DOŠLO DNE počet listu:... Číslo jednací: Spisová značka: 2007/82/tyl Č.j.:bur/ Vyřizuje: Mgr. Lenka Burešová

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DOŠLO DNE počet listu:... Číslo jednací: 6-08- Spisová značka: 2007/82/tyl Č.j.:bur/ Vyřizuje: Mgr. Lenka Burešová"

Transkript

1 ÚŘAD RADY,, 1 pro rozhlasové a televizní vys.lani DOŠLO DNE počet listu:... Číslo jednací: Spisová značka: 2007/82/tyl Č.j.:bur/ Vyřizuje: Mgr. Lenka Burešová BIOCLINICAs.r.o. IČ: Balbínova 4/ Praha 2 Josef Krátký jednatel obchodní firmy BIOCLINICA s.r.o Božice 87 J V Praze dne 30. července 2009 Věc: 1. Oznámení o doplnění podkladů pro rozhodnutí ve věci 2. Usnesení o stanovení lhůty k vyjádření 1. oznámení o doplnění podkladů pro rozhodnutí ve věci Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své kompetence dané ustanovením 5 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání v platném znění (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.) a dle ustanovení 36 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, Vám tímto oznamuje, že ve věci správního řízení spis. zn. 2007/82/tyl provedla doplnění podkladů pro rozhodnutí ve věci a ukončila dokazování. Rada požádala o vyjádření Českou obezitologickou společnost, a to dopisem čj. had/4740/09, adresovaným této společnosti, konkrétně prim. MUDr. Petru Suchardovi, CSc, III. Interní klinika 1. LF UK a VFN, U nemocnice 1, PSČ: , Praha 2. Česká obezitologická společnost se kvěci vyjádřila dopisem, jenž byl Radě doručen dne 21. července 2009 pod č.j Obě listiny Vám zasíláme v příloze. Oznamujeme Vám, že Rada věc správního řízení spis. zn. 2007/82/tyl projedná na svém 14. zasedání 2009 ve dnech srpna usnesení o stanovení lhůty k vyjádření Podle ustanovení 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, máte možnost se před vydáním rozhodnutí vyjádřit k jeho podkladům i ke způsobu jejich zjištění, popř. navrhnout jejich doplnění.

2 Rada Vás žádá o písemné vyjádření v předmětné věci, přičemž v souladu s 36 odst. 1 a 134 správního řádu vydává předseda Rady toto usnesení: pro písemné vyjádření, jakož i Vaše další návrhy, je stanovena lhůta do 14. srpna Přílohy: 1) žádost o vyjádření adresovaná České obezitologické společnosti č.j. had/4740/09 2) vyjádření České obezitologické společnosti č.j V Praze dne: 31. července 2009 JUDr. Kateřina Kalistová předsedkyně Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Vypraveno dl - i

3 Č.J.:had/ Zasedání Rady 11/ poř. č. 14 Vyřizuje: Mgr. Jiří Hadaš r L Prim. MUDr. Petr Sucharda, CSc. Česká obezitologická společnost III. interní klinika 1. LF UK a VFN U nemocnice Praha 2 J Věc: Žádost o vyjádření Vážený pane doktore, Obracíme se na Českou obezitologickou společnost Vaším prostřednictvím ve věci správních řízení vedených Radou pro rozhlasové a televizní vysílání se zadavateli a zpracovateli reklam na doplňky stravy slibující rychlý a nenávratný úbytek hmotnosti. I. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) vede z moci úřední správní řízení se zadavatelem reklamy na přípravek CITRAX (mutace 402, délka spotu 2 min), který byl vysílán dne 14. ledna 2007 v 10:26:03 hodin na programu ČT1 provozovatele Česká televize. Přepis spotu V úvodu spotu v obraze symbol Švýcarska, tj. bílý kříž na červeném štítě, a nápis Bioclinica, pod ním health & beauty channel", dole drobně All Rights Reserved Copyright Bioclinica. Následuje záběr na sedící štíhlou ženu, v dalším jsou v obraze dvě ženy, které se střídají ve výkladu k přípravku CITRAX. Obraz je doprovázen ve spodní části obrazovky vlevo telefonním číslem případně odkazem na web stránky logem Bioclinica, textem volejte ihned"a případně pohledem na balení přípravku, v pravé dolní části potom tímtéž telefonním číslem a adresou firmy Bioclinica s.r.o. Do obrazu hovořící ženy se prolínají postupně pohledy na balení přípravku, barevné znázornění vázání tuků na CITRAX a grafy hubnutí v závislosti na čase. Výklad: čistá citrónová šťáva je pravá vitamínová bomba, alespoň pokud se jedná o vitamín C. A vitamín C chrání krevní cévy a buňky organizmu, snižuje cholesterol a stimuluje obranné mechanizmy. Podněcuje vytváření vláken kolagenu a napíná vazivovou tkáň a pokožku. Především ženy ocení jeho působení, protože zamezuje osteoporóze a je ideální při odstraňování celulitu. S tobolkami CITRAX, s planým citrónem, se nyní i vám může podařit to, o co jste se dosud neúspěšně kdoví kolikrát pokoušeli. Teď se můžete rychle a bez problémů zbavit přebytečných kilogramů, spálit tukové vrstvy a provždy si udržet dokonalou postavu CITRAX je nejlepší prostředek na hubnutí, jaký si člověk jenom může představit. Váže na sebe přebytek tuků a společně s tuky se nestráveny vylučuje, což má za následek ztrátu až do 12.3 kg za čtyři týdny. A přitom má neporovnatelnou přednost:

4 zdravý způsob hubnutí bez obvyklé dietní horečky. Se třemi tobolkami denně můžete rychle a lehce získat postavu, o které sníte". ~ J pan Franz K. s fotografií Předtím: začali jsme pociťovat vážné zdravotní potíže. Moje zdraví se zhoršilo a marný boj s kilogramy pokračoval, dokud mi manželka jednoho dne nepřinesla CITRAX. Jedl jsem, a kilogramy přesto ubývaly. Zdravotně se cítím mnohem lépe". Sedící ženy pokračují: jak působí tobolky CITRAX? Mají dvojitý účinek: zamezují vytváření nových tukových buněk a ničí staré. Teď skutečně můžete za dva týdny ubrat až o Haset kilogramů, přitom břicho, boky a horní část stehen jsou zase hladké a silné. A s nehezkými vrstvami se loučíte navždy. Program na hubnutí založený na tobolkách CITRAXu je 75x účinnější než největší diety. Je dokázáno, že 98 % všech testovaných osob za tři týdny zhublo až o 12 kilogramu. Přesvědčte se sami. Bez námahy si můžete darovat ideální postavu". V závěru spotu jsou v pravé dolní části informace o ceně přípravku: Původní cena Kč Cena po slevě 1199,- Kč + 96,- Kč poštovné Balné zdarma volejte ihned! 75x účinnější než největší diety" Z předmětného reklamního spotu vyplývá, že prostřednictvím přípravku lze zhubnout až 12 kg za 3 týdny a to pomocí unikátního složení přípravku. Teleshoppingový spot podává výklad působení přípravku. V prvé části lze mít za to, že konstatuje obecně známé skutečnosti o účincích vitamínu C (...chrání krevní cévy a buňky organizmu, snižuje cholesterol a stimuluje obranné mechanismy., zamezuje osteoporóze a je ideální při odstraňování ceíulitu...), dále je řečeno, že přípravek obsahuje planý citrón a dále uživatelé přípravku vysvětlují působení přípravku v organizmu (...váže na sebe přebytek tuků a společně s tuky se nestrávený vylučuje....zamezují vytváření nových tukových buněk a ničí staré...). Vše je doprovázeno ujišťováním o rychlosti a snadností s jakou lze hubnout, o maximálních hodnotách zhubnutí a účinnosti přípravku. Pasáž spotu, která hovoří o jednoznačných pozitivních účincích na organismus (ochrana krevních cév a buněk, snížení cholesterolu, stimulace obranných mechanismů, zamezení osteoporóze), se vztahuje k působení vitamínu C, nikoli k samotnému preparátu. Průvodkyně šotem nicméně konstatují, že CITRAX obsahuje planý citrón, a tudíž si divák může dovodit, že všechny uvedené pozitivní účinky může CITRAX přinášet. Otázkou je, zda teleshoppingový spot lze vyhodnotit jako reklamu klamavou dle 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 40/1995 Sb. Ve spotu se doslova tvrdí: Je dokázáno, že 98 % všech testovaných osob za tři týdny zhublo až o 12 kilogramů. Přesvědčte se sami. Bez námahy si můžete darovat ideální postavu". Přitom lékaři před podobnými preparáty opakovaně varují a jejich účinky důsledně zpochybňují. 2

5 II. Rada dále vede z moci úřední správní řízení se zadavatelem reklamy na přípravek Formia 4 Intensive. Popis reklamního spotu: Škrtl Vás kalhoty, dokonce i tričko je Vám těsné? Chcete opravdu radikálně zhubnout? Absolutní novinka Formia 4 INTESIVE. Zbavte se tuku i v oblasti bříška, stehen a boků. Zcela nové účinné látky pronikají do hloubky a okamžitě spalují i dlouhodobě uložené tukové buňky. Nedělejte kompromisy a zbavte se přebytečného tuku definitivně. Nová Formia 4 INTENSIVE. A nyní zaváděcí balení, měsíc hubnutí zdarma. Z těchto tvrzení jednoznačně vyplývá, že přípravek po svém použití vede k radikálním změnám hmotnosti díky schopnosti spalovat tuky v konkrétních tělesných partiích. III. Rada se předmětnými reklamními spoty zabývala z hlediska možného porušení zákona č. 40/1995 Sb., zejména jeho ustanovením 2 odst. 1 písm. c), které stanovuje, jaká reklama je zakázána a dospěla k závěru, že předmětná reklama v důsledku svého především zvukového zpracování může u diváka - spotřebitele, navodit dojem, že jen na základě užívání doplňku stravy dojde k radikálnímu snížení tuků v těle, může tedy jít o reklamu klamavou, neboť údaje v reklamě uvedené mohou v celkovém kontextu reklamy uvádět diváky v omyl. Dle ustanovení 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 40/1995 Sb. se zakazuje reklama, která je reklamou klamavou. Klamavá reklama je definována v 45 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, kde podle odst. 1 je klamavou reklamou šíření údajů o vlastním nebo cizím podniku, jeho výrobcích Či výkonech, které je způsobilé vyvolat klamnou představu a zjednat tím vlastnímu nebo cizímu podniku v hospodářské soutěži prospěch na úkor jiných soutěžitelů či spotřebitelů. Odst. 2 se za šíření údajů považuje sdělení mluveným nebo psaným slovem, tiskem, vyobrazením, fotografií, rozhlasem, televizí či jiným sdělovacím prostředkem. Odst. 3 je klamavým i údaj sám o sobě pravdivý, jestliže vzhledem k okolnostem a souvislostem, za nichž byl učiněn, může uvést v omyl. Ze shora uvedené citace je zřejmé, že reklama, aby jí bylo možno označit za klamavou, musí splňovat současně 2 podmínky, a to způsobilost vyvolat klamnou představu a zjednání prospěchu na úkor jiných soutěžitelů či spotřebitelů, přičemž však není nutné, aby k prospěchu jedněch a ke škodě druhých již skutečně došlo. Reklama nemusí vyvolat klamnou představu u všech spotřebitelů, postačí, když oklame jen určitou část. K oklamání postačí, aby spotřebitel sledoval reklamu s obvyklou běžnou, tedy spíše povrchní, pozorností. IV. Rada při posuzování reklam vycházela z obecně známých skutečností, že hubnutí je proces, u kterého dochází k úbytku hmotnosti. Množství tuku se snižuje pouze jeho spotřebou, tedy jeho přeměnou na energii (eventuelní možnost je i chirurgické odstranění). Přeměna na energii není možná bez kombinace s pohybem a následným deficitem mezi příjmem a výdejem energie. Jakákoliv jiná možnost na účinné hubnutí není možná. Z tohoto pohledu se jeví reklamní tvrzení jako zavádějící a nepravděpodobná, zejména v kombinaci s cíleným hubnutím určitých tělesných partií. 3

