Výroční zpráva o činnosti školského zařízení za školní rok 2011/2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školského zařízení za školní rok 2011/2012"

Transkript

1 Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, Telefon - fax Výroční zpráva o činnosti školského zařízení za školní rok 2011/2012 zpracoval: předkládá: v Jablonném v Podještědí 31. října 2012 Mgr. Vlastimil Faltýnek Mgr. Vlastimil Faltýnek

2 Obsah: Základní údaje o zařízení str. 3 Organizace činnosti str. 3 Rámcový popis personálního zabezpečení zařízení str. 6 Údaje o počtu dětí str. 7 Výsledky výchovy a vzdělávání str. 8 Údaje o poskytování dalšího vzdělávání str. 8 Spolupráce se sociálními partnery str. 9 Zapojení do projektů str. 9 Další aktivity a prezentace zařízení na veřejnosti str. 9 Poradenské služby str. 10 Řízení zařízení str. 11 Další záměry zařízení, zhodnocení, závěr str. 12 Údaje o výsledcích kontrol str. 14 Základní údaje o hospodaření zařízení str. 14 Přílohy str. 14 2

3 1. Základní údaje o zařízení Název organizace: Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková Organizace Sídlo organizace: Jablonné v Podještědí, Zámecká 1 Právní forma: IČO: DIČ: CZ IZO: Zřizovatel: Liberecký kraj Ředitel zařízení: Mgr. Vlastimil Faltýnek Druh zařízení: Dětský domov Datum zařazení do rejstříku: Rozhodnutí o změně zařazení č. j / Kapacita zařízení: 48 lůžek 68 jídel 2. Organizace činnosti Činnost dětského domova probíhá ve třech budovách a dalších prostorách: číslo popisné 1 - hlavní budova (kanceláře, ubytovací prostory dětí, izolace, jídelna, kuchyň, sklady, krejčovna, prádelna se sušárnou a dílny) číslo popisné 2 - vedlejší budova (Strážní domek zájmová činnost dětí) číslo popisné 5 - vedlejší budova (Oranžérie ZDVOP Hvězdička, 1 cvičný byt a klubovna) pozemek dětského domova - o velikosti cca 3 ha (hřiště, zámecký park, zahrada pro Výchova a vzdělávání pěstování ovoce a zeleniny,...) Prostory dětského domova umožňují začleňování prvků rodinné výchovy do naší práce. Jedním z těchto kroků je hospodaření jednotlivých rodinných skupin s oblečením, penězi na výlety, fondem oprav, nákupem materiálu. Současný Vnitřní řád dětského domova vyhovuje požadavkům zákona o ústavní výchově, byl schválen ředitelkou Dětského diagnostického ústavu v Liberci. Výchozím plánem pro každý školní rok se stává Celoroční výchovný plán dětského domova, který zpracovává ředitel zařízení. Na základě tohoto plánu a plánu činnosti zájmových kroužků v dětském domově zpracovávají vychovatelé (ky) své celoroční plány na jednotlivých rodinných skupinách. Tyto jsou vytvářeny spíše obecně a v základních rysech ukazují plánovanou výchovu každé rodinné skupiny. Podrobně jsou 3

4 rozpracovány v týdenních plánech, kde se objevují již i konkrétní akce a činnosti. Tímto je zajištěna větší provázanost ročních a týdenních plánů. V těchto jsou zahrnuty mimo konkrétních činností (programů) i náhradní činnosti spolu s výchovným cílem, který by měl být v souladu s cíly formulovanými v celoročním plánu. Týdenní výchovné plány schvaluje ředitel a jsou vyvěšeny k nahlédnutí na jednotlivých rodinných skupinách. Snahou vychovatele (ky) je tento týdenní plán vytvářet spolu s dětmi. Ředitele DD zastupuje sociální pracovnice jmenovaná ředitelem DD. Zástupce zastupuje v případě nepřítomnosti ředitele zařízení v plném rozsahu činností DD. Dětský domov je rozdělen na šest rodinných koedukovaných skupin, nyní je funkčních pouze pět. Skladba dětí v těchto rodinných skupinách je různorodá. Věkové rozmezí je od tří do devatenácti let, případně dle studia mládeže i delší. Zdravotní zajištění Všechny děti přicházejí do našeho dětského domova z Diagnostického ústavu. Nově příchozí děti projdou vstupní prohlídkou, podle plánu absolvují po dvou letech pravidelné preventivní prohlídky, provádí se očkování dle kalendáře, dvakrát ročně děti ošetří zubní lékař. Dle doporučení pediatra či na doporučení školy byli děti vyšetřeny a ošetřeny na těchto odborných pracovištích: Preventivní prohlídka 12 Endokrinologie 1 Psychiatrie s medikamentní léčbou 5 Dětská psychiatrická léčebna 2 Ortopedie 3 Oční 12 dětí v evidenci, 6 nosí brýle Zubní 2 x ročně navštěvují zubní lékařku ke kontrole chrupu, dle potřeby Gynekologie 8 Alergologie 2 Kožní 10 Foniatrie 4 Ortodoncie 3 ORL 9 Plicní 3 Klinika plastické chirurgie 1 Kardiologie 2 Nefrologie 2 Genetika 1 Chirurgie - 1 Jsou prováděny besedy s dětmi na rozličná témata (sexualita, drogová závislost, problémy dospívání dívek). Na odborné semináře pro děti bývají zváni odborníci. 4

