Řekli o Čmeláku. Učíme se spolupracovat. Pomáháme pedagogům učit

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Řekli o Čmeláku. Učíme se spolupracovat. Pomáháme pedagogům učit"

Transkript

1 Výroční zpráva 2012

2 Řekli o Čmeláku Má předchozí praxe v Greenpeace prokázala, že v zemi, kde vládne korupce, trpí kromě lidí i příroda sama a navíc jsou ničeny služby, které přiroda člověku poskytuje - např. zadržování vody v krajině, jak ukázaly právě skončené další povodně. Potřebné finance jsou masivně vynakládány na mnohdy nepotřebné projekty a mizí v kapsách těch, kteří lidem v této zemi nepřinášejí vůbec nic pozitivního, ale naopak jim škodí. Proto jsem nově hledal organizaci, ve které se kloubí ochrana přírody a osvěta o jejích životně důležitých funkcích s bojem za to, aby zbývalo dost peněz na jejich zachování. V konečném důsledku jde totiž o peníze pro lidi samotné. Takové skloubení jsem našel jasně deklarované u dvou organizací. Jednou z nich je Čmelák. Nejsem profesionální ekolog. Mám ale okolo sebe odborníky, o jejichž názor se mohu opřít. Sám jsem prostě jenom občan, který si chce hájit svoje práva. Pro Lidi Učíme se spolupracovat V roce 2012 jsme za sebou zavřeli pomyslné dveře projektu Cestou řemesla, kterému jsme se věnovali téměř dva roky. Do českého systému vzdělávání jsme vstoupili s netradiční formou společného vzdělávání žáků běžných základních a praktických škol. Ze všeho snažení se vyloupla metodická příručka pro učitele plná svěžích nápadů, jak učit děti spolupracovat a komunikovat s respektem, jak vzdělání okořenit a zbavovat bariér. Co se ještě povedlo? Vyrobit lavici, spolupracovat zdárně se šesticí škol napříč krajem, vypálit hrníčky v ohni polní pece, předat 123 žákům tovaryšské listy, v termínu odevzdat závěrečnou zprávu, vytepat měděnou misku, navštívit truhláře, dráteníka a včelaře, rozeznat pískovec od jílu a vzít si poučení z toho, co se nepovedlo. Ing. Jiří Tutter výkonný ředitel Pro mě osobně jsou klíčoví lidé. A právě ve Čmeláku jsem poznala lidi, kteří pracují s nadšením a věří tomu, co dělají. Díky jejich energii může Čmelák stále létat. Taťána le Moigne Google ČR Mám rád Čmeláka, protože dělá něco, co má smysl. A nejraději ho mám pro Nový prales. Tenhle projekt miluju. Proto jsem si ho našel a stal se jeho patronem. Lidé v Čmeláku se za těch 5 let (co jsem patronem) mění. Ale prales zůstává! Pavel Láznička Hanibal Sport Pomáháme pedagogům učit V roce 2012 Čmelák uspořádal 23 seminářů pro pedagogy v Libereckém a ve třech sousedních krajích. Pedagogové na seminářích nelenivěli, pod vedením zkušených lektorů aktivně pracovali, trénovali se v pedagogicko psychologických i environmetálních znalostech a dovednostech. Přejeme jim, aby alespoň třetinu naučeného zdárně uvedli do praxe.* *Semináře byly financovány z projektu Krajina II

