Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti"

Transkript

1 Bankovnictví

2 Bankovní soustava Evropský sociální fond Bankovnictví tvoří ji všechny banky působící v ekonomice jednostupňová není odlišena funkce centrální banky a obchodních bank v ČR do roku 1989 dvoustupňová první stupeň centrální banka ČNB druhý stupeň obchodní banky ČSOB KB ČS Bankovnictví

3 Česká národní banka centrální banka ČR hlavní cíl stabilita měny existence zakotvena v Ústavě ČR zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance politická nezávislost banky organizační struktura bankovní rada 7 členná v čele guvernér členy jmenuje a odvolává prezident členy jmenuje a odvolává prezident (funkční období maximálně 2x 6 let) Bankovnictví

4 Česká národní banka o své činnosti informuje veřejnost 4x ročně vydává zprávu o inflaci hlavní sídlo v Praze Na Příkopě 28, Praha 1 pobočky Praze, Ústí nad Labem, Plzni, Českých Budějovicích, Hradci Králové, Brně a Ostravě Bankovnictví

5 funkce Evropský sociální fond Česká národní banka vrcholný orgán měnové politiky emise hotovostních peněz dohled nad finančním trhem banka státu peněžní oběh a zúčtování bank správa devizových rezerv zástupce státu v mezinárodních finančních organizacích Bankovnictví

6 nástroje Evropský sociální fond Česká národní banka operace na volném trhu repo operace nakupuje přebytečnou likviditu a protizástavou jsou dohodnuté cenné papíry aktuálně 0.05 % automatické facility poskytování nebo ukládání přebytečné likvidity přes noc (overnight) depozitní facilita marginální zápůjční facilita povinné minimální rezervy aktuálně 2 % devizové intervence Bankovnictví

7 Obchodní (komerční) banky tvoří druhý stupeň bankovní soustavy operace pasivní přijímání vkladů aktivní poskytování úvěrů zisk banky úrokové rozpětí + poplatky Bankovnictví

8 Pasivní operace obchodní banky přijímání vkladů druhy vkladů běžný účet slouží pro přijímání plateb a pro běžné úhrady spojen s řadou bankovních služeb vkladní knížky nejstarší produkt u nás pouze na jméno spořicí účet stanovena výpovědní lhůta termínovaný účet přesně dána doba vkladu Bankovnictví

9 Aktivní operace obchodní banky poskytování úvěrů druhy úvěrů dle účelu účelové konkrétní předem stanovený účel musí být dodržen neúčelové záleží na klientovi, na co peníze použije dle doby splatnosti krátkodobé do 1 roku střednědobé 1 až 5 let dlouhodobé nad 5 let Bankovnictví

10 Aktivní operace obchodní banky typy úvěrů kontokorentní poskytován k běžnému účtu možnost čerpat do mínusu stanoven limit čerpání krátkodobý, neúčelový spotřebitelský fyzickým osobám pro nepodnikatelské účely eskontní proti směnce do doby její splatnosti Bankovnictví

11 Aktivní operace obchodní banky typy úvěrů - pokračování hypotéční poskytován k financování bydlení zajištěn nemovitostí dlouhodobý, účelový americká hypotéka dlouhodobý úvěr na cokoliv zajištěn nemovitostí výhoda oproti spotřebitelskému úvěru nižší úročení, vyšší částka Bankovnictví

12 Aktivní operace obchodní banky typy úvěrů - pokračování podnikatelský poskytován FO i PO na podnikání provozní úvěr investiční úvěr exportní úvěr komunální úvěr obcím a městům na jejich krátkodobé i dlouhodobé projekty lombardní úvěr zástavou je movitá věc (hlavně cenné papíry, šperky apod.) Bankovnictví

13 poplatky Obchodní (komerční) banky tvoří 1/3 zisku banky účtují je banky za služby a produkty druhy za vedení účtu za platbu z nebo do jiné banky za trvalý příkaz k úhradě, inkaso za výběr z bankomatu za vedení úvěrového účtu za vydání a používání platební karty Bankovnictví

14 Makroekonomické aspekty ekonomiky

15 Daň Evropský sociální fond Daňový systém České republiky povinná peněžitá částka, kterou odvádí fyzická nebo právnická osoba do veřejného rozpočtu (příjem rozpočtu) Veřejný rozpočet státní rozpočet rozpočty měst a obcí krajské rozpočty Daňový systém České republiky

16 Historie daní Daně jsou historicky jednou z nejstarších kategorií. Byly známy již ve starém Římě, Řecku a v zemích Orientu. Na počátku vzniku daní stála panovníkova potřeba finančně zajistit jednorázové a mimořádně vznikající potřeby. Daně nebyly samoúčelné, ale pomáhaly naplňovat záměry mocenského aparátu. Daně byly a jsou odrazem myšlení dané doby, teoretických názorů a vztahu státu k jednotlivci Daňové systémy jednotlivých zemí prodělávají neustálé změny a jejich variabilita co do počtu daní, jejich druhů a typů, pravidel výpočtu, výše sazeb apod. je nesmírně pestrá a složitá. Daňový systém České republiky

17 Funkce daní daně patří mezi nástroje hospodářské politiky tradiční nástroj fiskální politiky a jako takové plní tři hlavní funkce: Fiskální funkci Redistribuční funkci Stabilizační funkci Daňový systém České republiky

18 nejstarší funkce daní Evropský sociální fond Fiskální funkce cílem je zabezpečit dostatek zdrojů k úhradě veřejných výdajů Daňový systém České republiky

19 Další funkce daní redistribuční funkce tržní mechanismus přirozeně vede ke značné diferenciaci v důchodech úkolem daní je tedy napravovat tyto diference otázkou je vymezení míry a směrů redistribuce stabilizační funkce nejmladší funkce daní učení J. M. Keynese postavilo daně do role makroekonomického nástroje daňová politika používá dva typy nástrojů vestavěné stabilizátory diskrétní daňová opatření Daňový systém České republiky

20 Předmět daně Evropský sociální fond Základní pojmy skutečnost, kterou daň postihuje může být důchod, majetek nebo spotřeba Základ daně z čeho se daň vypočítává u některých daní se modifikuje vzniká upravený základ daně Sazba daně udává kolik z upraveného základu daně bude tvořit daň typy daňových sazeb pevná absolutní částka na jednotku základu daně (např. základní sazba daně z pozemků ve výši 1 Kč za 1 m 2 stavebního pozemku) procentní sazba je vztažena k základu daně Daňový systém České republiky

