Personální audit na městském úřadě

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Personální audit na městském úřadě"

Transkript

1 9/květen/2008 vydává město Česká Lípa - čtrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 16. května 2008 Personální audit na městském úřadě Na realizaci personálního auditu na Městském úřadu v České Lípě z důvodu finanční úspory mzdových nákladů se zastupitelé města Česká Lípa usnesli již vloni. Vlastní realizace pak proběhla ve čtvrtém čtvrtletí r a výsledky vyplývající z projektu Personálního a organizačního auditu zaměřeného na restrukturalizaci Městského úřadu Česká Lípa vzalo zastupitelstvo města počátkem tohoto roku na vědomí. Zároveň doporučilo radě města realizaci projektu, a proto rada města uložila tajemníkovi MěÚ, aby postupnými kroky závěry personálního a organizačního auditu naplnil. S ohledem na zajištění plynulosti chodu městského úřadu je při realizaci těchto závěrů postupováno systematicky s cílem optimálního využití stávajícího personálního obsazení. Veškeré navrhované změny vyplývající z výsledků projektu byly komplexně zapracovány do jednotlivých fází realizace, z nichž první byla účinná již k počátku měsíce dubna. K tomuto datu došlo nejenom ke zrušení několika systematizovaných míst, v rámci odborů stavební úřad a odbor životního prostředí ale i ke změnám jejich organizačního uspořádání. Ve druhé fázi realizace, účinné od , bude uskutečněna většina organizačních změn. Nejpodstatnější z nich spočívá ve zrušení technického odboru pokračování na str. 2 Den vítězství si 8. května připomněla také Česká Lípa. Tradiční vzpomínkový akt u pomníku legionářů na náměstí Osvobození, pamětní desky umístěné na školní budově na Palackého náměstí a u pomníků na místním hřbitově uspořádala českolipská radnice ve spolupráci s Klubem přátel muzea. Památku obětí II. světové války přišli na náměstí Osvobození spolu s oběma místostarosty Janem Stejskalem a Tomášem Vlčkem, zastupiteli města a příslušníky Klubu vojenské historie uctít také hejtman Libereckého kraje a řada dalších hostů, která spolu s veřejností přijala pozvání. Z bloku starostky Již za čtrnáct dnů opět otevřeme Sportareál. Během dvouleté přestávky prošlo celé zařízení rozsáhlou rekonstrukcí, která zásadně ovlivní kvalitu i rozsah poskytovaných služeb. Věřím, že se vám novotou zářící sportoviště bude líbit a budete ho rádi využívat ať už jako aktivní sportovci anebo jako návštěvníci, kteří si sem přijdou zabruslit či zaplavat. Případně zregenerovat své síly, anebo ochutnat nějakou specialitu ze zdejší restaurace. Nabídku služeb budete moci začít využívat od 2. června, kdy bude Sportareál uveden do běžného provozu. Nyní mi však dovolte, abych Vás pozvala na slavnostní předání Sportareálu plánované na neděli 1. června. Bude to na Den dětí, a tak jsme část odpoledního programu, která bude zahájena venku před Sportareálem ve 13 hodin, koncipovali zejména pro ně. Od 14 hodin se pak otevře brána Sportareálu, kde je pro Vás v hale zimního stadionu připraven velice pestrý program rozdělený do dvou základních časových bloků. Ten první bude ukončen po 16. hodině, aby bylo možné připravit halu zimního stadionu na druhou programovou část v podobě slavnostního koncertu. Jeho začátek je naplánován na hodin a vystoupení několika známých zpěváků a hudebníků doplní módní fashion show. Já osobně se asi nejvíc těším na Kamila Střihavku a Arakain. Úplnou tečkou dne bude závěrečný ohňostroj, který před Sportareálem odpálíme ve V rámci možností budou moci již během slavnostního předání návštěvníci nahlédnout také do bazénové části. Ale jenom v organizovaných skupinkách, neboť ani u této mimořádné příležitosti nemůžeme porušit přísná hygienická pravidla, která se tu musí dodržovat. Vstup na slavnostní předání pak bude zdarma. Jediným omezením bude pro návštěvníky kapacita haly, kam se vejde 1200 sedících diváků. Předpokládáme, že na večerní koncert kapacitu navýšíme o počet stojících diváků v kotli. Přeji vám krásný zbytek května a na viděnou 1. června ve Sportareálu. Hana Moudrá

