VIII. Staroměstský jarmark rekordní. Jarmark letos nabídl rekordních 43 stánků.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VIII. Staroměstský jarmark rekordní. Jarmark letos nabídl rekordních 43 stánků."

Transkript

1 STAROMĚSTSKÉ noviny měsíčník Starého Města a okolních obcí ROČNÍK xxiv Č. 1 leden 2015 VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO CENA 10 Kč VIII. Staroměstský jarmark rekordní V neděli 7. prosince se na Náměstí Velké Moravy konal již tradiční vánoční jarmark. Ten letos nabídl přes čtyřicet stánků s občerstvením, pracemi řemeslníků i jiným zbožím. Součástí byl také kulturní program, jehož moderování se ujal pan místostarosta, Mgr. Martin Zábranský. Postupně se několika stovkám návštěvníků představila Cimbálová muzika ZUŠ, ženský pěvecký sbor Babčice ze Spytihněvi, zpěváci DZP Staré Město, Dolinečka I a II, děti z MŠ Komenského a mužský pěvecký sbor ze Starého Města doprovázený CM Bálešáci. O odpolední zábavu se pak postarala country kapela Štrůdl. V prostorech jezuitského sklepa přichystalo Středisko volného času Klubko program pro naše nejmenší zahrnující dílničky a zábavné úkoly. Zaplněný prostor sklepa pak čekal na herce loutkového divadla, kteří ještě více zpříjemnili dětem adventní neděli. I přes mrazivý vítr se na náměstí Jarmark letos nabídl rekordních 43 stánků. sešlo mnoho staroměstských občanů i návštěvníků z obcí okolních. Celá akce tak proběhla v duchu přátelského setkání rodin a přátel a přispěla k družné atmosféře předvánočního Foto: PP času. Na závěr nezbývá než poděkovat Kulturní komisi a všem, kdo se podíleli na organizaci a úspěšném průběhu celé akce. PP Děti z Dolinečky. Foto: Vladimír Kučera V jezuitském sklepě byl připraven zábavný program pro děti. Foto: PP

2 2 Zprávy z radnice Staroměstské noviny 1/15 ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU Říká se, že změna je život. Adventní čas přinesl Starému Městu změn hned několik. Vánoční strom vždy stával u radnice a jeho rozsvícení bylo spojené s pořádáním Staroměstského jarmarku. Bylo nutné strom nejprve někde pokácet a pomocí jeřábu vsadit do země. Dřevo z něj sice bylo následně využito, přesto je letošní volba z pohledu ochrany přírody mnohem příznivější. Za vánoční strom byl vybrán smrk rostoucí vedle zastávky na náměstí Velké Moravy. Další změnou je termín jeho rozsvícení. Letos poprvé bylo naplánováno tak, aby výsledný efekt byl co největší. Došlo k němu v pátek 5. prosince 2014 v 17:00 hodin. Přihlíželo mu značné množství malých i velkých diváků, poslední vteřiny před zažehnutím světel odpočítávali společně všichni přítomní. A ještě jednu zvláštnost jsme letos zaznamenali. Vzhledem k datu konání bylo možné tuto akci spojit i s Mikulášskou nadílkou. Volání dětí nakonec bylo vyslyšeno a ze schodiště od kostela sv. Ducha sestoupil sám svatý Mikuláš za doprovodu anděla a skupiny děsivých pekelníků. Ti sice vnesli mezi přítomné děti menší paniku, ale kdo nezlobil, bát se nemusel. Mikuláš a anděl děti po zásluze odměnili, poté byla slavnost ukončena. Dalo by se říci, že byl položen základ další vítané a hojně navštěvované staroměstské tradici. AP Vánoční strom na Náměstí Velké Moravy. Foto: Vladimír Kučera Pořadem prováděl Mgr. Martin Zábranský. Foto: Vladimír Kučera Děti si jarmark skutečně užily. Foto: Vladimír Kučera

3 Staroměstské noviny 1/15 Zprávy z radnice 3 Město Staré Město VYHLAŠUJE výběrové řízení na funkci ředitele (ředitelky) organizace Sportovní a kulturní centrum, příspěvková organizace Požadujeme: - vzdělání vysokoškolské nebo středoškolské s maturitou - organizační schopnosti - praxe v oboru a zkušenosti s řídící prací výhodou - komunikativní a kombinační schopnosti - umění jednat s lidmi - občanská a morální bezúhonnost - znalost práce s PC - řidičský průkaz skupiny B - jazykové znalosti výhodou Přihláška uchazeče musí obsahovat tyto náležitosti: - jméno, příjmení a titul uchazeče - datum a místo narození uchazeče - státní příslušnost uchazeče - místo trvalého pobytu uchazeče - datum a podpis uchazeče K přihlášce musí být připojeny tyto doklady: - strukturovaný životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a zkušenostech - výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce - ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání - čestné prohlášení podle 4, odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů Součástí přihlášky musí být předložení vlastního návrhu koncepce a činnosti sportovního a kulturního centra. Písemnou přihlášku doručte nejpozději do na adresu: Městský úřad Staré Město, k rukám tajemníka nám. Hrdinů 100, Staré Město EXPEDIČNÍ KAMERA a SNOW FILM FEST EXPEDIČNÍ KAMERA a SNOW FILM FEST představují nejlepší outdoorové filmy Expediční filmy se díky celovečernímu promítání o dobrodružství, divoké přírodě, extrémních zážitcích a sportech ve všech ročních obdobích staly i ve Starém Městě v SKC akcí s tradicí, která je vyhledávána zájemci všech věkových kategorií, místních i z okolí. Nápad, který vznikl díky úsilí nadšenců o.s. Hedvábná stezka, si dal za cíl připravit pro pořadatele ve městech a obcích filmy, oceněné na prestižních festivalech, zejména na mezinárodním festivalu MHFF v Teplicích nad Metují. Spolupořadatelem festivalu je National Geographic Česko, partnery významné cestovní kanceláře a organizace, firmy se sportovním vybavením, mediální agentury. Promítání filmů probíhá vždy na jaře a na podzim nyní už na téměř 200 místech České a Slovenské republiky. Čtyřhodinové pásmo filmů a vstupů uspokojí i ty nejnáročnější diváky a milovníky dobrodružství. Programem v SKC provádí cestovatel David Švejnoha, který svými zkušenostmi a zážitky jednotlivé projekce zajímavě doplňuje a o přestávkách mezi promítáním bývá vyhledávaným partnerem pro nejrůznější diskuze z cestovatelského prostředí. Nadšení účastníků nás jako pořadatele zavazuje k tomu, abychom v tradici pořádání festivalů nejen pokračovali, ale jejich průběh neustále vylepšovali a doplňovali. Už letos jsme po Expediční kameře zařadili celovečerní pásmo filmů Po stopách Džingischána, jež si diváci, kteří v rámci festivalu shlédli některé z dílčích dílů, sami vyžádali. Australský dobrodruh Tim Cope putuje sám na koňském hřbetu mnoho měsíců z Mongolska přes Střední Asii až do Evropy. Překonává stepi, pouště i hory a jde stejnou cestou, jakou kdysi prošly bojovné hordy největšího dobyvatele všech dob. Dodnes je to nádherná krajina, kterou obývají drsní, ale často také velmi pohostinní lidé. Mnozí z nich žijí stále kočovným způsobem života, kdy jsou jim koně a velbloudi nezbytným pomocníkem pro přežití. V rámci Snow Film festu večeru plného špičkových filmů o extrémním lyžování, zimním lezení, skiaplinismu a dalších zimních šílenostech, který proběhl v SKC koncem listopadu, jsme do Starého Města pozvali členy Kejda týmu z Brna, účastníky jedné ze skialpinistických expedic, která byla v rámci festivalu promítána. Ukázalo se, že setkání s přímými účastníky dobrodružných výprav diváci ocení, proto v rámci nových projekcí připravujeme další zajímavá setkání. Jsme přesvědčeni, že cestovatelské projekty mají mezi příznivci dobrodružství a svobody na cestách své trvalé místo a jednou možná někdo kdoví bude promítat o expedičních cestách třeba na Mars. Eva Krchová Zleva: bratři Švihálkovi, členové Kejda Ski Teamu, s cestovatelem Davidem Švejnohou. Foto: PP

