- základní rysy a tendence vývoje

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "- základní rysy a tendence vývoje"

Transkript

1 VysoKÁ ŠKOLA EKONOMiCKÁ V PRAZE Fakulta mezinárodních vztahu Svetová ekonomika - základní rysy a tendence vývoje I Eva Cihelková a kolektiv 2005

2 . OBSAH Úvod Seznam zkratek 11 Seznamtabulek l. Systémové pojetí svetové ekonomiky jako reálného objektu a vední disciplíny Svetová ekonomika jako reálný sociálne-ekonomický systém (V. Bernášek) Prístup ekonomické teorie a nekterých aplikovaných disciplín ke svetové ekonomice (V. Bernášek) Svetová ekonomika jako samostatná vední disciplína (V. Bernášek) II. Svetová ekonomika - základy teorie a vývoj Základy teorie svetové ekonomiky (J. Foltýn) Nárys teorie mezinárodní delby práce a svetová ekonomika Tendence k rostoucíinternacionalizaci a interdependenci a svetová ekonomika Vedecko-technický pokrok a svetová ekonomika Globální problémy Vývoj svetové ekonomiky (A. Holub) Vznik a etapy vývoje svetové ekonomiky Hlavní rysy poválečné etapy vývoje svetové ekonomiky s durazem na 70. a 80. léta Prechod od svetové ekonomiky rozčlenené na dve soustavy k jednotné tržní svetové ekonomice Svetová recese a oživení v1.polovine 90. let Moderní ekonomický rust a strukturální zmeny ve svetové ekonomice (A. Holub) Svetová výroba a moderní ekonomický rust Strukturální odvetvové zmeny: typy struktur, fází a cest strukturálního vývoje Obecné charakteristiky a zvláštnosti základních odvetví v hlavních skupinách zemí III. Mezinárodní ekonomické a menové vztahy a jej ich subjekty Formy a vývoj mezinárodních ekonomických vztahu, jej ich subjekty a mechanismy (A. Bružek) Obecná charakteristika Vývoz a dovoz zboží Vývoz a dovoz služeb Vývoz a dovoz kapitálu Vývoz a dovoz vedecko-technických znalostí Vývoz a dovoz (migrace) pracovních sil

3 1.7. Hlavní subjekty mezinárodních ekonomických vztahu Mezinárodní menová soustava (A. Bružek) Formy a funkce svetových (mezinárodních) penez Vývoj mezinárodní menové soustavy a penez ". 87 IV. Rozvinuté tržní ekonomiky a jejich postavení ve svetové ekonomice Rozvinuté tržní ekonomiky ve svetové ekonomice (J. Jakš) " Výchozí charakteristika Specifické rysy ekonomiky a hospodárské politiky th center v jejich vnejších souvislostech Od Evropského hospodáfského společenství k Evropské unii (J. Jakš) Základní etapy rozvoje integračního procesu v západní Evrope Etapa integračních východisek formovaných výsledky 2. svetové války Etapa ekonomického a sociálního rozvoje a integrační dynamiky Etapa stagnace integračního procesu a strukturálních krizí Etapa oživení integrační dynamiky a rozšírení jejího integračního rozmeru. 109 'v'~".< 2.6. Etapa formování Evropské hospodáfské, menové a politické unie o.""',,..,.'~ K f. ungovam ' mstituci EU ".. 3. Americké centrum (P. Neumann, J. Jakš) 3.1. Predpoklady dominantní pozice USA ve svetové ekonomice Hospodárská politika a ekonomický vývoj v 50. a 60. letech 122 po 2. svetové vá1ce 3.3. Hospodárská politika a ekonomický vývoj v 70. a 80. letech Hospodárská politika a ekonomický vývoj v 90. letech USA - globální velmoc Zahraničnehospodárská strategie USA Japonské centrum (E. Cihelková, J. Jakš) 4.1. Výchozí pozice, hospodárská politika a dlouhodobý vzestup Japonska 132 ve svetové ekonomice po 2. svetové vá1ce Hospodáfská politika a ekonomický vývoj v 50. a 60. letech Hospodárská politika a ekonomický vývoj v 70. a 80. letech Hospodáfská politika a ekonomický vývoj v 90. letech Silné a slabé stránky postavení Japonska ve svetové ekonomice Nová rozvojová strategie V. Rozvojové ekonomiky a jejich postavení ve svetové ekonomice Základní ekonomická charakteristika rozvojového sveta (A. Holub) Rozklad kolonialismu a vznik rozvojového sveta Prevládající rysy ekonomiky rozvojových zemí Hlavní tendence a problémy rozvojového sveta (L. Adamcová, A. Holub) Rozširující se propast v ekonomické úrovni mezi rozvojovými zememi a rozvinutýmitržnímiekonomikami Rostoucídiferenciacea hlavnískupinyrozvojovýchzemí

