Personální audit na městském úřadě

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Personální audit na městském úřadě"

Transkript

1 9/květen/2008 vydává město Česká Lípa - čtrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 16. května 2008 Personální audit na městském úřadě Na realizaci personálního auditu na Městském úřadu v České Lípě z důvodu finanční úspory mzdových nákladů se zastupitelé města Česká Lípa usnesli již vloni. Vlastní realizace pak proběhla ve čtvrtém čtvrtletí r a výsledky vyplývající z projektu Personálního a organizačního auditu zaměřeného na restrukturalizaci Městského úřadu Česká Lípa vzalo zastupitelstvo města počátkem tohoto roku na vědomí. Zároveň doporučilo radě města realizaci projektu, a proto rada města uložila tajemníkovi MěÚ, aby postupnými kroky závěry personálního a organizačního auditu naplnil. S ohledem na zajištění plynulosti chodu městského úřadu je při realizaci těchto závěrů postupováno systematicky s cílem optimálního využití stávajícího personálního obsazení. Veškeré navrhované změny vyplývající z výsledků projektu byly komplexně zapracovány do jednotlivých fází realizace, z nichž první byla účinná již k počátku měsíce dubna. K tomuto datu došlo nejenom ke zrušení několika systematizovaných míst, v rámci odborů stavební úřad a odbor životního prostředí ale i ke změnám jejich organizačního uspořádání. Ve druhé fázi realizace, účinné od , bude uskutečněna většina organizačních změn. Nejpodstatnější z nich spočívá ve zrušení technického odboru pokračování na str. 2 Den vítězství si 8. května připomněla také Česká Lípa. Tradiční vzpomínkový akt u pomníku legionářů na náměstí Osvobození, pamětní desky umístěné na školní budově na Palackého náměstí a u pomníků na místním hřbitově uspořádala českolipská radnice ve spolupráci s Klubem přátel muzea. Památku obětí II. světové války přišli na náměstí Osvobození spolu s oběma místostarosty Janem Stejskalem a Tomášem Vlčkem, zastupiteli města a příslušníky Klubu vojenské historie uctít také hejtman Libereckého kraje a řada dalších hostů, která spolu s veřejností přijala pozvání. Z bloku starostky Již za čtrnáct dnů opět otevřeme Sportareál. Během dvouleté přestávky prošlo celé zařízení rozsáhlou rekonstrukcí, která zásadně ovlivní kvalitu i rozsah poskytovaných služeb. Věřím, že se vám novotou zářící sportoviště bude líbit a budete ho rádi využívat ať už jako aktivní sportovci anebo jako návštěvníci, kteří si sem přijdou zabruslit či zaplavat. Případně zregenerovat své síly, anebo ochutnat nějakou specialitu ze zdejší restaurace. Nabídku služeb budete moci začít využívat od 2. června, kdy bude Sportareál uveden do běžného provozu. Nyní mi však dovolte, abych Vás pozvala na slavnostní předání Sportareálu plánované na neděli 1. června. Bude to na Den dětí, a tak jsme část odpoledního programu, která bude zahájena venku před Sportareálem ve 13 hodin, koncipovali zejména pro ně. Od 14 hodin se pak otevře brána Sportareálu, kde je pro Vás v hale zimního stadionu připraven velice pestrý program rozdělený do dvou základních časových bloků. Ten první bude ukončen po 16. hodině, aby bylo možné připravit halu zimního stadionu na druhou programovou část v podobě slavnostního koncertu. Jeho začátek je naplánován na hodin a vystoupení několika známých zpěváků a hudebníků doplní módní fashion show. Já osobně se asi nejvíc těším na Kamila Střihavku a Arakain. Úplnou tečkou dne bude závěrečný ohňostroj, který před Sportareálem odpálíme ve V rámci možností budou moci již během slavnostního předání návštěvníci nahlédnout také do bazénové části. Ale jenom v organizovaných skupinkách, neboť ani u této mimořádné příležitosti nemůžeme porušit přísná hygienická pravidla, která se tu musí dodržovat. Vstup na slavnostní předání pak bude zdarma. Jediným omezením bude pro návštěvníky kapacita haly, kam se vejde 1200 sedících diváků. Předpokládáme, že na večerní koncert kapacitu navýšíme o počet stojících diváků v kotli. Přeji vám krásný zbytek května a na viděnou 1. června ve Sportareálu. Hana Moudrá

2 č. 9 z radnice květen 2008 Stručně z rady Akustické prvky i nad ledovou plochou Rada města Česká Lípa odsouhlasila uzavření smlouvy o dílo s firmou SONING Praha a. s. na dodávku a montáž závěsných akustických prvků nad ledovou plochu ve Sportareálu. Jedná se o samostatné stavební práce nezávislé na stavbě Rekonstrukce a dostavba Sportareálu Česká Lípa, které je třeba provést pro zlepšení prostorové akustiky v hale zimního stadiónu, aby zde bylo možné kromě sportovních akcí pořádat i hudební produkce a společenské akce. Akustické úpravy v podobě akustických absorbérů sníží podle odborníků i celkový hluk z vlastního provozu haly. Jedná se o 1500 ks lehkých obdélníkových desek na bázi melaminové pěny zatavené ve speciální fólii, které budou zavěšené nad ledovou plochou na lanové konstrukci mezi obloukovými střešními vazníky. Podkladem pro určení typu, počtu a rozmístění akustických prvků v prostoru haly byla akustická studie. Celková cena za splnění předmětu díla byla vyčíslena na cca Kč a stavba byla zařazena do plnění letošního rozpočtu města. Fond komise pro mládež Rada města Česká Lípa odsouhlasila zásady a formulář pro poskytování finančních prostředků z fondu komise pro mládež na akce a činnost v roce Žadatelem o tento grant může být jak právnická, tak i fyzická osoba, nestátní organizace, sdružení či nadace, provozující činnost v oblasti práce s mládeží celoročně a trvale na území města Česká Lípa. Grant je pak možno poskytnout v oblasti projekty a akce pořádané dětmi a mládeží nebo v jejich spolupráci a akce a projekty pro děti a mládež. Přednostně bude grant poskytnut na práci s neorganizovanou mládeží, inovativní projekt nebo na práci s dětmi a mládeží na sídlištích. Finančních prostředků z poskytnutého grantu lze použít ke krytí nákladů spojených s materiálním zajištěním určité činnosti či realizací akce, dále ke krytí nákladů na propagaci, cestovné, nájemné, zajištění technických požadavků a služeb (ozvučení, osvětlení, pořízení zvukových záznamů a videozáznamů, vydání publikací, apod.). Žádosti o udělení grantu na podporu činnosti mládeže budou na městský úřad přijímány do 30. května Přístavba šaten k zimnímu stadionu Sportareálu Rada města schválila doporučení komise, která na základě posouzení jediného hodnotícího kritéria, nabídkové ceny díla, konstatovala, že nejvýhodnější nabídku ze 3 firem předložila firma CL EVANS s. r. o., Česká Lípa. Nabídková cena je 23, 5 mil Kč. V rámci realizace akce dojde k výstavbě zázemí sportovního areálu, které bude zahrnovat celkem 8 šaten, sociální zařízení a rovněž saunu a ochlazovací bazének. Personální audit na městském úřadě dokončení ze str. 1 a odboru školství, kultury, sportu a cestovního ruchu. Jednotlivé činnosti budou převedeny dle kompetencí do stávajících odborů MěÚ a do nově vytvořeného oddělení školství a volnočasových aktivit. Zároveň bude zřízen odbor Kancelář tajemníka MěÚ, kam budou převedena systematizovaná místa zajišťující služby spojené s chodem MěÚ a výkonem samosprávy. Podstatné změny v rámci nového organizačního uspořádání jednotlivých odborů MěÚ spočívají ve zrušení několika oddělení, vytvoření úseků, zejména v přímé podřízenosti vedoucích odborů, a sloučení některých oddělení. Jméno: MUDr. Ladislav Záruba Věk: 55 let Povolání: praktický zubní lékař se specializací v oboru parodontologie Politická příslušnost: US DEU Oblíbené místo v České Lípě: Náměstí TGM, cyklostezka do Vlčího Dolu a vůbec všechna upravená a hezká místa města (pomalu jich přibývá). Jak trávíte volný čas: Pomáhám manželce s vnučkou Nelinkou. Rád čtu přírodovědné knihy, tj. knihy o chemii, fyzice a biologii, ale také beletrii. Věnuji se také cyklistice a občas také navštívím nějaké fitnes centrum. S jakou ideou jste do ZM vstupoval? Obecně si přeji politiku trochu v jiném stylu. Ke komunální politice jsem se dostal spíše náhodou. Nepřál jsem si totiž, aby značka US -DEU v České Lípě zanikla. Šlo mi o to, poznat, co to vlastně je ta komunální politika, jaký je přístup lidí, kteří ji tvoří, jak to prakticky zvládají, jak se jim to daří, nebo nedaří. Má dosavadní zkušenost je, že někteří pracují s nasazením a snaží se do věci vniknout, jiní pracují, Občanské průkazy Profil zastupitele Závěrečná třetí fáze realizace bude spočívat zejména ve sloučení oddělení místních daní a poplatků a oddělení vymáhání pohledávek na finančním odboru. Kromě této změny dojde ke zrušení posledních navrhovaných systematizovaných míst a tím i k dovršení závěrů auditu. Zpracovatel projektu při jeho zpracování vycházel z počtu 229 systematizovaných míst na MěÚ Česká Lípa, přičemž realizací tohoto projektu pak k bude tento počet snížen na 208. Jak již bylo předesláno na počátku, důvodem realizace byla finanční úspora mzdových nákladů, kterou zpracovatel projektu předpokládá v roce 2009 cca ve výši 5 mil. Kč. (kam) V souvislosti s organizačními změnami na Městském úřadě v České Lípě dochází na oddělení evidence obyvatel ke změnám, které souvisí s žádostmi o výdej občanských průkazů. Tyto žádosti s účinností od bude výhradně přijímat pouze Oddělení občanských průkazů na Děčínské ulici. Žádosti již nebudou přijímány na radnici. řekněme, o něco méně. Co konkrétně osobně chcete v ZM prosadit a jakým způsobem budete danou věc realizovat? Aby se za toto funkční období ZM věci ve městě jednoznačně pohnuly k lepšímu. Sportareál, koupaliště Dubice, cyklostezky, víceúčelová sportovní hala, to jsou tzv. velké cíle, které má v plánu koalice a doufám i celé ZM. Tzv. malé cíle (moje cíle), které ale stále pevně sleduji, jsou: oprava vadné kanalizace v ulicích Čs. armády, Kozákova, Mánesova. Konečně spolu s vedením města nějak rozhýbat Severočeskou vodárenskou a.s. Teplice, aby se mnohaletá závada poškozující domy v uvedené oblasti už konečně začala řešit. Oprava chodníků v Kozákově ulici by snad již měla být zajištěnou věcí, jak přislíbil pracovník technického odboru města. A způsob realizace? To si prostě děláte poznámky a v průběžně odškrtáváte, co se uskutečnilo a co ne. A stále jednáte s úředníky, s vedením města atd. Aby i oni uznali, že problém XY se vyřešit musí. Spíše už úsměvná historka je žádost o pomoc, jak získat hlínu, aby se upravilo (prací tam bydlících občanů) okolí Brněnské 2597 jak pravila paní Tůnová, která tam žije a tohle řeší už delší dobu. Nu, co dělat, zastupitelé mají občanům pomáhat s problémy, takže je nutné žhavit telefony.a zjišťovat, jak a zdali je možné občanům pomoci, hledat řešení. Vzkaz občanům? (Jednou větou) Kvalitu života v našem městě, různé záležitost, - musíme řešit společně, není žádné my a oni. 2

