O věrnosti OBSAH: * úvaha * schůzka ODV * Stezka písmáků 2004 * čtení na pokračování * informace * knihovnička * poezie * příběhy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "O věrnosti OBSAH: * úvaha * schůzka ODV * Stezka písmáků 2004 * čtení na pokračování * informace * knihovnička * poezie * příběhy"

Transkript

1 OBSAH: * úvaha * schůzka ODV * Stezka písmáků 2004 * čtení na pokračování * informace * knihovnička * poezie * příběhy O věrnosti...silní se rodí pouze z věrnosti. A není možné být věrný na jedné straně a na druhé ne. Věrný člověk je věrný vždycky. (Citadela - A. de Saint-Exupéry) Věrnost je slovo, které je, vedle skautského zákona, slibu či biblických knih, skloňováno ve společnosti velmi často. Každý člověk, který vstupuje s někým nebo něčím ve vztah, se setkává se zvláštním pocitem odpovědnosti a závazku. Nic na tom nemění fakt, jestli si toho není vědom. Věrnost není pojem, na který si můžeme sáhnout, vyčerpat jej nějakým pravidlem. Přichází k nám jako oslovování, jako nárok na stálost. Věrnost můžeme v našich svěřencích (nejsme hokejoví trenéři, ale praktikujeme zápas výchovy) pěstovat, ale ne předat v dárkovém balení. Napřed se musíme my sami pokoušet osvědčovat věrnost ve svém životě, pak jí začínáme proměňovat i naše okolí. I přesto, že nám nabízí naše skautské duchovní zázemí směrovky, zůstáváme vystaveni znovu a znovu zkouškám naší věrnosti. Sloužit Pravdě a Lásce, bližnímu, vlasti, jsou nároky zásadní. O to víc jim hrozí vyprázdnění, stanou-li se jenom slovy, které pokřikujeme na naše mladé koně ze střídačky. Ovšem slib nás vybízí, abychom věrnost vzali především jako výzvu naplnit svůj vlastní život, vzali naší skautskou orientaci vážně, na svou čest. Zavazuje nás být mu věrní, jak jen dovedeme, v čase celého našeho života, v době, ve které žijeme. Kruh se uzavírá, co je to tedy věrnost? Jsme věrní přátelům, partnerům, závazkům, svému svědomí, ale především cestě životem, kterou se chceme ubírat? Jsme důvěry-hodní? Věrnosti můžeme vychovávat jen vlastní věrností, živým, hledajícím postojem k Otevřenu. Nebudete je přecpávat prázdnými formulkami, nýbrž obrazy, které jsou nositeli struktur. Nebudete je sytit především mrtvými znalostmi. Ale ukazovat jim styl, aby mohli věci uchopit. Nebudete jejich způsobilost posuzovat podle schopností, které snad projeví v tom či onom směru. Neboť nejdále dojde a nejúspěšnější bude ten, kdo nejvíce zápasil sám se sebou. Budete proto přihlížet především k lásce. (Citadela - A. de Saint-Exupéry) Hraboš 1

2 ODV v březnu jednal o následujících bodech: - Prvním bodem byla další diskuse nad podkladem Směřování ODV, připraveným br. Kramplem již na minulou schůzku; diskuse vyústila do konkrétních zaměření resp. úkolů, které sahají až do poprázdninové doby, a to především tak, že ODV vytvoří zásobník námětů/problémů ke své činnosti a v souvislosti s ní po prázdninách za vedení br. Edyho sestaví pro svoji další činnost celkový harmonogram - ODV ke Stezce písmáků 2004 vzala na vědomí, že br. Dawy zadal další leták Stezky písmáků, br. Kamzík zadal výtvarnou část účast$icského listu a diplomu pro 2. kolo (odznak 1. kola bude modrý, v kole druhém červený. - Br. Kamzík stručně uvedl zahájenou práci týmu pro téma valného sněmu Junáka, vedeného br. Sedlákem - Číňanem (které se také účastní). 5. ročník Stezky písmáků Soutěž se jako v předchozích létech koná ve 2 kolech, - v prvním v místě bydliště účastníků - ve druhém v Praze dne Zájemci se již nyní mohou obracet na redakci Na dobré stopě, tj. na adresu: Vladislav Jech, redakce NDS, Zelenečská 34, Praha 9, tel , mobil: , Velikonoce Čtení na pokračování Liturgický rok VII Připravila Darina Bártová Největší křesťanské svátky Velikonoce či pascha, chcete-li. Těch se naštěstí komerce nezmocnila v tak hojné míře. Špatně se totiž opěvuje něco tak zlého jako smrt. Tajemství vzkříšení ateisté nerozumějí. Proto jsou obchody přecpány atributy nějakých svátků jara vidíme slaďoučké kýčovité ovečky, zajíčky a kuřátka a sem tam nějaké ty kraslice. Ne, nechci zde psát proti folklóru, i ten má něco do sebe (pokud je autentický), ale chci spíše připomenout, že pro křesťany leží ta obrovská důležitost Velikonoc v něčem jiném. Slavíme Ježíšovu smrt pro nás. To by bylo samo o sobě málo. Mohli bychom být nařčeni ze záliby v temných stránkách života. My navíc slavíme také Ježíšovo vzkříšení a společně s apoštolem Pavlem vyznáváme: A jestliže Kristus nebyl vzkříšen, pak je naše víra klamná (1.K 15,14). Bezprostřední přípravou Velikonoc je Květná neděle. Čte se evangelium o Ježíšově vjezdu do Jeruzaléma. Oslava Velikonoc samých se pak v jednotlivých křesťanských tradicích liší, ale podstata zůstává stejná. Z biblických dob nemáme slavení Velikonoc doloženo. Pro věřící rané církve byla připomínkou velikonočních událostí každá neděle. Ve 2. polovině 2. století je však již doložen spor o datum slavení Velikonoc. Církve v Malé Asii a Sýrii slavily tento svátek vždy 14. Nisanu bez ohledu na to, na který den připadl. První ekumenický koncil v Niceji (325) rozhodl, že Velikonoce mají být slaveny následující neděli po prvním jarním úplňku. V praxi to znamená, že neděle velikonoční kolísá mezi daty a Na výpočet data Velikonoc existují poměrně složité algoritmy, které se v průběhu staletí několikrát měnily. Rozdílné výpočty se dokonce staly jedním z kontroverzních témat mezi keltskou a římskou církví, které bylo řešeno na synodu ve Whitby (664). V našem prostoru mají v současnosti nejpropracovanější slavení Velikonoc církve katolického typu. Oněm velikonočním dnům se také někdy říká Triduum (tří-denní). Patří do něj den Poslední večeře Páně, pro nás vlastně večer Zeleného čtvrtka, který je jinak posledním dnem postu, den Utrpení Páně (Velký pátek) a Vzkříšení (neděle velikonoční).

3 Stará církev četla na Zelený čtvrtek večer evangelium o Ježíšově poslední večeři a modlitbě v zahradě Getsemanské. Později se stalo tradicí číst Janovo evangelium (J13,1-30) o umývání nohou učedníkům. A dokonce se stalo tradicí nohy umývat. Jenže z tradice se stal záhy rituál a vytratila se původní myšlenka, takže i v současnosti můžeme vidět takové slavnostní ošplouchnutí nohou pečlivě vybraných jedinců, kteří jsou pak pozváni k příslušnému hodnostáři, který obřad vykonával, na večeři. V takovémhle pojetí se vytrácí smysl a cíl úkonu. Uvědomme si, že učedníkům myl nohy jejich Pán a Mistr. Ten, koho považovali za Mesiáše, konal práci otroka. A tak má obřad smysl tehdy, pokud umýváme nohy jeden druhému a uvědomujeme si přitom nutnost smířit se spolu navzájem, velikost i obtíže služby, do níž jsme byli postaveni jako lidé, křesťané a třeba i skauti. Je obrovským zážitkem umýt nohy těm, kdo mi byli svěřeni. Je ještě větším zážitkem nechat si umýt nohy od nich a připustit tak, že je člověk na druhých závislý, že se bez nich neobejde, že nemůže jít sám Potom dostane jiný obsah i někde praktikovaná večerní meditace a modlitba (někdy i při svíčkách) o Ježíšově modlitbě v Getsemane. Najednou jako by se otvíraly člověku oči, aby mohl zahlédnout něco málo z Božího ponížení i Boží slávy. Církev později zařadila na Zelený čtvrtek ještě dva další důležité obřady. Prvním z nich byla rekonciliace znovupřijetí kajícníků k plnému společenství. Tento den byl posledním dnem jejich (v dobách rané církve často několikaletého a vůbec ne jednoduchého) pokání. Biskup je znovu přivítal a uvedl do společenství. Právě tomuto obřadu vděčíme za jméno Zeleného čtvrtku. Zelená zde není symbolem jara, jedná se o zkomolený staroněmecký výraz pro pláč. Druhým obřadem se stala na Zelený čtvrtek dopoledne bohoslužba biskupa se svými kleriky. Alespoň jednou v roce mohou být všichni spolu a připomínat si jednotu. Z praktických důvodů se při této bohoslužbě žehnají oleje určené k biřmování (křižmo) a k mazání nemocných. Velký pátek je dnem pokání a postu. V katolické církvi je navíc dnem aliturgickým. To znamená, že se neslaví bohoslužba oběti, ale pouze bohoslužba slova čte se evangelium o utrpení Páně (pašije). Této bohoslužbě se také někdy říká liturgie předposvěcených darů (tento typ bohoslužby je běžnější na křesťanském Východě). Pokud chtějí věřící k přijímání, přijímají ze zásob z minulého dne. Od 4. století jsou také doloženy obřady uctívání kříže. Některé protestantské církve zvláště ty, které vzešly z tradice kalvinismu a u nichž je Večeře Páně řídkou a velmi slavnostní záležitostí naopak na Velký pátek Večeři Páně vysluhují. Bílá sobota je liturgickým dnem. Nebyla pro ni předepsána žádná bohoslužba. Až v noci ze soboty na neděli se slaví Vigilie vzkříšení. Omyly a liturgické neznalosti posunuly tuto bohoslužbu ve 14. století do sobotního odpoledne (v některých případech dokonce do sobotního dopoledne). K tomu, abychom pochopili, proč vigilie patří zrovna do noci ze soboty na neděli, musíme trochu počítat, tak, jak je zvykem u Židů: den začíná večerem, konkrétně vyjitím první hvězdy. Jako celý den se počítá i jeho část. Ježíš byl pohřben v pátek ještě před započetím svátečního klidu, tedy před tím, než vyšla první hvězda. To je jeden den. Pak jako další den počítáme dobu od pátečního večera (pro Židy to byla již sobota) do sobotního večera, kdy začala neděle. V neděli ráno byl hrob nalezen prázdný. Podle J 20,1 byl hrob prázdný a kámen odvalený brzy v neděli ráno: První den po sobotě, když ještě byla tma, šla Marie Magdalská k hrobu a spatřila, že kámen je od hrobu odvalen. Takže byť jsme nenapočítali 3x24=72 hodin, ale přibližně asi 36, podle židovského pojetí jsou to 3 dny. Vigilie začíná v úplné tmě liturgií světla. Nejprve je zapálen nový oheň, od něho se zapaluje velikonoční svíce (paškál) jako symbol Krista. Od 4. století je doložen také zpěv Exsultet, který vysvětluje tuto symboliku. Následuje bohoslužba slova, která obsahuje 7 starozákonních čtení. V případě nutnosti mohou být zkrácena na dvě. Čtení, které však musí zaznít 3

