Metodická příručka Kurzu IT metod

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metodická příručka Kurzu IT metod"

Transkript

1 Handicap není překážkou ve vzdělávání Metodická příručka Kurzu IT metod pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

2 Handicap není překážkou ve vzdělávání Metodické příručky Kurzů IT metod, fotografování, tvůrčího psaní a knihařství pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami byly vytvořeny na základě ověření Modulů jednotlivých kurzů. Lektoři, kteří moduly vytvářeli a nadále v jednotlivých kurzech vyučovali, mohli zpětně zhodnotit, co všechno jsou děti s danými specifickými potřebami schopny se naučit. Výstupy a indikátory celého projektu jsou jedinečná portfolia prací, která tito žáci vytvořili. Každé portfolio má své specifikum. Obsahuje diagnostiku daného žáka a metody práce s ním. Popis diagnostiky a charakteristiky žáka, metody, postupy a pravidla práce s ním jsou návodem dalším pedagogům, kteří se budou žáky se speciálními vzdělávacími potřebami zabývat, popř.kurzy aplikovat. Veškerá portfolia i metodické příručky jsou umístěny na webových stránkách projektu Jsme přesvědčena, že práce s handicapovanými dětmi má obrovský smysl a význam. Jejich rodiče, učitelé ve škole a pracovnice diakonií nám sami potvrdili, že děti dokázaly velký kus práce. To, že mnohokrát překonávaly překážky svého handicapu, bolest, únavu, si my, zdraví, možná ani nedovedeme představit. Nám je odměnou to, že když jsme se na konci června loučili, jsme od nich slyšeli otázku : A můžu přijít v září zase? Co se ještě budeme učit? Za to patří obrovský dík lektorům a jejich asistentům, kteří děti těmi 10 měsíci vzdělávání provázeli a snažili se je naučit to, co je alespoň trochu posune směrem k dětem zdravým. Mgr.Daniela Dalecká manažerka projektu

3 Metodická příručka pro tvorbu portfolia prací z Kurzu IT metod pro žáky se speciálními vzdělávacímu potřebami Název kurzu Kurz IT metod Délka kurzu 72 hod Cíl kurzu - Rozvoj dovedností účastníků v oblasti základního využívání IT v běžném životě. - Rozvoj základních dovedností účastníků při práci s operačním systémem PC (samostatné ovládání PC). - Rozvoj jemné motoriky při práci s myší. - Rozvoj základních znalostí a dovedností účastníků pro využívání Internetu pro běžný život (vyhledávání). - Rozvoj základních dovedností účastníků při práci s programy Writer a Calc (z balíku OpenOffice.org) a Corel vedoucí k ovládání základních funkcí daných programů v rozsahu odpovídajícím mentálním a fyzickým schopnostem účastníků. Forma vzdělání prezenční Vstupní předpoklady žáka Základní ovládání PC (zapnout počítač, spustit vybraný program, vypnout počítač). Podmínky pro vzdělání Učebna s interaktivní tabulí + notebooky nebo počítače pro každého z účastníků. Interaktivní tabuli lze nahradit dataprojektorem, pro skupinu handicapovaných je ale interaktivní tabule zajímavým prvkem, který je pro většinu dobře ovladatelný (velká plocha dobře se pracuje i osobám se zrakovým handicapem, dotykové ovládání vhodné i pro osoby

4 s handicapem v oblasti intelektu apod.) Metody výuky Metody výuky je třeba přizpůsobit konkrétním možnostem jednotlivých účastníků. Je třeba výrazně diferencovat. Ke kompenzaci některých druhů postižení je možno využít technických a softwarových pomůcek (např. speciální myš nebo jiné polohovací zařízení pro osoby s motorickým handicapem, software pro zvětšení obrazu pro zrakově postižené apod.). Vhodná se nám jevila především kombinace praktického výkladu lektora při seznamování se s uživatelským prostředím jednotlivých programů (využití dataprojektoru, interaktivní tabule) za pomoci asistentů (pomoc slabším účastníkům, výklad složitějších témat pokročilejším účastníkům ) a praktické práce účastníků na konkrétních zadání (samostatně nebo za asistence lektora a asistentů) dle zadání, která byla pro frekventanty vytvořena a jsou přílohou tohoto dokumentu. V grafických programech lze rozvíjet vlastní samostatnou tvorbu účastníků dle jejich zájmu a schopností. Jde o zajímavý prvek, který umožňuje individuálně vyniknout tyto práce zvládne (na různé úrovni) každý z frekventantů a taková práce tyto frekventanty velmi baví a uspokojuje. Obsah kurzu Výuka probíhala v pětihodinových blocích (tj. 14 bloků): 1. Seznámení, zjištění očekávání účastníků, zjištění vstupní úrovně dovedností a schopností účastníků, seznámení s provozem třídy, funkcí asistentů, první práce s PC. Základní používání PC: práce s dokumenty, vytváření jednoduché struktury dokumentů, ukládání a přesun. 2. Internet: založení mailové schránky, posílání ů, vyhledávání na Internetu. 3. Internet: používání on-line nástrojů (př. omalovánky procvičování jemné motoriky). 4. Internet: používání on-line nástrojů. 5. Writer: jednoduché formátování textu nástroje: písmo (změna velikosti, typu, barvy písma), odstavec (zarovnávání, pozadí apod.). 6. Writer: vkládání obrázků, jednoduché grafiky. 7. Writer: tvorba vlastního dokumentu podle zájmu (např. obrázková pohádka ). 8. Calc: formátování vzhledu tabulky (barva a velikost písma, rámování, barva buňky apod.).

