květen 2007 Symbol Ekologických dnů Olomouc a strážce dobrého počasí na radniční věži. Aktuální číslo: Rozhovor: Pozemkové

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "květen 2007 Symbol Ekologických dnů Olomouc a strážce dobrého počasí na radniční věži. Aktuální číslo: Rozhovor: Pozemkové"

Transkript

1 olomoucký měsíčník dobrovolný příspěvek 10,- 5 květen 2007 Symbol Ekologických dnů Olomouc a strážce dobrého počasí na radniční věži. Aktuální číslo: Rozhovor: Pozemkové spolky Kácení na Radíkovské pevnůstce Kompostovací WC Ráj plastových tašek Likvidace stromořadí Olomoucký Biozpravodaj Ekologické listy 5/2007 vychází: Vydává: Hnutí DUHA Olomouc Redakce: Libor Praus, Jitka Komendová Jazykové korektury: Vladimíra Dobešová Foto na titulní straně: Archiv Sluňákova Grafická úprava: Radim Šašinka; Tisk: Petr Skyva, Pod Kosířem 838, Kostelec na Hané Náklad: 2000 výtisků Adresa redakce: Hnutí DUHA Olomouc, Dolní náměstí 38, Olomouc; tel.: Uzávěrka příštího čísla:

2 Rozhovor Pozemkové spolky chrání ostrůvky ohrožené přírody v krajině Michal Krátký, člen olomoucké neziskové organizace Sagittaria, si udělal čas a popovídal si s námi o činnosti jejich pozemkového spolku. Kromě toho, že aktivně pomáhá při chránění vybraných přírodních lokalit, zasedá navíc již sedmým rokem v Radě Národního pozemkového spolku. Na internetových stránkách Sagittarie jsem se dočetla, že jste nositelskou organizací akreditovaného pozemkového spolku. Co to přesně znamená? Akreditovaným pozemkovým spolkem se stane nezisková organizace, která byla na základě směrnic akreditována Radou Národního pozemkového spolku do celostátního programu Českého svazu ochránců přírody - Místo pro přírodu. Ten je garantován a financován Ministerstvem životního prostředí. Pozemkový spolek je v podstatě nezisková organizace, která má určitý právní vztah buď k přírodovědně cenným pozemkům, nebo k nemovitostem, například kulturním pámatkám. Dnes se pozemkové spolky starají převážně o přírodovědně cenné pozemky ve zvláště chráněných oblastech, nebo v přírodovědně hodnotných územích ve volné krajině. Některé se však starají i o nemovité majetky, jako je tomu například ve Valašských Kloboukách, kde pečují o valašskou roubenku. Jaká území tedy v rámci své činnosti spravuje Sagittaria? Sagittaria spravuje jednak některá chráněná uzemí na střední Moravě, a to lokality v Chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví i zvláště chráněná území mimo CHKO. Dále se staráme o různé biokoridory a významná přirodovědná zákoutí v širokém okolí Olomouce. V čem jsou tyto lokality jedinečné? Proč je třeba je chránit? Jednak jsou to ostrůvky v zemědělské krajině, které jsou útočištěm pro zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů, ale i místa, která zpestřují naši krajinu. Na Hané je toto obzvláště důležité, protože se tu nachází jen široké lány od nevidím do nevidím bez stromů a bez luk. Tyto ostrůvky jsou pak opravdovými perlami v krajině. Saggittaria ale pečuje i o pozemky na Drahanské vrchovině nebo v Nízkém Jeseníku, kde je situace, co se týká harmonie krajiny, podstatně lepší. Tam se staráme o ty opravdu nejcennější ostrůvky přírody. Většinou se jedná o mokřady s výskytem vzácných upolínů nebo kosatce sibiřského. Na tyto rostliny se vážou některé zvláště chráněné druhy zvířat, například modrásek bahenní nebo očkovaný, kteří jsou chráněni i soustavou Natura 2000 v rámci celé Evropy. V čem tedy péče o pozemky ve spolku spočívá? Z právního hlediska uzavíráme při péči o uzemí s vlastníky těchto pozemků dohodu, která nám umožňuje se o ně starat. To je vlastně podstatou pozemkového spolku. Dohoda je buď taková, že vlastník souhlasí s tím, abychom se o pozemek starali, nebo nám ho dá do výpůjčky či do pronájmu. V některých případech Sagittaria přímo pozemky vlastní. Získala je buďto darem, nebo je koupila. Pak nastupuje těžká práce při sečení pozemků, vyřezávání náletových dřevin, likvidaci invazních druhů a monitoring některých zvláště chráněných druhů na těchto lokalitách. Bylo by možné zmíněná místa v přírodě ochránit i jiným způsobem než prostřednictvím pozemových spolků? Pozemkové spolky jsou podle mně asi jedním z nejlepších způsobů ochrany takových míst. Lidé, kteří v nich pracují, nebo přímo někteří vlastníci totiž vnímají hodnotu dané lokality a nedopustili by jeho přeměnu v něco jiného. Nedovolili by na něm například výstavbu nějakého objektu. Jsou pozemkové spolky v České republice novinkou, nebo jsme se s nimi mohli setkat už v minulosti? Myšlenka pozemkových spolků je opravdu už hodně stará. Za první republiky fungovaly v České republice takzvané okrašlovací spolky, které se podobným způsobem staraly o přírodovědně cenné pozemky. Tyto spolky také stavěly horské chaty na hřebenech, což byly tehdy vůbec první chaty, které se na horách stavěly. Takový byl začátek pozemkových spolků. Na tuto tradici navázal v devadesátých letech právě program Místo pro přírodu a dnes je v naší republice akreditováno přes 50 pozemkových spolků. Na Olomoucku je to kromě Sagittarie ještě Pozemkový spolek Prostějovsko, který působí převážně v prostějovském okrese, dále spolek Permalot, který má svoje aktivity na Bouzově a Pozemkový spolek Pobečví, který se zaměřuje na ochranu okolí řeky Bečvy. Je pro neziskovou organizaci výhodné mít akreditaci Národního pozemkového spolku? Určitě ano. Pozemkový spolek je totiž záruka věrohodnosti při jednání s vlastníky pozemků. Dnes je totiž hodně lidí, kteří shánějí pozemky, nakupují je a různě s nimi spekulují, a tak se dost často vlastníků setkáváme s obavami, že by mohli o své pozemky přijít. Druhou výhodou akreditace je pojištění všech spolků v rámci programu proti událostem, které by se mohly na těchto lokalitách při péči o ně stát. Výhodou akreditace je také získávání odborných materiálů z Národního pozemkového spolku a tiskovin vydavaných 2

