Slovenská transplantologická spoločnosť SLS Česká transplantační společnost Fakultná nemocnica F.D. Roosevelta Banská Bystrica

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Slovenská transplantologická spoločnosť SLS Česká transplantační společnost Fakultná nemocnica F.D. Roosevelta Banská Bystrica"

Transkript

1 Slovenská transplantologická spoločnosť SLS Česká transplantační společnost Fakultná nemocnica F.D. Roosevelta Banská Bystrica ABSTRAKTY 4. československý transplantačný kongres RESIDENCE HOTEL DONOVALY

2 ABSTRAKTY Odberová a transplantačná aktivita v SR Kuba D., Krátka M. SCOT SZU, Bratislava Program transplantácie orgánov v SR je závislý na identifi kácii a realizácii mŕtvych darcov. Transplantácia orgánov sa stala rutinnou liečebnou metódou na záchranu pacientov s terminálne zlyhanými orgánmi. Odberová aktivita v roku 2011: Počet realizovaných darcov bol 69 z toho u 40 (58 %) sa realizovali multiorgánové odbery. Odobralo sa 138 obličiek, nepoužitých z klinických príčin bolo 19 (14 %) obličiek. Odber srdca sa vykonal u 20 darcov 1 srdce sa nepoužilo. Celá pečeň sa odobrala od 35 darcov. Odber pankreasu sa uskutočnil od 1 darcu a odber pľúc od 5 darcov. Raz sa odobralo tenké črevo. 19 indikovaných darcov bolo zrušených 10 krát z klinických príčin 9 krát pre nesúhlas rodiny. Výmena orgánov: V roku 2011 sa do SR doviezlo 1 srdce z ČR. Do ČR sa poslalo 7 pečení do Rakúska 3 a do Talianska 1 pečeň. Všetky pľúca (5) sa exportovali do Rakúska, kde transplantujú slovenských pacientov. Do Rakúska sa vyviezla 1 oblička. 1 srdce bolo ponúknuté a vyvezené do ČR. Transplantácie: Vykonalo sa 116 transplantácií obličiek od mŕtvych darcov z toho 1 duálna. Od živého darcu sa transplantovalo 13 obličiek (10 % transplantovaných obličiek). 25 pacientom bola transplantovaná pečeň a 19 srdce. Celkovo bolo v SR transplantovaných 163 orgánov. Čakacie listiny: na konci roka bolo na čakacej listine pre obličky 382 pacientov, na pečeň 30 pacientov, na srdce 21 pacientov. Spolu k čakalo v SR na transplantáciu 432 pacientov. Záver: Počet darcov poklesol oproti roku 2010 o 22 (25 %). V SR je dlhodobým problémom medziročné kolísania počtu darcov. Celkový 10-ročný trend je však vzostupný. Evidujeme pomerne vysoký počet odmietnutia darovania orgánov rodinou. Klesá počet pacientov na čakacej listine pre obličky, kde je problém nájsť príjemcu v určitých krvných skupinách. Tiež sa znižuje index kompatibility u párov darca príjemca. Výmena orgánov so zahraničím stagnuje v neprospech vývozu orgánov. 2

3 4. československý transplantačný kongres ABSTRAKTY Jedinci se smrtí mozku vhodní k odběru orgánů. Výsledky projektu D.A.R. Pokorná E.1, Kavková E.2, Kadlecová Z.2, Kusová D.2, Krejčí V.2, Šťastný P.3, Kupková Z.4, Švancar P.5, Špatenková V.6, Procházka J.6, Kokoška V.6 1IKEM, Praha, 2VFN Praha, 3FTN Praha, 4Nemocnice Bulovka Praha, 5Nemocnice Liberec, 6Nemocnice Ústí nad Labem Úvod: Zásadním limitem transplantační medicíny je nedostatek zemřelých dárců orgánů. Snahou je, aby všichni jedinci se smrtí mozku byli zvažováni z hlediska možného dárcovství orgánů. Cílem projektu bylo zjistit, jaký je skutečný potenciál možných dárců orgánů na KAR, zjistit, zda všichni možní dárci byli indikováni, eventuelně odhalit příčiny, proč tomu tak nebylo. Dalším cílem bylo se i vzájemně poučit v jakých oblastech je třeba zlepšit spolupráci. Metodika: Do prospektivní studie byli zařazeni všichni zemřelí na deseti oddělení ARO a JIP pěti nemocnic v průběhu tří let ( ), u všech bylo kromě základních demografi ckých a medicínských údajů sledováno, zda v průběhu hospitalizace byl poškozen mozek a zda byly přítomny klinické známky smrti mozku. U jedinců s klin. zn. smrti mozku bylo uvedeno, zda byl jako dárce indikován a realizován a event. uvedeny důvody, proč tomu tak nebylo. Investigátory bylo 10 lékařů dárcovských nemocnic, monitorem jeden lékař TC. Pravidelná monitorace probíhala přímo na pracovištích a u sporných případů bylo dosaženo vzájemného konsensu. Výsledky: Na všech sledovaných odděleních zemřelo 840 osob. U 420 byl poškozen mozek a u 157 (18,7 % zemřelých) byly přítomny klinické známky smrti mozku. O 58 bylo informováno TC. 31 z nich se stalo dárci orgánů a 27 jich nebylo akceptováno - 12 cizinců, 4x nesouhlas rodiny, 9x odmítnutí centrem (pozitivita HCV, velmi marginální dárci nad 75 let, direkce celé aorty), 2x selhání oběhu před potvrzením smrti mozku. O 99 jedincích TC informováno nebylo, v 77 případech se nejednalo o vhodné dárce (generalizovaná malignita, multiorgánové selhání ), ve 22 případech měla být úvaha o dárcovství učiněna. Hlavními důvody, proč nebyli tito jedinci jako dárci indikováni, byly uvedeny organizační důvody. Pouze v jednom případě byl mylně uveden septický stav, který není důvodem kontraindikace. Závěr: Z výsledků vyplývá, že potenciál možných dárců je vyšší než počet realizovaných odběrů. Hlavním důvodem se jeví velká časová náročnost organizace celého procesu indikace zemřelého dárce a ne zcela ideální podmínky pro tuto činnost. Výzkumný a edukační projekt je podporován společností Astellas Pharma. 3

4 ABSTRAKTY Antibody-mediated rejection in kidney retransplantation and restricted antigens (pilot study) Verfl ova A. 1, Viklický O. 1, Slimáčková E. 2 1 Klinika Nefrologie, 2 Oddělení Imunogenetiky PLM, IKEM, Praha Background: Patients who underwent kidney retransplantation have generally increased risk of antibody mediated rejection (AMR). Retransplantation of kidney from a donor against whom the memory alloimmune response exists but CDC cross-match is negative represents the new challenge in kidney transplantation. Objectives Analysis the outcome of kidney retransplantion in patiens with and without immunologically defi ned restricted antigens from previous transplants. Methods: 88 patients who underwent retransplantation were included in this retrospective study. The historical control group consists of patients who underwent retransplantation in (n = 62) when restricted antigens were not defi ned. The study group underwent retransplantation in 2011 (n = 26). Restricted antigens were defi ned as mismatched HLA antigens in previous transplantation against which the recipient recently produced donor specifi c antibodies (DSA). DSA were detected using Luminex technology in all patients who were waiting for retransplantation in 2011 and kidney grafts were allocated only if recipient had Luminex DSA negative against previous donor s antigens. The incidence of acute rejection, delayed graft function (DGF) and primary grafts nonfunction along with patient and graft survival were analyzed. Results: From all 97 patients awaiting the retransplantation in 2011, the positive Luminex DSA against previous donors was found in 72 patients. 26 patients underwent retransplantation and from those 17 patients had at least 1 HLA antigen restricted for allocation, the rest had no restricted antigens. There was a signifi cantly lower incidence of delayed graft function in 2011-study group as compared to historical group (23 vs. 53 %; p = 0,0106), but the rejection occurrence in both groups was similar (AMR: 19 vs. 26 %; p = 0,5926, TCMR:23 vs. 13 %; p = 0,3372). There was a tendency towards better 6 months graft survival the study group (96 vs. 82 %; p = ). Conclusions: The implementation of restricted antigens based on Luminex technology in the allocation system might improve the outcome of kidney retransplantation but such statement must be confi rmed in larger prospective study. 4

5 4. československý transplantačný kongres ABSTRAKTY Protilátky proti MICA antigénom a ich vzťah k akútnej rejekcii Žilinská Z. 1, Chreňová Z. 2, Sapák M. 3, Breza J. jr. 1, Kuba D. 2 1 Urologická klinika s Centrom pre transplantácie obličiek, UN, Bratislava, 2 SZU Bratislava, 3 LFUK, Bratislava Úvod: Skorá identifi kácia protilátok umožňuje rýchle rozhodnutie o adekvátnej liečbe a umožňuje sledovať účinnosť zvoleného liečebného postupu. Je známe, že protilátkami sprostredkovaná rejekcia (AMR) môže vzniknúť aj bez prítomnosti donor-špecifi ckých (DSA) anti-hla protilátok. V takomto prípade sa zdôrazňuje význam imunitnej reakcie namierenej proti non-hla antigénom. medzi ktoré patria aj tzv. MICA a MICB, tj. antigény MHC class I chain-related gene A a B. Ciele: V projekte sme sledovali výskyt protilátok proti MICA antigénom (anti-mica) a ich vzťah k akútnej rejekcii u pacientov (pac.) po transplantácii obličky (TO). Súčasne sme v súbore sledovali výskyt aloprotilátok proti HLA antigénom triedy I a II (anti-hla I a II). Nálezy sme korelovali s výskytom akútnej rejekcie (AR). Súbor a metódy: Súbor tvorilo 73 vybraných pacientov (ženy: 25, muži: 48; priemerný vek: 45,4 r., interval: r.), u ktorých bola transplantácia vykonaná v období 6/ /2011. Metódou LUMINEX sme sledovali výskyt anti-mica a anti-hla I a II, metódou ELISA anti-hla I a II, DSA sme stanovili prietokovou cytometriou (FC). Výsledky: Anti- MICA sme zistili u 21 (28,8 %) zo 73 pac. po TO, z toho u 18 (85,7 %) pac. sme biopticky verifi kovali AR, v 17 (81,0%) prípadoch AMR, 1x bunkami sprostredkovanú AR (TCMR). U 3 (14,3 %) pac. bola AMR asociovaná len s pozitivitou anti-mica. U 16 (76,2 %) pac. s anti-mica sme súčasne zistili anti-hla I a u 17 pac. anti-hla II metódou LUMINEX, anti- HLA I aj II malo 15 (71,4 %) pac. V 9 prípadoch (42,9 %) sme zaznamenali DSA metódou FC. V skupine s anti-mica sme zaznamenali stratu štepu u 3 pac. (14,3 %) vo všetkých prípadoch išlo o AMR neodpovedajúcu na antirejekčnú liečbu. V skupine 52 (71,2 %) pac. sme protilátky proti MICA nezaznamenali. U 34 (46,6 %) pac. sme biopticky potvrdili AR, v 26 (50,0 %) prípadoch AMR, u 8 (15,4 %) pac. TCMR. U 29 (39,7 %) pac. bola AR asociovaná s dôkazom aloprotilátok, u 5 (6,8 %) pac. s AR sme protilátky nezistili. U 10 (13,7 %) pac. sme zistili prítomnosť anti-hla I alebo II bez klinických príznakov AR. K bolo v súbore bez anti-mica 5 (6,8 %) štepov nefunkčných 1x zlyhanie štepu pre aktívnu chronickú AMR, 1x GNE pre život-ohrozujúce krvácanie v operačnej rane, 3x úmrtie nesúvisiace s TO. Výskyt AMR v skupine s anti-mica bol významne častejší (p = 0,007) v porovnaní so skupinou bez prítomnosti anti-mica. Záver: V súbore sme zaznamenali protilátky proti MICA u 21 pac. a u 18 pac. bol ich výskyt asociovaný s AR. V 3 prípadoch bola AR spojená len s izolovaným nálezom anti-mica. Všetky stratené štepy v tejto skupine súviseli s komplikáciami AMR rezistentnej na liečbu. U pacientov bez anti-mica sme zaznamenali nižšie percento stratených štepov (6,8 vs. 14,3 %). Výskyt anti-mica bol spojený s potrebou prolongovanej antirejekčnej liečby. Práca bola fi nancovaná z grantu Ministerstva zdravotníctva SR reg. č. 2007/41-UK-09 5