3 investice květen 2008 č. 9 Přestavba Sportareálu dokončena Slavnostní předání 1. června, ale zatím ještě bez plavek Město Česká Lípa se po necelých dvou letech dočkalo kompletně zrekonstruovaného sportovního areálu (Sportareálu). Přestavba, která byla zahájena v srpnu roku 2006, přináší místním obyvatelům moderní sportovní areál se zcela novým plaveckým bazénem, zrekonstruovanou zimní plochou a odpovídajícím zázemím. Slavnostní předání dokončené investiční akce se připravuje ke Dni dětí na 1. června 2008 (viz. plakát na straně 13). Vlastní provoz s nabídkou služeb bude zahájen od pondělí 2. června, kdy se bude moci veřejnost poprvé v novém aquaparku vykoupat. Vítězem užšího zadávacího řízení na výběr dodavatele stavby, kterou projektoval architekt Antonín Buchta, se vzhledem k nejnižší nabídnuté ceně stala liberecká společnost SYNER, s.r.o. Jednou z podmínek řízení bylo rovněž zajištění dodavatelského úvěru a úhrada celé investice až po jejím dokončení. Kompletní cena za provedení rekonstrukce je stanovena na cca 300 mil. Kč s DPH. Město Česká Lípa má již z minulých let na akci deponovanou částku ve výši 53 mil. Kč. Dalších 20 milionů získalo formou dotace od Ministerstva financí ČR a 10 mil. Kč přispěl Liberecký kraj. Ostatní finanční prostředky pokryje město z bankovního úvěru. Nově zrekonstruovaný objekt Sportareálu se skládá ze tří základních částí. Z bazénové, zimního stadiónu a nově vybudovaného patra, které zároveň propojuje obě části areálu, popisuje stavbu starostka města Česká Lípa Hana Moudrá. Hlavní vstup do sportovního centra zůstává ve střední části stavby. Nově budou moci návštěvníci kromě přístupu z Barvířské ulice od skate-parku využít také přístup z druhé strany, tj. z přilehlého parkoviště. Při stavbě areálu jsme pamatovali také na zdravotně handicapované občany. Do celého areálu je tak zajištěn bezbariérový přístup buď pomocí osobního výtahu nebo plošin na bocích schodišť, podotýká starostka Hana Moudrá. Rozsáhlá rekonstrukce začala demoličními pracemi v bazénové části. Veškeré konstrukce byly vybourány až po základy a celkově tak došlo k rozšíření objektu, připomíná průběh stavby místostarosta města Jan Stejskal. V plaveckém areálu vznikl 25 metrový plavecký bazén, který obsahuje celkem 6 plaveckých drah a jeho hloubka se pohybuje mezi 130 až 165 cm. Bazén je vhodný nejenom pro rekreační koupaní, ale rovněž zde bude možné pořádat plavecké závody, ty první se uskuteční už v červnu, prozrazuje místostarosta Jan Stejskal. V plaveckém areálu navíc přibyl i výukový bazén pro děti o velikosti 6x9 metrů s hloubkou vody 70 až 90 cm a dětské brouzdaliště o ploše 25 m 2 s hloubkou vody 30 cm. Návštěvníci zde najdou vířivku whirpoool o ploše 25 m 2, relaxační bazén s podvodní masáží o ploše 100 m 2 a hloubkou vody 110 cm a divokou řeku s protiproudem, vypočítává další atrakce Jolana Nebřenská, pověřená řízením odboru rozvoje, majetku a investic. Děti pak jistě ocení novou dvou skluzavku a 64 metrů dlouhý tobogán s dojezdovým bazénkem. Zázemí této části areálu tvoří šatny s kapacitou 300 skříněk, přilehlá horká pára a rovněž je zde umístněna ošetřovna a místnost pro plavčíky, dodává místostarosta. Celá bazénová část bude řízena elektronickým odbavovacím systémem, odhaluje zajímavou technickou novinku starostka Hana Moudrá. Každý návštěvník při vstupu obdrží na recepci náramek s čipem pomocí něhož ovládá skříňku v šatně, může využít jakoukoliv službu v bazénové části a to včetně nákupu občerstvení v bufetu. Na čip se zaznamenávají délka pobytu i veškeré platby za využité služby, které návštěvník uhradí při odchodu v recepci, kde odevzdává náramek. Kompletní rekonstrukcí prošla také část se zimním stadionem. Součástí této přestavby bylo vybourání stávající ledové plochy. Byla vybudována nová podkladní deska a rozvody chlazení pod ledovou plochou v celkové délce 20 km. Byly osazeny nové mantinely, včetně bezpečnostního skla kolem celé ledové plochy. Vyměněny byly rovněž sedačky, původní dřevěné lavice tak nahradily sklápěcí sedačky z plastu. Kapacita hlediště však zůstala zachována, tj. pro cca 1200 diváků. Bylo nezbytné sanovat také nosnou dřevěnou střešní konstrukci, která byla poškozená natolik, že se muselo provést celkové statické zajištění. Nad ledovou plochou byl vyměněn také celý střešní plášť z důvodu kondenzace vody v původním střešním plášti. Aby se podobná situace neopakovala i u nové konstrukce, byla nad celou ledovou plochou instalována vysoušecí technologie, přibližuje rozsah prací místostarosta a dodává, že kvůli akustice budou i nad ledovou plochou zavěšeny speciální akustické desky, což umožní využívat tento prostor například také pro koncertování. Pod tribunou byly v neposlední řadě zrekonstruovány čtyři hokejové šatny včetně jejich sociálního zázemí, doplňuje koordinátor investičních akcích města Ing. Petr Tadlík. Pokladna pro návštěvníky ledové plochy je pak umístěna v hlavním vestibulu, kde je i brusírna bruslí, ošetřovna a obchod se sportovním zbožím přístupný i z venkovního prostoru. Návštěvníkům tohoto sportovního centra nebude chybět ani restaurace, která byla situována do přízemí. Její umístění tak umožňuje provoz nezávislý na provozní době Sportareálu, neboť i vchod do restaurace je jak z vnitřního, tak venkovního prostoru, upozorňuje dále starostka Hana Moudrá. Kromě této restaurace jsou ve Sportareálu i dva bufety, jeden v bazénové části a druhý pod tribunou zimního stadionu. Pod tribunou jsou i kancelářské prostory, kde bude sídlit provozovatel tohoto sportoviště, příspěvková organizace Sport Česká Lípa. Veškeré technologické provozy se nacházejí v suterénu, zatímco v nově vybudovaném třetím nadzemním podlaží je umístěna ještě posilovna a cvičební sál, shrnuje popis přebudovaného Sportareálu místostarosta Jan Stejskal. Rekonstrukcí a dostavbou sportovního areálu vzniklo v České Lípě další moderní sportoviště, jehož brána bude od 2. června otevřena jak pro sportovce tak pro širokou veřejnost, která si ve Sportareálu bude chtít zasportovat anebo zregenerovat své síly. Věříme, že se toto zařízení stane místem, kde své volné chvíle budou trávit celé rodiny, které až doposud musely za podobným vyžitím jezdit ať už do Liberce nebo do Děčína. Právě to bylo a je naším hlavním cílem, zdůrazňuje závěrem starostka Hana Moudrá. Cena vstupného a provozní doba ve Sportareálu ZIMNÍ STADION Otevírací doba pro veřejnost: Pondělí pátek: 8.00 hod hod. Pondělí středa pátek: hod hod. Sobota: hod hod. Neděle: hod., hod hod. Ceny vstupného: Diskotéka: 35,- Kč / 1,5 hod. Vstup dospělí: 35,- Kč / 1 hod. Zvýhodněné vstupné: 15,- Kč / 1 hod. (děti: věk 0 15 let, studenti, důchodci, ZTP a jejich doprovod) PLAVECKÝ BAZÉN Otevírací doba pro veřejnost: Pondělí neděle: hod hod. Ceny vstupného: Pondělí pátek Dospělí: 80,- Kč / 1,5 hod 100,- Kč / 3 hod. Zvýhodněné vstupné: 60,- Kč / 1,5 80,- Kč / 3 hod. (děti: věk 0 15, studenti, důchodci, ZTP a jejich doprovod) Rodinné vstupné: 260,- /1,5 hod 280,- / 3 hod. (2 dospělí + 2 děti do 150 cm) Sobota neděle (víkend): Dospělí: 90,- Kč / 1,5 hod 110,- Kč / 3 hod. Zvýhodněné vstupné: 70,- Kč / 1,5 hod 90,- Kč / 3 hod. Rodinné vstupné: 270,- Kč/ 1,5 hod 290,- Kč / 3 hod. Důchodci: 70,- Kč / 1,5 hod 90,- Kč / 3 hod. SUCHÁ SAUNA (samostatně) Otevírací doba bude upřesněna po otevření sauny: Dospělí: 50,- Kč / 1 hod. Zvýhodněné vstupné: 40,- Kč / 1 hod. (děti, studenti, důchodci,ztp a jejich doprovod) Doplatek překročení časového limitu: 20,- Kč Vyhrazené změny v provozní době na a v místě p. o. Sport Česká Lípa. 3

