V Jaroměři 18.ledna 2010 Vážený pane, vážená paní, vážení sponzoři, drazí dobrovolníci, milí přátelé a kamarádi,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V Jaroměři 18.ledna 2010 Vážený pane, vážená paní, vážení sponzoři, drazí dobrovolníci, milí přátelé a kamarádi,"

Transkript

1 V Jaroměři 18.ledna 2010 Vážený pane, vážená paní, vážení sponzoři, drazí dobrovolníci, milí přátelé a kamarádi, tak jako každý rok bychom Vám alespoň touto cestou chtěli co nejsrdečněji poděkovat za Váš zájem o problematiku poraněných a ohrožených divokých zvířat i pomoc naší přírodě. Zároveň si Vás dovolujeme alespoň stručně informovat o nejdůležitějších věcech, které se nám společně s vaší pomocí podařilo vykonat pro přírodu v roce Záchranná stanice V roce 2010 jsme v naší Stanici přijali celkem 467 živočichů, ze kterých se nám podařilo navrátit zpět do volné přírody 214 jedinců a dalších 63 živočichů (hlavně netopýři a ježci) je v léčení s předpokladem vypuštění na jaře. Tak jako v předchozích letech se další stovky živočichů podařit zachránit i díky naší zvířecí telefonické poradně. Chaluha pomořanská. Nejvzácnějším pacientem (dokonce největší vzácností, co nám zatím prošla rukama za celou dobu provozu Stanice) loňského roku byla a je chaluha pomořanská. Tento pták se v ČR se vyskytne jen jednou za několik let, většinou když ji jako typicky mořského specialistu zanese do vnitrozemských končin nějaký silný vítr. Bohužel chaluha měla velkou smůlu. V honbě za potravou spolkla na přehradě Rozkoš rybářskou návnadu i s trojháčkem. Nejprve jsme ji museli odchytit, což se podařilo díky sklopce. Následně musela podstoupit dosti složitou a náročnou operaci, které se zhostil jako vždy MVDr. Jarda Němec z veterinární ordinace v Jaroměři. Navzdory tomu, že se operace velmi zdařila, šance na přežití jsme viděli velmi bledě a odhadovali jsme je na 1:20. Jenže chaluha nás velmi mile překvapila. Zmátožila se na tolik, že nyní jsou její šance naopak velmi vysoké a čekáme už jen na vhodné počasí, abychom ji mohli navrátit do volné přírody!!! Video z pobytu chaluhy na Rozkoši, vlastního odchytu ale i např. detail RTG snímku můžete zhlédnout zde, reportáž České televize pak je ke zhlédnutí zde. Mládě vydry říční. Mezi dalšími zajímavějším pacienty Záchranné stanice byly letos mj. i dvě potáplice severní (obě navráceny do přírody), čejka chocholatá (prozatím v léčení na stanici), mláďata vydry říční (jedna musela být utracena z důvodu trvalého poškození páteře, druhou jsme pro nedostatek prostoru nakonec umístili v Záchranné stanici v Pátku u Poděbrad), výři velcí (navráceni do přírody), chřástal vodní a sluka lesní (bohužel oba tyto

2 ptáky se zachránit nepodařilo), křeček polní (navrácen do přírody), ledňáček říční (bohužel nepřežil), raroh lovecký (navrácen původnímu majiteli), včelojedi lesní (jeden uhynul, druhého jsme úspěšně navrátili do přírody byť na to někteří z jeho ošetřovatelů doplatili obligátními střevními potížemi), orlovec říční (na stanici bude muset být umístěn do konce života), čejka chocholatá a slípka zelenonohá (oba ptáci dosud v léčení s předpokladem vypuštění na jaře) a potápka roháč (navrácena do přírody). Navzdory tvrzení řady našich čelních politiků je člověk zodpovědný za řadu smutných dramat v naší přírodě. Sameček poštolky (vlevo) přinesl vyhlédnuté samičce dárek v podobě uloveného hraboše. Bohužel ji ho předal přímo na sloupu vysokého napětí. Elektrický výboj samičku na místě usmrtil, ležela svíraje stále svůj dárek hned u paty sloupu. Samečkovi elektrický proud zasáhl obě nohy a zůstal tak ležet sice živý, bohužel však zcela ochrnutý, jen kousek od své vyvolené Také na poli vylepšování provozních podmínek pro naše pacienty jsme v loňském roce zase o něco postoupili, byť z důvodu chybějících financí jsme nezvládli vylepšit zdaleka vše co jsme si naplánovali. Před pár dny jsme dokončili dvě velké celokovové voliéry pro šelmy, kam bychom rádi přestěhovali lišky a uvolnili tak jejich stávající ubikace pro jiné pacienty. Dále jsme zcela zrekonstruovali (respektive postavili až na základy úplně znovu) větší voliéru pro středně velké druhy ptáků. Pustili jsme se i do dokončení výstavby posledních nedokončených vnitřních prostor (dvě nové příčky, omítky vnitřní i vnější, tepelná izolace stěn, tepelná izolace střešních prostor) Záchranné stanice. K našim tradičním akcím patří i letos záchranný transfer obojživelníků před koly aut. Zajistili jsme i výměnu nejvíce opotřebovaných stropních a čelních sítí na voliérách a zahájili práce na opravě jižní stěny rozletové voliéry, která je z důvodu zde panující extrémních povětrnostních podmínek (slunce, vítr, déšť) i nevhodně provedeného ukotvení v katastrofálním stavu a hrozí její zborcení. Původní dřevěné prvky jsme začali nahrazovat za kovové a dřívější olaťování za odolnou síťovinu, což je levnější, méně pracná a z hlediska pacientů i o něco vhodnější varianta. Bohužel práce na rekonstrukci voliéry nám zkomplikovaly silné mrazy, takže pokračovat můžeme zase až za nynějšího oteplení. Dosti náročná byla také výstavba 170 m dlouhého plotu okolo nového pozemku sousedícího se Stanicí, jež se nám podařilo získat od vlastníka do dlouhodobé výpůjčky. Asi největší radost z této nově oplocené plochy má náš dlouholetý chovanec, kterého není možné navrátit do přírody. Je to

3 srnka Žofka, která tak konečně získala důstojný prostor (o velikosti přes dva tisíce m 2 ) k životu jako náhradu za výběh, o který jsme z technických důvodů přišli v roce Nicméně plochu již začali využívat i někteří další pacienti. Letos na jaře a v létě bychom tuto plochu rádi přepažili na dva samostatné výběhy pro kopytníky, ale počítáme zde i se zbudováním jednoduché, ale přitom velmi prostorné voliéry pro brodivé ptáky (zejména čápy). Plánujeme zde ještě další opatření jejichž hlavním smyslem je zvýšení nyní v sezóně nedostačujících kapacit naší Stanice, nicméně vše ještě záleží na dalším vývoji situace. Non stop otevřený hotel pro hmyz K věcem, které v souvislosti se stranicí ještě zcela jistě stojí za zmínku, stojí zcela jistě hotel pro hmyz. Patrně největší zařízením tohoto typu v ČR jsme zbudovali ke konci předloňského roku. Protože jsme se stavbou i provozem hmyzích hotelů neměli dosud žádné zkušenosti, s velkým očekáváním jsme napjatě sledovali, zda hotel splní naše představy. A výsledek nás doslova šokoval. Tak velký nápor hmyzích hostů, jaký jsme zaznamenali již po prvním větším jarním oteplení jsme opravdu nečekali. Pokoje byly obsazené nejen do pozdního podzimu, ale mnohé jsou jistě obsazené i přes letošní zimu (což jsme však už ale raději nezkoumali protože hosté si to krajně nepřáli). Co nového v péči o přírodovědně hodnotné lokality přinesl rok 2010? Dáda Vališka balancující s motorovkou na příkrých svazích Krasína. Kromě praktické péče o většinu lokalit zahrnutých do našeho pozemkového spolku jsme v roce 2010 přibrali ještě lokality zbrusu nové. Většině z nich hrozil by jinak hrozil zánik, nebo alespoň snižování druhového bohatství a vymírání populací vzácných živočichů a rostlin. A které lokality že to jsou? Tak to vezmeme pěkně od začátku roku až k jeho konci... Hned v časném předjaří jsme spolu s entomology zahájili péči o lokalitu Čeperka - písčiny pod elektrovody. Na základě dohod s vlastníkem i energetiky jsme vyhrabali z nejcennějších místech mulč a další organický materiál, který vznikl po frézování dřevin. Tyto nejcennější plochy jsme pak v průběhu roku několikrát narušovali tak, aby si zachovali svůj otevřený charakter s volným pískem. Další novou lokalitou, která pro nás byla zajímavou zkušeností pro svůj velmi příkrý terén, znesnadňující jakékoli snahy o management bylo mohutné vápencové bradlo v Bielych Karpatech - Krasín. Našim přátelům z CHKO Biele Karpaty a občanského sdružení Pre prirodu jsme pomáhali s využitím našich pěti křovinořezů, motorové pily a mačet vyčistit tuto nádhernou a velmi cennou lokalitu od náletových dřevin či stařiny. Fotografie z této více než zdařilé akce si můžete prohlédnout zde. Písčiny pod elektrovody Čeperce.

