Pokyny pro provádění přepravního průzkumu na vybraných spojích železničních linek

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pokyny pro provádění přepravního průzkumu na vybraných spojích železničních linek"

Transkript

1 Pokyny pro provádění přepravního průzkumu na vybraných spojích železničních linek Důležité informace 1. Průzkum se provádí pro společnost Grant Thornton Advisory s.r.o. 2. Průzkum realizuje firma CZECH Consult, spol. s r.o. Aktuální informace najdete na Důležité kontakty Tomáš Matras Honza Rajman Pavel Tesař PRŮBĚH DOPRAVNÍHO PRŮZKUMU A POKYNY K PROVÁDĚNÍ PRÁCE V čem dopravní průzkum spočívá Práce spočívá v počítání nástupů a výstupů cestujících a anketním dotazu odkud-kam cestující jede a na jaký jízdní doklad. Práce probíhá ve vybraných železničních stanicích (podle toho kam jste se přihlásili a v okrajových časech ve vlacích (ti co budou provádět průzkum ve vlacích budou kontaktováni extra a budou mít pokyny upravené podle druhu své prováděné práce). Co pro dopravní průzkum potřebuji Rozpis sčítaných vlaků s itinerářem vlaků, u kterých provádím dopravní průzkum Formulář pro zápis počtu nastupujících a vystupujících cestujících Formulář pro anketní průzkum cestujících Karta skladby jízdních dokladů Karta řazení vlaků Pokyny pro průzkum Visačku pokud si tisknete sami, připnete zavíracím špendlíkem, musí být viditelně umístěna Pověření tazatele Pevné desky jako podložku zajistíte si sami Tužku (propiska, raději i záložní) zajistíte si sami Nabitý a provozuschopný mobilní telefon s číslem uvedeným v registraci (musíme se vám kdykoliv dovolat) Kontaktní číslo na organizátory průzkumu (uvedeno výše) Vlastní vybavení jako je dostatečně teplé oblečení, oblečení pro nepřízeň počasí, svačinu Povinnosti pracovníka Před termínem průzkumu Podrobně se seznámit s pokyny pro průzkum (PDF verze, k dispozici budou v sekci ke stažení a se všemi informacemi na internetových stránkách a musí všemu rozumět v opačném případě dotaz na organizátora 1

2 Řádně vyplnit a podepsat Dohodu o provedení práce včetně školení z bezpečnosti práce a předat ji včas organizátorovi Zajistit si čas na školení nebo převzetí informací a materiálů a zapsat se na jednu z uvedených variant (zápis jako na směny) o Školení ve vybrané stanici o Vzdálené školení přes SKYPE Vědět jakým způsobem s dostanu do místa průzkumu dopravní spojení a typ jízdního dokladu, který si zakoupím mi musí předem odsouhlasit organizátor průzkumu (v opačném případě není povinností organizátora jízdní doklad proplatit) Vědět, jestli jsem v uvedené stanici ještě s dalšími spolupracovníky, vyžádat si na ně kontakt od organizátora V den průzkumu Dorazit včas do místa provádění práce Mít nabitý telefon v provozuschopném stavu s číslem uvedeným při registraci musíme se Vám kdykoliv dovolat! Když dorazíte na místo průzkumu, neprodleně pošlete SMS zprávu na číslo ve tvaru Příjmení, jméno jsem ve stanici název stanice na začátek směny čas začátku Pokud jsem ve stanici ještě s dalšími spolupracovníky, sejít se s nimi a rozdělit si práci dle dalších pokynů (místem srazu bývá tradičně tabule s odjezdy vlaků) speciálním případem jsou stanice Praha hl.n. a Praha-Holešovice, kde je začátek směny organizován přímo organizátorem průzkumu (sraz u hlavní odjezdové tabule na Praha hl.n. u vstupu do středního tunelu k nástupištím) Pokud jsem do stanice dorazil vlakem a mám odsouhlasený jízdní doklad (jízdenku) od organizátora, mohu přímo provádět dopravní průzkum s tímto dokladem (jízdenkou). Pokud tomu tak není a do stanice jsem dorazil jiným způsobem (mám stanici v místě bydliště), musím si opatřit u pokladny jízdní doklad (jízdenku) do nejbližší stanice viz seznam. Platný jízdní doklad musí mít každý pracovník provádějící průzkum platný jízdní doklad nás opravňuje zdržovat se v přepravním prostoru pro cestující Průzkum provádím na příslušném nástupišti (dle níže uvedeného postupu), odkud odjíždí nebo kam přijíždí vlak, který mám uveden v itineráři průzkumu Pracovník je povinen nejpozději 20 min před odjezdem jeho vlaku být v pohotovosti (v počáteční stanici 30 min před odjezdem) nebo podle toho jak to vyžadují aktuální okolnosti a aktivně provádět dopravní průzkum Pracovník musí dbát své osobní bezpečnosti, nevstupovat do kolejiště před zastavením vlaku, nepřecházet kolejiště v místech, kde je to zakázáno a používat podchodu či nadchodu, nepřibližovat se ke koleji kde projíždí vlak, nenaskakovat, nevyskakovat z vlaku, vše dle bezpečnosti práce uvedené v Dohodě o provedení práce VAŠE BEZPEČNOST JE NA PRVNÍM MÍSTĚ I ZA CENU, KDYŽ NĚCO NESTIHNETE Pracovník ukončuje směnu po odjezdu posledního vlaku, který má v itineráři (ne podle času uvedeného v rozpisu, vlak může být opožděn) tímto vlakem zároveň může opustit místo prováděné práce Všechny materiály z průzkumu si pracovník nechává u sebe, pečlivě je neoddělitelně sepne a dle dalších pokynů bude distribuovat organizátorovi Jak provádět dopravní průzkum Řídíte se rozpisem vlaků, který máte v itineráři, jiné vlaky Vás nezajímají itinerář si buď vytiskněte nebo ho dostanete na školení, potřebujete pro každý průzkum nový itinerář, týká se vždy příslušné stanice 2