5 9. Calc: tvorba jednoduchých grafů, vkládání základních matematických operací. 10. Zoner Photo Studio: některé nástroje individuální výuka dle přání frekventantů. 11. Corel: základní ovládání programu (nástroje pro tvorbu jednoduché grafiky, vkládání klipartů). 12. Corel: tvorba jednoduchých grafických objektů. 13. Corel: tvorba vlastních kreseb za pomoci lektora a asistentů. 14. Corel: tvorba vlastních kreseb a jejich představení ostatním účastníkům. Rozpis učiva je orientační, výuka byla nakonec velmi diferencována dle aktuálních schopností účastníků. Lektor s asistenty se věnovali jednotlivým skupinám frekventantů (rozděleni do skupin dle schopností práce s PC a jejich intelektuálních možností). Hodnocení Vzhledem k tomu, že se ve skupině vyskytovali účastníci s různými handicapy, byl hodnocen především individuální posun frekventanta. Bylo využíváno slovní hodnocení a to jak v průběhu práce, tak po jejím dokončení. Okamžitá pochvala osoby s handicapem motivuje k další práci. U menších dětí je vhodné pochvalu sdělit i jejich rodičům. V průběhu kurzu (cca v jeho polovině) a na závěr kurzu napsal lektor krátké písemné hodnocení práce jednotlivých frekventantů. Doporučená literatura Pro práci na konkrétních úkolech byly vytvořeny jednoduché návody (zadání), které byly frekventantům dávány na začátku bloku. Pro děti s mentálním handicapem byla tato zadání opatřena zaškrtávacím políčkem, aby mohly spolu s asistentem odškrtávat již splněné úkoly a věděly tak, jak již na práci pokročily. Seznam zadání: 1. Notebook prezentace pro první seznámení (představení lektora, asistentů a jednotlivých účastníků, seznámení s operačním systémem Windows, interaktivní hry pro procvičení těchto znalostí). 2. Práce s ovou schránkou (návod na přihlášení se, čtení a psaní mailu). 3. Procvičování mailu (zadání úkolů kontrola, čtení a psaní mailů).

6 4. Vyhledávání na Internetu (vyhledávání dle zadání, hraní jednoduchých her, psaní mailu). 5. Procvičování vyhledávání na Internetu dle zadání, Základy práce v programu Writer (popis prostředí, základní práce). 6. Zadání jednoduché práce v programu Writer. 7. Procvičování práce s em, Internetové omalovánky (procvičování jemné motoriky, grafická realizace), popis základů práce v programu Malování (popis nástrojů). 8. Zadání práce v programu Writer (práce se styly písma, obrázky a sloupci). 9. Zadání práce v programu Writer (nastavení vzhledu písma a odstavce, kopírování textu z Internetu, práce s textovým polem). 10. Zadání práce v programu Writer (tvorba obrázkového příběhu). 11. Základní popis programu Calc a zadání samostatného úkolu dle nápovědy. 12. Zadání praktického úkolu v programu Calc (vytvoření tabulky, formát tabulky, jednoduché výpočty). 13. Základní popis prostředí Corel a zadání 2 úloh (vytvoření pozvánky na nějakou akci, tvorba fotbalového hřiště). 14. Zadání práce v programu Corel tvorba vánočních jmenovek. 15. Zadání práce v programu Corel tvorba puzzle z vybrané fotky. 16. Zadání práce v programu Corel tvorba zajímavého rámečku pro fotku. 17. Jednoduché vánoční malování (pro ty frekventanty, pro které je práce v Corelu náročná / nezvladatelná). 18. Návod na vytvoření kalendáře v programu Zoner PhotoStudio. Pro práci s handicapovanými žáky jsou dále vhodné tyto učebnice: Řezníček, P., Vaněček, J.: Informatika pro ZŠ, díl. Computer Press. Kovářová, L.: Počítačová grafika na základní škole. Computer Media.

7 Handicap není překážkou ve vzdělávání Diagnostiky dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

8 Handicap není překážkou ve vzdělávání Charakteristika účastníků kurzu, metody práce, postup práce, pravidla při práci Běh 1 Tomáš Bašus ADHD porucha pozornosti s pojená s hyperaktivitou Miroslav Beneš atypický artismus Tomáš Červeňák Downův syndrom Martin Gábor svalová dystrofie Duchenova typu Anna Krasnayová progredující nervosvalové onemocnění Vojtěch Kryštof dyslexie, dysgrafie, dysortografie,porucha vizuomotorické koordinace Štefan Linhart ADD porucha pozornosti s dyslexií Jiří Novotný Aspergerův syndrom se zrakovým onemocněním Daniel Štich sociální znevýhodnění, romský původ Josef Timko Aspergerův syndrom

9 Běh 2 Kryštof Kašpar posttraumatická levostranná hemiparéza Martin Kašpar diabetes spojený s oční vadou Petra Klimešová mentální retardace se schizofrenií Michal Matyáš mentální retardace s hyperaktivitou Kamila Mázlová dětská mozková obrna diparetického typu Marcela Olšovská Aspergerův syndrom s epilepsií Radovan Šálek mentální retardace s koktavostí Martin Šindler vysokofunkční autismus s epilepsií Miroslav Švarc mentální retardace s psychomotorickým opožděným vývojem Radka Ulrichová mentální retardace s IQ na spodní hranici

