Metodická příručka Kurzu IT metod

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metodická příručka Kurzu IT metod"

Transkript

1 Handicap není překážkou ve vzdělávání Metodická příručka Kurzu IT metod pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

2 Handicap není překážkou ve vzdělávání Metodické příručky Kurzů IT metod, fotografování, tvůrčího psaní a knihařství pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami byly vytvořeny na základě ověření Modulů jednotlivých kurzů. Lektoři, kteří moduly vytvářeli a nadále v jednotlivých kurzech vyučovali, mohli zpětně zhodnotit, co všechno jsou děti s danými specifickými potřebami schopny se naučit. Výstupy a indikátory celého projektu jsou jedinečná portfolia prací, která tito žáci vytvořili. Každé portfolio má své specifikum. Obsahuje diagnostiku daného žáka a metody práce s ním. Popis diagnostiky a charakteristiky žáka, metody, postupy a pravidla práce s ním jsou návodem dalším pedagogům, kteří se budou žáky se speciálními vzdělávacími potřebami zabývat, popř.kurzy aplikovat. Veškerá portfolia i metodické příručky jsou umístěny na webových stránkách projektu Jsme přesvědčena, že práce s handicapovanými dětmi má obrovský smysl a význam. Jejich rodiče, učitelé ve škole a pracovnice diakonií nám sami potvrdili, že děti dokázaly velký kus práce. To, že mnohokrát překonávaly překážky svého handicapu, bolest, únavu, si my, zdraví, možná ani nedovedeme představit. Nám je odměnou to, že když jsme se na konci června loučili, jsme od nich slyšeli otázku : A můžu přijít v září zase? Co se ještě budeme učit? Za to patří obrovský dík lektorům a jejich asistentům, kteří děti těmi 10 měsíci vzdělávání provázeli a snažili se je naučit to, co je alespoň trochu posune směrem k dětem zdravým. Mgr.Daniela Dalecká manažerka projektu

3 Metodická příručka pro tvorbu portfolia prací z Kurzu IT metod pro žáky se speciálními vzdělávacímu potřebami Název kurzu Kurz IT metod Délka kurzu 72 hod Cíl kurzu - Rozvoj dovedností účastníků v oblasti základního využívání IT v běžném životě. - Rozvoj základních dovedností účastníků při práci s operačním systémem PC (samostatné ovládání PC). - Rozvoj jemné motoriky při práci s myší. - Rozvoj základních znalostí a dovedností účastníků pro využívání Internetu pro běžný život (vyhledávání). - Rozvoj základních dovedností účastníků při práci s programy Writer a Calc (z balíku OpenOffice.org) a Corel vedoucí k ovládání základních funkcí daných programů v rozsahu odpovídajícím mentálním a fyzickým schopnostem účastníků. Forma vzdělání prezenční Vstupní předpoklady žáka Základní ovládání PC (zapnout počítač, spustit vybraný program, vypnout počítač). Podmínky pro vzdělání Učebna s interaktivní tabulí + notebooky nebo počítače pro každého z účastníků. Interaktivní tabuli lze nahradit dataprojektorem, pro skupinu handicapovaných je ale interaktivní tabule zajímavým prvkem, který je pro většinu dobře ovladatelný (velká plocha dobře se pracuje i osobám se zrakovým handicapem, dotykové ovládání vhodné i pro osoby

4 s handicapem v oblasti intelektu apod.) Metody výuky Metody výuky je třeba přizpůsobit konkrétním možnostem jednotlivých účastníků. Je třeba výrazně diferencovat. Ke kompenzaci některých druhů postižení je možno využít technických a softwarových pomůcek (např. speciální myš nebo jiné polohovací zařízení pro osoby s motorickým handicapem, software pro zvětšení obrazu pro zrakově postižené apod.). Vhodná se nám jevila především kombinace praktického výkladu lektora při seznamování se s uživatelským prostředím jednotlivých programů (využití dataprojektoru, interaktivní tabule) za pomoci asistentů (pomoc slabším účastníkům, výklad složitějších témat pokročilejším účastníkům ) a praktické práce účastníků na konkrétních zadání (samostatně nebo za asistence lektora a asistentů) dle zadání, která byla pro frekventanty vytvořena a jsou přílohou tohoto dokumentu. V grafických programech lze rozvíjet vlastní samostatnou tvorbu účastníků dle jejich zájmu a schopností. Jde o zajímavý prvek, který umožňuje individuálně vyniknout tyto práce zvládne (na různé úrovni) každý z frekventantů a taková práce tyto frekventanty velmi baví a uspokojuje. Obsah kurzu Výuka probíhala v pětihodinových blocích (tj. 14 bloků): 1. Seznámení, zjištění očekávání účastníků, zjištění vstupní úrovně dovedností a schopností účastníků, seznámení s provozem třídy, funkcí asistentů, první práce s PC. Základní používání PC: práce s dokumenty, vytváření jednoduché struktury dokumentů, ukládání a přesun. 2. Internet: založení mailové schránky, posílání ů, vyhledávání na Internetu. 3. Internet: používání on-line nástrojů (př. omalovánky procvičování jemné motoriky). 4. Internet: používání on-line nástrojů. 5. Writer: jednoduché formátování textu nástroje: písmo (změna velikosti, typu, barvy písma), odstavec (zarovnávání, pozadí apod.). 6. Writer: vkládání obrázků, jednoduché grafiky. 7. Writer: tvorba vlastního dokumentu podle zájmu (např. obrázková pohádka ). 8. Calc: formátování vzhledu tabulky (barva a velikost písma, rámování, barva buňky apod.).

5 9. Calc: tvorba jednoduchých grafů, vkládání základních matematických operací. 10. Zoner Photo Studio: některé nástroje individuální výuka dle přání frekventantů. 11. Corel: základní ovládání programu (nástroje pro tvorbu jednoduché grafiky, vkládání klipartů). 12. Corel: tvorba jednoduchých grafických objektů. 13. Corel: tvorba vlastních kreseb za pomoci lektora a asistentů. 14. Corel: tvorba vlastních kreseb a jejich představení ostatním účastníkům. Rozpis učiva je orientační, výuka byla nakonec velmi diferencována dle aktuálních schopností účastníků. Lektor s asistenty se věnovali jednotlivým skupinám frekventantů (rozděleni do skupin dle schopností práce s PC a jejich intelektuálních možností). Hodnocení Vzhledem k tomu, že se ve skupině vyskytovali účastníci s různými handicapy, byl hodnocen především individuální posun frekventanta. Bylo využíváno slovní hodnocení a to jak v průběhu práce, tak po jejím dokončení. Okamžitá pochvala osoby s handicapem motivuje k další práci. U menších dětí je vhodné pochvalu sdělit i jejich rodičům. V průběhu kurzu (cca v jeho polovině) a na závěr kurzu napsal lektor krátké písemné hodnocení práce jednotlivých frekventantů. Doporučená literatura Pro práci na konkrétních úkolech byly vytvořeny jednoduché návody (zadání), které byly frekventantům dávány na začátku bloku. Pro děti s mentálním handicapem byla tato zadání opatřena zaškrtávacím políčkem, aby mohly spolu s asistentem odškrtávat již splněné úkoly a věděly tak, jak již na práci pokročily. Seznam zadání: 1. Notebook prezentace pro první seznámení (představení lektora, asistentů a jednotlivých účastníků, seznámení s operačním systémem Windows, interaktivní hry pro procvičení těchto znalostí). 2. Práce s ovou schránkou (návod na přihlášení se, čtení a psaní mailu). 3. Procvičování mailu (zadání úkolů kontrola, čtení a psaní mailů).