3 Pro Lidi Pro Přírodu Pořádáme workcampy pro dobrovolníky Musíme se pochlubit, že přijelo více dobrovolníků, než jsme doufali, a to jak z firem, měst, tak z celého světa. Ano, i letos jsme pořádali dva mezinárodní workcampy, v jejichž průběhu nám pomáhali mladí lidé nejen z Evropy. Společně odvedli velký kus práce v lokalitě Nového pralesa i lesních školkách. Workcamp však není jenom o práci! Jeho smyslem je také umožnit mladým lidem cestovat, poznávat nové kultury, chutě a cizí jazyky. Vede k vzájemnému poznávání mezi jednotlivými národnostmi. Naše workcampy mohou probíhat především díky podpoře štědrých sponzorů a partnerů. Letos nám přispěli na jeho pořádání především firma Johnson Controls a Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor. Děkujeme, bez Vás by to nešlo! Máme prales na triku V pralese to žije, všechno pučí a sazeniček původních druhů stromů našlo nový domov právě v Novém pralese. Ostatně jak v pralese mizí nánosy jehličí a od země se začíná stále více zelenat, jste se mohli přesvědčit na jedné z našich jarních, letních či podzimních exkurzí, které pořádáme právě pro Vás. Pokud jste to nestihli, tak nevěšte hlavu, exkurze pro Vás pořádáme každoročně, stačí sledovat náš web. Navíc kromě sázení stromů s Vámi, studenty či dobrovolníky z firem jsme začali připravovat něco velkého a nového - projekt na podporu chráněných druhů netopýrů, vrápenců a sov, pro které budeme instalovat budky. Nový prales se tak stane domovem nejen pro původní druhy stromů a keřů, ale naleznou zde útočiště i ohrožené druhy zvířat. Děkujeme za podporu a mějte prales na triku i Vy. Bojujeme s korupcí V roce 2012 jsme i nadále pokračovali v našem boji s korupčním prostředím, kterému se systematicky věnujeme již sedmým rokem. Nicméně v loňském roce přišlo i několik nápadných novinek. Asi ta nejviditelnější je nová podoba našeho webu kde jsme zavedli některé nové rubriky. Například tu, kde se občané mohou dovědět, jaké přesně a za co berou liberečtí politici odměny. I nadále jsme pokračovali v analýze veřejných zakázek Města Liberce v letech a posvítili jsme si i na evropské dotace. Naši pozornost si zasloužily i aktuální kauzy a procesy, kterými město Liberec i celý Liberecký kraj žije. Například situace kolem privatizace veřejné dopravy, kde jsme v sérii článků upozornili na několik významných skutečností, které tuto privatizaci doprovázejí. Pravděpodobně ale nejzávažnější dopad naší práce přineslo povolání bývalého primátora Liberce jeho náměstka a jednoho zastupitele před soud. Celá kauza začala již v roce 2009 na základně našeho trestního oznámení, kde jsme doložili, jak se skrze městskou akciovku Sportovní areál Ještěd ztrácí veřejný majetek.

4 Pro Přírodu Pro Přírodu Budujeme Nový mokřad u Jablonného v Podještědí Myslíte, že přírodu stačí jen pasivně chránit? Mnohem lepší je aktivně jí pomoci! Takovou činnost zajišťuje právě náš pozemkový spolek, který patří k největším u nás. Letos se nám u Jablonného v Podještědí podařilo vytvořit nový mokřad budoucí domov mnoha ohrožených druhů živočichů a rostlin. Mokřady hrají důležitou úlohu v chlazení krajiny a v zadržování vody. To beton či asfalt neumí, i proto dochází v poslední době k častým záplavám voda se nemá kde v krajině pozdržet a naopak v ní chybí v období sucha. V minulosti jsme velkou část mokřadů v Evropě zničili, proto jsou jejich zbytky dnes většinou chráněné. Na některých místech jsou uměle vytvářeny mokřady nové, což je případ lokality u Jablonného v Podještědí. Zde bude nejen zvětšena zádržná plocha pro případnou povodňovou vlnu, ale budou vytvořeny biotopy pro mokřadní živočichy a rostliny. Šli jsme pro stromy Věděli jste, že v Evropě spláchneme do záchodu kolem 270 tisíc stromů denně? Ne? Nebojte, nejste sami, a proto jsme se ve Čmeláku rozhodli uspořádat akci Jdu pro stromy, abychom upozornili naše spoluobčany na nadměrné kácení stromů kvůli zbytečně vysoké spotřebě papíru. Liberecké ulice tak zažily happeningovou akci dokonce s celosvětovou účastí, jelikož se k nám připojili i zahraniční dobrovolníci, kteří tou dobou pomáhali s výsadbami v Novém pralese. Příroda volá o pomoc Setkali jste se někdy se situací, že kvetoucí louku s třešňovou alejí za Vaší zahradou, kde jste si jako děti hrávaly, chce její majitel prodat developerovi, který tam má postavit překladiště pro kamiony? Dá se s tím bojovat? Věříme, že dá, proto Čmelák uspořádal během září a října česko-saskou audiovizuální výstavu Příroda volá o pomoc, kde se mohli návštěvníci dozvědět více o moderní ochraně přírody formou Pozemkových spolků. Výstavu jste mohli vidět od září do října střídavě ve třech městech Libereckého kraje Jablonci nad Nisou, Liberci a Semilech.

