PŘIHLÁŠKA na letní tábor 49.PH Royal Rangers

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘIHLÁŠKA na letní tábor 49.PH Royal Rangers"

Transkript

1 PŘIHLÁŠKA na letní tábor 49.PH Royal Rangers Pořádá: 49.PH Roya Rangers Stoliňská 2502/41B, Praha 9, IČO: , Fio Banka / 2010 Mgr. Pavel Trefný, Termín: Místo konání: Tábořiště Myslív od Církve bratrské - Plzeň, GPS: '54.608"N, 13 35'25.991"E 1. Osobní údaje dítěte Jméno a příjmení: Ulice, číslo: Obec, město: PSČ: Rodné číslo: Telefon: Státní příslušnost: Třída ZŠ: Je dítě poprvé na táboře: ano* ne* Zdravotní pojišťovna: *vybranou variantu označte křížkem Zákonný zástupce Příjmení, jméno, titul: Adresa (včetně PSČ): Zaměstnavatel: Poměr k dítěti: 2. Osobní údaje zákonného zástupce Telefon/mobil: Telefon do práce: 3. Posouzení zdravotního stavu dítěte podle zákona 258/2000 Sb. 9 Součástí přihlášky musí být fotokopie Posudku o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci a škole v přírodě. Toto potvrzení smí být maximálně 12 měsíců staré. Bez tohoto potvrzení je přihláška neplatná. 4. Cena tábora Cena Kč (včetně dopravy, při více sourozencích na táboře 1400 Kč/dítě) Úhradu tábora proveďte do na číslo účtu 49.PH RR: / 2010, případně hotově. (jako variabilní symbol uveďte prvních šest číslic RČ dítěte) Storno poplatky: do14 dnů před táborem 150 Kč, do 3 dnů před táborem 300 Kč Storno poplatky hradí platby a nákupy, které již byly provedeny a rozpočteny na jedno dítě. 5. Prohlášení rodičů Přihlašuji své dítě závazně na uvedený křesťanský tábor a prohlašuji, že jsem se seznámil/a se všemi pokyny a informacemi pořadatele tábora a souhlasím s nimi. Beru na vědomí, že neuvedení důležitých okolností o jeho zdravotním stavu nebo nekázeň, či špatné vybavení může být důvodem k vyloučení z tábora. Souhlasím, aby osobní údaje byly použity pro vnitřní potřebu 49.PH RR. Souhlasím, aby fotografie dětí z tábora byly použity na stránkách a materiálech 49.PH RR. V dne podpis zákonného zástupce Poznámka: Prostudujte pozorně celou přihlášku, informace a pokyny. Řádně vyplněnou přihlášku odevzdejte organizátorům tábora do 15.6.

2 INFORMACE A POKYNY pro účastníky letního tábora 49. PH RR Termín konání tábora: Umístění tábořiště: Tábořiště Církve bratrské Plzeň - Myslív (louka u Myslívského rybníka, Pačejov u Nepomuka) (minulý rok nám tam pošťačky doručili i poštu!) Kontakty na vedoucí v době konání tábora: Pavel Trefný (hlavní vedoucí) Přihlášení: vyplněnou, podepsanou Přihlášku na tábor (doručit Pavlovi Trefnému do 15.6.) kopie Posudku o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci a škole v přírodě vyplněného a potvrzeného lékařem ne staršího 1 roku (nejpozději v den odjezdu) vyplněný a podepsaný Nástupní list dítěte na tábor s kopií průkazky zdravotní pojišťovny uhradit účastnický poplatek do Účastnický poplatek: Účastnický poplatek činí 1600 Kč na jednoho přihlášeného účastníka (pokud se účastní více sourozenců, tak na druhého a na další je výše poplatku 1400 Kč). Poplatek lze uhradit v hotovosti nebo zaslat na účet 49.PH RR: / 2010 Jako variabilní symbol uveďte prvních šest číslic z rodného čísla dítěte. Odjezd a příjezd: Pojedeme vlakem z hlavního nádraží s jedním přestupem v Plzni. Odjezd: V sobotu sraz v 12:50 z hlavního nádraží Praha (vlak odjíždí 13:14, Exp 352). Příjezd: V sobotu 1.8. na hlavní vlakové nádraží kolem 13:40. (R 759) Svačinu a pití na cestu s sebou! Při odjezdu rodiče předají vedení tábora: Nástupní list dítěte s podpisem a datem odjezdu. Kopii Posudku o zdravotní způsobilosti dítěte... (pokud tak neučinili dříve). Případné léky. Nutné vybavení dítěte: (viz samostatně) Různé. Napište prosím předem jeden dopis/pohled dítěti (a předejte vedoucím při nástupu na tábor), který jim všem během tábora předáme. Návštěvy je možné uskutečnit pouze po předchozí domluvě. V případě hrubého porušení pravidel nebo špatném vybavení může být účastník vyloučen z tábora a jeho rodiče jsou povinni si jej vyzvednout v místě tábora do 24 hodin po oznámení této skutečnosti. Na tábor není dovoleno brát žádnou elektroniku/mobilní telefony. V případě nutnosti volejte na mobil hl. vedoucího.