4 4 Zprávy z radnice U S N E S E N Í z 1. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1prodloužení pronájmů bytových jednotek v DPS, Bratří Mrštíků 2015 ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, na dobu určitou od do a nájemné ve výši 15,23 Kč/m2/měsíc uvedeným žadatelům: č. 1 p. Josef Marášek č. 2 p. Antonín Varmuža č. 3 p. Jarmila Hejdová č. 4 p. Jiřina Pelková č. 6 p. Ludmila Daníčková č. 7 p. Marta Foltýnková č. 8 p. Ludmila Schneiderová č. 9 p. Danuše Husková č. 10 p. Anna Kolajová č. 11 p. Josef Horehleď č. 12 p. Marta Fialová č. 13 p. Marie Hánová č. 14 p. Věra Kročová č. 101 p. Ludmila Slováčková č. 102 p. Marie Adamcová č. 103 p. Marta Motyčková č. 104 p. Pavla Samsonová č. 105 p. Zita Spáčilová č. 106 p. Božena Čagánková č. 107 p. Marie Dostálková č. 108 p. Jarmila Chrástková č. 109 p. Anežka Hulíková č. 110 p. Antonín Němec č. 111 p. Ludmila Palová č. 112 p. Josef Vaněk č. 113 p. Jana Habartová č. 114 p. Jiřina Sýsová č. 115 p. Marie Vymětalová č. 201 p. Marie Bečicová č. 202 p. Marie Zejdlová č. 203 p. Emílie Spiewoková č. 204 p. Drahomíra Kutálková č. 205 p. Jiří a Květoslava Benešovi č. 206 p. Alena Perničková č. 207 p. Ludmila Rozehnalová č. 208 p. Helena Zemandlová č. 209 p. Marie Zaorálková č. 210 p. Zdenka Horčicová č. 211 p. Marie Zapletalová č. 212 p. Pavla Hlaváčková č. 213 p. Antonie Langová č. 214 p. Marie Novotná č. 215 p. Věra Svobodová č. 216 p. Ladislav a Anna Kašparcovi 1.2 prodloužení pronájmu bytu č. 2 v domě č. p. 25, ul. Na Valech ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, paní Anně Bučekové, bytem Staré Město, Na Valech 25, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, na dobu určitou od do a nájemné ve výši 38,50 Kč/ m 2 /měsíc. V případě bezdlužnosti bude smlouva automaticky prodloužena o jedno čtvrtletí, nejdéle však do ukončení smlouvy o nájmu ze dne a smlouvy o nájmu ze dne společnosti AUTOJEŘÁ- BY BLAHA, s. r. o., Staré Město, Karoliny Světlé 1084, IČ , dohodou k pronájem části pozemku p. č. 240/467 ostat. plocha o výměře 500 m 2 v areálu Na Vyhlídce ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, společnosti AU- TOJEŘÁBY BLAHA, s. r. o., Staré Město, Karoliny Světlé 1084, IČ , od na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce a nájemné ve výši 53,60 K/m 2 a rok + příslušná DPH, s inflační doložkou, za účelem parkování vozidel se zázemím. - ukončení smlouvy o nájmu ze dne a smlouvy o nájmu ze dne panu Aloisi Hučíkovi, Autodoprava, Staré Město, Finská čtvrť 1494, IČ , dohodou k pronájem části pozemku p. č. 240/467 ostat. plocha o výměře 200 m2 v areálu Na Vyhlídce ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, panu Aloisi Hučíkovi, Autodoprava, Staré Město, Finská čtvrť 1494, IČ , od na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce a nájemné ve výši 53,60 K/m 2 a rok + příslušná DPH, s inflační doložkou, za účelem parkování vozidel se zázemím. - ukončení smlouvy o nájmu ze dne panu Pavlu Sukovitému, Staré Město, Sées 1978, IČ , dohodou k pronájem části pozemku p. č. 240/467 ostat. plocha o výměře 100 m2 v areálu Na Vyhlídce ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, panu Pavlu Sukovitému, Staré Město, Sées 1978, IČ , od na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce a nájemné ve výši 53,60 K/m 2 a rok + příslušná DPH, s inflační doložkou, za účelem parkování vozidel se zázemím. Staroměstské noviny 1/ pronájem pozemku p. č. 241/5 ovocný sad o výměře m 2 v lokalitě Čerťák ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, paní Evě Slámové, bytem Staré Město, Amálie Škráškové 1034, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců a nájemné ve výši 1 % z ceny půdy v daném k. ú. za jeden ha a jeden rok nájmu, za účelem zemědělského obhospodařování zahrady včetně výsadby okrasných a ovocných stromů. Při realizaci investiční akce města nebude poskytnuta žádná náhrada za porosty včetně trvalých na tomto pozemku. 1.6 výpůjčku kinozařízení lepičky pásové (23/97), 10 ks redukce, 2 ks karuselu Meo 5, 8 ks předsádek a kabinového okna Městským kinům v Uh. Hradišti, Uh. Hradiště, nám. Míru 951, IČ , na dobu určitou od do s možností dalšího prodloužení, pro potřeby kin v Uh. Hradišti. 1.7 dodatek č. 4 ke smlouvě č. PK 67/2002 o nájmu vodohospodářského zařízení a zajištění jeho provozu mezi městem Staré Město (vlastník) a společností Slovácké vodárny a kanalizace, a. s., Uherské Hradiště, Za Olšávkou 290, IČ (nájemce) operační plán zimní údržby místních komunikací ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, na zimní období ukončení pronájmu bytové jednotky č. 5 v domě s pečovatelskou službou, Bratří Mrštíků 2015 ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, paní Anně Chovancové, bytem Staré Město, Bratří Mrštíků 2015, dohodou k nabídku společnosti Amper Market, a. s., Praha 4, Antala Staška 1076/33a, IČ , na akci Elektronická aukce na dodavatele elektrické energie pro město Staré Město a příspěvkové organizace a společnosti, ve kterých má město Staré Město majetkový podíl. 2.1 výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce Stávající opěrná zeď zvýšení, Staré Město náměstí Velké Moravy. Nejvhodnější nabídku předložil uchazeč PROMONT Uherské Hradiště s. r. o., Kněžpole 218, Bílovice, IČ

5 Staroměstské noviny 1/15 Zprávy z radnice smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje číslo: D/1738/2014/KH ve výši Kč pro jednotku Sboru dobrovolných hasičů města Staré Město, dle 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. 6.4 Jednací řád Rady města ve Starém Městě platný pro volební období odměnu ředitelce Střediska volného času Klubko, příspěvkové organizace města dle zápisu, v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb. zákoníkem práce, v platném znění a vnitřní směrnicí č. S 01/ finanční příspěvek Uherskohradišťské nemocnici a. s., IČ , Uherské Hradiště, J. E. Purkyně 365, na poskytnutí neinvestiční dotace ve výši Kč, účelově určené na pořízení elektrických polohovacích lůžek v rámci jejich obnovy realizované u příležitosti akce Rok seniora. II. doporučila zastupitelstvu města 1.12 schválit převod majetku prodej části pozemku p. č. 4548/15 ostat. plocha/jiná plocha o výměře cca 7 m 2 v lokalitě ul. Obilní čtvrť ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, paní Ludmile Mimránkové, bytem Staré Město, Obilní čtvrť 334, za cenu 600 Kč/m 2, za účelem narovnání vlastnických vztahů pod stavbou. III. souhlasila 5.3 s přijetím účelově určeného peněžitého daru ve výši Kč pro příspěvkovou organizaci Středisko volného času Klubko Staré Město od Nadace Synot Uherské Hradiště, IČ , v souladu s ustanovením 102, odst. 2 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a podle ustanovení 27 odst. 5 a 39b odst. 1 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 5.4 s přijetím účelově určeného peněžitého daru ve výši Kč pro příspěvkovou organizaci Křesťanská mateřská škola, Za Radnicí 1823, Staré Město od Nadace Synot Uherské Hradiště, IČ , v souladu s ustanovením 102, odst. 2 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a podle ustanovení 27 odst. 5 a 39b odst. 1 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 5.5 s přijetím peněžitého daru ve výši Kč pro příspěvkovou organizaci Křesťanská mateřská škola, Za Radnicí 1823, Staré Město od soukromého dárce na pořízení hraček pro děti, v souladu s ustanovením 102, odst. 2 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a podle ustanovení 27 odst. 5 a 39b odst. 1 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. IV. nesouhlasila 1.8 s převodem majetku prodej části pozemku p. č. 247/4 ostatní plocha o výměře cca 25 m 2 v lokalitě ul. Finská čtvrť ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, panu Františku Fryštákovi, bytem Staré Město, Brněnská 1518, za účelem parkování osobního automobilu. 1.9 s převodem majetku prodej části pozemku p. č. 4546/36 ostatní plocha o výměře cca 60 m 2 v lokalitě ul. Na Valech ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, panu Liboru Bříštělovi, bytem Lovosice, Sady pionýrů 896/21, za účelem rozšíření pozemku pro výstavbu rodinného domu se žádostí občanského sdružení TC Staré Město, Staré Město, Karoliny Světlé 1013, IČ o možnost splátkování kupní ceny a trvá na dodržení podmínek převodu pozemku p. č. 2414/1 a pozemku p. č o celkové výměře m 2 (dnes podle nově vypracovaného GP pozemku p. č. 2417/17 o výměře m 2 a pozemku p. č. p. č. 3220/2 o výměře 37 m 2 ) dle smlouvy o budoucí smlouvě kupní ze dne s návrhem TC Staré Město na bezúplatný převod stavby cesty na pozemku p. č. 2414/15 ostat. plocha/ostat. komunikace o výměře m 2 a stavby parkoviště na pozemku p. č. 2414/16 ostat. plocha/ostat. komunikace o výměře m 2 v současném stavu stavební realizace (čísla pozemků dle nového GP), vše v lokalitě Rybníček ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, do vlastnictví města Staré Město. Pro převod do vlastnictví požaduje dokončení staveb včetně jejich kolaudace. V. vzala na vědomí 4.1 vyjádření města k žádosti o zahájení společného řízení dle 94a stavebního zákona v platném znění dle zápisu. 5.2 odstoupení p. Jany Bilavčíkové, bytem Klukova č. p. 60, Staré Město, od smlouvy č. 442/2014 o zápůjčce poskytované z Fondu rozvoje bydlení na základě její žádosti. VI. stanovila 6.1 plat paní Bc. Petře Kraváčkové, která byla pověřena řízením Střediska volného času Klubko, příspěvkové organizace, po dobu čerpání mateřské a rodičovské dovolené paní Mgr. Moniky Havláskové, s účinností od , dle zápisu. 6.3 možnost užití závěsného odznaku pro místostarostu města při významných příležitostech a občanských obřadech v souladu s 108 odst. 2 zákona č.128/2000 Sb. Dne 15. února 2015 se dožívá 85 let náš tatínek, dědeček, pradědeček a bratr pan Josef Otépka. K tomuto jubileu mu přejeme mnoho zdraví, pohody, klidu a spokojenosti. Za celou rodinu přeje syn Tonda

6 6 Zprávy z radnice Staroměstské noviny 1/15 VII. zřídila 6.2 komise rady města v souladu s 102 odst. (2) písm. h) a s 122 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění: Kulturní komise: předseda Mgr. Martin Zábranský STAN místopředseda Erik Feldvabel STAN člen komise Zdeněk Petržel ČSSD členka komise Mgr. Marie Pešlová KSČM člen komise Bc. Milan Horák KDU-ČSL člen komise Josef Vanda KDU-ČSL členka komise Mgr. Kateřina Vránová KDU-ČSL členka komise Pavla Stuchlá STAN člen komise DiS. Martin Baláž STAN člen komise Bc. Roman Janík STAN člen komise Bc. Robert Januška Staroměstské sdružení člen komise Pavel Vlček Staroměstské sdružení člen komise Ing. Martin Řezníček Staroměstské sdružení tajemnice Jana Nosková Sociální komise: předsedkyně Františka Pavlicová KDU-ČSL místopředsedkyně MUDr. Irena Pelechová ČSSD členka komise Ing. Lenka Beránková KSČM člen komise Ing. Kamil Psotka KDU-ČSL členka komise Marie Pleváková STAN členka komise Jaroslava Martínková STAN člen komise František Černý Staroměstské sdružení členka komise Pavlína Hájková ODS členka komise Bc. Irena Čechalová Městský úřad t ajemnice Irena Martínková Redakční rada: předseda Ing. Vojtěch Foltýnek KDU-ČSL místopředsedkyně Mgr. Milana Matyášová ČSSD členka komise Mgr. Věra Víchová KSČM člen komise Ing. Tomáš Dostalík Staroměstské sdružení člen komise Ing. Vladimír Beránek ODS člen komise Ing. Petr Jarotek KDU-ČSL tajemník Milan Kubíček VIII. uložila 1. Odboru správy majetku a ŽP 1.3 zveřejnit záměr na pronájem domu č. p. 644 na pozemku p. č. st. 351/2 zast. plocha a nádvoří o výměře 287 m 2 a pozemku p. č. 220/2 zahrada o výměře 69 m 2, ul. Hradišťská ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, na úředních deskách. T: ihned 1.10 zveřejnit záměr na pronájem částí pozemků p. č. 2414/10 orná půda, p. č. 4525/1 ostat. plocha, p. č. 4525/8 ostat. plocha a p. č. 4525/9 ostat. plocha o celkové výměře 632 m 2 v lokalitě ul. Tovární ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, úředních deskách. T: ihned 1.11 zveřejnit záměr na převod majetku - prodej části pozemku p. č. 242/1 ostat. plocha/neplodná půda o výměře cca 20 m 2, v lokalitě Čerťák ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, na úředních deskách. T: ihned Josef Bazala Mgr. Martin Zábranský starosta místostarosta

