Diabetes mellitus 1. typu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Diabetes mellitus 1. typu"

Transkript

1 DIABETES MELLITUS

2 Diabetes mellitus Nedostatečné inzulínové působení - Absolutní nedostatek inzulínu - Snížená citlivost periferních tkání k inzulínu Chronická hyperglykémie (event. glykozurie) 1. Diabetes mellitus 1. typu (dříve IDDM) 2. Diabetes mellitus 2. typu (dříve NIDDM) 3. Specifické typy diabetu jako součást jiných chorob Porucha glukózové homeostázy - přechod mezi normálním stavem a diabetem zahrnuje: -zvýšená glykémie na lačno IFG - (5,6 6,9 mmol/l) -porurušená glukózová tolerance -IGT (pozitivní ogtt)

3 Diabetes mellitus 1. typu Absolutní chybění inzulínu Vyžaduje podávání exogenního inzulínu, vzniká často v dětství nebo mladém věku Autoimunitní onemocnění Dědičnost: HLA B8, Dr3, B15, B18, Dr4,DQ Zevní faktory: spouštěcím faktorem autoimunitního procesu často virová infekce, předchází řadu let manifestaci DM Při destrukci asi 80% B buněk může dojít k manifestaci diabetu Bezprostřední spouštěcí faktory: infekce, stres, trauma

4 Diabetes mellitus 2. typu Relativní nedostatek inzulínu Přibližně 92% všech diabetiků, střední až starší věk Dědičnost: polygenní, asi v 80% spojen s obezitou + faktory zevního prostředí Patofyziologickým podkldem je inzulínová rezistence, postreceptorová porucha transportu glukózy Porucha sekrece inzulínu pozdní sekrece na podnět, neschopnost reagovat na zvýšené nároky na sekreci inzulínu při IR Výskyt diabetu má narůstající trend zvyšující se prevalence nadváhy, obezity, nedotatek fyzické aktivity, nyní asi 8% diabetiků v ČR

5 Specifické typy diabetu S genetickým defektem B-bb. manifestující se u dětí a mladistvých (MODY maturity onset diabetes of young) monogenně podmíněný diabetes s autozomálně dominantním přenosem Choroby pankreatu Endokrinní onemocnění- Cushingův syndrom, akromegalie, thyreotoxikóza, feochromocytom Léky: kortikoidy, thiazidová diuretika, Genetické defekty působení inzulínu IR typu A Imunologicky podmíněný diabetes IR typu B Geneteické sy provázené diabetem: Downův, Klinefelterův, Turnerův, sy polycystických ovarií

6 Diabetes v těhotenství gestační diabetes Vzniká v průběhu těhotenství a po šestinedělí mizí Rizikové faktory pro vznik gestačního DM: - DM v rodinné anamnéze - obezita - věk nad 35 let - porod dítěte nad 4000 g - hypertenze

7 Klinický obraz: DM1: polyurie, nykturie, polydipsie, hubnutí, slabost, únavnost, infekce vznikají náhle, neostré vidění DM2: pozvolna, často zjištěn až při orgánových komplikacích, nejčastěji AS (infarkt myokardu, CMP, ICHDK, mikroangiopatie..) Objektivní nález: facies diabetica, Charvátův příznak, Dupuytrenova kontrakura, hepatomegalie, hyporeflexie, známky orgánových komplikací

8 Diagnóza diabetes mellitus Glykémie na lačno 7 mmol/l (venosní plasma)- naměřeno alespoň 2x Při lačné glykémii 5,6 6,9 mmol/l provést ogtt Perorální glukózový toleranční test Ve 2. hodině: <7,8 mmol/l norma 7,8-11,0 mmol/l porušená glukózová tolerance (IGT) >11 mmol/l diabetes mellitus

9 Laboratorní vyšetření u DM Moč cukr, glykosurie, aceton, bílkovina, moč.sediment glykemie na lačno, glykemický profil glykovaný hemoglobin (HbA1c)- do 120 dnů Selfmonitoring z kapilární krve C-peptid, insulin, proinsulin mikroalbuminurie ug/min nebo mg/24 hod, proteinurie >0,5 g/24 hod vyšetření frakcí lipidů, kyseliny močové, jaterní testy urea, kreatinin, egfr, ionty, acidobazická rovnováha u DM1 protilátky anti GAD, ICA, ICSA TK, EKG Vyšetření DKK Oční pozadí

10 Akutní komplikace diabetu hypoglykémie Příčiny: nadměrná dávka inzulínu nedostatečný příjem potravy nadměrná fyzická zátěž vzácně po pad excesivní příjem alkoholu Klinický obraz: hlad, chvění, neklid, slabost, pocení, palpitce, desorientace, křeče, parézy, agresivita, bezvědomí rychlý ústup po podání glukózy p.o. nebo i.v. (20-40% glukózy i.v.) event. 1 mg glukagonu i.m.