6 V obdobných věcech rozhodoval i soud, jehož názorem je Rada vázána, přičemž výše uvedené teze shledal jako nedostatečné a zavázal Radu k zajištění odborných posudků ve věci obsahu reklamy. Na základě shora uvedeného a s přihlédnutím k záznamu reklam Vás Rada prosí o vyjádření: 1. Zda na základě deklarovaných vlastností látek mohou mít přípravky CITRAX a Formia 4 Intensive deklarované účinky (odbourání tuku, úbytek váhy bez změny životosprávy, pouze v příčinné souvislosti s užitím preparátu). 2. V případě přípravku CITRAX je možné dosáhnout více než 12 kg úbytek váhy v období 3 týdnů, aniž by došlo více či méně k pouhému úbytku vody v těle? 3. V případě přípravku Formia 4 Intensive může dojít k cílenému formování postavy. Dále prosíme o zodpovězení otázek obecného charakteru vztahujícím se k hubnutí: 1. Existují látky podporující spalování tuku? 2. Lze snížit váhu prostřednictvím doplňků stravy (obecně)? 3. Lze jejich prostřednictvím odbourat tuk? 4. Jaké jsou obecně teoretické předpoklady a nutnosti pro snížení tělesné váhy? 5. Je formou užívání prostředků podporující spalování tuku zformovat cíleně konkrétní tělesné partie? 6. Lze se tuku zbavit definitivně? 7. Jaký je optimální váhový úbytek? 8. Rozdíl mezi pojmy často užívanými v reklamách, respektive jejich objasnění: hubnutí, redukce hmotnosti, spalování tuků, zeštíhlení, odbourávání tuků, jo-jo efekt. S ohledem na zákonné lhůty ve správním řízení si Rada dovoluje požádat o vyjádření obratem. Současně také velmi uvítáme odkazy na odborné prameny, resp. další osoby s odbornou způsobilostí k dané problematice. Vážený pane doktore, Dovolte, abych Vám předem poděkovala za Váš vstřícný přístup. Současně si dovoluji uvést kontakt na Mgr. Šotkovou, ředitelku Analytického odboru, která zaštiťuje tato správní řízení po právní stránce. Mgr. Martina Šotkova, , mail V Praze dne 2. července 2009 záznam reklam vyjádření účastníka spolu s vědeckým posouzením produktu CITRAX 4 VVp re v 3 no Cr.e li-

7 n D OLEČEK KAHOUNOVÁ SEDLÁČKOVÁ ÚŘAD RADY pro rozhlasové a televizní vysílání DOŠLO DNE Číslo Jednací: Rada pro rozhlasové a televizní vysílání Krátká Praha 10 elektronicky se zaručeným el podpisem, doporučené k sp.zn.2007/83/tyl V Praze dne 21.února 2007 Účastník řízení: Právně zastoupen: BIOCLIN1CA s.r.o., IČ: se sídlem Balbínova 4/392, Praha 2, PSČ: Mgr. Kateřinou Sedláčkovou, advokátkou Doleček Kahounová Sedláčková, advokátní kancelář se sídlem: Ostrovní 30/126, Prahal- Nové Město Vyjádření společností BIOCLINICA s.r.o, ve věci správního řízení zahájeného ohledně reklamní nabídky výrobku Citrax Jednou Plná moc právního zástupce Přílohy: Současný terapeutický výzkum - klinický a experimentální - C.M.Colker, D.S. Kalman, G.C.Torina, T. Perlis, C. Street S pomerančovníkem hořkým ke zhubnutí - Jim English Advantura Z Složení/Funkce A CVOK A " K' KANCELAf? _A'A- DPT CE - S.EC H" S«*N\VAL,Tg ř-artkerl CCi- CSC- 3' i V ---E - í* i-, --pr ÍŠ.-.: or.r. : -s».v* VÍ r. h : \ -i. s. < i. ťtl'0

8 DOLEČEK KAHOUNOVÁ SEDLÁČKOVÁ Ať-V ".f«'m r»/,mi rj "'v I. Vpráviiím zastoupení společnosti BIOCLINTCA s.r.o., se sídlem Balbínova 4/392, IČ: , zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka (dále jen: účastník řízení) se vyjadřujeme ve věci správního řízení zahájeného ohledně souladu reklamy na přípravek Citrax" se zákonem Radou pro rozhlasové a televizní vysíláni jakožto příslušným orgánem dohledu (dále jen: správní orgán). II. Účastník by předem rád správnímu orgánu oznámil, že v mezidobí, tj. ode dne doručení Oznámení o zahájení správního řízem dne , s faktickou účinností k , došlo ke změně vysílaného teleshoppingového sporu na výrobek Citrax. Původní verze této televizní reklamy na Citrax, ohledně které je správní řízeni vedeno, byla z vysílání stažena dne a nahrazena novou upravenou verzí dne Původní reklama byla pouhým překladem původního znění z originálu, dodaného účastníku jako distributorovi výrobcem, který účastník shledal jako ne zcela vhodný pro relevantní trh v ČR a proto se rozhodl k přepracování spotu za spolupráce odborníků z oblasti reklamy i práva. Podobný postup původně vyloučil s ohledem na to, že jako malá společnost se třemi zaměstnanci začínající podnikání jej pokládal za příliš nákladný. ni. Účastník dále uvádí bližší fakta ohledně přípravku, který je předmětem Šetřené reklamy. Citrax je přípravek na hubnutí, jehož celoevropským distributorem je společnost Medosan Handles GmBH, a účastník řízení je pak distributorem pro Českou republiku. Výrobcem je společnost TRADLX AG, se sídlem JLowenstrasse 4, Ch-9230 Flawil, Švýcarsko. Všechny výrobky tétofirmyjsou testovány a schváleny Švýcarským lékařským ústavem a samozřejmě také Státním zdravotnickým ústavem ČR, Při zpracování reklamy byly použity informace zprostředkované výrobcem, společností TRADLX AG, které poskytuje svým dalším distributorům v rámci Evropy, IV. V telesboppingovém spotu je dle názoru účastníka řízení výrobek Citrax dostatečně prezentován jako doplněk stravy, čímž je šetřená reklama věcně v souladu s ustanovením 5d odst.2 zákona č.40/1995 o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č.468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání. ADVOKÁTNÍ KAKCELA* L*W OFF'CE ' ^fcchts^ww^lte 3-,íFr.-.i i.':* <» c." PR*-n, i N. * M"-f PARTNER) MGK MARct- D.it.c;: > T-1 řn? "- a.-;.? *iw " R --. -J?:Í Mon KATCKI>SA SIC-.ir*-.jv* < i.-..> r-jč»-t»3:-" IŮC'.'**

9 DOLEČEK KAHOUNOVÁ SEDLÁČKOVÁ V, Účastník řízení upozorňuje na skutečnost, že vyjádření uváděná v předmětné reklamě týkající se účmků Citraxu jsou pravdivá a zakládají se na četných odborných výzkumech, které prokázaly vlastnosti jednotlivých složek přípravku a lze konstatovat, že informace týkající se vlstností přípravku, resp. jeho účinných složek, jsou již v zobecněné formě všeobecně známými a volně dostupnými informacemi v odborné a speciálně na výživu a zdraví zaměřené literatuře. O výsledcích experimentů pojednávají i odborné studie, které jsou připojeny k tomuto podání a které účastník navrhuje jako důkazy k prokázání svých tvrzení ohledně správnosti a pravdivosti výroků posuzované reklamy. VI. Studie, jejímž autorem je Jim English, jednoznačně dokumentuje, mimo jiné, hubnoucí účinky Citrusu aurantium, látky, jejíž výtažek je obsažen vedle vápníku a vitaminu C v Citraxu, tím, Že aminy obsažené v extraktu této látky působí na beta-3 receptory, čímž stimulují lipolýzu, tedy uvolňování tuků z tělesných zásob, a zrvchluii klidový metabolismus, terraogenezi, tím se rozumí spalování tuků, současně látky obsažené v extraktu z citroníku pomáhají Šetřit a udržovat svalovou hmotu. Studie také zmiňuje provedené laboratorní testv. O provedeném klinickém výzkumu hovoří také další studie, autory jsou C.M.Colker, D.S. Kilman, G.C.Torina, T. Pedis. C. Street, o účincích výtažku z Citrus aurantium. kofeinu a třezalky na úbytek tělesného tuku, hladiny tuku a změny nálady. Výsledkem terapie, které se zúčastnilo 23 dospělých jedinců s nadváhou, rozdělených do 3 skupin, z nichž jedné skupině byla podávána směs obsahující 975 mg výtažku z Citrusu aurantia, bylo zjištění, že právě u léto skupiny byl vykázán značný úbytek tělesné hmotnosti a současně také značné sníženi tělesného tuku. Třetí studie pojednává o pozitivních účincích extraktu Citrusu Aurantium. Advantura Z, na metabolismus, odbourávám uložených tuků, bez jakýchkoli vedlejších nepříznivých efektů nebo změn kardiovaskulárních rozměrů. VIL V reklamě nejsou Citraxu přisuzovány vlastnosti prevence, léčby nebo vyléčení lidských onemocnění ani takové vlastnosti naznačovány. Zveřejňované údaje o účincích látek obsažených v Citraxu jsou pouze konstatováním skutečností, které jsou vědecky podloženy. Pro případ, že by orgán dohledu z jakéhokoli důvodu shledal důkazy navržené a předložené účastníkem řízem jako nedostačující k plnému prokázání jeho tvrzení ohledně pravdivosti reklamy, navrhuje účastník provedení důkazu posudkem nezávislého znalce, určeného za ADVOKATNi KANCELÁŘ L.AV.'OFF-CE ^EC HTS AN'iV.»l TF PARTr.ERl Oíiur 'ncl 19h i <" of> PRÍ~A i N. "řv.»--t-»/c;r MAPCU D.VLCCC* Ctil I *C«- il.k fť\.6~ í "IS-r i" '-E».!.. >t. bqlo i.,.-i?.- -re a.-,- r*r, v- o..j. *- 7,-v - ň 4 R Uu.m«Cwuvi MC-f? K*7E r <'NA á-toi-icřova

10 DOLEČEK KAHOUNOVÁ SEDLÁČKOVÁ účelem posouzení pravdivosti výroků reklamy jednotlivých složek přípravku orgánem dohledu. v porovnání s prokazatelnými vlastnostmi vin. S ohledem na výše uvedené účastník řízení navrhuje, aby správní orgán řízení zastavil jako nedůvodné. za BIOCLINICA s.r.o. Mgr. Kateřina Sedláčková Ls. Helena Ouředníková DOLEČEK KAHOUNOVÁ SEDLÁČKOVÁ ADVOKÁTNÍ KAHCELAh OSTROVNÍ 30/126, PRAHA! TEL: FAX: IČ: DIČ: C / ADVOKÁTNÍ KÍNCELAF LAWCFPCE RECHTS*NVf*lT6 PARTNER)

11 DOLEČEK KAHOUNOVÁ SEDLÁČKOVÁ vi '»- P L N Á M O C Společnost BIOCLINICA s.r.o. se sídlem Praha 2, Balbínova 4/392, PSČ: , IČ: , jednající DuŠko Rakočevičem, jednatelem, nar zmocňuje tímto advokátku Mgn Kateřinu Sedláčkovou, č. osv. ČAK: 9966 Doleček Kahounová Sedláčková, advokátní kancelář Ostrovní 30/126, Praha 1 - Nové Mésto, PSČ: aby společnost ve všech právních věcech zastupovala, aby vykonávala veškeré právní úkony, přijímala doručované písemnosti, podávala návrhy a žádosti, uzavírala smlouvy, smíry a narovnáni, uznávala uplatněné nároky, vzdávala se nároků, podávala opravné prostředky nebo námitky a vzdávala se jich, vymáhala nároky, plnění nároků přijímala, jejich plnění potvrzovala, jmenovala rozhodce a sjednával rozhodčí smlouvy, to vše i tehdy, kdy je podle právních předpisu zapotřebí zvláštní plné moci. Tuto plnou moc společnost uděluje i v rozsahu práv a povinností podle trestního řádu, občanského soudního řadu, správního rádu, zákoníku práce a obchodního zákoníku a jako zvláštní plnou moc k zastupování ve správních řízeních ye věcech ustanovení zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání ve znění pozdějších předpisů v souvislosti s reklamou na výrobek Citrax. Společnost současně prohlašuje, že se jedná o jedinou procesní plnou moc ve věci. Bere na vědomí, že zmocněna advokátka je oprávněna sí ustanovit za sebe zástupce a pokud jich ustanoví více, souhlasí s tím, aby každý z nich jednal samostatně. Je ji známo, že podle smlouvy o poskytnutí právní pomoci náleží advokátovi odměna za toto zastoupení spolu s hotovýnii výlohami a náhradou za ztrátu času. Je povinna tuto odměnu a náhradu zaplatit kdykoliv jí bude vyúčtována 5 společně a nerozdílně s těmi, kteří společně s ní udělili zmocnění, bez ohledu na to, zda byla přisouzena vůči odpůrci. Je povinna složit přiměřenou zálohu podle postupu prací. V Praze dne Bio<8MefcPAg^ Bslblnovs 392/4, Praha 2 1: , Fax: J Duško RakoceviČ, je Přijímám zmocněni a zmocňuji dále ve stejném rozsahu Mgr. Jana Klinera, Mgr. Lindu Weidenhofferovou a M#r. Helenu Ouredníkovou, advokátní koncípienty. ttr.nl -\í.!.aw CJ< l ICIJ ííkeitíiiiamvat!f T-Aít i r.' H.f O'.: r..<-i... [',. * ( > v* <: > t-cr.

