Reprodukce tohoto návodu k obsluze, nebo jeho části, v jakékoli formě bez předchozího písemného svolení společnosti DEGA CZ s.r.o. je zakázána.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Reprodukce tohoto návodu k obsluze, nebo jeho části, v jakékoli formě bez předchozího písemného svolení společnosti DEGA CZ s.r.o. je zakázána."

Transkript

1 NÁVOD K OBSLUZE Kompaktní vyhodnocovací ústředna DEGA UPA II L ISO 9001:2008 Quality Management Systems Systéme de Qualité Obsah str. 2 / Pro Vaši bezpečnost str. 2 / Technické informace str. 3 / Provozní podmínky a vnější vlivy (ČSN ) str. 3 / Základní typy str. 4 / Popis výrobku str. 6 / Příslušenství str. 7 / Instalace, montáž a demontáž str. 9 / Ovládání kompaktní ústředny str. 9 / Funkce kompaktní ústředny Zapnutí kompaktní ústředny Klidový stav Stav alarmu plynů (tj. překročení meze 1.4. stupně detekce) Stav PEL alarmu plynů Porucha Detekce kritické teploty Detekce zaplavení Havarni ventil, Solenoidový ventil Stav nutného servisního zásahu (kalibrace snímačů) Funkce ústředny DEGA UPA II L S Funkce ústředny DEGA UPA II L MULTI str. 12 / Provoz a údržba Provoz Údržba Hlídání kalibračních lhůt str / Přílohy Příloha č.1: Příklad zapojení kompaktní ústředny DEGA UPA II L Příloha č.2: Příklad zapojení kompaktní ústředny DEGA UPA II L S Příloha č.3: Příklad zapojení kompaktní ústředny DEGA UPA II L MULTI str. 16 / Všeobecné záruční podmínky Reprodukce tohoto návodu k obsluze, nebo jeho části, v jakékoli formě bez předchozího písemného svolení společnosti DEGA CZ s.r.o. je zakázána. Společnost DEGA CZ s.r.o. si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění změnit specifikaci hardwaru a softwaru popsaného v tomto návodu. Společnost DEGA CZ s.r.o. nenese odpovědnost za škody vzniklé v důsledku použití přístroje!

2 PRO VAŠI BEZPEČNOST Pozor na statickou elektřinu Před montáží a manipulací s výrobkem se ujistěte, že na sobě nemáte nahromaděný elektrický náboj. Dotkněte se uzemněného kovového předmětu, čímž dojde k vybití eventuálního nahromaděného elektrického náboje. V opačném případě by mohlo dojít k poškození výrobku. V případě poruchy zařízení ihned odpojte od napájení V případě že zaznamenáte, že z výrobku vychází neobvyklý zápach či kouř, odpojte jej od síťového napájení i všech přídavných zařízení. Další provoz může vést ke zranění nebo poškození majetku. Po odpojení nechte výrobek prohlédnout v autorizovaném servisu nebo u výrobce. Nepoužívejte přístroj v blízkosti hořlavých plynů nebo v prostorách s možným výskytem těchto plynů Elektronické vybavení nepoužívejte v blízkosti hořlavých plynů, mohlo by dojít k požáru nebo výbuchu. Produkt není určen pro průmyslové nebo komerční prostory a prostory s nebezpečím výbuchu Ex. Produkt nerozebírejte a zabraňte kontaktu s vodou Kontakt s interními součástmi výrobku může vést k úrazu elektrickým proudem. V případě poruchy svěřte opravu výrobku výhradně certifikovanému servisu. Kontakt s vodou může způsobit zkrat ve výrobku a následně jeho poškození, poškození majetku či újmu na zdraví. Používejte pouze certifikované příslušenství DEGA Přístroj je certifikován a je technicky i funkčně způsobilý pouze pro originální komponenty DEGA. V případě použití přístroje s jinými produkty výrobce neodpovídá za škody, které tímto mohou vzniknout. Používejte vhodné typy kabelů Pro zajištění shody s parametry výrobku používejte k připojení výrobku k jiným zařízením nebo napájení výhradně doporučené kabely popsané v kapitole technické informace. TECHNICKÉ INFORMACE Napájecí napětí: 230V AC/50 Hz (v případě využití příslušenství DEGA UPA II 24/12 je napájení 24V DC) Kabel pro připojení teplotního čidla DEGA Tc II: kabel UTP cat 5e (max.100 m) nebo stíněný 4x1 mm2 Kabel pro připojení záplavového čidla DEGA Zc II: kabel UTP cat 5e (max.100 m) nebo stíněný 4x1 mm2 Kabel pro připojení externího odstavného tlačítka DEGA TL II: kabel 2x1mm2 (max. 100m) Kabel pro připojení RS485 JYTYO: 2x1mm2 (max. 1200m) Výstup: 8 x Relé (bezpotenciálový přepínací kontakt) RS 485 RS 232 Ovládání havarijního ventilu DEGA HVDNx (v případě osazení příslušenstvím DEGA UPA II V) Výstup optické/akustické signalizace: a) 12V/100mA v případě napájení ústředny 230VAC b) 12V/4A v případě napájení ústředny 24VDC (v případě osazení příslušenstvím DEGA UPA II 24/12) Stupeň ochrany krytem: IP 20 Zatížitelnost kontaktů relé: odporová zátěž: 8A / 250 V 50Hz 8A / 30V DC induktivní zátěž: 1,6A / 30V DC Rozměry (Š x V x H): Hmotnost: 245 x 72 x 121mm 0,7kg STR 2

3 PROVOZNÍ PODMÍNKY A VNĚJŠÍ VLIVY (ČSN ) Rozsah provozních teplot: 20 C až +85 C Relativní vlhkost okolního vzduchu: max. 95% Nadmořská výška: AC1 Výskyt vody: AD1 Výskyt cizích pevných těles: AE1 Výskyt korozivních nebo znečišťujících látek: AF1 Vibrace: AH1 Povaha zpracovaných, nebo skladovaných látek: BE1 Pracovní prostředí: BE1 prostředí bez nebezpečí výbuchu BNV (ČSN EN ) Kompaktní ústředna je určena především pro vnitřní prostory k montáži do rozvaděčů nebo do boxů DEGA. ZÁKLADNÍ TYPY DEGA UPA II L kompaktní vyhodnocovací ústředna slouží k napájení čtyř snímačů plynů a plnohodnotné vyhodnocení 14.stupňové detekce (včetně detekce PEL ). Je koncipována jako kompaktní zařízení s montáží na DIN lištu do rozvaděčů nebo do DEGA boxů. Na ústředně jsou indikovány stavy všech snímačů včetně poruch pomocí vestavěného LCD displeje a světelných signálek. Ústředna je vybavena také akustickou signalizací a kvitačním (odstavným) tlačítkem zvukové signalizace a funkcí automatického hlídání kalibračních termínů. Ve spojení s externím čidlem teploty (DEGA Tc II) lze vyhodnocovat až dva stupně kritické teploty. Ve spojení s externím čidlem zaplavení (DEGA Zc II) lze detekovat zaplavení. Ve spojení s obvodem pro ovládání havarijního ventilu (DEGA UPA II V) lze uzavírat pomocí proudového impulzu havarijní ventily např. DEGA HVDNx. Relé 18 mají následující funkci: RE8 Spínání při překročení 4. Stupně úniku plynů LEVEL4 RE7 Spínání při překročení 3. Stupně úniku plynů LEVEL3 RE6 Spínání při překročení 2. Stupně úniku plynů LEVEL2 RE5 Spínání při překročení 1. Stupně úniku plynů LEVEL1 RE4 Relé poruchy ERROR RE3 Relé akustické/optické signalizace ALARM RE2 Spínání při překročení 2. Stupně kritické teploty TEMP2 RE1 Spínání při překročení 1. Stupně kritické teploty TEMP1 DEGA UPA II L S speciální verze kompaktní vyhodnocovací ústředny slouží k napájení čtyř snímačů plynů a plnohodnotné samostatné vyhodnocení 2.stupňové detekce od každého snímače samostatně. Je koncipována jako kompaktní zařízení s montáží na DIN lištu do rozvaděčů nebo do DEGA boxů. Na ústředně jsou indikovány stavy všech snímačů včetně poruch pomocí vestavěného LCD displeje a světelných signálek. Ústředna je vybavena také akustickou signalizací a kvitačním (odstavným) tlačítkem zvukové signalizace a funkcí automatického hlídání kalibračních termínů. Upozornění: S tímto typem ústředny nelze detekovat kritickou teplotu, zaplavení a ovládat havarijní ventil. Relé 18 mají následující funkci: RE8 Spínání při překročení 2. Stupně úniku plynů kanálu 4 RE7 Spínání při překročení 1. Stupně úniku plynů kanálu 4 RE6 Spínání při překročení 2. Stupně úniku plynů kanálu 3 RE5 Spínání při překročení 1. Stupně úniku plynů kanálu 3 RE4 Spínání při překročení 2. Stupně úniku plynů kanálu 2 RE3 Spínání při překročení 1. Stupně úniku plynů kanálu 2 RE2 Spínání při překročení 2. Stupně úniku plynů kanálu 1 RE1 Spínání při překročení 1. Stupně úniku plynů kanálu 1 STR 3