5 Školní stravování Pohoda v kuchyni, spokojenost u stolu Kapacita školní jídelny je 68 jídel dle Rozhodnutí ze dne , č.j. OŠMTS- 046/09-RZS. Kuchyň pracuje nepřetržitě, to je s celodenním a celoročním provozem. Školní stravování je zajišťováno jednou vedoucí stravování (nákup, skladování, výdej potravin a počítačová evidence), dvěma kuchařkami v kuchyni s platnými zdravotními průkazy. Vaříme podle vlastního jídelníčku, daných norem a potravin. Vaříme pro děti a zaměstnance dětského domova a Speciální a Praktické školy. Strávníci jsou rozděleni dle věkových kategorií do čtyř skupin, pátá skupina jsou zaměstnanci. Počet strávníků dětí je denně upřesněn stravovací hlášenkou, kterou vyhotovují noční vychovatelky. Zaměstnanci vyplňují přihlášku stravného na daný měsíc. Počet strávníků v měsíci říjnu 2011 dle stavu zapsaných strávníků do statistického výkazu školního stravování V Dětský domov: Děti MŠ 3 ZŠ p. r. 11 ZŠ p. r. 15 Učni 17 Zaměstnanci 29 C e l k e m 75 strávníků Základní škola praktická a Základní škola speciální: Děti: 7 10 let let 5 15 a více 2 Dospělí 12 C e l k e m Krizové centrum Hvězdička ø 25 strávníků 10 strávníků Poplatky za stravné byly stanoveny v souladu s vyhláškou MŠMT ČS 107/2005 č. 313/97 Sb. s platností od : 3 6let 63 Kč 7 10let 66 Kč 11-14let. 71 Kč 15 a více 90,- Kč zaměstnanci 27,- Kč 5

6 V tomto školním roce 20011/2012 bylo vydáno celkem: snídaní 7004 přesnídávek obědů svačin večeří večeří Finanční normy a skutečnost od Norma Skutečnost ,70 Kč ,06 Kč Finanční limit na nákup potravin byl překročen z důvodu zdražení potravin. Z výše uvedených důvodů bylo v měsíci říjnu 2011 provařeno -1387,53,- Kč. Proto byla od navýšena finanční norma. Potraviny jsou skladovány na 8 místech, skladovací plochy jsou čisté, suché, uspořádané, větrané. Záruční lhůty stavu zásob jsou kontrolovány a dodržovány Spotřební koš Průměrná spotřeba vybraných potravin na strávníka a den byla dle vyjádření OHS Česká Lípa v normě. Zápis z celkové kontroly stravovacího provozu a kritické body pro HCCP byly v pořádku. Vybavení školní kuchyně a jídelny je v souladu s požadavky EU. Byl zpracován systém kritických bodů pro HCCP v tištěné formě. Denně ověřované, sledované a zjištěné hodnoty v jednotlivých kritických bodech jsou písemně vedeny a archivovány. Audit HCCP byl proveden Rámcový popis personálního zabezpečení zařízení V dětském domově je zaměstnáno fyzicky celkem zaměstnanců (k ) na plný úvazek, z toho 11 pedagogických a 12 nepedagogických v DD + 4 ve Hvězdičce. Dále u nás pracují zaměstnanci, kteří zastupují za nemoc. Příležitostně u nás vykonávají praxi studenti středních a vyšších odborných škol, dále pak studenti Pedagogické fakulty Technické univerzity v Liberci. V době prázdnin na dohody nabíráme brigádníky, na zajištění táborů a rekreačních pobytů. Provoz celého zařízení zajišťují tyto profese: 10 denních vychovatelek 4 noční vychovatelky 2 kuchařky 6

7 1 uklízečka 1 švadlena / pradlena 1 sociální pracovnice 1 účetní 1 vedoucí stravování / hospodářka / pomocná kuchařka (1,0 úvazku) 1 údržbář / topič (1,25 úvazku) 1 ředitel Další vzdělávání pedagogických pracovníků probíhá formou různých školení a cyklu přednášek se semináři. Část pedagogických pracovníků studuje na PdF v Ústí nad Labem. Platové podmínky pracovníků (přepočtený počet k ): Celkový počet pracovníků 25,983 Počet pedagogických pracovníků 12,185 Průměrná výše měsíční mzdy pedagogických pracovníků ,- Průměrná výše měsíční mzdy nepedagogických pracovníků ,- Průměrná výše nenárokových složek mzdy ped. pracovníků 6 000,- Průměrná výše nenárokových složek mzdy neped. pracovníků 3 075,- 4. Údaje o počtech dětí Celkový stav dětí k 1. září 2011 byl 46. V dětském domově je umístěno 13 polosirotků. Osm je zabezpečeno sirotčím důchodem, u dvou je zažádáno a tři nemají na sirotčí důchod nárok. Bylo podáno 14 návrhů na pěstounskou péči. 4 plnoletí jsou v dětském domově na tzv. Dohodu smlouvu o pobytu v dětském domově i po dosažení zletilosti, důvodem je dokončení studia. Příchody a odchody dětí Příjem - celkem 6 dětí - 4 děvčata - 2 chlapci Odchod - celkem 13 dětí 7

