Platí zásada: Zacházej s obyvateli našeho zařízení tak, jak chceš, aby lidé zacházeli s tebou!

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Platí zásada: Zacházej s obyvateli našeho zařízení tak, jak chceš, aby lidé zacházeli s tebou!"

Transkript

1 PROJEKT PROFESIONÁLNÍ PEČOVATELÉ Inspirace z německé praxe Péče v denním stacionáři Seniorcentra St. Thekla ve Würzburgu Platí zásada: Zacházej s obyvateli našeho zařízení tak, jak chceš, aby lidé zacházeli s tebou! A také: Každý člověk je jedinečný a podle toho by se s ním také mělo zacházet. 1 / 21

2 Obsah 1. Úvod strana 3 2. Struktura denní péče 4 3. Možnosti a hranice denního ošetřování 5 4. Zásady pro zacházení s nemocnými demencí 5 5. Nabídka aktivizačních programů Čtení novin Zpěv / hudba Trénink paměti Cvičení na slovní zásobu Rozvíjení fantazie Tematicky zaměřené rozhovory Pohádky Pohybové hry Vaření Religiózní život Předčítání Malování Kreativní činnosti Hry Komunikativní hry pro seniory Individuální péče Oslavy narozenin Tanec vsedě Tai Chi 21 2 / 21

3 1. Úvod V rámci dalšího vzdělávání mi bylo umožněno realizovat projekt dle mého vlastního výběru. Rozhodla jsem se pro sepsání činnosti péče našeho střediska denního stacionáře. Mým cílem bylo sestavit všechny možnosti různých činností, které by sloužily jako podněty pro nové zaměstnance, jako vzpomínka pro služebně starší spolupracovníky. A také jako souhrn těch činností, které se realizují v oblasti ošetřovatelské péče a poskytované také za pomocí externích spolupracovníků, jako například výuka tance v sedě, nebo tai-chi. Mnoho dosavadních praktikantů se po tomto našem konceptu již ptalo. Soubor není v žádném případě vyčerpávající, výběr jednotlivých cvičení je do určité míry libovolný. Informační materiály a knihy se v dostatečném počtu nacházejí v zařízeních pro denní péči a veškerý odborný gerontopsychiatrický personál je k dispozici pro jakékoli otázky a další připomínky. Je mým přáním, aby byla tato sbírka v hojné míře používána, aby se o ní diskutovalo a aby se dočkala i případného doplnění. Mnoho radosti s tímto textem pro personál a hosty, případně i obyvatele přeje Monika Reis, vedoucí denního stacionáře 3 / 21

4 2. Struktura denní péče Čas na speciální ošetřovatelské výkony / činnosti viz Týdenní plán péče v příloze Jednotlivé dny v rámci denní péče se dělí na pevné časy určené k jídlu a na přání též na pevné časy určené k odpočinku, mezitím je možné zařadit nejrůznější druhy aktivit. Příchod a vyzvednutí obyvatel našeho zařízení je možný pružně. Otevírací doba v pracovní dny je od 7 do 19 hodin, v sobotu, neděli a ve svátek od 9 do 18 hodin. V 7 hodin přicházejí první klienti, kterým se od 7:30 podává snídaně. Do 9:30 je již většina klientů v zařízení, i když někteří přijdou až na oběd v 11:30. Také existuje skupina klientů, kteří navštěvují naše zařízení jen tak, například když mají jejich rodinní příslušníci termín u lékaře. Od 10:45 je prostor pro návštěvu toalety před obědem, připravuje se prostírání na stůl, přijede jídelní vozík, probíhají přípravy na podávání oběda. Obědváme od 11:30, přibližně ve 12:10 již vstávají od stolu první klienti a začíná jejich polední odpočinek (nemáme žádné společné ukončení oběda). Do 14 hodin dodržujeme polední klid, většina klientů si dopřává polední spánek. Kdo nechce spát, najde si klidné místo k individuálnímu odpočinku, ke čtení novin, v létě je možné využívat i terasu. Cíleně v tuto dobu nenabízíme žádný program, aby ti, kteří si chtějí odpočinout, nic nepropásli. Mezi 14:00 a 14:45 se podává káva a koláč. Od 15:45 se ti, kteří budou pak v 16 hodin vyzvednuti, připravují na odchod. Pro ostatní se v 16:30 podává večeře, většina klientů postupně opouští naše zařízení mezi 17 a 18 hodinou. Do 19 hodin je čas na úklid, zpracování dokumentace a prostor dostanou hosté, kteří zůstávají déle. Nabídka společných aktivit se tedy koná každý den dopoledne mezi 9:45 a 10:45 a odpoledne od 14:45 do 15:45. Pevně dané jsou i Bohoslužby, které se konají každé úterý, čtvrtek a sobotu od 10 hodin a v neděli od 9:30 hodin. Stanovené termíny pro konzultace s externími spolupracovníky jsou aktuálně: Pondělí dopoledne a čtvrtek odpoledne s panem Ceicu, který vede kurzy Tai Chi (čínská léčebná gymnastická metoda) Každé druhé středeční odpoledně v měsíci s paní Röll, která vede kurzy tance v sedě. Ostatní ošetřovatelské činnosti zajišťuje daný pečovatelský personál (středa a pátek dopoledne, pondělí, úterý, středa, dva víkendové dny v měsíci, sobota a neděle odpoledne). 4 / 21