3 Seznam vybavení účastníka tábora Výzbroj: spací pytel (aby byl aspoň KOMFORT 0 o C, extrémní hodnoty, které udávají jsou k ničemu, ve spacáku KOMFORT +5 o C byla na Ringoturnaji při 7 o C zima.) karimatka batoh/krosna (ve které si vše na tábor odnesou žádný kufr!) batůžek na výlety baterka (+ náhradní baterie) ostrý nůž s pojistkou (zavírací nebo v pouzdře) přinést na schůzku ke kontrole ešus + lžíce kelímek na pití 0,75 L lahvičku na pití štít, řemdih (budeme brát na tábor autem) mají-li již rozbité = opravit, vyrobit Výstroj: gumové holiny pláštěnka pevná turistická obuv, sportovní obuv/letní vzdušná obuv ponožky, trička, mikiny, kalhoty krátké a dlouhé, bunda, teplý svetr spodní prádlo (v dostatečném množství), plavky, pokrývka hlavy, šátek hadrový pytel na špinavé prádlo hebrejský hábit (stačí obdélník s dírou na hlavu přepásaný u pasu nejlépe páskem) Hygienické vybavení: mýdlo, šampon, zubní pasta, kartáček na zuby, hřeben, ručník, utěrka opalovací krém s UV-filtrem, brýle proti slunci, přípravek proti klíšťatům Další vybavení: bible, tužka, blok/sešit, KPZ chrastítko pro hudební doprovod Kapesné ve výši pouze do 100 Kč. NEBRAT! elektroniku/mobily a jiné cenností! (za jejich případnou ztrátu neručíme!) potraviny do zásoby (plísně, hlodavci) kromě pár sušenek či bonbónů Vybavení dítěte na tábor je třeba přizpůsobit podmínkám tábora. Děti se naprostou většinu času budou pohybovat v přírodě, proto doporučujeme využít především starší oděv a počítat s případnou možností jeho poničení. Obuv, kterou je dítě na tábor vybaveno, by měla být pohodlná a před odjezdem na tábor překontrolovat, zda velikost obuvi odpovídá potřebám dítěte!!! Vše doporučujeme mít podepsané, nebo nějak označené.

