INFOBUSEM NA CESTĚ K NOVÝM ČLENŮM 39 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 20. LISTOPADU 2008, DATUM VYDÁNÍ: 28. LISTOPADU 2008, CENA: 6 KČ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INFOBUSEM NA CESTĚ K NOVÝM ČLENŮM 39 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 20. LISTOPADU 2008, DATUM VYDÁNÍ: 28. LISTOPADU 2008, CENA: 6 KČ"

Transkript

1 39 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 20. LISTOPADU 2008, DATUM VYDÁNÍ: 28. LISTOPADU 2008, CENA: 6 KČ Čtěte v čísle i na http//www.oskovo.cz Jak vidí odboráři novelu zákoníku práce (V.) str. 2 Jak žijí senioři-kováci na Moravě str. 3 PŘÍLOHA - STR. I AŽ IV: Poradny na přání Důchody od ledna 2010 po novu (IV.) Dneska se tam asi nedostaneme. Předběhli nás sesazení hejtmani DOHODA V NĚMECKÉM KOVOPRŮMYSLU KOMPROMIS ODVRÁTIL ČASOVĚ NEOMEZENÉ STÁVKY Původně se zdálo, že výstražné stávky uskutečněné v německém kovoprůmyslu po 1. listopadu nepřiblíží dohodu mezi odbory a zaměstnavateli a že tarifní smlouva je v nedohlednu (viz Kovák č. 38). Nakonec je vše jinak, kompromis se podařilo nalézt. Jen 12 dní od skončení takzvaného míru (31. října) vzdoroval Svaz podnikatelů Gesamtmetall Odborovému svazu pracovníků ve strojírenství a elektroprůmyslu IG Metallu ve Spolkové republice, aby nakonec 12. listopadu přijal novou tarifní smlouvu o zvýšení mezd od listopadu 2008 celkem o 4,2 procenta. Obě strany se po třiadvacetihodinovém maratónu vyjednávání v Sindelfi ngenu z 11. na 12. listopadu shodly na jednorázové částce 510 euro, kterou kováci obdrží od listopadu 2008 do ledna 2009, zvýšení mezd nejprve o 2,1 procenta od února a poté o 2,1 procenta od května Mimo to od května do prosince 2009 bude moci být vyplacen další bonus ve výši 0,4 procenta z každé měsíční mzdy v závislosti na výsledku hospodaření každého podniku. A od ledna 2010 bude 0,4 procenta vypláceno nikoli zaměstnancům, nýbrž vkládáno ve prospěch fi nancování předčasných penzí. Nová smlouva, která byla uzavřena na 18 měsíců a která skončí ke 30. dubna 2010, odvrátila na poslední chvíli již připravenou stávku kováků na neurčitou dobu. I když se v Sindelfi ngenu jednalo na regionální (Pokračování na str. 3) Pověstný infobus rakouských odborů, který vyjíždí do terénu za novými členy, sklidil obdiv u českých odborářů. Na snímku L. Pašek, vedoucí organizačně-provozního úseku OS KOVO (vlevo), a M. Fiala, vedoucí pražského a středočeského metodického pracoviště OS KOVO INFOBUSEM NA CESTĚ K NOVÝM ČLENŮM Zaměstnanci OS KOVO se školili u rakouských odborářů Jak získávat nové členy do řad odborů? Na tuto otázku hledali odpověď vedoucí metodických pracovišť Odborového svazu KOVO pod vedením lektorů z rakouského partnerského odborového svazu GMTN. Třídenní seminář, který dojednal místopředseda OS KOVO Jaromír Endlicher s hlavním tajemníkem GMTN Manfrédem Anderlem, proběhl 17. až 19. listopadu 2008 v Bad Hofgasteinu. Součástí semináře byla i praktická ukázka použití takzvaného infobusu v praxi. Za tím účelem navštívili účastníci kursu prádelnu firmy Salesianer Miettex Mietwäsche Vetriebgesellschaft m.b.h. u městečka Saalfelden. Koho by překvapovalo proč zrovna prádelnu, ten nechť je zpraven, že odborový svaz GMTN již dávno nemá jen kovácký charakter, ale absorboval do sebe několik dalších svazů a tím i jiná odvětví. Samotná firma Salesianer působí, jak si povšiml na firemní nástěnce vedoucí metodického pracoviště v Ústí nad Labem Radek Zákon, i ve středočeských Kralupech nad Vltavou, a to pod názvem Salesianer Miettex ČR, spol. s r. o. Rakouští odboráři přijeli k prádelně s již zmíněným infobusem, tedy speciálně vybaveným velkoobjemným automobilem, který slouží jako zázemí pro zaměstnance GMTN při jejich oslovování zaměstnanců určitého podniku. V praxi to funguje tak, že automobil zaparkuje v areálu firmy, případně před ním, odboráři projdou v doprovodu zástupce podnikové rady závod, navazují kontakty s lidmi a vysvětlují jim výhody členství v odborech. Pokud jim vedení podniku neumožní vstup do firemního areálu, čekají před branou na lidi odcházející z právě končící směny a na lidi přicházející na směnu následující. Z automobilu se line nejen hudba, ale také natočené proslovy nějaké známé rakouské osobnosti. V autě je rovněž dostatek propagačních tiskovin. Účastníci kursu si tedy poté prohlédli provoz již zmíněné prádelny. Prostředí působilo přijatelně a systém práce sehraně, poněkud zarážející však bylo vyloženě chvatné tempo, v němž všichni zaměstnanci prádelny doslova kmitali. Když se vedoucí metodického pracoviště v Českých Budějovicích Antonín Hraše zeptal manažerky závodu, jestli zaměstnanci touto rychlostí pracují stále, byla její odpověď jistě překvapující. Nyní pracují spíš pomaleji, než je obvyklé, to v létě, když máme více zakázek, je tempo vyšší, odtušila. Zá- (Pokračování na str. 3) 1