4 Pak jsme poprvé zaťali naše křovinořezy a kosy do několik let neobhospodařované mokřiny na Hrubých lukách u Zboží na Královédvorsku. Moc si vážíme toho že nám s obnovou péče o tuto lokalitu od samého počátku začali (dokonce už dvakrát) pomáhat i studenti Královédvorského Gymnázia pod vedením nestorky ochrany přírody paní Dobrorukové. Hrubé louky u Zboží se letos konečně dočkaly řádné péče. Další novou lokalitou byla teplomilná stráň Krušina u Lukavce na Hořicku, zanikající pod nálety křovin a téměř sterilními porosty třtiny křovištní. Také další teplomilné, tentokráte Heřmanické stráně u Běluně na Malém Jaroměřsku si nikdo nevšiml několik desetiletí a je to na ni bohužel náležitě vidět. Těší nás že jsme ji letošním zásahem spočívajícím v likvidaci náletů a hlavně pak pokosení travní hmoty a odklizení biomasy pomohli vrátit do jejích stinných útrob zase trochu blahodárného slunce. A nejinak tomu bylo letos i další novou lokalitou, Hamernickou školní rezervací u Kvasin na Rychnovsku. Ta bohužel vlivem dlouhodobé absence jakékoli údržby o svoje největší botanické poklady, v podobě např. vstavače vojenského, již definitivně přišla. Přesto se na ni ale stále ještě zachovala řada vzácných druhů motýlů a proto jistě stojí za to pokusit se o její záchranu. Protože naše aktivity v posledních letech více rozšiřujeme zejména v Pardubickém kraji, není divu že nové lokality nám přibývají i zde. První z nich letos byla teplomilná třešňovka v Dobré Vodě na Ústeckoorlicku, kde se nám snad za pět minut dvanáct podaří díky likvidaci náletových dřevin, kosení a odstraňování travní hmoty i vytváření ranných sukcesních stádií cíleným zraňováním terénu zachránit jednu z posledních českých populací dnes velmi vzácné saranče vrzavé. Saranče vrzavá Další novou lokalitou jsou pro nás mokřadní louky u rybníka Šejval nedaleko Žíky na Vysokomýtsku, které sice nepatří mezi lokality jež nebyly udržované několik desetiletí, ale zato jim to nyní hrozilo. Naopak bývalá pastvina v České Rybné na Skutečsku velmi významná populací vzácného hořce hořepníku ale i třeba hadího mordu nízkého, patří naopak mezi místa, kde ruka hospodáře či huba hospodářských zvířat, nebyla už hodně dlouho. Revitalizace tak byla hodně náročná a bolestivá nejen pro nás, ale i naši techniku. Připadali jsme si jako princové prodírající se trním, ostružiním i kamennými snosy za svoji Šípkovou Růženkou. Zážitek v podobě probuzené Hořcové Modřenky však nám byl sladkou odměnou, která rozhodně stála za tu námahu, A což teprve příští rok, jestli se zde probudí další spící princezny! Poslední letošní nově zachraňovanou

5 lokalitou (spíše mikrolokalitou) v Pardubickém kraji byla bývalá teplomilná stráňka u Hradce nad Svitavou na Svitavsku. Ale to už se blížíme k zimě, kdy jsme se konečně po letech odkladů pustili do teplomilné stráně Dehetník u Svinar na Královéhradecku. Bohužel vzhledem k přívalům sněhu už asi nestihneme letos zahájit péči o zanikající slatinou louku na břehu rybníka Smilek u Horních Ředic na Holicku, či teplomilnou loučku u Polních Chrčic na Žehuňsku. Dehetník u Svinar Pro úplnost bychom měli uvést že jsme letos rozšířili i péči na některé nové plochy na lokalitách námi obhospodařovaných již delší dobu. Jednalo se např. o rozšíření ploch udržovaných sečením na bývalé letecké střelnici Rudé armády u Semanína na Českotřebovsku, ale i na mokřadní louce Malá Vachta ve Rzech na Náchodsku, písčiny biocentra Obora na Smiřicku, nebo od náletů uvolněněné travní porosty na teplomilné stráni ve Velichovkách na Jaroměřsku či na stráních ve Velkém Vřešťově na Královédvorsku. A že když jsme z časových důvodů nezvládli pomoci s ochranou některých slovenských lokalit přímo fyzicky, podpořili jsme letošní obnovu managementu jedné z nich formou pastvy alespoň materiálně (ohradník, izolátory). Konkrétně šlo o bývalý kamenolom u obce Mikušovce v Bielych Karpatech, který je velmi významnou lokalitou pro řadu vzácných motýlů a mj. i pro námi v Dobré Vodě velmi oblíbenou saranči vrzavou. Květ hořce hořepníku z České Rybné. Ovšem navzdory tomu že je praktická péče o přírodovědně cenné lokality pro nás sice fyzicky, časově, finančně i materiálně hodně náročná, jedná se v podstatě až o onu pověstnou třešničku na dortu v celém procesu záchrany přírodních hodnot. Nejprve totiž musíme naše zájmové území co nejlépe poznat a zmonitorovat (zatím se nám podařilo v různých stupních poznání zmapovat přes 1500 lokalit), následně teprve můžeme vybrat nejohroženější populace a biotopy, pak zahájit mnohdy několik let se vlekoucí jednání s vlastníky, uživateli, úředníky či donátory a teprve potom teprve přistoupit k vlastním zásahům v praxi.

6 Proto bychom vás měli seznámit i s výsledky na tomto zatím v terénu neviditelném poli ochrany přírody. Podařilo se nám tak např. získat písemný souhlas vlastníka s péčí o teplomilný sad v Újezdu pod Troskami v Českém ráji, nebo uzavřít dohodu s vlastníkem o spolupráci při ochraně teplomilné stráně v Květné na Svitavsku, či podobné dohody s vlastníkem Fořtovy mokřadní louky u Jeníkova na Hořicku, nebo krásného rybníka Zlatnice v Kanicích na Novobydžovsku. Úspěchem je i dohoda o spolupráci při ochraně teplomilných strání na úpatí Kunětické hory s vlastníkem i kolegy z občanského sdružení Daphne, či podobná dohoda s vlastníkem i firmou Naturaservis s.r.o. (která pro nás bude opatření velmi fundovaně zajišťovat) na ochraně nejpočetnější populace kriticky ohrožené ropuchy krátkonohé na popílkovišti Opatovické elektrárny u Bukoviny nad Labem na Pardubicku. Kriticky ohrožená ropucha krátkonohá. Další lokality máme nyní zatím rozjednané a na výsledek si budeme muset ještě chvíli počkat. Jde např. o bývalé vojenské cvičiště u Boud Na kovárně na Lázněbohdanečsku, sad a stráň Kozí hůra na Žehuňsku, mokřinu u Borohrádku na Týnišťsku, teplomilnou stráň u Opočna a teplomilnou stráň v Malejově na Vysokomýtsku, třešňovku u Piletic na Královéhradecku, teplomilné stráně na svazích Semické, Přerovské a Křížové Hůry na Čelákovicku, orchidejovou pastvinu v Horním Lánově v Krkonoších, či některé části bývalého vojenského výcvikového prostoru Milovice Mladá. Za zmínku jistě stojí i příprava podkladů včetně odhadů cen pozemků od znalců pro výkup cenných přírodovědných lokalit v rámci kampaně Místo pro přírodu, kde bychom časem rádi odkoupili mokřinu v Rájci na Choceňsku a pastvinu v Brodě nad Labem. Také jsme se letos zase o kousek posunuli ve snaze zajistit praktickou ochranu ohroženým lokalitám či populacím v Polské republice, byť to z důvodu jazykové bariéry stále nejde tak rychle jak bychom potřebovali. Jde nám hlavně zatím o dno bývalého kamenolomu u Zielience v oblasti Klodzka, či o lokalitu jasoně dymnivkového na Valbřišsku. Lokalita jasoně dymnivkového v Polské republice.

