Prodejné publikace vydané NPÚ, ÚOP v Ostravě, které jsou dosud na skladě

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Prodejné publikace vydané NPÚ, ÚOP v Ostravě, které jsou dosud na skladě"

Transkript

1 Prodejné publikace vydané NPÚ, ÚOP v Ostravě, které jsou dosud na skladě KLENOVSKÝ, Jaroslav. Židovské památky Moravy a Slezska. Jewish Monuments of Moravia and Silesia. ISBN X. Česko-anglická publikace Tematické zaměření: historie, architektura Místo a rok vydání: Brno 2001 Počet stran: 220 Tisk: černobílý, přílohy: barevné Vydalo NPÚ ÚOP v Ostravě a ÚOP v Brně ve spolupráci s nakladatelstvím ERA Cena: 390,-- Kč ANOTACE: Katalogový přehled dochovaných židovských památek Moravy a Slezska se stručným historickým vývojem židovského osídlení na tomto území, rejstříkem obcí i významnými židovskými osobnostmi odtud pocházejícími či v dané oblasti působícími VYBÍRAL, Jindřich. Die Geburt einer Grossstadt. Architektur im Bild von Mährisch-Ostrau ISBN Německá verze publikace Tematické zaměření: moderní architektura Počet stran: 136 Tisk: černobílý Místo a rok vydání: Ostrava 2001 Cena: 160,-- Kč ANOTACE: Výpravná publikace popisující vývoj architektury Moravské Ostravy od konce 19. století do počátku druhé světové války tj. období převratného růstu velkoměsta, výstavby velkých bank, divadel, kostelů, veřejných budov či soukromých paláců a vil. Publikace je doplněna řadou dobových fotografií a archivní plánovou dokumentací. VYBÍRAL, Jindřich. Zrození velkoměsta. Architektura v obraze Moravské Ostravy (3. vydání). ISBN Česká verze, anglické a německé resumé Tematické zaměření: moderní architektura Počet stran: 222 Vazba: V8, tvrdé desky Místo a rok vydání: Brno 2003 ve spolupráci s nakladatelstvím ERA Cena: 400,-- Kč ANOTACE: Výpravná publikace popisující vývoj architektury Moravské Ostravy od konce 19. století do počátku druhé světové války tj. období převratného růstu velkoměsta, výstavby velkých bank, divadel, kostelů, veřejných budov či soukromých paláců a vil. Publikace je doplněna řadou dobových fotografií a archivní plánovou dokumentací.

2 KUČOVÁ, Věra, MATĚJ, Miloš. Industriální soubory v Ostravě vybrané k nominaci na zápis do seznamu světového dědictví UNESCO. ISBN Počet stran: 64 Místo a rok vydání: Ostrava 2007 Cena: 70,-- Kč ANOTACE: Stručná brožura popisující industriální dědictví Ostravy, jeho význam a výjimečnost, podrobnější popis jednotlivých souborů, které byly zapsány na indikativní seznam k nominaci na zápis do seznamu světového dědictví UNESCO. Součástí je také srovnání s jinými obdobnými památkami. KUČOVÁ, Věra, MATĚJ, Miloš. Industrial complexes in Ostrava to be nominated for inscription on the UNESCO World heritage list. ISBN Anglická verze publikace Počet stran: 68 Místo a rok vydání: Ostrava 2007 Cena: 75,-- Kč ANOTACE: Stručná brožura popisující industriální dědictví Ostravy, jeho význam a výjimečnost, podrobnější popis jednotlivých souborů, které byly zapsány na indikativní seznam k nominaci na zápis do seznamu světového dědictví UNESCO. Součástí je také srovnání s jinými obdobnými památkami. GORYCZKOVÁ, Naděžda. Složitosti a rozpory moderní architektury a její památkové ochrany (sborník přednášek z mezinárodního semináře). ISBN Tematické zaměření: památková ochrana, moderní architektura Formát: A4 Počet stran: 120 Tisk: černobílý Místo a rok vydání: Ostrava 2005 Cena: 125,-- Kč ANOTACE: Jedná se o sborník odborných přednášek, které zazněly v Ostravě v roce 2005 na konferenci s mezinárodní účastí, která se zabývala moderní architekturou a problémy, se kterými se památkáři setkávají při její památkové ochraně. Sborník je rozdělen na tři samostatné části: a) Fenomén Ostravy a Ostravska v moderní době, b) Stylový pluralismus architektury 20. století, c) Architekti a památková péče.