21 Poplatník Evropský sociální fond Základní pojmy - pokračování ten, kterému zákon stanoví daňové břemeno zaplatit Plátce ten, kterému zákon stanoví povinnost daň vypočítat, vybrat od jiných subjektů a odvést ji státu Registrace k daním plátci mají povinnost se registrovat u finančního úřadu k daním, které budou odvádět Zdaňovací období období, za které se podává daňové přiznání roční, čtvrtletní nebo měsíční Daňový systém České republiky

22 Základní pojmy - pokračování Daňové přiznání formulář, který slouží ke stanovení výše daně za každou daň vyplňuje daňový subjekt zvlášť odevzdává se správci daně řádné podané v termínu opravné pokud zjistíme chybu v daňovém přiznání a v termínu pro podání řádného přiznání opravíme dodatečné pokud zjistíme chybu v daňovém přiznání až po termínu pro podání daňového přiznání Splatnost daně termín, do kterého musí daňový subjekt ze zákona daň zaplatit Daňový systém České republiky

23 Přímé daně daně z příjmů Evropský sociální fond Daňový systém ČR daň z příjmu fyzických osob daň z příjmu právnických osob majetkové daně daň z nemovitostí (daň z pozemků, daň ze staveb) daň z nabytí nemovitých věcí daň silniční nepřímé daně spotřební daň z přidané hodnoty (DPH) ekologické daně Daňový systém České republiky

24 Daně z příjmu upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění pozdějších přepisů a obsahuje dvě daně: daň z příjmu fyzických osob daň z příjmu právnických osob představují zdanění příjmů poplatníka a jdou přímo do rozpočtu Daňový systém České republiky

25 Daň z nemovitostí upravuje zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí tvoří ji dvě dílčí daně: daň ze staveb daň z pozemku obě daně mají odlišný způsob zdanění povinnost platit tyto daně vzniká na základě vlastnického nebo uživatelského vztahu k majetku a jejich úhrada je vyžadována bez ohledu na příjmy vlastníka Daňový systém České republiky

26 Daň z nabytí nemovitých věcí upravuje zákon č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí dřívější daň z převodu nemovitostí nejdůležitější změny: zákon zachovává prodávajícího jako plátce daně, ale dává mu možnost dohody s kupujícím na tom, kdo nakonec bude poplatníkem nová konstrukce základu daně sjednanou cenu porovnat (namísto zjištěné ceny dle znaleckého posudku) s výší 75 % tzv. směrné hodnoty Daňový systém České republiky

27 Silniční daň upravuje zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční platí ji firmy a podnikatelé, kteří používají auto k výdělečné činnosti platí se u osobních aut podle objemu motoru nákladních aut určuje sazbu silniční daně počet a povolené zatížení náprav od daně jsou osvobozena auta s ekologickými motory Daňový systém České republiky

28 Spotřební daně upravuje zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních Předmět daně spotřebními daněmi se zdaňují vybrané výrobky, kterými jsou: minerální oleje (především uhlovodíková paliva a maziva) líh a lihoviny pivo víno a meziprodukty tabákové výrobky Daňový systém České republiky

29 Daň z přidané hodnoty upravuje zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty nepřímá universální daň vybírá se v cenách zboží a služeb zdaňuje hodnotu, o kterou podnik svou prací zvýšil hodnotu určitého výrobku nebo služby sazba daně z přidané hodnoty základní 21 % většina zboží a služeb snížená 15 % potraviny, léky a zdravotnické prostředky, knihy, noviny Daňový systém České republiky

30 Daň z přidané hodnoty daň na vstupu daň zaplacená v cenách nakupovaných výrobků nebo služeb nárok na odpočet daň na výstupu daň vybíraná při prodeji zboží, výrobků nebo služeb daňová povinnost rozdíl, o který daň na výstupu převyšuje nárok na odpočet může být kladná i záporná záporná daňová povinnost se nazývá nadměrný odpočet Daňový systém České republiky

31 Daň z přidané hodnoty daňové doklady daňovým dokladem je deklarován vznik daňové povinnosti musí být vystaven nejpozději do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění má předepsané náležitosti, které musí obsahovat běžný daňový doklad zpravidla faktura náležitosti: označení kupujícího a prodávajícího včetně DIČ evidenční číslo dokladu rozsah a předmět plnění datum vystavení daňového dokladu datum uskutečnění zdanitelného plnění nebo datum přijetí platby základ daně, sazbu daně a výši daně zjednodušený daňový doklad lze použít při úhradě v hotovosti, pokud jde o částku do ,- včetně daně Daňový systém České republiky

32 Ekologické daně upravuje zákon č. 261/2007Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, novelou č. 169/2013 Sb. dále pak zákonem č. 17/2012 Sb., o celní správě České republiky předmětem daně je: zemní plyn pevná paliva elektřina Daňový systém České republiky

33 Hospodaření domácnosti

34 Hospodaření domácnosti Domácnost základní prvek v mikroekonomii tvoří osoby, které spolu žijí a hospodaří na trhu vystupuje jako kupující (trh statků a služeb), ale také jako prodávající (trh výrobních faktorů) Rozpočet příjmy výdaje porovnání příjmů a výdajů aktualizace rozpočtu Hospodaření domácnosti

35 Příjmy mzda Evropský sociální fond Rozpočet domácnosti důchod (starobní, invalidní, sirotčí, pozůstalostní) příjmy z brigád úroky z různých investičních nástrojů, dividendy pronájem výživné dávky Výdaje nutné zbytné Hospodaření domácnosti

36 Rozpočet domácnosti Nutné výdaje bydlení nájemné splátky hypotéky energie elektřina, plyn, voda telefon, internet potraviny běžné oblečení drogerie léky doprava předplatné provoz automobilu školní pomůcky, kroužky, školné, kapesné Hospodaření domácnosti

37 Zbytné výdaje kouření dovolená Evropský sociální fond Rozpočet domácnosti stravování v restauracích sport, koníčky divadlo, kino Hospodaření domácnosti