2 Vrátí se vám to jako bumerang Vážení, využívám toho, že jste dali veřejnosti možnost reagovat na vámi předložené návrhy změn zákoníku práce. Takto připravovaný zákoník svědčí o aroganci a pohrdání vlády zaměstnanci a tím i občany našeho státu. Protože navrhovanými změnami dochází k dalšímu oslabení již tak nerovného postavení zaměstnance vůči zaměstnavateli, nezbývá než se co nejdůrazněji proti takovému postupu vlády ohradit. Vždyť už dnes si řada zaměstnavatelů dělá, co chce, a například možnost hrozby výpovědí bez udání stanoveného důvodu je nepředstavitelná. Už nyní mají lidé strach požadovat po zaměstnavateli striktní dodržování zákoníku práce. Podle navrhovaného zákoníku by se už nemohl ozvat vůbec nikdo. Tímto bychom se vrátili někdy do dob nevolnictví! Věřím, že se vám tato snaha o znevýhodnění podstatné části občanů v zaměstnaneckém poměru vrátí v příštích volbách jako bumerang, až si naši spoluobčané uvědomí, kam je vedete. MIROSLAV FUCHS, předseda ZO OS KOVO PRAMET Šumperk Připomíná to nevolnictví Dobrý den, jsem rodilý Plzeňan a o to více mě mrzí, že věcná, chcete-li koncepční, novela zákoníku práce vznikla pod taktovkou plzeňské právnické fakulty, i když se zadáním MPSV. Z úvodního dokumentu vyplývá, že navrhovaná novela byla projednána se sociálními partnery, ale nikde není řečeno, zda jejich připomínky byly zásadním způsobem zohledněny v předloženém návrhu. Jsem přesvědčen o tom, že nikoliv. Každá novela zákona by měla být vyvážená. V tomto případě je jasné, že zadavatelem byla neodpovědná část podnikatelů, kteří nejsou schopni podnikat v regulérním prostředí, a proto potřebují zákon, který zásadním způsobem omezí práva zaměstnanců i jejich zástupců odborových organizací. Údajným základním atributem této novely je liberalizace pracovního práva. Pak si kladu otázku, proč je posilován vnitřní předpis jako jednostranný úkon zaměstnavatele. Zaměstnanec není a nikdy nemůže být rovnocenným partnerem zaměstnavatele, a proto mu ve slušné společnosti náleží zvýšená ochrana. Tato navrhovaná novela, i když obecné proklamace hovoří jinak, omezením povinností zaměstnavatele vůči zaměstnanci tyto pracovníky jednoznačně poškozuje. Nyní od obecného ke konkrétnímu: prodloužením řetězení pracovních poměrů na dobu určitou až na 3 roky a návrhem na rozšíření prostoru pro skončení pracovního poměru výpovědí, končícím až rozvázáním pracovního poměru bez udání důvodu, dojde k situaci, že zaměstnanec nebude znát dne ani hodiny, kdy jej zaměstnavatel vyhodí z práce. Tato nejistota se musí zákonitě odrazit nejen ve zhoršeném pracovním výkonu, ale také na rodinném životě i v postavení zaměstnance-klienta vůči bankám při uzavírání úvěrů apod., navrhovaným zrušením povinnosti zaměstnavatele zajišťovat plnění svých úkolů především zaměstnanci v pracovním poměru se otevírá prostor pro další zaměstnávání agenturních zaměstnanců, rozuměj cizinců, pro další rozšíření tzv. 2 KOVÁK číslo listopadu 2008 JAK VIDÍ ODBORÁŘI NOVELU ZÁKONÍKU PRÁCE (V.) Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) vyzvalo na svých internetových stránkách veřejnost, aby se vyjádřila k návrhu novely zákoníku práce (tak jak jej připravila komise jmenovaná ministrem Nečasem). Na tuto výzvu zareagovali někteří funkcionáři a členové ZO OS KOVO, jejichž vyjádření adresovaná MPSV v Kováku na pokračování uveřejňujeme. (redakce) švarcsystému a také pro vznik nechráněných pracovních vztahů, které se svojí povahou blíží robotě, která byla v 19. století zrušena. O nebezpečí daňových úniků a neplacení zdravotního a sociálního pojištění ani nemluvě, zcela samostatnou kapitolou je oblast pracovní doby, kde se navrhují takové instituty jako práce na zavolanou (skrytá forma pracovní pohotovosti) nebo job-sharing (více pracovníků sdílí jedno pracovní místo). Cílem zřejmě je přimět zaměstnance přijmout takovou formu pracovní doby, která jej donutí být k dispozici zaměstnavateli prakticky kdykoliv. I tady stačí pohled do historie, tato úprava silně připomíná nevolnictví, které však bylo zrušeno v roce Další navrhované změny zákoníku práce publikované na oficiálních stránkách MPSV jsou velmi podobného charakteru, evidentně s jediným cílem - znevýhodnit zaměstnance a poskytnout zaměstnavatelům další výhodu v evropské soutěži, kromě již tradiční komparativní výhody nízkých mezd. Doufám a věřím, že ve volebních místnostech si tuto snahu po znevýhodnění podstatné části občanů v zaměstnaneckém poměru naši spoluobčané uvědomí! S pozdravem JINDŘICH BRABEC, zmocněnec Krajského sdružení Plzeňského a Karlovarského kraje Vezměte to zpět! Konference ZO OS KOVO Brano Hradec nad Moravicí na základě informací o připravované novele zákoníku práce rozhodla, že v případě, že by i část těchto kroků chtěli zaměstnavatelé spolu s vládou prosadit, jsou odboráři této ZO OS KOVO připraveni přerušit práci až do doby, dokud nebudou tyto nároky vzaty zpět. Konference ZO věří, že jednání, která budou v nejbližších týdnech následovat, omezí připravované útoky na nás zaměstnance. BŘETISLAV WITWER, předseda ZO OS KOVO Brano Hradec nad Moravicí Zaměstnanec hříčkou v rukou zaměstnavatele Členové ZO OS KOVO zaměstnanců OS KOVO jsou nanejvýš pobouřeni pokračujícími destruktivními zásahy vůči stávající podobě zákoníku práce a připravovanými změnami k dosažení stavu, kdy zaměstnanec v rukou zaměstnavatele bude pouhou hříčkou jeho rozmaru. Navrhované změny nemají s proklamovanou flexibilitou nic společného a pod pláštíkem populistických prohlášení je připravována degradace osobnosti zaměstnance. Proto my, členové ZO zaměstnanců OS KOVO, budeme ve svém pracovním úsilí utvářet a podporovat veškeré formy protestů proti připravovaným negativním změnám v zákoníku práce. Mgr. JIŘÍ ŠURÁŇ, předseda ZO zaměstnanců OS KOVO Vláda vyhlásila odborům válku Ministerstvo práce a sociálních věcí vyzývá na svých webových stránkách k veřejné diskusi ke koncepčním změnám zákoníku práce. Však už i způsob, jakým je tato diskuse uvedená, je značně zavádějící, protože podle této formulace to vypadá, jako by se tripartitní expertní komise za účasti odborů a zaměstnavatelů dohodla, což se nezakládá na pravdě. Pro odbory je řada navrhovaných změn zcela nepřijatelná a po celou dobu projednávání byly ze strany odborů předkládány zásadní připomínky, které však v tomto materiálu nejsou uvedeny. ZO OS KOVO Hutní montáže, a. s., zásadně odmítá navrhované změny a kategoricky se staví proti přijetí zákoníku práce v této podobě, protože: navrhované změny znamenají degradaci zaměstnaneckých a odborových práv hluboko pod úroveň vyspělých evropských států; stále více popírá princip rovnosti partnerů (zaměstnance a zaměstnavatele) a umožňuje zne užívání ekonomické závislosti zaměstnance na zaměstnavateli ke snadnější manipulaci zaměstnancem (ze strachu z ukončení pracovního poměru budou zaměstnanci ochotněji plnit i neúměrné požadavky zaměstnavatele, často nad rámec svých povinností, a to bez nároku na náležité ohodnocení); navrhovanou právní úpravou je vytvářeno zcela nestabilní prostředí pro zaměstnance, které zasahuje do jeho osobního i rodinného života (pracovní poměr na dobu určitou snižuje dostupnost získání půjček, hypoték; pracovní doba na zavolanou do značné míry komplikuje rodinný život); možnost zaměstnance domáhat se svých práv prostřednictvím soudu (protože při navrhovaném okleštění práv odborů již jiný institut pro zaměstnance existovat nebude) je v současných podmínkách zcela irelevantní a nedostatečná (soudní spory se vlečou několik let, pracovněprávní spory nevyjímaje, což může být například pro rodinu s nezaopatřenými dětmi, která přijde o jediný pravidelný příjem, zcela likvidační); nutnost navrhovaných změn není dostatečně argumentačně podložena. Jde pouze o svévolné rozhodnutí na základě velmi silného lobbingu, které jednostranně zvýhodňuje zaměstnavatele na úkor zaměstnanců. Navíc jsou některé změny jen legalizací obcházení současné právní úpravy ze strany zaměstnavatelů (přesčasy, ukončení pracovního poměru bez udání důvodu...); dosavadní zákoník práce byl jedinou normou, která poskytovala zaměstnancům přijatelnou ochranu jejich práv; útoky na odbory a výrazné oslabení jejich pozice jsou pro současnou vládní garnituru klíčové, protože se před přijímáním dalších nepopulárních vládních reforem potřebuje zbavit největšího oponenta a rebela, kterým odbory v očích vládní koalice nepochybně jsou. Naše ZO bude současně při všech jednáních o formě protestů prosazovat, aby hned v úvodu byla vyloučena forma petic nebo prohlášení. V poslední době se staly sice vcelku populární, ale v konečném výsledku se ukázaly neúčinné a bezzubé. Přece se nemůžeme bláhově a naivně domnívat, že politici přehlížející přes 30 tisíc demonstrantů na Václaváku nebo přes milión odborářů, kteří se zapojili do celokonfederační výstražné hodinové stávky, budou najednou brát vážně nějaké petice nebo prohlášení, která mohou bez jakýchkoli skrupulí obratem ruky jednoduše vyhodit do koše. Vláda navrhovanými změnami jednoznačně vyhlásila odborům válku a my se musíme bránit adekvátními a účinnými prostředky. V tomto případě opravdu nestačí mnohdy alibistické skrývání se za nějaký podepsaný papír (mám čárku úkol jsem splnil, mám vystaráno a teď budu v klidu čekat, jak dopadne snažení ostatních). Pokud toto nepochopí všichni členové, bude to ta poslední bitva za práva zaměstnanců, kterou povedeme. VLADIMÍR JUROŠEK, předseda ZO OS KOVO Hutní montáže, a. s (Pokračování příště)

