anorama EU vítá Chorvatsko inforegio Svůj 28. členský stát Politika soudržnosti pomáhá čelit krizi Jak zajistit náležité využití prostředků EU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "anorama EU vítá Chorvatsko inforegio Svůj 28. členský stát Politika soudržnosti pomáhá čelit krizi Jak zajistit náležité využití prostředků EU"

Transkript

1 anorama [Léto 2013 č. 46] inforegio EU vítá Chorvatsko Svůj 28. členský stát Politika soudržnosti pomáhá čelit krizi Jak zajistit náležité využití prostředků EU Státní podpora a regionální politika Regionální a městskou politiku

2 [Léto 2013 č. 46] ÚVODNÍK...3 Komisař Johannes Hahn TÉMA ÚSPĚŠNÁ CHORVATSKÁ CESTA KE VSTUPU DO EU CESTA K PŘEKONÁNÍ KRIZE POMOCÍ POLITIKY SOUDRŽNOSTI NEZÁVISLÝ POHLED NA POLITIKU SOUDRŽNOSTI, PŘÍKLADY PROJEKTŮ Příklady projektů realizovaných v Chorvatsku, ve Finsku a Slovinsku STRUČNÝ PŘEHLED AKTUALIT OPEN DAYS JAK ZAJISTIT NÁLEŽITÉ VYUŽITÍ PROSTŘEDKŮ EU POHLED NA KONTROLNÍ PROCES HLEDÁNÍ ROVNOVÁHY KONTROLA STÁTNÍ PODPORY A REGIONÁLNÍ POLITIKA MAPY Míra NEET populace ve věku let, 2012 Dosažené vzdělání předpokládaný podíl populace ve věku let s terciárním vzděláním, 2020 JAK TO VIDÍTE VY Politika soudržnosti z pohledu států a regionů PŘIPRAVOVANÉ AKCE Fotografie (strany): Obálka: Pohled na Záhřeb Shutterstock Strany 3, 9, 21, 22, 23, 36: Evropská komise Strana 4: Split Shutterstock Strana 6: Ministerstvo pro regionální rozvoj a fondy EU, Chorvatská republika Strana 8: Slavonski Brod Marin Majstorović, BIOCentre BICRO, Marasca Univerzita Záhřeb Strana 11: Hungrana Národní rozvojová agentura, Maďarsko Strana 14: Superfast Cornwall Cornwallská rada Strany 17, 19: Chorvatsko Shutterstock, Slovinsko Všeobecná nemocnice Brežice, Finsko Geopark Rokua Strany 24, 30: Shutterstock Strana 35: Moravskoslezský kraj Jiří Zerzoň Strana 36: Flandry Vlámská vláda Strana 37: Sasko LIFE, Univerzita Lipsko Strana 39: Švédsko Tillväxtverket Tento časopis se tiskne v angličtině, francouzštině a němčině na recyklovaném papíře. Je k dispozici on-line ve 22 jazycích na Obsah tohoto vydání byl dokončen v cerven PRÁVNÍ INFORMACE Evropská komise ani žádná osoba za ni jednající nenese odpovědnost za použití informací obsažených v této publikaci ani za chyby, které publikace navzdory pečlivé přípravě a kontrole může obsahovat. Tato publikace nemusí nutně odrážet názory ani stanoviska Evropské komise. ISSN Evropská unie, 2013 Reprodukce je povolena za podmínky uvedení zdroje. Při použití/reprodukci materiálů třetích osob podléhajících ochraně autorským zákonem je třeba si takové povolení vyžádat od příslušných vlastníků autorských práv.

3 Úvodník Johannes Hahn Člen Evropské komise, který má na starosti regionální politiku 1. července 2013 přivítáme Chorvatskou republiku, která se stane 28. členským státem Evropské unie. Během posledních 12 let země uskutečnila program dalekosáhlých reforem a přizpůsobení svých právních předpisů právu EU, tzv. acquis communautaire. Po vstupu bude mít Chorvatsko k dispozici prostředky ze strukturálních fondů EU a fondů soudržnosti ve výši 450 milionů eur. Tato investice představuje významnou příležitost pro řešení potřeb Chorvatska a očekává se, že bude pokrývat velkou část rozvojového rozpočtu země v příštích letech. Může přispět k rozvoji moderní a konkurenceschopné ekonomiky, pro kterou bude členství v EU výhodou a která bude zároveň přínosem pro celou EU. V tomto vydání časopisu Panorama vám ukážeme část projektů, které již za podpory EU probíhají. Strategická zpráva o implementaci politiky soudržnosti Chorvatsko bude společně s dalšími 27 členskými státy vykazovat hodnocení podle požadavků stanovených novými předpisy. Komise nedávno zveřejnila strategickou zprávu o tom, jak strukturální fondy EU fungovaly v zemích EU 27 během období let Tato zpráva vychází ze zpráv, které členské státy předkládaly na konci roku 2012, a představuje první významnou příležitost k vykázání výstupů a výsledků a ke zjištění přínosu politik pro hospodářské oživení EU během tohoto programového období. Zpráva poskytuje nesmírně cennou ukázku toho, co politiky přinášejí, a ukazuje, že podporujeme nové inovační podnikání a vytváříme dobrá udržitelná pracovní místa pro budoucnost, přivádíme širokopásmový internet do odlehlých oblastí, bojujeme proti odlivu mozků či budujeme zásadně důležitá dopravní spojení, která přispívají ke konkurenceschopnosti regionů. Zpráva také pomáhá identifikovat oblasti investic a programy, kde je třeba zasáhnout. Zpráva rovněž přináší důkazy o tom, že politika soudržnosti je schopna značné flexibility a že se v dobách hospodářské krize dokáže přizpůsobit potřebám lidí a jejich komunit. Kontrolní týmy neopěvovaní hrdinové Dohled nad náležitým využitím prostředků z rozpočtu EU vykonávají neopěvovaní hrdinové procesu regionální podpory EU kontrolní týmy Komise. Pod politiku soudržnosti spadá asi třetina rozpočtu EU a auditoři mají při dohledu nad složitými a do značné míry decentralizovanými výdajovými programy zásadní úlohu. Auditoři EU pracují v úzké součinnosti s národními kontrolními orgány v systému tzv. sdíleného řízení. Prostřednictvím tohoto procesu se míra shody se stanovenými požadavky každoročně zvyšuje. Další informace o důležité práci těchto týmů naleznete v článku na straně 24. Souhrnně řečeno vykonávají pro daňového poplatníka v EU službu hlídacího psa a zajišťují, že prostředky jsou využívány v souladu se zásadami zákonnosti, regulérnosti a řádného finančního řízení. 3