4 2.3. Vzestupná úloha tržních vztahu il zmena v pomeru mezi státním a soukromým sektorem Industrializace Rozvoj zemedelství a potravinový problém Sociální problémy rozvojových zemí Mezinárodní ekonomická spolupráce a integrace Charakteristika hlavních rozvojových regionu (L. Adamcová, A. Holub) Stručná komparativní analýza hlavních rozvojových regionu Významné rysy a problémy hlavních rozvojových regionu VI. Centrálne plánované ekonomiky, jejich premeny a postavení ve svetové ekonomice Vznik a vývoj svetové socialistické ekonomické soustavy (E. Cihelková) Geneze společenství socialistických státu a jeho výchozí podmínky Základní rysy vývoje zemí RVHP v poválečném období Politický a ekonomický vývoj CPE v nečlenských státech RVHP Hospodárskopolitická adaptační strategie evropských CPE v 2. polovine 80. let: výchozí podmínky a podstata reforem (E. Cihelková) Výchozí vnitfní a vnejší podmínky Prestavba hospodárských mechanismu: podstata a výsledky První kroky k reforme vnejších vztahu " 3. Transformace CPE v tržní ekonomiky - podstata a hlavní výsledky v1.polovine 90. let (E. Cihelková, V. Adámková) Transformace: podstata a strategie Utvárení institucí, systémové reformy a premena ekonomické struktury Prechodné období a role státu Výsledky transformace: institucionální, systémové a strukturální zmeny Specifické prípady transformace Vnejší dimenze transformace CPE v tržní ekonomiky a postavení trasformujících se zemí ve svetové ekonomice (E. Cihelková) 198 """""""""" 4.1. Reorientace ve svetové ekonomice: institucionální rámec Návrat do Evropy a cesta do Evropské unie Subregionální spolupráce ve strední a východní Evrope Kurs všeobecného rozvoje spolupráce a postavení ve svetové ekonomice Čína a ostatní reformující se ekonomiky - specifika a postavení ve svetové ekonomice (M. Znamenáček, E. Cihelková, V. Adámková) Reformní úsilí Číny Ostatní reformující se ekonomiky VII. Postavení české republiky ve svetové ekonomice 225 """""""'" 1. Historický exkurz (J. Lašek) Československá republika a svetová ekonomika Socialistický experiment centrálne plánované ekonomiky Transformace centrálne plánované ekonomiky ČSFR Vznik České republiky a její postavení ve svetové ekonomice (V. Adámková, J. Lašek)

5 2.1. Vznik ČR - odluka jako ekonomický problém ČR a integrační procesy v Evrope Postavení České republiky ve svetové ekonomice VIII. Prognózyvývojesvetovéekonomiky Prognózování ve svetové ekonomice a globální prognostika (J. Foltýn) Nekteré hlavní práce o budoucnosti svetové ekonomiky (J. Foltýn) """" Stfednedobá prognóza Mezinárodního menového fondu a dlouhodobá prognózasvetovébanky(a. Holub).. :

I. oddíl 1 Sociální politika, její podstata a základní charakteristika Typy (modely) sociální politiky, její funkce a nástroje

I. oddíl 1 Sociální politika, její podstata a základní charakteristika Typy (modely) sociální politiky, její funkce a nástroje OBSAH Úvod................................................ 11 I. oddíl 1 Sociální politika, její podstata a základní charakteristika.................... 17 1.1 Místo sociální politiky ve společenském systému....