7 EKOLOGICKÁ VÝCHOVA A OSVĚTA K našim tradičním aktivitám patří i environmenální výchova a osvěta. Mezi každoročně se opakujícími akcemi, které sami organizujeme nebo alespoň dílčím způsobem pomáháme s realizací našim partnerům patřil Animalfest v Pardubicích, přednášky na téma Příroda Podkrkonoší a Podorlicka a její ochrana, pracovně vzdělávací exkurze na Slovensko (Krasín - Biele Karpaty), Den Země a podzimní brigáda Na Plachtě, Vítání ptačího zpěvu, Noční exkurze do Ornitologického parku Josefovské louky, pracovně vzdělávací tábor Olešenka, Den dětí v Jaroměři, Vánoce pro zvířátka na stanici a čtyři vzdělávací přírodovědné exkurze po biologicky cenných lokalitách Velkého Jaroměřska. Návštěvnost na naší Záchranné stanici se dlouhodobě udržuje na více jak 2000 osob, stejně intenzivně jako v předchozích letech bylo vytíženo i non-stop poradenské ekocentrum, které vyřizuje dotazy veřejnosti na problematiku ochrany přírody a životního prostředí. Věnovali jsme se i spolupráci se sdělovacími prostředky v oblasti ekologické osvěty a vzdělávání. Bohužel letošní rok nepatřil v tomto směru mezi příliš úspěšné, neboť jsme si z důvodu hledání náhradních finančních zdrojů pro naše aktivity již neměli na sdělovací prostředky tolik potřebného času. Je to škoda, neboť osvěta za pomoci sdělovacích prostředků je ze všech podobných aktivit určitě jednou z nejefektivnějších a účinně pomáhá zlepšovat podmínky pro naše živočichy či rostliny. Nyní horečně pracujeme na rozsáhlé rekonstrukci našich internetových stránek (www.jarojaromer.cz), které již brzo budou nejen opět řádně zaktualizovány, ale rádi bychom je vytvořili i pro uživatele daleko přehlednější. Podařilo se nám uskutečnit i rekonstrukci webu našeho pozemkového spolku (www.jarojaromer.cz/spolek). Ten se v roce 2010 stal největším pozemkovým spolkem v České republice. Mezi ochranářskými organizacemi místního či regionálního charakteru totiž pečujeme o největší množství cenných přírodních lokalit (celkem 74) rozkládajících se na celkové ploše více jak 150 ha. Přežili jsme rok 2000 i 2010 To jsou alespoň ve zkratce zhruba nejdůležitější pozitivní novinky z loňského roku. Udržení většiny těchto aktivit v tomto rozsahu bývá pro nás hodně náročné téměř každoročně. Ale tentokráte to bylo sáhnutí až na samé dno. Loňský rok patřil pro nás k jedněm z nejtěžších, za celou dobu naší existence. Navzdory naši nesmírné snaze jsme množství naší práce pro přírodu nedokázali udržet na stejné výši jako v roce 2009 a to i navzdory faktu, že jsme loni úspěšně přibrali do péče dvanáct nových lokalit či rozšířili péči na nové plochy na lokalitách, o které se staráme dlouhodobě. Problém s nedostatkem finančních zdrojů jsme nakonec řešili tak, že jsme na přírodovědně cenných plochách ponechali loni bez zásahu plochy, které jsou či alespoň letos ještě zatím byly z hlediska ochrany přírody v nejoptimálnějším stavu. Díky naší dlouhodobé práci v předchozích letech se totiž tato společenstva nějaký čas dokáží bez naší péče obejít. Tento stav však nesmí trvat příliš dlouho, neboť vzhledem ke spoustě okolností je dnes celá řada stanovišť na přiměřené péči člověka zcela závislá. Pokud naši práci neodvedeme včas, bude proces vymírání a ochuzování přírody znovu pokračovat i na místech, kde se nám to podařilo zastavit nebo dokonce i zvrátit.

8 Z ekonomických důvodů jsme museli omezit i např. péči o některé přírodovědně unikátní lokality na Slovensku a to navzdory tomu, že naše pomoc zde byla dosud nesmírně přínosná a významná. Co u nás úzkostlivě chráníme v podobě posledních zbytečků jednotlivě roztroušených na ploše větší než šest tisíc km 2, nacházíme na Slovensku pohromadě klidně i na jedné louce, navíc v nesrovnatelném počtu. Bohužel proces vymírání živočišných a rostlinných populací se již nevyhýbá ani Slovensku a dosahuje zde astronomických rozměrů. Spolu se Slovenskem nás bohužel spojuje i stejný nezájem o přírodní bohatství na těch nejzodpovědnějších místech. Ještě rozestavený hnízdní kontejner pro ledňáčky ve vznikajícím Ornitologickém parku Josefovské louky je již dnes dokončen. přežijeme také rok 2011? Rok 2011 rok bude podle všech dosavadních indicií ještě horší než ten loňský. Program Péče o krajinu na podporu ochrany přírody nebude mimo velkoplošná chráněná území Ministerstvo životního prostředí možná vůbec ani vyhlášen. Pro velkoplošná ZCHÚ (Chráněné krajinné oblasti a Národní parky) pak bude výrazně omezen. Nejsmutnější ale je, že hlavní důvody nespočívají ve snaze státu šetřit, ale je tomu právě naopak! Jednalo se totiž o jeden z posledních programů, kde ještě nedocházelo ke korupci a finance se neztrácely v černých dírách zbohatlíků. Příspěvky na péči o přírodu byly totiž tak nuzné, že různé podvodníky ani nenapadlo se v této oblasti nějak obohatit. A to je v očích některých vládních politiků a lobistů právě tím hlavním kamenem úrazu a nejzásadnějším problémem!!! Programy, kde korupce vesele bují (např. operační program životní prostředí) a jejich význam pro přírodu je mnohdy nejen že zanedbatelný, ale často paradoxně dokonce hodně negativní, totiž zůstaly zachovány ve stejné výši. Nejefektivnějí a zároveň i nejlevnější program byl naopak výrazně okleštěn či spíše záměrně zlikvidován. V loňském roce jsme se tomu snažili odhodlaně a možná i trochu naivně zabránit. Spolu s přáteli z partnerských organizací jsme přesvědčovali naše poslance i některé další politiky, aby svým přístupem či alespoň vhodným hlasováním pomohli nastavit úsporná opatření tak, aby se v životním prostředí omezili programy kde dochází k největším finančním únikům a které jsou navíc pro přírodu nejméně efektivní. Bohužel jsme však uspěli jen u části opozičních poslanců a jednoho poslance za TOP 09. Výsledek je proto přesně opačný, než ten který by byl efektivní jak pro přírodu, tak i pro náš stát Utrpí příroda, státní pokladna, ale naše politická reprezentace je s tím téměř napříč politickým spektrem spokojena. Aféra s ministrem životního prostředí ohledně korupce na Státním fondu životního prostředí byla jen pověstnou třešničkou na dortu. Vše nasvědčuje tomu, že se to bude nyní měnit bohužel však jenom k horšímu. Tentokráte však již zcela bez skurpulí a většina naši politické reprezentace tomu dokonce tleská!!!