4 TÉMA Úspěšná chorvatská cesta ke vstupu do EU 1. července oslavila Chorvatská republika téměř 20 let hospodářského a sociálního pokroku od vyhlášení nezávislosti tím, že se stala 28. členským státem Evropské unie. Rozhovory zahájené v roce 2005 oficiálně skončily v červnu 2011 a po nich následovalo podepsání smlouvy o přistoupení k EU v prosinci Split, město na chorvatském jaderském pobřeží. Proces přistoupení k EU, který trval zhruba 12 let, představoval pro Chorvatsko podnět k realizaci dalekosáhlých reforem a k přizpůsobení chorvatských právních předpisů acquis communautaire EU. Během mezidobí před vstupem mělo Chorvatsko status aktivního pozorovatele v evropských institucích, takže se jeho představitelé mohli seznámit s metodami práce institucí EU a zapojovat se do procesu rozhodování. Chorvatsko je nyní jinou zemí než na počátku přístupového procesu, uvedl Štefan Füle, evropský komisař pro rozšíření a politiku sousedství. Vstupuje k Evropské unii lépe připravené než některé jiné země, které vstoupily dříve. Je to výsledek dlouhého a důkladného procesu a zemi je třeba poblahopřát. Členství v EU nabízí významné příležitosti a ty je nyní třeba využít, aby zapojení Chorvatska do EU bylo úspěšné a přinášelo prospěch Chorvatsku, jeho obyvatelům, ale i oblasti západního Balkánu a také EU jako celku. Dlouhá a úspěšná cesta Proces integrace Chorvatska do Evropské unie započal evropským procesem stabilizace a přidružení západního Balkánu, zahájeným v roce Roku 2003 následně Chorvatsko požádalo o členství v EU. Přístupové rozhovory byly formálně zahájeny na jaře roku Přestože se rozhovory kvůli několika problémům protahovaly, byl proces v roce 2011 završen. Smlouva mezi Chorvatskem a 27 členskými státy EU byla podepsána 9. prosince Referendum se v Chorvatsku konalo 22. ledna 2012 a ukázalo, že 66 % voličů si přeje připojení k EU. PULA Slovinsko RIJEKA Jaderské moře ZADAR ZAGREB SISAK ŠIBENIK SPLIT DUGI RAT Maďarsko PLOČE OSIJEK DUBROVNIK VUKOVAR Bosna a Hercegovina Srbsko Černá Hora 4

5 Konkurenceschopnost Před začátkem finanční krize z let 2008 až 2009 rostla chorvatská ekonomika tempem 4 až 5 % ročně. Během tohoto období se v zemi zdvojnásobily příjmy a došlo k dramatickému nárůstu hospodářských a sociálních příležitostí. Dlouhotrvající krize však tento pokrok i chorvatské snahy podrobuje zkoušce nezaměstnanost na konci roku 2012 činila více než 14 %. Nezaměstnanost mezi mladými lidmi zůstává v zemi rovněž vysoká. Vstup do EU nabízí významnou příležitost zvýšit konkurenceschopnost země posílením konkurenční výhody celé země i jednotlivých regionů a plně využít výhod rozšířeného trhu. Charakteristiky průmyslu a obchodu Asi polovina chorvatského obchodu se realizuje se zeměmi eurozóny, především s Německem a Itálií. Eurozóna je také zdrojem asi tří čtvrtin přímých zahraničních investic přicházejících do země. Chorvatsko má rovněž vysokou koncentraci bank, jejichž vlastnictví zemi nepřímo vystavilo krizi eurozóny. Průmyslovému sektoru, který vytváří více než 27 % HDP, dominuje loďařství, potravinářství, farmaceutický průmysl, informační technologie, biochemický průmysl a dřevařství. Zemědělský sektor vytváří pouze přibližně 4 % HDP, zaměstnává však 14 % pracovní síly. Vzhledem k tomu, že 42 % obyvatel země žije na venkově, představuje zemědělství významný zdroj obživy. Během příprav na vstup Chorvatska do EU chorvatské ministerstvo zemědělství intenzivně pracovalo na harmonizaci předpisů a přijetí celé řady nových předpisů v oblasti zemědělství, bezpečnosti potravin, veterinární a fytosanitární politiky a rybářství. Dopravní sítě Chorvatskem procházejí tři celoevropské transportní koridory, které spojují Evropskou unii a jihovýchodní Evropu. Chorvatské orgány poskytly převážně z veřejných prostředků významné investice do rozvoje své dopravní sítě, přičemž se zaměřily hlavně na silnice, dálnice a přístavy. Železnice čelí v Chorvatsku značným problémům, a pokud se má integrovat do sítě EU, bude vyžadovat investice. Krok tímto směrem představuje velká modernizace infrastruktury nádraží v Záhřebu, která byla zahájena za podpory EU v období před vstupem (viz článek na straně 17). Chorvatsko: základní údaje Celková rozloha: km 2 Počet obyvatel: Hlavní město: Záhřeb Politický systém: parlamentní demokracie Územní uspořádání: 20 okresů a hlavní město Záhřeb Městské oblasti: obyvatelstvo je koncentrováno v městských oblastech a 49 % všech obyvatel žije v 5 největších okresech, což jsou: hlavní město Záhřeb, okres Záhřeb, Split-Dalmácie, Osijek-Baranja a Primorje-Gorski Kotar Úřední jazyk: chorvatština Měna: kuna (HRK) 1 EUR = 7,58 HRK Hlavní obchodní partneři: Itálie, Rakousko, Německo, Slovinsko, Srbsko Hlavní vývozní komodity: dopravní prostředky, strojní zařízení, textil, chemikálie, potraviny a paliva Hlavní dovozní komodity: strojní zařízení, dopravní prostředky a elektrická zařízení, chemikálie, paliva a maziva, potraviny Hlavní letiště: Záhřeb, Split, Dubrovník, Pula, Rijeka Přírodní dědictví a turistický ruch Území Chorvatska patří z ekologického hlediska mezi nejlépe zachovaná území v Evropě zhruba 47 % rozlohy jeho pozemního a 39 % rozlohy jeho mořského území je vyhlášeno za speciálně chráněné oblasti a rezervace. V Chorvatsku se nachází 19 národních a přírodních parků. Některé z nich, například Národní park Plitvická jezera, patří na seznam světového dědictví UNESCO. Přírodní krásy Chorvatska přitahují každoročně miliony turistů, přičemž příjmy z turistického ruchu představují asi 15 % HDP země. Ochrana životního prostředí má v rámci rozvojového programu vysokou prioritu a patří také mezi požadavky pro členství v Evropské unii. Probíhající strukturální reformy Jako členský stát EU se bude Chorvatsko i nadále soustředit na strukturální reformy nejen proto, že se chce v budoucnu připojit k eurozóně, ale také v zájmu posílení konkurenceschopnosti své ekonomiky. Chorvatsko bude moci využívat investice z evropských strukturálních a investičních fondů (ESI), které budou s realizací těchto průběžných strukturálních reforem pomáhat. 5