3 KLÁT, Jaroslav, MATĚJ, Miloš. Národní kulturní památka Důl Michal /Petr Cingr v Ostravě. ISBN Počet stran: 48 Místo a rok vydání: Ostrava 2006 Cena: 60,-- Kč ANOTACE: Stručná publikace popisující národní kulturní památku Důl Michal v Ostravě Michálkovicích jeho historii (od založení dolu, přes výstavbu báňské dráhy, koncentraci těžby i jednotlivé přestavby až po útlum těžby a ukončení provozu), geologii, dobývací metody, objem těžby, památkové hodnoty. KLÁT, Jaroslav, MATĚJ, Miloš. National cultural heritage site Michal /Petr Cingr Coal Mine, Ostrava. ISBN Anglická verze publikace Počet stran: 52 Místo a rok vydání: Ostrava 2007 Cena: 60,-- Kč ANOTACE: Stručná publikace popisující národní kulturní památku Důl Michal v Ostravě Michálkovicích jeho historii (od založení dolu, přes výstavbu báňské dráhy, koncentraci těžby i jednotlivé přestavby až po útlum těžby a ukončení provozu), geologii, dobývací metody, objem těžby, památkové hodnoty. ZEMAN, Lubomír. Architektura socialistického realismu v severozápadních Čechách. ISBN Česká verze, angllické a německé resumé Tematické zaměření: architektura socialistického realismu, památková ochrana Počet stran: 116 Místo a rok vydání: Ostrava 2008 Cena: 125,-- Kč ANOTACE: Publikace se soustředí na prostor severozápadních Čech a zdejší památky architektury tzv. socialistického realismu. Zabývá se následujícími lokalitami: Jáchymov, Ostrov, Horní Slavkov, Sokolov, Město Březová, Karlovy Vary a Lázně Kynžvart. U jednotlivých měst popisuje historii zrodu a vývoje lokality, urbanismus, architekturu, obytné soubory i objekty občanské vybavenosti, autory, umělce a stavitele. Závěr je věnován celkovému zhodnocení architektury sorely a možnostem její ochrany.

4 RYŠKOVÁ, Michaela. Sdílné město/a Communicative Town. Krnovské textilky v pohledu památkové péče. The Krnov-based textile factories from the point of view of monument preservation. ISBN Česko-anglická publikace, historie Počet stran: 116 Místo a rok vydání: Ostrava 2008 Cena: 150,-- Kč ANOTACE: Publikace seznamuje s historickým vývojem soukenictví v Krnově, přináší katalogový přehled všech 37 krnovských textilních továrem, podrobněji se věnuje továrně Alois Larisch a synové. PRIX, Dalibor (ed.) Kostel sv. Benedikta v Krnově-Kostelci. ISBN s anglickým resumé Tematické zaměření: historie, sakrální památky, uměnověda Počet stran: 336 Vazba: V8, tvrdé desky Cena: 370,- Kč ANOTACE: Odborná publikace detailněji se věnující historie Krnovska, kostelu sv. Benedikta v Krnově. Zvláštní důraz je věnován tamním nástěnným malbám s podrobným ikonografickým rozborem, jejich restaurování a provedeným archeologickým výzkumům z posledních let. Součástí je rozsáhlý seznam archivních pramenů a literatury k tématu, rejstříky. MATĚJ, Miloš, KLÁT, Jaroslav, KORBELÁŘOVÁ, Irena. Cultural Monuments of the Ostrava-Karviná Coalfield. ISBN Anglická verze publikace Počet stran: 196 Vazba: V8, tvrdé desky Místo a rok vydání: Ostrava 2008 Cena: 299,-- Kč ANOTACE: ANOTACE: Publikace se věnuje ostravsko-karvinskému černouhelnému revíru. Zabývá se jeho územními a geologickými poměry, historií dobývání v této oblasti, technickým a stavebním vývojem, přináší přehled nejdůležitějších podnikatelů a těžebních společností, kteří měli stěžejní význam na rozvoj tohoto průmyslového odvětví. Hlavní částí publikace je však podrobný katalogový přehled všech kulturních památek OKR, doplněný registrem úvodních důlních děl a seznamy literatury i pramenů.

