OBČANŮM SENIORŮM VÝZVA A PRŮZKUM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBČANŮM SENIORŮM VÝZVA A PRŮZKUM"

Transkript

1 VRCHOTOJANOVICKÝ měsíčník 01 / 2015 SLOVO STAROSTKY Začátek nového roku 2015 máme za sebou, po období svátků, dovolených a prázdnin už se všichni věnujeme zase svým pracovním povinnostem. S lednem přišlo i trochu lednového počasí - se sněhem, mrazy i deštěm a náledím. A tady mám první příležitost poděkovat občanům za spolupráci při uklízení sněhu a zprůchodňování chodníků před jejich nemovitostmi. Je to malá pomoc z pohledu celkové délky chodníků a místních komunikací, ale zároveň velká pomoc z pohledu okamžité potřeby úklidu a zajištění schůdnosti a sjízdnosti. Děkuji všem, kdo takto přispěli. OBČANŮM SENIORŮM VÝZVA A PRŮZKUM Vedení Městyse Vrchotovy Janovice v současné době uvažuje o možnosti zajištění dovážení obědů seniorům. Předpokladem pro úspěch tohoto záměru je, že budeme znát potřeby, tedy především počet těch, kdo by měli o tuto službu zájem. Obracím se touto formou na Vás, vážení senioři, kteří jste sami, nebo vám příprava stravy dělá potíže: máte-li zájem o dovážení obědů, přihlaste se v kanceláři úřadu městyse. Přihlášení může být jak osobní, tak telefonické na čísle nebo na , eventuálně na mobilní telefon číslo Vaše přihlášky bychom rádi měli cca do poloviny měsíce února. Děkuji Vám za Váš zájem. Marcela Čedíková, starostka ZE SAMOSPRÁVY MĚSTYSE 3.zasedání zastupitelstva Zastupitelstvo městyse Vrchotovy Janovice na 3. zasedání dne mimo jiné schválilo: Program rozvoje městyse ve volebním období Rozpočtový výhled na léta 2015 až 2018 Rozpočet městyse Vrchotovy Janovice na rok 2015 v celkové výši příjmů tis. Kč., výdajů tis. Kč a financování 71 tis. Kč Účetní závěrku za 3. čtvrtletí 2014 Rozpočtové opatření č. 6 k rozpočtu městyse na rok

2 Příští zasedání zastupitelstva městyse Vrchotovy Janovice se uskuteční v hodin v zasedací místnosti Úřadu městyse. Schůze rady městyse Rada městyse Vrchotovy Janovice na své 3. schůzi dne mimo jiné souhlasila: s uzavřením smlouvy o dílo se spol. STAVO plus Votrubová na osazení vchodových dveří čp. 105 s uzavřením dodatku na rok 2015 ke smlouvě o dílo se spol. Compag, ve kterém jsou konkretizovány ceny svozu a skládkování odpadu na rok 2015 s uzavřením odatku č. 2 ke smlouvě za pronájem vodní nádrže Obecní rybník za stávajících podmínek s vyplacením odměny řediteli školy schválila: jednací řád rady městyse plán schůzí rady městyse v roce 2015 vyřazení majetku městyse svěřeného ZŠ a MŠ Vrchotovy Janovice stanovila: oddávající a provozní poplatky za svatební obřady členy Kulturní komise Radek Mrázek (předseda), Antonín Sochůrek, Pavlína Šachová, Jana Brabencová členy Komise rozvoje Vojtěch Mrázek (předseda), Stanislav Suchan, Roman Rohlík, Vlastimil Petrášek, Václav Hála, Zdeněk Dvořák, Pavel Cais členy komise životního prostředí Ing. Jana Hálová (předseda), Ing. Bohuslav Vacek, Jaroslav Kruchňa, Marta Kunštová, Jiří Čáslavka Rada městyse Vrchotovy Janovice na své 4. schůzi dne stanovila: závazné ukazatele rozpočtu pro ZŠ a MŠ Vrchotovy Janovice na rok 2015 schválila: návrh rozpisu rozpočtu městyse na rok 2015 rozpočtové opatření č. 7/2014, kterým se vyrovnává rozpočet na rok 2014 na příjmové i výdajové straně dle skutečného čerpání tak, aby nebyly měněny závazné ukazatele rozpočtu na rok 2014 Rada městyse na své 1.schůzi v roce 2015 dne projednala: potřebu nákupu a umístěný nových odpadkových košů na veřejná prostranství problematiku bioodpadů a tuků v kanalizaci Rada městyse na své 2. schůzi v letošním roce dne projednala: zprávu o činnosti komisí rady současné dotační možnosti městyse vzhledem k jeho potřebám a výši spoluúčasti 2