3 Jednoduše řečeno vaším úkolem je spočítat nastupující a vystupující cestující určených vlaků a provést anketní dotaz cestujících (pouze těch, kteří do vlaku nastupují!) Z Vaší povinnosti vyplývá, že musíte mít zakoupený jízdní doklad, abyste se mohli pohybovat v přepravním prostoru (na nástupišti) buď máte lístek odsouhlasený organizátorem, který jste použili pro dopravu na směnu z jiného místa (předpoklad zpátečního lístku) nebo si zakoupíte lístek do nejbližší stanice dle uvedeného seznamu (abyste měli jízdenku za minimální náklady a mohli být v přepravním prostoru) seznam najdete na internetových stránkách Nástupy a výstupy cestujících Nástupy a výstupy cestujících počítáte buď sami nebo v součinnosti s dalším spolupracovníkem ve stanici. Soustředíte se převážně na vozy druhé třídy, které jsou maximálně 4, kde se předpokládá největší výměna cestujících (vůz první třídy a vůz se služebním oddílem a oddílem pro matky s dětmi samozřejmě počítáte také, ale nepředpokládá se zde tak velký obrat cestujících). Pokud jste ve stanici dva, rozdělíte si práci tak, že jeden počítá polovinu a druhý druhou polovinu vlaku. Máte k dispozici pomůcku řazení vlaků, takže už máte informaci předem, jak se máte na nástupišti postavit). Počet se snažíte určit co možná nejpřesněji a zapíšete společně s ostatními údaji do formuláře. Buďte vždy dobře domluveni s druhým spolupracovníkem, ať nepočítáte některé nastupující/vystupující 2x. Do formuláře nezapomeňte vyplnit hlavičku, a údaje o skutečném odjezdu vlaku, číslu vlaku dle itineráře, konečné stanici vlaku dle itineráře. Anketní dotaz cestujících Anketní dotaz provádíte u nastupujících cestujících, na nástupišti musíte být dostatečně včas před příjezdem vlaku (minimálně 20 minut, v počáteční stanici 30 minut). Základní zásada je, že anketa je zcela dobrovolná, pokud nebude chtít dotázaný odpovědět na položené otázky, slušně poděkujte a dotazování ukončete!!! Úkolem anketního průzkumu je pouze provést základní dotazové šetření s cestujícími příslušného vlakového spoje. Otázky jsou kladeny na zdroj, cíl, účel a pravidelnost cesty. Navíc se sleduje použitý typ jízdního dokladu. POSTUP VYPLNĚNÍ DOTAZNÍKU: Nejdříve vyplníte u každého formuláře hlavičku: datum, den, číslo, název stanoviště, počasí (to stačí u prvního formuláře a pak při každé větší změně) a pořadové číslo listu. Nezapomeňte se na každý formulář čitelně podepsat kontrola kvality Vaší práce. Vše píšete čitelně hůlkovým písmem! Máte k dispozici : z druhé strany Formuláře (každý má 15 řádků = 15 dotazů), pokud by se Vám stalo, že nebudou stačit, piště Pomocnou kartu pro anketní průzkum Pokyny pro správné vyplnění dotazníku Před započetím vlastního dotazování nejprve zastavenou osobu pozdravíte a poté se slušně zeptáte, zda jí můžete položit několik krátkých otázek. Př.:(Dobrý den, provádíme dopravní průzkum, mohu Vám položit několik krátkých otázek?). V případě souhlasu položíte příslušné otázky a zaznamenáváte odpovědi. Nezapomeňte, že anketa je zcela dobrovolná, pokud nebude chtít dotázaný odpovědět na položené otázky, slušně poděkujte a dotazování ukončete. 3