3 V Ostravě druhým rokem funguje bezplatná poradenská služba pro seniory na úseku sociálním, bytovém a právním, a to na regionálním pracovišti Rady seniorů. V Domě kultury města Ostravy se nachází internetové vzdělávací centrum pro seniory, kde již pátým rokem získávají formou desetihodinových kursů základní kvalifikaci v oboru počítačové technologie. Odpolední hodiny jsou vyhrazeny k procvičování získaných vědomostí v klubové činnosti pod dohledem lektorů. Na tomto místě jsou k dispozici celostátní noviny Doba seniorů, které vycházejí poslední pátek každý měsíc (vydává je již třetím rokem Rada seniorů ČR). Ostravský rozhlas pravidelně vždy v neděli v 9.30 hodin věnuje půlhodinku problematice seniorů v relaci Seniorklubu, který se opakuje v pondělí ve 14 hodin. Senior společnost vydává čtyřikrát do roka (již desátým rokem) oblíbený časopis Senior tip a v počtu kusů KOVÁK číslo listopadu VÝROČÍ V SEMILASSE Bývalí zaměstnanci Královopolské se každoročně setkávají V Královopolské je úctyhodná tradice. Každoročně již 40 let se setkávají bývalí zaměstnanci v posledních letech v brněnském kulturním středisku Semilassa. Tam také byla v roce 1968 tradice založena. Letošní akce se zúčastnilo téměř 230 z pozvaných 3000 seniorů odborářů. Letošní setkání seniorů z brněnské Královopolské Přítomné přivítal předseda základní organizace OS KOVO Královopolská Bohumír Hanák; pozvání přijal také předseda představenstva a generální ředitel firmy ing. Miroslav Jucha, který zdůraznil, že prvořadým zájmem této firmy je pokračovat ve výrobní tradici Královopolské. Předseda výboru klubu důchodců Rostislav Přinesdomů seznámil s činností tohoto klubu, zejména s kulturními akcemi a zájezdy. Na letošním setkání byli oceněni odboráři, kteří v tomto roce slaví kulaté jubileum svého vstupu do odborů. Malý dárek dostalo osmnáct těch, kteří jsou odborově organizováni celé půlstoletí, deset odborářů oslavilo 55 let, devatenáct 60 let a jedenaosmdesátiletý Miroslav Bombela je odborově organizován úctyhodných 65 let. Text a snímek (lš) OSTRAVŠTÍ SENIOŘI JSOU AKTIVNÍ Koordinační rada seniorů a zdravotně postižených města Ostravy, tj. dobrovolné občanské sdružení seniorů, které zastřešuje na 40 organizací tohoto zaměření, se již osmý rok snaží naplňovat Národní program přípravy populace na stárnutí. Co se nám za tuto dobu podařilo? rozesílá výtisky zdarma na kontaktní místa do celého kraje zásluhou přidělených grantů. Pravidelně konáme tradiční setkání v klubu Atlantik na třídě Čs. legií s představiteli města a kraje na témata, která se bezprostředně dotýkají života seniorů. Navštěvujeme kulturní akce v Domě Librex a vernisáže výtvarníků v ostravských galeriích a besedy s nimi. Na podzim bude otevřena již druhá sezóna kina Senior, kterou realizuje Centrum kultury a vzdělávání Obvodního úřadu Moravské Ostravy a Přívozu v Minikině na Kostelní ulici, vždy v 15 hodin za zvýhodněné ceny. Národní divadlo moravskoslezské organizuje pro důchodce pravidelné páteční dopolední generálky premiér za jednotné vstupné a poskytuje jim 50procentní slevu na běžná představení a výhodné slevy na koncerty Janáčkovy filharmonie. Senioři v Ostravě dokazují, že mají nejlepší recept proti stáří, a to je aktivita, a proto spolupracovat se seniory není marné, to se opravdu pomaleji stárne. Ing. LUBOMÍR PÁSEK, předseda Koordinační rady seniorů a zdravotně postižených města Ostravy RAKOUŠTÍ KOVÁCI DOSTANOU PŘIDÁNO Mzdy a platy přibližně pracovníků strojírenství v Rakousku stoupnou v roce 2009 nominálně o 3,8 až 3,9 procenta, s odměnami za podnikové výsledky však celkově o 4,2 až 4,5 procenta. V případě růstu výsledků o čtyři procenta dostanou zaměstnanci i jednorázový bonus 100 euro, v případě růstu o osm procent 150 euro, u vyšších zisků 250 euro. Tyto odměny se poprvé budou vztahovat i na učně. Úprava mezd a platů pro příští rok je výsledkem kompromisu a vstřícnosti ze strany kováků, jejichž šéf Erich Foglar projevil ochotu souhlasit - v případě nezbytnosti (tj. při zhoršené hospodářské situaci) - i se zkrácením pracovní doby, uvedl švýcarský deník Neue Zürcher Zeitung. Odboráři při vyjednávání o mzdách argumentovali nejen růstem infl ace, ale i příznivou konjunkturou ve strojírenství v posledních 12 měsících. Jejich zájmům nahrálo též zvýšení důchodů od listopadu o 3,4 procenta (přijaté na sklonku září), takže růst mezd minimálně o stejnou částku byl nasnadě. Před rokem si kováci vybojovali úpravu mezd o 3,5 procenta plus jednorázové bonusy v závislosti na výsledcích hospodaření podniků. (jh) DOHODA V NĚMECKÉM KOVOPRŮMYSLU (Dokončení ze str. 1) úrovni pro Bádensko-Württembersko, vyjednané podmínky platí jako pilotní i pro ostatní spolkové země, a tím pro všech zhruba 3,5 miliónu pracovníků celého odvětví. Přestože IG Metall původně požadoval růst mezd o osm procent a Gesamtmetall nabízel maximálně 2,1 procenta plus jednorázový bonus ve výši 0,8 procenta z celoročního výdělku, označili oba hlavní představitelé kompromisní řešení za vyhovující. Předseda IG Metallu Berthold Huber sice poukázal na původní vyšší nároky, ale s tím, že i s dosaženým kompromisem lze žít. Šéf Gesamtmetallu Martin Kannegiesser označil výsledek za vyrovnaný a prohlásil, že tarifní strany prokázaly svou schopnost vyjednávat. JAN HÁLA INFOBUSEM (Dokončení ze str. 1) roveň však dodala, snad žertem, že je možné, že před účastníky exkurse trochu přidali. Jednu výhodu však zaměstnanci této provozovny přeci jenom mají. Vzhledem k umístění prádelny téměř v horské samotě by se jen obtížně dostávali na své pracoviště a z něj. Proto je svážejí i odvážejí taxíky placené firmou. Použití infobusu je však pro rakouské odbory spíše doplňkovým způsobem jak získat nové členy. Celou tuto záležitost mají do detailu promyšlenou a systematizovanou. Bližší podrobnosti o metodách rakouských odborářů jak přilákat nové členy a udržet stávající a také informace, jak tyto odbory vůbec fungují, přineseme v příštích číslech. Text a snímek MARTIN BENEŠ KOVÁK Vydává OS KOVO IČO: Uzávěrka vždy ve čtvrtek v 11 hodin http//www.oskovo.cz Redakce: šéfredaktor Mgr. Martin Beneš, redaktorka PhDr. Jana Benešová, tajemnice Miloslava Nováková. Adresa redakce a vydavatele: nám. W. Churchilla 2, Praha 3 Telefon: Fax: , Redakční rada: J. Švec - předseda, tel.: , O. Beneda, J. Cvrček, J. Sůva, JUDr. V. Štich, Mgr. P. Taraba, J. Voráč Vydavatelský servis: Jan Kratochvíl Objednávky vyřizuje redakce Redakcí nevyžádané rukopisy, fotografie a kresby se nevracejí Za obsah inzerce redakce nezodpovídá Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., odštěpný závod Praha, č.j. nov. 6094/96 ze dne ISNN MK ČR E