10 Aňa, 14 let 1. Charakteristika Aňa má diagnozu progredujícího nervosvalového onemocnění. Navštěvuje běžnou základní školu a má asistentku po celou dobu výuky. Ve škole je velmi šikovná, má vyznamenání.. Aňa bez problémů navazuje sociální kontakt, prokazuje velmi dobré komunikační schopnosti. Samozřejmě si uvědomuje svůj handicap a snaží se jej kompenzovat smysluplnou činností. Aňa velmi ráda kreslí a zabývá se počítačovou grafikou. Verbálně je nadprůměrná, má nadprůměrnou slovní zásobu, skvěle využívá sluchovou paměť k učení. Úroveň Aniných vědomostí a všeobecné informovanosti je nadprůměrná. Aňa se chystá studovat na Odborné střední škole podnikatelské Kolín obor Užitá fotografie a média. Škola má pro vozíčkáře vytvořené dobré zázemí. 2. Metodika práce Aňa nepotřebuje k činnosti výrazně motivovat. Staví se k činnostem pozitivně a se zájmem. Na svůj věk je názorově vyspělá. Již nyní ví, co chce studovat. Postup práce: - seznámení s činností vysvětlení, ukázka hotového výsledku - vlastní realizace činnosti individuální přístup, dopomoc dle potřeb, možnost spolupráce s ostatními, názornost - zhodnocení činnosti výstavka, pochvala, umožnění vlastní prezentace, vysvětlení - možnost dalšího využití výsledku, výstava Pravidla : - dodržování individuálního přístupu - respektování individuálního tempa práce, schopností a možnost - respektování specifických potřeb - chválení, výstava vytvořené práce, odměna - ukázat další možnost využití činnosti ve studiu a v praktickém životě - názornost 3. a. ICT - základy počítačové gramotnosti (malování, text ve Wordu, Excel, Corel, Zoner) Aňa je již velmi zdatná ve Wordu, zdokonalila se v Excelu a velmi dobře pracovala v Corelu. Protože asistenti byli studenti oboru grafiky, mohli se Aničce individuálně věnovat. Anička je snadno unavitelná, proto pracovala i hodně doma, v kurzech potřebovala často odpočívat. Kurz byl pro ni výborným startem do prvního ročníku střední školy. b. kurz fotografie K fotografování se Aňa staví výborně, bude to její studijní obor. Již nyní má vynikající teoretické i praktické znalosti. Na invalidní vozík má připevněný stativ pro jednodušší manipulaci s fotoaparátem. Asistent se jí opět individuálně věnuje, aby ji naučil více než ostatní žáky. Aňu fotografování velmi bavilo, konzultuje svoje práce s lektorem ještě i po skončení kurzu.

11 c. tvůrčí psaní, rozvoj slovní zásoby Aňa čte plynule, snaživě se správnou intonací, rozumí čtenému textu velmi dobře. Píše pravou rukou, má atypický úchop, písmo je úhledné, v pomalejším tempu. Psaní delšího textu je pro ni namáhavé, pro využívá asistenta. Má velmi dobrou fantazii, skvělě doplňuje, má širokou slovní zásobu. Své práce asistentovi diktuje. Kurz jí baví, nicméně je vidět, že zde si svůj handicap uvědomuje silně. d. kurz knihařství Aňa přistupuje ke všem aktivitám jednotlivých kurzů velmi aktivně a tak tomu bylo i nyní. Bylo zřejmé, že i nyní bude potřeba asistence kvůli jejímu handicapu. Bylo hezké, jak Aňa asistenta verbálně provází, jak má pomáhat. Bylo pro ni velmi motivující, že má možnost předvést, co umí, co vytvořila. Přes svůj handicap toho stihla mnohem více než ostatní účastníci kurzu.

12 Daniel, 14 let 1. Charakteristika Dan navštěvuje základní speciální školu. Bylo mu diagnostikováno ADHD porucha soustředění. Ovšem hlavním důvodem, proč navštěvuje speciální školu je jeho sociální znevýhodnění. Je romského původu, v jedné bytové jednotce žije deset lidí, o Dana se v podstatě nikdo nestará. Až ve škole se začaly formovat jeho hygienické návyky. Pozitivní je to, že Daniel se učit chce, proto se do kurzů přihlásil. Jeho rozumové schopnosti jsou lehce podprůměrné. Školu zvládá, ale obtíže se objevují v oblasti sociálních vztahů, emocí, zvládání sociálních situací v běžném životě, Dan je velmi impulzivní, někdy je pro něj velmi těžké dodržovat pravidla chování a provádět opakovaně po delší dobu určité pracovní úkony. Motoriku má na skvělé úrovni, velmi se zajímá o sport. Ve škole chodí do sportovního kroužku florbalu. Má také zvýšený zájem o počítače.velmi často je ovšem nepozorný, je třeba měnit aktivity, aby se opět získala jeho pozornost. 2.Metodika práce Tomáš má v oblasti PC dobré znalosti, zejména v oblasti počítačových her. Velmi ocení, když se mu lektor nebo asistent věnuje individuálně, je vděčný za sebemenší pozornost a pochvalu.je třeba být velmi trpělivý a často měnit činnosti, aby se jeho pozornost udržela. Postup práce: - seznámení s činností vysvětlení, ukázka hotového výsledku, popis jednotlivých kroků - vlastní realizace činnosti individuální přístup, dopomoc dle potřeb, možnost spolupráce s ostatními, ponechání vlastní tvořivosti, názornost - zhodnocení činnosti výstavka, pochvala, umožnění vlastní prezentace, vysvětlení, možnost dalšího využití výsledku Pravidla : - časté střídání činností - dodržování individuálního přístupu, klidně, ale důsledně a důrazně - rozvoj spolupráce v kolektivu - respektování individuálního schopností a možností - poskytování dostatečného času na rozhodování - pozitivní motivace k činnosti - respektování specifických potřeb - chválení, výstava vytvořené práce, odměna - ukázat další možnost využití činnosti v praktickém životě 3. a. ICT - základy počítačové gramotnosti (malování, text ve Wordu, Excel, seznámení s internetem, ) Dan PC používá ve škole, doma tu možnost nemá. Zná internet a má svůj mail, hraje i nějaké počítačové hry, rád by se naučil nějaké strategické. Líbilo se mu učit se v Corelu, jeho práce jsou na dobré úrovni. Nové informace přijímal s nadšením. Nedělá mu obtíže naučit se nové věci, aktivně si vyhledává i složitější úkony. Je opravdu hodně vděčný za projevy zájmu i náklonnosti.