12 AdvanturaZ Složení/Funkce Formální struktura/přehled funkcí HOŘKÝ POMERANČ (CITRUS AURANTIUM) OBSAHUJE MALÉ MNOŽSTVÍ ALKALOIDŮ, KTERÝMI JSOU SINEFRLN A OKTOPAMIN. TYTO ALKALOIDY JSOU PŘÍMO - A NEPŘÍMO - PŮSOBÍCÍ ADRENERGICKÉ LÁTKY S 6- AGONISTICJCOU ČINNOSTÍ, KTERÉ SIMULUJÍ LJPOLÝZU A U NĚKTERÝCH OSOB ZVYŠUJÍ KLIDOVOU RYCHLOST METABOLIZMU. TAKTO DOCHÁZÍ KE ZVÝŠENÍ ODBOURÁNÍ TUKŮ A JEJICH OXIDACI Z TUKOVÝCH TKÁNÍ. TOTO PROHLÁŠENÍ NEBYLO VYPRACOVÁNO POTRAVINÁŘSKÝM ANI LÉKAŘSKÝM ZODPOVĚDNÝM ÚŘADEM. PRODUKT NENÍ URČENÝ K DIAGNÓZE, K LÉČBĚ ANI K PREVENCI JAKÉKOLIV NEMOCI. Advantura Z je extrakt z čínské byliny zhi-shis (nezralý hořký pomeranč; Citrus aurantium). Extrakt obsahuje alkaloidy, které mají blízko k efedrinovym alkaloidům a mají podobný účinek na metabolizmus a odbourávání tuků, jednak zvýšením metabolické úrovně a také zvýšením odbourávání uloženého tuku (lipolýzy) v těle (Jones, 1998). Alkaloidy přítomné v produktu Advantra Z obsahují syneftin, hordenin, oktopamin, tyramin a N-metyltyramin. OH ^syx^tmi ^Y^^nm ř#^y^s ^1^ KO^^V^ xo\^ H<S-*S^ Zatímco potraviny a léčivé byliny odvozené od Citrusů byly a nadále jsou využívány k různým potravinářským účelům, díky svým pozitivním účinkům na zdraví, nebyly dříve identifikovány jako byliny nebo rostliny, které by hrály roli v oblasti problematiky redukce váhy nebo v oblasti zlepšení fyzické kondice a tělesné zdatnosti. Částečně je to proto, že úroveň aktivních látek je ve většině Citrusů nízká, vyšší úroveň byla ovšem nalezena v jiných částech rostliny než v plodech nebo v nezralých rostlinkách. Například, obsah těchto látek v pomerančovém džusu je vyjádřen v milióntinách a dokonce i v miliardtinách na jednotku. Prakticky to znamená vypít 40 i více sklenek pomerančového džusu denně nebo sníst 80 pomerančů, aby došlo k příjmu takového množství aktivních látek, které je obsaženo v 1 nebo 2 tabletkách Advantry Z. Hlavrum adrenergickým aminem (alkaloidem) extraktu citrusu, Advantry Z, je synefrin a N- metyltyramin, který působí zcela nepřímo a je aktivován již v ústech. Synefrin je využíván v lékařství v Evropě. V Americe byl nahrazen Efedrinem a pseudo-efedrinem. V klasických testech tyto citrusové alkaloidy vykazují vlastnosti podobné efedrinu (Goodmore a Gilman, 1941), s aktivací B-receptorů (Munson, 1995). Novější studie prokázaly, že oba, oktopamin i synefrin, se jeví jako mimořádně účinné v oblasti stimulace lipolýzy (Carpene a kol., 1999; Fontána a kol, 2000), za předpokladu vlivu B3-receptoru (Dulloo, 1993). Wenke a kol. (1967) již předtím odhalili, že účinnost synefrinu je přibližně 3,5x vyšší, co se týče stimulace lipolýzy, než je tomu v případě oktopaminu. To naznačuje, že z hlediska účinků na B- receptory má větší účinek směs alkaloidů v přípravku Advantra Z než je tomu v případě směsi alkaloidů efedrinu v rostlině Ma-huang (Ephedra sinica). Toto teoretické prvenství se nevztahuje na oblast vedlejších účinků. Přestože počáteční studie, které se opírají o dobrovolníky (Hedrei & Gougeon, 1997) a obézní dobrovolníky (Pathak & Gougeon, 1998), vykazují excelentní termogenickou odpověď, je evidence zvýšení srdečního

13 tepu, krevního tlaku nebo stimulace centrálního nervového systému neprůkazná. Klinická studie představená Colkerem a kol. (1999) také vykazuje excelentní vliv na ztrátu váhy s absolutní absencí vedlejších účinků. Tedy ačkoliv se Citrusové alkaloidy jeví přinejmenším stejně thermogenické" jako jsou efedrinové alkaloidy, jsou ve srovnání s nimi jasně jemnější a stejně tak jsou i v menší míře zodpovědné za vedlejší efekty, které jsou charakteristické pro užívání rostliny Ma-huang (nervozita, rozrušení, třes, zvýšení krevního tlaku. Lepší tolerance k Citrusovým alkaloidům je způsobena tím, že nejsou transportovány přímo k mozku a na tukové buňky jsou zacíleny spíše specificky. Účinky Advantry Z ták mohou být lépe popsány jako niímě nepřímo - účinné látky známé jako adrenergické látky, které obvykle vyvolávají uvolnění noradrenalinu (norepinfrinu) z presynaptických míst. Ty střídavě aktivují oba a- i 6-adrenoceptory. V případě alkaloidů obsažených v přípravku Advantra Z je evidentní, že dopamin je taktéž z presynaptických míst uvolňován (Hedrei & Gougeon, 1997); ovšem je zde přítomný spíše jako prekurzor pro noradrenalin. Pokud je noradrenalin přítomný, jevy, jenž se odehrávají na různých orgánech a tkáních závisejí na relativních poměrech dvou typů receptorů, které přenášejí různou odpověď. Na základní úrovni klasická farmakologie učí, že a-aktivace má za následek kontrakci hladkého svalstva (s výjimkou mtestinálního hladkého svalstva), zatímco B-aktivace působí uvolnění hladkého svalstva s stimuluje myokardium. Tento obrázek je ovšem komplikovaný vzhledem k faktu, že a- a B - receptory se dále dělí na další typy s odlišnými charakteristikami distribuce i citlivosti a mohou být daleko více komplikované vzhledem k možnosti, že citlivost k doparninu se nesmí shodovat s citlivostí k noradrenalinu. Na buněčné úrovni aktivace B-receptorů způsobuje stimulaci adenylátcyklázy. Toto vede ke zvýšení mezibuněčné úrovně cyklického adenosinu monofosfátu (camp), který prostřednictvím komplikovaného mechanizmu vede k pozorovaným reakcím. B-receptory se mohou dále dělit na několik dalších typů - Bl, B2, B3, a předpokládá se, že právě poslední ziníhěný je zodpovědný za lipolytický a termogenický efekt adrenergických látek, zatímco je známé, že první dva typy B-receptorů jsou zodpovědné za kontrolu srdeční Činnosti. Vliv na krevní tlak je ovšem částečně způsoben aktivací a-receptorů. Jeví se, že centrální nervový systém, který ovlivňuje adrenergické látky, závisí na aktivaci obou a- i B-receptorů (s výjimkou B3-receptorů). Odpověď multi-receptorů je důležitá pro zodpovězení pozorovaných synergických vlivů kofeinu na některou z činností adrenergických látek. Celková odpověď takovýchto Činitelů, která se projevuje vnímanými vlivy, je řízena distribucí receptorů ve smyslu typů a četností. Jako příklad je možné uvést aktivaci fi-receptorů zodpovědných za vasodilataci cév v srdci a kosterních svalech, zatímco současná a-aktivace je příčinou vasokonstrikcí ve zbytku cévního řečiště. Toto je klasická odpověď "fíght oř flight" "bitva nebo let", která společně s ostatním metabolickými výsledky aktivace adrenoreceptorů vede tělo k optimálinmu stavu fyzické námahy. Matabolické výsledky aktivace adrenoreceptorů také zahrnují účinky lipolýzy a termogeneze. V případě lipolýzy aktivace některých a-receptorů zabraňuje tomuto procesu, zatímco aktivace B3-receptorů stimuluje lipolýzu a zároveň, možná částečně díky zvýšené dostupnosti živin, zahajuje termogenickou odpověď. Celková odpověď tukových tkání tak závisí na relativním poměru a B3-receptorů. Vysoký poměr vyvolá nižší termogenickou odpověď než tomu bude v případě nižšího poměru. Snížení termogenické odpovědi odpovídající zvýšenému poměru a-receptorů může vysvětlit proč některé studie tennogenických odpovědí k adrenergickým odpovědím identifikují dvě skupiny obyvatelstva: reagující osoby a relativně nereagující osoby. Ačkoliv výše popsané obecně přijímá vysvětlení účinků adrenergetických látek, počáteční klinické pozorování alkaloidů obsažených v přípravku Advantra Z selhali v prokázání

14 kardiovaskulárních účinků (zvýšení tepové frekvence) nebo nepatřičné stimulace centrálního nervového systému, což je typické v případech efedrinových alkaloidů z rostliny Ephedra sinica (Ma-huang). Tato pozorování ovšem poukazují na zřejmý vliv na termogenezi (Hedrei a Gougeon, 1997; Pathak a Gougeon, 1998), s pmvodním vlivem ztráty váhy a podstatný vliv stimulace ztráty tuků (Colker a kol, 1999). Nedostatečný vliv na centrální nervový systém může být přičítán relativně nízké Iipofilitě Citrusových alkaloidů. Tyto alkaloidy zpomalí průchod přes hematoencefalickou bariéru. Přestože absence kardiovaskulární aktivity vede k závěru, že alkaloidy AdYantry Z mají nepatrný vliv na a-, Bl- a B2-receptory, termogenický efekt potvrzuje, že aktivují periferní 63- receptory. Část vysvětlení pro tuto disocíaci může být nalezena skutečností, že alkaloidy Advantry Z uvolňují dopamin a noradrenalin z presynaptických míst a pokud existují dostatečné mechanizmy pro re-absorpci noradrenalinu, uvolněný dopamin může zůstat déle v synaptických štěrbinách a prodloužit aktivaci B3-receptorň. Můžeme také uvažovat o tom, že ačkoliv má dopamin vlastnosti podobné noradrenalinu, specificita a preference k B3- receptorům může být odlišná. Ačkoliv nejnovější studie ukazují, že oba alkaloidy extraktu, jak oktopamine tak i synefrin, jsou agonisté B3-receptorů v buňkách savců (Carpene a kol., 1999; Fontána a kol., 2000), Wenke a kol. (1967) již předtím dokázali, že oktopamin měl signifikantní lipolytický vliv, ale že synefrin byl asi 3,5krát tak účinný, bylo indikováno, že tyto složky Advantry Z mají vysokou specificitu k B3-receptorům. Tedy, zatímco existuje jasný důkaz vycházející z aktuálních studií receptorů, že alkaloidy Advantry Z (oktopamin a synefrin) vykazují specificitu k B3-receptorům, důkaz vycházející z experimentálních studiích na lidech naznačují, že toto musí být jedním z hlavních mechanizmů akce. - V případě dobrovolníků, žádný projev kardiovaskulárních jevů v případě jedné dávky i v případě opakujících se dávek, ale signifikantní nárůst metabolického poměru. V případě obézních, signifikantní nárůst poměru ztráty váhy, vzhledem k celkové ztrátě tuku (následkem lipolýzy, bez evidence jakýchkoliv vedlejších efektů nebo změn kardiovaskulárních rozměrů. Tato pozorování ukazují relativní absenci vlivu na a-, Bl- a B2-receptory, ale silný vliv na B3- receptory. Zbývá tedy určit, zda tyto zapříčiněné periferními vlivy dopaminu jsou možným následkem rozčleněných činností směsi alkaloidů, nebo je toto výsledek obou předpokládaných mechanizmů. Vzrůstající rychlost metabolismu je prospěšná pro ztrátu váhy, od té doby, co se metabolismus stane lenivý v případě nízkokalorické diety u subjektů trpící nadváhou a obezitou. V případě vzrůstajícího štěpení uložených tuků, více ze ztráty váhy pochází ze samotného tuku a tělní bílkoviny z tkání jsou zachovány, takto je napomáháno zabránit ztrátě tělesné hmotnosti svalové tkáně, k čemuž často dochází v případě hubnutí. Zatímco činnost adrenergetických látek, která je vyjadřována dobrou termogenezi bez vedlejších projevů významného zatížení todiovaslailárního a centrálního nervového systému, je ideálriím doplňkem pro řízení a kontrolu problému nadváhy, může být užitečná jako ergogenická pomůcka pro zlepšení fyzických výkonů (Yang a McElligott, 1989). Okamžitou činností je zvýšení energetické dostupnosti a tedy zvýšení kapcity pro fyzickou námahu, zatímco dlouhodobá činnost má za výsledek zvýšení svalové hmotnosti, v případě, že dochází ke správné kombinaci dietních programů a tréninku. Vskutku bylo doporučeno, že se tyto látky chovají jako velmi účinná anabolika, v případě, že jsou podávány v průběhu delší periody. Oba příznivé vlivy, ergogenický i ten, který je vhodný pro ztrátu váhy byly potvrzeny kombinací vlivu na lipolýzu a termogenický vliv. Tedy, vzrůstem poměru, při kterém je tuk odbouráván z tělních zásob (lipolýza) a souběžně vzrůstající metabolické rychlosti - termogeneze, je urychleno odstranění nežádoucích tukových zásob.