8 5. Výsledky výchovy a vzdělávání Ve školním roce 2011/2012 nám ukončily školní docházku celkem - 3 děti, které byly přijaty do OU, SOU a středních škol. Celkový počet učňů a studentů k 31. srpnu SOU a OU Křešice u Děčína - 4 SOU Liberec - 4 OA a SHŠ Turnov - 1 OJA Jablonec n/n. - 1 SOU Varnsdorf - 1 Výchovné problémy řešení běžných výchovných problémů na učilištích a školách nebylo přeřazeno žádné dítě do VUM kouření většiny učňů a části dětí staršího školního věku řešeno neustále Ve sledovaném období nedošlo k žádnému útěku, ani k opakovanému útěku. 6. Údaje o poskytování dalšího vzdělávání, resp. celoživotního učení V tomto časovém úseku jsme nebyli realizátory vzdělávacích akcí (pouze v rámci našeho dětského domova pro naše pedagogické pracovníky), byli jsme účastníci různých seminářů a vzdělávacích programů. Pedagogičtí pracovníci absolvovali v uplynulém roce následující odborná školení: Semináře v rámci projektů zaměřené na šikanu a ekologii. Dále z nabídky Centra vzdělanosti Libereckého kraje, pravidelná pracovní setkání ředitelů dětských domovů v rámci severočeského regionu. V rámci pedagogických rad proběhly odborné referáty a v jednotlivých měsících probíhaly pravidelné konzultace pedagogických pracovníků k aktuálním tématům týkajících se práce s dětmi: otázky prevence, rizika spojená se závislostmi jako je kouření, alkohol, počítače, drogy, hravé činnosti - volný čas dětí, zvládání zátěžových situací zejména na pobytových aktivitách dětského domova. Součástí informovanosti pedagogických pracovníků je i studium odborného tisku. Nepedagogičtí pracovníci absolvovali v uplynulém roce následující odborná školení: Seminář pro účetní související se změnami předpisů Semináře k PO + BOZP 8

9 Alimentární nákazy, HACCAP Dle denní pedagogické praxe vyvstává potřeba dále se vzdělávat v oblasti speciálních metod pedagogické speciálně vychovatelské práce. 7. Spolupráce se sociálními partnery Naše zařízení úzce spolupracuje: s pracovníky OSPOD ( Oddělení sociálně právní ochrany dětí ), kteří navštěvují příslušné děti svého spádového okrsku. Tito jezdí do zařízení 4 x ročně, aby zjistili jaké jsou vztahy a spolupráce mezi osobami odpovědnými za výchovu a DD, mezi dětmi umístěnými v DD, jak se dětem daří ve škole apod.. s pověřeným státním zástupcem státního zastupitelství v České Lípě. Ten provádí dozor nad dodržováním právních předpisů při výkonu ústavní výchovy. Tento dozor je přesně specifikován v 39 zákona 109/2002 Sb. s Policií ČR se soudy ČR s městskými úřady a magistráty s ostatními dětskými domovy z regionu, ale i celé ČR 8. Zapojení do projektů Viz přílohy 9. Další aktivity a prezentace zařízení na veřejnosti Pořádání mezinárodních sportovních her dětí z dětských domovů Česká republika, Slovensko, Polsko a Maďarsko (odkaz na fotografie Každý školní rok se účastníme míčových her (kopaná, vybíjená, volejbal), kde dosahujeme dobrých výsledků. Akce probíhající v průběhu školního roku: Turnaj v kopané Hamr na Jezeře Běh okolo Lemberka Divadlo F. X. Šaldy Liberec Mikulášská nadílka a diskotéka Vánoční besídka pro sponzory vánoční besídka Trimco Rekreačně sportovní pobyty Krkonoše Hokejová utkání Bílých Tygrů Liberec 9

10 Babylon Liberec 20. sportovní hry dětských domovů ČR Volejbal a kopaná Lipová Dětský den na zámku ples v Chotyni ZOO Liberec běh městem Jablonné v Podještědí turnaj ve vybíjené a malé kopané v Lipové v rámci projektové činnosti na SOU, OU a OA semináře FICE FDD Letní činnost: 2 týdenní pobyty ve Starých Splavech turistika, rekreace, sport, noční hry 2 týdenní pobyty v Dolánkách u Turnova turistika, rekreace, sport, noční hry dvacetidenní letní tábor Libverda - turistika, rekreace, sport Spolupracujeme s OS Snílek, které nám pomáhá spolufinancovat některé aktivity z našeho programu pro děti. Doplňková činnost V rámci doplňkové služby dětského domova pracuje třetím rokem zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc s názvem Hvězdička, které zahájilo svoji činnost k Vznik a činnost této nové služby pro děti je právně zakotvena v Zákoně o sociálně právní ochraně č. 359/1999Sb., 42 odst. 1a) a dále 39 odst. 1, písm. c). Naplněnost po celý rok je téměř 100%. Pokud je volné místo, tak pouze přechodně, než nastoupí nové dítě. Pronajímání Zrcadlového sálu pro účely svatebních obřadů po dohodě s pracovnicemi matriky Městského úřadu v Jablonném v Podještědí. 10. Poradenské služby DD poskytuje péči jinak poskytovanou rodiči nebo jinými osobami, kterým bylo dítě svěřeno do výchovy rozhodnutím příslušného orgánu, (dále jen "osoby odpovědné za výchovu") dětem s nařízenou ústavní výchovou - 2, odst. 3, zákona 109/2002 Sb.. S těmito osobami udržujeme úředně písemný, telefonický nebo osobní kontakt. Osobní kontakt - návštěvu je možné po domluvě stanovit na kterýkoliv den v pracovním týdnu. Pokud toto nelze, je návštěva řešena o víkendu. Běžné návštěvy osob odpovědných za výchovu (jejich práva a povinnosti) jsou řešeny v Návštěvním řádu, kdy informace o dítěti podává příslušný kmenový vychovatel. V našem zařízení jsou umístěny i děti s různým postižením, které vyžadují speciální péči. Jedná se o děti, které navštěvují základní školu praktickou a pomocnou. Některé 10