4 KOVÁK číslo listopadu 2008 KOVY V MÝTECH A SKUTEČNOSTI (LXXXV.) Skončení první světové války postavilo před řadu nových úkolů také První brněnskou strojírnu (vznikla v únoru 1872 sloučením brněnské strojírny Karla Friedricha Luze a firmy Thomas Bracegirdle a syn jako akciová společnost a zaregistrováním pod firemním názvem První brněnská strojírenská společnost poznámka autorky). Bylo především třeba plně se orientovat na mírovou výrobu, vylepšit během války opotřebovaný strojní park a postarat se rovněž o nejnutnější sociální zařízení v podniku. Továrna si i po vzniku ČSR ještě zpočátku zachovávala - bez ohledu na to, že její osazenstvo tvořili zaměstnanci převážně německé národnosti a národnostně smíšené úřednictvo v čele s německým vedením svůj předchozí ráz a právně zůstávala cizozemským podnikem, prosazujícím německé nacionální zájmy. Také její správní sídlo bylo ve Vídni (roku 1917 tam přeneseno z Brna), čehož důsledkem bylo vleklé poválečné jednání mezi Československem a Rakouskem o zpětné přeložení statutárního sídla První brněnské znovu do Brna (Technické památky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, díl I., 2001, dále jen Technické památky). Mezistátní dohodou mezi ČSR a Rakouskem (z roku 1920) bylo stanoveno provést přenos sídla z Vídně zpět do Brna do konce září 1921 (tzv. nostrifikace poznámka autorky). V letech došlo ve vývoji První brněnské k významné organizační změně k fúzi (splynutí) s firmou Brand a L Huillier (založena v roce 1853) též v Brně. Byl to její vážný konkurent zejména v oboru výroby cukrovarnických a chladírenských zařízení, parních kotlů a kompresorů; až na výrobu turbin měly obě firmy v podstatě tentýž výrobní program. Brandovka (jak zněl neoficiální název zmíněné konkurence po- Značka První brněnské kvalita a přesnost známka autorky) však na tom byla z hlediska strojního vybavení mnohem hůře než První brněnská, měla problémy s kapitálem a v plném provozu bývala jen před cukrovarnickou kampaní, jinak chyběly peníze na zajištění plné zaměstnanosti a firma byla nucena propouštět. Podle autora publikace První brněnská. Dějiny strojírny B. Steinera (dále jen První brněnská) konkurence Brandovky nemohla První brněnskou ohrozit, ale její mocenské postavení dále posílila. K vlastnímu jednání o fúzi došlo v roce Krátce předtím se První brněnské podařilo postavit vysokotlakou turbinu 32 atm, dosahující teploty 400 stupňů C, což byl tehdejší evropský primát, a v roce 1923 postavit první dvoutělesovou turbinu. Výrobní úspěchy strojírny potvrzovaly její pozici jakožto významného brněnského podniku těžkého průmyslu (První brněnská). Vlastní fúze byla realizována zjara roku Akcionáři Brandovky obdrželi za své dosavadní tři akcie dvě akcie První brněnské. Ta vydala nové akcie v hodnotě 8 miliónů Kč a zvýšila tím svůj celkový akciový kapitál na 88 miliónů Kč. Ještě před předložením návrhu fúze ke schválení valným hromadám obou akciových firem bylo podepsáno zvláštní ujednání První brněnské s vedoucími představiteli Brandovky; akcionářům ale sděleno nebylo. A není ovšem divu! První brněnská v něm slibovala zajistit podnikateli Luitpoldu Brandovi funkci místopředsedy správní rady První brněnské a na dobu dvou let minimálně příjem Kč ročně; maximální odměna člena správní rady byla pouze Kč. Zkrátka nepřišel ani Brandův bratr Karel, jemuž bylo přislíbeno výnosné místo prokuristy s platem Kč. Druzí dva činitelé Brandovky sice nebyli převzati do správní rady První brněnské, ale měly jim být zajištěny po dobu dvou let tantiémy (tj. část čistého zisku akciové společnosti vyplácená členům představenstva či správní rady poznámka autorky) ve stejné výši, jako kdyby tuto funkci opravdu vykonávali. Byla to pojistka, aby takto zaangažované osoby na valné hromadě akcionářů fy Brand a L Huillier při hlasování o fúzi s První brněnskou zdvihli ruku pro spojení. Na své si přišly také banky jako zprostředkovatelé fúze a zřejmě i zástupcům těchto bank byla za hlasy zaručena provize v minimální výši Kč (První brněnská). Po podpisu fúze byly pro Brandovku vydány podrobné předpisy, které vlastně znamenaly přeměnu někdejšího závodu na pouhou provozovnu; zaměstnanci byli postupně převáděni jinam, někteří odešli do penze nebo byli propuštěni. Výroba byla utlumována, až v roce 1925 byl bývalý závod Brand a L Huillier zcela likvidován (tamtéž). První brněnská ve výrobě turbin značně předstihla nejen tuzemské, ale i zahraniční strojírny. Významné strojírenské podniky, mezi nimi například i německá firma Krupp, se zajímaly o turbiny z První brněnské, sbíraly nezbytné informace a podávaly žádosti o licenci na jejich výrobu. Připravila PhDr. JITKA KLEMENTOVÁ, CSc. KŘÍŽOVKA KŘÍŽOVKA Člověk musí žít se srdcem na dlani, vnímat život všemi smysly; to je největší... (viz tajenku). V tajence se skrývá dokončení výroku, jehož autorem je herec Ota Sklenčka ( ). Nejprve působil v divadlech v Třebíči, Táboře, Teplicích a Liberci, poté v Ústředním divadle čs. armády v Praze, v Městských divadlech pražských, v Realistickém divadle Z. Nejedlého a od roku 1989 v Divadle na Vinohradech. Byl představitelem především charakterních a tragických rolí. Mimo divadlo je znám i z fi l- mu, televize a rozhlasu. (jk) Vyluštění z Kováku č. 38/2008 (výrok M. Rázuse): Člověk nezačíná se kolébkou, ba ani dobytím doktorátů, ale chvílí, kdy rozkvete... v něm poznání a cit lidskosti. 4