4 1 Táborový řád pro dorostence 1.1 Bezpečnost TÁBOROVÝ ŘÁD 1 Nikdo neopustí tábor bez vědomí vedoucího a to ani do nejbližšího okolí. 2 V průběhu programu není dovoleno vzdálit se z místa, kde program probíhá. 3 Je zakázáno koupat se jinde a jindy než vedoucí výslovně povolil. 4 Platí přísný a naprostý zákaz manipulace s ohněm mimo výslovný pokyn vedoucího. 5 Je zakázáno manipulovat se sekerou mimo výslovný pokyn vedoucího. Vedoucí jsou oprávněni zabavit nože a podobné předměty, pokud to uznají za nutné. 6 Platí zákaz konzumace hub a lesních plodů mimo výslovné svolení vedoucího. 7 Je zakázáno pít z lesních studánek Hygiena a zdraví 8 Každý účastník tábora dbá na osobní hygienu a na své věci, aby byly v pořádku. 9 Myjeme si ruce před jídlem a po použití latríny, zuby si čistíme ráno a večer. 10 Ve stanu i okolí tábora každý udržuje pořádek a čistotu. Každý zvedne pohozený papírek kdekoliv po tábořišti a odhodí jej do pytle s odpadem. 11 Každý účastník tábora bude používat latrínu a to i v noci. Do latrín je zakázáno odhazovat jakékoliv odpadky. 12 Nebude-li se táborník cítit zdráv nebo se zraní, oznámí to ihned vedoucímu nebo zdravotníkovi, i když se mu to nebude zdát významné. 13 Klíšťata rovněž hlásíme zdravotníkovi. 14 Účast na rozcvičce je pro účastníky tábora povinná. 1.3 Stravování 15 Do kuchyně má přístup pouze denní služba. 16 Nikdo si u sebe neponechá potraviny podléhající zkáze, ale odevzdá je do kuchyně. 17 Každý si vezme jen tolik jídla kolik sní. Je možné si jít dodatečně pro přídavek. Zbytky jídla a odpadky je nutné odhazovat do odpadové jámy. 18 Vodu na pití je možno používat pouze z určených nádob. 19 Nádobí si každý umyje ihned po jídle v určené nádobě s teplou vodou a opláchne je. Není dovoleno si schovávat zbytky jídla. 1.4 Chování 20 Je naprostou samozřejmostí, že každý účastník tábora bude poslouchat vedoucí. Pokyn vedoucího bude proveden bez odmlouvání, pečlivě a včas. 21 Každý se bude k ostatním dorostencům chovat čestně a kamarádsky, vyhne se zbytečným sporům a každému účastníku tábora ochotně pomůže. 22 Je zakázáno mluvit sprostě. 23 Platí zákaz takového posmívání, při kterém se nesmějí všichni.

5 24 Při vycházce do okolí a všech hrách bude každý dbát na dobré vystupování a chování, ochraňovat a udržovat dobrou pověst tábora. 25 Denní program je závazný pro každého táborníka. Nikdo ho svým chováním nesní narušovat. 26 Společný táborový majetek je každý povinen chránit před poškozením a ztrátou. Případné poškození nějaké věci je třeba ihned nahlásit vedoucímu. 27 Nikdo nebude vstupovat do cizích stanů bez souhlasu jejich obyvatel. Vedoucí svolení nepotřebují. 28 Po večerce se smí jen spát. Kdo chce být vzhůru, může, pokud tak činí mlčky a nehybně vleže na svém místě. 29 Vedoucí mají právo kontrolovat vybavení táborníků. 30 Každý bude chránit přírodu, a to zvláště v okolí tábora. Neodhazujeme odpadky, neničíme rostliny. 31 Každý plně odpovídá za cenné věci, které si přivezl. Vedoucí je oprávněn zabavit nepřiměřené vybavení (mobily apod.), pokud to uzná za nutné. 32 Bude-li kdokoliv potřebovat radu nebo pomoc, obrátí se na vedoucího. 2 Povinnosti vedoucího dne Budí ostatní vedoucí před sedmou hodinou Vytahuje děcka ze stanů při budíčku Svolává bodované nástupy Snaží se dodržovat časový harmonogram tábora Nosí okolo krku píšťalku Má noční pohotovost a poslední hlídka mu oznamuje, že končí službu 3 Povinnosti pro družinu se službou Ráno odchází před snídaní pro čerstvé pečivo do obchodu (pokud je potřeba) Má zodpovědnost za to, že je v kuchyni stále dostatek topného dřeva Pomáhá s přípravou jídla (mazání chlebů, škrábání brambor) Pokud má povinnosti v kuchyni, tak se nemusí účastnit dopoledního programu jednotlivých kroužků. 4 Povinnosti vedoucího družiny Doprovází družinu na cestě mimo tábor (obchod, hry, výlety, koupání...) 5 Povinnost hlídky Každých deset minut obejít tábořiště Co nejméně svítí baterkou Pokud nastane velké nebezpečí (požár, velká voda, přepad) probudí celý tábor, pokud si nejsou jistí velikostí nebezpečí, budí pouze vedoucího dne, který závažnost situace zhodnotí. Poslední hlídka budí vedoucího dne a oznamuje mu, že je vše v pořádku. Je zakázáno mít hlídku dvě noci po sobě