4 DEGA UPA II L MULTI nejvyšší verze kompaktní vyhodnocovací ústředny slouží k napájení čtyř snímačů plynů a plnohodnotné vyhodnocení 1 4.stupňové detekce (včetně detekce PEL ). Je koncipována jako kompaktní zařízení s montáží na DIN lištu do rozvaděčů nebo do DEGA boxů. Na ústředně jsou indikovány stavy všech snímačů včetně poruch pomocí vestavěného LCD displeje a světelných signálek. Ústředna je vybavena také akustickou signalizací a kvitačním (odstavným) tlačítkem zvukové signalizace a funkcí automatického hlídání kalibračních termínů. Ve spojení s externím čidlem teploty (DEGA Tc II) lze vyhodnocovat až dva stupně kritické teploty. Ve spojení s externím čidlem zaplavení (DEGA Zc II) lze detekovat zaplavení. Ve spojení s obvodem pro ovládání havarijního ventilu (DEGA UPA II V) lze spínat havarijní ventily, např.dega HVDNx (pomocí proudového impulzu). Relé 18 mají následující funkci: RE8 RE7 Libovolná funkce každého relé dle individuálních požadavků zákazníka funkci RE6 jednotlivých relé lze zadat výrobci nebo nastavit pomocí konfiguračního softwaru DEGA CONFIG. RE5 RE4 (tj. kterékoliv relé lze nastavit pro funkci alarmu 14st.detekce plynů od kteréhokoliv RE3 snímače, nebo poruchy kteréhokoliv snímače, nebo detekce teploty a zaplavení a akustické a zvukové signalizace nebo jejich kombinací). RE2 RE1 Pro všechny výše uvedené typy ústředen platí tyto stavy relé kontaktů: Klidový stav všech relé (vyjma relé ERROR ): Poloha kontaktů Stav CNC Klidový stav CNO Relé aktivní (poplach) Klidový stav relé ERROR : Poloha kontaktů Stav CNC Relé aktivní (poplach) CNO Klidový stav systém funguje v pořádku POPIS VÝROBKU POPIS PANELU Světelná kontrolka pořadového čísla připojeného snímače detekce plynů 2 Tlačítko OPTION (pro přepínání zobrazeného kanálu, tj. snímače) 3 Tlačítko KVITACE (odstavení) zvukové signalizace 4 LCD Displej 5 Světelná kontrolka (POWER ERROR) 6 Světelná kontrolka 1 4. stupně detekce (alarmu) STR 4

5 Napájecí zdroj 2 Dvojitá svorkovnice 230 VAC 3 Svorkovnice pro externí připojení optické/akustické signalizace (12V DC max.100 ma) Pozn.: V případě využití příslušenství DEGA UPA II L 24/12 je možné připojit externí zvukové a optické signalizace 12V DC max.4a tj. je možné použít až 8x paralelně spojených zařízení DEGA MR/ MY/MG/MSL a DEGA S). 4 Interní akustická signalizace (siréna) 10 Vstupní svorkovnice kanálu snímače 2 11 Světelné diody kanálu 3 (ALARM/ERROR) 12 Vstupní svorkovnice kanálu snímače 3 13 Světelné diody kanálu 4 (ALARM/ERROR) 14 Vstupní svorkovnice kanálu snímače 4 15 Vstupní svorkovnice relé 8 16 Vstupní svorkovnice relé 7 25 Svorkovnice RS Svorkovnice teplotního čidla DEGA Tc II 27 Svorkovnice havarijního ventilu DEGA HVDNx 28 Konektor pro připojení DEGA UPA II UPS (ve vývoji) 5 Svorkovnice záplavového čidla DEGA Zc II Pozn.: Ve verzi DEGA UPA II L S neaktivní 17 Vstupní svorkovnice relé 6 18 Vstupní svorkovnice relé 5 6 Svorkovnice externího odstavného tlačítka DEGA TL 7 Světelné diody kanálu 1 (ALARM/ERROR) 8 Vstupní svorkovnice kanálu snímače 1 9 Světelné diody kanálu 2 (ALARM/ERROR) 19 Vstupní svorkovnice relé 4 20 Vstupní svorkovnice relé 3 21 Vstupní svorkovnice relé 2 22 Vstupní svorkovnice relé 1 23 Jumper pro přepnutí komunikace RS 485/RS Svorkovnice RS 232 STR 5

6 POPIS LCD DISPLEJE 1 Upozornění na nutnou kalibraci 2 Aktuální zobrazovaný kanál 3 Druh detekovaného plynu nebo látky 4 Ikona poruchy/nutného servisního zásahu 5 Ikona čidla teploty * 6 Ikona zaplavení * 7 Sumární alarm plynů 8 Ikona překročení maximální průměrné koncentrace PEL 9 Jednotky ve kterých je měřeno 10 Zobrazovaná koncentrace * Funkce je aktivní pouze v případě připojení externího čidla teploty DEGATcII / externího čidla zaplavení DEGA ZcII PŘÍSLUŠENSTVÍ DEGA UPA II BOX Box se zámkem pro instalaci ústředny mimo rozvaděč tj.na zeď apod. DEGA UPA II UPS Zdroj záložního napájení (záloha 3060 min.) (ve vývoji) DEGA UPA II 24/12 Napájecí zdroj pro napájení ústředny 24V DC DEGA UPA II V Obvod pro ovládání havarijního ventilu pomocí proudového impulzu (doporučujeme havarijní ventil DEGA HVDNx) DEGA Zc II Externí záplavové čidlo (nelze použít u verze DEGA UPA II L S) DEGA Tc II Externí teplotní čidlo (nelze použít u verze DEGA UPA II L S) DEGA HVDNx Havarijní ventil lze použít pouze ve spojení s DEGA UPA II L V (nelze použít u verze DEGA UPA II L S) V případě využití příslušenství DEGA UPA II L 12/24 je možné připojit externí zvukovou nebo optickou signalizaci 12V DC/ max.4 A (tj. je možné použít až 8 x paralelně spojených zařízení DEGA MR a DEGA S II) STR 6

7 Akustická signalizace DEGA S II IP54 (krytí IP54) Spotřeba: DEGA S Ex II (siréna do prostředí s nebezpečím výbuchu) Spotřeba: 50 ma 150 ma DEGA TL (externí odstavné (kvitační) tlačítko zvukové signalizace) Optická signalizace DEGA MR II (krytí IP20) Spotřeba: DEGA MR II IP54 (krytí IP54) Spotřeba: DEGA M Ex (maják do prostředí s nebezpečím výbuchu) Spotřeba: DEGA PANEL S/L (prosvětlený LED panel) Spotřeba DEGA PANEL S1 II: Spotřeba DEGA PANEL S2 II: Spotřeba DEGA PANEL L1 II: Spotřeba DEGA PANEL L2 II: 500 ma 250 ma 150 ma 500mA 1000mA 1000mA 2000mA INSTALACE, MONTÁŽ A DEMONTÁŽ Kompaktní ústředna je určena k montáži na DIN lištu do rozvaděčů nebo boxů DEGA. V případě požadavku zákazníka, lze dodat panel s LCD displejem k montáži na dveře rozvaděče. UPOZORNĚNÍ Ústředna je napájena napětím 230VAC (připojení na svorky L a N). V případě použití příslušenství DEGA UPA II 24/12 je ústředna napájena napětím 24VDC (na svorku L se připojí kladný pól, na svorku N se připojí záporný pól napájení).pokud v této verzi připojíme napájecí napětí 230VAC, dojde ke zničení ústředny!!!! K zařízení je možné připojit až čtyři nezávislé snímače detekce plynů, čidlo zaplavení a teplotní čidlo: a) snímač plynu typu DEGA NBxyL II je lineární snímač komunikující pomocí analogové proudové smyčky 420mA. Dodává se ve variantách pro detekci zemního plynu (metanu), propanbutanu (butanu), oxidu uhelnatého (CO), hořlavých plynů, oxidu uhličitého (CO2) a dalších více než 100 plynů dle požadavků zákazníka. b) snímač plynu typu DEGA NSx je s polovodičovým senzorem komunikující pomocí proudové smyčky 420mA. Vysílá pouze informaci o dvou stupních koncentrace. c) DEGA NSxCL, DEGA NSxEL, DEGA NSxIL je lineární snímač do prostředí s nebezpečím výbuchu komunikující pomocí analogové proudové smyčky 420mA. Dodává se ve variantách pro detekci zemního plynu (metanu), propanbutanu (butanu), oxidu uhelnatého (CO), hořlavých plynů, oxidu uhličitého (CO2) a dalších více než 100 plynů dle požadavků zákazníka. d) snímač DEGA DV je speciální verze snímačů (sond) sledující koncentraci čpavku ve vodě. Slouží pro 2 stupňovou detekci. e) čidlo teploty DEGA Tc II je externím čidlem kritické teploty s lineárním rozsahem 099 C. f) čidlo zaplavení DEGA Zc II je externím čidlem zaplavení sloužící k indikaci zaplavení prostor (např.kotelny, sklady a pod.) STR 7

8 PŘIPOJENÍ SNÍMAČŮ KE VŠEM TYPŮM ÚSTŘEDEN DEGA UPA II L/ S/ MULTI Snímač Svorka Kabel Svorka Ústředna DEGA NBxyL II stíněný 3 x 1 mm 2 (max. 600m) stíněný 3 x 1,5 mm 2 (max m) Ux+ Sx Ux PE x = číslo kanálu DEGA UPA II L DEGA NSxyL II C+ B+ D S stíněný 3 x 1 mm 2 (max. 600m) stíněný 3 x 1,5 mm 2 (max m) Ux+ Sx Ux PE x = číslo kanálu DEGA UPA II L DEGA DV stíněný 3 x 1 mm 2 (max. 600m) stíněný 3 x 1,5 mm 2 (max m) Ux+ Sx Ux PE x = číslo kanálu DEGA UPA II L DEGA Tc II +12V outb outa GND stíněný 4 x 1 mm 2 (max. 100m) UTP cat 5e (max. 100m) žlutá zelená hnědá modrá + inb ina DEGA UPA II L DEGA Zc +12V DATA GND stíněný 4 x 1 mm 2 (max. 100m) UTP cat 5e (max. 100m) žlutá zelená bílá/zelená + DATA DEGA UPA II L STR 8