13 b. kurz fotografie Fotografování Dana velmi oslovilo, bylo pro něj úplně nové. Samostatně je schopen zorientovat se ve funkcích fotoaparátu, nevyžaduje přílišnou dopomoc. Sám vyhledával nové objekty pro fofografování, snažil se aktivně o úpravu fotek na PC, v tom byl velmi šikovný. Později byl i schopen pomáhat ostatním, hlavně velmi rád, cítil se potřebný. U těchto činností překvapivě vydržel dlouho, nebylo potřeba činnosti měnit, kvůli udržení pozornosti. c. tvůrčí psaní, rozvoj slovní zásoby Psaní Dana oslovilo jen částečně. Je příliš hyperaktivní na to, aby cíleně přemýšlel a vymýšlel fiktivní příběhy. Jeho rozumové schopnosti jsou na vyšší úrovni, tak byly prováděné činnosti pro něj někdy zdlouhavé. V tu chvíli pomáhal asistent a učil ho na vyšší úrovni.než ostatní. Je schopen sestavit pouze krátký příběh po silné předchozí motivaci. Napsat něco souvislého je pro něj obtížné. Lektorka se snažila o rozvoj slovní zásoby pomocí her na PC, doplňovaček, interaktivních výukových programů, to ho bavilo velmi. d. kurz knihařství Dan se do tohoto kurzu zapojil velmi rád, těšil se, že bude tvořit rámečky s fotografiemi a bude vidět svázané portfolio jeho prací Bylo třeba mu předem vše vysvětlit, názorně ukázat. Potom pracoval až překvapivě klidně a pečlivě. Občas bylo třeba, aby asistent změnil činnost, aby se Dan k práci vrátil. Byl rád, že bude mít rámečky, svázanou práci. Motivující také bylo připravit si zarámované práce pro vernisáž prací..

14 Jiří, 14 let 1. Charakteristika Jirka má diagnostikován Aspergerův syndrom se závažnou zrakovou vadou. Navštěvuje speciální základní školu. Ve škole využívá službu asistenta pedagoga. Rozumové schopnosti jsou na úrovni jeho věku. Motorika je na dobré úrovni. Komunikuje verbálně, občas mluví příliš rychle, slova nevyslovuje do konce, nejde mu rozumět. Úroveň porozumění je výborná. Zrakové postižení mu znemožňuje rychlé pohyby. U Jirky se projevují úzce zaměřené zájmy na přírodu a nyní nověji na elektroniku.jirka zná latinské názvy rostlin, zajímá se o genetiku, sestavení elektrických zařízení, rozvaděčů a přístrojů. Nadšeně informace vypráví okolí, jsou překvapivě velmi odborné, někdy však působí až zmateně a neutříděně. Obtíže se vyskytují v sociálních vztazích. Špatně navazuje komunikaci s vrstevníky, nemají společná témata, nechce s nimi komunikovat. Často dochází k nedorozumění, hádkám, Jirka si prosazuje své názory, nechce někdy respektovat názory druhých. Neshody můžou vygradovat až v křik, fyzické napadení a útěk. Raději vyhledává menší kolektiv nebo mu nevadí být zcela o samotě. 2. Metodika práce Jirka upřednostňuje klidné prostředí v menším kolektivu. Klidný přístup. Tematické zaměření na oblíbené témata. Postup práce: - seznámení s činností vysvětlení, ukázka hotového výsledku, popis jednotlivých kroků - vlastní realizace činnosti individuální přístup, dopomoc dle potřeb, možnost spolupráce s ostatními, ponechání vlastní tvořivosti - zhodnocení činnosti výstavka, pochvala, umožnění vlastní prezentace, vysvětlení, možnost dalšího využití výsledku Pravidla : - dodržování individuálního přístupu - respektování individuálního tempa práce, schopností a možností - poskytování dostatečného času na rozhodování - pozitivní motivace k činnosti - respektování specifických potřeb - chválení, výstava vytvořené práce - ukázat další možnost využití činnosti v praktickém životě 3. a. ICT - základy počítačové gramotnosti (malování, text ve Wordu, seznámení s internetem, ) Jirka využívá PC ve škole. Baví ho poznávat nové programy, zejména program kreslící. Ne všechny nabízené činnosti ho zaujaly. Bavily ho činnosti, ve kterých viděl smysl pro následné využití v jeho zájmech. Ostatní vydržel dokončit, nepracoval v nich však s velkým zájmem. Bavila ho práce s internetem a kreslení obrázků. Význam u pro něj nemá velkou váhu z důvodu absence sociálních vztahů s vrstevníky, málo interakčních situací. Snažili jsme se vytvořit vazby s ostatními uživateli kurzu. Handicapem pro něj je oční vada, proto práce byly mnohdy pomalejší.

15 b. kurz fotografie Fotografování Jirku velmi bavilo. jedná se o elektroniku, proto Jirka fotoaparát zkoumal, hledal jak funguje, z čeho se skládá. Bylo velmi náročné odpovídat na všechny jeho odborné otázky. Zapojili jsme schopnost hledání odpovědí na internetu. c. tvůrčí psaní, rozvoj slovní zásoby Psaní Jirku zaujalo jen krátce. Nevěděl, co má vymyslet, dlouho se rozmýšlel. Vytvořil jednoduchý příběh bez velké kreativity. V doplňování slov byl Jirka úspěšný. Český jazyk však není jeho oblíbený předmět, proto ani tato oblast Jirku příliš nezaujala. d. kurz knihařství Protože je Jirka zaměřený technicky, na manuální práci s papírem se těšil a bavila ho. Kvůli oční vadě, byla nutná pomoc asistenta. Práce nebyla přesná. Z výsledku byl ale nadšený a chtěl do kurzů chodit dál i po jeho skončení.

