Platí zásada: Zacházej s obyvateli našeho zařízení tak, jak chceš, aby lidé zacházeli s tebou!

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Platí zásada: Zacházej s obyvateli našeho zařízení tak, jak chceš, aby lidé zacházeli s tebou!"

Transkript

1 PROJEKT PROFESIONÁLNÍ PEČOVATELÉ Inspirace z německé praxe Péče v denním stacionáři Seniorcentra St. Thekla ve Würzburgu Platí zásada: Zacházej s obyvateli našeho zařízení tak, jak chceš, aby lidé zacházeli s tebou! A také: Každý člověk je jedinečný a podle toho by se s ním také mělo zacházet. 1 / 21

2 Obsah 1. Úvod strana 3 2. Struktura denní péče 4 3. Možnosti a hranice denního ošetřování 5 4. Zásady pro zacházení s nemocnými demencí 5 5. Nabídka aktivizačních programů Čtení novin Zpěv / hudba Trénink paměti Cvičení na slovní zásobu Rozvíjení fantazie Tematicky zaměřené rozhovory Pohádky Pohybové hry Vaření Religiózní život Předčítání Malování Kreativní činnosti Hry Komunikativní hry pro seniory Individuální péče Oslavy narozenin Tanec vsedě Tai Chi 21 2 / 21

3 1. Úvod V rámci dalšího vzdělávání mi bylo umožněno realizovat projekt dle mého vlastního výběru. Rozhodla jsem se pro sepsání činnosti péče našeho střediska denního stacionáře. Mým cílem bylo sestavit všechny možnosti různých činností, které by sloužily jako podněty pro nové zaměstnance, jako vzpomínka pro služebně starší spolupracovníky. A také jako souhrn těch činností, které se realizují v oblasti ošetřovatelské péče a poskytované také za pomocí externích spolupracovníků, jako například výuka tance v sedě, nebo tai-chi. Mnoho dosavadních praktikantů se po tomto našem konceptu již ptalo. Soubor není v žádném případě vyčerpávající, výběr jednotlivých cvičení je do určité míry libovolný. Informační materiály a knihy se v dostatečném počtu nacházejí v zařízeních pro denní péči a veškerý odborný gerontopsychiatrický personál je k dispozici pro jakékoli otázky a další připomínky. Je mým přáním, aby byla tato sbírka v hojné míře používána, aby se o ní diskutovalo a aby se dočkala i případného doplnění. Mnoho radosti s tímto textem pro personál a hosty, případně i obyvatele přeje Monika Reis, vedoucí denního stacionáře 3 / 21

4 2. Struktura denní péče Čas na speciální ošetřovatelské výkony / činnosti viz Týdenní plán péče v příloze Jednotlivé dny v rámci denní péče se dělí na pevné časy určené k jídlu a na přání též na pevné časy určené k odpočinku, mezitím je možné zařadit nejrůznější druhy aktivit. Příchod a vyzvednutí obyvatel našeho zařízení je možný pružně. Otevírací doba v pracovní dny je od 7 do 19 hodin, v sobotu, neděli a ve svátek od 9 do 18 hodin. V 7 hodin přicházejí první klienti, kterým se od 7:30 podává snídaně. Do 9:30 je již většina klientů v zařízení, i když někteří přijdou až na oběd v 11:30. Také existuje skupina klientů, kteří navštěvují naše zařízení jen tak, například když mají jejich rodinní příslušníci termín u lékaře. Od 10:45 je prostor pro návštěvu toalety před obědem, připravuje se prostírání na stůl, přijede jídelní vozík, probíhají přípravy na podávání oběda. Obědváme od 11:30, přibližně ve 12:10 již vstávají od stolu první klienti a začíná jejich polední odpočinek (nemáme žádné společné ukončení oběda). Do 14 hodin dodržujeme polední klid, většina klientů si dopřává polední spánek. Kdo nechce spát, najde si klidné místo k individuálnímu odpočinku, ke čtení novin, v létě je možné využívat i terasu. Cíleně v tuto dobu nenabízíme žádný program, aby ti, kteří si chtějí odpočinout, nic nepropásli. Mezi 14:00 a 14:45 se podává káva a koláč. Od 15:45 se ti, kteří budou pak v 16 hodin vyzvednuti, připravují na odchod. Pro ostatní se v 16:30 podává večeře, většina klientů postupně opouští naše zařízení mezi 17 a 18 hodinou. Do 19 hodin je čas na úklid, zpracování dokumentace a prostor dostanou hosté, kteří zůstávají déle. Nabídka společných aktivit se tedy koná každý den dopoledne mezi 9:45 a 10:45 a odpoledne od 14:45 do 15:45. Pevně dané jsou i Bohoslužby, které se konají každé úterý, čtvrtek a sobotu od 10 hodin a v neděli od 9:30 hodin. Stanovené termíny pro konzultace s externími spolupracovníky jsou aktuálně: Pondělí dopoledne a čtvrtek odpoledne s panem Ceicu, který vede kurzy Tai Chi (čínská léčebná gymnastická metoda) Každé druhé středeční odpoledně v měsíci s paní Röll, která vede kurzy tance v sedě. Ostatní ošetřovatelské činnosti zajišťuje daný pečovatelský personál (středa a pátek dopoledne, pondělí, úterý, středa, dva víkendové dny v měsíci, sobota a neděle odpoledne). 4 / 21

5 3. Možnosti a hranice denního stacionáře Také lidé nemocní demencí je možné kupodivu docela dobře integrovat do skupiny, pokud sami mají společnost rádi, vyhledávají a nevykazují žádné nápadné chování. Celá skupina se skládá z osob, které ve svém životě už hodně zažily a jen tak jimi něco neotřese. Někdy je až s podivem, jak dobře dokážou přijmout ostatní lidi, kteří například potřebují náročnou péči nebo vysokou míru podpory. Skupina dává najevo soucit, ale dokáže také velmi dobře odhadnout a zarazit například přehnané stěžování si. Lidem nemocným demencí se mnohdy u stolu s ostatními jí a pije lépe, neboť jsou schopní od svých spolustolovníků mnohé odkoukat. Charakter denního ošetřování (už) není možné realizovat tehdy, když projevy chování daného pacienta skupinu ruší, například neustálým hlasitým mluvením nebo zpěvem, saháním na ostatní strávníky nebo jídlo nebo nepřetržitým stěžováním popřípadě pláčem. Lidé trpící demencí jsou jak známo sami o sobě velmi labilní a pokud se například některý z pacientů dožaduje odchodu domů, rázem chtějí jít domů všichni. I takové projevy demence jako je obtěžování nadměrným zápachem, nadávky nebo bezcílné pobíhaní dokážou jakékoli snahy o integraci zhatit. Ve většině případů jsme nemuseli denní ošetřování z naší strany nikdy ukončit, většinou došlo ke zhoršení situace u pacienta doma, takže byl nezbytný přechod na stacionární péči anebo došlo k tak zásadním omezením v možnostech přepravy pacienta, že už nebylo dále možné ho dopravovat k dennímu ošetřování. 4. Všeobecné zásady pro zacházení s nemocnými demencí Porozumění, respekt a vždy hodně trpělivosti! Přehled nejdůležitějších pravidel pro zacházení a ošetřování starších osob nemocných demencí (zdroj: Wenn das Gedächtniss nachlässt / Když paměť polevuje, vydané Spolkovým ministerstvem pro zdraví, květen 1999) Pokuste se o onemocnění demencí získat co nejvíce informací Akceptujte pacienta takového, jaký je. On se změnit nedokáže. Mějte porozumění pro to, že žije ve svém vlastním tedy jiném světě. Pokuste se naučit rozpoznávat vnitřní logiku a zakódovaná poselství ve vyjádřeních a způsobu komunikace daného nemocného. Vyhýbejte se nesmyslným diskuzím a neproduktivním konfrontacím s objektivní pravdou. Nechtějte po nemocném, aby se vzdal svých dosavadních přesvědčení. Pocity nemocného berte vážně. Snažte se pocitovou stránku jeho osobnosti řešit tak často, jak jen je to možné. Při častých návalech emocí se snažte odhalit jejich příčinu. Reagujte klidně a pokuste se vcítit do dané situace. Demonstrujte porozumění pro nouzovou situaci nemocného. Snažte se o starostlivý, ale rozhodný způsob zacházení. Pacient nemocný demencí potřebuje jasnou, srozumitelnou orientaci a jednoznačný přístup. 5 / 21

6 Abyste nemocnému demencí ušetřili ten pocit, kdy si je vědom své nedostatečnosti, nabídněte mu kdykoli je to jen možné svou pomoc a vyzvěte ho jako jeho partner ke skupinovým aktivitám. I když je někdy v rámci ošetřování pacienta trpícího demencí nezbytné převzít rodičovskou zodpovědnost, neměl by tento nikdy mít pocit, že se s ním zachází jako s dítětem, ale s dospělým. I váš vnitřní postoj by měl vyjadřovat respekt. Okolí nemocného demencí by mělo být přehledné a neměnné a denní program stálý. Pevná pravidla a zvyklosti tvoří jistý bod v životě nemocného demencí. Vzpomínky každého pacienta vnímejte jako důležité a udržujte je živé. Chraňte nemocného před přesycením podněty a přetížením. Při vhodných příležitostech opatrně začleňujte pomůcky pro lepší orientaci a pro vyvolání vzpomínek do běžných rozhovorů s daným pacientem. Snažte se rozpoznat a aktivizovat ty schopnosti nemocného, které zůstaly zachovány, a nemoc se jich nijak zásadně nedotkla. Dodržujte zásadu: Taková míra samostatnosti jak je to jen možné, taková míra pomoci jak je to nezbytné. Nemocný demencí potřebuje podněty a činnost, kterou se bude zabývat. Přitom je méně důležitý úspěch a konkrétní výsledek dané činnosti, ale hlavně to, že se nemocný cítí dobře. Zjednodušujte své požadavky, aby se nemocný necítil přetížený. Rozložte vždy úkoly do jednotlivých přehledných kroků a dávejte jednoduché a konkrétní pokyny. Komplikované postupy a rozhovory s dalšími účastníky nemocnému přeložte. Dávejte přednost vyjadřování v krátkých, jednoduchých větách a snažte se vždy zůstat v zorném poli pacienta. Za pomocí gest, mimiky a doteků můžete své vyjadřování doplnit a podpořit a můžete tak lépe zprostředkovat svou dobrou vůli a také svou náklonnost. Nezapomínejte na to, že nemocní demencí mají velmi citlivé antény na atmosféru a nevyslovené pocity. Při rozhovorech zohledňujte zájmy, zvyklosti a uchované vzpomínky každého nemocného. Navažte vždy tam, kde může svými smysly zachytit potřebný konkrétní kontext. Uvědomte si, že vaše náklonnost, ať již ve formě rozhovorů, společných aktivit, něžných gest nebo jen vaše prostá přítomnost jsou pro nemocného demencí to nejdůležitější. 6 / 21