15 Jestliže vzroste dostupnost živin pro oxidaci (3 mastné kyseliny, které jsou uvolňovány z tukových zásob), tělo získá lepší přístup k většímu množství energie. Využití těchto živin tělem šetří bílkoviny, které mohou být také oxidovány na energii. Společně s příjmem vysokého obsahu proteinu a cvičením, může mít za následek dostupnost aminokyselin pro včlenění do bílkovin přítomných ve svalové hmotě. JINÝ ASPEKT TERMOGENEZE! Od doby, co jsou pro účely usnadnění ztrácení váhy využívány hlavně termogenické látky, zdá se vhodné spekulovat o účasti ikosanoidů ve spletitých mechanizmech. Dlouho bylo známo, že rychlost ztráty váhy může být zvýšena, jestliže je zajištěn dostatečný příjem esenciálních mastných kyselin (EMK, prekurzorů ikosanoidů); EMK řady omega-6 a omega- 3 vykázaly zvýšení termogeneze. Není ovšem známo zdaje toto podstatný jev působení jejich mechanizmu (jako prekurzor ikosanoidů a jako konstituent membrán) nebo zda jenom přestavují korekci v případě.pre -existujícím, ale netušeném nedostatku EMK. Goubern a kol (1990), například ukazují na to, že obnovené hnědé tukové buňky u krys s deficitním obsahem EMK, reagovali slabě na noradrenalin, ovšem v případě přidání kyseliny linoleové (omega - 6 EMK) a nasycených mastných kyselin, kyseliny palmitové do prostředí normalizovaly odpověď. Alam a kolektiv (1995) také dokazují, že produkce cyklického adenosin monofosfátu (camp) může být narušena v případě nedostatku EMK, což se projeví snížením citlivosti ke katech o laminům a pozdějším snížením termogeneze. Clandinin a kol. (1992) obdobně prokazují, že linoleová kyselina zvyšuje vázání insulinu do buněk tukových tkání (a tak zlepšuje odpověď metabolismu). Tito výzkumníci také podali zprávu o tom, že EMK omega - 3 zvyšuje citlivost svalů k insulinu a významně zvyšuje poměr absorpce glukózy svaly. Takada a kol. (1994) prokázali, že diemí příjem gamalinoleové kyseliny zvyšuje schopnost jater oxidovat tuk. Na empirické úrovni, Bucci 1994 cituje studii, která dokazuje, že dopměním řetězce EMK omega - 3 (z rybího oleje) zvýšilo aerobní metabolismus, zatímco jiné výzkurnné skupiny (Cunnane et al., 1986; Jones a Schoeller, 1988) dokázali, Že zvýšení příjmu EMK zvýšilo poměr ztráty váhy předpokládaným termogenickým mechanismem a také zvyšuje účinnost procesů energii-generujících metabolismů v těle. Bylo poukázáno na to, že relativní nedostatek EMK může ovlivnit velkou část populace (Siguel a Lerman, 1994), proto jestliže Ephedra nebo Advantra Z je využívána pro zlepšení účinku ztráty váhy, zajišťuje adekvátní příjem mastných kyselin a možná významný průvodní jev. Reference: Alam, S.Q., Mamino, S.J., Alam, B.S. a McDonough, K., 1995, Vliv nedostatku esenciálních mastných kyselin na vazebné místo forskolinu, adenylatcyklázy a cyklické AMP - závislá činnost proteinu kinázy, úrovně Gproteinů a ventrikulární funkce srdce krys, J. Molecul Cellul Cardiol, 27, Bucci, L.R., 1994, Výživné ergogenické pomůcky. Výživa při cvičení a sportu, Ed. Wolinskya Hickson, 2. vydání., CRC Press, BocaRaton, 306. Carpene, C, Galitzky, J., Fontána, E., Atgie, C, Lafontan, M. a Berlan, M., 1999, Selektivní aktivace beta-3-adrenoceptorů oktopaminem; srovná\'ací studie v tukových buňkách savců. Naunyn Schmiedebergs Arch. Pharmacol, 359, Clandinin, M.T., Cheema, S Field, C.J. a Baracos, V.E., 1992, Dopad dietních esenciálních mastných kyselin na citlivost insulinu v tukových tkáních, svalech a játrech. Esenciální mastné kyseliny a ikosanoid, Ed. Sinclair a Gibson, AOCS, Champaign, Colker, CM., Kalman, D.S., Torina, G.C., Perlis, T. a Street, C 1999, Vliv z výtažku Citrus aurantium a kofeinu na ztrátu tělesného tuku, hladinu tuků a stav nálady zdravých dospělých trpících nadváhou. Curr. Ther. Res., 60,

16 Cunnane, S.C., McAdoo, K.R. ahorrobin, D.F., 1986, n~3 Esenciální mastné kyseliny a jejich vliv na snížení váhy u geneticky obézních myší. Brit. J. Nutr., 56, Dulloo, A.G., 1993, Efedrinové, xantinové aprostaglandinové inhibitory: činnost a vzájemné působení u stimulace termogeneze. Int. J. Obesity, 17, S35 -S40. Fontána, JEL, Morin, N., Prevot, D. a Carpene, C, 2000, Vliv oktopaminu na lipolýzu, transport glukózy a oxidaci aminu v tukových buňkách savců. Comp. Biochem. Physiol. C, 125, Goodman, L a Gilman, G. t 1941, Farmakologický základ léčiv. Macmillan, New York (První vydaní). Goubern, M., Yazbeck, J., Senault, C. a Portet, R., 1990, Netřesoucí se termogeneze a Činnost hnědé tukové tkáně při nedostatku esenciálních mastných kyselin u krys. Arch, Int. Physiol. Biochim., 98, Hedrei, P a Gougeon, R., 1997, Termogenický vlivfi-sympatikomimetickýchsložek extrahovaných z Citrusu aurantina, McGill Výzkumné centrum potravin a výživy, Royal Victoria Hospital Jones, P.J.H. aschoeller, D.A., 1988, Polynenasycený: Nasycený poměr vlivu dietních tuků, vliv na využití energie člověkem. Metabolism, 37, Jones, D., 1998, Citrus aurantium. Všechny přírodní látky pro vývin svalů, Únor 1999, ,176. Kálman, D.S., 1999, Přírodní léky pro ztrátu tuku; Citrus aurantium a kofein. Vývoj svalů, 6.99, Munson,P.L (Ed), 1995, principy farmakologie; základní koncept a klinické. Chapman & Halí, New York. Pathak B. a Gougeofi, R 1998, Termický vliv Citruus aurantium na obézní subjekty. McGill Vědecké centrum potravin a výživy, Royal Victoria Hospital. Siguel, E.N. a Lerman, R.H 1994, Metabolismus přeměněných mastných kyselin u pacientů s angiografickým koronárním postižením tepen. Metab, Klín. Zkušenost., 43, Takada, R., Saitoh, M. amori, T, 1994, Oleje obohacené o dietetíckou gatna-linoleovou kyselinu, redukující tělní tuk, vyvolávající činnost jaterních enzymů, týkajících se fi-oxidace mastných kyselin u krys. J.Nutr., 124, Wenke, M., Lincova, D., Černohorsky, M. a Cepelik, J., 1967, Některé aspekty týkající se struktury a funkce vztahů mobilizace tuků. Arch. int. Pharmacodyn., 165, Yang, Y.T. a McElligott, M.A., 1989, Mnohonásobná činnostfi-adrenergikcých agonistů na kosterní svalstvo a tuková vlákna, Biochem. X, 261, 1-10.

17 Advantra Z Structure/Function Formal Structure/Function Statement BITTER ORANGE (CITRUS AURANTIUM) CONTAINS SMALL AMOUNTS OF ALKALOIDS SUCH AS S YNEPHRINE AND OCTOPAMINE, WHICH ARE DIRECT- AND INDIRECT-ACTING ADRENERGIC AGENTS. ADRENERGIC AGENTS WITH 6- AGONIST ACTIVITY STIMULATE LIPOLYSIS AND INCREASE THE RESTING METABOLIC RATE IN SOME PERSONS, THUS INCREASING THE REMOVAL AND OXIDATION OF FAT FROM ADIPOSE TISSUE STORES. THIS STATEMENT HAS NOT BEEN EVALUATED BY THE FOOD AND DRUG ADMINISTRATION. THIS PRODUCT IS NOT INTENDED TO DIAGNOSE, TREAT, CURE OR PREVENT ANY DISEASE. Advantra Z is an extract of the Chinese herb zhi-shi (immature Bitter Orange; Citrus aurantium). The extract contains alkaloids which are related to the ephedrine alkaloids and have similar effects on metabolism and breakdown of fat, that is, they increase the metabolic rate, and they also increase the rate of breakdown of stored fat (lipolysis) in the body (Jones, 1998). The alkaloids present in Advantra Z include synephrine, hordenine, octopamine, tyramine and N-methyltyramine. While foods and medicinal herbs derived from Citrus species have been used, and continue to be used, for a variety of food purposes and for their health benefits, they have not previously been identified as herbs or plants which have value in the treatment of weight problems or for improving physical performance and fitness. In part, this is due to the fact that levels of the active agents in most Citrus products are low; highest levels are found in parts of the plants that are not normally eaten, or in immature plants. For example, levels of these agents in orange juice are expressed in parts per million, or even parts per billion. In practical terms, that means drinking 40 or more pints of orange juice per day, or eating 80 oranges, to get the intake of the active agents that would be obtained from one or two capsules, tablets or bars containing Advantra Z. The main adrenergic amines (alkaloids) of the citrus extract, Advantra Z, are synephrine and N-memyltyramine, which act almost wholly indirectly and are active by mouth. Synephrine is used in medicine in Europe, but has been replaced in North America by ephedrine and pseudo-ephedrine. In classical tests, these citrus alkaloids show properties similar to ephedrine (Goodmore and Gilman, 1941), with activation of of B-receptors (Munson, 1995). More recently, studies have shown that both octopamine and synephrine appear particularly effective in stimulating lipolysis (Carpene et al., 1999; Fontana et al., 2000), a postulated 63- receptor effect (Dulloo, 1993). Wenke et al. (1967) had previously revealed that synephrine was about 3.5 times as effective in stimulating lipolysis as octopamine. There are thus indications that the alkaloid mixture in Advantra Z is superior to the mixture of ephedrine alkaloids in Ma-huang (Ephedra sinica) in terms of effects on 6-receptors in general. However, this theoretical superiority does not extend to the field of side effects. Initial studies in lean volunteers (Hedrei & Gougeon, 1997) and obese volunteers (Pathak & Gougeon, 1998), while showing excellent thermogenic responses, failed to reveal any evidence of increased heart rate, blood pressure or central nervous system stimulation. A clinical study