38 Rozpočet domácnosti Hospodaření domácnosti

39 Rozpočet domácnosti Porovnání příjmů a výdajů příjmy a výdaje by se měly rovnat pokud jsou Výdaje > Příjmy snížit výdaje zvýšit příjmy pokud jsou Výdaje < Příjmy využít pro tvorbu finanční rezervy Aktualizace rozpočtu aby rozpočet plnil funkci, je nutné zahrnovat aktuální příjmy a výdaje Hospodaření domácnosti

40 Rozpočet domácnosti - příklad Sestavte rozpočet domácnosti Příjem otce ,- Kč měsíčně Příjem matky ,- Kč měsíčně Děti ve věku 8 a 10 let Nájemní bydlení Výši ostatních výdajů doplňte Sestavte rozpočet domácnosti Příjem otce ,- Kč měsíčně Příjem matky 6 000,- Kč měsíčně Dítě ve věku 1 rok Hypotéka ,- Kč měsíčně Výši ostatních výdajů doplňte Hospodaření domácnosti

41 Makroekonomické aspekty ekonomiky

42 Základní makroekonomické ukazatele Hrubý domácí produkt (HDP) Inflace Růst spotřebitelských cen jednotlivých typů domácností (y/y v %) Nezaměstnanost Platební bilance Makroekonomické aspekty ekonomiky

43 Hrubý domácí produkt (HDP) veškerá produkce vytvořená na území daného státu, bez ohledu na vlastnictví ( i produkce zahraničních firem) oceněná v penězích časovým obdobím bývá obvykle rok v mezinárodních srovnáních se také používá HDP na obyvatele pro srovnávání životní úrovně Hrubý národní produkt HNP = veškerá produkce vytvořená podniky ve vlastnictví daného státu (i české podniky v zahraničí) oceněné v penězích Makroekonomické aspekty ekonomiky

44 Hrubý domácí produkt (HDP) skutečný HDP skutečně vyprodukovaný (to co zjistíme pomocí metod a statistiky) potencionální HDP produkt, který by ekonomika mohla vyrobit při plném využití výrobních faktorů (přírodní zdroje, práce, kapitál) krátkodobě může skutečný produkt převýšit potenciální přehřívání ekonomiky rychle se vrací pod něj Makroekonomické aspekty ekonomiky

45 Hrubý domácí produkt (HDP) nominální HDP vyjádřený v aktivních cenách (je s inflací) reálný HDP- vyjádřený v běžných, stálých cenách přepočítává se z důvodu eliminace inflace (obsažena v aktivních cenách), používá se pro porovnání a zjištění vývoje HDP HDP (stálé ceny, očištěno od sezónnosti a vlivu počtu pracovních dní, v %) Makroekonomické aspekty ekonomiky

46 Hrubý domácí produkt (HDP) metody výpočtu Výrobková metoda HDP je dle ní součtem všech přidaných hodnot na daném území za dané období a čisté daně na výrobky. Výdajová metoda produkt měříme jako součet výdajů agregátní výdaje HDP = spotřeba (C) + hrubé investice (I) + veřejné výdaje (G) + čistý vývoz (NX) Důchodová metoda produkt vyjádříme jako součet důchodů (nepočítáme-li daně) HDP = Náhrady zaměstnancům vyplacené rezidentskými sektory + Hrubý provozní přebytek národního hospodářství + Smíšený důchod + Čisté daně na produkci a dovoz (daně mínus dotace). Makroekonomické aspekty ekonomiky

47 Inflace je ekonomický jev, který označuje všeobecný růst cenové hladiny, neboli snížení kupní síly peněz opačným jevem k inflaci je deflace tedy pokles cenové hladiny dezinflace je snižování míry inflace (tzn. i při dezinflaci cenová hladina roste) důsledek inflace snižování kupní síly peněz negativní dopad na osoby se stálými příjmy znehodnocují se vklady - úroková míra by měla pokrýt inflaci Makroekonomické aspekty ekonomiky

48 Mírná do 10 % Evropský sociální fond Inflace nezpůsobuje problémy vhodná pro fungování ekonomiky Pádivá % způsobuje pokles výkonnosti ekonomiky způsobuje problémy, vyvolává nejistotu obyvatel Hyperinflace 1000 % a výš ze dne na den zvýšení ceny doprovází nějaké události (války) peníze přestávají mít hodnotu, obyvatelé přechází ke směnnému obchodu ( Německo - 20 léta) Makroekonomické aspekty ekonomiky

49 dle příčin inflace: inflace náklady tlačená Evropský sociální fond Inflace způsobená růstem cen nákladů, růst cen energie vyvolává růst mezd a pokles HDP inflace poptávkou tažená růst poptávky vyvolává růst cen Stagflace ekonomika stagnuje (pokles), ale inflace neklesá v 70. letech 20. století - pokles hospodářského cyklu doprovázen inflací a růstem nezaměstnanosti Makroekonomické aspekty ekonomiky

50 Nezaměstnanost počet osob bez práce je vyšší než počet volných pracovních míst míra nezaměstnanosti v listopadu 2013 činila 7,7 % Makroekonomické aspekty ekonomiky

51 Nezaměstnanost vyjadřuje se v % Výpočet neboli U počet nezaměstnaných E počet zaměstnaných L počet ekonomicky aktivních Frikční při stěhování nebo změně práce cyklická způsobená vývojem hospodářského cyklu a ekonomiky podniky méně vyrábí, proto propouští strukturální není práce v daném oboru řešením je rekvalifikace Makroekonomické aspekty ekonomiky

52 Příčiny nezaměstnanosti nedokonalý trh práce, nedokonalé informace o pracovních místech pojištění a podpory v nezaměstnanosti (zvyšují dobrovolnou nezaměstnanost) zákon o minimální mzdě odbory a kolektivní vyjednávání (forma kartelu, která díky své síle může donutit zaměstnavatele ke zvýšení mezd, i když si to vzhledem ke své produktivitě nezaslouží) mzdová rigidita Tripartita představuje společný orgán zástupců vlády, zaměstnavatelů a odborů v ČR má oficiální název Rada hospodářské a sociální dohody ČR během tripartitních jednání členové projednávají předpisy, které se týkají podnikání a zaměstnanosti Makroekonomické aspekty ekonomiky

53 Platební bilance peněžní hodnota všech ekonomických transakcí mezi danou zemí a ostatními zeměmi vyjadřuje vztah ekonomiky dané země vůči zahraničí má podobu účtu, kde sledujeme jednotlivé oblasti Poměr běžného účtu a bilance výkonů k HDP (v mld. Kč, pravá osa v %) Makroekonomické aspekty ekonomiky