2 č. 9 z radnice květen 2008 Stručně z rady Akustické prvky i nad ledovou plochou Rada města Česká Lípa odsouhlasila uzavření smlouvy o dílo s firmou SONING Praha a. s. na dodávku a montáž závěsných akustických prvků nad ledovou plochu ve Sportareálu. Jedná se o samostatné stavební práce nezávislé na stavbě Rekonstrukce a dostavba Sportareálu Česká Lípa, které je třeba provést pro zlepšení prostorové akustiky v hale zimního stadiónu, aby zde bylo možné kromě sportovních akcí pořádat i hudební produkce a společenské akce. Akustické úpravy v podobě akustických absorbérů sníží podle odborníků i celkový hluk z vlastního provozu haly. Jedná se o 1500 ks lehkých obdélníkových desek na bázi melaminové pěny zatavené ve speciální fólii, které budou zavěšené nad ledovou plochou na lanové konstrukci mezi obloukovými střešními vazníky. Podkladem pro určení typu, počtu a rozmístění akustických prvků v prostoru haly byla akustická studie. Celková cena za splnění předmětu díla byla vyčíslena na cca Kč a stavba byla zařazena do plnění letošního rozpočtu města. Fond komise pro mládež Rada města Česká Lípa odsouhlasila zásady a formulář pro poskytování finančních prostředků z fondu komise pro mládež na akce a činnost v roce Žadatelem o tento grant může být jak právnická, tak i fyzická osoba, nestátní organizace, sdružení či nadace, provozující činnost v oblasti práce s mládeží celoročně a trvale na území města Česká Lípa. Grant je pak možno poskytnout v oblasti projekty a akce pořádané dětmi a mládeží nebo v jejich spolupráci a akce a projekty pro děti a mládež. Přednostně bude grant poskytnut na práci s neorganizovanou mládeží, inovativní projekt nebo na práci s dětmi a mládeží na sídlištích. Finančních prostředků z poskytnutého grantu lze použít ke krytí nákladů spojených s materiálním zajištěním určité činnosti či realizací akce, dále ke krytí nákladů na propagaci, cestovné, nájemné, zajištění technických požadavků a služeb (ozvučení, osvětlení, pořízení zvukových záznamů a videozáznamů, vydání publikací, apod.). Žádosti o udělení grantu na podporu činnosti mládeže budou na městský úřad přijímány do 30. května Přístavba šaten k zimnímu stadionu Sportareálu Rada města schválila doporučení komise, která na základě posouzení jediného hodnotícího kritéria, nabídkové ceny díla, konstatovala, že nejvýhodnější nabídku ze 3 firem předložila firma CL EVANS s. r. o., Česká Lípa. Nabídková cena je 23, 5 mil Kč. V rámci realizace akce dojde k výstavbě zázemí sportovního areálu, které bude zahrnovat celkem 8 šaten, sociální zařízení a rovněž saunu a ochlazovací bazének. Personální audit na městském úřadě dokončení ze str. 1 a odboru školství, kultury, sportu a cestovního ruchu. Jednotlivé činnosti budou převedeny dle kompetencí do stávajících odborů MěÚ a do nově vytvořeného oddělení školství a volnočasových aktivit. Zároveň bude zřízen odbor Kancelář tajemníka MěÚ, kam budou převedena systematizovaná místa zajišťující služby spojené s chodem MěÚ a výkonem samosprávy. Podstatné změny v rámci nového organizačního uspořádání jednotlivých odborů MěÚ spočívají ve zrušení několika oddělení, vytvoření úseků, zejména v přímé podřízenosti vedoucích odborů, a sloučení některých oddělení. Jméno: MUDr. Ladislav Záruba Věk: 55 let Povolání: praktický zubní lékař se specializací v oboru parodontologie Politická příslušnost: US DEU Oblíbené místo v České Lípě: Náměstí TGM, cyklostezka do Vlčího Dolu a vůbec všechna upravená a hezká místa města (pomalu jich přibývá). Jak trávíte volný čas: Pomáhám manželce s vnučkou Nelinkou. Rád čtu přírodovědné knihy, tj. knihy o chemii, fyzice a biologii, ale také beletrii. Věnuji se také cyklistice a občas také navštívím nějaké fitnes centrum. S jakou ideou jste do ZM vstupoval? Obecně si přeji politiku trochu v jiném stylu. Ke komunální politice jsem se dostal spíše náhodou. Nepřál jsem si totiž, aby značka US -DEU v České Lípě zanikla. Šlo mi o to, poznat, co to vlastně je ta komunální politika, jaký je přístup lidí, kteří ji tvoří, jak to prakticky zvládají, jak se jim to daří, nebo nedaří. Má dosavadní zkušenost je, že někteří pracují s nasazením a snaží se do věci vniknout, jiní pracují, Občanské průkazy Profil zastupitele Závěrečná třetí fáze realizace bude spočívat zejména ve sloučení oddělení místních daní a poplatků a oddělení vymáhání pohledávek na finančním odboru. Kromě této změny dojde ke zrušení posledních navrhovaných systematizovaných míst a tím i k dovršení závěrů auditu. Zpracovatel projektu při jeho zpracování vycházel z počtu 229 systematizovaných míst na MěÚ Česká Lípa, přičemž realizací tohoto projektu pak k bude tento počet snížen na 208. Jak již bylo předesláno na počátku, důvodem realizace byla finanční úspora mzdových nákladů, kterou zpracovatel projektu předpokládá v roce 2009 cca ve výši 5 mil. Kč. (kam) V souvislosti s organizačními změnami na Městském úřadě v České Lípě dochází na oddělení evidence obyvatel ke změnám, které souvisí s žádostmi o výdej občanských průkazů. Tyto žádosti s účinností od bude výhradně přijímat pouze Oddělení občanských průkazů na Děčínské ulici. Žádosti již nebudou přijímány na radnici. řekněme, o něco méně. Co konkrétně osobně chcete v ZM prosadit a jakým způsobem budete danou věc realizovat? Aby se za toto funkční období ZM věci ve městě jednoznačně pohnuly k lepšímu. Sportareál, koupaliště Dubice, cyklostezky, víceúčelová sportovní hala, to jsou tzv. velké cíle, které má v plánu koalice a doufám i celé ZM. Tzv. malé cíle (moje cíle), které ale stále pevně sleduji, jsou: oprava vadné kanalizace v ulicích Čs. armády, Kozákova, Mánesova. Konečně spolu s vedením města nějak rozhýbat Severočeskou vodárenskou a.s. Teplice, aby se mnohaletá závada poškozující domy v uvedené oblasti už konečně začala řešit. Oprava chodníků v Kozákově ulici by snad již měla být zajištěnou věcí, jak přislíbil pracovník technického odboru města. A způsob realizace? To si prostě děláte poznámky a v průběžně odškrtáváte, co se uskutečnilo a co ne. A stále jednáte s úředníky, s vedením města atd. Aby i oni uznali, že problém XY se vyřešit musí. Spíše už úsměvná historka je žádost o pomoc, jak získat hlínu, aby se upravilo (prací tam bydlících občanů) okolí Brněnské 2597 jak pravila paní Tůnová, která tam žije a tohle řeší už delší dobu. Nu, co dělat, zastupitelé mají občanům pomáhat s problémy, takže je nutné žhavit telefony.a zjišťovat, jak a zdali je možné občanům pomoci, hledat řešení. Vzkaz občanům? (Jednou větou) Kvalitu života v našem městě, různé záležitost, - musíme řešit společně, není žádné my a oni. 2

