VIII. Staroměstský jarmark rekordní. Jarmark letos nabídl rekordních 43 stánků.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VIII. Staroměstský jarmark rekordní. Jarmark letos nabídl rekordních 43 stánků."

Transkript

1 STAROMĚSTSKÉ noviny měsíčník Starého Města a okolních obcí ROČNÍK xxiv Č. 1 leden 2015 VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO CENA 10 Kč VIII. Staroměstský jarmark rekordní V neděli 7. prosince se na Náměstí Velké Moravy konal již tradiční vánoční jarmark. Ten letos nabídl přes čtyřicet stánků s občerstvením, pracemi řemeslníků i jiným zbožím. Součástí byl také kulturní program, jehož moderování se ujal pan místostarosta, Mgr. Martin Zábranský. Postupně se několika stovkám návštěvníků představila Cimbálová muzika ZUŠ, ženský pěvecký sbor Babčice ze Spytihněvi, zpěváci DZP Staré Město, Dolinečka I a II, děti z MŠ Komenského a mužský pěvecký sbor ze Starého Města doprovázený CM Bálešáci. O odpolední zábavu se pak postarala country kapela Štrůdl. V prostorech jezuitského sklepa přichystalo Středisko volného času Klubko program pro naše nejmenší zahrnující dílničky a zábavné úkoly. Zaplněný prostor sklepa pak čekal na herce loutkového divadla, kteří ještě více zpříjemnili dětem adventní neděli. I přes mrazivý vítr se na náměstí Jarmark letos nabídl rekordních 43 stánků. sešlo mnoho staroměstských občanů i návštěvníků z obcí okolních. Celá akce tak proběhla v duchu přátelského setkání rodin a přátel a přispěla k družné atmosféře předvánočního Foto: PP času. Na závěr nezbývá než poděkovat Kulturní komisi a všem, kdo se podíleli na organizaci a úspěšném průběhu celé akce. PP Děti z Dolinečky. Foto: Vladimír Kučera V jezuitském sklepě byl připraven zábavný program pro děti. Foto: PP

2 2 Zprávy z radnice Staroměstské noviny 1/15 ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU Říká se, že změna je život. Adventní čas přinesl Starému Městu změn hned několik. Vánoční strom vždy stával u radnice a jeho rozsvícení bylo spojené s pořádáním Staroměstského jarmarku. Bylo nutné strom nejprve někde pokácet a pomocí jeřábu vsadit do země. Dřevo z něj sice bylo následně využito, přesto je letošní volba z pohledu ochrany přírody mnohem příznivější. Za vánoční strom byl vybrán smrk rostoucí vedle zastávky na náměstí Velké Moravy. Další změnou je termín jeho rozsvícení. Letos poprvé bylo naplánováno tak, aby výsledný efekt byl co největší. Došlo k němu v pátek 5. prosince 2014 v 17:00 hodin. Přihlíželo mu značné množství malých i velkých diváků, poslední vteřiny před zažehnutím světel odpočítávali společně všichni přítomní. A ještě jednu zvláštnost jsme letos zaznamenali. Vzhledem k datu konání bylo možné tuto akci spojit i s Mikulášskou nadílkou. Volání dětí nakonec bylo vyslyšeno a ze schodiště od kostela sv. Ducha sestoupil sám svatý Mikuláš za doprovodu anděla a skupiny děsivých pekelníků. Ti sice vnesli mezi přítomné děti menší paniku, ale kdo nezlobil, bát se nemusel. Mikuláš a anděl děti po zásluze odměnili, poté byla slavnost ukončena. Dalo by se říci, že byl položen základ další vítané a hojně navštěvované staroměstské tradici. AP Vánoční strom na Náměstí Velké Moravy. Foto: Vladimír Kučera Pořadem prováděl Mgr. Martin Zábranský. Foto: Vladimír Kučera Děti si jarmark skutečně užily. Foto: Vladimír Kučera

3 Staroměstské noviny 1/15 Zprávy z radnice 3 Město Staré Město VYHLAŠUJE výběrové řízení na funkci ředitele (ředitelky) organizace Sportovní a kulturní centrum, příspěvková organizace Požadujeme: - vzdělání vysokoškolské nebo středoškolské s maturitou - organizační schopnosti - praxe v oboru a zkušenosti s řídící prací výhodou - komunikativní a kombinační schopnosti - umění jednat s lidmi - občanská a morální bezúhonnost - znalost práce s PC - řidičský průkaz skupiny B - jazykové znalosti výhodou Přihláška uchazeče musí obsahovat tyto náležitosti: - jméno, příjmení a titul uchazeče - datum a místo narození uchazeče - státní příslušnost uchazeče - místo trvalého pobytu uchazeče - datum a podpis uchazeče K přihlášce musí být připojeny tyto doklady: - strukturovaný životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a zkušenostech - výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce - ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání - čestné prohlášení podle 4, odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů Součástí přihlášky musí být předložení vlastního návrhu koncepce a činnosti sportovního a kulturního centra. Písemnou přihlášku doručte nejpozději do na adresu: Městský úřad Staré Město, k rukám tajemníka nám. Hrdinů 100, Staré Město EXPEDIČNÍ KAMERA a SNOW FILM FEST EXPEDIČNÍ KAMERA a SNOW FILM FEST představují nejlepší outdoorové filmy Expediční filmy se díky celovečernímu promítání o dobrodružství, divoké přírodě, extrémních zážitcích a sportech ve všech ročních obdobích staly i ve Starém Městě v SKC akcí s tradicí, která je vyhledávána zájemci všech věkových kategorií, místních i z okolí. Nápad, který vznikl díky úsilí nadšenců o.s. Hedvábná stezka, si dal za cíl připravit pro pořadatele ve městech a obcích filmy, oceněné na prestižních festivalech, zejména na mezinárodním festivalu MHFF v Teplicích nad Metují. Spolupořadatelem festivalu je National Geographic Česko, partnery významné cestovní kanceláře a organizace, firmy se sportovním vybavením, mediální agentury. Promítání filmů probíhá vždy na jaře a na podzim nyní už na téměř 200 místech České a Slovenské republiky. Čtyřhodinové pásmo filmů a vstupů uspokojí i ty nejnáročnější diváky a milovníky dobrodružství. Programem v SKC provádí cestovatel David Švejnoha, který svými zkušenostmi a zážitky jednotlivé projekce zajímavě doplňuje a o přestávkách mezi promítáním bývá vyhledávaným partnerem pro nejrůznější diskuze z cestovatelského prostředí. Nadšení účastníků nás jako pořadatele zavazuje k tomu, abychom v tradici pořádání festivalů nejen pokračovali, ale jejich průběh neustále vylepšovali a doplňovali. Už letos jsme po Expediční kameře zařadili celovečerní pásmo filmů Po stopách Džingischána, jež si diváci, kteří v rámci festivalu shlédli některé z dílčích dílů, sami vyžádali. Australský dobrodruh Tim Cope putuje sám na koňském hřbetu mnoho měsíců z Mongolska přes Střední Asii až do Evropy. Překonává stepi, pouště i hory a jde stejnou cestou, jakou kdysi prošly bojovné hordy největšího dobyvatele všech dob. Dodnes je to nádherná krajina, kterou obývají drsní, ale často také velmi pohostinní lidé. Mnozí z nich žijí stále kočovným způsobem života, kdy jsou jim koně a velbloudi nezbytným pomocníkem pro přežití. V rámci Snow Film festu večeru plného špičkových filmů o extrémním lyžování, zimním lezení, skiaplinismu a dalších zimních šílenostech, který proběhl v SKC koncem listopadu, jsme do Starého Města pozvali členy Kejda týmu z Brna, účastníky jedné ze skialpinistických expedic, která byla v rámci festivalu promítána. Ukázalo se, že setkání s přímými účastníky dobrodružných výprav diváci ocení, proto v rámci nových projekcí připravujeme další zajímavá setkání. Jsme přesvědčeni, že cestovatelské projekty mají mezi příznivci dobrodružství a svobody na cestách své trvalé místo a jednou možná někdo kdoví bude promítat o expedičních cestách třeba na Mars. Eva Krchová Zleva: bratři Švihálkovi, členové Kejda Ski Teamu, s cestovatelem Davidem Švejnohou. Foto: PP

4 4 Zprávy z radnice U S N E S E N Í z 1. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1prodloužení pronájmů bytových jednotek v DPS, Bratří Mrštíků 2015 ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, na dobu určitou od do a nájemné ve výši 15,23 Kč/m2/měsíc uvedeným žadatelům: č. 1 p. Josef Marášek č. 2 p. Antonín Varmuža č. 3 p. Jarmila Hejdová č. 4 p. Jiřina Pelková č. 6 p. Ludmila Daníčková č. 7 p. Marta Foltýnková č. 8 p. Ludmila Schneiderová č. 9 p. Danuše Husková č. 10 p. Anna Kolajová č. 11 p. Josef Horehleď č. 12 p. Marta Fialová č. 13 p. Marie Hánová č. 14 p. Věra Kročová č. 101 p. Ludmila Slováčková č. 102 p. Marie Adamcová č. 103 p. Marta Motyčková č. 104 p. Pavla Samsonová č. 105 p. Zita Spáčilová č. 106 p. Božena Čagánková č. 107 p. Marie Dostálková č. 108 p. Jarmila Chrástková č. 109 p. Anežka Hulíková č. 110 p. Antonín Němec č. 111 p. Ludmila Palová č. 112 p. Josef Vaněk č. 113 p. Jana Habartová č. 114 p. Jiřina Sýsová č. 115 p. Marie Vymětalová č. 201 p. Marie Bečicová č. 202 p. Marie Zejdlová č. 203 p. Emílie Spiewoková č. 204 p. Drahomíra Kutálková č. 205 p. Jiří a Květoslava Benešovi č. 206 p. Alena Perničková č. 207 p. Ludmila Rozehnalová č. 208 p. Helena Zemandlová č. 209 p. Marie Zaorálková č. 210 p. Zdenka Horčicová č. 211 p. Marie Zapletalová č. 212 p. Pavla Hlaváčková č. 213 p. Antonie Langová č. 214 p. Marie Novotná č. 215 p. Věra Svobodová č. 216 p. Ladislav a Anna Kašparcovi 1.2 prodloužení pronájmu bytu č. 2 v domě č. p. 25, ul. Na Valech ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, paní Anně Bučekové, bytem Staré Město, Na Valech 25, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, na dobu určitou od do a nájemné ve výši 38,50 Kč/ m 2 /měsíc. V případě bezdlužnosti bude smlouva automaticky prodloužena o jedno čtvrtletí, nejdéle však do ukončení smlouvy o nájmu ze dne a smlouvy o nájmu ze dne společnosti AUTOJEŘÁ- BY BLAHA, s. r. o., Staré Město, Karoliny Světlé 1084, IČ , dohodou k pronájem části pozemku p. č. 240/467 ostat. plocha o výměře 500 m 2 v areálu Na Vyhlídce ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, společnosti AU- TOJEŘÁBY BLAHA, s. r. o., Staré Město, Karoliny Světlé 1084, IČ , od na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce a nájemné ve výši 53,60 K/m 2 a rok + příslušná DPH, s inflační doložkou, za účelem parkování vozidel se zázemím. - ukončení smlouvy o nájmu ze dne a smlouvy o nájmu ze dne panu Aloisi Hučíkovi, Autodoprava, Staré Město, Finská čtvrť 1494, IČ , dohodou k pronájem části pozemku p. č. 240/467 ostat. plocha o výměře 200 m2 v areálu Na Vyhlídce ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, panu Aloisi Hučíkovi, Autodoprava, Staré Město, Finská čtvrť 1494, IČ , od na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce a nájemné ve výši 53,60 K/m 2 a rok + příslušná DPH, s inflační doložkou, za účelem parkování vozidel se zázemím. - ukončení smlouvy o nájmu ze dne panu Pavlu Sukovitému, Staré Město, Sées 1978, IČ , dohodou k pronájem části pozemku p. č. 240/467 ostat. plocha o výměře 100 m2 v areálu Na Vyhlídce ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, panu Pavlu Sukovitému, Staré Město, Sées 1978, IČ , od na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce a nájemné ve výši 53,60 K/m 2 a rok + příslušná DPH, s inflační doložkou, za účelem parkování vozidel se zázemím. Staroměstské noviny 1/ pronájem pozemku p. č. 241/5 ovocný sad o výměře m 2 v lokalitě Čerťák ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, paní Evě Slámové, bytem Staré Město, Amálie Škráškové 1034, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců a nájemné ve výši 1 % z ceny půdy v daném k. ú. za jeden ha a jeden rok nájmu, za účelem zemědělského obhospodařování zahrady včetně výsadby okrasných a ovocných stromů. Při realizaci investiční akce města nebude poskytnuta žádná náhrada za porosty včetně trvalých na tomto pozemku. 1.6 výpůjčku kinozařízení lepičky pásové (23/97), 10 ks redukce, 2 ks karuselu Meo 5, 8 ks předsádek a kabinového okna Městským kinům v Uh. Hradišti, Uh. Hradiště, nám. Míru 951, IČ , na dobu určitou od do s možností dalšího prodloužení, pro potřeby kin v Uh. Hradišti. 1.7 dodatek č. 4 ke smlouvě č. PK 67/2002 o nájmu vodohospodářského zařízení a zajištění jeho provozu mezi městem Staré Město (vlastník) a společností Slovácké vodárny a kanalizace, a. s., Uherské Hradiště, Za Olšávkou 290, IČ (nájemce) operační plán zimní údržby místních komunikací ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, na zimní období ukončení pronájmu bytové jednotky č. 5 v domě s pečovatelskou službou, Bratří Mrštíků 2015 ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, paní Anně Chovancové, bytem Staré Město, Bratří Mrštíků 2015, dohodou k nabídku společnosti Amper Market, a. s., Praha 4, Antala Staška 1076/33a, IČ , na akci Elektronická aukce na dodavatele elektrické energie pro město Staré Město a příspěvkové organizace a společnosti, ve kterých má město Staré Město majetkový podíl. 2.1 výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce Stávající opěrná zeď zvýšení, Staré Město náměstí Velké Moravy. Nejvhodnější nabídku předložil uchazeč PROMONT Uherské Hradiště s. r. o., Kněžpole 218, Bílovice, IČ