6 ABSTRAKTY Imunoadsorpce v transplantační medicíně Pagáčová L.1, Hošková L. 2, Kubánek M. 2, Dorazilová Z. 2, Málek I. 2, Slavčev A. 3, Slatinská J.4, Viklický O.4, Paříková A.4, Kryštůfková E.1 1Autotransfuzní jednotka Pracoviště laboratorních metod, 2 Klinika kardiologie, 3 Oddělení imunogenetiky Pracoviště laboratorních metod, 4 Klinika nefrologie, IKEM, Praha Úvod: Imunoadsorpce (IA) je moderní extrakorporální eliminační metoda umožňující technikou afi nitní chromatografi e odstranit z plazmy pacienta nežádoucí imunoglobuliny. Používá se v různých léčebných indikacích a má své místo i v transplantační medicíně. IA je jednou z léčebných možností nemocných s přítomností vysokých hodnot PRA (panel reaktivních protilátek), kteří mají zvýšené riziko humorální rejekce a selhání štěpu. Lze ji použít v přípravě na transplantaci či k léčbě již rozvinuté rejekce. Metodika: K výkonu bylo využito separátoru krevních elementů ComTec a ke zpracování odseparované plazmy imunoadsorpční monitor Citem 10 a ADAsorb. Oba systémy využívají 2 kolon ImmunosorbaTM - s navázaným stafylokokovým proteinem A. Pomocí IA jsme léčili celkem 7 pacientů. Z Kliniky kardiologie IKEM bylo 5 pacientů: 3 byli pacienti s vysokým PRA před transplantací srdce (muži 51, 56 let a 41-letá žena) a 2 muži po transplantaci srdce (24 a 57 let). Dále jsme IA použili u 2 pacientek (20 a 44 let) z Kliniky nefrologie IKEM v případě těžké humorální rejekce po transplantaci ledviny. Výsledky: V období od do bylo provedeno celkem 50 výkonů imunoadsorpce (IA), 21 na přístroji Citem a 29 na ADAsorb, následně jsme zaznamenali očekávané snížení imunoglobulinů i PRA. Průměrný počet výkonů na pacienta byl 7, průměrný zpracovaný plazmatický objem byl 6283 ml, což je 1,97 plazmatického volumu pacienta (2,16 u nefrologických a 1,9 u kardiologických nemocných). Pokles imunoglobulinů jsme zaznamenali nejvyšší u IgG (průměrně o 66,5 %), nejvíce v podtřídách IgG1 (70,5 %) a IgG4 (71,3 %), nejnižší pokles byl u IgG3 (24,4 %). IgM poklesly v průměru 42,6 % a IgA o 21,3 % v 1 sezení IA. U pacientů v předtransplantační přípravě došlo po IA k významnému poklesu PRA (z 92 % na 36 %, resp. z 69 % na 23 %, resp. z 99 % na 10 %), 1 pacient následně podstoupil transplantaci. U dalších 4 nemocných došlo k úspěšnému potlačení významné humorální rejekce. Závěr: Příjemci s vysokým imunologickým rizikem vyžadují speciální přípravu před transplantací. Také léčba humorální rejekce po transplantaci bývá velmi náročná. Po provedených IA došlo u všech našich pacientů k poklesu cirkulujících protilátek a PRA, kombinace opakovaných cyklů imunoadsorpce s podáním intravenózních imunoglobulinů event. další imunosuprese vedly k potlačení humorální rejekce u pacientů po Tx srdce i ledviny. Práce podpořena grantem IGA MZČR NT

7 4. československý transplantačný kongres ABSTRAKTY Nové možnosti léčby akutní protilátkami zprostředkované rejekce Slatinská J. 1, Hanzal V. 1, Honsová E. 2, Slimáčková E. 3, Viklický O. 1 1 Klinika nefrologie TC, IKEM, Praha, 2 Pracoviště klinické a transplantační patologie, IKEM, Praha, 3 Oddělení imunogenetiky, IKEM, Praha Úvod: Akutní protilátkami zprostředkovaná rejekce (AMR) představuje vzácnou komplikaci po transplantaci ledviny, která často vede ke ztrátě ledvinného štěpu. V současnosti je nejefektivnější léčbou AMR kombinace plazmaferézy (PF) a intravenózních imunoglobulinů (IVIG). V případech rezistentních k této léčbě se používá monoklonální protilátka anticd-20 (rituximab) a inhibitor proteasomu bortezomib. Metody: V našem sdělení popisujeme novou alternativu léčby rezistentní akutní protilátkami- zprostředkované rejekce u 3 pacientů. AMR časně po transplantaci ledviny byla defi nována jako imunohistochemická pozitivita C4d složky komplementu v biopsii spolu s pozitivní křížovou zkouškou (cross-matchem). Pacienti s AMR byli léčeni kombinací 5 cyklů PF + IVIG v dávce 0.2g/kg (n=3). Pacienti s přetrvávající AMR v biopsii štěpu ledviny a pozitivitou dárcovsky specifi ckých protilátek (DSA) (pozitivní cytotoxický, fl owcytometrický crossmatch nebo pozitivita DSA pomocí metody Luminex) byli léčeni rituximabem v dávce 375mg/m2 a 4 cykly bortezomibu v dávce 1,3 mg/m2, kdy každému cyklu předcházela plazmaferéza s výměnou 1,5 násobku objemu plazmy. Výsledky: Pacient č.1: žena, 32 let, po IV. transplantaci kadaverózní ledviny, PRA 96/68 %, počet neshod v HLA 5, v HD programu 48 měsíců, AMR diagnostikována 7.POD při hodnotě kreatininu 273 µmol/l, léčena 13x PF, 5x IVIG, 1 dávkou rituximabu a 8 dávkami bortezomibu, hodnota sérového kreatininu po léčbě Cr 156 µmol/l. Pacient č.2: žena, 45 let, po preemptivní transplantaci ledviny od žijícího dárce, PRA 0%, v HLA 6 neshod, protilátková rejekce byla verifi kována 7.POD, hodnota kreatininu byla 283 µmol/l, zahájena léčba 4 cykly PF +IVIG, pro koexistenci ACR IIA byla pacientka léčena alemtuzumabem a 2x jsme provedli imunoadsorpci. Vzhledem k afunkci štěpu byla indikována další biopsie, kde opět dominovala humorální rejekce a křížová zkoužka vykazovala silnou pozitivitu, terapie byla rozšířena o rituximab, 4 cykly PF a bortezomibu. Pacient č.3: 43 letá žena po IV. transplantaci kadaverózní ledviny, dialyzována 36 měsíců, PRA 90/20 %, 5x mismatch v HLA, akutní AMR byla léčena v pooperačním období PF + IVIG, dále pro reaktivaci a vzestup DSA a nárůst proteinurie po 1,5 roku jsme biopticky ověřili aktivní AMR a léčili kombinací rituximab, PF a bortezomib. Hodnota kreatininu 84 µmol/l. Během léčby všech 3 pacientů jsme nezaznamenali žádnou vážnou infekční komplikaci. Závěr: Léčba rezistentní AMR kombinací plazmaferéz, rituximabem a bortezomibem představuje jednu z nových alternativ terapie, která účinně snižuje DSA a stabilizuje funkci ledvinného štěpu. 7

8 ABSTRAKTY Protokolární biopsie transplantované ledviny jako prostředek kontroly adekvátnosti imunosupresivní terapie Krejčí K. 1, Tichý T. 2, Hrubý M. 1, Orság J. 1, Žamboch K. 1, Bachleda P. 3, Zadražil J. 1 1 III. interní klinika-nefrologická, revmatologická a endokrinologická, FN, Olomouc, 2 Ústav klinické a molekulární patologie, FN, Olomouc, 3 II. chirurgická klinika a Transplantační centrum, FN, Olomouc Klíčová slova: kalcineurinové inhibitory, protokolární biopsie, subklinická nefotoxicita, subklinická rejekce, transplantace ledviny Cíle: Cílem prospektivní studie bylo zjistit prevalenci klinicky němých rejekčních změn a nefrotoxicity kalcineurinových inhibitorů v opakovaných protokolárních biopsiích transplantovaných ledvin a posoudit jejich vliv na funkci a chronické poškození štěpu na konci jednoročního sledování. Metody: V souboru 158 nemocných bylo v prvním roce po transplantaci provedeno 424 protokolárních biopsií. Ve skupinách s klinicky němými rejekčními a toxickými změnami byly sledovány parametry funkce štěpu a progrese chronických změn a skupiny byly porovnány s kontrolní skupinou s normálním histologickým nálezem. Výsledky statistických testů byly označeny jako signifi kantní při hladině významnosti P < 0,05. Výsledky: Normální histologický nález se vyskytl ve 3. týdnu u 30 (19 %), ve 3. měsíci u 21 (14,8 %) a v 1. roce u 14 (11,3 %) nemocných. Subklinické rejekční změny postihly 49 (31 %) resp. 36 (25,4 %) resp. 20 (16,2 %) štěpů. Histologické známky toxicity se vyskytly ve 3. týdnu u 33 (20,9 %) pacientů s výraznou perzistencí projevů toxicity v následných biopsiích i po redukci dávky kalcineurinových inhibitorů. Jak subklinické rejekční tak toxické změny vedly na konci jednoročního sledování k podobnému nárůstu chronických změn kvantifi kovaných pomocí Banff chronicity score a signifi kantně se lišily od kontrolní skupiny s normálním histologickým nálezem (P<0,05). Sérový kreatinin v časném potransplantačním období dobře neodrážel stupeň chronického poškození a nesignifi kantní byly i změny glomerulární fi ltrace. Závěry: Subklinické rejekční a toxické změny postihují významné procento štěpů, jsou spojeny s progresí chronických změn již v prvním roce po transplantaci a představují nezávislé rizikové faktory rozvoje ireversibilního poškození štěpu. Protokolární biopsie se jeví jako důležitý prostředek kontroly adekvátnosti imunosupresivní terapie. 8

9 4. československý transplantačný kongres ABSTRAKTY Porovnání působení takrolimu a cyklosporinu na glukózový metabolizmus po kombinované transplantaci ledviny a pankreatu v pozdním potransplantačním období Havrdová T. 1, Saudek F. 1, Jedináková T. 1, Lipár K. 2, Skibová J. 3 1Centrum diabetologie, 2Transplantcentrum, 3Statistické oddělení, IKEM, Praha Úvod: Cílem naší práce bylo porovnat glukózový metabolizmus u pacientů po kombinované transplantaci ledviny a pankreatu léčených dlouhodobě dvěma různými imunosupresivy: cyklosporinem a takrolimem. Druhý jmenovaný má dle výsledků některých studií větší diabetogenní efekt. Metodika: Vyšetřili jsme 26 nemocných po kombinované transplantaci ledviny a slinivky, nezávislých na exogenním podávání inzulínu, se systémovou žilní drenáží pankreatického štěpu. Všichni pacienti měli stabilní funkci štěpu u ledviny. Hodnotili jsme: lačnou glykémii, hladiny inzulínu a C-peptidu, glykovaný hemoglobin, hladiny podávaných imunosupresiv a standardní intravenózní glukózový toleranční test (IVGTT) s výpočtem koefi cientu asimilace glukóz (KG). K posouzení inzulínové senzitivity jsme použili výpočet HOMA-IR (the homeostasis model assessment). Celkovou produkci C-peptidu a inzulínu jsme hodnotili pomocí ploch pod křivkami sérových hladin v průběhu IVGTT. Výsledky: Skupiny léčené takrolimem a cyklosporinem se vzájemně nelišily ve věku BMI a době po provedení transplantace (9,7 ± 1,9 [SD] vs. 10,9 ± 1,3 let). Nezjistili jsem významný rozdíl ve výsledcích IVGTT mezi jednotlivými skupinami. Ve skupině léčené takrolimem (n=13) měli tři pacienti diabetickou odpověď, tři pacienti porušenou glukózovou toleranci a sedm příjemců normální glukózovou toleranci. Ve skupině léčené cyklosporinem (n=13) nebyla zjištěna diabetická odpověď u žádného příjemce, porucha glukózové tolerance byla přítomna u pěti a normální glukózová tolerance u osmi pacientů. Další výsledky jsou prezentovány v tabulce. HbA1c DCCT (%) Lačná glykémie (mmol/l) HOMA-IR KG (%/min.) Celková produkce C-peptidu (pmol/ ml/60min.) Celková produkce inzulínu (miu/l/60min.) Takrolimus skupina 5,8 ± 0,41 5,05 ± 0,49 2,72 ± 2,64 1,24 ± 0,48 92 ± ± 1110 Cyklosporin skupina 5,7 ± 0,24 4,9 ± 0,55 2,26 ± 1,69 1,48 ± 0,53 98 ± ± 1093 Rozdíl NS NS NS NS NS NS Hladiny obou imunosupresiv byly v terapeutickém rozmezí a neměly vliv na žádný ze sledovaných parametrů. Závěr: Použití odlišných kalcineurinových inhibitorů nemělo vliv na glukózový metabolizmus příjemců ledviny a pankreatu v pozdním potransplantačním období. 9