6 TÉMA Rozhovor Časopis Panorama hovoří o vstupu Chorvatska do EU s Brankem Grčićem, místopředsedou chorvatské vlády a ministrem pro regionální rozvoj a fondy EU. Jaké pozitivní změny již v Chorvatsku díky procesu integrace nastaly? Zaprvé musím říci, že jsme nadšeni ze vstupu naší země do EU, na který jsme velmi dlouho čekali. Vlastně máme pocit, jako kdybychom se vraceli domů, protože naše území, historie, kultura i tradice tvořily po staletí nedílnou součást Evropy. Pokud se ohlédneme za 35 velmi náročnými kapitolami, které jsme s EU museli vyjednat, vidíme, že jsme ve všech těchto rozmanitých oblastech dosáhli skutečně značného pokroku. Za posledních 20 let jsme během velmi citlivého období museli provést velmi hluboké reformy. Byla to dlouhá cesta, ale pomohla nám lépe se připravit, zejména pokud hovoříme o trhu EU a strukturách EU. Náš vstup do EU bude určitě velkým stimulem pro naši budoucí prosperitu. Zároveň však doufáme a věříme, že i my sami můžeme Evropě přinést nové kvality. Jaké výzvy vám podle vašeho očekávání členství v EU přinese? Výzev spojených s členstvím bude mnoho. Další práce na fiskální konsolidaci a realizaci vnitrostátních reforem v různých sektorech bude po vstupu představovat ještě náročnější úkol vzhledem k výraznějšímu zapojení institucí EU v těchto oblastech. Brzy budeme také čelit výraznější konkurenci firem z jiných členských států, což nastane právě v okamžiku, který je vzhledem k současné recesi pro chorvatskou ekonomiku velmi obtížný a citlivý. Chorvatské firmy současně ztratí část své cenové konkurenceschopnosti na trhu v rámci středoevropské zóny volného obchodu (CEFTA), protože pro vývoz do zemí CEFTA budou mít nové celní tarify. Zapojení do procesu tvorby politik EU bude jistě vyžadovat efektivnější administrativu, která se bude schopna aktivně podílet na rozhodovacím procesu a dokáže zajistit řádnou a účinnou implementaci politik EU v chorvatském kontextu. Zvláštní výzvu bude představovat řízení evropských strukturálních investic a plnění stanovených cílů odvozených ze strategie Evropa Naším primárním cílem je vytvoření zásoby kvalitních projektů, které budou skutečně přispívat k naplnění přijatých strategií. Zároveň budeme usilovat o posílení administrativní kapacity, abychom mohli program včas a účinně realizovat. Jak podle Vás může Chorvatsko přispět k udržitelnému a konkurenceschopnému růstu Evropské unie? Chorvatská ekonomika je v recesi již od roku Recese v Evropě přetrvává a Chorvatsko není ostrov, takže jí není ušetřeno. Strategie vlády pro hospodářské oživení vychází z fiskální konsolidace, strukturálních reforem a stimulace investic jedná se především o soukromé investice, které jsou klíčem k zachování stávajících a vzniku nových pracovních míst. Domníváme se, že vládní kroky, které byly dosud učiněny, stejně jako kroky, které budeme činit v následujících letech, především ve vztahu k reformám v oblasti sociálního zabezpečení, zdravotnictví, pracovního trhu či veřejné správy, zajistí nezbytnou stabilitu makroekonomického rámce a zlepší naši konkurenceschopnost. Chorvatsko má značný potenciál růstu v určitých oblastech, jedná se například o turistický ruch, dopravu a logistiku, obnovitelné zdroje energie, zpracování kovů a výrobu strojních zařízení a plavidel. V těchto odvětvích vidíme vynikající příležitosti pro investory. Naším úkolem je nadále zlepšovat podmínky pro investice, protože to je jediný způsob, jak zajistit dlouhodobou ekonomickou a finanční stabilitu. 6