7 Staroměstské noviny 1/15 Zajímavosti 7 Věděli jste, že... Je to již deset let, kdy finišovala oprava radniční budovy a stavba nového přístavku na místě bývalé hasičské zbrojnice. V rámci rekonstrukce střechy pak bylo do měděné schránky v radniční věžičce vloženo Poselství přístím generacím, které obsahuje mimo jiné knihu Staré Město v proměnách staletí, DVD s fotografiemi a nejrůznější informace o chodu města. Jsou zde vzpomenuty i Staroměstské noviny, které tehdy měly za sebou již více než desetiletou úspěšnou existenci. Můžeme si jen přát, aby nález tohoto poselství někdy v budoucnu potěšil a informoval ty, kteří se budou nadále starat o vzhled a fungování našeho města. PP Tehdejší starosta města, Miroslav Schönbaum, s místostarostou Josefem Bazalou vkládají Poselství přístím generacím do měděné schránky. Foto: M. Kubíček Zároveň s opravou věžičky dostala radnice na sklonku roku 2004 novou střechu. Foto: M. Kubíček. Zajímavost ve Starém Městě Rarita na zahrádce paní Hejdové. Foto: PP Paní Hejdové ze Starého Města začal na zahrádce v druhé polovině listopadu kvést vzácný jasmín nahokvětý (Jasminum nudiflorum). Tento žlutý popínavý keřík, zdálky mírně podobný našemu dobře známému zlatému dešti, dokáže oživit zimní zahrádku jasně žlutými květy složenými ze šesti okvětních lístků, vyrůstajících na loňských výhonech. Radost z barevných květů u tohoto druhu, pocházejícího původně ze západní Číny, může v našich podmínkách trvat až do dubna. PP

8 8 Farní sloupek Staroměstské noviny 1/15 Z naší farnosti LÁSKA PLODÍ LÁSKU PROČ SE SLOVO STALO TĚLEM? Pamatujete si, když se vám narodilo první dítě? Byli jste tak plní lásky, že byste udělali všechno, abyste chránili a živili toho človíčka, kterého vám Bůh svěřil. Když jste viděli, jak děťátko klidně spí, naplnila vás láska, kterou jste nikdy předtím nezažili. Bylo to vaše dítě. Nechtěli jste nic jiného, jen ho milovat a cítit jeho lásku k vám. Ačkoliv je láska rodičů k dětem hluboká a mění nám život, je jen odleskem, stínem lásky Boha, našeho nebeského Otce k nám. Stvořil nás. Vytvořil pro nás celý svět - svět krásy, který odráží jeho slávu a lásku. Dal nám jednoho druhému, abychom vytvářeli vztahy, které jsou obrazem jeho lásky, milosrdenství, soucitu a spravedlnosti. A slíbil nám, že bude s námi vždy, až do skončení pozemských dní. Bůh na nás den co den vylévá nesčetné milosti skrze krásu tohoto světa a prostřednictvím laskavých přátel a rodiny. To vše dělá z lásky, a protože chce, abychom ho také milovali. Bůh skrze zázračné narození Dítěte v jeslích řekl celému světu: Neušetřím nic, ani svého vlastního Syna, abych vás přivedl do láskyplného vztahu se mnou. Když se během adventu díváte na malého Ježíše v jeslích, vzpomeňte si, že toto Dítě je ten největší dar, jaký jsme kdy dostali. Pak projevte Ježíši svou vděčnost i tím, že Jemu a lidem kolem sebe věnujete svou lásku. Každý rok na tomto místě zaznívá mé přání Vám, vážení a milí. A zaznívá z hloubky mého srdce. Vzpomeňte si v modlitbě na sebe navzájem během půlnoční mše svaté, o vánočních bohoslužbách nebo u Jesliček. Ať jsou tyto svátky Narození Pána Ježíše Krista dny velkého, Božího pokoje v našich rodinách a mezi národy. P.Miroslav Suchomel, duchovní otec farnosti PŘIJMĚTE, PROSÍM, POZVÁNÍ K ZÁVĚRU ADVENTU A PROŽÍVÁNÍ VÁNOČNÍ DOBY 2014/2015 v chrámu Svatého Ducha ve Starém Městě Sobota 14:30 16:30 hodin možnost přijetí svátosti smíření (zpovědi) 20. prosince 2014 Mše svatá v 17:00 hodin 4. Neděle adventní Mše svaté v 7:00 hodin, 10:00 hodin Neděle 21. prosince 2014 Pondělí 22. prosince 2014 Roráty v 17:00 hodin Úterý Poslední rorátní mše svatá v 7:00 hodin, od 8:00 hodin: PŘÍPRAVA KOSTELA 23. prosince 2014 NA SVÁTKY (výzdoba chrámu můžete přijít pomoci. Díky!) Narození Ježíše Krista Středa 24. prosince 2014 Hod Boží vánoční Čtvrtek 25. prosince2014 Svátek Sv. Štěpána Pátek 26. prosince 2014 Svatého Jana, apoštola a evangelisty Sobota 27. prosince 2014 Svátek Svaté Rodiny Neděle 28. prosince 2014 Silvestr, Středa 31. prosince 2014 Nový rok Slavnost Matky Boží, Panny Marie Čtvrtek 1. ledna 2015, Státní svátek Pátek 2. ledna 2015 Slavnost Zjevení Páně prožijeme v pondělí 5. ledna 2015 Svátek Křtu Páně Neděle 11. ledna 2015 Zakončení vánoční doby Od 23:00 hodin: zpívání koled u vánočního stromu na Náměstí Velké Moravy Půlnoční mše svatá ve 24:00 hodin obětována za živé a + občany a farníky ze St. Města Mše svaté v 8:00 hodin, 10:00 hodin, 15:00 hodin: Setkání u Jesliček (Vánoční hru připravilo Společenství mládeže) Vyhodnocení adventní soutěže našich dětí! Mše svaté v 7:00 hodin, 10:00 hodin Mše svatá v 17:00 hodin, Po mši svaté žehnání vína! (Nezapomeňte si přinést láhev dobrého vína k požehnání!) Mše svaté v 7:00 a 10:00 hodin Na tyto bohoslužby (i v sobotu) jsou zváni manželé k obnově manželského slibu. 17:00 hodin - Vánoční koncert cimbálové muziky BÁLEŠÁCI Poděkujeme Bohu za rok 2014 mší sv. v 16:00 hodin a poprosíme o požehnání do roku 2015 Mše svaté: v 8.00 hodin, hodin (obětována za farníky, spoluobčany a zastupitelstvo našeho města). Po každé mši svaté rekapitulace hospodaření a činnosti farnosti za rok TE DEUM Mši svatou v 15:00 hodin slouží otec arcibiskup Jan Graubner, který požehná koledníkům Tříkrálové sbírky. Tříkrálová sbírka v naší farnosti probíhá 2. a Mše svatá v 17:00 hodin. Při mši sv.: žehnání vody, kadidla, křídy a zlata (V úterý 6. ledna 2015 je mše svatá v 6:30 hodin) Mše svaté: 7:00 hodin, 10:00 hodin. (také v sobotu v 17:00 hodin). V 15:00 hodin BENEFIČNÍ VÁNOČNÍ KONCERT Chrámového sboru a orchestru v Uh.Hradišti pod vedením Karla Dýnky. Svým vstupným podpoříte dostavbu nov. kostela. Děkujeme! VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ STARÉHO MĚSTA, s úctou ke každému z Vás upřímně děkujeme za všechny finanční dary na nový kostel v celkové výši ,- Kč které jsme vybrali při listopadové sbírce 2014 po našem městě. Všem dárcům vyprošujeme Boží požehnání při bohoslužbách o první a třetí neděli v měsíci. Vděčnost je víc nežli jen cit, zkušenost nebo ctnost. Tam, kde je vděčnost postojem, kde jsme se pro ni rozhodli, vytváříme lepší život pro sebe i pro druhé. (David Steindl-Rast) Tříkrálová sbírka Součástí vánočních svátků již po léta je v celé ČR Tříkrálová sbírka na podporu charitativní činnosti. Tříkrálová sbírka pomáhá obnovit osobní aktivitu a dobročinnost v našich srdcích pro službu bližním. Ve Starém Městě bude v pátek 2. a v sobotu 3. ledna 2015 chodit asi 20 dobrovolnických skupinek Tří králů s dospělým průvodcem, který bude mít viditelné pověření od Oblastní charity v Uherském Hradišti k této veřejné vyhlášené charitní sbírce (aby se předešlo možnému podvodu). Děti tříkráloví Kašparové, Melicharové a Baltazarové i se zmrzlými pusami a prsty Vám zazpívají a napíší na dveře C+M+B -AD 2015 (Christus Mansionem Benedicat Anno Domini 2015 Kristus ať požehná tento příbytek v roce Páně 2015). Staroměstští Tři králové budou u vás koledovat do zapečetěných pokladniček ne pro sebe, ale pro lidi, kteří se dostali do těžké životní situace. Předem velký dík. POZVÁNKA NA DĚKANÁTNÍ PLES Přijďte se pobavit na oblíbený Děkanátní ples v sobotu 17. ledna 2015 v do Společenskokulturního centra Sokolovny ve Starém Městě. Jako tradičně ples slibuje velmi dobrou společenskou úroveň a zábavu, při které zahraje Staroměstská kapela, skupina NA.EX a cimbálovka Bálešáci. Bohatá tombola a občerstvení! Vstupenky zakoupíte v drogerii p. Hrabince na nám. Hrdinů a v sakristii či přímo na místě plesu, dary do tomboly možno přinášet na faru. OSOBNÍ PODĚKOVÁNÍ PŘI PŘÍLEŽITOSTI 50.NAROZENIN Rád ze srdce děkuji všem, kteří na mne mysleli, byli mi nablízku, pamatovali v modlitbě, potěšili mne svým slovem, přítomností i pozorností. Jsem Vám všem, milí spoluobčané a farníci, vděčný a pamatuji i já v modlitbě a při mši svaté na každého z Vás. Upřímné a velké Pán Bůh zaplať! Děkuji Bohu za tak velkou a pěknou lidskou občanskou a farní rodinu a požehnané vztahy, které jsou mezi námi! o. Miroslav