3 v rámci programu Místo pro přírodu, také nejrůznější školení a bezplatná právní pomoc. Seznam míst, o něž se Sagittaria stará, je už celkem dlouhý. Plánujete i přesto rozšíření vašeho pozemkového spolku? Činnost Sagittarie se samozřejmě stále snažíme rozšiřovat. Postupujeme však podle svých časových a finančních možností a také tak, aby to bylo reálně zvládnutelné lidmi, které máme k dispozici. Prakticky ale každoročně přibíráme jedno, dvě, někdy tři další území, o která se nově začínáme starat. Které z míst, o než se Sagittarií pečujete, je pro Tebe osobně tím nejsrdečnějším? Tím nejsrdečnějším jsou pro mně nejspíš Plané loučky jakožto asi nejhodnotnější, nejzachovalejší a druhově nejbohatší louky široko daleko na střední Moravě, které mají podle mého názoru na to, aby byly označeny za národní přírodní památku či rezervaci. Hodně blízké je mi také Terezské údolí, kde se podařilo v loňském roce vyhlásit přírodní rezervaci, a které je jedním z posledních zachovalých údolí, jež není zastavěné chatkami a stále si zachovalo svůj krajinný ráz. Je to krásné, tiché, západlé údolí, kde dokonce někdy ani mobil nemá signál, takže člověk se tam může procházet, aniž by ho civilizace významněji vtahovala zpět do problémů každodenního života. Sagittaria je občanské sdružení zabývající se ochranou přírody a krajiny v regionu střední Moravy. Organizace vznikla již v roce 1991 pod názvem Sdružení pro duchovní rozvoj Litovelského Pomoraví. Mezi aktivity jejích členů patří především práce v rámci pozemkového spolku, ochrana biodiverzity, ekologická výchova, ale i odborné průzkumy, hodnocení a účast na správních řízeních. Název Sagittaria je odvozen z latinského označení bahenní rostlinky šípatky střelovité, jejíž list ve tvaru šípu je také znakem organizace. Rozhovor připravila Lucie Rychlá Veřejné zasedání Zastupitelstva města Olomouce V pondělí 14. května se od 9.00 hodin koná ve velkém zasedacím sále magistrátu na Hynaisově 10 veřejné zasedání Zastupitelstva města Olomouce. Na programu bude mimo jiné projednání změn územního plánu Olomouce (např. změna vyvolaná záměrem firmy GEMO na vystavění průmyslové zóny na zelené louce mezi Olomoucí a Hněvotínem) či regenerace sídliště Úzké díly. Bližší informace o programu naleznete na webu nebo na organizačním oddělení Magistrátu města Olomouce. Dominika Kovaříková Ekoporadna Ekologické WC Rád bych se dozvěděl, jaké jsou možnosti využití ekologicky šetrných záchodů v běžné domácnosti? Pro ekologické bydlení by mělo být samozřejmostí i šetrné hospodaření s energií a vodou. Při splachování proteče záchodem v průměrné domácnosti asi třetina pitné vody. Splašky je pak třeba opětovně nákladně vyčistit. Zvýšené množství dusičnanů a fosfátů, které se ve znečištěné vodě nacházejí, čistírny beze zbytku neodstraní. Následně to můžeme doslova na vlastní kůži pocítit při prázdninovém koupání, kdy je větší tvorba vodního květu, než je nám všem milé. Kompostovacích záchodů existuje hodně druhů. Od venkovních jednoduchých, které si můžeme podle návodu (různé permakulturní příručky) postavit sami, až po takové, co se zabudují do domu. Pod takovým musí být šachta, ze které se vybírá kompost. Vhodné řešení, zejména pro rodinné domky, je používání tzv. kompostovacího záchodu. Toalety se na první pohled neliší od běžného WC (nejde o žádné kadibudky ). Pod podlahou je ale speciální jímka (kompostér), kde se fekálie mění na kompost. Na záchodě se nesplachuje vodou. S kompostovacím záchodem získává majitel hned dvě výhody: šetří na vodném a stočném a ještě získá kvalitní hnojivo pro svou zahrádku. Jedinou komplikací je poměrně vysoká pořizovací cena, ceny kompostovacích záchodů se v současnosti pohybují okolo 30 až 40 tisíc korun. Princip tzv. ekotoalet je založený na oddělení tuhé a tekuté části odpadu, který se do nich dostává. Samotné suché finální produkty látkové výměny člověka nezapáchají, zapáchá moč smíšená s těmito produkty. Tento zápach je v případě ekotoalet odstraněn díky oddělení tuhé a tekuté části. Pevná složka a papír skončí ve speciálním odvětrávaném kompostovacím zásobníku. Podmínkou používaní kompostovací toalety je, že se na záchodě musí sedět i při tzv. malé - moč se odvádí jinou rourou do trativodu nebo žumpy. Ideálním řešením je vývod do malé biologické čističky odpadních vod - rákosového jezírka či kořenové čističky. Jiný způsob, jak šetřit pitnou vodou v domácnosti, je dvojí rozvod vody - pitné a užitkové. Více informací naleznete na: Kořenové čistírny: Hana Kovaříková 3

4 Aktuálně z Olomouce Spor o těžbu na Radíkovské pevnůstce skončil kompromisem Na podzim loňského roku byla na Magistrát města Olomouce podána soukromým vlastníkem kulturní památky Radíkovská pevnůstka žádost o vykácení stromů uvnitř tohoto vojenského opevnění. Hlavním důvodem jsou plány uvést objekt do původního stavu z konce devatenáctého století. Pevnůstka totiž po pominutí válečné hrozby ze strany Pruska ztratila obranný význam a byla po více než sto let ponechána na pospas lesu, který se tu díky tomu měl po celé období možnost vyvíjet bez zásahu člověka i srnčí zvěře. Z opevnění se dodnes dochovaly pouze ruiny obehnané hlubokým příkopem ve tvaru šestiúhelníku. Proti těžbě se ale postavilo občanské sdružení Hnutí Duha Olomouc a v listopadu vstoupilo do probíhajícího správního řízení. Našimi hlavními argumenty pro zachování bezzásahovosti byly mimo přirozený původ a stáří stromů i rozsah těžby (vznikla by víc než pětihektarová holina) a to, že se celé území nachází v přírodním parku údolí Bystřice kde by všechny terénní úpravy měly být prováděny pouze se souhlasem orgánů ochrany přírody. Naším původním záměrem bylo zabránit jakémukoliv zásahu a ponechat lokalitu přirozenému vývoji i do budoucna. V březnu 2007 magistrát města Olomouce vydal kompromisní souhlas ke kácení 160 stromů. Výsledek jednání se dá považovat za úspěch, sice došlo k vykácení všech dřevin v příkopu, ale tři čtvrtiny porostů byly zachráněny. Navíc byla dosažena dohoda s vlastníky pozemku o tom, že některé plochy zůstanou bez zásahu i nadále a lidé tak budou mít i v budoucnu možnost srovnat les vzniklý bez přičinění člověka s hospodářskými lesy v okolí. Za vykácené stromy orgán ochrany přírody uložil náhradní výsadbu, která by se měla skládat nejméně z 30% z listnatých dřevin. Abychom umožnili včasné provedení zásahu před zahnízděním ptáků, vzdali jsme se práva na odvolání. Těžba musela být provedena nejpozději Miroslav Kutal, redakčně upraveno Životní prostředí v kraji Řeka Morava u Tovačova v ohrožení výstavbou nového jezu a MVE Tok Moravy mezi Dubem nad Moravou a Tovačovem je ohrožen soukromým záměrem výstavby nového jezu a malé vodní elektrárny (MVE). Ta by měla stát v říčním kilometru 200,84 (místní název Trní), poblíž obce Věrovany. Případnou stavbou jezu by došlo k vytvoření vzdutí o délce šesti kilometrů, čímž by byl nevratně změněn charakter tekoucí řeky a vymizela by zde dnes převažující proudomilná společenstva ryb (např. parma obecná, ostroretka stěhovavá, jelec tloušť, jelec proudník, mřenka mramorovaná) a dalších vodních organismů (bezobratlí živočichové, řasy). V popisovaném úseku řeky se navíc vyskytuje kriticky ohrožený druh - hrouzek Kesslerův, který je předmětem zájmu evropské sítě chráněných území NATURA I výskyt tohoto druhu byl jedním z důvodu, proč byla tato oblast řeky Moravy zahrnuta do evropsky významné lokality (EVL) soustavy NATURA 2000 s názvem: Morava Chropyňský luh. Celý záměr stavby s názvem Vodní dílo Věrovany a související biotopy je prezentován jako přírodu nepoškozující a navrhovanými kompenzačními opatřeními navozuje dojem ekologické prospěšnosti či alespoň neškodnosti. Ale zmiňovaná kompenzační opatření zahrnují především vybudování rybího přechodu, což je u stavby nových jezů přímo povinost investora, kterou mu ukládá vodní zákon, a vytváření umělých štěrkových lavic. Ty mají nahrazovat přirozené štěrkové náplavy v řece Moravě (klíčový biotop hrouzka Kesslerova), které by byly zatopeny vzdutím plánovaného jezu. Představa umělých štěrkových lavic je v záměru podávána zcela vážně, přestože jde o opatření zcela absurdní. Alarmující je, že tento návrh dokázal podpořit i autor naturového hodnocení (RNDr. Petr Blahník), jenž celý záměr oproti nulovému stavu (v současnosti) označil za příznivý k předmětům ochrany EVL Morava Chropyňský luh. Jediná dobrá zpráva je, že tento autor své oprávnění ke zpracovávání naturových hodnocení již pozbyl, protože mu jej Ministerstvo životního prostředí, z důvodu vážného odborného pochybení a neobjektivnosti při hodnocení vlivů, v říjnu loňského roku odebralo (naturové hodnocení na popisovanou lokalitu je datováno na 30. září 2006). Ačkoliv je řeka Morava u Tovačova upraveným vodním 4