5 Staroměstské noviny 1/15 Zprávy z radnice smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje číslo: D/1738/2014/KH ve výši Kč pro jednotku Sboru dobrovolných hasičů města Staré Město, dle 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. 6.4 Jednací řád Rady města ve Starém Městě platný pro volební období odměnu ředitelce Střediska volného času Klubko, příspěvkové organizace města dle zápisu, v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb. zákoníkem práce, v platném znění a vnitřní směrnicí č. S 01/ finanční příspěvek Uherskohradišťské nemocnici a. s., IČ , Uherské Hradiště, J. E. Purkyně 365, na poskytnutí neinvestiční dotace ve výši Kč, účelově určené na pořízení elektrických polohovacích lůžek v rámci jejich obnovy realizované u příležitosti akce Rok seniora. II. doporučila zastupitelstvu města 1.12 schválit převod majetku prodej části pozemku p. č. 4548/15 ostat. plocha/jiná plocha o výměře cca 7 m 2 v lokalitě ul. Obilní čtvrť ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, paní Ludmile Mimránkové, bytem Staré Město, Obilní čtvrť 334, za cenu 600 Kč/m 2, za účelem narovnání vlastnických vztahů pod stavbou. III. souhlasila 5.3 s přijetím účelově určeného peněžitého daru ve výši Kč pro příspěvkovou organizaci Středisko volného času Klubko Staré Město od Nadace Synot Uherské Hradiště, IČ , v souladu s ustanovením 102, odst. 2 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a podle ustanovení 27 odst. 5 a 39b odst. 1 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 5.4 s přijetím účelově určeného peněžitého daru ve výši Kč pro příspěvkovou organizaci Křesťanská mateřská škola, Za Radnicí 1823, Staré Město od Nadace Synot Uherské Hradiště, IČ , v souladu s ustanovením 102, odst. 2 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a podle ustanovení 27 odst. 5 a 39b odst. 1 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 5.5 s přijetím peněžitého daru ve výši Kč pro příspěvkovou organizaci Křesťanská mateřská škola, Za Radnicí 1823, Staré Město od soukromého dárce na pořízení hraček pro děti, v souladu s ustanovením 102, odst. 2 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a podle ustanovení 27 odst. 5 a 39b odst. 1 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. IV. nesouhlasila 1.8 s převodem majetku prodej části pozemku p. č. 247/4 ostatní plocha o výměře cca 25 m 2 v lokalitě ul. Finská čtvrť ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, panu Františku Fryštákovi, bytem Staré Město, Brněnská 1518, za účelem parkování osobního automobilu. 1.9 s převodem majetku prodej části pozemku p. č. 4546/36 ostatní plocha o výměře cca 60 m 2 v lokalitě ul. Na Valech ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, panu Liboru Bříštělovi, bytem Lovosice, Sady pionýrů 896/21, za účelem rozšíření pozemku pro výstavbu rodinného domu se žádostí občanského sdružení TC Staré Město, Staré Město, Karoliny Světlé 1013, IČ o možnost splátkování kupní ceny a trvá na dodržení podmínek převodu pozemku p. č. 2414/1 a pozemku p. č o celkové výměře m 2 (dnes podle nově vypracovaného GP pozemku p. č. 2417/17 o výměře m 2 a pozemku p. č. p. č. 3220/2 o výměře 37 m 2 ) dle smlouvy o budoucí smlouvě kupní ze dne s návrhem TC Staré Město na bezúplatný převod stavby cesty na pozemku p. č. 2414/15 ostat. plocha/ostat. komunikace o výměře m 2 a stavby parkoviště na pozemku p. č. 2414/16 ostat. plocha/ostat. komunikace o výměře m 2 v současném stavu stavební realizace (čísla pozemků dle nového GP), vše v lokalitě Rybníček ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, do vlastnictví města Staré Město. Pro převod do vlastnictví požaduje dokončení staveb včetně jejich kolaudace. V. vzala na vědomí 4.1 vyjádření města k žádosti o zahájení společného řízení dle 94a stavebního zákona v platném znění dle zápisu. 5.2 odstoupení p. Jany Bilavčíkové, bytem Klukova č. p. 60, Staré Město, od smlouvy č. 442/2014 o zápůjčce poskytované z Fondu rozvoje bydlení na základě její žádosti. VI. stanovila 6.1 plat paní Bc. Petře Kraváčkové, která byla pověřena řízením Střediska volného času Klubko, příspěvkové organizace, po dobu čerpání mateřské a rodičovské dovolené paní Mgr. Moniky Havláskové, s účinností od , dle zápisu. 6.3 možnost užití závěsného odznaku pro místostarostu města při významných příležitostech a občanských obřadech v souladu s 108 odst. 2 zákona č.128/2000 Sb. Dne 15. února 2015 se dožívá 85 let náš tatínek, dědeček, pradědeček a bratr pan Josef Otépka. K tomuto jubileu mu přejeme mnoho zdraví, pohody, klidu a spokojenosti. Za celou rodinu přeje syn Tonda

6 6 Zprávy z radnice Staroměstské noviny 1/15 VII. zřídila 6.2 komise rady města v souladu s 102 odst. (2) písm. h) a s 122 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění: Kulturní komise: předseda Mgr. Martin Zábranský STAN místopředseda Erik Feldvabel STAN člen komise Zdeněk Petržel ČSSD členka komise Mgr. Marie Pešlová KSČM člen komise Bc. Milan Horák KDU-ČSL člen komise Josef Vanda KDU-ČSL členka komise Mgr. Kateřina Vránová KDU-ČSL členka komise Pavla Stuchlá STAN člen komise DiS. Martin Baláž STAN člen komise Bc. Roman Janík STAN člen komise Bc. Robert Januška Staroměstské sdružení člen komise Pavel Vlček Staroměstské sdružení člen komise Ing. Martin Řezníček Staroměstské sdružení tajemnice Jana Nosková Sociální komise: předsedkyně Františka Pavlicová KDU-ČSL místopředsedkyně MUDr. Irena Pelechová ČSSD členka komise Ing. Lenka Beránková KSČM člen komise Ing. Kamil Psotka KDU-ČSL členka komise Marie Pleváková STAN členka komise Jaroslava Martínková STAN člen komise František Černý Staroměstské sdružení členka komise Pavlína Hájková ODS členka komise Bc. Irena Čechalová Městský úřad t ajemnice Irena Martínková Redakční rada: předseda Ing. Vojtěch Foltýnek KDU-ČSL místopředsedkyně Mgr. Milana Matyášová ČSSD členka komise Mgr. Věra Víchová KSČM člen komise Ing. Tomáš Dostalík Staroměstské sdružení člen komise Ing. Vladimír Beránek ODS člen komise Ing. Petr Jarotek KDU-ČSL tajemník Milan Kubíček VIII. uložila 1. Odboru správy majetku a ŽP 1.3 zveřejnit záměr na pronájem domu č. p. 644 na pozemku p. č. st. 351/2 zast. plocha a nádvoří o výměře 287 m 2 a pozemku p. č. 220/2 zahrada o výměře 69 m 2, ul. Hradišťská ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, na úředních deskách. T: ihned 1.10 zveřejnit záměr na pronájem částí pozemků p. č. 2414/10 orná půda, p. č. 4525/1 ostat. plocha, p. č. 4525/8 ostat. plocha a p. č. 4525/9 ostat. plocha o celkové výměře 632 m 2 v lokalitě ul. Tovární ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, úředních deskách. T: ihned 1.11 zveřejnit záměr na převod majetku - prodej části pozemku p. č. 242/1 ostat. plocha/neplodná půda o výměře cca 20 m 2, v lokalitě Čerťák ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, na úředních deskách. T: ihned Josef Bazala Mgr. Martin Zábranský starosta místostarosta

7 Staroměstské noviny 1/15 Zajímavosti 7 Věděli jste, že... Je to již deset let, kdy finišovala oprava radniční budovy a stavba nového přístavku na místě bývalé hasičské zbrojnice. V rámci rekonstrukce střechy pak bylo do měděné schránky v radniční věžičce vloženo Poselství přístím generacím, které obsahuje mimo jiné knihu Staré Město v proměnách staletí, DVD s fotografiemi a nejrůznější informace o chodu města. Jsou zde vzpomenuty i Staroměstské noviny, které tehdy měly za sebou již více než desetiletou úspěšnou existenci. Můžeme si jen přát, aby nález tohoto poselství někdy v budoucnu potěšil a informoval ty, kteří se budou nadále starat o vzhled a fungování našeho města. PP Tehdejší starosta města, Miroslav Schönbaum, s místostarostou Josefem Bazalou vkládají Poselství přístím generacím do měděné schránky. Foto: M. Kubíček Zároveň s opravou věžičky dostala radnice na sklonku roku 2004 novou střechu. Foto: M. Kubíček. Zajímavost ve Starém Městě Rarita na zahrádce paní Hejdové. Foto: PP Paní Hejdové ze Starého Města začal na zahrádce v druhé polovině listopadu kvést vzácný jasmín nahokvětý (Jasminum nudiflorum). Tento žlutý popínavý keřík, zdálky mírně podobný našemu dobře známému zlatému dešti, dokáže oživit zimní zahrádku jasně žlutými květy složenými ze šesti okvětních lístků, vyrůstajících na loňských výhonech. Radost z barevných květů u tohoto druhu, pocházejícího původně ze západní Číny, může v našich podmínkách trvat až do dubna. PP