5 Právní servis KOVÁK číslo listopadu 2008/příloha Jak mám postupovat, když nemohu splácet úvěr? JUDr. MARIE STODOLOVÁ, právnička Metodického pracoviště OS KOVO Praha a střední Čechy Můžete mně poradit, jak mám dál postupovat, když jsem si půjčil na koupi bytu dva milióny korun a nyní nemohu úvěr splácet, neboť jsem bez zaměstnání? Banka vyžaduje měsíční splátky, a to bez ohledu na moje možnosti. Prý existuje nějaký zákon, podle kterého mně soud může tyto splátky snížit. Je tomu tak? M. J., Kladno Ano, máte pravdu. Od 1. ledna 2008 nabyl účinnosti zákon č. 182/2007, insolvenční zákon. Podle tohoto zákona může postupovat jak fyzická osoba, tak i právnická osoba-nepodnikatel a řešit svou nepříznivou finanční situaci. A to pokud tato osoba: a) je buď předlužená, tzn., že máte více věřitelů a souhrn závazků převyšuje hodnotu vašeho majetku, například máte dva milióny dluhů, ale hodnota majetku činí jeden milión, b) nebo je v platební neschopnosti, tzn., že máte více věřitelů a peněžité závazky po dobu 30 dnů po lhůtě splatnosti, a to prostřednictvím oddlužení. Podle tohoto zákona máte právo podat návrh insolvenčnímu soudu, ve vašem případě je to Krajský soud v Praze. Soud tento návrh přezkoumá na základě vámi předložených dokladů a buď váš návrh pro formální vady odmítne, tzn., že jste tento návrh chybně napsal, nebo vyhlásí úpadek. Pokud vyhlásí úpadek, následuje rozhodnutí soudu o způsobu řešení úpadku, a to je pro vás buď konkurs nebo oddlužení. Ve vašem případě je samozřejmě výhodnější oddlužení, neboť postihuje výlučně váš majetek a po řádném splnění oddlužení můžete být osvobozen od placení většiny svých zbývajících závazků. Osvobození není automatické, ale rozhoduje o něm soud. Insolvenčním řízením, které zahájíte podáním návrhu soudu, však riskujete, že soud oddlužení nepovolí a vyhlásí na váš majetek konkurs. V konkursním řízení přijdete nejen o majetek a většinu svých příjmů, ale jde také o to, že po jeho ukončení věřitelé mohou dál vymáhat neuhrazené pohledávky. V okamžiku, kdy bude soudu doručen váš návrh, je zahájeno insolvenční řízení, soud vydá vyhlášku o zahájení řízení a zveřejní ji i v insolvenčním rejstříku, který je volně přístupný na internetu. Zveřejnění v insolvenčním rejstříku má ten účinek, že vaše pohledávky nemohou být věřiteli uplatněny u soudu, popřípadě nemůže exekutor vymáhat tyto pohledávky exekucí. Takže vám navrhuji tento postup: 1. Podat příslušnému soudu, tj. Krajskému soudu v Praze, návrh na povolení oddlužení. 2. Insolvenční soud rozhodne, zda návrh splňuje veškeré podmínky pro povolení oddlužení, a to z hlediska osoby dlužníka a jeho majetku. Může i návrh odmítnout a na váš majetek bude prohlášen konkurs. 3. Podmínkou pro povolení oddlužení je, že budete schopen po dobu 5 let splácet nezajištěným věřitelům alespoň 30 % hodnoty jejich přihlášených pohledávek. PORADNY NA PŘÁNÍ 4. Pokud máte majetek, a to máte byt na hypotéku, tak o tento byt přijdete, neboť oddlužení je nastaveno tak, že zajištění věřitelé, tj. bankovní ústav, který vám na koupi bytu půjčil peníze, se vždy uspokojují z majetku sloužícího k zajištění jejich pohledávek a nemohou být zahrnuti například do splátkového kalendáře. Oddlužení formou splátkového kalendáře připadá do úvahy pouze u věřitelů, kteří svoje pohledávky vůči vám žádnou formou nezajistili. O povolení oddlužení žádáte jako dlužník soud, ale o způsobu, kterým bude oddlužení provedeno, rozhodují pouze věřitelé a jejich rozhodnutí nemůže ovlivnit ani soud. Měl byste být schopen požadovaných 30 % přihlášených pohledávek uhradit jak v rámci splátkového kalendáře (v průběhu 5 let ze svých příjmů), tak i při okamžitém zpeněžení majetku dlužníka prodejem tohoto majetku. Doporučuje se současně s návrhem na oddlužení předložit vyjádření věřitelů k otázce způsobu provádění oddlužení. Se způsobem oddlužení musí vyjádřit souhlas nadpoloviční většina všech nezajištěných věřitelů počítaná podle výše jejich pohledávek a tito nezajištění věřitelé musí v insolvenčním řízení svou pohledávku přihlásit. 5. V průběhu 5 let bude z vašich příjmů strhávaná částka ve stejném rozsahu, v jakém mohou být sráženy v exekuci. Pokud tuto podmínku během 5 let nesplníte, bude zamítnut návrh na povolení oddlužení a může být prohlášen konkurs na váš majetek. Pokud splníte podmínku pro oddlužení a v průběhu stanovené lhůty uhradíte alespoň 30 % z přihlášené nezajištěné pohledávky každého věřitele, jste po uplynutí této lhůty bez dluhů. 6. Bude vám ustanoven insolvenční správce a má rovněž nárok na zaplacení odměny v plné výši, nikoli ve výši 30 %, jako u ostatních věřitelů, takže vám pohledávky ještě vzrostou. 7. V průběhu oddlužení plněním splátkového kalendáře máte povinnost vykonávat přiměřenou výdělečnou činnost; hodnoty získané dědictvím, darem zpeněžit a jejich výtěžek použít k mimořádným splátkám nad rámec splátkového kalendáře; bez zbytečného odkladu sdělit insolvenčnímu správci změnu bydliště a zaměstnání; vždy k 15. lednu a 15. červenci kalendářního roku předložit správci přehled svých příjmů; neposkytovat nikomu z věřitelů žádné zvláštní výhody a nepřijímat na sebe nové závazky, které byste nemohl splnit. V médiích je tato možnost lidově nazývána osobní bankrot, a jak jste se mohl seznámit s postupem při oddlužení, měl byste řádně zvážit, zda budete schopen podmínku 5 let, s níž je spjat splátkový kalendář, dodržet. VÝVOJ INFLACE V ŘÍJNU 2008 Ing. ALENA PAUKRTOVÁ, úsek odborové politiky OS KOVO Inflace vyjádřená indexem spotřebitelských cen domácností zaměstnanců (domácnosti, v jejichž čele je osoba v pracovním poměru, a k sociální příslušnosti ostatních členů domácností se nepřihlíží) dosáhla v říjnu 2008 proti stejnému období minulého roku hodnotu 105,3 procenta a od počátku roku ,4 procenta. Bleskový odhad harmonizovaného indexu spotřebitelských cen (HICP) pro eurozónu za říjen 2008 je 3,2 procenta, jak uvedl Eurostat. I

