Výroční zpráva o činnosti školského zařízení za školní rok 2011/2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školského zařízení za školní rok 2011/2012"

Transkript

1 Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, Telefon - fax Výroční zpráva o činnosti školského zařízení za školní rok 2011/2012 zpracoval: předkládá: v Jablonném v Podještědí 31. října 2012 Mgr. Vlastimil Faltýnek Mgr. Vlastimil Faltýnek

2 Obsah: Základní údaje o zařízení str. 3 Organizace činnosti str. 3 Rámcový popis personálního zabezpečení zařízení str. 6 Údaje o počtu dětí str. 7 Výsledky výchovy a vzdělávání str. 8 Údaje o poskytování dalšího vzdělávání str. 8 Spolupráce se sociálními partnery str. 9 Zapojení do projektů str. 9 Další aktivity a prezentace zařízení na veřejnosti str. 9 Poradenské služby str. 10 Řízení zařízení str. 11 Další záměry zařízení, zhodnocení, závěr str. 12 Údaje o výsledcích kontrol str. 14 Základní údaje o hospodaření zařízení str. 14 Přílohy str. 14 2

3 1. Základní údaje o zařízení Název organizace: Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková Organizace Sídlo organizace: Jablonné v Podještědí, Zámecká 1 Právní forma: IČO: DIČ: CZ IZO: Zřizovatel: Liberecký kraj Ředitel zařízení: Mgr. Vlastimil Faltýnek Druh zařízení: Dětský domov Datum zařazení do rejstříku: Rozhodnutí o změně zařazení č. j / Kapacita zařízení: 48 lůžek 68 jídel 2. Organizace činnosti Činnost dětského domova probíhá ve třech budovách a dalších prostorách: číslo popisné 1 - hlavní budova (kanceláře, ubytovací prostory dětí, izolace, jídelna, kuchyň, sklady, krejčovna, prádelna se sušárnou a dílny) číslo popisné 2 - vedlejší budova (Strážní domek zájmová činnost dětí) číslo popisné 5 - vedlejší budova (Oranžérie ZDVOP Hvězdička, 1 cvičný byt a klubovna) pozemek dětského domova - o velikosti cca 3 ha (hřiště, zámecký park, zahrada pro Výchova a vzdělávání pěstování ovoce a zeleniny,...) Prostory dětského domova umožňují začleňování prvků rodinné výchovy do naší práce. Jedním z těchto kroků je hospodaření jednotlivých rodinných skupin s oblečením, penězi na výlety, fondem oprav, nákupem materiálu. Současný Vnitřní řád dětského domova vyhovuje požadavkům zákona o ústavní výchově, byl schválen ředitelkou Dětského diagnostického ústavu v Liberci. Výchozím plánem pro každý školní rok se stává Celoroční výchovný plán dětského domova, který zpracovává ředitel zařízení. Na základě tohoto plánu a plánu činnosti zájmových kroužků v dětském domově zpracovávají vychovatelé (ky) své celoroční plány na jednotlivých rodinných skupinách. Tyto jsou vytvářeny spíše obecně a v základních rysech ukazují plánovanou výchovu každé rodinné skupiny. Podrobně jsou 3