18 reported by Colker et al. (1999) also demonstrated excellent effects on weight loss with a total absence of side effects. Thus though the Citrus alkaloids appear to be at least as thermogenic as the ephedrine alkaloids, they are clearly gentler than the latter and do not cause the rninor side effects associated with use of Ma-huang (nervousness, agitation, palpitations, increases in blood pressure). The better tolerance of the Citrus alkaloids is thought to be because they do not pass so readily into the brain, and may target fat cells rather more specifically. The actions of Advantra Z can therefore best be described as those characteristic of mild mdhect-acting sympathomimetic agents (also known as adrenergic agents), which usually elicit release of noradrenaline (norepinephrine) from presynaptic sites. This in turn activates both a- and 6-adrenoceptors. In the case of the Advantra Z alkaloids, however, there is evidence that dopaniine is also released from the presynaptic sites (Hedrei & Gougeon, 1997); dopamine is present in these sites, but generally serves only as a precursor for noradrenaline. As far as noradrenaline is concerned, the perceived effects on different organs and tissues depend on the relative proportions of the two types of receptors, which mediate different responses. At a basal level, classical pharmacology teaches that a-activation results in contraction of smooth muscle (except for mtestinal smooth muscle) while B-activation causes relaxation of smooth muscle and stimulation of the myocardium. But this picture is complicated by the fact that both a- and B-receptors can be subdivided into further types with differing distributions and sensitivities, and may be even nirther complicated by the possibility that sensitivities to dopamine may not parallel those for noradrenaline. At a cellular level, activation of B-receptors results in stimulation of adenylate cyclase. This leads to increases in intracellular levels of cyclic adenosine monophosphate (camp), which, through a complicated mechanism, results in the observed reactions. The B-receptors can also be further subdivided into Bl, B2, and B3 types, the last of which is strongly believed to be responsible for the lipolytic and thermogenic effects of adrenergic agents, while interactions with the other two types of B-receptors are known to control cardiac effects. Effects on blood pressure, however, are in part due to the activation of a-receptors. Central nervous system effects of adrenergic agents appear to depend on activation both a- and B-receptors (with the exception of B3-receptors). The multi-receptor response is also important in explaining observed synergistic effects of caffeine on certain actions of adrenergic agents. The overall response to such agents, reflected in perceived effects, is governed by the distribution of receptors in terms of types and populations. As an example, the activation of B- receptors causes vasodilation of vessels in the heart and skeletal muscle while simultaneous a- activation results in vasoconstriction in other vascular beds. This is effectively the classical "fight or flight" response, which together with other metabolic results of adrenoceptor activation is intended to put the body into an optimal state for physical exertion. The metabolic results of adrenoceptor activation also include effects on lipolysis and thermogenesis. In the case of lipolysis, activation of certain a-receptors inhibits the process, while activation of B3-receptors stimulates lipolysis and at same time, possibly in part due to increased availability of substrate, induces a thermogenic response. The overall response of the adipose tissue thus depends on the relative proportions of a- and B3-receptors. A high ratio would produce a comparatively lower thermogenic response than a low ratio. The diminishmenl of thermogenic response associated with the increasing proportion of a- receptors may explain why some studies of thermogenic responses to adrenergic activation identify two populations; responders and relative non-responders. Though the above represents the generally accepted explanation of the actions of adrenergic agents, initial clinical observations with the Advantra Z alkaloids have failed to reveal cardiovascular effects (increased pulse rate and blood pressure) or undue stimulation of the

19 central nervous system, which would be typical of, for example, the ephedrine alkaloids from Ephedra sinica (Ma-huang). These observations do, however, show an obvious effect on thermogenesis (Hedrei and Gougeon, 1997; Pathak and Gougeon, 1998), with a concomitant effect on weight loss and a substantial stimulation of fat loss (Colker et al., 1999). The lack of central nervous system effects can be attributed to the relatively low lipophilicity of the Citrus alkaloids, which will slow their passage across the blood-brain barrier. However, the absence of cardiovascular activity implies that the Advantra Z alkaloids have little effect on a-, 61- and 62-receptors, while the thennogenic effect confirms that they do activate the peripheral 133-receptors. Part of the explanation for this unusual dissociation may be found in the fact that Advantra Z alkaloids appear to release dopamine and noradrenaline from the presynaptic sites, and that while there are satisfactory mechanisms for the re-uptake of noradrenaline, the dopamine released could remain longer in the synaptic gap, prolonging the activation of 63-receptors. It could be speculated that though dopamine is similar to noradrenaline in properties, it may differ in specificity and preference for 63-receptors. However, recent studies have shown that both octopamine and synephrine, alkaloids in the extract, are 83-receptor agonists in mammalian cells (Carpene et al, 1999; Fontana et al., 2000). Wenke et al. (1967) had previously demonstrated that octopamine had a significant lipolytic effect, but that synephrine was about 3.5 times as potent, also indicating that these components of Advantra Z have high specificity for 63-receptors. Thus while there is some direct evidencefromactual receptor studies that the Advantra Z alkaloids (octopamine and synephrine) show specificity for 63-receptors, the experimental evidence from studies in humans suggests strongly that this must indeed be one of the main mechanisms of action: In volunteers, no evidence of cardiovascular effects after single or repeated doses, but significant increases in metabolic rate. In obese subjects, significant increases in rates of weight loss, due almost entirely to fat loss (a consequence of lipolysis), but no evidence of any side effects or changes in cardiovascular parameters. These observations indicate relative absence of effects on a-, 61- and 62-receptors, but a strong effect on 63-receptors. It remains to be determined whether this is due to peripheral dopamine effects, is a possible consequence of disassociation of the actions of alkaloids in the mixture, or is a result of both the postulated mechanisms. Increasing the metabolic rate is beneficial in weight loss, since the metabolism becomes sluggish in overweight and obese subjects placed on low calorie diets; by increasing the metabolic rate, weight loss is improved. Since the breakdown of stored fat is also increased, more of the weight lost comes from fat, and body protein from lean tissues is spared, thus helping prevent the loss of lean body mass that also often occurs during dieting. While the actions of adrenergic agents that demonstrate good thermogenesis without significant cardiovascular and central nervous system effects make them ideal adjuncts for regulating and controlling weight problems, they can also be useful as ergogenic aids to improve physical performance (Yang and McEUigott, 1989). The acute action is to increase energy availability and, thus, increase the capacity for physical exertion, while longer-term actions result in an increase in muscle mass, particularly when combined with appropriate diet programs and training. Indeed, it has been suggested that such agents may act as very effective anabolic agents when given over long periods of time. Both the beneficial ergogenic effects and the valuable effects on weight loss stem from the combination of the effects on lipolysis and the thermogenic effects. Thus by increasing the rate at which fat is released from body stores (lipolysis), while simultaneously increasing the metabolic rate (thermogenesis), the removal of unwanted fat stores is accelerated.

20 Since there is increased availability of substrates (the free fatty acids which are released from the fat stores) for oxidation, the body has access to greater amounts of energy. The body's use of these substrates spares protein that might otherwise be oxidized for energy. Used conjointly with a high protein intake and an exercise program, this can result in increased availability of amino acids for incorporation into protein in the muscle mass. ANOTHER ASPECT OF THERMOGENESIS J Since the main use of thermogenic agents is in aiding weight loss, it seems appropriate to speculate on the involvement of the eicosanoids in the mechanisms involved. It has been known for sometimethat rates of weight loss can be increased if intake of essential fatty acids (EFAs; precursors of the eicosanoids) is adequate; EFAs of the omega-6 and omega-3 families have been shown to increase thermogenesis. It is not known whether this is an intrinsic consequence of their mechanisms of action (as precursors for eicosanoids and as membrane constituents), or whether it merely represents the rectification of a pre-existent but unsuspected EFA deficiency-. Goubern et al. (1990), for example, showed that brown adipose tissue cells recovered from EFA-deficient rats responded poorly to noradrenaline, but that addition of linoleic acid (omega-6 EFA) and the saturated fatty acid, palmitic acid, to the medium normalized the response. Alam et al. (1995) also presented evidence that cyclic adenosine monophosphate (camp) production can be impaired in EFA deficiency, which would manifest as decreased sensitivity to c^techiolarnines, with subsequent reduced thermogenesis. Clandinin et al. (1992) similarly showed that linoleic acid increased the binding of insulin to adipose tissue cells (and thus improved their metabolic responses). These researchers also reported that omega-3 EFAs increased the responsiveness of muscles to insulin, and significantly increased the rate of glucose uptake by the muscle, Takada et al. (1994) showed that a dietary intake of gammalinolenic acid increased the ability of the liver to oxidize fats. At an empirical level, Bucci (1994) cites studies which have shown that supplementation with long chain omega-3 EFAs (from fish oil) improves aerobic metabolism, while some research groups (Cunnane et al., 1986; Jones and Schoeller, 1988) have shown that increases in EFA intake improve rates of weight loss by a presumed thermogenic mechanism and also improve the efficiency of energy-generating metabolic processes in the body. It has been pointed out that relative EFA deficiency may affect a large proportion of the population (Siguel and Lerman, 1994), therefore if Ephedra or Advantra Z is to be used to best effect in weight loss, assuring an adequate EFA intake may be an important concomitant References: Alam, S.Q., Mannino, S.J., Alam, B.S, and McDonough K 1995, Effect of essentialfatty acid deficiency onforskolin binding sites, adenylate cyclase and cyclic AMP-dependent protein láñase activity, the levels ofg proteins and ventricularfunction in rat heart. J. Molecul Cellul Cardiol, 27, Bucci, L.R., 1994, Nutritional ergogenic aids. Nutrition in Exercise and Sport, Ed. Wolinsky and Hickson, 2nd Ed, CRC Press, Boca Raton, 306. Carpene, C, Galitzky, J., Fontana, E Atgie, C, Lafontan, M. andberlan, M 1999, Selective activation of beta-3-adrenoceptors by octopamine; comparative studies in mammalian fat cells. Naunyn Schmiedebergs Arch. Pharmacol, 359, Clandinin, M.T., Cheema, S., Field, CJ, andbaracos, V.E., 1992, Impact of dietary essential fatty acids on insulin responsiveness in adipose tissue, muscle and liver. Essential Fatty Acids and Eicosanoids, Ed. Sinclair and Gibson, AOCS, Champaign, Colker, CM., Kalman, D.S., Torino, GC, Pedis, T. and Street, C, 1999, Effects of Citrus auratuium extract, caffeine, and St. John's Wort on body fat loss, lipid levels, and mood states in overweight healthy adults. Curr. Ther. Res., 60, Cunnane, S.C., McAdoo, K.R. andhorrobin, D.F., 1986, n-3 Essential fatty acids decrease

oznamuje, že ve věci správního řízení spis. zn. 2007/82/tyl provedla doplnění podkladů pro rozhodnutí ve věci a ukončila dokazování.

oznamuje, že ve věci správního řízení spis. zn. 2007/82/tyl provedla doplnění podkladů pro rozhodnutí ve věci a ukončila dokazování. Spisová značka: 2007/82/tyl r Č.j.: bur/ ^Zj f / B I O C L I N I C A s.r.o. Vyřizuje: Mgr. Lenka Burešová : 530 80 940 Balbínova 4/392 120 00 Praha 2 Josef Krátký jednatel obchodní firmy BIOCLINICA s.r.o.

