Výroční zpráva o činnosti školského zařízení za školní rok 2011/2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školského zařízení za školní rok 2011/2012"

Transkript

1 Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, Telefon - fax Výroční zpráva o činnosti školského zařízení za školní rok 2011/2012 zpracoval: předkládá: v Jablonném v Podještědí 31. října 2012 Mgr. Vlastimil Faltýnek Mgr. Vlastimil Faltýnek

2 Obsah: Základní údaje o zařízení str. 3 Organizace činnosti str. 3 Rámcový popis personálního zabezpečení zařízení str. 6 Údaje o počtu dětí str. 7 Výsledky výchovy a vzdělávání str. 8 Údaje o poskytování dalšího vzdělávání str. 8 Spolupráce se sociálními partnery str. 9 Zapojení do projektů str. 9 Další aktivity a prezentace zařízení na veřejnosti str. 9 Poradenské služby str. 10 Řízení zařízení str. 11 Další záměry zařízení, zhodnocení, závěr str. 12 Údaje o výsledcích kontrol str. 14 Základní údaje o hospodaření zařízení str. 14 Přílohy str. 14 2

3 1. Základní údaje o zařízení Název organizace: Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková Organizace Sídlo organizace: Jablonné v Podještědí, Zámecká 1 Právní forma: IČO: DIČ: CZ IZO: Zřizovatel: Liberecký kraj Ředitel zařízení: Mgr. Vlastimil Faltýnek Druh zařízení: Dětský domov Datum zařazení do rejstříku: Rozhodnutí o změně zařazení č. j / Kapacita zařízení: 48 lůžek 68 jídel 2. Organizace činnosti Činnost dětského domova probíhá ve třech budovách a dalších prostorách: číslo popisné 1 - hlavní budova (kanceláře, ubytovací prostory dětí, izolace, jídelna, kuchyň, sklady, krejčovna, prádelna se sušárnou a dílny) číslo popisné 2 - vedlejší budova (Strážní domek zájmová činnost dětí) číslo popisné 5 - vedlejší budova (Oranžérie ZDVOP Hvězdička, 1 cvičný byt a klubovna) pozemek dětského domova - o velikosti cca 3 ha (hřiště, zámecký park, zahrada pro Výchova a vzdělávání pěstování ovoce a zeleniny,...) Prostory dětského domova umožňují začleňování prvků rodinné výchovy do naší práce. Jedním z těchto kroků je hospodaření jednotlivých rodinných skupin s oblečením, penězi na výlety, fondem oprav, nákupem materiálu. Současný Vnitřní řád dětského domova vyhovuje požadavkům zákona o ústavní výchově, byl schválen ředitelkou Dětského diagnostického ústavu v Liberci. Výchozím plánem pro každý školní rok se stává Celoroční výchovný plán dětského domova, který zpracovává ředitel zařízení. Na základě tohoto plánu a plánu činnosti zájmových kroužků v dětském domově zpracovávají vychovatelé (ky) své celoroční plány na jednotlivých rodinných skupinách. Tyto jsou vytvářeny spíše obecně a v základních rysech ukazují plánovanou výchovu každé rodinné skupiny. Podrobně jsou 3

4 rozpracovány v týdenních plánech, kde se objevují již i konkrétní akce a činnosti. Tímto je zajištěna větší provázanost ročních a týdenních plánů. V těchto jsou zahrnuty mimo konkrétních činností (programů) i náhradní činnosti spolu s výchovným cílem, který by měl být v souladu s cíly formulovanými v celoročním plánu. Týdenní výchovné plány schvaluje ředitel a jsou vyvěšeny k nahlédnutí na jednotlivých rodinných skupinách. Snahou vychovatele (ky) je tento týdenní plán vytvářet spolu s dětmi. Ředitele DD zastupuje sociální pracovnice jmenovaná ředitelem DD. Zástupce zastupuje v případě nepřítomnosti ředitele zařízení v plném rozsahu činností DD. Dětský domov je rozdělen na šest rodinných koedukovaných skupin, nyní je funkčních pouze pět. Skladba dětí v těchto rodinných skupinách je různorodá. Věkové rozmezí je od tří do devatenácti let, případně dle studia mládeže i delší. Zdravotní zajištění Všechny děti přicházejí do našeho dětského domova z Diagnostického ústavu. Nově příchozí děti projdou vstupní prohlídkou, podle plánu absolvují po dvou letech pravidelné preventivní prohlídky, provádí se očkování dle kalendáře, dvakrát ročně děti ošetří zubní lékař. Dle doporučení pediatra či na doporučení školy byli děti vyšetřeny a ošetřeny na těchto odborných pracovištích: Preventivní prohlídka 12 Endokrinologie 1 Psychiatrie s medikamentní léčbou 5 Dětská psychiatrická léčebna 2 Ortopedie 3 Oční 12 dětí v evidenci, 6 nosí brýle Zubní 2 x ročně navštěvují zubní lékařku ke kontrole chrupu, dle potřeby Gynekologie 8 Alergologie 2 Kožní 10 Foniatrie 4 Ortodoncie 3 ORL 9 Plicní 3 Klinika plastické chirurgie 1 Kardiologie 2 Nefrologie 2 Genetika 1 Chirurgie - 1 Jsou prováděny besedy s dětmi na rozličná témata (sexualita, drogová závislost, problémy dospívání dívek). Na odborné semináře pro děti bývají zváni odborníci. 4