7 Jak podle Vás mohou fondy SSR přispět k budoucímu rozvoji Chorvatska na národní i regionální úrovni? Fondy ESI budou představovat jeden z nejdůležitějších nástrojů, s jejichž pomocí budeme v následujících letech překonávat hlavní rozvojové problémy Chorvatska a realizovat cíle strategie Evropa 2020 v Chorvatsku. Hodnota fondů ESI však nespočívá pouze v dostupnosti financování. Pro Chorvatsko je mnohem důležitější, že mu využívání fondů ESI pomůže vytvořit koherentní strategii založenou v ještě větší míře než dnes na národní rozvojové politice. Pro některé oblasti, například pro výzkum a vývoj, které byly dosud ze státních rozpočtů financovány nedostatečně, představují fondy ESI skvělou příležitost, jak dohnat ostatní členské státy. Budeme se soustředit na investice do oblastí, které mají největší potenciál přispět ke konkurenceschopnosti chorvatských regionů a schopnosti vytvářet přidanou hodnotu. Příprava na členství a politika soudržnosti Během období před vstupem poskytovala EU Chorvatsku specifickou a cílenou finanční podporu, aby posílila jeho snahu o politické, ekonomické a institucionální reformy během příprav na členství. Od roku 2000 do roku 2006 obdrželo Chorvatsko ze sektorových předpřístupových programů asi 530 milionů eur. Od roku 2007 získávalo Chorvatsko prostředky z nástroje předvstupní pomoci (NPP), který všechny předchozí programy pomoci pro jednotlivé sektory nahradil. V období obdržela země asi 997 milionů eur, tj. zhruba 150 milionů eur ročně. Jeden program NPP byl vyhrazen pro politické a ekonomické reformy a čtyři další připravovaly zemi na politiku soudržnosti a zemědělskou politiku. Regionální politika EU proto není pro Chorvatsko nic nového. Administrativa země již získala praktické zkušenosti s řízením programů, které fungují dle pravidel politiky soudržnosti. Regionální a místní zúčastněné strany využívaly fondy k rozvoji inovačních projektů v oblasti dopravy a životního prostředí, ekonomického a sociálního rozvoje nebo rozvoje venkova. Sousedská spolupráce V rámci NPP (2. složka, 98 milionů eur) se rozšířila spolupráce s ostatními členskými státy Maďarskem, Itálií a Slovinskem a se sousedními balkánskými státy, jako je Bosna a Hercegovina, Černá Hora a Srbsko. V rámci akce pro regionální rozvoj (3. složka, 345 milionů eur) byly zahájeny dopravní projekty podporující železniční infrastrukturu a vnitrozemské vodní cesty (Viz strana 8). Programy z oblasti životního prostředí investovaly do integrovaných projektů týkajících se odpadů a vodohospodářství, byly zahájeny různé podnikatelské i výzkumné programy podporující regionální konkurenceschopnost. V rámci 4. složky NPP ( lidské zdroje, 94,5 milionu eur) byla připravena celá řada projektů zaměřených na zlepšení přístupu k zaměstnání a posílení sociálního začleňování osob. Fondy NPP pomohly Chorvatsku vytvořit kapacitu a zdroje pro využití významného množství dotací ze strukturálních fondů a z fondu soudržnosti, které bude mít Chorvatsko k dispozici, až se stane členským státem. Postupy NPP pro výběr projektů, výběrová řízení a uzavírání smluv jsou podobné postupům uplatňovaným v rámci strukturálních fondů, takže využívání fondů NPP poskytlo institucím v zemi nedocenitelné zkušenosti. Představuje totiž přípravu na budoucí využívání mnohem objemnějších fondů po vstupu. 7

8 TÉMA Projekty Během období před vstupem představovaly významnou prioritu investice podporující regionální konkurenceschopnost a významnou infrastrukturu v oblasti dopravy a životního prostředí. Jako jeden z příkladů může posloužit hlavní nádraží v Záhřebu (viz článek na straně 17), několik dalších uvádíme níže. Infrastruktura Vodovodní a kanalizační systém s čističkou odpadních vod pro Slavonski Brod Cílem této investice do oblasti životního prostředí bylo zkvalitnit vodohospodářský systém v povodí Dunaje zlepšením bezpečnosti dodávek vody současným spotřebitelům a připojením dalších přibližně obyvatel. Moderní čistička odpadních vod splňující požadavky EU umožní účinněji čistit odpadní vody. Projekt také zvýší počet obyvatel (9 950) připojených k systému kanalizace. Přispěje také k ochraně životního prostředí a zajistí shodu s normami EU v oblasti životního prostředí. Podpora konkurenceschopnosti Centrum pro technologie biologických věd V areálu univerzity v Záhřebu se buduje Centrum pro inkubaci a komercializaci technologií biologických věd (BIOCentre). Toto centrum bude poskytovat podporu začínajícím chorvatským firmám zabývajícím se biotechnologiemi a přírodními vědami. Nabídne výzkumná a vývojová, stejně jako obchodní zařízení, odborné kapacity i služby nezbytné pro inkubaci a podporu firem. Bude zajišťovat spojení s dalšími chorvatskými, regionálními i mezinárodními institucemi z oblasti výzkumu a vývoje a s firmami. Celkovým cílem projektu BIOCentre je rozvoj kapacit pro přenos technologií a jejich komercializaci na straně vysokoškolských institucí i veřejných výzkumných organizací. To zároveň přispěje k podpoře udržitelného regionálního rozvoje a konkurenceschopnosti v odvětvích ekonomiky s vysokou přidanou hodnotou a MSP, které staví na znalostech. Dlouhodobým cílem Chorvatska je získat vedoucí postavení v oblasti biologických věd a technologií v jihovýchodní Evropě. Začínající firmy budou vyhledávány nejprve v Chorvatsku, dále v dalších zemích jihovýchodní Evropy a nakonec (bude-li to možné) ve střední a východní Evropě. Podpora konkurenceschopnosti Maraska rozvoj potravinářských technologií Další projekt z oblasti konkurenceschopnosti se zaměřuje na využití sofistikovaných technologií (sublimační sušení, sprejové sušení) při výrobě potravinářských produktů a polotovarových přípravků z višní Maraska. Byl vytvořen klastr, který má spojovat cílové skupiny výrobců a související organizace, včetně biotechnologické fakulty v Zadaru a univerzity v Lublani. Program zahrnuje budování povědomí a vytváření studijních plánů, zároveň byla vybudována nová laboratoř a zařízení pro pilotní výrobu sublimačně sušených višní Maraska a prášku ze šťávy višní Maraska. Přenos vědomostí a technologií směrem k malým a středním podnikům (MSP) v regionu zlepší konkurenceschopnost místního zemědělsko-potravinářského odvětví, vytvoří partnerství mezi místními výrobci, místními potravinářskými podniky a vědeckou komunitou a zajistí informovanost širší komunity o příznivých vlastnostech višní Maraska. 8