5 Květen 2007 tokem, má z ekologického a biologického hlediska poměrně velký význam, jelikož tu vytváří ekologickou osu říční krajiny. Její hodnota by měla v budoucnu nadále vzrůstat, k čemuž by měly přispět i opatření v připravovaném Plánu oblastí povodí Moravy, který musí být zpracováván v souladu se zněním Rámcové směrnice pro vodní politiku EU (RVS). Ten požaduje dosažení dobrého ekologického stavu (resp. ekologického potencionálu) našich vodních toků. Případná realizace nového jezu a MVE na řece Moravě s tímto cílem RVS není v žádném případě v souladu. Pro řeku Moravu je potřeba připravit a zrealizovat především taková vodohospodářská opatření, která povedou k ozdravění jejího toku k většímu zpřírodnění a posílení přirozeného biologického oživení. Řeky v přírodě blízkém stavu nevyžadují takové finanční náklady na péči a údržbu jako upravené vodní toky, jež jsou ekologicky nestabilní. Mgr. Michal Krejčí Unie pro řeku Moravu - kancelář v Olomouci Dolní náměstí 16, Olomouc telefon: , mobil: skype: unie.pro.reku.moravu.olomouc Unie pro řeku Moravu je nositelem projektu Řeky pro život posílení účasti veřejnosti při plnění evropské vodní legislativy, který je financován z programu Transition Facility EU. Ekologickoprávní minimum Kácení alejí podél cest V poslední době se v médiích objevily informace týkající se aktivit silničářů, kteří v současnosti započali ve větší míře likvidovat stromořadí podél cest. Silničáři tvrdili, že jim takovouto činnost nařizuje zákon č. 13/97 Sb., o pozemních komunikacích. Je celkem škoda, že se ve stejných médiích neobjevila i citace příslušných paragrafů z uvedeného zákona. Platí totiž obecně, že média v podobných případech často uvádějí názory všech zainteresovaných stran, jen málokdy však citují znění konkrétních právních norem, kterými je daná problematika upravena. Pokud nám zákon nedokáže odcitovat denní tisk, rozhlas nebo televize, jsme nuceni si ho vyhledat sami. Je to snadné, do vyhledávače na internetu zadáme např. zákon o pozemních komunikacích a ve vteřině nám vyskočí odkazů. Klikneme třeba hned na první z nich... a máme tu aktuální znění zákona. Co tedy zákon říká? Hned na prvních stránkách zákona nalezneme 15, který nese nadpis Silniční vegetace. Uvedený paragraf obsahuje dva krátké odstavce, které řeší problematiku stromů a další zeleně v okolí silnic. Vzhledem k tomu, že v právu je důležitá přesnost, cituji oba odstavce doslova: 15 Silniční vegetace (1) Silniční vegetace na silničních pomocných pozemcích a na jiných vhodných pozemcích tvořících součást dálnice, silnice nebo místní komunikace nesmí ohrožovat bezpečnost užití pozemní komunikace nebo neúměrně ztěžovat použití těchto pozemků k účelům údržby těchto komunikací nebo neúměrně ztěžovat obhospodařování sousedních pozemků. (2) Na návrh příslušného orgánu Policie České republiky nebo po projednání s ním je vlastník dálnice, silnice a místní komunikace oprávněn v souladu se zvláštními předpisy kácet dřeviny na silničních pozemcích. V prvním odstavci se tedy dozvídáme, že silniční vegetace nesmí ohrožovat bezpečné užívání silnice nebo např. překážet při sečení trávy, čištění příkopů, opravách povrchu vozovky atd. Přesnější definice toho, co je ohrožení bezpečnosti či neúměrné ztěžování, však schází a dává tak prostor pro různé výklady. Je docela pochopitelné, že u kraje dálnice by neměly růst vzrostlé duby, protože při rychlosti 130 km v hodině znamená náraz do takovéhoto stromu jistou smrt pro celou posádku (minimálně stejné nebezpečí představují reklamní poutače, kterých je podél dálnic bezpočet). Otázkou je, zda na klikatých okreskách, které po celé věky lemují aleje lip nebo ovocných stromů, jsou zdrojem nebezpečí poklidně stojící stromy nebo spíše řidiči jedoucí nepřiměřeně velkou rychlostí. Jako řidič respektující dopravní předpisy se stromy v okolí silnic osobně problém nemám... Co se týče druhého odstavce, dozvídáme se, že na návrh příslušného policejního orgánu nebo po projednání s ním, je vlastník komunikace oprávněn v souladu se zvláštními předpisy kácet dřeviny. Vidíme tedy, že ze zákona silničáři nemají povinnost, ale oprávnění. Navíc mohou kácet výhradně v souladu se zvláštními předpisy, kterými se v tomto případě rozumí zejména zákon 114/1992 Sb, o ochraně přírody a krajiny. Výše uvedený zákon připouští kácení dřevin jen tehdy, pokud je pro takové kácení vydáno souhlasné povolení příslušným orgánem ochrany životního prostředí. Pouze v případě, kdy strom představuje akutní nebezpečí (je poškozený, suchý, nahnutý), je možno jej odstranit okamžitě a tento zásah následně opět oznámit kompetentímu úřadu. Pokud jste svědky kácení alejí podél cest a máte pochybnost o legalitě takového počínání, můžete se obrátit na Českou inspekci životního prostředí, která může kácení zastavit a následně i sankcionovat. Vilém Vrzala 5

6 Ekospotřebitelský průzkum Olomoucké obchody ráj plastových tašek V minulém čísle našeho měsíčníku jsme se dozvěděli o různých nebezpečích používání plastových tašek. Tentokrát se zaměříme na praktické ukázky dostupnosti tenkých (skoro by se dalo říci až jednorázových) plastových tašek v olomouckých prodejnách potravin, super a hypermarketech, drogeriích a hobby centrech. Zatímco ve většině malých kamenných obchodů s potravinami jsou zákazníci zvyklí nosit si na nákupy vlastní tašky textilní či z tuhého plastu, které vydrží dlouhé používání, nebo si musí podruhé jmenované na místě zakoupit (jejich ceny se v prodejnách pohybují okolo deseti korun), ve většině prodejen velkých nadnárodních řetězců se na nás paní pokladní řádně zašklebí, nevezmeme-li si od ní několik tašek (obvykle potištěných názvem řetězce), které nám však často nákup ani neodnesou domů, v půli cesty se jim trhá buď dno nebo uši... Oslovili jsme proto zástupce prodejen (nad)národních řetězců, které působí na území našeho města, s otázkou, zda dávají svým zákazníkům k nákupům plastové tašky zdarma a proč, a uvažují-li případně o alternativách (např. textilní taška, biologicky rozložitelná taška). Zástupci námi oslovených prodejen se často vyjadřovali pouze zkratkovitě, navíc většina těch prodejen, které nedávají svým zákazníkům k nákupům tašky zdarma, nepovažovala již dále za důležité odpovědět i na dotaz, zdali uvažují o prodeji nebo bezplatném rozdávání již výše zmíněných ekologičtějších (resp. k přírodě šetrnějších) alternativ. V Delvitě považují plastové tašky zdarma za samozřejmou součást zákaznického servisu a nabízejí údajně prodej tašek z ekologicky odbouratelného plastu. V Globusu zdůrazňují funkci oddělení jednotlivých druhů zboží při nákupu a uvažují o taškách z odbouratelných plastů, budou-li cenově dostupné. A co vy, milí čtenáři? Jaké máte zkušenosti se zdarma rozdávanými plastovými taškami? Nosíte si do prodejen vlastní nákupní tašky (popřípadě z jakého materiálu?) nebo si berete právě zdarma nabízené igelitky? Svoje názory nám můžete zaslat poštou (adresa v tiráži) nebo na Barbora Božková Název Plast. tašky Alter Název Plast. tašky Alter prodejny zdarma nativy prodejny zdarma nativy Albert Ne - Terno Ano - Hypernova Ano - Tesco Ano - Delvita Ano Ne Drog. DM Ano - Globus Ano Ano Droxi Ano - Billa Ne - Rossmann Ano Ne Kaufland Ne - Drog. TETA Ne - Penny Market Ne - OBI Ano - Lidl Ne - BauMax Ano Ne Plus Ne - Jiří Charvát, Ministerstvo životního prostředí podpořilo vydávání Ekologických listů Hnutí DUHA Olomouc obdrželo od Ministerstva životního prostředí (MŽP) grant na vydávání měsíčníku Ekologické listy (EL) pro rok Schválení projektu přináší čtenářům zkvalitnění informačního servisu o současných ekologických problémech a environmentální osvětě v olomouckém regionu. Se známými rubrikami Rozhovor, Ekoporadna, Aktuálně z Olomouce, Životní prostředí v kraji, Ekologickoprávní minimum, Mozaika, Kalendář a příloha Olomoucký BIOzpravodaj se budou čtenáři setkávat pravidelně každý měsíc. V polovině čísel naleznou i ekospotřebitelské průzkumy (například kde v Olomouci koupit recyklovaný papír), rubriku Zelenou domácnost, ankety a krátká sdělení od jiných ekologických nevládních neziskových organizací (NNO) z Olomoucka. Naším cílem je i podpora a propagace účasti veřejnosti v rozhodovacích procesech, rady jak ovlivňovat běh věcí veřejných a jak se bránit, když různé osoby či instituce omezují naše občanská práva. S výjimkou rubriky Zelená domácnost a zpráv od NNO jsou všechny články původní tvorbou členů redakce a externích spolupracovníků. V průběhu měsíce dubna a května dochází postupně k navýšení nákladu ze stávajících 1400 ks na 2000 ks. EL tak budou dostupné veřejnosti na více místech. Změny k lepšímu dozná i internetová verze časopisu. Hlavním cílem projektu není jen vlastní vydávání EL, ale také dlouhodobá snaha zmenšit naši závislost na dotacích. Další prostředky na spolufinancování budou zajištěny poskytováním placené inzertní plochy na zadní straně zpravodaje (získávání inzerentů pro opakovanou inzerci), rozšiřováním počtu dárců a platících čtenářů. Děkujeme za projevenou důvěru. Libor Praus 6