8 8 Farní sloupek Staroměstské noviny 1/15 Z naší farnosti LÁSKA PLODÍ LÁSKU PROČ SE SLOVO STALO TĚLEM? Pamatujete si, když se vám narodilo první dítě? Byli jste tak plní lásky, že byste udělali všechno, abyste chránili a živili toho človíčka, kterého vám Bůh svěřil. Když jste viděli, jak děťátko klidně spí, naplnila vás láska, kterou jste nikdy předtím nezažili. Bylo to vaše dítě. Nechtěli jste nic jiného, jen ho milovat a cítit jeho lásku k vám. Ačkoliv je láska rodičů k dětem hluboká a mění nám život, je jen odleskem, stínem lásky Boha, našeho nebeského Otce k nám. Stvořil nás. Vytvořil pro nás celý svět - svět krásy, který odráží jeho slávu a lásku. Dal nám jednoho druhému, abychom vytvářeli vztahy, které jsou obrazem jeho lásky, milosrdenství, soucitu a spravedlnosti. A slíbil nám, že bude s námi vždy, až do skončení pozemských dní. Bůh na nás den co den vylévá nesčetné milosti skrze krásu tohoto světa a prostřednictvím laskavých přátel a rodiny. To vše dělá z lásky, a protože chce, abychom ho také milovali. Bůh skrze zázračné narození Dítěte v jeslích řekl celému světu: Neušetřím nic, ani svého vlastního Syna, abych vás přivedl do láskyplného vztahu se mnou. Když se během adventu díváte na malého Ježíše v jeslích, vzpomeňte si, že toto Dítě je ten největší dar, jaký jsme kdy dostali. Pak projevte Ježíši svou vděčnost i tím, že Jemu a lidem kolem sebe věnujete svou lásku. Každý rok na tomto místě zaznívá mé přání Vám, vážení a milí. A zaznívá z hloubky mého srdce. Vzpomeňte si v modlitbě na sebe navzájem během půlnoční mše svaté, o vánočních bohoslužbách nebo u Jesliček. Ať jsou tyto svátky Narození Pána Ježíše Krista dny velkého, Božího pokoje v našich rodinách a mezi národy. P.Miroslav Suchomel, duchovní otec farnosti PŘIJMĚTE, PROSÍM, POZVÁNÍ K ZÁVĚRU ADVENTU A PROŽÍVÁNÍ VÁNOČNÍ DOBY 2014/2015 v chrámu Svatého Ducha ve Starém Městě Sobota 14:30 16:30 hodin možnost přijetí svátosti smíření (zpovědi) 20. prosince 2014 Mše svatá v 17:00 hodin 4. Neděle adventní Mše svaté v 7:00 hodin, 10:00 hodin Neděle 21. prosince 2014 Pondělí 22. prosince 2014 Roráty v 17:00 hodin Úterý Poslední rorátní mše svatá v 7:00 hodin, od 8:00 hodin: PŘÍPRAVA KOSTELA 23. prosince 2014 NA SVÁTKY (výzdoba chrámu můžete přijít pomoci. Díky!) Narození Ježíše Krista Středa 24. prosince 2014 Hod Boží vánoční Čtvrtek 25. prosince2014 Svátek Sv. Štěpána Pátek 26. prosince 2014 Svatého Jana, apoštola a evangelisty Sobota 27. prosince 2014 Svátek Svaté Rodiny Neděle 28. prosince 2014 Silvestr, Středa 31. prosince 2014 Nový rok Slavnost Matky Boží, Panny Marie Čtvrtek 1. ledna 2015, Státní svátek Pátek 2. ledna 2015 Slavnost Zjevení Páně prožijeme v pondělí 5. ledna 2015 Svátek Křtu Páně Neděle 11. ledna 2015 Zakončení vánoční doby Od 23:00 hodin: zpívání koled u vánočního stromu na Náměstí Velké Moravy Půlnoční mše svatá ve 24:00 hodin obětována za živé a + občany a farníky ze St. Města Mše svaté v 8:00 hodin, 10:00 hodin, 15:00 hodin: Setkání u Jesliček (Vánoční hru připravilo Společenství mládeže) Vyhodnocení adventní soutěže našich dětí! Mše svaté v 7:00 hodin, 10:00 hodin Mše svatá v 17:00 hodin, Po mši svaté žehnání vína! (Nezapomeňte si přinést láhev dobrého vína k požehnání!) Mše svaté v 7:00 a 10:00 hodin Na tyto bohoslužby (i v sobotu) jsou zváni manželé k obnově manželského slibu. 17:00 hodin - Vánoční koncert cimbálové muziky BÁLEŠÁCI Poděkujeme Bohu za rok 2014 mší sv. v 16:00 hodin a poprosíme o požehnání do roku 2015 Mše svaté: v 8.00 hodin, hodin (obětována za farníky, spoluobčany a zastupitelstvo našeho města). Po každé mši svaté rekapitulace hospodaření a činnosti farnosti za rok TE DEUM Mši svatou v 15:00 hodin slouží otec arcibiskup Jan Graubner, který požehná koledníkům Tříkrálové sbírky. Tříkrálová sbírka v naší farnosti probíhá 2. a Mše svatá v 17:00 hodin. Při mši sv.: žehnání vody, kadidla, křídy a zlata (V úterý 6. ledna 2015 je mše svatá v 6:30 hodin) Mše svaté: 7:00 hodin, 10:00 hodin. (také v sobotu v 17:00 hodin). V 15:00 hodin BENEFIČNÍ VÁNOČNÍ KONCERT Chrámového sboru a orchestru v Uh.Hradišti pod vedením Karla Dýnky. Svým vstupným podpoříte dostavbu nov. kostela. Děkujeme! VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ STARÉHO MĚSTA, s úctou ke každému z Vás upřímně děkujeme za všechny finanční dary na nový kostel v celkové výši ,- Kč které jsme vybrali při listopadové sbírce 2014 po našem městě. Všem dárcům vyprošujeme Boží požehnání při bohoslužbách o první a třetí neděli v měsíci. Vděčnost je víc nežli jen cit, zkušenost nebo ctnost. Tam, kde je vděčnost postojem, kde jsme se pro ni rozhodli, vytváříme lepší život pro sebe i pro druhé. (David Steindl-Rast) Tříkrálová sbírka Součástí vánočních svátků již po léta je v celé ČR Tříkrálová sbírka na podporu charitativní činnosti. Tříkrálová sbírka pomáhá obnovit osobní aktivitu a dobročinnost v našich srdcích pro službu bližním. Ve Starém Městě bude v pátek 2. a v sobotu 3. ledna 2015 chodit asi 20 dobrovolnických skupinek Tří králů s dospělým průvodcem, který bude mít viditelné pověření od Oblastní charity v Uherském Hradišti k této veřejné vyhlášené charitní sbírce (aby se předešlo možnému podvodu). Děti tříkráloví Kašparové, Melicharové a Baltazarové i se zmrzlými pusami a prsty Vám zazpívají a napíší na dveře C+M+B -AD 2015 (Christus Mansionem Benedicat Anno Domini 2015 Kristus ať požehná tento příbytek v roce Páně 2015). Staroměstští Tři králové budou u vás koledovat do zapečetěných pokladniček ne pro sebe, ale pro lidi, kteří se dostali do těžké životní situace. Předem velký dík. POZVÁNKA NA DĚKANÁTNÍ PLES Přijďte se pobavit na oblíbený Děkanátní ples v sobotu 17. ledna 2015 v do Společenskokulturního centra Sokolovny ve Starém Městě. Jako tradičně ples slibuje velmi dobrou společenskou úroveň a zábavu, při které zahraje Staroměstská kapela, skupina NA.EX a cimbálovka Bálešáci. Bohatá tombola a občerstvení! Vstupenky zakoupíte v drogerii p. Hrabince na nám. Hrdinů a v sakristii či přímo na místě plesu, dary do tomboly možno přinášet na faru. OSOBNÍ PODĚKOVÁNÍ PŘI PŘÍLEŽITOSTI 50.NAROZENIN Rád ze srdce děkuji všem, kteří na mne mysleli, byli mi nablízku, pamatovali v modlitbě, potěšili mne svým slovem, přítomností i pozorností. Jsem Vám všem, milí spoluobčané a farníci, vděčný a pamatuji i já v modlitbě a při mši svaté na každého z Vás. Upřímné a velké Pán Bůh zaplať! Děkuji Bohu za tak velkou a pěknou lidskou občanskou a farní rodinu a požehnané vztahy, které jsou mezi námi! o. Miroslav

9 Staroměstské noviny 1/15 Tak tady žijeme 9 Na pozvání kardinála Dominika Duky, arcibiskupa pražského, se staroměstští Orli spolu s ostatním zástupci jednot z župy Velehradské a s orly z celé České republiky zúčastnili v sobotu 15. listopadu 2014 oslav k 25. výročí svatořečení dcery krále Přemysla Otakara I. sv. Anežky České. Jubielní mší svatou v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha sloužil státní sekretář, jeho eminence arcibiskup státu Vatikán, Pietro Parolin. Pan kardinál Duka přivítal vzácné hosty i všechny přítomné. Krátce shrnul události z roku 1989, jež předznamenaly příchod svobody v naší vlasti. Přečetl také slova, která nám zanechal Václav Havel: Milá Anežko, děkujeme Ti za ochrannou ruku, kterou jsi nám držela v listopadu Prosím, měj ruku i nadále připravenou, třeba ji ještě budeme potřebovat... Zcela zaplněná katedrála odměnila tato slova dlouhým potleskem. Neopakovatelná atmosféra celých obřadů byla zakončena zpěvem chorálu Svatý Václave. Byli jsme v Praze při tom Potom následoval slavnostní průvod k arcibiskupskému paláci, který uzavíralo třicet praporečníků s orelskými prapory. Na Hradčanském náměstí pokračoval hudební program s proslovy a občerstvením. Věřím tomu, že díky přímluvě sv. Anežky České jsme i my mohli obnovit ve svobodné zemi orelské hnutí. Dagmar Zálešáková, starostka jednoty Jednota Orla ve Zlíně pořádala v neděli 9. listopadu 2014 přehlídku schol a sborů, která se jmenovala Jsme děti Tvé Kromě nás Scholičky ze Starého Města a místních dětí, scholy Panny Marie Pomocnice křesťanů ze Zlína, přijeli ještě tito zpěváčci a zpěvačky: Babyscholička ze Zlína, Přehlídka dětských schol 2014 Dětská schola Mysločovice, Schola Církevní základní školy Zlín a host přehlídky Schola Boží Bang z Přerova. Naše Scholička zpívala písničky: Můžeš mít radost, Nové přikázání, Přikázání lásky a Chtěl bych víc lásky mít. Na závěr si všichni společně zazpívali písničku: Jsme děti tvé. Reportáž z přehlídky natáčela televize NOE. Přehlídka se vydařila a my jsme rádi, že jsme byli u toho. Pořadatelům patří velký dík za krásné odpoledne strávené s písničkou v kostele Panny Marie Pomocnice křesťanů na zlínských Jižních Svazích. Za Scholičku Anička a Barunka Foltýnkovy.