5 MATĚJ, Miloš, KLÁT, Jaroslav, KORBELÁŘOVÁ, Irena. Kulturní památky ostravsko-karvinského revíru. ISBN Počet stran: 224 Vazba: V8, tvrdé desky Cena: 199,- Kč ANOTACE: Publikace se věnuje ostravsko-karvinskému černouhelnému revíru. Zabývá se jeho územními a geologickými poměry, historií dobývání v této oblasti, technickým a stavebním vývojem, přináší přehled nejdůležitějších podnikatelů a těžebních společností, kteří měli stěžejní význam na rozvoj tohoto průmyslového odvětví. Hlavní částí publikace je však podrobný katalogový přehled všech kulturních památek OKR, doplněný registrem úvodních důlních děl a mapami. SBORNÍK Národního památkového ústavu v Ostravě ISBN , anglické resumé Tematické zaměření: lidová a dřevěná architektura, historie, rekonstrukce, archeologie, architektura Počet stran: 160 Místo a rok vydání: Ostrava 2008 Cena: 150,-- Kč ANOTACE: Jedná se o pravidelný sborník odborných příspěvků ostravského pracoviště NPÚ. Stěžejním tématem jsou památky lidové a dřevěné architektury. Sborník přináší na jedné straně podrobné zprávy o některých dřevěných stavbách, na druhé straně doplňuje novými drobnými zjištěními stará témata. Je zde i několik přípěvků, které se věnují architektuře a dějinám Ostravy či památkové obnově některých významných objektů regionu. Cena: 150,-- Kč SBORNÍK Národního památkového ústavu v Ostravě Opavsko: památky historie osobnosti. ISBN , anglické resumé Tematické zaměření: architektura, historie, Opavsko, archeologie Počet stran: 180 ANOTACE: Každoroční sborník byl v roce 2009 věnován regionu Opavsko. Setkáváme se zde s příspěvky, které se zaměřují na konkrétní památky, historii či významné osobnosti regionu. V úvodu je několik příspěvků, které zazněly v roce 2008 na konferenci Mladí mistři, která se věnovala problematice moderní architektury. Samostatná část sborníku prezentuje taktéž výsledky rozsáhlé vědy a výzkumu Národního památkového ústavu.