7 Mozaika Návrat rysa ostrovida Rys ostrovid se opět vrátil na svá původní loviště. Téměř po jednom století byla tato šelma spatřena v CHKO Jeseníky a odborníci tvrdí, že se tu pohybují nejméně tři exempláře. Rys je velkou vzácností nejen v Jeseníkách. Zatímco dříve se hojně vyskytoval na území celé republiky, v 19. století byl člověkem vyhuben. Od konce 20. století se ochránci přírody snaží o jeho návrat. Nová stanice pro poraněná zvířata Od podzimu bude v budově přerovské ornitologické stanice fungovat pomoc pro drobné poraněné živočichy, kteří se zraní například o dráty elektrického vedení či nárazem auta. Dosud byly tyto případy řešeny až v Němčicích na Hané, což se pro některé živočichy s vážnějším zraněním stalo osudným. Počítá se s celodenní nepřetržitou péčí a po zotavení budou zvířata vrácena buď přímo do přírody nebo předána specializovaným pracovištím. Lidé protestují proti těžbě vápence u Bouzova: Obnovení těžby ve vápencovém lomu v bouzovské místní části Hvozdečko na Olomoucku letos nezačne, byť s tím švýcarská firma Agir počítala. Společnost čekají možná až dva roky nových průzkumů. K tomuto rozhodnutí firmy přispěly i protesty místních lidí. Ti se obávají, že v souvislosti s těžbou dojde ke zhoršení kvality vody, zvýšení prašnosti a hlučnosti. Lom se navíc nachází nedaleko dvou hlavních turistických cílů, Bouzova a Javoříčských jeskyní. (ČTK) Závod na úpravu odpadů místo bývalé cihelny? Obyvatelé městské části Nová Ulice protestují proti otevření nového závodu na úpravu odpadů. Ten má vzniknout koncem letošního roku v lokalitě bývalé cihelny. Místní lidé se obávají nepřetržitého hluku a prachu z projíždějících aut. Proti záměru jsou i místní ekologická hnutí Nemilanka a Za čisté ovzduší Nové Ulice, která mají stejné obavy jako obyvatelé. Investor, společnost Sita CZ, však tvrdí, že tyto starosti jsou naprosto zbytečné. Argumentuje tím, že k závodu bude vybudována nová komunikace, která se vyhne bytové zástavbě a že odpady budou zpracovávány v zabezpečených objektech, takže okolí bude uchráněno od hluku a prachu. I přesto obyvatelé nesouhlasí a sepisují petici. Šáhni si na ptáka Přerovská ornitologická stanice otevřela 26. dubna výstavu s ptačí tématikou pro nevidomé. Tato výstava nese název Šáhni si na ptáka a bude trvat až do konce června. Odlišuje se v tom, že na ní není zakázáno na exponáty sahat, ale naopak je to nezbytné. Určena však není jen nevidomým, ale všem, kdo mají zájem seznámit se životem ptáků. Barbora Číhalová Čtenářská anketa o ceny Jaký je váš názor na ekologickou legislativu? Určuje nám nezbytná pravidla k zachování zdravého životního prostředí, nebo jde jen o překážku podnikání a byrokratickou mašinerii, kde se ztrácí původní poslání? Posílejte nám své názory, zkušenosti, dotazy i návrhy na zlepšení současného stavu. Všechny došlé odpovědi slosujeme o 3 výhry - balíčky Fair Trade zboží v hodnotě 3 x 300 Kč - a budou zveřejněny na internetu. Výsledky ankety se společně s nejzajímavějšími příspěvky doplněnými o odborný názor právníka objeví v červnovém čísle Ekologických listů. Uzávěrka ankety je , své reakce můžete posílat poštou, na ovou adresu nebo přes internetové stránky Libor Praus Kalendárium úterý 8. května, sraz na nádraží v Čelechovicích n. H. Velký a Malý Kosíř - Výlet pro rodiče s dětmi Vycházka plná her o přírodě. Jen pro předem přihlášené. Zkameněliny v Růžičkově lomu, výhled po krajině Hané, pověst o králi Ječmínkovi, opekání na vrcholu velkého Kosíře (uzeninu s sebou), poslouchání mravenců, vzácné květiny. Pořádá Sluňákov centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s., přihlášky na , jiri. neděle 13. května, 14.00, sraz u kostela sv. Mikuláše v Horce nad Moravou Historie a památky Horky nad Moravou Poznání archeologických nálezů, historie a pověstí obce. Drobné památky a jejich příběhy, osudy lidí i jarní příroda. Pomníky, kříže, boží muka, kapličky, památné stromy. Pohled na krajinu očima pravěkého lovce a rybáře. Délku trasy dohodneme na místě podle počasí a časových možností účastníků. Provází Ján Kadlec, předseda sekce Historická Olomouc Vlastivědné společnosti muzejní. Pořádá Sluňákov centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s. úterý 15. května,19.00 Srí Lanka aneb jaká je humanitární práce v tropickém ráji Umělecké centrum UP (Jezuitský konvikt Univerzitní 3) Povídání o situaci na Srí Lance z pohledu humanitární organizace v průběhu posledních dvou let. Karolina Emanuelova, vedoucí oddělení zahraničních projektů organizace ADRA, představí projekty této organizace na Srí Lance, popovídá o vlastních zkušenostech, přiblíží kulturu, 7