4 č. 9 oznámení květen 2008 Dopravní hřiště otevřeno Již druhým rokem se dnem 10. května otevřelo Dětské dopravní hřiště v České Lípě i pro širokou veřejnost. Jízdu v simulovaném prostředí na pozemních komunikacích si tak mohou vyzkoušet děti různého věku. Pro předškolní děti je zajištěno i půjčování rozličných jízdních kol či dalších vozítek. Cyklistické helmy je nutné mít vlastní. Provozní doba je v pondělí l7:30 hodin, úterý až pátek 13:00 l5:30 hodin, víkendy 13: hodin. Dozor na hřišti zajišťuje personál městské policie. Bc. Doležal Antonín Velkokapacitní kontejnery Ve dnech až budou do okrajových částí města Česká Lípa přistaveny velkokapacitní kontejnery, kam je možné odložit objemný odpad. Kontejnery budou tak jako v minulosti umístěny na obvyklých místech a to v těchto částech města: Častolovice, Manušice, Dolní Libchava, Okřešice, Žízníkov, Lada, Stará Lípa, Dobranov, Písečná. Rozšíření sběru bioodpadu Od 1. dubna zahájilo město pilotní projekt sběru bioodpadu ve vybrané části města. V I.etapě byla vybrána pro start projektu na základě odezvy občanů městská část Svárov. Občanům bylo vydáno celkem 110 hnědých nádob na organický odpad ze zahrádek, kterým je tráva, plevel, seno, sláma, listí, piliny, menší větve, zbytky ovoce a uschlé květiny. Svoz bioodpadu se provádí každou středu a podle prvních zjištění zatím občané dodržují sortiment odpadu, který do těchto nádob ukládají. Jelikož má město k dispozici další nádoby na bioodpad, zahajuje II. etapu projektu rozšířením na městskou část Holý Vrch, kde byl z ankety druhý největší počet zájemců. Občané bydlící v RD v této městské části se mohou zapojit do projektu tak, že si osobně, písemně, telefonicky, nebo em objednají přistavení nádoby na bioodpad na adresu Městského úřadu - technický odbor, telefon ing. Bínová, Město Česká Lípa nechalo nainstalovat slíbené cyklomapy. Většina z nich byla umístěna přímo na cyklostezkách a jednu z nich najdou cyklisté i u Kulturního domu Crystal. Bohužel zájem o mapy již projevil také vandal a jednu z nich bezprostředně po instalaci zničil. Slavnostním setkáním k předání ocenění novým nositelům Sociálních cen Tilia vyvrcholil v salónku restaurace Nebe v České Lípě již 8. ročník projektu, jehož vyhlašovatelem a garantem je Česká společnost pomoci dětem Tilia. Cílem projektu je veřejné morální ocenění občanů regionu Českolipska a Novoborska, kteří dlouhodobě příkladně, obětavě a nezištně pomáhají a prospívají sociálně, zdravotně či jinak znevýhodněným spoluobčanům. Jde o hrdiny všedních dní, osobnosti dobré vůle, kteří svojí obětavostí obohacují náš život. Slavnostního setkání se vedle řady dalších významných hostů zúčastnili osobnosti, které nad projektem převzali záštitu: hejtman Libereckého kraje a předseda Euroregionu Nisa Petr Skokan, senátor Parlamentu ČR MUDr. Karel Tejnora, poslanec Parlamentu 4 Sociální ceny Tilia uděleny ČR Cyril Zapletal, starostka Města Česká Lípa a zastupitelka Libereckého kraje Hana Moudrá a starostka Města Nový Bor Ing. Stanislava Silná. Novými nositeli Sociální ceny Tilia, kterou tradičně představuje originální keramický kachel se symbolikou podaných rukou z autorské dílny umělecké výtvarnice Jany Glaserové, se stali Mgr. Karel Heller, ředitel Dětského domova v České Lípě, a Soňa Levá, vedoucí Pečovatelské služby města Doksy. Čestnou Sociální cenu Tilia převzal Jan Grus, předseda Klubu důchodců v České Lípě. Kolektivní cena byla udělena občanskému sdružení Pasant. Zvláštní poděkování převzaly Karla Kubátová, členka místní organizace Svazu tělesně postižených v České Lípě, a Jana Stojecová, členka klubu onkologických pacientů a jejich přátel Českolipská Vesna. Mgr. L. ŠÁDEK, předseda ČSPD Tilia Karel Heller, ředitel českolipského dětského domova, a Soňa Levá, vedoucí Pečovatelské služby města Doksy, se stali letošními držiteli Sociální ceny Tilia, jejímž každoročním cílem je ocenit a připomenout ty, kteří dlouhodobě, příkladně, obětavě a nezištně pomáhají a prospívají sociálně, zdravotně či jinak znevýhodněným spoluobčanům. (vpravo nahoře) Mezi oceněnými byl také Jan Grus, předseda Klubu důchodců v České Lípě, kterému přišla poblahopřát také starostka Hana Moudrá.

5 květen 2008 z města č. 9 Klub zastupitelů ODS Hodně z toho, na čem jsme se po komunálních volbách dohodli v programovém prohlášení s našimi koaličními partnery se již realizuje, nebo se k realizaci připravuje. Pro občana je však mnohem zajímavější a určitě i podstatnější to, co již bylo z našeho společného povolebního prohlášení zrealizováno, nebo co je těsně před dokončením. Jinými slovy každého zcela právem rozhodně víc zajímá, co se nám podařilo naplnit z předvolebních slibů. Koaliční programové prohlášení totiž vychází z volebních programů dotčených volebních partnerů a představuje jakousi shodu na čem chtějí během volebního období koaliční partneři spolupracovat. Jaké investiční záměry budou podporovat a prosazovat. V tuto chvíli bychom proto rádi připomněli, že součástí volebního programu Občanské demokratické strany pro českolipské komunální volby 2006 byla také rekonstrukce Sportareálu. Zařízení z roku 1988 bylo již několik let ve špatném technickém stavu a poskytované služby neodpovídaly požadavkům veřejnosti, proto jsme podporovali a prosazovali jeho rozsáhlou rekonstrukci. S investicí počítalo i programové prohlášení koalice, která tuto investiční akci vzala rovněž za svou. Máme proto radost, že jsou rozsáhlé stavební práce dokončeny a za pár dnů bude přebudovaný Sportareál opět otevřen. Jak ODS tak celá koalice splnila jeden ze svých velkých plánů, který měl od samého počátku v zastupitelstvu velkou podporu občanských demokratů. Stomatologická pohotovost soboty, neděle, svátky od hodin sobota MUDr. Eva Frýdová Hvězdovská 178, Mimoň, tel neděle MUDr. Marie Becková Vřesová 7075, Česká Lípa, tel sobota MUDr. Milena Palková B.Egermanna 231, Nový Bor, tel neděle MUDr. Pavel Klíma Smetanova 372, Nový Bor, tel sobota MUDr. Marie Murswieková Bulharská 844, Česká Lípa, tel Vážení čtenáři, nejspíš jste již zaznamenali grafickou proměnu Městských novin. Vzešla z podnětu redakční rady, jejímž cílem bylo, aby se i náš městský zpravodaj, vydávaný prakticky v nezměněné grafické podobě od roku 200, modernizoval. Proto od minulého vydání přibyla k černobílé kombinaci na některých stránkách i modrá barva, která by měla oživit celkový vzhled novin. Plnobarevná varianta, o níž se rovněž uvažovalo, se totiž ukázala jako zbytečně nákladná, a proto jsme ji zavrhli. Zvolená úprava je pro nás o to zajímavější, že se v plánovaném rozpočtu naopak vůbec neprojevila, věříme však, že se pozitivně projevila ve vzhledu novin. Redakční rada MN Úpravu jízdních řádů na základě podnětů veřejnosti si vyžádaly tři linky - 207, 203 a 202, která bude zveřejněna až v příštím vydání MN. 5