10 ABSTRAKTY Duální blokáda renin-angiotenzinového systému snižuje nefrotoxicitu indukovanou takrolimem v experimentálním modelu normotenzních a hypertenzních potkanů Hošková L.1, Kopkan L.2, Málek I.1, Honsová E.3, Pirk J.1, Kautzner J.1, Červenka L.2 1Kardiocentrum IKEM, 2Pracoviště experimentální medicíny IKEM, 3Pracoviště klinické a transplantační patologie IKEM, Praha Klíčová slova: Imunosuprese-hypertenze-nefrotoxicita-duální blokáda RAS Úvod: Zlepšení dlouhodobých výsledků po transplantaci srdce přineslo s sebou i určité komplikace vyplývající z podávání chronické imunosupresivní profylaxe.zabývali jsme se působením inhibitoru enzymu konvertujícího angiotenzin a inhibitoru receptorů AT1 pro angiotenzin II na krevní tlak a renální funkce u experimentálního modelu normotenzních a hypertenzních potkanů, kterým byl podáván kalcineurinový inhibitor. Hlavním cílem projektu bylo zjistit, zda duální blokáda renin-angiotenzinového systému (RAS) zabrání rozvoji nefrotoxicity potencované takrolimem u potkanů kmene Fawnhooded (FH). Metodika: Perindopril 5 mg/kg/den a losartan 50 mg/kg/den byly podávány v kombinaci normotenzním (FHL) a hypertenzním potkanům (FHH), kteří dostávali takrolimus v dávce 12 mg/kg ve standardní dietě. Systolický krevní tlak byl měřen pravidelně pletysmografi ckou metodou.po 4 měsících sledování byly vyhodnoceny laboratorní vzorky. Výsledky: Kombinovaná blokáda RAS vedla k poklesu krevního tlaku u obou kmenů: FHL (132 ± 3 vs. 151 ± 4 mmhg; p < 0.05) FHH (153 ± 3 vs. 198 ± 6 mmhg; p < 0.05) a vedla k poklesu proteinurie: FHL (15.1 ± 1.3 vs ± 1.7 mg/den; p < 0.05) a FHH (57.8 ± 4.7 vs ± 9.6 mg/den; p < 0.05). Hodnota plazmatického kreatininu také poklesla v obou skupinách: FHL (53,9 ± 2,65 vs. 74,2 ± 6,2 µmol/l; p < 0.05),FHH (63,6 ± 3,5 vs. 77,8 ± 7,9 µmol/l; p < 0.05). Výsledky histologické analýzy ledvin potvrdily nefroprotektivní účinek duální blokády RAS u kmene FH, kterým byl současně podáván takrolimus, známky glomerulosklerózy a tubulointersticiálního postižení byly výrazně sníženy. Závěr: Výsledky studie ukazují, že duální blokáda RAS snižuje nefrotoxicitu navozenou takrolimem u potkanů kmene FH, nefroprotektivní vlastnosti jsou pozorovány v obou skupinách, jak u hypertenzních, tak i normotenzních potkanů. Podporováno grantem IGA MZ NT a výzkumným záměrem IKEM

11 4. československý transplantačný kongres ABSTRAKTY Seniori a transplantácie obličiek Lacková E., Čellár M., Konkoľová M., Mazúchová A., Šváč J. Nefrologicko-transplantačné oddelenie, II. Interná klinika SZU, FNsP F.D. Roosevelta, Banská Bystrica Úvod: V dôsledku starnutia populácie, v posledných rokoch stúpa i počet starších pacientov s obličkovým zlyhaním a do budúcna sa očakáva ďalší nárast. S tým súvisí aj stúpajúci počet starších čakateľov na čakacej listine. Nedostatok orgánov vedie k rutinnému používaniu marginálnych darcov, hoci je známe, že rastúci vek donora je spojený s redukciou prežívania štepu. Starší recipienti majú kratší predpoklad života ako mladší, mnoho starších zomrie s funkčným graftom. S ohľadom na uvedené skutočnosti, je potrebné upravovať alokačné stratégie. V r Eurotransplant vytvoril Eurotransplant Senior Program s cieľom využitia obličiek od darcov 65 rokov príjemcom 65 rokov, skrátiť dobu čakania na transplantáciu starších čakateľov, neovplyvniť týmto programom prežitie pacientov ani štepov. Že problematika seniorov je stále aktuálna potvrdilo aj stretnutie transplantológov na ATC v Bostone tohto roku. V protokole old to old sú rozhodujúcimi kritériami vekový match, kompatibilita v krvnej skupine a krátky čas studenej ischémie, nekladie sa dôraz na počet HLA zhôd. Cieľ práce: Retrospektívna analýza pacientov 65 rokov transplantovaných v TC B.Bystrica v rokoch z hľadiska prežívania a komplikácií. Súbor: 22 pacientov 65r, 10 mužov, 12 žien, vekový priemer 67,3 r. (65-75r.), diagnóza vedúca k zlyhaniu obličiek: TIN 14 pac., GN 3 pac, DN-2pac., ADPKD-2pac., HTN-1pac. Dĺžka dialyzačnej liečby pred transplantáciou 43,3 mesiaca (3-100), vek darcu 42 r. (10-65), IK 9,7 (1-25), PRA 8,8 (0-85). Výsledky: V rokoch bolo vykonaných 22 transplantácií recipientom 65 r. U 20 pac. nastúpila funkcia štepu okamžite, u 2 pac. hyperakútna rejekcia. Hospitalizácia trvala v priemere 22,9 dňa (8-69 dní). Najčastejšie komplikácie v dlhodobom sledovaní boli kardiovaskulárne - 13 pac., akútna rejekcia 5 pac., sekundárne hojenie rany 3 pac., uroinfekcie u 7 pac., CNI toxicita 3 pac., noncompliance 2 pac., iné komplikácie 7 pac. 1-ročné prežívanie seniorov/štepov 91 %/86 % vs 95 %/88 % z celej transplatovanej populácie v B.Bystrici, 5-ročné prežívanie seniorov/štepov 82,4 %/70,5 % vs 85 %/74 % všetkých transplantovaných. Príčinami úmrtia v sledovanom období boli najčastejšie kardiovaskulárne príhody (5x), sepsa (2x), malignita (3x). Záver: Z retrospektívnej analýzy seniorov v r vyplynulo kratšie prežívanie pacientov 65 rokov aj ich štepov v porovnaní so všetkými transplantovanými, vyšší výskyt kardiovaskulárnych a infekčných komplikácií. Na Slovensku je sledovaných 966 pacientov v 5. štádiu CKD, z toho 60 % je seniorov. Z dialyzovaných 37 % pacientov má 65 r. a z nich je na čakacej listine 53, čo je 11,8 %. S nárastom počtu seniorov je potrebné prehodnocovať alokačné kritériá, väčší dôraz klásť na vekovú zhodu darca-príjemca. 11

12 ABSTRAKTY Pacienti po transplantácii obličky s polycystickým ochorením obličiek naše skúsenosti Čellár M., Lacková E., Šváč J., Mazúchová A., Konkoľová M. Nefrologicko-transplantačné oddelenie, II. Interná klinika SZU, FNsP F.D.Roosevelta, Banská Bystrica Úvod: Pacienti s polycystickým ochorením obličiek (PCO) predstavujú až 10% pacientov zaradených na waiting list. Časť týchto pacientov je už po jednostrannej alebo bilaterálnej nefrektómii s dôvodov priestorových, infekčných alebo hematúrií v dôsledku ruptúry cýst. Po úspešnej transplantácii (tx) obličky sa aj u pôvodne asymptomatických pacientov môžu vyskytnúť ťažké infekčné komplikácie, ktoré majú súvis s polycystickými obličkami. Nie sú defi nované jasné odporučenia a indikácie ako postupovať u týchto pacientov aby sme dosiahli čo najlepšie prežívanie štepu a pacienta. Súbor: 49 pacientov s PCO po transplantácii obličky v našom transplantačnom centre od do , mužov 27, žien 22. Pred tx absolvovalo jednostrannú nefrektómiu 9 pacientov, bilaterálnu 2 pacienti. Výsledky: Recidivujúce infekcie močových ciest sa vyskytli u 18 pacientov (37 %). Po bilaterálnej nefrektómii sa recidivujúce uroinfekcie nevyskytli. Pacienti s jednostrannou nefrektómiou mali rovnaký výskyt recidivujúcich uroinfekcií ako pacienti bez nefrektómie (45%). Recidivujúca uroinfekcia viedla ku kratšiemu prežívaniu graftu ako u pacientov bez infekcií 6.08 vs 6.68 roka. Na nefrektómiu po transplantácii bolo indikovaných z uvedených dôvodov 7 pacientov, u 4 z nich bola urobená postupne bilaterálna nefrektómia. Najčastejšou indikáciou k nefrektómii po tx bola recidivujúce uroinfekcie (11x). U pacientov s nefrektómiou pred tx sme zaznamenali lepšie prežívanie graftu 7,8 vs. 6,16 r. Priemerná veľkosť nefrektomovaných obličiek bola 16x10, s veľkosťou cýst 5cm (3 cm-8 cm). Záver: Nefrektómia po transplantácii obličky s dôvodu recidivujúcich uroinfekcií viedla k eliminácii tejto infekčnej komplikácie. Pred zaradením na čakaciu listinu je potrebné u pacienta pred transplantáciou zistiť výskyt uroinfekcií. Nefrektómia by mala byť vykonaná u pacientov s veľkosťou obličiek nad 16x10 cm, veľkosťou cysty > 5 cm a pacientov s recidivujúcou uroinfekciou. 12