8 Kalendárium/Inzerce zvyky a náboženství této země. Pořádá Agentura rozvojové a humanitární pomoci Olomouckého kraje, o.p.s. středa 16. května, 21.00, Centrum Sluňákov (Skrbeňská 70, Horka nad Moravou) Noční život v Litovelském Pomoraví Zvuky nočních zvířat, šumění vody a větru, tma. Nevšední zážitek při průchodu nočním lesem. Před procházkou poslech zvuků sov, netopýrů, žab a lesní zvěře s komentářem. Provází RNDr. Jiří Šafář, vedoucí agentury ochrany přírody a krajiny. úterý 22. května 2007, 17.00, Fontána-centrum, Horní náměstí 5 (Edelmanův palác, naproti orloji) Vše o kompostování (beseda) Kompost v zeleninové i okrasné zahradě. Kompostování v bytě. Ukázky kompostovatelných plastů. Přednáší Ing. Lucie Valentová ze Zera agency. Vstupné 20,- Kč Akce jsou financovány Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Nová internetová podoba Ekologických listů Od poloviny dubna můžete nalézt internetové stránky našeho zpravodaje na nové adrese Jejich hlavním posláním, mimo archiv pravidelných rubrik, je zlepšení komunikace s našimi čtenáři. Věříme, že se na ně budete často vracet. Nebojte se je využívat pro odpovědi na ankety i kladení dotazů, připomínek a návrhů na zkvalitnění naší činnosti. Jsme tu pro vás. Libor Praus mader sport Mgr. Barbora ŘIHOŠKOVÁ Prodej sportovních potřeb se zaměřením na běh, cyklistiku, běh na lyžích a pěší turistiku Prodejna: Denisova 20, Olomouc tel.: , E-shop: tel: VÁŠ PRODEJCE ČAJŮ 8. KVĚTNA 27 * OLOMOUC Společnost Švejnohová a přátelé, s.r.o. vám nabízí široký sortiment výrobků pro šetrnou domácnost a nyní nově i oblečení z biobavlny. Více o našich výrobcích a prodejcích naleznete na Oděvy z biobavlny lze zakoupit také na Podpořte prosím vydávání Ekologických listů. Doporučený příspěvek na jeden výtisk činí 10 Kč. Vychází 11 čísel ročně. Prosíme pravidelné čtenáře o zaslání ročního příspěvku 110 Kč na účet Hnutí DUHA Olomouc číslo /0800 anebo v hotovosti na adresu redakce či do kasiček. Naši práci můžete podpořit také materiálním darem či aktivní pomocí. Ekologické listy můžete dostávat poštou za cenu poštovného a nebo em ve formátu PDF. Navštivte internetovou verzi Ekologických listů na a přidejte sem svůj komentář či reakci na článek, který vás v tomto čísle zaujal. V návštěvní knize uvítáme vaše kritické příspěvky a podněty.

Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky

Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky Vlastnictví lesů v České republice Přehled lesů ve správě Lesů ČR Hospodaření v lesích zajišťuje celkem 77 lesních správ a 5 lesních závodů.

Více

Národní programy ČSOP. Ochrana biodiverzity Pozemkové spolky Národní síť záchranných stanic

Národní programy ČSOP. Ochrana biodiverzity Pozemkové spolky Národní síť záchranných stanic Národní programy ČSOP Ochrana biodiverzity Pozemkové spolky Národní síť záchranných stanic Ochrana biodiverzity Ochrana biodiverzity Program zahrnuje řadu především lokálních projektů mapování, praktické

Více

Bobr evropský (Castor fiber) silně ohrožený druh dle vyhlášky 395/1992, evropsky chráněný druh (přílohy II a IV Směrnice Rady 92/43/EHS.

Bobr evropský (Castor fiber) silně ohrožený druh dle vyhlášky 395/1992, evropsky chráněný druh (přílohy II a IV Směrnice Rady 92/43/EHS. A Dolní náměstí 38, 779 00 Olomouc T 585 228 584 F 585 228 584 E olomouc@hnutiduha.cz W www.hnutiduha.cz/olomouc IČO 44936354 ČÚ 2200096544/2010 Oblastní inspektorát ČIŽP Olomouc Tovární 41 772 00 Olomouc

Více

CITES - Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora

CITES - Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora CITES - Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin Upravuje pravidla

Více

Základy arboristiky. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.

Základy arboristiky. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28. Základy arboristiky Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Zákon č. 114/1992 Sb. ve znění předpisů následujících Vyhláška MŽP 395/1992

Více

Program CZ02 Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu

Program CZ02 Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu Program CZ02 Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu 1. výzva k předkládání žádostí o grant v programových oblastech

Více

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Účelem zákona je přispět k udržení a obnově přírodní rovnováhy v krajině, k ochraně rozmanitostí forem života, přírodních hodnot a krás a k šetrnému hospodaření

Více

Výsadba dřevin I. Ing. Jaroslav Kolařík, Ph.D.

Výsadba dřevin I. Ing. Jaroslav Kolařík, Ph.D. Výsadba dřevin I. Ing. Jaroslav Kolařík, Ph.D. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Legislativní souvislosti Zákon č. 254/2001

Více

Právní omezení rekreačních aktivit vyplývající z legislativy ochrany přírody. Jaroslav Knotek Ústav aplikované a krajinné ekologie

Právní omezení rekreačních aktivit vyplývající z legislativy ochrany přírody. Jaroslav Knotek Ústav aplikované a krajinné ekologie Právní omezení rekreačních aktivit vyplývající z legislativy ochrany přírody Jaroslav Knotek Ústav aplikované a krajinné ekologie Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 2 odst. 2 písm. k) Ochrana

Více

Správa dokumentů OP. Přednáška KGG/UOZP

Správa dokumentů OP. Přednáška KGG/UOZP Správa dokumentů OP Přednáška KGG/UOZP Ze zákona č. 114 Sb. Ústřední sbírku listin ochrany přírody (USOP) vede z pověření Agentura ochrany přírody a krajiny ČR www.nature.cz, www.drusop.cz Podrobnosti

Více

Krajina, příroda a její ochrana. Zákonné způsoby ochrany druhů i ploch ze zákona o ochraně přírody a krajiny (č.114/1992 Sb.)!

Krajina, příroda a její ochrana. Zákonné způsoby ochrany druhů i ploch ze zákona o ochraně přírody a krajiny (č.114/1992 Sb.)! Krajina, příroda a její ochrana Zákonné způsoby ochrany druhů i ploch ze zákona o ochraně přírody a krajiny (č.114/1992 Sb.)! Co umožňuje chránit a jaký zákon? Ochrana přírody a krajiny ve smyslu zákona

Více

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY okres Jablonec nad Nisou kraj Liberecký období : 2008 2012 Program obnovy venkova byl schválen usnesením Zastupitelstva Obce Plavy č. 22/1/08 ze dne 12.3.2008 I. ÚČEL

Více

Historie ochrany přírody a krajiny. Přednáška UOZP

Historie ochrany přírody a krajiny. Přednáška UOZP Historie ochrany přírody a krajiny Přednáška UOZP Počátky První právní akty z 12.-14. století -ochrana lesů, lesních a vodních živočichů, lovených jako zvěř a ryby před pytláctvím Kníže Konrád Ota (1189)

Více

VY_32_INOVACE_10_17_PŘ. Téma. Anotace Autor. Očekávaný výstup. Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Klíčová slova

VY_32_INOVACE_10_17_PŘ. Téma. Anotace Autor. Očekávaný výstup. Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Klíčová slova VY_32_INOVACE_10_17_PŘ Téma Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Člověk jako ochránce i kazisvět Seznámení s vymíráním živočichů, ničení lesů, těžbou nerostných surovin, Mgr. Martina Mašterová čeština

Více

SSOS_ZE_3.20 Ochrana přírody v ČR

SSOS_ZE_3.20 Ochrana přírody v ČR Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_ZE_3.20

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY A. ÚVOD 1. Údaje o podkladech a schválení ÚPD 1 2. Obsah a rozsah elaborátu 3 3. Vymezení řešeného území 4 4. Širší vztahy 5 B. ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCÍ PRO ROZBOR ÚZEMNÍHO

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

NAŘÍZENÍ. o zřízení přírodní památky Milíčovský les a rybníky včetně ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

NAŘÍZENÍ. o zřízení přírodní památky Milíčovský les a rybníky včetně ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek NAŘÍZENÍ o zřízení přírodní památky Milíčovský les a rybníky včetně ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek Rada hlavního města Prahy se usnesla dne XX. XX. XXXX vydat podle 44

Více

Pojďte s námi do přírody

Pojďte s námi do přírody Pojďte s námi do přírody závěrečná zpráva projektu Vojtěch Kodet prosinec 2011 Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině Úvoz 23, 586 01 Jihlava, IČ 75107988 www.cso.cz/vysocina.html Pojďte s

Více

Informace odboru ŽP o možnostech financování projektů v roce 2015 zaměřených na ochranu a zlepšení životního prostředí

Informace odboru ŽP o možnostech financování projektů v roce 2015 zaměřených na ochranu a zlepšení životního prostředí Informace odboru ŽP o možnostech financování projektů v roce 2015 zaměřených na ochranu a zlepšení životního prostředí Úvod 1. Dotační programy Plzeňského kraje v roce 2015 pro oblast ŽP 2. Národní dotační

Více

Zpráva o činnosti v oblasti EVVO ve školním roce 2009/2010 na SOŠ SOU Šumperk, Gen. Krátkého 30

Zpráva o činnosti v oblasti EVVO ve školním roce 2009/2010 na SOŠ SOU Šumperk, Gen. Krátkého 30 Zpráva o činnosti v oblasti EVVO ve školním roce 2009/2010 na SOŠ SOU Šumperk, Gen. Krátkého 30 Ve školním roce 2009/2010 se konaly tyto akce související s problematikou EVVO. Září: - Příprava plánu EVVO