4 VLASTNÍ DOTAZ: Každý řádek formuláře obsahuje kolonky pro zápis: a) Čas dotazu uvedete hodinu a minutu provedení dotazu b) Číslo vlaku - napíšete číslo vlaku, do kterého dotazovaná osoba nastupuje c) Zdroj cesty nástupní stanice - napíšete název nástupní stanice, kde dotazovaná osoba nastupuje do uvedeného vlaku d) Cíl cesty výstupní stanice - napíšete název výstupní stanice, kde dotazovaná osoba bude vystupovat z uvedeného vlaku e) Účel cesty - vyplníte účel cesty dle příslušného číselníku f) Pravidelnost cesty vyplníte pravidelnost cesty dle příslušného číselníku g) Použitý jízdní doklad uvedete použitý typ jízdního dokladu dotazované osoby dle přiložené skladby jízdních dokladů POSTUP DOTAZU: Před nebo po dotazování cestujícího vyplníte čas dotazu a číslo vlaku, do kterého dotazovaná osoba nastupuje. Pozor!!!! Dotazové šetření provádíte pouze u osob, které nastupují do Vámi přidělených vlakových spojů (viz. itinerář sledovaných vlakových spojů). Zdroj cesty nástupní stanice - (jedná se o nástupní stanici, kde dotazovaná osoba nastupuje do uvedeného vlaku). V případě konání průzkumu ve vlakových stanicích se nástupní stanice rovná stanici konání průzkumu. Cíl cesty výstupní stanice - (jedná se o výstupní stanici, kde dotazovaná osoba vystupuje z uvedeného vlaku) Př.: Dotazovaná osoba cestuje z Českých Budějovic do Děčína a přestupuje v Praze na Hlavním nádraží, kde s touto osobou provádíte dotaz. Nástupní stanice je tedy Praha hl. n. a výstupní stanicí je Děčín hl. n. Účel cesty uvedete účel cesty dle číselníku. Účely jsou: B - Bydliště (vlastní, cizí) S - Škola P - Pracoviště, (pracoviště, pracovní jednání) T - Turistika, sport, rekreace, kultura - ostatní (úřad, zdravotnická zařízení, stravovací zařízení, obchody, nákupy)!!!!pozor!!!! Jedná se nám o účel cesty, proč danou cestu dotazovaný ten den vlakem vykonal. Například u denního dojíždění do zaměstnání/škol nás při návratu dotazované osoby ze zaměstnání/škol domů nezajímá účel cesty bydliště, ale účel cesty proč danou cestu ten den vlakem uskutečnil. Tedy účelem cesty je pracoviště/škola. Pravidelnost pravidelnost cesty znamená, jak často danou cestu dotazovaná osoba vykonává. Skládá se ze dvou částí: číselného kódu, který označuje počet opakování cesty v časovém období a písmenného kódu, který toto časové období definuje. Časové období jsou: D - denně T - týdně M - měsíčně R - ročně 4

