Personální audit na městském úřadě

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Personální audit na městském úřadě"

Transkript

1 9/květen/2008 vydává město Česká Lípa - čtrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 16. května 2008 Personální audit na městském úřadě Na realizaci personálního auditu na Městském úřadu v České Lípě z důvodu finanční úspory mzdových nákladů se zastupitelé města Česká Lípa usnesli již vloni. Vlastní realizace pak proběhla ve čtvrtém čtvrtletí r a výsledky vyplývající z projektu Personálního a organizačního auditu zaměřeného na restrukturalizaci Městského úřadu Česká Lípa vzalo zastupitelstvo města počátkem tohoto roku na vědomí. Zároveň doporučilo radě města realizaci projektu, a proto rada města uložila tajemníkovi MěÚ, aby postupnými kroky závěry personálního a organizačního auditu naplnil. S ohledem na zajištění plynulosti chodu městského úřadu je při realizaci těchto závěrů postupováno systematicky s cílem optimálního využití stávajícího personálního obsazení. Veškeré navrhované změny vyplývající z výsledků projektu byly komplexně zapracovány do jednotlivých fází realizace, z nichž první byla účinná již k počátku měsíce dubna. K tomuto datu došlo nejenom ke zrušení několika systematizovaných míst, v rámci odborů stavební úřad a odbor životního prostředí ale i ke změnám jejich organizačního uspořádání. Ve druhé fázi realizace, účinné od , bude uskutečněna většina organizačních změn. Nejpodstatnější z nich spočívá ve zrušení technického odboru pokračování na str. 2 Den vítězství si 8. května připomněla také Česká Lípa. Tradiční vzpomínkový akt u pomníku legionářů na náměstí Osvobození, pamětní desky umístěné na školní budově na Palackého náměstí a u pomníků na místním hřbitově uspořádala českolipská radnice ve spolupráci s Klubem přátel muzea. Památku obětí II. světové války přišli na náměstí Osvobození spolu s oběma místostarosty Janem Stejskalem a Tomášem Vlčkem, zastupiteli města a příslušníky Klubu vojenské historie uctít také hejtman Libereckého kraje a řada dalších hostů, která spolu s veřejností přijala pozvání. Z bloku starostky Již za čtrnáct dnů opět otevřeme Sportareál. Během dvouleté přestávky prošlo celé zařízení rozsáhlou rekonstrukcí, která zásadně ovlivní kvalitu i rozsah poskytovaných služeb. Věřím, že se vám novotou zářící sportoviště bude líbit a budete ho rádi využívat ať už jako aktivní sportovci anebo jako návštěvníci, kteří si sem přijdou zabruslit či zaplavat. Případně zregenerovat své síly, anebo ochutnat nějakou specialitu ze zdejší restaurace. Nabídku služeb budete moci začít využívat od 2. června, kdy bude Sportareál uveden do běžného provozu. Nyní mi však dovolte, abych Vás pozvala na slavnostní předání Sportareálu plánované na neděli 1. června. Bude to na Den dětí, a tak jsme část odpoledního programu, která bude zahájena venku před Sportareálem ve 13 hodin, koncipovali zejména pro ně. Od 14 hodin se pak otevře brána Sportareálu, kde je pro Vás v hale zimního stadionu připraven velice pestrý program rozdělený do dvou základních časových bloků. Ten první bude ukončen po 16. hodině, aby bylo možné připravit halu zimního stadionu na druhou programovou část v podobě slavnostního koncertu. Jeho začátek je naplánován na hodin a vystoupení několika známých zpěváků a hudebníků doplní módní fashion show. Já osobně se asi nejvíc těším na Kamila Střihavku a Arakain. Úplnou tečkou dne bude závěrečný ohňostroj, který před Sportareálem odpálíme ve V rámci možností budou moci již během slavnostního předání návštěvníci nahlédnout také do bazénové části. Ale jenom v organizovaných skupinkách, neboť ani u této mimořádné příležitosti nemůžeme porušit přísná hygienická pravidla, která se tu musí dodržovat. Vstup na slavnostní předání pak bude zdarma. Jediným omezením bude pro návštěvníky kapacita haly, kam se vejde 1200 sedících diváků. Předpokládáme, že na večerní koncert kapacitu navýšíme o počet stojících diváků v kotli. Přeji vám krásný zbytek května a na viděnou 1. června ve Sportareálu. Hana Moudrá

2 č. 9 z radnice květen 2008 Stručně z rady Akustické prvky i nad ledovou plochou Rada města Česká Lípa odsouhlasila uzavření smlouvy o dílo s firmou SONING Praha a. s. na dodávku a montáž závěsných akustických prvků nad ledovou plochu ve Sportareálu. Jedná se o samostatné stavební práce nezávislé na stavbě Rekonstrukce a dostavba Sportareálu Česká Lípa, které je třeba provést pro zlepšení prostorové akustiky v hale zimního stadiónu, aby zde bylo možné kromě sportovních akcí pořádat i hudební produkce a společenské akce. Akustické úpravy v podobě akustických absorbérů sníží podle odborníků i celkový hluk z vlastního provozu haly. Jedná se o 1500 ks lehkých obdélníkových desek na bázi melaminové pěny zatavené ve speciální fólii, které budou zavěšené nad ledovou plochou na lanové konstrukci mezi obloukovými střešními vazníky. Podkladem pro určení typu, počtu a rozmístění akustických prvků v prostoru haly byla akustická studie. Celková cena za splnění předmětu díla byla vyčíslena na cca Kč a stavba byla zařazena do plnění letošního rozpočtu města. Fond komise pro mládež Rada města Česká Lípa odsouhlasila zásady a formulář pro poskytování finančních prostředků z fondu komise pro mládež na akce a činnost v roce Žadatelem o tento grant může být jak právnická, tak i fyzická osoba, nestátní organizace, sdružení či nadace, provozující činnost v oblasti práce s mládeží celoročně a trvale na území města Česká Lípa. Grant je pak možno poskytnout v oblasti projekty a akce pořádané dětmi a mládeží nebo v jejich spolupráci a akce a projekty pro děti a mládež. Přednostně bude grant poskytnut na práci s neorganizovanou mládeží, inovativní projekt nebo na práci s dětmi a mládeží na sídlištích. Finančních prostředků z poskytnutého grantu lze použít ke krytí nákladů spojených s materiálním zajištěním určité činnosti či realizací akce, dále ke krytí nákladů na propagaci, cestovné, nájemné, zajištění technických požadavků a služeb (ozvučení, osvětlení, pořízení zvukových záznamů a videozáznamů, vydání publikací, apod.). Žádosti o udělení grantu na podporu činnosti mládeže budou na městský úřad přijímány do 30. května Přístavba šaten k zimnímu stadionu Sportareálu Rada města schválila doporučení komise, která na základě posouzení jediného hodnotícího kritéria, nabídkové ceny díla, konstatovala, že nejvýhodnější nabídku ze 3 firem předložila firma CL EVANS s. r. o., Česká Lípa. Nabídková cena je 23, 5 mil Kč. V rámci realizace akce dojde k výstavbě zázemí sportovního areálu, které bude zahrnovat celkem 8 šaten, sociální zařízení a rovněž saunu a ochlazovací bazének. Personální audit na městském úřadě dokončení ze str. 1 a odboru školství, kultury, sportu a cestovního ruchu. Jednotlivé činnosti budou převedeny dle kompetencí do stávajících odborů MěÚ a do nově vytvořeného oddělení školství a volnočasových aktivit. Zároveň bude zřízen odbor Kancelář tajemníka MěÚ, kam budou převedena systematizovaná místa zajišťující služby spojené s chodem MěÚ a výkonem samosprávy. Podstatné změny v rámci nového organizačního uspořádání jednotlivých odborů MěÚ spočívají ve zrušení několika oddělení, vytvoření úseků, zejména v přímé podřízenosti vedoucích odborů, a sloučení některých oddělení. Jméno: MUDr. Ladislav Záruba Věk: 55 let Povolání: praktický zubní lékař se specializací v oboru parodontologie Politická příslušnost: US DEU Oblíbené místo v České Lípě: Náměstí TGM, cyklostezka do Vlčího Dolu a vůbec všechna upravená a hezká místa města (pomalu jich přibývá). Jak trávíte volný čas: Pomáhám manželce s vnučkou Nelinkou. Rád čtu přírodovědné knihy, tj. knihy o chemii, fyzice a biologii, ale také beletrii. Věnuji se také cyklistice a občas také navštívím nějaké fitnes centrum. S jakou ideou jste do ZM vstupoval? Obecně si přeji politiku trochu v jiném stylu. Ke komunální politice jsem se dostal spíše náhodou. Nepřál jsem si totiž, aby značka US -DEU v České Lípě zanikla. Šlo mi o to, poznat, co to vlastně je ta komunální politika, jaký je přístup lidí, kteří ji tvoří, jak to prakticky zvládají, jak se jim to daří, nebo nedaří. Má dosavadní zkušenost je, že někteří pracují s nasazením a snaží se do věci vniknout, jiní pracují, Občanské průkazy Profil zastupitele Závěrečná třetí fáze realizace bude spočívat zejména ve sloučení oddělení místních daní a poplatků a oddělení vymáhání pohledávek na finančním odboru. Kromě této změny dojde ke zrušení posledních navrhovaných systematizovaných míst a tím i k dovršení závěrů auditu. Zpracovatel projektu při jeho zpracování vycházel z počtu 229 systematizovaných míst na MěÚ Česká Lípa, přičemž realizací tohoto projektu pak k bude tento počet snížen na 208. Jak již bylo předesláno na počátku, důvodem realizace byla finanční úspora mzdových nákladů, kterou zpracovatel projektu předpokládá v roce 2009 cca ve výši 5 mil. Kč. (kam) V souvislosti s organizačními změnami na Městském úřadě v České Lípě dochází na oddělení evidence obyvatel ke změnám, které souvisí s žádostmi o výdej občanských průkazů. Tyto žádosti s účinností od bude výhradně přijímat pouze Oddělení občanských průkazů na Děčínské ulici. Žádosti již nebudou přijímány na radnici. řekněme, o něco méně. Co konkrétně osobně chcete v ZM prosadit a jakým způsobem budete danou věc realizovat? Aby se za toto funkční období ZM věci ve městě jednoznačně pohnuly k lepšímu. Sportareál, koupaliště Dubice, cyklostezky, víceúčelová sportovní hala, to jsou tzv. velké cíle, které má v plánu koalice a doufám i celé ZM. Tzv. malé cíle (moje cíle), které ale stále pevně sleduji, jsou: oprava vadné kanalizace v ulicích Čs. armády, Kozákova, Mánesova. Konečně spolu s vedením města nějak rozhýbat Severočeskou vodárenskou a.s. Teplice, aby se mnohaletá závada poškozující domy v uvedené oblasti už konečně začala řešit. Oprava chodníků v Kozákově ulici by snad již měla být zajištěnou věcí, jak přislíbil pracovník technického odboru města. A způsob realizace? To si prostě děláte poznámky a v průběžně odškrtáváte, co se uskutečnilo a co ne. A stále jednáte s úředníky, s vedením města atd. Aby i oni uznali, že problém XY se vyřešit musí. Spíše už úsměvná historka je žádost o pomoc, jak získat hlínu, aby se upravilo (prací tam bydlících občanů) okolí Brněnské 2597 jak pravila paní Tůnová, která tam žije a tohle řeší už delší dobu. Nu, co dělat, zastupitelé mají občanům pomáhat s problémy, takže je nutné žhavit telefony.a zjišťovat, jak a zdali je možné občanům pomoci, hledat řešení. Vzkaz občanům? (Jednou větou) Kvalitu života v našem městě, různé záležitost, - musíme řešit společně, není žádné my a oni. 2