3 souhlasila: s uzavřením smlouvy o umístění telekomunikačních zařízení společnosti ÚVT na budově základní školy, č.p. 95 s poskytnutím příspěvku Mysliveckému sdružení Vrchotovy Janovice ve výši 10 tis. Kč, Římskokatolické farnosti Votice ve výši 10 tis. Kč, Občanskému sdružení zdravotně postižených ve výši 2 tis. Kč, Rytmusu Benešov ve výši 2 tis. Kč a Svazu skautů a skautek, Junák ve výši 2 tis. Kč s poskytnutím daru do tomboly na ples SDH Vrchotovy Janovice v podobě dárkového balíčku v hodnotě 500,-Kč doporučila zastupitelstvu: schválit poskytnutím příspěvku TJ Sokol Vrchotovy Janovice ve výši 42 tis. Kč Z ÚŘADU MĚSTYSE Čtvrtletní vyúčtování vodného a stočného Žádáme všechny, kdo požadují čtvrtletní vyúčtování vodného a stočného, aby k datu 31. ledna 2015 provedli odečet vodoměru (vodoměrů) a stav nahlásili na úřad městyse obvyklým způsobem. Novinky v třídění odpadů Městys Vrchotovy Janovice zavádí zkušebně sběr použitého stolního oleje z našich kuchyní. Toto médium nám i nadále způsobuje problémy s provozováním zařízení, jako je kanalizace a čistírna odpadních vod. Pro řešení chceme tímto oslovit naše spoluobčany a požádat je o spolupráci. Městys umístil plastovou popelnici s označením použitý stolní olej zkušebně ke kontejnerům za prodejnou paní Čiperové Použitý olej nalejte pomocí trychtýře do PET lahví a zazátkujte Při nejbližší cestě kolem zmíněné prodejny PET lahve obsahující olej vhoďte do označené sběrné nádoby Městys zajistí likvidaci tohoto odpadu prostřednictvím kompetentní firmy. Pokud se tento sběr bude dařit realizovat, ušetří se nejen kanalizační síť a zařízení na čistírně odpadních vod, ale též náklady na stočné a rozvody vnitřní kanalizace ve vašich nemovitostech (mastné produkty způsobují značnou neprůchodnost). Dále bychom chtěli občanům připomenout, že pokud se chtějí zbavit nechtěného železného šrotu, popřípadě jiného kovového odpadu, mohou tak učinit každý pracovní den od 7.00 do hodin ve dvoře u budovy Úřadu městyse. V případě zavřených vrat, mohou nechat kovový odpad vedle kontejneru na komunální odpad před vraty, nebo požádat některého ze zaměstnanců úřadu o odemčení. Pokud se vám nepodaří vrátit použité elektronické výrobky zpět prodejci, lez je odložit do E boxu, který je umístěn ve vestibulu vchodu do Mateřské školky přede dveřmi 3