KRIZE DOSTIHLA BŘEHY SVITAVY 37 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 6. LISTOPADU 2008, DATUM VYDÁNÍ: 14. LISTOPADU 2008, CENA: 6 KČ

KRIZE DOSTIHLA BŘEHY SVITAVY 37 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 6. LISTOPADU 2008, DATUM VYDÁNÍ: 14. LISTOPADU 2008, CENA: 6 KČ 37 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 6. LISTOPADU 2008, DATUM VYDÁNÍ: 14. LISTOPADU 2008, CENA: 6 KČ Čtěte v čísle i na http//www.oskovo.cz Jak vidí odboráři novelu zákoníku práce (III.) str.

Více

Kdo má volit vedení svazu?

Kdo má volit vedení svazu? 38 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 13. LISTOPADU 2008, DATUM VYDÁNÍ: 21. LISTOPADU 2008, CENA: 6 KČ Čtěte v čísle i na http//www.oskovo.cz Mladí jsou naše budoucnost str. 2 Informace ze

Více

JAK POMOCI MALÝM ORGANIZACÍM?

JAK POMOCI MALÝM ORGANIZACÍM? Čtěte v čísle i na http//www.oskovo.cz 1 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 10. LEDNA 2008, DATUM VYDÁNÍ: 18. LEDNA 2008, CENA: 6 KČ Kovák v Brnû - str. 2 I nadále moïnost jednoduchého úãetnictví

Více

DEJTE HLAS TĚM, KTEŘÍ NEZPOCHYBŇUJÍ PRÁVA ZAMĚSTNANCŮ A ODBORŮ,

DEJTE HLAS TĚM, KTEŘÍ NEZPOCHYBŇUJÍ PRÁVA ZAMĚSTNANCŮ A ODBORŮ, TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 7. DUBNA 2006, DATUM VYDÁNÍ: 14. DUBNA 2006, CENA: 6 KČ Čtěte v čísle Otrokáfiství v zemích EU - str. 2 V straïné stávky kovákû v SRN - str. 3 PŘÍLOHA - STR.