11 Diabetické kóma hyperglykemické s ketoacidózou hyperglykémie, osmotická diuréza dehydratace, hyperosmolarita ztráta vody, Na, K hypovolemie, hypotenze tvorba ketolátek, hyperketonemie, ketonurie, ketoacidóza, hyperventilace poškození mozku hyperosmolarita, porucha utilizace glukózy Klinický obraz: polurie, polydipsie, slabost, nechutenství, nauzea, zvracení, bolesti břichapseudoperitonitidadehydratace, hypovolémie, oliguie, acidóza, somnolence kóma, dech páchne po acetonu

12 Neketoacidotické hyperosmolární diabetické kóma hyperglykémie mmol/l hyperosmolarita bez ketoacidózy dehydratace příčiny: infekce, diuretika, kortikoidy, nedostatečný příjem vody

13 Laktacidotické kóma nadměrná tvorba kyseliny mléčné, ph léčba biguanidy metformin, nejsou-li respektovány kontraindikace: - porucha funkce ledvin- nenasazovat nově při CKD 3. st, snížit dávku, v pokročilejších st. kontraindikováno - těžká porucha funkce jater - těžká tkáňová hypoxie - nadměrná konzumace alkoholu

14 Chronické komplikace DM 1. Specifické: Diabetická mikroangiopatie Retinopatie: neproliferativní, prolifertivní Nefropatie: latentní stadium mikroalbuminurie proteinurie nefrotický syndrom ztráta funkce konečné selhání Neuropatie (vasa neurorum)

15 Chronické komplikace DM Nespecifické Makroangipattie: akcelerovaná AS ICHS, CMP, Diabetická noha (komb. s mikroangiopatií a neuropatií)-malé i velké amputace DKK Oční komplikace: retinopatie, katarakta, glaukom Renální komplikace: chronická pyelonefritida, nekrotizující papilitida, vaskulární nefroskleróza

16 Terapie diabetu-dieta Normalizace tělestné hmotnosti Bílkoviny asi 15% celkové energetické spotřeby, 1-1,5g/1 kg tělesné hmotnosti Tuky maximálně 30 (35)% celkové energetické spotřeby Maximálně 10% nasycených tuků, 10% polynenasycených tuků, 10-15% mononenasycených tuků Cholesterol pod 300 mg/den Sacharidy: 150g, 175g, 225g, 275g, 325g,/24 hod (55-60% celkové energetické spotřeby), nepodáváme sacharózu ani jiné mono- a disacharidy Vláknina-dostatek zeleniny a ovoce Jídlo 5-6x denně v malých porcích, zejména u DM1 DM2-typická dieta 5000 KJ/den, 150 g sacharidů

17 Perorální antidiabetika Biguanidy citlivost tkání k inzulínu, utilizaci glukózy v periferii v současné době doporučován pouze metfomin: snižuje nadváhu, lipidy (TG), zlepšení IR, hladinu inzulínu Deriváty sulfonylmočoviny sekreci inzulínu Gliklazid Glimepirid Glinidy (nateglinid, repaglinid) Thiazolidindiony-glitazony : ovlivňují PPAR-gama r.- pioglitazon Inhibitory alfa-glukozidáz: akarbóza-inhibují enzymy dokončující trávení polysacharidů Inkretinová analoga -podobná přirozenému inkretinu GLP-1-liraglutid Inhibitory enzymu DPP4, který odbourává GLP-1: sitagliptin, vildagliptin, saxagliptin Antiobezitika

18 Další terapie diabetu Hypolipidemika - základem statiny, možná kombinace statin + fibrát, snižují výskyt makroangiopatií, na které umírá 75% všech diabetiků, fibráty snižují progresi mikroangiopatie-snižují potřebu malých amputací DKK, laserových očních operací Antihypertenziva lékem volby jsou ACE-I, event. sartany, do kombinace vhodné Ca blokátory

