Více

ADC Young Creative. Brief MOBIL.CZ

ADC Young Creative. Brief MOBIL.CZ ADC Young Creative O ZNAČCE: MOBIL.CZ je virtuální mobilní operátor, který nabízí SIM karty, tarify, telefony a zdarma LTE internet. Každý zákazník si může vybrat ideální řešení pomocí webových stránek,

Více

Byty k pronájmu Apartments for rent. better reality

Byty k pronájmu Apartments for rent. better reality Byty k pronájmu Apartments for rent Haštalská, Praha 1 #406254 Nově zrekonstruovaný světlý byt 3+1 (100 m 2 ), který se nachází v činžovním domě s výtahem v centru historického města. Byt je umístěný ve

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová práce 2013 Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. Česká republika základní informace

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. Česká republika základní informace Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN writing skills Určeno studentům úrovně B1 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: květen 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville. HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.cz Project of a new hotel with restaurant in Prague - Zlicin.

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků prostřednictvím

Více

Anglický jazyk 5. ročník

Anglický jazyk 5. ročník nglický jazyk 5. ročník Pátá třída (Testovací klíč: ZLZJOGGV) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 9 14 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace

Více

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona Označení materiálu II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách VY_22_INOVACE_Mrh43 Vypracovala,

Více

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Podm ınkov e vˇ ety

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Podm ınkov e vˇ ety aneb Dává táta ultimáta? 2013 se říká podmínkovým souvětím, které se skládají převážně ze dvou (hlavní a vedlejší) vět a jsou spojeny spojkou if. Pořadí podmínkových vět Na jejich pořadí nezáleží. Některé

Více