3 investice květen 2008 č. 9 Přestavba Sportareálu dokončena Slavnostní předání 1. června, ale zatím ještě bez plavek Město Česká Lípa se po necelých dvou letech dočkalo kompletně zrekonstruovaného sportovního areálu (Sportareálu). Přestavba, která byla zahájena v srpnu roku 2006, přináší místním obyvatelům moderní sportovní areál se zcela novým plaveckým bazénem, zrekonstruovanou zimní plochou a odpovídajícím zázemím. Slavnostní předání dokončené investiční akce se připravuje ke Dni dětí na 1. června 2008 (viz. plakát na straně 13). Vlastní provoz s nabídkou služeb bude zahájen od pondělí 2. června, kdy se bude moci veřejnost poprvé v novém aquaparku vykoupat. Vítězem užšího zadávacího řízení na výběr dodavatele stavby, kterou projektoval architekt Antonín Buchta, se vzhledem k nejnižší nabídnuté ceně stala liberecká společnost SYNER, s.r.o. Jednou z podmínek řízení bylo rovněž zajištění dodavatelského úvěru a úhrada celé investice až po jejím dokončení. Kompletní cena za provedení rekonstrukce je stanovena na cca 300 mil. Kč s DPH. Město Česká Lípa má již z minulých let na akci deponovanou částku ve výši 53 mil. Kč. Dalších 20 milionů získalo formou dotace od Ministerstva financí ČR a 10 mil. Kč přispěl Liberecký kraj. Ostatní finanční prostředky pokryje město z bankovního úvěru. Nově zrekonstruovaný objekt Sportareálu se skládá ze tří základních částí. Z bazénové, zimního stadiónu a nově vybudovaného patra, které zároveň propojuje obě části areálu, popisuje stavbu starostka města Česká Lípa Hana Moudrá. Hlavní vstup do sportovního centra zůstává ve střední části stavby. Nově budou moci návštěvníci kromě přístupu z Barvířské ulice od skate-parku využít také přístup z druhé strany, tj. z přilehlého parkoviště. Při stavbě areálu jsme pamatovali také na zdravotně handicapované občany. Do celého areálu je tak zajištěn bezbariérový přístup buď pomocí osobního výtahu nebo plošin na bocích schodišť, podotýká starostka Hana Moudrá. Rozsáhlá rekonstrukce začala demoličními pracemi v bazénové části. Veškeré konstrukce byly vybourány až po základy a celkově tak došlo k rozšíření objektu, připomíná průběh stavby místostarosta města Jan Stejskal. V plaveckém areálu vznikl 25 metrový plavecký bazén, který obsahuje celkem 6 plaveckých drah a jeho hloubka se pohybuje mezi 130 až 165 cm. Bazén je vhodný nejenom pro rekreační koupaní, ale rovněž zde bude možné pořádat plavecké závody, ty první se uskuteční už v červnu, prozrazuje místostarosta Jan Stejskal. V plaveckém areálu navíc přibyl i výukový bazén pro děti o velikosti 6x9 metrů s hloubkou vody 70 až 90 cm a dětské brouzdaliště o ploše 25 m 2 s hloubkou vody 30 cm. Návštěvníci zde najdou vířivku whirpoool o ploše 25 m 2, relaxační bazén s podvodní masáží o ploše 100 m 2 a hloubkou vody 110 cm a divokou řeku s protiproudem, vypočítává další atrakce Jolana Nebřenská, pověřená řízením odboru rozvoje, majetku a investic. Děti pak jistě ocení novou dvou skluzavku a 64 metrů dlouhý tobogán s dojezdovým bazénkem. Zázemí této části areálu tvoří šatny s kapacitou 300 skříněk, přilehlá horká pára a rovněž je zde umístněna ošetřovna a místnost pro plavčíky, dodává místostarosta. Celá bazénová část bude řízena elektronickým odbavovacím systémem, odhaluje zajímavou technickou novinku starostka Hana Moudrá. Každý návštěvník při vstupu obdrží na recepci náramek s čipem pomocí něhož ovládá skříňku v šatně, může využít jakoukoliv službu v bazénové části a to včetně nákupu občerstvení v bufetu. Na čip se zaznamenávají délka pobytu i veškeré platby za využité služby, které návštěvník uhradí při odchodu v recepci, kde odevzdává náramek. Kompletní rekonstrukcí prošla také část se zimním stadionem. Součástí této přestavby bylo vybourání stávající ledové plochy. Byla vybudována nová podkladní deska a rozvody chlazení pod ledovou plochou v celkové délce 20 km. Byly osazeny nové mantinely, včetně bezpečnostního skla kolem celé ledové plochy. Vyměněny byly rovněž sedačky, původní dřevěné lavice tak nahradily sklápěcí sedačky z plastu. Kapacita hlediště však zůstala zachována, tj. pro cca 1200 diváků. Bylo nezbytné sanovat také nosnou dřevěnou střešní konstrukci, která byla poškozená natolik, že se muselo provést celkové statické zajištění. Nad ledovou plochou byl vyměněn také celý střešní plášť z důvodu kondenzace vody v původním střešním plášti. Aby se podobná situace neopakovala i u nové konstrukce, byla nad celou ledovou plochou instalována vysoušecí technologie, přibližuje rozsah prací místostarosta a dodává, že kvůli akustice budou i nad ledovou plochou zavěšeny speciální akustické desky, což umožní využívat tento prostor například také pro koncertování. Pod tribunou byly v neposlední řadě zrekonstruovány čtyři hokejové šatny včetně jejich sociálního zázemí, doplňuje koordinátor investičních akcích města Ing. Petr Tadlík. Pokladna pro návštěvníky ledové plochy je pak umístěna v hlavním vestibulu, kde je i brusírna bruslí, ošetřovna a obchod se sportovním zbožím přístupný i z venkovního prostoru. Návštěvníkům tohoto sportovního centra nebude chybět ani restaurace, která byla situována do přízemí. Její umístění tak umožňuje provoz nezávislý na provozní době Sportareálu, neboť i vchod do restaurace je jak z vnitřního, tak venkovního prostoru, upozorňuje dále starostka Hana Moudrá. Kromě této restaurace jsou ve Sportareálu i dva bufety, jeden v bazénové části a druhý pod tribunou zimního stadionu. Pod tribunou jsou i kancelářské prostory, kde bude sídlit provozovatel tohoto sportoviště, příspěvková organizace Sport Česká Lípa. Veškeré technologické provozy se nacházejí v suterénu, zatímco v nově vybudovaném třetím nadzemním podlaží je umístěna ještě posilovna a cvičební sál, shrnuje popis přebudovaného Sportareálu místostarosta Jan Stejskal. Rekonstrukcí a dostavbou sportovního areálu vzniklo v České Lípě další moderní sportoviště, jehož brána bude od 2. června otevřena jak pro sportovce tak pro širokou veřejnost, která si ve Sportareálu bude chtít zasportovat anebo zregenerovat své síly. Věříme, že se toto zařízení stane místem, kde své volné chvíle budou trávit celé rodiny, které až doposud musely za podobným vyžitím jezdit ať už do Liberce nebo do Děčína. Právě to bylo a je naším hlavním cílem, zdůrazňuje závěrem starostka Hana Moudrá. Cena vstupného a provozní doba ve Sportareálu ZIMNÍ STADION Otevírací doba pro veřejnost: Pondělí pátek: 8.00 hod hod. Pondělí středa pátek: hod hod. Sobota: hod hod. Neděle: hod., hod hod. Ceny vstupného: Diskotéka: 35,- Kč / 1,5 hod. Vstup dospělí: 35,- Kč / 1 hod. Zvýhodněné vstupné: 15,- Kč / 1 hod. (děti: věk 0 15 let, studenti, důchodci, ZTP a jejich doprovod) PLAVECKÝ BAZÉN Otevírací doba pro veřejnost: Pondělí neděle: hod hod. Ceny vstupného: Pondělí pátek Dospělí: 80,- Kč / 1,5 hod 100,- Kč / 3 hod. Zvýhodněné vstupné: 60,- Kč / 1,5 80,- Kč / 3 hod. (děti: věk 0 15, studenti, důchodci, ZTP a jejich doprovod) Rodinné vstupné: 260,- /1,5 hod 280,- / 3 hod. (2 dospělí + 2 děti do 150 cm) Sobota neděle (víkend): Dospělí: 90,- Kč / 1,5 hod 110,- Kč / 3 hod. Zvýhodněné vstupné: 70,- Kč / 1,5 hod 90,- Kč / 3 hod. Rodinné vstupné: 270,- Kč/ 1,5 hod 290,- Kč / 3 hod. Důchodci: 70,- Kč / 1,5 hod 90,- Kč / 3 hod. SUCHÁ SAUNA (samostatně) Otevírací doba bude upřesněna po otevření sauny: Dospělí: 50,- Kč / 1 hod. Zvýhodněné vstupné: 40,- Kč / 1 hod. (děti, studenti, důchodci,ztp a jejich doprovod) Doplatek překročení časového limitu: 20,- Kč Vyhrazené změny v provozní době na a v místě p. o. Sport Česká Lípa. 3