4 rozpracovány v týdenních plánech, kde se objevují již i konkrétní akce a činnosti. Tímto je zajištěna větší provázanost ročních a týdenních plánů. V těchto jsou zahrnuty mimo konkrétních činností (programů) i náhradní činnosti spolu s výchovným cílem, který by měl být v souladu s cíly formulovanými v celoročním plánu. Týdenní výchovné plány schvaluje ředitel a jsou vyvěšeny k nahlédnutí na jednotlivých rodinných skupinách. Snahou vychovatele (ky) je tento týdenní plán vytvářet spolu s dětmi. Ředitele DD zastupuje sociální pracovnice jmenovaná ředitelem DD. Zástupce zastupuje v případě nepřítomnosti ředitele zařízení v plném rozsahu činností DD. Dětský domov je rozdělen na šest rodinných koedukovaných skupin, nyní je funkčních pouze pět. Skladba dětí v těchto rodinných skupinách je různorodá. Věkové rozmezí je od tří do devatenácti let, případně dle studia mládeže i delší. Zdravotní zajištění Všechny děti přicházejí do našeho dětského domova z Diagnostického ústavu. Nově příchozí děti projdou vstupní prohlídkou, podle plánu absolvují po dvou letech pravidelné preventivní prohlídky, provádí se očkování dle kalendáře, dvakrát ročně děti ošetří zubní lékař. Dle doporučení pediatra či na doporučení školy byli děti vyšetřeny a ošetřeny na těchto odborných pracovištích: Preventivní prohlídka 12 Endokrinologie 1 Psychiatrie s medikamentní léčbou 5 Dětská psychiatrická léčebna 2 Ortopedie 3 Oční 12 dětí v evidenci, 6 nosí brýle Zubní 2 x ročně navštěvují zubní lékařku ke kontrole chrupu, dle potřeby Gynekologie 8 Alergologie 2 Kožní 10 Foniatrie 4 Ortodoncie 3 ORL 9 Plicní 3 Klinika plastické chirurgie 1 Kardiologie 2 Nefrologie 2 Genetika 1 Chirurgie - 1 Jsou prováděny besedy s dětmi na rozličná témata (sexualita, drogová závislost, problémy dospívání dívek). Na odborné semináře pro děti bývají zváni odborníci. 4

5 Školní stravování Pohoda v kuchyni, spokojenost u stolu Kapacita školní jídelny je 68 jídel dle Rozhodnutí ze dne , č.j. OŠMTS- 046/09-RZS. Kuchyň pracuje nepřetržitě, to je s celodenním a celoročním provozem. Školní stravování je zajišťováno jednou vedoucí stravování (nákup, skladování, výdej potravin a počítačová evidence), dvěma kuchařkami v kuchyni s platnými zdravotními průkazy. Vaříme podle vlastního jídelníčku, daných norem a potravin. Vaříme pro děti a zaměstnance dětského domova a Speciální a Praktické školy. Strávníci jsou rozděleni dle věkových kategorií do čtyř skupin, pátá skupina jsou zaměstnanci. Počet strávníků dětí je denně upřesněn stravovací hlášenkou, kterou vyhotovují noční vychovatelky. Zaměstnanci vyplňují přihlášku stravného na daný měsíc. Počet strávníků v měsíci říjnu 2011 dle stavu zapsaných strávníků do statistického výkazu školního stravování V Dětský domov: Děti MŠ 3 ZŠ p. r. 11 ZŠ p. r. 15 Učni 17 Zaměstnanci 29 C e l k e m 75 strávníků Základní škola praktická a Základní škola speciální: Děti: 7 10 let let 5 15 a více 2 Dospělí 12 C e l k e m Krizové centrum Hvězdička ø 25 strávníků 10 strávníků Poplatky za stravné byly stanoveny v souladu s vyhláškou MŠMT ČS 107/2005 č. 313/97 Sb. s platností od : 3 6let 63 Kč 7 10let 66 Kč 11-14let. 71 Kč 15 a více 90,- Kč zaměstnanci 27,- Kč 5

6 V tomto školním roce 20011/2012 bylo vydáno celkem: snídaní 7004 přesnídávek obědů svačin večeří večeří Finanční normy a skutečnost od Norma Skutečnost ,70 Kč ,06 Kč Finanční limit na nákup potravin byl překročen z důvodu zdražení potravin. Z výše uvedených důvodů bylo v měsíci říjnu 2011 provařeno -1387,53,- Kč. Proto byla od navýšena finanční norma. Potraviny jsou skladovány na 8 místech, skladovací plochy jsou čisté, suché, uspořádané, větrané. Záruční lhůty stavu zásob jsou kontrolovány a dodržovány Spotřební koš Průměrná spotřeba vybraných potravin na strávníka a den byla dle vyjádření OHS Česká Lípa v normě. Zápis z celkové kontroly stravovacího provozu a kritické body pro HCCP byly v pořádku. Vybavení školní kuchyně a jídelny je v souladu s požadavky EU. Byl zpracován systém kritických bodů pro HCCP v tištěné formě. Denně ověřované, sledované a zjištěné hodnoty v jednotlivých kritických bodech jsou písemně vedeny a archivovány. Audit HCCP byl proveden Rámcový popis personálního zabezpečení zařízení V dětském domově je zaměstnáno fyzicky celkem zaměstnanců (k ) na plný úvazek, z toho 11 pedagogických a 12 nepedagogických v DD + 4 ve Hvězdičce. Dále u nás pracují zaměstnanci, kteří zastupují za nemoc. Příležitostně u nás vykonávají praxi studenti středních a vyšších odborných škol, dále pak studenti Pedagogické fakulty Technické univerzity v Liberci. V době prázdnin na dohody nabíráme brigádníky, na zajištění táborů a rekreačních pobytů. Provoz celého zařízení zajišťují tyto profese: 10 denních vychovatelek 4 noční vychovatelky 2 kuchařky 6