Více

Středoevropská studia

Středoevropská studia Středoevropská studia I. Politologie, veřejná správa a regionalistika Blok A - Politologie 1. Politika jako předmět zájmu politické vědy Hlavní teoretické přístupy k politice, vznik, vývoj, členění a metody

Více

OBSAH. Úvod... 11. I. Oddíl

OBSAH. Úvod... 11. I. Oddíl OBSAH Úvod................................................. 11 I. Oddíl 1 Sociální politika, její podstata a základní charakteristika....... 17 1.1 Místo sociální politiky ve společenském systému........

Více

Vyhláška rektora č. 1/2013 Okruhy otázek ke státní závěrečné zkoušce pro akademický rok 2012/2013

Vyhláška rektora č. 1/2013 Okruhy otázek ke státní závěrečné zkoušce pro akademický rok 2012/2013 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 1/2013 Okruhy otázek ke státní závěrečné zkoušce pro akademický

Více

Evropský polytechnický institut, s.r.o. 1. soukromá vysoká škola na Moravě Kunovice SVĚTOVÁ EKONOMIKA. Ing. Jan Prachař, PhD. Ing.

Evropský polytechnický institut, s.r.o. 1. soukromá vysoká škola na Moravě Kunovice SVĚTOVÁ EKONOMIKA. Ing. Jan Prachař, PhD. Ing. Evropský polytechnický institut, s.r.o. 1. soukromá vysoká škola na Moravě Kunovice SVĚTOVÁ EKONOMIKA Ing. Jan Prachař, PhD. Ing. Ondřej Šabata 2011 Evropský polytechnický institut, s.r.o. 1. soukromá

Více

Vyhláška rektora č. 7/2014 Okruhy otázek ke státní závěrečné zkoušce pro akademický rok 2014/2015

Vyhláška rektora č. 7/2014 Okruhy otázek ke státní závěrečné zkoušce pro akademický rok 2014/2015 Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně správní, Havířov Vyhláška rektora č. 7/2014 Okruhy otázek ke státní závěrečné zkoušce pro akademický

Více

1. VZNIK, VÝVOJ A STRUKTURA SVĚTOVÉ EKONOMIKY

1. VZNIK, VÝVOJ A STRUKTURA SVĚTOVÉ EKONOMIKY 1. VZNIK, VÝVOJ A STRUKTURA SVĚTOVÉ EKONOMIKY Obsah přednášky 1. Pojem světová ekonomika (SE) 2. Podmínky vzniku SE 3. Vývojové etapy SE 4. Diferenciační proces a struktura světové ekonomiky Pojem světová

Více

Vyhláška rektora č. 7/2013 Okruhy otázek ke státní závěrečné zkoušce pro akademický rok 2013/2014

Vyhláška rektora č. 7/2013 Okruhy otázek ke státní závěrečné zkoušce pro akademický rok 2013/2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 7/2013 Okruhy otázek ke státní závěrečné zkoušce pro akademický

Více

S t á t n í z á v ě r e č n á z k o u š k a obor Veřejná správa a regionální rozvoj navazující magisterské studium

S t á t n í z á v ě r e č n á z k o u š k a obor Veřejná správa a regionální rozvoj navazující magisterské studium ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Provozně ekonomická fakulta S t á t n í z á v ě r e č n á z k o u š k a obor Veřejná správa a regionální rozvoj navazující magisterské studium důležité termíny pro závěr

Více

Regionální politika EU a v ČR

Regionální politika EU a v ČR Regionální politika EU a v ČR Ing. Martin Pělucha, Ph.D. RNDr. Jana Kouřilová, Ph.D. Prof. RNDr. René Wokoun, CSc. 1 Obsah Úvod/předmluva... 4 1. Geneze a vývoj politiky soudržnosti... 7 1.1 Evropský integrační

Více

6.13 Dějepis. 6.13.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

6.13 Dějepis. 6.13.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 6.13 Dějepis 6.13.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět Dějepis vychází z obsahu vzdělávacího oboru Dějepis vzdělávací oblasti Člověk a společnost z RVP G.