5 3. Možnosti a hranice denního stacionáře Také lidé nemocní demencí je možné kupodivu docela dobře integrovat do skupiny, pokud sami mají společnost rádi, vyhledávají a nevykazují žádné nápadné chování. Celá skupina se skládá z osob, které ve svém životě už hodně zažily a jen tak jimi něco neotřese. Někdy je až s podivem, jak dobře dokážou přijmout ostatní lidi, kteří například potřebují náročnou péči nebo vysokou míru podpory. Skupina dává najevo soucit, ale dokáže také velmi dobře odhadnout a zarazit například přehnané stěžování si. Lidem nemocným demencí se mnohdy u stolu s ostatními jí a pije lépe, neboť jsou schopní od svých spolustolovníků mnohé odkoukat. Charakter denního ošetřování (už) není možné realizovat tehdy, když projevy chování daného pacienta skupinu ruší, například neustálým hlasitým mluvením nebo zpěvem, saháním na ostatní strávníky nebo jídlo nebo nepřetržitým stěžováním popřípadě pláčem. Lidé trpící demencí jsou jak známo sami o sobě velmi labilní a pokud se například některý z pacientů dožaduje odchodu domů, rázem chtějí jít domů všichni. I takové projevy demence jako je obtěžování nadměrným zápachem, nadávky nebo bezcílné pobíhaní dokážou jakékoli snahy o integraci zhatit. Ve většině případů jsme nemuseli denní ošetřování z naší strany nikdy ukončit, většinou došlo ke zhoršení situace u pacienta doma, takže byl nezbytný přechod na stacionární péči anebo došlo k tak zásadním omezením v možnostech přepravy pacienta, že už nebylo dále možné ho dopravovat k dennímu ošetřování. 4. Všeobecné zásady pro zacházení s nemocnými demencí Porozumění, respekt a vždy hodně trpělivosti! Přehled nejdůležitějších pravidel pro zacházení a ošetřování starších osob nemocných demencí (zdroj: Wenn das Gedächtniss nachlässt / Když paměť polevuje, vydané Spolkovým ministerstvem pro zdraví, květen 1999) Pokuste se o onemocnění demencí získat co nejvíce informací Akceptujte pacienta takového, jaký je. On se změnit nedokáže. Mějte porozumění pro to, že žije ve svém vlastním tedy jiném světě. Pokuste se naučit rozpoznávat vnitřní logiku a zakódovaná poselství ve vyjádřeních a způsobu komunikace daného nemocného. Vyhýbejte se nesmyslným diskuzím a neproduktivním konfrontacím s objektivní pravdou. Nechtějte po nemocném, aby se vzdal svých dosavadních přesvědčení. Pocity nemocného berte vážně. Snažte se pocitovou stránku jeho osobnosti řešit tak často, jak jen je to možné. Při častých návalech emocí se snažte odhalit jejich příčinu. Reagujte klidně a pokuste se vcítit do dané situace. Demonstrujte porozumění pro nouzovou situaci nemocného. Snažte se o starostlivý, ale rozhodný způsob zacházení. Pacient nemocný demencí potřebuje jasnou, srozumitelnou orientaci a jednoznačný přístup. 5 / 21

6 Abyste nemocnému demencí ušetřili ten pocit, kdy si je vědom své nedostatečnosti, nabídněte mu kdykoli je to jen možné svou pomoc a vyzvěte ho jako jeho partner ke skupinovým aktivitám. I když je někdy v rámci ošetřování pacienta trpícího demencí nezbytné převzít rodičovskou zodpovědnost, neměl by tento nikdy mít pocit, že se s ním zachází jako s dítětem, ale s dospělým. I váš vnitřní postoj by měl vyjadřovat respekt. Okolí nemocného demencí by mělo být přehledné a neměnné a denní program stálý. Pevná pravidla a zvyklosti tvoří jistý bod v životě nemocného demencí. Vzpomínky každého pacienta vnímejte jako důležité a udržujte je živé. Chraňte nemocného před přesycením podněty a přetížením. Při vhodných příležitostech opatrně začleňujte pomůcky pro lepší orientaci a pro vyvolání vzpomínek do běžných rozhovorů s daným pacientem. Snažte se rozpoznat a aktivizovat ty schopnosti nemocného, které zůstaly zachovány, a nemoc se jich nijak zásadně nedotkla. Dodržujte zásadu: Taková míra samostatnosti jak je to jen možné, taková míra pomoci jak je to nezbytné. Nemocný demencí potřebuje podněty a činnost, kterou se bude zabývat. Přitom je méně důležitý úspěch a konkrétní výsledek dané činnosti, ale hlavně to, že se nemocný cítí dobře. Zjednodušujte své požadavky, aby se nemocný necítil přetížený. Rozložte vždy úkoly do jednotlivých přehledných kroků a dávejte jednoduché a konkrétní pokyny. Komplikované postupy a rozhovory s dalšími účastníky nemocnému přeložte. Dávejte přednost vyjadřování v krátkých, jednoduchých větách a snažte se vždy zůstat v zorném poli pacienta. Za pomocí gest, mimiky a doteků můžete své vyjadřování doplnit a podpořit a můžete tak lépe zprostředkovat svou dobrou vůli a také svou náklonnost. Nezapomínejte na to, že nemocní demencí mají velmi citlivé antény na atmosféru a nevyslovené pocity. Při rozhovorech zohledňujte zájmy, zvyklosti a uchované vzpomínky každého nemocného. Navažte vždy tam, kde může svými smysly zachytit potřebný konkrétní kontext. Uvědomte si, že vaše náklonnost, ať již ve formě rozhovorů, společných aktivit, něžných gest nebo jen vaše prostá přítomnost jsou pro nemocného demencí to nejdůležitější. 6 / 21