9 ovládání KOMPAKTNÍ ústředny K ovládání kompaktní ústředny slouží dvě tlačítka. Tlačítko a tlačítko Přepínání zobrazovaných kanálů (snímačů): tlačítkem můžeme přepínat mezi obsazenými kanály. Odstavení akustické signalizace poplachu: stiskneme tlačítko a tím na 20 minut deaktivujeme interní piezosirénu a relé ALARM se přepneme do klidové polohy. Pokud i po 20 ti minutách bude trvat událost, při níž se aktivovala zvuková signalizace, siréna se opět rozezní a sepne relé ALARM. Kvitování akustické signalizace je možno 3x za sebou a poté již nebude po dobu trvání poplachu aktivní. Pozn.: Kvitováním akustické signalizace dojde pouze k dočasné deaktivaci akustické signalizace. Ostatní signalizační prvky (relé LEVEL1, LEVEL2 atd.) jsou dále funkční. Servisní mód: Pokud potřebujeme vyměnit snímač bez vyhlášení poruch či poplachů, je možné kompaktní ústředně až na 60 minut zmrazit stav všech relé. Toho docílíme stiskem tlačítka a na dobu nejméně 5s. Na displeji je zobrazen pouze čas do zpětné aktivace kompaktní ústředny. Po 60 minutách od vstupu do servisního módu se kompaktní ústředna sama přepne zpět do normálního stavu. Pokud chceme ze servisního módu vyskočit zpět do běžného chodu ručně, stiskneme opět na 5 sekund tlačítka a. Stisknutím tlačítka v servisním módu dojde k testu funkce kompaktní ústředny: dojde k rozsvícení všech signalizačních prvků a displeje (8sekund) dojde k aktivaci akustické signalizace (2sekundy) postupné sepnutí všech relé Změna nastavení kritické teploty: V případě požadavku změny nastavení hodnot kritická teplota 1 a 2, stiskneme v servisním módu na 5s tlačítko. Na displeji začne svítit úroveň značící nastavenou hranici kritické teploty 1. Tisknutím tlačítka nastavujeme teplotu dolu, tisknutím nahoru, v rozsahu 099 C. Navolenou teplotu uložíme stisknutím tlačítka po dobu 3s. Tím přejdeme k nastavování úrovně kritické teploty 2. Kritickou teplotu 2 musíme nastavit nejníže o jeden C vyšší než je kritická teplota 1. Nastavování se opět provádí pomocí tlačítek a. Po navolení správné teploty uložíme nastavení pomocí 3s stisku a vrátíme se do servisního módu. funkce KOMPAKTNÍ ústředny Popis chování relé odpovídá základnímu typu kompaktní ústředny DEGA UPA II L. (ve verzi DEGA UPA II L S a DEGA UPA II L Multi je konfigurace relé odlišná a je popsána na konci této kapitoly). ZAPNUTÍ KOMPAKTNÍ ÚSTŘEDNY (ON) Po zapnutí napájení se na LCD displeji zobrazí aktuální verze nahraného firmwaru a následně dojde k testu všech indikačních prvků. Po této sekvenci kompaktní ústředna odpočítá čas nutný pro stabilizaci připojených snímačů s dle zahřívací doby jednotlivých snímačů. Pokud vše proběhne v pořádku, přejde kompaktní ústředna do normálního provozu a přepne relé ERROR do polohy kontaktů C4 NO4 značící správný provoz. Pozn.: Blokování po zapnutí je nutné pro stabilizaci senzoru a z důvodu prevence náhodného výpadku napájení, které by mohli způsobit vybuzení falešných poplachů! KLIDOVÝ STAV (READY) V tomto stavu je kompaktní ústředna po většinu doby provozu. Informace zobrazené na LCD displeji jsou vztaženy ke snímači, jehož číslo je zobrazeno pod ikonou a modrými LED diodami svítícími u zobrazovaného kanálu. Zobrazení hodnot koncentrací z ostatních snímačů popřípadě aktuální teploty z teplotního čidla DEGA Tc II lze vynutit stiskem. Pokud koncentrace přeroste maximální úroveň, kterou je připojený snímač schopen detekovat zobrazí se na displeji místo hodnot symbol ( HI ). V případě koncentrace vyšší než 999, se zobrazuje zástupný znak t, který znamená násobek tisíci. Například číslo 1t1 je 1100, 4t5 je 4500 nebo 99t je STR 9

10 STAV ALARMU PLYNŮ (tj. překročení meze 1.4. stupně detekce) Pokud bude překročena koncentrace 1. stupně, rozsvítí se příslušný stupeň alarmu na LCD displeji a LED panelu, dojde k sepnutí příslušného relé a na LCD displeji bude zobrazena měřená koncentrace snímače (kanálu), který překročil 1. stupeň koncentrace. Pokud 1. stupeň koncentrace překročilo více snímačů, zobrazí se snímač s nejvyšším stupněm alarmu. Pozn.1: Akustická signalizace se standardně aktivuje při dosažení 4. Stupně poplachu. Dle požadavků zákazníka ji lze nastavit i na nižšší stupeň. Pozn2.: Úrovně alarmů (1st.4st.) pro jednotlivé snímače jsou standardně nastavovány dle specifikace snímače a lze je libovolně měnit dle požadavků zákazníka. Pozn.3: V případě verze DEGA UPA II L S je kompaktní ústředna vybavena pouze dvoustupňovou detekcí plynů a relé ALARM je použito pro 1. stupeň poplachu kanálu 2. STAV PEL ALARMU PLYNŮ (tj. překročení průměrované koncentrace za časovou jednotku) Při překročení PEL koncentrace dojde k rozsvícení ikony zobrazení nápisu! DANGER!, dojde k sepnutí relé LEVEL4, ALARM a k aktivaci interní akustické signalizace. PEL (anglicky TWA Time weighted Average) Funkce je aktivní pouze v případě detekce toxických plynů (např.oxid uhelnatý(co) apod.) Pozn.: Úrovně PEL alarmů jednotlivých plynů pro jednotlivé snímače jsou standardně nastavovány dle specifikace snímače a lze ji libovolně měnit dle požadavků zákazníka. Pozn.: V případě verze DEGA UPA II L S není tato funkce obsažena PORUCHA (ERROR) Při jakékoliv poruše kompaktní ústředny nebo jejího příslušenství začne svítit žlutá signálka ERROR, relé ERROR se přepne do polohy C3 NC3, aktivuje se akustická signalizace, dojde k sepnutí relé ALARM (sepnou se kontakty C4 NO4) a na displeji začne blikat příslušný symbol: V případě poruchy kompaktní ústředny DEGA UPA II L začne na displeji blikat pouze symbol klíče V případě poruchy interního nebo externího snímače začne blikat symbol klíče a místo koncentrace se zobrazují pomlčky V případě poruchy čidla kritické teploty (DEGA Tc II) na displeji začne blikat pouze symbol klíče a svítí ikona V případě poruchy čidla zaplavení (DEGA Zc II) a displeji začne blikat pouze symbol klíče a svítí ikona Pozn.: V případě verze DEGA UPA II L S se nesepne relé ERROR, které je využito jako 2.stupeň poplachu kanálu. 2. DETEKCE KRITICKÉ TEPLOTY (pouze v případě připojení čidla teploty DEGA Tc II) Při překročení úrovně kritické teploty, jež je standardně nastavena na 45 C 1.stupeň a 60 C 2. stupeň dojde k rozsvícení kontrolky, nápisu! DANGER! a k sepnutí kontaktu relé příslušejícího k dané hladině alarmu kritické teploty včetně relé alarmů nižší úrovně. Při dosažení 2. stupně kritické teploty dochází k aktivaci interní piezosirény a sepnutí relé ALARM. Pozn.: V případě verze DEGA UPA II L S není tato funkce obsažena DETEKCE ZAPLAVENÍ (pouze v případě připojení čidla zaplavení DEGA Zc II) Při detekci zaplavení dojde k rozsvícení ikony a nápisu! DANGER! na LCD displeji a sepnutí kontaktu relé TEMP2 Pozn.: V případě verze DEGA UPA II L S není tato funkce obsažena Pozn.: Pokud detekujeme zaplavení i kritickou teplotu, je relé TEMP2 využito pro detekci zaplavení i 2.stupně alarmu kritické teploty. STR 10

11 HAVARIJNÍ/SOLENOIDNÍ VENTIL Havarijní ventil Obvod pro ovládání havarijních ventilů je konstruován pro ovládání elektromagnetických havarijních ventilů s cívkou ventilu na 12V DC do max. spínacího příkonu 7 VA. Ventil se připojuje dvouvodičovým kabelem ke svorkám označených DEGA HV+ a DEGA HV. K vyslání napěťového impulzu dojde v těchto případech: výpadek napájení, porucha snímačů plynů, překročení 4. Stupně koncentrace Pozn.: Ke kompaktní ústředně připojte havarijní ventil typu DEGA HVDN15, DEGA HVDN20 nebo DEGA HVDN25. Solenoidový ventil Relé kompaktní ústředny je možno použít i pro ovládání elektromagnetických ventilů typu bez napětí uzavřený s cívkou na 230VAC. Jeden vodič cívky ventilu připojíme na nulový vodič. Druhý vodič připojíme na svorku NO relé 8 NO RE8. Svorku C relé 8 C RE8 připojíme na fázový vodič. K uzavření ventilu dojde v následujících případech: výpadek napájení, porucha, překročení 4. Stupně koncentrace. Pozn.: Požadavek na ovládání elektromagnetických ventilů je nutno specifikovat při objednávce STAV NUTNÉHO SERVISNÍHO ZÁSAHU (KALIBRACE SNÍMAČŮ) Kompaktní ústředna je ve spolupráci se snímači NBxII vybaven funkcí automatického hlídání kalibračních lhůt snímačů plynů. Po uplynutí 12 měsíců od poslední kalibrace snímačů dochází k upozornění uživatele na nutnou rekalibraci. Stav je zobrazen blikáním dlouhými záblesky LED ERROR, blikáním a nápisu. Kompaktní ústředna je nadále funkční. Po uplynutí 18 měsíců od poslední kalibrace snímačů dochází z bezpečnostních důvodů k zablokování funkce celé kompaktní ústředny. Stav je zobrazen blikající LED ERROR, blikáním a nápisu. Všechna relé jsou v poloze CNO. Funkce kompaktní ústředny ve speciální verzi S V této verzi je kompaktní ústředna vybavena pouze dvoustupňovou detekcí plynů, kdy každý snímač ovládá 2 samostatné relé 1. a 2.stupeň. V této verzi není možné připojit snímač kritické teploty. Relé ERROR slouží ke spínání druhého stupně poplachu kanálu 2 a relé ALARM slouží ke spínání 1.stupně poplachu kanálu 2. Interní akustická signalizace je i nadále funkční. Všechny ostatní funkce jsou stejné jako ve verzi DEGA UPA II L. Funkce kompaktní ústředny ve speciální verzi MULTI V této verzi je nastavení spínání relé plně konfigurovatelné přes konfigurační software DEGA CONFIG. Možnosti konfigurace relé jsou popsány v návodu k DEGA CONFIG. Všechny ostatní funkce jsou stejné jako ve verzi DEGA UPA II L. STR 11