10 10 Kultura Staroměstské noviny 1/15 c Společensko kulturní centrum Brněnská 1249, Staré Město, tel.: leden sobota 17. ledna DĚKANÁTNÍ PLES Účinkují: STAROMĚSTSKÁ KAPELA, NA.EX, CM BÁLE- ŠÁCI Začátek: hod. sobota 24. ledna PLES MĚSTA Hudby: DH SKOROŇÁCI, KAPELA SORY, CM BÁLEŠÁ- CI Program: polonéza studentů SOŠG Staré Město, SPT Dolina a jiné Ochutnávka vín Začátek: hod. Zimní pohádka Sbor dobrovolných hasičů ve Starém Městě pořádá dne v pořadí již 47. tradiční ples Zimní pohádka, který se koná ve všech sálech Společensko-kulturního centra od hod. K tanci a poslechu bude hrát dechová hudba Staroměstská kapela a hudební skupina NA-EX. Bohatá tombola a občerstvení zajištěno. Předprodej vstupenek s místenkou dne a dne v hasičské zbrojnici ve Starém Městě (za zdravotním střediskem) od do hod. Srdečně zvou staroměstští hasiči neděle 25. ledna DĚTSKÝ KARNEVAL Pořádá SVČ KLUBKO Začátek: hod. pátek 30. ledna PLES SRPŠ Program: hraje skupina POOL, diskotéka DJ JERRY laser show, polonéza žáků 9. tříd Vstupné: 100,- Kč (+ 20,- Kč místenka) Začátek: hod. Mediálním partnerem Společensko-kulturního centra je Radio Zlín - 91,7 Fm, 96,2 Fm, 101,0 Fm, 102,5 Fm

11 Staroměstské noviny 1/15 Spektrum 11 ZŠ Staré Město měla zastoupení ve finále celostátní soutěže DOMINO Úvodní strana oceněné prezentace Mgr. Martina Motyčky. Do 4. ročníku soutěže DOMINO, vyhlášené Národním institutem pro další vzdělávání, se přihlásil učitel přírodopisu ZŠ Staré Město pan Martin Motyčka. Soutěž DOMINO má za cíl podpořit nejen aktivitu učitelů základních a středních škol v tvorbě digitálních výukových materiálů, ale i zájem škol o inovaci edukačního procesu a využívání výukových materiálů v rámci výuky a samostudia žáků. Letošní soutěžní výukové objekty se zaměřovaly především na metodiku a formy jejich uplatnění ve výuce. Druhou podmínkou byla jejich přímá použitelnost i na dalších digitálních zařízeních domácí PC, notebooky, tablety, smartphony, aby je mohli žáci využívat ke studiu i v domácí přípravě. Mgr. Martin Motyčka zaslal do letošního ročníku svoji práci s názvem NA- HOSEMENNÉ ROSTLINY. Rozsáhlá počítačová prezentace, zpracovaná v programu Microsoft PowerPoint, obsahovala několik samostatných částí, které lze využívat v různých částech hodiny. Od úvodních motivačních videí umístěných na kanále YouTube.com nebo internetového skládání puzzle, přes výukovou část až po opakování znalostí formou interaktivní hry Riskuj! Z nominačního kola byla jeho práce vybrána odbornou porotou přímo do kola Cimbálová muzika Bálešáci Vás srdečně zve na VÁNOČNÍ KONCERT který se uskuteční v 17:00 hod. v kostele sv. Ducha ve Starém Městě vstupné: 100,- Kč Účinkují: CM Bálešáci, dívčí sborek Repetilky, CM Friška, Cimbálové duo Konzervatoře Brno, Mužský sbor ze Starého Města finálového, které se letos stalo součástí 3. ročníku celostátní konference Digitální technologie ve výuce. Konference se konala listopadu 2014 v kongresovém hotelu Jezerka na Sečské přehradě. Společně s dvanácti dalšími kandidáty musel projít obhajobou práce a soutěžní objekt představit porotě, složené z odborníků různých zaměření. Ti posuzovali každou práci z několika hledisek (dynamika a uživatelská příjemnost, originalita a grafika, motivace, interaktivita, návodovost metodika, otevřenost pro změnu a ověření ve výuce). Součástí letošního finále bylo i hlasování účastníků konference prostřednictvím internetové aplikace o nejzajímavější učební objekt. A právě NAHOSEMENNÉ ROSTLINY získaly Cenu diváků. Druhé ocenění dostaly od odborné poroty Zvláštní cenu poroty za výjimečnou grafickou práci. Hlavní cenu se sice přivézt do Starého Města nepodařilo, ale i tato dvě ocenění jsou důkazem, že předložený soutěžní objekt byl přinejmenším dobrý. Příští rok se bude konat 5. ročník. Uvidíme J. Kučová Upozornění! V období vánočních prázdnin až bude knihovna a IC uzavřena. Všem našim návštěvníkům přejeme krásné a pohodové Vánoce. Budeme se na Vás těšit opět v pondělí od 9.00 hod. Vaše knihovnice

12 12 Informace Staroměstské noviny 1/15 Bobřík informatiky V druhém listopadovém týdnu se žáci ZŠ Staré Město zúčastnili sedmého ročníku národní soutěže Bobřík informatiky. V kategorii Benjamin soutěžilo celkem soutěžících, za naši školu se zúčastnilo 47 žáků VI. C a VII. D, tříd s rozšířenou výukou matematiky a informatiky. Úspěšnými řešiteli se stalo v této kategorii celkem 25 našich soutěžících, dvě dívky získaly i první místo v národním kole. Jednalo se o Veroniku Krajanovou a Barboru Šoustkovou ze VII.D, které dosáhly maximálního počtu 240 bodů. V kategorii Kadet soutěžilo celkem soutěžících, v naší škole se této kategorie zúčastnilo 35 žáků z VIII.D a IX. D. Alespoň 150 bodů dosáhlo a úspěšnými řešiteli se stalo 14 soutěžících. Nejlepšího umístění dosáhl Marek Skřivan z VIII.D, kte- Úspěšné žákyně Veronika Krajanová a Barbora Šoustková. Foto: Mgr. Jana Slančíková rý získal 225 bodů a byl 41. v národním kole. Všem úspěšným řešitelům blahopřejeme. Mgr. Jana Slančíková Turnaj v halové kopané s podporou ZK V pátek 21. listopadu se uskutečnil turnaj v halové kopané mladších žáků. Na turnaj získala naše škola jako organizátor finanční podporu z fondu mládeže a sportu Zlínského kraje. Turnaje se zúčastnilo osm družstev základních škol z okolí Pohár za vítězství v turnaji zůstal ve Starém Městě. Uherského Hradiště. Fotbalové umění předvedlo ve sportovní hale Širůch na 80 mladých fotbalistů, kteří za doprovodu svých učitelů a povzbuzování rodičů bojovali o poháry a individuální ceny. Naši kluci si ve skupině poradili se Foto: Mgr. Jan Zábranský ZŠ Velehrad 4:0 a ZŠ Uherské Hradiště - Za Alejí 3:0 a po prohře se ZŠ Uherské Hradiště - Větrná 2:4 se utkali v semifinále se ZŠ Polešovice, vítězem druhé skupiny. Zápas vyhráli 3:0 a mohli se těšit na finále. Z druhého semifinále postoupila ZŠ Větrná, která přehrála ZŠ Uherské Hradiště Unesco. Finále bylo tedy odvetou zápasu ze skupiny, který vyhrála ZŠ Větrná. Naši kluci vletěli do zápasu jako uragán a deklasovali soupeře výsledkem 5:1. Stali se vítězi turnaje, druhé místo obsadila ZŠ Větrná, třetí byla ZŠ Polešovice a čtvrté místo obsadila ZŠ Uherské Hradiště Unesco. Z turnaje odcházeli všichni velmi spokojeni těšíce se na další ročník. Vítězům gratulujeme. Vítězná sestava: Hábl Erik kapitán, vyhlášen nejlepším hráčem turnaje, Haša Radim, Tomáš Daníček, Petr Goliáš, Roman Lapčík, Filip Kedra, Filip Hřib, Dominik Hradil, Lukáš Mach, Ondřej Slovák Mgr. Jan Zábransk

13 13 V pátek 5. prosince 2014 se uskutečnilo již tradiční setkání zástupců spolků a organizací působících ve Starém Městě s představiteli města. Večer byl zahájen rozsvícením vánočního stromu na náměstí Velké Moravy, poté pokračoval posezením ve zrekonstruovaném jezuitském sklepě. Setkání zahájili starosta Josef Bazala Setkání spolků a místostarosta Mgr. Martin Zábranský. Josef Bazala přivítal přítomné a představil nově zvolené zastupitele města. Krátce pohovořil o připravovaných investičních akcích města a zhodnotil uplynulý rok. Připomněl plánovanou výstavbu v areálu bývalého školního statku, opravy místních komunikací, řešení problémů s umístěním Pokračování na str. 26 Pranostiky na leden Když v lednu hrom se ozve, hojnost vína je v očekávání. Když v lednu včely vyletují, to nedobrý rok ohlašují. Na Nový rok déšť - o velikonocích sníh. Ryje-li krtek v lednu, končí zima v květnu. V lednu mráz - těší nás; v lednu voda - věčná škoda. Na Pavla obrácení též i zima se promění: buď popustí nebo zhustí. Je-li na Tři krále větrno, zamíchá se planetami a bude úrodno. NI SRANDOVNA Svěřuje se kamarád druhému: Zástupci staroměstských spolků. Foto: Vladimír Kučera. Moudra Mr. Orang Utana Velké množství životních neúspěchů bylo zapříčiněno tím, že si lidé neuvědomili, jak blízko mají k dosažení cíle, když to vzdali. Proč nám skvělá technika, která šetří práci a usnadňuje život, dosud přinesla tak málo štěstí? Odpověď je prostá: protože jsme se ji nenaučili rozumně užívat. Čemu lidé ze zvyku říkají osud, jsou většinou jejich vlastní hloupé kousky. Kdo stále chodí ve šlépějích někoho jiného, nezanechá žádné stopy. Humor je nejdůstojnější projev smutku. Příroda nám klade do cesty naši tupost jako past. Tajemství zachovat si veselou mysl je v umění neznepokojovat se hloupostmi a v tom - vážit si i malinkatých nahodilých radostí. Moje přítelkyně chtěla koťátko, ale já jsem nechtěl. Hádali jsme se kvůli tomu, ale nakonec jsme přistoupili na kompromis...a koupili koťátko. Řezník má těsně před zavíračkou a zůstalo mu jedno kuře, kterého by se před víkendem rád zbavil. Najednou doběhne chlapík a jakoby zázrakem se ptá: Máte kuře? Řezník: Ano, samozřejmě. A vytáhne kuře z chladničky, hodí na váhu: Kilo a 20 deka. Může být?! Chlapík: A o něco větší nemáte? Řezník vrátí kuře do chladničky, vytáhne to samé, trošku ho otočí, nenápadně přitlačí na váhu a říká: Kilo sedmdesát. Může být? Chlapík: Super! Vezmu si obě!