16 Martin, 15 let 1. Charakteristika Martin má diagnostikováno tělesné postižení svalová dystrofie Duchennova typu, progresivní onemocnění. Chlapec je upoután na elektrický invalidní vozík, chodí do speciální školy. Vzhledem k tomu, že žije pouze s matkou, i jejich sociální situace je špatná a Martin si to velmi uvědomuje. Vypadá to, že to matce i vyčítá. Jeho sociální vazby vzhledem k postižení jsou omezené, avšak Martin velmi rád jezdí po svém městečku a povídá si s lidmi, navazuje tzv. přátelství. Protože je upoután na vozík, jeho vysněným zaměstnáním je pracovat na PC. Zatím si moc nedokáže představit, co to přesně prakticky obsahuje. Jeho motorika v pravé ruce je zhoršená a v levé téměř žádná. Martin vzhledem své emoci trpí velkou obezitou, je i velmi brzy unavený a ve vozíku padá. Proto ve škole využívá asistentku po celou dobu vyučování a nyní v kurzech mu pomáhá i maminka a samozřejmě asistenti kurzu k tomu určení. 2. Metodika práce Martin je sociálně zdatný. Zapojení do kolektivu v tomto případě není nutné řešit, sám se lehce seznamuje. Má v oblasti PC určité znalosti, zejména v oblasti počítačových her a internetu, pokuší se i o vazby na Facebooku. Při práci s ním je třeba být velmi trpělivý, on sám brzy odbočuje od tématu, skáče od jednoho tématu k druhému. Vypadá to, že ve škole v kurzech žije jiný život, než doma s maminkou. Postup práce: - seznámení s činností vysvětlení, ukázka hotového výsledku, popis jednotlivých kroků - vlastní realizace činnosti individuální přístup, dopomoc dle potřeb zde nejvíce pomáhá matka, možnost vstřícné spolupráce s ostatními, ponechání vlastní tvořivosti - zhodnocení činnosti výstavka, pochvala, umožnění vlastní prezentace Pravidla : - dodržování individuálního přístupu, pomáhají asistenti i matka - respektování individuálního tempa práce, schopností a možností ( omezená motorika rukou - poskytování dostatečného času - pozitivní motivace k činnosti vzhledem k postižení - respektování specifických potřeb - chválení, výstava vytvořené práce - ukázat další možnost využití činnosti v praktickém životě ( vidí silnou perspektivu v IT činnostech 3. a. ICT - základy počítačové gramotnosti (malování, text ve Wordu, Excel,seznámení s internetem, ) Martin má v oblasti PC základní znalosti, je to tím, že ve škole velmi často chybí a doma ho nemá kdo doučit. Je zdatný zejména v oblasti hraní jednoduchých počítačových her. Moc rád by vyzkoušel i nějaké strategické hry, ale po vyzkoušení není dost trpělivý, brzy se unaví. Líbí se mu kreslení, ovšem k jeho postižení je efekt minimální, opět je brzy unavený.

17 Dobře se mu daří pracovat s internetem, vyhledává informace o SW i HW, rád je reprodukuje ostatním, to je nejoblíbenější činnost, pamatuje si i detaily. Baví ho poznávat nové programy. Ne všechny nabízené činnosti ho zaujaly. Bavily ho činnosti, ve kterých viděl smysl pro následné využití v jeho zájmech. Sám již měl založenou ovou adresu, takže bylo pro něj příjemné, že může ostatním poradit. Získal tak další sociální kontakty. b. kurz fotografie Fotografování Martina velmi oslovilo. Protože se jedná se o elektroniku, Martin fotoaparát zkoumal, hledal jak funguje, z čeho se skládá. Bylo pro něj velmi obtížné fotoaparát udržet v rukou, ale snažil se vše zvládnout, maminka i asistent museli pomáhat. Martin se naučil přenášet do počítače a dál je upravovat. To se mu velmi zalíbilo a snažil se dál v této činnosti vzdělávat. c. tvůrčí psaní, rozvoj slovní zásoby Psaní Martina zaujalo jen krátce. Nevěděl přesně, co vymyslet, byl brzy unavený. Přitom jeho slovní zásoba je dobrá na odpovídající úrovni.byl i unavený vytvořit jednoduchý příběh, zvládl to pouze ústně. V doplňování slov byl Martin úspěšný a celkem kreativní, předčil ostatní, to mu dodalo na sebevědomí. Rád využíval IT tabuli, snažil se i lektorce pomáhat s její obsluhou. d. kurz knihařství Protože je Martin zaměřený technicky a již věděl, co ho čeká na manuální práci s papírem se těšil a bavila ho. Kvůli svému handicapu, byla nutná pomoc asistenta i maminky. Práce nebyla přesná, byl opět velmi unavený. Práce mu trvala déle, ale z výsledku byl nadšený a těšil se, že si práce odnese domů. Byl výrazně zklamaný, že musí počkat do závěrečné konference a na vernisáž.