4 č. 9 oznámení květen 2008 Dopravní hřiště otevřeno Již druhým rokem se dnem 10. května otevřelo Dětské dopravní hřiště v České Lípě i pro širokou veřejnost. Jízdu v simulovaném prostředí na pozemních komunikacích si tak mohou vyzkoušet děti různého věku. Pro předškolní děti je zajištěno i půjčování rozličných jízdních kol či dalších vozítek. Cyklistické helmy je nutné mít vlastní. Provozní doba je v pondělí l7:30 hodin, úterý až pátek 13:00 l5:30 hodin, víkendy 13: hodin. Dozor na hřišti zajišťuje personál městské policie. Bc. Doležal Antonín Velkokapacitní kontejnery Ve dnech až budou do okrajových částí města Česká Lípa přistaveny velkokapacitní kontejnery, kam je možné odložit objemný odpad. Kontejnery budou tak jako v minulosti umístěny na obvyklých místech a to v těchto částech města: Častolovice, Manušice, Dolní Libchava, Okřešice, Žízníkov, Lada, Stará Lípa, Dobranov, Písečná. Rozšíření sběru bioodpadu Od 1. dubna zahájilo město pilotní projekt sběru bioodpadu ve vybrané části města. V I.etapě byla vybrána pro start projektu na základě odezvy občanů městská část Svárov. Občanům bylo vydáno celkem 110 hnědých nádob na organický odpad ze zahrádek, kterým je tráva, plevel, seno, sláma, listí, piliny, menší větve, zbytky ovoce a uschlé květiny. Svoz bioodpadu se provádí každou středu a podle prvních zjištění zatím občané dodržují sortiment odpadu, který do těchto nádob ukládají. Jelikož má město k dispozici další nádoby na bioodpad, zahajuje II. etapu projektu rozšířením na městskou část Holý Vrch, kde byl z ankety druhý největší počet zájemců. Občané bydlící v RD v této městské části se mohou zapojit do projektu tak, že si osobně, písemně, telefonicky, nebo em objednají přistavení nádoby na bioodpad na adresu Městského úřadu - technický odbor, telefon ing. Bínová, Město Česká Lípa nechalo nainstalovat slíbené cyklomapy. Většina z nich byla umístěna přímo na cyklostezkách a jednu z nich najdou cyklisté i u Kulturního domu Crystal. Bohužel zájem o mapy již projevil také vandal a jednu z nich bezprostředně po instalaci zničil. Slavnostním setkáním k předání ocenění novým nositelům Sociálních cen Tilia vyvrcholil v salónku restaurace Nebe v České Lípě již 8. ročník projektu, jehož vyhlašovatelem a garantem je Česká společnost pomoci dětem Tilia. Cílem projektu je veřejné morální ocenění občanů regionu Českolipska a Novoborska, kteří dlouhodobě příkladně, obětavě a nezištně pomáhají a prospívají sociálně, zdravotně či jinak znevýhodněným spoluobčanům. Jde o hrdiny všedních dní, osobnosti dobré vůle, kteří svojí obětavostí obohacují náš život. Slavnostního setkání se vedle řady dalších významných hostů zúčastnili osobnosti, které nad projektem převzali záštitu: hejtman Libereckého kraje a předseda Euroregionu Nisa Petr Skokan, senátor Parlamentu ČR MUDr. Karel Tejnora, poslanec Parlamentu 4 Sociální ceny Tilia uděleny ČR Cyril Zapletal, starostka Města Česká Lípa a zastupitelka Libereckého kraje Hana Moudrá a starostka Města Nový Bor Ing. Stanislava Silná. Novými nositeli Sociální ceny Tilia, kterou tradičně představuje originální keramický kachel se symbolikou podaných rukou z autorské dílny umělecké výtvarnice Jany Glaserové, se stali Mgr. Karel Heller, ředitel Dětského domova v České Lípě, a Soňa Levá, vedoucí Pečovatelské služby města Doksy. Čestnou Sociální cenu Tilia převzal Jan Grus, předseda Klubu důchodců v České Lípě. Kolektivní cena byla udělena občanskému sdružení Pasant. Zvláštní poděkování převzaly Karla Kubátová, členka místní organizace Svazu tělesně postižených v České Lípě, a Jana Stojecová, členka klubu onkologických pacientů a jejich přátel Českolipská Vesna. Mgr. L. ŠÁDEK, předseda ČSPD Tilia Karel Heller, ředitel českolipského dětského domova, a Soňa Levá, vedoucí Pečovatelské služby města Doksy, se stali letošními držiteli Sociální ceny Tilia, jejímž každoročním cílem je ocenit a připomenout ty, kteří dlouhodobě, příkladně, obětavě a nezištně pomáhají a prospívají sociálně, zdravotně či jinak znevýhodněným spoluobčanům. (vpravo nahoře) Mezi oceněnými byl také Jan Grus, předseda Klubu důchodců v České Lípě, kterému přišla poblahopřát také starostka Hana Moudrá.

5 květen 2008 z města č. 9 Klub zastupitelů ODS Hodně z toho, na čem jsme se po komunálních volbách dohodli v programovém prohlášení s našimi koaličními partnery se již realizuje, nebo se k realizaci připravuje. Pro občana je však mnohem zajímavější a určitě i podstatnější to, co již bylo z našeho společného povolebního prohlášení zrealizováno, nebo co je těsně před dokončením. Jinými slovy každého zcela právem rozhodně víc zajímá, co se nám podařilo naplnit z předvolebních slibů. Koaliční programové prohlášení totiž vychází z volebních programů dotčených volebních partnerů a představuje jakousi shodu na čem chtějí během volebního období koaliční partneři spolupracovat. Jaké investiční záměry budou podporovat a prosazovat. V tuto chvíli bychom proto rádi připomněli, že součástí volebního programu Občanské demokratické strany pro českolipské komunální volby 2006 byla také rekonstrukce Sportareálu. Zařízení z roku 1988 bylo již několik let ve špatném technickém stavu a poskytované služby neodpovídaly požadavkům veřejnosti, proto jsme podporovali a prosazovali jeho rozsáhlou rekonstrukci. S investicí počítalo i programové prohlášení koalice, která tuto investiční akci vzala rovněž za svou. Máme proto radost, že jsou rozsáhlé stavební práce dokončeny a za pár dnů bude přebudovaný Sportareál opět otevřen. Jak ODS tak celá koalice splnila jeden ze svých velkých plánů, který měl od samého počátku v zastupitelstvu velkou podporu občanských demokratů. Stomatologická pohotovost soboty, neděle, svátky od hodin sobota MUDr. Eva Frýdová Hvězdovská 178, Mimoň, tel neděle MUDr. Marie Becková Vřesová 7075, Česká Lípa, tel sobota MUDr. Milena Palková B.Egermanna 231, Nový Bor, tel neděle MUDr. Pavel Klíma Smetanova 372, Nový Bor, tel sobota MUDr. Marie Murswieková Bulharská 844, Česká Lípa, tel Vážení čtenáři, nejspíš jste již zaznamenali grafickou proměnu Městských novin. Vzešla z podnětu redakční rady, jejímž cílem bylo, aby se i náš městský zpravodaj, vydávaný prakticky v nezměněné grafické podobě od roku 200, modernizoval. Proto od minulého vydání přibyla k černobílé kombinaci na některých stránkách i modrá barva, která by měla oživit celkový vzhled novin. Plnobarevná varianta, o níž se rovněž uvažovalo, se totiž ukázala jako zbytečně nákladná, a proto jsme ji zavrhli. Zvolená úprava je pro nás o to zajímavější, že se v plánovaném rozpočtu naopak vůbec neprojevila, věříme však, že se pozitivně projevila ve vzhledu novin. Redakční rada MN Úpravu jízdních řádů na základě podnětů veřejnosti si vyžádaly tři linky - 207, 203 a 202, která bude zveřejněna až v příštím vydání MN. 5