4 vždy, je vyprávění o Božím vysvoboditelském činu při přechodu Rudého moře (Ex 14-15). Každé čtení je doprovázeno žalmem či jiným poetickým textem Písma, chvílí ticha a modlitbou. Následuje žalm, čtení Ř 6,3-11, zpěv slavného Aleluja a nakonec se čte text jednoho z evangelií. Po výkladu čteného bohoslužba pokračuje v ideálním případě křestní liturgií, protože křest je právě podle textu Ř 6 spojen s Ježíšovou smrtí a vzkříšením. Po 2. Vatikánském koncilu se římskokatolická církev vrátila k tomu, že není-li v této noci nikdo křtěn, věřící si své křestní sliby přesto připomínají. Od konce 6. století se stala zvykem další bohoslužba v neděli ráno. Biblické texty, které v ní zaznívají, vyprávějí o šoku prázdného hrobu, údivu a strachu učedníků a o setkáních se Zmrtvýchvstalým. Při samotné oslavě Velikonoc se setkáme s mnoha biblickými texty, ať již se starozákonním vyprávěním o vysvobození Božího lidu z Egypta (Ex 12-15), které se stalo základem oslavy židovské paschy, nebo s novozákonními texty pašijí (Mt 26-28; Mk 14-16; L 22-24; J 13-20), či s novozákonními reflexemi této události (Ř 6; 1 K 11,23-29; 15,3-28; Ef 2, ; Fp 2,6-11; Ko 1,15-20; 2 Tm 2,11-13; Žd 10,1-18 tento výčet zahrnuje pouze hlavní texty). Není tedy třeba hledat inspiraci jinde, než v textech, které nás postupně jednotlivými dny Velikonoc doprovází. K N I H O V N I Č K A Opět jsem navštívila knihkupectví U sv. Jindřicha a opět jsem vyprázdnila peněženku. Chci se s ámi podělit o některé knížky tam získané. Jsou to především nově vydané Zpěvy a modlitby z Taizé (vydala Rosa 189,-Kč) v pěkné úpravě podlouhlého formátu s pohodlnou kroužkovou vazbou. Obsahuje však nejen zpěvy, které pro Vás už asi nejsou novinkou, ale v úvodu Modlitby na každý den v průběhu celého církevního roku. Nabízí vždy žalm, odkaz na čtení z bible a sérii krátkých modliteb. Další knížkou, kterou byste mohli velmi dobře využívat také v oddílové praxi, jsou Léta 1938/1945 Válečné vzpomínky od Hedy Kaufmannové. Heda Kaufmannová /( ) pocházela z židovské rodiny, za německé okupace pracovala v odboji, její bratr byl pro tuto činnost popraven, matka zahynula ve vyhlazovacím táboře. Heda unikla transportu tím, že se potopila odešla do ilegality v září 1942 a ukrývala se na různých místech, posledních 22 měsíců ji skrývaly Hana a Eva Málkovy. Heda byla skautkou, na skautskou výchovu vzpomíná v celé své knížce. Skautky se o ni staraly na konci jejího života, kdy už zůstala zcela sama a těžce nemocná. Sestra Heda píše velmi poutavě, skromně, bez pathosu, věcně, její odbojová činnost je pro ni samozřejmostí. Je to překrásné svědectví o obětavosti, vlastenectví, odvaze a přátelství. Čtení jejích příběhů strhne určitě nejen vás, ale i vaše svěřence. Knížku vydal Ústav pro novodobé dějiny AV ČR a koupila jsem ji za pouhých 130,-Kč. hb Z A J Í M A V É I N F O R M A C E ÚMLUVA O PRÁVECH DÍTĚTE V ČESKÉ REPUBLICE Plné znění příspěvku k veřejnému slyšení v Senátu 16. dubna 2002 Jiří Zajíc, Česká rada dětí a mládeže Soustředím se na dva články Úmluvy, které mají z hlediska oblasti mého rozhodujícího zájmu a tou je výchova a doprovázení dětí zásadní postavení. Ukáže se přitom jejich celkem jasná souvislost. Nejprve je to tedy článek 6, ve kterém se konstatuje, že každé dítě má přirozené právo na život a že státy, které jsou smluvní stranou úmluvy, zabezpečují v nejvyšší možné míře zachování života a rozvoj dítěte. K tomu mohu především konstatovat nadějnou skutečnost, že zatímco před dvanácti lety bylo toto přirozené právo na život v mé zemi každoročně upíráno více než sto tisícům dětí, dnes je to třikrát méně. Přesto nelze nevidět, že i těch dva a třicet tisíc dětí za rok, kterým je naplnění tohoto práva druhými 4

5 lidmi znemožněno, je číslo děsivé a nemůže nikoho, komu skutečně leží zájmy dětí na srdci, nechat lhostejným. Nemyslím si, že by tu s nějakým účinným řešením dnes mohl přijít stát, nicméně jde o spolupráci na vytváření celkové mravní atmosféry, která je životu mnohem příznivější než dnes. To není zdaleka problém jenom náš, nýbrž ho v plné nahotě ukázala rozsáhlá studie evropských hodnot. Z ní totiž jasně vyplynulo, že morální (a následně i právní) ochrana věcí je v západní společnosti výrazně jednoznačnější než ochrana života v jeho různých variantách. Vedoucí řešitelského týmu rakouský profesor Paul Zulehner to vyjádřil hořkým bonmotem Vypadá to tak, že člověk by měl v naší kultuře štěstí, kdyby na svět přišel jako auto. Dnes skutečně pozorujeme i u nás, že tresty za brutální vraždy se mnohdy nijak výrazně neliší od trestů za majetkové trestné činy. Tady je už odpovědnost státu zřejmá. Druhá část článku 6 poukazuje na závazek zabezpečovat v největší možné míře rozvoj dítěte. Stát má tady jeden přímý nástroj a tím je škola. Naprostá většina našich dětí navštěvuje státní resp. veřejné školy. O kvalitě výuky se jistě budou zmiňovat jiní. Já tu musím jen poukázat na jev nikoliv výjimečný a tím je rezignace školy na výchovnou funkci. Kořenem je jistě i to, že mnozí učitelé dnes vlastně vůbec nemají žádnou vnitřní oporu pro uplatňování výchovné autority a bez takové opory se skutečně žádná výchova uskutečnit nedá. Hlavním výchovným prostředím je jistě rodina. Aby se naplňovalo předsevzetí zabezpečovat v největší možné míře rozvoj dítěte, musí to být pochopitelně rodina funkční, kde se lidé mají rádi a děti jsou účinně milovány. Zkušenosti, které máme od tisíců našich vedoucích, bohužel jasně potvrzují neblahý trend nárůstu nefunkčních rodin. Někde děti z takového prostředí tvoří skoro polovinu. Stát přitom nemá žádné jednoduché přímé nástroje, aby přispěl ke zlepšení těchto rodin. Bohužel nástroje, které v oblasti podpory má nebo může mít, jsou u nás velmi málo účinné. Ačkoliv z hlediska zdravého vývoje dítěte je výhodné, když vyrůstá v početnější rodině tedy má alespoň dva sourozence je u nás ze všech dat zřejmé, že mít děti natož mít dětí více - je v naší zemi jasným ekonomickým a většinou i sociálním handicapem. Pro záchranu nemocných bank věnoval stát v předchozím desetiletí více než 700 miliard korun. Snadno jistě odpovíte na otázku, zda srovnatelnou částku věnoval na záchranu nemocných rodin, nebo dokonce na podporu těch dosud zdravých. O to více záleží na strukturách a institucích, které mohou dnešní rodině účinně pomoci. A tím se dostávám ke druhému článku Úmluvy, o kterém chci ještě stručně pohovořit. Je to článek 31. Podle něj je uznáváno právo dítěte na odpočinek a volný čas, na účast ve hře a oddechové činnosti odpovídající jeho věku a státy napomáhají k tomu, aby dětem byly poskytovány odpovídající a rovné možnosti v oblasti kulturní, umělecké, oddechové činnosti a využívání volného času. V naší zemi působí kolem 400 sdružení, která poskytují svou nabídku dětem a mladým lidem. Využívá ji téměř 300 tisíc z toho dvě třetiny jsou členy sdružení, která vytvářejí Českou radu dětí a mládeže. Shodná zkušenost a jedno, zda skautů, tomíků, zálesáků nebo pionýrů potvrzuje, že jde o jednu z nejúčinnějších prevencí budoucích sociálních patologií mladistvých. Přesto finanční náklady na jiné typy prevence, neřku-li na řešení následků její neúčinnosti, jsou mnohonásobně vyšší, než prostředky poskytované na tuto mimořádně efektivní prevenci. O tom, jak málo si dosud náš stát uvědomil klíčový význam této péče o děti a mladé lidi, svědčí i struktura okresních úřadů. Prakticky nikde nenajdete odbor, do jehož působnosti by tato sféra patřila. Mohu však skončit mírně optimisticky. Naše zkušenosti z posledních let při vytváření právních dokumentů, které se podstatně týkají naší činnosti (např. Zákon o práci s dětmi a mládeží nebo Hygienická vyhláška), ukázaly, že i na straně státu jsou lidé, kteří nás dovedou brát jako partnery. Je jasné, že z výsledků takové spolupráce mají užitek všichni. 5