13 4. československý transplantačný kongres ABSTRAKTY Duální transplantace ledvin dlouhodobé výsledky IKEM Baláž P. 1, Rokošný S. 1, Adamec M. 1, Janoušek L. 1, Froněk J. 1, Pokorná E. 2, Wohlfahrt P. 3, Viklický O.4 1 Klinika transplantační chirurgie, 2 Oddělení odběru orgánů a transplantačních databází, 3 Klinika kardiologie, 4 Klinika nefrologie, IKEM, Praha Úvod: Duální transplantace ledvin je způsob jak využít obě ledviny od marginálního dárce pro jednoho příjemce, aniž by se příjemce musel vyrovnávat s nevýhodami omezeného počtu funkčních nefronů. Cíl. Zhodnotit krátkodobou, dlouhodobou funkci štěpu, pooperační komplikace a přežívání pacientů po duální transplantaci ledvin. Materiál a metody: Retrospektivní analýza pacientů po kadaverózní transplantaci ledviny v IKEM za období 6/2007-5/2012. Výsledky: Z celkového počtu 772 transplantací ledvin, bylo 15(2 %) duálních transplantací (30 ledvin). Všichni dárci byli kategorie ECD+, Ø věk 71,6±3,9 let, Ø kreatinin před odběrem 112,4±51,7 umol/l, Ø GF před odběrem 0,96±0,4 ml/s, Ø glomeruloskléróza v predimplantační biopsii obou štěpů byla 23,6±16,7 %, Ø Remuzzi skóre obou štěpů bylo 6,3±1,3, Ø CIT 18,6±4,1 hodin, konzervace pomocí pulzatilní perfuze byla provedena u 6(20 %) štěpů. Průměrný věk příjemců byl 65,6±4,9 let, u 4(27 %) byla přítomná DGF, u 1(7 %) ACR IIb. Pooperační komplikace byly zaznamenány u 3(20 %) pacientů: 1x trombóza renální žíly (tvr) obou štěpů, 1x tvr jednoho štěpu a 1x stenóza močovodu. V mediánu doby sledování 15 měsíců, přežívaní štěpů v 6. a 12. měsíci bylo 100 % a 88 %. Průměrná hodnota sérového kreatininu v 1., 6. a 12. měsíci byla 146,5±47,7; 138,7±30,5 a 155,9±31,6 umol/l. Během sledování došlo k úmrtí jednoho pacienta na infarkt myokardu. Závěr: Duální transplantace nabízí vhodnou alternativu k využití ledvin, u kterých se při solitární transplantaci předpokládá nedostatečná funkce, nebo by jinak nebyly k transplantaci využity. 13

14 ABSTRAKTY Laparoskopická nefrektómia od žijúceho darcu prvé skúsenosti Babeľa J. Urologická klinika FNsP F.D. Roosevelta, Banská Bystrica Úvod: Laparoskopická nefrektómia od žijúceho darcu je alternatívou otvorenej operácie s porovnateľnými výsledkami z pohľadu darcu ako aj graftu pri zachovaní benefi tov miniinvazívnych postupov. Autori prezentujú svoje skúsenosti s laparoskopickou donor nefrektómiou. Materiál a metódy: Od začiatku roku 2011 sme urobili 5 nefrektómií od žijúcich darcov. V 4 prípadoch išlo o ženy, v jednom prípade o muža. Odoberali sme ľavé obličky. Pred operáciou sme štandardne robili 3D angioct vyšetrenie s nálezom jednej renálnej artérie a jednej žily. Operácie sme robili transperitoneálnym prístupom. Cievy boli ošetrené pomocou Hem-o-lok klipov pri zachovaní ich dostatočnej dĺžky pre potreby transplantácie. Močovod sme mobilizovali až po kríženie s ilickými cievami pri zachovaní dostatočného množstva periureterického tkaniva. Obličku sme odstránili rukou cez minilaparotómiu v dolnom kvadrante rozšírením pracovného portu. Ihneď po odstránení bola oblička prepláchnutá studeným konzervačným roztokom a následne transplantovaná. Výsledky: Priemerný operačný čas bol 135 min., priemerný čas teplej ischémie bol 4 min. 20 sek. Priemerná hodnota kreatinínu predoperačne bola 82 umol/l, pooperačne 113 umol/l. Pacienti boli prepustení na 4. pooperačný deň. V porovnaní s otvorenou operáciou bola evidentná menšia spotreba analgetík a skorší návrat k bežným aktivitám. V všetkých prípadoch došlo k prijatiu štepu s dobrou funkciou bez potreby hemodialýzy. Záver: Laparoskopická nefrektómia od žijúceho darcu predstavuje alternatívu otvorenej operácie na pracoviskách so skúsenosťami s laparoskopickými operáciami a transplantáciami obličiek. Prvé výsledky ukazujú na bezpečnosť laparoskopickej donor nefrektómie s dobrými výsledkami pre darcu aj graft. 14

15 4. československý transplantačný kongres ABSTRAKTY Endoskopická submukózní injekce kopolymeru dextranomeru a kyseliny hyaluronové u nemocných s VUR a močovou infekcí po transplantaci ledviny Novák I., Navrátil P., Romžová M., Pacovský J. Urologická klinika, FN a LFUK, Hradec Králové Úvod: Ztráta funkce transplantované ledviny vlivem odhojování může být potencována současnou přítomností anatomických abnormalit po provedené transplantaci - obstrukce nebo refl ux po anastomozóvání močovodu s měchýřem. Cíl: Cílem práce bylo vyhodnotit efektivitu endoskopické léčby aplikací kopolymeru dextranomeru s kyselinou hyaluronovou (Dx/HA) u nemocných po transplantaci s prokázaným refl uxem a aktivní infekci močových cest. Metody a soubor: Retrospektivně jsme vyhodnotili skupinu transplantovaných nemocných s prokázaným refl uxem do štěpu a s projevy infekce močových cest vedoucích k progresivnímu zhoršení funkčnosti štěpu. Za úspěch jsme považovali nejen vymizení refl uxu, ale zejména asymptomatický průběh po endoskopické léčbě a současnou stabilizaci funkce štěpu alespoň půl roku od instilace. V časovém rozmezí 10/ /2011 jsme endoskopickou metodou ošetřili 7 nemocných (3 ženy a 4 muže) s vysokými refl uxy do transplantované ledviny (III.-IV. stupeň). Nemocní byli ve věku let ( Ø 39 roků). U všech byly předoperačně prokazovány opakované febrilní infekty s opakovaně pozitivními nálezy leukocyturie v močovém sedimentu. V mikrobiologickém vyšetření moči převládaly nálezy G- tyčí (E. coli, Klebsiela, Pseudomonas, Enterobakter). Z G + mikrobů jsme prokazovali nejčastěji enterokoky, stafylokoky a streptokoky. Z kvasinkových infekcí byla v popředí Candida albicans, u jednoho nemocného jsme zaznamenali mykotickou trichosporonovou infekci. Hladina sérového kreatininu u všech stoupala (nemocný/ S kreatinin: 1/297 2/189 3/117 4/156 5/140 6/358 7/181 umol/l). Hodnota glomerulární fi ltrace naopak u všech trvale klesala (nemocný/gf: 1/0,41...2/0,52...3/1,08...4/ 0,96...5/1,0...6/0,35 7/0,65 ml/s). Všichni nemocní podstoupili pouze jednu injekci 1 ml Dx/HA. U pěti byla aplikace z jednoho vpichu, u dalších dvou rozděleně z dvou vpichů v jedné době. U prvních instilací byla provedena bezprostředně kontrola vymizení refl uxu provedením cystogramu. Peroperačně operatér hodnotil u všech vizuální uzavření ustí. Výkon u všech byl proveden v krytí intravenózně aplikovaného antibiotika následně s přechodem na jeho perorální aplikaci v terapeutické dávce jeden týden. Poté byla aplikována antibiotika profylakticky na noc. S odstupem 3 měsíců byla provedena u všech kontrolní mikční cystografi e (MCUG). Při negativním nálezu nebo významném poklesu stupně refl uxu a klinicky asymptomatickém průběhu byla atb profylaxe vysazena i při pozitivitě nálezu v moči. Nemocní byli po operačním výkonu trvale ambulantně dispensarizováni nefrologem a urologem (klinický stav, sonografi e, kreatinin, glomerulární fi ltrace, močový sediment, kultivace z moči). 15

16 ABSTRAKTY Výsledky: Peroperační vizuální uzavření ústí bylo hodnoceno operujícím jako dobré u 6 nemocných. V jednom případě byla změna vzhledu ústí hodnocena jako nedostatečná, pouhé zlepšení (na kontrolní MCUG byla potvrzena perzistence refl uxu - viz dále). Peroperační kontroly cystografi í u 3 nemocných byly negativní, ve shodě s vizuálním hodnocením vzhledu ústí po instilaci. U dalších operovaných proto bylo ustoupeno od kontrolní peroperační cystografi e. Pouze v jednom případě byl nemocný trvale po instilaci bez pozitivního nálezu leukocyturie a mikrobiologického nálezu v moči. U dvou se po měsíci od operace opakovala pyelonefritida s nutností parenterální atb léčby. Další 4 nemocní i při persistenci leukocyturie a pozitivních kultivací z moči nemělo klinických projevů infekce. Nejčastějšími mikrobiologické nálezy v moči byly: Klebsiela, E. coli, Pseudomonas, Enterobakter. U všech operovaných tři měsíce po instilaci bylo možno po provedené MCUG ukončit antibiotickou profylaxi. U jednoho s odstupem 11 měsíců od instilace, při ukončené antibiotické profylaxi, recidivovala pyelonefritida štěpu. Na provedené kontrole MCUG s odstupem 3 měsíců od instilace nebyl prokázaný refl ux do štěpu u 4 léčených. U zbylých tří došlo k významně poklesu stupně refl uxu. Glomerulární fi ltrace byly u všech nemocných minimálně půl roku od instilace stabilizovány (nemocný/gf: 1/0,44...2/0,69...3/0,67...4/1,1...5/1,11...6/0,4 7/1, 03 ml/s). U jednoho nemocného po roce sledování glomerulární fi ltrace progresivně klesala i při nepřítomnosti febrilních infekcí a po 17 měsících bylo nutno zahájit opět hemodialyzační program. U čtyř operovaných jsou funkce štěpů stabilní, nemocní jsou asymptomatičtí stran infekce, bez nutnosti antibiotické profylaxe. U dvou jsou štěpy funkčně stabilní i přes proběhlé recidivy pyelonefritidy po instilaci. Závěr: Vlastní endoskopická léčba vykazuje vysoké procento úspěšnosti vyhojení refl uxu. Významně se redukují počty symptomatických infekcí a tím dává možnost ukončení antibiotické profylaxe. Na významnou dobu obvykle stabilizuje funkci štěpu. Ani úspěšná léčba obvykle nevede k odstranění nálezů leukocyturie, pozitivity mikrobů v moči. S ohledem na jednoduchost a minimální zatížení nemocného lze tento postup řešení VUR u transplantovaných doporučit jako primární. Před instilací je vždy nutno vyřešit možné příčiny subvezikální obstrukce, neuropaticity měchýře aj. 16

17 4. československý transplantačný kongres ABSTRAKTY Jaká je skutečná příčina lymfokély u nemocných s adultní polycystózou? Pacovský J. 1, Navrátil P. 1, Hyšpler R. 2, Fixa P. 2, Novák I. 1, Holub L. 1 1 Urologická klinika, 2 Klinika gerontologická a metabolická, FN a LF UK, Hradec Králové Cíl práce: Zhodnocení metabolických (proteinových) aspektů vzniku lymfokély po transplantaci ledviny u nemocných s adultní polycystózou. Soubor nemocných a metoda: K analýze jsme použili soubor 39 nemocných, u kterých byla provedena aktivní léčba symptomatické lymfokély. U všech nemocných byl proveden výpočet Lymphocele formation risk indexu (LFRI) na základě elektroforézy plamatických bílkovin provedené z krve odebrané před vlastní transplantací. Bylo provedeno vyhodnocení hladin albuminu a celkové bílkoviny. Byla porovnána data u nemocných s polycystózou a ostatních. Ke statistickému zhodnocení byl použit Studentův t-test. Výsledky: Ve sledovaném souboru bylo 8 polycystiků (20,5 %). Medián hodnoty LFRI u polycystiků byl 2,42, u ostatních v souboru byl 3,43 (p = 0,02). Hladina sérového proteinu a albuminu u nemocných s polycystózou byly 74,6 g/l a 45,5 g/l, u nemocných s jinou základní diagnózou než polycstózou byly 77,5 g/l a 46,5 g/l. Statisticky nebyl prokázán rozdíl v těchto hodnotách mezi oběma skupinami. Závěr: Na základě závěrů této limitované skupiny se jeví, že polycystóza ledvin je rizikovým faktorem vzniku lymfokély. Doposud byl tento jev vysvětlován mechanickým útlakem lymfatických cév zvětšenou ledvinou. Na základě možnosti vyšetření LFRI, který hodnotí metabolické vlivy vzniku lymfokély je patrné, že patogeneze lymfokély u těchto nemocných je složitější a komplexnější. Podpořeno projektem (Ministerstva zdravotnictví) koncepčního rozvoje výzkumné organizace