54 Struktura platební bilance běžný účet obchodní bilance vývoz a dovoz zboží bilance služeb vývoz a dovoz služeb bilance výnosů příjmy a výdaje související se zahraničními investicemi (úroky, dividendy a reinvestované zisky) bilance běžných převodů transakce, které nevedou ke vzniku závazků či pohledávek ve vztahu k zahraničí kapitálový účet obsahuje příjmy a výdaje spojené s kapitálovými transfery v důsledku migrace obyvatelstva Makroekonomické aspekty ekonomiky

55 Struktura platební bilance finanční účet Zahraniční investice účet chyb a opomenutí odchylky zapříčiněné neúplností informací o zahraničním obchodu příděl zvláštních práv čerpání rezervy a příslušné položky podle předběžných údajů přeshraniční statistiky se v říjnu 2013 meziročně v běžných cenách zvýšil vývoz o 3,1 % a dovoz o 3,2 % obchodní bilance skončila přebytkem 33,6 mld. Kč, který byl meziročně o 0,8 mld. Kč vyšší Makroekonomické aspekty ekonomiky

56 Magický čtyřúhelník pro zhodnocení úspěšnosti hospodářské politiky a výkonnosti ekonomiky čím větší plocha, tím je na tom ekonomika lépe Makroekonomické aspekty ekonomiky

57 Ceny a trh

58 Trh Evropský sociální fond Ceny a trh místo střetu nabídky a poptávky a vzniká zde tržní cena Ceny a trh

59 smluvní cena vznikne dohodou stran regulovaná cena určitým způsobem omezena např. ceny energií světová cena cena na světových trzích dumpingová cena Evropský sociální fond Druhy cen cena, která nepokrývá náklady dotovaná cena, za účelem likvidace Ceny a trh

60 ceny končící číslicí 9 např. 29,90 Kč Evropský sociální fond Cenové triky kupující cenu vnímá lépe než 30,- Kč ceny uvedené bez DPH cena s DPH uvedena malým písmem cenové slevy často sleva jen o pár haléřů nová cena výrazná stará cena malým písmem Ceny a trh

61 balíček Evropský sociální fond Cenové triky celý balíček stojí méně, než kdybychom kupovali zboží samostatně obsahuje lákavé části a jsou přidány hůře prodejné umístění zboží dražší zboží umístěno do výše očí a po pravé straně průjezdu uličkami vyrovnávací ceny levný produkt drahý spotřební materiál Ceny a trh

62 Finanční trh

63 Finanční trh obchoduje se všemi formami peněz rozdělujeme na: peněžní trh všechny formy peněz se splatností do jednoho roku kapitálový trh všechny formy peněz se splatností nad jeden rok Finanční trh

64 obchoduje se s: Peněžní trh krátkodobými vklady krátkodobými úvěry krátkodobými cennými papíry směnka šek státní pokladniční poukázka Finanční trh

65 Směnka upravena zákonem č. 191/1950 Sb. Zákon směnečný a šekový stanoveny náležitosti označení, že jde o směnku příkaz zaplatit určitou peněžitou částku jméno toho, kdo má platit (směnečníka) údaj splatnosti údaj o místě, kde má být placeno jméno toho, komu má být placeno datum a místo vystavení směnky podpis výstavce Finanční trh

66 druhy směnek Směnka dle výstavce cizí vlastní dle účetnictví k úhradě k inkasu eskontní úvěr před dobou splatnosti směnky nabídneme směnku bance k odkupu Finanční trh

67 Šek upraven zákonem č. 191/1950 Sb. Zákon směnečný a šekový stanoveny náležitosti označení, že jde o šek bezpodmínečný příkaz zaplatit určitou peněžitou částku jméno toho, kdo má platit (šekovníka) údaj místa, kde má být placeno datum a místo vystavení šeku podpis výstavce Finanční trh

68 Státní pokladniční poukázka jedná se o krátkodobý dluhopis vydávaný Ministerstvem financí prostřednictvím ČNB slouží k hrazení běžného schodku státního rozpočtu nízká výnosnost, ale velmi spolehlivé vysoké nominální hodnoty není běžně obchodována na burze Finanční trh

69 Kapitálový trh obchoduje se s: střednědobými a dlouhodobými vklady střednědobými a dlouhodobými úvěry střednědobými a dlouhodobými cennými papíry akcie podílové listy dluhopisy hypotéční zástavní listy Finanční trh

70 Akcie majetkový cenný papír, který vyjadřuje podíl na majetku a.s. práva akcionáře hlasovat na valné hromadě podíl na zisku (dividenda) podíl na likvidačním zůstatku druhy akcií kmenové prioritní zaměstnanecké Finanční trh

71 Podílový list vyjadřuje podíl na majetku podílového fondu emitují podílové fondy, které zřizují investiční společnosti kolektivní investování Druhy podílových fondů uzavřené vyhlášeno upisovací období po ukončení upisování nelze vstoupit otevřené lze upisovat kdykoliv Finanční trh

72 Dluhopis úvěrový cenný papír, který vyjadřuje dluh emitenta uvedena doba splatnosti v průběhu vypláceny úroky druhy dluhopisů podnikové komunální státní Finanční trh

73 Hypotéční zástavní list úvěrový cenný papír, který emituje banka, která má povolení poskytovat hypotéční úvěry slouží k financování hypotéčních úvěrů kryt splátkami hypotéčního úvěru a zástavou nemovitosti Finanční trh

74 Burza speciální druh trhu znaky burzy stanovený čas a místo obchodování přesně daná pravidla obchodování komodita zastoupena vzorkem obchoduje druhy burzy elektronická klasická Finanční trh

75 Druhy burzy dle obchodovaného zboží všeobecná specializovaná komoditní devizová s cennými papíry dle možnosti obchodovat středoevropská francouzská anglo-saská Finanční trh

76 Býčí trh (bull) růstový trh cena komodity roste Obchodování Medvědí trh (bear) pokles na trhu cena komodity klesá Finanční trh

77 Burzovní index vyjadřuje vývoj na dané burze každá burza má vlastní index Index PX BCPP Dow Jones Industrial Avarage (DJIA) NASDAQ 100 Index Finanční trh

78 Burza cenných papírů Praha a.s. sídlí v Rybné ulici na Praze 1 otevřena v roce 1993 navázala na burzu z roku 1871 obchodují jen obchodníci s cennými papíry Index PX ent.aspx?k=profil-burzy Finanční trh