7 5. Nabídka aktivizačních programů 5.1. Čtení novin Cíle: Pro pacienty duševně v pořádku: o Trénink paměti o Nácvik orientace v realitě o Vzbudit, popřípadě udržet zájem na okolním dění Pro nemocné demencí: o Důvěrně známá činnost o Listování (rozvoj jemné motoriky) o Prohlížení obrázků Pro všechny: o Rozhovory uvnitř skupiny nebo jednotlivců se skupinou o Podpora komunikačních schopností o Probuzení vzpomínek (jak pomocí obsahu jednotlivých článků, tak i tištěnou formou tohoto média) o Měla by vzniknout družný atmosféra Výhody: Těchto aktivit se může účastnit libovolný počet osob, které spolu sedí u stolu Někteří mohou spát Zapojení nejrůznějších obrázků a integrace případných stížností Vyrušení, například příchodem další osoby, nepůsobí zásadně rušivě Důvěryhodná činnost, znalost materiálů Není nutná žádná dlouhá ani náročná příprava Příprava/Předpoklady Ošetřující personál by si měl krátce přečíst nadpisy a seznámit se s obsahem článků Osoby s poruchami sluchu zapojíme pomocí očního kontaktu/výhledu na ostatní nebo je posadíme vedle toho, kdo právě předčítá NEVHODNÁ témata jsou: o Války, terorismus zvláště nevhodné pro osoby nemocné demencí, které by se pak mohli cítit nejistě o Daňová a zdravotnická politika raději vypustit vždy o Nehody, vloupání, policejní zprávy prezentovat především s varovným účinkem, například tak, že není možné pouštět cizí osoby k sobě domů 7 / 21

8 Pomůcky Noviny Tipy k realizaci Věnovat pozornost výběru témat: o Roční období, například letošní první jarní chroust, první sníh o Z vybraného tématu odvíjet rozhovor, posílat obrázky o Místní události o Pravidelné magazíny o Případně listovat nabídkou známých obchodů, například při zvláštních výprodejích, pokládat otázky třeba na to, kolik dané věci dříve stály, kolik by to bylo po přepočtu dnes atd. Vhodnější než pouhé předčítání je vyprávění Dělat časté přestávky, vysvětlovat cizí slova nebo je nechat někoho objasnit To, co jsme si již přečetli nebo prodiskutovali po přestávce vždy shrnout a zopakovat Dlouhé věty je dobré nenápadně krátit 5.2. Zpěv / Hudba Cílová skupina Všichni Cíle Výhody Oblasti, které se budou rozvíjet o Vzpomínky o Život ve společenství o Jemná motorika a paměť (hledání ve zpěvníku, listování, zapamatování si stran vybraných písní ve zpěvníku Zvýšení pocitu vlastní důležitosti (prostřednictvím návrhu písně, kterou pak zpívá celá skupina) Snadná příprava Všichni se mohou zapojit najednou (vhodné pro větší skupiny!) Příprava / Předpoklady Předpokládá se jasný a hlasitý zpěv Znalost mnoha písniček Pomůcky Zpěvníky Případně hudební nástroje 8 / 21

9 Při realizaci je nutné myslet na následující Výběr písniček, které se budou zpívat o Lidové písničky mají většinou jednoduchou melodii a lze je tedy dobře zpívat ve skupině o Často si klienti přejí zpívat i dětské písničky o Pozor na známé hity, většina lidí zná jen refrén, jednotlivé sloky už ale ne, často je také těžké reprodukovat melodii dané písně (lepší je připravit si CD a text daného známého hitu) Hrát a zpívat podle not je někdy těžké, neboť většina not ve zpěvnících bývá příliš vysoko, jsou proto tedy nutné dobré znalosti transformace notového zápisu do nižší tóniny! Možné variace Písničku si jen broukat a nechat ostatní hádat text Prozradit konec sloky a nechat ostatní hádat její začátek Sbírat písničky k určitým tématům o Například k tématu růže O šípkových růžích, Okolo Hradce Kdy a za jakých okolností se u nás dávají růže? (co se zpívalo v písničce?) Růžový keř, keř černého bezu Červené růže, červené rty, červené víno Název písničky je možné záměrně změnit, skupina musí chybu odhalit a následuje společný zpěv (následující písničky představují výběr z našich zpěvníků) Názvy lidovek, které jsme pozměnili: Okolo Pardubic (pozor, je i píseň Okolo Třeboně) Skákal pes přes ječmen Ach, dcerko, dcerko Mařenko Šafářova Vyletěla husička ze skály a mnoho dalších Nezapomeňte: osoby s problémy se sluchem často neslyší chybu, ale orientují se podle toho, co se děje bezprostředně po ní a tím jim uniká smysl těchto změn a veselých momentů. To znamená, že je nutné mluvit/zpívat se zvláštním důrazem na artikulaci! Případné použití hudebních nástrojů Rytmické nástroje jako jsou ozvučná dřívka nebo různá chrastítka (mohou je vytvořit sami klienti například semínka ve šroubovací sklenici, údery lžící na krájecí prkénko atd.) je vhodné použít pouze tehdy, pokud s tím souhlasí celá skupina. Pokud je to vhodné, zapojte tleskání rukama o Varianty tleskání Rukama Do kolen, do stolu 9 / 21

10 5.3. Trénink paměti Odkazy k tomuto tématu jsou i v textu Komplexní pojetí tréninku paměti a také v brožuře Spolkového svazu pro trénink paměti, viz příloha Cvičení na slovní zásobu Hledání slov Jednotlivá písmena libovolného slova se napíšou pod sebe a úkolem je ke každému z nich najít obsahově / tematicky vhodné slovo, které začíná právě na dané písmeno, například: jaro J jetel, jitrocel, jabloně A akáty kvetou R rytí O ocúny, okopávat Hledání slov libovolného významu, které mají ale určený začátek a téma: o Roční období Například na Nový rok, hledáme slova, která začínají na nový (kabát, dům, kamarád, Paka, Bydžov, Jičín atd.) nebo na Velikonoce hledáme slova začínající na ve- (například vejce, veliký, vejít, veverka, vedoucí, vesnice, veze atd.) o nebo také slova bez společného tématu například slova začínající na bu- (budovat, bušit, bučet, bujet, budka, buzola, buk, buben atd.) Hledání slov s předem danou počáteční slabikou, například o Pře- (převrátit, přetrhnout, přejít, přeskočit, přenést, překonat ) o Pod- (podepsat, podřídit, podat, podojit, podchod, podvod ) o Nad- (nadchod, nadjezd, nadílka, nadbíhat ) o Vy- (vyskočit, vypadnout, vyrobit, vykouknout ) o Od- (odmítnout, odchod, odpis, odnést, odejít ) Hry s využitím abecedy jsou cvičení, při kterém se hledají slova k vybranému tématu, která je třeba začít hledat podle počátečních písmen v abecedě. Vhodná témata jsou taková, ke kterým lze vymyslet velké množství pojmů, opět lze vhodně využít aktuální roční období, například: o Ovoce (ananas, banán, citron, datle, fíky, granátové jablko, hruška ) o Koření (anýz, bazalka, citrónová kůra, fenykl, hřebíček, jalovec ) o Města (Aš, Beroun, Cerekvice, Dolní Dunajovice, Ejpovice ) o Země (Angola, Brazílie, Čína, Dánsko, Estonsko, Finsko ) o Jména (Anežka, Bedřich, Cecílie, Daniel, Eva, František ) 10 / 21

11 Tipy k realizaci: Témata je vhodné vybírat podle zájmů skupiny. Nudně může také působit procházení úplně celé abecedy, nejpozději u L nebo P je už koncentrace zpravidla na velmi nízké úrovni. Další variantou je, pracovat s abecedou předepsanou na kartičkách. V tom případě si každý účastník hry vylosuje jednu kartičku s písmenem a hledá slova jen k tomuto písmenu. Tento postup vnáší do cvičení napínavý prvek. Pokud si někdo neví rady (jsou integrování i pomalejší účastníci nebo má těžké písmeno) hledá řešení celá skupina společně. Ten kdo první losoval písmeno, začíná i mluvit. Hledání slov opačného významu: toto cvičení má široké možnosti použití dle úrovně účastníků lehké varianty (studený x teplý, velký x malý) nebo i velmi těžké (konvexní x konkávní, autonomní x???) Vytváření anagramů: jednotlivá písmena libovolného slova (například babička, čokoláda, automobil) se použijí na vytvoření jiných slov o Metoda: Písmena napsat jednotlivě na lístečky a ty pak rozložit před ostatní, aby na ně všichni viděli (pokud je méně účastníků stačí na stůl, pokud jich je více, tak je lepší hrát na zemi, přičemž se personál řídí přáním účastníků). Další možností je, že má každý list s písmeny před sebou) o Při třídění nalezených slov se začíná těmi, které začínají stejným písmenem o Například: A U T O M O B I L Automat, autopilot, autista, aukce, artyčok Utopit, utáhnout, udice Tomáš, topůrko, tele Omotat, mosaz, máma Mobilní, motor, mrkev Obilí, obíhat, občas, okurka Bilaterální, bidlo, bábovka atd. Věty ze slov se stejným počátečním písmenem o Nejdříve je třeba najít jednotlivá slova se stejným počátečním písmenem, například: S (socha, slyšet, suchý, strašák, sypat, soud, sekera) K (kráčet, kopat, kyj, kanál, kamenný, kryt, kánoe) o Následně se slova třídí podle slovních druhů Slovesa (například D: dělat, dávat, dupat, dostávat, dobíjet) Podstatná jména (dort, dáma, deka, dýka, dobytek, drozd, Daniela) o Pokud tato činnost účastníky baví, mohou z takto získaných slov skládat věty, například: Strašný strašák seká svižně sochu sekerou Drobná dáma dělá dort do dobré dílny Čím nesmyslnější takto vytvořené věty budou, tím bude větší zábava. 11 / 21