5 Školní stravování Pohoda v kuchyni, spokojenost u stolu Kapacita školní jídelny je 68 jídel dle Rozhodnutí ze dne , č.j. OŠMTS- 046/09-RZS. Kuchyň pracuje nepřetržitě, to je s celodenním a celoročním provozem. Školní stravování je zajišťováno jednou vedoucí stravování (nákup, skladování, výdej potravin a počítačová evidence), dvěma kuchařkami v kuchyni s platnými zdravotními průkazy. Vaříme podle vlastního jídelníčku, daných norem a potravin. Vaříme pro děti a zaměstnance dětského domova a Speciální a Praktické školy. Strávníci jsou rozděleni dle věkových kategorií do čtyř skupin, pátá skupina jsou zaměstnanci. Počet strávníků dětí je denně upřesněn stravovací hlášenkou, kterou vyhotovují noční vychovatelky. Zaměstnanci vyplňují přihlášku stravného na daný měsíc. Počet strávníků v měsíci říjnu 2011 dle stavu zapsaných strávníků do statistického výkazu školního stravování V Dětský domov: Děti MŠ 3 ZŠ p. r. 11 ZŠ p. r. 15 Učni 17 Zaměstnanci 29 C e l k e m 75 strávníků Základní škola praktická a Základní škola speciální: Děti: 7 10 let let 5 15 a více 2 Dospělí 12 C e l k e m Krizové centrum Hvězdička ø 25 strávníků 10 strávníků Poplatky za stravné byly stanoveny v souladu s vyhláškou MŠMT ČS 107/2005 č. 313/97 Sb. s platností od : 3 6let 63 Kč 7 10let 66 Kč 11-14let. 71 Kč 15 a více 90,- Kč zaměstnanci 27,- Kč 5

6 V tomto školním roce 20011/2012 bylo vydáno celkem: snídaní 7004 přesnídávek obědů svačin večeří večeří Finanční normy a skutečnost od Norma Skutečnost ,70 Kč ,06 Kč Finanční limit na nákup potravin byl překročen z důvodu zdražení potravin. Z výše uvedených důvodů bylo v měsíci říjnu 2011 provařeno -1387,53,- Kč. Proto byla od navýšena finanční norma. Potraviny jsou skladovány na 8 místech, skladovací plochy jsou čisté, suché, uspořádané, větrané. Záruční lhůty stavu zásob jsou kontrolovány a dodržovány Spotřební koš Průměrná spotřeba vybraných potravin na strávníka a den byla dle vyjádření OHS Česká Lípa v normě. Zápis z celkové kontroly stravovacího provozu a kritické body pro HCCP byly v pořádku. Vybavení školní kuchyně a jídelny je v souladu s požadavky EU. Byl zpracován systém kritických bodů pro HCCP v tištěné formě. Denně ověřované, sledované a zjištěné hodnoty v jednotlivých kritických bodech jsou písemně vedeny a archivovány. Audit HCCP byl proveden Rámcový popis personálního zabezpečení zařízení V dětském domově je zaměstnáno fyzicky celkem zaměstnanců (k ) na plný úvazek, z toho 11 pedagogických a 12 nepedagogických v DD + 4 ve Hvězdičce. Dále u nás pracují zaměstnanci, kteří zastupují za nemoc. Příležitostně u nás vykonávají praxi studenti středních a vyšších odborných škol, dále pak studenti Pedagogické fakulty Technické univerzity v Liberci. V době prázdnin na dohody nabíráme brigádníky, na zajištění táborů a rekreačních pobytů. Provoz celého zařízení zajišťují tyto profese: 10 denních vychovatelek 4 noční vychovatelky 2 kuchařky 6

7 1 uklízečka 1 švadlena / pradlena 1 sociální pracovnice 1 účetní 1 vedoucí stravování / hospodářka / pomocná kuchařka (1,0 úvazku) 1 údržbář / topič (1,25 úvazku) 1 ředitel Další vzdělávání pedagogických pracovníků probíhá formou různých školení a cyklu přednášek se semináři. Část pedagogických pracovníků studuje na PdF v Ústí nad Labem. Platové podmínky pracovníků (přepočtený počet k ): Celkový počet pracovníků 25,983 Počet pedagogických pracovníků 12,185 Průměrná výše měsíční mzdy pedagogických pracovníků ,- Průměrná výše měsíční mzdy nepedagogických pracovníků ,- Průměrná výše nenárokových složek mzdy ped. pracovníků 6 000,- Průměrná výše nenárokových složek mzdy neped. pracovníků 3 075,- 4. Údaje o počtech dětí Celkový stav dětí k 1. září 2011 byl 46. V dětském domově je umístěno 13 polosirotků. Osm je zabezpečeno sirotčím důchodem, u dvou je zažádáno a tři nemají na sirotčí důchod nárok. Bylo podáno 14 návrhů na pěstounskou péči. 4 plnoletí jsou v dětském domově na tzv. Dohodu smlouvu o pobytu v dětském domově i po dosažení zletilosti, důvodem je dokončení studia. Příchody a odchody dětí Příjem - celkem 6 dětí - 4 děvčata - 2 chlapci Odchod - celkem 13 dětí 7