3 investice květen 2008 č. 9 Přestavba Sportareálu dokončena Slavnostní předání 1. června, ale zatím ještě bez plavek Město Česká Lípa se po necelých dvou letech dočkalo kompletně zrekonstruovaného sportovního areálu (Sportareálu). Přestavba, která byla zahájena v srpnu roku 2006, přináší místním obyvatelům moderní sportovní areál se zcela novým plaveckým bazénem, zrekonstruovanou zimní plochou a odpovídajícím zázemím. Slavnostní předání dokončené investiční akce se připravuje ke Dni dětí na 1. června 2008 (viz. plakát na straně 13). Vlastní provoz s nabídkou služeb bude zahájen od pondělí 2. června, kdy se bude moci veřejnost poprvé v novém aquaparku vykoupat. Vítězem užšího zadávacího řízení na výběr dodavatele stavby, kterou projektoval architekt Antonín Buchta, se vzhledem k nejnižší nabídnuté ceně stala liberecká společnost SYNER, s.r.o. Jednou z podmínek řízení bylo rovněž zajištění dodavatelského úvěru a úhrada celé investice až po jejím dokončení. Kompletní cena za provedení rekonstrukce je stanovena na cca 300 mil. Kč s DPH. Město Česká Lípa má již z minulých let na akci deponovanou částku ve výši 53 mil. Kč. Dalších 20 milionů získalo formou dotace od Ministerstva financí ČR a 10 mil. Kč přispěl Liberecký kraj. Ostatní finanční prostředky pokryje město z bankovního úvěru. Nově zrekonstruovaný objekt Sportareálu se skládá ze tří základních částí. Z bazénové, zimního stadiónu a nově vybudovaného patra, které zároveň propojuje obě části areálu, popisuje stavbu starostka města Česká Lípa Hana Moudrá. Hlavní vstup do sportovního centra zůstává ve střední části stavby. Nově budou moci návštěvníci kromě přístupu z Barvířské ulice od skate-parku využít také přístup z druhé strany, tj. z přilehlého parkoviště. Při stavbě areálu jsme pamatovali také na zdravotně handicapované občany. Do celého areálu je tak zajištěn bezbariérový přístup buď pomocí osobního výtahu nebo plošin na bocích schodišť, podotýká starostka Hana Moudrá. Rozsáhlá rekonstrukce začala demoličními pracemi v bazénové části. Veškeré konstrukce byly vybourány až po základy a celkově tak došlo k rozšíření objektu, připomíná průběh stavby místostarosta města Jan Stejskal. V plaveckém areálu vznikl 25 metrový plavecký bazén, který obsahuje celkem 6 plaveckých drah a jeho hloubka se pohybuje mezi 130 až 165 cm. Bazén je vhodný nejenom pro rekreační koupaní, ale rovněž zde bude možné pořádat plavecké závody, ty první se uskuteční už v červnu, prozrazuje místostarosta Jan Stejskal. V plaveckém areálu navíc přibyl i výukový bazén pro děti o velikosti 6x9 metrů s hloubkou vody 70 až 90 cm a dětské brouzdaliště o ploše 25 m 2 s hloubkou vody 30 cm. Návštěvníci zde najdou vířivku whirpoool o ploše 25 m 2, relaxační bazén s podvodní masáží o ploše 100 m 2 a hloubkou vody 110 cm a divokou řeku s protiproudem, vypočítává další atrakce Jolana Nebřenská, pověřená řízením odboru rozvoje, majetku a investic. Děti pak jistě ocení novou dvou skluzavku a 64 metrů dlouhý tobogán s dojezdovým bazénkem. Zázemí této části areálu tvoří šatny s kapacitou 300 skříněk, přilehlá horká pára a rovněž je zde umístněna ošetřovna a místnost pro plavčíky, dodává místostarosta. Celá bazénová část bude řízena elektronickým odbavovacím systémem, odhaluje zajímavou technickou novinku starostka Hana Moudrá. Každý návštěvník při vstupu obdrží na recepci náramek s čipem pomocí něhož ovládá skříňku v šatně, může využít jakoukoliv službu v bazénové části a to včetně nákupu občerstvení v bufetu. Na čip se zaznamenávají délka pobytu i veškeré platby za využité služby, které návštěvník uhradí při odchodu v recepci, kde odevzdává náramek. Kompletní rekonstrukcí prošla také část se zimním stadionem. Součástí této přestavby bylo vybourání stávající ledové plochy. Byla vybudována nová podkladní deska a rozvody chlazení pod ledovou plochou v celkové délce 20 km. Byly osazeny nové mantinely, včetně bezpečnostního skla kolem celé ledové plochy. Vyměněny byly rovněž sedačky, původní dřevěné lavice tak nahradily sklápěcí sedačky z plastu. Kapacita hlediště však zůstala zachována, tj. pro cca 1200 diváků. Bylo nezbytné sanovat také nosnou dřevěnou střešní konstrukci, která byla poškozená natolik, že se muselo provést celkové statické zajištění. Nad ledovou plochou byl vyměněn také celý střešní plášť z důvodu kondenzace vody v původním střešním plášti. Aby se podobná situace neopakovala i u nové konstrukce, byla nad celou ledovou plochou instalována vysoušecí technologie, přibližuje rozsah prací místostarosta a dodává, že kvůli akustice budou i nad ledovou plochou zavěšeny speciální akustické desky, což umožní využívat tento prostor například také pro koncertování. Pod tribunou byly v neposlední řadě zrekonstruovány čtyři hokejové šatny včetně jejich sociálního zázemí, doplňuje koordinátor investičních akcích města Ing. Petr Tadlík. Pokladna pro návštěvníky ledové plochy je pak umístěna v hlavním vestibulu, kde je i brusírna bruslí, ošetřovna a obchod se sportovním zbožím přístupný i z venkovního prostoru. Návštěvníkům tohoto sportovního centra nebude chybět ani restaurace, která byla situována do přízemí. Její umístění tak umožňuje provoz nezávislý na provozní době Sportareálu, neboť i vchod do restaurace je jak z vnitřního, tak venkovního prostoru, upozorňuje dále starostka Hana Moudrá. Kromě této restaurace jsou ve Sportareálu i dva bufety, jeden v bazénové části a druhý pod tribunou zimního stadionu. Pod tribunou jsou i kancelářské prostory, kde bude sídlit provozovatel tohoto sportoviště, příspěvková organizace Sport Česká Lípa. Veškeré technologické provozy se nacházejí v suterénu, zatímco v nově vybudovaném třetím nadzemním podlaží je umístěna ještě posilovna a cvičební sál, shrnuje popis přebudovaného Sportareálu místostarosta Jan Stejskal. Rekonstrukcí a dostavbou sportovního areálu vzniklo v České Lípě další moderní sportoviště, jehož brána bude od 2. června otevřena jak pro sportovce tak pro širokou veřejnost, která si ve Sportareálu bude chtít zasportovat anebo zregenerovat své síly. Věříme, že se toto zařízení stane místem, kde své volné chvíle budou trávit celé rodiny, které až doposud musely za podobným vyžitím jezdit ať už do Liberce nebo do Děčína. Právě to bylo a je naším hlavním cílem, zdůrazňuje závěrem starostka Hana Moudrá. Cena vstupného a provozní doba ve Sportareálu ZIMNÍ STADION Otevírací doba pro veřejnost: Pondělí pátek: 8.00 hod hod. Pondělí středa pátek: hod hod. Sobota: hod hod. Neděle: hod., hod hod. Ceny vstupného: Diskotéka: 35,- Kč / 1,5 hod. Vstup dospělí: 35,- Kč / 1 hod. Zvýhodněné vstupné: 15,- Kč / 1 hod. (děti: věk 0 15 let, studenti, důchodci, ZTP a jejich doprovod) PLAVECKÝ BAZÉN Otevírací doba pro veřejnost: Pondělí neděle: hod hod. Ceny vstupného: Pondělí pátek Dospělí: 80,- Kč / 1,5 hod 100,- Kč / 3 hod. Zvýhodněné vstupné: 60,- Kč / 1,5 80,- Kč / 3 hod. (děti: věk 0 15, studenti, důchodci, ZTP a jejich doprovod) Rodinné vstupné: 260,- /1,5 hod 280,- / 3 hod. (2 dospělí + 2 děti do 150 cm) Sobota neděle (víkend): Dospělí: 90,- Kč / 1,5 hod 110,- Kč / 3 hod. Zvýhodněné vstupné: 70,- Kč / 1,5 hod 90,- Kč / 3 hod. Rodinné vstupné: 270,- Kč/ 1,5 hod 290,- Kč / 3 hod. Důchodci: 70,- Kč / 1,5 hod 90,- Kč / 3 hod. SUCHÁ SAUNA (samostatně) Otevírací doba bude upřesněna po otevření sauny: Dospělí: 50,- Kč / 1 hod. Zvýhodněné vstupné: 40,- Kč / 1 hod. (děti, studenti, důchodci,ztp a jejich doprovod) Doplatek překročení časového limitu: 20,- Kč Vyhrazené změny v provozní době na a v místě p. o. Sport Česká Lípa. 3

4 č. 9 oznámení květen 2008 Dopravní hřiště otevřeno Již druhým rokem se dnem 10. května otevřelo Dětské dopravní hřiště v České Lípě i pro širokou veřejnost. Jízdu v simulovaném prostředí na pozemních komunikacích si tak mohou vyzkoušet děti různého věku. Pro předškolní děti je zajištěno i půjčování rozličných jízdních kol či dalších vozítek. Cyklistické helmy je nutné mít vlastní. Provozní doba je v pondělí l7:30 hodin, úterý až pátek 13:00 l5:30 hodin, víkendy 13: hodin. Dozor na hřišti zajišťuje personál městské policie. Bc. Doležal Antonín Velkokapacitní kontejnery Ve dnech až budou do okrajových částí města Česká Lípa přistaveny velkokapacitní kontejnery, kam je možné odložit objemný odpad. Kontejnery budou tak jako v minulosti umístěny na obvyklých místech a to v těchto částech města: Častolovice, Manušice, Dolní Libchava, Okřešice, Žízníkov, Lada, Stará Lípa, Dobranov, Písečná. Rozšíření sběru bioodpadu Od 1. dubna zahájilo město pilotní projekt sběru bioodpadu ve vybrané části města. V I.etapě byla vybrána pro start projektu na základě odezvy občanů městská část Svárov. Občanům bylo vydáno celkem 110 hnědých nádob na organický odpad ze zahrádek, kterým je tráva, plevel, seno, sláma, listí, piliny, menší větve, zbytky ovoce a uschlé květiny. Svoz bioodpadu se provádí každou středu a podle prvních zjištění zatím občané dodržují sortiment odpadu, který do těchto nádob ukládají. Jelikož má město k dispozici další nádoby na bioodpad, zahajuje II. etapu projektu rozšířením na městskou část Holý Vrch, kde byl z ankety druhý největší počet zájemců. Občané bydlící v RD v této městské části se mohou zapojit do projektu tak, že si osobně, písemně, telefonicky, nebo em objednají přistavení nádoby na bioodpad na adresu Městského úřadu - technický odbor, telefon ing. Bínová, Město Česká Lípa nechalo nainstalovat slíbené cyklomapy. Většina z nich byla umístěna přímo na cyklostezkách a jednu z nich najdou cyklisté i u Kulturního domu Crystal. Bohužel zájem o mapy již projevil také vandal a jednu z nich bezprostředně po instalaci zničil. Slavnostním setkáním k předání ocenění novým nositelům Sociálních cen Tilia vyvrcholil v salónku restaurace Nebe v České Lípě již 8. ročník projektu, jehož vyhlašovatelem a garantem je Česká společnost pomoci dětem Tilia. Cílem projektu je veřejné morální ocenění občanů regionu Českolipska a Novoborska, kteří dlouhodobě příkladně, obětavě a nezištně pomáhají a prospívají sociálně, zdravotně či jinak znevýhodněným spoluobčanům. Jde o hrdiny všedních dní, osobnosti dobré vůle, kteří svojí obětavostí obohacují náš život. Slavnostního setkání se vedle řady dalších významných hostů zúčastnili osobnosti, které nad projektem převzali záštitu: hejtman Libereckého kraje a předseda Euroregionu Nisa Petr Skokan, senátor Parlamentu ČR MUDr. Karel Tejnora, poslanec Parlamentu 4 Sociální ceny Tilia uděleny ČR Cyril Zapletal, starostka Města Česká Lípa a zastupitelka Libereckého kraje Hana Moudrá a starostka Města Nový Bor Ing. Stanislava Silná. Novými nositeli Sociální ceny Tilia, kterou tradičně představuje originální keramický kachel se symbolikou podaných rukou z autorské dílny umělecké výtvarnice Jany Glaserové, se stali Mgr. Karel Heller, ředitel Dětského domova v České Lípě, a Soňa Levá, vedoucí Pečovatelské služby města Doksy. Čestnou Sociální cenu Tilia převzal Jan Grus, předseda Klubu důchodců v České Lípě. Kolektivní cena byla udělena občanskému sdružení Pasant. Zvláštní poděkování převzaly Karla Kubátová, členka místní organizace Svazu tělesně postižených v České Lípě, a Jana Stojecová, členka klubu onkologických pacientů a jejich přátel Českolipská Vesna. Mgr. L. ŠÁDEK, předseda ČSPD Tilia Karel Heller, ředitel českolipského dětského domova, a Soňa Levá, vedoucí Pečovatelské služby města Doksy, se stali letošními držiteli Sociální ceny Tilia, jejímž každoročním cílem je ocenit a připomenout ty, kteří dlouhodobě, příkladně, obětavě a nezištně pomáhají a prospívají sociálně, zdravotně či jinak znevýhodněným spoluobčanům. (vpravo nahoře) Mezi oceněnými byl také Jan Grus, předseda Klubu důchodců v České Lípě, kterému přišla poblahopřát také starostka Hana Moudrá.