6 jízdní řády č. 9 květen

7 č. 9 kulturní nabídka květen 2008 Kino Crystal Čt St v a 20.00, Po Po pouze ve Filmový klub KAŽDÝ PRO SEBE A BŮH PROTI VŠEM Režie Werner Herzog. Fascinující příběh člověka, který od narození strávil život v uzavřené cele a až na prahu dospívání se musí postupně seznamovat s okolním ropného magnáta Čt St pouze v HORTON ČR. Animovaná pecka od tvůrců Doby ledové. pouze v TAKOVÁ NORMÁLNÍ RODINKA ČR. V hájence na samotě žijí už čtyři generace rodiny Hanákových. Nová komedie na motivy jednoho z nejoblíbenějších televizních seriálů Po pouze v Art kino uvádí: TOUHA A OPATRNOST USA, Čína, Tajwan, Hong Kong Režie Ang Lee. Eroticky laděný špionážní thriller. se odehrává v Šanghaji roku Čt Ne - v a SPEED RACER USA. Akční dobrodružná podívaná pro celou rodinu Čt Pá- pouze ve MONGOL - ČINGISCHÁN Rusko. Režie Sergej Bodrov So Ne - pouze ve CLONA USA. Uznávaný fotograf Benjamin se s manželkou vrací do Japonska. 20. května v hodin MALÝ MUZIKÁL S ŽIVOU KAPELOU! EDITH PIAF MILOVAT K SMRTI Ve strhujícím příběhu sledujeme životní cestu Edith Piaf. Patnáct nejslavnějších evergreenů Edith Piaf, které uslyšíte v muzikálu, právem patří k nejznámějším světovým šansonům vůbec. V titulní roli Světlana Nálepková. Živě doprovází Blue Angel Memory Band Jiřího Toufara Režie: Jakub Maceček. Divadlo Radka Brzobohatého Praha. Vstupné: 200,-Kč 21. května v hodin CESTOVÁNÍ S JIRKOU KOLBABOU Kapitol a. s. uvádí nevšední pořad o cestování s 22. května čtvrtek hod. ODPOLEDNE PRO ŽENY- JARO S KOSMETIKOU V.I.P. salonek, příjemné posezení pro ženy, ukázka ošetření pleti a trendové líčení od profesionálních kosmetiček salonu Babor, vstupné: 50,- Kč 23. května pátek hod. OBŘÍ BROSKEV Křest nového alba Potápěči, Club Autonomia Od jara 2007 pracovala českolipsko-pražská hudební formace Obří broskev pod dohledem producenta Dušana Neuwertha na svém druhém dlouhohrajícím CD. 25. května neděle hod. SEJDEME SE NA DECHOVCE velký sál, k tanci a poslechu hraje Vratislav Bretšnajdr, vstupné: 40,- Kč 30. května pátek hod. NightWork Club Autonomia, moderní podoba kytarodiscorocko worldfunky ve složení František Soukup, Jakub Prachař, Jan Maxián, Jakub Antl a Ondřej Sluka. Vstupné: 120,- Kč 14 Jiráskovo divadlo KD Crystal ZO ČZS Česká Lípa ve spolupráci s městem Česká Lípa a osadou č. 8 pořádá 24. května od 12:30 hod v zahrádkové osadě č. 8 v ulici Boženy Němcové (prostory před společenským domem) DĚTSKÝ DEN. Program: Soutěže pro děti ve věku do 15 let. Pro soutěžící jsou připraveny drobné odměny a po skončení soutěží bude k dispozici i velký skákací hrad. Jirkou Kolbabou. Předním českým cestovatelem a fotografem, který navštívil více než 100 zemí. Vstupné zdarma. 22. května v hodin Milan Kopecký DVEŘE ANEB PANE, VY JSTE NÁHODA! Konverzační komedie o naději. Hrají: Jitka Smutná, Jan Hartl, Jana Stryková / Tereza Nekudová. Režie: Helena Glancová. Divadlo Palace Praha. Vstupné 220,-Kč. PŘEDPLATNÉ 24. května v 15 hodin Zdeňka Horynová MOUDRÁ ŠEVCOVÁ Pohádka Zdeňky Horynové porovnává chytrost a pracovitost ševcové Matyldy a její dcery Hanky s hloupostí a nenasytností statkářky Štědříčkové a DDM Libertin út - Rodinné konstelace hod., posluchárna DDM Libertin, vstupné dobrovolné, inf. a přihlášky: tel.: st - Archimediáda od 8.30, ZŠ Nám. Míru, Nový Bor pá Městský parlament dětí a mládeže Téma: Rasismus a šikana, 9 13 hod., DDM Libertin, inf. J. Mimrová 25. a ne, st TANEČNÍ KONKURZ TK ABSTRACT hledá nové talenty, kterým se libí styl Hip Hop, Street dance a RnB. Zveme holky, kluky ve věku let. DDM Libertin sál, od 16 hod., inf st - Charitativní sbírka v ulicích České Lípy- Dejte šanci dětem ulice Dětský den hodin, Městský park Česká Lípa soutěže a atrakce pro děti (lanová lávka, chytání rybiček, motokáry, skákací hrad, bazének s balónky, jízda na koních a ponících, keramický koutek, ), vystoupení míst-ních hudebních skupin, divadelních souborů, občerstvení (pivo, limo, klobásky, zmrzlina) rádoby hraběte z Maryčákovic. Divadelní klub mladých při Obchodní akademii v České Lípě. Vstupné 40,-Kč 27. května v hodin Kruh přátel hudby ROBERT KOZÁNEK SE SKUPINOU BRASS 6 Od baroka po jazzrock. Trombonista Robert Kozánek ze žesťovým souborem BRASS 6. Skupina je složena z šestice vynikajících mladých interpretů. Tito hráči patří mezi skutečné špičky ve svém oboru a všichni jsou držiteli nejrůznějších ocenění nejen z domácích, ale i mezinárodních soutěží. Zároveň jsou sólisty významných domácích symfonických orchestrů. Vstupné 100,-Kč Akademie JAK v 19,00 hod. učebna Akademie J. A. Komenského Česká Lípa ČESKOSLOVENSKO V ROZRUŠENÉ EVROPĚ ( ) Dialog mezi PhDr. Čelko Mgr. Smejkalem ZUŠ Česká Lípa Středa , Malý sál ZUŠ, hod., KONCERT ŽÁKŮ klavírní třídy Marty Čermákové Čtvrtek , Malý sál ZUŠ, hod., KONCERT ABSOLVENTŮ Neděle , Velký sál ZUŠ, hod., KONCERT ORCHESTRU PARTNER- SKÝCH MĚST Úterý , Malý sál ZUŠ, hod., KONCERT ŽÁKŮ klavírní třídy Jiřiny Jeništové. V Maštálkově síni Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě byla slavnostně otevřena putovní výstava Štěpán Trochta mučedník dvou totalitních režimů. Štěpán Trochta ( ) byl významnou postavou národních dějin 20. století. Vězeň koncentračního tábora za nacistické okupace byl v roce 1947 vybrán do čela litoměřické diecéze. V roce 1953 byl komunistickou justicí odsouzen na 25 let do žaláře. Do diecéze se vrátil v roce 1968 a prožil zde několik dalších obtížných let. Výstava potrvá do 8. června 2008.

