Elektronické obchodování se zaměřením na podniky s regionální působností

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Elektronické obchodování se zaměřením na podniky s regionální působností"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií a elektronického obchodování Elektronické obchodování se zaměřením na podniky s regionální působností Diplomová práce Autor: Bc. Jiří Ozorák Informační technologie a management Vedoucí práce: PhDr. Ing. Antonín Pavlíček, PhD. Praha Duben 2011

2 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem diplomovou práci zpracoval samostatně a v seznamu uvedl veškerou použitou literaturu. Svým podpisem stvrzuji, že odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tištěnou verzí, a jsem seznámen se skutečností, že se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací. V Předíně dne Jiří Ozorák

3 Poděkování: Za odborné vedení, cenné rady a připomínky při zpracování diplomové práce srdečně děkuji PhDr. Ing. Antonínu Pavlíčkovi, PhD.

4 Anotace Diplomová práce se zabývá využitím možnosti elektronického obchodování pro regionální prodejce, především provozováním vlastního internetového e-shopu. Obsahuje veškeré základní informace o pojmech, které s touto problematikou souvisí, včetně jejich teoretického popisu a praktických ukázek využití při prodeji různorodého artiklu. Teoretická část popisuje problematiku počátečního rozhodování, jakým způsobem do světa elektronického obchodování vstoupit a využít s co nejvyšším možným přínosem všech jeho možností a podpořit tak prodeje již zavedené firmy v kamenných obchodech, anebo vybudovat firmu prosperující především na prodeji prostřednictvím internetu. Teoretická část dále vysvětluje rozsáhlé množství pojmů jak z těch, které by měly být objasněny obchodníkům, tak z těch ryze odborných, jež jsou součástí problematiky technického zabezpečení funkčnosti elektronického obchodu. V praktické části diplomové práce je popsán vývoj a možnosti využití aplikace umožňující identifikaci návštěvníka webové prezentace na základě místa přihlášení k internetové síti. Závěrečná kapitola je věnována možnostem komunikace se zákazníkem. Jedná se především o ukázky způsobů, kterými lze získat cenné informace z průběhu jednotlivých objednávek, následné vyhodnocení a především udržení co největšího množství spokojených zákazníků pro následný kontakt s nimi a samozřejmě uskutečnění dalších objednávek.

5 Annotation This thesis deals with the use of e-commerce opportunities for regional sales, primarily running their own web shop. It contains all the basic information on the terms that relate to this issue, including a description of their theoretical and practical demonstrations on the use of diverse sales item. The theoretical part describes the issue of the initial decision how to enter the world of electronic commerce and how to use the utmost possible benefit of all its possibilities to support the sales of already established firms in the shops or to build a thriving business selling mainly through the Internet. The theoretical part also explains the large number of concepts from both of those which should be explained to traders, and of those technical terms that are part of the issue of technical security of e-commerce functionality. The practical part of the thesis describes the development and possibilities of applications which identify the website visitor based on where you log on to the Internet. The conclusion is devoted to communication with the customer. These are in particular examples of ways by which you can get valuable information from the individual orders, following analysis and in particular to maintain the greatest number of satisfied customers for subsequent contact with them and, of course, taking further orders.

6 Obsah ÚVOD POČÁTEČNÍ ROZBOR Co prodávat Komu prodávat Volba dodavatelů Smlouvy, obchodní podmínky Sledování konkurence, klíčových slov Volba domény Struktura (síť, mapa, dráty) TECHNICKÉ ZABEZPEČENÍ Server Databáze Serverové skripty Stavba XHTML, CSS Mikroformáty Použití doplňkových technologií Flash Flex JavaScript AJAX Video SEARCH OPTIMIZATION, MARKETING Fulltextové vyhledávače Google, Seznam Optimalizace kódu pro vyhledávače Copywriting Internetové katalogy Linkbuilding PPC kampaně a další modely Napojení na sociální sítě Vyhodnocení statistik... 46

7 3.7.1 AWStats Google Analytics IDENTIFIKACE UŽIVATELE IP adresa Vlastnosti aplikace Využití aplikace KOMUNIKACE SE ZÁKAZNÍKEM Klikací mapa Tvorba banneru, rozmístění Návodné texty, obrázky, videa Komunikace během uzavírání objednávky y při vyřizování objednávky a doručení zboží ZÁVĚR Seznam příloh [p1] [p2] Smlouva o obchodním zastoupení Obchodní podmínky reebok-store.cz společnosti Induo s.r.o.

8 ÚVOD V uplynulých deseti letech pokračoval obor informačních technologií ve svém vysokém tempu růstu a rozmachu do všech oblastí lidských činností. Během těchto několika let dosáhlo také ruku v ruce s dostupností internetového připojení elektronické obchodování masového rozšíření. Podobným způsobem jak v průběhu devadesátých let přišel osobní počítač do většiny českých i světových domácností, tak i internet ve velmi malém časovém období kolem roku dva tisíce vtáhnul do nového světa obrovské množství uživatelů. Tím vzniklo naprosto nové prostředí s obrovským potenciálem kupní síly. Internetový trh zaujal stabilní pozici a stal se nedílnou součástí obchodování se všemi myslitelnými komoditami. Dle studie Boston Consulting Group (BCG) a české pobočky Google poroste ekonomika o 12 procent ročně. V roce 2015 bude tvořit 5,7 procenta HDP. Jak vyplývá ze zprávy ČTK uveřejněné 8. března 2011 na stránkách podíl internetu na HDP je již nyní v Česku vyšší, než u mnoha tradičních odvětví, jako jsou například telekomunikace, poštovní služby, bankovnictví nebo zemědělství. Do podílu internetové ekonomiky se přitom nepromítá například vyhledávání informací na internetu a následný nákup v kamenných obchodech. Ukazatel také nezahrnuje online nákupy mezi firmami, které tvoří asi 640 miliard korun ročně, nebo internetovou reklamu. [1.] Svými specifiky je internetové obchodování samozřejmě pro některé oblasti obchodu vhodnější a naopak v některých oblastech je uzavření objednávky na základě předání informací prostřednictvím internetu jen velmi obtížné. I v takovýchto podnikatelských aktivitách však může být prvotní kontakt se zákazníkem prostřednictvím počítače vhodným způsobem pro předání základních faktů a celý průběh uzavření obchodu může výrazně zjednodušit a urychlit. Aby byla tato vize naplněna a uzavření obchodu, které chce obchodník prostřednictvím internetové sítě provést, bylo opravdu zrychlením pro celkový průběh transakce, je nutné vhodně zvolit ucelenou strategii prodeje a být maximálně flexibilní k přicházejícím požadavkům zákazníků. Následující kapitoly se věnují tomu, jakým způsobem vybrat vhodný způsob využití možností internetového obchodování především pro regionální prodejce. Základní pravidla a principy jsou ovšem shodné, ať se jedná třeba jen o jednotlivce či malou firmu podnikající v krajském městě, nebo jde-li o silnou nadnárodní společnost. Neboť pojem regionální prodejce je v oblasti e-commerce velice spekulativní. Jakmile se objeví nabídka v prostředí internetu, je možné považovat ji bez nadsázky za nabídku zaslanou do celého světa. 8

9 S možnostmi internetových vyhledávačů a zobrazení stránek v překladech do všech hlavních světových jazyků tomu tak opravdu je. Cílenou propagací stránky, na které se nabídka nachází, pro uživatele z určité skupiny se lze filtrací z pohledu regionu opět bavit o regionální působnosti. Otázka pro dobrého obchodníka ovšem není postavena tak, jakým způsobem nabídnout produkt či službu pouze zákazníkům ze svého regionu, ale jedná se o vyřešení toho, jakou cestou dokázat uspokojit co nejširší spektrum zákazníků z různých regionů i přes hendikep toho, že firma nemá vlastní pobočku v každém krajském městě nebo v každé zemi, do které hodlá prodávat. Vhodně navržené postupy komunikace se zákazníky v kombinaci s využitím dobře zvoleného technického zabezpečení elektronického prodeje zajistí společnosti další obchodní kanál, který se často může stát i hlavním zdrojem příjmů. Velmi důležité však je neustále sledovat nejnovější trendy a držet krok s konkurencí, neboť rychlost změn, které neustále přicházejí v oboru informačních technologií, se okamžitě promítá i do činností, jež jsou na jejich funkčnostech postaveny. 9