12 1.Provoz provoz a údržba Kompaktní ústředna při provozu nevyžaduje speciální údržbu. Povrch lze podle potřeby čistit hadříkem. 2. ÚdržBA Pro správný provoz detekčního systému (jehož součástí je tato ústředna) je nutno pravidelně provádět zejména tyto servisní úkony na připojených snímačích ústředny: a) min. 1 x 612 měsíců provést kalibraci (tzn. nastavení detekčních mezí, kontrolu citlivosti senzoru, kontrolu funkčnosti systému). Přesný interval závisí na čistotě prostředí, požadované přesnosti a výskytu selektivních plynů v prostředí. Kalibrace provádějte pouze v certifikovaných servisech s platným certifikátem o způsobilosti nebo u výrobce. b) min.1 x 312 měsíců provést Funkční kontrolu (tzn. prověření funkce). Funkční kontroly provádějte zkušebním plynem v koncentraci k tomu určené plyn nesmí překračovat mezní rozsah snímače. Doporučujeme plyny s certifikovanou čistotou 1.třídy! Doporučení: Pro ideální funkci doporučujeme provádět kalibraci s funkční kontrolou 1x6měsíců, nebo kalibraci 1x12 měsíců a funkční kontrolu 1x3měsíce. Ke kontrole nesmí být použity prostředky pro testování hlásičů požární signalizace! STR 12

13 přílohy Příloha č.1: Příklad zapojení kompaktní ústředny DEGA UPA II L STR 13

14 Příloha č.2: Příklad zapojení kompaktní ústředny DEGA UPA II L S STR 14

15 Příloha č.3: Příklad zapojení kompaktní ústředny DEGA UPA II L MULTI STR 15

16 všeobecné ZÁRUČNÍ PODMÍNKY Při dodržení pokynů na instalaci, obsluhu a údržbu poskytuje výrobce záruku 24 měsíců ode dne převzetí výrobku. Máli zakoupený výrobek uvést do provozu jiný subjekt než prodávající, začne záruční doba běžet až ode dne uvedení výrobku do provozu, pokud kupující objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí. Zákazník výslovně bere na vědomí, že v záruční době přesahující délku záruční doby stanovenou OZ (zákonná záruční doba) nelze žádat výměnu výrobku nebo uplatnit odstoupení od kupní smlouvy Při reklamaci výrobku je nutno předložit doklad o zakoupení věci obsahující tyto údaje: jméno a příjmení, název a obchodní firmu prodávajícího, jeho identifikační číslo, jdeli o právnickou osobu název, identifikační číslo a sídlo, jdeli o fyzickou osobu jméno, příjmení, bydliště a záruční list, pokud jej kupující od prodávajícího obdržel. Nesplněním povinností týkajících se vydání záručního listu není platnost záruky dotčena. Výrobek (do záruční opravy se přijímají pouze kompletní zařízení) je možno v záruční době reklamovat pouze u prodejce, u kterého byl zakoupen, následně je prodejce povinen tento výrobek předat autorizovanému servisu nebo výrobci. Podmínkou uznání práv z titulu záruky je provedení instalace výrobku pověřenou osobou s platným osvědčením od výrobce. Tato záruka se nevztahuje na : výrobek, který nebyl uveden do provozu certifikovaným pracovníkem s platným osvědčením výrobce nebo výrobcem,poškození způsobená ohněm, vodou, statickou elektřinou, přepětím v elektrorozvodné nebo veřejné síti, nehodou, nesprávným použitím výrobku, opotřebením a mechanickým poškozením, znečištění produktu a jeho čištění, poškození způsobená při neodborné instalaci, úpravě, modifikaci nebo používáním nesprávným způsobem neslučitelným s návodem k obsluze, technickými normami či bezpečnostními předpisy platnými v České republice, poškození výrobku během přepravy, které bylo způsobeno nesprávnou manipulací či zacházením s výrobkem v rozporu s návodem k obsluze, výrobky DEGA, které byly používány s jinými než originálními výrobky DEGA včetně spotřebního materiálu nebo příslušenství,rychle opotřebitelné díly a spotřební materiál (např. foliového štítku, těsnění a pod.), které se poškozují běžným opotřebením při provozu, a na opotřebení výrobku a jeho částí způsobené jejich běžným užíváním. Reklamace vady výrobku, kterou lze bez následků přiměřeně rychle odstranit, bude řešena odstraněním vady (opravou) nebo výměnou části výrobku, neboť v takovém případě odporuje povaze věci, aby byl měněn celý výrobek ( 616, odst.4 OZ). Kupující, který uplatní právo na záruční opravu, nemá nárok na vydání dílů, které byly vyměněny. Záruku lze prodloužit na dobu až 48 měsíců a nadstandardně rozšířit její rozsah na základě uzavření individuální záruční smlouvy. Bližší informace lze získat při konkrétním obchodním jednání. Kompletní znění všeobecných obchodních podmínek a reklamačního řádu je uvedeno na Výrobce: DEGA CZ s.r.o., K Žižkovu 640/9, Praha 9, Česká republika DIČ: CZ , IČO: ; Telefon (cz) : , Fax: Web: DEGA CZ S.R.O. USER MANUAL ver.: 10DEGAUPAIIL STR 16

DEGA DV /DV-T /DV-Tc /DV-TTc

DEGA DV /DV-T /DV-Tc /DV-TTc NÁVOD K OBSLUZE Snímač kvality vody DEGA DV /DVT /DVTc /DVTTc ISO 9001:2008 Quality Management Systems Systéme de Qualité www.sgs.com Obsah str. 2 / Pro Vaši bezpečnost str. 3 / Názvosloví str. 3 / Technické

Více

DEGA PBx-CL II NÁVOD K OBSLUZE. Ruční detektor hořlavých a výbušných plynů. ISO 9001:2008 Quality Management Systems Systéme de Qualité www.sgs.

DEGA PBx-CL II NÁVOD K OBSLUZE. Ruční detektor hořlavých a výbušných plynů. ISO 9001:2008 Quality Management Systems Systéme de Qualité www.sgs. NÁVOD K OBSLUZE Ruční detektor hořlavých a výbušných plynů DEGA PBxCL II ISO 9001:2008 Quality Management Systems Systéme de Qualité www.sgs.com Obsah str. 1 / Pro Vaši bezpečnost str. 2/ Technické informace

Více

Reprodukce tohoto návodu k obsluze, nebo jeho části, v jakékoli formě bez předchozího písemného svolení společnosti DEGA CZ s.r.o. je zakázána.

Reprodukce tohoto návodu k obsluze, nebo jeho části, v jakékoli formě bez předchozího písemného svolení společnosti DEGA CZ s.r.o. je zakázána. NÁVOD K OBSLUZE KONFIGURACE Konfigurační software DEGA CONFIG ISO 9001:2008 Quality Management Systems Systéme de Qualité www.sgs.com Obsah str. 2 / Technické požadavky str. 2 / Návod k použití str. 3

Více

Úniverzální ústředna detekčního systému ADS ASIN ACU. Příručka uživatele

Úniverzální ústředna detekčního systému ADS ASIN ACU. Příručka uživatele Úniverzální ústředna detekčního systému ADS ASIN ACU Příručka uživatele 1 ASIN ACU je ústředna detekčního systému ADS, určená pro napájení snímačů koncentrace (ASIN ACU T) a detektorů (ASIN ACU D) a zpracování

Více

Úniverzální ústředna detekčního systému ADS ASIN ACU

Úniverzální ústředna detekčního systému ADS ASIN ACU Úniverzální ústředna detekčního systému ADS Příručka uživatele je ústředna detekčního systému ADS, určená pro napájení snímačů koncentrace a zpracování jejich signálu. Na ústřednu se připojuje jeden až

Více

DEGA 05L-2-AC-x-yL kompaktní detektor DETEKCE VÍCE NEŽ 200 HOŘLAVÝCH A TOXICKÝCH PLYNŮ ISO 9001:2008

DEGA 05L-2-AC-x-yL kompaktní detektor DETEKCE VÍCE NEŽ 200 HOŘLAVÝCH A TOXICKÝCH PLYNŮ ISO 9001:2008 ISO 9001:2008 Quality Management Systems Systéme de Qualité www.sgs.com MOŽNOST PŘÍDAVNÝCH FUNKCÍ DETEKCE KRITICKÉ TEPLOTY DETEKCE ZAPLAVENÍ ELEKTROCHEMICKÝ SENZOR KATALYTICKY SENZOR INFRAČERVENÝ SENZOR

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Ústředna CS-121-24

NÁVOD K OBSLUZE. Ústředna CS-121-24 NÁVOD K OBSLUZE Ústředna CS-121-24 ÚSTŘEDNA CS-121-24 Napájení ústředny 24Vss (-10/+10%) příkon max. 4,5VA podle připojeného snímače Počet analogových vstupů 1x 4 20mA Zdroj pro snímač (vestavěný) 24Vss

Více

BASPELIN MRP Popis obsluhy indikační a řídicí jednotky MRP T2

BASPELIN MRP Popis obsluhy indikační a řídicí jednotky MRP T2 Baspelin, s.r.o. Hálkova 10 614 00 BRNO tel. + fax: 545 212 382 tel.: 545212614 e-mail: info@baspelin.cz http://www.baspelin.cz BASPELIN MRP Popis obsluhy indikační a řídicí jednotky MRP T2 květen 2004

Více

Panelový měřič vodivosti model CDCN 201

Panelový měřič vodivosti model CDCN 201 Panelový měřič vodivosti model Prvotní prohlídka Opatrně vyjměte přístroj z krabice a zjistěte, zda nedošlo k mechanickému poškození. Pokud zjistíte jakékoliv poškození, ihned kontaktujte servisní středisko

Více

Reprodukce tohoto návodu k obsluze, nebo jeho části, v jakékoli formě bez předchozího písemného svolení společnosti DEGA CZ s.r.o. je zakázána.