8 5. Výsledky výchovy a vzdělávání Ve školním roce 2011/2012 nám ukončily školní docházku celkem - 3 děti, které byly přijaty do OU, SOU a středních škol. Celkový počet učňů a studentů k 31. srpnu SOU a OU Křešice u Děčína - 4 SOU Liberec - 4 OA a SHŠ Turnov - 1 OJA Jablonec n/n. - 1 SOU Varnsdorf - 1 Výchovné problémy řešení běžných výchovných problémů na učilištích a školách nebylo přeřazeno žádné dítě do VUM kouření většiny učňů a části dětí staršího školního věku řešeno neustále Ve sledovaném období nedošlo k žádnému útěku, ani k opakovanému útěku. 6. Údaje o poskytování dalšího vzdělávání, resp. celoživotního učení V tomto časovém úseku jsme nebyli realizátory vzdělávacích akcí (pouze v rámci našeho dětského domova pro naše pedagogické pracovníky), byli jsme účastníci různých seminářů a vzdělávacích programů. Pedagogičtí pracovníci absolvovali v uplynulém roce následující odborná školení: Semináře v rámci projektů zaměřené na šikanu a ekologii. Dále z nabídky Centra vzdělanosti Libereckého kraje, pravidelná pracovní setkání ředitelů dětských domovů v rámci severočeského regionu. V rámci pedagogických rad proběhly odborné referáty a v jednotlivých měsících probíhaly pravidelné konzultace pedagogických pracovníků k aktuálním tématům týkajících se práce s dětmi: otázky prevence, rizika spojená se závislostmi jako je kouření, alkohol, počítače, drogy, hravé činnosti - volný čas dětí, zvládání zátěžových situací zejména na pobytových aktivitách dětského domova. Součástí informovanosti pedagogických pracovníků je i studium odborného tisku. Nepedagogičtí pracovníci absolvovali v uplynulém roce následující odborná školení: Seminář pro účetní související se změnami předpisů Semináře k PO + BOZP 8

9 Alimentární nákazy, HACCAP Dle denní pedagogické praxe vyvstává potřeba dále se vzdělávat v oblasti speciálních metod pedagogické speciálně vychovatelské práce. 7. Spolupráce se sociálními partnery Naše zařízení úzce spolupracuje: s pracovníky OSPOD ( Oddělení sociálně právní ochrany dětí ), kteří navštěvují příslušné děti svého spádového okrsku. Tito jezdí do zařízení 4 x ročně, aby zjistili jaké jsou vztahy a spolupráce mezi osobami odpovědnými za výchovu a DD, mezi dětmi umístěnými v DD, jak se dětem daří ve škole apod.. s pověřeným státním zástupcem státního zastupitelství v České Lípě. Ten provádí dozor nad dodržováním právních předpisů při výkonu ústavní výchovy. Tento dozor je přesně specifikován v 39 zákona 109/2002 Sb. s Policií ČR se soudy ČR s městskými úřady a magistráty s ostatními dětskými domovy z regionu, ale i celé ČR 8. Zapojení do projektů Viz přílohy 9. Další aktivity a prezentace zařízení na veřejnosti Pořádání mezinárodních sportovních her dětí z dětských domovů Česká republika, Slovensko, Polsko a Maďarsko (odkaz na fotografie Každý školní rok se účastníme míčových her (kopaná, vybíjená, volejbal), kde dosahujeme dobrých výsledků. Akce probíhající v průběhu školního roku: Turnaj v kopané Hamr na Jezeře Běh okolo Lemberka Divadlo F. X. Šaldy Liberec Mikulášská nadílka a diskotéka Vánoční besídka pro sponzory vánoční besídka Trimco Rekreačně sportovní pobyty Krkonoše Hokejová utkání Bílých Tygrů Liberec 9

10 Babylon Liberec 20. sportovní hry dětských domovů ČR Volejbal a kopaná Lipová Dětský den na zámku ples v Chotyni ZOO Liberec běh městem Jablonné v Podještědí turnaj ve vybíjené a malé kopané v Lipové v rámci projektové činnosti na SOU, OU a OA semináře FICE FDD Letní činnost: 2 týdenní pobyty ve Starých Splavech turistika, rekreace, sport, noční hry 2 týdenní pobyty v Dolánkách u Turnova turistika, rekreace, sport, noční hry dvacetidenní letní tábor Libverda - turistika, rekreace, sport Spolupracujeme s OS Snílek, které nám pomáhá spolufinancovat některé aktivity z našeho programu pro děti. Doplňková činnost V rámci doplňkové služby dětského domova pracuje třetím rokem zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc s názvem Hvězdička, které zahájilo svoji činnost k Vznik a činnost této nové služby pro děti je právně zakotvena v Zákoně o sociálně právní ochraně č. 359/1999Sb., 42 odst. 1a) a dále 39 odst. 1, písm. c). Naplněnost po celý rok je téměř 100%. Pokud je volné místo, tak pouze přechodně, než nastoupí nové dítě. Pronajímání Zrcadlového sálu pro účely svatebních obřadů po dohodě s pracovnicemi matriky Městského úřadu v Jablonném v Podještědí. 10. Poradenské služby DD poskytuje péči jinak poskytovanou rodiči nebo jinými osobami, kterým bylo dítě svěřeno do výchovy rozhodnutím příslušného orgánu, (dále jen "osoby odpovědné za výchovu") dětem s nařízenou ústavní výchovou - 2, odst. 3, zákona 109/2002 Sb.. S těmito osobami udržujeme úředně písemný, telefonický nebo osobní kontakt. Osobní kontakt - návštěvu je možné po domluvě stanovit na kterýkoliv den v pracovním týdnu. Pokud toto nelze, je návštěva řešena o víkendu. Běžné návštěvy osob odpovědných za výchovu (jejich práva a povinnosti) jsou řešeny v Návštěvním řádu, kdy informace o dítěti podává příslušný kmenový vychovatel. V našem zařízení jsou umístěny i děti s různým postižením, které vyžadují speciální péči. Jedná se o děti, které navštěvují základní školu praktickou a pomocnou. Některé 10

