Pomáháme postiženým obcím po povodních. Válcovací tratě slaví půl století. Duben ve znamení rekordní výroby

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pomáháme postiženým obcím po povodních. Válcovací tratě slaví půl století. Duben ve znamení rekordní výroby"

Transkript

1 1 společnost 1 celosvětové společenství 1 časopis/arcelormittal Ostrava/Květen 2010, ročník I I., číslo 5 06 Jsme nejlepším zaměstnavatelem regionu Rozhovor s personálním ředitelem naší společnosti nejen o tom, jaký význam má pro něj ocenění Nejlepší zaměstnavatel regionu 2010 a jeho zvolení Nejvýznamnější postavou personalistiky v pěti regionech České republiky Pomáháme postiženým obcím po povodních Věra Breiová Válcovací tratě slaví půl století Jan Kaloč Duben ve znamení rekordní výroby Jan Mikoláš

2 2 5 ArcelorMittal Ostrava květen 2010 Jedna společnost, jedno poselství: Vést příkladem Den zdraví a bezpečnosti je základním kamenem, na kterém budujeme sdílenou bdělost kolegů i naši vlastní. Pamatujte si, že vy řídíte svou vlastní bezpečnost. Ale bezpečnost spolupracovníků a pracovníků externích firem je rovněž ve vašich rukou. Dávejte pozor na sebe i ostatní, a od každého očekávejte totéž. Pokud se tak budeme chovat všichni, pak se náš každodenní bezpečný návrat domů z práce stane každodenní skutečností. Tony Newport Náš celosvětový Den zdraví a bezpečnosti je významným dnem v našem kalendáři, díky kterému se posiluje myšlenka jedné společnosti a jedné komunity. Každý z nás hraje každodenně významnou úlohu na námi vyhlášené Cestě k nule. Na naší cestě stát se nejbezpečnější ocelářskou společností na světě se musí každý z nás řídit heslem Vést příkladem. Společně můžeme dosáhnout lepších výsledků, a proto si v tento den připomínáme, že zdraví a bezpečnost je věcí nás všech. Ale co je to jeden den? 24 hodin 1440 minut vteřin. Nehody se stávají ve zlomku vteřiny, proto buďte během práce duchem přítomni. Frank Haers, viceprezident pro zdraví a bezpečnost skupiny, říká: Bezpečností se musíme zabývat každý den, minutu po minutě, Mary Carey Výběr finalistů pro rok 2009 Vítězové 2. ročníku udílení cen za Nejlepší výsledky (Performance Firemní měsíčník 5 Excellence 2009) budou zveřejněni za dva měsíce. Ale již nyní víme, že konečný výběr finalistů je složitý proces. Požádali jsme člena řidící komise Arnauda Poupart-Lafarga, aby nám nastínil, jak vypadá průběh takového hodnocení. Kromě něj Časopis společnosti ArcelorMittal Ostrava a jejích dceřiných společností VYDAVATEL: ArcelorMittal Ostrava VEDOUCÍ REDAKTOR: Ivo Štěrba VÝKONNÁ REDAKČNÍ RADA: Věra Breiová, Ctirad Lolek, Petr Baranek, Josef Buryan, Jan Rafaj SPOLUPRÁCE: Donath Burson Marsteller EDIČNÍ RADA: Jan Kaloč, Petr Horký, Vladimír Gurecký, Rostislav Kunčický, Libor Myslivec, Roman Růžička, Luděk Boháč, Vítězslav Prak, Monika Pěnčíková, Martina Jasioková, Radim Pachlopnik, Petra Suchardová, Monika Supíková, Radim Pastor, Martin Szostok FOTOGRAFIE: Ivo Štěrba, Monika Supíková, Martin Szostok, Radim Pastor, Tomáš Pětvaldský, Jan Mikoláš, Marcel Bugaj, Petra Suchardová, Waldemar Musial, Denisa Tomicová, Vítězslav Prak, Bohumil Kraml, Radim Pastor, ArcelorMittal Poland, Lukasz Cioch ADRESA REDAKCE: Vratimovská ul. 689, Ostrava-Kunčice, PSČ KONTAKTY: , fax POVOLENO: MK ČR E TISK: Ringier Print CZ Uzávěrka příštího čísla: 16. června 2010 Příští číslo vyjde: 25. června 2010 vteřinu po vteřině. Bezpečnost je záležitostí každé chvíle. Den zdraví a bezpečnosti 365 dní v roce Témata tohoto roku byla následující sdílená bdělost, identifikace nebezpečí a vyhodnocování rizik HIRA, audity na dílnách, motivace, řízení smluvních stran a důležitá témata zdraví. Pan Mittal prostřednictvím videa určeného všem našim kolegům podpořil závazek Skupiny dosáhnout nulové úrazovosti a zároveň byl každý zaměstnanec požádán, aby vyplnil dotazník o pravidlech prevence smrtelných úrazů. Každý závod se zabýval problémy, které mají místní význam. Naším cílem je najít v naší měnící se práci spojená rizika a nové způsoby prevence prostřednictvím získaných zkušeností, chyb a nejlepších postupů. Vyhodnocovat rizika můžeme díky neustále identifikaci možných nebezpečí. Pokud nelze riziko odstranit, pak jej musíme efektivně řídit, tak, abychom jej zmírnili. Audity na dílnách oceňují ty, kteří vedou příkladem. Zvyšují povědomí a ukazují příležitosti ke zlepšování. Prostřednictvím sdílení nejlepších postupů zapojujeme každého, aby nám pomohl ochránit to nejcennější, co máme, a to jsou naši zaměstnanci. Postoj, který sdílíme, je cestou k bezpečnému chování. Pro naše externí dodavatele musíme zajistit náležitou péči, abychom ochránili jejich zdraví a bezpečnost. Jelikož nepracují vždy jen na svém pracovišti, je nutné dbát zvýšené ostražitosti. Ačkoliv se Den zdraví a bezpečnosti koná formálně jednou za rok, musíme zajistit, aby se každý den stal Dnem zdraví a bezpečnosti. Zcela upřímně, nic není důležitější. Proto veďte příkladem. Máme správné procesy, správné lidi a těch správných výsledků dosáhneme společnými silami! Podívejte se na sekci zdraví a bezpečnosti na vwww.myarcelormittal.com Budujeme naši budoucnosti na základě vynikajících výsledků Vítězové soutěže Performance Excellence 2009 budou vyhlášeni v červnu 2010 na konferenci Skupiny top 500 v Chicagu. Jelikož se tento vzrušující okamžik přibližuje, domníváme se, že právě teď nastala ta správná chvíle pro oznámení, že nejvyšší vedení Skupiny (GMB) schválilo 3. ročník udílení těchto cen! působil v porotě pro kategorii Spokojenost zákazníků také další člen řídící komise Bikham Agarwala, vedoucí finančního oddělení, a Greg Ludkovsky, vedoucí oddělení výzkumu a vývoje. Pro výběr vítězů byla použita následující kritéria: > Pohled odjinud Reprezentovat svoji zemi na paraolympijských hrách je úžasný pocit, ale je s tím spojená také obrovská dřina a odříkání. Sport a práce mají jedno společné: ve sportu stejně tak jako i v práci platí, že nepoctivost se projeví ve výsledku. Práce pro společnost ArcelorMittal mě naučila mít svůj cíl, jít důsledně za ním bez ohledu na překážky a vždy se snažit dosáhnout co nejlepších výkonů. Stejný princip uplatňuji při tréninku. Příprava na paraolympijské hry vyžaduje mimo jiné hodně času a také finančních prostředků. Nicméně podpora společnosti ArcelorMittal a vstřícný přístup vedení ArcelorMittal Ostrava mi v obojím účast na paraolympijských hrách i na ostatních lyžařských soutěžích umožňuje. Výsledky, kterých na světových závodech dosahuji, úzce souvisejí právě s podporou a pochopením ArcelorMittal. Stanislav Loska, technolog hutního zdiva, ArcelorMittal Ostrava, ČR Uvítáme názory našich kolegů. Své názory, prosím, zasílejte na inovativní charakter, precizní práce, příkladnost a možnost uplatnění ivostatních závodech naší Skupiny, dopad na výsledky společnosti a spolupráce s různými profesionály. Ve všech projektech užšího výběru byla společným jmenovatele velká preciznost, říká Arnaud. Obtížné bylo dostat dvě zdánlivě protikladná kritéria do souladu, například inovaci (špičkovou technologii) a příkladnost. Skutečnost ukazuje, že pokud se jedná o příliš sofistikovanou technologii, je pro ostatní závody obtížné ji aplikovat. Nakonec se porota rozhodla ocenit inovaci. Vzala v úvahu, že je nejprve je potřeba ji napodobit a poté aplikovat v ostatních závodech, což je dlouhodobý proces. Jedním požadavkem v této kategorii bylo, aby projekty byly prospěšné jak pro společnost, tak pro zákazníka. Spokojenost zákazníků musela být v projektových dokumentech prokázána. Byly požadovány konkrétní příklady komentářů od zákazníků. Ocenění Performance Excellence je nesmírně zajímavým nástrojem pro podporu neustálého zlepšování v rámci naší Skupiny. Je to klíč, který zajišťuje rozvoj naší Společnosti. To, co chtějí organizátoři vidět u našich lidí, je ochota být první, inovativní duch a týmová práce. Ročník 2010 schválen: připravte si své projekty! 3. ročník soutěže Performance Excellence je schválen! Časový harmonogram nového ročníku, včetně termínů a požadavků na podání, bude oznámen v nadcházejících měsících. Vedoucí oddělení technologie naší Skupiny Pierre Gugliermina říká: Tato iniciativa nabízí každému týmu z celého světa příležitost předvést rozsah naší kreativity, množství realizovaných nápadů a odhodlání našich zaměstnanců dosahovat dobrých a udržitelných výsledků. Tato soutěž je nástrojem pro výměnu zkušeností, sdílení nejlepších postupů a ocenění vynikajících výsledků. Je skvělé, že se GMB rozhodla pokračovat v této dobré a nestranné soutěži. Již se nemůžeme dočkat chvíle, kdy od vás dostaneme vaše nové projekty! Podívejte se na seznam finalistů ročníku 2009 na adrese

3 5 ArcelorMittal Ostrava květen Úvodní slovo předsedy představenstva Milé kolegyně, milí kolegové, možná jste v médiích zaznamenali, že firma Evraz Vítkovice Steel při své tiskové konferenci označila za příčinu svých finančních problémů naši společnost. Byl jsem tím překvapen, protože do té doby jsem se setkával s ostravským vedením firmy Evraz pravidelně před každým čtvrtletím a jednali jsme o objemech dodávek a cenách, a to vždy s ohledem na aktuální situaci a předpokládaný vývoj na trhu. A vždy jsme dosáhli dohody. Naše obchodní vztahy s touto firmou upravuje smlouva uzavřená loni na období šesti let, ve které jsou nastaveny i podmínky pro stanovení ceny a její sjednávání. A dosud obě strany jednaly v souladu s touto smlouvou. Je třeba si uvědomit, že rok 2009 byl těžký pro všechny firmy v oblasti hutnictví, rovněž v naší společnosti způsobil výraznou ztrátu. K této situaci přispělo i chování Evrazu, který v některých měsících bez včasného upozornění neodebral obvyklé množství tekutého železa, dokonce vloni na více než měsíc a letos na měsíc přerušil odběry zcela. Mám za to, že důvodem pro toto prohlášení bylo to, že právě tehdy se mělo začít jednat o dodávkách na třetí čtvrtletí. Nyní jednání probíhají a cílem naší společnosti je dohodnout se s firmou Evraz opět na podmínkách, které budou přijatelné pro obě strany. Na trhu vládne v současné době negativní nálada a nejistota, kterou způsobila, mimo jiné, krize v Řecku a oslabení Eura. Zákazníci proto zatím vyčkávají s objednávkami na červen. Já osobně jsem ale přesvědčen, že se jedná pouze o jev dočasný a že celkové výsledky za druhé čtvrtletí budeme mít dobré. V důsledku růstu cen surovin se nám ale velmi změnila struktura nákladů. Na počátku ekonomické krize koncem roku 2008 jsme se museli zaměřit na snižování fixních nákladů, ale nyní tvoří naše náklady z osmdesáti procent náklady variabilní. Takže abychom si zachovali konkurenceschopnost, musíme hledat způsoby jak tyto variabilní náklady snižovat. Velmi uvítáme vaše nápady! V této souvislosti bych chtěl vyzdvihnout příkladný přístup zaměstnankyně naší společnosti. Prostřednictvím dotazu generálnímu řediteli na intranetu zaslala podnět týkající se možné úspory snížením počtu výtisků firemního časopisu, protože si všimla, že spousta výtisků zůstává nepoužitých (dotaz byl zveřejněn v minulém čísle časopisu). Prostřednictvím členů ediční rady jsme provedli průzkum skutečných potřeb našich zaměstnanců asplatností od 1. května snižujeme počet vydávaných výtisků z 9500 na Děkuji, že si všímáte věcí okolo a není Vám lhostejné dění ve firmě. V důsledku růstu cen surovin se nám ale velmi změnila struktura nákladů. Na počátku ekonomické krize koncem roku 2008 jsme se museli zaměřit na snižování fixních nákladů, ale nyní tvoří naše náklady z osmdesáti procent náklady variabilní. I malá zlepšení, která lze snadno realizovat, mohou přinést velké výsledky. Nebojte se tedy o své nápady podělit, třeba při komunikačních setkáních, pravidelných poradách s vaším nadřízeným či ředitelem nebo prostřednictvím linky generálního ředitele či intranetu. Těším se na vaše návrhy. Augustine Kochuparampil Pomáháme postiženým obcím materiální pomocí i odborníky Bezprostředně po prvních zprávách o dopadech povodní kontaktovala naše společnost postižené obce a nabídla jim svou pomoc. Ve spolupráci s dceřinou společností ArcelorMittal Tubular Products Ostrava jsme předali zástupcům Slezské Ostravy a Bohumína materiální pomoc v celkové hodnotě téměř 300 tisíc korun. Věra Breiová Ovšem nejednalo se jen o materiální pomoc. Postiženým oblastem přijeli pomáhat i naši odborníci. V domech, které v Ostravě-Koblově zasáhla povodeň, pomáhali naši revizní elektrotechnici, aby lidem umožnil znovu zapojit elektřinu. Pro tamní lidi to znamenalo velkou pomoc, jinak by na specialistu museli čekat dlouho, vysvětluje Monika Pěnčíková z oddělení firemní odpovědnosti. Poděkování za to patří Rostislavu Kobylkovi, Vladimíru Michnovi a Milanu Augustinovi z útvaru revize vyhrazených technických zařízení, kteří revizi elektroinstalace v zatopených domech prováděli. Zástupci Slezské Ostravy a Bohumína, který byl povodněmi zasažen nejvíce, převzali od hutníků pracovní oděvy, rukavice, boty, lopaty a také čistící prostředky v hodnotě necelých 300 tisíc korun. Tento materiál byl okamžitě poskytnut ze skladů ArcelorMittal Ostrava a dceřiné společnosti ArcelorMittal Tubular Products Ostrava podle požadavku koordinátorů ze Slezské Ostravy. Ale jsme v kontaktu i s dalšími obcemi, upřesňuje Pěnčíková. Zástupci obcí ocenili také rychlost, s jakou naše společnost zareagovala a nabídla postiženým obcím pomoc. Hutníci zareagovali velmi rychle to je pro nás všechny velmi důležité. Na další pomoc teprve čekáme, tyto konkrétní věci ale můžeme začít hned rozdělovat. uvedl Josef Hykl z úřadu městské části Slezská Ostrava. Vedení ArcelorMittal Ostrava reagovalo na krizovou situaci hned v prvních dnech povodní a organizuje pomoc také vlastním zaměstnancům. Našim zaměstnancům postiženým povodněmi jsme připraveni poskytnout neplacené volno na odstranění následků povodně, případně pomůžeme i finančním darem. Kromě toho zaměstnancům, kteří se jako dobrovolní hasiči podílejí na likvidaci následků povodní, poskytneme dva dny volna s náhradou mzdy, dodává personální ředitel Ctirad Lolek. Vedení Slezské Ostravy ocenilo pomoc ArcelorMittal při povodních Naše společnost se stala sponzorem tradiční akce pro rodiny s dětmi nazvané Den Slezské, kterou každoročně pořádá městský obvod Slezská Ostrava. Ivo Štěrba Na úvod zábavného odpoledne uvítal všechny přítomné starosta Slezské Ostravy, Antonín Maštalíř a ocenil pomoc, kterou naše a maximálně pomohla při povodních nemalým darem pro naše občany. Obdrželi jsme rukavice, čisticí a dezinfekční prostředky. V podstatě to byla první větší pomoc, kterou jsme dostali, řekl Maštalíř. Mezi hosty, kteří přivítali z pódia návštěvníky, nechyběl ani a jejím obyvatelům při odstraňování škod způsobených povodněmi, řekl Augustine Kochuparampil, generální ředitel ArcelorMittal Ostrava. Součástí programu byla i soutěž ve vaření Bigosu, ve které zastupoval naši společnost Radim Procháček, vedoucí systému řízení Chtěl bych poděkovat společnosti ArcelorMittal za to, že prokázala dobré srdce a maximálně pomohla při povodních nemalým darem pro naše občany. V podstatě to byla první větší pomoc, kterou jsme dostali. společnost poskytla občanům postiženým povodněmi. Chtěl bych poděkovat společnosti ArcelorMittal za to, že je nejen sponzorem této akce, ale také, že prokázala dobré srdce generální ředitel naší společnosti. Jsme rádi, že jsme mohli pomoci. Jsem v kontaktu s panem starostou a i nadále budeme jednat o tom, co dalšího můžeme poskytnout Slezské Ostravě jakosti a ekologie. O zábavu se mezi jinými postarala také hudební skupiny FiHa, jejíž členem je Kamil Procházka, bezpečnostní technik závodu 2.