4 do kotelny. Jedná se o použité baterie a drobné elektrospotřebiče. Při třídění plastů, skla, papírů a nápojových kartonů, je pro zachování možnosti recyklace nezbytné: Zavírat kontejnery. Zejména papír nesmí zmoknout. Vlhký nebo mokrý papír znehodnotí celý obsah svozového vozu a z roztříděného papíru se tak stává komunální odpad, za který platíme nejen svoz, ale i skládkování. V případě plného kontejneru, neodkládat odpad vedle. Pokuste se použít kontejner na jiném místě, nebo vyčkejte s likvidací až po svozu. Plasty, zejména PET lahve, vytvarovat vždy do takového tvary, aby zabraly co nejméně místa. Totéž platí o papíru a nápojových kartonech. Závěrem, ale ne v poslední řadě, upřímně děkujeme všem, kteří třídí plasty, sklo, papír i nápojové kartony. Miroslav Hruška ČOV - výsledky rozboru odpadní vody na odtoku z ČOV - vzorek byl odebrán BSK5 mg/l CHSK mg/l N-NH4 mg/l P-celk. mg/l povolený limit výsledek ,1 0,65 rozboru Podobné výsledky rozborů byly i ve druhé polovině roku Miroslav Hruška ZE ŠKOLY A ŠKOLKY Chlouba naší Základní školy Vrchotovy Janovice Tak jako v minulých letech, tak i v tomto školním roce 2014/2015 se žáci 9. třídy zdejší ZŠ zúčastnili testovaní společností SCIO v rámci projektů Stonožka a KEA, do kterých se zapojilo více jak šest set škol z celé ČR, tedy přes žáků 9. tříd. V současné době byl poskytnut detailní přehled celkových výsledků a naše škola může být na výsledek právem pyšná. Z vyhodnocení vyplývá, že naše ZŠ patří mezi školy s velmi dobrými výsledky, jak v českém jazyce, matematice, ale i v anglickém a německém jazyce. Na žáky a celou školu můžeme být právem hrdí, a proto mi dovolte, abych poděkoval všem žákům 9. třídy, ale také všem pedagogům, v jejichž předmětech byli žáci testováni. PhDr. Bohumír Hašek, ředitel školy Předvánoční výlet do Prahy Předvánoční výlet 7. třídy by bylo vhodnější nazvat spíš vzdělávací exkurzí. Do Prahy totiž jezdíme nejen za zážitky, ale především za poznáním. Co všechno jsme za jeden den navštívili? Nejprve jsme se zastavili u sochy Nicholase Wintona na hlavním nádraží. Poté jsme se vydali k Jindřišské věži, vyjeli jsme do 10. patra, pokochali jsme se krásnou vyhlídkou a poslechli si zvonkohru. Pomalu jsme scházeli dolů a zastavovali se v jednotlivých patrech, nejzajímavější byla asi interaktivní výstava věnovaná pražským věžím, nebo nádherný třešťský betlém. 4

