INFOBUSEM NA CESTĚ K NOVÝM ČLENŮM 39 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 20. LISTOPADU 2008, DATUM VYDÁNÍ: 28. LISTOPADU 2008, CENA: 6 KČ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INFOBUSEM NA CESTĚ K NOVÝM ČLENŮM 39 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 20. LISTOPADU 2008, DATUM VYDÁNÍ: 28. LISTOPADU 2008, CENA: 6 KČ"

Transkript

1 39 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 20. LISTOPADU 2008, DATUM VYDÁNÍ: 28. LISTOPADU 2008, CENA: 6 KČ Čtěte v čísle i na http//www.oskovo.cz Jak vidí odboráři novelu zákoníku práce (V.) str. 2 Jak žijí senioři-kováci na Moravě str. 3 PŘÍLOHA - STR. I AŽ IV: Poradny na přání Důchody od ledna 2010 po novu (IV.) Dneska se tam asi nedostaneme. Předběhli nás sesazení hejtmani DOHODA V NĚMECKÉM KOVOPRŮMYSLU KOMPROMIS ODVRÁTIL ČASOVĚ NEOMEZENÉ STÁVKY Původně se zdálo, že výstražné stávky uskutečněné v německém kovoprůmyslu po 1. listopadu nepřiblíží dohodu mezi odbory a zaměstnavateli a že tarifní smlouva je v nedohlednu (viz Kovák č. 38). Nakonec je vše jinak, kompromis se podařilo nalézt. Jen 12 dní od skončení takzvaného míru (31. října) vzdoroval Svaz podnikatelů Gesamtmetall Odborovému svazu pracovníků ve strojírenství a elektroprůmyslu IG Metallu ve Spolkové republice, aby nakonec 12. listopadu přijal novou tarifní smlouvu o zvýšení mezd od listopadu 2008 celkem o 4,2 procenta. Obě strany se po třiadvacetihodinovém maratónu vyjednávání v Sindelfi ngenu z 11. na 12. listopadu shodly na jednorázové částce 510 euro, kterou kováci obdrží od listopadu 2008 do ledna 2009, zvýšení mezd nejprve o 2,1 procenta od února a poté o 2,1 procenta od května Mimo to od května do prosince 2009 bude moci být vyplacen další bonus ve výši 0,4 procenta z každé měsíční mzdy v závislosti na výsledku hospodaření každého podniku. A od ledna 2010 bude 0,4 procenta vypláceno nikoli zaměstnancům, nýbrž vkládáno ve prospěch fi nancování předčasných penzí. Nová smlouva, která byla uzavřena na 18 měsíců a která skončí ke 30. dubna 2010, odvrátila na poslední chvíli již připravenou stávku kováků na neurčitou dobu. I když se v Sindelfi ngenu jednalo na regionální (Pokračování na str. 3) Pověstný infobus rakouských odborů, který vyjíždí do terénu za novými členy, sklidil obdiv u českých odborářů. Na snímku L. Pašek, vedoucí organizačně-provozního úseku OS KOVO (vlevo), a M. Fiala, vedoucí pražského a středočeského metodického pracoviště OS KOVO INFOBUSEM NA CESTĚ K NOVÝM ČLENŮM Zaměstnanci OS KOVO se školili u rakouských odborářů Jak získávat nové členy do řad odborů? Na tuto otázku hledali odpověď vedoucí metodických pracovišť Odborového svazu KOVO pod vedením lektorů z rakouského partnerského odborového svazu GMTN. Třídenní seminář, který dojednal místopředseda OS KOVO Jaromír Endlicher s hlavním tajemníkem GMTN Manfrédem Anderlem, proběhl 17. až 19. listopadu 2008 v Bad Hofgasteinu. Součástí semináře byla i praktická ukázka použití takzvaného infobusu v praxi. Za tím účelem navštívili účastníci kursu prádelnu firmy Salesianer Miettex Mietwäsche Vetriebgesellschaft m.b.h. u městečka Saalfelden. Koho by překvapovalo proč zrovna prádelnu, ten nechť je zpraven, že odborový svaz GMTN již dávno nemá jen kovácký charakter, ale absorboval do sebe několik dalších svazů a tím i jiná odvětví. Samotná firma Salesianer působí, jak si povšiml na firemní nástěnce vedoucí metodického pracoviště v Ústí nad Labem Radek Zákon, i ve středočeských Kralupech nad Vltavou, a to pod názvem Salesianer Miettex ČR, spol. s r. o. Rakouští odboráři přijeli k prádelně s již zmíněným infobusem, tedy speciálně vybaveným velkoobjemným automobilem, který slouží jako zázemí pro zaměstnance GMTN při jejich oslovování zaměstnanců určitého podniku. V praxi to funguje tak, že automobil zaparkuje v areálu firmy, případně před ním, odboráři projdou v doprovodu zástupce podnikové rady závod, navazují kontakty s lidmi a vysvětlují jim výhody členství v odborech. Pokud jim vedení podniku neumožní vstup do firemního areálu, čekají před branou na lidi odcházející z právě končící směny a na lidi přicházející na směnu následující. Z automobilu se line nejen hudba, ale také natočené proslovy nějaké známé rakouské osobnosti. V autě je rovněž dostatek propagačních tiskovin. Účastníci kursu si tedy poté prohlédli provoz již zmíněné prádelny. Prostředí působilo přijatelně a systém práce sehraně, poněkud zarážející však bylo vyloženě chvatné tempo, v němž všichni zaměstnanci prádelny doslova kmitali. Když se vedoucí metodického pracoviště v Českých Budějovicích Antonín Hraše zeptal manažerky závodu, jestli zaměstnanci touto rychlostí pracují stále, byla její odpověď jistě překvapující. Nyní pracují spíš pomaleji, než je obvyklé, to v létě, když máme více zakázek, je tempo vyšší, odtušila. Zá- (Pokračování na str. 3) 1

2 Vrátí se vám to jako bumerang Vážení, využívám toho, že jste dali veřejnosti možnost reagovat na vámi předložené návrhy změn zákoníku práce. Takto připravovaný zákoník svědčí o aroganci a pohrdání vlády zaměstnanci a tím i občany našeho státu. Protože navrhovanými změnami dochází k dalšímu oslabení již tak nerovného postavení zaměstnance vůči zaměstnavateli, nezbývá než se co nejdůrazněji proti takovému postupu vlády ohradit. Vždyť už dnes si řada zaměstnavatelů dělá, co chce, a například možnost hrozby výpovědí bez udání stanoveného důvodu je nepředstavitelná. Už nyní mají lidé strach požadovat po zaměstnavateli striktní dodržování zákoníku práce. Podle navrhovaného zákoníku by se už nemohl ozvat vůbec nikdo. Tímto bychom se vrátili někdy do dob nevolnictví! Věřím, že se vám tato snaha o znevýhodnění podstatné části občanů v zaměstnaneckém poměru vrátí v příštích volbách jako bumerang, až si naši spoluobčané uvědomí, kam je vedete. MIROSLAV FUCHS, předseda ZO OS KOVO PRAMET Šumperk Připomíná to nevolnictví Dobrý den, jsem rodilý Plzeňan a o to více mě mrzí, že věcná, chcete-li koncepční, novela zákoníku práce vznikla pod taktovkou plzeňské právnické fakulty, i když se zadáním MPSV. Z úvodního dokumentu vyplývá, že navrhovaná novela byla projednána se sociálními partnery, ale nikde není řečeno, zda jejich připomínky byly zásadním způsobem zohledněny v předloženém návrhu. Jsem přesvědčen o tom, že nikoliv. Každá novela zákona by měla být vyvážená. V tomto případě je jasné, že zadavatelem byla neodpovědná část podnikatelů, kteří nejsou schopni podnikat v regulérním prostředí, a proto potřebují zákon, který zásadním způsobem omezí práva zaměstnanců i jejich zástupců odborových organizací. Údajným základním atributem této novely je liberalizace pracovního práva. Pak si kladu otázku, proč je posilován vnitřní předpis jako jednostranný úkon zaměstnavatele. Zaměstnanec není a nikdy nemůže být rovnocenným partnerem zaměstnavatele, a proto mu ve slušné společnosti náleží zvýšená ochrana. Tato navrhovaná novela, i když obecné proklamace hovoří jinak, omezením povinností zaměstnavatele vůči zaměstnanci tyto pracovníky jednoznačně poškozuje. Nyní od obecného ke konkrétnímu: prodloužením řetězení pracovních poměrů na dobu určitou až na 3 roky a návrhem na rozšíření prostoru pro skončení pracovního poměru výpovědí, končícím až rozvázáním pracovního poměru bez udání důvodu, dojde k situaci, že zaměstnanec nebude znát dne ani hodiny, kdy jej zaměstnavatel vyhodí z práce. Tato nejistota se musí zákonitě odrazit nejen ve zhoršeném pracovním výkonu, ale také na rodinném životě i v postavení zaměstnance-klienta vůči bankám při uzavírání úvěrů apod., navrhovaným zrušením povinnosti zaměstnavatele zajišťovat plnění svých úkolů především zaměstnanci v pracovním poměru se otevírá prostor pro další zaměstnávání agenturních zaměstnanců, rozuměj cizinců, pro další rozšíření tzv. 2 KOVÁK číslo listopadu 2008 JAK VIDÍ ODBORÁŘI NOVELU ZÁKONÍKU PRÁCE (V.) Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) vyzvalo na svých internetových stránkách veřejnost, aby se vyjádřila k návrhu novely zákoníku práce (tak jak jej připravila komise jmenovaná ministrem Nečasem). Na tuto výzvu zareagovali někteří funkcionáři a členové ZO OS KOVO, jejichž vyjádření adresovaná MPSV v Kováku na pokračování uveřejňujeme. (redakce) švarcsystému a také pro vznik nechráněných pracovních vztahů, které se svojí povahou blíží robotě, která byla v 19. století zrušena. O nebezpečí daňových úniků a neplacení zdravotního a sociálního pojištění ani nemluvě, zcela samostatnou kapitolou je oblast pracovní doby, kde se navrhují takové instituty jako práce na zavolanou (skrytá forma pracovní pohotovosti) nebo job-sharing (více pracovníků sdílí jedno pracovní místo). Cílem zřejmě je přimět zaměstnance přijmout takovou formu pracovní doby, která jej donutí být k dispozici zaměstnavateli prakticky kdykoliv. I tady stačí pohled do historie, tato úprava silně připomíná nevolnictví, které však bylo zrušeno v roce Další navrhované změny zákoníku práce publikované na oficiálních stránkách MPSV jsou velmi podobného charakteru, evidentně s jediným cílem - znevýhodnit zaměstnance a poskytnout zaměstnavatelům další výhodu v evropské soutěži, kromě již tradiční komparativní výhody nízkých mezd. Doufám a věřím, že ve volebních místnostech si tuto snahu po znevýhodnění podstatné části občanů v zaměstnaneckém poměru naši spoluobčané uvědomí! S pozdravem JINDŘICH BRABEC, zmocněnec Krajského sdružení Plzeňského a Karlovarského kraje Vezměte to zpět! Konference ZO OS KOVO Brano Hradec nad Moravicí na základě informací o připravované novele zákoníku práce rozhodla, že v případě, že by i část těchto kroků chtěli zaměstnavatelé spolu s vládou prosadit, jsou odboráři této ZO OS KOVO připraveni přerušit práci až do doby, dokud nebudou tyto nároky vzaty zpět. Konference ZO věří, že jednání, která budou v nejbližších týdnech následovat, omezí připravované útoky na nás zaměstnance. BŘETISLAV WITWER, předseda ZO OS KOVO Brano Hradec nad Moravicí Zaměstnanec hříčkou v rukou zaměstnavatele Členové ZO OS KOVO zaměstnanců OS KOVO jsou nanejvýš pobouřeni pokračujícími destruktivními zásahy vůči stávající podobě zákoníku práce a připravovanými změnami k dosažení stavu, kdy zaměstnanec v rukou zaměstnavatele bude pouhou hříčkou jeho rozmaru. Navrhované změny nemají s proklamovanou flexibilitou nic společného a pod pláštíkem populistických prohlášení je připravována degradace osobnosti zaměstnance. Proto my, členové ZO zaměstnanců OS KOVO, budeme ve svém pracovním úsilí utvářet a podporovat veškeré formy protestů proti připravovaným negativním změnám v zákoníku práce. Mgr. JIŘÍ ŠURÁŇ, předseda ZO zaměstnanců OS KOVO Vláda vyhlásila odborům válku Ministerstvo práce a sociálních věcí vyzývá na svých webových stránkách k veřejné diskusi ke koncepčním změnám zákoníku práce. Však už i způsob, jakým je tato diskuse uvedená, je značně zavádějící, protože podle této formulace to vypadá, jako by se tripartitní expertní komise za účasti odborů a zaměstnavatelů dohodla, což se nezakládá na pravdě. Pro odbory je řada navrhovaných změn zcela nepřijatelná a po celou dobu projednávání byly ze strany odborů předkládány zásadní připomínky, které však v tomto materiálu nejsou uvedeny. ZO OS KOVO Hutní montáže, a. s., zásadně odmítá navrhované změny a kategoricky se staví proti přijetí zákoníku práce v této podobě, protože: navrhované změny znamenají degradaci zaměstnaneckých a odborových práv hluboko pod úroveň vyspělých evropských států; stále více popírá princip rovnosti partnerů (zaměstnance a zaměstnavatele) a umožňuje zne užívání ekonomické závislosti zaměstnance na zaměstnavateli ke snadnější manipulaci zaměstnancem (ze strachu z ukončení pracovního poměru budou zaměstnanci ochotněji plnit i neúměrné požadavky zaměstnavatele, často nad rámec svých povinností, a to bez nároku na náležité ohodnocení); navrhovanou právní úpravou je vytvářeno zcela nestabilní prostředí pro zaměstnance, které zasahuje do jeho osobního i rodinného života (pracovní poměr na dobu určitou snižuje dostupnost získání půjček, hypoték; pracovní doba na zavolanou do značné míry komplikuje rodinný život); možnost zaměstnance domáhat se svých práv prostřednictvím soudu (protože při navrhovaném okleštění práv odborů již jiný institut pro zaměstnance existovat nebude) je v současných podmínkách zcela irelevantní a nedostatečná (soudní spory se vlečou několik let, pracovněprávní spory nevyjímaje, což může být například pro rodinu s nezaopatřenými dětmi, která přijde o jediný pravidelný příjem, zcela likvidační); nutnost navrhovaných změn není dostatečně argumentačně podložena. Jde pouze o svévolné rozhodnutí na základě velmi silného lobbingu, které jednostranně zvýhodňuje zaměstnavatele na úkor zaměstnanců. Navíc jsou některé změny jen legalizací obcházení současné právní úpravy ze strany zaměstnavatelů (přesčasy, ukončení pracovního poměru bez udání důvodu...); dosavadní zákoník práce byl jedinou normou, která poskytovala zaměstnancům přijatelnou ochranu jejich práv; útoky na odbory a výrazné oslabení jejich pozice jsou pro současnou vládní garnituru klíčové, protože se před přijímáním dalších nepopulárních vládních reforem potřebuje zbavit největšího oponenta a rebela, kterým odbory v očích vládní koalice nepochybně jsou. Naše ZO bude současně při všech jednáních o formě protestů prosazovat, aby hned v úvodu byla vyloučena forma petic nebo prohlášení. V poslední době se staly sice vcelku populární, ale v konečném výsledku se ukázaly neúčinné a bezzubé. Přece se nemůžeme bláhově a naivně domnívat, že politici přehlížející přes 30 tisíc demonstrantů na Václaváku nebo přes milión odborářů, kteří se zapojili do celokonfederační výstražné hodinové stávky, budou najednou brát vážně nějaké petice nebo prohlášení, která mohou bez jakýchkoli skrupulí obratem ruky jednoduše vyhodit do koše. Vláda navrhovanými změnami jednoznačně vyhlásila odborům válku a my se musíme bránit adekvátními a účinnými prostředky. V tomto případě opravdu nestačí mnohdy alibistické skrývání se za nějaký podepsaný papír (mám čárku úkol jsem splnil, mám vystaráno a teď budu v klidu čekat, jak dopadne snažení ostatních). Pokud toto nepochopí všichni členové, bude to ta poslední bitva za práva zaměstnanců, kterou povedeme. VLADIMÍR JUROŠEK, předseda ZO OS KOVO Hutní montáže, a. s (Pokračování příště)