10 1 POČÁTEČNÍ ROZBOR Zvažuje-li obchodník rozšíření svých podnikatelských aktivit o část prodeje prostřednictvím internetového obchodování, je pro dosažení maximálního zhodnocení investovaných prostředků nutné provést důslednou počáteční analýzu. Ať už je impulsem ke spuštění eshopu podnikatelský záměr vycházející z myšlenky rozšíření působnosti firmy, tedy o zavedení nového prodejního kanálu, nebo se jedná o hlavní náplň činnosti nově založené společnosti, je nanejvýš důležité si výchozí kroky přesně pojmenovat. To znamená sestavit sérii hlavních bodů respektive otázek a na ty co možná nejpřesněji odpovědět. Výsledkem bude odpověď: Ano, pro firmu má smysl vyzkoušet vybraným způsobem nabízet produkty elektronicky, nebo v krajním případě: Nemá smysl nabízet produkty elektronicky. Vytvořit prezentační web pro produkty s možností zaslání poptávky? Je možné sestavit obchodní podmínky pro internetový prodej? Nabízet produkty přes jiný eshop nebo obchodní galerii? Zřídit vlastní internetový obchod? Vytvořit prezentační web pro produkty s možností zaslání poptávky Pro tuto možnost je vhodné se rozhodnout, pokud se jedná o prodej omezeného množství zboží nebo variant výrobku cca do 20 typů produktů. Prodej jednoho kusu je ziskový, pokryje náklady na administrativu s prodejem spojenou. Tedy by se mělo jednat o položky v ceně cca 5000 Kč a výše. Formulář pro vytvoření poptávky je vhodné koncipovat tak, aby se nabídka mohla generovat automaticky, případně aby se co možná nejpřesněji vyspecifikovaly požadavky v takové formě, že pracovník, který bude následně nabídku zpracovávat, bude potřebovat minimum času pro její vypracování. Počáteční náklady na prezentaci včetně technického zabezpečení by za první rok provozu měly odpovídat částce do Kč. Existuje-li současně webová prezentace i eshop, je nerentabilní nabízet poptávku prostřednictvím prezentace bez rozhraní internetového košíku a nákup z prostředí prezentace by měl být směrován k dokončení na stránkách eshopu. Je možné sestavit obchodní podmínky pro internetový prodej Jedná se především o to, aby prodej neporušoval platné právní předpisy. Tedy nesmí se jednat o výrobky poškozující práva duševního a průmyslového vlastnictví nebo práva 10

11 na ochranu osobnosti třetí osoby, výrobky pornografického charakteru, předměty podněcující rasovou nenávist nebo mající souvislost s diskriminací na základě rasy, pohlaví, etnika, náboženství, národnosti, sexuální orientace či věku, zbraně a munice, živá zvířata, narkotika a léky, toxické nebo nebezpečné tekutiny a další zboží, které vyžaduje pro prodej zvláštní povolení na straně kupujícího. Nabízet produkty přes jiný eshop nebo obchodní galerii Varianta prodeje přes již zavedený eshop je vhodná především v případě testování prodejnosti produktu. Dalším případem, kdy je vhodné využít této alternativy jsou malé marže, omezené množství zboží nebo malý rozsah nabídky, kdy by se počáteční náklady spojené s vytvořením vlastního eshopu nepokryly. Vždy lze tuto možnost prodeje použít také jako doplňkový způsob prodeje, i když se jako hlavní nástroj prodeje zvolí jiná z variant. Jedná se také o prodej prostřednictvím aukčních serverů jako jsou: aukro.cz, ebay.cz, přes eshopy sociálních skupin, kam patří například fler.cz, nebo o další speciální možnosti prodeje, zde je možno uvést slevomat.cz respektive firmy.slevomat.cz. Zřídit si vlastní internetový obchod Má-li prodejce k dispozici dostatečnou šíři sortimentu a počáteční investice v prvním roce cca Kč je reálná, je vhodné zvolit cestu vlastního eshopu. Počáteční investice je z velké části tvořena investicemi do reklamy. Samotný software s nasazením originální grafické podoby je možné pořídit za cca Kč, kdy se následný měsíční pronájem pohybuje okolo částky 1500 Kč. Free řešení nejsou příliš vhodná, neboť vždy v případě jejich použití se dojde k hranici, kdy již zvolená platforma není dostačující. Následné úpravy a přechody na jiné systémy projekt zbytečně brzdí a prodražují. Pokud má být eshop úspěšný, musí již od začátku splňovat hlavní požadované funkčnosti s maximálním zaměřením na prodejnost produktu. V tomto případě jsou kompromisy z pohledu přizpůsobení způsobu prodeje možnostem systému nepřípustné! Platby za propagaci internetového obchodu jsou pro rychlý start nutností. Dle sortimentu může být vhodné vložit peníze i do reklamy mimo prostředí internetu, ale zpravidla bývá nejvýhodnější a zároveň nejlépe měřitelná investice do reklamy v rámci webového prostředí. Zákazníci, které přivede vyhledávání na základě klíčových slov, jsou v prvních minimálně třech měsících v menšině oproti těm, kteří navštíví web na základě cílené reklamní kampaně. 11

12 Doporučení pro počáteční analýzy dle serveru podnikatel.cz Zvažuje-li potenciální podnikatel svou kariéru v podnikatelské sféře, vyplatí se před samotným začátkem provést jakousi analýzu svého podnikatelského záměru, prostředí a trhu, na kterém chce operovat, potenciální odběratele i dodavatele, konkurenci atd. Čím více rizikových faktorů zváží na začátku a připraví se na ně, tím méně bude jeho podnikání v budoucnu ohroženo. Analýza dodavatelů, konkurence Analýza slabých a silných stránek, příležitostí a hrozeb SWOT analýza Rozhodnutí o právní formě podnikání Analýza finančních potřeb Další analýzy [2.] SWOT analýza Jedná se o nástroj určený k nalezení a definování takových faktorů, které zásadním způsobem mohou ovlivňovat fungování společnosti. Znalosti a zkušenosti firmy, které mohou posilovat její postavení na trhu, jsou faktory kladnými. Naopak vysoké výrobní náklady jsou negativem oslabujícím společnost vůči konkurenci. Jednotlivé vlivy lze rozdělit na vnitřní a vnější. Výstupem této analýzy by mělo být nastavení parametrů, které povedou k maximalizaci příležitostí a silných stránek firmy a minimalizaci hrozeb a vlastních nedostatků. Strenghts silné stránky (vnitřní faktory) Weaknesses slabé stránky (vnitřní faktory) Opportunities příležitosti (vnější faktory) Threats hrozby (vnější faktory) Strenghts Weaknesses Opportunities Threats Obrázek 1: Grafické znázornění SWOT analýzy. 12

13 Zařazení faktorů ovlivňujících postavení firmy na trhu dle ewizard.cz Základní faktory ovlivňující silné stránky podniku: patenty specialní marketingové analýzy exkluzivní přístup k informačním zdrojům nové inovativní produkty a služby umístění podniku nákladová výhoda jedinečné know-how kvalitní procesy a postupy nové technologie silná značka a reputace supply chain Narozdíl od silných stránek podniku (pravidlo MAX) platí pro slabé stránky pravidlo MINI, neboli snažíme se o minimalizaci jejich vlivu. Slabé stránky podniku: špatná marketingová strategie umístění podnikání konkurence má lepší přístup k distribučním kanálům špatná kvalita produktů a služeb slabá reputace a značka vysoké náklady a nízká produktivita Stejně jako v případě silných stránek podniku se snažíme oblast příležitostí maximalizovat tak, aby nám přinášela co nejvíce možností jak se odlišit od konkurence a zároveň se co nejvíce přiblížit přáním zákazníka. Příležitosti: rozvoj a využití nových trhů (internet, Čína atd.) strategické aliance, fúze, joint venture, venture capital, strategické partnerství oslovení nových zakaznických segmentů nové mezinárodní obchody odstranění mezinárodních obchodních bariér 13

14 outsourcing některých podnikových procesů (outsourcing procesu předpovědi poptávky) Poslední složkou SWOT analýzy jsou hrozby podniku: nová konkurence na trhu cenová válka stávající konkurent přichází na trh s inovativním řešením, produktem nebo službou regulace trhu zvýšení tržních bariér zavedení zdanění na vaše produkty nebo služby [3.] 1.1 Co prodávat Volba prodávaného artiklu ve většině případů vyplývá ze zkušeností s prodejem v kamenných obchodech. Hned v začátcích prodeje je vhodné nabídnout co nejucelenější šíři sortimentu, neboť již brzy se projeví výrobky, na které je dobré se více soustředit a často to mohou být oproti ostatním způsobům prodeje překvapivé produkty. Zpravidla to bývají drobné položky (teploměry do udíren, tenisové míčky, elektronické váhy), kterých se mimo prostředí internetu prodá několik málo kusu, ovšem jedinečnost či zajímavá cena mohou z okrajového zboží vytvořit při mnohonásobně zvýšených obratech i jeden z hlavním zdrojů příjmů e-commerce. V případě volby produktů pro e-shop je důležité počítat s přidruženými náklady, které souvisí s balením a odesíláním zboží zákazníkům. Procento vrácených a nevyzvednutých zásilek se dle sortimentu může také významným způsobem lišit a je třeba s touto možností počítat, a to především v případech, kdy je obchodník odběratelem velkoskladu a sám nemá možnost zboží vracet. Je-li podnikatelským záměrem obchod s novým produktem na trhu, lze dle zahraničního vzoru částečně postupovat při strategii uvádění výrobku do prodeje. Ne vždy ale mezinárodní úspěch zaručí úspěšnost prodeje i v místních podmínkách, a proto je v tomto případě o to více nutná dobrá analýza trhu a potencionálu artiklu v regionu. 1.2 Komu prodávat Do počátečního průzkumu musí být také zahrnuto určení cílové skupiny uživatelů, pro které je primárně nabídka vytvářena. Z této specifikace následně vychází všechny hlavní 14