9 Staroměstské noviny 1/15 Tak tady žijeme 9 Na pozvání kardinála Dominika Duky, arcibiskupa pražského, se staroměstští Orli spolu s ostatním zástupci jednot z župy Velehradské a s orly z celé České republiky zúčastnili v sobotu 15. listopadu 2014 oslav k 25. výročí svatořečení dcery krále Přemysla Otakara I. sv. Anežky České. Jubielní mší svatou v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha sloužil státní sekretář, jeho eminence arcibiskup státu Vatikán, Pietro Parolin. Pan kardinál Duka přivítal vzácné hosty i všechny přítomné. Krátce shrnul události z roku 1989, jež předznamenaly příchod svobody v naší vlasti. Přečetl také slova, která nám zanechal Václav Havel: Milá Anežko, děkujeme Ti za ochrannou ruku, kterou jsi nám držela v listopadu Prosím, měj ruku i nadále připravenou, třeba ji ještě budeme potřebovat... Zcela zaplněná katedrála odměnila tato slova dlouhým potleskem. Neopakovatelná atmosféra celých obřadů byla zakončena zpěvem chorálu Svatý Václave. Byli jsme v Praze při tom Potom následoval slavnostní průvod k arcibiskupskému paláci, který uzavíralo třicet praporečníků s orelskými prapory. Na Hradčanském náměstí pokračoval hudební program s proslovy a občerstvením. Věřím tomu, že díky přímluvě sv. Anežky České jsme i my mohli obnovit ve svobodné zemi orelské hnutí. Dagmar Zálešáková, starostka jednoty Jednota Orla ve Zlíně pořádala v neděli 9. listopadu 2014 přehlídku schol a sborů, která se jmenovala Jsme děti Tvé Kromě nás Scholičky ze Starého Města a místních dětí, scholy Panny Marie Pomocnice křesťanů ze Zlína, přijeli ještě tito zpěváčci a zpěvačky: Babyscholička ze Zlína, Přehlídka dětských schol 2014 Dětská schola Mysločovice, Schola Církevní základní školy Zlín a host přehlídky Schola Boží Bang z Přerova. Naše Scholička zpívala písničky: Můžeš mít radost, Nové přikázání, Přikázání lásky a Chtěl bych víc lásky mít. Na závěr si všichni společně zazpívali písničku: Jsme děti tvé. Reportáž z přehlídky natáčela televize NOE. Přehlídka se vydařila a my jsme rádi, že jsme byli u toho. Pořadatelům patří velký dík za krásné odpoledne strávené s písničkou v kostele Panny Marie Pomocnice křesťanů na zlínských Jižních Svazích. Za Scholičku Anička a Barunka Foltýnkovy.

10 10 Kultura Staroměstské noviny 1/15 c Společensko kulturní centrum Brněnská 1249, Staré Město, tel.: leden sobota 17. ledna DĚKANÁTNÍ PLES Účinkují: STAROMĚSTSKÁ KAPELA, NA.EX, CM BÁLE- ŠÁCI Začátek: hod. sobota 24. ledna PLES MĚSTA Hudby: DH SKOROŇÁCI, KAPELA SORY, CM BÁLEŠÁ- CI Program: polonéza studentů SOŠG Staré Město, SPT Dolina a jiné Ochutnávka vín Začátek: hod. Zimní pohádka Sbor dobrovolných hasičů ve Starém Městě pořádá dne v pořadí již 47. tradiční ples Zimní pohádka, který se koná ve všech sálech Společensko-kulturního centra od hod. K tanci a poslechu bude hrát dechová hudba Staroměstská kapela a hudební skupina NA-EX. Bohatá tombola a občerstvení zajištěno. Předprodej vstupenek s místenkou dne a dne v hasičské zbrojnici ve Starém Městě (za zdravotním střediskem) od do hod. Srdečně zvou staroměstští hasiči neděle 25. ledna DĚTSKÝ KARNEVAL Pořádá SVČ KLUBKO Začátek: hod. pátek 30. ledna PLES SRPŠ Program: hraje skupina POOL, diskotéka DJ JERRY laser show, polonéza žáků 9. tříd Vstupné: 100,- Kč (+ 20,- Kč místenka) Začátek: hod. Mediálním partnerem Společensko-kulturního centra je Radio Zlín - 91,7 Fm, 96,2 Fm, 101,0 Fm, 102,5 Fm

11 Staroměstské noviny 1/15 Spektrum 11 ZŠ Staré Město měla zastoupení ve finále celostátní soutěže DOMINO Úvodní strana oceněné prezentace Mgr. Martina Motyčky. Do 4. ročníku soutěže DOMINO, vyhlášené Národním institutem pro další vzdělávání, se přihlásil učitel přírodopisu ZŠ Staré Město pan Martin Motyčka. Soutěž DOMINO má za cíl podpořit nejen aktivitu učitelů základních a středních škol v tvorbě digitálních výukových materiálů, ale i zájem škol o inovaci edukačního procesu a využívání výukových materiálů v rámci výuky a samostudia žáků. Letošní soutěžní výukové objekty se zaměřovaly především na metodiku a formy jejich uplatnění ve výuce. Druhou podmínkou byla jejich přímá použitelnost i na dalších digitálních zařízeních domácí PC, notebooky, tablety, smartphony, aby je mohli žáci využívat ke studiu i v domácí přípravě. Mgr. Martin Motyčka zaslal do letošního ročníku svoji práci s názvem NA- HOSEMENNÉ ROSTLINY. Rozsáhlá počítačová prezentace, zpracovaná v programu Microsoft PowerPoint, obsahovala několik samostatných částí, které lze využívat v různých částech hodiny. Od úvodních motivačních videí umístěných na kanále YouTube.com nebo internetového skládání puzzle, přes výukovou část až po opakování znalostí formou interaktivní hry Riskuj! Z nominačního kola byla jeho práce vybrána odbornou porotou přímo do kola Cimbálová muzika Bálešáci Vás srdečně zve na VÁNOČNÍ KONCERT který se uskuteční v 17:00 hod. v kostele sv. Ducha ve Starém Městě vstupné: 100,- Kč Účinkují: CM Bálešáci, dívčí sborek Repetilky, CM Friška, Cimbálové duo Konzervatoře Brno, Mužský sbor ze Starého Města finálového, které se letos stalo součástí 3. ročníku celostátní konference Digitální technologie ve výuce. Konference se konala listopadu 2014 v kongresovém hotelu Jezerka na Sečské přehradě. Společně s dvanácti dalšími kandidáty musel projít obhajobou práce a soutěžní objekt představit porotě, složené z odborníků různých zaměření. Ti posuzovali každou práci z několika hledisek (dynamika a uživatelská příjemnost, originalita a grafika, motivace, interaktivita, návodovost metodika, otevřenost pro změnu a ověření ve výuce). Součástí letošního finále bylo i hlasování účastníků konference prostřednictvím internetové aplikace o nejzajímavější učební objekt. A právě NAHOSEMENNÉ ROSTLINY získaly Cenu diváků. Druhé ocenění dostaly od odborné poroty Zvláštní cenu poroty za výjimečnou grafickou práci. Hlavní cenu se sice přivézt do Starého Města nepodařilo, ale i tato dvě ocenění jsou důkazem, že předložený soutěžní objekt byl přinejmenším dobrý. Příští rok se bude konat 5. ročník. Uvidíme J. Kučová Upozornění! V období vánočních prázdnin až bude knihovna a IC uzavřena. Všem našim návštěvníkům přejeme krásné a pohodové Vánoce. Budeme se na Vás těšit opět v pondělí od 9.00 hod. Vaše knihovnice

12 12 Informace Staroměstské noviny 1/15 Bobřík informatiky V druhém listopadovém týdnu se žáci ZŠ Staré Město zúčastnili sedmého ročníku národní soutěže Bobřík informatiky. V kategorii Benjamin soutěžilo celkem soutěžících, za naši školu se zúčastnilo 47 žáků VI. C a VII. D, tříd s rozšířenou výukou matematiky a informatiky. Úspěšnými řešiteli se stalo v této kategorii celkem 25 našich soutěžících, dvě dívky získaly i první místo v národním kole. Jednalo se o Veroniku Krajanovou a Barboru Šoustkovou ze VII.D, které dosáhly maximálního počtu 240 bodů. V kategorii Kadet soutěžilo celkem soutěžících, v naší škole se této kategorie zúčastnilo 35 žáků z VIII.D a IX. D. Alespoň 150 bodů dosáhlo a úspěšnými řešiteli se stalo 14 soutěžících. Nejlepšího umístění dosáhl Marek Skřivan z VIII.D, kte- Úspěšné žákyně Veronika Krajanová a Barbora Šoustková. Foto: Mgr. Jana Slančíková rý získal 225 bodů a byl 41. v národním kole. Všem úspěšným řešitelům blahopřejeme. Mgr. Jana Slančíková Turnaj v halové kopané s podporou ZK V pátek 21. listopadu se uskutečnil turnaj v halové kopané mladších žáků. Na turnaj získala naše škola jako organizátor finanční podporu z fondu mládeže a sportu Zlínského kraje. Turnaje se zúčastnilo osm družstev základních škol z okolí Pohár za vítězství v turnaji zůstal ve Starém Městě. Uherského Hradiště. Fotbalové umění předvedlo ve sportovní hale Širůch na 80 mladých fotbalistů, kteří za doprovodu svých učitelů a povzbuzování rodičů bojovali o poháry a individuální ceny. Naši kluci si ve skupině poradili se Foto: Mgr. Jan Zábranský ZŠ Velehrad 4:0 a ZŠ Uherské Hradiště - Za Alejí 3:0 a po prohře se ZŠ Uherské Hradiště - Větrná 2:4 se utkali v semifinále se ZŠ Polešovice, vítězem druhé skupiny. Zápas vyhráli 3:0 a mohli se těšit na finále. Z druhého semifinále postoupila ZŠ Větrná, která přehrála ZŠ Uherské Hradiště Unesco. Finále bylo tedy odvetou zápasu ze skupiny, který vyhrála ZŠ Větrná. Naši kluci vletěli do zápasu jako uragán a deklasovali soupeře výsledkem 5:1. Stali se vítězi turnaje, druhé místo obsadila ZŠ Větrná, třetí byla ZŠ Polešovice a čtvrté místo obsadila ZŠ Uherské Hradiště Unesco. Z turnaje odcházeli všichni velmi spokojeni těšíce se na další ročník. Vítězům gratulujeme. Vítězná sestava: Hábl Erik kapitán, vyhlášen nejlepším hráčem turnaje, Haša Radim, Tomáš Daníček, Petr Goliáš, Roman Lapčík, Filip Kedra, Filip Hřib, Dominik Hradil, Lukáš Mach, Ondřej Slovák Mgr. Jan Zábransk