6 jízdní řády č. 9 květen

7 č. 9 kulturní nabídka květen 2008 Kino Crystal Čt St v a 20.00, Po Po pouze ve Filmový klub KAŽDÝ PRO SEBE A BŮH PROTI VŠEM Režie Werner Herzog. Fascinující příběh člověka, který od narození strávil život v uzavřené cele a až na prahu dospívání se musí postupně seznamovat s okolním ropného magnáta Čt St pouze v HORTON ČR. Animovaná pecka od tvůrců Doby ledové. pouze v TAKOVÁ NORMÁLNÍ RODINKA ČR. V hájence na samotě žijí už čtyři generace rodiny Hanákových. Nová komedie na motivy jednoho z nejoblíbenějších televizních seriálů Po pouze v Art kino uvádí: TOUHA A OPATRNOST USA, Čína, Tajwan, Hong Kong Režie Ang Lee. Eroticky laděný špionážní thriller. se odehrává v Šanghaji roku Čt Ne - v a SPEED RACER USA. Akční dobrodružná podívaná pro celou rodinu Čt Pá- pouze ve MONGOL - ČINGISCHÁN Rusko. Režie Sergej Bodrov So Ne - pouze ve CLONA USA. Uznávaný fotograf Benjamin se s manželkou vrací do Japonska. 20. května v hodin MALÝ MUZIKÁL S ŽIVOU KAPELOU! EDITH PIAF MILOVAT K SMRTI Ve strhujícím příběhu sledujeme životní cestu Edith Piaf. Patnáct nejslavnějších evergreenů Edith Piaf, které uslyšíte v muzikálu, právem patří k nejznámějším světovým šansonům vůbec. V titulní roli Světlana Nálepková. Živě doprovází Blue Angel Memory Band Jiřího Toufara Režie: Jakub Maceček. Divadlo Radka Brzobohatého Praha. Vstupné: 200,-Kč 21. května v hodin CESTOVÁNÍ S JIRKOU KOLBABOU Kapitol a. s. uvádí nevšední pořad o cestování s 22. května čtvrtek hod. ODPOLEDNE PRO ŽENY- JARO S KOSMETIKOU V.I.P. salonek, příjemné posezení pro ženy, ukázka ošetření pleti a trendové líčení od profesionálních kosmetiček salonu Babor, vstupné: 50,- Kč 23. května pátek hod. OBŘÍ BROSKEV Křest nového alba Potápěči, Club Autonomia Od jara 2007 pracovala českolipsko-pražská hudební formace Obří broskev pod dohledem producenta Dušana Neuwertha na svém druhém dlouhohrajícím CD. 25. května neděle hod. SEJDEME SE NA DECHOVCE velký sál, k tanci a poslechu hraje Vratislav Bretšnajdr, vstupné: 40,- Kč 30. května pátek hod. NightWork Club Autonomia, moderní podoba kytarodiscorocko worldfunky ve složení František Soukup, Jakub Prachař, Jan Maxián, Jakub Antl a Ondřej Sluka. Vstupné: 120,- Kč 14 Jiráskovo divadlo KD Crystal ZO ČZS Česká Lípa ve spolupráci s městem Česká Lípa a osadou č. 8 pořádá 24. května od 12:30 hod v zahrádkové osadě č. 8 v ulici Boženy Němcové (prostory před společenským domem) DĚTSKÝ DEN. Program: Soutěže pro děti ve věku do 15 let. Pro soutěžící jsou připraveny drobné odměny a po skončení soutěží bude k dispozici i velký skákací hrad. Jirkou Kolbabou. Předním českým cestovatelem a fotografem, který navštívil více než 100 zemí. Vstupné zdarma. 22. května v hodin Milan Kopecký DVEŘE ANEB PANE, VY JSTE NÁHODA! Konverzační komedie o naději. Hrají: Jitka Smutná, Jan Hartl, Jana Stryková / Tereza Nekudová. Režie: Helena Glancová. Divadlo Palace Praha. Vstupné 220,-Kč. PŘEDPLATNÉ 24. května v 15 hodin Zdeňka Horynová MOUDRÁ ŠEVCOVÁ Pohádka Zdeňky Horynové porovnává chytrost a pracovitost ševcové Matyldy a její dcery Hanky s hloupostí a nenasytností statkářky Štědříčkové a DDM Libertin út - Rodinné konstelace hod., posluchárna DDM Libertin, vstupné dobrovolné, inf. a přihlášky: tel.: st - Archimediáda od 8.30, ZŠ Nám. Míru, Nový Bor pá Městský parlament dětí a mládeže Téma: Rasismus a šikana, 9 13 hod., DDM Libertin, inf. J. Mimrová 25. a ne, st TANEČNÍ KONKURZ TK ABSTRACT hledá nové talenty, kterým se libí styl Hip Hop, Street dance a RnB. Zveme holky, kluky ve věku let. DDM Libertin sál, od 16 hod., inf st - Charitativní sbírka v ulicích České Lípy- Dejte šanci dětem ulice Dětský den hodin, Městský park Česká Lípa soutěže a atrakce pro děti (lanová lávka, chytání rybiček, motokáry, skákací hrad, bazének s balónky, jízda na koních a ponících, keramický koutek, ), vystoupení míst-ních hudebních skupin, divadelních souborů, občerstvení (pivo, limo, klobásky, zmrzlina) rádoby hraběte z Maryčákovic. Divadelní klub mladých při Obchodní akademii v České Lípě. Vstupné 40,-Kč 27. května v hodin Kruh přátel hudby ROBERT KOZÁNEK SE SKUPINOU BRASS 6 Od baroka po jazzrock. Trombonista Robert Kozánek ze žesťovým souborem BRASS 6. Skupina je složena z šestice vynikajících mladých interpretů. Tito hráči patří mezi skutečné špičky ve svém oboru a všichni jsou držiteli nejrůznějších ocenění nejen z domácích, ale i mezinárodních soutěží. Zároveň jsou sólisty významných domácích symfonických orchestrů. Vstupné 100,-Kč Akademie JAK v 19,00 hod. učebna Akademie J. A. Komenského Česká Lípa ČESKOSLOVENSKO V ROZRUŠENÉ EVROPĚ ( ) Dialog mezi PhDr. Čelko Mgr. Smejkalem ZUŠ Česká Lípa Středa , Malý sál ZUŠ, hod., KONCERT ŽÁKŮ klavírní třídy Marty Čermákové Čtvrtek , Malý sál ZUŠ, hod., KONCERT ABSOLVENTŮ Neděle , Velký sál ZUŠ, hod., KONCERT ORCHESTRU PARTNER- SKÝCH MĚST Úterý , Malý sál ZUŠ, hod., KONCERT ŽÁKŮ klavírní třídy Jiřiny Jeništové. V Maštálkově síni Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě byla slavnostně otevřena putovní výstava Štěpán Trochta mučedník dvou totalitních režimů. Štěpán Trochta ( ) byl významnou postavou národních dějin 20. století. Vězeň koncentračního tábora za nacistické okupace byl v roce 1947 vybrán do čela litoměřické diecéze. V roce 1953 byl komunistickou justicí odsouzen na 25 let do žaláře. Do diecéze se vrátil v roce 1968 a prožil zde několik dalších obtížných let. Výstava potrvá do 8. června 2008.