6 4. Vyhledávání na Internetu (vyhledávání dle zadání, hraní jednoduchých her, psaní mailu). 5. Procvičování vyhledávání na Internetu dle zadání, Základy práce v programu Writer (popis prostředí, základní práce). 6. Zadání jednoduché práce v programu Writer. 7. Procvičování práce s em, Internetové omalovánky (procvičování jemné motoriky, grafická realizace), popis základů práce v programu Malování (popis nástrojů). 8. Zadání práce v programu Writer (práce se styly písma, obrázky a sloupci). 9. Zadání práce v programu Writer (nastavení vzhledu písma a odstavce, kopírování textu z Internetu, práce s textovým polem). 10. Zadání práce v programu Writer (tvorba obrázkového příběhu). 11. Základní popis programu Calc a zadání samostatného úkolu dle nápovědy. 12. Zadání praktického úkolu v programu Calc (vytvoření tabulky, formát tabulky, jednoduché výpočty). 13. Základní popis prostředí Corel a zadání 2 úloh (vytvoření pozvánky na nějakou akci, tvorba fotbalového hřiště). 14. Zadání práce v programu Corel tvorba vánočních jmenovek. 15. Zadání práce v programu Corel tvorba puzzle z vybrané fotky. 16. Zadání práce v programu Corel tvorba zajímavého rámečku pro fotku. 17. Jednoduché vánoční malování (pro ty frekventanty, pro které je práce v Corelu náročná / nezvladatelná). 18. Návod na vytvoření kalendáře v programu Zoner PhotoStudio. Pro práci s handicapovanými žáky jsou dále vhodné tyto učebnice: Řezníček, P., Vaněček, J.: Informatika pro ZŠ, díl. Computer Press. Kovářová, L.: Počítačová grafika na základní škole. Computer Media.

7 Handicap není překážkou ve vzdělávání Diagnostiky dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

8 Handicap není překážkou ve vzdělávání Charakteristika účastníků kurzu, metody práce, postup práce, pravidla při práci Běh 1 Tomáš Bašus ADHD porucha pozornosti s pojená s hyperaktivitou Miroslav Beneš atypický artismus Tomáš Červeňák Downův syndrom Martin Gábor svalová dystrofie Duchenova typu Anna Krasnayová progredující nervosvalové onemocnění Vojtěch Kryštof dyslexie, dysgrafie, dysortografie,porucha vizuomotorické koordinace Štefan Linhart ADD porucha pozornosti s dyslexií Jiří Novotný Aspergerův syndrom se zrakovým onemocněním Daniel Štich sociální znevýhodnění, romský původ Josef Timko Aspergerův syndrom

9 Běh 2 Kryštof Kašpar posttraumatická levostranná hemiparéza Martin Kašpar diabetes spojený s oční vadou Petra Klimešová mentální retardace se schizofrenií Michal Matyáš mentální retardace s hyperaktivitou Kamila Mázlová dětská mozková obrna diparetického typu Marcela Olšovská Aspergerův syndrom s epilepsií Radovan Šálek mentální retardace s koktavostí Martin Šindler vysokofunkční autismus s epilepsií Miroslav Švarc mentální retardace s psychomotorickým opožděným vývojem Radka Ulrichová mentální retardace s IQ na spodní hranici

10 Aňa, 14 let 1. Charakteristika Aňa má diagnozu progredujícího nervosvalového onemocnění. Navštěvuje běžnou základní školu a má asistentku po celou dobu výuky. Ve škole je velmi šikovná, má vyznamenání.. Aňa bez problémů navazuje sociální kontakt, prokazuje velmi dobré komunikační schopnosti. Samozřejmě si uvědomuje svůj handicap a snaží se jej kompenzovat smysluplnou činností. Aňa velmi ráda kreslí a zabývá se počítačovou grafikou. Verbálně je nadprůměrná, má nadprůměrnou slovní zásobu, skvěle využívá sluchovou paměť k učení. Úroveň Aniných vědomostí a všeobecné informovanosti je nadprůměrná. Aňa se chystá studovat na Odborné střední škole podnikatelské Kolín obor Užitá fotografie a média. Škola má pro vozíčkáře vytvořené dobré zázemí. 2. Metodika práce Aňa nepotřebuje k činnosti výrazně motivovat. Staví se k činnostem pozitivně a se zájmem. Na svůj věk je názorově vyspělá. Již nyní ví, co chce studovat. Postup práce: - seznámení s činností vysvětlení, ukázka hotového výsledku - vlastní realizace činnosti individuální přístup, dopomoc dle potřeb, možnost spolupráce s ostatními, názornost - zhodnocení činnosti výstavka, pochvala, umožnění vlastní prezentace, vysvětlení - možnost dalšího využití výsledku, výstava Pravidla : - dodržování individuálního přístupu - respektování individuálního tempa práce, schopností a možnost - respektování specifických potřeb - chválení, výstava vytvořené práce, odměna - ukázat další možnost využití činnosti ve studiu a v praktickém životě - názornost 3. a. ICT - základy počítačové gramotnosti (malování, text ve Wordu, Excel, Corel, Zoner) Aňa je již velmi zdatná ve Wordu, zdokonalila se v Excelu a velmi dobře pracovala v Corelu. Protože asistenti byli studenti oboru grafiky, mohli se Aničce individuálně věnovat. Anička je snadno unavitelná, proto pracovala i hodně doma, v kurzech potřebovala často odpočívat. Kurz byl pro ni výborným startem do prvního ročníku střední školy. b. kurz fotografie K fotografování se Aňa staví výborně, bude to její studijní obor. Již nyní má vynikající teoretické i praktické znalosti. Na invalidní vozík má připevněný stativ pro jednodušší manipulaci s fotoaparátem. Asistent se jí opět individuálně věnuje, aby ji naučil více než ostatní žáky. Aňu fotografování velmi bavilo, konzultuje svoje práce s lektorem ještě i po skončení kurzu.

11 c. tvůrčí psaní, rozvoj slovní zásoby Aňa čte plynule, snaživě se správnou intonací, rozumí čtenému textu velmi dobře. Píše pravou rukou, má atypický úchop, písmo je úhledné, v pomalejším tempu. Psaní delšího textu je pro ni namáhavé, pro využívá asistenta. Má velmi dobrou fantazii, skvělě doplňuje, má širokou slovní zásobu. Své práce asistentovi diktuje. Kurz jí baví, nicméně je vidět, že zde si svůj handicap uvědomuje silně. d. kurz knihařství Aňa přistupuje ke všem aktivitám jednotlivých kurzů velmi aktivně a tak tomu bylo i nyní. Bylo zřejmé, že i nyní bude potřeba asistence kvůli jejímu handicapu. Bylo hezké, jak Aňa asistenta verbálně provází, jak má pomáhat. Bylo pro ni velmi motivující, že má možnost předvést, co umí, co vytvořila. Přes svůj handicap toho stihla mnohem více než ostatní účastníci kurzu.