15 prvky eshopu. Počínaje grafickým zpracováním přes strukturalizaci nabídky a logičnosti zařazení zboží i postupu uzavření objednávky až po vhodný výběr operátorů. Vynecháním či podceněním přesné specifikace zákazníka přichází obchodník o podstatnou část možných zakázek a to například i u uživatelů, kteří objednávku učiní, ale z důvodů toho, že je obchod neoslovil, nevyvolal pozitivní emoce, se již pro další nákup primárně nevrací. 1.3 Volba dodavatelů Ve většině případů není prodejce zároveň výrobcem, ale i v takovém případě jsou postupy divize, jež má zabezpečení eshopu pod patronátem, vzhledem k výrobním oddělení stejné. Přesný přehled o stavu zásob, které jsou pro internetový obchod k dispozici je jedním z nejdůležitějších stavebních kamenů provozu tohoto systému obchodování. Každá stornovaná objednávka vzniklá nedostatečně propracovaným propojením mezi vlastním skladem či skladem velkoobchodu a prodejcem v prostředí internetu je zbytečným nákladem a zároveň špatnou reklamou, která neodradí pouze konkrétního zákazníka, ale může mít i negativní vliv na počet dalších objednávek v případě, že se objednávající o neúspěchu zmíní v internetových fórech, diskusích a svém okolí. Aby takovýchto případů nastávalo co nejméně, vyžaduje systém komunikace maximální přesnost a je nezbytné přesné údaje o stavu skladů od svého dodavatele vyžadovat. Stejně tak důležité je u prodeje okamžité promítnutí uskutečněné objednávky do stavu skladu a zajištění jejího vyřízení a expedici. Možných voleb, jak nastavit zpracování objednávek v komunikaci mezi obchodníkem a jeho dodavatelem, je několik druhů. Nejčastěji obchodník drží vlastní sklad s omezeným množství zboží s ohledem na nejvíce jím prodávané položky a potřebné kusy průběžně doobjednává, tam, kde to není možné, je obchodník odkázán na roční předobjednávky a dobrý odhad toho, jak se mu bude s prodejem dařit. V obou těchto případech probíhá expedice ze skladu eshopu. Vzhledem ke koncovému zákazníkovi je maximálně korektní ho o stavu skladu a dodacích lhůtách co nejpřesněji informovat. Aby toto bylo možné, musí být údaje dostupné i od dodavatele a to především v případě, kdy se jedná o systém prodeje, kde zboží expeduje koncovému zákazníkovi přímo dodavatel a to pod hlavičkou svou nebo majitele eshopu. Zde se pak zajímavým způsobem mísí definované pojmy prodeje bussines to bussines a bussines tu customer. Nejenom možné způsoby expedice zboží, ale i další vztahy k dodavateli by měly být maximálně podrobně se všemi právy a povinnostmi ošetřeny dodavatelskou smlouvou. 15

16 1.4 Smlouvy, obchodní podmínky Právní zabezpečení obchodování prostřednictvím internetu je nedílnou součástí jeho bezproblémového fungování a musí vycházet z platných zákonných předpisů a norem. Na straně jedné je v případě, že nejsme výrobcem nabízených produktů, smlouva s dodavatelem a na straně druhé smluvní ošetření vztahu se zákazníkem v podobě obchodních podmínek. Je-li prodejce odběratelem velkoobchodu nebo dovozce zboží, bývá mu smlouva předložena ze strany dodavatele především z důvodu ochrany cenové politiky. Vyžadovat, aby smlouva obsahovala také povinnosti ze strany dodavatele v poskytování záruk o informacích se stavem zásob a řešení reklamací včetně sankcí za nedodržení, je velice důležité. Pokud na takovéto podmínky dodavatel nehodlá přistoupit, jedná se o velice jasný varovný signál, který není radno brát na lehkou váhu. V každém případě kontrola smlouvy vlastním advokátem a nebo její kompletní sestavení tehdy, nepředloží-li dodavatel smlouvu vlastní, je opět nezbytným krokem v počátcích obchodování na veřejné síti. Specifická smlouva, která řeší vztah mezi dodavatelem a prodejcem ve verzi, kdy je dodavatel zároveň tím, kdo zboží koncovému zákazníku expeduje, je ukázána v příloze číslo [p1]. Jejím autorem je právní kancelář Kindl & Partneři. Mezi povinné údaje na stránkách elektronického obchodu patří stejně tak jako na každou firemní webou prezentaci jednoduše dostupná informace s kompletními kontakty včetně údaje o výpisu z obchodního rejstříku a především dobře zpracované obchodní podmínky. Věrohodnost obchodu lze podpořit certifikací od Sdružení obrany spotřebitelů (www.spotrebitele.info) nebo Asociace pro elektronickou komerci (APEK Takovéto odlišení od konkurence je dobrým ukazatelem pro zákazníky neboť dle vyjádření Sdružení obrany spotřebitelů většina eshopů zákonné podmínky pro provoz internetových obchodů nesplňuje. Hlavní body, které mají obchodní podmínky obsahovat jsou: Ustanovení s vymezením smluvních stran Definování předmětu smlouvy Identifikace místa plnění Popis objednání a uzavření smlouvy Podmínky placení a platnost cen Potvrzení záruky a servisu 16

17 Ustanovení o závaznosti vytvořené objednávky dle v daný okamžik platných obchodních podmínek Prohlášení o ochraně osobních údajů Vyjádření o právu na vrácení zboží do 14 dnů bez udání důvodu Seznam zákonů, které upravují podmínky pro provoz internetového obchodu Zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zákon 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník odpovědnost za vady u kupní smlouvy zákon který mění občanský zákoník Zákon č. 367/2000 Sb. odstoupení od smlouvy (vrácení zboží) Zákon č. 59/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku Zákon č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon Přílohou číslo [p2] jsou obchodní podmínky pro internetový obchod Reebok-store.cz firmy Induo s.r.o., která je také jejich autorem. 1.5 Sledování konkurence, klíčových slov Celý z jistého úhlu pohledu imaginární obchod v prostředí veřejné internetové sítě probíhá na základě předávání informací zákazníkovi v podobě popisného textu a statických nebo pohyblivých obrázků respektive videa. Na základě těchto informací o zboží je nejenom uskutečňována objednávka, ale především je v celé síti zboží vyhledáváno a zařazováno. Dosáhnout toho, aby se nabídka objevovala tam, kde uživatelé zboží vyhledávají, a to na pozicích lepších než konkurence, to je ten pravý úkol a rozhodující faktor pro úspěšnost podnikání prostřednictvím internetu. Nejvhodnějším způsobem, jak toho dosáhnout, je úzká spolupráce s firmou nebo firmami zajišťujícími softwarové řešení eshopu, optimalizaci samotných stránek a důsledné sledování konkurence na základě přesně definovaných klíčových slov, dle nichž přichází zákazníci, kteří následně vytvoří objednávku. Nalezení ideálních slov a slovních spojení a jejich neustálá propagace je nikdy nekončící souboj s konkurenty a to jak ve stejné oblasti podnikání, tak i s konkurencí na obecná slova, která mohou být klíčová pro různorodé komerční i nekomerční oblasti. Nejlepších výsledků bývá 17