3 V Ostravě druhým rokem funguje bezplatná poradenská služba pro seniory na úseku sociálním, bytovém a právním, a to na regionálním pracovišti Rady seniorů. V Domě kultury města Ostravy se nachází internetové vzdělávací centrum pro seniory, kde již pátým rokem získávají formou desetihodinových kursů základní kvalifikaci v oboru počítačové technologie. Odpolední hodiny jsou vyhrazeny k procvičování získaných vědomostí v klubové činnosti pod dohledem lektorů. Na tomto místě jsou k dispozici celostátní noviny Doba seniorů, které vycházejí poslední pátek každý měsíc (vydává je již třetím rokem Rada seniorů ČR). Ostravský rozhlas pravidelně vždy v neděli v 9.30 hodin věnuje půlhodinku problematice seniorů v relaci Seniorklubu, který se opakuje v pondělí ve 14 hodin. Senior společnost vydává čtyřikrát do roka (již desátým rokem) oblíbený časopis Senior tip a v počtu kusů KOVÁK číslo listopadu VÝROČÍ V SEMILASSE Bývalí zaměstnanci Královopolské se každoročně setkávají V Královopolské je úctyhodná tradice. Každoročně již 40 let se setkávají bývalí zaměstnanci v posledních letech v brněnském kulturním středisku Semilassa. Tam také byla v roce 1968 tradice založena. Letošní akce se zúčastnilo téměř 230 z pozvaných 3000 seniorů odborářů. Letošní setkání seniorů z brněnské Královopolské Přítomné přivítal předseda základní organizace OS KOVO Královopolská Bohumír Hanák; pozvání přijal také předseda představenstva a generální ředitel firmy ing. Miroslav Jucha, který zdůraznil, že prvořadým zájmem této firmy je pokračovat ve výrobní tradici Královopolské. Předseda výboru klubu důchodců Rostislav Přinesdomů seznámil s činností tohoto klubu, zejména s kulturními akcemi a zájezdy. Na letošním setkání byli oceněni odboráři, kteří v tomto roce slaví kulaté jubileum svého vstupu do odborů. Malý dárek dostalo osmnáct těch, kteří jsou odborově organizováni celé půlstoletí, deset odborářů oslavilo 55 let, devatenáct 60 let a jedenaosmdesátiletý Miroslav Bombela je odborově organizován úctyhodných 65 let. Text a snímek (lš) OSTRAVŠTÍ SENIOŘI JSOU AKTIVNÍ Koordinační rada seniorů a zdravotně postižených města Ostravy, tj. dobrovolné občanské sdružení seniorů, které zastřešuje na 40 organizací tohoto zaměření, se již osmý rok snaží naplňovat Národní program přípravy populace na stárnutí. Co se nám za tuto dobu podařilo? rozesílá výtisky zdarma na kontaktní místa do celého kraje zásluhou přidělených grantů. Pravidelně konáme tradiční setkání v klubu Atlantik na třídě Čs. legií s představiteli města a kraje na témata, která se bezprostředně dotýkají života seniorů. Navštěvujeme kulturní akce v Domě Librex a vernisáže výtvarníků v ostravských galeriích a besedy s nimi. Na podzim bude otevřena již druhá sezóna kina Senior, kterou realizuje Centrum kultury a vzdělávání Obvodního úřadu Moravské Ostravy a Přívozu v Minikině na Kostelní ulici, vždy v 15 hodin za zvýhodněné ceny. Národní divadlo moravskoslezské organizuje pro důchodce pravidelné páteční dopolední generálky premiér za jednotné vstupné a poskytuje jim 50procentní slevu na běžná představení a výhodné slevy na koncerty Janáčkovy filharmonie. Senioři v Ostravě dokazují, že mají nejlepší recept proti stáří, a to je aktivita, a proto spolupracovat se seniory není marné, to se opravdu pomaleji stárne. Ing. LUBOMÍR PÁSEK, předseda Koordinační rady seniorů a zdravotně postižených města Ostravy RAKOUŠTÍ KOVÁCI DOSTANOU PŘIDÁNO Mzdy a platy přibližně pracovníků strojírenství v Rakousku stoupnou v roce 2009 nominálně o 3,8 až 3,9 procenta, s odměnami za podnikové výsledky však celkově o 4,2 až 4,5 procenta. V případě růstu výsledků o čtyři procenta dostanou zaměstnanci i jednorázový bonus 100 euro, v případě růstu o osm procent 150 euro, u vyšších zisků 250 euro. Tyto odměny se poprvé budou vztahovat i na učně. Úprava mezd a platů pro příští rok je výsledkem kompromisu a vstřícnosti ze strany kováků, jejichž šéf Erich Foglar projevil ochotu souhlasit - v případě nezbytnosti (tj. při zhoršené hospodářské situaci) - i se zkrácením pracovní doby, uvedl švýcarský deník Neue Zürcher Zeitung. Odboráři při vyjednávání o mzdách argumentovali nejen růstem infl ace, ale i příznivou konjunkturou ve strojírenství v posledních 12 měsících. Jejich zájmům nahrálo též zvýšení důchodů od listopadu o 3,4 procenta (přijaté na sklonku září), takže růst mezd minimálně o stejnou částku byl nasnadě. Před rokem si kováci vybojovali úpravu mezd o 3,5 procenta plus jednorázové bonusy v závislosti na výsledcích hospodaření podniků. (jh) DOHODA V NĚMECKÉM KOVOPRŮMYSLU (Dokončení ze str. 1) úrovni pro Bádensko-Württembersko, vyjednané podmínky platí jako pilotní i pro ostatní spolkové země, a tím pro všech zhruba 3,5 miliónu pracovníků celého odvětví. Přestože IG Metall původně požadoval růst mezd o osm procent a Gesamtmetall nabízel maximálně 2,1 procenta plus jednorázový bonus ve výši 0,8 procenta z celoročního výdělku, označili oba hlavní představitelé kompromisní řešení za vyhovující. Předseda IG Metallu Berthold Huber sice poukázal na původní vyšší nároky, ale s tím, že i s dosaženým kompromisem lze žít. Šéf Gesamtmetallu Martin Kannegiesser označil výsledek za vyrovnaný a prohlásil, že tarifní strany prokázaly svou schopnost vyjednávat. JAN HÁLA INFOBUSEM (Dokončení ze str. 1) roveň však dodala, snad žertem, že je možné, že před účastníky exkurse trochu přidali. Jednu výhodu však zaměstnanci této provozovny přeci jenom mají. Vzhledem k umístění prádelny téměř v horské samotě by se jen obtížně dostávali na své pracoviště a z něj. Proto je svážejí i odvážejí taxíky placené firmou. Použití infobusu je však pro rakouské odbory spíše doplňkovým způsobem jak získat nové členy. Celou tuto záležitost mají do detailu promyšlenou a systematizovanou. Bližší podrobnosti o metodách rakouských odborářů jak přilákat nové členy a udržet stávající a také informace, jak tyto odbory vůbec fungují, přineseme v příštích číslech. Text a snímek MARTIN BENEŠ KOVÁK Vydává OS KOVO IČO: Uzávěrka vždy ve čtvrtek v 11 hodin http//www.oskovo.cz Redakce: šéfredaktor Mgr. Martin Beneš, redaktorka PhDr. Jana Benešová, tajemnice Miloslava Nováková. Adresa redakce a vydavatele: nám. W. Churchilla 2, Praha 3 Telefon: Fax: , Redakční rada: J. Švec - předseda, tel.: , O. Beneda, J. Cvrček, J. Sůva, JUDr. V. Štich, Mgr. P. Taraba, J. Voráč Vydavatelský servis: Jan Kratochvíl Objednávky vyřizuje redakce Redakcí nevyžádané rukopisy, fotografie a kresby se nevracejí Za obsah inzerce redakce nezodpovídá Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., odštěpný závod Praha, č.j. nov. 6094/96 ze dne ISNN MK ČR E