5 N nepravidelně (u nepravidelně se číselný kód neuvádí) Příklad: U osoby, která dojíždí denně do zaměstnání, napíšete 1D. Použitý jízdní doklad použitý jízdní doklad vyplníte dle přiložené skladby jízdních dokladů. K dispozici budete mít také prezentaci s vysvětlením a příklady jednotlivých jízdních dokladů. Po ukončení dotazu cestujícímu slušně poděkujete a popřejete šťastnou cestu. Jak reagovat, když se mě pověřená osoba zeptá: Co tady děláte? Provádím dopravní průzkum Čeho se dopravní průzkum týká? Počtu cestujících a dobrovolného anketního dotazu na zdroj a cíl cesty Pro koho průzkum děláte? Pro společnost CZECH Consult, zde mám visačku a pověření Jste v přepravním prostoru, platný jízdní doklad Vás opravňuje být v tomto prostoru, provádíte pouze činnost dobrovolnou, kde nikoho nenutíte k žádné odpovědi ani nikoho nijak neomezujete. Buďte vždy maximálně slušní a v případě problémů nás neprodleně kontaktujte. KONTROLY A POSTIHY Během průzkumových prací budou probíhat poměrně intenzivní kontroly pracovníků v jednotlivých stanicích. Kontroly budou probíhat jak ze strany organizátora, tak ze strany objednatele (může Vás kontrolovat pouze pracovník společnosti CZECH Consult organizátor nebo Grant Thornton Advisory objednatel ) Systém kontrol bude různý, např. kontrolor vydávající se za cestujícího, který se nechá od Vás vyzpovídat apod. Ke kontrolorovi buďte vždy maximálně slušní, ukažte mu vaše vyplněné materiály Na základě kontroly a kvality odvedené práce může být rozhodnuto o pohyblivé výši Vaší odměny (60 90,-Kč / hodina), v případě porušení pracovních povinností může dojít i k finančním srážkám či úplnému odejmutí mzdy s okamžitým ukončením Vaší pracovní činnosti. Proto prosím, dodržujte všechna dohodnutá pravidla a snažte se maximalizovat svoje pracovní nasazení Vaše práce si to vyžaduje, někteří máte spoustu volného času mezi příjezdy/odjezdy vlaků, tím spíš je třeba zabrat a maximalizovat hlavně zisk dotazů v období před odjezdem vlaku (cca 20 minut orientační doba) ODEVZDÁNÍ PRÁCE Prozatím si vše necháváte u sebe, budete informováni v týdnu VÝPLATA MZDY Probíhá po účetní uzávěrce průzkumu, zpravidla do 3-4 týdnů po ukončení průzkumových prací Preferujeme výplatu na účet (spojí se s Vámi naše asistentka, která si číslo účtu vyžádá) Společně s výplatou dostanete i proplacené jízdné (za splnění všech podmínek viz jízdní doklady) Vyplacení mzdy může proběhnout pouze po odevzdání všech potřebných dokumentů: 5

6 o o o Dohody o provedení práce Všech řádně vyplněných formulářů (řádně sepnuté s itinerářem navrchu) Jízdních dokladů (řádně sepnuté, vzadu čitelně podepsané příjmením a jménem) JÍZDNÍ DOKLADY K DOPRAVĚ DO MÍSTA PRŮZKUMU Pokud se dopravujete do místa průzkumu vlakem, je třeba si odsouhlasit jízdní doklad, který si máte koupit s organizátorem průzkumu (buď na školení nebo vyřídit mailem, SKYPEm či po telefonu) jedině odsouhlasený jízdní doklad může být následně proplacený Jízdní doklad si následně vzadu podepíšete a napíšete cestu vlakem do itineráře průzkumu Pokud do stanice, kde provádíte průzkum necestujete vlakem, musíte si zakoupit jízdenku do nejbližší stanice viz seznam, abyste měli platný jízdní doklad, který Vás opravňuje pobývat v přepravním prostoru (nástupiště), i tento jízdní doklad si následně vzadu podepíšete a zaevidujete do itineráře odevzdáváte společně s vaší prací Ostatní informace, pravidelně aktualizované informace a materiály ke stažení najdete na na 6

MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci projektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí

MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci projektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci projektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí Fond dalšího vzdělávání Na Maninách 20, 170 00 Praha 7 Tel.: 277 277 070, http://fdv.mpsv.cz IČO: 00405698, DIČ: CZ00405698, č. účtu:

Více

OBĚŽNÍK č. 3/2014. Český svaz včelařů, o. s., Křemencova 8, 115 24 Praha 1. tel.: 224 934 082, fax: 224 934 206, e-mail: info@vcelarstvi.