Reprodukce tohoto návodu k obsluze, nebo jeho části, v jakékoli formě bez předchozího písemného svolení společnosti DEGA CZ s.r.o. je zakázána. NÁVOD K OBSLUZE Kompaktní detektor plynu DEGA 05L-2-AC-x-yL ISO 9001:2008 Quality Management Systems Systéme de Qualité www.sgs.com OBSAH str. 2/ Pro Vaši bezpečnost str. 3/ Technické informace str. 4/

Více

Uživatelská příručka. Systém ultrazvukové měření hladin UMV-1

Uživatelská příručka. Systém ultrazvukové měření hladin UMV-1 ZAM - SERVIS s. r. o. sídlo: Křišťanova 1116/14, 702 00 Ostrava - Přívoz IČO: 60 77 58 66 DIČ: 388-60 77 58 66 Firma je registrována v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 6878

Více

Detektor hořlavých plynů GS 120

Detektor hořlavých plynů GS 120 Detektor hořlavých plynů GS 120 - Instalační příručka - verze 1.0 adresa: ADDAT s.r.o. Májová 1126 463 11 Liberec 30 telefon: fax: http: e-mail: 485 102 271 485 114 761 www.addat.cz addat@addat.cz Obsah:

Více

Místní zobrazovací jednotka LDU 401 NÁVOD K OBSLUZE. průmyslová elektronika

Místní zobrazovací jednotka LDU 401 NÁVOD K OBSLUZE. průmyslová elektronika průmyslová elektronika NÁVOD K OBSLUZE Místní zobrazovací jednotka LDU 401 Před prvním použitím jednotky si důkladně přečtěte pokyny uvedené v tomto návodu a pečlivě si jej uschovejte. Výrobce si vyhrazuje

Více

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Napájecí zdroj NZ23 slouží k napájení jednoho nebo více kusů detektorů plynu. Zdroj NZ23 umožňuje také zpracovat výstupní signál z detektorů. Relé, která

Více

Technické podmínky a návod k použití detektoru GR31

Technické podmínky a návod k použití detektoru GR31 Technické podmínky a návod k použití detektoru GR31 Detektory GR31 jsou určeny pro detekci výbušných plynů a par hořlavých látek ve vnitřních prostorách jako jsou např kotelny, technologické provozy, prostory

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Ústředna CS-121-230

NÁVOD K OBSLUZE. Ústředna CS-121-230 NÁVOD K OBSLUZE Ústředna CS-121-230 ÚSTŘEDNA CS-121-230 Napájení ústředny 230Vst (-15/+10%) 50Hz příkon max. 4,5VA podle připojeného snímače Počet analogových vstupů 1x 4 20mA Zdroj pro snímač (vestavěný)

Více

Rozvaděč pro malé nákladní výtahy MNV4

Rozvaděč pro malé nákladní výtahy MNV4 CV 120 366 21.3.2014 Rozvaděč pro malé nákladní výtahy MNV4 Návod k montáži a obsluze Vydání: 3 Počet listů: 6 TTC TELSYS, a.s. Tel: 234 052 222 Úvalská 1222/32, 100 00 Praha 10 Fax: 234 052 233 Internet

Více

NÁVOD K OBSLUZE JISKROVĚ BEZPEČNÉ NAPÁJECÍ JEDNOTKY

NÁVOD K OBSLUZE JISKROVĚ BEZPEČNÉ NAPÁJECÍ JEDNOTKY NÁVOD K OBSLUZE JISKROVĚ BEZPEČNÉ NAPÁJECÍ JEDNOTKY Před prvním použitím jednotky si důkladně přečtěte pokyny uvedené v tomto návodu a pečlivě si jej uschovejte. Výrobce si vyhrazuje právo provádět změny

Více

, signalizuje na předním panelu stavová signálka stav READY(zeleně). Při poklesu izolačního odporu pod nastavenou hodnotu R CRIT

, signalizuje na předním panelu stavová signálka stav READY(zeleně). Při poklesu izolačního odporu pod nastavenou hodnotu R CRIT HIS 71 TL 400 TL 600 TOM TAR 1D MDS 10T HIS 71, TL 400, TL 600, TOM, TAR 1D, MDS 10T je stavebnicově řešená monitorovací soustava určená pro monitorování izolačního stavu zdravotnických izolovaných IT-sítí

Více

Time RELAY. Přídavný časový spínač. Uživatelská příručka

Time RELAY. Přídavný časový spínač. Uživatelská příručka Time RELAY Přídavný časový spínač Uživatelská příručka Popis Přídavný časový spínač je určen jako doplněk k univerzálnímu vrátnému pro rozšíření možností ovládání dalších elektrických zámků, elektrických

Více

LEVEL INSTRUMENTS. Multifunkční snímač vlhkosti a teploty s volitelným alarmovým výstupem

LEVEL INSTRUMENTS. Multifunkční snímač vlhkosti a teploty s volitelným alarmovým výstupem LEVEL INSTRUMENTS EE23 Multifunkční snímač vlhkosti a teploty s volitelným alarmovým výstupem Snímač EE23 je jednoduchý multifunkční přístroj, jenž vyniká vysokou přesností, jednoduchou instalací a údržbou.

Více

PRODUKTOVÝ KATALOG DOMÁCÍ BEZPEČNOST detektory nebezpečných plynů a par

PRODUKTOVÝ KATALOG DOMÁCÍ BEZPEČNOST detektory nebezpečných plynů a par PRODUKTOVÝ KATALOG DOMÁCÍ BEZPEČNOST detektory nebezpečných plynů a par OBSAH ÚVOD Vážení obchodní přátelé, dovolte, abychom Vám představili naši aktuální nabídku detekčních systémů nebezpečných plynů

Více

HPO-02. Hlídač periody otáček. rev.:

HPO-02. Hlídač periody otáček. rev.: Hlídač periody otáček rev.: 10.4.2006 REDIS - spol. s r. o. Hrnčířská 33, 602 00 BRNO Tel.: 541 217 172 Fax: 541 218 394 Email: info@redis.cz Internet: www.redis.cz Popis HPO je malé elektronické zařízení

Více

Technické podmínky a návod k použití detektoru GR31

Technické podmínky a návod k použití detektoru GR31 Technické podmínky a návod k použití detektoru GR31 Detektory GR31 jsou určeny pro detekci výbušných plynů a par hořlavých látek ve vnitřních prostorách jako jsou např kotelny, technologické provozy, prostory

Více

Programovatelný převodník teploty z čidla Pt1000 na napěťový výstup 0-10V Návod k použití

Programovatelný převodník teploty z čidla Pt1000 na napěťový výstup 0-10V Návod k použití PŘEVODNÍK T4211 Programovatelný převodník teploty z čidla Pt1000 na napěťový výstup 0-10V Návod k použití Návod na použití převodníku T4211 Převodník je určen pro měření teploty ve C nebo F pomocí externí

Více

TECOMAT TC700 ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE K MODULU UC-7201. 1. vydání - červen 2004

TECOMAT TC700 ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE K MODULU UC-7201. 1. vydání - červen 2004 TECOMAT TC700 ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE K MODULU UC-7201 1. vydání - červen 2004 Podrobná uživatelská dokumentace je k dispozici v elektronické podobě na CD INFO, lze ji také objednat v tištěné podobě - název

Více

Programovatelný převodník teploty z čidla Pt1000 na proudovou smyčku 4-20 ma Návod k použití

Programovatelný převodník teploty z čidla Pt1000 na proudovou smyčku 4-20 ma Návod k použití PŘEVODNÍK T4111 Programovatelný převodník teploty z čidla Pt1000 na proudovou smyčku 4-20 ma Návod k použití Návod na použití převodníku T4111 Převodník je určen pro měření teploty pomocí externí teplotní

Více

PRODUKTOVÝ KATALOG CNG/LPG/CO, SERVIS/DÍLNA detekce CNG/LPG/CO

PRODUKTOVÝ KATALOG CNG/LPG/CO, SERVIS/DÍLNA detekce CNG/LPG/CO PRODUKTOVÝ KATALOG CNG/LPG/CO, SERVIS/DÍLNA detekce CNG/LPG/CO OBSAH ÚVOD Vážení obchodní přátelé, dovolte, abychom Vám představili naši aktuální nabídku detekčních systémů nebezpečných plynů a par DEGA.

Více

PRODUKTOVÝ KATALOG CNG/LPG/CO, GARÁŽE detekce CNG/LPG/CO

PRODUKTOVÝ KATALOG CNG/LPG/CO, GARÁŽE detekce CNG/LPG/CO PRODUKTOVÝ KATALOG CNG/LPG/CO, GARÁŽE detekce CNG/LPG/CO OBSAH ÚVOD Vážení obchodní přátelé, dovolte, abychom Vám představili naši aktuální nabídku detekčních systémů nebezpečných plynů a par DEGA. Pod

Více

NÁVOD K POUŽITÍ OM 47

NÁVOD K POUŽITÍ OM 47 NÁVOD K POUŽITÍ OM 47 4 1/2 MÍSTNÝ DC VOLTMETR/AMPÉRMETR AC VOLTMETR/AMPÉRMETR WATTMETR MONITOR PROCESŮ OHMMETR TEPLOMĚR PRO PT 100 Návod k obsluze OM 47 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Prosím přečtěte si pozorně

Více

NSP-2050/3630/6016 NAPÁJECÍ ZDROJ S MOŽNOSTÍ PŘEPÍNÁNÍ PROVOZNÍHO MÓDU

NSP-2050/3630/6016 NAPÁJECÍ ZDROJ S MOŽNOSTÍ PŘEPÍNÁNÍ PROVOZNÍHO MÓDU NSP-2050/3630/6016 NAPÁJECÍ ZDROJ S MOŽNOSTÍ PŘEPÍNÁNÍ PROVOZNÍHO UŽIVATELSKÝ NÁVOD Uložte tento uživatelský návod na bezpečném místě aby bylo možno do něj rychle nahlédnout v případě potřeby. Tento uživatelský

Více

Technické podmínky a návod k použití detektoru GH10

Technické podmínky a návod k použití detektoru GH10 Technické podmínky a návod k použití detektoru GH10 Detektor GH10 je elektronický přístroj určený k detekci přítomnosti par hořlavých látek a plynů ve vzduchu. Jeho úkolem je včasné vyslání signálu o vznikající

Více

Síťový stabilizátor 230V ± 1,7 % Návod k obsluze a použití

Síťový stabilizátor 230V ± 1,7 % Návod k obsluze a použití Síťový stabilizátor 230V ± 1,7 % Návod k obsluze a použití ST230 500 ST230 1000 ST230 2000 (500 VA) (1000 VA) (2000 VA) Obsah 1. Popis zařízení 2 2. Popis hlavního panelu 2 3. Funkce zařízení 2 4. Instalace

Více

Převodník hodnot vibrací na proudovou smyčku 4-20 ma. Ref: 23022004 BZ

Převodník hodnot vibrací na proudovou smyčku 4-20 ma. Ref: 23022004 BZ " Uživatelský manuál Adash 3900 Převodník hodnot vibrací na proudovou smyčku 4-20 ma Aplikace:! Měření vibrací pro řízení a regulaci! Měření vibrací pro ochranu strojů (vypnutí při překročení limitu)!

