O věrnosti OBSAH: * úvaha * schůzka ODV * Stezka písmáků 2004 * čtení na pokračování * informace * knihovnička * poezie * příběhy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "O věrnosti OBSAH: * úvaha * schůzka ODV * Stezka písmáků 2004 * čtení na pokračování * informace * knihovnička * poezie * příběhy"

Transkript

1 OBSAH: * úvaha * schůzka ODV * Stezka písmáků 2004 * čtení na pokračování * informace * knihovnička * poezie * příběhy O věrnosti...silní se rodí pouze z věrnosti. A není možné být věrný na jedné straně a na druhé ne. Věrný člověk je věrný vždycky. (Citadela - A. de Saint-Exupéry) Věrnost je slovo, které je, vedle skautského zákona, slibu či biblických knih, skloňováno ve společnosti velmi často. Každý člověk, který vstupuje s někým nebo něčím ve vztah, se setkává se zvláštním pocitem odpovědnosti a závazku. Nic na tom nemění fakt, jestli si toho není vědom. Věrnost není pojem, na který si můžeme sáhnout, vyčerpat jej nějakým pravidlem. Přichází k nám jako oslovování, jako nárok na stálost. Věrnost můžeme v našich svěřencích (nejsme hokejoví trenéři, ale praktikujeme zápas výchovy) pěstovat, ale ne předat v dárkovém balení. Napřed se musíme my sami pokoušet osvědčovat věrnost ve svém životě, pak jí začínáme proměňovat i naše okolí. I přesto, že nám nabízí naše skautské duchovní zázemí směrovky, zůstáváme vystaveni znovu a znovu zkouškám naší věrnosti. Sloužit Pravdě a Lásce, bližnímu, vlasti, jsou nároky zásadní. O to víc jim hrozí vyprázdnění, stanou-li se jenom slovy, které pokřikujeme na naše mladé koně ze střídačky. Ovšem slib nás vybízí, abychom věrnost vzali především jako výzvu naplnit svůj vlastní život, vzali naší skautskou orientaci vážně, na svou čest. Zavazuje nás být mu věrní, jak jen dovedeme, v čase celého našeho života, v době, ve které žijeme. Kruh se uzavírá, co je to tedy věrnost? Jsme věrní přátelům, partnerům, závazkům, svému svědomí, ale především cestě životem, kterou se chceme ubírat? Jsme důvěry-hodní? Věrnosti můžeme vychovávat jen vlastní věrností, živým, hledajícím postojem k Otevřenu. Nebudete je přecpávat prázdnými formulkami, nýbrž obrazy, které jsou nositeli struktur. Nebudete je sytit především mrtvými znalostmi. Ale ukazovat jim styl, aby mohli věci uchopit. Nebudete jejich způsobilost posuzovat podle schopností, které snad projeví v tom či onom směru. Neboť nejdále dojde a nejúspěšnější bude ten, kdo nejvíce zápasil sám se sebou. Budete proto přihlížet především k lásce. (Citadela - A. de Saint-Exupéry) Hraboš 1

2 ODV v březnu jednal o následujících bodech: - Prvním bodem byla další diskuse nad podkladem Směřování ODV, připraveným br. Kramplem již na minulou schůzku; diskuse vyústila do konkrétních zaměření resp. úkolů, které sahají až do poprázdninové doby, a to především tak, že ODV vytvoří zásobník námětů/problémů ke své činnosti a v souvislosti s ní po prázdninách za vedení br. Edyho sestaví pro svoji další činnost celkový harmonogram - ODV ke Stezce písmáků 2004 vzala na vědomí, že br. Dawy zadal další leták Stezky písmáků, br. Kamzík zadal výtvarnou část účast$icského listu a diplomu pro 2. kolo (odznak 1. kola bude modrý, v kole druhém červený. - Br. Kamzík stručně uvedl zahájenou práci týmu pro téma valného sněmu Junáka, vedeného br. Sedlákem - Číňanem (které se také účastní). 5. ročník Stezky písmáků Soutěž se jako v předchozích létech koná ve 2 kolech, - v prvním v místě bydliště účastníků - ve druhém v Praze dne Zájemci se již nyní mohou obracet na redakci Na dobré stopě, tj. na adresu: Vladislav Jech, redakce NDS, Zelenečská 34, Praha 9, tel , mobil: , Velikonoce Čtení na pokračování Liturgický rok VII Připravila Darina Bártová Největší křesťanské svátky Velikonoce či pascha, chcete-li. Těch se naštěstí komerce nezmocnila v tak hojné míře. Špatně se totiž opěvuje něco tak zlého jako smrt. Tajemství vzkříšení ateisté nerozumějí. Proto jsou obchody přecpány atributy nějakých svátků jara vidíme slaďoučké kýčovité ovečky, zajíčky a kuřátka a sem tam nějaké ty kraslice. Ne, nechci zde psát proti folklóru, i ten má něco do sebe (pokud je autentický), ale chci spíše připomenout, že pro křesťany leží ta obrovská důležitost Velikonoc v něčem jiném. Slavíme Ježíšovu smrt pro nás. To by bylo samo o sobě málo. Mohli bychom být nařčeni ze záliby v temných stránkách života. My navíc slavíme také Ježíšovo vzkříšení a společně s apoštolem Pavlem vyznáváme: A jestliže Kristus nebyl vzkříšen, pak je naše víra klamná (1.K 15,14). Bezprostřední přípravou Velikonoc je Květná neděle. Čte se evangelium o Ježíšově vjezdu do Jeruzaléma. Oslava Velikonoc samých se pak v jednotlivých křesťanských tradicích liší, ale podstata zůstává stejná. Z biblických dob nemáme slavení Velikonoc doloženo. Pro věřící rané církve byla připomínkou velikonočních událostí každá neděle. Ve 2. polovině 2. století je však již doložen spor o datum slavení Velikonoc. Církve v Malé Asii a Sýrii slavily tento svátek vždy 14. Nisanu bez ohledu na to, na který den připadl. První ekumenický koncil v Niceji (325) rozhodl, že Velikonoce mají být slaveny následující neděli po prvním jarním úplňku. V praxi to znamená, že neděle velikonoční kolísá mezi daty a Na výpočet data Velikonoc existují poměrně složité algoritmy, které se v průběhu staletí několikrát měnily. Rozdílné výpočty se dokonce staly jedním z kontroverzních témat mezi keltskou a římskou církví, které bylo řešeno na synodu ve Whitby (664). V našem prostoru mají v současnosti nejpropracovanější slavení Velikonoc církve katolického typu. Oněm velikonočním dnům se také někdy říká Triduum (tří-denní). Patří do něj den Poslední večeře Páně, pro nás vlastně večer Zeleného čtvrtka, který je jinak posledním dnem postu, den Utrpení Páně (Velký pátek) a Vzkříšení (neděle velikonoční).