13 13 V pátek 5. prosince 2014 se uskutečnilo již tradiční setkání zástupců spolků a organizací působících ve Starém Městě s představiteli města. Večer byl zahájen rozsvícením vánočního stromu na náměstí Velké Moravy, poté pokračoval posezením ve zrekonstruovaném jezuitském sklepě. Setkání zahájili starosta Josef Bazala Setkání spolků a místostarosta Mgr. Martin Zábranský. Josef Bazala přivítal přítomné a představil nově zvolené zastupitele města. Krátce pohovořil o připravovaných investičních akcích města a zhodnotil uplynulý rok. Připomněl plánovanou výstavbu v areálu bývalého školního statku, opravy místních komunikací, řešení problémů s umístěním Pokračování na str. 26 Pranostiky na leden Když v lednu hrom se ozve, hojnost vína je v očekávání. Když v lednu včely vyletují, to nedobrý rok ohlašují. Na Nový rok déšť - o velikonocích sníh. Ryje-li krtek v lednu, končí zima v květnu. V lednu mráz - těší nás; v lednu voda - věčná škoda. Na Pavla obrácení též i zima se promění: buď popustí nebo zhustí. Je-li na Tři krále větrno, zamíchá se planetami a bude úrodno. NI SRANDOVNA Svěřuje se kamarád druhému: Zástupci staroměstských spolků. Foto: Vladimír Kučera. Moudra Mr. Orang Utana Velké množství životních neúspěchů bylo zapříčiněno tím, že si lidé neuvědomili, jak blízko mají k dosažení cíle, když to vzdali. Proč nám skvělá technika, která šetří práci a usnadňuje život, dosud přinesla tak málo štěstí? Odpověď je prostá: protože jsme se ji nenaučili rozumně užívat. Čemu lidé ze zvyku říkají osud, jsou většinou jejich vlastní hloupé kousky. Kdo stále chodí ve šlépějích někoho jiného, nezanechá žádné stopy. Humor je nejdůstojnější projev smutku. Příroda nám klade do cesty naši tupost jako past. Tajemství zachovat si veselou mysl je v umění neznepokojovat se hloupostmi a v tom - vážit si i malinkatých nahodilých radostí. Moje přítelkyně chtěla koťátko, ale já jsem nechtěl. Hádali jsme se kvůli tomu, ale nakonec jsme přistoupili na kompromis...a koupili koťátko. Řezník má těsně před zavíračkou a zůstalo mu jedno kuře, kterého by se před víkendem rád zbavil. Najednou doběhne chlapík a jakoby zázrakem se ptá: Máte kuře? Řezník: Ano, samozřejmě. A vytáhne kuře z chladničky, hodí na váhu: Kilo a 20 deka. Může být?! Chlapík: A o něco větší nemáte? Řezník vrátí kuře do chladničky, vytáhne to samé, trošku ho otočí, nenápadně přitlačí na váhu a říká: Kilo sedmdesát. Může být? Chlapík: Super! Vezmu si obě!

14 14 Z historie Staroměstské noviny 1/15 Jiskra Staré Město Dobrá zpráva pro lyžaře Rok 2014 byl pro Jiskru Staré Město velmi úspěšný. Muži po ročním působení v okresním přeboru postoupili do 1. B třídy KFS Zlín, stejně tak se dařilo dorostencům a své dobré umístění z minulých ročníků obhájili i mladší a starší žáci. Soutěže mužů a dorostenců skončily v druhé polovině měsíce června a po třítýdenní pauze začala příprava na novou sezonu. V ní čekají na muže mužstva z blízkého okolí (do 5 km šest mužstev), nejdále se bude jezdit do Koryčan. Po dobrém úvodu v Otrokovicích (7:2) se hrálo první derby ve Zlechově (prohra 1:2). Až do devátého kola a zápasu v Morkovicích se Jiskře dařilo a figurovala na předních pozicích tabulky. Od devátého kola se stroj zadrhl a z patnácti bodů jsme získali pouze jeden bod. To znamenalo propad v tabulce až na místo deváté. Jiskra 5x vyhrála,1x vyhrála na penalty, 3x na penalty prohrála a 5x prohrála v normálním čase. Penalty se kopou při nerozhodném výsledku na konci utkání. Dorostenci překvapili, když ve dvanácti zápasech prohráli pouze 3x a 8x vyhráli. Jsou na pěkném sedmém místě a mají zápas z jara k dobru. Starší žáci jsou druzí jen tři body za Hlukem a v jarní části budou své kvality ukazovat a prát se o první příčku. Mladší žáci, za které hraje několik kluků z přípravky, jsou desátí, ale tři zápasy jim byly z administrativních důvodů zkontumovány. Dále máme starší a mladší přípravku z dětí ročníků a pro velký zájem malých dětí jsme založily Benjamínky, což jsou děti narozené 2009 a mladší. O všech sedm mužstev se stará osmnáct trenérů a vedoucích, finanční stránku nám pomáhá zaplnit Město Staré Město, pivovar Hrádek u Slavičína, VTP Pelka, Dlažba Staré Město, Nadace DKS, Synot W, Tradix Staré Město, Bobík Hluk - výroba nábytku, Kola Číhal a Zdravá výživa Staré Město. Děkujeme též všem příznivcům, kteří si pomalu nacházejí cestu na městský stadion Na Rybníčku, za přízeň a těšíme se na zápasy v jarní části soutěže. Pavel Vlček předseda FO Jiskra Staré Město Po sněhu zatím není ani stopy, ale pokud patříte mezi milovníky prken a prkýnek, vězte, že ve Zlínském kraji nás čeká významná novinka. Šest lyžařských areálů v Beskydech a Javorníkách spojilo síly a od letošní zimy nabídnou návštěvníkům společný skipas, jenž je obvyklou a oblíbenou součástí nabídky velkých lyžařských středisek po celé Evropě. Skiareály Razula, Machůzky, Kyčerka, Jezerné, Karolinka a Kohútka budou vystupovat pod sjednocujícím názvem Skiregion Valašsko. Celkem bude k dispozici zhruba 20 km sjezdovek. V okolí se Tajemství stromů nachází také velké množství značených běžkařských stop, k dispozici je více než 90 km tras. Společné skipasy budou prozatím k dispozici od platnosti tří dnů. Na kratší časová období budou nadále k zakoupení pouze pro jednotlivá střediska. V měsíci říjnu pořádalo přírodovědné centrum Trnka výtvarnou soutěž Tajemstvi stromů se konalo v areálu DDM Uherské Hradiště v rámci akce Mikulášské hrátky se zvířátky slavnostní vyhlašování vítězů. V kategorii mateřských škol zvítězila Kristýna Cíchová, žákyně naší mateřské školy Komenského St. Město. Stromy v sobě ukrývají mnohá tajemství a příběhy, které za svůj dlouhý život poznaly. Cílem soutěže bylo namalovat, co vše může takový strom skrývat. Na fotografii je Kristýna Cíchová pod tajemným stromem a s andělem za zády. Věra Hanslianová Kristýna Cíchová naše nadějná výtvarnice. Foto: Věra Hanslianová

15 Staroměstské noviny 1/15 Aktuality 15 Výměnný pobyt studentů v partnerském městě Tönisvorst v Německu Mezi nejvýznamnější zahraniční aktivity pořádané naší školou patří bezesporu i výměnný pobyt v Německu, kam již každoročně zajíždíme ke studentům partnerské školy Michael Ende Gymnasium. Letos se této vyhlášené a oblíbené akce zúčastnilo 15 studentů naší školy, kteří se do výměnného pobytu zapojili již v květnu, kdy ubytovali své německé kamarády ve svých rodinách. Nejinak tomu bylo i v Tönisvorstu, který jsme navštívili v termínu od 2. do 10. září Zásadní změnou oproti předchozím letem, byl způsob dopravy jak do Německa, tak také v rámci celého pobytu. Cestu do Düsseldorfu a zpět absolvovali studenti i se svými pedagogy dálkovým spojem společnosti Student Agency. Po celou dobu pobytu jsme k jednotlivým exkurzím využívali prostředků hromadné dopravy, což bylo organizačně podstatně náročnější, nicméně pro všechny účastníky výjezdu velmi přínosné. Program byl velmi pestrý a poměrně náročný. Po příjezdu byli žáci ubytováni v hostitelských rodinách a v podvečer se vypravili na prohlídku města a okolí na kolech, která jsou tu všeobecně oblíbená. Následující den strávili studenti ve vyučování. Zapojili se do výuky němčiny, angličtiny a francouzštiny. Celou skupinu ve škole uvítal a pozdravil také pan ředitel Paul Birnbrich. Následně proběhlo oficiální přijetí panem starostou Thomasem Gossenem na radnici v místí části St.Tönis. První výjezd byl naplánován na pátek. Do Bonnu jsme vyrazili krátce po deváté hodině z místního nádraží Am Wilhelmplatz. S přestupy na hlavním Krásná tvář zdravá pleť Kosmetika KOMPLETNÍ zdrav Krásné a zdravé Nohy PedikÚra SUCHÁ I MOKRÁ I PRO PÁNY Eva Bauerová Více na (kadeřnictví DÁŠA) Brněnská 271, Staré Město Tel.: nádraží v Krefeldu, v Kolíně a přesunem metrem jsme se dostali k muzeu s názvem Haus der Geschichte, kde jsme absolvovali první velkou exkurzi. Poutavý výklad německých poválečných dějin byl vhodně včleněn do expozice, která svou interaktivní formou a dobovými exponáty věrně odrážela období poválečného vývoje Německa. Víkend studenti prožili ve svých hostitelských rodinách. V sobotu se většina z nich vypravila do Düsseldorfu. K procházce na promenádě podél Rýna či prohlídce historického centra města krásně svítilo slunce. Počasí nám ostatně přálo po celou dobu našeho pobytu. Další zajímavý výjezd se uskutečnil do Kolína, kde jsme navštívili Kölner Dom. Po prohlídce této majestátní gotické katedrály jsme se vydali na prohlídku centra města a na nákupy. Podvečer studenti trávili většinou se svými rodinami a německými kamarády při nejrůznějších sportovních a volnočasových aktivitách. Na úterý byl připraven výjezd do města Oberhausen, kde jsme navštívili Gasometer - technickou památku přestavěnou a využívanou k výstavním účelům. Po prohlídce celé expozice, která byla zakončena působivou světelnou show, jsme se vypravili na zpáteční cestu. Celý pobyt byl zakončen výletem do ZOO v Krefeldu. V podvečerních hodinách jsme se sešli na hlavním nádraží v Düsseldorfu, odkud jsme po emotivním loučení s našimi německými odcestovali přáteli dálkovou linkou zpět domů. Velmi děkujeme všem studentům a jejich rodinám, kteří se do letošního výměnného pobytu zapojili. Celá akce - jak jarní návštěva německých přátel u nás, tak naše podzimní cesta do Tönisvorstu - proběhla výborně. Děkujeme celému skvělému týmu našich studentů, kteří naši školu po celou dobu výborně reprezentovali. Za sekci německého jazyka Helena Hlavačková, Zuzana Kohoutová Firma VTP PELKA děkuje Všem svým zákazníkům za projevenou přízeň v uplynulém roce. Přejeme vám krásné prožití vánočních svátků a do nového roku 2015 hodně zdraví a spokojenosti v osobním i pracovním životě. Velkomoravská 1164, STARÉ MĚSTO IČO: , DIČ:CZ , OR Brno oddíl C vložka CERTIFIKÁT JAKOSTI ISO 9001:2008 Věděli jste, že......staroměstské noviny vstupují již do třetího desetiletí své existence? V lednu roku 1994 začínal úvodní článek novin takto: Milí čtenáři, právě jste se začetli do prvního čísla Staroměstských novin, které volně navazují na Zpravodaj Starého Města. Zvolili jsme nový formát novin, změnili jsme tiskárnu, zvýšili náklad, a co jistě potěší naše občany, snížili jsme cenu na tři koruny a rozšířili jsme obsah. Staroměstské noviny tehdy obsahovaly 8 černobílých stran plus čtyři strany příloh, kde byly k nalezení jízdní řády městské hromadné dopravy (což se udrželo doposud) nebo například praktické rady ohledně kuponové privatizace. Za těch dvacet let, které mají za sebou, je třeba poděkovat mnohým z vás, kteří přispívali nebo stále přispívají svým textem či fotografií ke vzniku novin, panu Šopíkovi, starajícímu se o grafické zpracování a všem, kdo se podílí na tisku a prodeji Staroměstských novin. Poděkování patří i Vám, čtenářům, bez jejichž zájmu by samozřejmě již neexistovaly, ale především panu redaktoru Milanu Kubíčkovi. Jeho píli a nadšení pro svou práci lze poznat ze současné podoby měsíčníku, ke které jej s vaší pomocí dovedl. Popřejme tedy Staroměstským novinám do nové dekády jejich existence dostatek materiálu a vždy převažující dobré zprávy.