5 Dalším navštíveným místem byla Mineralia - muzeum minerálů s exponáty z celého světa, tajuplná jeskyně a obchod s minerály. Děti si vše s velkým zájmem prohlédly, užily si promítání 4D kina a nakonec si v obchodě koupily suvenýry nebo vánoční dárky. Prošli jsme kolem Obecní domu a Prašné brány a Celetnou ulicí se dostali na Staroměstské náměstí, kde jsme obdivovali Týnský chrám a Staroměstskou radnici. Opět nezklamala výstava Czech Press Photo. Vždycky mě potěší, když vidím, s jakým zájmem si děti prohlížejí nejlepší novinářské fotografie. Na závěr jsme navštívili nové zrcadlové bludiště a kaleidoskopické kino, kde jsme si užili spoustu legrace. Na vánoční prázdniny dostaly děti za úkol zpracovat záznam o exkurzi do čtenářských (kulturních) deníků a především připravit prezentace o jednotlivých navštívených místech, se kterými se chceme pochlubit rodičům. Mgr. Yvona Kohoutková Ze školních prací charakteristika literární postavy Hlavní hrdinky knihy Thomase Jeiera Jízdenka do Říma přímo vybízejí k tomu, aby se čtenář zamyslel nad jejich charaktery. Rozhodla jsem se zadat tento poměrně těžký úkol svým žákům. Samozřejmě si nejprve museli knihu přečíst a při čtení se zaměřovat nejen na děj, ale především si všímat povahových vlastností obou dívek a snažit se je co nejlépe poznat. Přečtěte si, jak slohou práci - charakteristiku literární postavy - zvládli Denisa Babická a Matěj Dvořák z 8. třídy. Mgr. Yvona Kohoutková Ivona a Angela Pro charakteristiku literární postavy jsem si vybrala sestry Dregerovy z knihy Jízdenka do Říma, kterou napsal Thomas Jeier. Nejdříve začnu popisovat mladší sestru, která také celou knihu vypráví. Jmenuje se Ivona, je jí patnáct let a chodí na reálku. Má dobře vyvinuté tělo, je štíhlá a má dobrou postavu. Prsa má pevná, že lidé vrhají obdivné pohledy. Vlasy má sestřižené nakrátko. Její oči mají hnědou barvu, i bez nalíčení vypadá dobře. Na čele má pupínky, které jí vadí. Nosí černé džíny, tmavě modrou mikinu, polovysoké podpatky, kolem krku a přes rameno si dávala barevný šátek. Její starší sestra se jmenuje Angela. Je jí sedmnáct let a je o hlavu větší než Ivona. Má dlouhé černé vlasy. Nosí roztrhané džíny, černou koženou bundu, sešlapané vysoké boty a pusu si maluje černou rtěnku. Má velké zářící oči a umí být dost sexy. Ivona je inteligentní, vnímavá, velice rozumná, starostlivá mladá slečna. Je velmi statečná, samostatná a snaží se pomoci své sestře, která je v těžké situaci. Velice si rozumí s maminkou a jsou si hodně blízké. Angela si naopak s mamkou nerozumí a pořád se hádají. Chodila na obchodní akademii, ale neměla chuť se učit a ze školy odešla. Je arogantní, lže a má drsné chování. Je ke všem lhostejná, nevychovaná, pohrdá rodiči a má v očích nenávist. Je to průšvihářka, která se dostala do špatné společnosti. Kouří, pije alkohol a začala brát drogy. Byl to pro všechny šok! Jako sestry si spolu rozuměly a vycházely velice dobře, než se Angela začala toulat po nocích. Podle mého názoru je Ivona velmi statečná a dobrosrdečná, snažila se pomoci své sestře, která začala brát drogy a pít alkohol. Nakonec Angela zvládla dostat se ze závislosti a Ivonina pomoc nebyla zbytečná. 5

6 Tato kniha mě velice zaujala, dobře se mi četla. Byl to zajímavý příběh s velice aktuálním tématem. (Denisa Babická, 8. třída) Sestry Dregerovy Dostali jsme za úkol charakterizovat sestry Ivonu a Angelu z knihy Jízdenka do Říma, kterou napsal Thomas Jeier. Nejprve bych chtěl napsat o Ivoně. Kniha ji popisuje jako spolehlivou dívku. Chodí do osmé třídy a na svůj věk přistupuje k věcem velmi zodpovědně. K problémům se staví čelem a snaží se je řešit s pochopením. Svou sestru brání před rodiči. Snaží se Angele pomáhat a rozmlouvá jí braní drog. Vnímám ji jako sangvinika. Je vnímavá, společenská, optimistická a hovorná. Zcela jistě je velmi dobrosrdečná, protože se snažila pomoct své sestře, kterou měla moc ráda. Zato Angela byla hned na začátku knihy popsána jako problémová, nezodpovědná dívka. Věčně nechodila do školy, ani doma se moc nezdržovala. S rodiči se neměla o čem bavit a jejich domluvy, příkazy i prosby ignorovala. Nápadně se líčila, neustále nosila roztrhané džíny a černou koženou bundu. Čím dál víc se uzavírala do sebe. Bylo jí vše lhostejné. Stala se závislou na drogách. Postupně ji drogy ničily a jejich vliv z ní dělal úplně jiného, náladového a nedůtklivého člověka. Snadno se nechala ovlivnit. V žádném případě o ní nemůžu říct, že by byla hloupá, ale dostala se do špatné společnosti. Její přátelé umírají vinou drog, ale Angela tvrdila, že se zabít nechce. Myslím si, že Angela je velmi silná osobnost, protože se zvládla vymanit ze zajatí drog. A Ivona je dobrosrdečná a zodpovědná, protože jí v tom pomohla. (Matěj Dvořák, 8. třída) NAPSALI NÁM Viděli jste v televizi pořad Pevnost Boyard? Pokud ano, tak asi máte představu, o co v této hře běží. Šebáňovičtí ovšem tuto výzvu zažili na vlastní kůži. Samozřejmě, že ne všichni, ale bylo nás dvanáct. Sice jsme nesoutěžili za asistence Paklíče a otce Fura v pevnosti obklopené Atlantickým oceánem, pouze v Chotilsku v TEPfaktoru, jenž je slavnějšímu klání spíše takovým východním bratříčkem než konkurentem. Přesto v zápalu tohoto boje sama se sebou bylo nasazení všech, kteří se zúčastnili, nerozpoznatelné od toho francouzského. Jako vítězové letošních Dračích závodů jsme obdrželi poukaz v hodnotě ,- Kč na účast ve výše uvedené soutěži. A protože nám není žádná výzva cizí a ani datum nás nemohlo vyděsit, sešli jsme se v sobotu rozděleni do tří družstev na startu boje o poklad. I když jsme to více méně všichni brali jako příjemný bonus za naší výhru na Živohošti, přesto jsme nechtěli odcházet s poraženeckou náladou. Viděli jsme několik jiných týmů, jejich nadšení a nasazení. Radost z každého splněného úkolu. Nebylo zbytí. Jsme tři družstva. Alespoň jedno musí poklad získat. Jednoduchá, přímočará taktika. Od ní se i složení jednotlivých družstev odvíjelo. Největší sportovci spolu, zbytek to zvládne sám. To ovšem neodsuzuje oba další týmy k porážce. Naopak. 6