12 Rozvíjení fantazie Co všechno je možné dělat s novinami / za pomocí kladiva? Otázky tohoto typu se nehodí pro individuální práci s pacientem nebo jako úvodní aktivizace, protože nemocní demencí netuší, jaký typ odpovědi po nich chceme, a neumí na takové otázky odpovědět Tematicky zaměřené rozhovory Jedná se o hodinové tematické celky, které jsou vyhlášené jako nosné, například zimní sporty. Vhodné jsou i názorné pomůcky a předměty jako třeba brusle, vlněná čepice a rukavice (dle možností třeba také sáňky nebo lyže), neboť jejich přítomnost vyvolává v pacientech vzpomínky a oni o nich pak sami a rádi hovoří. K tématu lze vybrat i vhodnou písničku, pokládat otázky na příbuzná témata z pacientovy biografie nebo u takových rozhovorů trénovat i paměť nebo pohybovou kompetenci. Výběr dobrých témat, která jsou doplněná vhodnými cvičeními lze nalézt v červené složce z vydavatelství Vincentz. Někdy je možné zařadit i rozhovory k všeobecným tématům, jako například turistika, kam na dovolenou, móda, oblečení, tanec atd. a zorganizovat také k nim hodinové setkání. Zajímavá mohou být také témata, která se vážou speciálně ke konkrétnímu městu, například k Pardubicím kolik je zde a v okolí poutních kostelů, které to jsou, komu jsou zasvěceny a jaké historické nebo duchovní události se k danému místo vážou (pozor na nepřipravenost, důležitá bude rešerše a sběr informací). I taková témata je možné realizovat s využitím her s abecedou nebo také při zapojení pohybových prvků, jako je například sezení v kruhu a házení si míčkem za současného vyslovení nového pojmu. Také při této činnosti jsou nemocní demencí vhodným způsobem integrováni do společenství, protože házet míčkem umí a často jsou schopni zopakovat poslední řečené slovo. (Tuto možnost je třeba dát pacientům hned zpočátku a dostatečně jasně ji formulovat!) Pohádky Také pohádky je možné vhodně využít při procvičování paměti. Lze citovat vybrané věty z pohádek, u kterých je předpoklad, že je všichni znají, například: Tu, která obuje tento střevíček, vezmu si za ženu a nechat účastníky hádat, jak zní název dané pohádky. Nebo pokládejte další otázky, jako například: Ze které pohádky je princezna Krasomila a princ Miroslav?, V jaké pohádce vystupují Křemílek a Vochomůrka? Taková cvičení jsou skutečně náročná, neboť podle věty vytržené z kontextu je často těžké určit danou pohádku. Ve skupině je proto dobré bavit se společně o jednotlivých fragmentech té které pohádky a také pomáhá si celou pohádku převyprávět, eventuelně na konci přečíst. 12 / 21

13 5.4. Pohybové hry Pohybová cvičené se obvykle realizují vsedě a mají následující varianty: Házení míčkem s případným jmenováním určitého pojmu (viz Rozhovory o každodenních věcech nebo Hry s využitím abecedy), popřípadě u házení pokládat otázky, které mají mnoho možností odpovědi, například Co děláte rádi v létě? nebo Co je vhodným dárkem k narozeninám / vánocům? o Pro pokročilé: přidat ještě jeden míček, ale bez pokládání otázek! Při tomto rozšíření je třeba používat vždy jen míčky z měkké pěny, protože většina účastníků se soustředí pouze na jeden míček a hrozí tak možné úrazy nebo nepříjemné leknutí. Nafouknuté balónky se zavážou a účastnící cvičení se je snaží udržet všechny ve vzduchu. Házení kroužků a obručí, pomůcky se nacházejí v gymnastické tělocvičně v prvním poschodí. Cvičení s velkým šátkem, který je k dispozici také v gymnastické tělocvičně. Při této aktivitě nesmí být skupina příliš velká, protože se všichni v kruhu musí šátku držet. Cvičení pak probíhá tak, že všichni drží šátek a zvedají ho postupně nahoru a dolů, nejdříve všichni stejně a pak vždy jen jedna strana. Také je možné na šátek umístit jeden nebo více míčků a pacienti se pak snaží, aby jim míčky nespadly na zem. Jedná se o veselou aktivitu, která účastníky baví, ale je také velmi namáhavá. Je to z toho důvodu, protože paže jsou v neustálém pohybu a tento střídavý pohyb nahoru a dolů je zvláště pro osoby s artritidou velmi nezvyklý. Proto je důležité, aby toto cvičení netrvalo dlouho! Gymnastika: Je nutné dbát na pohybová omezení jednotlivých účastníků, hlavně v oblasti krku a šíje. Vhodné pomůcky jsou například: o Pletence z punčoch (fungují podobně jako terapeutické pásy, ale jsou veselejší), se kterými si účastnící cvičení dokážou zacvičit i sami a sami také nalézají vhodné pohyby, například si je drží nad hlavou jako komické účesy. Především muži vypadají se zapletenými punčochami na hlavě zábavně. Takové blbnutí působí jako vítaná změna k prostým gymnastickým cvikům, především pokud se realizuje ve skupině. o Gumičky do vlasů nebo korkové špunty k rozvoji motoriky prstů. o Srolované noviny: na gymnastiku, poklepovou masáž, cvičení na rozvoj fantazie Pohybové prvky v rámci procvičování paměti, například: o Psaní nebo malování do vzduchu pomocí rukou, prstů nebo i nosu o Opisování ležaté osmičky rukama s k sobě přitisknutými dlaněmi o Klepání prsty v různém pořadí o Nácvik uchopovacího reflexu (hlavně palec a ukazováček) o Cvičení na koordinaci, například levá ruka předpaží a pravá ruka se dotýká levého lokte až k rameni, následně se levá ruka dotkne pravého ramene (tím dojde k překřížení obou paží), dále pravá ruka předpaží, levá ruka se dotkne pravé, pravého lokte a pravého ramene, pravou ruku položit na levé rameno atd. Poklepat na paže, poklepat na nohy (stehna), viz zahřívací cvičení z Tai-Chi Pohyby dle hudby (viz. Tanec vsedě) o Písničky jako například Mazurka mají i svou verzi pro seniory. Při každé otočce zůstávají pacienti sedět a musí například tlesknout a při každé další sloce se přidává ještě další pohyb. Každý týden se požadované pohyby mění. Na začátku je třeba celou aktivitu vysvětlit a nacvičit nanečisto. Každou sloku je pak nutné zpívat pomaleji a pomaleji, 13 / 21

14 protože se přidává stále více a více pohybů! Vhodné jsou i další písničky s možnou obměnou textu jako je například Generál Laudon, Deset malých černoušků nebo Lojza a Líza. Možné pohyby, kterými je možné písničky doplnit: zvedání jedné, druhé nebo obou rukou, nohou, popřípadě všech končetin najednou. Další vhodné písničky a doprovodné pohybové aktivity jsou ve zpěvníku pro seniory Vaření Cíle / Cílová skupina Všechny osoby, které projeví zájem, ať už aktivně nebo jen přihlíží, přivoní si atd. Vaření už není výlučnou záležitostí žen, mnozí muži v dnešní době také umí vařit, nebo rádi v kuchyni pomáhají. Příprava / Nutné předpoklady Jednotlivé suroviny a přísady je třeba vždy do pátku předchozího týdne odsouhlasit s kuchyní. Suroviny, které není možné objednat v kuchyni, je nutné obstarat z vlastních zdrojů nebo objednat jinde. Personál: Vaření je náročné jak na čas, tak i na personál a to více, než by se mohlo zdát a to i když se připravují jednoduché pokrmy. Pokud je třeba použít sporák, musí u toho být někdo z personálu vždy přítomen, takže je nutné mít k dispozici ještě někoho, kdo by doprovázel účastníky na toaletu. Také velikost kuchyně je důležitá a je potřeba počítat s maximálně 8 osobami u stolu a další maximálně 3-4 osoby mohou přihlížet. Pomůcky a pracovní nástroje, které se budou používat, je nutné předem zkontrolovat a eventuelně přezkoušet jejich funkčnost. Naše zkušenosti a terapeutickým vařením: Vaření mívá různé přijetí i mezi osobami nemocnými demencí se najdou tací, kteří umí mistrně krájet a loupat, ale také tací, kteří jsou toho názoru, že už se ve svém životě navařili dost. My, jako pracovníci denní péče jsme měli možnost začlenit do připravovaného jídla například zeleninu. Nicméně tento postup se ukázal jako velmi komplikovaný, neboť nemocní demencí zapomněli, jaké suroviny si pro vaření objednali, co se domluvilo, že se bude vařit, kdo se bude tentokrát vaření účastnit a také se stávalo, že pacienti chtěli mít na talíři přesně to samé, co má jejich soused u stolu. Při podávání svačin / dezertů se dobře osvědčil například tvaroh s ovocem nebo ovocný salát (bez vaření na sporáku!). 14 / 21