79 Makroekonomické aspekty ekonomiky

80 Peníze všeobecně uznávaný ekvivalent směny vývoj peněz zbožové peníze drahé kovy papírové peníze plastikové peníze Peníze a platební styk

81 funkce peněz Evropský sociální fond Funkce a formy peněz platidlo prostředek směny uchovatel hodnoty úspory měřítko hodnoty vyjadřují cenu světové peníze umožní směnu i mimo zemi, kde jsou oficiálním platidlem formy peněz papírové peníze bankovky a mince depozita cenné papíry Peníze a platební styk

82 Bankovní účet zřízen na základě písemné smlouvy mezi bankou a klientem slouží pro přijímání plateb a pro běžné úhrady tj. zajišťuje bezhotovostní platební styk další služby, které banka nabízí spolu s BÚ platební karty pojištění internetové bankovnictví založení spořicího účtu otevření úvěru podpisový vzor vklady na účtech jsou pojištěny do výše 100 tis. EUR Peníze a platební styk

83 Platební karty slouží k bezhotovostním platbám ze použít i pro výběr hotovosti z bankomatu druhy debetní vydávány k bankovnímu účtu lze platit jen do výše zůstatku na účtu kreditní jedná se o poskytnutí úvěru dní bezúročné období Peníze a platební styk

84 druhy - pokračování elektronické hladký potisk Evropský sociální fond Platební karty platby u obchodníků, výběr z bankomatu embosované plastický potisk platby u obchodníků, výběr z bankomatu, platby na internetu typy karet podle asociací Visa MasterCard American Express Diners Club JBC Card Peníze a platební styk

85 tuzemský zahraniční Evropský sociální fond Platební styk hotovostní bezhotovostní příkaz k úhradě pokyn k platbě dává majitel účtu hromadný, jednotlivý, jednorázový, trvalý povolení k inkasu pokyn k platbě dává osoba, které má být placeno inkasní limit Peníze a platební styk

86 Ukázka příkazu k úhradě Peníze a platební styk

87 variabilní Evropský sociální fond Symboly slouží k identifikaci platby např. číslo faktury nebo pojistné smlouvy konstantní identifikují charakter a způsob platby povinný pouze u plateb potřebných pro sestavování platební bilance České republiky a u plateb týkajících se příjmů a výdajů státního rozpočtu např platby za služby specifický dále specifikuje platbu Peníze a platební styk

88 Zajištění platebního styku ČNB provozuje systém mezibankovního platebního styku CERTIS clearingové centrum certis/certis_stat.html pokud plátce i příjemce platby mají své účty u stejné banky, provede převod peněz (zúčtování na účtech) tato banka ve svém vlastním zúčtovacím centru Peníze a platební styk

SLOVNÍČEK EKONOMICKÝCH POJMŮ č. 2

SLOVNÍČEK EKONOMICKÝCH POJMŮ č. 2 SLOVNÍČEK EKONOMICKÝCH POJMŮ č. 2 fiskální politika daň konvertibilita měny inflace index spotřebitelských cen druhy inflace deflace stagflace HDP HNP druhy nezaměstnanosti DPH spotřební koš statků a služeb

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

Úvod 1. Kapitola 1 Úvod do bankovních obchodů 3

Úvod 1. Kapitola 1 Úvod do bankovních obchodů 3 Úvod 1 Kapitola 1 Úvod do bankovních obchodů 3 1.1 Česká národní banka............................3 1.2 Obchodní banky.................................4 1.3 Česká bankovní asociace (ČBA)....................5

Více

Pracovní list 1 Peněžní trh:

Pracovní list 1 Peněžní trh: Pracovní list 1 Peněžní trh: 1. Vysvětlete funkce peněz: a) prostředek směny.... b) zúčtovací jednotka... c) uchovatel hodnoty.... 2. K čemu slouží směnka:.. 3. Jaké druhy směnek rozlišujeme:.. 4. Které

Více

9. Přednáška Česká národní banka

9. Přednáška Česká národní banka 9. Přednáška Česká národní banka Česká národní banka ústřední banka České republiky, - zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance (novela č. 257/2004 Sb.). hlavní cíl CENOVÁ STABILITA, Další cíle: podpora

Více

Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55

Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55 OPAKOVÁNÍ A 1. Napiš 3 funkce peněz: 2. Doplň druh peněz: mince z drahých kovů, jejich nominální hodnota byla kryta drahým kovem, z něhož byly vyrobeny mince z obecných kovů (mosaz, hliník, ), od 18. století

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová Finanční trh Bc. Alena Kozubová Finanční trh Finanční trh je místo, kde se obchoduje se všemi formami peněz. Je to největší trh v měřítku národní i světové ekonomiky. Je to trh velice citlivý na jakékoliv

Více

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Finanční produkty Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_39_07 Tématický celek: Rodina a finance Autor: Mgr. Drahomíra

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_14_FINANČNÍ PRÁVO_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

BANKY A PENÍZE. Alexandra Paurová Středa, 11.dubna 2012

BANKY A PENÍZE. Alexandra Paurová Středa, 11.dubna 2012 BANKY A PENÍZE Alexandra Paurová Středa, 11.dubna 2012 Peníze počátky vzniku Historie vzniku Barterová směna: výměna zboží za zboží Značně komplikovaná Vysoké transakční náklady Komoditní peníze Vznikají

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Témata pro ústní profilové zkoušky v předmětu: Aplikovaná ekonomika Školní rok: 2013/2014 Studijní obor: 78-42 M / 001

Více

4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody)

4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody) 4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody) BANKOVNÍ PRODUKT je veškerá služba, kterou banka poskytuje svým klientům ve formě úvěrů, přijímání

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BANKOVNICTVÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BANKOVNICTVÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BANKOVNICTVÍ - banky a jejich služby jsou nedílnou součástí finančního trhu Evropská centrální banka Spravuje euro (jednotnou měnu EU) a udržuje cenovou stabilitu v

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,1 mld. Kč, tj. o 0,6 mld. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 1,6 mld. Kč, zatímco korunová

Více

BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4

BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4 BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4 Sada: Ekonomie Téma: Banky Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování Anotace:

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů. Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014

Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů. Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014 Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014 Motto Rozpočet by měl být vyvážený, státní pokladna by se měla znovu naplnit, veřejný dluh by se měl snížit,