5 květen 2008 z města č. 9 Klub zastupitelů ODS Hodně z toho, na čem jsme se po komunálních volbách dohodli v programovém prohlášení s našimi koaličními partnery se již realizuje, nebo se k realizaci připravuje. Pro občana je však mnohem zajímavější a určitě i podstatnější to, co již bylo z našeho společného povolebního prohlášení zrealizováno, nebo co je těsně před dokončením. Jinými slovy každého zcela právem rozhodně víc zajímá, co se nám podařilo naplnit z předvolebních slibů. Koaliční programové prohlášení totiž vychází z volebních programů dotčených volebních partnerů a představuje jakousi shodu na čem chtějí během volebního období koaliční partneři spolupracovat. Jaké investiční záměry budou podporovat a prosazovat. V tuto chvíli bychom proto rádi připomněli, že součástí volebního programu Občanské demokratické strany pro českolipské komunální volby 2006 byla také rekonstrukce Sportareálu. Zařízení z roku 1988 bylo již několik let ve špatném technickém stavu a poskytované služby neodpovídaly požadavkům veřejnosti, proto jsme podporovali a prosazovali jeho rozsáhlou rekonstrukci. S investicí počítalo i programové prohlášení koalice, která tuto investiční akci vzala rovněž za svou. Máme proto radost, že jsou rozsáhlé stavební práce dokončeny a za pár dnů bude přebudovaný Sportareál opět otevřen. Jak ODS tak celá koalice splnila jeden ze svých velkých plánů, který měl od samého počátku v zastupitelstvu velkou podporu občanských demokratů. Stomatologická pohotovost soboty, neděle, svátky od hodin sobota MUDr. Eva Frýdová Hvězdovská 178, Mimoň, tel neděle MUDr. Marie Becková Vřesová 7075, Česká Lípa, tel sobota MUDr. Milena Palková B.Egermanna 231, Nový Bor, tel neděle MUDr. Pavel Klíma Smetanova 372, Nový Bor, tel sobota MUDr. Marie Murswieková Bulharská 844, Česká Lípa, tel Vážení čtenáři, nejspíš jste již zaznamenali grafickou proměnu Městských novin. Vzešla z podnětu redakční rady, jejímž cílem bylo, aby se i náš městský zpravodaj, vydávaný prakticky v nezměněné grafické podobě od roku 200, modernizoval. Proto od minulého vydání přibyla k černobílé kombinaci na některých stránkách i modrá barva, která by měla oživit celkový vzhled novin. Plnobarevná varianta, o níž se rovněž uvažovalo, se totiž ukázala jako zbytečně nákladná, a proto jsme ji zavrhli. Zvolená úprava je pro nás o to zajímavější, že se v plánovaném rozpočtu naopak vůbec neprojevila, věříme však, že se pozitivně projevila ve vzhledu novin. Redakční rada MN Úpravu jízdních řádů na základě podnětů veřejnosti si vyžádaly tři linky - 207, 203 a 202, která bude zveřejněna až v příštím vydání MN. 5