18 dosahováno spojením specialistů ze strany obchodníka, kteří mají dokonale zvládnutou část zbožíznalství, a odborníků z firem nabízejících optimalizační a marketingové služby pro internetové podnikání. 1.6 Volba domény Tak jako dobrá adresa znamená pro kamenný obchod nespornou výhodu, tak vhodně zvolená adresa internetová může mít velice pozitivní vliv na prodejnost nabízených výrobků. Dle zvyklostí v České republice je nejstandardnější vybírat národní doménu (TLD top-level domain), to znamená doménu prvního řádu cz. Doménu druhého řádu lze pak sestavit z malých znaků latinské abecedy bez diakritiky (a-z) a arabských číslic (0-9) a pomlčky (-). Celou adresu vase-domena.cz je vhodné volit tak, aby byla co možná nejkratší a dobře zapamatovatelná. Pro usnadnění čitelnosti domény především vzhledem k následným propagačním aktivitám se často správně využívá pomlčky. Lze pouze doporučit zaregistrovat si adresu i ve verzi bez pomlčky, především z důvodu předejití vzniku nežádoucí konkurence. Taková doména pak má být nasměrována na doménu hlavní takovým způsobem, aby se v adresném řádku prohlížeče po zadání kterékoliv z těchto domén objevila doména hlavní. Funkčnost přesměrování by měla být zabezpečena i v případě chybného zadání konkrétní podstránky prezentace s uvedením vedlejší domény. Zde je vhodné, aby přesměrování zobrazilo domovskou stránku hlavní domény. Kdyby nebylo přesměrování nastaveno a obě domény zobrazovaly stejný obsah, docházelo by k nežádoucí duplicitě, která je ze strany vyhledávačů negativně hodnocena. Text obsažený v názvu domény by měl co nejlépe postihovat oblast nabízeného zboží. Je-li to vzhledem k nabízenému sortimentu reálné, mohou být již v doméně zakomponována nejdůležitější klíčová slova. Druhou variantou je, že adresa obsahuje název firmy nebo značky, jejíž sortiment je na stránkách nabízen. Zřejmě poslední možností je zvolit ve vztahu k produktům nesmyslnou doménu, která však dobře poslouží nastavené marketingové strategii. Dále je možné libovolně pracovat s dalšími subdoménami, kdy může být výhodné na doméně třetího řádu vytvořit speciální kategorie dle druhu zboží nebo značky například: adidas.vase-domena.cz nebo obuv.vase-domena.cz. Takovýchto domén je pro držitele domény druhého řádu bezproblémové založit nespočet. Aby bylo možné doménu zaregistrovat, musí být především vybrané doménové jméno volné. To lze ověřit na stránkách registrátora nebo v případě české národní domény na stránkách jejího správce jímž je CZ.NIC, zájmové sdružení právnických osob (www.nic.cz). 18

19 Na těchto stránkách je také zveřejněn kompletní seznam všech registrátorů. Doporučit je možné především společnosti ACTIVE 24, s.r.o. (www.active24.cz) a INTERNET CZ, a.s. (www.forpsi.com), které zajišťují jako doménový registrátoři nejlepší zákaznickou podporu. Byla-li registrace domény svěřena třetí straně, musí být registrace provedena na jméno majitele eshopu se všemi odpovídajícími kontaktními údaji. V opačném případě je jinak faktickým vlastníkem někdo jiný, což je zcela nežádoucí. Tento údaj je také možné zkontrolovat na stránkách nic.cz a nebo v případě ostatních doménových koncovek na stránkách dalších správců (www.whois.eu, a nebo jednodušeji na prezentacích, které nabízejí službu výpisu informací o různých doménách, například Není-li vhodné doménové jméno k dispozici, je možné vydat se cestou nákupu domény registrované. Důvodem může být také získání historie domény, což je vyhledávači také kladně hodnocený faktor. Hledat je v první fázi také dobré mezi doménami, které jsou nabízené k prodeji (www.webtrh.cz), kde se ceny za prodej nepohybují v astronomických částkách a kvalitní domény lze zakoupit i v řádech stokorun. Při jednání o koupi domény od konkurence nebo doménového spekulanta, kde není částka za prodej předem stanovena, se v každém případě vyplatí využít zastoupení pro vyjednávání třetí stranou. Provize za takovouto službu se pohybuje okolo 15%, ušetřená částka za vyřešení převodu, aniž by byla odhalena identita kupujícího a vyřešení všech technických komplikací, za to ovšem ve většině případů stojí. Na mezinárodním poli je v této oblasti velice úspěšná společnost Sedo (www.sedo.com), která se zabývá nákupem, prodejem, oceňováním a právě také zprostředkováním převodu domén. 1.7 Struktura (síť, mapa, dráty) Existuje mnoho v praxi používaných termínů pro pojmenování činnosti i jejího výsledku, kterým je logický návrh rozmístění prvků na jednotlivých stránkách eshopu a vzájemné propojení těchto stránek. Pro potřeby tohoto textu bude využíván pojem struktura. Prvky, ze kterých se struktura stránky skládá, jsou bloky, na něž lze celou stránku rozložit. Do bloků se skládají odkazy, informativní texty a obrázky (bannery). Při sestavování struktury je nesmírně důležité počítat s faktem, že ve velkém množství případů, které závisí na způsobu propagace, není vstupní stránkou pro návštěvníka domovská stránka. Uživatel vstupuje prostřednictvím vyhledavače nebo internetových katalogů přímo do vnitřních stránek prezentace. 19

20 Typické stránky struktury eshopu Vstupní stránka (home page) Měla by obsahovat odkazy na hlavní kategorie eshopu a je zde prostor pro propagaci aktuálních novinek nebo slevových akcí. To vše s ohledem na datovou velikost, která je pro vyhledávače (především Google) důležitým ukazatelem optimalizace. Přehled produktů Stránka s popisem určité kategorie s výpisem produktů, jež do ní náleží. Ovládacími a orientačními ukazateli na této stránce jsou prvky jako označení kategorie, ve které se návštěvník nachází. Navigační lišta zobrazující kategorie nadřazené. Stejně jako domovská stránka a i všechny stránky ostatní musí přehled produktů obsahovat odkaz na košík, aby nakupující mohl kdykoliv objednávku dokončit. U většiny eshopů je v systému postupu objednávky vhodné uživatele po kliknutí na tlačítko koupit, které by mělo být dostupné jak z přehledu tak z detailu produktů, přesměrovat přímo do košíku a jasně tak směrovat návštěvníka k dokončení objednávky. Nevhodný je tento způsob přesměrování pouze v eshopech, kde se v jednom nákupu objevuje větší množství výrobků a neustálé vracení k nákupu již obtěžuje. Může to být obchod s kosmetikou, potravinami nebo upevňovacím materiálem (hřebíky, šrouby, vruty). Zde pak má být uživatel o vložení produktu do košíku zřetelně informován. Volba vytvořených kategorií eshopu, do kterých je následně zboží zařazováno, je společným dílem zbožíznalce a marketingového specialisty. Strukturu kategorií je nejlépe rozvrhnou tak, aby postupnými volbami zákazník selektoval po rozumném množství z pohledu celkového počtu nabízených výrobků sortiment až k požadované skupině produktů. Výsledná sestava by v ideálním případě neměla přesáhnout rozsah jedné stránky bez dlouhého rolování a nebo je-li rozdělen výsledek stránkováním na několik částí, mělo by jich být co nejméně. Zapojit více variant vyhledání zboží dle zvyklostí pro příslušný sortiment (dle značky, podle produktových řad) také zvyšuje prodejnost produktů. Samozřejmou součástí vhodně umístěnou v každé navrhované stránce je pole pro vyhledávání v eshopu dle zadaných klíčových slov. Prohledávanými texty respektive zobrazovanými výsledky opět s ohledem na zvýšení prodeje mají být odkazy na konkrétní produkty. Detail produktu Obsahuje podrobný popis a specifikace vztahující se k jednomu produktu. Pro detail produktu platí stejné požadavky na orientaci v zařazení dle kategorií jako pro stránku 20

Přizpůsobení Layoutu aplikace. Základní moduly a funkčnost aplikace

Přizpůsobení Layoutu aplikace. Základní moduly a funkčnost aplikace Přizpůsobení Layoutu aplikace Grafickému návrhu na přání klienta Redesign šablon : barevnost, hlavička, logo, grafické prvky stránky M A C S Základní moduly a funkčnost aplikace Vyhledávání podrobné s

Více

Produktový list - Sklik. PPC reklama Internetová reklama placená za proklik

Produktový list - Sklik. PPC reklama Internetová reklama placená za proklik Produktový list - Sklik PPC reklama Internetová reklama placená za proklik O službě Sklik je český PPC systém provozovaný společností Seznam.cz, který umožňuje zobrazování textové reklamy ve vyhledávání

Více

Produktový list - Sklik. PPC reklama Internetová reklama placená za proklik

Produktový list - Sklik. PPC reklama Internetová reklama placená za proklik Produktový list - Sklik PPC reklama Internetová reklama placená za proklik O službě Sklik je český PPC systém provozovaný společností Seznam.cz, který umožňuje zobrazování textové reklamy ve vyhledávání

Více

Produktový list - Sklik. PPC reklama Internetová reklama placená za proklik

Produktový list - Sklik. PPC reklama Internetová reklama placená za proklik Produktový list - Sklik PPC reklama Internetová reklama placená za proklik O službě Sklik je český PPC systém provozovaný společností Seznam.cz, který umožňuje zobrazování textové reklamy ve vyhledávání

Více

TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele

TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele Předmětem tohoto dokumentu je stručná charakteristika mezinárodních internetových multimediálních projektů poskytující moderní obchodní, propagační a

Více

HLEDEJCENY.mobi. Obsah. Mobilní verze e-shopu. Důvody instalace

HLEDEJCENY.mobi. Obsah. Mobilní verze e-shopu. Důvody instalace Obsah HLEDEJCENY.mobi Mezi Vodami 1952/9 e-mail: info@hledejceny.cz HLEDEJCENY.mobi... 1 Mobilní verze e-shopu... 1 Důvody instalace... 1 Výhody... 2 Co je k mobilní verzi potřeba... 2 Objednávka služby...