6 Evidenční číslo posudku: POSUDEK O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI DÍTĚTE k účasti na zotavovací akci a škole v přírodě 1. Identifikační údaje Poskytovatel zdravotnických služeb vydávající posudek: Název: Adresa sídla/místa podnikání: IČO: Posuzované dítě: Jméno/a a příjmení: Datum narození: Adresa místa trvalého pobytu/ bydliště v ČR: 2. Účel vydání posudku 3. Posudkový závěr A. Posuzované dítě k účasti na škole v přírodě/zotavovací akci: a. je zdravotně způsobilé *) b. není zdravotně způsobilé *) c. je zdravotně způsobilé za podmínky (s omezením) *)**) : B. Posuzované dítě: a. se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním: ANO NE *) b. je proti nákaze imunní (typ/druh): c. má trvalou kontraindikaci proti očkování (typ/druh): d. je alergické na: e. dlouhodobě užívá léky (typ/druh, dávka): Poznámka: *) Nehodící se škrtněte **) Bylo-li zjištěno, že posuzované dítě je zdravotně způsobilé s omezením, uvede se omezení podmiňující zdravotní stav způsobilosti k účasti na zotavovací akci a škole v přírodě. 4. Poučení Proti bodu 3. části A) tohoto posudku lze podle 46 odst. 1 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, podat návrh na jeho přezkoumání do 10 pracovních dnů ode dne jeho prokazatelného předání poskytovatelem zdravotnických služeb, který posudek vydal. Návrh na přezkoumání lékařského posudku nemá odkladný účinek, jestliže z jeho závěru vyplývá, že posuzovaná osoba je pro účel, pro nějž byla posuzována, zdravotně nezpůsobilá nebo zdravotně způsobilá s podmínkou. 5. Oprávněná osoba Jméno/a a příjmení oprávněné osoby: Vztah k posuzovanému dítěti: (zákonný zástupce, opatrovník, pěstoun, popř. další příbuzný dítěte): Oprávněná osoba převzala posudek do vlastních rukou dne: Podpis oprávněné osoby: Datum vydání posudku: podpis a příjmení lékaře razítko poskytovatele zdravotnických služeb

7 NÁSTUPNÍ LIST DÍTĚTE NA TÁBOR 49. PH Royal Rangers Jméno a příjmení:... datum narození:... rodné číslo:... bydliště:... PSČ:... A. Prohlášení rodičů Prohlašuji, že ošetřující lékař nenařídil mému dítěti od vyplnění přihlášky na tábor změnu režimu. Dítě nejeví známky akutního onemocnění (průjem, teplota a podobně) a okresní hygienik ani ošetřující lékař mu nenařídil karanténní opatření. Není mi také známo, že by dítě v posledních čtrnácti dnech přišlo do styku s osobami, které onemocněly přenosnou nemocí. Dítě je schopno účasti na táboře.... (Datum a podpis rodičů ze dne odjezdu dítěte na tábor) B. Zdravotní pojišťovna Zdravotně pojištěn(a) u: zde nalepte fotokopii průkazu pojištěnce zdravotní pojišťovny C. Změny zdravotního stavu a adresa Od vyplnění Posudku o zdravotní způsobilosti došlo*- nedošlo* (nehodící se škrtněte) ke změně zdravotního stavu dítěte. Pokud ano - jakému: Léčí, či léčilo se dítě s nějakým vážným, či chronickým onemocněním (prosím vypište s jakým a kdy): Je nějaké jídlo, které dítě ze zdravotních či jiných závažných důvodů nemá jíst: Chcete nám sdělit nějakou skutečnost (omezení) o zdravotním stavu dítěte: Dítě bere léky (jaké a jak): Pokud dítě bere léky musí jimi být vybaven na celou dobu pobytu Informace o zdravotním stavu dítěte jsou důvěrné a slouží pouze pro zkvalitnění péče o vaše dítě. V mimořádně nutném případě podejte zprávu na adresu: (pokud nejsou uvedeny rodiče, přiložte plnou moc zodpovědné osoby) Jméno a příjmení zákonného zástupce:... telefon domů:... mobilní:... do práce:... adresa:... PSČ:... D. Neodkladné ošetření Souhlasím s případným ošetřením u lékaře či ve zdravotnickém zařízení v doprovodu vedoucího či zdravotníka. V... dne podpisy obou rodičů (zákonných zástupců) Prohlašuji, že údaje uvedené na nástupním listu odpovídají skutečnosti k dnešnímu dni. Jsem si vědom(a) právních důsledků, pokud by údaje nebyly pravdivé. V... dne podpis zákonného zástupce Nástupní list odevzdejte vedoucímu při nástupu dítěte do tábora!!!bez nástupního listu a užívaných léků nebude dítě do tábora přijato!!