7 5. Nabídka aktivizačních programů 5.1. Čtení novin Cíle: Pro pacienty duševně v pořádku: o Trénink paměti o Nácvik orientace v realitě o Vzbudit, popřípadě udržet zájem na okolním dění Pro nemocné demencí: o Důvěrně známá činnost o Listování (rozvoj jemné motoriky) o Prohlížení obrázků Pro všechny: o Rozhovory uvnitř skupiny nebo jednotlivců se skupinou o Podpora komunikačních schopností o Probuzení vzpomínek (jak pomocí obsahu jednotlivých článků, tak i tištěnou formou tohoto média) o Měla by vzniknout družný atmosféra Výhody: Těchto aktivit se může účastnit libovolný počet osob, které spolu sedí u stolu Někteří mohou spát Zapojení nejrůznějších obrázků a integrace případných stížností Vyrušení, například příchodem další osoby, nepůsobí zásadně rušivě Důvěryhodná činnost, znalost materiálů Není nutná žádná dlouhá ani náročná příprava Příprava/Předpoklady Ošetřující personál by si měl krátce přečíst nadpisy a seznámit se s obsahem článků Osoby s poruchami sluchu zapojíme pomocí očního kontaktu/výhledu na ostatní nebo je posadíme vedle toho, kdo právě předčítá NEVHODNÁ témata jsou: o Války, terorismus zvláště nevhodné pro osoby nemocné demencí, které by se pak mohli cítit nejistě o Daňová a zdravotnická politika raději vypustit vždy o Nehody, vloupání, policejní zprávy prezentovat především s varovným účinkem, například tak, že není možné pouštět cizí osoby k sobě domů 7 / 21

8 Pomůcky Noviny Tipy k realizaci Věnovat pozornost výběru témat: o Roční období, například letošní první jarní chroust, první sníh o Z vybraného tématu odvíjet rozhovor, posílat obrázky o Místní události o Pravidelné magazíny o Případně listovat nabídkou známých obchodů, například při zvláštních výprodejích, pokládat otázky třeba na to, kolik dané věci dříve stály, kolik by to bylo po přepočtu dnes atd. Vhodnější než pouhé předčítání je vyprávění Dělat časté přestávky, vysvětlovat cizí slova nebo je nechat někoho objasnit To, co jsme si již přečetli nebo prodiskutovali po přestávce vždy shrnout a zopakovat Dlouhé věty je dobré nenápadně krátit 5.2. Zpěv / Hudba Cílová skupina Všichni Cíle Výhody Oblasti, které se budou rozvíjet o Vzpomínky o Život ve společenství o Jemná motorika a paměť (hledání ve zpěvníku, listování, zapamatování si stran vybraných písní ve zpěvníku Zvýšení pocitu vlastní důležitosti (prostřednictvím návrhu písně, kterou pak zpívá celá skupina) Snadná příprava Všichni se mohou zapojit najednou (vhodné pro větší skupiny!) Příprava / Předpoklady Předpokládá se jasný a hlasitý zpěv Znalost mnoha písniček Pomůcky Zpěvníky Případně hudební nástroje 8 / 21

9 Při realizaci je nutné myslet na následující Výběr písniček, které se budou zpívat o Lidové písničky mají většinou jednoduchou melodii a lze je tedy dobře zpívat ve skupině o Často si klienti přejí zpívat i dětské písničky o Pozor na známé hity, většina lidí zná jen refrén, jednotlivé sloky už ale ne, často je také těžké reprodukovat melodii dané písně (lepší je připravit si CD a text daného známého hitu) Hrát a zpívat podle not je někdy těžké, neboť většina not ve zpěvnících bývá příliš vysoko, jsou proto tedy nutné dobré znalosti transformace notového zápisu do nižší tóniny! Možné variace Písničku si jen broukat a nechat ostatní hádat text Prozradit konec sloky a nechat ostatní hádat její začátek Sbírat písničky k určitým tématům o Například k tématu růže O šípkových růžích, Okolo Hradce Kdy a za jakých okolností se u nás dávají růže? (co se zpívalo v písničce?) Růžový keř, keř černého bezu Červené růže, červené rty, červené víno Název písničky je možné záměrně změnit, skupina musí chybu odhalit a následuje společný zpěv (následující písničky představují výběr z našich zpěvníků) Názvy lidovek, které jsme pozměnili: Okolo Pardubic (pozor, je i píseň Okolo Třeboně) Skákal pes přes ječmen Ach, dcerko, dcerko Mařenko Šafářova Vyletěla husička ze skály a mnoho dalších Nezapomeňte: osoby s problémy se sluchem často neslyší chybu, ale orientují se podle toho, co se děje bezprostředně po ní a tím jim uniká smysl těchto změn a veselých momentů. To znamená, že je nutné mluvit/zpívat se zvláštním důrazem na artikulaci! Případné použití hudebních nástrojů Rytmické nástroje jako jsou ozvučná dřívka nebo různá chrastítka (mohou je vytvořit sami klienti například semínka ve šroubovací sklenici, údery lžící na krájecí prkénko atd.) je vhodné použít pouze tehdy, pokud s tím souhlasí celá skupina. Pokud je to vhodné, zapojte tleskání rukama o Varianty tleskání Rukama Do kolen, do stolu 9 / 21

10 5.3. Trénink paměti Odkazy k tomuto tématu jsou i v textu Komplexní pojetí tréninku paměti a také v brožuře Spolkového svazu pro trénink paměti, viz příloha Cvičení na slovní zásobu Hledání slov Jednotlivá písmena libovolného slova se napíšou pod sebe a úkolem je ke každému z nich najít obsahově / tematicky vhodné slovo, které začíná právě na dané písmeno, například: jaro J jetel, jitrocel, jabloně A akáty kvetou R rytí O ocúny, okopávat Hledání slov libovolného významu, které mají ale určený začátek a téma: o Roční období Například na Nový rok, hledáme slova, která začínají na nový (kabát, dům, kamarád, Paka, Bydžov, Jičín atd.) nebo na Velikonoce hledáme slova začínající na ve- (například vejce, veliký, vejít, veverka, vedoucí, vesnice, veze atd.) o nebo také slova bez společného tématu například slova začínající na bu- (budovat, bušit, bučet, bujet, budka, buzola, buk, buben atd.) Hledání slov s předem danou počáteční slabikou, například o Pře- (převrátit, přetrhnout, přejít, přeskočit, přenést, překonat ) o Pod- (podepsat, podřídit, podat, podojit, podchod, podvod ) o Nad- (nadchod, nadjezd, nadílka, nadbíhat ) o Vy- (vyskočit, vypadnout, vyrobit, vykouknout ) o Od- (odmítnout, odchod, odpis, odnést, odejít ) Hry s využitím abecedy jsou cvičení, při kterém se hledají slova k vybranému tématu, která je třeba začít hledat podle počátečních písmen v abecedě. Vhodná témata jsou taková, ke kterým lze vymyslet velké množství pojmů, opět lze vhodně využít aktuální roční období, například: o Ovoce (ananas, banán, citron, datle, fíky, granátové jablko, hruška ) o Koření (anýz, bazalka, citrónová kůra, fenykl, hřebíček, jalovec ) o Města (Aš, Beroun, Cerekvice, Dolní Dunajovice, Ejpovice ) o Země (Angola, Brazílie, Čína, Dánsko, Estonsko, Finsko ) o Jména (Anežka, Bedřich, Cecílie, Daniel, Eva, František ) 10 / 21