15 5.6. Religiózní život V charitním domově hraje náboženství přirozeně důležitou roli. Každému nabízíme možnost účasti na náboženském životě, ale nikoho nenutíme. Bohoslužby: každý den se konají bohoslužby pro naše zařízení v kapli a střídá se vždy ranní a večerní. Naši obyvatelé mají možnost zúčastnit se bohoslužeb vždy dopoledne a to každé úterý, čtvrtek, sobotu a neděli. Ti, kteří jsou na tom zdravotně dobře, respektive ti, kteří si to přejí, si mohou domluvit doprovod do naší kaple. Ostatní se mohou dívat na živý přenos z bohoslužby společně na televizi ve společenské místnosti. V našem zařízení denní péče je také možné domluvit svaté přijímání. Evangelické bohoslužby se řídí vývěskou a konají se co čtyři týdny vždy v pondělí. Modlitby u stolu: Společný oběd začíná vždy společnou modlitbou u stolu. Také obyvatelé, kteří vyrůstali v duchu katolických tradic a kteří mají nyní těžká pohybová omezení, jsou schopni udělat patřičné pohyby při křižování a opakují jim známá slova modlitby. Toto je důvod, proč se zpravidla modlíme jednu a tu samou modlitbu ( Ve jménu otce, syna i ducha svatého. Amen. Bože, ty, který jsi nám všechno dal, tebe chválíme za tyto tvé dary. Ty jsi nás nakrmil, protože nás miluješ, posvěť nám tedy i tentokrát to, co nám dáváš. Amen. ). Při křižování je třeba si uvědomit rozdíl mezi katolickým a evangelickým ritem, protože to může občas vést k oboustranným omylům: katolíci se křižují před a po modlitbě, evangelíci přenechávají tento akt jen knězi. Uctění památky zesnulých: o Krátká vzpomínka na ty obyvatele našeho zařízení, kteří již nejsou mezi námi a které skupina dobře znala, se koná většinou v rámci odpoledního posezení u kávy. Zapálíme speciální svíčku (s černým smutečním křížem), pročítáme smuteční oznámení a vzpomínáme na zesnulé. Když je to možné, modlíme se tradiční modlitbu. V tom případě má ritualizovaná vzpomínka uklidňující efekt a dodává pocit, že člověk pro zesnulého něco udělal. o Podle katolické tradice se nejprve modlí Otčenáš, pak Zdrávas a následně (střídavě předmluvčí a skupina): Pane, dej mu/jí věčný klid; a ať mu/jí svítí věčné světlo. Pane, nech ho/ji odpočívat v pokoji. Amen Předčítání Pohádky: viz kapitola Příběhy: Lidé mají rádi, když jim někdo předčítá, ale je to pro ně velmi vysilující a jejich koncentrace rychle klesá. Více o tomto tématu v kapitole Čtení novin. Příběhy by měly být krátké a zábavné, nebo také napínavé a je možné je vyprávět s vhodnou dekorací. To, co se řekne, je vhodné příležitostně shrnout. 15 / 21

16 Vtipy a anekdoty: Většinou se dočkají dobrého přijetí, hodí se pro vyplnění krátkých pauz, před jídlem, než pacienta vyzvednou rodinní příslušníci atd., protože pak tyto pauzy a přerušení nepůsobí tak rušivě. Dobře jsou vnímány hlavně dětské vtipy a také je k dispozici dostatek knih Malování K malování je třeba dobrý návod. Mandaly mají tu výhodu, že mají pevně danou formu a naši obyvatelé je musí jen vybarvit. Přesto se tato činnost ne vždy podaří všem a pak nastává situace, že ti, který se to nedaří, závidí těm, kterým jde malování mandal lépe. Předloh je k dispozici dostatek, každý si může vybrat tu, která se mu líbí. Pak dostane podložku (například staré noviny) a pastelky nebo fixy (pozor na to, že mnozí potřebují poradit, jaký druh malovacích potřeb mají použít nebo kde je mají vzít!) Tichá hudba v pozadí vytvoří pěknou atmosféru. Někteří obyvatelé se mohou svým výtvorem zabývat klidně celé dopoledne Tvůrčí činnosti Při prezentaci našich názorů právě v této oblasti je potřeba si uvědomit, že ten, kdo celý život rád kutil a tvůrčím způsobem pracoval, dokáže i v rozvinutém stádiu své nemoci zacházet velmi jistě například s nůžkami, zatímco ostatní nejsou schopni je ani vzít do ruky. Dobře se osvědčily věci, které je možné bezprostředně používat a k jejichž zhotovení není potřeba nic jiného než papír a nůžky. Mnozí pacienti, kteří už sami nemohou přiložit ruku k dílu, si přesto přítomnost u stolu při tvůrčích činnostech užívají a rádi přihlížení. Ostatní se jich například mohou ptát na jejich názor. Výzdoba pokojů / obrázky na okno: Umístění obrázků s tématikou ročních období na okenní skla ulehčuje orientaci. Mnozí pacienti rádi vystřihují podle šablon květiny, motýly, hvězdy nebo sněhové vločky atd. Vhodné předlohy máme v knihách, nebo se inspirujeme vlastní fantazií. Načrtnout sněhuláka nebo vydlabanou dýni není přece tak složité. Výzdobu pokojů, například v době masopustu nebo o svátcích je možné si vyrobit (například girlandy z papíru). Dekorace na stoly: Dle aktuálního ročního období je možné vystřihovat květiny, ptáky, ježky, srdíčka a další motivy a oboustranně je lepit na silná párátka nebo špejle (pacienti, kteří nedokážou vystřihovat, mohou eventuelně držet vystřižený motiv a špejli u sebe dokud lepidlo nezaschne). Tím vznikne zápich, který je možné dozdobit například snítkou břečťanu a zapíchnout ho do pěnové hmoty. Tím vytvoříme vždy čerstvou dekoraci na stůl, kterou si pacienti vyrobili sami a která je na hony vzdálená obyčejným ozdobám z umělých květin. K dispozici je kniha s předlohami. Blahopřání: Blahopřání k narozeninám pro naše pacienty si dokážeme vyrobit sami. Nejjednodušší variantou je vzít katalog se zahradnickými potřebami, vystřihnout z něho obrázky květin a ty pak nalepit na připravené a také vlastnoručně vystřižené blahopřání. Jmenovky: Protože se u nás pacienti neustále střídají, osvědčilo se nám rezervovat místa u stolů na konkrétní čas a aktivitu za pomocí jmenovek, které můžeme vyrobit v rámci kreativních činností. Tvar mohou mít podle fantazie nebo podle druhu papíru, který je k dispozici. Do dnešní doby jsme měli již jmenovky ve tvaru listů, květin, mraků, srdíček a domečků. 16 / 21

17 5.10 Hry Člověče, nezlob se o Cílová skupina: Osoby nemocné demencí, kteří tuto hru znají již ze svého dětství a hrají ji rádi. o Nevýhody: Hru lze hrát jen v malé skupině, protože Člověče, nezlob se s magnetickými figurkami je určeno maximálně pro 4 hráče. Máme i hru pro 6 hráčů, ale ta má relativně malou hrací plochu a figurky jen normální velikosti. o Cíle tréninkové aktivity : Hra by měla přinášet radost. Pro mnoho lidí je dostatečně náročné už to, že si musí zapamatovat barvu, za kterou hrají, směr hry, pořadí hráčů, házení kostkou, počítání políček, rozpoznání vlastní a cizí figurky, případně dokonce několika vlastních figurek a také rozhodnutí, kterou figurkou táhnout právě teď o Úkoly pečujícího personálu: Postarat se o to, aby všechny neúspěchy ve hře byly co nejdříve odčiněny novou hrou. Dále personál pomáhá s počítáním na kostce, hlídá směr hry, pořadí hráčů, správnou barvu figurek atd. Do hry lze zapojit i spoluhráče s rozsáhlejšími nedostatečnostmi, protože házet kostkou dovede téměř každý. Bingo o Rekvizity: Velké osudí s kuličkami, které jsou popsána čísly od 1 do 99, zelená (omyvatelná) tabulky, na kterých jsou vybraná čísla, červená (omyvatelná) křída o Výhody: Vhodné pro větší skupiny (podle počtu tabulek), není nutný dlouhý čas na přípravu o Cíle tréninkové aktivity : Hra Bingo učí koncentraci, je napínavá a hrát mohou všichni, kteří jsou schopni udržet v ruce psací potřeby. Každý, kdo najde příslušné číslo, zažívá pocit vítězství. o Úkoly pečujícího personálu: Točit losovacím osudím, nahlas a zřetelně vyslovovat tažená čísla, těm co špatně slyší číslo zopakovat nebo jim ukázat danou kuličku, dávat pozor na to, aby všichni svá čísla nejenom našli, ale také zakřížkovali. Z personálu by mělo vyzařovat napětí a nadšení. Vítěz si kupříkladu smí vybrat písničku, která se bude společně zpívat. Hra v kostky V naší skříni je k dispozici kniha s vhodnými předlohami. o U nás oblíbenou hrou, která se dobře osvědčila, je Jednička prohrává (ve zmíněné knize se jmenuje Hnůj ) Výhody: Může hrát libovolný počet osob, není třeba žádný stůl jako podložka, je tedy možné hrát například i na terase. Rekvizity: 1 hrací kostka, eventuelně malá podložka, na které je možno házet (aby kostka nezapadla do nepřístupných míst, nahrazuje případný stolek), poznámkový blok pro zapisování jmen a dosažených výsledků. Varianty hry: Podle knihy předloh má každý hráč libovolný počet hodů, počítá si po každém hodu dosažený počet bodů a sám se rozhoduje, kdy si nechá svůj počet 17 / 21