14 14 Z historie Staroměstské noviny 1/15 Jiskra Staré Město Dobrá zpráva pro lyžaře Rok 2014 byl pro Jiskru Staré Město velmi úspěšný. Muži po ročním působení v okresním přeboru postoupili do 1. B třídy KFS Zlín, stejně tak se dařilo dorostencům a své dobré umístění z minulých ročníků obhájili i mladší a starší žáci. Soutěže mužů a dorostenců skončily v druhé polovině měsíce června a po třítýdenní pauze začala příprava na novou sezonu. V ní čekají na muže mužstva z blízkého okolí (do 5 km šest mužstev), nejdále se bude jezdit do Koryčan. Po dobrém úvodu v Otrokovicích (7:2) se hrálo první derby ve Zlechově (prohra 1:2). Až do devátého kola a zápasu v Morkovicích se Jiskře dařilo a figurovala na předních pozicích tabulky. Od devátého kola se stroj zadrhl a z patnácti bodů jsme získali pouze jeden bod. To znamenalo propad v tabulce až na místo deváté. Jiskra 5x vyhrála,1x vyhrála na penalty, 3x na penalty prohrála a 5x prohrála v normálním čase. Penalty se kopou při nerozhodném výsledku na konci utkání. Dorostenci překvapili, když ve dvanácti zápasech prohráli pouze 3x a 8x vyhráli. Jsou na pěkném sedmém místě a mají zápas z jara k dobru. Starší žáci jsou druzí jen tři body za Hlukem a v jarní části budou své kvality ukazovat a prát se o první příčku. Mladší žáci, za které hraje několik kluků z přípravky, jsou desátí, ale tři zápasy jim byly z administrativních důvodů zkontumovány. Dále máme starší a mladší přípravku z dětí ročníků a pro velký zájem malých dětí jsme založily Benjamínky, což jsou děti narozené 2009 a mladší. O všech sedm mužstev se stará osmnáct trenérů a vedoucích, finanční stránku nám pomáhá zaplnit Město Staré Město, pivovar Hrádek u Slavičína, VTP Pelka, Dlažba Staré Město, Nadace DKS, Synot W, Tradix Staré Město, Bobík Hluk - výroba nábytku, Kola Číhal a Zdravá výživa Staré Město. Děkujeme též všem příznivcům, kteří si pomalu nacházejí cestu na městský stadion Na Rybníčku, za přízeň a těšíme se na zápasy v jarní části soutěže. Pavel Vlček předseda FO Jiskra Staré Město Po sněhu zatím není ani stopy, ale pokud patříte mezi milovníky prken a prkýnek, vězte, že ve Zlínském kraji nás čeká významná novinka. Šest lyžařských areálů v Beskydech a Javorníkách spojilo síly a od letošní zimy nabídnou návštěvníkům společný skipas, jenž je obvyklou a oblíbenou součástí nabídky velkých lyžařských středisek po celé Evropě. Skiareály Razula, Machůzky, Kyčerka, Jezerné, Karolinka a Kohútka budou vystupovat pod sjednocujícím názvem Skiregion Valašsko. Celkem bude k dispozici zhruba 20 km sjezdovek. V okolí se Tajemství stromů nachází také velké množství značených běžkařských stop, k dispozici je více než 90 km tras. Společné skipasy budou prozatím k dispozici od platnosti tří dnů. Na kratší časová období budou nadále k zakoupení pouze pro jednotlivá střediska. V měsíci říjnu pořádalo přírodovědné centrum Trnka výtvarnou soutěž Tajemstvi stromů se konalo v areálu DDM Uherské Hradiště v rámci akce Mikulášské hrátky se zvířátky slavnostní vyhlašování vítězů. V kategorii mateřských škol zvítězila Kristýna Cíchová, žákyně naší mateřské školy Komenského St. Město. Stromy v sobě ukrývají mnohá tajemství a příběhy, které za svůj dlouhý život poznaly. Cílem soutěže bylo namalovat, co vše může takový strom skrývat. Na fotografii je Kristýna Cíchová pod tajemným stromem a s andělem za zády. Věra Hanslianová Kristýna Cíchová naše nadějná výtvarnice. Foto: Věra Hanslianová

15 Staroměstské noviny 1/15 Aktuality 15 Výměnný pobyt studentů v partnerském městě Tönisvorst v Německu Mezi nejvýznamnější zahraniční aktivity pořádané naší školou patří bezesporu i výměnný pobyt v Německu, kam již každoročně zajíždíme ke studentům partnerské školy Michael Ende Gymnasium. Letos se této vyhlášené a oblíbené akce zúčastnilo 15 studentů naší školy, kteří se do výměnného pobytu zapojili již v květnu, kdy ubytovali své německé kamarády ve svých rodinách. Nejinak tomu bylo i v Tönisvorstu, který jsme navštívili v termínu od 2. do 10. září Zásadní změnou oproti předchozím letem, byl způsob dopravy jak do Německa, tak také v rámci celého pobytu. Cestu do Düsseldorfu a zpět absolvovali studenti i se svými pedagogy dálkovým spojem společnosti Student Agency. Po celou dobu pobytu jsme k jednotlivým exkurzím využívali prostředků hromadné dopravy, což bylo organizačně podstatně náročnější, nicméně pro všechny účastníky výjezdu velmi přínosné. Program byl velmi pestrý a poměrně náročný. Po příjezdu byli žáci ubytováni v hostitelských rodinách a v podvečer se vypravili na prohlídku města a okolí na kolech, která jsou tu všeobecně oblíbená. Následující den strávili studenti ve vyučování. Zapojili se do výuky němčiny, angličtiny a francouzštiny. Celou skupinu ve škole uvítal a pozdravil také pan ředitel Paul Birnbrich. Následně proběhlo oficiální přijetí panem starostou Thomasem Gossenem na radnici v místí části St.Tönis. První výjezd byl naplánován na pátek. Do Bonnu jsme vyrazili krátce po deváté hodině z místního nádraží Am Wilhelmplatz. S přestupy na hlavním Krásná tvář zdravá pleť Kosmetika KOMPLETNÍ zdrav Krásné a zdravé Nohy PedikÚra SUCHÁ I MOKRÁ I PRO PÁNY Eva Bauerová Více na (kadeřnictví DÁŠA) Brněnská 271, Staré Město Tel.: nádraží v Krefeldu, v Kolíně a přesunem metrem jsme se dostali k muzeu s názvem Haus der Geschichte, kde jsme absolvovali první velkou exkurzi. Poutavý výklad německých poválečných dějin byl vhodně včleněn do expozice, která svou interaktivní formou a dobovými exponáty věrně odrážela období poválečného vývoje Německa. Víkend studenti prožili ve svých hostitelských rodinách. V sobotu se většina z nich vypravila do Düsseldorfu. K procházce na promenádě podél Rýna či prohlídce historického centra města krásně svítilo slunce. Počasí nám ostatně přálo po celou dobu našeho pobytu. Další zajímavý výjezd se uskutečnil do Kolína, kde jsme navštívili Kölner Dom. Po prohlídce této majestátní gotické katedrály jsme se vydali na prohlídku centra města a na nákupy. Podvečer studenti trávili většinou se svými rodinami a německými kamarády při nejrůznějších sportovních a volnočasových aktivitách. Na úterý byl připraven výjezd do města Oberhausen, kde jsme navštívili Gasometer - technickou památku přestavěnou a využívanou k výstavním účelům. Po prohlídce celé expozice, která byla zakončena působivou světelnou show, jsme se vypravili na zpáteční cestu. Celý pobyt byl zakončen výletem do ZOO v Krefeldu. V podvečerních hodinách jsme se sešli na hlavním nádraží v Düsseldorfu, odkud jsme po emotivním loučení s našimi německými odcestovali přáteli dálkovou linkou zpět domů. Velmi děkujeme všem studentům a jejich rodinám, kteří se do letošního výměnného pobytu zapojili. Celá akce - jak jarní návštěva německých přátel u nás, tak naše podzimní cesta do Tönisvorstu - proběhla výborně. Děkujeme celému skvělému týmu našich studentů, kteří naši školu po celou dobu výborně reprezentovali. Za sekci německého jazyka Helena Hlavačková, Zuzana Kohoutová Firma VTP PELKA děkuje Všem svým zákazníkům za projevenou přízeň v uplynulém roce. Přejeme vám krásné prožití vánočních svátků a do nového roku 2015 hodně zdraví a spokojenosti v osobním i pracovním životě. Velkomoravská 1164, STARÉ MĚSTO IČO: , DIČ:CZ , OR Brno oddíl C vložka CERTIFIKÁT JAKOSTI ISO 9001:2008 Věděli jste, že......staroměstské noviny vstupují již do třetího desetiletí své existence? V lednu roku 1994 začínal úvodní článek novin takto: Milí čtenáři, právě jste se začetli do prvního čísla Staroměstských novin, které volně navazují na Zpravodaj Starého Města. Zvolili jsme nový formát novin, změnili jsme tiskárnu, zvýšili náklad, a co jistě potěší naše občany, snížili jsme cenu na tři koruny a rozšířili jsme obsah. Staroměstské noviny tehdy obsahovaly 8 černobílých stran plus čtyři strany příloh, kde byly k nalezení jízdní řády městské hromadné dopravy (což se udrželo doposud) nebo například praktické rady ohledně kuponové privatizace. Za těch dvacet let, které mají za sebou, je třeba poděkovat mnohým z vás, kteří přispívali nebo stále přispívají svým textem či fotografií ke vzniku novin, panu Šopíkovi, starajícímu se o grafické zpracování a všem, kdo se podílí na tisku a prodeji Staroměstských novin. Poděkování patří i Vám, čtenářům, bez jejichž zájmu by samozřejmě již neexistovaly, ale především panu redaktoru Milanu Kubíčkovi. Jeho píli a nadšení pro svou práci lze poznat ze současné podoby měsíčníku, ke které jej s vaší pomocí dovedl. Popřejme tedy Staroměstským novinám do nové dekády jejich existence dostatek materiálu a vždy převažující dobré zprávy.