11 Tipy k realizaci: Témata je vhodné vybírat podle zájmů skupiny. Nudně může také působit procházení úplně celé abecedy, nejpozději u L nebo P je už koncentrace zpravidla na velmi nízké úrovni. Další variantou je, pracovat s abecedou předepsanou na kartičkách. V tom případě si každý účastník hry vylosuje jednu kartičku s písmenem a hledá slova jen k tomuto písmenu. Tento postup vnáší do cvičení napínavý prvek. Pokud si někdo neví rady (jsou integrování i pomalejší účastníci nebo má těžké písmeno) hledá řešení celá skupina společně. Ten kdo první losoval písmeno, začíná i mluvit. Hledání slov opačného významu: toto cvičení má široké možnosti použití dle úrovně účastníků lehké varianty (studený x teplý, velký x malý) nebo i velmi těžké (konvexní x konkávní, autonomní x???) Vytváření anagramů: jednotlivá písmena libovolného slova (například babička, čokoláda, automobil) se použijí na vytvoření jiných slov o Metoda: Písmena napsat jednotlivě na lístečky a ty pak rozložit před ostatní, aby na ně všichni viděli (pokud je méně účastníků stačí na stůl, pokud jich je více, tak je lepší hrát na zemi, přičemž se personál řídí přáním účastníků). Další možností je, že má každý list s písmeny před sebou) o Při třídění nalezených slov se začíná těmi, které začínají stejným písmenem o Například: A U T O M O B I L Automat, autopilot, autista, aukce, artyčok Utopit, utáhnout, udice Tomáš, topůrko, tele Omotat, mosaz, máma Mobilní, motor, mrkev Obilí, obíhat, občas, okurka Bilaterální, bidlo, bábovka atd. Věty ze slov se stejným počátečním písmenem o Nejdříve je třeba najít jednotlivá slova se stejným počátečním písmenem, například: S (socha, slyšet, suchý, strašák, sypat, soud, sekera) K (kráčet, kopat, kyj, kanál, kamenný, kryt, kánoe) o Následně se slova třídí podle slovních druhů Slovesa (například D: dělat, dávat, dupat, dostávat, dobíjet) Podstatná jména (dort, dáma, deka, dýka, dobytek, drozd, Daniela) o Pokud tato činnost účastníky baví, mohou z takto získaných slov skládat věty, například: Strašný strašák seká svižně sochu sekerou Drobná dáma dělá dort do dobré dílny Čím nesmyslnější takto vytvořené věty budou, tím bude větší zábava. 11 / 21

12 Rozvíjení fantazie Co všechno je možné dělat s novinami / za pomocí kladiva? Otázky tohoto typu se nehodí pro individuální práci s pacientem nebo jako úvodní aktivizace, protože nemocní demencí netuší, jaký typ odpovědi po nich chceme, a neumí na takové otázky odpovědět Tematicky zaměřené rozhovory Jedná se o hodinové tematické celky, které jsou vyhlášené jako nosné, například zimní sporty. Vhodné jsou i názorné pomůcky a předměty jako třeba brusle, vlněná čepice a rukavice (dle možností třeba také sáňky nebo lyže), neboť jejich přítomnost vyvolává v pacientech vzpomínky a oni o nich pak sami a rádi hovoří. K tématu lze vybrat i vhodnou písničku, pokládat otázky na příbuzná témata z pacientovy biografie nebo u takových rozhovorů trénovat i paměť nebo pohybovou kompetenci. Výběr dobrých témat, která jsou doplněná vhodnými cvičeními lze nalézt v červené složce z vydavatelství Vincentz. Někdy je možné zařadit i rozhovory k všeobecným tématům, jako například turistika, kam na dovolenou, móda, oblečení, tanec atd. a zorganizovat také k nim hodinové setkání. Zajímavá mohou být také témata, která se vážou speciálně ke konkrétnímu městu, například k Pardubicím kolik je zde a v okolí poutních kostelů, které to jsou, komu jsou zasvěceny a jaké historické nebo duchovní události se k danému místo vážou (pozor na nepřipravenost, důležitá bude rešerše a sběr informací). I taková témata je možné realizovat s využitím her s abecedou nebo také při zapojení pohybových prvků, jako je například sezení v kruhu a házení si míčkem za současného vyslovení nového pojmu. Také při této činnosti jsou nemocní demencí vhodným způsobem integrováni do společenství, protože házet míčkem umí a často jsou schopni zopakovat poslední řečené slovo. (Tuto možnost je třeba dát pacientům hned zpočátku a dostatečně jasně ji formulovat!) Pohádky Také pohádky je možné vhodně využít při procvičování paměti. Lze citovat vybrané věty z pohádek, u kterých je předpoklad, že je všichni znají, například: Tu, která obuje tento střevíček, vezmu si za ženu a nechat účastníky hádat, jak zní název dané pohádky. Nebo pokládejte další otázky, jako například: Ze které pohádky je princezna Krasomila a princ Miroslav?, V jaké pohádce vystupují Křemílek a Vochomůrka? Taková cvičení jsou skutečně náročná, neboť podle věty vytržené z kontextu je často těžké určit danou pohádku. Ve skupině je proto dobré bavit se společně o jednotlivých fragmentech té které pohádky a také pomáhá si celou pohádku převyprávět, eventuelně na konci přečíst. 12 / 21