Více

Technické podmínky a návod k použití detektorů GC20N a GC20K

Technické podmínky a návod k použití detektorů GC20N a GC20K TD-GC20NK-01.1 Technické podmínky a návod k použití detektorů GC20N a GC20K Detektory typu GC20N a GC20K jsou stacionární elektronické přístroje určené k detekci přítomnosti hořlavých látek ve vzduchu.

Více

ASTAmini - návod Upozornění:

ASTAmini - návod Upozornění: ASTAmini - návod Děkuji a gratuluji Vám k zakoupení systému ASTAmini. Před prvním použitím si pečlivě přečtěte návod a uchovejte ho pro pozdější použití. Upozornění: Montáž systému může provádět jen osoba

Více

NÁVOD NA OBSLUHU detektoru hořlavých plynů DHP 3

NÁVOD NA OBSLUHU detektoru hořlavých plynů DHP 3 AUGUSTA ELEKTRA 1.9.2005 NÁVOD NA OBSLUHU detektoru hořlavých plynů DHP 3 1. POUŽITÍ DETEKTORU Detektor je zabezpečovací zařízení, sloužící k zjištění výskytu hořlavých (spalitelných) plynů a výparů. Detektor

Více

EP01. Zdroj pro elektropermanentní magnet. Projekční podklady. Revize: 1

EP01. Zdroj pro elektropermanentní magnet. Projekční podklady. Revize: 1 K Sokolovně 70, 675 73 Rapotice, Tel. +420 736 686 243, www.elesys.cz Zdroj pro elektropermanentní magnet EP0 Projekční podklady Revize: Datum: 2.6.2008 K Sokolovně 70, 675 73 Rapotice, Tel. +420 736 686

Více

Teplotní relé typ TEPL2374

Teplotní relé typ TEPL2374 Teplotní relé typ TEPL2374 www.aterm.cz 1 Obsah 1. ÚVOD... 3 2. OBECNÝ POPIS ZAŘÍZENÍ... 4 3. POPIS OBSLUHY ZAŘÍZENÍ... 4 4. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ... 5 5. TECHNICKÉ PARAMETRY... 6 6. PŘÍLOHA 1: PROHLÁŠENÍ

Více

www.cometsystem.cz Návod k použití P6181 P6191 Převodník teploty z čidla Pt100 na proudovou smyčku 4-20 ma

www.cometsystem.cz Návod k použití P6181 P6191 Převodník teploty z čidla Pt100 na proudovou smyčku 4-20 ma www.cometsystem.cz Návod k použití P6181 P6191 Převodník teploty z čidla Pt100 na proudovou smyčku 4-20 ma Obsah VŠEOBECNÝ POPIS... 3 INSTALACE PŘEVODNÍKU... 4 TECHNICKÁ DATA... 5 Obecné podmínky... 5

Více

Poruchová signalizace. na DIN lištu pro 8 vstupů, s napájením 230V. PVA82.3 Rámeček pro montáž do panelu. Poruchová signalizace pro 8 vstupů

Poruchová signalizace. na DIN lištu pro 8 vstupů, s napájením 230V. PVA82.3 Rámeček pro montáž do panelu. Poruchová signalizace pro 8 vstupů C 201 Poruchová signalizace na DIN lištu pro 8 vstupů, s napájením 230V PVA82.3 Poruchová signalizace PVA82 je konstruována jako stavebnicový modul na desce plošných spojů vestavěná do plastové krabičky

Více

Přenosný vyhledávač úniku methanu GSP1

Přenosný vyhledávač úniku methanu GSP1 Přenosný vyhledávač úniku methanu GSP1 Dovozce : AFRISO spol. s r.o., Zakouřilova 102, 149 00 Praha 4 Tel: 272 937 472-4, fax: 272 930 274 www. afriso.cz ; info@afriso.cz Stránka 1 z 5 ON/ OF tlačítko

Více

REGULÁTOR SYMETRIE ZATÍŽENÍ SERP

REGULÁTOR SYMETRIE ZATÍŽENÍ SERP REGULÁTOR SYMETRIE ZATÍŽENÍ SERP 12 Obsah Popis a použití 1 Instalace 1 Technické údaje 2 Popis funkce 2 Nastavení parametrů 3 Údržba a servis 4 Popis a použití Regulátor je určen k symetrizaci nestejnoměrně

Více

Uživatelská příručka. Systém ultrazvukové měření hladin UMV-1

Uživatelská příručka. Systém ultrazvukové měření hladin UMV-1 ZAM - SERVIS s. r. o. sídlo: Křišťanova 1116/14, 702 00 Ostrava - Přívoz IČO: 60 77 58 66 DIČ: 388-60 77 58 66 Firma je registrována v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 6878

Více

ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ AX-T903. Návod k obsluze

ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ AX-T903. Návod k obsluze ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ AX-T903 Návod k obsluze Bezpečnost Mezinárodní bezpečnostní symboly Varování před potencionálním nebezpečím. Přečtěte si návod k obsluze. Upozornění!Nebezpečné napětí! Riziko úrazu elektrickým

Více

S10. Návod k obsluze. dla oprogramowania w ver. F03 oraz F0A

S10. Návod k obsluze.  dla oprogramowania w ver. F03 oraz F0A www.auraton.cz S10 Návod k obsluze dla oprogramowania w ver. F03 oraz F0A + 3 AURATON S10 Ovladač trojcestného ventilu AURATON S10 je ovladač určený k ovládání trojcestného ventilu. Zařízení otevírá a

Více

Sebury BC verze 2.0. Instalační manuál

Sebury BC verze 2.0. Instalační manuál Sebury BC-2000 verze 2.0 VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 565 659 635 (pracovní doba 7:30 15:30) www.variant.cz evs@variant.cz Tato dokumentace je

Více

Poruchová signalizace. na DIN lištu pro 8 vstupů 230VAC nebo 24VAC/DC, s napájením 230V

Poruchová signalizace. na DIN lištu pro 8 vstupů 230VAC nebo 24VAC/DC, s napájením 230V C 201 Poruchová signalizace na DI lištu pro 8 vstupů 230VAC nebo 24VAC/DC, s napájením 230V PVA82 Poruchová signalizace PVA82 je konstruována jako stavebnicový modul v plastové krabičce s krytím IP 40.

Více

NÁVOD K OBSLUZE JISKROVĚ BEZPEČNÉ NAPÁJECÍ JEDNOTKY

NÁVOD K OBSLUZE JISKROVĚ BEZPEČNÉ NAPÁJECÍ JEDNOTKY NÁVOD K OBSLUZE JISKROVĚ BEZPEČNÉ NAPÁJECÍ JEDNOTKY Před prvním použitím jednotky si důkladně přečtěte pokyny uvedené v tomto návodu a pečlivě si jej uschovejte. Výrobce si vyhrazuje právo provádět změny

Více

EXTERNÍ MODUL SIGNALIZACE PORUCHY

EXTERNÍ MODUL SIGNALIZACE PORUCHY PT55 X MS 1 EXTERNÍ MODUL MS1 SIGNALIZACE PORUCHY MS1 je externí modul pro systém signalizace poruchy kotlů a kaskádových kotelen. Krabička modulu signalizace MS1 se připojuje k termostatu PT55X. Při chybovém

Více

Jiskrově bezpečné napájecí jednotky. Návod k OBSLUZE. průmyslová elektronika

Jiskrově bezpečné napájecí jednotky. Návod k OBSLUZE. průmyslová elektronika průmyslová elektronika Návod k OBSLUZE Jiskrově bezpečné napájecí jednotky Před prvním použitím jednotky si důkladně přečtěte pokyny uvedené v tomto návodu a pečlivě si jej uschovejte. Výrobce si vyhrazuje

Více

Vstupní jednotka E10 Návod na použití

Vstupní jednotka E10 Návod na použití Návod na použití Přístupový systém Vstupní jednotka E 10 Strana 1 Obsah 1 Úvod:... 3 2 Specifikace:... 3 3 Vnitřní obvod:... 3 4 Montáž:... 3 5 Zapojení:... 4 6 Programovací menu... 5 6.1 Vstup do programovacího

Více

Návod na použití Dveřní jednotka DJ 1T KEY Stránka 1

Návod na použití Dveřní jednotka DJ 1T KEY Stránka 1 Návod na použití Dveřní jednotka DJ 1T KEY Stránka 1 1.1 Mechanické časti a jejich funkce Připojení kabelů Hlavní port pro připojení DJ: BUS: Připojení k nepolarizované sběrnici PL: Vstup externího napájení

Více

Technická dokumentace MĚŘIČ DÉLKY DEL2115P. rozsah měření 0 až 9999,99m předvolba a výstupní relé.