7 Každý chce ukázat to nejlepší, co v něm je. A můžete mi věřit, že ten kdo hru (i když v jejím průběhu je snadné zapomenout, že se o hru jedná) správně prožívá, připadá si v určitých chvílích jako ve světě za skříní či za zrcadlem. Ale bez velkého napínání. Naše vlajkové družstvo opravdu poklad vyhrálo. Zbývající dvě měli výsledek víceméně stejný. To znamená splnění nadpoloviční většiny úkolů. A to ať byly logické či silové. Prostě žádná ostuda. Naopak. Důležitá však byla ta soudržnost každého týmu. U této soutěže opravdu platí všichni za jednoho, jeden za všechny. A hesla tohoto podniku Překonejte sami sebe nebo Je to výzva jsou více než na místě. Všichni, kdo jsme se této akce zúčastnili, jsme se shodli, že to nebylo naposled. Vždyť to byla paráda. Na závěr poděkování všem soutěžícím i našim věrným divákům, kteří s námi tuto bláznivou akci absolvovali. Za Šebáňovice Stanislav Suchan SRDEČNĚ ZVEME Klub důchodců Ve středu se od 13 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse uskuteční tradiční setkání dříve narozených v klubu důchodců. Vítání občánků Ve čtvrtek se v zasedací místnosti Úřadu městyse od hodin koná slavnostní vítání občánků. Všichni jsou srdečně zváni! PLESOVÁ SEZÓNA 7

8 PLACENÁ REKLAMA Vydává Městys Vrchotovy Janovice, IČ , registrace MK ČR E / Náklad 430 ks z d a r m a / číslo 1/2015 vychází 26. ledna 2015 Uzávěrka příspěvků pro číslo 2/2015 = 20. února 2015 // Adresa redakce: Úřad městyse Vrchotovy Janovice 2, , tel , 8

Tak začalo letošní vinobraní...