6 Informace doplňuje další text Jiřího Zajíce: Vytvářet svět pro děti Příspěvek k semináři o naplňování Úmluvy o právech dítěte v ČR Poslanecká sněmovna P ČR 8. ledna 2004 Můj příspěvek bude vůči naprosté většině těch, které tu zatím zazněly, komplementární. Zastupuji tady Českou radu dětí a mládeže a z té pozice vyjadřuji vděčnost všem, kteří se starají o průšvihové situace, protože naším hlavním úkolem je prevence. Tu totiž považujeme za bezkonkurenčně nejúčinnější formu zajišťování práv dětí. Proto také svoje tři následující poznámky odvodím ze začátku III. kapitoly dokumentu Svět pro děti VS OSN z květena 2002, kde tato kapitola nazvaná Akční plán uvádí: 14. Svět vhodný pro děti je svět, ve kterém děti, mají dostatečné příležitosti rozvíjet své osobité schopnosti v bezpečném a podnětném prostředí. Chceme podporovat tělesný, psychický, duchovní, společenský, emocionální, rozumový a kulturní rozvoj dětí jako národní a celosvětovou prioritu. 15. Rodina je základní jednotkou společnosti a jako taková by měla být posílena. Má nárok na komplexní ochranu a podporu. 1) Rodina Naváži tam, kde jsem skončil citátem dokumentu OSN. Jde o onu komplexní ochranu a podporu rodiny. Nic takového u nás neexistuje. Není to ovšem žádná specifická situace naší země. Jde o kolosální problém celé západní civilizace: rodina, která jediná může být opravdu tím základním bezpečným a podnětným prostředím, které Akční plán žádá pro každé dítě (a proto také žádá, aby byla posílena), je vystavena v naší civilizaci několika zásadním ohrožením a společně s ní na prvém místě právě děti. Uvedu dvě, která jsou patrná na první pohled: a) Nedostatek času rodičů na vlastní děti. To vidíme zcela masově i v tzv. funkčních rodinách. Paní poslankyně Rujbrová tu říkala, že u nás děti nevyrůstají na ulici. Možná ale rozhodně zcela běžně vyrůstají před obrazovkou televizoru a počítače. b) Rozvody. Rozvodová epidemie, která bývá častokrát banalizována právě těmi, kteří k ní přispívají, zásadním způsobem otřásá bezpečím postižených dětí (někdy už i těch zatím nepostižených, neboť mají strach, aby nedopadly podobně jako jejich spolužáci) a většinou nevratně poškozuje jejich vývoj. Nepopírám, že jsou výjimky (kterým se ovšem dostává nepřiměřené publicity), ale my v našich oddílech jasně zažíváme, jak tím děti opravdu trpí. Stát tu nemůže udělat mnoho, i když by mělo být samozřejmé, že péče o předškolní děti se považuje za celospolečensky důležitou a podle toho finančně hodnocenou práci. Rozhodující vliv tu má veřejné mínění a tedy v našich poměrech média, která jej zásadním způsobem utvářejí. Je třeba jasně konstatovat, že převládající hodnotové orientace, životní styly i způsoby navazování a prožívání vztahů i řešení konfliktů, jak jej prezentují naše média komerční na prvém místě jsou životu rodiny nepřátelské. Na změnu samozřejmě nestačí kompetence Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. K tomu je třeba spojeného úsilí nás všech. Jde o naši občanskou odpovědnost. Každého z nás zde přítomných. Významný teoretik otevřené společnosti Karl R. Popper ve svém posledním eseji před smrtí varuje, že největším ohrožením demokracie jsou v současnosti média utržená ze řetězu. Musíme si přiznat, že v té situaci jsme. 2) Práva a odpovědnost Moje druhá poznámka vychází z výsledků výzkumné sondy IDM (červenec 2003; Názory dospělých na uplatňování dětských práv, o níž tu přede mnou už hovořila paní kolegyně Sigmundová. Jednak i tento výzkum potvrdil slabou pozici rodiny, o níž jsem hovořil před chvilkou. Na otázku Domníváte se, že je u nás Úmluva dodržována? odpověděl kladně následující podíl lidí: lékaři 62% v možnostech trávení volného času 44% ve škole 55% televizemi, médii 44% ve zdravotní, sociální 54% na úřadech 42% policií 50% v rodinách 38% v legislativě, soudní praxi 45% dospělými obecně 23% 6

7 Nejen lékaři a učitelé, ale i policisté a dokonce média podle respondentů víc dodržují vůči dětem Úmluvu než jejich rodiče (!) Jak je tomu ve skutečnosti, to je samozřejmě otázka. Druhá skutečnost, na níž chci zaměřit Vaši pozornost, je srovnání odpovědí z let 1999 a 2003 na následující tři otázky uvedené takto: Souhlasíte s následujícím tvrzením? Tvrzení D a) děti nechápou svá práva, a pokud jsou jim zaručována, zneužívají je b) do plnoletosti musí děti spíše poslouchat a být vedeny k odpovědnosti a plnění povinností, než k seznamování a využívání svých práv c) děti by měly být vedeny spíše k vědomí povinností a odpovědnosti, než k prosazování svých práv Ve všech třech odpovědích je patrný výrazný nárůst přesvědčení, že prosazování práv dětí se dostává na jakési scestí, charakteristické tím, že děti ztrácejí schopnost respektovat potřebnou autoritu. Proto volání po poslušnosti, povinnostech odpovědnosti. Jde ovšem o vývoj v našich poměrech zcela zákonitý, jehož kořeny docela přesně pojmenoval Václav Havel v jednom ze svých prvních prezidentských projevů v Kongresu USA, 21. února 1990: Stále ještě nejsme schopni pochopit, že jedinou skutečnou páteří všeho našeho konání - má-li být mravné - je odpovědnost. Odpovědnost k něčemu vyššímu, než je má rodina, má země, můj podnik, můj prospěch. Odpovědnost k řádu bytí, do něhož se všechno naše konání nesmazatelně zapisuje a kde se teprve a jen spravedlivě zhodnocuje. Tlumočníkem mezi námi a touto vyšší autoritou je to, co se tradičně nazývá lidské svědomí. Vyžadovat odpovědnost bez toho, že by měla opravdu transcendentní zakotvení, je zcela neúčinné. Není sice pravda, že člověk se musí někoho nebo něčeho bát, ale musí někoho bez výhrad přijímat, vůči komu má skutečnou úctu a od něhož čerpá důvěru ve smysl a naději svých mravních pokusů. Jedná se tedy o duchovní život (což není totéž, co náboženství či dokonce církevní příslušnost). Tady má nesporně naše škola manko. Ani ve strategických dokumentech (Koncepce státní politiky pro oblast dětí a mládeže do roku 2007 či Strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti resortu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na období ) se s žádnou podporou duchovního života nepočítá. Jelikož ani rodiče si tu zpravidla nevědí rady (dnes dokonce i tehdy, když vycházejí z křesťanského prostředí, protože účinná podpora duchovního života dětí vyžaduje zcela jiné než tradiční přístupy), překvapivě mnoho tu dokáží právě různé neziskové aktivity, z nich ty výchovné na prvním místě. Zájemci si mohou v posledním loňském čísle časopisu ARCHA (který je zde k dispozici) najít, jak právě tuto oblast se snaží rozvíjet v různých sdruženích dětí a mládeže. 3) Spolupráce s Národním parlamentem dětí a mládeže participace. Na závěr se s Vámi chci rozdělit o povzbudivou zkušenost z více než roční spolupráce s Národním parlamentem dětí a mládeže. To jsou ti dospívající, kteří se formou žákovské, studentské či regionální samosprávy podílejí na tom, co se dnes trochu módně nazývá participací. Pořádáme společně setkání s osobnostmi, které mohou být pro tyto mladé lidi skutečnými vzory. Zítra to bude novinář Jaromír Štětina, před měsícem prof. Jan Sokol, ještě před tím ředitelka Výboru dobré vůle Milena Černá, v únoru by to měla být Jiřina Šiklová. Tato setkání krásně ukazují, že tito dospívající dokáží ocenit lidskou věrohodnost, 7