4 KOVÁK číslo listopadu 2008 KOVY V MÝTECH A SKUTEČNOSTI (LXXXV.) Skončení první světové války postavilo před řadu nových úkolů také První brněnskou strojírnu (vznikla v únoru 1872 sloučením brněnské strojírny Karla Friedricha Luze a firmy Thomas Bracegirdle a syn jako akciová společnost a zaregistrováním pod firemním názvem První brněnská strojírenská společnost poznámka autorky). Bylo především třeba plně se orientovat na mírovou výrobu, vylepšit během války opotřebovaný strojní park a postarat se rovněž o nejnutnější sociální zařízení v podniku. Továrna si i po vzniku ČSR ještě zpočátku zachovávala - bez ohledu na to, že její osazenstvo tvořili zaměstnanci převážně německé národnosti a národnostně smíšené úřednictvo v čele s německým vedením svůj předchozí ráz a právně zůstávala cizozemským podnikem, prosazujícím německé nacionální zájmy. Také její správní sídlo bylo ve Vídni (roku 1917 tam přeneseno z Brna), čehož důsledkem bylo vleklé poválečné jednání mezi Československem a Rakouskem o zpětné přeložení statutárního sídla První brněnské znovu do Brna (Technické památky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, díl I., 2001, dále jen Technické památky). Mezistátní dohodou mezi ČSR a Rakouskem (z roku 1920) bylo stanoveno provést přenos sídla z Vídně zpět do Brna do konce září 1921 (tzv. nostrifikace poznámka autorky). V letech došlo ve vývoji První brněnské k významné organizační změně k fúzi (splynutí) s firmou Brand a L Huillier (založena v roce 1853) též v Brně. Byl to její vážný konkurent zejména v oboru výroby cukrovarnických a chladírenských zařízení, parních kotlů a kompresorů; až na výrobu turbin měly obě firmy v podstatě tentýž výrobní program. Brandovka (jak zněl neoficiální název zmíněné konkurence po- Značka První brněnské kvalita a přesnost známka autorky) však na tom byla z hlediska strojního vybavení mnohem hůře než První brněnská, měla problémy s kapitálem a v plném provozu bývala jen před cukrovarnickou kampaní, jinak chyběly peníze na zajištění plné zaměstnanosti a firma byla nucena propouštět. Podle autora publikace První brněnská. Dějiny strojírny B. Steinera (dále jen První brněnská) konkurence Brandovky nemohla První brněnskou ohrozit, ale její mocenské postavení dále posílila. K vlastnímu jednání o fúzi došlo v roce Krátce předtím se První brněnské podařilo postavit vysokotlakou turbinu 32 atm, dosahující teploty 400 stupňů C, což byl tehdejší evropský primát, a v roce 1923 postavit první dvoutělesovou turbinu. Výrobní úspěchy strojírny potvrzovaly její pozici jakožto významného brněnského podniku těžkého průmyslu (První brněnská). Vlastní fúze byla realizována zjara roku Akcionáři Brandovky obdrželi za své dosavadní tři akcie dvě akcie První brněnské. Ta vydala nové akcie v hodnotě 8 miliónů Kč a zvýšila tím svůj celkový akciový kapitál na 88 miliónů Kč. Ještě před předložením návrhu fúze ke schválení valným hromadám obou akciových firem bylo podepsáno zvláštní ujednání První brněnské s vedoucími představiteli Brandovky; akcionářům ale sděleno nebylo. A není ovšem divu! První brněnská v něm slibovala zajistit podnikateli Luitpoldu Brandovi funkci místopředsedy správní rady První brněnské a na dobu dvou let minimálně příjem Kč ročně; maximální odměna člena správní rady byla pouze Kč. Zkrátka nepřišel ani Brandův bratr Karel, jemuž bylo přislíbeno výnosné místo prokuristy s platem Kč. Druzí dva činitelé Brandovky sice nebyli převzati do správní rady První brněnské, ale měly jim být zajištěny po dobu dvou let tantiémy (tj. část čistého zisku akciové společnosti vyplácená členům představenstva či správní rady poznámka autorky) ve stejné výši, jako kdyby tuto funkci opravdu vykonávali. Byla to pojistka, aby takto zaangažované osoby na valné hromadě akcionářů fy Brand a L Huillier při hlasování o fúzi s První brněnskou zdvihli ruku pro spojení. Na své si přišly také banky jako zprostředkovatelé fúze a zřejmě i zástupcům těchto bank byla za hlasy zaručena provize v minimální výši Kč (První brněnská). Po podpisu fúze byly pro Brandovku vydány podrobné předpisy, které vlastně znamenaly přeměnu někdejšího závodu na pouhou provozovnu; zaměstnanci byli postupně převáděni jinam, někteří odešli do penze nebo byli propuštěni. Výroba byla utlumována, až v roce 1925 byl bývalý závod Brand a L Huillier zcela likvidován (tamtéž). První brněnská ve výrobě turbin značně předstihla nejen tuzemské, ale i zahraniční strojírny. Významné strojírenské podniky, mezi nimi například i německá firma Krupp, se zajímaly o turbiny z První brněnské, sbíraly nezbytné informace a podávaly žádosti o licenci na jejich výrobu. Připravila PhDr. JITKA KLEMENTOVÁ, CSc. KŘÍŽOVKA KŘÍŽOVKA Člověk musí žít se srdcem na dlani, vnímat život všemi smysly; to je největší... (viz tajenku). V tajence se skrývá dokončení výroku, jehož autorem je herec Ota Sklenčka ( ). Nejprve působil v divadlech v Třebíči, Táboře, Teplicích a Liberci, poté v Ústředním divadle čs. armády v Praze, v Městských divadlech pražských, v Realistickém divadle Z. Nejedlého a od roku 1989 v Divadle na Vinohradech. Byl představitelem především charakterních a tragických rolí. Mimo divadlo je znám i z fi l- mu, televize a rozhlasu. (jk) Vyluštění z Kováku č. 38/2008 (výrok M. Rázuse): Člověk nezačíná se kolébkou, ba ani dobytím doktorátů, ale chvílí, kdy rozkvete... v něm poznání a cit lidskosti. 4

5 Právní servis KOVÁK číslo listopadu 2008/příloha Jak mám postupovat, když nemohu splácet úvěr? JUDr. MARIE STODOLOVÁ, právnička Metodického pracoviště OS KOVO Praha a střední Čechy Můžete mně poradit, jak mám dál postupovat, když jsem si půjčil na koupi bytu dva milióny korun a nyní nemohu úvěr splácet, neboť jsem bez zaměstnání? Banka vyžaduje měsíční splátky, a to bez ohledu na moje možnosti. Prý existuje nějaký zákon, podle kterého mně soud může tyto splátky snížit. Je tomu tak? M. J., Kladno Ano, máte pravdu. Od 1. ledna 2008 nabyl účinnosti zákon č. 182/2007, insolvenční zákon. Podle tohoto zákona může postupovat jak fyzická osoba, tak i právnická osoba-nepodnikatel a řešit svou nepříznivou finanční situaci. A to pokud tato osoba: a) je buď předlužená, tzn., že máte více věřitelů a souhrn závazků převyšuje hodnotu vašeho majetku, například máte dva milióny dluhů, ale hodnota majetku činí jeden milión, b) nebo je v platební neschopnosti, tzn., že máte více věřitelů a peněžité závazky po dobu 30 dnů po lhůtě splatnosti, a to prostřednictvím oddlužení. Podle tohoto zákona máte právo podat návrh insolvenčnímu soudu, ve vašem případě je to Krajský soud v Praze. Soud tento návrh přezkoumá na základě vámi předložených dokladů a buď váš návrh pro formální vady odmítne, tzn., že jste tento návrh chybně napsal, nebo vyhlásí úpadek. Pokud vyhlásí úpadek, následuje rozhodnutí soudu o způsobu řešení úpadku, a to je pro vás buď konkurs nebo oddlužení. Ve vašem případě je samozřejmě výhodnější oddlužení, neboť postihuje výlučně váš majetek a po řádném splnění oddlužení můžete být osvobozen od placení většiny svých zbývajících závazků. Osvobození není automatické, ale rozhoduje o něm soud. Insolvenčním řízením, které zahájíte podáním návrhu soudu, však riskujete, že soud oddlužení nepovolí a vyhlásí na váš majetek konkurs. V konkursním řízení přijdete nejen o majetek a většinu svých příjmů, ale jde také o to, že po jeho ukončení věřitelé mohou dál vymáhat neuhrazené pohledávky. V okamžiku, kdy bude soudu doručen váš návrh, je zahájeno insolvenční řízení, soud vydá vyhlášku o zahájení řízení a zveřejní ji i v insolvenčním rejstříku, který je volně přístupný na internetu. Zveřejnění v insolvenčním rejstříku má ten účinek, že vaše pohledávky nemohou být věřiteli uplatněny u soudu, popřípadě nemůže exekutor vymáhat tyto pohledávky exekucí. Takže vám navrhuji tento postup: 1. Podat příslušnému soudu, tj. Krajskému soudu v Praze, návrh na povolení oddlužení. 2. Insolvenční soud rozhodne, zda návrh splňuje veškeré podmínky pro povolení oddlužení, a to z hlediska osoby dlužníka a jeho majetku. Může i návrh odmítnout a na váš majetek bude prohlášen konkurs. 3. Podmínkou pro povolení oddlužení je, že budete schopen po dobu 5 let splácet nezajištěným věřitelům alespoň 30 % hodnoty jejich přihlášených pohledávek. PORADNY NA PŘÁNÍ 4. Pokud máte majetek, a to máte byt na hypotéku, tak o tento byt přijdete, neboť oddlužení je nastaveno tak, že zajištění věřitelé, tj. bankovní ústav, který vám na koupi bytu půjčil peníze, se vždy uspokojují z majetku sloužícího k zajištění jejich pohledávek a nemohou být zahrnuti například do splátkového kalendáře. Oddlužení formou splátkového kalendáře připadá do úvahy pouze u věřitelů, kteří svoje pohledávky vůči vám žádnou formou nezajistili. O povolení oddlužení žádáte jako dlužník soud, ale o způsobu, kterým bude oddlužení provedeno, rozhodují pouze věřitelé a jejich rozhodnutí nemůže ovlivnit ani soud. Měl byste být schopen požadovaných 30 % přihlášených pohledávek uhradit jak v rámci splátkového kalendáře (v průběhu 5 let ze svých příjmů), tak i při okamžitém zpeněžení majetku dlužníka prodejem tohoto majetku. Doporučuje se současně s návrhem na oddlužení předložit vyjádření věřitelů k otázce způsobu provádění oddlužení. Se způsobem oddlužení musí vyjádřit souhlas nadpoloviční většina všech nezajištěných věřitelů počítaná podle výše jejich pohledávek a tito nezajištění věřitelé musí v insolvenčním řízení svou pohledávku přihlásit. 5. V průběhu 5 let bude z vašich příjmů strhávaná částka ve stejném rozsahu, v jakém mohou být sráženy v exekuci. Pokud tuto podmínku během 5 let nesplníte, bude zamítnut návrh na povolení oddlužení a může být prohlášen konkurs na váš majetek. Pokud splníte podmínku pro oddlužení a v průběhu stanovené lhůty uhradíte alespoň 30 % z přihlášené nezajištěné pohledávky každého věřitele, jste po uplynutí této lhůty bez dluhů. 6. Bude vám ustanoven insolvenční správce a má rovněž nárok na zaplacení odměny v plné výši, nikoli ve výši 30 %, jako u ostatních věřitelů, takže vám pohledávky ještě vzrostou. 7. V průběhu oddlužení plněním splátkového kalendáře máte povinnost vykonávat přiměřenou výdělečnou činnost; hodnoty získané dědictvím, darem zpeněžit a jejich výtěžek použít k mimořádným splátkám nad rámec splátkového kalendáře; bez zbytečného odkladu sdělit insolvenčnímu správci změnu bydliště a zaměstnání; vždy k 15. lednu a 15. červenci kalendářního roku předložit správci přehled svých příjmů; neposkytovat nikomu z věřitelů žádné zvláštní výhody a nepřijímat na sebe nové závazky, které byste nemohl splnit. V médiích je tato možnost lidově nazývána osobní bankrot, a jak jste se mohl seznámit s postupem při oddlužení, měl byste řádně zvážit, zda budete schopen podmínku 5 let, s níž je spjat splátkový kalendář, dodržet. VÝVOJ INFLACE V ŘÍJNU 2008 Ing. ALENA PAUKRTOVÁ, úsek odborové politiky OS KOVO Inflace vyjádřená indexem spotřebitelských cen domácností zaměstnanců (domácnosti, v jejichž čele je osoba v pracovním poměru, a k sociální příslušnosti ostatních členů domácností se nepřihlíží) dosáhla v říjnu 2008 proti stejnému období minulého roku hodnotu 105,3 procenta a od počátku roku ,4 procenta. Bleskový odhad harmonizovaného indexu spotřebitelských cen (HICP) pro eurozónu za říjen 2008 je 3,2 procenta, jak uvedl Eurostat. I