9 Změny, které se dějí a které se dít bohužel nadále budou, jsou pro naši práci natolik zásadní, že v letošním roce budeme muset zredukovat celou řadu našich aktivit někdy až o 100%!!! Naše první reakce byly takové, že za tohoto stavu to již nedokážeme naši práci pro přírodu nadále zvládat. Nicméně nepatříme k těm, kteří by se vzdávali bez boje, tím spíše když bojujeme už tak dlouho a řadu dílčích bitev jsme nakonec přece jen i úspěšně vyhráli, byť to nikdy nebyly bitvy nijak jednoduché. Když jsme se opět trochu oklepali, vymýšlíme krizový plán. Jeho součástí je mj. i nabídka služeb a výrobků, jejichž prodejem se chceme pokusit získat zdroj financí alespoň na nejzákladnější a nejnutnější péči o přírodu. Také nyní připravujeme nejen speciální webové stránky, ale i jednotlivé výrobky. Jakmile budeme mít připravenou alespoň základní část, budeme o tom informovat všechny naše příznivce s prosbou o spolupráci při propagaci prodeje našich služeb a výrobků. Věříme, že by se nám tímto krokem mohlo podařit snad alespoň částečně získat náhradu za seškrtané státní dotace. Třeba tím i odházíme část z hromady klacků, které po nás hází ti, co nás mají za ekoteroristy, bez toho, aniž by se vůbec někdo z nich sebekriticky zamyslel nad nebetyčným rozdílem mezi teroristou a ochráncem přírody. Do jaké míry se nám to však podaří zatím nedokážeme vůbec odhadnout... Sponzorské dary spolu s prací každého našeho dobrovolníka tvoří tak čím dál více nejzákladnější stavební kámen. Pokud bychom přišli i o tyto dva poslední zdroje, obávám se že už bychom se z toho nemuseli vzpamatovat. Ještě jednou proto každému z Vás děkujeme za Vaši podporu (ať už ve formě dobrovolné práce, financí či materiálu), kterou jste nám věnovali loni nebo v předchozích letech a kterou nám mnozí z vás věnují dokonce každoročně již více jak dvacet let! Tato podpora nám nejen že zásadně pomáhá po stránce praktické, ale i morální, což je neméně důležité. Díky tomu totiž víme, že v úsilí o ochranu (či spíše záchranu) přírody tady nejsme sami. Zejména v těchto těžkých a dosti pesimistických dobách je to pro nás nesmírně důležitým (optimistickým) palivem do našeho hnacího motoru ženoucím nás navzdory všem překážkám stále vpřed. Vaší důvěry si nesmírně vážíme a budeme se nadále snažit udělat vše, abychom ji nezklamali. Za zvířata, rostliny, přírodu a nás všechny, kteří se jí snaží pomáhat David Číp

Národní programy ČSOP. Ochrana biodiverzity Pozemkové spolky Národní síť záchranných stanic

Národní programy ČSOP. Ochrana biodiverzity Pozemkové spolky Národní síť záchranných stanic Národní programy ČSOP Ochrana biodiverzity Pozemkové spolky Národní síť záchranných stanic Ochrana biodiverzity Ochrana biodiverzity Program zahrnuje řadu především lokálních projektů mapování, praktické

Více

Pojďte s námi do přírody

Pojďte s námi do přírody Pojďte s námi do přírody závěrečná zpráva projektu Vojtěch Kodet prosinec 2011 Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině Úvoz 23, 586 01 Jihlava, IČ 75107988 www.cso.cz/vysocina.html Pojďte s

Více

ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY ZÁKLADNÍ ORGANIZACE 76/20 HOŠŤÁLKOVÁ

ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY ZÁKLADNÍ ORGANIZACE 76/20 HOŠŤÁLKOVÁ Výroční zpráva 2008 ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY ZÁKLADNÍ ORGANIZACE 76/20 HOŠŤÁLKOVÁ ZO ČSOP Hošťálková se představuje Naše občanské sdružení bylo založeno v roce 2007 za účelem provozování záchranné stanice

Více

Využití terénní techniky v managementu přírodně hodnotných ploch bývalých vojenských území

Využití terénní techniky v managementu přírodně hodnotných ploch bývalých vojenských území Využití terénní techniky v managementu přírodně hodnotných ploch bývalých vojenských území Základní fakta a význam pojezdů terénní techniky: - Bývalé pojezdy vojenské techniky vytvořili často přírodovědně

Více

KUŇKA OHNIVÁ a ČOLEK VELKÝ na Vysočině a příklady vhodného managementu

KUŇKA OHNIVÁ a ČOLEK VELKÝ na Vysočině a příklady vhodného managementu KUŇKA OHNIVÁ a ČOLEK VELKÝ na Vysočině a příklady vhodného managementu Jaromír Maštera říjen 2013 Obojživelníci na Vysočině Česká republika - 21 druhů Vysočina - 15 druhů: mlok čolek velký čolek horský

Více

Obojživelníci u Rančířovského Okrouhlíku

Obojživelníci u Rančířovského Okrouhlíku občanské sdružení Mokřady - ochrana a management Šeříková 345/8, 588 12 Dobronín, IČO 22763198 www.mokrady.wbs.cz Obojživelníci u Rančířovského Okrouhlíku Zpráva z akce pro veřejnost Jaromír Maštera červenec

Více

Závěrečná zpráva o projektu

Závěrečná zpráva o projektu KVK11_hadi_ZZ_790_w.doc str. 1 Závěrečná zpráva o projektu Grantový program Karlovarského kraje Údaje o projektu název projektu: Podpora populace užovky stromové Evidenční číslo smlouvy: D 790/2011 program:

Více

LOUKY a PASTVINY. Jan HORNÍK. projekt Managementové centrum - občanská sdružení Daphne ČR a Centaurea

LOUKY a PASTVINY. Jan HORNÍK. projekt Managementové centrum - občanská sdružení Daphne ČR a Centaurea LOUKY a PASTVINY Jan HORNÍK projekt Managementové centrum - občanská sdružení Daphne ČR a Centaurea Podpořeno grantem z islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci finančního mechanismu EHP a Norského finančního

Více

Výroční zpráva FOUSEK o. s. za rok 2012

Výroční zpráva FOUSEK o. s. za rok 2012 Výroční zpráva FOUSEK o. s. za rok 2012 Fousek o. s. Lidická 247/26, 417 02 Dubí u Teplic 2 E-mail: info@fousek-os.cz Telefon: +420 731 648 264, +420 723 489 796 IČ: 26567971 Během roku 2012 byla hlavní

Více

Co prozradí žáby zpěvem?

Co prozradí žáby zpěvem? Co prozradí žáby zpěvem? ( Obojživelníci Vysočiny a jejich biotopy ) Jaromír Maštera Autoři většiny fotografií: Jaromír Maštera a Jan Dvořák Co prozradí žáby svým zpěvem? 1) Je jaro! zima definitivně skončila

Více

DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY)

DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY) DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY) Celá škála ekosystémů: - dálniční, silniční a železniční náspy, protipovodňové hráze - úseky pod vedením vysokého napětí - vytěžené lomy a pískovny, včetně těch určených k

Více

Transfery obojživelníků u Svitáku 2016

Transfery obojživelníků u Svitáku 2016 Mokřady - ochrana a management Šeříková 345/8, 588 12 Dobronín, IČO 22763198 www.mokrady.wbs.cz Transfery obojživelníků u Svitáku 2016 Závěrečná zpráva projektu Foto: Jaromír Maštera Tibor Neskromník,

Více

V Jaroměři 10.ledna 2010

V Jaroměři 10.ledna 2010 Vážený pane, vážená paní, vážení sponzoři, milí přátelé, V Jaroměři 10.ledna 2010 chtěli bychom Vám alespoň touto cestou co nejsrdečněji poděkovat za Váš zájem o problematiku poraněných a ohrožených divokých

Více

Význam ochrany přírody

Význam ochrany přírody Význam ochrany přírody 1. Velký, protože příroda představuje podmínky pro náš život a představuje přirozenou krásu pro náš duševní život. 2. Na světě nejsme sami, žijí s námi i jiné živočišné a rostlinné

Více

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014 EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014 Obsah Stěžejní aktivity v roce 2014 Valná hromada Finanční zpráva Členství ve sdruženích Poděkování Stěžejní aktivity v roce 2014 Rok 2014 přinesl v mnohaleté

Více

Transfery obojživelníků u Svitáku 2015

Transfery obojživelníků u Svitáku 2015 Mokřady - ochrana a management Šeříková 345/8, 588 12 Dobronín, IČO 22763198 www.mokrady.wbs.cz Transfery obojživelníků u Svitáku 2015 Závěrečná zpráva projektu Foto: Tibor Neskromník Tibor Neskromník,