12 Daniel, 14 let 1. Charakteristika Dan navštěvuje základní speciální školu. Bylo mu diagnostikováno ADHD porucha soustředění. Ovšem hlavním důvodem, proč navštěvuje speciální školu je jeho sociální znevýhodnění. Je romského původu, v jedné bytové jednotce žije deset lidí, o Dana se v podstatě nikdo nestará. Až ve škole se začaly formovat jeho hygienické návyky. Pozitivní je to, že Daniel se učit chce, proto se do kurzů přihlásil. Jeho rozumové schopnosti jsou lehce podprůměrné. Školu zvládá, ale obtíže se objevují v oblasti sociálních vztahů, emocí, zvládání sociálních situací v běžném životě, Dan je velmi impulzivní, někdy je pro něj velmi těžké dodržovat pravidla chování a provádět opakovaně po delší dobu určité pracovní úkony. Motoriku má na skvělé úrovni, velmi se zajímá o sport. Ve škole chodí do sportovního kroužku florbalu. Má také zvýšený zájem o počítače.velmi často je ovšem nepozorný, je třeba měnit aktivity, aby se opět získala jeho pozornost. 2.Metodika práce Tomáš má v oblasti PC dobré znalosti, zejména v oblasti počítačových her. Velmi ocení, když se mu lektor nebo asistent věnuje individuálně, je vděčný za sebemenší pozornost a pochvalu.je třeba být velmi trpělivý a často měnit činnosti, aby se jeho pozornost udržela. Postup práce: - seznámení s činností vysvětlení, ukázka hotového výsledku, popis jednotlivých kroků - vlastní realizace činnosti individuální přístup, dopomoc dle potřeb, možnost spolupráce s ostatními, ponechání vlastní tvořivosti, názornost - zhodnocení činnosti výstavka, pochvala, umožnění vlastní prezentace, vysvětlení, možnost dalšího využití výsledku Pravidla : - časté střídání činností - dodržování individuálního přístupu, klidně, ale důsledně a důrazně - rozvoj spolupráce v kolektivu - respektování individuálního schopností a možností - poskytování dostatečného času na rozhodování - pozitivní motivace k činnosti - respektování specifických potřeb - chválení, výstava vytvořené práce, odměna - ukázat další možnost využití činnosti v praktickém životě 3. a. ICT - základy počítačové gramotnosti (malování, text ve Wordu, Excel, seznámení s internetem, ) Dan PC používá ve škole, doma tu možnost nemá. Zná internet a má svůj mail, hraje i nějaké počítačové hry, rád by se naučil nějaké strategické. Líbilo se mu učit se v Corelu, jeho práce jsou na dobré úrovni. Nové informace přijímal s nadšením. Nedělá mu obtíže naučit se nové věci, aktivně si vyhledává i složitější úkony. Je opravdu hodně vděčný za projevy zájmu i náklonnosti.

13 b. kurz fotografie Fotografování Dana velmi oslovilo, bylo pro něj úplně nové. Samostatně je schopen zorientovat se ve funkcích fotoaparátu, nevyžaduje přílišnou dopomoc. Sám vyhledával nové objekty pro fofografování, snažil se aktivně o úpravu fotek na PC, v tom byl velmi šikovný. Později byl i schopen pomáhat ostatním, hlavně velmi rád, cítil se potřebný. U těchto činností překvapivě vydržel dlouho, nebylo potřeba činnosti měnit, kvůli udržení pozornosti. c. tvůrčí psaní, rozvoj slovní zásoby Psaní Dana oslovilo jen částečně. Je příliš hyperaktivní na to, aby cíleně přemýšlel a vymýšlel fiktivní příběhy. Jeho rozumové schopnosti jsou na vyšší úrovni, tak byly prováděné činnosti pro něj někdy zdlouhavé. V tu chvíli pomáhal asistent a učil ho na vyšší úrovni.než ostatní. Je schopen sestavit pouze krátký příběh po silné předchozí motivaci. Napsat něco souvislého je pro něj obtížné. Lektorka se snažila o rozvoj slovní zásoby pomocí her na PC, doplňovaček, interaktivních výukových programů, to ho bavilo velmi. d. kurz knihařství Dan se do tohoto kurzu zapojil velmi rád, těšil se, že bude tvořit rámečky s fotografiemi a bude vidět svázané portfolio jeho prací Bylo třeba mu předem vše vysvětlit, názorně ukázat. Potom pracoval až překvapivě klidně a pečlivě. Občas bylo třeba, aby asistent změnil činnost, aby se Dan k práci vrátil. Byl rád, že bude mít rámečky, svázanou práci. Motivující také bylo připravit si zarámované práce pro vernisáž prací..

14 Jiří, 14 let 1. Charakteristika Jirka má diagnostikován Aspergerův syndrom se závažnou zrakovou vadou. Navštěvuje speciální základní školu. Ve škole využívá službu asistenta pedagoga. Rozumové schopnosti jsou na úrovni jeho věku. Motorika je na dobré úrovni. Komunikuje verbálně, občas mluví příliš rychle, slova nevyslovuje do konce, nejde mu rozumět. Úroveň porozumění je výborná. Zrakové postižení mu znemožňuje rychlé pohyby. U Jirky se projevují úzce zaměřené zájmy na přírodu a nyní nověji na elektroniku.jirka zná latinské názvy rostlin, zajímá se o genetiku, sestavení elektrických zařízení, rozvaděčů a přístrojů. Nadšeně informace vypráví okolí, jsou překvapivě velmi odborné, někdy však působí až zmateně a neutříděně. Obtíže se vyskytují v sociálních vztazích. Špatně navazuje komunikaci s vrstevníky, nemají společná témata, nechce s nimi komunikovat. Často dochází k nedorozumění, hádkám, Jirka si prosazuje své názory, nechce někdy respektovat názory druhých. Neshody můžou vygradovat až v křik, fyzické napadení a útěk. Raději vyhledává menší kolektiv nebo mu nevadí být zcela o samotě. 2. Metodika práce Jirka upřednostňuje klidné prostředí v menším kolektivu. Klidný přístup. Tematické zaměření na oblíbené témata. Postup práce: - seznámení s činností vysvětlení, ukázka hotového výsledku, popis jednotlivých kroků - vlastní realizace činnosti individuální přístup, dopomoc dle potřeb, možnost spolupráce s ostatními, ponechání vlastní tvořivosti - zhodnocení činnosti výstavka, pochvala, umožnění vlastní prezentace, vysvětlení, možnost dalšího využití výsledku Pravidla : - dodržování individuálního přístupu - respektování individuálního tempa práce, schopností a možností - poskytování dostatečného času na rozhodování - pozitivní motivace k činnosti - respektování specifických potřeb - chválení, výstava vytvořené práce - ukázat další možnost využití činnosti v praktickém životě 3. a. ICT - základy počítačové gramotnosti (malování, text ve Wordu, seznámení s internetem, ) Jirka využívá PC ve škole. Baví ho poznávat nové programy, zejména program kreslící. Ne všechny nabízené činnosti ho zaujaly. Bavily ho činnosti, ve kterých viděl smysl pro následné využití v jeho zájmech. Ostatní vydržel dokončit, nepracoval v nich však s velkým zájmem. Bavila ho práce s internetem a kreslení obrázků. Význam u pro něj nemá velkou váhu z důvodu absence sociálních vztahů s vrstevníky, málo interakčních situací. Snažili jsme se vytvořit vazby s ostatními uživateli kurzu. Handicapem pro něj je oční vada, proto práce byly mnohdy pomalejší.

15 b. kurz fotografie Fotografování Jirku velmi bavilo. jedná se o elektroniku, proto Jirka fotoaparát zkoumal, hledal jak funguje, z čeho se skládá. Bylo velmi náročné odpovídat na všechny jeho odborné otázky. Zapojili jsme schopnost hledání odpovědí na internetu. c. tvůrčí psaní, rozvoj slovní zásoby Psaní Jirku zaujalo jen krátce. Nevěděl, co má vymyslet, dlouho se rozmýšlel. Vytvořil jednoduchý příběh bez velké kreativity. V doplňování slov byl Jirka úspěšný. Český jazyk však není jeho oblíbený předmět, proto ani tato oblast Jirku příliš nezaujala. d. kurz knihařství Protože je Jirka zaměřený technicky, na manuální práci s papírem se těšil a bavila ho. Kvůli oční vadě, byla nutná pomoc asistenta. Práce nebyla přesná. Z výsledku byl ale nadšený a chtěl do kurzů chodit dál i po jeho skončení.