4 4 5 ArcelorMittal Ostrava květen 2010 Darovali jsme dětem mateřských škol domečky na hraní Děti ze čtyř mateřských škol v městském obvodě Ostrava-Jih si budou moci od letošního jara hrát na školních zahradách v nových domečcích. Dar v hodnotě 100 tisíc korun jim koncem května předali zástupci naší společnosti. Věra Breiová Obvod Ostrava-Jih je obvod s největším počtem mateřských škol v Ostravě a proto jsme rádi, že jsme tímto darem mohli přispět ke zkvalitnění rozvoje zdejších dětí. Podporovat hodnotnější život dětí a mládeže je jeden z hlavních bodů našeho programu pro pomoc regionu, vysvětluje vedoucí oddělení firemní odpovědnosti Monika Pěnčíková. Kromě dřevěných domečků dostaly děti i několik dřevěných věží, ze kterých si mohou samy stavět. Předali jsme celkem 170 věží to znamená, že každá třída z těchto čtyř mateřských škol dostala deset věží. Děti tak mohou už v předškolním věku rozvíjet svou Díky našim monitorům dechu jsou novorozenci nemocnic v bezpečí Při příležitosti Dne zdraví a bezpečnosti věnovala naše společnost třem nemocnicím v regionu nové monitory dechu. Dětská oddělení nemocnic ve Vítkovicích, na Fifejdách a v Havířově od nás dostala babysenzory v celkové hodnotě 90 tisíc korun. tvořivost a fantazii, ale také smysl pro přesnost, dodává Pěnčíková. Jsme nesmírně rádi, že společnost ArcelorMittal věnovala naši dětem tento domeček. Je to pro nás obrovská pomoc, neboť cena takovýchto atrakcí je pro nás příliš vysoká a za normálních okolností bychom si ho nemohli dovolit. Je to hezký dárek pro děti. Užívají si ho a jsou moc rády, že mají na zahradě něco nového, uvádí zástupkyně ředitelky mateřské školky na ulici Ignáce Hermana. Její slova potvrzuje i Iva Chadzipanajotidisová, ředitelka mateřské školky Mitušova. V současné době, když se snažíme sehnat sponzora pro děti, tak všichni sponzorují různé sportovce a na děti se v tomto ohledu moc nemyslí. Podle mého názoru jsou děti naše budoucnost a ne sportovci, proto si tohoto daru moc vážíme. Do akce Daruj krev se zapojil rekordní počet dárců Společnost ArcelorMittal Ostrava dlouhodobě podporuje bezplatné dárcovství krve v ostravském regionu. Proto se stala generálním partnerem akce Daruj Krev s Českým rozhlasem Ostrava, které se začátkem května zúčastnilo 421 dárců. Ivo Štěrba Důraz na bezpečnost a zdraví hraje v naší společnosti klíčovou roli. Proto jsme chtěli podpořit i ve zdejším regionu projekt, který by byl spjat s eliminací zdravotních rizik, vysvětluje vedoucí oddělení firemní odpovědnosti Monika Pěnčíková. Přínos tohoto daru ocenili i zástupci nemocnic. Díky novým baby senzorům, budou moci hlídat dechovou frekvenci u novorozenců. Pokud by u nich došlo k zástavě dechu, můžeme rychle a adekvátně zasáhnout. Navíc životnost těchto přístrojů je pouze 24 měsíců, proto je musíme každé dva roky obměňovat, což je pro naše oddělení finančně náročné. Jsme rádi, že nám tímto vaše společnost pomáhá zajišťovat bezpečí našich dětí, uvedla během slavnostního předávání Dagmar Barnetová, primářka dětského oddělení Nemocnice s poliklinikou v Havířově. Radim Raszka Loni přišlo v průměru na jednu akci 371 dárců krve i plazmy. Nyní v květnovém termínu tedy přišlo o 50 dárců více. Zvedlo se nám i množství prvodárců. Loni jich přišlo v průměru na akci 47, teď celkem 64, chválí výsledek akce ředitel ostravské stanice Českého rozhlasu Igor Horváth. První letošní termín této pravidelné dobročinné akce proběhl v termínech 4. a 5. května v pěti transfuzních stanicích Moravskoslezského kraje. Z toho jen do ostravského Krevního centra přišlo darovat krev 52 zaměstnanců ArcelorMittal Ostrava. Do akce se zapojilo 421 dárců. Z toho 289 byli dárci krve a 132 lidí darovalo plazmu. Jedná se o nejlepší výsledky za poslední dva roky, jak uvedl Daniel Martínek, z marketingového oddělení Českého rozhlasu Ostrava. Chtěli jsme bezpříspěvkové dárcovství krve, které má v naší společnosti velkou tradici, ještě více podpořit. Proto se ArcelorMittal Ostrava stal generálním partnerem darování krve s Českým rozhlasem Ostrava. Tím samozřejmě naše aktivity nekončí, plánujeme další podporu dárcovských aktivit a činností Krevního centra v Ostravě, vysvětluje personální ředitel naší společnosti Ctirad Lolek, který se do akce, spolu s dalšími hutníky, rovněž zapojil. Akce Daruj krev s Českým rozhlasem Ostrava a ArcelorMittal Ostrava bude mít letos v Moravskoslezském kraji pokračování ještě v říjnu. Darovat krev přišli i někteří naši indičtí kolegové. Jedním z nich byl i Rajendra Pathak, ředitel nákupu v ArcelorMittal Ostrava. Podpořili jsme mažoretky a nadané projektanty Na přelomu dubna a května podpořila naše společnost dvě soutěže mladých talentů. V prvním případě se jednalo o studenty středních stavebních škol z České a Slovenské republiky a ve druhém se představily vratimovské mažoretky na Národním šampionátu v Ostravě. Ivo Štěrba Spolupráce s firmami v oblasti vzdělávání je velice důležitá. ArcelorMittal přispěl k úspěšnému průběhu mezinárodní soutěže Studentských projektů, což je prestižní soutěž pro všechny školy z České republiky a Slovenska. A takovou podporu vzdělávání je třeba jen pochválit, poděkoval za naši finanční pomoc Jan Štursa, ředitel Střední školy stavební a dřevozpracující v Ostravě-Zábřehu, která byla spolupořadatelem soutěže. ArcelorMittal Ostrava byl také generálním sponzorem regionálního kola Národního šampionátu mažoretek, který pořádal Dům dětí a mládeže Vratimov ve spolupráci s TJ Mittal Ostrava. O postup do zemského kola se utkalo celkem 120 mažoretek z dvanácti různých týmů Moravskoslezského kraje. Vratimovské mažoretky ZIK ZAK Bublinky, se v soutěži umístily na druhém místě a získaly titul Vícemistr oblasti včetně postupu do zemského kola. Gratulujeme mažoretkám k úspěchu a přejeme jim co nejlepší umístění i v dalších kolech Národního šampionátu, který budeme podporovat až do samotného finále, uvedla Monika Pěnčíková z oddělení společenské odpovědnosti v ArcelorMittal Ostrava.

5 5 ArcelorMittal Ostrava květen Naše kontidrátová trať oslavila kulaté výročí Koncem dubna si naše Válcovny připomněly jednu významnou událost. Je to již padesát let od doby, kdy byla uvedena do provozu kontidrátová trať KD 280. Zde je stručný přehled její historii i současnosti. Bohumil Kraml Spojitá kontidrátová trať KD 280 byla vyrobena a uvedena do provozu v dubnu 1960 Žďárskými strojírnami. Tato čtyřžilová trať znamenala velký pokrok, neboť využívala svařované konstrukce a ve velkém rozsahu hydrauliku, rtuťové usměrňovače a válcovací rychlost 32 m/s byla pětinásobná oproti stávajícím tratím s ručním zaváděním provalků. Hlavními tehdejšími nedostatky této trati byla malá rozměrová přesnost, vysoká okujovitost drátu, nedostatečné ruční vázání svitků o hmotnosti 330 kg. V roce 1963 byl zvýšen nápich sochorů ze 60 x 60 mm na 70 x 70 mm a chlazením drátu za hotovním pořadím byla podstatně snížena okujovitost. O deset let později bylo předválcovací pořadí doplněno o další stolici umožňující přechod na sochor 80 x 80 mm a svitek o hmotnosti 550 kg. Trať vyráběla drát o průměru 5,5 mm až 10 mm, betonářskou a hřebínkovou ocel stejných rozměrů. Na trati KD 280 byly zprovozněny dvě linky pro zpracování drátu kroucením Toros a rovnací linka. Při rekonstrukci tratě v roce 1975 byla modernizována pec a hydraulická stanice Schloemannn a současně byl do provozu uveden osmistolicový hotovní blok Žďas s tvrdokovovými válečky, který byl v následujícím roce rozdělen na 4 dvoustolicové hotovní bloky. Tím se docílila vyšší válcovací rychlost a hlavně rozměrová přesnost drátu. V roce 1983 byla trať vybavena vazači svitků a velkolisem Sunds. O šestnáct let později byla rekonstruována čtyřžilová spojitá drátotrať na dvoužilovou, která dnes válcuje z kontislitku 115 x 115 mm. Hmotnost svitku je 1200 kg a válcovací rychlost se zvýšila na 65 m/s. Hotovní pořadí má střídavě uspořádané horizontální a vertikální stolice. Ty jsou ukončené novým dvoustolicovým blokem Žďas následným čtyřstolicovým blokem a regulovatelnou vodní chladicí drahou. Trať, která je plně počítačově řízená, byla dokončena rekonstrukcí shromažďovače závitů. Rekordní, roční výroba v roce 1984 dosáhla hodnoty téměř 600 tisíc tun! Za dobu svých 50 let provozování naválcovala tato trať více než 22 milionů tun oceli ve svitcích, což představuje neuvěřitelných 134 milionů kilometrů drátu! Padesátiletá historie válcoven ukazuje v kostce bouřlivý vývoj válcování v druhé polovině minulého století, kde jsme mohli sledovat vývoj od nahrazení lidské práce mechanizací až po úplnou automatizaci tratí. Vývoj ocelářské technologie spojitým odléváním kontislitků a plynule litých bram vedl pak v roce 2000 k zastavení ingotové cesty a předvalkových tratí. Válcovny pásů letos slaví půlstoletí od svého vzniku V tomto roce si připomínáme další kulaté výročí. Padesát let od zahájení výroby plochých výrobků na Válcovně pásů P800. Pojďme se společně podívat na její počátky a seznámit se s hlavními milníky jejího provozu. Cvičení prověřilo připravenost našich hasičů Koncem dubna proběhlo v blízkosti jižní brána avprostoru obytné osady Žabinec prověřovací cvičení složek Integrovaného záchranného systému Moravskoslezského kraje, do kterého se zapojili i naši hasiči. Tomáš Fajkus Cílem bylo prověřit vnější havarijní plán naší firmy a součinnost našeho hasičského sboru s dalšími složkami Integrovaného záchranného systému. Jelikož se jednalo o prověřovací cvičení, jeho termín nebyl předem znám. Znali ho jen organizátoři cvičení z Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, kteří simulovali záchrannou akci po úniku koksárenského plynu, uvádí Vilém Tolasz, vedoucí hasičského záchranného sboru ArcelorMittal Ostrava. Během prvních třiceti minut bylo cvičení v režii podnikových hasičů směny A včetně osádky rychlé záchranné pomoci. Dvě průzkumné skupiny v dýchací technice prohledávaly prostory cvičení v okolí jižní brány a měřily koncentrace uniklého plynu. Během této činnosti nalezli jednu postiženou osobu, která byla v bezvědomí. Tu následně evakuovali pomoci nosítek mimo zamořený prostor, kde si ji převzala osádka podnikové rychlé záchranné pomoci. Z prostoru vrátnice evakuovali zaměstnance Ostrahy podniku. V sociální budově závodu 5avbudově sdělovací dílny informovali místní zaměstnance o probíhajícím cvičení. V jeho průběhu nesměli zaměstnanci tyto budovy opustit a měli za úkol zkontrolovat uzavření oken. Na odstranění úniku plynu a zabránění možnému výbuchu se kromě podnikových hasičů podílely také členové plynové čety závodu 12 - Vysoké pece, dispečink HZS, oddělení V - Operativní řízení a dispečink a energetický dispečink a Ostraha podniku. Na místě cvičení spolupracovali s velitelem zásahu dva pracovníci plynové čety a dva zaměstnanci elektroúdržby. Celkem se do akce zapojilo 75 osob z toho 15 našich zaměstnanců. Cvičení prokázalo připravenost a akceschopnost jednotek Hasičského záchranného sboru a také ostatních jednotek, které spolupracují v rámci Integrovaného záchranného systému. Detailní vyhodnocení činnosti všech složek, které se na cvičení podíleli se v současné době zpracovává, dodal závěrem Tolasz. Jan Kaloč V posledních prosincových dnech roku 1958 byla uvedena do zkušebního provozu první válcovna pásů v tehdejší Nové huti, trať P250. Ve své době její uspořádání i technologické parametry splňovaly přísné požadavky dodávek pro velmi náročné odběratele, včetně automobilového průmyslu a studených válcoven v sortimentu tlouštěk od 1,5 mm. Navíc materiál vykazoval velmi dobré technologické i strukturální vlastnosti pro následné hlubokotažné tváření a profilování. Historicky nejvyšší roční výkon dosáhla v roce 1987, kdy vyválcovala tun ocelových pásů. Výroba byla na této válcovně ukončena v závěru roku 2001 poté, co její sortiment převzala nová Steckelova válcovna P1500. Za 43 let svého provozu vyrobila více než 12 milionů tun pásové oceli. Jak se výroba na této trati postupně zvyšovala, bylo v roce 1959 rozhodnuto o výstavbě a realizaci další významné investice, tratě P800. Ta byla uvedena do provozu v druhé polovině roku Časem byla postupně modernizována, zejména v oblasti automatické měřicí a řídicí techniky, která ve své době splňovala přísné toleranční i kvalitativní ukazatele pásové oceli dle požadavků norem i zákazníků. V roce 1975 vyrobila tun oceli, což byl největší objem, jakého za svou dvaačtyřicetiletou dobu fungování dosáhla. Celkem vyrobila více než dvacet milionů tun pásové oceli, což je více než pět milionů svitků a představovalo by to kruhový prstenec o délce km! Po výstavbě MINIHUTĚ, kdy její výrobní sortiment převzala Steckelova válcovna, byla koncem května 2001 trať odstavena. Rádi bychom touto cestou poděkovali všem, kteří se během padesátileté historie zasloužili o dobré jméno značky a kvality pásové oceli v tuzemsku i na světových trzích! K tomuto významnému jubileu se ve spolupráci s Klubem důchodců válcoven 26. května uskutečnilo v hotelu Kovák Jubilejní setkání všech legendárních valcířů, pamětníků, zaměstnanců, dělníků i vedoucích pracovníků bývalých a současných pásových tratí.