16 16 Spektrum Staroměstské noviny 1/15 Před amputací nohy kvůli cukrovce se můžete zachránit i vy sami V minulém díle seriálu o diabetických komplikacích jsme se věnovali problému zvanému diabetická noha. Už víme, že je důležité nepodceňovat malá poranění, která můžou vést už za několik týdnů k amputacím prstů nebo části nohou. Připomněli jsme si také, v čem vám může pomoci specialista zvaný podiatr a také, kde ve vašem kraji takový lékař působí. Dozvěděli jste se také o možnostech moderní medicíny (MDM terapie, kmenové buňky), která dokáže často zachránit i ty nohy, které by dříve byly odsouzené k amputacím. Dnes se však zaměříme na osobu, která je v procesu léčby syndromu diabetické nohy nejdůležitější na pacienta. Je to on, který může ovlivnit zdárný průběh léčby. A je to také často pacient, který pomůže sám sobě prožít život bez bolestí a bez invalidního vozíku. Co tedy můžete udělat pro to, aby vám otevřená rána na nohou nezkomplikovala život? A jak se o ni můžete starat každý den doma tak, aby se začala co nejrychleji hojit? Nejen na tyto otázky se dnes zaměříme. Nejen od lékaře můžete slyšet, že základem správné léčby je vhodná obuv. Co to ale přesně znamená? Pokud víte, že jste syndromem diabetické nohy ohroženi, tedy nejčastěji trpíte bolestmi zapříčiněnýmii diabetickou neuropatií, pak si začněte zvykat na to, že boty jen tak nebudete zouvat. Je totiž důležité vaši křehkou a přitom málo citlivou kůži chránit, jak jen to jde. Proto nedoporučuji chodit na boso ani doma. Naopak - pro redukci plantárního tlaku se doporučují také tlumivé vložky přizpůsobené tvaru nohy a používané v dostatečně hluboké obuvi. Váš podiatr vám poradí, jaké další pomůcky můžete využít. Protetici dnes vyvíjejí kvalitní ortézy, sádry a další fixace na míru, které vám pomůžou se správnou ochranou. V závažných případech doporučujeme pacientům také po dobu léčby možnost používání pojízdných křesel, berlí apod. Nemusíte se přitom obávat, že na ně finančně nedosáhnete s úhradou či zapůjčením by vám měla pomoci pojišťovna. Jednoduše si základní pravidla můžeme shrnout do tohoto desatera: l. Noste boty dobře padnoucí, kožené, s dostatkem prostoru pro prsty, nejlépe šněrovací, na nízkém podpatku. Před obutím je vždy zevnitř prohlédněte, zda někde netlačí např. cizítěleso. Nechoďte bosi, používejte ochrannou domácí obuv. 2. Denně nohy prohlížejte, pokud na ně dobře nevidíte, můžete použít zrcátka nebo požádat rodinného příslušníka 3. Nekuřte 4. Udržujte správnou hygienu, teplota vody při mytí nemá přesáhnout 37 C. Nenoste obuv naboso, noste bavlněné či vlněné ponožky. 5. Odstraňujte opatrně zatvrdlou kůži vhodnými nástroji podle doporučení lékaře či zdravotní sestry, promazávejte nohy denně vhodným hydratačním krémem (ne mezi prsty). 6. Myslete na to, že máte nohy sníženě citlivé na teplo, tlak a bolest a chraňte se před příslušnými poraněními. 7. Navštěvujte pravidelně odbornou pedikúru, nezraňte se ostrými předměty. Nehty zastřihávejte rovně. 8. Navštivte vždy odborníky, máte-li: oteklé nohy, změnu barvy kůže, zatvrdlou kůži na nohou, puchýře, praskliny, poranění nebo vředy. 9. Při každé návštěvě svého lékaře dbejte, aby byla vašim nohám věnována pozornost. 10. Při domácím ošetřování vředů na nohou se důsledně řiďte instrukcemi lékařů a sester. MUDr. Emil Záhumenský Angiologická a diabetologická ordinace Podiatrická ambulance, MDM Centrum Lékařský dům Ormiga, Zlín

17 Staroměstské noviny 1/15 Tak tady žijeme 17 Z knihy služeb městské policie - na žádost policie ČR asistence a pomoc posádce záchranné služby v ul. Kopánky, na ústavu sociální péče zde vyšetřen, aplikována uklidňující injekce, naložen a za doprovodu strážníků převezen do nemocnice, chovanec, který napadl personál na domově, v nemocnici přeložen do soukromé sanity a předán hlídce PČR k převozu do léčebny v Kroměříži - další žádost policie ČR - výjezd spolu se záchrankou do ústavu na Kopánkách, kde měla fyzicky napadnout jedna obyvatelka druhou a má být agresivní. Na místě již situace zklidněna, lékařka aplikovala sedativum na uklidnění, v případě opakování bude proveden odvoz do léčebny Kroměříž - pí XY z UH, tel. oznámila, že na zahradě v Rybárnách má poraněného dravého ptáka. Na místě zjištěno, že se jedná o poštolku, která má asi poraněné křídlo (narazila do plotu zahrady). Poštolka zajištěna a domluva se záchranou stanicí živočichů v Buchlovicích na jejím předání. Pracovník stanice si poštolku převzal a potvrdil, že má zlomené křídlo a jedná se o mládě - telefonické oznámení paní z ulice Gorazdova o pohybu nějakých prodejců parfémů kontrola na místě, zástupci fa. Magnificora zastiženi v ul. Nad Hřištěm, dle předložených dokladů prodejci z Uherského Brodu upozorněni, že se dopouštějí protiprávního jednání, protože na území Starého Města je podomní prodej zakázán a mohou být v důsledku toho pokutováni. Uvedli, že jejich vedoucí je sem poslala, a že oni neměli tušení o zákazu podomního prodeje ve Starém Městě, bylo jim vysvětleno, že jejich povinností jako prodejců, je seznámit se s vyhláškou města před zahájením prodeje. Na základě upozornění v dalším prodeji nepokračovali - telefonická žádost policie ČR o pomoc záchranné službě zraněný cyklista na stezce pro cyklisty na Kostelany na místě oznamovatelka, která našla na stezce ležet muže stěžujícího si na srdeční nevolnost nebyl to cyklista, ale obyvatel Azylového domu, r Vozidlo záchranky navigováno na místo, po příjezdu lékaře změřen tlak, cukr, vše ok, pravděpodobně jen dočasná nevolnost tohoto oznámení byla provedena kontrola v ulici Škroupova a okolí kde bylo postupně zjištěno 5 osob nabízejících změnu dodavatelů energií. Vzhledem k neochotě věc řešit na místě byli všichni podezřelí oznámeni do komise veřejného pořádku k projednání, - tel. oznámení, že v parčíku na Velehradské ulici je na lavičce nějaký bezvládný muž. Na místě zjištěn pán z Tlumačova, který byl silně opilý a měl zranění v obličeji, nejspíše od pádu. Byl probrán, komunikoval, byl schopen i chůze, zranění ošetřeno na místě, po chvíli z místa odešel - v 8,50 hod. přivolána záchranná služba do ul. Za Špicí č.p. 114, pro paní ročník 1940, která upadla v chodbě svého domu, byla sanitou odvezena k dalšímu vyšetření - spolupráce s policií ČR při pátrání po muži ročník 1977, štíhlé, 2 m vysoké postavy, krátkých černých vlasů s oholenou tváří, oblečený do černošedé mikiny s kapucí a maskáčových kalhot. Jmenovaný měl oznámit včera, že hodlá spáchat sebevraždu a dnes byl lokalizován jeho mobilní telefon v okolí telefonního vysílače v areálu ZNZ ve St. Městě na Zlechovské ulici pátrání spolu s hlídkami policie negativní - na žádost zaměstnankyň radnice, prověřena podezřelá osoba ročník 1976, bydliště Veselí nad Moravou, jmenovaný využil WC v horním patře radnice, sám uvedl, že to není poprvé, že dnes jede z Olomouce z hokeje, kde včera pařili, ještě určitě má zbytkový alkohol a nemohl to vydržet pan Večerka byl upozorněn, že v podnapilém stavu, jak sám uvedl, je zakázáno se zdržovat ve veřejných prostorách úřadů, byl vykázán, lustrací zjištěno, že má bohatou trestní minulost (sexuální delikty, ublížení na zdraví, výtržnictví, zneužití platebního prostředku, atd.) - operační policie ČR ze Zlína nahlásila pohyb údajného sebevraha na kolejích na nádraží ve SM, údajně měl volat pán, že ho nebaví život a že skočí pod vlak na místě nikdo, výpravčí nic nevěděl, kontrola nádraží a kolejí směr Huštěnovice a Kostelany nikde nikdo nahlášeno operačnímu - kolem hod tel. oznámení pana Mazůrka ze Škroupovy ulice, že chodí po domech nějací mladíci a nabízejí změnu dodavatele energií. Na základě Staré Město, stejně jako téměř celý zbytek republiky, obalil začátkem prosince ledový příkrov. Foto: Vladimír Kučera

18 18 Aktuality Staroměstské noviny 1/15 Ovzduší ve Starém Městě S nastupujícím podzimním obdobím se již několik posledních let množí stížnosti občanů na stav ovzduší. Někteří naši spoluobčané považují za palivo vše, co hoří. Z mnohých komínů se valí černý kouř a zápach šířící se do širokého okolí. Při inverzním počasí se špatně dýchá i zdravému člověku, neumím si představit, jak na tom jsou lidé s plicními chorobami. Větrání místností je v případě přetrvávající inverze téměř nemožné. Je zvláštní, že lidé, kteří pálí ve svých topeništích vše, co jim přijde pod ruku, si neuvědomují, že dýchají stejný vzduch jako jejich okolí, že zamořují ovzduší sobě, své rodině, svým dětem a vnukům. Mnozí řeknou, že spalují pouze dřevo. Ale stará vybouraná okna a dveře, střešní trámy a podobné materiály nejsou rozhodně vhodným palivem. Bývají napuštěny nebo natřeny chemikáliemi, při jejichž spalování se uvolňují a unikají do ovzduší nebezpečné látky. Výsledek je tedy stejný jako při pálení plastů, textilu a dalších odpadů, jejichž spalování je možné pouze ve stacionárním zdroji, ve kterém je tepelné zpracování odpadu povoleno a je prováděno pod dohledem autorizované osoby. Pro informaci uvádím některá ustanovení zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší: Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že spálí v otevřeném ohništi jiné materiály než suché rostlinné materiály neznečištěné chemickými látkami, jako provozovatel stacionárního zdroje nedodržuje přípustnou tmavost kouře, jako provozovatel stacionárního zdroje spaluje ve stacionárním zdroji paliva neurčená výrobcem stacionárního zdroje. Za tyto přestupky může obecní úřad s rozšířenou působností, u nás tedy Městský úřad Uherské Hradiště, uložit pokutu až do výše Kč. Jednoznačně mluví i zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů: - s odpady lze podle tohoto zákona nakládat pouze v zařízeních, která jsou k nakládání s odpady podle tohoto zákona určena. Při tomto nakládání s odpady nesmí být ohroženo lidské zdraví ani ohrožováno nebo poškozováno životní prostředí a nesmějí být překročeny limity znečišťování stanovené zvláštními právními předpisy. Byla bych ráda, kdyby se nad sebou ti, kterých se tenhle článek týká, zamysleli a zkusili dát na misky vah ušetřené peníze proti riziku poškození zdraví. Proč dobrovolně přidávat k automobilové dopravě a průmyslovým exhalacím další škodliviny z domácích topenišť? Tak málo si vážíme zdraví? IAP PYTLOVÝ SVOZ PLASTŮ Začátkem prosince proběhl poslední svoz plastů s čárovými kódy, který bude sloužit v roce 2015 jako podklad pro úpravu poplatku za svoz a likvidaci odpadů. Do slevy se budou započítávat pytle odevzdané v období duben až prosinec 2014, kdy sleva činí 7 Kč/pytel s čárovým kódem. Na této internetové adrese uh.cz/?page_id=34 je možné zkontrolovat, zda Vám byly skutečně načteny všechny odevzdané pytle. V případě jakýchkoliv nejasností či reklamací se obraťte na Ing. Alenu Pluhařovou, telefon , Pokud nemáte přístup na internet, stačí zavolat na výše uvedené telefonní číslo, nebo přijít osobně do kanceláře č. 201, třetí patro radnice. I tam se dozvíte, kolik pytlů Vám bylo načteno a v případě nesrovnalostí bude zjednána náprava. Vaše připomínky tak lze vyřešit včas, dříve než bude připraven předpis poplatků pro rok 2015 a vytištěny složenky, dodatečné řešení je vždycky problematičtější. Pro úplnost znovu uvádím informace k výdeji čárových kódů a pytlů Občanům, kteří nemají možnost nebo nechtějí sledovat výše uvedené termíny, je možné vydat pytle i štítky na celý rok Ti si mohou už v prosinci 2014 vyzvednout 40 pytlů a dostatečné množství štítků. IAP Výdej pytlů a štítků na I. čtvrt II. čtvrt III. čtvrt IV. čtvrt I. čtvrt až 23. prosince až 31. března až 30. června až 30. září až 23. prosince 2015