13 5.4. Pohybové hry Pohybová cvičené se obvykle realizují vsedě a mají následující varianty: Házení míčkem s případným jmenováním určitého pojmu (viz Rozhovory o každodenních věcech nebo Hry s využitím abecedy), popřípadě u házení pokládat otázky, které mají mnoho možností odpovědi, například Co děláte rádi v létě? nebo Co je vhodným dárkem k narozeninám / vánocům? o Pro pokročilé: přidat ještě jeden míček, ale bez pokládání otázek! Při tomto rozšíření je třeba používat vždy jen míčky z měkké pěny, protože většina účastníků se soustředí pouze na jeden míček a hrozí tak možné úrazy nebo nepříjemné leknutí. Nafouknuté balónky se zavážou a účastnící cvičení se je snaží udržet všechny ve vzduchu. Házení kroužků a obručí, pomůcky se nacházejí v gymnastické tělocvičně v prvním poschodí. Cvičení s velkým šátkem, který je k dispozici také v gymnastické tělocvičně. Při této aktivitě nesmí být skupina příliš velká, protože se všichni v kruhu musí šátku držet. Cvičení pak probíhá tak, že všichni drží šátek a zvedají ho postupně nahoru a dolů, nejdříve všichni stejně a pak vždy jen jedna strana. Také je možné na šátek umístit jeden nebo více míčků a pacienti se pak snaží, aby jim míčky nespadly na zem. Jedná se o veselou aktivitu, která účastníky baví, ale je také velmi namáhavá. Je to z toho důvodu, protože paže jsou v neustálém pohybu a tento střídavý pohyb nahoru a dolů je zvláště pro osoby s artritidou velmi nezvyklý. Proto je důležité, aby toto cvičení netrvalo dlouho! Gymnastika: Je nutné dbát na pohybová omezení jednotlivých účastníků, hlavně v oblasti krku a šíje. Vhodné pomůcky jsou například: o Pletence z punčoch (fungují podobně jako terapeutické pásy, ale jsou veselejší), se kterými si účastnící cvičení dokážou zacvičit i sami a sami také nalézají vhodné pohyby, například si je drží nad hlavou jako komické účesy. Především muži vypadají se zapletenými punčochami na hlavě zábavně. Takové blbnutí působí jako vítaná změna k prostým gymnastickým cvikům, především pokud se realizuje ve skupině. o Gumičky do vlasů nebo korkové špunty k rozvoji motoriky prstů. o Srolované noviny: na gymnastiku, poklepovou masáž, cvičení na rozvoj fantazie Pohybové prvky v rámci procvičování paměti, například: o Psaní nebo malování do vzduchu pomocí rukou, prstů nebo i nosu o Opisování ležaté osmičky rukama s k sobě přitisknutými dlaněmi o Klepání prsty v různém pořadí o Nácvik uchopovacího reflexu (hlavně palec a ukazováček) o Cvičení na koordinaci, například levá ruka předpaží a pravá ruka se dotýká levého lokte až k rameni, následně se levá ruka dotkne pravého ramene (tím dojde k překřížení obou paží), dále pravá ruka předpaží, levá ruka se dotkne pravé, pravého lokte a pravého ramene, pravou ruku položit na levé rameno atd. Poklepat na paže, poklepat na nohy (stehna), viz zahřívací cvičení z Tai-Chi Pohyby dle hudby (viz. Tanec vsedě) o Písničky jako například Mazurka mají i svou verzi pro seniory. Při každé otočce zůstávají pacienti sedět a musí například tlesknout a při každé další sloce se přidává ještě další pohyb. Každý týden se požadované pohyby mění. Na začátku je třeba celou aktivitu vysvětlit a nacvičit nanečisto. Každou sloku je pak nutné zpívat pomaleji a pomaleji, 13 / 21

14 protože se přidává stále více a více pohybů! Vhodné jsou i další písničky s možnou obměnou textu jako je například Generál Laudon, Deset malých černoušků nebo Lojza a Líza. Možné pohyby, kterými je možné písničky doplnit: zvedání jedné, druhé nebo obou rukou, nohou, popřípadě všech končetin najednou. Další vhodné písničky a doprovodné pohybové aktivity jsou ve zpěvníku pro seniory Vaření Cíle / Cílová skupina Všechny osoby, které projeví zájem, ať už aktivně nebo jen přihlíží, přivoní si atd. Vaření už není výlučnou záležitostí žen, mnozí muži v dnešní době také umí vařit, nebo rádi v kuchyni pomáhají. Příprava / Nutné předpoklady Jednotlivé suroviny a přísady je třeba vždy do pátku předchozího týdne odsouhlasit s kuchyní. Suroviny, které není možné objednat v kuchyni, je nutné obstarat z vlastních zdrojů nebo objednat jinde. Personál: Vaření je náročné jak na čas, tak i na personál a to více, než by se mohlo zdát a to i když se připravují jednoduché pokrmy. Pokud je třeba použít sporák, musí u toho být někdo z personálu vždy přítomen, takže je nutné mít k dispozici ještě někoho, kdo by doprovázel účastníky na toaletu. Také velikost kuchyně je důležitá a je potřeba počítat s maximálně 8 osobami u stolu a další maximálně 3-4 osoby mohou přihlížet. Pomůcky a pracovní nástroje, které se budou používat, je nutné předem zkontrolovat a eventuelně přezkoušet jejich funkčnost. Naše zkušenosti a terapeutickým vařením: Vaření mívá různé přijetí i mezi osobami nemocnými demencí se najdou tací, kteří umí mistrně krájet a loupat, ale také tací, kteří jsou toho názoru, že už se ve svém životě navařili dost. My, jako pracovníci denní péče jsme měli možnost začlenit do připravovaného jídla například zeleninu. Nicméně tento postup se ukázal jako velmi komplikovaný, neboť nemocní demencí zapomněli, jaké suroviny si pro vaření objednali, co se domluvilo, že se bude vařit, kdo se bude tentokrát vaření účastnit a také se stávalo, že pacienti chtěli mít na talíři přesně to samé, co má jejich soused u stolu. Při podávání svačin / dezertů se dobře osvědčil například tvaroh s ovocem nebo ovocný salát (bez vaření na sporáku!). 14 / 21