6 6 5 ArcelorMittal Ostrava květen 2010 Ctirad Lolek: Získali jsme potvrzení, že jdeme dobrým směrem Rozhovor s personálním ředitelem naší společnosti nejen o tom, jaký význam má pro něj ocenění Nejlepší zaměstnavatel regionu 2010 a jeho zvolení Nejvýznamnější postavou personalistiky v pěti regionech České republiky. Ivo Štěrba Co pro naši společnost znamená být Nejlepším zaměstnavatelem? Považuji to za velmi významné ocenění pro naši společnost. Získali jsme ho poprvé od sametové revoluce, navíc ve velmi prestižní soutěži, jelikož jejím garantem je mezinárodní společnost HAY Group International, která je v personalistice považována za záruku kvality. Na druhou stranu je to pro nás zavazující. Všichni nás nyní budou brát za vzor a budou se s námi srovnávat. Proto bych chtěl, aby ostatní firmy nacházely v oblasti našich personálních procesů stále něco zajímavého a inspirativního. Co stojí za tímto úspěchem? Řekl bych, že k tomu přispěly dvě základní věci. Za prvé jsme v roce 2008 zavedli novou strategii v oblasti personalistiky, což jistě všichni zaměstnanci vnímají. Za druhé má na tom podíl způsob, jakým jsme se z personálního hlediska dokázali vypořádat s dopady ekonomické krize v náročném roce Dostal jsem od novinářů zajímavou otázku, jestli si myslím, že zaměstnavatel, který propouští zaměstnance, má právo být vyhodnocen jako nejlepší zaměstnavatel regionu. Má odpověď je, že stoprocentně na to právo má. Krize totiž nezasáhla jenom nás, ale všechny firmy v regionu, a pro komisi bylo rozhodující, jak se s tím každá firma vypořádala. A jak vycházíme ze srovnání s ostatními firmami? Náš postup byl zcela jistě nadstandardní. Zaměstnancům jsme například vypláceli velmi slušné odstupné, ojedinělý byl také náš přístup k odcházejícím zaměstnancům. Pomáhali jsme jim s orientací na pracovním trhu, poskytovali jsme jim i psychologickou podporu ve vlastním Centru pomoci. Navíc se nám podařilo reagovat velmi rychle, aby byla tato opatření co nejméně bolestivá. Během pouhých tří měsíců tak naši společnost opustilo po dohodě více než 900 zaměstnanců. To bylo Vaše osobní hodnocení nebo to zmínila i komise? Dostáváme se k tomu, čeho si cením já, ale co právě velmi ocenili i členové hodnotící komise. Přestože jsme snižovali stavy, nejen že jsme v tomto kritickém roce neutlumovali personální procesy, ale naopak jsme je stavěli do popředí. Co to konkrétně znamenalo? Již v době krize na konci roku 2008 jsme si nechali udělat mezi zaměstnanci průzkum motivovanosti. Spousta lidí se ptalo, proč s nástupem krize děláme něco takového? Důvod byl prostý. Abychom zjistili, kde máme slabá místa, na která bychom se měli zaměřit. Z průzkumu jasně vyplynulo, že pro zaměstnance není problémová oblast odměňování a benefitů. Ta je teď nastavena již velice slušně. Více je trápil způsob, jakým manažeři v některých případech jednají se svými podřízenými. Pro nás to znamená snažit se ve firmě více prosazovat otevřenou komunikaci, motivující přístup vedení a potlačit tradiční direktivní styl, jak je někdy ještě zvykem. To je asi dlouhodobější proces, podařilo se ale něco zlepšit hned? Určitě. I komise ocenila, že jsme začali během krize intenzívně vzdělávat zaměstnance. V roce 2009 jsme vyškolili dokonce více zaměstnanců než před krizí v roce 2008! Byli jsme firmou, která nejvíce využila program Vzdělávejte se! spolufinancovaný z evropských fondů. Nastavili jsme program pro talenty. Vytvořili jsme nový systém vzdělávání mistrů. Zavedli jsme komunikační meetingy nejen pro zaměstnance, ale i pro mistry, neboť právě oni jsou velmi důležitým článkem naší společnosti. A tak bych mohl pokračovat dál. Dokázali jsme také rozpohybovat vnitřní trh práce a podařilo se nám dosáhnout velmi dobré flexibility zaměstnanců. Pro představu: v roce 2009 jsme přesunuli na jiná pracoviště 2600 zaměstnanců! Já osobně si cením i toho, že se nám dařilo zvládnout tyto kroky v rámci sociálního smíru. To znamená, že jsme vždy byli schopni se domluvit na kompromisním řešení se zástupci odborových organizací. Co nás čeká v oblasti personalistiky letos? Být nejlepším zaměstnavatelem neznamená, že je v naší společnosti všechno stoprocentní. Především teď víme, že jsme v oblasti personalistiky zvolili v roce 2009 dobrý přístup, že jdeme dobrým směrem. Ale z vlastní zkušenosti vím, že je ještě mnoho oblastí, které bychom měli zlepšit. O některých jsem se již zmínil a nadále na nich pracujeme. Dalším slabým místem je ale oblast kompetenčních CTIRAD LOLEK: Personální ředitel Ženatý, dvě děti Do společnosti nastoupil v květnu 2008 Od října 2009 člen představenstva společnosti Dříve pracoval ve společnosti Timken ČR (výroba ložisek) dovedností našich zaměstnanců. Jedná se například o jejich jazykovou vybavenost. Také musíme řešit už nyní fakt, že v horizontu pěti let nám budou odcházet do důchodu špičkoví odborníci - například na koksovně. To znamená, že musíme již nyní hledat a připravovat lidi, kteří je nahradí. Co je, pro vás osobně, jako personálního ředitele, výzvou? Určitě musíme pracovat na zlepšení pracovních podmínek našich zaměstnanců i přesto, že krize není zcela za námi a náklady je stále nutné hlídat. Ale ať už se to týká závodního stravování, úrovně kantýn, sociálních zařízení je to výzva, se kterou se musíme poprat. Vy sám jste se stal Nejvýznamnější osobností personalistiky. Na jednu stranu je to ocenění, ale zřejmě taky závazek? Hlavním cílem práce mé a mého týmu je vybudovat společnost, ve které budou personální systémy, přístup k zaměstnancům a jejich motivace na takové úrovni, abychom patřili k nejlepším v České republice. To je moje Hlavním cílem mé práce a mého týmu je, abychom patřili k nejlepším v České republice. Budou-li naši zaměstnanci svou firmu vždy a všude doporučovat, pak budu spokojen. meta a k ní chci směřovat. A určující je pro mě mít ve firmě loajální a motivované zaměstnance, kteří budou sami pozitivně vnímat naši společnost a hovořit o ní v tomto duchu - ať už doma nebo třeba se svými kamarády v hospodě. Budou-li naši zaměstnanci svou firmu vždy a všude doporučovat, pak budu spokojen. Od roku 2001 HR manažer Od roku 2004 HR manažer pro střední a východní Evropu Od roku 2007 HR manažer Timken Europe (zodpovědný za ČR, Polsko, Německo, Itálii a Španělsko) Vzdělání: Univerzita Palackého v Olomouci, obor sociologie, andragogika Záliby: cyklistika, lyžování, turistika a četba historické literatury Od května polské jídlo každý den Pro zpestření nabídky pro Vás připravujeme každý den jedno polské jídlo. Vážíme si našich hostů a jejich chutí, snad se trefíme i do té Vaší. Radomíra Vlčková Záleží nám na Vašem zdraví! Citát jednoho klasika říká: Zdraví není vším, ale bez zdraví je všechno ničím. Ať už si to uvědomujeme, nebo ne, to, co jíme, ovlivňuje naše zdraví. My v Eurestu se snažíme nabízet Vám pro Vaše zdraví maximum. Koncem dubna proběhl v našich restauracích Den zdraví. Každý host dostal pořádnou dávku vitaminů v podobě pomeranče. Hosté, kteří chtějí před létem stihnout ještě očistnou kúru, si mohou koupit nápoj Detox, který je složený výhradně ze šťávy z červené řepy a jablka. Tato kombinace je vhodná na očištění organismu a podporu imunity. Nápoj je k dostání buď rozlévaný, nebo v malých lahvičkách, které si můžete vzít s sebou. Účinek detoxikační kúry můžete zesílit i salátem Detox, Vaše zažívání Vám bude vděčné. Neusínáme ale na vavřínech a pracujeme na novém přístupu ke zdraví našich hostů. Přihlášení hosté se budou moci stravovat podle vybraných receptů zdravé výživy, garantujeme určitý přísun kalorií, všech potřebných živin a minerálních látek. Chceme, aby Vás Vaše zdraví bavilo, přinejmenším tak, jako nás baví spolupráce s Vámi. Vážené kolegyně, vážení kolegové, letošní festival Colours of Ostrava 2010 proběhne ve dnech Společnost ArcelorMittal Ostrava, jež se na jeho konání podílí jako hlavní partner, Vám nabízí v předprodeji čtyřdenní vstupenky se slevou. Cena vstupenky činí Kč Předprodej se uskuteční v hotelovém zařízení KOVÁK v zasedací místnosti č. 1 ve dnech 3. a 4. června 2010 v době od 12 do 15 hodin. Počet lístků je omezený. Platba bude v hotovosti. Každý zaměstnanec ArcelorMittal Ostrava a.s., ArcelorMittal Tubular Products Ostrava, ArcelorMittal Distribution Solutions Czech Republic, ArcelorMittal Commercial Long Czech, ArcelorMittal Energy Ostrava a NOVÁ HUŤ Projekce může zakoupit max. 2 zlevněné vstupenky. Bližší informace o programu festivalu naleznete na

7 5 ArcelorMittal Ostrava květen Jak se vám líbil Mezinárodní den zdraví a bezpečnosti při práci? Program letošního dne, který se konal již tradičně 28. Dubna, byl zaměřen na šest témat z oblasti bezpečnosti práce. A to identifikaci nebezpečí a analýzu rizik, motivaci, externí firmy, ostražitost na pracovišti, audity na dílnách a oblast zdraví. Petra Suchardová Zúčastnili jste se některé z připravených akcí v rámci Mezinárodního dne zdraví a bezpečnosti? Byli jste spokojeni s obsahem i s kvalitou těchto akcí? V souvislosti s tímto dnem proběhla již od března řada akcí, jako byl trénink první pomoci s nácvikem moderních resuscitačních metod, přednáška sdružení Onkoamazonky na téma prevence rakoviny prsu, promítání filmů s bezpečnostní tematikou a další. Všichni zaměstnanci vyplnili test s cílem prověření znalostí z oblasti takzvaných provozních norem ArcelorMittal formou řádných Minut pro bezpečnost. V rámci bezpečnostní prevence byla provedena analýza rizik na téma odpojování a zapojování zařízení. Na jednotlivých závodech byli za přítomnosti vedení a odborů vyhodnoceni a oceněni zaměstnanci, kteří nejvíce přispěli ke zlepšení v oblasti BOZP. Byly provedeny audity bezpečnosti práce u vybraných externích firem. V rámci prevence pracovních úrazů u externích zaměstnanců jsme uspořádali konferenci se zástupci zhruba padesáti firem s cílem objasnit systém povinností, které vyplývají ze smlouvy. Zaměstnanci si mohli v rámci programu Dne zdraví jít zacvičit, zkontrolovat svůj aktuální zdravotní stav, změřit kostní denzitu, dát si něco zdravého k snědku, ale také si poslechnout řadu zajímavých přednášek na téma ochrany sluchu nebo nových ochranných osobní pomůcek. Součástí programu byla rovněž anketa o znalostech zaměstnanců z oblasti zdravé výživy, sportu a zdravého životního stylu. Za správné odpovědi dostávali zaměstnanci fleecovou vestu nebo čelní svítilnu. V rámci dne i před ním proběhla řada dalších akcí, které zde z důvodu omezeného rozsahu článku neuvádíme. Pokud máte nějaké nápady, jak rozšířit nebo vylepšit program Mezinárodního dne zdraví a bezpečnosti při práci, kontaktujte prosím bezpečnostního technika na svém závodě nebo mi napište na petra. 238 zaměstnanců si přišlo změřit tlak, cholesterol, BMI index, skrytý tuk, cukr v krvi, CO ve výdechu kuřáků, zjistit si krevní skupinu nebo ochutnat detox salát. 12 zaměstnanců využilo možnost si zacvičit. Rehabilitační pracovnice ukazovaly pomocí cviků na balóně, jak mají zaměstnanci správně sedět u počítače, aby je nebolela záda. 25 pracovníků si přišlo poslechnout přednášku o ztrátě sluchu. Celkem byly pro zaměstnance připraveny tři přednášky na třech různých místech Jedním z nich byla také koksovna. 58 Tolik zájemců přišlo na prezentaci o nejnovějších ochranných pomůckách dýchacího ústrojí. Ta se konala v komunikační místnosti budovy hutních zedníků na ocelárně. 48 lidí se přišlo seznámit s nejnovějšími trendy v oblasti ochranných pomůcek určených pro svařování zaměstnanců se zapojilo do ankety, která prověřovala jejich znalosti z oblasti zdraví a bezpečnosti při práci. Za správné odpovědi bezpečnostní technici rozdávali fleecové vesty nebo čelovky. 75 našich hasičů a zaměstnanců se zapojilo do prověřovacího cvičení složek Integrovaného záchranného systému. Jeho cílem bylo prověřit připravenost a součinnost našich hasičů s dalšími složkami Integrovaného záchranného systému. 82 zaměstnanců se zúčastnilo školení první pomoci. Účastníci školení se mohli na figuríně vyzkoušet masáž srdce či umělé dýchání. Školení pro zaměstnance připravili pracovníci Českého červeného kříže z Ostravy. Mýty z oblasti bezpečnosti práce květen 2010 Mýtus Náprava nebezpečných pracovních podmínek vyloučí nehody a pracovní úrazy. Realita Většina pracovních úrazů a nehod je způsobena lidským činitelem, tzn. jednáním člověka, nikoliv nebezpečnými pracovními podmínkami nebo selháním zařízení. Uvádí se, že lidský činitel se na vzniku nehody, která může vyústit v pracovní úraz nebo havárií podílí %. Zůstává skutečností, že stav technického zařízení a pracovních podmínek významně ovlivňuje chování člověka a tím i bezpečný výkon činnosti. Na druhou stranu jakákoliv investice do této oblasti může být znehodnocena, pokud nebude vzata v úvahu úloha lidského činitele a vhodným způsobem ovlivněna, např. výběrem a výcvikem pracovníků, ergonomickým řešením pracoviště nebo pracovními podmínkami. Pracovní systém je tvořen třemi základními komponentami - technické zařízení, lidský činitel a pracovní prostředí, zahrnující jak fyzikální a chemické faktory, tak faktory organizační, psychofyzické a sociální, které jsou ve vzájemné interakci. Změna pouze jedné z komponent bez příslušných úprav a změn u ostatních dvou bude mít menší efekt než systémové řešení. ŘEKLI O DNI ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTI ZÁSTUPCE Z KORPORÁTU: Zaujalo mě velké množství aktivit, které jste připravili pro své zaměstnance. Především ty, které byly zaměřené na zdravotní stav vašich zaměstnanců. Udělalo na mě také velký dojem, když jsem viděl, kolik lidí bylo zvoleno nejlepšími zaměstnanci v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, řekl Eric Couriot, vedoucí oddělení zdraví a bezpečnosti pro LCE. ZÁSTUPCE VEDENÍ: Jsme rádi, že se zaměstnanci zapojili do Dne zdraví a bezpečnosti a využili některé z mnoha aktivit, které jsme pro ně připravili. Prevence je to nejdůležitější, co v této oblasti můžeme udělat. Doufám že nejen tento den ale i zbývajících 364 dní budou Dnem zdraví a bezpečnosti pro všechny naše zaměstnance, řekl Jiří Michálek, ředitel pro zdraví a bezpečnost v ArcelorMittal Ostrava. ZAMĚSTNANCI: Jsem rád, že naše společnost takovýto den zaměřený na zdraví a bezpečnost pořádá. Líbí se mi na tom, že tady zdravotníci přicházejí za vámi, uvedl zaměstnanec Válcoven. Chtěl by si nechat změřit tlak a tuk. Tato akce již probíhá po čtvrté. Jde vidět, že každým rokem se zvyšuje zájem lidí a také připravenost na tuto akci je rok od roku lepší. Lumír Blahoš z Válcoven.