19 Taktika inzulínové léčby Konvenční režim 1-2 dávky denně středně dlouho působícího inzulínu nebo s prodlouženým účink Intenzifikovaný režim nejméně 3 dávky krátkodobě působícího inzulínu dávky s prodlouženým účinkemem Inzulínové pumpy bazál-bolus; pumpy s analyzátorem glykémie-uzavřený systém Nové léčebné technologie transplantace slinivky břišní (nutná imunosuprese); transplantace ledviny; transplantace slinivky břišní a ledviny; perspekt. izolovaná transplantace Langerhansových ostrůvků

20 Základní typy inzulínů a jejich charakteristiky Skupina Krátce působící Středně dlouho působící Dlouho působící Typ inzulínu Insulin HM-R Humulin R Insuman Rapid Humalog Novorapid Insulin-HM NPH Monotard HM Insulatard HM Humulin N Insuman Basal Ultratard HM Humulin U Lantus Detemir Nástup účinku (min/h) min min min min min min Trvání účinku (hod) hod 8-12 hod 4-5 hod hod

21 Hyperglykemické ketoacidotické koma Léčba na JIP Inzulín bolus 8-10j rychle působícího inzulínu i.v. Kontinuální infuze rychle působícího inzulínu navazuje v dávce 2-4j/hod pumpou, řídí se dle aktuálních glykémií co 1 hod Hydratace fyziologický roztok (NaCl 0,9%) 1000 ml/1-2 hod, dále 500 ml za 2 hodiny, celkové množství podle centrálního žilního tlaku, celkem většinou zapotřebí alespoň 5 litrů/den (individuální) Při poklesu glykémie na 15 mmol/l se nahrazuje FR roztokem 5% glukózy Úprava acidobazické rovnováhy- po dodání inzulínu se ketolátky samy metabolizují, upravujeme roztokem NaHCO3 pouze při poklesu ph pod 7,1 Úprava Kalia : KCl 7,5% (10 ml = 10 mmol Kalia) vždy jen do infuze základního roztoku (FR nebo G5%) max 20 mmol/hod Léčba vyvolávající příčiny ATB dle stavu

22 Léčba hyperosmolárního neketoacidotického kómatu Extrémní zvýšení glykémií nad 50 mmol/l není ketoacidóza, výrazná hyperosmolarita a dehydratace Inzulín s pomalejší úpravou glykémií a rehydratace podobně jako u keroacidotického komatu (nutné měřit CŽT), sledovat bilanci tekutin Profylakticky nízkomolekulární heparin Léčba vyvolávající příčiny často infekce, pak ATB

23 Léčba laktacidotického kómatu Těžká acidóza, ph často pod 7, Glykémie nemusí být výrazně zvýšená Samotný NaHCO3 většinou neúčinný Hydrogenuhličitanová dialýza Letalita obvykle vysoká

24 The Fifth Joint Task Force: Doporučení pro léčbu diabetiků Ukazatel Cíl Class Level Grade HbA1c pro prevenci KVO <53 mmol/mol <5,3% IFCC I A Strong HbA1c <48 mmol/mol IIb B při čerstvě dg. DM <4,8% IFCC Vyhnout se hypoglykémiím a exces. váhy, Individální přístup (cíle i výběr léků) I B Strong Metformin -lék první volby pokud tolerován a není kontraindikován IIa B Strong

25 ESC/EAS; The Fifth Joint Task Force Doporučení pro léčbu diabetiků Doporučení Class Level Grade Léčba statiny ke snížení KV rizika I A Strong

26 ESC/EAS; Doporučení pro léčbu diabetiků 2. typu Doporučení Cíl Class Level DM 2. typu s KVO nebo CKD nebo bez KVO + >40 let a 1 RF nebo s poškozením cílových org. Primární cíl: LDL-C <1,8 Sekundární cíle: Non-HDL-C <2,6 ApoB <0,8 g/l I IIb* B Primární cíl: LDL-C < 2,5 Všichni DM2 bez KVO a dalších RF Sekundární cíle: Non-HDL-C < 3,3 ApoB < 1,0 I IIb* B * The Fifth Joint Task Force

27 ESC/EAS: Doporučení pro léčbu diabetiků 1. typu Doporučení Cíl Class Level Všichni s DM 1. typu s MAB a renálním onemocněním by měli být léčeni statiny (event. kombinací) bez ohledu na LDL-C LDL-C nejméně o 30% I C