5 Hospodaření v roce 2012 Čmelák v číslech Aktiva Stavby Software Movitý majetek Pozemky Podíl v ovládaných a řízených firmách Oprávky ke stavbám Oprávky k softwaru Oprávky k movitým věcem Materiál na skladě Nedokončená výroba Zboží na skladě Zboží na cestě Pokladna Bankovní účty Odběratelé Poskytnuté provozní zálohy Pohledávky- nároky na dotace Ostatní pohledávky Ostatní daně a poplatky Daň z přidané hodnoty Časové rozlišení AKTIVA CELKEM Pasiva Vlastní jmění Nerozdělený zisk Dodavatelé Zálohy Zaměstnanci Zdravotní a sociální pojištění Ostatní přímé daně Jiné závazky Jiné závazky půjčky Časové rozlišení Krátkodobý překlenovací úvěr Kontokorentní úvěr Hospodářský výsledek PASIVA CELKEM Počet sazenic původních druhů stromů a keřů vysazených v roce Počet sazenic vysazených do Nového pralesa za rok Počet pozemků v rámci Pozemkového spolku 20 Celková rozloha pozemků v rámci Pozemkového spolku 62 ha Počet členů 400 Počet firemních dárců 34 Počet dárců Nového pralesa 115 Počet exkurzí pro veřejnost 5 Počet účastníků exkurzí pro veřejnost 96 Počet dětí zapojených do výukových programů 999 Počet proškolených pedagogů 287 Celkem dobrovolnických akcí 12 Celkem dobrovolníků 165 Počet denních unikátních návštěv na webu nasliberec.cz Náklady Spotřeba materiálu Režijní materiál Knihy a časopisy Pohonné hmoty Energie, voda Náklady na prodané zboží Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Služby Ubytování, stravování + doprava dobrovolníků Tisk+grafické práce v rámci projektových aktivit Překlady, tlumočení v rámci projektových aktivit IT služby apod Mariánsko-horská bouda - péče o objekt Obnova přirozených lesů, krajiny, biotopů a péče o ně Nájemné Zpracování mzdové agendy Telefony, internet a poštovné Mzdové náklady Mzdy brigádníci Sociální a zdravotní pojištění Zákonné pojištění Daně Ostatní daně a poplatky Pokuty a penále 410 Bankovní poplatky Úroky Kurzové ztráty DPH Ostatní náklady CELKEM Výnosy Příjmy z hlavní činnosti Příjmy z ekonomické činnosti Příjmy z prodeje sazenic Reklama Tržby za zboží Změna stavu nedokončené výroby Ekologické výukové programy Sponzorské dary Individuální dárci Veřejná sbírka Ministerstvo vnitra ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ministerstvo pro místní rozvoj Úřad práce Liberec Liberecký kraj Státní fond životního prostředí + OPŽP Program Cíl 3 (Česko-Sasko) Liberecký kraj - EU fondy Nadace VIA Nadace OKD Nadace na záchranu a obnovu Jizer. hor Česko-německý fond budoucnosti Nadace Deutsche Bundesstifung Umwelt-DBU Úroky Kurzové výnosy Ostatní CELKEM Hospodářský výsledek-ztráta Základní údaje Čmelák - Společnost přátel přírody Švermova 32, Liberec 10, Právní forma: občanské sdružení Datum založení: 29. dubna 1994 Číslo registrace: II/s - OS/ /94 - R u Ministerstva vnitra ČR IČ: Statutární orgán: rada sdružení + předseda sdružení Bankovní spojení: Česká spořitelna, /0800 Rada sdružení: Mgr. Jan Korytář - předseda sdružení Ing. Karolína Hrbková - místopředsedkyně sdružení Mgr. Martina Burešová - člen rady sdružení Mgr. Daniela Fialová - člen rady sdružení Vedení společnosti: Ing. Jiří Tutter - výkonný ředitel Ing. Josef Bém - vedoucí oddělení Ekonomicko-provozního Ing. Jolana Půbalová - vedoucí oddělení Fundraisingu a marketingu Mgr. Barbora Krsová - vedoucí oddělení Pro Lidi, Pro přírodu