6 JANKOVEC, Otakar a kol. Tábor Proměny historického centra města v 19. a 20. století. ISBN , anglické resumé Tematické zaměření: architektura, urbanismus, památková ochrana, Tábor Počet stran: 116 Cena: 100,- Kč ANOTACE: Publikace se zaměřuje na urbanistický a architektonický vývoj města Tábora od počátku 19. století až do počátku století 21. Věnuje se podrobněji proměnám nejdůležitějších památek, jednotlivých domů v historickém jádru města, památkové péči, asanačním plánům, programům obnovy i organizacím, které se na ní podílely. Samostatná část je věnována historické zeleni jádra města a také podílu města Tábora na ochraně a propagaci kulturního dědictví v rámci České republiky i Evropy. STRAKOŠ, Martin. Průvodce architekturou Ostravy. ISBN Česko-anglická verze Tematické zaměření: architektura, historie Formát: 135 x 235 Počet stran: 480 Vazba: V8 Flexi Cena: 300,-- Kč ANOTACE: Výpravná obrazová publikace, zabývající se architekturou města Ostravy. Hlavní část je věnována podrobnému hesláři 270 nejvýznamnějších staveb, doplněných soudobými fotografiemi (Roman Polášek), mnohdy také plánovou dokumentací. Samostatnou část tvoří historie architektury města Ostravy, podrobný seznam literatury a pramenů (tištěné i nepublikované), mapy se zanesením jednotlivých objektů z hesláře (v několika měřítkách) a také podrobný slovník architektů, stavitelů, sochařů a malířů, kteří se na jednotlivých objektech podíleli. KOUŘILOVÁ, Dana. Státní zámek Hradec nad Moravicí. Bílá věž. ISBN , anglické resumé i popisy obrázků Tematické zaměření: brožura pro návštěvníky, zpřístupněné památky Počet stran: 20 Vazba: V1 Cena: 30,- Kč ANOTACE: Propagační brožurka věnovaná jedné části rozsáhlého areálu státního zámku Hradec nad Moravicí Bílé věži. Formou konfrontace dochované archivní dokumentace a současné fotografie je popsána samostatně stojící Bílá věž.

7 KOLÁŘOVÁ, Eva. Státní zámek RADUŇ. ISBN Tematické zaměření: brožura pro návštěvníky, zpřístupněné památky Počet stran: 32 Vazba: V1 Cena: 35,- Kč ANOTACE: Brožurka seznamuje návštěvníky památky čtivou formou s historií zámku Raduň a podrobněji se věnuje především rodu posledních šlechtických majitelů Blücherů von Wahlstatt. Je doplněna množstvím archivních materiálů i soudobých fotografií ze zámecké instalace, přibližuje také samostatnou část areálu zámeckou oranžerii, která byla v roce 2004 po celkové rekonstrukci zpřístupněna veřejnosti. KOLÁŘOVÁ, Eva. Státní zámek Raduň. ORANŽERIE ISBN Tematické zaměření: brožura pro návštěvníky, zpřístupněné památky Počet stran: 28 Vazba: V1 Místo a rok vydání: Ostrava 2010 Cena: 30,- Kč ANOTACE: Brožurka seznamuje návštěvníky stručně s celým zámeckým areálem v Raduni, přednostně se ale věnuje obnově zámecké oranžerie, jejímu současnému využití a kulturním a společenským akcím, které se v ní pravidelně konají. Tradiční vápenné technologie. Sborník přednášek z odborného workshopu. ISBN Tematické zaměření: vápno historie, výroba, vlastnosti, tradiční postupy Formát: A4 Počet stran: 56 Vazba: V1 Cena: 50,-Kč ANOTACE: Sborník přednášek z odborného workshopu, který se věnoval vápnu. Jeho historii, výrobě, vlastnostem, tradičním postupům přípravy a užití. Součástí sborníku je také podrobná okomentovaná fotodokumentace z praktické části workshopu, kde je popsán proces výroby páleného vápna od stavby pece, přes vlastní pálení, hašení vápna, barvení a užití při omítání historických fasád.