Více

DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY)

DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY) DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY) Celá škála ekosystémů: - dálniční, silniční a železniční náspy, protipovodňové hráze - úseky pod vedením vysokého napětí - vytěžené lomy a pískovny, včetně těch určených k

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE CHVALOVICE ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNUOBCE CHVALOVICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVALOVICE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ZMĚNU Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVALOVICE

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zhořec zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Útěchovice pod Stražištěm zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

PREZENTACE USHI A KAMALY O PRACOVNÍCH PODMÍNKÁCH DĚLNÍKŮ V TEXTILNÍM PRŮMYSLU, KTEROU PŘEDNESLY 13. ŘÍJNA PRO VEŘEJNOST V BARU KRÁSNÝ ZTRÁTY V PRAZE,

PREZENTACE USHI A KAMALY O PRACOVNÍCH PODMÍNKÁCH DĚLNÍKŮ V TEXTILNÍM PRŮMYSLU, KTEROU PŘEDNESLY 13. ŘÍJNA PRO VEŘEJNOST V BARU KRÁSNÝ ZTRÁTY V PRAZE, PREZENTACE USHI A KAMALY O PRACOVNÍCH PODMÍNKÁCH DĚLNÍKŮ V TEXTILNÍM PRŮMYSLU, KTEROU PŘEDNESLY 13. ŘÍJNA PRO VEŘEJNOST V BARU KRÁSNÝ ZTRÁTY V PRAZE, 14. ŘÍJNA NA VŠE PRO STUDENTY A 15. ŘÍJNA PRO VEŘEJNOST

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Dobrá Voda u Pacova zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Buřenice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ Viz rozdělovník Váš dopis značka // ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Karlovy Vary 2714/ZZ/13-1 Chochel/594 12-08-2013 Záměr vyhlášení

Více

PRAVIDLA pro vydávání ŽAMBERSKÝCH LISTŮ

PRAVIDLA pro vydávání ŽAMBERSKÝCH LISTŮ ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : PRAVIDLA pro vydávání ŽAMBERSKÝCH LISTŮ Číslo dokumentu: SAM 3222 Vydání č.: 03 Výtisk č.: 01 Platnost od: 28.03.2013 Účinnost od : 15.04.2013 Platnost do: Zpracoval: Vlasta

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 11. srpna 2009 Č.j. : 61970/ENV09 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

v Praze a na Kokořínsku

v Praze a na Kokořínsku Na výletech s mobilem Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky v Praze a na Kokořínsku Co jsou virtuální naučné stezky? Jedná se o nový moderní způsob značení přírodních, kulturních a turistických

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

Návrh na nové vyhlášení přírodní památky Kejtovské louky

Návrh na nové vyhlášení přírodní památky Kejtovské louky KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí a zemědělství Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Dle rozdělovníku Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací

Více

Vyhodnocení vlivů ZÚR MSK na životní prostředí. Tabulka 2.4: ÚPN VÚC PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA - ZÁMĚRY PŘEVZATÉ ZE SCHVÁLENÝCH ÚPN VÚC PO1

Vyhodnocení vlivů ZÚR MSK na životní prostředí. Tabulka 2.4: ÚPN VÚC PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA - ZÁMĚRY PŘEVZATÉ ZE SCHVÁLENÝCH ÚPN VÚC PO1 Vyhodnocení vlivů ZÚR MSK na životní prostředí Tabulka 2.4: ÚPN VÚC PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA - ZÁMĚRY PŘEVZATÉ ZE SCHVÁLENÝCH ÚPN VÚC PO1 Retenční nádrž Vřesina na Porubce, ochrana Poruby a Svinova Ostrava

Více

Ministerstvo životního prostředí

Ministerstvo životního prostředí ODESílATEL: RNDr. Alena Vopálková ředitelka odboru zvláštní územní ochrany přírody a krajiny Vršovická 65 10010 Praha 10 ADRESÁT: Rozdělovník V Praze dne Čj.: 5. srpna 2014 51437/ENV/14 1731/62014 Věc:

Více

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území "přírodní památka Uhřínov - Benátky" (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb.

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území přírodní památka Uhřínov - Benátky (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb. Název chráněného území Uhřínov - Benátky Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území "přírodní památka Uhřínov - Benátky" (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb.) Předmět ochrany

Více

Protipovodňová ochrana a úprava říční krajiny s cílem zadržení vody v krajině a tlumení povodní

Protipovodňová ochrana a úprava říční krajiny s cílem zadržení vody v krajině a tlumení povodní Protipovodňová ochrana a úprava říční krajiny s cílem zadržení vody v krajině a tlumení povodní Ing. Miroslav Lubas () Envibrno 2014 1 Zejména v minulém století došlo v souvislosti s intenzifikací zemědělského

Více

Výroční zpráva. o činnosti nestátních neziskových organizací v oblasti ekologie a ochrany životního prostředí v kraji Vysočina za roky 2006 a 2007

Výroční zpráva. o činnosti nestátních neziskových organizací v oblasti ekologie a ochrany životního prostředí v kraji Vysočina za roky 2006 a 2007 Výroční zpráva o činnosti nestátních neziskových organizací v oblasti ekologie a ochrany životního prostředí v kraji Vysočina za roky 2006 a 2007 Úvodní slovo Jsem velmi potěšen, že spolupráce neziskových

Více

Ochrana stromů a zeleně ve městech a obcích

Ochrana stromů a zeleně ve městech a obcích Ochrana stromů a zeleně ve městech a obcích 27. listopadu 2008 Restaurace Mánes Praha Právní úprava ochrany dřevin a novelizace zákona o ochraně přírody a krajiny Ing. Pavel Chotěbor odbor péče o krajinu

Více

POZVÁNKA NA 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

POZVÁNKA NA 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 1 / 2012 1 ÚŘEDNÍ DESKA Poplatky ze psů se platí na obecním úřadu do 29. 2. 2012. Obecní úřad Nemojov zavedl novou službu pro občany: Ověřování listin a podpisů. cena za ověřování listin je 30 Kč/stránku

Více

189/2013 Sb. VYHLÁŠKA

189/2013 Sb. VYHLÁŠKA 189/2013 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 27. června 2013 o ochraně dřevin a povolování jejich kácení Změna: 222/2014 Sb. Ministerstvo životního prostředí stanoví podle 79 odst. 4 písm. d) a k provedení 8 odst. 3 a

Více

svými 140 místnostmi, bohatě vybavenými, nabízí několik variant prohlídek. 2015 Přijměte pozvání na půjčka hluboká nad vltavou

svými 140 místnostmi, bohatě vybavenými, nabízí několik variant prohlídek. 2015 Přijměte pozvání na půjčka hluboká nad vltavou půjčka hluboká nad vltavou zámek otevírací doba. Podívejte se jaká je Otevírací doba PENN lokalitě. sociální dávky 2012 Nebankovní půjčky bez příjmu Levné nebankovní půjčky rychle. více Pomoc pro zoo v

Více

přírodovědný zpravodaj Elektronický měsíčník o přírodě a lidech kolem ní nejen na Opavsku

přírodovědný zpravodaj Elektronický měsíčník o přírodě a lidech kolem ní nejen na Opavsku Opavský září 2013 přírodovědný zpravodaj Elektronický měsíčník o přírodě a lidech kolem ní nejen na Opavsku V Žimrovicích se nebojí velkých projektů Projekt Český les na ZŠ Vávrovice Černýš hajní posel

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

N á v r h Program podpory projektů regionů národních parků

N á v r h Program podpory projektů regionů národních parků N á v r h Program podpory projektů regionů národních parků Kritéria pro výběr k podpoře (hodnocení): odpovídají hodnotícím kritériím Příloh III pro programy 2 a 3, s tím, že dodatečným kritériem bude územní

Více

Vybrané modelové situace z oblasti Biosférické rezervace Dolní Morava

Vybrané modelové situace z oblasti Biosférické rezervace Dolní Morava Vybrané modelové situace z oblasti Biosférické rezervace Dolní Morava Ing. Jan Vybíral Biosférická rezervace Dolní Morava, o.p.s. Závěrečná prezentace výsledků projektu Vliv chráněných území na rozvoj