8 8 5 ArcelorMittal Distribution Solutions Czech Republic květen 2010 Premiérový ročník o putovní pohár ArcelorMittal Distribution Solutions V prvním květnovém víkendu se uskutečnil první ročník soutěže ve sportovních disciplínách o putovní pohár ZO OS-KOVO Válcovny a společnosti ArcelorMittal Distribution Solutions Czech Republic. Marcel Bugaj Soutěžní klání uspořádal v malebném prostředí rekreačního střediska v Budišově nad Budišovkou provoz 163 dělicí linky a zúčastnilo se ho na 50 zaměstnanců a rodinných příslušníků naší společnosti. Mezi účastníky nechyběli ani patroni této akce, generální ředitel Libor Černý a předseda ZO OS-KOVO Vítězslav Prak. Celý sobotní den se pak soutěžilo jak ve sportovních disciplínách, tak i v logických hrách, které pro nás připravili vedoucí dětského tábora A JE TO. Večer patřil vyhlášení pořadí družstev a předání poháru vítěznému družstvu. Ten získalo družstvo pod vedením Karla Blahuty, které v souhrnu sportovních i logických disciplín nasbíralo nejvíce bodů. Na dalších příčkách se umístila družstva vedená pracovníky provozu 163, Lukášem Hermanem a Miroslavem Kahánkem. Večerní táborák byl potom příjemným zakončením této třídenní akce. Všichni zúčastnění se skvěle bavili a shodli se na příjemném prožití celého víkendu. Velké poděkování patří hlavní organizátorce paní Alexandře Matějové, dlouhodobé pracovnici provozu 163, bez které by se tato akce neuskutečnila. Věříme, že se z této akce stane tradice a že se na ní příští rok opět sejdeme, dodává generální ředitel společnosti Libor Černý. Duben byl v naší společnosti ve znamení vysoké výroby V polovině loňského roku, kdy společnost ArcelorMittal Distribution Solutions Czech Republic vznikala, poptávka po výrobcích, což v případě naší společnosti jsou hlavně plechy, podélně dělené pásy, svodidla a důlní výztuže, značně kolísala. Nyní plní plán na sto procent. Jan Mikoláš Tato poptávka se lišila v druhém pololetí roku 2009 měsíc od měsíce o tisíce tun. Nebylo jednoduché nastavit optimálně výrobní týmy na jednotlivých provozech tak, aby bylo možné zareagovat vždy na momentální požadavky zákazníků v dostatečné kapacitě a včas. Zaměstnanci z provozu s nižší zakázkovou naplněností vypomáhali na plnění výrobních úkolů na jiném provoze a současně se učili dovednostem na nových pozicích. Takto získaný vysoký stupeň flexibility našich zaměstnanců se pozitivně projevil v měsíci dubnu tohoto roku, kdy jsme byli postaveni před úkol zvládnout výrobu ve výši 34 tisíc tun. Operativní plán výroby byl úspěšně splněn a na výrobních linkách bylo vyrobeno tun, poukazuje na tento úspěch generální ředitel Libor Černý. Na nejvyšší výrobě se významně podílel provoz 163 Dělicí linky s výrobou plechů, dělených svitků, tenkostěnných profilů. Mezi výrobky, které byly k zákazníkům expedovány, patřily i šlechtěné důlní výztuže s vysokou přidanou hodnotou, které směřovaly do Slovinska, a první dodávky svodidel pro výstavbu pražského dálničního okruhu. Naše společnost obstála v náročné konkurenci při výběrovém řízení dodavatele svodidel na tuto významnou silniční stavbu, a proto se jedná o prestižní záležitost plnit zakázky nejen v požadovaném množství a termínu, ale i ve velmi vysoké kvalitě. Děkujeme našim zaměstnancům za velmi dobré dubnové výsledky a skvěle odvedenou práci, dodává Libor Černý. Den zdraví a bezpečnosti v ArcelorMittal Distribution Solutions Také naše dceřiná společnost se zapojila do Mezinárodního dne zdraví a bezpečnosti. Pro naše zaměstnance byla připravena řada aktivit a někteří se setkali i se zástupci nejvyššího vedení naší společnosti pro střední a východní Evropu. Tomáš Pětvaldský Zaměstnanci se měli možnost zapojit do různých akcí a přednášek na téma Zdraví a bezpečnost, vyslechnout proslov pana Mittala nebo se svým podpisem připojit k Závazku bezpečnosti a zdraví. Zaměstnanci byli oceněni za největší přínosy na poli BOZP, zároveň si mohli otestovat své znalosti z oblasti BOZP a za správné odpovědi získat věcné ceny. Vybraným zaměstnancům osobně poděkoval a předal dárek prezident ArcelorMittal Distribution Solutions střední a východní Evropu Gaetan Stiers nebo vedoucí řízení zakázek ArcelorMittal Distribution Solutions pro střední a východní Evropu Frederic Puaud. TWIG: rychlá pomoc v nouzi Na poli bezpečnosti práce máme v naší společnosti nového pomocníka. Je jím přístroj TWIG, který umí přivolat pomoc v případě nehody. Tomáš Pětvaldský Asi se ptáte, co nebo kdo tento TWIG je. Jedná se o přístroj podobný mobilnímu telefonu, který je schopen přivolat svému majiteli pomoc v případě, že se mu něco stane. Nouzový stav je možné zalarmovat manuálně nebo se zapne sám, vycítí-li, že jeho majitel upadl do vodorovné polohy. V nouzovém stavu se postupně alarmují telefony zodpovědných osob v blízkosti postiženého. Přístrojem TWIG postupně vybavujeme ty pracovníky, kteří pracují na osamocených pracovištích, kde není nikdo, kdo by jim mohl rychle přispěchat na pomoc. Jedním z nich je i pan Obluk z důlních ocelových výztuží, který je se svým novým společníkem velmi spokojen. Je to dobrý pocit vědět, že, když se mi něco stane, pomoc přispěchá v co nejkratším čase, říká majitel TWIG Miroslav Obluk, seřizovač na provoze 144. Přestože je tento přístroj jistě dobrým pomocníkem, doufáme, že jeho služeb nebude nikdy zapotřebí.

9 5 ArcelorMittal Frýdek-Místek květen Představujeme dceřinou společnost Válcovny plechu BESS Válcovny plechu BESS jsou jednou ze dvou dceřiných společností ArcelorMittal Frýdek-Místek. V letošním roce slaví spolu se svou sesterskou firmou ArcelorMittal Technotron patnáct let od svého založení. Václav Kubiczek Jak vyplývá z názvu, společnost byla založena ještě tehdejšími Válcovnami plechu Frýdek-Místek. To, že jsme si zachovali v názvu Válcovny plechu BESS, není z nostalgie, nicméně jedná se o změnu, kterou máme zatím před sebou. S ohledem na zmíněných patnáct let od založení společnosti si dovolím aspoň krátké ohlédnutí k historii naší firmy. Společnost byla založena dne 4. dubna 1995 na platformě výroby strojních dílů a zařízení. Vedle toho měla strojní, elektro- a stavebně-montážní kapacity pro opravy, rekonstrukce a modernizace hutních zařízení a zařízení příbuzných oborů. Stejně jako jiné společnosti z oboru i naše společnost prošla za tuto dobu vývojem, který měl dopad na rozsah portfolia dodávek, poskytovaných činností, strukturu společnosti a také stav zaměstnanců. Vše s cílem udržet, případně posílit naši konkurenceschopnost. Pro dokreslení tohoto vývoje může sloužit srovnání počtu zaměstnanců. Při založení společnost zaměstnávala 328 pracovníků, zatímco v současnosti u nás pracuje 112 zaměstnanců. Nejsem ve společnosti dlouho, konkrétně od ledna letošního roku, nicméně tato krátká doba mi stačila k tomu, abych poznal kvality týmu, který jsem převzal avrámci dostupných možností je dále rozvíjel. V současné době je naše firma zaměřena na komplexní výrobu jednoúčelových strojů, technologických zařízení a svařenců včetně jejich montáže. Dále máme v portfoliu výrobu jednotlivých strojních dílů a uzlů jako například ozubených kol, převodovek, lanových bubnů, nádrží a podobně. Současně zajišťujeme strojní a elektroopravy hutních a energetických zařízení. Jelikož jsme dceřinou společností ArcelorMittal Frýdek Místek, plníme prioritně potřeby naší mateřské společnosti a ostatních společností patřících do skupiny ArcelorMittal Ostrava. Za prvních pět měsíců letošního roku bylo 77 procent našich výkonů zaměřeno na skupinu ArcelorMittal Ostrava a 23 procenta na externí zákazníky. Naší prvořadou snahou je být kvalitním a spolehlivým partnerem v rámci i vně skupiny za plně konkurenčních ArcelorMittal Frýdek- -Místek podpoří osm neziskových organizací a rozdá jim Kč ArcelorMittal Frýdek-Místek se inspiroval nádhernou myšlenkou úspěšného projektu ArcelorMittal Ostrava a koncem loňského roku vyhlásil pro své zaměstnance a zaměstnance dceřiných společností Válcovny plechu BESS a ArcelorMittal Technotron projekt nazvaný Minigranty. Monika Supíková Vyhlásili jsme projekt, který finančně pomůže neziskovým organizacím plnit jejich poslání. Cestu k nim nám pomohli nalézt právě naši zaměstnanci. Lidé v tomto sektoru pracují srdcem, a proto je důležité je ocenit a pomoci tam, kde je to potřeba, řekl na úvod setkání personální ředitel Rostislav Tkáč. ArcelorMittal Frýdek-Místek vyhlašuje pro své zaměstnance a zaměstnance dceřiných společností ArcelorMittal Technotron a Válcovny plechu BESS DRUHÉ KOLO MINIGRANTŮ. Pomáháte v některé neziskové organizaci ve vašem okolí? Chcete získat nebo Kč na veřejně prospěšný projekt a pomoci tam, kde víte, že je to potřeba? Osmi zaměstnancům společnosti se to už povedlo v prvním kole, zkuste to i Vy! Pošlete nám projekt, který by měla naše společnost podpořit. Žádosti přijímáme do konce srpna! Více informací najdete na intranetu nebo kontaktujte Ing. Hana Blažková, tel ; budova AB, kancelář č podmínek a při současné profitabilitě společnosti. Tento náš záměr se promítá do našich krátkodobých i dlouhodobých cílů v oblasti prodeje, našich zdrojů a bezpečnosti, nákladů, jako jsou například: zaměření na komplexnost našich dodávek a výkonů včetně montáží u zákazníka orientace na výrobní program a jeho rozšíření v současné době od výroby ochranných poklopů pro žíhací pece až po díly pro tryskací zařízení a licí stroje hledání příležitostí v příbuzných oborech s možností dodávek dílů a celků pro energetická a důlní zařízení posílení vícestrojové obsluhy v oblasti strojního obrábění, řešení zastupitelnosti klíčových profesí upgrade systému řízení výroby snížení energetické náročnosti dílen atd. A jak nás ovlivňuje stále trvající recese i v našem oboru? Musím říct, že v rámci výběrových řízení soupeříme i se společnostmi, které nedisponují výrobním zařízením našeho rozsahu. Jedná se o firmy, které jsou založeny na vysoké míře kooperace, kdy jsou více zprostředkovateli zakázky než jejími realizátory. Tento přístup má zásadní dopad na výši jejich nabízené ceny, kterou jsou schopny zvlášť v této době recese u subdodávek a kooperací snížit pod reálné náklady, ovšem s možným dopadem na kvalitu. V žádném případě se nehodláme s tímto stavem smířit a jsme připraveni nadále soupeřit s takto zavedenými firmami prioritně na našem interním trhu! Na závěr chci říct, že jsme se s ohledem na ArcelorMittal Technotron letos slaví 15 let naše cíle posunuli o několik krůčků dopředu, nicméně máme toho ještě spoustu před sebou. Proto si dovolím zakončit mottem Bereme věci tak, jak přicházejí, ale děláme všechno pro to, aby přicházely, jak společnost potřebuje. Dnešní Technotron, jak jej známe, je malou firmou o 100 zaměstnancích. Sídlí ve dvou závodech, v jednom z nich se vyrábí tahokov a protlačky, v druhém jádra transformátorů. Pravdou ovšem je, že za Technotronem stojí mnohem delší historie, než by někdo předpokládal. Tomasz Janas Jeden z našich dvou zmiňovaných závodů - dodnes známý jako pilníkárna je spojen s dlouhou historií sahající až do roku 1865, kdy vznikla svého času velice známá společnost Frýdecká pilníkárna. Byla založena Leopoldem Hatschnerem, který v této budově hodlal otevřít výrobu pilníků. V jeho vlastnictví pilníkárna, bohužel, nevydržela příliš dlouho. Dalším významným majitelem se stala Těšínská komora, Hatschner v ní však působil jako správce. Následně si pilníkárnu pronajala a po třech letech koupila Svatoegydská společnost se sídlem ve Vídni. Společnost žádala české ministerstvo vnitra o provozování pilníkárny na území České republiky. Bylo jí vyhověno a 4. září 1923 se město Frýdek stalo hlavním sídlem závodu. V květnu 1945 byl podnik znárodněn a v jeho čele se vystřídalo několik národních správců. Když se v lednu 1948 přenesla správa pilníkárny na Báňskou a hutní společnost, n. p., sloužila jako provozovna Válcoven plechu v Lískovci. Pilníkárna měla v nejlepší době své existence kovárnu, žíhárnu, brusírnu, strojní sekárnu, ruční sekárnu, kalírnu, čistírnu, balírnu, kotelnu, zámečnickou dílnu a stolárnu. Tehdy v pilníkárně pracovalo z dnešního pohledu těžce představitelných 300 zaměstnanců. Do výrobního programu byly zařazeny všechny druhy pilníků. Pro zajímavost - ke konci 19. století se ještě pilníky kovaly ručně a bylo zapotřebí i několika kovářů najednou. Pomocné nástroje, které měly usnadnit práci, byly dláto a šest a půl kilogramu těžké kladivo pro ruční sekání. Při dalším zpracování se pilníková tělesa brousila na pískovcovém kotouči s průměrem 2 m na tzv. koni. Postupem času byly z Anglie dovezeny první stroje pro usnadnění výroby, mechanické buchary ke kování nebo sekací a brousicí stroje. Nejmenší vyrobený pilník měřil 10 mm, vážil 1/10 g a měl asi 13 tisíc ostří na 1 cm 2. Velmi zajímavá je také historie týkající se výroby tahokovu. V roce 1967 byly do tehdejších Válcoven plechu do prostor lisovny pořízeny stroje na výrobu hrubého tahokovu. Jediným zákazníkem byly Ostravsko- Karvinské doly, kde tahokov nachází využití jako součást důlních výztuží až do dnešního dne. Těžkou práci při velmi hlasitých strojích tahokovu prováděli tehdy vězňové. Dnes již je výroba tahokovu pro důlní účely na ústupu. Mnohem důležitější jsou trhy automobilové, průmyslové nebo stavební, kde je tahokov velice oblíbeným materiálem (opláštění budov, výroba nábytku). V roce 1995 byla založena společnost Technotron, která měla v nájmu prostory bývalé pilníkárny a lisovny. Byla založena jako stoprocentní dceřiná společnost Válcoven plechu Frýdek-Místek a měla název Válcovny plechu Technotron. V té době se prostory začaly využívat k nově zaváděné výrobě transformátorových jader. Ta se od této doby zdárně rozvíjí. Společnost od svého založení postupně vykazovala úspěchy, obě části výrob se rozvíjely a s tím rostly její výkony a obraty. V září 2008 se Technotron stal součástí skupiny ArcelorMittal a přijal i obchodní název ArcelorMittal Technotron. Aktuální výrobní program se koncentruje na transformátorová jádra a tahokov. U příležitosti 15. výročí od založení společnosti bych rád poblahopřál nejen naší společnosti, ale především jejím zaměstnancům. Přeji Vám mnoho šťastných dní, pevné zdraví a mnoho potěšení z toho, co děláte. Jste to právě Vy, kdo tvoříte současnou podobu firmy a umožňujete jí dosahování nových a vyšších cílů. Vše, co se odehrává ve firmě, je zásluhou Vaší práce a úsilí. Je dobré si uvědomit, jak bohatou historií náš podnik prošel. Sám za sebe musím říci, že je mi velkou ctí být součástí této historie a musím zdůraznit, že si velmi vážím všech, se kterými nyní společně tvoříme další řádky dějin. O dalším dění v naší společnosti vás budeme průběžně informovat v některém z dalších vydání Jedničky. Redakce se omlouvá panu Pavlu Kohutovi z Válcoven plechu BESS za tiskovou chybu v jeho jménu, které bylo chybně uvedeno v minulém čísle.