6 PODPOŘENÉ PROJEKTY V ROCE 2012 Nadace Deutsche Bundesstiftung Umwelt - DBU Zelené profese v krajině německo-český ekovýchovný projekt pro žáky ,50 Kč DĚKUJEME Hlavní partneři Program Cíl 3 - Sächsische Aufbaubank Forderbank SAB Pozemkové spolky efektivní forma přeshraniční spolupráce na podporu biodiverzity ,78 Kč Krajinné struktury v česko-saském příhraničí ,- Kč Ministerstvo pro místní rozvoj Pozemkové spolky efektivní forma přeshraniční spolupráce na podporu biodiverzity ,29 Kč Propagace evropského systému ochrany přírody mezi laickou i odbornou veřejností Krajinné struktury v česko-saském příhraničí 4.100,- Kč Nadace VIA Mokřady Jablonné - místo pro lidi i pro přírodu ,- Kč Česko-německý fond budoucnosti Pozemkové spolky efektivní forma přeshraniční spolupráce na podporu biodiverzity ,- Kč Zelené profese v krajině německo-český ekovýchovný projekt pro žáky ,- Kč Grantový fond Libereckého kraje Ekologická výchova na okraji kraje ,- Kč Aj ty ptáčku jarabáčku ,- Kč Podpora hnízdních a potravních příležitostí ptactva Obnova krajinných prvků u Dolního Vítkova ,- Kč Partneři Evropský sociální fond a státní rozpočet ČR v rámci OP VK Řemesla jako cesta k rovnému vzdělávání ,85,- Kč Program o přírodních materiálech a řemeslech pro týmy žáků ze základních a speciálních škol Krajina nejkrásnější učebnice II ,52,- Kč Vzdělávací program, který napomáhá naplňovat průřezové téma EV, rozvíjí mezipředmětovou spolupráci na ZŠ a SŠ a vzdělává pedagogy v inovativních metodách. Pozemkový spolek Čmelák ,- Kč* Rozvoj pozemkového spolku v roce 2012 (* Prostřednictvím ÚVR ČSOP) Operační program Životní prostředí Zlepšení druhové, věkové a prostorové skladby lesních porostů v EVL Vápenice Basa ,20,-Kč Zlepšení prostorové, druhové a věkové struktury lesních porostů v regionálním biocentru č Stříbrník ,20,-Kč Vybudování tůní a obnova mokřadů v biocentru U Aleje I.etapa ,03,-Kč Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor Společně pro zdravou přírodu Liberecka ,- Kč Zapojení dobrovolníků z celého světa při ochraně přírody v Jizerských horách Ministerstvo vnitra ČR Společně a efektivně proti korupci ,- Kč Mapování jednotlivých kauz týkajících se podezřelého nakládání s veřejnými prostředky, analýza veřejných zakázek i projektů podpořených fondy EU, informování veřejnosti skrze web a přenos know how. Nadace OKD Program pro Evropu ,-Kč Příprava projektové žádosti a dokumentace Centrum pro přírodu Program pro budoucnost ,-Kč Rekonstrukce dřevěné přístavby na horské chalupě používané pro ekovýchovné programy Citfin Coolich Severochema Stavo Union Procentrum HOLS a.s. Rattay Mandy Zlín s.r.o. Petr Brož Ing. Richard Stiebitz TERIER group, s.r.o. EARTH, s.r.o. Deutsche Börse Services s.r.o.