6 KOVÁK číslo listopadu 2008/příloha DŮCHODY OD LEDNA 2010 PO NOVU (IV.) JUDr. ZDENĚK HÁJEK, expert na sociální zabezpečení ČMKOS Změny v důchodovém systému, zejména nehodnocení doby studia pro důchod, budou znamenat výrazné snížení úrovně nejen starobních důchodů, ale i invalidních, o nichž jsme hovořili podrobně v předcházející části, a pozůstalostních, jejichž výše je odvozena od starobních nebo invalidních důchodů a o nichž budeme hovořit v této závěrečné části seriálu. II 1. Podmínky nároku na vdovský a vdovecký důchod při úmrtí se nemění Podmínky pro vznik nároku na vdovský a na vdovecký důchod při úmrtí životního partnera nebo partnerky upravené 50 zákona se od nemění. Znamená to, že vdova má i nadále nárok na vdovský důchod po manželovi, jestliže byl poživatelem starobního nebo invalidního důchodu, nebo jestliže splnil ke dni smrti podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní důchod nebo podmínky nároku na starobní důchod anebo jestliže zemřel následkem pracovního úrazu. Tomu je postavena na roveň pro tyto účely nemoc z povolání. Také u vdovce zůstávají podmínky zachovány a jsou stejné jako u vdovy. Tzn., že vdovec má i nadále nárok na vdovecký důchod po manželce, jestliže byla poživatelkou starobního nebo invalidního důchodu, nebo jestliže splnila ke dni smrti podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní důchod nebo podmínky nároku na starobní důchod anebo jestliže zemřela následkem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání. Vdovský a vdovecký důchod náležejí bez dalších podmínek po dobu 1 roku od smrti manžela, respektive manželky. 2. Po uplynutí jednoročního pobírání se některé podmínky zásadně mění Jestliže podmínky při vzniku nároku na pozůstalostní důchody vdovský a vdovecký zůstaly stejné, neplatí to o podmínkách, za nichž trvá nárok na vdovský a vdovecký důchod po uplynutí jednoročního pobírání vdovského nebo vdoveckého důchodu. Podle odst zákona po uplynutí doby 1 roku od smrti manžela má vdova nárok na vdovský důchod pouze tehdy, jestliže: pečuje o nezaopatřené dítě, nebo pečuje o dítě, které je závislé na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost), nebo pečuje o svého rodiče nebo rodiče zemřelého manžela, který s ní žije v domácnosti a je závislý na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost), nebo je invalidní ve třetím stupni, anebo vdova dosáhla alespoň věku o 4 roky nižšího, než činí důchodový věk stanovený podle 32 pro muže stejného data narození nebo důchodového věku, je-li důchodový věk nižší. Od , kdy nabude účinnosti novela zákona o důchodovém pojištění, tak dochází ke dvěma zásadním změnám v podmínkách stanovených zákonem pro další pobírání vdovského nebo vdoveckého důchodu. Za prvé nárok i po jednoročním pobírání pozůstalostního důchodu trvá nikoliv, jestliže je vdova (vdovec) plně invalidní, jako tomu bylo dosud, ale je-li invalidní ve třetím stupni. Jde o reakci na změnu invalidity a invalidních důchodů od , o nichž jsme hovořili v předcházející III. části seriálu. Ke druhé a podstatně závažnější změně dochází od v tom smyslu, že 55 let věku u vdovy a 58 let věku u vdovce pro trvalý nárok na vdovský, respektive vdovecký, důchod, jak tomu bylo dosud, vystřídá věk o 4 roky nižší, než činí důchodový věk stanovený podle 32 pro muže stejného data narození. Nárok na vdovský důchod vznikne znovu, jestliže se splní některá ze zákonných podmínek pro další trvání nároku na vdovský důchod do pěti roků po zániku dřívějšího nároku na vdovský důchod. Příklad 1: Žena narozená dnem ovdověla. Po dobu 1 roku od smrti manžela, tj. do , jí náležel vdovský důchod bez dalších podmínek. Po uplynutí této doby pouze za předpokladu, že splňuje některou ze zákonných podmínek pro další pobírání vdovského důchodu. Tu splňovala, neboť pečovala o matku zemřelého manžela, která s ní žila v domácnosti a byla závislá na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost). Nárok na vdovský důchod tedy měla nadále. Dne však matka zesnulého manžela zemřela. Vdově však náležel vdovský důchod již trvale, neboť dnem , tedy před účinností novely zákona o důchodovém pojištění, tj. před , dovršila 55 let věku. Příklad 2: Žena narozená ovdověla dnem Do pobírala vdovský důchod bez dalších podmínek. Po uplynutí jednoročního pobírání vdovského důchodu pobírala vdovský důchod nadále z důvodu péče o nezaopatřené dítě. To však k ukončilo přípravu na povolání studiem a přestalo být nezaopatřené. Vdova sice dnem dovršila věk 55 let, ale již za účinnosti novely zákona o důchodovém pojištění, který tuto věkovou hranici změnil. Protože jinou ze zákonných podmínek pro další pobírání vdovského důchodu nesplňovala, nárok na vdovský důchod jí dnem zanikl. Dnem , tj. do necelých pěti roků po zániku nároku na vdovský důchod, však dovršila věk o 4 roky nižší, než činí důchodový věk stanovený podle 32 pro muže stejného data narození, tj. věk 59 roků a 8 měsíců (důchodový věk muže narozeného dle přílohy k zákonu totiž činí 63 roků a 8 měsíců). Dnem dovršení této věkové hranice, tj. dnem , se jí nárok na vdovský důchod již trvale obnovil. 3. Další úprava vdovského a vdoveckého důchodu Dítětem se pro účely nároku na vdovský a vdovecký důchod rozumí dítě, které má po zemřelém nárok na sirotčí důchod, a dítě, které bylo v rodině zemřelého vychováváno, jde-li o vlastní (osvojené) dítě vdovy nebo bylo-li dítě aspoň jedním z nich převzato do dne smrti manžela do trvalé péče nahrazující péči rodičů. Nárok na vdovský důchod zaniká uzavřením nového manželství. Zanikne-li takto nárok na vdovský důchod, náleží vdově částka ve výši 12 měsíčních splátek vdovského důchodu. Dále nárok na vdovský důchod zaniká také dnem právní moci rozhodnutí soudu o tom, že vdova úmyslně způsobila smrt manžela jako pachatelka, spolupachatelka nebo účastnice trestného činu. Tato úprava zániku nároku na vdovský důchod platí také pro nárok vdovce na vdovecký důchod. 4. Výše vdovského a vdoveckého důchodu se nemění Podle 51 činí výše základní výměry vdovského a vdoveckého důchodu 2170 Kč měsíčně. Výše procentní výměry vdovského a vdoveckého důchodu činí 50 % procentní výměry starobního důchodu nebo invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, na který měl nebo by měl nárok manžel (manželka) v době smrti. 5. Při obnově nároku na vdovský a vdovecký důchod nesmí být jeho výše nižší Nově je zakotveno do zákona od ochranné opatření v tom smyslu: Výše procentní výměry vdovského a vdoveckého důchodu, na který vznikl znovu nárok podle 50 odst. 4, nesmí být nižší než procentní výměra vdovského nebo vdoveckého důchodu, která náležela ke dni zá-