Více

STÁVKA DOPRAVÁKŮ NEBUDE. ALESPOŇ ZATÍM 3 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 15. LEDNA 2009, DATUM VYDÁNÍ: 23. LEDNA 2009, CENA: 6 KČ

STÁVKA DOPRAVÁKŮ NEBUDE. ALESPOŇ ZATÍM 3 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 15. LEDNA 2009, DATUM VYDÁNÍ: 23. LEDNA 2009, CENA: 6 KČ 3 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 15. LEDNA 2009, DATUM VYDÁNÍ: 23. LEDNA 2009, CENA: 6 KČ Čtěte v čísle i na http//www.oskovo.cz Ohlednutí za rokem 2008 v Olomouci str. 2 Složitá situace

Více

POUČENÍ Z KAUZY ČEPEC

POUČENÍ Z KAUZY ČEPEC TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 1. BŘEZNA 2007, DATUM VYDÁNÍ: 9. BŘEZNA 2007, CENA: 6 KČ Čtěte v čísle Nabídka kursu - str. 2 Bawag Bank pro ãleny OS KOVO - str. 3 PŘÍLOHA - STR. I AŽ IV:

Více

Zaměstnanci druhé kategorie na Zličíně?

Zaměstnanci druhé kategorie na Zličíně? 26 Týdeník Odborového svazu Kovo, Datum uzávěrky: 14. srpna 2008, Datum vydání: 22. srpna 2008, cena: 6 Kč Čtěte v čísle i na http//www.oskovo.cz Informace ze zahraničí str. 3 Fotoreportáž str. 4 PŘÍLOHA

Více

PO ČEM VOLAJÍ VE VRCHLABÍ?

PO ČEM VOLAJÍ VE VRCHLABÍ? TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 14. ZÁŘÍ 2006, DATUM VYDÁNÍ: 22. ZÁŘÍ 2006, CENA: 6 KČ Čtěte v čísle Co nového na Ostravsku - str. 2 Co bude nového ve mzdové oblasti (I.) - str. 3 PŘÍLOHA

Více

CO JE TO EVROPSKÁ SPOLEČNOST?

CO JE TO EVROPSKÁ SPOLEČNOST? 34 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 11. ŘÍJNA 2007, DATUM VYDÁNÍ: 19. ŘÍJNA 2007, CENA: 6 KČ Čtěte v čísle Usnesení Pfiedsednictva a Rady OS KOVO - str. 2 Dohoda odboráfiû z ArcelorMittal

Více

PRÁVO EKONOMIKA, DANĚ A MZDY BOZP SOCIÁLNÍ OBLAST ZDRAVOTNICTVÍ

PRÁVO EKONOMIKA, DANĚ A MZDY BOZP SOCIÁLNÍ OBLAST ZDRAVOTNICTVÍ 10 10 PRÁVO EKONOMIKA, DANĚ A MZDY BOZP SOCIÁLNÍ OBLAST ZDRAVOTNICTVÍ Vážení čtenáři, kolegyně a kolegové, opět po roce vycházíme vstříc přání mnohých z vás. Na pomoc jednotlivým funkcionářům základních

Více

MORA POD VLAJKOU GORENJE

MORA POD VLAJKOU GORENJE TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 29. DUBNA 2010, DATUM VYDÁNÍ: 7. KVĚTNA 2010, CENA: 6 KČ Čtěte v čísle i na http//www.oskovo.cz Lobby a šedé eminence str. 2 ČMKOS k nálezu Ústavního soudu

Více

ZPRAVODAJ ODBORÁŘŮ ODBOROVÁ CENTRÁLA VÍTKOVICE 22. DUBNA 2009 ROČNÍK XV. - ČÍSLO 4. Dost lidí zavrhuje majetek, ale málokdo se ho umí vzdát.

ZPRAVODAJ ODBORÁŘŮ ODBOROVÁ CENTRÁLA VÍTKOVICE 22. DUBNA 2009 ROČNÍK XV. - ČÍSLO 4. Dost lidí zavrhuje majetek, ale málokdo se ho umí vzdát. VOSA ZPRAVODAJ ODBORÁŘŮ ODBOROVÁ CENTRÁLA VÍTKOVICE 22. DUBNA 2009 ROČNÍK XV. - ČÍSLO 4 MOTTO: Dost lidí zavrhuje majetek, ale málokdo se ho umí vzdát. 2 VOSA DŮCHODY OD LEDNA 2010 PO NOVU (IV.) Změny

Více

29 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 6. ZÁŘÍ 2012, DATUM VYDÁNÍ: 14. ZÁŘÍ 2012, CENA: 6 KČ

29 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 6. ZÁŘÍ 2012, DATUM VYDÁNÍ: 14. ZÁŘÍ 2012, CENA: 6 KČ 29 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 6. ZÁŘÍ 2012, DATUM VYDÁNÍ: 14. ZÁŘÍ 2012, CENA: 6 KČ NEZAMĚSTNANOST Kdy vznikne znovu nárok na podporu str. II K věci Dopis v pravý čas Předseda ČMKOS

Více

PŘÍRUČKA BUDOUC ÍHO DŮCHODCE V ROCE 2007. Důležité informace, které byste měli vědět o starobním důchodu

PŘÍRUČKA BUDOUC ÍHO DŮCHODCE V ROCE 2007. Důležité informace, které byste měli vědět o starobním důchodu PŘÍRUČKA BUDOUC ÍHO DŮCHODCE V ROCE 2007 Důležité informace, které byste měli vědět o starobním důchodu ÚVODNÍ SLOVO Kdy mohu odejít do důchodu? Jak se o důchod žádá? Co k tomu potřebuji za dokumenty?

Více

Jan Trojan, RTK, s. r. o.: Změn, které znesnadňují malým a středním podnikatelům podnikání, je příliš mnoho najednou.

Jan Trojan, RTK, s. r. o.: Změn, které znesnadňují malým a středním podnikatelům podnikání, je příliš mnoho najednou. 10 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 9. BŘEZNA 2006, DATUM VYDÁNÍ: 17. BŘEZNA 2006, CENA: 6 KČ Čtěte v čísle Redakãní anketa (II.) - str. 2 Co nového na Královéhradecku - str. 3 PŘÍLOHA -

Více

POMÁHÁM BEZ MRKNUTÍ OKA,

POMÁHÁM BEZ MRKNUTÍ OKA, Čtěte v čísle i na http//www.oskovo.cz Kováci pfied úfiadem vlády 28. 5. - str. 2 Autopal: ukonãení stávkové pohotovosti - str. 2 FotoreportáÏ z 1. máje na pilberku - str. 4 PŘÍLOHA - STR. I AŽ IV: Vládní

Více

ČTYŘI VZPOMÍNKY NA ROK 2011

ČTYŘI VZPOMÍNKY NA ROK 2011 2 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 12. LEDNA 2012, DATUM VYDÁNÍ: 20. LEDNA 2012, CENA: 6 KČ Čtěte v čísle i na http//www.oskovo.cz Důležité pracovněprávní údaje str. 2 Zprávy ze zahraničí

Více

KDYŽ NELZE SEHNAT PRÁCI

KDYŽ NELZE SEHNAT PRÁCI 12 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 25. BŘEZNA 2010, DATUM VYDÁNÍ: 2. DUBNA 2010, CENA: 6 KČ Čtěte v čísle i na http//www.oskovo.cz Redakce se ptá čtenářů str. 2 Informace ze zahraničí str.