Více

5. setkání. Platební bilance a vnější ekonomická rovnováha, měnová politika, fiskální politika

5. setkání. Platební bilance a vnější ekonomická rovnováha, měnová politika, fiskální politika 5. setkání Platební bilance a vnější ekonomická rovnováha, měnová politika, fiskální politika PLATEBNÍ BILANCE A VNĚJŠÍ EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA Obsah kapitoly Podstata platební bilance Struktura platební

Více

VEŘEJNÉ PŘÍJMY. A. Dle návratnosti. Příjmy nenávratné: Příjmy návratné

VEŘEJNÉ PŘÍJMY. A. Dle návratnosti. Příjmy nenávratné: Příjmy návratné VEŘEJNÉ PŘÍJMY» jsou zdrojem krytí veřejných výdajů» dlouhodobě jsou rozpočtovým omezením» zabezpečují alokační, redistribuční a stabilizační funkci veřejných financí.» plánovatelné a neplánovatelné A.

Více

Bankovnictví a pojišťovnictví 5

Bankovnictví a pojišťovnictví 5 Bankovnictví a pojišťovnictví 5 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Vkladové bankovní produkty Obsah:

Více

Komerční bankovnictví v České republice

Komerční bankovnictví v České republice Vysoká škola ekonomická v Praze Komerční bankovnictví v České republice Stanislava Půlpánová 2007 Obsah Obsah Uvod 9 1. Finanční systém 11 1.1 Banky jako součást FSI 11 1.2 Regulace finančního systému

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 1. čtvrtletí 2014 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,4 mld. Kč, což znamená, že v průběhu 1. čtvrtletí 2014 se tento dluh prakticky nezměnil.

Více

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 12. Daňový systém České republiky Mgr. Zuzana

Více

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola. Bankovní domy komerční banky, spořitelny + test

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola. Bankovní domy komerční banky, spořitelny + test Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu Inovace a individualizace výuky Číslo materiálu VY_62_INOVACE_ZEL13 Název školy BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola Autor Ing.

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 1. Základní ekonomické pojmy potřeby, teorie motivace statky a služby kvalita života peníze, oběh peněz Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 2. Výroba 3. Podnik výrobní faktory hospodaření, cíle,

Více

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Státní dluh 1. Vývoj státního dluhu V 2013 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu o 47,9 mld. Kč z 1 667,6 mld. Kč na 1 715,6 mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 2013 se tento dluh zvýšil o 2,9 %.

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA Základní pojmy od A do O. www.zlinskedumy.cz

FINANČNÍ MATEMATIKA Základní pojmy od A do O. www.zlinskedumy.cz FINANČNÍ MATEMATIKA Základní pojmy od A do O www.zlinskedumy.cz Finanční matematika = soubor obecných matematických metod uplatněných v oblasti financí např. poskytování krátkodobých a dlouhodobých úvěrů,

Více

Daňový systém v ČR. Filip Rufer

Daňový systém v ČR. Filip Rufer + Daňový systém v ČR Filip Rufer + Co to je a k čemu slouží daň je povinná, nenávratná zákonem určená platba do veřejného rozpočtu neekvivalentní neexistuje nárok na adekvátní plnění za daň, neúčelovou

Více

- státní instituce, zřízena vládou; pečuje o stabilitu měny; snižuje a zvyšuje množství peněz na trhu prodává nebo nakupuje státní obligace

- státní instituce, zřízena vládou; pečuje o stabilitu měny; snižuje a zvyšuje množství peněz na trhu prodává nebo nakupuje státní obligace Otázka: Finanční trh a finanční instituce Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): andy.232 Finanční trh a finanční instituce bankovní soustava měna, peníze nemovitosti, cenné papíry, akcie mezinárodní

Více

FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech

FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech - fce: alokační, redistribuční (soustřeďuje, přerozděluje, rozmisťuje) - peněžní: KRÁTKODOBÉ peníze, fin.

Více

PENÍZE A PLACENÍ. Mgr. Ing. Šárka Dytková

PENÍZE A PLACENÍ. Mgr. Ing. Šárka Dytková PENÍZE A PLACENÍ Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5.

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

Rodinný rozpočet. - na základě pojištění - nemocenská. - důchod. - státní politiky zaměstnanosti. - dávky státní sociální podpory

Rodinný rozpočet. - na základě pojištění - nemocenská. - důchod. - státní politiky zaměstnanosti. - dávky státní sociální podpory Rodinný rozpočet Doporučený postup: 1. Sepsat všechny čisté příjmy domácnosti (rodiny) 2. Sepsat seznam všech měsíčních výdajů 3. Porovnat rozdíl mezi příjmy a výdaji Příjmy: - plat,mzda (na základě pracovního

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Finanční trhy Finanční trh je založený na nabídce relativně

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

Maturitní témata EKONOMIKA

Maturitní témata EKONOMIKA Maturitní témata EKONOMIKA Školní rok 2014/2015 1. Ekonomie jako věda - význam ekonomického vzdělání - vztah ekonomiky a politiky - makroekonomie - mikroekonomie - zákon vzácnosti - hospodaření - efektivnost

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

BANKOVNICTVÍ. Mgr. Ing. Šárka Dytková

BANKOVNICTVÍ. Mgr. Ing. Šárka Dytková BANKOVNICTVÍ Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková

Více

Typy úvěrů. Bc. Alena Kozubová

Typy úvěrů. Bc. Alena Kozubová Typy úvěrů Bc. Alena Kozubová Typy úvěrů Kontokorentní úvěr s bankou uzavřeme smlouvu o čerpání úvěru z našeho běžného účtu. Ten může vykazovat i záporný zůstatek až do sjednané výše. Čerpání a splácení

Více

Investování volných finančních prostředků

Investování volných finančních prostředků Investování volných finančních prostředků Rizika investování Lidský faktor Politická rizika Hospodářská rizika Měnová rizika Riziko likvidity Inflace Riziko poškození majetku Univerzální optimální investiční

Více

OSOBNÍ DOPRAVA. E. Obchodní a finanční správa podniku

OSOBNÍ DOPRAVA. E. Obchodní a finanční správa podniku OSOBNÍ DOPRAVA E. Obchodní a finanční správa podniku 1. Finančním řízením podniku se rozumí: a) placení faktur a účtů b) zabezpečení krátkodobé finanční rovnováhy c) zabezpečení krátkodobé a dlouhodobé

Více

Sazebník. bankovních poplatků mbank. Platný od 1. 11. 2012.