8 SBORNÍK Národního památkového ústavu v Ostravě Industriální dědictví a bydlení v průmyslových aglomeracích. ISBN , anglické resumé Tematické zaměření: architektura, dělnické a hornické bydlení, památková ochrana, industriální památky Počet stran: 192 Místo a rok vydání: Ostrava 2010 Cena: 150,-- Kč ANOTACE: Sborník roku 2010 je tematicky zaměřen na problematiku bydlení v průmyslových aglomeracích, hornické a dělnické kolonie, jejich vznik, specifika až po památkovou ochranu a jejich limity současnosti. Na příkladech ze zahraničí (Nizozemsko, Anglii, Španělsko, Porúří, Slovensko, Polsko) a českých a moravských průmyslových oblastech je dokumentován tento výjimečný fenomén 19. a 20. století. Sborník přináší z velké většiny právě příspěvky, které zazněly na konferenci s mezinárodní účastí o hornických a dělnických koloniích, kterou ostravské pracoviště NPU pořádalo v létě Závěr sborníku je věnován čistě problematice technických památek. NITRA, Tomáš. Ostravská letiště se zaměřením na stavební vývoj / Airfields and Airports of Ostrava. Their History and Development. ISBN Česko-anglická publikace Tematické zaměření: historie, letectví, architektura Počet stran: 112 Místo a rok vydání: Ostrava 2010 Cena: 125,- Kč ANOTACE: Publikace se zaměřuje na problematiku letectví na Ostravsku s počátky již před první světovou válkou až do současnosti. Katalogovou formou se detailněji věnuje jednotlivým letištím (zaniklým i současným) na území Ostravska a Opavska. Snaží se je lokalizovat, popsat jejich vývoj i objekty, které na jednotlivých letištích zůstaly do dnešních dnů. Samostatná kapitola je věnována dnešnímu modernímu letišti Leoše Janáčka v Mošnově včetně záměrům na jeho rozšíření, a také původním kancelářím ČSA v Moravské Ostravě.

Koncepce podpory památkové péče v Moravskoslezském kraji na období 2010-2013

Koncepce podpory památkové péče v Moravskoslezském kraji na období 2010-2013 Počet stran přílohy: 26 Moravskoslezský kraj Koncepce podpory památkové péče v Moravskoslezském kraji na období 2010-2013 Odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury Krajského úřadu Moravskoslezského

Více

PAMÁTKOVÝ ÚSTAV V OSTRAVĚ

PAMÁTKOVÝ ÚSTAV V OSTRAVĚ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV V OSTRAVĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2000 OBSAH 1. Památkový ústav v Ostravě 2000 SLOVO ÚVODEM ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PODNIKU... SEZNAM ZAMĚSTNANCŮ PÚ V OSTRAVĚ (VČETNĚ PŘEHLEDU PRACOVIŠŤ) K 31. 12.

Více

PAMÁTKOVÝ ÚSTAV V OSTRAVĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA

PAMÁTKOVÝ ÚSTAV V OSTRAVĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA PAMÁTKOVÝ ÚSTAV V OSTRAVĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 1999 OBSAH Památkový ústav v Ostravě v roce 1999 Ing. arch. Jiří Gwuzd, CSc. ORGANIZACE A ODBORNÁ ČINNOST...5 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PODNIKU...6 SEZNAM STÁLÝCH ZAMĚSTNANCŮ

Více

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA V Ý R OČ N Í ZPR ÁVA Obsah Úvodní slovo ředitele 3 1 Organizace 5 2 Náplň a rozsah činnosti 7 3 Památková péče 7 4 Správa památkových objektů 18 5 Věda a výzkum 20 6 Publikační a přednášková činnost 22

Více

Conference proceedings

Conference proceedings Sborník příspěvků mezinárodní konference Hornická kulturní krajina Krušnohoří/Erzgebirge k nominaci na Seznam světového dědictví UNESCO Conference proceedings of international conference Mining Cultural

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 OBSAH Úvodní slovo ředitele 3 1. Organizace 5 2. Náplň a rozsah činnosti 8 3. Památková péče 9 4. Správa památkových objektů 29 5. Věda a výzkum 32 6. Publikační a přednášková

Více

příspěvková organizace Karlovarského kraje

příspěvková organizace Karlovarského kraje příspěvková organizace Karlovarského kraje OBSAH Úvod 5 slovo ředitele základní informace o muzeu Sbírky 9 charakteristika sbírkového fondu akvizice / nákupy / dary inventarizace sbírek zápůjčky sbírek