7 KOVÁK číslo listopadu 2008/příloha niku nároku na tento důchod. Jde o případy, kdy nárok na vdovský důchod zanikne a vznikne znovu splněním některé ze zákonných podmínek pro další nárok na něj ve lhůtě pěti roků po posledním zániku nároku na vdovský důchod (viz 2. pasáž - příklad 2) 6. Sirotčí důchod Sirotčí důchod upravuje 52 zákona. Na sirotčí důchod má nárok nezaopatřené dítě, jestliže zemřel: rodič nebo osvojitel dítěte, nebo osoba, která převzala dítě do péče nahrazující péči rodičů, a dítě na ni bylo v době její smrti převážně odkázáno výživou, kterou nemohli ze závažných důvodů zajistit jeho rodiče. V obou případech za podmínky, že tyto osoby byly poživateli starobního nebo invalidního důchodu nebo ke dni smrti splnily podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní důchod nebo podmínky nároku na starobní důchod anebo zemřely následkem pracovního úrazu. Osiřelé nezaopatřené dítě má za splnění výše uvedených podmínek i nadále také nárok na sirotčí důchod po každém z rodičů (osvojitelů) nebo osobě, která je převzala do péče nahrazující péči rodičů. Nárok na sirotčí důchod nevzniká po pěstounovi nebo jeho manželovi. Nárok na sirotčí důchod zaniká osvojením. A obdobně jako nárok na vdovský důchod také dnem právní moci rozhodnutí soudu o tom, že sirotek úmyslně způsobil smrt rodiče jako pachatel, spolupachatel nebo účastník trestného činu. Nic se také nemění na výpočtu důchodu. Výše základní výměry sirotčího důchodu činí stejně jako u každého jiného důchodu 2170 Kč měsíčně. Výše procentní výměry pak 40 % procentní výměry starobního důchodu nebo invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, na který měl nebo by měl nárok zemřelý v době smrti. 7. Ochrana výše sirotčího důchodu při znovuobnovení jeho nároku Nově zákon stanoví ochranu výše sirotčího důchodu obdobně, jako je nově stanovena ochrana výše vdovského a vdoveckého důchodu. Zanikl-li nárok na sirotčí důchod proto, že dítě přestalo být nezaopatřené, a nárok na sirotčí důchod vznikl znovu, neboť podmínka nezaopatřenosti byla znovu splněna, nesmí být výše procentní výměry sirotčího důchodu nižší než procentní výměra sirotčího důchodu, která náležela ke dni zániku nároku na tento důchod. 8. Společná ustanovení o důchodech Také po nárok na důchod podle 54 vzniká dnem splnění podmínek stanovených zákonem č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, a nárok na jeho výplatu splněním podmínek stanovených pro vznik nároku na důchod a na jeho výplatu a podáním žádosti o přiznání nebo vyplácení důchodu. Nárok na důchod nezaniká uplynutím času. Nárok na výplatu důchodu nebo jeho části zaniká, není-li dále uvedeno jinak, nově uplynutím pěti let ode dne, za který důchod nebo jeho část náleží. Rovněž zůstává například v platnosti ustanovení 56, podle něhož zjistí-li se, že: a) nárok na důchod nebo na jeho výplatu zanikl, důchod se odejme nebo jeho výplata se zastaví, a to ode dne následujícího po dni, jímž uplynulo období, za které již byl vyplacen, b) důchod byl přiznán nebo je vyplácen v nižší částce, než v jaké náleží, nebo byl neprávem odepřen, anebo byl přiznán od pozdějšího data, než od jakého náleží, důchod se zvýší nebo přizná, a to ode dne, od něhož důchod nebo jeho zvýšení náleží. Důchod nebo jeho zvýšení se přitom doplatí nejvýše pět let nazpět ode dne zjištění nebo uplatnění nároku na důchod nebo jeho zvýšení. Důchod nebo jeho zvýšení se však doplatí ode dne, od něhož důchod nebo jeho zvýšení náleží, v případě, že důchod nebyl přiznán nebo byl vyplácen v nižší částce, než v jaké náleží, nebo byl neprávem odepřen, anebo byl přiznán od pozdějšího data, než od jakého náleží, v důsledku nesprávného postupu orgánu sociálního zabezpečení, c) důchod byl přiznán nebo je vyplácen ve vyšší částce, než v jaké náleží, nebo byl přiznán nebo se vyplácí neprávem, důchod se sníží nebo odejme nebo jeho výplata se zastaví, a to ode dne následujícího po dni, jímž uplynulo období, za které již byl vyplacen. 9. Obecná úprava souběhu nároků na důchody a jejich výplatu se v zásadě nemění Také znění 58 a 59 se v zásadě nemění. Jsou-li současně splněny podmínky nároku na výplatu více důchodů téhož druhu nebo na výplatu starobního nebo invalidního důchodu, vyplácí se i po jen jeden důchod, a to vyšší. To však neplatí, jde-li o nárok na sirotčí důchody podle odst Ten stanoví, že osiřelé dítě má za splnění podmínek stanovených v zákoně nárok na sirotčí důchod po každém z rodičů. Jsou-li současně splněny podmínky nároku na výplatu starobního, plného invalidního nebo částečného invalidního důchodu ve stejné výši, vyplácí se důchod, který si pojištěnec zvolil. Dnem úpravy výplat důchodů pro souběh zanikají nároky na důchody, které se nevyplácejí. Podle 59 jsou-li současně splněny podmínky nároku na výplatu starobního nebo invalidního důchodu a na výplatu vdovského nebo vdoveckého důchodu anebo sirotčího důchodu, vyplácí se i nadále nejvyšší důchod v plné výši a z ostatních důchodů se vyplácí polovina procentní výměry. Takto se postupuje obdobně, jsou-li současně splněny podmínky nároku na výplatu vdovského nebo vdoveckého důchodu a sirotčího důchodu. Je-li výše několika důchodů stejná, krátí se nejdříve sirotčí důchod a poté vdovský nebo vdovecký důchod. Má-li oboustranně osiřelé dítě nárok na dva sirotčí důchody, vyplácí se vyšší sirotčí důchod v plné výši a nižší sirotčí důchod se vyplácí ve výši procentní výměry. Je-li výše obou sirotčích důchodů stejná, vyplácí se jeden sirotčí důchod v plné výši a druhý sirotčí důchod ve výši procentní výměry. K jedné změně však dochází i u souběhu důchodů. S ohledem na možnost pojištěnce zvolit si od výplatu starobního důchodu v poloviční výši a za každých 180 kalendářních dnů výdělečné činnosti si zvýšit procentní výměru starobního důchodu o 1,5 % výpočtového základu (odst zákona) se nově stanoví, že při souběhu důchodů podle 59, je-li starobní důchod nižší, považuje se pro uvedený účel (výplaty starobního důchodu ve výši poloviny) za polovinu starobního důchodu poloviční výše procentní výměry starobního důchodu vypláceného v souběhu s jiným důchodem. 10. Přeměna invalidního důchodu na starobní důchod Zcela novou úpravu od představuje 61a. Podle něho nárok na invalidní důchod zaniká dnem, kterým jeho poživatel dosáhl věku 65 let; tímto dnem vzniká tomuto poživateli nárok na starobní důchod. S tím, že starobní důchod, na který takto vznikl nárok, náleží ve výši, v jaké náležel dosavadní invalidní důchod. Pro účely zvyšování tohoto starobního důchodu podle 67 (valorizace důchodů) se za den přiznání starobního důchodu považuje den, od něhož byl přiznán dosavadní invalidní důchod. Nárok na tento druh starobního důchodu nevylučuje nárok na starobní důchod podle 29 odst. 1, 2 nebo 3 (tzn. na řádný starobní důchod). 11. Přechod nároku na důchody Také ustanovení 62 se nemění. Nárok na důchod a nárok na výplatu důchodu nelze postoupit ani dát do zástavy. Dohodu o srážkách z důchodu lze uzavřít jen pro pohledávky na výživném a na příspěvku na výživu a na úhradu přeplatku na důchodu, a to až do částky, kterou lze srazit výkonem rozhodnutí. Zemřel-li oprávněný po uplatnění nároku na dávku důchodového pojištění, vstupují do dalšího řízení o dávce a nabývají nároku na částky splatné do dne smrti oprávněného postupně manželka (manžel), děti a rodiče, jestliže žili s oprávněným v době jeho smrti v domácnosti. Podmínka žití v domácnosti nemusí být splněna u dětí, které mají nárok na sirotčí důchod po zemřelém. III

8 KOVÁK číslo listopadu 2008/příloha Byla-li dávka přiznána před smrtí oprávněného, vyplatí se splatné částky, které nebyly vyplaceny do dne smrti oprávněného, členům jeho rodiny. Nároky přecházející na tyto osoby nejsou předmětem dědictví. Jím se stávají, není-li těchto osob. 12. Příjemce důchodu Příjemcem důchodu je oprávněný nebo jeho zákonný zástupce anebo zvláštní příjemce. Důchody se vyplácejí v hotovosti. Na základě žádosti příjemce důchodu se důchod poukazuje na účet příjemce u banky v České republice nebo pobočky zahraniční banky nebo spořitelního a úvěrního družstva v České republice; je-li příjemcem důchodu oprávněný, poukazuje se důchod na účet jeho manžela (manželky) u banky v České republice, pokud o to oprávněný plátce důchodu požádá na předepsaném tiskopise a má-li v době, kdy o tento způsob výplaty požádá, právo disponovat s peněžními prostředky na takovém účtu. Podmínkou výplaty důchodu oprávněnému na účet jeho manžela (manželky) je souhlas manžela (manželky) s tímto způsobem výplaty. Manžel (manželka) oprávněného je povinen vrátit plátci důchodu splátky důchodu oprávněného poukázané na takový účet po dni úmrtí oprávněného. Požádá-li příjemce dávky o změnu způsobu výplaty důchodu, je plátce důchodu povinen provést takovou změnu nejpozději od splátky důchodu splatné ve třetím kalendářním měsíci po kalendářním měsíci, v němž byla uplatněna žádost o změnu způsobu výplaty důchodu. Je-li důchod vyplácen na účet manžela (manželky) u banky v České republice nebo pobočky zahraniční banky nebo spořitelního a úvěrního družstva v České republice, neodpovídá plátce důchodu za škodu, která oprávněnému vznikne právním úkonem manžela (manželky) jako majitele účtu, jehož důsledkem je omezení nebo zánik práva oprávněného disponovat s peněžními prostředky na takovém účtu, ani za škodu, která oprávněnému vznikne, zanikne-li takový účet v důsledku úmrtí manžela (manželky). 13. Povinnost platit za službu doručení důchodu v hotovosti Nově se v 64 stanoví, že příjemce důchodu vypláceného v hotovosti prostřednictvím držitele poštovní licence hradí náklady plátce důchodu za poukazy splátek důchodu vyplácených v pravidelných lhůtách. To však neplatí v případě, že oprávněnému byl důchod přiznán před a tomuto oprávněnému trvá od nepřetržitě nárok na alespoň jeden důchod. Ten náklady nebude povinen hradit. Plátce důchodu (ČSSZ) je povinen výši nákladů zveřejnit. Podle zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, je nově stanovena povinnost OSSZ při sepisování žádosti o důchod s občanem informovat ho o výši těchto nákladů, aby se mohl rozhodnout, jakým způsobem chce důchod dostávat. 14. Valorizace důchodů Zvyšování důchodů upravené v zákoně v 67 se také nemění. Vyplácené důchody se zvyšují i nadále v závislosti na růstu úhrnného indexu spotřebitelských cen za domácnosti celkem ( růst cen ) ve stanoveném období a na růstu indexu reálné mzdy ( růst reálné mzdy ) ve stanoveném období. Období pro zjišťování růstu reálné mzdy se stanoví tak, že prvním rokem tohoto období je kalendářní rok následující po posledním kalendářním roce období pro zjišťování růstu reálné mzdy použitého při předchozím zvýšení důchodů, při kterém bylo přihlédnuto k růstu reálné mzdy, a posledním rokem tohoto období je kalendářní rok, který o dva roky předchází kalendářnímu roku, do něhož spadá termín zvýšení důchodů. Důchody se zvyšují od splátky důchodu splatné v lednu v pravidelném termínu, pokud zvýšení průměrného starobního vypláceného důchodu by činilo aspoň 2 procenta. Mimo tento pravidelný termín se zvyšují v mimořádném termínu, jestliže růst cen dosáhl aspoň 5 procent. Důchody se přitom zvyšují od splátky důchodu splatné v pátém kalendářním měsíci následujícím po kalendářním měsíci, v němž růst cen dosáhl aspoň 5 procent. Zvýšení důchodů se stanoví tak, aby u průměrného starobního důchodu činilo částku odpovídající nejméně 100% růstu cen a dále též částku odpovídající nejméně jedné třetině růstu reálné mzdy. Období pro zjišťování růstu cen se stanoví tak, že prvním měsícem tohoto období je kalendářní měsíc následující po posledním kalendářním měsíci období pro zjišťování růstu cen použitého při předchozím zvýšení důchodů, a posledním měsícem tohoto období je při zvýšení důchodů a) v pravidelném termínu červenec kalendářního roku, který o jeden rok předchází kalendářnímu roku, do něhož spadá pravidelný termín zvýšení důchodů, b) v mimořádném termínu kalendářní měsíc, v němž růst cen dosáhl aspoň 5 procent. Zvýšení důchodů i nadále podle nové právní úpravy platné od stanoví vláda nařízením. Jde-li o zvýšení důchodů v pravidelném termínu, stanoví vláda zvýšení důchodů do 30. září kalendářního roku, který o jeden rok předchází kalendářnímu roku, do něhož spadá pravidelný termín zvýšení důchodů, a jde-li o zvýšení důchodů v mimořádném termínu, stanoví vláda zvýšení důchodů do 50 dnů od posledního dne kalendářního měsíce, v němž růst cen dosáhl aspoň 5 procent. 15. Vyšší důchod stoletých Nově byl rozšířen paragraf o zvyšování důchodů o 67a. Podle něho je nově zakotveno v zákoně to, co se již delší dobu provádí. Procentní výměra vypláceného důchodu se zvyšuje o 2000 Kč měsíčně ode dne, kdy poživatel důchodu dosáhl věku 100 let. Jsou-li splněny podmínky nároku na výplatu více důchodů, zvyšuje se procentní výměra starobního, plného invalidního nebo částečného invalidního důchodu. (Dokončení seriálu) Zdravotnické okénko Musím platit v nemocnici i za dny přerušené léčby? PhDr. VÁCLAV VOJKŮVKA, expert na zdravotní pojištění Byl jsem v nemocnici na léčení. V průběhu mé léčby se v příbuzenstvu udála smutná událost, proto jsem se domluvil s lékařem, že na dva dny přeruším pobyt, abych se mohl zúčastnit pohřbu. Přesto jsem při propuštění z nemocnice musel uhradit poplatky za pobyt i za dny, kdy jsem byl pryč. Zdá se mi to nespravedlivé, neboť po tyto dva dny, kdy jsem byl mimo nemocnici, jsem nečerpal žádnou péči ani služby. Je v pořádku platit poplatek i za dobu přerušení léčby? J. S., Přelouč Regulační poplatek ve výši 60 Kč se platí za každý den pobytu ve zdravotnickém zařízení, přičemž den, ve kterém jste byl přijat, a den, ve kterém vám byl pobyt ukončen, byl počítán jako jeden den. Ve vašem případě byl regulační poplatek za dva dny, kdy jste byl mimo zdravotnické zařízení, požadován neoprávněně. IV Poplatek se platí za pobyt, tj. fyzickou přítomnost osoby ve zdravotnickém zařízení. Pokud jste měl propustku od ošetřujícího lékaře, tak jste nemusel za dny nepřítomnosti platit. Samozřejmě, že propustka musí být oficiální a zahrnutá ve zdravotní dokumentaci, nestačí jenom interní dohoda s lékařem.