18 ABSTRAKTY Akutní cholecystitida u pacientů po transplantaci ledviny Varga M., Kudla M., Froněk J. Oddelenie transplantačnej chirurgie, IKEM, Praha Úvod: Imunosupresivní terapie užívaná po transplantaci ledviny může modifi kovat příznaky akutní cholecystitidy a zvýšit tak riziko některých závažných komplikací. Cílem naší studie bylo zhodnotit výsledky cholecystektomií pro akutní cholecystitidu provedených u pacientů po transplantaci ledviny. Materiál a metody: Od 1. ledna 2006 do 31. října 2011 jsme na našem oddělení provedli 57 cholecystektomií u pacientů po transplantaci ledviny. U 37 % (21 pacientů) jsme provedli cholecystektomii pro akutní cholecystitidu. V této podskupině jsme hodnotili vybrané parametry. Výsledky: Incidence akutní cholecystitidy v naší skupině byla 37 % (21/57 pacientů), v souboru bylo 10 mužů a 11 žen, průměrný věk 59 let (rozmezí let). Průměrná doba vzniku cholecystitidy po transplantaci byla 42 měsíců (rozmezí měsíců). Průměrná doba od nástupu příznaků do operace byla 48 hodin (rozmezí hodin). Klinické příznaky akutní cholecystitidy byly přítomny v 81% (17 pacientů), elevace zánětlivých markerů (CRP, počet bílých krvinek) v 66 % (14 pacientů) a ultrazvukové známky cholecystitis v 86 % (18/21 pacientů). Všichni pacienti byli primárně indikováni k laparoskopickému výkonu s následnou konverzí v 38 % (8/21 pacientů). Akalkulózní cholecystitida byla přítomna u 29 % (6 pacientů) a gangrenózní cholecystitida u 52% (11 pacientů). Chirurgické komplikace se vyskytly u 10 % nemocných (2 pacienti). U prvního pacienta si komplikace vyžádaly 2 operační revize (biliární leak a absces). U druhého lokální terapii ranné infekce. Jeden štěp transplantované ledviny selhal a byl pacientovi odstraněn. Žádný pacient nezemřel. Průměrná doba hospitalizace byla 7 dní (rozmezí 3-45 dnů). Závěry: Akutní cholecystitida u pacientů po transplantaci ledviny představuje vážnou komplikaci s obtížnou diagnostikou. Její časté mírné klinické (negativní v 19 %) a laboratorní nálezy (negativní v 34 %) často neodpovídají závažnosti postižení žlučníku (52 % gangrenózních cholecystitid). Také incidence akutních akalkulózních zánětů žlučníku je v této populaci vyšší (29 %) ve srovnání s běžnou populací (10 %). 18

19 4. československý transplantačný kongres ABSTRAKTY Urologický management pacientov pred a po transplantácii obličky Breza J. ml., Žilinská Z., Chrastina M., Kizeková Z., Breza J. st. Urologická klinika s Centrom pre transplantácie obličiek, Bratislava Úvod: Niektoré urologické ochorenia môžu ovplyvniť výsledok transplantácie obličky, ohrozovať funkciu a prežitie transplantovanej obličky i samotných pacientov. Komplikácie, s ktorými sa stretávame počas transplantácie obličky alebo v pooperačnom období sa v zásade nelíšia od príhod sprevádzajúcich iné náročné brušné chirurgické výkony. Ich priebeh však býva modifi kovaný a to vzhľadom na celý rad nepriaznivých okolností u príjemcu obličky (urémia, dialyzačná liečba s podávaním antikoagulancií, imunosupresia). Po transplantácii obličky sa vyskytujú urologické komplikácie rôznej etiológie a rôzneho stupňa klinickej závažnosti, ktoré môžu byť významnou príčinou morbidity i mortality pacientov po transplantácii obličky. Cieľ práce: Autori prezentujú vlastné skúsenosti a poznatky z riešenia urologických problémov pred, počas a po transplantácii obličky. Materiál a metódy: Pred transplantáciou obličky sa venuje pozornosť ochoreniam vlastných obličiek pacienta (polycystické obličky, možný nádor obličky, nefrolitiáza s pyonefrózou, maligná nefrogénna hypertenzia), organickým a funkčným poruchám dolných močových ciest (zmráštený alebo neurogénny močový mechúr, striktury uretry) a prostaty (BPH alebo karcinóm prostaty), u žien gynekologickým ochoreniam. Osobitná pozornosť sa venuje závažným sklerotickým zmenám cievneho riečišťa v malej panvy. Počas operácie je nutné riešiť problém cievnych zmien v malej pánvy, poranenia odobratej obličky a jej ciev a problém neštandardnej rekonštrukcie močových ciest (u pacientov s predchádzajúcou deriváciou moču). Po transplantácii obličky sa riešia všetky komplikácie urologického charakteru (krvácanie, hematuria, lymfokéla, obštrukcia močových ciest, urolitiáza v transplantovanej obličke, infekcia močových ciest). Závery: Autori formou algoritmov prezentujú odporúčania pre urologický management u pacientov pred a po transplantácii obličky. 19

20 ABSTRAKTY Erektilní dysfunkce u mužů do 50 let léčených pro chronické renální selhání hemodialýzou, zařazených na waiting list k transplantaci ledviny Jarabak J. 1, Zachoval R. 1, Burgelová M. 2, Slatinská J. 2 1 Urologické oddělení, Fakultní Thomayerova nemocnice, Praha, Klinika nefrologie a transplantologie, IKEM, Praha Cíl: Zjistit výskyt erektilní dysfunkce (ED) u hemodialyzovaných (HD) mužů do 50 let s chronic kidney disease (CKD). Materiál a metody: Od září 2009 do dubna 2011 byli vyšetřeni pacienti do 50 let s CKD zařazení na waiting list k transplantaci ledviny (kromě pacientů s hypogonadismem a diabetes mellitus) a kontrolní skupina mužů do 50 let s urolitiazou. Sledovali jsme: příčiny a délku CKD, délku HD, komorbidity, chronickou medikaci, abúzy, ED pomocí IIEF-5 dotazníku. Porovnávali jsme výskyt ED celkově a jednotlivých stupňů ED mezi skupinou pacientů a kontrolní skupinou. Ve skupině pacientů jsme hodnotili vztah mezi výskytem ED a příčinou a délkou HD a délkou trvání CKD. Výsledky: Vyšetřeno bylo 87 pacientů (průměrný věk 40 let) a kontrolní skupinu 41 mužů (průměrný věk 36,7 let). Průměrná hodnota dotazníku IIEF-5 byla u HD pacientů 17,7 bodu, u kontrolní skupiny 23 bodu. ED se vyskytovala u 48 (55,2 %) HD pacientů, v kontrolní skupině u 5 (12,2 %) mužů. Zaznamenali jsme statisticky významné rozdíly v zastoupení jednotlivých stupňů ED mezi skupinou pacientů a kontrolní skupinou v neprospěch skupiny pacientů. Délka HD negativně ovlivňovala výskyt a stupeň ED. Příčina a délka trvání CKD do zahájení HD neměli na výskyt ED vliv. Závěr: U pacientů s CKD byl zaznamenán vyšší výskyt ED celkově a vyšší výskyt těžkého stupně ED. Na výskyt ED u pacientů s CKD má negativní vliv délka trvání HD. Podpořeno grantem Ministerstva zdravotnictví IGA NS/

Soňa Fraňková Klinika hepatogastroenterologie, Transplantcentrum IKEM

Soňa Fraňková Klinika hepatogastroenterologie, Transplantcentrum IKEM Soňa Fraňková Klinika hepatogastroenterologie, Transplantcentrum IKEM 1971 Combes poprvé popsal membranózní glomerulonefritidu asociovanou s HBV infekcí (depozita imunokomplexů) Různé typy glomerulární

Více

TRANSPLANTAČNÍ PROGRAM v ČR

TRANSPLANTAČNÍ PROGRAM v ČR TRANSPLANTAČNÍ PROGRAM v ČR ZEMŘELÍ DÁRCI ORGÁNŮ - zásadní podmínka i limit transplantační medicíny Petr Němec, N Eva Pokorná Česká transplantační společnost Kongres ČSARIM, České Budějovice 2009 Organizace

Více

Zařazování pacientů na čekací listinu k transplantaci ledviny. Kazuistiky

Zařazování pacientů na čekací listinu k transplantaci ledviny. Kazuistiky Zařazování pacientů na čekací listinu k transplantaci ledviny Kazuistiky Tomáš Seeman Pediatrická klinika a Transplantační centrum FN Motol a 2.LF UK Praha Symposium ČTS, 26.10.2005 Transplantace ledviny

Více

Transplantace ledvin. Karel Krejčí. III. interní klinika FN a LF UP Olomouc

Transplantace ledvin. Karel Krejčí. III. interní klinika FN a LF UP Olomouc Transplantace ledvin Karel Krejčí III. interní klinika FN a LF UP Olomouc Náplň transplantační medicíny Vyhledávání dárců orgánů Organizace orgánových odběrů Vedení čekací listiny a výběr příjemců k transplantaci

Více

Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM

Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Epidemiologie srdečního selhání v ČR 250 000 pacientů s CHSS 125 000 pacientů se systolickou

Více

Novinky v transplantační a dárcovské medicíně. Eva Pokorná TC IKEM

Novinky v transplantační a dárcovské medicíně. Eva Pokorná TC IKEM Novinky v transplantační a dárcovské medicíně Eva Pokorná TC IKEM Transplantační program Multidisciplinární obor Týmová medicína Nezastupitelnost jednotlivých oborů Podpora státu (právní normy) Podpora

Více

Úspěchy a limity české transplantační medicíny

Úspěchy a limity české transplantační medicíny Úspěchy a limity české transplantační medicíny Eva Pokorná Česká transplantační společnost Transplantace orgánů Život zachraňující výkony Hlavní problém imunologický (rejekce) Do poloviny 80 let minulého

Více

Úloha specializované ambulance v léčbě CHSS. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM

Úloha specializované ambulance v léčbě CHSS. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Úloha specializované ambulance v léčbě CHSS. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Organizace péče o nemocné s chronickým srdečním selháním. Praktický lékař Ambulance pro srdeční selhání, domácí péče

Více

BUDD-CHIARIHO SYNDROM JAKO KOMPLIKACE POLYCYSTICKÉ CHOROBY JATER

BUDD-CHIARIHO SYNDROM JAKO KOMPLIKACE POLYCYSTICKÉ CHOROBY JATER BUDD-CHIARIHO SYNDROM JAKO KOMPLIKACE POLYCYSTICKÉ CHOROBY JATER S. Fraňková, E. Kieslichová, P. Píza, O. Viklický, L. Janoušek, P. Trunečka, J. Špičák Transplantcentrum IKEM Praha Polycystická choroba

Více

Fitness for anaesthesia

Fitness for anaesthesia Fitness for anaesthesia Richard Pradl KARIM FN a LF UK Plzeň ČSARIM, Plzeň 2015 04/10/2015 Cílem předoperačního hodnocení stavu pacienta je pokles morbidity spojené s operačním výkonem, zvýšení efektivity

Více

VZTAH MEZI ISCHEMICKÝMI CÉVNÍMI PŘÍHODAMI A ONEMOCNĚNÍM SRDCE Z POHLEDU DIAGNOSTIKY A PREVENCE. MUDr. Michal Král

VZTAH MEZI ISCHEMICKÝMI CÉVNÍMI PŘÍHODAMI A ONEMOCNĚNÍM SRDCE Z POHLEDU DIAGNOSTIKY A PREVENCE. MUDr. Michal Král VZTAH MEZI ISCHEMICKÝMI CÉVNÍMI PŘÍHODAMI A ONEMOCNĚNÍM SRDCE Z POHLEDU DIAGNOSTIKY A PREVENCE MUDr. Michal Král 2. Výskyt kardioselektivního troponinu T u pacientů v akutní fázi ischemické cévní mozkové