16 Martin, 15 let 1. Charakteristika Martin má diagnostikováno tělesné postižení svalová dystrofie Duchennova typu, progresivní onemocnění. Chlapec je upoután na elektrický invalidní vozík, chodí do speciální školy. Vzhledem k tomu, že žije pouze s matkou, i jejich sociální situace je špatná a Martin si to velmi uvědomuje. Vypadá to, že to matce i vyčítá. Jeho sociální vazby vzhledem k postižení jsou omezené, avšak Martin velmi rád jezdí po svém městečku a povídá si s lidmi, navazuje tzv. přátelství. Protože je upoután na vozík, jeho vysněným zaměstnáním je pracovat na PC. Zatím si moc nedokáže představit, co to přesně prakticky obsahuje. Jeho motorika v pravé ruce je zhoršená a v levé téměř žádná. Martin vzhledem své emoci trpí velkou obezitou, je i velmi brzy unavený a ve vozíku padá. Proto ve škole využívá asistentku po celou dobu vyučování a nyní v kurzech mu pomáhá i maminka a samozřejmě asistenti kurzu k tomu určení. 2. Metodika práce Martin je sociálně zdatný. Zapojení do kolektivu v tomto případě není nutné řešit, sám se lehce seznamuje. Má v oblasti PC určité znalosti, zejména v oblasti počítačových her a internetu, pokuší se i o vazby na Facebooku. Při práci s ním je třeba být velmi trpělivý, on sám brzy odbočuje od tématu, skáče od jednoho tématu k druhému. Vypadá to, že ve škole v kurzech žije jiný život, než doma s maminkou. Postup práce: - seznámení s činností vysvětlení, ukázka hotového výsledku, popis jednotlivých kroků - vlastní realizace činnosti individuální přístup, dopomoc dle potřeb zde nejvíce pomáhá matka, možnost vstřícné spolupráce s ostatními, ponechání vlastní tvořivosti - zhodnocení činnosti výstavka, pochvala, umožnění vlastní prezentace Pravidla : - dodržování individuálního přístupu, pomáhají asistenti i matka - respektování individuálního tempa práce, schopností a možností ( omezená motorika rukou - poskytování dostatečného času - pozitivní motivace k činnosti vzhledem k postižení - respektování specifických potřeb - chválení, výstava vytvořené práce - ukázat další možnost využití činnosti v praktickém životě ( vidí silnou perspektivu v IT činnostech 3. a. ICT - základy počítačové gramotnosti (malování, text ve Wordu, Excel,seznámení s internetem, ) Martin má v oblasti PC základní znalosti, je to tím, že ve škole velmi často chybí a doma ho nemá kdo doučit. Je zdatný zejména v oblasti hraní jednoduchých počítačových her. Moc rád by vyzkoušel i nějaké strategické hry, ale po vyzkoušení není dost trpělivý, brzy se unaví. Líbí se mu kreslení, ovšem k jeho postižení je efekt minimální, opět je brzy unavený.

17 Dobře se mu daří pracovat s internetem, vyhledává informace o SW i HW, rád je reprodukuje ostatním, to je nejoblíbenější činnost, pamatuje si i detaily. Baví ho poznávat nové programy. Ne všechny nabízené činnosti ho zaujaly. Bavily ho činnosti, ve kterých viděl smysl pro následné využití v jeho zájmech. Sám již měl založenou ovou adresu, takže bylo pro něj příjemné, že může ostatním poradit. Získal tak další sociální kontakty. b. kurz fotografie Fotografování Martina velmi oslovilo. Protože se jedná se o elektroniku, Martin fotoaparát zkoumal, hledal jak funguje, z čeho se skládá. Bylo pro něj velmi obtížné fotoaparát udržet v rukou, ale snažil se vše zvládnout, maminka i asistent museli pomáhat. Martin se naučil přenášet do počítače a dál je upravovat. To se mu velmi zalíbilo a snažil se dál v této činnosti vzdělávat. c. tvůrčí psaní, rozvoj slovní zásoby Psaní Martina zaujalo jen krátce. Nevěděl přesně, co vymyslet, byl brzy unavený. Přitom jeho slovní zásoba je dobrá na odpovídající úrovni.byl i unavený vytvořit jednoduchý příběh, zvládl to pouze ústně. V doplňování slov byl Martin úspěšný a celkem kreativní, předčil ostatní, to mu dodalo na sebevědomí. Rád využíval IT tabuli, snažil se i lektorce pomáhat s její obsluhou. d. kurz knihařství Protože je Martin zaměřený technicky a již věděl, co ho čeká na manuální práci s papírem se těšil a bavila ho. Kvůli svému handicapu, byla nutná pomoc asistenta i maminky. Práce nebyla přesná, byl opět velmi unavený. Práce mu trvala déle, ale z výsledku byl nadšený a těšil se, že si práce odnese domů. Byl výrazně zklamaný, že musí počkat do závěrečné konference a na vernisáž.

18 Miroslav, 13 let 1. Charakteristika Mirek má diagnostikovaný atypický autismus. Navštěvuje běžnou ZŠ. Rozumové schopnosti nejsou snížené, jsou úměrné věku. Hrubá a jemná motorika je bez problémů. Sebeobslužné činnosti Mirek zvládá dobře. Komunikace je na dobré úrovni, Mirek má dobrou slovní zásobu, mluví artikulovaně, velmi spisovně. Čte pomaleji, význam textu chápe bez problémů. Píše převážně tiskacím, písmo je těžkopádné, roztřesené, nerovnoměrné, neupravené, často chybuje. Píše však ráda. Je schopná naučit se nazpaměť velice dlouhé pasáže (především o svých koníčcích). Mirkův největší zájem jsou vlaky, pravěk a jeho vymyšlené postavy. Rád si o nich povídá s ostatními. Dá se říct, že do všech her a činností zapojuje toto oblíbené téma. Mirek má obtíže v oblasti sociálních interakcí. Těžko navazuje vztahy s vrstevníky, neumí s nimi komunikovat.. Vyžaduje, aby všechny hry byly tematicky zaměřeny na téma, které vymyslí. Vyhledává spíše mladší děti, je vůdčí typ. Pokud se mu někdo nechce podřídit, ze hry ho vyloučí, nebo z činnosti odchází on. Pokud je pokyn proti jeho vůli, může vyvrcholit až hysterickým záchvatem vzteku a pláče. Je hypersenzitivní na doteky. Vadí mu spousta materiálů, nemá rád, když na něj někdo sahá. Velmi vybíravý je v jídle. 2. Metodika práce Mirek vyžaduje přátelský přístup. Má obavy z neznámého a nového prostředí. Je nutné úvodní seznámení, klidný, pomalý postup, ponechání času na rozhlédnutí a adaptaci na prostředí. K novým činnostem Mirek přistupuje pozitivně, je nadšený do práce, aktivně se do činností zapojuje. Je vhodné vytvářet pozitivní motivace ideálně na jeho oblíbená témata (vlaky, pravěku, přírody). Rád si vymýšlí své vlastní příběhy, má bohatou fantazii, která je však úzce zaměřená na jedno téma. Jiná témata už Mirka tak nezajímají. Postup práce: - seznámení s činností vysvětlení, ukázka hotového výsledku, popis jednotlivých kroků - vlastní realizace činnosti individuální přístup, dopomoc dle potřeb Petry, možnost spolupráce s ostatními, ponechání vlastní tvořivosti - zhodnocení činnosti výstavka, pochvala, umožnění vlastní prezentace, vysvětlení, možnost dalšího využití výsledku Pravidla : - dodržování individuálního přístupu - respektování individuálního tempa práce, schopností a možností - poskytování dostatečného času na rozhodování - pozitivní motivace k činnosti - respektování specifických potřeb Mirka (hypersenzitivita na doteky, ) - chválení, výstava vytvořené práce - ukázat další možnost využití činnosti v praktickém životě 3. a. ICT - základy počítačové gramotnosti (malování, text ve Wordu, seznámení s internetem, ) Mirek už malou zkušenosti s PC měl. Velmi ho baví objevovat nové programy. Učí se rychle s velkým zaujetím. Dařilo se mu malovat, s dopomocí si dokázal stáhnout obrázek