Více

Projekt KURA KURA vstupuje do další etapy

Projekt KURA KURA vstupuje do další etapy Strana 1 / 1 Projekt KURA KURA vstupuje do další etapy Po čtyřech letech překonávání překážek indonéské byrokracie se podařilo vedení brněnské zoologické zahrady a její partnerské indonéské nadaci získat

Více

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Výroční zpráva 2010 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Kdo jsme? Jsme nezisková organizace. Našimi členy jsou dobrovolníci a naše práce souvisí s činností oddílu mladých ochránců

Více

Chráněná území v České republice. RNDr. Alena Vopálková

Chráněná území v České republice. RNDr. Alena Vopálková Chráněná území v České republice RNDr. Alena Vopálková Hlavní cíle ochrany přírody a krajiny Udržení a obnova ekologické stability krajiny Zachování přírodních hodnot a krajinného rázu Ochrana biologické

Více

CITES - Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora

CITES - Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora CITES - Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin Upravuje pravidla

Více

Záchranné stanice handicapovaných zvířat

Záchranné stanice handicapovaných zvířat Záchranné stanice handicapovaných zvířat Cíle Krátkodobé cíle: seznámení se s činností záchranných stanic a se záchrannými stanicemi v Pardubickém kraji Dlouhodobé cíle: seznámení se s možností využít

Více

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Účelem zákona je přispět k udržení a obnově přírodní rovnováhy v krajině, k ochraně rozmanitostí forem života, přírodních hodnot a krás a k šetrnému hospodaření

Více

Záchrana smilkových trávníků v EVL Beskydy. LIFE Beskydy LIFE12 NAT/CZ/629

Záchrana smilkových trávníků v EVL Beskydy. LIFE Beskydy LIFE12 NAT/CZ/629 Záchrana smilkových trávníků v EVL Beskydy LIFE Beskydy LIFE12 NAT/CZ/629 Základní informace Délka trvání projektu 6 let (2014-2019) Předpokládané náklady 607 879 Euro Příjemce podpory ČSOP Salamandr,

Více

Obnova biotopů na Pístovských mokřadech

Obnova biotopů na Pístovských mokřadech Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině Úvoz 23, 586 01 Jihlava, IČO 75107988 www.cso.cz/vysocina.html Obnova biotopů na Pístovských mokřadech Závěrečná zpráva projektu Foto: A. Mašterová Jan

Více

Terestrické biotopy obojživelníků

Terestrické biotopy obojživelníků Terestrické biotopy obojživelníků - ochrana a péče Jaromír Maštera Havlíčkův Brod, leden 2012 Ochrana obojživelníků = Ochrana a péče o biotopy rozmnožování = vodní biotopy + Ochrana a péče o biotopy mimo

Více

Stanice pro zraněné a handicapované živočichy

Stanice pro zraněné a handicapované živočichy Český svaz ochránců přírody Základní organizace 09/07, Pátek 56, 290 01 Poděbrady Výroční zpráva 2005 Stanice pro zraněné a handicapované živočichy Kontakt: Luboš Vaněk, Jitka Kupecká, Simona Rendlová,

Více

Zaostřeno na Jizerky 2013

Zaostřeno na Jizerky 2013 Jan Strakoš: Ořešník Zaostřeno na Jizerky 2013 Zaostřeno na Jizerky NADACE PRO ZÁCHRANU A OBNOVU JIZERSKÝCH HOR byla založena v roce 1993, aby podporovala projekty směřující k celkové rehabilitaci místní

Více

Školící materiály pro cyklus vzdělávacích seminářů Tradiční využívání planých rostlin. Ochrana přírody & pozemkové právo 23. 3.

Školící materiály pro cyklus vzdělávacích seminářů Tradiční využívání planých rostlin. Ochrana přírody & pozemkové právo 23. 3. Tento projekt je realizován v rámci Školící materiály pro cyklus vzdělávacích seminářů Tradiční využívání planých rostlin Ochrana přírody & pozemkové právo 23. 3. 2012 Tento projekt je realizován v rámci

Více

Základní škola Vsetín, Sychrov 97. Plán činnosti v oblasti EVVO pro školní rok 2014-2015

Základní škola Vsetín, Sychrov 97. Plán činnosti v oblasti EVVO pro školní rok 2014-2015 Základní škola Vsetín, Sychrov 97 Plán činnosti v oblasti EVVO pro školní rok 2014-2015 zpracovala koordinátorka EVVO schválil ředitel ZŠ Vsetín, Sychrov 97 PhDr. Jaroslava Ševčíková Mgr. Michal Molek

Více

Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje Bc. Petra Kafková

Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje Bc. Petra Kafková Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje Bc. Petra Kafková AMERIKA 2013 Instruktážně metodické zaměstnání lezeckých skupin složek IZS Vápencové lomy VELKÁ AMERIKA a MEXIKO ( Trestanecký lom ) se

Více

Hana Palečková: Ráno na Jizerce

Hana Palečková: Ráno na Jizerce Hana Palečková: Ráno na Jizerce Zaostřeno na Jizerky 2015 Zaostřeno na Jizerky NADACE PRO ZÁCHRANU A OBNOVU JIZERSKÝCH HOR oslavila v loňském roce dvacáté výročí od svého založení a je dosud jedinou environmentálně

Více

Ochrana přírody a krajiny v ČR. Přednáška NOK

Ochrana přírody a krajiny v ČR. Přednáška NOK Ochrana přírody a krajiny v ČR Přednáška NOK Vývoj 1838 první rezervace 1933 soupis za území Československa 1956 první zákon 1990-1992 zřízení ministerstva ŽP a moderní zákon o ochraně přírody a krajiny

Více

Přírodní památka Tesařov

Přírodní památka Tesařov Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území ve smyslu ustanovení 40 odst. (1) zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění a 4 vyhlášky č. 64/2011 Sb. Přírodní památka Tesařov Název

Více

Pozemkový spolek GALLINAGO v roce 2010

Pozemkový spolek GALLINAGO v roce 2010 Pozemkový spolek GALLINAGO v roce 2010 Jaromír Maštera Foto: J. Maštera, A. Zedníková, V. Kodet Akreditovaný Pozemkový spolek Gallinago pozemkový spolek pro ochranu volné krajiny - funguje při Pobočce

Více

Mokřady nad Rančířovským Okrouhlíkem

Mokřady nad Rančířovským Okrouhlíkem občanské sdružení Mokřady - ochrana a management Šeříková 345/8, 588 12 Dobronín, IČO 22763198 www.mokrady.wbs.cz Mokřady nad Rančířovským Okrouhlíkem Zpráva z projektu Nestlé pro vodu v krajině Jaromír

Více

Chtěla bych zůstat na táboře ještě 20 tisíc dnů

Chtěla bych zůstat na táboře ještě 20 tisíc dnů Strana 1 / 1 Chtěla bych zůstat na táboře ještě 20 tisíc dnů Velmi oblíbené příměstské tábory v Zoo Brno již letos absolvovala téměř stovka dětí z Brna a blízkého okolí. Pro děti je připraven velmi pestrý

Více

OPŽP 2014+, PRIORITNÍ OSA 4 SPECIFICKÝ CÍL 4.3: POSÍLIT PŘIROZENÉ FUNKCE KRAJINY AKTIVITY, SPOJENÉ S VODNÍM PROSTŘEDÍM

OPŽP 2014+, PRIORITNÍ OSA 4 SPECIFICKÝ CÍL 4.3: POSÍLIT PŘIROZENÉ FUNKCE KRAJINY AKTIVITY, SPOJENÉ S VODNÍM PROSTŘEDÍM OPŽP 2014+, PRIORITNÍ OSA 4 SPECIFICKÝ CÍL 4.3: POSÍLIT PŘIROZENÉ FUNKCE KRAJINY AKTIVITY, SPOJENÉ S VODNÍM PROSTŘEDÍM Ing.Marcela Hausvaterová Oddělení péče o přírodu a krajinu, Agentura ochrany přírody

Více

SPOLEČNOST PRO OCHRANU MOTÝLŮ

SPOLEČNOST PRO OCHRANU MOTÝLŮ SPOLEČNOST PRO OCHRANU MOTÝLŮ Aktuality 2011 Vážení přátelé motýlů a přírody, dovolte nám při této příležitosti stručně představit Společnost pro ochranu motýlů České republiky (SOM). Tato organizace je

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Občanské sdružení LUNARIA. za rok 2013. Jindřichovice pod Smrkem 12, 463 66, IČ 64040534. Dlouhodobé projekty a aktivity

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Občanské sdružení LUNARIA. za rok 2013. Jindřichovice pod Smrkem 12, 463 66, IČ 64040534. Dlouhodobé projekty a aktivity VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 Občanské sdružení LUNARIA Jindřichovice pod Smrkem 12, 463 66, IČ 64040534 Dlouhodobé projekty a aktivity Občanské sdružení Lunaria bylo založeno 13.9. 1996 s hlavními cíli:

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

Závěrečná zpráva o projektu

Závěrečná zpráva o projektu KVK11_OMOO_ZZ_789_w.doc str. 1 Závěrečná zpráva o projektu Grantový program Karlovarského kraje Dříve velmi oblíbená odrůda Ontario (září 2011) Údaje o projektu název projektu: Záchranné mapování ovocných

Více

Právní režim ochrany přírody a krajiny. JUDr. Jana Tkáčiková, PhD.