8 organizace a nadace květen 2008 č. 9 Brýle pro Afriku Ve středoafrické republice (SAR) stojí brýle průměrný roční plat a jsou tak pro tamní lidi nedostupné. Nejvíce očních vad mají děti. Proto se obecně prospěšná společnost SIRIRI rozhodla pro záchrannou kampaň s názvem Brýle pro Afriku. Jedná se o veřejnou sbírku použitých dioptrických brýlí, které po kontrole očních lékařů budou předány potřebným lidem v SAR. Do tohoto projektu se zapojila řada škol z celé ČR. Stejně tak i SOŠ a SOU 28. října v České Lípě, kde žáci projevili svou solidaritu s tímto problémem, a nasbírali velký počet brýlí. V dnešní době bylo velmi příjemné pozorovat snahu této mladé generace. Někteří by čekali spíše lhostejnost. O to větší překvapení bylo vidět, jaký mají zájem a soucit s naprosto cizími lidmi. SAR patří mezi deset nejchudších států světa. V takové zemi se dá i s málem udělat hodně. Žákovská rada SOŠ a SOU 28. října Tradiční přehlídka mysliveckých trofejí, kterou ve spolupráci s městem Česká Lípa uspořádal českolipský okresní myslivecký spolek Českomoravské myslivecké jednoty, byla začátkem května k vidění v Kulturním domě Arbes. Na této expozici si tak návštěvníci mohli prohlédnout trofeje zvěře, kterou během loňského roku ulovili myslivci v honitbách okresu Česká Lípa. Pro samotné myslivce pak tato přehlídka představuje i prověrku mysliveckých dovedností, neboť každá vystavená trofej je odborně zhodnocena. Jak po stránce estetické, tak především z pohledu chovnosti uloveného kusu, což znamená, zda kus padl oprávněně nebo předčasně. Keramická dílna občanské sdružení kulturní ŠUM Jiráskovo divadlo, Panská ul. čtvrtkykeramika a modelování pro děti od 8 do 14 let, každý čtvrtek hod. lze přijít i jednorázově..cena 50,- Kč + materiál so. BATIKA, 9-15 hod., barvení 2-3 ks (tričko, kus látky, apod.), ne. dekorování textilu (pokračování batiky, nebo samostatně 2ks textilu), 9-12 hod., nutné přihlášky Připravujeme letní tábory pro děti 7-15 let: Nové Město pod Smrkem Horní Vysoká Keramický plenér mládeže (14-26 let) v Polsku, ve druhé polovině srpna inf. a přihlášky: ksum, nebo J. Glaserová, tel , KD Jiráskovo divadlo, Česká Lípa Městská knihovna Úterý 20. května od 17,00 hod Vědecké poučení lidu osvícenečtí vědci Vincenz Julius Krombholz a Johan Gottfried Mikan. Přednáší Mgr. Ladislav Smejkal. Další přednáška z cyklu Literární Českolipsko čítárna městské knihovny nám. T. G. Masaryka Úterý od 16,00 hodin ZÁBAVNÉ ČTENÍ pro děti s poruchami učení Pro děti s poruchami učení a jejich rodiče, kde se rodiče naučí, jak se svými dětmi společně zvládnout všechna úskalí čtení a psaní a přitom se zároveň společně pobaví. Úvodní setkání cyklu přednášek a praktických cvičení vedené sociální pracovnicí Helenou Kopřivovou. (Pokud máte, přineste si nějaký hudební bicí nástroj nejlépe rumba koule, ale stačí i dvě dřevěné vařečky nebo lžíce). Čítárna městské knihovny nám. TGM Čtvrtek 29. května od 15,00 MÁME RÁDI ZVÍŘATA!!! : CHOVATEL- SKÁ PORADNA Jak pečovat o své domácí mazlíčky, zdravotní problémy zvířat, výživa a prevence v chovech, zajímavosti, literatura, setkání s odborníky. Cyklus pravidelných setkání s různou tématikou ve spolupráci s Vlastivědným muzeem a galerií v České Lípě. Tentokrát : EXOTICKÁ ZVÍŘATA Hosté: Ing. Zdeněk Vitáček a Mirka Netolická Zveme kluky, holky, dospěláky - všechny zvířecí kamarády. Pochlubte se svými miláčky a vezměte je s sebou. Pobočka městské knihovny na Špičáku, ul. Červeného kříže Čtvrtek 5. června od 16,15 ODPOLEDNE S POHÁDKOU : POHÁDKY PRO DÁŠENKU Na motivy známé knížky Karla Čapka - divadlo Rolnička. Pro děti ve věku 3-6 let. Oddělení dětské literatury, nám.tgm Pátek 6. června od 17,00 hodin KOČKOVÁNÍ A JINÉ HRÁTKY Recitační pásmo z poezie J. Žáčka, Ch. Baudelaira, A.P. Čechova, G.B. Shawa, J.W. Goetha, C. Goldoniho a J.B. Moliéra v podání hereckého a recitačního kroužku při Gymnáziu Česká Lípa Pobočka Špičák, ul. Červeného kříže 2563 Správné odpovědi ze 4. (dubnového kola) soutěže MK května 1426 byl hrad Lipý dobyt sirotčím vojskem Jana Roháče z Dubé. 2. Firma patřící pánům Altchulovi a Millerovi si hrad v 19.stol. pronajala a přestavěla na továrnu vyrábějící cukr. 3. Městský národní výbor v České Lípě získal v roce 1957 dotaci Kč na šetrnou demolici vodního hradu. Ze správných odpovědí jsme vylosovali jednoho výherce, kterým je paní Eva Truxová z České Lípy. 4 na hlavu padlí životopisu a sobě napsala Evženie: maluju, protože musím. To jistě platilo i pro sloupského kronikáře V ambitu českolipského muzea byla zahájena výstava 4+1 amatérských výtvarníků, která zde potrvá do 25. června 2008 v otevíracích hodinách muzea ( a hodin). Od nepaměti historii lidstva provází výtvarný projev, dovedený do větší či menší dokonalosti. Vedle profíků malují amatéři a někteří opravdu výborně. Mě oslovili svými svižnými dílky moji současníci, žijící v České Lípě. Jsou to Evženie Konopková,- typografka, Martina Jiříková- kuchařka, Lucie Jersáková-středoškolačka a Tomáš Mařas-formař a moderátor. Sami si dali název 4 na hlavu padlí, tak trochu asi z obavy, do čeho se to dali uvrtat. Co jim pamět sahá, neustále malují. Trefně to místo E. Gerthnera, * , jehož naivními kresbami jsem výstavu 4 současníků doplnila ze sbírek muzea. Ve svých kresbách velmi přesně zachytil stavby a krajinu na Českolipsku. Jeho kresby si můžete prohlédnout na Svatých schodech, které jsou součástí ambitu. Ani jeden z vystavujících se neživí malováním, tvoří si naprosto svobodně. Proto také je jejich společná výstava výjimečná. Jsou každý jiný, odlišně se výtvarně projevují a báječně se doplňují. Zuzana ŠPATZOVÁ 25 let ZŠ Sever V letošním roce oslaví Základní škola Sever v České Lípě 25. výročí zahájení svého provozu. Zveme proto všechny bývalé pracovníky na neformální setkání v budově školy v pátek 30. května 2008 od 17 hodin. Čeká vás prohlídka školy s několika překvapeními a na závěr malé občerstvení ve školní jídelně. V rámci oslav se také koná 28. května 2008 od 17 hodin v kulturním domě Crystal školní akademie, kde vystoupí žáci naší školy. Vedení ZŠ Příští vydání Městských novin vychází 30. května. Uzávěrka je 20. května. 15

9 č. 18 sport duben 2008 Volejbal žákyň okresní přebor V měsíci březnu byla ukončena soutěž žákyň ve volejbale. Soutěž probíhala od do Do soutěže se přihlásilo 5 družstev, z toho 2 družstva sportovních klubů, 2 školní družstva a 1 družstvo DDM Libertin. Každé družstvo sehrálo 16 utkání, což bylo časově náročné na hráčky, ale hlavně pak na vedoucí družstev a v nemalé míře pak i na zajištění tělocvičen, rozhodčích a zapisovatelů. Problémy byly i s dopravou a přizpůsobením hracích termínů a jejich začátky možnostem družstev, ale vše se zvládlo. Sportovní vystupování, chování a oblečení bylo vzorné. Za to patří dík vedoucím jednotlivých družstev: Ingrid Frčové - SK Panda Stráž p. R., Kamilu Mandovi - SK ToRik Doksy, Zdeňku Klimperovi - ZŠ Lada Č. Lípa, Alle Pozdnyakové - DDM Libertin Č. Lípa, Aleně Mayové - ŠK AŠSK Gymnázium Č. Lípa. Nejlépe si vedlo družstvo SK Panda Stráž p. Ralskem, které také jako vítěz okresního přeboru má nárok na postup do vyšší krajské soutěže (na snímku). Blahopřejeme. Gymnázium se umístilo jako poslední, což je také tím, že se družstvo teprve letos tvořilo. Všechna družstva obdrží od Volejbalového svazu Česká Lípa věcné ceny. Škoda, že se nedaří uskutečnit podobnou soutěž chlapců. Děvčatům přejeme radost ze sportování a rovněž dobré studijní výsledky, obojí patří ke škole. Minivolejbal mladších žáků Dubnovým turnajem skončil Okresní přebor v minivolejbale čtveřic. Tato dlouhodobá soutěž je určena pro mladší žactvo (ročník narození 1994 a mladší), družstva mohou být jak chlapecká, tak dívčí. Hrací systém je určen podle počtu přihlášených družstev, v letošním ročníku se soutěže zúčastnilo 16 družstev. Po výsledcích, které družstva dosáhla na kvalifikačním turnaji, byla rozdělena do 2 výkonnostních lig a v nich do 2 skupin. Poté na každém dalším turnaji odehrála družstva ve svých skupinách utkání každý s každým, nadstavbou byly dvě skupiny tzv. finále a útěcha. Podle konečného pořadí na turnaji z I. ligy dvě družstva sestoupila do II. ligy a první dvě družstva z ligy II. postoupila do ligy I. Získané body za pořadí na všech turnajích (mimo kvalifikačního) se sčítala. Vítězem se stalo družstvo s největším počtem bodů celkem. Celkově se odehrálo 5 turnajů, během 5 měsíců, tzn. 1 turnaj měsíčně, v období Jako obvykle se všechny turnaje odehrávaly v tělocvičnách ZŠ Lada v České Lípě, které poskytují asi nejlepší podmínky v okrese. Řídícím orgánem soutěže byl Jaroslav Linhart, který vše organizačně připravil a zajišťoval a za hladký průběh mu patří velký dík. Dle předpokladů, se po celou dobu soutěže v čele pohybovala chlapecká družstva Loko Česká Lípa, která většinu turnajů vyhrála a ostatní mužstva jasně přehrávala. Za vítězné družstvo během soutěže nastoupili tito hráči: Dominik Ducháč, Daniel Calta, Jan Galabov, Art Pozdnyakov, David Louda, Adam Hölzl a Patrik Šimon. Všem družstvům přejeme mnoho sportovních úspěchů v jejich dalším volejbalovém zápolení. Zároveň děkujeme městu Česká Lípa za finanční podporu, bez níž bychom podobnou soutěž nemohli zorganizovat. Kamil MANDA Pozvánka Klubu českých turistů Autobusový zájezd do Jizerských hor Odjezd v 7 hod. od Adély Návrat asi v 18 hod. Trasa: Jindřichovice pod Smrkem - větrné elektrárny a ekologický dům (vstupné), přejezd do Libverdy prohlídka lázní, pěšky do Hejnic poutní kostel a soukromé arboretum, Ferdinandov, případně Obří Sud. Zdatní turisté - Nové město pod Smrkem, výstup na Smrk a zpět do Libverdy. Cena zájezdu 150 Kč, členové KČT 100 Kč (každé úterý v 16,30 Adéla). Přihlášky vč. poplatku do p. Jindra, tel večer Výpravu vedou: K. Jindra, P. Vejtruba, tel ,A. Kaprál, tel Za růžemi do Růžové zahrady Odjezd z hl. nádraží v České Lípě v 8,30 do Děčína (možnost nastoupit na zastávce Holý vrch, koupit zpáteční) Návrat vlakem 16,47 hod. - R nebo 16,41 hod. - osob. Trasa: Děčín ČD - rod. hrobka Thunu - starý pivovar - Městské divadlo Oblastní divadlo a dále podle počasí : podle synagogy na Pastýřskou stěnu přes Tyršův most a pak - Růžová zahrada. Trasa do 10 km. Vede B.Sedláčková, tel let turistiky setkání v Praze Autobusový zájezd, odjezd v 7 hod. od Adély. Návrat v pozdních nočních hodinách. Program: účast na akcích ke 120 výročí KČT. Cena zájezdu 130 Kč, členové KČT 100 Kč, nutné předložit průkazy KČT. Přihlášky do vč. poplatku (každé úterý v 16,30 Adéla). Výpravu vede: J. Košťák, tel Vždy doporučujeme ověření aktuálních údajů ve vývěskách KČT na hlavním nádraží, na Střelnici a u vily Adéla na Děčínské ulici. MĚSTSKÉ NOVINY, čtrnáctideník, ev. č. MK ČR E Vydává: Město Česká Lípa, nám. T. G. Masaryka 1, IČO Redakce: MÚ, nám. T. G. M 1, tel.: , , Odpovědný redaktor: Eva Markgrafová. Členové redakční rady: předseda Mgr. Tomáš Vlček, členové Siegfried Tomasch, Mgr. Romana Žatecká, Mgr. Lubomír Šádek, Karel Hajný, Jaroslava Procházková, Ing., Jiří Hau, Mgr. Pavlína Lomičová, Zdeněk Novák. Redakční rada má vyhrazené právo zamítnout příspěvky, které budou v rozporu s jejími kodexy, anebo budou dodány po uzávěrce. Distribuce: tel Příjem inzerce: tel , Dopisy a příspěvky čtenářů nemusejí být totožné s názory a stanovisky redakce. Vydavatel také nenese zodpovědnost za obsah zveřejněné inzerce a případné následné škody.