19 z internetu, upravoval ho v malování. Textový dokument ho tak moc nezaujal, píše pomalu, dělá chyby. Nemá dostatek trpělivosti na psaní. Je pro něj náročné hledat písmena na klávesnici, vynechává písmena. Internet Mirka bavil, zaujaly ho stránky o vlacích. Posílání u Mirek pokládal za velmi důležité a zajímavé, vyžadoval rychlé a včasné odpovědi. b.kurz fotografie Mirka bavilo focení, bylo potřeba asistence, dopomoc při nastavení fotoaparátu. Po chvilce však Mirek systém pochopil a fotil sám. Dokáže základní obsluhu fotoaparátu zapnutí, vypnutí, přibližování na oddalování, focení, prohlížení fotografií. Mirek si chtěl fotografie hned vytisknout nebo vyvolat a odnést domů. c. kurz tvůrčího psaní Mirek je velmi kreativní. Má velkou fantazii. je však úzce zaměřený na jedno téma. Vymýšlí velmi rád napínavé příběhy, do kterých vymýšlí své vlastní zápletky a postavy. Činnost ho velmi bavila. Rozšiřuje si s ní slovní zásobu, rozvíjí jemnou motoriku psaní, gramotnost při psaní na PC. d.kurz knihařství Mirek je velmi tvořivý, proto pro něj bylo velkou motivací to, že si své fotografie, krátké příběhy a práce z kurzu IT bude moci svázat. Rozhodně byla potřeba asistence, Mirek také byl často netrpělivý a nepozorný. Asistent i lektorka byli vždy připraveni mu na chvilku najít jinou činnost a potom se vrátit zpět k vázání. Z vytvořeného portfolia měl velkou radost a chtěl si ho hned odnést. Nechal si vysvětlit, že ho dostane až později při závěrečné konferenci a vernisáži.

20 Pepa, 15 let 1. Charakteristika Pepa navštěvuje základní speciální školu. Má Aspergerův syndrom. Rozumové schopnosti jsou průměrné. Školu bez problémů zvládá. Obtíže se objevují v oblasti sociálních vztahů, emocí, zvládání sociálních situací v běžném životě. Motorika není narušena. komunikace je spíše na úrovni přílišné spisovnosti a přehnané intonovanosti, obsahově narušena není. Problémy se vyskytují v zapojení do kolektivu, ostatní jej vyčleňují, poukazují si na jeho zvláštní chování. On sám kolektiv nevyhledává, povídá si raději s dospělými lidmi. Má zvýšený zájem o fyzikální jevy, pokusy. Vše si důkladně nastuduje a ostatním o něm vypráví. Občas nedokáže tolerovat autoritu. pokud někdo nesdílí stejný názor jako on, dokáže se s ním hádat, až vygradovat do hysterických scén s křikem, a pláčem. Obtížně rozpoznává nálady a pocity ostatních. 2.Metodika práce Pepa má v oblasti PC již nějaké znalosti. Je nutné se předem připravit na otázky a být ochoten vyhledávat další informace, které jej budou zajímat. Postup práce: - seznámení s činností vysvětlení, ukázka hotového výsledku, popis jednotlivých kroků - vlastní realizace činnosti individuální přístup, dopomoc dle potřeb, možnost spolupráce s ostatními, ponechání vlastní tvořivosti, názornost - zhodnocení činnosti výstavka, pochvala, umožnění vlastní prezentace, vysvětlení, možnost dalšího využití výsledku Pravidla : - dodržování individuálního přístupu - rozvoj spolupráce v kolektivu - respektování individuálního tempa práce, schopností a možností - poskytování dostatečného času na rozhodování - pozitivní motivace k činnosti - respektování specifických potřeb - chválení, výstava vytvořené práce, odměna - ukázat další možnost využití činnosti v praktickém životě 3. a. ICT - základy počítačové gramotnosti (malování, text ve Wordu, seznámení s internetem, ) Pepa PC občas používá. Zná internet a mail. Příliš ho však nepoužívá, protože si nemá s kým psát. Byl rád za získání několika kontaktů a navázání nových přátelských vztahů. Nové informace přijímá nadšeně. Nedělá mu obtíže naučit se nové věci, aktivně si vyhledává i složitější úkony. Vytvořil hezké přání k vánocům. b. kurz fotografie Fotografování Pepu velmi baví. Samostatně je schopen zorientovat se ve funkcích fotoaparátu, nevyžaduje přílišnou dopomoc. Sám dokonce pomáhá jiným klientům. Líbí se mu možnosti úpravy fotek na PC, v tom je velmi zdatný.

Handicap není překážkou ve vzdělávání PORTFOLIO

Handicap není překážkou ve vzdělávání PORTFOLIO Handicap není překážkou ve vzdělávání PORTFOLIO 2011-2012 Tomáš Bašus Tomáš, 14 let 1. Charakteristika Tomáš navštěvuje základní speciální školu. Bylo mu diagnostikováno ADHD porucha soustředění spojená

Více

Handicap není překážkou ve vzdělávání PORTFOLIO

Handicap není překážkou ve vzdělávání PORTFOLIO Handicap není překážkou ve vzdělávání PORTFOLIO 2011-2012 Martin Gábor Martin, 15 let 1. Charakteristika Martin má diagnostikováno tělesné postižení svalová dystrofie Duchennova typu, progresivní onemocnění.

Více

Handicap není překážkou ve vzdělávání PORTFOLIO

Handicap není překážkou ve vzdělávání PORTFOLIO Handicap není překážkou ve vzdělávání PORTFOLIO 2011-2012 Miroslav Beneš Miroslav, 13 let 1. Charakteristika Mirek má diagnostikovaný atypický autismus. Navštěvuje běžnou ZŠ. Rozumové schopnosti nejsou

Více

Handicap není překážkou ve vzdělávání PORTFOLIO

Handicap není překážkou ve vzdělávání PORTFOLIO Handicap není překážkou ve vzdělávání PORTFOLIO 2011-2012 Daniel Štich Daniel, 14 let 1. Charakteristika Dan navštěvuje základní speciální školu. Bylo mu diagnostikováno ADHD porucha soustředění. Ovšem

Více

Handicap není překážkou ve vzdělávání PORTFOLIO

Handicap není překážkou ve vzdělávání PORTFOLIO Handicap není překážkou ve vzdělávání PORTFOLIO 2011-2012 Tomáš Červeňák Tomáš Červeňák, 13 let 1. Charakteristika Navštěvuje speciální základní školu. Bylo mu diagnostikován Downův syndrom, jde o geneticky

Více

Handicap není překážkou ve vzdělávání PORTFOLIO

Handicap není překážkou ve vzdělávání PORTFOLIO Handicap není překážkou ve vzdělávání PORTFOLIO 2011-2012 Michal Matyáš Michal, 18 let 1. Charakteristika Michal má vrozenou lehkou mentální retardaci společně s hyperaktivitou a poruchou pozornosti (ADHD).