10 10 5 ArcelorMittal Tubular Products Karviná květen 2010 Sportovní den odstartoval týden věnovaný zdraví a bezpečnosti Letošní Den zdraví a bezpečnosti jsme pojali trochu šířeji a místo jednoho dne jsme si toto období rozšířili na celý týden. Zahájili jsme jej v sobotu 24. dubna, kdy jsme pro naše zaměstnance pronajali halu STARS Karviná a krytý plavecký bazén. Den bezpečnosti a zdraví v Karviné Již počtvrté se v karvinském Tubularu uskutečnil Den bezpečnosti a zdraví. Mottem letošního ročníku bylo Vedení příkladem. Rostislav Jevický V hale bylo k dispozici relaxační centrum s vanami s vířivkou, sauna a kurty na tenis, případně nohejbal a hlavně osm kurtů na badminton. Vzhledem k tomu, že poměrně dost našich zaměstnanců rekreačně badminton chodí hrát (i když u některých je výraz rekreačně dost nemístný, jejich herní projev byl na vysoké úrovni), dohodli jsme se o sehrání turnaje o pohár generálního ředitele. Pro zapojení co největšího počtu hráčů jsme turnaj hráli ve čtyřhrách, a protože přihlásit se mohl každý, kdo měl chuť (včetně naprostých začátečníků), nalosovaly se dvojice z jednoho silnějšího hráče a jednoho začátečníka. Po tuhém boji se z vítězství radovala dvojice Beata Rytířová a Bronislav Górecki. Celkem se v hale a na krytém plaveckém bazénu sešlo na 60 zaměstnanců, kteří se velmi dobře bavili a po této zkušenosti jsme se dohodli, že si podobnou akci v budoucnu rádi zopakujeme. Proximity meeting o základních otázkách bezpečnosti práce Na letošní Den bezpečnosti a zdraví následující den plynule navázal Proximity Meeting věnovaný základním otázkám BOZP jako je analýza rizik, řízení smluvních stran, sdílená bdělost nebo bezpečnost práce ve výškách. Martin Szostok Mítinku se zúčastnilo vedení naší společnosti v čele s generálním ředitelem, Stanislavem Konkolskim a zaměstnanci společnosti. Pozvání rovněž přijal finanční ředitel divize Tubular Products Czech Mookerjee Satyajit, Sangita Srinivas Sastri, marketingový ředitel divize Tubular Products Czech and Poland, Otto Mischinger, generální ředitel ArcelorMittal Tubular Products Ostrava, Jiří Michálek, ředitel pro bezpečnost ArcelorMittal Ostrava, Miroslav Kolek, vedoucí oddělení B1 z mateřské společnosti v Ostravě, Miloš Bartusek, bezpečnostní technik ArcelorMittal Tubular Products Ostrava, Petr Holuša, vedoucí oddělení B3 Ochrana a vnitřní správa a zástupci smluvních stran. Mítink byl zahájen prohlídkou výrobního provozu tratě KOCKS. Poté pokračoval ve školicí místnosti za účasti zaměstnanců. Úvodem promluvil generální ředitel společnosti Stanislav Konkolski. Připomenul povinnosti vedoucích zaměstnanců v oblasti BOZP. Další část o řízení smluvních stran, analýze rizik a bezpečnosti práce ve výškách, či pojem sdílené bdělosti přítomným přiblížila Beata Rytířová, vedoucí oddělení bezpečnosti práce, a Martin Szostok, bezpečnostní technik společnosti. Lukáš Kuznik představil nejnovější investice v oblasti BOZP a Petr Koval, odborník pro problematiku bezpečnosti práce ve výškách, seznámil přítomné s novými ochrannými pracovními pomůckami pro práci ve výškách. Připomněl také nutnost a povinnost zaměstnavatelů opatření pro bezpečnost práce ve výškách provádět. Závěrem vystoupil ředitel pro bezpečnost naši mateřské společnosti Jiří Michálek. Shrnul základní poznatky a principy, o kterých byla řeč, připomenul pojmy jako je povědomí zaměstnanců o bezpečném chování a nutnost toto povědomí dále rozvíjet a rozšiřovat. Martin Szostok Program dne zahájil generální ředitel společnosti Stanislav Konkolski na ranním mítinku se zaměstnanci. Vysvětlil přítomným význam hesla, poté všichni společně zhlédli video s projevem generálního ředitele naší skupiny Lakshmiho Mittala a na závěr diskutovali na dané téma s vedením společnosti. Byly vysvětleny pojmy jako jsou Zlatá pravidla ArcelorMittal a další otázky týkající se bezpečnosti práce. V dopoledních hodinách se zaměstnanci mohli zúčastnit dvou přednášek pracovnice Českého Červeného kříže o základech první pomoci a záchraně života při úrazech, což bylo spojeno s názornou ukázkou oživování zraněných. V jídelně společnosti si zaměstnanci pochutnali na zdravých jídlech jako byl pečený losos s vařenou zeleninou a dalších. V odpoledních hodinách bylo na programy námětové cvičení, které prověřilo použití přenosných hasicích přístrojů v praxi. Zaměstnanci měli možnost si vyzkoušet, jak tyto přístroje fungují při hašení pevných a kapalných hořících látek. Během diskusí zaměstnanců s vedoucími pracovníky se také rozdávala spousta drobných dárků a upomínkových předmětů a každý zaměstnanec společnosti si s sebou domů odnesl jako připomínku letošního Dne zdraví a bezpečnosti froté osušku. Den otevřených dveří v karvinském Tubularu přilákal stovky návštěvníků Na prvního máje se otevřely brány naší společnosti pro všechny současné i bývalé zaměstnance a jejich rodinné příslušníky, V rámci Dne otevřených dveří si návštěvníci mohli prohlédnout provozy karvinského závodu. Martin Szostok Den otevřených dveří pořádáme již potřetí, neboť víme, že naši zaměstnanci mají zájem ukázat svým dětem a partnerům společnost, ve které pracují. Důkazem toho je více než 300 návštěvníků, kteří se přišli podívat na naše provozy, a to i přes nepříznivé počasí, uvádí Rostislav Jevický, personální ředitel ArcelorMittal Tubular Products Karviná. Součástí prohlídky byla například i trať Kocks, profilovací linky nebo tažírna. Skupinky prováděli průvodci z řad vedoucích zaměstnanců, kteří prohlídku obohatili výkladem o historii firmy a jednotlivých výrobních agregátech. Připraven byl i program pro děti. Prohlédnout si mohly lokomotivy nebo se zapojit do výtvarné soutěže. Na závěr prohlídky čekala pro děti malá odměna v podobě balíčku sladkostí a každý zaměstnanec si mohl vylosovat drobný upomínkový dárek. Tato akce byla poslední z řady akcí, které byly součástí letošního Dne zdraví a bezpečnosti. Předcházel jí Sportovní den , Den zdraví a bezpečnosti a Proximity Meeting

11 5 ArcelorMittal Tubular Products Ostrava květen Navštívil nás generální ředitel z Venezuely V polovině května poprvé navštívil naši společnost nový generální ředitel společnosti INDUSTRIAS UNICON C. A. Hector Rodriguez z Venezuely. Společnost UNICON je největší výrobce ocelových vysokofrekvenčně svařovaných trubek ve Venezuele. Petr Slováček Hector Rodriguez se seznámil s výrobou bezešvých a šroubovicově svařovaných trubek přímo v našich provozech, kde ho během prohlídky doprovázel generální ředitel naší společnosti Otto Mischinger. Zvláštní zájem projevil o systém údržby a oprav, který máme v naší společnosti zavedený. V závěru návštěvy se setkal také s generálním ředitelem naší mateřské společnosti Augustinem Kochuparampilem. Jednali spolu o možnostech spolupráce mezi společností UNICON a ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a o předávání zkušeností. Dohodli se na benchmarkingu obou společností v jednotlivých oblastech, který by měl pomoct identifikovat možnosti dalšího zlepšování. Společnost UNICON je samostatnou skupinou v rámci divize ArcelorMittal Tubular Products od roku 2008 a je přímo podřízená Jeromovi Granboulanovi, generálnímu řediteli divize Tubular Products. Dříve Hector Rodriguez pracoval v UNICON na pozici výrobního ředitele a ve své předchozí praxi pracoval také několik let ve Spojených státech a Brazílii. Den bezpečnosti měl bohatý program K akcím spojeným s celosvětovým Dnem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se i letos ve spolupráci s mateřskou společností připojila naše firma ArcelorMittal Tubular Products Ostrava. Radim Pastor Akce pořádané v areálu naší společnosti byly odstartovány projekcí projevu generálního ředitele naší skupiny, Lakhsmiho Mittala, který zdůraznil nutnost pokračovat v nastoupené cestě k nulové úrazovosti. V následující prezentaci seznámil bezpečnostní technik Miloš Bartusek přítomné řídící pracovníky s vývojem úrazovosti v letošním roce. Oproti loňskému roku bohužel došlo ke zhoršení, kdy koncem února po 430 dnech bez absenčního úrazu na zamrzlém a ušlapaném sněhu uklouzl pracovník svařovny a způsobil si otok kotníku pravé nohy. Po úvodu následovaly bezpečnostní audity odborných ředitelů, vedoucích provozů a mistrů na dílnách všech výrobních provozů, během nichž byli odměňováni drobnými dárky zaměstnanci, kteří prokázali nejlepší znalosti z oblasti bezpečnosti. Velký úspěch měla zajímavá prezentace firmy PRONOVO o záchytném systému. Zaměstnanci si měli možnost na vlastní kůži vyzkoušet bezpečnostní pásy, které budou v blízké době instalovány na jeřábových drahách naší firmy, ale i mnoho dalších pomůcek využitelných zejména při práci ve výškách. Součástí programu bylo rovněž setkání vedení závodu se zaměstnanci, již byli oceněni za přínos v oblasti Bezpečnosti práce v prvním čtvrtletí letošního roku. Generální ředitel Otto Mischinger oceněným poděkoval za jejich podíl na zlepšení bezpečnosti na pracovištích a předal jim drobné dárky. Na závěr proběhla velmi zajímavá a poučná přednáška primáře oddělení ORL z Karvinské nemocnice Martina Ebera o devastujících účincích hluku na zdraví. Součástí prezentace byl mimo jiné popis jednotlivých onemocnění a způsob ochrany sluchu. Zaměstnanci se také dozvěděli, že téměř 850 pracovníků naší společnosti je vystavenu hluku o intenzitě minimálně 85 db, což je hraniční úroveň pro zavedení zákonných opatření k ochraně sluchu. PROXIMITY meeting, tentokrát na téma SALES & MARKETING Tématem již třetího letošního Proximity meetingu byla zvolena oblast Obchodu a Marketingu. Svůj denní chléb nám tentokrát představila ředitelka Zuzana Blahutová se svým týmem obchodníků. Radim Pastor V prvním bloku se přítomní hosté seznámili s jednotlivými oblastmi procesu od zjišťování potřeb trhu přes vhodnou nabídku výrobků až po budování vztahů se zákazníky. Přičemž cílem všeho snažení je dosažení konkurenceschopnosti a dlouhodobé životaschopnosti firmy. Zajímavým tématem pro řadu posluchačů byly informace o jednotlivých typech platebních podmínek od hladké platby s různou dobou splatnosti přes platbu předem až po různé typy bankovních garancí a dodacích doložek. Důležitou součástí komunikace se zákazníky je průzkum spokojenosti dle celé řady kritérií. Ten naše společnost provádí jednou ročně ve spolupráci s ArcelorMittal Ostrava. Formou dotazníku jsou osloveni zákazníci, již tvoří 80 procent dodávek v předchozím roce. Na tuto aktivitu zareaguje sice pouze necelých 40 procent z dotazovaných, přesto nelze výsledná čísla ignorovat. V loňském roce jsme zaznamenali mírný pokles, kdy spokojenost u zahraničních zákazníků klesla o cca čtyři procenta oproti roku 2008, v tuzemsku byl pokles ještě o dvě procenta vyšší. Nejméně jsou naši zákazníci spokojeni s dodací lhůtou, rychlostí uzavření kupní smlouvy a cenou výrobků. Spokojení jsou naopak s dodržením předem dohodnutého množství našich výrobků, rozměrovou rozmanitostí sortimentu a kvalitou. V poslední době jsme zaznamenali některé dílčí úspěchy Společnost ArcelorMittal Tubular Products Ostrava poslala do postižených oblastí auto s potřebnou pomocí v hodnotě více než korun. v zákaznickém servise. Jedná se mimo jiné o zavedení individuální cenové politiky pro podporu prodeje ČSN trubek, technickou a komerční podporu pro naše klíčové zákazníky, systém pravidelných návštěv zákazníků a účast ve veřejných výběrových řízeních a elektronických aukcích. Na druhé straně je třeba směrem k zákazníkovi ještě hodně věcí zlepšit. Nutné je zjednodušení systému SAP, zpřesnění informací o průběhu výroby konkrétní zakázky a její připravenosti Firemní aktuality aneb Zaručené zprávy Jubilanti měsíce k expedici, zvýšení důrazu na reálné kvantitativní, kvalitativní a termínové plnění zakázky a včasná informovanost zákazníka v případě rizika nesplnění zakázky. Smysl mítinku, a to přiblížení práce oddělení obchodu a marketingu co nejširšímu okruhu zaměstnanců naší firmy, byl nepochybně splněn a můžeme se těšit na podobné akce z dalších oddělení. Povinnosti zaměstnavatele jsou v tomto případě mj.: vybavit zaměstnance chrániči sluchu a zajistit jejich správný výběr podle úrovně hluku, kterému jsou vystaveni zajistit, aby povolené hodnoty hluku nebyly překročeny identifikovat a jasně označit území nebo zóny pro povinné použití chráničů sluchu. Povinnosti zaměstnance v tomto případě jsou mj.: používat chrániče sluchu v jasně označených zónách, které vyžadují použití chráničů pro vyšší hodnoty Zaměstnanec, který nenosí pravidelně chrániče sluchu, dopouští se porušování pracovní kázně a měl by být disciplinárně řešen. CO PŘIPRAVUJEME V rámci blížícího se Mezinárodního dne dětí připravujeme malý dárek pro všechny děti zaměstnanců ve věku do 15 let. VÍTE ŽE Průměrný věk zaměstnanců naší společnosti je 41,1 let a průměrná délka zaměstnání ve společnosti je 17,8 let? V květnu 2010 oslavila životní jubileum zaměstnankyně: Jana Prouzová (provoz 153) Oslavenkyni srdečně blahopřejeme a přejeme hodně zdraví. Anekdota na závěr Myšlenka dne: Myslím si, že lidé by měli chodit bosí, protože je to opravdu mnohem zdravější. Například já, když se ráno vzbudím obutý, tak mě pak celý den ukrutně bolí žaludek, hlava a ještě ke všemu mám hroznou žízeň...!