8 odbornou kompetenci i partnerský postoj. Jsou živým důkazem toho, že naplňování Úmluvy o právech dítěte má v této oblasti šanci. Vyžaduje to ovšem trojí: - musí se jim někdo dlouhodobě a obětavě věnovat, což skutečně Andrea Kožuchová (koordinátorka Národního parlamentu dětí a mládeže, DUHA) se svým malým týmem řadu let dělá, - je třeba dát mladým lidem důvěru a zatáhnout je, aby převzali podstatnou část úkolů na sebe, - a konečně musí mít podporu v místě, kde se snaží, ve škole nebo místní samosprávy. Zkrátka tito mladí lidé potřebují dospělé, kteří si uvědomují, že i oni potřebují ty mladé. Junák svaz skautů a skautek ČR, středisko Holešov Vás srdečně zve na XV. ročník Memoriálu RNDr. Rudolfa Plajnera k uctění památky druhého náčelníka čs. JUNÁKA v sobotu 22. května 2004 DOPOLEDNE - Vzpomínkový pochod z Tesáku na Hostýn - Skautská mše v 11:30 h v bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Hostýně ODPOLEDNE - Pietní vzpomínka u památníku br. Plajnera ve 13:00 h na Hostýně Propozice Dopolední část na Tesáku (určena pro mobilní účastníky) Po zapsání účastníků do pamětní knihy (bude k dispozici do 9:45 h) následuje individuální vzpomínkový pochod z Tesáku na Hostýn po turisticky značené lesní cestě (nenáročné chůze) s příchodem na Hostýn přibližně po dvou hodinách. Dopolední část na Hostýně Skautská mše v 11:30 h ve Svatohostýnské bazilice. Dále je možnost prohlídky hostýnských památek historického hřbitova, rozhledny, architektonického skvostu Křížové cesty význačných umělců Dušana Jurkoviče, Jano Kolera, Maxe Švabinského aj. Odpoledne na Hostýně Ve 13:00 h bude pietní vzpomínka u památníku br. náčelníka Rudolfa Plajnera. Informace S. Štěpán, Komenského 1013, Holešov, tel Spojení Cílová stanice ČD Bystřice pod Hostýnem - příjezd ze směru od Hulína v 8:19 h - příjezd ze směru od Valašského Meziříčí 7:49 h Odjezdy linkových a posilových autobusů od nádraží ČD v Bystřici pod Hostýnem - na Tesák v 8:43 h - na Hostýn v 8:23, 8:28, 9:56 h - z Hostýna zpět 13:50, 14:00, 14:50, 16:00 h Další možnosti příchodu nebo výjezdu na Hostýn: Samostatný pěší výstup od nádraží ČD cca 1 a půl hod. Při příjezdu vlastním vozidlem je v Bystřici velké vhodné parkoviště přímo pod Hostýnem. Výjezd na Hostýn vlastními vozidly pouze na povolení Městské policie (zámek v Bystřici p. H.) nebo taxislužbou, případně linkovým autobusem od parkoviště. 8

9 Občerstvení a obědy na Hostýně v Poutním domě, ubytování je možno zajistit v kanceláři Matice Svatohostýnské (tel ) Ekumenická lesní škola Je vyvrcholením vzdělávání a formace skautských vůdců. Nabízí hlubší pohled na filozofii skautingu, aniž by opomíjela další obory skautské teorie a praxe (např. experimentální archeologie, psychologie, zážitková pedagogika, historie skautingu, rétorika, práce s kůží, vázané stavby, lasování, příroda, mezinárodní skauting a další). ELŠ věnuje zvláštní pozornost duchovním hodnotám, které patří k základním pilířům skautingu. Vychází přitom z křesťanské tradice. Tato lesní škola je založena na klasickém pojetí skautské výchovy, je jednou z posledních nekoedukovaných škol v republice, určena pouze pro chlapecký kmen. Její absolvování je vhodnou průpravou k získání OČK Myšlenkové základy skautingu a historie. Termíny: Měsíční údolí u Vlašimi Sedlec-Prčice Uzávěrka přihlášek: Přihlášky a informace: Ing. Jan Pečený - Neptun, Tlustovousy 3, Úvaly, Zkušební komise OČK Myšlenkové základy skautingu. Historie vyhlašuje pro další zájemce zahájení VII. zkušebního období v roce Informativní setkání s vážnými zájemci se koná 22. října 2004 od do hodin v zasedací síni ve 4. patře budovy Ústředí Junáka, Senovážné nám. 24, Praha 1. Konání vlastních zkoušek bude připraveno na pátek 26. listopadu 2004 rovněž v budově Ústředí Junáka v Praze; přesný časový rozvrh bude oznámen konkrétním přihlášeným zájemcům. K přípravě na tuto zkoušku slouží jednak Řád pro vzdělávání činovnic a činovníků Junáka, obsah tohoto oboru v příručce Vůdcovská zkouška a komise rovněž doporučuje Čítanku pro instruktory. Další doporučená literatura bude oznámena a také částečně nabídnuta k zakoupení při výše uvedené informativní schůzce. Významnou částí zkoušky je vždy osobní pohovor na základě písemné práce v rozsahu cca 10 stran A4, odevzdané nejpozději do 11. listopadu Komise v této souvislosti upozorňuje, že pro zájemce nepořádá žádný přípravný kurs, uchazeči se připravují sami anebo mohou využít konsultace se členy komise. Zájemci o získání tohoto OČK zašlou písemnou přihlášku s uvedením údajů podle kap. 7.6 Řádu pro vzdělávání činovnic a činovníků Junáka do 15. října 2004 na adresu: Miloš Blažek, předseda komise, Panuškova 9, Praha 4 (tel ) nebo na ovou adresu tajemníka komise: (tel ). Upozornění: V současné době jsou funkční tři zkušební komise pro OČK Myšlenkové základy skautingu a historii. Dvě v Praze (předsedové Edy a Merkur) a jedna v Brně (předseda Fetišek). 9

10 V roce 2004 vyhlásila Nadace Civilia program na podporu zařízení, které se označují jako Domy na půli cesty. Jedná se o ubytovny a dočasné pracovní příležitosti pro mladé lidi, kteří strávili různé části svého dětství ve státních výchovných zařízeních a nemají žádné rodinné zázemí. V 18 letech opustili dětský domov a nemají kam jít. Ocitnou se na ulici a často končí jako bezdomovci, drogově závislí, následné ve vězení (50 % všech vězňů v České republice strávilo dětství v dětských domovech nebo nápravných zařízeních). Vyrůstali nejenom bez lásky, ale i bez základní individuální péče, neosvojili si pracovní a sociální návyky. Odborníci z Domů na půl cesty tyto mladé lidi učí pracovat, hospodařit s penězi, hledat si práci a vlastní bydlení a získat si samostatnost. Prostřednictvím Nadace Civilia bylo od roku 1991 podpořeno více než 300 nestátních neziskových organizací v sociálně - zdravotní oblasti na celém území České republiky částkou přesahující 250 milionů korun. Kontakt: Nadace Civilia, Jelení 15, Praha 1 Tel: ŠANCE NA DOMOV STRUČNÁ HISTORIE TÉTO NADAČNÍ ČINNOSTI 10 Nadace Civilia navazuje na aktivity skupiny poradců, která zprostředkovávala přerozdělování fondů z nizozemských nadací nestátním neziskovým organizacím, působícím v sociálnězdravotní oblasti, na celém území České republiky od roku Uvedené fondy přicházely do České republiky prostřednictvím Sdružení spolupracujících nizozemských nadací pro střední a východní Evropu (CNF CEE), což je zastřešující organizace 35 nizozemských nadací. CNF CEE se počátkem 90. let minulého století rozhodlo finančně pomoci demokratickému procesu ve střední a východní Evropě prostřednictvím podpory organizací, které tvoří občanskou společnost, tj. nestátních neziskových organizací, které vznikají na základě konkrétních potřeb občanů v konkrétních regionech. Jako cílovou skupinu si zvolilo zdravotně, resp. sociálně znevýhodněné občany, kteří se díky omezeným schopnostem postarat se sami o sebe ocitli v sociální izolaci a stavu nouze. Na základě tehdejší aktuální potřeby v České republice zvolilo CNF CEE za oblast svojí podpory příspěvky do investičních nákladů spojených s rekonstrukcemi a úpravami budov, ve kterých neziskové organizace poskytují své služby. Finanční podpora z CNF CEE umožnila v letech fungování a zkvalitnění služeb více než 300 subjektů působících v sociálnězdravotní oblasti. Přispěla na opravy mnoha zničených budov na území ČR, na něž se nedostávalo jiných finančních prostředků, částkou přesahující 230 mil. Kč. Potřeba neziskového sektoru stále rostla a vedla v roce 2000 k rozhodnutí poradního sboru založit českou Nadaci Civilia. Cílem této nástupnické organizace CNF CEE je pokračovat v započatém díle a osamostatnit se. Důvodem k osamostatnění byla především skutečnost, že CNF CEE se rozhodly ukončit svoji podporu v zemích, které přistupují v r k EU, a přesunout svoje aktivity dále na východ. V žádném případě to však neznamená, že by CNF CEE ponechalo Nadaci Civilia svému osudu a zcela bez prostředků. Při založení nadace na podzim r darovalo CNF CEE Nadaci Civilia částku do nadačního jmění a poskytovalo až do konce roku 2003 finanční prostředky na grantování a provozní výdaje v plné výši. Od počátku roku 2004 podpora ze strany holandských partnerů postupně klesá, nicméně v určité byť postupně se snižující míře bude pokračovat nejméně do konce r Nadace Civilia si tak musí najít jiné zdroje, aby mohla pokračovat ve své práci. Přitom je třeba zdůraznit, že od CNF CEE se nadaci nedostalo jen podpory finanční, ale i podpory profesionální a metodické, kdy během dlouholeté spolupráce a nizozemské supervize se podařilo osvojit si velmi cenné know-how. Cestu k osamostatnění zahájila Nadace Civilia intenzivním vyhledáváním finančních zdrojů na území České republiky. Veškeré s fundraisingem