Více

Aktivity MŽP v oblasti MA 21. Světlana Svitáková a Pavel Šremer

Aktivity MŽP v oblasti MA 21. Světlana Svitáková a Pavel Šremer Aktivity MŽP v oblasti MA 21 Světlana Svitáková a Pavel Šremer Hlavní body prezentace Dohoda mezi NSZM a MŽP Revolvingový fond Dotace NNO Nový program SFŽP Dohoda mezi NSZM a MŽP podepsána dne 25.8.2008

Více

ŘEŠENÉ DIPLOMOVÉ A BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 2008/2009 KATEDRA EKOLOGIE KRAJINY

ŘEŠENÉ DIPLOMOVÉ A BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 2008/2009 KATEDRA EKOLOGIE KRAJINY ŘEŠENÉ DIPLOMOVÉ A BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 2008/2009 KATEDRA EKOLOGIE KRAJINY Název práce a školitel Šíření a regenerace vybraných lesních dřevin doc. Ing. Kateřina Berchová, Ph.D. Analýza historického využití

Více

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014 EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014 Obsah Stěžejní aktivity v roce 2014 Valná hromada Finanční zpráva Členství ve sdruženích Poděkování Stěžejní aktivity v roce 2014 Rok 2014 přinesl v mnohaleté

Více

Posuzování vlivů koncepce na životní prostředí SEA (Strategic Environmental Assesment)

Posuzování vlivů koncepce na životní prostředí SEA (Strategic Environmental Assesment) Posuzování vlivů koncepce na životní prostředí SEA (Strategic Environmental Assesment) Koncepce: Dopravní politika ČR pro období 2014 2020 s výhledem do roku 2050 Proces posuzování vlivů probíhá podle

Více

MAS Střední Haná, o.p.s. Ing. Jarmila Matoušková

MAS Střední Haná, o.p.s. Ing. Jarmila Matoušková MAS Střední Haná, o.p.s. Ing. Jarmila Matoušková Základní informace o MAS Mapa území MAS Střední Haná Základní informace o MAS Počet členů MAS dle sektorů Obce na území MAS: Ivaň, Kojetín, Lřenovice, Lobodic,

Více

ABSOLUTNÍM VÍTĚZEM OCENĚNÍ MASTERCARD OBCHODNÍK ROKU 2014 SE STALA IKEA

ABSOLUTNÍM VÍTĚZEM OCENĚNÍ MASTERCARD OBCHODNÍK ROKU 2014 SE STALA IKEA ABSOLUTNÍM VÍTĚZEM OCENĚNÍ MASTERCARD OBCHODNÍK ROKU 2014 SE STALA IKEA Praha 3. února 2015 Absolutním vítězem a držitelem titulu MasterCard Obchodník roku 2014 se stejně jako loni stala IKEA Česká republika.

Více

A. průvodní zpráva. Stavební úpravy hygienického zařízení a předsálí v 2.NP na radnici v Jablunkově. Dukelská 144, 739 91 Jablunkov 739 91 Jablunkov

A. průvodní zpráva. Stavební úpravy hygienického zařízení a předsálí v 2.NP na radnici v Jablunkově. Dukelská 144, 739 91 Jablunkov 739 91 Jablunkov A. průvodní zpráva Název stavby: Stupeň PD: Investor: Stavební úpravy hygienického zařízení a předsálí v 2.NP na radnici v Jablunkově Dokumentace pro provádění stavby Město Jablunkov Dukelská 144, Vypracoval:

Více

INVESTIČNÍ ZÁMĚR IGRA CITY MNICHOVICE Pražská ulice

INVESTIČNÍ ZÁMĚR IGRA CITY MNICHOVICE Pražská ulice INVESTIČNÍ ZÁMĚR IGRA CITY MNICHOVICE Pražská ulice Poskytovatel řešení: Nad Rokoskou 2361/2a Praha 8, PSČ 182 00 IČO: 61509001 DIČ: CZ61509001 Zpracovali: Ing. Arch. Pavla Zimová Jan Rod, autorizovaný

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (Ve smyslu 18, resp. 50 zákona č.183/2006 Sb., v rozsahu přílohy č.5 vyhlášky č.500/2006sb.) POŘIZOVATEL:

Více

Dopravní infrastruktura Třinecka

Dopravní infrastruktura Třinecka Dopravní infrastruktura Třinecka RNDr. Věra Palkovská starostka města Třince 12. 11. 2008 Výstavba přeložky silnice I/68 a I/11 v úseku Třanovice Nebory Oldřichovice - Bystřice Současný stav: Zhoršující

Více

18. Přírodní rezervace Rybníky

18. Přírodní rezervace Rybníky 18. Přírodní rezervace Rybníky Nedaleko od silnice Kozlovice Tichá, asi v polovině vzdálenosti mezi okraji těchto obcí, byl kdysi rybníček, který již zanikl. Na jeho místě vznikla přirozenou sukcesí mokřadní

Více

6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník

6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník 5. Průřezové téma - ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník Ekosystémy les (les v našem okolí; produkční a mimoprodukční významy lesa) pole (změny okolní krajiny vlivem význam způsoby

Více

Věcně shodná připomínka a zmocnění zástupce veřejnosti při pořizování nového územního

Věcně shodná připomínka a zmocnění zástupce veřejnosti při pořizování nového územního Magistrát hlavního města Prahy Odbor územního plánu Jungmannova 35/29 111 21 Praha 1 V Praze dne 1 listopadu 2009 Věcně shodná připomínka a zmocnění zástupce veřejnosti při pořizování nového územního plánu

Více

Ochrana volně žijících šelem a dravců

Ochrana volně žijících šelem a dravců Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Člověk a příroda 8.ročník červenec 2012 Ochrana volně žijících šelem a dravců Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_ Čap-Z 8.,9.24 Vzdělávací oblast: Autor: Mgr.

Více

Návrh na změnu vymezení rozsahu ochrany zvláště chráněného území Přírodní rezervace Hořina a jeho ochranného pásma

Návrh na změnu vymezení rozsahu ochrany zvláště chráněného území Přírodní rezervace Hořina a jeho ochranného pásma Návrh na změnu vymezení rozsahu ochrany zvláště chráněného území Přírodní rezervace Hořina a jeho ochranného pásma Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále krajský

Více

Škody působené bobrem evropským na lesních porostech Biberschäden im Waldbewuchs

Škody působené bobrem evropským na lesních porostech Biberschäden im Waldbewuchs Škody působené bobrem evropským na lesních porostech Biberschäden im Waldbewuchs Ing. Jan Dovrtěl Ing. Miroslav Svoboda Lesy České republiky, s.p. Lesní závod Židlochovice Lesní závod Židlochovice organizační

Více

Zeleň symbol moderní obce. Jak pomohou dotace?

Zeleň symbol moderní obce. Jak pomohou dotace? Jak pomohou dotace? Projektový cyklus Projektový záměr Udržitelnost projektu Zpracování projektu Realizace projektu Registrace projektové žádosti Schválení dotace Projektový záměr Záměr - formuluje potřeby,

Více

Ochrana přírody v ČR

Ochrana přírody v ČR I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 30 Ochrana přírody v ČR Pro potřeby

Více

značka VYSOČINA regionální produkt

značka VYSOČINA regionální produkt značka VYSOČINA regionální produkt Regionální značení v ČR Cílem je zviditelnit tradiční regiony a využít jejich socio-ekonomických výhod, koordinováno na národní úrovni Asociací regionálních značek, o.s.

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části. č.j.: 65/2013

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části. č.j.: 65/2013 č.j.: 65/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í č. 60 ze dne 30.01.2013 Koncepce Radniční noviny - listy městské části Praha 3 Rada městské části I. s c h v a l u j e 1.

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Přehled subjektů působících v LH Ekonomika lesního hospodářství 2. cvičení Vlastnické složení

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice Životní prostředí a doprava Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Rok rozvoje. Výroční zpráva 2011. Zajímavá čísla. www.salamandr.info

Rok rozvoje. Výroční zpráva 2011. Zajímavá čísla. www.salamandr.info Výroční zpráva 2011 Rok rozvoje Rok 2011 byl plánován jako rok rozvoje naší organizace, a také se jím stal. Začali jsme se více orientovat na spolupráci s firmami a úřady, na fundraising a propagaci organizace.