16 16 Spektrum Staroměstské noviny 1/15 Před amputací nohy kvůli cukrovce se můžete zachránit i vy sami V minulém díle seriálu o diabetických komplikacích jsme se věnovali problému zvanému diabetická noha. Už víme, že je důležité nepodceňovat malá poranění, která můžou vést už za několik týdnů k amputacím prstů nebo části nohou. Připomněli jsme si také, v čem vám může pomoci specialista zvaný podiatr a také, kde ve vašem kraji takový lékař působí. Dozvěděli jste se také o možnostech moderní medicíny (MDM terapie, kmenové buňky), která dokáže často zachránit i ty nohy, které by dříve byly odsouzené k amputacím. Dnes se však zaměříme na osobu, která je v procesu léčby syndromu diabetické nohy nejdůležitější na pacienta. Je to on, který může ovlivnit zdárný průběh léčby. A je to také často pacient, který pomůže sám sobě prožít život bez bolestí a bez invalidního vozíku. Co tedy můžete udělat pro to, aby vám otevřená rána na nohou nezkomplikovala život? A jak se o ni můžete starat každý den doma tak, aby se začala co nejrychleji hojit? Nejen na tyto otázky se dnes zaměříme. Nejen od lékaře můžete slyšet, že základem správné léčby je vhodná obuv. Co to ale přesně znamená? Pokud víte, že jste syndromem diabetické nohy ohroženi, tedy nejčastěji trpíte bolestmi zapříčiněnýmii diabetickou neuropatií, pak si začněte zvykat na to, že boty jen tak nebudete zouvat. Je totiž důležité vaši křehkou a přitom málo citlivou kůži chránit, jak jen to jde. Proto nedoporučuji chodit na boso ani doma. Naopak - pro redukci plantárního tlaku se doporučují také tlumivé vložky přizpůsobené tvaru nohy a používané v dostatečně hluboké obuvi. Váš podiatr vám poradí, jaké další pomůcky můžete využít. Protetici dnes vyvíjejí kvalitní ortézy, sádry a další fixace na míru, které vám pomůžou se správnou ochranou. V závažných případech doporučujeme pacientům také po dobu léčby možnost používání pojízdných křesel, berlí apod. Nemusíte se přitom obávat, že na ně finančně nedosáhnete s úhradou či zapůjčením by vám měla pomoci pojišťovna. Jednoduše si základní pravidla můžeme shrnout do tohoto desatera: l. Noste boty dobře padnoucí, kožené, s dostatkem prostoru pro prsty, nejlépe šněrovací, na nízkém podpatku. Před obutím je vždy zevnitř prohlédněte, zda někde netlačí např. cizítěleso. Nechoďte bosi, používejte ochrannou domácí obuv. 2. Denně nohy prohlížejte, pokud na ně dobře nevidíte, můžete použít zrcátka nebo požádat rodinného příslušníka 3. Nekuřte 4. Udržujte správnou hygienu, teplota vody při mytí nemá přesáhnout 37 C. Nenoste obuv naboso, noste bavlněné či vlněné ponožky. 5. Odstraňujte opatrně zatvrdlou kůži vhodnými nástroji podle doporučení lékaře či zdravotní sestry, promazávejte nohy denně vhodným hydratačním krémem (ne mezi prsty). 6. Myslete na to, že máte nohy sníženě citlivé na teplo, tlak a bolest a chraňte se před příslušnými poraněními. 7. Navštěvujte pravidelně odbornou pedikúru, nezraňte se ostrými předměty. Nehty zastřihávejte rovně. 8. Navštivte vždy odborníky, máte-li: oteklé nohy, změnu barvy kůže, zatvrdlou kůži na nohou, puchýře, praskliny, poranění nebo vředy. 9. Při každé návštěvě svého lékaře dbejte, aby byla vašim nohám věnována pozornost. 10. Při domácím ošetřování vředů na nohou se důsledně řiďte instrukcemi lékařů a sester. MUDr. Emil Záhumenský Angiologická a diabetologická ordinace Podiatrická ambulance, MDM Centrum Lékařský dům Ormiga, Zlín

17 Staroměstské noviny 1/15 Tak tady žijeme 17 Z knihy služeb městské policie - na žádost policie ČR asistence a pomoc posádce záchranné služby v ul. Kopánky, na ústavu sociální péče zde vyšetřen, aplikována uklidňující injekce, naložen a za doprovodu strážníků převezen do nemocnice, chovanec, který napadl personál na domově, v nemocnici přeložen do soukromé sanity a předán hlídce PČR k převozu do léčebny v Kroměříži - další žádost policie ČR - výjezd spolu se záchrankou do ústavu na Kopánkách, kde měla fyzicky napadnout jedna obyvatelka druhou a má být agresivní. Na místě již situace zklidněna, lékařka aplikovala sedativum na uklidnění, v případě opakování bude proveden odvoz do léčebny Kroměříž - pí XY z UH, tel. oznámila, že na zahradě v Rybárnách má poraněného dravého ptáka. Na místě zjištěno, že se jedná o poštolku, která má asi poraněné křídlo (narazila do plotu zahrady). Poštolka zajištěna a domluva se záchranou stanicí živočichů v Buchlovicích na jejím předání. Pracovník stanice si poštolku převzal a potvrdil, že má zlomené křídlo a jedná se o mládě - telefonické oznámení paní z ulice Gorazdova o pohybu nějakých prodejců parfémů kontrola na místě, zástupci fa. Magnificora zastiženi v ul. Nad Hřištěm, dle předložených dokladů prodejci z Uherského Brodu upozorněni, že se dopouštějí protiprávního jednání, protože na území Starého Města je podomní prodej zakázán a mohou být v důsledku toho pokutováni. Uvedli, že jejich vedoucí je sem poslala, a že oni neměli tušení o zákazu podomního prodeje ve Starém Městě, bylo jim vysvětleno, že jejich povinností jako prodejců, je seznámit se s vyhláškou města před zahájením prodeje. Na základě upozornění v dalším prodeji nepokračovali - telefonická žádost policie ČR o pomoc záchranné službě zraněný cyklista na stezce pro cyklisty na Kostelany na místě oznamovatelka, která našla na stezce ležet muže stěžujícího si na srdeční nevolnost nebyl to cyklista, ale obyvatel Azylového domu, r Vozidlo záchranky navigováno na místo, po příjezdu lékaře změřen tlak, cukr, vše ok, pravděpodobně jen dočasná nevolnost tohoto oznámení byla provedena kontrola v ulici Škroupova a okolí kde bylo postupně zjištěno 5 osob nabízejících změnu dodavatelů energií. Vzhledem k neochotě věc řešit na místě byli všichni podezřelí oznámeni do komise veřejného pořádku k projednání, - tel. oznámení, že v parčíku na Velehradské ulici je na lavičce nějaký bezvládný muž. Na místě zjištěn pán z Tlumačova, který byl silně opilý a měl zranění v obličeji, nejspíše od pádu. Byl probrán, komunikoval, byl schopen i chůze, zranění ošetřeno na místě, po chvíli z místa odešel - v 8,50 hod. přivolána záchranná služba do ul. Za Špicí č.p. 114, pro paní ročník 1940, která upadla v chodbě svého domu, byla sanitou odvezena k dalšímu vyšetření - spolupráce s policií ČR při pátrání po muži ročník 1977, štíhlé, 2 m vysoké postavy, krátkých černých vlasů s oholenou tváří, oblečený do černošedé mikiny s kapucí a maskáčových kalhot. Jmenovaný měl oznámit včera, že hodlá spáchat sebevraždu a dnes byl lokalizován jeho mobilní telefon v okolí telefonního vysílače v areálu ZNZ ve St. Městě na Zlechovské ulici pátrání spolu s hlídkami policie negativní - na žádost zaměstnankyň radnice, prověřena podezřelá osoba ročník 1976, bydliště Veselí nad Moravou, jmenovaný využil WC v horním patře radnice, sám uvedl, že to není poprvé, že dnes jede z Olomouce z hokeje, kde včera pařili, ještě určitě má zbytkový alkohol a nemohl to vydržet pan Večerka byl upozorněn, že v podnapilém stavu, jak sám uvedl, je zakázáno se zdržovat ve veřejných prostorách úřadů, byl vykázán, lustrací zjištěno, že má bohatou trestní minulost (sexuální delikty, ublížení na zdraví, výtržnictví, zneužití platebního prostředku, atd.) - operační policie ČR ze Zlína nahlásila pohyb údajného sebevraha na kolejích na nádraží ve SM, údajně měl volat pán, že ho nebaví život a že skočí pod vlak na místě nikdo, výpravčí nic nevěděl, kontrola nádraží a kolejí směr Huštěnovice a Kostelany nikde nikdo nahlášeno operačnímu - kolem hod tel. oznámení pana Mazůrka ze Škroupovy ulice, že chodí po domech nějací mladíci a nabízejí změnu dodavatele energií. Na základě Staré Město, stejně jako téměř celý zbytek republiky, obalil začátkem prosince ledový příkrov. Foto: Vladimír Kučera