Více

SKRYTÝ ZÁNĚT KOMPLIKUJÍCÍ ZALOŽENÍ CÉVNÍHO PŘÍSTUPU K DIALÝZE - KAZUISTIKA

SKRYTÝ ZÁNĚT KOMPLIKUJÍCÍ ZALOŽENÍ CÉVNÍHO PŘÍSTUPU K DIALÝZE - KAZUISTIKA SKRYTÝ ZÁNĚT KOMPLIKUJÍCÍ ZALOŽENÍ CÉVNÍHO PŘÍSTUPU K DIALÝZE - KAZUISTIKA Milana Indráčková Alena Rešková Dana Novotná Dialyzační a nefrologické oddělení, Interní hepatogastroenterologické kliniky FNB

Více

ProGastrin-Releasing Peptide (ProGRP) u nemocných s malobuněčným karcinomem plic

ProGastrin-Releasing Peptide (ProGRP) u nemocných s malobuněčným karcinomem plic ProGastrin-Releasing Peptide (ProGRP) u nemocných s malobuněčným karcinomem plic FONS Symposium klinické biochemie Pardubice, 23.9. 25.9.202 M. Tomíšková, J. Skřičková, I. Klabenešová, M. Dastych 2 Klinika

Více

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2007. Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2007

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2007. Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2007 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 30. 7. 2008 31 Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2007 Activity of the branch of diabetology, care

Více

Jaké příznaky by měly praktického lékaře upozornit na renální onemocnění, kdy odeslat pacienta ke specialistovi

Jaké příznaky by měly praktického lékaře upozornit na renální onemocnění, kdy odeslat pacienta ke specialistovi 13 Jaké příznaky by měly praktického lékaře upozornit na renální onemocnění, kdy odeslat pacienta ke specialistovi MUDr. Mariana Wohlfahrtová, PhD. Klinika nefrologie, Transplantcentrum, IKEM Úvod Nefrolog

Více

ZEMŘELÍ DÁRCI ORGÁNŮ - zásadní podmínka i limit transplantační medicíny

ZEMŘELÍ DÁRCI ORGÁNŮ - zásadní podmínka i limit transplantační medicíny ZEMŘELÍ DÁRCI ORGÁNŮ - zásadní podmínka i limit transplantační medicíny Problematika zemřelých dárců orgánů up to date Eva Pokorná Transplantcentrum IKEM Praha Transplantační program Rejekce Do poloviny

Více

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2006

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2006 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 5. 11. 2007 55 Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2006 Activity of the branch of diabetology, care

Více

Studie EHES - výsledky. MUDr. Kristýna Žejglicová

Studie EHES - výsledky. MUDr. Kristýna Žejglicová Studie EHES - výsledky MUDr. Kristýna Žejglicová Výsledky studie EHES Zdroje dat Výsledky byly převáženy na demografickou strukturu populace ČR dle pohlaví, věku a vzdělání v roce šetření. Výsledky lékařského

Více

Očkování pacientů s chronickým renálním selháváním

Očkování pacientů s chronickým renálním selháváním Hradecké vakcinologické dny 2.-4.10.2014 Sympozium všeobecných praktických lékařů Očkování pacientů s chronickým renálním selháváním Sylvie Dusilová Sulková Hemodialyzační středisko Fakultní nemocnice

Více

Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče

Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče Michálkovická 18, Slezská Ostrava Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče Bouřlivý rozvoj medicíny, jehož jsme v posledních několika desetiletích svědky, s sebou přináší nové operační

Více

Specifika péče o nemocné po transplantaci srdce

Specifika péče o nemocné po transplantaci srdce Specifika péče o nemocné po transplantaci srdce I. Málek Den otevřených dveří pro spolupracující lékaře Klinika kardiologie IKEM 16. 10. 2012 Transplantace srdce Základní údaje 3 000 operací ročně ve

Více

Faktory ovlivňující počet zemřelých dárců orgánů

Faktory ovlivňující počet zemřelých dárců orgánů Faktory ovlivňující počet zemřelých dárců orgánů Eva Pokorná Transplantcentrum IKEM Praha Zemřelí dárci orgánů / 1 mil. obyv. 25 ČR 1989-2009 23,2 20 21,3 19,8 20,9 19,2 20,5 18,6 20,1 19 21 19,3 19,4

Více

Trendy v potransplantační imunosupresi

Trendy v potransplantační imunosupresi Trendy v potransplantační imunosupresi Ondřej Viklický Klinika nefrologie TC IKEM 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989

Více

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti prim. MUDr. Jan Mečl Urologické oddělení Krajská nemocnice Liberec Co je to prostata?

Více

Registr Herceptin Karcinom prsu

Registr Herceptin Karcinom prsu I. Primární diagnostika Registr Herceptin Karcinom prsu Vstupní parametry Rok narození Věk Kód zdravotní pojišťovny (výběr) o 111 o 201 o 205 o 207 o 209 o 211 o 213 o 217 o 222 Datum stanovení diagnózy

Více

Kardiologická problematika zařazování nemocných na čekací listinu k transplantaci ledviny

Kardiologická problematika zařazování nemocných na čekací listinu k transplantaci ledviny Symposium ČTS Zařazování na čekací listinu k transplantaci ledviny Praha 26.10.2005 Kardiologická problematika zařazování nemocných na čekací listinu k transplantaci ledviny Ondřej Viklický Klinika nefrologie,

Více

Umělá ledvina v Blansku slaví 20. výročí.

Umělá ledvina v Blansku slaví 20. výročí. Umělá ledvina v Blansku slaví 20. výročí. Letos v červenci uplynulo 20 let od zahájení činnosti dialyzačního střediska v Nemocnici Blansko. Jeho hlavním úkolem je provádět pravidelné očišťování krve tzv.

Více

POMOC PRO TEBE CZ.1.07/1.5.00/

POMOC PRO TEBE CZ.1.07/1.5.00/ POMOC PRO TEBE CZ.1.07/1.5.00/34.0339 Soukromá SOŠ manažerská a zdravotnická s. r. o., Břeclav Označení Název Anotace Autor VY_32_INOVACE_OSEC-20 Metodický list Transplantace práce s textem Metodický list

Více

Transplantcentrum IKEM. ve spolupráci se Společností pro orgánové transplantace ČLS JEP a Nadačním fondem TRANSPLANTACE.

Transplantcentrum IKEM. ve spolupráci se Společností pro orgánové transplantace ČLS JEP a Nadačním fondem TRANSPLANTACE. Transplantcentrum IKEM ve spolupráci se Společností pro orgánové transplantace ČLS JEP a Nadačním fondem TRANSPLANTACE pořádá konferenci DÁRCE ORGÁNŮ 8. 10. 2015 hotel Barceló Praha Na Strži 1660/32, Praha

Více

Diferenciální diagnostika selhání ledvin u mnohočetného myelomu. Zdeněk Adam Interní hematoonkologická klinika LF MU a FN Brno

Diferenciální diagnostika selhání ledvin u mnohočetného myelomu. Zdeněk Adam Interní hematoonkologická klinika LF MU a FN Brno Diferenciální diagnostika selhání ledvin u mnohočetného myelomu Zdeněk Adam Interní hematoonkologická klinika LF MU a FN Brno Základní epidemiologická data Incidence renálního selhání s kreatininem > 1,5

Více

Lymfoscintigrafie horních končetin u pacientek po mastektomii

Lymfoscintigrafie horních končetin u pacientek po mastektomii Lymfoscintigrafie horních končetin u pacientek po mastektomii Lang O, Balon H, Kuníková I, Křížová H, Wald M KNM UK 3. LF a FNKV, 1. Chirurgická klinika UK 2. LF a FN Motol, Praha 51. DNM, Seč Ústupky,

Více

TARCEVA klinický registr

TARCEVA klinický registr TARCEVA klinický registr Karcinom pankreatu Stav k datu 10. 4. 2011 Registr Tarceva je podporován výzkumným ý grantem firmy Roche. Česká onkologická společnost Institut biostatistiky a analýz Stav registru

Více

Nová diagnóza = Studiová indikace. První relaps = Studiová indikace

Nová diagnóza = Studiová indikace. První relaps = Studiová indikace Velcade dostupné léčebné protokoly Nová diagnóza = Studiová indikace První relaps = Studiová indikace C M G Velcade dostupné léčebné protokoly Nová diagnóza = Studiová indikace První relaps = Studiová

Více

Transplantace jater. Indikace

Transplantace jater. Indikace Transplantace jater Transplantace jater je metodou léčby závažných onemocnění jater, které se projevují akutním, nebo chronickým jaterním selháním. Kromě toho je to metoda léčby stavů, kdy játra bezprostředně

Více

P. S t u d e n í P. S t u d e n í k

P. S t u d e n í P. S t u d e n í k P. S t u d e n í k Incidence chronické hepatitidy C u dialyzovaných pacientů Evropa, Austrálie:... 3-22% 3 (10x vyšší výskyt než v normální populaci) Japonsko, Egypt, JV Asie:... 50% Kellerman S., Hepatology,,

Více

Patogeneze infekcí herpetickými viry u imunodeficientních pacientů. K.Roubalová, NRL pro herpetické viry, SZÚ, Praha

Patogeneze infekcí herpetickými viry u imunodeficientních pacientů. K.Roubalová, NRL pro herpetické viry, SZÚ, Praha Patogeneze infekcí herpetickými viry u imunodeficientních pacientů K.Roubalová, NRL pro herpetické viry, SZÚ, Praha Herpetické viry u imunokompetentních hostitelů Rovnovážný stav mezi virem a hostitelem

Více

Ascites Paracentéza. Tomáš Fejfar. Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Ascites Paracentéza. Tomáš Fejfar. Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Ascites Paracentéza Tomáš Fejfar Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Paracentéza Diagnostický výkon Terapeutický výkon Fyzikální nález (83%senzitivita)

Více

PCT kontrolovaná ATB terapie nosokomiální pneumonie ventilovaných nemocných

PCT kontrolovaná ATB terapie nosokomiální pneumonie ventilovaných nemocných PCT kontrolovaná ATB terapie nosokomiální pneumonie ventilovaných nemocných Pavel Dostál Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci

Více

IgD myelomy. Retrospektivní analýza léčebných výsledků 4 center České republiky za posledních 5 let

IgD myelomy. Retrospektivní analýza léčebných výsledků 4 center České republiky za posledních 5 let IgD myelomy Retrospektivní analýza léčebných výsledků 4 center České republiky za posledních 5 let Maisnar V., Ščudla V., Hájek R., Gregora E., Tichý M., Minařík J., Havlíková K. za CMG II. interní klinika

Více

EPOSS výsledky interim analýzy. Jan Maláska za kolektiv investigátorů projektu EPOSS

EPOSS výsledky interim analýzy. Jan Maláska za kolektiv investigátorů projektu EPOSS EPOSS výsledky interim analýzy Jan Maláska za kolektiv investigátorů projektu EPOSS K čemu slouží interim analýza Jde o testování primární hypotézy v průběhu projektu Testování souboru stran interní validity

Více

Současné výsledky transplantací ledvin

Současné výsledky transplantací ledvin Současné výsledky transplantací ledvin MUDr. Tomáš Reischig transplantační nefrolog, I. interní klinika Úvod Není pochyb o tom, že transplantace ledviny je nejlepší léčebnou možností pro pacienty s chronickým

Více

Diagnostika a příznaky mnohočetného myelomu

Diagnostika a příznaky mnohočetného myelomu Diagnostika a příznaky mnohočetného myelomu J.Minařík, V.Ščudla Mnohočetný myelom Nekontrolované zmnožení nádorově změněných plasmatických buněk v kostní dřeni Mnohočetný = obvykle více oblastí kostní

Více

EDÍCIA ZDRAVOTNÍCKA ŠTATISTIKA. Nefrologická starostlivosť a liečba nahrádzajúca funkciu obličiek v SR 2013

EDÍCIA ZDRAVOTNÍCKA ŠTATISTIKA. Nefrologická starostlivosť a liečba nahrádzajúca funkciu obličiek v SR 2013 EDÍCIA ZDRAVOTNÍCKA ŠTATISTIKA Nefrologická starostlivosť a liečba nahrádzajúca funkciu obličiek v SR 2013 EDÍCIA ZDRAVOTNÍCKA ŠTATISTIKA Nefrologická starostlivosť a liečba nahrádzajúca funkciu obličiek

Více

Klinický profil, léčba a prognóza 121 případů Guillainova- Barrého syndromu u 119 nemocných prospektivně zaznamenaných v české národním registru GBS.