18 bodů zapsat. Nebezpečí: pokud někdo hodí jedničku, ztrácí všechny své dosažené body a pokračuje další hráč. Osvědčená praxe: Pacienti trpící demencí se nemohou rozhodnout kdy přestat a hází neustále dále až do té doby, než padne jednička. Proto zastáváme následující pravidlo: každý smí hodit třikrát a dosažené body se mu zapíšou (kromě situace, kdy padne jednička). Cíle tréninkové aktivity : Pacientům, kteří mají lepší fyzickou kondici, dělá házení kostkou radost. Pro pacienty se silným pohybovým omezením představují kostky náročné procvičování jemné motoriky. Počítání bodů zlepšuje paměť a je potřeba si uvědomit, že i osoby trpící demencí mohou umět velmi dobře počítat. Úkoly pečujícího personálu: Předávat hrací kostku dál, zaznamenávat dosažené body, po každém kole přepočítat aktuální výsledky, informovat o průběžném skóre a ocenění vítězů (například zpěvem vhodné oslavné písně). Karetní hry K dispozici máme knihu s karetními hrami a klasické hrací karty pro seniory s velkými čísly a symboly. o U nás se osvědčilo: zjednodušená varianta, kdy odstraníme všechny speciální karty, protože nám jde jen o rozpoznání barvy a čísla dané karty. Postačí vždy pět karet. Výhody: Mnozí pacienti drží prostě karty jen rádi v ruce a vyprávějí o svých zážitcích při hraní žolíků, bridže nebo kanasty. Nevýhody: Některým ale dělá problémy udržet karty v ruce, je to pro ně příliš náročné. (Sice máme k dispozici držáky, ale obvykle se nepoužívají). Skupina by neměla překročit 6-8 členů, jinak hrozí, že spoluhráči neuvidí jakou kartu položili ostatní a trvá zbytečně dlouho, než člověk přijde zase na řadu. Cíle tréninkové aktivity : Nácvik jemné motoriky při držení karet, při jejich pokládání a míchání. Je nutná vysoká míra koncentrace, neboť se neustále mění barvy i symboly. Úkoly pečujícího personálu: Připomínat pravidla hry, případné prohry zahladit další hrou. Stolní kuželky Vhodná aktivita pro menší skupiny například o víkendu. Také pacienti nemocní demencí se mohou zúčastnit a užít si pocit vítězství Komunikativní hry pro seniory Sluneční hodiny Komunikační a tipovací hra pro velké i malé o Máme k dispozici velmi dobrou knihu s návody a 53 tématy na každý týden. Tak můžeme hru pokaždé obměňovat a vytvořit i určitý vztah k aktuálnímu ročnímu období. o Hrací pole je možné flexibilně zvětšovat a skládá se z jednotlivých karet dle počtu hrajících (Nevýhoda: skupina zpravidla nerozumí, jak hra funguje, pacienti s dobrými 18 / 21

19 motorickými schopnostmi si berou karty sami, pokládají si je před sebe a stěžují si, že ostatní jich mají více / méně.) o Popis hry říká, že strávíme napínavou hodinku při společném tipování, odhadování, mluvení a zpěvu o Hra obsahuje karty s různými obrázky, které na opačné straně pojednávají vždy o nějakém tématu. Například: Otázky z každodenního života, například: Co se dříve dělalo se starým oblečením a co se s ním dělá dnes? Vyjádření vlastního názoru a porovnání vývoje, například: Co je podle vašeho názoru v dnešní době možné označit jako nadbytečné, čeho by se lidé měli vzdát? Hádání slova (na kartě je napsáno slovo s více významy, hráč ho musí popsat, aniž by ho vyslovil a ostatní ho musí uhodnout), například: kohout (zvíře armatura), zámek (stavba zajištění dveří) Otázky s formulací vlastních priorit, například: Spíte raději při zavřeném nebo při otevřeném okně? Hledání skupin slov podle zadání, například: předměty v domácnosti, činnosti na statku (podobá se Hrám s abecedou) Aktivizační karty potřebují přípravu, v zásadě odpovídají hrám na procvičování paměti (například se na stůl položí předměty, hráči je pojmenují, stůl se zakryje ubrusem a hráči musí předměty pojmenovat znovu) Hra Vertellekes Hra s otázkami a odpověďmi pro seniory, která přináší podněty k přemýšlení, vzpomínkám, vzájemným úsměvům a zpěvu a to vše z různých oblastí. o Karty s otázkami se dělí podle (také podle odlišných obrázků na druhé straně): Životopisné a osobní otázky (například ke každodenním zvyklostem, názorům atd.) Lidové písničky, které mají pozměněný název (viz kapitola Zpěv) Poezie: hádejte název básně podle známého úryvku Jazykolamy Podněty k přemýšlení Hádání slova, které jsme si broukali, pantomima Variace bez hrací desky Protože rozkládání hrací plochy předpokládá stůl, aby všichni hráči mohli pohodlně hrát a přesto aby mohli bez problémů táhnout svými figurkami, je možné se zbavit stresu z házení kostkou a hrát hru jednoduše jen s kartičkami (proto má hra Sluneční hodiny flexibilní hrací plochu). Nemusíme tedy neustále řešit kdo je na řadě, proč už mi zase padla jednička, kam mám táhnout se svou figurkou? atd.) Tato variace je vhodná například tehdy, když sedíme společně na terase nebo i jen tak při pauze, protože to nejzajímavější na celé hře je společná komunikace a vhodné impulsy pro rozhovory. o Vedoucí hry vybírá kartičky a každou předčítá nahlas, moderuje diskuzi. o Kolem do kola si může každý vybrat kartu, odpovídat začíná ten, kdo si myslí, že zná odpověď nebo má připravený svůj názor a následně o tom diskutuje celá skupina. Někdy se stane, že za odpoledne nestihneme probrat více než 3-4 témata, protože skupina sama má dostatek impulsů ke komunikaci. 19 / 21

20 o Další variací je to, že sedíme v kroužku a místo klasické kostky házíme velkou krychlí vyrobenou z měkké gumové pěny (je v gymnastické místnosti v 1. patře) a kdo hodí šestku, může si vzít další kartičku. Dochází tak propojení pohybových aktivit a napětí ze hry. o Také kniha s návodem na hru Sluneční hodiny obsahuje celou řadu vhodných příběhů, písniček a otázek, která se vážou k aktuálnímu ročnímu období Individuální péče Neklidní hosté přenášejí nervozitu do celé skupiny, je tedy lepší je od zbytku skupiny oddělit. Následující návrhy a doporučení se týkají také prvních a posledních obyvatel našeho zařízení, když není k dispozici skupina a také se týkají obyvatel, kteří se nechtějí účastnit skupinových aktivit. Procházky, například: o V zahradě: chůze sama o sobě uklidňuje, zahrada přináší vhodné rozptýlení a také dobrá témata k rozhovoru, například o vlastní zahradě. o Do kaple: nachází se tam kancionály s náboženskými písněmi, mnozí obyvatelé, zejména ženy se zažitou katolickou tradicí, rádi rozjímají za zpěvu například mariánských písní. K dispozici je i zpěvník s náboženskými písněmi bez konkrétního náboženského ritu. Melodie působí uklidňujícím účinkem, podporují vzájemnou důvěru a starosti lze vyjádřit přímo v následné modlitbě. Knihy se starými fotografiemi: máme jich několik. Vyvolávají vzpomínky, odlehčují situace, dodávají témata k rozhovorům. Konkrétně se jedná o průvodce a fotografické publikace o zmizelých nebo přebudovaných částech měst, soudobé turistické knihy přibližně ze šedesátých let 20. století. Vhodné jsou také regionální publikace o životě na venkově, v horách, o lidových zvycích a tradicích, o slavení svátků nebo také o městském životě, o klubech a kavárnách, divadlech a tančírnách. Hodně takových knih, částečně se jedná i o dědictví a dary je dispozici v naší knihovničce. Logická hra Solitér (také pod názvem Skokan, Vetřelec) Hry tohoto typu přinášení příjemné aktivity pro jednoho hráče. Pro naše obyvatele je příjemné dotýkat se dřevěné hrací plochy a lesklých skleněných kuliček. Tato hra vzbuzuje zvědavost a je oblíbená. Není přitom nezbytně nutné trvat na dodržování předepsaných pravidel. (Varianta pro zdatnější hráče: kulička ve středu hrací plochy, která je uspořádána většinou do kříže, se vyjme. Dále se přeskakují jednotlivé kuličky a ty, které hráč přeskočil, se odeberou z hrací plochy. Cílem je, aby zůstala pouze jedna poslední kulička. Dobrý je i výsledek, když zůstane 3 až 5 kuliček. Při této hře se trénuje koncentrace, strategické myšlení a schopnost zvládat více věcí najednou.). 20 / 21

Medvídek Teddy barvy a tvary

Medvídek Teddy barvy a tvary CZ Habermaaß-hra 5878 Moje první hra Medvídek Teddy barvy a tvary Moje první hra Medvídek Teddy barvy a tvary První umísťovací hra pro 1 až 4 malé medvídky od 2 let. Autor: Christiane Hüpper Ilustrace:

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo INFORMACE PRO ZÁJEMCE Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB, Mikulášské náměstí 482/12, 669 02 Znojmo Centrum denních služeb je zařízení s denním

Více

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Naše narozeniny poznávání spolužáků Časový rozsah lekce 2 navazující vyučovací hodiny Věková

Více

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ Dětská skupina Malíček Při definování Plánu výchovy, péče a vzdělávání jsme se inspirovali v Rámcovém programu pro předškolní vzdělávání. Začlenili jsme zde také filozofie,

Více

Habermaaß-hra 4646. Chutná nebo nechutná?

Habermaaß-hra 4646. Chutná nebo nechutná? CZ Habermaaß-hra 4646 Chutná nebo nechutná? Chutná nebo nechutná? Hra podporující exekutivní funkce pro 2 4 hráče ve věku od 4 do 99 let. Využívá Fex-efekt na zvýšení stupně obtížnosti hry. Autoři: Markus

Více

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Základní škola německo-českého porozumění a Gymnázium Thomase Manna Praha 8 www.gtmskola.cz Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Reminiscence technika práce se starými lidmi s využitím vzpomínek účelem

Více

Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim. Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA

Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim. Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA I. Charakteristika školní družiny Školní družina slouží k výchově, vzdělávání, přípravě

Více

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 14,00 14,30 15,00 15,30 16,00 16,30 17,00 17,30 18,00 18,30 pondělí herna Drama (15:00-16:00) Muzikál (16,00-17,00 třída Flétna (14:00-14:45) Angličtina - Pokr

Více

Habermaaß-hra 5583. Moje první hra. Život na farmě. Figurky mláďata

Habermaaß-hra 5583. Moje první hra. Život na farmě. Figurky mláďata CZ Habermaaß-hra 5583 Moje první hra Život na farmě Figurky mláďata Vážení rodiče, gratulujeme k zakoupení hry z cyklu "Moje první hra - Farma". Učinili jste správné rozhodnutí a umožnili svému dítěti

Více

- fakultativní služby, tedy služby, které si uživatelé hradí sami za úhradu, - služby poskytované bezplatně.