11 děti umístěné v pomocné škole jsou sledovány Speciálně pedagogickým centrem v Turnově. Část dětí navštěvuje pravidelně ambulanci dětské a dorostenecké psychiatrie, kde se potom rozhoduje, zda dítě půjde na léčení do Dětské psychiatrické léčebny. Jedním z bodů celoročního plánu platný pro školní rok 2011/2012 byla i přímá preventivní činnost v rámci sociálně patologických jevů alespoň jedenkrát za měsíc. Byly provedeny následující akce : Besedy na téma Závislosti a jejich dopady na mě a blízké okolí Ekologie Mokřady za Novým Falkenburkem (OS Čmelák) Fotovoltaické a větrné elektrárny Cykloturistický výlet Lyžařský pobyt Letní tábory Akce Babylon Divadelní vystoupení Hokejová utkání Bílých Tygrů 11. Řízení zařízení Koncepce - výchovně vzdělávacího procesu Tato je obsažena ve Výchovně vzdělávací koncepci dětského domova Jablonné v Podještědí. Nejdůležitějším obecným cílem naší práce je svědomitě dlouhodobě připravovat naše děti pro další samostatný a plnohodnotný život v naší společnosti. Z takto formulovaného základního výchovného cíle se stanovují jednotlivé dílčí výchovné cíle a metody. Tyto jsou rozepisovány dále v celoročním plánu, jakož i v celoročních a ostatních plánech rodinných skupin. Hlavní dílčí cíle jsou především samostatnost dětí v osobním životě, schopnost aktivně se zapojit do společenského života, schopnost autoregulace a sebeovládání, vytvořené pracovní návyky, pozitivní náhled na život, emocionální vyrovnanost a také úspěšně dokončené vzdělání (hlavní předpoklad dalšího plnohodnotného života). Tyto cíle jsou také rozepisovány v rámci jednotlivých výchovných zaměření. Koncepce - provozně materiální Vybavení je v současné době dostačující (nábytek, lednice, pračky apod.). Materiální zabezpečení pro výchovu, ale i vlastní provoz je v současnosti podle finančních možností. zajistit bezproblémový chod zařízení dokoupit oblečení a materiální prostředky pro děti dle potřeb a možností dětského domova nakupovat levně, využívat různých akcí v obchodech 11

12 využít vypisovaných grantů a projektů na činnosti, které pořádáme v rámci dětského domova spolupracovat s OS Snílek Koncepce - personální Kolektiv stálých pedagogických pracovníků se ustálil. Je třeba využít možnosti praktikantů z Technické fakulty v Liberci na zajištění letních aktivit v rámci jejich plnění praxe. Využívat pohotovostí denních vychovatelek zejména v době nepřítomnosti sociální pracovnice. Máme velice dobrou spolupráci s městskou mateřskou školkou Studánka, která nám vychází vstříct při zařazování nových dětí v dětském domově. Dále je velmi dobrá spolupráce se základní školou a pracovnicemi na Městském úřadu v Jablonném v Podještědí. 12. Další záměry zařízení, zhodnocení, závěr Naplněnost zařízení se postupně zmenšuje. Je to způsobeno tím, že se poslední dobou umísťuje méně dětí z terénu do diagnostického ústavu, potažmo potom k nám do dětského domova. Situace je taková, více se pracuje s rodinou a pokud je alespoň nějaká naděje zlepšení, tak se děti ponechávají v rodině. Naopak je tomu v zařízení ZDVOP, které mnohdy nestačí pokrývat potřeby požadavků OSPOD. Výchova a vzdělávání Dlouhodobě se daří plnit prvky sebeobslužné výchovy (žehlení, praní, drobné opravy oblečení apod.) a příprava jídel dětmi v rámci zájmové činnosti. V rámci pracovní výchovy se děti podílí na zvelebování zámeckého parku (hrabání listí, trávy, příprava květinových záhonů). V přípravě na vyučování jsme spokojeni s prospěchem většiny dětí, ale i učňů, kde se zlepšila kvalita přípravy na vyučování. V průběhu školního roku jsme až na malé výjimky nezaznamenali žádné výrazné problémy dětí se školním prospěchem. V průběhu školního roku se scházela dětská spoluspráva, která se podílela především na řešení vnitřních problémů dětského domova (výchovné problémy, náplň volného času, organizace života v DD, ). V průběhu školního roku pracovali v našem zařízení také některé zájmové útvary, především pak: Kroužek dramatický, Kroužek ekologicko/turistický, Kroužek stolního tenisu a šipek, 12

13 Kroužek míčových her Kroužek keramický, Kroužek vaření. Více jsme se ovšem snažili zapojit naše děti do zájmových činností, které probíhají mimo dětský domov v rámci školy, města či sportovních klubů. Chlapci se nejvíce zapojovali do oddílů kopané, dívky navštěvovaly aerobik. Jelikož starší děti tráví týden na internátech, zapojovali se do zájmových aktivit tam. V DD měli možnost navštěvovat o víkendech rozličné sportovní a kulturní akce. Prioritou naší práce zůstává i nadále udržet si velmi dobrou úroveň výchovy a sociálního začlenění našich dětí do života společnosti. Zdravotní úsek Jako každý rok se projevovala vysoká nemocnost hlavně u nových dětí. Neustálým problémem jsou vši, které se velmi špatně likvidují, poněvadž současné desinfekční prostředky jsou minimálně účinné. Bohužel musíme konstatovat, že se nám velmi rozšířil počet dětí, které navštěvují ambulantně psychiatrické oddělení, případně jsou umístěny na pobyt v psychiatrických léčebnách. Stravovací úsek Ve stravování je hodně využíváno vlastních výpěstků z naší zahrady, převážně čerstvého stavu, ale také i v podobě zavařenin a zamražené zeleniny. To vše pak zvýhodňuje normu na den. Dle vyjádření HS v České Lípě je spotřební koš a průměrná spotřeba vybraných potravin v normě, kritické body pro HCCP v pořádku. Využíváme různých akcí ve velkých marketech (mimořádná nabídka, slevy apod.) a v neposlední míře i sponzorských smluv s firmami, které obchodují s potravinami tak, že nám dávají celoroční slevu na jejich výrobky. Personální úsek Někteří pedagogičtí pracovníci studují na pedagogické fakultě TUL a UJEP. Co se týče provozních zaměstnanců, tam problémy nejsou. Pracovníci domova, díky zkušenostem a vysoké erudovanosti, se zapojili do přípravy projektů vlastních a podíleli se i na aktivitách jiných subjektů. Díky této práci má dětský domov dobré renomé mezi pracovišti podobného charakteru i na půdě Města Jablonné v Podještědí. 13