Více

Google AdWords Google Analytics

Google AdWords Google Analytics Google AdWords Google Analytics Tento studijní materiál byl vytvořen s podporou projektu FRVŠ 1030/2012 s názvem Multimediální studijní opora pro výuku předmětu Elektronický obchod". Obsah Google AdWords

Více

CSS. SEO Search Engine Optimization (optimalizace pro vyhledávače)

CSS. SEO Search Engine Optimization (optimalizace pro vyhledávače) CSS SEO Search Engine Optimization (optimalizace pro vyhledávače) Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Marek Čechák. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Název školy

Více

Dobrý SHOP Popis produktu a jeho rozšíření

Dobrý SHOP Popis produktu a jeho rozšíření Dobrý SHOP Popis produktu a jeho rozšíření 501M012.N01 11/11/2011 www.dlaex.cz info@dlaex.cz OBSAH 1 Úvod...3 2 Účel produktu...3 3 Vlastnosti produktu...3 3.1 Koncepce...3 3.2 Základní y...3 3.3 Doplňkové

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013 EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE Luhačovice 24.10.2013 CRM řízení vztahů se zákazníky CRM - je zkratka z anglického Customer Relationship Management a označují se tak systémy pro řízení vztahů se zákazníky.crm

Více

7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů

7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů 7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů Verze dokumentu: 1.0 Autor: Jan Lávička, Microsoft Časová náročnost: 30 40 minut 1 Cvičení 1: Vyhledávání informací v

Více

Mějte dobrý web. Oslovte více lidí. Generujte vyšší zisk!

Mějte dobrý web. Oslovte více lidí. Generujte vyšší zisk! Mějte dobrý web. Oslovte více lidí. Generujte vyšší zisk! Nabídka zpracování kvalitní webové prezentace za rozumnou cenu. Dobrý den, nabízíme Vám veškeré služby spojené jak s jednorázovým zřízením nové

Více

Jan Vetyška Výkonný ředitel APEK. Podnikání v e-komerci Právní minimum

Jan Vetyška Výkonný ředitel APEK. Podnikání v e-komerci Právní minimum Jan Vetyška Výkonný ředitel APEK Podnikání v e-komerci Nejdůležitější normy specifické pro e-komerci Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník 53 a 53a Smlouvy uzavírané pomocí prostředků komunikace na dálku.

Více

SEO (optimalizace pro vyhledavače)

SEO (optimalizace pro vyhledavače) SEO (optimalizace pro vyhledavače) Lektor: Jiří Eder Obsah videosemináře Co je to SEO? Slovníček pojmů První internetové dokumenty Principy fungování Co se posuzuje Jak se vyhnout největším chybám SEO

Více

Současný svět Projekt č. CZ.2.17/3.1.00/32038, podpořený Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Praha adaptabilita

Současný svět Projekt č. CZ.2.17/3.1.00/32038, podpořený Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Praha adaptabilita Aktivní webové stránky Úvod: - statické webové stránky: pevně vytvořený kód HTML uložený na serveru, ke kterému se přistupuje obvykle pomocí protokolu HTTP (HTTPS - zabezpečený). Je možno používat i různé

Více

Produktový manuál. www.seznam.cz

Produktový manuál. www.seznam.cz Produktový manuál Co je Zboží.cz? Registrace internetového obchodu Vyhledávání na Zboží.cz Služby pro internetové obchody Hodnocení obchodů Doporučení pro obchodníky Návštěvnost služby Technická specifikace

Více

Akční nabídka marketingového řešení pro neziskové organizace

Akční nabídka marketingového řešení pro neziskové organizace Akční nabídka marketingového řešení pro neziskové organizace Varianta BASIC Obsahem balíčku je: webová stránka včetně: redakčního systému umožňujícího snadnou úpravu obsahu i neprofesionálním uživatelům,

Více

Geis Point Plugin Map

Geis Point Plugin Map Str. 1/5 Geis Point Plugin Map Rozhraní pro vložení výdejního místa do objednávky na e-shopu Str. 2/5 Obsah 1. Co je Geis Point Plugin Map?... 3 2. Jak to funguje?... 3 3. Obecný postup nasazení... 3 4.

Více

Certifikační pravidla APEK Certifikovaný obchod

Certifikační pravidla APEK Certifikovaný obchod Certifikační pravidla Verze: 2.0 Platná od: 18.7.2005 Základní ustanovení Tato certifikační pravidla popisují informace a procesy, které musí obchodník zveřejňovat a splňovat pro udělení certifikátu APEK.

Více

Produktový ceník pro rok 2010

Produktový ceník pro rok 2010 Produktový ceník pro rok 2010 (platný od 1.6.2010 do odvolání) Veškeré ceny jsou uvedeny v Kč bez 20 % DPH Nebuďte jako ostatní, odlište se! corporate identity CORPORATE IDENTITY Vizuální firemní identita

Více

MANUÁL OBCHODNÍHO PARTNERA

MANUÁL OBCHODNÍHO PARTNERA MANUÁL OBCHODNÍHO PARTNERA Výhody spolupráce minimální vynaložení nákladů při prodeji systému TWIS systém TWIS je modulární a vždy on-line přístupný, neprodáváte krabice, ale jednoduše on-line registrujete

Více

Produktový list Zboží.cz. PPC reklama Internetová reklama placená za proklik

Produktový list Zboží.cz. PPC reklama Internetová reklama placená za proklik Produktový list Zboží.cz PPC reklama Internetová reklama placená za proklik O službě Zboží.cz je služba zaměřená na vyhledávání zboží importovaného z řádně registrovaných internetových obchodů na Zboží.cz.

Více

INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT. MODUL 11: PROGRAMOVÁNÍ WEBOVÝCH APLIKLACÍ Metodika

INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT. MODUL 11: PROGRAMOVÁNÍ WEBOVÝCH APLIKLACÍ Metodika Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT MODUL 11: PROGRAMOVÁNÍ WEBOVÝCH APLIKLACÍ Metodika Zpracoval: Jaroslav Kotlán srpen 2009s Úvod Modul Programování

Více

Průměrná měsíční návštěvnost dosahuje přes 2 milióny unikátních uživatelů*.

Průměrná měsíční návštěvnost dosahuje přes 2 milióny unikátních uživatelů*. Produktový list O službě Firmy.cz je katalogová služba, která kombinuje hledání na klíčová slova, oborové kategorie a lokalitu uživatele při hledání v největší databázi firem na českém internetu. Firmy.cz

Více

Úvodní řeč Jan Čuraj & Michael Kopta

Úvodní řeč Jan Čuraj & Michael Kopta Úvodní řeč Vyzkoušeli jsme řadu projektů, které byly převážně zahraniční a vždy jsme se snažili získat co možná nejvíce informací, aby naše i vaše podnikání fungovalo. Dnes tedy víme, že to na internetu

Více

Efektivní e-marketing v cestovním ruchu a jak na něj?