8 organizace a nadace květen 2008 č. 9 Brýle pro Afriku Ve středoafrické republice (SAR) stojí brýle průměrný roční plat a jsou tak pro tamní lidi nedostupné. Nejvíce očních vad mají děti. Proto se obecně prospěšná společnost SIRIRI rozhodla pro záchrannou kampaň s názvem Brýle pro Afriku. Jedná se o veřejnou sbírku použitých dioptrických brýlí, které po kontrole očních lékařů budou předány potřebným lidem v SAR. Do tohoto projektu se zapojila řada škol z celé ČR. Stejně tak i SOŠ a SOU 28. října v České Lípě, kde žáci projevili svou solidaritu s tímto problémem, a nasbírali velký počet brýlí. V dnešní době bylo velmi příjemné pozorovat snahu této mladé generace. Někteří by čekali spíše lhostejnost. O to větší překvapení bylo vidět, jaký mají zájem a soucit s naprosto cizími lidmi. SAR patří mezi deset nejchudších států světa. V takové zemi se dá i s málem udělat hodně. Žákovská rada SOŠ a SOU 28. října Tradiční přehlídka mysliveckých trofejí, kterou ve spolupráci s městem Česká Lípa uspořádal českolipský okresní myslivecký spolek Českomoravské myslivecké jednoty, byla začátkem května k vidění v Kulturním domě Arbes. Na této expozici si tak návštěvníci mohli prohlédnout trofeje zvěře, kterou během loňského roku ulovili myslivci v honitbách okresu Česká Lípa. Pro samotné myslivce pak tato přehlídka představuje i prověrku mysliveckých dovedností, neboť každá vystavená trofej je odborně zhodnocena. Jak po stránce estetické, tak především z pohledu chovnosti uloveného kusu, což znamená, zda kus padl oprávněně nebo předčasně. Keramická dílna občanské sdružení kulturní ŠUM Jiráskovo divadlo, Panská ul. čtvrtkykeramika a modelování pro děti od 8 do 14 let, každý čtvrtek hod. lze přijít i jednorázově..cena 50,- Kč + materiál so. BATIKA, 9-15 hod., barvení 2-3 ks (tričko, kus látky, apod.), ne. dekorování textilu (pokračování batiky, nebo samostatně 2ks textilu), 9-12 hod., nutné přihlášky Připravujeme letní tábory pro děti 7-15 let: Nové Město pod Smrkem Horní Vysoká Keramický plenér mládeže (14-26 let) v Polsku, ve druhé polovině srpna inf. a přihlášky: ksum, nebo J. Glaserová, tel , KD Jiráskovo divadlo, Česká Lípa Městská knihovna Úterý 20. května od 17,00 hod Vědecké poučení lidu osvícenečtí vědci Vincenz Julius Krombholz a Johan Gottfried Mikan. Přednáší Mgr. Ladislav Smejkal. Další přednáška z cyklu Literární Českolipsko čítárna městské knihovny nám. T. G. Masaryka Úterý od 16,00 hodin ZÁBAVNÉ ČTENÍ pro děti s poruchami učení Pro děti s poruchami učení a jejich rodiče, kde se rodiče naučí, jak se svými dětmi společně zvládnout všechna úskalí čtení a psaní a přitom se zároveň společně pobaví. Úvodní setkání cyklu přednášek a praktických cvičení vedené sociální pracovnicí Helenou Kopřivovou. (Pokud máte, přineste si nějaký hudební bicí nástroj nejlépe rumba koule, ale stačí i dvě dřevěné vařečky nebo lžíce). Čítárna městské knihovny nám. TGM Čtvrtek 29. května od 15,00 MÁME RÁDI ZVÍŘATA!!! : CHOVATEL- SKÁ PORADNA Jak pečovat o své domácí mazlíčky, zdravotní problémy zvířat, výživa a prevence v chovech, zajímavosti, literatura, setkání s odborníky. Cyklus pravidelných setkání s různou tématikou ve spolupráci s Vlastivědným muzeem a galerií v České Lípě. Tentokrát : EXOTICKÁ ZVÍŘATA Hosté: Ing. Zdeněk Vitáček a Mirka Netolická Zveme kluky, holky, dospěláky - všechny zvířecí kamarády. Pochlubte se svými miláčky a vezměte je s sebou. Pobočka městské knihovny na Špičáku, ul. Červeného kříže Čtvrtek 5. června od 16,15 ODPOLEDNE S POHÁDKOU : POHÁDKY PRO DÁŠENKU Na motivy známé knížky Karla Čapka - divadlo Rolnička. Pro děti ve věku 3-6 let. Oddělení dětské literatury, nám.tgm Pátek 6. června od 17,00 hodin KOČKOVÁNÍ A JINÉ HRÁTKY Recitační pásmo z poezie J. Žáčka, Ch. Baudelaira, A.P. Čechova, G.B. Shawa, J.W. Goetha, C. Goldoniho a J.B. Moliéra v podání hereckého a recitačního kroužku při Gymnáziu Česká Lípa Pobočka Špičák, ul. Červeného kříže 2563 Správné odpovědi ze 4. (dubnového kola) soutěže MK května 1426 byl hrad Lipý dobyt sirotčím vojskem Jana Roháče z Dubé. 2. Firma patřící pánům Altchulovi a Millerovi si hrad v 19.stol. pronajala a přestavěla na továrnu vyrábějící cukr. 3. Městský národní výbor v České Lípě získal v roce 1957 dotaci Kč na šetrnou demolici vodního hradu. Ze správných odpovědí jsme vylosovali jednoho výherce, kterým je paní Eva Truxová z České Lípy. 4 na hlavu padlí životopisu a sobě napsala Evženie: maluju, protože musím. To jistě platilo i pro sloupského kronikáře V ambitu českolipského muzea byla zahájena výstava 4+1 amatérských výtvarníků, která zde potrvá do 25. června 2008 v otevíracích hodinách muzea ( a hodin). Od nepaměti historii lidstva provází výtvarný projev, dovedený do větší či menší dokonalosti. Vedle profíků malují amatéři a někteří opravdu výborně. Mě oslovili svými svižnými dílky moji současníci, žijící v České Lípě. Jsou to Evženie Konopková,- typografka, Martina Jiříková- kuchařka, Lucie Jersáková-středoškolačka a Tomáš Mařas-formař a moderátor. Sami si dali název 4 na hlavu padlí, tak trochu asi z obavy, do čeho se to dali uvrtat. Co jim pamět sahá, neustále malují. Trefně to místo E. Gerthnera, * , jehož naivními kresbami jsem výstavu 4 současníků doplnila ze sbírek muzea. Ve svých kresbách velmi přesně zachytil stavby a krajinu na Českolipsku. Jeho kresby si můžete prohlédnout na Svatých schodech, které jsou součástí ambitu. Ani jeden z vystavujících se neživí malováním, tvoří si naprosto svobodně. Proto také je jejich společná výstava výjimečná. Jsou každý jiný, odlišně se výtvarně projevují a báječně se doplňují. Zuzana ŠPATZOVÁ 25 let ZŠ Sever V letošním roce oslaví Základní škola Sever v České Lípě 25. výročí zahájení svého provozu. Zveme proto všechny bývalé pracovníky na neformální setkání v budově školy v pátek 30. května 2008 od 17 hodin. Čeká vás prohlídka školy s několika překvapeními a na závěr malé občerstvení ve školní jídelně. V rámci oslav se také koná 28. května 2008 od 17 hodin v kulturním domě Crystal školní akademie, kde vystoupí žáci naší školy. Vedení ZŠ Příští vydání Městských novin vychází 30. května. Uzávěrka je 20. května. 15

9 č. 18 sport duben 2008 Volejbal žákyň okresní přebor V měsíci březnu byla ukončena soutěž žákyň ve volejbale. Soutěž probíhala od do Do soutěže se přihlásilo 5 družstev, z toho 2 družstva sportovních klubů, 2 školní družstva a 1 družstvo DDM Libertin. Každé družstvo sehrálo 16 utkání, což bylo časově náročné na hráčky, ale hlavně pak na vedoucí družstev a v nemalé míře pak i na zajištění tělocvičen, rozhodčích a zapisovatelů. Problémy byly i s dopravou a přizpůsobením hracích termínů a jejich začátky možnostem družstev, ale vše se zvládlo. Sportovní vystupování, chování a oblečení bylo vzorné. Za to patří dík vedoucím jednotlivých družstev: Ingrid Frčové - SK Panda Stráž p. R., Kamilu Mandovi - SK ToRik Doksy, Zdeňku Klimperovi - ZŠ Lada Č. Lípa, Alle Pozdnyakové - DDM Libertin Č. Lípa, Aleně Mayové - ŠK AŠSK Gymnázium Č. Lípa. Nejlépe si vedlo družstvo SK Panda Stráž p. Ralskem, které také jako vítěz okresního přeboru má nárok na postup do vyšší krajské soutěže (na snímku). Blahopřejeme. Gymnázium se umístilo jako poslední, což je také tím, že se družstvo teprve letos tvořilo. Všechna družstva obdrží od Volejbalového svazu Česká Lípa věcné ceny. Škoda, že se nedaří uskutečnit podobnou soutěž chlapců. Děvčatům přejeme radost ze sportování a rovněž dobré studijní výsledky, obojí patří ke škole. Minivolejbal mladších žáků Dubnovým turnajem skončil Okresní přebor v minivolejbale čtveřic. Tato dlouhodobá soutěž je určena pro mladší žactvo (ročník narození 1994 a mladší), družstva mohou být jak chlapecká, tak dívčí. Hrací systém je určen podle počtu přihlášených družstev, v letošním ročníku se soutěže zúčastnilo 16 družstev. Po výsledcích, které družstva dosáhla na kvalifikačním turnaji, byla rozdělena do 2 výkonnostních lig a v nich do 2 skupin. Poté na každém dalším turnaji odehrála družstva ve svých skupinách utkání každý s každým, nadstavbou byly dvě skupiny tzv. finále a útěcha. Podle konečného pořadí na turnaji z I. ligy dvě družstva sestoupila do II. ligy a první dvě družstva z ligy II. postoupila do ligy I. Získané body za pořadí na všech turnajích (mimo kvalifikačního) se sčítala. Vítězem se stalo družstvo s největším počtem bodů celkem. Celkově se odehrálo 5 turnajů, během 5 měsíců, tzn. 1 turnaj měsíčně, v období Jako obvykle se všechny turnaje odehrávaly v tělocvičnách ZŠ Lada v České Lípě, které poskytují asi nejlepší podmínky v okrese. Řídícím orgánem soutěže byl Jaroslav Linhart, který vše organizačně připravil a zajišťoval a za hladký průběh mu patří velký dík. Dle předpokladů, se po celou dobu soutěže v čele pohybovala chlapecká družstva Loko Česká Lípa, která většinu turnajů vyhrála a ostatní mužstva jasně přehrávala. Za vítězné družstvo během soutěže nastoupili tito hráči: Dominik Ducháč, Daniel Calta, Jan Galabov, Art Pozdnyakov, David Louda, Adam Hölzl a Patrik Šimon. Všem družstvům přejeme mnoho sportovních úspěchů v jejich dalším volejbalovém zápolení. Zároveň děkujeme městu Česká Lípa za finanční podporu, bez níž bychom podobnou soutěž nemohli zorganizovat. Kamil MANDA Pozvánka Klubu českých turistů Autobusový zájezd do Jizerských hor Odjezd v 7 hod. od Adély Návrat asi v 18 hod. Trasa: Jindřichovice pod Smrkem - větrné elektrárny a ekologický dům (vstupné), přejezd do Libverdy prohlídka lázní, pěšky do Hejnic poutní kostel a soukromé arboretum, Ferdinandov, případně Obří Sud. Zdatní turisté - Nové město pod Smrkem, výstup na Smrk a zpět do Libverdy. Cena zájezdu 150 Kč, členové KČT 100 Kč (každé úterý v 16,30 Adéla). Přihlášky vč. poplatku do p. Jindra, tel večer Výpravu vedou: K. Jindra, P. Vejtruba, tel ,A. Kaprál, tel Za růžemi do Růžové zahrady Odjezd z hl. nádraží v České Lípě v 8,30 do Děčína (možnost nastoupit na zastávce Holý vrch, koupit zpáteční) Návrat vlakem 16,47 hod. - R nebo 16,41 hod. - osob. Trasa: Děčín ČD - rod. hrobka Thunu - starý pivovar - Městské divadlo Oblastní divadlo a dále podle počasí : podle synagogy na Pastýřskou stěnu přes Tyršův most a pak - Růžová zahrada. Trasa do 10 km. Vede B.Sedláčková, tel let turistiky setkání v Praze Autobusový zájezd, odjezd v 7 hod. od Adély. Návrat v pozdních nočních hodinách. Program: účast na akcích ke 120 výročí KČT. Cena zájezdu 130 Kč, členové KČT 100 Kč, nutné předložit průkazy KČT. Přihlášky do vč. poplatku (každé úterý v 16,30 Adéla). Výpravu vede: J. Košťák, tel Vždy doporučujeme ověření aktuálních údajů ve vývěskách KČT na hlavním nádraží, na Střelnici a u vily Adéla na Děčínské ulici. MĚSTSKÉ NOVINY, čtrnáctideník, ev. č. MK ČR E Vydává: Město Česká Lípa, nám. T. G. Masaryka 1, IČO Redakce: MÚ, nám. T. G. M 1, tel.: , , Odpovědný redaktor: Eva Markgrafová. Členové redakční rady: předseda Mgr. Tomáš Vlček, členové Siegfried Tomasch, Mgr. Romana Žatecká, Mgr. Lubomír Šádek, Karel Hajný, Jaroslava Procházková, Ing., Jiří Hau, Mgr. Pavlína Lomičová, Zdeněk Novák. Redakční rada má vyhrazené právo zamítnout příspěvky, které budou v rozporu s jejími kodexy, anebo budou dodány po uzávěrce. Distribuce: tel Příjem inzerce: tel , Dopisy a příspěvky čtenářů nemusejí být totožné s názory a stanovisky redakce. Vydavatel také nenese zodpovědnost za obsah zveřejněné inzerce a případné následné škody.