Více

Handicap není překážkou ve vzdělávání PORTFOLIO

Handicap není překážkou ve vzdělávání PORTFOLIO Handicap není překážkou ve vzdělávání PORTFOLIO 2011-2012 Vojtěch Krištof Vojtěch, 14 let 1. Charakteristika Vojtovi byla diagnostikována dyslexie, dysortografie, dysgrafie a porucha vizuomotorické koordinace.

Více

Handicap není překážkou ve vzdělávání

Handicap není překážkou ve vzdělávání Handicap není překážkou ve vzdělávání Název modulu Typ modulu Délka modulu (počet hodin) Kurz IT metod výukový 72 hodin Platnost modulu (datum, od kterého modul platí) 1.10.2011 Základní ovládání PC (zapnout

Více

Handicap není překážkou ve vzdělávání PORTFOLIO

Handicap není překážkou ve vzdělávání PORTFOLIO Handicap není překážkou ve vzdělávání PORTFOLIO 2011-2012 Martin Kašpar Martin, 14 let 1. Charakteristika Martin má diagnostikováný diabetes se zrakovou vadou a hyperaktivitou. Navštěvuje běžnou základní

Více

Handicap není překážkou ve vzdělávání PORTFOLIO

Handicap není překážkou ve vzdělávání PORTFOLIO Handicap není překážkou ve vzdělávání PORTFOLIO 2011-2012 Radovan Šálek Radovan, 18 let 1. Charakteristika Radek má vrozenou lehkou mentální retardaci s koktavostí (balbuties). Navštěvuje praktickou školu

Více

Metodická příručka Kurzu Knihařství

Metodická příručka Kurzu Knihařství Handicap není překážkou ve vzdělávání Metodická příručka Kurzu Knihařství pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami Handicap není překážkou ve vzdělávání Metodické příručky Kurzů IT metod, fotografování,

Více

Handicap není překážkou ve vzdělávání

Handicap není překážkou ve vzdělávání Handicap není překážkou ve vzdělávání Název modulu Typ modulu Délka modulu (počet hodin) Kurz Knihařství výukový 21 hodin Platnost modulu (datum, od kterého modul platí) 1.10.2011 Základní vědomosti z

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět informatika se

Více

Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace

Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace Měcholupy 1.

Více

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového programu pro obor vzdělávání základní škola speciální INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

Ukázka zpracování učebních osnov Informační a komunikační technologie

Ukázka zpracování učebních osnov Informační a komunikační technologie Ukázka zpracování učebních osnov Informační a komunikační technologie ZŠ pro sluchově postižené Praha 5, Holečkova ulice Škola má deset ročníků, 1. stupeň tvoří 1. až 6. ročník, 2. stupeň 7. až 10. ročník.

Více

Handicap není překážkou ve vzdělávání

Handicap není překážkou ve vzdělávání Handicap není překážkou ve vzdělávání Název modulu Typ modulu Délka modulu (počet hodin) Tvořivé psaní výukový 21 hodin Platnost modulu (datum, od kterého modul platí) 1.10.2011 - schopnost psát a číst

Více

Vzdělávací plán pro povinný předmět Informatika, určený ţákům s lehkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro povinný předmět Informatika, určený ţákům s lehkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro povinný předmět Informatika, určený ţákům s lehkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání - přílohy upravující vzdělávání ţáků s

Více

Specifické poruchy učení. -definice -příčiny -typy SPU

Specifické poruchy učení. -definice -příčiny -typy SPU Specifické poruchy učení -definice -příčiny -typy SPU Specifické poruchy učení jsou definovány jako neschopnost naučit se určitým dovednostem (např. čtení, psaní, počítání) pomocí běžných výukových metod

Více

V předmětu Informatika se uplatňují průřezová témata Osobnostní a sociální výchova a Mediální výchova.

V předmětu Informatika se uplatňují průřezová témata Osobnostní a sociální výchova a Mediální výchova. 5.3 Oblast: Informační a komunikační technologie Předmět: Informatika 5.3.1 Obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika předmětu Informatika 1. stupeň Výuka počítačů a práce s informacemi

Více

Kurz č.: KV01 Karlovy Vary 12. 12. 2006 17. 4. 2007 ZÁVĚREČNÁ PRÁCE

Kurz č.: KV01 Karlovy Vary 12. 12. 2006 17. 4. 2007 ZÁVĚREČNÁ PRÁCE Kurz č.: KV01 Karlovy Vary 12. 12. 2006 17. 4. 2007 ZÁVĚREČNÁ PRÁCE Žákovský projekt v hodinách matematiky 8.ročníku základní školy na téma: Geometrie mého okolí Karlovy Vary, 2007 Mgr. Jaroslava Janáčková

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 4 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

Handicap není překážkou ve vzdělávání PORTFOLIO

Handicap není překážkou ve vzdělávání PORTFOLIO Handicap není překážkou ve vzdělávání PORTFOLIO 2011-2012 Anna Krasnayová Aňa, 14 let 1. Charakteristika Aňa má diagnozu progredujícího nervosvalového onemocnění. Navštěvuje běžnou základní školu a má

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

Zásady hodnocení a tolerance dětí se speciálními výukovými potřebami

Zásady hodnocení a tolerance dětí se speciálními výukovými potřebami Zásady hodnocení a tolerance dětí se speciálními výukovými potřebami Metodický pokyn MŠMT ČR č. j. 23 472/92-21 Vyhláška MŠMT ČR č. 291/1991 Sb. Obecné zásady: 1. Ke zjišťování vědomostí a dovedností žáka

Více

KDO, CO, PROČ A JAK? Informace pro zaměstnance o podpoře studentů se specifickými potřebami. Středisko Augustin

KDO, CO, PROČ A JAK? Informace pro zaměstnance o podpoře studentů se specifickými potřebami. Středisko Augustin KDO, CO, PROČ A JAK? Informace pro zaměstnance o podpoře studentů se specifickými potřebami Středisko Augustin STUDENT SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM KDO Lehce zrakově postižený/uživatel zraku Student, jehož zraková

Více

Homolová Kateřina Mikurdová Hana

Homolová Kateřina Mikurdová Hana BAREVNÁ ANGLIČTINA Homolová Kateřina Mikurdová Hana Charakteristika a náplň zájmové činnosti na školní rok 2015/2016 Základním cílem zájmové aktivity Barevná angličtina je seznámit děti s cizím jazykem,

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v předmětu Český jazyk směřuje k: vnímání,

Více

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV Péče o dítě v dětské skupině Obecná část zpracovaly Lenka Zuczková, DiS Šárka Žluvová, DiS Obsah Specifikace, metody a forma práce...3 Rámcový

Více

5.4 INFORMATIKA 5.4.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.4 INFORMATIKA 5.4.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.4 INFORMATIKA 5.4.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah vyučovacího předmětu Informatika je dán obsahem vzdělávací oblasti Informační a komunikační

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

Tam,kde postižení není překážkou. Mezinárodní konference na podporu inkluzívního vzdělávání v ČR 30.11.-1.12.2011, Praha

Tam,kde postižení není překážkou. Mezinárodní konference na podporu inkluzívního vzdělávání v ČR 30.11.-1.12.2011, Praha Tam,kde postižení není překážkou Mezinárodní konference na podporu inkluzívního vzdělávání v ČR 30.11.-1.12.2011, Praha Centrum podpory inkluzivního vzdělávání Most Příklady dobré praxe ZŠ a MŠ Bílý Potok

Více

5. 11. Pracovní činnosti

5. 11. Pracovní činnosti 5. 11. Pracovní činnosti Obsah stránka 5.11.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 2 5.11.2. Začlenění průřezových témat 2 5.11.3. Zaměření na klíčové kompetence 2 5.11.4. Formy a metody práce 3 5.11.5.