Přihláška na dětský letní tábor POD SOVÍM VRCHEM 2015

Přihláška na dětský letní tábor POD SOVÍM VRCHEM 2015 Adresa pro přihlášky: Šmídová Markéta Horní 280 Rokytnice nad Jizerou, 512 44 tabor.marenice@seznam.cz tel. +420 776 838 506 Soví vrch,o.s. Horní 668 Rokytnice nad Jizerou PSČ 512 44 Přihláška na dětský

Více

34. pionýrský tábornický oddíl Tulák

34. pionýrský tábornický oddíl Tulák 34. pionýrský tábornický oddíl Tulák Letní tábor v Dolním Bolíkově 4. - 18. července 2015 Vážení rodiče i tuláci, předkládáme vám informace o letošním táboře v Dolním Bolíkově. Pozorně si je prosím přečtěte

Více

Přinést při odjezdu! Bez tohoto potvrzení nemůže dítě odjet na tábor!!!!! Upozornění zákonných zástupců účastníka

Přinést při odjezdu! Bez tohoto potvrzení nemůže dítě odjet na tábor!!!!! Upozornění zákonných zástupců účastníka DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE, NYMBURK, 2. května 968 tel: 325 514 671, e-mail: ddm@ddm-nymburk.cz, http://www.ddm-nymburk.cz příspěvková organizace pořádá pro děti od 7 do 15 let LETNÍ POBYTOVÝ TÁBOR Termín: 19.7.2015

Více

LT Dolní Bolíkov 6. - 20. 7. 2013. Erebor. w ww.tulak.org

LT Dolní Bolíkov 6. - 20. 7. 2013. Erebor. w ww.tulak.org LT Dolní Bolíkov 6. - 20. 7. 2013 Erebor w ww.tulak.org moji mili pratele! ˇ zvu vas na schuzku, kde se k nam pripoji ˇ posledni ˇclen vypravy a spolecne ˇˇvyrazime k hore ˇ Erebor. prijdte ˇ tedy do dna

Více

Informace o táboře a seznam potřeb

Informace o táboře a seznam potřeb Informace o táboře a seznam potřeb Adresa tábora Ekologická farma Kozodoj Rolavská 538/56 Karlovy Vary 360 17 Na následujícím odkaze nás najdete na mapě. Kontakt hlavní vedoucí: Pavlína Štyndlová táborový

Více

Dům dětí a mládeže Lomnice nad Popelkou zve všechny táborníky na již 23. stanový tábor v termínu

Dům dětí a mládeže Lomnice nad Popelkou zve všechny táborníky na již 23. stanový tábor v termínu Dům dětí a mládeže Lomnice nad Popelkou zve všechny táborníky na již 23. stanový tábor v termínu 1.7. 11.7. 2015 na táborové osadě U starého mlýna (Prorubky v Orlických horách) letos s celotáborovou hrou