SPORT. Vážení přátelé, nabízíme Vám možnost uspořádání sportovního soustředění v Děčíně.

SPORT. Vážení přátelé, nabízíme Vám možnost uspořádání sportovního soustředění v Děčíně. Vážení přátelé, nabízíme Vám možnost uspořádání sportovního soustředění v Děčíně. K dispozice je pro Vás připraven zimní stadion, aquapark s ubytováním a sportovištěm, fotbalové hřiště, tělocvična nebo

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

Sportovní granty 2014 2. etapa

Sportovní granty 2014 2. etapa Sportovní granty 2014 2. etapa Kategorie III. a IV. - příspěvek na účast na sportovní akci (výrazná reprezentace města), příspěvek na sportovní akce pořádané na území města Česká i mimo území města Česká,

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč)

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč) provoz opravy investice CELKEM provoz opravy investice CELKEM ZÁKLADNÍ PROVOZ MĚSTA 55 352 7 403 3 070 65 825 40 589 5 220 833 46 642 70,86 Místní správa - chod úřadu 32 115 135 200 32 450 22 888 129 46

Více

L U Ž E B S Z M P Ř Í B R A M

L U Ž E B S Z M P Ř Í B R A M Sportovní zařízení města Příbram příspěvková organizace Legionářů 378, 261 01 Příbram VII IČO: 71217975, DIČ: CZ71217975 Tel.: 318 626 649, fax: 318 623 815, e-mail: szm@pb.cz C E N Í K S L U Ž E B S Z

Více

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea,

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea, Zpravodaj č. 6/ 2011 Vážení přátelé slánského muzea, na prahu léta je již v plném proudu výstavní sezóna Národopisného muzea Slánska ve Třebízi. Návštěvníci vníci sem přicházejí nejen za stálými expozicemi

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

T U R N O V, Městský stadion L.Daňka *** Pátek 3. června 2011 *** ROZPIS ZÁVODU

T U R N O V, Městský stadion L.Daňka *** Pátek 3. června 2011 *** ROZPIS ZÁVODU s ADAMEM 2011 Mezinárodní atletické závody pro žáky 1.- 5.třídy základních škol - z polskiej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Kornela Makuszyńskiego, w Jaworze a ze ZŠ z okrsku Turnovsko T U R N O V, Městský

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

PŘEHLED VÝZNAMNÝCH INVESTIČNÍCH

PŘEHLED VÝZNAMNÝCH INVESTIČNÍCH MĚSTO ČESKÁ LÍPA PŘEHLED VÝZNAMNÝCH INVESTIČNÍCH AKCÍ DOKONČENÝCH V ROCE 2011 V lednu 2012 zpracoval odbor rozvoje, majetku a investic, MěÚ Česká Lípa Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, prostřednictvím

Více

Výpočet. Návrh výše IČ. příspěvku. v kategorii I.B

Výpočet. Návrh výše IČ. příspěvku. v kategorii I.B Sportovní granty 1. etapa Kategorie I.A - podpora činnosti organizací vykazujících v členské základně sportovce do 18 let výkonnostní sport a kategorie I.B - podpora činnosti organizací vykazujících v

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

Kategorie I. - podpora činnosti organizací vykazujících v členské základně sportovce do 18 let: schváleného příspěvku

Kategorie I. - podpora činnosti organizací vykazujících v členské základně sportovce do 18 let: schváleného příspěvku Sportovní granty 4. etapa Příloha a) Kategorie I. - podpora činnosti organizací vykazujících v členské základně sportovce do 18 let: Žadatel, sídlo Výše schváleného 993.26,- Lokomotiva Česká, o.s. Mánesova

Více

Litomyšl Streetball 2013

Litomyšl Streetball 2013 1 Litomyšl Streetball 2013 Informace o streetballovém turnaji: 1. O turnaji 2. Připravovaný ročník 2013 3. Nabídka spolupráce 4. Shrnutí 5. Kontakt 2 1. O turnaji Turnaj byl založen 9.9.2006 v Litomyšli.

Více

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015 Životický portál Od 23. března do 29. března 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci březnu oslaví narozeniny Jméno KARKOŠKA Lubomír MARŠÁLKOVÁ Vlasta GORČÍKOVÁ Marie MACÍČEK Jiří Číslo popisné 180 213 170 165 Věk 87

Více

ČESKÁ HOKEJOVÁ ŠKOLA V ČESKÉ LÍPĚ

ČESKÁ HOKEJOVÁ ŠKOLA V ČESKÉ LÍPĚ ČESKÁ HOKEJOVÁ ŠKOLA V ČESKÉ LÍPĚ Česká hokejová škola využívá pro své potřeby zázemí sportovního střediska SPORTAREÁL Toto zázemí zahrnuje: Zimní stadion Plavecký bazén a saunu Tělocvičnu Strečinkový

Více

Odpočívadlo včetně workoutového hřiště ve Vratimově podél páteřní cyklostezky Ostrava - Beskydy

Odpočívadlo včetně workoutového hřiště ve Vratimově podél páteřní cyklostezky Ostrava - Beskydy INFORMACE ZASTUPITELŮ (2015-1) Ve středu 4. 2. 2015 se konalo 4. zasedání Zastupitelstva města Vratimova. Na programu bylo celkem 5 bodů, z nichž se dvěma body bychom Vás rádi seznámili blíže. Odpočívadlo

Více

pořádá AKCE NA DEN DĚTÍ DĚTSKÉ DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ

pořádá AKCE NA DEN DĚTÍ DĚTSKÉ DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ JIHLAVSKÁ UNIE NESLYŠÍCÍCH ( založena roku 1948 ) zakládající člen Českomoravské jednoty neslyšících Polenská 4382/2c, 586 01, Jihlava IČ 66598940 mobil/sms: 721 275 691 http://www.jihlava-un.eu/ E-mail:

Více

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE info@cz-squash.net www.cz-squash.net 1 MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE SQUASHI 2013 Jménem České Asociace

Více

Čtvrtek 7. května v 17.00 hodin divadelní sál MKD VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ MĚLNÍK Absolventský a ročníkový koncert žáků tanečního oboru ZUŠ Mělník.

Čtvrtek 7. května v 17.00 hodin divadelní sál MKD VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ MĚLNÍK Absolventský a ročníkový koncert žáků tanečního oboru ZUŠ Mělník. PROGRAM MEKUC KVĚTEN 2015 Pondělí 4. května v 17.00 MKD KVĚTEN 1945 NA MĚLNÍKU Přednáška vojenského historika pplk. PhDr. Eduarda Stehlíka doplněná výstavou dobových fotografií a plakátů ze Státního archivu

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

Ceny za pronájem nemovitostí nebytových prostor a pozemků (bez DPH s valorizační doložkou)

Ceny za pronájem nemovitostí nebytových prostor a pozemků (bez DPH s valorizační doložkou) Ceny za pronájem nemovitostí nebytových prostor a pozemků (bez DPH s valorizační doložkou) Město Česká Lípa používá při uzavírání nájemních smluv níže uvedené ceny, které jsou projednány v poradním orgánu

Více

Zpráva o činnosti pobočky ADRA Česká Lípa za rok 2010

Zpráva o činnosti pobočky ADRA Česká Lípa za rok 2010 Zpráva o činnosti pobočky ADRA Česká Lípa za rok 2010 1. Úvod Pobočka ADRA vznikla jako 10. pobočka ADRY v ČR v roce 2009 a je součástí Občanského sdružení ADRA se sídlem v Praze. V současné době má ADRA

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 obor vzdělání 79-41-K/81 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU) osmileté studium, Prima Výhody

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček z 31. zasedání Rady města Nový Bydžov konaného dne 15. 10. 2007 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu Nový Bydžov ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová,

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

Tiskové zprávy 31. 1. 2013. Jirkov prodal vybydlený dům

Tiskové zprávy 31. 1. 2013. Jirkov prodal vybydlený dům Tiskové zprávy 31. 1. 2013 Jirkov prodal vybydlený dům Čtyři zájemci podali Městskému úřadu v Jirkově nabídku na koupi domu v Mostecké ulici čp. 385. Vítězem výběrového řízení se stala firma K. S. I. s.