15 5.6. Religiózní život V charitním domově hraje náboženství přirozeně důležitou roli. Každému nabízíme možnost účasti na náboženském životě, ale nikoho nenutíme. Bohoslužby: každý den se konají bohoslužby pro naše zařízení v kapli a střídá se vždy ranní a večerní. Naši obyvatelé mají možnost zúčastnit se bohoslužeb vždy dopoledne a to každé úterý, čtvrtek, sobotu a neděli. Ti, kteří jsou na tom zdravotně dobře, respektive ti, kteří si to přejí, si mohou domluvit doprovod do naší kaple. Ostatní se mohou dívat na živý přenos z bohoslužby společně na televizi ve společenské místnosti. V našem zařízení denní péče je také možné domluvit svaté přijímání. Evangelické bohoslužby se řídí vývěskou a konají se co čtyři týdny vždy v pondělí. Modlitby u stolu: Společný oběd začíná vždy společnou modlitbou u stolu. Také obyvatelé, kteří vyrůstali v duchu katolických tradic a kteří mají nyní těžká pohybová omezení, jsou schopni udělat patřičné pohyby při křižování a opakují jim známá slova modlitby. Toto je důvod, proč se zpravidla modlíme jednu a tu samou modlitbu ( Ve jménu otce, syna i ducha svatého. Amen. Bože, ty, který jsi nám všechno dal, tebe chválíme za tyto tvé dary. Ty jsi nás nakrmil, protože nás miluješ, posvěť nám tedy i tentokrát to, co nám dáváš. Amen. ). Při křižování je třeba si uvědomit rozdíl mezi katolickým a evangelickým ritem, protože to může občas vést k oboustranným omylům: katolíci se křižují před a po modlitbě, evangelíci přenechávají tento akt jen knězi. Uctění památky zesnulých: o Krátká vzpomínka na ty obyvatele našeho zařízení, kteří již nejsou mezi námi a které skupina dobře znala, se koná většinou v rámci odpoledního posezení u kávy. Zapálíme speciální svíčku (s černým smutečním křížem), pročítáme smuteční oznámení a vzpomínáme na zesnulé. Když je to možné, modlíme se tradiční modlitbu. V tom případě má ritualizovaná vzpomínka uklidňující efekt a dodává pocit, že člověk pro zesnulého něco udělal. o Podle katolické tradice se nejprve modlí Otčenáš, pak Zdrávas a následně (střídavě předmluvčí a skupina): Pane, dej mu/jí věčný klid; a ať mu/jí svítí věčné světlo. Pane, nech ho/ji odpočívat v pokoji. Amen Předčítání Pohádky: viz kapitola Příběhy: Lidé mají rádi, když jim někdo předčítá, ale je to pro ně velmi vysilující a jejich koncentrace rychle klesá. Více o tomto tématu v kapitole Čtení novin. Příběhy by měly být krátké a zábavné, nebo také napínavé a je možné je vyprávět s vhodnou dekorací. To, co se řekne, je vhodné příležitostně shrnout. 15 / 21

16 Vtipy a anekdoty: Většinou se dočkají dobrého přijetí, hodí se pro vyplnění krátkých pauz, před jídlem, než pacienta vyzvednou rodinní příslušníci atd., protože pak tyto pauzy a přerušení nepůsobí tak rušivě. Dobře jsou vnímány hlavně dětské vtipy a také je k dispozici dostatek knih Malování K malování je třeba dobrý návod. Mandaly mají tu výhodu, že mají pevně danou formu a naši obyvatelé je musí jen vybarvit. Přesto se tato činnost ne vždy podaří všem a pak nastává situace, že ti, který se to nedaří, závidí těm, kterým jde malování mandal lépe. Předloh je k dispozici dostatek, každý si může vybrat tu, která se mu líbí. Pak dostane podložku (například staré noviny) a pastelky nebo fixy (pozor na to, že mnozí potřebují poradit, jaký druh malovacích potřeb mají použít nebo kde je mají vzít!) Tichá hudba v pozadí vytvoří pěknou atmosféru. Někteří obyvatelé se mohou svým výtvorem zabývat klidně celé dopoledne Tvůrčí činnosti Při prezentaci našich názorů právě v této oblasti je potřeba si uvědomit, že ten, kdo celý život rád kutil a tvůrčím způsobem pracoval, dokáže i v rozvinutém stádiu své nemoci zacházet velmi jistě například s nůžkami, zatímco ostatní nejsou schopni je ani vzít do ruky. Dobře se osvědčily věci, které je možné bezprostředně používat a k jejichž zhotovení není potřeba nic jiného než papír a nůžky. Mnozí pacienti, kteří už sami nemohou přiložit ruku k dílu, si přesto přítomnost u stolu při tvůrčích činnostech užívají a rádi přihlížení. Ostatní se jich například mohou ptát na jejich názor. Výzdoba pokojů / obrázky na okno: Umístění obrázků s tématikou ročních období na okenní skla ulehčuje orientaci. Mnozí pacienti rádi vystřihují podle šablon květiny, motýly, hvězdy nebo sněhové vločky atd. Vhodné předlohy máme v knihách, nebo se inspirujeme vlastní fantazií. Načrtnout sněhuláka nebo vydlabanou dýni není přece tak složité. Výzdobu pokojů, například v době masopustu nebo o svátcích je možné si vyrobit (například girlandy z papíru). Dekorace na stoly: Dle aktuálního ročního období je možné vystřihovat květiny, ptáky, ježky, srdíčka a další motivy a oboustranně je lepit na silná párátka nebo špejle (pacienti, kteří nedokážou vystřihovat, mohou eventuelně držet vystřižený motiv a špejli u sebe dokud lepidlo nezaschne). Tím vznikne zápich, který je možné dozdobit například snítkou břečťanu a zapíchnout ho do pěnové hmoty. Tím vytvoříme vždy čerstvou dekoraci na stůl, kterou si pacienti vyrobili sami a která je na hony vzdálená obyčejným ozdobám z umělých květin. K dispozici je kniha s předlohami. Blahopřání: Blahopřání k narozeninám pro naše pacienty si dokážeme vyrobit sami. Nejjednodušší variantou je vzít katalog se zahradnickými potřebami, vystřihnout z něho obrázky květin a ty pak nalepit na připravené a také vlastnoručně vystřižené blahopřání. Jmenovky: Protože se u nás pacienti neustále střídají, osvědčilo se nám rezervovat místa u stolů na konkrétní čas a aktivitu za pomocí jmenovek, které můžeme vyrobit v rámci kreativních činností. Tvar mohou mít podle fantazie nebo podle druhu papíru, který je k dispozici. Do dnešní doby jsme měli již jmenovky ve tvaru listů, květin, mraků, srdíček a domečků. 16 / 21