Efektivní e-marketing v cestovním ruchu a jak na něj? Efektivní e-marketing v cestovním ruchu a jak na něj? Internetová populace v ČR 6 000 000 uživatelů internetu (největší procento 15 až 55 let) 5 000 000 používá Seznam (spíše starší) 4 500 000 používá

Více

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) vymezují základní obchodní podmínky a vztahy mezi firmou Lukáš Kochrda, IČ: 01013114, se sídlem Doupě 62, 588 56 Telč (dále jen Dodavatel

Více

Case Parts e-shop. Spuštění registrace

Case Parts e-shop. Spuštění registrace Case Parts e-shop 1. O e-shopu Case Parts: E-shop CaseParts nabízí registrovaným uživatelům možnost nákupu originálních náhradních dílů a příslušenství CASE IH od společnosti Agri CS a.s. a dalších autorizovaných

Více

+420 271 752 042 info@h1.cz www.h1.cz

+420 271 752 042 info@h1.cz www.h1.cz SEO Optimalizace pro vyhledávače Jan Tichý +420 271 752 042 info@h1.cz www.h1.cz Cesty k dosahování cílů webu PPC Bannery E-mailing Přirozené výsledky Zpětné odkazy Silná značka Affiliate Offline reklama

Více

Komunikace na Googlu. Využití nástrojů Google při práci v knihovně. mraz@firemnifoto.cz

Komunikace na Googlu. Využití nástrojů Google při práci v knihovně. mraz@firemnifoto.cz Komunikace na Googlu Využití nástrojů Google při práci v knihovně 1 mraz@firemnifoto.cz Evoluce sociální komunikace 2 mraz@firemnifoto.cz Proč komunikovat na Googlu Služba Moje firma na Googlu je rychlý

Více

Studijní průvodce e-learningovým kurzem. STRUKTURÁLNÍ FONDY A PROJEKTY v období 2007-2013

Studijní průvodce e-learningovým kurzem. STRUKTURÁLNÍ FONDY A PROJEKTY v období 2007-2013 Studijní průvodce e-learningovým kurzem STRUKTURÁLNÍ FONDY A PROJEKTY v období 2007-2013 Obsah průvodce: 1. METODICKÝ PRŮVODCE... 2 2. PRŮVODCE OVLÁDÁNÍM UŽIVATELSKÉHO PROSTŘEDÍ... 4 3. TECHNICKÝ PRŮVODCE...

Více

Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu

Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb na internetovém portálu www.skolenionline.eu Podmínky blíže vymezují a

Více

Obsah... 4 Úvod... 12. Základní informace 19

Obsah... 4 Úvod... 12. Základní informace 19 ......................................................... 4 Úvod.......................................................... 12 Základní informace 19 Výběr zboží....................................................

Více

Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží. Ceny dopravy a dalších poplatků může ověřit na stránce Doprava a platba.

Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží. Ceny dopravy a dalších poplatků může ověřit na stránce Doprava a platba. 1. Základní údaje Dodavatel USB Media, spol. s r.o. se sídlem Nádražní 349/3, 152 00 Praha 5. Dodavatel je plátcem DPH. IČ: 24115131 DIČ: CZ24115131 (dále jen "dodavatel") 2. Objednávka zboží Seznam zboží

Více

E-ŘEŠENÍ INTERNETOVÉ APLIKACE NAD SOFT-4-SALE

E-ŘEŠENÍ INTERNETOVÉ APLIKACE NAD SOFT-4-SALE E-ŘEŠENÍ E-řešení je společným názvem pro skupinu internetových nadstaveb. V systému Soft-4-Sale poskytují podporu e-řešením, která Vám pomohou s prodejem a propagací zboží a služeb na internetu. Systém

Více

VŠEOBECNÉ A OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ A OBCHODNÍ PODMÍNKY Všeobecné a obchodní podmínky a reklamační řád upravující poskytování služby prodeje vstupenek na kulturní a jiné akce společnosti Divadla Kladno s.r.o. (Městské divadlo Kladno a Divadlo Lampion) VŠEOBECNÉ

Více

WR Reality. Web Revolution. Uživatelský manuál administračního rozhraní

WR Reality. Web Revolution. Uživatelský manuál administračního rozhraní WR Reality Web Revolution Uživatelský manuál administračního rozhraní Web Revolution s. r. o. 2010 WR Reality Administrace uživatelský manuál Praktický průvodce administrací webové aplikace WR Reality

Více

ANALÝZA NÁKUPNÍHO KOŠÍKU SEMINÁŘ

ANALÝZA NÁKUPNÍHO KOŠÍKU SEMINÁŘ ANALÝZA NÁKUPNÍHO KOŠÍKU SEMINÁŘ 18.11.2012 Radim Tvardek, Petr Bulava, Daniel Mašek U&SLUNO a.s. I Sadová 28 I 702 00 Ostrava I Czech Republic PŘEDPOKLADY PRO ANALÝZU NÁKUPNÍHO KOŠÍKU 18.11.2012 Daniel

Více

Obsah. Začínáme programovat v Ruby on Rails 9. Úvod 11. 1. Vítejte v Ruby 15. O autorovi 9 Poděkování 9

Obsah. Začínáme programovat v Ruby on Rails 9. Úvod 11. 1. Vítejte v Ruby 15. O autorovi 9 Poděkování 9 Začínáme programovat v Ruby on Rails 9 O autorovi 9 Poděkování 9 Úvod 11 Komu je kniha určena 11 Jak je kniha uspořádána 11 Co ke knize potřebujete 12 Konvence 12 Zdrojový kód 13 Poznámka redakce českého

Více

Prezentace CRMplus. Téma: CRMplus jako nástroj pro kontrolu a vyhodnocení rozpracovanosti dílů na zakázkách

Prezentace CRMplus. Téma: CRMplus jako nástroj pro kontrolu a vyhodnocení rozpracovanosti dílů na zakázkách Prezentace CRMplus Téma: CRMplus jako nástroj pro kontrolu a vyhodnocení rozpracovanosti dílů na zakázkách Obsah prezentace Představení společnosti Technodat Develop, s.r.o. CRMplus základní charakteristika

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád

Obchodní podmínky a reklamační řád Obchodní podmínky a reklamační řád 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb a prodej zboží na internetovém portálu www.cstzb.cz. Podmínky blíže vymezují

Více

Obsah. Úvodem 12. Zakládáme e-shop 13. Komu je kniha určena 12 Zpětná vazba od čtenářů 12 KAPITOLA 1

Obsah. Úvodem 12. Zakládáme e-shop 13. Komu je kniha určena 12 Zpětná vazba od čtenářů 12 KAPITOLA 1 Úvodem 12 Komu je kniha určena 12 Zpětná vazba od čtenářů 12 KAPITOLA 1 Zakládáme e-shop 13 Papírování a papírování 13 Opravdu chcete prodávat na internetu? 13 Podnikatelský záměr 15 Právní forma podnikání

Více

OBJEDNÁVACÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY

OBJEDNÁVACÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY OBJEDNÁVACÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY STAkis-W STAkis-S Již dnes k dispozici všem zákazníkům společnosti Stahlgruber bez výjimky! www.stahlgruber.cz STAkis-W OBJEDNÁVACÍ SYSTÉM BEZ NUTNOSTI INSTALACE Jako výchozí

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Platba převodem: bankovní spojení : Ceny : Recyklační a autorské poplatky : Identifikační a kontaktní údaje společnosti:

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Platba převodem: bankovní spojení : Ceny : Recyklační a autorské poplatky : Identifikační a kontaktní údaje společnosti: OBCHODNÍ PODMÍNKY Identifikační a kontaktní údaje společnosti: ATLUS GAME. cz Miluše Světlíková Rozhraní 476/28 (sídlo) 619 00, Brno IČ : 87901471 Platba převodem: bankovní spojení : Číslo účtu : - ČR

Více

Webové stránky. 1. Publikování na internetu. Datum vytvoření: 4. 9. 2012. str ánk y. Vytvořil: Petr Lerch. www.isspolygr.cz

Webové stránky. 1. Publikování na internetu. Datum vytvoření: 4. 9. 2012. str ánk y. Vytvořil: Petr Lerch. www.isspolygr.cz Webové stránky 1. Publikování na internetu Vytvořil: Petr Lerch www.isspolygr.cz Datum vytvoření: 4. 9. 2012 Webové Strana: 1/6 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tématická

Více

Olga Rudikova 2. ročník APIN

Olga Rudikova 2. ročník APIN Olga Rudikova 2. ročník APIN Redakční (publikační) systém neboli CMS - content management system (systém pro správu obsahu) je software zajišťující správu dokumentů, nejčastěji webového obsahu. (webová

Více

Systém JSR představuje kompletní řešení pro webové stránky malého a středního rozsahu.

Systém JSR představuje kompletní řešení pro webové stránky malého a středního rozsahu. Redakční systém JSR Systém pro správu obsahu webových stránek Řešení pro soukromé i firemní webové stránky Systém JSR představuje kompletní řešení pro webové stránky malého a středního rozsahu. Je plně

Více

Databázové aplikace pro internetové prostředí. 01 - PHP úvod, základní princip, vkládání skriptu, komentáře, výpis na obrazovku

Databázové aplikace pro internetové prostředí. 01 - PHP úvod, základní princip, vkládání skriptu, komentáře, výpis na obrazovku Databázové aplikace pro internetové prostředí 01 - PHP úvod, základní princip, vkládání skriptu, komentáře, výpis na obrazovku Projekt: Inovace výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.250

Více

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH)

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH) MARKETING Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2013, I. verze (GH) Úvod Výukové materiály Centra služeb pro podnikání s.r.o. Vás budou provázet kurzem Marketing. Slouží pro ucelení informací a jako vodítko

Více

Pro úspěšné zvýšení návštěvnosti a dosažení předních pozic ve vyhledávačích provedeme nejdříve jednoduchou "SEO ANALÝZU WEBOVÉ PREZENTACE.