7 1 uklízečka 1 švadlena / pradlena 1 sociální pracovnice 1 účetní 1 vedoucí stravování / hospodářka / pomocná kuchařka (1,0 úvazku) 1 údržbář / topič (1,25 úvazku) 1 ředitel Další vzdělávání pedagogických pracovníků probíhá formou různých školení a cyklu přednášek se semináři. Část pedagogických pracovníků studuje na PdF v Ústí nad Labem. Platové podmínky pracovníků (přepočtený počet k ): Celkový počet pracovníků 25,983 Počet pedagogických pracovníků 12,185 Průměrná výše měsíční mzdy pedagogických pracovníků ,- Průměrná výše měsíční mzdy nepedagogických pracovníků ,- Průměrná výše nenárokových složek mzdy ped. pracovníků 6 000,- Průměrná výše nenárokových složek mzdy neped. pracovníků 3 075,- 4. Údaje o počtech dětí Celkový stav dětí k 1. září 2011 byl 46. V dětském domově je umístěno 13 polosirotků. Osm je zabezpečeno sirotčím důchodem, u dvou je zažádáno a tři nemají na sirotčí důchod nárok. Bylo podáno 14 návrhů na pěstounskou péči. 4 plnoletí jsou v dětském domově na tzv. Dohodu smlouvu o pobytu v dětském domově i po dosažení zletilosti, důvodem je dokončení studia. Příchody a odchody dětí Příjem - celkem 6 dětí - 4 děvčata - 2 chlapci Odchod - celkem 13 dětí 7

8 5. Výsledky výchovy a vzdělávání Ve školním roce 2011/2012 nám ukončily školní docházku celkem - 3 děti, které byly přijaty do OU, SOU a středních škol. Celkový počet učňů a studentů k 31. srpnu SOU a OU Křešice u Děčína - 4 SOU Liberec - 4 OA a SHŠ Turnov - 1 OJA Jablonec n/n. - 1 SOU Varnsdorf - 1 Výchovné problémy řešení běžných výchovných problémů na učilištích a školách nebylo přeřazeno žádné dítě do VUM kouření většiny učňů a části dětí staršího školního věku řešeno neustále Ve sledovaném období nedošlo k žádnému útěku, ani k opakovanému útěku. 6. Údaje o poskytování dalšího vzdělávání, resp. celoživotního učení V tomto časovém úseku jsme nebyli realizátory vzdělávacích akcí (pouze v rámci našeho dětského domova pro naše pedagogické pracovníky), byli jsme účastníci různých seminářů a vzdělávacích programů. Pedagogičtí pracovníci absolvovali v uplynulém roce následující odborná školení: Semináře v rámci projektů zaměřené na šikanu a ekologii. Dále z nabídky Centra vzdělanosti Libereckého kraje, pravidelná pracovní setkání ředitelů dětských domovů v rámci severočeského regionu. V rámci pedagogických rad proběhly odborné referáty a v jednotlivých měsících probíhaly pravidelné konzultace pedagogických pracovníků k aktuálním tématům týkajících se práce s dětmi: otázky prevence, rizika spojená se závislostmi jako je kouření, alkohol, počítače, drogy, hravé činnosti - volný čas dětí, zvládání zátěžových situací zejména na pobytových aktivitách dětského domova. Součástí informovanosti pedagogických pracovníků je i studium odborného tisku. Nepedagogičtí pracovníci absolvovali v uplynulém roce následující odborná školení: Seminář pro účetní související se změnami předpisů Semináře k PO + BOZP 8