9 Řízení programů soudržnosti po vstupu Po vstupu bude mít Chorvatsko k dispozici prostředky ze strukturálních fondů EU a fondů soudržnosti ve výši 450 milionů eur 150 milionů eur z fondů soudržnosti a 300 milionů eur ze strukturálních fondů. Tyto fondy představují pozoruhodnou příležitost k řešení potřeb Chorvatska v oblastech dopravy a životního prostředí, nemluvě o inovacích a modernizaci výroby. Způsobilost v rámci nových programů Až bude Chorvatsko požívat výhody plného členství v EU, budou mít jeho regiony nárok na získání podpory na základě cílů konvergence a územní spolupráce. Předpřístupové programy IPA se automaticky změní na EFRR, ESF a fondy soudržnosti. Celková finanční alokace v rámci těchto programů se téměř zdvojnásobí, protože k částce 537 milionů eur poskytované z dřívějších fondů IPA přibude 450 milionů eur z fondů ESF, ERFF a fondu soudržnosti. Absorpční období pro nové prostředky ve výši 450 milionů eur bude poměrně krátké pouze 3,5 roku. S ohledem na tuto skutečnost se vnitrostátní orgány dohodly s Evropskou komisí na posílení řídicích struktur, zaměření na stejné sektorové priority a na přípravě zásobárny vyspělých projektů. Budoucí programy pro období Souběžně s přípravou a realizací těchto prvních programů soudržnosti připravuje Chorvatsko smlouvu o partnerství týkající se rámce pro Evropské strukturální a investiční fondy pro období Návrh VFR pro období předpokládá pro programy soudržnosti v Chorvatsku částku asi 8 miliard eur. Tato částka představuje významnou část budoucích investic v zemi. zleva doprava: Setkání Branka Grčiće, místopředsedy chorvatské vlády a ministra pro regionální rozvoj a fondy EU, s Johannesem Hahnem, evropským komisařem pro regionální politiku, během návštěvy v Záhřebu. V písemném stanovisku z ledna 2013 navrhla Evropská komise, že podpora soudržnosti by měla být investována do rozvoje konkurenceschopnosti prostřednictvím výrazné podpory MSP, výzkumu a inovací. Evropská komise rovněž požaduje programy zaměřené na úpravu systému zaměstnanosti, na optimalizaci využívání přírodních zdrojů, vyšší efektivitu veřejné správy a posílení sociálního dialogu. Zkušenosti z většiny členských států, které do EU vstoupily v nedávné době, ukazují, že evropské strukturální a investiční fondy mohou sehrát klíčovou úlohu, pokud jde o hospodářský růst. Očekává se, že tyto fondy poskytnou stabilní a hodnotnou podporu konkurenceschopnosti a blahobytu v Chorvatsku a posílí partnerství s regionem jihovýchodní Evropy, regionem střední Evropy a všemi členskými státy. Značné úsilí vynaložily chorvatské orgány na sladění sektorových strategií a připravovaných programů financovaných z veřejných zdrojů s cíli strategie Evropa V celé zemi probíhají intenzivní konzultace ohledně rozhodování o prioritách financování a určení vhodných projektů pro zemi. Další informace Zastoupení Evropské komise v Chorvatsku: 9