3 Stará církev četla na Zelený čtvrtek večer evangelium o Ježíšově poslední večeři a modlitbě v zahradě Getsemanské. Později se stalo tradicí číst Janovo evangelium (J13,1-30) o umývání nohou učedníkům. A dokonce se stalo tradicí nohy umývat. Jenže z tradice se stal záhy rituál a vytratila se původní myšlenka, takže i v současnosti můžeme vidět takové slavnostní ošplouchnutí nohou pečlivě vybraných jedinců, kteří jsou pak pozváni k příslušnému hodnostáři, který obřad vykonával, na večeři. V takovémhle pojetí se vytrácí smysl a cíl úkonu. Uvědomme si, že učedníkům myl nohy jejich Pán a Mistr. Ten, koho považovali za Mesiáše, konal práci otroka. A tak má obřad smysl tehdy, pokud umýváme nohy jeden druhému a uvědomujeme si přitom nutnost smířit se spolu navzájem, velikost i obtíže služby, do níž jsme byli postaveni jako lidé, křesťané a třeba i skauti. Je obrovským zážitkem umýt nohy těm, kdo mi byli svěřeni. Je ještě větším zážitkem nechat si umýt nohy od nich a připustit tak, že je člověk na druhých závislý, že se bez nich neobejde, že nemůže jít sám Potom dostane jiný obsah i někde praktikovaná večerní meditace a modlitba (někdy i při svíčkách) o Ježíšově modlitbě v Getsemane. Najednou jako by se otvíraly člověku oči, aby mohl zahlédnout něco málo z Božího ponížení i Boží slávy. Církev později zařadila na Zelený čtvrtek ještě dva další důležité obřady. Prvním z nich byla rekonciliace znovupřijetí kajícníků k plnému společenství. Tento den byl posledním dnem jejich (v dobách rané církve často několikaletého a vůbec ne jednoduchého) pokání. Biskup je znovu přivítal a uvedl do společenství. Právě tomuto obřadu vděčíme za jméno Zeleného čtvrtku. Zelená zde není symbolem jara, jedná se o zkomolený staroněmecký výraz pro pláč. Druhým obřadem se stala na Zelený čtvrtek dopoledne bohoslužba biskupa se svými kleriky. Alespoň jednou v roce mohou být všichni spolu a připomínat si jednotu. Z praktických důvodů se při této bohoslužbě žehnají oleje určené k biřmování (křižmo) a k mazání nemocných. Velký pátek je dnem pokání a postu. V katolické církvi je navíc dnem aliturgickým. To znamená, že se neslaví bohoslužba oběti, ale pouze bohoslužba slova čte se evangelium o utrpení Páně (pašije). Této bohoslužbě se také někdy říká liturgie předposvěcených darů (tento typ bohoslužby je běžnější na křesťanském Východě). Pokud chtějí věřící k přijímání, přijímají ze zásob z minulého dne. Od 4. století jsou také doloženy obřady uctívání kříže. Některé protestantské církve zvláště ty, které vzešly z tradice kalvinismu a u nichž je Večeře Páně řídkou a velmi slavnostní záležitostí naopak na Velký pátek Večeři Páně vysluhují. Bílá sobota je liturgickým dnem. Nebyla pro ni předepsána žádná bohoslužba. Až v noci ze soboty na neděli se slaví Vigilie vzkříšení. Omyly a liturgické neznalosti posunuly tuto bohoslužbu ve 14. století do sobotního odpoledne (v některých případech dokonce do sobotního dopoledne). K tomu, abychom pochopili, proč vigilie patří zrovna do noci ze soboty na neděli, musíme trochu počítat, tak, jak je zvykem u Židů: den začíná večerem, konkrétně vyjitím první hvězdy. Jako celý den se počítá i jeho část. Ježíš byl pohřben v pátek ještě před započetím svátečního klidu, tedy před tím, než vyšla první hvězda. To je jeden den. Pak jako další den počítáme dobu od pátečního večera (pro Židy to byla již sobota) do sobotního večera, kdy začala neděle. V neděli ráno byl hrob nalezen prázdný. Podle J 20,1 byl hrob prázdný a kámen odvalený brzy v neděli ráno: První den po sobotě, když ještě byla tma, šla Marie Magdalská k hrobu a spatřila, že kámen je od hrobu odvalen. Takže byť jsme nenapočítali 3x24=72 hodin, ale přibližně asi 36, podle židovského pojetí jsou to 3 dny. Vigilie začíná v úplné tmě liturgií světla. Nejprve je zapálen nový oheň, od něho se zapaluje velikonoční svíce (paškál) jako symbol Krista. Od 4. století je doložen také zpěv Exsultet, který vysvětluje tuto symboliku. Následuje bohoslužba slova, která obsahuje 7 starozákonních čtení. V případě nutnosti mohou být zkrácena na dvě. Čtení, které však musí zaznít 3