Více

SPORTOVNÍ TÁBOR s cyklistikou

SPORTOVNÍ TÁBOR s cyklistikou Dům dětí a mládeže Tišnov, Riegrova 312, www.ddm-tisnov.cz SPORTOVNÍ TÁBOR s cyklistikou 8.7.-19.7.2013 Hálův mlýn Tělo nechť každodenní své hýbání má 1 Informace k táboru Nový sportovní tábor určený pro

Více

Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci a škole v přírodě

Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci a škole v přírodě Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci a škole v přírodě Název poskytovatele zdravotnických služeb vydávající posudek:... adresa:...... IČO:... Jméno a příjmení dítěte :...

Více

PŘIHLÁŠKA NA LETNÍ TÁBOR MANĚTÍN 2015 /zaškrtněte zvolený turnus/

PŘIHLÁŠKA NA LETNÍ TÁBOR MANĚTÍN 2015 /zaškrtněte zvolený turnus/ Městský dům dětí a mládeže, Školní 231, 363 01 Ostrov tel.: 353 613 248 e-mail: mddm@mddmostrov.cz www.mddmostrov.cz PŘIHLÁŠKA NA LETNÍ TÁBOR MANĚTÍN 2015 /zaškrtněte zvolený turnus/ I. turnus 30.6. 13.7.

Více

Pro rodiče: O co se vlastně jedná Co se na tomto táboře děje Jak tábořiště vypadá Jak je to s tím křesťanstvím

Pro rodiče: O co se vlastně jedná Co se na tomto táboře děje Jak tábořiště vypadá Jak je to s tím křesťanstvím Pro rodiče: Milí rodičové, dostala se Vám do rukou pozvánka a přihláška na dětský dorostový tábor, pořádaný Horním sborem Českobratrské církve evangelické. Tyto tábory jsou pořádány déle než 20 let. O

Více

Smluvní podmínky a organizační pokyny pro účastníky letního dětského tábora a jejich rodiče (zákonné zástupce) www.osklic.cz

Smluvní podmínky a organizační pokyny pro účastníky letního dětského tábora a jejich rodiče (zákonné zástupce) www.osklic.cz Smluvní podmínky a organizační pokyny pro účastníky letního dětského tábora a jejich rodiče (zákonné zástupce) www.osklic.cz 1. LDT se koná v pronajatém rekreačním zařízení Astra Dlouhé Rzy v Orlických

Více

tábor LEVITŮ CZ 17. 24.8. 2013

tábor LEVITŮ CZ 17. 24.8. 2013 tábor LEVITŮ CZ 17. 24.8. 2013 Místo: Rekreační středisko Varvažov http://www.tabory.cz/varvazov.html Společná doprava z Prahy Odjezd 17.8. v 11:30 Černý Most / místo bude upřesněno / Prosíme, přijďte

Více

28. 7. -2. 8. 2013, Nýdek- Hluchová. .700,K1 Jméno a příjmení:.. Datum narození: Rodné číslo. Bydliště:.Pojišťovna:. Telefon: Příspěvek OS žádám u:

28. 7. -2. 8. 2013, Nýdek- Hluchová. .700,K1 Jméno a příjmení:.. Datum narození: Rodné číslo. Bydliště:.Pojišťovna:. Telefon: Příspěvek OS žádám u: O S T R O V P Ř E Ž I T Í sportovní tábor pro děti od 7-13 let cena: 1.700,-Kč 28. 7. -2. 8. 2013, Nýdek- Hluchová.700,K1 Jméno a příjmení:.. Datum narození: Rodné číslo. Bydliště:.Pojišťovna:. Telefon:

Více

Nýdek Hluchová 27. 31.7.2015

Nýdek Hluchová 27. 31.7.2015 Nýdek Hluchová 27. 31.7.2015 Cena tábora: 2900,- Kč VS 104 Pobyt je určen dětem ve věku 5 10 let S neukončeným řečovým vývojem S poruchami plynulosti řeči S nesprávnou výslovností hlásek S výukovými obtížemi