6 jízdní řády č. 9 květen

7 č. 9 kulturní nabídka květen 2008 Kino Crystal Čt St v a 20.00, Po Po pouze ve Filmový klub KAŽDÝ PRO SEBE A BŮH PROTI VŠEM Režie Werner Herzog. Fascinující příběh člověka, který od narození strávil život v uzavřené cele a až na prahu dospívání se musí postupně seznamovat s okolním ropného magnáta Čt St pouze v HORTON ČR. Animovaná pecka od tvůrců Doby ledové. pouze v TAKOVÁ NORMÁLNÍ RODINKA ČR. V hájence na samotě žijí už čtyři generace rodiny Hanákových. Nová komedie na motivy jednoho z nejoblíbenějších televizních seriálů Po pouze v Art kino uvádí: TOUHA A OPATRNOST USA, Čína, Tajwan, Hong Kong Režie Ang Lee. Eroticky laděný špionážní thriller. se odehrává v Šanghaji roku Čt Ne - v a SPEED RACER USA. Akční dobrodružná podívaná pro celou rodinu Čt Pá- pouze ve MONGOL - ČINGISCHÁN Rusko. Režie Sergej Bodrov So Ne - pouze ve CLONA USA. Uznávaný fotograf Benjamin se s manželkou vrací do Japonska. 20. května v hodin MALÝ MUZIKÁL S ŽIVOU KAPELOU! EDITH PIAF MILOVAT K SMRTI Ve strhujícím příběhu sledujeme životní cestu Edith Piaf. Patnáct nejslavnějších evergreenů Edith Piaf, které uslyšíte v muzikálu, právem patří k nejznámějším světovým šansonům vůbec. V titulní roli Světlana Nálepková. Živě doprovází Blue Angel Memory Band Jiřího Toufara Režie: Jakub Maceček. Divadlo Radka Brzobohatého Praha. Vstupné: 200,-Kč 21. května v hodin CESTOVÁNÍ S JIRKOU KOLBABOU Kapitol a. s. uvádí nevšední pořad o cestování s 22. května čtvrtek hod. ODPOLEDNE PRO ŽENY- JARO S KOSMETIKOU V.I.P. salonek, příjemné posezení pro ženy, ukázka ošetření pleti a trendové líčení od profesionálních kosmetiček salonu Babor, vstupné: 50,- Kč 23. května pátek hod. OBŘÍ BROSKEV Křest nového alba Potápěči, Club Autonomia Od jara 2007 pracovala českolipsko-pražská hudební formace Obří broskev pod dohledem producenta Dušana Neuwertha na svém druhém dlouhohrajícím CD. 25. května neděle hod. SEJDEME SE NA DECHOVCE velký sál, k tanci a poslechu hraje Vratislav Bretšnajdr, vstupné: 40,- Kč 30. května pátek hod. NightWork Club Autonomia, moderní podoba kytarodiscorocko worldfunky ve složení František Soukup, Jakub Prachař, Jan Maxián, Jakub Antl a Ondřej Sluka. Vstupné: 120,- Kč 14 Jiráskovo divadlo KD Crystal ZO ČZS Česká Lípa ve spolupráci s městem Česká Lípa a osadou č. 8 pořádá 24. května od 12:30 hod v zahrádkové osadě č. 8 v ulici Boženy Němcové (prostory před společenským domem) DĚTSKÝ DEN. Program: Soutěže pro děti ve věku do 15 let. Pro soutěžící jsou připraveny drobné odměny a po skončení soutěží bude k dispozici i velký skákací hrad. Jirkou Kolbabou. Předním českým cestovatelem a fotografem, který navštívil více než 100 zemí. Vstupné zdarma. 22. května v hodin Milan Kopecký DVEŘE ANEB PANE, VY JSTE NÁHODA! Konverzační komedie o naději. Hrají: Jitka Smutná, Jan Hartl, Jana Stryková / Tereza Nekudová. Režie: Helena Glancová. Divadlo Palace Praha. Vstupné 220,-Kč. PŘEDPLATNÉ 24. května v 15 hodin Zdeňka Horynová MOUDRÁ ŠEVCOVÁ Pohádka Zdeňky Horynové porovnává chytrost a pracovitost ševcové Matyldy a její dcery Hanky s hloupostí a nenasytností statkářky Štědříčkové a DDM Libertin út - Rodinné konstelace hod., posluchárna DDM Libertin, vstupné dobrovolné, inf. a přihlášky: tel.: st - Archimediáda od 8.30, ZŠ Nám. Míru, Nový Bor pá Městský parlament dětí a mládeže Téma: Rasismus a šikana, 9 13 hod., DDM Libertin, inf. J. Mimrová 25. a ne, st TANEČNÍ KONKURZ TK ABSTRACT hledá nové talenty, kterým se libí styl Hip Hop, Street dance a RnB. Zveme holky, kluky ve věku let. DDM Libertin sál, od 16 hod., inf st - Charitativní sbírka v ulicích České Lípy- Dejte šanci dětem ulice Dětský den hodin, Městský park Česká Lípa soutěže a atrakce pro děti (lanová lávka, chytání rybiček, motokáry, skákací hrad, bazének s balónky, jízda na koních a ponících, keramický koutek, ), vystoupení míst-ních hudebních skupin, divadelních souborů, občerstvení (pivo, limo, klobásky, zmrzlina) rádoby hraběte z Maryčákovic. Divadelní klub mladých při Obchodní akademii v České Lípě. Vstupné 40,-Kč 27. května v hodin Kruh přátel hudby ROBERT KOZÁNEK SE SKUPINOU BRASS 6 Od baroka po jazzrock. Trombonista Robert Kozánek ze žesťovým souborem BRASS 6. Skupina je složena z šestice vynikajících mladých interpretů. Tito hráči patří mezi skutečné špičky ve svém oboru a všichni jsou držiteli nejrůznějších ocenění nejen z domácích, ale i mezinárodních soutěží. Zároveň jsou sólisty významných domácích symfonických orchestrů. Vstupné 100,-Kč Akademie JAK v 19,00 hod. učebna Akademie J. A. Komenského Česká Lípa ČESKOSLOVENSKO V ROZRUŠENÉ EVROPĚ ( ) Dialog mezi PhDr. Čelko Mgr. Smejkalem ZUŠ Česká Lípa Středa , Malý sál ZUŠ, hod., KONCERT ŽÁKŮ klavírní třídy Marty Čermákové Čtvrtek , Malý sál ZUŠ, hod., KONCERT ABSOLVENTŮ Neděle , Velký sál ZUŠ, hod., KONCERT ORCHESTRU PARTNER- SKÝCH MĚST Úterý , Malý sál ZUŠ, hod., KONCERT ŽÁKŮ klavírní třídy Jiřiny Jeništové. V Maštálkově síni Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě byla slavnostně otevřena putovní výstava Štěpán Trochta mučedník dvou totalitních režimů. Štěpán Trochta ( ) byl významnou postavou národních dějin 20. století. Vězeň koncentračního tábora za nacistické okupace byl v roce 1947 vybrán do čela litoměřické diecéze. V roce 1953 byl komunistickou justicí odsouzen na 25 let do žaláře. Do diecéze se vrátil v roce 1968 a prožil zde několik dalších obtížných let. Výstava potrvá do 8. června 2008.