Více

3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni

3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni Pozvánka na basketbalový turnaj 3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni Termín: 26. 28. 12. 2014 (pátek až neděle) Centrem místa konání: Městská sportovní hala Plzeň, Úslavská 75 Kategorie: U10

Více

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program Zámek Brtnice Program investora pro vyhledávací studii k jednotlivým variantám využití zámku v Brtnici. 1. Varianta prohlídkový zámek + galerie Využití celého zámku jako universálního turistického cíle

Více

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz připraveno 2. ledna 2009 základní informace Motto Fotbal každý den Koncept stanice 1. LIGA je nová televizní

Více

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Mělnické kulturní PROGRAM 12/2015 Úterý 1. 12. 17.00 20.00 hodin hudební sál MKD VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Kurz výroby vánočních dekorací s lektorkami SOU Liběchov. Rezervace na tel. 606 613 406 nebo na

Více

MKD LACO DECZI A CELULA NEW YORK

MKD LACO DECZI A CELULA NEW YORK PROGRAM MEKUC ČERVEN 2015 Pondělí 1. června až čtvrtek 4. června Městská knihovna Mělník TÝDEN ČTENÍ DĚTEM Program pro děti i rodiče konaný v rámci celorepublikové akce. Středa 3. června v 19.30 hodin

Více

O výstavišti. Zhistorie

O výstavišti. Zhistorie O výstavišti Výstaviště Praha Holešovice je atraktivním prostorem s dlouhou tradicí. Rozkládá se na ploše 36 hektarů a jeho dominantou je secesní Průmyslový palác. Pro své značné interiérové i exteriérové

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 čtyřleté studium oboru vzdělání 79-41-K/41 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU), třída B 79-41-K/81

Více

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, letní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou za období květen 2014 až červenec 2014. Ve

Více

NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ PRO HANDICAPOVANÉ

NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ PRO HANDICAPOVANÉ NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ PRO HANDICAPOVANÉ BEZBARIÉROVÉ SLUŽBY Informační centrum Sídlí na Husově náměstí 1225 a je bezbariérové. Vstup do prostoru IC je lehce vyvýšený (1 schod), na zazvonění je možno přistavit

Více

Kde končí svět nejmoudřejší je číslo

Kde končí svět nejmoudřejší je číslo Klub dětských knihoven Libereckého kraje Kde končí svět nejmoudřejší je číslo Závěrečné zhodnocení projektu Eva Kordová 2014 Závěrečné zhodnocení 9. ročníku projektu Kde končí svět na podporu výchovy ke

Více

ČESKÝ SVAZ HÁZENÉ Bolzanova 1, 110 00 Praha 1

ČESKÝ SVAZ HÁZENÉ Bolzanova 1, 110 00 Praha 1 ČESKÝ SVAZ HÁZENÉ Bolzanova 1, 110 00 Praha 1 Karviná 20. 05. 2014 PROPOZICE Mistrovství ČR starších žáků pro soutěžní ročník 2013/2014 (Finálový turnaj žákovské ligy) 1. Pořadatel: z pověření ČSH oddíl

Více

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU Mekuc 11/2015 Úterý 3. listopadu v 15.30 hodin hudební sál MKD PŘÍVORANKA Středa 4. listopadu v 17.00 hodin hudební sál MKD JAZZ WORLD PHOTO 2015 Zahájení výstavy fotografií a Jazzového listopadu v MEKUC.

Více

Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků KOMETA CUP 2011 v kategoriích:

Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků KOMETA CUP 2011 v kategoriích: Bantam 1998 25. 28. 8. 2011 Mezinárodní hokejový turnaj žáků Peewee 2000 1. 4. 9. 2011 Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna. Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na

Více

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ CZECH VOLLEYBALL FEDERATION ZŠ T. G. MASARYKA TŘEBÍČ

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ CZECH VOLLEYBALL FEDERATION ZŠ T. G. MASARYKA TŘEBÍČ ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ CZECH VOLLEYBALL FEDERATION ve spolupráci se ZŠ T. G. MASARYKA TŘEBÍČ pořádá 31. května - 1. června 2007 7. ročník REPUBLIKOVÉHO FINÁLE srovnávací soutěže základních škol se zaměřením

Více

PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007

PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007 Asociace školních sportovních klubů České republiky PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007 A. Všeobecná ustanovení --------------------------- 1.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 Průvodce oslavami V letošním roce uplyne již 150 let od zahájení provozu na významné železniční spojnici Turnova a Kralupy nad Vltavou, turnovsko kralupské

Více

GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE. Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a ČSLH Jihomoravského kraje.

GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE. Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a ČSLH Jihomoravského kraje. Mezinárodní hokejový turnaj žáků Bantam 2000 Peewee 2002 30. 8. 2. 9. 2012 30. 8. 2. 9. 2012 KVV JMK GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a ČSLH Jihomoravského kraje.

Více

Událost minulého měsíce

Událost minulého měsíce Událost minulého měsíce Letní sportovní rekondiční tábor pro děti se sluchovým postižením Od 23. 7. - 31. 7. 2011 OUN Olomouc pořádal s podporou Krajského úřadu Olomouckého kraje, v rekreačním komplexu

Více

Zastupitelé pro období 2010-2014

Zastupitelé pro období 2010-2014 Dolno - Brusnický zpravodaj Zvičina 671 m. n. m. obecní měsíčník listopad 2010 První schůze nového zastupitelstva obce Ve zpravodaji naleznete: Nové zastupitelstvo obce Představení starosty a jednotlivých

Více

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013.

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově. Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin a skončeno ve 21:00 hodin. Na

Více

personální obsazení správní rada

personální obsazení správní rada výroční zpráva2013 Výroční zpráva Janovská o.p.s. je podávána podle zákona o obecně prospěšných společnostech a byla schválena správní radou Janovská o.p.s. kontakt Janov nad Nisou 520, 468 11 +420 739

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec č. 13/2014 Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Číslo 13/2014 Obecní úřad Libějovice Prosinec 2014 Libějovice 26 387 72 Libějovice

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

Žádosti o příspěvek formou školského grantu rok 2012 1. etapa

Žádosti o příspěvek formou školského grantu rok 2012 1. etapa Žádosti o příspěvek formou školského grantu rok 2012 1. etapa žadatel IČ účel požadovaná částka v Kč Mateřská škola Sovička, Česká Lípa, Antonína Sovy 1740, PO Mateřská škola Pastelka, Česká Lípa, Svárovská

Více

TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: duben - květen 2009

TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: duben - květen 2009 14. týden St 1.4. Čt 2.4. TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: duben - květen 2009 9:00 13:00 Kurz vaření pro přihlášené 7:45 17:00 VESELÝ APRÍLOVÝ VÝLET pro přihlášené 13:00 18:00 Psychologická

Více

F L O R B A L propozice okresního kola starších chlapců 8. 9. tříd - chlapci

F L O R B A L propozice okresního kola starších chlapců 8. 9. tříd - chlapci Okresní rada Asociace školních sportovních klubů ČR Chomutov, Dům dětí a mládeže Chomutov, Základní škola Chomutov, Akademika Heyrovského, Školní sportovní klub při 12. ZŠ Chomutov F L O R B A L propozice

Více

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 2. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 09.01.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského

Více

MISTROVSTVÍ ČR JUNIORŮ Praha 6.-8.února 2014

MISTROVSTVÍ ČR JUNIORŮ Praha 6.-8.února 2014 MISTROVSTVÍ ČR JUNIORŮ Praha 6.-8.února 2014 ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE info@cz-squash.net www.cz-squash.net 1 MISTROVSTVÍ ČR JUNIORŮ VE SQUASHI 2014 Jménem České Asociace Squashe si vás dovolujeme pozvat

Více

6. Přihlášky a odhlášky:

6. Přihlášky a odhlášky: Středočeský svaz stolního tenisu vypisuje Středočeskou Open Tour mládeže a juniorů ve stolním tenise 2015-2016 1. Řídící orgán: Soutěž řídí Středočeský svaz stolního tenisu (STSST) prostřednictvím své

Více

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fórum Zdravého města Mšena - Desatero problémů

Více

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013)

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

FINÁLE VÝBĚRY OFS 2014 pásmo - východ ve dnech 13.-14. května 2014 HLUK

FINÁLE VÝBĚRY OFS 2014 pásmo - východ ve dnech 13.-14. května 2014 HLUK FINÁLE VÝBĚRY OFS 2014 pásmo - východ ve dnech 13.-14. května 2014 HLUK Č A S O V Ý P R O G R A M Příjezd: v úterý 13.5 2013 nejpozději do 11:00 hod., hřiště TJ Spartak Hluk. V kabině bude připraveno,

Více

PROVOZNÍ DOBA platí od 1.9. do 30.6.