18 Miroslav, 13 let 1. Charakteristika Mirek má diagnostikovaný atypický autismus. Navštěvuje běžnou ZŠ. Rozumové schopnosti nejsou snížené, jsou úměrné věku. Hrubá a jemná motorika je bez problémů. Sebeobslužné činnosti Mirek zvládá dobře. Komunikace je na dobré úrovni, Mirek má dobrou slovní zásobu, mluví artikulovaně, velmi spisovně. Čte pomaleji, význam textu chápe bez problémů. Píše převážně tiskacím, písmo je těžkopádné, roztřesené, nerovnoměrné, neupravené, často chybuje. Píše však ráda. Je schopná naučit se nazpaměť velice dlouhé pasáže (především o svých koníčcích). Mirkův největší zájem jsou vlaky, pravěk a jeho vymyšlené postavy. Rád si o nich povídá s ostatními. Dá se říct, že do všech her a činností zapojuje toto oblíbené téma. Mirek má obtíže v oblasti sociálních interakcí. Těžko navazuje vztahy s vrstevníky, neumí s nimi komunikovat.. Vyžaduje, aby všechny hry byly tematicky zaměřeny na téma, které vymyslí. Vyhledává spíše mladší děti, je vůdčí typ. Pokud se mu někdo nechce podřídit, ze hry ho vyloučí, nebo z činnosti odchází on. Pokud je pokyn proti jeho vůli, může vyvrcholit až hysterickým záchvatem vzteku a pláče. Je hypersenzitivní na doteky. Vadí mu spousta materiálů, nemá rád, když na něj někdo sahá. Velmi vybíravý je v jídle. 2. Metodika práce Mirek vyžaduje přátelský přístup. Má obavy z neznámého a nového prostředí. Je nutné úvodní seznámení, klidný, pomalý postup, ponechání času na rozhlédnutí a adaptaci na prostředí. K novým činnostem Mirek přistupuje pozitivně, je nadšený do práce, aktivně se do činností zapojuje. Je vhodné vytvářet pozitivní motivace ideálně na jeho oblíbená témata (vlaky, pravěku, přírody). Rád si vymýšlí své vlastní příběhy, má bohatou fantazii, která je však úzce zaměřená na jedno téma. Jiná témata už Mirka tak nezajímají. Postup práce: - seznámení s činností vysvětlení, ukázka hotového výsledku, popis jednotlivých kroků - vlastní realizace činnosti individuální přístup, dopomoc dle potřeb Petry, možnost spolupráce s ostatními, ponechání vlastní tvořivosti - zhodnocení činnosti výstavka, pochvala, umožnění vlastní prezentace, vysvětlení, možnost dalšího využití výsledku Pravidla : - dodržování individuálního přístupu - respektování individuálního tempa práce, schopností a možností - poskytování dostatečného času na rozhodování - pozitivní motivace k činnosti - respektování specifických potřeb Mirka (hypersenzitivita na doteky, ) - chválení, výstava vytvořené práce - ukázat další možnost využití činnosti v praktickém životě 3. a. ICT - základy počítačové gramotnosti (malování, text ve Wordu, seznámení s internetem, ) Mirek už malou zkušenosti s PC měl. Velmi ho baví objevovat nové programy. Učí se rychle s velkým zaujetím. Dařilo se mu malovat, s dopomocí si dokázal stáhnout obrázek

19 z internetu, upravoval ho v malování. Textový dokument ho tak moc nezaujal, píše pomalu, dělá chyby. Nemá dostatek trpělivosti na psaní. Je pro něj náročné hledat písmena na klávesnici, vynechává písmena. Internet Mirka bavil, zaujaly ho stránky o vlacích. Posílání u Mirek pokládal za velmi důležité a zajímavé, vyžadoval rychlé a včasné odpovědi. b.kurz fotografie Mirka bavilo focení, bylo potřeba asistence, dopomoc při nastavení fotoaparátu. Po chvilce však Mirek systém pochopil a fotil sám. Dokáže základní obsluhu fotoaparátu zapnutí, vypnutí, přibližování na oddalování, focení, prohlížení fotografií. Mirek si chtěl fotografie hned vytisknout nebo vyvolat a odnést domů. c. kurz tvůrčího psaní Mirek je velmi kreativní. Má velkou fantazii. je však úzce zaměřený na jedno téma. Vymýšlí velmi rád napínavé příběhy, do kterých vymýšlí své vlastní zápletky a postavy. Činnost ho velmi bavila. Rozšiřuje si s ní slovní zásobu, rozvíjí jemnou motoriku psaní, gramotnost při psaní na PC. d.kurz knihařství Mirek je velmi tvořivý, proto pro něj bylo velkou motivací to, že si své fotografie, krátké příběhy a práce z kurzu IT bude moci svázat. Rozhodně byla potřeba asistence, Mirek také byl často netrpělivý a nepozorný. Asistent i lektorka byli vždy připraveni mu na chvilku najít jinou činnost a potom se vrátit zpět k vázání. Z vytvořeného portfolia měl velkou radost a chtěl si ho hned odnést. Nechal si vysvětlit, že ho dostane až později při závěrečné konferenci a vernisáži.

20 Pepa, 15 let 1. Charakteristika Pepa navštěvuje základní speciální školu. Má Aspergerův syndrom. Rozumové schopnosti jsou průměrné. Školu bez problémů zvládá. Obtíže se objevují v oblasti sociálních vztahů, emocí, zvládání sociálních situací v běžném životě. Motorika není narušena. komunikace je spíše na úrovni přílišné spisovnosti a přehnané intonovanosti, obsahově narušena není. Problémy se vyskytují v zapojení do kolektivu, ostatní jej vyčleňují, poukazují si na jeho zvláštní chování. On sám kolektiv nevyhledává, povídá si raději s dospělými lidmi. Má zvýšený zájem o fyzikální jevy, pokusy. Vše si důkladně nastuduje a ostatním o něm vypráví. Občas nedokáže tolerovat autoritu. pokud někdo nesdílí stejný názor jako on, dokáže se s ním hádat, až vygradovat do hysterických scén s křikem, a pláčem. Obtížně rozpoznává nálady a pocity ostatních. 2.Metodika práce Pepa má v oblasti PC již nějaké znalosti. Je nutné se předem připravit na otázky a být ochoten vyhledávat další informace, které jej budou zajímat. Postup práce: - seznámení s činností vysvětlení, ukázka hotového výsledku, popis jednotlivých kroků - vlastní realizace činnosti individuální přístup, dopomoc dle potřeb, možnost spolupráce s ostatními, ponechání vlastní tvořivosti, názornost - zhodnocení činnosti výstavka, pochvala, umožnění vlastní prezentace, vysvětlení, možnost dalšího využití výsledku Pravidla : - dodržování individuálního přístupu - rozvoj spolupráce v kolektivu - respektování individuálního tempa práce, schopností a možností - poskytování dostatečného času na rozhodování - pozitivní motivace k činnosti - respektování specifických potřeb - chválení, výstava vytvořené práce, odměna - ukázat další možnost využití činnosti v praktickém životě 3. a. ICT - základy počítačové gramotnosti (malování, text ve Wordu, seznámení s internetem, ) Pepa PC občas používá. Zná internet a mail. Příliš ho však nepoužívá, protože si nemá s kým psát. Byl rád za získání několika kontaktů a navázání nových přátelských vztahů. Nové informace přijímá nadšeně. Nedělá mu obtíže naučit se nové věci, aktivně si vyhledává i složitější úkony. Vytvořil hezké přání k vánocům. b. kurz fotografie Fotografování Pepu velmi baví. Samostatně je schopen zorientovat se ve funkcích fotoaparátu, nevyžaduje přílišnou dopomoc. Sám dokonce pomáhá jiným klientům. Líbí se mu možnosti úpravy fotek na PC, v tom je velmi zdatný.