Vdovský a vdovecký důchod

Vdovský a vdovecký důchod Vdovský a vdovecký důchod Důchody pozůstalých, tj. nejen vdovské důchody, ale i důchody vdovecké a sirotčí, patří historicky mezi nejstarší dávky, a to i v zahraničních důchodových systémech. V ČR jsou

Více

DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ A DÁVKY Z NĚJ PLYNOUCÍ

DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ A DÁVKY Z NĚJ PLYNOUCÍ DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ A DÁVKY Z NĚJ PLYNOUCÍ PRÁVNÍ ÚPRAVA Základním právním předpisem, který upravuje nároky na důchody ze základního důchodového pojištění, způsob stanovení výše důchodů a podmínky pro

Více

Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení

Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení Český důchodový systém se skládá ze tří částí Prvním pilířem je povinné základní důchodové pojištění, dávkově definované a průběžně financované.

Více

I. pilíř důchodové reformy

I. pilíř důchodové reformy I. pilíř důchodové reformy KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Důchody Základním

Více

Platné znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn * * * * *

Platné znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn * * * * * V. Platné znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn Platné znění některých ustanovení zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn

Více

Základní důchodové pojištění tvoří spolu s nemocenským pojištěním součást sociálního zabezpečení v užším slova smyslu.

Základní důchodové pojištění tvoří spolu s nemocenským pojištěním součást sociálního zabezpečení v užším slova smyslu. DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ Obsah: Popis systému Druhy dávek Základní důchodové pojištění tvoří spolu s nemocenským pojištěním součást sociálního zabezpečení v užším slova smyslu. Popis systému Český důchodový

Více

Platná znění částí dotčených zákonů

Platná znění částí dotčených zákonů Platná znění částí dotčených zákonů Platná znění příslušných ustanovení zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, s vyznačením navrhovaných změn HLAVA SEDMÁ ZVYŠOVÁNÍ DŮCHODŮ 67 (1) Vyplácené důchody

Více

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s.

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. Preambule Penzijní plán Allianz transformovaného fondu, Allianz penzijní společnost, a. s. (dále jen Allianz transformovaný

Více

ZÁKON ze dne..2011, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

ZÁKON ze dne..2011, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony ZÁKON ze dne..2011, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna

Více

Platná znění zákonů s vyznačením navrhovaných změn

Platná znění zákonů s vyznačením navrhovaných změn Platná znění zákonů s vyznačením navrhovaných změn I. Platné znění částí zákona č. 357/2005 Sb., o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich,

Více

Platné znění zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění

Platné znění zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Platné znění zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Dorovnávací přídavek některým poživatelům českého a slovenského starobního

Více

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Ing. Pavlína Novotná Placení pojistného na sociální zabezpečení upravuje zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

Více

Dodatek číslo 4. Kolektivní smlouva vyššího stupně na léta uzavřená mezi

Dodatek číslo 4. Kolektivní smlouva vyššího stupně na léta uzavřená mezi Dodatek číslo 4 Kolektivní smlouva vyššího stupně na léta 2005 2008 uzavřená mezi Odborovým svazem ECHO se sídlem nám. W. Churchilla 2, Praha 3 zastoupeným JUDr. Zdeňkem Černým předsedou Odborového svazu

Více

9. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 905 z 6. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 28.

9. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 905 z 6. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 28. 143 9. funkční období 143 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,

Více

359/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 9. prosince o sociálně-právní ochraně dětí

359/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 9. prosince o sociálně-právní ochraně dětí Změna: 257/2000 Sb. Změna: 272/2001 Sb. Změna: 320/2002 Sb., 518/2002 Sb. Změna: 222/2003 Sb. Změna: 315/2004 Sb. Změna: 52/2004 Sb. Změna: 436/2004 Sb. Změna: 57/2005 Sb. Změna: 501/2004 Sb., 381/2005

Více

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s.

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. Preambule Penzijní plán Allianz transformovaného fondu, Allianz penzijní společnost, a. s. (dále jen Allianz transformovaný

Více

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Sociální pojištění 1. Rozhodné období, plátci pojistného, sazby a splatnost pojistného. 2. Vyměřovací základ zaměstnance a zaměstnavatele. 3. Vyměřovací základ OSVČ. Daňový

Více

306/2008 Sb. ZÁKON. ze dne 17. července 2008,

306/2008 Sb. ZÁKON. ze dne 17. července 2008, 306/2008 Sb. ZÁKON ze dne 17. července 2008, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,

Více

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis Příloha č.1 Tarifní stupnice Příloha č.2 Prémie za splnění prémiových úkolů 2014 Úvodní

Více

Infoservis Nový insolvenční zákon účinný od 1. ledna 2008

Infoservis Nový insolvenční zákon účinný od 1. ledna 2008 listopad 2007 Infoservis Nový insolvenční zákon účinný od 1. ledna 2008 Od 1.1.2008 vstoupí v účinnost nový zákon, který upravuje problematiku úpadkového práva a to zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech

Více

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ)

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) I. pilíř SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) Dávky vyplácené z I. pilíře a) dávky nemocenského pojištění b) dávky důchodového pojištění c) státní politika zaměstnanosti (podpora v nezaměstnanosti

Více

Evropské dny práce 2009 v Pardubicích

Evropské dny práce 2009 v Pardubicích Evropské dny práce 2009 v Pardubicích Bc. Ilona Knížková Vedoucí oddělení důchodového pojištění OSSZ Pardubice ČSSZ Praha http://www.cssz.cz/cz/o-cssz/ Nová právní úprava rozlišuje vedle nároku na starobní

Více

- Zákon o všeobecném sociálním pojištění upravuje tří druhy pojištění:

- Zákon o všeobecném sociálním pojištění upravuje tří druhy pojištění: Otázka: Sociální pojištění Předmět: Ekonomie Přidal(a): Dudis - Zákon o všeobecném sociálním pojištění upravuje tří druhy pojištění: Důchodové Nemocenské Příspěvek na státní politiku zaměstnanosti PLÁTCI

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. PÉROVNA s. r. o. K Pérovně 740, Praha 10 jednatelem, panem - Ing. Václavem Závackým (dále jen zaměstnavatel)

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. PÉROVNA s. r. o. K Pérovně 740, Praha 10 jednatelem, panem - Ing. Václavem Závackým (dále jen zaměstnavatel) 1 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA PÉROVNA s. r. o. K Pérovně 740, 102 11 Praha 10 jednatelem, panem - Ing. Václavem Závackým (dále jen zaměstnavatel) a Základní organizace OS PÉROVNA HOSTIVAŘ K Pérovně 740, 102 11

Více

Platné znění právních předpisů s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění právních předpisů s vyznačením navrhovaných změn Platné znění právních předpisů s vyznačením navrhovaných změn Platná znění příslušných ustanovení zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných

Více

Důchodové připojištění. Bc. Alena Kozubová

Důchodové připojištění. Bc. Alena Kozubová Důchodové připojištění Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem Penzijní připojištění Penzijním připojištěním se pro účely tohoto zákona rozumí

Více

I. pilíř sociálního zabezpečení Zdravotní pojištění (zákon č.48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění) Sociální pojištění (zákon č. 589/1992 Sb. o

I. pilíř sociálního zabezpečení Zdravotní pojištění (zákon č.48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění) Sociální pojištění (zákon č. 589/1992 Sb. o Přednáška č.5 I. pilíř sociálního zabezpečení Sociální pojištění I. pilíř sociálního zabezpečení Zdravotní pojištění (zákon č.48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění) Sociální pojištění (zákon č. 589/1992

Více

Seminář o důchodové problematice

Seminář o důchodové problematice Seminář o důchodové problematice V rámci projektu Sociální politika a sociální zabezpečení pro občany s využitím komunitní role knihoven přednáší Bc. Ludmila Bábíková Důchodové pojištění v ČR založeno

Více

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací STANOVISKO Legislativní rady ČMKOS Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací A. Změna okruhu pojištěných osob Dne 1. ledna 2012 nabyl účinnosti

Více

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s.

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. Preambule Penzijní plán Allianz transformovaného fondu, Allianz penzijní společnost, a. s. (dále jen Allianz transformovaný

Více

KDY A JAK ŽÁDAT O INVALIDNÍ DŮCHOD PRÁVA A POVINNOSTI OBČANA

KDY A JAK ŽÁDAT O INVALIDNÍ DŮCHOD PRÁVA A POVINNOSTI OBČANA KDY A JAK ŽÁDAT O INVALIDNÍ DŮCHOD PRÁVA A POVINNOSTI OBČANA 1. Co je invalidní důchod, kdo, kdy a kde o něj může žádat Invalidní důchod (ID) je jedním z důchodů poskytovaných státem z důchodového pojištění

Více

1. Důchodové pojištění 1

1. Důchodové pojištění 1 1. Důchodové pojištění 1 Důchodový systém ČR je založen na povinném základním důchodovém pojištění podle zákona č.155/1995 Sb., o důchodovém pojištění (tzv. první pilíř), na doplňkovém penzijním spoření

Více

Penzijní plán Penzijního fondu České pojišťovny, a. s.