Právní režim ochrany přírody a krajiny. JUDr. Jana Tkáčiková, PhD. Právní režim ochrany přírody a krajiny JUDr. Jana Tkáčiková, PhD. Cíl právní úpravy Zajištění péče o volně žijící živočichy, planě rostoucí rostliny a jejich společenstva, o nerosty, horniny, paleontologické

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

VY_32_INOVACE_10_17_PŘ. Téma. Anotace Autor. Očekávaný výstup. Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Klíčová slova

VY_32_INOVACE_10_17_PŘ. Téma. Anotace Autor. Očekávaný výstup. Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Klíčová slova VY_32_INOVACE_10_17_PŘ Téma Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Člověk jako ochránce i kazisvět Seznámení s vymíráním živočichů, ničení lesů, těžbou nerostných surovin, Mgr. Martina Mašterová čeština

Více

Tyršova 434, Kosmonosy, IČ

Tyršova 434, Kosmonosy, IČ Tyršova 434, 293 06 Kosmonosy, IČ 22709886 Email: kosmonosy.srackov@seznam.cz www.srackov.unas.cz 1 Obsah: 1) Úvod 2) Aktivity sdružení v roce 2015 3) Výsledky hospodaření v roce 2015 4) Výhled aktivit

Více

1. Palkovické hůrky se zvedají z údolí Ostravice hned za městem.

1. Palkovické hůrky se zvedají z údolí Ostravice hned za městem. 17. Krajinou Palkovických hůrek Palkovické hůrky jsou při pohledu z Ostravské pánve směrem k jihu k Moravskoslezským Beskydám prvním vyšším horským pásmem prudce se zvedajícím nad mírně zvlněnou plošinou.

Více

Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky

Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky Vlastnictví lesů v České republice Přehled lesů ve správě Lesů ČR Hospodaření v lesích zajišťuje celkem 77 lesních správ a 5 lesních závodů.

Více

Ochrana volně žijících šelem a dravců

Ochrana volně žijících šelem a dravců Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Člověk a příroda 8.ročník červenec 2012 Ochrana volně žijících šelem a dravců Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_ Čap-Z 8.,9.24 Vzdělávací oblast: Autor: Mgr.

Více

Poznámky k péči o biotopy obojživelníků Jaromír Maštera

Poznámky k péči o biotopy obojživelníků Jaromír Maštera Poznámky k péči o biotopy obojživelníků Jaromír Maštera Havlíčkův Brod, listopad 2013 Ochrana obojživelníků = Ochrana a péče o rozmnožovací biotopy = vodní biotopy + Ochrana a péče o biotopy, které obývají

Více

Příklady vhodné péče o biotopy ropuchy krátkonohé. Jaromír Maštera únor 2015 Foto Jaromír Maštera

Příklady vhodné péče o biotopy ropuchy krátkonohé. Jaromír Maštera únor 2015 Foto Jaromír Maštera Příklady vhodné péče o biotopy ropuchy krátkonohé Jaromír Maštera únor 2015 Ropucha krátkonohá = druh raných sukcesních stádií = potřebuje otevřená narušovaná stanoviště, vodní i suchozemská Biotopy pro

Více

Český svaz ochránců přírody. Záchranná stanice a Ekocentrum Pasíčka

Český svaz ochránců přírody. Záchranná stanice a Ekocentrum Pasíčka Český svaz ochránců přírody Záchranná stanice a Ekocentrum Pasíčka Obojživelníci a jejich funkce v přírodě Ukazatelé čistoty vod a prostředí Jako první reagují na změny životního prostředí Patří do potravy

Více

18. Přírodní rezervace Rybníky

18. Přírodní rezervace Rybníky 18. Přírodní rezervace Rybníky Nedaleko od silnice Kozlovice Tichá, asi v polovině vzdálenosti mezi okraji těchto obcí, byl kdysi rybníček, který již zanikl. Na jeho místě vznikla přirozenou sukcesí mokřadní

Více

Ze dne: 28.9. 2012 Místo konání: Vysočany (TC) - Chrančovice (PS) Sedlíkovice (ČB)

Ze dne: 28.9. 2012 Místo konání: Vysočany (TC) - Chrančovice (PS) Sedlíkovice (ČB) TISKOVÁ ZPRÁVA Název - téma: Příběh vejce černého čápa z Vysočan. Ze dne: 28.9. 2012 Místo konání: Vysočany (TC) - Chrančovice (PS) Sedlíkovice (ČB) Vlastní zpráva: Všechno to začalo 2.5. 2012 brzy ráno

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292. Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292. Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292 www.obcanepromedlanky.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky Obsah: Stránka 2 Slovo úvodem Činnost

Více

OBNOVA LÁZNÍ KYSELKA MONUMENTA VIVA. Mezinárodní konference PÉČE O KULTURNÍ DĚDICTVÍ V OBLASTECH BÝVALÝCH SUDET

OBNOVA LÁZNÍ KYSELKA MONUMENTA VIVA. Mezinárodní konference PÉČE O KULTURNÍ DĚDICTVÍ V OBLASTECH BÝVALÝCH SUDET OBNOVA LÁZNÍ KYSELKA Mezinárodní konference MONUMENTA VIVA PÉČE O KULTURNÍ DĚDICTVÍ V OBLASTECH BÝVALÝCH SUDET OBNOVA LÁZNÍ KYSELKA DOKUMENTACE A POPIS ÚZEMÍ OBNOVA LÁZNÍ KYSELKA OBNOVA LÁZNÍ KYSELKA Stavební

Více

8. report květen/červen 2015 Karanténa dokončena!

8. report květen/červen 2015 Karanténa dokončena! 8. report květen/červen 2015 Karanténa dokončena! V květnu a červnu se v připravovaném rehabilitačním centru i mimo něj stalo několik významných událostí. Zde je souhrn těch nejdůležitějších, doplněný

Více

akce pro školy a veřejnost

akce pro školy a veřejnost akce pro školy a veřejnost Hradec Králové a okolí tolice dětelová ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Září 2012 Den zemědělství Královéhradeckého kraje se Střediskem ekologické výchovy SEVER 14. 9. 2012, pátek, 9:00

Více

Viadua sdružení pro ochranu a obnovu přírody a krajiny Závěrečná zpráva k projektu Za poznáním do přírody

Viadua sdružení pro ochranu a obnovu přírody a krajiny Závěrečná zpráva k projektu Za poznáním do přírody Viadua sdružení pro ochranu a obnovu přírody a krajiny Závěrečná zpráva k projektu Za poznáním do přírody dle Smlouvy č. OSKOL/FRM/000847/2015/Pal o poskytnutí finanční podpory z rozpočtu statutárního

Více

Stanice pro zraněné a handicapované živočichy

Stanice pro zraněné a handicapované živočichy Výroční zpráva 00 Stanice pro zraněné a handicapované živočichy Kontakt: Luboš Vaněk, Jitka Kupecká, Simona Rendhvá, Michal Hradecký, Mgr. Petra Ziková,,MVDr. Vladimír Šoltys, MVDr. Jan Bartoněk zřízenu

Více

Akce, které jsou svým termínem vhodné pro členy a příznivce JARO Jaroměř (nekryjí se s našimi akcemi), jsou již zapracovány do tohoto seznamu.