OBĚŽNÍK č. 3/2014. Český svaz včelařů, o. s., Křemencova 8, 115 24 Praha 1. tel.: 224 934 082, fax: 224 934 206, e-mail: info@vcelarstvi. OBĚŽNÍK č. 3/2014 Český svaz včelařů, o. s., Křemencova 8, 115 24 Praha 1 tel.: 224 934 082, fax: 224 934 206, e-mail: info@vcelarstvi.cz Den vydání: 18. 8. 2014 Určeno: Všem organizačním složkám Českého

Více

České dráhy, a.s. ČD SPPO. Smluvní přepravní podmínky Českých drah pro veřejnou drážní osobní dopravu. Změna č. 6

České dráhy, a.s. ČD SPPO. Smluvní přepravní podmínky Českých drah pro veřejnou drážní osobní dopravu. Změna č. 6 České dráhy, a.s. ČD SPPO Smluvní přepravní podmínky Českých drah pro veřejnou drážní osobní dopravu Změna č. 6 Schváleno rozhodnutím člena představenstva ČD zodpovědného za úsek osobní dopravy Ing. Michala

Více

Program LEADER Měníme Hranicko. Příručka pro žadatele ve Fichi č.9 Zakládání a rozvoj mikropodniků k Výzvě č. 1/2011

Program LEADER Měníme Hranicko. Příručka pro žadatele ve Fichi č.9 Zakládání a rozvoj mikropodniků k Výzvě č. 1/2011 Program LEADER Měníme Hranicko Příručka pro žadatele ve Fichi č.9 Zakládání a rozvoj mikropodniků k Výzvě č. 1/2011 Tato publikace slouží jako návod pro žadatele, kteří předkládají Žádost o dotaci na realizaci

Více

Příručka inventurníka DANTEM

Příručka inventurníka DANTEM Příručka inventurníka DANTEM Interní pravidla a postupy Verze: 2.18 Platnost od: 24. 7. 2015 Zodpovědná osoba: Pavla Hennerová Závazná pravidla pro výkon práce Toto jsou závazná pravidla, která musí dodržovat

Více

Text Tomáš Johanna, Šárka Havlišová, Veronika Bílá. Návrh a grafická úprava Tomáš Johanna

Text Tomáš Johanna, Šárka Havlišová, Veronika Bílá. Návrh a grafická úprava Tomáš Johanna Text Tomáš Johanna, Šárka Havlišová, Veronika Bílá Návrh a grafická úprava Tomáš Johanna Vydal SPOLEČNĚ JEKEHTANE, o. s. Palackého 49, 702 99 Ostrava Přívoz Tisk Jiří Němec REPRONIS Nádražní 93/2967, 702

Více

Výklady z předpisových porad a z výnosu č.j. 60656/2001-O11

Výklady z předpisových porad a z výnosu č.j. 60656/2001-O11 Výklady z předpisových porad a z výnosu č.j. 60656/2001-O11 článek porada 05/09 Otázka: Konstrukční rychlost HV je 90 km/h a vlak jede podle TJŘ se stanovenou rychlostí 120 km/h. Vlak je podle tohoto TJŘ

Více

MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci projektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí

MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci projektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci projektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí Fond dalšího vzdělávání Na Maninách 20, 170 00 Praha 7 Tel.: 277 277 070, http://fdv.mpsv.cz IČO: 00405698, č. účtu: 33531641/0100

Více

/ práce / Projekt financován z ESF prostřednictvím OP LZZ a ze státního rozpočtu ČR.

/ práce / Projekt financován z ESF prostřednictvím OP LZZ a ze státního rozpočtu ČR. / práce / Projekt financován z ESF prostřednictvím OP LZZ a ze státního rozpočtu ČR. Obsah Janus... 01. Úřad práce (ÚP) 6 02. Hledání zaměstnání 10 03. Životopis 11 04. Motivační dopis 14 05. Typy pracovních

Více

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Zednické práce Stavební práce 36 67 E/01

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Zednické práce Stavební práce 36 67 E/01 Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Zednické práce Stavební práce 36 67 E/01 IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU MATEMATIKA A OBČANSKÁ VÝCHOVA 2. ROČNÍK 1 UČEBNÍ OSNOVA...4 OBČANSKÁ VÝCHOVA...4 1.1

Více

Distanční vzdělávání na střední škole

Distanční vzdělávání na střední škole Marta Suchá Alena Varhanová Ivo Georgiev Distanční vzdělávání na střední škole Zkušenosti, rady a postřehy Střední školy ekonomicko-podnikatelské Spektrum v Mladé Boleslavi MOTTO: Skutečná síla e-learningu