4 vždy, je vyprávění o Božím vysvoboditelském činu při přechodu Rudého moře (Ex 14-15). Každé čtení je doprovázeno žalmem či jiným poetickým textem Písma, chvílí ticha a modlitbou. Následuje žalm, čtení Ř 6,3-11, zpěv slavného Aleluja a nakonec se čte text jednoho z evangelií. Po výkladu čteného bohoslužba pokračuje v ideálním případě křestní liturgií, protože křest je právě podle textu Ř 6 spojen s Ježíšovou smrtí a vzkříšením. Po 2. Vatikánském koncilu se římskokatolická církev vrátila k tomu, že není-li v této noci nikdo křtěn, věřící si své křestní sliby přesto připomínají. Od konce 6. století se stala zvykem další bohoslužba v neděli ráno. Biblické texty, které v ní zaznívají, vyprávějí o šoku prázdného hrobu, údivu a strachu učedníků a o setkáních se Zmrtvýchvstalým. Při samotné oslavě Velikonoc se setkáme s mnoha biblickými texty, ať již se starozákonním vyprávěním o vysvobození Božího lidu z Egypta (Ex 12-15), které se stalo základem oslavy židovské paschy, nebo s novozákonními texty pašijí (Mt 26-28; Mk 14-16; L 22-24; J 13-20), či s novozákonními reflexemi této události (Ř 6; 1 K 11,23-29; 15,3-28; Ef 2, ; Fp 2,6-11; Ko 1,15-20; 2 Tm 2,11-13; Žd 10,1-18 tento výčet zahrnuje pouze hlavní texty). Není tedy třeba hledat inspiraci jinde, než v textech, které nás postupně jednotlivými dny Velikonoc doprovází. K N I H O V N I Č K A Opět jsem navštívila knihkupectví U sv. Jindřicha a opět jsem vyprázdnila peněženku. Chci se s ámi podělit o některé knížky tam získané. Jsou to především nově vydané Zpěvy a modlitby z Taizé (vydala Rosa 189,-Kč) v pěkné úpravě podlouhlého formátu s pohodlnou kroužkovou vazbou. Obsahuje však nejen zpěvy, které pro Vás už asi nejsou novinkou, ale v úvodu Modlitby na každý den v průběhu celého církevního roku. Nabízí vždy žalm, odkaz na čtení z bible a sérii krátkých modliteb. Další knížkou, kterou byste mohli velmi dobře využívat také v oddílové praxi, jsou Léta 1938/1945 Válečné vzpomínky od Hedy Kaufmannové. Heda Kaufmannová /( ) pocházela z židovské rodiny, za německé okupace pracovala v odboji, její bratr byl pro tuto činnost popraven, matka zahynula ve vyhlazovacím táboře. Heda unikla transportu tím, že se potopila odešla do ilegality v září 1942 a ukrývala se na různých místech, posledních 22 měsíců ji skrývaly Hana a Eva Málkovy. Heda byla skautkou, na skautskou výchovu vzpomíná v celé své knížce. Skautky se o ni staraly na konci jejího života, kdy už zůstala zcela sama a těžce nemocná. Sestra Heda píše velmi poutavě, skromně, bez pathosu, věcně, její odbojová činnost je pro ni samozřejmostí. Je to překrásné svědectví o obětavosti, vlastenectví, odvaze a přátelství. Čtení jejích příběhů strhne určitě nejen vás, ale i vaše svěřence. Knížku vydal Ústav pro novodobé dějiny AV ČR a koupila jsem ji za pouhých 130,-Kč. hb Z A J Í M A V É I N F O R M A C E ÚMLUVA O PRÁVECH DÍTĚTE V ČESKÉ REPUBLICE Plné znění příspěvku k veřejnému slyšení v Senátu 16. dubna 2002 Jiří Zajíc, Česká rada dětí a mládeže Soustředím se na dva články Úmluvy, které mají z hlediska oblasti mého rozhodujícího zájmu a tou je výchova a doprovázení dětí zásadní postavení. Ukáže se přitom jejich celkem jasná souvislost. Nejprve je to tedy článek 6, ve kterém se konstatuje, že každé dítě má přirozené právo na život a že státy, které jsou smluvní stranou úmluvy, zabezpečují v nejvyšší možné míře zachování života a rozvoj dítěte. K tomu mohu především konstatovat nadějnou skutečnost, že zatímco před dvanácti lety bylo toto přirozené právo na život v mé zemi každoročně upíráno více než sto tisícům dětí, dnes je to třikrát méně. Přesto nelze nevidět, že i těch dva a třicet tisíc dětí za rok, kterým je naplnění tohoto práva druhými 4

5 lidmi znemožněno, je číslo děsivé a nemůže nikoho, komu skutečně leží zájmy dětí na srdci, nechat lhostejným. Nemyslím si, že by tu s nějakým účinným řešením dnes mohl přijít stát, nicméně jde o spolupráci na vytváření celkové mravní atmosféry, která je životu mnohem příznivější než dnes. To není zdaleka problém jenom náš, nýbrž ho v plné nahotě ukázala rozsáhlá studie evropských hodnot. Z ní totiž jasně vyplynulo, že morální (a následně i právní) ochrana věcí je v západní společnosti výrazně jednoznačnější než ochrana života v jeho různých variantách. Vedoucí řešitelského týmu rakouský profesor Paul Zulehner to vyjádřil hořkým bonmotem Vypadá to tak, že člověk by měl v naší kultuře štěstí, kdyby na svět přišel jako auto. Dnes skutečně pozorujeme i u nás, že tresty za brutální vraždy se mnohdy nijak výrazně neliší od trestů za majetkové trestné činy. Tady je už odpovědnost státu zřejmá. Druhá část článku 6 poukazuje na závazek zabezpečovat v největší možné míře rozvoj dítěte. Stát má tady jeden přímý nástroj a tím je škola. Naprostá většina našich dětí navštěvuje státní resp. veřejné školy. O kvalitě výuky se jistě budou zmiňovat jiní. Já tu musím jen poukázat na jev nikoliv výjimečný a tím je rezignace školy na výchovnou funkci. Kořenem je jistě i to, že mnozí učitelé dnes vlastně vůbec nemají žádnou vnitřní oporu pro uplatňování výchovné autority a bez takové opory se skutečně žádná výchova uskutečnit nedá. Hlavním výchovným prostředím je jistě rodina. Aby se naplňovalo předsevzetí zabezpečovat v největší možné míře rozvoj dítěte, musí to být pochopitelně rodina funkční, kde se lidé mají rádi a děti jsou účinně milovány. Zkušenosti, které máme od tisíců našich vedoucích, bohužel jasně potvrzují neblahý trend nárůstu nefunkčních rodin. Někde děti z takového prostředí tvoří skoro polovinu. Stát přitom nemá žádné jednoduché přímé nástroje, aby přispěl ke zlepšení těchto rodin. Bohužel nástroje, které v oblasti podpory má nebo může mít, jsou u nás velmi málo účinné. Ačkoliv z hlediska zdravého vývoje dítěte je výhodné, když vyrůstá v početnější rodině tedy má alespoň dva sourozence je u nás ze všech dat zřejmé, že mít děti natož mít dětí více - je v naší zemi jasným ekonomickým a většinou i sociálním handicapem. Pro záchranu nemocných bank věnoval stát v předchozím desetiletí více než 700 miliard korun. Snadno jistě odpovíte na otázku, zda srovnatelnou částku věnoval na záchranu nemocných rodin, nebo dokonce na podporu těch dosud zdravých. O to více záleží na strukturách a institucích, které mohou dnešní rodině účinně pomoci. A tím se dostávám ke druhému článku Úmluvy, o kterém chci ještě stručně pohovořit. Je to článek 31. Podle něj je uznáváno právo dítěte na odpočinek a volný čas, na účast ve hře a oddechové činnosti odpovídající jeho věku a státy napomáhají k tomu, aby dětem byly poskytovány odpovídající a rovné možnosti v oblasti kulturní, umělecké, oddechové činnosti a využívání volného času. V naší zemi působí kolem 400 sdružení, která poskytují svou nabídku dětem a mladým lidem. Využívá ji téměř 300 tisíc z toho dvě třetiny jsou členy sdružení, která vytvářejí Českou radu dětí a mládeže. Shodná zkušenost a jedno, zda skautů, tomíků, zálesáků nebo pionýrů potvrzuje, že jde o jednu z nejúčinnějších prevencí budoucích sociálních patologií mladistvých. Přesto finanční náklady na jiné typy prevence, neřku-li na řešení následků její neúčinnosti, jsou mnohonásobně vyšší, než prostředky poskytované na tuto mimořádně efektivní prevenci. O tom, jak málo si dosud náš stát uvědomil klíčový význam této péče o děti a mladé lidi, svědčí i struktura okresních úřadů. Prakticky nikde nenajdete odbor, do jehož působnosti by tato sféra patřila. Mohu však skončit mírně optimisticky. Naše zkušenosti z posledních let při vytváření právních dokumentů, které se podstatně týkají naší činnosti (např. Zákon o práci s dětmi a mládeží nebo Hygienická vyhláška), ukázaly, že i na straně státu jsou lidé, kteří nás dovedou brát jako partnery. Je jasné, že z výsledků takové spolupráce mají užitek všichni. 5