11 děti umístěné v pomocné škole jsou sledovány Speciálně pedagogickým centrem v Turnově. Část dětí navštěvuje pravidelně ambulanci dětské a dorostenecké psychiatrie, kde se potom rozhoduje, zda dítě půjde na léčení do Dětské psychiatrické léčebny. Jedním z bodů celoročního plánu platný pro školní rok 2011/2012 byla i přímá preventivní činnost v rámci sociálně patologických jevů alespoň jedenkrát za měsíc. Byly provedeny následující akce : Besedy na téma Závislosti a jejich dopady na mě a blízké okolí Ekologie Mokřady za Novým Falkenburkem (OS Čmelák) Fotovoltaické a větrné elektrárny Cykloturistický výlet Lyžařský pobyt Letní tábory Akce Babylon Divadelní vystoupení Hokejová utkání Bílých Tygrů 11. Řízení zařízení Koncepce - výchovně vzdělávacího procesu Tato je obsažena ve Výchovně vzdělávací koncepci dětského domova Jablonné v Podještědí. Nejdůležitějším obecným cílem naší práce je svědomitě dlouhodobě připravovat naše děti pro další samostatný a plnohodnotný život v naší společnosti. Z takto formulovaného základního výchovného cíle se stanovují jednotlivé dílčí výchovné cíle a metody. Tyto jsou rozepisovány dále v celoročním plánu, jakož i v celoročních a ostatních plánech rodinných skupin. Hlavní dílčí cíle jsou především samostatnost dětí v osobním životě, schopnost aktivně se zapojit do společenského života, schopnost autoregulace a sebeovládání, vytvořené pracovní návyky, pozitivní náhled na život, emocionální vyrovnanost a také úspěšně dokončené vzdělání (hlavní předpoklad dalšího plnohodnotného života). Tyto cíle jsou také rozepisovány v rámci jednotlivých výchovných zaměření. Koncepce - provozně materiální Vybavení je v současné době dostačující (nábytek, lednice, pračky apod.). Materiální zabezpečení pro výchovu, ale i vlastní provoz je v současnosti podle finančních možností. zajistit bezproblémový chod zařízení dokoupit oblečení a materiální prostředky pro děti dle potřeb a možností dětského domova nakupovat levně, využívat různých akcí v obchodech 11

12 využít vypisovaných grantů a projektů na činnosti, které pořádáme v rámci dětského domova spolupracovat s OS Snílek Koncepce - personální Kolektiv stálých pedagogických pracovníků se ustálil. Je třeba využít možnosti praktikantů z Technické fakulty v Liberci na zajištění letních aktivit v rámci jejich plnění praxe. Využívat pohotovostí denních vychovatelek zejména v době nepřítomnosti sociální pracovnice. Máme velice dobrou spolupráci s městskou mateřskou školkou Studánka, která nám vychází vstříct při zařazování nových dětí v dětském domově. Dále je velmi dobrá spolupráce se základní školou a pracovnicemi na Městském úřadu v Jablonném v Podještědí. 12. Další záměry zařízení, zhodnocení, závěr Naplněnost zařízení se postupně zmenšuje. Je to způsobeno tím, že se poslední dobou umísťuje méně dětí z terénu do diagnostického ústavu, potažmo potom k nám do dětského domova. Situace je taková, více se pracuje s rodinou a pokud je alespoň nějaká naděje zlepšení, tak se děti ponechávají v rodině. Naopak je tomu v zařízení ZDVOP, které mnohdy nestačí pokrývat potřeby požadavků OSPOD. Výchova a vzdělávání Dlouhodobě se daří plnit prvky sebeobslužné výchovy (žehlení, praní, drobné opravy oblečení apod.) a příprava jídel dětmi v rámci zájmové činnosti. V rámci pracovní výchovy se děti podílí na zvelebování zámeckého parku (hrabání listí, trávy, příprava květinových záhonů). V přípravě na vyučování jsme spokojeni s prospěchem většiny dětí, ale i učňů, kde se zlepšila kvalita přípravy na vyučování. V průběhu školního roku jsme až na malé výjimky nezaznamenali žádné výrazné problémy dětí se školním prospěchem. V průběhu školního roku se scházela dětská spoluspráva, která se podílela především na řešení vnitřních problémů dětského domova (výchovné problémy, náplň volného času, organizace života v DD, ). V průběhu školního roku pracovali v našem zařízení také některé zájmové útvary, především pak: Kroužek dramatický, Kroužek ekologicko/turistický, Kroužek stolního tenisu a šipek, 12