Více

KDO, CO, PROČ A JAK? Informace pro studenty o podpoře studentů se specifickými potřebami. Středisko Augustin

KDO, CO, PROČ A JAK? Informace pro studenty o podpoře studentů se specifickými potřebami. Středisko Augustin KDO, CO, PROČ A JAK? Informace pro studenty o podpoře studentů se specifickými potřebami Středisko Augustin STUDENT SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM KDO Lehce zrakově postižený/uživatel zraku Student, jehož zraková

Více

Předmět: Logické hrátky

Předmět: Logické hrátky Předmět: Logické hrátky Charakteristika předmětu Logické hrátky Vyučovací předmět Logické hrátky je volitelným předmětem v 6. ročníku. Rozšiřuje a prohlubuje obsah předmětu Matematika vzdělávacího oboru

Více

CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Poslání školy. Profil absolventa. Cíle základního vzdělávání CHARAKTERISTIKA ŠVP

CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Poslání školy. Profil absolventa. Cíle základního vzdělávání CHARAKTERISTIKA ŠVP CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Poslání školy Posláním školy je vytvoření smysluplné a přirozené školy otevřené pro všechny děti, snahou je připravit takové podnětné prostředí, aby každý

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Předmět: Informatika Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v informační a komunikační technologii umožňuje žákům dosáhnout základní úrovně práce s počítačem

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Speciální pedagogika - psychopedie

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Speciální pedagogika - psychopedie VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 7, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 25.2. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku Cizí jazyk Charakteristika předmětu V rámci povinné výuky prvního cizího jazyka je žákům nabízena výuka anglického nebo německého jazyka. Cizí jazyk je vyučován ve třetím až devátém ročníku v tříhodinové

Více

Zpracování náslechové hospitace

Zpracování náslechové hospitace Zpracování náslechové hospitace Obor: Informační technologie ve vzdělávání Vypracoval Jan Katriniok Obsah Úvod... 3 Vyučovací hodina matematiky... 4 Přehled... 4 Přípravná fáze vyučovací hodiny... 4 Realizační

Více

Speciální základní škola Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469350116 www.spzs-skutec.cz Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.29/01.

Speciální základní škola Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469350116 www.spzs-skutec.cz Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.29/01. TVORBA WEBU A SEZNÁMENÍ - S GOOGLE APPS Obecný cíl a přínos kurzu: Seznámit žáky s alternativními kancelářskými aplikacemi, které jsou dostupné zdarma. Poskytnout základní informace o tvorbě vlastních

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ 171 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace

Více

Metody práce s dětmi předškolního věku. Mgr. Květa Šejnohová Mgr. Veronika Křížková

Metody práce s dětmi předškolního věku. Mgr. Květa Šejnohová Mgr. Veronika Křížková Metody práce s dětmi předškolního věku Mgr. Květa Šejnohová Mgr. Veronika Křížková kdo jsme s kým pracujeme NK Pavlač Práce s dětmi předškolního věku Zdůvodnění práce s předškoláky: neefektivní trávení

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 6. Hodnocení žáků 6.1 Zásady klasifikace a hodnocení hodnocení žáka je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu a je komplexním posouzením prospěchu a chování žáka klasifikace je jednou z forem

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 1. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Naučil jsem se počítač zapnout, spustit internet. Dařilo se mi všechno výborně. Naučil jsem se hledat obrázky a ukládat je do počítače.

Naučil jsem se počítač zapnout, spustit internet. Dařilo se mi všechno výborně. Naučil jsem se hledat obrázky a ukládat je do počítače. Celá dnešní hodina byla věnována evaluaci kurzu někteří klienti svá hodnocení nadiktovali, někteří je dokázali napsat sami většinou ve wordu, někteří zvládli i sami poslat emailem: Tito klienti svá hodnocení

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Předmět je vyučován v 6. ročníku s časovou dotací jedné vyučovací hodiny týdně. Žákům umožňuje získat základní dovednosti v ovládání výpočetní techniky a moderních

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

Metodika projektu. Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Letců R.A.F. 1989, p.o. CZ.1.07/1.2.33/02.0039 Metodika inovativní výuka

Metodika projektu. Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Letců R.A.F. 1989, p.o. CZ.1.07/1.2.33/02.0039 Metodika inovativní výuka Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Letců R.A.F. 1989, p.o. Metodika projektu CZ.1.07/1.2.33/02.0039 Metodika inovativní výuka 2014 Zpracoval garant projektu Mgr.Radek Procházka s kolektivem Z Š a

Více

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU Projekt MOTIVALUE Jméno: Třida: Pokyny Prosím vyplňte vaše celé jméno. Vaše jméno bude vytištěno na informačním listu s výsledky. U každé ze 44 otázek vyberte a nebo

Více

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc 1.1.1. PRACOVNÍ VYUČOVÁNÍ I. ST. - ve znění dodatku č.33 - platný od 1.9.2011, č.25 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové

Více

11. 1. 2013. Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru,

11. 1. 2013. Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, VY_32_INOVACE_PSYPS13160ZAP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Časové vymezení vyučovacího předmětu praktika z informatiky je podle

Více

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: další cizí jazyk německý jazyk Ročník: 7. rozumí jednoduchým pokynům v německém jazyce a přiměřeně na ně reaguje představí sebe i druhou

Více

Hodnocení a klasifikace při výuce F na SŠ. Jiří Tesař

Hodnocení a klasifikace při výuce F na SŠ. Jiří Tesař Hodnocení a klasifikace při výuce F na SŠ Jiří Tesař Hodnocení a klasifikace Většinou nejneoblíbenější činnost učitele: stresové a konfliktní situace musí se rychle rozhodnout musí zdůvodnit své rozhodnutí

Více

Zpráva pro školu z evaluačního nástroje Strategie učení se cizímu jazyku

Zpráva pro školu z evaluačního nástroje Strategie učení se cizímu jazyku Zpráva pro školu z evaluačního nástroje Strategie učení se cizímu jazyku Škola Gymnázium Datum 12. 2011 22. 02. 2011 Jana 3. OA3 Němčina 22. 02. 2011 Jana 4. OA4 Němčina 22. 02. 2011 Marie 3. OA3 Němčina

Více

Příloha č. 17 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Příloha č. 17 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Ovládá a využívá techniku a základní funkce operačního systému v souladu s pravidly Dodržuje ergonomická pravidla pro práci s počítačem Rozumí fungování počítačových sítí, chápe význam protokolu, zná a

Více

Software pro děti se speciálními potřebami. Specifické poruchy učení

Software pro děti se speciálními potřebami. Specifické poruchy učení Software pro děti se speciálními potřebami Text obsahuje výběr programů (nejen pro děti) s odkazy na výrobce/dodavatele. Nejsou zde obsaženy programy pro osoby s vadami zraku a sluchu. Bližší popis programů

Více

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.3. Informační a komunikační technologie Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Informatika. Informatika je zařazena do ŠVP jako povinný předmět

Více

Práce na počítači pro 8. a 9. ročník speciální základní školy pro zrakově postižené Učební osnovy

Práce na počítači pro 8. a 9. ročník speciální základní školy pro zrakově postižené Učební osnovy MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Práce na počítači pro 8. a 9. ročník Učební osnovy Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy č.j.: 18 050/2003-24 ze dne 14.4.2003 s platností

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.2.5.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Informační a komunikační technologie PŘEDMĚT: Informatika ROČNÍK: 6. Výstupy Učivo Průřezová témata - orientuje se v druzích PC - vysvětlí

Více

Kvalitní a efektivní výuka zdravotně postiženého žáka základní krok do života CZ 1.07/1.2.33/01.0002. Vypracovala: Mgr. L.