6 Informace doplňuje další text Jiřího Zajíce: Vytvářet svět pro děti Příspěvek k semináři o naplňování Úmluvy o právech dítěte v ČR Poslanecká sněmovna P ČR 8. ledna 2004 Můj příspěvek bude vůči naprosté většině těch, které tu zatím zazněly, komplementární. Zastupuji tady Českou radu dětí a mládeže a z té pozice vyjadřuji vděčnost všem, kteří se starají o průšvihové situace, protože naším hlavním úkolem je prevence. Tu totiž považujeme za bezkonkurenčně nejúčinnější formu zajišťování práv dětí. Proto také svoje tři následující poznámky odvodím ze začátku III. kapitoly dokumentu Svět pro děti VS OSN z květena 2002, kde tato kapitola nazvaná Akční plán uvádí: 14. Svět vhodný pro děti je svět, ve kterém děti, mají dostatečné příležitosti rozvíjet své osobité schopnosti v bezpečném a podnětném prostředí. Chceme podporovat tělesný, psychický, duchovní, společenský, emocionální, rozumový a kulturní rozvoj dětí jako národní a celosvětovou prioritu. 15. Rodina je základní jednotkou společnosti a jako taková by měla být posílena. Má nárok na komplexní ochranu a podporu. 1) Rodina Naváži tam, kde jsem skončil citátem dokumentu OSN. Jde o onu komplexní ochranu a podporu rodiny. Nic takového u nás neexistuje. Není to ovšem žádná specifická situace naší země. Jde o kolosální problém celé západní civilizace: rodina, která jediná může být opravdu tím základním bezpečným a podnětným prostředím, které Akční plán žádá pro každé dítě (a proto také žádá, aby byla posílena), je vystavena v naší civilizaci několika zásadním ohrožením a společně s ní na prvém místě právě děti. Uvedu dvě, která jsou patrná na první pohled: a) Nedostatek času rodičů na vlastní děti. To vidíme zcela masově i v tzv. funkčních rodinách. Paní poslankyně Rujbrová tu říkala, že u nás děti nevyrůstají na ulici. Možná ale rozhodně zcela běžně vyrůstají před obrazovkou televizoru a počítače. b) Rozvody. Rozvodová epidemie, která bývá častokrát banalizována právě těmi, kteří k ní přispívají, zásadním způsobem otřásá bezpečím postižených dětí (někdy už i těch zatím nepostižených, neboť mají strach, aby nedopadly podobně jako jejich spolužáci) a většinou nevratně poškozuje jejich vývoj. Nepopírám, že jsou výjimky (kterým se ovšem dostává nepřiměřené publicity), ale my v našich oddílech jasně zažíváme, jak tím děti opravdu trpí. Stát tu nemůže udělat mnoho, i když by mělo být samozřejmé, že péče o předškolní děti se považuje za celospolečensky důležitou a podle toho finančně hodnocenou práci. Rozhodující vliv tu má veřejné mínění a tedy v našich poměrech média, která jej zásadním způsobem utvářejí. Je třeba jasně konstatovat, že převládající hodnotové orientace, životní styly i způsoby navazování a prožívání vztahů i řešení konfliktů, jak jej prezentují naše média komerční na prvém místě jsou životu rodiny nepřátelské. Na změnu samozřejmě nestačí kompetence Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. K tomu je třeba spojeného úsilí nás všech. Jde o naši občanskou odpovědnost. Každého z nás zde přítomných. Významný teoretik otevřené společnosti Karl R. Popper ve svém posledním eseji před smrtí varuje, že největším ohrožením demokracie jsou v současnosti média utržená ze řetězu. Musíme si přiznat, že v té situaci jsme. 2) Práva a odpovědnost Moje druhá poznámka vychází z výsledků výzkumné sondy IDM (červenec 2003; Názory dospělých na uplatňování dětských práv, o níž tu přede mnou už hovořila paní kolegyně Sigmundová. Jednak i tento výzkum potvrdil slabou pozici rodiny, o níž jsem hovořil před chvilkou. Na otázku Domníváte se, že je u nás Úmluva dodržována? odpověděl kladně následující podíl lidí: lékaři 62% v možnostech trávení volného času 44% ve škole 55% televizemi, médii 44% ve zdravotní, sociální 54% na úřadech 42% policií 50% v rodinách 38% v legislativě, soudní praxi 45% dospělými obecně 23% 6