Více

S t á t n í z á v ě r e č n á z k o u š k a obor Hospodářská a kulturní studia navazující magisterské studium

S t á t n í z á v ě r e č n á z k o u š k a obor Hospodářská a kulturní studia navazující magisterské studium ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Provozně ekonomická fakulta S t á t n í z á v ě r e č n á z k o u š k a obor Hospodářská a kulturní studia navazující magisterské studium důležité termíny pro závěr

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Monika Palatková Jitka Zichová Ekonomika turismu Turismus České republiky vymezení a fungování trhu turismu přístupy k hodnocení významu a vlivu

Více

STRATEGICKÉ A PROGRAMOVÉ AKTIVITY V EVROPSKÉ UNII A V ČESKÉ REPUBLICE

STRATEGICKÉ A PROGRAMOVÉ AKTIVITY V EVROPSKÉ UNII A V ČESKÉ REPUBLICE Metodické a systémové zásady zpracování sektorových operačních programů Příloha 1 STRATEGICKÉ A PROGRAMOVÉ AKTIVITY V EVROPSKÉ UNII A V ČESKÉ REPUBLICE 1. Metodická východiska Operační programy jsou integrální

Více

VŠB -Technická universita - Fakulta ekonomická. Katedra regionální ekonomiky. Regional analysis and programming. (Studijní texty 3.

VŠB -Technická universita - Fakulta ekonomická. Katedra regionální ekonomiky. Regional analysis and programming. (Studijní texty 3. VŠB -Technická universita - Fakulta ekonomická Katedra regionální ekonomiky Regional analysis and programming (Studijní texty 3. vydání) Analýza a prognóza Ostrava 2007 OBSAH 1 Úvod 4 2 Pojetí a cíle ekonomické

Více

Investice pro evropskou konkurenceschopnost: Příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020

Investice pro evropskou konkurenceschopnost: Příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020 Investice pro evropskou konkurenceschopnost: Příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020 Národní program reforem České republiky 2011 Obsah: I. Úvod I.1. Česká republika a Strategie Evropa 2020...5

Více

Vaše vzdělání, Vaše budoucnost... Vaše vzdělání, Vaše budoucnost...

Vaše vzdělání, Vaše budoucnost... Vaše vzdělání, Vaše budoucnost... Vaše vzdělání, Vaše budoucnost... 1 SOFT SKILLS Profesní dovednosti = odborné znalosti + sociální kompetence Požadavky současné doby na pracovníky stále narůstají. Aby bylo možné tyto výzvy úspěšně splnit,

Více

1. Úvod do problematiky

1. Úvod do problematiky 1. Úvod do problematiky Máme-li se zabývat reformou Společné zemědělské politiky Evropské unie, potom je nezbytné vycházet jak ze znalosti principů a účinků dosavadní politiky, tak z poznání vývoje a typických

Více

Nové směry reformy Společné zemědělské politiky po roce 2013 Prof. Ing. Věra Bečvářová, CSc.

Nové směry reformy Společné zemědělské politiky po roce 2013 Prof. Ing. Věra Bečvářová, CSc. Nové směry reformy Společné zemědělské politiky po roce 2013 Prof. Ing. Věra Bečvářová, CSc. Témata a struktura kurzu 1. Úvod do problematiky Zemědělství v současné etapě vývoje Formování agrárních trhů

Více

Úvod do hospodářské politiky, teorie a cíle HP KEU 1

Úvod do hospodářské politiky, teorie a cíle HP KEU 1 Úvod do hospodářské politiky, teorie a cíle HP KEU 1 Hospodářská politika Přístup státu k ekonomice své země Záměrná a praktická Zároveň: Vědní disciplína na pomezí ekonomické teorie a hospodářské praxe

Více

III. Aktualizace Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 až 2015 s výhledem do roku 2020

III. Aktualizace Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 až 2015 s výhledem do roku 2020 III. Aktualizace Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 až 2015 s výhledem do roku 2020 1 Obsah I. VÝCHOZÍ RÁMEC... 3 I.1. EVROPSKÉ STRATEGICKÉ DOKUMENTY... 3 I.2. KOHEZNÍ