PROVOZNÍ DOBA platí od 1.9. do 30.6. HALA VENKOVNÍ AREÁL PROVOZNÍ DOBA platí od 1.9. do 30.6. WELLNESS CENTRUM solárium, sauna R Club, fitness, masáže Pondělí 13:00 21:00 10:00 20:00 13:00 21:00 ROZPIS SAUNY SPOLEČNÁ Úterý 10:00 21:00 10:00

Více

nabízíme ke krátkodobým jednorázovým i opakovaným pronájmům volné kapacity prostor našich pracovišť:

nabízíme ke krátkodobým jednorázovým i opakovaným pronájmům volné kapacity prostor našich pracovišť: NABÍDKA PRONÁJMŮ nabízíme ke krátkodobým jednorázovým i opakovaným pronájmům volné kapacity prostor našich pracovišť: DIVADLO POLÁRKA CENTRUM VOLNÉHO ČASU BOTANKA KLUB LEITNEROVA které jsou vhodné především

Více

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE 1. Rehabilitační cvičení parkinsoniků Tělocvična Každý čtvrtek 15.30-16.30 hod. (v termínech 15.1.-11.6. 2015 a 24.9.-10.12.2015) Tělocvična Sokolu

Více

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Sídlo: Mlýnská 152, 666 01 Tišnov IČO: 49457543 Telefon: 549 410 082 E-mail: sekretariat@kulturatisnov.cz Internetové stránky: http://www.mekstisnov.cz/

Více

Projekt Třeboň - Zdravé město PLÁN ZDRAVÍ A KVALITY ŽIVOTA 2014

Projekt Třeboň - Zdravé město PLÁN ZDRAVÍ A KVALITY ŽIVOTA 2014 Projekt Třeboň - Zdravé město PLÁN ZDRAVÍ A KVALITY ŽIVOTA 2014 S o u h r n podnětů veřejnosti a doporučení odborníků pro dlouhodobý rozvoj města. Odpovídá doporučením pro místní Agendu 21 a místní akční

Více

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková Kontrola

Více

Ve státním zájmu. Představení se koná v sobotu 26. listopadu 2011 v 19.00 hod. v žatčanské orlovně.

Ve státním zájmu. Představení se koná v sobotu 26. listopadu 2011 v 19.00 hod. v žatčanské orlovně. Obecní vysílání Tylovo divadlo Újezd u Brna Vás srdečně zve na svou nejnovější inscenaci ze současnosti od Antonína Procházky Ve státním zájmu Představení se koná v sobotu 26. listopadu 2011 v 19.00 hod.

Více

Zápis z 19. zasedání výboru Zastupitelstva města Česká Lípa pro výchovu a vzdělávání, které se

Zápis z 19. zasedání výboru Zastupitelstva města Česká Lípa pro výchovu a vzdělávání, které se pro výchovu a vzdělávání, které se Strana č. 1 / 6 Přítomni: Mgr. Karel Heller - předseda, Mgr. Jana Hlináková, Danuše Bubeníková, Mgr. Petra Kašparová, Mgr. Zuzana Šídlová, Alena Losová, Bc. Barbora Hlobeňová,

Více

Obecná ustanovení. Priority v dotační oblasti: Kultura

Obecná ustanovení. Priority v dotační oblasti: Kultura Dotační priority pro rok 2015 Obecná ustanovení Tyto Dotační priority stanoví podmínky pro poskytování programových dotací v jednotlivých oblastech pro rok 2015 v souladu se Zásadami pro poskytování programových

Více

1784/89/2009 - Pronájem pozemků v majetku Města Nový Bydžov k nepodnikatelským účelům s účinností od 6. října 2009

1784/89/2009 - Pronájem pozemků v majetku Města Nový Bydžov k nepodnikatelským účelům s účinností od 6. října 2009 z 89. zasedání Rady města Nový Bydžov konaného dne 5. října 2009 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu Nový Bydžov ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Ing. Kubánek, MUDr. Kulich,

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ

MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ ze 29. jednání zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 24. června 2009 (č. usnesení 559/09 č. usnesení 586/09 ) Č. usnesení 559/09 Plnění usnesení Předkládá: Ing.

Více

Dlouholetá tradice hokejových turnajů mládeže v jihomoravské metropoli a snaha o její udržení nás oslovila o pořádání této významné sportovní akce.

Dlouholetá tradice hokejových turnajů mládeže v jihomoravské metropoli a snaha o její udržení nás oslovila o pořádání této významné sportovní akce. 24. 27. 3. 2011 Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna Mezinárodní hokejový turnaj žáků Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků. Dlouholetá

Více

MATEŘSKÉ CENTRUM BÍTEŠÁČEK

MATEŘSKÉ CENTRUM BÍTEŠÁČEK ZVEME VÁS Každé úterý v měsíci od 9.00 do 11.00 hodin MATEŘSKÉ CENTRUM BÍTEŠÁČEK Každý čtvrtek od 9.00 do 10.00 hodin CVIČENÍ S KAŠPÁRKEM Každou středu od 9.00 do 10.00 hodin MASÁŽE PRO MIMINKA Každou

Více

USNESENÍ z 10. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 21. 9. 2011 (č. usnesení 247/2011-269/2011)

USNESENÍ z 10. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 21. 9. 2011 (č. usnesení 247/2011-269/2011) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 10. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 21. 9. 2011 (č. usnesení 247/2011-269/2011) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury I. Všeobecná ustanovení 1. Městská část Praha 16 - Radotín (dále

Více

USNESENÍ XXX XXX MĚSTO ČESKÁ LÍPA. ze 20. jednání zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 17. 9. 2008 (č. usnesení 363/08 386/08)

USNESENÍ XXX XXX MĚSTO ČESKÁ LÍPA. ze 20. jednání zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 17. 9. 2008 (č. usnesení 363/08 386/08) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ ze 20. jednání zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 17. 9. 2008 (č. usnesení 363/08 386/08) Č. usnesení 363/08 Plnění usnesení Předkládá: ing. Jan Hladonik, tajemník

Více

KULTURA SPORT 2015. Stručný přehled hlavních společenských, kulturních a sportovních akcí v Klatovech v roce 2015.

KULTURA SPORT 2015. Stručný přehled hlavních společenských, kulturních a sportovních akcí v Klatovech v roce 2015. KULTURA SPORT 2015 Stručný přehled hlavních společenských, kulturních a sportovních akcí v Klatovech v roce 2015. VYDALO MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO KLATOVY LEDEN - ÚNOR 1. ledna PŘIVÍTÁNÍ NOVÉHO ROKU 2015

Více

Zápis č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková 10. zasedání

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ X/ 2012 Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboňje součástí Národní sítě

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ RADY STARŠÍCH

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ RADY STARŠÍCH ZÁPIS Z JEDNÁNÍ RADY STARŠÍCH Datum: 30. 4. 2014 Místo setkání: PALACHOVA 504/7, LIBEREC 1, 460 01 PŘÍTOMNI: Rada starších: Irena JIRÁSKOVÁ, Pavel VYSLYŠEL, Květa PŘIBYLOVÁ, Slavomíra FEJKLOVÁ, Zdeněk

Více

Zápis z 3. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 9. prosince 2014 od 17.00 hodin v kanceláři starosty

Zápis z 3. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 9. prosince 2014 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Zápis z 3. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 9. prosince 2014 od 17.00 hodin v kanceláři starosty přítomni: ověřovatel zápisu: zapisovatel: Ing. Roman Čivrný, Jan Nosek, Ing. Jaroslav

Více

KVV JMK GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE. Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a KVV ČSLH JMK.

KVV JMK GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE. Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a KVV ČSLH JMK. Mezinárodní hokejový turnaj žáků Bantam 2000 Peewee 2002 29. 8. 1. 9. 2013 29. 8. 1. 9. 2013 KVV JMK GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a KVV ČSLH JMK. Vážení sportovní

Více

Zápis ze 3. jednání Kulturní komise Rady MČ Praha 7 v roce 2015, konané dne 09.03.2015 od 17:00 do 19:30 h v místnosti č.

Zápis ze 3. jednání Kulturní komise Rady MČ Praha 7 v roce 2015, konané dne 09.03.2015 od 17:00 do 19:30 h v místnosti č. Zápis ze 3. jednání Kulturní komise Rady MČ Praha 7 v roce 2015, konané dne 09.03.2015 od 17:00 do 19:30 h v místnosti č. 221, ÚMČ Praha 7 Seznam členů komise: František Vosecký - předseda PhDr. Richard

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 O L T E R M & T D O L O M O U C

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 O L T E R M & T D O L O M O U C V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 OLTERM & TD OLOMOUC Obsah 5 Úvodní slovo předsedy představenstva 6 Obchod 8Plavecký stadion Olomouc Finanční část (v příloze) Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

Více

Bazén a sauna přímo za domem? Pohodlně ne kole cyklotrasy

Bazén a sauna přímo za domem? Pohodlně ne kole cyklotrasy Bazén a sauna přímo za domem? Plavecký bazén Sportovního centra Univerzity Karlovy v Praze Hostivaři je určen především pro potřeby studentů. K dispozici je plavecký bazén 25m se 6ti drahami a sauna. Pro

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

PROPOZICE SOUTĚŽE. Taneční škola DANCE No. 1. o.s., vyhlašuje taneční soutěž: NÁZEV SOUTĚŽE O PUTOVNÍ POHÁR MĚSTA OSTRAVY

PROPOZICE SOUTĚŽE. Taneční škola DANCE No. 1. o.s., vyhlašuje taneční soutěž: NÁZEV SOUTĚŽE O PUTOVNÍ POHÁR MĚSTA OSTRAVY PROPOZICE SOUTĚŽE Taneční škola DANCE No. 1. o.s., vyhlašuje taneční soutěž: OBECNÉ INFO: NÁZEV SOUTĚŽE DATUM KONÁNÍ MÍSTO KONÁNÍ DANCE CUP OSTRAVA 2010!!! O PUTOVNÍ POHÁR MĚSTA OSTRAVY 10. dubna 2010

Více