7 Nejen lékaři a učitelé, ale i policisté a dokonce média podle respondentů víc dodržují vůči dětem Úmluvu než jejich rodiče (!) Jak je tomu ve skutečnosti, to je samozřejmě otázka. Druhá skutečnost, na níž chci zaměřit Vaši pozornost, je srovnání odpovědí z let 1999 a 2003 na následující tři otázky uvedené takto: Souhlasíte s následujícím tvrzením? Tvrzení D a) děti nechápou svá práva, a pokud jsou jim zaručována, zneužívají je b) do plnoletosti musí děti spíše poslouchat a být vedeny k odpovědnosti a plnění povinností, než k seznamování a využívání svých práv c) děti by měly být vedeny spíše k vědomí povinností a odpovědnosti, než k prosazování svých práv Ve všech třech odpovědích je patrný výrazný nárůst přesvědčení, že prosazování práv dětí se dostává na jakési scestí, charakteristické tím, že děti ztrácejí schopnost respektovat potřebnou autoritu. Proto volání po poslušnosti, povinnostech odpovědnosti. Jde ovšem o vývoj v našich poměrech zcela zákonitý, jehož kořeny docela přesně pojmenoval Václav Havel v jednom ze svých prvních prezidentských projevů v Kongresu USA, 21. února 1990: Stále ještě nejsme schopni pochopit, že jedinou skutečnou páteří všeho našeho konání - má-li být mravné - je odpovědnost. Odpovědnost k něčemu vyššímu, než je má rodina, má země, můj podnik, můj prospěch. Odpovědnost k řádu bytí, do něhož se všechno naše konání nesmazatelně zapisuje a kde se teprve a jen spravedlivě zhodnocuje. Tlumočníkem mezi námi a touto vyšší autoritou je to, co se tradičně nazývá lidské svědomí. Vyžadovat odpovědnost bez toho, že by měla opravdu transcendentní zakotvení, je zcela neúčinné. Není sice pravda, že člověk se musí někoho nebo něčeho bát, ale musí někoho bez výhrad přijímat, vůči komu má skutečnou úctu a od něhož čerpá důvěru ve smysl a naději svých mravních pokusů. Jedná se tedy o duchovní život (což není totéž, co náboženství či dokonce církevní příslušnost). Tady má nesporně naše škola manko. Ani ve strategických dokumentech (Koncepce státní politiky pro oblast dětí a mládeže do roku 2007 či Strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti resortu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na období ) se s žádnou podporou duchovního života nepočítá. Jelikož ani rodiče si tu zpravidla nevědí rady (dnes dokonce i tehdy, když vycházejí z křesťanského prostředí, protože účinná podpora duchovního života dětí vyžaduje zcela jiné než tradiční přístupy), překvapivě mnoho tu dokáží právě různé neziskové aktivity, z nich ty výchovné na prvním místě. Zájemci si mohou v posledním loňském čísle časopisu ARCHA (který je zde k dispozici) najít, jak právě tuto oblast se snaží rozvíjet v různých sdruženích dětí a mládeže. 3) Spolupráce s Národním parlamentem dětí a mládeže participace. Na závěr se s Vámi chci rozdělit o povzbudivou zkušenost z více než roční spolupráce s Národním parlamentem dětí a mládeže. To jsou ti dospívající, kteří se formou žákovské, studentské či regionální samosprávy podílejí na tom, co se dnes trochu módně nazývá participací. Pořádáme společně setkání s osobnostmi, které mohou být pro tyto mladé lidi skutečnými vzory. Zítra to bude novinář Jaromír Štětina, před měsícem prof. Jan Sokol, ještě před tím ředitelka Výboru dobré vůle Milena Černá, v únoru by to měla být Jiřina Šiklová. Tato setkání krásně ukazují, že tito dospívající dokáží ocenit lidskou věrohodnost, 7

8 odbornou kompetenci i partnerský postoj. Jsou živým důkazem toho, že naplňování Úmluvy o právech dítěte má v této oblasti šanci. Vyžaduje to ovšem trojí: - musí se jim někdo dlouhodobě a obětavě věnovat, což skutečně Andrea Kožuchová (koordinátorka Národního parlamentu dětí a mládeže, DUHA) se svým malým týmem řadu let dělá, - je třeba dát mladým lidem důvěru a zatáhnout je, aby převzali podstatnou část úkolů na sebe, - a konečně musí mít podporu v místě, kde se snaží, ve škole nebo místní samosprávy. Zkrátka tito mladí lidé potřebují dospělé, kteří si uvědomují, že i oni potřebují ty mladé. Junák svaz skautů a skautek ČR, středisko Holešov Vás srdečně zve na XV. ročník Memoriálu RNDr. Rudolfa Plajnera k uctění památky druhého náčelníka čs. JUNÁKA v sobotu 22. května 2004 DOPOLEDNE - Vzpomínkový pochod z Tesáku na Hostýn - Skautská mše v 11:30 h v bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Hostýně ODPOLEDNE - Pietní vzpomínka u památníku br. Plajnera ve 13:00 h na Hostýně Propozice Dopolední část na Tesáku (určena pro mobilní účastníky) Po zapsání účastníků do pamětní knihy (bude k dispozici do 9:45 h) následuje individuální vzpomínkový pochod z Tesáku na Hostýn po turisticky značené lesní cestě (nenáročné chůze) s příchodem na Hostýn přibližně po dvou hodinách. Dopolední část na Hostýně Skautská mše v 11:30 h ve Svatohostýnské bazilice. Dále je možnost prohlídky hostýnských památek historického hřbitova, rozhledny, architektonického skvostu Křížové cesty význačných umělců Dušana Jurkoviče, Jano Kolera, Maxe Švabinského aj. Odpoledne na Hostýně Ve 13:00 h bude pietní vzpomínka u památníku br. náčelníka Rudolfa Plajnera. Informace S. Štěpán, Komenského 1013, Holešov, tel Spojení Cílová stanice ČD Bystřice pod Hostýnem - příjezd ze směru od Hulína v 8:19 h - příjezd ze směru od Valašského Meziříčí 7:49 h Odjezdy linkových a posilových autobusů od nádraží ČD v Bystřici pod Hostýnem - na Tesák v 8:43 h - na Hostýn v 8:23, 8:28, 9:56 h - z Hostýna zpět 13:50, 14:00, 14:50, 16:00 h Další možnosti příchodu nebo výjezdu na Hostýn: Samostatný pěší výstup od nádraží ČD cca 1 a půl hod. Při příjezdu vlastním vozidlem je v Bystřici velké vhodné parkoviště přímo pod Hostýnem. Výjezd na Hostýn vlastními vozidly pouze na povolení Městské policie (zámek v Bystřici p. H.) nebo taxislužbou, případně linkovým autobusem od parkoviště. 8