Více

1. Záloha: 2.000,-Kč na poukaz. Splatná s odevzdáním přihlášky (do 20. 3. 2015). 2.

1. Záloha: 2.000,-Kč na poukaz. Splatná s odevzdáním přihlášky (do 20. 3. 2015). 2. LDT v kempu Cesenatico - Itálie, který se nachází 20 km od Rimini. Tato oblast je vyhlášená rozsáhlými písečnými plážemi. Děti budou ubytovány v klidné části kempu cca 8 10 minut od moře v karavanech pro

Více

Závazná přihláška na anglický letní tábor Přihlašuji závazně svého syna/dceru, datum a místo narození rodné číslo, bydliště PSČ, telefon domů, mobily rodičů, e-mail, na anglický letní tábor pořádaný Jazykovou

Více

10. - 14. 8. 2015 CENA: 1.000,-Kč, VS 117

10. - 14. 8. 2015 CENA: 1.000,-Kč, VS 117 Příměstský tábor v DDM Třinec 10. - 14. 8. 2015 CENA: 1.000,-Kč, VS 117 Informace pro rodiče Příměstský tábor je určen pro všechny kluky a holky, kteří by se chtěli o prázdninách trochu více hýbat, poznat

Více

LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR MOTÝLEK

LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR MOTÝLEK LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR MOTÝLEK Termín: 26. 7. 9. 8. 2014 Ubytování: ve srubech a chatkách Strava: 5x denně Doprava: autobusem, odjezd z Prahy Kapacita: cca 70 dětí Cena poukazu: 4.200, Kč Organizátor: Klub

Více

Směrnice Škola v přírodě Číslo jednací, Spisový znak skartační znak 9 /2015 A.1. A10

Směrnice Škola v přírodě Číslo jednací, Spisový znak skartační znak 9 /2015 A.1. A10 Základní škola Mšeno, příspěvková organizace se sídlem Boleslavská 360, 27735 Mšeno Směrnice Škola v přírodě Číslo jednací, Spisový znak skartační znak 9 /2015 A.1. A10 Vypracoval: Schválil: Pedagogická

Více

PRAJZSKÁ BEZ HRANIC 2015 Přihláška na letní dětský tábor stanový stany s podsadou

PRAJZSKÁ BEZ HRANIC 2015 Přihláška na letní dětský tábor stanový stany s podsadou PRAJZSKÁ BEZ HRANIC 2015 Přihláška na letní dětský tábor stanový stany s podsadou Místo táboru: Odry - Klokočůvek Pořadatel tábora a sponzoři Tábor pro děti ve věku 8-15 let Prajzská Ambasáda a Anima Iuventutis

Více

Ceny pobytů - turnusy LDT r.2008 (délka turnusů nezměněna, kvůli dřívějšímu začátku prázdnin došlo k posunům termínů)

Ceny pobytů - turnusy LDT r.2008 (délka turnusů nezměněna, kvůli dřívějšímu začátku prázdnin došlo k posunům termínů) Informace o táboře a závazné pokyny pro klienty a účastníky tábora (dále jen Závazné pokyny) verze II Provozovatel tábora: Cestovní kancelář Mgr. Robert Černý - Star Line, Hloubětínská 374/10, 198 00 Praha

Více

Tábor Křeč 2013. Kufrování: ve čtvrtek 20. 6. 2013 od 18.00 do 19.00 v klubovně (V Podzámčí, Praha 4 Krč), kontakt 731 219 329 (Kačka)

Tábor Křeč 2013. Kufrování: ve čtvrtek 20. 6. 2013 od 18.00 do 19.00 v klubovně (V Podzámčí, Praha 4 Krč), kontakt 731 219 329 (Kačka) Tábor Křeč 2013 Termín: 29. června 2013 13. července 2013 Adresa: GPS: Sraz: Návrat: Cena: Skautský tábor v Křeči Statečná srdce Kateřina Hromková (= jméno dítěte) Pošta Křeč 394 95 49 22'7.468"N, 14 55'30.401"E

Více

Datum narození a Rodné číslo. Adresa bydliště...