12 12 5 ArcelorMittal Ostrava květen 2010 Třicátý sedmý ročník Valcířské padesátky je za dveřmi O tom, že život letí neuvěřitelným tempem, svědčí také fakt, že nám skoro ještě nestačily uschnout pohorky z loňské blátivé Valcířské 50 a již je připraven další ročník této oblíbené akce. Ten se uskuteční již tuto sobotu 29. května. Vítězslav Prak Nejen členové Štábu Valcířské 50, ale také mnoho dobrovolníků tvrdě pracovalo na tom, abychom vás zaměstnance ArcelorMittal Ostrava a našich dceřiných společností mohli s klidným svědomím pozvat do rekreačního střediska Ondrášek, kde se poslední májovou sobotu uskuteční letošní ročník Valcířské 50. Nemůžeme vám zaručit, že z nebe nebude padat déšť nebo sopečný prach, že nebudete mít po túře spálená záda nebo pleš, dokonce ani to, že nebudete mít nohy plné puchýřů! Můžeme ale všem garantovat pohodové trasy pro rekreační turisty i náročnější terény vyhovující sportovněji zaměřeným jedincům. Cyklistům můžeme vzkázat jediné - kdo jede na kole do Beskyd, musí počítat s tím, že tam jsou kopce! Prezentace bude probíhat od 7.00 do 9.00 hodin. Pro pěší jsou trasy 10, 17, 20, 30 a 50 kilometrů, pro cyklisty pak 40 a 50 kilometrů. Pro všechny bude za odměnu čekat v cíli občerstvení a také již tradiční Valcířský ležák ze Zámku Zábřeh, který jsme pro vás uvařili 4. května. Pro dětské účastníky pochodu jsme připravili odpoledne s kouzelníkem, ukázku zásahu hasičů, ale také pouťové atrakce a malý balíček sladkostí. Vše je připraveno a záleží jen na vás, jestli přijmete naše pozvání na dobrou akci. A věřte, že Valcířská 50 je dobrá akce! Zprávy ze skupiny ArcelorMittal Mezinárodní zprávy ArcelorMittal spouští třetí ročník své webové televize s názvem Cesta k obnově. Sledovat ji můžete na adrese Evropa ArcelorMittal Orbit, náš symbol pro Olympijské a Paraolympijské hry 2012 Generální ředitel naší společnosti Lakshmi Mittal a Boris Johnson, starosta Londýna, společně odhalili skulpturu ArcelorMittal Orbit, kterou vytvořil umělec Anish Kapoor. Ta se stane novou ikonou Londýna symbolem olympiády v roce ArcelorMittal se stal sponzorem Olympijských a Paraolympijských her 2012 a podporuje úspěch těchto her. Amerika Analytici a investoři: prohlídka závodu v Brazílii Oddělení vztahů s investory ve spolupráci s oddělením korporátní komunikací uspořádalo v Brazílii dvoudenní prohlídku našich provozů v Monlevade a Tubarão. Zhruba 40 delegátů z USA, Evropy, Indie a Brazílie se této události zúčastnilo. ArcelorMittal Acindar jeden z pěti nejlepších zaměstnavatelů ArcelorMittal Acindar opět dokázal, že je vysněným zaměstnavatelem. V roce 2009 se společnost umístila mezi pěti nejlepšími společnostmi, pro které by mladí argentinští studenti nejraději pracovali. Asie Pavilon Lucemburska na Expu v Šanghaji ArcelorMittal poskytl pro pavilon Lucemburska na světové výstavě v Šanghaji nízkolegovanou ocel, pomocí níž ztvárnil téma Expa 2010 Lepší město, lepší život. Konstrukce je inspirována čínským překladem Lucemburska (Lusenbao: lesní pevnost). Připravujeme Den otevřených dveří v ArcelorMittal Ostrava Chcete své rodině ukázat, kde pracujete? Zveme všechny zaměstnance a jejich rodinné příslušníky na Den otevřených dveří v ArcelorMittal Ostrava, který se uskuteční v sobotu od 8.00 do hod. Tomáš Mosler Součástí programu bude projížďka podnikem, prohlídka provozu minihuti a zařízení plynulého odlévaní č. 2 (ZPO2). Exkurze je určena zaměstnancům ArcelorMittal Ostrava. Každý zaměstnanec může vzít s sebou maximálně tři rodinné příslušníky, přičemž všichni musí být starší 15 let (včetně). Zaměstnanci se mohou přihlásit prostřednictvím registračního formuláře na intranetu od Počet míst je omezený. V rámci akce a zároveň u příležitosti Světového dne životního prostředí jsme pro zájemce připravili možnost zasadit si vlastní strom. Výsadba bude probíhat po příjezdu z prohlídky v oblasti bartovického nádraží. Dopravu podnikem i na místo výsadby zabezpečíme autobusy. Program Dne otevřených dveří: 1) Registrace v hotelu Kovák od 7:30 hod. 2) Každých 20 min. bude od parkoviště ředitelství vyjíždět jeden autobus. Celkově budou k dispozici 3 autobusy. 3) Návštěvníci musí mít z bezpečnostních důvodů pevnou kotníkovou obuv a montérkovou blůzu (nějaké starší oblečení kryjící celé ruce). Bez těchto náležitostí nebudou návštěvníci do podniku vpuštěni. Ostatní ochranné pomůcky zapůjčíme na místě (brýle, helmy a chrániče sluchu). 4) Pro zájemce bude připravena výsadba 555 stromků na nádraží v Bartovicích (určeno i pro děti, doprava autobusem, nástup před ředitelstvím ArcelorMittal Ostrava každou hodinu, dle zájmu návštěvníků) 5) Výsadba 8 stromů před ředitelstvím, managementem ArcelorMittal Ostrava Pokud přijdou zaměstnanci s rodinnými příslušníky, kterým je méně než 15 let, bude v kinosále hotelu Kovák zajištěno hlídání kvalifikovanou osobou. Hlídání dětí je omezeno věkovou hranicí 5 15 vlet a bude zajištěno jen po dobu exkurze. Prosíme návštěvníky exkurze, aby se dostavili ke kontrole registrace 15 minut před odjezdem autobusu. Bližší informace o Dni otevřených dveří najdete na intranetu. Afrika Ocel ArcelorMittal pro fotbalový stadion v Tripoli ArcelorMittal zahájil výrobu oceli pro stavbu fotbalového stadiónu v Tripolisu (Libye). Konkrétně se jedná o 600 tun nosníků pro konstrukci, 9000 m 2 panelů střešní krytiny, m 2 pro fasádu a 8000 m 2 pro stavebnicovou budovu fotbalového stadiónu Více informací obdržíte na Víte, že...?... od června bude v naší společnosti probíhat kampaň To jsme my. Každých čtrnáct dní budete moci na vybraných místech na ředitelství i na závodech nalézt nový plakát se zajímavostí týkající se společnosti ArcelorMittal. Stejné plakáty budou vyvěšovány ve společnostech skupiny ArcelorMittal po celém světě. Na první plakáty se můžete těšit Seznam míst naleznete na intranetu. Karina Pešatová, Brand Champion

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka.

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka. Firmy investují nemalé prostředky do posílení loajality zákazníků, zjišťování jejich spokojenosti a vnímání značky. Další prostředky směřují do výběru a motivace zaměstnanců, tréninků a školení, do průzkumů

Více

VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011

VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011 VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011 HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 4095 RESPONDENTŮ 1 1 VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH OTÁZEK 1.1 DOPORUČIL/A BYSTE SVÝM PŘÁTELŮM PRÁCI

Více

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI VÝZKUM MEZI MAJITELI A MANAŽERY FIREM 2013 Strana 1 z 9 Obsah: 1. Úvod 3 2. Hlavní závěry výzkumu 4 3. Metodika 7 4. Vzorek respondentů 7 5. Organizátoři a

Více

Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve

Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Zdraví + občan a stát: Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve Český červený kříž dnes odpoledne ocenil s podporou Transfúzní služby,

Více

Rusko, Ukrajina...Kanada, USA...jiné

Rusko, Ukrajina...Kanada, USA...jiné Úvodní dotazník Klastru českých nábytkářů Vážená paní, vážený pane, rádi bychom Vás požádali o vyplnění krátkého dotazníku. Tento dotazník nám pomůže určit bližší zaměření klastru podle Vašich preferencí,

Více

Jednoduchá dostupnost tísňového volání pomocí Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (IBC) v Ostravě

Jednoduchá dostupnost tísňového volání pomocí Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (IBC) v Ostravě Jednoduchá dostupnost tísňového volání pomocí Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (IBC) v Ostravě V Moravskoslezském kraji se rodí unikátní projekt operačního a krizového řízení

Více

Tradiční průmysl je tradiční pouze názvem

Tradiční průmysl je tradiční pouze názvem Tradiční průmysl je tradiční pouze názvem 19. 6. 2014, GONG, Ostrava The ArcelorMittal Orbit Budoucnost průmyslu a ArcelorMittal v kraji Tradiční Železo se v Pobeskydí vyrábí již od 17. století Další rozvoj

Více

PERSONÁLNÍ MANAŽER ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVY V ČESKÉ REPUBLICE

PERSONÁLNÍ MANAŽER ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVY V ČESKÉ REPUBLICE KLUB PERSONALISTŮ, o.p.s., vydává tento STATUT SOUTĚŽE O CENU PERSONÁLNÍ MANAŽER ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVY V ČESKÉ REPUBLICE PREAMBULE Cílem ceny Personální manažer územní samosprávy v České republice je posílení

Více

PERSONÁLNÍ MANAŽER STÁTNÍ SPRÁVY V ČESKÉ REPUBLICE

PERSONÁLNÍ MANAŽER STÁTNÍ SPRÁVY V ČESKÉ REPUBLICE KLUB PERSONALISTŮ, o.p.s., vydává tento STATUT SOUTĚŽE O CENU PERSONÁLNÍ MANAŽER STÁTNÍ SPRÁVY V ČESKÉ REPUBLICE PREAMBULE Cílem ceny Personální manažer státní správy v České republice je posílení a podpora

Více

Základy řízení bezpečnosti

Základy řízení bezpečnosti Základy řízení bezpečnosti Bezpečnost ve společnosti MND a.s. zahrnuje: - Bezpečnost a ochranu zdraví - Bezpečnost provozu, činností - Ochranu životního prostředí - Ochranu majetku - Ochranu dobrého jména

Více

PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY

PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY KLUB PERSONALISTŮ, o.p.s. vydává tento STATUT SOUTĚŽE O CENU PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY platný pro rok 2013 PREAMBULE Cílem ceny Personalista veřejné správy je posílení a podpora personálních činností

Více

ACTA ENVIRONMENTALICA UNIVERSITATIS COMENIANAE (Bratislava)

ACTA ENVIRONMENTALICA UNIVERSITATIS COMENIANAE (Bratislava) ACTA ENVIRONMENTALICA UNIVERSITATIS COMENIANAE (Bratislava) KRÁTKE SPRÁVY SHORT NOTES Vol. 20 1/2012 U N I V E R Z I T A K O M E N S K É H O V B R A T I S L A V E 102 ACTA ENVIRONMENTALICA UNIVERSITATIS

Více

Řízení firemních aktivit CRM jako konkurenční výhoda. Vilém Srnec ředitel společnosti vsrnec@inmedias.eu

Řízení firemních aktivit CRM jako konkurenční výhoda. Vilém Srnec ředitel společnosti vsrnec@inmedias.eu Řízení firemních aktivit CRM jako konkurenční výhoda Vilém Srnec ředitel společnosti vsrnec@inmedias.eu Naše potřeby v podnikání sdílet informace v rámci pracovních týmů evidence požadavků a úkolů přehlednost

Více

PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY

PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY KLUB PERSONALISTŮ, o.p.s., vydává tento STATUT SOUTĚŽE O CENU PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY platný pro rok 2015 PREAMBULE Cílem ceny Personalista veřejné správy je posílení a podpora personálních činností

Více

Firmy v Česku přitvrzují podmínky pro odměňování šéfů

Firmy v Česku přitvrzují podmínky pro odměňování šéfů Page 1 of 5 2. 5. 2013 poslední aktualizace: 2. 5. 2013 02:06 Firmy v Česku přitvrzují podmínky pro odměňování šéfů Jan Sochor Editor HN V odměňování šéfů českých firem hraje stále větší roli to, jak se

Více

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ. NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ V PARDUBICÍCH

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ. NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ V PARDUBICÍCH Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu telefon 606628873 www.procentre.eu E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ

Více

VLIV PODNIKOVÉ KULTURY

VLIV PODNIKOVÉ KULTURY VLIV PODNIKOVÉ KULTURY NA PRACOVNÍ SPOKOJENOST A EMOCIONÁLNÍ POHODU ZAMĚSTNANCŮ 1 Ing. Luiza Šeďa Tadevosyanová OSNOVA I. Teoretická část Základní pojmy Vliv podnikové kultury na organizaci Funkce podnikové

Více

SWOT analýza současného stavu. odborného vzdělávání a přípravy

SWOT analýza současného stavu. odborného vzdělávání a přípravy SWOT analýza současného stavu odborného vzdělávání a přípravy Cíle: - uvědomit si slabé a rizikové stránky stávající praxe a přístupu k odbornému vzdělávání a přípravě. - Identifikovat silné stránky a

Více

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012 Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 26. říjen 2012 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného záměru IGA 2 Inovační management, který je realizován v letech 2012 2013. Je registrován

Více

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER SM PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

NÁZEV PROJEKTU: DEKCAMP START aneb Jak vítáme nováčky

NÁZEV PROJEKTU: DEKCAMP START aneb Jak vítáme nováčky NÁZEV PROJEKTU: DEKCAMP START aneb Jak vítáme nováčky HREA Excellence Award 2007 Projekt v oblasti rozvoje lidských zdrojů, který nejvíce přispěl k rozvoji firmy. Společnost: Skupina společností DEK (DEK

Více

Výběr kandidátů na finanční pozice z pohledu personalistů

Výběr kandidátů na finanční pozice z pohledu personalistů Výběr kandidátů na finanční pozice z pohledu personalistů Vytvořil Distribuce dokumentu Datum Česká asociace pro finanční řízení Elektronicky na členy asociace a vybrané personalisty 1. 8. 2013 30. 8.