Více

Průvodce Evropskou dobrovolnou službou pro knihovny

Průvodce Evropskou dobrovolnou službou pro knihovny Průvodce Evropskou dobrovolnou službou pro knihovny Zpracovala Zuzana Čermáková, Severočeská vědecká knihovna Vytvořeno: březen 2013 Obsah Úvod... 3 Stručně o programu Mládež v akci... 4 Evropská dobrovolná

Více

VStup na trh práce. chci práci. bc. Vendula maříková

VStup na trh práce. chci práci. bc. Vendula maříková VzděláVací program V rámci projektu Sám pro Sebe, Sám za Sebe! získání základních Sociálních a profesních dovedností reg. č. cz.1.04/3.1.02/67.00044 VStup na trh práce chci práci bc. Vendula maříková Vstup

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. PRO SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR či ÚVĚR poskytovaný bezhotovostní formou

OBCHODNÍ PODMÍNKY. PRO SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR či ÚVĚR poskytovaný bezhotovostní formou OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR či ÚVĚR poskytovaný bezhotovostní formou obchodní společnosti CreditPortal, a.s., IČ: 03240207, se sídlem Argentinská 286/38, Holešovice, 170 00 Praha 7, doručovací

Více

INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM JIHOMORAVSKÉHO KRAJE. IDS JMK Poseidon. Návod k použití. Verze: 141126

INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM JIHOMORAVSKÉHO KRAJE. IDS JMK Poseidon. Návod k použití. Verze: 141126 INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM JIHOMORAVSKÉHO KRAJE IDS JMK Poseidon Návod k použití Verze: 141126 OBSAH OBSAH... 2 INFORMACE K APLIKACI... 3 INSTALACE... 3 PRVNÍ SPUŠTĚNÍ... 3 PO ÚSPĚŠNÉ REGISTRACI... 5

Více

Vítáme Vás v týmu GM Collection

Vítáme Vás v týmu GM Collection Cesta k uspechu Vítáme Vás v týmu GM Collection Gratulujeme Vám k rozhodnutí stát se obchodními partnery mezinárodní společnosti GM Collection. Každá společnost, stejně tak, jako každý člověk má svoji

Více

SPP. Smluvní přepravní podmínky pro veřejnou osobní dopravu dopravce GW Train Regio a.s. GW Train Regio a.s.

SPP. Smluvní přepravní podmínky pro veřejnou osobní dopravu dopravce GW Train Regio a.s. GW Train Regio a.s. SPP Smluvní přepravní podmínky pro veřejnou osobní dopravu dopravce GW Train Regio a.s. GW Train Regio a.s. Účinnost od 1. ledna 2014 ZÁZNAM O ZMĚNÁCH Číslo Obsah Platí od Provedl 2 OBSAH Záznam o změnách...2

Více

VZ hospodareni.qxd 16.9.2005 15:24 StrÆnka 1 TISKOVÉ A DISTRIBUČNÍ CENTRUM

VZ hospodareni.qxd 16.9.2005 15:24 StrÆnka 1 TISKOVÉ A DISTRIBUČNÍ CENTRUM VZ hospodareni.qxd 16.9.2005 15:24 StrÆnka 1 TISKOVÉ A DISTRIBUČNÍ CENTRUM 1 VZ hospodareni.qxd 16.9.2005 15:24 StrÆnka 2 2 VZ hospodareni.qxd 16.9.2005 15:24 StrÆnka 3 Hospodaření JAN STEJSKAL EDICE VŮDCOVSKÁ

Více

Aktualizace POHODA, release 10600 LEDEN 2014

Aktualizace POHODA, release 10600 LEDEN 2014 Aktualizace POHODA, release 10600 LEDEN 2014 obsah 2 Novinky ve verzi Leden 2014 14 Daňová přiznání TAX: užitečný doplněk pro podnikatele i firmy Tomáš Prchal marketingový manažer STORMWARE s.r.o. 16 Firmy

Více

O DIAKONII OBSAH O TERÉNNÍM PROGRAMU O BROŽUŘE

O DIAKONII OBSAH O TERÉNNÍM PROGRAMU O BROŽUŘE ÚVODNÍ SLOVO Brožura, kterou držíte ve svých rukách, je výsledkem práce založené na několikaletých zkušenostech neziskové organizace Diakonie ČCE Střediska Západní Čechy, služby Terén pro osoby ohrožené.