28 The Fifth Joint Task Force: Doporučení pro léčbu diabetiků tradičně Doporučení Class Level Grade IIb B Week Tlak krevní <140/80 Protidestičková léčba aspirinem u osob s diabetem bez klinických známek AS není indikována III A Strong

Obsah: Diabetes mellitus

Obsah: Diabetes mellitus Obsah: Úvod... 2 Definice... 2 Fyziologie... 2 Glukóza... 2 Inzulín... 3 Účinek inzulínu... 3 Fenomén inzulínové resistence/inzulínové senzitivity... 4 Patofyziologie metabolické poruchy při DM... 5 Stanovení

Více

Doporučený postup péče o diabetes mellitus 2. typu

Doporučený postup péče o diabetes mellitus 2. typu Doporučený postup péče o diabetes mellitus 2. typu I. Charakteristika standardu 1.Definice a charakteristika předmětu standardu Diabetes mellitus 2. typu je nejčastější metabolickou chorobou vyznačující

Více

c-č C-peptid Cartridge Celiakie Cerebrovaskulární nemoci Cestování Cévní mozková příhoda Compliance Cvičení Čaj Česká diabetologická společnost

c-č C-peptid Cartridge Celiakie Cerebrovaskulární nemoci Cestování Cévní mozková příhoda Compliance Cvičení Čaj Česká diabetologická společnost A Acanthosis nigricans ACE inhibitory Akupunktura Akutní komplikace diabetu Albumin Albuminurie Alkohol Amputace Analoga inzulínu Angina pectoris Angiografie Angioplastika Antidepresiva Antihypertenziva

Více

Kapitoly. z kardiologie pro praktické lékaře. z obsahu. Epidemiologie, diagnostika a léčba DM 2. typu

Kapitoly. z kardiologie pro praktické lékaře. z obsahu. Epidemiologie, diagnostika a léčba DM 2. typu Kapitoly Ročník 3 Číslo 3/2011 z kardiologie pro praktické lékaře PODPOŘENO EDUKAČNÍMI GRANTY SPOLEČNOSTÍ TEVA A VALEANT z obsahu Epidemiologie, diagnostika a léčba DM 2. typu Péče o pacienty s DM 2. typu

Více

Diabetes mellitus v primární péči

Diabetes mellitus v primární péči Diabetes mellitus v primární péči 2. rozšířené vydání Igor Karen Štěpán Svačina a kol. Generální partner Hlavní partner EPIDEMIOLOGIE DIABETU Z. Hamouz 1 1 Epidemiologie diabetu Z. Hamouz Diabetes mellitus

Více

Doporučený postup péče o diabetes mellitus 1. typu

Doporučený postup péče o diabetes mellitus 1. typu Doporučený postup péče o diabetes mellitus 1. typu I. Celková charakteristika 1. Definice a charakteristika předmětu doporučeného postupu Diabetes mellitus 1. typu je onemocnění, které se vyznačuje různě

Více

Česká diabetologická společnost ČLS JEP a Česká nefrologická společnost DOPORUČENÉ POSTUPY PŘI DIABETICKÉM ONEMOCNĚNÍ LEDVIN

Česká diabetologická společnost ČLS JEP a Česká nefrologická společnost DOPORUČENÉ POSTUPY PŘI DIABETICKÉM ONEMOCNĚNÍ LEDVIN Česká diabetologická společnost ČLS JEP a Česká nefrologická společnost DOPORUČENÉ POSTUPY PŘI DIABETICKÉM ONEMOCNĚNÍ LEDVIN Za výbory odborných společností: Bouček P., Kvapil M., Monhart V., Pelikánová,

Více

Doporučený postup péče o diabetes mellitus v těhotenství 2014

Doporučený postup péče o diabetes mellitus v těhotenství 2014 Doporučený postup péče o diabetes mellitus v těhotenství 2014 Doporučení České diabetologické společnosti ČLS JEP Datum revize 18. 2. 2014 Celková charakteristika 1. Definice a charakteristika předmětu

Více

Standardy péče při diabetické nefropatii

Standardy péče při diabetické nefropatii Standardy péče při diabetické nefropatii Doporučení České diabetologické společnosti a České nefrologické společnosti 1.Charakteristika předmětu standardu (definice) Diabetická nefropatie (DN) je klinický

Více

2. Lékařská fakulta University Karlovy v Praze Ústav klinické biochemie a patobiochemie PATOBIOCHEMIE. metabolických drah. (2.