Klinický profil, léčba a prognóza 121 případů Guillainova- Barrého syndromu u 119 nemocných prospektivně zaznamenaných v české národním registru GBS. Klinický profil, léčba a prognóza 121 případů Guillainova- Barrého syndromu u 119 nemocných prospektivně zaznamenaných v české národním registru GBS. J.Bednařík 1, 2, M.Škorňa 1, J.Kuchyňka 3, R.Mazanec

Více

Výsledky léčby Waldenströmovy makroglobulinemie na IHOK FN Brno

Výsledky léčby Waldenströmovy makroglobulinemie na IHOK FN Brno C Z E C H G R O U P C Z E C H G R O U P Výsledky léčby Waldenströmovy makroglobulinemie na IHOK FN Brno Luděk Pour IHOK FN Brno 10-11.4. 2015 XIII. Roční setkání CMG C M G Č E S K Á M YE LO M O VÁ S K

Více

AKUTNÍ GLOMERULONEFRITIDA. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

AKUTNÍ GLOMERULONEFRITIDA. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové AKUTNÍ GLOMERULONEFRITIDA Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové https://classconnection.s3.amazonaws.com/704/flashcards/586704/png/nephron_21310775203102.png https://publi.cz/books/151/10.html Glomerulopatie

Více

Perioperační péče o nemocné s diabetem

Perioperační péče o nemocné s diabetem Perioperační péče o nemocné s diabetem Michal Anděl, Antonín Kratochvíl, Elena Šilhová Centrum výzkumu diabetu, metabolismu a výživy a 2. interní klinika 3. lékařská fakulta UK Praha, 16. listopadu 2013

Více

PROGRAM - LÉKAŘI 7. EDUKAČNÍ SYMPOSIUM ČNS. Clarion Congress Hotel BLOK Č. 1: MNOHO TVÁŘÍ TROMBOTICKÉ MIKROANGIOPATIE

PROGRAM - LÉKAŘI 7. EDUKAČNÍ SYMPOSIUM ČNS. Clarion Congress Hotel BLOK Č. 1: MNOHO TVÁŘÍ TROMBOTICKÉ MIKROANGIOPATIE PROGRAM - LÉKAŘI 7. EDUKAČNÍ SYMPOSIUM ČNS Clarion Congress Hotel čtvrtek, 6. 4. 2017 10.15 Zahájení 10.20 11.35 BLOK Č. 1: MNOHO TVÁŘÍ TROMBOTICKÉ MIKROANGIOPATIE Prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc., Klinika

Více

TARCEVA klinický registr

TARCEVA klinický registr TARCEVA klinický registr Karcinom pankreatu Stav k datu 10. 10. 2011 Analýza dat: Mgr. Zbyněk Bortlíček Informační technologie: RNDr. Daniel Klimeš, Ph.D. Management projektu: Ing. Petr Brabec, Mgr. Karel

Více

Transplantace jater pro erythropoetickou protoporfýriivýznam adekvátní biliární drenáže

Transplantace jater pro erythropoetickou protoporfýriivýznam adekvátní biliární drenáže Transplantace jater pro erythropoetickou protoporfýriivýznam adekvátní biliární drenáže J. Šperl, S. Fraňková, M. Jirsa, I. Subhanová, L. Vítek, P. Martásek, M. Adamec, P. Trunečka, J. Špičák Institut

Více

Využití molekulárně-biologických postupů a multimarkerových strategií v intenzívní péči. Marek Protuš

Využití molekulárně-biologických postupů a multimarkerových strategií v intenzívní péči. Marek Protuš Využití molekulárně-biologických postupů a multimarkerových strategií v intenzívní péči Marek Protuš Sepsis - 3 Sepse je definovaná jako život ohrožující orgánová dysfunkce způsobená dysregulovanou odpovědí

Více

Český registr biopsií nativních ledvin

Český registr biopsií nativních ledvin Český registr biopsií nativních ledvin 1994-214 I. Cíle registru renálních biopsií vytvořit registr pacientů, u kterých byla provedena renální biopsie, který by byl východiskem pro souhrnnou každoroční

Více

Aktivity a práce sester nejen v rámci Světového dne ledvin

Aktivity a práce sester nejen v rámci Světového dne ledvin Aktivity a práce sester nejen v rámci Světového dne ledvin Prof. MUDr Vladimír Tesař,DrSc. Klinika nefrologie 1.LF UK a VFN, Praha, Česká nadace pro nemoci ledvin Aktivity spojené se Světovým dnem ledvin

Více

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce 1) Riziko srdečně cévního onemocnění Hlavní příčinou úmrtí v Evropě jsou kardiovaskulární (srdečně-cévní) onemocnění. Mezi tato onemocnění

Více

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE Zdravotnická péče, diagnostika a léčba je na interním oddělení poskytována ve třech úrovních, tzv. diferencovaná péče: na lůžkách jednotky intenzívní péče pro interní a neurologické pacienty na lůžkách

Více

Zkušenosti z chirurgickou léčbou karcinomu prostaty. Broďák M. Urologická klinika LFUK a FN Hradec Králové

Zkušenosti z chirurgickou léčbou karcinomu prostaty. Broďák M. Urologická klinika LFUK a FN Hradec Králové Zkušenosti z chirurgickou léčbou karcinomu prostaty Broďák M. Urologická klinika LFUK a FN Hradec Králové www.urologie-hk.cz Úvod Nejčastější zhoubný nádor u mužů (mimo nádorů kůže) Narůstající incidence,

Více

Klinické sledování. Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy. u pacientů s nejasnou polyneuropatií

Klinické sledování. Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy. u pacientů s nejasnou polyneuropatií Klinické sledování Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy u pacientů s nejasnou polyneuropatií Informace pro pacienta Vážená paní, vážený pane, Na základě dosud provedených

Více

Diabetes mellitus (DM)

Diabetes mellitus (DM) Diabetes mellitus (DM) a laboratorní vyšetření Jaroslav Racek Ústav klinické biochemie a hematologie LF UK a FN Plzeň Laboratorní vyšetření u DM má zásadní význam pro: stanovení diagnózy sledování léčby

Více

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce Kapitola III Poruchy mechanizmů imunity buňka imunitního systému a infekce Imunitní systém Zásadně nutný pro přežití Nezastupitelná úloha v obraně proti infekcím Poruchy imunitního systému při rozvoji

Více

Transplantace ledvin. Karel Krejčí. III. interní klinika FN a LF UP Olomouc

Transplantace ledvin. Karel Krejčí. III. interní klinika FN a LF UP Olomouc Transplantace ledvin Karel Krejčí III. interní klinika FN a LF UP Olomouc Současné možnosti léčby terminální fáze chronického selhání ledvin Transplantace ledviny od žijícího dárce Zařazení do čekací listiny

Více

9.30-11.00 Blok 1. obecné principy farmakoterapie, farmakogenetiky, farmakokinetiky a farmakodynamiky z pohledu nefrologie garant: M.

9.30-11.00 Blok 1. obecné principy farmakoterapie, farmakogenetiky, farmakokinetiky a farmakodynamiky z pohledu nefrologie garant: M. PROGRAM - LÉKAŘI Středa, 22. 4. 2015 sál DIAMANT 9.30 Zahájení I. Rychlík předseda ČNS T. Reischig vědecký sekretář ČNS P. Zonča děkan Lékařské fakulty Ostravské univerzity v Ostravě Z. Pražák náměstek

Více

Multifokální hepatocelulární karcinom imitující akutní alkoholickou hepatitidu. Pavel Wohl IKEM

Multifokální hepatocelulární karcinom imitující akutní alkoholickou hepatitidu. Pavel Wohl IKEM Multifokální hepatocelulární karcinom imitující akutní alkoholickou hepatitidu Pavel Wohl IKEM Dvě diagnózy s velmi závažnou prognózou, které mohou svádět k terapeutickému nihilismu Akutní alkoholická

Více

Familiární středomořská (Mediterranean) horečka (Fever)

Familiární středomořská (Mediterranean) horečka (Fever) www.printo.it/pediatric-rheumatology/cz/intro Familiární středomořská (Mediterranean) horečka (Fever) Verze č 2016 2. DIAGNÓZA A LÉČBA 2.1 Jak se nemoc diagnostikuje? Obecně se uplatňuje následující postup:

Více

Biologická léčba karcinomu prsu. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN)

Biologická léčba karcinomu prsu. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) Biologická léčba karcinomu prsu Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) Cílená léčba Ca prsu Trastuzumab (HercepNn) AnN HER2 neu pronlátka LapaNnib (Tyverb)

Více

Dárci s nevratnou zástavou oběhu DCD dárci. Eva Pokorná TC IKEM

Dárci s nevratnou zástavou oběhu DCD dárci. Eva Pokorná TC IKEM Dárci s nevratnou zástavou oběhu DCD dárci Eva Pokorná TC IKEM Transplantační program Nedostatek orgánů Nedostatek dárců orgánů Rozšiřování indikačních kritérií zemřelých dárců (DBD) dárci marginální

Více

CHRONICKY DIALYZOVANÝ PACIENT V INTENZIVNÍ PÉČI

CHRONICKY DIALYZOVANÝ PACIENT V INTENZIVNÍ PÉČI CHRONICKY DIALYZOVANÝ PACIENT V INTENZIVNÍ PÉČI MUDr. Ivo Valkovský, Ph.D. Interní klinika, Fakultní nemocnice Ostrava a Lékařská fakulta Ostravské univerzity Úvod Vzhledem k narůstající prevalenci chronicky

Více

PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu

PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu Visokai V., Lipská L., *Skopalová M., *Bělohlávek O. Chirurgické oddělení Fakultní Thomayerovy nemocnice Praha *Oddělení nukleární medicíny - PET centrum

Více

Žádost o grant AVKV 2012

Žádost o grant AVKV 2012 Žádost o grant AVKV 2012 Zlepšení nutričního stavu chirurgických nemocných s maligním onemocněním trávicího traktu Žadatel Všeobecná Fakultní Nemocnice 1. Chirurgická klinika Praha 2, U nemocnice 2, 128

Více

Nefrologická starostlivosť a liečba nahrádzajúca funkciu obličiek v SR 2014

Nefrologická starostlivosť a liečba nahrádzajúca funkciu obličiek v SR 2014 EDÍCIA ZDRAVOTNÍCKA ŠTATISTIKA Nefrologická starostlivosť a liečba nahrádzajúca funkciu obličiek v SR 2014 národné centrum zdravotníckych informácií EDÍCIA ZDRAVOTNÍCKA ŠTATISTIKA Nefrologická starostlivosť

Více

PYELONEFRITIDA A INTERSTICIÁLNÍ NEFRITIDY

PYELONEFRITIDA A INTERSTICIÁLNÍ NEFRITIDY PYELONEFRITIDA A INTERSTICIÁLNÍ NEFRITIDY Doc. MUDr. Květoslava Dostálová, CSc. Ústav patologické fyziologie LF UP Název projektu: Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických

Více

Pacient se srdečním selháním v anamnéze a nízkou EF má mít speciální přípravu?