11 spojené aktivity však vyžadují mnoho času a mnoho prostředků, účinný marketing a PR, které vedou k obecnému povědomí o Nadaci Civilia a jsou dostatečným základem k dlouhodobé spolupráci s firemními i jinými dárci. Nadace Civilia zatím není a ani nemůže být zcela finančně samostatná. Zanechala za sebou spoustu práce, spoustu práce však i nadále zbývá vykonat. Nadace Civilia bojuje o čas. V souvislosti se vstupem ČR do Evropské unie se mění celá struktura veřejného financování i neziskového sektoru uvnitř naší země. Změnami prochází i zahraniční, zejména evropské, fondy dosud dostupné pro nestátní neziskové organizace. Vedena snahou učinit maximum pro zviditelnění Nadace Civilia v očích veřejnosti přijala správní rada nadace strategii podpory pro r Rovnež na straně fundraisingu plánuje Nadace Civilia pro r celou řadu aktivit, které by jí měly pomoci k získání finančních prostředků z tuzemských zdrojů. Veškeré tyto aktivity směřují k dalšímu osamostatnění nadace tak, aby Civilia mohla samostatně fungovat i po úplném ukončení podpory ze strany holandských partnerů a aby byla schopna v plném rozsahu navázat a nadále rozvíjet dosavadní výsledky své více než dvanáctileté činnosti v oblasti podpory neziskového sektoru. RNDr. Karel Janoušek, člen správní rady nadace CIVILIA a střediska Junák Výsledky 1. grantového kola Nadace Civilia 2004 Podpora vzniku a rozšíření chráněných dílen nestátních neziskových organizací. Uzávěrka byla 29. února 2004 Správní rada Nadace Civilia se rozhodla z vlastních prostředků podpořit následující projekty: * Akord Praha - Komunitní centrum pro děti a mládež s těžkým mentálním postižením a kombinovanými vadami od 3 do 26 let. * OCH Jihlava Centrum U Větrníku pro aktivní uživatele nealkoholových drog. * Trianon Český Těšín Program pro zdravotně postižení dospělé v produktivním věku. * Charita Holešov Centrum pro dlouhodobě nezaměstnané zdravotně postižené občany. * Reintegra Krnov Chráněné dílny pro osoby se změněnou pracovní schopností. Správní rada Nadace Civilia se rozhodla doporučit svým dárcům (spolupracujícím organizacím a společnostem) k podpoře následující projekty: * Proxima sociale Praha - Najdi si svůj JOB v 3BK1 - chráněné bydlení a chráněná práce pro mládež v obtížné životní situaci. * Sdružení pro osobní asistenci a nezávislý život zdravotně postižených Tábor. * Lada Pacov chráněné pracoviště a bydlení pro těžce mentálně a kombinovaně postižené. * Ledovec Ledce centrum pro psychicky nemocné a mentálně postižené. * Fokus Mladá Boleslav sociální centrum pro dlouhodobě duševně nemocné. Výsledky rozhodnutí dárců - partnerů Nadace Civilia podpořit / nepodpořit a v jaké výši, budou zveřejněny na webových stránkách během měsíce května. Sbírka, kterou vykonali studenti a studentky středních škol dne 7. dubna 2004, vynesla ,- Kč. Nadace Civilia plánuje na podzim roku 2004 uspořádat další charitativní sbírku. Zájemci o spolupráci se mohou již nyní hlásit na ové adrese: 11

12 Výzva, doručená po internetu Podpoříte kulturu života? Teroristé, kteří 11. března připravili v Madridu smrt dvěma stovkám lidí, bolest desetitisícům zraněných a pozůstalých a strach stamilionům obyvatel západního světa, ve svém následném prohlášení celkem bez obalu vyjevili svoje smýšlení: Vy milujete život, ale my milujeme smrt. Bylo by omylem považovat tenhle postoj za společné stanovisko všech muslimů. I význační zástupci islámského světa na posledním setkání v Assisi, které pravidelně pořádá papež Jan Pavel II. pro představitele všech významných světových náboženství, na tom posledním společně se všemi jasně vyznali, že nikdo nemá právo dovolávat se Boha pro svoje násilné jednání. Bůh je Otcem všech a je těžkým rouháním, když ho někdo ve jménu své víry chce zneužívat proti lidem jiné víry. Výsměšné zvolání teroristů Vy milujete život, ale my milujeme smrt nás ovšem může přivést k otázce, zda opravdu my, lidé západní civilizace, milujeme život. Ano nepochybně drtivá většina z nás na svém životě velmi lpí. A také mnozí lpí na životech svých blízkých rodičů, dětí, partnerů. Jenomže lpět na životě a milovat život to je přece jenom něco podstatně jiného. Vždyť sám Ježíš důrazně upozornil na ten rozdíl: Kdo by chtěl svůj život zachránit, ten o něj přijde. Co prospěje člověku, získá-li celá svět, ale ztratí svůj život? (Mk 8,35-36). A fakta o postojích a smýšlení lidí v naší západní společnosti nás nenechávají na pochybách, jak je to se skutečnou láskou k životu. Rozsáhlý průzkum, který se v Evropě koná každých deset let, ukázal jasně, že ochrana věcí je postoji současných Evropanů mnohem lépe zajištěna než ochrana života v jeho různých důležitých polohách. Auta jsou mnohem lépe nejen právně, ale i morálně chráněna, než nenarozené děti, umírající lidé nebo partnerské vztahy. Autoři výzkumu to vyjádřili otřásajícím bonmotem: V současné naší kultuře by bylo mnohem větší štěstí přijít na svět jako auto než jako člověk. Právě toto má na mysli Jan Pavel II., když hovoří o kultuře smrti a nutnosti, aby křesťané v prvé řadě byli mezi těmi, kteří proti ní hájí a sami žijí kulturu života: Proti mínění o nezbytnosti potratů kroky, které mohou chránit matku i dítě. Proti mínění o nemožnosti trvalé lásky věrná partnerství a přátelství. Proti mínění, že každý se musí postarat jen o sebe solidaritu a ohled na ostatní. Proti mínění o nesmyslnosti nemocí ničeného života důvěra ve smysl oběti a spoluúčast s trpícími. Proti mínění o definitivním konci života smrtí těla naděje na věčnost. Tváří v tvář tomu, jak se nám jeví dnešní svět, mohou vypadat ty postoje, které charakterizují důrazné přijetí kultury života, jako bláhová utopie. A vskutku kdyby to záleželo hlavně na nás, bylo by to beznadějné. Jenomže naši odvahu nepodepírá přehnaná důvěra ve vlastní síly, nýbrž důvěra v Toho, který nás ubezpečuje: Nebojte se, já jsem přemohl svět. (J 16,33b) On Vzkříšený je hlavním architektem civilizace lásky. P. Augustin Šváček OFMcap. + Jiří Edy Zajíc 12