Více

Recenze a zprávy. 1) Michaela Holubová, recenze v Historické demografii. 2. 2) Petr Popelka, recenze ve Slezském sborníku... 5

Recenze a zprávy. 1) Michaela Holubová, recenze v Historické demografii. 2. 2) Petr Popelka, recenze ve Slezském sborníku... 5 Recenze a zprávy 1) Michaela Holubová, recenze v Historické demografii. 2 2) Petr Popelka, recenze ve Slezském sborníku... 5 3) Ondřej Ševeček, recenze v Českém časopisu historickém... 7 HOLUBOVÁ, Michaela:

Více

Akademické soupisy uměleckých památek

Akademické soupisy uměleckých památek Akademické soupisy uměleckých památek věda 9 kolem nás prostory společné paměti Oddělení topografie ÚDU AV ČR Soupisy uměleckých památek Čech, Moravy, Slezska a Prahy patří (vedle např. velké řady Dějin

Více

V Ý R OČ N Í Z P R ÁVA

V Ý R OČ N Í Z P R ÁVA V Ý R OČ N Í Z P R ÁVA 1 Obsah Úvodní slovo ředitelky 3 1 Organizace 5 2 Náplň a rozsah činnosti 8 3 Památková péče 11 4 Správa památkových objektů 20 5 Věda a výzkum 20 6 Publikační a přednášková činnost

Více

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA V Ý R OČ N Í ZPR ÁVA Obsah Úvodní slovo ředitele 3 1 Organizace 5 2 Náplň a rozsah činnosti 8 3 Památková péče 9 5 Věda a výzkum 17 6 Publikační a přednášková činnost 19 7 Prezentační a vzdělávací činnost

Více

Projekt Platforma pro památkovou péči, restaurování a obnovu se představuje

Projekt Platforma pro památkovou péči, restaurování a obnovu se představuje Projekt Platforma pro památkovou péči, restaurování a obnovu se představuje V české péči o kulturní dědictví dosud chyběla nezávislá, interdisciplinární informační a komunikační platforma, jež by umožňovala

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA NÁRODNÍHO ÚSTAVU LIDOVÉ KULTURY

VÝROČNÍ ZPRÁVA NÁRODNÍHO ÚSTAVU LIDOVÉ KULTURY VÝROČNÍ ZPRÁVA NÁRODNÍHO ÚSTAVU LIDOVÉ KULTURY ZA ROK 2014 ISBN 978-80-88107-00-2 2 OBSAH: I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZPRACOVATELI. 4 1. Zpracovatel Národní ústav lidové kultury 2. Zřizovatel, způsob zřízení

Více

FOTOGRAFICKÉ SBÍRKY MUZEÍ UMĚNÍ V ČECHÁCH A NA MORAVĚ

FOTOGRAFICKÉ SBÍRKY MUZEÍ UMĚNÍ V ČECHÁCH A NA MORAVĚ Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav hudební vědy Sdružená uměnovědná studia LUCIE CHOCHOLOVÁ FOTOGRAFICKÉ SBÍRKY MUZEÍ UMĚNÍ V ČECHÁCH A NA MORAVĚ (Bakalářská diplomová práce) Vedoucí práce:

Více

nám. Mikuláše z Husi 44, 390 01 Tábor tel.: 381 252 242, 381 251 884 fax.: 381 252 245 IČO: 072 486 e-mail: tabor@husmuzeum.cz www.husmuzeum.

nám. Mikuláše z Husi 44, 390 01 Tábor tel.: 381 252 242, 381 251 884 fax.: 381 252 245 IČO: 072 486 e-mail: tabor@husmuzeum.cz www.husmuzeum. H u s i t s k é m u z e u m v T á b o ř e nám. Mikuláše z Husi 44, 390 01 Tábor tel.: 381 252 242, 381 251 884 fax.: 381 252 245 IČO: 072 486 e-mail: tabor@husmuzeum.cz www.husmuzeum.cz Výroční zpráva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 MUZEUM KARLOVY VARY PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE KARLOVARSKÉHO KRAJE