10 Cesta k překonání krize pomocí politiky soudržnosti 18. dubna předložila Evropská komise zprávu o tom, jak funguje politika soudržnosti v členských státech v tomto krizovém období. Ve zkratce lze vyjádřit její hlavní sdělení tak, že existují jasné a stále početnější důkazy o programech, které dosahují úspěchů v celé řadě různých priorit politik a v různých členských státech. Programy politiky soudržnosti ukázaly, že jsou dostatečně pružné na to, aby na krizi dokázaly reagovat, stále ještě však zbývá mnoho problémů, které je třeba vyřešit, a v některých strategických oblastech existují určitá rizika. Komise je ochotna zvážit další úpravy programů a snížit národní spolufinancování tam, kde to lze zdůvodnit a kde je cílem dosažení růstu a vytváření či zachování pracovních míst. Ze současných programů se můžeme významně poučit. Je třeba posílit vyhodnocování a využívání indikátorů takovým způsobem, aby přinášely podporu pro budoucí programy. Strategická zpráva o realizaci programů politiky soudržnosti v období využívá dostupné údaje (především z konce roku 2011) ze všech 27 členských států a z programů spoluprácem( 1 ). Jedná se o rozsáhlou koordinaci 434 programů, 273 regionů a 27 členských států, která pokrývá tři různé fondy Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR), Evropský sociální fond a Fond soudržnosti. Politika soudržnosti EU investuje prostřednictvím těchto fondů 347 miliard eur, neboli 35 % celkového rozpočtu EU na období Povinnost přípravy strategické zprávy platí pro Komisi a 27 členských států, které byly vyzvány, aby dodaly své národní zprávy do konce roku 2012 a doložily svou úlohu při správě tohoto velmi objemného rozpočtu. Účinky krize a odpověď na ni Z národních zpráv je patrné, že se ekonomická a finanční krize projevila všude, byť se načasování i závažnost jejích účinků liší. Rozmanitá je i úloha, kterou politika soudržnosti v národních rozvojových strategiích členských států hraje. Obecně platí, že rozvinutější členské státy využívají politiku soudržnosti k podpoře střednědobých a dlouhodobých investic do inovací, MSP a pracovního trhu. Tyto státy vykázaly určité změny v investičních potřebách, ale vybíraly především národní programy, kterými řešily konkrétní problémy související s recesí. Změny programů byly v těchto zemích omezené, protože původní strategické cíle byly nadále považovány za platné. Méně rozvinuté členské státy a ty, které stále přijímají prostředky na podporu konvergence, obecně uznávají význam politiky soudržnosti pro podporu veřejných investic. Nejedná se však o homogenní skupinu. Menší počet těchto států se s recesí vypořádal a dostal se zpět do období růstu. Jiné potřebovaly podporu z programů pro obnovení makroekonomické stability jde například o Irsko, Řecko, Lotyšsko, Portugalsko či Rumunsko. V těchto zemích Komise reagovala na mimořádné ekonomické prostředí výraznou změnou programů a snížením národního spolufinancování, protože zde bylo třeba řešit hned dva problémy najednou: změnu socio- -ekonomických potřeb a sníženou schopnost spolufinancování ze strany vnitrostátních orgánů. V rámci všech zemí EU27 bylo změněno určení asi 36 miliard eur za účelem naplnění měnících se socio-ekonomických potřeb. 90 % těchto převodů proběhlo v období Souběžně s tím byla u programů v některých členských státech zrušena povinnost poskytnout asi 15,5 miliard eur z národních prostředků coby spolufinancování, což mělo urychlit investování prostředků EU. 10 (1) Evropské územní spolupráce nadnárodní a přeshraniční programy a programy spolupráce.

11 Společnost Hungrana, největší evropský zpracovatel kukuřice, snížila díky podpoře EU své emise oxidu uhličitého pomocí investice do energetického systému založeného na výrobě páry z biomasy. Projekt realizovaný v maďarském regionu Střední Zadunají patřil mezi několik případových studií uvedených ve strategické zprávě. V mnoha členských státech však přesto přetrvávají specifické problémy při správě programů, například následující: pokles poptávky po opatřeních podporujících inovace v MSP a v oblasti IKT, dále problémy se získáváním odpovídajících prostředků na spolufinancování mezi příjemci, což vede v mnoha oblastech k menším projektům, a případně delší období implementace. Příspěvek k evropským prioritám Mnoho národních zpráv přináší jasné sdělení o úloze politiky soudržnosti při podpoře evropských priorit inteligentního a udržitelného růstu podporujícího začlenění. Toto sdělení je jasně navázáno na podporu ESF jak pro pracovní trh, tak pro investice do lidského kapitálu a reforem. Existuje také celá řada příkladů podpory EFRR pro výzkum a inovace, řešení přístupu k financování pro MSP, ale také podpory programů úspory energie a udržitelného rozvoje v širším slova smyslu. Informace o úloze financování z EU jsou rovněž obsaženy v příkladech projektů, zatímco údaje týkající se základních indikátorů a příjemců nyní poprvé nabízejí souhrnné důkazy úspěchů. Strategická zpráva EU Špička ledovce Národní zprávy členských států představují významnou snahu o větší transparentnost řízení a realizace programů. 27 členských států: poskytlo více než stran zpráv se souhrnnými informacemi a více než stran příloh: průměrná zpráva má 75 stran; byly předloženy zprávy ve 22 úředních jazycích EU, často s anglickými překlady, a to buď celé zprávy, nebo shrnutí; bylo identifikováno téměř 270 příkladů osvědčených postupů v oblasti inteligentního a udržitelného růstu podporujícího začlenění; šest členských států předložilo své zprávy na začátku roku 2013 dalším státům a jejich prezentace jsou k dispozici online. Všechny národní zprávy poskytují důkladný rozbor ekonomických a národních institucionálních specifik a další podrobnosti o pokroku směrem k naplnění cílů programů. Komise shromáždila online verze 27 národních zpráv a jejich obsah použila k přípravě své souhrnné zprávy. 11

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.3.2014 COM(2014) 130 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Jak pokračuje Evropa 2020: strategie

Více

Regionální politika EU 2007 13

Regionální politika EU 2007 13 CS Milý čtenáři, ráda bych vám představila novou regionální politiku Evropské unie, která se opírá o rozmanitost, úkoly a možnosti evropských regionů. Plných 43 % hospodářské produkce a 75 % investic do

Více

V Bruselu dne 28.11.2014 COM(2014) 902 final

V Bruselu dne 28.11.2014 COM(2014) 902 final EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 28.11.2014 COM(2014) 902 final SDĚLENÍ KOMISE SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANCE, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU, VÝBORU REGIONŮ

Více

panorama Regionální politika integrovaný přístup Komplexní náhled inforegio Léto 2010

panorama Regionální politika integrovaný přístup Komplexní náhled inforegio Léto 2010 panorama inforegio 34 Léto 2010 Regionální politika integrovaný přístup Komplexní náhled cs Obsah 3 ÚVODNÍK Dirk Ahner 4 5 PŘEHLED Integrovaný přístup k politice soudržnosti 6 9 ROZHOVOR Fabrizio Barca

Více

Delegace naleznou v příloze dokument Komise KOM(2010) 2020 v konečném znění.