Tak začalo letošní vinobraní... DAJZPRAVODAJZPRAVODAJ MĚSTAMĚSTA KÉVELKÉVELKÉ ICEBÍLOVICEBÍLOVICEBÍLOVIC Tak začalo letošní vinobraní... JZPRAVODAJMĚSTAVELKÉBÍLOVICEZP foto: Vladimír Oslzlý JZPRAVODAJMĚSTAVELKÉBÍLOVICEZP AVODAJMĚSTAVELKÉBÍLOVICEZPRAVO

Více

Jankovská ročenka. rok 2011

Jankovská ročenka. rok 2011 Jankovská ročenka rok 2011 Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych vás přivítal na stránkách nové Jankovské ročenky. Máme tu zimní období, venku je ještě velký nečas, a proto je vhodné zbilancovat si předešlý

Více

Vrchotojanovický měsíčník 01/2014

Vrchotojanovický měsíčník 01/2014 Vrchotojanovický měsíčník 01/2014 Nejlepší způsob jak začít nový den je po probuzení myslet na to, zda dnes můžeme udělat radost alespoň jednomu člověku. J.NIETZSCHE ZE SAMOSPRÁVY MĚSTYSE sisisisisisis

Více

Vrchotojanovický měsíčník 11-12/2011

Vrchotojanovický měsíčník 11-12/2011 Vrchotojanovický měsíčník 11-12/2011 Vážení spoluobčané. Přichází čas vánočních svátků, čas, kdy se scházíme se svými nejbližšími, abychom společně oslavili nejkrásnější svátky v roce a současně zavzpomínali

Více

Úvodní slovo starosty

Úvodní slovo starosty Úvodní slovo starosty Vážení spoluobčané! Skončila plesová sezona, a to je neklamným znamením, že začne jarní období. Podle kalendáře by jaro již mělo být tady, ale počasí v posledních dnech tomu nenasvědčuje.

Více

Komunální volby. Do konce pfií tího roku bude mít Hrádek 36 nov ch bytû. V říjnovém čísle:

Komunální volby. Do konce pfií tího roku bude mít Hrádek 36 nov ch bytû. V říjnovém čísle: fiíjen 2006 10 Komunální volby 20. 21. 10. 2006 Vážení čtenáři HRÁDECKA, říjnové vydání je posledním před komunálními volbami, které se uskuteční 20. 21. října 2006. V tomto čísle proto najdete nejenom

Více

Vrchotojanovický měsíčník 04/2014

Vrchotojanovický měsíčník 04/2014 Radost vidět a rozumět, to je nejkrásnější dar přírody. ALBERT EINSTEIN ZE SAMOSPRÁVY MĚSTYSE Vrchotojanovický měsíčník 04/2014 Zastupitelstvo městyse na svém posledním veřejném zasedání přijalo usnesení,

Více

Zpravodaj Štepánovska

Zpravodaj Štepánovska Zpravodaj Štepánovska Vydává Město Trhový Štěpánov pro Trhový Štěpánov, Dalkovice, Dubějovice, Sedmpány, Střechov nad Sázavou a Štěpánovskou Lhotu Číslo 1 únor 2011 Ročník 13 Cena 5,- Kč Výklenková kaplička

Více

Vrchotojanovický měsíčník 10/2012

Vrchotojanovický měsíčník 10/2012 Vrchotojanovický měsíčník 10/2012 Odsuzuji-li chyby svých přátel, to ještě neznamená, že bych je měl přestat mít rád. JACK LONDON ZE SAMOSPRÁVY MĚSTYSE Zastupitelstvo městyse na svém 14. veřejném zasedání

Více

RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí

RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí 01 2015 RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí zdarma Rybník Papež a jeho budoucnost V lednu vystavuje v kulturním domě své fotografi e Olaf Deutsch. Výstavu autor nazval Voda je život. Vernisáž výstavy se

Více

Město herny nepodporuje

Město herny nepodporuje Zpravodaj města Chropyně 4/2014 Město herny nepodporuje Na jednání zastupitelstva města Chropyně vznesl Ing. František Kroupa názor, že by se tento orgán měl zabývat plošným zákazem výherních hracích přístrojů

Více

710 LET! Z OBSAHU POZVÁNKA INFORMACE Z RADNICE UZÁVĚRKA. Poděkování občanům. Duben 2015 PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ

710 LET! Z OBSAHU POZVÁNKA INFORMACE Z RADNICE UZÁVĚRKA. Poděkování občanům. Duben 2015 PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ P Duben 215 71 LET! Tento rok slaví naše město již 71 let! Z OBSAHU PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ PŘEJE VEDENÍ MĚSTA A REDAKČNÍ RADA PETŘVALDSKÝCH NOVIN. Poděkování občanům Vážení spoluobčané,

Více

ZPRAVODAJ ZPRÁVY Z RADNICE LETOHRADSKÝ. ÚNOR 2008 - číslo 2/2008 - ročník XVIII.