Fyzioterapie u pacientů s demencí na lůžkovém oddělení

Fyzioterapie u pacientů s demencí na lůžkovém oddělení 150 151 Dlouhodobý terapeutický plán: Zvážit, zda by nestálo za to, zkusit užívat Aricept nebo podobný preparát na podporu kognitivních funkcí. Zachovávat pravidelný režim pokud možno i o víkendech, co

Více

Jana Miháliková Do Evropy hrou

Jana Miháliková Do Evropy hrou Jana Miháliková Do Evropy hrou 1 2 3 4 Jana Miháliková Do Evropy hrou 5 6 Česká národní agentura Mládež spravuje v České republice největší grantový program Evropské unie Mládež v akci, který je určen

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MOTTO: Jaro, léto, podzim, zima - v naší školce je vždy prima ZŠ a MŠ Nerudova 9 České Budějovice Pracoviště MŠ K. Šatala 17 370 10 České Budějovice

Více

1. Úvod...3. 2. O projektu Šance pro vaše dítě...4. 3. Rodiče a děti...5. 4. Předškolní vzdělávání, školní zralost a připravenost...

1. Úvod...3. 2. O projektu Šance pro vaše dítě...4. 3. Rodiče a děti...5. 4. Předškolní vzdělávání, školní zralost a připravenost... ...pro rodiče 1. Úvod...3 2. O projektu Šance pro vaše dítě...4 3. Rodiče a děti...5 4. Předškolní vzdělávání, školní zralost a připravenost...6 5. Desatero pro rodiče...7 6. Odklad školní docházky...10

Více

Veverky jdou na výlet, hrát si a poznávat svět

Veverky jdou na výlet, hrát si a poznávat svět Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace IČ: 21551472 Komenského 578, Milovice Mladá 289 23, tel: 325 532 598 ŠD Komenského 581, tel: 734 327 785, 730 127 454, MŠ Komenského 581,

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace, Svatoplukova 277/2, 691 83 Drnholec Mateřská škola Jevišovka a Nový Přerov Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Více

metodické materiály Mgr. David Kryštof

metodické materiály Mgr. David Kryštof ZVLÁDÁNÍ NÁROČNÝCH SITUACÍ A ZBAVENÍ SE STRESU metodické materiály Mgr. David Kryštof 2014 2015 Obsah Teorie vzniku a druhů konfliktů... 4 Techniky řešení konfliktů... 5 Přehled nejčastějších konfliktů...

Více

Jsme rozdílní učíme se a hrajeme si společně

Jsme rozdílní učíme se a hrajeme si společně Jsme rozdílní učíme se a hrajeme si společně Publikace pro žáky základních škol Somatopedická společnost, o.s. Praha 2012 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM

Více

Podej mi ruku, budeme spolu poznávat Svět

Podej mi ruku, budeme spolu poznávat Svět Základní škola a Mateřská škola při Hamzově odborné léčebně pro děti a dospělé, Luže, Košumberk 37 Č.j. Jen/438/2015 Podej mi ruku, budeme spolu poznávat Svět Platnost dokumentu je od 1.9.2015 1 Obsah

Více

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí.

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. Jsem človíček šikovný a samostatný. V Jablonci nad Nisou 1.1.2010 Obsah: 1. Identifikační údaje...

Více

OBSAH. Úvodem...4 Metody práce s mládeží...5 Stručná charakteristika nejznámějších metod... 7

OBSAH. Úvodem...4 Metody práce s mládeží...5 Stručná charakteristika nejznámějších metod... 7 Do Evropy hrou II OBSAH Úvodem...4 Metody práce s mládeží...5 Stručná charakteristika nejznámějších metod... 7 Seznamte se první kolo... 11 Příběhy našich věcí... 11 Hledám Petra... 12 Interpol vyšetřuje...

Více

školní vzdělávací program

školní vzdělávací program školní vzdělávací program platný od 1. září 2013 Vnitřní směrnice č. 11 S/2013 O s n o v a : 1. Identifikační údaje o škole 2. Obecná charakteristika školy 2.1. Historie školy 2.2. Budova školy a její

Více

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Institut mezioborových studií. Didaktické hry ve výuce

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Institut mezioborových studií. Didaktické hry ve výuce Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Institut mezioborových studií Didaktické hry ve výuce Bakalářská práce Vedoucí práce: PaedDr. Libuše Mazánková, Dr. Vypracoval: Patrik Koucký Brno 2006 Prohlašuji, že jsem

Více

Kognitivní, motorické a psychické dovednosti dětí s Di George syndromem (překlad části základních informací pro rodiče od Nadace VCFS org.