Delegace naleznou v příloze dokument Komise KOM(2010) 2020 v konečném znění. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 5. března 2010 (OR. en) 7110/10 CO EUR-PREP 7 POLGEN 28 AG 3 ECOFIN 136 UEM 55 SOC 174 COMPET 82 RECH 83 ENER 63 TRANS 55 MI 73 IND 33 EDUC 40 ENV 135 AGRI 74 PRŮVODNÍ POZNÁMKA

Více

www.eib.org Zpráva o činnosti Skupina EIB se skládá z Evropské investiční banky a z Evropského investičního fondu

www.eib.org Zpráva o činnosti Skupina EIB se skládá z Evropské investiční banky a z Evropského investičního fondu Z p r á v a o č i n n o s t i 2 012 Skupina EIB se skládá z Evropské investiční banky a z Evropského investičního fondu Evropská investiční banka 98-100, boulevard Konrad Adenauer L-2950 Luxembourg 3 (+352)

Více

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Úvod...2 KAPITOLA 1 Česká republika v globalizovaném světě a Evropské unii...6 1.1 Šance pro Českou republiku...6 1.2 Hlavní cíl: Dosažení úrovně EU-25

Více

K čemu je dobrá Strategie hospodářského růstu

K čemu je dobrá Strategie hospodářského růstu K čemu je dobrá Strategie hospodářského růstu Ohlédneme-li se za sebou, můžeme jistě konstatovat dobré výsledky. Růst české ekonomiky atakuje hranici pěti procent, veřejné finance se postupně ozdravují,

Více

Více úvěrů pro ekonomiku díky navýšení kapitálu EIB a společným iniciativám Komise a EIB

Více úvěrů pro ekonomiku díky navýšení kapitálu EIB a společným iniciativám Komise a EIB Více úvěrů pro ekonomiku díky navýšení kapitálu EIB a společným iniciativám Komise a EIB Společná zpráva Komise a EIB určená Evropské radě, 27.-28. července 2013 Více úvěrů pro ekonomiku díky navýšení

Více

Zpráva o činnosti. Výroční zpráva za rok 2006. Svazek I. S k u p i n a E v r o p s k é i n v e s t i č n í b a n k y

Zpráva o činnosti. Výroční zpráva za rok 2006. Svazek I. S k u p i n a E v r o p s k é i n v e s t i č n í b a n k y Výroční zpráva za rok 2006 Svazek I Zpráva o činnosti Výroční zpráva skupiny EIB za rok 2006 se skládá ze tří samostatných svazků: Zpráva o činnosti shrnující činnost skupiny EIB během uplynulého roku

Více

Územní přehled: Kam soustředit jaké typy investic

Územní přehled: Kam soustředit jaké typy investic Druhá syntetická zpráva programu ESPON 2013 Výsledky programu ESPON začátek roku 2013 Územní přehled: Kam soustředit jaké typy investic EVROPSKÁ UNIE ČÁSTEČNĚ FINANCOVÁNO EVROPSKÝM FONDEM PRO REGIONÁLNÍ

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj Průvodce fondy Evropské unie. Průvodce fondy Evropské unie

Ministerstvo pro místní rozvoj Průvodce fondy Evropské unie. Průvodce fondy Evropské unie Ministerstvo pro místní rozvoj Průvodce fondy Evropské unie Průvodce fondy Evropské unie Rámec podpory Společenství představuje základní strategii pro rozvoj regionů České republiky na období 2004 2006.

Více

JEDNOTNÝ PROGRAMOVÝ DOKUMENT PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

JEDNOTNÝ PROGRAMOVÝ DOKUMENT PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ve spolupráci s hlavním městem Prahou JEDNOTNÝ PROGRAMOVÝ DOKUMENT PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 8. verze Praha, únor 2004 1 OBSAH 1. ÚVOD... 5 1.1

Více

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020 Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020 aktualizace 2012 OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1 Definice a účel zpracování... 3 1.2 Struktura strategie... 4 1.3 Organizace a postup zpracování strategie...

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ A ÚČETNÍMU DVORU. Shrnutí výsledků práce v oblasti řízení Komise za rok 2011

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ A ÚČETNÍMU DVORU. Shrnutí výsledků práce v oblasti řízení Komise za rok 2011 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 6.6.2012 COM(2012) 281 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ A ÚČETNÍMU DVORU Shrnutí výsledků práce v oblasti řízení Komise za rok 2011 CS CS SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE KONZULTACE O BUDOUCÍ STRATEGII EU 2020

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE KONZULTACE O BUDOUCÍ STRATEGII EU 2020 CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 24.11.2009 KOM(2009)647 v konečném znění PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE KONZULTACE O BUDOUCÍ STRATEGII EU 2020 CS CS PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE

Více

NÁVRH SPOLEČNÉ ZPRÁVY O ZAMĚSTNANOSTI. ke sdělení Komise o roční analýze růstu 2014

NÁVRH SPOLEČNÉ ZPRÁVY O ZAMĚSTNANOSTI. ke sdělení Komise o roční analýze růstu 2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.11.2013 COM(2013) 801 final NÁVRH SPOLEČNÉ ZPRÁVY O ZAMĚSTNANOSTI ke sdělení Komise o roční analýze růstu 2014 CS CS 1. TRENDY A VÝZVY NA TRHU PRÁCE A VE SPOLEČNOSTI V

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Hodnocení strategie udržitelného rozvoje.