18 18 Aktuality Staroměstské noviny 1/15 Ovzduší ve Starém Městě S nastupujícím podzimním obdobím se již několik posledních let množí stížnosti občanů na stav ovzduší. Někteří naši spoluobčané považují za palivo vše, co hoří. Z mnohých komínů se valí černý kouř a zápach šířící se do širokého okolí. Při inverzním počasí se špatně dýchá i zdravému člověku, neumím si představit, jak na tom jsou lidé s plicními chorobami. Větrání místností je v případě přetrvávající inverze téměř nemožné. Je zvláštní, že lidé, kteří pálí ve svých topeništích vše, co jim přijde pod ruku, si neuvědomují, že dýchají stejný vzduch jako jejich okolí, že zamořují ovzduší sobě, své rodině, svým dětem a vnukům. Mnozí řeknou, že spalují pouze dřevo. Ale stará vybouraná okna a dveře, střešní trámy a podobné materiály nejsou rozhodně vhodným palivem. Bývají napuštěny nebo natřeny chemikáliemi, při jejichž spalování se uvolňují a unikají do ovzduší nebezpečné látky. Výsledek je tedy stejný jako při pálení plastů, textilu a dalších odpadů, jejichž spalování je možné pouze ve stacionárním zdroji, ve kterém je tepelné zpracování odpadu povoleno a je prováděno pod dohledem autorizované osoby. Pro informaci uvádím některá ustanovení zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší: Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že spálí v otevřeném ohništi jiné materiály než suché rostlinné materiály neznečištěné chemickými látkami, jako provozovatel stacionárního zdroje nedodržuje přípustnou tmavost kouře, jako provozovatel stacionárního zdroje spaluje ve stacionárním zdroji paliva neurčená výrobcem stacionárního zdroje. Za tyto přestupky může obecní úřad s rozšířenou působností, u nás tedy Městský úřad Uherské Hradiště, uložit pokutu až do výše Kč. Jednoznačně mluví i zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů: - s odpady lze podle tohoto zákona nakládat pouze v zařízeních, která jsou k nakládání s odpady podle tohoto zákona určena. Při tomto nakládání s odpady nesmí být ohroženo lidské zdraví ani ohrožováno nebo poškozováno životní prostředí a nesmějí být překročeny limity znečišťování stanovené zvláštními právními předpisy. Byla bych ráda, kdyby se nad sebou ti, kterých se tenhle článek týká, zamysleli a zkusili dát na misky vah ušetřené peníze proti riziku poškození zdraví. Proč dobrovolně přidávat k automobilové dopravě a průmyslovým exhalacím další škodliviny z domácích topenišť? Tak málo si vážíme zdraví? IAP PYTLOVÝ SVOZ PLASTŮ Začátkem prosince proběhl poslední svoz plastů s čárovými kódy, který bude sloužit v roce 2015 jako podklad pro úpravu poplatku za svoz a likvidaci odpadů. Do slevy se budou započítávat pytle odevzdané v období duben až prosinec 2014, kdy sleva činí 7 Kč/pytel s čárovým kódem. Na této internetové adrese uh.cz/?page_id=34 je možné zkontrolovat, zda Vám byly skutečně načteny všechny odevzdané pytle. V případě jakýchkoliv nejasností či reklamací se obraťte na Ing. Alenu Pluhařovou, telefon , Pokud nemáte přístup na internet, stačí zavolat na výše uvedené telefonní číslo, nebo přijít osobně do kanceláře č. 201, třetí patro radnice. I tam se dozvíte, kolik pytlů Vám bylo načteno a v případě nesrovnalostí bude zjednána náprava. Vaše připomínky tak lze vyřešit včas, dříve než bude připraven předpis poplatků pro rok 2015 a vytištěny složenky, dodatečné řešení je vždycky problematičtější. Pro úplnost znovu uvádím informace k výdeji čárových kódů a pytlů Občanům, kteří nemají možnost nebo nechtějí sledovat výše uvedené termíny, je možné vydat pytle i štítky na celý rok Ti si mohou už v prosinci 2014 vyzvednout 40 pytlů a dostatečné množství štítků. IAP Výdej pytlů a štítků na I. čtvrt II. čtvrt III. čtvrt IV. čtvrt I. čtvrt až 23. prosince až 31. března až 30. června až 30. září až 23. prosince 2015

19 Staroměstské noviny 1/15 Aktuality 19 Kalendář plesů ve Starém Městě pro rok leden (so) Děkanátní ples 24. leden (so) Ples města 30. leden (pá) Ples SRPŠ 7. únor (so) Zimní pohádka 13. únor (pá) Ples SOŠGSM 14. únor (so) Ples pro radost 21. únor (so) Celostátní hasičský ples 27. únor (pá) Ples FLKŘ Univerzity Tomáše Bati Je mnoho novin, pouze jedny jsou Staroměstské

20 20 Společenské akce Staroměstské noviny 1/15 STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU KLUBKO STARÉ MĚSTO, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE U Školky 1409, Staré Město, tel , tel.,záz., fax , mobil: , Program na LEDEN 2015 SVČ KlubkO Tvořivá dílna Pleteme rukama bez jehlic čtvrtek 17:00 18:30 Zahřejme se v lednové zimě ručně upletenou šálou. Nebudeme potřebovat nic jiného než vlnu a naše ruce, které použijeme jako jehlice. Tentokráte je potřeba si s sebou přinést vlastní vlnu dle svého výběru a vkusu, abyste byli se svým výrobkem zcela spokojeni. Důležitá je ale tloušťka vlny čím tlustší, tím lepší (doporučovaná je min. 150 g/100m 2 klubka). Pokud budete mít tenčí (např. 100g/150m) vezměte si klubka 4. Ukážeme si i variantu vytvoření vlastní příze na šálu z tenké vlny. Prosím, přihlaste se dopředu do úterý daného týdne. Cena: 50,- Kč, pro členy TD 30,- Kč S sebou: VLNU 2, 4 či více klubek (podle tloušťky), přezůvky DEVATERO KOŘENÍ I RADIÁTORU MŮŽE BÝT HORKO pátek 16:30 18:00 Chystáme pro vás další setkání, tentokráte s eko-podtextem o úsporách tepla, energie Dozvíte se užitečné rady, jak šetřit naše životní prostředí i svoje peníze. S dětmi si společně zahrajeme a budeme i vyrábět. Zváni jsou všichni bez rozdílu věku, zejména pak rodiče s dětmi. AKCE JE ZDARMA! Karneval neděle 15:00 17:00 Zábavné hry a soutěže, rej masek s vyhodnocením nejhezčí masky, tombola vyhraje každý, občerstvení, to vše bude pro vás připraveno. Vstupné: masky 30,- Kč, ostatní 40,- Kč Uzávěrka výtvarné soutěže S VEČERNÍČKEM Rodinné centrum Čtyřlístek Mamkavárna pondělí 9:00-11:00 Volné hraní v herně i tělocvičně. K dispozici hračky i cvičební náčiní. Posezení pro maminky. S sebou: přezůvky Vstupné: 20,-Kč Hraní s miminky pondělí 9:00-11:00 Pro všechny rodiče s dětmi 3-12 měsíců. Na programu rozvojové hry, cvičení, říkanky, písničky a také výměna zkušeností. S sebou: přezůvky Vstupné: 50,- Kč Mamkavárna pondělí 9:00-11:00 Volné hraní v herně i tělocvičně. K dispozici hračky i cvičební náčiní. Posezení pro maminky. S sebou: přezůvky Vstupné: 20,-Kč Pohádkové čtení úterý 16:00 17:00 V Městské knihovně Informačním centru ve Starém Městě. Říkánky, písničky, čtená pohádka. S sebou: přezůvky pro děti Hraní s miminky pondělí 9:00-11:00 Pro všechny rodiče s dětmi 3-12 měsíců. Na programu rozvojové hry, cvičení, říkanky, písničky a také výměna zkušeností. S sebou: přezůvky Vstupné: 50,- Kč Beseda s rodiči předškoláků: Školní zralost Vážení rodiče, zveme Vás na přednášku o školní zralosti, která se uskuteční v budově ZŠ Staré Město, náměstí Hrdinů č. 715 (žlutá budova, vchod ze dvora). V úterý v hod. je přednáška určena především pro rodiče dětí z MŠ Komenského a MŠ Rastislavova. Ve středu v hod. ji nabízíme rodičům dětí z MŠ Za Radnicí, MŠ Kostelany nad Moravou a rodičům, jejichž děti navštěvují jinou MŠ nebo MŠ nenavštěvují. Program: - přednáška o školní zralosti (školní psycholožka Mgr. Beáta Kroutilíková, PhD.) - průběh zápisu (výchovná poradkyně Mgr. Jana Daňhelová) - seznámení s budovami školy (zástupkyně ředitele Mgr. Iva Klimešová) Slavnostní zápis dětí do 1. ročníku základní školy se koná v pátek v budově č Srdečně Vás zveme

STAROMĚSTSKÉ noviny. Vánoční zpívání se koná v neděli 22. prosince. měsíčník Starého Města a okolních obcí

STAROMĚSTSKÉ noviny. Vánoční zpívání se koná v neděli 22. prosince. měsíčník Starého Města a okolních obcí STAROMĚSTSKÉ noviny měsíčník Starého Města a okolních obcí ROČNÍK XXIV Č. 1 LEDEN 2014 VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO CENA 10 Kč Vánoční zpívání se koná v neděli 22. prosince Jste srdečně zváni na Vánoční

Více

XVII. STAROMĚSTSKÝ PLES

XVII. STAROMĚSTSKÝ PLES STAROMĚSTSKÉ noviny měsíčník Starého Města a okolních obcí ROČNÍK XXIV Č. 2 ÚNOR 2014 VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO CENA 10 Kč XVII. STAROMĚSTSKÝ PLES Zastupitelstvo města, Rada města a komise kultury

Více

STAROMĚSTSKÉ noviny VI. STAROMĚSTSKÝ VÁNOČNÍ JARMARK. měsíčník Starého Města a okolních obcí

STAROMĚSTSKÉ noviny VI. STAROMĚSTSKÝ VÁNOČNÍ JARMARK. měsíčník Starého Města a okolních obcí STAROMĚSTSKÉ noviny měsíčník Starého Města a okolních obcí ROČNÍK XXIII Č. 1 LEDEN 2013 VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO CENA 10 Kč VI. STAROMĚSTSKÝ VÁNOČNÍ JARMARK V nedělní dopoledne 2. prosince se opět

Více

Staroměstský ples již po osmnácté

Staroměstský ples již po osmnácté STAROMĚSTSKÉ noviny měsíčník Starého Města a okolních obcí ROČNÍK xxiv Č. 3 březen 2015 VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO CENA 10 Kč Staroměstský ples již po osmnácté Předposlední lednovou sobotu se ve Společensko-kulturním

Více

STAROMĚSTSKÉ noviny. Přijďte na vánoční zpívání v neděli 18. prosince. měsíčník Starého Města a okolních obcí

STAROMĚSTSKÉ noviny. Přijďte na vánoční zpívání v neděli 18. prosince. měsíčník Starého Města a okolních obcí STAROMĚSTSKÉ noviny měsíčník Starého Města a okolních obcí ROČNÍK XXII Č. 1 LEDEN 2012 VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO CENA 10 Kč Přijďte na vánoční zpívání v neděli 18. prosince Chlapci a děvčata se opět