Více

*Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních

*Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních www.bileplus.cz Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních látek (vápník, mastné kyseliny, syrovátka, větvené aminokyseliny) ovlivňující metabolismus tuků spalování tuků Mléčné výrobky a mléčné

Více

Sp. zn./ident.: 2012/902/FOL/Dyn Č.j.: FOL/2079/2014 Zasedání Rady č / poř.č.: 20

Sp. zn./ident.: 2012/902/FOL/Dyn Č.j.: FOL/2079/2014 Zasedání Rady č / poř.č.: 20 Dynamo Films, s.r.o. Kaprova 14/13 11000 Praha Šulcová Simona, Mgr., advokát náměstí Jiřího z Poděbrad 1554/6 13000 Praha Sp. zn./ident.: 2012/902/FOL/Dyn Č.j.: FOL/2079/2014 Zasedání Rady č. 11-2014 /

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0456 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_198 Jméno autora: Třída/ročník: Mgr. Eva Lopatová

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0456 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_191 Jméno autora: Třída/ročník: Mgr. Eva Lopatová

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0456 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_190 Jméno autora: Třída/ročník: Mgr. Eva Lopatová

Více

NOVINKA! PŘÍRODNÍ EXTÁZE S PSEUDOEFEDRINEM

NOVINKA! PŘÍRODNÍ EXTÁZE S PSEUDOEFEDRINEM NOVINKA! PŘÍRODNÍ EXTÁZE S PSEUDOEFEDRINEM www.red-wolf.org Informace o produktu RED WOLF - 100% přírodní, vysoce koncentrovaný nealkoholický energetický nápoj nové generace výjimečné chuti s obsahem přírodního

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0456 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_187 Jméno autora: Třída/ročník: Mgr. Eva Lopatová

Více

Vývoj a analýza nutričního hodnocení spotřeby potravin v ČR

Vývoj a analýza nutričního hodnocení spotřeby potravin v ČR Abstrakt Z analýzy dlouhodobého vývoje nutričního hodnocení vyplývá, že k nejvýraznějším změnám došlo v prvních porevolučních letech, v dalším období byly změny podstatně mírnější. Tento vývoj úzce koresponduje

Více

Co je to tvrzení...?

Co je to tvrzení...? Co je to tvrzení...? tvrzení je sdělení, které není z hlediska označování povinné živiny jsou bílkoviny, tuky, sacharidy, vláknina, vitaminy, minerální látky (spec. sodík), jiné látky látky další s fysiologickým

Více

Litosil - application

Litosil - application Litosil - application The series of Litosil is primarily determined for cut polished floors. The cut polished floors are supplied by some specialized firms which are fitted with the appropriate technical

Více

PŘENOS SIGNÁLU DO BUŇKY, MEMBRÁNOVÉ RECEPTORY

PŘENOS SIGNÁLU DO BUŇKY, MEMBRÁNOVÉ RECEPTORY PŘENOS SIGNÁLU DO BUŇKY, MEMBRÁNOVÉ RECEPTORY 1 VÝZNAM MEMBRÁNOVÝCH RECEPTORŮ V MEDICÍNĚ Příklad: Membránové receptory: adrenergní receptory (receptory pro adrenalin a noradrenalin) Funkce: zprostředkování

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

CELLULITIS účinně proti celulitidě konečně!!! gel

CELLULITIS účinně proti celulitidě konečně!!! gel Herbamedicus, s.r.o. CELLULITIS účinně proti celulitidě konečně!!! gel unikátní masážní přípravek pro účinné odbourávání podkožního tuku, zvýšení pevnosti a pružnosti pokožky a proti klinickým projevům

Více

Moderní odborníci na výživu věří, že plody jujuby jsou bohaté na vitamíny a mají vysokou nutriční a medicínskou hodnotu.

Moderní odborníci na výživu věří, že plody jujuby jsou bohaté na vitamíny a mají vysokou nutriční a medicínskou hodnotu. Datlový sirup TIENS Datlový sirup Čínští lékaři věří, že Jujuba Udržuje lidi fit Doplňuje energii Posiluje játra, slezinu a žaludek Vyživuje krev Zklidňuje nervy Moderní odborníci na výživu věří, že plody

Více

www.dietyahubnuti.cz 1

www.dietyahubnuti.cz 1 www.dietyahubnuti.cz 1 101 tipů JAK ZHUBNOUT JEDNOU PROVžDY 101 tipů jak zhubnout 1. vydání Copyright Diety a Hubnutí, ZoneMedia s.r.o., 2014 Návrh obálky a grafická úprava: ZoneMedia s. r. o. (www.zonemedia.cz)

Více

Zubní pasty v pozměněném složení a novém designu

Zubní pasty v pozměněném složení a novém designu Energy news4 Energy News 04/2010 Inovace 1 Zubní pasty v pozměněném složení a novém designu Od října tohoto roku se začnete setkávat s našimi zubními pastami v pozměněném složení a ve zcela novém designu.

Více

CZ.1.07/1.5.00/

CZ.1.07/1.5.00/ Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0456 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_197 Jméno autora: Třída/ročník: Mgr. Eva Lopatová

Více

Plánované a nadcházející inovace kapslových produktů / Planned and upcoming innovations of capsule products

Plánované a nadcházející inovace kapslových produktů / Planned and upcoming innovations of capsule products Energy news 3 1 Plánované a nadcházející inovace kapslových produktů / Planned and upcoming innovations of capsule products Chtěli bychom Vás tímto seznámit s inovacemi kapslové řady produktů, které proběhnou

Více

ROZHODNUTÍ. Sp. zn./ident.: 2013/718/had/TER Č.j.: had/10/2014 Zasedání Rady č. 23-2013 / poř.č.: 35

ROZHODNUTÍ. Sp. zn./ident.: 2013/718/had/TER Č.j.: had/10/2014 Zasedání Rady č. 23-2013 / poř.č.: 35 TEREZIA COMPANY s.r.o. Na Veselí 744/26 14000 Praha Sp. zn./ident.: 2013/718/had/TER Č.j.: had/10/2014 Zasedání Rady č. 23-2013 / poř.č.: 35 ROZHODNUTÍ Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha 1 Dotazník Tartu, Estonsko (anglická verze) Příloha 2 Dotazník Praha, ČR (česká verze)... 91

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha 1 Dotazník Tartu, Estonsko (anglická verze) Příloha 2 Dotazník Praha, ČR (česká verze)... 91 SEZNAM PŘÍLOH Příloha 1 Dotazník Tartu, Estonsko (anglická verze)... 90 Příloha 2 Dotazník Praha, ČR (česká verze)... 91 Příloha 3 Emailové dotazy, vedení fakult TÜ... 92 Příloha 4 Emailové dotazy na vedení

Více

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Energy News 4 1 Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Na jaře příštího roku nabídneme našim zákazníkům již čtvrtý Pentagram a to Pentagram šamponů. K zavedení tohoto Pentagramu jsme se rozhodli na základě

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S231/2012/VZ-9890/2012/540/PVé V Brně dne 14. srpna 2012

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S231/2012/VZ-9890/2012/540/PVé V Brně dne 14. srpna 2012 *UOHSX004A81J* UOHSX004A81J ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S231/2012/VZ-9890/2012/540/PVé V Brně dne 14. srpna 2012 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

Fyziologické aspekty cyklistiky

Fyziologické aspekty cyklistiky Fyziologické aspekty cyklistiky Správná intenzita tréninku, Spotřeba energie při MTB, Kontrola hmotnosti prostřednictvím MTB, Výživa a pitný režim v MTB, Psychika a MTB, Správná intenzita zátěže atrofie

Více

EUROCAT, spol. s r.o. Mezi vodami 1955/19 14300 Praha Česká republika VÁŠ DOPIS ZN.: ZASEDÁNÍ RADY: ROZHODNUTÍ

EUROCAT, spol. s r.o. Mezi vodami 1955/19 14300 Praha Česká republika VÁŠ DOPIS ZN.: ZASEDÁNÍ RADY: ROZHODNUTÍ JEDN. IDENT.: VÁŠ DOPIS ZN.: NAŠE Č. J.: SP. ZN.: ZASEDÁNÍ RADY: VYŘIZUJE: DATUM, MÍSTO: RRTV-4374584 RRTV/1236/2015-had 2014/600/had/EUR Analytický odbor 3.3.2015, Praha EUROCAT, spol. s r.o. Mezi vodami

Více

TUKY (LIPIDY) ÚVOD DO PROBLEMATIKY P.TLÁSKAL SPOLEČNOST PRO VÝŽIVU FN MOTOL

TUKY (LIPIDY) ÚVOD DO PROBLEMATIKY P.TLÁSKAL SPOLEČNOST PRO VÝŽIVU FN MOTOL TUKY (LIPIDY) ÚVOD DO PROBLEMATIKY P.TLÁSKAL SPOLEČNOST PRO VÝŽIVU FN MOTOL LIPIDY Lipidy tvoří různorodý soubor látek (přirozených esterů netěkajících s vodní párou a neobsahujících aroma cké jádro),

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Otázky a odpovědi. TIENS Kardi krillový olej s rakytníkem řešetlákovým

Otázky a odpovědi. TIENS Kardi krillový olej s rakytníkem řešetlákovým TIENS Kardi krillový olej s rakytníkem řešetlákovým 1. Co je TIENS Kardi krillový olej s rakytníkem řešetlákovým? TIENS Kardi je výživový doplněk obsahující olej z antarktického krillu, olej z plodů rakytníku

Více

SPECIFICATION FOR ALDER LED

SPECIFICATION FOR ALDER LED SPECIFICATION FOR ALDER LED MODEL:AS-D75xxyy-C2LZ-H1-E 1 / 13 Absolute Maximum Ratings (Ta = 25 C) Parameter Symbol Absolute maximum Rating Unit Peak Forward Current I FP 500 ma Forward Current(DC) IF

Více

Efektivní právní služby

Efektivní právní služby NOVINKY V OBLASTI PROPAGACE A PRODEJE VOLNĚ PRODEJNÝCH LÉČIV A DOPLŇKŮ STRAVY Efektivní právní služby 1 NOVINKY V OBLASTI PROPAGACE A PRODEJE LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 2 NÁVRH NOVELY ZÁKONA O LÉČIVECH 3 novela

Více

*uohsx003awyr* UOHSX003AWYR USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S395/2010/VZ-17938/2010/530/EDo V Brně dne: 29. listopadu 2010

*uohsx003awyr* UOHSX003AWYR USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S395/2010/VZ-17938/2010/530/EDo V Brně dne: 29. listopadu 2010 *uohsx003awyr* UOHSX003AWYR USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S395/2010/VZ-17938/2010/530/EDo V Brně dne: 29. listopadu 2010 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Index tělesné hmotnosti, fyzická aktivita, spotřeba ovoce a zeleniny

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Index tělesné hmotnosti, fyzická aktivita, spotřeba ovoce a zeleniny Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 22. 12. 2010 70 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Index tělesné hmotnosti, fyzická aktivita,

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0456 šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_195 Jméno autora: Třída/ročník: Mgr. Eva Lopatová

Více

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Metabolický syndrom 3 z 5 a více rizikových faktorů: - obvod pasu u

Více

Totální útok na tukové zásoby!

Totální útok na tukové zásoby! fitvibe FULL MOTION Totální útok na tukové zásoby! S novým konceptem fitvibe full motion vibration training můžete procvičovat dolní i horní svalové partie současně. Žádné popruhy, žádné kabely, žádná

Více

Č.j.: S 207/01-151/5105/01-MO V Brně dne 21. prosince 2001

Č.j.: S 207/01-151/5105/01-MO V Brně dne 21. prosince 2001 Č.j.: S 207/01-151/5105/01-MO V Brně dne 21. prosince 2001 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 26. 10. 2001 podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných

Více

Předmět: Biologie Školní rok: 2010/11 Třída: 1.L. Jméno: Dolák Patrik Datum: 4.12. Referát na téma: Jsou všechny tuky opravdu tak špatné?

Předmět: Biologie Školní rok: 2010/11 Třída: 1.L. Jméno: Dolák Patrik Datum: 4.12. Referát na téma: Jsou všechny tuky opravdu tak špatné? Jméno: Dolák Patrik Datum: 4.12 Referát na téma: Jsou všechny tuky opravdu tak špatné? Tuky se v zásadě dělí na přirozené a umělé. Rozlišují se zejména podle stravitelnosti. Nedávný průzkum renomované

Více

ROZHODNUTÍ O ULOŽENÍ POKUTY

ROZHODNUTÍ O ULOŽENÍ POKUTY Rádio Dobrý den, spol. s r.o. Papírová 537/0 46001 Liberec Sp. zn./ident.: 2013/343/zab/Rád Č.j.: FOL/4065/2013 Zasedání Rady č. 16-2013 / poř.č.: 44 ROZHODNUTÍ O ULOŽENÍ POKUTY Rada pro rozhlasové a televizní

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Odpovědnost za očkování problematika příčinné souvislosti, důkazního břemene a míry důkazu. Tomáš Doležal

Odpovědnost za očkování problematika příčinné souvislosti, důkazního břemene a míry důkazu. Tomáš Doležal Odpovědnost za očkování problematika příčinné souvislosti, důkazního břemene a míry důkazu Tomáš Doležal Hledání vhodných kompenzačních schémat Jedná se o právně-politickou záležitost Hledání vhodného

Více

VYHLÁŠKA č. 450/2004 Sb. ze dne 21. července 2004, o označování výživové hodnoty potravin, ve znění vyhlášky č. 330/2009 Sb.