Akce, které jsou svým termínem vhodné pro členy a příznivce JARO Jaroměř (nekryjí se s našimi akcemi), jsou již zapracovány do tohoto seznamu. POZOR vzhledem k naší spolupráci s ochranou přírody na Slovensku doporučujeme každému vážnému zájemci z řad členů a příznivců JARO Jaroměř, ale i z jiných ochranářských organizací a institucí, jakožto

Více

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území "přírodní památka Kačerov" (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb.

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území přírodní památka Kačerov (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb. Název chráněného území Kačerov Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území "přírodní památka Kačerov" (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb.) Předmět ochrany modrásek bahenní

Více

4. Přírodní památka Kamenná u Staříče

4. Přírodní památka Kamenná u Staříče 4. Přírodní památka Kamenná u Staříče Na území dávno opuštěných vápencových lomů v prostoru mezi obcí Staříč a dolem Staříč III, na severovýchodním svahu vrchu Kamenná (385 m n. m.) se vyvinula travnatá

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

PSM08_ZZ_w.doc str. 1. Název projektu: Rozvoj Pozemkového spolku Meluzína v roce 2008

PSM08_ZZ_w.doc str. 1. Název projektu: Rozvoj Pozemkového spolku Meluzína v roce 2008 PSM08_ZZ_w.doc str. 1 MÍSTO PRO PŘÍRODU Závěrečná zpráva o projektu Národní program ČSOP Název projektu: Rozvoj Pozemkového spolku Meluzína v roce 2008 číslo projektu: 320805 1. Údaje o žádající organizaci

Více

Přírodověda 3. Úvodní menu Spustit program, Tisk pracovních listů, Konec Výuka

Přírodověda 3. Úvodní menu Spustit program, Tisk pracovních listů, Konec Výuka Přírodověda 3 Úvodní menu Spustit program, Tisk pracovních listů, Konec Výuka Spustit celou výuku celkem 352 stran (výukových obrazovek) - spustí od začátku výuku všech 14 kapitol Rozmanitost života 26

Více

Dokumentace přírodního bohatství. Formy prezentace přírodního bohatství Ostravska. a zprostředkování ve vzdělávacích programech

Dokumentace přírodního bohatství. Formy prezentace přírodního bohatství Ostravska. a zprostředkování ve vzdělávacích programech Dokumentace přírodního bohatství Formy prezentace přírodního bohatství Ostravska a zprostředkování ve vzdělávacích programech Dokumentace přírodního bohatství širšího Ostravska základ pro ekologickou výchovu

Více

Prioritní osa 4, specifický cíl 4.2: Posílit biodiverzitu. AOPK ČR, Regionální pracoviště Východní Čechy

Prioritní osa 4, specifický cíl 4.2: Posílit biodiverzitu. AOPK ČR, Regionální pracoviště Východní Čechy Autor prezentace: Mgr. Jan Jetenský, AOPK ČR, Regionální pracoviště Východní Čechy Typy podporovaných projektů a aktivit Aktivita 4.2.1: Péče o vzácné druhy (ve volné krajině i urbanizovaném prostředí)

Více

Rozdělovník: Obec Petrovice, IČ , Petrovice 104, Petrovice

Rozdělovník: Obec Petrovice, IČ , Petrovice 104, Petrovice Rozdělovník: Obec Petrovice, IČ 00269301, Petrovice 104, 503 55 Petrovice 5149/ZP/2011- NA-2 09. 05. 2011 Odbor životního prostředí a zemědělství Ing. Aleš Novák / 418 oddělení ochrany přírody a krajiny

Více

Program CZ02 Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu

Program CZ02 Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu Program CZ02 Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu 1. výzva k předkládání žádostí o grant v programových oblastech

Více

Historie ochrany přírody a krajiny. Přednáška UOZP

Historie ochrany přírody a krajiny. Přednáška UOZP Historie ochrany přírody a krajiny Přednáška UOZP Počátky První právní akty z 12.-14. století -ochrana lesů, lesních a vodních živočichů, lovených jako zvěř a ryby před pytláctvím Kníže Konrád Ota (1189)

Více

Co se skrývá pod MASkou? Tvář naší MAS

Co se skrývá pod MASkou? Tvář naší MAS Co se skrývá pod MASkou? Tvář naší MAS 6 1 2 Z programů LEADER podpořila MAS 250 projektů celkovou částkou 82 599 742 Kč Celkově přinesla MAS svou činností do regionu více než 100 000 000,- Kč Projekty

Více

Podpora populace užovky stromové

Podpora populace užovky stromové KVK09_hadi_ZZ_D771_w.doc str. 1 Název projektu: Závěrečná zpráva o projektu Grantový program Karlovarského kraje Podpora populace užovky stromové Evidenční číslo smlouvy: D 771/2009 program: Záchranné

Více

Výměra parcely celková podle KN. Způsob vyuţití pozemku podle. ostatní komunikace

Výměra parcely celková podle KN. Způsob vyuţití pozemku podle. ostatní komunikace Praha: 26.1.2015 Dle rozdělovníku jednací: 011674./2015/KUSK Spisová značka: SZ_011674/2015/KUSK Vyřizuje: Ing. Zdeněk Tesař Značka: OŢP/Tes Věc: Návrh na vyhlášení maloplošného zvláště chráněného území,

Více

Zápis z workshopu Udržitelné využívání kulturní krajiny Krušné hory a péče o ni

Zápis z workshopu Udržitelné využívání kulturní krajiny Krušné hory a péče o ni Projekt Zelená síť Krušné hory (www.natura-2000-synergies.net) Zápis z workshopu Udržitelné využívání kulturní krajiny Krušné hory a péče o ni Datum: 14. a 15. 4. 2010 Místo: Program: Účastníci: Zápis:

Více

Autoři: žáci 8. a 6. třídy Soňa Flachsová, Anna Kobylková, Hana Nešetřilová Vilém Flachs. Škola: ZŠ a MŠ Adamov, Komenského 4,

Autoři: žáci 8. a 6. třídy Soňa Flachsová, Anna Kobylková, Hana Nešetřilová Vilém Flachs. Škola: ZŠ a MŠ Adamov, Komenského 4, Autoři: žáci 8. a 6. třídy Soňa Flachsová, Anna Kobylková, Hana Nešetřilová Vilém Flachs Škola: ZŠ a MŠ Adamov, Komenského 4, 679 04 1) Obsah 2) Úvod 3) Cíl 4) Terénní deník 5) Závěr 6) Seznam literatury

Více

AOPK ČR Ostrava. Agroenvironmetální opatření (louky a pastviny) a jejich možný přínos pro druhovou rozmanitost

AOPK ČR Ostrava. Agroenvironmetální opatření (louky a pastviny) a jejich možný přínos pro druhovou rozmanitost Agroenvironmetální opatření (louky a pastviny) a jejich možný přínos pro druhovou rozmanitost AEO mají za úkol: Podpořit způsoby využití zemědělské půdy, které jsou v souladu s ochranou a zlepšením životního

Více

Výroční zpráva. Fanklubu HC Slavia Praha, o. s.

Výroční zpráva. Fanklubu HC Slavia Praha, o. s. Výroční zpráva Fanklubu HC Slavia Praha, o. s. za sezónu 2014/2015 SLOVO ÚVODEM Vážení sešívaní přátelé, pro slávistu nebylo v posledních dvaceti letech horší sezóny. Náš červenobílý klub padl a sestoupil

Více

Ochrana přírodního dědictví

Ochrana přírodního dědictví Partnerství : proč a jak Vaše podpora je pro nás opravdu důležitá. Ochrana přírodního dědictví Beskyd a péče o jeho uchování je závislá na finančních prostředcích i morální podpoře zodpovědných lidí. Podpořte

Více

Ošklivé nežádoucí hromady nebo významný biotop? Jaromír Maštera

Ošklivé nežádoucí hromady nebo významný biotop? Jaromír Maštera Ošklivé nežádoucí hromady nebo významný biotop? Jaromír Maštera březen 2016 Hromady = hromady nebo hromádky přírodního materiálu přírodní materiál cca to co vyrostlo nebo vzniklo na lokalitě: dřevo, tráva,

Více

Zkušenosti SFŽP s posuzováním nákladovosti projektů Operačního programu ŽP. zelená linka:

Zkušenosti SFŽP s posuzováním nákladovosti projektů Operačního programu ŽP.  zelená linka: Zkušenosti SFŽP s posuzováním nákladovosti projektů Operačního programu ŽP www.opzp.cz zelená linka: 800 260 500 dotazy@sfzp.cz Hodnocení projektů v PO 6 2007-2013 Hodnotící kritéria rozdělena na dvě skupiny

Více

Ochrana přírody v ČR

Ochrana přírody v ČR I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 30 Ochrana přírody v ČR Pro potřeby

Více

Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace

Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace Vranov nad Dyjí 12.-14.6.2015 Za podpory z kampaně P&G Press trip s ambasadorkou Mirkou Knapkovou Na vodě s Mirkou Aktivity na pláži Výlet do okolí DĚKUJEME!