8 organizace a nadace květen 2008 č. 9 Brýle pro Afriku Ve středoafrické republice (SAR) stojí brýle průměrný roční plat a jsou tak pro tamní lidi nedostupné. Nejvíce očních vad mají děti. Proto se obecně prospěšná společnost SIRIRI rozhodla pro záchrannou kampaň s názvem Brýle pro Afriku. Jedná se o veřejnou sbírku použitých dioptrických brýlí, které po kontrole očních lékařů budou předány potřebným lidem v SAR. Do tohoto projektu se zapojila řada škol z celé ČR. Stejně tak i SOŠ a SOU 28. října v České Lípě, kde žáci projevili svou solidaritu s tímto problémem, a nasbírali velký počet brýlí. V dnešní době bylo velmi příjemné pozorovat snahu této mladé generace. Někteří by čekali spíše lhostejnost. O to větší překvapení bylo vidět, jaký mají zájem a soucit s naprosto cizími lidmi. SAR patří mezi deset nejchudších států světa. V takové zemi se dá i s málem udělat hodně. Žákovská rada SOŠ a SOU 28. října Tradiční přehlídka mysliveckých trofejí, kterou ve spolupráci s městem Česká Lípa uspořádal českolipský okresní myslivecký spolek Českomoravské myslivecké jednoty, byla začátkem května k vidění v Kulturním domě Arbes. Na této expozici si tak návštěvníci mohli prohlédnout trofeje zvěře, kterou během loňského roku ulovili myslivci v honitbách okresu Česká Lípa. Pro samotné myslivce pak tato přehlídka představuje i prověrku mysliveckých dovedností, neboť každá vystavená trofej je odborně zhodnocena. Jak po stránce estetické, tak především z pohledu chovnosti uloveného kusu, což znamená, zda kus padl oprávněně nebo předčasně. Keramická dílna občanské sdružení kulturní ŠUM Jiráskovo divadlo, Panská ul. čtvrtkykeramika a modelování pro děti od 8 do 14 let, každý čtvrtek hod. lze přijít i jednorázově..cena 50,- Kč + materiál so. BATIKA, 9-15 hod., barvení 2-3 ks (tričko, kus látky, apod.), ne. dekorování textilu (pokračování batiky, nebo samostatně 2ks textilu), 9-12 hod., nutné přihlášky Připravujeme letní tábory pro děti 7-15 let: Nové Město pod Smrkem Horní Vysoká Keramický plenér mládeže (14-26 let) v Polsku, ve druhé polovině srpna inf. a přihlášky: ksum, nebo J. Glaserová, tel , KD Jiráskovo divadlo, Česká Lípa Městská knihovna Úterý 20. května od 17,00 hod Vědecké poučení lidu osvícenečtí vědci Vincenz Julius Krombholz a Johan Gottfried Mikan. Přednáší Mgr. Ladislav Smejkal. Další přednáška z cyklu Literární Českolipsko čítárna městské knihovny nám. T. G. Masaryka Úterý od 16,00 hodin ZÁBAVNÉ ČTENÍ pro děti s poruchami učení Pro děti s poruchami učení a jejich rodiče, kde se rodiče naučí, jak se svými dětmi společně zvládnout všechna úskalí čtení a psaní a přitom se zároveň společně pobaví. Úvodní setkání cyklu přednášek a praktických cvičení vedené sociální pracovnicí Helenou Kopřivovou. (Pokud máte, přineste si nějaký hudební bicí nástroj nejlépe rumba koule, ale stačí i dvě dřevěné vařečky nebo lžíce). Čítárna městské knihovny nám. TGM Čtvrtek 29. května od 15,00 MÁME RÁDI ZVÍŘATA!!! : CHOVATEL- SKÁ PORADNA Jak pečovat o své domácí mazlíčky, zdravotní problémy zvířat, výživa a prevence v chovech, zajímavosti, literatura, setkání s odborníky. Cyklus pravidelných setkání s různou tématikou ve spolupráci s Vlastivědným muzeem a galerií v České Lípě. Tentokrát : EXOTICKÁ ZVÍŘATA Hosté: Ing. Zdeněk Vitáček a Mirka Netolická Zveme kluky, holky, dospěláky - všechny zvířecí kamarády. Pochlubte se svými miláčky a vezměte je s sebou. Pobočka městské knihovny na Špičáku, ul. Červeného kříže Čtvrtek 5. června od 16,15 ODPOLEDNE S POHÁDKOU : POHÁDKY PRO DÁŠENKU Na motivy známé knížky Karla Čapka - divadlo Rolnička. Pro děti ve věku 3-6 let. Oddělení dětské literatury, nám.tgm Pátek 6. června od 17,00 hodin KOČKOVÁNÍ A JINÉ HRÁTKY Recitační pásmo z poezie J. Žáčka, Ch. Baudelaira, A.P. Čechova, G.B. Shawa, J.W. Goetha, C. Goldoniho a J.B. Moliéra v podání hereckého a recitačního kroužku při Gymnáziu Česká Lípa Pobočka Špičák, ul. Červeného kříže 2563 Správné odpovědi ze 4. (dubnového kola) soutěže MK května 1426 byl hrad Lipý dobyt sirotčím vojskem Jana Roháče z Dubé. 2. Firma patřící pánům Altchulovi a Millerovi si hrad v 19.stol. pronajala a přestavěla na továrnu vyrábějící cukr. 3. Městský národní výbor v České Lípě získal v roce 1957 dotaci Kč na šetrnou demolici vodního hradu. Ze správných odpovědí jsme vylosovali jednoho výherce, kterým je paní Eva Truxová z České Lípy. 4 na hlavu padlí životopisu a sobě napsala Evženie: maluju, protože musím. To jistě platilo i pro sloupského kronikáře V ambitu českolipského muzea byla zahájena výstava 4+1 amatérských výtvarníků, která zde potrvá do 25. června 2008 v otevíracích hodinách muzea ( a hodin). Od nepaměti historii lidstva provází výtvarný projev, dovedený do větší či menší dokonalosti. Vedle profíků malují amatéři a někteří opravdu výborně. Mě oslovili svými svižnými dílky moji současníci, žijící v České Lípě. Jsou to Evženie Konopková,- typografka, Martina Jiříková- kuchařka, Lucie Jersáková-středoškolačka a Tomáš Mařas-formař a moderátor. Sami si dali název 4 na hlavu padlí, tak trochu asi z obavy, do čeho se to dali uvrtat. Co jim pamět sahá, neustále malují. Trefně to místo E. Gerthnera, * , jehož naivními kresbami jsem výstavu 4 současníků doplnila ze sbírek muzea. Ve svých kresbách velmi přesně zachytil stavby a krajinu na Českolipsku. Jeho kresby si můžete prohlédnout na Svatých schodech, které jsou součástí ambitu. Ani jeden z vystavujících se neživí malováním, tvoří si naprosto svobodně. Proto také je jejich společná výstava výjimečná. Jsou každý jiný, odlišně se výtvarně projevují a báječně se doplňují. Zuzana ŠPATZOVÁ 25 let ZŠ Sever V letošním roce oslaví Základní škola Sever v České Lípě 25. výročí zahájení svého provozu. Zveme proto všechny bývalé pracovníky na neformální setkání v budově školy v pátek 30. května 2008 od 17 hodin. Čeká vás prohlídka školy s několika překvapeními a na závěr malé občerstvení ve školní jídelně. V rámci oslav se také koná 28. května 2008 od 17 hodin v kulturním domě Crystal školní akademie, kde vystoupí žáci naší školy. Vedení ZŠ Příští vydání Městských novin vychází 30. května. Uzávěrka je 20. května. 15

9 č. 18 sport duben 2008 Volejbal žákyň okresní přebor V měsíci březnu byla ukončena soutěž žákyň ve volejbale. Soutěž probíhala od do Do soutěže se přihlásilo 5 družstev, z toho 2 družstva sportovních klubů, 2 školní družstva a 1 družstvo DDM Libertin. Každé družstvo sehrálo 16 utkání, což bylo časově náročné na hráčky, ale hlavně pak na vedoucí družstev a v nemalé míře pak i na zajištění tělocvičen, rozhodčích a zapisovatelů. Problémy byly i s dopravou a přizpůsobením hracích termínů a jejich začátky možnostem družstev, ale vše se zvládlo. Sportovní vystupování, chování a oblečení bylo vzorné. Za to patří dík vedoucím jednotlivých družstev: Ingrid Frčové - SK Panda Stráž p. R., Kamilu Mandovi - SK ToRik Doksy, Zdeňku Klimperovi - ZŠ Lada Č. Lípa, Alle Pozdnyakové - DDM Libertin Č. Lípa, Aleně Mayové - ŠK AŠSK Gymnázium Č. Lípa. Nejlépe si vedlo družstvo SK Panda Stráž p. Ralskem, které také jako vítěz okresního přeboru má nárok na postup do vyšší krajské soutěže (na snímku). Blahopřejeme. Gymnázium se umístilo jako poslední, což je také tím, že se družstvo teprve letos tvořilo. Všechna družstva obdrží od Volejbalového svazu Česká Lípa věcné ceny. Škoda, že se nedaří uskutečnit podobnou soutěž chlapců. Děvčatům přejeme radost ze sportování a rovněž dobré studijní výsledky, obojí patří ke škole. Minivolejbal mladších žáků Dubnovým turnajem skončil Okresní přebor v minivolejbale čtveřic. Tato dlouhodobá soutěž je určena pro mladší žactvo (ročník narození 1994 a mladší), družstva mohou být jak chlapecká, tak dívčí. Hrací systém je určen podle počtu přihlášených družstev, v letošním ročníku se soutěže zúčastnilo 16 družstev. Po výsledcích, které družstva dosáhla na kvalifikačním turnaji, byla rozdělena do 2 výkonnostních lig a v nich do 2 skupin. Poté na každém dalším turnaji odehrála družstva ve svých skupinách utkání každý s každým, nadstavbou byly dvě skupiny tzv. finále a útěcha. Podle konečného pořadí na turnaji z I. ligy dvě družstva sestoupila do II. ligy a první dvě družstva z ligy II. postoupila do ligy I. Získané body za pořadí na všech turnajích (mimo kvalifikačního) se sčítala. Vítězem se stalo družstvo s největším počtem bodů celkem. Celkově se odehrálo 5 turnajů, během 5 měsíců, tzn. 1 turnaj měsíčně, v období Jako obvykle se všechny turnaje odehrávaly v tělocvičnách ZŠ Lada v České Lípě, které poskytují asi nejlepší podmínky v okrese. Řídícím orgánem soutěže byl Jaroslav Linhart, který vše organizačně připravil a zajišťoval a za hladký průběh mu patří velký dík. Dle předpokladů, se po celou dobu soutěže v čele pohybovala chlapecká družstva Loko Česká Lípa, která většinu turnajů vyhrála a ostatní mužstva jasně přehrávala. Za vítězné družstvo během soutěže nastoupili tito hráči: Dominik Ducháč, Daniel Calta, Jan Galabov, Art Pozdnyakov, David Louda, Adam Hölzl a Patrik Šimon. Všem družstvům přejeme mnoho sportovních úspěchů v jejich dalším volejbalovém zápolení. Zároveň děkujeme městu Česká Lípa za finanční podporu, bez níž bychom podobnou soutěž nemohli zorganizovat. Kamil MANDA Pozvánka Klubu českých turistů Autobusový zájezd do Jizerských hor Odjezd v 7 hod. od Adély Návrat asi v 18 hod. Trasa: Jindřichovice pod Smrkem - větrné elektrárny a ekologický dům (vstupné), přejezd do Libverdy prohlídka lázní, pěšky do Hejnic poutní kostel a soukromé arboretum, Ferdinandov, případně Obří Sud. Zdatní turisté - Nové město pod Smrkem, výstup na Smrk a zpět do Libverdy. Cena zájezdu 150 Kč, členové KČT 100 Kč (každé úterý v 16,30 Adéla). Přihlášky vč. poplatku do p. Jindra, tel večer Výpravu vedou: K. Jindra, P. Vejtruba, tel ,A. Kaprál, tel Za růžemi do Růžové zahrady Odjezd z hl. nádraží v České Lípě v 8,30 do Děčína (možnost nastoupit na zastávce Holý vrch, koupit zpáteční) Návrat vlakem 16,47 hod. - R nebo 16,41 hod. - osob. Trasa: Děčín ČD - rod. hrobka Thunu - starý pivovar - Městské divadlo Oblastní divadlo a dále podle počasí : podle synagogy na Pastýřskou stěnu přes Tyršův most a pak - Růžová zahrada. Trasa do 10 km. Vede B.Sedláčková, tel let turistiky setkání v Praze Autobusový zájezd, odjezd v 7 hod. od Adély. Návrat v pozdních nočních hodinách. Program: účast na akcích ke 120 výročí KČT. Cena zájezdu 130 Kč, členové KČT 100 Kč, nutné předložit průkazy KČT. Přihlášky do vč. poplatku (každé úterý v 16,30 Adéla). Výpravu vede: J. Košťák, tel Vždy doporučujeme ověření aktuálních údajů ve vývěskách KČT na hlavním nádraží, na Střelnici a u vily Adéla na Děčínské ulici. MĚSTSKÉ NOVINY, čtrnáctideník, ev. č. MK ČR E Vydává: Město Česká Lípa, nám. T. G. Masaryka 1, IČO Redakce: MÚ, nám. T. G. M 1, tel.: , , Odpovědný redaktor: Eva Markgrafová. Členové redakční rady: předseda Mgr. Tomáš Vlček, členové Siegfried Tomasch, Mgr. Romana Žatecká, Mgr. Lubomír Šádek, Karel Hajný, Jaroslava Procházková, Ing., Jiří Hau, Mgr. Pavlína Lomičová, Zdeněk Novák. Redakční rada má vyhrazené právo zamítnout příspěvky, které budou v rozporu s jejími kodexy, anebo budou dodány po uzávěrce. Distribuce: tel Příjem inzerce: tel , Dopisy a příspěvky čtenářů nemusejí být totožné s názory a stanovisky redakce. Vydavatel také nenese zodpovědnost za obsah zveřejněné inzerce a případné následné škody.