SPORT. Vážení přátelé, nabízíme Vám možnost uspořádání sportovního soustředění v Děčíně.

SPORT. Vážení přátelé, nabízíme Vám možnost uspořádání sportovního soustředění v Děčíně. Vážení přátelé, nabízíme Vám možnost uspořádání sportovního soustředění v Děčíně. K dispozice je pro Vás připraven zimní stadion, aquapark s ubytováním a sportovištěm, fotbalové hřiště, tělocvična nebo

Více

Výpočet. Návrh výše IČ. příspěvku. v kategorii I.B

Výpočet. Návrh výše IČ. příspěvku. v kategorii I.B Sportovní granty 1. etapa Kategorie I.A - podpora činnosti organizací vykazujících v členské základně sportovce do 18 let výkonnostní sport a kategorie I.B - podpora činnosti organizací vykazujících v

Více

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013)

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Kategorie I. - podpora činnosti organizací vykazujících v členské základně sportovce do 18 let: schváleného příspěvku

Kategorie I. - podpora činnosti organizací vykazujících v členské základně sportovce do 18 let: schváleného příspěvku Sportovní granty 4. etapa Příloha a) Kategorie I. - podpora činnosti organizací vykazujících v členské základně sportovce do 18 let: Žadatel, sídlo Výše schváleného 993.26,- Lokomotiva Česká, o.s. Mánesova

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

T U R N O V, Městský stadion L.Daňka *** Pátek 3. června 2011 *** ROZPIS ZÁVODU

T U R N O V, Městský stadion L.Daňka *** Pátek 3. června 2011 *** ROZPIS ZÁVODU s ADAMEM 2011 Mezinárodní atletické závody pro žáky 1.- 5.třídy základních škol - z polskiej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Kornela Makuszyńskiego, w Jaworze a ze ZŠ z okrsku Turnovsko T U R N O V, Městský

Více

BOWLING, KUŽELKY A ŠIPKY BOWLING, KUŽELKY A ŠIPKY Turistická informační centra na Hustopečsku Poskytování veškerých. nabídka kulturních.

BOWLING, KUŽELKY A ŠIPKY BOWLING, KUŽELKY A ŠIPKY Turistická informační centra na Hustopečsku Poskytování veškerých. nabídka kulturních. BOWLING, KUŽELKY A ŠIPKY BOWLING, KUŽELKY A ŠIPKY Turistická informační centra na Hustopečsku Poskytování veškerých turistických informací o celém mikroregionu a okolí, nabídka kulturních akcí, prodej

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

Žádosti o příspěvek formou školského grantu rok 2012 1. etapa

Žádosti o příspěvek formou školského grantu rok 2012 1. etapa Žádosti o příspěvek formou školského grantu rok 2012 1. etapa žadatel IČ účel požadovaná částka v Kč Mateřská škola Sovička, Česká Lípa, Antonína Sovy 1740, PO Mateřská škola Pastelka, Česká Lípa, Svárovská

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fórum Zdravého města Mšena - Desatero problémů

Více

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015 Životický portál Od 23. března do 29. března 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci březnu oslaví narozeniny Jméno KARKOŠKA Lubomír MARŠÁLKOVÁ Vlasta GORČÍKOVÁ Marie MACÍČEK Jiří Číslo popisné 180 213 170 165 Věk 87

Více

Kronika obce Sytno 2004

Kronika obce Sytno 2004 1.0. Obyvatelstvo a jeho migrace Kronika obce Sytno 2004 1.1.Významná životní výročí 80 let Hejhalová Marie 70 let Trochová Marta 65 let Šimanová Milada 60 let Kvarda Petr, Kvardová Marie, Šilhanová Marie,Hrubý

Více

Support Cup 2012. Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů.

Support Cup 2012. Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů. Support Cup 2012 Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů. Popis: Turnaj Support Cup, je první turnaj svého druhu v České republice. Pozvánku

Více

HOTEL. Buly Aréna - Kravaře, Kostelní 360/28, Kravaře - Kouty 747 21

HOTEL. Buly Aréna - Kravaře, Kostelní 360/28, Kravaře - Kouty 747 21 HOTEL Hotelový a sportovní komplex Buly Aréna je unikátním zařízením svého druhu v České republice. Sdružuje hotel, restauraci, konferenční sály, sportoviště i relaxační zónu na jednom prostoru v malebném

Více

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ Zborovice 1973 2013 Tesárske Mlyňany 1972 / 1973 1973 / 1974 zahájení družební spolupráce v prosinci roku 1972, dopisování kolektivů dětí 4 členové pedagogického sboru ze Zborovic

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

Integrovaný plán rozvoje města smělé vykročení do budoucna

Integrovaný plán rozvoje města smělé vykročení do budoucna Integrovaný plán rozvoje města smělé vykročení do budoucna Rok 2008 byl klíčovým pro další rozvoj Chomutova. Mimo jiné byl ve znamení zpracování, prezentace, úprav a schválení IPRM (Integrovaného plánu

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

LIBEREC HANDBALL. ve spolupráci s partnerem turnaje CENTRUM BABYLON. a za podpory Města Liberec. pořádají

LIBEREC HANDBALL. ve spolupráci s partnerem turnaje CENTRUM BABYLON. a za podpory Města Liberec. pořádají LIBEREC HANDBALL ve spolupráci s partnerem turnaje CENTRUM BABYLON a za podpory Města Liberec pořádají 14. ROČNÍK TRADIČNÍHO TURNAJE PRO MINIŽÁKOVSKOU KATEGORII LIBEREC, 20.6. 22.6.2014 TURNAJOVÝ BULLETIN

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

Litomyšl Streetball 2013

Litomyšl Streetball 2013 1 Litomyšl Streetball 2013 Informace o streetballovém turnaji: 1. O turnaji 2. Připravovaný ročník 2013 3. Nabídka spolupráce 4. Shrnutí 5. Kontakt 2 1. O turnaji Turnaj byl založen 9.9.2006 v Litomyšli.

Více

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 Středočeský krajský volejbalový svaz http://stc.cvf.cz e-mail: stc-vol@seznam.cz Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 modrý, červený a žlutý volejbal chlapců, dívek a

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované Rada města Železný Brod po projednání 54/14rm schvaluje doplněný program dnešní schůze rady města 55/14rm souhlasí s přihlášením

Více

Vyhlášení vítězů prvního ročníku fotografické soutěže Česká železnice 2012

Vyhlášení vítězů prvního ročníku fotografické soutěže Česká železnice 2012 Bc. Darja Zajícová tel.: 724 027 623 e-mail: zajicovad@szdc.cz TISKOVÁ ZPRÁVA Vyhlášení vítězů prvního ročníku fotografické soutěže Česká železnice 2012 U příležitosti 10. výročí existence SŽDC a rozvoje

Více

PROVOZNÍ DOBA platí od 1.9. do 30.6.