Více

Občanská poradna Nový Jičín se stala členem Asociace občanských poraden (AOP) Partneři 2009. Vážení a milí čtenáři Zpravodaje,

Občanská poradna Nový Jičín se stala členem Asociace občanských poraden (AOP) Partneři 2009. Vážení a milí čtenáři Zpravodaje, Vážení a milí čtenáři Zpravodaje, dovolte mi, abych Vám stále ještě na začátku nového roku popřála hodně zdraví a k němu samozřejmě i patřičný díl osobní pohody a pracovních úspěchů. Poprvé v tomto roce

Více

NEPŘIPUSŤME NÁVRAT DO JINÉHO STOLETÍ!

NEPŘIPUSŤME NÁVRAT DO JINÉHO STOLETÍ! 15 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 14. DUBNA 2010, DATUM VYDÁNÍ: 23. DUBNA 2010, CENA: 6 KČ Čtěte v čísle i na http//www.oskovo.cz Odborové memorandum českým zaměstnancům str. 2 Zadáno pro

Více

PRÁVO EKONOMIKA, DANĚ A MZDY BOZP SOCIÁLNÍ OBLAST ZDRAVOTNICTVÍ

PRÁVO EKONOMIKA, DANĚ A MZDY BOZP SOCIÁLNÍ OBLAST ZDRAVOTNICTVÍ 09 PRÁVO EKONOMIKA, DANĚ A MZDY BOZP SOCIÁLNÍ OBLAST ZDRAVOTNICTVÍ Vážení čtenáři, kolegyně a kolegové, opět po roce vycházíme vstříc přání mnohých z vás. Na pomoc jednotlivým funkcionářům základních organizací,

Více

TPCA: KOLEKTIVNÍ SMLOUVA UZAVŘENA

TPCA: KOLEKTIVNÍ SMLOUVA UZAVŘENA Čtěte v čísle i na http//www.oskovo.cz Zprávy ze zahraniãí - str. 3 Kovy v m tech a skuteãnosti - str. 4 PŘÍLOHA - STR. I AŽ IV: Pfiíspûvek na péãi jako dávka sociálních sluïeb (VI.) Preventivní programy

Více

ODBOROVÉ OBROZENÍ V AKUMĚ

ODBOROVÉ OBROZENÍ V AKUMĚ TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 23. BŘEZNA 2006, DATUM VYDÁNÍ: 31. BŘEZNA 2006, CENA: 6 KČ Čtěte v čísle Redakãní anketa (IV.) - str. 2 V senátu o úrazovém poji tûní a BOZP - str. 2 PŘÍLOHA

Více

Základní přehled systémů sociální ochrany obyvatel ČR. se zaměřením na území Moravskoslezského kraje

Základní přehled systémů sociální ochrany obyvatel ČR. se zaměřením na území Moravskoslezského kraje Základní přehled systémů sociální ochrany obyvatel ČR se zaměřením na území Moravskoslezského kraje 1 Vážené čtenářky, Vážení čtenáři, sociální systém v České republice je rozsáhlý, složitý a pro většinu

Více

PŘIPRAVIT PRO ŽIVOT. Informační příručka pro pedagogy k výuce problematiky ekonomických a právních aspektů fungování domácností v ČR

PŘIPRAVIT PRO ŽIVOT. Informační příručka pro pedagogy k výuce problematiky ekonomických a právních aspektů fungování domácností v ČR PŘIPRAVIT PRO ŽIVOT Informační příručka pro pedagogy k výuce problematiky ekonomických a právních aspektů fungování domácností v ČR Úvod Dům Techniky Pardubice spol. s r.o. je realizátorem projektu PŘIPRAVIT

Více

Vážení čtenáři, kolegyně a kolegové,

Vážení čtenáři, kolegyně a kolegové, Vážení čtenáři, kolegyně a kolegové, opět po roce vycházíme vstříc přání mnohých z vás. Na pomoc jednotlivým funkcionářům základních organizací, kteří musí dnes a denně řešit mnoho různých problémů, jsme

Více

EVROPSKÝ ROZHOVOR TENTOKRÁT V PRAZE

EVROPSKÝ ROZHOVOR TENTOKRÁT V PRAZE 8 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 19. ÚNORA 2009, DATUM VYDÁNÍ: 27. ÚNORA 2009, CENA: 6 KČ Čtěte v čísle i na http//www.oskovo.cz Kde se nejvíce propouští str. 2 a 3 Zkušenost se zaměstnaneckým

Více

Soud dal žalobci za pravdu

Soud dal žalobci za pravdu Soud dal žalobci za pravdu Osobní ohodnocení nelze odebrat libovolně Snížit osobní příplatek kvůli nesprávnému parkování? Nesmysl? Ne, stalo se to Ing. Michaelu Strakovi. Šlo ve dvou měsících celkem o

Více

Priority kolektivního vyjednávání. Být v odborech neznamená jen platit příspěvky. čtěte na str. 4. čtěte na str. 10

Priority kolektivního vyjednávání. Být v odborech neznamená jen platit příspěvky. čtěte na str. 4. čtěte na str. 10 P T N ROČNÍK 21 / CENA 11 Kč / 1. 10. 2014 / č. 3 ČASOPIS ODBOROVÉHO SVAZU ZAMĚSTNANCŮ POŠTOVNÍCH, TELEKOMUNIKAČNÍCH A NOVINOVÝCH SLUŽEB Priority kolektivního vyjednávání čtěte na str. 4 Být v odborech

Více

ROČNÍK 17 CENA 6 Kč 8. 12. 2010. Dneska my zítra vy ČASOPIS ODBOROVÉHO SVAZU ZAMĚSTNANCŮ POŠTOVNÍCH, TELEKOMUNIKAČNÍCH A NOVINOVÝCH SLUŽEB

ROČNÍK 17 CENA 6 Kč 8. 12. 2010. Dneska my zítra vy ČASOPIS ODBOROVÉHO SVAZU ZAMĚSTNANCŮ POŠTOVNÍCH, TELEKOMUNIKAČNÍCH A NOVINOVÝCH SLUŽEB 6 ČASOPIS ODBOROVÉHO SVAZU ZAMĚSTNANCŮ POŠTOVNÍCH, TELEKOMUNIKAČNÍCH A NOVINOVÝCH SLUŽEB ROČNÍK 17 CENA 6 Kč 8. 12. 2010 PŘEČTĚTE SI: Dneska my - zítra vy str. 1 Připojte se i vy k petici.... str. 2 Do

Více