14 Provozní úsek V současné době pořád řešíme otázku kácení starých, ekologem města označených stromů. Celkem jich je Údaje o výsledcích kontrol Viz přílohy 14. Základní údaje o hospodaření školy/zařízení Součástí této výroční zprávy je i zpráva o hospodaření s finančními prostředky za rok Byla již projednána a schválena Radou Libereckého kraje. 15. Přílohy Tabulky: Zprávy: Projekty: Věková skladba pedagogického sboru Projekty Protokol o provedené kontrole č.j.soc/54/11 Protokol o provedené kontrole č.j.:ok-25/11 Protokol z kontroly č.ok-ksf-04/11 audit HACCP Praha ISPP pro děti v dětských domovech LK Budoucnost pro Samuela 14

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace a Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc - Hvězdička Telefon/Fax: 487 762 626, 487 762 451, e mail: vf.24@tiscali.cz ZPRÁVA

Více

Výroční zpráva o činnosti školského zařízení za školní rok 2015/2016

Výroční zpráva o činnosti školského zařízení za školní rok 2015/2016 Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, Zámecká 1, 471 25 Jablonné v Podještědí Telefon - fax 487 763 451 e-mail: vf.24@tiscali.cz, www.ddjablonnevp.cz Výroční zpráva o činnosti školského zařízení

Více

Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace

Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Obsah 1. Zřízení dětského domova v Jablonném v Podještědí 1.1 Základní identifikační údaje o organizaci 1.2 Statutární

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. I. Všeobecná ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. I. Všeobecná ustanovení I. Všeobecná ustanovení ORGANIZAČNÍ ŘÁD a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen škola) upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti pracovníků

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

P R OTOKOL O KON TR OLE

P R OTOKOL O KON TR OLE P R OTOKOL O KON TR OLE ČŠIZ-1273/15-Z Kontrola dodržování právních předpisů podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny.

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny. Výroční zpráva Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace tel.: 482 322 095 e-mail: ms.gagarinova@volny.cz www.skolkaliberec.cz Provoz zahájen 15. 2. 2011 Školní rok 2012/2013

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Albrechtice v Jizerských horách, okres Jablonec nad Nisou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Albrechtice v Jizerských horách, okres Jablonec nad Nisou Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Albrechtice v Jizerských horách, okres Jablonec nad Nisou Adresa: 468 43 Albrechtice v Jizerských horách 226

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2015

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2015 Dětský domov, Česká Lípa, Mariánská 570, příspěvková organizace tel. 487 825 109, e-mail: dd.ceskalipa@gmail.com ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2015 Vypracoval: Pavla Stránská.. Schválil: Mgr. Ilona

Více

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2015 2016 Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Adresa : Chodovská 236,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace

Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Obsah 1. Zřízení dětského domova v Jablonném v Podještědí 1.1 Základní identifikační údaje o organizaci 1.2 Statutární

Více

PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2001-2002

PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2001-2002 PEDAGOGICKO PSYCHOLOGICKÁ PORADNA SEMILY Nádražní 213, P. BOX 72, PSČ 513 01 tel.: 481 625 390, ppp.semily@worldonline.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2001-2002 Zprávu předkládá: Mgr.Věra

Více

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice Organizační řád Organizační řád Mateřské školy Vlkava Č.j.: 112/2013 Platnost od: 2.9.2013 Účinnost od: 2.9.2013 Zpracovaný v

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát

Česká školní inspekce Pražský inspektorát Česká školní inspekce Pražský inspektorát PROTOKOL O KONTROLE Čj. ČŠIA-2794/16-A Kontrola dodržování právních předpisů podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY 1. Všeobecná ustanovení a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen MŠ) upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce MŠ, práva a povinnosti

Více

. Dětský domov, Nepomuk

. Dětský domov, Nepomuk . Dětský domov, Nepomuk Údaje za školní rok 2008/2009 1. Charakteristika školského zařízení 2. Název: Dětský domov, Nepomuk Adresa: Nepomuk 278, 335 01 Právní forma: příspěvková organizace IZO: 108005801

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Škola: Základní škola Dolní Lhota, okres Zlín, příspěvková organizace. Vnitřní řád ŠJ

Škola: Základní škola Dolní Lhota, okres Zlín, příspěvková organizace. Vnitřní řád ŠJ Škola: Základní škola Dolní Lhota, okres Zlín, příspěvková organizace Vnitřní řád ŠJ Č. j.: 20 / 2015 Účinnost od: 1. 9. 2015 Spisový znak: 2.1.4 Skartační znak: A 5 Změny: OBSAH: 1. Úvodní ustanovení