13 Příběh o malém Indiánovi Jednou v noci se Tatanka ve spánku lekl a plakal. Sova zahoukala těsně u jeho stanu a Tatanka, malý Indián, se bál. "Buď tiše, Tatanko," řekla mu babička, přilákáš svým křikem divoká zvířata a nepřátelské válečníky!" Ale Tatanka plakal stále hlasitěji. A když sova zavadila o střechu stanu svými křídly, hlasitě vykřikl. Takový strach měl malý indián z velkého ptáka. Až k ránu se uklidnil při ukolébavkách své babičky, které ho uklidňovaly krásnou melodií. "Podívejte se na Tatanku, toho křiklouna!" volaly ostatní děti další ráno. "Nikdy nebude statečným válečníkem!" Smály se a nechaly chlapce stát stranou. Tu se vyšplhal Tatanka na strom a nikdo ho už nemohl spatřit. "Ještě poznají", myslel si, "že nejsem bázlivka. Jednou ulovím, až budou všichni hladovět, nejtučnějšího medvěda a jedním šípem přemohu nejúskočnější nepřátele!" Tak uvažoval malý indián až do večera. Pak sklouzl dolů se stromu a vrátil se do vesnice. Muži už byli nazpátek z lovu a seděli kolem hřejícího ohně. Ženy pekly a vařily maso. Děti si hrály. Když spatřily Tatanku, smály se a volaly: "Podívejte se, křikloun je zase tady. Určitě zastřelil sovu!" Chlapec by se málem rozplakal, kdyby ho otec, který seděl s muži u ohně, nezavolal k sobě: "Tatantko!" Tatanka poslechl a ostatní děti zvědavě šly za ním, protože by rády slyšely, co nebojácný muž řekne svému ustrašenému synovi. "Dobrý večer, Tatanko," pozdravil ho otec. "Podívej se, vědro je prázdné. Máme žízeň, ale není tu žádná voda. Jdi k prameni a naplň vědro." Děti se na malého Indiána z povzdálí dívaly. Všechny věděly, že cesta k prameni není bezpečná, a ještě navíc slunce dávno zapadlo za velikou horu. Odváží se toho Tatanka? Malý indián vzal mlčky vědro a šel. Ponořil se do divočiny a krok za krokem hledal stezku. Srdce mu hlasitě tlouklo a lekalo se, kdykoli praskla větvička nebo když zvíře zachrastilo. Opatrně jako kočka kladl svoje nohy, až konečně slyšel hučet pramen. Potom naplnil vědro. Stále znovu a znovu kolem něho kroužila sova a naříkala. Tatanka by nejraději nechal vědro stát a běžel do vesnice, ale věděl, že teď může všem ukázat, že je statečný. A tak došel k ohni, kde tábořili muži. "Áaa", řekl jeho otec, "jsi už tady!" Potom vyprázdnil vědro s cennou vodou a přikázal chlapci, aby šel ještě jednou. Malý indián cítil, jak mu slzy stoupají do očí. Ještě jednou prodělat tu strašnou cestu! Ještě jednou do tmy mezi šustící a chrastící zvířata dojít k prameni! Tázavě se podíval na otce, ale ten se dávno obrátil k ostatním mužům a nikdo už si Tatanky nevšímal. Tu se sklonil k vědru a namáhavě po druhé hledal cestu v temnotě. Když se vrátil, stál jeho otec již před stanem a čekal na něho. "Budeš jednou statečný muž", řekl. Tu zakřičela a zcela blízko kolem přelétla zase sova. Ale malý Tatanka se hrdě podíval na otce. Právě prožil docela jiná nebezpečí. Jak by ho mohl křik nějaké sovy ještě postrašit! Autorka: Dolores Travaglini (vybráno ze sborníku "Večerníček" vydaného v samizdatu r. 1971) 13

14 Meditační zahrada s Památníkem obětem zla Je místem naděje, pravdy, odpuštění a usmíření. Místem pro vzpomínku na všechny oběti zla, pro načerpání síly a pokory do všedního dne. Místem pro ozdravění duše člověka... Autorem projektu zahradní architektury a celé realizace je Luboš Hruška z Plzně. Památník ve formě křížové cesty vytvořil v letech 1986 až 1991 akademický sochař Roman Podrázský z Přibyslavi. Dílo, vytvořené z hořického pískovce, zahrnuje čtrnáct zastavení ve dvanácti skulpturách v životní velikosti. Autory kulturně duchovního objektu s kaplí sv. Maxmiliána Kolbeho jsou plzeňští tvůrci ing. arch. Jan Soukup a ing. arch. Jiří Opl. Od roku 1995 je zahrada ve správě: Biskupství plzeňské Nám. Republiky Plzeň tel.: adresa správce objektu: Jiří Kutek Kardinála Berana Plzeň tel.: Byli tři sourozenci. Dva bratři a nejmladší - sestřička. Bydleli daleko od města na kraji velkého lesa. Jednou v lese našli tři malinkaté květinky. Takové zvláštní, jaké nikdy před tím neviděli. Zalíbily se jim natolik, že si ji vzali sebou a Královna květin Jiří Edy Zajíc (1983) zasadili je do záhonu na zahrádce před domem. Od toho dne každý z nich opatroval jednu květinku. Zalévali ji, pečlivě ji ošetřovali a chránili jako vzácný poklad. Co je to jenom za květinu? Tato otázka je všechny velice vzrušovala... Jednoho dne zabloudil do jejich lesa známý profesor botaniky z hlavního města. Když se po mnoha hodinách konečně dostal na cestu, zavedla ho právě k domku, kde bydlely tyto tři děti. I když byl profesor již velmi unavený, přesto si hned všiml tří malých květinek na záhonu - a nadšeně zvolal: "Ó, to je neuvěřitelné!" a pak ještě řekl jakési latinské, hrozně zamotané a dlouhé jméno. Děti se hned k němu seběhly - chtěly totiž chránit svoje květiny - ale on jim hned začal nadšeně vysvětlovat: "To je nejvzácnější rostlina na naší planetě. Je to velice krásná květina. Hotová královna květin. Pokud se správně opatruje, dorůstá velikosti několika metrů. Má úžasně velikánské květy modré, červené i žluté barvy, které krásně voní a jsou ještě navíc léčivé." Na chvíli se odmlčel a pak se náhle zeptal: "Chtěly byste, aby z těchto malinkých výhonků vyrostly ty nádherné květy?" "Ano, ano, chceme!" volaly děti jako o závod. Profesor však zvážněl: "Ve vašich podmínkách ale z takového malinkého výhonku tak krásná květina vyrůst nemůže." 14

15 "Proč? ptaly se překvapeně děti. "U vás je příliš chladno", vysvětloval profesor. "Máte tu i málo sluníčka. Také tu není dobrá půda - má málo potřebných výživných látek. Rostlinu je navíc třeba chránit před škůdci. Zkrátka, aby květina dosáhla své krásy, musela by být dlouhou dobu ošetřována ve skleníku". "Ve skleníku?" zklamaně vydechly děti. ''Ale my tu žádný takový skleník nemáme." "Ovšem,'"' pokýval hlavou profesor, "takový skleník mám pouze u nás v hlavním městě. Bylo by třeba přesadit květinu k nám." Oba bratři vykřikli: "Ne! Moje květina se nikam přesazovat nebude" Profesor opět vážně pokýval hlavou a řekl: "Ano. Je to vaše květina - a nikdo vám ji namůže bez vašeho souhlasu vzít. Ale pokud ji nepřesadíte do skleníku v hlavním městě, nikdy z ní nebude tak nádherná královna květin. Zůstane malou, drobnou květinkou. A nejspíš zanedlouho zahyne." Děti mlčky přemýšlely. Mají svěřit tomu neznámému člověku svou květinu? Svůj poklad, který opatrovaly jako oko v hlavě? Profesor sice říká, že z ní může být květina ještě neskonale krásnější, ale co když to není pravda? "Aťsi!" vyhrkl nakonec starší bratr, "raději si nechám květinu u sebe." "I já si raději, nechám svou květinu u sobe, " opakoval po něm mladší bratr. Sestřička mlčela. Dlouho se dívala a svou květinku. Pak k ní poklekla a něco jí šeptala... Potom rychle vzala lopatku, květinu vyrýpla s kusem hlíny a podala ji profesorovi. Stále nic neříkala, jen se mu upřeně dívala do očí. Profesor se na ni usmál, pohladil ji po vláskách a řekl: "Až z ní vyroste královna květin, pozvu tě do hlavního města - když budeš chtít, odvezeš si ji domů. Neboj se, já na tebe nezapomenu." Když profesor odešel, začali se oba bratři sestře posmívat: "Ty hloupá! Měla jsi vzácnou květinu a teď nemáš nic!" "Ale vždyť ten pán slíbil, že z ní vyroste královna květin a že mi ji pak vrátí, '' bránila se sestra. ''Sliby, chyby", pošklebovali se jí bratři. "Snad bys mu nevěřila. Věřit můžeš jen tomu, co vidíš. A my své květiny vidíme, zatímco místo té tvé je teď prázdná jamka. Jsi prostě hloupá holka!" divoce se smáli. Sestřička by nejraději utekla někam do opuštěného koutku. A tak si klekla ke své prázdné jamce a dlaněmi si zakryla slzící oči... Uběhlo několik let... Květiny obou bratří dávno uhynuly. Starší ji neuchránil před mrazem a mladší ji zapomněl jednou v letních vedrech zalít. Jen v srdci jejich sestry hořel malý plamínek naděje. A proto zpočátku každý den vybíhala za listonošem a ptala se, jestli nepřišel dopis z hlavního města. Čím dále však musela čekat, tím častěji ji napadlo, že čeká zbytečně. Jednou se jí sice ve snu zdálo, že vidí svou květinu v plné kráse, obklopenou zástupem obdivovatelů. Ale to byl pouhý sen... Bratři se jí už dávno přestali posmívat. Když uhynuly jejich květiny, pouze prohlásili: ''Tak už jsme teď na tom stejně, jako ty." Ale sestra přece jen úplně nepřestala věřit, že její květina možná žije. Před bratry však o téhle své naději mlčela. Dobře věděla, že by ji nepochopili... A pak přišel dopis z hlavního města, a bylo v něm napsáno: ''Mé dítě, tvá květina dozrála. Čekám na tebe na hlavním nádraží v neděli odpoledne. Tvůj profesor. K tomu byla přiložena jízdenka do hlavního města, barevná fotografie jakési překrásné květiny a pod tou květinou na fotografii bylo připsáno: Tvá královna květin. 15

16 Zajásejte již, zástupy andělů v nebi! Zaskvějte se v slávě, božská tajemství! K vítězství tak mocného Krále zazni polnice a zvěstuj spásu! Raduj se i ty, země, zalitá tak oslnivou září a tonoucí v jasu věčného Krále, pohleď jak na celém světě rychle zmizely temnoty!... To je ta noc, o které je psáno: "Noc jako den se rozjasní" a "Noc je mým světlem ve všech radostech". Z Velikonočního chvalozpěvu (Exsultet) NA DOBRÉ STOPĚ duchovní rádce skautských oddílů * Vydává: Odbor duchovní výchovy Junáka v počtu 200 výtisků * * Redakce: Vladislav Jech Praha 9, Zelenečská 34, Praha 9, tel , Jiří Zajíc a Petr Krampl * * Technické zázemí: Zuzana Vankeová, Adéla Čapková a David Čančík. * * Předplatné pro rok 2004 zasílejte redakci podle těchto pravidel: pro dodání poštou 110,-Kč, příspěvek čtenářů webových stránek 50,-Kč; sponzorské předplatné je neomezeno. * * Prosíme o přesné údaje pro rozesílání poštou. * Bez jazykové korekce. * Prémiová otázka: O jaké duchovní skutečnosti je povídka Královna květin? Autory tří prvních správných odpovědí čeká pěkná knížka. Redakce Na dobré stopě se ještě jednou omlouvá, že v důsledku delšího onemocnění na přelomu r.2003 a 2004 (jak v redakci tak v tisku) stále dochází ke zpožděnému doručování. Děkujeme za pochopení. 16

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH 29. Pašije Cyklus C J 8,1-11 POZORNĚ NASLOUCHEJ!!! Nasloucháme Evangeliu K: Pan s vámi. L: I s Tebou K: Slova svatého evangelia podle Lukáše L: Sláva Tobě Pane Udělej křížek

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ 1. NEDĚLE ADVENTNÍ Začíná nový církevní rok a doba adventní, čas přípravy na, která potrvá týdny. Znamením je adventní se svícemi. PAMÁTKA SV. BARBORY Barbora byla dívka, která položila pro svůj život.