Technická dokumentace MĚŘIČ DÉLKY DEL2115P. rozsah měření 0 až 9999,99m předvolba a výstupní relé. MĚŘIČ DÉLKY DEL2115P rozsah měření 0 až 9999,99m předvolba a výstupní relé www.aterm.cz 1 1. Obecný popis měřiče délky Měřič délky DEL2115P je elektronické zařízení, které umožňuje měřit délku kontinuálně

Více

VYHODNOCOVACÍ JEDNOTKA A VELMI RYCHLÝ PŘEVODNÍK

VYHODNOCOVACÍ JEDNOTKA A VELMI RYCHLÝ PŘEVODNÍK SWIFT VYHODNOCOVACÍ JEDNOTKA A VELMI RYCHLÝ PŘEVODNÍK Vysoké rozlišení : 24 bitů AD převodníku s 16 000 000 interních dílků a 100 000 externích dílků Velká rychlost čtení: 2400 měření za sekundu Displej

Více

Pokojový programovatelný termostat. Flame Touch

Pokojový programovatelný termostat. Flame Touch Pokojový programovatelný termostat Flame Touch Pokojový termostat Flame Touch s intuitivním dotekovým ovládáním slouží k regulaci pokojové teploty na základě nastaveného programu nebo nastaveného topného

Více

Uživatelský manuál. DALIrel4

Uživatelský manuál. DALIrel4 DALIrel4 Uživatelský manuál verze 1.1 4 kanálová reléová jednotka do 10A 2 přepínací a 2 spínací relé řízení po sběrnici DALI podle ČSN EN 62386-208 testovací tlačítka na čelním panelu indikace napájení

Více

AX-C800 Návod k obsluze

AX-C800 Návod k obsluze AX-C800 Návod k obsluze Bezpečnostní pokyny Abyste se vyhnuli úrazu elektrickým proudem nebo zranění: Nikdy nepřipojujte do dvou vstupních zdířek nebo do libovolné vstupní zdířky a uzemněné kostry napětí

Více

INFORMACE O VÝOBKU. Zkušební přístroj elektrických zařízení podle bezpečnostních norem SATURN 100. Obj. č.:

INFORMACE O VÝOBKU. Zkušební přístroj elektrických zařízení podle bezpečnostních norem SATURN 100. Obj. č.: INFORMACE O VÝOBKU 7 Zkušební přístroj elektrických zařízení podle bezpečnostních norem SATURN 100 Obj. č.: 12 05 33 Přehled nejdůležitějších funkcí přístroje Kontrola ochranných (jistících) zapojení FI

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL BOARD 8S. Spínací skříň s 8 zásuvkami typu IEC

UŽIVATELSKÝ MANUÁL BOARD 8S. Spínací skříň s 8 zásuvkami typu IEC UŽIVATELSKÝ MANUÁL BOARD 8S Spínací skříň s 8 zásuvkami typu IEC OBSAH ÚVOD...3 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4 PROVOZNÍ PODMÍNKY...4 ZAPOJENÍ...5 Připojení do sítě...5 Výstupy...5 OVLÁDÁNÍ...5 ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA...6

Více

Multifunkční Modul Čítače Pulsů VM107

Multifunkční Modul Čítače Pulsů VM107 Multifunkční Modul Čítače Pulsů VM107 PROPOJENÍ DŮLEŽITÉ Ujistěte se, že souhlasí úroveň a polarita napájecího napětí POPIS OVLÁDACÍCH PRVKŮ 1. Čelní Panel 2. Horní Kryt 3. Tlačítka 4. Deska Plošného Spoje

Více

Nabíječ KE R5-2 x 14V 20A. Zařízení je schváleno pro ČD ZL 9/98 -SZ

Nabíječ KE R5-2 x 14V 20A. Zařízení je schváleno pro ČD ZL 9/98 -SZ KUMER PRAG, spol. s r.o. Komplexní řešení v oblasti nouzového napájení, měřící a regulační techniky Bezdrevská 157/4 190 00 Praha 9 ( Kyje ) Tel.: 284 688 615, 284 688 458, Fax.: 284 690 529 e mail.: kumer@kumer.cz

Více

Uživatelský manuál Revize 010621RS

Uživatelský manuál Revize 010621RS Analyzátor vibrací Adash 4900 Uživatelský manuál Revize 010621RS Email: a4900@adash.cz 2 Obsah: Před prvním zapnutím... 4 Úvod... 5 Popis přístroje... 6 Popis čelního panelu... 7 Použití přístroje... 8

Více

Univerzální watchdog WDT-U2/RS485

Univerzální watchdog WDT-U2/RS485 Univerzální watchdog WDT-U2/RS485 Parametry: Doporučené použití: hlídání komunikace na sběrnicích RS485, RS232 a jiných. vstupní svorkovnice - napájení 9-16V DC nebo 7-12V AC externí galvanicky oddělený

Více

Reprodukce tohoto návodu k obsluze, nebo jeho části, v jakékoli formě bez předchozího písemného svolení společnosti DEGA CZ s.r.o. je zakázána.

Reprodukce tohoto návodu k obsluze, nebo jeho části, v jakékoli formě bez předchozího písemného svolení společnosti DEGA CZ s.r.o. je zakázána. NÁVOD K OBSLUZE Snímač detekce plynů DEGA NSxyL ISO 9001:2008 Quality Management Systems Systéme de Qualité www.sgs.com Obsah str. 1 / Pro Vaši bezpečnost str. 2 / Provozní podmínky a vnější vlivy (ČSN

Více

DEGA 05-2-AC-x-yL NÁVOD K OBSLUZE. Kompaktní detektor plynu. ISO 9001:2008 Quality Management Systems Systéme de Qualité

DEGA 05-2-AC-x-yL NÁVOD K OBSLUZE. Kompaktní detektor plynu. ISO 9001:2008 Quality Management Systems Systéme de Qualité NÁVOD K OBSLUZE Kompaktní detektor plynu DEGA 05-2-AC-x-yL ISO 9001:2008 Quality Management Systems Systéme de Qualité www.sgs.com Obsah str. 2 / Pro Vaši bezpečnost str. 3 / Technické informace str. 4

Více

FUJITSU GENERAL TECHNICKÝ MANUÁL

FUJITSU GENERAL TECHNICKÝ MANUÁL Modul pro nízko teplotní chlazení s použitím venkovních jednotek FUJITSU GENERAL TECHNICKÝ MANUÁL Ovládání inverteru s gerulací teploty 99320 UTI-GDX Pro venkovní jednotky FUJITSU GENERAL: AOYG xx L POUŽITÍ

Více

BASPELIN RPS. Popis obsluhy regulátoru RPS B02

BASPELIN RPS. Popis obsluhy regulátoru RPS B02 BASPELIN RPS Popis obsluhy regulátoru RPS B02 červenec 2008 B02 RPS Důležité upozornění Obsluhovat zařízení smí jen kvalifikovaná a řádně zaškolená obsluha. Nekvalifikované svévolné zásahy zejména do elektrického

Více

MATRIX DC Napájecí Zdroj

MATRIX DC Napájecí Zdroj 1. ÚVOD 2. VYRÁBĚNÉ MODELY 3. SPECIFIKACE 3-1 Všeobecná 3.2 Specifikace 4. OVLÁDÁNÍ A INDIKACE NA ČELNÍM PANELU a. Čelní panel b. Zadní panel c. 6005L/3010L/1820L/3020L Čelní Panel d. 6005L/3010L/1820L/3020L

Více

ECK-02N verze 2.0 Instalační manuál Kódová klávesnice

ECK-02N verze 2.0 Instalační manuál Kódová klávesnice verze 2.0 Kódová klávesnice Obsah 1. POPIS... 3 1.1 ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI... 3 1.2 TECHNICKÉ PARAMETRY... 3 2. MONTÁŽ... 4 2.1 RESET NA TOVÁRNÍ NASTAVENÍ... 4 3. ZAPOJENÍ... 5 3.1 ZÁKLADNÍ ZAPOJENÍ NAPÁJECÍHO

Více

Distribuované vstupní/výstupní moduly MODULY XFL 521, 522, 523 A 524

Distribuované vstupní/výstupní moduly MODULY XFL 521, 522, 523 A 524 Distribuované vstupní/výstupní moduly MODULY XFL 521, 522, 523 A 524 KATALOGOVÝ LIST VLASTNOSTI Dvouvodičová sběrnice LON mezi podstanicí a moduly vstupů/výstupů. Není zapotřebí žádných dalších svorkovnic.

Více

Návod k obsluze Řídící automat čerpací stanice odpadních vod S-3302

Návod k obsluze Řídící automat čerpací stanice odpadních vod S-3302 Návod k obsluze Řídící automat čerpací stanice odpadních vod S-3302 Řídící automat pro řízení čerpací stanice odpadních vod S-3302 ovládá čerpadlo čerpadla dle plovákových spínačů. Automat lze použít jak

Více

POKYNY PRO PROJEKTOVÁNÍ, MONTÁŽ A ÚDRŽBU

POKYNY PRO PROJEKTOVÁNÍ, MONTÁŽ A ÚDRŽBU POKYNY PRO PROJEKTOVÁNÍ, MONTÁŽ A ÚDRŽBU Usměrňovač 24V / 20A KE 230-24-20 BP Pražská energetika, a. s. Datum 08/2005 1 Popis zařízení Zařízení KE 230-24-20 BP slouží k napájení zařízení stejnosměrným

Více

ZAM - SERVIS s. r. o. KŘIŠŤANOVA 1116/14, OSTRAVA 2. tel , fax ,

ZAM - SERVIS s. r. o. KŘIŠŤANOVA 1116/14, OSTRAVA 2. tel , fax , ZAM - SERVIS s. r. o. KŘIŠŤANOVA 1116/14, 702 00 OSTRAVA 2 tel. 596 135 422, fax. 596 135 425, e-mail: obchod@zam-servis.cz NÁVOD K OBSLUZE MODULOVÝ HLADINOVÝ STAVOZNAK typ BOS-21-X č. 5928 Tento návod

Více

Autonomní zámek LOG2

Autonomní zámek LOG2 Autonomní zámek LOG2 Identifikační systém ACS-line Návod pro instalaci Verze hardware LOG3.6 popis LOG2-6.doc - strana 1 (celkem 9) Popis funkce Modul LOG2 slouží pro ovládání a kontrolu vstupů pomocí

Více

AX-3010H. Víceúčelový spínaný napájecí zdroj. Příručka uživatele

AX-3010H. Víceúčelový spínaný napájecí zdroj. Příručka uživatele AX-3010H Víceúčelový spínaný napájecí zdroj Příručka uživatele Tuto příručku přechovávejte na bezpečném místě, abyste do ní mohli kdykoliv nahlédnout. Tato příručka obsahuje důležité bezpečnostní a provozní