Sazebník. bankovních poplatků mbank. Platný od 1. 11. 2012. Sazebník bankovních poplatků mbank Platný od 1. 11. 2012. Obsah I. Osobní účet mkonto 2 II. Spořicí účet emax / emax plus 2 III. Termínovaný vkladový účet mvklad 3 IV. Platební karty 3 V. Kreditní karty

Více

DAŇOVÝ SYSTÉM V ČR. Mgr. Ing. Šárka Dytková

DAŇOVÝ SYSTÉM V ČR. Mgr. Ing. Šárka Dytková DAŇOVÝ SYSTÉM V ČR Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5.

Více

Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Říjen 2010

Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Říjen 2010 Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty Univerzita Třetího věku Hradec Králové Říjen 2010 Úvěrové instituce Banky akciové společnosti oprávněné přijímat vklady, poskytovat úvěry

Více

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Vývoj státního dluhu V 1. 3. čtvrtletí 2014 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,0 mld. Kč, tj. o 0,3 mld. Kč. Při snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

8 Rozpočtový deficit a veřejný dluh

8 Rozpočtový deficit a veřejný dluh 8 Rozpočtový deficit a veřejný dluh Obsah : 8.1 Bilance státního rozpočtu. 8.2 Deficit státního rozpočtu. 8.3 Důsledky a možnosti financování deficitu. 8.4 Deficit v ČR. 8.5 Veřejný dluh. 8.6 Veřejný dluh

Více

Hospodářská politika

Hospodářská politika Hospodářská politika doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Hlavní cíl: zajištění ekonomického růstu, ekonomické rovnováhy, cenové stability, plné zaměstnanosti a sociálních úkolů státu. 1 Cílů HP je dosahováno

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 66-41-M/02 Obchodní akademie Školní

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu Peníze, banky, finanční trhy

Metodický list pro první soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu Peníze, banky, finanční trhy Metodický list pro první soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu Peníze, banky, finanční trhy Název tematického celku: Peníze Cíl: Vysvětlit vznik peněz a bank, jejich funkce a význam v moderní ekonomice

Více

Firemní program Domino

Firemní program Domino Firemní program Domino pro zaměstnance společnosti SPŠ Mladá Boleslav Prezentace FP Domino BĚŽNÝ ÚČET V KČ Srovnání nabídky kont Perfekt Konto Extra Konto Premium Konto Měsíční kreditní obrat > 10 000

Více

Seznam studijní literatury

Seznam studijní literatury Seznam studijní literatury Zákon o účetnictví, Vyhlášky 500 a 501/2002 České účetní standardy (o CP) Kovanicová, D.: Finanční účetnictví, Světový koncept, Polygon, Praha 2002 nebo později Standard č. 28,

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0218. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Základy společenských věd. Test hospodářská politika státu

CZ.1.07/1.5.00/34.0218. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Základy společenských věd. Test hospodářská politika státu Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu Šablona Označení materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_Zim17 Vypracoval, Dne

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty. www.zlinskedumy.cz

FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty. www.zlinskedumy.cz FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty www.zlinskedumy.cz Finanční produkty jsou půjčky, hypotéky, spoření, nejrozšířenější jsou produkty, jejichž hlavní zaměřením je: správa financí: běžné účty zhodnocení

Více

SYSTÉM DANÍ. Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

SYSTÉM DANÍ. Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě SYSTÉM DANÍ VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_9 Sada: Ekonomie Téma: Daně Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování Anotace: Prezentace

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY - specifický trh, na kterém se obchodují peníze - peníze - můžou mít různou podobu hotovost, devizy, cenné papíry - funkce oběživa, platidla, dají se

Více

Praktické otázky vyplývající ze vztahu ČNB k vybraným mezinárodním obchodním operacím

Praktické otázky vyplývající ze vztahu ČNB k vybraným mezinárodním obchodním operacím Praktické otázky vyplývající ze vztahu ČNB k vybraným mezinárodním obchodním operacím V Z D Ě L Á VA C Í M AT E R I Á L K E K U R Z U M E Z I N Á R O D N Í O B C H O D N Í O P E R A C E S L E Z S K Á U

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ Ing. Václav Zeman E-mail: zeman@fbm fbm.vutbr.cz 9. červenec 2007 Přednáška č. 1 Banka a její funkce ve finančním systému Obchodování s

Více

Maturitní otázky k ústní zkoušce

Maturitní otázky k ústní zkoušce S SOU LIVA Maturitní otázky k ústní zkoušce EKONOMIKA PODNIKU Pro třídu: DPO 3.A Školní rok: 2010/2011 Vypracoval: Ing. Tomáš Kučera Schválila: Mgr. Alice Linková ředitelka školy 1. Základní ekonomické

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

ÚČTOVÁNÍ FINANČNÍHO MAJETKU

ÚČTOVÁNÍ FINANČNÍHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ FINANČNÍHO MAJETKU Charakteristickým rysem finančního majetku účtovaného v účtové třídě 2 je zejména vysoká likvidnost, bezprostřední obchodovatelnost, předpokládaná držba či smluvená splatnost

Více

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Vítáme Vás na semináři organizovaném v rámci projektu Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/50.0015 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Tématické okruhy problematiky finančního práva ke zkoušce z předmětu Finanční právo (obecná část)

Tématické okruhy problematiky finančního práva ke zkoušce z předmětu Finanční právo (obecná část) Tématické okruhy problematiky finančního práva ke zkoušce z předmětu Finanční právo (obecná část) 1/ Finance a finanční činnost státu. Předmět a systém finančního práva. Věda o finančním právu 2/ Finanční

Více

Cíl: seznámení s pojetím peněz v ekonomické teorii a s fungováním trhu peněz. Peníze jako prostředek směny, zúčtovací jednotka a uchovatel hodnoty.

Cíl: seznámení s pojetím peněz v ekonomické teorii a s fungováním trhu peněz. Peníze jako prostředek směny, zúčtovací jednotka a uchovatel hodnoty. Vysoká škola finanční a správní, o. p. s. Akademický rok 2006/07, letní semestr Kombinované studium Předmět: Makroekonomie (Bc.) Metodický list č. 3 7) Peníze a trh peněz. 8) Otevřená ekonomika 7) Peníze

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

Úvěry na sezónní náklady Účelové podnikatelské provozní úvěry poskytnuté klientům na sezónní náklady. Zahrnují i provozní úvěry neziskovému sektoru.