13 Kroužek míčových her Kroužek keramický, Kroužek vaření. Více jsme se ovšem snažili zapojit naše děti do zájmových činností, které probíhají mimo dětský domov v rámci školy, města či sportovních klubů. Chlapci se nejvíce zapojovali do oddílů kopané, dívky navštěvovaly aerobik. Jelikož starší děti tráví týden na internátech, zapojovali se do zájmových aktivit tam. V DD měli možnost navštěvovat o víkendech rozličné sportovní a kulturní akce. Prioritou naší práce zůstává i nadále udržet si velmi dobrou úroveň výchovy a sociálního začlenění našich dětí do života společnosti. Zdravotní úsek Jako každý rok se projevovala vysoká nemocnost hlavně u nových dětí. Neustálým problémem jsou vši, které se velmi špatně likvidují, poněvadž současné desinfekční prostředky jsou minimálně účinné. Bohužel musíme konstatovat, že se nám velmi rozšířil počet dětí, které navštěvují ambulantně psychiatrické oddělení, případně jsou umístěny na pobyt v psychiatrických léčebnách. Stravovací úsek Ve stravování je hodně využíváno vlastních výpěstků z naší zahrady, převážně čerstvého stavu, ale také i v podobě zavařenin a zamražené zeleniny. To vše pak zvýhodňuje normu na den. Dle vyjádření HS v České Lípě je spotřební koš a průměrná spotřeba vybraných potravin v normě, kritické body pro HCCP v pořádku. Využíváme různých akcí ve velkých marketech (mimořádná nabídka, slevy apod.) a v neposlední míře i sponzorských smluv s firmami, které obchodují s potravinami tak, že nám dávají celoroční slevu na jejich výrobky. Personální úsek Někteří pedagogičtí pracovníci studují na pedagogické fakultě TUL a UJEP. Co se týče provozních zaměstnanců, tam problémy nejsou. Pracovníci domova, díky zkušenostem a vysoké erudovanosti, se zapojili do přípravy projektů vlastních a podíleli se i na aktivitách jiných subjektů. Díky této práci má dětský domov dobré renomé mezi pracovišti podobného charakteru i na půdě Města Jablonné v Podještědí. 13

14 Provozní úsek V současné době pořád řešíme otázku kácení starých, ekologem města označených stromů. Celkem jich je Údaje o výsledcích kontrol Viz přílohy 14. Základní údaje o hospodaření školy/zařízení Součástí této výroční zprávy je i zpráva o hospodaření s finančními prostředky za rok Byla již projednána a schválena Radou Libereckého kraje. 15. Přílohy Tabulky: Zprávy: Projekty: Věková skladba pedagogického sboru Projekty Protokol o provedené kontrole č.j.soc/54/11 Protokol o provedené kontrole č.j.:ok-25/11 Protokol z kontroly č.ok-ksf-04/11 audit HACCP Praha ISPP pro děti v dětských domovech LK Budoucnost pro Samuela 14

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace a Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc - Hvězdička Telefon/Fax: 487 762 626, 487 762 451, e mail: vf.24@tiscali.cz ZPRÁVA

Více

Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace

Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Obsah 1. Zřízení dětského domova v Jablonném v Podještědí 1.1 Základní identifikační údaje o organizaci 1.2 Statutární

Více

Školní vzdělávací program pro dětský domov Jablonné v Podještědí

Školní vzdělávací program pro dětský domov Jablonné v Podještědí Školní vzdělávací program pro dětský domov Jablonné v Podještědí Zámecká 1, 471 25 Jablonné v Podještědí Zpracoval: Mgr. Vlastimil Faltýnek dne: 01/2014. Obsah 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika

Více

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny.

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny. Výroční zpráva Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace tel.: 482 322 095 e-mail: ms.gagarinova@volny.cz www.skolkaliberec.cz Provoz zahájen 15. 2. 2011 Školní rok 2012/2013

Více

Školní jídelna Kojetín. příspěvková organizace, Hanusíkova ul. 283, 752 01 Kojetín, IČ: 70946957

Školní jídelna Kojetín. příspěvková organizace, Hanusíkova ul. 283, 752 01 Kojetín, IČ: 70946957 Školní jídelna Kojetín příspěvková organizace, Hanusíkova ul. 283, 752 01 Kojetín, IČ: 70946957 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2011 2 Počet zapsaných strávníků v roce 2010 947 strávníků v roce 2011 852strávníků

Více

. Dětský domov, Nepomuk

. Dětský domov, Nepomuk . Dětský domov, Nepomuk Údaje za školní rok 2008/2009 1. Charakteristika školského zařízení 2. Název: Dětský domov, Nepomuk Adresa: Nepomuk 278, 335 01 Právní forma: příspěvková organizace IZO: 108005801

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Domov mládeže, Liberec, Zeyerova 33, příspěvková organizace tel.: 485106674 telefon+fax.: 485406673 e-mail: muzicekj@volny.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval: Bc. Jitka Zrůstová.. podpis

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD

ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Vypracoval Mgr. Iva Havlenová Schválil Mgr. Iva Havlenová Na provozní poradě projednáno dne 28. 8. 2013 Směrnice nabývá platnosti dne 2. 9. 2013

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Dětský domov a Školní jídelna, Havířov-Podlesí, Čelakovského 1, příspěvková organizace PSČ 736 01 Školní vzdělávací program Dětský domov a Školní jídelna, Havířov-Podlesí, Čelakovského 1, příspěvková organizace

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola, Dětský domov, Přípravný stupeň základní školy speciální a Školní jídelna, Přestavlky 1

Základní škola, Dětský domov, Přípravný stupeň základní školy speciální a Školní jídelna, Přestavlky 1 Doplňující informace o činnosti DD 2.Charakteristika DD Vymezení hlavní činnosti: Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy. Do našeho

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007/2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007/2008 Dětský domov Radost Čs. Tankistů 277, 109 00 Praha 10 Dolní Měcholupy Radost dětský domov, o.p.s. Za Sadem 208, 182 00 Praha 8 IČ: 264 710 43, www.radost-ops.cz I. Úvod O společnosti:

Více

DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ŠKOLNÍ JÍDELNY, Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547, PSČ: 768 61, Tel: 573 380 393

DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ŠKOLNÍ JÍDELNY, Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547, PSČ: 768 61, Tel: 573 380 393 DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA a ŠKOLNÍ JÍDELNA Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547, PSČ: 768 61, Tel: 573 380 393 STATUT DĚTSKÉHO DOMOVA SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ŠKOLNÍ JÍDELNY, BYSTŘICE