2. Lékařská fakulta University Karlovy v Praze Ústav klinické biochemie a patobiochemie PATOBIOCHEMIE. metabolických drah. (2. 2. Lékařská fakulta University Karlovy v Praze Ústav klinické biochemie a patobiochemie PATOBIOCHEMIE metabolických drah (2. doplněné vydání) Jaroslav MASOPUST Richard PRŮŠA Praha 2004 2 Obsah strana 1.

Více

Ošetřovatelský proces pacienta s Diabetes Mellitus 2. typu

Ošetřovatelský proces pacienta s Diabetes Mellitus 2. typu Bankovní institut vysoká škola Praha, a.s. Katedra ekonomiky a managementu zdravotních a sociálních služeb Ošetřovatelský proces pacienta s Diabetes Mellitus 2. typu Bakalářská práce Autor: Aleš Linha,

Více

Ošet?ování nemocného s onemocn?ním diabetes mellitus

Ošet?ování nemocného s onemocn?ním diabetes mellitus Ošet?ování nemocného s onemocn?ním diabetes mellitus by jx.mail@centrum.cz - Sobota, Listopad 15, 2014 http://biologie-chemie.cz/osetrovani-nemocneho-s-onemocnenim-diabetes-mellitus/ Otázka: Ošet?ování

Více

JAK ŘEŠIT CUKROVKU DIABETES MELLITUS II. TYPU

JAK ŘEŠIT CUKROVKU DIABETES MELLITUS II. TYPU JAK ŘEŠIT CUKROVKU DIABETES MELLITUS II. TYPU JAK SE PROBLÉMY S CUKROVKOU II. TYPU PROJEVUJÍ: Hormon řídící přeměnu cukru v těle se nazývá inzulín a je produkován slinivkou břišní. Lépe řečeno Langerhansovými

Více

Diabetes neboli Cukrovka

Diabetes neboli Cukrovka Diabetes mellitus Diabetes neboli Cukrovka Skupina onemocnění s nedostatkem nebo sníženým účinkem hormonu inzulinu Diabetes mellitus 1. typu Diabetes mellitus 2. typu Narušený metabolismus- vstřebávání

Více

PORADENSTVÍ U PACIENTA S DIABETEM

PORADENSTVÍ U PACIENTA S DIABETEM Česká lékárnická komora DOPORUČENÝ POSTUP PORADENSTVÍ U PACIENTA S DIABETEM Datum: 19. 1. 2011 / Verze: 1.1 Autor: Oponent: PharmDr. Kateřina Tuhá, Lékárna Pharmacentrum, Hradec Králové prof. MUDr. Terezie

Více

Arteriální hypertenze

Arteriální hypertenze Arteriální hypertenze FN u Sv. Anny, Brno J. Jež 1. interní kardioangiologická klinika Fakultní nemocnice u Sv. Anny Brno Přednosta: Prof. Jiří Vítovec, CSc. Definice arteriální hypertenze = opakované

Více

ABECEDNÍ SEZNAM A KLINICKÉ INFORMACE O PROVÁDĚNÝCH VYŠETŘENÍCH

ABECEDNÍ SEZNAM A KLINICKÉ INFORMACE O PROVÁDĚNÝCH VYŠETŘENÍCH ABECEDNÍ SEZNAM A KLINICKÉ INFORMACE O PROVÁDĚNÝCH VYŠETŘENÍCH BIOCHEMIE 1) ABR Pro posouzení acidobazické rovnováhy provádíme na přístroji Rapid point tuto škálu analytů ph, Na, K, Ca, Cl Referenční meze:

Více

Západoč eská univerzita v Plzni fakulta pedagogická

Západoč eská univerzita v Plzni fakulta pedagogická Západoč eská univerzita v Plzni fakulta pedagogická Katedra tělesné a sportovní výchovy Problematika cvičení při cukrovce Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: PaedDr. Marta Bursová, CSc. červen 2000

Více

Změny vnitřního prostředí v urgentních stavech

Změny vnitřního prostředí v urgentních stavech Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o. Náměstí 5. května 2, 258 88 Čelákovice Změny vnitřního prostředí v urgentních stavech Obor: Diplomovaný zdravotnický záchranář Vypracovala:

Více

CHRONICKÁ INSUFICIENCE A SELHÁNÍ LEDVIN

CHRONICKÁ INSUFICIENCE A SELHÁNÍ LEDVIN CHRONICKÁ INSUFICIENCE A SELHÁNÍ LEDVIN Doc. MUDr. Květoslava Dostálová, CSc. Ústav patologické fyziologie LF UP Název projektu: Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických

Více

practicus Diabetes mellitus Ordinace nejen na kraji města...tentokrát na návštěvě u MUDr. Vojislava Ivetiče v Mariboru Z obsahu čísla: č.

practicus Diabetes mellitus Ordinace nejen na kraji města...tentokrát na návštěvě u MUDr. Vojislava Ivetiče v Mariboru Z obsahu čísla: č. Odborný časopis Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP practicus č. 2/2009 ročník 8 t i p t o h o t o č í s l a Ordinace nejen na kraji města...tentokrát na návštěvě u MUDr. Vojislava Ivetiče v Mariboru

Více

Vážená paní doktorko, Vážený pane doktore, milí čtenáři dm2t,

Vážená paní doktorko, Vážený pane doktore, milí čtenáři dm2t, Vážená paní doktorko, Vážený pane doktore, milí čtenáři dm2t, reagujeme na Vaše pozitivní ohlasy a přinášíme Vám opět malý dárek v podobě elektronického sborníku nejčtenějších článků, které vyšly na odborném

Více

Laboratorní příručka - jednotlivé metody

Laboratorní příručka - jednotlivé metody Název: Glukóza Zkratka: Glu Princip: absorpční fotometrie, enzymatická referenční metoda s hexokinázou Statim: ano Materiál: sérum, plazma (heparin, EDTA) Stabilita: sérum: 8 hodin při 15-25 C, 72 hodin

Více

Laboratorní příručka - jednotlivé metody

Laboratorní příručka - jednotlivé metody Název: Glukóza Zkratka: Glu Princip: absorpční fotometrie, enzymatická referenční metoda s hexokinázou Statim: ano Materiál: sérum, plazma (heparin, EDTA) Stabilita: sérum: 8 hodin při 15-25 C, 72 hodin

Více

Laboratorní příručka - jednotlivé metody

Laboratorní příručka - jednotlivé metody Název: Glukóza Zkratka: Glu Princip: absorpční fotometrie, enzymatická referenční metoda s hexokinázou Statim: ano Materiál: sérum, plazma (heparin, EDTA) Stabilita: sérum: 8 hodin při 15-25 C, 72 hodin

Více

ZÁKLADY NEFROLOGIE 2011

ZÁKLADY NEFROLOGIE 2011 Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře ZÁKLADY NEFROLOGIE 2011 Autoři: doc. MUDr. Romana Ryšavá, CSc. Česká nefrologická společnost MUDr. Pavel Brejník Společnost všeobecného

Více

Laboratorní příručka - jednotlivé metody

Laboratorní příručka - jednotlivé metody Název: Glukóza Zkratka: Glu Princip: absorpční fotometrie, enzymatická referenční metoda s hexokinázou Statim: ano Laboratoř: laboratoř klinické biochemie Materiál: sérum, plazma (heparin, EDTA) Stabilita:

Více

Praktické zkušenosti s léčbou inzulínem detemir

Praktické zkušenosti s léčbou inzulínem detemir Č E S K É A S LOVENSKÉ V Y DÁNÍ Praktické zkušenosti s léčbou inzulínem detemir SUPLEMENTUM 2 ROČNÍK 8 2010 Obsah časopis pro diabetology, endokrinology, interní a praktické lékaře Ročník 8. Suplementum

Více

DYSLIPIDÉMIE. Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře. 2004. Centrum doporučených postupů pro praktické lékaře

DYSLIPIDÉMIE. Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře. 2004. Centrum doporučených postupů pro praktické lékaře DYSLIPIDÉMIE Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře. 2004 Autoři: Richard Češka Otto Herber Jana Skoupá Tomáš Štulc Svatopluk Býma Igor Karen Bohumil Seifert Oponenti:

Více

Laboratorní příručka - jednotlivé metody

Laboratorní příručka - jednotlivé metody Název: Glukóza Zkratka: Glu Princip: absorpční fotometrie, enzymatická referenční metoda s hexokinázou Materiál: sérum, plazma (heparin, EDTA) Stabilita: stabilita ve fluoridové plazmě: 24 hodin při 15-25

Více