Handicap není překážkou ve vzdělávání PORTFOLIO

Handicap není překážkou ve vzdělávání PORTFOLIO Handicap není překážkou ve vzdělávání PORTFOLIO 2011-2012 Tomáš Bašus Tomáš, 14 let 1. Charakteristika Tomáš navštěvuje základní speciální školu. Bylo mu diagnostikováno ADHD porucha soustředění spojená

Více

Handicap není překážkou ve vzdělávání PORTFOLIO

Handicap není překážkou ve vzdělávání PORTFOLIO Handicap není překážkou ve vzdělávání PORTFOLIO 2011-2012 Daniel Štich Daniel, 14 let 1. Charakteristika Dan navštěvuje základní speciální školu. Bylo mu diagnostikováno ADHD porucha soustředění. Ovšem

Více

Úvod... 2. 1. Kompetence učitele ve vztahu k žákům se SPUCH... 3. 1.1 Sociální kompetence ve vztahu k žákům se SPU... 4

Úvod... 2. 1. Kompetence učitele ve vztahu k žákům se SPUCH... 3. 1.1 Sociální kompetence ve vztahu k žákům se SPU... 4 OBSAH Úvod... 2 TEORETICKÁ ČÁST 1. Kompetence učitele ve vztahu k žákům se SPUCH.... 3 1.1 Sociální kompetence ve vztahu k žákům se SPU.... 4 2. Specifické poruchy učení... 5 2.1 Dyslexie... 6 2.2 Dysortografie...

Více

Individualizací vzdělávání k inkluzi

Individualizací vzdělávání k inkluzi Individualizací vzdělávání k inkluzi Kolektiv pedagogů ZŠ a MŠ Červený vrch Únor 2010 Březen 2012 1 Individualizací vzdělávání k inkluzi I. Úvodem... 4 II. Výsledky a význam projektu Individualizací k

Více

SBORNÍK kazuistik a metodických listů pro práci s individuálně integrovanými žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

SBORNÍK kazuistik a metodických listů pro práci s individuálně integrovanými žáky se speciálními vzdělávacími potřebami SBORNÍK kazuistik a metodických listů pro práci s individuálně integrovanými žáky se speciálními vzdělávacími potřebami Reg. č. projektu: Název projektu: Zkrácený název: CZ.1.07/1.2.00/08.0131 Zkvalitnění

Více

Volitelný modul. Využití ICT ve výuce na 1. stupni ZŠ

Volitelný modul. Využití ICT ve výuce na 1. stupni ZŠ Využití ICT ve výuce na 1. stupni ZŠ JSI 2004 Volitelný modul Autor: Mgr. Jaroslav Střeštík Děkuji za poskytnutí jednotlivých příspěvků: Mgr. Lenka Beniačová Mgr. Jaroslava Budíková Mgr. Marta Břehovská

Více

Náměty pro reedukační a artefiletickou práci s dětmi se specifickými poruchami učení a sy. ADHD

Náměty pro reedukační a artefiletickou práci s dětmi se specifickými poruchami učení a sy. ADHD Náměty pro reedukační a artefiletickou práci s dětmi se specifickými poruchami učení a sy. ADHD Předmluva Je známou skutečností, že v odlišnostech je krása. Co je různorodé, bývá nejen zajímavé, ale rozvíjí

Více

Praktická příručka speciální pedagogiky pro mateřské školy a první stupeň základní školy

Praktická příručka speciální pedagogiky pro mateřské školy a první stupeň základní školy CZ.1.07/1.2.17/02.0035 Vzdělávání pedagogů v oblasti speciální pedagogiky a multikulturní výchovy s cílem prevence rasismu a xenofobie a tvorba metodik pro práci s dětmi a žáky se speciálními vzdělávacími

Více

- nominujícím je obvykle rodič, učitel, vedoucí zájmového kroužku apod., který pozoruje projevy mimořádného nadání u dítěte

- nominujícím je obvykle rodič, učitel, vedoucí zájmového kroužku apod., který pozoruje projevy mimořádného nadání u dítěte METODIKA PRO NADANÉ DĚTI Vyhledávání nadaných = identifikace - je proces, obvykle s několika fázemi 1) Nominace - nominujícím je obvykle rodič, učitel, vedoucí zájmového kroužku apod., který pozoruje projevy

Více

Metodika pro pedagogy. Jak pracovat s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami. PhDr. Kateřina Fořtová

Metodika pro pedagogy. Jak pracovat s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami. PhDr. Kateřina Fořtová Metodika pro pedagogy Jak pracovat s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami PhDr. Kateřina Fořtová 2013 1 Tato metodika vznikla za podpory projektu: Nastavení funkčního modelu integrace dětí se SVP

Více

SBORNÍK Využití metody Instrumentálního obohacování podle R. Feuersteina a výcviku v mediaci ve školské praxi

SBORNÍK Využití metody Instrumentálního obohacování podle R. Feuersteina a výcviku v mediaci ve školské praxi SBORNÍK Využití metody Instrumentálního obohacování podle R. Feuersteina a výcviku v mediaci ve školské praxi Reg. č. projektu: Název projektu: Zkrácený název: CZ.1.07/1.2.00/08.0131 Zkvalitnění systému

Více

Praktická příručka speciální pedagogiky pro druhý stupeň základní školy

Praktická příručka speciální pedagogiky pro druhý stupeň základní školy CZ.1.07/1.2.17/02.0035 Vzdělávání pedagogů v oblasti speciální pedagogiky a multikulturní výchovy s cílem prevence rasismu a xenofobie a tvorba metodik pro práci s dětmi a žáky se speciálními vzdělávacími