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO DOMOVA A ŠKOLNÍ JÍDELNY HAVÍŘOV

ORGANIZAČNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO DOMOVA A ŠKOLNÍ JÍDELNY HAVÍŘOV ORGANIZAČNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO DOMOVA A ŠKOLNÍ JÍDELNY HAVÍŘOV 1. Základní ustanovení Organizační řád Dětského domova a Školní jídelny Havířov vychází z platných právních předpisů zejména ze zákona č.561/2004sb.,

Více

Výroční zpráva SVP HELP

Výroční zpráva SVP HELP Výchovný ústav, Středisko výchovné péče HELP, střední škola a školní jídelna, Zámecká 107 odloučené pracoviště Středisko výchovné péče HELP Františkánská 1256, 686 01 Uherské Hradiště Tel/fax: 572 564

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Část I. Všeobecná ustanovení

Část I. Všeobecná ustanovení Vydal: Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Mgr. Ivana Melichárková, ředitelka školy Projednal: pedagogická rada dne 25.8.2015 Účinnost ode dne: 25.8.2015 Změny ve směrnici jsou

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Domov mládeže, Liberec, Zeyerova 33, příspěvková organizace tel.: 485106674 telefon+fax.: 485406673 e-mail: muzicekj@volny.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Vypracoval: Bc. Jitka Zrůstová.. podpis

Více

Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy.

Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy. Doplňující informace o činnosti DD 2.Charakteristika DD Vymezení hlavní činnosti: Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy. Do našeho

Více

Organizační řád školy pro školní rok 2014 2015

Organizační řád školy pro školní rok 2014 2015 Základní škola speciální JASNĚNKA, o.p.s. Jiráskova 772 783 91 Uničov Organizační řád školy pro školní rok 2014 2015 Zpracovala : Mgr. Miloslava Bártová Datum vydání : 25.8.2014 Platnost : od 31.8.2015

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. DOMOV MLÁDEŽE Zeyerova 33 LIBEREC příspěvková organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. DOMOV MLÁDEŽE Zeyerova 33 LIBEREC příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD DOMOV MLÁDEŽE Zeyerova 33 LIBEREC příspěvková organizace 2. ledna 2013 - 1 - A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Ustanovení o organizačním řádu Organizační řád je organizační normou komplexní povahy,

Více

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice Organizační řád Organizační řád Mateřské školy Vlkava Č.j.: 112/2013 Platnost od: 2.9.2013 Účinnost od: 2.9.2013 Zpracovaný v

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva SVP HELP

Výroční zpráva SVP HELP Výchovný ústav, Středisko výchovné péče HELP, střední škola a školní jídelna, Zámecká 107 zařízení poskytující školské služby Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292, 686 01 Uherské Hradiště Tel/fax:

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Vnitřní předpis č. 4 č. j. SZŠ/100/2011 ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. Všeobecná část Organizační

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Dům dětí a mládeže Větrník, Riegrova 16, Liberec 1,tel/fax: 048/2713161, e-mail: jana.pavlikova@ddmliberec.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 V Liberci 3.5.2013 Vypracoval: Schválil: Předkládá:

Více

1. změna Organizačního řádu DDM Větrník

1. změna Organizačního řádu DDM Větrník 1. změna Organizačního řádu DDM Větrník Organizační řád DDM Větrník je zpracován na základě zřizovací listiny DDM Větrník a legislativních norem vymezujících činnost středisek pro volný čas, zejména Zákon

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Číslo jednací 52 / 2014 Účinnost od 1.3.2014 Spisový znak 1-4 Skartační znak A 10. 1. Všeobecné ustanovení. a) Úvodní ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Číslo jednací 52 / 2014 Účinnost od 1.3.2014 Spisový znak 1-4 Skartační znak A 10. 1. Všeobecné ustanovení. a) Úvodní ustanovení Mateřská škola Sluníčko Sulice- Želivec, se sídlem Školní 349, 251 68 Sulice- Želivec ORGANIZAČNÍ ŘÁD Číslo jednací 52 / 2014 Účinnost od 1.3.2014 Spisový znak 1-4 Skartační znak A 10 1. Všeobecné ustanovení

Více

Základní umělecká škola, Masarykovo náměstí 1, Nová Paka 50901. Organizační řád

Základní umělecká škola, Masarykovo náměstí 1, Nová Paka 50901. Organizační řád Základní umělecká škola, Masarykovo náměstí 1, Nová Paka 50901 Organizační řád Organizační řád nabývá platnosti dne 29. srpna 2013 Článek 1 - Základní ustanovení 1. Základní umělecká škola Nová Paka (dále

Více

Vnitřní řád školní jídelny

Vnitřní řád školní jídelny Mateřská škola Nový šaldorf, okres Znojmo, příspěvková organizace adresa: Nový Šaldorf 96, 671 81 Nový Šaldorf, IČ: 75021978 e-mail: msnovysaldorf@tiscali.cz, telefon: 515 227 016, mobil: 725 881 197 Vnitřní

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola, Nové Město pod Smrkem, Textilanská 661, příspěvková organizace Textilanská 661, 463 65, tel. 482 325 195, e-mail: zvs.nmps@tiscali.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval:

Více

Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové

Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové 1 Obsah: 1. Identifikační údaje a. Základní údaje organizace b. Charakteristika organizace 2. Cíle zájmového vzdělávání 3. Délka a časový plán

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 204/205 Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/2, 460 0 Liberec, příspěvková organizace 4 Obsah. Základní údaje o škole... 3 2. Zabezpečení provozu... 4 3. Personální