- fakultativní služby, tedy služby, které si uživatelé hradí sami za úhradu, - služby poskytované bezplatně. V Domově Na zámku poskytujeme dvě pobytové sociální služby: Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem. Poskytujeme základní služby: - poskytnutí ubytování za úhradu, - poskytnutí stravy za úhradu,

Více

PROGRAM NA ROZVOJ TALENTU DÍTĚTE a

PROGRAM NA ROZVOJ TALENTU DÍTĚTE a PONNY ENGLISH PRE- SCHOOL PROGRAM NA ROZVOJ TALENTU DÍTĚTE a NTC METODA 1 MOTORICKÁ CVIČENÍ Týdenní plán Bunnies (vždy dopoledne před odchodem na procházku) Pondělí Úterý rovnováha, koordinace, oční cviky

Více

Jazyková výchova. Materiál slouží k procvičení abecedy. Předpokládá se, že žáci již umí abecedu zpaměti.

Jazyková výchova. Materiál slouží k procvičení abecedy. Předpokládá se, že žáci již umí abecedu zpaměti. Šablona č. Ii, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Český jazyk a literatura Jazyková výchova Abeceda Řazení slov podle abecedy Ročník 2. Anotace Materiál slouží k procvičení

Více

SOCIÁLNÍ ANAMNÉZA Jméno a příjmení žadatele: Datum narození žadatele: 1) dlouhodobě nepříznivému zdravotnímu stavu

SOCIÁLNÍ ANAMNÉZA Jméno a příjmení žadatele: Datum narození žadatele: 1) dlouhodobě nepříznivému zdravotnímu stavu SOCIÁLNÍ ANAMNÉZA Jméno a příjmení žadatele: Datum narození žadatele:.. 1) Vzhledem ke svému dlouhodobě nepříznivému zdravotnímu stavu nezvládám nebo zvládám jen s pomocí nebo dohledem jiné osoby tyto

Více

Najdete zde. Desatero pro prvňáčka

Najdete zde. Desatero pro prvňáčka Najdete zde - desatero pro prvňáčka - rady a informace pro rodiče prvňáčků - co by mělo umět dítě, které jde do školy - co potřebuje prvňák od rodičů - pomůcky pro žáky 1. ročníku ZŠ - školní zralost Desatero

Více

Vánoce u nás a ve světě

Vánoce u nás a ve světě Rozdělení dílen na projektový den 1. Vánoční ní zvyky Vánoce u nás a ve světě 4. 9. ročník Popis: Vánoční zvyky u nás doma, odlévání plovoucích svíček, ochutnávka cukroví z jiných rodin. psací potřeby,

Více

Habermaaß-hra 5589. Klasické kostky Kravička Karla

Habermaaß-hra 5589. Klasické kostky Kravička Karla CZ Habermaaß-hra 5589 Klasické kostky Kravička Karla Vážení rodiče, gratulujeme k zakoupení hry z cyklu "Moje první hra - Farma". Učinili jste správné rozhodnutí a umožnili svému dítěti učit se prostřednictvím

Více

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Integrovaný blok Tématický okruh (celek) Témata Co je nám nejblíže To jsou moji kamarádi CO JE KOLEM NÁS Co najdeme v naší třídě Už znáš celou školku

Více

5. 11. Pracovní činnosti

5. 11. Pracovní činnosti 5. 11. Pracovní činnosti Obsah stránka 5.11.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 2 5.11.2. Začlenění průřezových témat 2 5.11.3. Zaměření na klíčové kompetence 2 5.11.4. Formy a metody práce 3 5.11.5.

Více

SOUHRNNÝ PŘEHLED nově vytvořených / inovovaných materiálů v sadě

SOUHRNNÝ PŘEHLED nově vytvořených / inovovaných materiálů v sadě SOUHRNNÝ PŘEHLED nově vytvořených / inovovaných materiálů v sadě Název projektu Zlepšení podmínek vzdělávání SZŠ Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0358 Název školy Střední zdravotnická škola, Turnov, 28.

Více

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 14,00 14,30 15,00 15,30 16,00 16,30 17,00 17,30 18,00 18,30 pondělí herna Muzikál (16,30-17,30) třída Flétna (14,00-14:45) Angličtina - Pokr (15,00-16,30) art

Více

Metodický materiál pro 2 hodinovou výuku. Specifika Života Se Sluchovým Postižením

Metodický materiál pro 2 hodinovou výuku. Specifika Života Se Sluchovým Postižením Metodický materiál pro 2 hodinovou výuku Specifika Života Se Sluchovým Postižením Sluch Motto: Cesta k porozumění leží před námi. Téma: : Život se sluchovým postižením em hodiny je rozšířit a upřesnit

Více

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí Zpráva o projektu 1. Název projektu: Česká školka 2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna): 15.000 NOK 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) Petra Krylová Hammerstads

Více

Nabídka velkých kobercových her, mozaiky a puzzlí

Nabídka velkých kobercových her, mozaiky a puzzlí ŠTRUNC, s.r.o., Tlustice 215, 26801 Hořovice tel.: 775608203, 311513577, E-mail: objednavky@hrackystrunc.cz, strunc@hrackystrunc.cz IČO:27223761,DIČ:CZ27223761 www.hrackystrunc.cz Nabídka velkých kobercových

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky Žák se učí číst

Více

MŠ Na Herzánce 1527, Choceň Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ

MŠ Na Herzánce 1527, Choceň Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ Věková kategorie: 3 6 let Doba trvání: 1-2 roky Zpracovala: Víchová Šárka Úvod Počátky hry na zobcovou flétnu jsou spojeny s utvářením

Více

1.třída. český jazyk: čtení a psaní. matematika a její aplikace:

1.třída. český jazyk: čtení a psaní. matematika a její aplikace: 1.třída český jazyk: - zná jednotlivá písmena tiskací a psací, malá a velká - umí jednotlivá písmena a hlásky, správně přečíst, vyslovit a napsat - umí skládat slabiky, slova čte slabiky, slova - tvoří

Více

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Ve školním roce 2014/25 se Mateřská škola Vlkava připojila jako partnerská školka do programu ZDRAVÁ ABECEDA (více na www.zdravaabeceda.cz). Jde o projekt zaměřený na

Více

371 118 Pohybová hra mé tělo

371 118 Pohybová hra mé tělo 371 118 Pohybová hra mé tělo Pomocí tohoto materiálu je možné provádět různé aktivity pro procvičování pohybu, které směřují k poznání a ovládání vlastního těla. Zvláštnost této hry spočívá v rozmanitosti

Více

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: další cizí jazyk německý jazyk Ročník: 7. rozumí jednoduchým pokynům v německém jazyce a přiměřeně na ně reaguje představí sebe i druhou

Více

Habermaaß-hra 4446. Nadýchaný koláč

Habermaaß-hra 4446. Nadýchaný koláč CZ Habermaaß-hra 4446 Nadýchaný koláč Nadýchaný koláč Foukací hra pro 1-4 hráče ve věku od 4 do 12 let s herní variantou pro foukače profesionály. Tato hra procvičuje motoriku rtů a úst čímž se hravou

Více

Mateřská školka Září ŠKOLKA, KDE SPOLEČNĚ ROSTEME.

Mateřská školka Září ŠKOLKA, KDE SPOLEČNĚ ROSTEME. Mateřská školka Září ŠKOLKA, KDE SPOLEČNĚ ROSTEME. Témata I. Osobnost učitele II. Potřeby dětí III. Partnerský přístup IV. Emoce a jak na ně V. O nás VI. Kobereček VII. Průvodníček VIII. Měsíční témata

Více

Vzdělávací kurz pro přípravu vůdčích osobností

Vzdělávací kurz pro přípravu vůdčích osobností Vzdělávací kurz pro přípravu vůdčích osobností 20. dubna 2012 Břevnov, 18. března 2012 1 Třídění důležitého z pohledu člověka Co mědrží nad vodou, co mězajímá, posiluje, co bych chtěl/a Po ránu hrnek kávy

Více

I. Údaje o zařízení. Adresa: Mateřská škola Vrčeň, okres Plzeň jih, příspěvková organizace Vrčeň 137, 335 41 Vrčeň

I. Údaje o zařízení. Adresa: Mateřská škola Vrčeň, okres Plzeň jih, příspěvková organizace Vrčeň 137, 335 41 Vrčeň I. Údaje o zařízení Adresa: Mateřská škola Vrčeň, okres Plzeň jih, příspěvková organizace Vrčeň 137, 335 41 Vrčeň Telefon: 378 609 695 mateřská škola 378 609 619 školní jídelna E-mail: ms@vrcen.cz www.stránky:

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

Dary, které pomáhají 05/2015 Malé pomůcky (do 5000,-):

Dary, které pomáhají 05/2015 Malé pomůcky (do 5000,-): 1. IP TABLE pracovní podložka Dary, které pomáhají 05/2015 Malé pomůcky (do 5000,-): Manipulační podložka. Pokládá se na dolní končetiny sedícího uživatele. Díky vaku se speciálním jemným sypkým materiálem

Více

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Augustínek MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Letní tábor ve Sv. Dobrotivé, 2012 Školní družina 2 Augustínek, 2012 VYCHOVÁVAT MÁ BÝT RADOST! Milí rodiče a přátelé naší školy sv.