9 Alimentární nákazy, HACCAP Dle denní pedagogické praxe vyvstává potřeba dále se vzdělávat v oblasti speciálních metod pedagogické speciálně vychovatelské práce. 7. Spolupráce se sociálními partnery Naše zařízení úzce spolupracuje: s pracovníky OSPOD ( Oddělení sociálně právní ochrany dětí ), kteří navštěvují příslušné děti svého spádového okrsku. Tito jezdí do zařízení 4 x ročně, aby zjistili jaké jsou vztahy a spolupráce mezi osobami odpovědnými za výchovu a DD, mezi dětmi umístěnými v DD, jak se dětem daří ve škole apod.. s pověřeným státním zástupcem státního zastupitelství v České Lípě. Ten provádí dozor nad dodržováním právních předpisů při výkonu ústavní výchovy. Tento dozor je přesně specifikován v 39 zákona 109/2002 Sb. s Policií ČR se soudy ČR s městskými úřady a magistráty s ostatními dětskými domovy z regionu, ale i celé ČR 8. Zapojení do projektů Viz přílohy 9. Další aktivity a prezentace zařízení na veřejnosti Pořádání mezinárodních sportovních her dětí z dětských domovů Česká republika, Slovensko, Polsko a Maďarsko (odkaz na fotografie Každý školní rok se účastníme míčových her (kopaná, vybíjená, volejbal), kde dosahujeme dobrých výsledků. Akce probíhající v průběhu školního roku: Turnaj v kopané Hamr na Jezeře Běh okolo Lemberka Divadlo F. X. Šaldy Liberec Mikulášská nadílka a diskotéka Vánoční besídka pro sponzory vánoční besídka Trimco Rekreačně sportovní pobyty Krkonoše Hokejová utkání Bílých Tygrů Liberec 9

10 Babylon Liberec 20. sportovní hry dětských domovů ČR Volejbal a kopaná Lipová Dětský den na zámku ples v Chotyni ZOO Liberec běh městem Jablonné v Podještědí turnaj ve vybíjené a malé kopané v Lipové v rámci projektové činnosti na SOU, OU a OA semináře FICE FDD Letní činnost: 2 týdenní pobyty ve Starých Splavech turistika, rekreace, sport, noční hry 2 týdenní pobyty v Dolánkách u Turnova turistika, rekreace, sport, noční hry dvacetidenní letní tábor Libverda - turistika, rekreace, sport Spolupracujeme s OS Snílek, které nám pomáhá spolufinancovat některé aktivity z našeho programu pro děti. Doplňková činnost V rámci doplňkové služby dětského domova pracuje třetím rokem zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc s názvem Hvězdička, které zahájilo svoji činnost k Vznik a činnost této nové služby pro děti je právně zakotvena v Zákoně o sociálně právní ochraně č. 359/1999Sb., 42 odst. 1a) a dále 39 odst. 1, písm. c). Naplněnost po celý rok je téměř 100%. Pokud je volné místo, tak pouze přechodně, než nastoupí nové dítě. Pronajímání Zrcadlového sálu pro účely svatebních obřadů po dohodě s pracovnicemi matriky Městského úřadu v Jablonném v Podještědí. 10. Poradenské služby DD poskytuje péči jinak poskytovanou rodiči nebo jinými osobami, kterým bylo dítě svěřeno do výchovy rozhodnutím příslušného orgánu, (dále jen "osoby odpovědné za výchovu") dětem s nařízenou ústavní výchovou - 2, odst. 3, zákona 109/2002 Sb.. S těmito osobami udržujeme úředně písemný, telefonický nebo osobní kontakt. Osobní kontakt - návštěvu je možné po domluvě stanovit na kterýkoliv den v pracovním týdnu. Pokud toto nelze, je návštěva řešena o víkendu. Běžné návštěvy osob odpovědných za výchovu (jejich práva a povinnosti) jsou řešeny v Návštěvním řádu, kdy informace o dítěti podává příslušný kmenový vychovatel. V našem zařízení jsou umístěny i děti s různým postižením, které vyžadují speciální péči. Jedná se o děti, které navštěvují základní školu praktickou a pomocnou. Některé 10