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 MUZEUM KARLOVY VARY PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE KARLOVARSKÉHO KRAJE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 MUZEUM KARLOVY VARY PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE KARLOVARSKÉHO KRAJE OBSAH 5 Úvod slovo ředitele základní informace o muzeu 9 Sbírky charakteristika sbírkového fondu akvizice / nákupy / dary

Více

Národní památkový ústav ústřední pracoviště knihovna. Bibliografie PAMÁTKOVÉ PÉČE ZA ROK 2001

Národní památkový ústav ústřední pracoviště knihovna. Bibliografie PAMÁTKOVÉ PÉČE ZA ROK 2001 Národní památkový ústav ústřední pracoviště knihovna Bibliografie PAMÁTKOVÉ PÉČE ZA ROK 2001 Praha 2010 Národní památkový ústav ústřední pracoviště knihovna Bibliografie PAMÁTKOVÉ PÉČE ZA ROK 2001 Praha

Více

Sídlo muzea: Zámek Bruntál, Zámecké náměstí 7, 792 01 Bruntál Telefon, fax: 554 717 947, 554 717 949, fax 554 718 558 E-mail: muzeumbruntal@seznam.

Sídlo muzea: Zámek Bruntál, Zámecké náměstí 7, 792 01 Bruntál Telefon, fax: 554 717 947, 554 717 949, fax 554 718 558 E-mail: muzeumbruntal@seznam. 1 Roční výkaz o Muzeu v Bruntále, příspěvkové organizaci, za rok 2007 Název organizace: Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace Adresa: Zámek Bruntál, Zámecké náměstí 7, 792 01 Bruntál Telefon, fax:

Více

Organizační schéma NPÚ ÚOP SČ v Praze 3. Oddělení ekonomiky a provozu 9. Odbor evidence, dokumentace a informačních systémů 10 35

Organizační schéma NPÚ ÚOP SČ v Praze 3. Oddělení ekonomiky a provozu 9. Odbor evidence, dokumentace a informačních systémů 10 35 Slovo úvodem 1 Náplň činnosti NPÚ územního odborného pracoviště středních Čech v Praze 2 Organizační schéma NPÚ ÚOP SČ v Praze 3 Seznam osob, které byly v průběhu roku 2013 zaměstnány v NPÚ ÚOP SČ v Praze

Více

A K T U A L I T Y 6 4 Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR

A K T U A L I T Y 6 4 Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR Proměny středoevropského prostoru výroční konference Evropské rady urbanistů (ECTP) a konference Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR, včetně shromáždění

Více

Koncepce rozvoje kultury a památkové péče v Ústeckém kraji 2014-2020

Koncepce rozvoje kultury a památkové péče v Ústeckém kraji 2014-2020 Koncepce rozvoje kultury a památkové péče v Ústeckém kraji 2014-2020 1 ÚVODNÍ INFORMACE Koncepce rozvoje kultury a památkové péče v Ústeckém kraji 2014 2020 byla zpracována v průběhu roku 2013-2014 a zohledňuje

Více

Sborník referátů z odborné konference PROMĚNY MĚSTSKÉ ZELENĚ MINULOST, SOUČASNOST, VIZE. Mediální partneři konference:

Sborník referátů z odborné konference PROMĚNY MĚSTSKÉ ZELENĚ MINULOST, SOUČASNOST, VIZE. Mediální partneři konference: Sborník referátů z odborné konference PROMĚNY MĚSTSKÉ ZELENĚ MINULOST, SOUČASNOST, VIZE Hradec Králové 2. - 3. října 2014 Mediální partneři konference: ISBN 978-80-87756-06-5 ISSN 1805-3246 Editoři: doc.