19 Staroměstské noviny 1/15 Aktuality 19 Kalendář plesů ve Starém Městě pro rok leden (so) Děkanátní ples 24. leden (so) Ples města 30. leden (pá) Ples SRPŠ 7. únor (so) Zimní pohádka 13. únor (pá) Ples SOŠGSM 14. únor (so) Ples pro radost 21. únor (so) Celostátní hasičský ples 27. únor (pá) Ples FLKŘ Univerzity Tomáše Bati Je mnoho novin, pouze jedny jsou Staroměstské

20 20 Společenské akce Staroměstské noviny 1/15 STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU KLUBKO STARÉ MĚSTO, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE U Školky 1409, Staré Město, tel , tel.,záz., fax , mobil: , Program na LEDEN 2015 SVČ KlubkO Tvořivá dílna Pleteme rukama bez jehlic čtvrtek 17:00 18:30 Zahřejme se v lednové zimě ručně upletenou šálou. Nebudeme potřebovat nic jiného než vlnu a naše ruce, které použijeme jako jehlice. Tentokráte je potřeba si s sebou přinést vlastní vlnu dle svého výběru a vkusu, abyste byli se svým výrobkem zcela spokojeni. Důležitá je ale tloušťka vlny čím tlustší, tím lepší (doporučovaná je min. 150 g/100m 2 klubka). Pokud budete mít tenčí (např. 100g/150m) vezměte si klubka 4. Ukážeme si i variantu vytvoření vlastní příze na šálu z tenké vlny. Prosím, přihlaste se dopředu do úterý daného týdne. Cena: 50,- Kč, pro členy TD 30,- Kč S sebou: VLNU 2, 4 či více klubek (podle tloušťky), přezůvky DEVATERO KOŘENÍ I RADIÁTORU MŮŽE BÝT HORKO pátek 16:30 18:00 Chystáme pro vás další setkání, tentokráte s eko-podtextem o úsporách tepla, energie Dozvíte se užitečné rady, jak šetřit naše životní prostředí i svoje peníze. S dětmi si společně zahrajeme a budeme i vyrábět. Zváni jsou všichni bez rozdílu věku, zejména pak rodiče s dětmi. AKCE JE ZDARMA! Karneval neděle 15:00 17:00 Zábavné hry a soutěže, rej masek s vyhodnocením nejhezčí masky, tombola vyhraje každý, občerstvení, to vše bude pro vás připraveno. Vstupné: masky 30,- Kč, ostatní 40,- Kč Uzávěrka výtvarné soutěže S VEČERNÍČKEM Rodinné centrum Čtyřlístek Mamkavárna pondělí 9:00-11:00 Volné hraní v herně i tělocvičně. K dispozici hračky i cvičební náčiní. Posezení pro maminky. S sebou: přezůvky Vstupné: 20,-Kč Hraní s miminky pondělí 9:00-11:00 Pro všechny rodiče s dětmi 3-12 měsíců. Na programu rozvojové hry, cvičení, říkanky, písničky a také výměna zkušeností. S sebou: přezůvky Vstupné: 50,- Kč Mamkavárna pondělí 9:00-11:00 Volné hraní v herně i tělocvičně. K dispozici hračky i cvičební náčiní. Posezení pro maminky. S sebou: přezůvky Vstupné: 20,-Kč Pohádkové čtení úterý 16:00 17:00 V Městské knihovně Informačním centru ve Starém Městě. Říkánky, písničky, čtená pohádka. S sebou: přezůvky pro děti Hraní s miminky pondělí 9:00-11:00 Pro všechny rodiče s dětmi 3-12 měsíců. Na programu rozvojové hry, cvičení, říkanky, písničky a také výměna zkušeností. S sebou: přezůvky Vstupné: 50,- Kč Beseda s rodiči předškoláků: Školní zralost Vážení rodiče, zveme Vás na přednášku o školní zralosti, která se uskuteční v budově ZŠ Staré Město, náměstí Hrdinů č. 715 (žlutá budova, vchod ze dvora). V úterý v hod. je přednáška určena především pro rodiče dětí z MŠ Komenského a MŠ Rastislavova. Ve středu v hod. ji nabízíme rodičům dětí z MŠ Za Radnicí, MŠ Kostelany nad Moravou a rodičům, jejichž děti navštěvují jinou MŠ nebo MŠ nenavštěvují. Program: - přednáška o školní zralosti (školní psycholožka Mgr. Beáta Kroutilíková, PhD.) - průběh zápisu (výchovná poradkyně Mgr. Jana Daňhelová) - seznámení s budovami školy (zástupkyně ředitele Mgr. Iva Klimešová) Slavnostní zápis dětí do 1. ročníku základní školy se koná v pátek v budově č Srdečně Vás zveme

U S N E S E N Í z 1. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.11.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila

U S N E S E N Í z 1. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.11.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila U S N E S E N Í z 1. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.11.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 prodloužení pronájmů bytových jednotek v DPS, Bratří Mrštíků 2015

Více

U S N E S E N Í z 48. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 05.12.2012 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 48. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 05.12.2012 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 48. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 05.12.2012 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 uvedeným žadatelům prodloužení pronájmů bytových jednotek v DPS,

Více

U S N E S E N Í z 27. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 07.12.2011 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 27. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 07.12.2011 Rada města po projednání bodů programu: I. 1 U S N E S E N Í z 27. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 07.12.2011 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 uvedeným žadatelům prodloužení pronájmů bytových jednotek v DPS,

Více

USNESENÍ z 6. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, konaného dne 22.06.2015 v sále radnice ve Starém Městě. I.

USNESENÍ z 6. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, konaného dne 22.06.2015 v sále radnice ve Starém Městě. I. USNESENÍ z 6. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, konaného dne 22.06.2015 v sále radnice ve Starém Městě Zastupitelstvo města Staré Město I. vzalo na vědomí K bodu 2) zprávu o činnosti rady města

Více

U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení pronájmu bytové jednotky č. 107 v domě s pečovatelskou službou,

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

I. schválila. 1.5 výzvu majitelům hrobových míst na pohřebišti ve Starém Městě k vyklizení hrobových míst od hrobových zařízení včetně uren.

I. schválila. 1.5 výzvu majitelům hrobových míst na pohřebišti ve Starém Městě k vyklizení hrobových míst od hrobových zařízení včetně uren. U S N E S E N Í z 37. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 23.05.2012 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 - ukončení pronájmu bytu č. 17 v domě s pečovatelskou službou, Velehradská

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

U S N E S E N Í z 67. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 13.11.2013 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 67. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 13.11.2013 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 67. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 13.11.2013 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 - prodloužení pronájmu bytu č. 1 v domě č. p. 25, ul. Na Valech ve

Více

FINÁLE VÝBĚRY OFS 2014 pásmo - východ ve dnech 13.-14. května 2014 HLUK

FINÁLE VÝBĚRY OFS 2014 pásmo - východ ve dnech 13.-14. května 2014 HLUK FINÁLE VÝBĚRY OFS 2014 pásmo - východ ve dnech 13.-14. května 2014 HLUK Č A S O V Ý P R O G R A M Příjezd: v úterý 13.5 2013 nejpozději do 11:00 hod., hřiště TJ Spartak Hluk. V kabině bude připraveno,

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.06.2013 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.06.2013 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.06.2013 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení smlouvy o odvozu a likvidaci TKO ze dne 16. 01. 2002 uzavřené

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA Úvod: Vzhledem k velkému množství události, které proběhly na přelomu roku a naší snaze o maximální informovanost Vás občanů, jsme se rozhodli na počátku roku vydat mimořádné číslo informačního listu,

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015

Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015 Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015 223/19/15 Rada obce Doubrava program 19. schůze Rady obce Doubrava konané dne 12. 10. 2015 1. Zahájení a procení záležitosti 2.

Více

U S N E S E N Í z 2. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 03.12.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila

U S N E S E N Í z 2. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 03.12.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila U S N E S E N Í z 2. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 03.12.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení pronájmu nebytových prostor a věcí movitých restaurace Victoria

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

Jednání Rady Města Broumova č. 30 ze dne 23. listopadu 2011

Jednání Rady Města Broumova č. 30 ze dne 23. listopadu 2011 Jednání Rady Města Broumova č. 30 ze dne 23. listopadu 2011 Přítomni: pan Milan Kotrnec, pan Kamil Slezák, pan Arnošt Obst, pan Arnold Vodochodský, Mgr. Jiří Ringel, MUDr. Jiří Veselý a Ing. Eva Blažková

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod.

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4 Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. pavilon 1. stupně Základní škola, Mládežnická 536, Trutnov 4 Základní škola, Mládežnická

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři,

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři, Číslo 3 2015 1 Úvodem Vážení občané, vážení čtenáři, Letos se naposled setkáváme na stránkách našeho občasníku. Není to dlouho, co jsme pročítali stránky podzimního čísla a už je tady zimní vydání. Podzim

Více

I. schválila. břemene a v mezích a hranicích vypracovaného geometrického plánu, a to po celou

I. schválila. břemene a v mezích a hranicích vypracovaného geometrického plánu, a to po celou U S N E S E N Í z 46. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 17.10.2012 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.4 doplnění doby trvání výpůjčky na dobu neurčitou u smlouvy o výpůjčce

Více

Zápis Z 19. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 22.8. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice

Zápis Z 19. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 22.8. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Zápis Z 19. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 22.8. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Přítomní : Karel Zalaba starosta Bc. Martin Frei místostarosta Mgr. Oldřich Brabec radní Vojtěch

Více

Novinky pro běžce dobré vůle č. 3/2015

Novinky pro běžce dobré vůle č. 3/2015 Novinky pro běžce dobré vůle č. 3/2015 Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové Vážení a milí běžci Výboru dobré vůle Nadace Olgy Havlové, noční běh Prahou se blíží, proto Vám přejeme, abyste poslední letní

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

ZÁPIS č. 27. z jednání Rady města Prachatice ze dne 9.11.2015, konaného od 9,00 hodin v zasedací síni na MěÚ Prachatice

ZÁPIS č. 27. z jednání Rady města Prachatice ze dne 9.11.2015, konaného od 9,00 hodin v zasedací síni na MěÚ Prachatice ZÁPIS č. 27 z jednání Rady města Prachatice ze dne 9.11.2015, konaného od 9,00 hodin v zasedací síni na MěÚ Prachatice Přítomni: Ing. Martin Malý (odchod 9:45 hod, příchod 10:50 hod.), PaedDr. Jan Klimeš,

Více

Mistrovství České republiky superseniorek a superveteránů ve volejbalu pro rok 2015. JINDŘICHŮV HRADEC Městská sportovní hala

Mistrovství České republiky superseniorek a superveteránů ve volejbalu pro rok 2015. JINDŘICHŮV HRADEC Městská sportovní hala Mistrovství České republiky superseniorek a superveteránů ve volejbalu pro rok 2015 JINDŘICHŮV HRADEC Městská sportovní hala sobota 17. října a neděle 18. října 2015 Mistrovství České republiky superseniorek

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007

USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007 USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007 RM schvaluje: 1. Předložený Závěrečný účet Města Tišnova za rok 2006 a doporučuje ZM ke schválení. 2. Předložený výkaz hospodaření ZŠ nám. 28.