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

Slavný růženec - Věřím v Boha...

Slavný růženec - Věřím v Boha... Slavný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, který z mrtvých vstal. - Otče náš... 1. První den v týdnu časně ráno přichází ke Kristovu hrobu Marie Magdaléna a spatří kámen od vchodu odvalený. - Zdrávas Maria...

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2016 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

Já se taky zpovídám!

Já se taky zpovídám! tonino Lasconi Já se taky zpovídám! Příprava na slavnost svátosti smíření Takže Odkud mám začít? Ilustrace GiUSY capizzi kluci a holky to je kniha pro vás! kniha Já se taky zpovídám! je tady pro vás, kdo

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

6 Červen 1996 DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA

6 Červen 1996 DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA 6 Červen 1996 RADA EVROPSKÝCH BISKUPSKÝCH KONFERENCÍ KONFERENCE EVROPSKÝCH CÍRKVÍ DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA VYDAL SEKRETARIÁT ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE

Více

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ Obsah MILOST Milost je projevem Boží lásky k nám. 1. Máš přednost 9 2. Veliká bouřka 13 3. Žena u studny 17 4. Snídaně s Ježíšem 21 UCTÍVÁNÍ Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. 5. Kdykoli

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci 2013 Diakonie Českobratrské církve evangelické je jednou z nestátních organizací poskytujících sociální, zdravotní, pastorační a vzdělávací služby v České republice. V přímé péči denně pomáhá tisícům klientů

Více

SKAUTING PRO VŠECHNY

SKAUTING PRO VŠECHNY SKAUTING PRO VŠECHNY programový dokument Projekt Skauting: příležitost skutečně pro všechny Skupina Skauting pro všechny (SPV) květen 2011 Kdo jsme a z čeho vycházíme Skupina Skauting pro všechny sdružuje

Více

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN 2012 Pán vstal z mrtvých, aleluja! Drazí přátelé, prožíváme závěr postní doby a připravujeme se

Více

Křesťanství v raně středověké Evropě

Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství Nejrozšířenější světové monoteistické náboženství Navazuje na judaismus Učení odvozuje od Ježíše Nazaretského kolem roku 30 n.l. veřejně působil jako kazatel

Více

Co byste o této dívce řekli?

Co byste o této dívce řekli? Co byste o této dívce řekli? Jaké má vlastnosti? Co dělá? Jaká je to žákyně? Z jaké pochází rodiny? Upřesníte ještě něco v charakteristice této dívky? Doplníte teď něco na charakteristice dívky? Kdo by

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 26.3.2011 12/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 26.března 2011 9.30 12.00 Bohoslužba Večeře Páně uvádí br. Bohumil Špinar ml.

Více

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) 2. ledna S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) Prosme za církev, aby byla v dnešním světě prorockým, statečným a kompetentním

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 28. května 2011 9.30 10.30 Sobotní škola - uvádí Liebl Petr Společná píseň č.

Více

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem?

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem? Mt 13, 44-46 Podobenství o Království. Zvláštní obrazy, které PJ používal aby lidi přivedl k podstatě věci. Tentokrát o pokladu a perle které člověka stojí všechno co má. Chceme-li porozumět Ježíšovu sdělení,

Více

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn ZMRTVÝCHVSTÁNÍ Ježíšovi nepřátelé zvítězili. Ježíš byl mrtev, jeho učedníci rozptýleni. Všemu byl konec. Zlí lidé nechtěli poslouchat Ježíšovo učení a teď, když byl mrtev, se radovali. Ježíš však řekl:

Více

Radostný růženec - Věřím v Boha...

Radostný růženec - Věřím v Boha... Radostný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, kterého jsi z Ducha svatého počala. - Otče náš... 1. Bůh poslal archanděla Gabriela do galilejského Nazaretu. - Zdrávas Maria... 2. K panně, zasnoubené muži

Více

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel Stejně jako existují fyzikální zákony, které určují dění ve vesmíru, jsou i zákony duchovní, které určují náš vztah k Bohu. 1. Bůh tě miluje a má s tvým životem ten

Více

HROBNÍK Jan Kameníček Ilustrace autor Pro děti od dvanácti let

HROBNÍK Jan Kameníček Ilustrace autor Pro děti od dvanácti let HROBNÍK Jan Kameníček Ilustrace autor Pro děti od dvanácti let Cítím se klidný. Já přece nemám sebemenší důvod, abych lhal. Nepociťuji smutek, ani stín strachu, je to jen vyrovnání, blažený smír. Všechny

Více

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( )

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( ) ANTONYJ SUROŽSKIJ (1914-2003) se narodil jako syn ruského diplomata ve švýcarském Lausanne. Ke křesťanství se obrátil, když mu bylo 15 let, vystudoval medicínu a stal se lékařem. V roce 1939 složil mnišské

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z DUCH SVATÝ Když Pán Ježíš vstoupil do nebe, apoštolové se cítili sami, a proto se báli. Ježíš už nebyl mezi nimi. Jednoho dne však, jak slíbil, poslal Ducha svatého. Od té chvíle apoštolové zase měli odvahu.

Více

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007 Úvod Zdravím vás všechny a vítám vás. Jsem moc rád, že jste dnes dorazili. Dnes začneme spolu mluvit o penězích. Vím, že je to velice kontroverzní téma. Ne jenom z pohledu lidí mimo církev. Nedávno zveřejnili

Více

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku:

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku: VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI Na začátku školního roku: Prosme na počátku školního roku za žáky a jejich učitele a rodiče; zvláště pak za děti, kterým se učení nedaří nebo jsou od ostatních šikanovány.

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

TÉMA. Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta

TÉMA. Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta TÉMA Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta Abych mohla napsat jak jsem pochopila ajurvédu, tak se musím nejdříve zamyslet nad tím co to je - pochopení. Pochopení chápat věci realisticky.

Více

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše Bible pro děti představuje Narození Ježíše Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot Upravili: E. Frischbutter; Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve listopad 2012 6. ročník / 11. číslo Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. (J 18,37b) Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, když jsem byl na gymnáziu,

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02. K Roku rodiny... 03. Ptali jste se... 04. Informační servis... 07

Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02. K Roku rodiny... 03. Ptali jste se... 04. Informační servis... 07 LEDEN 2014 ČASOPIS FARNOSTI PUSTÁ POLOM www.pustapolom.cz/farnost/ Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02 K Roku rodiny... 03 Ptali jste se... 04 Toulky farní minulostí....... 05 Informační servis...

Více

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Bohoslužba se koná na podzim (4. neděle v září), z podnětu ERC. Předložený liturgický formulář je soustředěn k připomínce křtu podle liturgie,

Více

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 Z poselství Ježíše ze dne 19. srpna 2012 v 10:56. LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 ZA OCHRANU PŘED FALEŠNÝM PROROKEM Nejdražší Ježíši, zachraň nás před klamem falešného proroka. Ježíši, smiluj se nad námi. Ježíši,

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 ZPRAVODAJ FARNOSTÍ Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 Drazí a milí farníci, v prosinci jsme začali nový církevní rok, zároveň s ním jsme vstoupili do adventu, do Roku víry a Roku eucharistie. Advent je dobou

Více

Markéta 12/ Pojďme do Betléma!

Markéta 12/ Pojďme do Betléma! Markéta 12/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem,

Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem, Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem, aby v tom objevil nejvzácnější poklad svého života a sdílel toto bohatství s ostatními lidmi, blízkými i

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015 10. neděle po svátku Trojice 9. srpna 2015 evangelium podle Jana 14 Ježíš řekl: 1 Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. 2 V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak

Více

poznejbibli biblické příběhy pro děti

poznejbibli biblické příběhy pro děti Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: 1. Příběh: Slepec vidí poznejbibli biblické příběhy pro děti Přečti si: Lukáš 18,35-43 Klíčový verš: Lukáš 18,43 Požádej někoho,

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Samuel van Tongel. Nevinnosti I

Samuel van Tongel. Nevinnosti I Samuel van Tongel Nevinnosti I Studený vítr ochlazoval jinak teplý večer při svitu zapadajícího slunce, jehož barva se měnila při každém mraku, který se na překrásném oranžovo-modrém nebi ocitl. Na stromech

Více

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla!