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Hodnocení strategie udržitelného rozvoje. KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 13.12.2005 KOM(2005) 658 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Hodnocení strategie udržitelného rozvoje Akční platforma CS CS SDĚLENÍ

Více

Hospodářská a měnová unie a euro

Hospodářská a měnová unie a euro POLITIKY EVROPSKÉ UNIE Hospodářská a měnová unie a euro Stabilita, růst a blahobyt v celé Evropě Základem hospodářství Evropské unie, které vytváří růst, je dobře fungující hospodářská a měnová unie a

Více

Evropská unie. Regionálni politika. inforegio. panorama. 13 duben 2004. Rozšíření v palbě reflektorů. Nové partnerství pro soudržnost

Evropská unie. Regionálni politika. inforegio. panorama. 13 duben 2004. Rozšíření v palbě reflektorů. Nové partnerství pro soudržnost cs inforegio panorama 13 duben 2004 Evropská unie Regionálni politika Rozšíření v palbě reflektorů Nové partnerství pro soudržnost Obsah Rozšíření v palbě reflektorů Reorganizace Unie s. 3 Rozšíření s

Více

Program spolupráce SN CZ 2014 2020. Na podporu přeshraniční spolupráce 2014 2020. v rámci cíle Evropská územní spolupráce

Program spolupráce SN CZ 2014 2020. Na podporu přeshraniční spolupráce 2014 2020. v rámci cíle Evropská územní spolupráce Program spolupráce SN CZ 2014 2020 Na podporu přeshraniční spolupráce 2014 2020 v rámci cíle Evropská územní spolupráce Kód CCI: 2014TC16RFCB017 Znění ze dne 3. března 2015 Znění ze dne 3. března 2015

Více

2014 Zpráva o činnosti

2014 Zpráva o činnosti 2014 Zpráva o činnosti 2 Úvodní slovo prezidenta 4 Klíčové výsledky v roce 2014 Obsah 6 Rozhodná odpověď na hospodářskou krizi 12 18 Inovacemi k inteligentnímu růstu v Evropě Podpora malých a středních

Více

ENERGIE A DOPRAVA. Zpráva o vývoji za období let 2000-2004. Generální ředitelství pro energii a dopravu EVROPSKÁ KOMISE

ENERGIE A DOPRAVA. Zpráva o vývoji za období let 2000-2004. Generální ředitelství pro energii a dopravu EVROPSKÁ KOMISE ENERGIE A DOPRAVA Zpráva o vývoji za období let 2000-2004 Generální ředitelství pro energii a dopravu EVROPSKÁ KOMISE OBSAH ÚVOD... 3 1. Ekonomický kontext, vliv událostí a obecné směry politiky... 6 1.1

Více

Strategie působení ČR v EU Aktivní politika pro růst a konkurenceschopnou Evropu

Strategie působení ČR v EU Aktivní politika pro růst a konkurenceschopnou Evropu III. Strategie působení ČR v EU Aktivní politika pro růst a konkurenceschopnou Evropu Obsah I.1. Úvod...3 I.2. Perspektivy hospodářské a měnové unie...3 I.3. Prioritní oblasti zájmu ČR...5 II. Ekonomická

Více

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020 2012 OBSAH ÚVOD... 3 PRINCIP PARTNERSTVÍ PŘI PŘÍPRAVĚ KONCEPCE MSP 2014+...

Více

Evropská unie. Regionálni politika. inforegio. panorama. č. 14 září 2004. Fond soudržnosti. Podpora evropské solidarity

Evropská unie. Regionálni politika. inforegio. panorama. č. 14 září 2004. Fond soudržnosti. Podpora evropské solidarity cs inforegio panorama č. 14 září 2004 Evropská unie Regionálni politika Fond soudržnosti Podpora evropské solidarity Obsah Fond soudržnosti podpora evropské solidarity Fond soudržnosti se mění 3 Fond soudržnosti,

Více

SPOLEČNÉ POKYNY EVROPSKÉ KOMISE DG AGRI, EMPL, MARE A REGIO PRO KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ V EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDECH

SPOLEČNÉ POKYNY EVROPSKÉ KOMISE DG AGRI, EMPL, MARE A REGIO PRO KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ V EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDECH SPOLEČNÉ POKYNY EVROPSKÉ KOMISE DG AGRI, EMPL, MARE A REGIO PRO KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ V EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDECH 29. dubna 2013 Do českého jazyka přeloženo pracovní skupinou

Více

obsah Vážení spoluobčané, přátelé a členové místního partnerství,

obsah Vážení spoluobčané, přátelé a členové místního partnerství, ESIF KUPINY iky AJ E E MAS Cínovecko o.p.s. Místní partnerství Tisá Petrovice Jílové Libouchec lnice Velké Chvojno Labské s Po Chuderov Ryjice Brandov Chlumec ařovice Ústí nad Labem Hora Svaté Kateřiny

Více

SDĚLENÍ KOMISE. Roční analýza růstu na rok 2012

SDĚLENÍ KOMISE. Roční analýza růstu na rok 2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 23.11.2011 KOM(2011) 815 v konečném znění VOL. 1/5 SDĚLENÍ KOMISE Roční analýza růstu na rok 2012 ÚVOD V podzimní prognóze na období 2011 až 2013, kterou Komise zveřejnila

Více

Politika soudržnosti. Poznámky a úřední texty

Politika soudržnosti. Poznámky a úřední texty CS Politika soudržnosti 2007 2013 Poznámky a úřední texty Evropský fond pro regionální rozvoj Evropský sociální fond Fond soudržnosti Evropské sdružení pro územní spolupráci Nástroj předvstupní pomoci

Více