Více

ŠKOLA TŘÍDA ŽÁCI UČITELKA. Pracovní listy

ŠKOLA TŘÍDA ŽÁCI UČITELKA. Pracovní listy Pracovní listy Pracovní list č. 1 Dovednost: slovní zásoba z tématu škola, dovednost globálního čtení pěti slov se školní tematikou Cíl: Žák umí přiřadit k obrázku pět slov se školní tematikou. Postup:

Více

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD DpS HVÍZDAL

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD DpS HVÍZDAL Domov pro seniory Hvízdal, příspěvková organizace, se sídlem U Hvízdala 6, 370 11, České Budějovice NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD DpS HVÍZDAL V Českých Budějovicích dne 30. 6. 2011 Návštěvní řád: Upravuje pravidla chování

Více

ČTĚME DĚTEM 20 MINUT DENNĚ. KAŽDÝ DEN! To není JDI A ČTI SI, ale POJĎ, BUDU TI ČÍST

ČTĚME DĚTEM 20 MINUT DENNĚ. KAŽDÝ DEN! To není JDI A ČTI SI, ale POJĎ, BUDU TI ČÍST ČTĚME DĚTEM 20 MINUT DENNĚ. KAŽDÝ DEN! Naším cílem je prostřednictvím společného čtení budovat pevné vazby v rodině a podporovat širší přístup dětí a mládeže ke kulturním statkům. Předčítání rozvíjí paměť

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Základní veřejné prohlášení

Základní veřejné prohlášení Domov sociálních služeb Slatiňany Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany Druh sociální služby Chráněné bydlení Poslání sociální služby Motto: Ukaž mi směr, cestu už najdu sám Posláním

Více

Multiglot www.multiglot.eu 2010 Ludmila Černá

Multiglot www.multiglot.eu 2010 Ludmila Černá Lekce 6: Úvod roční období V dnešní lekci si budeme o jaru. Jaro je první roční období, přichází po zimě. Na jaře se oteplí, protože naše Země se dostává blíže ke Sluníčku. Sníh roztaje a všude kolem se

Více

Příprava na vyučování v oboru Český jazyk a literatura a Člověk a jeho svět s cíli v oblastech čtenářství, OSV a MV.

Příprava na vyučování v oboru Český jazyk a literatura a Člověk a jeho svět s cíli v oblastech čtenářství, OSV a MV. Příprava na vyučování v oboru Český jazyk a literatura a Člověk a jeho svět s cíli v oblastech čtenářství, OSV a MV. Název učební jednotky (téma) Čí je Mourek? Domácí mazlíčci Kočka domácí Stručná anotace

Více

PDF publikace. Katalog forem a metod. INFRA, s.r.o. vydavatelství a nakladatelství Tyršova 241 675 22 Stařeč www.infracz.cz

PDF publikace. Katalog forem a metod. INFRA, s.r.o. vydavatelství a nakladatelství Tyršova 241 675 22 Stařeč www.infracz.cz Katalog forem a metod PDF publikace Upozornění pro uživatele této publikace: Elektronická verze publikace podléhá stejným pravidlům užívání jako tištěná. Všechna práva jsou vyhrazena. Žádná část nesmí

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole ve Tvrdonicích Kostická 98, Tvrdonice 691 53 Školní vzdělávací program pro školní družinu ŠKOLA DO NEPOHODY 1 OBSAH: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika zařízení

Více

Podpora samostatného bydlení

Podpora samostatného bydlení Život s podporou Podpora samostatného bydlení Každý člověk má mít možnost žít život podle svých představ Bydlet tam kde chce a s tím, koho si vybral a je mu s ním dobře Co je služba Podpora samostatného

Více

KONTAKT: PODANÁ MAGDALENA, TELEFON: 317 740 1124

KONTAKT: PODANÁ MAGDALENA, TELEFON: 317 740 1124 TLOSKOV KONTAKT: PODANÁ MAGDALENA, TELEFON: 317 740 1124 1. Kde je služba poskytována, vybavení místnosti, pomůcky Služba je poskytována v přízemí hlavní budovy - Zámek. Prostory jsou bezbariérové. K dispozici

Více

Školní družina při ZŠ Příbor, Jičínská 486

Školní družina při ZŠ Příbor, Jičínská 486 Školní družina při ZŠ Příbor, Jičínská 486 BAREVNÁ OKNA ŠKOLNÍ DRUŽINY Školní družina ul. Sv. Čecha 565 Příbor 742 58 tel. 556 725 595 Naše školní družina má vlastní domek se zahradou. Z toho vychází i

Více

Specifický cíl: kooperace ve skupině, hledání vhodných argumentů, pochopení toho, že nemusí existovat jen jedno správné řešení

Specifický cíl: kooperace ve skupině, hledání vhodných argumentů, pochopení toho, že nemusí existovat jen jedno správné řešení Název: Výukové materiály Téma: Ochrana přírody, využití lesa Úroveň: 1. stupeň ZŠ Tematický celek: Příroda a její ochrana Předmět (obor): prvouka, přírodověda Doporučený věk žáků: 1. 5. třída Doba trvání:

Více

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/ Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: porozumění psanému textu, porozumění slyšenému textu, řešení testových úloh /slovní zásoba, gramatika/,

Více

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele LUXOR PODĚBRADY poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY Informace pro zájemce a žadatele Domov pro seniory Luxor Poděbrady Poskytuje sociální služby seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní

Více

Podzimní škola NSZM. erské dovednosti koordinátora. RNDr. Radim Misiaček. Hodonín, 6.11.2008

Podzimní škola NSZM. erské dovednosti koordinátora. RNDr. Radim Misiaček. Hodonín, 6.11.2008 Podzimní škola NSZM Manažersk erské dovednosti koordinátora RNDr. Radim Misiaček Hodonín, 6.11.2008 Předběžný program Vedení týmu, týmová práce Řízení času Stanovování vlastního postupu Stanovování a vyhodnocování

Více

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA Žák zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase. Rytmizuje a melodizuje jednoduché texty. Vokální činnosti Využití vokální činnosti Pěvecký a mluvený projev Nácvik správného

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 6. Poznámky:

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 6. Poznámky: Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 6. Poznámky: ŽÁK: umí, rozumí a ovládá slovní zásobu každého tématu je schopen samostatně vytvořit jednoduché

Více

Habermaaß-hra 4280. Nešikovná čarodějnice

Habermaaß-hra 4280. Nešikovná čarodějnice CZ Habermaaß-hra 4280 Nešikovná čarodějnice Nešikovná čarodějnice Okouzlující sledovací hra podporující rychlé rozhodování, pro 2 až 4 hráče ve věku od 5 do 99 let. Hra má FEX efekt pro zvýšení stupně

Více

Projekt Karneval. 2. třída Broučci

Projekt Karneval. 2. třída Broučci Projekt Karneval 2. třída Broučci školní rok 2010/2011 Bělohradská mateřská škola Horní Nová Ves, Lázně Bělohrad Pracoviště Horní Nová Ves Název třídy: Broučci 2. třída Školní rok: 2010/2011 Učitelky:

Více

ÚVOD ČLOVĚČE NEZLOB SE SE

ÚVOD ČLOVĚČE NEZLOB SE SE HRY PRO DĚTI ÚVOD Vážení přátelé, ale hlavně děti, především pro Vás jsme vytvořili dětskou řadu našich velkých provedení společenských her. Kromě oblíbených a známých her jako člověče nezlob se, kroket,

Více

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu 3. INTEGROVANÝ BLOK Název: OBJEVUJI SKRYTÁ TAJEMSTVÍ SVĚTA HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu Rozšiřování poznatků o přírodě,

Více

Průvodce pro zájemce o službu - Komunitní bydlení Světlá n. S.

Průvodce pro zájemce o službu - Komunitní bydlení Světlá n. S. Průvodce pro zájemce o službu - Komunitní bydlení Světlá n. S. Komu poskytujeme sociální službu? Domov Háj u Ledče nad Sázavou v domově pro osoby se zdravotním postižením poskytuje služby pro muže a ženy

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Září Cestička do školy Odpočinková činnost- volné rozhovory s dětmi o nových zážitcích,poslech

Více

Habermaaß-hra 4778A /4680N. První hra Stavění zvířátek

Habermaaß-hra 4778A /4680N. První hra Stavění zvířátek CZ Habermaaß-hra 4778A /4680N První hra Stavění zvířátek První hra Stavění zvířátek Tři skládací hry se zvířaty pro 1-4 hráče ve věku od 2let. Autor: Klaus Miltenberger Ilustrace: Kristin Muckel Délka

Více

Jazyková výchova. Psaní velkých písmen. Psaní velkých písmen ve vlastních jménech

Jazyková výchova. Psaní velkých písmen. Psaní velkých písmen ve vlastních jménech Šablona č. II, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Český jazyk a literatura Jazyková výchova Psaní velkých písmen Psaní velkých písmen ve vlastních jménech Ročník 2. Anotace

Více

Dodatek k Žádosti o poskytování služby odlehčovací péče V Ošetřovatelském domově Praha 3 Pod Lipami 44 Habrová 2

Dodatek k Žádosti o poskytování služby odlehčovací péče V Ošetřovatelském domově Praha 3 Pod Lipami 44 Habrová 2 Příloha ke ST 3 Dodatek k Žádosti o poskytování služby odlehčovací péče V Ošetřovatelském domově Praha 3 Pod Lipami 44 Habrová 2 Příjmení a jméno žadatele Datum a místo narození Vyberte si prosím z nabízených

Více

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik:

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: porozumění psanému textu, porozumění slyšenému textu, řešení testových úloh /slovní zásoba, gramatika/, mluveného

Více

příloha č. 4 nepovinné předměty školní rok: 2015/2016 RUSKÝ JAZYK

příloha č. 4 nepovinné předměty školní rok: 2015/2016 RUSKÝ JAZYK Podještědské gymnázium, s.r.o., Liberec, Sokolovská 328 příloha č. 4 nepovinné předměty školní rok: 2015/2016 RUSKÝ JAZYK Charakteristika předmětu: RUSKÝ JAZYK ve vyšším stupni osmiletého studia Obsah

Více

16. Hudební výchova 195

16. Hudební výchova 195 16. Hudební výchova 195 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova Vyučovací předmět: Hudební výchova 1. NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

Informace o 4. ročníku soutěže pro studenty středních škol a gymnázií Máš umělecké střevo? 2012/2013

Informace o 4. ročníku soutěže pro studenty středních škol a gymnázií Máš umělecké střevo? 2012/2013 Informace o 4. ročníku soutěže pro studenty středních škol a gymnázií Máš umělecké střevo? 2012/2013 Christian Ruben, Kolumbus objevuje břehy Ameriky, 1846, plátno, olej, 145 x 190 cm Vážená kolegyně,

Více

Obsahem této publikace jsou didaktické listy k deseti tradičním dřevěným hračkám, které jsou dostupné na našem trhu.