Pro úspěšné zvýšení návštěvnosti a dosažení předních pozic ve vyhledávačích provedeme nejdříve jednoduchou SEO ANALÝZU WEBOVÉ PREZENTACE. Pro úspěšné zvýšení návštěvnosti a dosažení předních pozic ve vyhledávačích provedeme nejdříve jednoduchou "SEO ANALÝZU WEBOVÉ PREZENTACE." 1. Provedeme kontrolu webové stránky a SEO analýzu 2. Zjistíme,

Více

Studijní průvodce e-learningovými kurzy

Studijní průvodce e-learningovými kurzy Studijní průvodce e-learningovými kurzy Obsah průvodce: 1. METODICKÝ PRŮVODCE... 2 1.1. PRŮBĚŽNÉ TESTY - AUTOTESTY... 2 1.2. ZÁVĚREČNÝ TEST... 2 2. PRŮVODCE OVLÁDÁNÍM UŽIVATELSKÉHO PROSTŘEDÍ... 3 2.1.

Více

Prodejce - dále jen prodávající (prodejce) GMS-Most s.r.o. U stadiónu 841 434 01 Most IČO: 25042548 DIČ: CZ25042548

Prodejce - dále jen prodávající (prodejce) GMS-Most s.r.o. U stadiónu 841 434 01 Most IČO: 25042548 DIČ: CZ25042548 Základní informace Našim základním cílem je Garance Maximální Spokojenosti, pro každého zákazníka. Proto se snažíme, všem našim zákazníkům vyjít vstříc, jak širokou nabídkou zboží, služeb s tím spojených,

Více

Tovek Server. Tovek Server nabízí následující základní a servisní funkce: Bezpečnost Statistiky Locale

Tovek Server. Tovek Server nabízí následující základní a servisní funkce: Bezpečnost Statistiky Locale je serverová aplikace určená pro efektivní zpracování velkého objemu sdílených nestrukturovaných dat. Umožňuje automaticky indexovat data z různých informačních zdrojů, intuitivně vyhledávat informace,

Více

Manuál pro implementaci služby PLATBA 24. Datum: 17. prosince 2014 Verze: 1.49

Manuál pro implementaci služby PLATBA 24. Datum: 17. prosince 2014 Verze: 1.49 Manuál pro implementaci služby PLATBA 24 Datum: 17. prosince 2014 Verze: 1.49 1 Úvodní informace ke službě PLATBA 24... 3 1.1 Obecný popis služby... 3 1.2 Administrativní předpoklady k využití služby PLATBA

Více

Obchodní podmínky registračního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity

Obchodní podmínky registračního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity Obchodní podmínky registračního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity Tyto obchodní podmínky upravují registraci a úhradu účastnických poplatků prostřednictvím registračního systému Právnické

Více

Podnikatelské plánování pro inovace

Podnikatelské plánování pro inovace Podnikatelské plánování pro inovace Šablona podnikatelského plánu Název projektu Datum zpracování Verze č. Údaje o autorech Obsah Exekutivní souhrn...3 1. Základní údaje o předkladateli a podniku...4 1.1

Více

Staňte se bodem zájmu!

Staňte se bodem zájmu! Nabídka služeb / 2011 Staňte se bodem zájmu! Tvorba webových aplikací Nabídka Tvorba dynamických webových prezentací, internetových ochodů a dalších webových aplikací dle přání zákazníka. Společně s grafickou

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Video natáčení / střih

Video natáčení / střih Video natáčení / střih Podle posledních průzkumů lidé na webových stránkách spíše scanují očima, nežli čtou. Video forma přichází jako dokonalý marketingový doplněk omnichannelu, ať už pro novou akvizici

Více

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA Obsah Obsah... 4 Pinya CMS... 5 Přihlášení do systému... 6 Položky v menu administrace... 7 Uživatelé... 8 Správa uživatelů... 8 Nový uživatel... 9 Role... 10 Vytvoření

Více

Business Development Rozvoj podniku

Business Development Rozvoj podniku Marketing vytváření obchodních příležitostí pomocí: udržením stávajících zákazníků přilákáním nových zákazníků Tržby vyhráním zakázky Zákaznická služba Cíle společnosti, které ovlivňují marketingové činnosti:

Více

Název: On-line tvorba webu Anotace:

Název: On-line tvorba webu Anotace: Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Na Brněnce 1, Ivančice, okres Brno-venkov

Více

Nabídka internetového obchodu

Nabídka internetového obchodu Nabídka internetového obchodu Odběratel Dodavatel Martin Daneš Martin Hůlek Tel.: 775 974321 E-mail: hulek.martin@gmail.com 1 Popis Řešení internetového obchodu nabízí beztabulkové řešení layoutu. Budete

Více

1. Registrace v katalogu firem

1. Registrace v katalogu firem OBSAH 1. Registrace v katalogu firem 2. Zveřejňování nabídek práce a realit 3. Zobrazování slevových kuponů 4. Zobrazování pozvánek/akcí 5. Fotoreportáže 6. Soukromá inzerce 7. Reklamní kampaně internetovým

Více

Administrační rozhraní Manuál pro klienty

Administrační rozhraní Manuál pro klienty Administrační rozhraní Manuál pro klienty Verze 5. 9. 2013 Zpracoval Tým Zboží.cz Registrace eshopu Registrace vašeho eshopu se provádí na adrese: http://www.zbozi.cz/addpremisescreen. Na server Zboží.cz

Více

PHP framework Nette. Kapitola 1. 1.1 Úvod. 1.2 Architektura Nette

PHP framework Nette. Kapitola 1. 1.1 Úvod. 1.2 Architektura Nette Kapitola 1 PHP framework Nette 1.1 Úvod Zkratka PHP (z anglického PHP: Hypertext Preprocessor) označuje populární skriptovací jazyk primárně navržený pro vývoj webových aplikací. Jeho oblíbenost vyplývá

Více

TOP Czech. Úvodem 1/10

TOP Czech. Úvodem 1/10 TOP Czech Předmětem tohoto dokumentu je stručná charakteristika řešení vývoje, provozu a údržby online multimediálního projektu TOP-Czech.com poskytující moderní obchodní a informační řešení pro všechny

Více

O portálu. Návštěvnost. Možnosti spolupráce

O portálu. Návštěvnost. Možnosti spolupráce O portálu Návštěvnost Portál Plastickachirurgie.info nabízí kompletní informace z oblasti estetické medicíny. Je koncipován jako edukativní a kontaktní portál pro pacienty, kteří zde naleznou odborné informace

Více

Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD

Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD I. Úvodní ustanovení 1. Tyto obchodní podmínky upravují vztah mezi společností mobile2card a.s., IČ 24301761, se sídlem Hanusova 353/12, 140 00 Praha 4 Michle, zapsanou

Více

Řízení firemních aktivit CRM jako konkurenční výhoda. Vilém Srnec ředitel společnosti vsrnec@inmedias.eu

Řízení firemních aktivit CRM jako konkurenční výhoda. Vilém Srnec ředitel společnosti vsrnec@inmedias.eu Řízení firemních aktivit CRM jako konkurenční výhoda Vilém Srnec ředitel společnosti vsrnec@inmedias.eu Naše potřeby v podnikání sdílet informace v rámci pracovních týmů evidence požadavků a úkolů přehlednost

Více

27 Evidence kasiček. Popis modulu. Záložka Organizované sbírky

27 Evidence kasiček. Popis modulu. Záložka Organizované sbírky 27 Evidence kasiček Uživatelský modul Evidence kasiček realizuje evidenci všech pořádaných sbírek, jednotlivých kasiček sbírky, dále pak evidenci výběrů kasiček s návazností na pokladnu (příjem výběru

Více

Tvorba internetových aplikací s využitím framework jquery

Tvorba internetových aplikací s využitím framework jquery Tvorba internetových aplikací s využitím framework jquery Autor Michal Oktábec Vedoucí práce PaedDr. Petr Pexa Školní rok: 2009-10 Abstrakt Tato práce se zabývá využití frameworku jquery pro vytváření

Více

Řízení podniku a elektronické obchodování

Řízení podniku a elektronické obchodování Řízení podniku a elektronické obchodování Elektronické podnikání Všechny podnikové procesy ovlivněné internetem Elektronický obchod Řízení dodavatelských sítí Řízení zdrojů podniku Řízení vztahů se zákazníky

Více

Produktový list Letáky

Produktový list Letáky Produktový list Letáky O službě Kupi.cz je největší český server s nabídkou akcí a letáků z maloobchodních řetězců. Kupi nyní rozdistribuuje přes 2,5 miliónů unikátních letáků měsíčně, uživatelé si prohlédnou

Více

Úvod do on-line marketingu

Úvod do on-line marketingu Úvod do on-line marketingu Lektor: Jiří Eder Obsah videosemináře co je on-line marketing možnosti,výhody a rizika on-line marketingu pozice on-line marketingu v marketingovém mixu stanovení cílů a měření

Více

JAK ČÍST ZÁZNAM O VYUŽÍVÁNÍ ÚDAJŮ V REGISTRU OBYVATEL

JAK ČÍST ZÁZNAM O VYUŽÍVÁNÍ ÚDAJŮ V REGISTRU OBYVATEL JAK ČÍST ZÁZNAM O VYUŽÍVÁNÍ ÚDAJŮ V REGISTRU OBYVATEL Název dokumentu: Jak číst záznam o využívání údajů v registru obyvatel Verze: 1.8 Autor: Správa základních registrů Datum aktualizace: 25. 2. 2014

Více

Leady & MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK

Leady & MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK Strana 1 z 12 Obsah 1. Leady... 3 a. Shrnutí... 3 b. Popis modulu... 3 c. Technické podrobnosti o modulu... 5 2. MERK... 6 a. Shrnutí... 6 b.