Úvěry na sezónní náklady Účelové podnikatelské provozní úvěry poskytnuté klientům na sezónní náklady. Zahrnují i provozní úvěry neziskovému sektoru. : 30 POPIS ČÍSELNÍKU : Výčet položek číselníku: Typy úvěrů TYPUVERU Typy účelových a finančních úvěrů podle účelu použití úvěru nebo jeho charakteru. Doplňkově obsahuje účelovou kategorizaci uložených

Více

EKONOMIKA. Průvodce pro učitele

EKONOMIKA. Průvodce pro učitele EKONOMIKA ISBN 978-80-7358-2050 - 9 788073 582050 PRO STŘEDNÍ ŠKOLY Průvodce pro učitele ÚVOD Upozorňujeme vás, že kopírování a rozšiřování kopií této knihy nebo jejích částí (a to i pro vzdělávací účely)

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 12. Lekce Banky a jejich úloha v národním hospodářství Struktura

Více

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR Národní hospodářství tí a sociální systém ČR ObN 3. ročník Ekonomické sektory: Národní hospodářství primární (zemědělství a hornictví) sekundární í( (zpracovatelský průmysl) ů terciární (poskytování služeb)

Více

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU)

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) 6.3 Cizí zdroje - závazky podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, vymezení

Více

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství nejen 1. díl Obecná ekonomie Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz TEMATICKÉ ROZDĚLENÍ DÍLŮ KNIHY EKONOMIE NEJEN K MATURITĚ

Více

BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY 2010-2013. 15.6.2012 Mezinárodní obchodní operace 1

BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY 2010-2013. 15.6.2012 Mezinárodní obchodní operace 1 BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY V Z D Ě L Á VA C Í M AT E R I Á L K E K U R Z U M E Z I N Á R O D N Í O B C H O D N Í O P E R A C E S L E Z S K Á U N I V E R Z I TA V O PAV Ě O K R E S N Í H O S P O D Á Ř S K Á KO

Více

KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT

KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním

Více

Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie. Správná odpověď je označena tučně.

Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie. Správná odpověď je označena tučně. Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie právná odpověď je označena tučně. 1. Jestliže centrální banka nakoupí na otevřeném trhu státní cenné papíry, způsobí tím:

Více

6. Účtová třída 2 - Finanční účty

6. Účtová třída 2 - Finanční účty 6. Účtová třída 2 - Finanční účty V této účtové třídě se sleduje finanční majetek a krátkodobé finanční zdroje účetní jednotky. Účty mohou být aktivní i pasivní. Jedná se o peněžní hotovost, šeky, ceniny,

Více

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 14. Daně přímé Mgr. Zuzana Válková CHARAKTERISTIKA

Více

Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1

Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1 Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1 var. Aa Úloha 1 - Zásoby 1. Na sklad převzato zboží pořizovací ceně 62 000,- 132 131 2. Faktura od zahraničního dodavatele za pom. materiál 10 000 USD (aktuální

Více

Daň a její konstrukční prvky

Daň a její konstrukční prvky Daň a její konstrukční prvky Daň a její charakteristika Daň je platba: zákonem určená povinná plynoucí do rozpočtu v penězích neúčelová nenávratná neekvivalentní najdu ji ve Sbírce zákonů; v rámci legislativního

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0499

CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Číslo projektu Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. VY_32_INOVACE_261_ESP_11 Marcela Kovářová Datum tvorby

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník VY_32_INOVACE_EKO155

Více

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu Seminární práce Vybrané makroekonomické nástroje státu 1 Obsah Úvod... 3 1 Fiskální politika... 3 1.1 Rozdíly mezi fiskální a rozpočtovou politikou... 3 1.2 Státní rozpočet... 4 2 Monetární politika...

Více

OTÁZKY K PROCVIČOVÁNÍ I.

OTÁZKY K PROCVIČOVÁNÍ I. Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název

Více

Oznámení o změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb

Oznámení o změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb Oznámení o změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb Od 1. 4. 2012 dochází ke změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb, jejíž součástí jsou mimo jiné tyto dokumenty: Obchodní podmínky

Více

Bezhotovostní platební styk. Bc. Alena Kozubová

Bezhotovostní platební styk. Bc. Alena Kozubová Bezhotovostní platební styk Bc. Alena Kozubová Depozita Podniky i občané si ukládají své finanční prostředky na účty v bankách. Jde o vklady, které se označují jako depozita. Jedná-li se o cizí měnu, označujeme

Více

Účelové podnikatelské provozní úvěry poskytnuté klientům na

Účelové podnikatelské provozní úvěry poskytnuté klientům na : 30 POPIS ČÍSELNÍKU : Výčet položek číselníku: Typy úvěrů položky TYPUVERU Typy účelových a finančních úvěrů podle účelu použití úvěru nebo jeho charakteru. Doplňkově obsahuje účelovou kategorizaci uložených

Více

i R = i N π Makroekonomie I i R. reálná úroková míra i N. nominální úroková míra π. míra inflace Téma cvičení

i R = i N π Makroekonomie I i R. reálná úroková míra i N. nominální úroková míra π. míra inflace Téma cvičení Téma cvičení Makroekonomie I Nominální a reálná úroková míra Otevřená ekonomika Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Nominální a reálná úroková míra Zahrnutí míry inflace v rámci peněžního trhu

Více

Finanční trhy. Doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Finanční trh

Finanční trhy. Doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Finanční trh Finanční trhy Doc Ing Jana Korytárová, PhD Finanční trh trh peněz (trh krátkodobých úvěrů splatnost do 1 roku), trh kapitálu (respektive zahrnuje ještě devizový trh a trh drahých kovů) 1 Historický vývoj

Více

Osobní finance. a společenskovědní seminář

Osobní finance. a společenskovědní seminář Osobní finance Občanská nauka Občanská nauka a společenskovědní seminář Zhodnocování finančních prostředků (od r. 2011 pojištění bankovních vkladů ů do výše 100 000 EUR) Běžný účet základní nástroj hotovostního

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA Ing. Ivana Frantesová 1 Aktivní operace - úvěry III/2 VY_32_INOVACE_27 2 Název školy Registrační číslo projektu

Více