11 děti umístěné v pomocné škole jsou sledovány Speciálně pedagogickým centrem v Turnově. Část dětí navštěvuje pravidelně ambulanci dětské a dorostenecké psychiatrie, kde se potom rozhoduje, zda dítě půjde na léčení do Dětské psychiatrické léčebny. Jedním z bodů celoročního plánu platný pro školní rok 2011/2012 byla i přímá preventivní činnost v rámci sociálně patologických jevů alespoň jedenkrát za měsíc. Byly provedeny následující akce : Besedy na téma Závislosti a jejich dopady na mě a blízké okolí Ekologie Mokřady za Novým Falkenburkem (OS Čmelák) Fotovoltaické a větrné elektrárny Cykloturistický výlet Lyžařský pobyt Letní tábory Akce Babylon Divadelní vystoupení Hokejová utkání Bílých Tygrů 11. Řízení zařízení Koncepce - výchovně vzdělávacího procesu Tato je obsažena ve Výchovně vzdělávací koncepci dětského domova Jablonné v Podještědí. Nejdůležitějším obecným cílem naší práce je svědomitě dlouhodobě připravovat naše děti pro další samostatný a plnohodnotný život v naší společnosti. Z takto formulovaného základního výchovného cíle se stanovují jednotlivé dílčí výchovné cíle a metody. Tyto jsou rozepisovány dále v celoročním plánu, jakož i v celoročních a ostatních plánech rodinných skupin. Hlavní dílčí cíle jsou především samostatnost dětí v osobním životě, schopnost aktivně se zapojit do společenského života, schopnost autoregulace a sebeovládání, vytvořené pracovní návyky, pozitivní náhled na život, emocionální vyrovnanost a také úspěšně dokončené vzdělání (hlavní předpoklad dalšího plnohodnotného života). Tyto cíle jsou také rozepisovány v rámci jednotlivých výchovných zaměření. Koncepce - provozně materiální Vybavení je v současné době dostačující (nábytek, lednice, pračky apod.). Materiální zabezpečení pro výchovu, ale i vlastní provoz je v současnosti podle finančních možností. zajistit bezproblémový chod zařízení dokoupit oblečení a materiální prostředky pro děti dle potřeb a možností dětského domova nakupovat levně, využívat různých akcí v obchodech 11

12 využít vypisovaných grantů a projektů na činnosti, které pořádáme v rámci dětského domova spolupracovat s OS Snílek Koncepce - personální Kolektiv stálých pedagogických pracovníků se ustálil. Je třeba využít možnosti praktikantů z Technické fakulty v Liberci na zajištění letních aktivit v rámci jejich plnění praxe. Využívat pohotovostí denních vychovatelek zejména v době nepřítomnosti sociální pracovnice. Máme velice dobrou spolupráci s městskou mateřskou školkou Studánka, která nám vychází vstříct při zařazování nových dětí v dětském domově. Dále je velmi dobrá spolupráce se základní školou a pracovnicemi na Městském úřadu v Jablonném v Podještědí. 12. Další záměry zařízení, zhodnocení, závěr Naplněnost zařízení se postupně zmenšuje. Je to způsobeno tím, že se poslední dobou umísťuje méně dětí z terénu do diagnostického ústavu, potažmo potom k nám do dětského domova. Situace je taková, více se pracuje s rodinou a pokud je alespoň nějaká naděje zlepšení, tak se děti ponechávají v rodině. Naopak je tomu v zařízení ZDVOP, které mnohdy nestačí pokrývat potřeby požadavků OSPOD. Výchova a vzdělávání Dlouhodobě se daří plnit prvky sebeobslužné výchovy (žehlení, praní, drobné opravy oblečení apod.) a příprava jídel dětmi v rámci zájmové činnosti. V rámci pracovní výchovy se děti podílí na zvelebování zámeckého parku (hrabání listí, trávy, příprava květinových záhonů). V přípravě na vyučování jsme spokojeni s prospěchem většiny dětí, ale i učňů, kde se zlepšila kvalita přípravy na vyučování. V průběhu školního roku jsme až na malé výjimky nezaznamenali žádné výrazné problémy dětí se školním prospěchem. V průběhu školního roku se scházela dětská spoluspráva, která se podílela především na řešení vnitřních problémů dětského domova (výchovné problémy, náplň volného času, organizace života v DD, ). V průběhu školního roku pracovali v našem zařízení také některé zájmové útvary, především pak: Kroužek dramatický, Kroužek ekologicko/turistický, Kroužek stolního tenisu a šipek, 12