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013 MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2012 2013 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný, psychický a sociální

Více

Výroční zpráva SVP HELP

Výroční zpráva SVP HELP Výchovný ústav, Středisko výchovné péče HELP, střední škola a školní jídelna, Zámecká 107 odloučené pracoviště Středisko výchovné péče HELP Františkánská 1256, 686 01 Uherské Hradiště Tel/fax: 572 564

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO DOMOVA A ŠKOLNÍ JÍDELNY HAVÍŘOV

ORGANIZAČNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO DOMOVA A ŠKOLNÍ JÍDELNY HAVÍŘOV ORGANIZAČNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO DOMOVA A ŠKOLNÍ JÍDELNY HAVÍŘOV 1. Základní ustanovení Organizační řád Dětského domova a Školní jídelny Havířov vychází z platných právních předpisů zejména ze zákona č.561/2004sb.,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO DOMOVA A ŠKOLNÍ JÍDELNY HAVÍŘOV

ORGANIZAČNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO DOMOVA A ŠKOLNÍ JÍDELNY HAVÍŘOV ORGANIZAČNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO DOMOVA A ŠKOLNÍ JÍDELNY HAVÍŘOV 1. Základní ustanovení organizační řád Dětského domova a Školní jídelny Havířov vychází z platných právních předpisů zejména ze zákona č.561/2004sb.,

Více

Provozní r á d š kolní jí delny

Provozní r á d š kolní jí delny 19800 Praha 9 Černý Most, IČO70884501, tel/fax 281918535, www.mskoralekpraha.cz Provozní r á d š kolní jí delny Zpracovala: Bc. Olga Štěpánková, ředitelka MŠ Platnost: 16. 4. 2015 1 Ředitelka školy: Bc.

Více

Vnitřní řád školní jídelny a výdejny stravy

Vnitřní řád školní jídelny a výdejny stravy Vnitřní řád školní jídelny a výdejny stravy Výchovný ústav Husův domov a školní jídelna Dvůr Králové nad Labem Mgr. Radoslav Laš ředitel zařízení VYPRACOVAL: MGR. RADOSLAV LAŠ VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2013 2014 Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Schváleno školskou radou dne 25.8.2014 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO DOMOVA A ŠKOLNÍ JÍDELNY HAVÍŘOV

ORGANIZAČNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO DOMOVA A ŠKOLNÍ JÍDELNY HAVÍŘOV ORGANIZAČNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO DOMOVA A ŠKOLNÍ JÍDELNY HAVÍŘOV 1. Základní ustanovení organizační řád Dětského domova a Školní jídelny Havířov vychází z platných právních předpisů zejména ze zákona č.561/2004sb.,

Více

Trojlístek centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, p.o.

Trojlístek centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, p.o. Trojlístek centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, p.o. Výroční zpráva za rok 2015 Název organizace: Trojlístek centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou,p.o. Zřizovatel: Kraj Vysočina Statutární

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Kytička, p.o. Burianova 972/2, Liberec 6

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Kytička, p.o. Burianova 972/2, Liberec 6 MŠ Kytič ka Mateřská škola "Kytička", Liberec, Burianova 972/2, p. o. 460 06 L i b e r e c 6 IČO 72741465 Tel: 485 130 971 ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Kytička, p.o. Burianova 972/2, Liberec 6 Účinnost

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1091/07-09. Předmět inspekční činnosti:

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1091/07-09. Předmět inspekční činnosti: Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1091/07-09 Základní škola a mateřská škola, Voděrady, okres Rychnov nad Kněžnou Adresa: 517 34 Voděrady 2 Identifikátor:

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace

Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Směrnice č. 2/2012 nahrazuje směrnici č. 2/2003 Organizační řád Základní školy a Mateřské školy, Vojkovice, okres Brno-venkov, příspěvková

Více

DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ŠKOLNÍ JÍDELNY, Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547, PSČ: 768 61, Tel: 573 380 393

DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ŠKOLNÍ JÍDELNY, Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547, PSČ: 768 61, Tel: 573 380 393 DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA a ŠKOLNÍ JÍDELNA Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547, PSČ: 768 61, Tel: 573 380 393 STATUT DĚTSKÉHO DOMOVA SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ŠKOLNÍ JÍDELNY, BYSTŘICE

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hlavnice, okres Opava, příspěvková organizace Adresa školy: Hlavnice 109,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Domov mládeže, Liberec, Zeyerova 33, příspěvková organizace tel.: 485106674 telefon+fax.: 485406673 e-mail: muzicekj@volny.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval: Bc. Jitka Zrůstová.. podpis

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 Základní škola a Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4, příspěvková organizace Kamenná 404/4, Jablonec nad Nisou 466 01 tel. 483 319 948, e-mail zskamennajbc@seznam.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

Základní škola Chrást

Základní škola Chrást Základní škola Chrást Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Údaje o škole: Základní škola Chrást, okres Plzeň město, příspěvková organizace nám. Legií 26 330 03 Chrást tel.: 377 945 205 mob.