Více

ZÁCHRANNÉ PROGRAMY A ZÁCHRANNÉ STANICE

ZÁCHRANNÉ PROGRAMY A ZÁCHRANNÉ STANICE ZÁCHRANNÉ PROGRAMY A ZÁCHRANNÉ STANICE Záchranné programy zvláště chráněných druhů Problematika záchranných programů je upravena v Zákoně o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb. K ochraně zvláště chráněných

Více

Závěrečná zpráva o projektu

Závěrečná zpráva o projektu KVK10_hadi_ZZ_703_w.doc str. 1 Závěrečná zpráva o projektu Grantový program Karlovarského kraje Údaje o projektu název projektu: Podpora populace užovky stromové Evidenční číslo smlouvy: D 703/2010 program:

Více

Specifický cíl 4.2 Posílit biodiverzitu

Specifický cíl 4.2 Posílit biodiverzitu Specifický cíl 4.2 Posílit biodiverzitu Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Jakub Čejka, Jiří Nyklíček 3. 11. 2016, Dolánky u Turnova www.opzp.cz zelená linka: 800 260 500 dotazy@sfzp.cz Aktivity specifického

Více

Závěrečná zpráva o projektu. Záchrana lučních sadů v pozemkovém spolku Meluzína. funkce: vedoucí regionálního centra

Závěrečná zpráva o projektu. Záchrana lučních sadů v pozemkovém spolku Meluzína. funkce: vedoucí regionálního centra OCHRANA BIODIVERZITY Národní program ČSOP Závěrečná zpráva o projektu Záchrana lučních sadů v pozemkovém spolku Meluzína číslo projektu: 141621 1. Údaje o organizaci, která projekt realizovala: organizace

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy, poznámky. Poznáváme přírodu

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy, poznámky. Poznáváme přírodu Předmět: PŘÍRODOPIS Ročník: 6. Časová dotace: 2 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy, poznámky Konkretizované tematické okruhy realizovaného průřezového tématu Poznáváme přírodu

Více

Výroční zpráva. Občanského sdružení FOUSEK o. s. za rok Fousek o. s. Lidická 247, Dubí u Teplic 2

Výroční zpráva. Občanského sdružení FOUSEK o. s. za rok Fousek o. s. Lidická 247, Dubí u Teplic 2 Výroční zpráva Občanského sdružení FOUSEK o. s. za rok 2011 Fousek o. s. Lidická 247, 417 02 Dubí u Teplic 2 E-mail: info@fousek-os.cz Telefon: +420 731 648 264, +420 723 489 796 IČ: 26567971 Zpráva o

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Českolipským kočkám a pejskům o. s. za rok 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Českolipským kočkám a pejskům o. s. za rok 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Českolipským kočkám a pejskům o. s. za rok 2013 1/6 Název: Českolipským kočkám a pejskům o. s. Sídlo: Skalice u České Lípy 504, 471 17 IČ: 22707701 DIČ: CZ22707701 Č. účtu: 259446298/0300

Více

Právní omezení rekreačních aktivit vyplývající z legislativy ochrany přírody. Jaroslav Knotek Ústav aplikované a krajinné ekologie

Právní omezení rekreačních aktivit vyplývající z legislativy ochrany přírody. Jaroslav Knotek Ústav aplikované a krajinné ekologie Právní omezení rekreačních aktivit vyplývající z legislativy ochrany přírody Jaroslav Knotek Ústav aplikované a krajinné ekologie Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 2 odst. 2 písm. k) Ochrana

Více

Srovnání ochrany přírody a krajiny včeské republice a Rakousku na příkladu NP Podyjí a Thayatal. Michaela Krpálková

Srovnání ochrany přírody a krajiny včeské republice a Rakousku na příkladu NP Podyjí a Thayatal. Michaela Krpálková Srovnání ochrany přírody a krajiny včeské republice a Rakousku na příkladu NP Podyjí a Thayatal Michaela Krpálková Obsah Srovnání legislativy Srovnání územní ochrany přírody Srovnání NP aplikované na NP

Více

Zadání zakázky Údržba vybraných významných přírodních lokalit v hl. m. Praze řízenou pastvou smíšenými stády ovcí a koz v období 2015-2016 Odbor ochrany prostředí Magistrát hl. m. Prahy Jungmannova 35,

Více

Zpráva o činnosti v roce 2011

Zpráva o činnosti v roce 2011 Zpráva o činnosti v roce 2011 15.5.2012 Text : Jan Dus, Jana Škubalová Autoři fotografií : Jan Dus, Eva Grollová, archiv Diakonie ČCE Diakonie Českobratrské církve evangelické Středisko humanitární a rozvojové

Více

Nákup vybavení k managementu lokalit (motorová pila), koordinace práce 18 dobrovolníků, zajištění správy pozemků a vytvoření propagačního baneru.

Nákup vybavení k managementu lokalit (motorová pila), koordinace práce 18 dobrovolníků, zajištění správy pozemků a vytvoření propagačního baneru. REALIZOVANÉ PROJEKTY NA PODPORU VZNIKU A ROZVOJE POZEMKOVÝCH SPOLKŮ V ROCE 2014 Podáno 30 projektů. 30 realizovaných projektů podpořeno částkou 1.400.000 Kč. Projekt: 321401 ZO ČSOP Buchlovice (IČ 70967318)

Více

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území "přírodní památka Uhřínov - Benátky" (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb.

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území přírodní památka Uhřínov - Benátky (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb. Název chráněného území Uhřínov - Benátky Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území "přírodní památka Uhřínov - Benátky" (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb.) Předmět ochrany

Více

Zpráva ze služební cesty

Zpráva ze služební cesty Zpráva ze služební cesty 7. 7. 2015 Dopoledne cesta z Hradce Králové do Prahy a na Letiště Václava Havla. V 11:55 odlet do Osla. Na letišti v Oslu Gardermoen půjčení auta a přesun do Osla k ubytování.

Více

Viadua sdružení pro ochranu a obnovu přírody a krajiny Závěrečná zpráva k projektu Zajištění péče o luční záhony na území města Olomouce

Viadua sdružení pro ochranu a obnovu přírody a krajiny Závěrečná zpráva k projektu Zajištění péče o luční záhony na území města Olomouce Viadua sdružení pro ochranu a obnovu přírody a krajiny Závěrečná zpráva k projektu Zajištění péče o luční záhony na území města Olomouce dle Smlouvy č OZP-PKZ/DOT/001128/2016/Pri o poskytnutí finanční

Více

REJSTŘÍK. Obsah. Základní údaje. Obecné informace. Zpráva o činnosti. Finanční část. Finanční část - Rozvaha analyticky str. 1+2

REJSTŘÍK. Obsah. Základní údaje. Obecné informace. Zpráva o činnosti. Finanční část. Finanční část - Rozvaha analyticky str. 1+2 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Obsah Základní údaje Obecné informace 2 3 4 REJSTŘÍK Zpráva o činnosti 5 Finanční část 6 Finanční část - Rozvaha analyticky str. 1+2 7 Finanční část Aktiva, Pasiva str.1 8 Finanční

Více

Prosíme, upozorněte na problém co nejvíce Vašich kolegů, NNO, institucí a profesionálních sdružení.

Prosíme, upozorněte na problém co nejvíce Vašich kolegů, NNO, institucí a profesionálních sdružení. Doporučené odpovědi naleznete níže v tomto dokumentu Je samozřejmě zcela na vás, abyste upravili odpovědi podle vašich zkušeností a názorů, ale uvědomte si prosím, že vaše odpovědi budou interpretovány

Více