Kvalitní a efektivní výuka zdravotně postiženého žáka základní krok do života CZ 1.07/1.2.33/01.0002. Vypracovala: Mgr. L. Soubor obrázků pro výuku a vytváření strukturovaných úloh Soubor obrázků vytvořených z různých učebních pomůcek umožňuje využívat efektivnější výukové metody a výuka je v mnoha ohledech zajímavější jak

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 2.stupeň ZŠ

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 2.stupeň ZŠ 178 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE INFORMATIKA 2.stupeň ZŠ CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu 3. INTEGROVANÝ BLOK Název: OBJEVUJI SKRYTÁ TAJEMSTVÍ SVĚTA HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu Rozšiřování poznatků o přírodě,

Více

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce 5.10 Volitelné předměty Předmět: Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu Konverzace v anglickém jazyce 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk se realizuje

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP Povinná výuka Anglického jazyka začala v tehdy základní škole praktické pro sluchově postižené v Ivančicích ve školním roce 2007/2008, a to ve

Více

POČÍTAČOVÉ PRAKTIKUM. 6. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

POČÍTAČOVÉ PRAKTIKUM. 6. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 6. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Realizován v 6. až 9. ročníku po jedné hodině týdně. Obsahuje část vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Informační

Více

Časové a organizační vymezení

Časové a organizační vymezení Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Týdenní hodinové dotace Časové a organizační vymezení Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Matematika 1. stupeň 2. stupeň 1. ročník

Více

Alternativní způsoby učení dětí s mentálním postižením

Alternativní způsoby učení dětí s mentálním postižením Tento dokument byl vytvořen v rámci projektu ESF OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/36073 Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok financovaného Evropským sociálním fondem. Alternativní

Více

Další cizí jazyk. Ruský jazyk. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 7. 9.

Další cizí jazyk. Ruský jazyk. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 7. 9. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Ruský jazyk 7. 9. ročník 2 hodiny týdně třídy, jazykové učebny, počítačová učebna dělení žáků

Více

Pozornost OBSAH. PhDr. Kamila Balharová, ZŠ Táborská, Praha Ilustrace: Michaela Suchoňová, ZŠ Třinec. Metodika 1. Úvod 2

Pozornost OBSAH. PhDr. Kamila Balharová, ZŠ Táborská, Praha Ilustrace: Michaela Suchoňová, ZŠ Třinec. Metodika 1. Úvod 2 NÁPRAVNÁ CVIČNÍ PhDr. Kamila Balharová, ZŠ Táborská, Praha Ilustrace: Michaela Suchoňová, ZŠ Třinec OBSAH Metodika 1. Úvod 2 2. Metodický komentář 2 2.1 Hledej rozdíly 2. Závěr 4. Zdroje Materiál Pracovní

Více

Zkušenosti s integrací žáků s poruchou autistického spektra v základní škole

Zkušenosti s integrací žáků s poruchou autistického spektra v základní škole Zkušenosti s integrací žáků s poruchou autistického spektra v základní škole Základní škola Pardubice Studánka, Pod Zahradami 317 bezbariérová, pavilónová škola v zeleném areálu se 720 žáky Zákon č. 561/2004

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování

Více

Do kterého ročníku Váš syn / dcera chodí? Zaškrtněte: 1. 2. 3. 4.

Do kterého ročníku Váš syn / dcera chodí? Zaškrtněte: 1. 2. 3. 4. Dotazník pro rodiče (r. 2015) Vážení rodiče, máme velký zájem o to, aby byl Váš syn /Vaše dcera ve škole spokojený/á a naše výuka byla co nejkvalitnější. Proto se mimo jiné snažíme získávat co možná nejvíce

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák podává stručně a jasně informaci Výstižně a jasně vede telefonní rozhovor, zanechává vzkaz na záznamníku Napíše dopis s vhodným oslovením a správnou adresou Žák píše správně jednoduché komunikační

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Volitelný předmět KONVERZACE AJ Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Konverzace v anglickém jazyce vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

DALŠÍ CIZÍ JAZYK - NĚMECKÝ JAZYK

DALŠÍ CIZÍ JAZYK - NĚMECKÝ JAZYK DALŠÍ CIZÍ JAZYK - NĚMECKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Další cizí jazyk si povinně vyberou žáci od 7. ročníku. Výuka je zaměřena na rozvíjení komunikativní kompetence žáků,

Více

Práce s počítačem. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Práce s počítačem. Charakteristika vyučovacího předmětu: Práce s počítačem Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Práce s počítačem vychází ze vzdělávacího oboru Informační a komunikační technologie RVP

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 1 týdně, povinný Informace v historii Žák: seznámí se s historií informací pozná vznik a vývoj počítačů - pojem informace - vznik a vývoj počítačů Komunikace Anglický jazyk Angličtina

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ROZPOČTY STAVEB Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium: 3. ročník = 66 hodin/ročník

Více

Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy. Vzorový návrh. Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov

Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy. Vzorový návrh. Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy Vzorový návrh Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov Individuální vzdělávací plán Škola Jméno a příjmení žáka/žákyně Datum narození Třída

Více

Základní informace o vzdělávacím kurzu

Základní informace o vzdělávacím kurzu Základní informace o vzdělávacím kurzu Číslo kurzu 5 Název kurzu Moderní využití výpočetní techniky v oblasti sociálních služeb (pro pokročilé) Cílová skupina Pracovníci sociálních služeb a dobrovolníci,

Více

VY_32_INOVACE_MIK_I-1_1. Šablona č. I, sada č. 1. Ročník 6. Materiál slouží k procvičení a upevnění učiva o procentech.

VY_32_INOVACE_MIK_I-1_1. Šablona č. I, sada č. 1. Ročník 6. Materiál slouží k procvičení a upevnění učiva o procentech. Šablona č. I, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Číslo a proměnná Procenta Ročník 6. Materiál slouží k procvičení a upevnění

Více

Konverzace v anglickém jazyce

Konverzace v anglickém jazyce VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Konverzace v anglickém jazyce Konverzace v anglickém jazyce je volitelný vyučovací

Více

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška Identifikace Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Adresa školy: Kpt. Jaroše 612, 432 01 Kadaň Ředitelka školy: Bc. Diana Roubová

Více

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC Metodika Zpracoval: Ing. David Marek srpen 2009 Úvod Grafické možnosti

Více

INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Aktivity knihovny a spolupráce se školami.

INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Aktivity knihovny a spolupráce se školami. INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Aktivity knihovny a spolupráce se školami. Koncepce iv v knihovně CO? zamýšlím, chci dělat PROČ? to dělám definovat cíl! KDO? bude realizovat / pro koho / kdo jsou partneři zainteresované

Více

5.3.1 Informatika (Inf)

5.3.1 Informatika (Inf) 5.3.1 Informatika (Inf) 5.3.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Informatika je vyučován ve 4. až 6. ročníku

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. Charakteristika vyučovacího předmětu:

VZDĚLÁVACÍ OBLAST INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. Charakteristika vyučovacího předmětu: VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět I/IKTje zařazen samostatně v 6. - 9. ročníku v hodinové dotaci 1 hod. týdně. Svým obsahem navazuje na výuku

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vyučovací předmět: Informatika Období: 1. - 2. období Počet hodin ročník: 0 0 0 0 33 Učební texty: 1 1. 2. období

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více