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Panenské Břežany za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Panenské Břežany za školní rok 2006/2007 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Panenské Břežany za školní rok 2006/2007 Zpracovala: Jana Zábojniková Projednala: Pedagogická rada školy Základní údaje: Adresa, telefon e-mail: Základní škola a Mateřská škola Panenské

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD A. Úvodní ustanovení 1. Základní ustanovení o organizaci 2. Předmět činnosti organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD A. Úvodní ustanovení 1. Základní ustanovení o organizaci 2. Předmět činnosti organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD A. Úvodní ustanovení Organizační řád spolu s popisy funkcí a popisy práce tvoří nedílný, na sebe navazující, uspořádaný celek organizačních norem, který vyjadřuje strukturu organizace řízení,

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace Organizační řád školy Tento organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Praha 10 - Hostivař Kozinova 1000 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 1 ZŠ - OŘ /2005 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne 20.6.2005 Mgr. Helena Fučíková,

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 101 047/99-1402 Oblastní pracoviště č.10 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 101 047/99-1402 Oblastní pracoviště č.10 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 101 047/99-1402 Oblastní pracoviště č.10 Signatura: oj1xs301.doc Okresní pracoviště Chrudim INSPEKČNÍ ZPRÁVA Školské zařízení: Soukromá školní jídelna Na Sále,

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Pražský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Praha 2, Viničná 1

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Pražský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Praha 2, Viničná 1 0 ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Pražský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Praha 2, Viničná 1 Adresa: Viničná 1/440, 120 00 Praha 2 Identifikátor školy: 600 035 476

Více

Základní škola Zlaté Hory, Wolkerova 712, 793 76 Zlaté Hory. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mgr. František Vrána, ředitel školy

Základní škola Zlaté Hory, Wolkerova 712, 793 76 Zlaté Hory. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mgr. František Vrána, ředitel školy ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: Vr1 /2013 Vypracoval: Schválil: Projednáno na provozní poradě dne: 27.8.2013 Mgr. František Vrána, ředitel školy Mgr. František Vrána, ředitel školy

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Výroční zpráva Občanského sdružení Snílek za rok 2010

Výroční zpráva Občanského sdružení Snílek za rok 2010 Výroční zpráva Občanského sdružení Snílek za rok 2010 Váţení přátelé a příznivci Občanského sdruţení Snílek, dovolte mi v následujících větách shrnout a přiblíţit činnost našeho občanského sdruţení v roce

Více

Základní škola Cheb, Kostelní náměstí 14, Cheb příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008

Základní škola Cheb, Kostelní náměstí 14, Cheb příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 Základní škola Cheb, Kostelní náměstí 14, Cheb příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Zřizovatelem Základní školy Cheb, Kostelní náměstí 14,příspěvkové

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY. od 3.9.2012

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY. od 3.9.2012 Základní škola, Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 1053, příspěvková organizace 744 01 Frenštát p.r.,tyršova 1053 tel. 556 835 737, 731 574 059 e-mail:skola@zsfren.cz www.zsfren.cz VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

Více

Organizační řád Č.j.: 142/12

Organizační řád Č.j.: 142/12 Základní škola, Strachotice, okres Znojmo, příspěvková organizace 671 29 Strachotice 71, tel.: 515235529, E-mail: zsstrachotice@gmail.com, IČ: 71000917 Organizační řád Č.j.: 142/12 Vypracoval: Mgr. Karla

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz PÁTEŘNÍ ŠKOLA ÚSTECKÉHO KRAJE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Výroční zpráva o činnosti Školní jídelny Litovel, příspěvková organizace za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti Školní jídelny Litovel, příspěvková organizace za rok 2011 Školní jídelna Litovel, příspěvková organizace Studentů 91, 784 01 Litovel DIČ: CZ 75026333, IČO: 75026333 Tel. 585 342 182, 585 341 484 E-mail: studentu91@iol.cz Č. účtu: 179990971/0300 www.jidelnastudentu.cz

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ŠKOLA KAVČÍ HORY- MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA SLUŽEB, PRAHA 4, K SÍDLIŠTI 840

ŠKOLNÍ ŘÁD ŠKOLA KAVČÍ HORY- MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA SLUŽEB, PRAHA 4, K SÍDLIŠTI 840 ŠKOLA KAVČÍ HORY- MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA SLUŽEB, PRAHA 4, K SÍDLIŠTI 840 FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UK Praha Tel. 241090230 Bankovní spojení: 75435041/0100 IČ: 48

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Vnitřní řád školní družiny dle ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracoval: Mgr. Karel Opravil

Více

Rozsah a forma vedení školní matriky

Rozsah a forma vedení školní matriky Vyhláška č. 364/2005 Sb. o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských

Více

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ Č.J.: MŠČ/34/2010

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ Č.J.: MŠČ/34/2010 Název školského zařízení: MATEŘSKÁ ŠKOLA LETOVICE ČAPKOVA 802/10, OKRES BLANSKO PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE IČO : 75024209, TEL.: 516 474 126 vydává 1. Společná ustanovení PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ Č.J.:

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MALÝ SVĚT

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MALÝ SVĚT ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MALÝ SVĚT I. Základní ustanovení Tento organizační řád mateřské školy (dále jen školka ), upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školky, práva a povinnosti

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-2182/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

R o z h o d n u t í č í s. 16/2007 ředitele VOŠ, SŠ, COP. O vydání provozního řádu domova mládeže VOŠ, SŠ, COP, Sezimovo Ústí