Nemocnice v České Lípě nehodlá snižovat rozsah poskytované péče

Nemocnice v České Lípě nehodlá snižovat rozsah poskytované péče 3/únor/2008 vydává město Česká Lípa - čtrnáctideník - distribuováno zdarma 5 - neprodejné - vychází 15. února 2008 Nemocnice v České Lípě nehodlá snižovat rozsah poskytované péče Od konce minulého roku

Více

NOVINY. vydává město Česká Lípa - čtrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 12. února 2009

NOVINY. vydává město Česká Lípa - čtrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 12. února 2009 MĚSTSKÉ 3/únor/2010 NOVINY vydává město Česká Lípa - čtrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 12. února 2009 Odvoz sněhu Pro odvoz sněhu z některých městských lokalit se v pondělí 1.

Více

NOVINY MĚSTSKÉ. Nejvýznamnější investice v roce 2009. XI. reprezentační ples města Česká Lípa. 5/březen/2009. Z bloku starostky

NOVINY MĚSTSKÉ. Nejvýznamnější investice v roce 2009. XI. reprezentační ples města Česká Lípa. 5/březen/2009. Z bloku starostky MĚSTSKÉ 5/březen/2009 NOVINY vydává město Česká Lípa - čtrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 13. března 2009 Nejvýznamnější investice v roce 2009 Pro rok 2009 je v rozpočtu města

Více

NOVINY MĚSTSKÉ. Nový územní plán. 17/říjen/2009. Z bloku starostky

NOVINY MĚSTSKÉ. Nový územní plán. 17/říjen/2009. Z bloku starostky MĚSTSKÉ 17/říjen/2009 NOVINY vydává město Česká Lípa - čtrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 9. října 2009 Územní plán neřeší vlastní provedení staveb, ale vymezuje využití ploch.

Více

Na investice je pro letošek v rozpočtu města vyčleněno 110 milionů korun

Na investice je pro letošek v rozpočtu města vyčleněno 110 milionů korun 2/leden/2008 vydává město Česká Lípa - čtrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 1. února 2008 Na investice je pro letošek v rozpočtu města vyčleněno 110 milionů korun Na prosincovém

Více

O slavnostech nás čeká i radniční noc

O slavnostech nás čeká i radniční noc květen 2013 VYDÁVÁ MĚSTO ČESKÁ LÍPA MĚSÍČNÍK DISTRIBUCE ZDARMA DO SCHRÁNEK VYCHÁZÍ 10. května 2013 O slavnostech nás čeká i radniční noc Koncert kapely Charlie Straight, Yo Yo Bandu nebo Xindla X, tradiční

Více

NOVINY. vydává město Česká Lípa - čtrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 10. září 2010

NOVINY. vydává město Česká Lípa - čtrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 10. září 2010 MĚSTSKÉ 15/září/2010 NOVINY vydává město Česká Lípa - čtrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 10. září 2010 Velká voda odplavila prázdninovou náladu, zaplavila domy a obyvatele naplnila

Více

NOVINY. vydává město Česká Lípa - čtrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 23. září 2011

NOVINY. vydává město Česká Lípa - čtrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 23. září 2011 MĚSTSKÉ 16/září/2011 NOVINY vydává město Česká Lípa - čtrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 23. Albrecht z Valdštejna v České Lípě aneb Dny evropského dědictví 2011 V rámci letošních

Více

NOVINY MĚSTSKÉ. Uzavírka mostu v Hrnčířské ulici. 8/duben/2009. Z bloku starostky

NOVINY MĚSTSKÉ. Uzavírka mostu v Hrnčířské ulici. 8/duben/2009. Z bloku starostky MĚSTSKÉ 8/duben/2009 NOVINY vydává město Česká Lípa - čtrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 24. dubna 2009 Uzavírka mostu v Hrnčířské ulici Na jeden z květnových víkendů připravuje

Více

8/duben/2009 MĚSTSKÉ NOVINY. vydává město Česká Lípa - čtrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 10. dubna 2009

8/duben/2009 MĚSTSKÉ NOVINY. vydává město Česká Lípa - čtrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 10. dubna 2009 8/duben/2009 MĚSTSKÉ NOVINY vydává město Česká Lípa - čtrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 10. dubna 2009 Česká Lípa poprvé v historii ocenila své pedagogy Jarmila Demlová, bývalá

Více

str. 12 13 Únor 2015 Den otevřených dveří Knihovnice roku Zásady pro sportovní granty Okrskáři městské policie

str. 12 13 Únor 2015 Den otevřených dveří Knihovnice roku Zásady pro sportovní granty Okrskáři městské policie Únor 2015 Vydává město Česká Lípa Měsíčník Distribuce zdarma do schránek Vychází 16. února 2015 Den otevřených dveří Po více než měsíční odstávce se v České Lípě návštěvníkům znovu otevře expozice Centra

Více

NOVINY MĚSTSKÉ. Rozpočet města pro rok 2010. Kryštof je prvním miminkem narozeným v roce 2010 v českolipské porodnici

NOVINY MĚSTSKÉ. Rozpočet města pro rok 2010. Kryštof je prvním miminkem narozeným v roce 2010 v českolipské porodnici MĚSTSKÉ 1/leden/2010 NOVINY vydává město Česká Lípa - čtrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 15. ledna 2010 Rozpočet města pro rok 2010 Kryštof je prvním miminkem narozeným v roce