VYHLÁŠKA č. 450/2004 Sb. ze dne 21. července 2004, o označování výživové hodnoty potravin, ve znění vyhlášky č. 330/2009 Sb. VYHLÁŠKA č. 450/2004 Sb. ze dne 21. července 2004, o označování výživové hodnoty potravin, ve znění vyhlášky č. 330/2009 Sb. Změna: 330/2009 Sb. Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 19 odst. 1 písm.

Více

Zásady výživy ve stáří

Zásady výživy ve stáří Zásady výživy ve stáří Výuka VŠCHT Doc. MUDr Lubomír Kužela, DrSc Fyziologické faktory I. Pokles základních metabolických funkcí Úbytek svalové tkáně Svalová slabost, srdeční a dechové potíže Tendence

Více

Sp. zn./ident.: 2011/727/FOL/Sow Č.j.: FOL/3586/2011 Zasedání Rady č / poř.č.: 2

Sp. zn./ident.: 2011/727/FOL/Sow Č.j.: FOL/3586/2011 Zasedání Rady č / poř.č.: 2 SowuloPerth s. r. o. IČ: 289 87 543 Lumiérů 431/7 15200 Praha Sp. zn./ident.: 2011/727/FOL/Sow Č.j.: FOL/3586/2011 Zasedání Rady č. 20-2011 / poř.č.: 2 ROZHODNUTÍ Rada v rámci své kompetence dané 7 odst.

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0456 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_196 Jméno autora: Třída/ročník: Mgr. Eva Lopatová

Více

Nutriční značení /požadavky nařízení (EU) č. 1169/2011/

Nutriční značení /požadavky nařízení (EU) č. 1169/2011/ Nutriční značení /požadavky nařízení (EU) č. 1169/2011/ Praha, 6. března 2013 Mr. Markéta Chýlková 3/6/2013 1 Povinná velikost písma Výživové údaje (čl. 30 až 35) povinné (čl. 9 odst. 1 písm. l) dobrovolně

Více

ROZHODNUTÍ. Sp. zn./ident.: 2014/2/had/TER Č.j.: had/1647/2014 Zasedání Rady č. 9-2014 / poř.č.: 49

ROZHODNUTÍ. Sp. zn./ident.: 2014/2/had/TER Č.j.: had/1647/2014 Zasedání Rady č. 9-2014 / poř.č.: 49 TEREZIA COMPANY s.r.o. Na Veselí 744/26 14000 Praha JUDr. Filip Winter, advokát Mostecká 273/21 11800 Praha Sp. zn./ident.: 2014/2/had/TER Č.j.: had/1647/2014 Zasedání Rady č. 9-2014 / poř.č.: 49 ROZHODNUTÍ

Více

Aplikácia viac ekonomického prístupu v oblasti vertikálnych obmedzení

Aplikácia viac ekonomického prístupu v oblasti vertikálnych obmedzení Aplikácia viac ekonomického prístupu v oblasti vertikálnych obmedzení Milan Brouček* Protimonopolný úrad Slovenskej republiky European Commission, DG Competition AKTUÁLNE TRENDY V SLOVENSKOM A EURÓPSKOM

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 18Ad 46/2014-39 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem JUDr. Petrem Indráčkem v právní věci žalobce J. I., zastoupeného Mgr. Kateřinou Štěpánovou, advokátkou

Více

TechoLED H A N D B O O K

TechoLED H A N D B O O K TechoLED HANDBOOK Světelné panely TechoLED Úvod TechoLED LED světelné zdroje jsou moderním a perspektivním zdrojem světla se širokými možnostmi použití. Umožňují plnohodnotnou náhradu žárovek, zářivkových

Více

Dopravné - 50,- Kč cesta na penzion POD LESEM. Masáže každý pátek od 16.00 hod. V jiné dny dle dohody,mimo čtvrtek. OBJEDNÁVKY NA PENZIONU!!!!!

Dopravné - 50,- Kč cesta na penzion POD LESEM. Masáže každý pátek od 16.00 hod. V jiné dny dle dohody,mimo čtvrtek. OBJEDNÁVKY NA PENZIONU!!!!! Masáž Cena Doba trvání Masáž šíje 100 Kč 20 min Masáž zad 200 Kč 40 min Masáž zad a šíje 250 Kč 60 min Masáž horních končetin 200 Kč 20 min Masáž dolních končetin 250 Kč 40 min Masáž hrudníku a břicha

Více

Integrace metabolických drah v organismu. Zdeňka Klusáčková

Integrace metabolických drah v organismu. Zdeňka Klusáčková Integrace metabolických drah v organismu Zdeňka Klusáčková Hydrolýza a resorpce základních složek potravy Přehled hlavních metabolických drah Biochemie výživy A) resorpční fáze (přísun živin) glukóza hlavní

Více

Social Media a firemní komunikace

Social Media a firemní komunikace Social Media a firemní komunikace TYINTERNETY / FALANXIA YOUR WORLD ENGAGED UČTE SE OD STARTUPŮ ANALYSIS -> PARALYSIS POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE

Více

Sp. zn./ident.: 2013/155/had/Bio Č.j.: had/4143/2013

Sp. zn./ident.: 2013/155/had/Bio Č.j.: had/4143/2013 Biopol GN s.r.o. Korunní 1740/129 13000 Praha Fiala Jaroslav, Mgr., advokát Jakubská 647/2 11000 Praha Sp. zn./ident.: 2013/155/had/Bio Č.j.: had/4143/2013 ROZHODNUTÍ Rada pro rozhlasové a televizní vysílání

Více

Nekuřácká nemocnice stojí to za to? Martin Matoulek 3. Interní klinika 1. LF UK a VFN Praha

Nekuřácká nemocnice stojí to za to? Martin Matoulek 3. Interní klinika 1. LF UK a VFN Praha Nekuřácká nemocnice stojí to za to? Martin Matoulek 3. Interní klinika 1. LF UK a VFN Praha Nekuřácká nemocnice Moderní přístup k vyřešení problematiky kouření Budeme zdravější? Budeme spokojenější? Není

Více

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Energy news2 1 Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Doposud jste Energy znali jako výrobce a dodavatele humánních přírodních doplňků stravy a kosmetiky.

Více

Otazníky kolem řepkového oleje

Otazníky kolem řepkového oleje Otazníky kolem řepkového oleje Řepkový olej představuje nutričně velmi hodnotnou potravinu, a přesto není jeho význam českými spotřebiteli dostatečně doceňován, což vyplývá z výzkumného šetření společnosti

Více

Závěr č. 150 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne Doručování právnické osobě bez statutárního orgánu

Závěr č. 150 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne Doručování právnické osobě bez statutárního orgánu Příloha č. 2 k zápisu z 2. 12. 2016 MINISTERSTVO VNITRA Sekretariát poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu Závěr č. 150 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 2.

Více

Obsah&/&Content& Všeobecné)podmínky)(v)češtině)) Terms)and)Conditions)(in)english)) )

Obsah&/&Content& Všeobecné)podmínky)(v)češtině)) Terms)and)Conditions)(in)english)) ) Obsah/Content Všeobecnépodmínky(včeštině TermsandConditions(inenglish Všeobecnépodmínky používáníwebovýchstránekneighboursuniverseasouvisejícíchslužebazásadyochrany osobníchdat A.! PodmínkyužíváníwebovýchstránekNeighboursUniverseasouvisejícíchslužeb

Více

Č.j.: S383/2006-22587/2006/540-Der V Brně dne 21. prosince 2006

Č.j.: S383/2006-22587/2006/540-Der V Brně dne 21. prosince 2006 Rozhodnutí nabylo právní moci dne 18.1.2007. Č.j.: S383/2006-22587/2006/540-Der V Brně dne 21. prosince 2006 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č. 137/2004 Sb., o veřejných

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA v BRNĚ Lékařská fakulta. Disertační práce

MASARYKOVA UNIVERZITA v BRNĚ Lékařská fakulta. Disertační práce MASARYKOVA UNIVERZITA v BRNĚ Lékařská fakulta Disertační práce Mgr. Alena Mottlová Brno, 2008 MASARYKOVA UNIVERZITA ÚSTAV PREVENTIVNÍHO LÉKAŘSTVÍ Lékařská fakulta Porovnání výživy české a jiné národní/etnické

Více

!!!!!!!!!! NOVINKA!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!! NOVINKA!!!!!!!!!! BYAS SENSATION Natural Face Contouring Discover a new you Dnešní moderní technologie umožňují pro omlazení pleti dosáhnutí optimálního výsledku jemným a šetrným způsobem k pokožce a tkáním. Na vrcholu

Více

Dobrovolná bezdětnost v evropských zemích Estonsku, Polsku a ČR

Dobrovolná bezdětnost v evropských zemích Estonsku, Polsku a ČR MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Fakulta sociálních studií Katedra sociologie Dobrovolná bezdětnost v evropských zemích Estonsku, Polsku a ČR Bakalářská diplomová práce Vypracovala: Kateřina Jurčová Vedoucí

Více

Dieta v prevenci a léčbě aterosklerozy. Zjišťování výž. Zvyklostí

Dieta v prevenci a léčbě aterosklerozy. Zjišťování výž. Zvyklostí Dieta v prevenci a léčbě aterosklerozy Zjišťování výž. Zvyklostí 13.10. Ateroskleroza Celkové onemocnění postihující cévy a různá krevní řečiště Klinicky nejtypičtější ICHS, CMP, ICHDK RF neovlivnitelné

Více

SIZEANDSYMMETRY NENÍ JEN A POUZE BRAND DOPLŇKŮ STRAVY POCHÁZEJÍCÍ Z NĚMECKA. NAŠÍ FILOSOFIÍ JE BÝT VÁM, NAŠIM ZÁKAZNÍKŮM A CVIČENCŮM CO NEJBLÍŽE

SIZEANDSYMMETRY NENÍ JEN A POUZE BRAND DOPLŇKŮ STRAVY POCHÁZEJÍCÍ Z NĚMECKA. NAŠÍ FILOSOFIÍ JE BÝT VÁM, NAŠIM ZÁKAZNÍKŮM A CVIČENCŮM CO NEJBLÍŽE SIZEANDSYMMETRY NENÍ JEN A POUZE BRAND DOPLŇKŮ STRAVY POCHÁZEJÍCÍ Z NĚMECKA. NAŠÍ FILOSOFIÍ JE BÝT VÁM, NAŠIM ZÁKAZNÍKŮM A CVIČENCŮM CO NEJBLÍŽE. TOHO SI VÁŽÍME A PROTO I DO OSTATNÍCH AKTIVIT, KTE- RÝMI

Více

446/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 16. července 2004, kterou se stanoví požadavky na doplňky stravy a na obohacování potravin potravními doplňky

446/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 16. července 2004, kterou se stanoví požadavky na doplňky stravy a na obohacování potravin potravními doplňky 446/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 16. července 2004, kterou se stanoví požadavky na doplňky stravy a na obohacování potravin potravními doplňky Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 19 odst. 1 písm. a) a

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12. 8. 2009 40 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví European

Více

AKTUÁLNÍ ZMĚNY SPRÁVNÍ PRAXE DOZOROVÝCH ORGÁNŮ A PRAKTICKÉ DOPADY. Efektivní právní služby

AKTUÁLNÍ ZMĚNY SPRÁVNÍ PRAXE DOZOROVÝCH ORGÁNŮ A PRAKTICKÉ DOPADY. Efektivní právní služby AKTUÁLNÍ ZMĚNY SPRÁVNÍ PRAXE DOZOROVÝCH ORGÁNŮ A PRAKTICKÉ DOPADY Efektivní právní služby 1 Definice produktů základní vymezení produktů v oblasti farmacie. Hraniční výrobky rozlišování podle prezentace

Více

Mastné. kyseliny. omega-3 a omega-6. Výživa pro lepší život

Mastné. kyseliny. omega-3 a omega-6. Výživa pro lepší život SRPEN 2014 Mastné kyseliny omega-3 a omega-6 Esenciální mastné kyseliny naše tělo neumí produkovat v dostatečném množství. Podporují růst, zrak a správnou funkci mozku. & omega 3 omega 6 Mastné kyseliny

Více

Navrhovatel nepredložil jiný dukaz, který by dostatecne prokázal existenci smluvního vztahu a tím i oprávnenost nárokované dlužné cástky.