ZPRAVODAJ ZPRÁVY Z RADNICE LETOHRADSKÝ. ÚNOR 2008 - číslo 2/2008 - ročník XVIII. ZPRÁVY Z RADNICE Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY 13. 12. jednání s p. Čandou (OCH); Praha služebně 14. 12. jednání s p. A. Taclem; jednání se statutárními zástupci školských příspěvkových organizací; jednání

Více

Vrchotojanovický měsíčník 3/2011

Vrchotojanovický měsíčník 3/2011 Vrchotojanovický měsíčník 3/2011 Jenom krásný den chválí všichni, neb jej mohou chválit bez závisti. MIGUEL DE CERVANTES ZE SAMOSPRÁVY MĚSTYSE Rada městyse v uplynulém období jednala dvakrát a na svých

Více

REVITALIZACE ZÁMECKÉHO PARKU A LAPIDÁRIA V ZÁMECKÝCH SKLEPÍCH V BENÁTKÁCH NAD JIZEROU

REVITALIZACE ZÁMECKÉHO PARKU A LAPIDÁRIA V ZÁMECKÝCH SKLEPÍCH V BENÁTKÁCH NAD JIZEROU číslo 11 ročník: 35 cena: 10 Kč 8. listopadu 2011 REVITALIZACE ZÁMECKÉHO PARKU A LAPIDÁRIA V ZÁMECKÝCH SKLEPÍCH V BENÁTKÁCH NAD JIZEROU ZÁMECKÝ PARK Investor: Město Benátky nad Jizerou Investiční náklady:

Více

číslo 7 vydáno 13. července 2005 cena 5 Kč PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdffactory www.fineprint.cz

číslo 7 vydáno 13. července 2005 cena 5 Kč PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdffactory www.fineprint.cz Polická Základní umělecká škola slaví v tomto roce své patnácté narozeniny. Každý člověk slavící nějaké výročí, hledá způsob, který přinese radost nejenom jemu samotnému, ale i těm, které má rád. Naše

Více

Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí.

Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí. P Ř E R O V S K Ý ZPRAVODAJ Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí. 2007 ZDARMA 2 Fotografie: Petr Vilgus Masopust 2007 v Přerově nad Labem Po desetileté přestávce se podařilo obnovit tradici masopustu.

Více

PROSINEC 2007 ROČNÍK XVII. ČÍSLO 186

PROSINEC 2007 ROČNÍK XVII. ČÍSLO 186 www.zdirec.cz Cena 5, Kè PROSINEC 2007 ROČNÍK XVII. ČÍSLO 186 Tichý čas Vánoc Sen o bílých Vánocích je snad v každém z nás koledy a cinkot zvonků se tiše nesou krajinou, a sněží, sněží, sněží Bílá barva

Více

Zima v Krušných horách Z OBSAHU...

Zima v Krušných horách Z OBSAHU... zdarma Dubí Mstišov Běhánky Drahůnky Pozorka Bystřice Cínovec Zima v Krušných horách Z OBSAHU... Slovo starosty... Z jednání RM... Žádosti o neinvestiční dotace... MP informuje... Zmizelé Dubí... Zápisy

Více

Zprávy z fotbalového oddílu

Zprávy z fotbalového oddílu Ďáblický M ě s í č n í k m ě s t s k é č á s t i P r a h a Ď á b l i c e červenec srpen 2012 Zprávy z fotbalového oddílu na straně 12 Z obsahu... Zprávy z rady městské části...2 Změny jízdních řádů autobusů

Více

TÝNECKÉ LISTY. Milé čtenářky, vážení čtenáři, Informace z radnice O2 nás informovalo o zrušení telefonního automatu

TÝNECKÉ LISTY. Milé čtenářky, vážení čtenáři, Informace z radnice O2 nás informovalo o zrušení telefonního automatu zdarma ročník XXV březen 2015 TÝNECKÉ LISTY číslo 1 noviny města Týnec nad Sázavou Milé čtenářky, vážení čtenáři, v rukou máte první vydání Týneckých listů v roce 2015. Opět Vám přinášíme informace o dění

Více

OTNICKÝ ZPRAVODAJ ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH ČÍSLO. 17. ročník 21. prosince 2012. V říjnu brázdila hladinu rybníka Pod Poltňou labuť...