9 Občerstvení a obědy na Hostýně v Poutním domě, ubytování je možno zajistit v kanceláři Matice Svatohostýnské (tel ) Ekumenická lesní škola Je vyvrcholením vzdělávání a formace skautských vůdců. Nabízí hlubší pohled na filozofii skautingu, aniž by opomíjela další obory skautské teorie a praxe (např. experimentální archeologie, psychologie, zážitková pedagogika, historie skautingu, rétorika, práce s kůží, vázané stavby, lasování, příroda, mezinárodní skauting a další). ELŠ věnuje zvláštní pozornost duchovním hodnotám, které patří k základním pilířům skautingu. Vychází přitom z křesťanské tradice. Tato lesní škola je založena na klasickém pojetí skautské výchovy, je jednou z posledních nekoedukovaných škol v republice, určena pouze pro chlapecký kmen. Její absolvování je vhodnou průpravou k získání OČK Myšlenkové základy skautingu a historie. Termíny: Měsíční údolí u Vlašimi Sedlec-Prčice Uzávěrka přihlášek: Přihlášky a informace: Ing. Jan Pečený - Neptun, Tlustovousy 3, Úvaly, Zkušební komise OČK Myšlenkové základy skautingu. Historie vyhlašuje pro další zájemce zahájení VII. zkušebního období v roce Informativní setkání s vážnými zájemci se koná 22. října 2004 od do hodin v zasedací síni ve 4. patře budovy Ústředí Junáka, Senovážné nám. 24, Praha 1. Konání vlastních zkoušek bude připraveno na pátek 26. listopadu 2004 rovněž v budově Ústředí Junáka v Praze; přesný časový rozvrh bude oznámen konkrétním přihlášeným zájemcům. K přípravě na tuto zkoušku slouží jednak Řád pro vzdělávání činovnic a činovníků Junáka, obsah tohoto oboru v příručce Vůdcovská zkouška a komise rovněž doporučuje Čítanku pro instruktory. Další doporučená literatura bude oznámena a také částečně nabídnuta k zakoupení při výše uvedené informativní schůzce. Významnou částí zkoušky je vždy osobní pohovor na základě písemné práce v rozsahu cca 10 stran A4, odevzdané nejpozději do 11. listopadu Komise v této souvislosti upozorňuje, že pro zájemce nepořádá žádný přípravný kurs, uchazeči se připravují sami anebo mohou využít konsultace se členy komise. Zájemci o získání tohoto OČK zašlou písemnou přihlášku s uvedením údajů podle kap. 7.6 Řádu pro vzdělávání činovnic a činovníků Junáka do 15. října 2004 na adresu: Miloš Blažek, předseda komise, Panuškova 9, Praha 4 (tel ) nebo na ovou adresu tajemníka komise: (tel ). Upozornění: V současné době jsou funkční tři zkušební komise pro OČK Myšlenkové základy skautingu a historii. Dvě v Praze (předsedové Edy a Merkur) a jedna v Brně (předseda Fetišek). 9

10 V roce 2004 vyhlásila Nadace Civilia program na podporu zařízení, které se označují jako Domy na půli cesty. Jedná se o ubytovny a dočasné pracovní příležitosti pro mladé lidi, kteří strávili různé části svého dětství ve státních výchovných zařízeních a nemají žádné rodinné zázemí. V 18 letech opustili dětský domov a nemají kam jít. Ocitnou se na ulici a často končí jako bezdomovci, drogově závislí, následné ve vězení (50 % všech vězňů v České republice strávilo dětství v dětských domovech nebo nápravných zařízeních). Vyrůstali nejenom bez lásky, ale i bez základní individuální péče, neosvojili si pracovní a sociální návyky. Odborníci z Domů na půl cesty tyto mladé lidi učí pracovat, hospodařit s penězi, hledat si práci a vlastní bydlení a získat si samostatnost. Prostřednictvím Nadace Civilia bylo od roku 1991 podpořeno více než 300 nestátních neziskových organizací v sociálně - zdravotní oblasti na celém území České republiky částkou přesahující 250 milionů korun. Kontakt: Nadace Civilia, Jelení 15, Praha 1 Tel: ŠANCE NA DOMOV STRUČNÁ HISTORIE TÉTO NADAČNÍ ČINNOSTI 10 Nadace Civilia navazuje na aktivity skupiny poradců, která zprostředkovávala přerozdělování fondů z nizozemských nadací nestátním neziskovým organizacím, působícím v sociálnězdravotní oblasti, na celém území České republiky od roku Uvedené fondy přicházely do České republiky prostřednictvím Sdružení spolupracujících nizozemských nadací pro střední a východní Evropu (CNF CEE), což je zastřešující organizace 35 nizozemských nadací. CNF CEE se počátkem 90. let minulého století rozhodlo finančně pomoci demokratickému procesu ve střední a východní Evropě prostřednictvím podpory organizací, které tvoří občanskou společnost, tj. nestátních neziskových organizací, které vznikají na základě konkrétních potřeb občanů v konkrétních regionech. Jako cílovou skupinu si zvolilo zdravotně, resp. sociálně znevýhodněné občany, kteří se díky omezeným schopnostem postarat se sami o sebe ocitli v sociální izolaci a stavu nouze. Na základě tehdejší aktuální potřeby v České republice zvolilo CNF CEE za oblast svojí podpory příspěvky do investičních nákladů spojených s rekonstrukcemi a úpravami budov, ve kterých neziskové organizace poskytují své služby. Finanční podpora z CNF CEE umožnila v letech fungování a zkvalitnění služeb více než 300 subjektů působících v sociálnězdravotní oblasti. Přispěla na opravy mnoha zničených budov na území ČR, na něž se nedostávalo jiných finančních prostředků, částkou přesahující 230 mil. Kč. Potřeba neziskového sektoru stále rostla a vedla v roce 2000 k rozhodnutí poradního sboru založit českou Nadaci Civilia. Cílem této nástupnické organizace CNF CEE je pokračovat v započatém díle a osamostatnit se. Důvodem k osamostatnění byla především skutečnost, že CNF CEE se rozhodly ukončit svoji podporu v zemích, které přistupují v r k EU, a přesunout svoje aktivity dále na východ. V žádném případě to však neznamená, že by CNF CEE ponechalo Nadaci Civilia svému osudu a zcela bez prostředků. Při založení nadace na podzim r darovalo CNF CEE Nadaci Civilia částku do nadačního jmění a poskytovalo až do konce roku 2003 finanční prostředky na grantování a provozní výdaje v plné výši. Od počátku roku 2004 podpora ze strany holandských partnerů postupně klesá, nicméně v určité byť postupně se snižující míře bude pokračovat nejméně do konce r Nadace Civilia si tak musí najít jiné zdroje, aby mohla pokračovat ve své práci. Přitom je třeba zdůraznit, že od CNF CEE se nadaci nedostalo jen podpory finanční, ale i podpory profesionální a metodické, kdy během dlouholeté spolupráce a nizozemské supervize se podařilo osvojit si velmi cenné know-how. Cestu k osamostatnění zahájila Nadace Civilia intenzivním vyhledáváním finančních zdrojů na území České republiky. Veškeré s fundraisingem

ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE

ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE 5 2003 ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE vesmírná reklama dobrá vůle přeměněná ve skutečnost sdružení pracující s tělesně handicapovanými když dva dělají totéž skaut je prospěšný

Více

Neobvyklý vánoční odkaz a neb odpověď nejen pro Lin

Neobvyklý vánoční odkaz a neb odpověď nejen pro Lin OBSAH: * úvaha * schůzka ODV * dozvuky Stezky písmáků 2004 * informace * příběh * knihovnička * poezie * vlaky při Betlémském světle Mé jho netlačí a břemeno netíží Neobvyklý vánoční odkaz a neb odpověď

Více

A) Soutěž v 1. kole a postup do 2. kola

A) Soutěž v 1. kole a postup do 2. kola OBSAH: * schůzka ODV s biblickou úvahou * Stezka písmáků * MOST * Betlémské světlo * příběhy a poezie * názory a rozhovory * čtení na pokračování * informace a zprávy Hle, posílám svého posla, aby připravil

Více

Nový prostor v 092 v čísle 73/2001 uveřejnil užitečné informace, jež sestavila Leona Binková a ze kterých jsme vybrali...

Nový prostor v 092 v čísle 73/2001 uveřejnil užitečné informace, jež sestavila Leona Binková a ze kterých jsme vybrali... OBSAH: * schůzka ODV s biblickou úvahou * Stezka písmáků 2002 * Betlémské světlo 2001 * informace a zprávy * příběhy a poezie * názory a náměty * čtení na pokračování Vánoce jsou šťastně za námi, pomyslí

Více

OBSAH: * úvaha před táborem * schůzka ODV * Stezka písmáků 2003 * čtení na pokračování * knihovnička * poezie * oznámení * příběh

OBSAH: * úvaha před táborem * schůzka ODV * Stezka písmáků 2003 * čtení na pokračování * knihovnička * poezie * oznámení * příběh OSAH: * úvaha před táborem * schůzka OV * Stezka písmáků 2003 * čtení na pokračování * knihovnička * poezie * oznámení * příběh Ztišením se sluší tebe chválit, ože, na Sijónu plnit tobě sliby. K tobě,

Více

IKD Informace královéhradecké diecéze

IKD Informace královéhradecké diecéze 10/2009 Ročník XIX Říjen 2009 Cena 20 Kč IKD Informace královéhradecké diecéze Duch Svatý a církev u sv. Pavla Pokání vtesané do kamene Jiří Vitvar Když je radost s kým sdílet Světový den Hospicové a paliativní

Více

OBSAH: * úvaha * jednání ODV * Stezka písmáků 2003 * čtení na pokračování * informace * knihovnička * ekumenický Liliový kříž * poezie

OBSAH: * úvaha * jednání ODV * Stezka písmáků 2003 * čtení na pokračování * informace * knihovnička * ekumenický Liliový kříž * poezie OBSAH: * úvaha * jednání ODV * Stezka písmáků 2003 * čtení na pokračování * informace * knihovnička * ekumenický Liliový kříž * poezie Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své přátele. J

Více

Smysl křesťanství OBSAH:

Smysl křesťanství OBSAH: OBSAH: * schůzka ODV s biblickou úvahou * Stezka písmáků * prázdninové ohlasy * misijní dílo MOST * Korán * příběhy * humor i poezie * čtení na pokračování * informace a zprávy Smysl křesťanství Máte někdy

Více

ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE

ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE 10 2000 ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE Upřímně bych si přál, tedy i dětem, aby právě jim vydržela fantazie a chu zvídat a hledat něco nového, aby jim nic nepřipadalo zbytečné

Více

ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE

ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE 3 2003 ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE o radě, unii a farizejství a co zdraví? střechy a stříšky situace v české republice střecha zbytečnost, možnost nebo nutnost? střecha na

Více

ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE

ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE 10 2002 ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE do roku 2003 15. valné shromáždění črdm nelze kázat vodu a pít víno z korespondence črdm go & regiontour 2003 bambiriáda 2003 archa v roce

Více

5. ročník Stezky písmáků. Leták k soutěži jsme přiložili již k minulému číslu! 2

5. ročník Stezky písmáků. Leták k soutěži jsme přiložili již k minulému číslu! 2 OBSAH: * úvaha * schůzka ODV * Stezka písmáků 2004 * ohlasy Květinového dne 2004 * čtení na pokračování * kázání M. Jana Husa * knihovnička * informace Toto číslo rozesíláme na prahu našich táborů a prázdnin

Více

AKTUALITY. únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby

AKTUALITY. únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby (...) Bůh se neprojevuje prostřednictvím

Více

Zbožnost stejně jako láska si nežádá nešiků POZDRAVY A PŘÁNÍ Hudec Kay Marek

Zbožnost stejně jako láska si nežádá nešiků POZDRAVY A PŘÁNÍ Hudec Kay Marek OBSAH: * biblická úvaha * schůzka ODV * Stezka písmáků 2002 * čtení na pokračování * informace a zprávy * příběhy a poezie * pouť ke sv. Jiří * názory a náměty * knihovnička Motto: Zdalipak půst, který

Více

IKD. Křesťan a Facebook. Rozhovor s Jiřím Zajícem. 20 Kč. Po diecézi Havlíčkův Brod a Humpolec. Zaměstnavatel: biskupství 1

IKD. Křesťan a Facebook. Rozhovor s Jiřím Zajícem. 20 Kč. Po diecézi Havlíčkův Brod a Humpolec. Zaměstnavatel: biskupství 1 20 Kč Informace královéhradecké diecéze ROČNÍK XXI/2011 IKD Křesťan a Facebook Rozhovor s Jiřím Zajícem Po diecézi Havlíčkův Brod a Humpolec Zaměstnavatel: biskupství 1 Karmelitánská knihkupectví Knihkupectví

Více

IKD. Téma: Misie. Rozhovor s Tomášem Enderlem. Mrtví z pole na Vysočině. 20 Kč. Zahraniční výpomoc. Informace královéhradecké diecéze ROČNÍK XX/2010