Penzijní plán Penzijního fondu České pojišťovny, a. s. Penzijní plán Penzijního fondu České pojišťovny, a. s. 1 Základní údaje 1.1. Penzijní fond České pojišťovny, a. s. (dále jen "Penzijní fond"), je penzijním fondem podle zákona č. 42/1994 Sb. o penzijním

Více

Byl zřízen důchodový účet státního rozpočtu (v r. 1996). Z toho důvodu bývají důchody uváděny samostatnou položkou v zákoně o státním rozpočtu.

Byl zřízen důchodový účet státního rozpočtu (v r. 1996). Z toho důvodu bývají důchody uváděny samostatnou položkou v zákoně o státním rozpočtu. Otázka: Důchodové pojištění, penzijní připojištění Předmět: Ekonomie Přidal(a): Kaččka Důchodové pojištění Byl zřízen důchodový účet státního rozpočtu (v r. 1996). Z toho důvodu bývají důchody uváděny

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č. 43/2006 Sb., č. 214/2012 Sb. a č. 197/2016 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví

Více

OPATŘENÍ DĚKANA Univerzity Karlovy v Praze, Přírodovědecké fakulty

OPATŘENÍ DĚKANA Univerzity Karlovy v Praze, Přírodovědecké fakulty OPATŘENÍ DĚKANA Univerzity Karlovy v Praze, Přírodovědecké fakulty č. 12/2011 k tvorbě a použití sociálního fondu Čl. 1 Předmět úpravy Toto opatření upravuje podmínky pro tvorbu a čerpání sociálního fondu

Více

STANOVY. Odborové organizace PILA Paskov

STANOVY. Odborové organizace PILA Paskov STANOVY Odborové organizace PILA Paskov Ve smyslu ustanovení Listiny základních práv a svobod, kde je zakotveno i právo občana se svobodně sdružovat s jinými na ochranu svých hospodářských a sociálních

Více

IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část

IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část Zhodnocení platného právního stavu Důchody z důchodového pojištění se zvyšují na základě ustanovení 67 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění

Více

ROZHODNUTÍ O DOČASNÉ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI I. díl Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti

ROZHODNUTÍ O DOČASNÉ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI I. díl Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti Evidenční štítek ROZHODNUTÍ O DOČSNÉ PRCOVNÍ NESCHOPNOSTI I. díl Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti Toto hlášení je ošetřující lékař povinen odeslat příslušné okresní správě sociálního zabezpečení

Více

D O H O D A o používání Úmluvy mezi republikou Československou a republikou Polskou o sociálním pojištění podepsané ve Varšavě 5.

D O H O D A o používání Úmluvy mezi republikou Československou a republikou Polskou o sociálním pojištění podepsané ve Varšavě 5. D O H O D A o používání Úmluvy mezi republikou Československou a republikou Polskou o sociálním pojištění podepsané ve Varšavě 5. dubna 1948 Na základě čl. 1 odst. 6, článku 4 odst. 1, čl. 14 odst. 7 a

Více

14/2005 Sb. VYHLÁŠKA. Podrobnosti o podmínkách provozu mateřské školy. Podrobnosti o organizaci mateřské školy

14/2005 Sb. VYHLÁŠKA. Podrobnosti o podmínkách provozu mateřské školy. Podrobnosti o organizaci mateřské školy 14/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o předškolním vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 23 odst. 3, 35 odst. 2 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

U s n e s e n í. t a k t o :

U s n e s e n í. t a k t o : Číslo jednací: KSOS 25 INS 8368/2016-B4 U s n e s e n í Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem Mgr. Petrem Kulou v insolvenční věci dlužníka č. 1: Marie ŠPINKOVÁ, r. č.: 555720/1914, bytem Václavovická

Více

U s n e s e n í KSBR 47 INS 33973/ VSOL 793/2014-A-13

U s n e s e n í KSBR 47 INS 33973/ VSOL 793/2014-A-13 U s n e s e n í Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Radky Panáčkové a soudců JUDr. Heleny Krejčí a JUDr. Jaroslava Hikla v insolvenční věci dlužnice Renáty Ilinské

Více

Rodičovský příspěvek nově

Rodičovský příspěvek nově Rodičovský příspěvek nově Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, výrazným způsobem zasáhl do právní úpravy rodičovského příspěvku tím, že novelizoval mj. s účinností od 1.1.2008, zákon

Více

OPATŘENÍ DĚKANA č. 05/2017

OPATŘENÍ DĚKANA č. 05/2017 Univerzita Karlova Přírodovědecká fakulta Albertov 6 128 43 PRAHA 2 OPATŘENÍ DĚKANA č. 05/2017 k tvorbě a použití sociálního fondu Čl. 1 Předmět úpravy Toto opatření upravuje podmínky pro tvorbu a čerpání

Více

Penzijní plán č. 1 Penzijního fondu České pojišťovny, a.s.

Penzijní plán č. 1 Penzijního fondu České pojišťovny, a.s. Penzijní plán č. 1 Penzijního fondu České pojišťovny, a.s. 1 Základní údaje 1.1 Penzijní fond České pojišťovny, a.s. (dále jen Penzijní fond ), je penzijním fondem podle zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním

Více

prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků Příjmení Jméno(-a) Titul Rodné číslo 1 ) Číslo pasu 1 ) Adresa bydliště (místa trvalého pobytu) PSČ Prohlášení

Více

119/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 22. února 2001, kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí.

119/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 22. února 2001, kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí. 119/2001 Sb. ZÁKON ze dne 22. února 2001, kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí Změna: 286/2009 Sb. Změna: 281/2009 Sb. Změna: 396/2012 Sb. Parlament se usnesl

Více

kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí

kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí 119/2001 Sb. ZÁKON ze dne 22. února 2001, kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí ve znění zákonů č. 281/2009 Sb., č. 286/2009 Sb. a č. 396/2012 Sb. Parlament se

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2004

Obecně závazná vyhláška č. 2/2004 Obecně závazná vyhláška č. 2/2004 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Jedlí se na svém zasedání dne 21. 1. 2004 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

1. Důchodové pojištění

1. Důchodové pojištění Vybrané údaje o sociálním zabezpečení za rok 1. Důchodové pojištění Důchodové pojištění zajišťuje občany pro případ stáří, invalidity nebo při ztrátě živitele. Ze základního důchodového pojištění se tedy

Více

U s n e s e n í. t a k t o : I. Soud schvaluje oddlužení dlužnice plněním splátkového kalendáře.

U s n e s e n í. t a k t o : I. Soud schvaluje oddlužení dlužnice plněním splátkového kalendáře. Číslo jednací: KSOS 8 INS 644/2010-B9 U s n e s e n í Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní JUDr. Markétou Nohavicovou v insolvenční věci dlužnice : Lada Zedníková, rč: 795125/4850, 793 16 Zátor

Více

Senátní návrh. ZÁKON ze dne 2012, kterým se mění zákony související se zavedením karty sociálních systémů

Senátní návrh. ZÁKON ze dne 2012, kterým se mění zákony související se zavedením karty sociálních systémů Senátní návrh ZÁKON ze dne 2012, kterým se mění zákony související se zavedením karty sociálních systémů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o Úřadu práce České

Více

NÁKLADNÍ DOPRAVA. B. Obchodní právo

NÁKLADNÍ DOPRAVA. B. Obchodní právo NÁKLADNÍ DOPRAVA B. Obchodní právo 1. Kdy vzniká podle občanského zákoníku fyzické osobě způsobilost mít práva a povinnosti? a) dnem 18. narozenin b) první den po 18. narozeninách c) narozením, tuto způsobilost

Více

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat:

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: Vznik pracovního poměru strana 14 4.4 DOKLADY PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO POMĚRU 4.4.1 Doklady předkládané zaměstnancem Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: 1. Osobní dotazník a životopis

Více

Platné znění částí zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění částí zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, s vyznačením navrhovaných změn Platné znění částí zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, s vyznačením navrhovaných změn 3 Vymezení některých pojmů V tomto zákoně se rozumí a) pojištěncem fyzická osoba, která je účastna pojištění;

Více

Úvodní slovo ministryně práce a sociálních věcí

Úvodní slovo ministryně práce a sociálních věcí Dávky pěstounské péče 2013 Úvodní slovo ministryně práce a sociálních věcí Milí čtenáři, do rukou se vám dostává užitečná publikace, která v rámci sociální reformy shrnuje všechny podstatné změny v oblasti

Více

Předlužení a oddlužení. Finanční gramotnost v praxi Praha, Konferenční centrum City 27. května 2011

Předlužení a oddlužení. Finanční gramotnost v praxi Praha, Konferenční centrum City 27. května 2011 Předlužení a oddlužení Finanční gramotnost v praxi Praha, Konferenční centrum City 27. května 2011 Předlužení Předlužení - pojem podle ins.zákona - 3 odst. 3 /objektivní více hledisko/ věřitelů, souhrn

Více

Platná znění zákonů. 19a

Platná znění zákonů. 19a Platná znění zákonů Platné znění zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění 19a (1) Starobní a invalidní důchod pojištěnce,

Více

PŘÍLOHA. návrhu NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

PŘÍLOHA. návrhu NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, EVROPSKÁ KOMISE Ve Štrasburku dne 13.12.2016 COM(2016) 815 final ANNEX 1 PŘÍLOHA návrhu NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení

Více

217/2009 Sb. ZÁKON ze dne 17. června 2009, ČÁST PRVNÍ. Čl. I

217/2009 Sb. ZÁKON ze dne 17. června 2009, ČÁST PRVNÍ. Čl. I 217/2009 Sb. ZÁKON ze dne 17. června 2009, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament

Více

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 Tisková zpráva 21. 12. 2010 PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 V roce 2011 dochází k celé řadě změn v působnosti ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). K 1. 1. 2011 se mění: Podpora v nezaměstnanosti

Více

U S N E S E N Í. t a k t o:

U S N E S E N Í. t a k t o: KSPH 55 INS 189/2009-A-22 U S N E S E N Í Krajský soud v Praze rozhodl samosoudcem Mgr. Lubošem Dörflem v insolvenční věci dlužníka: Miloš Kočí, nar. 17.02.1967, bytem U stadionu 377, 273 03 Stochov, o

Více

Penzijní plán č. 1 Zemského penzijního fondu, a. s.

Penzijní plán č. 1 Zemského penzijního fondu, a. s. Penzijní plán č. 1 Zemského penzijního fondu, a. s. platný pro smlouvy uzavřené v době od 31. 10. 1994 do 24. 3. 1995 Čl. I Úvodní ustanovení 1. Tento penzijní plán stanoví podmínky penzijního připojištění,

Více

Žádost o přidělení bytu pro příjmově vymezené osoby na adrese Jakubov u Moravských Budějovic 205,

Žádost o přidělení bytu pro příjmově vymezené osoby na adrese Jakubov u Moravských Budějovic 205, Žádost o přidělení bytu pro příjmově vymezené osoby na adrese Jakubov u Moravských Budějovic 205, 675 44. 1. Žadatel: Jméno a příjmení: Telefon: Datum narození: Adresa trvalého pobytu: Adresa současného

Více

Obec Vysoká nad Labem

Obec Vysoká nad Labem . Obec Vysoká nad Labem 503 31 Vysoká nad Labem Tel. : 495580130 Fax : 495580101 E-mail : info@vysoka-nad-labem.cz Obec Vysoká nad Labem PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU OBCE (dále také jako

Více

U s n e s e n í. t a k t o:

U s n e s e n í. t a k t o: Číslo jednací: -B-8 U s n e s e n í Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem Mgr. Rostislavem Krhutem v insolvenční věci dlužníka: Bronislava Košelová, r.č.: 546105/2828, Jesenická 1911/15, 794 01 Krnov

Více

90 let sociálního pojištění v České republice

90 let sociálního pojištění v České republice 90 let sociálního pojištění v České republice 25 let existence České správy sociálního zabezpečení JUDr. Simona Urbánková, Brno, 12. 5. 2015 Obsah 1. Historický úvod 2. Zákon č. 221/1924 Sb. 3. Vývoj sociálního

Více

313/2007 Sb. VYHLÁŠKA

313/2007 Sb. VYHLÁŠKA 313/2007 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. listopadu 2007 o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů Změna:

Více

Tento zákon byl novelizován zákonem č. 396/2012 Sb. Novela se právě zapracovává. ZÁKON. ze dne 22. února 2001,

Tento zákon byl novelizován zákonem č. 396/2012 Sb. Novela se právě zapracovává. ZÁKON. ze dne 22. února 2001, 119/2001 Sb. znění účinné od 1. 1. 2013 Tento zákon byl novelizován zákonem č. 396/2012 Sb. Novela se právě zapracovává. změněno s účinností od poznámka zákonem č. 396/2012 Sb. 1.1.2013 zákonem č. 281/2009

Více

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s.