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Miroslava Tichá odbor regionální politiky Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského majetku po živelných

Více

Úvod do problematiky OPŽP

Úvod do problematiky OPŽP Úvod do problematiky OPŽP Ing. Kamila Lisalová EKOTOXA s.r.o. Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka 800 260 500 dotazy@sfzp.cz Osnova Návrh projektového

Více

se sídlem v Prachaticích, Rumpálova 402 Článek 1 Charakteristika Sdružení

se sídlem v Prachaticích, Rumpálova 402 Článek 1 Charakteristika Sdružení STANOVY SDRUŽENÍ ČLENŮ A PŘÁTEL STANICE MLADÝCH OCHRÁNCŮ PŘÍRODY D Ř Í P A T K A se sídlem v Prachaticích, Rumpálova 402 Článek 1 Charakteristika Sdružení (1) Organizace se nazývá Sdružení členů a přátel

Více

Pracovní verze. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2014. o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů

Pracovní verze. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2014. o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů Pracovní verze NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2014 o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů Vláda nařizuje podle 3a odst. 4 a odst. 5 písm. f), 3i, 3l a 3m zákona č. 252/1997 Sb.,

Více

Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky MATYÁŠ

Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky MATYÁŠ Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky MATYÁŠ Název zvláště chráněného území Přírodní památka Matyáš Předmět ochrany a jeho popis Předmětem ochrany podle zřizovacího předpisu

Více

Ochrana přírody, ÚSES

Ochrana přírody, ÚSES Ochrana přírody, ÚSES HISTORIE OCHRANY PŘÍRODY V ČR _ 1 Od 14.- stol. ochrana lesů Od 16. stol. šlechtici ochrana lesů, velké zvěře 17. stol. lesní řády pro panství 1754 zemské úpravy hospodaření v lesích

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Petrovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Petrovice Stránka č. 1 z 9 Rozbor udržitelného rozvoje území obce Petrovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s

Více

Problematika údržby zeleně ve městech a obcích Královéhradeckého kraje

Problematika údržby zeleně ve městech a obcích Královéhradeckého kraje Problematika údržby zeleně ve městech a obcích Královéhradeckého kraje Legislativní aspekty RNDr. Miroslav Krejzlík Ing. Miloš Čejka Ochrana dřevin vzajištěna zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody

Více

Význam ochrany přírody

Význam ochrany přírody Význam ochrany přírody 1. Velký, protože příroda představuje podmínky pro náš život a představuje přirozenou krásu pro náš duševní život. 2. Na světě nejsme sami, žijí s námi i jiné živočišné a rostlinné

Více

Oko bere aneb 21 pravidel rgiht offrouďáka

Oko bere aneb 21 pravidel rgiht offrouďáka Oko bere aneb 21 pravidel rgiht offrouďáka Mé řádky jsou určeny zejména těm, kteří se rádi se svým kolovým miláčkem v terénu svezou, ale nechtějí přitom narušovat dobré mezilidské vztahy a ničit přírodu.

Více

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem - Střekov

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Stránka č. 1 z 5 Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem - Střekov zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně

Více

ČÁST I. Oznámení návrhu na vyhlášení přírodní rezervace Maršálka a jejího ochranného pásma

ČÁST I. Oznámení návrhu na vyhlášení přírodní rezervace Maršálka a jejího ochranného pásma ODDĚLENÍ SPRÁVA CHKO ŽELEZNÉ HORY Náměstí 317 538 25 Nasavrky tel.: +420 469 326 500 fax: +420 469 326 515 ID DS: kpddyvy e-mail: zelhory@nature.cz www.nature.cz Dle rozdělovníku NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ: SR/0035/ZH/2015-1

Více

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací / sp.zn. Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací / sp.zn. Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště Seifertova 24, Jihlava Dle rozdělovníku : Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací / sp.zn. Vyřizuje/telefon

Více

EU V/2 1/Z34. Česká republika. rostlinstvo a živočišstvo, ochrana přírody

EU V/2 1/Z34. Česká republika. rostlinstvo a živočišstvo, ochrana přírody EU V/2 1/Z34 Česká republika rostlinstvo a živočišstvo, ochrana přírody Výukový materiál (prezentace PPTX) lze vyuţít v hodinách zeměpisu v 8. ročníku ZŠ. Tématický okruh: Regionální geografie České republiky

Více

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ /k 1. 2. 2010/ I. Obce Obecně závazné vyhlášky obcí: 1. zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších

Více

Územní plán a jeho důležitá úloha v ochraně přírody a krajiny. 23. 11. 2011 Ing. Hana Kašpaříková

Územní plán a jeho důležitá úloha v ochraně přírody a krajiny. 23. 11. 2011 Ing. Hana Kašpaříková Územní plán a jeho důležitá úloha v ochraně přírody a krajiny 23. 11. 2011 Ing. Hana Kašpaříková Inteligentní a kulturní lidi, včetně úředníků, nemusí do ochrany přírody a krajiny nutit právní předpis.

Více

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických

Více

Průzkum neziskového sektoru

Průzkum neziskového sektoru Průzkum neziskového sektoru Mikroregion Urbanická brázda Průzkum neziskového sektoru slouží jako jeden z podkladů pro aktualizaci Programu rozvoje mikroregionu Urbanická brázda a tedy jako vodítko pro

Více

Posouzení vlivů SeStra II na životní prostředí (SEA)

Posouzení vlivů SeStra II na životní prostředí (SEA) Posouzení vlivů SeStra II na životní prostředí (SEA) Michal Musil 22. února 2012 Seminář Jak probíhá příprava SeStra II Obsah prezentace Základní informace o SEA Postup SEA Zapojení veřejnosti Co SEA je

Více

Dokumentace přírodního bohatství. Formy prezentace přírodního bohatství Ostravska. a zprostředkování ve vzdělávacích programech

Dokumentace přírodního bohatství. Formy prezentace přírodního bohatství Ostravska. a zprostředkování ve vzdělávacích programech Dokumentace přírodního bohatství Formy prezentace přírodního bohatství Ostravska a zprostředkování ve vzdělávacích programech Dokumentace přírodního bohatství širšího Ostravska základ pro ekologickou výchovu

Více

Srovnání ochrany přírody a krajiny včeské republice a Rakousku na příkladu NP Podyjí a Thayatal. Michaela Krpálková

Srovnání ochrany přírody a krajiny včeské republice a Rakousku na příkladu NP Podyjí a Thayatal. Michaela Krpálková Srovnání ochrany přírody a krajiny včeské republice a Rakousku na příkladu NP Podyjí a Thayatal Michaela Krpálková Obsah Srovnání legislativy Srovnání územní ochrany přírody Srovnání NP aplikované na NP

Více

STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ A URBANISTICKÝ ROZVOJ

STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ A URBANISTICKÝ ROZVOJ STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ A URBANISTICKÝ ROZVOJ II. část Ing. arch. Jan Fibiger, CSc Předseda správní rady Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství I. Územní plánování je právně kodifikovaný systém: poznávání

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

O čem svědčí svědecké vrchy?

O čem svědčí svědecké vrchy? O čem svědčí svědecké vrchy? Poznávejme Středočeský kraj Mgr. Jitka Šanderová (vedoucí skupiny) Ing. Daniela Drobná Anna Rafajová Adéla Exnerová Nikola Košnářová David Alltman Lukáš Teňak O CO SE JEDNÁ?

Více

Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky. v Českém krasu

Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky. v Českém krasu Na výletech s mobilem Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky v Českém krasu Co jsou virtuální naučné stezky? Jedná se o nový moderní způsob značení přírodních, kulturních a turistických

Více

CHKO Litovelské Pomoraví

CHKO Litovelské Pomoraví CHKO Litovelské Pomoraví AOPK ČR Správa chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví Správa CHKO Litovelské Pomoraví, Husova ul. 906/5, Litovel Společenský význam ZCHÚ a Správa CHKO Litovelské Pomoraví

Více

Školící materiály pro cyklus vzdělávacích seminářů Tradiční využívání planých rostlin. Ochrana přírody & pozemkové právo 23. 3.

Školící materiály pro cyklus vzdělávacích seminářů Tradiční využívání planých rostlin. Ochrana přírody & pozemkové právo 23. 3. Tento projekt je realizován v rámci Školící materiály pro cyklus vzdělávacích seminářů Tradiční využívání planých rostlin Ochrana přírody & pozemkové právo 23. 3. 2012 Tento projekt je realizován v rámci

Více