Více

Ultrazvukový senzor 0 10 V

Ultrazvukový senzor 0 10 V Ultrazvukový senzor 0 10 V Produkt č.: 200054 Rozměry TECHNICKÝ POPIS Analogový výstup: 0-10V Rozsah měření: 350-6000mm Zpoždění odezvy: 650 ms Stupeň ochrany: IP 54 integrovaný senzor a převodník POUŽITÍ

Více

AKTIVACE AKUSTICKÉ SIGNALIZACE. typ: 96041

AKTIVACE AKUSTICKÉ SIGNALIZACE. typ: 96041 Dolnoměcholupská 21 NÁVOD K OBSLUZE AKTIVACE AKUSTICKÉ SIGNALIZACE 1. Všeobecně: typ: 96041 Dále popsaný systém je určen pro křižovatky, vybavené akustickou signalizací pro nevidomé. Umožňuje pomocí vysílače

Více

Návod na obsluhu. PS02 Poruchová signalizace

Návod na obsluhu. PS02 Poruchová signalizace Instrukční manuál PS02 Poruchová signalizace Vyhodnocovací přístroje Návod na obsluhu A. Popis přístroje a jeho funkce B. Technické parametry C. Uvedení do provozu D. Hlášení poruch E. Funkce sdružené

Více

Ultrazvukový senzor 0 10 V

Ultrazvukový senzor 0 10 V Ultrazvukový senzor 0 10 V Produkt č.: 200054 Rozměry TECHNICKÝ POPIS Analogový výstup: 0 10V Rozsah měření: 350 6000mm Zpoždění odezvy: 650 ms Stupeň ochrany: IP 54 integrovaný senzor a převodník POUŽITÍ

Více

Laboratorní tříkanálové napájecí zdroje AX-3003D-3 AX-3005D-3. Návod k obsluze

Laboratorní tříkanálové napájecí zdroje AX-3003D-3 AX-3005D-3. Návod k obsluze Laboratorní tříkanálové napájecí zdroje AX-3003D-3 AX-3005D-3 Návod k obsluze ObsahKapitola 1 1. Úvod... 3 Rozbalení a kontrola obsahu výrobku... 4 Bezpečnostní instrukce... 4 Bezpečnostní informace...

Více

PU 580 MĚŘIČ IZOLACE

PU 580 MĚŘIČ IZOLACE NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ PU 580 MĚŘIČ IZOLACE www.metra.cz 2 OBSAH 1. Použití 4 2. Všeobecný popis 4 3. Odpovídající normy 4 3.1 Použité symboly a jejich význam 4 3.2 Bezpečnost 4 3.3 Elektromagnetická kompatibilita

Více

Sada pro koupelnová otopná tělesa

Sada pro koupelnová otopná tělesa Návod na instalaci a obsluhu Sada pro koupelnová otopná tělesa (elektrické topné těleso a prostorový zásuvkový termostat) V 1.0-1 - OBSAH 1. Popis zařízení... 2 2. Obecné informace... 2 3. Technické údaje...

Více

Přímý dovozce LED osvětlení

Přímý dovozce LED osvětlení Panel: TPL 60x60 Příkon: 36 Wattů Prac. napětí: 230V AC Barev. teplota: 3.000-3.500, 4.000-4.500, 5.500-6.000K Tvar: Hranatý Tloušťka: 9mm Vážení zákazníci! Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našich

Více

Solární regulátor SR 2.0 - pro jednoduché solární systémy

Solární regulátor SR 2.0 - pro jednoduché solární systémy Návod Solární regulátor SR 2.0 - pro jednoduché solární systémy CZ verze 1.0 Základní popis: Solární regulátor je určen pro použití v jednoduchých solárních systémech. Má vstup pro tři čidla Pt1000 a umí

Více

SEH62.1. Spínací hodiny. Siemens Building Technologies HVAC Products SEH62.1

SEH62.1. Spínací hodiny. Siemens Building Technologies HVAC Products SEH62.1 5 243 Spínací hodiny Digitální spínací hodiny jsou určeny pro zapínání a vypínání zařízení nebo regulaci s časovým spínáním. Integrovaný nastavitelný časový spínač Časový spínač jako pomocná funkce Určené

Více

MONTÁŽNÍ NÁVOD. Obj. č.: 75 04 19, 75 04 18

MONTÁŽNÍ NÁVOD. Obj. č.: 75 04 19, 75 04 18 MONTÁŽNÍ NÁVOD Obj. č.: 75 04 19, 75 04 18 Přístroj, který Vás okamžitě upozorní akustickým signálem s hlasitostí cca 85 db / 3 m na únik malého množství nebezpečného plynu. Zajistěte si včasnou ochranu

Více

24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL)

24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL) 24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL) www.elso-ostrava.cz NÁVOD PRO OBSLUHU Technická specifikace zahrnující popis všech elektrických a mechanických parametrů je dodávána jako samostatná součást dokumentace.

Více

Popis a funkce klávesnice K3

Popis a funkce klávesnice K3 Popis a funkce klávesnice K3 originální anglický manuál je nedílnou součástí tohoto českého překladu Klávesnice K3 používá nejnovější mikroprocesorovou technologii k otevírání dveří, ovládání zabezpečovacích

Více

Detekční systém DENO-K

Detekční systém DENO-K Detekční systém DENO-K Jiří Novotný Praha 9, Jablonecká 414 tel.: 604 263 272 e-mail : novotny@deno.cz http://www.deno.cz http://www.deno.cz strana 1 1. ZÁKLADNÍ POPIS Detekční systém DENO-K je optický

Více

Popis - Snowfree M1 Řídící jednotka pro ochranu před ledem a sněhem na venkovních plochách.

Popis - Snowfree M1 Řídící jednotka pro ochranu před ledem a sněhem na venkovních plochách. Popis - Snowfree M1 Řídící jednotka pro ochranu před ledem a sněhem na venkovních plochách. Použití - aplikace Ovládací jednotka Snowfree M1 slouží k ovládání tání sněhu a ledu pro nakládací rampy, schody,

Více

Displej 1999 čít., 200 A ACA/DCA, 600 V ACV/DCV, True RMS, Ohm, Vodivost, Data Hold VIDLICOVÝ PROUDOVÝ MULTIMETR. Model : FT-9950

Displej 1999 čít., 200 A ACA/DCA, 600 V ACV/DCV, True RMS, Ohm, Vodivost, Data Hold VIDLICOVÝ PROUDOVÝ MULTIMETR. Model : FT-9950 Displej 1999 čít., 200 A ACA/DCA, 600 V ACV/DCV, True RMS, Ohm, Vodivost, Data Hold VIDLICOVÝ PROUDOVÝ MULTIMETR Model : FT-9950 Symboly Upozornění : * Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Výstraha : *

Více

TECOMAT FOXTROT PROGRAMOVATELNÉ AUTOMATY ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE K MODULU OT vydání - říjen 2012

TECOMAT FOXTROT PROGRAMOVATELNÉ AUTOMATY ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE K MODULU OT vydání - říjen 2012 TECOMAT FOXTROT PROGRAMOVATELNÉ AUTOMATY ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE K MODULU OT-1651 2. vydání - říjen 2012 Podrobná uživatelská dokumentace je k dispozici v elektronické podobě na CD INFO, lze ji také objednat

Více

Digitální Teploměry Řady TM Návod k použití

Digitální Teploměry Řady TM Návod k použití Digitální Teploměry Řady TM Návod k použití Bezpečnostní upozornění V průběhu instalace a obsluhy přístroje, dodržujte následující instrukce: 1) Přístroj smí zapojovat kvalifikovaná osoba. 2) Při instalaci

Více

Bezdrátový multizónový modul

Bezdrátový multizónový modul s 1 428 Bezdrátový multizónový modul pro podlahové vytápění / zónové topné systémy RDE-MZ6 Bezdrátový multizónový modul RDE-MZ6 s napájením AC 230 V Montáž na DIN lištu (součástí dodávky modulu) 2-polohová

Více

Praktické měřící rozsahy 50-4000, 50-8000, 50-16000 50-32000, 50-64000 ot/min Přesnost měření 0.02%

Praktické měřící rozsahy 50-4000, 50-8000, 50-16000 50-32000, 50-64000 ot/min Přesnost měření 0.02% Číslicový otáčkoměr TD 5.2A varianta pro napojení na řídící systém SIMATIC zakázka Vítkovice - neplatí kapitola o programování, tento typ nelze programovat ani z klávesnice ani po seriové lince z PC. Určení

Více

ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY

ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY typ DEL 2115C 1. Obecný popis Měřicí zařízení DEL2115C je elektronické zařízení, které umožňuje měřit délku kontinuálně vyráběného nebo odměřovaného materiálu a provádět jeho

Více

ZÁSKOKOVÝ AUTOMAT MODI ZB pro jističe Modeion POPIS K790

ZÁSKOKOVÝ AUTOMAT MODI ZB pro jističe Modeion POPIS K790 ZÁSKOKOVÝ AUTOMAT MODI ZB pro jističe Modeion POPIS Aplikace Záskokový automat se používá k zajištění dodávky elektrické energie bez dlouhodobých výpadků v různých sektorech služeb, průmyslu apod. Automat

Více

Jaroslav Rzepka MERCOS - Boleslavova 4, Ostrava 9, Czech Republic

Jaroslav Rzepka MERCOS - Boleslavova 4, Ostrava 9, Czech Republic Jaroslav Rzepka MERCOS - Boleslavova 4, 709 00 Ostrava 9, Czech Republic tel / fax : 420 596 627 097, tel : 420 596 616 729, mob : 420 604 334 327 email : mercos@mercos.cz, www : http://www.mercos.cz MANUÁL

Více

C 212 RRV Převodník signálu pro ventilační jednotky. Synco living

C 212 RRV Převodník signálu pro ventilační jednotky. Synco living C 212 CZ Synco living Převodník signálu pro ventilační jednotky RRV924-10 Převodník signálu pro ventilační jednotky: 3 beznapěťová relé z modulu RRV934 => analogový signál 0 10 V DC Výstup pro ovládání

Více