OTNICKÝ ZPRAVODAJ ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH ČÍSLO. 17. ročník 21. prosince 2012. V říjnu brázdila hladinu rybníka Pod Poltňou labuť... OTNICKÝ 50 ZPRAVODAJ ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH ČÍSLO 17. ročník 21. prosince 2012 V říjnu brázdila hladinu rybníka Pod Poltňou labuť... prosincový den. Po vydatném sněžení přišly teploty nad

Více

Rozmarné léto. červen 2012

Rozmarné léto. červen 2012 červen 2012 Rozmarné léto Vstupujeme do letního měsíce června a nad počasím kroutíme hlavou. Nejlépe jej vystihuje legendární věta, kterou vložil Antonínu Důrovi do úst Vladislav Vančura v románu Rozmarné

Více

Pálení čarodějnic Z OBSAHU... Dubská kulturní olympiáda Úspěch ZUŠ Dubí Vítání občánků Blahopřání Inzerce a oznámení MKZ zve...

Pálení čarodějnic Z OBSAHU... Dubská kulturní olympiáda Úspěch ZUŠ Dubí Vítání občánků Blahopřání Inzerce a oznámení MKZ zve... zdarma Dubí Mstišov Běhánky Drahůnky Pozorka Bystřice Cínovec Pálení čarodějnic Z OBSAHU... Slovo starosty... Z jednání RM... MP informuje... Stavba kruhové křižovatky Den Země Jeďte na dovolenou do Dubí!

Více

SLOVO STAROSTKY INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU

SLOVO STAROSTKY INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1 Staříč SLOVO STAROSTKY Vážení spoluobčané, v průběhu roku jste byli průběžně ve zpravodaji informování o dění v naší obci, nebudu se proto k tomuto vracet a rekapitulovat. Spíš bych chtěla poděkovat

Více

Věra Špinarová zazpívá v Holešově Rozhovor čtěte na str. 17. Historická chvíle pro Holešov. O víkendu se otevírá zámek

Věra Špinarová zazpívá v Holešově Rozhovor čtěte na str. 17. Historická chvíle pro Holešov. O víkendu se otevírá zámek Podrobný rozpočet města na stranách 6, 7 a 8 Věra Špinarová zazpívá v Holešově Rozhovor čtěte na str. 17 Svatební obřady se vracejí do sala terreny 2/2009 29. ledna 2009 roãník XV. Hole ovsko cena 10,-

Více

Vrchotojanovický měsíčník 12/2013

Vrchotojanovický měsíčník 12/2013 Vrchotojanovický měsíčník 12/2013 Nikdy jsem nemyslel, že by svoboda člověka záležela na tom, aby dělal co chce, ale spíš v tom, aby nikdy nedělal co nechce. J. J. ROUSSEAU Vážení spoluobčané. Přichází

Více

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Změny v nemocnici. Ze společnosti Roztančené kino. Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Změny v nemocnici. Ze společnosti Roztančené kino. Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko Ročník 54. / / ZDARMA / www.cesbrod.cz Českobrodský ZPRAVODAJ Co nového Změny v nemocnici Ze společnosti Roztančené kino Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko Píšete nám Železný Brod láká k návštěvě

Více

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ŘÍJEN 2013 ČÍSLO 274

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ŘÍJEN 2013 ČÍSLO 274 Přibyslavský O B Č A S N Í K ŘÍJEN 2013 ROČNÍK XXIII ČÍSLO 274 ZDARMA Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy z jednotlivých odborů městského úřadu str. 3 Sběr a svoz velkoobjem. odpadu str. 4 Usnesení rady

Více