Více

Platí mluvené slovo. Projev Winfrieda Krause Výroční tisková konference ŠKODA AUTO a.s. 2012 21. března 2012

Platí mluvené slovo. Projev Winfrieda Krause Výroční tisková konference ŠKODA AUTO a.s. 2012 21. března 2012 Platí mluvené slovo Projev Winfrieda Krause Výroční tisková konference ŠKODA AUTO a.s. 2012 21. března 2012 rád bych vás také přivítal na dnešní bilanční tiskové konferenci. Snímek Hlavní události roku

Více

Aktivity při uplatňování prioritních cílů programu Zdraví 21 pro Moravskoslezský kraj

Aktivity při uplatňování prioritních cílů programu Zdraví 21 pro Moravskoslezský kraj KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OSTRAVĚ Aktivity při uplatňování prioritních cílů programu Zdraví 21 pro Moravskoslezský kraj Slezské dny preventivní medicíny Karviná Darkov,

Více

Jak šel čas naše zkušenosti před a po. Ing. Petr Chlup jednatel společnosti

Jak šel čas naše zkušenosti před a po. Ing. Petr Chlup jednatel společnosti Jak šel čas naše zkušenosti před a po Ing. Petr Chlup jednatel společnosti Krátký profil společnosti Firma Anglo česká s.r.o. působí na trhu v České republice od roku 1992. Zabývá se řešením problematiky

Více

IT Cluster People for IT IT for People. Ivo Vondrák Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.

IT Cluster People for IT IT for People. Ivo Vondrák Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb. IT Cluster People for IT IT for People Ivo Vondrák Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz Kontext Hlavní směry výzkumu a vývoje Biologické a ekologické

Více

Soutěž. Základní informace

Soutěž. Základní informace Soutěž 5 důvodů, proč se přihlásit do soutěže U příležitosti jubilejního pátého ročníku soutěže jsme pro Vás připravili přehled pěti základních důvodů, proč se vyplatí se soutěže zúčastnit jako soutěžící:

Více

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu festival 100% INTEGRACE 14.-16.3.2014 Ing. Michal Crhonek koordinátor festivalu tanecahandicap@gmail.com michal@michalcrhonek.cz tel: +420 603 284 760 www.tanecahandicap.cz O CO JDE? Projekt Tanec a handicap

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název projektu: Číslo projektu: Tradice rodinné firmy je závazkem, ale i výzvou ke zvýšení konkurenceschopnosti BIERHANZL GROUP, a. s. CZ.04.1.03/4.1.02.3/0006 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název

Více

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný?

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? 1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? Podoblast A1: Individualizace výuky A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? A1/2 Představme si úsečku.

Více

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje.

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Jak Moravskoslezský kraj podporuje EVVO ve školách a školských zařízeních Kraj zahrnuje oblast EVVO do

Více

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER BOZP

Více

Obsah. Předmluva...iii. Řekli o autorovi a knize... vii. Úvod... 1 KAPITOLA 1... 3. Kvalitativní přístup k vedení lidí... 7

Obsah. Předmluva...iii. Řekli o autorovi a knize... vii. Úvod... 1 KAPITOLA 1... 3. Kvalitativní přístup k vedení lidí... 7 Obsah Předmluva................................................iii Řekli o autorovi a knize.................................... vii Úvod..................................................... 1 KAPITOLA

Více

Úspěšný projekt Goodyear Bezpečná školka se v roce 2009 rozšiřuje

Úspěšný projekt Goodyear Bezpečná školka se v roce 2009 rozšiřuje KONTAKT: Markéta Valtrová Marketing Coordinator Goodyear Dunlop Tires Czech s. r. o. Tel.: + 3 9 7 E-mail: marketa_valtrova@goodyear.com Martin Stehlík Weber Shandwick Tel.: + 8 367 E-mail: mstehlik@webershandwick.cz

Více

AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ 2014 POJEKTU ZDRAVÉ MĚSTO A PROCESU MÍSTNÍ AGENDY 21 v HODONÍNĚ

AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ 2014 POJEKTU ZDRAVÉ MĚSTO A PROCESU MÍSTNÍ AGENDY 21 v HODONÍNĚ AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ 2014 POJEKTU ZDRAVÉ MĚSTO A PROCESU MÍSTNÍ AGENDY 21 v HODONÍNĚ Co je Akční plán zlepšování PZM a MA 21? Součástí každého úspěšného procesu je formulace přehledného plánu zlepšování

Více

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Konference ČAS Jak mohou české sestry více ovlivnit zdraví populace? 22. 5. 2014 Praha Společný cíl zdravá populace Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví zahrnuje:

Více

TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank

TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank Firma: UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 www.unicreditbank.cz Kontaktní osoba: Lenka Štěpánová Learning & Development

Více

Název projektu: Interní školení zaměstnanců Školíme se vzájemně Společnost: Microsoft s.r.o. Autor: Martina Šmidochová, personální ředitelka

Název projektu: Interní školení zaměstnanců Školíme se vzájemně Společnost: Microsoft s.r.o. Autor: Martina Šmidochová, personální ředitelka Název projektu: Interní školení zaměstnanců Školíme se vzájemně Společnost: Microsoft s.r.o. Autor: Martina Šmidochová, personální ředitelka Obsah: 1. Úvodní informace o projektu 2. Popis stávající situace,

Více

Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014

Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014 VOLTE ČÍSLO 6 Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014 Záleží nám na spokojených občanech MČ Praha 10, a proto budeme usilovat o rozvoj naší desáté městské části. Proč nás volit? Představujeme

Více

PROBLEMATIKA ZAJIŠŤOVÁNÍ FYZICKÉ BEZPEČNOSTI NEMOCNIC, SOUČÁST PREVENCE KRIMINALITY VE MĚSTĚ A KRAJI

PROBLEMATIKA ZAJIŠŤOVÁNÍ FYZICKÉ BEZPEČNOSTI NEMOCNIC, SOUČÁST PREVENCE KRIMINALITY VE MĚSTĚ A KRAJI Upravené pojetí příspěvku vzhledem k rozsahu a závažnosti problematiky Ing. Petr Hartmann PROBLEMATIKA ZAJIŠŤOVÁNÍ FYZICKÉ BEZPEČNOSTI NEMOCNIC, SOUČÁST PREVENCE KRIMINALITY VE MĚSTĚ A KRAJI Jestliže si

Více

Siemens, s.r.o. Spokojenost na obou stranách

Siemens, s.r.o. Spokojenost na obou stranách Titelmasterformat durch Klicken bearbeiten Siemens, s.r.o. Spokojenost na obou stranách Monika Boržíková, HR Business Partner, Talent Acquistion Manager 4.2.2015, Praha Page 1 Obsah prezentace - Společnost

Více

Co by mělo HR přinést do byznysu Vnímání přidané hodnoty HR manažerů očima jejich hlavních zákazníků. O průzkumu... 20 otázek 30 generálních ředitelů a ředitelek > 100 milionů obratu ročně > 100 zaměstnanců

Více

Dotazy Odpovědi k zadávacímu řízení Komplexní rozvoj zaměstnanců společnosti ELLA-CS, s.r.o., číslo 3532

Dotazy Odpovědi k zadávacímu řízení Komplexní rozvoj zaměstnanců společnosti ELLA-CS, s.r.o., číslo 3532 Dotazy Odpovědi k zadávacímu řízení Komplexní rozvoj zaměstnanců společnosti ELLA-CS, s.r.o., číslo 3532 http://www.esfcr.cz/zakazky/komplexni-rozvoj-zamestnancu-spolecnosti-ella-cs-s-r-o Dotaz č. 1 k

Více

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009 Jak financovat ICT projekty z EU fondů Martin Dolný 6.-7.4.2009 Současná situace v čerpání EU fondů Pomalé čerpání Menší zájem, obava z komplikovanosti systému Krize Redefinice dotačních priorit Zneužívání

Více

CO ZVYŠUJE ENGAGEMENT ZAMĚSTNANCŮ A PROČ JE TAK DŮLEŽITÝ?

CO ZVYŠUJE ENGAGEMENT ZAMĚSTNANCŮ A PROČ JE TAK DŮLEŽITÝ? CO ZVYŠUJE ENGAGEMENT ZAMĚSTNANCŮ A PROČ JE TAK DŮLEŽITÝ? Dale Carnegie Training Bílá kniha Copyright 2012 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. driveengagement_101512_wp DŮLEŽITOST LIDÍ

Více

Průzkum PRÁCE NA DÁLKU 2013 v ČR 708 respondentů, leden duben 2013

Průzkum PRÁCE NA DÁLKU 2013 v ČR 708 respondentů, leden duben 2013 Průzkum PRÁCE NA DÁLKU 2013 v ČR 708 respondentů, leden duben 2013 I přes prokazatelné přínosy neumí firmy v ČR pracovat na dálku chybí jim k tomu podmínky i dovednosti! www.pracenadalku.cz 1 ZÁKLADNÍ

Více

OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2. systému managementu jakosti

OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2. systému managementu jakosti OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2 Zpráva o přezkoumání systému managementu jakosti sledované období 05/2011-04/2012 Zpracoval: V.Tesarčík manažer

Více

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014 EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014 Obsah Stěžejní aktivity v roce 2014 Valná hromada Finanční zpráva Členství ve sdruženích Poděkování Stěžejní aktivity v roce 2014 Rok 2014 přinesl v mnohaleté

Více

Přidaná hodnota HR očima HR manažerů a CEO

Přidaná hodnota HR očima HR manažerů a CEO Výsledky průzkumu PMF 2015 Přidaná hodnota HR očima HR manažerů a CEO Jana Havlíčková, Preciosa, a.s.; členka představenstva PMF Kateřina Maršíková, Ekonomická fakulta, TUL Síla HR, Praha, Slovanský dům,

Více

Co vyplynulo z procesu sebehodnocení kvality sociálních služeb

Co vyplynulo z procesu sebehodnocení kvality sociálních služeb Co vyplynulo z procesu sebehodnocení kvality sociálních služeb Ostrava duben květen 2014 lektoři Mgr. Jaroslava Krömerová Mgr. Květa Staňková Zpráva Shrnuje výsledky spolupráce 14 poskytovatelů sociálních

Více

VÝZNAM KOMPETENCÍ PRO UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ NA TRHU PRÁCE

VÝZNAM KOMPETENCÍ PRO UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ NA TRHU PRÁCE VÝZNAM KOMPETENCÍ PRO UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ NA TRHU PRÁCE HANA KRBCOVÁ ředitelka divize personalistika ČEZ, a. s., viceprezidentka People Management Fora Kompetence pro život, Konírna Poslanecké sněmovny

Více

Mikroprostředí firmy

Mikroprostředí firmy VY_32_INOVACE_MAR_86 Mikroprostředí firmy Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: 10/2012

Více

Kvalita prověřená časem

Kvalita prověřená časem 1 2 SPOLUPRÁCE SE ŠKOLAMI A PODPORA TECHNICKÉHO VZDĚLÁNÍ Ing. Ivo Žižka ředitel pro personalistiku a administrativu TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. 3 ZÁKLADNÍ INFORMACE O TŽ Tradice od roku 1839 Integrovaná

Více

OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2. systému managementu jakosti

OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2. systému managementu jakosti OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2 Zpráva o přezkoumání systému managementu jakosti sledované období 05/2010-04/2011 Zpracoval: V.Tesarčík manažer

Více

Strategie společnosti PTC Praha a.s. na období let 2016 2020

Strategie společnosti PTC Praha a.s. na období let 2016 2020 Strategie společnosti PTC Praha a.s. na období let 2016 2020 2015 Vážení akcionáři, Představenstvo společnosti Vám předkládá k projednání a k následnému rozhodnutí dokument Strategie společnosti PTC Praha

Více

OBSAH: ÚVOD... 1. iii. kapitola 1 TYPY A CÍLE PORAD... 3. Základní koncept řízení porad... 3. Operativní porada... 4. Výrobní porada...

OBSAH: ÚVOD... 1. iii. kapitola 1 TYPY A CÍLE PORAD... 3. Základní koncept řízení porad... 3. Operativní porada... 4. Výrobní porada... OBSAH: ÚVOD............................................................ 1 kapitola 1 TYPY A CÍLE PORAD............................................... 3 Základní koncept řízení porad................................................

Více

ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM

ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM Žádný člověk není ostrovem, nikdo není sám pro sebe... www.spolecenskaodpovednostfirem.cz IMPLEMENTACE VZDĚLÁVÁNÍ O asociaci

Více

Příručka dobré praxe. Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji. Reg.č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0012

Příručka dobré praxe. Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji. Reg.č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0012 Příručka dobré praxe Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji Reg.č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0012 Partner 11 Integrovaná střední škola technická, Vysoké Mýto, Mládežnická 380 Klíčová

Více

Koncepce řízení školy/školského zařízení na dobu 6 let

Koncepce řízení školy/školského zařízení na dobu 6 let Koncepce řízení školy/školského zařízení na dobu 6 let Úvod Než jsem se pustil do práce na této koncepci, stále jsem si připomínal, že musí obsahovat/zohledňovat představy, potřeby či požadavky pracovníků

Více

O D D Í L V Ě N O V A N Ý Č E S K É R E P U B L I C E / S L O V E N S K U 2 0 1 2

O D D Í L V Ě N O V A N Ý Č E S K É R E P U B L I C E / S L O V E N S K U 2 0 1 2 O D D Í L V Ě N O V A N Ý Č E S K É R E P U B L I C E / S L O V E N S K U 2 0 1 2 Hospodaření TRŽNÍ ÚDAJE V OBLASTI CEMENTU Objem - 11,9 % Průměrné výnosy - 0,3 % Tržní podíl 15 % Cementárna Betonárna

Více

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků Personální audit a personální strategie na úřadech územních samosprávných celků Dělat (vybrat) správné věci je úkolem zejména zastupitelů města. Dělat (vybrat) správné věci Správně je provádět Správně

Více

VÝVOJ V AUTOMATOVÝCH OCELÍCH, ZVYŠOVÁNÍ OBROBITELNOSTI BISMUTEM ; OLOVEM V TŽ, A.S.