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín USNESENÍ z 33. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 20. července 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008

Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008 Strana 1 z 5 Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008 Přítomni: dle presenční listiny Omluveni: Bc. Roman Staněk Návrhová komise: pan Jan Pončík Mandátová komise: Mgr. Věra

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

U S N E S E N Í z 20. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 02.12.2015 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 20. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 02.12.2015 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 20. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 02.12.2015 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení pronájmu části pozemku p. č. st. 2587 o výměře 20,75 m 2

Více

2/ Volby do Evropského parlamentu výsledky hlasování v Nošovicích Počet zapsaných voličů 807 Počet vydaných obálek 135 % účasti 17%

2/ Volby do Evropského parlamentu výsledky hlasování v Nošovicích Počet zapsaných voličů 807 Počet vydaných obálek 135 % účasti 17% Oběžník č. 4/2014 1/ Soutěž mladých hasičů V sobotu 7. června 2014 se koná na hřišti za základní školou soutěž mladých hasičů O pohár starosty obce. Začátek v 9.00 hodin. Přijďte povzbudit naše malé hasiče.

Více

U S N E S E N Í R 1031/01-09

U S N E S E N Í R 1031/01-09 U S N E S E N Í z 50. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 13. ledna 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 24. července 2007 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod.

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Hosté: Vladimír Korek, Hynek Čada, Josef Šnábl, Josef Adámek, Vladimír Vališ, Josef

Více

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 TAKTICKÉ HASIČSKÉ CVIČENÍ V MALÉ BYSTŘICI Podobně jako v loňském roce se i letos naše jednotka dobrovolných hasičů zúčastnila taktického hasičského cvičení. A co víc, dokonce

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Usnesení. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ

Usnesení. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 22. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 20.07.2015 od 15:30 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 7 členů rady

Více

U S N E S E N Í z 10. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.04.2011 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 10. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.04.2011 Rada města po projednání bodů programu: I. 1 U S N E S E N Í z 10. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.04.2011 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení pronájmu bytové jednotky č. 105 v domě s pečovatelskou

Více

- 1 - U S N E S E N Í. z 8. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 3. března 2015. (č. 109/8 122/8)

- 1 - U S N E S E N Í. z 8. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 3. března 2015. (č. 109/8 122/8) - 1 - U S N E S E N Í z 8. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 3. března 2015 (č. 109/8 122/8) Přítomní členové rady : I. Mikulica, R. Schmuch, M. Konečná, M. Robenek, P. Kukučka Omluveni :

Více

U S N E S E N Í z 10. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 29.04.2015 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 10. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 29.04.2015 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 10. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 29.04.2015 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 pronájem části pozemku p. č. 4552/2 ostat. plocha o výměře 9 m 2,

Více

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Brožíkova síň Staroměstské radnice v Praze patřila první prosincový čtvrtek dětským hrdinům,

Více

Z Á P I S č. 1/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 12.01.2015

Z Á P I S č. 1/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 12.01.2015 Z Á P I S č. 1/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 12.01.2015 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Aleš Navrátil místopředseda Členové: Ing. Petra Dokládalová, Ing. Jiřina Frýbová,

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

Cool school. Bezva škola NAŠI REDAKTOŘI. Aktuální dění a šéfredaktorka. o pí uč. Polášková. Studijní okénko. o Tereza Hrošová (9.

Cool school. Bezva škola NAŠI REDAKTOŘI. Aktuální dění a šéfredaktorka. o pí uč. Polášková. Studijní okénko. o Tereza Hrošová (9. NAŠI REDAKTOŘI Aktuální dění a šéfredaktorka o pí uč. Polášková Cool school Listopad / 2 Bezva škola Studijní okénko Sport o Tereza Hrošová (9.A) o Martin Zikl (6.C) o Roman Prax (6.C) Rok se s rokem sešel

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 ze dne: 14. prosince 2013 počet přítomných členů: 36 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2013 3. Zpráva

Více

Zápis č. 22/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 5. listopadu 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 22/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 5. listopadu 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 22/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 5. listopadu 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Miloslav Hurych, Karel Hloušek, Radek Šenkýř, Tomáš Háp 22. zasedání Rady

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček z 31. zasedání Rady města Nový Bydžov konaného dne 15. 10. 2007 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu Nový Bydžov ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová,

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0 ZÁPIS USNESENÍ 19. ŘÍJNA 2010 R A D A MĚSTA NEJDKU 124. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Drobná, p. Schwarzová, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Kaššák Hosté: 0 RM schvaluje předložený

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 69. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 30. září 2002 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20 2. Kontrola

Více

Vážení sportovní přátelé,

Vážení sportovní přátelé, Vážení sportovní přátelé, rád bych Vás přivítal u nás v Hradci Králové, již na 7. ročníku mezinárodního turnaje starších a mladších žáků v kopané O pohár primátora města Hradce Králové, který se koná každoročně

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 24. řádné jednání rady městské části, konané dne 11. 6. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera, Navrátil

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera, Navrátil z 86. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 13. 2. 2006 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera,

Více

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 311. RM doporučuje ZM schválení Smlouvy o společném postupu zadavatelů ve věci PD na akci rekonstrukce části Žižkovy ulice. 312. RM

Více

Mgr. Vlastimil Kubíček. Ing. Miroslav Bouška

Mgr. Vlastimil Kubíček. Ing. Miroslav Bouška Město Králíky Přítomni členové rady města: Z části jednání omluven: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 10 rady města konané 07.03.2012 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Mgr. Vlastimil Kubíček, Ing. Ladislav

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 17 rady města konané 25.04.2012

Město Králíky. Zápis z jednání č. 17 rady města konané 25.04.2012 Město Králíky Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 17 rady města konané 25.04.2012 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Jan Mlynář, Mgr. Vlastimil Kubíček Ing.

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013

Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013 Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013 Vážené sestry, vážení bratři, milí vzácní hosté, rok s rokem se sešel a opět jsme tu, abychom zhodnotili, co se povedlo či nepovedlo, v čem bychom se mohli

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Strašecí proběhl dne 15.11. turnaj ve vybíjené. Naše družstvo. (4 dívky a 7 chlapců). Do turnaje se. Rakovník a ZŠ Čistá. Hrálo se 2 x 7 minut.

Strašecí proběhl dne 15.11. turnaj ve vybíjené. Naše družstvo. (4 dívky a 7 chlapců). Do turnaje se. Rakovník a ZŠ Čistá. Hrálo se 2 x 7 minut. Dne 14. listopadu proběhly v naší škole třídní schůzky rodičů. Rodiče vyslechli informace týkající se prospěchu a chování žáků. Dozvěděli se o nejdůležitějších akcích školy. Nejlepšími žáky v I. čtvrtletí

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 31. řádné jednání rady městské části, konané dne 17. 10. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová,

Více

Městská policie České Budějovice hledá nové strážníky

Městská policie České Budějovice hledá nové strážníky Čtvrtek, 6. srpna 2015 Zdroj: Regiony24 (odkaz) Autor: Věra Školková Městská policie České Budějovice hledá nové strážníky Strážník MP České Budějovice s rotvajlerem Cesarem. Autor / zdroj: Mgr. Václav

Více

Usnesení z 13. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 28. 7. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení z 13. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 28. 7. 2015 na Městském úřadě v Dubí Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Usnesení z 13. schůze Rady města Dubí, která

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

Zpravodaj 1. Městyse Knínice u Boskovic 2009

Zpravodaj 1. Městyse Knínice u Boskovic 2009 Zpravodaj 1 Městyse Knínice u Boskovic 2009 informace úřadu městyse Odpad Odvoz domovního odpadu: 14. 1., 28. 1., 11. 2. Sběrný dvůr: 17. 1. 8.00 11.00 hod. Knihovna Úterý od 16.30 do 18.00 hodin. Zpráva

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 1015 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemků stpč. 3368 o výměře 6m 2 a ppč. 219/3 o výměře 369 m 2 v katastrálním území a obci Česká Třebová, v textu dle návrhu. Náklady

Více

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 28. května 2011 9.30 10.30 Sobotní škola - uvádí Liebl Petr Společná píseň č.

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 4 konaného dne 21. ledna 2015

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 4 konaného dne 21. ledna 2015 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 4 konaného dne 21. ledna 2015 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování a

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic

Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic Starosta obce pan Vladimír Blažejovský (dále jen starosta obce) zahájil 17. zasedání zastupitelstva

Více

Rada města Usnesení č. 01/09

Rada města Usnesení č. 01/09 Rada města Usnesení č. 01/09 z jednání rady města konaného dne 12.01.2009 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 1-50 RM schvaluje 1) a) Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu

Více

IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE

IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE PLZEŇ 10. 11.11.2011 DLOUHODOBÁ PÉČE V POJETÍ CHARITY ANEB PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE FARNÍ CHARITA -20 LET NAŠÍ ORGANIZACE VE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍCH SLUŢBÁCH Ředitelka Miloslava

Více

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 20. KONANÉ DNE 26.11.2013 v 17.30 hod.

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 20. KONANÉ DNE 26.11.2013 v 17.30 hod. Obec Krhová Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 20 KONANÉ DNE 26.11.2013 v 17.30 hod. POČET PŘÍTOMNÝCH ČLENŮ RADY OBCE KRHOVÁ Sylva Kristková Ing. Alois Bayer František

Více

Zápis z 9. jednání Kulturní komise Rady MČ Praha 7 v roce 2015, konané dne 05.10.2015 od 17:15 do 18:45 h v místnosti č.

Zápis z 9. jednání Kulturní komise Rady MČ Praha 7 v roce 2015, konané dne 05.10.2015 od 17:15 do 18:45 h v místnosti č. Zápis z 9. jednání Kulturní komise Rady MČ Praha 7 v roce 2015, konané dne 05.10.2015 od 17:15 do 18:45 h v místnosti č. 221, ÚMČ Praha 7 Seznam členů komise: František Vosecký - předseda Mgr. Jana Kostelecká

Více

Číslo 3. Ročník III. Březen 2013

Číslo 3. Ročník III. Březen 2013 Redakční rada: Jan Matoušek, Jakub Matoušek, Adéla Šímová, Aneta Camrdová, Barbora Primaková, Kristýna Horáková, Simona Miláčková, Tomáš Matějíček, Michal Vlach Školní ilustrovaný magazín III. základní

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 104/2014 spisová značka 102/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 94. zasedání dne 15. ledna 2014 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 9 4 / 1 4 1. program

Více

Daniela Zábojníková a Patrik Bída

Daniela Zábojníková a Patrik Bída Staronový král a nová královna V loňském roce se ve spolupráci Šachového oddílu Kunovice a obou kunovických škol uskutečnil první ročník turnaje nazvaného O šachového krále a královnu Kunovických škol.

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Město Kolín zastoupené tajemnicí Městského úřadu Kolín v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva Lhotecký Občasník Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010 Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva se konalo 22. září v zasedací místnosti obecního úřadu. Dá se říci, že bylo plno. Projednávaly

Více

Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve

Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Zdraví + občan a stát: Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve Český červený kříž dnes odpoledne ocenil s podporou Transfúzní služby,

Více

Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016

Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016 Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016 Od začátku zimního měsíce prosince se všechny obory naší ZUŠ intenzivně připravovaly na Vánoční výstavu, která proběhla ve dnech 5. a 6. prosince 2015 a dále na

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více