Č M E L Á K S P O L E Č N O S T P Ř ÁT E L P Ř Í R O D Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 7

Č M E L Á K S P O L E Č N O S T P Ř ÁT E L P Ř Í R O D Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 7 Č M E L Á K S P O L E Č N O S T P Ř ÁT E L P Ř Í R O D Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 7 milí přátelé, poslání Společnost přátel přírody má za sebou již čtrnáctý rok své činnosti. Co se nám v tomto roce

Více

S P O L E Č N O S T P Ř ÁT E L P Ř Í R O D Y Č M E L Á K V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 6

S P O L E Č N O S T P Ř ÁT E L P Ř Í R O D Y Č M E L Á K V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 6 S P O L E Č N O S T P Ř ÁT E L P Ř Í R O D Y Č M E L Á K V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 6 milí přátelé, 13 let v číslech rok 2006 byl třináctým rokem činnosti naší organizace. V mnohém byl rokem přelomovým

Více

obecnì prospìšná spoleènost

obecnì prospìšná spoleènost obecnì prospìšná spoleènost Profil Agentura Koniklec, o. p. s., vznikla 7. ledna 2014 transformací stejnojmenného občanského sdružení založeného v roce 1992. Proces transformace na obecně prospěšnou společnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007. Vážení přátelé,

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007. Vážení přátelé, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu Hnutí DUHA Olomouc za rok 2007. Chtěli bychom Vám touto cestou poděkovat za Vaši přízeň a podporu. Děkujeme i těm, kteří v roce 2007 využily

Více

NADACE ČESKÉ SPOŘITELNY. Výroční zpráva za rok 2007

NADACE ČESKÉ SPOŘITELNY. Výroční zpráva za rok 2007 NADACE ČESKÉ SPOŘITELNY Výroční zpráva za rok 2007 Obsah 3 Úvodní slovo 4 Finanční zpráva za rok 2007 4 Majetek nadace k 31. prosinci 2007 5 Finanční příspěvky poskytnuté nadací 5 Přijaté dary 6 Pomoc

Více

Slovo ředitele o.p.s. O nás. Suchopýr o.p.s. v roce 2009 aneb Kdo byl kdo

Slovo ředitele o.p.s. O nás. Suchopýr o.p.s. v roce 2009 aneb Kdo byl kdo VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Slovo ředitele o.p.s. Vážené dámy, vážení pánové, vážení příznivci naší činnosti, již 12 let naplňuje Suchopýr o.p.s. své poslání v pěstování a výsadbách původních dřevin Jizerských

Více

Slovo předsedy správní rady. O nás. V roce 2008 se o rozkvět organizace zasloužili

Slovo předsedy správní rady. O nás. V roce 2008 se o rozkvět organizace zasloužili VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Slovo předsedy správní rady Vážené dámy, vážení pánové, obecně prospěšná společnost Suchopýr má za sebou další rok úspěšné existence, který byl ovšem výsledkem tvrdé a cílevědomé práce.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. www.ceskesvycarsko.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA. www.ceskesvycarsko.cz 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA www.ceskesvycarsko.cz Obsah Úvodní slovo... 5 Profil organizace... 6 Orgány společnosti... 7 Aktivity v roce 2013 Naše aktivity v oblasti ochrany přírodního a kulturního dědictví...

Více

NADACE. České spořitelny VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006

NADACE. České spořitelny VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 NADACE České spořitelny VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 Obsah Úvodní slovo 03 Finanční zpráva za rok 2006 04 Majetek nadace k 31. prosinci 2006 04 Finanční příspěvky poskytnuté nadací 05 Přijaté dary 05 Přehled

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADAČNÍHO FONDU VEOLIA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADAČNÍHO FONDU VEOLIA ZA ROK 2012 20 VÝROČNÍ ZPRÁVA 12 mladí lidé / energie / dobrovolnictví / pomoc / podpora / potřeby / péče / síťování / biodiverzita / ekologie / projekty / MiNiGRANTY SOCIÁLNÍ PÉČE / grantování / obyvatelé / veřejná

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. www.ceskesvycarsko.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA. www.ceskesvycarsko.cz 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA www.ceskesvycarsko.cz Obsah Úvodní slovo... 5 Profil organizace... 6 Orgány společnosti... 7 Aktivity v roce 2014 Naše aktivity v oblasti ochrany přírodního a kulturního dědictví...