Více

OBSAH ZKRATKY / 2 ÚVOD / 3

OBSAH ZKRATKY / 2 ÚVOD / 3 OBSAH ZKRATKY / 2 ÚVOD / 3 ORGANIZACE A ŘÍZENÍ Základní náplň činnosti ústavu, postavení v rámci NPÚ / 4 Vnitřní organizační struktura ústavu / 4 Pracovníci ústavu dle jednotlivých pracovišť s kontaktními

Více

ROPA 2014...SYLABY PŘEDNÁŠEK

ROPA 2014...SYLABY PŘEDNÁŠEK 1.PŘEDNÁŠKA ÚVOD DO STUDIA PAMÁTKOVÉ PÉČE 18.prosince 1850 : Erhaltung der alten Denkmale der Baukunst 31.prosince 1850 : Zakládací listina: CENTRÁLNÍ VÍDEŇSKÁ KOMISE 29.října 1918 : vydáno nařízení Národního

Více

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA V Ý R OČ N Í ZPR ÁVA Obsah Úvodní slovo ředitele 3 1 Organizace 5 2 Náplň a rozsah činnosti 7 3 Památková péče 8 4 Správa památkových objektů 16 5 Věda a výzkum 21 6 Publikační a přednášková činnost 22

Více

ABSTRAKTA PŘEDNÁŠEK NA ODBORNÝ SEMINÁŘ K historii průmyslu a techniky na Moravě a ve Slezsku II. Od konce 18. století do roku 1918

ABSTRAKTA PŘEDNÁŠEK NA ODBORNÝ SEMINÁŘ K historii průmyslu a techniky na Moravě a ve Slezsku II. Od konce 18. století do roku 1918 PURKYŇOVA 105 / 612 00 BRNO / T +420 541 421 411 / F +420 541 214 418 / INFO@TECHNICALMUSEUM.CZ / WWW.TECHNICALMUSEUM.CZ ABSTRAKTA PŘEDNÁŠEK NA ODBORNÝ SEMINÁŘ K historii průmyslu a techniky na Moravě

Více

ZIMA 2014. Kapitoly z historie přírodovědného oddělení libereckého muzea díl II. Miloslav Nevrlý, bývalý vedoucí přírodovědného oddělení SM

ZIMA 2014. Kapitoly z historie přírodovědného oddělení libereckého muzea díl II. Miloslav Nevrlý, bývalý vedoucí přírodovědného oddělení SM ZIMA 2014 ČTVRTLETNÍK SEVEROČESKÉHO MUZEA V LIBERCI Informační a programové periodikum. K dostání zdarma v síti informačních center a muzeí Libereckého kraje a Eurorionu Nisa. V nákladu 2 000 ks vydává

Více

Zrození Baťovy průmyslové metropole. Ondřej Ševeček

Zrození Baťovy průmyslové metropole. Ondřej Ševeček Zrození Baťovy průmyslové metropole Ondřej Ševeček Zrození Baťovy průmyslové metropole Továrna, městský prostor a společnost ve Zlíně v letech 1900 1938 Ondřej Ševeček Obsah Vydání bylo podpořeno finančním

Více

VÝBĚR Z DATABÁZE KNIHOVNY ÚÚR

VÝBĚR Z DATABÁZE KNIHOVNY ÚÚR VÝBĚR Z DATABÁZE KNIHOVNY ÚÚR 3 2012 1. TEORIE A METODIKA ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, URBANISMU A ARCHITEKTURY architecture. now Norská politika architektury. Bul. ČKA 2012, č. 1, s. 50-53, 7 obr. Zkrácená verze

Více

Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR. Ministerstvo pro místní rozvoj. Ústav územního rozvoje

Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR. Ministerstvo pro místní rozvoj. Ústav územního rozvoje sborník ze semináře litomyšl 2010 Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR Ministerstvo pro místní rozvoj Ústav územního rozvoje Příloha časopisu Urbanismus a územní rozvoj č. 4/2010 Letecký pohled

Více