PROVOZNÍ DOBA platí od 1.9. do 30.6. HALA VENKOVNÍ AREÁL PROVOZNÍ DOBA platí od 1.9. do 30.6. WELLNESS CENTRUM solárium, sauna R Club, fitness, masáže Pondělí 13:00 21:00 10:00 20:00 13:00 21:00 ROZPIS SAUNY SPOLEČNÁ Úterý 10:00 21:00 10:00

Více

USNESENÍ z 21. zasedání Zastupitelstva města Česká Lípa, konaného dne 19. 12. 2012 (č. usnesení 415/2012-429/D/2012)

USNESENÍ z 21. zasedání Zastupitelstva města Česká Lípa, konaného dne 19. 12. 2012 (č. usnesení 415/2012-429/D/2012) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 21. zasedání Zastupitelstva města Česká Lípa, konaného dne 19. 12. 2012 (č. usnesení 415/2012-429/D/2012) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení

Více

Omluveni: Mgr. Jana Hlináková, Jiřina Mimrová, Ing. Kateřina Poludová Neomluveni: Bc. Alexandra Rybářová, Alena Losová, dipl. um.

Omluveni: Mgr. Jana Hlináková, Jiřina Mimrová, Ing. Kateřina Poludová Neomluveni: Bc. Alexandra Rybářová, Alena Losová, dipl. um. Zastupitelstva města Česká pro výchovu Strana č. 1 / 6 Přítomni: Bc. Eva Vlastníková, Mgr. Gabriela Fišarová (od 17:00), Mgr. Zdeněk Ježák (odchod 17:10), Mgr. Radim Fojtů, Mgr. Tomáš Vlček (odchod 17:10),

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

REPUBLIKOVÉ FINÁLE AŠSK ČR VE VOLEJBALU ZŠ

REPUBLIKOVÉ FINÁLE AŠSK ČR VE VOLEJBALU ZŠ Asociace školních sportovních klubů České republiky --------------------------------------------------------------------- REPUBLIKOVÉ FINÁLE AŠSK ČR VE VOLEJBALU ZŠ SPORTOVNÍ HALA TEPLICE 17. 18. června

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 obor vzdělání 79-41-K/81 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU) osmileté studium, Prima Výhody

Více

1. HISTORIE. 1978-1989 Okresní dům pionýrů a mládeže. 1989-1994 Dům dětí a mládeže. 1994 - Dům dětí a mládeže Kamarád

1. HISTORIE. 1978-1989 Okresní dům pionýrů a mládeže. 1989-1994 Dům dětí a mládeže. 1994 - Dům dětí a mládeže Kamarád P R E Z E N T A C E OBSAH 1. Historie 2. Současnost 3. Náhled na jednotlivá pracoviště 4. Hlavní náplň činnosti DDM a) pravidelná činnost b) příležitostná činnosti c) spontánní činnost d) metodická činnost

Více

Obecná ustanovení. Priority v dotační oblasti: Kultura

Obecná ustanovení. Priority v dotační oblasti: Kultura Dotační priority pro rok 2015 Obecná ustanovení Tyto Dotační priority stanoví podmínky pro poskytování programových dotací v jednotlivých oblastech pro rok 2015 v souladu se Zásadami pro poskytování programových

Více

533 12 Chvaletice, IČO: 22829725

533 12 Chvaletice, IČO: 22829725 RC CHVALETICE, U Stadionu 240 (naproti poště) 533 12 Chvaletice, IČO: 22829725 HNÍZDEČKOVÝ ZPRAVODAJ 4/2011 web: rc-chvaletice.wz.cz tel.: 608 240 368 e-mail: rc-chvaletice@seznam.cz HLEDÁME NOVÉ LIDI...

Více

Nabídka reklamních služeb

Nabídka reklamních služeb Fotbalový klub FC Písek Nabídka reklamních služeb Nabídka reklamních služeb FC Písek nabízí svým partnerům zajištění propagace, reklamy a prezentace formou umístění reklam log bannerů v areálu fotbalových

Více

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 2. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 09.01.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského

Více

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci Vážení rodiče,předkládáme Vám informační materiál,který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2010/2011 Management školy ředitelka

Více

Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014

Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014 Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014 Schváleno RM dne 19.03.2014 usnesením č. 70/1416/2014 Nabývá účinnosti dne 01.04.2014 Zásady pronajímání

Více

Zpracovali: Miloslav Chrobák, předseda komise mládeže OVS FM Ing. Lumír Hajdušek, vedoucí soutěže Letní pohár minivolejbalu Ing.

Zpracovali: Miloslav Chrobák, předseda komise mládeže OVS FM Ing. Lumír Hajdušek, vedoucí soutěže Letní pohár minivolejbalu Ing. Zpracovali: Miloslav Chrobák, předseda komise mládeže OVS FM Ing. Lumír Hajdušek, vedoucí soutěže Letní pohár minivolejbalu Ing. Nikola Němcová 1. Šestkový volejbal Všeobecná ustanovení: 1.1. Soutěž řídí

Více

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program Zámek Brtnice Program investora pro vyhledávací studii k jednotlivým variantám využití zámku v Brtnici. 1. Varianta prohlídkový zámek + galerie Využití celého zámku jako universálního turistického cíle

Více

Kde končí svět nejmoudřejší je číslo

Kde končí svět nejmoudřejší je číslo Klub dětských knihoven Libereckého kraje Kde končí svět nejmoudřejší je číslo Závěrečné zhodnocení projektu Eva Kordová 2014 Závěrečné zhodnocení 9. ročníku projektu Kde končí svět na podporu výchovy ke

Více

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA DEN ZEMĚ 2015 Mezinárodní kampaň Den Země, která vznikla před více než čtyřiceti lety, se pravidelně slaví také v České republice. Poprvé se Den Země

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro

Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro Karlovy Vary 12.11.2009 Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro další odpovídající investice

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

ASOCIACE ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ ČESKÉ REPUBLIKY

ASOCIACE ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ ČESKÉ REPUBLIKY ASOCIACE ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE V ATLETICKÉM ČTYŘBOJI ŽÁKŮ ZÁKLADNÍCH ŠKOL, KAT. IV Břeclav 14.-15. června 2012 A. Všeobecná ustanovení 1. Adresa sportovní

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší.

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší. Dne 17. 5. 2008 ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy zahájilo svoji činnost oficiální schůzkou zakládajících členů občanské sdružení Salon Zdenky Braunerové. Sdružení bylo zaregistrováno dne 28. 11.

Více

Publicita školy Zpravodaj školství prosinec 2012

Publicita školy Zpravodaj školství prosinec 2012 Publicita školy Zpravodaj školství prosinec 2012 Publicita školy Publicita školy Zpravodaj školství prosinec 2012 Publicita školy Nové Přerovsko 23. 11. 2012 Publicita školy Publicita školy Nové Přerovsko

Více

USNESENÍ z 32. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 9. 2013 (č. usnesení 837/2013-860/2013)

USNESENÍ z 32. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 9. 2013 (č. usnesení 837/2013-860/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 32. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 9. 2013 (č. usnesení 837/2013-860/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

Exkurze do Želešic - 20.4.2010

Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Byli jsme pozváni na exkurzi do naší kmenové školy MŠ a ZŠ Želešice. Pan ředitel nás provedl celou velkou školu a ukázal nám všechny místnosti. Od tříd, učeben, kabinetů,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Euroklíč v Jihomoravském kraji 2012,

Euroklíč v Jihomoravském kraji 2012, Vážení přátelé, držitelé průkazu TP, ZTP, ZTP/P, diabetici, stomici, onkologičtí pacienti a rodiče dětí do tří let, můžete získat zdarma EUROKLÍČ a zapojit se aktivně do projektu Euroklíč v Jihomoravském

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Podmínky pro poskytování grantového programu v oblasti podpory sportovních aktivit dětí, mládeže a sportovních organizací MČ Praha 15 pro rok 2014.

Podmínky pro poskytování grantového programu v oblasti podpory sportovních aktivit dětí, mládeže a sportovních organizací MČ Praha 15 pro rok 2014. Podmínky pro poskytování grantového programu v oblasti podpory sportovních aktivit dětí, mládeže a sportovních organizací MČ Praha 15 pro rok 2014. I. Úvodní ustanovení Příloha č. 2 USN 1. Grantové programy

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ CHARITNÍ LISTY ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ Vzhledem k tomu, že se blíží ukončení rekonstrukce charitního domu v Halenkově, dovolte mi krátkou

Více

PROVOZNÍ ŘÁD SPORTOVNÍ HALY VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE

PROVOZNÍ ŘÁD SPORTOVNÍ HALY VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE PROVOZNÍ ŘÁD SPORTOVNÍ HALY VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE Část I. Základní ustanovení Článek 1 1. Provozní řád Sportovní haly Vysoké školy ekonomické v Praze (dále jen PŘ SH ) je vydáván v souladu se

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 1 Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 PROVOZNÍ ŘÁD dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI Zveřejňujeme informační bulletin pro školy a školská zařízení v Libereckém kraji k 28. srpnu 2008. K dispozici ve formátu *.rtf a *.pdf

Více

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 č.j. 1513/2012/ZŠ a MŠ P R O V O Z N Í Ř Á D ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 I. Údaje o zařízení organizační součást ZŠ ADRESA: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 TELEFON: 312 681

Více

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Brožíkova síň Staroměstské radnice v Praze patřila první prosincový čtvrtek dětským hrdinům,

Více

TURISTICKÝ INFORMAČNÍ MAGAZÍN O ČESKÉ REPUBLICE A SLOVENSKU WWW.CZECH-TIM.CZ MEDIAINFO

TURISTICKÝ INFORMAČNÍ MAGAZÍN O ČESKÉ REPUBLICE A SLOVENSKU WWW.CZECH-TIM.CZ MEDIAINFO TURISTICKÝ INFORMAČNÍ MAGAZÍN O ČESKÉ REPUBLICE A SLOVENSKU WWW.CZECH-TIM.CZ MEDIAINFO 2015 Náklad max. 20 000 ks Nulová remitenda jdeme na dračku Nově distribuce v PNS Informace o předplatném na www.czech-tim.cz