Více

pro program Work and Travel 2014 Předodletová orientace

pro program Work and Travel 2014 Předodletová orientace pro program Work and Travel 2014 Předodletová orientace Obsah Úvod... 4 Důležité dokumenty... 5 Příprava na cestu... 5 Peníze... 5 Léky... 6 Jídlo a pití... 6 Oblečení... 6 Internet a telefon... 6 Zavazadla

Více

Organizační řád ZŠ Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32, příspěvková organizace

Organizační řád ZŠ Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32, příspěvková organizace Č.j. 8.6/12 Organizační řád ZŠ Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32, příspěvková organizace Schváleno pedagogickou radou dne 27.8.2012 1 Platnost od 1.9.2012 Mgr. Blanka Ježková Obsah 1. Obecná ustanovení...

Více

WINSTROM Otázky a odpovědi

WINSTROM Otázky a odpovědi WINSTROM Otázky a odpovědi Obsah Instalace programu Winstrom Obecné Účetnictví Adresář Faktury vydané Faktury přijaté Banka Pokladna Sklad Objednávky Drobný majetek Investiční majetek Mzdy Kniha jízd Instalace

Více

SOUBOR TESTOVÝCH OTÁZEK ZKOUŠKA D 6 - VÝPRAVČÍ

SOUBOR TESTOVÝCH OTÁZEK ZKOUŠKA D 6 - VÝPRAVČÍ Dopravní podnik hlavního města Prahy, akciová společnost 120030 oddělení Výcvik a vzdělávání Tramvaje SOUBOR TESTOVÝCH OTÁZEK ZKOUŠKA D 6 - VÝPRAVČÍ Platí od 1. května 2013 verze 05 2/29 POKYN 39-2010-01

Více

Smluvní přepravní podmínky PID (metro, tramvaje, lanová dráha, autobusy, plavidla)

Smluvní přepravní podmínky PID (metro, tramvaje, lanová dráha, autobusy, plavidla) Smluvní přepravní podmínky PID (metro, tramvaje, lanová dráha, autobusy, plavidla) včetně 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10. a 11. dodatku platný od 14. 12. 2008 Dodatek č. 1 platný od 1. 9. 2009

Více

POKYNY K VYPLNĚNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVY projektu financovaného v rámci Operačního programu Praha - Adaptabilita verze 1.3B platnost od 15.

POKYNY K VYPLNĚNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVY projektu financovaného v rámci Operačního programu Praha - Adaptabilita verze 1.3B platnost od 15. POKYNY K VYPLNĚNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVY projektu financovaného v rámci Operačního programu Praha - Adaptabilita verze 1.3B platnost od 15. září 2011 OBSAH Způsob předkládání Monitorovací zprávy... 1 Vyplnění

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO ÚČAST NA ZÁJEZDECH CK S.E.N.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO ÚČAST NA ZÁJEZDECH CK S.E.N. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO ÚČAST NA ZÁJEZDECH CK S.E.N. 1. Přeprava: Autobusy, auty různého typu, letecky, vlaky, loděmi (včetně člunů), na slonech, velbloudech, pštrosech, koních a jiných zvířatech používaných

Více

KROK ZA KROKEM aneb jak se neztratit v labyrintu zodpovědnosti

KROK ZA KROKEM aneb jak se neztratit v labyrintu zodpovědnosti KROK ZA KROKEM aneb jak se neztratit v labyrintu zodpovědnosti Vzorové aktivity praktické výuky finanční a občanskoprávní gramotnosti Úvod Dům Techniky Pardubice spol. s r.o. realizuje projekt KROK ZA

Více

SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY PRO VEŘEJNOU DRÁŽNÍ OSOBNÍ DOPRAVU OBSAH

SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY PRO VEŘEJNOU DRÁŽNÍ OSOBNÍ DOPRAVU OBSAH Stránka 1 z 42 OBSAH OBSAH... 1 ZMĚNOVÝ LIST... 2 SEZNAM ZKRATEK... 3 ZÁKLADNÍ POJMY... 4 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 6 ČÁST DRUHÁ PŘEPRAVA CESTUJÍCÍCH... 7 Kapitola I Vznik a plnění přepravní smlouvy

Více

Důležité informace pro žadatele o grant & Často kladené dotazy

Důležité informace pro žadatele o grant & Často kladené dotazy Důležité informace pro žadatele o grant & Často kladené dotazy 1 Kdo může žádat o nadační příspěvek/grant? 4 1.1 Naše organizace je před registrací, můžeme přesto žádat? 4 1.2 Můžeme žádat, když je naše

Více