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. Preambule Penzijní plán Allianz transformovaného fondu, Allianz penzijní společnost, a. s. (dále jen Allianz transformovaný

Více

U S N E S E N Í. t a k t o : I. Soud s c h v a l u j e oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře.

U S N E S E N Í. t a k t o : I. Soud s c h v a l u j e oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře. Číslo jednací : KSOL 16 INS 8951/2014-B4 U S N E S E N Í Krajský soud v Ostravě, pobočka v Olomouci rozhodl samosoudcem Mgr. Martinem Šulákem v insolvenční věci dlužníka Mária Soblahovská, datum nar.:

Více

MĚSTO CHRAST. Obecně závazná vyhláška města Chrasti č. 3/2011. o místním poplatku ze psů a poplatku ze vstupného NOVELY NORMY

MĚSTO CHRAST. Obecně závazná vyhláška města Chrasti č. 3/2011. o místním poplatku ze psů a poplatku ze vstupného NOVELY NORMY MĚSTO CHRAST Obecně závazná vyhláška města Chrasti č. 3/2011 o místním poplatku ze psů a poplatku ze vstupného Platí od: 25. 3.2011 Účinná od: 9.4.2011 Platí do: Vyvěšeno dne: 25.3.2011 Sejmuto dne: 11.4.2011

Více

119/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 22. února 2001, Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět úpravy. 2 Vymezení pojmů

119/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 22. února 2001, Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět úpravy. 2 Vymezení pojmů 119/2001 Sb. ZÁKON ze dne 22. února 2001, kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět úpravy Tento zákon

Více

DODATEK Č. 1 KOLEKTIVNÍ SMLOUVY. vyššího stupně na léta 2011 2012. platný pro rok 2012. mezi. Odborovým svazem ECHO

DODATEK Č. 1 KOLEKTIVNÍ SMLOUVY. vyššího stupně na léta 2011 2012. platný pro rok 2012. mezi. Odborovým svazem ECHO DODATEK Č. 1 KOLEKTIVNÍ SMLOUVY vyššího stupně na léta 2011 2012 platný pro rok 2012 mezi Odborovým svazem ECHO a Svazem chemického průmyslu České republiky Dodatek č. 1 Kolektivní smlouvy vyššího stupně

Více

Postup sanace DIAGNÓZA

Postup sanace DIAGNÓZA Sanace Reaguje na krizi podniku a lze ji chápat jako soubor opatření přijímaných ze strany vedení podniku, jejichž smyslem je zásadní ozdravení a obnova finanční výkonnosti a prosperity firmy. Postup sanace

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 2392 Sbírka zákonů č. 203 / 2015 203 ZÁKON ze dne 23. července 2015, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců

Více

II. III. DRUHY PODPOR A VÝPOMOCÍ A PODMÍNKY PRO JEJICH PŘIZNÁNÍ

II. III. DRUHY PODPOR A VÝPOMOCÍ A PODMÍNKY PRO JEJICH PŘIZNÁNÍ O b s a h: STATUT PODPŮRNÉHO FONDU Odborového svazu ECHO (zkratka: OS ECHO) (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) I. ÚČEL PODPŮRNÉHO FONDU OS ECHO II. TVORBA PODPŮRNÉHO FONDU OS ECHO III. DRUHY PODPOR

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 10 Ads 81/2014-56 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Zdeňka Kühna, soudkyň Daniely Zemanové a Naděždy Řehákové v právní

Více

Stanovy MDA RIDE, z. s. Čl. I. Úvodní ustanovení

Stanovy MDA RIDE, z. s. Čl. I. Úvodní ustanovení Stanovy MDA RIDE, z. s. Čl. I Úvodní ustanovení 1. Název spolku: MDA RIDE z. s. 2. Sídlo spolku: Zubatého 10 / 330, 150 00 - Praha 5 3. MDA RIDE, z. s. je spolek ve smyslu ustanovení 214 a násl. zák. č.

Více

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y 112/3

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y 112/3 P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P o s l a n e c k á s n ě m o v n a 1999 3. volební období 112/3 Pozměňovací návrhy k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění

Více

STATUT PODPŮRNÉHO FONDU

STATUT PODPŮRNÉHO FONDU STATUT PODPŮRNÉHO FONDU Odborového svazu ECHO O b s a h: I. ÚČEL PODPŮRNÉHO FONDU OS ECHO II. TVORBA PODPŮRNÉHO FONDU OS ECHO III. DRUHY NÁROKŮ A PODMÍNKY PRO JEJICH PLNĚNÍ A. Podpora v nezaměstnanosti

Více

U S N E S E N Í. t a k t o : KSBR 27 INS 12779/2014-B-4

U S N E S E N Í. t a k t o : KSBR 27 INS 12779/2014-B-4 KSBR 27 INS 12779/2014-B-4 U S N E S E N Í Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Hanou Hrstkovou v insolvenční věci dlužníka: Markéta Železná, IČ: 696 46 848, rč: 766203/3896, 671 78 Damnice 91,

Více

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou,

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou, o peněžních dávkách státní sociální podpory a sociální péče Státní sociální podpora Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

Více

Metodický pokyn. Zákon č. 154/2002 Sb., o přechodném financování některých sociálně zdravotních dávek horníků, v 1 stanoví

Metodický pokyn. Zákon č. 154/2002 Sb., o přechodném financování některých sociálně zdravotních dávek horníků, v 1 stanoví Ministerstvo průmyslu a obchodu odbor hornictví č. j.: 48560/10/03100 Metodický pokyn k zabezpečení výplaty mandatorních dávek podle zákona č. 154/2002 Sb., o přechodném financování některých sociálně

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PhDr. ZBYŇKA MRKOSE, BRNO, DOŠLÍKOVA 48 ZÁSADY ČERPÁNÍ FONDU KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB ROK 2014

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PhDr. ZBYŇKA MRKOSE, BRNO, DOŠLÍKOVA 48 ZÁSADY ČERPÁNÍ FONDU KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB ROK 2014 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PhDr. ZBYŇKA MRKOSE, BRNO, DOŠLÍKOVA 48 ZÁSADY ČERPÁNÍ FONDU KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB ROK 2014 od 11. března 2014 do 31. prosince 2014 2 VNITŘNÍ PŘEDPIS Část: 26 Základní

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 1 Ads 10/2003-86 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Michala Mazance a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka a JUDr. Petra Příhody

Více

V l á d n í n á v r h ZÁKON. ze dne..2014, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů

V l á d n í n á v r h ZÁKON. ze dne..2014, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne..2014, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I V 67 odst.

Více

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1. Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.2016 METIS Praha, spol. s r.o. 29. 1. 2016 K 1.1.2016 došlo ke zvýšení

Více

V l á d n í n á v r h ZÁKON. ze dne 2016,

V l á d n í n á v r h ZÁKON. ze dne 2016, V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne 2016, kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související

Více

NÁVRH NA POVOLENÍ ODDLUŽENÍ

NÁVRH NA POVOLENÍ ODDLUŽENÍ NÁVRH NA POVOLENÍ ODDLUŽENÍ Soud Krajský soud v Brně Spis. značka I KSBR INS / Dlužník 0 Fyzická osoba 02 Právnická osoba Státní příslušnost II Osobní údaje Příjmení: Čech Jméno: Petr Titul za jm.: Mgr.

Více

Městská část Praha 12 Úřad městské části. ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SE SOCIÁLNÍM FONDEM Úřadu městské části Praha 12

Městská část Praha 12 Úřad městské části. ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SE SOCIÁLNÍM FONDEM Úřadu městské části Praha 12 Příloha usnesení rady městské části Praha 12 č. 102.06.10 Městská část Praha 12 Úřad městské části ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SE SOCIÁLNÍM FONDEM Úřadu městské části Praha 12 schválené usnesením rady č. 20.27.07

Více

ZPRAVODAJ PROSINEC 2016

ZPRAVODAJ PROSINEC 2016 ZPRAVODAJ PROSINEC 2016 l e g i s l a t i v a ZMĚNY V ROCE 2017 Co se mění v roce 2017? Novinky Ministerstva práce a sociálních věcí Nový rok přinese některé změny v oblasti práce a sociálních věcí. Zvyšuje

Více

1 Předmět a rozsah úpravy Tato vyhláška upravuje a) způsob určení výše odměny a způsob výplaty odměny

1 Předmět a rozsah úpravy Tato vyhláška upravuje a) způsob určení výše odměny a způsob výplaty odměny Strana 8038 Sbírka zákonů č. 474 / 2013 Částka 183 474 VYHLÁŠKA ze dne 23. prosince 2013 o odměně likvidátora, nuceného správce a insolvenčního správce některých poskytovatelů služeb na kapitálovém trhu

Více

Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna

Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna 12ZadDPPOdmPes.pdf DÁVKY PĚSTOUNSKÉ PÉČE Tiskopis prosím vyplňte čitelně podací razítko Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna A. Žadatel - pěstoun, poručník 1) nebo osoba, která má zájem stát

Více

Důchody v České republice a ve Spolkové republice Německo

Důchody v České republice a ve Spolkové republice Německo Důchody v České republice a ve Spolkové republice Německo ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Účelová publikace Není určena k prodeji na knižním trhu. Vyšlo v lednu 2009, první vydání, 32 stran, 20 000

Více

Setkání poradců nejen z Poradců

Setkání poradců nejen z Poradců Setkání poradců nejen z Poradců Praha 18.1.2014 Jak jsme to dělali v minulém století? Doba přinesla nové možnosti Jezdíme podle navigací Používáme mobilní telefony Místo dopisů posíláme e-maily Místo tabulek

Více

Úrazové pojištění pro rok 2006 nové číslo smlouvy

Úrazové pojištění pro rok 2006 nové číslo smlouvy Úrazové pojištění pro rok 2006 nové číslo smlouvy Český svaz tělesné výchovy a Kooperativa, pojišťovna, a.s. uzavřely novou smlouvu o úrazovém pojištění členů ČSTV. Po loňském jednání o možném dodatku

Více

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují Přehled základních daňových ustanovení v oblasti penzijního připojištění účinných od 1. 1. 2008 po novele zákona o dani z příjmů realizované zákonem č. 261/2007 Sb. 1. Daňové úlevy účastníků penzijního

Více

Žehuňský okrašlovací spolek

Žehuňský okrašlovací spolek Žehuňský okrašlovací spolek Stanovy Článek I Název spolku, sídlo spolku Žehuňský okrašlovací spolek (dále jen Spolek ) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

Více