Datum narození a Rodné číslo. Adresa bydliště... Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci Datum narození a Rodné číslo. Adresa bydliště... Část A) Posuzované dítě k zájmovému vzdělávání (zotavovací akce) *) a) není zdravotně

Více

Termín konání tábora: sobota 18. 7. 2015 pátek 31. 7. 2015. Přihlášky přijímáme do 15. června 2015 na adrese:

Termín konání tábora: sobota 18. 7. 2015 pátek 31. 7. 2015. Přihlášky přijímáme do 15. června 2015 na adrese: LDT Maracaibo, z. s. Výhledy 935, 592 31, Nové Město na Moravě IČO: 433 82 614 kontakty: Václav Řezníček Anna Kopečková 776 327 686 (přihlášky, organizace, ubytování, ) 602 849 435 (finance, platby, faktury,

Více

Lyžařský výcvikový kurz

Lyžařský výcvikový kurz 1 Vypracoval: Mgr. Pavel Černý, ředitel školy Lyžařský výcvikový kurz Schválil: Mgr. Pavel Černý, ředitel školy Účinnost od : 1.6.2005 Obecná ustanovení Na základě ustanovení písmene a) odstavce 1 165

Více

Závazná přihláška na letní dětský tábor Smetanova Lhota II.turnus od 18. 7. do 1. 8. 2015

Závazná přihláška na letní dětský tábor Smetanova Lhota II.turnus od 18. 7. do 1. 8. 2015 Odborový svaz KOVO základní organizace Buzuluk Komárov, Závazná přihláška na letní dětský tábor Smetanova Lhota II.turnus od 18. 7. do 1. 8. 2015 Cena poukazu: 5.000,- Kč JMÉNO A PŘÍJMENÍ:... DATUM NAROZENÍ:...

Více

4. TÁBOR V RADÍKOVĚ KLUBU VEM CAMARÁ CAPOEIRA - OLOMOUC PRO MORAVU A SLEZSKO 2015

4. TÁBOR V RADÍKOVĚ KLUBU VEM CAMARÁ CAPOEIRA - OLOMOUC PRO MORAVU A SLEZSKO 2015 4. TÁBOR V RADÍKOVĚ KLUBU VEM CAMARÁ CAPOEIRA - OLOMOUC PRO MORAVU A SLEZSKO 2015 Místo pobytu: Chata pod Věží, Radíkov (cca 15km od Olomouce) adresa: Na Pevnůstce 184/32, 772 00 Olomouc - Lošov tel: 736

Více

Vyplnění a odevzdání tiskopisů včetně Cestovní smlouvy, úhrada pobytu a placených služeb kopie

Vyplnění a odevzdání tiskopisů včetně Cestovní smlouvy, úhrada pobytu a placených služeb kopie Informace o táboře a závazné pokyny pro klienty a účastníky tábora (dále jen Závazné pokyny) verze II, typ 1 Provozovatel tábora: Cestovní kancelář Mgr. Robert Černý - Star Line, Hloubětínská 374/10, 198

Více

Turnus Termín Základní cena pobytu Cena pobytu (ubyt.-stan)

Turnus Termín Základní cena pobytu Cena pobytu (ubyt.-stan) Informace o táboře a závazné pokyny pro klienty a účastníky tábora (dále jen Závazné pokyny) - verze II,typ 3 Provozovatel tábora: Cestovní kancelář Mgr. Robert Černý - Star Line, Hloubětínská 374/10,

Více

Letní tábory 2014. děti jezdí na hodných, zkušených a klidných koních plemene kůň Kinský nebo český teplokrevník

Letní tábory 2014. děti jezdí na hodných, zkušených a klidných koních plemene kůň Kinský nebo český teplokrevník Letní tábory 2014 Termíny: 1. 29. 06. 04. 07. 2014 - pokročilí 2. 13. 07. 18. 07. 2014 - putování s koněm 3. 27. 07. 01. 08. 2014 s angličtinou 4. 10. 08. 15. 08. 2014 - putování s koněm 5. 24. 08. 29.

Více