13 Kroužek míčových her Kroužek keramický, Kroužek vaření. Více jsme se ovšem snažili zapojit naše děti do zájmových činností, které probíhají mimo dětský domov v rámci školy, města či sportovních klubů. Chlapci se nejvíce zapojovali do oddílů kopané, dívky navštěvovaly aerobik. Jelikož starší děti tráví týden na internátech, zapojovali se do zájmových aktivit tam. V DD měli možnost navštěvovat o víkendech rozličné sportovní a kulturní akce. Prioritou naší práce zůstává i nadále udržet si velmi dobrou úroveň výchovy a sociálního začlenění našich dětí do života společnosti. Zdravotní úsek Jako každý rok se projevovala vysoká nemocnost hlavně u nových dětí. Neustálým problémem jsou vši, které se velmi špatně likvidují, poněvadž současné desinfekční prostředky jsou minimálně účinné. Bohužel musíme konstatovat, že se nám velmi rozšířil počet dětí, které navštěvují ambulantně psychiatrické oddělení, případně jsou umístěny na pobyt v psychiatrických léčebnách. Stravovací úsek Ve stravování je hodně využíváno vlastních výpěstků z naší zahrady, převážně čerstvého stavu, ale také i v podobě zavařenin a zamražené zeleniny. To vše pak zvýhodňuje normu na den. Dle vyjádření HS v České Lípě je spotřební koš a průměrná spotřeba vybraných potravin v normě, kritické body pro HCCP v pořádku. Využíváme různých akcí ve velkých marketech (mimořádná nabídka, slevy apod.) a v neposlední míře i sponzorských smluv s firmami, které obchodují s potravinami tak, že nám dávají celoroční slevu na jejich výrobky. Personální úsek Někteří pedagogičtí pracovníci studují na pedagogické fakultě TUL a UJEP. Co se týče provozních zaměstnanců, tam problémy nejsou. Pracovníci domova, díky zkušenostem a vysoké erudovanosti, se zapojili do přípravy projektů vlastních a podíleli se i na aktivitách jiných subjektů. Díky této práci má dětský domov dobré renomé mezi pracovišti podobného charakteru i na půdě Města Jablonné v Podještědí. 13

14 Provozní úsek V současné době pořád řešíme otázku kácení starých, ekologem města označených stromů. Celkem jich je Údaje o výsledcích kontrol Viz přílohy 14. Základní údaje o hospodaření školy/zařízení Součástí této výroční zprávy je i zpráva o hospodaření s finančními prostředky za rok Byla již projednána a schválena Radou Libereckého kraje. 15. Přílohy Tabulky: Zprávy: Projekty: Věková skladba pedagogického sboru Projekty Protokol o provedené kontrole č.j.soc/54/11 Protokol o provedené kontrole č.j.:ok-25/11 Protokol z kontroly č.ok-ksf-04/11 audit HACCP Praha ISPP pro děti v dětských domovech LK Budoucnost pro Samuela 14

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace a Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc - Hvězdička Telefon/Fax: 487 762 626, 487 762 451, e mail: vf.24@tiscali.cz ZPRÁVA

Více

Výroční zpráva školského zařízení

Výroční zpráva školského zařízení Středisko výchovné péče, dětský domov se školou, dětský domov a základní škola, Pražská 151, Dobřichovice 252 29 svpd@svpd.cz reditelka@svpd.cz tel.: 257 711 387, fax.: 257 712 309, 775 440 703 Výroční

Více

Výroční zpráva o činnosti školského zařízení za školní rok 2011-2012

Výroční zpráva o činnosti školského zařízení za školní rok 2011-2012 Dětský domov, Frýdlant, Větrov 3005, příspěvková organizace. Vrchlického 3005, 464 01 Frýdlant v Čechách Tel.: 482 312 108, tel.+ fax: 482 312 033, e-mail: dd_frydl@volny.cz, www.ddfrydlant.cz Výroční