Kognitivní, motorické a psychické dovednosti dětí s Di George syndromem (překlad části základních informací pro rodiče od Nadace VCFS org. Kognitivní, motorické a psychické dovednosti dětí s Di George syndromem (překlad části základních informací pro rodiče od Nadace VCFS org.) U většiny dětí, pacientů s Di George syndromem se objevují problémy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Spolu na jedné lodi Platnost od 1. září 2013 Školní vzdělávací program MŠ NOE Stránka 1 z 53 OBSAH DOKUMENTU: 1. Identifikační údaje a platnost dokumentu

Více

Aktivizace nejen pro seniory

Aktivizace nejen pro seniory Učební text pro Dívčí katolické střední školy Aktivizace nejen pro seniory Blanka Kubátová - 1 - Platnéřská 4, Praha 1 Dívčí katolická střední škola, 2012 Blanka Kubátová, 2012 Vytiskla Tiskárna F&F, Praha

Více

Já, prvňáček, vím jak na to!

Já, prvňáček, vím jak na to! Já, prvňáček, vím jak na to! Úvodní slovo Milí prvňáčci a rodiče, vážení učitelé, Je první zářijový den, který pro některé z vás znamená obrovský životní krok. Nejen pro prvňáčky, ale samozřejmě i pro

Více

Základní škola a Mateřská škola Blansko, Dvorská 26

Základní škola a Mateřská škola Blansko, Dvorská 26 Základní škola a Mateřská škola Blansko, Dvorská 26 PRO MATEŘSKOU ŠKOLU 1 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání 2012-2015 Téma školního vzdělávacího programu: ROK S POHÁDKOU Zpracoval: Lada

Více

Rozvíjej se, poupátko..

Rozvíjej se, poupátko.. Katolická mateřská škola sv. Klimenta U Uranie 1080/16, 170 00 Praha 7 - Holešovice Telefon: 220 571 008, IČO: 49 625 063 Školní vzdělávací program Rozvíjej se, poupátko.... razítko školy. ředitelka školy

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro mateřskou školu při Základní škole a mateřské škole Staré Město, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace pro školní rok 2014/2015 Název ročního programu : CESTY A CESTIČKY

Více

Příručka pro lektory motivačních kurzů a Job clubů

Příručka pro lektory motivačních kurzů a Job clubů Příručka pro lektory motivačních kurzů a Job clubů Příklady interaktivních technik a praktických cvičení Ing. Lenka Orgoníková a kol. Centrum vzdělávání a poradenství Chářovská 54 794 01 Krnov aklub@aklub.org

Více

STROM ŽIVOT I POZNÁNÍ

STROM ŽIVOT I POZNÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Ladná, příspěvková organizace Sportovní 13, 691 46 Ladná, IČO: 75092654 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY STROM ŽIVOT I POZNÁNÍ Motto: Existují pouze dva druhy odkazů,

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Ždírec nad Doubravou Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání č.j.:78/2014 1 Obsah Identifikační údaje 4 Charakteristika školy 5 2.1 Typ a velikost školy 5 2.2

Více

ŠVP PV. Hrajeme si od podzimu do léta

ŠVP PV. Hrajeme si od podzimu do léta ŠVP PV Hrajeme si od podzimu do léta Č. j.: ZSMS/106/2014 ze dne 26. 8. 2014 Základní škola a mateřská škola Liběšice, okres Louny, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 2016/2017 1 Identifikační

Více

Třídní vzdělávací program IV. třída, MŠ Smolkov. Školní rok 2013/2014

Třídní vzdělávací program IV. třída, MŠ Smolkov. Školní rok 2013/2014 Třídní vzdělávací program IV. třída, MŠ Smolkov Školní rok 2013/2014 MOTTO: Děti jsou hosté, kteří hledají cestu. Jde o to, nabídnout jim pěkné místo, a tak dlouho je podporovat a dodávat jim jistotu,

Více

Chceme se učit smíchem a hrou

Chceme se učit smíchem a hrou Základní škola a Mateřská škola Křídla, příspěvková organizace, okres Žďár nad Sázavou 592 31 Křídla 52 Chceme se učit smíchem a hrou Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Obsah Identifikační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola a mateřská škola Ludgeřovice, příspěvková organizace MŠ Vrablovec ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Název školního vzdělávacího programu Školka plná pohody Zpracovala : Pavla Olšáková, vedoucí učitelka

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIPOLTICE, okres Pardubice. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIPOLTICE, okres Pardubice. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIPOLTICE, okres Pardubice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Školní rok 2012/2013 Č. j.: /2012 ze dne 27. 8. 2012 OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika

Více

Školka v zahradě, o. s. Prostor

Školka v zahradě, o. s. Prostor ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školka v zahradě, o. s. Prostor lesní mateřská Školka Hlavním cílem školního vzdělávacího plánu Školky v zahradě je vymezit výchovně vzdělávací proces v rámci lesní mateřské Školky

Více

~OPS~UNIE. Název projektu: METODIKA PRO PRACI v,,, SE ZAKY SE SPECIALNIMI. v,, VZDELAVACIMI POTREBAMI

~OPS~UNIE. Název projektu: METODIKA PRO PRACI v,,, SE ZAKY SE SPECIALNIMI. v,, VZDELAVACIMI POTREBAMI 111 *** ~OPS~UNIE * * *** Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Název projektu: Centrum péče pro žáky se SVP v základních škol zřízených MC Praha 8, METODIKA PRO PRACI v,,,

Více