Obsahem této publikace jsou didaktické listy k deseti tradičním dřevěným hračkám, které jsou dostupné na našem trhu. Slovo autorky Didaktické listy jsou určeny rodičům, učitelkám mateřských škol a dětem. Rodičům, aby uměli svým dětem ukázat možnosti dané hračky, učitelkám mateřských škol, které může jedna hračka inspirovat

Více

Homolová Kateřina Mikurdová Hana

Homolová Kateřina Mikurdová Hana BAREVNÁ ANGLIČTINA Homolová Kateřina Mikurdová Hana Charakteristika a náplň zájmové činnosti na školní rok 2015/2016 Základním cílem zájmové aktivity Barevná angličtina je seznámit děti s cizím jazykem,

Více

1. třída Pohádka o řepě

1. třída Pohádka o řepě 1. třída Pohádka o řepě Seznamovat děti s pohádkou udržet u dětí pozornost Pohádka o řepě Envir. Vývoj psyc sebep V září H2 sa.10 Seznamovat děti se zdrav. Cviky plnit úkol učitel Cvičení na poli psych

Více

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky Projekt Těšíme se na Vánoce III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2013/ 2014 Projekt: Těšíme se na Vánoce Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: Svátky, tradice a lidové

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky Projekt PLODY PODZIMU III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2012/ 2013 Projekt: Plody podzimu Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného

Více

Habermaaß-hra 4985. Moje úplně první hry Zábavné počítání

Habermaaß-hra 4985. Moje úplně první hry Zábavné počítání CZ Habermaaß-hra 4985 Moje úplně první hry Zábavné počítání Moje úplně první hry Zábavné počítání Zábavná počítací hra pro 2-4 děti ve věku od 2 let. Obsahuje pozorovací hru pro 1 dítě a dospělého. Autoři:

Více

Habermaaß-hra 3123A /4448N. Tanec s vejci

Habermaaß-hra 3123A /4448N. Tanec s vejci CZ Habermaaß-hra 3123A /4448N Tanec s vejci Tanec s vejci Živá hra plná poskakování s vejci pro 2-4 hráče ve věku od 5 do 99let. Autor: Ilustrace: Roberto Fraga Martina Leykamm Obsah: 1 dřevěné vejce 9

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ KLUB DODATKY ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN IV., PROKOPA VELIKÉHO 633 Školní vzdělávací program školního klubu Číslo jednací: 167 / 2012, 2. verze DODATEK Č. 1 Dodatek ŠVP byl projednán

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

SYLABUS RODINNÉHO KURZU ČEŠTINY Centrum pro integraci cizinců, o.p.s. www.cicpraha.org

SYLABUS RODINNÉHO KURZU ČEŠTINY Centrum pro integraci cizinců, o.p.s. www.cicpraha.org SYLABUS RODINNÉHO KURZU ČEŠTINY Centrum pro integraci cizinců, o.p.s. www.cicpraha.org 1 - SEZNÁMENÍ, PŘEDSTAVOVÁNÍ - rodič se umí představit - rodič umí představit své dítě - rodič umí hláskovat své jméno

Více

MANUÁL ŠŤASTNÉHO RODIČE

MANUÁL ŠŤASTNÉHO RODIČE MANUÁL ŠŤASTNÉHO RODIČE VAŠE PRVNÍ LOUČENÍ Pokud jste se rozhodli, že nastal čas, aby Vaše dítě začalo objevovat nový svět a kamarády ve školce, potom si o tom s dítětem povídejte. Vysvětlete mu, že ve

Více

Jde o naslouchání hudbě v uvolněném stavu s cílem povzbudit představivost, vnímání symbolů a pocitů.

Jde o naslouchání hudbě v uvolněném stavu s cílem povzbudit představivost, vnímání symbolů a pocitů. Imaginace Imaginace Řízené představy a hudba je široce uznávaný muzikoterapeutický přístup. Je zcela v souladu s prověřenými postupy léčitelských rituálů mnoha tradičních kultur. Jde o naslouchání hudbě

Více

Manuál č. 6. Projekt Vzdělávání pedagogů k realizaci kurikulární reformy (CZ.1.07/1.3.05/11.0026)

Manuál č. 6. Projekt Vzdělávání pedagogů k realizaci kurikulární reformy (CZ.1.07/1.3.05/11.0026) Manuál č. 6 NÁZEV HODINY/TÉMA: MENU Časová jednotka (vyuč.hod.): 1 h (45 minut) Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník: třetí Obor vzdělání: 3letý Použité metody: Myšlenková mapa, Alfa box, Pětilístek

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

KONTAKT: Ing. BAČÍKOVÁ HANA, TELEFON: 317 740 134

KONTAKT: Ing. BAČÍKOVÁ HANA, TELEFON: 317 740 134 TLOSKOV KONTAKT: Ing. BAČÍKOVÁ HANA, TELEFON: 317 740 134 1. Kde je služba poskytována, vybavení místnosti, pomůcky Služba je poskytována v 1. patře hlavní budovy - ZÁMEK (přístup výtahem). Učebna je vybavena

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. Každý po svém, ale spolu. Motivační název ŠVP ŠD:

Školní vzdělávací program pro školní družinu. Každý po svém, ale spolu. Motivační název ŠVP ŠD: Školní vzdělávací program pro školní družinu Motivační název ŠVP ŠD: Každý po svém, ale spolu Předkladatel Adresa školy Základní škola a Mateřská škola, Vysoké Veselí, okres Jičín ZŠ a MŠ Vysoké Veselí,

Více

STANDARD Č. 1. Cíle a způsoby poskytování sociální rehabilitace VEŘEJNÝ ZÁVAZEK

STANDARD Č. 1. Cíle a způsoby poskytování sociální rehabilitace VEŘEJNÝ ZÁVAZEK STANDARD Č. 1 Cíle a způsoby poskytování sociální rehabilitace VEŘEJNÝ ZÁVAZEK SR1-007-09/2014 TABULKA PRO PRACOVNÍKY: DATUM JMÉNO PRACOVNÍKA PODPIS TABULKA PRO DOBROVOLNÍKY, PRAKTIKANTY: DATUM JMÉNO DOBROVOLNÍKA,

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák podává stručně a jasně informaci Výstižně a jasně vede telefonní rozhovor, zanechává vzkaz na záznamníku Napíše dopis s vhodným oslovením a správnou adresou Žák píše správně jednoduché komunikační

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

Název materiálu: Strach, úzkost Autor materiálu: Mgr. Sosnová Daniela Datum (období) vytvoření: 25. 2. 2013 Zařazení materiálu:

Název materiálu: Strach, úzkost Autor materiálu: Mgr. Sosnová Daniela Datum (období) vytvoření: 25. 2. 2013 Zařazení materiálu: Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov je držitelem certifikátu Vážka udělovaným Českou alzheimerovskou společností V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Rok 2013 Název organizace: Domov pro seniory

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vzdělávací obor: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vzdělávací obor: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Pracovní činnosti Charakteristika předmětu Pracovní činnosti Vyučovací předmět Pracovní činnosti je součástí vzdělávací oblasti Svět práce. Vyučuje

Více

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika ŠD 3. Koncepce rozvoje ŠD 4. Témata činností

Více

Pondělí. Přijď si zastřílet z profesionálního luku, kuše či foukačky.

Pondělí. Přijď si zastřílet z profesionálního luku, kuše či foukačky. Pondělí 10:15 11:30 Relax yourself Výroba náušnic Kongresový sál Vyrob si vlastní nášnice z různých materiálů. 15:00 16:00 Get the feel Lukostřelba - Sraz u hlavní recepce Přijď si zastřílet z profesionálního

Více

Prava a povinnosti cizinců na českém. pracovní listy. Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1.

Prava a povinnosti cizinců na českém. pracovní listy. Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1. Prava a povinnosti cizinců na českém Možnosti pracovním profesního trhu rozvoje NÁCVIKOVÁ WORKSHOP LEKCE pracovní listy Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1.00/34351)

Více

- EVOLUCE (kuře, slepice, kohout, opice, člověk) = ale jsou i jiné možnosti

- EVOLUCE (kuře, slepice, kohout, opice, člověk) = ale jsou i jiné možnosti Desetiminutovky 2013 Nenáročné hry na přípravu i na pomůcky BILIBILIBONG Ukážeme na kohokoliv a vyslovíme název toho, co má předvést, sousedi se musí přidat a doplnit prostředního. Buď ten prostřední ukazuje

Více

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 14,00 14,30 15,00 15,30 16,00 16,30 17,00 17,30 18,00 18,30 pondělí herna Drama (14:30-15:30) Drama (15:30-16:30) Muzikál (16:30-17:30) třída Flétna (14:00-14:45)

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - pozdraví a představí se - rozliší a označí základní barvy - pojmenuje členy rodiny - uvede základní části domu - pojmenuje základní školní pomůcky - pojmenuje některé oblíbené sporty - popíše

Více

Úvod. Jan Neuman, Soňa Hermochová, Portál, s. r. o., Praha 2004 Illustrations Jan Smolík, 2004

Úvod. Jan Neuman, Soňa Hermochová, Portál, s. r. o., Praha 2004 Illustrations Jan Smolík, 2004 Úvod Soubor her a nápadů je připraven jako kartotéka jednotlivých her, z nichž lze čerpat na různých akcích. Jednotlivé listy lze třídit podle typu her a jejich témat. Typy: sociálně psychologické hry

Více

Milá pečovatelko, milý pečovateli! Milí rodiče!

Milá pečovatelko, milý pečovateli! Milí rodiče! Milí rodiče! Předpokládáme, že jste důkladně zvážili, zda je vaše dítě natolik zralé, aby o něj pečovala jiná osoba. Nyní stojíte před rozhodováním, komu dítě svěříte. Pečující osoba se svým způsobem stane

Více