R o z h o d n u t í č í s. 16/2007 ředitele VOŠ, SŠ, COP. O vydání provozního řádu domova mládeže VOŠ, SŠ, COP, Sezimovo Ústí VOŠ, SŠ, COP Budějovická 421 Sezimovo Ústí R o z h o d n u t í č í s. 16/2007 ředitele VOŠ, SŠ, COP O vydání provozního řádu domova mládeže VOŠ, SŠ, COP, Sezimovo Ústí V návaznosti na platné zákonné normy,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2011/2012

ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2011/2012 ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2011/2012 I. Všeobecná ustanovení a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále MŠ) upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Zpracovaný v souladu se školským zákonem 561/2004 Sb. a vyhlášky č. 43 ze dne 9. února 2006, kterou se mění vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 14/2005 Sb.,

Více

Vnitřní řád internátu

Vnitřní řád internátu Vnitřní řád internátu I. Základní ustanovení 1.Název zařízení: ZŠ Olešovice Ringhofferova 436 251 68 Kamenice 2.Účel a poslání: Internát je školské zařízení zajišťující výchovnou a sociální péči pro děti

Více

Provozní řád Základní školy Tochovice pro školní rok 2014/2015

Provozní řád Základní školy Tochovice pro školní rok 2014/2015 1 ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TOCHOVICE TOCHOVICE 76 262 81 TOCHOVICE IČO: 71007202 E-mail:zstochovice@atlas.cz, zsmstochovice@seznam.cz Tel.: 318 682 754 www.zstochovice.cz

Více

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika ŠD 3. Koncepce rozvoje ŠD 4. Témata činností

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřské školy Suchdol nad Lužnicí

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřské školy Suchdol nad Lužnicí ORGANIZAČNÍ ŘÁD Mateřské školy Suchdol nad Lužnicí a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti pracovníků

Více

Střední odborné učiliště stavební Opava, Boženy Němcové 22. Školní vzdělávací program domova mládeže

Střední odborné učiliště stavební Opava, Boženy Němcové 22. Školní vzdělávací program domova mládeže Střední odborné učiliště stavební Opava, Boženy Němcové 22 Školní vzdělávací program domova mládeže Zpracovala: Martina Czyžová, vychovatelka Schválil: Bedřich Štencel, ředitel školy Identifikační údaje:

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-547/07-08. příspěvková organizace

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-547/07-08. příspěvková organizace Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-547/07-08 Název školy: Základní škola, Česká Lípa, Partyzánská 1053, příspěvková organizace Adresa: Partyzánská 1053, 470 01 Česká Lípa

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 Š k o l a p o d p o r u j í c í z d r a v í telefon: 376 313 353 e-mail: zscapkova@investtel.cz IČO: 70825912 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY I. Všeobecná ustanovení

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice 1 Obsah 1. Identifikace ŠD 3 2. Charakteristika ŠD 4 3. Materiální, ekonomické a personální podmínky 4 1.

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace

Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková

Více

za za školní rok 2011 1997-2012 98

za za školní rok 2011 1997-2012 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2011 1997-2012 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY Základní škola, Liberec, Česká 354, příspěvková organizace se sídlem Česká 354, 463 12 Liberec 25 ORGANIZAČNÍ ŘÁD VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY Č.j.: CES/0003/2014 Spisový/skartační znak 3.1.1 A5 Vypracoval:

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště OSTRAVA Inspekční zpráva Školní družina Mateřská škola Mateřinka, s.r.o., 736 01 Okružní 13, Havířov-Šumbark Identifikátor zařízení: 600 000 966 Zřizovatel: Pavla

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2013

Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 D u h a - centrum sociálních služeb Vikýřovice, příspěvková organizace IČ:75004089 zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddílu Pr vložce č.776. Výroční zpráva o činnosti

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola J. Vohradského Šluknov, okres Děčín. Adresa: T. G. Masaryka 678, 407 77 Šluknov. Identifikátor školy: 600 076 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola J. Vohradského Šluknov, okres Děčín. Adresa: T. G. Masaryka 678, 407 77 Šluknov. Identifikátor školy: 600 076 377 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola J. Vohradského Šluknov, okres Děčín Adresa: T. G. Masaryka 678, 407 77 Šluknov Identifikátor školy: 600 076 377 Termín konání inspekce:

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2001-2002

PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2001-2002 PEDAGOGICKO PSYCHOLOGICKÁ PORADNA SEMILY Nádražní 213, P. BOX 72, PSČ 513 01 tel.: 481 625 390, ppp.semily@worldonline.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2001-2002 Zprávu předkládá: Mgr.Věra

Více

Výroční zpráva DDM školní rok 2012/2013

Výroční zpráva DDM školní rok 2012/2013 Dům dětí a mládeže Uherský Ostroh, příspěvková organizace, Nám. Sv. Ondřeje 47, 687 24 Uherský Ostroh tel.: 572 591 123, mob.: 602 732 734 e-mail: reditelka@ddmpastelka.cz, www.ddmpastelka.cz Výroční zpráva

Více

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 identifikátor právnické osoby : 600 021 033 IČ : 71197613 Zřizovatel : Diakonie Českobratrské církve evangelické

Více

Provozní řád ŠJ. Mateřská škola JAHODNICE

Provozní řád ŠJ. Mateřská škola JAHODNICE Mateřská škola JAHODNICE Se sídlem: Praha 9 - Kyje, Kostlivého 1218, 198 00 IČO : 70919593 Provozní řád ŠJ Zpracovala: Mgr. Jana Tůmová, ředitelka školy Platnost: 1.9.2013 Projednáno a schváleno na provozní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více