Více

Výroční zpráva o činnosti Dětského domova Zlín

Výroční zpráva o činnosti Dětského domova Zlín 1 Výroční zpráva o činnosti Dětského domova Zlín V souladu s ustanovením 10, odst. 3, zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon), v platném

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Předkládá: Zpracovali: Mgr. Fronika Burešová Mgr. Fronika Burešová Mgr. Petra Nosková Mgr. Michal Bursa Mgr. Radka Cinibulková Lenka Křížanová Michaela

Více

Výroční zpráva o činnosti školského zařízení za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva o činnosti školského zařízení za školní rok 2012-2013 Dětský domov, Frýdlant, Větrov 3005, příspěvková organizace. Vrchlického 3005, 464 01 Frýdlant v Čechách Tel.: 482 312 108, tel.+ fax: 482 312 033, e-mail: dd_frydl@volny.cz, www.ddfrydlant.cz Výroční

Více

d) Druh škol: Základní škola pro žáky s narušenou komunikační schopností Základní škola pro sluchově postižené

d) Druh škol: Základní škola pro žáky s narušenou komunikační schopností Základní škola pro sluchově postižené 1. Základní údaje o škole (zařízení) a) Název školy: Základní škola a mateřská škola logopedická, Liberec, příspěvková organizace Adresa: E. Krásnohorské 921, 460 01 Liberec 14 Právní forma: Právnická

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 2 Výroční zpráva o činnosti Dětského domova Zlín V souladu s ustanovením 10, odst. 3, zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Předkládá: Zpracovali: Mgr. Fronika Burešová Mgr. Fronika Burešová Mgr. Petra Nosková Mgr. Michal Bursa Mgr. Radka Cinibulková Michaela Malá Vladimíra

Více

VNITŘNÍ ŘÁD Dětský domov, Základní škola praktická, Praktická škola a Školní jídelna, Dlažkovice 1, příspěvková organizace, 411 15 Třebívlice

VNITŘNÍ ŘÁD Dětský domov, Základní škola praktická, Praktická škola a Školní jídelna, Dlažkovice 1, příspěvková organizace, 411 15 Třebívlice VNITŘNÍ ŘÁD Dětský domov, Základní škola praktická, Praktická škola a Školní jídelna, Dlažkovice 1, příspěvková organizace, 411 15 Třebívlice VNITŘNÍ ŘÁD 1 Charakteristika a struktura zařízení 1.1 Dětský

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 2 Výroční zpráva o činnosti Dětského domova Zlín V souladu s ustanovením 10, odst. 3, zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

Dětský domov LORETA a Školní jídelna, Fulnek, příspěvková organizace adresa: Kapucínská 281, 742 45 Fulnek

Dětský domov LORETA a Školní jídelna, Fulnek, příspěvková organizace adresa: Kapucínská 281, 742 45 Fulnek Dětský domov LORETA a Školní jídelna, Fulnek, příspěvková organizace adresa: Kapucínská 281, 742 45 Fulnek VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1 Obsah výroční zprávy: Část 1 : - Základní charakteristika

Více

ŠKOLNÍ ROK 2009 2010

ŠKOLNÍ ROK 2009 2010 DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JÍDELNA, BENEŠOV, RACEK 1 IČO : 70843503 TEL: 317 721 662, 317 729 075, FAX: 317721 662 racek @ cbox.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ŠKOLNÍ ROK 2009 2010 Předkládá: Mgr. Hana Urbanová

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výchovný ústav, středisko výchovné péče HELP, základní škola a střední škola, Zámecká 107, Střílky, e-mail:sevcik@ vumstrilky.cz Výroční zpráva o činnosti školy Obsah: 1. Základní charakteristika školského

Více

Dětský domov, Hrotovice, Sokolská 362, příspěvková organizace se sídlem Sokolská 362, Hrotovice 675 55

Dětský domov, Hrotovice, Sokolská 362, příspěvková organizace se sídlem Sokolská 362, Hrotovice 675 55 Dětský domov, Hrotovice, Sokolská 362 se sídlem Sokolská 362, 675 55 Hrotovice, příspěvková organizace Kraje Vysočina Směrnice č. 02 VNITŘNÍ ŘÁD Č.j.: Sp.zn. Skartační znak DDHr/005/2015 DDHr/029/2015/28