Více

Obsah. Úvodní slovo... 5 Profil organizace... 6 Orgány společnosti... 7

Obsah. Úvodní slovo... 5 Profil organizace... 6 Orgány společnosti... 7 VÝROČNÍ ZPRÁVA 09 Obsah 09 Úvodní slovo... 5 Profil organizace... 6 Orgány společnosti... 7 Zasedání Správní rady v roce 2010 ve složení (zleva): Ing. Miroslav Weis, Bc. Radek Vonka, Ing. Vladislav Raška,

Více

OPS PŘI NADACI TEREZY MAXOVÉ

OPS PŘI NADACI TEREZY MAXOVÉ OPS PŘI NADACI TEREZY MAXOVÉ obsah Poslání... 5 Slovo předsedkyně správní rady... 6 Úvodní slovo ředitelky... 8 Základní údaje... 10 Náš tým... 12 Vlastní aktivity v roce 2008... 15 Poděkování... 41 Hospodaření...

Více

VÝROCNÍ ˇ ZPRÁVA 2012

VÝROCNÍ ˇ ZPRÁVA 2012 VÝROCNÍ ˇ ZPRÁVA 2012 Praha 2013 RUBIK N pomáháme překročit minulost CENTRUM RUBIKON Centrum: Výroční zpráva 2012 Vážení přátelé, kolegové a partneři, v květnu 2012 jsme oslavili ještě pod jménem Sdružení

Více

O nás O nás Správní rada: Odborní pracovníci: Pracovníci výukové farmy a údržby areálu ekocentra: Pracovníci lesních školek:

O nás O nás Správní rada: Odborní pracovníci: Pracovníci výukové farmy a údržby areálu ekocentra: Pracovníci lesních školek: VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 O nás O nás Obecně prospěšná společnost Suchopýr je nestátní nezisková organizace zabývající se ochranou přírody. Konkrétně se věnujeme pěstování původních a ohrožených druhů dřevin

Více

NADACE ČESKÉ SPOŘITELNY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005

NADACE ČESKÉ SPOŘITELNY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 NADACE ČESKÉ SPOŘITELNY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Obsah 4 Úvodní slovo 6 Finanční zpráva za rok 2005 6 Majetek nadace k 31.12.2005 7 Finanční příspěvky poskytnuté nadací 7 Přijaté dary 8 Vybrané projekty za

Více

Obsah OBSAH. výroční zpráva 2014 1. ORGANIZACE 3. 2. BOTIČ, o.p.s. 7. 3. MŠ SEMÍNKO, o.p.s. 10. 4. SDRUŽENÍ SRAZ, z.s. 12. 6. ENVIRA, o.p.s.

Obsah OBSAH. výroční zpráva 2014 1. ORGANIZACE 3. 2. BOTIČ, o.p.s. 7. 3. MŠ SEMÍNKO, o.p.s. 10. 4. SDRUŽENÍ SRAZ, z.s. 12. 6. ENVIRA, o.p.s. V roce 2014 jsme dokončovali proces transformace. Na pravidelných schůzkách členové správní rady připravovali jinou strukturu organizace tak, aby co nejlépe odpovídala hlavním cílům Toulcova dvora. Společně

Více

NADACE JANA PIVEČKY SLAVIČÍN, ČERVEN

NADACE JANA PIVEČKY SLAVIČÍN, ČERVEN NADACE JANA PIVEČKY SLAVIČÍN, ČERVEN 2005 NADACE JANA PIVEČKY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 NADACE JANA PIVEČKY Horní náměstí 111, 763 21 Slavičín, Czech Republic, Tel.: 00420-577-342822, Fax: 00420-577-341648,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2 0 1 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2 0 1 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 OBSAH ÚVOD... 3 Naše poslání... 4 Osvěta a služby pro obce a veřejnost... 5 Informační stan Ekodomova a Vivat Kompostela... 5 Kompostovací poradna a Středočeská síť Ekoporaden... 7

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE EDUCA 2003

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE EDUCA 2003 VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE EDUCA 2003 Vážení přátelé, předkládáme Vám zprávu o činnosti a hospodaření Nadace Educa v roce 2003. Chtěli bychom Vás informovat o vývoji projektů v uplynulém roce, ale také o našich

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 201. www.ceskesvycarsko.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 201. www.ceskesvycarsko.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 201 www.ceskesvycarsko.cz O bsah Úvodní slovo... 5 Profil organizace... 6 Orgány společnosti... 7 Aktivity v roce 2010 Naše aktivity v oblasti ochrany přírodního a kulturního dědictví...