Více

Slovácké slavnosti vína a otevřených památek s velkou účastí Staroměšťanů

Slovácké slavnosti vína a otevřených památek s velkou účastí Staroměšťanů STAROMĚSTSKÉ noviny měsíčník Starého Města a okolních obcí ROČNÍK XXII Č. 10 ŘÍJEN 2012 VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO CENA 10 Kč Slovácké slavnosti vína a otevřených památek s velkou účastí Staroměšťanů

Více

STAROMĚSTSKÉ noviny. Velikonoční jarmark. měsíčník Starého Města a okolních obcí

STAROMĚSTSKÉ noviny. Velikonoční jarmark. měsíčník Starého Města a okolních obcí STAROMĚSTSKÉ noviny měsíčník Starého Města a okolních obcí ROČNÍK XXIV Č. 5 KVĚTEN 2015 VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO CENA 10 Kč Na již tradiční jarmark předvánoční navázal v neděli 29. března na náměstí

Více

Za slunečného počasí jsme vynesli Mařenu i Mařáka

Za slunečného počasí jsme vynesli Mařenu i Mařáka STAROMĚSTSKÉ noviny měsíčník Starého Města a okolních obcí ROČNÍK XXI Č. 5 KVĚTEN 2011 VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO CENA 10 Kč Za slunečného počasí jsme vynesli Mařenu i Mařáka Děvčata a chlapci z dětského

Více

Slavnostní otevření sídliště Kopánky. liště Kopánky vzniklo koncem 60. let minulého

Slavnostní otevření sídliště Kopánky. liště Kopánky vzniklo koncem 60. let minulého STAROMĚSTSKÉ noviny měsíčník Starého Města a okolních obcí ROČNÍK XX Č. 8 SRPEN 2010 VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO CENA 10 Kč Slavnostní otevření sídliště Kopánky Z obsahu novin Zprávy z radnice Památník

Více

STAROMĚSTSKÉ noviny. Čí sú hody? Naše! měsíčník Starého Města a okolních obcí. Michalské slavnosti a hody s právem začínají

STAROMĚSTSKÉ noviny. Čí sú hody? Naše! měsíčník Starého Města a okolních obcí. Michalské slavnosti a hody s právem začínají STAROMĚSTSKÉ noviny měsíčník Starého Města a okolních obcí ROČNÍK xxiii Č. 10 říjen 2014 VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO CENA 10 Kč Michalské slavnosti a hody s právem začínají Čí sú hody? Naše! Než jsem

Více

STAROMĚSTSKÉ noviny. Fašanku, fašanku, zelený krušpánku. měsíčník Starého Města a okolních obcí

STAROMĚSTSKÉ noviny. Fašanku, fašanku, zelený krušpánku. měsíčník Starého Města a okolních obcí STAROMĚSTSKÉ noviny měsíčník Starého Města a okolních obcí ROČNÍK XXIV Č. 4 DUBEN 2014 VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO CENA 10 Kč Fašanku, fašanku, zelený krušpánku Ve Starém Městě je zvykem v neděli před

Více

První dítě roku 2012 Eliška Čevelová. Děti. třetího tisíciletí

První dítě roku 2012 Eliška Čevelová. Děti. třetího tisíciletí STAROMĚSTSKÉ noviny měsíčník Starého Města a okolních obcí ROČNÍK XXII Č. 3 BŘEZEN 2012 VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO CENA 10 Kč První dítě roku 2012 Eliška Čevelová První občanku Starého Města roku

Více

Vánoční přání starostky města. Obsah:

Vánoční přání starostky města. Obsah: Obsah: - Římskokatolická farnost - Harmonogram svozu odpadu - Volba prezidenta České republiky - Z jednání rady města - Den zdraví v Chropyni - Holduj tanci, pohybu - Školní ples - Rozsvícení vánočního

Více

Cena za svoz a likvidaci odpadů v roce 2015

Cena za svoz a likvidaci odpadů v roce 2015 PROSINEC/2014 periodický tisk územního samosprávného celku Ročník XXXVIII zpravodaj SLAVIČÍNS KÝ Redakce Slavičínského zpravodaje přeje všem čtenářům krásné prožití vánočních svátků a úspěšné vykročení

Více

KUNOVJAN. Nechť tato světla prozáří vaše dny. Městský zapravodaj ročník 25. Ivana Majíčková starostka

KUNOVJAN. Nechť tato světla prozáří vaše dny. Městský zapravodaj ročník 25. Ivana Majíčková starostka KUNOVJAN kunovjan Městský zapravodaj ročník 25 Číslo: 1/2015 www.mesto-kunovice.cz CENA 10 Kč Nechť tato světla prozáří vaše dny V novém roce konejte dobro, i když bude zapomenuto. Nevzdávejte se úspěchu,

Více

TJ prodala pozemky vázané smlouvou s městem a nyní žádá město o dotaci

TJ prodala pozemky vázané smlouvou s městem a nyní žádá město o dotaci 3 2014 ZDARMA Vydává město Dvůr Králové nad Labem Vychází 28. března 2014 Zápisy do mateřských škol 2 Rekonstrukce Smetanovy ulice 3 20. ročník Juniorfilmu 5 Podzvičinka slaví 60 let TJ prodala pozemky

Více

Velkomoravský koncert sledovalo více než 1000 diváků

Velkomoravský koncert sledovalo více než 1000 diváků STAROMĚSTSKÉ noviny měsíčník Starého Města a okolních obcí ROČNÍK XXI Č. 10 ŘÍJEN 2011 VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO CENA 10 Kč Velkomoravský koncert sledovalo více než 1000 diváků Za pěkného slunečného

Více

ul. Pod Opukou foto: Pavel Ilchmann ročník XXII. březen 2015 cena 1,- Kč

ul. Pod Opukou foto: Pavel Ilchmann ročník XXII. březen 2015 cena 1,- Kč ul. Pod Opukou foto: Pavel Ilchmann ročník XXII. březen 2015 cena 1,- Kč INFORMACE Z RADNICE www.rtyne.cz 6. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉ DNE 26. 1. 2015 RM vzala na vědomí informace Bc. Ivy Kejklíčkové

Více

Volby do Zastupitelstva Zlínského kraje 2008. Obsah:

Volby do Zastupitelstva Zlínského kraje 2008. Obsah: Obsah: - Z jednání zastup. města - Z jednání rady města - Seznamujeme Vás s MÚ v Chropyni - Kapitoly z dějin hudby - Co najdeme v kronikách - Policisté v mateřské škole - Co nás zděsilo - Daroval svou

Více

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce Vážení spoluobčané, chladné počasí těchto dnů nám neklamně avizuje blížící se předvánoční období a konec dalšího roku. Zároveň je to doba, kdy se ohlížíme co nám právě končící rok přinesl a rekapitulujeme

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

STARÉ MĚSTO OPĚT HOSTILO MEZINÁRODNÍ MOTOCYKLOVÉ ZÁVODY

STARÉ MĚSTO OPĚT HOSTILO MEZINÁRODNÍ MOTOCYKLOVÉ ZÁVODY STAROMĚSTSKÉ noviny měsíčník Starého Města a okolních obcí ROČNÍK XXIV Č. 6 ČERVEN 2015 VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO CENA 10 Kč Zvláštny smútok víťazov. STARÉ MĚSTO OPĚT HOSTILO MEZINÁRODNÍ MOTOCYKLOVÉ

Více

Vítání občánků do života na radnici. života. Ve dvou skupinách přijelo celkem 15 dětí a z tohoto počtu bylo 10 holčiček a pouze 5 chlapců.

Vítání občánků do života na radnici. života. Ve dvou skupinách přijelo celkem 15 dětí a z tohoto počtu bylo 10 holčiček a pouze 5 chlapců. STAROMĚSTSKÉ noviny měsíčník Starého Města a okolních obcí ROČNÍK XXI Č. 4 DUBEN 2011 VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO CENA 10 Kč Vítání občánků do života na radnici V pátek 25. února 2011 se uskutečnilo

Více

JEDOVNICKÝ LEDEN/ÚNOR 2015

JEDOVNICKÝ LEDEN/ÚNOR 2015 JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ LEDEN/ÚNOR 2015 JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ 01/02 2015 Obsah Informace z rady a zastupitelstva... 3 Další důležité informace pro občany... 8 Z policejních záznamů... 12 Společenská kronika...

Více

Ročník VII Číslo 2 únor 2006. Krutá zima

Ročník VII Číslo 2 únor 2006. Krutá zima Ročník VII Číslo 2 únor 2006 Krutá zima Poslední dny roku 2005 přinesly do Kojetína nevídanou sněhovou nadílku. Napadlo přes 30 cm sněhu, který díky mrazivému počasí vydržel až do těchto dnů. Od 22. ledna

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 DOMOV Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 ROZMARY LEDNOVÉHO POČASÍ V NAŠICH LESÍCH NOVÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ VŠEM ZDARMA V lednu jsme všichni očekávali bohatou sněhovou nadílku, procházky zasněženou krajinou,

Více

KUNOVJAN Městský zpravodaj ročník 25

KUNOVJAN Městský zpravodaj ročník 25 www.mesto-kunovice.cz Číslo: 7/2015 KUNOVJAN Městský zpravodaj ročník 25 Tři kunovští králové, Mirek Duda, Jakub Machálek a Radovan Siman, symbolicky otevřeli Areál Jízdy králů Kunovice a další král Adam

Více

Úprava SV části náměstí je dokončena

Úprava SV části náměstí je dokončena Měsíčník obyvatel města Otrokovice 19. října 2012 číslo 10 - ročník 22 zdarma - neprodejné Ocenění květinové výzdoby města strana 2 S námi ušetříte, tel. 800 201 203 Úprava SV části náměstí je dokončena

Více

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA HORAŽĎOVICKÝ LISTOPAD 2010 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU AFGÁNSKÁ DELEGACE STR. 2 UPOZORNĚNÍ MOTORISTŮM STR. 6 ZÁPIS DO ŠKOL STR. 8 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA

Více

Tlumačovské novinky - červen 2006 1 Z DNEŠNÍHO ČÍSLA. Slovo starosty. - Zlatý erb - Hanácký den - Tlumačovští chovatelé - Školní vzdělávání

Tlumačovské novinky - červen 2006 1 Z DNEŠNÍHO ČÍSLA. Slovo starosty. - Zlatý erb - Hanácký den - Tlumačovští chovatelé - Školní vzdělávání Tlumačovské novinky - červen 2006 1 Z DNEŠNÍHO ČÍSLA - Slovo starosty - Zlatý erb - Hanácký den - Tlumačovští chovatelé - Školní vzdělávání Pohled na zatopené Ameriky od Kvasic Z redakce Příspěvky do Tlumačovských

Více