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! CO JE PRO VÁS DŮLEŽITÉ! UVĚDOMIT SI, PROČ JSTE ZDE A CO CHCETE VE SVÉM ŽIVOTĚ ZMĚNIT A NA TOM BUDEME

Více

Církev a internetové společenské sítě

Církev a internetové společenské sítě Církev a internetové společenské sítě Téměř před 20 lety jsem zahlédl reklamu na mobilní telefony s nápisem: Důležité jsou vztahy, vše ostatní je technika. Myslím, že by to mohla být vůdčí myšlenka vašeho

Více

Řád Křesťanského sboru Pyšely

Řád Křesťanského sboru Pyšely Řád Křesťanského sboru Pyšely Úvod Pro plnohodnotný křesťanský život a společné soužití členů Křesťanského sboru Pyšely (KSP) přijímáme následující články. Článek I Cíle a poslání (KSP) Cíle a poslání

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Pastorale Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20 Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Hudba: Bohdan Mikolášek Liturgie: Jana Mikolášková Nebojte se! Liturgická vánoční slavnost pořad:

Více

Rádcovský kurz! www.horskaboure.net

Rádcovský kurz! www.horskaboure.net Oblast Horská bouře Suvorovova 478, 741 01, Nový Jičín Tel.: +420 603 52 10 73, E-mail: milanl@centrum.cz http:///, http://skoleni.horskaboure.net/ Rádcovský kurz! Milá kamarádko, milí kamaráde, Zahájení

Více

7. třída - Boží pomoc k růstu člověka Vazba učiva 7. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Na základě zprávy o stvoření žák porozumí

7. třída - Boží pomoc k růstu člověka Vazba učiva 7. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Na základě zprávy o stvoření žák porozumí 7. třída - Boží pomoc k růstu člověka Vazba učiva 7. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Na základě zprávy o stvoření žák porozumí symbolickému způsobu vyjadřování v jazyce Bible a v jazyce

Více

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13:

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13: Ďábel a člověk V našich shromážděních často hovoříme o Bohu, jeho díle v životě člověka, někdy trochu zapomínáme na to, že nežijeme v duchovně neutrálním prostředí, ve kterém nepracuje jenom Bůh, ale i

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

ŠKOLNÍ KALENDÁŘ 12/ 13. Nová generace

ŠKOLNÍ KALENDÁŘ 12/ 13. Nová generace ŠKOLNÍ KALENDÁŘ 12/ 13 Nová generace Úvod Na českých školách studuje 1.800.000 studentů. Kolik z nich slyšelo evangelium? Nová generace je studentská křesťanská organizace zaměřená na studenty a jejich

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve únor 2009 3. ročník/2. číslo Jsi světlem, Kriste, jsi obrazem Otcovy tváře, Tvá láska září nám v temnotách... Slovo úvodem Milí sourozenci v Kristu, není

Více

Pastoračník. Naděje neklame! Ke své životní cestě potřebujeme menší i větší naděje, které nás den co den udržují při životě. (Benedikt XVI.

Pastoračník. Naděje neklame! Ke své životní cestě potřebujeme menší i větší naděje, které nás den co den udržují při životě. (Benedikt XVI. Pastoračník Oblastní charity Jihlava číslo 1, únor 2012 Ke své životní cestě potřebujeme menší i větší naděje, které nás den co den udržují při životě. (Benedikt XVI.) Milí kolegové, první číslo v roce

Více

JMENUJI SE: To je otisk mé ruky: Baví mě: S čím si rád/a hraju: Namaluj/napiš na každý prst osobu, která ti pomáhá.

JMENUJI SE: To je otisk mé ruky: Baví mě: S čím si rád/a hraju: Namaluj/napiš na každý prst osobu, která ti pomáhá. To jsem JÁ 1I JMENUJI SE: Baví mě: To je otisk mé ruky: S čím si rád/a hraju: Namaluj/napiš na každý prst osobu, která ti pomáhá. 2I Jmenuji se......... a je mi... let. Žiju společně s: Bydlím v: Nejvíc

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 30.6.2007 Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 byl

Více

Výsledky dotazníkového šetření 2013 dotazník pro rodiče

Výsledky dotazníkového šetření 2013 dotazník pro rodiče Výsledky dotazníkového šetření 2013 dotazník pro rodiče Zákonní zástupci žáků naší školy byli vyzváni k vyplnění anonymních dotazníků, týkajících se vztahů (v souvislosti se školou), výchovy a vzdělání,

Více

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam.

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam. Šablona č. 7, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Rodina Příbuzenské vztahy v rodině, orientace v čase, život ve městě x vesnici Ročník

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

Jak mluvit s nejmenšími o Bohu?

Jak mluvit s nejmenšími o Bohu? Jak mluvit s nejmenšími o Bohu? Rada č. 1 Pracujme především na sobě, dítě je spolehlivé zrcadlo. Víra dítěte roste jeho účastí na víře rodičů. Malé děti se učí jednoduchým napodobováním a dítě důvěřuje.

Více

Vernířovice 172 788 15 Velké Losiny www.svagrov.cz. Milí rodiče a milé děti,

Vernířovice 172 788 15 Velké Losiny www.svagrov.cz. Milí rodiče a milé děti, Vernířovice 172 788 15 Velké Losiny www.svagrov.cz Milí rodiče a milé děti, už skutečně ubývá dne a brzy se šeří, proto se nám blíží čas Martinských slavností. Sejdeme se na Švagrově v sobotu 9. 11. 2013

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

12. 9. 2015 27/2015 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

12. 9. 2015 27/2015 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 12. 9. 2015 27/2015 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 12. září 2015 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Sedláček Daniel Společná píseň

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2014. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2014. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2014 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

ČTĚME DĚTEM 20 MINUT DENNĚ. KAŽDÝ DEN!

ČTĚME DĚTEM 20 MINUT DENNĚ. KAŽDÝ DEN! ČTĚME DĚTEM 20 MINUT DENNĚ. KAŽDÝ DEN! Bez ohledu na to, kolik máš práce, ta nejdůležitější věc, kterou můžeš učinit pro budoucnost svého dítěte, je, kromě projevů lásky, objímání, také každodenní hlasité

Více

Zpracovala Nová Milena - příběhy Čeháková Ludmila korektura Ing. Vlach

Zpracovala Nová Milena - příběhy Čeháková Ludmila korektura Ing. Vlach Celý měsíc se budeme seznamovat s pojmem láska. Musíme poznat co to slovo znamená. Před každým křesťanským kruhem si budeme vyprávět jeden mini příběh a vy samy děti určíte, zda je to láska a pohoda nebo

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 4 duben 2012 PROČ SLAVÍME VELIKONOCE A CO NÁM PŘIPOMÍNAJÍ? Často dnes slyšíme, že Velikonoce jsou svátkem jara. Původně tomu v pohanských dobách tak

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT (dále jen NIŽ) je státem zaregistrovaná obecně prospěšná společnost, jejíž cílem je ochrana základního lidského práva,

Více

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 11.prosince 2010 Společná píseň

Více

Čl. I Prevence záškoláctví

Čl. I Prevence záškoláctví Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy V Praze dne 11.března 2002 Čj.: 10 194/2002-14 Metodický pokyn k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví

Více

Podpořte vydání knihy Básní a Energetických obrázků Duchovní léčitelky. S fotografiemi

Podpořte vydání knihy Básní a Energetických obrázků Duchovní léčitelky. S fotografiemi Podpořte vydání knihy Básní a Energetických obrázků Duchovní léčitelky S fotografiemi Část peněz ze zisku této knihy věnuje na podporu centra www.nightlife.mypage.cz Brána k uzdravení Těla, Duše i Světa.

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Tisková zpráva, 10. dubna 2017 V tomto týdnu budeme prožívat Velikonoce, největší svátky křesťanů v ČR. Během Zeleného čtvrtka, Velkého pátku, Bílé soboty a neděle

Více

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Augustínek MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Letní tábor ve Sv. Dobrotivé, 2012 Školní družina 2 Augustínek, 2012 VYCHOVÁVAT MÁ BÝT RADOST! Milí rodiče a přátelé naší školy sv.

Více

Dotazník pro uživatele sociálních služeb: Děti a mládež

Dotazník pro uživatele sociálních služeb: Děti a mládež Dotazník pro uživatele sociálních služeb: Děti a mládež Dobrý den, ahoj, obracíme se na Tebe s krátkým dotazníkem, jehož cílem je zjistit, jak jsi spokojen se sociálními službami v Táboře. Výsledky budou

Více

TISKOVÁ KONFERENCE 24. 3. 2015

TISKOVÁ KONFERENCE 24. 3. 2015 TISKOVÁ KONFERENCE 24. 3. 2015 Jediná celostátní edukačně-náborová kampaň zaměřená na pěstounskou péči POMOC OHROŽENÝM DĚTEM Nadační fond J&T pomáhá již od roku 2004 především ohroženým dětem a rodinám.

Více

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy Zpracovaly: Mgr. Lenka Sýkorová Mgr. Věra Jaborová I. Úvod Nárůst sociálně patologických jevů včetně zneužívání návykových látek u dětí školního věku se stává celospolečenským problémem. Primární prevence

Více

Jak si splníš Nováčkovskou zkoušku? Já a skauting

Jak si splníš Nováčkovskou zkoušku? Já a skauting Nováčkovská zkouška Jak si splníš Nováčkovskou zkoušku? Nováčkovská zkouška, po jejímž složení budeš právoplatně patřit do naší velké skautské rodiny, má čtyři části. V každé narazíš na body a úkoly, v

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více