Více

Osobní počítač pomocník učitele i rodiče

Osobní počítač pomocník učitele i rodiče Osobní počítač pomocník učitele i rodiče (Využití počítače při reedukaci a kompenzaci poruch učení z pohledu speciálního pedagoga) Uvedení do problému V každé třídě se sejdou různé osobnosti a individuality;

Více

Pedagogická práce s nadanými dětmi z pohledu plzeňských mateřských škol

Pedagogická práce s nadanými dětmi z pohledu plzeňských mateřských škol ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY Pedagogická práce s nadanými dětmi z pohledu plzeňských mateřských škol Bakalářská práce Barbora Janoušková Předškolní a mimoškolní

Více

Jak využívat informační a komunikační technologie u žáků s kombinovaným postižením a poruchami autistického spektra

Jak využívat informační a komunikační technologie u žáků s kombinovaným postižením a poruchami autistického spektra Jak využívat informační a komunikační technologie u žáků s kombinovaným postižením a poruchami autistického spektra Metodologická příručka, která umožní dětem s mentální retardací a autismem využívat informační

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice Školní vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální 2. verze 1. Identifikační údaje školy Název vzdělávacího programu Školní

Více

Integrace dětí s Aspergerovým syndromem do kolektivu. Nikola Ředinová

Integrace dětí s Aspergerovým syndromem do kolektivu. Nikola Ředinová Integrace dětí s Aspergerovým syndromem do kolektivu Nikola Ředinová Bakalářská práce 2011/2012 ABSTRAKT Vlastní práce bude zaměřena na hledání odpovědi na otázku, proč dochází k problémům při zařazování

Více

Jak využívat informační a komunikační technologii u žáků s kombinovaným postižením a poruchami autistického spektra

Jak využívat informační a komunikační technologii u žáků s kombinovaným postižením a poruchami autistického spektra Jak využívat informační a komunikační technologii u žáků s kombinovaným postižením a poruchami autistického spektra Metodologická příručka, která umožní dětem s mentální retardací a autismem využívat informační

Více

školní docházky, nebo předčasný nástup do školy?

školní docházky, nebo předčasný nástup do školy? C 1.8 1 Odklady povinné školní docházky M G R. R E N A T A L E Ž A L O V Á, P R A H A? Jaký je rozdíl mezi školní připraveností a školní zralostí?? Přináší větší riziko bezdůvodný odklad školní docházky,

Více

Základní škola speciální, Jaroměř, Palackého 142

Základní škola speciální, Jaroměř, Palackého 142 Základní škola speciální, Jaroměř, Palackého 142 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013-2014 Projednána na pedagogické radě dne 22. 10. 2014 Mgr. Zdenka Gundzová ředitelka školského zařízení 1

Více

Základní škola a Mateřská škola Opava-Vávrovice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Základní škola a Mateřská škola Opava-Vávrovice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Opava-Vávrovice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Předkladatel: Název: Základní škola a Mateřská škola Opava-Vávrovice, příspěvková

Více

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola Mills, s.r.o. Čelákovice Péče o handicapovaného žáka v ZŠ a MŠ Nehvizdy

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola Mills, s.r.o. Čelákovice Péče o handicapovaného žáka v ZŠ a MŠ Nehvizdy Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola Mills, s.r.o. Čelákovice Péče o handicapovaného žáka v ZŠ a MŠ Nehvizdy Sociální práce Vedoucí práce: PaedDr. Luboš Rýdlo Čelákovice, 2012 Vypracovala:

Více

Chceme učit tak, aby se naši žáci mohli každý den těšit na něco nového.

Chceme učit tak, aby se naši žáci mohli každý den těšit na něco nového. Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O Z Á K L A D N Í V Z D Ě L Á V Á N Í V y d a n ý ř e d i t e l k o u š k o l y p o d č j. 7 / 2 0 1 3 dne 30. 8. 2013. Chceme učit tak, aby se naši žáci

Více

IBM KidSmart Early Learning Programme

IBM KidSmart Early Learning Programme IBM KidSmart Early Learning Programme Případové studie z 15 zemí o zkušenostech s využitím počítače KidSmart pro výuku dětí se speciálními vzdělávacími potřebami PŘEDMLUVA Larry Hirst, Chairman IBM EMEA

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola - cesta do života

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola - cesta do života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola - cesta do života Školní vzdělávací program Mateřské školy a Základní školy pro tělesně postižené,brno, Kociánka 6 zpracovaný podle RVP ZŠS č.j.

Více

Poděkování patří především paní PhDr. Dagmar Přinosilové, Ph.D. za odborné vedení, cenné rady a velikou podporu, kterou mi poskytla jako vedoucí

Poděkování patří především paní PhDr. Dagmar Přinosilové, Ph.D. za odborné vedení, cenné rady a velikou podporu, kterou mi poskytla jako vedoucí Masarykova univerzita PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra speciální pedagogiky Integrace dítěte s atypickým autismem do běžné základní školy Bakalářská práce Brno 2008 Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Dagmar Přinosilová,

Více

REEDUKACE SPECIFICKÝCH PORUCH UČENÍ NA 1. STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

REEDUKACE SPECIFICKÝCH PORUCH UČENÍ NA 1. STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY REEDUKACE SPECIFICKÝCH PORUCH UČENÍ NA 1. STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Bakalářská práce Brno 2006 Vedoucí diplomové práce: Mgr. Dana Brožová

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Absolventská práce

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Absolventská práce CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Možné přínosy poetoterapie v sociální práci s dětmi, které jsou umístěny v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Dětském centru Zlín,

Více

1 SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ A JEJICH ETIOLOGIE. 1.1 Specifické poruchy učení definice, klasifikace

1 SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ A JEJICH ETIOLOGIE. 1.1 Specifické poruchy učení definice, klasifikace 8 1 SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ A JEJICH ETIOLOGIE 1.1 Specifické poruchy učení definice, klasifikace V odborné literatuře pedagogické, psychologické se setkáváme s termínem specifické poruchy učení a chování,

Více