VÝVOJ V AUTOMATOVÝCH OCELÍCH, ZVYŠOVÁNÍ OBROBITELNOSTI BISMUTEM ; OLOVEM V TŽ, A.S. VÝVOJ V AUTOMATOVÝCH OCELÍCH, ZVYŠOVÁNÍ OBROBITELNOSTI BISMUTEM ; OLOVEM V TŽ, A.S. Ing. Jan Klapsia Třinecké železárny, a.s., Třinec, Czech Republic Anotace Třinecké železárny mají dlouhou tradici ve

Více

Dobrý den, S pozdravem. Lucie Pondělíková

Dobrý den, S pozdravem. Lucie Pondělíková v loňském roce jsem se zúčastnila projektu "ŠANCE PRO DĚČÍNSKO", který měl zvýšit možnosti mého uplatnění na trhu práce. Po úspěšném ukončení dvou vzdělávacích modulů tohoto projektu jsem získala certifikáty

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB CROSSLINE SERVICES s.r.o. Jeremiášova 870 155 00 Praha 5 IČO: 241 43 065 DIČ: CZ24143065 Kontaktní osoba: Ing. Veronika Kimmer GSM: +420 777 755 618 veronika.kimmer@crosslineservices.cz

Více

Geberit Kompass. Vize (graficky) Vize Kam míříme. Poslání Hodnoty Faktory úspěchu. Zásady řízení. Co děláme. Co nás vede. Jak spolupracujeme -

Geberit Kompass. Vize (graficky) Vize Kam míříme. Poslání Hodnoty Faktory úspěchu. Zásady řízení. Co děláme. Co nás vede. Jak spolupracujeme - Geberit Kompass Vize (graficky) Vize Kam míříme Poslání Hodnoty Faktory úspěchu Zásady řízení Co děláme Co nás vede Co nás dělá úspěšnými Jak spolupracujeme - Předmluva Albert M. Baehny Milí kolegové,

Více

Formulář sebehodnocení

Formulář sebehodnocení Příloha č.2: Roční hodnocení Formulář sebehodnocení Prostor pro Váš růst Informace pro zaměstnance: Roční hodnocení zaměstnanců je velmi důležité. Je to jedinečná příležitost k dialogu o vykonané práci

Více

Výběr kandidátů na finanční pozice (dotazníkové šetření)

Výběr kandidátů na finanční pozice (dotazníkové šetření) Výběr kandidátů na finanční pozice (dotazníkové šetření) Vytvořil: Distribuce dokumentu: Česká asociace pro finanční řízení elektronicky na členy asociace a vybrané manažery Datum: 7. 12. 2012 31. 1. 2013

Více

Chybí Vám kvalifikovaní zaměstnanci? Řešením je Národní soustava kvalifikací

Chybí Vám kvalifikovaní zaměstnanci? Řešením je Národní soustava kvalifikací Chybí Vám kvalifikovaní zaměstnanci? Řešením je Národní soustava kvalifikací Využívání profesních kvalifikací a katalogu povolání v procesech HR managementu NSK a NSP ve firemní praxi Nábor pracovníků

Více

Adaptace nových zaměstnanců

Adaptace nových zaměstnanců Adaptace nových zaměstnanců OBECNÁ ČÁST Adaptace nových zaměstnanců Adaptací nového zaměstnance je myšleno jeho začlenění do firemní struktury a kolektivu, efektivní zapracování a zjednodušení orientace

Více

DOTAZNÍK. Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost. Základní údaje o organizaci

DOTAZNÍK. Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost. Základní údaje o organizaci Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost DOTAZNÍK Základní údaje o organizaci Organizace: Sídlo organizace: Kategorie: (*nehodící se škrtá) do 50 do 250 nad 250 zaměstnanců Zmocněnec pro jednání:

Více

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Č.j. : 214/09 Skartační znak: A 10 Spisový znak: A. 1. 3. Účinnost od: 15. 8. 2009 INFORMACE O MATEŘSKÉ ŠKOLE 1. Název a sídlo: MATEŘSKÁ

Více

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit Zavádění komplexního systému DVPP do praxe škol CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit NÁZEV SEMINÁŘE LEKTOR STRUČNÝ OBSAH ZÚČASTNĚNÉ ŠKOLY TERMÍN MÍSTO KONÁNÍ 8 hodin Ředitel jako manažer

Více

Vývoj pracovního trhu

Vývoj pracovního trhu Vývoj pracovního trhu výběr z dat za 1. čtvrtletí 2012 Tomáš Ervín Dombrovský, LMC Vývoj trhu 18 % pozic vhodných pro absolventy (v r. 2008-24 %) Srovnání poptávky a nabídky, vývoj Jobs.cz březen 2012

Více

Modelový program výcviku manažerů

Modelový program výcviku manažerů Modelový program výcviku manažerů (se specifickým zaměřením na prvoliniový management) CÍL VÝCVIKU... 2 METODY VÝCVIKU... 2 NÁPLŇ VÝCVIKU... 2 1. ROLE A OSOBNOST SUPERVIZORA (= PRVOLINIOVÉHO MANAŢERA)

Více

NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ

NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ 6. ROČNÍKU ANKETY BRNO TOP 100 www.brnotop100.cz Vážení přátelé, rádi bychom Vám předložili možnost stát se reklamním partnerem slavnostního

Více

Zpráva vyhodnocení kurzu Obchodní strategie, plánování práce

Zpráva vyhodnocení kurzu Obchodní strategie, plánování práce Zpráva vyhodnocení kurzu Obchodní strategie, plánování práce Název zakázky: Registrační číslo projektu: Vzdělávání zaměstnanců společnosti Nekupto s.r.o. CZ.1.04/1.1.02/35.00816 1 www.everesta.cz MISE

Více

Tisková zpráva. Počet firem, které nahlásily v únoru hromadné propouštění, je nejméně za poslední rok. Úřad práce ČR Generální ředitelství

Tisková zpráva. Počet firem, které nahlásily v únoru hromadné propouštění, je nejméně za poslední rok. Úřad práce ČR Generální ředitelství Praha, 17. 3. 2014 Počet firem, které nahlásily v únoru hromadné propouštění, je nejméně za poslední rok V únoru 2014 nahlásilo hromadné propouštění celkem 13 zaměstnavatelů. Tento krok se dotkne 593 jejich

Více

Význam inovací pro firmy v současném období

Význam inovací pro firmy v současném období Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 25. říjen 2013 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného projektu FPH VŠE "Konkurenceschopnost" (projekt IGA 2, kód projektu VŠE IP300040). 2

Více

Cena Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost veřejný sektor ostatní DOTAZNÍK

Cena Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost veřejný sektor ostatní DOTAZNÍK Cena Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost veřejný sektor ostatní DOTAZNÍK Základní údaje o organizaci Organizace: Sídlo organizace: Kategorie: (*nehodící se škrtá) do 50 zaměstnanců nad 50 zaměstnanců

Více

10 let ArcelorMittal v Ostravě

10 let ArcelorMittal v Ostravě 10 let ArcelorMittal v Ostravě ArcelorMittal Ostrava, a.s. Vratimovská 689, 707 02 Ostrava-Kunčice, www.arcelormittal.cz Úvodní slovo 10 let je významná doba i v podniku, který má více než šedesátiletou

Více

Informační strategie. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz

Informační strategie. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz Informační strategie Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 23 1 Firemní strategie Firma Poslání Vize Strategie Co chceme? Kam směřujeme? Jak toho dosáhneme? Kritické faktory úspěchu CSF 23 2 Strategie

Více

Evaluační workshop k projektu s názvem Ergotep pro žáky i pedagogy reg. číslo CZ.1.07/1.1.00/54.0051. Mgr. Martina Lukšová Proseč 6.3.

Evaluační workshop k projektu s názvem Ergotep pro žáky i pedagogy reg. číslo CZ.1.07/1.1.00/54.0051. Mgr. Martina Lukšová Proseč 6.3. Evaluační workshop k projektu s názvem Ergotep pro žáky i pedagogy reg. číslo CZ.1.07/1.1.00/54.0051. Mgr. Martina Lukšová Proseč 6.3. 2015 Zavedení moderního komplexního systému praktického vyučování

Více

Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v České republice 2015

Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v České republice 2015 www.sanek.cz Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v České republice 2015 (zkrácená verze) Tradičního, již devátého ročníku dotazníkového průzkumu v oblasti vedení a řízení nestátních

Více

Schindler Navigator Book Stanovení cílů společnosti Schindler a určení správného směru a strategie, vedoucí k úspěchu na trhu výtahů a eskalátorů.

Schindler Navigator Book Stanovení cílů společnosti Schindler a určení správného směru a strategie, vedoucí k úspěchu na trhu výtahů a eskalátorů. Schindler Navigator Book Stanovení cílů společnosti Schindler a určení správného směru a strategie, vedoucí k úspěchu na trhu výtahů a eskalátorů. Jürgen Tinggren Náš závazek Vážení kolegové, Miguel A.

Více

A. STŘEDNÍ ŠKOLY OHK Karviná

A. STŘEDNÍ ŠKOLY OHK Karviná ANALÝZA POŽADAVKŮ PODNIKŮ NA ABSOLVENTY Tato analýza uvádí přehled vyhodnocení vybraných otázek z dotazníkového šetření provedeného u žáků SŠ technického směru a všeobecných gymnázií v Moravskoslezském

Více

Organizační výstavba podniku

Organizační výstavba podniku Organizační výstavba podniku Posláním organizování je vymezit a hospodárně zajistit plánované i jiné nezbytné činnosti lidí při plnění cílů a dalších potřeb firmy nebo její části. Formou sdružování činností

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 O L T E R M & T D O L O M O U C

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 O L T E R M & T D O L O M O U C V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 OLTERM & TD OLOMOUC Obsah 5 Úvodní slovo předsedy představenstva 6 Obchod 8Plavecký stadion Olomouc Finanční část (v příloze) Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

Více

Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, příspěvková organizace, je školské zařízení pro zájmové vzdělávání. Činnost realizuje v době mimo vyučování, ve

Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, příspěvková organizace, je školské zařízení pro zájmové vzdělávání. Činnost realizuje v době mimo vyučování, ve 1 Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, příspěvková organizace, je školské zařízení pro zájmové vzdělávání. Činnost realizuje v době mimo vyučování, ve volných dnech, v době svátků a prázdnin. Naším cílem je,

Více

Aux.Magazine Bilbao, Vizcaya, Španělsko www.auxmagazine.com

Aux.Magazine Bilbao, Vizcaya, Španělsko www.auxmagazine.com Vznik podnikatelského záměru Dámy Leire Layana, Silvia Andrés, Juanma Galván a Germán Castañeda založily svou vlastní firmu AUXILIARTE FACTORIA v roce 2004. Každá z podnikatelek má vzdělání v jiném oboru

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2007 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2007 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2007 Deviza pro Váš obchod Obsah Úvodní slovo výkonné ředitelky... 1 Profil společnosti... 3 Vývoj vybraných ekonomických ukazatelů... 5 Nejvýznamnější události roku 2007... 7 Hospodářské

Více

ČTĚME DĚTEM 20 MINUT DENNĚ. KAŽDÝ DEN! To není JDI A ČTI SI, ale POJĎ, BUDU TI ČÍST

ČTĚME DĚTEM 20 MINUT DENNĚ. KAŽDÝ DEN! To není JDI A ČTI SI, ale POJĎ, BUDU TI ČÍST ČTĚME DĚTEM 20 MINUT DENNĚ. KAŽDÝ DEN! Naším cílem je prostřednictvím společného čtení budovat pevné vazby v rodině a podporovat širší přístup dětí a mládeže ke kulturním statkům. Předčítání rozvíjí paměť

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV CENTRUM PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ Oddělení podpory zdraví, dislokované pracoviště Praha ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ Termín pořádání: 22.5. 213 Místo: SZÚ Praha V rámci Dne

Více

EPC v českých podmínkách vývoj a současný stav

EPC v českých podmínkách vývoj a současný stav Mezinárodní konference o úsporách energie Úspory energie a EPC 27.11.2012, Praha EPC v českých podmínkách vývoj a současný stav Vladimír SOCHOR APES Energetické služby a EPC v ČR již dlouhá doba existence

Více

8 kroků k zákaznické orientaci ve veřejné správě a certifikace zákaznické orientace

8 kroků k zákaznické orientaci ve veřejné správě a certifikace zákaznické orientace Pomáháme městům a obcím, manažerům a lidem v organizacích na cestě ke zlepšování kvality služeb, řízení, komunikace a rozvoje zaměstnanců. www.mvsprojekt.cz 8 kroků k zákaznické orientaci 8 kroků k zákaznické

Více

Závěrečná konference projektu Technické školky

Závěrečná konference projektu Technické školky Závěrečná konference projektu Technické školky Miloš Filip, ČMA, Klub předškolního vzdělávání Dne 18.2.2015 se konala v brněnském hotelu Santon závěrečná konference tříletého vzdělávacího projektu Technické

Více

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Cílové skupiny: Sociální pracovníci Popis kurzů 1. Standard č. 5 Individuální plánování Cílem kurzu je rozšířit odborné znalosti a dovednosti

Více

Titul DOPORUČENO ZAMĚSTNAVATELI získaly školy na setkání s významnými firmami z regionu ve ŠKODA AUTO Kvasiny

Titul DOPORUČENO ZAMĚSTNAVATELI získaly školy na setkání s významnými firmami z regionu ve ŠKODA AUTO Kvasiny TISKOVÁ INFORMACE Kvasiny, 21. 10. 2014 Titul DOPORUČENO ZAMĚSTNAVATELI získaly školy na setkání s významnými firmami z regionu ve ŠKODA AUTO Kvasiny Zástupci renomovaných zaměstnavatelů ocenili v hlasování

Více

A. VYSOKÁ ŠKOLA Otázka č. 13: Spolupracuje Vaše fakulta s podniky technického zaměření při zabezpečování praktické stránky studia?

A. VYSOKÁ ŠKOLA Otázka č. 13: Spolupracuje Vaše fakulta s podniky technického zaměření při zabezpečování praktické stránky studia? ANALÝZA SITUACE V OBLASTI SPOLUPRÁCE MEZI ŠKOLAMI A PODNIKY V rámci projektu TechIN Propojení studia a praxe bylo provedeno v prvním čtvrtletí roku 2009 rozsáhlé dotazníkové šetření, které mělo, mimo jiné,

Více

Business Development Rozvoj podniku

Business Development Rozvoj podniku Marketing vytváření obchodních příležitostí pomocí: udržením stávajících zákazníků přilákáním nových zákazníků Tržby vyhráním zakázky Zákaznická služba Cíle společnosti, které ovlivňují marketingové činnosti:

Více