Více

NROS. výroční zpráva. Nadace rozvoje

NROS. výroční zpráva. Nadace rozvoje NROS výroční zpráva Nadace rozvoje občanské společnosti 2006 Vize M i s e Účel nadace Priority nadace Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) je největší grantující nadací v ČR, která ročně rozdělí

Více

ční zpráva 2004 výro

ční zpráva 2004 výro výroční zpráva 2004 Planeta Země, Marek Adam, 13 let, Dětský domov se speciálními školami Dlažkovice/ kresba byla použita na obálku Důvěra v děti, v jejich nadání a schopnosti, jim otevírá cestu, jak

Více

Výroční zpráva 2014. Obsah výroční zprávy

Výroční zpráva 2014. Obsah výroční zprávy Výroční zpráva 2014 Obsah výroční zprávy Úvod... 2 Vize... 3 Identifikační údaje, struktura organizace... 3 Orgány společnosti... 4 Vymezení účelu, pro který byla společnost zřízena... 5 Péče o přírodní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. moravskoslezská kulturně ekologická nadace. Tištěno na recyklovaném papíru.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. moravskoslezská kulturně ekologická nadace. Tištěno na recyklovaném papíru. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 moravskoslezská kulturně ekologická nadace Tištěno na recyklovaném papíru. VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE VERONICA ZA ROK 2007 Referenční období 1.1.2007 31.12. 2007 Okamžik sestavení výroční

Více

Výroční zpráva 2013 Praha 2014

Výroční zpráva 2013 Praha 2014 Výroční zpráva 2013 Praha 2014 RUBIKON Centrum: Výroční zpráva 2013 Vážení přátelé a kolegové, RUBIKON Centrum má za sebou již 20 let působení v oblasti prevence kriminality. Za tu dobu jsme pomohli mnohým

Více

LESY A DOBROVOLNICTVÍ

LESY A DOBROVOLNICTVÍ LESY A DOBROVOLNICTVÍ ÚVOD METODICKÉHO MATERIÁLU 2 6 Úvodní slovo ředitelka Dobrovolnického centra Mgr. Lenka Černá Úvodní slovo ministr zemědělství ČR Ing. Petr Bendl Úvodní slovo ministr životního prostředí

Více

Ú SPĚCHY V ŽIVOTĚ SE MĚŘÍ NEJEN SCHOPNOSTMI, ALE TAKÉ HLOUBKOU MEZILIDSKÝCH VZTAHŮ.

Ú SPĚCHY V ŽIVOTĚ SE MĚŘÍ NEJEN SCHOPNOSTMI, ALE TAKÉ HLOUBKOU MEZILIDSKÝCH VZTAHŮ. Výroční zpráva 2002 Ú SPĚCHY V ŽIVOTĚ SE MĚŘÍ NEJEN SCHOPNOSTMI, ALE TAKÉ HLOUBKOU MEZILIDSKÝCH VZTAHŮ. O BSAH 02 Úvodní slovo předsedkyně správní rady 03 Orgány Nadace Educa 04 Základní údaje o Nadaci

Více

Výroční zpráva za rok 2009 Živá paměť, o.p.s. výroční zpráva

Výroční zpráva za rok 2009 Živá paměť, o.p.s. výroční zpráva Výroční zpráva za rok 2009 Živá paměť, o.p.s. výroční zpráva Výroční zpráva za rok 2009 Živá paměť, o.p.s. OBSAH Slovo úvodem 4 Základní informace o společnosti 6 Realizované projekty: Sociální činnost

Více

NADACE JANA PIVEČKY SLAVI LA ČÍN, ČERVEN

NADACE JANA PIVEČKY SLAVI LA ČÍN, ČERVEN NADACE JANA PIVEČKY SLAVIČÍN, ČERVEN 2006 NADACE JANA PIVEČKY VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2005 NADACE JANA PIVEČKY Horní náměstí 111, 763 21 Slavičín, Czech Republic, Tel.: 00420-577-342822, Fax: 00420-577-341648,

Více