Více

Obec Maletín - Oficiální internetové stránky obce. Poslední volba v hlavní nabídce: Titulní stránka > O obci > Maletínský zpravodaj

Obec Maletín - Oficiální internetové stránky obce. Poslední volba v hlavní nabídce: Titulní stránka > O obci > Maletínský zpravodaj Page 1 of 8 Obec Maletín - Oficiální internetové stránky obce Poslední volba v hlavní nabídce: Titulní stránka > O obci > Maletínský zpravodaj 1.Maletínský zpravodaj-leden 2006 vytvořeno: 7.2.2006 změněno:

Více

VÍTÁME VÁS NA VALNÉ HROMADĚ

VÍTÁME VÁS NA VALNÉ HROMADĚ VÍTÁME VÁS NA VALNÉ HROMADĚ 23. března 2012, Na Rychtě - Choceň Josef Tomáš PROGRAM VALNÉ HROMADY 1. Zahájení valné hromady 2. Zpráva o činnosti za r. 2011 členská základna ekonomika hospodaření brigády

Více

O výstavišti. Zhistorie

O výstavišti. Zhistorie O výstavišti Výstaviště Praha Holešovice je atraktivním prostorem s dlouhou tradicí. Rozkládá se na ploše 36 hektarů a jeho dominantou je secesní Průmyslový palác. Pro své značné interiérové i exteriérové

Více

Provozní řád Základní školy Tochovice pro školní rok 2014/2015

Provozní řád Základní školy Tochovice pro školní rok 2014/2015 1 ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TOCHOVICE TOCHOVICE 76 262 81 TOCHOVICE IČO: 71007202 E-mail:zstochovice@atlas.cz, zsmstochovice@seznam.cz Tel.: 318 682 754 www.zstochovice.cz

Více

3. 5. června 2013 Kemp PECKA Královéhradecký kraj

3. 5. června 2013 Kemp PECKA Královéhradecký kraj Preventan Cup 2012/2013 PREVENTAN CUP CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ ZÁKLADNÍCH ŠKOL VE VYBÍJENÉ Propozice Republikového finále AŠSK ČR Záštitu převzal Ing. Josef Táborský, člen Rady Královéhradeckého kraje 3. 5. června

Více

Registrace. Ubytování a stravování Za SO zodpovídá: Ing. František Žaloudek (mob.773 500 600) zaloudekfr@centrum.cz

Registrace. Ubytování a stravování Za SO zodpovídá: Ing. František Žaloudek (mob.773 500 600) zaloudekfr@centrum.cz 42. MISTROVSTVÍ REPUBLIKY V ORBĚ Propozice pro oráče, trenéry a rozhodčí Dolní Újezd u Litomyšle 9.10. 10.10. 2015 Na pozemcích ZD Dolní Újezd www.zddu.cz GPS:49.8293436111-16.2571775 Přihlášky Přihlášku

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

Zápis. O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) ze 100. zasedání rady města, konaného dne 31. května 2010.

Zápis. O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) ze 100. zasedání rady města, konaného dne 31. května 2010. Zápis ze 100. zasedání rady města, konaného dne 31. května 2010 P ř í t o m n i: Ing. Pavel Vaic PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. Štefan Podhorec Ing. Miroslav Špička Lenka Stránská Zdeněk Šanda JUDr. Jiří Tláskal

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI Zveřejňujeme informační bulletin pro školy a školská zařízení v Libereckém kraji k 24. dubnu 2009. K dispozici ve formátu *.rtf a *.pdf

Více

Nabídka zájmových útvarů DDM Vimperk 2009-2010

Nabídka zájmových útvarů DDM Vimperk 2009-2010 Nabídka zájmových útvarů DDM Vimperk 2009-2010 Výtvarný kroužek - kresba, malba, grafické techniky pro děti a nové výtvarné techniky/ enkaustika, koláže../ věk: /7-15 let/ vedoucí: Alena Kofroňová 1. schůzka

Více

Zápis číslo 18 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 27. 2. 2013 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 18 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 27. 2. 2013 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 18 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 27. 2. 2013 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

Název sportoviště Popis oprav Částka Majitel sportoviště. Zimní stadion rekonstrukce techn.zařízení Město Děčín

Název sportoviště Popis oprav Částka Majitel sportoviště. Zimní stadion rekonstrukce techn.zařízení Město Děčín Program obnovy sportovních zařízení a sportovišť v Děčíně Zpracoval: Městský úřad Děčín, odbor rozvoje a odbor školství, mládeže a tělovýchovy Březen 2003 Schválení: - usnesení Rady města Děčín č. RM 0308

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ PLNĚNÍ PRO ZÁKLADNÍ ÚDAJE VEŘEJNÁ AKCE Mezinárodní závody

Více

Účelové dotace v oblasti volného času dětí a mládeže pro rok 2012

Účelové dotace v oblasti volného času dětí a mládeže pro rok 2012 Příloha č. 3 ové v oblasti volného času dětí a mládeže pro rok 2012 Č. Název organizace Projekt Požadovaná 1 ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ MÍSTNÍ ORGANIZACE OSTRAVA Celoroční organizovaná činnost dětí a mládeže

Více

Zpráva o činnosti pobočky ADRA Česká Lípa za rok 2010

Zpráva o činnosti pobočky ADRA Česká Lípa za rok 2010 Zpráva o činnosti pobočky ADRA Česká Lípa za rok 2010 1. Úvod Pobočka ADRA vznikla jako 10. pobočka ADRY v ČR v roce 2009 a je součástí Občanského sdružení ADRA se sídlem v Praze. V současné době má ADRA

Více

RM 01/14/07 RM 02/14/07

RM 01/14/07 RM 02/14/07 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 14. zasedání dne 19.3.2007 RM 01/14/07 postup na odstranění autovraku vozu Liaz u objektu tzv. Cikorky dle zákona č. 13/1992 Sb., o pozemních komunikacích,

Více

Výroční zpráva. Muzeum Stará Čistírna, o.p.s.

Výroční zpráva. Muzeum Stará Čistírna, o.p.s. Výroční zpráva 2 0 1 2 Muzeum Stará Čistírna, o.p.s. Obsah: 1. Základní informace 2. Přehled událostí v Muzeu Stará Čistírna, o.p.s. a staré čistírně v roce 2012 Finanční zpráva 2012 2 1. Základní informace

Více

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS.

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS. REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM Výroční zpráva 2013 Michala Kiezlerová, DiS. Obsah Základní údaje... 3 Informace... 3 Zakladatelé... 3 Otevírací doba... 4 Popis činností... 4 Projekt Vodácká

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2007/08 zpracováno 19. 6. 2008 PODZIM 2007 20. 9. 2007 Koncert pro Městský úřad Litomyšl, Zámecké divadélko,

Více

GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE. Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a ČSLH Jihomoravského kraje.

GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE. Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a ČSLH Jihomoravského kraje. Mezinárodní hokejový turnaj žáků Bantam 2000 Peewee 2002 30. 8. 2. 9. 2012 30. 8. 2. 9. 2012 KVV JMK GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a ČSLH Jihomoravského kraje.

Více

R o z h o d n u t í č í s. 16/2007 ředitele VOŠ, SŠ, COP. O vydání provozního řádu domova mládeže VOŠ, SŠ, COP, Sezimovo Ústí

R o z h o d n u t í č í s. 16/2007 ředitele VOŠ, SŠ, COP. O vydání provozního řádu domova mládeže VOŠ, SŠ, COP, Sezimovo Ústí VOŠ, SŠ, COP Budějovická 421 Sezimovo Ústí R o z h o d n u t í č í s. 16/2007 ředitele VOŠ, SŠ, COP O vydání provozního řádu domova mládeže VOŠ, SŠ, COP, Sezimovo Ústí V návaznosti na platné zákonné normy,

Více

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava Komenského 810/9 787 01 www.doris.cz Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris počítače příroda Zážitek hudba Zábava Semináře tanec ekologie Tábory zpěv sport

Více

Usnesení z 3. schůze v roce 2011 konané 9. února 2011 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 3. schůze v roce 2011 konané 9. února 2011 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení s termínem č.: 1 taj. 23.02. 14 star., MS 23.02. 2 taj. 31.03. Splněné usnesení č.: 53, 84 Usnesení z 3. schůze v roce 2011 konané 9. února 2011 R A D A M Ě S T A

Více

Statutární město Liberec

Statutární město Liberec 1 of 6 13/09/2011 00:47 Statutární město Liberec Město a samospráva Magistrát a radnice Praktické informace Turista Média Kontakty Domovská stránka OFICIÁLNÍ WEBOVÉ STRÁNKY STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC.

Více

ZÁPIS Z AKCE. Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Křižánky

ZÁPIS Z AKCE. Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Křižánky Obec Křižánky Moravské Křižánky 116, 592 02 Svratka 561 202 238, obec.krizanky@wordonline.cz www.obeckrizanky.cz ZÁPIS Z AKCE Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Křižánky 10.září 2014 Základní údaje

Více

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17:15 hod. Zasedání řídil : Martin Muchka starosta obce Přítomno : 6 členů zastupitelstva

Více

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz připraveno 2. ledna 2009 základní informace Motto Fotbal každý den Koncept stanice 1. LIGA je nová televizní

Více

Město Tábor. starosta města

Město Tábor. starosta města Město Tábor Ing Jiří Fišer, starosta města Město Tábor 35 tis. obyvatel příjmy 940 mio Kč výdaje 915 mio Kč saldo 25 mio Kč Historie: 1420 založení města husity. Spojení se jménem Jana Husa, duchovním

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více