Pacient se srdečním selháním v anamnéze a nízkou EF má mít speciální přípravu? Pacient se srdečním selháním v anamnéze a nízkou EF má mít speciální přípravu? Hynek Říha Klinika anesteziologie a resuscitace, Kardiocentrum IKEM, Praha Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní

Více

Vybrané rizikové faktory kardiovaskulárnej morbidity a mortality u hemodialyzovaných pacientov. Bc. Ivona Piecková Banská Bystrica

Vybrané rizikové faktory kardiovaskulárnej morbidity a mortality u hemodialyzovaných pacientov. Bc. Ivona Piecková Banská Bystrica Vybrané rizikové faktory kardiovaskulárnej morbidity a mortality u hemodialyzovaných pacientov Bc. Ivona Piecková Banská Bystrica Kardiovaskulárne ochorenia (KVO) - rizikové faktory riziko úmrtia z kardiálnej

Více

Karcinóm prostaty. MUDr. Martina Jandzíková Praktický lekár pre dospelých Žilina, Košická 2,

Karcinóm prostaty. MUDr. Martina Jandzíková Praktický lekár pre dospelých Žilina, Košická 2, Karcinóm prostaty MUDr. Martina Jandzíková Praktický lekár pre dospelých Žilina, Košická 2, 010 01 Prevalencia V štátoch EU je ročne diagnostikovaných 85 000 nových prípadov karcinómu prostaty (KP) U mužov

Více

Hypertenze v těhotenství

Hypertenze v těhotenství Gynekologicko porodnická klinika MU Fakultní nemocnice Brno Hypertenze v těhotenství Weinberger V., Janků P. Kritické stavy v porodnictví, Praha, 6.12.2008 Kontroverze v klasifikaci hypertenzí v těhotenství

Více

STATISTICKÁ ROČENKA dialyzační léčby v České republice v roce 2013

STATISTICKÁ ROČENKA dialyzační léčby v České republice v roce 2013 Česká nefrologická společnost STATISTICKÁ ROČENKA dialyzační léčby v České republice v roce 2013 Za Českou nefrologickou společnost, o.s., ve spolupráci s firmou ProDos zpracovali: prof. MUDr. Ivan Rychlík,

Více

Hypertenze v těhotenství

Hypertenze v těhotenství Gynekologicko porodnická klinika MU a FN Brno Přednosta: prof. MUDr. P. Ventruba, DrSc. Hypertenze v těhotenství Petr Janků Kritické stavy v porodnictví 2010 Praha, 11. 12. 2010 Nomenklatura a klasifikace

Více

Ladislav Plánka Klinika dětské chirurgie ortopedie a traumatologie Fakultní nemocnice Brno

Ladislav Plánka Klinika dětské chirurgie ortopedie a traumatologie Fakultní nemocnice Brno Poranění jater u dětí Slavnostní konference k 20. výročí vzniku Traumatologického centra Fakultní nemocnice Ostrava Ladislav Plánka Klinika dětské chirurgie ortopedie a traumatologie Fakultní nemocnice

Více

Katetrizační léčba mitrální regurgitace u pacientů s chronickou srdeční nedostatečností pomocí MitraClipu

Katetrizační léčba mitrální regurgitace u pacientů s chronickou srdeční nedostatečností pomocí MitraClipu Katetrizační léčba mitrální regurgitace u pacientů s chronickou srdeční nedostatečností pomocí MitraClipu V. Pořízka, M. Želízko, R. Kočková, Klinika kardiologie IKEM XXIV. výroční sjezd ČKS, Brno 6.5.06

Více

Urologická příprava pacienta do registru čekatelů na TL. Pavel Navrátil RTC při Urologické klinice FN a LF UK v Hradci Králové

Urologická příprava pacienta do registru čekatelů na TL. Pavel Navrátil RTC při Urologické klinice FN a LF UK v Hradci Králové Urologická příprava pacienta do registru čekatelů na TL Pavel Navrátil RTC při Urologické klinice FN a LF UK v Hradci Králové Základní předpoklady vstupu do registru čekatelů 1. Vyloučení malignity 2.

Více

Klostridiová kolitida na chirurgickém pracovišti

Klostridiová kolitida na chirurgickém pracovišti Klostridiová kolitida na chirurgickém pracovišti Urbánek L., Kratochvílová J., Žák J. I. chirurgická klinika Oddělení hygieny a epidemiologie Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně Klostridiová kolitida

Více

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák Cévní mozková příhoda Petr Včelák 12. 2. 2015 Obsah 1 Cévní mozková příhoda... 1 1.1 Příčiny mrtvice... 1 1.2 Projevy CMP... 1 1.3 Případy mrtvice... 1 1.3.1 Česko... 1 1.4 Diagnóza a léčba... 2 1.5 Test

Více

Příloha č.4 Seznam imunologických vyšetření. Obsah. Seznam imunologických vyšetření

Příloha č.4 Seznam imunologických vyšetření. Obsah. Seznam imunologických vyšetření Příloha č.4 Seznam imunologických vyšetření Obsah IgA... 2 IgG... 3 IgM... 4 IgE celkové... 5 Informační zdroje:... 6 Stránka 1 z 6 Název: IgA Zkratka: IgA Typ: kvantitativní Princip: turbidimetrie Jednotky:

Více

Transplantace srdce. Ivan Málek Klinika kardiologie IKEM Praha. České kardiologické dny 2014, Praha

Transplantace srdce. Ivan Málek Klinika kardiologie IKEM Praha. České kardiologické dny 2014, Praha Transplantace srdce Ivan Málek Klinika kardiologie IKEM Praha České kardiologické dny 2014, Praha Definice Chirurgická metoda léčby nemocných s terminálním srdečním selháním, kde byly vyčerpány ostatní

Více

Terapie hairy-cell leukémie

Terapie hairy-cell leukémie Terapie hairy-cell leukémie David Belada, II.interní klinika, OKH FN a LF v Hradci Králové Lymfomové fórum 2010 Grand Hotel Bellevue, Vysoké Tatry 12.-14.3.2010 Úvod Poprvé popsána v roce 1958 (Bouroncle

Více

Přehled změn vybraných kapitol

Přehled změn vybraných kapitol Přehled změn vybraných kapitol (aneb najdi 10 rozdílů.) změny guidelines 2012 Nové léčebné odpovědi Bendamustin Profylaxe infekčních komplikací Profylaxe TEN Léčba pacientů s renální insuficiencí Léčba

Více

Hepatorenálnísyndrom. Eva Kieslichová

Hepatorenálnísyndrom. Eva Kieslichová Hepatorenálnísyndrom Eva Kieslichová Critical Care 2012 Příčiny dysfunkce ledvin u pacientů s cirhózou jater hepatorenální syndrom (HRS) infekce hypovolémie nitrobřišní hypertenze poškození parenchymu

Více

Komorbidity a kognitivní porucha

Komorbidity a kognitivní porucha Komorbidity a kognitivní porucha jak postupovat v praxi? Tereza Uhrová Psychiatrická klinika Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Kde může být kognitivní

Více

Parikalcitol alebo cinakalcet s vitamínom D v liečbe sekundárnej hyperparatyreózy u dialyzovaných? Výsledky štúdie IMPACT SHPT

Parikalcitol alebo cinakalcet s vitamínom D v liečbe sekundárnej hyperparatyreózy u dialyzovaných? Výsledky štúdie IMPACT SHPT Parikalcitol alebo cinakalcet s vitamínom D v liečbe sekundárnej hyperparatyreózy u dialyzovaných? Výsledky štúdie IMPACT SHPT Adrián Okša LF SZU Bratislava CKD MBD Biochemické zmeny P, Ca 1,25(OH)D PTH

Více

XVIII. HRADECKÉ GASTROENTEROLOGICKÉ A HEPATOLOGICKÉ DNY VIII. MEZINÁRODNÍ ENDOSKOPICKÝ WORKSHOP

XVIII. HRADECKÉ GASTROENTEROLOGICKÉ A HEPATOLOGICKÉ DNY VIII. MEZINÁRODNÍ ENDOSKOPICKÝ WORKSHOP XVIII. HRADECKÉ GASTROENTEROLOGICKÉ A HEPATOLOGICKÉ DNY VIII. MEZINÁRODNÍ ENDOSKOPICKÝ WORKSHOP 24. 25. dubna 2014 Výukové centrum Lékařské fakulty UK Hradec Králové Odborný program Čtvrtek 24. dubna 2014

Více

Český národní registr Guillain-Barrého syndromu: výsledky 39měsíčního fungování.

Český národní registr Guillain-Barrého syndromu: výsledky 39měsíčního fungování. Český národní registr Guillain-Barrého syndromu: výsledky 39měsíčního fungování. Škorňa M 1, Bednařík J 1,2, Junkerová J 3, Staněk J 4, Kuchyňka J, Strmisková L, Mazanec R 6, Haberlová J 7, Otruba P 8,

Více

Bc. PharmDr. Ivana Minarčíková, Ph.D. www. farmakoekonomie.cz www.elekarnice.cz

Bc. PharmDr. Ivana Minarčíková, Ph.D. www. farmakoekonomie.cz www.elekarnice.cz Bc. PharmDr. Ivana Minarčíková, Ph.D. www. farmakoekonomie.cz www.elekarnice.cz CÍL: alkoholem způsobená jaterní cirhóza alkoholem vyvolaná transplantace jater alkoholem způsobená pankreatitida Vyčíslení

Více

Postižení renálních tepen

Postižení renálních tepen Postižení renálních tepen Etiologie Ateroskleróza 75% FMD = fibromuskulární dysplasie 20% Jiné (arteriitida, transpl.ledvina) 5% AS x FMD Klinické projevy Dříve: Renovaskulární hypertenze 0,6% Nyní: Renovaskulární

Více

Zriedkavé choroby organizácia a stratégia

Zriedkavé choroby organizácia a stratégia Zriedkavé choroby organizácia a stratégia MUDr. Oto Ürge Čo sú zriedkavé choroby? Tzv. "zriedkavé choroby " sú stavy, ktoré postihujú iba malý počet ľudí v rámci celej populácie a prinášajú špecifické

Více

Opakované resekce jater pro metastázy kolorektálního karcinomu

Opakované resekce jater pro metastázy kolorektálního karcinomu Opakované resekce jater pro metastázy kolorektálního karcinomu Visokai V., Lipská L., Mráček M., Levý M. Chirurgická klinika 1. LF UK a Fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze přednosta Doc. MUDr. V. Visokai,

Více

Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky

Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc Onkologická klinika TN a 1. LF UK KOC (NNB + VFN + TN) St Gallén 2011 Rozsah onemocnění T, N, M ER, PgR

Více

Je možné zvýšit současnou účinnost biologické léčby IBD?

Je možné zvýšit současnou účinnost biologické léčby IBD? Je možné zvýšit současnou účinnost biologické léčby IBD? Martin Bortlík Klinické a výzkumné centrum pro střevní záněty ISCARE a Interní klinika UVN a 1. LF UK Praha Obsah přednášky Jaká je současná situace?

Více

Příloha č.4 Seznam imunologických vyšetření

Příloha č.4 Seznam imunologických vyšetření Příloha č.6 Laboratorní příručka Laboratoří MeDiLa, v05 - Seznam imunologických Příloha č.4 Seznam imunologických Obsah IgA... 2 IgG... 3 IgM... 4 IgE celkové... 5 Informační zdroje:... 6 Stránka 1 z 6

Více

Indikační proces k rozsáhlým plicním výkonům Jaká má být role anesteziologa?

Indikační proces k rozsáhlým plicním výkonům Jaká má být role anesteziologa? Indikační proces k rozsáhlým plicním výkonům Jaká má být role anesteziologa? Renata Černá Pařízková Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta

Více

OR (odds ratio, poměr šancí) nebo též relativní riziko RR. Validita vyšetření nádorových markerů. Validita (určuje kvalitu testu)v % = SP/ SP+FP+FN+SN

OR (odds ratio, poměr šancí) nebo též relativní riziko RR. Validita vyšetření nádorových markerů. Validita (určuje kvalitu testu)v % = SP/ SP+FP+FN+SN Validita vyšetření nádorových markerů v rámci požadavků správné laboratorní práce Preanalytická fáze vyšet etřování sérových nádorových markerů (TM) Základní předpoklady správného užití TM: nádorové markery

Více