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výchovný ústav, středisko výchovné péče HELP, základní škola a střední škola, Zámecká 107, Střílky, e-mail:sevcik@ vumstrilky.cz Výroční zpráva o činnosti školy Obsah: 1. Základní charakteristika školského

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ. Školní rok 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ. Školní rok 2011/2012 Dětský domov, Semily, Nad Školami 480, 513 01 Semily Tel.:481 622 514, fax:481 621 029, e-mail: ddsemily@quick.cz http://www.dd-semily.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ Školní rok 2011/2012

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Úvod V souladu s ustanovením 10, odst. 3, zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon), v platném znění,

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ŠKOLNÍ ROK 2008 2009

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ŠKOLNÍ ROK 2008 2009 DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JÍDELNA, BENEŠOV, RACEK 1 IČO : 70843503 TEL: 317 721 662, 317 729 075, FAX: 317721 662 racek @ cbox.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ŠKOLNÍ ROK 2008 2009 Předkládá: Mgr. Hana Urbanová

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Dětský domov a Speciální školy, Nymburk, Palackého třída 515 Adresa: Palackého třída 515, 288 01 Nymburk

Více

VNITŘNÍ ŘÁD. Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Slezská Ostrava, Bukovanského 25, příspěvková organizace

VNITŘNÍ ŘÁD. Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Slezská Ostrava, Bukovanského 25, příspěvková organizace Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Slezská Ostrava, Bukovanského 25, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD Vnitřní řád Dětského domova a Školní jídelny, Ostrava Slezská Ostrava, Bukovanského 25, příspěvkové

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výchovný ústav, středisko výchovné péče HELP, základní škola a střední škola, Zámecká 107, Střílky, e-mail:sevcik@ vumstrilky.cz Výroční zpráva o činnosti školy Obsah: 1. Základní charakteristika školského

Více

V ý r o č n í z p r á v a

V ý r o č n í z p r á v a V ý r o č n í z p r á v a Dětského domova se školou Hamr na Jezeře za školní rok 1.9.2004 do 31.8. 2005 I.Výroční zpráva Speciální základní škola a Zvláštní škola Hamr na Jezeře II.Výroční zpráva o hospodaření

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 č.j.: III -227/2012 Název zařízení: Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Písek Sídlo zařízení: Písek, Šobrova ulice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 č.j.: III -143/2014 Název zařízení: Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Písek Sídlo zařízení: Písek, Šobrova ulice

Více

ŠKOLNÍ ROK 2010 2011

ŠKOLNÍ ROK 2010 2011 DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JÍDELNA, BENEŠOV, RACEK 1 IČO : 70843503 TEL: 317 721 662, 317 729 075, FAX: 317721 662 racek @ cbox.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ŠKOLNÍ ROK 2010 2011 Předkládá: Mgr. Hana Urbanová

Více

1.1. Dětský domov, Základní škola praktická, Praktická škola a Školní jídelna, Dlažkovice 1, 411 15 Třebívlice

1.1. Dětský domov, Základní škola praktická, Praktická škola a Školní jídelna, Dlažkovice 1, 411 15 Třebívlice Vnitřní řád 1. Charakteristika a struktura zařízení 1.1. Dětský domov, Základní škola praktická, Praktická škola a Školní jídelna, Dlažkovice 1, 411 15 Třebívlice Telefon: +420 416594219, +420 41659492

Více

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna Těrlicko

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna Těrlicko Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna Těrlicko V N I T Ř N Í Ř Á D Obsah: Úvod 3 1 Charakteristika a struktura zařízení 3 1.1 Název, sídlo, telefonní číslo,číslo faxu, elektronická adresa

Více

Česká republika Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Dětský domov a Speciální mateřská škola, Broumov, třída Masarykova 246

Česká republika Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Dětský domov a Speciální mateřská škola, Broumov, třída Masarykova 246 Česká republika Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Dětský domov a Speciální mateřská škola, Broumov, třída Masarykova 246 Adresa: třída Masarykova

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 2 Výroční zpráva o činnosti Dětského domova Zlín V souladu s ustanovením 10, odst. 3, zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více