Více

Sylabus pro MBA studium (Management Obchodu)

Sylabus pro MBA studium (Management Obchodu) Sylabus pro MBA studium (Management Obchodu) Název Marketing a komunikace Kód MO_MK 1 Ing. Eva Matoušková Seminární práce v rozsahu minimálně 4 strany textu (práce musí vycházet z vlastní zkušenosti a

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.11 Učební osnovy: Dějepis

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.11 Učební osnovy: Dějepis Podle těchto učebních osnov se vyučuje ve třídách 1.N a 2.N šestiletého gymnázia od školního roku 2013/2014. Zpracování osnovy předmětu Dějepis koordinoval Mgr. Miroslav Florík. Časová dotace: Nižší gymnázium:

Více

Tematické okruhy ke státní závěrečné zkoušce pro bakalářskou formu studia. Etapa 3

Tematické okruhy ke státní závěrečné zkoušce pro bakalářskou formu studia. Etapa 3 Tematické okruhy ke státní závěrečné zkoušce pro bakalářskou formu studia E K O N O M I E Etapa 3 1. Základní pojmy a souvislosti ekonomie 2. Trh a jeho charakteristika 3. Racionální chování spotřebitele

Více

TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE V AKADEMICKÉM ROCE 2012/2013 PRO BAKALÁŘSKOU FORMU STUDIA A. VŠEOBECNÁ ČÁST - EKONOMIE

TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE V AKADEMICKÉM ROCE 2012/2013 PRO BAKALÁŘSKOU FORMU STUDIA A. VŠEOBECNÁ ČÁST - EKONOMIE TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE V AKADEMICKÉM ROCE 2012/2013 PRO BAKALÁŘSKOU FORMU STUDIA zveřejněné dne 15. 3. 2013 na základě ustanovení čl. 15 odst. 9 Studijního a zkušebního řádu Slezské

Více

Evropská unie - úvod, historie, instituce a způsob fungování. Ing. Jiří Mach, Ph.D. Česká zemědělská univerzita v Praze

Evropská unie - úvod, historie, instituce a způsob fungování. Ing. Jiří Mach, Ph.D. Česká zemědělská univerzita v Praze Evropská unie - úvod, historie, instituce a způsob fungování Ing. Jiří Mach, Ph.D. Česká zemědělská univerzita v Praze Obsah 1. Hlavní specifika EU 2. Vývoj evropské integrace a její cíle 3. Nástroje EU

Více

Informace Odborné knihovny MF

Informace Odborné knihovny MF Informace Odborné knihovny MF Dokumentační a informační bulletin Řada: Přehled nových knih Vydavatel: Ministerstvo financí, Odbor Personální Oddělení Finanční a ekonomické informace IČ 00006947 Technická

Více

Transformace systému bilaterální rozvojové spolupráce České republiky

Transformace systému bilaterální rozvojové spolupráce České republiky MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií Transformace systému bilaterální rozvojové spolupráce České republiky Magisterská práce Stanislav Švára

Více

CÍL PROJEKTU > TERMÍN > POâET STUDENTÒ > PROST EDEK > HARMONOGRAM ROâNÍKU > REALIZÁTOR > GARANT > ZAKONâENÍ STUDIA >

CÍL PROJEKTU > TERMÍN > POâET STUDENTÒ > PROST EDEK > HARMONOGRAM ROâNÍKU > REALIZÁTOR > GARANT > ZAKONâENÍ STUDIA > CÍL PROJEKTU > příprava osob se zájmem o aktivní účast ve veřejném životě, se zaměřením na osoby s liberálně-konzervativní orientací PROST EDEK > jednoleté mezioborové studium ekonomie, mezinárodních vztahů,

Více

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství nejen 1. díl Obecná ekonomie Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz TEMATICKÉ ROZDĚLENÍ DÍLŮ KNIHY EKONOMIE NEJEN K MATURITĚ

Více