IKD. Téma: Misie. Rozhovor s Tomášem Enderlem. Mrtví z pole na Vysočině. 20 Kč. Zahraniční výpomoc. Informace královéhradecké diecéze ROČNÍK XX/2010 20 Kč Informace královéhradecké diecéze ROČNÍK XX/2010 IKD Téma: Misie Rozhovor s Tomášem Enderlem Mrtví z pole na Vysočině Zahraniční výpomoc 10 Karmelitánská knihkupectví Knihkupectví U sv. Ignáce, Chelčického

Více

Povolání rybářů OBSAH: * úvaha * schůzka ODV * vzpomínka na V. Fanderlika * informace * Den přemýšlení * knihovnička * poezie

Povolání rybářů OBSAH: * úvaha * schůzka ODV * vzpomínka na V. Fanderlika * informace * Den přemýšlení * knihovnička * poezie OBSAH: * úvaha * schůzka ODV * vzpomínka na V. Fanderlika * informace * Den přemýšlení * knihovnička * poezie Povolání rybářů Jednou se na něj lidé tlačili, aby slyšeli Boží slovo, a on stál u břehu jezera

Více

IKD 7/8. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXII / 2012 25 Kč

IKD 7/8. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXII / 2012 25 Kč IKD INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXII / 2012 25 Kč 7/8 V Polné se otevře církevní muzeum Rozhovor s P. Josefem Kopeckým, SDB Na návštěvě: Farnost Hradec Králové Pražské Předměstí Moje dítě

Více

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Září 2008 BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Obsah:! POZOR! Nový rozpis bohoslužeb ve farnosti.... str. 2! Co se dělo: Kdyby byl Bavorov... aneb mladí v jižních Čechách. str. 10! Co se dělo: Tam, kde láska

Více

20 let na cestě. Slovo na cestu

20 let na cestě. Slovo na cestu Slovo na cestu Zpravodaj farnosti při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě duben 2015 20 let na cestě Drazí bratři a sestry, milí přátelé. Za krátkou dobu končí postní doba a stojí za to položit

Více

Nikdy nekončící dobrodružství

Nikdy nekončící dobrodružství Nikdy nekončící dobrodružství Metodický průvodce rozvojem duchovního života Věnováno všem, kteří věří v pravdu a lásku Kdysi kdesi se konala světová studentská konference o výuce cizích jazyků. V jedné

Více

IKD. Dvacet let církevního školství v diecézi Rozhovor s Jiřím Vojáčkem Na návštěvě: Farnost Ústí nad Orlicí Šance pro rodinu - nová pomoc pro rodiny

IKD. Dvacet let církevního školství v diecézi Rozhovor s Jiřím Vojáčkem Na návštěvě: Farnost Ústí nad Orlicí Šance pro rodinu - nová pomoc pro rodiny IKD INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXII / 2012 25 Kč 6 Dvacet let církevního školství v diecézi Rozhovor s Jiřím Vojáčkem Na návštěvě: Farnost Ústí nad Orlicí Šance pro rodinu - nová pomoc pro

Více

Když chceme získat srdce nějaké osoby, je třeba se jí dvořit. Vybráno ze Salesiánského magazínu č. 1/2004

Když chceme získat srdce nějaké osoby, je třeba se jí dvořit. Vybráno ze Salesiánského magazínu č. 1/2004 OBSAH: * úvaha * schůzka ODV * Stezka písmáků 2004 * informace * svatojiřské pouti * čtení na pokračování * vyprávění * knihovnička * poezie Když chceme získat srdce nějaké osoby, je třeba se jí dvořit.

Více

SVATÁ HORA. Dobrá kniha Arnošt z Pardubic. Svátosti milníky na cestě k Bohu VIII. ČÍSLO 3 2008

SVATÁ HORA. Dobrá kniha Arnošt z Pardubic. Svátosti milníky na cestě k Bohu VIII. ČÍSLO 3 2008 SVATÁ HORA ČÍSLO 3 2008 Rozhovor s generálními konzultory Juventiem Andrade a Jackem Dembkem I. 30 let od požáru Svaté Hory Z výroční schůze Matice Svatohorské Dobrá kniha Arnošt z Pardubic Kázání apoštolského

Více

ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE

ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE 3 2004 ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE jsme v unii dobrovolnou práci s dětmi a mládeží považuji za hodnotu největší změnu zažijí mladí lidé obluda naléhavosti může být královnou

Více

AKTUALITY. Pastýřský list biskupa Jiřího k volbám. říjen 2013 ročník 10 XXIII.

AKTUALITY. Pastýřský list biskupa Jiřího k volbám. říjen 2013 ročník 10 XXIII. D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY říjen 2013 ročník 10 XXIII. Pastýřský list biskupa Jiřího k volbám Drazí bratři a sestry ve víře! Budou volby do

Více

VĚŽNÍK. David hříšník i muž Boží... 10

VĚŽNÍK. David hříšník i muž Boží... 10 VĚŽNÍK KOMPAS TŘEŠŤSKÉ FARNOSTI VĚŽNÍK David hříšník i muž Boží... 10 V tomto čísle navážeme na minulé zamýšlení a tentokrát se zaměříme na úžasnou postavu krále Davida. Naše pozornost se bude týkat dvou

Více

IKD. TÉMA: Naši arcibiskupové Rozhovor s Dominikem Dukou. Jubileum Karla Otčenáška. 20 Kč. Jak to je s novým biskupem?

IKD. TÉMA: Naši arcibiskupové Rozhovor s Dominikem Dukou. Jubileum Karla Otčenáška. 20 Kč. Jak to je s novým biskupem? 20 Kč Informace královéhradecké diecéze ROČNÍK XX/2010 IKD TÉMA: Naši arcibiskupové Rozhovor s Dominikem Dukou Jubileum Karla Otčenáška Jak to je s novým biskupem? Kněz na venkově 4 Karmelitánská knihkupectví

Více

KRAJÁNEK. Zpravodajský občasník KDU-ČSL Olomouckého kraje Velikonoce 2008. Číslo 1/2008 Velikonoční zamyšlení. Vypravěč

KRAJÁNEK. Zpravodajský občasník KDU-ČSL Olomouckého kraje Velikonoce 2008. Číslo 1/2008 Velikonoční zamyšlení. Vypravěč KRAJÁNEK Zpravodajský občasník KDU-ČSL Olomouckého kraje Velikonoce 2008 Číslo 1/2008 Velikonoční zamyšlení Advent, Vánoce, postní doba, Velikonoce, seslání Ducha svatého... Vždyť to už všechno známe,

Více

ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE

ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE 6 2003 ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE Někteří lidé mají pocit, že stojí na straně mravnosti už tím, že o morálce často mluví a z nekompromisních morálních stanovisek posuzují

Více