Více

V N I TŘNÍ ŘÁD O D L O UČENÉHO P R A C O V I Š TĚ

V N I TŘNÍ ŘÁD O D L O UČENÉHO P R A C O V I Š TĚ DĚTSKÝ DIAGNOSTICKÝ ÚSTAV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA BOHUMÍN, ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ HÁJKOVA 8, OSTRAVA - PŘÍVOZ V N I TŘNÍ ŘÁD O D L O UČENÉHO P R A C O V I Š TĚ platný od 1.1.2010 Obsah: 1 CHARAKTERISTIKA

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA MALETÍN, okres Šumperk, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Zřizovatelem školy s právní subjektivitou

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MALÝ SVĚT

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MALÝ SVĚT ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MALÝ SVĚT I. Základní ustanovení Tento organizační řád mateřské školy (dále jen školka ), upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školky, práva a povinnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát PROTOKOL O KONTROLE. Čj. ČŠI-2124/15-A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát PROTOKOL O KONTROLE. Čj. ČŠI-2124/15-A PROTOKOL O KONTROLE Čj. ČŠI-2124/15-A Kontrola dodržování právních předpisů podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DOMOV MLÁDEŽE KONZERVATOŘ, ČESKÉ BUDĚJOVICE, Kanovnická 22, České Budějovice

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DOMOV MLÁDEŽE KONZERVATOŘ, ČESKÉ BUDĚJOVICE, Kanovnická 22, České Budějovice 2016 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DOMOV MLÁDEŽE KONZERVATOŘ, ČESKÉ BUDĚJOVICE, Kanovnická 22, 370 61 České Budějovice 0 1.9.2016 1. PŘIJÍMÁNÍ A UKONČOVÁNÍ UBYTOVÁNÍ NA DM Ubytování v domově mládeže se

Více

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 identifikátor právnické osoby : 600 021 033 IČ : 71197613 Zřizovatel : Diakonie Českobratrské církve evangelické

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 z 6 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy 2 z 6 Mateřská škola Těšetice

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz Organizační řád Organizační

Více

č.j. 1730/2010/ZŠ a MŠ s účinností od 1.9.2010 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Obsah:

č.j. 1730/2010/ZŠ a MŠ s účinností od 1.9.2010 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Obsah: č.j. 1730/2010/ZŠ a MŠ s účinností od 1.9.2010 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Obsah: I. Všeobecná část 1. Vymezení účelu 2. Předmět činnosti školy 3. Pracovníci

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Mozartova 24 Adresa: Mozartova 24, 466 04 Jablonec nad Nisou Identifikátor: 600 078 426 Vedoucí týmu:

Více

Základní škola, Dětský domov, Přípravný stupeň základní školy speciální a Školní jídelna, Přestavlky 1

Základní škola, Dětský domov, Přípravný stupeň základní školy speciální a Školní jídelna, Přestavlky 1 Doplňující informace o činnosti DD 2.Charakteristika DD Vymezení hlavní činnosti: Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy. Do našeho

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ ŠKOLNÍHO ROKU

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ ŠKOLNÍHO ROKU Základní škola a Mateřská škola při nemocnici, Liberec, Husova 357/10, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ ŠKOLNÍHO ROKU Zpracovala: Mgr. Petra Ouředníková

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz PÁTEŘNÍ ŠKOLA ÚSTECKÉHO KRAJE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát P R O T O K O L

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát P R O T O K O L Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát P R O T O K O L č. j. ČŠIH-1068/10-H o státní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Liberec Inspekční zpráva Školní jídelna Chmurčiaková, s.r.o., Masarykova 3, Liberec Adresa: Masarykova 3, 460 01 Liberec I Identifikátor: 600 033 619 Zřizovatel:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, Liberec 1, 460 01, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 1/14 Účinnost od: 1. 1. 2014 Spisový znak: 1.1 Skartační znak: A 10 Změny: nahrazuje Organizační

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2011/2012

ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2011/2012 ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2011/2012 I. Všeobecná ustanovení a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále MŠ) upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 MATEŘSKÁ ŠKOLA POD JEŠTĚDEM, LIBEREC, U ŠKOLKY 67, příspěvková organizace 460 08 Liberec 19, U Školky 67, tel.č.482 771 067, e-mail: ms32.lbc@volny.cz, www.mspodjestedem.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Výroční zpráva SVP HELP

Výroční zpráva SVP HELP Výchovný ústav, Středisko výchovné péče HELP, střední škola a školní jídelna, Zámecká 107 zařízení poskytující školské služby Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292, 686 01 Uherské Hradiště Tel/fax:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro zájmové vzdělávání ve školním klubu Č.j. 17/8-2014

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro zájmové vzdělávání ve školním klubu Č.j. 17/8-2014 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro zájmové vzdělávání ve školním klubu Č.j. 17/8-2014 Identifikační údaje Základní škola Blatenská 540, Horažďovice Název právnické osoby: Základní škola Horažďovice, příspěvková

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 Základní škola a Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4, příspěvková organizace Kamenná 404/4, Jablonec nad Nisou 466 01 tel. 483 319 948, e-mail zskamennajbc@seznam.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 Š k o l a p o d p o r u j í c í z d r a v í telefon: 376 313 353 e-mail: zscapkova@investtel.cz IČO: 70825912 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY I. Všeobecná ustanovení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace Organizační řád školy Tento organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková

Více

Výroční zpráva SVP HELP

Výroční zpráva SVP HELP Výchovný ústav, Středisko výchovné péče HELP, střední škola a školní jídelna, Zámecká 107 zařízení poskytující školské služby Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292, 686 01 Uherské Hradiště Tel/fax:

Více

Školní vzdělávací program pro dětský domov Jablonné v Podještědí

Školní vzdělávací program pro dětský domov Jablonné v Podještědí Školní vzdělávací program pro dětský domov Jablonné v Podještědí Zámecká 1, 471 25 Jablonné v Podještědí Zpracoval: Mgr. Vlastimil Faltýnek dne: 01/2014. Obsah 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika

Více

Výchovný ústav, základní škola, střední škola a středisko výchovné péče Velké Meziříčí Středisko výchovné péče Velké Meziříčí