Navrhovatel nepredložil jiný dukaz, který by dostatecne prokázal existenci smluvního vztahu a tím i oprávnenost nárokované dlužné cástky. oznámení o postoupení pohledávky obsahující i upomínku o zaplacení, kopií dodejky potvrzující uzavrení smlouvy nebo objednávka služby, kopií výpisu z obchodního rejstríku TELE2 s.r.o., kopií výpisu z obchodního

Více

Problém identity instancí asociačních tříd

Problém identity instancí asociačních tříd Problém identity instancí asociačních tříd Autor RNDr. Ilja Kraval Ve školeních a také následně po jejich ukončení se stále častěji objevují dotazy, které se týkají tzv. identity instancí asociační třídy.

Více

Vondřich I.: Potlačení ekzému kortikoidní terapií (KAZUISTIKA 4/2010)

Vondřich I.: Potlačení ekzému kortikoidní terapií (KAZUISTIKA 4/2010) Vondřich I.: Potlačení ekzému kortikoidní terapií (KAZUISTIKA 4/2010) VONDŘICH I.: POTLAČENÍ EKZÉMU KORTIKOIDNÍ TERAPIÍ KASUISTIKA Z POHLEDU LÉKAŘE, PSYCHOSOM, 2010;8(4), s. 249-252 Souhrn: Rád bych se

Více

Rozhodnutí o udělení licence

Rozhodnutí o udělení licence RADA PRO ROZHIASOVÉ A TELEVIZNÍ VYSÍlANÍ Krátká 10, 100 00 Praha 10, lei.: +420 2 7481 3830, fax: +420 2 7481 0885, e-mail: info@rrtv.cz, http://www.rrtv.cz Účastník řízení: TVNET, s.r.o. Rezlerova 304

Více

BIOS LIFE SLIM PROČ BIOS LIFE SLIM DŮLEŢITÉ INFORMACE O BIOS LIFE SLIM

BIOS LIFE SLIM PROČ BIOS LIFE SLIM DŮLEŢITÉ INFORMACE O BIOS LIFE SLIM BIOS LIFE SLIM PROČ BIOS LIFE SLIM Je prvním klinicky prověřeným produktem na světě, který byl vyvinut, aby odbourával uložený tuk a k podpoře zdravých hladin cholesterolu. Je vyroben z přírodních ingrediencí.

Více

Daně a odvody zaměstnanců :

Daně a odvody zaměstnanců : www.pwc.com Daně a odvody zaměstnanců : -zaměstnanost -motivace k aktivitě -spotřeba domácností -konkurenceschopnost ekonomiky -demografický vývoj CERGE-EI, Říjen 2013 Peter Chrenko Obsah 1. Dopady platných

Více

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R234/2011/VZ-7799/2012/310/JSl V Brně dne: 4. května 2012

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R234/2011/VZ-7799/2012/310/JSl V Brně dne: 4. května 2012 *UOHSX0047S9M* UOHSX0047S9M PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-R234/2011/VZ-7799/2012/310/JSl V Brně dne: 4. května 2012 Ve správním řízení o rozkladu ze dne 10. 10.

Více

Just write down your most recent and important education. Remember that sometimes less is more some people may be considered overqualified.

Just write down your most recent and important education. Remember that sometimes less is more some people may be considered overqualified. CURRICULUM VITAE - EDUCATION Jindřich Bláha Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Bc. Jindřich Bláha. Dostupné z Metodického

Více

Rozdílová tabulka návrhu právního předpisu ČR s předpisy EU. Ustanovení (čl., odst., písm., bod, apod.) 32005L0029 Článek 5

Rozdílová tabulka návrhu právního předpisu ČR s předpisy EU. Ustanovení (čl., odst., písm., bod, apod.) 32005L0029 Článek 5 Rozdílová tabulka návrhu právního předpisu ČR s předpisy EU Ustanovení (část,, odst., písm., apod.) Bod 4 V 2 odst. 1 se písmeno b) zrušuje. Navrhovaný právní předpis Obsah Celex č. Zrušuje se ustanovení

Více

IPR v H2020. Matěj Myška myska@ctt.muni.cz

IPR v H2020. Matěj Myška myska@ctt.muni.cz IPR v H2020 Matěj Myška myska@ctt.muni.cz Zdroje [1] KRATĚNOVÁ, J. a J. Kotouček. Duševní vlastnictví v projektech H2020. Technologické centrum AV ČR, Edice Vademecum H2020, 2015. Dostupné i online: http://www.tc.cz/cs/publikace/publikace/seznampublikaci/dusevni-vlastnictvi-v-projektech-horizontu-2020

Více

RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL

RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL STUDIE K HODNOCENÍ NUTRIČNÍCH FAKTORŮ U ZDRAVÝCH JEDINCŮ 1) Rok 2007 proběhla studie (Praha,Brno) a) 1087 dětí ve věku 4-6 let

Více

6 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ELEMENTŮ TVÉ STRAVY

6 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ELEMENTŮ TVÉ STRAVY 6 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ELEMENTŮ TVÉ STRAVY VODA // ODKYSELENÍ TĚLA (UDRŽENÍ SPRÁVNÝCH HODNOT PH V TĚLE) // BÍLKOVINY SACHARIDY TUKY VLÁKNINA MIKRO-ŽIVINY (VITAMÍNY, MINERÁLY, ENZYMY ) VODA NAPROSTO ZÁSADNÍ

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA NADLEDVINY dvojjediná žláza párově endokrinní žlázy uložené při horním pólu ledvin obaleny tukovým

Více

Na Kuthence 18, 160 00 Praha 6 - Hanspaulka tel.: +420 737 076 617, info@ ibtechnology.eu, www.ibtechnology.eu

Na Kuthence 18, 160 00 Praha 6 - Hanspaulka tel.: +420 737 076 617, info@ ibtechnology.eu, www.ibtechnology.eu Na Kuthence 18, 160 00 Praha 6 - Hanspaulka tel.: +420 737 076 617, info@ ibtechnology.eu, www.ibtechnology.eu Tato technologie byla koncipována Skinexians ve Francii před 20 lety na uvolnění pojivové

Více

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY R O Z H O D N U T Í

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY R O Z H O D N U T Í MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Vyvěšeno dne: 26. 2. 2010 V Praze dne 26. 2. 2010 Č. j.: MZDR2156/2010 Sp.zn. FAR: L9/2010 k č. j.: SUKLS51559/2008 R O Z H O D N U T Í Ministerstvo zdravotnictví

Více

K VYDÁNÍ STANOVISKA EK

K VYDÁNÍ STANOVISKA EK Jednání Lokální etické komise (LEK) Nemocnice Mělník (jednací řád) o nové žádosti o udělení souhlasu s provedením klinického hodnocení léčivého přípravku nebo s klinickou zkouškou zdravotnického prostředku

Více

Obor: Zemědělské biotechnologie Specializace: Rostlinné biotechnologie Katedra agroekologie. Bakalářská práce

Obor: Zemědělské biotechnologie Specializace: Rostlinné biotechnologie Katedra agroekologie. Bakalářská práce JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA Obor: Zemědělské biotechnologie Specializace: Rostlinné biotechnologie Katedra agroekologie Bakalářská práce Vliv genotypu na obsah rutinu

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS S155/2010/VZ 667/2012/530/RNi V Brně dne: 19. ledna 2012

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS S155/2010/VZ 667/2012/530/RNi V Brně dne: 19. ledna 2012 *uohsx003zskg* UOHSX003ZSKG USNESENÍ Č. j.: ÚOHS S155/2010/VZ 667/2012/530/RNi V Brně dne: 19. ledna 2012 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Pravidla soutěže. Cena prezidenta Potravinářské komory ČR o nejlepší inovativní potravinářský výrobek

Pravidla soutěže. Cena prezidenta Potravinářské komory ČR o nejlepší inovativní potravinářský výrobek Pravidla soutěže Cena prezidenta Potravinářské komory ČR o nejlepší inovativní potravinářský výrobek Tato pravidla upravují soutěž s názvem Cena prezidenta Potravinářské komora ČR o nejlepší inovativní

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0387 Krok za krokem Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tématická Nauka o výživě Společná pro celou sadu oblast DUM č.

Více

KOMBINACE PEPTIDŮ BRÁNÍCÍCH STÁRNUTÍ

KOMBINACE PEPTIDŮ BRÁNÍCÍCH STÁRNUTÍ KOMBINACE PEPTIDŮ BRÁNÍCÍCH STÁRNUTÍ GMP PEPTIDY PRO KOSMETICKÉ PŘÍPRAVKY NOVÁ SYNTETICKÁ SLOŽKA KOSMETICKÝCH PŘÍPRAVKŮ PŘEHLED Výzkum základních biochemických mechanismů působení proti vráskám vedl k

Více

III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. VY_32_INOVACE_795_ be healthy- keep fit_pwp. Mgr. Smékalová Dagmar

III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. VY_32_INOVACE_795_ be healthy- keep fit_pwp. Mgr. Smékalová Dagmar Název školy: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging

Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging Energy News1 1 Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging Již v minulém roce jsme Vás informovali, že dojde k přebalení všech tří zelených potravin do nových papírových obalů, které

Více

Advokátní kancelář JUDr. Tomáš Pohl. V Praze dne 31. května 2007 naše sp. zn. 31/07. narozen 22.6. 1956 sídlo Praha 1, Senovážné náměstí 5, PSČ 110 00

Advokátní kancelář JUDr. Tomáš Pohl. V Praze dne 31. května 2007 naše sp. zn. 31/07. narozen 22.6. 1956 sídlo Praha 1, Senovážné náměstí 5, PSČ 110 00 Advokátní kancelář JUDr. Tomáš Pohl sídlo Praha 2, Šafaříkova 1, PSČ 120 00, tel. + 222512215, fax + 224223424, e-mail tomaspohl@seznam.cz IČ 66208947, osvědčení České advokátní komory číslo 01461 Ústavní

Více

Čj. S 100/02 1300/02 VO I V Brně dne 29. května 2002

Čj. S 100/02 1300/02 VO I V Brně dne 29. května 2002 Čj. S 100/02 1300/02 VO I V Brně dne 29. května 2002 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zahájil dne 29. dubna 2002 dle 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Chronické nemoci. European Health Interview Survey in CR - EHIS CR Chronically diseases

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Chronické nemoci. European Health Interview Survey in CR - EHIS CR Chronically diseases Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 19. 8. 9 43 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Chronické nemoci European Health Interview

Více

STANDARDY DIETNÍ PÉČE LÉČBY PACIENTŮ S DIABETEM

STANDARDY DIETNÍ PÉČE LÉČBY PACIENTŮ S DIABETEM STANDARDY DIETNÍ PÉČE LÉČBY PACIENTŮ S DIABETEM 1. Cíle dietní léčby pacientů s diabetem CHARAKTERISTIKA STANDARDU Cílem dietní léčby diabetiků je zlepšení kompenzace diabetu, především: Udržováním individuální

Více

3/5.3 DOPLŇKY STRAVY PODLE PLATNÉ LEGISLATIVY

3/5.3 DOPLŇKY STRAVY PODLE PLATNÉ LEGISLATIVY VÝROBA POTRAVIN A JEJICH UVÁDĚNÍ DO OBĚHU V souladu s ustanovením 3d (Informační povinnost provozovatele potravinářského podniku) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně

Více

PRISMA JET - Přírodní zchutňující přípravek pro lepší příjem, trávení a využití krmiva

PRISMA JET - Přírodní zchutňující přípravek pro lepší příjem, trávení a využití krmiva PRISMA JET - Přírodní zchutňující přípravek pro lepší příjem, trávení a využití krmiva Jiří Brožík, J. Guyokrma spol. s r.o. Vzhledem k požadavkům trhu, kdy chovatelé vyžadují účinné a rentabilní výrobky

Více