Více

PragueBest 2011. www.praguebest.cz info@praguebest.cz +420 286 891 273 1

PragueBest 2011. www.praguebest.cz info@praguebest.cz +420 286 891 273 1 PragueBest 2011 www.praguebest.cz info@praguebest.cz +420 286 891 273 1 1. Informace o společnosti 1.1. PROFIL Obchodní název společnosti Právní forma PragueBest s.r.o. Společnost s ručením omezeným Základním

Více

případová studie KB - BLOK systém, s.r.o. Nová webová prezentace rozšířená o e-shop www.fg.cz

případová studie KB - BLOK systém, s.r.o. Nová webová prezentace rozšířená o e-shop www.fg.cz případová studie KB - BLOK systém, s.r.o. Nová webová prezentace rozšířená o e-shop www.fg.cz KB - BLOK systém, s.r.o. Nová webová prezentace rozšířená o e-shop Nová webová prezentace rozšířená o e-shop.

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup na internetovém obchodě www.alkoelektro.cz

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup na internetovém obchodě www.alkoelektro.cz Všeobecné obchodní podmínky pro nákup na internetovém obchodě www.alkoelektro.cz 1. Základní údaje Dodavatel Vladimír Horák, Jarní 5715, 430 04 Chomutov. Dodavatel je plátcem DPH. Telefon: +420 777 220

Více

Neuralmarketing Inteligentní newsletter

Neuralmarketing Inteligentní newsletter Nabídka jednorázové rozesílky a doplňkových služeb Neuralmarketing Inteligentní newsletter Nabídka jednorázové rozesílky a doplňkových služeb 2 Obsah 1 Příprava rozesílky... 3 2 Rozesílka... 4 3 Zpracování

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY abix I. Základní ustanovení

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY abix I. Základní ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY abix I. Základní ustanovení Tyto obchodní podmínky stanovují podmínky nákupu v internetovém obchodě www.abixcz.cz. Tyto obchodní podmínky na straně jedné stanovují a upřesňují

Více

Nové přístupy tvorby web site. Doc. Ing. Zdeněk Havlíček, CSc. KIT PEF CZU - 13/11/2001

Nové přístupy tvorby web site. Doc. Ing. Zdeněk Havlíček, CSc. KIT PEF CZU - 13/11/2001 Nové přístupy tvorby web site Doc. Ing. Zdeněk Havlíček, CSc. KIT PEF CZU - 13/11/2001 Osnova Úvod Web site - jasný cíl Technologie - dynamický web Forma - vyšší interaktivita Obsah - stálá aktualizace

Více

ACTIVATE HERE - FAQ. Zakoupením této položky získáte do 60 minut do požadovaného emailu aktivační klíče k vybranému produktu.

ACTIVATE HERE - FAQ. Zakoupením této položky získáte do 60 minut do požadovaného emailu aktivační klíče k vybranému produktu. ACTIVATE HERE - FAQ Co je to Activate-Here produkt? Zakoupením této položky získáte do 60 minut do požadovaného emailu aktivační klíče k vybranému produktu. Součástí emailu je i odkaz, kde si můžete vybraný

Více

Evidenční systém pro reklamace Wooky tabletů reklamace.wooky.cz

Evidenční systém pro reklamace Wooky tabletů reklamace.wooky.cz Evidenční systém pro reklamace Wooky tabletů reklamace.wooky.cz Na výše uvedené URL adrese je umístěno jednoduché online rozhraní pro evidenci reklamací tabletů a příslušenství Wooky. Evidenční rozhraní

Více

Maturitní projekt do IVT Pavel Doleček

Maturitní projekt do IVT Pavel Doleček Maturitní projekt do IVT Pavel Doleček CO FILMBOOK JE Filmbook je uzavřená webová aplikace pro celkovou správu informací a dat souvisejících se sledováním filmů. Primárně je zaměřen na uchovávání a spravování

Více

TAOX Konfigurátor potisku seznam funkcí

TAOX Konfigurátor potisku seznam funkcí TAOX Konfigurátor potisku seznam funkcí Úvod Celý systém se dělí na několik částí. A to jak z pohledu uživatele (zákazníka), tak z pohledu administrátora. Konfigurátor aplikace na tvorbu potisku (dělí

Více

4.ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY Kupující je oprávněn objednávku před dodáním zboží kdykoliv bezplatně zrušit.

4.ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY Kupující je oprávněn objednávku před dodáním zboží kdykoliv bezplatně zrušit. Obchodní podmínky 1.KONTAKTNÍ ÚDAJE Název: Vachoušková Stanislava Sídlo/bydliště: Horní Bludovice č.372, 73937 Horní Bludovice IČ: 60288761 Zapsaná:Obecní živnostenský úřad Magistrátu měsat Havířova Telefon:

Více

E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ

E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ Reda e-nabídka představuje mocný nástroj, díky kterému mohou naši registrovaní klienti přímo z prostředí e-shopu partner.reda.cz vytvářet vlastní produktové nabídky pro své zákazníky.

Více

PRODUKTY. Tovek Tools

PRODUKTY. Tovek Tools jsou desktopovou aplikací určenou k vyhledávání informací, tvorbě různých typů analýz a vytváření přehledů a rešerší. Jsou vhodné pro práci i s velkým objemem textových dat z různorodých informačních zdrojů.

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE

POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE Stav ke dni 4. 12. 2012 Obsah: 1 Úvod... 3 1.1 Podmínky provozu... 3 1.2 Pokyny k užívání dokumentu... 3 2 Registrace profilu zadavatele... 4 2.1 Přihlášení uživatele...

Více

Výběr modulů pro internetové obchody REDENGE verze 3.0 a vyšší

Výběr modulů pro internetové obchody REDENGE verze 3.0 a vyšší Výběr modulů pro internetové obchody REDENGE verze 3.0 a vyšší (Verze 3.0 byla uvedena do prodeje od června 2007) 1. Moduly technické funkcionality 1.1. Modul Formuláře Modul formuláře umožňuje tvorbu

Více

Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál)

Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál) Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál) Ing. Jan Zeman Regionální koordinátor Obsah 1. Náplň projektu 2. Kouč v projektu CzechEkoSystem 3. Poradenské služby 4. Aktuální stav 5. CzechEkoSystem

Více

1. Úvod do Ajaxu 11. Jak Ajax funguje? 13

1. Úvod do Ajaxu 11. Jak Ajax funguje? 13 Obsah Úvodem 9 1. Úvod do Ajaxu 11 Jak Ajax funguje? 13 Popis 13 Ukázky 13 Jaké jsou možnosti tvorby interaktivních webových aplikací? 15 Co je třeba znát? 16 Jak fungují technologie Ajaxu 16 Jak funguje

Více

Podnikáte a chcete mít vlastní internetový obchod? Je to mnohem jednodušší a levnější než si myslít e.

Podnikáte a chcete mít vlastní internetový obchod? Je to mnohem jednodušší a levnější než si myslít e. Podnikáte a chcete mít vlastní internetový obchod? Je to mnohem jednodušší a levnější než si myslít e. popis produktu Návrh a cíl e-commerce řešení ( eshop) pro elektronické obchodování typu B2C a B2B

Více

PROFI TDi s.r.o. 696 37, Želetice 40 www.profi-tdi.cz info@profi-tdi.cz. Návod k používání systému OTDI.CZ

PROFI TDi s.r.o. 696 37, Želetice 40 www.profi-tdi.cz info@profi-tdi.cz. Návod k používání systému OTDI.CZ Návod k používání systému OTDI.CZ Vážený kliente. Děkujeme za projevený zájem o náš on-line systém evidence kontrol, určený speciálně pro účely dozorů staveb. Systém OTDI.CZ nabízí svým uživatelům zejména:

Více