Více

NOVINY. vydává město Česká Lípa - čtrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 17. října 2008

NOVINY. vydává město Česká Lípa - čtrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 17. října 2008 MĚSTSKÉ 18/říjen/2008 NOVINY vydává město Česká Lípa - čtrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 17. října 2008 Plavecké kurzy pro batolata ve Sportareálu K oblíbeným a hojně navštěvovaným

Více

NOVINY MĚSTSKÉ. Spor města s VETTem. 3/únor/2011. Z bloku starostky

NOVINY MĚSTSKÉ. Spor města s VETTem. 3/únor/2011. Z bloku starostky MĚSTSKÉ 3/únor/2011 NOVINY vydává město Česká Lípa - čtrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 11. února 2011 Spor města s VETTem V záležitosti sporu města Česká Lípa a společnosti VETT,

Více

NOVINY MĚSTSKÉ. Požár v českolipském Kovošrotu. 18/říjen/2011. Z bloku starostky

NOVINY MĚSTSKÉ. Požár v českolipském Kovošrotu. 18/říjen/2011. Z bloku starostky MĚSTSKÉ 18/říjen/2011 NOVINY vydává město Česká Lípa - čtrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 21. října 2011 Požár v českolipském Kovošrotu Hustý dým valící se z oblasti českolipské

Více

Nově propojené cyklotrasy navedou lidi za rekreací

Nově propojené cyklotrasy navedou lidi za rekreací červen 2013 VYDÁVÁ MĚSTO ČESKÁ LÍPA MĚSÍČNÍK DISTRIBUCE ZDARMA DO SCHRÁNEK VYCHÁZÍ 7. června 2013 Nově propojené cyklotrasy navedou lidi za rekreací Mnoho krásných míst, rybníčků, lesíků, kopců a skalek

Více

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE CHRUDIM SPORTUJE 2012 ŘÍJEN 2012 XV. ROČNÍK MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz zpravodajský portál: www.chrudim.tv Plakát ze sbírek Regionálního muzea v Chrudimi

Více

Druhý ročník farmářských trhů BŘEZEN 2012 POLICEJNÍ STATISTIKY ČISTÉ MĚSTO / HARMONOGRAM ÚKLIDU. www.mncl.cz

Druhý ročník farmářských trhů BŘEZEN 2012 POLICEJNÍ STATISTIKY ČISTÉ MĚSTO / HARMONOGRAM ÚKLIDU. www.mncl.cz BŘEZEN 2012 VYDÁVÁ MĚSTO ČESKÁ LÍPA t MĚSÍČNÍK t DISTRIBUCE ZDARMA DO SCHRÁNEK t VYCHÁZÍ 23. BŘEZNA 2012 Úklid obecních komunikací Psi musejí mít čip nebo tetování Už za několik málo dnů vyprší čas, který

Více

2. ročník Zlatého oříšku Libereckého kraje má své vítěze

2. ročník Zlatého oříšku Libereckého kraje má své vítěze ŘÍJEN 2013 VYDÁVÁ MĚSTO ČESKÁ LÍPA MĚSÍČNÍK DISTRIBUCE ZDARMA DO SCHRÁNEK VYCHÁZÍ 11. října 2013 2. ročník Zlatého oříšku Libereckého kraje má své vítěze Slavnostním vyhlášením vítězů skončil finálový

Více

Pašijovou hru zhatilo špatné počasí

Pašijovou hru zhatilo špatné počasí ČÍSLO 4 / 2015 ROČNÍK 2 DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA Žďárští ochotníci slaví úspěšné divadelní jaro Žďárští ochotníci se v březnu zúčastnili 54. ročníku krajské soutěžní přehlídky amatérských divadel Třešťské

Více

Uzavírka Černých mostů do 14. května

Uzavírka Černých mostů do 14. května strana 02 presta 2006 strana 03 kasárna strana 05 podněty obyvatel vyslyšeny strana 08 prázdniny ve školkách a družinách 05 květen 2007 t i š t ě n o n a r e c y k l o va n é m p a p í r u www.tabor.cz

Více

Vážení spoluobčané, Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí. www.listy.dobris.net www.mestodobris.cz. Byli jsme opravdu aktivní. www.transitmedia.

Vážení spoluobčané, Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí. www.listy.dobris.net www.mestodobris.cz. Byli jsme opravdu aktivní. www.transitmedia. 02 2014 Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí zdarma V kulturním domě až do 2. března pokračuje výjimečná výstava sbírky kreseb a akvarelů, pocházející z pozůstalosti po předním českém krajináři první

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 1 2 2 4 Informace z městské rady Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz USNESENÍ ze 78. zasedání Rady města Strážnice konané dne 10. 3. Osobní údaje byly dle zákona č. 101/00 Sb. z textu

Více

ZPRAVODAJ ZPRÁVY Z RADNICE LETOHRADSKÝ. DUBEN 2008 - číslo 4/2008 - ročník XVIII.

ZPRAVODAJ ZPRÁVY Z RADNICE LETOHRADSKÝ. DUBEN 2008 - číslo 4/2008 - ročník XVIII. ZPRÁVY Z RADNICE Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY 20. 2. jednání s p. Šafaříkem (elektrizace tratě Letohrad Lichkov); RM 21. 2. jednání s p. Švábem (Konzum) a p. Taclem (UNITA); účast na SR Orlicka na zámku

Více

NOVINY. Pelhřimovské. Nenechte si ujít!

NOVINY. Pelhřimovské. Nenechte si ujít! Číslo 9 Ročník XVII Zdarma 15. května 2015 Pelhřimovské NOVINY Zpravodaj Městského úřadu Pelhřimov, kulturních zařízení a technických služeb e-mail: noviny@kzpe.cz, telefon: 564/103 303, 777/012 396, www.pelhrimovsko.cz

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem ROČNÍK XX LISTOPAD 2011

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem ROČNÍK XX LISTOPAD 2011 Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz Podzimní měsíce přinášejí do našeho města dvě dlouhodobě avizované aktivity. Jednou z aktivit je likvidace statku v dolní Stráži a druhou aktivitou je výstavba

Více

Městského obvodu Plzeň2 Slovany NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU. j Stoletfarnosti na Slovanech

Městského obvodu Plzeň2 Slovany NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU. j Stoletfarnosti na Slovanech informační Zpravodaj Městského obvodu Plzeň2 Slovany XVIII. ročník číslo 1 únor 2010 NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU ZDARMA j VHabrovéulici donovétřídy - str.8 jvbožkověodzáří donovéškolky - str.9 j Stoletfarnosti

Více

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. Mariánská pouť 15. - 16. srpna Městský park v Novém Boru str. 26. Historický 21.

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. Mariánská pouť 15. - 16. srpna Městský park v Novém Boru str. 26. Historický 21. NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Červenec - srpen 2008 Mariánská pouť 15. - 16. srpna Městský park v Novém Boru str. 26 léto - Kultura o prázninách - léto Zajímavé tipy na výlety str. 26-32 cena:

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Ostatky světce vybízejí k odvaze a statečnosti. Města Prachatice, XV. ročník, číslo 5 (květen 2013)

Radniční list. Starostův sloupek. Ostatky světce vybízejí k odvaze a statečnosti. Města Prachatice, XV. ročník, číslo 5 (květen 2013) Radniční list Měsíčník Města Prachatice, XV. ročník, číslo 5 (květen 2013) Starostův sloupek Zima snad už definitivně skončila. Jarní úklid jsme kvůli její neoblomnosti a vytrvalosti během března i dubna

Více

Nové náměstí symbolicky otevřel přestřižením pásky poslanec Parlamentu ČR

Nové náměstí symbolicky otevřel přestřižením pásky poslanec Parlamentu ČR Vychází 29. září 2006 Ročník XII. Číslo 9 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma Představitelé města přijali na Staré radnici zahraniční delegaci a hosty z C. K. Dámského klubu Praha a Důstojníky generálního

Více