Výchovný ústav, základní škola, střední škola a středisko výchovné péče Velké Meziříčí Středisko výchovné péče Velké Meziříčí Výchovný ústav, základní škola, střední škola a středisko výchovné péče Velké Meziříčí, K Rakůvkám 1, 594 01 tel., fax.: 566 523 132, e-mail: velmez@vuvm.cz Středisko výchovné péče Velké Meziříčí Náměstí

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště OSTRAVA Inspekční zpráva Školní jídelna při Soukromé zvláštní a pomocné škole pro žáky s více vadami, s. r. o. Sokolská 1, 739 32 Vratimov Identifikátor: 600 026

Více

Mateřská škola Kytička, Burianova 972/2, Liberec 6, příspěvková organizace. Provozní řád školní jídelny. Č. j. 8/2016

Mateřská škola Kytička, Burianova 972/2, Liberec 6, příspěvková organizace. Provozní řád školní jídelny. Č. j. 8/2016 MŠ Kytič ka Mateřská škola "Kytička", Liberec, Burianova 972/2, p. o. 460 06 L i b e r e c 6 IČO 72741465 Tel: 485 130 971 Mateřská škola Kytička, Burianova 972/2, Liberec 6, příspěvková organizace Provozní

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007/2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007/2008 Dětský domov Radost Čs. Tankistů 277, 109 00 Praha 10 Dolní Měcholupy Radost dětský domov, o.p.s. Za Sadem 208, 182 00 Praha 8 IČ: 264 710 43, www.radost-ops.cz I. Úvod O společnosti:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 Statut školního poradenského pracoviště

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Dětský domov a Školní jídelna, Havířov-Podlesí, Čelakovského 1, příspěvková organizace PSČ 736 01 Školní vzdělávací program Dětský domov a Školní jídelna, Havířov-Podlesí, Čelakovského 1, příspěvková organizace

Více

Základní škola Schulzovy sady

Základní škola Schulzovy sady Základní škola Schulzovy sady Škola Kapacita 900 žáků Naplněnost 823 žáků, 91,5% 9 postupných ročníků 36 tříd, 3 5 paralelních tříd v ročníku 1. stupeň 451 žáků 2. stupeň 372 žáků Dojíždějící více než

Více

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Dvůr Králové nad Labem 5.8.2014 1 Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen škola) upravuje organizační strukturu

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 Š k o l a p o d p o r u j í c í z d r a v í telefon: 376 313 353 e-mail: zscapkova@investtel.cz IČO: 70825912 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ZS-KT-CAP-311/2015

Více

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ Č.J.: MŠČ/34/2010

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ Č.J.: MŠČ/34/2010 Název školského zařízení: MATEŘSKÁ ŠKOLA LETOVICE ČAPKOVA 802/10, OKRES BLANSKO PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE IČO : 75024209, TEL.: 516 474 126 vydává 1. Společná ustanovení PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ Č.J.:

Více

VNITŘNÍ ŘÁD Zpracoval: Mgr. Roman Pejša

VNITŘNÍ ŘÁD Zpracoval: Mgr. Roman Pejša VNITŘNÍ ŘÁD Zpracoval: Mgr. Roman Pejša ředitel DD, ZŠ a MŠ Ledce, příspěvková organizace Č.j.: 538/2016/DDLKL Platný od: 3.6.2016 OBSAH 1 CHARAKTERISTIKA A STRUKTURA ZAŘÍZENÍ... 4 a) Název zařízení, adresa,

Více

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA Sídliště Míru 40, HORNÍ PLANÁ 382 26, IČO 60084413 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 č. j. 787/2016 Práce výchovného poradce se řídí: Příloha

Více

R o z h o d n u t í č í s. 16/2007 ředitele VOŠ, SŠ, COP. O vydání provozního řádu domova mládeže VOŠ, SŠ, COP, Sezimovo Ústí

R o z h o d n u t í č í s. 16/2007 ředitele VOŠ, SŠ, COP. O vydání provozního řádu domova mládeže VOŠ, SŠ, COP, Sezimovo Ústí VOŠ, SŠ, COP Budějovická 421 Sezimovo Ústí R o z h o d n u t í č í s. 16/2007 ředitele VOŠ, SŠ, COP O vydání provozního řádu domova mládeže VOŠ, SŠ, COP, Sezimovo Ústí V návaznosti na platné zákonné normy,

Více

Organizační řád málotřídní školy

Organizační řád málotřídní školy Základní škola a mateřská škola Božičany, okres Karlovy Vary Organizační řád málotřídní školy 1.1. Úvodní ustanovení 1. Organizační řád Základní školy a mateřské školy Božičany (dále jen škola) upravuje

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracoval: Mgr. Karel Opravil

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 VÝROČNÍ ZPRÁVA Pedagogická rada projednala dne: 27. 09. 2012 Školská rada projednala dne: 11. 10. 2012 Mgr. Pavel Tomáš ředitel školy Charakteristika školy 6. základní

Více

I. Údaje o zařízení. Adresa: Mateřská škola Vrčeň, okres Plzeň jih, příspěvková organizace Vrčeň 137, 335 41 Vrčeň

I. Údaje o zařízení. Adresa: Mateřská škola Vrčeň, okres Plzeň jih, příspěvková organizace Vrčeň 137, 335 41 Vrčeň I. Údaje o zařízení Adresa: Mateřská škola Vrčeň, okres Plzeň jih, příspěvková organizace Vrčeň 137, 335 41 Vrčeň Telefon: 378 609 695 mateřská škola 378 609 619 školní jídelna E-mail: ms@vrcen.cz www.stránky:

Více